Odpowiedz na: Павловский

Główna Tablice ogłoszeń Szukam Павловский Odpowiedz na: Павловский

#2091

W cyklu wydawniczym: „Nasze Kościoły” T.I ; Cz.1 pt.Archidiecezja Mohylowska – Mohylowszczyzna;
Biblioteka Narodowa , Warszawa 2001
Str.19 znalazłem że w latach 1841-42 biskupem mohylewskim był Ignatius Ludowicus Korwin-Pawłowski.