Odpowiedz na: Wakar – bibliografia

Główna Tablice ogłoszeń Ogólne Wakar – bibliografia Odpowiedz na: Wakar – bibliografia

#6543
Artur Ornatowski
Participant

Ten spis literatury pochodzi z książki:

Włodzimierz Wakar
Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. 1, Statystyka narodowościowa dzielnicy pruskiej i austryackiej
Wyd. St. Swięcki, Kielce, 1918

Spis znajduje się na początku książki.