Oksiutycz Aleksander

Główna Tablice ogłoszeń Szukam Oksiutycz Aleksander

Lista 1 ogłoszeń (z 1 łącznie)
 • Autor
  Odp.
 • #10843
  Piotr Wilkowski
  Participant

  Mój pradziadek, Aleksander Oksiutycz, urodził się w Głowaczowie 15 lipca 1867 roku akt: AU-156/1867r. Jego rodzicami byli Mateusz Oksiutycz, stolarz i Marianna ze (Świątkowskich) Oksiutycz. Aleksander Oksiutycz miał rodzeństwo Marjanna Oksiutycz urodzona 3 lutego 1856r. Brzóza, akt: AU-13/1856r. (Marcyanna Opsiutycz) Marianna Oksiutycz, zmarła 5 listopada 1861r. Brzóza (2 lata mająca) akt: AZ-53/1861r. Julianna Oksiutycz, urodzona 1858r. Głowaczów, akt: AU-33/1858r., Maryanna Oksiutycz zmarła 14 grudnia 1858r. Głowaczów (3 lata mająca) akt: AZ-207/1858r. Wiktoria Oksiutycz, urodzona 1864r. Głowaczów, akt: AU-287/1864r. zmarła 1867r. akt: AZ-150/1867r. Piotr Paweł Oksiutycz, urodzony 1870r. akt: AU-159/1870r., żona Józefa z Kańskich, ślub 1895r., Głowaczów, akt: AŚ-13/1895r. Władysław Oksiutycz urodzony 1873r. Głowaczów, akt: AU-63/1873r. Michał Oksiutycz urodzony 1875r. Brzóza, akt: AU-97/1875r. żona Marianna z Wolskich, ślub 1900r. akt: AŚ-13/1900r. Głowaczów. Karol Oksiutycz urodzony 1878r. Brzóza, akt: AU-58/1878r. zmarł 1901r. akt: AZ-99/1901r. Swoje rodziny założyli tylko Aleksander, Piotr i Michał Oksiutycz. Aleksander Oksiutycz dnia 24 stycznia 1888r. w Głowaczowie zawarł związek małżeński akt: AŚ-5/1888r. z Pauliną Antoniną Donelson urodzoną w Głowaczowie, 14 czerwca 1868r. akt: AU-125/1868r. Jej rodzice to Wilhelm Donelson i Anna z Bajorów. Paulina Antonina Donelson i Aleksander Oksiutycz zamieszkali po ślubie w Głowaczowie, przy ulicy Kozienickiej. Do późnej starości dożyło tylko jedno z sześciorga ich dzieci, córka Helena (Oksiutycz) Wilkowska moja babcia. Kolejno rodzą się i w niedługim czasie umierają. Marcin Józef Oksiutycz urodzony w 1890r. akt: AU-251/1890r., zmarł w 1898r. akt: AZ-172/1898r. Stanisława Oksiutycz urodzona 15 grudnia 1892r. akt: AU-246/1892r. zawarła związek małżeński 10 lipca 1918r. w Głowaczowie z Marianem Hipolitem Zielińskim (szewcem) urodzonym 13 sierpnia 1895r. w Kozienicach, akt: AU-212/1895r. synem Stanisława i Marianny ze Świeżewskich. Zamieszkali w Głowaczowie. Dnia 23 sierpnia 1919 roku urodził się ich syn Kazimierz, którego chrzestną matką była moja babcia Helena (Oksiutycz) Wilkowska. W dniu 10 marca 1921 roku zmarła Stanisława (Oksiutycz) Zielińska. Martyna Oksiutycz urodziła się w Głowaczowie w 1895r. akt: AU-48/1895r., zmarła w 1896r. akt: AZ-90/1896r. Piotr Oksiutycz urodzony w 1897r. akt: AU-42/1897r. zmarł w 1898r. akt: AZ-174/1898r. Antoni Oksiutycz urodzony w 1898r. akt: AU-309/1898r., zmarł w 1902r. akt: AZ-169/1902r. Jako najmłodsza urodziła się moja babcia, Helena Oksiutycz, urodzona 9 grudnia 1900r. w Głowaczowie, akt: AU-348/1900r. żona Władysława Wilkowskiego, mojego dziadka. Zmarła 2 czerwca 1992 roku w Głowaczowie, akt: 1407022/00/AZ/1992/371729. Żyła 92 lata. W czasie wojny na terenie Głowaczowa, Niemcy utworzyli pole ćwiczeń bojowych, dlatego wysiedlili na przełomie 1940-1941r. mieszkańców tej osady i okolicznych wsi. Jak wynika z aktu: AZ-68/1942r., we wsi (Marianki) Mariampol zmarła, żona mojego pradziadka poszukiwanego Aleksandra Oksiutycza, Paulina Antonina (Donelson) Oksiutycz. Dnia 7 sierpnia 1942r. przy jej zgonie zapisano, że pozostawiła po sobie owdowiałego męża. Żyła 74 lata. Oboje byli w podeszłym wieku. Nie udało się ustalić, czy przebywali w tym miejscu razem i kiedy, gdzie zmarł Aleksander Oksiutycz. Przyjmując, że zmarł po 1942 roku jest bardzo prawdopodobne, że nie został jeszcze zaindeksowany. Może to trwać jeszcze długo. Teoretycznie 80-letni termin ochrony dla aktów zgonów pozwala na dzień dzisiejszy na dostęp do akt do 1941 roku. Jednak w praktyce często bywało, że akta zgonów znajdowały się w tej samej księdze, co akta urodzeń. W takim wypadku ochrona aktów zgonów jest wydłużana do 100 lat, co oznacza, że wiele z nich będzie oddana do archiwów i indeksowana dopiero w nadchodzących latach. Niestety, czasami przodkowie nie chcą być odnalezieni… Instytut Pamięci Narodowej (Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu). Delegatura w Radomiu, pismem z dnia 21.11.2018r. znak WU Ra- 5310-84(6)/18 poinformowała, że w związku z realizacją wniosku o udostępnienie dokumentów, przeprowadzona w zasobie archiwalnym, zgromadzonym przez IPN kwerenda archiwalna przyniosła wynik negatywny, nie odnaleziono żadnych dokumentów ani zapisów ewidencyjnych dotyczących Pana Aleksandra Oksiutycza. Archiwum Państwowe w Kielcach, pismem z dnia 29.04.2019r. znak OIA.6342.228.2019.MR poinformowało, że nie odnaleziono informacji na temat getta, które znajdowało się we wsi Jasienice powiat Kozienice oraz wpisów na nazwisko Aleksander Oksiutycz. Ponadto informuje, że w zasobie Archiwum brak jest wykazów osób umieszczonych w poszczególnych gettach. W zespole archiwalnym: 21/305 Urząd Wojewódzki Kielecki II z lat (1925) 1944 -1950 zachowały się jedynie kwestionariusze dot. obozów pracy, gettach, egzekucjach masowych i grobach masowych (informacje dot. m.in. miejsca i okresu istnienia obozów, ogólnej liczby ludności przebywającej na terenie obozu oraz narodowości tych osób, daty i miejsca egzekucji, rodzaju egzekucji). Również Archiwum Państwowe w Radomiu, pismem z dnia 22.03.2019r. znak OIE.6342. I .77.2019 w sprawie informacji dotyczących obozu we wsi Jasienice oraz zgonu Aleksandra Oksiutycza informuje, że kwerenda przeprowadzona w szczątkowo zachowanym zespole Gubernator Dystryktu Radomskiego z lat (1907-1930) (1939-1945) (1946, 1956) nie doprowadziła do odnalezienia dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy. Podobnie wynikiem negatywnym zakończyły się poszukiwania przeprowadzone w zespole Starostwo Powiatowe w Kozienicach z lat 1945-1950 (1952), w jednostkach zawierających informacje o zbrodniach niemieckich nadsyłane przez gminy sygn. (46,287,169). Poszukiwania przeprowadzono także w aktach Sądu Grodzkiego w Kozienicach z okresu po 1945r. pod kątem odnalezienia dokumentacji dotyczącej uznania Aleksandra Oksiutycza za zmarłego – nie odnaleziono jednostki archiwalnej dotyczącej przedmiotowej sprawy. Polski Czerwony Krzyż w odpowiedzi na zgłoszenie zawiadomieniem z dn. 23.06.2020r. B.inf. 247169/P informuje, że w naszej dokumentacji wyżej wymienione nazwisko nie figuruje. Międzynarodowe Centrum Nazistowskich Prześladowań (Arolsen Archives) pismem znak T/D-7014895 informuje, że bazując na przedstawionych danych przeprowadziliśmy wnikliwą kwerendę tutejszego archiwum. Niestety nie odnalazło żadnych informacji odnośnie pana Aleksandra Oksiutycz. Archiwum Państwowe w Radomiu pismem z dn. 31.12.2020r., znak OIE.6342.1.630.2020 informuje, że w zespole Starosta Powiatowy w Radomiu z lat 1927,1939-1944, 1946 brak jest kenkart i innej dokumentacji związanej z ewidencją ludności. Podobnie wynikiem negatywnym zakończyła się kwerenda przeprowadzona w zespole Zbiór kenkart z dystryktu radomskiego z lat 1942-1944. W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2020r. Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny informuje, iż postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Paulinie Antoninie Oksiutycz i Aleksandrze Oksiutycz, nie toczyły się przed tutejszym sądem. Muzeum (Archiwum) Auschwitz, pismem z dn. 12.10.2021r. znak BBW.2200.2021 zawiadamia. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące uwięzienia Aleksandra Oksiutycza w KL Auschwitz informuje, że kwerenda przeprowadzona w naszych zbiorach nie przyniosła pozytywnych rezultatów. W uzupełnieniu, dokumenty odnalezione i przechowywane w Archiwum stanowią jedynie część akt wytworzonych podczas istnienia obozu. Podczas ewakuacji KL Auschwitz w styczniu 1945 roku, z polecenia władz obozu zniszczono prawie wszystkie ważniejsze akta, w tym akta personalne więźniów. Z tego powodu nie jest możliwe ustalenie wszystkich informacji o więźniach KL Auschwitz. Archiwum Państwowe w Warszawie pismem z dn. 02.03.2023r. znak WSDA.6342.1138.2022 informuje, że w wyniku kwerendy przeprowadzonej w zespole nr 72/3728 Centralny Rejestr Metryczek Wydanych Dowodów Tożsamości od 1952r. do 1997r. nie odnaleziono następujących metryczek dowodowych: sygn. 2/11364 – Oksiutycz Aleksander, ur. 15.07. 1867r., s. Mateusza i Marianny z d. Świątkowska.
  Piotr Wilkowski

Lista 1 ogłoszeń (z 1 łącznie)
 • Musisz zalogować się aby odpowiedzieć na to ogłoszenie.