Rodzina – Seweryn Uruski

rodzina uruski

Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej” Seweryn hr. Uruski, Warszawa 1904, Skład Główny Księgarnia Gebethnera i Wolffa.

Seweryn hr. Uruski żył w latach 1814 – 1890. Herbarz opracowany przez Seweryna hrabiego Uruskiego przy współudziale Adama Amilkara Kosińskiego, wykończony zaś i uzupełniony przez Aleksandra Włodarskiego. Praca nad herbarzem doprowadzona została do hasła „Rzyszko v. Rzysko”. 

Wersja pełnotekstowa jest dostępna online w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=66544&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=30B62C824A05E9F9B698F9C5E069568C-1

Indeks

Wykaz nazwisk jest podzielony na poniższe strony: