Odpowiedz na: Jak zamieszczać ogłoszenia w dziale Szukam

Główna Tablice ogłoszeń Szukam Jak zamieszczać ogłoszenia w dziale Szukam Odpowiedz na: Jak zamieszczać ogłoszenia w dziale Szukam

#9704
beata czarkowska
Participant

Poszukuję dalszych potomków, pochodzenia następujących osób: Dr. Prof. Uniwersytetu Stanisław Józef Witkowski, ur. 2.03.1866 w Andrychowie, zm. 2.10.1950 w Warszawie, oraz Janina Łucja Katarzyna Wisłocka, ur. 1879 r. Łyszczyce, obwód Brzeski.
Posiadam akt ślubu tych osób. Proszę o pomoc ustalenia ich dziadków.
Akt 6
Stanisław Witkowski i Janina Wisłocka
Stawiszyn /ślub/ /lat 41 i 28/
Działo się w Jasionnej (Parafia w diecezji radomskiej woj. mazowieckie pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny) czternastego /dwudziestego siódmego/ kwietnia 1907 tysiąc dziewięćset siódmego roku o godzinie dwudziestej.
Oświadcza się, że w obecności świadków Czesława Wisłockiego właściciela ….? Stawiszyn i Michała Bagniewskiego właściciela ….? Brzeźce, pełnoletnich, w dniu dzisiejszym został zawarty religijny związek małżeński między: Stanisławem Józefem Witkowskim, kawalerem, wykładowcą Uniwersytetu Lwowskiego lat 41 czterdzieści jeden mającym, synem Józefa (wikipedia podaje imię ojca Karol) i Marianny z Paszków prawowitych małżonków Witkowskich, urodzony w Andrychowie w dekanacie Wadowickim, rezydujący w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie w Królestwie Galicyjskim Cesarstwa Austriackiego a Janiną Łucją Katarzyną Wisłocką, panną, szlachcianką lat 28 dwadzieścia osiem mającą, córką Karola Henryka Michała i Marii z Estków prawowitych małżonków Wisłockich, szlachciców, urodzona w Łyszczycach parafii Brześć Litewski w guberni Grodzieńskiej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w tutejszym kościele parafialnym w dniach dziewiętnastym /trzydziestym pierwszym/ marca, dwudziestego piątego marca /siódmego kwietnia/ i pierwszego /czternastego/ kwietnia roku bieżącego a także w parafialnym kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie w dniach trzydziestego pierwszego marca, pierwszego i siódmego kwietnia roku bieżącego Cesarstwa Austriackiego.