Drabiński

Główna Tablice ogłoszeń Szukam Drabiński

Lista 1 ogłoszeń (z 1 łącznie)
 • Autor
  Odp.
 • #10842
  Piotr Wilkowski
  Participant

  Poszukuję Franciszka Drabińskiego jest to brat mojego pradziadka Pawła. Urodził się 18 stycznia 1864r. w Jedlińsku, powiat radomski, akt: AU-5/1864r. rodzice Tomasz i Paulina Drabińscy. Na stronie ,,myhertage” są tylko szczątkowe informuje na temat Franciszka Drabińskiego dlatego nadal poszukuję miejsca jego zgonu.
  Imię i nazwisko Franciszek Drabiński
  Narodziny 18 sty 1864
  Członkowie rodziny
  Rodzice
  Tomasz Drabiński
  1827 – ?
  Paulina Drabiński (z d. Skoczek)
  1826 – ?
  Rodzeństwo
  Andrzej Drabiński
  1848 – ?
  Jan Drabiński
  1856 – 1857
  Julianna Drabińska
  1861 – 1863
  Anna Drabińska
  1870 – 1870
  Marianna Drabińska
  1853 – 1855
  Stanisław Drabiński
  1858 – ?
  Józef Drabiński
  1868 – 1868
  Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (podinspektor Michał Mrowiński) pismem z dn. 24.09.2020r. nie potwierdzam, jest brak, aktu zgonu Franciszka Drabińskiego w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego. Związany był z gminą Olchowiec powiat chełmski województwo lubelskie, była gmina Olchowiec to obecnie gmina Wierzbica, potwierdza to pełnomocnictwo dla Piotra Kosteckiego w sprawie spadkowej Drabińskich z 1903r. które zostało przyjęte przez sędziego Piotra Iwanowa, co do pieczątki która widnieje na tym dokumencie jest napis [Urząd Gminy Olchowiec] wójt gminy Olchowiec Stepaniuk i pisarz Fedosejew poświadczyli własnoręczność podpisów Franciszka i Stanisława. Archiwum Państwowe w Lublinie pismem z dn. 08.10.2020r. znak IA.6342.1187.2020.ACH informuje, że nie przechowuje przedwojennych ksiąg ludności stałej i niestałej Lublina dotyczących Stanisława i Franciszka Drabińskiego oraz jego rodziny, w tym miejsca poprzedniego zamieszkania i miejsca do którego się przeprowadziła. Interesujące, rejestry mieszkańców uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. Możliwe, że Franciszek Drabiński mieszkał na stałe w gminie Olchowiec powiat chełmski, nie wiemy natomiast w jakiej miejscowości. Możliwe, że zawarł związek małżeński z kobietą innego wyznania, możliwe, że po 1903r. opuścił teren tej gminy, możliwe, że pozostał kawalerem aż do śmierci, co też utrudnia poszukiwania. Nie ma zatem możliwości przeprowadzenia analizy dokumentów w kontekście czasowym, możliwości i przypuszczeń jest bardzo wiele. W historii wsi Pniówno zapisano, że w czerwcu 1915r. mieszkańcy zostali wygnani przez wojska carskie z rejonu przyfrontowego w głąb imperium rosyjskiego. Wielu z nich zmarło, część wróciła jednak do wsi, może taki sam los spotkał Franciszka Drabińskiego skoro mieszkał na tym terenie. (Pniówno) w aktach: AU-49/1904r. zapisano Franc. Drabiński, stolarz 35 lat świadek i chrzestny syna Antoniego Wierzbickiego (Władysława) i AU-12/1905r. zapisano Franciszek Drabiński, 36 lat stolarz, świadek i chrzestny córki Józefa Wierzbickiego (Katarzyny). Wiek podawany w aktach należy brać z przymrużeniem oka, często go wyolbrzymiano, takich przykładów (jak świadek Franc. D.) można przytoczyć o wiele więcej. Józef Wierzbicki umiera w Rosji Gubernia Ufijska, powiat ufijski, folwark Charitonów tj. Kostantynówka, Warszawka w 1920r. akt spisany parafia Olchowiec akt: AZ-13/1928r. Może Franciszek był w Rosji razem z Józefem i tam zmarł, to tylko hipoteza? Gdy nie wiadomo, czy zmarł, a jeśli wówczas zmarł, to gdzie i kiedy, bardzo trudno trafić na taką osobę w archiwach. Do tego był to dość burzliwy okres w historii Rosji. Państwowy Urząd Stanu Cywilnego Republiki Baszkirii (USR ЗАГС) pismem z dn. 27.09.2021r. nr. 08-05-B84 informuje, co następuje sprawdzono Federalny System Informacyjny Jednolity Państwowy Rejestr Aktów Stanu Cywilnego, który zawiera informacje o wszystkich aktach stanu cywilnego, które zostały zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej i urzędach konsularnych poza nią od 01.01.1926r. do obecny. Zapis aktu śmierci Franciszka Drabińskiego nie znaleziono. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie pismem z dn. 20.04.2021r. znak CH.6342.77.2021 informuje, że przeprowadzone zostały poszukiwania w zespole Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy sygn. 1-22. W ich wyniku nie zostały odnalezione informacje związane z Franciszkiem Drabińskim i jego rodziną, w tym świadczące o jego zamieszkaniu na terenie gminy Olchowiec w Wierzbicy. Również Polski Czerwony Krzyż w odpowiedzi na zgłoszenie zawiadomieniem z dn.31.07.2018r. B. inf. 245452/P informuje, że nie posiada dokumentów dotyczących losów wyżej wymienionych osób, oraz GVA Tracing Archives Services (Archiwum ICRC) Międzynarodowy Czerwony Krzyż z dnia 05 listopada 2018r. (Request AA_201800777). W odpowiedzi na prośbę z przykrością informujemy, że nie możemy dostarczyć potrzebnych informacji, ponieważ nie są one objęte zakresem naszych archiwów w ICRC Przeprowadziłem poszukiwania w USC Wierzbica i zleciłem kwerendę w AP Chełm, szukałem ksiąg ludności stałej i niestałej poszukiwania w zespole archiwalnym, Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy nie doprowadziły do odnalezienia informacji związanych Franciszkiem Drabińskim i jego rodziną, w tym świadcząch o jego zamieszkaniu na tym terenie. Archiwum Państwowe w Warszawie informuje, że w wyniku kwerendy przeprowadzonej w zespole nr 72/3728 Centralny Rejestr Metryczek Wydanych Dokumentów Tożsamości od 1952 r. do 1997 r. nie odnaleziono następujących metryczek dowodowych:
  • Sygn. 1/2016 – Drabiński Franciszek, ur. 18.01.1864r., s. Tomasza i Pauliny z d. Skoczek. W związku z tym sprawdziłem na stronie family search dostępne akty zgonu w Lublinie, gdzie znalazłem jego brata Stanisława spr. zgony: 1900- 1940 też nic. Olchowiec to obecnie gmina Wierzbica tam p. z USC spr. akty zgonu Parafii Prawosławnej w Syczynie z okresu od 1919 r. do 1921 r. i od 1924 r. do 1927 r. nazwisko Drabiński Franciszek nie figuruje w księgach tego Urzędu. Pniówno to dawna parafia Olchowiec tam spr. na lubgens.eu. urodzenia: do 1919r. śluby: do 1939r. zgony: do 1940r. Spr. również dokumenty emigracyjne tj. Ellis Island. Możliwe jest też, że Franciszek Drabiński zmarł w Polsce w latach które nie są jeszcze zindeksowane i długo trzeba na to czekać. Przyjmując, że zmarł między 1920, a 1940 rokiem, jest bardzo prawdopodobne, że nie został jeszcze zaindeksowany. Może to trwać jeszcze długo. Teoretycznie 80-letni termin ochrony dla aktów zgonów pozwala na dzień dzisiejszy na dostęp do akt do 1941 roku. Jednak w praktyce często bywało, ze akta zgonów znajdowały się w tej samej księdze, co akta urodzeń. W takim wypadku ochrona aktów zgonów jest wydłużana do 100 lat, co oznacza że wiele z nich będzie oddawana do archiwów i indeksowana dopiero w nadchodzących latach.
  Piotr Wilkowski

Lista 1 ogłoszeń (z 1 łącznie)
 • Musisz zalogować się aby odpowiedzieć na to ogłoszenie.