Mapa I rozbioru Polski, 1773 rok, granica Polski z Rosją miedzy rzekami Drucia i Dźwina.

1 rozbiór polski