Sprawozdanie z czynno艣ci Towarzystwa „K贸艂ek rolniczych” 1905

k贸艂ka rolnicze

Sprawozdanie z czynno艣ci Towarzystwa „K贸艂ek rolniczych” za rok 1905.

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia mo偶liwo艣ci wyszukiwania pe艂notekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwark臋. Tekst mo偶e zawiera膰 b艂臋dy maszynowe. Nale偶y t臋 stron臋 traktowa膰 jako indeks pe艂notekstowy do dokumentu.


Wersja cyfrowa oryginalnego dokumentu – kontakt.

Strona g艂贸wna Archiwum


Dodatek do 禄. 13. „Przewodnika Kojek rolniczych”.
XXIII.
SPRAWOZDANIE z CZYNNO艢CI
Towarzystwa 鈥濳贸艂ek rolniczych”
za r漏k 1905.
LW脫W 1906.
NAK艁ADEM ZARZ膭DU G艁脫WNEGO TOWARZYSTWA 鈥濳脫艁EK ROLNICZYCH’1.
DRUKARNIA UDZIA艁OWA, LW脫W. KOPERNIKA 2tt
Sprawozdanie tegoroczne, dwudzieste trzecie z rz臋du, przedstawia obraz dzia艂alno艣ci Towarzystwa K贸艂ek rolniczych w r. 1905. Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa daje w niem zestawienie czynno艣ci, dokonanych przez siebie jako przez naczeln膮 i kierownicz膮 w艂adz臋 Towarzystwa,
informuje nast臋pnie o stanie obecnym i zakresie prac organizacyi po艣redniej t. j. Zarz膮d贸w powiatowych, wzgl臋dnie delegat贸w powiatowych, wreszcie na podstawie sprawozda艅, z艂o偶onych przez 1189 K贸艂ek rolniczych, daje pogl膮d na te podstawowe organizacye, skupiaj膮ce obecnie 52929 cz艂onk贸w.
Opieraj膮c si臋 na tak powa偶nym zast臋pie cz艂onk贸w i na organizacyach, obejmuj膮cych przesz艂o pi膮t膮 cz臋艣膰 gmin kraju, tworzymy jedno z najwi臋kszych, je艣li nie wprost najwi臋ksze stowarzyszenie krajowe, kt贸re z roku na rok stale si臋 powi臋ksza przez powstawanie nowych K贸艂ek rolniczych i przez nap艂yw nowych cz艂onk贸w. Ilo艣ciowy ten rozrost Towarzystwa ju偶 sam przez si臋 jest dowodem, 偶e w idei stowarzyszenia, w sposobie i kierunkach jego dzia艂ania tkwi wielka si艂a przyci膮gaj膮ca te warstwy ludno艣ci, dla kt贸rych Towarzystwo stworzono. Obok tego jest to zewn臋trznym, widocznym znakiem 偶ywotno艣ci Towarzystwa.
A jednak na ten liczbowy rozrost, chocia偶 pochlebny dla Towarzystwa, nie k艂adziemy tak wielkiej wagi, bo nie w nim upatrujemy rzeczywist膮 si艂臋 stowarzyszenia i nie w nim widzimy podwaliny dalszego rozwoju. Donio艣lejsze znaczenia ma objaw nie id膮cy zwykle w parze z rozrostem liczbowym. Ustawiczny nap艂yw nowych cz艂onk贸w i tworzenie si臋 u podstaw nowych organizacyi, nieurobionych jeszcze nale偶ycie do zbiorowej pracy, wytwarza zwykle pewne rozlu藕nienie w臋z艂贸w ca艂o艣ci i wywo艂uje rozbie偶no艣膰 dzia艂ania. Tego niebezpiecze艅stwa nie tylko szcz臋艣liwie unikn臋li艣my, ale co wi臋cej, r贸wnocze艣nie z rozrostem coraz silniej i jednoliciej kszta艂tujemy wewn臋trzny ustr贸j stowarzyszenia, tworz膮c z lu藕nych zast臋p贸w kadry 艣wiadome swych zada艅 i obowi膮zk贸w, pojmuj膮ce nie tylko znaczenie asocyacyi w obr臋bie gminy, lecz oceniaj膮ce ju偶 donios艂o艣膰 skupienia powiatowego i krajowego.
Gdy w pocz膮tkach istnienia Towarzystwa i przez do艣膰 d艂ugi szereg nast臋pnych lat n臋ci膰 i przyci膮ga膰 musiano cz艂onk贸w do ka偶dego prawie K贸艂ka rolniczego i dlatego na czo艂o wysuwano wy艂膮cznie korzy艣ci z przynale偶no艣ci do stowarzyszenia, unikaj膮c z przesadn膮 ostro偶no艣ci膮 wszelkiej wzmianki o powinno艣ciach cz艂onka, to obecnie 艣mia艂o i otwarcie wpierw m贸wimy o obowi膮zkach, kt贸re statut przepisuje, i o konieczno艣ci sumiennego ich spe艂nienia, a dopiero potem o prawach i korzy艣ciach, kt贸re stowarzyszenie daje.
I mimo, 偶e z coraz wi臋kszym naciskiem nalegamy na spe艂nienie r贸偶nych sta艂ych 艣wiadcze艅 na cele miejscowego K贸艂ka, na organizacye powiatowe i Zarz膮d g艂贸wny, warstwy ludno艣ci, dla kt贸rych dzia艂a膰 chcemy, nie usuwaj膮 si臋 od K贸艂ek rolniczych, bo zdo艂ali艣my je ju偶 przekona膰, 偶e byt stowarzyszenia i sprawa samopomocy zawodowej zale偶ne s膮 od czynnego wsp贸艂dzia艂ania cz艂onk贸w i pe艂nienia przyj臋tych dobrowolnie obowi膮zk贸w. W艂a艣nie w tern, 偶e przez K贸艂ko rolnicze budzi si臋 w艣r贸d ludu zrozumienie, 偶e prawa i korzy艣ci nie mog膮 by膰 ja艂mu偶n膮, lecz winny by膰 okupione prac膮 i obowi膮zkiem, i w tern, 偶e przez K贸艂ka rolnicze wyrabia si臋 pewna moralna t臋偶yzna w艣r贸d ludu, objawia si臋 g艂贸wny i zasadniczy nasz dorobek. A jest to rzeczywi艣cie dorobek. Dobremi ch臋ciami i najstaranniej opracowanymi statutami i instrukcyami nie wpoi si臋 takich przekona艅, ani stworzy膰 ich nie mo偶na nagle i od razu, bo 偶ywy organizm tylko stopniowo wch艂ania膰 mo偶e to, co dot膮d by艂o mu obce. W teoryi tylko tworzy si臋 bez uprzednich wytrwa艂ych usi艂owa艅 doskona艂e asocyacyjne twory, ufundowane na doskona艂em zrozumieniu obowi膮zk贸w asocyacyi. Nasz dorobek wytworzyli艣my wytrwa艂膮 prac膮, trafnym doborem kierunk贸w dzia艂ania, konsekwentnem przeprowadzaniem podj臋tych my艣li. Jak krople wody, padaj膮c statecznie na ska艂臋, wydr膮偶aj膮 j膮 ostatecznie, tak i codzienny trud nasz, trud o stworzenie dobrobytu przez kojarzenie si艂, 偶艂obi r贸wnocze艣nie coraz wyra藕niej poczucie spo艂ecznych obowi膮zk贸w tam, gdzie pierwej ciemnota nieugi臋ty zda si臋 op贸r stawia艂a.
Praca za艣 nasza nie by艂a 艂atwa. Przy skromnych a nawet wprost niedostatecznych 艣rodkach nie mo偶emy podejmowa膰 tego, co uwa偶amy za potrzebne i konieczne, lecz tylko to, co na razie jest mo偶liwe. Ponadto liczy膰 si臋 musimy z tym tak smutnym dla naszych stosunk贸w faktem, 偶e sfery spo艂ecze艅stwa, powo艂ane w pierwszym rz臋dzie do czynnego i wybitnego wsp贸艂dzia艂ania po K贸艂kach rolniczych, z ma艂ymi wyj膮tkami od tej pracy si臋 usuwaj膮.
Mimo tych trudnych warunk贸w bod藕cem do nieustawania w podj臋tej pracy by艂y z roku na rok coraz wyra藕niej na jaw wyst臋puj膮ce owoce naszego dzia艂ania. Nie tylko rozbudzili艣my o偶ywione zainteresowanie sprawami rolniczemi 鈥 o czem 艣wiadcz膮 liczne 鈥瀏艂osy ze wsi鈥 pomieszczane w organie Towarzystwa i uwagi do sprawozda艅 o do艣wiadczeniach rolniczych, przez nas zarz膮dzonych, jak r贸wnie偶 ch臋tny i 偶ywy udzia艂 na urz膮dzanych przez nas kursach 鈥 nie tylko przyczynili艣my si臋 do znacznego polepszenia si臋 stosunk贸w w handlu artyku艂ami rolniczymi i do umocnienia sklep贸w, przez K贸艂ka rolnicze prowadzonych, ale pr贸cz tego widzieli艣my, 偶e ka偶da przez nas udzielona pomoc silniej zespala cz艂onk贸w, podnosi znaczenie organizacyi podstawowych i przytem utwierdza je w przekonaniu, 偶e tylko uj臋te w jedn膮 ca艂o艣膰 nabieraj膮 potrzebnej si艂y do przeprowadzenia swych zada艅.
Szczeg贸艂y naszej pracy i osi膮gni臋te przez nas wyniki podane s膮 w poszczeg贸lnych dzia艂ach sprawozdania. G艂贸wne kierunki dzia艂ania pozosta艂y te same, co w latach poprzednich. Z rolniczych spraw podnosimy jako rzecz wprowadzon膮 po raz pierwszy w roku sprawozdawczym kilkudniowe kursa weterynaryjno-hodowlane, wzgl臋dnie rolnicze, na kt贸re zg艂aszaj膮 si臋 ch臋tnie liczni uczestnicy, mimo 偶e nie zapewniamy im opr贸cz bezp艂atnej nauki 偶adnej innej pomocy. Do艣wiadczenia rolnicze rozszerzali艣my w r. 1906. wci膮gaj膮c w zakres pr贸b do艣wiadczenia z nowemi odmianami ziemniak贸w. Na polu sadownictwa 艣wiadczy o rozwoju akcyi wzrastaj膮ca z roku na rok ilo艣膰 drzewek zakupionych za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego. Celem intenzywniejszego dzia艂ania w- drugiej ubocznej ga艂臋zi gospodarstwa w pszczelnictwie wzi臋li艣my do pomocy w r. 1906 instruktora w osobie p. Wojciecha Mendychowskiego, kt贸ry, odbywszy krajowy kurs pszczelnictwa, posiada konieczne teoretyczne wiadomo艣ci a praktycznie jako w艂a艣ciciel znaczniejszej pasieki z racyonaln膮 hodowl膮 pszcz贸艂 dok艂adnie jest obznajomiony.
W dziale rolniczo handlowym jest do zaznaczenia znaczne zwi臋kszenie si臋 zam贸wie艅 K贸艂ek rolniczych na nawozy sztuczne. Podczas gdy w r. 1903 dostarczyli艣my og贸艂em 125 wagon贸w, a w roku 1904 鈥 207 wagon贸w, to w roku 1905 podnios艂o si臋 zapotrzebowanie do 321 */4 wagon贸w. Tegoroczne wiosenne zg艂oszenia i liczne ju偶 obecnie uskuteczniane zam贸wienia na dostaw臋 jesienn膮 daj膮 nam pewno艣膰, 偶e za r. 1906 dalsz膮 zwy偶k臋 obrot贸w w tym dziale skonstatowa膰 b臋dziemy mogli. W zakres naszego po艣rednictwa handlowego wesz艂y obecnie tak偶e pasze tre艣ciwe a wi臋c otr臋by, m膮ki pastewne, makuchy. Akcy臋 w tym kierunku podj膮膰 musieli艣my po posusze, kt贸ra nasz kraj w r. 1905 nawiedzi艂a. Wtedy jednakowo偶 dostarczali艣my tych artyku艂贸w przy pomocy funduszu zapomogowego. K贸艂ka rolnicze poznawszy podczas tej akcyi korzy艣ci zbiorowego zakupna pasz tre艣ciwych, uzna艂y za wskazane odnosi膰 si臋 i nadal przy zapotrzebowaniu o po艣rednictwo Zarz膮du g艂贸wnego. W ten spos贸b przyby艂 nam nowy sta艂y dzia艂, w kt贸rym obroty wynosz膮 kilkadziesi膮t wagon贸w rocznie. Skonstatowa膰 r贸wnie偶 musimy przyrost zam贸wie艅 na w臋giel kamienny, kt贸rych dostarczali艣my K贸艂kom rolniczym w 1905 r. 197 wagon贸w wobec 173 wagon贸w w r. 1904 a 94 wagon贸w w r. 1903, mimo, 偶e rok sprawozdawczy by艂 dla dostaw naszych, niezakontraktowanych uprzednio, bardzo niepomy艣lny tak, 偶e licznych zg艂osze艅 o dostaw臋 nie mogli艣my zupe艂nie wykona膰. Ca艂膮 akcy膮 nasz膮 rolniczo handlow膮 ujmiemy w najbli偶szym czasie silniej w r臋k臋, bo przekonani jeste艣my, 偶e K贸艂ka rolnicze, poznawszy korzy艣ci po艣rednictwa Zarz膮du g艂贸wnego, przyjm膮 ch臋tnie projekt umocnienia tego dzia艂u przez oparcie go na silniejszych podstawach.
W dziale, dotycz膮cym drobnego handlu po sklepach K贸艂ek rolniczych, wprowadzamy obecnie wa偶n膮 reform臋, nak艂aniaj膮c K贸艂ka rolnicze do podzia艂u osi膮gni臋tych zysk贸w mi臋dzy cz艂onk贸w wedle ilo艣ci uskutecznionych zakup贸w. My艣l鈥漷a rzucona mi臋dzy K贸艂ka rolnicze bardzo ch臋tnie si臋 przyjmuje tak, 偶e po pewnym okresie przej艣ciowym rozdzia艂 ten zysk贸w b臋dziemy mogli obowi膮zkowo na艂o偶y膰, a tern samem charakter sp贸艂kowy przedsi臋biorstw handlowych K贸艂ek rolniczych wyra藕niej zaznaczy膰. Podj臋te za艣 na nowo kursa w臋drowne handlowe przyczyni膮 si臋 do utrwalenia bytu sklep贸w przez rozszerzenie wiadomo艣ci potrzebnych do wykonywania, wzgl臋dnie nadzorowania sprzeda偶y. Nie ustajemy przytem w zabiegach, by z wi臋kszych sklep贸w K贸艂ek rolniczych, powsta艂ych po miastach wytworzy膰 hurtownie dla okolicznych K贸艂ek. W ten spos贸b przy czynnej naszej pomocy fachowej powsta艂y w ostatnich czasach i spe艂niaj膮 zadania hurtowni pomy艣lnie rozwijaj膮ce si臋 K贸艂ka w Sanoku, Kro艣nie Brzesku, Dynowie i Zaleszczykach.
Pocieszaj膮ce wyniki osi膮gn臋li艣my na polu szerzenia obrony po偶arnej. W kr贸tkim czasie, bo w niespe艂na 2 latach zorganizowa艂o si臋 przy K贸艂kach rolniczych 126 ochotniczych stra偶y po偶arnych, przyj臋tych pod patronat Krajowego Zwi膮zku ochotniczych stra偶y po偶arnych.
Z wydawnictw naszych 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych1′ wywalczy艂 sobie powa偶ne stanowisko w艣r贸d pism zawodowych i zyskuje coraz wi臋cej czytelnik贸w i gor膮cych zwolennik贸w. W roku 1906 wprowadzili艣my ilustracye do Przewodnika i przez to podnie艣li艣my jeszcze wi臋cej zainteresowanie, kt贸re budzi艂. 鈥 Drugi rocznik Kalendarza K贸艂ek rolniczych zyska艂 og贸lne uznanie w prasie a dowodem jego wzi臋to艣ci by艂o to, 偶e ju偶 w pocz膮tkach stycznia 1906 r. by艂 zupe艂nie rozprzedany. Chocia偶 wydali艣my go bez wszelkich subwencyi a cen臋 dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych wyznaczyli艣my nadzwyczaj nizk膮, to jednak wydawnictwo to nie przynios艂o 偶adnych strat, lecz przeciwnie nawet pewien doch贸d, kt贸ry zu偶ytkowany zostanie na rozszerzenie i ulepszenie trzeciego rocznika Kalendarza.
Jak si臋 Towarzystwo umacnia wewn臋trznie, jak poszczeg贸lne K贸艂ka rolnicze uznaj膮 coraz wi臋cej potrzeb臋 przyczyniania si臋 do koszt贸w, ponoszonych przez Zarz膮d g艂贸wny, na to dostarcza najlepszego dowodu zestawienie, pomieszczone w dziale: 鈥濻prawy og贸lne11. Nie jest to jeszcze wszystko, czego pragniemy i oczekujemy, jednak na stosunki nasze jest to post臋p bardzo wielki i ten nas upewnia, 偶e, pracuj膮c dalej energicznie i wytrwale, rozbudzimy w obr臋bie naszego dzia艂ania jeszcze 偶ywiej ducha pracy w艂asnej spo艂ecze艅stwa nad samem sob膮.
Zebrawszy z dotychczasowej d艂ugoletniej dzia艂alno艣ci spory zapas do艣wiadczenia i wyrobiwszy sobie w艣r贸d ludu znaczne zaufanie, przyst膮pi膰 mo偶emy obecnie do dalszych reform, by przez nie jeszcze silniej zespoli膰 K贸艂ka rolnicze a z ich cz艂onk贸w wytworzy膰 jedn膮 my艣l膮 o偶ywiony zast臋p rozumnych pracownik贸w na roli, 艣wiadomych tego, 偶e pracowito艣膰, obowi膮zkowo艣膰 i zgodno艣膰 w dzia艂aniu tworz膮 najsilniejsz膮 d藕wugni臋 dobrobytu. Przeprowadzenie tych reform jednak wymaga膰 b臋dzie d艂u偶szego czasu, bo chc膮c budowa膰 trwale, musimy fundamenta odpowiednio przygotowa膰. Przygotowanie za艣 nie jest zale偶ne wy艂膮cznie od znajomo艣ci rzeczy, dobrej woli i pracy Zarz膮du g艂贸wnego oraz od ch臋tnego pos艂uchu przez K贸艂ka rolnicze. Tu potrzeba jeszcze 艣rodk贸w i to do艣膰 znacznych. Spodziewamy si臋 jednak, 偶e przedewszystkiem rz膮d krajowy pospieszy nam z ch臋tn膮 pomoc膮, tein wi臋cej 偶e wykazujemy dowodnie, i偶 zu偶ytkowa膰 umiemy ka偶dy zasi艂ek, nam udzielony, na prac臋 tw贸rcz膮. Oczekujemy r贸wnie偶 wydatniejszego poparcia ze strony spo艂ecze艅stwa. Bo jak dot膮d skromna liczba 200 cz艂onk贸w wspieraj膮cych i zaledwie 25 cz艂onk贸w za艂o偶ycieli 艣wiadczy a偶 nadto wymownie o wielkiej oboj臋tno艣ci wobec Towarzystwa, kt贸re na 偶yczliwsz膮 pomoc stanowczo zas艂u偶y艂o. Oby艣my z tym samym 偶alem, powtarzaj膮cym si臋 co roku, nie byli zmuszeni wyst膮pi膰 i w roku przysz艂ym!
Sprawozdanie z czynno艣ei Zarz膮du
-M) Sprawy og贸lne, organizacyjne i osobiste.
Cz艂onk贸w za艂o偶ycieli pozyska艂o Towarzystwo K贸艂ek rolniczych w roku sprawozdawczym 5; zapisali si臋 mianowicie na ich list臋: P. T.

 1. Rada powiatowa w Tarnobrzegu,
 2. W艂odzimierz Gniewosz z Potoka z艂otego,
 3. Konstancya ks. Sanguszkowa,
 4. Roman ks. Sanguszko,
 5. Stanis艂aw Henryk hr. Badeni z Koropca. Wk艂adki po 200 K. od 5 cz艂onk贸w powi臋kszy艂y fundusz 偶elazny Towarzystwa o 900 K. (Rada powiatowa w Tarnobrzegu wp艂aci drug膮 rat臋 wk艂adki w r. 1906.)
  Fundusz 偶elazny sk艂ada si臋 obecnie:
 6. z wk艂adek cz艂onk贸w za艂o偶ycieli . 4900’00 K
 7. z dobrowolnych op艂at po 20 h. od
  cz艂onk贸w K贸艂ek z r. 1903 . . 224’30 鈥
 8. z odsetek dopisanych po dzie艅 31/12
  1905 鈥︹︹︹︹︹︹︹ . 616 36 鈥
  razem . 5740 66 K a 偶e wed艂ug sprawozdania z r. 1904
  wynosi艂鈥︹︹︹︹︹︹︹ 4593’70 K
  przeto powi臋kszy艂 si臋 o鈥︹︹︹.1146 96 K
  Wk艂adk臋 cz艂onka wspieraj膮cego ui艣ci艂o w r. 1905:
 9. 37 instytucyi i stowarzysze艅 w kwocie 403’鈥擪
 10. 595 K贸艂ek rolniczych w kwocie . 4759’65 鈥
 11. 183 os贸b prywatny cli . . . . . 154785 鈥
  razem . . . 6710 50 K a 偶e wed艂ug sprawozdania z r. 1904
  wynosi艂y wk艂adki鈥︹︹︹︹ 4556 60 K
  przeto wzros艂y roczne wk艂adki o . . 2153 90 K
  czyli, 偶e przyrost wynosi 47% wk艂adek poprzedniego roku.
  Wp艂yn臋艂y na to g艂贸wnie zwi臋kszone wp艂ywy wk艂adek od K贸艂ek rolniczych. Te bowiem wp艂aci艂y o 1957 K 5 h. wi臋cej, ni偶 w roku poprzednim, podczas gdy od instytucyi uzyskali艣my tylko 76 K. a od os贸b prywatnych 100 K. 85 h. wi臋cej.
  Wp艂ywy od cz艂onk贸w wspieraj膮cych Towarzystwa u偶ytkowano na bie偶膮ce potrzeby Towarzystwa.
  Subwencye krajowe, udzielone Zarz膮dowi g艂贸wnemu, wynosi艂y tak, jak to w preliminarzu bud偶etu Towarzystwa na r. 1905 wstawiono, razem 44.000 kor., mianowicie na koszta zak艂adania i lustracyi K贸艂ek 15.000 kor., na og贸lne cele rozwoju rolniczej i handlowej dzia艂alno艣ci K贸艂ek 10.000 kor., na utrzymanie lustrator贸w handlowych 8.000 kor., na praktyczne kursa handlowe 4.000 kor., na utrzymanie i koszta podr贸偶y jednego inspektora rolnictwa
  5.000 kor. na wydawnictwo 鈥濸rzewodnika K贸艂ek rolniczych” 2.000 kor.
  W por贸wnaniu z r. 1904 podwy偶szone zosta艂y subwencye krajowe o 5.000 kor. przez przyznanie subwencyi w tej kwocie na I inspektora rolnictwa.
  Na r. 1906 uzyska艂 Zarz膮d g艂贸wny podwy偶szenie subwencyi krajowych z kwoty 44.000 kor. na 55.000 kor. Mianowicie uchwal膮 Wysokiego Sejmu przyznane zosta艂y nowe subwencye: 1. na koszta administracyjne 4.000 kor., 2. na lustratora rolniczego 4.000 kor.; podwy偶szone za艣 zosta艂y:
 12. subwencya na og贸lne cele o 2000 kor., 2. na 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych” o 1000 kor.
  Opr贸cz wy偶ej podanych subwencyi, Wysoki Wydzia艂 kraj贸w}鈥 przyzna艂 w 1905 r. dwa nadzwyczajne zasi艂ki po 500 kor. Pierwszy jako pomoc na zakupno 艣rodk贸w demonstracyjnych przy wyk艂adach na kursach weterynaryjno-hodowlanych, drugi na urz膮dzenie wystaw K贸艂ek rolniczych w Nowym S膮czu i Buczaczu.
  Subwencye pa艅stwowe na r. 1905 wynosi艂y razem 32.560 kor., mianowicie przez c. k. Towarzystwo gospodarskie na lustracye gospodarcze i instruktora sadownictwa 11.500 kor. (wi臋cej o 1500 kor. w por贸wnaniu z r. 1904), na wzorowe gnojownie 560 kor. (wi臋cej o 60 kor. ni偶 w r. 1904), przez c. k. Towarzystwo rolnicze na cele rolnicze 2500 (wi臋cej o 500 kor. ni偶 w r. 1904), przez c. k. Namiestnictwo z c. k. Ministerstwo rolnictwa na r. 1904 na koszta zarz膮du, lustracye handlowe i wydawnictwo organu Towarzystwa
  18.000 kor. (wi臋cej o 6000 kor. ni偶 w r. 1904).
  Poniewa偶 za艣 w subwencyach pa艅stwowych preliminowano w bud偶ecie na r. 1905 30.500 kor., uzyskano zatem wi臋cej o 2000 kor.
  Reskryptem c. k. Namiestnictwa z 10. lipca 1905 r. przyznana zosta艂a subwencya z ck. Ministerstwa rolnictwa na te same cele na r. 1905 w kwocie 20.000 kor. Wyasygnowanie jej nast膮pi dopiero w r. 1906. Subwencya ta zosta艂a wstawiona w preliminarz bud偶etu na r. 1906.
  Inne subwencye. Z Towarzystwa wzajemnych ubezpiecze艅 w Krakowie otrzyma艂 Zarz膮d g艂贸wny pr贸cz sta艂ej rocznej subwencyi w kwocie 600 kor. nadzwyczajn膮 subwency臋 na r. 1905 w kwocie 2000 kor. na organizacy臋 ochotniczych stra偶y po偶arnych. Na r. 1906 przyznana zosta艂a subencya na ten cel w kwocie 3000 kor.
  Op艂aty K贸艂ek rolniczych. Opr贸cz wk艂adek cz艂onk贸w wspieraj膮cych, o kt贸rych powy偶ej m贸wili艣my, w kwocie . 4759’65 K wp艂aci艂y K贸艂ka rolnicze w r. 1905 do kasy Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa tytu艂em:
  1) zwrotu koszt贸w lustracyi, przeprowadzonych w sklepach K贸艂ek rolniczych 鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 2572’89 鈥
  2) zwrotu koszt贸w manipulacyjnych przy
  zakupnie maszyn rolniczych, nawoz贸w, w臋gla i innych artyku艂贸w rolniczych 鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 1724’72 鈥
  3) zwrotu nale偶yto艣ci za zbo偶a dostarczone do p贸l do艣wiadczalnych . . 1912’00 鈥
  4) tytu艂em prenumeraty za 鈥濸rzewodnik” 3205’50 鈥
  5) za 8.762 鈥濳alendarzy K贸艂ek roln.鈥 4381’00 鈥
  6) za. ksi臋gi handlowe do sklep贸w . 601’71 鈥
  7) za ksi膮偶ki udzia艂owe do sklep贸w . 272’63 鈥
  razem . . 19.430’10 K
  Odno艣nie do pozycyi 1. wynosi przyrost w por贸wnaniu z 1904 r. 500T3 kor., przy pozycyi 2. 鈥 975’55 kor., przy pozycyi 3. 鈥 520’00 kor., przy pozycyi 4. 鈥 103*50 kor. Pozycye 5., 6. i 7. nie by艂y w r. 1904 osobno zestawione, wi臋c por贸wnanie przyprowadzi膰 si臋 nie da.
  W obr臋bie swej lokalnej dzia艂alno艣ci z艂o偶y艂y K贸艂ka rolnicze w udzia艂ach na swe przedsi臋biorstwa handlowe 380063 kor., posiadaj膮 w艂asne nieruchomo艣ci warto艣ci 635706 kor., z艂o偶y艂y w r. 1905 na cele u偶yteczno艣ci publicznej razem 39986 kor. z tego na potrzeby ko艣cio艂贸w i cerkwi 31170 kor., na inne cele 8816 kor.
  O znacznych zakupnach K贸艂ek rolniczych, uskutecznionych w r. 1905 za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego, informuje dok艂adnie osobny dzia艂 sprawozdania p. t. 鈥瀂estawienie po艣rednicz膮cej dzia艂alno艣ci handlowej Zarz膮du g艂贸wnego”.
  Zarz膮d g艂贸wny. W roku 1905 uko艅czy艂 si臋 trzechletni okres urz臋dowania Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa K贸艂ek rolniczych, wybranego w r. 1902. W my艣l 搂 42. statutu VII. Og贸lna Rada Towarzystwa, zebrana w Tarnopolu w dniach 4. i 5. lipca, dokona艂a wyboru 18 cz艂onk贸w Zarz膮du
  g艂贸wnego na trzechlecie 1905 do 1908. Wybrani zostali:
  1) Artur Zaremba Cielecki
  2) Dr. Bronis艂aw Dul臋ba
  3) Dr. Zygmunt Gargas
  4) Dr. Stanis艂aw G艂膮bi艅ski
  5) Gabryel Jarosz
  6) Prof. J贸zef Miku艂owski-Pomorski
  7) Dr. Miko艂aj hr. Rey
  8) Antoni Smaga艂a
  9) Grzegorz Sowa
  10) Dr. Jan Kanty Steczkowski
  11) Jerzy Dobczyc-Turnau
  12) Ks. Adam Wesoli艅ski
  13) Franciszek W贸jcik
  14) Prof. Tomasz Rylski
  15) Dr. Stanis艂aw Grabski
  16) Micha艂 Mi臋sowicz
  17) Dr. Jan Pawlikowski
  18) Telesfor Adamski
  Wymienieni od 1 do 14 wchodzili ju偶 w poprzedniem trzechleciu w sk艂ad Zarz膮du g艂贸wnego.
  Z cz艂onk贸w delegowanych otrzymali ponown膮 nominacy臋:
  1) Ks. kan Emil Bili艅ski
  2) Ks. kan. Aleksander Baczy艅ski
  3) Ks. Pra艂. Jak贸b Moszoro
  4) Ks. Prof. W艂. Jelonek
  5) Ks. kan. Antoni Ko艂e艅ski
  6) Dr. Tadeusz Pi艂at
  7) Dr. Jan Henryk Sawczy艅ski
  8) Dr. Tadeusz Ska艂kowski
  9) Hr. Janusz Tyszkiewicz
  10) Ks. Antoni G艂odzi艅ski
  11) W艂odzimierz Malczewski
  12) Franciszek Garczy艅ski
  13) Stefan Konopka
  Nowo mianowani zostali:
  14) Ks. kan. Antoni Wojnarowicz
  15) Ks. Dr. Adam Kopyci艅ski
  16) Ks. Hilary Pa艅kowski
  17) Mieczys艂aw Zaleski
  18) W艂adys艂aw Tyniecki.
  W ten spos贸b na og贸ln膮 liczb臋 36 cz艂onk贸w wybranych i delegowanych pozosta艂o z dawnego Zarz膮du 27, przyby艂o nowych 9, tak 偶e Zarz膮d g艂贸wny tylko w */4 cz臋艣ci zosta艂 zmieniony.
  Na podstawie 搂 36. lit. h. statutu, kt贸ry upowa偶nia Zarz膮d g艂贸wny do kooptacyi 4 cz艂onk贸w, kooptowano dot膮d 2 t. j. pp. Feliksa 呕yszkiewicza jako reprezentanta nauczycielstwa, kt贸ry ju偶 w poprzedniej kadencyi wchodzi艂 w sk艂ad Zarz膮du g艂贸wnego i Antoniego Ma艣lank臋, gospodarza z 呕ubrzy pod Lwowem.
  Zaraz na pierwszem posiedzeniu swem z 20. wrze艣nia 1905 r. Zarz膮d kooptowa艂 na cz艂onka Dra Franciszka Stefczyka, dyrektora biura Patronatu sp贸艂ek oszcz臋dno艣ci i po偶yczek, ku wielkiemu 偶alowi jednak Zarz膮du g艂贸wnego Dr. Stefczyk zrezygnowa艂 z godno艣ci cz艂onka.

Szczeg贸艂y o ukonstytuowania si臋 Zarz膮du g艂贸wnego, o sk艂adzie Wydzia艂u wykonawczego i rozdziale referat贸w zawiera 鈥濪odatek I.鈥 niniejszego sprawozdania.
W roku 1905 odby艂y si臋 3 posiedzenia Zarz膮du g艂贸wnego i 15 posiedze艅 Wydzia艂u wykonawczego, opr贸cz tego cz臋ste posiedzenia r贸偶nych komisyi.
Delegacye.
Delegatami Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa K贸艂ek rolniczych byli:

 1. do Krajowej komisyi dla spraw rolniczych ^prezes Towarzystwa p. Artur Zaremba-Cielecki.
 2. do Rady nadzorczej Zwi膮zku handlowego K贸艂ek rolniczych Dr. Stanis艂aw Grabski.
 3. do Centralnego Wydzia艂u krajowych Towarzystw rolniczych wiceprezes Dr. Jan Kanty Steczkowski i dyr. Telesfor Adamski.
 4. do Towarzystwa mleczarskiego w Krakowie Prof. J贸zef Mikulowski-Pomorski.
  Delegatami powiatowymi Zarz膮du g艂贸wnego mianowani zostali pp.:
 5. Ks. Andrzej Konieczny na pow. d膮br贸wki
 6. Kazimierz Pili艅ski 鈥 鈥 jasielski
 7. Henryk Groblewski 鈥 鈥 gorlicki
 8. Dr. Jan Iwa艅ski 鈥 鈥 wadowicki
 9. Franciszek Najder 鈥 鈥 ko艂omyjski
 10. Mieczys艂. Bogdanowicz 鈥 鈥 czortkowski
  Reprezentantami Towarzystwa byli:
 11. na Radzie og贸lnej ck. Towarzystwa gospodarskiego pp. Prof. Pomorski i Dr. St. Grabski.
 12. na Og贸lnem zebraniu cz艂onk贸w ck. Towarzystwa rolniczego w Krakowie pp. Cielecki i Dr. Grabski.
 13. na uroczysto艣ci koronacyi obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w ko艣ciele 00. Jezuit贸w we Lwowie pp. Cielecki i Steczkowski.
 14. na Walnem Zgromadzeniu Tow. Szko艂y ludowej w Stanis艂awowie pp. Stanis艂aw Pieni膮偶ek i Maurycy hr. Mycielski.
 15. na Komitecie ods艂oni臋cia pomnika Bartosza G艂owackiego pp. Cielecki i Dr. Dul臋ba.
 16. na Walnem zgromadzeniu Centralnego Zwi膮zku stowarzysze艅 rolniczych w Wiedniu Prof. Dr. Stanis艂aw G艂膮bi艅ski.
  J. E. Panu Ministrowi rolnictwa hr. Bouquoy podczas jego pobytu we Lwowie przedstawi艂a si臋
  deputacya Zarz膮du g艂贸wnego, sk艂adaj膮ca si臋 z pp.: Cieleckiego, ks. kan. Bili艅skiego, Gargasa, Pomorskiego, Sawczy艅skiego i Adamskiego i zwr贸ci艂a si臋 o wydatniejsze poparcie Towarzystwa.
  Biuro Towarzystwa. W sk艂adzie biura Towarzystwa zasz艂y nast臋puj膮ce zmiany. Posada inspektora rolniczego, opr贸偶niona wskutek ust膮pienia Dra J贸zefa Paw艂owskiego, nadana zosta艂a z dniem 1. lipca 1905 r. p. Tadeuszowi Stamirowskiemu. Po uzyskaniu subwencyi na r. 1906 na czwartego inspektora rolniczego nadano t臋 posad臋 z dniem 1. stycznia 1906 r. p. Janowi Proficowi.
  Z dniem 15. lipca ust膮pi艂 z biura p. Zygmunt Dudrewicz. Czynno艣ci przez niego wykonywane przekazano p. Henrykowi Schmidtowi, kt贸ry ze wzgl臋du na stan zdrowia nie m贸g艂 nadal pe艂ni膰 funkcyi lustratora handlowego, wymagaj膮cych ustawicznych podr贸偶y. W koniecznych i nie cierpi膮cych zw艂oki wypadkach jednak p. Schmidt spe艂nia obok tego zast臋pczo obowi膮zki lustratora handlowego.
  Uchwa艂膮 Zarz膮du g艂贸wnego podwy偶szone zosta艂y p艂ace urz臋dnik贸w od 1. stycznia 1906 r. o 10% dotychczasowych pobor贸w, za艣 funkcyo-naryuszy manipulacyjnych o 20%.
  Sk艂ad urz臋dnik贸w biura podany jest w dodatku I. niniejszego sprawozdania.
  Wzrost czynno艣ci w Zarz膮dzie g艂贸wnym Towarzystwa przedstawia poni偶sze zestawienie z protoko艂u podawczego:
  W r. 1898 by艂o ekshibit贸w 3.901 鈥 鈥 1900 鈥 鈥 5.879
  鈥 鈥 1902 鈥 鈥 12.265
  鈥 鈥 1904 ., 鈥 21.250
  鈥 * 1905 鈥 鈥 24.930
  W roku 1905 wys艂ano z biura Towarzystwa poczt膮 17.169 list贸w 4.717 kart korespondencyjnych, 604 list贸w poleconych, 15 list贸w pieni臋偶nych, 935 przekaz贸w pieni臋偶nych, 724 pakiet贸w, 5784 druk贸w pod opask膮, 139 telegram贸w; dor臋czono we Lwowie do w艂adz i instytucyi za filur膮 515 pism. Opr贸cz tego przeprowadzono ekspedycy臋 105.600 egz. 鈥濸rzewodnika K贸艂ek rolniczych”.
  Dziennik kasowy za r. 1905 zawiera 507 po-zycyi w przychodzie, 1540 w rozchodzie; podr臋cznik wp艂yw贸w kasowych 4.401 pozycyi a podr臋cznik wp艂yw贸w na rachunek przechodowy 1234 pozycyi.
  B) Sprawy rolnicze.
  Pola do艣wiadczalne.
  W jesieni 1904 r. i na wiosn臋 1905 r. za艂o偶ono razem 508 p贸l pr贸bnych ze zbo偶ami, a mianowicie :
  140 z pszenic膮 ozim膮 i 偶ytem ozimem,
  368 z owsem, j臋czmieniem i jar膮 pszenic膮.
  Wyniki tych pr贸b by艂y z bardzo nielicznymi wyj膮tkami nadzwyczaj dodatnie a plony z nowych odmian by艂y o wiele wy偶sze, ni偶 plony miejscowych zb贸偶, zasianych w tych samych warunkach. Dla por贸wnania bowiem wydatno艣ci poszczeg贸lnych odmian przeznaczono do ka偶dej pr贸by 鈥/i morga pola podzielonego na trzy r贸wne cz臋艣ci. Na dw贸ch cz臋艣ciach polecono zasia膰 nowe odmiany, ka偶dej po 25 kg., na pozosta艂膮 trzeci膮 cz臋艣膰 do艣wiadczaj膮cy by艂 zobowi膮zany u偶y膰 swoje dawniej uprawiane zbo偶e. Pole mia艂o by膰 zupe艂nie jednakowe,
  0 jednej i tej samej sile nawozowej, przedplonie
  1 po艂o偶eniu. Przeprowadzaj膮cy pr贸b臋 mieli obowi膮zek wszystkie gatunki w jednakowych warunkach uprawi膰, zebra膰, zbo偶e osobno z艂o偶y膰 i wym艂贸ci膰 a nast臋pnie dok艂adnie zwa偶y膰 tak ziarno, jakote偶 i s艂om臋.
  Przeprowadzenie tego rodzaju do艣wiadcze艅 ustali艂o nasz膮 opini臋 o ich po偶ytku. Liczne pisma dzi臋kczynne cz艂onk贸w K贸艂ek s膮 najlepszym dowodem, 偶e w ten spos贸b szerzy si臋 w艣r贸d w艂o艣cian praktycznie przekonanie, jak wa偶n膮 jest sprawa doboru odpowiedniego gatunku zbo偶a pierwszorz臋dnej jako艣ci. Nietylko bowiem sami do艣wiadczaj膮cy zach臋ceni zostali pr贸bami, w danej miejscowo艣ci przeprowadzonemu lecz i reszta rolnik贸w miejscowej gminy a w wielu wypadkach nawet i s膮siednich.
  0 nasienie nowych odmian, jak to z naciskiem gospodarze w swoich sprawozdaniach podnosz膮, ubiegali si臋 s膮siedzi z niezwyk艂膮 skwapliwo艣ci膮. Przekonawszy si臋 naocznie o dobroci nasienia i o plonach z niego osi膮gni臋tych, pragn臋li bodaj w ma艂ej ilo艣ci naby膰 je do uprawy.
  Podnie艣膰 tutaj wypada z uznaniem, 偶e do艣wiadczaj膮cy z ma艂ymi wyj膮tkami przeprowadzili pr贸by wed艂ug wskaz贸wek, udzielonych- im przez Zarz膮d g艂贸wny i 偶e nades艂ali powa偶n膮 bardzo liczb臋 sprawozda艅, bo na 508 za艂o偶onych p贸l pr贸bnych otrzymali艣my ich 430. Prawie wszystkie zosta艂y sporz膮dzone 艣ci艣le pod艂ug wskazanego wzoru.
  Nawet pr贸by w rezultacie nieuda艂e, g艂贸wnie z powodu kl臋sk elementarnych lub r贸偶nego rodzaju szkodnik贸w, stwierdzaj膮, 偶e zbo偶a zapowiada艂y si臋 艣licznie i g贸rowa艂y nad miejscowemi wzrostem i krzewieniem si臋.
  Najlepszym dowodem skuteczno艣ci naszej akcyi w kierunku zapoznania gospodarzy w艂o艣cia艅skich z odpowiednimi gatunkami zb贸偶 s膮 z ka偶dym ro-
  kiem liczniejsze zg艂oszenia na pola do艣wiadczalne. Niestety z powodu braku fundusz贸w na cel ten, w tak wysokim stopniu po偶yteczny, nie mogli艣my tyle wy艂o偶y膰, ile rzeczywista potrzeba wymaga.
  Rozdzia艂 nasion przeprowadzili艣my tak, a偶eby uwzgl臋dnione zosta艂y zg艂oszenia w po艂owie z zachodniej i wschodniej cz臋艣ci kraju. Przy rozdziale poszczeg贸lnych nasion badali艣my dok艂adnie wszystkie szczeg贸艂y, podane nam w zg艂oszeniu, a mianowicie rodzaj gleby, po艂o偶enie pola, klimat i t. d. i na tej podstawie dopiero wysy艂ali艣my odpowiednie dla danej miejscowo艣ci gatunki. Uwzgl臋dnili艣my za艣 przedewszystkiem zg艂oszenia z tych miejscowo艣ci wzgl臋dnie powiat贸w, gdzie dot膮d p贸l pr贸bnych ze zbo偶ami nie zak艂adano.
  Pr贸by z 偶ytem.
  Z 72 p贸l pr贸bnych z 偶ytem, za艂o偶onych w jesieni 1904 r., nadesz艂o 60 sprawozda艅.
  Do pr贸b u偶yto dwa gatunki 偶yta t. j. Petku-skie i Polskie.
  W 20 wypadkach 偶yto Petkus przewy偶szy艂o Polskie w plonach, za艣 tylko 7 razy Polskie wzi臋艂o g贸r臋 nad Petkuskiem, a to na ziemiach l偶ejszych i g贸rzystych.
  W 20 wypadkach do艣wiadczaj膮cy zar贸wno byli z obydw贸ch gatunk贸w zadowoleni, jednak stawiali zawsze 偶yto Petkus na pierwszem miejscu co do dorodno艣ci ziarna, a Polskie co do jako艣ci s艂omy.
  Z reszty 9 pr贸b, sze艣膰 nie wykaza艂o r贸偶nicy w plonie od dawnych gatunk贸w, a u trzech do艣wiadczaj膮cych zniszczy艂 grad plony doszcz臋tnie.
  Wyniki z 47 p贸l pr贸bnych na 56, z kt贸rych posiadamy sprawozdania, wykaza艂y znaczn膮 przewag臋 nowych odmian nad dawnemi.
  W jesieni 1905 r. za艂o偶ono 50 p贸l pr贸bnych z 偶ytem w dw贸ch gatunkach. U偶yto ponownie tych samych gatunk贸w 偶yta t. j. Petkus i Polskie, poniewa偶 okaza艂y si臋 pod ka偶dym wzgl臋dem odpowiednie dla ma艂orolnych gospodarzy. Pr贸by rozdzielono na 33 powiaty. Nasienie zakupione zosta艂o w Zarz膮dzie d贸br w Mikulicach bardzo doborowej jako艣ci i czysto艣ci.
  Pr贸by z pszenic膮.
  Z przeprowadzonych 68 do艣wiadcze艅 w r. 1904/5 z pszenic膮 ozim膮 otrzymali艣my 50 sprawozda艅. Z wyj膮tkiem pi臋ciu pr贸b, kt贸re uwa偶a膰 nale偶y za nieuda艂e, we wszystkich innych nowe odmian}鈥 wyda艂y o wiele lepsze re-i zultaty, ani偶eli dawniejsze miejscowe.
  Do pr贸b u偶yto: 1) Ostki galicyjskiej. 2) G贸lki mikulickiej. 3) Da艅kowskiej g贸lki i 4) Ghirki ba-stardki.
  Ostka galicyjska uprawiana by艂a obok Go艂ki mikulickiej i mo偶na powiedzie膰, 偶e obie te odmiany w ubieg艂ym roku por贸wno zadowoli艂y do艣wiadczaj膮cych, bo w pi臋ciu wypadkach tylko dominowa艂a Ostka nad G贸艂k膮 a w czterech ta ostatnia nad Ostk膮. Reszta pr贸b wykaza艂a dosy膰 r贸wne wyniki. Ostka wyrasta wprawdzie wy偶sza w s艂om臋 i daje ci臋偶sze dorodniejsze ziarno, G贸lka zato ma艂o co ust臋puje co do ilo艣ci og贸lnej ziarna, a na m膮k臋 jest lepsza. Przeciw rdzy, robactwu i posusze odporniejsz膮 okaza艂a si臋 Ostka, kt贸ra jednak zn贸w 艂atwiej wyl臋ga ni偶 G贸lka.
  Pszenica Da艅kowska Go艂ka uprawiana by艂a w towarzystwie Ghirki bastardki i przewy偶szy艂a j膮 w plonie 6 razy, podczas kiedy Ghirka tylko 2 razy wykaza艂a lepsze rezultaty. Reszta pr贸b, przeprowadzonych z temi dwoma odmianami pszenicy, wykaza艂a r贸wn膮 u偶yteczno艣膰 obu gatunk贸w. Gospodarze chwalili og贸lnie odporno艣膰 obu odmian przeciw wyl臋ganiu i szkodnikom, znacznie wi臋cej jednak Da艅kowskiej, kt贸ra posiada grube 藕d藕b艂o i bardzo jest odporna i wytrzyma艂a.
  Na rok 1905/1906 u偶yto do pr贸b tych samych gatunk贸w pszenicy z tego powodu, poniewa偶 w latach ubieg艂ych okaza艂y si臋 pod ka偶dym wzgl臋dem bardzo odpowiednie, a Da艅kowska r贸wnie偶 zwyci臋sko wysz艂a z pr贸by, wzrost jej bowiem, plenno艣膰 i odporno艣膰 zach臋ca艂a nas do ponowienia pr贸b z t膮 odmian膮 pszenicy przedewszystkiem na ziemiach 偶y偶niej szych.
  Wog贸le wszystkie 4 do pr贸b u偶yte odmiany pszenicy zadowoli艂y pod ka偶dym wzgl臋dem do艣wiadczaj膮cych, a w por贸wnaniu do dawniej siewanych, miejscowych, zwyrodnia艂ych i zanieczyszczonych zb贸偶 wyszczeg贸lni艂y si臋 w znakomity spos贸b. Ostk臋 galicyjsk膮 i G贸艂k臋 mikulick膮 nabyli艣my w Mikulicach, Ghirk臋 Bastardk臋 i Da艅kow-sk膮 G贸艂k臋 w Strza艂kach ko艂o Bobrki. Pszenic臋 rozdzielili艣my na 32 powiaty w ten spos贸b, 偶e Ostk臋 i G贸艂k臋 mikulick膮 otrzymali przedewszystkiem cz艂onkowie K贸艂ek na zachodzie, za艣 Ghirk臋 i Da艅kow-sk膮 wys艂ano przewa偶nie na 偶y藕niejsze grunta we wschodniej cz臋艣ci kraju.
  Pr贸by z jarem zbo偶em.
  Chocia偶 pr贸by przeprowadzone z nowemi odmianami zb贸偶 ozimych wyda艂y tak pi臋kne wyniki i przyczyni艂y si臋 do rozpowszechnienia nowych dobrych w miejsce dawnych pod wielu wzgl臋dami nie odpowiednich, to w wy偶szym jeszcze stopniu wykaza艂y te r贸偶nice w plonach jare zbo偶a szczeg贸lnie owies i j臋czmie艅. Jara pszenica z tego powodu nie wsz臋dzie zar贸wno dobrze si臋 uda艂a, 偶e ma艂orolni gospodarze pomimo zwr贸cenia im uwagi za ma艂o jeszcze u偶ywaj膮 zaprawy przeciwko 艣nieci. Wskutek tego na niekt贸rych polach do艣wiadczalnych z powodu pojawienia si臋 艣nieci plony co do ilo艣ci i jako艣ci nie zadowolni艂y w zupe艂no艣ci do艣wiadczaj膮cych, mimo 偶e pszenica w pierwszym
  okresie wegetacyjnym swoim wzrostem i wygl膮dem rokowa艂a najlepsze nadzieje. Dalszym powodem mniejszej wydatno艣ci plon贸w jarki by艂 rozpowszechniony u naszych w艂o艣cian zwyczaj zbierania zb贸偶 w og贸le w stanie zupe艂nie dojrza艂ym a nawet cz臋sto przejrza艂ym. Tymczasem gatunki jarej pszenicy u偶ytej do pr贸b, wymagaj膮 wcze艣niejszego zbioru, bo 艂atwo dosy膰 si臋 w polu wysypuj膮, je偶eli je si臋 zbiera w stanie zupe艂nie dojrzatym. Ten sam b艂膮d wyst臋powa艂 w wielu pr贸bach z j臋czmieniem, zw艂aszcza odmian膮 Goldthorpe.
  a) Pr贸by z owsem.
  Owies u偶yty by艂 z wiosn膮 1905 r. na pr贸by w trzech odmianach: Ligowo, Tatrza艅ski rychlik i Duppawski.
  Z 154 za艂o偶onych p贸l do艣wiadczalnych otrzymali艣my 140 sprawozda艅. Nowe odmiany pobi艂y dawne zupe艂nie, a przewa偶nie by艂y r贸偶nice w plonie bardzo znaczne. Tylko w trzech wypadkach okaza艂y si臋 dawniej uprawiane gatunki owsa lepszymi od nowych, a to z powodu nieodpowiedniej uprawy i r贸偶nego przedplonu, w dw贸ch pr贸bach wyniki by艂y ujemne z powodu zbyt p贸藕nego siewu, pr贸by jednak b臋d膮 powt贸rzone. Na dw贸ch polach do艣wiadczalnych grad zniszczy艂 plony zupe艂nie, reszt臋 t. j. 133 pr贸b na 140 wiadomych nam wynik贸w mo偶na uwa偶a膰 za najzupe艂niej udale. W tych 133 pr贸bach wyszczeg贸lni艂 si臋 najwi臋cej owies Ligowo, bo 35 razy wyda艂 znacznie lepsze plony od innych, 18 razy dominowa艂 Tatrza艅ski rychlik, a 7 razy Duppawski i to g艂贸wnie w towarzystwie Tatrza艅skiego. Na ziemiach 偶y藕niejszych stanowcze zwyci臋stwo odni贸s艂 Ligowo, na ubo偶szych i g贸rskich Tatrza艅ski; 61 do艣wiadcze艅 wykaza艂o prawie r贸wn膮 u偶yteczno艣膰 odno艣nych gatunk贸w. We wszystkich jednak 133 pr贸bach g贸rowa艂y nowe odmiany nad dawnemi.
  Z wiosn膮 1906 r. za艂o偶ono 100 p贸l do艣wiadczalnych z owsem w 35 powiatach. Do pr贸b u偶yto te same odmiany owsa co roku poprzedniego, z kt贸rych Ligowo i Tatrza艅ski rychlik zakupiono w Mikulicach, Duppawski w Krakowie. Tego ostatniego zakupiono jednak w mniejszej ilo艣ci od dw贸ch pierwszych, bo na 20 q Ligowo i tyle偶 Tatrza艅skiego rychliku wypada tylko 10 q owsa Duppaw-skiego.
  b) Pr贸by z j臋czmieniem.
  Bardzo dodatnie wyniki wyda艂 r贸wnie偶 j臋czmie艅, szczeg贸lnie gatunek Han-nat a na lepszych 偶y藕niejszych ziemiach tak偶e Goldthorpe. Mniej odpowiedni膮 okaza艂a si臋 odmiana j臋czmienia w臋gierskiego, kt贸ry tylko na gorszych ziemiach w 6 pr贸bach si臋 wyszczeg贸lni艂. 42 razy wyda艂 Hanna lepsze plony, ni偶 inne odmiany, przy-czem podnosili i chwalili do艣wiadczaj膮cy jego odporno艣膰 przeciwko r贸偶nym szkodnikom, jak rdzy, 艣nieci, robactwu i posusze, natomiast na bardzo 偶yznych ziemiach odznacza艂 si臋 Goldthorpe wysokimi plonami i dorodnem ziarnem.
  Tylko w 4 wypadkach plony, uzyskane z miejscowych odmian, by艂y lepsze ni偶 z nowych, tak samo jak przy owsie z tego powodu, 偶e uprawa i pora zasiewu by艂a nieodpowiednia. W czterech pr贸bach plony by艂y r贸wne, czterech do艣wiadczaj膮cych nie mia艂o wyrobionego zdania co do nowych odmian, jednak zamierzali powt贸rzy膰 pr贸by, na 2 polach pr贸bnych zniszczy艂 grad doszcz臋tnie zbo偶e, a w dw贸ch wypadkach byty wyniki z tego powodu ujemne, 偶e tam wog贸le j臋czmiona si臋 nie uda艂y, razem wi臋c by艂o 16 pr贸b w膮tpliwych. Poniewa偶 za艂o偶onych by艂o 138 p贸l z j臋czmieniem, z kt贸rych otrzymali艣my 122 sprawozda艅, wi臋c 106 p贸l na 122 do艣wiadcze艅 z wiadomymi wynikami by艂o uwie艅czonych najlepszym skutkiem, a plony z nowych odmian przewy偶sza艂y znacznie miejscowe.
  Na rok 1906 za艂o偶ono 100 p贸l pr贸bnych z j臋czmieniem jarym w 3 odmianach. Powt贸rzyli艣my zn贸w pr贸by z j臋czmieniem Hanna i Goldthorpe, kt贸ry otrzymali gospodarze posiadaj膮cy 偶y藕niejsze grunta, a zamiast j臋czmienia w臋gierskiego, kt贸ry da艂 mniej pomy艣lne wyniki, postanowili艣my zrobi膰 pr贸b臋 z czw贸rniakiem pochodzenia niemieckiego, sprowadzonym w roku zesz艂ym przez Zarz膮d d贸br w Podhorcach. Rezultaty pr贸by z czw贸rniakiem, kt贸r膮 przeprowadzono w Podhorcach, by艂y tak co do ilo艣ci plonu jakote偶 jako艣ci ziarna doskonale, dlatego te偶 zdecydowali艣my si臋 u偶y膰 go na pola do艣wiadczalne, tembardziej, 偶e w wielu zg艂oszeniach 偶yczyli sobie cz艂onkowie wprost nades艂ania im czw贸rniaku na pola pr贸bne. Odmiany Hanna i Goldthorpe zakupili艣my tak jak w roku ubieg艂ym w Mi-kulicach. Pr贸by rozdzielone zosta艂y na 32 powiaty.
  c) Pr贸by z jar膮 pszenic膮.
  Cokolwiek gorsze wyniki ni偶 owies i j臋czmie艅 wykaza艂a jara pszenica, g艂贸wnie z tego powodu, 偶e jak ju偶 wy偶ej nadmieniono gospodarze ma艂orolni z ma艂ymi jeszcze wyj膮tkami nie u偶ywaj膮 偶adnych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko 艣nieci, a tak偶e i dlatego, 偶e niekt贸re pr贸by przeprowadzone by艂y na ziemiach, nienadaj膮cych si臋 pod upraw臋 jarej przenicy.
  Z wiosn膮 1905 r. przeprowadzono pr贸b臋 na 76 polach do艣wiadczalnych z dwoma odmianami jarej pszenicy t. j. z Ostk膮, pochodz膮c膮 z Sannik, nabyt膮 od p. Stanis艂awa Ostaszewskiego i z bana-tk膮, zakupion膮 u pana Gustawa Scholca w Jezie-rzanach kolo Borszczowa. Sprawozda艅 otrzymali艣my 60. Cztery pr贸by nie uda艂y si臋 zupe艂nie z powodu, 偶e w tych miejscowo艣ciach uprawa jarki wog贸le niej by艂a wskazana. W dalszych 13 pr贸bach rezultaty by艂y liche, spowodowane uszkodzeniami przez 艣nie膰, rdz臋, niezmiark臋 i grad, widocznie jednak by艂a w okresie pierwszym wegetacyi nowych odmian r贸偶nica od dawniej u偶ywanych gatunk贸w, tak, 偶e pomimo nieuda艂ych w rezultacie pr贸b, postanowili do艣wiadczaj膮cy w tych miejscowo艣ciach powt贸rzy膰 pr贸by.
  Z 60 do艣wiadcze艅 wi臋c, z kt贸rych otrzymali艣my sprawozdania, wypad艂o 43 zupe艂nie pomy艣lnie. YV kilku miejscowo艣ciach jara pszenica wyda艂a nawet wy偶sze plony i pi臋kniejsze ziarno, ni偶 ozima. Zw艂aszcza Ostka z Sannik zadowoli艂a rol-
  nik贸w bardzo, wydatki bowiem z tej odmiany by艂y bardzo dobre a ziarno bardzo dorodne. W 28 pr贸bach g贸rowa艂a Ostka nad banatk膮, ta ostatnia tylko 4 razy zadowoli艂a wi臋cej do艣wiadczaj膮cych z tego jednak tylko powodu, 偶e Ostka zosta艂a tam wi臋cej przez 艣nie膰 i niezmiark臋 uszkodzona. W 4 pr贸bach uznane zosta艂y obie odmiany jako r贸wnie dobre, chocia偶 Ostka i tam okaza艂a si臋 odporniejsz膮 na wyl臋ganie, silniejsz膮 i wy偶sz膮 w s艂omie i grubsz膮 w ziarnie.
  Na r. 1906 uwzgl臋dniono 30 zg艂osze艅 na pola do艣wiadczalne z jar膮 pszenic膮. Wybrano zn贸w dwie odmiany t. j. Ostk臋 ze Sannik, kt贸ra ze wszech miar na rozpowszechnienie zas艂uguje i ponownie jark臋 bezostn膮 G贸lk臋 mikulick膮 zamiast banatki, kt贸ra w roku zesz艂ym wyda艂a przewa偶nie mniej zadowalniaj膮ce rezultaty.
  Go艂ka mikulick膮, wyhodowana w Mikulicach za pomoc膮 starannie przeprowadzonej selekcyi, odznacza si臋 znaczn膮 plenno艣ci膮 i grubem, pi臋knem ziarnem, udaje si臋 jednak g艂贸wnie tylko na ziemiach lepszych. Zdecydowali艣my si臋 na dob贸r gatunku pszenicy bezostnej g艂贸wnie z tego powodu, 偶e cz艂onkowie K贸艂ek wyra藕nie sobie tego 偶yczyli ze wzgl臋du na plewy, kt贸re z pszenic bezostnych s膮 lepsze jako karma dla inwentarza. Pr贸by urz膮dzono w 28 powiatach.
  Nie mo偶emy tutaj przedstawi膰 z powodu braku miejsca wszystkich nades艂anych nam sprawozda艅 z pr贸b, przeprowadzonych z odmianami zb贸偶, jakote偶 wszystkich pism wyra偶aj膮cych uznanie i podzi臋kowanie za podj臋te w tym kierunku starania. Podajemy wi臋c tylko wyniki kilku pr贸b z ka偶dego gatunku zbo偶a z r贸偶nych stron kraju i z rozmaitego gatunku ziemi, na tablicach A i B, jakote偶 bardzo wymowne pisma niekt贸rych do艣wiadczaj膮cych.
  Z wielkiej ilo艣ci takich pism przytaczamy tu nast臋puj膮ce uwagi:
  1.
  Nowa odmiana 偶yta jest bardzo dobra, lepsza ni偶 swoja. Zasia艂em 偶yta tego roku 100 kg. bo jest bardzo dobre i bardzo mi si臋 spodoba艂o i zdaje mi si臋, 偶e zaw偶dy sia膰 je b臋d臋. A Zarz膮dowi g艂贸wnemu serdecznie dzi臋kuj臋 za tak wielkie dobrodziejstwo.
  Romanowe Sio艂o, pow. Zbara偶.
  Marcin Adamiak.
  2.
  Obie odmiany 偶yta podobaj膮 si臋 wszystkim, Jednak na nizkie popielice to Petkuskie jeszcze lepsze, bo i u mnie lepiej si臋 okaza艂o. Z wiosn膮 lepiej sz艂o Polskie, jednak p贸藕niej prze艣cig艂o je Petkuskie. Bardzo mi si臋 oba gatunki podobaj膮, zasia艂em wszystko, com om艂贸ci艂 鈥 kierownikowi szko艂y odst膮pi艂em 2 膰wierci.
  D膮browica, pow. Tarnobrzeg.
  Wojciech Golojuch.
  3.
  Wed艂ug starych odmian, to nowe odmiany 偶yta o po艂ow臋 lepsze i nadal ju藕em obsia艂 niemi.
  12
  Jestem bardzo zadowolniony i dzi臋kuj臋 Towarzystwu za udzielenie mi ich.
  Facimiech, pow. Podg贸rze.
  Franciszek Badura.
  4.
  Zatrzymuj膮c 偶yto Petkus, dawne swoje zupe艂nie kasuj臋, dalej dlatego, i偶 偶yto Petkus, pomimo i偶 nast膮pi艂o dopiero w trzeciem miejscu po nawozie, jednakowo wyda艂o mi du偶o i bardzo 艂adnego ziarna. 呕yto Polskie wymieni艂em s膮siadom i reszt臋 Petkus, co mi pozosta艂o od siewu.
  Kamienica, pow. Limanowa.
  Franciszek Hudzicki.
  5.
  Nowa odmiana pszenicy jest bardzo dobra, lepsza ni偶 swoja, zasia艂em pszenicy tego roku 100 kg. bo jest bardzo dobra pszenica i s艂oma jest skuteczniejsza ni偶 ze swojej. Z pszenicy Da艅kowskiej chleb jest taki bia艂y jak pytlowany.
  Romanowe Sio艂o, pow. Zbara偶.
  Marcin Adamiak.
  6.
  Co si臋 tyczy uprawy, to oba gatunki pszenicy zasia艂em dalej, gdy偶 mi si臋 lepiej uda艂y, ni偶 dawniejsze. Gatunek Ostka uros艂a wielka w s艂om臋 a Go艂ka mniejsza uros艂a, jestem kontentny z nabytych plon贸w, za kt贸re sk艂adam szczere 鈥濨贸g zapia膰”.
  Odm臋t, pow. D膮browa.
  Ignacy Krystek.
  7.
  Moje zdanie jest takie: Ghirka wytrzymuje nasz klimat doskonale, Da艅kowska natomiast potrzebuje 艂agodniejszego klimatu. Ghirka jest lepsza. Od dawnej odmiany wyda艂y obie odmiany lepsze plony. Obydwie teraz zasiano, a dawn膮 zagubiono.
  G艂obik贸wka, pow. Pilzno.
  Micha艂 Kab膮j.
  8.
  Czas tegoroczny by艂 niepomy艣lny dla wszystkich gatunk贸w pszenic. Pszenica 鈥濭o艂ka” i 鈥濷stka” wyda艂y pomimo tego lepszy plon od dotychczas uprawianej. Obie nowe odmiany b臋d臋 nadal uprawia艂 a swoj膮 ju偶 zagubi臋, bo ona najwi臋cej uleg艂a niewyk艂oszeniu si臋.
  Jod艂owa, pow. Pilzno.
  J贸zef Nocek.
  9.
  Moje zdanie stanowczo o艣wiadczam, 偶e Ostka mikulicka nadaje si臋 do tutejszych grunt贸w dobrze i uwa偶am j膮 za bardzo dobr膮 pszenic膮, za艣 G贸lka jest r贸wnie偶 dobra.
  呕e obydwie do艣wiadczalne pszenice okaza艂y si臋 pod ka偶dym wzgl臋dem daleko lepsze od dawnej miejscowej, podaj臋 nawet praktykowany dow贸d prawdy, 偶e kopa miejscowej dawnej pszenicy wyda艂a mi zaledwie 80 kg. lichego ziarna, go艂ki z kopy by艂o celnego ziarna 160 kg., a z ostki 168 kg. 鈥 a zatem b臋d臋 uprawia艂 tylko nowe odmiany pszenicy i 偶ycz臋, by ka偶dy z cz艂onk贸w K贸艂ek rol-
  niczych tylko nowe odmiany zb贸偶 produkowa艂 na swych gruntach.
  Borycz贸wka, pow. Trembowla.
  Adam Duda.
  10.
  Dzi臋kuj臋 za przys艂ane odmiany owsa. Wysoki wzrost tych odmian zadziwia艂 ka偶dego przechodnia. Tern podziwu godniejsze by艂o, 偶e odmiana, kt贸r膮 dotychczas siewa艂em, bardzo lichy zbi贸r wyda艂a, s艂omy z niej zaledwie urodzi艂o si臋 155 kg. a ziarna 80 kg., pomimo to, 偶e tejsamej wagi ilo艣膰 ziarna wysia艂em, bo 25 kg. na 400 s膮偶ni kwadr. Jeszcze na dobitek z艂ego zbioru, gdzie by艂o jako tako wyro艣ni臋te w wy偶sz膮 s艂om臋, to si臋 zwali艂o, a odmiany nowe te sta艂y dumnie, szydz膮c sobie ze swego wsp贸艂brata n臋dznie wygl膮daj膮cego.
  Hecznarowice, pow. Bia艂a.
  Franciszek Nycz.
  11.
  Nowe odmiany owsa s膮 najodpowiedniejsze, tak odznaczaj膮 si臋 od dawnych jak uczony cz艂owiek od g艂upiego, plon o wiele polepszony 鈥 zostaj臋 przy nowych odmianach.
  Basi贸wka, pow. Lw贸w.
  Jan 呕aczek.
  12.
  Ligowo by艂 troch臋 plenniejszy od Tatrza艅skiego, ale obie odmiany by艂y o du偶o lepsze i plenniejsze od mojego, kt贸ry dotychczas uprawia艂em i pozostaj臋 nadal przy obu odmianach, a zarazem dzi臋kuj臋 za przyj臋cie do do艣wiadcze艅.
  Bachowice, pow. Wadowice.
  Piotr Knapik.
  13.
  Bardzo jestem zadowolony z tych nowych odmian owsa, gdy偶 mi si臋 dobrze uda艂y i b臋d臋 je nadal uprawia艂 jeszcze i innym cz艂onkom udziel臋, bo mnie ju偶 o to prosz膮, 偶eby im na nabycie odst膮pi膰.
  Bachowice, pow. Wadowice.
  Jan Kajdas.
  14.
  Owsy nades艂ane wyda艂y daleko lepszy i obfitszy zbi贸r tak ziarna jak i s艂omy ni偶 tutejszy owies u偶ywany i zosta艂y uznane za bardzo dobre gatunki i b臋d膮 tylko te u偶ywane do siania a sw贸j owies zagubi膮.
  Gilowice, pow. 呕ywiec.
  Miko艂aj Cyganik.
  15.
  J臋czmie艅 Goldthorpe wyda艂 mniej, ale bia艂e ziarna. Hanna dlatego jest lepszy, i偶 wyda艂 wi臋kszy plon ni偶 Goldthorpe. Obie odmiany b臋d臋 uprawia艂, gdy偶 s膮 lepsze od dawniej uprawianego j臋czmienia.
  Milcz膮, pow. Sanok.
  Micha艂 Kijowski.
  16.
  Obie odmiany s膮 dobre i odpowiednie na ziemie tutejsze. Goldthorpe ma ziarno cokolwiek la-
  13
  dniejsze a Hanna grubsz膮 s艂om臋. Wyda艂y lepszy plon od dawniejszej, trzy razy tyle i ju偶 na zawsze przy tych nowych odmianach zostan臋.
  Kamienopol, pow. Lw贸w.
  Eliasz Sawka.
  17.
  Pozostaj臋 przy nowych odmianach, bom jeszcze nigdy nie mia艂 takiej urody.
  Janczowa, pow. Nowy S膮cz.
  Jan Tokarz.
  18.
  Donosz臋, 偶e po zbiorach udzielonych mi nowych nasion przekona艂em si臋, 偶e jedyne nasiona na m贸j grunt to s膮 te, kt贸re mi udzielono, a wi臋c ukaza艂o si臋, 偶e stary m贸j j臋czmie艅 nie by艂 tak dobrze udany. Za co sk艂adam serdeczne 鈥濨贸g za-pta膰鈥 i zostaj臋 przy nowych odmianach na dalej.
  Laszki murowane, pow. Stary Sambor.
  Antoni K臋dzierski.
  19.
  Nowe odmiany, okaza艂y si臋 bardzo odpowiednie, gdy偶 nie wyl臋gaj膮 i odznaczaj膮 si臋 grubszem, dorodniejszem ziarnem i znacznie wy偶szym plonem, ni偶 moje, przeto mam zamiar uprawia膰 obydwie nadal, a swoj膮 zaniecha膰.
  Albigowa, pow. 艁a艅cut.
  J臋drzej Tr贸j nar.
  20.
  Jar膮 pszenic臋 b臋d臋 uprawia艂 nadal i wszyscy gospodarze chc膮, 偶eby im j膮 odmieni膰.
  Facimiech, pow. Podg贸rze.
  Piotr Badura.

 17. Jarka uszkodzona by艂a przez grad. Przed gradem jam by艂 na dwa dni ko艂o pszenicy, to tak 艂adnie wygl膮da艂a, 偶e si臋 ludzie pytali, co to za pszenica jara, 偶e 艂adniejsza ni偶 ozima.
  Dobrzany, pow. Lw贸w.
  Oleksa Partyka.
  22.
  Pszenica jara (w nowych odmianach) wolna od 艣nieci, odporna na wyl臋ganie i plenna zas艂uguje, aby j膮 uprawiano w naszej okolicy; ja uprawiam dalej. Pszenica jara, zdawna w naszej okolicy uprawiana, nie zas艂uguje na dalsze uprawianie, gdy偶 jest bardzo za艣niecona i zwyrodnia艂a.
  Kur贸w, pow. Nowy S膮cz.
  J贸zef Szkaradek.
  23.
  呕eby by艂 grad jarki nie zbi艂 i gdyby nie robaki i 艣nie膰, toby by艂a bardzo wy艣mienita. Pomimo tego, cho膰 ponios艂a 3 kl臋ski, to i tak okaza艂a si臋 dobra dla mnie i b臋d膮 j膮 uprawia艂 dalej, bo gradem Pan B贸g mo偶e nie b臋dzie nawiedza艂 rok rocznie i robactwem, a na 艣nie膰 to si臋 poradzi.
  Ci臋偶kowice, pow. Gryb贸w.
  Stanis艂aw Stanuch.
  Pola z j臋czmieniem ozimym.
  Przyst臋puj膮c po raz wt贸ry do zdania sprawy z akcyi, maj膮cej na celu rozpowszechnienie uprawy j臋czmienia ozimego na ma艂ej w艂asno艣ci, uwa偶amy
  za zb臋dne powtarzanie motyw贸w, kt贸re nas spowodowa艂y do tej akcyi. Wyja艣nili艣my je bardzo szczeg贸艂owo w sprawozdaniu z czynno艣ci Towarzystwa za rok 1904.
  Drugi rok prowadzone pr贸by potwierdzaj膮, jak wskazan膮 by艂a nasza akcya, maj膮ca na celu zapoznanie w艂o艣cian z t膮 zupe艂nie nieznan膮 dla nich odmian膮 zbo偶a, kt贸ra udaje si臋 prawie wsz臋dzie, wytrzymuje zimy dobrze, plonuje r贸wnie偶 dobrze a gdzieniegdzie nawet znakomicie.
  W sprawozdaniu za rok 1904 nadmienili艣my, 偶e na rok gospodarczy 1904/5 urz膮dzono 40 p贸l 膰wier膰morgowych z j臋czmieniem ozimym. Czterdziestu wi臋c rolnik贸w otrzyma艂o j臋czmie艅 do pr贸b bezp艂atnie i op艂acon膮 przesy艂k膮, z warunkiem jednak, 偶e po zbiorach nade艣l膮 nam dok艂adne sprawozdanie z wynik贸w. Dziewi臋ciu jednak z pomi臋dzy nich (zatem 22.5%) nie spe艂ni艂o swoich zobowi膮za艅. Z pomi臋dzy nich dw贸ch nale偶y do K贸艂ka rolniczego w Mokrzyskach (powiat brzeski), dw贸ch do Gr贸jca (pow. chrzanowski), dw贸ch do 呕ydatycz, a jeden do Ho艂oska wielkiego (pow. lwowski), jeden do Piekar (pow. krakowski), a jeden do Suchorzowa (pow. tarnobrzeski). Wymieniamy K贸艂ka rolnicze, do kt贸rych ci rolnicy nale偶膮, a nie ich samych, z tej przyczyny, 偶e uwa偶amy, i偶 Zarz膮dy owych K贸艂ek jeszcze wi臋cej czuwa膰 by艂y powinny nad przeprowadzeniem sumiennem tych pr贸b, ani偶eli owi rolnicy. Wszak偶e偶 rozpowszechnienie tego zbo偶a ma na celu dobro og贸艂u, a nie jednostek, zatem og贸艂, a w tym wypadku Zarz膮dy K贸艂ek jako przedstawiciele rolnik贸w, w K贸艂ku zebranych, w interesie tych偶e winny czuwa膰 nad tego rodzaju sprawami.
  Sprawozda艅 zatem otrzymali艣my tylko 31. Z nich wynika, 偶e w 5 miejscowo艣ciach po jednorazowej pr贸bie i niezbyt korzystnym wyniku, uznano j臋czmie艅 ozimy jako nieodpowiednie dla tych miejscowo艣ci zbo偶e, chocia偶 nie by艂o w艂a艣ciwie danych po temu, aby je tak odrazu os膮dzi膰. 1 tak u Jana Matysa w Zabierzowie, cho膰 wymarz! w po艂owie, wyda艂 j臋czmie艅 640 kg ziarna za m贸rg, podobny wynik by艂 u J贸zefa Szpili w Kwaczale, u innych dw贸ch rolnik贸w zniszczy艂a go na piaskach posucha 鈥 wszyscy oni jednak uznali go za zbo偶e nieodpowiednie i uprawy nadal zaniechali. Znowu zwr贸ci膰 si臋 musimy do Zarz膮d贸w K贸艂ek, dlaczego jeszcze pr贸b nie przedsi臋wzi臋艂y dalej, bo przecie偶 nie mo偶e by膰 z艂em zbo偶e, kt贸re w 26-ciu miejscowo艣ciach odpowiedzia艂o rolnikom dobrze i to w r贸偶nych stronach kraju, zatem w r贸偶nym klimacie, po艂o偶eniu,glebie i podglebiu.
  Szczup艂o艣膰 miejsca w sprawozdaniu nie pozwala nam na pomieszczenie wszystkich sprawozda艅 nades艂anych, podajemy jednak wybitniejszych 10 w tablicy C, nadmieniaj膮c tutaj jednak, 偶e wszystkie nades艂ane sprawozdania sumiennie zosta艂y wykonane i zaopatrzone bardzo trafnemi, zdrowemi i wielce ciekawemi uwagami. Sprawozdawcom nale偶y si臋 te偶 s艂uszne uznanie, za wype艂nienie podj臋tych obowi膮zk贸w i dok艂adne, 艣ci艣le rzeczowe sprawozdania.
  Tablica h
  鈥 14 鈥
  V*
  呕yto ozime.
  L. porz. Powiat i miejscowo艣膰 Nazwisko przeprowadzaj膮cego pr贸b臋 Jako艣膰 Kok ostatn. nawo偶enia Przedplon Czy u偶yto sztucznych nawoz贸w Data wysiewu Data wzej艣cia
  gleby podglebia
 18. Brzesko Strzelce ma艂e Jan Oleksy glinka pole dobre przepuszcz. 1903 j臋czmie艅 nic 4/o 13 i 0 1S/9
 19. D膮browa Odm臋t Ignacy Krystek t艂usta r臋dzina pole dobre przepuszcz. 1902 pszenica nic 8% 27. *7禄
 20. Ko艂omyja Ku艂aczkowce Stanis艂aw Sajewicz czarna pole dobre przepuszcz. 1904 jarka nic *7禄 w 87,o 禄
 21. Krak贸w Czu艂o w Szymon Czech glinkowata pole 艣rednie przepuszcz. 1903 pszenica nic 21 / i艂 禄 28/ /禄 禄
  Pszenica ozima.
  i. Gr贸dek Obroszyn Miko艂aj Sereda glinkowata pole dobre 艣r. przep. 1904 zie- mniaki nic 1/ /10 n 7,o 13/i0
 22. bw贸w D贸rnfeld Karol Becbtloff glinka z wapnem pole dobre przepuszcz. 1903 ug贸r nic s7, 禄 7,0 禄
 23. D膮browa Odm臋t Aniela Ukleja r臋dzina pole 艣rednie przepuszcz. 1902 koniczy- na nic *79 w 7.0 7.0
 24. Chrzan贸w 殴r贸d艂a Antoni Noworyta ci臋偶ka glina pole 艣rednie pias. przep. 1903 owies 200 kg. 偶u偶li i 200 kg. kainitu 15/ /鈥 w *7. 鈥/禄 15
  呕yto ozime.
  Uszkodzenia podczas wzrostu przez Ubi贸r w oblicz, z morga
  fc- o 1S e* 漏 *3 O3 鈥5 Q>> ziarna w 0- s艂omy i plew Nazwa Uwagi przeprowadzaj膮cego pr贸b臋
  <a O) bo CD 3 co 鈥歄 c3 gole odmiany

Q * cu bO kilogram贸w
7禄 1236 2224 Polskie 呕yto Petkus jest lepsze do spo偶ywania,
lepszy plon od dawnego miejscowego.
鈥榁, 鈥 鈩* 1108 2030 Petkus Obie odmiany b臋d臋 nadal uprawia艂.
7? 1520 2000 Polskie Oba gatunki uda艂y si臋 lepiej ni偶 moje
w艂asne. Oba zasia艂em a swoje zagu-
鈥 1120 1800 Petkus bi艂em.
Obie odmiany bardzo dobre, Polskie tro-
15/7 鈥 鈥 uleg艂y w po艂ow. 1000 1200 Polskie ch臋 drobniejsze, ale pr臋dzej wschodzi. Petkus dorodniejsze i w ziarnie wi臋k-
27, 鈥 troch臋 znacznie uszkodzi艂 1120 1400 Petkus sze i s艂oma d艂u偶sza, m膮ka z obu odmian bardzo bia艂a, obie odmiany zasia艂em, bo lepsze od mego.
l7i Polskie burze 768 832 Polskie 呕yta Petkus zasia艂em najwi臋cej, swego
nic. Petkus pomimo wszelkich burz
27t 鈥 wi臋cej powali艂y 1272 1316 Petkus i s艂ot najlepiej si臋 utrzyma艂o.
Pszenica ozima.
291 /7 troch臋 1000 2792 Ghirka Obie odmiany wyda艂y o wiele lepszy
plon od dawnej miejscowej, nadal b臋-
V禄 鈥 鈥 1100 2692 Da艅kowska d臋 uprawia艂 nowe odmiany
przed 1780 2800 Ghirka Obie odmiany s膮 bardzo dobre, bo wy-
sam 6 ni da艂y znacznie lepszy plon od miej-
7) ~ 偶niwem 鈥 1720 2560 Da艅kowska scowej i b臋d臋 nadal nowe uprawia艂.
15/- Na ze偶臋t膮 pad艂a Ulewa i du偶o 810 1700 Ostka Obie odmiany by艂y znacznie od miej-
scowej lepsze i w s艂omie i w ziarnie
7禄 – ziarn wy 1300 2576 G贸艂sa mik. i obie sia膰 b臋d臋.
lecia艂o
*7禄 1340 1300 Ostka Obydwie odmiany bardzo dobre, chocia偶
Go艂ka mniej wyda艂a s艂omy i ziarna,
*7t 1320 1200 Go艂ka mik. to ziarna szczeg贸lnie dobre na m膮k臋.
16
Tablica 臋. 掳”ies.
Liczba porz. Powiat i miejscowo艣膰 Nazwisko przeprowadzaj膮cego pr贸b臋 Jako艣膰 Rok ostatni nawo偶enia Przedplon Czy u偶yto sztucznych nawoz贸w Data wysiewu Data wzej艣cia
gleby podglebia

 1. Bochnia Wola Batorska Jan Berutko i艂owata pole 艣rednie nieprzep. 1903 偶yto nic % 7) ,5A n
 2. Misko 艁臋townia Ks. Roman Bauer 鈾 piasek zpruchnic膮 pole 艣rednie przepuszcz. 艂膮ka owies nic ’14 W % n
 3. Tarnopol 艁ozowa Micha艂 Bednarski czarnoziem pole 艣rednie nieprzep. 1903 偶yto nic n 鈥7. %
 4. Wieliczka Gd贸w Jak贸b Cebula glina pole 艣rednie 艣r. przep. 1903 pszenica nic „U * 2,A M
  J臋czmie艅.
  i. Brzesko Rudy Rysie Jan 艁oboda r臋dzina glinka pole 艣rednie przepuszcz. 1903 zie- mniaki nic 7* w S0A 2iA
 5. D膮browa Miechowiee ma艂e Wincenty Kamasz namu艂 lekki pole dobre przepuszcz. 1904 zie- mniaki nic 鈥7* w 19/* n
 6. 芦鈻 Rrosno Suchod贸艂 Francisz. Niepok贸j 偶贸艂ta glinka pole dobre przepuszcz. 1904 zie- mniaki nic 3% n *A ,nA
 7. Rzesz贸w 艢wilcza 艁ukasz Cebula namu艂 pole 艣red. d. przepuszcz. 1904 zie- mniaki nic 艂7. n 2*A rt
  Jara pszenica.
  i. Buczacz Monasterzyska Szczepan Laska czarnoziem pole dobre przepuszcz. 1904 kukuru- dza nic UU 7) *掳A
 8. bw贸w Rz臋sna polska Wojciech Dradrach piaskowe pole 艣rednie przepuszcz. 1903 zie- mniaki nic n *7禄 n
 9. Pilzno G艂obik贸wka Micha艂 Kabaj zasia艂 tylko 40 kg. a odst膮pi艂 na pr贸b膮 s膮siadowi 10 kg. lekka glinka pole dobre przepuszcz. 1904 zie- mniaki 50 kg. su-perfosfa-tu 15% UU n 2,A 27A
 10. Trembowla Strus贸w Wawrzyniec Poturko czarnoziem pole dobre przepuszcz. 1904 ko- niczyna nic 31A 禄 ,9A n
  17
  Owies.
  Uszkodzenia podczas wzrostu przez Zbi贸r w oblicz, z morga
  o 1S OS OJ .2 鈥3 2禄 a Sb o 0Q 鈥 o =3 CD 鈥 T3 39 ziarna w 0-gole s艂omy i plew Nazwa odmiany Uwagi przeprowadzaj膮cego pr贸b臋
  Q 鈥J E? a- kilogram贸w
  7, 鈥 鈥 2000 1200 Tatrza艅ski Obie odmiany lepiej si臋 uda艂y ni偶 dawna,
  n 鈥 鈥 鈥 鈥 1800 1200 Buppau obie sia膰 b臋d臋 a sw贸j zarzuc臋.
  wyleg艂 burze 1496 1120 Ligowo Obydwie odmiany okaza艂y si臋 dobre, jedna-
  kowo偶 Ligowo stanowczo lepszy, dlatego
  鈥7, 鈥 dto 鈥 dto 840 800 Tatrza艅ski te偶 uprawia膰 b臋d臋 Ligowo t upraw臋 w parafii rozszerz臋.
  鈥7: 鈥 鈥 鈥 1000 800 Ligowo Obie odmiany bardzo dobre. Stanowczo
  900 600 Tatrza艅ski porzuc臋 dawna odmian臋 a uprawia膰
  鈥1 鈥 鈥 鈥 鈥 b臋d臋 nowe.
 11. 鈥 troch臋 鈥 鈥 1480 2800 Tatrza艅ski Obie daleko lepiej si臋 uda艂y ni偶 dawne,
  禄 鈥 鈥 鈥 1040 2880 Duppau uprawia膰 b臋d臋 dalej a sw贸j zarzuc臋.
  J臋czmie艅.
  *7, – 鈥 ulewy 1200 2160 Goldthorpe Uwa偶am za najlepszy j臋czmie艅 Gold-
  禄 鈥 鈥 鈥 dto 760 1200 W臋gierski thorpe i mam zamiar tylko ten sia膰.
 12. 鈥 鈥 鈥 鈥 1700 2720 Goldthorpe Lepiej uda艂 si臋 Goldthorpe, oba lepsze
 13. 鈥 mocno 鈥 鈥 1500 2840 Hanna o wiele ni偶 dawny 鈥 pr贸b臋 powt贸rz臋.
  7, 鈥 wyleg艂 鈥 864 1520 Goldthorpe Obydwie odmiany uda艂y si臋 daleko le- 鈥7 1440 1640 piej ni偶 dawne, obydwie zas艂uguj膮
  鈥 鈥 Hanna na dalsz膮 upraw臋, szczeg贸lnie Hanna.
  27, 鈥 troch臋 鈥 1198 2352 Goldthorpe Goldthorpe bardzo dobry jest na bujn膮
  鈥7, wskutek ziemi臋, a Hanna na lichsz膮, daleko
  burzy 鈥 1236 2000 i Hanna lepiej wyda艂y obie odmiany jak dawna.
  Jara pszenica.
  V. wr贸ble wyleg艂a 鈥 鈥 904 1960 Ostka Ostk臋 uznaj臋 za daleko lepsz臋 i nadal
  禄/7 鈥 dto 鈥 鈥 840 1920 banatka j膮 uprawia膰 b臋d臋. 12/S _ 980 2000 Ostka Ostka wyda艂a daleko lepszy plon w ziarnie i s艂omie, ziarno pe艂ne, s艂oma wysoka, 鈥 troch臋 鈥 鈥 800 1380 banatka odporniejsza i mam zamiar dalej j膮 uprawia膰. 鈥7, 鈥 鈥 鈥 鈥 1378 1772 Ostka Bardzo zadowolony z nowych odmian, M/禄 鈥 鈥 鈥 鈥 1380 1688 banatka ani ozimina tak dobrze nie wyda艂a. M/t 鈥 鈥 鈥 1160 2480 Ostka Ostk臋 z Sannik uwa偶am za daleko lepsz膮, tak na ziarno jak i na s艂om臋, lecz pr贸- 禄 ~ T 鈥 900 1480 banatka by jeszcze raz pov/t贸rz臋. 2 鈥 18 – Tablica C. Pr贸by z jfczmle- e Powiat Nazwisko i imi臋 przeprowadzaj膮cego pr贸b臋 Jako艣膰 w o3 CZ –-> M CO OJ Przed- w i i 3 O.T3 Data Data
  cu i miejscowo艣膰 gleby podglebia C O 23 = plon CT3 * 拢 2 * Ou wysiewu wzej艣cia
  i Bochnia Wola przemykow. Maciejowski Franciszek r臋dzina nieprze- puszczalne 1903 pszenica orka 20/8 5/9
  2 Brzesko Strzelce ma艂e Grzesik J臋drzej glinka niepize- puszczalne 1903 wyka podk艂ad, orka 30/8 10/9
  3 Brzesko Mokrzyska Bosak Franciszek piasek prze- puszczalne 1904 kapusta, kt贸ra z posuchy wygin臋艂a podk艂ad, w艂贸czka, orka 31/8 8/9
  4 Bia艂a Gr贸jec Chowaniec Ignacy glina nieprze- puszczalne 1904 zie- mniaki zwyk艂a 25/8 3/9
  5 Lw贸w Siemian贸wka Malicki Miko艂aj torfiasta glinka 1903 len orka 28/8 10/9
  U Sanok Nowosielee-Gniewosz Szal Walerymi r臋dzina 1 prze- puszczalne 1903 koni- czyna orka 25/8 10/9
  7 Wieliczka Gd贸w Kursa Jan pruchniczn. nieprze- puszczalne 1903 pszenica zwyk艂a 29/8 4/9
  8 Podg贸rze Bzoz贸w Janik Adam nap艂ywowa piaszcz. prze- puszczalne 1903 pszenica podk艂ad. w艂贸czka, orka 30/8 0/9
  9 Wieliczka Krzes艂awice Kurek Wincenty pruchniczn. glinka prze- puszczalna 1902 偶yto podk艂ad, w艂贸czka, orka 25/8 8/9
  10 Wieliczka Mietni膰w Zi臋cik Miko艂aj glinka nieprze- puszczalne 1904 groch podk艂ad, orka 25/8 9/9
  19
  ttiettt ozimym.
  Rozw贸j j臋czmienia przed zim膮 Przezimo- wanie Uszkodz.byl podczas wzrostu przez Data zbioru Zbiorw oblicz, z morga Uwagi przeprowadzaj膮cego pr贸b臋
  .2* 鈥欵 鈥歄 wylegni臋- cie przymrozki wiosenne | 2 a. ziarna w og贸le s艂omy i plewy
  kilogram贸w
  dobry g臋sty lekko ucierpia艂 鈥 鈥 鈥 cokol- wiek 25/6 1369 1 935 Ma zamiar uprawia膰 dalej. J臋czmie艅 dobry i plenny.
  dobry dobre, 15/5 j u偶 si臋 wyk艂osi艂 鈥 — 鈥 nieco 鈥 1224 2016 Uprawia dalej. Dla pr贸by posia艂 obok j臋czmie艅 zwyk艂y na jednym zagonie, wymarz艂 zupe艂nie.
  b. dobry dobre 鈥 鈥 鈥 bardzo, po艂ow臋 zbioru znisz- czy艂y 26/(5 364 684 Ogromn膮 szkod臋 zrz膮dzi艂y wr贸ble. Zreszt膮 j臋czmie艅 rozwija艂 si臋 normalnie. Dla piaszczystej naszej okolicy wyborny. B臋dzie uprawia艂 dalej, a popyt za nim w gminie wielki.
  dobry dobre 鈥 .w po艂owic sianej na gnoju 鈥 b. silnie 28/贸 514 838 Wr贸ble zjad艂y na 鈥/4 morga co najmniej 20 kg. Pr贸cz tego j臋czmie艅 w po艂owie zasiany na 艣wie偶ym nawozie i na stawiar-ce wyleg艂 i nie dawa艂 tyle ziarna co powinien. Zbi贸r by艂by znacznie wy偶szy.
  dobry dobre 鈥 鈥 cokol- wiek 鈥 1/7 960 1173 Uda艂 si臋 znakomicie, w tym samym polu posiany j臋czmie艅 jary Hanna i Gold-foil wygin膮艂 z posuchy.
  dobry cokol- wiek wyprza艂 鈥 鈥 鈥 cokol wiek 28/6 31G 1066 Chocia偶 pierwsza pr贸ba si臋 uie uda艂a, uie zra偶a mi臋 to, i b臋d臋 go jeszcze raz sia艂. Bronowanie j臋czmienia na wiosn臋, co pierwszy raz w 偶yciu pr贸bowa艂em, jest rzecz膮 bardzo dobr膮.
  b. dobry s艂abe, wyszed艂 rzadki 鈥 wskutek burzy przedwcze艣nie 鈥 鈥 27/6 988 1062 Dodano pod j臋czmie艅 100 kg. 偶u偶li na m贸rg. Bardzo zadowolony, b臋dzie dalej uprawia艂.
  bujny b. dobre 鈥 鈥 鈥 cokol- wiek 3/7 820 1400 J臋czmie艅 ten to bardzo dobre zbo偶e. Kasza z niego dobra i pr臋dko si臋 gotuje. Koniczyna w nim siana pi臋kna jest, i tak go b臋d臋 siewa艂.
  dobry dobre 鈥 w 7i cz臋艣ci 鈥 20/7 1000 1840 W marcu wymarz艂 wierzchem zagon贸w, przeto zrzad艂. B臋d臋 go siewa艂 nadal. Na krupy wy艣mienity, na chleb wraz z 偶ytni膮 m膮k膮 doskona艂y.
  znako- mity dobre 鈥 w 鈥/4 cz臋艣ci 鈥 2/7 780 1000 W kwietniu przymrozki go silnie nadpsu艂y. B臋d臋 go dalej uprawia艂. Zam贸wie艅 na nasienie mia艂em du偶o, nawet nie mog艂em podo艂a膰. P艂aco,no jak za pszenic臋.
  2*
  20
  Aby da膰 poj臋cie jak ma艂orolni zapatruj膮 si臋 na wprowadzenie uprawy j臋czmienia ozimego podajemy tu jeden z ich g艂os贸w:
  鈥︹..鈥濸isz膮c sprawozdanie o j臋czmieniu ozimym, nie mog臋 zamilcze膰 o tern dobrodziejstwie, jakie on przynosi iv malorolnem gospodarstwie. Pisz臋 o sobie, jak ja korzysta艂em z tej pr贸by:
  1) Roboty iv tym czasie jeszcze nie by艂o tak pilnej, a j臋czmie艅 wy偶臋to, zwi膮zano i orn艂贸cono.
  2) S艂oma mia艂a dla mnie wielk膮 warto艣膰, bo ju偶 od po艂owy czerwca u mnie jej nie by艂o, i ziarno si臋 wielce przyda艂o, bo mo偶na je by艂o zemle膰 i odp臋dzi膰 przedn贸wek, ale zatrzyma艂em je do nasienia.
  / iv tym roku nie b臋d臋 sia艂 innego j臋czmienia. jak tylko j臋czmie艅 zimowy i uwa偶am go za najlepszy z wszystkich nowych i dawnych gatunk贸w j臋czmienia.
  Za pouczenie nas i dostarczenie nasienia sk艂adam serdeczne podzi臋kowanie Zarz膮dowi g艂贸wnemu staropolskiem: 鈥濨贸g zap艂a膰鈥 i 鈥濻zcz臋艣膰 Bo偶e11 iv dalszej pracy.
  鈥 Miko艂aj Malicki.
  Siemian贸wka 23 lipca 1905.
  Widz膮c z dwuletnich pr贸b wielk膮 i og贸lnie uznan膮 po偶yteczno艣膰 j臋czmienia ozimego dla ma艂orolnych gospodarzy, na rok gospodarczy 1905/6 przeznaczono podw贸jn膮 ilo艣膰, a wi臋c 2000 kg j臋czmienia ozimego dla 80 rolnik贸w. Tyle jednak zg艂osze艅 o nasienie wp艂yn臋艂o, 偶e musiano zakupi膰 2750 kg. i rozes艂ano je 110 rolnikom, a cz艂onkom K贸艂ek bezp艂atnie i op艂acon膮 przesy艂k膮. Obj臋to pr贸bami temi 32 powiaty, a 69 miejscowo艣ci, jak wykaz pomieszczony w Nr. 16 Przewodnika z roku 1905 str. 321 podaje.
  Prawie wsz臋dzie j臋czmie艅 przezimowa艂 doskonale i rokuje bardzo dobry plon.
  Do艣wiadczenia z ziemniakami.
  I. Do艣wiadczenia z nowenii odmianami.
  Podobnie jak pola pr贸bne z odmianami zb贸偶 jarych i ozimych urz膮dzi艂 Zarz膮d g艂贸wny w roku 1906 po raz pierwszy pola pr贸bne z posadzeniem nowych odmian ziemniak贸w. My艣l ta ju偶 dawno kie艂kowa艂a w Zarz膮dzie, hrak jednak odpowiednich fundusz贸w nie pozwoli艂 na wprowadzenie jej pr臋dzej w 偶ycie.
  Fundusze w艂asne Towarzystwa na razie wystarczy艂y tylko na urz膮dzenie 40 pr贸b, poniewa偶 jednak na wezwanie umieszczone w 5 N-rze Przewodnika wp艂yn臋艂o 250 zg艂osze艅, Zarz膮d g艂贸wny zwr贸ci艂 si臋 do Komitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego, kt贸ry ze swej strony pomocy nie odm贸wi艂, zobowi膮zuj膮c si臋 pokry膰 koszta dalszych 40 pr贸b, urz膮dzonych w obr臋bie jego dzia艂alno艣ci.
  W obec tego urz膮dzono wi臋c 80 pr贸b z odmianami ziemniak贸w Stella, Ordon i Bartosz hodowli p. H. Dolkowskiego.
  Z pocz膮tku projektowano u偶y膰 do pr贸b tylko odmian Stella i Ordon, poniewa偶 jednak zapasy Stelli wystarczy艂y tylko na 40 pr贸b, musia艂 wi臋c Zarz膮d g艂贸wny na dalsze 40 pr贸b przeznaczy膰 odmian臋 Bartosz.
  Pr贸by urz膮dzono w ten spos贸b, 偶e cz艂onek K贸艂ka rolniczego, kt贸ry si臋 zg艂osi i przyj臋ty zostanie, otrzyma po 50 kg. z 2 odmian wy偶ej wymienionych, do tego ma doda膰 50 kg. ziemniak贸w odmiany u siebie dotychczas uprawianej i wszystkie trzy odmiany posadzi膰 na jednem polu, jednako znawo偶onem i uprawionem, odmiany sprowadzone po bokach a w艂asn膮 w 艣rodku pola. Ziemniak贸w nie wolno by艂o kraja膰. Po zbiorze obowi膮zany jest ka偶dy zda膰 dok艂adne sprawozdanie z plon贸w otrzymanych i nades艂a膰 6 K tytu艂em cz臋艣ciowego zwrotu koszt贸w.
  Gdyby warunk贸w nie dotrzyma艂, obowi膮zany jest zwr贸ci膰 ca艂e koszta urz膮dzenia u niego pr贸by.
  Pr贸by urz膮dzono u nast臋puj膮cych cz艂onk贸w:
  A) z odmianami Stella i Ordon:
  Bochnia: 1. A. Rerutkiewicz z Niepo艂omic; Brzesko: 2. J. Kuna z Nied藕wiedzy; Chrzan贸w: 3. Wawrzyniec Helbin z Jelenia; D膮browa: 4. Jan Kacz贸wka z Niecieczy; Gorlice: 5. Jan Walter z Bystrej; Gryb贸w: 6. S. Stanuch z Jastrz臋bi; Krak贸w: 7. B. Koczwara z Czu艂owa; Jas艂o: 8. J. Grasela z Roztok; Krosno: 9. B. Wierdak z G艂owienki; Mielec: 10. W. P艂atek z Czermina; My艣lenice: 11. J. Mi臋tka z Krzywaczki; Nisko: 12. S. Miazgowicz z Cholewianej g贸ry; Pilzno: 13. W. Klusek z Lubczy; Podg贸rze: 14. J. Mrowie膰 z Wr贸-blowic; Ropczyce: 15. W. Kulak z Wolicy piaskowej; Tarnobrzeg: 16. S. Kapa艂a z Trze艣ni; Tarn贸w: 17. J. Kubisztal z Lisiej g贸ry; Wieliczka: 18. J. Oko艅ski z Mietniowa; 呕ywiec: 19. J. Mieszczak z Rychwa艂dku; Nowy S膮cz: 20. J. Weber z Mostk贸w; Buczacz: 21. A. Hojak z Podzamecz-ka; Czortk贸w: 22. S. Koziewicz z Jagielnicy; Ho-rodenka: 23. M. Drohomirecki z呕ywaczowa; Hu-siatyn: 24. J. Podg贸reczny z Kociubi艅czyk; Jaros艂aw : 25. J. Ma膰kiewicz z Tulig艂贸w; 艁a艅cut: 26. J. Zi臋ba z Sieteszy, 27. J. Wiech z Rogo藕na, 28. A. Dec z Rakszawy; Lw贸w: 29. J. Wierny z Bitki szlacheckiej, 30. J. Sroka i 31. W. Mendychowski z Siemian贸wki; Przemy艣lany: 32. Fr. Holodniak z 艢wirza; Sambor: 33. K. Durkalec z Czukwi; Ska艂at: 34. Z. Balicki z Orzechowca; Sokal: 35. D. J膮czek z Ostrowa; Stanis艂aw贸w: 36. K. Borkowski z Delejowa; Tarnopol: 37. S. Psiurski z Poczapiniec; Trembowla: 38. K. Freindorf z Lo-szniowa, 39. M. Wo藕ny z Strusowa; 呕贸艂kiew: ’10. 鈥欼鈥. Irzykowski z Przedrzymich ma艂ych.
  B) z odmianami Ordon i Bartosz:
  Bochnia: 41. S. Trzeciak z Po艂omia du偶ego; Chrzan贸w: 42. A. Noworyta m艂odszy z 殴r贸de艂; D膮browa: 43. M. Dubiel z Lubiczka, 44. L. 呕elazowski z Rudy-Zazamcza; Gorlice: 45. J. K. Mysz-
  鈥 21 鈥
  kowski z Szalowej; Krosno: 46. J. Pelczarski z Korczyny; Jas艂o: 47. A. Skowron z Siekl贸wki g贸r., 48. J. Ciepiela z Warzyc; Kolbuszowa: 49. W. Miku艂a z Trz臋s贸wki; Krak贸w: 50. J. S臋dera z Rybny; My艣lenice: 51. J. Miko艂ajczyk z Bystrej; Nowy S膮cz: 52. T. Morawa z Kurowa; Nowy Targ: 53. W. Dzielski z Dzia艂u; Ropczyce: 54. J. Dartak z Cheche艂; Rzesz贸w: 55. W. Tenczar z Do-brzechowa; Tarnobrzeg: 56. A. Pyci贸w z Sobowa, 57. B. Kwiatkowski z Gr臋bowa; Tarn贸w: 58. J. Boryczka z Rzuchowej; Wadowice: 59. F. Gieru-szczak z Targanie, 60. J. Adamczyk z 艁臋kawicy; Brody: 61. M. Dajczak z Reniowa; Dobromil: 62. G. Garbowski z Gr膮ziowej; Gr贸dek: 63. J. Chmiel z Gr贸dka czerl.; Husiatyn: 64. J. Bandura z Majdanu; Jaros艂aw: 65. M. Kr贸l z Chorzowa; Ko艂omyja: 66. S. Sajewicz z Ku艂aczkowiec; 艁a艅cut: 67. J. Kuziara z 呕o艂yni, 68. J. Wiech z Rakszawy
  11., 69. W. Preis z Rogo藕na; Mo艣ciska: 70. P. Kardasz z Zako艣ciela; Lw贸w: 71. J. Lakomski z Czyszek; Przemy艣l: 72. W. Siwy z Grochowiec; Przemy艣lany: 73. A. Trefler z Kimirza; Rohatyn: 74. Ks E. Seretny i 75. J. Kope膰 z 艁ukowca, 76. J. Podlaszewski z Podkamienia; Stanis艂aw贸w: 77. M.鈥 Grochalski z Wo艂czkowa; Tarnopol: 78. T. Chromik z Dragan贸wki; Trembowla: 79. J- Makarewicz z Wierzbowca; Zbara偶: 80. J. Kopiec z Czahar.
  Pr贸by od 21鈥40 i od 61鈥80 urz膮dzone s膮 kosztem c. k. Towarzystwa gospodarskiego i w obr臋bie jego dzia艂alno艣ci.
 14. Do艣wiadczenia z sadzeniem ziemniak贸w ca艂ych i wykrawk贸w.
  Poniewa偶 jeszcze w wielu okolicach u偶ywaj膮 w艂o艣cianie do sadzenia wykrawk贸w, tj. wyci臋tych oczek z cz臋艣ci膮 mi膮偶szu, zamiast ca艂ych ziemniak贸w i ponosz膮 przez to znaczne straty w plonach,
  dlatego Zarz膮d g艂贸wny, chc膮c ich naocznie przekona膰 o szkodliwo艣ci tego post臋powania, postanowi! urz膮dzi膰 pr贸by w tych w艂a艣nie miejscowo艣ciach, gdzie wykrawk贸w do sadzenia u偶ywaj膮. Pr贸ba taka ma by膰 w ten spos贸b zrobiona, 偶e na zupe艂nie jednakich warunkach, glebie, po艂o偶eniu, sile nawozowej, posadzi膰 ma zg艂aszaj膮cy si臋 100 kg. odwa偶onych ziemniak贸w 艣rednich, dobrych i ca艂ych, nast臋pnie ten kawa艂ek pola odmierzy膰 dok艂adnie i obok tego posadzi膰 tak samo wielki kawa艂ek pola wykrawkami albo drobniutkiemi ziemniakami, zwa偶ywszy tak偶e zu偶yte nasienia. Uprawia膰 i obrabia膰 ma obydwa kawa艂ki jednakowo, a przy zbiorze wykopa膰, osobno wa偶y膰 i nades艂a膰 sprawozdanie. Albo zrobi膰 mo偶e w ten spos贸b, 偶e ziemniakami ca艂ymi 艣redniej wielko艣ci obsadzi co drugi rz膮dek, (redlin臋) a pozosta艂e redliny obsadzi wykrawkami. W nagrod臋 za dobre przeprowadzenie pr贸by i nades艂ane sprawozdanie otrzyma od Zarz膮du g艂贸wnego albo zwrot koszt贸w, albo 50 kg. ziemniak贸w nowej odmiany.
  Na pola do艣wiadczalne z sadzeniem ziemniak贸w ca艂ych i wykrawk贸w zg艂osili si臋 na r. 1906 i przyj臋ci zostali nast臋puj膮cy cz艂onkowie: 1. Piotr Fie-ma,Jazy; 2. Stanis艂aw Prokuski, Globik贸wka; 3. Ja-k贸b Sk贸rnog, Okocim ; 4. J贸zef Barcik, Rychwa艂dek ; 5. Jak贸b Dziadek, Nisko; 6. J贸zef Baran, Pietrzy-kowice; 7. Wojciech Napieracz, Wrz臋pia; 8. Marcin Chmielowski, Szczerzec k. Niemirowa; 9. Jan Huber, Bekersdorf; 10. Marcin 艁aba, Czyszki (pow. lwowski); 11. Piotr Duda, Siemiech贸w; 12. Maciej Wawrzaszek, Brzoza Stadnicka; 13. Ignacy Michalik, Sienna; 14. Walenty Ch艂臋dowski, Skrzysz贸w: 15. Piotr Ciecko, Tulig艂owy; 16. Jan Kubas, Brzoz贸w; 17. Stanis艂aw Kapa艂a, Trze艣艅; 18. Antoni Domino, Babica; 19. Antoni Szcz臋艣niak, W艂osienica; 20. Jan Cioch, Trzciana; 21. Stanis艂aw Krzy-sztofczyk, Borowa; 22. Marcin Brud藕, Przewrotne.
  II. Pr贸by L nawo偶eniem 艂膮k i pastwisk.
  $.) 艁膮hi.
  W sprawozdaniu z czynno艣ci Towarzystwa za rok 1904 podali艣my do wiadomo艣ci, i偶 na rok gospodarczy 1904/5 urz膮dzono 98 pr贸b 艂膮kowych.
  Z pr贸b tych odpisano 2 na rok gospodarczy 1905/6 poniewa偶 wysiane do tych pr贸b nawozy z winy kolei zap贸藕no dosz艂y na miejsce przeznaczenia.
  Z pozosta艂ych 96-ciu nie nades艂ano sprawozda艅 wcale z 9-ciu pr贸b, a mianowicie z K贸艂ka rolniczego w Krzywczycach (pow. lwowski) pr贸by 4, z Sechny (limanowski) pr贸by 2, z Kobylanki (gorlicki), z Try艅czy (艂a艅cucki) i z Grudny dolnej (pil-zne艅ski) po jednej pr贸bie.
  Z sze艣ciu pr贸b t j. w 艁ysej g贸rze (brzeski), Szalowej (gorlicki), Piekarach (krakowski), Trzcia-nie (rzeszowski), Kalinowie (Samborski) i Sucho-
  rzowie (tarnobrzeski) otrzymali艣my tylko wiadomo艣ci o uskutecznionych robotach jesiennych, ale o wyniku pr贸by sprawozda艅 nie nades艂ano, w jednym i drugim wypadku mimo upomnie艅.
  Towarzystwo nie korzysta艂o z przys艂uguj膮cego mu stosownie do warunk贸w i umowy prawa do odszkodowania za udzielone nawozy od tych cz艂onk贸w, kt贸rzy nie dope艂nili swoich zobowi膮za艅, niemniej uwa偶a za konieczne wytkn膮膰 Zarz膮dom powy偶ej wymienionych K贸艂ek zaniedbanie ci臋偶膮cego na nich obowi膮zku dopilnowania cz艂onk贸w, aby podj臋tych na siebie zobowi膮za艅 sumiennie dope艂nili.
  Nades艂anych 81 sprawozda艅 (czyli 84% og贸lnej ilo艣ci pr贸b) daje bardzo obfity materya艂, nietylko dla kontroli, czy i o ile pr贸by zosta艂y przeprawa-
  22
  dzonc sumiennie, ale nawet po cz臋艣ci materya艂, daj膮cy si臋 u偶y膰 i do study贸w w kierunku dzia艂alno艣ci nawoz贸w w tych lub owych warunkach. Wiele z nich zaopatrzono bardzo cennymi uwagami, z kt贸rych wida膰, 偶e ma艂orolni gospodarze pojmuj膮 ju偶 cel w艂a艣ciwy tych pr贸b, nie uwa偶aj膮 ich za niepotrzebn膮 zabawk臋, ani te偶 nie kieruje nimi ch臋膰 uzyskania bezp艂atnie pewnej ilo艣ci (cho膰by tak drobnej) nawoz贸w sztucznych, lecz zupe艂nie powa偶nie bior膮 si臋 do sprawy dla zoryentowania si臋, czy i o ile ten lub 贸w naw贸z sztuczny wskazany jest do podniesienia wydajno艣ci ich 艂膮k.
  Sprawozda艅 tych nie drukujemy w ca艂ej ich rozci膮g艂o艣ci, zabra艂oby to bowiem 16 stron druku. Poprzestajemy na kr贸tkich wyci膮gach z tych偶e sprawozda艅 na dow贸d prawdziwo艣ci powy偶ej wymienionych twierdze艅.
  鈥濶ajwi臋cej wp艂ywa na dobro膰 艂膮ki bronowanie i w tych miejscach, gdzie mchy i porosty najlepiej zosta艂y zdarte, okaza艂 si臋 najwi臋kszy skutek, a szczeg贸lniej na dzia艂ce S-tej (gdzie dano kainit i 偶u偶le). Cz艂onkowie i inni rolnicy zamierzaj膮 nawozi膰 swoje 艂膮ki. szkoda tylko, 偶e Kolko tutejsze nie posiada jeszcze bron 艂膮kowych, kt贸re bardzoby si臋 u nas przyda艂y” 鈥 tak pisze nam Jan Macheta z 艁ysej g贸ry.
  Podobn膮 uwag臋 przesy艂a Wiemy J贸zef z Bi艂ki szlacheckiej:
  鈥︹濭dzie lepiej zosta艂 zdarty z 艂膮ki mech, gdzie jedn膮 klatk臋 wywleczono, a偶 si臋 艂膮ka zaczerni艂a, wyda艂a ona a偶 231 kg. siana. Wprawdzie dano tam i kainit i 偶u偶le, ale na samych 偶u偶lach by艂o 90 kg., na samym kainicie 72 kg., bez nawoz贸w 55 kg. 鈥 ale tamte klatki dwa razy tylko by艂y wleczone鈥.
  Na zapytanie: czy zauwa偶ono wp艂yw nawoz贸w na jako艣膰 traw lub nie? odpowiada Wojciech Golojuch z D膮browicy:
  鈥︹濸od艂ug s膮siednich 艂膮k, to nie trzeba by艂o granic robi膰, bo taka widoczna by艂a bardzo wielka zmiana, to te偶 wszyscy rolnicy u nas, o ile tylko b臋dzie ich sta膰, nawozi膰 b臋d膮 swoje 艂膮ki”.
  Jan Kaczak z Kaczak贸w donosi:
  鈥︹濶a 艂膮ce, na kt贸rej przeprowadzi艂em pr贸b臋, nie by艂o dawniej co kosi膰, w tym roku, gdzie wsz臋dzie s膮 lepsze, ni偶 zwykle trawy, ja nietylko, 偶e na nawo偶onej dzia艂ce mam zwy偶 podw贸jny zbi贸r siana, ale i na miejscu psianek i turzyc wyst膮pi艂y konicze i wyczki”.
  Tomasz Sapyta z K膮kol贸wki pisze:
  鈥濱nni, widz膮c traw臋 na mojej 艂膮ce i u innych gospodarzy, kt贸rzy pr贸b臋 urz膮dzali, pytali si臋, czyby nie mo偶na by艂o po sianokosach uprawia膰, aby potraw ur贸s艂 wi臋kszy. A iv jesieni bardzo wielu zamierza swoje 艂膮ki i konicze uprawi膰. Nawozy te s膮 dla nas wielkiem dobrodziejstwem. Mamy 艂膮ki wi臋cej g贸rzyste i p艂on臋, na niekt贸rych zaledwie raz do roku mo偶na traw臋 wysiec, gdy uprawimy je, nie b臋dziemy potrzebowali je藕dzi膰
  za zakupnem siana do okolicznych wsi, gdzie zwykle przep艂aca膰 musimy siano”.
  鈥炁籩 nawozy sztuczne, a osobliwie 偶u偶le same a tak偶e i z kainitem wp艂ywaj膮 na zmian臋 traw dow贸d by艂 widoczny. U nas podsiewano 艂膮ki prochami siewnemi, wysiewkami z koniczyny i t. d. Trawy nie by艂y lepsze. A偶 dopiero po dodaniu nawoz贸w, takie si臋 konicze rzuci艂y, 偶e wylub (ikt贸ry z wysiewkami z koniczyn si臋 tam dosta艂) kt贸rego na dzia艂kach nienawo偶onych nigdy nie by艂o wida膰, rozwl贸k艂 si臋 spodem jak jedwab, bo mia艂 na czem 偶y膰鈥 pisze J贸zef Z膮bkowski ze Zawady uszewskiej.
  鈥濸o przeprowadzeniu pr贸by z nawo偶eniem 艂膮k tak ja, jak i inni rolnicy u nas, b臋dziemy nawozi膰 swoje 艂膮ki, ale tylko kainitem, bo u nas nie op艂aci艂oby si臋 nawozi膰 偶u偶lami. R贸偶nica na korzy艣膰 dodatku 偶u偶li zbyt ma艂a, a przytem byd艂o traw臋 na kainicie wyros艂膮 daleko chciwiej zjada ani偶eli inn膮, wida膰 wi臋c, 偶e naszym czarnozie-mnym 艂膮kom brakuje tego, co w kainicie si臋 dodaje鈥 tak pisze Jan Porystek z Czelu艣nicy.
  To samo stwierdza P’ranciszek Perz z R贸偶y pisz膮c:
  鈥︹濿i臋cejzas艂uguje na pochwa艂臋 kainit. ani偶eli 偶u偶le, wprawdzie na 偶u偶lach ro艣nie trawa wi臋ksza, ale na kainicie dla byd艂a do jedzenia daleko lepsza
  鈥︹濶iby to r贸偶nicy w trawie nieby艂o; wskutek sprzyjaj膮cej pory tegorocznej trawa na dzia艂kach nawo偶onych a szczeg贸lnie na tych, gdzie i kainit i 偶u偶le dano, zaledwie 6 do W cm. wy偶sza by艂a, lecz ju偶 kosarze stwierdzili, 偶e jej znacznie wi臋cej, a przy wa偶eniu pokaza艂o si臋, 偶e bez nawoz贸w z dzia艂ki by艂o tylko 58 kg., na jednym nawozie 94 kg., a na obu 208 kg.” 鈥 donosi Piotr Marcink贸w z Bi艂ki szlacheckiej.
  鈥︹濻kosi艂em i zebra艂em tak pierwsze siano jak i potraw osobno z ka偶dego kawa艂ka i zwa偶y艂em dok艂adnie. Przekona艂em si臋, i偶 nawoz贸w sztucznych : kainitu i 偶u偶li, nietylko, 偶e warto u偶ywa膰 na 艂膮ki, ale 偶e koniecznie u偶ywa膰 potrzeba. Dlatego te偶 mam zamiar i na przysz艂o艣膰 i t. d. it. d.1 tak zdaje spraw臋 Wojciech Jele艅 z Lubczy, a dodaje jeszcze i t臋 uwag臋: 鈥濶awozy na 艂膮ce si臋 op艂ac膮, ale je偶eli 艂膮ka zachwaszczona, to lepiej j膮 zora膰, oczy艣ci膰, uprawi膰, podsia膰 trawami na nowo i na ni膮 u偶ywa膰 nawoz贸w”.
  Ciekaw膮 jeszcze mamy wi膮zank臋 uwag i wynik贸w, a nie radziby艣my rozszerza膰 ram sprawozdania, wi臋c podamy tylko kilka wa偶niejszych. W Ko艣ciejowie zrobiono wyj膮tkow膮 pr贸b臋 na dzia艂kach po 800 metr. kwadr. Bez nawoz贸w zebrano siana 330, potrawu +20, na 100 kg. kainitu siana 380 kg. potrawu, 530 kg., na 100 kg. kainitu i 50 kg. 偶u偶li 420 kg. siana i 640 kg. potrawu. Siano koszono 15/6, potraw 11/9, wi臋c potraw mia艂 cokolwiek d艂u偶szy okres ro艣ni臋cia, ani偶eli siano, mimo to tylko dzia艂aniu nawoz贸w鈥 przypisa膰 trzeba t臋 niezwyk艂膮 zwy偶k臋 potrawu nad sianem, bo gdy na dzia艂kach nienawo偶onych w’ynosi ona tylko 27掳/0 to na obu nawozach przenosi ona 52%.
  23
  Podobne wyniki mia艂 u siebie J臋drzej Trojan w Lubczy, gdzie na dzia艂kach po 200 metr. kwadr, 艂膮ki mia艂:
  na nienawo偶onej 艂膮ce siana 100 kg., potrawu 160 kg.,
  na 50 kg. kainitu siana 110 kg., potrawu 180 kg.,
  na 25 kg. 偶u偶li siana 120 kg., potrawu 176 kg.,
  na obu nawozach siana 150 kg., potrawu 247 kg.
  Siano skoszono 24/6, potraw 18/8, tu wi臋c okres rosni臋cia mo偶na przyj膮膰 jako r贸wny 鈥 a mimoto dok艂adne rozpuszczenie si臋 nawoz贸w w glebie daje 114掳/0 zwy偶ki po nad normaln膮. 鈥濻zczeg贸lniej pi臋kne i g臋sie uros艂y trawy w potrawie na 偶u偶lach i w og贸le zauwa偶y艂em, 偶e na mojej 艂膮ce 偶u偶le lepiej skutkuj膮鈥. 艁膮ka J臋drzeja Trojana by艂a kwa艣na z gleb膮 pr贸chniczn膮 (cokolwiek torfowat膮) do 25 cm. g艂臋bok膮, na podglebiu nieprzepuszczal-nem a 偶e wi臋cej r贸wnern, wi臋c by艂a dosy膰_ wilgotna.
  W Kalinowie z powodu p贸藕nego nadej艣cia nawoz贸w i s艂otnej jesieni nie rozsiano ich przed zim膮, lecz dopiero 30/3, a zarazem wpleciono w pr贸b臋 jedn膮 dzia艂k臋 z podsiewem popio艂u drzewnego. Po zbiorze siana i odwa偶eniu zbior贸w okaza艂o si臋, 偶e plon na popiele drzewnym dor贸wna艂 zupe艂nie plonowi na kainicie i 偶u偶lach.
  W Ostrowie k. Sokala przeprowadza艂 pr贸b臋 Dominik J膮czek i donosi, 偶e bez nawoz贸w zebra艂 z 200 m2 85 kg., na 偶u偶lach samych 87 kg., na kainicie 143 kg., na obu nawozach 143 kg. Sprawozdanie swoje ko艅czy uwag膮: 鈥瀂auwa偶y艂em, i偶 kainit na naszych 艂膮kach torfiasto piaszczystych, do艣膰 suchych, wp艂ywa daleko wi臋cej, ani偶eli 偶u偶le,
  B) -Jlhcija w i
  Na jesieni w r. 1904 Zarz膮d g艂贸wny, id膮c dalej na obranej drodze przekonywania naocznego ludno艣ci o skuteczno艣ci nawo偶enia pastwisk, rozes艂a艂 132 q kainitu, uzyskanego od Wysokiego Wydzia艂u krajowego, na pr贸by urz膮dzone w 32 miejscowo艣ciach a 28 powiatach, wed艂ug wskaz贸wek umieszczonych w 18 N-rze Przewodnika z 1904 r.
  Zasadniczo otrzyma艂a ka偶da miejscowo艣膰 400 kg. kainitu z przeznaczeniem znawiezienia 1 morga pastwiska.
  Przeprowadzeniem pr贸b zaj臋艂y si臋 Zarz膮dy K贸艂ek miejscowych albo na pastwiskach cz艂onk贸w, albo na pastwiskach gminnych za zgod膮 Zwierzchno艣膰 gminnej.
  Z tych 32 miejscowo艣ci wp艂yn臋艂o do Zarz膮du g艂贸wnego 21 sprawozda艅, a mianowicie: z Zag贸rza, Czerny, pow. Chrzan贸w; Lipska pow. Cieszan贸w ; Jastrz臋bi, pow. Gryb贸w; Potak贸wki, Czelu-艣nicy, Roztok, S膮dkowej, pow. Jasio; Czu艂贸wka, pow. Krak贸w; Starej wsi, pow. Limanowa; Czaj-kowej, pow. Mielec; Jawornika, pow. My艣lenice; Grochowiec, pow. Przemy艣l; Szczerca k. Niemirowa, pow. Rawa ruska; Skrzyszowa, pow. Ropczyce; Gwo藕nicy, pow. Rzesz贸w; Bludnik, pow. Stanis艂a-
  a tak偶e i superfosfat, kt贸rego sam u偶ywa艂em. Siano wa偶y艂em na 艂膮ce i s膮siad贸w zaprosi艂em, pokazuj膮c im, 偶e mog膮 kainitu u偶ywa膰 bez ryzyka. Spodziewam si臋, ze za moim przyk艂adem post膮pi膮, bo gdy艣my zacz臋li zasila膰 艂膮ki kompostem, gnojem z pod kur, popio艂em a tak偶e i gnojem stajennym, to cho膰 z pocz膮tku niejedni si臋 艣miali, iv ko艅cu wielu ju偶 poczyna gnoi膰 艂膮ki”.
  Ko艅cz膮c to sprawozdanie, nie mo偶emy nie zwr贸ci膰 uwagi na t臋 okoliczno艣膰, 偶e przeprowadzone przez nas pr贸by z nawo偶eniem lak obj臋ty ju偶 od 1900 do 1905 roku 343 miejscowo艣ci w r贸偶nych okolicach kraju rozrzucone, nie licz膮c pr贸b na rok gosp. 1905/6 za艂o偶onych. Wsz臋dzie wi臋c podnosi膰 si臋 musi kultura 艂膮k ju偶 cho膰by przez 艣lepe na艣ladownictwo, je偶eli nie przez zrozumienie rzeczy, czego jednak nie mamy powodu przypuszcza膰, widz膮c, jak zdrowo og贸l zapatruje si臋 na t臋 spraw臋. Podniesienie kultury 艂膮k musi wp艂yn膮膰 dodatnio na intenzywno艣膰 gospodarstw i chowu. To te偶 uwa偶amy za nasz obowi膮zek na tern miejscu imieniem rolnik贸w, stowarzyszonych w K贸艂kach, z艂o偶y膰 gor膮c膮 podzi臋k臋 Wysokiemu Wydzia艂owi krajowemu za kainit, kt贸ry do pr贸b tych otrzymujemy od samego pocz膮tku bezp艂atnie i oplatnie w potrzebnej ilo艣ci. R贸wnie偶 na r臋ce generalnego zast臋pcy fabryk m膮ki 偶u偶lowej WP. J贸zefa Karra-cha sk艂adamy podzi臋kowanie za dostarczone bezp艂atnie do tych偶e pr贸b 偶u偶le.
  Nakoniec zawiadamiamy, 偶e na rok gospodarczy 1905/6 urz膮dzono na tych偶e samych warunkach co w latach ostatnich, pr贸by 艂膮kowe w ilo艣ci 97 w 52 miejscowo艣ciach a 28 powiatach. (Szczeg贸艂owy wykaz pomieszczono w numerze 21. 鈥濸rze-wodnika” z r. 1905.)
  鈥icie jiashcish.
  w贸w; Laszek mur, pow. Stary Sambor; Zaleszan i Sobowa, pow. Tarnobrzeg; Lachowic, pow. 呕ywiec.
  Nie nades艂a艂y sprawozda艅 pomimo wezwania: Koro艣ciatyn, pow. Buczacz ; 殴r贸d艂a, pow. Chrzan贸w; Zaszk贸w, pow. Lw贸w; 艢winiarsko, pow. Nowy S膮cz; Gro艅, pow. Nowy Targ; Pisarowce, pow. Sanok; Burczyce nowe i Bere藕nica, pow. Sambor; Brandwica i 呕abno, pow. Tarnobrzeg; Roczyny, pow. Wadowice.
  Nades艂ane sprawozdania brzmi膮 bardzo rozmaicie. Trzeba bowiem uwzgl臋dni膰, 偶e pr贸by przeprowadzono na glebach najrozmaitszych, nieraz nawet z natury bardzo suchych, a dodawszy do tego posuch臋, jaka i w r. 1905 w niekt贸rych okolicach dosy膰 silnie wyst膮pi艂a, otrzymamy przyczyn臋, dlaczego kainit w niekt贸rych pr贸bach nie dzia艂a艂. Nie mog膮c si臋 bowiem z powodu braku wilgoci rozpu艣ci膰, nie wywar艂 swego dodatniego dzia艂ania. Natomiast na miejscach wilgotniejszych dzia艂anie jego wyst膮pi艂o dosy膰 wyra藕nie.
  W niekt贸rych miejscowo艣ciach nie trzymano si臋 wskaz贸wek, podanych przez Zarz膮d g艂贸wny, i kainit zamiast w jesieni rozsiano na wiosn臋.
  24
  W tych miejscowo艣ciach dzia艂anie kainitu by艂o nawet ujemne, bo nast膮pi艂o wypalenie trawy, a r贸偶nica dodatniego dzia艂ania wyst膮pi艂o dopiero w jesieni. W jednych tylko Grochowcach dzia艂anie kainitu rozsianego na wiosn臋 by艂o lepsze, ni偶 rozsianego w jesieni.
  Nie zbyt wielkie skutki z pr贸b przeprowadzonych dadz膮 si臋 wyt艂贸maczy膰 jeszcze tern, 偶e pastwiska, b臋d膮c bardzo wyja艂owione, potrzebuj膮 do poprawienia swej urodzajno艣ci nie tylko kainitu, lecz i nawozu fosforowego, kt贸rego Zarz膮d g艂贸wny nie m贸g艂 w r. 1904 dostarczy膰.
  Do艣wiadczenia z pr贸bnem nawo偶eniem pastwisk nie dadz膮 si臋 z natury rzeczy przedstawi膰 namacalnie a wi臋c w cyfrach, gdy偶 z powodu spasania trawy jest to niemo偶liwe. Dlatego dobre lub z艂e skutki, polegaj膮ce tylko na obserwacyi wzrostu trawy, mog膮 wobec r贸wnoczesnego spasania 艂atwiej uj艣膰 uwagi interesowanych, ni偶 n. p. na 艂膮kach, gdzie przez zwo偶enie i por贸wnanie otrzymanych plon贸w siana r贸偶nica da si臋 uj膮膰 w cyfry i wykaza膰 op艂acalno艣膰 nawo偶enia.
  Dla bli偶szego rozpatrzenia si臋 w tych sprawozdaniach przedstawiamy je szczeg贸艂owo.
  Jastrz臋bia: Sprawozdawca p. J贸zef Kuropatwa zrobi艂 wszystko w porz膮dku; kainitu posia艂 na pastwisku 300 kg. a 100 kg. na 艂膮ce, skutku jednak prawie 偶adnego nie by艂o. Przypisuje to brakowi 偶u偶li Thomasa, gdy偶 pisze: 鈥濭dy jako艣 przed 3 laty otrzyma艂em od Zarz膮du 1 worek kainitu i /a worka 偶u偶li i posia艂em to na 艂膮ce tak偶e bardzo ja艂owej, to w pierwszym roku wynik by艂 bardzo dobry. Tak siano jako i potraw by艂y wy艣mienite i to nawet nad podziw 鈥. Potak贸wka: Kainit rozsiano dopiero na wiosn臋 z ko艅cem kwietnia. Poniewa偶 byd艂o zacz臋to zaraz wyp臋dza膰 na pastwisko, przeto zakazali艣my, aby pod 偶adnym warunkiem nie wpuszczano byd艂a na kawa艂ek, obsiany kainitem. Jednak偶e, jak kt贸re bydl臋 raz spr贸bowa艂o na zasianej dzia艂ce trawki uskubn膮膰, trudno ju偶 potem by艂o je od tego miejsca odp臋dzi膰. Wskutek tego nie zauwa偶ono wi臋kszego porostu trawy. Przez ca艂e lato byd艂o lu-bialo bardzo pa艣膰 si臋 na tein miejscu, podczas kiedy w poprzednie lata prawie 偶adna trawa tam nie ros艂a, poniewa偶 jest to kawa艂ek le偶膮cy na wzg贸rku. Stara wie艣: Franciszek Biernat posia艂 1 worek kainitu na pastwisko obsuszne w jesieni i wybronowat mech. Kainit wyda艂 mu 艣wietny rezultat, bo trawy kwa艣ne ust膮pi ty ca艂kiem, a inne poros艂y nie do uwierzenia. Inni cz艂onkowie posiali kainit dopiero na wiosn臋, jak pastwiska dobrze po-deschly, ale nam kainit wypali艂 wszystkie trawy i stracili艣my 1 rok bez owocu, a偶 na jesie艅 pastwiska si臋 zazieleni艂y i dopiero na przysz艂y rok spodziewamy si臋 dobrego rezultatu. Groch贸wce: Kainitem podzielili si臋 4 cz艂onkowie, Franciszek Kie艂b, Piotr Rusowski, Piotr Mi-ku艣 i Antoni Pelc. Dw贸ch pierwszych rozsia艂o kainit w jesieni, 2 drugich na wiosn臋. U pierwszego trawa nie by艂a wi臋ksza, lecz podczas gdy i inne lata na tym pastwisku zwyk艂e wysycha艂a, w tym roku byd艂o si臋 tam ch臋tnie pas艂o. U drugiego tak samo, tylko trawa zaraz z wiosn膮 znik艂a, dopiero po deszczu wyros艂a nie do uwierzenia. U Piotra M艂kusia trawa pokaza艂a si臋 daleko wi臋ksza, bujniejsza i ziele艅sza, wilgo膰 i rosa d艂u偶ej si臋 na tym kawa艂ku trzyma艂y ni偶 dawniej. Byd艂o i konie bardzo si臋 na t臋 艂膮k臋 rwa艂y i ch臋tnie tam pasty. U Antoniego Pelca trawa w dolinie, gdzie by艂o troch臋 za wilgotno, nie by艂a tak 艂adna, jak co艣kolwiek wy偶ej, jednak byd艂o j膮 ch臋tnie skuba艂o. Zauwa偶ono, 偶e g臋si ucieka艂y na miejsce nie nawo偶one. Czajkowa, Lipsko, Jawornik, Skrzysz贸w, Gwo-藕nica, Laszki murowane, Sob贸w, wykazuj膮 skutek widoczny po wzro艣cie, zielono艣ci trawy i smalcu, z jakim j膮 byd艂o spasa艂o; a w Czul贸wku warto艣膰 dzier偶awna pastwiska przez nawiezienie podskoczy艂a z 18 na 36 K. S a d k o w a: Kainit rozsiali艣my na pastwisku gminnem 4. listopada 1904 r. Na znawiezionym kawa艂ku zakazali艣my pa艣膰 do 15. czerwca. Na wiosn臋 podsiali艣my jeszcze rajgrasem. Poznali艣my, 偶e trawa w tern miejscu by艂a ziele艅sza i wi臋ksza, a byd艂o i konie uciekaj膮 teraz pa艣膰 si臋 na ten kawa艂ek. Pastwisko nasze by艂o dotychczas zaro艣ni臋te krzakami berberysowymi, a z okoliczno艣ci dostania kainitu uchwalili艣my, aby te krzaki wy-korczowa膰, wy bronowa膰 i zasia膰 mieszank臋 z traw. Wszystko to wykonano dok艂adnie i bez wielkiego kosztu, a pastwisko przynios艂o nam o po艂ow臋 wi臋ksz膮 korzy艣膰. Zag贸rze, Zaleszany, Lachowice, Czerna, Szcze-rzec, Roztoki i Czelu艣nica wykazuj膮 bardzo ma艂y skutek, czy to z powodu suchego po艂o偶enia i posuchy, czy to z powodu rozsiania kainitu dopiero na wiosn臋. K贸艂ko rolnicze w Bludnikach dosta艂o wyj膮tkowo na przeprowadzenie pr贸by opr贸cz 400 kg. kainitu 200 kg. 偶u偶li. Pr贸b臋 przeprowadzili na 2 mg. pastwiska cz艂onkowie Andrzej Szoturma i Tadeusz Rabarski w ten spos贸b, 偶e trawy nie spasano, tylko zebrano j膮 na siano. Wyniki pr贸by przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co: bez nawozu zebrano z V tng. 450 kg. siana
  100 kg. kainitu 鈥 /-z 鈥 620 鈥 鈥 100 kg. kai. i 50 kg. 偶u偶li 60 鈥 100 kg. kai. i 100 kg. 鈥 1 4 w 420 鈥 V., 570 鈥 % 禄 500 鈥 V .. F O co
  Po przeliczeniu na m贸rg przedstawia si臋 zbi贸r:
  bez nawozu 鈥. 900 kg. 200 kg. kainitu . . 1240 鈥 siana nadwy偶ka 340 kg.
  400 鈥 鈥 . . . 1640 鈥 w 740 鈥
  400 鈥 鈥 i 200 kg. 偶. 2280 鈥 禄 1380 鈥
  200 鈥 鈥 2000 鈥 w 1100 鈥
  400 鈥 鈥 200 鈥 鈥 2920 鈥 fi 2020 鈥
  Tak znakomity skutek osi膮gni臋to ju偶 przy zbiorze pierwszego pokosu, bo nie czekano ze sprawozdaniem a偶 na zbi贸r potrawu, ale zauwa偶ono,
  25
  偶e potraw byl tego roku bardzo g臋sty i mo偶na si臋 by艂o spodziewa膰 dobrego i obfitego zbioru.
  Z tych sprawozda艅 wyci膮gn膮膰 mo偶na nast臋puj膮ce wnioski, 偶e
  1) nawo偶enie jesienne lepsze skutki przynosi od wiosennego,
  2) na bardzo suchych i wyja艂owionych pastwiskach kainit nie przynosi wielkiego rezultatu,
  3) sam kainit nie wywiera wielkiego skutku, lecz potrzebuje do tego pomocy 偶u偶li, jak to dobitnie wida膰 z pr贸by przeprowadzonej w Bludni-kach, gdzie nawet wi臋ksza dawka kainitu chocia偶 si臋 op艂aci艂a, to jednak nie mo偶e si臋 poszczyci膰 takim wynikiem, jak przy r贸wnoczesnem u偶yciu 偶u偶li.
  Dlatego Zarz膮d g艂贸wny, urz膮dzaj膮c podobne pr贸by w jesieni 1905 r. i maj膮c na ten cel pewn膮 ilo艣膰 偶u偶li, stara艂 si臋 te wymagania uwzgl臋dni膰. Na ten rok urz膮dzi艂 pr贸by z nawo偶eniem pastwisk w 64 miejscowo艣ciach, po艂o偶onych w 35 powiatach. Zu偶yto na ten cel 20.600 kg. kainitu i 11.180 kg. 偶u偶li Tomasa.
  Pr贸by urz膮dzono:
  I. Powiat: Bia艂a. 1. Gr贸jec 200 偶 200 k.
  II. Bochnia. 2. Lapczyca 200 偶 200 k. 3. Wola batorska 100 偶 100 k.
  III. Brzesko. 4. Jasie艅 5. Mokrzyska po 200 偶 200 k.
  1U. Chrzan贸w. 6. Czerna 7. Regulice po 200 偶 200 k.
  U. D膮browa. 8. M臋drzych贸w 400 k.
  Ul. fiusiatyn. 9. Jab艂on贸w 200 偶 200 k.
  Uli. Jaros艂aw. 10. Cieszacinek 400 k. 11. Wi膮zownica 200 偶 200 k.
  Ulll. las艂o. 12. Siekl贸wka 80 偶 200 k.
  1K. Kolbuszowa. 13. Przy艂臋k 400 偶 1700 k. 14. Soko艂贸w i 15. Trz臋s贸wka po 200 偶 200 k.
  Pt. Krak贸w. 16. Rusocice i 17. Wyci膮偶e po 200 偶 200 k.
  KI. Krosno. 18. Korczyna 400 k.
  Kil. Limanowa. 19. Jod艂ownik 20. Makowni-ca, 21. Szczyrzec, 22. Ujanowice i 23- 呕mi膮ca po 200 藕 200 k. 24. 艁ukowica 100 偶 200 k. 25. Se-chna 400 k.
  Klll. Lw贸w. 26. Barszczowice 300 偶 300 k. 27. Czyszki 300 偶 300 k. 28. Podsadki 200 偶 i 200 k.
  K1U. 艁a艅cut. 29. Czarna 200 偶 200 k. 30. 呕o艂ynia 200 k.
  KU. Mielec. 31. Rz臋dzianowice 200 偶 200 k.
  KU1. Mo艣ciska. 32. Radocho艅ce 600 偶 2200 k.
  KU11. My艣lenice. 33. Bie艅k贸wka i 34. Bier-towice po 400 k. 35. 艁臋townia 200 偶 200 k.
  KU111. Nowy S膮cz. 36. Mostki i 37. Zabrze藕 po 200 偶 200 k.
  KIK. Nowy Targ. 38. Odrow膮偶 200 偶 200 k
  KK. Pilzno. 39. Siedliska 400 k.
  KK1 Podhajce. 40 Beckersdorf 200 偶 200 k.
  KK11. Przemy艣l. 41. Dubiecko 200 偶 600 k. 42. Wyszatyce 600 偶 600 k.
  KK111. Przemy艣lany. 43. Stanimirz 200 偶 200 k.
  KK1U. Rohatyn. 44. Zo艂cz贸w 200 k.
  KKU. Ropczyce. 45. Borek wielki i 46. 艁o-puchowa po 200 偶 200 k.
  KKU1. Rzesz贸w. 47. Gwo藕nica g贸rna 200 藕 200 k. 48. Zaczerni臋 200 偶 600 k.
  KKU11. Sambor. 49. Burczyce nowe 200 偶 200 k.
  KKU111. Sokal. 50. Machn贸wek 200 偶 200 k.
  KK1K. Stanis艂aw贸w. 51. B艂udniki 200 偶 600 k. 52. Wo艂czk贸w 200 偶 200 k.
  KKK. Tarnobrzeg. 53. Gr臋b贸w, 54. Skopanie, 55. Sokolniki, 56. Trze艣艅 po 200 偶 200 k. 57. Zbydni贸w 400 k.
  KKK1. Tarnopol. 58. 艁ozowa 200 偶 200 k. 59. Petryk贸w 100 偶 100 k. 60. Poczapi艅ce 400 k.
  KKK11. Wadowice. 61. Spytkowice 400 k.
  KKK111. Wieliczka. 62. W臋gl贸wka 200 偶 200 k.
  KKU1U. Zbara偶. 63. Romanowe sio艂o 200 偶. 200 k.
  KKKU. 呕ywiec. 64. Rychwa艂dek 200 偶 200 k.
  Pr贸by takie z nawo偶eniem pastwisk, chocia偶 przeprowadzone na ma艂膮 skal臋, maj膮 swoje wielkie znaczenie w tein, 偶e pouczaj膮 ludno艣膰 na miejscu, o ile racyonalne nawo偶enie mo偶e wp艂yn膮膰 na podniesienie warto艣ci u偶ytkowej tych olbrzymich obszar贸w, kt贸re w kraju naszym dotychczas po wi臋kszej cz臋艣ci s膮 prawie, rzec mo偶na, zupe艂nymi nieu偶ytkami. Mowa tutaj o pastwiskach gminnych, zalegaj膮cych wed艂ug statystyki prof T. Pi艂ata z r. 1891, obszar 414.943 mg. Gospodarka, a co za tern idzie korzy艣膰 z tych obszar贸w jest znikomo ma艂a. Sk艂ada si臋 na to bardzo wiele czynnik贸w. Przede-wszystkiem pastwiska gminne, b臋d膮c w艂asno艣ci膮 wsp贸ln膮, przedstawiaj膮 wobec nizkiej na og贸l o艣wiaty i braku ducha assocyacyjnego u naszej ludno艣ci bardzo trudne do rozwi膮zania zadanie. Ka偶dy chcia艂by z tego wsp贸lnego dobra jak najwi臋cej korzysta膰, nie chc膮c w zamian przyczyni膰 si臋 razem z drugimi i ponie艣膰 pewnych ollar na polepszenie i podniesienie jego warto艣ci. Dlatego te偶 widzimy pastwiska gminne zabagnione i mokre, zamiast paszy dobrej tylko kwa艣ne trawy rodz膮ce, pokryte niezliczonem mn贸stwem starych i zaro艣ni臋tych kopc贸w z kretowisk i mrowisk, przedstawiaj膮cych 艂adne kultury mchu, ale nie paszy dla byd艂a. Na miejscach suchszych pastwisko gminne jeszcze z pocz膮tku na wiosn臋 i podczas przekrop-nego czasu jako tako si臋 zieleni, ale p贸藕niej w le-cie trawa, wygryziona do go艂ej ziemi, ju偶 nie odrasta nale偶ycie, bo nie ma na to si艂y, a cho膰by j膮 mia艂a, to i tak nie odro艣nie, bo nie ma na to czasu. Czyha bowiem na ni膮 dobytek z ca艂ej gminy w postaci kr贸w, koni, 艣wi艅 i g臋si, kt贸re bez ograniczenia i bez 偶adnego porz膮dku pas膮 si臋 razem, przyczyniaj膮c si臋 tylko do pogorszenia paszy. Nie dziw wi臋c, 偶e krowy zamiast polepszenia si臋 i wydawania wi臋kszej ilo艣ci mleka w lecie, jak si臋 to dzia膰 powinno, wyp臋dzane na podobne pastwisko, chudn膮 i trac膮 mleko. Gospodarz bowiem my艣li,
  26
  偶e jak krow臋 wyp臋dzi na pastwisko, ju偶 jej w stajni tyle paszy da膰 nie potrzebuje, tymczasem krowa po takim spacerze ma jeszcze lepszy apetyt i wi臋cejby zjad艂a. Dlatego nie rzadko spotka膰 mo偶na w gminach, gdzie pastwisk wsp贸lnych nie ma, 偶e byd艂o jest 艂adniejsze i hodowla wy偶ej stoi, bo tam nikt si臋 z wy偶ywieniem byd艂a na pastwisko nie spuszcza. Tam, gdzie na pastwisku przy dobrej gospodarce i piel臋gnacyi wy偶ywi艂aby si臋 jedna krowa, tam pasie si臋 dzisiaj trzy do cztery razy wi臋cej sztuk. Nie dziw wi臋c, 偶e pastwiska nale偶ytego po偶ytku przynie艣膰 nie mog膮. Br ik zrozumienia istoty rzeczy, 偶e ziemia nie mo偶e wiecznie rodzi膰 zw艂aszcza na pastwisku, gdzie si臋 jej wcale nie uprawia, brak dalej odpowiednich fundusz贸w na polepszenie odgrywaj膮 tak偶e wa偶n膮 rol臋. W bardzo wielu gminach pobiera si臋 wprawdzie op艂aty od sztuki, t. zw. spa艣ne, kt贸re maj膮 pokry膰 podatki i inne wydatki. Poza tern ludno艣膰 przeciwna jest poniesienia ci臋偶ar贸w, st膮d na ni膮 p艂yn膮cych, zw艂aszcza najubo偶sza, bo dzieje si臋 nieraz, 偶e ona w艂a艣nie w przewa偶nej cz臋艣ci ci臋偶ary te ponosi.
  Najwa偶niejszy b艂膮d w gospodarce gminnej na pastwiskach pope艂ni艂a ustawa, kt贸ra dotychczasowy spos贸b tej gospodarki usankcyonowala. Dawniej, kiedy w gminie gospodarzy a zatem i byd艂a mniej by艂o, ka偶dy wyp臋dza艂 sw贸j dobytek bez 偶adnego ograniczenia na wsp贸lne pastwisko i ka偶demu wystarczy艂o. Z czasem jednak ludno艣ci i gospodarzy przyby艂o, a w 艣lad za tern wzros艂a ilo艣膰 trzymanego inwentarza. Poniewa偶 ka偶dy z nowych gospodarzy by艂 obywatelem gminy i u偶ywa艂 w pe艂ni praw, z tego tytu艂u p艂yn膮cych, wi臋c wyp臋dza艂 tak偶e tyle sztuk byd艂a na wsp贸lne pastwisko, ile mia艂. St膮d wyrobi艂 si臋 zwyczaj, 偶e ka偶dy obywatel gminy m贸g艂 tyle sztuk pa艣膰 na pastwisku, ile posiada艂. Zwyczaj w zasadzie sprawiedliwy, jednak nieraz wyzyskiwany przez sprytne jednostki, a w skutkach bardzo zgubny. Ustawa, kiedy jej przysz艂o gospodark臋 gminn膮 uregulowa膰, za艂atwi艂a si臋 z pastwiskami bardzo wygodnie, powiadaj膮c w 搂 68 Ustawy gminnej: 鈥濩o do tego, komu i w jakim rozmiarze s艂u偶y udzia艂 w po偶ytku dobra gminnego, trzyma膰 si臋 nale偶y dotychczasowego niezaprzeczonego zwyczaju”. Na nic wi臋c wszelkie zabiegi, zmierzaj膮ce do polepszenia tej gospodarki, je偶eli w gminie znajdzie si臋 paru cz艂onk贸w niezadowolonych a cz臋艣ciej jeszcze nie艣wiadomych rzeczy, stoj膮cych w poprzek wszelkiej dobrej my艣li.
  W niekt贸rych gminach Rady i K贸艂ka rolnicze 艂膮cz膮c w sobie najinteligentniejsze 偶ywio艂y, rozumiej膮ce donios艂o艣膰 tej sprawy dla po偶ytku ca艂ej gminy, usi艂uj膮 wydoby膰 si臋 z dotychczasowego stanu, c贸偶 kiedy dobre ich ch臋ci rozbijaj膮 si臋 o inur konserwatyzmu i niedowiarstwa, wspieranego nadto ustaw膮 gminn膮.
  Zarz膮d g艂贸wny, nie l臋kaj膮c si臋 trud贸w i niepowodzenia, postanowi艂 obok prowadzenia pr贸b z nawo偶eniem podj膮膰 akcy臋 na szersz膮 skal臋, zmierzaj膮c膮 do polepszenia gospodarki na pastwiskach gminnych. W my艣l uchwa艂, powzi臋tych przez Og贸ln膮 Rad臋 w Przemy艣lu w r. 1904 za inicyatyw膮 prof.
  Pomorskiego, przyj膮艂 Zarz膮d g艂贸wny nowego inspektora rolniczego, kt贸remu powierzono to ci臋偶kie zadanie do zrobienia. Akcya w tym wzgl臋dzie ma na razie charakter propagandy, a tylko tam, gdzie tego zajdzie potrzeba, opiera si臋 na udzieleniu praktycznych poucze艅 i wskaz贸wek.
  W przekonaniu, 偶e chc膮c poprawi膰 zagospodarowanie i u偶ytkowanie pastwisk gminnych, nale偶y najpierw rozbudzi膰 zainteresowanie si臋 t膮 spraw膮, porusza si臋 przy ka偶dej sposobno艣ci t臋 spraw臋, czy to na kursach, czy na Zebraniach powiatowych. W tej my艣li odni贸s艂 si臋 Zarz膮d g艂贸wny do Wydzia艂贸w Rad w powiatach, maj膮cych najwi臋ksze pastwiska, aby, rozpoczynaj膮c szersz膮 i systematyczn膮 akcy臋 w tym kierunku, urz膮dzi膰 w ci膮gu miesi臋cy zimowych Zgromadzenia powiatowe cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych celem wyczerpuj膮cego przedyskutowania sprawy, w jaki spos贸b nale偶y gospodarowa膰 na pastwiskach gminnych, by u偶ytkuj膮cy wzgl臋dnie gminy mia艂y wi臋kszy ni偶 dotychczas po偶ytek.
  Poniewa偶 sprawa pastwisk gminnych jest wa偶n膮 nie tylko dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych, ale jest kwesty膮 piek膮c膮 dla og贸艂u gmin, wsp贸lne pastwiska posiadaj膮cych, bardzo po偶膮daneby by艂o, aby w podobnych zebraniach brali udzia艂 naczelnicy i radni, a nawet ka偶dy, kogo ta sprawa wi臋cej interesuje.
  My艣l膮 przewodni膮 w naszej dzia艂alno艣ci na tej drodze jest propaganda i agitacya w celu wzbudzenia i zainteresowania si臋 t膮 spraw膮 u samych w艂o艣cian i sk艂onienia ich do poprawy tych pastwisk bez 偶adnych wielkich zmian, si臋gaj膮cych w gospodark臋 gminn膮. Zasad膮 nasz膮 w tej propagandzie jest utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania gminy, a wynalezienie odpowiednich sposob贸w do polepszenia gospodarki pastwiskowej. Z za艂o偶enia ju偶 agitacya za sprzeda偶膮 i za parce-lacy膮 pastwisk odpada, jako 艣rodek mo偶e gdzie niegdzie dobry, ale na og贸艂 nieprowadz膮cy do celu i ze wgl臋d贸w gospodarczych i ze wzgl臋du na sprawiedliwo艣膰 spo艂eczn膮 niewykonalny a nawet szkodliwy.
  Rozchodzi si臋 wi臋c o podniesienie urodzajno艣ci i racyonalne wyzyskanie pastwisk przez zaprowadzenie czasu ochronnego, przez usuni臋cie puszczania na pastwisko wszelkiego inwentarza razem, a wyznaczenie osobnych kawa艂k贸w dla 艣wi艅 i g臋si, tych najwi臋kszych niszczycieli pastwisk, przez nawo偶enie i uregulowanie stosunk贸w wilgotno艣ci, a gdzie zachodzi potrzeba przez zamian臋 czasow膮 pastwisk kawa艂kami na rol臋 w celu wyczyszczenia i poprawienia porostu trawy. Wszystko to musi si臋 odbywa膰 w ramach istniej膮cej ustawy, pozostawiaj膮cej decyzy臋 o sposobie gospodarki Radzie gminnej, a nie dozwalaj膮cej na ograniczenie kogokolwiek w korzystaniu z dobra gminnego.
  Sprawa to nadzwyczaj trudna, bo chc膮c zaprowadzi膰 racyonalny spos贸b u偶ytkowania, nale偶a艂oby prawie zawsze ograniczy膰 rozmiar tego u偶ytko-l wania.
  27
  Na polepszenie pastwiska nieodzowne s膮 pewne fundusze, czy to na zakupno nawoz贸w sztucznych, czy nasion traw do podsiewu, czy na przeprowadzenie row贸w osuszaj膮cych. Gminy jednak nie posiadaj膮 ich wcale, bo spa艣ne, jakie ono jest, idzie na inne rozchody. A偶eby wi臋c umo偶liwi膰 gminom wyj艣cie z tej trudnej sytuacyi, by艂oby dla nich najlepszym sposobem wydzier偶awienie na 3鈥5 lat pewnej cz臋艣ci pastwiska, naturalnie za miern膮 cen臋 z tym jednak warunkiem, 偶e dzier偶awcy obowi膮zani s膮 owe kawa艂ki zamieni膰 na pole orne, gospodarowa膰 na nich wedle z g贸ry wyznaczonego planu tak, aby zn贸w po up艂ywie czasu dzier偶awy, kawa艂ki te zamienione zosta艂y na pastwisko. Z tego by艂aby korzy艣膰 podw贸jna, poniewa偶 po pierwsze przez upraw臋, wyczyszczenie, zr贸wnanie powierzchni i zriawo偶enie pastwisko zyska艂oby bardzo wiele na wydajno艣ci, a z drugiej strony kasa gminna mia艂aby doch贸d pewien s艂u偶膮cy na melioracye nast臋pnych cz臋艣ci. A cho膰by nawet dochody z dzier偶awy by艂y bardzo ma艂e to i tak korzy艣膰 by艂aby znaczna dla gminy, bo samo przej艣cie pastwiska uprawi膮 roln膮 poprawna je bardzo dobrze.
  Gdzie pastwisko zanadto mokre lub zanadto suche, tam przez zawi膮zanie sp贸艂ki wodnej (zw艂aszcza, gdy sprawa ta kilka gmin dotyczy) i zespolenie si艂 mo偶na to przy pomocy fundusz贸w鈥, uzyskanych od kraju i rz膮du, bez wielkich trudno艣ci wykona膰.
  Zawi膮zywanie sp贸艂ki wodnej w celu osuszenia pastwiska w jednej gminie jest niepotrzebne a potrzebna tylko zgoda wszystkich interesowanych.
  Taka jest dyrektywa Zarz膮du g艂贸wnego w dzia艂alno艣ci, zmierzaj膮cej do poprawienia gospodarki na
  III. Polu do艣wiadczalne
  Pola demonstracyjne z nawozami sztucznymi.
  U偶ywanie nawoz贸w sztucznych, r贸偶nego rodzaju i o r贸偶nej zawarto艣ci sk艂adnik贸w po偶ywnych, tak co do jako艣ci, jak ilo艣ci, rozpowszechnia si臋 mi臋dzy rolnikami (osobliwie drobnymi) w niekt贸rych okolicach nadmiernie, w innych za艣 znaj膮 nawozy sztuczne tylko ze s艂yszenia, a gdzieniegdzie nie znaj膮 ich wcale.
  Oba te objawy s膮 r贸wno zle i przynosz膮 szkod臋 tak poszczeg贸lnym rolnikom jak i og贸lnemu gospodarstwu krajowemu. Rolnicy pierwszego typu maj膮c pomoc w nawozach sztucznych, przypadkiem szcz臋艣liwie dobranych, zaniedbuj膮 obornik i gnoj贸wk臋, zaniedbuj膮 upraw臋 mechaniczn膮 gleby, licz膮c na to, i偶 dodatek nawozu sztucznego wystarcza na usuni臋cie wad, pochodz膮cych z niedbalstwa i lenistwa. Za ich przyk艂adem id膮 inni, kt贸rzy jednak u偶ywaj膮c nawoz贸w dla grunt贸w swych nieodpowiednich, cz臋sto bezpotrzebnie i bez po偶ytku wyrzucaj膮 ci臋偶ko zdobyty grosz na zakupno nawoz贸w. Rolnicy za艣 drugiego typu z nie艣wiadomo艣ci zaniedbuj膮 mo偶no艣膰 dopomo偶enia roli a przezto i sobie uzupe艂nieniem obornika nawozami sztucznymi.
  pastwiskach gminnych. Dzia艂alno艣膰 ta po艂膮czona jest z trudno艣ciami niepo艣ledniej miary, bo, aby wywo艂a膰 i wzbudzi膰 samo zainteresowanie si臋 t膮 spraw膮, pokona膰 trzeba z jednej strony moc uprzedze艅 u ludno艣ci, brak fundusz贸w, a z drugiej wywija膰 si臋 przed paragrafami ustawy.
  Dotychczas w my艣l programu odby艂y si臋 dwa zgromadzenia w Tarnobrzegu, na kt贸rych omawian膮 by艂a obszernie sprawa pastwisk, raz na zebraniu umy艣lnie na ten cel przez Wydzia艂 Rady powiatowej i Zarz膮d powiatowy K贸艂ek roln. za inicyatyw膮 Zarz膮du g艂贸wnego zwo艂anem, drugi raz r.a zebraniu delegat贸w K贸艂ek rolniczych. Uchwalono na nich zaj膮膰 si臋 gorliwie polepszeniem pastwisk gminnych i domaga膰 si臋 od rz膮du i kraju pomocy materyalnej na zakupno nawoz贸w sztucznych i nasion traw, potrzebnych na podsiew, a dalej wydatniejszej pomocy w przeprowadzeniu osuszenia.
  Spraw臋 pastwisk gminnych porusza艂 dalej dotycz膮cy inspektor na kursie rolniczym w Tarnowie, na zebraniu powiatowem w Tarnopolu, i na zebraniu w Wojutyczach, powiatu Samborskiego. Zawezwany przez Zwierzchno艣膰 gminn膮 miasta Soko艂owa udzieli艂 jej fachowej porady w poprawieniu pastwiska gminnego, kt贸re stanowi obszar 40 mg. o glebie piaszczystej i z natury swej nie bardzo si臋 na pastwisko nadaj膮cej, ale aktem fundacyjnym tylko na pastwisko przeznaczony.
  W innych powiatach do projektowanych zebra艅 i om贸wienia tej sprawy nie przysz艂o na razie z powodu trudno艣ci ju偶 w samem zwo艂aniu takiego zgromadzenia.
  z nawozami sztucznymi.
  Wy艂oni艂a si臋 st膮d konieczno艣膰 zwr贸cenia uwagi jednych na racyonalne u偶ycie nawoz贸w, a zapoznania z niemi drugich. A, 偶e ani pouczanie pismem czy drukiem, ani te偶 najgor臋tsze zachwalanie 偶ywem s艂owem nie dzia艂aj膮 tak skutecznie, jak przedstawienie naoczne, przedsi臋wzi臋to zak艂adanie p贸l z nawozami sztucznymi, kt贸re nazywamy 鈥瀌emonstracyjnemu, gdy偶 nie s膮 to do艣wiadczenia w 艣cis艂em znaczeniu tego s艂owa (naukowem), ani te偶 pr贸by, bo u偶ywane s膮 tylko takie nawozy, kt贸re wysz艂y ju偶 z okresu pr贸b.
  Pierwsze takie pola za艂o偶one by艂y w r. 1902 w powiecie mieleckim. W nast臋pnym roku urz膮dzono ca艂y szereg p贸l w powiatach boche艅skim, brzeskim, krakowskim, lwowskim i pilzne艅skim. W roku 1904 urz膮dzono ponownie takie pola w powiatach lwowskim i pilzne艅skim oraz w powiecie buczackim, rudeckim i Samborskim.
  Warunki, na jakich urz膮dzono te pola, jak r贸wnie偶 wykaz os贸b i miejscowo艣ci, u kt贸rych je urz膮dzono, pomie艣cili艣my w Sprawozdaniu z czynno艣ci Towarzystwa za r. 1904. Tu tylko przypomnimy, 偶e pola nawozowe urz膮dzone by艂y pod艂ug trzech zasadniczych typ贸w a wi臋c: 1. dla rolnik贸w
  28
  obeznanych cz臋艣ciowo z u偶yciem nawoz贸w sztucznych, II. dla miejscowo艣ci, gdzie nie u偶ywano 偶adnych nawoz贸w, pomimo, 偶e osobliwie ze wzgl臋du wielkiej odleg艂o艣ci p贸l od gospodarstwa u偶ycie ich jest wskazane, III. dla miejscowo艣ci, gdzie u偶ywaj膮 tylko 偶u偶li, lub tylko superfosfat贸w.
  Przyst臋puj膮c do zdania sprawy z wynik贸w u偶ycia nawoz贸w sztucznych na tych polach, pozwalamy sobie przypomnie膰, 偶e w przewidywaniu, i偶 natrafimy na znaczne trudno艣ci, pisali艣my ju偶 w zeszlorocznem Sprawozdaniu: 鈥瀗ie mo偶emy
  przes膮dza膰, o ile na rok przysz艂y z liczbowym materyalem b臋dziemy mogli wyst膮pi膰**. Przewidywania nasze si臋 spe艂ni艂y i jedynie te偶 z powiatu pilzne艅skiego, sk膮d ze wzgl臋du na wi臋ksze u艣wiadomienie rolnik贸w liczyli艣my na otrzymanie sprawozda艅, nades艂ano nam z 9-ciu p贸l za艂o偶onych 7 sprawozda艅. Niekt贸re z nades艂anych nam sprawozda艅 podajemy z t膮 uwag膮, 偶e 偶adnych formularzy na nie nie posy艂ali艣my, 偶e zatem ka偶dy ze sprawozdawc贸w pisa艂, jak uwa偶a艂 za odpowiednie. W sprawozdaniach nie zmieniali艣my nic, podaj膮c je w ich autentycznej szacie.
 15. Sprawozdanie z p贸l do艣wiadczalnych.
  Przedplony 鈥 na nawozie 偶yto, koniczyna, dany naw贸z na konicznisko, ziemniaki, j臋czmie艅 i na j臋czmienisku 偶yto siane na p贸lkach do艣wiadczalnych, kt贸re da艂o wyniki poni偶ej wyszczeg贸lnione. Orka na 偶yto uskuteczniona *% 904, siew *% 904, wschodzi艂o od */io 904, sypa艂o si臋 w k艂osy od 8 do 鈥歏禄 905, kwit艂o od 8% do u/0 905, sta艂o prosto do 17/b 905 a potem si臋 powali艂o, 偶臋te 鈥/, 1905.
  Wszystkie 6 p贸l po 10 s膮偶ni szerokie a 40 s膮偶ni d艂ugie.
 16. 50 kg. 偶u偶li:
  zebrano:
  2 kopy, 19 snop贸w,
  wagi: ziarna 219 kg., s艂omy 393 kg.
 17. 37鈥5 kg. superfosfatu:
  zebrano:
  2 kopy, 26 snop贸w,
  wagi: ziarna 253 kg., s艂omy 405 kg.
 18. Bez nawozu
  zebrano:
  2 kopy, 3 snopy,
  wagi: ziarna 208 kg., s艂omy 331 kg.
 19. 50 kg. 偶u偶li, na wiosn臋 saletry 5 kg.
  zebrano:
  2 kopy, 32 snop贸w,
  wagi: ziarna 259 kg., s艂omy 415 kg.
 20. 37’5 kg. superfosfatu, na wiosn臋 saletry 5 kg.
  zebrano:
  2 kopy, 35 snop贸w,
  wagi: ziarna 255 kg., s艂omy 418 kg.
 21. Na wiosn臋 saletry 10 kg.
  zebrano :
  2 kopy, 13 snop贸w,
  wagi: ziarna 213 kg., s艂omy 367 kg.
  Lubcza, 28 grudnia 1905 (p. Jod艂owa).
  Micha艂 Biel.
 22. Sprawozdanie z u偶ycia nawoz贸w sztucznych pod oziminy.
  Powiat: Pilzno, miejscowo艣膰: G艂obik贸wka p. Brzostek. Przeprowadzaj膮cy pr贸b臋: Micha艂 Kabaj.
  Otrzyma艂 do do艣wiadcze艅 pod oziminy na swojem gospodarstwie nast臋puj膮ce nawozy sztuczne, kt贸re zosta艂y rozsiane na poletkach:
  Pod 偶yto
  40 s膮偶ni d艂ugich a 5 s膮偶ni szerokich czyli 200 s膮偶. kwadr, powierzchni, a to na:
  Nr. 1. 18.5 kg. superfosfatu 18% mineralnego 鈥 2. 25.0 kg. 偶u偶li 18% cytr.
  鈥 3. bez niczego
  鈥 4. 18.5 kg. superf. 18% m. i 5 kg. saletry 鈥 5. 25.0 kg. 偶u偶li 18% c. i 5 kg. saletry.
  Pod pszenic臋
  20 s膮偶ni d艂ugich a 5 s膮偶ni szerokich czyli 100 s膮偶. kwadr, powierzchni, a to na:
  Nr. 1. 5 kg. saletry.
  鈥 2. 9 kg. superfosfatu 18% miner.
  鈥 3. 12.5 kg. 偶u偶li 18% cytr.
  呕yto odmiana 鈥濸olskie**.
  Gleba lekka glinka, podglebie przepuszczalne. Naw贸z by艂 w r. 1903 dany pod pszenic臋. Przedplon pszenica.
  Pole wyorane ostatni raz 23. sierpnia.
  Zasiano 偶yto i nawozy sztuczne razem w jednym dniu 30. wrze艣nia,
  Zebrano z ka偶dego poletka osobno i osobno wa偶ono i m艂贸cono.
  Wyda艂o ka偶de poletko nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 ziarna i s艂omy:
  Nr. p贸lka Nawo偶one Ziarna S艂omy W obliczeniu z morga Nadwy偶ka U wagi
  ziarna s艂omy ziarna s艂omy
  kilogram. kilogram. kilogram.
  1 Supcrfosfatcin 110 255 880 2040 200 1096 Op艂acalno艣ci nic obliczam,
  2 呕u偶lami 115 260 920 2080 240 1136 bo nie znana dok艂adnie cc-
  3 鈥 85 118 680 944 鈥 鈥 na nawoz贸w.
  4 Superfosfalcm i saletr膮 122 284 976 2272 296 1328
  5 呕u偶lami i saletr膮 125 288 1000 2304 320 1360
  Pszenica odmiana bez nazwy, dawno siewana u nas.
  Gleba lekka glinka, podglebie przepuszczalne. Naw贸z byl w roku 1901 dany pod ziemniaki. Pszenic臋 zasiano w ugorze, kt贸ry uprawiono
  w nast臋puj膮cy spos贸b: z pocz膮tkiem lipca podo-rano p艂ytko i zawleczono, 20. sierpnia wywieziono obornik i przyorano 21. sierpnia to by艂a ostatnia orka. Siew wykonano 30- wrze艣nia, razem rozsiano nawozy sztuczne i zabronowano.
  Nr. p贸lka Ziarna S艂omy Wobliczeniu z morga Nadwy偶ka
  Nawo偶one ziarna sloiny ziarna s艂omy Uwagi
  kilogram. kilogram. kilogram.
  1 c 鈥2, Saletra 45 150 720 2400 160 912 Op艂acalno艣ci nie obliczam,
  2 ,g Superfosfat 40 100 640 1600 80 112 nie znaj膮c dok艂adnej ceny
  3 拢 呕u偶le 42 110 672 1760 112 272 nawoz贸w.
  4 Naw贸z stajenny 35 93 560 1488 鈥 鈥
  Z do艣wiadcze艅 przekona艂em si臋, 偶e najlepiej pop艂acaj膮 u nas 偶u偶le i saletra, co jednak nie odstrasza mi臋 od robienia pr贸b dalszych w tym wzgl臋dzie, bo jestto i korzystne a zarazem przyjemne.
  Te do艣wiadczenia przeprowadzi艂em jak naj艣ci艣lej. Wa偶one by艂o wszystko przed m艂ock膮, po wyparowaniu w stodole, razem cale snopy, a potem ziarno osobno.
  Czwarte poletko pod pszenic臋 wyci膮艂em z pozosta艂ego pola, nie wzi臋tego pod do艣wiadczenie, aby si臋 przekona膰, jaki b臋dzie skutek.
  W G艂obik贸wce d. */n 1905.
  M. Kabaj.
  *
 • #
  Pola urz膮dzone w powiecie lwowskim mia艂y charakter 艣ci艣le demonstracyjny, a wobec cz臋stych wycieczek kierownik贸w tych p贸l pp. asystent贸w Akademii roln. w Dublanach, do odno艣nych miejscowo艣ci i urz膮dzanych tam wyk艂ad贸w w nawozach, wype艂nia艂y swoje zadanie o zupe艂no艣ci. Otrzymali艣my dwa sprawozdania z wynik贸w.
  Pola urz膮dzone w powiatach buczackim, ru-deckim i sanockim by艂y o specyalnym charakterze niejako reklamy dla nawoz贸w sztucznych, gdy偶 miejscowo艣ci niemi obj臋te dotychczas wiedzia艂y tylko ze s艂yszenia o istnieniu nawoz贸w sztucznych.
  Stamt膮d nie otrzymali艣my 偶adnych relacyi, o ile owa reklamowa pr贸ba dodatnio wypad艂a i podzia艂a艂a na okolicznych rolnik贸w.
  Wyniki uzyskane w r. 1904/5 na poz贸r nie bardzo zach臋ca艂y do prowadzenia dalszych prac w tym kierunku, mimoto jednak nie zaniechano ich, lecz starano si臋 przeprowadza膰 je pod 艣ci艣lejsz膮 kontrol膮, o ile do tego znajd膮 si臋 si艂y.
  W roku 1905 na jesieni zak艂adaniem p贸l zaj臋ci byli p. Tadeusz Stamirowski, inspektor rolniczy, w powiatach cieszanowskim, lwowskim i stanis艂awowskim, p. J贸zef Kawecki, asystent rolniczy, w powiatach gr贸deckim, mo艣ciskim i przemyskim, p. Schrag zaj膮艂 si臋 urz膮dzeniem pr贸b por贸wnawczych u cz艂onk贸w K贸艂ek powiatu husiaty艅skiego, a przeprowadzaj膮cy pr贸b臋 cz艂onkowie K. r. w Handzl贸wce sami swoje pola podj臋li si臋 rozmierzy膰 i w og贸le spraw臋 w porz膮dku przeprowadzi膰.
  Do przeprowadzenia tych pr贸b por贸wnawczych przyj臋to zasadniczo cztery wzory, z kt贸rych pierwsze zupe艂nie odpowiadaj膮 wzorom z r. 1903/4, z t膮 r贸偶nic膮, 偶e dawki nawoz贸w s膮 wy偶sze. Kierowano si臋 tymi wzgl臋dami, 偶e przedsi臋wzi臋to pr贸by por贸wnawcze w miejscowo艣ciach nawet o bardzo niskim poziomie kultury gospodarczej, 偶e zatem na razie lepiej wypadnie, je偶eli r贸偶nice b臋d膮 wybitniejsze.
  Kwesty臋 op艂acalno艣ci odsuni臋to na razie.
  Aby si臋 nie powtarza膰 podajemy te wzory:
  WZ脫R I.
  i 2 3 4 5 6
  bez nawozu 30 kg. 偶u偶li 18% cytrat 20 kg. superfo-sfatu 18% min. bez nawozu 30 kg. 偶u偶li 18% cyt. i 37’/j kg. kainitu 20 kg. spf. 18% min. i 37 /a kg. kainitu ka偶de poletko mia艂o 200 s膮偶ni kwadr. 30 WZ脫R II. 1 0 3 4 5 6 bez nawozu 30 kg. 偶u偶li 18% cytrat. 20 kg. superfo-sfatu kostnego V2 % azotu 17% kw. fosf. bez nawozu 30 kg. 偶u偶li 18% cytr. i 5 kg. saletry 20 kg. superf. amoniak 4% azotu 12% kw. fosf. ka偶de poletko mia艂o 200 s膮偶ni kwadr. WZ脫R III. 12 3 4 bez nawozu 60 kg. 偶u偶li 18% cytrat bez nawozu II 37 鈥/2 kg. su-perfosfatu 18% minera艂 pola po 400 s膮偶ni kwadr, czyli 膰wier膰morgowe. WZ脫R IV. l 2 3 bez nawozu 偶u偶le 偶u偶le kainit ka偶de poletko po 200ft2 lub 100″2 WZ脫R V. i ka偶de poletko lub % morga. W ostatnich dw贸ch wzorach dawki nawoz贸w wynosi艂y w stosunku 200 kg. 偶u偶li a 400 kg. kainitu na m贸rg. Pr贸by por贸wnawcze urz膮dzono w nast臋puj膮cych powiatach i miejscowo艣ciach: Powiat Cieszan贸w. W Szczercu k. Nie mir贸w a ul) Franciszka Chmielowskiego, 2) Wasyla Kozaka, u ka偶dego na % morga, wed艂ug wzoru I. pod 偶yto. 3) Maksyma Kunima, 4) Fedora Hirnego, u ka偶dego na % morga, wed艂ug wzoru II. pod 偶yto, u 5) Dmytra Wojnarczuka, 6) Iwana Hnatowicza, u ka偶dego na 1 morgu, wed艂ug wzoru III. pod 偶yto. Powiat Lw贸w. W Zaszkowie u Micha艂a Pawlickiego na 1 morgu pod 偶yto, w 4 poletkach po 400 s膮偶ni kwadr., zastosowuj膮c wz贸r V. podw贸jnie. W Kulparkowie otrzyma艂o K. r. 200 kg. 偶u偶li do przeprowadzenia pr贸b wed艂ug wzoru V. Powiat Stanis艂aw贸w. W Haliczu u p. Waleryana Zaj膮czkowskiego na 2 morgach pola pod艂ug wzoru III. (4 parcele po 800 s膮偶. kwadr,) Powiat Gr贸dek. W Barze u 1) J贸zefa Durkacza, 2) Antoniego Durkacza, 3) Piotra Romanowicza, 4) J贸zefa Wo艂oszyna, u ka偶dego na \ morgu, pod艂ug wzoru V. pod 偶yto. W Gr贸dku jagiello艅skim przedni, czer-la艅skie u 1) Jana Dusze艅ki, 2) Antoniego 艁obod藕ca 3) Stanis艂awa Mazura, 4) Jana Stachny, u ka偶dego pod艂ug wzoru V. pod 偶yto. W Gr贸dku jag. przedm. lwowskie u 1) p. Kaczmarskiego (pod pszenic臋), 2) B艂a偶eja 膯woka, 3) Jana Macowicza, 4) Ignacego Smyka, 5) Jana Staraka, u ka偶dego pod艂ug wzoru V. pod 偶yto. W M s z a n i e u 1) J贸zefa Liplejki, 2) Jana Szurguta, 3) Micha艂a Sikory, u ka偶dego pod艂ug wzoru V. u drugiego pod 偶yto, u. pierwszego pod 偶yto i pszenic臋, u trzeciego pod pszenic臋. W P o w i t n i e u Ks. Lachiewicza pod艂ug wzoru V. pod 偶yto. W Rodatyczach u 1) Jana Kaniaka (Mo-艣cichowskiego) 2) Antoniego Pola艅skiego, 3) Szczepana Zdobylaka pod 偶yto, 4) Antoniego Lachowicza pod pszenic臋, u ka偶dego na % morgu wz贸r V. Powiat Mo艣ciska. W Balicach u 1) Piotra Chomy, 2) Jana Chwaliboga, 3) Micha艂a Tomk贸w, 4) Stanis艂awa Tomk贸w u 1 i 4 na 鈥/< morga, u 2 i 3 na ^ morga wed艂ug wzoru V. pod 偶yto, 5) Lewi艅skiego, krawca na % morga, wz贸r V. pod pszenic臋. W Strzelc zyskach u 1) Marcina Baszy, 2) Piotra Lachy, 3) Szczepana Mazura, 4) B艂a偶eja 31 Wi膮cka, u ka偶dego na % morgu, wz贸r V. pod 偶yto. W Trzcie艅cu u 1) Micha艂a Chomika, 2) Wojciecha Kucharczyka, 3) Kazimierza Piszczaka na Vj morgu, 4) J贸zefa Szczepanika na 鈥/芦 morgu, wz贸r V. pod 偶yto. W Zako艣cielu u 1) Paw艂a Kardasza, 2) Paw艂a Kocury, 3) Jana Winiarskiego, u ka偶dego na V禄 morgu, wz贸r V. pod 偶yto. Powiat Przemy艣l. W Babicach u 1) Stefana Jurkiewicza, 2) B艂o艅skiego, organ, u ka偶dego na 7s morgu, wz贸r V. pod 偶yto. W Bachorcu u 1) Jana Baczy, 2) Stefana Barszczowskiego, 3) Jana Tworzyd艂y, u ka偶dego na V morgu, wz贸r V. pod 偶yto, 4) Jana Kleczaka na s,( morga wz贸r III. pod 偶yto.
  W Drohobyczce u p. Jakubowskiego na % morga wz贸r V鈥. pod 偶yto.
  WDubiecku ul) J贸zefa G膮ski (m艂od.), 2) Antoniego Motyla, 3) Wojciecha Ulanowskiego wz贸r V. po % morga pod 偶yto, 4) J贸zefa G膮ski (starsz.), to偶 samo z kombinacy膮 przy 偶u偶lach dodatku 25 kg. superfosfatu na po艂owie 偶u偶lami nawo偶onego V, morga.
  W Grochowcach u 1) Franciszka Kie艂ba 2) Ks. Santa艂owskiego pod 偶yto, 3) Piotra Rudnickiego, 4) Wojciecha Szozdy pod pszenic臋, u ka偶dego na 7* morgu wz贸r V.
  W Krzywczy u 1) Szymona Maci贸艂ka, 2) Antoniego Ziemia艅skiego na V* morgu, 3) Ja-k贸ba Kowalczyka na 1 morgu, wz贸r V. pod 偶yto.
  W Medyce u czterech cz艂onk贸w po 鈥/* morga, wz贸r V, pod 偶yto.
  W Tarnawce u 1) Jana Kr贸la, 2) J臋drzeja Szczepanika po 鈥/s morga, wz贸r V. pod 偶yto.
  W Wyszaty czach u czterech cz艂onk贸w po 鈥/, morga, wz贸r V. pod 偶yto.
  Powiat Huslatyn.
  Zarz膮d powiatowy K贸艂ek rolniczych otrzyma艂 20 q 偶u偶li i 5 q superfosfatu miner. 1H掳/0 celem przeprowadzenia pr贸b por贸wnawczych, cz臋艣ciowo pod艂ug wzor贸w III. i V. Szczeg贸艂owych wiadomo艣ci nie otrzymali艣my do chwili druku sprawozdania.
  Powiat 艁a艅cut.
  W Handzl贸wce u 1) Jana Lenara, 2) Jana Sobka, u ka偶dego na 1 morgu pod 偶yto pod艂ug wzoru III.
  Powiat Tarnopol.
  W Kokutkowcach u Jana 艢wirskiego, kt贸remu wys艂ano 50 kg. superfosfatu mineralnego dla pr贸b pod艂ug wzoru V.
  Jak z powy偶szego zestawienia wynika, pola demonstracyjne z nawozami sztucznymi na rok gospo darczy 1905/6 urz膮dzono w dziewi臋ciu powiatach, 25 miejscowo艣ciach, u 79 cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych, w co nie wliczono powiatu husiaty艅skiego z braku szczeg贸艂owych danych.
  Jakkolwiek 艣wiadomi jeste艣my trudno艣ci, jakie wi膮偶膮 si臋 z jako tako dok艂adnem stwierdzeniem wynik贸w z takich pr贸b por贸wnawczych, to jednak chcemy ufa膰 w sumienno艣膰 naszych cz艂onk贸w i 偶ywimy nadziej臋, i偶 wszelkich stara艅 do艂o偶膮, aby wykona膰 swoje zobowi膮zania wobec Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa. Wtedy i my b臋dziemy mogli wype艂ni膰 zobowi膮zania nasze wobec fabryk 偶u偶li dostarczenia szczeg贸艂owych sprawozda艅 z podj臋tych pr贸b, w zamian za bezp艂atnie dostarczone do nich 偶u偶le. Zanim to jednak nast膮pi, imieniem Towarzystwa przesy艂amy na r臋ce generalnego zast臋pcy fabryk WP. J贸zefa Karracha za udzielone 偶u偶le gor膮c膮 podzi臋k臋.
  OSapnoroanie grunt贸w.
  Z kolei rzeczy przyst臋pujemy do zdania sprawy z wapnowania grunt贸w. Na wst臋pie przypominamy, i偶 w 鈥濻prawozdaniu z czynno艣ci z roku 1904 obszernie wymienili艣my powody, kt贸re nas sk艂oni艂y do wprowadzenia tej akcyi w zakres naszego dzia艂ania, przyczem podali艣my do wiadomo艣ci warunki, na kt贸rej opar艂a si臋 ta akcya. Tam偶e wymienili艣my ilo艣膰 p贸l i miejscowo艣ci, w kt贸rych na rok 1904/5 pr贸by z wapnowaniem zosta艂y przedsi臋wzi臋te.
  Z powiatu gorlickiego, gdzie urz膮dzono p贸l takich 12, nades艂ano nam sprawozda艅 11, nie otrzymali艣my za艣 sprawozdania od Piotra Lewi艅skiego ze Szymbarku.
  Z powiatu jasielskiego z 16 p贸l otrzymali艣my sprawozda艅 8, a nie nades艂ano sprawozda艅 z K贸艂ek rolniczych w D臋bowcu (1), O艂pinach (2), Szeb-niach (1), S膮dkowej (2), Wojasz贸wce (2).
  Z powiatu kro艣nie艅skiego z 11 p贸l otrzymali艣my sprawozda艅 6, nie nades艂ano za艣 sprawozda艅 z K贸艂ek rolniczych w Chork贸wce (1), B贸brce (1), Korczynie (1), Turasz贸wce (1), Wojk贸wce (1).
  Og贸艂em bior膮c z 39 p贸l otrzymali艣my sprawozda艅 25 czyli 64% ca艂ej ilo艣ci. 呕e stosunek ten wypad艂 nadspodziewanie pomy艣lnie, mamy do zawdzi臋czenia K贸艂kom powiatu gorlickiego, w czem znaczn膮 cz臋艣膰 zas艂ugi tych偶e zaliczy膰 nale偶y na rachunek Zarz膮du powiatowego gorlickich K贸艂ek, gdy偶 obowi膮zkowo艣膰, energia i 艣wiadome celu zaj臋cie si臋 spraw膮 K贸艂ek przez ten偶e Zarz膮d powiatowy musi wp艂ywa膰 dodatnio tak na same Zarz膮dy K贸艂ek, jak na pojedynczych cz艂onk贸w.
  Jako przyk艂ad takiej obowi膮zkowo艣ci przytoczy膰 pozwolimy sobie fakt, o kt贸rym doni贸s艂 nam p. Aleksander Mordawski z Szalowej (pow. gorlicki), kt贸ry pisze:
  鈥濿ojciech Barczyk, cz艂onek K. r. w Szalowej, wyjecha艂 w lecie na zarobek do Ameryki, a w listopadzie b. r. listownie przypomnia艂 偶onie swej dane przed wyjazdem swoim polecenie, 偶eby z艂o偶y艂a sprawozdanie z uprawy pr贸bnej wapnowania gruntu pod ozimin臋. Z jej notatki i opowiadania przesy艂am do艂膮czone sprawozdanie 鈥.
  Poczuwaj膮c si臋 do obowi膮zku uznania tego, co na uznanie zas艂uguje, nie mogli艣my pomin膮膰 milczeniem tego, co zas艂uguje na wytkni臋cie i dlatego
  32
  aczkolwiek z przykro艣ci膮 zmuszeni byli艣my wymieni膰 te K贸艂ka, w kt贸rych cz艂onkowie za wiedz膮 Zarz膮d贸w K贸艂ek do pr贸b z wapnowaniem si臋 zg艂osili, wapno bezp艂atnie otrzymali i zu偶ytkowali, (a przypuszcza膰 nale偶y z po偶ytkiem), za艣 do zdania sprawy z wynik贸w nie pospieszyli, mimo i偶 kilkakrotnie przypominali艣my to ich zobowi膮zanie.
  Co do samej formy sprawozda艅 musimy nadmieni膰 s艂贸w kika. Dotychczas zar贸wno dla sprawozda艅 z pr贸b z odmianami zb贸偶, jak dla pr贸b z nawo偶eniem 艂膮k, dostarczali艣my prowadz膮cym pr贸by gotowych szemat贸w z szeregiem pyta艅, na kt贸re obowi膮zani byli odpowiedzie膰. Pytania te otrzymywa艂 ka偶dy prowadz膮cy pr贸by zawczasu, wi臋c by艂y one niejako kierownic膮, zwracaj膮c膮 uwag臋 rolnik贸w na te lub owe momenta z 偶ycia do艣wiadczanych ro艣lin. W roku sprawozdawczym po raz pierwszy odst膮pili艣my od tej zasady i ju偶 przy pr贸bach por贸wnawczych z nawozami sztucznymi pod oziminy, a tak偶e przy pr贸bach z wapnowaniem zaniechali艣my przesy艂ania szemat贸w z pytaniami. Wskutek tego zdaj膮cy spraw臋 zmuszony by艂 opracowywa膰 je wi臋cej my艣lowo, przez co sprawozdania straci艂y wprawdzie na swojej jednolito艣ci we formie, niejednokrotnie nawet na przejrzysto艣ci, ale w zamian da艂y nam materya艂 o wiele cenniejszy, samodzielny i wielu zdrowemi uwagami przepleciony.
  Z nades艂anych 25 sprawozda艅 widzimy, 偶e na 11 pr贸b w powiecie gorlickim, nie uda艂a si臋 tylko jedna, gdzie 偶yto z powodu zbytku wilgoci wygin臋艂o z wiosn膮 (W. Drewniak w Staszk贸wce), a w jednej nie uzyskano z wapna 偶adnego skutku (M. Gawlik, w贸jt w Szalowej). Na 8 sprawozda艅 w powiecie jasielskim cztery zestawione zosta艂y bez podania wagi a tylko na litry, wi膮zki i opa艂ki. Tern przykrzej nas to uderzy艂o, 偶e mi臋dzy sprawozdaniami s膮 dwa od takich os贸b, kt贸re, zaliczaj膮c si臋 do inteligencyi nie zada艂y sobie tyle trudu, aby przynajmniej poleci膰 odwa偶y膰 zbiory. Nic dziwnego te偶, 偶e u tych偶e samych opinia o dzia艂aniu wapna wypad艂a niepomy艣lnie. W jednem ze sprawozda艅 tych pisz膮 nam: 鈥濿 og贸le pola nasze nie bardzo wapna potrzebuj膮, co wida膰 z tego, te zwykle rodz膮 si臋 dobre konicze. Konieczn膮 za艣 ilo艣膰 wapna otrzymuje pole w tomasynie, kt贸ra jedyna z nawoz贸w sztucznych znaczne i widoczne daje rezultaty鈥.
  Mimo tego tak stanowczego twierdzenia ten偶e sprawozdawca podaje, 偶e zebrano u niego: 鈥瀦 poletek 1 i 4 bez wapna po 7禄 kopy pszenicy w z wyk艂e snopki a ziarna po l/s hektolitra z jednego poletka, z poletek 2 i 3 z鈥 wapnem po 1 kopie w zwyk艂e snopki a ziarna po 鈥/, hektolitra (!) z jednego poletka”.
  Umy艣lnie przytaczamy te ust臋py na dow贸d, jak trudna i ci臋偶ka jest praca nad o艣wiat膮 zawodow膮 ma艂orolnej rzeszy, kt贸rej przoduj膮 tacy pionierzy rolniczego post臋pu, jak przytoczony sprawozdawca, nie widz膮cy sprzeczno艣ci swego w艂asnego sprawozdania.
  Z powiatu kro艣nie艅skiego wszystkie 艅 sprawozda艅 brzmi膮 pomy艣lnie.
  Og贸艂em wi臋c bior膮c, na 24 pr贸b, z kt贸rych relacye o wynikach mamy w r臋ku, w jednym tylko wypadku nie uzyskano z wapnowania 偶adnego skutku, w innych za艣 osi膮gni臋to mniejsze lub wi臋ksze, czasami nawet nadzwyczajne wyniki.
  Nie podajemy wszystkich sprawozda艅, gdy偶 to zabra艂oby za wiele miejsca, pomieszczamy jednak o艣m sprawozda艅 w tablicy D. z wszystkich 3 powiat贸w. Sprawozdania te nie odznaczaj膮 si臋 ani wysoko艣ci膮 zbior贸w, ani te偶 r贸偶nic膮 w plonach, lecz s膮 to najdok艂adniejsze sprawozdania opracowaniem swojem, cyfrowemi danemi, oraz osobami sprawozdawc贸w daj膮ce pewno艣膰, 偶e podane wyniki s膮 zupe艂nie 艣cis艂e. Dwa z tych sprawozda艅 podajemy w ca艂o艣ci w przedruku, a mianowicie p. Ignacego Kielara rolnika z Kro艣cienka wy偶nego i p. Franciszka Kucika kierownika szko艂y z D臋bowca. Oba mo偶na za wz贸r 艣cis艂o艣ci sprawozdawczej poleci膰, obu te偶 sprawozdawcom za nie dzi臋kujemy, osobliwie za艣 p. Kielarowi, kt贸remu pewnie to trudniej przysz艂o zestawi膰 i napisa膰, ani偶eli p. Kucikowi.
  Pr贸cz uwag, kt贸re przytoczyli艣my w tablicy, niemal w ka偶dem pi艣mie znajduje si臋 korzystna uwaga o skutkach z wapnowania. Niekt贸rzy co prawda maj膮 pewne w膮tpliwo艣ci:
  鈥濲est wprawdzie korzystne wapnowanie, ale drotej kosztuje, chyba te i w p贸藕niejszych latach b臋dzie lepszy urodzaj, to w takim razie b臋dzie po偶膮dane wapnowanie. Dzi臋kuj臋 za wapno, bo b臋d臋 mia艂 do艣wiadczenie bez koszt贸w.
  Jan Krzysztofik z G艂臋bokiej鈥.
  Szczeg贸lniej ciesz膮 si臋 wp艂ywem wapna na koniczyny.
  鈥濵艂ody konicz na zwapnowanem ur贸s艂 jut do koszenia.
  J. Szura z Szalowej, 10 wrze艣nia 1905 r. 鈥.
  鈥 Wapnowanie pola okaza艂o si臋 bardzo dobrem, a osobliwie koniczyna bardzo pi臋kna, wi臋cej nii po艂ow臋 by艂a lepsza jak bez wapna.
  Stanis艂aw Wilk z Sucliodo艂u鈥.
  Co prawda to s膮 i niezadowoleni, bo
  鈥炩yto pi臋knie zesz艂o, zima nie uszkodzi艂a, z wiosny pi臋knie ros艂o, z ko艅cem maja by艂 deszcz z wiatrem i po艂o偶y艂o je ca艂kiem. P贸藕niej deszcze przelewa艂y i jut nie wsta艂o, przeros艂o wi臋zia艂k膮 i koniczem (bo zasia艂em w tern tycie koniczyn臋) i przez to by艂o liche na ziarno i tuz s艂om臋鈥)). Rzeczywi艣cie te偶 nieznaczna tylko by艂a r贸偶nica plon贸w; na nienawapnowanem zebrano 586 kg., na nawapnowanem 701 kg. z morga. Sprawozdawca ko艅czy temi s艂owy: 鈥瀂boia nie wiele, ale plew wiele i pi臋knych, Konicz o wiele lepszy tuz polu wapno wanem. Zasy艂am serdeczne podzi臋kowanie Zarz膮dowi g艂贸wnemu za wapno, ale wi臋cej nie chcia艂bym go do艣wiad- 鈥) Mo偶e troch臋 dopom贸g艂 do tego 偶ti g臋sty siew. Na 2000 m zasiano 65 kg. 偶yta, to znaczy na m贸rg 186 kg., czyli co najmniej dwa razy tyle co trzeba (Przyp. referenta).
  33
  cza膰, bo 贸cz co ino nie wygryz艂o, a nos co u偶y艂, to niech Pan B贸g broni.
  W. Drewniak z Czelu艣nicy”.
  Na tem ko艅czymy sprawozdanie z pr贸b z wapnowaniem z roku gosp. 1904/5.
  W jesieni r. 1905 wezwano do pr贸b z wapnowaniem K贸艂ka rolnicze z powiatu grybowskiego, pilzne艅skiego, ropczyckiego i cz臋艣ci po艂udniowej powiatu tarnowskiego.
  Z nades艂anych zg艂osze艅 i pr贸bek ziemi do rozbioru przyj臋ci zostali ci wszyscy, u kt贸rych rozbi贸r ziemi w Stacyi chemiczno-rolniczej w Dubla-nach wykaza艂 zawarto艣膰 wapna poni偶ej l掳/0.
  Mianowicie przyj臋ci zostali:
  W powiecie grybowskim: J贸zef 艁膮dkie-wicz w Jastrz臋bi, Pawe艂 Librant i Wawrzyniec Motyka ze Siedlisk.
  W powiecie pilzne艅skim: Micha艂 Ka-
  baj, Stanis艂aw i Tomasz Prokuscy i Wojciech Wojtaszek z G艂obik贸wki; Antoni Baran, Kazimierz Kap艂on i Stanis艂aw Warzecha z Jod艂owej; Micha艂 Biel i J臋drzej Trojan z Lubczy; Franciszek Perz i Jan Prymakowski z R贸偶y; Jan Kurcz ze Sma-rzowej; Piotr Kleszcz z Wiewi贸rki.
  W powiecie ropczyckim: Jan Kr贸l, Piotr Piku艂a i Jan Przetacznik z Brzez贸wki; Jan 艁uszcz z Nawsia; Jan Babicz i Stanis艂aw Staro艅 z Nied藕wiady; Jan Moro艅 i Jan Siwula z Paszczy-ny; Jan Bieszcz i Jan Chmiel ze Skrzyszowa.
  W powiecie tarnowskim: Mieczys艂aw
  Kotulski i J贸zef R贸偶ycki z Chojnika; Pawe艂 Robak ze Szynwa艂du.
  W powiecie gorlickim: dodatkowo zosta艂o przyj臋te K贸艂ko rolnicze w Staszk贸wce.
  Tak wi臋c na rok 1905/6 urz膮dzono 29 pr贸b z wapnowaniem, pr贸cz wielkiej zbiorowej pr贸by w Staszk贸wce, kt贸ra zostaje pod kierownictwem ks. Antoniego Tenczara. Warunki przeprowadzenia tych pr贸b pozosta艂y te same jak w roku sprawozdawczym.
  Pr贸cz powy偶szych za艂o偶y艂 na wiosn臋 1906 roku asystent p. J贸zef Kawecki 10 pr贸b z wapnowaniem grunt贸w pod jarzyny w powiecie limanowskim, a mianowicie u J贸z. Twaroga w Sowlinach, Antoniego Tomasika w Mordarce, J贸zefa Struga w Lipowem, J臋drzeja Postro偶nego w Starej wsi, Jana Dudka w Makowicy, Stanis艂awa Urygi w Zmi膮-cy, X. X. w Ujanowicach, Jana Dro偶d偶a i Jana Brody w Jod艂owniku i u Franc. Smreczy艅skiego w Por臋bie wielkiej. Wszystkie te pola pr贸bne zosta艂y na miejscu rozmierzone i najszczeg贸lowsze wyja艣nienia do przeprowadzenia pr贸b wydane.
  Sprawozdanie z wapnowania grunt贸w Ignacego Rielara.
  (Z powiatu kro艣nie艅skiego).
  W roku 1904 dosta艂em na pole do艣wiadczalne wapno, i wype艂ni艂em obowi膮zki, kt贸rych si臋 podj膮艂em, popisa艂em na kartce wszystko, lecz 偶e nie mia艂em czasu oci膮gn膮lem si臋 do p贸藕na ze sprawo-
  zdaniem. Przeto upraszam Szanowny Zarz膮d g艂贸wny o 艂askawe uwzgl臋dnienie, bo w tym roku tak trudno si臋 by艂o obrobi膰 鈥 najemnika dosta膰 nie mo偶na by艂o i za du偶e pieni膮dze z powodu wy-chod藕twa za granic臋. Prosz臋 艂askawie przyj膮膰 chocia偶 i p贸藕no.
  Gleba glinka, podglebie i艂 czerwony, nieprze puszczalny. W roku 1900 nawo偶ono stajennym nawozem i posiano 偶yto na 1901/2. W r. 1902 by艂y ziemniaki, po wykopaniu kt贸rych dano o p贸艂 mniej nawozu jak w r. 1900 i zorano na zim臋. W r. 1903 by艂 j臋czmie艅. Potem by艂o pastwisko.
  To pastwisko spok艂adalem 10/7, poskrudzilem 24/7 a jak przysz艂o wapno, wywioz艂em zaraz na t臋 rol臋 i przesypa艂em ziemi膮 na dw贸ch kupkach po 400 kg. Jak si臋 sklarowa艂o, posia艂em na poletkach, r贸wno wymierzonych po 500 m. kwadratowych pod艂ug pouczenia. Poletko 1 i 2 zosta艂o bez wapna, na 3 i 4 poletku posia艂em na ka偶dem po 400 kg. wapna i zn贸w p艂ugiem przepok艂ada艂em. Za dni par臋 poskrudzilem ten pok艂ad i wozi艂em naw贸z stajenny, a po rozrzuceniu przyora艂em go. W kilka dni po zoraniu zasia艂em 偶yto 鈥濸etkus鈥, poskru-dzone czyli przykryte bronami dnia 22/9. Wysiano 偶yta 65 kg.
  Po偶臋to 偶yto 26/7 1905 roku, a m艂ocka wykonana cepami zaraz z pola.
  Zebrano z poletka:
  bez wapna
  pierwszego
  drugiego
  Czystego ziarna po艣ledniego 鈥 s艂omy prostej .
  鈥 mierzwy ujmy . . . .
  plew 鈥. trzyn 鈥.
  Czystego ziarna 132 kg. 40 dkg. 132 kg. 60 dkg.
  115 kg. 89 dkg. 116 kg. 50 dkg.
  10 鈥 50 n 10 鈥 50 鈥
  270 鈥 n 279 鈥30
  20 鈥 鈥 n 20 鈥 鈥 鈥
  5 鈥 鈥 n 5 鈥 50 鈥
  6 鈥 4 n 6 鈥 4 鈥
  10 鈥 70 禄> U 鈥 10 鈥
  na wapnie
  trzeciego czwartego
  po艣ledniego 鈥 6 鈥 20 鈥 7 鈥 5
  s艂omy prostej . 302 鈥 30 鈥 302 鈥 30 艂艂
  鈥 mierzwy 22 鈥 10 鈥 22 鈥 12 艂艂
  ujmy . . . . 6 禄 40 鈥 6 鈥 45 W
  plew . . . . 7 鈥 60 鈥 7 禄 5 艂艂
  trzyn . . . . 10 鈥 90 鈥 10 鈥 95 艂艂
  Uwa偶am, 偶eby nie posucha przesz艂oroczna, toby z pewno艣ci膮 by艂 lepszy skutek, bo gdy po zbiorze 偶yta podk艂ada艂em 艣ciernisko, to spotyka艂em wapno ma艂o zmienione. Drugie, 偶e u nas by艂y wczas burze, bo 偶yto kwit艂o 22 maja a ju偶 go powali艂o i tak jak by艂a pogoda i wiatr, to wsta艂o i kilka razy go k艂ad艂o, to za艣 wstawa艂o, to uwa偶am za przeszkod臋.
  Teraz dzi臋kuj臋 Zarz膮dowi g艂贸wnemu za wszelkie pouczenia serdecznem 鈥濨贸g zap艂a膰”, a prosz臋 Zarz膮d g艂贸wny o przebaczenie, jak co niedok艂adnie, bo moja r臋ka ci臋偶ka i spracowana.
  Kro艣cienko wy偶n臋 p. Krosno d. 23/11 1905 r.
  Ignacy Kielar cz艂onek Zarz膮du k贸艂ka roln.
  3
  -34-
  Tablica X. Wyci膮g z P;禄 sprawozda艅
  芦3 鈥5 o Nazwisko i imi臋 Miejscowo艣膰 Opis 鈥歄 o 93 oS .3 拢 g- Przesz艂o艣膰 pola Spos贸b uprawy
  0-i gleby podgleb. 03 g S3 拢
  Cl S臋dziak J贸zef Szymbark glina s艂abo przepu- szczalne 0.03 鈥 Na 1000 m* dano 800 kg wapna nawozowego, przemieszano bronami z ziemi膮, dano obornik i przyorano, po odle偶eniu wyorano pod siew
  u 鈥m Wojciechowski Wojciech Bystra glina nieprze- puszczal- ne 0.02 1899 nawiezione 偶u偶lami 18% cytr. pod 偶yto 7/7 pok艂ad, 21/7 hak贸wka, brona na 1000 m2 dano 800 kg wapna nawozowego radlono. Obornik przyorany, siew 偶yta.
  u o Barczyk Marya Wojciechowa Szalowa glina 艣rednio przepu- szczalne 0.07 Uprawa dobra, nie-wyja艂owio-ne, 1903 obornik 偶yto 10/8 pok艂ad, 16/8 na 1280 m2 dano 800 kg wapna nawozowego, zawleczono 19/9 orka pod siew, na kt贸r膮 dano 50 kg 偶u偶li 16% (na m贸rg 112 kg).
  O W贸jcik Tadeusz Szalowa piaszcz. 偶wiro- wate 0.02 1902 obornik 1904 owies 20/8 dauo na 1000 m2 wapna nawo藕. 800 kg, zawleczono i przypok艂adano. 30/8 zawleczono.9/9 wyorano pod siew i dano 偶u偶le 17% cytr. (na m贸rg 150 kg)
  o 鈻燤 o Fory stek Jan Czelu艣nica glinka glinka przepu- szczalna 0.10 1902 obornik pod j臋czmie艅. 25/7 wapno zakopano w ziemi臋 dla zlasowania. 8/8 ow-sisko spok艂adanoi dano wapno 800 kg na 1000m2i zawleczono a 9/8 zbakowano 12/8 dano obornik i przyorano.
  w rt Kucik Franciszek D臋bowiec glinka bielico-wata z domieszk膮 piasku 艣rednio przepu- szczalne 0.08 Licho uprawne i wyja艂贸w. 1901 naw贸z pod ziemniaki po nich 偶yto, owies, 1903 pok艂ad,wyczyszcze艅. perzu 9/4 kultywator, orka, zasiew 艂ubinu na 偶u偶lach, przyorany 15/7 na zielony naw贸z. Dano 12/9 wapna 800 kg. na 1000 m2, zawleczono i wyorano pod siew.
  s n o Zajdel Franciszek Suchod贸艂 glina pr贸ch- niczna 偶贸艂ta glina nieprzepuszczalna 0.03 1903 naw贸z pod j臋czmie艅 Wapno wywieziono w kupy le偶a艂o 3 tygodnie, szczelnie okryte ziemi膮. Po rozsyce-niu si臋 rozsiano je na 1000 m2, 800 kg wapna nawozowego i przyorano.
  e u W Kielar Ignacy Kro艣cienko wy偶n臋 glinka 偶贸艂ta glina nieprzepuszczalna brak 1900 naw贸z pod 偶yto. 1902 ziemn. p贸lnaw贸z, 1903 j臋czmie艅 1904 pastwisko 10/7 spok艂adano 20/9 wy w艂贸czone. Wapno w kupki, po rozsyceniu rozrzucono na 1000 m2 dano 800 kg wapna, przyorano. Naw贸z stajenny przyorano.
  鈥 ar> 鈥
  z wapnowaniem grunt贸w r. 1904/5.
  Ilo艣膰 u偶ytego wapna nawozowego Rodzaj zbo偶a i ilo艣膰 nasienia Data Zebrano w oblic bez wapna 鈥⑴俹my 1 plew ziarna k 1 | o o seniu z 1 morga na wapnie s艂omy | plew | ziarna r a m A w UWAGI
  na 1 m贸rg siewu 偶niwa
  4600 kg 偶yto 143 kg 30/9 ? 3105 69 1104 3967 92 1288 呕yto by艂o bardzo pi臋kne i bujne, p贸藕niej przysz艂y burze i powali艂y go bardzo, przezco wyda艂o plon mniejszy. Wapno w naszych gruntach jest bardzo potrzebne i pokaza艂o si臋 to przekonanie na moim kawa艂ku pola, 偶e jest skuteczne.
  4600 kg 偶yto 143 kg 1/9 11/7 1725 138 1115 1955 172 1265
  3600 kg 偶yto 112 kg 19/9 15/7 1504 36 786 1684 53 844 呕yto na wapnionej roli by艂o czy艣ciejsze. Konicz zasiany w 偶ycie da艂 na jesieni z wapnowanego poletka furk臋, oko艂o 600 kg wagi, za艣 z niewapnowanego by艂o o po艂ow臋 mniej.
  4600 kg 偶yto 143 kg 9/9 3/8 2144 120 1155 2691 166 1949 Koniczyna zasiana w 偶ycie okaza艂a si臋 o wiele pi臋kniejsza na wapnie, ani偶eli ua samych 偶u偶lach.
  4600 kg pszenica 鈥濭o艂ka mi-kulicka鈥 143 kg 26/9 28/7 1673 i 77 373 1868 94 644 Posian膮 pszenic臋 uszkodzi艂a niezmiarka wi臋cej ni偶 w po艂owie. Pole wzg贸rzyste, zima sucha i wietrzna uszkodzi艂a b. wiele oziminy. Na poletkach z wapnem jednak tak pszenica jak chwasty by艂y o wiele bujniejsze i wi臋ksze, co spowodowa艂o mnie robi膰 dalsze pr贸by.
  4600 kg 偶yto 90 kg. 20/9 18/7 1889 40 848 2581 46 1322 (Sprawozdanie to podajemy w tek艣cie w ca艂o艣ci).
  4600 kg 偶yto 135 kg 16/9 29/7 2328 103 鈥 1178 2558 126 1351 Wapnowanie okaza艂o si臋 dosy膰 dobre. W jesieni 偶yto ros艂o s艂abo, na wiosn臋 rozros艂o si臋 dobrze i by艂o g臋ste, po okwitni臋ciu przysz艂a burza i powali艂a je, 偶e ju偶 wi臋cej nie wsta艂o i s艂oma od spodu pogni艂a. Wapno nie wszystko si臋 rozsycilo, pozosta艂y kamienie.
  4600 kg 偶yto 鈥濸etkus” 187 kg 22/9 26/7 3438 333 1454 3714 276 1592 (Sprawozdanie to podajemy w ca艂o艣ci).
  3*
  3G
  Sprawozdanie z wapnowania roli pod 偶yto.

Do艣wiadczenie to przeprowadzi! Franciszek Kucik, cz艂onek Kolka rolniczego w D臋bowcu p. loco (powiat jasielski) w r. 1904/5.

Gleba tak zwana bia艂ka z domieszk膮 drobnego piasku. Podglebie 艣rednio przepuszczalne.

Przez kilkana艣cie lat poprzednich by艂o pole w dzier偶awie i 藕le nawo偶one. Pr贸cz lichego nawo偶enia, by艂a i uprawa roli niestaranna, dlatego te偶 pole by艂o zaperzone, zachwaszczone i urodzaje by艂y liche.
W r. 1901 by艂y na tern polu ziemniaki na nawozie. Naw贸z dano w ilo艣ci 15 fur na m贸rg.
W r. 1902 by艂o 偶yto. W r. 1903 by艂 owies po 偶ycie. W jesieni 1903 tj. od 1. wrze艣nia obj膮艂em to pole w posiadanie i oko艂o 15. wrze艣nia spok艂a-da艂em p艂ytko, a 10. pa藕dziernika zbronowa艂em 偶elazn膮 bron膮 dla wyniszczenia perzu i innych chwast贸w.

Na wiosn臋 9. kwietnia 1904 zdrapa艂em pole kultywatorem (konny Planet jr.) i zbronowa艂em a potem zora艂em w ork臋 p艂ask膮.
Dnia 12. kwietnia zasia艂em na ca艂y m贸rg 5 ctn. m. 偶u偶li Thom. 16% kwasu Fosforowego (rozpuszczalnego w kwasie cytr.) przemiesza艂em je z ziemi膮 kultywatorem i zasia艂em na m贸rg 150 kg. 艂ubinu niebieskiego. Lubin by艂 艣redni, mo偶e dlatego, 偶e nigdy tu jeszcze nie by艂 siany j (艂ubin 偶贸艂ty zasiany na pr贸b臋 na kawa艂eczku by艂 stosunkowo gorszy). Dnia 15. lipca skosi艂em 艂ubin przed po艂udniem, a po po艂udniu przyora艂em go do艣膰 p艂ytko.
Dnia 12. wrze艣nia na wymierzonych poprzednio czterech poletkach po 500 m1 (wed艂ug wskaz贸wek Zarz膮du g艂贸wnego Tow. K贸艂ek roln.) rozsia艂em zlasowane wapno daj膮c na 1 i 3 poletko po 4 cetn. m. i wszystkie poletka zora艂em i za-bronowalem jednem poci膮gni臋ciem brony 偶elaznej. !

Dnia 20. wrze艣nia obsia艂em ca艂y m贸rg 偶ytem, u偶ywaj膮c do siewu 5-rz臋dowego siewnika Sacka. Siewniczek poci膮ga艂 ko艅. Na m贸rg wysiano 90 kg. 偶yta. Na poletkach pr贸bnych by艂 siew taki sam, jak na calem polu.

呕yto z偶膮艂em dnia 18. lipca 1905. Naprz贸d z偶臋to 偶yto obok poletek pr贸bnych, a potem 艣cie偶ki mi臋dzy poletkami. Z偶臋te na 艣cie偶kach 偶yto odniesiono na zagony pola niepr贸bnego. Po wyschni臋ciu z偶臋tego 偶yta na pomi臋ci (na gar艣ciach) zwi膮za艂em 偶yto a z ka偶dego poletka snopki pomalowa艂em na powr贸s艂ach inn膮 farb膮, zapisa艂em w notatce znaczenie ka偶dej farby (tj. jaki kolor kt贸re poletko oznacza) i oddzielnie z ka偶dego poletka w stodole z艂o偶y艂em.

M艂ock臋 wykonano r臋cznie cepami dnia 21. i 22. wrze艣nia 1905.

Ilo艣膰 plonu ziarna, plew i s艂omy z ka偶dego poletka osobno.
Z I. poletka na wapnie:
113 kg. ziarna celnego, 3% kg. po艣ladu, 4 kg plew, 226’/2 kg. s艂omy.
z III. poletka na wapnie:
110 kg. ziarna celn., 3’/* kg. po艣ladu, 4 kg. plew, 223 kg. s艂omy.
z II. poletka bez wapna:
68 kg. ziarna celn., 4 kg. po艣ladu, 3% kg. plew, 163’/j kg. s艂omy.
z IV. poletka bez wapna:
72 kg. ziarna celn., 3*/2 kg- po艣ladu, 3% kg. plew. 169 kg. s艂omy.
Dnia 25. stycznia 1906 r.
Franciszek Kucik.
IV. Pr贸by z uprawa ro艣lin pastewnych (za darmo).
Chocia偶 w ostatnich czasach ma艂orolni gospodarze zaczynaj膮 uprawia膰 ju偶 coraz wi臋cej ro艣lin na pasz臋, zw艂aszcza w okolicach podmiejskich, gdzie zbyt na mleko i nabia艂 wog贸le jest 艂atwiejszy i rentowniejszy, to jednak na og贸l w艂o艣cianie bardzo jeszcze ma艂o interesuj膮 si臋 t膮 wa偶n膮 spraw膮. Z wyj膮tkiem koniczyny czerwonej i malej ilo艣ci burak贸w pastewnych, najcz臋艣ciej nieodpowiedniego gatunku, nie uprawiaj膮 偶adnej innej ro艣liny pastewnej. Wskutek tego te偶 偶ywienie byd艂a zw艂aszcza w zimie jest liche i niewystarczaj膮ce. Pragn膮c pod tym wzgl臋dem wp艂yn膮膰 na zmian臋 stosunk贸w, Zarz膮d g艂贸wny rozdziela co roku pewn膮 ilo艣膰 nasion doborowych, w najlepszym gatunku po ma艂ej ilo艣ci za darmo li tylko dla przeprowadzenia pr贸b na ma艂膮 skal臋, aby pr贸bami temi zach臋ci膰 do dalszej uprawy.
Nades艂ane nam sprawozdania wykazuj膮 najlepiej wielk膮 donios艂o艣膰 i skuteczno艣膰 akcyi, w tym kierunku podj臋tej.
Z pomi臋dzy gatunk贸w burak贸w pastewnych najwi臋cej wyr贸偶nia艂y si臋 p贸tcukrowe Vilmo-rina bia艂e i r贸偶owe a pod wp艂ywem przeprowadzonych pr贸b cz艂onkowie uskuteczniali w bie偶膮cym roku wi臋ksze zam贸wienia tego gatunku burak贸w. Wzrostem nie ust臋powa艂y innym odmianom n. p. Mammuthom, Eckendorfskim, Idea艂om i Vauriacom, natomiast przewy偶sza艂y je znacznie jako艣ci膮 i odporno艣ci膮, tak, 偶e w艂o艣cianie nie mogli ich si臋 do艣膰 nachwali膰- Rezultaty z pr贸b, przeprowadzonych z burakami pastewnymi, by艂yby jeszcze o wiele lepsze, gdyby w艂o艣cianie u nas wi臋cej obznajomieni byli z upraw膮 okopowych wog贸le a szczeg贸lnie burak贸w. Dot膮d jednak bardzo niewielu ma艂orolnych gospodarzy racyonalnie przeprowadza t臋 upraw臋. Pomin膮wszy niedostateczne przygotowanie roli pod buraki pope艂niaj膮 gospodarze ten b艂膮d, 偶e sadz膮 buraki za g臋sto, (to samo da si臋 powiedzie膰 i o ziemniakach) 偶e ziarno nie jest wsz臋dzie r贸wno ziemi膮 nakryte i w nieodpo-
37
wiedniej g艂臋boko艣ci umieszczone 鈥 dalej, 偶e przerywaj膮 zwykle za p贸藕no, zostawiaj膮c pi臋kniejsze flance po dwie lub trzy na jednem miejscu. Na polach s艂abszych ma艂o jeszcze u偶ywaj膮 sztucznych nawoz贸w pog艂贸wnych celem pobudzenia wzrostu s艂abszych ro艣lin.
Zbi贸r i umieszczenie burak贸w na zim臋 tak偶e pozostawia wiele do 偶yczenia. Zauwa偶y膰 tu jednak nale偶y, 偶e w ostatnich latach zmiana pod tym wzgl臋dem na lepsze jest widoczna, zw艂aszcza tam gdzie K贸艂ka rolnicze pomy艣lnie si臋 rozwijaj膮 i odpowiadaj膮 swemu w艂a艣ciwemu zadaniu, gdzie zatem czytaj膮 pilnie 鈥濸rzewodnik” i pisma fachowe rolnicze.
Marchew pastewna znajduje mi臋dzy w艂o艣cianami coraz wi臋cej zwolennik贸w. W pr贸bach najwydatniejsz膮 okaza艂a si臋 olbrzymia angielska bia艂a zielonoglowiasta, po niej najbardziej zadowoli艂a do艣wiadczaj膮cych pomara艅czowa Saalfeldzka. Z powodu jednak, 偶e pierwsza nie da si臋 d艂ugo przechowa膰 i do 1. lutego powinna by膰 skarmiona, zaleca si臋 gospodarzom upraw臋 obu tych gatunk贸w obok siebie, a偶eby, skarmiwszy wcze艣niej bia艂膮, mieli jeszcze do wiosny do dyspozycyi odporniejsz膮 czerwon膮.
To samo, co nadmieniono tutaj o b艂臋dach pope艂nianych przy uprawie burak贸w鈥 pastewnych, da si臋 zastosowa膰 w wy偶szym jeszcze stopniu i do marchwi pastewmej. Rola nie zupe艂nie czysta, niedostatecznie uprawiona, nier贸wne i najcz臋艣ciej za g艂臋bokie nakrycie ziemi膮 nasienia, pozostawienie za g臋sto ro艣lin jedna obok drugiej i w nieodpowiednim czasie przeprowadzone przerwanie flanc, oto najg艂贸wniejsze powody, 偶e z marchwi przeprowadzaj膮cy pr贸b臋 nie mog膮 uzyska膰 pe艂nego plonu. R贸wnie偶 zbi贸r i przechowanie s膮 nieumiej臋tnie przeprowadzone.
Bardzo dobre wyniki wykaza艂y pr贸by z ko艅skim z臋bem. Gospodarze zachwyceni s膮 wprost wielkiemi zaletami tej cennej ro艣liny, kt贸ra dla ma艂orolnych stosunk贸w ma bardzo donios艂e znaczenie, zw艂aszcza na ziemiach l偶ejszych, piaszczystych, gdzie inne ro艣liny, przedstawiaj膮ce znaczn膮 warto艣膰 jako pasza, nie mog膮 by膰 uprawiane. W niekt贸rych miejscowo艣ciach pr贸by do艣wiadczalne tak zach臋ci艂y i poruszy艂y w艂o艣cian, 偶e wszyscy gospodarze w tej wsi, gdzie przeprowadzono pr贸by, pragn臋li koniecznie naby膰 nasienia z臋bu za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego. Uprawa z臋bu ma dla w艂o艣cian z nast臋puj膮cych powod贸w tak wielkie znaczenie:
1) Z ma艂ego kawa艂ka starannie uprawionego pola mog膮 mie膰 gospodarze olbrzymi膮 stosunkowo ilo艣膰 dobrej paszy w czasie kiedy inna zielona pasza zwykle jest ju偶 skarmiona, a inwentarz g艂odzi si臋 na zaniedbanych pastwiskach.
2) Cz臋艣膰 ko艅skiego z臋bu nie skarmion膮 na zielono w jesieni mo偶na wraz z r贸偶nymi odpadkami w gospodarstwie zu偶ytkowa膰 znakomicie w zimie w formie kiszonki, kt贸ra ma tam zw艂aszcza, gdzie inwentarz w zimie jest licho karmiony, wielkie znaczenie.
Te wszystkie zalety ko艅skiego z臋bu szybko potrafili spostrzedz i oceni膰 przeprowadzaj膮cy pr贸by, dlatego te偶 tak znaczny popyt za nasieniem by艂 w roku bie偶膮cym.
R贸wnie偶 szybko utorowa艂a sobie drog臋 u ma艂orolnych gospodarzy lucerna tam, gdzie warunki jej uprawie sprzyja艂y. Mo偶na to by艂o zauwa偶y膰 przy tegorocznych zg艂oszeniach o nasiona ro艣lin pastewnych, bo trzy razy wi臋cej by艂o zg艂osze艅 o lucern臋 w r. b. ni偶 w roku zesz艂ym,
Mniej dodatnio wypad艂y pr贸by z seradel膮. Pora co prawda nie sprzyja艂a uprawie tej ro艣liny, jednak g艂贸wnym powodem nieudania si臋 seradeli by艂o niezupe艂nie szcz臋艣liwie zastosowanie jej do rodzaju gleby tak, 偶e tylko tam, gdzie ziemia zupe艂nie odpowiada艂a jej uprawie na lekkich piaszczystych gruntach, posiadaj膮cych znaczniejszy zas贸b wilgoci, mieli gospodarze 艂adny pokos zielonej paszy. W innych miejscowo艣ciach o suchszej glebie albo wysch艂a i zmarnia艂a zupe艂nie w czasie d艂ugotrwa艂ej posuchy, lub stanowi艂a jedynie w jesieni jakie takie pastwisko.
Na zako艅czenie podajemy szereg uwag, umieszczonych w sprawozdaniach z zesz艂orocznych pr贸b z r贸偶nych stron kraju, z kt贸rych okazuje si臋 najlepiej, 偶e akcya nasza, podj臋ta w celu zapoznania cz艂onk贸w naszego Towarzystwa z upraw膮 ro艣lin pastewnych, uwie艅czona zosta艂a najlepszym skutkiem.
Uwagi do艣wiadczaj膮cych:
1) Dzi臋kujemy uprzejmie za udzielenie nam nasienia z臋bu, gdy偶 jest to po偶yteczna ro艣lina pastewna i dla gospody艅 wygoda, bo si臋 krowy bardzo dobrze doj膮 a i z臋bu nie ubywa z pola bo wyrasta wysoko. Marchwi pastewnej do tego czasu nikt u nas nie zna艂 a jest ona bardzo po偶yteczn膮. Wszyscy cz艂onkowie K贸艂ka rolniczego dzi臋kuj膮 za udzielenie tak dobrego nasienia. Najwi臋kszy plon wydala angielska. Ja mia艂em taki okaz, 偶e mia艂a 31 cm. w obwodzie a 26 cm. d艂ugo艣ci a nacina wyros艂a 45 cm. S膮siedzi widz膮c takie plony, postanowili marchew uprawia膰. B贸g zap艂a膰!
Grzegorz贸wka, powiat Rzesz贸w.
Ferdynand Honda
sekretarz Kolka roln.
2) Dzi臋kuj臋 uprzejmie za udzielenie nasienia burak贸w p贸lcukrowych, bo te si臋 bardzo uda艂y tak bia艂e jako i r贸偶owe. Chocia偶 przedtem sadzili gospodarze buraki, kt贸re kupili gdzie艣 na targu, to nawet nie op艂aci艂y roboty, bo uros艂y jak paluszki. Dopiero w tym roku dostali艣my nasienia dobrego, co si臋 op艂aci艂o sowicie i dzi艣 mamy czem byd艂o chowa膰.
Grzegorz贸wka, po w. Rzesz贸w.
Marcin Jnglot.
3) Kiedy z膮b ur贸s艂 na 1 m. 50 cm., wyrzy-nalem na pasz臋 dla krowy, kt贸ra zjada艂a go z wielkim apetytem, za co i mleka te偶 wi臋cej dawa艂a ni偶 z koniczyny i mas艂o smaczniejsze. Paszy mia艂em przez cale lato dla krowy a par臋 艂odyg wy-
38
starczy艂o. Kobieta ledwo unios艂a 10 艂odyg. Dzi臋kuj臋 za udzielenie do pr贸by i co roku b臋d臋 go uprawia艂, bo bardzo si臋 op艂aca.
Glinik, pow. Ropczyce.
Antoni Litak.
4) . Ko艅ski z膮b wyda艂 艣wietne rezultaty i posiany na szczerym piasku i po kartoflach, bez najmniejszego zachodu, bo nawet nie ogarni臋ty wygl膮da艂 bardzo 艂adnie i da艂 doskona艂膮, smaczn膮 i zdrow膮 pasz臋 dla byd艂a. Spodziewamy si臋, 藕e w b. r. nie b臋dzie u nas ani jednego gospodarza, kt贸ryby bodaj 1 kg. ko艅skiego z臋bu nie posadzi艂, gdy偶 przekonano si臋, 偶e ta ro艣lina na nasze piaski jest prawdziwem dobrodziejstwem.
Szczerzec ko艂o Niemirowa.
Zarz膮d K贸艂ka rolniczego w Szczercu.
5) Ko艅ski z膮b w naszej okolicy nie by艂 znany, a gdy go posadzi艂em na owsisku, na kt贸re wywioz艂em gn贸j i posadzi艂em go w gruncie p贸艂-piaskowem, ludzie patrzyli na to drwi膮co i m贸wili, 偶e szkoda roli i nawozu, bo w naszych gruntach si臋 nie op艂aci jego uprawa. Lecz rzecz si臋 mia艂a przeciwnie, bo z膮b r贸s艂 艂adnie i by艂by ur贸s艂 wielki, gdyby nie zaszkodzi艂a mu posucha i tak ur贸s艂 do 2 m. Ko艅ski z膮b byd艂o lubi nadzwyczajnie i krowy daj膮 dobre mleko i nietylko zielony ale i suchy byd艂o dobrze je, gdy si臋 go potnie na sieczk臋. Nadal go b臋d臋 sadzi艂, gdy偶 si臋 op艂aca, bo na ma艂ym kawa艂ku roli mo偶na du偶o mie膰 paszy dla byd艂a, wi臋c bardzo si臋 nadaje dla ma艂orolnych gospodarzy i s膮siedzi z pocz膮tku, patrz膮c z niedowierzaniem, przekonali si臋, 偶e si臋 jego uprawa op艂aca.
Brzoza Stadnicka, pow. 艁a艅cut.
Maciej Wawrzanek.
6) Z otrzymanych nasion seradeli i ko艅skiego z臋bu cz艂onkowie K贸艂ka s膮 bardzo zadowolnieni, szczeg贸lnie ko艅ski z膮b wyda艂 pasz臋 zielon膮 obfit膮, dochodzi艂 do wysoko艣ci 3 metr贸w. Trzy gatunki marchwi pastewnej nad podziw wyda艂y plon. Cz艂onkowie b臋d膮 prosili na wiosn臋 o podobne nasiona-
Staromiejszczyzna, pow. Ska艂at.
Ks. Jak贸b Szyd艂owski,
przewodnicz膮cy K贸艂ka.
7) Buraki p贸艂cukrowe zas艂uguj膮 ze wszech miar na rozpowszechnienie, okaza艂y si臋 najlepszymi ze wszystkich gatunk贸w, a gosposie zauwa偶y艂y, 偶e krowy im wi臋cej mleka przyczyni艂y i 偶e ono by艂o t艂u艣ciejsze.
Na przyk艂ad jeden cz艂onek Piotr G艂贸d uprawia艂 pod艂ug nauki 鈥濸rzewodnika”, tote偶 buraki p贸艂cukrowe dochodzi艂y wagi. 4鈥5 kg. a cz艂onkowie inni schodzili si臋 jak na cuda do niego.
We wsi z臋bu dotychczas nie uprawiano. Cz艂onkowie 偶a艂owali, 偶e wcze艣niej nie wiedzieli o tej drogocennej dla w艂o艣cian paszy, bo byliby j膮 ju偶 uprawiali. W niekt贸rych miejscach, gdzie sam mierzy艂em u drugich a tak偶e u siebie, wyr贸s艂 na 3 metry w g贸r臋, tote偶 w艂o艣cian zainteresowa艂o to bardzo i podziwiali t臋 pasz臋 i jednog艂o艣nie przy-
znali pierwsze艅stwo nad innemi pastewnemi ro艣linami ko艅skiemu z臋bowi.
Marchew pastewna jest bardzo po偶yteczna nie tylko dla byd艂a, ale i dla 艣wi艅 i koni. Z pocz膮tku nikt nie chcia艂 si臋 odwa偶y膰 na przeprowadzenie pr贸by. Jednak znalaz艂 si臋 jeden cz艂onek Walenty Siwy i ten posadzi艂 marchwi 3 gatunki. Z tych naj艂adniejsza by艂a bia艂a, po wykopaniu przekonali si臋 cz艂onkowie, 偶e marchew op艂aci si臋 uprawia膰 w gospodarstwie. Marchew ta by艂a d艂uga 30鈥35 ctm. a gruba jak r臋ka u t臋giego ros艂ego cz艂owieka, a co jeszcze wi臋cej zach臋ci艂o w艂o艣cian do jej uprawy, to 偶e marchew t臋 gotuj膮 z kasz膮 jaglan膮 i mlekiem i maj膮 pyszne jedzenie, zatem postanowili j膮 wszyscy uprawia膰.
Groch贸wce, pow. Przemy艣l.
Antoni Brzoza
przewodnicz膮cy.
8) Jedn膮 z ro艣lin, bez kt贸rej 偶aden rolnik nie powinien si臋 obchodzi膰 jest ko艅ski z膮b. Ro艣lina ta nie jest wybredna co do jako艣ci gruntu, bo si臋 udaje doskonale na ka偶dej ziemi, a daje paszy bardzo du偶o i to dobrej pod ka偶dym wzgl臋dem. Ja tego roku posadzi艂em go na polu w drugim plonie po nawozie. A jaki ur贸s艂! Radbym go pokaza膰 tym niewiernym Tomaszom, a przekonaliby si臋, 偶e si臋 go op艂aci uprawia膰. Z kawa艂ka 100 s膮偶ni kwadr, zebra艂em 2500 kg. Oto jest cyfra, kt贸ra m贸wi za najwymowniejsze s艂owa.
Ka偶dy przecie偶 rolnik powinien si臋 zdoby膰 na to, aby u siebie zacz膮艂 uprawia膰 t臋 tak cenn膮 ro艣lin臋. Niech od偶a艂uje jaki zagonek pola, a przekona si臋, 偶e si臋 nic tak nie op艂aci, jak uprawa ko艅skiego z臋bu. A jaka to wygoda dla gospodyni podczas lata i do p贸藕nej jesieni. P贸jdzie, urwie kilka li艣ci i ma przyczem doi膰 krowy. A jak to krowy jedz膮.dobrze, a jak im mleka przybywa, to nikt nie uwierzy, kto nie spr贸bowa艂 u siebie tego.
Buraki s膮 doskona艂膮 ro艣lin膮 pastewn膮 i za starann膮 upraw臋 daj膮 sowit膮 zap艂at臋 w plonie. W tym roku sadzi艂em burak贸w a偶 cztery gatunki. Vilmorina p贸艂cukrowe bia艂e wyda艂y 409 q z morga, r贸偶owe 394 q, Oberndorfskie czerwone 358 q, 偶贸艂te 315 kg.
Z tego wynika, 偶e nie wystarczy sadzi膰 buraki, ale jeszcze trzeba wybra膰 odpowiednie gatunki, a dopiero wtedy mo偶na si臋 spodziewa膰 dobrego plonu. Wielu pod tym wzgl臋dem b艂膮dzi, gdy偶 s膮dz膮, 偶e gdy by艂e jakie buraki zakupione u lada handlarza posadz膮, to jak si臋 b臋d膮 mia艂y uda膰, to si臋 udadz膮. Tymczasem tak nie jest a gospodarz zaraz si臋 zra偶a. Spr贸buj gospodarzu sprowadzi膰 nasienie przez Zarz膮d g艂贸wny, posad藕 je prawid艂owo, okop je raz i drugi trzeci i czwarty, nie 偶a艂uj nawozu, a przekonasz si臋, 偶e si臋 udadz膮, by艂e艣 ty zrobi艂 swoje.
Nadzwyczaj cenn膮 ro艣lin膮 jest tak偶e marchew pastewna. Ta te偶 potrzebuje swej uprawy stosownej, ale tak偶e i p艂aci sowicie za trud poniesiony. Ja w tym roku posadzi艂em trzy gatunki, ale najlepiej zap艂aci艂a zielono-glowiasta bia艂a, kt贸ra ro艣nie
39
olbrzymia. U nas znajdowa艂y si臋 okazy, wa偶膮ce 1V禄 kg- Tego gatunku z 40 s膮偶ni kw. zebrano 500 kg. Druga odmiana pomara艅czowa (ta jest smaczna i dla ludzi) wydala 325 kg. Trzecia Wo-gezka z takiej samej przestrzeni 365 kg. To s膮 cyfry prawdziwe, kt贸re najlepiej 艣wiadcz膮 o dobroci tych ro艣lin.
Do艣wiadczenia moje, kt贸re poda艂em s膮 prawdziwe, o czem ka偶dy si臋 mo偶e przekona膰 tu na miejscu w G艂obik贸wce. Wzywam was rolnicy: Uprawiajcie ro艣liny pastewne a nie po偶a艂ujecie tego nigdy.
Globik贸wka, pow. Pilzno.
Micha艂 Kalaj.

Sk艂adam w imieniu tutejszych cz艂onk贸w K贸艂ka Szanownemu Zarz膮dowi g艂贸wnemu serdeczne podzi臋kowanie za udzielenie nasienia burak贸w i marchwi pastewnej na pola do艣wiadczalne. Buraki uda艂y si臋 bardzo dobrze, szczeg贸lnie p贸lcukrowe. Ros艂y bardzo pi臋knie tak, 偶臋 przy urz膮dzaniu wycieczek celem obserwowania wzrostu wzbudzi艂y w nas wszystkich podziwienie i ka偶dy przyrzeka艂 na przysz艂o艣膰 do艂o偶y膰 wszelkich stara艅 przy uprawie burak贸w.
Marchew uda艂a si臋 bardzo dobrze. Posiana by艂a na roli po burakach bez nawozu, przed siewem u偶yto ma艂ej dawki superfosfatu a po drugiem motyczeniu 10 kg. saletry. Ros艂a bardzo pi臋knie i gdzie by艂a odpowiednio rzadka, wa偶y艂a jedna po 1 kg. i wi臋cej. Szczeg贸lnie krowy doj膮 si臋 bardzo dobrze po marchwi i daj膮 pi臋kne mleko a i koniki j膮 maj膮 za przysmak. Z nades艂anego nasienia obdzieli艂 podpisany innych gospodarzy, wszystkim si臋 bardzo uda艂a i na przysz艂o艣膰 maj膮 zamiar wi臋cej marchwi uprawia膰.
Gl臋bowice, pow. Wadowice.
Franciszek G贸rkiewicz sekretarz Kotka.
Na wiosn臋 1906 r. zaledwie cz臋艣膰 bardzo licznych zg艂osze艅 ze wszystkich stron kraju na pola do艣wiadczalne mogli艣my uwzgl臋dni膰. Wybrali艣my przede wszy stkiem te miejscowo艣ci, w kt贸rych dot膮d pr贸b z upraw膮 ro艣lin pastewnych nie przeprowadzano. Do艣wiadczaj膮cym udzielono: burak贸w p贸艂cukrowych 144 kg. marchwi pastewnej bia艂ej olbrzymiej zielono-g艂owiastej 58 kg.
ko艅skiego z臋bu 435 kg. lucerny francuskiej 136 kg. seradeli 112 kg. sorga cukrowego 84 kg.
Liczne do艣wiadczenia, przeprowadzone w ostatnich czasach z sorgiem cukrowem wykaza艂y wielk膮 u偶yteczno艣膰 tej ro艣liny, dlatego te偶 postanowili艣my zaznajomi膰 cz艂onk贸w K贸艂ek z upraw膮 tej ro艣liny w Przewodniku i udzielili艣my nasienia wielu zg艂aszaj膮cym si臋.
Jak ju偶 wy偶ej wymieniono, nie mogli艣my wysia膰 wi臋kszej ilo艣ci nasion za darmo na pr贸by, lecz tylko drobne ilo艣ci tembardziej, 偶e pragn臋li艣my jaknajwi臋cej zg艂osze艅 uwzgl臋dni膰. Wi臋c burak贸w udzielali艣my w ilo艣ciach 1鈥2 kg. dla jednego do艣wiadczaj膮cego, marchwi % do 1 kg., ko艅skiego z臋bu 5 kg., sorga cukrowego 2 kg., lucerny 2鈥3 kg., seradeli 5 kg. Wi臋cej jak 4 cz艂onk贸w z jednej miejscowo艣ci nie przyjmowali艣my.
W zamian za udzielone nasiona za darmo, wys艂ane oplatnie ka偶demu z przeprowadzaj膮cych pr贸b臋, 偶膮dali艣my jedynie nades艂ania nam sprawozdania po zbiorach i wyra偶enia swego zdania o danej ro艣linie pastewnej. Nasienie zakupili艣my w Zwi膮zku handlowym K贸艂ek rolniczych.
V.
AJ Po艣rednictwo w nabywaniu nasion.
Dzia艂 ten nale偶y do najdawniejszych agend rolniczych Towarzystwa. Z rozwojem Towarzystwa rozwija si臋 i ten dzia艂, ulegaj膮c przy tern zasadniczym przekszta艂ceniom. Jeszcze w 1898 roku, zatem przed laty o艣miu, Towarzystwo zna艂o tylko rozdawnictwo bezp艂atne nasion K贸艂kom rolniczym. W nast臋pnym roku wprowadzono po艣rednictwo w zakupnie, lecz przyobiecano przy tem dostarczy膰 nasion za po艂ow臋 ceny, czyli z 50 procentow膮 subwency膮. Jednak偶e wobec nap艂ywu zg艂osze艅 fundusz, na ten cel przeznaczony, nie wystar-zy艂 i p贸藕niejsze zg艂oszenia otrzyma艂y opust znacznie ni偶szy od obiecanego. Po skonstatowaniu, 偶e nie mo偶na w subwencyach i艣膰 za wysoko, akcya w tym dziale zmienia si臋 zasadniczo, staj膮c si臋 w 艣cislem znaczeniu tego s艂owa po艣rednictwem, d膮偶膮cem li tylko do tego, aby cz艂onkom Towarzystwa dostarczy膰 po mo偶liwie najta艅szych cenach
Nasiona.
nasion pewnych, zdrowych, z odmian wypr贸bowanych.
I dzi艣 w gr臋 wchodzi pewien, niewielki stosunkowo do obrotu fundusz, zwany subwency膮 na-sionow膮, nie jest to jednak subwency膮 w 艣cislem znaczeniu tego s艂owa. Kwota wyznaczona na ten cel s艂u偶y przy zakupnie koniczyny czerwonej na pokrycie koszt贸w oceny i plombowania przez Sta-cy臋 do艣wiadczaln膮, z niej pokrywa si臋 r贸wnie偶 cz臋艣膰 koszt贸w po艣rednich, jakie w handlu przypadaj膮 na sprzedawc臋, jako po艣rednika .mi臋dzy wytw贸rc膮 a odbiorc膮.
Rozw贸j dzia艂u po艣rednictwa w nabywaniu nasion jest, jak to 艣mia艂o mo偶emy zaznaczy膰, bardzo pomy艣lny, jednak, aby rozw贸j ten oceni膰, nie nale偶y bra膰 w rachub臋 wy艂膮cznie cyfrowych wynik贸w warto艣ci nasion. Kwota zap艂acona za nasiona nie jest decyduj膮ca. Cho膰by bowiem ilo艣膰 dostarczonych kilogram贸w by艂a nawet znacznie mniejsza a cena ich og贸lna ni偶sza w por贸wnaniu z ro-
40
kiem poprzednim, to jednak wynik ten nie mo偶e by膰 uwa偶any za cofni臋cie si臋 w danej akcyi. Nie trzeba zapomina膰, 偶e zapotrzebowanie nasion zale偶y od wielu okoliczno艣ci a przedewszystkiem od tego, czy rolnikowi uda艂o si臋 lub nie potrzebn膮 dla siebie bodaj ilo艣膰 nasienia wyprodukowa膰 u siebie. Lata 艣rednio urodzajne bez jakich艣 cho膰by cz臋艣ciowych uszkodze艅 tych lub owych plon贸w dozwalaj膮 rolnikowi zaopatrzy膰 si臋 w potrzebne nasiona drog膮 produkcyi, a wtedy, rzecz naturalna,
0 wiele mniejszy jest obr贸t handlowy. St膮d te偶 nie mo偶na] bra膰 jako normy wysokich cyfr za-kupna pewnego nasienia z lat nieurodzaju jak np. tego, 偶e w roku 1904 zakupi艂y K贸艂ka 642 q nasienia koniczyny czerwonej, albo 偶e w roku 1905 zakupi艂y 305 q nasienia fasoli pieszej, i przyk艂ada膰 te cyfry jako miary do wyceny rozwoju ca艂ej akcyi. To偶 samo stosuje si臋 do kwot pieni臋偶nych, bo ceny s膮 nader r贸偶ne i nigdy takie cyfrowe por贸wnania nie dadz膮 dok艂adnego obrazu rozwoju tego dzia艂u. Pr臋dzej mo偶naby si臋 oprze膰 na cyfrach przeci臋tnych z pewnego szeregu lat.
Pr贸cz tego uwzgl臋dni膰 nale偶y jeszcze jedn膮 bardzo wa偶n膮 okoliczno艣膰. Akcya Zarz膮du g艂贸wnego tak w tym, jak w innych dzia艂ach nie jest tajemnic膮, wyniki z niej og艂aszane s膮 publicznie nietylko w sprawozdaniu z czynno艣ci ale i w dziennikach. Rozw贸j tej akcja, starania o skierowanie dop艂yw贸w K贸艂ek do jednego wsp贸lnego 艂o偶yska nie mog艂y by膰 oboj臋tnie traktowane przez przedsi臋biorstwa handlowe, pracuj膮ce w nasionach. Wyniki dodatnie a powa偶ne zaostrzy艂y ich baczno艣膰
1 uwag臋, a nast臋pstwem tego by艂a silna agitacya za wytworzeniem sobie klienteli mi臋dzy temi w艂a艣nie K贸艂kami, kt贸re do niedawna lekcewa偶ono.
Nie dosy膰 na tern. Pokrewne Towarzj’stwa, kt贸re w tym kierunku dotychczas prawie nie pracowa艂y, zwr贸ci艂y swoj膮 uwag臋 i w t臋 stron臋, a organizuj膮c dzia艂y dla handlu produkt贸w rolniczych niemal w ka偶dym okr臋gu, u艂atwiaj膮 wprawdzie zakupno w艂o艣cianom, lecz r贸wnocze艣nie odzwyczajaj膮 ich od uskuteczniania zbiorowych zakup贸w przez K贸艂ka rolnicze. W ten spos贸b oddzia艂uj膮 ujemnie na silniejsze spojenie cz艂onk贸w po K贸艂kach rolniczych.
Mimo to wszystko przedstawi膰 mo偶emy wydatne wyniki naszego po艣rednictwa.
Jak w latach ubieg艂ych, tak te偶 i w roku sprawozdawczym po艣rednictwem obejmowano przedewszystkiem nasiona ro艣lin pastewnych i na nie wy艂膮cznie zu偶ytkowywano fundusz t. zw. subwencyjny. W pierwszym rz臋dzie za艣 miano na uwadze najwi臋cej 芦rozpowszechnion膮 ro艣lin臋 pastewn膮: koniczyn臋 czerwon膮. Wiosna roku 1906 (obj臋ta jak zwykle tern sprawozdaniem) nie dostarczy艂a wprawdzie wyborowego nasienia koniczyny czerwonej, kt贸rego brakowa艂o zupe艂nie, za to jednak ceny nasienia tego by艂y znacznie ni偶sze ni偶 w latach ubieg艂ych. Zapotrzebowanie by艂o mierne, gdy偶 w bardzo wielu okolicach miano nasienie w艂asne, co do jako艣ci nie pierwszorz臋dne, ale wystarczaj膮ce tak jako艣ci膮, jak ilo艣ci膮. Z tego te偶 powodu i obr贸t
w koniczynie by艂 mierny, a wynosi艂 23.206 kg., zakupionych za kwot臋 33.862*38 koron.
Nasienie to dostarczone zosta艂o K贸艂kom i pojedynczym cz艂onkom Towarzystwa po cenie 140 K za 100 kg. netto nasienia, ju偶 op艂atnie do stacyi kolejowej odbiorczej, w workach nieszytych pod plomb膮 i atestem jednej z dw贸ch stacyi kontrolnych a wi臋c c. k. Zak艂adu do艣wiadczalnego rolniczego w Krakowie i Krajowej stacyi do艣wiadczalnej botaniczno-rolniczej we Lwowie.
Dyferencya mi臋dzy cen膮 kupna a cen膮 pobran膮 od K贸艂ek rolniczj^ch pokryt膮 zosta艂a z funduszu dyspozycyjnego na ten cel w kwocie 1.373-98 K.
Zakupna uskuteczniono w Banku rolniczym, Syndykacie Towarzystw rolniczych i Zwi膮zku handlowym K贸艂ek rolniczych, w partyach nasionowych wi臋kszych, jednolitych, znanego i pewnego pochodzenia krajowego.
Wyniki bada艅 jako艣ci nasienia koniczyny da艂y cyfry, 艣wiadcz膮ce, 偶e co do warto艣ci u偶ytkowej by艂 to towar o kilka procent贸w wy偶szy po nad zwyk艂e normy Stacyi do艣wiadczalnych.
Szczeg贸艂owy wykaz zakupionej przez K贸艂ka koniczyny czerwonej dajemy pod B), jak zwykle w rozdziale na powiaty.
W innych nasionach pastewnych obr贸t by艂 dosy膰 偶ywy, chocia偶 rzecz naturalna z pewnemi wahaniami ilo艣ciowemi. Z poni偶ej podanej tablicy, kt贸r膮 umy艣lnie w zestawieniu z poprzedniemi laty przedstawiamy, wida膰 wysok膮 zwy偶k臋 w ilo艣ci zakupionego nasienia burak贸w pastewnych. Ilo艣膰 zapotrzebowanego przez K贸艂ka nasienia burak贸w pastewnych trzykrotnie prawie wi臋ksza od nabywanej w ostatnich trzech latach (4632 : 1637 kg.), stwierdz膮, 偶e uprawa burak贸w coraz wi臋cej si臋 rozpowszechnia, w czem g艂贸wn膮 zas艂ug臋 przypisa膰 sobie musimy. Nietylko jednak ilo艣膰 nasienia zwraca uwag臋, ale tak偶e jako艣膰. Nades艂ane zam贸wienia na nasienie obj臋艂y odmiany burak贸w pastewnych, oberndorfskich 78 kg., Woryak贸w 246 kg., Idea艂贸w Kirszego 544 kg., ekendorfskich 676 kg., Mamut贸w 1051 kg. a Wilmorena p贸艂cukrowjrch (bia艂ych i r贸偶owych) 2036 kg.
Je偶eli zwa偶ymy t臋 okoliczno艣膰, 偶e przed laty trzema, burak p贸艂cukrowy nieznany by艂 ma艂ym rolnikom, a i post臋powi rolnicy niewiele dawniej z nim si臋 zaznajomili, je偶eli zwa偶ymy, 偶e do nie-o艣wieconego rolnika tylko wielko艣膰 buraka przemawia艂a (czemu zawdzi臋czaj膮 wszelkie Mamuty, Piloty itd., swoj膮 wzi臋to艣膰 i s艂aw臋), to musimy wyprowadzi膰 st膮d wniosek, 偶e pouczenia nasze ch臋tnj鈥 znalaz艂y pos艂uch i 偶e w艂o艣cianie, skupieni po K贸艂kach, poczynaj膮 trze藕wo patrze膰 na sw贸j zaw贸d. Jestto jeden dow贸d wi臋cej, 偶e zar贸wno pouczaj膮ca dzia艂alno艣膰 nasza jak i pieni膮dz, wydany na propagand臋 uprawy ro艣lin pastewnych, nie id膮 na marne.
W dziale 艂ubin贸w itd. jest tak偶e znaczna zwy偶ka, wywo艂ana cz臋艣ci膮 tern, 偶e w roku zesz艂ym w chrzanowskiem 艂ubiny nie dopisa艂y, a cz臋艣ci膮 tern, 偶e wsch贸d zaczyna si臋 艂ubinem interesowa膰.
41
W zbo偶ach k艂osowych a osobliwie w j臋czmieniu i owsie, by艂o znaczne zapotrzebowanie na nasienie nowych szlachetnych odmian. J臋czmienia dostarczyli艣my w odmianach Hanna i Goldthorpe z Mikulic (przez Zwi膮zek), oraz szwedzkiego (re-produkcya ze Svalof) i krempskiego (z lubelskiego) wprost od producenta ze Staszk贸wki. Owsy za艣: tatrza艅ski z Podhorzec,鈥 Kirschego, Beseler i Anderbeck z Koz艂owa wprost od producent贸w.
Nakoniec musimy zaopatrzy膰 uwag膮 ostatni膮 pozycy臋 tabelki wykazuj膮c膮 w pr贸偶nej zwykle rubryce 23600 kg, ziemniak贸w najnowszych, a doda膰 musimy 鈥瀘ryginalnych produkcyi Do艂kow-skiego z Nowej wsi”. Korzystaj膮c z uk艂adu, jaki nam si臋 udato zrobi膰 na wystawie targowej nasion we Lwowie, postarali艣my si臋 o to, aby zach臋ci膰 K贸艂ka do nabywania tych oryginalnych nowych odmian ziemniak贸w. Przyzna膰 nale偶y, 偶e niespodziewany uzyskali艣my wynik. Wobec ceny targowej ziemniak贸w oko艂o 2 K, wobec tego, 偶e reprodukcy臋 Dolkowskiego mo偶na by艂o dosta膰 za cen臋 oko艂o 4 K, cena 10’54 K za 100 kg. loco K臋ty, jakkolwiek w por贸wnaniu z cennikiem bardzo, prawie do po艂owy obni偶ona, by艂a bardzo wysoka i na niewielki tylko zbyt liczyli艣my. Z przyjemno艣ci膮 przeto zaznaczamy i ten dodatni objaw zrozumienia przez ma艂orolnych znaczenia i warto艣ci nasienia szlachetnych odmian.
Na tern ko艅czymy zdanie sprawy z po艣rednictwa w nabywaniu nasion w tern przekonaniu, 偶e nikt nam nie zarzuci zbytniego optymizmu w naszem zapatrywaniu, i偶 dzia艂 ten mimo przeszk贸d, na jakie zewsz膮d natrafia, pomy艣lnie si臋 rozwija. 鈥
B) Wykaz zam贸wie艅 na nasienie keniczyny czerwonej.
Wykaz ten zestawiony powiatami, przy kt贸rych podane s膮 liczby tegoroczne t艂uste, a z dw贸ch poprzednich lat w nawiasie.

Bia艂a 3495 kg. (4386 kg. w r. 1905, 3761 kg. w r. 1904) do 12 K贸艂ek rolniczych.

Bochnia 152 kg. do 3 K贸艂ek.

Brzesko 291 kg. (94, 1891) do 6 K贸艂ek.

Brody 10 kg. (7) do 1 K贸艂ka.

Buczacz 25 kg. (24) do 1 K贸艂ka.

Chrzan贸w 1037 Va kg. (3580, 3486) do 7 K贸艂ek

Cieszan贸w 28鈥/j kg. (73, 100) do 1 K贸艂ka.

D膮browa 326 kg. (245, 1425) do 4 K贸艂ek.

Dobromil 390 kg. (100) do 3 K贸艂ek.

Gorlice 1525 kg. do 4 K贸艂ek.

Gryb贸w 225 kg. (500, 2055) do 2 K贸艂ek.

Horodenka 50 kg. do 1 K贸艂ka.

Jaros艂aw 431 kg. do 7 K贸艂ek.

Jas艂o 648 kg. (1250, 5382) do 6 K贸艂ek.

Ko艂omyja 44 kg. (10, 50) do 3 Kolek.

Koss贸w 25 kg. (5, 85) do 1 K贸艂ka.

Krak贸w 850 kg. (400, 1732) do 6 K贸艂ek.

Krosno 2060 kg. (563, 4722) do 12 K贸艂ek.

Limanowa 300 kg. (462, 690) do 4 K贸艂ek.

Lw贸w 448 kg. (1024, 1342) do 6 K贸艂ek.

Lisko 200 kg. (300, 225) do 2 K贸艂ek.

艁a艅cut 190 kg. (535, 1640) do 4 K贸艂ek.

Mo艣ciska 203 kg. do 3 K贸艂ek.

My艣lenice 1900 kg. (2270,3422) do 12 K贸艂ek.

Nadworna 2 kg. do 1 K贸艂ka.

Nowy S膮cz 100 kg. (450, 2408) do 1 K贸艂ka

Nowy Targ 450 kg. (315, 750) do 4 K贸艂ek.

Pilzno 100 kg. (600, 1190) do 1 K贸艂ka.

Przemy艣l 566 kg. (409, 254) do 2 K贸艂ek.

Przemy艣lany 100 kg. (588, 5) do i K贸艂ka.

Przeworsk 70 kg. do 1 K贸艂ka.

Rawa ruska 30 kg. (50, 5) do 1 K贸艂ka.

Rohatyn 56 kg. (366, 1085) do 2 K贸kek.

Ropczyce 270 kg. (200, 733) do 1 K贸艂ka.

Rudki 125 kg. do 3 K贸艂ek.

Rzesz贸w 200 kg. (105, 356) do 2 K贸艂ek.

Sambor 20 kg. (230, 361) do 1 K贸艂ka.

Sanok 250 kg. (215, 560) do 3 K贸艂ek.

Ska艂at 30 kg. do 2 K贸艂ek.

Sokal 73 kg. do 2 K贸艂ek.

Stanis艂aw贸w 50 kg. (200, 175) do 1 K贸艂ka.

Stary Sambor 142 kg. (30, 75) do 1 K贸艂ka.

Tarnopol 62 kg do 3 K贸艂ek.

Tarn贸w 317 kg. do 2 K贸艂ek.

Trembowla 75 kg. (135) do 1 K贸艂ka.

Wadowice 3400 kg. (825,6474) do 8 K贸艂ek.

Wieliczka 720 kg. (428, 3855) do 5 K贸艂ek.

Zbara偶 24 kg do 2 K贸艂ek.

呕贸艂kiew 100 kg. (14, 5) do 1 K贸艂ka.

呕ywiec 1010 kg. (580, 215) do 8 K贸艂ek.
C) Len.
Mimo, i偶 w wielu okolicach kraju uprawa lnu zaledwie na zagony si臋 ogranicza, niemniej jest len bardzo wa偶n膮, bardzo cenn膮 i niemal niezb臋dn膮 dla w艂o艣cian ro艣lin膮. W wielu jeszcze wsiach ludno艣膰 nie wdzieje bielizny innej jak z samodzia艂owego p艂贸tna a urodzaj lub nieurodzaj lnu rozstrzyga niejednokrotnie o obfito艣ci wyprawy dla dziewcz膮t. Siemi臋 za艣 lniane s艂u偶y na lek dla byd艂a, daje znakomity olej i jeszcze lepszy wyt艂ok.
Len jednak szybko si臋 wyradza i wymaga niezb臋dnie od艣wie偶enia nasienia. Akcya tedy podniesienia uprawy lnu cho膰by tylko przez dostarczenie 艣wie偶ego nasienia, a tern wi臋cej nasienia ze s艂ynnych ln贸w inflanckich, a dostarczaj膮ca tego偶 nasienia po zni偶onych cenach zas艂uguje na szczere ze strony rolnik贸w uznanie.
Komitet c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego z wiosn膮 1906 roku tak jak corocznie przyj膮艂 zam贸wienia K贸艂ek rolniczych na len sub-wencyonowany. Zastrze偶one by艂o pierwsze艅stwo dla K贸艂ek z okr臋gu dzia艂alno艣ci wymienionego Towarzystwa, jednak偶e gdy zg艂oszenia te nie by艂y zbyt liczne, znalaz艂o si臋 i pokrycie na w艂asne za-, potrzebowanie wielu K贸艂ek z zachodnich stron kraju, kt贸re inaczej nie mog艂yby korzysta膰 ze subwencyi, wyznaczanej na ten cel z fundusz贸w pa艅stwa. Za pomoc t臋, za uwzgl臋dnienie potrzeby ludno艣ci bez wzgl臋du na okr臋g dzia艂ania imieniem K贸艂ek sk艂adamy Komitetowi gor膮c膮 podzi臋k臋.
42
Nasienia lnu parnawskiego dostarczono 25 beczek 14 % garncy czyli 2036 kg., lnu ryskiego, 110 wor贸w, 28 garncy czyli 8870 kg., co razem wynosi 10906 kg., przedstawiaj膮cych warto艣膰 po cenie handlowej 3223鈥41 K., za kt贸r膮 jednak K贸艂ka wyp艂aci艂y ju偶 z op艂acon膮 dostaw膮 do ostatniej sta-cyi odbiorczej cen臋 subwencyjn膮 2830 K.
W okr臋gu dzia艂alno艣ci c. k Towarzystwa gosp. gal. obj臋te zakupnem zosta艂y powiat}鈥: Brody, Brzoz贸w, Cieszan贸w, Gr贸dek, Jaros艂aw, Lw贸w, 艁a艅cut, Mo艣ciska, Nadworna, Podhajce, Przemy艣l, Przemy艣lany, Rohatyn, Rudki, Sanok, Ska艂at, Sokal, Stanis艂aw贸w, Tarnopol, Zbara偶.
Pr贸cz tego jak corocznie tak te偶 i na wiosn臋 r. b. rozes艂ali艣my bezp艂atnie 60 kg. nasienia lnu parnawskiego i 165 kg. lnu ryskiego, zakupionego z naszych fundusz贸w. Przes艂ano je K贸艂kom przewa偶nie we wschodniej cz臋艣ci kraju dla zaznajamiania z nim tych, kt贸rzy dotychczas wcale lnu inflanckiego nie znali. Na艂o偶yli艣my w zamian za bezp艂atne dostarczenie obowi膮zek zdania na jesie艅 sprawy, o ile uprawa lnu tego si臋 uda艂a i o ile jest on lepszy od lnu krajowego, z dawien dawna uprawianego.
Obr贸t w nasionach w stosunku do trzech lat poprzednich by艂 jak nast臋puje:
VI. Nawt
Jakkolwiek dalecy jeszcze jeste艣my od idealnego celu skupienia wszystkich zapotrzebowa艅 K贸艂ek rolniczych na nawozy sztuczne, to jednak z zadowoleniem stwierdzi膰 mo偶emy znaczny w tym kierunku post臋p. Cyfry najlepiej to okre艣l膮.
W roku 1902 zakupiono za naszem po艣rednictwem 100 wagon贸w, w 1903 roku 125 wagon贸w, w 1904 roku 207 wagon贸w, a w 1905 roku 364 wagon贸w przedstawiaj膮cych powa偶n膮 kwot臋 262.802 koron warto艣ci). U偶ycie nawoz贸w sztucznych rozpowszechnia si臋 mi臋dzy gospodarzami ma艂orolnymi coraz wi臋cej, nie w tym jednak stosunku, jak wzrastaj膮 zam贸wienia przez nas wykonane. 艢mia艂o wi臋c mo偶emy uwa偶a膰 to za objaw zaufania z jednej, a zrozumienia interesu z drugiej strony. Post臋p jednak w zakupnie nawoz贸w nie na ilo艣ci si臋 ko艅czy. Kto zbada tabelk臋, kt贸r膮 za艂膮czamy zauwa偶y膰 musi, 偶e mi臋dzy nawozami sztucznymi 偶u偶le zatrzymuj膮 dla siebie pierwsze miejsce (72% w 1903 roku, 75% w 1905 roku) a inne nawozy bardzo wolno zbyt sobie wyrabiaj膮. Z drugiej jednak strony \v 偶u偶lach samych przewa偶a d膮偶no艣膰 do zakupna lepszych aczkolwiek dro偶szych 偶u偶li. W 1902 roku 偶u偶le o og贸lnej zawarto艣ci kwasu fosforowego wynosi艂y 65.2% ca艂ego zapotrzebowania nawoz贸w, a 偶u偶le cytratowe tylko 鈥) We wst臋pnem s艂owie do sprawozdania podano przez pomy艂k臋 ni偶sz膮 ilo艣膰 zakupionych wagon贸w, bo tylko 3241/; uwzgl臋dniono bowiem tylko zam贸wienia pod zasiewy jesienne, nie doliczywszy do nich zakup贸w wiosennych.
w roku 1906 1905 1904 1903
koniczyny czerwonej w kilogramach 23 206 23.435 63.286 53.100
koniczyn r贸偶nych. 412 1.472 1.260 444
traw r贸偶nych . . 1.189 1.125 1.444 828
seradelli 鈥. 355 930 997 865
esparcetty . , . 364 27 22 28
burak贸w pastewn. 4.632 1.604 1.528 1.780
marchwi pastewn. 95 51 77 36
ko艅skiego z臋bu 1.319 1.142 836 452
艂ubinu, grochu, wyk 15.865 4.428 4.791 285
sporku, sorga, rzepy, karpieli . . 242 156
zb贸偶 k艂osowych w osobliwych odmianach . , . 43 375 5.345 5.190
ziemniak贸w najnowszych , . 23.600 500
konopi 鈥. 22 79 鈥 鈥
lnu inflanckiego . 10.906 14.258 13.914 8.360
125 582 54.052 93.845 66.178
Og贸lna warto艣膰 powy偶ej wykazanych 125.582 kg. r贸偶nych nasion wynosi 55 543 32 koron, a mianowicie : koniczyny czerwonej 33.996’79 K., innych nasion 9.31494 K., zb贸偶 jarych 6.533\50 K., ziemniak贸w 2.465-88 K-, lnu i konopi 3.243’41 K.
sztuczne.
16.6%. W 1905 roku odno艣ne cyfry daj膮 stosunek 48.7% i 27.4%.
Dalej zauwa偶y膰 nale偶y, 偶e podczas gdy w 1902 roku 偶u偶li o og贸l. zawarto艣ci 12鈥14% czyli ni-zkoprocentowych zakupiono a偶 43.1%, to ilo艣膰 ta w 1905 roku zesz艂a na 7,7%, podczas gdy w wy偶ej procentowych jest zmiana z 22% na 41%禄 a w cytratowych podobnie偶.
K贸艂ka rolnicze, o ile nabywaj膮 nizko-procen-towe 偶u偶le, czyni膮 to g艂贸wnie w tych wypadkach, gdy zakupuj膮 na drobn膮 odprzeda偶 w handlu, dla wytrzymania konkurencyi z ma艂ymi handlarzami, na w艂asn膮 potrzeb臋 cz艂onk贸w bardzo ma艂o ich idzie.
Zauwa偶y膰 r贸wnie偶 musimy, 偶e coraz cz臋艣ciej zam贸wienia orzekaj膮 zakupno nie pod艂ug sta艂ych procent贸w, lecz na podstawie wynik贸w analizy, za艣 przy zakupnie wed艂ug sta艂ych procent贸w coraz bardziej rozpowszechnia si臋 przesy艂anie pr贸bek dla kontroli w stacyach i reklamacye ewentualnych brak贸w.
S艂owem mimo wielu jeszcze niedomaga艅 w tym kierunku stwierdzi膰 musimy ogromny i niezaprzeczony post臋p.
Uznaj膮c warto艣膰 i znaczenie dla rolnictwa nawoz贸w sztucznych jako pomocniczych, po艣wi臋camy im te偶 szczeg贸ln膮 uwag臋 i zar贸wno w wyk艂adach publicznych, jak te偶 i w Przewodniku wiele miejsca im po艣wi臋camy. Pr贸cz tego sprawa porady fachowej listownie udzielanej w specyal-nych wypadkach zajmuje bardzo powa偶ne miejsce w agendach rolniczych Towarzystwa.
呕u偶li o zawarto艣ci kwasu fosforowego Superfosfat贸w M膮ki kostnej
ZAKUPIONO og贸艂em cytratowo rozpuszcz. mineralnych O >* c i 5 拢 h O c > O Ut CS Ou 5 3 拢 fl? c o N b O 3 鈥歛 Wapna 拢 O
12鈥140/0 15鈥170/0 U – MO/V1S鈥17% 180/0 i zwy偶 14鈥160/0 17鈥190/0 o S „5 C3 -X Sm O* O C CO Ol. 03 X 03 OS
W pro cento w em obi i c z c n i u
w r. 1902 43.1% 22.1% 3.5% 6.5% 6.6% 3.1% 6.5% i % 9.5% 4.1% 0.5% 0.2% 鈥 2-3% 鈥 100’%
w r. 1903 26% 19.3% 8.7% 11.9 6.2% 3.9% 6.1% 4.2 % 0.9% 7.1% 鈥 0-5% 鈥 3-6% 1.6% 101)%
w r. 1904 16.2% 24.5% 11.0% 13.0% 8.2 % 2.3% 7.0% 6.8% 0.4% 5.5% 18% 鈥 鈥 2.4% 0.9% 100%,
w r. 1905 7-芦7n 41.0% 6.1% 13.2% 7-8 % 1-1% 8.2% 3.4% 0.8% 6.1% 0.6% 0.2% 鈥 3.1% 0.8% 100%.
u w metrycznych ce-t na nich 2805 14947 2256 4839 2878 411 8007 1291 291 2239 240 100 15.6 1153 300 30130
VII. Maszyny i narz臋dzia.
W dziale maszyn i narz臋dzi rolniczych, podobnie jak w nasionach i nawozach sztucznych, dzia艂alno艣ci膮 nasz膮 obejmujemy po艣rednictwo nie-tylko celem uzyskania mo偶liwie najwy偶szych opust贸w i innych udogodnie艅 dla kupuj膮cych. Na pierwszym planie naszej dzia艂alno艣ci stawiamy czuwanie nad tern, aby cz艂onkowie Towarzystwa nie nabywali bezwarto艣ciowych narz臋dzi, dalej d膮偶ymy do zaznajamienia ich z ma艂o znanemi a cennemi i do stosunk贸w ma艂orolnych dostosowanemi maszynami, wreszcie staramy si臋 usun膮膰 od cz艂onk贸w Towarzystwa 藕r贸d艂a niezdrowego kredytu i wp艂yw nieuczciwych agent贸w.
W dzia艂alno艣ci naszej dzia艂 to niemniej wa偶ny od innych. Ca艂o艣膰 pracy nie daje si臋 obj膮膰 cyframi, bo agendy w tym dziale s膮 ogromne, a tylko ma艂a ich cz臋艣膰 uwidoczniona zostaje wykazem zakupna, podczas gdy na t臋 wielk膮 reszt臋 pracy sk艂adaj膮 si臋 wy偶ej wspomniane dorady fachowe.
Wyniki po艣rednictwa w samem zakupnie przedstawiaj膮 si臋 r贸wnie偶 powa偶nie. Z wykazu pomieszczonego ni偶ej wida膰, 偶e zakupiono w 1905 roku maszyn i narz臋dzi na kwot臋 69.062’89 koron. Nie tyle jednak na uwag臋 zas艂uguje ta systematycznie z roku na rok podnosz膮ca si臋 kwota, ile rodzaj zakupionych- przez cz艂onk贸w Towarzystwa maszyn i narz臋dzi.
W niekt贸rych rodzajach maszyn jak np. w najpospolitszych, kt贸rymi s膮 sieczkarnie, w roku sprawozdawczym jest silna zni偶ka, co do ich ilo艣ci. Zakupiono tylko 188 sztuk sieczkar艅, wobec 320 sztuk z 1904 roku, a 281 sztuk z 1903 roku. Ale i tu wyb贸r towaru by艂 lepszy, co stwierdza przeci臋tna cena fabryczna, wynosz膮ca w roku sprawozdawczym 70 kor. od sztuki, wobec 66 kor. i 65 kor. z dwu lat ubieg艂ych. Zreszt膮 sieczkarnie, wprawdzie najlichszej marki, ale te偶 i na warunkach kupna o kredycie bezterminowym, sta艂y si臋
towarem niemal 鈥瀌omokr膮偶czym鈥, 艂atwym do nabycia w ka偶dem miasteczku a nawet i we wielu wsiach. Konkurencya wi臋c 鈥 o ile tu mo偶e by膰 ten wyraz u偶yty 鈥攚 zakresie sieczkar艅 jest wprost wykluczona.
Ubytek jednak w tym rodzaju maszyn wynagradza sowicie przybytek w innych rodzajach, jak brony polne i 艂膮kowe, walce, Planety, a g艂贸wnie siewniki rz臋dowe w dziale maszyn do uprawy roli, mlocarnie, m艂ynki, tryery w dziale maszyn do omlotu i wyczyszczenia zbo偶a.
U偶ycie siewnik贸w rz臋dowych rozpowszechnia si臋 wprawdzie zwolna, ale stale. W roku 1901 zakupiono za naszem po艣rednictwem pierwszy sie-wnik rz臋dowy, w ci膮gu dalszych lat 4-ech zakupiono ich 40 sztuk, prawie wszystkie do wsp贸lnego u偶ytku K贸艂ek rolniczych. Podobnie do wsp贸lnego u偶ywania zakupuj膮 si臋 brony 艂膮kowe, walce pier艣cieniowe, Planety konne, siewniczki do koniczyny, grabiarki, mlocarnie zar贸wno r臋czne jak kieratowe, lepsze i kosztowniejsze m艂ynki, tryery. I te w艂a艣nie maszyny jako艣ci膮 sw膮 wynagradzaj膮 sowicie ubytek w sieczkarniach.
W roku ubieg艂ym po raz pierwszy zacz臋to dostarcza膰 cz艂onkom przyrz膮d贸w weterynarskich. Nie mog膮c ich nigdzie dosta膰 po cenach przyst臋pnych, sprowadzamy je wprost z fabryki i po cenach w艂asnych odst臋pujemy K贸艂kom. Obr贸t w tym kierunku wytwarza si臋 dosy膰 o偶ywiony.
Jako wyja艣nienie wa偶niejszych szczeg贸艂贸w podajemy wykaz nabytych maszyn i narz臋dzi.
I. P艂ugi.
Un i wers a lne, 偶elazne kompletne: 3 sztuki do 3-ech K贸艂ek.
Korpusy do uniwersalnych: 5 sztuk do 1-go K贸艂ka.
Zwyk艂e: 7 sztuk do 5-ciu K贸艂ek.
Razem 15 sztuk, warto艣ci 517 K.
44
II. Brony.
Polne, calo偶elazne, kilkocz臋艣ciowe: 5 garnitur贸w do 5-ciu K贸艂ek.
艁膮kowe: 5 sztuk do 5-ciu K贸艂ek.
Razem 10 garnitur贸w, warto艣ci 70540 K.
III. Walce.
Pier艣cieniowe, podw贸jne z przyrz膮dem do przewozu: 2 sztuki do 2-ch K贸艂ek, warto艣ci 4or> k.
IV. Obory wacze i pieniacze.
Oborywacze zwyk艂e: 6 sztuk do 6-ciu K贸艂ek.
Plewiacze: 1 sztuka do 1-go K贸艂ka.
Planety r臋czne i konne: 8 sztuk do 8-miu K贸艂ek.
Razem 15 sztuk, warto艣ci 745鈥橤O Ii.
V. Siewniczki r臋czne.
Szeroko rzutne smyczkowe: 1 sztuka do 1 K贸艂ka.
Szerokorzutne taczkowe do koniczyny 2 sztuki do 2 K贸艂ek.
Razem 3 sztuki, warto艣ci 188 K.
VI. Sicwniki rz臋dowe.
Systemu k贸艂ek wsuwalnych: 1 sztuka 19-to rz臋dowa, 1 sztuka 15-to rz臋dowa, 3 sztuki 13-to rz臋dowe, 7 sztuk 11-to rz臋dowych, 1 sztuka 9-cio rz臋dowa.
Razem 13 sztuk, warto艣ci 0077 K.
鈥 VII. Grabiarki konne.
Hollingsworth 36-z臋bne: 1 sztuka, warto艣ci 180 K.
VIII. MIocarnie.
R臋czne sztyftowe: 4 sztuki do 1 K贸艂ka, do 2 K贸艂ek po 3 sztuki, do 3-ech K贸艂ek po 2 sztuki, po 1 sztuce do 32 K贸艂ek.
Kieratowe bez kieratu: 1 sztuka do 1 K贸艂ka.
K iera t ow e kom ple t ne z wytrz膮saczami itd.: 14 sztuk do 9 K贸艂ek.
Tarcz do koniczyny i innych cz臋艣ci sk艂adowych: 4 sztuki do 4 K贸艂ek.
Razem 57 sztuk, warto艣ci 17.541-70 K.
IX. Kieraty.
Same: 4sztuki, do 4 K贸艂ek, warto艣ci 701-00 K.
X. M艂ynki do zbo偶a.
Sitowe: 8 sztuk do 1 K贸艂ka, po 3 sztuki do 5-ciu K贸艂ek, po 2 sztuki do 7-miu K贸艂ek, po 1 sztuce do 42 K贸艂ek.
Razem 70 sztuk, warto艣ci 0207 K.
XI. Tryery.
O pojedy艅czem dzia艂aniu z cylindrem wymiennym: 9 sztuk do 9 K贸艂ek.
O pojedy艅czem dzia艂aniu bez cylindra: 1 sztuka do 1 K贸艂ka.
Razem 10 sztuk, warto艣ci 2734 K.
XII. Sieczkarnie.
B臋bnowe trzy i czterono偶owe i ko sow臋, r贸偶nej wielko艣ci do pop臋du r臋kami i kieratem: do 1 K贸艂ka 7 sztuk, do 3 K贸艂ek po 6 sztuk, do 4 K贸艂ek po 5 sztuk, do 4 K贸艂ek po 4 sztuki, do 4 K贸艂ek po 3 sztuki, do 22 K贸艂ek po 2 sztuki, do 71 K贸艂ek po 1 sztuce.
No偶y zapasowych do tych偶e sieczkar艅 83 sztuk.
Razem 188 sztuk sieczkar艅, wart. 13.21250 K. XIII. Buraczarki. Szarpacze i krajacze: do 10 K贸艂ek. Razem 10 sztuk, warto艣ci 400 K. XIV. Gniotowniki. Do ziarn oleistych: do 1 K贸艂ka. Do owoc贸w: do 1 K贸艂ka. Razem 2 sztuki, warto艣ci 380 Ii. XV. T艂ocznie do owoc贸w. Razem 1 sztuka, do 1 K贸艂ka, warto艣ci 220 K. XVI. R贸偶ne przybory i narz臋dzia sadownicze: do 2 K贸艂ek. Razem warto艣ci 100 K. XVII. Pompy. Studzienne: do 1 K贸艂ka. Do gnoj贸wki: do 3 K贸艂ek. Rozie wacze do gnoj贸wki do 5 K贸艂ek. Razem 4 pompy i 5 rozlewaczy, warto艣ci 384 K. XVIII. Wagi. Dziesi臋tne do zbo偶a: do 3 K贸艂ek. Balansowe sklepowe: do 2 K贸艂ek. Razem 5 sztuk, warto艣ci 18011 Ii. XIX. Chom膮ta dla kr贸w. R贸偶ne ca艂orzemienne, parciane itp. do 15K贸艂ek. Razem 33 sztuk, warto艣ci 500 00 K. XX. Przyrz膮dy weterynaryjne. Rury prze艂ykowe dla doros艂ych sztuk: obszytych 8 sztuk, drucianych 81 sztuk, dla ciel膮t drucianych 13 sztuk. Trokary: dla doros艂ych sztuk 38 sztuk. W臋偶e do hegar贸w: 4 sztuki. Klamry maciczne: 2 sztuki. Razem 140 sztuk, warto艣ci G1T50 K. XXI. Sikawki. Wozowe: czteroko艂owe i dwuko艂owe do 5 K贸艂ek. Przeno艣ne: do 2 K贸艂ek. 45 R贸偶ne przybory, rekwizyta, narz臋dzia drobne itd. do 12 K贸艂ek. Razem 7 sztuk sikawek i przybory, warto艣ci 6306-86 K. XXII. R贸偶ne. R贸偶nych: maszyn do szycia, do wyrobu dach贸wek cementowych, drutu kolczastego do ogrodze艅, kasetek i kas ogniotrwa艂ych, dzwon贸w, ta艣m mierniczych wapnomierzy itd. dostarczono do 65 K贸艂ek, warto艣ci 10.416 72 K. Og贸艂em w powy偶szych 22 dzia艂ach zakupiono 674 sztuk wi臋kszych maszyn i narz臋dzi, pr贸cz r贸偶nych drobnych przybor贸w na og贸ln膮 kwot臋, warto艣ci 60 062 89 K. Kwota opust贸w uzyskanych u firm, dostarcza-j膮ch maszyn i narz臋dzi, wynosi 16.26954 K. (23-5%).
Ze zam贸wie艅 powy偶szych uskuteczniono 87′ 1 % za got贸wk臋; na sp艂aty ratalne przypada tylko 12 0 掳/0, za kwot臋 8962 K., w czem wypada 2131 K. kredytu za sikawki dla stra偶y ochotniczych k贸艂kowych.
VIII. Sprawa lepszego obchodzenia si臋 z obornikiem.
Agitacy臋 w tej sprawie prowadzili艣my zapo-moc膮 artyku艂贸w w 鈥濸rzewodniku”, odczyt贸w na Zjazdach i udzielania nagr贸d cz艂onkom za budow臋 gnojowni. Na lamach 鈥濸rzewodnika” pomie艣cili艣my w r. 1905 kilka artyku艂贸w odnosz膮cych si臋 do post臋powania z obornikiem i tak w nr. 8 鈥濷 budowie gnojowni i post臋powaniu z obornikiem”, w nr. 17 art. p. W. Chmielowskiego 鈥 Obornik podstaw膮 gospodarstwa”, w nr. 23 doskona艂y referat p. Fr. Kucika wyg艂oszony 26. listopada na Zje藕dzie powiatowym w Ja艣le 鈥濷 urz膮dzaniu gnojowni w艂o艣cia艅skich oraz o sk艂adaniu obornika”. Pokrewny tre艣ci膮 by艂 artyku艂 w nr. 21 鈥濷 kompo艣cie
Wa偶n膮 luk臋 w naszem ludowem pi艣miennictwie rolniczem wype艂ni艂a ksi膮偶eczka dyr. A. 艢wie偶a wskiego 鈥濶awozy w艂asnego gospodarstwa” (wy-dawn. Komitetu gal. Tow. gosp.). Dzie艂ko powy偶 sze znalaz艂o sobie odrazu uznanie u ma艂orolnych gospodarzy, to te偶 popyt za niem jest znaczny. W r. ubieg艂ym dzi臋ki obywatelskiej ofiarno艣ci dyr. 艢wie偶awskiego, kt贸ry kwot臋 200 kor. otrzyman膮 jako nagrod臋 konkursow膮 za swoj膮 ksi膮偶k臋, przeznaczy艂 na rzecz Towarzystwa, byli艣my w mo偶no艣ci rozes艂a膰 bezp艂atnie 500 egz. tego dzie艂ka czytelniom K贸艂ek rolniczych i cz艂onkom, kt贸rzy przyst臋powali do poprawy gnojowni. Szlachetnemu ofiarodawcy sk艂adamy przy sposobno艣ci serdeczne podzi臋kowanie za szczodry dar.
Pouczenie w艂o艣cian o w艂a艣ciwym sposobie obchodzenia si臋 z obornikiem mia艂y miejsce na nast臋puj膮cych zjazdach: 19. stycznia i 2. lutego w Tarnopolu, 2. kwietnia w Woli 艂u偶a艅skiej (ref. ks. A. Tenczar) 25. marca w Dunajowie, 30. maja w Wielopolu skrzy艅skim, 26. maja w Krakowie (ref. p. Cie艣lewicz i insp. Wasung), 15. lipca cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych pow. lwowskiego zwiedzili w czasie zjazdu okr臋gowego w Kozielnikach gnojownie odznaczone nagrod膮 Zarz膮du g艂贸wnego w r. 1904; 26. pa藕dziernika na zje藕dzie w Stasz-k贸wce (pow. Gorlice) m贸wi艂 o poprawie gnojowni p. H. Groblewski; na zje藕dzie powiatu przemyskiego w Grochowcach referowa艂 t臋 spraw臋 insp. Stamirowski. Ponadto zach臋cali w艂o艣cian do odpowiedniego urz膮dzenia stajen i gnojowni inspektorowie rolniczy na wszystkich zebraniach w po-
szczeg贸lnych K贸艂kach urz膮dzanych z okazyi bytno艣ci na miejscu dla zobaczenia gnojowni zg艂oszonych do nagr贸d.
Konkurs na nagrody za budow臋 stajen do przechowywania obornika pod byd艂em i za popraw臋 gnojowni og艂osili艣my w r. 1905 dla cz艂onk贸w K贸艂ek z powiat贸w: Krak贸w, Pilzno, Ropczyce, Przemy艣lany, Ska艂at, Tarnopol, Zbara偶. Dzi臋ki poprzedniej agitacyi na zjazdach powiatowych i dzi臋ki osobnemu ok贸lnikowi rozes艂anemu do Zarz膮d贸w K贸艂ek w interesowanych powiatach, by na zwo艂anych na ten cel posiedzeniach powiadomili cz艂onk贸w o nagrodach, ilo艣膰 zg艂osze艅 by艂a znaczniejsza, bo wynios艂a 98 z 38 miejscowo艣ci (w r. 1904 zg艂osi艂o si臋 56 cz艂onk贸w z 32 miejscowo艣ci). Na podstawie sprawozda艅 przedlo偶onysh przez inspektor贸w rolniczych przyznano nagrody pieni臋偶ne 52 cz艂onkom w og贸lnej sumie 1.036 K.
Decyzya co do nagr贸d dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych w Paszczynie, Ociece, Olchowej (Seb. Str臋k), Wiewi贸rce (Piotr Kleszcz), Woli przemy-kowskiej (w pow. brzeskim) zapadnie po przeprowadzeniu dodatkowych bada艅.
Nagrody rozes艂ane zosta艂y na r臋ce Zarz膮d贸w powiatowych, do rozdania na zebraniach.
Pomimo tego, 偶e decyzya co do nagr贸d dla niekt贸rych cz艂ok贸w pozostaje jeszcze w zawieszeniu, kwota wyp艂acona ju偶 dotychczas przez Zarz膮d g艂贸wny przenios艂a pozycy臋 na ten cel w r. 1905 preliminowan膮 (1000 kor.). Je偶eli we藕miemy pod uwag臋, 偶e koszta korespondencyi, niekt贸rych zebra艅, podr贸偶e inspektor贸w przy zwiedzaniu gnojowni i stajen r贸wnie偶 powa偶n膮 sum臋 stanowi膮, to przekonujemy si臋, 偶e Zarz膮d g艂贸wny wielkie na ten cel ponosi ofiary i 偶e wobec wzrastaj膮cego zainteresowania i coraz liczniejszych zg艂osze艅 ju偶 w roku 1906 wydatkom z tytu艂u akcyi za lepsze obchodzenie si臋 z obornikiem nie b臋dzie sam m贸g艂 podo艂a膰 i b臋dzie musia艂 zwr贸ci膰 si臋 o wsp贸艂dzia艂anie do Zarz膮d贸w powiatowych i o ma-teryaln膮 pomoc do pokrewnych towarzystw.
Komitet gal. Towarzystwa gosp. uznaj膮c dodatnie rezultaty akcyi Zarz膮du g艂贸wnego na rok 1906 dotychczasow膮 subwency臋 na nagrody za gnojownie z kwoty 500 kor. podni贸s艂 na 1.100 kor.
46
a tem samem umo偶ebnit nam og艂oszenie konkursu na nagrody w znaczniejszej liczbie powiat贸w w o-kr臋gu jego dzia艂alno艣ci. Wyznaczyli艣my wi臋c na rok 1906 nast臋puj膮cych pi臋膰 powiat贸w: Borszcz贸w, Czortk贸w, Husiatyn, Ko艂omyja, Zaleszczyki.
Poniewa偶 z powiat贸w: D膮browa, Gorlice, Rzesz贸w, wyznaczonych w Galicyi zachodniej zg艂oszenia licznie nap艂ywaj膮, przeto b臋dziemy musieli w najbli偶szej przysz艂o艣ci zwr贸ci膰 si臋 do Krak. Towarzystwa rolniczego, by cz臋艣膰 subwencyi, kt贸re na ten cel otrzymuje, odda艂o do dyspozycyi Zarz膮dowi g艂贸wnemu. Odmowa pomocy materyalnej ze strony Krak. Komitetu zmusi艂aby nas do odrzucenia wielu zg艂osze艅 z powiat贸w zachodnich, a tem samem wstrzyma艂aby rozw贸j dotychczasowej naszej akcyi na zachodzie.
Ponadto ju偶 dzisiaj musimy zwr贸ci膰 uwag臋 Zarz膮dom powiatowym, 偶e agitacya za lepszem obchodzeniem si臋 z obornikiem jest w pierwszym rz臋dzie ich zadaniem. Nie zapominamy o tem, 偶e brak fundusz贸w jest im w dzia艂aniu przeszkod膮, jednakowo偶 do prowadzenia akcyi tej wystarcza nawet skromny fundusz 200鈥300 kor., tak膮 za艣 kwot膮 wiele Zarz膮d贸w dysponowa膰 mo偶e, a nawet nie zawsze wie, jak j膮 zu偶y膰. W wielu powiatach szczeg贸lnie na zachodzie przyznanie nagr贸d przez Zarz膮d g艂贸wny obudzi艂o u w艂o艣cian zainteresowanie si臋 spraw膮 gnojowni i stajen. Gdyby wi臋c Zarz膮d powiatowy to rozbudzenie si臋 wyzyska艂 i w rok po konkursie Zarz膮du g艂贸wnego ze swej strony kilka nagr贸d za najlepsze gnojownie lub stajnie wyznaczy艂, a w wielu powiatach m贸g艂by uzyska膰 materyaln膮 pomoc ze strony Rady powiatowej 鈥 to niew膮tpliwie wielu cz艂onk贸w do przebudowy stajen i gnojowni przyst膮pi艂oby. Skal臋 wymaga艅 nale偶a艂oby bezwarunkowo przy tem powt贸rnem przyznawaniu nagr贸d podwy偶szy膰 i uwzgl臋dnia膰 jedynie tych cz艂onk贸w,
kt贸rzy popraw臋 bez zarzutu i wi臋kszym nak艂adem koszt贸w przeprowadzili.
Na zarzut, 偶e niepodobna, by popraw臋 forsowa膰 u og贸艂u cz艂onk贸w nagrodami, mo偶emy na podstawie do艣wiadczenia odpowiedzie膰, 偶e wzbudzenie zainteresowania zapomoc膮 kilkoletnich konkurs贸w wystarczy. Z powiatu 艂a艅cuckiego i jaros艂awskiego, gdzie Zarz膮d g艂贸wny udzieli艂 nagr贸d w r. 1903 i 1904, w roku ubieg艂ym otrzymali艣my szereg zapyta艅 o porad臋, jak nale偶y urz膮dza膰 gnojownie i stajnie. My艣l poruszona przed laty i przyk艂ady na miejscu, jakie korzy艣ci ma si臋 z dobrego obchodzenia z obornikiem, daj膮 jako rezultat, 偶e nast臋pnie inni cz艂onkowie na w艂asne koszta, bez zach臋ty z zewn膮trz przyst臋puj膮 do poprawy.
Tarnopolski Zarz膮d powiatowy podj膮艂 te偶 szcz臋艣liw膮 my艣l powt贸rzenia konkursu na nagrody za gnojownie w r. 1906 z w艂asnych fundusz贸w, przez co zamierza utrwali膰 i rozszerzy膰 korzy艣ci konkursu zesz艂orocznego urz膮dzonego przez Zarz膮d g艂贸wny.
Nie w膮tpimy, 偶e inne powiaty, jak Krak贸w, Chrzan贸w, Pilzno, Ropczyce, Jaros艂aw, 艁a艅cut, nie omieszkaj膮 p贸j艣膰 za przyk艂adem Tarnopola.
Z przyjemno艣ci膮 podnosimy, 偶e Zarz膮d powiatowy gorlicki nie czekaj膮c na inicyatyw臋 z zewn膮trz w ci膮gu roku 1905 偶yw膮 w艣r贸d cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych rozwin膮艂 agitacy臋 za lepszem post臋powaniem z obornikiem, a nawet podj膮艂 kroki w kierunku premiowania dobrych gnojowni z w艂asnych fundusz贸w. To te偶 spowodowa艂o Zarz膮d g艂贸wny, 偶e powiat gorlicki pomie艣ci艂 w rz臋dzie tych, kt贸rych cz艂onkowie w r. 1906 mog膮 ubiega膰 si臋 o premie z fundusz贸w Zarz膮du g艂贸wnego. Na odwr贸t w tym wypadku Zarz膮d g艂贸wny 鈥 tak jak 偶膮da, by powiaty popiera艂y dalej przeze艅 rozpocz臋t膮 akcy臋, 鈥 chce poprze膰 wydatnie dotychczasowe usi艂owania Zarz膮du powiatowego gorlickiego.
IX. Melioracje rolne i komasacja.
Ze wzgl臋du na donios艂o艣膰 sprawy zestawiamy w osobnym ust臋pie usi艂owania Zarz膮du g艂贸wnego w kierunku nak艂onienia w艂o艣cian do przeprowadzania melioracyi rolnych.
W pierwszym rz臋dzie pomie艣cili艣my na 艂amach Przewodnika szereg artyku艂贸w odpowiedniej tre艣ci i tak w Nr. 5. z r. 1905 artyku艂 鈥濸otyczki na osuszenie i drenowanie grunt贸w.鈥 Za艣 numera 6, 9, 11, 12 z tego偶 roku zawiera艂y artyku艂 dr. J. Blautha p. t. 鈥濷suszenia grunt贸w.鈥 Serya powy偶sza wydana zosta艂a nast臋pnie jako osobna broszurka stanowi膮ca nr. 26 wydawnictw Tow. K贸艂ek roi. 鈥 W nr. 7 i 8 om贸wiono osobno w art. 鈥濷 kredycie melioracyjnym鈥 nowe bezprocentowe po偶yczki wprowadzone przez Wydzia艂 Krajowy. Wreszcie w Kalendarzu K贸艂ek rolniczych na r. 1906 pomie艣cili艣my obszerny artyku艂 insp. Wa-sunga 鈥濷 melioracyach rolnych鈥.
Poniewa偶 w wielu miejscowo艣ciach w艂o艣cianie nie wiedz膮 o pomocy ze strony kraju i rz膮du, z jakiej sp贸艂ki melioracyjne korzysta膰 mog膮, przeto Zarz膮d g艂贸wny w ok贸lniku wystosowanym do Zarz膮d贸w powiatowych, okre艣laj膮cym ich zadania na polu rolniczem, w osobnym punkcie zleci艂 Zarz膮dom szerzenie wiadomo艣ci o korzy艣ciach melioracyi rolnych i o u艂atwieniach dla sp贸艂ek. Wiele te偶 Zarz膮d贸w powiatowych w porz膮dek dzienny zjazd贸w powiatowych i okr臋gowych wprowadzi艂o referaty o melioracyach rolnych, przyczem ze strony Zarz膮du g艂贸wnego spieszono im ch臋tnie z pomoc膮 przez wysy艂anie prelegent贸w. Wyk艂ada艂 wi臋c dr. Blauth 30 marca w Rzeszowie, 5 maja w Jaros艂awiu, p. Tatara 30 kwietnia w Bierzanowie, insp. Wasung 23 kwietnia w B艂a偶owej, 30 kwietnia w Wielopolu skrzy艅skiem, 22 maja w Wieliczce (gdzie wiele wyja艣nie艅 udzieli艂 in偶ynier Sko-
47
艂yszewski) 23 czerwca w Brzez贸wce, 26 czerwca w Nied藕wiadzie, 27 pa藕dziernika w Godowej, 28 pa藕d. w Lutczy, 12 listopada w Trzcianie i t. d.
W zestawieniu powy偶szem (nie zupelnem, gdy偶 niekt贸re Zarz膮dy powiatowe nie nades艂a艂y sprawozda艅 do Przewodnika z urz膮dzonych przez siebie zebra艅) wyliczyli艣my jedynie liczniejsze zjazdy okr臋gowe i powiatowe, na kt贸rych sprawa melioracyi specyalnie omawiana by艂a, musimy jednakowo偶 nadmieni膰, 偶e inspektorowie rolniczy przy objazdach na zebraniach w poszczeg贸lnych K贸艂kach wsz臋dzie, 鈥 gdzie tylko lokalne stosunki wskazuj膮 tego potrzeb臋, 鈥 zach臋caj膮 ludno艣膰 do zawi膮zywania sp贸艂ek dla osuszenia 艂膮k i drenowania grunt贸w. Nie powstaj膮 naturalnie te sp贸艂ki od jednego przem贸wienia inspektora rolniczego, lecz niejednokrotnie my艣l rzucona kie艂kuje, sprawa zyskuje zwolennik贸w mi臋dzy rozumniejszymi i po-st臋powszymi cz艂onkami K贸艂ka, a po roku, dw贸ch tworzy si臋 wreszcie w danej miejscowo艣ci sp贸艂ka melioracyjna. Poniewa偶 nieliczne jedynie sp贸艂ki wnosz膮 podania do Kraj. Biura melioracyjnego za na-szem po艣rednictwem, przeto nie posiadamy ewiden-cyi, jakie wydaje agitacyjna praca K贸艂ek rolniczych na polu melioracyi rolnych, mo偶emy jednakowo偶 powiedzie膰 bez zarozumia艂o艣ci, 偶e w przewa偶nej cz臋艣ci wypadk贸w z K贸艂ka rolniczego wychodzi pierwsza my艣l i praca nad zorganizowaniem sp贸艂ki melioracyjnej.
By pog艂臋bi膰 u w艂o艣cian 艣wiadomo艣膰 o donios艂ych skutkach melioracyi rolnych i pouczy膰 ich, jak nale偶y przyst臋powa膰 do zawi膮zywania sp贸艂ek, Zarz膮d g艂贸wny w programie nowego typu kilko-
X. Dzia艂alno艣膰 w s
Z chwil膮 gdy Patronat sp贸艂ek oszcz臋dno艣ci i po偶yczek obj膮艂 opiek臋 nad sp贸艂kami mleczar-skiemi, zadanie Towarzystwa K贸艂ek rolniczych ograniczy艂o si臋 do dzia艂a艅 agitacyjnych i przygotowawczych i dlatego te偶 Zarz膮d g艂贸wny wytkn膮艂 drog臋 biuru rolniczemu nast臋puj膮cemi uchwa艂ami:
a) rozbudza膰 zainteresowanie si臋 sprawami mleczarskiemi przez 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych 鈥, i wyk艂ady na Zgromadzeniach powiatowych ;
b) bada膰, o ile pewne okolice nadaj膮 si臋 dla rozwoju mleczarstwa i przygotowywa膰 warunki do zawi膮zywania sp贸艂ek mleczarskich;
c) d膮偶y膰, aby cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych mogli korzysta膰 w ca艂ej pe艂ni ze subwencyi i pomocy instytucyi pracuj膮cych dla krajowego mleczarstwa ;
d) d膮偶y膰 przez opiek臋 rolniczo-hodowlan膮 nad sp贸艂kami mleczarskiemi (pasza, pastwiska, uprawa ro艣lin pastewnych, 偶ywienie) do podniesienia pro-dukcyi mleka.
W wykonaniu tego programu Zarz膮d g艂贸wny wprowadzi艂 w r. 1905 jako now膮 ga艂膮藕 swej dzia艂alno艣ci kursa weterynarsko-hodowlane i rolnicze.
dniowych kurs贸w rolniczych, (w kt贸rych jeden odby艂 si臋 ju偶 w Tarnowie) zostawi艂 4鈥6 godzin na wyk艂ady 鈥濷 melioracyach i komasacji”. Na kursie w Tarnowie wyk艂ady powy偶sze wyg艂osi艂 dr. Blauth, kt贸ry zawsze ch臋tnie spieszy naszemu Towarzystwu ze swem wsp贸lpracownictwem i pomoc膮.
Opr贸cz dzia艂alno艣ci agitacyjnej Biuro rolnicze Zarz膮du g艂贸wnego w wielu wypadkach udziela艂o informacyi K贸艂kom rolniczym i tworz膮cym si臋 melioracyjnym sp贸艂kom, przyczem w razie potrzeby inspektor rolniczy udawa艂 si臋 na miejsce ju偶 to dla przekonania niech臋tnych sp贸艂ce, ju偶 to dla odpowiedniego udzielenia informacyi, jakim warunkom nale偶y zado艣膰 uczyni膰, by podania wnoszone do Kraj. Biura melioracyjnego, mog艂y by膰 uwzgl臋dnione. Dzi臋ki tego rodzaju zach臋cie i informacyom wnios艂y pro艣b臋 o sporz膮dzenie plan贸w osuszenia 艂膮k nast臋puj膮ce gminy w powiecie ropczyckim: Na-wsie, Konice i Wielopole skrzy艅skie, Rzegocin, Nied藕wiada, 艁膮czki i 艁opuchowa, a w powiecie krakowskim wie艣 Przeginia duchowna.
Najbli偶sz膮 trosk膮 Zarz膮du g艂贸wnego b臋dzie agitacya za przeprowadzeniem komasacyi grunt贸w. Sprawa ta, nowsze dla nas stanowi膮ca zadanie, wobec nawa艂u zaj臋膰, szczup艂ego personalu biura rolniczego i konieczno艣ci kontynuowania rozpocz臋tych ju偶 w innych kierunkach prac, ma艂o dotychczas by艂a przez nas poruszana. Obecnie, za艣 gdy widzimy, 偶e z zachodniej cz臋艣ci kraju nie wp艂ywaj膮 zupe艂nie zg艂oszenia o przeprowadzenie komasacyi, b臋dziemy rozwijali wi臋cej stara艅, by ludno艣膰 z do-nios艂emi korzy艣ciami komasacyi zapozna膰 i do przyst臋powania do niej zach臋ca膰.
芦radi mleczarskich.
Ze wzgl臋du na to, 偶e spraw臋 kurs贸w na innem miejscu obszerniej omawiamy, nadmieniamy jedynie, 偶e na ka偶dym kursie kilka godzin po艣wi臋cono wyk艂adowi 鈥濷 przer贸bce mleka i o sp贸艂kach mleczarskich鈥. Wyk艂ady po艂膮czone by艂y z demon-stracy膮 maszyn mleczarskich, lub ze zwiedzeniem mleczarni.
Kurs贸w odby艂o si臋 5 i tak w miesi膮cu marca dwa kursa we Lwowie, na kt贸rych wyk艂ady 鈥濷 wadach mleka鈥 i 鈥濷 przer贸bce mleka i sp贸艂kach mleczarskich鈥 wyg艂osi艂 kraj. instruktor mleczarstwa p. Ihnatowicz. W maju na kursie w Tarnowie i Krakowie wyk艂ada艂 p. Jan Gawlikowski. W kursie w Rudkach wzi膮艂 udzia艂 in偶. Chmielewski, kraj. insp. mleczarstwa. (W r. 1906 odby艂 si臋 kurs w D臋bicy, Tarnopolu, Rzeszowie, Brzesku).
Ponadto sprawa sp贸艂ek mleczarskich omawiana by艂a na licznych Zjazdach powiatowych i tak: 19 stycznia w Tarnopolu mia艂 miejsce wyk艂ad p. Ihnatowicza, po艂膮czony z u偶yciem centryfugi, 7 lutego na zje偶dzie we Lwowie w艂o艣cianin Jan Kawalec przemawia艂 o organizowaniu wsp贸lnej dostawy mleka do Lwowa z poblizkich wsi. Na zje藕-dzie w Busku o sp贸艂kach mleczarskich referowa艂
48
dr. Paw艂owski. W Z艂oczowie 7 kwietnia p. Teodor Koziek wyg艂osi艂 odczyt 鈥 O zwi臋kszeniu produkcyi i organizacyi zbytu mleka”. P. Biedro艅 14 maja demonstrowa艂 wir贸wk臋 na Zje藕dzie okr臋gowym powiatu ropczyckiego w S臋dziszowie i zach臋ca艂 do zawi膮zywania sp贸艂ek mleczarskich. W czasie Zjazdu okr臋gowego powiatu lwowskiego w Dubla-nach dnia 23 lipca udziela艂 pouczenia przy zwiedzaniu mleczarni dyr. Kawecki.
W kalendarzu K贸艂ek rolniczych na rok 1905 pomie艣cili艣my artyku艂 pi贸ra instr. ihnatowicza 鈥濷 zu偶ytkowaniu mleka”. Ponadto rozes艂ano do K贸艂ek i rozdawano uczestnikom kurs贸w broszur臋 dra Stefczyka 鈥濷 sp贸艂kach mleczarskich”, kt贸rej znaczn膮 ilo艣膰 egzemplarzy otrzymali艣my w darze od Biura Patronatu.
Inspektorowie rolniczy udawali si臋 do wielu miejscowo艣ci dla zbadania, czy nie da艂oby si臋 za艂o偶y膰 na miejscu sp贸艂ek mleczarskich, mi臋dzy in-nemi na 偶yczenie Patronatu insp. Stamirowski zwiedzi艂 nast臋puj膮ce miejscowo艣ci: Jod艂ownik, Szczy-
rzyc, Spytkowice, Radocho艅ce, gdzie demonstrowa艂 u偶ycie centryfugi. Ponadto na 偶yczenie Patronatu wydali艣my opini臋 co do za艂o偶enia sp贸艂ek mleczarskich w D艂u偶niowie i Wyszatycach.
Poniewa偶 jednem z zada艅 g艂贸wnych Biura rolniczego jest opieka nad K贸艂kami rolniczemi w tych miejscowo艣ciach, gdzie istniej膮 sp贸艂ki mleczarskie, przeto inspektorowie rolniczy zwiedzali te miejscowo艣ci, by na miejscu zach臋ci膰 w艂o艣cian do poprawy 艂膮k, uprawy ro艣lin pastewnych i lepszego wychowu i 偶ywienia inwentarza. W ci膮gu r. 1905 zwiedzili inspektorowie K贸艂ka roln. w Chmielniku, Strzelcach Wielkich, Rybnej, Kwaczale, w Rudkach za艣 z tej przyczyny urz膮dzono kurs hodowlany. W Chmielniku i Przegini duchownej za inicyatyw膮 Towarzystwa powsta艂y sp贸艂ki dla osuszenia 艂膮k. Najbli偶szem naszem zadaniem b臋dzie teraz zorganizowanie sp贸艂ki drenarskiej w Rybnej i wsiach okolicznych, w kt贸rych istniej膮 filie 艣mietankowe, w Kwaczale za艣, Rozkochowie i Jankowicach sp贸艂ki dla osuszenia 艂膮k. Obie te sp贸艂ki melioracyjne wp艂yn膮 bowiem dodatnio na produkcy臋 mleka.
Poniewa偶 ju偶 w pierwszym roku tej wsp贸lnej pracy z Patronatem dla ujednostajnienia zapatrywa艅 i technicznych szczeg贸艂贸w w post臋powaniu okaza艂a si臋 potrzeba bli偶szej wymiany my艣li pomi臋dzy referentami, przeto celem porozumienia si臋 co do wsp贸艂dzia艂ania Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa K贸艂ek rolniczych z krajowem biurem mle-czarskiem i z biurem Patronatu w akcyi zmierzaj膮cej si臋 do popierania rozwoju Sp贸艂ek mleczarskich, odby艂a si臋 w dniu 2 marca b. r. konferen-cya, w kt贸rej ze strony Zarz膮du G艂贸wnego wzi臋li udzia艂: prof. Pomorski, dyr. Adamski, insp. Pop艂awski, Stamirowski, Wasung; ze strony krajowego biura mleczarskiego in偶. Zygmunt Chmielewski, a ze strony Biura Patronatu dyr. Franciszek Stefczyk i koresp. Leon Twar贸g.
Pr贸cz wymiany r贸偶nych spostrze偶e艅 i uwag dotycz膮cych popierania rozwoju i dzia艂alno艣ci Sp贸-
艂ek mleczarskich, wynik konferencyi polega艂 na osi膮gni臋ciu porozumienia w nast臋puj膮cych kierunkach :

Propaganda w kierunku tworzenia Sp贸艂ek mleczarskich i podejmowanie w tym celu przygotowanych czynno艣ci nale偶y przedewszystkiem do Towarzystwa K贸艂ek rolniczych i do krajowego Biura mleczarskiego, a w zabiegach w tym kierunku podj臋tym pomaga膰 b臋dzie Biuro Patronatu w miar臋 mo偶no艣ci.

O ileby Zarz膮d g艂贸wny K贸艂ek rolniczych w celach propagandy i w celu badania, oraz przygotowywania warunk贸w dla tworzenia nowych Sp贸艂ek mleczarskich, postanowi! urz膮dza膰 i prowadzi膰 鈥瀕ataj膮ce mleczarnie”, o艣wiadczy艂o Biuro Patronatu gotowo艣膰 w porozumieniu z Biurem mleczarskiem dostarczenia kompletu potrzebnych w tym celu maszyn i przybor贸w mleczarskich.

Za my艣l godn膮 dalszego om贸wienia uznano projekt tworzenia tymczasowych, nlerejestrowanych Sp贸艂ek mleczarskich tam, gdzie upatrzone zostan膮 szczeg贸lniej korzystne warunki naturalne i ekonomiczne dla za艂o偶enia i prowadzenia Sp贸艂kowej mleczarni, ale oka偶e si臋 brak dostateczoego zainteresowania i ochoty do za艂o偶enia Sp贸艂ki pod Patronatem Wydzia艂u krajowego na warunkach og贸lnie obowi膮zuj膮cych.

Gdy wp艂ynie podanie do Biura Patronatu o pomoc w zorganizowaniu Sp贸艂ki mleczarskiej pod Patronatem Wydzia艂u krajowego, zawiadamia膰 b臋dzie Biuro Patronatu zawczasu Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa K贸艂ek rolniczych o terminie wys艂ania swego delegata na miejsce dla zbadania warunk贸w powodzenia projektowanej mleczarni sp贸艂kowej w tym celu, aby Zarz膮d g艂贸wny m贸g艂 ze swej strony wys艂a膰 r贸wnocze艣nie swojego delegata, kt贸ryby wsp贸lnie z delegaterh Biura Patronatu bada艂 i ocenia艂 miejscowe warunki.

O przyj臋ciu do krajowego Patronatu i rozpocz臋ciu czynno艣ci ka偶dej Sp贸艂ki mleczarskiej zawiadamia膰 b臋dzie Biuro Patronatu tak偶e Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa K贸艂ek rolniczych.

W tych miejscowo艣ciach, kt贸re s膮 obj臋te dzia艂alno艣ci膮 Sp贸艂ek mleczarskich podejmie Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa K贸艂ek rolniczych akcy臋 systematyczn膮 celem poprawienia stanu 艂膮k i pastwisk, podniesienia mleczno艣ci kr贸w, poparcia uprawy ro艣lin pastewnych i w og贸le pobudzenia tamtejszych rolnik贸w do takich ulepsze艅 w gospodarstwie, kt贸re pozostaj膮 w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 i rozwojem Sp贸艂ki mleczarskiej. W tym celu wypracuje Zarz膮d g艂贸wny program takiej akcyi, a Biuro Patronatu wezwie w贸wczas Sp贸艂ki mleczarskie, aby przyst臋powa艂y na cz艂onk贸w Towarzystwa K贸艂ek rolniczych i korzysta艂y z zamierzonej i podj臋tej przez Zarz膮d g艂贸wny akcyi,. zg艂aszaj膮c si臋 w tym celu do niego z odpowiedniemi deklaracyami i pro艣bami.
Zarazem porozumiano si臋 tak偶e w tym kierunku, i偶 mi臋dzy Biurem Patronatu a Zarz膮dem g艂贸wnym Towarzystwa K贸艂ek rolniczych ma na-
49
st膮pi膰 wymiana pism stwierdzaj膮cych osi膮gni臋te w powy偶szym kierunku porozumienie.
艢ci艣le te偶 wedle wymienionego wsp贸lnego planu Zarz膮d g艂贸wny b臋dzie sw膮 akcy臋 w sprawie mleczarstwa prowadzi艂. Opracowanie szczeg贸艂owego programu pracy dla ka偶dej miejscowo艣ci,
gdzie istnieje sp贸艂ka mleczarska, jest w艂a艣nie w toku. Sprawa za艣 鈥瀕ataj膮cych mleczarni1′ i sp贸艂ek prowizorycznych, obmy艣lenie, jak je zorganizowa膰 i wyposa偶y膰 鈥 jest obecnie trosk膮 Zarz膮du g艂贸wnego, kt贸ry nie spocznie, dop贸ki tych pomys艂贸w w 偶ycie wprowadzi膰 nie zdo艂a.
XI. Kursa rolnicze.
Dobre przyj臋cie i powodzenie, z jakiem si臋 spotka艂y kursa sadownicze natchn臋艂y Zarz膮d g艂贸wny my艣l膮 urz膮dzenia kilkudniowych wyk艂ad贸w z zakresu hodowli i rolnictwa. Chc膮c rzecz postawi膰 odrazu w艂a艣ciwie, postanowiono jednak zasadniczo 偶膮da膰 od cz艂onk贸w K贸艂ek, kt贸rzy zg艂aszali si臋 jako s艂uchacze, by koszta podr贸偶y i kilkodniowego pobytu ponosili z w艂asnych fundusz贸w. Jedynie koszta wynajmu sali, op艂acenie prelegent贸w, dostarczenie 艣rodk贸w naukowych i zapewnianie wsp贸lnego noclegu s艂uchaczom, by ich uchroni膰 od wyzysku i tu艂ania si臋 po zajazdach, pokrywano z fundusz贸w Zarz膮du g艂贸wnego, wzgl臋dnie i Zarz膮d贸w powiatowych.
Przy urz膮dzaniu pierwszego kursu Zarz膮d g艂贸wny 偶ywi艂 pewne obawy, czy znajdzie si臋 odpowiednia liczba uczestnik贸w, kt贸rzy zdecyduj膮 si臋 na poniesienie znacznych wydatk贸w i dlatego te偶 zapowiedzia艂 kurs czterodniowy we Lwowie, dopuszczaj膮c do艅 cz艂onk贸w K贸艂ek z ca艂ego kraju jako s艂uchaczy.
Program wyk艂ad贸w obejmowa艂 g艂贸wnie przedmioty z zakresu hodowli, weterynaryi. Brak wiadomo艣ci z zakresu weterynaryi, kt贸ry w艂o艣cianina nara偶a na dotkliwe straty dobytku, nizki stan hodowli, z艂e 偶ywienie m艂odzie偶y i nieuwaga co do doboru rozp艂odnik贸w, wreszcie konieczno艣膰 zwr贸cenia uwagi w艂o艣cian na korzy艣ci, p艂yn膮ce ze sp贸艂ek mleczarskich, by艂y wytycznymi punktami przy uk艂adaniu programu pierwszego kursu, kt贸ry te偶 przedstawia艂 si臋 n膮st臋puj膮co:
Hodowla zwierz膮t domowych 鈥 2 godz. 鈥 dr. H. Ma艅kowski.
Cechy byd艂a mlecznego 鈥 l godz. 鈥 dr. H. Ma艅kowski.
呕ywienie inwentarza 鈥 3 godz. 鈥 ins. J. Wasung.
O chowie 艣wi艅 鈥 1 godz. 鈥 insp. dr. J. Paw艂owski.
Wady mleka 鈥 1 godz. 鈥 instr. Z. Ihnatowicz.
O przer贸bce i sprzeda偶y mleka 鈥 2 godz. 鈥 instr. Z. Ihnatowicz.
Budowa stajen 鈥 1 godz. 鈥 prof. T. Rylski.
Pomoc przy porodach i w nag艂ych wypadkach oraz obchodzenie si臋 ze zwierz臋tami choremi 鈥 4 godz. 鈥 kraj. weter. P. Sochaniewicz.
O chorobach zara藕liwych i post臋powaniu z pa-d艂emi zwierz臋tami 鈥 3 godz. 鈥 as. Stefan Schwarc.
Kupno konia na larga 鈥 1 godz. 鈥 prof. P. Kretowicz.
Wady zwrotowe 鈥 lg. 鈥 prof. P. Kretowicz.
Pocz膮tkowo przypuszczali艣my, 偶e liczba uczestnik贸w wyniesie oko艂o 40, gdy tymczasem poda艅
0 przyj臋cie wp艂yn臋艂o 121 z 62 K贸艂ek rolniczych. Liczba zg艂osze艅 przesz艂a nasze naj艣mielsze oczekiwania, a poniewa偶 pomieszczenie i nauczanie r贸wnoczesne wszystkich zg艂aszaj膮cych si臋 by艂o niemo偶ebne, przeto Zarz膮d g艂贸wny widzia艂 si臋 zmuszony do urz膮dzenia dw贸ch osobnych kurs贸w w odst臋pie tygodniowym. Na pierwszy kurs, kt贸ry odby艂 si臋 w dniach 22, 23, 24 i 25 lutego, zostali powo艂ani zg艂aszaj膮cy si臋 z dalszych powiat贸w
1 cz艂onkowie odleglejszych K贸艂ek w pow. lwowskim, podczas gdy w kursie drugim, w dn. 28 lutego, 1, 2 i 3 marca, wzi臋li udzia艂 cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych, bli偶ej Lwowa po艂o偶onych, jakote偶 ci cz艂onkowie z innych powiat贸w, kt贸rzy w czasie trwania pierwszego kursu si臋 nie zg艂osili. W poni偶ej umieszczonym wykazie wymieniamy powiaty i K贸艂ka, kt贸re na kursach mia艂y swych reprezentant贸w :
powiat: Dobromil Gr贸dek Gryb贸w Jaros艂aw
Jas艂o
Ko艂omyja
Limanowa
艁a艅cut
Mo艣ciska
My艣lenice
Nadworna
Przemy艣l
Przemy艣lany
Rawa ruska
Rzesz贸w
Sambor
Tarnobrzeg
Tarnopol
Lw贸w
K贸艂ko rolnicze:
Nowe miasto
Ziel贸w
Jastrz臋bia
1) Cieszacin wielki, 2) Munina, 3) Pawlosi贸w, 4) Zarzecze Potak贸wka Ku艂aczkowce
1) Limanowa, 2) Lipowe,
3) Zbludza 1) Albigowa, 2) Ga膰, 3) Markowa, 4) 呕o艂ynia Radocho艅ce Su艂kowice 艢wi臋ty J贸zef
1) Groch贸wce, 2) Medyka
Kimirz
Szczerzec
1) B艂a偶owa, 2) Chmielnik
Kalin贸w
Gorzyce
Bucni贸w
30 K贸艂ek
zatem prawie wszystkie K贸艂ka tego powiatu, co nas uwalnia od obowi膮zku wymieniania ich szczeg贸艂owo.
Przyby艂ymi uczestnikami, przewa偶nie w艂o艣cianami, zaopiekowa艂 si臋 Zarz膮d g艂贸wny i postara! si臋 o bezp艂atne ich pomieszczenie, jednych w bu-
4
50
dynku miejskim przy ul. 艣w. Marcina, drugich w budynku szkolnym na Zamarstynowie.
Oba kursa poprzedzi艂o nabo偶e艅stwo w katedrze 艂aci艅skiej, odprawione przez ks. Wesoli艅-skiego.
Wyk艂ady odby艂y si臋 wedle przytoczonego powy偶ej programu, a urozmaicone by艂y demostra-cyami na zwierz臋tach w Akademii weterynaryi i obja艣niane na okazach i przyrz膮dach, wyk艂ad za艣 o przer贸bce mleka na wir贸wkach systemu 鈥 Alfa鈥 i 鈥濸erfectu.
Wyk艂ady wywo艂a艂y 偶ywe zainteresowanie u uczestnik贸w; w przerwach p贸艂godzinnych pomi臋dzy wyk艂adami interpelowali s艂uchacze prelegent贸w
0 wyja艣nienia i wskaz贸wki.
Miar膮 zainteresowania si臋 s艂uchacz贸w przedmiotem mo偶e by膰 ten szczeg贸艂, 偶e uczestnicy kursu I-go zakupili ksi膮偶ek przewa偶nie z zakresu weterynaryi i hodowli za o艣mdziesi膮t kilka koron.
W jeden z wieczor贸w, tak podczas pierwszego jak i drugiego kursu, mianowicie 23-go lutego
1 2-go marca, stawili si臋 uczestnicy wraz z prelegentami i reprezentantami Zarz膮du g艂贸wnego w dawnej szkole im. 艣w. Marcina na zebraniu towarzy-skiem, urz膮dzonem staraniem Zarz膮du, a pol膮czo-nem z obrazami 艣wietlanymi. Silne wra偶enie wywar艂y na zebranych w艂o艣cian 艣wietlane obrazy, kt贸re przedstawi艂 prof. Bajger, roztaczaj膮c przed widzami ju偶 to pami膮tki Krakowa i Warszawy i inne miejscowo艣ci historyczne w kraju, ju偶to zapoznaj膮c ich z wa偶niejszymi wypadkami i wybitnymi dzia艂aczami Polski porozbiorowej. Reszt臋 wieczoru wype艂ni艂y rozprawy o zadaniach K贸艂ek, zagajone na pierwszein zebraniu przez prof. Pomorskiego, na drugiem przez p. prezesa Cieleckiego.
鈻#

*
Pierwsze te kursa nasun臋艂y kilka spostrze偶e艅 i do艣wiadcze艅, kt贸re zu偶yto przy organizowaniu nast臋pnych. Przedewszystkiem uzyska艂o si臋 pewno艣膰, 偶e kursa b臋d膮 mia艂y uczestnik贸w, pomimo 偶e nie zastosowa艂o si臋 systemu udzielania zasi艂k贸w s艂uchaczom na podr贸偶 i koszta pobytu. Dalej przekona艂 si臋 Zarz膮d g艂贸wny, 偶e kursa z zakresu weterynaryi i hodowli najwi臋cej odpowiadaj膮 potrzebie, uzyska! wi臋c Zarz膮d g艂贸wny wskaz贸wk臋, 偶e pewna akcya w sprawach hodowlanych, nie ograniczaj膮ca si臋 jedynie na kursach i 偶ywsza dzia艂alno艣膰 w tym kierunku w 鈥 Przewodniku 鈥 wywo艂a wielkie zainteresowanie u cz艂onk贸w. Co do technicznej strony kurs贸w, okaza艂o si臋 rzecz膮 konieczn膮 zmniejszy膰 liczb臋 godzin i przedmiot贸w, by nie nu偶y膰 i rozmaito艣ci膮 temat贸w nie rozprasza膰 zbytnio uwagi s艂uchaczy. Ju偶 na drugim kursie lwowskim liczb臋 godzin nieco zmniejszono.
Program nast臋pnych kurs贸w uleg艂 dalszym uproszczeniom, 偶e zamiast kurs贸w og贸lnokrajowych zaprowadzono okr臋gowe.
Trzeci z rz臋du kurs w Krakowie dla cz艂onk贸w K贸艂ek z powiat贸w: Krak贸w, Bochnia, Chrzan贸w, My艣lenice, Wieliczka, odby艂 si臋 w dniach 24, 25, 26 i 27 maja, czwarty w Tar-
nowie dla powiat贸w: Tarn贸w, Brzesko, D膮browa, Gryb贸w, Pilzno, w dniach 29, 30 i 31 maja.
Zorganizowanie kurs贸w odby艂o si臋 przy wsp贸艂udziale Zarz膮d贸w powiatowych, kt贸re przyj臋艂y na siebie przygotowanie pomieszczenia na nocleg dla uczestnik贸w kursu i wyszukanie odpowiedniej sali na wyk艂ady, Go艣cinno艣膰 swoj膮 rozci膮gn臋艂y Zarz膮dy powiatowe krakowski i tarnowski tak偶e na uczestnik贸w z dalszych powiat贸w.
Kurs w Krakowie by艂 czterodniowy, odby艂 si臋 w dniach 24, 25, 26 i 27 maja i obejmowa艂 14 godzin wyk艂ad l
uczestnicy, om贸wiono za艣 rolnicz膮 dzia艂alno艣膰 Kotek, spraw臋 wpisowego i wk艂adek, spraw臋 zebra艅 i czasopism, wreszcie przedyskutowano spraw臋 buhai rasowych i rzecz o orce krowami. Zebranie to wieczorne przyczyni艂o si臋 do zawi膮zania nowych nici serdecznych i stosunk贸w mi臋dzy w艂o艣cianami a prelegentami i pracownikami z grona inteligencyi, niejednemu za艣 z w艂o艣cian dopiero si臋 oczy otworzy艂y na to, czem s膮 w艂a艣ciwie K贸艂ka rolnicze i ile w nich przy wsp贸lnej pracy dla swego dobra i na po偶ytek dla kraju zdzia艂a膰 mo偶na.
W trzecim dniu kursu o godz. 11 -tej rano przerwano wyk艂ady, poniewa偶 w tym czasie odbywa艂 si臋 Zjazd powiatowy K贸艂ek rolniczych powiatu krakowskiego, na kt贸ry zjecha艂 umy艣lnie p. prezes Cielecki.
Kurs zako艅czony zosta艂 w sobot臋 27. maja. Zanikn膮艂 go imieniem Zarz膮du powiatowego p. dr. Staliej, dzi臋kuj膮c z jednej strony prelegentom za poniesione trudy, a r贸wnocze艣nie zach臋caj膮c uczestnik贸w, by kurs odbyty uwa偶ali za wst臋p do w艂a艣ciwej, dalszej pracy nad rozszerzeniem swych wiadomo艣ci.

W dniach 29, 30 i 31 maja odby艂 si臋 kurs w Tarnowie. Program kursu by艂 taki sam, jak w Krakowie, ci sami r贸wnie偶 przybyli prelegenci z jedn膮 tylko zmian膮, 偶e wyk艂ady z zakresu hodowli w miejsce dr. M. Pa艅kowskiego obj膮艂 dr. Boles艂aw Strusiewicz. Kurs wypad艂 lepiej jeszcze, ni偶 w Krakowie, gdy偶 wzi臋to w nim udzia艂 52 uczestnik贸w, pochodz膮cych w cz臋艣ciach z powiatu tarnowskiego; po kilku uczestnik贸w by艂o z powiatu brzeskiego, grybowskiego, pilzne艅skiego, i z powiatu d膮browskiego.
Zarz膮d powiatowy przygotowa艂 wygodne pomieszczenie na nocleg dla s艂uchaczy w lokalno-艣ciach Rady powiatowej.
Kurs rozpocz膮艂 si臋 msz膮 艣w , poczem uczestnicy zebrali si臋 w sali Towarz. 鈥濭wiazda”, kt贸ra s艂u偶y艂a jako sala wyk艂adowa.
Po przem贸wieniu ks. prezesa rozpocz臋艂y si臋 wyk艂ady urozmaicone demonstracyami, gdy偶 Zarz膮d g艂贸wny wszelkie przyrz膮dy potrzebne prelegentom dostarczy艂 do Tarnowa. Dzi臋ki zabiegom p. Kwieci艅skiego jeden wyk艂ad m贸g艂 odby膰 si臋 w rze藕ni miejskiej, s艂uchacze mogli si臋 wi臋c do- I k艂adnie zapozna膰 z budow膮 zwierz臋cia, z czego odnie艣li niezawodnie korzy艣膰 i nauk臋 na ca艂e 偶ycie.
Go艣cinny tarnowski Zarz膮d powiatowy pierwszego i drugiego dnia kursu urz膮dzi艂 dla s艂uchaczy wieczorem wsp贸ln膮 kolacy臋 w lokalach internatu nauczycielskiego. W obu zebraniach wzi臋li udzia艂 opr贸cz wszystkich prelegent贸w prezes ks. dr. Dutkiewicz, dr. Antoni 艁omnicki, p. Henryk 艢cibo-rowski i ks. prze艂o偶ony internatu.
Dyskusy臋 w pierwszym dniu zagai艂 ks- prezes dlu偶szem przem贸wieniem o w艂a艣ciwych a rozlicznych celach K贸艂ek rolniczych. Do uwag jego i rad, opartych na do艣wiadczeniu i znajomo艣ci stosunk贸w panuj膮cych w K贸艂kach, kilka s艂贸w dorzuci艂 insp. Wasung, poczem reprezentanci poszcze-
g贸lnych K贸艂ek przedstawiali stosunki u nich panuj膮ce ; dyskusya by艂a chwilami og贸lna, chwilami toczy艂a si臋 w grupach, kt贸rym prelegenci i cz艂onkowie Zarz膮du udzielali wyja艣nie艅 i porady w podniesionych przez nich sprawach. W ci膮gu obu wieczor贸w om贸wiono spraw臋 wk艂adek miesi臋cznych, sprawy czasopism i czytel艅, dyskutowano o za-kupnie sztucznych nawoz贸w, o do艣wiadczeniach polowych i t. p.
Wielkie zainteresowanie wzbudzi艂a poruszona przez ks. prezesa sprawa sp贸艂ek drenarskich, szczeg贸lnie gdy p. J贸zef Ostr臋ga z Paw臋zowa, gdzie wydrenowano w sp贸艂ce w艂o艣cia艅skiej oko艂o 600 morg贸w, przedstawi艂 zebranym ca艂e dobrodziejstwo i donios艂e korzy艣ci, jakie w Paw臋zowie przez drenowanie grunt贸w osi膮gni臋to.
Uczestnicy obu kurs贸w zakupili ksi膮偶ek za 97 koron, a za 92 kor. przyrz膮d贸w do ratowania byd艂a przy wzd臋ciu, ponadto zam贸wili za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego kilkadziesi膮t sztuk rur prze艂ykowych i trokar贸w.
禄 *
*
Pi膮ty kurs weterynaryjno-hodowlany w Rudkach odby艂 si臋 w dniach 23, 24 i 25 listopada przy wsp贸艂udziale 46 w艂o艣cian, pochodz膮cych z 21 gmin powiatu rudeckiego. Kurs urz膮dzony zosta艂 wsp贸lnem staraniem rudeckiego Zarz膮du powiatowego K贸艂ek rolniczych i miejscowego Oddzia艂u Towarzystwa gospodarskiego, przy pomocy sub-wencyi Komitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego.
W program kurs贸w wesz艂y nast臋puj膮ce wyk艂ady :
O pastwiskach: Prof. Pomorski.
O 偶ywieniu inwentarza: inspektor rolnictwa Wasung.
O hodowli zwierz膮t domowych: inspektor rolnictwa Stamirowski.
Pomoc przy porodach i w nag艂ych wypadkach, choroby inwentarza domowego: weterynarz pan Kruger.
Przer贸bka mleka z szczeg贸lnem uwzgl臋dnieniem stacyi 艣mietankowych: in偶ynier p. Chmielewski.
O hodowli kr贸lik贸w: p. W艂adys艂aw Babu-chowski.
O hodowli ryb: p. J贸zef Ma艂aczy艅ski.
Wyk艂ady odbywa艂y si臋 w budynku Soko艂a. Na zako艅czenie otrzyma艂 ka偶dy z uczestnik贸w 5 ksi膮偶ek, mianowicie: Kalendarz K贸艂ek rolniczych na rok 1906, broszurki o ratowaniu wzd臋tego byd艂a, pomoc przy porodach u kr贸w, o u偶ywaniu kr贸w do zaprz臋gu i wskaz贸wki do uprawy ro艣lin pastewnych.
O wielkim zainteresowaniu si臋 i dojrza艂o艣ci s艂uchaczy kursu 艣wiadczy najlepiej okoliczno艣膰, i偶 uczestnicy zakupili 12 egzemplarzy weterynaryi Steuert’a pod tytu艂em: 鈥瀂wierz臋 domowe w stanie zdrowym i chorym” po cenie 5 K 50 h., 6 egzemplarzy zmniejszonego wydania powy偶szego dzie艂a pod tytu艂em: 鈥濺ady s膮siada” po cenie 2 K 70 h.,
4*
52
dalej 10 sztuk rur prze艂ykowych do ratowania wzd臋tego byd艂a i 8 trokar贸w.
Nadto zebrali mi臋dzy sob膮 drog膮 dobrowolnej sk艂adki kwot臋 17 K, kt贸r膮 ofiarowali Towarzystwu Szko艂y ludowej w Rudkach.
Kierownictwo kursu spoczywa艂o w r臋kach Pana Karola Sur贸wki, delegata Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa K贸艂ek rolniczych.

*
W r. 1906 odby艂y si臋 ju偶 kursa weterynarsko-hodowlane wD臋bicy, Tarnopolu, Rzeszowie i Brzesku. Wsz臋dzie znalaz艂y znaczn膮 liczb臋 uczestnik贸w, tote偶 Zarz膮d g艂贸wny ci膮gle otrzymuje pro艣by od Zarz膮d贸w powiatowych i delegat贸w o zarz膮dzenie wyk艂ad贸w. Mimo najlepszych ch臋ci Zarz膮d g艂贸wny nie mo偶e w zupe艂no艣ci odpowiedzie膰 wyra偶onym 偶yczeniom ze wzgl臋du na brak fundusz贸w. Koszta kurs iw, na kt贸rych urz膮dzenie Zarz膮d g艂贸wny nie pobiera 偶adnych sub-wencyi, znacznie i zupe艂nie niespodzianie obci膮偶y艂y bud偶et Towarzystwa, dlatego te偶 obecnie mo偶emy organizowa膰 kursa jedynie tam, gdzie Zarz膮dy powiatowe zdob臋d膮 same fundusze na urz膮dzenie wyk艂ad贸w. Nasze starania, by pozyska膰 pomoc ze strony Rad powiatowych, gdzieniegdzie wyda艂y rezultaty pomy艣lne, gdzieindziej Rady powiatowe jak np. mielecka i grybowska 鈥 pomimo, 偶e mieszka艅cy tych powiat贸w brali udzia艂 liczny w wielu kursach 鈥 nie u偶yczy艂y nam zupe艂nie poparcia.
Powodzenie kurs贸w weterynarsko-hodowlanych zach臋ci艂o Zarz膮d g艂贸wny do pr贸b dalszych, tote偶 w marcu 1906 r. urz膮dono w Tarnowie kurs rolniczy o nast臋puj膮cym programie:
O nawozach sztucznych 鈥 4 godziny.
Melioracy rolne (osuszanie rowami, drenowanie, nawodnianie) 鈥 3 godziny.
Komasacya grunt贸w 鈥 1 godzina.
O uprawie roli, narz臋dziach i maszynach rolniczych (po艂膮czone z demonstracy膮 maszyn) 鈥 4 godziny.
Uprawa lak i pastwizk 鈥 2 godziny.
Utycie kr贸w do zaprz臋gu 鈥 1 godzina.
O obchodzeniu si臋 z nawozem stajennym 鈥 1 godzina.
O sp贸艂kach rolniczych (sp贸艂ki mleczarskie, ma gazynowe, torfowe, sadownicze) 鈥 3 godziny.
W艂o艣ci rentowe 鈥 1 godzina.
Program okaza艂 si臋 odpowiednim, dlatego te偶 w przysz艂o艣ci przy stosowaniu zmian, odpowiadaj膮cych lokalnym potrzebom, ten typ kurs贸w znajdzie r贸wnie偶 zastosowanie.

*
#
Kursa weterynarsko-hodowlane wywo艂a艂y u w艂o艣cian 偶ywsze zainteresowanie si臋 sprawami hodowli, co odczuli艣my w listach z pro艣b膮 o infor-macye, o wskaz贸wki, gdzieby mo偶na naby膰 rasowe sztuki byd艂a i 艣wi艅. Stosuj膮c si臋 do potrzeb chwili pomieszczali偶my wi臋c w 鈥濸rzewodniku” za r. 1905 znaczn膮 ilo艣膰 artyku艂贸w z zakresu hodowli i 偶ywienia, ponadto za艣 zwr贸cili艣my si臋 do znanych w kraju hodowc贸w z pro艣b膮 o podanie warunk贸w, na jakichby buhajki, cieliczki, 艣winie, wreszcie dr贸b i kr贸liki mogli zbywa膰. Oferty ich pomieszczali艣my bezp艂atnie w dziale handlowym 鈥濸rzewodnika”, by w ten spos贸b wskaza膰 cz艂onkom K贸艂ek 藕r贸d艂a zakupna. Transakcye odbywa艂y si臋 wprost pomi臋dzy oferentami a K贸艂kami rolniczemi.
XII. Wystawy rolnicze.
Do艣wiadczenia poczynione w r. 1904 z wystaw膮 w D臋bicy, kt贸ra przyczyni艂a si臋 do o偶ywienia dzia艂alno艣ci K贸艂ek rolniczych w powiecie rop-czyckim i pilzne艅skim, sk艂oni艂y Zarz膮d g艂贸wny do zaj臋cia si臋 organizacy膮 dzia艂u rolniczego, obes艂anego przez cz艂onk贸w K贸艂ek, na wystawie rolniczo-przemys艂owej w Nowym S膮czu iBuczaczu. Akcya Zarz膮du g艂贸wnego polega艂a na tein, 偶e wezwa艂 K贸艂ka rolnicze w danym okr臋gu do udzia艂u w wystawie, ponadto za艣 wys艂a艂 inspektora rolniczego, kt贸ry zwiedzi艂 cz臋艣膰 K贸艂ek, zach臋caj膮c do obes艂ania wystawy i pouczaj膮c, jakie okazy nadaj膮 si臋 na wystaw臋, jak je opakowa膰, przes艂a膰 i t. p. Ponadto w Nowym S膮czu inspektor rolniczy zaj膮艂 si臋 ugrupowaniem, oznaczeniem okaz贸w, de-koracy膮 sali, organizacy膮 zebrania, wreszcie udziela艂 obja艣nie艅 zwiedzaj膮cym w艂o艣cianom nietylko w dziale K贸艂ek, lecz w dziale maszyn, na wystawie inwentarza 偶ywego i t. p. W Buczaczu zorganizowaniem dzia艂u K贸艂ek rolniczych zaj臋li si臋 p. p.: Mieczys艂aw Strzetelski i August Hojak. Koszta przesy艂ki okaz贸w, dekoracyi sali, ugrupowa-
nia obraz贸w poni贸s艂 w obu wypadkach Zarz膮d g艂贸wny.


Wystawa przemys艂owo-rolnicza w Nowym S膮czu obj臋艂a powiaty: Nowy S膮cz, Limanowa, Gryb贸w, a odby艂a si臋 w czasie pomi臋dzy 26 sierpnia, a 3 wrze艣nia. Okazy pochodz膮ce od cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych ugrupowane by艂y w osobnej sali wedle powiat贸w i K贸艂ek.
Wzi臋艂y za艣 udzia艂 w wystawie nast臋puj膮ce K贸艂ka:
Z powiatu nowos膮deckiego: Kur贸w,
Czarny Potok, Krasne potockie, Marcinkowice, Nawojowa, Sienna, Podegrodzie, 艢winiarsko, Wielog艂owy, Wola kosnowa, Zabe艂cze, Zabrze藕.
Z powiatu limanowskiego: Jod艂ownik, Kamienica, Krasne-Lasocice, Krosna, Mst贸w, Stara wie艣, Tymbark, Zbludza.
Z powiatu grybowskiego : Jastrz臋bica,
Ptaszkowa, Str贸偶e wy偶n臋, Zborowice.
53
Ilo艣膰 okaz贸w nades艂anych przez K贸艂ka by艂a bardzo znaczna, wystawa K贸艂ek by艂aby jednakowo偶 imponuj膮co wypad艂a, gdyby wszystkie K贸艂ka zastosowa艂y si臋 by艂y do wskaz 贸wek Zarz膮du g艂 -wnego i da艂y przegl膮d tego, co u siebie w gospodarstwie uprawiaj膮, a nie zas艂ania艂y si臋 wym wk膮, 偶e u nich nic nadzwyczajnego, nadaj膮cego si臋 na wystaw臋, nie ma.
W niedziel臋 27-go o godz. 4-tej po po艂udniu odby艂 si臋 w sali Tow. 鈥濻ok 鈥歭鈥 Zjazd cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych z powiat贸w Nowy S膮cz, Limanowa i Grybiw, w kt贸rym wzi臋艂o udzia艂 oko艂o 100 delegat贸w K贸艂ek. Po zagajeniu zebrania przez hr. Brez臋 wybrano przewodnicz膮cym zebrania ks. kan. 呕abeckiego, kt贸ry udzieli艂 g艂osu delegatowi Zarz膮du g艂贸wnego dr. B. Dul臋bie. Po gor膮cych s艂owach podzi臋kowania dla komitetu wystawowego za pomoc, udzielon膮 Zarz膮dowi przy urz膮dzaniu wystawy K贸艂ek rolniczych, zwr贸ci艂 zebranym uwag臋 na potrzeb臋 organizacyi powiatowej i wezwa艂 ich, by w tym kierunku wypowiedzieli swoje zapatrywania i 偶yczenia.
Z kolei wyg艂osi艂 referat 鈥濷 stanie K贸艂ek rolniczych i ich najbli偶szych zadaniach鈥 insp. rolniczy J. Wasung. Zwiedzi艂 on przed wystaw膮 kilkana艣cie K贸艂ek, podzieli艂 si臋 wi臋c z delegatami wra偶eniami, kt贸re odni贸s艂. Wykaza艂 otwarcie niedomagania, na kt贸re w K贸艂kach natrafi艂, skonstatowa艂, 偶e w organizacyi wewn臋trznej K贸艂ek spostrzega si臋 pewne rozlu藕nienie, kt贸rego powodem jest brak delegat贸w i Zarz膮d贸w powiatowych.
W dyskusyi nad przem贸wieniem zabierali g艂os ks. 殴abecki w sprawie zak艂adania sp贸艂ek oszcz臋dno艣ci i po偶yczek, Maciuszek z Podegrodzia za zorganizowaniem Zarz膮du pow. w Nowym S膮czu i utworzeniem sk艂adnicy towarowej dla sklepik贸w chrze艣cija艅skich, pose艂 Potoczek wi臋ksz膮 nadziej臋 pok艂ada艂 w mianowaniu delegat贸w i m臋偶贸w zaufania, ni偶 w Zarz膮dach, radzi艂 za艣 do pracy wci膮gn膮膰 m艂odsze si艂y, wi臋c naczelnik-w gmin i tych w艂o艣cian, kt贸rzy po uko艅czeniu szk贸艂 wr贸cili na rol臋. Nad podniesionemi sprawami toczy艂a si臋 dalsza 偶ywa dyskusya, jednak ze wzgl臋du na konieczno艣膰 gremialnego zwiedzenia wystawy zebrani postanowili odroczy膰 zebranie.
Ze zgromadzenia udali si臋 wszyscy uczestnicy, korzystaj膮c z wolnego wst臋pu, przyznanego przez komitet, na zwiedzenie wystawy.
Szczeg贸艂owe sprawozdanie z wystawy pomieszczone by艂o w nr. 18 Przewodnika. Tu nadmieniamy jedynie, 偶e grono s臋dzi贸w, kt贸rymi dla oddzia艂u rolniczego byli dr. Miczy艅ski, dr. Rogoyski i p. Jankowski, przyzna艂o cz艂onkom K贸艂ek rolniczych nast臋puj膮ce odznaczenia:
Bronzowy medal wystawy: Piotr Michalik, Jan Szkaradek, J贸zef Szkaradek z Kurowa.
List pochwalny wystawy: J贸zef Fran-czyk, Jan Pawlik, Franciszek Piechnik, Stanis艂aw Stanuch, Jan Sowa, J贸zef Gargu艂a, Tomasz Morawa, Antoni Duda, J贸zef Leszko, Piotr Duda, Piotr Wierny, Jan Bednarek, J贸zef Po艂omski, J贸zef Bo-dziony, Zarz膮d K贸艂ka w Nawojowej, J贸zef Maciu-
szek, Jan Kuczaj, Micha艂 Policht, Wojciech Latka, Anna Leszko, Stanis艂aw Wysocki, Wojciech Broda, Stanis艂aw Fedko, Wojciech Bartosz, ks. Jan Dagnan, Zygmunt Brandys.
Ppr贸cz tych odznacze艅 otrzymali wystawcy od Zarz膮du g艂贸wnego nagrody w ksi膮偶kach, przyrz膮dach do ratowania byd艂a przy wzd臋ciu i t. p. w warto艣ci kilkuset koron.

#
W czasie od 3. do 10. wrze艣nia odby艂a si臋 w Buczaczu wystawa przemys艂owo-rolnicza, w kt贸rej K贸艂ka rolnicze z powiat贸w Buc zacz, Cz o rt-k贸w, Husiatyn i Zaleszczyki wzi臋艂y zbiorowy udzia艂.
Obes艂a艂y wystaw臋 nast臋puj膮ce K贸艂ka: z po-
wiatu buczackiego: Podzamecz臋k, Huta nowa, S艂ob贸dka dolna, Pu藕niki, Dubienko, Koro艣ciatyn, Monasterzyska, Barysz.
Z powiatu hu艣iaty艅skiego: Kopyczy艅ce, Kociubi艅ce, Kociubi艅czyki, Horodnica, Majdan, Jab艂o艅 w.
Z powiatu czortkowskiego: CzortK.w, Jagielnica, a z powiatu zaleszczyckiego: T艂uste.
Zastosowa艂o si臋 zatem do wezwania Zarz膮du g艂贸wnego i nades艂a艂o na wystaw臋 swe produkta 18 K贸艂ek, podczas gdy kilkana艣cie pozosta艂ych K贸艂ek nie dope艂ni艂o swego obowi膮zku, co te偶 ich Zarz膮dom za z艂e wzi膮膰 musimy.
Urz膮dzeniem wystawy, uporz膮dkowaniem i u-grupowaniem nades艂anych okaz贸w zaj臋li si臋 pp. Mieczys艂aw Strzetelski i August Hojak z ca艂膮 staranno艣ci膮 i po艣wi臋ceniem, to te偶 zorganizowanie odr臋bnego dzia艂u K贸艂ek rolniczych za ich zas艂ug臋 uwa偶a膰 nale偶y.
W obec JE. Pana Namiestnika i Marszalka Krajowego odby艂o si臋 w niedziel臋 dnia 3. wrze艣nia po nabo偶e艅stwie uroczyste otwarcie wystawy. Otwarcia dokona艂 prezes komitetu wystawowego Oskar hr. Potocki, poczem nast膮pi艂y przem wienia pp. prezesa Cieleckiego, marsza艂ka Bla偶owskiego i kilku innych.
Tak JE. Pan Namiestnik wraz z 偶on膮, jak i JE. Pan Marsza艂ek zwiedzili nast臋pnie ca艂膮 wystaw臋, poczem w pawilonie rolniczym, obejmuj膮cym produkta rolnicze cz艂onk贸w Oddzia艂u podolskiego Tow. gosp. i cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych, udziela艂 wyja艣nie艅 dostojnym go艣ciom p. prezes Cielecki, kt贸ry przy tej sposobno艣ci przedstawi艂 JE. Namiestnikowi kilku wybitniejszych wlo艣cian-wystawc贸w.
Na wystaw臋 rolnicz膮 K贸艂ek z艂o偶y艂y si臋 pr贸bki zb贸偶 w ziarnie i k艂osie, ro艣liny okopowe, owoce, jarzyny i wreszcie wyroby przemys艂u domowego.
W dniu 5. wrze艣nia odby艂 si臋 podczas wystawy Zjazd okr臋gowy cz艂onk贸w K贸艂ek roln. O godz. 2-ej popo艂udniu zebrali si臋 delegaci K贸艂ek w pawilonie przeznaczonym na przedstawienia dla lwowskiego teatru ludowego. Po zagajeniu posiedzenia przez p. prezesa Cieleckiego, inspektor roln. p. J. Wasung przedstawi艂 zebranym stosunki panuj膮ce w K贸艂kach rolniczych, istniej膮cych w powiatach, kt贸re bior膮
54
udzia艂 w wystawie, zach臋ca艂 cz艂onk贸w do korzystania w wi臋kszej mierze z po艣rednictwa Zarz膮du g艂贸wnego w zakupnie nasion, maszyn i nawoz贸w. W dyskusyi nad przem贸wieniem inspektora rolniczego zabra艂 mi臋dzy innymi glos dyr. 艢wie偶awski, kt贸ry zwraca艂 uwag臋 gospodarzy, by wi臋cej dbali o rolnicze wykszta艂cenie swoje i swych syn w, by sami czytali ksi膮偶ki i pisma rolnicze, a syn贸w oddawali do szk贸艂 rolniczych.
Nast臋pnie dr. St. Grabski wyja艣ni艂 zgromadzonym 鈥瀋el i korzy艣ci ustawy o w艂o艣ciach rentowych 鈥. Tre艣ciwy a przecie偶 barwny i jasny wyk艂ad dr. Grabskiego wzbudzi艂 u s艂uchaczy, jakkolwiek nieobeznanych z tematem, 偶ywe zainteresowanie. Dyskusya jednakowo偶 nad spraw膮 w艂o艣ci rentowych szerzej rozwin膮膰 si臋 nie mog艂a, poniewa偶 nadchodzi艂a pora teatralnego przedstawienia.
Dzi臋ki uprzejmej ofiarno艣ci p. prezesa Cieleckiego wszyscy w艂o艣cianie obecni na Zje藕dzie otrzymali bilety do teatru na przedstawienie popo艂udniowe.
Sprawozdanie nasze z wystawy w Buczaczu, kt贸ra z jednej strony wykazuje dodatnie wyniki w pracy nad podniesieniem gospodarstw w艂o艣cia艅skich, z drugiej za艣 strony uwidocznia braki i niedomagania, nad kt贸rych usuni臋ciem pracowa膰 nale偶y, ko艅czymy wykazem nagr. d, udzielonych wystawcom w dziale K贸艂ek rolniczych.
Grono s臋dzi贸w (pp. K. Cie艅ski, W艂ad. hr. Dzie-duszycki, W. Gniewosz, knia藕 Leon Puzyna, St.
XIII. Dzia艂alno艣膰 rolnicza za
Inspektorowie rolniczy brali udzia艂 w Zjazdach powiatowych i okr臋gowych, kursach hodowlano-we-terynaryjnych, zak艂adaniu p贸l do艣wiadczalnych ze sztucznymi nawozami i dawali wskaz贸wki na miejscu przy zak艂adaniu przez w艂o艣cian wzorowych gnojowni, urz膮dzali wystawy ziemiop艂od贸w cz艂onk贸w K贸艂ek a opr贸cz tego pouczali w poszczeg贸lnych K贸艂kach o najwa偶niejszych sprawach rolniczych, wytykaj膮c na miejscu braki i usterki w uprawie roli, hodowli, 偶ywieniu inwentarza, obchodzeniu si臋 z obornikiem i t. d,

Inspektor p. OJasung:
a) bra艂 udzia艂 w Zgromadzeniach powiatowych i okr臋gowych oraz posiedzeniach Zarz膮d贸w powiatowych w nast臋puj膮cych miejscowo艣ciach: 21/11
w Rzeszowie, 26/11 w Szynwa艂dzie, 艂/III w Tarnopolu, 7/III w Brzesku, 15/III w Ropczycach, 18/111 w Tarnowie, 19/III w Krakowie, 25/III w Dunajo-wie, 27/III w Ropczycach, 30/III w Rzeszowie, 31 III w Tarnowie, 3/IV w Krakowie, 25/IV w B艂a偶owej, 25 i 2o/IV w Tarnowie, (wyk艂ad w Seminaryum duch贸w, i nauczycielskiem), 30/IV w Wielopolu skrzy艅skiem, 5 i 6/V w Jaros艂awiu i Zarzeczu, 10/5 w Kopyczy艅cach, 12/V w, Rzeszowie, 14/V w S臋dziszowie, 22/5 w Wieliczce, 23/V w Brzesku, 24/V w Chrzanowie, 25 i 29/V w Krakowie,
hr. Badeni, Jan Wasung) pod przewodnictwem dr Miko艂aja Krzysztofowicza przyzna艂o nast臋puj膮ce odznaczenia:
Medal z艂oty: Zarz膮d powiatowy K贸艂ek rolniczych w Husiatynie 鈥 za skuteczn膮 prac臋 w K贸艂kach nad podniesieniem gospodarstw w艂o艣cia艅skich.
Medal srebrny: Grzegorz Sowa z Bary-sza 鈥 za owoce i warzywa.
Medale bronzowe: August Hojak z Pod-zameczka, Franciszek Sawa z Koro艣ciatyna, Micha艂 Chorkawy z Jab艂onowa.
Listy pochwalne: Mieczys艂aw Strzetel-ski 鈥 za gorliwy wsp ludzia艂 w zorganizowaniu wystawy, Ant. 殴ywina z Majdanu, Szczepan Laska z Monasterzysk, Jan Chich艂owski z Horodnicy, Fabian Noworolski z Czortkowa, Ant. Turkiewicz z Huty nowej, p. Marcin Wojnarowicz 鈥 za map臋 pow. husiaty艅skiego, przedstawiaj膮c膮 stan K贸艂ek w powiecie.
Ponadto liczni cz艂onkowie otrzymali nagrody od Zarz膮du g艂贸wnego w ksi膮偶kach, drzewkach owocowych i rurach prze艂ykowych do ratowania byd艂a przy wzd臋ciu.
Udzia艂 K贸艂ek rolniczych w wystawie ogrodniczej w Sanoku i lokalna wystawa cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego w Prusach w powiecie lwowskim, urz膮dzona z okazyi Zjazdu okr臋gowego, om贸wione s膮 na innem miejscu.
pomoc膮 wyk艂ad贸w w r. 1905.
29/V 鈥 2/VI w Tarnowie, (kurs hodowlany) 2/VII w Rudkach, 3 i 4/VII w Tarnopolu na Og贸lnej Radzie, 22 i 25/X w Rudkach, (kurs hodowlany), 17/XI w Lubczy.
b) informowa艂 w sprawach sp贸艂ek melioracyjnych nast臋puj膮ce K贸艂ka rolnicze: 21/VI Nied藕wiad臋, 22/VI 艁膮czki i Glinik, 23/VI Brzez贸wk臋 i Paszczyn臋, 24 VI Wielopole, 25/VI 艁膮czki kucharskie.
c) zak艂ada艂 polado艣wiadczalne: 25/VI w G艂obik贸wce, 27/VI w Lubczy.
d) dzia艂a艂 na wystawach rolniczych i w sprawie wystaw: 31 /VII Tarn贸w. W sprawie wystawy w Nowym S膮czu objecha艂 K贸艂ka rolnicze: 1 /VIII Nowy S膮cz, 3/VIU Zabe艂cze, Wielog艂owy, Marcinkowice, Limanowa, Kur贸w, T臋goborze, 5/V1II Cho-mianice, M臋cina, Pisarzowa, Limanowa, 6/VIII Tymbark, 7/VIII Krynica, 8/VIII Piwniczna, Moszczenica, Biegonice, 9/VIII 艢winiarsko, Podegrodzie, 10/VI11 Zbludza, Kamienica, Zabrze藕,鈥 Mostki, 11/V1II Polna, Str贸偶e. By艂 czynny od 29/V1II do 3/IX na Wystawie w Nowym S膮czu a od 3/IX do 6/IX na wystawie w Buczaczu i Zje藕dzie powiatowym tam偶e.
e) bada艂 gnojownie i urz膮dza艂 zebrania po K贸艂kach : I3/XI Lubzina, 14/XI Brzez贸wka, 15/XI
55
Paszczyna, 10/XII Brzeziny, 11 /X11 Nawsie, 12/XII Wielopole i Mala, 1S/XU Nied藕wiada, 14/XII Lo-puchowa, 15/X1I Skrzysz贸w, 16/X11 I3orek wielki.
0 wyk艂ada艂 na zebraniach w K贸艂kach: 2/1 Kulpark贸w, 3/1 Krzywczyce i Kamienopol, 5/1 呕ydatycze, 6/艂 Sich贸w, 7/1 Kozielniki, 16/1 Siemian贸wka, 20/1 Jastrz臋bk贸w, 15/11 艢wirz, 16/1! Uszko-wice, 19/11 B艂a偶owa, 20/11 Chmielnik, 20/111 Szcze-rzec kolo Niemirowa, 27/X Godowa, 28/X Lutcza, 29/X G贸rki, 12/XI Trzciana ko艂o Rzeszowa.
II. Inspektor rolniczy dr. Paw艂owski:
a) wyg艂osi艂 referaty na Zgromadzeniach powiatowych: 19/1 w Tarnopolu, 2/11 w Tarnopolu, 5/11 w Busku, 6/11 we Lwowie, 21/III w Ja艣le, 7/IV w Z艂oczowie, 25/IV w 呕ywcu, 20/V w Buczaczu.
b) wyg艂osi艂 wyk艂ady na zebraniach K贸艂ek: 26/11 w Mikulicach i 17/111 w Siemian贸wce.
III. Inspektor rolniczy p. Stamirowski:
a) wyg艂osi艂 referaty na Zjazdach powiatowych
1 okr臋gowych|: 15/VIII w Kozielnikach, 28/IX w Bar-szczowicach, 25/XI w Sanoku, 26/XI w Grochow-cach, 4/1^11 w Pruchniku, 24/XI w Rudkach na kursie hodowlanym.
b) zak艂ada艂 pola do艣wiadczalne ze sztucznymi nawozami: 11/8 w Szczercu ad Niemir贸w i 28/VI1I w Haliczu.
c) wyk艂ada艂 w K贸艂kach rolniczych: 20/VII w Lewand贸wce, 5/V111 w Lipsku, 10 i ll/VIlwRa-docho艅cach, 12 i 13/X w Wyszatyczach, 17 i 18/X w Spytkowicach, 19 i 20/X w Jod艂owniku, 21 i 22/X w Szczyrzycu, 23 i 24/X w Nieczajnie, 25 i 26/X w Otfinowie, 27 i 28/X w Ole艣nie, 29 i 30/X w D臋blinie, 31/X w Niecieczy, 1/XI w D膮browej,
2 i 3/XI w M臋drzychowie, 4/XI w Radgoszczy, 5/XI w Samocicach, 6/XI w Boles艂awiu, 7/XI w Si-korzycach, 8/XI w Miechowicach ma艂ych, 9 i 10/XI w Jadownikach mokrych, 11 /XI w Strzelcach wielkich, 12/X1 w Wrz臋pi, 6/X1I w 呕uklinie, 7/XU w R膮czynie, 8/XI1 w Siennowie i 9/XII w Tuli-g艂owach.
1U. Asystent rolniczy p. Raweeki: *)
a) zak艂ada艂 pola do艣wiadczalne ze sztucznymi nawozami i udziela艂 poucze艅 w nast臋puj膮cych miejscowo艣ciach :
4/IX w Dubiecku, 5/IX w Babicach i Tarnaw-ce, 6/IX w Bachorcu, 7/IX w Drohobyczce, 8/LX w Krzywczy, 9/IX w Grochowcach, 11/IX w Balicach, 12/IX w My艣latyczach, 13/1X w Trzcie艅cu, 14/JX w Zako艣cielu, 15/1X w Strzelczyskach, 16 i 17/IX w Wyszatycach, 18 i 19/IX w Medyce, 20/IX w Rodatycz膮ch, 21 IX w Barze, 22/IX w Gr贸dku (przedni, czerla艅skie), 23/1X w Gr贸dku (przedni, lwowskie), 24/IX w Mszanie.
b) bada艂 gnojownie i urz膮dza艂 zebrania po K贸艂kach :
2/X w Sowlinach i Mordarce, 3/X w Lipowcm i Starej wsi, 4/X w Tymbarku i Makowicy, 5/X
*) P. Kawecki byt prowizorycznie czynnym w biurze jako asystent od 1. wrze艣nia 1905 r. do 30 kwietnia 1906 r.
w 呕mi膮cy i Ujanowicach, 6/X w Jod艂owniku, 7/X w Szczyrzycu i G贸rze 艢w. Jana, 8/X w Tymbarku, 9/X w Limanowej, 10 i 11/X w Por臋bie wielkiej, 12/X w Niepo艂omicach, 13/X w Woli batorskiej, 14/X w Pod艂臋偶u, 15 i 16/X w Targowiskach i K艂aju, 17/X w Che艂mie, 18/X w Ksi膮偶nicach, 19/X w Leszczynie, 20/X w Kr贸l贸wce, 21 /X w 艁a艅cucie, 22 i 23/X w Handzl贸wce, 24 i 25/X w 呕o艂yni, 26 i 27/X w Rakszawie, 8/XI w P艂oty-czy, 9/XI w Janowce i Zagrobeli, 10/XI w Ostrowie, 12/XI w Trzcianie, 13/X1 w Brzez贸wce i Lubzinie, 14/XI w Paszczynie, 16 i 17/XI w Lubczy, i Jod艂owej, 18/X1 w G艂obik贸wce, 19/X1 w We-wi贸rce i Glowaczowej, 25/XI w Petrykowie, 26/XI w Borkach wielkich i Smykowcach, 27/XI w Czer-nielowie mazowieckiem i Roman贸wce, 1/X1I w Za-bojkach, 2/X1I w Poczapi艅cach, 3/X1I w Draga-n贸wce, 4/XII w Ostrowie i Bucniowie, 5/XII w 艁uce wielkiej, 6/X1I w Luczce, 7/XII w J贸zefowie i Na-stasowie, 8/XII w Lo偶owej, 9/XI1 w Bajkowcach, 10/XI1 w Baworowie, 11/X11 w Kokutkowcach, 12/XI1 w Ihrowicy, 13/XII w Berezowicy ma艂ej, 14/XII w Oprylowcach i Gontowej, 15/X1I w Do艂-偶ance, 16/X11 w Rosochowa膰cu, 21/XII w 艢wirzu, 22/VII w Dobrzanicy, 28/X11 w Romanowem Siole i Haluszczy艅cach, 29/XI1 w 呕erebkach kr贸lewskich, 30/XI1 w Kolodziej贸wce i Nowosi贸lce Skalackiej.
Tematy wyk艂ad贸w podczas wymienionych wy偶ej objazd贸w instruktor贸w i asystenta dotyczy艂y rozmaitych, najwa偶niejszych dla w艂o艣cian spraw rolniczych ze szczeg贸lnem uwzgl臋dniem brak贸w i wad w prowadzeniu gospodarstw w艂o艣cia艅skich w poszczeg贸lnych miejscowo艣ciach lub powiatach. Przedewszystkiem k艂adziono nacisk i pouczano o staranniejszej uprawie roli przy zastosowaniu praktycznych i wypr贸bowanych co do skuteczno艣ci narz臋dzi rolniczych, o umiej臋tnem obchodzeniu si臋 z obornikiem w stajni, na gnojowni i w polu, o odpowiedniejszem ni偶 dotychczas 偶ywieniu inwentarza gospodarskiego, o uprawie wskazanych bardzo i wa偶nych, a ma艂o dotychczas rozpowszechnionych ro艣lin pastewnych, dalej pouczano w艂o艣cian
0 wa偶no艣ci u偶ywania nawoz贸w pomocniczych na polach, 艂膮kach i pastwiskach, o melioracyach 艂膮k
1 pastwisk jak r贸wnie偶 starano si臋 przedstawi膰 w艂o艣cianom, czem w艂a艣ciwie powinno by膰 K贸艂ko rolnicze w danej miejscowo艣ci, jaki jego w艂a艣ciwy cel i zadanie. Zainteresowanie si臋 wyk艂adami by艂o bardzo znaczne, w艂o艣cianie nie tylko, 偶e z ca艂ym skupieniem my艣li i wyt臋偶on膮 uwag膮 s艂uchali wywod贸w prelegent贸w, lecz-ze swej strony brali 偶ywy udzia艂 w dyskusyi, stawiali pytania i informowali si臋 szczeg贸艂owo w rozmaitych sprawach, maj膮cych styczno艣膰 z rolnictwem. Pomimo, 偶e nieraz pilne roboty stawa艂y na przeszkodzie liczniejszym zebraniom, cz艂onkowie Kolek prawie zawsze w znacznej liczbie brali udzia艂 w zgromadzeniach, a cz臋sto nawet, zw艂aszcza w 艣wi臋ta, obszerna sala szkolna nie mog艂a pomie艣ci膰 zgromadzonych na wyk艂ad ma艂orolnych gospodarzy.
4 4
*
56
Opr贸cz inspektor贸w rolniczych wyg艂osili na Zjazdach powiatowych i okr臋gowych nast臋puj膮cy prelegenci, zaproszeni przez Zarz膮d g艂贸wny lub Zarz膮dy powiatowe, referaty i wyk艂ady:
19/1 Na Zje藕dzie powiatowym w T a r-nopolu referat p. Turskiego z Petrykowa 鈥瀘 ro艣linach pastewnych” i referat p. Ihnatowicza 鈥瀘 znaczeniu i potrzebie mleczar艅”.
9/1 Na Zje藕dzie powiatowym w Hu-s i a t y n i e, referat ks. Wesoli艅skiego 鈥瀘 celach i organizacyi K贸艂ek”.
26/2 Na Zje藕dzie powiatu tarnowskiego w Szynwa艂dzie, referat 鈥瀘 drenowaniu” wyg艂osi艂 in偶ynier kraj. biura melioracyjnego p. Wi艣niewski.
6/4 NaZjje藕dzie okr臋gowym Zarzeczu p o w. jaros艂awskiego, referowa艂 ks. Wesoli艅ski 鈥瀘 zadaniach K贸艂ka rolniczego”.
30/3 W Rzeszowie na Zje藕dzie powiatowym, referat in偶yniera dra Blautha 鈥瀘 o-suszaniu grunt贸w”.
7/4 Na Z j e 藕 d i e powiatowym wZ艂o-c z o w i e, referat p. Teodora Kozieka z Nowosi贸艂ek 鈥瀘 zwi臋kszeniu produkcyi mleka i znaczeniu tej sprawy w gospodarstwie rolnem”.
5/5 NaZje藕dzie powiatowym w Jaros艂awiu, referat p. Dr. Blautha 鈥瀘 melioracyach rolnych „.
30/4 Na Zje藕dzie powiatu wielickie-
go w Bierzanowie, referat p. Tatary 鈥瀘 w艂a-艣ciwem zadaniu K贸艂ka rolniczego”.
25/3 Na Zje藕dzie powiatu gorlickiego w G艂臋bokiej, referaty pp. H. Groblewskiego 鈥瀘 obowi膮zkach i korzy艣ciach cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego鈥 i p. Micha艂a Brechniaka 鈥瀘 w艂o艣ciach rentowych”.
5/9 W Buczaczu z okazyi wystawy przemys艂owo-rolniczej na Zje藕dzie okr臋gowym referat dra St. Grabskiego p. t. 鈥瀋el i korzy艣ci ustawy o w艂o艣ciach rentowych”.
24/9 W Barszczowicach na Zje藕dzie okr臋gowym, referat Marcina Laby z Czyszek p. t. 鈥瀢 jaki spos贸b K贸艂ko rolnicze mo偶e si臋 przyczyni膰 do podniesienia gospodarstwa w艂o艣cia艅skiego” ?
26/10 W Staszk贸wce na Zgromadzeniu powiatowym m贸wi艂 p. Henryk Groblewski 鈥瀘 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu”.
23, 24 i 25/XI Na kursie weterynaryj-no-hodowlany m w Rudkach: 1) Wyk艂ad p. prof. Pomorskiego 鈥瀘 pastwiskach”, 2) weterynarza p. Krugera 鈥瀘 pomocy przy porodach”, -3) in偶yniera Chmielowskiego o 鈥瀙rzer贸bce mleka”, 4) p. W艂adys艂awa Babuchowskiego 鈥瀘 hodowli kr贸lik贸w”, 5) p. J贸zefa Ma艂aczy艅skiego 鈥瀘 hodowli ryb”.
5/12 W Pruchniku na Zje藕dzie powiatowym referat ks. Wesoli艅skiego 鈥瀘 stowarzyszeniach”.
XIV. Opracowania w艂o艣cia艅skie z zakresu rolnictwa.
Od trzech lat Zarz膮d g艂贸wny og艂asza co roku konkursy dla w艂o艣cian, wzywaj膮c ich do ubiegania si臋 o nagrody za opracowanie z zakresu rolnictwa.
Robi si臋 to g艂贸wnie w tym celu, aby zbada膰, o ile znalaz艂a podatny grunt i zrozumiana zosta艂a dostatecznie przez w艂o艣cian poruszona w temacie sprawa. Na podstawie nades艂anych opracowa艅 mo偶na oceni膰, kt贸re punkta dok艂adniej jeszcze wy艣wietli膰 nale偶y tak w artyku艂ach 鈥濸rzewodnika”, jak i na wyk艂adach rolniczych.
Obok tego lepsze opracowania s艂u偶膮 jako 鈥瀏艂osy w艂o艣cian” do propagandy poruszonej sprawy. Wiadomo bowiem, 偶e rolnik ch臋tniej wierzy g艂osom pochodz膮cym od towarzyszy z zagona, ni偶 pouczeniom i wskaz贸wkom ludzi, kt贸rych uwa偶a za teoretyk贸w i pracownik贸w przy biurku. Artyku艂 z pod pi贸ra w艂o艣cianina, stwierdzaj膮cy, 偶e rada udzielona w 鈥濸rzewodniku” w praktyce da艂a znakomite rezultaty, przyczynia si臋 niejednokrotnie do usuni臋cia uprzedze艅; ponadto opracowania te daj膮 pozna膰 zdolniejszych i wykszta艂ce艅szych w艂o艣cian, kt贸rych nast臋pnie mo偶na u偶y膰 na referent贸w spraw rolniczych na Zjazdach powiatowych i okr臋gowych.
W grudniu 1904 r. Zarz膮d g艂贸wny wezwa艂 cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych do ubiegania si臋 o nagrody za opracowania z zakresu rolnictwa. W odpowiedzi na to wezwanie nades艂ano 56 prac, odnosz膮cych si臋 do nast臋puj膮cych temat贸w:

Co rolnik powinien robi膰, a czego si臋 wystrzega膰, aby nie mie膰 chwast贸w w polu?

Opisa膰 zastosowany u siebie spos贸b uprawy ziemniak贸w, ich obr贸bk臋, zbi贸r i przechowanie, zu偶ytkowanie naci, ilo艣膰 nasienia i wysoko艣膰 plonu, poda膰 nazwy odmian uprawianych i 藕r贸d艂o, gdzie je nabyto; wreszcie uzasadni膰 wyb贸r sposobu uprawy.

Czy pokrywanie kr贸w w艂o艣cia艅skich rasowymi buhajami (na stacyach zarodowych i folwarkach) okaza艂o si臋 korzystne i dlaczego ? Jakie krowy w miejscowo艣ci i okolicy maj膮 w艂o艣cianie i jak膮 ras臋 buhai uwa偶aj膮 za odpowiedni膮 do pokrywania swoich kr贸w?

Czy mo偶na i jak nale偶y wychowa膰 sobie mleczn膮 krow臋? Co wp艂ywa na mleczno艣膰 kr贸w? Czy mleczno艣膰 jest przypadkowa, czy te偶 ma inne przyczyny? Na co trzeba uwa偶a膰, chc膮c kupi膰 mleczn膮 krow臋?

Jakie 艣winie s膮 najodpowiedniejsze dla w艂o艣cian? Opisa膰 ch贸w 艣wi艅 u siebie, spos贸b 偶ywienia, opasania i spieni臋偶enia. Jaki czysty doch贸d (zysk) mo偶e mie膰 rolnik z chowu 艣wi艅?
Temat pierwszy opracowa艂o 21 cz艂onk贸w, na temat drugi nadesz艂o odpowiedzi 14, pozosta艂ych 21 opracowa艅 odnosi艂o si臋 do trzech dalszych temat贸w.
Opracowania zosta艂y ocenione przez sekcy臋 rolnicz膮 Wydzia艂u wykonawczego, a na podstawie
57
opinii Sekcyi Zarz膮d g艂贸wny przyzna艂 nast臋puj膮ce nagrody:
Stanis艂aw Bieniowski w Rosochowa膰cu, p. Bo-gdan贸wka, (powiat Ska艂at) 30 koron.
Franciszek Falgier w Albigowej (pow. 艁a艅cut) 20 koron.
Ludwik 呕egle艅 w Ostrowie k. Sokala 20 kor.
Marcin Brud藕 w Przewrotnem, p. G艂og贸w, (pow. Rzesz贸w) 20 koron.
J贸zef Witkowski w Niecieczy, p. 呕abno, (pow. D膮browa) 15 koron.
Ludwik Ci臋偶arek w Gdowie (powiat Wieliczka) 15 koron.
Jan Marczy艅ski w Targanicach, p. Andrych贸w, (pow. Wadowice) 10 koron.
Teofil G艂adysz w Szczepanowie (pow. Brzesko) 10 koron.
Stanis艂aw Prokuski w G艂obik贸wce (pow. Pilzno) 10 koron.
Micha艂 Kabaj w G艂obik贸wce (pow. Pilzno) 10 koron.
Franciszek Szubra w Suchodole (pow. Krosno) 10 koron.
Jan Sobek w Handzl贸wce (pow. 艁a艅cut) 10 koron.
Wojciech Mendychowski w Siemian贸wce (pow. Lw贸w) 10 koron.
Franciszek Wojtyna w Try艅czy (pow. 艁a艅cut) 10 koron.
Ponadto za opracowania mniejszej warto艣ci otrzymali od Zarz膮du g艂贸wnego nagrody w ksi膮偶-
XVI. Si
Akcya Zarz膮du g艂贸wnego w kierunku podniesienia sadownictwa w艣r贸d w艂o艣cian z roku na rok post臋puje naprz’d.
G艂贸wne zasady, na kt贸rych Zarz膮d g艂贸wny opar艂 sw膮 akcy臋, s膮 nast臋puj膮ce:
Sadownictwo traktujemy jako uboczn膮 ga艂膮藕 gospodarstwa w艂o艣cia艅skiego, z kt贸rej gospodarz ma艂orolny mo偶e mie膰 wi臋kszy lub mniejszy doch贸d stosownie do ilo艣ci i doboru drzew owocowych oraz ich pi臋l臋gnowania.
Na czynno艣ci w sadzie winien gospodarz ma艂orolny po艣wi臋ca膰 tylko tyle czasu, ile mu zbywa od g艂贸wnych zaj臋膰 przy roli i hodowli, jako podstaw jego dochodu. St膮d w zakres jego sadowniczej pracy wci膮ga膰 nale偶y tylko te czynno艣ci, kt贸re w艂a艣nie w tym wolnym czasie wykona膰 mo偶e. Wreszcie od nak艂adu kapita艂u i pracy w sw贸j sad powinien mie膰 mo偶liwie w jak najkr贸tszym czasie stosown膮 rent臋.
Trzymaj膮c si臋 wy偶ej wymienionych zasad nie zalecamy cz艂onkom K贸艂ek rolniczych zak艂adania szk贸艂ek, maj膮cych dostarczy膰 drzewek w艂asnej pro-dukcyi. Prowadzenie szk贸艂ki wymaga bowiem znacznego nak艂adu czasu i pracy, kt贸rymi w艂o艣cianin nie rozporz膮dza. Wymaga ponadto wiedzy i praktyki, je偶eli wyprodukowane drzewka maj膮 by膰 zdrowe, silne i nale偶ycie uformowane, a zatem odpowiednie do hodowli. Ani tej wiedzy ani praktyki
kach: Jan Jonasz, Tomasz Mrozek, Maciej Wa-wrzaszek, J贸zef Ma膰kiewicz, Tomasz Potoczny, Sebastyan Miazgowicz, Tomasz Inglot, Franciszek Krzysiak, Franciszek Nowak, Antoni Inglot, Wincenty Grzywacz.
Wobec doskona艂ych wynik贸w tego konkursu poda艂 Zarz膮d g艂贸wny do opracowania na r. 1906 nast臋puje temata:

W jaki spos贸b gospodarz uprawia seradel臋 i jakie z niej ma korzy艣ci?

W jaki spos贸b gospodarz uprawia lucern臋 i jakie z niej ma korzy艣ci?

Jakie wyniki da艂y pr贸by z do艂owaniem paszy ?

O u偶yciu w 偶ywieniu inwentarza (byd艂a, koni, 艣wi艅) pasz tre艣ciwych, t. j. makuch贸w, grysu czyli otr膮b, m膮ki, osypki, kukurudzy, bobiku i t. p.

O sposobie przygotowania kompostu i o zastosowaniu kompostu.

Opis gospodarstwa rybnego.

Do艣wiadczenia z chowem rasowych kr贸lik贸w.

Ch贸w drobiu i do艣wiadczenia z chowem drobiu rasowego.

Jak zosta艂o przeprowadzone drenowanie grunt贸w i jak si臋 op艂aci艂o?

O u偶yciu sztucznych nawoz贸w (jakich nawoz贸w gospodarz u偶ywa, pod jakie ro艣liny i w jakiej ilo艣ci na m贸rg ich u偶ywa, jak je rozsiewa i jak przykrywa).
ma艂orolny gospodarz przyswoi膰 sobie nie mo偶e w kr贸tkim czasie, kt贸ryby na ten cel po艣wi臋ci艂. Najprostsza droga, by doj艣膰 do sadu, jest zakupno drzewek ze szk贸艂ek, fachowo prowadzonych, i dla tego zakupno to zalecamy i w niem po艣redniczymy.
Gospodarz ma艂orolny, kupuj膮c nale偶ycie prowadzone drzewka owocowe o jednorocznej koronie, unika zawod贸w, jakie powoduje sadzenie krzywa-k贸w, o koronach wadliwie utworzonych lub drzewek chorych. Tego za艣, co niezb臋dnie potrzebne z fachowej wiedzy do racyonalnego zak艂adania sadu i piel臋gnowania drzew owocowych, 艂atwo nauczy膰 si臋 mo偶e na kilkudniowym kursie. Wreszcie, sadz膮c gotowe drzewka, pr臋dzej osi臋ga doch贸d z za艂o偶onego s膮du, co w dzisiejszych czasach ma wielkie znaczenie.
Wedle tych wytycznych prowadzimy nasz膮 akcy臋 a mianowicie: 1) przeprowadzamy pouczenia na kursach kilkudniowych i po K贸艂kach oraz w artyku艂ach Przewodnika K贸艂ek rolniczych; 2) po艣redniczymy w zakupnie drzewek.
Kurs贸w kilkudniowych by艂o w roku sprawozdawczym pi臋膰 i ucz臋szcza艂o na nie stale 196 s艂uchaczy.
Obok nich urz膮dzamy kr贸tsze wyk艂ady po K贸艂kach rolniczych o charakterze wi臋cej agitacyjnym celem szerzenia zach臋ty do gorliwszego zaj臋cia si臋 sadownictwem. Tego rodzaju pouczenia je-
58
dnodniowe odby艂y si臋 w 59 miejscowo艣ciach wobec 1677 s艂uchaczy.
Po艣rednictwo w zakupnie coraz wi臋cej si臋 rozszerza. Jest w tein dow贸d, 偶e zasadnicze kierunki naszego dzia艂ania odpowiadaj膮 potrzebom w艂o艣cia艅skiej ludno艣ci i uznane zosta艂y przez ni膮 za praktyczne.
Liczba zam贸wionych drzewek owocowych wzros艂a w roku sprawozdawczym w por贸wnaniu do roku 1904/5 o 1869 sztuk. Podczas gdy w roku 1904/5 zam贸wi艂y K贸艂ka rolnicze za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego 8349 sztuk drzewek owocowych, to w roku 1905/6 zam贸wienia wynosi艂y razem 10.218 sztuk to jest 9.791 drzewek i 427 krzew贸w owocowych. Zam贸wiono mianowicie 5.731 jab艂oni, 2.688 grusz, 885 艣liw, 281 czere艣ni, 185 wiszni, 6 orzech贸w w艂oskich, 15 orzech贸w laskowych, 280 krzew贸w agrestu, 147 krzew贸w porzeczek.
A. Wyk艂ady o sadownictwie.
Na kursach wyk艂ady teoretyczne po艂膮czone by艂y zawsze z demonstracyami praktycznemi.
Wyk艂ady teoretyczne dotyczy艂y rentowno艣ci sad贸w, wa偶no艣ci doboru odmian, wytyczania miejsc pod drzewka, kopania jam, sadzenia drzewek, piel臋gnowania drzewek m艂odych po posadzeniu, piel臋gnowania sad贸w starszych, przeszczepiania i odm艂adzania drzew. M贸wiono dalej na nich o najwa偶niejszych chorobach dizew owocowych, o szkodnikach i ich t臋pieniu, wreszcie o uprawie krzew贸w owocowych a w szczeg贸lno艣ci agrestu, porzeczek i orzecha laskowego.
Demonstracye i 膰wiczenia praktyczne odbywa艂y si臋 w sadach, przy czem instruktor sadownictwa przestrzega艂 艣ci艣le, aby ka偶dy ze s艂uchaczy demonstrowan膮 czynno艣膰 w艂asnor臋cznie wykona艂. Po kursie zwiedza艂 instruktor sadownictwa ze s艂uchaczami okoliczne sady i przez zadawanie pyta艅 na temat wyk艂ad贸w przekonywa艂 si臋, o ile s艂uchacze z wyk艂ad贸w korzystali.
Pouczenia stosowa艂 instruktor sadownictwa 艣ci艣le do potrzeb miejscowo艣ci lub ca艂ego powiatu. Z tego powodu by艂o zadaniem instruktora sadownictwa przed rozpocz臋ciem kilkudniowego kursu zbada膰 dok艂adnie miejscowe warunki.
Dalszym 艣rodkiem do podniesienia sadownictwa by艂y 鈥瀠roczyste sadzenia drzew owocowych”, kt贸re tak Zarz膮d g艂贸wny, jakote偶 Zarz膮dy powiatowe urz膮dzi艂y w kilku miejscowo艣ciach.
Przy ka偶dem uroczystem sadzeniu drzew poucza艂 i demonstrowa艂 instruktor sadownictwa, jak nale偶y sadzi膰 drzewa owocowe.
Zestawienie czynno艣ci instruktora sadownictwa.
Z powodu urz膮dzi膰 si臋 maj膮cej w Sanoku wystawy ogrodniczo-pszczelniczej w jesieni roku 1905 zwiedzi艂 instruktor sadownictwa najwi臋cej miejscowo艣ci w powiecie sanockim.
Przekona艂 si臋 przy tern, 偶e tam, gdzie s膮 czynne K贸艂ka rolnicze, i rozw贸j sadownictwa post臋puje. Cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych, kt贸rzy brali udzia艂
w kursie sadownictwa, urz膮dzonym przez Oddzia艂 sanocki c. k. Towarzystwa gospodarskiego z Zarz膮dem g艂贸wnym K贸艂ek rolniczych w Sanoku w jesieni roku 1904, nie tylko u siebie racyonalnie zak艂adaj膮 i piel臋gnuj膮 sady, ale i drugim udzielaj膮 wskaz贸wek.
Ze zwiedzonych przez instruktora sadownictwa trzynastu miejscowo艣ci w o艣miu znajdowa艂y si臋 czynne K贸艂ka rolnicze a mianowicie: w Bykowcach, Besku, Ba偶an贸wce, D膮br贸wce ruskiej, Pisa-rowcach, Nowosi贸艂ce, D艂ugiem i Zarszynie. W tych wszystkich miejscowo艣ciach instruktor zwiedzi艂 sady cz艂onk贸w, udzielaj膮c poucze艅 na miejscu, jak r贸wnie偶 zach臋ca艂 do obes艂ania wystawy w Sanoku, daj膮c wskaz贸wki, kt贸re przedmioty nale偶y wysy艂a膰 i jak wysy艂k臋 opakowa膰. W Trepczy, Srogo-wej, Kostarowcach, Pakosz贸wce, Strachocinie sad贸w prawie niema i wog贸le gospodarze nie staraj膮 si臋 wcale o ulepszenie swych gospodarstw, gdy偶 brak im wszelkiej o艣wiaty tak w kierunku rolniczym, jakote偶 og贸lnym.
Po powrocie z sanockiego zwiedzi艂 instruktor sadownictwa najwi臋cej miejscowo艣ci w powiecie lwowskim. K贸艂ka rolnicze w powiecie lwowskim od kilku lat prowadz膮 偶yw膮 akcy臋 w kierunku podniesienia sadownictwa, a Zarz膮d g艂贸wny ze swej strony nie szcz臋dzi koszt贸w i pracy, aby tu tak podnie艣膰 sadownictwo, by sady naok贸艂 Lwowa zaopatrywa膰 mog艂y miasto Lw贸w w owoce letnie i wczesne jesienne, kt贸re dotychczas dowo偶one s膮 przewa偶nie z W臋gier. Szczeg贸lnie wa偶n膮 rol臋 w tej akcyi odgrywaj膮 K贸艂ka rolnicze, po艂o偶one bli偶ej miasta Lwowa: one te偶 zrozumia艂y d膮偶enia Zarz膮du g艂贸wnego, zakupuj膮 drzewka owocowe za nas 鈥,em po艣rednictwem, 偶膮daj膮c odmian wcze nych, gdy偶 mog膮 je 艣wie偶o przyniesione na targ, po bardzo dobrej cenie sprzeda膰. Cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych, dalej po艂o偶onych od Lwowa, zaopatruj膮 si臋 w drzewka owocowe odmian p贸藕no jesiennych lub zimowych, gdy偶 te wytrzymuj膮 dalszy transport. Jeste艣my przekonani, i偶 po kilkunastu latach pracy w tym kierunku wynik tych zabieg贸w b臋dzie widoczny na targu lwowskim.
Instruktor sadownictwa zwiedzi! i wyg艂osi艂 wyk艂ady w nast臋puj膮cych K贸艂kach rolniczych: w Lewand贸wce wobec 28 s艂uchaczy, w Dublanach wobec 56, w Czyszkach wobec 59, w Kozielnikach wobec 34, w Sokolnikach wobec 120, w Siemian贸wce wobec 28, w Rz臋艣nie polskiej wobec 41, w Prusach wobec 87.
W niekt贸rych miejscowo艣ciach jak w Dublanach, Czyszkach, Kozielnikach, Sokolnikach, Siemian贸wce i Rz臋艣nie polskiej na 偶膮danie Zarz膮du K贸艂ka by艂 instruktor sadownictwa kilkakrotnie celem przekonania si臋, o ile i jak bywaj膮 zastoso-wywane i wykonywane wskaz贸wki, udzielone na wyk艂adach.
W powiecie buczackim na 偶膮danie K贸艂ek rolniczych zwiedzi艂 p. Poluszy艅ski dalszych siedm K贸艂ek rolniczych, gdy偶 w roku 1904 zwiedzi艂 jedena艣cie miejscowo艣ci lecz w innej cz臋艣ci powiatu. K贸艂ka rolnicze powiatu buczackiego od kursu sa-
59
downictwa w Buczaczu urz膮dzonego w roku 1904 staraniem Zarz膮du g艂贸wnego i Oddzia艂u c. k. Tow. gospodarskiego, pracuj膮 wydatniej nad podniesieniem sadownictwa. Instruktor sadownictwa zwiedzi艂 i poucza艂 w nast臋puj膮cych K贸艂kach rolniczych: w Podzameczku wobec 90 s艂uchaczy, Petlikow-cach nowych wobec 11, w Trybuchowcach wobec 48, w Petlikowcach starych wobec 22, w Koropcu wobec 200, w Dobropolu wobec 24, w Nag贸rzance wobec 39.
Instruktor sadownictwa przekona艂 si臋, i偶 ci gospodarze i cz艂onkowie K贸艂ek, kt贸rzy byli na kursie ch臋tnie udzielone im wskaz贸wki i pouczenia wykonuj膮, a zach臋ceni na kursie nietylko sami sady racyonalnie zak艂adaj膮, ale tak偶e zwracaj膮 uwag臋 innym gospodarzom na b艂臋dy, pope艂niane przy zak艂adaniu i piel臋gnowaniu sad贸w.
W powiecie zaleszczyck i m udziela艂 p. Po-luszy艅ski poucze艅 w Tlustem wobec 47 s艂uchaczy.
W powiecie czortkowskim instruktor sadownictwa zwiedzi艂 sady cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych na Wygnance, udzielaj膮c wskaz贸wek na miejscu, a nast臋pnie poucza艂 w Nag贸rzance kolo Ja-gielnicy wobec 120 s艂uchaczy.
Zarz膮d powiatowy K贸艂ek rolniczych w Czort-kowie odni贸s艂 si臋 do Zarz膮du g艂贸wnego o urz膮dzenie kursu sadowniczego z wiosn膮. Czyni膮c zado艣膰 偶膮daniu Zarz膮du powiatowego urz膮dzi艂 Zarz膮d g艂贸wny trzydniowy kurs sadownictwa w Czortko-wie. Na kurs ucz臋szcza艂o przez trzy dni stale 31 s艂uchaczy, a mianowicie: 16 nauczycieli z powiatu czortkowskiego i 15 gospodarzy cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych. Wyk艂ady teoretyczne odbywa艂y si臋 w sali szkolnej, za艣 demonstracye praktyczne w sadzie szkolnym. Przy zamkni臋ciu kursu otrzyma艂 ka偶dy ze s艂uchaczy bezp艂atnie broszurk臋 鈥濲ak zak艂ada膰 i piel臋gnowa膰 sady gospodarskie11, E. Polu-szy艅skiego, kt贸re zakupi艂 Zarz膮d powiatowy.
W powiecie rawskim zwiedzi艂 p. Poluszy艅-ski K贸艂ko rolnicze w Szczercu ko艂o Niemirowa i poucza艂 o sadownictwie wobec 22 gospodarzy. Warunki dla rozwoju sadownictwa w Szczercu, jakote偶 okolicy nieszczeg贸lne z powodu piaszczystej ziemi, kt贸ra w wielu miejscach przechodzi w szczery lotny piasek. Z tego powodu p. Polu-szy艅ski zach臋caj膮c gospodarzy do sadzenia drzewek, ostrzega艂 przed zak艂adaniem sad贸w na szczerych piaskach.
W powiecie cieszanowskim zwiedza艂 instruktor sadownictwa na 偶膮danie Zarz膮du K贸艂ka K贸艂ko rolnicze w Lipsku i mia艂 wyk艂ad o sadownictwie wobec 200 gospodarzy z ca艂ej parafii. Cz艂onkowie K贸艂ek parafii Lipsko, zach臋ceni przyk艂adem K贸艂ka rolniczego w Narolu, kt贸re ju偶 znaczn膮 ilo艣膰 drzewek dla swych cz艂onk贸w sprowadzi艂o, postanowili i u siebie zak艂ada膰 sady.
W powiecie kro艣nie艅skim zwiedzi艂 instruktor sadownictwa i mia艂 jednorazowe wyk艂ady w K贸艂kach rolniczych w Kro艣cienku wy偶nem wobec 24 s艂uchaczy, Kro艣cienku ni偶nem wobec 16 s艂uchaczy.
Powiat kro艣nie艅ski pomimo, 偶e przedstawia
dobre warunki dla rozwoju sadownictwa posiada jednak sad贸w bardzo ma艂o.
W powiecie rtopczyckim odby艂 si臋 kurs sadownictwa w Paszczynie. Kurs ten trwa艂 dwa dni i wzi臋艂o w nim udzia艂 37 cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych tak z miejscowego jak i s膮siednich K贸艂ek i pi臋ciu nauczycieli ludowych z s膮siednich gmin. Wyk艂ady teoretyczne odbywa艂y si臋 w sali szkolnej za艣 demonstracye i 膰wiczenia praktyczne w sadzie szkolnym.
K贸艂ka rolnicze powiatu ropczyckiego, pobudzone do zaj臋cia si臋 akcy膮 podniesienia sadownictwa przez instruktora sadownictwa w roku 1904, akcy膮 t膮 zaj臋艂y si臋 gorliwie i od roku 1904 sprowadzi艂y ju偶 wi臋ksz膮 ilo艣膰 drzewek owocowych.
W powiecie jasielskim zwiedzi艂 p. Polu-szy艅ski sady cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego w D臋bowcu i udziela艂 wskaz贸wek i poucze艅 na miejscu.
W powiecie gorlickim na 偶膮danie Zarz膮du K贸艂ka rolniczego w Staszk贸wce zwiedzi艂 p. Polu-szy艅ski sady tamtejszych cz艂onk贸w, zbada艂 warunki dla rozwoju sadownictwa, wieczorem za艣 w sali szkolnej mia艂 wyk艂ad o sadownictwie wobec 28 s艂uchaczy. Cz艂onkowie K贸艂ka na tern zebraniu uchwalili nietylko zam贸wi膰 drzewka owocowe, ale tak偶e wsp贸lnie z gmin膮 posadzi膰 60 sztuk drzewek owocowych wzd艂u偶 drogi powiatowej.
W powiecie tarnowskim zwiedzi艂 instruktor sadownictwa K贸艂ko rolnicze w Chojniku, gdzie udziela艂 wskaz贸wek, zwiedzaj膮c sady cz艂onk贸w. Nast臋pnie na 偶膮danie Zarz膮du K贸艂ka w Szynwa艂-dzie wyk艂ada艂 instruktor sadownictwa w sali K贸艂ka rolniczego wobec 117 s艂uchaczy.
W powiecie 艂a艅cuckim na pro艣b臋 cz艂onka K贸艂ka rolniczego Jana Falgiera z Albigowej, kt贸ry za艂o偶y艂 sad wzorowy, by艂 instruktor sadownictwa na miejscu celem udzielenia Falgierowi wskaz贸wek i przy tej sposobno艣ci zwiedzi艂 sady innych cz艂onk贸w.
W powiecie tarnobrzeskim na pro艣b臋 Zarz膮du K贸艂ka w Machowie zwiedzi艂 p. Poluszy艅ski K贸艂ka rolnicze i poucza艂 w Miechocinie wobec 24 s艂uchaczy, Machowie wobec 18, Machowie kolonia wobec 14.
W powiecie boche艅skim zwiedzi艂 instruktor K贸艂ka rolnicze w Kobylu, Wi艣niczu starym, Les:czynie, r贸wnocze艣nie zbada艂 stan drzewek, posadzonych staraniem Zarz膮du K贸艂ka w Trzcianie wzd艂u偶 drogi powiatowej z Leszczyny do Trzciany.
K贸艂ka rolnicze w Kobylu, Wi艣niczu starym zakupi艂y wi臋ksz膮 ilo艣膰 drzewek, zadaniem wi臋c instruktora sadownictwa by艂o zbada膰 nowo za艂o偶one sady i udziela膰 cz艂onkom K贸艂ek odno艣nych poucze艅 i wskaz贸wek.
W powiecie chrzanowskim udziela艂 poucze艅 w K贸艂kach rolniczych w P艂azie, Babicy, Kwa-czale. W K贸艂ku rolniczem w 殴r贸d艂ach opr贸cz zwiedzania sad贸w mia艂 instruktor sadownictwa wyk艂ad wobec 23 s艂uchaczy.
Na 偶膮danie Zarz膮du powiatowego odby艂 si臋 w Chrzanowie trzydniowy kurs sadowniczy, na kt贸ry ucz臋szcza艂o stale 22 s艂uchaczy, cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych powiatu chrzanowskiego. Wy-
60
k艂ady teoretyczne odbywa艂y si臋 w sali Rady powiatowej, za艣 膰wiczenia i demonstracye praktyczne w sadzie p. Dygulskiego, sekretarza Zarz膮du powiatowego.
W powiecie bialskim udziela艂 poucze艅 w K贸艂kach rolniczych w Por臋bie wielkiej, Kozach, Pisarzowicach wobec 17 s艂uchaczy, Cza艅cu wobec 45, Wilamowicach wobec 22, Jawiszowicach wobec 9, Brzezince wobec 40, Bestwinie wobec 16, Starej wsi wobec 38, Komorowicach wobec 62.
Na 偶膮danie Zarz膮d贸w K贸艂ek rolniczych i Zarz膮du powiatowego odby艂 si臋 nast臋pnie w Bia艂ej czterodniowy kurs sadownictwa, w kt贸rym wzi臋艂o udzia艂 32 gospodarzy cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych powiatu bialskiego i ci pilnie ucz臋szczali przez cztery dni. Wyk艂ady teoretyczne odbywa艂y si臋 w sali Rady powiatowej, za艣 demonstracye praktyczne w sadzie Rady powiatowej i ogrodzie tamt. ck. Notaryusza. Przy zamkni臋ciu kursu rozdawano uczestnikom bezp艂atnie broszurk臋 鈥濲ak zak艂ada膰 i piel臋gnowa膰 sady gospodarskie”, jak r贸wnie偶 na 偶yczenie rozdano 艣wiadectwa frekwencyi. Na koszta urz膮dzenia kursu udzieli艂 Wydzia艂 Rady powiatowej subwency臋 w kwocie 50 koron.
W powiecie zbaraskim na 偶膮danie Zarz膮du K贸艂ka rolniczego w Zbara偶u wyk艂ada艂 p. Polu-szy艅ski na dwudniowym kursie sadownictwa, kt贸ry Zarz膮d K贸艂ka urz膮dzi艂 dla swych cz艂onk贸w w Zbara偶u. Wyk艂ady odbywa艂y si臋 w sali 鈥濻okola”, za艣 demonstracye w sadzie klasztornym. Na kurs ucz臋szcza艂o pilnie przez dwa dni 34 s艂uchaczy.
W powiecie husiaty艅skim na 偶膮danie Zarz膮du powiatowego odby艂 si臋 Kopyczy艅cach trzydniowy kurs sadownictwa, na kt贸ry ucz臋szcza艂o stale 18 nauczycieli i 22 gospodarzy cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych. Wyk艂ady teoretyczne odbywa艂y si臋 w sali szkolnej, za艣 demonstracye praktyczne w sadzie miejscowego ks. Proboszcza i w sadzie szkolnym.
Przy zamkni臋ciu kursu otrzymali uczestnicy bezp艂atnie po jednej broszurce 鈥濲ak zak艂ada膰 i piel臋gnowa膰 sady gospodarskie”, jak r贸wnie偶 rozdzielono 60 sztuk drzewek owocowych, kt贸re ofiarowa艂 na nagrody Komitet ck. Towarzystwa gospodarskiego. Zarz膮d g艂贸wny udzieli艂 na koszta urz膮dzenia kursu 50 koron.
Opr贸cz wy偶ej wymienionych wyk艂ad贸w i poucze艅 instruktor sadownictwa bra艂 udzia艂 w Zgromadzeni u powiatowem w Sanoku i wyg艂osi艂 wyk艂ad pt. 鈥瀂naczenie sadownictwa w ziemi sanockiej”.
B) TOyr贸b jab艂ecznika.
Praca Zarz膮du g艂贸wnego oko艂o u偶ytkowania owoc贸w po艣ledniejszej jako艣ci na wyr贸b jab艂ecznika a temsamem przysporzenia ludno艣ci wiejskiej zdrowego napoju, kt贸ryby wyrugowa艂 nadmierne u偶ywanie w贸dki i zast膮pi艂 fa艂szowane i zdrowiu szkodliwe wina, w handlu rozpowszechnione, z roku na rok wydaje obfitsze plony a gospodarze ma艂orolni, cz艂onkowie K贸艂ek, popieraj膮 nas w naszych usi艂owaniach.
YV roku sprawozdawczym powsta艂a przy K贸艂ku rolniczem w Siemian贸wce sp贸艂ka wyrobu jable-cnika z Micha艂em Olearczykiem na czele. Zarz膮d g艂贸wny udzieli! sp贸艂ce wszelkiej porady fachowej przez swego instruktora sadownictwa, ponadto za艣 dopom贸g艂 do zakupna maszyn, jak prasa i m艂ynek, udzielaj膮c 50% subwencyi z katalogowej ceny kupna. Piwnica zosta艂a wybudowana, o ile na to starczy艂y fundusze, wzorowo. Przez czas budowy, urz膮dzenia, wyrobu jab艂ecznika i dojrzewania tego偶, doje偶d偶a艂 p. Poluszy艅ski do Siemian贸wki celem pouczenia p. Olearczyka z najwa偶niejszymi zasadami gospodarki piwnicznej. Ostatnimi czasy za porad膮 instruktora sadownictwa zakupi艂 p. Olearczyk fil-ter asbestowy do filtrowania wina.
Ilo艣膰 wyrobionego jab艂ecznika wynosi oko艂o 7000 litr贸w. Owoce potrzebne do wyrobu tej ilo艣ci wina zakupuje sp贸艂ka w okolicy Siemian贸wki.
Sprzeda偶 wyrobionego jab艂ecznika post臋powa艂a nadspodziewanie szybko i kupowali go nie-tylko mieszka艅cy Siemian贸wki ale i s膮siednich gmin.
Wobec tak pomy艣lnego obrotu przedsi臋biorstwa postanowi艂a sp贸艂ka piwnic臋 rozszerzy膰, aby chocia偶 cz臋艣ciowo pokry膰 popyt.
K贸艂ko rolnicze w Albigowej, kt贸re przy pomocy Zarz膮du g艂贸wnego za艂o偶y艂o piwnic臋 wyrobu jab艂ecznika w r. 1903 w tym roku nie wyrobi艂o jab艂ecznika, gdy偶 ks. kan. Tyczy艅ski, kt贸ry wyrobem jab艂ecznika si臋 zajmuje, by艂 zaj臋ty budow膮 szko艂y.
C) Uroczysto艣ci sadzenia drzew owocowych.
Uroczysto艣ci sadzenia drzew w roku sprawozdawczym 1905 przy wsp贸艂udziale instruktora sadownictwa odby艂y si臋 w Czyszkach, Prusach, Sokolnikach i Rz臋艣nie polskiej powiatu lwowskiego, Staszk贸wce powiatu gorlickiego, Szczercu kolo Nie-mirowa powiatu rawskiego.
Urz膮dzanie uroczysto艣ci sadzenia drzew po wsiach przy wsp贸艂udziale duchowie艅stwa, nauczycielstwa, gospodarzy i dziatwy szkolnej uwa偶a Zarz膮d g艂贸wny za jeden z wa偶nych 艣rodk贸w podniesienia sadownictwa.
D) \Bystawa ogrodniczo=pszezelnicza w Sanoku.
Zarz膮d g艂贸wny na zaproszenie Komitetu wystawowego brat udzia艂 i urz膮dzi艂 wystaw臋 zbiorow膮 K贸艂ek rolniczych na wystawie ogrodniczo-pszczelniczej w Sanoku.
Urz膮dzenie wystawy zbiorowej K贸艂ek rolniczych z powiatu sanockiego, liskiego i brzozowskiego poleci艂 Zarz膮d g艂贸wny swemu instruktorowi sadownictwa p. Poluszy艅skiemu i ofiarowa艂 Komitetowi wystawy kwot臋 100 koron tytu艂em subwencyi.
W wystawie zbiorowej wzi臋艂o udzia艂 z 22 K贸艂ek rolniczych 36 cz艂onk贸w. Komisya s臋dzi贸w przyzna艂a za owoce nast臋puj膮ce nagrody dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych:
1 nagrod臋 medal bronzowy, 2 listy pochwalne, 1 miodark臋, 1 nagrod臋 przyrz膮dy ogrodnicze, 5 na-
61
gr贸d drzewka owocowe. Innym wystawcom z Kolek rolniczych rozdano drzewka za 125 koron jako nagrody za owoce i 50 koron za wystawione warzywa.
Opr贸cz wystawy ogrodniczo-pszczelniczej w Sa-
noku brali udzia艂 cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych w wystawie rolniczo-przemys艂owej w Nowym S膮czu i Buczaczu, wystawiaj膮c owoce, warzywa i przeroby owocowe.
XV. Pszezelnictwo.
Do roku 1906 dzia艂alno艣膰 Towarzystwa na polu pszczelnictwa ogranicza艂a si臋 na pomieszczanie artyku艂贸w z tego ubocznego, lecz wa偶nego dzia艂u gospodarstwa w 鈥濸rzewodniku K贸艂ek rol-niczych鈥.
Maj膮c ogromny zakres pracy w kierunku czysto rolniczym a fundusz贸w bardzo ma艂o, nie mogli艣my zwr贸ci膰 baczniejszej uwagi na pszczel-nictwo mimo, 偶e niejednokrotnie upominano si臋 u Zarz膮du g艂贸wnego o udzielenie pasiecznikom pomocy i porady na miejscu i o urz膮dzenie kurs贸w pszczelarskich w tych miejscowo艣ciach, gdzie objawi艂a si臋 ch臋膰 偶ywszego zaj臋cia si臋 racyonaln膮 hodowl膮 pszcz贸艂. Gdy z roku na rok od K贸艂ek rolniczych coraz natarczywsze nadchodzi艂y 偶膮dania
0 wci膮gni臋cie pszczelnictwa w zakres dzia艂alno艣ci Towarzystwa i o wytworzenie dla pasiecznik贸w fachowej pomocy, Zarz膮d g艂贸wny znalaz艂 si臋 w k艂o-potliwem po艂o偶eniu, bo w biurze swem nie mia艂 odpowiedniej si艂y a na powo艂anie zawodowego pszczelarza do sta艂ych czynno艣ci wy艂膮cznie w tym dziale 鈥 nie by艂o 艣rodk贸w.
Pragn膮c jednak cho膰 w cz臋艣ci odpowiedzie膰 podnoszonym 偶yczeniom, Zarz膮d g艂贸wny powo艂a艂 jako pomocnika i instruktora w tym dziale w艂o艣cianina z Siemian贸wki, Wojciecha Mendycho-wskiego, kt贸ry o艣wiadczy艂 gotowo艣膰 w czasie wolnym od zaj臋膰 gospodarskich udziela膰 wskaz贸wek
1 poucze艅 pszczelarskich tam, gdzie mu Zarz膮d g艂贸wny wska偶e. Wybrany przez nas instruktor posiada odpowiednie kwalifikacye zawodowe, odby艂 bowiem sze艣ciotygodniowy kurs pszczelnictwa we Lwowie pod kierunkiem Prof. Dra Teofila Ciesielskiego, a praktycznie umia艂 zu偶ytkowa膰 udzielon膮 mu wiedz臋, utrzymuj膮c wzorowo urz膮dzon膮 pasiek臋. Uwzgl臋dniono r贸wnie偶 to, 偶e jako w艂o艣cianin pr臋dzej znajdzie pos艂uch u w艂o艣cian, zyska ich zaufanie, a tern samem wp艂ynie na usuni臋cie licznych b艂臋d贸w po pasiekach.
Instruktor pszczelniczy rozpocz膮艂 swe czynno艣ci dopiero z pocz膮tkiem roku 1906, dlatego szczeg贸艂owe ich zestawienie zostawiamy do nast臋pnego sprawozdania, tu za艣 pokr贸tce tylko podamy, co dot膮d wykona艂.
Dzia艂alno艣膰 sw膮 rozpocz膮艂 od powiatu tarnopolskiego, gdzie pszezelnictwo rozwin臋艂o si臋 na szerok膮 skal臋. Do艣膰 nadmieni膰, 偶e z gmin tego powiatu Chodaczk贸w wielki ma 891 pni, Luka wielka 489, Czemiel贸w mazowiecki 481, ruski 458, Loszni贸w 1120, Zab贸j ki 296, Poczapi艅ce 366, Dragan贸wka 1027, Myszkowice 345. W ka偶deJ
z tych gmin s膮 gospodarze, maj膮cy ponad 100 pni a przeci臋tny doch贸d z pnia wynosi od 15鈥20 K. Kobiety tego powiatu w sztuce pszczelarskiej nie ust臋puj膮 m臋偶czyznom, zam臋偶ne kobiety i wdowy prowadz膮 w艂asne pasieki. (W Borkach wielkich 偶ona Stefana Raj fura ma w pasiece swej 160 pni). Nawet 偶ydzi trudni膮 si臋 tutaj pasiecznictwem, lecz prowadz膮 je w spos贸b rabunkowy. Z dalszych okolic zakupuj膮 pnie i przywo偶膮 je w powiat tarnopolski na pola dworskie. Wydusiwszy wszystkie matki i nie maj膮c w ten spos贸b czerwiu, osi膮gaj膮 z ula znacznie wi臋ksze ilo艣ci miodu a po miodo-braniu wyduszaj膮 pszczo艂y, ule za艣 pr贸偶ne sprzedaj膮, by w nast臋pnym roku zn贸w powr贸ci膰 z za-kupionemi nowemi pszczo艂ami. Na og贸l w tamtych stronach z pszczelnictwem oswojony ka偶dy, jednak wadliwo艣ci dostrze偶ono mimo to du偶o. G艂贸wne wady pope艂niaj膮 w zimowaniu pszcz贸艂. Wszyscy staraj膮 si臋 zim膮 trzyma膰 pszczo艂y ciep艂o i przez to dla braku powietrza du偶o pszcz贸艂 ginie, tak, 偶e z pasieki licz膮cej oko艂o 30 pni wychodzi z zimy nieraz tylko 5鈥10 pni. Na z艂膮 zimowl臋 wp艂ywa r贸wnie偶 nieodpowiednie pomieszczenie wylotu u ula. Na wszystkie dostrze偶one wady i b艂臋dy zwr贸ci艂 instruktor uwag臋 w艂a艣cicielom pasiek przy zwiedzaniu miejscowo艣ci, kt贸re powy偶ej podali艣my, wyliczaj膮c stan pasiek.
Sprzeda偶 miodu wymaga w powiecie tarnopolskim koniecznie organizacyi handlowej, bo jak dot膮d, ka偶dy z osobna sprzedaje 偶ydom. Wsz臋dzie te偶 domagano si臋 zawi膮zania powiatowej sp贸艂ki pszczelarskiej.
W zachodniej cz臋艣ci kraju instruktor pszczelnictwa zwiedzi艂 nast臋puj膮ce K贸艂ka rolnicze: 1) Szyn-wa艂d, pow. tarnowskiego, 2) Limanow臋 i 3) Zblu-dz臋, pow. limanowskiego, 4) Suchod贸l i 5) G艂owienk臋, pow. kro艣nie艅skiego, 6) Rogo藕no pow. 艂a艅cuckiego, 7) Cieszacin wielki, 8) Cieszacin ma艂y, pow. jaros艂awskiego. Wsz臋dzie z wielk膮 rado艣ci膮 przyj臋to przybycie instruktora i korzystano z jego praktycznych poucze艅.
Dla powiatu lwowskiego urz膮dzono kurs pszczelniczy w 呕ubrzy w czasie od 26. do 31. marca 1905 r., w kt贸rym wzi臋艂o udzia艂 34 uczestnik贸w z K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego i z powiatu tarnopolskiego. Prowadzi艂 na nim nauk臋 teoretyczn膮 i praktyczne 膰wiczenia instruktor pszczelnictwa wed艂ug planu, u艂o偶onego przez Prof. Ciesielskiego. Dalszy ci膮g tego kursu tworzy膰 b臋dzie drugi kurs wyznaczony w Siemian wce na czas od 18. do 23. czerwca. Trzeci kurs dla powiatu lwowskiego zapowiedziany jest na jesie艅.
62
XYII. Hodowla k贸z.
Jak wiadomo, Towarzystwo K贸艂ek rolniczych nie rozporz膮dza 偶adnymi funduszami na cele hodowlane, z tego wi臋c tytu艂u wszelkie agendy hodowlane musia艂yby by膰 wykluczone z dzia艂alno艣ci Zarz膮du g艂贸wnego. Gdy jednak 偶adne z Towarzystw pokrewnych nie zaj臋艂o si臋 koz膮, zwan膮 s艂usznie 鈥瀔row膮 ubogich”, Towarzystwo K贸艂ek rolniczych musia艂o to uczyni膰, w uwzgl臋dnieniu wysokiej warto艣ci kozy dla ludno艣ci, w 艣cis艂em znaczeniu tego s艂owa ma艂orolnej.
W stosunku do rozporz膮dzalnych fundusz贸w rozw贸j tej dzia艂alno艣ci jest bardzo wielki, odno艣nie do zapotrzebowania jednak znikomy. I tu mamy dow贸d wi臋cej braku poparcia dla akcyi ju偶 rozpocz臋tej, kt贸ra uwzgl臋dnia jedn膮 z 偶ywotnych potrzeb najbiedniejszej ludno艣ci.
Twierdzono, 偶e przes膮dy ludno艣ci nie dozwol膮 na wprowadzenie chowu k贸z, tymczasem praktyka stwierdza, 偶e og贸艂 zapatruje si臋 na t臋 spraw臋 bardzo rozs膮dnie, a przedewszystkiem ma tyle zaufania do Zarz膮du g艂贸wnego, by wierzy膰, i偶 to co im st膮d zostanie polecone, z艂e by膰 nie mo偶e. Wynika z tego, 偶e zapotrze bowanie jest tak znaczne, i偶 nawet dziesi臋膰 razy wi臋kszy materya艂 rozp艂odowy, ni偶 go posiadamy, zaledwieby starczy艂 na pokrycie zg艂osze艅 o kozy.
Z dniem 1 stycznia 1905 materya艂 zarodowy w koziarniach, b臋d膮cy w艂asno艣ci膮 nasz膮, sk艂ada艂 si臋 z 3 cap贸w i 7 k贸z, umieszczonych na 3 sta-cyach w Zabrzezi (pow. Nowy S膮cz), P艂auczy malej (pow. Brze偶any) i Soko艂owie k. Stryja (pow. Stryj). 鈥 W ci膮gu roku 1905 przyp艂odek by艂 nieliczny, gdy偶 da艂 tylko 3 capki i 4 kozy, przytem by艂 p贸藕ny, wi臋c te偶 nie miano materya艂u do obsadzenia nowych stacyi rozrodczych, i musiano si臋 wstrzyma膰 z rozdawnictwem do wiosny 1906 r. We wszystkieh trzech stacyach hodowcy nadzwyczaj byli zadowoleni z k贸z, mimo s艂abego przy-plodku, czego dowody mamy w r臋ku. P. Izdebski
z Soko艂owa pisze nam:鈥 鈥瀂 przyjemno艣ci膮 patrz臋 codzie艅, jak dzieci ciesz膮 si臋 teraz, 偶e doczeka艂y si臋 koziego mleka i z jakiem upragnieniem wyczekuj膮 chwili, kiedy b臋dzie si臋 koza doi艂a i racz膮 si臋 艣wie偶em mlekiem. Krowie mleko nie zadowolni ju偶 ich i z niech臋ci膮 na nie spogl膮daj膮, bo kozie mleko lepsze”.
P. Karol Kurzeja z Zabrzezi pisze: 鈥瀂 tych
k贸z jestem bardzo zadowolony, pomimo 偶e delikatne, s膮 bardzo u偶yteczne przy dobrem utrzymaniu. Jedna koza na dobrym wikcie zast膮pi krow臋 warta-j膮c膮 w tym czasie 200 Koron, ale dopiero po dru-giem lub trzeciem okoceniu”.
P. Ryszard Kurzbaner z P艂auczy ma艂ej donosi nam, 偶e koza w drugim roku po okoceniu dawa艂a mu 3 litry, p贸藕niej zesz艂a na 2 litry mleka jak 艣mietanka, na miernem utrzymaniu.
Prawdziwo艣膰 fakt贸w obj臋tych pismami stwierdzaj膮 zg艂oszenia blizkich s膮siad贸w dotychczasowych posiadaczy k贸z, kt贸rzy zach臋ceni tern, co widzieli, radziby przyj艣膰 tak偶e w posiadanie tych cennych zwierz膮t.
W obec trudno艣ci i znacznych koszt贸w, jakie s膮 po艂膮czone ze sprowadzaniem k贸z z zagranicy, postanowiono za艂o偶y膰 wi臋ksz膮 stacy臋 rozrodn膮 na miejscu w kraju. Dzi臋ki uk艂adowi, jaki si臋 uda艂o zawrze膰 z Dyrekcy膮 Akademii rolniczej w Dubla-nach o umieszczenie takiej koziarni na folwarka w Dublanach, sprowadzono z Darmstadtu 1 capa
1 6 k贸z rasy saane艅skiej, kt贸re maj膮 stanowi膰 藕r贸d艂o, sk膮d w przysz艂o艣ci materya艂 na stacye wysy艂a膰 b臋dziemy. Do 31 grudnia przyp艂odku mieli艣my
2 sztuk.
Og贸艂em w艂asno艣ci膮 Towarzystwa z ko艅cem 1905 r. by艂y 4 capy i 12 sztuk k贸z, do rozdania jednak na wiosn臋 1906 roku mogli艣my mie膰 tylko
3 capki i 6 k贸z, na co zalega艂o zg艂osze艅 nad trzydzie艣ci.
XVIII. Ch贸w drobiu.
W zakresie chowu drobiu dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Towarzystwa ograniczona jest do szczup艂ych rozmiar贸w zupe艂nym brakiem fundusz贸w na te cele i wynikaj膮cym z niego brakiem si艂y zawodowej. Uznaj膮c wysokie znaczenie chowu drobiu dla ma艂ych gospodarstw, Zarz膮d Towarzystwa stara si臋 jednak wed艂ug mo偶no艣ci bodaj cokolwiek zdzia艂a膰 tak偶e i w tym kierunku.
W Przewodniku K贸艂ek rolniczych, kt贸rego lamy stoj膮 otworem dla Towarzystwa chowu drobiu w Jaros艂awiu, pomieszcza si臋 wszelkie komunikaty i wiele cennych wskaz贸wek, dotycz膮cych chowu drobiu, nades艂anych przez to Towarzystwo. Pr贸cz tego pomieszczone s膮 we formie obszernych artyku艂贸w, wzgl臋dnie kr贸tkich notatek fachowe wskaz贸wki dla zajmuj膮cych si臋 chowem drobiu.
W roku 1905 ch贸w drobiu zajmowa艂 bardzo powa偶ne miejsce w 鈥濸rzewodniku”, a mi臋dzy in-nemi musimy wspomnie膰 o obszernej pracy p. J贸zefa Zagai, demonstratora lwowskiej Akademii we-terynaryi, p. t. 鈥濰odowla drobiu w gospodarstwie wiejskiem” w kt贸rej autor obj膮艂 ca艂okszta艂t tego wa偶nego dzia艂u.
Obok akcyi pouczaj膮cej w kierunku chowu drobiu stara si臋 Zarz膮d g艂贸wny T. K. r. dzia艂a膰 i w praktycznym kierunku. Korzystaj膮c z tego, 偶e K贸艂kom rolniczym, kt贸re w oznaczonym terminie nade艣l膮 sprawozdanie z czynno艣ci, przyznawane s膮 losem nagrody, na trzydzie艣ci nagr贸d dwadzie艣cia wyznacza si臋 w postaci rasowego drobiu a wi臋c dziesi臋膰 tr贸jek kur rasowych i dziesi臋膰 tr贸jek kaczek rasowych.
63
Dr贸b ten wysy艂a si臋 w jesieni obdarzonym losem K贸艂kom dla wychowu i rozmna偶ania mi臋dzy miejscowymi cz艂onkami Towarzystwa. Wysy艂ka odbywa si臋 bezp艂atnie, tak 偶e dr贸b ten obdarowane K贸艂ek nie kosztuje nic. K贸艂ka, maj膮c prawo dysponowania niemi, oddaj膮 je do wychowu wybranemu przez siebie cz艂onkowi, nak艂adaj膮c na niego obowi膮zek rozdzia艂u jaj wyl臋gowych mi臋dzy cz艂onk贸w K贸艂ka na warunkach, uchwalonych przez nich samych, stosownie do stosunk贸w miejscowych.
W 1905 roku otrzyma艂y po tr贸jce kaczek Peking K贸艂ka rolnicze: Ponikiew, Narol wie艣, G艂owaczowa, Bia艂obrzegi Powodowa, Ostr贸w (p. Ropczyce), Por膮bka uszewska, Chrusno nowe, Roman贸wka (ost. p. loco), Krzeszowice.
Po 1 tr贸jce kur w艂oskich kuropatwiak贸w.: Brzoza kr贸lewska, Milatyn nowy, Roczyny, Rakszawa I. Czelu艣nica, Wola ma艂a, Iskrzynia, Pota-k贸wka, Majdan (p. Kopyczy艅ce), Czarna p. 艁a艅cut).
Wygrany dr贸b zakupiono od cz艂onk贸w To-
warzystwa chowu drobiu w Jaros艂awiu za po艣rednictwem tego偶 Towarzystwa.
Z nades艂anych przez odbiorc贸w sprawozda艅 w kwietniu 1906 roku wida膰, 偶e przes艂any dr贸b a osobliwie kury kuropatwiaki, dobrze si臋 dostosowuje do warunk贸w miejscowych. Kury og贸lnie s膮 chwalone przez gospodynie, popyt te偶 na jaja wyl臋gowe jest ogromny, tak 偶e mimo znacznej niosno艣ci tych kur nie mog膮 nastarczy膰 zapotrzebowaniu.
Co do kaczek rzecz si臋 ma troch臋 inaczej, zaledwie z trzech miejsc nades艂ano wyrazy zadowolenia z kaczek i ich niosno艣ci, w innych zarzucaj膮 im kosztowne utrzymanie, ma艂膮 niosno艣膰, a zupe艂nie z艂y wyl膮g. Ten ostatni zarzut dotyczy kaczor贸w, kt贸re widocznie przez odprzedawc贸w zosta艂y wys艂ane ju偶 stare, do chowu nie odpowiednie, co z przykro艣ci膮 musimy zaznaczy膰 tern wi臋cej, 偶e ceny wysokie upowa偶nia艂y nas do otrzymania materyalu wyborowego.
C.) Sprawy handlowe.
I. Og贸lne uwagi o sklepach K贸艂ek rolniczych.
Dzia艂alno艣膰 K贸艂ek rolniczych na polu handlo-wem tak, jak si臋 obecnie uwydatnia w zak艂adaniu i prowadzeniu sklep贸w, pierwotnie nie by艂a przewidywana przez za艂o偶ycieli Towarzystwa. Przy organizacyi Towarzystwa brali艣my wz贸r z wielkopolskich K贸艂ek rolniczych, kt贸re sklepik贸w wiejskich nie zak艂ada艂y, ani nie utrzymuj膮. Tam jednak silnie rozwini臋ty stan mieszcza艅ski, usuwany systematycznie od urz臋d贸w, bra艂 si臋 z konieczno艣ci do handlu i przemys艂u i wzi膮艂 w swe posiadanie te wa偶ne posterunki po wsiach i miasteczkach.
Innemi by艂y potrzeby naszego kraju i innemi drogami post臋powa膰 musia艂o ekonomiczne odrodzenie wsi galicyjskiej. S艂abo rozwini臋ty stan 艣redni wobec wielkiego zapotrzebowania si艂 po urz臋dach, uton膮艂 po biurach i nie sta膰 by艂o r膮k do tego, od wiek贸w zreszt膮 lekcewa偶onego u nas dzia艂u pracy, jakim jest handel
Rozpaczliwe stosunki, jakie si臋 wskutek wiekowego zaniedbywania tej ga艂臋zi pracy wytworzy艂y, i kt贸re po dzie艅 dzisiejszy istniej膮 u nas wsz臋dzie tam, gdzie nie by艂o dot膮d czasu na zorganizowanie sklep贸w, odczul lud w艂o艣cia艅ski i uzna艂 sanacy臋 tych stosunk贸w za jedn膮 z g艂贸wnych swych potrzeb. Gdy wi臋c przez K贸艂ka rolnicze zapoznano go ze zbiorowem dzia艂aniem, lud samorzutnie przed zaspokojeniem potrzeb rolniczych zabra艂 si臋 przedewszystkiem do zak艂adania kram贸w wiejskich.
Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa K贸艂ek rolniczych musia艂 poprze膰 ten ruch i zaj膮膰 si臋 jego prawid艂owym rozwojem tern wi臋cej, i偶 okaza艂o si臋 niebawem, 偶e handlowa dzia艂alno艣膰 K贸艂ek przyczynia si臋 r贸wnocze艣nie do podniesienia o艣wiaty ludu,
jego dobrobytu i nie pozostaje bez wp艂ywu na rolnicz膮 dzia艂alno艣膰 K贸艂ek.
K贸艂ka obejmuj膮 ca艂okszta艂t potrzeb wsi, potrzeb niezwykle z艂o偶onych i r贸偶norodnych. Kt贸ra z tych licznych potrzeb jest wa偶niejsza i kt贸ra z nich pierwsza na uwzgl臋dnienie zas艂uguje, czy potrzeba podniesienia rolnictwa, czyli te偶 potrzeba stworzenia zgo艂a nieistniej膮cego handlu chrze艣cija艅skiego, o tern decyduje ludno艣膰 ka偶dej miejscowo艣ci z osobna. W powiecie d膮browskim, zamieszka艂ym przez ludno艣膰 inteligentn膮, zamo偶n膮 i uprawiaj膮c膮 rol臋 bardzo starannie, K贸艂ka rolnicze z trudno艣ci膮 si臋 przyjmowa艂y. Dopiero w ostatnich miesi膮cach kilkana艣cie K贸艂ek prawie jednocze艣nie zawi膮zano z dzia艂alno艣ci膮 prawie wy艂膮cznie handlow膮. Te same K贸艂ka w kilka miesi臋cy po ich zawi膮zaniu, odpowiednio pouczone o dalszych zadaniach swoich, przyst膮pi艂y do znacznych zam贸wie艅 nawoz贸w sztucznych, maszyn rolniczych i nasion.
W bardzo wielu wypadkach sklep sp贸lkowy jest probierzem si艂y 偶ywotnej K贸艂ka i dostarcza prawie z regu艂y pierwszych 艣rodk贸w na cele o艣wiaty i rolniczej dzia艂alno艣ci: K贸艂ko rolnicze
w Czu艂贸wku, powiatu krakowskiego, z dochod贸w ma艂ego sklepiku wystawi艂o dom i gminie na szko艂臋 odda艂o; K贸艂ku w Rybnej (pow. Krak贸w) dochody sklepu dozwoli艂y utworzy膰 mleczarni臋; K贸艂ko w Kalinowie pow. Sambor z dochod贸w sklepu za艂o偶y艂o i utrzymuje fabryk臋 dach贸wek cementowych ; w Dobrzechowie, pow. strzy偶ow-skiego, za艂o偶y艂o K贸艂ko naukowy warstat koszykarski, 艂o偶膮c na to w pierwszym roku 600 K, aby 艂ozin臋, kt贸r膮 dot膮d wagonami wywo-
64
偶ono do Niemiec, przerabia膰 na miejsca; K贸艂ko w Radziszowie z dochod贸w sklepu ju偶 drugiego zakupuje buhaja rasowego, by podnie艣膰 ch贸w byd艂a. Cytujemy przyk艂ady, kt贸re si臋 na poczekaniu na pami臋膰 nasun臋艂y, a kt贸rych liczba da艂aby si臋 znacznie powi臋kszy膰.
Wp艂yw sp贸艂kowego sklepu K贸艂ka rolniczego we wsi zaznacza si臋 nadewszystko znacznem obni偶eniem cen towar贸w. Znane s膮 wypadki, 偶e cena nafty i cukru z pojawieniem si臋 sklepu K贸艂ka spada艂y o 25%, pomijaj膮c artyku艂y niecodziennej potrzeby, przy kt贸rych r贸偶nicy ceny niewprawny nie zauwa偶y lak 艂atwo.
Wielkiej donios艂o艣ci dla spo艂ecznych zada艅 wsi, to dom w艂asny K贸艂ka rolniczego. Bez handlowej dzia艂alno艣ci K贸艂ka nie zachodzi艂aby potrzeba budowania w艂asnych dom贸w, ani nie sta艂oby 艣rodk贸w na ich wystawienie.
Z potrzeby i z wrodzonej cz艂owiekowi towa-rzysko艣ci lud nasz w braku stosowniejszego miejsca, gromadzi艂 si臋 dotychczas w karczmie i wypowiada艂 w stanie trze藕wym i jeszcze wi臋cej podchmieliwszy sobie, wszystkie swoje potrzeby, zamys艂y na przysz艂o艣膰 i przechwa艂ki o stanie swego posiadania. Korzystaj膮c z pods艂uchanych zwierze艅, nieuczciwy karczmarz daleko wi臋ksze ci膮gn膮艂 st膮d zyski, ni偶 z swego handlu i sprzeda偶y trunk贸w. Obecnie s艂u偶y dom K贸艂ka za ognisko o艣wiaty, godziwej rozrywki, a nadewszystko jest miejscem nauki ekonomii i handlu, gdzie nikt nie czycha na krzywd臋 bli藕niego, ani z s艂abo艣ci jego korzysta膰 nie zechce.
W sprawozdaniu z r. 1899 wymienione by艂y trzy gatunki sklep贸w K贸艂ek rolniczych: 1) sklepy sp贸lkowe, 2) sklepy K贸艂ek wydzier偶awione i 3) sklepy nale偶膮ce do osoby prywatnej, a u偶ywaj膮cej firmy K贸艂ka.
Trzeci ten rodzaj sklep贸w uznany powszechnie za szkodliwy, usuni臋ty zosta艂 w mi臋dzyczasie i dzi艣 zupe艂nie ju偶 nie istnieje.
Obecnie znajdujemy si臋 w okresie ograniczania drugiej kategoryi t. j. dzier偶aw sklep贸w K贸艂kowych.
Dzier偶awa sp贸艂kowego sklepu K贸艂ka okazuje si臋 cz臋sto nieodzown膮 dla uzdrowienia interesu z winy poprzednik贸w zachwianego. Stan taki nie mo偶e jednak uchodzi膰 za prawid艂owy i na d艂u偶sze lata przewleka膰 si臋 pod 偶adnym warunkiem nie powinien. Mimo to zdarza si臋 cz臋sto, 偶e Zarz膮d K贸艂ka pod wp艂ywem os贸b interesowanych nadu偶ywa przys艂uguj膮cego mu prawa rozporz膮dzania sprawami sklepu i sklep taki na szereg lat oddaje w dzier偶aw臋, uniemo偶liwiaj膮c sobie powr贸t do po-
i艂. Lustracye
Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa wykonywa艂 w r. 1905 opiek臋 i kontrol臋 nad przedsi臋biorstwami K贸艂ek rolniczych za pomoc膮 5 lustrator贸w handlowych. Obowi膮zki lustrator贸w spe艂niali pp. Henryk Schmidt, Stefan Malczewski, Stanis艂aw Sadowski,
nownego podj臋cia sp贸艂kowej dzia艂alno艣ci. Celem zapobie偶enia temu wprowadzone zostan膮 do instruk-cyi sklepowej odpowiednie zmiany.
Wi臋ksz膮 cz臋艣膰 spotykanych po sklepach nieprawid艂owo艣ci przypisa膰 trzeba tej okoliczno艣ci, 偶e Zarz膮dy K贸艂ek wy艂膮cznie z najbli偶szego swego otoczenia dobieraj膮 sklepikarzy nieudolnych, bo ludzi wprost od 艂opaty, bez zmys艂u 艂adu i bez 偶adnego zgo艂a przygotowania handlowego, nierzadko bez znajomo艣ci pisma i ma艂ej tabliczki mno偶enia. Wol膮 mie膰 bowiem zaj臋t膮 w sklepie osob臋, kt贸ra osiad艂a jest w gminie i taniej wykonywa膰 mo偶e czynno艣ci, ni偶 sprowadzony z daleka sklepikarz, nieznany co do charakteru i uczciwo艣ci, a zawsze dro偶szy ni偶 miejscowy.
Trudno艣ciom tym stara膰 si臋 b臋dziemy zaradzi膰 przez cz臋stsze urz膮dzanie w臋drownych kurs贸w handlowych i przez wywieranie nacisku na Zarz膮dy K贸艂ek, by sklepikarzom swoim u艂atwia艂y korzystanie z tych偶e.
Je艣li pozory nie myl膮, znajduj膮 si臋 sp贸lkowe sklepy K贸艂ek na drodze do bardzo znacznego ich rozwoju.
Nowo wprowadzone zasady podzia艂u zysk贸w nie wed艂ug udzia艂贸w, lecz wed艂ug wysoko艣ci poczynionych zakup贸w na podstawie ksi膮偶eczek za-kupna, przyczyni膮 si臋 niew膮tpliwie do wzmo偶enia si臋 liczby cz艂onk贸w, do wzmocnienia nadzoru nad sklepikarzami i do zaprawienia ludu naszego do rachunkowo艣ci.
O donios艂o艣ci tej inowacyi niech 艣wiadczy fakt, 偶e w ci膮gu 2 miesi臋cy od wydrukowania ksi膮偶eczek zakupna, rozesz艂o si臋 ich przesz艂o 2000.
Dla lepszego spe艂nienia przekazanych nam pod wzgl臋dem handlowym obowi膮zk贸w braknie wci膮偶 i bezustannie si艂 i ludzi do nadzoru.
Gdy przyst臋pujemy obecnie do wykonywania systematycznego nadzoru, nieodzown膮 potrzeb膮 jest lustracya ka偶dego K贸艂ka, chocia偶by raz jeden corocznie.
Wobec og贸lnej liczby 1189 K贸艂ek (wyliczamy jako istniej膮ce tylko te, kt贸re nades艂a艂y sprawozdanie), a czterech zaledwie lustrator贸w, przypada艂by ka偶demu z nich obowi膮zek zwiedzenia 300 K贸艂ek rocznie. Jest to jednak偶e rzecz膮 fizycznie niewykonaln膮, z do艣wiadczenia wiadomo bowiem, 偶e jeden lustrator w przeci臋ciu zaledwie 120 K贸艂ek rocznie zlustrowa膰 jest w stanie.
Dotychczasowe jednak fundusze starcz膮 od lat wielu zaledwie na wykonanie czwartej cz臋艣ci tej pracy, kt贸ra do prawid艂owego rozwoju sklep贸w i do szerzenia wiadomo艣ci handlowych w艣r贸d ludu okazuje si臋 niezb臋dn膮.
handlowe.
Wojciech Emeryk Lerch i Joachim So艂tys. Ten ostatni obj膮艂 urz臋dowanie w dniu 1 lutego 1905 r.
Mimo, 偶e posiadali艣my fundusze tylko na 4 lustrator贸w, musieli艣my ju偶 w pocz膮tkach roku powo艂a膰 pi膮tego, widz膮c, 偶e stan zdrowia najstarszego
65
z lustrator贸w p. Schmidta, spe艂niaj膮cego te obowi膮zki prawie bez wypoczynku od roku 1897, nie pozwoli mu nadal podejmowa膰 ustawicznych podr贸偶y. Brak za艣 鈥 cho膰by chwilowy 鈥 jednej si艂y dotkliwie dalby si臋 odczu膰. Rzeczywi艣cie p. Schmidt w ci膮gu 1905 r. dwukrotnie musia艂 przerywa膰 czynno艣ci na czas d艂u偶szy, raz z powodu zapalenia 贸cz, drugi raz z powodu zapalenia p艂uc, poczem z艂o偶y艂 obowi膮zki lustratora, obejmuj膮c w biurze czynno艣ci na posadzie, opr贸偶nionej przez ust膮pienie p. Dudrewicza.
P. Schmidt przeprowadzi艂 23 lustracyi, p. Malczewski 76, p. Sadowski 143, p. Lerch 81, p. So艂tys 124.
Lustracye zarz膮dzono z nast臋puj膮cych powod贸w :
1) celem udzielania wskaz贸wek i poucze艅 w nowozawi膮zanych K贸艂kach rolniczych, w kt贸rych postanowiono otworzy膰 sklep sp贸艂kowy;
2) celem zbadania stanu tych przedsi臋biorstw, w kt贸rych wedle otrzymanych relacyi zakrad艂y si臋 nieporozumienia mi臋dzy cz艂onkami albo nieporz膮dki, wymagaj膮ce stanowczego uregulowania sprawy;
3) celem przeprowadzenia obrachunk贸w przy zmianie sklepikarzy lub przy wypuszczaniu sklepu K贸艂ka rolniczego w dzier偶aw臋;
4) celem sprawdzenia stanu maj膮tkowego tych przedsi臋biorstw, dla kt贸rych Zarz膮dy odno艣nych K贸艂ek chcia艂y uzyska膰 bezprocentow膮 po偶yczk臋 z funduszu krajowego;
5) celem zabezpieczenia prawnego dla nieruchomo艣ci K贸艂ek rolniczych;
6) celem systematycznego zbadania stanu i rozwoju sklep贸w K贸艂ek rolniczych w pewnym powiecie lub okr臋gu.
Z 368 K贸艂ek rolniczych, zwiedzonych przez lustrator贸w handlowych, 195 mia艂o sklepy, prowadzone we w艂asnym zarz膮dzie. Wyniki tych lustracyi podajemy w zestawieniu wed艂ug powiat贸w na str. 66 i 67.
W 47 K贸艂kach rolniczych, kt贸re sklepy swe odda艂y w dzier偶aw臋, wynosi艂 obr贸t kasowy 445.000 K. Dzier偶awcy p艂acili tytu艂em rocznego czynszu 5.611 K. Udzia艂y cz艂onk贸w, z艂o偶one w wydzier偶awione przedsi臋biorstwa, wynosi艂y 11115 K., budynki i inwentarze sklepowe oddane w u偶ywanie dzier偶awcom mia艂y warto艣膰 18.992 K. Najni偶szy czynsz dzier偶awny wynosi艂 10 K., najwy偶szy 600 K-, przeci臋tny wypada na 119 K.
Obr贸t kasowy roczny sklep贸w zlustrowanych w ci膮gu 1905 r. wynosi艂: w 195 sklepach prowadzonych we
w艂asnym zarz膮dzie 6,175.840 K.
w 47 sklepach wydzier偶awionych 445.000 鈥
Suma zatem obrotu towarowego
w 242 sklepach wynosi艂a 6,620.840 R.
W sprawozdaniu za rok 1903 podali艣my szczeg贸艂owo, w jaki spos贸b lustratorowie handlowi spe艂niaj膮 swe czynno艣ci. Poniewa偶 w odno艣nych in-strukcyach i formularzach nie zasz艂y 偶adne zmiany, dlatego ich tutaj nie powtarzamy, odwo艂uj膮c si臋 na szczeg贸艂}鈥, og艂oszone za r. 1903.
Wykaz przeprowadzonych lustracyi.
P. fienryk Schmidt w powiatach:
jasielskim: 1 Gogol贸w, ^L臋ki, 3 艁膮czki, 4 Wojasz贸wka ; jaworo w s k i m: 5 Bon贸w; lwowskim: 6 Basi贸wka, 7 Jastrz臋bk贸w, 8 Dobrzany, 9 Barszczowice, 10 Klepar贸w, 11 Ka-mienopol;
艂a艅cuckim: 12 Brzoza Stadnicka, 13 Grodzisko dolne;
przemyskim: 14 Medyka: ropczyckim: 15 D臋bica;
rzeszowskim: 10 Lutory偶, 17鈥18 Woliczka (2 razy);
Samborskim: 19 Biskowice, 20 Strzalkowice; sanockim: 21 Zag贸rz: stanis艂awowskim: 22 Halicz; s taro s a m bo r sk im: 23 Felsztyn ;
P. Stanis艂aw Sadowski w powiatach :
bialskim: 1 Bielany, 2 Szczyrk; boche艅skim: 3 Wola batorska, 4 Targowisko; b贸b reckim: 5 Brzozdowce, 6 Wybran贸wka, 7 Juszkowce; brod藕 kim: 8 Reni贸w ; brzeskim: 9 Brzesko, 10 Strzelce wielkie; brze偶a艅skim: 11 Horodyszcze, 12 Naraj贸w
miasto;
buczackim: 13 Berez贸wka; dobromilskim: 14 Krec贸w, 15 Nowemiasto; grybowskim: 16 Mystk贸w; h us ia ty艅 s kim : 17 Kopyczy艅ce ; jaros艂awskim: 18 Cieszacin, 19 Pruchnik,
20 W臋gierka; jasielskim: 21 Wysoka grodeczna, 22 Wysoka na Golc贸wce. kalus kim : 23鈥24 Petranka (2 razy), 25 鈥 26 To-maszowce na D臋binie (2 razy), 27 Tomaszowce na Marceli, 28 Si贸lka; ko艂omyjskim: 29 Ko艂omyja Wicy艅 ; kro艣nie艅skim: 20 Miejsce piastowe, 31 鈥 32 Bobrka k. Krosna (2 razy), 33 R贸wne, 34 Su-listrowa, 34 Targowiska, 35-41 Krosno (7 razy), 42 Dobieszyn, 43 Wrocanka, 44鈥45 Szcze-pa艅cowa (2 razy), 46 Bratk贸wka; limanowskim: 47 Jod艂ownik, 48 Mlynne, 49 Laskowa, 50 Pasierbiec, 51 Kamionka ma艂a, 52 Ujanowice,53 Sechna, 54 Strzeszyce, 55 Krosna, 56 呕mi膮ca;
li.skim: 57鈥59 Pora藕 (3 razy), 60 Polana, 61 „Perka, 62 Wo艂kowyja, 63 Ustrzyki; lwowskim: 64 Barszczowice, 65 Lewand贸wka; 艂a艅cuckim: 66 Rozb贸rz, 67 Sietesz, 68 Stra藕贸w ; my艣lenickim: 69-70 Krzywaczka (2 razy): mo艣cisk im: 71 Lipniki;
nadw贸 mianskim: 72 Bednar贸wka, 73 Delatyn; nowos膮deckim: 74 Piwniczna, 75 Zabrze藕, 76 T臋goborze, 77 Jak贸bkowice, 78 Ro偶n贸w, 79 Wiatrowice, 80 Podole; przemyskim: 81 Sielnica;
5′
Zestawienie za rok 1905 wynik贸w lustracyi handlowych w sklepach K贸艂ek rolniczych, prowadzonych we w艂asnym zarz膮dzie.
Liczba porz膮dkowa j Nazwa powiatu Ilo艣膰 sklep贸w Zakupiono towar贸w za koron Obr贸t kasowy roczny STAN C Z Y N N Y STAN B I E R N Y
Got贸wka w kasie Warto艣膰 towar贸w w dniu lustracyi Wierzytelno艣ci towarowe i pieni臋偶ne Warto艣膰 inwentarza i w艂asnych budynk贸w Niedob贸r Udzia艂y Fundusz rezerwowy D艂ugi towarowe i pieni臋偶ne Nadwy偶ka
1 Bia艂a 鈥. 1 90000 192800 879 24 9727 30 15303 17 11453 54 鈥 鈥 1351 40 23771 04 9870 37 鈥 2370 44
2 Bochnia . . . 2; 30000 71000 301 07 2472 74 2258 55 5963 03 鈥 鈥 647 鈥 6785 96 2284 87 1277 56
o 禄1 Brzesko . , , al yj 08000 188140 1085 12 14631 49 4154 17 1924 98 鈥) 96 98 8862 鈥 1002 52 7977 84 3390 38
4! Brze偶any . . . 4 31700 56000 1763 39 10178 87 4349 99 9767 80 鈥 鈥 4808 20 12129 41 5079 99 4042 61
.i 掳 Brzoz贸w . . . 4 79000 128000 574 06 22256 09 13444 63 1211 63 !) 1377 33 7048 39 6845 15 23121 83 1848 37
6 Buczacz . . . 2 13000 20000 1812 99 3978 99 2160 – 鈥 鈥 鈥 鈥 214 52 2503 58 4068 82 1171 00
7 Chrzan贸w . . 16 184000 393500 9017 37 29089 38 42760 63 8244 41 4) 893 98 5534 23 20203 07 21029 81 43838 00
8 D膮browa . . . 7 09000 139000 3540 92 10115 78 20288 37 15169 18 鈥) 2149 79 3153 14 28910 04 9127 09 10073 17
9i Gorlice . . . 2 31000 05000 5155 40 8022 07 1550 52 478 38 鈥 鈥 2375 02 529 22 7822 74 4480 Oo
10 Gryb贸w . . . 2 10000 34500 297 51 1843 01 1503 44 2129 13 2) 1060 鈥 2807 02 318 80 1065 77 2041 50
11 Jas艂o 鈥. 8 93000 204000 3207 63 15140 20 10743 51 0923 43 鈥) 188 83 4321 79 14737 63 13967 87 3176 31
12 Jawor贸w . . . 3 17500 23000 80 鈥 1992 20 2079 87 317 32 鈥) 1090 80 1488 50 781 22 3415 58 474 89
13 Ka艂usz . . . 5 35500 75800 97 26 3314 75 3350 90 1787 20 鈥) 51 99 611 98 1672 91 5695 47 027 74
14 Kamionka strum. 3 05500 138000 454 58 25449 97 11210 22 1708 57 鈥) 605 93 2799 74 8308 40 23900 52 4360 01
15 Kolbuszowa . . 3 21000 05000 239 16 2397 40 0906 45 9090 26 2414 74 3722 05 3554 59 10060 47 3704 90
10 Krak贸w . . . 6 35000 59500 2541 30 7184 71 8398 83 3912 57 -) 855 10 4439 74 5434 10 1179 01 11839 72
17 Krosno . . . 9 349000 505000 5734 05 70439 35 15499 52 8077 75 鈥) 46 02 25173 82 0392 2S 64544 78 3685 81
18 艁a艅cut . . . 7 70000 119000 1507 84 9125 81 10983 07 8600 59 鈥 鈥 5619 10 4717 11 5107 !2j 14833 98
19 Limanowa . . 3 07500 105000 736 99 7347 74 359997 9070 88 鈥 鈥 3821 鈥 12205 23 1081 89 4187 40
Ci
Ci
20j| Lw贸w. . . . 13 10100C 196000 1146 96 6791 95 6427 89 6458 71 3) 635 38 5433 99 3900 34 8934 鈥 3192 561
21 Mielec. . . . 4 34500 80000 1201 48 10329 86 5320 01 1301 58 鈥 鈥 6820 72 6314 67 2581 65 2429 89
22 Mo艣ciska . . . 2 18500 31900 511 04 1154 34 3227 84 2370 03 鈥 – 168 70 4423 88 2260 95 409 72
23 Nowy S膮cz . . 2 29600 61000 459 3383 89 3495 30 1535 50 2094 92 鈥 3457 31 85 99 2589 02 1453 29
24 Pilzno鈥. 5 72000 182000 72 18210 62 3962 88 10777 72 *) 154 40 3094 88 6262 76 21570 74 5560 96
25 Przemy艣l. . . 2 12600 18000 1029 47 706 67 1229 49 773 92 鈥 鈥 1032 50 605 16 1009 08 1092 81
26 Przemy艣lany. . 2 24000 52000 801 86 2067 35 5702 36 2589 22 D 295 99 995 鈥 7579 05 1019 91 1862 82
27 Rohatyn . . . 2 8000 20000 249 鈥 451 98 45 84 6 02 鈥 鈥 381 鈥 鈥 鈥 352 鈥 19 84
28 Ropczyce. . . 3 226000 558000 4256 01 62i62 15 48678 52 114829 56 鈥 鈥 31045 21 15380 67 179357 82 4142 54
29 Rudki 鈥. 7 82000 178000 2146 68 9790 43 10299 82 4225 09 2) 994 12 2597 95 10107 84 12425 53 2324 82
30 Rzesz贸w . . . 7 34000 64700 836 02 4720 87 2528 94 1736 06 鈥) 40 94 3882 40 1347 96 3455 15 1177 32
31 Sambor . . . 4 84000 122000 785 65 4907 85 14280 96 12052 54 3) 1835 34 7535 45 15451 09 8571 66 2304 14
32 Sanok 鈥. 15 440100 981500 3085 52 92439 92 44376 61 26764 42 3) 1890 58 29871 41 38031 72 89630 97 11022 95
33 Sokal . . . . 2 88000 18000C 95 39 32427 88 19415 02 2686 18 鈥) 2829 01 8661 1 2675 81 44128 60 1987 94
34 Stanis艂aw贸w. . 4 57000 94000 254 47 10855 08 7050 26 2789 88 鈥) 617 66 2859 11 2966 48 14695 36 1046 40
35 Stary Sambor . 2 27000 470C0 236 92 3942 07 2257 11 4861 19 鈥 886 鈥 2986 13 5659 96 1765 20
36 Tarnobrzeg . . 2 52000 110000 598 99 4885 37 5038 82 3518 16 鈥 鈥 517 鈥 6617 31 5974 85 932 18
37; Tarnopol . . . 2 10000 14000; 534 95 569 79 505 38 123 09 鈥 鈥 505 02! 133 48 330 37 764 34
38 Wadowice . . 6 33200 59000 737 74 2181 08 10167 11 1848 68 鈥) 64 21 1924 80 5716 08! 5418 10 1939 84
39 Wieliczka. . . a 19000 46000 2194 54 1363 96 4558 72 1243 64 鈥 鈥 290 96 8258 799 82 12 08
i Zaleszczyki . . 2 30500 08000 384 63 7229 63 1011 j7 1307 86 鈥 鈥 2161 64 78 74; 6293 77 1399 64
41 Zbara偶 . . . 2! 54000 121000 947 77 9719 38 6428 49 1210 26 鈥 鈥 2841 78 2832 38 8588 80 4042 94
42′ Z艂ocz贸w . . . 膭 53200 103000. 5007 63 7075 68 6668 28 1000 09 2) 69 05 2189 4618 84 6034 19 6978 70
43| Inne powiaty . 5] 08500 140500′ 1090 91 15792 72 7605 87 6057 72 鈥 鈥 3323 23 11102 07 10800 鈥 5321 92
Razem . 195 3031000 0175840 71663 24 567980 44 399487 20 319117 25 2025817 211280 83 319059:31 662956 74 185209 42
鈥) W 1 sklepie; *0 w 2 sklepach; s) w 3 sklepach; 4) w 4 sklepach.
G8
przemy艣la艅skim: 82 Dunaj贸w, 83 Kurowice; rohaty艅skim: 84 Czerni贸w, 85 Martyn贸w, 86 Danilcze, 87鈥88 Sarnki dolne (2 razy), 89 Hrehor贸w; ropczyckim: 90 G贸ra ropczycka; rzeszowskim: 91 Dyl膮gowa, 92 D膮br贸wka, 93鈥94 Przysietnica (2 razy), 95鈥100 Dyn贸w (6 razy), 101 Wolod偶, 102鈥103 Zabor贸w (2 razy);
Samborskim: 104鈥105 Biskowice (2 razy); sanockim: 106 Posada olchowska, 107鈥108 Posada sanocka (2 razy), 109 Ba偶an贸wka, 110 Posada dolna, 111 Posada g贸rna, 112鈥114 Sanok (3 razy), 115 D膮br贸wka ruska, 116 Klimk贸wka, 117 Milcz膮, 118 Bykowce, 119 Ja膰mierz; stanis艂awowskim: 120-121 Bednar贸w (2 razy) 122 Bludniki; starosambo rskim: 123 Laszki murowane; tarnopolskim: 124 P艂otycz; tlumackim: 125 Tama wica; wadowickim: 126鈥127 Skawinki (2 razy),
128 Wysoka, 129 Zebrzydowice, 130 Stronie; podhajeckim: 131 Szumlany; z ale szc zy c k im: 132 T艂uste, 133 Nowosi贸lka, 134 Winiaty艅ce, 135 鈥136 Zaleszczyki (2 razy); zloczowskim: 137 鈥 138 Tustoglowy (2 razy), 139 Olej贸w, 140鈥141 Bia艂ykamie艅 (2 razy), 142鈥143 SkWarz膮wa (2 razy).
P. Stefan Malczewski w powiatach :
brze偶a艅skim: 1 Buszcze; d膮browskim: 2 Karsy, 3 Sikorzyce, 4 Miecho-wice ma艂e, 5 Jadowniki mokre, 6 Pa艂aszyce, 7 Miechowice wielkie, 8 Demblin, 9 Wola ro-gowska, 10 Mani贸w, 10 Kupienin, 11 Odm臋t, 12 Radwan, 13 Radgosz, 14 D膮browa, 15 Nie-ciecza, 16 Zalipie, 17 Otftn贸w, 18 Samocice, 19 Boles艂aw, 20 D膮br贸wki brne艅skie, 21 M臋drzech贸w ; dolinia艅skim: 22 Weldzirz; gorlickim: 23 Szymbark; jasielskim: 24 L臋偶yny; jaworowskim: 25 Rogo藕no; kam i oh eck i m: 25 Koz艂贸w; k a 1 u s k i m : 27 Dolha wojnilowska ; krakowskim: 28 Zabierz贸w, 29 鈥 30 Mydlniki (2 razy); limanowskim: 31 Tymbark; lwowskim: 32 Jastrz臋bk贸w, 33 Le艣niowice, 34鈥35 Pustomyty (2 razy), 36 Glinna, 37 鈥 38 Lesienice (2 razy); 艂a艅cuckim: 39 Try艅cza ; podhajeckim: 40 Podhajce, 41 Buszcze, 42 Dunaj贸w ,
rudeckim: 43 Bucza艂y, 44 Pohorce, 45 Rumno, 46 Koniuszki siem., 47 Ch艂opczyce; rohaty艅skim: 48Herbut贸w; ropczyckim: 49 Ocieka; rzeszowskim: 50 Palik贸wka;
Samborskim: 51 S膮siadowice; sanockim: 52 Posada ja膰mierska, 53 Zag贸rz z fili膮;
s o k a 1 s k i m: 54 Sokal z fili膮, 55 Machn贸wek; stanis艂awowskim: 56鈥57 Halicz (2 razy); tarnowskim: 58 Niedomice ; tarnopolskim: 59 P艂otycz; wadowickim: 60 Facimiech; zbaraskim: 61 Toki, 62 Pros贸wce, 63 Medy艅, 64 Skoryki, 65 Klimk贸wce, 66 Koszlaki, 67 Jacowce, 68 艁oz贸wka, 69 Zbara偶 miasto, 70 Iwa艅czany, 71 Berezowica mata; 偶贸艂kiewskim: 72 Przedrzymichy ma艂e: 偶ydaczow skini: 73 呕yrawa, 74 Hanowce, 75 Daszawa, 76 Wola ob艂a偶nicka.
P. BJ. 6. Iterch w powiatach:
bialskim: 1 Buczkowice, 2 Szczyrk, 3 Ryba-rzowice; brzeskim: 4 Tworkowa; buczackim: 5 Koro艣ciatyn, 6鈥7 Podzameczek (2 razy), 8 Mokrzyska; czortkowskim: 9 Zalesie; d膮browskim: 10 Szczucin; gorlickim: 11 Staszk贸wka; jasielskim: 12 Biezdziedza; jaworowskim: 13 Fehlbach; kamioneckim: 14 Koz艂贸w, 15 Busk: kolbuszowskim: 16 Soko艂贸w, 17 Kolbuszowa, 18 Cmolas, 19 Ostrowy baran., 20 Nienad贸wka, 21 Wola rani偶owska, 22 Rani偶贸w, 23 Trze-bosia, 24 G贸rno, 25 Krz膮tka; krakowskim: 26 Zabierz贸w; lwowskim: 27 Basi贸wka, 28 Maliczkowice, 29 Brzuchowice, 30 Rz臋sna polska; 艂a艅cuckim: 31 Handzl贸wka, 32 Jagie艂a; mieleckim: 33 Rzoch贸w, 34 呕ar贸wka, 35 D膮bie, 36 Dulcza wielka; mo艣ciskim: 37 Balice; niskim: 38 Zarzecze, 39 Nisko; nadw贸rnia艅skim: 40 St. J贸zef; nowos膮deckim: 41 Ja艅czowa; pilzne艅skim: 42 G艂obik贸wka, 43鈥17 Siedliska Bogusz (5 razy), 48 Klecie, 49 Lubcza; podhajeckim. 50 Bekersdorf, 51 Matowody; rohaty艅skim: 52 艁opuszna; ropczyckim: 53 S臋dzis贸w, 54 Zdziary; rzeszowskim: 55鈥56 Woliczka (2 razy); t a r n o b r z e s k i m: 57 Gr臋b贸w, 58 Jamnica, 59 Zby-dni贸w, 60 Rozalin, 61 Szl膮zaki, 62 D膮bie; tarnopolskim: 63 艁ozowa; tlumackim: 64 Strupk贸w, 65 Przeniczniki, 70 Czarnolo藕ce; t rem bo welskjim: 71 M艂yniska; wadowickim: 72鈥73 Wysoka (2 razy), 74 Skawinki, 75 Zag贸rnik, 76 Jaszczurowa; wielickim: 77 Skotniki; zaleszczyckim: 78 T艂uste; zbaraskim.: 79鈥80 Zbara偶 (2 razy); zloczowskim: 81 Wicy艅.
P. Joachim So艂tys w powiatach:
bialskim: 1 Pisarzowice; boche艅skim: 2 Wola batorska; brze偶a艅skim: 3鈥4 Buszcze (2 razy);
69
brzozowskim: 5 Hludno; chrzanowskim: 6 Sanka, 7 Brodla, 8 Alwernia, 9 Gr贸jec, 10 Zalas, 11 Regulice, 112 Babice, 13 Kwacza艂a, 14 殴r贸d艂a, 15 Okle艣nia, 16 Rozkoch贸w, 17 Pod艂臋偶e, 18鈥19 Por臋ba-呕egoty, 20 P艂aza, 21 Zag贸rze, 22 M臋tk贸w ma艂y, 23 Jankowice, 24 M臋tk贸w du偶y, 25 呕arki, 26Gromiec, 27 Bobrek, 28鈥30 Jele艅 (3 razy), 31 Gorz贸w, 32 Che艂mek, 33 Szczakowa, 34 D膮browa narodowa, 35 Niedzieliska, 36 Mi臋kinia, 37 Balin, 38 Czerna, 39 Luszowice, 40 Dlugoszyn, 41 Krzeszowice, 42 Tenczy-nek. 43鈥44 Rudawa (2 razy), 45 Paczoltowice, 46 Niedzieliska; gry bo w skini: 47 Brzana g贸rna; krakowskim: 48 Nowawie艣, 膮9 Czul贸wek, 50 Wo艂owice, 51 Russocice, 52鈥53 Piekary (2 razy), 54 Kryspin贸w, 55 R膮czna, 56 D膮browa, 57 Zwierzyniec, 58鈥60 Wola justowska (3 razy), 61 Olszanica, 62 Cholerzyn, 63 Mni-k贸w, 64 Czul贸w, 65 Rybna, 66 Przeginia duchowna, 67 Przeginia narodowa, 68鈥70 Rus-
III. Kursa
A) Praktyczne kursa w Czernichowie.
Praktyczne kursa handlowe w Czernichowie maj膮 za zadanie systematyczne udzielanie zawodowych wiadomo艣ci handlowych w takim zakresie, aby uczniowie po odbyciu kursu nauki posiadali odpowiednie teoretyczne i praktyczne wykszta艂cenie na sklepikarzy przy przedsi臋biorstwach handlowych K贸艂ek rolniczych po wsiach i miasteczkach.
Jednorazowy kurs nauki trwa 4 miesi膮ce, z tych dwa miesi膮ce na oddziale 1-szym i dwa na II-gim.
Uczni贸w przyjmuje si臋 co drugi miesi膮c, licz膮c od 1. stycznia ka偶dego roku. R贸wnocze艣nie w艣r贸d normalnych stosunk贸w znajduje si臋 na kursach 8-rniu uczni贸w, tylu bowiem w internacie szkolnym pomie艣ci膰 si臋 mo偶e. Zwykle otrzymuj膮 uczniowie stypendya od Zarz膮du g艂贸wnego po 100 koron na kurs czteromiesi臋czny, z kt贸rych pokrywaj膮 koszta utrzymania w internacie; wyj膮tkowo tylko odbywaj膮 uczniowie nauk臋 na w艂asny koszt.
W roku 1905 liczy艂a szko艂a 25 uczni贸w, z tych 3 przesz艂o do oddzia艂u Ii-go na rok 1906. Uko艅czy艂o kursa 22.
Wykaz statystyczny uczni贸w podajemy na tablicy pomieszczonej na str. 72.
Szko艂a pozostawa艂a pod nadzorem kuratora WPana Stanis艂awa Olszewskiego em. c. k. radcy szkolnego z Krakowa, oraz inspektora WPana Leona Nowakowskiego, profesora kraj. 艣redniej szko艂y rolniczej w Czernichowie.
W sk艂adzie grona nauczycielskiego nie zasz艂y w r. 1905 偶adne zmiany. Kierownikiem kursu by艂 p. Ignacy G贸ratowski, kt贸ry r贸wnocze艣nie wyk艂ada艂 przepisy prawne. Jako nauczyciele fungowali:
socice (3 razy), 71 Kamie艅, 72 Czernich贸w, 73 Piekary, 74 Kryspin贸w, 75 Zabierz贸w, 76 Mydlniki, 77 Tonie, 78 Zielonki, 79 Branice, 80 Pr膮dnik czerwony, 81 Wolica, 82 Wy-ci膮偶e, 83 Czulice, 84 Bronowice ma艂e, 85 Bro-nowice wielkie; rudeckim: 86 Michalewice, 87 Koniuszki Siemianowskie, 88 Rumno, 89 Bie艅kowa wisznia, 90 Ch艂opy, 91 Ch艂opczyce, 92 Bucza艂y, 93 Czernich贸w, 94 Kupniowice nowe, 95 Laszki zawi膮zane: wielickim: 96 Zakliczyn; 偶ywieckim: 97 Mil贸wka, 98 Sporysz, 99 Pie-trzykowice, lOORychwald, 101 Ci臋cina, 102 Ci-siec, 103 Szare, 104 Kamesznica, 105 Ujso艂y, 106 Zarzecze, 107 Pewel ma艂a, 108 Pewel wielka, 109 Sopotnia ma艂a, 110 Rajcza, 111 鈥 112 艢winna (2 razy), 113 Jele艣nia, 114鈥115 Zab艂ocie (2 razy), 116 艁odygowice, 117 Wieprz, 118 Trzebinia, 119 – 120 呕ywiec (2 razy), 121 Kocur贸w, 122 Koleby, 123 Slo-twina, 124 Sopotnia wielka.
handlowo.
pp. Stanis艂aw Wojcikiewicz, instruktor praktyki sklepowej i nauczyciel towaroznawstwa i p. Gustaw Kwiatkowski, nauczyciel rachunkowo艣ci, ko-respondencyi i kaligrafii. Z dniem 1. marca 1906 ust膮pi艂 z posady p. Wojcikiewicz a czynno艣ci jego obj膮艂 p. Jak贸b Ha艂astra.
Celem poinformowania o zakresie nauki na praktycznych kursach handlowych w Czernichowie podajemy jej szczeg贸艂owy program:
Rachunki.
Oddzia艂 I nauki: t-szy miesi膮c.
Od 1-go do 15-go powt贸rzenie 4-cli dzia艂a艅 rachunkowych liczbami calemi i u艂amkami dziesi臋tnymi na przyk艂adach z uwzgl臋dnieniem miar, wag i monet.
Mno偶enie i dzielenie skr贸cone liczbami zwyczaj nemi.
Poznanie u艂amka zwyczajnego o ma艂ym mianowniku i zamiana na dziesi臋tny.
Od 15-go do 30-go. Przemiana miar na wagi i odwrotnie i obliczanie cen odno艣nej jednostki n. p. litr nafty, kaszy, koniczyny, burak贸w itp. ile wa偶y i ile kosztuje.
鈥 Obliczanie cen kupna i sprzeda偶y.
Przyk艂ady praktyczne na podstawie wnioskowania 鈥 sposobem jak najkr贸tszym 鈥 pami臋ciowo i pi艣miennie.
2-gi miesi膮c.
Od 1-go do 15-go drugiego miesi膮ca obliczanie prowizyi, procentu, kapita艂u, tary, netta, rabatu, sconta, zysku, straty, tudzie偶 rachunek sp贸艂ki i mieszaniny. O kosztach towarowych i handlowych. Kalkulacya cen kupna i sprzeda偶y na przyk艂adach.
70
Do ko艅ca miesi膮ca prowadzenie ksi臋gi d艂u偶nik贸w.
Rachunkowo艣膰.
Oddzia艂 II; 3-ci i 4-ty miesi膮c.
O ksi臋gach handlowych w og贸lno艣ci i zasady rachunkowo艣ci pojedynczej.
Podzia艂 ksi膮g:
a) dziennik kasowy,
b) rejestr faktur,
c) ksi臋ga towarowa dla Rku towar贸w po cenie sprzeda偶y,
d) ksi臋ga d艂u偶nik贸w,
e) ksi臋ga wierzycieli,
f) terminatka,
g) inwentarz ruchomo艣ci,
li) ksi臋ga udzia艂贸w.
Do 30-go trzeciego miesi膮ca prowadzenie powy偶szych ksi膮偶ek pojedynczo, do 15-go czwartego miesi膮ca prowadzenie wszystkich r贸wnocze艣nie.
Od 15-go do ko艅ca kursu sporz膮dzanie zamkni臋膰 rachunkowych na podstawie prowadzonych ksi膮g, u艂o偶enie alegat贸w i zestawienie bilansu.
Uczniowie prowadz膮 sami pod艂ug oryginalnych danych wszystkie ksi臋gi pod okiem nauczyciela. Nieustanne powtarzanie ca艂ego materya艂u naukowego z odd. I-go, uzupe艂nianie i utrwalanie nabytych wiadomo艣ci. Szczeg贸lniejszy nacisk na rachunek pami臋ciowy.
Korespondencya.
Oddzia艂 I.
W艂asno艣ci list贸w w og贸lno艣ci, kupieckich w szczeg贸lno艣ci.
Odpisywanie wzorowych list贸w z kopialu po poprzedniem, dokladnem obja艣nieniu.
Wystawienie rachunk贸w na wydane ze sklepu towary, kwit贸w na pob贸r, wype艂nienie przekaz贸w, fracht贸w, czek贸w, weksli i t. p. na oryginalnych blankietach.
Oddzia艂 II.
膯wiczenie w uk艂adaniu 艂atwych list贸w kupieckich :
a) z nawi膮zaniem stosunk贸w handlowych,
b) zam贸wienia towar贸w,
c) akcept贸w na otrzymane towary,
d) reklamacyi, list贸w o bonilikacye, o wyci膮g z rachunk贸w.
Pisanie poda艅 do w艂adz w sprawach handlowych i skarbowych:
a) zg艂aszanie handlu wolnego,
b) zg艂aszanie sprzeda偶y wina, cukru, nafty, wyrob贸w masarskich, kart do grania, w贸dek w zamkni臋tych naczyniach,
c) podanie o trafik臋,
d) podanie o konsens na sprzeda偶 wina, w贸dek,
e) rekurs przeciw wymiarowi podatku zarobkowego,
f) podanie o po偶yczk臋 z funduszu po偶yczkowego dla K贸艂ek rolniczych,
g) umowy o najem lokalu i ze sklepikarzem.
Kaligrafi膮.
Oddzia艂 /.
Od 1-go do 15-go 膰wiczenie w pisaniu liter ma艂ych i du偶ych, pojedynczo i w wyrazach, w podw贸jnych liniach.
Od 15-go do 30-go pisanie ca艂ych zda艅, wyj臋tych z codziennej nauki, z szczeg贸lnem uwzgl臋dnieniem wyra偶e艅, czyli termin贸w kupieckich pospolicie u偶ywanych.
Oddzia艂 II.
Pisanie na jednej linii, bez linii na liniuszku.
Pisanie rondem. (Tok nauki jak w oddziale I-szym przy zwyk艂em pi艣mie).
Praktyka biurowa.
a) Utrzymanie wzorowego porz膮dku w biurze i klasie,
b) porz膮dkowanie list贸w i rozmaitych pism i przechowanie w nale偶ytym porz膮dku,
c) znaczenie faktur i wi膮zanie ze sob膮 po wci膮gni臋ciu do rejestru,
d) znaczenie i rejestrowanie list贸w w kopiale,
e) sprawdzanie i obliczanie przy ko艅cu miesi膮ca ksi膮偶eczek kontowych.
Praktyka sklepowa.
Zaznajomienie nowych uczni贸w przy pomocy starszych z rozmieszczeniem towar贸w w sklepie, magazynie, piwnicy i strychu. Odczytywanie znak贸w cen wypisanych na paczkach, porz膮dkowanie, przygotowywanie towar贸w do cz臋艣ciowej sprzeda偶y, 膰wiczenie si臋 w nale偶ytem pakowaniu, utrzymanie wzorowego porz膮dku w ubikacyach nale偶膮cych do sklepu, wykonywanie wszystkich czynno艣ci, nabieranie bieg艂o艣ci i zr臋czno艣ci w szybkiej i dok艂adnej ekspedycyi, oraz przepisy uprzejmego obchodzenia si臋 z publiczno艣ci膮.
Towaroznawstwo.
Dok艂adne zaznajomienie z towarami, kt贸rych ludno艣膰 鈥 szczeg贸lniej wiejska 鈥 najwi臋cej potrzebuje. Pouczanie o pochodzeniu i wytwarzaniu towar贸w, ich w艂asno艣ciach i przymiotach, po kt贸rych mo偶na pozna膰 ich dobro膰, o 艣rodkach s艂u偶膮cych do wykrycia na艣ladownictwa i fa艂szowania, oraz o nale偶ytem przechowywaniu towar贸w.
Przepisy prawne i podatkowe.
Wiadomo艣ci z przepis贸w prawnych i podatkowych podawane s膮 uczniom oddzia艂u II-go w szczeg贸lno艣ci: o ustawie handlowej i przemys艂owej, handlu wolnym i konsensowym. Zg艂oszenie handlu wolnego, szczeg贸艂owe przepisy, dotycz膮ce sprzeda偶y wina, w贸dek, cukru, wyrob贸w masarskich, nafty, kart do grania, trafiki. O podatkach w og贸lno艣ci, obszerniej o podatku zarobkowym, op艂atach produkcyjnych i konsumcyjnych, o podatku w贸dczanym, c艂ach, monopolach, nale偶y-to艣ciach skarbowych i stemplowych.
- 71 –
O komisyach podatku zarobkowego i osobisto dochodowego, rozdziale kontyngentu, deklaracyach i zeznaniach, potr膮ceniach, rekursach i dodatkach do podatk贸w.
O korzy艣ciach z protoko艂owania firmy.
Organizacya handlowa.
O handlu w og贸lno艣ci, rodzajach handlu, jakie cele ma Towarzystwo K贸艂ek rolniczych, kiedy K贸艂ko rolnicze mo偶e otworzy膰 sklep, sk膮d mog膮 pochodzi膰 fundusze na ten cel. O udzia艂ach, dywidendzie, o Og贸lnem Zebraniu cz艂onk贸w, co uchwala, nad czem obraduje Zarz膮d na swych posiedzeniach, jakie s膮 obowi膮zki kierownika sklepu, sklepikarza, kasyera, o rozdziale czystych zysk贸w lub pokryciu strat.
O kredycie, jego rodzajach, znaczeniu i ostro-偶nem korzystaniu z 艂atwego kredytu. O wekslach. Jaka powinna by膰 konkurencya kupiecka. YV jaki spos贸b opiekuje si臋 Zarz膮d g艂贸wny sklepami K贸艂ek rolniczych, jakie ma natomiast prawa. Obja艣nianie instrukcyi dla_ sklep贸w K贸艂ek rolniczych.
Tygodniowy wymiar godzin.
Oddzia艂 I-szy.
Rachunki godzin 3, korespondencya 3, towaroznawstwo 3, kaligrafia 3, praktyka sklepowa 12, przygotowanie si臋 do lekcyi 12, zaj臋cie w sklepie 20. Razem godzin 56.
Oddzia艂 Il-gi.
Rachunkowo艣膰 godzin 3, korespondencya 2, towaroznawstwo 3, przepisy prawne 2, organizacya handlowa 2, kaligrafia 2, praktyka biurowa 3, praktyka sklepowa 12, przygotowanie do lekcja 12, zaj臋cie w sklepie 15. Razem godzin 56.
Opr贸cz tego zaj臋ci s膮 uczniowie codziennie od 6-ej do 8-ej godziny rano sprz膮taniem w sypialni, sali naukowej, biurze i lokalu sklepowym, oraz ekspedycja towar贸w.
*

Zatwierdzone przez Zarz膮d g艂贸wny zamkni臋cie rachunk贸w prakt. kurs贸w handlowych w Czernichowie za rok 1905 przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Przych贸d:
1) Pozosta艂o艣膰 kasowa z r. 1904 63 K 61 hal.
2) Zaliczki Zarz膮du g艂贸wnego *) . 5890 鈥 鈥 .,
3) Zwrot Bazaru w Czernichowie
za kierownictwo sklepem 600 鈥 鈥 鈥
4) Op艂aty uczni贸w鈥︹︹︹︹. 2420 鈥 鈥 鈥
Razem doch贸d 8973 K 61 hal.
*) W zamkni臋ciach rachunk贸w Zarz膮du g艂贸wnego za r. 1905 wstawiona jest kwota 6550 K, jako \v> datek, przeznaczony na kursa. Sk艂ada si臋 ona z sumy kwot podanych tutaj pod 2 i 3, poniewa偶 zwrot Bazaru, pomieszczony w przychodzie Zarz膮du g艂贸wnego, musia艂 by膰 wraz z zaliczkami wstawiony jako rozch贸d na rzecz kurs贸w. Opr贸cz tego wyp艂acono wprost z kasy Zarz膮du g艂贸wnego remuneracy臋 za zast臋pstwo nauczyciela, powo艂anego na 膰wiczenia, w kwocie 60 K.
Rozch贸d:
1) Pensya nauczycieli 鈥. 3639 K 96 hal.
2) Stypendjra 1750 鈾 鈥 艂l
3) Wikt uczni贸w 2193 n 60 艂艂
4) Czynsze 660 n 鈥 n
5) Pranie bielizny 180 艂艂 60 >艂
6) Opa艂 60 艂艂 20 禄艂
7) Obs艂uga 48 艂艂 鈥 艂艂
8) Przj鈥檅ory naukowe 鈥. 74 艂艂 84 艂艂
9) Lekarz i lekarstwa . . . 18 艂艂 16 艂艂
10) Reperacya 艂贸偶ek . . . . 16 艂艂 70 ?艂
11) Podatek osob. doch. naucz. . 21 艂艂 60 艂艂
12) Sienniki i s艂oma, siano . . 19 n 40 n
13) Oprawca ksi膮偶ek 4 n 10 n
14) Szyby 3 w 鈥 w
15) Portorya pocztowe . . . . 34 禄禄 61 芦
Razem rozch贸d 8724 K 77 hal.
Pozosta艂o艣膰 kasowa na r. 1906 . 248 鈥 84 鈥
Razem jak wy偶ej w przychodzie . 8973 K 61 hal.
B) Pi臋cio艂ygodmony kurs handlowy iv Kamienopolu.
Silnie rozwijaj膮cy si臋 ruch handlowy w艣r贸d K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego a brak si艂, uzdolnionych do kierownictwa przedsi臋biorstw, wzgl臋dnie do pe艂nienia czynno艣ci sklepikarzy, spowodowa艂 Zarz膮d g艂贸wny do urz膮dzenia jednorazowego, pi臋ciotygodniowego kursu handlowego w powiecie lwowskim.
Program tego kursu przyj臋ty zosta艂 wed艂ug opracowania przed艂o偶onego przez delegata na powiat lwowski Dr. B. Dul臋b臋, przeprowadzenie za艣 nauki na kursie poruczono p. Henrykowi Schmidtowi. by艂emu lustratorowi handlowemu, kt贸ry ju偶 raz te same funkeye spe艂nia艂 na kursie, urz膮dzonym w Sokalu.
Kurs ten odby艂 si臋 w Kamienopolu, w czasie od 16. lutego do 24. marca 1906. (Sali na nauk臋 udzieli艂 w艂a艣ciciel obszaru dworskiego p. Waleryan Krzeczunowicz.) Uczestnicy, przyj臋ci na kurs, zobowi膮zali si臋 postara膰 o w艂asny wikt. Dla zamiejscowych uczestnik贸w gospodarze w Kamienopolu i w przyleg艂ych Prusach ofiarowali bezp艂atne pomieszczenie.
W program nauki teoretycznej po 8 godzin dziennie wschodzi艂y: wiadomo艣ci o przepisach prawnych i skarbowych, odnosz膮cych si臋 do handlu towar贸w mieszanych, jakote偶 do handlu konsen-sowego, o ile znajduje zastosowanie w sklepach wiejskich; pouczenie o towarach, ich rodzajach, gatunkach, sposobach rozpoznawania fa艂szowania i przeznaczeniu u偶ytkowem i pouczenie o urz膮dzeniu sklepu, magazynu i piwnic.
膯wiczenia praktyczne w czynno艣ciach sklepowych, jak odbi贸r, przechowranie i ekspedycya towar贸w i t. p. odbywa艂y si臋 w sklepach K贸艂ek rolniczych w Kamienopolu i Prusach.
Co tygodnia przybywa艂 do Kamienopola dr. Bronis艂aw Dul臋ba, kt贸ry poucza艂 uczestnik贸w kursu
WyKaz statystyczny uczni贸w praKt. fors贸w handlowych w Czernichowie za roK 1904.
Otrzyma艂
Imi臋 i nazwisko ucznia Pochodzi stypendyum Post臋p Obyczaje UWAGA.
z powiatu w nauce
J 藕 kor. od
1 Ferdynand Basarabowicz 21 Ska艂at 100 Zarz膮du g艂. b. dobry b. dobre zaj臋ty w sklepie K贸艂ka roln. w Skalacie
2 Jan Momola 14 Ropczyce 100 n 71 b. dobry b. dobre tt 鈥 n m w Stobiernie
3 J贸zef Jarymowicz 17 Przemy艣lany 100 n n dostatecz. b. dobre tt 鈥 禄 禄 w Dunajowie
4 W艂adys艂aw Kalisz 20 Gorlice 鈥 koszt w艂asny b. dobry b. dobre 禄 鈥 鈥 鈥瀢 Siedliskach
5 Antoni Krasucki 20 Ka艂usz 100 Zarz膮du g艂. b. dobry wzorowe tt 鈥 鈥 鈥 w’Tomaszowicach
6 Ludwik Polak 21 Brzesko 100 n n b. dobry b. dobre H 鈥 鈥 鈥 w Brzesku
7 Karol Radymski 31 Jaros艂aw 100 tt tt b. dobry zadowaln. 鈥 鈥
8 Franciszek Szczepa艅ski 17 Brzesko 100 n n dobry b. dobre n 鈥 鈥 鈥 w Kamienicy
9 Wincenty Aposto艂 19 Krak贸w鈥 100 w rt b. dobry wzorowe tt 鈥 鈥 鈥瀢 Ochotnicy
10 Pawe艂 Cicho艅 15 Krak贸w 鈥 koszt w艂asny dobry b. dobre tt w w艂asnym sklepie
11 Antoni Dydy艅ski 30 D膮browa 100 Zarz膮du gl. b. dobry wzorowe
12 Karol Knihinicki 18 T艂umacz 100 n n b. dobry wzorowa tt w sklepie K贸艂ka roln. w Ladzkiem
13 Gerard Szyndlar 17 Brzoz贸w 100 tt tt dobry b. dobre tt 鈥 鈥 鈥 w Haczowie
14 Tomasz Lalowicz 16 Przeworsk 100 >9 tt dostatecz. b. dobre tt 鈥 鈥 鈥 w Krzeszowicach
15 Antoni Sendera 18 Chrzan贸w 鈥 koszt w艂asny b. dobry wzorowe tt 鈥 鈥 鈥 w Jaworznie
16 Aleksander Drozdowski 18 艢niatyn 100 Zarz膮du g艂. dobry b. dobre 禄 鈥 鈥 鈥 w Zaluczu
17 Alojzy Sidelko 17 Chrzan贸w 鈥 koszt w艂asny b. dobry b. dobre n w w艂asnym sklepie
18 Ignacy Siwek 18 Bochnia 100 Zarz膮du gl. b. dobry wzorowe w w sklepie K贸艂ka roln. w Woli batorskiej
19 J臋drzej Szczerba 20 Gorlice 100 tt n b. dobry wzorowe
20 Jak贸b Ha艂astra 27 Tarn贸w 100 tt n b. dobry wzorowe w 鈥 鈥 鈥瀢 Ochotnicy
21 Hubert Kryci艅ski 19 Skalat 100 tt w dobry b. dobre w 鈥 鈥 鈥 w Skalacie
22 Micha艂 Strz臋pek 26 My艣lenice 100 tt tt b. dobry wzorowe n w m艂ynie w Nehrybce- Przemy艣l
23 J贸zef Sroka 18 Jaros艂aw 100 tt V dobry b. dobre
24 Jan Stachowicz 15 Brzesko 100 w tt dobry b. dobre { przeszli na oddzia艂 11. od 1-go stycznia 1906.
25 J贸zef Wo藕niak 24 Bochnia 100 tt tt dostatecz. b. dobre
73
o warunkach dzia艂alno艣ci i organizacyi handlowej K贸艂ek.
W sobot臋 dnia 24. marca 1906 odby艂 si臋 egzamin uczestnik贸w kursu w obecno艣ci starosty lwowskiego p. radcy Franza, inspektora szkolnego p. Howorki, prezesa Zarz膮du g艂贸wnego K贸艂ek rolniczych p. Artura Cieleckiego, delegata na okr臋g lwowski dra Dul臋by, cz艂onka Zarz膮du g艂贸wnego p. Zyszkiewicza, p. Beinlicha zast臋pcy p. Krze-czunowicza, przewodnicz膮cych K贸艂ek rolniczych w Kamienopolu, Prusach i Barszczowicach.
Egzamin trwa艂 od godziny 8. rano do p贸艂 do 1. popo艂udniu i od 2. do 4. popo艂udniu. Egzaminowano wszystkich uczestnik贸w kursu, a odpowiedzi ich, jasne i j臋drne, by艂y dowodem rzeczywi艣cie sumiennej pracy tak uczni贸w, jak i kierownik贸w kursu, kt贸rym obecni na egzaminie pp. Cielecki, Franz i Howorka wyrazili swe pe艂ne uznanie. W imieniu gospodarzy przem贸wi艂 Micha艂 Kochanowski, a imieniem uczestnik贸w kursu Ku-szaj, Hajman i Wieczorkowski w serdecznych s艂owach z艂o偶yli podzi臋kowanie inicyatorom i nauczycielom kursu.
Og贸艂em otrzyma艂o 艣wiadectwa 32 uczestnik贸w kursu, a wielu z nich z post臋pem bardzo dobrym. Co do wieku liczyli od 16 do 35 lat; 27 z nich
mia艂o uko艅czon膮 szkol臋 ludow膮, 3 uko艅czon膮 szko艂臋 wydzia艂ow膮, 1 pierwsz膮 klas臋 szko艂y realnej, a 1 pi膮t膮 klas臋 gimnazyaln膮. Z powiatu lwowskiego, by艂o 20 uczestnik贸w a to z Prus: Izydor Barszczewski, Wojciech Dorociak, J贸zef Drozd, Eliasz Koziarski, Marcin Serwadczak, J贸zef Wo-ro藕a艅ski; z Kamienopola: Tomasz Bobra, Tomasz Dziubyk, Tomasz Kochanowski, Piotr Samitowski; z Barszczowic: Eliasz Kuziemski; z Chrusna nowego: Leopold Ktihner; z Czy偶ek: Karol Wo藕ny; z Dublan: Szczepan Wieczorkowski; z Siemian贸wki: Marcin Mendychowski; z Podborzec: Micha艂 Morykwas; z Warwaryniec: J贸zef Rogalski; ze Zboisk: Kazimierz W臋gli艅ski. Reszta uczestnik贸w by i a z innych powiat贸w鈥 i tak: Piotr Bielak z Maziami w’avvrzeckiej (pow. Kamionka), Boles艂aw Wilczek z Piwniczny (pow. Nowy S膮cz), Adam Kitzhoter z Kimirza (pow. Przemy艣lany), Jan Ku-szaj i Jan Laszkiewicz ze Samek dolnych (pow. Rohatyn), Adam Wojty艅ski z Sanoka, Micha艂 Dro-homirecki z Bednarowa (pow. Stanis艂aw贸w), Micha艂 Pyrkosz z D膮br贸wki (pow. Tarnobrzeg), Mieczys艂aw Hajman z Tarnopola, Jan Piotrowski z Za-grobeli (pow. Tarnopol), J贸zef Fedczyszyn z 艁o-szniowa (pow. Trembowla).
IV. Ilezproccntowe po偶yczki.
Z funduszu po偶yczkowego dla handlowo-prze-myslowej dzia艂alno艣ci K贸艂ek rolniczych otrzyma艂y po偶yczk臋 w 1905 r. nast臋puj膮ce K贸艂ka rolnicze 鈥 (liczba w鈥 nawiasie podaje kwot臋 偶膮danej przez K贸艂ko rolnicze po偶yczki, liczba bez nawiasu wysoko艣膰 otrzymanej po偶yczki):
Buczacz w pow. buczackim 2000 kor. (4000). Buszcze w pow. brze偶a艅skim 800 kor. (800). Czyszki w pow. Samborskim 800 kor. (1000). Bzo-wiea w pow. z艂oczowskim 300 kor. (300). Frysztak w pow jasielskim 1000 kor. (2000). Ha艂uszczy艅ee w pow. ska艂ackim 600 kor. (600). 艁ysa g贸ra w pow. brzeskim 800 kor. (1500). Meducha w pow. stanis艂awowskim 500 kor. (500). Ole艣no w pow. d膮browskim 800 kor. (1000). Ostapie w pow. skala-ckim 800 kor. (1000). Pietrycze w pow. z艂oczowskim 400 kor. (400). Wola przemykowska w pow.
D) Po艣rednictwo
Ju偶 w zesz艂orocznym sprawozdaniu zaznaczyli艣my, 偶e po艣rednictwo Zarz膮du g艂贸wnego w za-kupnie w臋gla musia艂o by膰 podj臋te ze wzgl臋du na to, 偶e w艂o艣cianie coraz wi臋cej zaczynaj膮 u偶ywa膰 w臋gla na opa艂. Przez K贸艂ka rolnicze wprowadzone zosta艂o ich zbiorowe zakupno, rzecz膮 za艣 nasz膮 by艂o postara膰 si臋, ab> zakupno to mog艂o by膰 uskutecznione mo偶liwie jak najtaniej i w odpo-
brzeskim 600 kor. (800). Wicy艅 w pow. z艂oczowskim 400 kor. (400). T艂uste w pow. zaleszczy-ckim 1500 kor. (2000). Soko艂贸w w pow. kolbu-szowskim 2000 kor. (4000). Dobrzany w pow. lwowskim 1000 kor. (3000). Rzoch贸w w pow. mieleckim 1000 kor. (1600). Mystk贸w w pow. gry-bowskim 600 kor. (600). Koro艣ciatyn w pow. buczackim 800 kor. (900). Laszki murowane w pow. starosamborskiin 800 kor. (1000). Gr臋b贸w w pow. tarnobrzeskim 1000 kor. (2000). Handzl贸wka w pow. 艂a艅cuckim 1200 kor. (2000). Strzelce wielkie w pow. brzeskim 1500 kor. (2000). Le艣niowice w pow. lwowskim 400 kor. (400). Pustomyty w pow. lwowskim 400 kor. (400). Jastrz臋bk贸w w pow. lwowskim 400 kor. (400). Buczkowice w pow. bialskim 1200 kor. (1800).
Razem dla 27 K贸艂ek 23.600 kor.
w zal Otfin贸w 1 */a w., Sikorzyce 1 */a vv-
Gorlice: Szalowa 1 鈥/a w.
Husiatyn: Ch艂op贸wka 1% w.
Jaros艂aw: Tucz臋py 1’/2 w., Cieszacinek 1 >/2 w.
Jas艂o: Ko艂aczyce 4’/2 w., 艁膮czki 1 Va w., Siekl贸wka 1V禄 w., Szebnie 9 w., Wi艣niowa 2 7* w., Wojk贸wka 1 w., R贸偶anka 1 w.
Krak贸w: Czu艂贸w 3 w., Modlniczka 1 w.
Krosno: Bobrka l’/i w., 艂skrzynia 1 w., Iwonicz 11 w., Korczyna 2V2 w., Kro艣cienko w. 1 /a w., Suchod贸艂 l ,/2 w., Targowiska 1 w. Lw贸w: Dornfeld 1 w., Kozielniki 6 w., Si-ch贸w 11 /a w., Zboiska l’/2 w. 艁a艅cut: Albigowa 6 w., Ga膰 l1/ w., Rogo藕no 7V2 w., Stare miasto i w.
Mo艣ciska: Strzelczyska 3 w.
Pilzno: Jod艂owa 1 w.
Podhajce: Gni艂owody l1/* w.
Przemy艣l: Groch贸wce 2 鈥/2 w.
Ropczyce: Borek wielki l’/i w.
Rudki: Bie艅kowa Wisznia 1 /2 w-> Rudki IOV2 w- Rzesz贸w: Boguchwa艂a 2鈥/2 w., Borek stary 1V, w., Budziw贸j 2 w., Chmielnik 1 鈥/ w., Lubenia 1 w., Palik贸wka 1 % w., Trzciana 1 w.
Sanok: Klimk贸wka 1 鈥/2 w., Sanok 1 Vs w.
S k a 艂 a t: Rosochowaciec 1 鈥/a w.
Sokal: Komar贸w 1 鈥/2 w.
Tarnopol: Chodaczk贸w w. 1’/2 w., 艁ozowa 3 w., Zabojki 1 w.
T arn贸w: 艁臋kawica 1 鈥/2 w., Nieciecza 4 鈥,2 w., Szynwa艂d 3 w., Skrysz贸w 472 w.
Wadowice: Izdebnik 1 w., Pobiedr 1′-, w.
Wieliczka: Grabie 1 % w., Graj 贸w 1 鈥/a w., Raciborsko 1 /2 w., Radzisz贸w 11 w. 呕ywiec: Jele艣nia l’/a w., Kocur贸w 1 w., Koleby 1 w., Zab艂ocie 1 \ w. Z dostaw tych wykonano: 1) z kopalni krajowej 鈥濨ory” 477s wagona za 4.275’鈥 K. 1) z kopalni krajowej 鈥濲aworzno” 14/a w. za 1.160’鈥 鈥
3) z kopalni kraj. 鈥濻iersza” 31 w. za 2.480鈥欌 鈥
4) z kopalni w Kr贸lestwie 鈥濻atum”
23 72 w. za 2.961- 鈥
5) z kopalni pruskiej 鈥濶owa Przemsza” 33 w. za 鈥︹︹︹︹︹︹︹..3.184鈥50
6) z kopal艅 g贸rno szl膮skich 48 鈥/2 w. za 6.305’鈥 鈥 Razem 197 w. na 100 q za 20.365’50 K.
Jl) Po艣rednictwo w zakupnie pasz tre艣ciwych,
mql<i i zbo偶a.
Dzia艂 ten po艣rednictwa wchodzi w roku sprawozdawczym po raz pierwszy w rubryk臋 sta艂ych agend Towarzystwa. W r. 1903/1904, utworzywszy Komitet ratunkowy dla ludno艣ci dotkni臋tej powodzi膮, przeprowadzali艣my po艣rednictwo w zakupnie ziemniak贸w, lecz po cenach zni偶onych, w r. 1904/ 1905 po艣redniczyli艣my w zakupnie pasz i zbo偶a, jednak dostarczali艣my ich, pokrywaj膮c cz臋艣膰 koszt贸w z zapom贸g rz膮dowych. W roku 1905/1906 po艣rednictwo nasze s艂u偶y ju偶 wy艂膮cznie do pokrycia potrzeb K贸艂ek rolniczych po normalnych cenach, bez wszelkich subwencyi. Podczas jednej i drugiej akcyi ratunkowej K贸艂ka rolnicze przekona艂y si臋 o us艂ugach, kt贸re w tym dziale wy艣wiadczy膰 im mo偶e po艣rednictwo Zarz膮du g艂贸wnego, i dla tego pocz臋艂y si臋 odnosi膰 o nie tak znaczn膮 liczb膮 zg艂osze艅, 偶e obr贸t towarowy doszed艂 w pierwszym roku tej dzia艂alno艣ci do powa偶nej kwoty 180.000 K.
Zarz膮d g艂贸wny za艂atwia to po艣rednictwo zupe艂nie bezp艂atnie i stara si臋 przy tern nie tyle o znaczne obroty, jak raczej o nale偶yte poinformowanie K贸艂ek rolniczych, zg艂aszaj膮cych si臋 z zam贸wieniem, o cenach i najodpowiedniejszym dla nich sposobie zakupna. W przeciwstawieniu do firm handlowych nie staramy si臋 zupe艂nie o to, by zam贸wienie przez nas uskutecznione zosta艂o; w wielu wypadkach odpowiadamy wprost, 偶e z tych a tych powod贸w wskazane jest wstrzymanie si臋 na razie od zamierzonego zakupna, albo te偶 uskutecznienie zakupna w najbli偶szej okolicy, poniewa偶 sprowadzenie z dalszych stron wypad艂oby za drogo. Z drugiej jednak strony zwracamy si臋 nieraz sami z ofertami do K贸艂ek rolniczych na te artyku艂y, kt贸re ze wzgl臋du na chwilow膮 zni偶k臋 cen, op艂aci艂oby si臋 sprowadzi膰. Dzia艂u tego zatem nie mo偶na ocenia膰 wy艂膮cznie wed艂ug wynik贸w cyfrowych, bo obok wykonanych zam贸wie艅 da艂 on znacznie wi臋cej do pracy w dziale informacyjnym. Wskaz贸wki w sprawie zakupna mia艂y za艣 dla odno艣nego K贸艂ka rolniczego nieraz wi臋ksze znaczenie, ni偶 uskutecznione przez nas zakupno.
Znaczne obroty w tym dziale 艣wiadcz膮 wymownie o tern, 偶e w wielu okolicach kraju ludno艣膰 poczyna ch贸w i 偶ywienie byd艂a racyonalnie traktowa膰 i 偶e zakupno pasz tre艣ciwych uwa偶a za wydatek konieczny i wskazany. Obok tego mamy dow贸d, 偶e przez K贸艂ka rolnicze ludno艣膰 ma艂orolna nauczy艂a si臋 zbiorowo pokrywa膰 swe zapotrzebowanie w paszach, a tern samem stawi艂a tam臋 wy zyskowi dostawc贸w z najbli偶szych miasteczek. Jak nam wiadomo, w kilku wypadkach wystarczy艂o pokazanie handlarzowi pisma z Zarz膮du g艂贸wnego, 偶e po tej a po tej cenie mog膮 by膰 otr臋by czy omiecica na miejsce dostawione, by cen臋 o 40鈥70 h. na 100 kg. obni偶y艂. Tutaj po艣rednio interwen-
cya Zarz膮du g艂贸wnego poskutkowa艂a na korzy艣膰 rolniczej ludno艣ci.
W wykazie dostaw, kt贸ry poni偶ej podajemy, zamieszczone s膮 r贸wnie偶 dostawy otr膮b 偶ytnich z magazyn贸w wojskowych. Prawo rozporz膮dzenia otr臋bami wojskowemi uzyska艂y na r. 1905/1906 c. k. Towarzystwo gospodarskie we Lwowie i c. k. Towarzystwo rolnicze w Krakowie. Na podania wniesione do tych Towarzystw Zarz膮d g艂贸wny鈥 otrzyma艂 z Towarzystwa gospodarskiego dla zaspokojenia zg艂osze艅 cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych 37 wagon贸w, z Towarzystwa rolniczego 3 wagony. Z tych ostatnich zrobi艂o si臋 w rezultacie tylko 250 q. otr膮o i 20 q. odpadk贸w (Koppich), poniewa偶 magazyny w Rzeszowie i Tarnowie zaspokoi艂y wpierw zapotrzebowania Towarzystw rolniczych okr臋gowych a dopiero pozosta艂o艣膰 oddaty do dy-spozycyi Zarz膮du g艂贸wnego.
Znacznej stosunkowo ilo艣ci otr膮b, odst膮pionych nam przez Towarzystwo gospodarskie 鈥 za to uwzgl臋dnienie potrzeb ma艂orolnej ludno艣ci z艂o偶yli艣my Komitetowi Towarzystwa osobne podzi臋kowanie 鈥 nie mogli艣my niestety zu偶ytkowa膰 w ca艂o艣ci. Wp艂yn臋艂y na to nast臋puj膮ce powody. Najwi臋ksze zapotrzebowanie pasz tre艣ciwych a wi臋c i otr膮b 偶ytnich maj膮 K贸艂ka rolnicze na zachodzie, g艂贸wnie w powiatach chrzanowskim, bialskim, 偶ywieckim, nowotarskim, limanowskim, nowos膮deckim i krakowskim. Tymczasem z magazyn贸w zachodnich: w Krakowie nie mieli艣my nic do rozporz膮dzenia, za艣 w Tarnowie i Rzeszowie razem tylko 150 q. Towarzystwo gospodarskie mog艂o nam wydzieli膰 otr臋by tylko z magazyn贸w wschodnich, znacznie oddalonych od miejsc zapotrzebowania. Lecz i to nie tworzy艂oby 偶adnej trudno艣ci, gdyby ceny po poszczeg贸lnych magazynach zosta艂y ustalone w ramach zwyk艂ych stosunk贸w handlowych w dziale otr膮b. W normalnych warunkach cena otr膮b jest tern ni偶sza, im dalej na wsch贸d posuwamy si臋 od O艣wi臋cimia w kierunku do Lwowa a nast臋pnie Podwo艂oczysk i Czernio-wiec, a sta艂a r贸偶nica r贸wna si臋 kosztom przewozu kolejowego.
Je偶eli w Krakowie notuj膮 otr臋by 偶ytnie, dajmy na to, 9-58 K. za 100 kg., to we Lwowie cena ich jest mniej wi臋cej 8 K., bo koszta przewozu wagonowego mi臋dzy Krakowem a Lwowem wynosz膮 158 K. Wojskowo艣膰 zignorowa艂a zupe艂nie te normalne stosunki handlowe i w obr臋bie poszczeg贸lnych korpus贸w i dla poszczeg贸lnych magazyn贸w powyznacza艂a ceny zupe艂nie wed艂ug w艂asnego uznania. Do艣膰 przytoczy膰, 偶e w magazynie krakowskim cena wyznaczona zosta艂a na 7鈥22 K-, za艣 w przemyskim na 8 22 K. a w Ko艂omyjskim 7-94 K. Tymczasem odpowiednio do ceny krakowskiej
76
otr臋by powinnyby kosztowa膰 w Przemy艣lu 6 K. a wi臋c o 2’2’J K. ni偶ej ni偶 oznaczono, w Ko艂omyi 5′ 19 K. zatem mniej o 2″75 na 100 kg. Dziwi膰 si臋 zatem nie mo偶na, 偶e Kolka rolnicze z zachodu bra膰 nie chciaiy otr膮b z magazyn贸w wschodnich, bo np. 100 kg. otr膮b z magazynu w Stryju by艂oby kosztowa艂o cz艂onka K贸艂ka rolniczego w powiecie krakowskim 9’90 K. a wi臋c by艂by on zap艂aci艂 wi臋cej o 2″68 K. ni偶 ten szcz臋艣liwiec, kt贸ry mia艂 dost臋p do blizkiego mu magazynu wojskowego w Krakowie. Dla tej anormalno艣ci w cenach zdo艂ali艣my znale藕膰 zupe艂ny zbyt tylko dla tych ilo艣ci, kt贸re nam wyznaczono we Lwowie i Przemy艣lu. We Lwowie, bo okoliczne K贸艂ka rolnicze ju偶 w znacznej ilo艣ci tre艣ciwych pasz u偶ywaj膮, w Przemy艣lu, bo stamt膮d jeszcze z najmniejszym dla odbiorc贸w kosztem da艂o si臋 pchn膮膰 otr臋by na zach贸d. Pozosta艂o nam 100 q. w Stryju, 100 q. w Stanis艂awowie, 150 q. w Ko艂omyi, 100 q. w Kamionce, 109 q. w Tarnopolu i 100 q. w Z艂oczowie, bo w艂o艣cianie z tych stron nie uznaj膮 jeszcze potrzeby pasz tre艣ciwych a w dalsze strony ze wzgl臋du na koszta przewozu wysy艂a膰 nie by艂o mo偶na, szczeg贸lniej 偶e wysy艂ka przez magazyny jest z r贸偶nymi ubocznymi kosztami i formalno艣ciami po艂膮czona, kt贸rych przy zakupnie otr膮b z m艂yna niema.
Podajemy poni偶ej zestawienie, kt贸re wykazuje bardzo znaczny ruch w tym zapocz膮tkowanym dopiero dziale po艣rednictwa.
Dostawiono do R贸艂eh rolniczych nast臋puj膮ce ilo艣ci w cetnarach metrycznych:
Omiecicy : Krzywczyce 5. 鈥 Bulowice 44.
鈥 Rusocice 50. 鈥 Zagorze 50. 鈥 殴r贸d艂a .350. 鈥 Okle艣nia 80. 鈥 Czyszki 4. 鈥 Nawsie 50. 鈥 Ko-zielniki 200. Prusy 50. 鈥 殴ydatycze 40. 鈥 Zaszk贸w 10- 鈥 razem 933 q. za cen臋 8.73990 K.
Otr膮b pszennych: Bulowice 56. 鈥 Korczyna 100. 鈥 Regulice 100. 鈥 Zag贸rze 50. 鈥 Okle艣nia 85. 鈥 殴r贸d艂a 150. 鈥 Nawsie 50. 鈥 Studzian 100. 鈥 Kulpark贸w 400. 鈥 Kozielniki 200. 鈥 Prusy 50. 鈥 Borz臋cin 100. 鈥 Targanice 50. 鈥 Dornfeld 100. 鈥 Biudniki 100. 鈥 Pla偶a 100. 鈥 呕o艂ynia 100. 鈥 Borek wielki 100. 鈥 Ci臋偶kowice 100. 鈥 殴ydatycze 10. 鈥 razem 2.101 q. za cen臋 17.886’50 K.
Otr膮b 偶ytnich: Tymbark 1000. 鈥 Korczyna 100. 鈥 Laskowa 100. 鈥 Limanowa 100.
鈥 Brzuchowice 50. 鈥 Ptaszkowa 150. 鈥 razem 1.500 q. za cen臋 14.975 K. (przy 10 wagonach cena by艂a liczona loco stacya odbiorcza).
M膮ki pastewnej pszennej Nr. 8: Kamesznica 325. 鈥 Kozielniki 2. 鈥 Targanice 50.
鈥 Okle艣nia 10. 鈥 B艂a偶owa 37. 鈥 Zag贸rze 100.
鈥 Strzelce wielkie 100. 鈥 P艂onne 150. 鈥 razem 774 q. za cen臋 8.97050 K. (przy 2 wagonach cena by艂a liczona loco stacya odbiorcza).
M膮ki pastewnej 偶ytniej Nr. III: Albi-gowa 30. 鈥 Kozielniki 2. 鈥 Ptaszkowa 50. 鈥 razem 82 q. za cen臋 890’60 K.
Makucha lnianego: Dornfeld 50 q. 鈥 Strzelce wielkie 20 q. 鈥 Nieczajna 5 q. 鈥 razem 75 q. za cen臋 1.061 K.
Zbo偶a i ziemniak贸w: Sopotnia 100 q. ziemniak贸w, Rusocice 200 q. ziemniak贸w, Olcza 200 q. ziemniak贸w, Niepo艂omice 144 q. grochu, Rusocice 50 q. grochu, Zakopane 100 q. owsa, Kamesznica 75 q. pszenicy i 50 q. 偶yta, razem 919 q. za cen臋 7.793 K.
M膮ki pszennej wy偶szych numer贸w do艂膮czonych do transport贸w otr膮b i omiecicy 116 q. za 2.479’80 K., pr贸cz tego po艣redniczono K贸艂kom rolniczym z okolic Lwowa w nabyciu m膮ki po hur-townych cenach z m艂yna i dostarczono 3575 q. m膮ki Nr. 0, 7鈥75 Nr. 1, 18-25 鈥 Nr. 2, 7鈥25 Nr. 3, 10 50 Nr. 4, P50 Nr. 5, 3 25 Nr. 6 i 4 50 q. m膮ki 偶ytniej Nr. 1 鈥 razem 88’75 q. za 2271.27 K. 鈥 Razem dostarczono m膮ki 204鈥759 za 4.751 07 K.
Otr膮b 偶ytnich z magazyn贸w鈥 wojskowych
a) ze Lwowa: Le艣niowice 26. 鈥 Kulpark贸w 150. 鈥 Zimnaw贸dka 62. 鈥 Dornfeld 182. 鈥 Dobrzany 33. 鈥 Sich贸w 17. 鈥 Falkenstein 100. 鈥 Czyszki 12. 鈥 Krotoszyn 5. 鈥 Malech贸w 42. 鈥 Krzywczyce 12. 鈥 Nawarya 26. 鈥 Jastrz臋bk贸w 10. 鈥 Kainienopol 55. 鈥 Podliski 19. 鈥 Klepa-r贸w 33. 鈥 Lewand贸wka 60. 鈥 Rz臋sna polska 60. 鈥 Kukiz贸w 50. 鈥- z powiatu lwowskiego; Kimirz, pow. przemy艣la艅skiego, 24. 鈥 Okle艣nia, pow. chrzanowskiego 50. 鈥 Razem 1.028 q. po 7 46 K. za 7.668鈥88kor.
b) z Przemy艣la: Piwniczna, pow. nowos膮deckiego, 100. 鈥 Szymbark, pow. gorlickiego, 100. 鈥 Strzelce wielkie, pow. brzeskiego, 100. 鈥 Szyn-wa艂d, pow. tarnowskiego, 100. 鈥 Odrow膮偶, pow. nowotarskiego, 100. 鈥 Laskowa, pow. limanowskiego, 100. 鈥 Osiek, pow. bialskiego 100. 鈥 Podegrodzie, pow. nowos膮deckiego 100. 鈥 Stara-wie艣, pow. limanowskiego, 100. 鈥 Borz臋cin, pow. brzeskiego, 100. 鈥 My艣latycze, pow. mo艣ciskiego, 50. Groch贸wce, pow. przemyskiego 50. 鈥 Ra zem 1100 q. po 8鈥80 kor. za 9.680 kor.
c) z Jaros艂awia: Morawsko 50. 鈥 Cieszacin ma艂y 50. 鈥 Cieszacin wielki, pow. jaros艂awskiego, 50. K膮kol贸wka, pow. rzeszowskiego, 50 q. 鈥 Zakopane, pow. nowotarskiego, 100. 鈥 razem 300 q. po 7″88 kor. za 2.364 kor.
d) Stanis艂aw贸w: Biudniki, pow. stanis艂awo-
wskiego, 100. 鈥 Jezierzany, pow. t艂umackiego, 25 q. Razem 125 q. po 7-94 kor. za 992-50 kor.
e) Ko艂omyja: 艢w. J贸zef, pow. nadw贸rnia艅-skiego, 50. 鈥 Ko艂omyja 50. 鈥 Kamionki wielkie, pow. ko艂omyjskiego, 10. 鈥 Razem 110 q po 7-94 kor. Za 873-40 kor.
0 Kamionka: Jasienica 5. 鈥 Obyd贸w 3. 鈥 Razem 8 q po 7″46 za 59’68 kor.
g) 呕贸艂kiew: Winniki 42. 鈥 Przedrzymichy ma艂e 8. 鈥 Wiesenberg 114-68, wszystkie z pow. 偶贸艂kiewskiego. Razem 114.68 q po 7 46 kor. za 855″51 kor.
h) Z艂ocz贸w: Kondrat贸w 50. 鈥 Nowosi贸艂ki 50. 鈥 Jasion贸wce 8 鈥 Hucisko oleskie 13. 鈥 wszystkie z pow. zloczowskiego. Razem 121 q. po 7’47 kor. za 903″87 kor.
77
i) Tarnopol; Zarz膮d powiatowy Kolek rolniczych w Tarnopolu uskuteczni! rozdzia艂 131 q. po 7-47 kor. za 978*57 kor.
k) Rzesz贸w: Jele艅, pow. chrzanowskiego, 80 q. otr膮b po 7T9 kor. i 20 q. odpadk贸w (Koppich) po 2’80 kor. Razem za 63T20 kor.
1) Tarn贸w: Nowawie艣 szlachecka, pow. krakowskiego, 70 q. po 7-22 kor. za 50540 kor.
Razem dostarczono w dziale po艣rednictwa pasz, zbo偶a, ziemniak贸w i m膮ki 9.796-43 q. czyli blisko 98 wagon贸w za kwot臋 90.580 koron 58 hal.
F) Zestawienie po艣rednicz膮cej dzia艂alno艣ci handlowej
Zarz膮du g艂贸wnego.
Daty, dotycz膮ce po艣rednicz膮cej dzia艂alno艣ci handlowej Zarz膮du g艂贸wnego, rozmieszczone po r贸偶nych dzia艂ach sprawozdania rocznego i szcze-
3.640.000 kg. nawoz贸w sztucznych . 125.582 鈥 nasion .
71.058 鈥 maszyn (674 sztuk) 979.643 鈥 pasz i m膮ki.
1.970.000 鈥 w臋gla .
鈥 鈥 drzewek owocowych
6,786.283 kg.
Powa偶na kwota przesz艂o p贸艂 miliona koron za zam贸wienia K贸艂ek rolniczych, uskutecznione w ci膮gu jednego roku za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego, jest z jednej strony wynikiem konsekwentnej i wytrwa艂ej pracy Zarz膮du g艂贸wnego nad wyszkoleniem K贸艂ek rolniczych w zbiorowem dzia艂aniu, z drugiej strony dowodem wyrabiania si臋 w艣r贸d K贸艂ek coraz 偶ywszej 艣wiadomo艣ci zada艅, ci膮偶膮cych na nich, jako na stowarzyszeniach zawodowych ma艂orolnej ludno艣ci.
g贸艂owo w nich obja艣nione, zestawiamy w sumarycznych wynikach. Zarz膮d g艂贸wny po艣rednicz}鈥! K贸艂kom rolniczym w roku sprawozdawczym w zakupnie:
za 262.802’鈥 kor.
55.543’32 鈥
鈥 69.06289 鈥
90.580-58 鈥
鈥 20.365-50 鈥
10.218 sztuk w 7.851’鈥 鈥
razem za 506.205-29 hor.
Wyrobiwszy sobie zaufanie K贸艂ek rolniczych i przekonawszy je, 偶e odnoszenie si臋 z zam贸wieniami do Zarz膮du g艂贸wnego jest najw艂a艣ciwsz膮 drog膮 pokrywania potrzeb cz艂onk贸w w artyku艂ach rolniczych, mo偶emy ju偶 obecnie 艣mia艂o podj膮膰 te kroki, kt贸re zmierzaj膮 do wytworzenia silniejszych podstaw dla naszej po艣rednicz膮cej dzia艂alno艣ci.
Og贸lnej Radzie w Jaros艂awiu zostan膮 przed艂o偶one wnioski, dotycz膮ce tej sprawy.
Q) Al<c)a Towarzystwa wobec l<l臋sl(i posuchy z r. 1904.
W sprawozdaniu za rok 1904 przedstawili艣my przebieg akcyi Towarzystwa, podj臋tej celem niesienia pomocy ludno艣ci dotkni臋tej kl臋sk膮 posuchy, jednak ostatecznych wynik贸w nie mogli艣my przed艂o偶y膰, poniewa偶 rachunki nie by艂y jeszcze ustalone. Ze wzgl臋du, 偶e poprzednie sprawozdanie zawiera艂o najg艂贸wniejsze daty, obecnie ograniczy膰 si臋 mo偶emy na podanie do wiadomo艣ci sprawozdania z akcyi i rachunk贸w, przed艂o偶onego c. k. Namiestnictwu na r臋ce Krajowego Komitetu ratunkowego :
L. 23721.
Wysokie c. k. Prezydyum Namiestnictwa! Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa K贸艂ek rolniczych ma zaszczyt przed艂o偶y膰 pod 1) szczeg贸艂owe zestawienie dostaw paszy i artyku艂贸w 偶ywno艣ci, uskutecznionych dla ludno艣ci w艂o艣cia艅skiej, dotkni臋tej kl臋sk膮 posuchy w r. 1904 oraz alegata s艂u偶膮ce do udokumentowania rachunk贸w. Na akcy臋 ratunkow膮
otrzyma艂 Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa nast臋pne kwoty:
1) reskryptem Wysokiego c. k. Prezy-
dyum z 22. wrze艣nia 1904 r. L.
12.667/pr. . . . 20.000 K
2) reskryptem Wysokiego c. k. Prezy-
dyu z 23. marca 1905 r. L. 3.623/pr. 30.000 鈥
3) reskryptem Wysokiego c. k. Prezy-
dyum z 26. kwietnia 1905 r. L.
5.073/pr鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 50.000 鈥
4) reskryptem Wysokiego c. k. Prezy-
dyum z 3. czerwca 1905 r.L. 6839/pr. 20.000 鈥
Razem 120.000 K
Przy pomocy udzielonych fundusz贸w Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa K贸艂ek rolniczych wykona艂 nast臋puj膮ce dostawy w cetnarach metrycznych: makuch贸w . . 1.051
otr膮b . . . 34.49P125
78
omiecicy 1.545
m膮ki pastewnej 1.597-5
owsa 2.946-5
j臋czmienia 1.295″5
s艂omy 5.379-27
siana * 867-5
ziemniak w 3.637
burak贸w pastewnych 450
grochu 280
wyki 34
艂ubinu 36
hreczki 8-1
pszenicy ozimej 27
偶yta ozimego . 44
偶yta jarego
pszenicy jarej 5’5
m膮ki 85
fasoli 300-30
koniczyny czerwonej 152-21
rzepy, brukwi i t. p. 3’37;
Razem cetnar贸w metr. 54.237-88
czyli 542 wagon贸w na 10.000 kg. og贸lnej warto艣ci 516.248 I< 61 h.
Przy dostawach tych wydano z fundusz贸w zapom贸g wedle do艂膮czonych zestawie艅:
a) na opust z ceny 70.076 K 41 h.
b) na zwrot koszt贸w przewozu kolejowego 46.139 鈥 23 鈥
c) na rachunek manca 4.268 鈥 56 鈥
Razem 121.384 K 10 h.
Odno艣nie do ceny zakupna wynosi og贸lna kwota udzielonych opust贸w i op艂aconych koszt贸w 23 V* 掳/o 鈥
Jak szczeg贸艂owe rachunki przedstawiaj膮, kwoty przyznanych opust贸w byty zastosowane w nier贸wnomiernej wysoko艣ci dla poszczeg lnych dostaw. Z zasady nie udzielano 偶adnych subwencyi dla dostaw, przeznaczonych nie do rozdzia艂u, lecz do rozprzeda偶y mi臋dzy w艂o艣cia艅sk膮 ludno艣膰 i tu ograniczono pomoc tylko do po艣rednictwa w zakupnie. Do korzystania z zasi艂k贸w uprawnione by艂y tylko zbiorowe zg艂oszenia K贸艂ek rolniczych wzgl臋dnie Zwierzchno艣ci gminnych z wymienieniem os贸b, ubiegaj膮cych si臋 o pomoc, z wykazem ich 偶ywego inwentarza i ilo艣ci zapotrzebowania. Wysoko艣膰 opustu stosowano z jednej strony do cen nabycia. Gdy ceny zakupna by艂y ni偶sze, udzielano 10掳/0 zapomogi, gdy na wiosn臋 ceny podnios艂y si臋 o 20 do 25%, kwot臋 subwencyi podwy偶szone do 20%. Z drugiej stony stosowano opust do rozmiar贸w kl臋ski, kt贸ra dan膮 miejscowo艣膰 nawiedzi艂a. Zasi艂ki podniesiono do wysoko艣ci 20% od ceny i do zwrotu koszt贸w przewozu dopiero w porze najwi臋kszego braku paszy. Na s艂om臋, siano, ziemniaki udzielano jak najdalej id膮cych ulg ze wzgl臋du na to, 偶e artyku艂y te mia艂y wysok膮 cen臋 i w stosunku do swej warto艣ci op艂acaj膮 wysok膮 nale藕yto艣膰 przewozow膮.
Z kwoty na rachunek manca w wysoko艣ci 4.368 K 10 h. przypada prawie po艂owa, bo 2.087 K 82 h. na pokrycie koszt贸w wypo偶yczenia wor贸w i braku w zwrotach wor贸w a 偶e w obrocie by艂o
wor贸w oko艂o 80.000 warto艣ci co najmniej 25.000 K wi臋c manco to w stosunku do warto艣ci wor贸w wynosi oko艂o 8%. Drug膮 g艂贸wn膮 pozycy臋 manca stanowi nale藕yto艣膰 za po艣rednictwo w zakupnie, wynosz膮ca 775.2. Trzeci膮 pozycy臋 manca tworz膮 uboczne dop艂aty przj鈥 dostawie otr膮b wojskowych w wysoko艣ci 308 K 34 h. Je偶eli te trzy po-zycye odejmiemy od og lnej kwoty zu偶ytej na manco, pozostanie na wyr贸wnanie rzeczywistych ubytk贸w przy wszystkich dostawach 1097 K 10 h.
Jak z rachunk贸w przez nas przed艂o偶onych wynika wynosi艂y:
rozchody akcyi ratunkowej 121.384 K 10 h. uzyskane za艣 zasi艂ki . 120.000 鈥
pozosta艂 zatem niedob贸r w kwocie 1.384 K 10 h.
Niedob r ten pokryty zosta艂 na razie z pozosta艂o艣ci funduszu, zebranego ze sk艂adek celem niesienia pomocy ludno艣ci, dotkni臋tej kl臋sk膮 powodzi w r. 1903. Opr贸cz wy偶ej wykazanego niedoboru Zarz膮d g艂贸wny Towarzystwa pokry艂 na razie z fundusz iw Towarzystwa wszelkie koszta administracyjne akcyi po艣rednicz膮cej. Z koszt w tych wstawione s膮 w og贸lny rachunek tylko dwie drobne pozycy臋 na koszta druk w pod liczbami 753 i 754, wynosz膮ce razem 29 K 40 h.
Tymczasem do wykonania tak znacznej w rozmiarze akcyi zakupna i rozdzia艂u r贸偶norodnych artyku艂 w oraz do przeprowadzenia korespondencj i i zestawie艅 rachunk w potrzeba by艂o powi臋kszenia sii biurowych, ponadto udzielenia urz臋dnikom biura, zaj臋tym po za godzinami urz臋dowemi prac膮 nad akcy膮 ratunkow膮, dodatkowego wynagrodzenia. R贸wnie偶 pokryto z fundusz贸w Towarzystwa znaczne wydatki na portorya list贸w zwyk艂ych i poleconych, licznych telegram w i na op艂at臋 przeka-z w. Rachunk w tych nie prowadzono jednak osobno, gdy偶 urz膮dzenie rozdzia艂u w dziale ekspedycyjnym mi臋dzy sprawami Towarzystwa a sprawami akcyi ratunkowej i kontrolowanie, czy czynno艣ci te nale偶ycie przeprowadzono, by艂oby tylko zabra艂o wiele czasu 膮 ponadto podnios艂o znacznie koszta tej manipulacyi.
Uwzgl臋dniaj膮c jednak, 偶e w ci膮gu roku t. j. od 1. wrze艣nia 1905 r. do 31. sierpnia 1906 r. a wi臋c podczas akcyi ratunkowej og lne koszta na portorya wynosi艂y 3.198 K 49 h. przypada na koszta samej akcyi, maj膮cej najdro偶sze wysy艂ki, bo przewa偶nie listy polecone, przekazy i telegramy, najmniej 7禄 og贸lnej kwoty wydatk w.
Szczeg Iowo przedstawiaj膮 si臋 wydatki na cele akcyi ratunkowej w dziale administracyjnym, pokryte na razie z fundusz iw Towarzystwa, nast臋puj膮co:
1) na pomocnicze si艂y biurowe
od 1. pa藕dziernika 1905 r. do 30. wrze艣nia 1905 r. . . 872 K
2) na wynagrodzenie urz臋dni-
k贸w biura za nadobowi膮zkowe czynno艣ci 鈥. 1200 K
3) na portorya . . 1066 K 16 h.
Razem 3138 K 16 h.
79
Poniewa偶 za艣 wykazany niedob贸r wynosi . . 1384 K 10 li.
przeto og lny niedob T wynosi 4.532 K 26 h.
Przedk艂adaj膮c Wysokiemu c. k. Prezydyum Namiestnictwa niniejsze rachunki, zwracamy si臋 z uprzejm膮 pro艣b膮 o 艂askawe dodatkowe wyasygnowanie wykazanej kwoty niedoboru z pozosta艂o艣ci funduszu zapomogowego wzgl臋dnie z funduszu dyspozycyjnego. Kwota 1.384 K 10 h. jako pozosta艂o艣膰 ze sk艂adek na ludno艣膰, dotkni臋t膮 powodzi膮, tworzy w r臋kach Zarz膮du gl wnego fundusz zapasowy, z kt贸rego w razie nowej kl臋ski spieszy膰 mo偶na z pomoc膮. Z funduszu tego na przyk艂ad uskuteczni膰 mo偶na by艂o zadatkowane za-kupna pierwszych 15 wagon 禄w otr膮b i 5 wagon贸w makucha podczas zesz艂orocznej kl臋ski, zanim zosta艂y wyasygnowane zapomogowe fundusze, udzielone przez Wysokie Prezydyum Namiestnictwa. Druga cz臋艣膰 niedoboru w kwocie 3.138 K 16 h. obci膮偶y艂a w wysokim stopniu skromne fundusze Towarzystwa, kt Te i tak okazuj膮 si臋 niewystarczaj膮ce na pokrycie normalnych potrzeb Zarz膮du g艂贸wnego.
Wprawdzie reskryptem z 3 czerwca 1905 r. L. 6839 zawiadomi艂o c. k. Prezydyum Namiestnictwa, 偶e kredyty udzielone Zarz膮dowi g艂贸wnemu nie mog膮 by膰 przekroczone, jednakowo偶 o艣mielamy si臋 podnie艣膰 t臋 okoliczno艣膰, 偶e naw’et przy naj艣ci艣lejszem kalkulowaniu rozchod贸w utrzymanie si臋 dok艂adne w granicach rozporz膮dzalnej kwoty jest niemo偶liwe, tern wi臋cej, 偶e wiele wydatk贸w by艂o zupe艂nie nieprzewidzianych. Tak n. p. przypuszcza膰 nie mogli艣my, 偶e przy ostatecznym rozrachunku z Oddzia艂em handlowym ck. Towarzystwa gospodarskiego za dostawy uskutecznione przez Hornika (pOz. 313-346) pokry膰 nam wypadnie kwot臋 1195 K 65 h. za refakcy臋 m艂ynarsk膮, dalej, 偶e rachunki za worki do dostaw osi膮gn膮 razem 2087 K 32 h., bo rachunki otrzymali艣my dopiero po ca艂kowitem uko艅czeniu interes贸w z odno艣nym dostawc膮 a wi臋c ju偶 po za艂atwieniu samej akcyi ratunkowej. Trzeci膮 wa偶n膮 rubryk膮 niespodziewanych wydatk贸w tworzy艂y koszta przewozu kolejowego a w艂a艣ciwie dop艂aty, kt贸re przez tak zwane 鈥濵angelsnoten” 艣ci膮gano od odbiorc贸w w miesi膮c albo nawet dwa i trzy po dostawie, a kt贸re z fundusz贸w zapomogowych zwraca膰 musieli艣my. Wreszcie wobec ogromnego nap艂ywu zg艂osze艅 o pasz臋 w miesi膮cach maju i czerwcu, gdy choroba lamikostu gro藕nie wyst膮pi艂a, nie mogli艣my wstrzymywa膰 koniecznej akcyi wobec wo艂ania ludno艣ci o spieszn膮 pomoc trwo偶liwem deponowaniem resztek funduszu na ewentualne rezerwy, gdy偶 gdyby nam by艂o wypad艂o zwr贸ci膰 cz臋艣膰 oddanych nam do dyspozycyi fundusz贸w, mieliby艣my niejako na sumieniu t臋 cz臋艣膰 ludno艣ci, kt贸ra wola艂a o pomoc a przez nas jej nie uzyska艂a.
Ju偶 i tak, widz膮c brak fundusz贸w, nie mogli艣my udzieli膰 zwrotu koszt贸w przewozu przy dostawach wymienionych pod liczbami 284, 325, 343, 370, 377, 379, 380, 382, 384, 385, 388, 406, 436, 457, 497, 498, 507, 510 i 534 mimo, 偶e by艂y
przyobiecane i 偶e odbiorcom sprawili艣my przykry zaw贸d. Gdyby to by艂o mo偶liwe, prosimy o uwzgl臋dnienie dodatkowe tych dostaw.
Usprawiedliwi膰 jeszcze jeste艣my zobowi膮zani op贸藕nienie z przed艂o偶eniem sprawozdania. Jak za艂膮czone jednak kwity 艣wiadcz膮, niekt贸re wyp艂aty uskuteczni膰 mogli艣my dopiero w listopadzie a o-statnie nawet w grudniu (dop艂aty do ck. magazynu prowiantowego w Stanis艂awowie wskutek z艂ego obliczenia nale偶yto艣ci przez magazyn przy-wysy艂ce otr膮b), dalej wp艂yn臋艂o na op贸藕nienie to, 偶e wzory, wedle kt贸rych rachunki maj膮 by膰 przed艂o偶one, otrzymali艣my dopiero przy samym ko艅cu akcyi ratunkowej tak, 偶e ca艂y materyal przygotowany w inny spos贸b, grupowa膰 musieli艣my odpowiednio do wzor贸w.
W przekonaniu, 偶e z poruczonej nam akcyi wywi膮zali艣my si臋 w my艣l oczekiwa艅 Wysokiego ck. Prezydyum Namiestnictwa a zarazem i ku zadowoleniu ludno艣ci, dotkni臋tej kl臋sk膮 posuchy, oraz sk艂adaj膮c w imieniu tej偶e ludno艣ci wyrazy wdzi臋cznego podzi臋kowania, upraszamy raz jeszcze Wysokie Prezydyum ck. Namiestnictwa o 艂askawe dodatkowe wyasygnowanie kwoty 4522 K 26 hal., kt贸r膮 pokry膰 musieli艣my na razie z fundusz贸w na inne cele przeznaczonych.
Lw贸w, dnia 14 grudnia 1905 r.
Sekretarz: Wice-Prezes:
Dr. B. Dul臋ba m. p. Dr. Steczkowski m. p.
Przed艂o偶enie rachunk贸w c. k. Namiestnictwa na r臋ce Krajowego Komitetu ratunkowego z dnia 14 grudnia 1905 r. nie by艂o jeszcze definitywnem zako艅czeniem akcyi pod wzgl臋dem kasowym.
Wykazany w podaniu do c. k.
Namiestnictwa og贸lny niedob贸r w
kwocie 鈥︹ 4.522鈥 26 kor.
powi臋kszy艂 si臋 o nast臋puj膮ce wyp艂aty, kt贸re dodatkowo uskuteczni膰 musiano:
26/11. 1906. Kolei pa艅stwowej we Lwowie za fracht otr膮b wojskowych do K. r. Rakszawa . . 63鈥30 鈥
23/111. 1906. Kolei pa艅stwowej we Lwowie za fracht otr膮b wojskowych do K. r. Roczyny . . 57鈥10 鈥
28/111. 1906. Kasie kolejowej w Stryju za fracht otr膮b wojskowych do K. r. Machliniec *) . . 46鈥欌 禄
12/V. 1906. K贸艂ku rolniczemu Jele艣nia zwrot nale偶nych koszt贸w przewozu wagona otr膮b i wagona owsa 鈥︹ 302鈥60 鈥
Razem . . 4.991鈥26 kor.
鈥) Trzy wymieniono tu wysy艂ki wysiane zosta艂y za brunatnymi listami przewozowymi, przy kt贸rych kolej na艂e偶yto艣膰 przewozow膮 kredytowa艂a. O uiszczenie tej nale偶yto艣ci upomnia艂a si臋 kolej dopiero w 7鈥9 miesi臋cy po dokonanej dostawie.
80
Niedob贸r ten jednak umniejszy! si臋 o zwrot refakcyi z Oddzia艂u handlowego c. k. Tow. gospodarskiego z dnia 28/XII. 1905 r. w kwocie 1.247’57 kor. i o wyreklamowan膮 od kolei nadwy偶k臋 koszt贸w przewozu z 1 /IV. 1906 w kwocie 470’79 kor.
Razem鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹..1.718’36 鈥
Niedob贸r wynosi艂 zatem 3.272’90 kor.
Niedob贸r ten na razie pokryty zosta艂 w jednej cz臋艣ci z pozosta艂o艣ci funduszu ratunkowego, powsta艂ego ze sk艂adek w r. 1903 a wynosz膮cego wed艂ug szkontra przeprowadzonego przez Komisy臋 rewizyjn膮 na dniu 8-go maja 1905 r. (XII. sprawozdanie roczne Tow. K贸艂ek rolniczych za r. 1904) kwot臋 1.413’89 kor., reszta za艣 w kwocie 1,859’04 kor. z fundusz贸w Towarzystwa.
Spodziewamy si臋, 偶e c. k. Namiestnictwo po zbadaniu rachunk贸w wykazany niedob贸r nam zwr贸ci.
II) Dzia艂alno艣膰 Towarzystwa na polu obrony po偶arnej,
Na mocy uk艂adu zawartego z Krajowym Zwi膮zkiem ochotniczych stra偶y po偶arnych i w my艣l postanowie艅 odpowiednio w tym celu uzupe艂nionego statutu Towarzystwa podj臋li艣my od r. 1904 obok g艂o艣nych zada艅 o艣wiatowych, rolniczych i handlowych akcy臋 tworzenia obrony po偶arnej po gminach wiejskich kraju. Mimo ogromu czynno艣ci, kt贸re mamy do spe艂nienia w podstawowych kierunkach naszej dzia艂alno艣ci, uwa偶ali艣my za nasz obowi膮zek skierowa膰 nasz膮 prac臋 ku systematycznemu organizowaniu i utrzymywaniu obrony po偶arnej po wsiach z nast臋puj膮cych motyw贸w:
Jako Towarzystwu, powo艂anemu do czuwania nad dobrobytem ludno艣ci w艂o艣cia艅skiej, uj艣膰 nie mog艂y z pod uwagi milionowe straty, kt贸re ludno艣膰 ta rok rocznie ponosi z powodu kl臋sk po偶aru. Z tego powodu od chwili powstania Towarzystwa rozwijali艣my za przyk艂adem wielkopolskich K贸艂ek rolniczych 偶yw膮 agitacy臋 za kryciem ogniotrwa艂ym materya艂em budynk贸w i za ubezpieczaniem si臋 od ognia a opr贸cz tego nawo艂ywali艣my tak na zebraniach, jak i za pomoc膮 organu Towarzystwa i za pomoc膮 odezw i rozsy艂anych plakat贸w do stosowania 艣rodk贸w ostro偶no艣ci w obchodzeniu si臋 z ogniem, do sadzenia drzew oko艂o zabudowa艅, wreszcie zach臋cali艣my do zak艂adania stra偶y po偶arnych.
Lecz w艂a艣nie pod tym ostatnim a tak donios艂ym wzgl臋dem zauwa偶yli艣my, 偶e zach臋ta nie jest dostatecznym 艣rodkiem dzia艂ania. Lud wiejski jest trudny do podj臋cia ka偶dej nowej akcyi tern wi臋cej wtedy, gdy mu si臋 nie uka偶e zaraz utartego szlaku, kt贸ry go do urzeczywistnienia podj臋tej my艣li doprowadzi. Mimo zach臋ty naszej K贸艂ko rolnicze jako takie nie uznawa艂o si臋 za powo艂ane do utworzenia obrony po偶arnej w gminie, bo nie mia艂o w statucie wyra藕nie przepisanego tego zadania; mog艂o si臋 zatem obawia膰 zarzut贸w, 偶e niepotrzebnie wkracza w sprawy do niego nienale偶ne. Pozostawa艂y mu przeto, je偶eli dzia艂a膰 chcia艂o, dwie drogi: albo wp艂yn膮膰 na Zwierzchno艣膰 gminn膮, aby zorganizowa艂a stra偶 gminn膮, albo zaj膮膰 si臋 utworzeniem ochotniczej stra偶y na osobnym statucie opartej. Pierwsza droga by艂a prawie w regule zawodna, bo Zwierzchno艣膰 gminna, troszcz膮ca si臋 rzeczywi艣cie o dobro mieszka艅c贸w, nie potrzebo-
wa艂a impulsu i naglenia ze strony K贸艂ka rolniczego, niedba艂a za艣 i nie troszcz膮ca si臋 o zapewnienie obrony po偶arnej w gminie z tern wi臋kszym uporem sprzeciwia艂a si臋 jej wprowadzeniu, im wi臋cej j膮 o to naglono.
Druga droga: zawi膮zanie stra偶y po偶arnej na osobnym statucie by艂a na og贸艂 dla stosunk贸w wiejskich za uci膮偶liwa, bo wymaga艂a dope艂nienia r贸偶nych formalno艣ci, po艂膮czonych z zawi膮zaniem ochotniczej stra偶y, wymaga艂a dalej, skoro stra偶 nale偶ycie prosperowa膰 i rozwija膰 si臋 mia艂a, wej艣cia w 艣ci艣lejszy stosunek z Krajowym Zwi膮zkiem ochotniczych stra偶y po偶arnych, organizacy膮, maj膮c膮 mimo swego donios艂ego znaczenia za ma艂y kontakt z sferami w艂o艣cia艅skiemu Uwzgl臋dni膰 przy tern nale偶y, 偶e ludno艣膰 w艂o艣cia艅ska nie jest zbyt sk艂onna i skora do tworzenia w jednej i tej samej gminie kilku stowarzysze艅, z tych samych os贸b si臋 sk艂adaj膮cych, ku spe艂nieniu r贸偶nych cel贸w, i woli, by jedna i ta sama organizacya ku zaspokojeniu wszystkich ich potrzeb i zada艅 s艂u偶y艂a.
Z tych to powod贸w, mimo, 偶e w Przewodniku K贸艂ek rolniczych z r. 1899 i 1900 podali艣my szczeg贸艂owe i wyczerpuj膮ce informacye o zawi膮zywaniu ochotniczycn stra偶y po偶arnych wiejskich, zach臋ta nasza do tworzenia obrony po偶arnej po wsiach spowodowa艂a zaledwie kilka K贸艂ek rolniczych do za艂o偶enia stra偶y.
S艂aby ten wynik wobec coraz gwa艂towniej wyst臋puj膮cej potrzeby stawienia tamy gro藕nym po偶arom po gminach naszych, na艂o偶y艂 na nas obowi膮zek silniejszego uj臋cia sprawy tej w r臋k臋 i in-tenzywniejszego si臋 ni膮 zaj臋cia, s艂owem przej艣cia od zach臋ty do czynu.
Podejmuj膮c si臋 jednak tej sprawy na szersze rozmiary, 艣wiadomi byli艣my, 偶e bierzemy nowy ci臋偶ar na siebie i 偶e ponadto narazi膰 si臋 mo偶emy na zarzuty, 偶e wkraczamy na teren, kt贸ry zasadniczo w zakres naszego dzia艂ania nie wchodzi. Je偶eli jednak nie zawahali艣my si臋, to dla tego, i偶 znaj膮c dok艂adnie stosunki nasze w艂o艣cia艅skie, wiedzieli艣my, i偶 my艣l przez nas rzucona prz3’jmie si臋, bo u艂atwia inteligentniejszej ludno艣ci wiejskiej, skupionej po K贸艂kach rolniczych, wytworzenia orga-nizacyi, kt贸raby w razie kl臋ski po偶aru nios艂a skuteczn膮, bo nale偶ycie zorganizowan膮 pomoc, z dru-
81
giej zn贸w strony ufali艣my, 偶e wyniki, kt贸rymi stopniowo wykazywa膰 si臋 b臋dziemy mogli, z艂o偶膮 najlepszy dow贸d, i偶 akcya nasza po偶arnicza, cho膰 ubocznie tylko w zakres spraw naszych wchodz膮ca, jest akcy膮 po偶yteczn膮 a by艂a dla tego wskazan膮, 偶e bez ingerencyi K贸艂ek niejedna gmina jeszczeby lata czeka膰 musia艂a, zanimby si臋 zorganizowan膮 stra偶膮 po偶arn膮 wykaza膰 mog艂a.
W tej systematycznie ju偶 i planowo u艂o偶onej nowej akcyi na polu po偶arnictwa zyskali艣my 偶yczliwe poparcie ze strony Kraj. Zwi膮zku ochotniczych stra偶y po偶arnych. Zwi膮zek, nie maj膮c styczno艣ci z ludno艣ci膮 w艂o艣cia艅sk膮 a tern samem punktu oparcia dla swego dzia艂ania po wsiach, uzna艂 za wskazane wej艣膰 z nami w uk艂ad, by z pomoc膮 nasz膮 dzia艂a膰 po艣rednio na sfery, dla siebie trudno dost臋pne, a jako patron obj膮膰 nadz贸r nad technicz nem urz膮dzeniem i prowadzeniem organizuj膮cych si臋 ochotniczych stra偶y K贸艂ek rolniczych.
Od lipca roku 1903 po dzie艅 15. czerwca r. 1906 a wi臋c w ci膮gu niespe艂na 3 lat powsta艂o przy K贸艂kach rolniczych 129 ochotniczych stra偶y po偶arnych.
Na poz贸r zdawa膰 si臋 mo偶e, 偶e to liczba niewielka, wystarczy jednak zaznaczy膰, i偶 tworzy ona obecnie ju偶 46掳/o krajowych ochotniczych stra偶y zwi膮zkowych, opartych na osobnym statucie.
W ci膮gu r. 1905 zosta艂a przeprowadzona lu-stracya 64 stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych. Stra偶e te rozporz膮dzaj膮 81 sikawkami. Mimo, 偶e stra偶e po偶arne K贸艂ek rolniczych nie maj膮 obowi膮zku umundorowania si臋, to jednak na 64 stra偶y ju偶 w 15 zosta艂o zaprowadzone umundurowanie a 7 stra偶y posiada obecnie nawet sztandary. Zlustrowane stra偶e te by艂y czynne przy 169 po偶arach, i zyska艂y za spieszn膮 i skuteczn膮 pomoc 36 uzna艅 na pi艣mie od gmin i obszar贸w dworskich.
Nie s膮 wi臋c stra偶e po偶arne K贸艂ek rolniczych fikcyjnymi tworami, lecz 偶ywymi, dzia艂aj膮cymi i 艣wiadomymi swych cel贸w organizmami w 艂onie K贸艂ka rolniczego.
Przekonani za艣 jeste艣my, 偶e posuwa膰 si臋 b臋d膮 dalsz膮 drog膮 naturalnego rozwoju, poniewa偶 zawdzi臋czaj膮 swe powstanie nie sztucznej presyi z g贸ry, lecz zrozumieniu potrzeby obrony po偶arnej u do艂u.
Ludno艣膰 w艂o艣cia艅ska bowiem nie jest niech臋tna tworzeniu ochotniczych stra偶y i stworzy膰 zdo艂a ruchliwe i czynne korpusy stra偶ackie, byle tylko ruchliwszym jej przedstawicielom wskaza膰 kr贸tk膮 drog臋, prowadz膮c膮 do urzeczywistnienia podj臋tej my艣li. T臋 drog臋 w艂a艣nie wytyczyli艣my ludno艣ci w艂o艣cia艅skiej, daj膮c jej mo偶no艣膰 zawi膮zywania stra偶y przy K贸艂kach rolniczych.
Ka偶da organizacya jednak wymaga, by si臋 nale偶ycie rozwija膰 i wzmacnia膰 mog艂a, opieki i kontroli, poucze艅 i pomocy, wszystko to za艣 musi by膰 zastosowane do stosunk贸w i ram, w kt贸rych dana organizacya si臋 mie艣ci. Z tych powod贸w, nie rozporz膮dzaj膮c funduszami potrzebnymi na ten cel, zwr贸cili艣my si臋 do Rady nadzorczej Towarzystwa wzajemnych ubezpiecze艅 o przyznanie subwencyi
na instruktor贸w po偶arniczych K贸艂ek rolniczych w kwocie 6000 koron i na koszta urz膮dzania kurs贸w po偶arniczych wzgl臋dnie na koszta wsp贸艂dzia艂ania przy urz膮dzaniu kurs贸w w kwocie 2000 K, uzyskali艣my jednak zasi艂ek tylko w kwocie 3000 koron. Poniewa偶 udzielona nam pomoc okaza艂a si臋 w stosunku do zada艅 niewystarczaj膮c膮, w roku bie偶膮cym ponownie zwr贸cili艣my si臋 o udzielenie zasi艂ku w 偶膮danej powy偶ej wysoko艣ci.
Obecnie Zarz膮d g艂贸wny rozporz膮dza 1 instruktorem po偶arniczym. Wobec wzrastaj膮cej liczby stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych, podo艂a膰 on czynno艣ciom swym nie mo偶e. Pomocy bowiem jego 偶膮daj膮 coraz liczniej K贸艂ka rolnicze, maj膮ce zamiar zorganizowania stra偶y. W miejscowo艣ciach takich musi on przedstawi膰 warunki niezb臋dne przy powstaniu stra偶y, musi dobra膰 odpowiednie osobisto艣ci na kieruj膮ce organa stra偶y, musi przeprowadzi膰 praktyczne 膰wiczenia. Zale偶nie od tego, czy z danej miejscowo艣ci uczestniczy艂y ju偶 pewne osoby w kursach po偶arnictwa lub nie, potrzebuje on na to nieraz d艂u偶szego czasu.
W drugim rz臋dzie zadaniem jego jest skontrolowanie, czy stra偶e powsta艂e samorzutnie, bez ingerencyi instruktora, nale偶ycie rozumiej膮 swe zadanie. Dalej kontrolowa膰 on musi istniej膮ce stra偶e, by zbada膰, czy nie popad艂y w zast贸j. W ci膮gu roku jeden instruktor zdo艂a co najwy偶ej 60鈥80 stra偶y zlustrowa膰, bo uwzgl臋dni膰 nale偶y, 偶e鈥 nie ka偶da pora roku do tego si臋 nadaje, i 偶e instruktor pr贸cz lustracyi ma do spe艂nienia agitacyjne czynno艣ci przed kursami.
Jedn膮 z zasadniczych czynno艣ci bowiem instru-ktrora jest wyszukiwanie odpowiednich osobisto艣ci na kursa po偶arnictwa i obja艣nianie ludno艣ci wiejskiej o znaczeniu kurs贸w po偶arnictwa. Uzna艂y to Rady powiatowe. I tak Rada powiatowa w Brzesku pismem z 13. kwietnia 1906 L. 2309 komunikuje nam: 鈥瀢ysy艂anie przed rozpocz臋ciem kursu instruktora do miejsca, gdzie si臋 ten ma odby膰, u艂atwia znacznie przeprowadzenie kursu, ma si臋 bowiem w tym razie ju偶 do czynienia z materyalem pouczonym poprzednio o celu i zadaniu kursu i przygotowanym do nauki 鈥. Rada powiatowa boche艅ska za艣 tak膮 wydaje opini臋 w pi艣mie z 12. kwietnia 1906 L. 1828: 鈥濶aszem zdaniem poprzedzenie kursu po偶arnictwa przez agitacyjn膮 podr贸偶 instruktora stra偶y ochotniczych po gminach danego powiatu jest bardzo po偶yteczne i dla sprawy korzystne, w wielu bowiem gminach ludno艣膰, wzgl臋dnie Rada gminna, dopiero z jego ust dowiaduje si臋 o korzy艣ciach i po偶ytku stra偶y ogniowych wiejskich i decyduje si臋 wys艂a膰 uczestnika na kurs, czegoby bez tej informacyi bezwarunkowo nie uczyni艂a”. Podobnie brzmi pismo Rady powiatowej w 艁a艅cucie z 18. kwietnia 1906 r. L. 1769 nast臋puj膮cej tre艣ci: 鈥濿st臋pna agitacyjna dzia艂alno艣膰 funkcyonaryusza Szanownego Zarz膮du jest bardzo wskazana dla powiatowych kurs贸w po偶arnictwa, gdy偶 w ten spos贸b zyskuje si臋 na kurs uczestnik贸w, poprzednio dok艂adnie o celu i zadaniu kursu poinformowanych, a wi臋c do nauki podatniejszych”.
6
82
Tej samej opinii udziel膮 z pewno艣ci膮 Rady powiatowe w tych powiatach, gdzie instruktor nasz w bie偶膮cym roku by艂 czynny.
Pozwolimy sobie jeszcze zacytowa膰 opini臋 Rady powiatowej w Rudkach z 21. kwietnia 1906 r. L. 1187. Brzmi ona:
鈥濱nstruktor ochotniczych stra偶y po偶arnych zajmowa艂 si臋 w tutejszym powiecie organizacy膮 ochotniczych stra偶y po偶arnych przy K贸艂kach rolniczych w Be艅kowej Wiszni, Podhajczykach, Koniuszkach Siemianowskich, Bucza艂ach, Ch艂opach, Tuliglowach i Rumnie, w ten spos贸b, 偶e w ka偶dej z tych miejscowo艣ci w przeci膮gu jednego dnia zebra! odpowiedni膮 ilo艣膰 ochotnik贸w, odbywa艂 z nimi praktyczne 膰wiczenia, a nast臋pnie przeprowadza艂 organi-zacy臋. W ten spos贸b powsta艂y w tych miejscowo艣ciach ochotnicze stra偶e po偶arne, kt贸re odpowiada艂y swemu celowi. Obecnie ma si臋 rzecz gorzej, poniewa偶 wskutek up艂ywu czasu a braku peryodycznych lustracyi, organizacya tych stra偶y nieco si臋 rozlu藕ni艂a. Z tych powod贸w uznaje Wydzia艂 powiatowy za po偶yteczn膮 i niezb臋dn膮 tego rodzaju instytucy臋 nie tylko dla zawi膮zywania si臋 stra偶y po偶arnych, ale nadto dla dalszego nadzoru i kierownictwa zorganizowanemi ju偶 stra偶ami ocho-tniczemi, przez urz膮dzanie peryodycznych lustracyi.”
W opinii tej mamy najsilniejsze poparcie postawionego przez nas twierdzenia, 偶e jeden instruktor po偶arnictwa dla stra偶ackiej organizacyi K贸艂ek rolniczych wobec ci膮g艂ego przyrostu stra偶y nie wystarcza.
Usilnem zatem staraniem Zarz膮du g艂贸wnego b臋dzie uzyska膰 pomoc na drugiego instruktora, aby rozpocz臋ta i pomy艣lnie rozwijaj膮ca si臋 praca nie uleg艂a wykolejeniu lub zaniedbaniu przez brak pomocy i kontroli.
Instruktorem ochotniczych stra偶y K贸艂ek rolniczych jest p. J贸zef Sroka, kt贸ry uko艅czy艂 krajowy kurs po偶arnictwa w r. 1903.
W roku 1905 objecha艂 on przedewszystkiem 156 gmin i K贸艂ek rolniczych w 7 powiatach, gdzie zapowiedziane zosta艂y przez Krajowy Zwi膮zek ochotniczych stra偶y po偶arnych trzy wzgl臋dnie czterodniowe kursa po偶arnictwa ju偶 to wy艂膮cznie dla K贸艂ek rolniczych, ju偶 te偶 wsp贸lnie dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych i reprezentant贸w gmin. Zadaniem jego by艂o pouczy膰 mieszka艅c贸w o znaczeniu tych kurs贸w dla umocnienia obrony po偶arnej w gminie i o konieczno艣ci wysiania na nie odpowiednich osobisto艣ci. Dalej udziela艂 on przy tej sposobno艣ci informacyi, jak si臋 stra偶e po偶arne organizuje i w jakie przybory i przyrz膮dy zaopatrzy膰 je nale偶y, aby odpowiedzia艂y swemu zadaniu.
Kursa odbyty si臋 w r. 1905 w nast臋puj膮cych powiatach: 1) 艁a艅cut, 2) Przemy艣lany, 3) Brzesko,
4) Husiatyn, 5) Nisko, 6) Bochnia, 7) Tarn贸w.
W Brzesku wobec zg艂oszenia si臋 na kurs przesz艂o 100 uczestnik贸w, urz膮dzone zosta艂y 2 kursa, jeden wy艂膮cznie dla reprezentant贸w gmin, drugi dla uczestnik贸w z K贸艂ek rolniczych.
Nauk臋 na kursach przeprowadzali pp. instru-ktorowie z Krajowego Zwi膮zku ochotniczych stra偶y
po偶arnych. Na kursach w 艁a艅cucie, Przemy艣lanach, Brzesku, Nisku i Bochni wsp贸艂dzia艂a艂 ze strony Zarz膮du g艂贸wnego Dr. Bronis艂aw Dul臋ba, kt贸ry reprezentantom K贸艂ek obja艣nia艂 stosunek zachodz膮cy mi臋dzy K贸艂kiem rolniczem a ochotnicz膮 stra偶膮 po偶arn膮 K贸艂ka i udziela艂 szczeg贸艂owych informacyi o zak艂adaniu stra偶y przy K贸艂kach rolniczych.
Po za czynno艣ciami przygotowawczemi do kurs贸w po偶arniczych, zajmowa艂 si臋 instruktor lu-stracyami ochotniczych stra偶y po偶arnych oraz udzielaniem wskaz贸wek o organizacyi stra偶y w tych K贸艂kach rolniczych, kt贸re si臋 o pomoc w tej sprawie odnios艂y do Zarz膮du g艂 iwnego. Objecha艂 on w tym celu w 1905 r. 77 miejscowo艣ci, razem zatem z poprzedniemi by艂 czynny w ci膮gu roku w 233 gminach.
C2yhaz ochotniczych stra偶y po偶arnych Ft贸艂eh
rolniczych.
Bochnia:

Kobyle,

Krol贸wka,

艁apczyca,

Ostr贸w kr贸lewski,

Trzciana,

Wi艣nicz stary,

Wrz臋pia.
B u cz a c z:

Podzameczek,

Potok z艂oty.
Brzesko:

Borz臋cin g贸rny,

Jadowniki podg贸rne,

Maszkienice,

Strzelce wielkie,

Szczurowa,

Wola przemykowska,

Zabor贸w.
Brze偶any:

Koz艂贸w.
D膮bro w a:

Demblin,

Jadowniki mokre,

艁ubiczko,

M臋drzech贸w,

Miechowice ma艂e,

Miechowice wielkie,

Nieciecza,

Odm臋t,

Olesno,

Radgoszcz,

Wola rogowska.
Dobromil:

Posada nowomiejska.
鈥 83 鈥
Husiatyn:

Czarnoko艅ce,

Hadynkowce,

Jabton贸w,

呕abi艅ce.
Jaros艂aw:

Chorz贸w,

Cieszacin wielki,

Zarzecze.
Jasio:

Czelu艣nica,

艁膮czki,

L臋ki,

Wojasz贸wka,

Wrocanka,

Szebnie.
Kamionka strumi艂owa:

Milatyn nowy.
Kolbuszowa:

Trz臋s贸wka.
Krak贸w:

Czernich贸w,

Wyci膮偶e.
Krosno:

My艣cowa.
Limanowa:

Kamienica.
Lw贸w:

Basi贸wka.

Chrusno nowe,

Czyszki,

Falkenstein,

Glinna,

Ho艂osko wielkie,

Kamienopol,

Ko艣ciej贸w,

Kozielniki,

Krotoszyn,

Krzywczyce,

Kulpark贸w,

Malech贸w,

Podsadki,

Rakowiec,

Rz臋sna polska,

Serdyca,

Siemian贸wka,

Sokolniki,

Zamarstyn贸w,

Zaszk贸w,

Zimnawoda,

Zimnaw贸dka,

呕ubrza,

呕ydatycze.
艁a艅cut:

Ga膰,

Mikulice,

Sietesz,

Try艅cza.
Mielec:

Ro偶niaty.
My艣lenice:

Wola radziszowska.
Nadworna:

艢ty J贸zef.
Nisko:

Bieliny,

D膮browica,

Kamie艅,

Nisko,

Prz臋dzel,

Rac艂awice,

艁臋townia.
Nowy S膮cz:

Biegonice,

Mostki,
Pilzno:

Blaszkowa,

Jod艂owa,

R贸偶a,

Siedliska.
Przemy艣l:

Groch贸wce,

Pralkowce.
Przemy艣lany:

Alfred贸wka,

Majdan lipowiecki,

艢wirz.
Rohatyn;

S膮rnki dolne.
Ropczyce:

Borek wielki,

Ma艂a.
Rudki:

Andryan贸w,

Bie艅kowa Wisznia,

Bucza艂y,

Ch艂opy,

Katarynice,

Koniuszki Siemianowskie,

Tulig艂owy.
Rzesz贸w:

Boguchwa艂a,

Kraczkowa,

Zaczerni臋.
G
84
Sambor:

Biskowice.
Sanok:

G艂臋bokie,

Klimk贸wka,

Nowotaniec,

Pakosz贸wka,

Pisarowce,

Posada ja膰mierska,

Strachocina.
Tarnobrzeg:

Majdan zbydniowski.
Tarn贸w:

Skrzysz贸w,

Szynwald,

Zalasowa.
Trembowla:

Nalu偶e.
Wadowice:

Targanice I.

Targanice II.
Wieliczka:

Grabie,

Biskupice.
Z艂ocz贸w:

Pomorzany.
I) Dzia艂alno艣膰 o艣wiatowa.
I. Zasilanie bibliotek
Jak w latach poprzednich, tak i w roku sprawozdawczym Zarz膮d g艂贸wny wielk膮 przyk艂ada艂 wag臋 do dzia艂alno艣ci o艣wiatowej, tak zawodowej, jak i og贸lnej i stara艂 si臋 j膮 prowadzi膰, o ile to by艂o mo偶liwe, w granicach jak najszerszych.
Wielk膮 piecz膮 otacza艂 Zarz膮d g艂贸wny biblioteki K贸艂ek rolniczych jako najlepsze 艣rodki szerzenia o艣wiaty. Do ka偶dego nowo zawi膮zanego K贸艂ka rolniczego wysy艂ali艣my ma艂膮 biblioteczk臋, sk艂adaj膮c膮 si臋 z mniejwi臋cej pi臋膰dziesi臋ciu dzie艂ek. Uwzgl臋dniali艣my przytem przedewszystkiem ksi膮偶ki tre艣ci rolniczej, popularnie pisane, nadaj膮ce si臋 do wsp贸lnego odczytywania na niedzielnych zebraniach K贸艂ka. Zebrania takie, kt贸re ka偶de K贸艂ko wedle statutu powinno urz膮dza膰, przyczyniaj膮 si臋 w wielkim stopniu do szerzenia zawodowej wiedzy rolniczej, a opr贸cz tego usuwaj膮 szkodliwy wp艂yw karczmy, chroni膮 od innych bezmy艣lnych lub gorsz膮cych rozm贸w i zabaw i temsamem wp艂ywaj膮 na umoralnienie ludu.
Poniewa偶 Towarzystwo nie posiada fundusz贸w potrzebnych na ci膮g艂e zasilanie bibliotek nowo wy-dawanemi dzie艂kami, zasluguj膮cemi na rozpowszechnienie, Zarz膮dy K贸艂ek stara膰 si臋 musia艂y o powi臋kszanie biblioteki czy to przez zakupna z wk艂adek cz艂onk贸w, czy te偶 przez dary os贸b przychylnych dla Kolka.
Opr贸cz wysy艂ania do nowo zawi膮zanych K贸-
K贸lek rolniczych.
艂ek ma艂ych bibliotek, zasila艂o si臋 wedle mo偶no艣ci czytelnie starszych K贸艂ek, gdzie dawniej wys艂ane ksi膮偶ki uleg艂y zniszczeniu. Naturalnie wszystkich poda艅, nap艂ywaj膮cych o zasilanie bibliotek, uwzgl臋dnia膰 nie mogli艣my, gdy偶 szczup艂e fundusze, na ten cel przeznaczone, na to nie pozwala艂y.
W ci膮gu roku sprawozdawczego wys艂ali艣my bezp艂atnie do nowo zawi膮zanych K贸艂ek B鈥850 ksi膮偶ek, do dawniejszych za艣 T588, razem 10’408 ksi膮偶ek. (W r. 1904 wys艂ali艣my bezp艂atnie 7-382, a w r. 1903鈥5-855 ksi膮偶ek). W ostatnim roku wysiali艣my wi臋c przesz艂o 3 000 ksi膮偶ek wi臋cej ni偶 w roku poprzednim, a dwa razy tyle co w roku 1903. Cyfry te najlepiej 艣wiadcz膮 o rozszerzeniu dzia艂alno艣ci Zarz膮du g艂贸wnego na tern polu.
By u艂atwia膰 K贸艂kom rolniczym zakupno ksi膮偶ek, Zarz膮d g艂贸wny tak, jak i w latach poprzednich, zakupywa艂 je w wi臋kszej ilo艣ci od nak艂adc贸w i ksi臋garzy i odst臋pywa艂 je po cenach zni偶onych, dop艂acaj膮c reszt臋 z fundusz贸w Towarzystwa.
Jaki jest stan bibliotek K贸艂ek i ile os贸b z nich korzysta艂o w roku sprawozdawczym, o tern daje dok艂adny obraz statystyczne zestawienie wed艂ug nades艂anych sprawozda艅.
Poni偶ej podajemy, jak w sprawozdaniu lat ubieg艂ych, szczeg贸艂owe zestawienie ksi膮偶ek wys艂anych do bibliotek K贸艂ek rolniczych.
Z wydawnictw Macierzy polskiej.
1) Dr. Kazimierz Miczy艅ski 鈥 鈥濺olnik wzorowy” 142 cgz.
2) Fro艅 鈥 鈥濷 hodowli drzew i krzew贸w owocowych” 20 egz.
3) J贸zef Brykczy艅ski 鈥 鈥濷 lesie i drzewach przypol-nych鈥樷 52 egz.
4) Mieczys艂aw Kowalewski 鈥 鈥濷 zwierz臋tach szkodli. wych i po偶ytecznych w gospodarstwie” 100 egz.
5) W艂adys艂aw Szybi艅ski 鈥 鈥濽prawa ro艣lin pastewnych” cz. II. 177 egz.
6) A. Herget 鈥 鈥濿arzywnictwo” 176 egz.
7) W艂adys艂aw Szybi艅ski鈥斺濶auka o nawozach”鈥 55 cgz.
85
8) Kubicki 鈥 鈥濿cterynarya popularna1- 179 egz.
9) M. S. 鈥 Rady dla utrzymuj膮cych buhaje rozp艂odowe”
2 egz.
10) M. C. Prawdzie 鈥 鈥濸raktyczne rady i wskaz贸wki chowu kr贸lik贸w11 77 egz.
11) J. Mielnicki 鈥 鈥濸ogadanki o hodowli ryb鈥 3 egz.
12) Maciej Moraczewski 鈥 鈥濷 budowie zagr贸d w艂o艣cia艅skich” 50 egz.
13) Dr. Emil Merczy艅ski 鈥 鈥瀂drowie dzieci” 39 egz.
14) Dr. Kowalski 鈥 鈥濷 budowie i piel臋gnowaniu cia艂a ludzkiego” 5 egz.
15) Dr. Antoni Danysz 鈥 鈥濷 wychowaniu” 4 egz.
16) Janko z Grzegorzewie鈥 鈥瀂a Dunajem” 15 egz.
17) A. Flammarion 鈥 鈥濧stronomia” 101 egz.
18) Dr. L. Pr贸chnicki 鈥 鈥濳onstytucya austryacka”
8 egz.
19) K. Szulc 鈥 鈥濷 pogodzie” 5 egz.
20) Eliza Orzeszkowa 鈥 鈥濶ad Niemnem” 51 egz.
21) K. Nitman 鈥 鈥濲an Kili艅ski” 91 egz.
22) 鈥濳ilka chwil z naszych dziej贸w1* 67 egz.
23) J. Stablewska 鈥 鈥濿 obronie matki ziemi” 4 egz,
24) Dr. J. Stella-Sawieki 鈥 鈥濺ok 1863鈥 20 egz.
25) W艂adys艂aw Be艂za 鈥 鈥濪obry syn11 17 egz.
26) Bruno Bielawski i Walery 艁ozi艅ski 鈥 鈥濭aw臋dy i powie艣ci” 108 egz.
27) Dr. Konstanty Wojciechowski 鈥 鈥濿olne chwile11 34 egz.
28) Pini 鈥 鈥濻yrokomla11 10 egz.
29) A. Mickiewicz 鈥 鈥濸isma poetyczne” 50 egz.
30) A. Mickiewicz 鈥 鈥濸an Tadeusz” 80.
31) Prof. Pieni膮偶ek 鈥 鈥0 偶yciu i pismach A. Mickiewicza11 6 egz.
32) A. Cho艂oniewski 鈥 鈥濼adeusz Ko艣ciuszko11 85 egz.
33) Dr. Fr. Papec 鈥 艢ty Kazimierz, kr贸lewicz polski” 54 egz.
34) W艂adys艂aw Be艂za 鈥 鈥濳r贸lowa Korony polskiej11 27 egz.
35) Dr. Konstanty Wojciechowski 鈥 鈥濲an Kochanowski11 13 egz.
36) Dr. K. Falkiewicz 鈥 鈥濷 Maryi Konopnickiej” 鈥
1 egz.
37) J. U. Niemcewicz 鈥 鈥炁歱iewy historyczne11 42 egz.
38) Walerya Szalay 鈥 鈥濳r贸lewskie pachol臋” 172 egz.
39) J贸zef Ba艂aban 鈥 鈥濰istorya Polski” 103 egz.
40) Ludwik Tur 鈥 鈥濽niwersytet wile艅ski” 10 egz.
41) Ciompa 鈥 鈥濸oradnik w sprawach pieni臋偶nych” 99 egz.
Z wydawnictw 鈥濺omitetu wydawnictwa dzie艂ek ludowych1. 42) Seweryn Wi艣niewski 鈥 鈥濸rzewodnik w leczeniu koni i byd艂a” 7 egz. 43) Stanis艂aw Malinowski 鈥 鈥濷 uprawie ro艣lin k艂osowych” 31 egz. 44) Nauczyciel z Nowodworzec 鈥 鈥濩iekawe rzeczy” 53 egz. 45) Dr. Szczepa艅ski 鈥 鈥濲ak ratowa膰 偶ycie ludzkie” 86 egz. 46) Dr. Szczepa艅ski 鈥 鈥濲ak trzeba 偶y膰, 偶eby nie chorowa膰” 5 egz. 47) Bronis艂aw Sokalski 鈥 鈥濿e藕 i czytaj” 14 egz. 48) 鈥瀂a wiar臋 艣wi臋t膮” 75 egz. 49) Klemens Junosza 鈥 鈥濶iepi艣mienny” 32 egz. 50) J贸zef z nad Obry 鈥 鈥濻zkaplerz wiarusa” 41 egz. 51) J贸zef Dzierzkowski 鈥 鈥炁歩izka do przepa艣ci droga” 9 egz. 52) 鈥濧nielskie serca” 27 egz. 53) F. Marzec 鈥 鈥瀂 podwiejskiej strzechy” 20 egz. 54) Ks. Szymala 鈥 鈥濩zytania majowe” 30 egz. 55) 鈥濷powiadania Grzyma艂y” 鈥 3 egz. 56) 鈥濭osposia jakich ma艂o” 7 egz. 57) 鈥濷 Stefanie Czarneckim” 7 egz. 58) Szcz. Zahajkiewicz 鈥 鈥濸iastun Chrystusa” 37 egz. 59) 鈥炁筶i ludzie” 3 egz. 60) 鈥濶a krakowskim zamku” 13 egz. 61) Szcz. Parasicwicz 鈥 鈥炁歵a Kinga” 14 egz. 62) Br. Sokalski 鈥 鈥濼omkowa mogi艂a” 1 egz. 63) Julian Nowakowski 鈥 鈥濿艂asna pomoc” 47 egz. 64) Krystyn 鈥 鈥濶a nowych drogach” 31 egz. 65) Walery 艁ozi艅ski 鈥 鈥濴udzie z pod s艂omiannej strzechy” 21 egz. 66) B. Baranowski 鈥 鈥濻ze艣膰 powiastek” 2 egz. 67) L. Tatomir 鈥 鈥濷 Janie III. Sobieskim” 80 egz. 68) 鈥炁歵y Stanis艂aw Szczepanowski” 2 egz. 69) Piotr Zbro偶ek 鈥 鈥濼rzy domy” 30 egz. 70) Sienkiewicz 鈥 鈥濷brazki historyczne z Potopu” 10 egz. 71) Sienkiewicz 鈥 鈥濨itwa pod Grunwaldem” 40 egz. 72) Dr. K. .1. Nitman 鈥 鈥瀂a 艣wi臋t膮 spraw臋” 45 egz. 73) 鈥濶a przedn贸wku” 37 egz. 74) 鈥濭rze艣 w legionach” 19 egz. 75) .Biedni ludzie” 33 egz. 76) 鈥濵i艂osierdzie nagrodzone” 23 egz. 77) Br. Sokalski 鈥 鈥濸ouczenie o w艂o艣ciach rentowych11 6 egz. 78) Br. Sokalski 鈥 鈥濽stawa o w艂o艣ciach rentowych” 6 egz. Z wydawnictw Romitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego we Liwowie. 80) Antoni 艢wie偶awski 鈥 鈥濶awozy w艂asnego gospo- 82) Sochaniewicz 鈥 鈥濸omoc przy porodach u kr贸w” darstwa” 49 egz. 5 egz. 81) Tyniecki 鈥 鈥濷 wierzbach koszykarskich11 3 egz. Z wydawnictw Romitetu c. k. Towarzystwa rolniczego w Rrakowie. 83) 鈥欶ornalski 鈥 鈥0 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich” I 84) Dr. Grabski 鈥 鈥濻p贸艂ki w艂o艣cia艅skie” 2 egz. 21 egz. Z wydawnictw Stowarzyszenia by艂ych uczni贸w szko艂y rolniczej zimowej w Cieszynie. 85) Pawe艂 Suchanek 鈥 鈥濷suszanie ziemi” 184 egz. 87) W艂adys艂aw Szybi艅ski 鈥 鈥濿zd臋cie u byd艂a” 鈥 86) Adolf Kolus 鈥 鈥濷woc贸wka jablk贸wka” 155 egz. 190 egz. 88) Jan Stwiertnia 鈥 鈥濪ojenie kr贸w” 193 egz. Z wydawnictw 鈥濺rakowskiego Towarzystwa O艣wiaty ludowej”. 89) Koncczny 鈥 鈥濸olska za Piast贸w” 3 egz. 90) Koncczny 鈥 鈥濸olska za Jagiellon贸w” 3 egz. 91) J, 1. Kraszewski鈥 鈥濳si膮dz Kordecki” 172 egz. 92) J. I. Kraszewski 鈥 鈥瀂ygmuntowskie czasy” 8 egz 93) Dr. Stanis艂aw Koz艂owski 鈥 鈥濻tanis艂aw 呕贸艂kiewski” 75 egz. 86 04) Marya Rodziewicz贸wna 鈥 鈥濻zary proch” 102 egz. 95) J. K. Ma膰kowski 鈥 鈥濵odlitwa Bismarka” 90 egz. 99) Wincenty Pol 鈥 鈥濴osy poczciwej rodziny11 鈥 10 egz. 97) Erckmann-Chatrian 鈥 鈥濷powiadanie rekruta z r. 1813鈥 36 egz. 98) Karol Szajnocha 鈥 鈥濷 niewoli na Wschodzie11 16 egz. Z wydawnictw 鈥濼owarzystwa R贸lek rolniczych”. 99) Ks. A. Kolc艅ski 鈥 鈥濷 potrzebie i sposobach oszcz臋dzania11 190 egz. 100) Jerzy Turnau 鈥 鈥濸rzechadzka po polach11 鈥 190 egz. 101) Boles艂aw Pob贸g 鈻 G贸rski 鈥 鈥0 u偶yciu nawoz贸w sztucznych11 3 egz. 102) Karol Sicprawski 鈥 鈥濲ak si臋 stara膰 o trafiki i jak je prowadzi膰 nale偶y ?鈥 192 egz. 103) J贸zef Miku艂owski-Pomorski 鈥 鈥濿 jaki spos贸b kupowa膰 nawozy sztuczne?” 192 egz. 104) T. J. P. 鈥 鈥濷 艂膮kach11 195 egz. 105) T. J. P. 鈥 鈥濳ilka s艂贸w o pastwiskach11 192 egz. 106) Z. Jatbrzykowski 鈥 鈥濷 wyrobie win z jag贸d i owoc贸w” 187 egz. 107) Julian Ta艂asiewicz 鈥 鈥濿skaz贸wki dla w艂o艣cian w sprawach spadkowych i opieku艅czych” 200 egz. 108) Dr. Kr. Stefczyk 鈥 鈥濺olnicze Sp贸艂ki magazynowe” 92 egz. 109) 鈥濶iewyzyskane ulgi podatkowe dla dom贸w w艂o艣cia艅skich” 192 egz. 110) Kazimierz Dul臋ba 鈥 鈥濿skaz贸wki do uprawy mato rozpowszechnionych ro艣lin pastewnych, marchwi pastewnej i ko艅skiego z臋bu” 210 egz. 111) Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濪renowanie” 205 egz. 112) Ks. A. Kote艅ski 鈥 鈥濷 wsp贸艂udziale K贸艂ek rolniczych w walde przeciw alkoholizmowi” 192 egz. 113) J贸zef Gumowski 鈥 鈥濷 komasacyi i dzieleniu wsp贸lnych grunt贸w” 192 egz. 114) Karol Sieprawski 鈥 鈥濷 opustach podatku gruntowego z powodu kl臋sk elementarnych” 192 egz. 115) Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濶awodnianie gruntu” 102 egz. 116) 鈥濿skaz贸wki dla ochotniczych stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych” 305 egz. 117) 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu 98 egz.
118) Julian Ta艂asiewicz 鈥 鈥濲akie przepisy istniej膮 u nas co do praw maj膮tkowych?” 52 e.z.
119) Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濷suszenia grunt贸w” 36 egz.
120) 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych” z r. 1904 (zbro-szurowany) 168 egz.
Z r贸偶nych
121) Stcuert 鈥 鈥瀂wierz臋 domowe w stanic zdrowym chorym” 13 egz.
122) .Stouert 鈥 鈥濺ady s膮siada w chorobach inwentarza” 12 egz.
123) Wl. Szybi艅ski 鈥 鈥濸omoc przy porodach u kr贸w” 200 egz.
124) 艢niegocki 鈥 鈥炁粂wienie zwierz膮t gospodarskich”
90 egz
125) Jan Guckler 鈥 鈥濸rzepisy o pomorze 艣wi艅” 鈥 182 egz.
126) Stobiecki 鈥 鈥濷 korzy艣ciach drenowania” 11 egz.
127) 鈥濽stawa budownicza dla wsi i pomniejszych miasteczek” 41 rgz.
128) 鈥濶owa ustawa drogowa” 32 egz.
129) Ciesielski 鈥 鈥濨artnictwo” T. 1. i II. 3 egz.
130) A. Kurowski i W. Tabcau 鈥 鈥濰odowla drzew i krzew贸w owocowych” 118 egz.
131) Edmund Jankowski 鈥 鈥濻ad przy chacie” 3 egz.
132) Tyniecki 鈥 鈥濻adownictwo gospodarskie” 2 egz.
133) E. Poluszy艅ski 鈥 鈥濲ak zak艂ada膰 i piel臋gnowa膰 sady?” 102 egz.
wydawnictw.
134) Dr. Godlewski 鈥 鈥濸ogadanka o pokarmach ro艣lin i nawozach sztucznych” 139 egz.
135) J. 1. Kraszewski 鈥 鈥濪zieci臋 starego miasta” 鈥 171 egz.
136) I. D. A. 鈥 鈥濨artosz G艂owacki” 3 egz.
137) M. Sieczkowska 鈥 鈥濳s. Ma膰kicwicz” 3 egz.
138) 鈥濵atki czytajcie” 161 egz.
139) Janko z Grzegorzwic 鈥 鈥濴egiony polskie” 3 egz.
140) G膮siorowski 鈥 鈥濷statnie zdobycie Cz臋stochowy”
2 egz.
141) 鈥濷 ojcowizn臋” 2 egz.
142) 鈥濻ztuczki dramatyczne” 22 egz.
Opr贸cz tego wysiano ksi膮偶eczek w j臋zyku ruskim, kt贸rych szczeg贸艂owo nie wymieniamy, do K贸艂ek rolniczych we wschodnich powiatach kraju 668 egz.
Wysiano ksi膮偶ek do nowoza艂. K贸艂ek . 8850
鈥 鈥 鈥 K贸艂ek dawnych . 1558
Razem . 10408
II. Po艣rednictwo w zakupnie ksi膮偶ek.
Zarz膮d g艂贸wny po艣redniczy艂 K贸艂kom rolniczym i ich cz艂onkom w zakupnie ksi膮偶ek. Nabyto za naszem po艣rednictwem w roku 1905 nast臋puj膮ce ksi膮偶ki:
Z wydawnictw 鈥濵acierzy polskiej”.
1) C. Pieni膮偶ek 鈥 鈥濵iko艂aj Rey z Nag艂owic” 2 egz.
2) Dr. Pr. Papce 鈥 鈥炁歵y Kazimierz” 1 egz.
3) 鈥濸olska” obrazy i opisy 12 zesz
4) 鈥濫ncyklopedya” 10 zesz.
贸) Plammarion 鈥 鈥濧stronomia* 1 egz.
6) Dr. K. Kowalski 鈥 鈥濷 budowie i piel臋gnowaniu cia艂a ludzkiego11 7 egz.
7) Dr. K. Miczy艅ski 鈥 鈥濺olnik wzorowy” 82 egz.
8) Kubicki 鈥 鈥濿ctcrynarya popularna11 150 egz.
9) M. S. 鈥 鈥濺ady dia utrzymuj膮cych buhaje rozp艂odowe11 8 egz.
10) J. Mielnicki 鈥 鈥濸ogadanki o hodowli* ryb11 8 egz.
11) Wl. Szybi艅ski 鈥 鈥濶auka o nawozach11 13 egz.
12) Herget 鈥 鈥濿arzywnictwo11 38 egz.
13) J贸zef Brykozy艅ski 鈥 O lesie i drzewach przy polnych11 11 egz.
14) M. Kowalewski 鈥 鈥濷 zwierz臋tach szkodliwych i po偶ytecznych” 10 egz.
15) Pro艅 鈥 鈥濷 hodowli drzew i krzew贸w owocowych” 17 egz.
16) Wl. Szybi艅ski 鈥 鈥濽prawa ro艣lin pastewnych” cz. 11. 10 egz.
17) M. E. Prawdzie 鈥 鈥濸raktyczne rady i wskaz贸wki chowu kr贸lik贸w* 20 egz.
18) K. Szulc 鈥 鈥濷 pogodzie” 4 egz.
19) Leopold Popiel 鈥 鈥濷 komasacyi grunt贸w rolnych”
11 egz.
20) Balaban 鈥 鈥濰istorya Polski” 1 egz.
87
Z wydawnictw 鈥濺omitetu wydawnictwa dzie艂ek ludowych”.
21) J. Wi艣niewski 鈥 鈥濸rzewodnik w leczeniu koni i byd艂a domowymi 艣rodkami” 3 cgz.
22) Sokalski 鈥 鈥濸ouczenia o w艂o艣ciach rentowych” 36 egz.
23) Sokalski 鈥 鈥濽stawa o w艂o艣ciach rentowych” 鈥 36 egz.
24) Nauczyciel z Nowodworzec 鈥 鈥濩iekawe rzeczy”
2 cgz.
25) St. Malinowski 鈥 鈥濷 uprawie ro艣lin k艂osowych”
7 cgz.
Z wydawnictw 鈥濺omitetu Towarzystwa gospodarskiego” we Liwowie.
26) A. 艢wie偶awski. 鈥 鈥濶awozy w艂asnego gospodar- I 27) Tyniecki 鈥 鈥濷 wierzbach koszykarskich” 8 cgz.
stwa” 73 egz.
Z wydawnictw 鈥濺omitetu c. k. Towarzystwa rolniczego” w Rrahowie.
28) Dr. Grabski 鈥 鈥濻p贸艂ki w艂o艣cia艅skie” 3 egz.
29) A. Krzy偶anowski 鈥 鈥瀂wi膮zki rolnik贸w” 3 egz.
Z wydawnictw 鈥濼ow.
31) Kraszewski 鈥 鈥濳ordecki” 2 egz.
32) Kraszewski 鈥 鈥瀂ygmuntowskie czasy” 1 egz.
33) Koncczny 鈥 鈥濸olska za Piast贸w” 2 egz.
Z wydawnictw 鈥濺raj. Zwi膮zku
36) 鈥濻zko艂a po偶arnictwa” 1 egz.
37) 鈥災唚iczenia z sikawkami” 3 egz.
38) 鈥災唚iczenia rz臋dowe” 3 egz.
39) 鈥災唚iczenia gimnastyczne” 2 egz.
30) Tomalski 鈥 鈥炁粂wienie zwierz膮t gospodarskich” 45 cgz.
O艣wiaty ludowej”.
34) Koneczny 鈥 鈥濸olska za Ja iellori贸w” 2 cgz.
35) Rodziewicz贸wna 鈥 鈥濻zary proch” 3 cgz.
ochotn. stra偶y po偶arnych”.
40) 鈥濻艂u偶ba pr膮dnika” 1 egz.
41) 鈥濻tra偶e po偶arne w gminach wiejskich” 4 egz.
42) 鈥濳atechizm stra偶acki” 10 cgz.
43) 鈥濳alendarz stra偶acki” 3 egz.
Z wydawnictw 鈥濻towarzyszenia by艂ych uczni贸w rolniczej szko艂y zimowej w Cieszynie.
44) Jan Stwiertnia 鈥 鈥濪ojenie kr贸w” 421 cgz.
45) W艂adys艂aw Szybi艅ski – 鈥濿zd臋cie u byd艂a” 鈥 363 egz.
46) Adolf Kotas 鈥 鈥濷woc贸wka jab艂k贸wka” 9 cgz.
47) Pawe艂 Suchanek 鈥 鈥濷suszenie ziemi” 146 cgz.
48) 鈥濳artki obrazkowe” 4 scryc.
Sztuczki dramatyczne.
49) I. Smotrycki 鈥 鈥濳ilka rad praktycznych dla organizator贸w teatr贸w ludowych amatorskich” 15 egz.
50) 鈥濸ie艣ni narodowe” 2 egz.
51) 鈥濻ze艣膰 pie艣ni narodowych” 2 egz.
52) Chociszewski 鈥 鈥濻cena ludowa” 3 egz.
53) 鈥 鈥濭wiazdka i Gwiazdor” 1 egz.
54) 鈥 鈥濩zarodziejski stolik” 1 cgz.
55) Anczyc 鈥 鈥濨艂a偶ek op臋tany” 4 egz.
56) 鈥 鈥濩h艂opi arystokraci” 2 cgz.
57) 鈥 鈥濬lisacy” 2 egz.
58) J. Nowakowski 鈥 鈥濻en” 7 egz.
Z r贸偶nych
69) Sienkiewicz 鈥濼rylogia” 2 egz.
70) Sienkiewicz 鈥濹uo vadis- 2 egz.
71) 鈥濩zytajcie matki” 11 egz.
72) 鈥濸ortret Ko艣ciuszki” 56 egz.
73) Boles艂aw Prus 鈥濸isma” t. 4鈥2 egz.
74) Dr. Czernowski 鈥 鈥瀂ielnik] lekarski” 5 cgz.
75) 艁uniewski 鈥 鈥濲ak uprawia膰 kartofle” 3 egz.
76) Chelchowski 鈥 鈥濷 uprawie owsa” 3 egz.
77) 鈥濷 zak艂adaniu Sp贸艂ek mleczarskich” 13 egz.
78) E. Poluszy艅ski 鈥 鈥濲ak zak艂ada膰 i piel臋gnowa膰 sady” 284 egz.
79) Kurowski i Tabeau 鈥 鈥濰odowla drzew i krzew贸w owocowych” 42 egz.
59) Maskof 鈥 鈥濩ar jedzic” 1 cgz.
60) 鈥濿iara, nadzieja i mi艂o艣膰” 1 cgz.
61) Krum艂owski 鈥 鈥濳r贸lowa przedmie艣cia” 1′ egz.
62) 鈥濲ase艂ka” 1 cgz.
63) Staszczyk 鈥 鈥濪ziesi膮ty pawilon” 2 cgz.
64) 鈥 鈥濳o艣ciuszko w Petersburgu” 1 cgz.
65) 鈥 鈥濶oc w Belwederze” 1 egz.
66) J. Strokowa 鈥 鈥濿 katordze” 1 cgz.
67) 鈥 鈥濵atka 偶yje” 1 egz.
68) J. Wi艣niewski 鈥濻tary mundur” I egz.
wydawnictw.
80) Dr. Godlewski 鈥 鈥濸ogadanka o pokarmach ro艣lin i nawozach sztucznych” 89 egz.
81) Wlad. Szybi艅ski鈥斺濸omoc przy porodach u kr贸w” 340 egz.
83) Steuert 鈥 鈥瀂wierz臋 domowe w stanic zdrowym i chorym” 37 egz.
83) Steuert 鈥 鈥濺ady s膮siada w chorobach inwentarza” 69 egz.
84) Guckler 鈥 鈥濸rzepisy o pomorze 艣wi艅” 4 egz. Opr贸cz tego sprzedano z r贸偶nych wydawnictw po 1鈥3
egzemplarzy, kt贸rych szczeg贸艂owo nie wymieniamy, 9 ksi膮偶eczek powie艣ciowych i 31 dziel tre艣ci gospodarskiej i ekonomicznej.
III. Wydawnictwa Towarzystwa.
W wykonaniu uchwal I. Og贸lnej Rady w Krakowie Zarz膮d g艂贸wny podj膮艂 wydawnictwo dzie艂ek tre艣ci rolniczej i ekonomicznej.
03 roku 1899 wydano: a) w j臋zyku polskim:
L. 1. Dr. Kr. Stefczyk: 鈥濲akie korzy艣ci przyniesie gminie albo parafii za艂o偶enie Sp贸艂ki oszcz臋dno艣ci i po偶yczek systemu Raiffeisena”, cena 6 h.
88
L. 2. Ks. A. Kole艅ski: 鈥濷 potrzebie i sposobi臋 oszcz臋dzania”, cena 6 h.
L. 3. Jerzy Turnau: 鈥濸rzechadzka po polach. 鈥 Kilka uwag o g艂贸wnych wadach w gospodarstwach w艂o艣cia艅skich”, cena 6 h.
L. 4. Boles艂aw Pob贸g-Gurski: 鈥濷 u偶yciu nawoz贸w sztucznych”, cena 20 h.
1) w j臋zyku ruskim :
鈥1. 1. /I,p. 芦bpami Ct<:鈥欼hk: 51 Ki kophcth npmtece aaa rpoMajtn a fio ;ua napoxiii aaaoaceiia Cni.iKii onui.mocTit i ho-8H’iok cuctchu Paii艂aitaena”, nina 6 cot. 鈥欼. 2. O. Auxiu KoasHbKiiii: 鈥濷 cnocefiax i o noTpefii oma^nocTH, ni na b cot. 漏 roftu 1900 wydano: a) w j臋zyku polskim: L. 5. Karol Sieprawski: 鈥濲ak si臋 stara膰 o trafiki i jak prowadzi膰 nale偶y”, cena 10 h. L. 6. Boles艂aw Pob贸g-Gurski: O uprawie burak贸w cu- krowych”, cena 16 h. L. 7. J贸zef Miku艂owski-Pomorski: 鈥濿 jaki spos贸b nale偶y kupowa膰 nawozy sztuczne”? cena 12 h. L. 8. T. 1. P.: 鈥濶auka o 艂膮kach”, cena 12 h. L. 9. Karol Sieprawski: 鈥濷 opustach podatku gruntowego z powodu szk贸d elementarnych”, cena 6 h. b) w j臋zyku ruskim : 鈥欼. 3. I艂ozecjiUB noOyr TypcKai艂: 鈥瀕ipo yaiitTe niTy-amix iiaiioain”, pitni 20 cot. 05 rohu 1901 wydano: a) w j臋zyku polskim: L. 10. T. I. P.: 鈥濳ilka s艂贸w o pastwiskach鈥 鈥 stron 16 鈥 cena 6 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. L. 11. Z. Jalbrzykowski: 鈥濿yr贸b wina z jag贸d i owoc贸w”, str. 66 鈥 cena 24 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. L. 12. Julian Ta艂asiewicz: 鈥濿skaz贸wki dla w艂o艣cian w sprawach spadkowych i opieku艅czych” 鈥 stron 136 鈥 cena 40 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. L. 13. Dr. Franciszek Stefezyk: 鈥濺olnicze Sp贸艂ki magazynowe”, 鈥 stron 62 鈥 cena 20 h. – nak艂ad 3200 egz. b) w j臋zyku ruskim (nak艂ad 3000 egz.): 1 4. T. I. II. P.: 鈥瀕ipo clHOHtaTH”, pipa 12 cot. 05 roftu 1902 wydano: a) w j臋zyku polskim: L. 14. 鈥濶icwyzyskane ulgi podatkowe dla dom贸w w艂o艣cia艅skich”, 鈥 stron 22 鈥 cena 10 h. 鈥 nak艂ad 5000 egz. L. 15. Karol Sieprawski: 鈥濷 opustach podatku grunto- Sprzeda藕 Z wydawnictw 鈥濼owarzystwa K贸艂ek rolniczych” sprzedano w r. 1905 nast臋puj膮ce ilo艣ci: Ks. A. Kole艅ski 鈥 鈥濷 potrzebie i sposobach oszcz臋dzania 53 egz. Jerzy Turnau 鈥 鈥濸rzechadzka po polach”. 鈥 Kilka uwag o g艂贸wnych wadach w gospodarstwach w艂o艣cia艅skich 262 egz. Boles艂aw Pob贸g-Gurski 鈥 鈥濷 u偶yciu nawoz贸w sztucznych” 121 egz. Karol Sieprawski 鈥 鈥濲ak si臋 stara膰 o trafiki i jak je prowadzi膰 nale偶y?” 26 egz. Boles艂aw Pob贸g-Gurski 鈥 鈥濷 uprawie burak贸w cukrowych” 66 egz. J贸zef Miku艂owski-Pomorski 鈥 鈥濿 jaki spos贸b nale偶y kupowa膰 nawozy sztuczne?” 103 egz. T. J. P. 鈥 鈥濷 艂膮kach” 243 egz. T. J. P. 鈥 鈥濳ilka s艂贸w o pastwiskach” 181 egz. Z. Jalbrzykowski 鈥 鈥濿yr贸b win z jag贸d i owoc贸w” 216 egz. Julian Ta艂asiewicz 鈥 鈥濿skaz贸wki dla w艂o艣cian w sprawach opieku艅czych i spadkowych” 136 egz. wego z powodu szk贸d elementarnych”. 鈥 Wydanie drugie 鈥 stron 26 鈥 cena 6 h. 鈥 nak艂ad 3000 egz. b) w j臋zyku ruskim: M. 5. 鈥濰enneucKaHi notaTKOBi iioaemni ,via cexam,-CKHX AOSliB” 鈥 uiHa 10 COT. 05 roku 1903 wydano: L. 16. Kazimierz Dul臋ba: 鈥濿skaz贸wki do uprawy ma艂o rozpowszechnionych ro艣lin pastewnych: marchwi pastewnej i ko艅skiego z臋bu” 鈥 stron 32 鈥 cena 12 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. L. 17. Dr. Jan Blauth: 鈥濷 drenowaniu”, stron 44 鈥 cena 16 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. L. 18. Ks. A. Kole艅ski: 鈥濷 wsp贸艂udziale K贸艂ek rolniczych w walce przeciw alkoholizmowi”, 鈥 stron 24 鈥 cena 10 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. 115 roku 1904 i w pierwszej po艂owie r. 1905 wydano: a) w j臋zyku polskim : L. 19 J贸zef Gumowski: 鈥濷 komasacyi i dzieleniu wsp贸lnych grunt贸w” 鈥 stron 27 鈥 cena 10 h. 鈥 nak艂ad 2000 egz. L. 20. 鈥濷 opustach podatku gruntowego z powodu szk贸d elementarnych”. Wydanie 3-cie uzupe艂nione, 鈥 stron 16 鈥 cena 6 h. 鈥 nak艂ad 3000 egz. L. 21. Dr. Jan Blauth: 鈥濶awodnianie gruntu” 鈥 stron 20 鈥 cena 6 h. 鈥 nak艂ad 600 egz. L. 22. 鈥濿skaz贸wki dla ochotniczych stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych” 鈥 stron 62 鈥 cena 20 h. nak艂ad 2000. L. 23. 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu” 鈥 stron 24 鈥 cena 10 h. 鈥 nak艂ad 5000. b) w j臋zyku ruskim : H. 6. 11 och I yMOBCKiii: 鈥濳ostacamiH i ^Ucho cnijit.-hhx rpymiB*. 95 drugiej po艂owie r. 1905 wydano: a) w j臋zyku polskim : L. 24. Julian Ta艂asiewicz 鈥 鈥濲akie przepisy istniej膮 u nas co do praw maj膮tkowych” 鈥 stron 136 鈥 cena 40 h. nak艂ad 800 egz. L. 25. 鈥濷 opustach podatku gruntowego z powodu szk贸d elementarnych”. 鈥 Wydanie 4-te uzupe艂nione 鈥 stron 20 鈥 cena 6 h. 鈥 nak艂ad 3000 egz. L. 26. Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濷suszenia grunt贸w” 鈥 stron 27 鈥 cena 10 h. 鈥 nak艂ad 1000 egz. b) w j臋zyku ruskim: 鈥1. 7. iloce Miny.ioBCKi-IIoMopcKi 鈥 鈥濰k oCxo^htii ca 8 oCipiWKOM i aK 8HaB08iiTa ae艂i.iio?” i Boxecjian Ixhob-CKiti艂 鈥 鈥濩iHoataTH i nacoBitcKa” cip. 32 鈥 pinu 12 cot. wydawnictw. Dr. Franciszek Stefezyk 鈥 鈥濺olnicze Sp贸艂ki ma azy-nowe” 34 egz. 鈥濶iewyzyskanc ulgi podatkowe dla dom贸w w艂o艣cia艅skich 147 egz. Kazimierz Dul臋ba 鈥 鈥濿skaz贸wki do uprawy ma艂o rozpowszechnionych ro艣lin pastewnych: marchwi pastewnej i ko艅skiego z臋bu” 116 egz. Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濷 drenowaniu” 130 egz. Ks. A. Kole艅ski 鈥 鈥濷 wsp贸艂udziale K贸艂ek rolniczych w walce przeciw alkoholizmowi” 101 egz. J贸zef Gumowski 鈥 鈥濷 komasacyi i dzieleniu wsp贸lnych grunt贸w” 133 egz. Karol Sieprawski 鈥 鈥濷 opustach podatku gruntowego z powodu szk贸d elementarnych” 548 egz. Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濶awodnianie gruntu” 230 egz. 鈥濿skaz贸wki dla ochotniczych stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych” 鈥 193 egz. 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu” 鈥 4761 egz. Julian Ta艂asiewicz 鈥 鈥濲akie przepisy istniej膮 u nas co do spraw maj膮tkowych” 鈥 9 egz. Dr. Jan Blauth 鈥 鈥濷suszenia grunt贸w” 13 egz. 鈥濷 obchodzeniu si臋 z obornikiem” 9 egz. 89 IV. 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych. 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych11 wychodzi 1-go i 15-go ka偶dego miesi膮ca w obj臋to艣ci co najmniej 3 arkuszy druku, zbroszurowany i w ok艂adce. Ma dwa bezp艂atne dodatki: ruski, po艣wi臋cony wy艂膮cznie sprawom rolniczo-gospodarczym, w obj臋to艣ci 鈥/2 arkusza co miesi膮c i 鈥濷bron臋 po偶arn膮11 dla spraw stra偶ackich r贸wnie偶 w rozmiarach 鈥/ arkusza miesi臋cznie. Dodatek ruski wychodzi przy ka偶dym numerze z 15-go, 鈥濷brona po偶arna11 za艣 przy numerach z 1-go ka偶dego miesi膮ca. Zadaniem 鈥濸rzewodnika11 jest tworzy膰 sta艂y 艂膮cznik mi臋dzy Zarz膮dem g艂贸wnym a K贸艂kami rol-niczemi; dlatego pomieszcza si臋 w nim w pierwszym rz臋dzie sprawy, dotycz膮ce og贸艂u Towarzystwa: ok贸lniki, rozporz膮dzenia, wyja艣nienia, wiadomo艣ci o dzia艂alno艣ci Zarz膮du g艂贸wnego, Zarz膮d贸w powiatowych i poszczeg贸lnych K贸艂ek, wreszcie rady i wskaz贸wki, odnosz膮ce si臋 do organizacyi K贸艂ek i ich przedsi臋biorstw. Obok tego 鈥濸rzewodnik K贸艂ek rolniczych11 jest dla w艂o艣cian fachowym doradc膮 w sprawach rolniczo gospodarczych. Jego zadaniem nie艣膰 pod strzech臋 w艂o艣cia艅sk膮 wiedz臋 rolnicz膮, wytyka膰 b艂臋dy dostrze偶one na roli i w zagrodzie, wskazywa膰 drogi i sposoby racyonalnej gospodarki, zach臋ca膰 do post臋pu, uczy膰 wszystkiego, co wp艂yn膮膰 mo偶e na podniesienie dochod贸w i zmniejszenie rozchod贸w rolnika. Staraniem redakcyi by艂o, by w ka偶dym numerze mie艣ci艂y si臋 artyku艂y tre艣ci gospodarczej, b臋d膮ce w艂a艣nie na czasie. Osoby bowiem, stoj膮ce na czele K贸艂ek, nie s膮 w stanie na ka偶de zebranie cz艂onk贸w K贸艂ka przygotowa膰 si臋 z odpowiednim wyk艂adem i dlatego nie zwo艂uj膮 ich nieraz ze szkod膮 dla Towarzystwa. Ot贸偶 odczytanie artyku艂u 鈥濸rzewodnika11 ^Je偶eli w odpowiedniej porze jest podany, mo偶e zast膮pi膰 wyk艂ad, zainteresowa膰 og贸艂 cz艂onk贸w i pobudzi膰 ich do pogadanki na ten temat. Obok poucze艅 w sprawach rolniczo-gospodar-czych, dostarcza艂 鈥濸rzewodnik11 szczeg贸艂owych in-formacyi handlowych o zakupnach artyku艂贸w rolniczych, aby ochroni膰 w艂o艣cian od wyzysku handlarzy nawoz贸w sztucznych, nasion i narz臋dzi rolniczych. 鈥濸rzewodnik” coraz wi臋cej si臋 rozpowszechnia, znajduje pomi臋dzy w艂o艣cianami gorliwych czytelnik贸w, a tak偶e, co uwa偶amy za objaw jak najpomy艣lniejszy, licznych wsp贸艂pracownik贸w. W ostatnim roku 鈥濸rzewodnik1* pomie艣ci艂 kilkana艣cie arty- ku艂贸w, pochodz膮cych z pod pi贸ra w艂o艣cian. Redakcya pragnie pozyska膰 jak najwi臋cej takich wsp贸艂pracownik贸w, gdy偶 zach臋ta do poprawy gospodarstwa, pochodz膮ca od praktycznego gospodarza w艂o艣cianina, wywiera wielki wp艂yw na czytelnik贸w i u-twierdza ich vy przekonaniu, 偶e warto si臋 stosowa膰 do rad udzielonych w 鈥濸rzewodniku11. Zwracali艣my si臋 prawie do wszystkich 艣wiatlejszych w艂o艣cian, by nie po偶a艂owali troch臋 trudu i pracy i zasilali nasze pismo swemi spostrze偶eniami, donosili o zmianach przeprowadzonych w sposobie gospodarowa-wania, o ich wynikach, lub odpowiedniemi pytaniami zwracali redakcyi uwag臋, kt贸ra rolnicza sprawa wymaga obszerniejszych wyja艣nie艅. Szczeg贸艂owe rachunki wp艂yw贸w 鈥濸rzewodnika11 i og艂osze艅, oraz zestawienie rozchod贸w podane s膮 osobno na str. 98 sprawozdania. Tutaj zamieszczamy tylko zestawienie wykazuj膮ce przyrost prenumerator贸w : W roku 1898 op艂acono egzemplarzy 522 n 1899 n w 859 w 1900 7) n 1.137 w 1901 n n 1.480 n 1902 n n 1.925 n 1903 n n 2.070 n 1904 n n 2.503 w 1905 禄 n 2-702 Jak si臋 za艣 艂amy 鈥濸rzewodnika11 rozszerzaj膮, daje wyja艣nienie nast臋puj膮ce zestawienie: W r. 1897 mia艂 rocznik 24 arkuszy 鈥 1898 禄 禄 31 鈥 1899 Yl n 42 鈥 1900 M n 57 鈥 1901 n n 71 鈥 1902 rt 禄 78 鈥 1903 禄 n 84 V, 鈥 1904 w 99 91V, 禄 鈥 1905 n 7) 97 Z pocz膮tkiem roku 1905 wprowadzili艣my w wydawnictwie nowo艣膰, 偶e dajemy 鈥濸rzewodnik11 zbroszurowany i w ok艂adce. Zwi臋ksza to znacznie koszta, przyczynia si臋 jednak do staraniejszego przeczytania pisma. Od stycznia za艣 roku 1906 pomieszczamy w 鈥濸rzewodniku11 tak偶e ilustracye. Obowi膮zki redaktora 鈥濸rzewodnika11 pe艂ni艂, jak w latach poprzednich, dyrektor biura Telesfor Adamski. V. Kalendarz Kolek rolniczych. W r. 1905 Zarz膮d g艂贸wny zrobi艂 pocz膮tek z wydawnictwem Kalendarza z nadzwyczaj pomy艣lnym wynikiem. Mimo, 偶e z powod贸w od nas niezale偶nych Kalendarz wyszed艂 z pod prasy dopiero w drugiej po艂owie grudnia, a to utrudni艂o ogromnie rozprzeda偶 nak艂adu i mimo, 偶e oddawali艣my go po bardzo nizkiej cenie w drodze subskrypcyi, wydawnictwo w ostatecznym wyniku nie przynios艂o 偶adnego niedoboru, lecz nawet wykaza艂o nieznaczn膮 nadwy偶k臋, jak wykazuj膮 obja艣nienia do poz. 9 zamkni臋cia rachunk贸w na r. 1905. Powodzeniem pierwszego wydania o艣mieleni, 7 90 w r. 1905 przyst膮pili艣my do wydania Kalendarza na rok 1906. Po kalendaryum i cz臋艣ci literackiej pomie艣cili艣my w nim nast臋puj膮ce wa偶niejsze artyku艂y tre艣ci ekonomiczno-rolniczej: 鈥濻p贸艂ki ubezpiecze艅 byd艂a” 鈥 dra Stanis艂awa Grabskiego. 鈥濳redyt w艂o艣cia艅ski w Banku krajowym” 鈥 dra Zg贸rskiego. 鈥濷 rasach byd艂a rogatego, cechach mleczno艣ci kr贸w i wychowie ciel膮t” 鈥 dra B. Strusiewicza. 鈥濷 nierogaci藕nie”. Uprawa wa偶nych bardzo dla w艂o艣cian a ma艂o rozpowszechnionych ro艣lin pastewnych”. 鈥濽prawa roli”. 鈥濷 sztucznych nawozach” i 鈥濵elioracye rolne 鈥 J. Wasunga. 鈥濩o wykona膰 trzeba, aby si臋 sad op艂aca艂 ?鈥 鈥濿ykaz szk贸艂 zawodowych w kraju”. 鈥濷 podatkach”. 鈥濷g贸lne uwagi o stowarzyszeniach i pogl膮d na krajowe stowarzyszenia, dzia艂aj膮ce na po偶ytek rolnictwa”. Kalendarz byl zaopatrzony obficie w ilustracye. Szczeg贸艂owe rachunki wydawnictwa podamy w przyszlem sprawozdaniu, bo zamkni臋cie ich ostateczne nast膮pi膰 mog艂o dopiero w r. 1906. Nadmieniamy jednak, 偶e mimo koszt贸w nak艂adu, wynosz膮cych przesz艂o 6.000 K i mimo nizkiej ceny Kalendarza osi膮gn膮膰 zdo艂ali艣my oko艂o 500 K nadwy偶ki. Zawdzi臋czamy to przedewszystkiem popytowi na Kalendarz i zupe艂nej rozprzeda偶y ca艂ego nak艂adu jak i temu, 偶e wszystkie prace, pomieszczone w Kalendarzu, dostarczone zosta艂y przez autor贸w bezp艂atnie. Uzyskana nadwy偶ka zu偶ytkowan膮 zostanie na wydawnictwo Kalendarza na r. 1907. K) Nowo zawi膮zane K贸艂ka rolnicze. W roku 1905 zawi膮za艂o si臋 155 K贸艂ek rolniczych. Wykaz ich szczeg贸艂owy wed艂ug powiat贸w podajemy na str. 100鈥105. W 17 powiatach powsta艂o po 1 K贸艂ku ro艂ni-czem, w 17 po 2, w 8 po 3, w 2 (brodzkim, jaros艂awskim) po 4, w 2 (brze偶a艅skim, brzozowskim) po 5, w 3 (boche艅skim, chrzanowskim, wielickim) po 6, w 3 (lwowskim, rzeszowskim, tarnowskim) po 7, w 1 (d膮browskim) 9 i w 1 (偶ywieckim) 14. W ostatnich latach przyrost K贸艂ek rolniczych zaznacza si臋 cyfrowo w nast臋puj膮cy spos贸b: Zawi膮za艂o si臋 nowych K贸艂ek rolniczych w r. 1901 鈥. 49 w r. 1902 鈥. 79 w r. 1903 鈥. 96 w r. 1904 鈥. 139 w r. 1905 鈥. 155 Jest to sta艂y a tak znaczny przyrost, jakiego Towarzystwo nigdy przedtem nie mia艂o. Zaprzeczy膰 si臋 tymczasem nie da, 偶e dla skonsolidowania Towarzystwa w obecnym jego stanie by艂oby korzystniej, gdyby nowych K贸艂ek rolniczych jak najmniej przybywa艂o. Zarz膮d g艂贸wny bowiem nie rozporz膮dza dostatecznemi si艂ami i 艣rodkami, aby w ka偶dem nowo-powsta艂em K贸艂ku rolniczem udzieli膰 tej pomocy, kt贸ra niezb臋dnie jest potrzebna-przy pierwszych krokach stowarzyszenia. Im wi臋cej za艣 K贸艂ek przybyws, tern trudniej jest spe艂ni膰 obowi膮zek wprowadzenia ich na w艂a艣ciwe tory. Z roku na rok stawiamy wprawdzie coraz wi臋ksze wymagania do za艂o偶ycieli K贸艂ek rolniczych, mimo to jednak nie mo偶emy powstrzyma膰 silnego ruchu w zak艂adaniu K贸艂ek i zmuszeni jeste艣my je zatwierdza膰, chocia偶 nieraz 偶ywimy pow膮tpiewania, czy mimo najlepszych ch臋ci za艂o偶ycieli da si臋 utrzyma膰 w stowarzyszeniu, ta ci膮g艂o艣膰 pracy, kt贸rej K贸艂ko rolnicze wymaga, je偶eli ma prawid艂owo funkcyonowa膰. ^ Dopiero wtedy b臋dziemy mogli uwa偶a膰 przyrost K贸艂ek za po偶膮dany objaw, gdy nasze orga-nizacye po艣rednie b臋d膮 mia艂y dostateczne fundusze i odpowiednie si艂y aby spe艂nia膰 wobec nowo zawi膮zuj膮cych si臋 K贸艂ek rolniczych te obowi膮zki, kt贸re obecnie z konieczno艣ci wykonywa膰 musi zast臋pczo Zarz膮d g艂贸wny. L) Obja艣nienia do zamkni臋cia rachunk贸w za r. 1905. (str. 96 i 97 sprawozdania). Przych贸d: I. W pozycyi 1. uzyskano sub- wencyi鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 81.590 K preliminowano za艣 . 77.000 鈥 otrzymano zatem wi臋cej . 4.590 K wp艂yn臋艂o mianowicie ponad preliminarz: a) z Wydzia艂u krajowego na wystawy . 500 K b) 鈥 鈥 鈥 鈥 艣rodki nau- kowe dla kurs贸w鈥︹︹︹︹︹.. 500 鈥 c) z ck. Towarzystwa gosp. na cele roln. 1500 鈥 1 1 d) z ck. Towarzystwa rolniczego na cele roln. 500 鈥 e) 鈥 鈥 鈥 gosp. na gnojownie 60 鈥 f) z Tow. wzajemnych ubezpiecze艅 . 1600 鈥 razem . 4660 K poni偶ej preliminarza: a) z Rad powiatowych 70 鈥 r贸偶nica mi臋dzy preliminarzem a wynikiem 4590 K Subwencye od Rad powiatowych preliminowano w kwocie 500 kor. Subwencyi za艣 udzieli艂y nast臋puj膮ce Rady powiatowe: 91 \ 1) D膮browa . . . 40 K 2) Tarnobrzeg . . 60 鈥 3) Zaleszczyki . . 50 鈥 4) Przemy艣lany . 10 鈥 5) T艂umacz . . . 50 鈥 6) My艣lenice 10 鈥 7) Brze偶any. . . . 25 鈥 8) Pilzno 鈥. 50 鈥 9) Stary Sambor . 10 鈥 10) Stryj 20 鈥 11) Nowy S膮cz 80 鈥 12) Gryb贸w 25 鈥 razem . 430 K II. Do pozycyi 2 podane s膮 szczeg贸艂owe zestawienia w dziale 鈥濿ykaz czlonk贸w-protektor贸w, cz艂onk贸w-za艂o偶ycieli i cz艂onk贸w wspieraj膮cych To-warzystwa11. Przyrost wk艂adek od K贸艂ek rolniczych okre艣laj膮 nast臋puj膮ce daty z ostatnich lat. K贸艂ka rolnicze wp艂aci艂y tytu艂em wk艂adek: W roku 1898 . 172 K 艂艂 n 1899 . . 292 鈥 w n 1900 . . 646 鈥 u 鈾β 1901 . 鈥 999 鈥 艂艂 n 1902 . . 1785 鈥 艂艂 w 1903 . 2410 鈥 n 艂艂 1904 . . 2782 鈥 w 芦 1905 鈻 . 4759 鈥 III. W .pozycyi 3 pomieszczone s膮. wk艂adki cz艂onk贸w za艂o偶ycieli, kt贸re wp艂yn臋艂y w r. 1905 to jest wk艂adka WP. W艂odzimierza Gniewosza 200 kor. i pierwsza rata wk艂adki Rady powiatowej w Tarnobrzegu w kwocie 100 kor. IV. W pozycyi 4 鈥瀦e sprzeda偶y wydawnictw” preliminowano 100 kor. wp艂yn臋艂o za艣 艂.277’80 kor.; uzyskano zatem wi臋cej o 1177.80. k. Osi膮gni臋to bowiem : a) ze sprzeda偶y wydawnictw 1.005-17 K b) 鈥 鈥 ksi膮偶eczek udzia艂. 272’63 鈥 razem 艂.277’80 K Rachunek wydawnictw ksi膮偶kowych Towarzystwa (pr贸cz Kalendarza) od jego rozpocz臋cia tak si臋 przedstawia: rok: koszta: wp艂ywy: 1900 597T4 K 327-77 K 1901 1218-54 鈥 480-53 鈥 1902 1398-00 鈥 987-51 鈥 1903 738-40 鈥 677-91 鈥 1904 445-74 鈥 398-78 鈥 1905 866-10 鈥 1277-80 鈥 razem 5263-92 K 4150-30 K W ci膮gu 6 lat wynosi niedob贸r rachunku wydawnictw 艂.113鈥62 K, jednakowo偶 w tym czasie rozes艂ano do K贸艂ek rolniczych bezp艂atnie i rozdano w celach agitacyjnych wydawnictw za przesz艂o 900 K. a zapas nierozprzedanych broszur reprezentuje warto艣膰 500 K. V. Do poz. 5 鈥瀞przeda偶 ksi膮偶ek” daje szczeg贸艂owe wyja艣nienia osobny dzia艂 sprawozdania pod tym samym tytu艂em. VI. Wp艂ywy poz. 6 s膮 pora藕 pierwszy osobno zestawione w zamkni臋ciach, dawniej by艂y zamieszczane razem z innemi w dziale 鈥瀝achunku prze-chodowego z K贸艂kami rolniczemi”. Zarz膮d g艂贸wny zakupuje w znaczniejszej ilo艣ci ksi臋gi handlowe po cenach hurtownych i dostarcza ich K贸艂kom rolniczym na ka偶de 偶膮danie. R贸wnocze艣nie przeprowadza si臋 ostemplowanie ksi膮偶ek. VII. Do poz. 7. s膮 osobno zestawione zamkni臋cia rachunk贸w Przewodnika na str. 98 Preliminowano przych贸d w kwocie 7000 K, uzyskano zatem wi臋cej o 1.79T16 K. VIII. W pozycyi 8 preliminowano ze zwrotu koszt贸w lustracyi handlowych przez K贸艂ka rolnicze 1400 K, uzyskano za艣 25’72鈥89 K a wi臋c o 1172’89 K wi臋cej. Szczeg贸艂owe zestawienie otrzymanych zwro- t贸w przedstawia si臋 nast臋puj膮co: 1) K. r. Rzoch贸w . . . K 45- 2) n 禄 Soko艂贸w k. Rz. . 艂艂 io– 3) w m Posada olchow. , 艂艂 63 鈥 4) 禄 w Miejsce piastowe . 艂艂 16-30 6) 艂艂 Posada sanocka . 艂艂 14 鈥 6) 禄 禄 Szczyrk 艂艂 36-60 7) 艂艂 w Bobrka 艂艂 8’鈥 8) 禄 艂> Strza艂 ko wice . 艂艂 12 鈥 9) 艂艂 艂i Felsztyn 艂艂 2650 10) 艂艂 m Biskowice . 艂艂 33 20 11) w w Halicz 鈥. 艂艂 62-20 12) 艂艂 w Sanok 鈥. 艂艂 78′- 13) 艂艂 艂艂 Wolod藕 艂艂 10-鈥 14) w w Wicy艅 艂艂 10- 15) w 艂艂 艢ty J贸zef . r> 40鈥樷 16) 艂艂 艂艂 Mil贸wka 艂艂 15鈥樷 17) 艂艂 艂艂 Dolha wojni艂ow. . 10- 18) 艂艂 艂艂 Wysoka 17-70 19) 艂艂 禄 Dyn贸w 鈥 . . . 禄 36 鈥 20) 艂艂 艂艂 Grodzisko dolne w 32- – 21) n 艂艂 Wojasz贸wka tt 30-鈥 22) 艂艂 w Gogol贸w . n 2665 23) 艂艂 禄 Brzoza stadn. w 1T鈥 24) w w Zag贸rz 鈥. w 32-50 25) 艂艂 w Nowe miasto . n 34-10 26) w Klepar贸w . w 16 鈥 27) 艂艂 禄 Handzl贸wka 艂艂 20- 鈥 28) 艂艂 艂艂 Staszk贸wka w 20-鈥 29) 禄艂 艂艂 Buczkowice n 30- 30) 禄 艂艂 Wysoka 艂艂 43’鈥 31) w 芦 Pruchnik . 禄 io-鈥 32) 禄 m Krosno 鈥 n 28 鈥 33) w 禄 Brzesko w 63 04 34) 艂艂 n Krosno 艂艂 3540 35) M 艂艂 Bobrka k. Krosna 鈥 鈥 w 16’鈥 36) 艂艂 艂艂 Sanok 鈥. 鈾 w 78-鈥 92 37) 艂艂 鈥 Dyn贸w 鈥 艂艂 76– 38) w 鈥 T艂uste 鈥 >艂 2590 39) 7) 鈥 Buszcze * n 49 鈥 40) n 鈥 Krosno n 4920 41) n 鈥 Skwarzawa 鈥 鈥 n 1750 42) n 鈥 Biskowice T) 16鈥 43) 艂艂 鈥 Biskowice 鈥 V 2210 44) 禄禄 鈥 Zag贸rz . , >艂 7280 45) w 鈥 Posada ja膰m. 鈥 w 20- 46) n 鈥 Szymbark . . . 鈥 w 50 鈥 47) n 鈥 Bucza艂y 鈥. 禄 22
48) w 鈥 S膮siadowice * n 24 鈥
49) n 鈥 Bie艅kowa Wisznia 艂i 28– 50) w 鈥 Tymbark 鈥. 鈥 w 34
51) 艂艂 鈥 Wola batorska n 24鈥 52) w 鈥 Koniuszki siem. . 艂艂 10
53) 艂艂 鈥 Krosno . 鈥 48– 54) 艂艂 鈥 Krosno 鈥 12350
55) w 鈥 Sanok 鈥 . . w 22*
56) n 鈥 Milatyn nowy 鈥. 鈥 n 46*50
57) w 鈥 Skwarzawa * 艂艂 26鈥 58) w 鈥 D膮bie 艂艂 3580
59) w 鈥 Szczyrk 鈥. D 30 鈥
60) 艂艂 鈥 Skawinki 鈥 n 3380 61) 艂艂 鈥 Siedliska 鈥 n 3140
62) 艂艂 鈥 Busk 鈥.. * 艂艂 16410 63) Tow. handl. D臋bica 艂艂 21180
64) Zwi膮zek handl. Sokal 鈥 >艂 6310 65) St贸w. spo偶ywcze w Podhajcach 鈥 w 127.20 K 2572-89 IX. Wydawnictwo 鈥濳alendarza K贸艂ek rolni-czych鈥 鈥 niepreliminowane w bud偶ecie 鈥 przynios艂o: w przychodzie 3156’38 K w rozchodzie 5097’32 鈥 nadwy偶ka 59鈥06 K ulokowana zosta艂a na razie w gal. Kasie oszcz臋dno艣ci i s艂u偶y膰 b臋dzie na pokrycie koszt贸w wydawnictwa Kalendarza na r. 1907. 鈥 cf. poz. 27. i 29 rozchodu. X. Pomieszczona w poz. 10 przychodu i poz. 28 rozchodu kwota 53.384-11 K. tworzy zadatki K贸艂ek rolniczych na r贸偶ne zam贸wienia, uskuteczniane za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego. Zestawienie tych zam贸wie艅 podane jest na str. 77 sprawozdania. XI. Do pozycyi 11. Procent od chwilowej lokacja got贸wki wynosi艂: 1) w Banku rolniczym za czas od 1/7 do 31/12 1904 鈥︹︹︹︹︹ 225 K 鈥 h 2) w Banku rolniczym za czas od 1/1 do 30/6 1905 鈥︹︹︹︹︹. 540 鈥 – 鈥 3) w pocztowej Kasie oszcz臋dno艣ci . 22 鈥 鈥 鈥 Razem 787 K 69 h od tego odlicza si臋 prowizyi wo藕nego od zebranych wk艂adek 11 K 40 h pozostaje jak w zamkni臋ciu 776 K 29 h Procent od lokacyi w Banku rolniczym za drugie p 艂rocze 1905 r. wstawiony jest w ksi膮偶kach Zarz膮du g艂 wnego na rachunek r. 1906, poniewa偶 wp艂yn膮艂 do kasy dopiero w styczniu 190(3 r. Z tych samych powod贸w wstawiony jest obecnie w przychodzie 1905 r. procent za drugie p’艂rocze 1904 r. Preliminowano w pozycyi tej 300 K, uzyskano zatem wi臋cej o 478″69 K. XII. W pozycyi 12. preliminowano 600 K, uzyskano za艣 172471 K zatem o 1124 72 K wi臋cej. Wp艂yw ten pochodzi z drobnych nale偶yto艣ci, jakie op艂acaj膮 K贸艂ka rolnicze za po艣rednictwo w zaku-pnie na pokrycie korespondencyi z dostawcami i odbiorcami.
XIII. Pod pozycy膮 13. pomieszczony wp艂yw w kwocie 1912 K pochodzi ze zwrotu nale偶yto艣ci za nasiona, dostarczone do p 1 do艣wiadczalnych.
XIV. Kwota pomieszczona w poz. 14. pochodzi ze zwrotu zaliczek na pensye, kt rych wyj膮tkowo udziela Zarz膮d g艂贸wny urz臋dnikom.
XV. Do poz. 15 Ka偶dorazowy nauczyciel towaroznawstwa i instruktor praktyki sklepowej na praktycznych kursach handlowych w Czernichowie, utrzymywanych przez Zarz膮d g艂贸wny, jes艂 zarazem kierownikiem Bazaru tamtejszego K贸艂ka rolniczego. Za to kierownictwo Bazarem Zarz膮d Bazaru zwraca do kasy Zarz膮du g艂贸wnego 600 K, jako cz臋艣膰 p艂acy nauczyciela.
Niedob贸r:
Rok 1905 zamkn膮艂 Zarz膮d g艂贸wny niedoborem kasowym w kwocie 120150 K. Pow贸d tego niedoboru wyja艣nia ust臋p sprawozdania dotycz膮cy akcyi ratunkowej Towarzystwa. Rozch贸d: I. W poz. 1. 鈥瀗ajem lokalu” rozch贸d by艂 zgodny z preliminarzem. II. W poz. 2. 鈥瀘pa艂 i 艣wiat艂o” preliminowano 300 K., wydano 41820 K. Wydano wi臋cej
11820 K. III. W poz. 3. 鈥瀌ruki i litografie” preliminowano 2800 K., wydano 282255 K., a wi臋c o 2255 K wi臋cej. Z tego wyp艂acono aj za druk sprawozdania rocznego 228990 K
b) 鈥 鈥 ok贸lnik贸w, odezw, formularzy 50325 鈥 c) za litografie 鈥︹. 3050 鈥
Razem 288255 K IV. W poz. 4. 鈥瀢ydatki kancelaryjne” preliminowano 1100 kor., wydano 235651 kor., a zatem o 1256*51 kor. wi臋cej. Szczeg贸艂owo przedstawiaj膮 si臋 wydatki nast臋puj膮co:
93

rachunki za papier do pisania,
pakowania i koperty 1339’23 K

przybory biurowe: pi贸ra, gu-
ma, atrament 195-10

przybory do szapirografu . . 53-40 n

鈥 鈥 maszyny do pi-
sania i kopiowania 12P45 n

prasa do kopiowania . . . 51″鈥 w

kasetka 偶elazna 29’鈥

ksi膮偶ki protoko艂贸w, adresowe
i szematyzmy 5630 禄禄

drobne wydatki biurowe . . 219-56 禄艂

rachunki stolarza, 艣lusarza i
blacharza 10P37 n

2 lampy 22* w

szpagat 14-75 M

koszta przewozu kolejowego
paczek i dowozu 41*21 n

us艂uga pomocnicza w biurze . 87’鈥 n

oplata za telefon 2514 Razem 2366-51 K V. Do poz. 5. Szczeg贸艂owo przedstawiaj膮 si臋 wydatki nast臋puj膮co: portorya i telegramy 鈥. 3322-45 K stemple 217-50 n podatki 392-56 禄> oglosze艅ia 145-03 w manipulacyjne pocztowej kasy o- szcz臋dno艣ci i czeki . . 188-62 J禄 Razem 4266″ 16 K Poniewa偶 za艣 zwr贸cono markami 4654 W
Przeto rozch贸d wynosi . 鈥 4219*62 K
czyli o 16i9’62 kor. wy偶ej nad preliminarz.
VI. Do poz. 6. Mieszcz膮 si臋 w tej pozycyi
zwroty koszt贸w podr贸偶y na posiedzenia Zarz膮du dla zamiejscowych cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego w my艣l 搂 36 statutu, oraz zwroty koszt贸w podr贸偶y dla cz艂onk贸w Wydzia艂u wykonawczego w sprawach Towarzystwa.
Preliminowano 1000 kor., wydano zatem mniej o 719 kor.
VII. O pozycyi 7. Nast臋puj膮cym Zarz膮dom powiatowym, wzgl臋dnie delegatom, wyp艂acono zasi艂ki:

– ctwa w Tarnopolu na kurs s膮downi- 60″鈥 K

w Gorlicach 60″鈥 鈥

w Rzeszowie 60*- 鈥

w Przemy艣lanach na kurs po偶arnictwa 72*- 鈥

w Husiatynie 100– 鈥

w Rudkach 100– 鈥

nicz膮 . w Sanoku na wystaw臋 pszczel- 100– 鈥

nictwa w Chrzanowie na kurs sad贸w- 60’鈥 鈥

w Pil偶nie . . . 50’鈥 鈥

w Wieliczce na lustracye w r.
1904 i 1905 333’鈥 鈥

we Lwowie鈥︹︹︹︹︹︹ 115’85 鈥
Opr贸cz tego pokry艂a kasa Zarz膮du
g艂贸wnego koszta podr贸偶y referent贸w na Zgromadzenia powiatowe w kwocie . 302’20 鈥
1413-05 K
VIII. W poz. 8. Na 鈥瀔oszta Og贸lnej Rady鈥 preliminowano 800 kor., wydano 338’63 kor., zatem o 461’37 kor. mniej.
Wydano:

na druki Og贸lnej Rady . . . 32-40 K

na kokardki dla delegat贸w . . 45-90 鈥

drobne wydatki podczas Og贸l-
nej Rady 50*68 鈥

Koszta podr贸偶y w sprawie O. R. 74*32 鈥

Koszta podr贸偶y urz臋dnik贸w na
Og贸ln膮 Rad臋 鈥. 135*33 鈥
Razem 338 63 K
IX. Wydatki poz. 9. i 10. by艂y razem preliminowane na r. 1905 w kwocie 12000 kor., a 偶e suma wydatk贸w tych pozycyi wynosi wed艂ug zamkni臋膰 17237’60, przeto wydano wi臋cej 5237’60 kor.
Na poz. 9. sk艂adaj膮 si臋 nast臋puj膮ce wydatki:

zakupno owsa, j臋czmienia i pszenicy jarej do p贸l do艣wiadczalnych wraz
z kosztami przesy艂ki鈥︹︹︹︹. 3901’60 K

zakupno 偶yta, pszenicy i j臋czmienia ozimego do p贸l do艣wiadczalnych
oraz koszta przesy艂ki鈥︹︹︹︹︹ 2258鈥96 鈥

nasiona ro艣lin pastewnych . . 1089’81 鈥

wapno do p贸l do艣wiadczalnych
nawozowych . 540 09 鈥

superfosfaty i saletra do p贸l do艣wiadczalnych nawozowych . . . 389’81 鈥

koszta rozsy艂ki 偶u偶li do do艣wiadcze艅 na polach i 艂膮kach 442’56 鈥

koszta kurs贸w weterynaryjno-
hodowlanych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 968T3 鈥

subwencya na drzewka owocowe 949T6 鈥
Razem 10540*12 K
X. W poz. 10. rozk艂adaj膮 si臋 koszta podr贸偶y
w nast臋puj膮cy spos贸b:

p. Wasunga鈥︹︹︹︹︹3017’34 K

p. Poluszy艅skiego鈥︹︹. 1654*50 鈥

p. Paw艂owskiego鈥︹︹︹.. 669*40 鈥

p. Stamirowskiego . 鈥 799*54 鈥

p. Kaweckiego鈥︹︹︹.. 740*鈥 鈥

p. Pop艂awskiego鈥︹︹︹.. 5312 鈥 Razem 693390 K
Otrzymano jednak jako zwrot koszt贸w podr贸偶y p. Poluszy艅skiego w sprawie sp贸艂ki sadowniczej w Jab艂onowie z Wydzia艂u krajowego 176’42 koron,
94
a z Oddzia艂u Tow. gospodarskiego w Rudkach na pokrycie cz臋艣ciowe koszt贸w kursu w Rudkach 60 kor., razem . 236鈥42 鈥
Wydatki przeto jak w zamkni臋ciu 6697’48 K
XI. W pozycyi 11. subwencya przy zakupnie nasion {g艂贸wnie koniczyny czerwonej) preliminowane na 2000 kor. wynosi艂y 221710 kor., wi臋c
0 217’19 kor. wi臋cej.
XII. Do poz. 12. udziela szczeg贸艂owych wyja艣nie艅 dzia艂 鈥濳ursa handlowe11.
XIII. W poz. 13. pomieszczone s膮 pensye: dyrektora biura 4400 kor., kasyera 2000 kor., urz臋dnika 910 kor. (za 6 i p贸艂 miesi膮ca 鈥 ust膮pi艂 15/7 1906), 4 pomocniczych si艂 (960, 600, 560
1 300 kor., w tern dla trzech pensye za rok, ostatnia za 6 miesi臋cy), p艂ace 2 tymczasowych urz臋dnik贸w 592 kor. (460, 132 kor.), p艂aca wo藕nego 720 kor. i pomocnika 24 kor., razem jak w zamkni臋ciu 11066 kor. Poniewa偶 preliminowano 11440 kor., wydano mniej 374 kor.
XIV. Pensye poz. 14. rozdzielaj膮 si臋 nast臋puj膮co:
p. Pop艂awski (za rok) 鈥. 3780-鈥 K
p. Wasung (za 8 miesi臋cy) . . 2000- 鈥
p. Paw艂owski (za 5 miesi臋cy) . 1160’鈥 鈥
p. Stamirowski (za 6 miesi臋cy) 1500鈥欌 鈥
p. Poluszy艅ski (za rok) 鈥 1680鈥欌 鈥
p. Kawecki (za 4 miesi臋cy) . . 240’鈥 鈥
remuneracya 315- 鈥
Razem 10675-鈥 K
Inspektor p. Wasung zaj臋ty jest w biurze od J/1X 1905 na zmienionych warunkach, bez sta艂ej p艂acy, za zwrotem koszt贸w i dyet. Inspektor dr. Paw艂owski ust膮pi艂 z biura po 5 miesi膮cach, posad臋 jego zaj膮艂 od 1/7 inspektor p. Stamirowski. Asystent p. Kawecki by艂 prowizorycznie zaj臋ty w biurze od 1/9 1905 do 30/4 1906.
XV. Zestawienie do poz. 15. mie艣ci si臋 na str. 98 sprawozdania pod napisem 鈥濺achunek lustra-cyi handlowych11.
XVI. W poz. 16. mieszcz膮 si臋 nast臋puj膮ce wydatki: 1 2 3 4 5 * * * * * *

zakupno latarni magicznej i przyrz膮dy 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 312 30 K

pi艂ka no偶na i przybory . . . 85鈥68 鈥

aparat fotograficzny鈥. 120鈥樷 鈥

p艂yty do gramofonu 鈥. 22鈥32 鈥

podr臋czniki zabaw鈥︹.. 1126 ,
Razem 551’56 K
Zarz膮d g艂贸wny jest obecnie w posiadaniu 2
latar艅 magicznych i 1 gramofonu. Z gramofonem
je藕dzi艂 lustrator handlowy p. Sadowski, z latarnia-
mi pp. Kawecki, Stamirowski i Poluszy艅ski. 鈥
R贸wnie偶 s艂u偶y艂a 1 latarnia do u偶ytku Ko艂a dubla艅-
skiego Szko艂y ludowej, kt贸re urz膮dza艂o przedstawienia w K贸艂kach rolniczych pow. lwowskiego. Temu偶 K贸艂ku oddano do dyspozycyi pi艂k臋 no偶n膮.
XVII. Wydatki poz. 17. przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wk艂adki za stra偶e do Zwi膮zku
ochotniczych stra偶y po偶arnych . 152’鈥 K

koszta podr贸偶y i p艂aca instruktora stra偶y鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 1654′ 18 鈥

broszura o stra偶ach po偶arnych 206T5 鈥

druki dla stra偶y po偶arnych . . 62’10 鈥

178 podr臋cznik贸w stra偶ackich
dla uczestnik贸w kurs贸w stra偶ackich . 143’鈥 鈥

przybory stra偶ackie: opaski,
tr膮bki i t. p鈥︹︹︹︹︹︹︹︹.. 39鈥36 鈥

na pokrycie koszt贸w kursu
w Brzesku . . . 鈥 73’84 鈥

na pokrycie koszt贸w kursu
w Zamarstynowie鈥︹︹︹︹︹︹︹. 82鈥31 鈥

koszta podr贸偶y delegata Zarz膮du na kursa鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 140鈥40 鈥
Razem 2553鈥34 K
Preliminowano 2000 K, wydano wi臋cej鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 553″34 K
XVIII. W pozycyi 18. wyp艂acono za koszta porady prawnej 400 K. 鈥 preliminowano 600 K., wydano mniej o 200 K., poniewa偶 umowy o porad臋 w sprawach taryfowych nie odnowiono.
XIX. W pozycyi 19. nadzwyczajne i nieprzewidziane preliminowane 1000 K. wydano 4.147鈥51 K wi臋cej. Sk艂adaj膮 si臋 na t臋 pozycy臋 nast臋puj膮ce wydatki:

subwencya na siewniki i maszyn臋 do wyrobu jab艂ecznika 鈥. 549″鈥 K

zakupno k贸z鈥︹︹ 609鈥95 鈥

dr贸b do rozlosowania mi臋dzy
K贸艂ka鈥︹︹︹︹︹︹︹ 39091 鈥

nagrody za prace konkursowe 200″鈥 鈥

portret 艣. p. Jackowskiego do
biura鈥︹︹︹︹︹︹︹ 84’30 鈥

wydawnictwo portret贸w 艣. p.
Jackowskiego i protektora Augustynowicza . 鈥.. 鈥. 252’鈥 鈥

odprawa dla urz臋dnika . . . 1680鈥欌 鈥

zapomoga 鈥 鈥 . . 133鈥樷 鈥

remuneracye鈥︹..1195″35 鈥

noworoczne listonoszom, wo藕nym i t. d鈥︹︹︹︹︹︹︹ 鈻 53’鈥 鈥
Razem 5147鈥51 K
XX. W pozycyi 20 wyp艂acono 50掳/鈥 wk艂adek Zarz膮dom powiatowym w Husiatynie, Przemy艣lanach, Tarnowie, Ropczycach, Rzeszowie i Jaros艂awiu razem 92 K.
XXI. W pozycyi 21. z艂o偶ono na ksi膮偶eczk臋 Kasy oszcz臋dno艣ci wp艂ywy poz. 3 przychodu.
95
XXII. W pozycyi 22 wydano na druk i broszurowanie :

wydawnictw nr. 23,24,25 737鈥59 K

ksi膮偶eczek udzia艂owych . 144-70 鈥 Razem 882’29 K XXIII. W pozycyi 23. preliminowano 2400 K wydano 3.378’70 K.; poniewa偶 jednak z zakupionych ksi膮偶ek sprzedano cz臋艣膰 za 1091’31 K. przeto w艂a艣ciwy wydatek wynosi艂 2.287-49 K. a wi臋c o 11251 K poni偶ej preliminarza. Zakupione ksi膮偶ki rozsy艂ano bezp艂atnie do bibliotek K贸艂ek. XXIV. Obja艣nienia do poz. 24. zawiera poz. 6 przychodu. XXV. Szczeg贸艂owe zestawienie do poz. 25. znajduje si臋 na str. 98 sprawozdania. XXVI. Do poz. 26. mieszcz膮 si臋 szczeg贸艂y na str. 98 sprawozdania. XXVII. Obja艣nienia do poz. 27 znajduj膮 si臋 przy poz. 9 przychodu. XXVIII. Do poz. 28. mieszcz膮 si臋 obja艣nienia przy poz. 10 przychodu. XXIX. Do poz. 29. wyja艣nienia przy poz. 9 przychodu. XXX. W poz. 30 mieszcz膮 si臋: koszta wystawy w Nowym S膮czu 269’30 鈥 鈥瀢 Buczaczu 143’02 oprawa ksi膮偶ek na nagrody 55’30 467 62 K Koszta te s膮 tylko cz臋艣ciowe, gdy偶 nie wliczono tu koszt w przygotowania K< 艂ek rolniczych do wystaw przez inspektora rolniczego i koszt贸w podczas urz膮dzenia wystawy, kt贸re si臋 mieszcz膮 w poz. 10 rozchodu. Sprawozdanie z szkontra kasy na dniu 2 czerwea 190(5 r. Wp艂ywy kasowe wed艂ug dziennika kasowego do pozycyi 1. 242 wy- nosz膮 鈥︹︹. 鈥︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹..鈥 . kor. 5816鈥21 wed艂ug podr臋cznego dziennika do poz. 1. 1572 . . 鈥⑩︹︹︹︹︹︹ 132’72 鈥 podr臋cznika rachunk贸w przechodowych do poz. 1. 757 . . . 鈥 108′ Razem鈥︹︹︹︹︹︹or. 6056 93 Rozchody kasowe do poz. 1. 808 wynosz膮鈥︹︹︹︹ . . . . 禄 820 68 Saldo 2 czeiwca z 1906 r. kor. 5236鈥25 Z tego na R-ku bie偶膮cym wedle przed艂o偶onych dowod贸w w Banku rolniczym鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. . kor. 2500′ 鈥 w Pocztowej Kasie oszcz臋dno艣ci wyci膮g nr. 105 鈥︹ . 鈥 1335-54 got贸wka w kasie鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥 1400.71 znaleziono zgodnie jak wy偶ej kor. 5236-25 Lw贸w, dnia 2 czerwca 1906 r. Karol d’Abanconrt m. p. Leopold Wilimowski m. p. Fundusz 偶elazny, powsta艂y z wk艂adek cz艂onk贸w za艂o偶ycieli, wynosz膮cy z dniem 9 maja 1905 r. . . . . kor. 4593.70 powi臋kszy艂 si臋 w r. 1905/6 o dalsze wp艂aty . 900’鈥 z dopisanych odsetek do 1-go stycznia 1906 r鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 鈥 24696 wynosi zatem bez dopisanych odsetek za I. p贸艂rocze 1906 . . . kor. 5740’66 z dniem 2-go czerwca 1906 r. i jest ulokowany na ksi膮偶eczkach Galicyjskiej Kasy Oszcz臋dn. nr. 63193 i 134496, kt贸re znale藕li艣my w kasie. Lw贸w, dnia 2 czerwca 1906 r. KOMISY A REWIZYJNA: Karol d’Abanconrt m. p. Leopold Wilimowski m. p. 鈥 96 鈥 przych贸d Zamkni臋cie rachunk贸w za czas od Fol. WYSZCZEG脫LNIENIE Preliminowano Otrzymano koron koron hal. 141 1. Subwencye: A) Krajowe: 1. Na koszta zak艂adania K贸艂ek ich lustracye 鈥. 15000 15000 鈥

na cele og贸lne rolnicze i handlowe 15000 10000 鈥

na utrzymanie i podr贸偶e inspektora rolniczego . . 鈥 5000 鈥
鈥 4. na lustracye handlowe 8000 8000 鈥

na kursa handlowe 4000 4000 鈥

na wydawnictwo Przewodnika K贸艂ek rolniczych . . 2000 2000 鈥

na zakupno 艣rodk贸w naukowych przy wyk艂adach 鈥 500 鈥

na urz膮dzenie wystaw rolniczych 鈥 500 鈥
li) Pa艅stwowe: 1. przez c. k. Tow. gosp. na lustracye i wyk艂ady rolnicze 10000 11500 鈥

鈥 鈥 鈥 na nagrody za wz贸r. gnojenie 500 560 鈥

鈥 c. k. Towarzystwo rolnicze na cele rolnicze 2000 2500 鈥

鈥 Minist. roln. na koszta zarz膮du i wydaw. organu 18000 18000 鈥
C) Powiatowej kasy oszcz臋dno艣ci w Krakowie 400 400 鈥
D) Tow. Wzajemnych ubezpiecze艅: 1. na cele og贸lne 1000 600 鈥

naorganizacy臋stra偶y po偶arnych 鈥 2000 鈥
E) Zwi膮zku handlowego K贸艂ek rolniczych 600 600 鈥
F) Rad powiatowych 500 430 鈥
143 2. Wk艂adki cz艂onk贸w wspieraj膮cych 6000 6710 50
207 3. 鈥 鈥 za艂o偶ycieli 鈥 300 鈥
145 4. Ze sprzeda偶y wydawnictw 100 1277 80
146 5. 鈥 鈥 ksi膮偶ek 鈥 1091 31
177 6. 鈥 鈥 ksi膮g handlowych 鈥 601 71
148 7. Z prenumeraty i og艂osze艅 鈥濸rzewodnika鈥 7000 8791 16
155 8. Ze zwrot贸w koszt贸w lustracyi przez K贸艂ka rolnicze 1400 2572 89
204 9. Wydawnictwo Kalendarza na rok 1905 鈥︹︹ 鈥 5156 38
161 10. Rachunek przechodowy z K贸艂kami rolniezemi 鈥 53384 11
151 11. Odsetki z lokacyi fundusz贸w 300 776 29
152 12. Zwroty K贸艂ek rolniczych za koszta manip. w zakup, przy po艣redn. 600 1724 72
154 13. Zwroty K贸艂ek rolniczych za zbo偶e do p贸l do艣wiadczalnych . . 鈥 1912 鈥
160 14. Ze zwrotu zaliczek na pensye 鈥 446 鈥
213 15. Bazar K贸艂ka roln. w Czernichowie za kierownictwo sklepu . . 600 600 鈥
Pozosta艂o艣膰 w kasie z r. 1904 鈥 650 52
Niedob贸r w r. 1905 鈥 1201 50
93000 168786 89

Zestawione powy偶ej zamkni臋cie rachunk贸w za czas od 1. stycznia do 31. grudnia 1905 roku dok艂adnie zba-
stanem 鈥 co
Lw贸w, dnia 2. czerwca 1906.
Komisya
Karol cl鈥橨lbancourl nt. ji.
ROZCH脫D
鈥 97 鈥

stycznia 1905 do 31. grudnia 1905.
Fol. WYSZCZEG脫LNIENIE Preliminowano Wydano
koron koron hal.
189 1. Najem lokalu 2000 2000
188 2. Opa艂 i 艣wiat艂o 300 418 80
iy8 3. Druki i litografie 2800 2822 55
190 4. Wydatki kancelaryjne 1100 2356 51
193 5. Portorya, stemple, podatki, og艂oszenia 2600 4219 62
202 6. Podr贸偶e delegat贸w 1000 281 鈥
203 7. Zwroty koszt贸w wy艂o偶onych przez Zarz膮dy powiatowe 鈥. 1600 1413 05
212 8. Na koszta Og贸lnej Rady 800 338 63
200 9. Koszta p贸l do艣wiadczalnych: a) nasiona, nawozy itd 12000 10540 12
186 10. 鈥 鈥 鈥 b) podr贸偶e, inspekt, roi. i instr. sad. 鈥 6697 48
199 11. Subwencye przy zakupnie nasion 2000 2217 19
196 12. Kursa handlowe w Czernichowie 7000 6550 鈥
178 13. Pensye dyrektora biura, urz臋dnik贸w i us艂uga 11440 11066 鈥
182 14. 鈥 inspektor贸w rolnictwa i instruktora sadownictwa . . . 11460 10675 鈥
184 15. 鈥 lustrator贸w handlowych 6400 7665 98
197 16. Na rozbudzenie 偶ycia towarzyskiego po K贸艂kach rolniczych . . 1500 551 56
205 17. Na organizacy臋 ochotniczych stra偶y po偶arnych 2000 2553 34
208 18. Na koszta porady prawnej w sprawach prawnych i taryfowych 600 400 鈥
153 19. Nadzwyczajne i nieprzewidziane 1000 5147 51
143 20. Udzia艂 wk艂adek cz艂onk贸w wspieraj膮cych dla Zarz膮d贸w powiat. . 鈥 92 鈥
207 21. Depozyt wk艂adek cz艂onk贸w za艂o偶ycieli w Kasie oszcz臋dno艣ci . . 鈥 300 鈥
145 22. Na wydawnictwa Towarzystwa K贸艂ek rolniczych 1000 882 29
146 23. Na zakupno ksi膮偶ek dla bibliotek K贸艂ek i czasopisma 鈥. 2400 3378 70
177 24. Na zakupno ksi膮g handlowych 鈥 632 44
148 25. Wydawnictwo 鈥濸rzewodnika K贸艂ek rolniczych” 10000 14221 35
155 26. Koszta lustracyi handlowych 11000 12357 66
204 27. Na wydawnictwo 鈥濳alendarza K贸艂ek rolniczych na rok 1905鈥 鈥 5097 32
161 28. Rachunek przechodowy z K贸艂kami rolniczemi 鈥 53384 11
221 29 Nadwy偶ka w dochodzie wydaw. Kalendarza z艂o偶ona w Kasie oszcz臋d 鈥 59 06
215 30. Na urz膮dzenie wystaw rolniczych 467 62
168786 89
dali艣my, por贸wnuj膮c z wszystkiemi ksi臋gami i alegatami i znale藕li艣my zupe艂nie zgodnem z rzeczywistym niniejszem stwierdzamy.
rewizyjna:
Leojiold Wilinlowslii m. ji.
PRZYCH脫D w 1905 r. w 1904 r. w 1903 r. w 1902 r. w 1901 r. ROZCH脫D w 1905r. w 1904 r. w 1903 r. w 1902 r. w 1901 r.
K h K h K h K h K b K h K li K h K h K li
Z prenumeraty . . . Z og艂osze艅 鈥. Zwi膮zek ochot, stra偶y po偶arn. na 鈥濷bron臋 po偶arn膮” 鈥. Niedob贸r jako saldo . 5404 3386 鈥 *) 56 60 5007 2753 250 11 72 鈥 4140 2539 125 68 85 3851 2312 72 26 2060 2477 24 61 Red. polsk. wydania . Druk 鈥 鈥 Klisze Honorarya autorskie . Red. ruskiego wyd. . Druk ruskiego wyd. . Ekspedycya i podatek . 600 10557 350 144 312 2257 30 85 20 600 8480 49 139 144 312 2045 36 94 72 16 600 6929 62 328 312 1752 93 39 600 6188 31 53 328 310 1404 02 44 600 5160 70 520 312 1283 60 38
8791 5430 16 19 8010 3760 83 35 6805 3178 53 84 6164 2751 98 48 5437 2508 85 13
14221 35 11177) 18 9984 37 89161 46 7945 98 14221 35 11771 18 9984 37 8915 46 7945 98
*) Zasi艂ek 280 K na wydawnictwo ,,Obrony po偶arnej” na r. 1905 wp艂aci艂 Krajowy Zwi膮zek stra偶y po偶arnej w r. 1906; kwota ta wci膮gni臋ta zatem w dochodzie na r. 1906.
Rachunek lustracji handlowych.
DOCH脫D K h. ROZCH脫D K h
Zwrot koszt贸w lustracyi przez K贸艂ka rolnicze 鈥. 2170 79 P. Schmidt pensya za rok 1904 1399 32
Zwrot koszt贸w lustracyi przez inne stowarzyszenia 鈥 402 10 P. Sadowski 鈥 鈥 鈥 鈥 – . . 1600
Niedob贸r jako saldo, pokryty przez Zarz膮d g艂贸wny . . . 17450 75 P. Malczewski 鈥 鈥 鈥 鈥 1600 鈥
P. Lerch . _ 鈥 1600
P- So艂tys 鈥 鈥 鈥 1466 66
P. Schmidt koszta podr贸偶y 779 80
P. Sadowski 鈥 鈥 3853 64
P. Malczewski 鈥 鈥 2637 18
N. P- Lerch 鈥 鈥 鈥2730 51
P. So艂tys 鈥 鈥 2226 23
Druki i przybory lustracyjne 130 30
20023 64 20023 64
Przech贸d Kor.
A. W艂asne dochody:
Wk艂adki cz艂onk贸w 鈥︹ 7000
Zwroty K贸艂ek rolniczych na koszta manipulacyjne przy
po艣rednictwie w zakupnie 鈥. 1200
Zwroty K贸艂ek rolniczych na koszta lustracyi handlowych 1800
鈥 鈥 鈥瀦a zbo偶e do p贸l do艣wiadczalnych 1900
Ze sprzeda偶y wydawnictw Towarzystwa . 400
Z prenumeraty i og艂osze艅 鈥濸rzewodnika” . 9000
Ze sprzeda偶y i og艂osze艅 Kalendarza 6000
Odsetki od chwilowej lokacyi got贸wki 400
Zwrot bazaru K贸艂ka roln. w Czernichowie za kierown. sklepu 600
B. Subroencye: a) krajowe:
Na koszta zak艂adania K贸艂ek i ich lustraeye 15000
鈥 鈥 administracyjne 鈥.. 4000
鈥 lustrator贸w handlowych . . 8000
鈥 praktyczne kursa handlowe 鈥. 4000
鈥 og贸lne cele rozwoju roln. i handl. dzia艂alno艣ci K贸艂ek 12000
鈥 utrzymanie i koszta l inspektora rolniczego . 5000
鈥 鈥 鈥 1 lustratora 鈥 4000
鈥 Przewodnik K贸艂ek rolniczych 鈥. 3000
b) pa艅stwowe:
Na lustraeye rolnicze i sadownictwo przez c. k. Tow. gosp. 11500
鈥 wzorowe gnojownie przez c. k. Tow. gospodarskie . 500
鈥 cele rolnicze przez c. k. Tow. rolnicze w Krakowie 鈥 2500
鈥 koszta Zarz膮du, lustraeye i wydawnictwo organu Tow. 20000
c) inne:
Tow. wzajemnych ubezpiecze艅 na cele og贸lne 600
鈥 鈥 ubezp. na organizowanie ochotn. stra偶y 3000
Powiatowej kasy oszcz. w Krakowie na kursa handlowe 400
Zwi膮zkuhandl. K贸艂ek roln. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 800
Rad powiatowych na og贸lne cele 鈥. 300
C. Nadzwyczajne: Zwrot z c. k. Namiestnictwa koszt贸w wy艂o偶onych pod-
czas akeyi r膮tunkowej 鈥.. 3138 126038
R o z c h 贸 d Kor.
Najem lokalu 鈥︹. 3080
Opa艂 i 艣wiat艂o 鈥︹. 420
Druki i litografie 鈥. 3000
Portorya, podatki, stemple, og艂oszenia 3000
Przybory biurowe i sprz臋ty 鈥.. 鈥 1639
Ksi膮偶ki do bibliotek K贸艂ek i na nagrody dla cz艂onk贸w
K贸艂ek oraz prenumerata pism do biura 2400
Subwencye dla Zarz膮d贸w i delegat贸w powiatowych na
lustraeye i czynno艣ci po艂膮czone z rozwojem K贸艂ek 5000
Podr贸偶e delegat贸w ..:鈥 800
Koszta Og贸lnej Rady 鈥︹ 800
Wydawnictwa Towarzystwa . 鈥 . 1000
Wydawnictwo 鈥濸rzewodnika K贸艂ek rolniczych” . 14000
Wydawnictwo Kalendarza 鈥.. 6000
Na organizaey臋 ochotniczych stra偶y po偶arnyeh . . – 4000
鈥 rozbudzenie 偶ycia towarzyskiego 1000
鈥 koszta porady w sprawach prawnych i taryfowych 600
Pensye: dyrektora biura, kasyera, urz臋dnika konceptowego, kierownika ekspedytu, 4 manipulantek, p艂aca
wo藕nego i pomocnika 鈥.. 15886
Pensye lustrator贸w handlowych 7370
Na koszta lustracyi handlowych 鈥. 11000
Na kursa handlowe w Czernichowie i kursr w臋drowne 7000
Peusye 4 inspektor贸w rolniczych i instruktora sado-
wuictwa 鈥︹. 14705
Subwencya przy zakupnie nasion 鈥. 2000
鈥 鈥 鈥 siewnik贸w 600
鈥 鈥 鈥 drzewek owocowych . 700
Nagrody za ulepszone obchodzenie si臋 z obornikiem 2000
鈥 鈥 konkursowe pytania i t. p. 900
Na zbo偶a d贸 p贸l do艣wiadczalnych . 鈥 4000
鈥 do艣wiadczenia nawozowe 鈥.. 1500
鈥 kursa weteryuaryjno-hodowlane, pastwiskowe i t. p. 1000
鈥 koszta kontrolowania i zak艂adania p贸l, oraz badania
stosunk贸w rolnych w艂o艣cia艅skich 7500
Nadzwyczajne i nieprzewidziane 鈥. 1936
Na pokrycie niedoboru z r. 1905 鈥. 1202
. 126038
hi Liczba porz. K贸艂ka w og贸lnym wykazie POWIAT MIEJSCOWO艢膯 w kt贸rej zawi膮zano K贸艂ko Il.o艣膰 . cz艂onk贸w S K 艁 A D
Przewodnicz膮cy Godno艣膰
1 1914 Bia艂a Komorowice 22 J贸zef Kwieci艅ski rolnik
2 1920 Bochnia Bie艅kowice 11 Stanis艂aw Piekarz
3 1977 艂艂 Gaw艂贸wek 13 Jan Go艂臋biowski 艂i
4 2040 艂艂 Jazy 19 ks. J贸zef Batko pr贸b. rz. k.
5 2002 艂艂 K艂aj 芦) 37 ks. J贸zef Batko
6 1978 Ostr贸w szlachecki 15 Micha艂 lir. Roztworowski w艂a艣膰. d贸br
7 2003 艂艂 Pod艂臋偶e 2J 30 ks. J贸zef Batko pr贸b. rz. k.
8 1919 Brody Hucisko brodzkie 14 ks. Andrzej Jasku艂ka 艂艂 艂艂
9 1980 艂艂 Huta pieniacka 27 Antoni Zwarycz murarz
10 2032 艂艂 Reni贸w 37 Jan Mossoczy kontr, podat.
11 1957 艂艂 Szczurowiee 49 Jan Jaworski kier. szko艂y
12 1981 Brzesko Bucz臋 ad Mokrzyska 58 J贸zef Stolarz rolnik
13 1900 r Wokowice 37 ks. Szczepan Kossecki pr贸b. rz. k.
14 1938 Brze偶any Dryszcz贸w 28 Antoni Osiecki rolnik
15 1909 y. Ilorodyszcze 15 W艂odzimierz Krynicki nauczyciel
10 1986 艂艂 Naraj贸w 30 ks. W艂adys艂aw Bauer pr贸b. rz. k.
17 1916 艂艂 Szuralany 20 ks. Wojciech So艂tys 艂艂 艂艂
18 2036 Urraa艅 21 Hry艅 Pasiecznik rolnik
19 1944 Brzoz贸w D膮br贸wka starze艅ska 38 Oskar Kopacz le艣niczy
20 1941 艂艂 Dyl膮gowa 96 ks. Jan Stefi艅ski pr贸b. rz. k.
21 1906 艂艂 Dyn贸w 3) 31 Zdzis艂aw Skrzy艅ski w艂a艣膰. d贸br
22 1947 艂艂 H艂udno 20 Klara Bobczy艅ska 艂艂 >艂
23 1951 艂艂 Przysietnica 51 ks. Stanis艂aw W艂adyka pr贸b. rz. k.
24 2040 Buczacz Petlikowce nowe 24 Jan Roma艅czuk rolnik
25 2028 艂艂 Pyszkowce 18 Aleksander Smole艅 stra偶nik kol.
20 2006 Chrzan贸w Brod艂a 28 J贸zef Ka艂amacki rolnik
27 2037 艂艂 Jele艅 4) 18 Antoni Lipka
23 2021 W Pod艂臋偶e 23 Stanis艂aw Noworyta 艂艂
29 2015 艂艂 Por臋ba-呕egoty 47 Stanis艂aw Krupi艅ski
30 1997 Okle艣nia 38 Stanis艂aw Chodacki
31 2008 Zalas 5) 45 Marcin Palus
32 2031 D膮browa Bieniaszowice 27 Wojciech Motyka
33 2039 艂艂 D膮browa 6) 35 J贸zef Miodo艅ski sekr. s膮d.
34 2057 艂艂 Hubenice 54 Waleryan Wrze艣niowski kier. szko艂y
35 2024 艂艂 Karsy 17 Aleksander Wytrwa艂 uacz. gminy
36 2052 Lubiczko 23 Stanis艂aw Dubiel rolnik
37 2025 艂艂 Nieczajna 16 Maciej Kuta
38 2033 Otfin贸w 27 ks. Piotr Podolski pr贸b. rz. k.
39 2026 艂艂 Wielopole moszcze艅skie 18 Franciszek Pluta nacz. gmii y
40 1967 艂艂 Zalipie 16 Tomasz Rodak rolnik
41 2050 Dobromil Gr膮ziowa 17 ks. Roman Zalitaez pr贸b. gr. k.
42 2035 艂艂 Krec贸w 20 ks. Jan Hry艅
43 2054 Gorlice Biecz 7) 22 dr. Micha艂 Maciejowski adwokat
44 1974 艂艂 Wola 艂u偶a艅ska 15 J贸zef St臋pie艅 nacz. gminy
45 1925 Horodenka 呕uk贸w 25 ks. Kazimierz Momocki pr贸b. rz. k.
40 1953 Husiatyn Ch艂op贸wka 32 Karol Hromkowski rolnik
47 1955 Horodnica 10
48 2029 艂艂 Oryszkowce 12 Jan Ornatowski ko艂odziej
49 2049 Jaros艂aw Kida艂owice 28 B艂a偶ej Oczakowski rolnik
*) K贸艂ko zaw. w r. 1884 upad艂o, zaw. na nowo. J) K贸艂ko zaw. w r. 1884 upad艂o, za w. na nowo. 3) K贸艂ko zaw. 1892, zaw. na nowo. 掳) K贸艂ko zaw. w r. 1883 upad艂o, zaw. na nowo. 7) K贸艂ko zaw. w r. 1885, upad艂o w r. 1899, zaw. na nowo.
zawi膮zanych w r. 1905.
Z A R Z 膭 D U Miejsce zebra艅 Wpi- sowe dk a- i ne biblioteki yyg艂ano o 2048 Jaros艂aw Pe艂natyeze 26 J贸zef 呕ak rolnik
鈥 51 2047 w R膮czy na 21 Stefan Krowicki 禄7
52 1908 Ro藕wienica 50 Wojciech Kamie艅ski
53 2012 Jas艂o Biezdziedza s) 74 J贸zef Moch艂owski
54 2055 R贸偶anka 17 Teofil Nartowski w艂a艣膰. d贸br
55 1993 Souina 25 Karol Kostka kier. szko艂y
56 1912 Jawor贸w Lubie艅 (obszar dw贸r.) 12 Franciszek Zemliez
57 1910 Schumlau 20 Bronis艂aw Korcze艅ski rolnik
58 2011 Ka艂usz Si贸艂ko 14 Wilhelm Kliszcz s臋dzia
59 2007 Kamionka Witk贸w nowy 12 ks. ?ak贸b Konieczny sup. 00. M.
00 1920 Kolbuszowa Nienad贸wka a) 36 ks. Ludwik Buka艂a pr贸b. rz.kat.
01 1928 Ko艂omyja Kamionki wielkie 22 ks. Kazimierz Momocki 77 7)
02 2044 n Peczeni偶yn 41 Ludwik Szyd艂owski
03 2000 Kras贸w Lubccza 14 Stanis艂aw Fra艣 rolnik
64 2023 Mydlniki 20 Kazimierz Ko艂aczkowski akademik
05 1999 77 R膮czna ,0) 25 Jan Mol rolnik
00 1958 Krosno Krosno 17 Kasper Brzostowicz Dyr. sz.real.
07 2038 Sporne 27 Franciszek Szklarski szewc
08 2034 n Wrocanka n)
09 2013 鈥 Limanowa Laskowa 鈥) 30 Jan Koza rolnik 70 1918 Limanowa 13) 62 J贸zef Beck sekr.R.pow. 71 1934 Lisko Terka 17 ks. Tytus Mormon pr贸b. rz. kat. 72 1949 Lw贸w CzyszkiI4) 25 Jan Gerczak rolnik 73 1935 Falkenstein 24 Jak贸b Huber uacz. gm. 74 1929 Le艣niowice 19 Jan Wo藕niczka rolnik 75 2004 Lewand贸wka 19 Ferdynand Bara w艂a艣膰. realn. 76 1952 Serdyca 19 Wojciech Kucharski rolnik 77 2005 Sokolniki 艂S) 52 J贸zef Jab艂o艅ski 78 2017 Zboiska 33 Feliks Kucharski cie艣la 79 2043 艁a艅cut Sienn贸w 10) 55 ks. J臋drzej Jarosz pr贸b. rz.kat. 80 1946 Zag贸rz 21 ks. Jan 艢widnicki 81 1992 Mielec Jamy 16 J贸zef Midura rolnik 82 1942 呕ar贸w nie 35 Jan Myjek n 83 1940 Nadworna Bednar贸wka 14 ks.. Jan Borczyk proboszcz 84 2014 Delaty n 15 Wac艂aw Hawliczek c. k. drogom. 85 1931 Nisko Barka 19 Jerzy Wolicki rolnik 86 1930 77 Nisko 17) 16 Kazimierz Kocha艅czyk 71 87 1921 n W贸lka 艂臋towska 21 ks. Roman Bauer pr贸b. rz. kat. 88 2053 Nowy S膮cz Czerniec 12 ks. Jan Piaskowy 77 77 89 1936 n i) Ro偶n贸w 25 ks. Jan Jachtyl 77 77 90 1998 Wiatrowice Tropie 30 Micha艂 Policht rolnik 91 1913 Nowy Targ Olcza 28 Jan G膮sienica 艁uszczak 92 2001 W 77 Zakopane 18) 76 Maciej G膮sienica 71 93 2027 Podhajce Szumlany 34 ks Roman Rudkowski prob.rz. kat. 94 2058 Przemy艣l Kosztowa 13 J贸zef Ohochura rolnik 95 2022 Przemy艣lany Chlebowice 艣wirskie 22 St. Gintowt Dziewa艂towski w艂a艣膰. d贸br 96 1996 禄 Majdan lipowiecki 14 Zygmunt Paw艂owski rolnik 97 1907 Uszkowice 22 Kazimierz Sobolewski gorzelnik 98 1905 Rohatyn Czerni贸w 14 B艂a偶ej Lis rolnik 99 2010 w Daniicze 24 Aleksander B膮czkowski w艂a艣膰. d贸br 100 1956 Ropczyce Bronisz贸w 11 Feliks Szczepkowicz rolnik 101 1917 鈾β 艁opuchowa Wojciech Kosie艅ski 77 102 1970 Rudki Katarynice 13 Antoni Adamiszyn M- 8) K贸艂ko zaw. w r. 1900 upad艂o, zaw. na nowo; 掳) K贸艂ko z a w. w r. 1884, upad艂o w r. 1901, zaw. nawo; 鈥) K贸艂ko zaw. w r. 1889, upad艂o, zaw. na nowo; 鈥) K贸艂ko zaw. w r. 1898, upad艂o, zaw. na nowo; 鈥4) K贸艂ko zaw 1902, zaw. na nowo; 鈥) K贸艂ko zaw. w r. 1890, upad艂o w r. 1900, zaw. na nowo; 艂s) K贸艂ko zaw. w r. 1888, upad艂o Z. A R ZADU Miejsce zebra艅 ffipi- OJ Ma禄 dki 3 f 2 鈥2? 5 -s
Zast臋pca przewodu. Godno艣膰 Sekretarz Godno艣膰 roczne 23 Cd.2″ 鈻郝 oa –
K li K h O P
Micha艂 Kueap rolnik Szymon Kr贸l rolnik szko艂a 40 50 50
J贸zef Krowicki Wojciech Koz艂owski kowal 鈥 50 50 50
Jan Glaza w Antoni Wicyniak rolnik sala gminna 1 – 1 鈥 50
Jan Kocza ja w Sebastyan Lachowski W dom prywatny 鈥 40 40 50
Szczepan W艂adyka nacz. gra. Antoni Cynarski pisarz gm. szko艂a 1 鈥 1 鈥 50
Jan Stasiowski rolnik Leopold D膮browiecki rolnik 1 鈥 鈥 40 50
Piotr Pikur Jan Pa艂ka rolnik Jan Kwa艣nik Stanis艂aw Maziarz rolnik dom prywatny 1 2 鈥 2 40 50-
Bron. Barzykowski dzierz. d贸br Heleua Kliszczowa Ska oszcz i po偶. 1 鈥 鈥 40 50
Bazyli Pawluk lekarz, okr. Franciszek Hor ki rew. byd艂a 1 鈥 2 鈥 29
Jan Sli藕 nacz. gm. Jak贸b Pie艅czak kier. szk. sala gminna 1 — 鈥 40 50
Leon Polkowski rolnik J贸zef Rzemieniecki rolnik dom prywatny 1 鈥 1 20 45
ks. J贸zef Pelz pr贸b. rz. k. Franciszek Miszko sala Soko艂a 1 鈥 7 20 50
Piotr Walczak rolnik Jan Maciaszek kier. szk. szko艂a 鈥 HO 鈥 80 50
Aleksander Nowacki Kazimierz Leinweber akademik dom prywatny 鈥 20 1 鈥 50
Piotr So艂ek-Bana艣 Maciej Staszel nauczyciel szko艂a 1 鈥 1 鈥 50
Antoni M膮czka lekarz pow. Jan Widlarz insp. okr. dom prywatny 2 鈥 2 40 50
Ludwik Tomkowicz rolnik Franciszek Pelczar rolnik n 禄 鈥 10 40 50
Jan Natanek rolnik J贸zef Kita rolnik dom prywatny 40 40 50
Jan Gawron nacz. gra. J臋drzej Postro偶uy w M 禄 鈥 40 1 20 50
Miko艂aj Djak rolnik Wasyl Burnysz sekr. gm. W 艂l 鈥 20 鈥 40 50
Ludwik Krajewski Antoni Skotni rolnik 鈥 60 1 20 50
Jan Ewy V Jak贸b Huber em. naucz. szko艂a 鈥 50 1 鈥 50
Jan Bieli艅ski 禄 Sofron Kochanowski rolnik dom prywatny Czyt. T. S. L. 鈥 40 鈥 20 65
Edward Osadkowski w艂. realn. Jak贸b Ko艣ci贸w w艂. realn. 鈥 12 鈥 12 50
J臋drzej Kurach rolnik Micha艂 Majewski rolnik dom prywatny 鈥 12 鈥 20 65
Jan Sty膰 W Mateusz Suchecki T sala gminna 鈥 40 鈥 40 50
J贸zef Rutkowski n Jan Jastrz膮b m艂od. w dom prywatny 鈥 40 1 鈥 50
Wiktor Ole艅ski kier. szk. Jan Jarosz organista szko艂a 鈥 40 鈥 60 50
Filip Puziewicz >艂 Miko艂aj Dziadosz rolnik 鈥 50 鈥 60 50
Grzegorz Siembab W Miko艂aj Niedba艂a W 艂l 4 鈥 2 鈥 50
Wojciech Szala tt Wojciech Domaga艂a w sala gminna 鈥 40 1 鈥 45
Ignacy Szuszkiewicz rolnik Tomasz Stelmach szko艂a 鈥 50 1 鈥 65
Stanis艂aw Chowanek poi.m.wsallB. J贸zef Bi ber u. W. kraj. dom prywatny 2 鈥 6 50
Franciszek Baran rolnik J贸zef Dubiel rolnik – 10 2 40 45
J贸zef P艂achta Tl Jan Bis szko艂a 鈥 20 2 40 45
Walenty Gurnieniak nacz.gm. Antoni Chowaniec n dom prywatny 1 鈥 鈥 40 45
Micha艂 Sopata rolnik Stanis艂aw Sopata 禄 sala gminna 1 鈥 1 – 50
Jan Hajduk 禄禄 J贸zef Nowak nauczyciel szko艂a 1 鈥 鈥 50 50
ks. Jan Kobiela pr贸b. rz.k. Micha艂 Czech organista dom prywatny 1 鈥 鈥 20 50
Jan K艂us rolnik W艂adys艂aw Roszko kier. szk. P V 2 鈥 1 鈥 50
FYanciszek Pawlica w艂. realn. Wojciech Krzeptowski sekr. gm. lokal Zw. G贸rali 1 鈥 1 – 50
J贸zef Palczak rolnik Ambro偶y Zierali艅ski rolnik dom prywatny 鈥 40 1 鈥 50
Tomasz Galej n Stanis艂aw Or艂owski 鈥 40 1 鈥 50
Micha艂 Maluta n Miko艂aj Jedynak szko艂a 鈥 50 1 20 65
Sczepan Przyjacielski n El偶bieta Witoszy艅ska nauczyciel. Czyt. T: S. L. 鈥 40 鈥 20 65
Ignacy Padymowski kier. szk. Dany艂o Ratuszny nacz.gm. sala gminna 鈥 60 1 20 65
Wawrzyniec Gurdak rolnik Wawrzyniec Lis rolnik dom prywatny 4 鈥 5 鈥 50
Antoni Witkowski W Maryau Czy偶ewski n czytelnia 鈥 50 1 鈥 50
Marcin Ptaszek n Antoni Szczepkowicz nacz. gm. dom prywatny — HO 鈥 40 50
Bart艂omiej Marc n Jan Marc rolnik 鈥 60 鈥 50 50
Dmytro Cznrka 禄 Tomasz Fedak Tt n w 鈥 20 鈥 20 50
掳) K贸艂ko zaw. w r. 1892, upad艂o, zaw. na nowo; „) K贸艂ko zaw. w r. 1895, zglosz. a zarazem rozwi膮zane w r. 1906; w r. 1883, upad艂o, zaw. na nowo;lr鈥) K贸艂ko zaw. w r. 1883, upad艂o, zaw. na nowo; 鈥) K贸艂ko zaw. w r. 1891, upad艂o w r. w r. 1901, zaw. na nowo.
Liczba por臋. K贸艂ka w og贸lnym wykazie POWIAT MIEJSCOWO艢膯 w kt贸rej zawi膮zano K贸艂ko Ilo艣膰 cz艂onk贸w S K 艁 A D
Przewodnicz膮cy Godno艣膰
103 1945 Rzesz贸w B艂a偶owa ,9) 57 ks. kan. Leon Kwiatkowski pr贸b. rz. k.
104 2040 V Budziw贸j 15 Antoni Bomba pose艂doR.pafistwa
105 1915 Grzegorz贸wka 23 Kasper Janik rolnik
106 2009 Lutory偶 48 Stanis艂aw Rutowicz
107 1939 r 艁ukawiec 15 Marcin Reszczy艅ski nauczyciel
108 1943 Palik贸wka 20) 44 Micha艂 Gawe艂 rolnik
109 1976 Woliczka 26 J贸zef Styka
110 1990 Sambor Ozimina 80 ks. Julian P艂atek pr贸b. gr. k.
111 1924 禄 Wola baraniecka 27 J臋drzej Kornafel rolnik
112 1960 Sanok Pi艂a siemuszowska 15 ks. Micha艂 Szaty艅ski pr贸b. gr. k.
113 1927 Ska艂at Nowosi贸艂ka ska艂acka 24 ks. kan. A. Pankiewicz 鈥 rz. k.
114 1950 Sokal Machn贸wek 19 ks. pra艂. Marceli Chmura
115 2045 Tarnobrzeg Alfred贸wka 19 Jak贸b Konefa艂 rolnik
116 2042 Tarnopol Chodaczk贸w wielki 31) 65 W艂adys艂aw Kami艅ski kier, szko艂y
117 1989 Jan贸wka 29 J贸zef Matkowski nauczyciel
118 1948 艁uczka 17 Micha艂 Zarycza艅ski rolnik
119 2019 艂l Ostr贸w 27 Wawrzyniec D艂ugolaty n
120 2020 rt Suszczyn 22) 22 Bronis艂aw Kopczy艅ski dzier偶, d贸br
121 2018 V Zab贸j ki 23) 54 ks. Pawe艂 Surmacz expoz. rz. k.
122 1961 Zagrobela 18 Antoni Posuchowski rolnik
123 1904 Tarn贸w Niedomice 20 J贸zef Pabijan r
124 1954 7) Skrzysz贸w 2J) 43 ks. Wojciech Zabawi艅ski pr贸b. rz. k.
125 1979 T艂umacz Tarnawiea polna 93 Adolf Ojak kier. szko艂y
126 1982 Trembowla Iwan贸wka 28 Ignacy Toporowski rolnik
127 1964 W Na艂u偶e 14 Miko艂aj Malarz 7)
128 1908 艂艂 War wary 艅ce 30 Marcin Go艂臋biowski V
129 1911 Wadowice Targauice II. 29 Jan Janosz 1)
130 1983 Wieliczka Bie艅kowiee 18 J贸zef Kania
131 1923 Czarnochowice 31 Jan Kania s艂uch, praw
132 1922 77 Graj 贸w 20 Jak贸b Szyd艂ak nauczyciel
133 1975 Skotniki 14 J贸zef Trybu艣 rolnik
134 1969 77 Skrzynka 14 Jak贸b Mision uacz. gminy
135 1932 W臋gl贸wka 20 Walenty Ja艣ko rolnik
136 2041 Zaleszczyki Zaleszczyki 12 dr. Tadeusz Maudybur dyr. Sem.m.
137 1959 Zbara偶 Czabary 15 J臋drzej Kopiec rolnik
138 1985 n Kretowce 37 Ludwik Budzyna nacz. gminy
139 1962 Z艂ocz贸w Huka艂owce 17 Stanis艂aw Grabas rolnik
140 1937 呕ydacz贸w Kijowiec 11 O艂eksa Majkut 77
141 1963 n Rozd贸艂 44 Stanis艂aw 艢cigalski sekr. gminy
142 1988 呕ywiec Kamesznica 25) 81 Jan Worek cie艣la
143 1991 77 Kocur贸w 29 Wojciech Wi臋cek hutnik
144 2016 n Kolt by 26 Jak贸b Caputa fabrykant
145 1984 n 艁odygowice 26) 44 Wojciech Worek rolnik
146 1994 77 Pewel ma艂a 18 Wojciech Szwed pos.do Sejm.
147 1933 w Pietrzykowice 27) 36 Maciej Fijak rolnik
148 2051 n Radziechowy 63 ks. Karol Grygloski wikary
149 2056 w Ryehwa艂dek 27 J贸zef G贸rny sekr. gminy
150 1965 n Sporysz 44 ks. Jan Migda艂 pr贸b. rz. k.
151 1987 n Szare 35 J臋drzej Kubas rolnik
152 1973 77 Trzebinia 57 Stanis艂aw Zyzak 7)
153 1971 m Wieprz 48 Piotr Pawlus 17
154 1972 w Zab艂ocie 16 Stanis艂aw Szczepa艅ski aptekarz
155 1995 n Zarzecze 25 Micha艂 Habdas rolnik
,a) K贸艂ko zaw. w r. 1891, upad艂o, zalv. na nowo. 20) K贸艂ko zaw. w r. 1893, upad艂o, zaw. na nowo, J|) K贸艂ko zaw. w r. 1899, upad艂o w r. 1902, zaw. na nowo. **) K贸艂ko zawi膮zane w r. 1889, upad艂o, zaw. na nowo, w r. 1885, upad艂o w r. 1889, zaw. na nowo.
Z A R ZADU & Miejsce zebra艅 %i- sow臋 93 [<艂a-dlii roczne 3 2 a .2 2 o 鈥 -s g 芦.S? I- Zast臋pca przewodu. Godno艣膰 Sekretarz Godno艣膰 K h K ! h Q Jan Sie艅ko rolnik Jan Gra偶y艅ski kupiec dom prywatny 1 2 40 50 Karol Szwed J贸zef Pa艣ko rolnik 1 鈥 1 20 50 Maciej Gajda 7J Ferdynand Handz 77 1 鈥 鈥 50 50 Piotr Haba 禄 Antoni Pi臋tak N 1 鈥 2 鈥 50 Walenty Rogala W Karol Merklinger naucz. szko艂a 鈥 50 鈥 50 45 Micha艂 Panek Jan Topper 艂 n 鈥 20 鈥 50 45 Kazimierz Misida II Kazimierz Cis艂o rolnik dom prywatny 鈥 12 鈥 12 50 Mateusz Fedyk nacz. gra. Maksym Huryj naucz. sala gmin. 鈥 12 鈥 12 50 Wojciech Szyma艅ski nauczyciel Szczepan O艣ciak rolnik dom prywatny 1 鈥 鈥 24 45 Jan Januszczak rolnik Jan Jadczyszyn 禄1 鈥 12 鈥 40 50 Jan Dudek Julian Malczos naucz. czytelnia T. S. L. 鈥 50 鈥 40 45 Ks. Tytus Zaj膮czkowski pr. gr. k. Ignacy Osicki rolnik szko艂a 20 1 鈥 65 Andrzej Strojek rolnik Tomasz Konefa艂 W sala gimn. 40 1 鈥 50 W艂adys艂aw Dere艅 W Stanis艂aw Dere艅 w _ 40 鈥 50 50 Jan Bia艂y Tomasz Huraeniuk w szko艂a 40 1 鈥 鈥 Adam Suchecki V B艂a偶ej Doskocz n dom prywatny 鈥 50 鈥 70 50 Wojciech Bieniowski >1 J贸zef Koszelowski u 3 鈥 鈥 80 50
Ks. Ludw.Martynowicz pr. rz. k. W艂adys艂aw Opili艅ski sekr. gm. 鈥 12 鈥 12 50
Jan Fudali Mateusza rolnik Hieronim Fudali rolnik czyt. T. S. L. 鈥 20 鈥 50 50
J贸zef Hajda n Dominik Go艂臋biowski n czytelnia 鈥 50 鈥 50 50
Jan D艂ugosz n Franciszek Mirecki rz. d贸br dom prywatny 鈥 40 鈥 50 50
Stanis艂aw 艁abno Adam 呕urowski rolnik 鈥 40 鈥 20 50
Wincenty Sitarski 禄 Pawe艂 Fiedo艅 organista szko艂a 鈥 40 鈥 20 50
Franciszek Urba艅ski 7) Jan Kapliczny rolnik dom w艂asny 20 鈥 401! 50
Szczepan Pastuch w Maryan Frankiewicz naucz. czytelnia 鈥 20 鈥 50 50
Maryan Dobrzy艅ski kowal Maryan Frankiewicz w dom prywatny 鈥 20 鈥 80 50
J贸zef Borgosz rolnik Franciszek Gieruszczak rolnik 1 鈥 鈥 40 50
Jan Kania nacz. gm. Stanis艂aw Podg贸rski naucz. 40 鈥 20 50
Micha艂 Ra藕ny rolnik Franciszek Skoczowski g贸rnik Czytelnia T. S. L. 鈥 12 鈥 40 45
Piotr Biegun II Jan Kmiecik rolnik szko艂a 鈥 40 鈥 40 45
Stanis艂aw Syrek 禄 Wawrzyniec Biela I禄 sala gmin. 2 ~1 鈥 20 50
Jan Piwowarczyk zast. w贸jta Wincenty Zaj膮c pisarz gm. dom prywatny 12 鈥 20 50
Ks. Stanis艂aw Jarzyna ekspozyt Julian Siekierski kier. szk. szko艂a 鈥 20 1 鈥 45
Dr. Jan Wierzbowski sekr. s膮d. Tadeusz Sokol likw. k. o dom prywatny 1 i 1 鈥 50
Leon S艂onecki rolnik Feliks Milaszewski rolnik 1 1 鈥 50
Kazimierz Kominek J贸zef Kominek 1 鈥 1 鈥 50
J贸zef Skurski Mateusz Ju藕win czyt. T. S. L. 鈥 40 24 50
Emilia Bieniaszewska naucz. Wasyl Proci贸w w szko艂a 1 鈥 鈥攊 50 65
Jan Kostyrka szewc Otto Nelting k. 呕arz. d. dom w艂asny 1 鈥 1 – 65
Maciej Sleziak rolnik Kasper Kurowski pisarz gm. szko艂a 1 – 1 鈥 50
Jan Stanek 鈾β Jan Sroka rolnik dom prywatny 1 鈥 鈥 60 50
Wojciech Wr臋zel fabrykant J贸zef Stasica cie艣la W 禄艂 1 鈥 1 鈥 50
J贸zef Kania rolnik Mieczys艂aw Bahr kier. szk. 1 鈥 1 鈥 50
Micha艂 Biegun 禄1 J贸zef Har臋zlak rolnik – n 1 – 1 鈥 50
J贸zef Baron I艂 Karol Baron sala gm. _ 50 1 20 45
Tomasz Pieronek J贸zef Milewski kier. szk. szko艂a 1 鈥 鈥 40 50
Jan Har臋zlak W J贸zef Barcik naucz. dom prywatny 鈥 00 鈥 40 50
J贸zef Duraj I艂 Jan Chwierut kier. szk. szko艂a 1 鈥 – 60 50
Tomasz Borak cie艣la Tomasz P膮jastek pisarz gm. dom prywatny 1 鈥 1 鈥 50
Tomasz Zyzak rolnik Andrzej Cie艣lik naucz. 1 鈥 鈥 60 50
Micha艂 Urba艣 August B贸hm kier. szk. szko艂a 1 鈥 鈥 60 50
Ks. Bart艂. Kutek katecheta Jan Packan stolarz鈥 dom prywatny 1 – 1 1 鈥 50
Melchior Noga rolnik Jan Jakubiec rt szko艂a 1 1 鈥 1 1 鈥 50
zaw. w r. 1897, upad艂o w r, 1900, zaw. na nowo. Kolko zaw. wr. 1898, upad艂o w r. 1899, zaw. *na nowo. M) K贸艂ko *5) K贸艂ko zaw. w r. 1885, upad艂o, zaw. na nowo. **) K贸艂ko zaw. w. r. 1886, upad艂o, zaw. 1 aa now o. *鈥) K贸艂ko zaw.
8
鈥 106 鈥
WYKAZ
cz艂onk贸w protektor贸w, cz艂onk贸w za艂o偶ycieli i cz艂onk贸w wspieraj膮cych Towarzystwa,
oraz sk艂ad Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa i wykaz urz臋dnik贸w biura.
A) Protektorowie Jo warstwa: 鈥)

t Isaak Miko艂aj Isakowicz, Arcybiskup lwowski obrz. orm.

Boles艂aw Augustynowicz.
B) Cz艂onkowie za艂o偶yciele: 2)

Augustynowicz Boles艂aw (w r. 1883),

Sapieha W艂adys艂aw, ksi膮偶臋 (w r. 1884),

Cielecki-Zaremba Artur (w r. 1884),

f Potocki Artur, hr. (w r. 1885),

f Lech W艂adys艂aw Wac艂aw (w r. 1885),

S臋kowski Stefan (w r. 1891),

Dul臋ba Bronis艂aw, dr. (w r. 1892),

Badeni Stanis艂aw, hr. (w r. 1896),

Lubomirski Andrzej, ksi膮偶臋 (w r. 1900),

Borkowski-Dunin Jerzy, hr. (w r, 1900),

Reprezentacya kr贸l. st贸艂. m. Lwowa (w r. 1900),

Jan Lerski (w r. 1901),

Lanckoro艅ski Zbigniew, hr. (w r. 1902),
C) Cz艂onkowie
(kt贸rzy w r. 1905 ui艣cili \

Wydzia艂 Rady pow. w Buczaczu (w r. 1902)禄

Wydzia艂 Rady pow. w Jaros艂awiu (w r. 1903),

Wydzia艂 Rady pow. w Brzesku (w r. 1903).

Jaroszy艅ski Maryan (w r. 1904),

i- Piech J贸zef (w r. 1901),

Bohdanowicz Oroszeny Stanis艂aw (w r. 1904),

Baworowski Emil, hr. (w r. 1904),

Wydzia艂 Rady pow. w Tarnobrzegu (w r. 1905),

Gniewosz W艂odzimierz, starszy (w r. 1905),

Sanguszkowa Konstancya, ksi臋偶na (w r. 1906),

Sanguszko Roman, ksi膮偶臋 (w r. 1906),

Badeni Stanis艂aw Henryk, hr. (w r. 1906).
wspieraj膮cy: :i)
k艂adk臋, poz. 2 przychodu).

Stowarzyszenia,
instytucye. Z przeniesienia 124
1 Drukarnia Udzia艂owa Lw贸w 20 13 Rada powiatowa Chrzan贸w 25
2 Firma E. Bahlsena Krak贸w鈥 8 14 艂艂 艂艂 Czortk贸w 20
3 Firma J. Schumanna Lw贸w 8 15 艂艂 n Drohobycz 8
4 Konwent OO. Dominik. 呕贸艂kiew 10 16 艂艂 禄艂 Gryb贸w 8
5 Oddzia艂 c. k. Towarz. 17 n n Horodenka 8
gospod. podolski Buczacz 8 18 n 艂艂 Kolbuszowa 8
6 Oddzia艂 c. k. Towarz. 19 n 艂艂 Krak贸w 20
gospod. jaros艂awski Jaros艂aw 8 20 n w Limanowa 8
7 Oddzia艂 c. k. Towarz. 21 禄 禄艂 艁a艅cut 8
gospod. przemyski Przemy艣l 8 22 w 艂艂 Mielec 8
8 Oddzia艂 c. k. Towarz. 23 n 艂艂 Mo艣ciska 8
gospod. stryjski Stryj 20 24 n 艂艂 Ropczyce 8
9 Oddzia艂 c. k. Towarz. 25 w w Sanok 8
gospod. tarnopolski Tarnopol 8 26 禄 禄 Sokal 10
10 Oddzia艂 c. k. Towarz. 27 艂艂 艂艂 Trembowla 8
gospod. t艂umacki T艂umacz 8 28 艂艂 禄 呕ydacz贸w 20
11 鈥 Rada powiatowa Bia艂a 10 29 Tow. dla przem. chem. Lw贸w 8
12 n w Brody 8 30 Towarz. handlowe D臋bica 20
Do przeniesienia 124 Do przeniesienia 335
鈥) Protektorami Towarzystwa mianuj臋 Walne Zgromadzenie osoby, kt贸re szczeg贸lne zas艂ugi po艂o偶膮 oko艂o urzeczywistnienia cel贸w Towarzystwa (g 3. lit. d. statutu).
T) Ka偶da osoba wyznania chrze艣cija艅skiego, kt贸ra z艂o偶y jednorazowo 200 kor., staje si臋 cz艂onkiem-za艂o偶ycielem (搂. 3. lit. c. statutu).
3) Cz艂onkiem wspieraj膮cym Towarzystwa staje si臋 ka偶da osoba wyznania 膰hrze艣cija艅skiego, kt贸ra zostanie do Towarzystwa przez Zarz膮d powiatowy, wzgl臋dnie Zarz膮d g艂贸wny przyj臋ta, z obowi膮zkiem p艂acenia na cele statutem okre艣lone przynajmniej 8 koron rocznie (搂. 3. lit. c. statutu).
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
4
4
8
4
8
8
8
4
4
8
8
6
8
8
3
4
8
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
Z przeniesienia 335 Z przeniesienia
Tow. handl.-przemys艂. Tarnobrzeg 8 81 44. Brzeziny Ropczyce
Tow. politechniczne Lw贸w 8 82 45. Brze藕nica Bochnia
Tow. rolnicze okr臋g. D臋bica 8 83 4(3. Brzez贸wka Ropczyce
tt n n Nowy S膮cz 8 84 47. Brzoza stadn. 艁a艅cut
禄 禄 禄 Wieliczka 8 85 48. Brzuchowice Lw贸w
Zak艂ad 艣wiatlodruk贸w Lw贸w 8 86 49. Buczaty 鈥歊udki
Zwi膮zek stowarz. za- 87 50. Buczacz Buczacz
robkowo-gospod. Lw贸w 20 88 51. Bucz臋 Mokrzyska Brzesko
89 52. Budyl贸w Brze偶any

K贸艂ka rolnicze. 90 53. Budzan贸w T rembowla
Siedziba. Powiat. 91 92 54. 55. Budz贸w Bulowice My艣lenice Bia艂a

Albigowa 艁a艅cut 8 93 56. Burczyce nowe Sambor

Andrych贸w Rudki 8 94 57. Busk Kamionka strum.

Babice Chrzan贸w 8 95 58. Buszcze Brze偶any

Bachowice Wadowice 8 96 59. Bykowce Sanok

Bajkowce Tarnopol 鈥8 97 60. Bystra Gorlice

Balice Mo艣ciska 8 98 61. Cergowa Krosno

Barszczowice Lw贸w 8 99 62. Chechly Ropczyce

Barysz Buczacz 8 100 1)3. Ch艂opczyce Rudki

Basi贸wka Lw贸w 8 101 64. Ch艂opy Rudki

Ba偶an贸wka Sanok 8 102 65. Chmielnik Rzesz贸w

Bednar贸wka Nadworna 8 103 66. Chocimierz Horodenka

Bednar贸w Stanis艂aw贸w 8 104 67. Chodenice-Trin. Bochnia

Berezowica ma艂a Zbara偶 8 105 68. Chojnik Tarn贸w

Besko Sanok 8 106 69. Cholerzyn Krak贸w

Bestwina Bia艂a 8 107 70. Cholewiana g贸ra Nisko

Bia艂ka Nowy Targ 8 108 71. Chorostk贸w Husiatyn

Bia艂y kamie艅 Z艂ocz贸w 8 109 72. Chorzel贸w Mielec

Bieliny Nisko 8 110 73. Ciche Nowy Targ

Bie艅kowa Wisz. Rudki 8 111 74. Cieszacin ma艂y Jaros艂aw

Bie艅kowice Bochnia 8 113 75. Cieszyna Jas艂o

Bie艅k贸wka My艣lenice 8 113 76. Cisiec 呕ywiec

Biertowice My艣lenice 8 114 77. Czaniec Bia艂a

Biezdziedza Jasio 12 115 78. Czarna 艁a艅cut

Bitka szlachecka Lw贸w 8 116 79. Czarnoko艅ce w. Husiatyn
.25. Binarowa Gorlice 8 117 80. Czarny Dunajec Nowy Targ

Biskowice Sambor 16 118 81. Czelu艣nica Jas艂o

Biskupice radi贸w. Brzesko 8 119 82. Czermin Mielec

Blizn臋 Brzoz贸w 8 120 鈥 83. Czerna Chrzan贸w

B艂a偶owa Rzesz贸w 8 121 84. Czernich贸w Krak贸w

Bludniki Stanis艂aw贸w 8 122 85. Czernich贸w Rudki

Bobuli艅ce Buczacz 8 123 86. Czortk贸w Czortk贸w

Boguchwa艂a Rzesz贸w 8 124 87. Czukiew Sambor

Borek stary Rzesz贸w 8 125 88. Czul贸w Krak贸w

Borek wielki Ropczyce 8 126 89. Czul贸wek Krak贸w
. 35. Borycz贸wka Trembowla 8 127 90. Czy偶ki Lw贸w

Borz臋cin g贸rny Brzesko 8 128 91. Czyszki Sambor

Borz臋cin dolny Brzesko 8 129 92. D膮bie Mielec

Bobrka Krosno 8 130 93. D膮browa nar贸d. Chrzan贸w

Branice-Stryj贸w Krak贸w 8 131 94. D臋ba Tarnobrzeg

Bronowice w. Krak贸w 8 132 95. D臋bowiec Jas艂o

Brzana g贸rna Gryb贸w 8 133 96. D艂ugie Sanok

Brzesko Brzesko 8 134 97. D艂ugopole Nowy Targ

Brzeszcze Bia艂a 8 135 98. Dobczyce Wieliczka
Do przeniesienia 759 Do przeniesienia
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
166
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
8
8
8
L0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
.0
8
4
5-
8
8
7-
6-
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8_
Z przeniesienia 1166 Z przeniesienia

Dobieszyn Krosno 8 190 153. Gr贸dek Gryb贸w

Dobromil Dobromil 8 191 154. Grzegorz贸wka Rzesz贸w

Dobrotw贸r Kamionka strum. 8 192 155. Grzechynia My艣lenice

Dobrzany Lw贸w 8 193 156. Gwo藕nica g贸rna Rzesz贸w

Dobrzech贸w Rzesz贸w 8 194 157. Hacz贸w Brzoz贸w

Dolha woj ni l贸w. Ka艂usz 8 195 158. Hady艅kowce Husiatyn

Do艂偶anka Tarnopol 8 196 159. Halicz Stanis艂aw贸w

Domacyny Tarnobrzeg 2 197 160. Ha艂uszczy艅ce Ska艂at

Dornfeld Lw贸w 8 198 161. Handzl贸wka 艁a艅cut

Dorofij贸wka Ska艂at 8 199 162. Hecznarowice Bia艂a

Dragan贸wka Tarnopol 8 200 163. Hodowica Lw贸w

Dublany Lw贸w 8 201 164. Ho艂osko wielkie Lw贸w

Dulcza. wielka Mielec 16 202 165. Horodyszcze Brze偶any

Dunaj贸w Przemy艣lany 8 203 166. Humniska Brzoz贸w

Dwory Bia艂a 8 204 167. Huta nowa Buczacz

Dyn贸w Brzoz贸w 20 205 16>L lskrzynia Krosno

Dzia艂 Nowy Targ 8 206 169. Iwan贸wka Trembowla

Dziewin Bochnia 8 207 170. Iwonicz I. Krosno

Dziuro w 艢niatyn 8 208 171. Jab艂on贸w鈥 Husiatyn

Facimiech Wadowice 4 209 772. Jab艂onka Brzoz贸w

Falkenstein Lw贸w 8 210 173. Jach贸wka My艣lenice

Felsztyn Staremiasto 8 211 174. Jadachy Tarnobrzeg

Firlej贸w Rohatyn 8 212 175. Jadowniki mokre D膮browa

Folwarki Buczacz 8 213 176. Jadowniki podg. Brzesko

Frydrychowice Wadowice 8 214 177. Jagie艂艂膮 艁a艅cut

Frysztak Jas艂o 8 215 178. Jajkowce 呕ydacz贸w

Ga膰 艁a艅cut 8 216 179. Ja艅czowa Nowy S膮cz

Gaw艂贸wek Bochnia 4 217 180. Jankowice Chrzan贸w

Gd贸w Wieliczka 8 218 181. Janowice Bia艂a

Gilowice 呕ywiec 8 219 182. Janowice Tarn贸w

G艂臋boka Gorlice 16 220 183. Jasionka Krosno

G艂臋bokie Sanok 8 221 184. Ja艣liska Sanok

G艂臋bowice Wadowice 8 222 185.鈥 Jastrz膮bka nowa Tarn贸w鈥

Glinik Ropczyce 16 223 186. Jastrz臋bia Gryb贸w

Glinna Lw贸w 8 224 187. Jastrz臋bk贸w鈥 Lw贸w

Gli艅sko 呕贸艂kiew 8 225 188. Jawiszowice Bia艂a

G艂ogocz贸w My艣lenice 8 226 189. Jaz艂owiec Buczacz

G艂owienka Krosno 8 227 190. Jele艣na 呕ywiec

Gniewczyna 艁a艅cut 8 228 191. Jezierzany T艂umacz

Gogol贸w Jas艂o 8 229 192. Jodkwa Pilzno
T39. Gontowa Brody 8 230 193. Jod艂ownik Limanowa

G贸ra ropczycka Ropczyce 8 231 194. Jodl贸w鈥檏aa. Wa艂ki Tarn贸w

G贸rki Brzoz贸w 8 232- 195. K膮kol贸wka Rzesz贸w

G贸rna wie艣 My艣lenice 8 233 196. Kalembina Jas艂o

Gorzyce Tarnobrzeg 8 234 197. Kalin贸w Sambor

Grabie Wieliczka 8 235 198. Kamesznica 呕ywiec

Grabownica Brzoz贸w 8 236 199. Kimirz Przemy艣lany

Gr臋b贸w Tarnobrzeg 8 237 200. Klepar贸w Lw贸w

Groble Nisko 4 238 201. Klimk贸wka Sanok

Groch贸wce Przemy艣l 4 239 202. K艂aj Bochnia

Grodzisko Rzesz贸w 8 240 203. Knia偶臋 Z艂ocz贸w

Grodzisko dolne 艁a艅cut 8 241 204. Knihinin g贸rka Stanis艂aw贸w

Gr贸jec Chrzan贸w鈥 8 242 205. Kobiernice Bia艂a

Gr贸dek Przedm. 243 206. Kobylanka Gorlice
czerla艅skie Gr贸dek 8 244 207. Koby艂ow艂oki Trembowda
Do przeniesienia 1612 Do przeniesienia
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
!0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
i-i
鈥 208. Kociubi艅ce Z przeniesienia Husiatyn 2055-95 8 300 263. 艁臋ki g贸rne Z przeniesienia Pilzno

Kociubi艅czyki Husiatyn 8 301 264. L臋towe Limanowa

Kocur贸w 呕ywiec 8 302 265. 艁臋townia My艣lenice

Kolan贸w Bochnia 4 303 266. 艁臋townia Nisko

Kolbuszowa Kolbuszowa 8 304 267. 艁臋偶any Krosno

Koleby 呕ywiec 8 305 268. 艁臋偶yny Jas艂o

Ko艂aczyce Jas艂o 8 306 269. 艁oniowa Brzesko

Kombornia Krosno 8 307 270. Lopuchowa Ropczyce

Koniuszki siem. Rudki 8 308 271. 艁opuszna Rohatyn

Kopyczy艅ce Husiatyn 8 309 272. Loszni贸w Trembowla

Korczyna Krosno 8 310 273. 艁ozowa Tarnopol

Koropiec Buczacz 8 311 274. Lukawiec Cieszan贸w

Koro艣ciatyn Buczacz 16 312 275. Lukowiec Rohatyn

Ko艣ciej贸w Lw贸w 8 313 276. 艁u偶na Gorlice

Koszlaki Zbara偶 8 314 277. 艁ysa g贸ra Brzesko

Kozielniki Lw贸w 8 315 278. Majdan Sieniaw. Jaros艂aw

Koz艂贸w Brze偶any 8 316 279. Majdan zbydn. Tarnobrzeg

Koz艂贸w Kamionka strum. 8 317 280. Majdan Husiatyn

K艂aczkowa Rzesz贸w 8 318 281. Malech贸w Lw贸w

Krol贸wka Bochnia 8 319 282. Maliczkowice Lw贸w

Kro艣cienko ni偶ne Krosno 8 320 283. Malin贸wka Brzoz贸w

Kro艣cienko wy偶n臋 Krosno 8 321 284. Maniowy Nowy Targ

Krosna Limanowa 8 322 285 Marcinkowice Nowy S膮cz

Krosno Krosno 8 323 286. Marcypor臋ba Wadowice

Kryspin贸w Krak贸w 8 324 287. Markowa 艁a艅cut

Krzemienica 艁a艅cut 8 325 288. Martyn贸w nowy Rohatyn

Krzeszowice Chrzan贸w 8 326 289. Maszkienice Brzesko

Krzyszkowice My艣lenice 8 327 290. Medyka Przemy艣l

Krzywaczka My艣lenice 8 328 291. Meszna opacka Tarn贸w

Krzywczyce Lw贸w 8 329 292. M臋drzech贸w D膮browa

Krzy偶owa 呕ywiec 8 330 293. M臋tk贸w ma艂y Chrzan贸w

Kukiz贸w Lw贸w 8 331 294. Miechowice ma艂e D膮browa

Kulpark贸w Lw贸w 8 332 295. Miejsce piastowe Krosno

Kupnowice nowe Rudki 8 333 296. Mietni贸w Wieliczka

Lachowice 呕ywiec 8 334 297. Mikulice 艁a艅cut

Laszki murowane Staremiasto 8 335 298. Milcz膮 Sanok

Laszki zawi膮zane Rudki 8 336 299. Milczyce Rudki

Le艣niowice Lw贸w 8 337 300. Mil贸wka 呕ywiec

Lewand贸wka Lw贸w 8 338 301. Mnik贸w Krak贸w

Le偶ajsk 艁a艅cut 8 339 302. Mogielnica Trembowla

Libusza Gorlice 8 340 303. Mogilany Wieliczka

Limanowa Limanowa 16 341 304. Mokrzyska Brzesko

Lisia g贸ra Tarn贸w 8 342 305. Monasterzyska Buczacz

Lubatowa Krosno 8 343 306. Morawsko Jaros艂aw

Lubcza Pilzno 8 344 307. Moskal贸wka Kos贸w

Lubocza Krak贸w 8 345 308. Mos’ki Nowy S膮cz

Lutcza Rzesz贸w 8 346 309. Mrowia Rzesz贸w

Lutory偶 Rzesz贸w 8 347 310. Mszana g贸rna Limanowa

艁膮czki Jas艂o 8 348 311. My艣latycze Mo艣ciska

艁膮ka Rzesz贸w 8 349 312. My艣lenice My艣lenice

艁apczyca Bochnia 8 350 313. Nadyby Sambor

Lazanv Wieliczka 4 351 314. Nag贸rzanka Buczacz

艁臋kawica Tarn贸w 8 352 315. Nag贸rzanka Czortk贸w

艁臋kawica Wadowice 2 353 316. Narol miasto Cieszan贸w

L臋ki Jas艂o 8 354 317. Narol wie艣 Cieszan贸w
Do przeniesienia 2497-95 Do przeniesienia
Z przeniesienia 2951 95
355 318. Nastas贸w Tarnopol 4
356 319. Nawojowa Nowy S膮cz 12
357 320. Nesterowce Z艂oczow 8
358 321. Nieczecza D膮browa 8
359 322. Niedzieliska Chrzan贸w 8
360 323. Nied藕wiada Ropczyce 8
361 324. Nied藕wiedza Brzesko 8
362 325. Nienad贸wka Kolbuszowa 8
363 326. Niepo艂omice Bochnia 8
364 327. Niewodna Jasio 8
365 328. Nowa wie艣 czud. Rzesz贸w 4
366 329. Nowa wie艣 szlach. Krak贸w 8
367 330. Nowe miasto Dobromil 8
368 331. Nowosi贸lka ska艂. Skalat 8
369 332. Obidza Nowy S膮cz Gr贸dek 2-60
370 333. Obroszyn 8
371 334. Ochojno Wieliczka 4
372 335. Ochotnica Nowy Targ 8
373 336. Ocieka Ropczyce 8
374 337. Odm臋t D膮browa 4
375 338. Odrow膮偶 Nowy Targ 8
376 339. Okulice Bochnia 8
377 340. Olcza Nowy Targ 8
378 341. Olej贸w Z艂ocz贸w 8
379 342. Olesko Z艂ocz贸w 8
380 343. Olszanica Krak贸w 8
381 344. Olpiny Jas艂o 8
382 345. Osiek Bia艂a 8
383 346. Ostapie Skalat 8
384 347. Ostre 呕ywiec 8
385 348. Otfin贸w D膮browa 8
386 349. Paczoltowice Chrzan贸w 8
387 350. Pakosz贸wka Sanok 8
388 351. Pale艣nica Brzesko 8
389 352. Palik贸wka Rzesz贸w 8
390 353. Palikrowy Brody 8
291 354. Paszczyna Ropczyce 8
392 355. Pcim My艣lenice 8
393 356. Petlikowce nowe Buczacz 8
394 357. Petlikowce stare Buczacz 8
395 358. Petryk贸w Tarnopol 8
396 359. Piekar贸wka Rzesz贸w 8
397 360. Piekary Krak贸w 8
398 361. Pieni膮偶kowice Nowy Targ 8
399 362. Pietrzykowice 呕ywiec 4
400 363. Pietrycze Z艂ocz贸w 8
401 364. Pisarowce Sanok 8
402 365. Pisarzowice Bia艂a 8
403 366. Pisty艅 Kos贸w 8
404 367. Piwniczna Nowy S膮cz 8
405 368. P艂aza Chrzan贸w 8
406 369. Pionna Sanok 8
407 370. Plotycz Tarnopol 8
408 371. Poczapi艅ce Tarnopol 8
409 372. Podegrodzie Nowy S膮cz 8
Do przeniesienia 337055

Podl臋藕e 偶 przeniesienia Bochnia 337055 8

Podzameczek Buczacz 8

Polana Lisko 4

Polna Gryb贸w 8

Pomorzany Z艂ocz贸w 8

Ponikiew Wadowice 8

Por膮bka Bia艂a 8

Pora藕 Lisko 8

Porchowa Buczacz 8

Por臋ba wielka Bia艂a 8

Poronin Nowy Targ 8

Posada dolna Sanok 8

Posada g贸rna Sanok 8

Posadaja膰mierska Sanok 8

Posada olchowska Sanok 8

Posada sanocka Sanok 8

Potak贸wka Jas艂o 4

Pralkowce Przemy艣l 8

Pruchnik Jaros艂aw 8

Prusy Lw贸w 16

Przedmie艣cie lanc. 艁a艅cut 8

Przedrzymichy m. Z艂ocz贸w 8

Przeginia duch. Krak贸w 8

Przewrotne Rzesz贸w 8

Przybys艂awice Brzesko 8

Przysietnica Brzoz贸w 8

Przytkowice Wadowice 8

Ptaszkowa Gryb贸w 8

Pustomyty Lw贸w 8

Rac艂awice Nisko 8

Radgoszcz D膮browa 8

Radocho艅ce Mo艣ciska 8

Radocyna Gorlice 8

Radzisz贸w Wieliczka 8

Rakszawa I. 艁a艅cut 8

Rakszawa II. 艁a艅cut 8
409 R膮czna Krak贸w 8

Regulice Chrzan贸w 8

Roczyny Wadowice 8

Rodatycze Gr贸dek 8

Rogi Krosno 4

Rogo藕no Jawor贸w 8

Ropa Gorlice 8

Ropica ruska Gorlice 8

R贸wne Krosno 8

Ro偶n贸w Nowy S膮cz 8

Roztoki Jas艂o 4

Ro藕wienica Jaros艂aw 8

Ruda kochawi艅. 呕ydacz贸w 20

Rudawa Chrzan贸w 8
423 Rudna ma艂a Rzesz贸w 8

Rudolowice Jaros艂aw 10

Rudy Rysie Brzesko 8

Rumno Rudki 8

Rusocice Krak贸w 8
Do przeniesienia 3816-55
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
47 3
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
r;
8
8
8
8
8
4
8
8
4
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
4
6
8
8
4
6
8
11
8
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
4
8
4
8
5
8
8
8
_8
w;

Rybarzowice Z przeniesienia Bia艂a 3816-55 8 520 483. 艢wi膮tniki g贸rne Z przeniesienia Wieliczka

Rybna Krak贸w 8 521 484. 艢wi臋toniowa 艁a艅cut

Rychwald 呕ywiec 8 522 485. 艢wi臋ty J贸zef Nadworna

Ryman贸w Sanok 8 523 486. 艢wierchowa Jasio

Rz臋sna polska Lw贸w 8 524 487. 艢wilcza Rzesz贸w

Rzeszotary Wieliczka 4 525 488. 艢winiarsko Nowy S膮cz

Rzoch贸w Mielec 8 526 489. 艢winna 呕ywiec

Sambor Sambor 8 527 490. Sygni贸wka Lw贸w

Sambor Powod. Sambor 8 528 491. Szaflary Nowy Targ

Sanka Chrzan贸w 8 529 492. Szalowa Gorlice

Sanok Sanok 8 530 493. Szczawnica Nowy Targ

S膮dkowa Jas艂o * 5 531 494. Szczerzec Rawa ruska

S膮siadowice Sambor 8 532 495. Szczepan贸w Brzesko

Schodnica Drohobycz 50 533 496. Szczucin D膮browa

S臋dzisz贸w Ropczyce 8 534 497. Szczyrk Bia艂a

S臋kowa Gorlice 6 535 498. Szebnie Jas艂o

Sidzina My艣lenice 6 536 499. Szymbark Gorlice

Siedlec Bochnia 8 537 500. Szynwatd Tarn贸w

Siedliska Bogusz Pilzno 8 538 501. Tapin Jaros艂aw

Sielec-Bie艅k贸w Kamionka str. 8 539 502. Targanice 1. Wadowice

Sielnica Przemy艣l 8 540 503. Targanice 11. Wadowice

Siemian贸wka Lw贸w 8 541 504. Targowiska Krosno

Sietesz 艁a艅cut 8 542 505. Targowisko Bochnia

Sikorzyce D膮browa 8 543 506. Tarnawka Dobromil

Ska艂at stary Skalat 8 544 507. Tarnoruda Ska艂at

Skawinki Wadowice 8 545 508. Tarnowica polna T艂umacz

Skrzypn臋 Nowy Targ 4 546 509. Tarnowiec Jasio

Skrzysz贸w Ropczyce 8 547 510. Taur贸w Brze偶any

Skwarzawa Z艂ocz贸w 8 548 511. T艂ucza艅 Wadowice

S艂oboda konkol. Rohatyn 4 549 512. T艂uste Zaleszczyki

S艂opnice kr贸lew. Limanowa 8 550 513. Tomaszowcen.D臋b. Ka艂usz

Sokolniki Lw贸w 8 551 514. Tomaszowce n.Mar. Ka艂usz

Sokolniki Tarnobrzeg 8 552 515. Tro艣cianiec Brody

Soko艂贸w Stryj 8 553 516. Try艅cza 艁a艅cut

Sosol贸wka Czortk贸w 8 554 517. Trzciana Bochnia

Sowina Jas艂o 8 555 518. Trzciana Rzesz贸w

Sporysz 呕ywiec 8 556 519. Trzcieniec Mo艣ciska

Spytkowice My艣lenice 8 557 520 Trzebinia 呕ywiec

Starawie艣 Bia艂a 8 558 521. Trze艣艅 Tarnobrzeg

Starawie艣 Limanowa 8 559 522. Trze艣ni贸w Brzoz贸w

Staresio艂o Bobrka 8 560 523. Tulig艂owy Jaros艂aw

Staromiejszczyzna Skalat 8 561 524. Turasz贸wka Krosno

Staszk贸wka Gorlice 8 562 525. Turka k. Chyrowa Turka

Strachocina Sanok 8 563 526. Turza Gorlice

Stra偶贸w 艁a艅cut 8 564 527. Tworkowa Brzesko

Stronie Wadowice 8 565 528. Tymbark Limanowa

Strupk贸w T艂umacz 8 566 529. Uherce zaplaty艅. Sambor

Strysz贸w Wadowice 8 567 530. Ujso艂y 呕ywiec

Strzalkowice Sambor 8 568 531. Umieszcz Jasio

Strzelce wielkie Brzesko 8 569 532. Uszkowice Przemy艣lany

Strzelczyska Mo艣ciska 8 570 533. Werynia Kolbuszowa

Strzy偶贸w Rzesz贸w 8 571 534. Weso艂a Brzoz贸w

Stupnica Sambor 8 572 535. Wi膮zownica Jaros艂aw

Suchod贸艂 Bobrka 8 573 536. Wielopole skrzy艅. Ropczyce

Su艂kowice Wadowice 10 574 537. Wi艣niowa n. Wisi. Jas艂o
Do przeniesienia 4281-55 Do przeniesienia
575 538. Witkowice Z przeniesienia Bia艂a 4690鈥檉 8
570 539. Wojasz贸wka Jas艂o 8
57 i 540. Wojtowa Gorlice 8
578 541. Wojutycze Sambor 8
579 542. Wokowice Brzesko 8
580 543. Wola baraniecka Sambor 8
581 544. Wola batorska Bochnia 12
582 545. Wola justowska Krak贸w 8
583 546. Wola k膮kolow. Rzesz贸w 8
584 547. Wola kosnowa Nowy S膮cz 8
585 548. Wola obla偶nicka 呕ydacz贸w 4
586 549. Wola przemyk. Brzesko 8
587 550. Wola radlowska Brzesko 8
588 551. Wola radziszow. My艣lenice 8
589 552. Wola zabierzow. Bochnia 8
590 553. Wolcza dolna Stare miasto 8
591 554. Wolica piaskowa Ropczyce 8
592 555. Woliczka Rzesz贸w 8
593 556. Wo艂czuchy Gr贸dek 8
594 557. Wo艂owice Krak贸w 8
595 558. Wr贸blowice Wieliczka 8
596 559. Wrz臋pia Bochnia 8
597 560. Wysoka Wadowice 8
598 561. Wyszatycze Przemy艣l 4
599 562. Zabierz贸w Bochnia 4
600 563. Zabierz贸w Krak贸w 8
601 564. Zab艂ocie 呕ywiec 8
602 565. Zabor贸w Brzesko 16
603 566. Zabor贸w Rzesz贸w 8
604 567. Zachelmna Wadowice 8
605 568. Zaczerni臋 Rzesz贸w 8
606 569. Zag贸rnik Wadowice 8
607 570. Zag贸rz Sanok 8
608 571. Zag贸rze Chrzan贸w 8
609 572. Zagrobela Tarnopol 8
610 573. Zakliczyn Wieliczka 16
611 574. Zalas Chrzan贸w 8
612 575. Zalesie Czortk贸w 8
613 576. Za艂臋偶e Jas艂o 8
614 577. Zamarstyn贸w Lw贸w 8
615 578. Zarzecze Jaros艂aw 8
616 579. Zarzecze Jas艂o 8
617 580. Zarzecze Nisko 8
618 581. Zaszk贸w Lw贸w 8
619 582. Zbara偶 Zbara偶 8
620 583. Zborowice Gryb贸w 8
621 584. Zbydni贸w Tarnobrzeg 8
622 585. Zdziarzec Mielec 4
623 586. Zembrzyce Wadowice 8
624 587. Zimna w贸dka 鈥 Lw贸w 8
625 588. 呕ubrza Lw贸w 4
626 589. Zwiniacz Czortk贸w 8
627 590. 呕arki Chrzan贸w 16
628 591. 呕am贸wka My艣lenice 8
629 592. 呕egocina Bochnia 8
Do przeniesienia 5138-
630 593. 呕o艂ynia Z przeniesienia 艁a艅cut 5138-65. 8
631 594. 呕ydatycze Lw贸w 8
632 595. 殴r贸d艂a Chrzan贸w 8
633 III. Osoby prywatne: 1. Abraliamoviczowa A. Lw贸w 8
634 2. Adamek Micha艂 Pewel ma艂a 8
635 3. Adamowicz Fr. Ponikowice mat臋 4
636 4. Adamski Telesfor Lw贸w 8
637 5. Babisz Jan kapitan Rabka 8
638 > 6. Badeni Kaz. hr. Busk 8
639 7. Balko Wlad. dr. Budomierz 16
610 8. Bernadzikowski Siytn. dr. Brzesko 8
641 9. Bielski Julian hr. Rychcice 8
642 10. Bie艅kowski B. dr. Lw贸w 8
643 11. Bobosiewiezowa Marya Lw贸w 8
644 12. Brunicki Adolfbr. Lubie艅 8
615 13. Brunicki Julian br. Podhorce 8
646 14. Bubula Jan ks. S艂opnice kr贸l- 8
647 15. Burzy艅ski Tad. Uhryn贸w g贸rny 8
648 16. Bykowski I. prof. Lw贸w 8
649 17. Ciechulski Bron. 艢wirz 8
650 18. Cie艅ska Florent. Jab艂on贸w 8
651 19. Cie艅ski Ludwik Jab艂on贸w 8
652 20. Cie艅ski Tadeusz Pieniaki 8
653 21. Ciesielski T. dr. Lw贸w 8
654 22. Czartoryski A. ks. Sieniawa 20
6’5 23. Czartoryski W.ks. Pe艂kinie 8
656 24. Czaykowski W艂. Pietniczany 8
657 25. Czerwi艅ski Stan. Gaik 8
658 26. Czy偶ewski W. ks. Sokolniki 8
659 27. Dobrowolski Wlad. ks. Nowe Rybie 8
660 28. Dolais Wlad. Jordan贸w 8
661 29. Dola艅ski Henr. Rad艂贸w 8
662 30. Dola艅ski Stan. Baran贸w 8
663 31. Doschot Alfred Pa艂ahicze 38″55*
664 32. Dru偶backi F. dr. Przemy艣l 8
665 33. Dworski Al. dr. Przemy艣l 8
666 34. Garczy艅ski Fr. Lw贸w 4
667 35. Gargas Zyg. dr. Lw贸w 8
668 36. G膮tkiewiczowa A. Kutyska 10
669 37. Gizowski Fr. Stubienko 8
670 38. G艂a藕ewski A. dr. Chmielowa 8
671 39. G艂膮bi艅ski St. dr. Lw贸w 8
672 40. G艂owi艅ski K. ks. Chorostk贸w 8
673 41. Gniewosz W艂ad, Konty 8
674 42. Gniewosz W. jun. Drohobycz 8
675 43. Goetz Jan Okocim 20
676 44. GoluchowskiA.hr Husiatyn 8
677 45. Gorczy艅ski Br. Brze藕nica 8
678 46. Grabski St. dr. Lw贸w 8
679 47. Groblewski Hen. Szymbark 8
680 48. Groblewski Zyg. Ka艂usz 10
681 49. Gromnicki Jan Laskowce 8
Do przeniesienia 561320
*) Za r. 1905鈥1909.
682 50. Gromnicki Stan. Z przeniesienia Oleksi艅ce 561320 8
683 51. Grzywacz Winc. Kutkorz 8
684 52. Gurski Boles艂aw Lopatyn 16
685 53. Hi偶ycki K. dr. Przemy艣lany 8
686 54. Hochberger Jul. Lw贸w 8
687 55. Horody艅ski Zbig. Zbydni贸w 8
688 56. Howorka Ant. dr. T艂umacz 8
689 57. Hupka Jan dr. Niwiska 8
690 58. Jampolski Kaz. 艁owcza 8
691 59. Jelonek W艂ad. ks. Czernich贸w 8
692 60. Kachnicz I. K. Jach贸wka 8
693 61. Kaszubski Waci. Domaradz 8
694 62. K臋dzierski Stan. Meryszcz贸w 8
695 63. K臋dzior Andrzej Lw贸w 8
696 64. Kluczy艅ski Bog. Kluczyn 8
697 65. Kobei Jan Loszni贸w 3-30
698 66. Kole艅ski Ant. ks. Ryman贸w 8
699 67. Kopecka Ida Morawsko 8
700 68. Korzenny Leop. Malech贸w 8
701 69. Kosi艅ski Ignacy Ulan贸w 8
702 70. Krai艅ski Winc. Perespa 8
703 71. KrzeczunowiczW. Jarycz贸w 8
704 72. Krzen Edmund Lw贸w 8
705 73. Kruzenstem K. Szczerzeck.Niem. 8
706 74. KrzysztofbwiczM. Za艂ucze 8
707 75. Krzy偶anowski A. Krak贸w 8
708 76. Kudelka Tad. dr. Lw贸w 8
709 77. Kiihner Leopold Chrusno nowe 4
710 78. Kulczycki Roman Sambor 8
711 79. Kulczyk Andrzej Babice (p. Bia艂a) 8
712 80. Lenartowicz J. ks. Lubcza 8
713 81. Lenkiewicz Z. ks. Lw贸w 8
714 82. Lipi艅ski Kaz. Kamienica 8
715 83. Librewski Wl. ks. Kopyczy艅ce 8
716 84. 艁ozi艅ski Witold Potok 8
717 85. Madeyski Jan Parchacz 8
718 86. Majewski Stan. Lw贸w 8
719 87. Malczewski W艂. Lw贸w 8
720 88. Malinowski St. Gni艂owody 8
721 89. Ma艂y Alfred Wolowe 8
722 90. Ma艂achowska G. Skoryki 10
723 91. Mandybur Tym. Przemy艣l 8
724 92. Maurizio Edward Strzelce wielkie 8
725 93. Miczy艅ski K. dr. Dublany 16
726 94. Mi臋tus Maciej ks. Lubzina 8
727 95. Miinter Alfred Wani贸w 8
728 96. Mycielski St. hr. Borynicze 8
729 97. Nawara J贸zef Olsz贸wka 8
730 98. Oberty艅ski Kaz. Stronibaby 8
731 99. Obfidowicz B. dr. Sanok 8
732 100. O偶arowski Adam Borynicze 8
733 101. Paleczny M. ks. Rajcza 8
734 102. Panek Piotr Lw贸w 8
735 103. Passakas Feliks Wityl贸wka 20
736 104. Pawlewski B. prof. Lw贸w 8
Do przeniesienia 6074-50

Pawlik St. dr. prof. Z przeniesienia Dublany 6074-50 8

Pawlikowski F. ks Mielec 8

Pawlikowski J. dr. Lw贸w 8

Pelczar J. ks. bisk. Przemy艣l 8

Pi膮tkowski St. Lw贸w 8

Pi艂at Tadeusz dr. Lw贸w 8

Pilatowski Boi. Dubie 8

Pini艅ski Miecz. hr. Grz臋da 8

Podlewski Leon Czerniel贸w 8

Pomorski-Mikolowski J. prof. Dublany 8

Potocki And. hr. Krzeszowice 8

Potocki Antoni hr. Olsza 8

Potulicki Fr. hr. 呕migr贸d 8

Pra偶mowski A. dr. Krak贸w 8

Prek Henryk Luka 8

Pressen L. dr. Milatyn 8

Puntschert Stan. Rozwa偶 8

Rey M. hr. dr. Przyborowie 8

Rosicki Micha艂 ks. Rokietnica 8

Rudkowski Jan Lw贸w 8

Rylski Tomasz Lw贸w 8

Sala Oktaw Wysocko 8

Satalecki Winc. Krak贸w 8

Schoffer Franc. Ziel贸w 8

Schnell Oskar Firlej 贸wka 8

Siekierasz Stefan Ujso艂y 8

Skalkowski Tad. Lw贸w 8

Skibniewski Al. Hliboka 8

Skibniewski Ant. Ulicko 8

Skoluba Tadeusz Lubzina 8

艢losarz J. ks. dr. Lw贸w 8

Smarzewski Tad. Moczerady 8

Sobo艅 Jan Rusocice 8

So艂owij Tad. Lw贸w 8

So艂tys Joachim Lw贸w 8

StadnickiStan.hr. Krysowice 8

Stanek Wilhelm Wiszenka 8

Starek Jan Bobr贸wka 8

Starzy艅ski Tad. Derewnia 8

Steczkowski J. K. Lw贸w 8

Sterkowicz J. dr. Nowy S膮cz 10

Stojowski W艂. Buczacz 8

Strzelecki Aleks. Kukiz贸w 10

艢widzi艅ska W. Horodyszcze 8

艢wie偶awski Ant. Jagielnica 8

Swirski Jan Kokutkowce 8

Sza艂a艣ny K. ks. O艣wi臋cim 8

Szczepa艅ski M. Balanowice 8

Szczepa艅ski Piotr Okniany 8

Szumski Kaz. Borys艂aw 8

Szyszy艂owiczlgn. Lw贸w 8

Tarnawiecka St. Bykowce 8

Tarnawski A. dr. Kos贸w 8

Tarnowski Zd. hr. Dzik贸w 8

Tch贸rznickiM. W. Nadyby 8
Do przeniesienia 6518-50
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
114
792 160. Terlecki Adam Z przeniesienia Sawczyn 6518-50 8 804 172. W膮growski K. dr. Z przeniesienia Czortk贸w 6614-59 8
793 161. Torosiewicz K. Rusi艂贸w 8 805 173. Wesoli艅ski A. ks. Lw贸w 8
794 162. Towarnicki W艂. Lw贸w 8 806 174. W贸jcik Franc. Wyci膮偶e 8
795 163. Trcler i Lubomierza 11. Lw贸w 8 807 175. Wojnar Kasper Krak贸w 8
796 164. Turnau Adolf Tyszkowice 8 808 176. Wrzosek Tomasz Krak贸w 8
797 165. Turnau Herman Urzejowice 8 809 177. Zab艂ocki Feliks ks. kau. iuf. Lw贸w 8
798 166. Turnau Jerzy Mikulice 8 810 178. Zaj膮czkowski L. Paszk贸wka 8
799 167. Tyzenhauz R. Uszkowice 8 811 179. Zawadzki J贸zef Krak贸w 8
800 168. Tyszkowski A. 呕ydatycze 8 812 180. Zbyszewski J贸zef Busk 8
801 169. Urba艅ski Jan Ni偶ni贸w 8 813 181. Zbyszewski S. dr. Lw贸w 8
802 170. Vivien Jan Lw贸w 8 814 182. Zeitleben Jan Zahajce 8
803 171. Wajda Antoni Przemy艣l 8 815 183. Zg贸rski Alfred dr. Lw贸w 8
Do przeniesienia 6614-50 Razem . . 6710-50
Z kwoty og贸lnej 671050 K. z艂o偶y艂y instytucye i stowarzyszenia 403 K鈥 K贸艂ka rolnicze 475965 K., a osoby prywatne 1547*85 K.
D) Zarz膮d g艂贸wny Jowarzystwa.
I. Z wyboru.
Cielecki-Zaremba Artur, w艂a艣ciciel d贸br, pose艂 na Sejm krajowy.
Adamski Telesfor, dyrektor biura.
Dul臋ba Bronis艂aw dr.
Gargas Zygmunt dr.
G艂膮bi艅ski Stanis艂aw dr., profesor uniwersytetu we Lwowie.
Grabski Stanis艂aw dr., profesor.
Jarosz Gabryel, gospodarz.
Mi臋sowicz Micha艂, przemys艂owiec.
Pawlikowski Jan dr., profesor. Pomorski-Miku艂owski J贸zef, profesor Akademii roln. w Dublanach.
II. Delegaci w艂adz i
Ks. Wojnarowicz Antoni, kanonik, pr贸b. w Duna-jowie, delegat kapitu艂y metropolit. obrz. 艂ac.
Ks. Bili艅ski Emil, kanonik, delegat kapitu艂y metropolitalnej obrz. gr.
Ks. Moszoro Jak贸b, Infu艂at, delegat kapitu艂y metropolitalnej obrz. 贸rm.
Ks. Jelonek W艂adys艂aw, katecheta i profesor szko艂y rolniczej w Czernichowie, delegat konsystorza ksi膮偶臋co-biskupiego w Krakowie.
Rey Miko艂aj dr. hr., w艂a艣ciciel d贸br.
Rylski Tomasz, by艂y prof. Akademii roln. w Dublanach.
Smaga艂a Antoni, gospodarz.
Sowa Grzegorz, gospodarz.
Steczkowski Jan Kanty dr., dyrektor lilii Zak艂adu kredytowego dla handlu i przemys艂u. Turnau-Dobczyc Jerzy, w艂a艣ciciel d贸br.
Ks. Wesoli艅ski Adam, redaktor, pose艂.
W贸jcik Franciszek, gospodarz.
insfytucyi krajowych:
Ks. Kole艅ski Antoni, dziekan, proboszcz w Rymanowie, delegat konsystorza biskupiego obrz. lac. w Przemy艣lu.
Ks. Kopyci艅ski Adam dr., proboszcz w Gaw艂uszowicach, delegat konsystorza biskupiego w Tarnowie.
Ks. Baczy艅ski Aleksander, kanclerz kapitu艂y lwowskiej, delegat konsystorza biskupiego obrz. gr. w Stanis艂awowie.
115
Ks. Pankowski Hilary, delegat konsystorza biskup, obr. gr. w Przemy艣lu.
Dr. Pi艂at Tadeusz, prezes Wydzia艂u kraj., delegat Wydzia艂u krajowego,
Dr. Sawczy艅ski Jan Henryk, sekretarz Wydzia艂u kraj., delegat Wydzia艂u kraj.
Zaleski Mieczys艂aw, radca szkolny, delegat c. k. Rady szkolnej krajowej.
Ks. Glodzi艅ski Antoni, profesor sem. naucz., delegat c. k. Rady szkolnej krajowej.
Dr. Skalkowski Tadeusz, adw. kraj., pose艂 na Sejm kraj., delegat c. k. Tow. gospod. we Lwowie.
Tyniecki W艂adys艂aw, by艂y dyrektor szko艂y gosp. las., delegat c. k. Tow. gospod. we Lwowie.
Konopka Stefan br., w艂a艣c. d贸br, delegat c. k. Tow. rolniczego w Krakowie.
Hr. Tyszkiewicz Janusz, w艂a艣c. d贸br., delegat c. k. Tow. rolniczego w Krakowie.
Malczewski W艂odzimierz, delegat Tow. Wzaj. Ubezpiecze艅 w Krakowie.
Garczy艅ski Franciszek, delegat Zwi膮zku Stowarzysze艅 zarobk. i gospod. we Lwowie.
Ma艣lanka Antoni, gospodarz.

Kooptowani.
呕yszkiewicz Feliks, kierownik szko艂y w Prusach.
E) Wydzia艂 wykonawczy Jowarzystwa.
Cielecki Zaremba Artur, prezes.
Ks. Bili艅ski Emil, I. wiceprezes.
Dr. Steczkowski Jan Kanty, II. wiceprezes.
Dr. Dul臋ba Bronis艂aw, sekretarz. Rylski Tomasz, skarbnik.
Cz艂onkowie:
Adamski Telesfor, z wyboru.
Dr. Gargas Zygmunt, z wyboru.
Dr. Grabski Stanis艂aw, z wyboru.
Ks. Wesoli艅ski Adam, z wyboru.
Dr. Pawlikowski Jan. z wyboru.
Ma艣lanka Antoni, z wyboru.
Dr. Pi艂at Tadeusz, jako delegat Wydzia艂u krajowego.
Dr. Sawczy艅ski Jan, jako delegat Wydzia艂u krajowego.
R e f e
Pomorski J贸zef: dla spraw rolniczych.
Dr. Grabski Stanis艂aw: dla spraw handlowych.
Dr. Gargas Zygmunt: dla spraw o艣wiaty.
Dr. Skalkowski Tadeusz, jako delegat c. k. Towarzystwa gospodarskiego we Lwowie.
Tyniecki W艂adys艂aw, jako delegat c. k. Towarzystwa gospodarskiego we Lwowie.
Konopka Stefan, jako delegat c. k. Tow. rolniczego w Krakowie.
Hr. Tyszkiewicz Janusz, jako delegat c. k. Tow. rolniczego w Krakowie.
e n c i :
Adamski Telesfor: dla spraw organizacyjnych. Tyniecki W艂adys艂aw: dla spraw sadownictwa.
F) Urz臋dnicy biura przy Narz膮dzie g艂贸wnym Xowar^Ystwa.
Adamski Telesfor, dyrektor.
Pop艂awski Teodor, inspektor rolniczy.
Wasung Jan 鈥 鈥
Stamirowski Tadeusz 鈥 鈥
Prolic Jan 鈥 鈥
Poluszy艅ski Eugeniusz, instruktor sadownictwa. Krasnosielski Stanis艂aw, kasyer.
Schmidt Henryk, kierownik ekspedytu.
Sadowski Stanis艂aw, lustrator handlowy. Malczewski Stefan, 鈥 鈥
Lerch Wojciech Emeryk, 鈥 鈥
So艂tys Joachim, 鈥 鈥
Nahr贸wna Olga.
Pomocnicze si艂y urz臋dnicze: Swie偶awska Marya, Pietruska Zofia, Drezi艅ska Aniela, Opr贸cz tego funguj膮 z ramienia Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa:
J贸zef Sroka jako instruktor ochotniczych stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych, Wojciech Mendychowski jako instruktor pszczelnictwa.
11芦}
G) J^edakeya przewodnika J<贸艂ek rolniczych.
Adamski Telesfor, redaktor.
Stamirowski Tadeusz, odpowiedzialny redaktor i sta艂y wsp贸艂pracownik dzia艂u rolniczego Pop艂awski Teodor, sta艂y wsp贸艂pracownik dzia艂u rolniczego.
Wasung Jan 鈥 鈥
Profic Jan 鈥 鈥 鈥
Poluszy艅ski Eugen., 鈥 鈥 鈥 鈥 sadownictwa.
H) Sk艂ad grona nauczycielskiego przy praktycznych kursach handlowych
w Czernichowie.
G贸ratowski Ignacy, kierownik kurs贸w, oraz nauczyciel przepis贸w prawnych, skarbowych i orga-nizacyi handlowych.
Ha艂astra Jak贸b, nauczyciel towaroznawstwa i instruktor praktyki sklepowej.
Kwiatkowski Gustaw, nauczyciel rachunkowo艣ci, korespodencyi i kaligrafii. Sprawozdanie
o organizacyach powiatowych Towarzystwa K贸艂ek rolniczych.
鈥攐-94><52^@”(3>^-=鈥-
Zarz膮dy powiatowe Kotek rolniczych i delegaci powiatowi Zarz膮du g艂贸wnego.
Przedk艂adaj膮c do oceny sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮d贸w powiatowych i delegat贸w powiatowych, poczuwamy si臋 do obowi膮zku stwierdzenia z ca艂膮 szczero艣ci膮, 偶e rozw贸j tych po艣rednich ogniw naszej organizacyi w roku sprawozdawczym nie wiele naprz贸d post膮pi艂. Wedle stanu z dnia obecnego na og贸ln膮 ilo艣膰 74 powiat贸w autonomicznych 鈥 wedle nich bowiem idzie nasza organizacya powiatowa 鈥 Zarz膮dy powiatowe istniej膮 w 34 powiatach, w 20 spe艂niaj膮 obowi膮zki delegaci powiatowi, w 20 za艣 nawet stanowiska delegat贸w s膮 opr贸偶nione.
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮d贸w powiatowych otrzymali艣my z 19 powiat贸w, ponadto za艣 nades艂a艂o sprawozdanie 3 delegat贸w powiatowych. Je偶eli doliczymy cztery czynne zreszt膮 i ruchliwe Zarz膮dy powiatowe, kt贸re jedynie nie dope艂ni艂y obowi膮zku sprawozdawczego, to przyj膮膰 mo偶emy, 偶e organizacya powiatowa, lub jej zawi膮zki istniej膮 w 42 powiatach. Pobie偶ny za艣 chocia偶by przegl膮d przed艂o偶onych sprawozda艅 przekona nas, 偶e intenzywno艣膰 pracy poszczeg贸lnych Zarz膮d贸w i delegat贸w jest bardzo r贸偶na, bo, podczas gdy jedne rozwijaj膮 czynno艣膰 ogromn膮, utrzymuj膮 kontakt z K贸艂kami, rozci膮gaj膮c nad niemi kontrol臋, urz膮dzaj膮 liczne Zjazdy powiatowe i okr臋gowe, kursa i t. p., to inne ograniczaj膮 sw膮 dzia艂alno艣膰 do jednego, lub dw贸ch zebra艅 dorocznych. Jednej zatem miary do ich pracy stosowa膰 nie mo偶na i nale偶a艂oby raczej przy ocenie dzia艂alno艣ci organizacyi powiatowych ugrupowa膰 je w kilka kategoryi, wedle zakresu鈥 zada艅, kt贸re spe艂niaj膮, 鈥 na bardzo czynne, czynne i t. p. 鈥 Uwa偶amy za nasz obowi膮zek zwr贸ci膰 na to uwag臋 p. p. delegatom na Og贸ln膮 Rad臋, gdy偶 przy krytyce organizacyi powiatowych zwykli ocenia膰 sprawy wed艂ug stosunk贸w w艂asnego powiatu.
Wedle statutu Towarzystwa Zarz膮dy powiatowe maj膮 obszerny i trudny zakres dzia艂ania, nie maj膮 za艣 odpowiednich 艣rodk贸w finansowych do spe艂nienia ci膮偶膮cych na nich zada艅. Dochody ich sk艂adaj膮 si臋 z po艂owy wk艂adek cz艂onk贸w wspieraj膮cych (tak K贸艂ek, jak i os贸b prywatnych w powiecie), z zasi艂k贸w otrzymanych od Rad powiatowych i od Zarz膮du g艂贸wnego. Zastan贸wmy si臋 wi臋c nad po艂o偶eniem nowo utworzonego Zarz膮du powiatowego w powiecie licz膮cym 30 K贸艂ek. Je艣li nawet przyjmiemy, 偶e 20 K贸艂ek i 10 os贸b prywatnych 鈥 stosunek bardzo dobry 鈥 op艂aci wk艂adk臋 cz艂onka wspieraj膮cego Tow. w kwocie 8 kor., to Zarz膮dowi powiatowemu przypadnie w udziale kwota 120 kor. w ci膮gu roku. Na zasi艂ek Rady powiatowej w pierwszym roku dzia艂alno艣ci liczy膰 nie mo偶na, bo najcz臋艣ciej 偶膮da si臋, by Zarz膮d powiatowy wykaza艂 przecie偶 jakie艣 rezultaty swej pracy, nim przyjdzie z podaniem o subwency臋. Gdyby艣my nawet wzi臋li pod uwag臋, 偶e uda si臋 Zarz膮dowi uzyska膰 od Rady powiatowej pomoc w kwocie 200 koron, to ca艂y bud偶et wyniesie 320 kor. Je偶eli odliczymy mniej wi臋cej 20 koron na koszta korespondencyi, 30 koron na koszta urz膮dzenia dw贸ch, trzech zebra艅 powiatowych, zostanie wi臋c 270 koron. Jeden kurs stra偶acki, lub wetery-narsko-hodowlany 鈥 jednorazowa pomoc przy za-kupnie drzewek owocowych lub t. p. i kasa Zarz膮du powiatowego 艣wieci ju偶 pustkami, Zarz膮d musi czeka膰 znowu roku kalendarzowego, dop贸ki nowa subwencya Rady powiatowej i nowe wk艂adki kasy nie zapomog膮.
Powie kto艣 na to, 偶e K贸艂ka powinny wi臋cej 艣wiadczy膰 na rzecz Zarz膮d贸w powiatowych. Da艂oby si臋 to niew膮tpliwie wprowadzi膰, lecz Zarz膮d powiatowy, obejmuj膮c urz臋dowanie, zastaje K贸艂ka w pewnem rozpr臋偶eniu i zaniedbaniu. Cz臋艣膰 z nich
118
funkcyonuje dobrze, bo cz艂onkowie op艂acaj膮 wk艂adki, dobrze prowadzone przedsi臋biorstwa przynosz膮 K贸艂kom dochody, lecz trzebaby kilkakrotnie by膰 na miejscu, wyt艂umaczy膰 im potrzeb臋 wydatniejszego popierania Zarz膮d贸w powiatowych ; zreszt膮 trzebaby wszystkie K贸艂ka zlustrowa膰, niekt贸re zreorganizowa膰, tu i 贸wdzie usun膮膰 nadu偶ycia, rz膮dy prywaty i kliki, pouczy膰 o w艂a艣ciwych celach Towarzystwa. Mo偶emy powiedzie膰, 偶e powiat o 30 K贸艂kach w pierwszym roku potrzebuje oko艂o 100 lustracyi, a oko艂o 60 w latach nast臋pnych. G艂贸wne bowiem zadanie Zarz膮du 鈥 to nadz贸r i opieka nad K贸艂kami. Ale do wype艂nienia go trzeba pieni臋dzy i ludzi. W przewa偶aj膮cych za艣 wypadkach obu tych czynnik贸w Zarz膮dom braknie. Dla usuni臋cia nieporozumie艅, 藕臋 Zarz膮dom braknie ludzi, rzecz obszerniej przedstawimy.
Stosunki u nas tak si臋 uk艂adaj膮, 偶e praca spo艂eczna spada nier贸wnomiernie na barki nielicznych w powiatach jednostek. Je艣li kto艣 troch臋 tylko ch臋ci objawi dobrych, dostaje mu si臋 w udziale dzia艂alno艣膰 w gminie, w powiecie, w towarzystwach o艣wiatowych, kasach oszcz臋dno艣ci i po偶yczek, K贸艂kach, Towarzystwach rolniczych i t. d. Je偶eli uwzgl臋dnimy, 偶e ka偶dy z dzia艂aczy, czy ksi膮dz, czy nauczyciel, lekarz, w艂o艣cianin, ma swe zaj臋cia zawodowe, kt贸re go nieraz z miejscem w i膮偶膮 i na wyjazdy mu nie pozwalaj膮, to przyjdziemy do przekonania, 偶e wymaganie, by czy jako prezes, czy delegat, lustrowa艂 znaczniejsz膮 liczb臋 K贸艂ek, jest ponad jego mo偶no艣膰 i si艂y, powiedzmy, 偶e si臋 nawet nie ma prawa zwraca膰 do niego z podobnem 偶膮daniem, bo to graniczy z wyzyskiem. Wprawdzie Zarz膮dy powiatowe s膮 cia艂ami licznemi, bo licz膮 10鈥14 os贸b, wi臋c w powiecie na jednego cz艂onka Zarz膮du wypadn膮 3 K贸艂ka, lecz nie ka偶dy delegat jest w stanie podo艂a膰 zadaniu, nie ka偶dy zna dostatecznie ustr贸j Towarzystwa, nie ka偶dy potrafi K贸艂ku udzieli膰 rady, usun膮膰 nadu偶ycie, wskaza膰 nowe drogi. Tu trzeba do艣wiadczenia, rutyny, taktu, energii, wi臋c dzi艣 niema mowy o zast臋pie odpowiednich ludzi w Zarz膮dach powiatowych. Ich by trzeba dopiero wynale藕膰, wyszkoli膰, bo na razie spotykamy si臋 w przewa偶nej ilo艣ci wypadk贸w z dobremi ch臋ciami jedynie, lecz rzadko z przygotowaniem do opieku艅czej i kontrolnej pracy. Ko艅czy si臋 wi臋c na tern, 偶e Zarz膮d urz膮dzi jedno, lub kilka zebra艅 w powiecie, przeprowadzi dodatnio t臋, lub ow膮 spraw臋, lecz pe艂nej roli po艣redniego ogniwa pomi臋dzy K贸艂kami a Zarz膮dem g艂贸wnym nie jest w stanie wykona膰.
S艂uszno艣膰 naszych wywod贸w stwierdzaj膮 sprawozdania Zarz膮d贸w. Trzy Zarz膮dy powiatowe, kt贸re w艂asne mi si艂ami przeprowadzi艂y lustra-cy臋 K贸艂ek w r. 1905 w powiecie to: Gorlice, Bu-czacz, Husiatyn. Powiaty o nielicznych stosunkowo K贸艂kach, wi臋c Zarz膮dy mog艂y mimo szczup艂ych fundusz贸w zadaniu podo艂a膰, W gorlickiem lustra-cy臋 przeprowadza艂o kilku cz艂onk贸w; skutek dodatni widoczny. Jedno jedynie K贸艂ko nie ui艣ci艂o wk艂adki cz艂onka wspieraj膮cego, w r. 1906 wprowadzono
op艂aty dodatkowe na rzecz Zarz膮du powiatowego, a jak膮 poza tern rozwija Zarz膮d dzia艂alno艣膰, to dok艂adnie stwierdza sprawozdanie. Doda膰 za艣 trzeba, 偶e Zarz膮d gorlicki w bardzo trudnych pracuje warunkach, trudniejszych o wiele, ni偶 je spotykamy w innych powiatach na zachodzie. Zarz膮d pow. husiaty艅ski liczy 19 K贸艂ek, buczacki czynnych K贸艂ek 26, w obu lustracyi dokonali sekretarze. C贸偶 jednak 偶膮da膰 od powiatu brzeskiego, gdzie Zarz膮d dysponowa艂 w ci膮gu roku kwot膮 6 kor. Dzi臋ki obywatelskiej ofiarnej pracy 鈥 jak wida膰 ze sprawozdania 鈥 zrobiono tam du偶o, lecz ile偶by zdo艂a艂 taki Zarz膮d zdzia艂a膰, gdyby mia艂 odpowiednie 艣rodki? W kilku powiatach Zarz膮dom przyszed艂 z pomoc膮 Zarz膮d g艂贸wny, przeprowadza-dzaj膮c swymi biurowymi funkcyonaryuszami lustra-cye, jak w pow. krakowskim, tarnowskim, d膮browskim, lecz pomoc ta z natury rzeczy mo偶e w roku obj膮膰 kilka powiat贸w zaledwie, a ponadto musi by膰 dorywcza, bo lustrator handlowy, czy inspektor rolniczy objedzie raz powiat, wprowadzi zmiany, zreorganizuje, lecz nie zawsze jest komu dopilnowa膰 wykonania powzi臋tych wtedy przez K贸艂ka uchwa艂, wi臋c lustracya niepoparta nast臋pnemi po dw贸ch, trzech^miesi膮cach traci sw膮 si艂臋 i ca艂ego wp艂ywu nie wywiera, pomimo 偶e dla biura Zarz膮du g艂贸wnego wielkim by艂a wysi艂kiem.
W r. 1904 Wydzia艂 wykonawczy, chc膮c skoncentrowa膰 akcy臋 sw膮 L uczyni膰 wydatniejsz膮, poleci艂 jednemu z inspektor贸w rolniczych zaj膮膰 si臋 stale 5 powiatami, lecz w praktyce uchwa艂a ta wobec 3 funkcyonaryuszy w biufze rolniczem by艂a nie do przeprowadzenia, bo tu trzeba by艂o pojecha膰 z referatem na Zjazd powiatowy w innym powiecie, tam trzeba by艂o zlustrowa膰 pola do艣wiadczalne, 贸wdzie udzieli膰 informacyi na miejscu powstaj膮cej sp贸艂ce melioracyjnej i t. p., tak, 偶e z ko艅cem roku okaza艂o si臋, 偶e akcya owego inspektora obj臋艂a 16 powiat iw. Obowi膮zek kontynuowania rozpocz臋tych dawniej przez Biuro rolnicze prac rolniczych wzi膮艂 tu g贸r臋 nad konieczno艣ci膮 reorganizacyi. Przy dzisiejszych 艣rodkach finansowych, Zarz膮d g艂贸wny nie zdo艂a wi臋c 鈥 chocia偶by si臋 prac臋 roz艂o偶y艂o na szereg lat 鈥 przeprowadzi膰 swemi silami or-ganizacyi powiatowej. Pomoc finansowa, preliminowana na 2000 kor. w bud偶ecie na r. 1905, w rzeczywisto艣ci 鈥 bo r贸偶ne przybiera formy 鈥 wynios艂a znacznie wi臋cej, lecz wobec ogromu potrzeb jest to鈥 kwota znikoma.
Dla ca艂o艣ci obrazu przypomnimy przyk艂adowo, 偶e istniej膮 takie powiaty, gdzie jak np. w nowos膮deckim i limanowskim K贸艂ka s膮 bardzo liczne, cz臋艣膰 z nich dobrze i na zdrowych podstawach si臋 rozwija, lecz wiele potrzebowa艂oby naprawy, a one tymczasem s膮 nawet opieki delegata pozbawione. Komunikuje si臋 dzisiaj z niemi Zarz膮d g艂贸wny bezpo艣rednio, a je艣li potrzebuje opinii o nich, zwraca si臋 od wypadku do wypadku do znanych sobie os贸b z pro艣b膮 o informacye. Otrzymuje je zawsze, wi臋c istniej膮 dowody, 偶e os b 偶yczliwych K贸艂kom i pracuj膮cych w tycli powiatach jest dosy膰. Je偶eli za艣 nie mianuje si臋 dla podobnych powiat贸w de-
119
Wobec wielkiej donios艂o艣ci podobnej reformy, kt贸raby dzia艂alnoo艣ci Towarzystwa K贸艂ek rolniczych trwalsze zapewni艂a podstawy, Wydzia艂 krajowy sk艂onny by艂by, je艣li Towarzystwo to odpowiedni膮 reorganizacji swych si艂 podejmie, przed艂o偶y膰 Wysokiemu Sejmowi na przysz艂ej sesyi wniosek o u-dzielenie mu subwencyi u艂atwiaj膮cej przeprowadzenie reformy.
Akceptuj膮c powy偶sze zapatrywania Komisya Sejmowa wyra偶a si臋:
Reform臋 zasadnicz膮 proponowan膮 przez Wydzia艂 krajowy, ku kt贸rej Zarz膮d g艂贸wny si臋 sk艂ania i niekt贸re kroki jut poczyni艂, uwa偶a Komisya za wysoce po偶膮dan膮 pod warunkiem je艣li stopniowo i bez nag艂ych wstrz膮艣ni臋膰 zostanie przeprowadzona. Komisya te偶 zgodnie z zapowiedzi膮 Wydzia艂u krajowego uwa偶a za wskazane, a艂oy odpowiednia powa偶niejsza kwota dla u艂atwieniu rzeczonej reformy Towarzystwa zosta艂a wstawion膮 do preliminarza krajowego na rok 1907.
Wszystkim postawionym wytycznym, nad kt贸-remi Zarz膮d gt贸wny w miar臋 艣rodk贸w ju偶 od lat kilku pracuje, (uznaje to Komisya Sejmowa w s艂owach : 鈥瀔u kt贸rej to reformie Zarz膮d
g艂贸wny si臋 sk艂ania”) mo偶naby w kr贸tkim czasie zado艣膰 uczyni膰, je艣li b臋dziemy mieli odpowiednie 艣rodki finansowe, przedewszystkiem na orga-nizacy臋 siln膮 powiatow膮, kt贸ra b臋dzie wywiera膰 wp艂yw na K贸艂ka i prowadzi膰 j膮 b臋dzie wedle przewodnich dr贸g, wskazanych w sprawozdaniu Wydzia艂u krajowego.
Zarz膮d g艂贸wny 偶ywi wi臋c nadziej臋, 偶e Wysoki Sejm w r. 1906 przychyli si臋 do jego pro艣by i pospieszy z przyrzeczon膮 pomoc膮.
Reorganizacy臋 Zarz膮d贸w powiatowych przeprowadzi艂oby si臋 w ten spos贸b, 偶e kolejno na 2鈥3 powiaty, licz膮ce 70鈥100 K贸艂ek, ustanawia艂oby si臋 ekspozytury biura Zarz膮du g艂贸wnego, gdzie pracowa艂by stale inspektor rolniczy i lustrator handlowy. Ich zadaniem by艂oby zreorganizowa膰 K贸艂ka, o偶ywi膰, wyszkoli膰 ludzi, odbywa膰 lustracye wraz z cz艂onkami Zarz膮du powiatowego, udziela膰 informacyi, organizowa膰 kursa i t. p. Ekspozytura taka istnia艂aby dwa lata w jednym okr臋gu, zatem dot膮d, dop贸ki nie uda艂oby si臋 wyszuka膰 i wprawi膰 odpowiednich ludzi na sekretarzy Zarz膮d贸w powiatowych i dop贸ki Zarz膮d powiatowy nie zdoby艂by sobie zaufania cz艂onk贸w K贸艂ek i powiatu, a co zatem idzie i odpowiednich fundusz贸w.
legata, to dla tego, 偶e nikt z ludzi pracy, kto t臋 godno艣膰 powa偶nie traktuje, nie czuje si臋 na silach, by obj膮膰 opiek臋 nad kilkudziesi臋ciu K贸艂kami. Zorganizowanie za艣 Zarz膮d贸w powiatowych, dop ki nie b臋dzie im mo偶na da膰 odpowiednich 艣rodk贸w, 1 nie mia艂oby celu, wi臋c musz膮 powiaty takie czeka膰 kolei, dop ki 鈥 jak to byio np. z pow. d膮browskim 鈥 Zarz膮d g艂贸wny stosunk贸w sam po K贸艂kach nie uporz膮dkuje i nie stworzy warunk贸w, przy kt贸rych ju偶 powiatowa organizacya mo偶e mie膰 podstawy bytu. Lecz akcya ta idzie niestety powoli 鈥 lata biegn膮 鈥 a Towarzystwo wiele 鈥 wiele istotnych strat w takich powiatach ponosi.
W r. 1905 Zarz膮d g艂贸wny wiedz膮c, 偶e nawet nowo utworzone Zarz膮dy powiatowe (przy kt贸rych organizacyi starano si臋 wszystko zastosowa膰, coby je mog艂o uczyni膰 偶ywotnymi) nie mog膮 podo艂a膰 swemu zadaniu, nie d膮偶y艂 do organizowania nowych, lecz udzielaj膮c swej pomocy istniej膮cym, szuka艂 dr贸g wyj艣cia z ciasnego ko艂a przeszk贸d, z kt贸remi walczy po艣rednia nasza, a wobec wzrastania Towarzystwa i potrzeby zdecentralizowania opieki i kontroli, konieczna organizacya powiatowa.
Drog臋 t臋 widzimy w pomocy ze strony kraju. Niedawne to czasy, jak ci膮g艂e rozlega艂y si臋 skargi, 偶e K贸艂ka rolnicze nie dzia艂aj膮 na polu rolniczem. Dzi艣 uznaje si臋, 偶e Towarzystwo wiele czyni w tej mierze, a jest w stanie na tern polu pracowa膰 dzi臋ki funduszom, jakie na dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 uzyska艂o. Pewna akcya inwestycyjna jest wi臋c i przy organizacyi Zarz膮d贸w powiatowych konieczna.
Ju偶 w r. 1905 Zarz膮d g艂贸wny zwraca艂 si臋 do Wysokiego Sejmu o zasi艂ki finansowe na ten cel wspomniany. Starania nie wyda艂y na razie rezultatu, lecz tak Wydzia艂 krajowy w sprawozdaniu
0 K贸艂kach, przed艂o偶onem Wysokiemu Sejmowi, jak
1 Komisya gospodarstwa kraj. podnosz膮 konieczno艣膰 wzmocnienia organizacyi wewn臋trznej Tow.
K. roi. i wymagaj膮, by Zarz膮d g艂贸wny d膮偶y艂 ku reformie wedle nast臋puj膮cych punkt贸w:
Wypada艂oby mianowicie: 1) zreorganizowa膰 sklepiki, wprowadzaj膮c na pocz膮tek podzia艂 zysk贸w wedle ilo艣ci zrobionych przez cz艂onka zakup贸w, by je stopniowo przemieni膰 w osobne zarejestrowane stowarzyszenia spo偶ywcze; 2) wprowadzi膰 przymus zakupna towar贸w rolniczych za po艣rednictwem Zarz膮du, organizuj膮c zarejestrowane powiatowe sp贸艂ki udzia艂owe zakupna towar贸w rolniczych, kt贸rych cz艂onkami by艂yby K贸艂ka i 艂膮cz膮c sp贸艂ki te w centralny zwi膮zek przy Zarz膮dzie g艂贸wnym istniej膮cy: 3) utworzy膰 instytucy臋 m臋偶贸w zaufania po powiatach, obowi膮zanych do lustrowania K贸艂ek za zwrotem koszt贸w i odpowiedni膮 remuneracy膮: 4) oprze膰 byt finansowy Towarzystwa tak偶e i na w艂asnych dochodach, wprowadzaj膮c opodatkowanie cz艂onk贸w K贸艂ek na rzecz Towarzystwa.
Sprawozdanie Wydzia艂u ko艅czy si臋 za艣 nast臋puj膮co :

*
Poni偶ej podane, wed艂ug powiat贸w zestawione sprawozdanie, zawiera bli偶sze dane o stanie obecnym i czynno艣ciach organizacyi po艣redniej Towarzystwa.
120
Bia艂a. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮 :
J贸zef Grygierzec, prezes;
Jan Kubik, zast臋pca;
Franciszek Kramarczyk, sekretarz;
Jan Grzybowski, skarbnik.
Zarz膮d ten wybrany jeszcze w r. 1901, w roku sprawozdawczym by艂 nieczynny. Dopiero w roku 1906 wznowi艂 dzia艂alno艣膰, rozpocz膮wszy j膮 urz膮dzeniem kursu sadowniczego w Bia艂ej.
B贸brka. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Rudolf Kesselring w Suchodole.
Bochnia. Sk艂ad Zarz膮du powiatowego wybranego w r. 1905 jest nast臋puj膮cy:
Ks. Franciszek Ratowski, prezes;
Dr. Klemens Rutowski, zast臋pca;
W艂ad. Siemi艅ski, sekretarz i 鈥榮karbnik.
Stan fundusz贸w wynosi艂 1. stycznia 1905 r. 568 koron 34. hal. Zarz膮d powiatowy otrzyma艂 100 koron subwencyi od Rady powiatowej. Z ko艅cem roku sprawozdawczego zosta艂o do przeniesienia 438’65 koron.
Zarz膮d powiatowy odby艂 5 posiedze艅.
Zgromadze艅 powiatowych odby艂o si臋 cztery. Odczyty na nich wyg艂oszono nast臋puj膮ce: o sp贸艂kach zbo偶owych, o w艂o艣ciach rentowych, o sp贸艂kach mleczarskich i o sadownictwie.
Zjazd贸w powiatowych odby艂o si臋 3, a mianowicie: w Trzcianie po艂膮czony ze 艣wi臋tem sadzenia drzewek, w Che艂mie z otwarciem sklepu K贸艂ka rolniczego i w Bochni podczas kursu stra偶ackiego.
Bohorodczany. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego:
vacat.
Borszcz贸w. Delegat vacat.
Brody. Delegat vacat.
Brzesko. Sk艂ad Zarz膮du powiatowego jest nast臋puj膮cy:
Edward Maurizio, prezes;
Ks. Jak贸b Oleksy, zast臋pca prezesa;
Dr. Szymon Bernadzikowski, sekretarz i skarbnik.
Zarz膮d powiatowy nie otrzyma艂 w roku sprawozdawczym 偶adnych subwencyi.
Zgromadze艅 okr臋gowych odby艂 Zarz膮d powiatowy 4, t. j. w Zaborowiu, w Borz臋cinie, Maszkie-nicach i w Iwkowy. Referaty na tych Zgromadzeniach wyg艂oszono nast臋puj膮ce:
W Zaborowiu: 鈥濷 kasach Raiffeisena” prezes p. E. Maurizio. 鈥 鈥濷 wzd臋ciu u byd艂a i o racyonalnem leczeniu w podobnych wypadkach” dr. Bernadzikowski.
W Borz臋cinie: 鈥濷 poprawie i zagospodarowaniu pastwisk gminnych” pp. E. Maurizio i dr. Bernadzikowski. 鈥濷 celach i zadaniach K贸艂ek rolniczych” p. J贸zef Stanek.
W Maszkienicach: 鈥濷 dzia艂alno艣ci
wsp贸艂dzielczej w K贸艂kach rolniczych” i 鈥濷 niewy-
zyskanych ulgach podatkowych” dr. Bernadzikowski. 鈥濷 racyonalnem u偶ywaniu nawoz贸w sztucznych” p. J贸zef G贸rnisiewicz.
W I w k o w ej: 鈥濷 kasach Raiffeisena” p. E. Maurizio. 鈥濷 chorobach zara藕liwych u byd艂a i u ludzi i o sposobach leczenia 艣wierzbu” dr. Bernadzikowski. 鈥濷 zadaniach rolnika” p. J贸zef G贸rnisiewicz.
Nadto odby艂y si臋 dwa Zjazdy powiatowe w Brzesku. Na pierwszym, kt贸ry odby艂 si臋 w dn. 7. marca, wyg艂osi艂 referat 鈥濷 dzia艂alno艣ci rolniczej K贸艂ek” inspektor rolnictwa przy Zarz膮dzie g艂贸wnym p. Wasung i p. Maurizio 鈥濷 nabywaniu otr膮b po zni偶onej cenie”. Drugi Zjazd odby艂 si臋 dnia 23. maja, a brali w nim udzia艂 mi臋dzy innymi: prezes Zarz膮du g艂贸wnego p. Cielecki i insp. roln. p. Wasung. Referaty wyg艂osili pp. Maurizio i Wasung. Pierwszy 鈥濷 racyonalnem u偶ywaniu dobrych nawoz贸w”, drugi 鈥濷 wp艂ywie dobrych rozp艂odnik贸w na podniesienie hodowli byd艂a”.
Staraniem Zarz膮du powiatowego odby艂 si臋 trzydniowy kurs po偶arniczy w Brzesku w dn. 19鈥21 wrze艣nia wy艂膮cznie dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych. Jako skutek tego kursu nale偶y uwa偶a膰 zawi膮zanie si臋 7-miu stra偶y ogniowych ochotniczych przy K贸艂kach rolniczych, a mianowicie: w Borz臋cinie, Zaborowiu, Szczurowej, Strzelcach wielkich, Jadow-nikach, Maszkienicach i Woli przemykowskiej.
Wsp贸艂dzia艂aj膮c z Towarzystwem rolniczem okr臋gowem w Brzesku, Zarz膮d powiatowy rozprzeda艂 w roku sprawozdawczym przesz艂o 30 wagon贸w otr膮b, grysu, owsa i t. p. dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych po cenie zni偶onej.
Co si臋 tyczy czynno艣ci wi臋cej biurowych, to te odnosz膮 si臋 do za艂atwiania spraw b膮d藕 informacyjnych, b膮d藕 po艣rednictwa mi臋dzy danem K贸艂kiem a Zarz膮dem g艂贸wnym, zw艂aszcza przy zakupnie paszy dla byd艂a.
Lustracy臋 w ubieg艂ym roku przeprowadzi艂 Zarz膮d powiatowy tylko w Tymowej z powodu nag艂ej 艣mierci ks. Janika, przewodnicz膮cego K贸艂ka rolniczego. Nie mo偶na si臋 temu jednak dziwi膰, 偶e tak znikomo ma艂o by艂o lustracyi, je艣li si臋 zwa偶y, 偶e Zarz膮d powiatowy nie ma na to ani potrzebnych fundusz贸w, ani kwalifikowanego lustratora. Mamy jednak nadziej臋, 偶e w r. 1906 nast膮pi zwrot ku lepszemu.
W staraniach naszych, zd膮偶aj膮cych do 偶ywszego rozwoju dzia艂alno艣ci w K贸艂kach rolniczych, obowi膮zkiem jest Zarz膮d贸w K贸艂kowych udzielanie nam poparcia przez uchwalanie rocznych datk贸w na rzecz Zarz膮du powiatowego. Rok rocznie podnosimy w sprawozdaniach brak fundusz贸w potrzebnych do nale偶ytego spe艂niania zada艅 statutem okre艣lonych i rok rocznie nawo艂ujemy na Zgromadzeniach do uiszczania wk艂adek, ale jak nas d艂ugoletnia praktyka poucza 鈥 jest to g艂os wo艂aj膮cego na puszczy. Do艣膰 zaznaczy膰, 偶e suma wk艂adek w r. 1905 przez dwa K贸艂ka z艂o偶onych (Borz臋cin dolny i g贸rny) wynosi艂a a偶 6 (wyra藕nie sze艣膰 koron), co nie wystarczy艂o na papier, marki i inne drobne wydatki.
121
Jak z jednej strony wida膰 niech臋膰 w popierania linansowem Zarz膮du powiatowego, tak z drugiej strony okazuje si臋 鈥 oceniaj膮c rzecz na og贸l 鈥 pewien post臋p w rozwoju K贸艂ek rolniczych naszego powiatu i d膮偶no艣膰 do silniejszego skupiania si臋 w艂o艣cian w K贸艂kach rolniczych.
Brze偶any, Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Kazimierz Traczewski w Hinowicach.
Zast臋pca delegata: Alojzy Paulo.
Brzoz贸w. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Ks. Szcz臋sny Rudnicki, proboszcz z Golco-wej, jako prezes;
Stanis艂aw Dydy艅ski, w艂a艣c. d贸br, jako zast臋pca;
Bronis艂aw Librewski, lustrator Rady powiatowej, jako sekretarz;
Ks. J贸zef Borczyk, proboszcz z Humnisk, jako skarbnik.
W roku sprawozdawczym Zarz膮d powiatowy by艂 nieczynny, sprawozdania nie nades艂a艂.
Buczacz. Od sierpnia 1905 wchodz膮 w sk艂ad Zarz膮du powiatowego:
Artur Zaremba-Cielecki, jako prezes;
Antoni Wolniewicz, jako zast臋pca prezesa;
August Hojak, jako sekretarz.
Zarz膮d ten postanowi艂 przedewszystkiem zbada膰 teren, na kt贸rym ma dzia艂a膰. W tym celu po-ruczy艂 delegatowi swemu p. Augustowi Hojakowi lustracy臋 wszystkich K贸艂ek w powiecie, by do wynik贸w lustracyi dostosowa膰 dalsz膮 akcy臋.
Ze sprawozda艅 tej lustracyi przyszed艂 Zarz膮d powiatowy do przekonania, 偶e ma og贸艂em w powiecie 32 K贸艂ek rolniczych, a to: Buczacz, Barysz, Bobuli艅ce, Berez贸wka, Dobropole, Dubienko, Folwarki, Huta nowa, Hrehor贸w, Jaz艂owiec, Kujda-n贸w, Koropiec, Koro艣ciatyn, Kowal贸wka, Komar贸wka, Ladzkie, Monasterzyska, Nag贸rzanka, No-wosi贸艂ka koropiecka, Olesza, Pyszkowce, Petlikowce stare, Petlikowce nowe, Podzameczek, Porchowa, Potok z艂oty, Pu藕niki, Rzepi艅ce, S艂ob贸dka dolna, S艂ob贸dka g贸rna, Trybuchowce, Wierzbiatyn.
Iv’艂ka te mo偶na ugrupowa膰 pod wzgl臋dem dzia艂alno艣ci nast臋puj膮co: a) bardzo czynne – 2,
b)* do艣膰 czynne 鈥 14, c) s艂abo czynne 鈥 3,
d) nieczynne 鈥 6, e) nowozawi膮zane 鈥 2.
Do K贸艂ek bardzo czynnych nale偶膮: 1. F o 1-
warki, 2. Koro艣ciatyn.
K贸艂ka te obok dzia艂alno艣ci silnie rozwini臋tej w kierunku handlowym, zastosowuj膮 si臋 tak偶e 艣ci艣le do statutu i wype艂niaj膮 nakazane nim obowi膮zki a wi臋c: zbieraj膮 si臋 prawie co niedzieli, o艣wiecaj膮 si臋 wsp贸lnie przez przygotowane odczyty z ksi膮偶ek i czasopism, prowadz膮 nale偶ycie protoko艂y posiedze艅, obok w艂o偶onych udzia艂贸w na cel handlowy wp艂acaj膮 tak偶e wpisowe i wk艂adki, prowadz膮 wykazy cz艂onk贸w i maj膮 u siebie sklepy dobrze si臋 rentuj膮ce, sp贸艂ki oszcz臋dno艣ci i po偶yczek i w艂asne lokale zebra艅 we w艂asnych budynkach. Folwarki maj膮 pr贸cz tego w艂asn膮 rze藕ni臋
i zamierzaj膮 za艂o偶y膰 gospod臋 chrze艣cija艅sk膮; brak im jednak odpowiedniego lokalu, cho膰 got贸wk臋 maj膮. Przeszkoda ta jednak dzi臋ki 偶yczliwo艣ci JvV. hr. Mo艂odeckiego usuni臋ta zostanie.
Jako K贸艂ka do艣膰 czynne uznaje Zarz膮d powiatowy te K贸艂ka, kt贸re sw膮 czynno艣膰 handlow膮, o艣wiatow膮 i administracyjn膮 nie w zupe艂no艣ci wype艂niaj膮, b膮d藕 to z braku energii i dobrej woli Zarz膮du K贸艂ka, b膮d藕 te偶 z apatyi i niech臋ci cz艂onk贸w. K贸艂ka takie, je艣li dzia艂aj膮 w jednym kierunku np. handlowym, zaniedbuj膮 cz臋sto inne, statutem nakazane obowi膮zki i nie pracuj膮 w kierunku rolniczym, o艣wiatowym i administracyjnym. K贸艂ka inne zn贸w przeciwnie.
Do K贸艂ek do艣膰 czynnych zalicza Zarz膮d powiatowy: 1. Buczacz. 鈥 K贸艂ko to ma sklep dobrze si臋 rentuj膮cy a poza tern nic wi臋cej nie dzia艂a, jest to wi臋c czysto handlowe przedsi臋biorstwo, nie spe艂niaj膮ce statutem przekazanych obowi膮zk贸w. Dusz膮 ca艂膮 oddani sprawie podniesienia sklepu s膮 ks. Smoli艅ski i p. Ratajski, urz臋dnik pocztowy.

Barysz, w jesieni 1905 nowozorgani-zowane K贸艂ko, rozwija si臋 obecnie pomy艣lnie, dzi臋ki energii i szczodrej ch臋ci tamtejszego ks. wikarego. Staraniem Zarz膮du powiatowego wysiano st膮d 2 ch艂opak贸w na kurs handlowy do Czernichowa. Zarz膮d powiatowy zawi膮za艂 tu sp贸艂k臋 oszcz臋dno艣ci i po偶yczek systemu Raiffeisena, maj膮c膮 w r. 1906 wej艣膰 w 偶ycie. Cz艂onkowie zbieraj膮 si臋 ch臋tnie a przewodnicz膮cy tamtejszy p. Grzegorz Sowa czyni usilne starania o uzyskanie funduszu na wybudowanie w艂asnego domu K贸艂ka rolniczego. Organizuj膮 tutaj stra偶 po偶arn膮 i maj膮 2 sikawki wozowe a 150 r臋cznych.

Dobropole. K贸艂ko rozwija si臋 pomy艣lnie, ma sklep wydzier偶awiony. Zarz膮d powiatowy zawi膮za艂 tam kas臋 systemu Raiffeisena, kt贸ra w bie偶膮cym roku wejdzie w 偶ycie.

Huta nowa ma sklep wydzier偶awiony. Zbieraj膮 si臋 ch臋tnie na pogadanki i pouczenia. Cho膰 nie by艂o szko艂y dot膮d, umiej膮 prawie wszyscy czy- T ta膰 i pisa膰.

Jaz艂owiec. K贸艂ko rolnicze ma sklep w艂asny, kas臋 systemu Raiffeisena, czytelni臋 i bibliotek臋. Cz艂onkowie, sami murarze, ma艂o si臋 zbieraj膮 w lecie, zato cz臋艣ciej w zimie. K贸艂ko zawdzi臋cza sw贸j rozw贸j ks. Gryglowi i p. Turczaniewi-czowi, kierownikowi szko艂y.

Kowal贸wka ma 3 sklepiki ma艂e, oddane za po艂ow臋 zysku, czyni膮 starania o trafik臋 i kas臋 Raiffeisena, w czem korzystali z poucze艅 Zarz膮du powiatowego.

Monasterzyska. K贸艂ko ma w艂asny dom, sklep, kas臋 Raiffeisena po偶yczkow膮 i czytelni臋, a inteligencya, mieszcza艅stwo i duchwie艅stwo tutejsze obecnie szczerzej zacz臋艂o si臋 zajmowa膰 K贸艂kiem, co sprzyja膰 poczyna rozwojowi sklepu i Towarzystwa.

Nag贸rzanka. K贸艂ko ma sklep wydzier偶awiony, czytelni臋 i bibliotek臋. Cz艂onkowie groma-
9
122
dz膮 si臋 co niedzieli wieczorem w czytelni K贸艂ka. K贸艂kiem obecnie gorliwie si臋 zajmuje p. J贸zef Kuzdrowski, nauczyciel z Podzameczka.
Zarz膮d powiatowy zawi膮za艂 tam w grudniu sp贸艂k臋 oszcz臋dno艣ci i po偶yczek syst. Raiffeisena.

Petlikowce nowe. K贸艂ko rozwija si臋 pomy艣lnie, ma sklep wydzier偶awiony, kas臋 po偶yczkow膮. K贸艂ko sprowadza s贸l z warzelni, czyni膮 obecnie starania o za艂o偶enie sklepu z trafik膮. Brak tu osoby, kt贸raby chcia艂a u偶yczy膰 poparcia w czynno艣ciach K贸艂ka, a cz艂onkom brak lokalu na zebrania.

Podzameczek. K贸艂ko ma w艂asny sklep, kas臋 Raiffeisena, trafik臋 w艂asn膮, i prowadzi handel drzewem, ma czytelni臋 w lokalu szkolnym. Gmina m膮 obszerne kamienio艂omy, piaski i t艂oki. Urz膮d gminny tutejszy nie sprzyja jednak rozwojowi K贸艂ka i cho膰 ma domy gminne, nie chce u偶yczy膰 ich ani na czytelni臋 ani na sklep. Cz艂onkowie maj膮 jednak zamiar kupi膰 dom w艂asny. Wszyscy ch臋tnie zgromadzaj膮 si臋 na pouczenia. Zawi膮zana tu jest stra偶 po偶arna, kt贸ra otrzyma艂a b. r. 30 kor. z Towarzystwa krakowskiego na zakupno narz臋dzi.

Porchowa. K贸艂ko ma dom, udzielony bezp艂atnie przez p. prezesa Artura Zaremb臋 Cieleckiego; ma sklep w艂asny, czytelni臋 i bibliotek臋, osobno za艣 korzystaj膮 ze wszystkich gazet dworskich. Maj膮 kas臋 po偶yczkow膮.

Potok z艂oty. K贸艂ko rolnicze ma sklep w艂asny, kas臋 systemu Raiffeisena, czytelni臋 i bibliotek臋, mieszcz膮c膮 si臋 w domu Wgo Gniewosza, kt贸ry te偶 jest zarazem przewodnicz膮cym K贸艂ka i cz臋sto u偶ycza mu swego poparcia i bierze udzia艂 w posiedzeniach Towarzystwa. Jest tu tak偶e zorganizowana stra偶 po偶arna K贸艂ka rolniczego. Inteli-gencya tutejsza a szczeg贸lnie kierownik szko艂y p. Ry偶ewski, poborca podatkowy p. Dosz艂a i aptekarz miejscowy p. Witkiewicz gorliwie i szczerze K贸艂kiem si臋 zajmuj膮.

Pu藕niki, wie艣 zamieszka艂a przez sam膮 T szlacht臋 chodaczkow膮, ma w艂asny sklep. Zarz膮d
powiatowy udzieli艂 tu wskaz贸wek do zawi膮zania Sp贸艂ki oszcz臋dno艣ci i po偶yczek i Sp贸艂ki sadowniczej.

Try buch owce. Dusz膮 tutejszego Towarzystwa jest p. 呕dzia艅ski, w艂a艣ciciel realno艣ci. Dzi臋ki te偶 jemu ma ono 2 sklepy a lud ch臋tnie zgromadza si臋 na pouczenia i odczyty.
K贸艂ka s艂abo czynne. 鈥 Cz艂onkowie tych K贸艂ek mniej ch臋tnie zbieraj膮 si臋 i rzadziej s膮 sk艂onni do wype艂niania obowi膮zk贸w, statutem przepisanych, a Zarz膮dy ich cz臋sto nie prowadz膮 swych czynno艣ci administracyjnych, zreszt膮 opiera si臋 ich ca艂a dzia艂alno艣膰 K贸艂ka na sklepie, kt贸ry nieraz do艣膰 s艂abo wegetuje, wskutek sprzeda偶y na kredyt i braku poparcia cz艂onk贸w.
O pouczeniach w tych K贸艂kach, podniesieniu rolnictwa i post臋pie jakimkolwiek mowy niema. Cz臋sto znajdzie si臋 pojedynczy cz艂onek Zarz膮du, kt贸ryby chcia艂 spraw臋 na lepsze tory poprowadzi膰, wskutek jednak apatyi cz艂onk贸w ma艂o co zdzia艂a膰 mo偶e. Podczas lustracyi gromadz膮 si臋 jednak, po-
czuwaj膮c si臋 do obowi膮zk贸w cz艂onk贸w i ch臋tnie rad i wskaz贸wek s艂uchaj膮, z czasem wi臋c mo偶e stan膮 si臋 ch臋tniejsi i K贸艂ka te mo偶e podnios膮 si臋.
Do takich K贸艂ek zalicza Zarz膮d powiatowy: K贸艂ko w Bob uli 艅cach, kt贸re ma kas臋 po偶yczkow膮 systemu Raiffeisena. Nowo przyby艂y tu proboszcz ks. Dziugiewicz, przewodnicz膮cy obecny, ch臋tny jest K贸艂ku i zdaje si臋, poprowadzi on je na nowe tory odrodzenia. Przy ostatniej lustracyi objawili ch臋膰 za艂o偶enia sklepu.
Berez贸wka ma sklepik s艂abo prosperuj膮cy
1 tralik臋.
Dubienko. Cz艂onkowie ma艂o s膮 czynni, a posiedze艅 偶adnych. Obecny przewodnicz膮cy p. Abgarowicz my艣li je na nowo zorganizowa膰, zawi膮za膰 kas臋 i stra偶 po偶arn膮.
Ko ropie膰. Zebra艅 cz艂onk贸w ma艂o, K贸艂ko, prawie 艣pi膮ce. Istnieje tu kasa po偶yczkowa syst. Raiffeisena.
Nowosi贸艂ka koropiecka. K贸艂ko prawie nie istnieje. Niema o niem ja艣niejszych danych, bo jeszcze nie by艂o lustrowane.
Petlikowce stare maj膮 sklep i czytelni臋.
Stob贸dka dolna ma艂a osada, ma sklepik prowadz膮cy szczeg贸lnie handel naft膮 i sol膮. Brak 偶ycia w K贸艂ku, cho膰 p. Jan Znamirowski, jako przewodnicz膮cy, wyt臋偶a wszelkie si艂y dla dobra K贸艂ka i jest mu szczerze oddany.
Wierzbiatyn. K贸艂ko na nowo zorganizowane podczas ostatniej lustracyi.
Wreszcie mamy K贸艂ka nieczynne, kt贸re zwykle posiadaj膮 sklep w dzier偶awie. Zarz膮d i cz艂onkowie obowi膮zk贸w, statutem przepisanych, nie spe艂niaj膮 i cz臋sto s膮 zdania, 偶e sklep to K贸艂ko, a oni widzami przypatruj膮cymi si臋 bezczynnie powolnemu dogorywaniu tego偶. Gdy sklep zniknie, i oni s膮dz膮 wtenczas, 偶e istnie膰 przestali i powiadaj膮: K贸艂ka niema.
Takie K贸艂ka s膮: 1. w Hrehorowie, 2. Kujda-nowie, 3. w Ladzkiem, 4. w Komar贸wce, 5. w 0-leszy, 6. w S艂ob贸dce g贸nej.
Zarz膮d powiatowy zawi膮za艂 w roku 1905
2 nowe K贸艂ka w Pyszkowcach i Rzepi艅cach i zawi膮za艂 przy nich Kasy syst. Raiffeisena, kt贸re ju偶 wesz艂y w 偶ycie. K贸艂ko w Pyszkowcach ma te偶 i sklep, a obecnie wnios艂o podanie i o trafik臋.
Zarz膮d powiatowy wstrzymuje si臋 z zawi膮zywaniem nowych K贸艂ek w powiecie a jest zdania istniej膮ce K贸艂ka podtrzyma膰 i dalej rozwija膰, by by艂o mniej, ale dobrych K贸艂ek.
Zarz膮d powiatowy zwo艂a艂 jedno zebranie delegat贸w w dniu 5 wrze艣nia, na kt贸rem wyg艂osi艂 referat inspektor rolnictwa p. Jan Wasung z zakresu gospodarstwa.
By na polu gospodarstwa cz艂onkowie mogli doprowadzi膰 do lepszego rezultatu i korzysta膰 mogli z poucze艅 艣wiatlejszych ludzi, Zarz膮d powiatowy poczyni艂 starania, 偶e Oddzia艂 podolski Towarzystwa gospodarskiego przyj膮艂 wszystkie K贸艂ka jako cz艂onk贸w.
Zarz膮d powiatowy utrzymuje ci膮g艂y stosunek z K贸艂kami a Zarz膮dem g艂贸wnym i w艂adzami in-
123
nenii i po艣redniczy ci膮gle mi臋dzy temi przez sekretarza swego p. Augusta Hojaka, co pomaga K贸艂kom do wyja艣nienia niejednych spraw dla nich samych zawi艂ych i trudnych, a cz臋sto u偶ytecznych jak staranie si臋 o kart臋 przemys艂ow膮, trafik臋, s贸l, drzewo, nawozy i zawi膮zanie kas.
Koszta lustracyjne i administracyjne wynosi艂y 150 kor. 88 hal.
Chrzan贸w. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Edward hr. Mycielski, przewodnicz膮cy;
St. Olszewski, zast臋pca przewodnicz膮cego;
Wl. Dygulski, sekretarz;
P. D膮browski, skarbnik.
Zarz膮d powiatowy nie nades艂a艂 sprawozdania.
W dniu 25. maja odby艂 si臋 Zjazd powiatowy. Na Zje藕dzie tym obecni byli z Zarz膮du g艂贸wnego: prezes p. Cielecki i insp. roln. p. Wasung.
Referat 鈥濷 komasacyi grunt贸w11 wyg艂osi艂 p. dr. Jak贸b Tomalski.
Cieszan贸w. Delegat Zarz膮du powiatowego: vacat,
Czortk贸w. Sk艂ad Zarz膮du powiatowego:
J贸zef Radziechowski, jako prezes ;
Stanis艂aw Wyhowski, jako zast臋pca prezesa;
W艂odzimierz Wolski, jako sekretarz.
Sprawozdania za rok ubieg艂y Zarz膮d powiatowy nie nades艂a艂.
W roku 1906 Zarz膮d g艂贸wny mianowa艂 delegatem do Zarz膮du powiatowego p. Mieczys艂awa Bogdanowicza. Na Zgromadzeniu powiatowem, odbytem w dn. 27. maja, przeprowadzono nowe wybory, poczem ukonstytuowa艂 si臋 Zarz膮d powiatowy. W sk艂ad jego wchodz膮 obecnie:
Mieczys艂aw Bogdanowicz, jako prezes;
Antoni 艢wie偶awski, jako zast臋pca prezesa;
Bronis艂aw Krokiewicz, jako sekretarz;
Leonard Sawicki, jako skarbnik.
D膮browa. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Ks. Jan Konieczny, proboszcz w D膮browej.
Dobromil. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Dr.
Ludwik Cwiklicer w Dobromilu.
Przy pomocy Oddzia艂u Towarzystwa gospodarskiego odby艂 si臋 kurs sadownictwa, kt贸ry prowadzi艂 instruktor przy Zarz膮dzie g艂贸wnym p. Eug. Poluszy艅ski.
W pow. dobromilskim w najbli偶szej przysz艂o艣ci utworzony zostanie Zarz膮d powiatowy.
Dolina. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: ks. kan. Hipolit Zaremba w Dolinie.
Drohobycz. Delegat: vacat.
Gorlice. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Ks. Antoni Walawander, prezes;
Henryk Groblewski, zast臋pca prezesa i skarbnik;
Jan Walter, sekretarz.
W roku sprawozdawczym otrzyma艂 Zarz膮d powiatowy 200 koron subwencyi od Rady powiatowej w Gorlicach i 60 koron od Zarz膮du g艂贸wnego Tow. K贸艂ek rolniczych. Przych贸d wraz z pozosta艂o艣ci膮 z r. 1904 wynosi艂 385’14 koron, rozch贸d 201鈥41 kor., tak, 偶e pozosta艂o w kasie na rok 1906 183鈥73 koron.
Szczeg贸艂owe sprawozdanie kasowe przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Przych贸d:
Saldo z roku 1904 鈥︹︹︹..
Subwencya Rady powiatowej . . .
Wk艂adka roczna 15 K贸艂ek i 5 kor.
Naros艂e procenta鈥︹︹︹︹︹
Zasi艂ek z Zarz膮du g艂贸wnego . . .
45T1 kor. 200’鈥 鈥 75– 鈥 503 鈥
385-14 kor.
Rozch贸d:
Koszt kupna 15 egzemplarzy broszurki
鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu11 . 15’鈥 kor.
Marki, korespondentki i papier . . 16’91 鈥
Koszt zakupna szczep贸w owocowych 138’40 鈥
Koszta podr贸偶y sekretarza w sprawach Zarz膮du powiatowego . . 23’68 鈥
Koszta za艂o偶enia K贸艂ka rolniczego
w Woli 艂u偶a艅skiej鈥︹︹︹︹︹. 7’42 鈥
Saldo na rok 1906 183’73 鈥
385′ 14 kor.
Na tern miejscu Zarz膮d powiatowy uwa偶a sobie za obowi膮zek podzi臋kowania Radzie powiatowej za ch臋tne udzielanie materyalnej pomocy. By dzia艂alno艣膰 Zarz膮du powiatowego uczyni膰 wydatniejsz膮, Rada powiatowa przyzna艂a na rok 1906 subwency臋 w kwocie 400 koron.
Na 16 K贸艂ek rolniczych, istniej膮cych w naszym powiecie, 15 z艂o偶y艂o wk艂adk臋 do Zarz膮du g艂贸wnego i powiatowego, a tylko 1 K贸艂ko nie poczuwa艂o si臋 do wype艂nienia tego, dobrowolnie na si臋 przyj臋tego obowi膮zku, mianowicie K贸艂ko rolnicze Sok贸艂.
Posiedzenia Zarz膮du. Zarz膮d odby艂 2 posiedzenia, a to w dniach 23 lutego i 13 grudnia 1905 r., na kt贸rych opr贸cz r贸偶nych spraw bie偶膮cych uchwalono:

Koszta za艂o偶ycielskie nowych K贸艂ek rolniczych, tudzie偶 koszta podr贸偶y delegat贸w powiatowych w sprawach K贸艂ek rolniczych pokrywa膰 z kasy Zarz膮du powiatowego;

urz膮dzi膰 艣wi臋to sadzenia drzewek na wiosn臋 190p r. w Kobylance;

ukonstytuowano nowy Zarz膮d;

przydzielono referaty do wyk艂ad贸w na Zjazdy powiatowe nast臋puj膮co:
a) P. Henryk Groblewski: 鈥濷 sp贸艂kach oszcz臋dno艣ci i po偶yczek systemu Raiffeisena11 i 鈥濷 wzorowych gnojowniach gospodarskich”,
b) Ks. Antoni Walawender: 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu” i 鈥濷 uprawie ro艣lin pastewnych”,
c) Ks. Antoni Tenczar: 鈥濷 osuszaniu grun-
t贸w” i 鈥濷 zak艂adaniu 艂膮k sztucznych”,
9*
124
d) P. Szwarc W艂adys艂aw: 鈥濷 hodowli
byd艂a”,
e) Ks. Jan Markowicz: 鈥濻adownictwo”,
f) P. Mordawski Aleksander: %0 asekuracyi od ognia”,
g) Ks. Niepok贸j Stanis艂aw: 鈥濷 zyskiwaniu
cz艂onk贸w wspieraj膮cych” i 鈥濷 wsp贸艂dzia艂aniu z Towarzystwem rolniczem”,
h) P. Dr. Zaremba: 鈥濷 ksi臋gach gruntowych” i 鈥濷 testamentach”,
i) P. Matuszewski: 鈥濪owolne tematy z dziedziny weterynaryi, obejmuj膮ce najniezb臋dniejsze wiadomo艣ci potrzebne ma艂orolnym gospodarzom”,
j) Ks. K臋dra W艂adys艂aw: 鈥濷 budowie za-
gr贸d w艂o艣cia艅skich i kryciu ich materya艂em ogniotrwa艂ym ;

Rozdzielono lustracye K贸艂ek rolniczych mi臋dzy cz艂onk贸w Zarz膮du powiatowego nast臋puj膮co:
a) Ks. Antoni Walawender: K贸艂ka rolnicze w S臋kowej, Libuszy, G艂臋bokiej i W贸jtowej.
b) Ks. Jan Markowicz: w Sokole i Kobylance.
c) P. Jan Walter: w 艁osiu, Ropicy ruskiej i Woli lu偶a艅skiej.
d) Ks. Antoni Tenczar: w Binarowej, Szalowej i Turzy.
e) P. Henryk Groblewski: w Bystrej.
f) Ks. Stanis艂aw Niepok贸j: w Staszk贸wce i Lu藕nej.

Urz膮dzi膰 w jesieni 1906 r. w Gorlicach wystaw臋 owoc贸w, warzyw i przerob贸w owocowych i warzywniczych.

Postara膰 si臋 o bezp艂atn膮 porad臋 prawn膮 dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych ca艂ego powiatu.

Subwencyonowa膰 z fundusz贸w Zarz膮du pow. dla 10 cz艂onk贸w ka偶dego K贸艂ka rolniczego 鈥濸rzewodnika K贸艂ek rolniczych” w wysoko艣ci po艂owy rocznej prenumeraty.

Wzi膮膰 w opiek臋 czytelnie ludowe w powiecie, lustrowa膰 je i nagradza膰 najpilniejszych czytelnik贸w szczepami owocowymi, ksi膮偶kami i prenumeratami gazetek,

Uchwalono preliminarz przychod贸w i rozchod贸w fundusz贸w Zarz膮du powiatowego na rok 1906.
Zgromadzenia powiatowe. Dnia 6 czerwca 1905 r. odby艂o si臋 Zgromadzenie w Gorlicach, na kt贸rem za艂atwiono nast臋puj膮ce sprawy:

Przyj臋to sprawozdanie kasowe za rok 1904.

Uchwalono sprowadzi膰 wapnomierz do u偶ytku cz艂onk贸w wszystkich K贸艂ek rolniczych w powiecie.

Polecono zlustrowa膰 nast臋puj膮ce K贸艂ka rolnicze:
a) Ks. Antoniemu Walawenderowi: w S臋kowej i Libuszy,
b) Ks. Antoniemu Tenczarowi: w 艁u偶nej i Turzy,
c) P. Janowi Walterowi w Ropicy ruskiej.

Ze wzgl臋du na znaczne oddalenie i koszta podr贸偶}^, uchwalono nie wysy艂a膰 delegat贸w na Og贸ln膮 Rad臋 w r. 1905 do Tarnopola.

Uchwalono urz膮dzi膰 w jesieni 2 Zjazdy powiatowe mianowicie: w Ropicy ruskiej i Staszk贸wce.

Wybrano nowych cz艂onk贸w Zarz膮du powiatowego.

Zaproponowano na delegata Zarz膮du g艂贸wnego Ks. W艂adys艂awa K臋dr臋, z Rady powiatowej Ks. Antoniego Tenczara i p. Aleksandra Mordaw-skiego, z okr臋gowego Towarzystwa rolniczego w Ja艣le: p. W艂adys艂awa Szwarca i Ks. Stanis艂awa Niepokoj膮.
Zjazdy powiatowe. W roku 1905 odby艂y si臋 4 Zjazdy powiatowe mianowicie:

Dnia 25 marca 1905 r. w G艂臋bokiej przy wsp贸艂udziale 56 w艂o艣cian. Pan Henryk Groblewski wyg艂osi艂 wyk艂ad 鈥濷 obowi膮zkach i korzy艣ciach cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych” i 鈥濷 osuszeniu grunt贸w”.
P. Jan Walter wyg艂osi艂 wyk艂ad: 鈥濷 sadzeniu drzewek owocowych”.
P. Micha艂 Brelniak, s艂uchacz praw: 鈥濷 w艂o-
艣ciach rentowych”.
Rozlosowano 30 szczep贸w.

Dnia 2 kwietnia 1905 r. w Woli lu偶a艅skiej przy wsp贸艂udziale 48 w艂o艣cian.
S艂owo: wst臋pne Ks. Antoni Walawender.
Ks. Antoni Tenczar wyg艂osi艂 wyk艂ad 鈥濷 wzorowych gnojowniach gospodarskich”.
Ks. Antoni Walawender: 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu”.
Rozlosowano 30 szczep贸w.

Dnia 22 pa藕dziernika 1905 r. w Ropicy ruskiej przy wsp贸艂udziale 29 w艂o艣cian.
P. Jan Walter wyg艂osi艂 wyk艂ad: 鈥濷 obowi膮zkach i korzy艣ciach cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego” i 鈥濷 sadzeniu drzewek”.
Rozlosowano 50 szczep贸w.

Dnia 26 pa藕dziernika 1905 r. w Staszk贸wce przy wsp贸艂udziale 23 w艂o艣cian.
P. Henryk Groblewski wyg艂osi艂 wyk艂ad: 鈥濷 wzorowych gnojowniach gospodarskich”, poczer艅 zaraz gnojowni臋 tak膮 urz膮dzi艂 u jednego z cz艂onk贸w.
Ks. Antoni Tenczar: 鈥濷 偶ywieniu kr贸w”
i 鈥濷 dzia艂alno艣ci rozmaitych nawoz贸w sztucznych w roli”.
P. Jan Walter: 鈥濷 korzy艣ciach wynikaj膮cych z zamawiania wszelkich zapotrzebowa艅 rolniczych, przez Zarz膮d g艂贸wny”.
P. Henryk Groblewski: 鈥濷 korzy艣ciach wynikaj膮cych z u偶ywania kr贸w do zaprz臋gu”, i rozdziela艂 mi臋dzy cz艂onk贸w 10 egzemplarzy broszurki: 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu”.
Rozlosowano 50 szczep贸w.
Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du powiatowe-g o. W dniu 26 lutego 1905 r. za艂o偶ono nowe K贸艂ko rolnicze w Woli lu偶a艅skiej w obec delegata
125
Zarz膮du g艂贸wnego p. Henryka Groblewskiego i p. Jana Waltera sekretarza Zarz膮du powiatowego.
P. Henryk Groblewski wyg艂osi艂 wyk艂ad: 鈥濷 obowi膮zkach i korzy艣ciach cz艂onk贸w Ko艂ka rolniczego1*, poczem 15 miejscowych w艂o艣cian zapisa艂o si臋 na cz艂onk贸w K贸艂ka, a nast臋pnie przeprowadzono wyb贸r Zarz膮du K贸艂ka.
Udzielanie pomocy prawnej. Dr. Franciszek Zaremba, s臋dzia przy c. k. S膮dzie powiat, w Gorlicach zobowi膮za艂 si臋 udziela膰 bezp艂atnej porady prawnej cz艂onkom K贸艂ek rolniczych ca艂ego powiatu. Celem uzyskania bezp艂atnego lokalu na ten cel, Zarz膮d powiatowy wni贸s艂 pro艣b臋 do Rady powiatowej w Gorlicach; 鈥 sprawa ta nie jest jeszcze za艂atwiona.
Zak艂adanie mleczar艅 sp贸lkowych. Zarz膮d powiatu odni贸s艂 si臋 do Biura Patronatu dla Sp贸艂ek oszcz臋dno艣ci i po偶yczek z pro艣b膮 o wysianie urz臋dnika do tutejszego powiatu, kt贸ryby mieszka艅c贸w poszczeg贸lnych gmin przez wyk艂ady zaznajomi艂 z korzy艣ciami, wynikaj膮cemi ze sp贸艂ek mleczarskich.
Biuro Patronatu odm贸wi艂o jednak, motywuj膮c odmow臋 brakiem odpowiednich si艂.
Dnia 3. marca 1905 r. wyg艂osi艂 Pan Henryk Groblewski wyk艂ad o Sp贸艂kach mleczarskich w Szymbarku, a w dniu 10. marca taki sam wyk艂ad w K贸艂ku roiniczem w Bystrej, jednak偶e bez skutku, a to z braku odpowiedniej ilo艣ci kr贸w, tudzie偶 z powodu rozrzucenia dom贸w i zbytniego oddalenia od centrum Sp贸艂ki.
Niezra偶ony tern niepowodzeniem, Zarz膮d powiatowy uwa偶a gminy 艁u偶na i Moszczanica jako najlepiej nadaj膮ce si臋 do za艂o偶enia Sp贸艂ki mleczarskiej.
Wzorowe gnojownie. Pan Henryk Groblewski urz膮dzi艂 2 wzorowe gnojownie u cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego w Szymbarku, a 1 w Staszk贸w-ce, przy wsp贸艂udziale cz艂onk贸w miejscowych K贸艂ek.
Pan Jan Walter urz膮dzi艂 gnojowni臋 wzorow膮 przy szkole w Bystrej przy wsp贸艂udziale cz艂onk贸w K鈥 艂ka i ch艂opc贸w z nauki dope艂niaj膮cej.
Sp贸艂ki oszcz臋dno艣ci i po偶yczek. W dniu 8. grudnia 1905 za艂o偶ono Sp贸艂k臋 oszcz臋dno艣ci i po偶yczek systemu Raiffeisena w Bystrej. Tak膮 sam膮 Sp贸艂k臋 za艂o偶y艂o u siebie K贸艂ko rolnicze w Staszk贸wce.
U偶ywanie kr贸w do zaprz臋gu. Z fundusz贸w Zarz膮du powiatowego zakupiono 150 egzemplarzy broszurki 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu” i rozdano je 10 K贸艂kom rolniczym po 15 egzemplarzy.
Na Zjazdach powiatowych w Staszk贸wce i Woli 艂u偶a艅skiej wyg艂oszono wyk艂ady: 鈥濷 u偶yciu kr贸w do zaprz臋gu”, a dla zach臋cenia ludno艣ci, zast臋pca prezesa p. Henryk Groblewski sprowadzi艂 chomonta na krowy i kr贸w do rob贸t polnych u偶ywa, a przyzna膰 nale偶y, 偶e przyk艂ad ten dzia艂a dodatnio w tym kierunku na ludno艣膰 miejscow膮.
Wsp贸艂dzia艂anie z Towarzystwem roiniczem w kierunku chowu byd艂a i 艣wi艅.
Uchwalono wezwa膰 wszystkie K贸艂ka rolnicze w powiecie do zapisania si臋 na zwyczajnych cz艂onk贸w do okr臋gowego Towarzystwa rolniczego w Ja艣le z roczn膮 wk艂adk膮 4 kor., by nast臋pnie K贸艂ka te mog艂y korzysta膰 z ulg i pomocy udzielanych przez Towarzystwo rolnicze swym cz艂onkom, w kierunku hodowli byd艂a i 艣wi艅.
Dot膮d zapisa艂y si臋 na cz艂onk贸w Towarzystwa okr臋gowego rolniczego w Ja艣le 2 K贸艂ka rolnicze mianowicie Bystra i Szalowa.
Sadownictwo. W ci膮gu roku 1905 wyg艂oszono 2 wyk艂ady z dziedziny sadownictwa mianowicie w G艂臋bokiej i Ropicy ruskiej. W czasie Zjazd贸w powiatowych rozdzielono 160 sztuk szczep贸w mi臋dzy cz艂onk贸w K贸艂ek, zakupionych z fundusz w Zarz膮du powiatowego, a przy rozdawaniu szczep贸w udzielano rad i wskaz贸wek co do sadzenia i piel臋gnowania drzewek w tych K贸艂kach, w kt贸rych nie wyg艂oszono takich wyk艂ad贸w.
Dnia 13. kwietnia urz膮dzono 艣wi臋to sadzenia drzewek owocowych w Kobylance, na kt贸re Zarz膮d powiatowy wys艂a艂 swoich 2 delegat贸w i zakupi艂 z fundusz贸w powiatowych 80 sztuk szczep贸w.
Gr贸dek. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Gryb贸w. Delegat: vacat.
Horodenka. Delegat: vacat.
Husiatyn. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Ludwik Cie艅ski z Jab艂onowa, jako prezes;
Ks. Mateusz Sroka, jako zast臋pca prezesa;
Mieczys艂aw Strzetelski, jako sekretarz i skarbnik.
W roku sprawozdawczym otrzyma艂 Zarz膮d powiatowy 270 kor. subwencyi z Rady powiatowej husiaty艅skiej i 200 kor. z Zarz膮du g艂贸wnego Tow. K贸艂ek rolniczych. Rozch贸d wynosi艂 848.01 kor., pozosta艂o 鈥歸 kasie na rok 1906 290 koron.
Posiedze艅 Zarz膮du powiatowego odby艂o si臋 3, Zgromadzenia powiatowe 2 i 1 Zjazd powiatowy. Na Zje藕dzie powiatowym wyg艂oszono nast臋puj膮ce referaty:

鈥濷 w艂o艣ciach rentowych”.

鈥濷 nawozach sztucznych”.

鈥濷 uprawie ro艣lin pastewnych”.

鈥濷 dzia艂alno艣ci handlowej Kotek rolniczych 鈥.
Sekretarz Zarz膮du powiatowego przeprowadzi艂 lustracy臋 wszystkich K贸艂ek rolniczych w powiecie. Dobrze si臋 rozwijaj膮cych istnieje 14. Z nich 5 obok o艣wiatowej i rolniczej dzia艂alno艣ci prowadzi sklep we w艂asnym Zarz膮dzie, 4 wydzier偶awiaj膮, jedno ma stra偶 po偶arn膮 ochotnicz膮 i prowadzi handel miodem. Przy 4 K贸艂kach istniej膮 Kasy Raifeisena, przy 3 za艣 ju偶 si臋 organizuj膮. Ka偶de K贸艂ko posiada bibliotek臋, czytelni臋, urz膮dza zebrania i pogadanki.
Zarz膮d powiatowy utworzy艂 sta艂e biuro, by s艂u偶y膰 K贸艂kom porad膮, ustawicznie wysy艂a艂 delegata na miejsce do K贸艂ek i stara艂 si臋 im dopomaga膰 w ka偶dym kierunku.
12G
Jaros艂aw. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Jerzy Ksi膮偶臋 Czartoryski, prezes;
Stanis艂aw Zalasi艅ski, zast臋pca prezesa;
J贸zef D膮browski, sekretarz i skarbnik.
Zarz膮d powiatowy otrzyma艂 w ostatnim roku 100 kor. subwencyi od Wydzia艂u Rady powiatowej jaros艂awskiej i 20 kor. od Zarz膮dil g艂贸wnego Tow. K贸艂ek rolniczych. Rozchody wynosi艂y 47’08 kor., pozosta艂o w kasie na rok 1906 74″07 kor.
W roku sprawozdawczym odby艂y si臋 3 posiedzenia Zarz膮du powiatowego, kilka zebra艅 okr臋gowych i jeden Zjazd powiatowy. Na Zje藕dzie, kt贸ry odby艂 si臋 w dniu 5. maja, wyg艂osili referaty:
in偶ynier dr. Blauth 鈥濷 melioracyach rolnych11 i p. J. Wasung inspektor rolnictwa przy Zarz膮dzie g艂贸wnym 鈥濷 brakach w dzia艂alno艣ci K贸艂ek rolniczych pow. jaros艂awskiego na podstawie dat i cyfr”.
Lustracye K贸艂ek rolniczych w powiecie przeprowadzili cz艂onkowie Zarz膮du powiatowego w Cie-szacinie, W臋gierce, Hoszowie, Pruchniku, Ro偶niato-wie, Zarzeczu, Sz贸wsku, Muninie i Tuczempach.
Jas艂o. Sk艂ad Zarz膮du powiatowego:
Ks. W艂adys艂aw Sarna, proboszcz w Szebniach, przewodnicz膮cy i skarbnik;
Kazimierz Pili艅ski, zast臋pca przewodnicz膮cego; Wojciech Walczak, sekretarz.
W roku sprawozdawczym otrzyma艂 Zarz膮d powiatowy 400 kor. subwencyi od Rady powiatowej jasielskiej. Wk艂adki z艂o偶y艂o 8 K贸艂ek rolniczych, a mianowicie: 1. S膮dkowa 4 kor., 2. Potak贸wka 2″88 kor., 3. Zarzecze 6 kor., 4. Dembowiec 6 kor.

Szellnie 8 kor., 6. Kalembina 4 kor., 7. Przy-b贸wka 2 kor., 8. Czelu艣nica 2 kor. Rozchody wynosi艂y 364″34 kor. Na rok 1906 pozosta艂o 56鈥54 kor. w kasie.
Zgromadze艅 i Zjazd贸w powiatowych odby艂o si臋 trzy. Na pierwszym Zje藕dzie odbytym w dniu 10. lutego obecni byli z Zarz膮du g艂贸wnego Tow. K贸艂ek roln. ks. A. Wesoli艅ski i instruktor sadownictwa p. E. Poluszy艅ski. Drugi Zjazd odby艂 si臋 dnia 21. marca. Wyg艂osili na nim referaty : ks. A. Wesoli艅ski 鈥濷 w艂o艣ciach rentowych鈥 i dr. Paw艂owski 鈥濷 racyonalnej uprawie kartofli11. P. Jan Biedro艅 demonstrowa艂 centryfug臋 i zach臋ca艂 do zak艂adania zbiorowych mleczar艅. Ostatni Zjazd odby艂 si臋 w dniu 24. pa藕dziernika. Referat pt. 鈥濿 jaki spos贸b przysporzy膰 sobie mo偶e gospodarz w zimie wiele i dobrego] nawozu?11 wyg艂osi艂 p. Fr. Kucik, kierownik szko艂y w Dembowcu. 鈥 Ka偶dy Zjazd ko艅czy艂 si臋 losowaniem ksi膮偶ek i narz臋dzi rolniczych.
Zarz膮d powiatowy po艣redniczy艂 w zakupnie nasion za og贸ln膮 kwot臋 2.011 kor., a mianowicie w sprowadzaniu koniczyny czerwonej i burak贸w pastewnych.
Jawor贸w. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Franciszek hr. Colonna-Czosnowski z O偶onki.
Ka艂usz. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Kamionka. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Ks. Dziekan Kazimierz Aktyl, prezes;
Maryan Bogdanowicz, zast臋pca;
W艂adys艂aw Sanecki, sekretarz;
Ks. W艂adys艂aw Oprz臋dkiewicz, skarbnik.
Zarz膮d powiatowy nie nades艂a艂 sprawozdania.
Kolbuszowa. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego:
Janusz hr. Tyszkiewicz z Weryni.
Ko艂omyja. W r. 1906 zamianowany delegatem p. Franciszek Najder.
Kos贸w. Delegat Dr. Apolinary Tarnawski.
Krak贸w. Sk艂ad Zarz膮du powiatowego:
W艂odzimierz Tetmajer, prezes;
Dr. Stefan Surzycki, zast臋pca prezesa;
J贸zef Zawadzki, sekretarz;
Dr. Sebastyan Stafiej, skarbnik.
Subwencyi Zarz膮d powiatowy nie otrzyma艂 w roku sprawozdawczym 偶adnych. Pozosta艂o艣膰 kasowa z r. 1904 wynosi艂a 385″36 kor., dochody 529″17 kor. a rozchody 132″29 kor. Pozosta艂o w kasie na rok 1906 396’88 kor. Szczeg贸艂owe zestawienie rachunkowe przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Dochody:
Pozosta艂o艣膰 kasowa z r. 1904 . . . 385’36 kor.
Dywidenda ze Zwi膮zku hand艂. K贸艂ek roln. za r. 1901/2 podniesiona z ksi膮偶eczki Powiat. Kasy oszcz臋dno艣ci
Nr. 41.434 . . 鈥︹︹︹︹︹. 60鈥 *
Procenta naros艂e od fund. w艂asnego na ksi膮偶eczce Powiat. Kasy oszcz, Nr.
8558 za lata 1901 鈥1904 . . . 68’70 鈥 Procenta naros艂e od fund. w艂asnego na ksi膮偶eczce Powiat. Kasy oszcz. Nr.
8558 za rok 1905 鈥. . . 15′ 11 鈥
Razem . . 529″ 17 kor.
Rozchody:
Koszta urz膮dzenia kursu weterynar-skiego dla K贸艂ek roln. w dniu 24, 25, 26 i 27 maja 1905 w Krakowie i Zjazdu delegat贸w K贸艂ek roln. 26/5 1905 i przygotowanie sali i przy-
bor贸w鈥︹︹︹︹︹︹︹︹
Nocleg dla uczestnik贸w kursu weteryn.
3 noce 15 艂贸偶ek鈥︹︹︹︹.
Koszta drukowania i rozes艂ania zaprosze艅 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹
Wynagrodzenie wo藕nego Rady pow. za posiedzenia Zarz膮du pow. Zjazdu
pow. itd. za rok 1905鈥︹︹..
Pomoc pisarska 鈥 pisarz Rady pow.
za rok 1905 鈥︹︹︹︹︹..
Wydatki kancelaryjne, porto i druki itd.
25鈥欌 kor. 38-40 鈥
13-70
10–
fi
10- 鈥
3519 鈥
Razem . . 132*29 kor.
127
Zestawienie:
Dochody 鈥. 529鈥17 kor.
Wydatki . . . . 13229 鈥
Dochod贸w nadwy偶ka 396’88 kor.
W roku sprawozdawczym Zarz膮d powiatowy odby艂 dwa posiedzenia.
Zjazd powiatowy odby艂 si臋 w dniu 26. maja. Wyg艂osili na nim referaty:
Pp. J. Wasung i J. Cie艣lewicz: 鈥濷 obchodzeniu si臋 z obornikiem”;
P. dr. Seb. Stafiej: 鈥濷 w艂o艣ciach rentowych” ;
P. J. Zawadzki: 鈥濷 u偶ywaniu kr贸w do zaprz臋gu”.
P. Ludwik Szafra艅ski, cz艂onek Zarz膮du pow. lustrowa艂 K贸艂ka roln. w Czu艂贸wku, w Czulowie, Rybnej, Mnikowie, Choierzynie, Morawicy, Kryspinowie, Piekarach, Przegini duchownej. P. dr. Su-rzycki, wiceprezes 呕arz. pow., za艂atwia艂 sprawy sporne (o tern poni偶ej) i zarazem wizytowa艂 K贸艂ka roln. w Woli justowskiej, Piekarach, Russocicach. Najwa偶niejsz膮 jednak by艂a lustracya przeprowadzona na pro艣b臋 Zarz膮du pow. przez p. lustratora z Zarz膮du g艂贸wnego, p. So艂tysa, kt贸ry zwiedzi艂 prawie wszystkie, bo 29 K贸艂ek w pow. krak. i nades艂a艂 protoko艂y lustracyi tak偶e Zarz膮dowi powiatowemu.
W Woli justowskiej za艂atwi艂 wiceprezes 呕arz. pow. dr. Surzycki sp贸r pomi臋dzy dzier偶awc膮 sklepu, a Zarz膮dem K贸艂ka. W listopadzie za艂atwi艂 wiceprezes Zarz膮du powiat, po kilku komisyjnych posiedzeniach, odbytych w Piekarach, a tak偶e i w Czernichowie razem z cz艂onkiem Zarz膮du g艂贸wnego i powiat, p. Franciszkiem W贸jcikiem sporn膮 spraw臋 pomi臋dzy Zarz膮dem K贸艂ka a by艂ym sklepikarzem w Piekarach. Wsp贸艂dzia艂ali wiceprezes Dr. Surzycki oraz cz艂onek Zarz膮du pow. p. Dr. Dziama przy organizacyi stra偶y po偶arnej przy K贸艂ku rolniczem, a tak偶e przy sporze by艂ego Zarz膮du stra偶y ochotniczej i jej cz艂onkami.
W Russocicach wsp贸艂dzia艂a艂 wiceprezes przy reorganizacyi K贸艂ka rolniczego i udziela艂 porady w sprawie zakupna nawoz贸w鈥 sztucznych.
Na podstawie lustracyi przeprowadzonych z ramienia Zarz膮du g艂贸wnego, oraz lustracyi i wizy-tacyi Zarz膮du powiatowego, przedstawia si臋 stan K贸艂ek rolniczych w powiecie nast臋puj膮co:
K贸艂ek rolniczych w powiecie krakowskim jest 28. Poniewa偶 gmin jest 108 鈥 w 80 gminach brak K贸艂ek, czyli 偶e zaledwie 艂/4 cz臋艣膰 gmin posiada K贸艂ka. Z tego na powiat s膮dowy Liszki na 34 gminy przypada 14 K贸艂ek, co stanowi 41掳/0, a na pow. s膮dowy krakowski na 74 gminy r贸wnie偶 14 K贸艂ek, co stanowi 19 掳/0 ich liczby.
Zarz膮d powiatowy, opr贸cz urz膮dzenia Zjazdu powiatowego, oraz kurs贸w handlowo-weterynar-skich, uwa偶a艂 za w艂a艣ciwe wstrzyma膰 si臋 w roku 1905 z szersz膮 dzia艂alno艣ci膮 dop贸kiby nie by艂y uko艅czone (w grudniu) powy偶ej wspomniane lu-stracye wszystkich K贸艂ek w powiecie krakowskim, gdy偶 dopiero na podstawie tych lustracyi mo偶na
by艂o u艂o偶y膰 program przysz艂ej planowrej dzia艂alno艣ci Obecnie w 1906 roku ju偶 na 4 posiedzeniach Zarz膮du powiatowego om贸wiono ten program, opracowany przez wiceprezesa, przedstawiony zwo艂anemu umy艣lnie w dn. 30. marca b. r. Zgromadzeniu powiatowemu delegat K贸艂ek roln. w powiecie krakowskim w 13 rezolucyach do uchwa艂y. Rezolucye te zosta艂y uchwalone i Zarz膮dom K贸艂ek rolniczych do wykonania przes艂ane.
Krosno. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮 :
Dr. Stanis艂aw Starowieyski-Biberstein, jako prezes;
Micha艂 Mi臋sowicz, zest臋pca;
Konstanty Holzer, sekretarz.
Zarz膮d powiatowy nie nades艂a艂 sprawozdania.
Limanowa. Zarz膮d powiatowy jeszcze nie zorganizowany na podstawie nowego statutu.
Lisko. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Lw贸w. Delegat powiatowy Zarz膮du g艂贸wnego: Dr. Bronis艂aw Dul臋ba przed艂o偶y艂 nast臋puj膮ce sprawozdanie:
Sprawozdanie podpisanego delegata za czas od 1 czerwca 1905 do 31 maja 1906 jest raczej kronik膮 sprawozdawcz膮, zawieraj膮c膮 tre艣ciwy i 艣ci艣le rzeczowy przegl膮d Zjazd贸w i Zgromadze艅 K贸艂ek rolniczych powiatu, kurs贸w specyalnych, wreszcie poucze艅 praktycznych przy gremialnem zwiedzaniu gospodarstw.

Doroczny Zjazd K贸艂ek rolniczych we Lwowie 1 czerwca 1905.
Zjazd ten w po艂膮czeniu z ruchom膮 wystaw膮 okaz贸w przemys艂u, zebranych przez Lig臋 przemys艂ow膮, odby艂 si臋 w Ratuszu w dawnem Muzeum.
W Zje偶dzie bra艂o udzia艂 250 uczestnik贸w, reprezentuj膮cych nieomal wszystkie K贸艂ka rolnicze w powiecie. Z Zarz膮du g艂贸wnego stawili si臋 na zebranie p. p.: ks. G艂odzi艅ski, Rylski, ks. We-soli艅ski, 呕yszkiewicz i delegat powiatowy.
Delegat poda艂 najpierw sprawozdanie z swej czynno艣ci i dzia艂alno艣ci K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego od 1/6 1904 do 31/5 1905. Sprawozdanie to nast臋pnie og艂oszono drukiem.
W dalszym ci膮gu inspektor rolniczy p. Pop艂awski, wyg艂osi艂 referat: 鈥濷 ogniotrwa艂em kryciu budynk贸w na ma艂ej w艂asno艣ci”. Przy tern demonstrowa艂 referent okazy r贸偶nych dach贸wek.
Nadto dyr. Ligi przemys艂owej p. J. Olszewski m贸wi艂 na temat: 鈥濸rzemys艂 krajowy a K贸艂ka rolnicze”.
Po dyskusyi Zjazd przyj膮艂 rezolucye, maj膮ce na celu :
l) Podj臋cie usilnych stara艅, aby na przysz艂o艣膰 magazyny wojskowe ca艂y zapas grysu 偶ytniego oddawa艂y do dyspozycyi Zarz膮du g艂贸wnego T. K.
128
R. dla u偶ytku ludno艣ci rolniczej, nale偶膮cej do Kolek rolniczych.
2) Rozpowszechnienie przez K贸艂ka rolnicze potrzeby ubezpieczenia byd艂a w艂o艣cia艅skiego.
3) Urz膮dzanie przez Zarz膮d g艂贸wny jak najliczniej kurs贸w gospodarskich po wsiach.
4) Propagowanie w艣r贸d rolnik贸w pokrywania dach贸w tylko ogniotrwa艂ym materya艂em i zak艂adania przez nich dach贸wczarni cementowych w tych miejscowo艣ciach, gdzie piasek jako g艂贸wny mate-rya艂 do wyrobu dach贸wek cementowych znajdzie si臋 na miejscu.
5) Zaj臋cie si臋 przez Zarz膮d g艂贸wny przy udziale Towarzystwa wzajemnych ubezpiecze艅 urz膮dzeniem kursu wyrobu dach贸wek cementowych.
6) Wyjednanie u lwowskiego Wydzia艂u Rady powiatowej, aby z posiadanego specyalnego funduszu udziela艂 po偶yczek na ogniotrwa艂e krycie dach贸w tak偶e gospodarzom, kryj膮cym domy dach贸wk膮 cementow膮.
7) Zalecenie Zarz膮dowi g艂贸wnemu, aby dalej zajmowa艂 si臋 偶yczliwie spraw膮 rozwoju przemys艂u krajowego, zw艂aszcza przez stwarzanie przemys艂u przy pomocy organizacyi K贸艂ek rolniczych.
II. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych pow. lw贸w. w Dublanach 23 lipca 1905.
Zgromadzi艂o si臋 zwy偶 100 cz艂onk贸w z K贸艂ek rolniczych Dublany, Malech贸w, Kamienopol, Prusy, i 呕ydatycze tudzie偶 reprezentanci dalszych K贸艂ek rolniczych Barszczowic|e, Czy偶ki, Ho艂osko wielkie, Kozielniki, Krzywczyce, Lewand贸wka, Siemian贸wka i Sokolniki.
Z Zarz膮du g艂贸wnego brali udzia艂 p. p.: Pomorski, T. 呕yszkiewicz i delegat powiatowy; z Akademii rolniczej dyr. Frommel, prof. dr. Mi-czy艅ski, Kawecki i asyst. Moczarski.
Celem Zjazdu by艂o po raz pierwszy urz膮dzone w powiecie lwowskim gremialne zwiedzenie, rozpatrzenie i ocenienie gospodarstw ma艂orolnych, zarazem wgl膮dni臋cie w gospodarstwo zak艂adowe Akademii rolniczej, w tych dzia艂ach, kt贸re mia艂y interes dla w艂o艣cian.
Uczestnicy Zjazdu zwiedzili w tym celu:
W gospodarstwie Akademii rolniczej:
a) Obor臋 zak艂adow膮 pod kierunkiem p. p.: Moczarskiego i Dyl膮ga.
b) Pepinier臋 k贸z Zarz膮du g艂贸wnego, przyczem insp. Pop艂awski zaznajomi艂 uczestnik贸w Zjazdu z korzy艣ciami chowu k贸z w gospodarstwie ma艂o-rolnem i z urz膮dzeniem tych偶e stacyi przez Zarz膮d g艂贸wny.
b) Mleczarni臋, w kt贸rej lokalu prof. Kawecki demonstrowa艂 wir贸wk臋 鈥濧lpha”.
d) Maszyny i narz臋dzia rolnicze, kt贸re grupami obja艣niali dyr. Frommel, prof. Miczy艅ski, inspektorowie Pop艂awski i Stamirowski, tudzie偶 p. Dyl膮g.
e) Pasiek臋, w kt贸rej prof. Kawecki demonstrowa艂 na ulu s艂owia艅skim.
W gospodarstwie w艂o艣cia艅skiem cz艂onk贸w iniejscowego K贸艂ka rolniczego, jakoto:
f) Karola Wieczorkowskiego: u niego szczeg贸lniejsz膮 zwr贸cono uwag臋 na skuteczne u偶ycie nawoz贸w sztucznych i kompost贸w pod rozmaite jarzyny, oraz na lucernik, za艂o偶ony na regul贸wce.
g) Sitarza鈥斉偰卥臋 torfow膮, na kt贸rej w przeciwie艅stwie do przyleg艂ych, niekultywowanych 艂膮k wykaza艂 prof. Pomorski znakomity wp艂yw u偶ycia kompostu, nawoz贸w sztucznych i przykrycia s艂om膮, przy r贸wnoczesnem podsiewaniu doborowymi gatunkami traw. Posiadacz 艂膮ki chwali艂 sobie wprowadzenie z porady prof. Pomorskiego tego ulepszenia, kt贸re mu potr贸jny plon przynios艂o.
h) Szczepana Wieczorkowskiego, u kt贸rego zainteresowa艂a bardzo zwiedzaj膮cych poprawnie urz膮dzona gnojownia wedle wskaz贸wek Zarz膮du g艂贸wnego; odbija艂a ona od gnojowni s膮siednich, niedbale utrzymywanych. Gospodarz ten na bardzo ma艂ej posiad艂o艣ci zbudowa艂 sobie przyzwoite mieszkanie i bardzo porz膮dn膮 stajni臋 i stodo艂臋.
i) Marka Wieczorkowskiego szparagarnia zadziwi艂a uczestnik贸w, kt贸ra nale偶ycie utrzymywana na przestrzeni oko艂o 230 ms, przynosi mu rocznie 200 koron. Sad za艣, przez niego, samouka, za艂o偶ony, uleg艂 szczeg贸艂owej 偶yczliwej krytyce instruktora sadownictwa.
j) Juliana Pupki, kt贸ry przy ogl膮daniu gospodarstwa wykaza艂, i偶 dziesi臋ciu palcami zacz膮wszy, doprowadzi艂 skrz臋tn膮 i rozumn膮 gospodark膮 do 30 morgowego maj膮tku. Zwiedzaj膮cy zwr贸cili jednak uwag臋, 偶e 艣cie艣niony spos贸b budowania obej艣cia gospodarskiego przy kryciu dach贸w s艂om膮, mo偶e w razie po偶aru uniemo偶liwi膰 akcy臋 ratunkow膮.
k) Wincentego Lachowskiego (zast臋pcy przewodnicz膮cego K贸艂ka rolniczego) zwiedzono obej艣cie gospodarskie.
W p贸艂godzinnej przerwie Zarz膮d miejscowego K贸艂ka rolniczego podejmowa艂 nabia艂em uczestnik贸w Zjazdu w lokalu Akademii rolniczej.
W dalszym porz膮dku Zjazdu prowadzona by艂a do p贸藕na w nocy dyskusya na temat poszczeg贸lnych grup zwiedzanych przedmiot贸w. Wynikiem tej偶e sta艂y si臋 przyj臋te rezolucye przez uczestnik贸w Zjazdu, jak nast臋puje:

Zaleca si臋 reprezentantom K贸艂ek rolniczych, aby w艣r贸d gospodarzy i na zebraniach propagowali starann膮 hodowl臋 byd艂a i upraw臋 wi臋kszej ilo艣ci ro艣lin pastewnych, gdy偶 tylko to zapewni im znaczne zwi臋kszenie dochod贸w, szczeg贸lnie przy wydatniejszej produkcyi mleka.

Zjazd uznaje za po偶膮dane, aby Zarz膮d g艂贸wny rozpowszechnia艂 ch贸w k贸z szwajcarskich, zw艂aszcza u tych w艂o艣cian, kt贸rzy nie s膮 w stanie utrzyma膰 krowy.

Zaleca si臋 reprezentantom K贸艂ek rolniczych, aby rozpowszechniali nabywanie przez rolnik贸w na ma艂ej w艂asno艣ci potrzebnych maszyn i narz臋dzi rolniczych, na Zje藕dzie szczeg贸艂owo om贸wionych, i wp艂ywali na to, aby cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych nabywali je za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego, czy to pojedy艅czo, czy zbiorowo na wsp贸lny u偶ytek.
129

W uznaniu niepo艣lednich korzy艣ci hodowli pszcz贸艂 w gospodarstwie malorolnem zebrani na Zje藕dzie reprezentanci Kolek rolniczych udaj膮 si臋 z pro艣b膮 do Zarz膮du g艂贸wnego o urz膮dzenie praktycznego kursu racyonalnej hodowli pszcz贸艂.

Zjazd uznaje potrzeb臋 rozpowszechnienia racyonalnego zak艂adania i piel臋gnowania sad贸w, a w okolicach podmiejskich hodowli jarzyn, kt贸re stanowi膰 mog膮 nowe a powa偶ne 藕r贸d艂o dochod贸w w gospodarstwach ma艂orolnych.

Udzia艂 K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego w kursie dezynfektor贸w we Lwowie, od 7 do 12 sierpnia 1905 r.
Fizykat miasta Lwowa za staraniem delegata powiatowego na kurs ten przyj膮艂 21 cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych powiat, lw贸w., a to z Barszczowic, (Jzy偶ek, Dublan, Ho艂oska wielkiego, Kozielnik, Krzywczyc, Malechowa, Prus, Siemian贸wki, Za-marstynowa, Zaszkowa i Zboisk.
W wyk艂adach, po艂膮czonych z praktycznemi demonstracyami, kt贸re prowadzi! fizyk dr. Lege-藕y艅ski przy czynnym udziale lekarza miejskiego dr. Kielanowskiego, pouczono uczestnik贸w kursu dok艂adnie i zrozumiale, jak rozpoznawa膰 mo偶na choroby zara藕liwe (gru藕lic臋, choler臋, tyfus, dyfte-ry臋 itd.) jak niszczy膰 nale偶y bakterye zara藕liwe zapomoc膮 wskazanych 艣rodk贸w dezynfekcyjnych i w jaki spos贸b uczestnicy kursu mog膮 skutecznie wsp贸艂dzia艂a膰 jako egzaminowani dezynfektorowie.
Nauka odbywa艂o si臋 w pierwszych trzech dniach w uniwersyteckim instytucie lekarskim, przy zastosowaniu skioptykonu i mikroskop贸w鈥.
Dozwoli艂o to uczestnikom dok艂adnie rozpozna膰 niedostrzegalne go艂em okiem bakterye zara藕liwe. Dalej zapoznali si臋 z wypr贸bowanymi 艣rodkami, niszcz膮cymi te bakterye. W dw贸ch dniach nast臋pnych odbywa艂a si臋 nauka w miejskim zak艂adzie 芦sanitarnym, w miejskich barakach cholerycznych i w鈥 miejskiej rze藕ni, gdzie dyrektor Gotlieb zapozna艂 uczestnik贸w kursu z urz膮dzeniami rze藕ni i okaza艂 sztuk臋 byd艂a zabit膮 i przeznaczon膮 na zniszczenie, kt贸ra zara偶on膮 by艂a gru藕lic膮.
W godzinach wolnych od nauki delegat powiatowy i dr. Lege偶y艅ski oprowadzali uczestnik贸w kursu W鈥 muzeach przemys艂owym i W艂odzimierza Dzieduszyckiego i u艂atwili im zwiedzenie panoramy rac艂awickiej i stra偶nicy miejskiej.
Dnia ostatniego kursu komisya egzaminacyjna wobec reprezentant贸w miasta Lwowa i delegata powiatowego egzaminowa艂a wszystkich uczestnik贸w kursu. Z tych, pochodz膮cych z K贸艂ek rolniczych otrzymali 艣wiadectwo uzdolnienia na dezynfektor贸w, a mianowicie ze stopniem celuj膮cym: Jan Hozyusz i J贸zef Kowalski; ze stopniem bardzo dobrym: Dominik Bartoszewicz, Stanis艂aw Biernacik, Leonard Pawlaczek, J贸zef Sroka, Wojciech Tass, ze stopniem dobrym: Jan Borowy, J贸zef Drozd, Feliks Kucharski, Piotr Lopuszy艅ski, Wojciech Malina, Maciej Oblicki, Stefan Or艂owski, Micha艂 Pawlicki, Jan Popielnicki i J贸zef Rudkowski.
IV. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego w Kozielnikach 15 sierpnia 1905 r.
Zjazd ten odby艂 si臋 przy udzia艂e 50 cz艂onk贸w kozielnickiego K贸艂ka rolniczego i tylu偶 reprezentant贸w K贸艂ek rolniczych Czy偶ki, Dublany, Krotoszyn, Lewand贸wka, Rz臋sna polska, Sich贸w, Siemian贸wka, Sygni贸wka, Zamarstyn贸w, Zaszk贸w, Zboiska, Zimnaw贸dka i 呕ubrza. Uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du g艂贸wnego dr. Gargas i delegat powiatowy.
Zwiedzenie i ocenienie ma艂orolnych gospodarstw cz艂onk贸w miejscowego K贸艂ka rolniczego by艂o przedmiotem Zjazdu.
Zebrani zwiedzili gremialnie :
a) Gnojowni臋 i obej艣cie gospodarskie Jana Kawalca pod kierownictwem p. Stamirowskiego;
b) Gnojowni臋 i gospodarstwo Piotra Sajana pod tern samem kierownictwem;
c) Nowo za艂o偶ony sad Kazimierza Czarnego pod kierownictwem p. Poluszy艅skiego;
d) Ogr贸d warzywny i owocowy Jana Bierna-cika pod kierownictwem p. Stanis艂awa Pi膮tkowskiego ;
e) Pasiek臋 Franciszka Kawalca (naczelnika gminy) pod kierownictwem pp. Hajdukiewicza i Mendychowskiego;
f) Pola przeznaczone pod upraw臋 ozim膮 Jana Z膮bka, Piotra Sajana, Kazimierza Czarnego i Jana Wierzbickiego pod kierownictwem pp. Stamirowskiego i Dyl膮ga.
Przy tym przegl膮dzie baczn膮 zwr贸cono uwag臋 na dodatnie i ujemne strony zwiedzanych gospodarstw. Pe艂ne uznanie wyra偶ono Piotrowi Sajanowi za wzorowe urz膮dzone i dach贸wk膮 pokryte budynki mieszkalne i gospodarskie, za staranne utrzymywanie poprawnego byd艂a i trzody chlewnej. Wyra偶ono r贸wnie偶 Janowi Kawalcowi uznanie za ulepszone urz膮dzenie gnojowni, wedle rad Zarz膮du g艂贸wnego. Starannie utrzymywany ogr贸d warzywny Jana Biernacika zyska艂 uznanie dla w艂a艣ciciela. Nie usz艂a ich uwagi w ma艂em gospodarstwie Franciszka Kawalca pasieka o przesz艂o 50 pniach. Uderzy艂 wszystkich uczestnik贸w przy zwiedzaniu p贸l bujny plon koniczyny z nasienia, dostarczonego przez Zarz膮d g艂贸wny. Tem wi臋cej rzuca艂o si臋 to w oczy, 偶e tu偶 obok razi艂a swym nik艂ym wygl膮dem koniczyna, pod kt贸rej obsiew u偶yto nasienia, zakupionego u handlarzy.
Po przerwie, podczas kt贸rej Zarz膮d K贸艂ka rolniczego i szko艂y podejmowa艂 uczestnik贸w Zjazdu, prowadzona dyskusya przeci膮g艂a si臋 do p贸藕na w nocy.
Zjazd przyj膮艂 nast臋puj膮ce rezolucye;

Zaleca si臋 cz艂onkom K贸艂ek rolniczych, aby stosuj膮c si臋 do wskaz贸wek Zarz膮du g艂贸wnego dbali o nale偶yte przechowanie obornika.

Zaleca si臋 cz艂onkom K贸艂ek, aby zaj臋li si臋 z ca艂膮 gorliwo艣ci膮 鈥 szczeg贸lniej tam, gdzie brak 艂膮k 鈥 upraw膮 ro艣lin pastewnych, w szczeg贸lno艣ci lucerny, ko艅skiego z臋bu, marchwi pastewnej,
130
celem uzyskania po偶ywnej karmy i tern samem zwi臋kszenia mleczno艣ci kr贸w.

Zaleca si臋, aby cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych, zajmuj膮cy si臋 hodowl膮 nierogacizny, starali si臋 o odpowiednie reproduktory celem poprawienia rasy 艣wi艅.

Zaleca si臋 cz艂onkom K贸艂ek rolniczych, aby nowe budynki mieszkalne i gospodarskie stawiali z zastosowaniem si臋 do post臋powych wymaga艅 i pokrywali je jedynie tylko materya艂em ogniotrwa艂ym.

Uprasza si臋 Zarz膮d g艂贸wny o urz膮dzenie dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych w powiecie lwowskim wsp贸lnego kursu dla sadownictwa, warzywnictwa i pszczelnictwa.

Zaleca si臋, a偶eby cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych na ma艂ej w艂asno艣ci zasadzali u siebie przynajmniej po 10 drzewek owocowych.

Uznaje si臋 za po偶膮dane, aby Zarz膮d g艂贸wny wni贸s艂 petycy臋 do Sejmu o udzielenie sub-wencyi na ustanowienie posady drugiego instruktora sadownictwa.

Zaleca si臋, a偶eby cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych propagowali zamian臋 dotychczasowej b艂臋dnej uprawy zagonowej na upraw臋 p艂ask膮, a偶eby baczniejsz膮 zwr贸cili uwag臋 na porz膮dek, w jakim ziemiop艂ody z korzy艣ci膮 po sobie umieszcza膰 nale偶y.

Zaleca si臋 usilnie jak najwcze艣niejsze pod-orywanie 艣ciernisk i upraw臋 poplon贸w na zielon膮 pasz臋 w jesieni i na zielony naw贸z.
V. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych po w’i atu lwowskiego w Barszcz o wic ach 24 wrze艣nia 1905 r.
W Zje藕dzie bra艂o udzia艂 pod przewodnictwem delegata powiatowego 70 cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego w Barszczowicach i nale偶膮cy do艅 cz艂onkowie z Cha艂upek, Ho艂od贸w’ki i Piku艂owic, tudzie偶 50 reprezentant贸w K贸艂ek rolniczych Bilka kr贸lewska, Bilka szlachecka, Czy偶ki, Dublany, Kamienopol, Kozielniki, Krzywczyce, Kukiz贸w鈥, Prusy, Siemian贸wka i 呕ydatycze.
Pod fachowem kierownictwem pp. Stamirow-skiego, Dyl膮ga, Huppenthala (agronom贸w), Polu-szy艅skiego, St. Pi膮tkowskiego (ogrodnik贸w) i W. Mendychowskiego (pszczelarza) odby艂o si臋 gremialne zwiedzanie gospodarstw ma艂orolnych na Cha艂upkach, w Barszczowicach i w Ho艂od贸wce, w szczeg贸lno艣ci u przew. K. r. Hilarego J臋drzejowskiego i u cz艂onk贸w K. r. Miko艂aja Gindy, J贸zefa Olearczyka, Grzegorza Marciniaka, Antoniego i Micha艂a G贸rniak贸w. Przy tym przegl膮dzie krytycznie oceniono zalety i w’ady, spostrze偶one w zwiedzonych gospodarstwach.
Przy zwiedzaniu gospodarstw baczn膮 zwr贸cono uwag臋 (u p. J臋drzejowskiego) na starann膮 upraw臋 roli przy zastosowaniu siewnika rz臋dowego; na wyborn膮 lucern臋, kt贸ra w tym roku wyda艂a ju偶 czwarty pokos; na niezwykle okazy burak贸w pastewnych. Og贸lne zainteresowanie obudzi艂 bardzo dobrze u艂o偶ony kompost. Bardzo podoba艂y si臋 go-
spodarzom dobrze zbudowane i starannie utrzymywane krowy i buhaj licencyonowany rasy p贸l oldenburskiej.
Powszechne uznanie zyska艂 sobie p. J臋drzejowski, a jego wzorowe o艣miomorgowe gospodarstwo postawione zosta艂o za przyk艂ad dla innych gospodarzy.
Przy zwiedzaniu innych gospodarstw nie mog艂o uj艣膰 uwagi zle za艂o偶enie budynk贸w gospodarskich, nieodpowiednie urz膮dzenie gnojowni, i marnowanie nawozu.
Zwr贸cono uwag臋 na niekt贸re sady ma艂oren-towne ze wzgl臋du, i偶 nie czyni膮 zado艣膰 wymaganiom post臋powego sadownictwa.
Przy ogl膮dni臋ciu czterech pasiek zalecono post臋powe ulepszenia. Przytem stwierdzono, i偶 Bar-szczowianie posiadaj膮 wyj膮tkowo szcz臋艣liwe warunki do prowadzenia na szersz膮 skal臋 gospodarstwa pszczelniczego.
Nast膮pi艂a godzinna przerwa, u偶yta na wypoczynek w鈥 go艣cinie Zarz膮du K贸艂ka rolniczego i po艣wi臋cona 艣wietlnym obrazom 鈥瀦 dziej贸w ojczystych”, w uk艂adzie i obja艣nieniu p. J. Baygera. Po tej przerwie przyst膮pi艂 Zjazd do obrad a do nich dostarczy艂 tematu referat M. Laby: 鈥濿 jaki spos贸b K贸艂ko rolnicze mo偶e si臋 przyczyni膰 do podniesienia gospodarstwa w艂o艣cia艅skiego”, tudzie偶 om贸wienie spraw, wi膮偶膮cych si臋 ze zwiedzonemi gospodarstwami.
Przez Zjazd przyj臋te rezolucja opiewaj膮:

Uznaje si臋 za konieczne, aby ka偶dy cz艂onek K贸艂ka rolniczego zaprowadzi艂 u siebie stos kompostowy i zaj膮艂 si臋 popraw膮 gnojowni.

Celem powi臋kszenia zapasu dobrej karmy dla byd艂a, poleca si臋 cz艂onkom K贸艂ek rolniczych upraw臋 burak贸w pastewnych odpowiednich gatunk贸w.

Celem osi膮gni臋cia wydatnego plonu -z 艂膮k zaleca si臋 usilnie ich nawo偶enie oraz bronowanie bron膮 艂膮kow膮.

Celem poprawy hodowli na ma艂ej w艂asno艣ci, poleca si臋 korzystanie z doborowych rozp艂odnik贸w i stanowcze zaniechanie u偶ywania 鈥 dot膮d niestety do艣膰 cz臋sto 鈥 nieodpowiednich, 藕le zbudowanych buhajk贸w
Przytem uwa偶a si臋 za wskazane, aby galicyjskie Towarzystwo gospodarskie powi臋kszy艂o ilo艣膰 stadnik贸w licencyonowanych, z kt贸rychby mogli korzysta膰 ma艂orolni cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych.

Celem uzyskania dobrych kr贸w zaleca si臋 cz艂onkom K贸艂ek rolniczych zakupywanie z ob贸r zarodowych ciel膮t, przeznaczonych na sprzeda偶.
Uprasza si臋 Zarz膮d g艂贸wny, aby wyjedna艂 w Wydziale krajowym, i偶by co do ciel膮t, przeznaczonych na sprzeda偶 z dubla艅skiej zak艂adowej obory, mieli pierwsze艅stwo zg艂aszaj膮cy si臋 o nie cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych.

Celem poprawy trzody chlewnej zaleca si臋 krzy偶owanie z ras膮 wielkich Yorkshir贸w.
131

Uprasza si臋 Zarz膮d g艂贸wny o wniesienie do W艂adz petycyi o przyspieszenie regulacyi rzeki Pe艂twi.
VI. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego w Czy偶kach, 19-go
pa藕dziernika 1905 r.
Zjazd po艂膮czy艂 si臋 z uroczysto艣ci膮 sadzenia drzew owocowych.
Uczestniczyli cz艂onkowie K贸艂ka rolniczego w Czy偶kach i tego偶 ochotniczej stra偶y po偶arnej oraz nale偶膮cy do艅 cz艂onkowie z Dmytrowic i Winniczek, zaproszeni na uroczysto艣膰 gospodarze i gospodynie wraz z m艂odzie偶膮 szkoln膮 pod przewodem swych kierownik贸w. Byli tak偶e reprezentanci K贸艂ek rolniczych w Dublanach i Kozielnikach, zaproszeni go艣cie z Winnik i ze Lwowa.
Po nabo偶e艅stwie, odprawionem w ko艣ciele parafialnym, ks. proboszcz Chmura dokona艂 uroczy艣cie po艣wi臋cenia drzewek owocowych a sadzeniem tych偶e w obej艣ciu szko艂y i u wybranych cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych kierowa艂 instruktor przy Z. g. E. Poluszy艅ski przy pomocy p. St. Pi膮tkowskiego. Do uroczysto艣ci zastosowane by艂y przem贸wienia pp. ks. Chmury, delegata powiatowego, Krajewskiego, Ad. or. Horocha, Panka i Krzy偶anowskiego.
Komitet Zjazdu w kr贸tkiej przerwie przed obradami, go艣ci艂 uczestnik贸w. Prof. Huppenthal zaj膮艂 uczestnik贸w 艣wietlnymi obrazami w trzech seryach, w szczeg贸lno艣ci 鈥炁粂cie Pana Jezusa”, 鈥瀂 dziej贸w ojczystych” i 鈥濺o艣liny gospodarskie”.
Przedmiotu do obrad na Zje藕dzie, pod przewodnictwem delegata powiatowego, dostarczy艂y referaty, kt贸re wyg艂osili w szczeg贸lno艣ci: p. Poluszy艅ski 鈥濷 korzy艣ciach poprawnej hodowli drzew owocowych”, p. Dyl膮g 鈥濷 sp贸艂kach rolniczych w艂o艣cia艅skich w Kr贸lestwie polskiem”.
Dyskusya przynios艂a postulaty przez Zjazd przyj臋te:

Tworzenie sp贸艂ek celem zbytu produkt贸w rolnych, w szczeg贸lno艣ci celem wsp贸lnej sprzeda偶y jaj, wsp贸lnego zbytu mleka i wsp贸lnej dostawy byd艂a dla rze藕ni lwowskiej.

Postaranie si臋, aby wsz臋dzie, czy to K贸艂ko rolnicze, czy te偶 gmina zaprowadza艂y wsp贸ln膮 wag臋.

Zalecenie, aby K贸艂ka rolnicze wzi臋艂y ini-cyatyw臋 do 艂膮czenia si臋 cz艂onk贸w K贸艂ek i gmin, dla wsp贸lnej asekuracyi byd艂a.

Zach臋cenie cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych, aby korzystali z bezprocentowego funduszu po偶yczkowego lwowskiej Rady powiatowej w celu zakupna buhai.

Propagowanie w艣r贸d cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych uprawy i dostawy warzyw do Lwowa. VII.
VII. Zjazd okr臋gowy K 贸 艂e k rolniczych w Prusach, 21. pa藕dziernika 1905.
Na Zjazd urz膮dzony pol膮czonemi silami K贸艂ek rolniczych Prus i Kamienopola, zebrali si臋 licznie cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych i gmin z obu tych miejscowo艣ci i przybyli z Barszczowic, Cha-
艂upek, Ho艂od贸wki, Kozielnik, Kukizowa, Lewan-d贸wki, Malechowa, Piku艂owic, Podborzec i 呕yda-tycz. Reprezentowane by艂o okoliczne duchowie艅stwo i nauczycielstwo a podczas uroczysto艣ci sadzenia drzew owocowych obecn膮 by艂a m艂odzie偶 szkolna z Prus, Kamienopola, 呕ydatycz i Cha艂upek. Nadto obecny by艂 na Zje藕dzie Starosta lwowski.
Na ca艂o艣膰 Zjazdu z艂o偶y艂y si臋 nast臋puj膮ce szczeg贸艂y:
a) Po nabo偶e艅stwie odprawionem w ko艣ciele parafialnym, odby艂a si臋 uroczysto艣膰 sadzenia drzew owocowych, obejmuj膮ca ceremoni臋 religijn膮 i akt sadzenia prowadzony przez pp. Poluszy艅skiego i St. Pi膮tkowskiego. Do uroczysto艣ci tej dostroi艂y si臋 przem贸wienia ks. Edm. Tabaczkowskiego i p. F. 呕yszkiewicza. Podczas uroczysto艣ci popisa艂a si臋 m艂odzie偶 szkolna dwoma deklamacyami: 鈥濶ie sprzedam ci ziemi” i 鈥瀞ad藕 drzewko, sad藕” oraz 艣piewem ch贸ralnym do s艂贸w 鈥濷byczaj to polski stary”.
b) Wsp贸lny obiad, kt贸rym podejmowali uczestnik贸w, imieniem Zarz膮du K贸艂ek rolniczych, szko艂y i gminy pp. Tyszkowski, Zyszkiewicz i Ser-watczak.
c) Wycieczka do s膮siedniego Kamienopola a tam偶e:
Ogl膮danie wzorowo utrzymanej, zarodowej obory dworskiej rasy fryzyjsko-holenderskiej p. Walerego Krzeczunowicza pod przewodem jej zarz膮dcy p. J. G贸rskiego.
Zwiedzenie gospodarstwa ma艂orolnego u cz艂onka K贸艂ka rolniczego Micha艂a Kochanowskiego. Ogl膮dano u niego cale obej艣cie gospodarskie po po偶arze odnawione i nowo za艂o偶on膮 gnojowni臋, staranny ch贸w drobiu swojskiego, pszenic臋 sandomiersk膮. W podziw wprowadzi艂y wszystkich okazane, pod艂ug w艂asnego pomys艂u wykonane, urz膮dzenia gospodarskie, w szczeg贸lno艣ci doskona艂e brony z zakrzywionymi z臋bami, bardzo przydatne do bronowania i 艣cieraka darni, walec d臋bowy do walcowania roli zasianej, p艂ug do orki, m艂ynki do czyszczenia zbo偶a, do mielenia zbo偶a i specyalny do mielenia prosa na jag艂y.
Pobyt w Kamienopolu zako艅czy艂 si臋 ze zmierzchem podwieczorkiem w go艣cinie u p. J贸zefa G贸rskiego.
Z powrotem do Prus:
il) ogl膮danie, staraniem Zarz膮du K贸艂ek rolniczych urz膮dzonej wystawy zb贸偶 i okopowych w po艂膮czeniu z wystaw膮 drobiu i kr贸lik贸w. Na wystaw臋 t臋 z艂o偶yli si臋 cz艂onkowie K贸艂ek rolniczych z Prus i Kamienopola: J贸zef Serwatczak, J贸zef Drozd, Jan Kawiak, Micha艂 Bobra, Karol Parko艂a, Wojciech Birecki, Wojciech Preiss, Wojciech Ko-ziar, Wojciech Mykita i Micha艂 Kochanowski. Wystawcy ci pod wp艂ywem dzia艂alno艣ci Towarzystwa K贸艂ek rolniczych, d膮偶膮c do post臋pu w gospodarstwie, wykazali dojrza艂y plon swej staranno艣ci i zapobiegliwo艣ci.
c) Obrady Zjazdu zagai艂 delegat powiatowy. Obrady te rozpocz臋艂y si臋 referatem instruktora przy Zarz膮dzie g艂贸wn. p. Poluszy艅skiego 鈥瀘 sadownictwie”. W wyniku przeprowadzonej dyskusyi u-
czestnicy Zjazdu jednomy艣lnie wyrazili gotowo艣膰 krzewienia u siebie akcyi sadowniczej.
W dalszym ci膮gu nast膮pi艂o sprawozdanie z wystawy, 艣cis艂e i przedmiotowe ocenienie referent贸w a to p. Moczarskiego w dziale zb贸偶 i okopowych i p. Dyl膮ga w dziale drobiu i kr贸lik贸w, tudzie偶 w艂asne spostrze偶enia, poczynione przez poszczeg贸lnych wystawc贸w. Wystawcom wyrazi艂 Zjazd uznanie i podzi臋kowanie.
W ko艅cu delegat powiatowy da艂 pogl膮d na obecny stan rozwoju handlu, prowadzonego przez K贸艂ka rolnicze i wskaza艂 zasadnicze warunki wzmocnienia i rozszerzenia organizacyi handlowej w powiecie lwowskim, warunki oparte na do艣wiadczeniach, zdobytych w tych powiatach, w kt贸rych akcya handlowa K贸艂ek rolniczych pomy艣lnie si臋 rozwija.
Po dyskusyi Zjazd o艣wiadczy艂 si臋 za zwo艂aniem specyalnej konferencyi reprezentant贸w sklep贸w K贸艂ek rolniczych w celu obmy艣lenia praktycznego sposobu, kt贸ryby umo偶liwi! korzystne sprowadzanie towar贸w dla sklep贸w k贸艂kowych.
Zgodnie z opini膮 delegata powiatowego Zjazd o艣wiadczy艂 si臋 za urz膮dzeniem 5-cio tygodniowego kursu handlowego dla sklep贸w K贸艂ek rolniczych.
j) 艢wietlne obrazy, kt贸re w dniu Zjazdu urz膮dzili pp. Bayger, Huppenthal i Moczarski, osobno dla m艂odzie偶y i gospody艅 i osobno dla uczestnik贸w Zjazdu, obej mywa艂y trzy serye, w szczeg 1-no艣ci 鈥瀂ycie Pana Jezusa11, 鈥瀂 dziej贸w ojczystych i 鈥濺o艣liny pastewne鈥.
VIII. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych pow. lwowskiego w Kamienopolu, dnia 28. grudnia 1905.
W Zje藕dzie brali udzia艂 z delegatem powiatowym na czele cz艂onkowie miejscowego K贸艂ka rolniczego i przybyli cz艂onl^pwie z K贸艂ek rolniczych Barszczowice, Dublany, Kozielniki, Malech贸w, Prusy, Zboiska i 呕ydatycze.
Uczestnicy Zjazdu maj膮c w swej pami臋ci 艣wi臋ta Bo偶ego Narodzenia, rozpocz臋li Zjazd obchodem 艣wi膮tecznego op艂atka. Przemawiaj膮cy zadokumentowali, i偶 nale偶膮c do K贸艂ek rolniczych, tworz膮 obszerniejsz膮 rodzin臋, zespolon膮 ogniwem wsp贸lnych potrzeb, kt贸ra dzieli膰 ma r贸wne uczucia i r贸wne pragnienia, oparte na fundamencie mi艂o艣ci bratniej.
Do uroczysto艣ci nastroity si臋 od艣piewane ko-lendy i odegrane jase艂ka przez dru偶yn臋, kt贸r膮 w malowniczych strojach przywi贸d艂 z 呕ydatycz sekretarz tamtejszego K贸艂ka Jan Bartel. Dope艂nieniem jase艂ek by艂y obrazy 艣wietlne z 偶ycia Jezusa Chrystusa i z dziej贸w ojczystych, przedstawione przez p. prof. Huppentala z Dublan.
Dalszym punktem programowym by艂o Og贸lne zebranie cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego w Kamienopolu w obecno艣ci innych uczestnik贸w Zjazdu. Na tern zgromadzeniu dokonano uregulowania spraw handlowych K贸艂ka przy udziale obecnego na Zjez-dzie lustratora handlowego H. Schmidta, i przeprowadzono wyb贸r nowego Zarz膮du.
Nast臋pnie wobec uczestnik贸w Zjazdu wr臋cza艂 nagrody delegat powiatowy zas艂u偶onym wystawcom z poprzedniego Zjazdu okr臋gowego Ko艂ek rolniczych w Prusach, kt贸rzy otrzymali z uchwa艂y Zarz膮du g艂贸wnego na pami膮tk臋 po dwa cenniejsze utwory z literatury narodowej.
Na Zjezdzie ustalono warunki pi臋ciotygodnio-wego kursu handlowego dla sklepik贸w K贸艂ek rolniczych, tudzie偶 przyj臋to rezolucy臋 z 偶膮daniem, aby Zarz膮d g艂贸wny zawezwa艂 K贸艂ka rolnicze, potrzebuj膮ce dla swych sklep贸w w wi臋kszej ilo艣ci pewnych artyku艂贸w, do dok艂adnego zg艂oszenia tych artyku艂贸w grupami i aby Zarz膮d g艂贸wmy na podstawie tych zg艂osze艅 zaj膮艂 si臋 zbiorowem zam贸wieniem.
IX. Zgro mad zen i e K贸艂ek rolniczych w Ma-
lechowie 1. stycznia 1906.
Uczestniczyli wszyscy cz艂onkowie K贸艂ka rolniczego i tego偶 ochotniczej stra偶y po偶arnej i inni mieszka艅cy Maleehovva, zar贸wno Polacy i Rusini, tudzie偶 reprezentanci K贸艂ek rolniczych: Dublany, Zboiska i Prusy i reprezentanci dubla艅skiego Kola T. S. L. oraz delegat powiatowy w towarzystwie p. Kaweckiego asystenta rolnictwa przy Zarz膮dzie g艂贸wnym.
Nowy Rok w Malechowie zosta艂 uroczy艣cie zainaugurowany.
Zacz臋艂o si臋 od Jase艂ek a zako艅czono 艣wi膮tecznym op艂atkiem.
Wystawione i odegrane Jase艂ka w po艂膮czeniu ze 艣piewami choralnemi i kolendami przez miejscowych doros艂ych w艂o艣cian i m艂odzie偶 pod ka偶dym wzgl臋dem wzorowo zosta艂y wykonane, dzi臋ki kierownictwu rodziny nauczycielskiej pp. Kowalskich i nauczycielki p. Karoliny Kostrzy艅skiej i wsp贸艂dzia艂aniu Kajetana Krula, Pasierskich, Jana Paszka, Malin贸w, J贸zefa Wieczorkowskiego i innych. Nie szcz臋dzono te偶 s艂贸w uznania, inicyatorom i wykonawcom.
Z przem贸wie艅, wypowiedzianych podczas 艂amania si臋 op艂atkiem pp. ks. proboszcza Serwac-kiego, delegata powiatowego, Krula, Urbana, Hu-penthala i innych, szczeg贸lnie si臋 upami臋tni艂o przem贸wienie Urbana, Rusina, kt贸ry w serdecznych s艂owach nawo艂ywa艂 do braterskiej zgody i zach臋ca艂 do zespolonej dzia艂alno艣ci w K贸艂ku rolniczem.
X. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego w 呕ubrzy 11. lutego
1906 r.
Liczni cz艂onkowie K贸艂ka rolniczego w 呕ubrzy i przybyli cz艂onkowie z K贸艂ek rolniczych Czy偶ki, Dawid贸w, Kozielniki, Krzywczyce, Sokolniki, Si-ch贸w, Siemiani贸wka i Zboiska, zgromadzili si臋 na Zjazd przy udziale cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego dr. Gargasa i delegata powiatowego; obecnym by艂 r贸wnie偶 p. starosta lwowski.
Z porz膮dku dziennego przed艂o偶yli szczeg贸艂owe sprawozdania za rok 1905, p. Antoni Ma艣lanka z K贸艂ka rolniczego w 呕ubrzy i p. Stanis艂aw Janicki z K贸艂ka rolniczego w Kozielnikach.
133
Nast膮pi艂y referaty, kt贸re wyg艂osili p. A. Ma艣lanka 鈥濷 warunkach podniesienia gospodarstwa ma艂orolnego” i p. W. Mendychowski 鈥濸szczelni-ctwo, jako wa偶na gal臋偶 uboczna gospodarstwa wiejskiego.
Po dyskusyi Zjazd przyj膮艂 nast臋puj膮ce rezo-lucye:

Zarz膮dy K贸艂ek rolniczych powinny u siebie jak najcz臋艣ciej urz膮dza膰 wyk艂ady, odczyty z dziedziny gospodarstwa rolnego, hodowli byd艂a i drobiu i innych ga艂臋zi gospodarstwa, kt贸re w danej okolicy korzy艣膰 da膰 mog膮, u偶ywaj膮c do tego stosownych podr臋cznik贸w i gazet, upraszaj膮c tak偶e m臋偶贸w praktycznych w odno艣nych ga艂臋ziach gospodarstwa o pouczenia i wyja艣nienia.

Zarz膮dy K贸艂ek, bior膮c pod rozwag臋, 偶e m艂odzie偶, szczeg贸lnie m臋ska, po wsiach nie ma stosownej rozrywki, a potrzebuj膮c rozrywki, szuka jej w karczmach i miejscach schadzek i tam si臋 moralnie i fizycznie psuje, powinny si臋 odnie艣膰 do Towarzystwa zabaw ludu i m艂odzie偶y celem wymy艣lenia dla m艂odzie偶y stosownych zabaw.

Zarz膮dy K贸艂ek, ze wzgl臋du na wysokie ceny trzody chlewnej, powinny si臋 postara膰, 鈥 a wzgl臋dnie nak艂ania膰 pojedynczych cz艂onk贸w K贸艂ka do zak艂adania u siebie chlewni zarodowych trzody chlewnej i dopomaga膰 ch臋tnym do zak艂adania tych偶e.

Zarz膮dy K贸艂ek, zwa偶ywszy na wysok膮 cen臋 byd艂a i mi臋sa bydl臋cego, powinny wp艂ywa膰 przez zach臋canie i pouczanie na rozw贸j gospodarstwa opasowego.

Uznaje si臋 za nader po偶膮dane ustanowienie przy pomocy subwencyi krajowej instruktora pszczelarskiego przy Zarz膮dzie g艂贸wnym.
Na o艣wiadczenie delegata powiatowego, i偶 wkr贸tce podejmie spraw臋 urz膮dzenia sze艣ciodniowego kursu pszczelniczego, zg艂osi艂o si臋 zaraz 14 ochotnik贸w ze Zjazdu, gotowych uczestniczy膰 w kursie na w艂asny koszt.
Uczestnicy Zjazdu byli go艣cinnie podejmowani przez miejscowy komitet, z艂o偶ony z pp. ks. Kocha艅skiego, Langiego, Bucichowskiego, Serbino-wicza, Kurmana i Ma艣lanki.
Zjazd zako艅czy艂o przedstawienie obraz贸w 艣wietlnych, 鈥 przedstawiaj膮cych ziemi臋 ojczyst膮 i dzieje ojczyste, a zaprodukowanych przez pana Jana Baygera.
XI. Kurs handlowy dla sklep贸w K贸艂ek rolniczych w Kamieniopolu od 16. lutego
do 24. marca 1906 r.
Szczeg贸艂y o kursie tym s膮 pomieszczone w sprawozdaniu Zarz膮du g艂贸wnego p. t. 鈥濳ursa handlowe” na str. 71.
XII. Kurs pszczelniczy dla K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego w 呕ubrzy
od 26. do 31. marca 1906 r.
W wykonaniu o艣wiadczenia, z艂o偶onego na zesz艂orocznym Zje藕dzie zubrzeckim, delegat powiatowy, za uchwal膮 Zarz膮du g艂贸wnego, zaj膮艂
si臋 urz膮dzeniem pomienionego kursu, pierwszego w powiecie lwowskim w艣r贸d K贸艂ek rolniczych. Spe艂nienie tego zadania umo偶liwi艂o pozyskanie si艂 fachowych w zakresie pszczelnictwa i zaofiarowanie przez gospodarzy w 呕ubrzy bezp艂atnego pomieszczenia dla uczestnik贸w kursu.
Przyj臋tych na kurs uczestnik贸w by艂o 34 i to z powiatu lwowskiego:
Z 呕ubrzy: Bia艂ek Antoni, Doma艅skiUan, Kur-man J贸zef, Kurman Wojciech, Mazurkiewicz J贸zef, Serbinowuk Micha艂 i Szyndralewicz J贸zef.
Z Prus: Dorociak Micha艂, Dyda Bart艂omiej, Wirga Jan i Woro偶a艅ski J贸zef.
Z Kozielnik: L臋偶ny Jan, Sajan Kazimierz i Z膮bek Jan.
Z Sichowa: Drelichowski J臋drzej, Niczyj Marcin i Wierzbicki Stanis艂aw.
Z Siemian贸wki: Balicki Szczepan, Borowy Micha艂 i Pracowity Marcin.
Z Czy tek: Laba Marcin i Lo艣 Jan.
Z Krotoszyna: Lumbacki Franciszek i Szutra J贸zef.
Z Kukizowa: Cisek J臋drzej i Sanda艂a Jan.
Z Sokolnik: Jab艂o艅ski Bart艂omiej i Jab艂o艅ski J贸zef.
Z Chrusna nowego: Kiihner Leopold.
Z Ko艣ciejowa: Ostrowski J贸zef.
Z Serdycy: Krupacz Stefan.
Z Zag贸rza: Minorowicz Jan.
Z Zboisk: W臋gli艅ski Kazimierz.
Z powiatu tarnopolskiego, z Zagrobeli: Piotrowski Jan.
Uczestnikami tymi zajmowa艂 si臋 komitet pod przewodnictwem pp. J. Langiego, A. Ma艣lanki i J. Kurmana.
Kurs poprzedzony nabo偶e艅stwem, odprawio-nem przez ks. M. Kocha艅skiego, otworzy艂 delegat powiatowy.
Nauk臋 teoretyczn膮, demonstrowan膮 praktycznie, prowadzi艂 wedle wskaz贸wek profesora Teofila Ciesielskiego instruktor pszczelnictwa przy Zarz膮dzie g艂贸wnym Wojciech Mendychowski.
Program szczeg贸艂owy obejmowa艂 budow臋 ula i wsp贸lne wykonanie tej budowy podczas kursu, poznawanie sk艂adu dobrego i zdrowego pnia pszcz贸艂, futrowanie ula, rozpoznanie z艂ej lub trutowej matki, leczenie osierocialego pnia, zbieranie roj贸w, przezimowanie pni, robienie rojnicy i kozio艂ka, odbieranie miodu na miodark臋 itp.
Z uko艅czeniem kursu, odby艂 si臋 egzamin przed po艂udniem i od 4 do 7 popo艂udniu, w obecno艣ci delegata powiatowego, starosty i inspektora szkolnego. Wszystkich uczestnik贸w egzaminowali prof. Ciesielski i instruktor Mendychowski.
Prof. Ciesielski i reprezentanci w艂adz i Zarz膮du g艂贸wnego dali wyraz pe艂nego uznania za gorliw膮 i skuteczn膮 prac臋 na kursie instruktorowi i uczniom. W imieniu gospodarzy przem贸wi艂 p. Antoni Ma艣lanka, a imieniem uczestnik贸w kursu Marcin Laba.
Na pami膮tk臋 kursu zast臋pca pisma 鈥濶owo艣膰 illustrowane” dokona艂 zdj臋cia uczestnik贸w kursu
134
Uczestnicy kursu okazali niema艂e zainteresowanie dla sprawy poprawnego pszczelnictwa, dowodem tego zakupienie przez 20 z nich cennego 2-tomowego dzie艂a prof. Teofila Ciesielskiego pod tytutem 鈥濨artnictwo1′; inni te偶 zg艂osili zam贸wienie na to dzie艂o. Uczestnicy kursu rado艣nie przyj臋li propozycy臋 prof. Ciesielskiego, aby urz膮dzi膰 w le-cie drugi kurs pszczelniczy i w jesieni trzeci kurs. Propozycy臋 t臋, przyj臋t膮 przez delegata powiatowego, Zarz膮d g艂贸wny zatwierdzi艂. W wyniku tego odb臋dzie si臋 kurs letni w Siemian贸wce od 18. do 23. czerwca 1906.
XIII. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych
w Sokolnikach, 3. kwietnia 1906.
Program Zjazdu, przed艂o偶ony przez delegata, przyj臋艂o og贸lne zebranie sokolnickiego K贸艂ka rolniczego, a obecni wszyscy miejscowi reprezentanci postanowili przeprowadzi膰 Zjazd pol膮czonemi si艂ami, przez wybrany w tym celu obszerniejszy Komitet.
W dniu podanym, przed i popo艂udniu odby艂 si臋 w Sokolnikach Zjazd i zgromadzi艂 liczny zast臋p cz艂onk贸w miejscowego K贸艂ka rolniczego i przyby艂ych z K贸艂ek rolniczych: Basi贸wki, Czy偶ek, Dawidowa, Glinnej, Hodowicy, Ho艂oska wielkiego, Krotoszyna, Kulparkowa, Maliczkowic, Nawaryi, Siemian贸wki, Zboisk, 呕ubrzy. Licznie r贸wnie偶 wyst膮pili miejscowi gospodarze oraz m艂odzie偶 szkolna prowadzona przez swe nauczycielstwo.
Nie brak艂o te偶 zaproszonych go艣ci ze Lwowa, z kt贸rych cz臋艣膰 ograniczy艂a sw贸j udzia艂 do ni偶ej podanych uroczysto艣ci.
Pierwszy i drugi punkt Zjazdu a mianowicie po艣wi臋cenie sztandaru ochotniczej stra偶y po偶arnej K贸艂ka rolniczego i uroczysto艣膰 sadzenia drzew owocowych zla艂y si臋 w podnios艂膮 ca艂o艣膰. Na co z艂o偶y艂y si臋 solenne nabo偶e艅stwo ks. proboszcza Wincentego Czy偶ewskiego, do uroczysto艣ci zastosowane przem贸wienia ks. proboszcza, delegata powiatowego, naczelnika gminy Tomasza Piwki, kierownika szko艂y W艂adys艂awa Gruszeckiego i przewodnicz膮cego K贸艂ka rolniczego J贸zefa Jab艂o艅skiego. Delegat powiatowy wr臋czy艂 od Zarz膮du g艂贸wnego Jab艂o艅skiemu ksi臋g臋 pami膮tkow膮 dla K贸艂ka i Stra偶y. W ceremoni臋 religijn膮 wplot艂o si臋 wbijanie pami膮tkowych gwo藕dzi do drzewca sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej i 艣w. Floryana. Aktu tego dokona艂y przez ks. proboszcza odczytane pary chrzestne.
Uczestnicy wys艂uchali 艣piewu ch贸ralnego m艂odzie偶y szkolnej do s艂贸w 鈥濰ymn polski11, 鈥濷jcze z niebios11 i 鈥濸atrz Ko艣ciuszko1* tudzie偶 deklamacyi dw贸ch uczni贸w, kt贸rzy wyg艂osili 鈥濸owr贸t Taty” i 鈥濶oc styczniow膮11.
Po po艣wi臋ceniu drzew owocowych (w ilo艣ci 700 sztuk, sprowadzonych przez Zarz膮d g艂贸wny), instruktor sadownictwa dokona艂 sadzenia, przedstawiwszy zasadnicze warunki, kt贸rych przestrzega膰 nale偶y przy sadzeniu drzew i racyonalnem obchodzeniu si臋 z niemi.
Po zako艅czeniu uroczysto艣ci m艂odzie偶 rozesz艂a si臋 do dom贸w, a starsi uczestnicy udali si臋 na wsp贸lny obiad.
W dalszym ci膮gu nast膮pi艂y obrady Zjazdu pod przewodnictwem delegata powiatowego i przy udziale sekretarza Zjazdu p. J. Staszyszyna.
W my艣l porz膮dku dziennego sekretarz K贸艂ka rolniczego, Mateusz Suchecki i komendant ochotniczej stra偶y po偶arnej Wojciech Pawlaczek przed艂o偶yli sprawozdania z czynno艣ci K贸艂ka i stra偶y; nast臋pnie wyg艂osili referaty instruktor sadownictwa Poluszy艅ski 鈥瀘 warunkach rozwoju sadownictwa w gospodarstwie malorolnem11 i inspektor rolnictwa Stamirowski 鈥瀘 uprawie ro艣lin okopowych11.
W wyniku obrad Zjazd okr臋gowy przyj膮艂 nast臋puj膮ce rezolucye:

Zarz膮dy K贸艂ek rolniczych porozumi膮 si臋 ze Zwierzchno艣ci膮 gminn膮, celem wdro偶enia skutecznej akcyi do sk艂onienia wszystkich gospodarzy do sadzenia i piel臋gnowania drzew owocowych.

YV czasie odpowiednim dla uprawy ro艣lin okopowych K贸艂ka rolnicze maj膮 wys艂a膰 swoich delegat贸w do miejscowo艣ci, gdzie intenzywniej dokonuje si臋 ta uprawa, dla bli偶szego zapoznania si臋 i podania do wiadomo艣ci w艣r贸d swoich cz艂onk贸w.

Zaleca si臋 K贸艂kom rolniczym powiatu lwowskiego staranie si臋 o gatunki ro艣lin okopowych, odpowiednie dla warunk贸w podmiejskiego gospodarstwa i zak艂adanie p贸l pr贸bnych, wzorowo przeprowadzonych z odmianami tych ro艣lin okopowych.
Zaraz z zako艅czeniem Zjazdu K贸艂ko amatorskie im. Marcina Borelowskiego z powodzeniem odegra艂o dwie sztuki, a to A. Staszczyka 鈥濪ziesi膮ty pawilon11 i Aurelego Urba艅skiego 鈥濪ramat jednej nocy11.
XIV. Zjazd okr臋gowy K贸艂ek rolniczych powiatu lwowskiego w Rz臋艣nie polskiej

kwietnia 1906 r.
Przy licznym udziale miejscowych i zamiejscowych uczestnik贸w urz膮dzony Zjazd trwa艂 od godziny 10 rano do 10 wieczorem.
Podczas Zjazdu zespoli艂y si臋 dwie uroczysto艣ci a mianowicie po艣wi臋cenia sztandaru ochotniczej stra偶y po偶arnej K贸艂ka rolniczego w Rz臋艣nie polskiej i sadzenia drzew owocowych.
W szczeg贸lno艣ci ks. proboszcz Jan Baar odprawi艂 solenne nabo偶e艅stwo i dokona艂 ceremonii religijnej, pary chrzestne wbi艂y gwo藕dzie pomi膮tkowe do drzewca sztandarowego a instruktor Poluszy艅ski pokierowa艂 aktem sadzenia drzew. Przy tych uroczysto艣ciach zaznaczy艂y si臋 przem贸wienia ks. proboszcza, delegata powiatowego, W. Dradracha, A. br. Horocha, F. Howorki i A. Ficowskiego tudzie偶 艣piew ch贸ralny m艂odzie偶y szkolnej wraz z dekla-macyami uczni贸w i uczennic, kt贸rzy wyg艂osili 鈥瀂 艂膮k i p贸l’1, 鈥濷 Ko艣ciuszce11, 鈥濵odlitwa polskiego dziewcz臋cia11 i 鈥瀂a s艂u偶b膮11.
Dope艂nieniem uroczysto艣ci po艣wi臋cenia sztandaru by艂o 艣lubowanie korpusu stra偶ackiego. Delegat powiatowy obja艣niwszy cel tego wa偶nego aktu
135
w stra偶actwie, zawezwa艂 instruktora Srok臋 do odczytania roty przyrzeczenia, kt贸r膮 powtarzali wszyscy towarzysze korpusu. Z nich Dradrach, przewodnicz膮cy K贸艂ka rolniczego i naczelnik ochotniczej stra偶y po偶arnej, przez podanie r臋ki z艂o偶y艂 przyrzeczenie stra偶ackie delegatowi powiatowemu, komendanci za艣 i inni towarzysze korpusu 艣lubowali swemu naczelnikowi. Delegat powiatowy wr臋czy艂 naczelnikowi stra偶y ksi臋g臋 pami膮tkow膮 od Zarz膮du g艂贸wnego dla stra偶y.
Nast臋pnie w pauzie godzinnej odby艂 si臋 wsp贸lny obiad, przygotowany staraniem Komitetu Zjazdu, pod kierownictwem pp. dra T. Marsa i W. Dra-dracha.
O godzinie 3 popo艂udniu rozpocz臋艂y si臋 obrady Zjazdu pod przewodnictwem delegata powiatowego przy udziale sekretarza Zjazdu p. A. Hajdukiewicza z nast臋puj膮cym porz膮dkiem dziennym:
a) Sprawozdanie z czynno艣ci K贸艂ka rolniczego i ochotniczej stra偶y po偶arnej w Rz臋艣nie polskiej
W. Dradracha;
b) Referat p. Poluszy艅skiego 鈥瀘 warunkach rozwoju sadownictwa w gospodarstwie malorol-nem 鈥;
c) Referat dra Gargasa 鈥瀘 radach sieroci艅skich w powiecie lwowskim”;
cl) Referat p. Stamirowskiego 鈥瀘 uprawie ro艣lin pastewnych”.
Ka偶dy z tych punkt贸w obrad by艂 przedmiotem dyskusyi.
Zjazd okr臋gowy przyj膮艂 nast臋puj膮ce rezo-lucye:

Zaleca si臋 K贸艂kom rolniczym zak艂adanie wzorowych sad贸w do艣wiadczalnych.

Doradza si臋 Zarz膮dom K贸艂ek rolniczych wysy艂anie cz艂onk贸w zw艂aszcza m艂odszych do tych miejscowo艣ci, gdzie s膮 dobrze prowadzone sady.

Zaleca si臋 Zarz膮dom K贸艂ek rolniczych czuwanie nad racyonalnem prowadzeniem sadownictwa.

Celem rozpowszechnienia w ma艂orolnych gospodarstwach ma艂o u偶ywanych dot膮d ro艣lin pastewnych zaleca si臋 zak艂adanie p贸l pr贸bnych z rozmaitemi odmianami.

K贸艂kom rolniczym, w pobli偶u Lwowa po艂o偶onym zaleca si臋 po艣wi臋cenie wi臋kszej uwagi warzywnictwu.

Zaleca si臋 podj臋cie stara艅, aby delegaci K贸艂ek rolniczych weszli w sk艂ad rad sieroci艅skich wiejskich.

Zaleca si臋 wyjednanie z funduszu grzywien szkolnych zasi艂k贸w dla dzieci osieroconych, w celu wysy艂ania ich czy to do szk贸艂 fachowych, czy te偶 na specyalne kursy w zakresie rolnictwa, handlu lub przemys艂u.
Po zako艅czeniu Zjazdu Komitet podejmowa艂 ponownie swoich go艣ci, a korpus stra偶acki popisa艂 si臋 przy tern swoim marszem stra偶ackim, uk艂adu nauczyciela Baczy艅skiego. Nadto zar贸wno starsi jak i m艂odsi przypatrywali si臋 艣wietlnym obrazom, kt贸re zaprodukowali pp. Stamirowski i 呕ardecki
z 偶ycia Pana Jezusa, z kraju rodzinnego i w zakresie gospodarstwa rolnego.
XV. Zgromadzenie K贸艂ek rolniczych
w Basi贸wee 20 maja 1906.
Reprezentowane by艂y licznie K贸艂ka rolnicze i gminy: Basi贸wka, Hodowica, Glinna, Maliczko-wice, Nawarya, Sokolniki i Zimna w贸dka. Uczestniczy艂 tak偶e cz艂onek Zarz膮du g艂贸wnego p. Gargas i zast臋powa艂 delegata powiatowego pod贸wczas bawi膮cego w Krakowie.
Tytu艂 do Zgromadzenia dala powa偶na uroczysto艣膰 po艣wi臋cenia sztandaru ochotniczej stra偶y po偶arnej K贸艂ka rolniczego w Basi贸wee. Ceremonia religijna, dokonana przez ks. proboszcza Kierni-ckiego przy udziale ks. proboszcza Trzebickiego z Nawaryi, i wbijanie gwo藕dzi pami膮tkowych odby艂y si臋 w hodowickim ko艣ciele parafialnym, a przem贸wienia, do uroczysto艣ci zastosowane, wyg艂osili ksi臋偶a proboszczowie i dr. Gargas. Ca艂y orszak uroczysto艣ci powr贸ci艂 do Basi贸wki, gdzie go艣ci podejmowa艂a nauczycielka p. Helena Kwiatkowska wraz z komitetem uroczysto艣ci.
XVI. Zgromadzenie K贸艂ek rolniczych w Malechowie, 20 maja 1906 r.
Udzia艂 by艂 liczny tak miejscowych cz艂onk贸w K贸艂ka rolniczego i gminy, jak i zamiejscowych cz艂onk贸w przyby艂ych z s膮siednich K贸艂ek rolniczych. Cz艂onek Zarz膮du g艂贸wnego p. 呕yszkiewicz zast臋powa艂 delegata powiatowego.
Odby艂a si臋 uroczysto艣膰 po艣wi臋cenia sztandaru ochotniczej stra偶y po偶arnej K贸艂ka rolniczego, r贸wnie偶 powa偶nie jak w Basi贸wee, w ko艣ciele parafialnym i w domu szkolnym.
Po uroczysto艣ci nast膮pi艂o przedstawienie teatralne, w kt贸rem z powodzeniem popisali si臋 w艂o艣cianie malechowscy odegraniem dw贸ch sztuk a to 鈥濳o艣ciuszko” i 鈥濿erbel domowy”.
*

*
Po zatem wyst臋puje samoistna dzia艂alno艣膰 pojedynczych K贸艂ek rolniczych w powiecie lwowskim, wykazana w og贸lnem sprawozdaniu Zarz膮du g艂贸wnego z 48 K贸艂ek rolniczych, kt贸re 偶膮dane sprawozdania za r. 1905 przed艂o偶y艂y. Do tych K贸艂ek rolniczych doliczy膰 nale偶y K贸艂ka w 艁anach, Pasiekach miejskich, Rakowcu, Szczercu, Zuchorzycach i Zurawinkach, kt贸re wspomnianych sprawozda艅 nie przed艂o偶y艂y i nowozawi膮zane w Podborcach. Og贸lna wi臋c liczba K贸艂ek rolniczych w powiecie lwowskim z dniem 31 maja 1906 wynosi艂a 55. Do nich doliczy膰 mo偶na 17 miejscowo艣ci, kt贸re przydzielone zosta艂y do s膮siednich K贸艂ek rolniczych. Miejscowo艣ci te s膮: Bogdan贸wka, Cha艂upki, Dmytrowice, Grzybowice, Ho艂od贸wka, Hucisko, Kaltwasser, Kowyr, Mi艂oszawice, Nag贸rzany, No-wosi贸lka, Podcieinne, Piku艂owice,. Winniczki, Wo-lica, Zarudce i Zawad贸w. Organizacy膮 K贸艂ek rolniczych obj臋to dot膮d w powiecie lwowskim 72 gmin.
To co dot膮d podj臋to od r. 1903 w powiecie lwowskim na wdzi臋cznej glebie K贸艂ek rolniczych,
13G
jest skromn膮 nawi膮zk膮 wa偶nej pracy, do kt贸rej z dalsz膮 wytrwa艂o艣ci膮 wszystkim nam ima膰 si臋 nale偶y, a do kt贸rej szczeg贸lnie zapraszam dzielnych towarzyszy w naszych K贸艂kach.
Dr. Bronis艂aw Dul臋ba delegat Zarz膮du g艂贸wnego Towarzystwa K贸艂ek rolniczych w pow. lwowskim.
艁a艅cut. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Boles艂aw 呕ardecki, jako prezes;
ks. Antoni Tyczy艅ski, jako zast臋pca prezesa;
Jan Kolek, jako sekretarz.
Zarz膮d powiatowy otrzyma艂 w roku sprawozdawczym nast臋puj膮ce subwencye: od Wydzia艂u krajowego 400 koron, od Wydzia艂u Rady powiatowej 艂a艅cuckiej 400 kor., od Kasy zaliczkowej i oszcz臋dno艣ci w 艁a艅cucie 650 kor. Ze sprzeda偶y drzewek uzyska艂 Zarz膮d powiatowy 136’W kor. Razem z pozosta艂o艣ci膮 188’42 kor. z r. 1904, dochody wynosi艂y 1375’31 kor. Z sumy tej wydano na administracy臋 szk贸艂ki drzewek owocowych 1348’35 kor. Pozosta艂o艣膰 kasowa na r. 1906 wynosi 26’96 koron.
W ci膮gu roku sprawozdawczego odby艂o si臋 5 posiedze艅 Zarz膮du powiatowego i 3 Zgromadzenia powiatowe.
Staraniem Zarz膮du pow. i Wydzia艂u Rady pow. odby艂y si臋 w 艁a艅cucie dwa powiatowe kursa po偶arnictwa. Teoretyczn膮 nauk臋 i praktyczne 膰wiczenia w zakresie obrony po偶arnej prowadzi艂 p. Antoni Szczerbowski, sekretarz kraj. Zwi膮zku ochotn. stra偶y po偶arnych. Na drugim kursie dr. Bronis艂aw Dul臋ba, sekretarz Zarz膮du g艂贸wnego Tow. K贸艂ek rolniczych, mia艂 wyk艂ad o stosunku K贸艂ek rolniczych do ochotniczych stra偶y po偶arnych.
Zarz膮d powiatowy najwi臋cej zaj臋cia w roku sprawozdawczym mia艂 z za艂o偶eniem w 艁a艅cucie Banku ziemskiego. Bank ten jest instytucy膮 ca艂kiem samodzieln膮, powsta艂 jednak z inicyatywy Zarz膮du powiatowego-
Mielec. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Mo艣ciska. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego:
ks. Adam Dudzi艅ski, proboszcz w Radocho艅-cach.
My艣lenice. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
ks. Stanis艂aw Zastawniak, jako prezes;
Stanis艂aw Zacharyasz, radca s膮dowy, jako zast臋pca;
Fr. Furmanik, jako sekretarz;
Andrzej 艢redniawski, jako skarbnik.
Sprawozdania z czynno艣ci podj臋tych i przeprowadzonych w roku sprawozdawczym Zarz膮d powiatowy nie nades艂a艂.
Nadworna. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Nisko. Delegat: Micha艂 Fornelski, radca s膮d.
W dniach 14, 15 i 16 czerwca odby艂 si臋 dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych powiatu niskiego kurs po偶arnictwa.
Nowy S膮cz. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Nowy Targ. Delegat: Dr. Jan Bednarski.
Pilzno. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego, ukonstytuowanego w dniu 15 listopada 1904, wchodz膮:
Miko艂aj hr. Rey, jako prezes:
J贸zef Frenkel, jako zast臋pca prezesa;
Leopold Jacobi, jako Sekretarz;
Marceli Szczeklik, jako skarbnik.
Zarz膮d powiatowy dopiero w r. 1906 rozpocz膮艂 istotn膮 dzia艂alno艣膰.
Podhajce. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Przemy艣l. Po ust膮pieniu Zarz膮du powiatowego w roku sprawozdawczym, Zarz膮d g艂贸wny w porozumieniu z przewodnicz膮cym K贸艂ka rolniczego w Grochowcach, p. Antonim Brzoz膮, zwo艂a艂 Zjazd delegat贸w K贸艂ek rolniczych powiatu przemyskiego do Grochowiec. Zjazd ten odby艂 si臋 w dniu 26 listopada 1905, a brali w nim udzia艂 opr贸cz delegat贸w K贸艂ek rolniczych powiatu przemyskiego delegat Zarz膮du g艂贸wnego dr. Bronis艂aw Du艂臋ba艅 inspektor rolnictwa 鈥歩鈥. Stamirowski. Pierwszy wyg艂osi艂 referat: 鈥濩ele K贸艂ka rolniczego i ochotniczej stra偶y po偶arnej”, a drugi: 鈥濷 u偶yciu kr w do zaprz臋gu”. Opr贸cz tego p. Zalewski referowa艂 鈥濷 organizacyi Zarz膮du powiatowego,,.
Po przeprowadzeniu dyskusyi Zjazd przyj膮艂 nast臋puj膮ce wnioski.

M. Zalewskiego: z pro艣b膮 do Zarz膮du g艂贸wnego o powo艂anie do 偶ycia Zarz膮du powiatowego w Przemy艣lu.

F. Kielba: 鈥瀘 uzyskanie u w艂adz naprawy miejscowej drogi gminnej”.

W. Szybiaka: 鈥瀘 podj臋cie sprawy utworzenia hurtownej sk艂adnicy towar w dla sklep贸w K贸艂ek rolniczych w powiecie przemyskim”.

A. Brzozy: 鈥瀉by przy nast臋pnych kursach weterynaryjno-hodowlanych wydawane by艂y uczestnikom odpowiednie 艣wiadectwa w celu uzyskania posady ogl膮dacza byd艂a”.

P. Rudnickiego: 鈥瀘 uzyskanie dla cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych grysu z magazyn贸w wojskowych”.

A. Brzozy: 鈥瀘 urz膮dzenie w r. 1906 powiatowego kursu po偶arnictwa w Przemy艣lu”.

J. Przyby艂y: 鈥瀘 uzyskanie z Wydzia艂u powiatowego w Przemy艣lu subwencyi na zakupno przez K贸艂ka rolnicze drzew owocowych”.

A. Brzozy: 鈥瀘 urz膮dzenie kursu rybo艂贸wstwa dla hodowli ryb i rak贸w w powiecie przemyskim przedewszystkiem z uwzgl臋dnieniem Grochowiec, Knia偶yc, Nehrybki, Pralkowiec i Wyszatycz”.

W. Szybiaka: 鈥瀘 pozyskanie dla sprawy K贸艂ek rolniczych w powiecie przemyskim tak duchowie艅stwa, jak i nauczycielstwa”.
137
Zarz膮d g艂贸wny w my艣l wniosku 1-go postanowi艂 utworzy膰 Zarz膮d powiatowy w Przemy艣lu i w tym celu zwo艂a艂 na dzie艅 4-go maja 1906 r. Zgromadzenie powiatowe do Przemy艣la. W Zgromadzeniu tern z Zarz膮du g艂贸wnego uczestniczyli p. prezes A Cielecki, sekretarz dr. Bronis艂aw Dul臋ba i inspektor rolnictwa T. Stamirowski. Zagai艂 je ks. Infu艂at Federkiewicz, jako delegat ks. biskupa Pelczara i obj膮wszy przewodnictwo powo艂a艂 na sekretarza p. Antoniego Brzoz臋, przewodnicz膮cego K. r. w Grochowcach.
W obradach pierwszy zabra艂 glos p. Artur Cielecki. Liczny udzia艂 w zebraniu 鈥 powiedzia艂 鈥 utwierdza go w przekonaniu, 偶e powiat przemyski zabiera si臋 gor膮co do pracy na polu rolniczem i 偶e zorganizowawszy si臋, podejmie za przyk艂adem innych powiat贸w wybitn膮 i ruchliw膮 dzia艂alno艣膰 i obudzi wi臋ksze zainteresowanie do spraw K贸艂ek rolniczych.
P. dr. Czajkowski jako marsza艂ek powiatu, przyzna艂, 偶e bardzo ma艂o dot膮d zdzia艂ano, przyrzeka jednak sw膮 pomoc i poparcie, bo gor膮co pragnie, by powiat przemyski dor贸wna艂 w tym wzgl臋dzie innym powiatom.
Dr. Br. Dul臋ba om贸wi艂 nast臋pnie dzia艂alno艣膰 Towarzystwa w og贸lno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci na polu o艣wiatowem i handlowo-przemyslowem. Podni贸s艂 wreszcie potrzeb臋 urz膮dzenia kursu powiatowego dla instruktor贸w stra偶y po偶arnych K贸艂ek rolniczych, na co p. marsza艂ek przyobieca艂, 偶e w tym roku w jesieni kurs ten na pewno si臋 odb臋dzie.
Nast臋pnie delegaci K贸艂ek rolniczych wybrali w my艣l 搂 28 statutu cz艂onk贸w do przemyskiego Zarz膮du powiatowego.
Posiedzenie przerwano na czas obiadowy t. j. na czas od 72 do 73.
Na popoludniowem posiedzeniu wyg艂osi艂 referat inspektor rolniczy p. Stamirowski o dzia艂alno艣ci K贸艂ek rolniczych w kierunku ulepszenia gospodarstw w艂o艣cia艅skich.
P. Boles艂aw Kropi艅ski zach臋ca艂 cz艂onk贸w do organizacyi stra偶y po偶arnych przy K贸艂kach rolniczych.
W dyskusyi przem贸wienia uwydatnia艂y 鈻 potrzeb臋 rych艂ej organizacyi ochotniczych stra偶y po偶arnych w ca艂ym powiecie przez K贸艂ka i gminy, po偶yteczno艣膰 p贸l do艣wiadczalnych i potrzeb臋 urz膮dzania zalecanych przez Zarz膮d g艂贸wny wzorowych gnojami.
P. Kazimierz Hatschir wyg艂osi艂 d艂u偶szy referat o warunkach zak艂adania i prowadzenia sad贸w.
Wreszcie zabierali glos gospodarze z Grocho-wiec o racyonalnej uprawie burak贸w pastewnych, ko艅skiego z臋bu i marchwi pastewnej.
Po uko艅czeniu obrad ukonstytuowa艂 si臋 Zarz膮d powiatowy. W sk艂ad jego weszli;
W艂adys艂aw ksi膮偶臋 Sapieha, jako prezes;
J贸zef Midowicz, jako zast臋pca prezesa;
Ks. Infu艂at Federkiewicz, jako skarbnik;
Antoni Brzoza, jako sekretarz.
Przemy艣lany. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮;
Ks. kan. Wojnarowicz, jako prezes;
Stanis艂aw K臋dzierski, jako zast臋pca prezesa;
Szczepan Frank贸w, jako sekretarz;
Dr. Stanis艂aw Hy偶ycki, jako skarbnik.
Zarz膮d powiatowy nie otrzyma艂 偶adnych sub-wencyi w roku sprawozdawczym. Posiedze艅 Zarz膮du odby艂o si臋 3, na kt贸rych omawiano, jakimi sposobami wp艂ywa膰 na gminy, aby zaj臋艂y si臋 ra-cyonalnem gospodarstwem na pastwiskach; oma-, wiano lustracye K贸艂ek, u偶ywanie do zaprz臋gu kr贸w, u偶ywanie sztucznych nawoz贸w, oraz po艣rednictwo w sprowadzaniu nasion, ustanowienie Zjazd贸w powiatowych, oraz porz膮dek tych偶e.
Zgromadzenie powiatowe by艂o jedno. Wyg艂osili na niem referaty: insp. rolnictwa J. Wasung
鈥濷 celach K贸艂ek rolniczych1* i instruktor sadownictwa E. Poluszy艅ski 鈥濷 sadach i korzy艣ciach, jakie one przy nosz膮 鈥.
W roku sprawozdawczym odby艂y si臋 r贸wnie偶 dwa Zjazdy powiatowe: w 艢wirzu i Dunajowie,
oraz kurs po偶arnictwa i sadownictwa. Ze strony Zarz膮du g艂贸wnego obecny by艂 na Zjazdach inspektor rolnictwa p. Wasung, na kursie sadownictwa p. Poluszy艅ski, a na kursie po偶arnictwa Dr. Bronis艂aw Dul臋ba.
Lustracye K贸艂ek rolniczych zosta艂y przeprowadzone w Alfred wce (Stanis艂aw K臋dzierski) w Jaktorowie i Dunajowie (Szczepan Frank贸w), w Krosienku, Kimirzu i Hanaczowie (Edward Reicher).
Rawa ruska. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Antoni Skibniewski, w艂a艣c. d贸br z Ulicka.
Rohatyn. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Ropczyce. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Tadeusz Skoluba z Lubziny, jako prezes;
Ks. Walenty Grochola, proboszcz w Malej, jako zast臋pca prezesa;
Jan Pi膮tek, kierownik szko艂y w Paszczynie, jako sekretarz.
W roku sprawozdawczym odby艂y si臋 dwa Zjazdy powiatowe. Jeden w dniu 28 marca w Ropczycach, a drugi 30 kwietnia w Wielopolu skrzy艅-skiem. W鈥 obydw贸ch z Zarz膮du g艂贸wnego bra艂 udzia艂 inspektor rolnictwa J. Wasung.
Zarz膮d powiatowy sprawozdania ze swych czynno艣ci nie nades艂a艂.
Rudki. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮 :
prezes: ks. W艂adys艂aw Frydel,
zast臋pca: ks. Wojciech Giemza,
sekretarz: Adolf Bieniecki,
delegat Z. g艂.: Karol Sur贸wka, prowadz膮cy kancelary臋 Zarz膮du powiatowego.
Z roku llX)4 pozosta艂 niedob贸r w wysoko艣ci 43’14 Kor.
10
138
W roku sprawozdawczym otrzyma艂 Zarz膮d powiatowy 100 kor. subwencyi od Zarz膮du g艂贸wnego. Rozchody wynosi艂y 125 kor., na sprowadzenie i subwencyonowanie drzewek owocowych, na kurs weterenaryjno-hodowlany, na ksi膮偶ki dla bibliotek Kolek rolniczych, na lustracye K贸艂ek rolniczych i stra偶y po偶arnych i na pokrycie niedoboru z roku 1904. Na rok 1906 pozosta艂 niedob贸r w kwocie 8 koron.
Zarz膮d powiatowy odby艂 dwa posiedzenia i urz膮dzi艂 jedno zgromadzenie powiatowe.
Za po艣rednictwem oddzia艂u T. gosp. za艂o偶ono 8 p贸l do艣wiadcz, z nawo偶eniem 艂膮k; urz膮dzono kurs weterynaryjno-hodowlany przy wsp贸艂udziale 42 uczestnik贸w.
Sprowadzono dla cz艂onk贸w K贸艂ek w powiecie 90 ctm. grysu i 392 sztuk drzewek owocowych.
Rzesz贸w. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Aleksander D膮mbski, jako prezes;
Ks. Stanis艂aw Siara, jako zast臋pca prezesa;
Wincenty Turowski, jako sekretarz i skarbnik.
Rachunki Zarz膮du powiatowego przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co:
Rozch贸d:
Urz膮dzenie kursu sadownictwa鈥︹..K. 108’50
Wydatki kancelaryjne鈥︹︹. 20’92
Broszury 鈥瀘 u偶ywaniu kr贸w do
rob贸t”鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 10- –
Ksi膮偶eczka udzia艂owa w Zwi膮zku handlowym K贸艂ek rolniczych鈥︹︹. 200.鈥
Pozo talo艣膰 kasowa na r. 1906 鈥. 104’41
Razem 443’83
Doch贸d:
Pozosta艂o艣膰 kasowa z r. 1904 鈥︹.K. 14.rv83
Subwencya Rady pow. w Rzeszowie 200’鈥
Subwencya Zarz膮du g艂贸wnego na kurs
sadownictwa鈥︹︹︹.. 60′ 鈥
Zwrot 50% wk艂adek od Zarz膮du g艂贸wnego 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 32’鈥
Wp艂acone wk艂adki od 2-ch K贸艂ek . . _(V鈥
Razem 443’83
Posiedze艅 Zarz膮du odby艂o si臋 trzy; omawiano sprawy administracyjne i organizacyjne. Na jednem z posiedze艅 podzielono wszystkie K贸艂ka rolnicze powiatu na 4 okr臋gi, mianuj膮c dla ka偶dego okr臋gu m臋偶a zaufania i delegata w celu bli偶szego poznania K贸艂ek i urz膮dzania zebra艅 wsp贸lnych dla miejscowo艣ci s膮siednich. Na zapytanie, skierowane do delegat贸w, o ich dzia艂alno艣ci w okr臋gu, Zarz膮d powiatowy odpowiedzi nie otrzyma艂.
W roku sprawozdawczym odby艂o si臋 jedno Zgromadzenie powiatowe sprawozdawcze w dniu 30. marca 1905 r., na kt贸rem omawia艂 zakres dzia艂alno艣ci K贸艂ek rolniczych p. Jan Wasung inspektor rolnictwa i referowa艂 spraw臋 reformy ksi膮g gruntowych dr. Zygmunt Gargas, cz艂onek Zarz膮du g艂贸wnego.
Na drugim Zje藕dzie, urz膮dzonym z okazyi kursu sadowniczego, wyg艂oszono dwa odczyty: 鈥濷 melioracyi grunt贸w”, in偶. J. Blauth i 鈥瀘 uprawie 艂膮k i pastwisk” Jan Wassung.
Sekretarz Zarz膮du pow. Wincenty Turowski by艂 obecnym na lustracyi handlowej w Lutory藕u i bra艂 udzia艂 w Zebraniu K贸艂ka rolniczego w Lu-tory偶u i Trzcianie.
W roku 1906 Zarz膮d powiatowy postanowi艂 urz膮dzi膰 kurs hodowlano-weterynaryjny.
Sambor. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Tomasz Ujejski, jako prezes;
Stanis艂aw Stefanowski, jako wiceprezes;
Stanis艂aw Borkowski, jako sekretarz.
W roku 1905 przyprowadzone zosta艂y wybory do Zarz膮du powiatowego a w sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodzili:
Stefan hr. Komorowski, jako prezes;
Ks. Stanis艂aw Makowicz, jako wiceprezes;
Stanis艂aw Stefanowski, jako sekretarz.
Zgromadzenie powiatowe odby艂o si臋 w dniu 9. lutego, za艣 posiedzenia Zarz膮du powiatowego w dniach 23. stycznia, 6. czerwca i 15. pa藕dziernika.
Nowe K贸艂ko rolnicze w Oziminie p. Kranz-berg zawi膮zane zosta艂o w dniu 6. marca 1905.
Lustracye i szkontra sklep贸w K贸艂ek rolniczych przeprowadzone zosta艂y w r. 1905 przez delegat贸w Zarz膮du powiatowego w nast臋puj膮cych miejscowo艣ciach w dniu 17. stycznia na Powodowej w Samborze, 1. lutego w Kornalowicach, 11. lutego w Biskowicach, 15. lutego w Strza艂kowicach, 7. marca w Radlowicach, 1. maja w S膮siadowi-cach, 8. maja na 艢redniej w Samborze i 6. czerwca w Siekierczycach.
Delegaci Zarz膮du powiatowego uczestniczyli w Og贸lnych zebraniach K贸艂ek w nast臋puj膮cych miejscowo艣ciach: w dniu 29. stycznia na Powodowej w Samborze, w dniu 11. lutego w Biskowicach, w dniu 19. lutego w Strza艂kowicach, w dniu

marca w Oziminie i w dniu 7. maja w Kornalowicach.
. Petycya do Sejmu krajowego w sprawie wyjednania zasi艂k贸w dla Zarz膮d贸w powiatowych przes艂an膮 zosta艂a na r臋ce pos艂a p. Feliksa Soza艅skiego przez Zarz膮d powiatowy od 16. K贸艂ek rolniczych.
Towarzystwu m艂odzie偶y akad. 鈥瀂nicz鈥 w Samborze wyp艂aci艂 Zarz膮d powiatowy tytu艂em zwrotu koszt贸w podr贸偶y z odczytami do K贸艂ek za r. 1905. 100 koron.
Rada powiatowa w Samborze udzieli艂a nam na r. 1905 zasi艂ek w kwocie 200 kor.
Rachunek kasy Zarz膮du powiat, za r. 1905:
Przych贸d . . 323’78 kor.
Wydatki . . 142’58 鈥
Zapas kasowy na r. 1906 18 L20 kor.
Sanok. W roku sprawozdawczym Zarz膮d powiatowy nie funkcyonowa艂, gdy偶 prezes p.. Stan.
139
Ostaszewski zrezygnowa艂 z zajmowanego stanowiska, a jego zast臋pca dr. J贸zef Galant umar艂.
W czasie wystawy pszczelniczo-ogrodniczej, kt贸ra odby艂a si臋 w Sanoku w roku sprawozdawczym, zebra艂o si臋 Walne Zgromadzenie K贸艂ek roln. pow., sanockiego 29. wrze艣nia 1905 r. celem uzupe艂nienia Zarz膮du pow. 鈥 sprawa jednak nie dosz艂a do skutku a sko艅czy艂a si臋 nast臋puj膮c膮 Uchwal膮:
B W celu obmy艣lenia i lepszego przygotowania wyboru Zarz膮du pow. K贸艂ek roln. nale偶y w przeci膮gu 3-ch tygodni zwo艂a膰 Zgromadzenie delegat贸w wszystkich K贸艂ek roln. pow. sanockiego z rozszerzonym porz膮dkiem dziennym, na kt贸rem ma si臋 dokona膰 wyboru Zarz膮du pow. Skutkiem tego zebra艂o si臋 Walne zgromadzenie 24 listopada 1905 r., na kt贸rem obok wyk艂adu p. T. Stamirowskiego insp. rolnictwa i wielu przem贸wie艅, dokonano uzupe艂nienia Zarz膮du powiatowego w ten spos贸b, 偶e ten偶e ukonstytuowawszy si臋 zaraz, przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Jan hr. Potocki, jako przewodnicz膮cy;
Dr. Lobaczewski, jako zast臋pca przewodnicz膮cego ;
Dr. Jacek Jab艂o艅ski, jako skarbnik;
Adam Pytel, jako sekretarz.
Tak ukonstytuowany Zarz膮d pow. zebra艂 si臋 na pierwsze posiedzenie 12. stycznia 1906 r, na kt贸rem po zagajeniu i odczytaniu sprawozdania z ostatniego posiedzenia Zarz膮du, przyszed艂 na porz膮dek dzienny program dzia艂alno艣ci Zarz膮du powiatowego na rok 1906.
Ska艂at. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Ks. Aleksander Panek z Ha艂uszczyniec.
艢niatyn. Delegat: vacat.
Sokal. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Stanis艂aw hr. Zyberg-Plater, prezes;
Ks. Micha! br. Lewartowski, zast臋pca;
Stanis艂aw Gogolewski, sekretarz.
Zarz膮d powiatowy sprawozdania nie nades艂a艂.
Stanis艂aw贸w. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Mieczys艂aw Brykczy艅ski, prezes;
Maryan Jaroszy艅ski, wiceprezes;
Ks. Leopold Ka艣ci艅ski, sekretarz;
Tadeusz Burzy艅ski, skarbnik.
Zarz膮d powiatowy sprawozdania nie nades艂a艂.
Stary Sambor. Delegat: vacat.
Stryj. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Julian br. Brunicki z Podhorzec.
Delegat nades艂a艂 sprawozdanie, w kt贸rem przedstawia ogromne trudno艣ci dla rozwoju K贸艂ek w powiecie stryjskim.
Tarnobrzeg. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Zbigniew Horody艅ski, jako prezes;
Wiceprezes: vacat-
W艂adys艂aw Czeppe, jako sekretarz i skarbnik.
Pozosta艂o艣膰 kasowa z roku 1904 wynosi艂a 111-49 kor.
Zarz膮d powiatowy otrzyma艂 subwency臋 od Wydzia艂u Rady powiatowej tarnobrzeskiej w kwocie 60 kor. Razem dochody w roku sprawozdawczym wynosi艂y 199鈥49 kor., a rozchody 74-68 kor. Pozosta艂o w kasie na rok 1906: 124’Bl koron.
W roku sprawozdawczym odby艂o si臋 jedno posiedzenie Zarz膮du powiatowego i jedno Zgromadzenie powiatowe.
Lustracye K贸艂ek rolniczych przeprowadzono w Brandwicy i Machowie.
Tarn贸w. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮 :
Ks. kan. dr. Stanis艂aw Dutkiewicz, jako prezes;
Dr. W艂odzimierz Krzeczunowicz, jako zast臋pca prezesa;
Henryk 艢ciborowski, jako skarbnik.
W roku sprawozdawczym odby艂y si臋 dwa Zjazdy powiatowe. Pierwszy w dniu 26-go lutego w Szynwa艂dzie, na kt贸rym in偶 Wi艣niewski wyg艂osi艂 referat 鈥濷 drenowaniu”, drugi w dniu 31-go marca w Tarnowie. Z Zarz膮du g艂贸wnego na obydw贸ch Zjazdach by艂 inspektor rolnictwa J. Wasung.
W dniach 9, 10 i 11 pa藕dziernika odby艂 si臋 w Tarnowie kurs po偶arnictwa.
Zarz膮d powiatowy sprawozdania nie nades艂a艂.
Tarnopol. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Dr. Celestyn Podlewski, jako prezes;
Bogus艂aw Cie艅ski, jako zast臋pca prezesa;
Zygmunt Karpi艅ski, jako sekretarz;
W艂adys艂aw Arciszewski, jako skarbnik.
Zarz膮d powiatowy otrzyma艂 175 koron sub-wencyi od Wydzia艂u Rady powiatowej tarnopolskiej.
W roku sprawozdawczym odby艂o si臋 7 posiedze艅 Zarz膮du powiatowego (2 pe艂ne, a 5 艣ci艣lejszych) i 2 Zgromadzenia powiatowe.
W marcu staraniem Zarz膮du powiatowego urz膮dzony zosta艂 cztero dniowy kurs sadowniczo-warzywniczy, przy udziale 25 s艂uchaczy, zako艅czony egzaminem i rozdaniem stosowny膰h dzie艂ek i przyrz膮d贸w rolniczych.
鈥 Lustracye przeprowadzono w nast臋puj膮cych K贸艂kach rolniczych: w Isypowcach, w Gontomej, Oryczkowcach, Janowce, Do艂偶ance i Tousto艂ugu.
T艂umacz. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Stanis艂aw Oroszeny Bohdanowicz, jako prezes:
Wiceprezes: vacat;
Wac艂aw Wencel, jako sekretarz i skarbnik.
Z dzia艂alno艣ci w roku sprawozdawczym Zarz膮d powiatowy sprawozdania nie nades艂a艂.
Trembowla. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮;
Ks. Stanis艂aw Korzeniowski, jako prezes;
Bogus艂aw Cie艅ski, jako zast臋pca prezesa;
140
Franciszek Szczepan, jako sekretarz;
Jaros艂aw Paszkowski, jako skarbnik.
Sprawozdania Zarz膮d powiatowy nie nades艂a艂.
Turka. Delegat: vacat.
Wadowice. Delegat: Dr. Jan Iwa艅ski.
Nominacya delegata nast膮pi艂a w r. 1906. Okaza艂a si臋 konieczn膮 wobec tego鈥 偶e Zarz膮d powiatowy, wybrany w r. 1902 偶adnej zgo艂a nie rozwija艂 dzia艂alno艣ci.
Wieliczka. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Henryk hr. Mieroszowski, jako prezes;
Jan Kanty Tatara, jako zast臋pca prezesa ;
Jak贸b Szydlak, jako sekretarz;
Marcin Rembacz, jako skarbnik.
Zarz膮d powiatowy subwencyi nie otrzyma艂 偶adnych.
Drobne wydatki pokrywa艂 prezes i zast臋pca prezesa z w艂asnych fundusz贸w.
Zarz膮d powiatowy odby艂 dwa posiedzenia: na 1. nast膮pi艂o ukonstytuowanie si臋 Zarz膮du, na II. omawiano spraw臋 podniesienia K贸艂ek w powiecie.
Zgromadze艅 powiatowych odby艂o si臋 6. Wyg艂aszano na nich wyk艂ady z gospodarstwa wiejskiego i dawano wskaz贸wki poszczeg贸lnym cz艂onkom K贸艂ek w sprawie podniesienia K贸艂ka w danej miejscowo艣ci.
Zjazd贸w okr臋g, odby艂o si臋 3: w Gdowie, Bierza-nowie i Gaju. Na nich wyk艂ady o zadaniach K贸艂ek roln. i sposobach podniesienia wi臋kszej wydajno艣ci roli.
Lustracye K贸艂ek przeprowadzi艂 p. Tatara w K贸艂kach: Skrzynka, Ochojno, Rzeszotary, Siepraw, 艢wi膮tniki, Bie艅kowice, Grabie, Bierzan贸w, Mie-tni贸w, Siercza, Wr贸blowice, Swoszowice, Raciborsko, Gd贸w, Wi艣niowa, Kurdwan贸w, Skotniki, Budzan贸w, Dobczyce, Zakliczyn, Ko藕mice, Biskupice i 艁azany.
Sprowadzono za po艣rednictwem Zarz膮du g艂贸wnego wagon fasoli i rozprzedano pomi臋dzy K贸艂ka rolnicze. Fasola si臋 uda艂a.
Zach臋cono K贸艂ka rolnicze do wsp贸lnego sprowadzenia 偶u偶li 鈥 uczyni艂y to K贸艂ka: Graj贸w, Krzyszkowice i Mietni贸w.
Zarz膮d powiatowy za艂o偶y艂 28 Sp贸艂ek oszcz臋dno艣ci i po偶yczek w K贸艂kach rolniczych.
Zaleszczyki. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Dr. Adam Gla藕ewski, w艂. d贸br w Chmielowej.
Zbara偶. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: vacat.
Z艂ocz贸w. W sk艂ad Zarz膮du powiatowego wchodz膮:
Adam Bartkiewicz, jako prezes;
Dr. W艂adys艂aw Wi艣niewski, jako zast臋pca prezesa;
Jan Nebelski, jako sekretarz i skarbnik.
Zarz膮d powiatowy nie otrzyma艂 w roku sprawozdawczym 偶adnych subwencyi. Pozosta艂o艣膰 kasowa z r. 1904 wynosi艂a 120′ 14 koron. Rozchody 52鈥16 kor. Pozosta艂o w鈥 kasie na 1900 r.: 67’98K.
Posiedze艅 Zarz膮du powiatowego odby艂o si臋 4. Omawiano na nich sprawy administracyjne, spraw臋 obudzenia wi臋kszego 偶ycia w K贸艂kach mniej ruchliwych, sprawozdania z lustracyi itd.
W roku sprawozdawczym odby艂o si臋 jedno Zgromadzenie powiatowe z porz膮dkiem dziennym:
1) Sprawozdanie z czynno艣ci Zarz膮du; 2) Wyk艂ad dr. Paw艂owskiego na temat zwi臋kszenia ilo艣ci paszy dla byd艂a; 3) Spostrze偶enia z dokonanej lustracyi K贸艂ek ; 4) O u偶ywaniu kr贸w do zaprz臋gu;
5) O zwi臋kszeniu produkcyi mleka (ref. T. Koziek);
6) Wyb贸r Zarz膮du.
Lustracye K贸艂ek przeprowadzono w nast臋puj膮cych miejscowo艣ciach: Knia偶臋, Pietrycze, Jele-chowice, Hucisko oleskie, Chmielowa, Usznia, Bia-艂ykamie艅 i Zarwanica.
呕贸艂kiew. Delegat: vacat.
呕ydacz贸w. Delegat Zarz膮du g艂贸wnego: Ks. Jan Trzopi艅ski, proboszcz w Kochawinie.
呕ywiec. Delegatem mianowany zosta艂 p. W艂odzimierz Nawratil.
Zgromadzenie cz艂onk贸w鈥 K贸艂ek rolniczych powiatu 偶ywieckiego w celu wyboru Zarz膮du powiatowego K贸艂ek rolniczych odby艂o si臋 w dniu

kwietnia 1905 Z Zarz膮du g艂贸wnego byli na niem obecni pp. Joachim So艂tys, lustrator handlowy i dr. Paw艂owski inspektor rolnictwa.
Do Zarz膮du powiatowego wybrani zostali: ks. Sm贸艂ka, wikaryusz z Mil贸wki, p. Dalkiewicz, weterynarz powiatowy, p. Chwierut, kierownik szko艂y z Sporysza, p. dr. Fonferka sekundaryusz szpitala w 呕ywcu i p. Wojciech Talik, gospodarz z Ci艣ca.
Zarz膮d ten jeszcze nie ukonstytuowa艂 si臋 i w r. sprawozdawczym nie fungowa艂.
Statystyczne zestawienia
wed艂ug
nades艂anych przez K贸艂ka rolnicze.
(Gwiazdka, umieszczona przy siedzibie K贸艂ka rolniczego oznacza, 偶e Kolko to z艂o偶y艂o wk艂adk臋 cz艂onka wspieraj膮cego na rok 1905.)
Uwaga: W rubryce: 鈥濳贸艂ko rolnicze posiada na u偶ytek wsp贸lny maszyny”: oznacza litera 鈥瀞鈥 siewnik rz臋dowy; litera 鈥瀟鈥 tryer, litera 鈥瀖鈥 m艂ocarni臋, lit. 鈥瀢鈥 wialni臋 lub m艂ynek, lit. 鈥炁尖 偶mijk臋, lit. 鈥瀙鈥 p艂ug, 艂it. 鈥瀊鈥 bron臋 艂a艅cuchow膮, lit. 鈥瀍鈥 ekstyrpator, lit. 鈥瀢l鈥 walec, lit. 鈥瀡vg鈥 wag臋 bydl臋c膮, lit. 鈥瀘鈥 ogartywacz lub plu偶ek.
1
10210018
Czy- telnia K贸艂ka roln. K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o >> p K. r. wprowadzi艂o O d tc Sklep K贸艂ka 3 * 鈥 Przy sklepie K贸艂ka roln. Ubezpiecze艅, od ognia Przy K. r. zawi膮zano Z艂o偶ono na cele og贸lnego dobra

o Powiat i siedziba Kolka rolniczego 鈥歰 w r. 1905 C. ? >. 漏 i O a roln. 漏 G 鈥歓 掳 znajduje si臋
JM cl* 拢 *o Ti 0i . liczy: > o CJ \ o ~ >. a 芦 鈥 *o JM 拢 拢 .2 3 G. >> G 鈥O d U P- U d d >5 u CA O 8 S* O O a ci G ci 鈥 u d | ko艣cielne i cerkiewne
s u 9 ci -o O O 鈥歍S 漏 鈥極 -X) ci u S> 漏 N *o 鈥氣枲Tl 拢 鈥歄 JM *o g I-O 3 ja 鈥澛 a X 鈥5. o CA d Nasion 8 g 9 o 拢 3 cg ** 拢 s CO A O = N &-2 S-S 7膯 tf 0 1 9 2 5 * 3 TJ C 芦6 – as N c eS l c 漏 鈥 o 藕 3 * C OS 5 2 * o Si O s aS O G 漏 N E c CA CS 拢 d 鈥 U 漏 *5 k艂 Cd ZM 鈥 s 漏 — . 鈥5 O. ^ & 75 2 掳 o *3 Z M 1 s* -*-禄 鈥斅 ci JM CC ci S *83 ci 漏 s u N rs O *x 鈥-t O P. ikupno zbc za kwot臋 d *3 漏 1 Domu > 鈥 u d * o Eh 鈥 o p- u +-> CA 漏 * ci JM ’53 ci inne
5 Pi 拢 鈥歍? 漏 za k wot臋 w koron. u: O G U n c „3 i h N P^ 3 CA G 83 U na kwot臋 w K O s koron
1 1. Bia艂a. 鈥楤estwina 31 11 14000 2 974 400 s 1 i 1 1 264 1 1 2200 1 1
2 Bielany 48 58 鈥 30 1 327 1420 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 1 50 600 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥
3 鈥rzeszcze 10 4 鈥 鈥 2 鈥 鈥 90 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1000 鈥 鈥 鈥
4 Brzezinka 15 11 1 20 60 鈥 1 1 –
5 Buczkowice 45 10 4100 32 3 鈥 600 i – 鈥 2 鈥 鈥 640 4000 5110 鈥 鈥 鈥
(i 鈥ulowice1) 05 0 鈥 70 1 700 2100 鈥 鈥 in i 10 100 10 鈥
7 -Czaniec 68 34 鈥 鈥 2 857 1088 1
8 Dankowice 35 15 1000 40 3 鈥 鈥 鈥 40 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 90 – 1 300 511 1 1 鈥 鈥 – 1200 鈥 1 1 鈥 鈥
鈥.艂 鈥wory 66 50 鈥 270 1 360 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1 000 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 鈥
10 Gr贸jec8) 43 57 2200 40 1 200 702 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 – 1 鈥 1 鈥 337 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥
11 鈥eczuarowiee 30 44 鈥 39 3 鈥 020 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
12 -Janowice3) 13 7 鈥 500 2 515 1110 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 104 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
13 鈥awiszowice 3ii-l 00 1000 鈥 4 1203 2700 鈥 184 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 00 1 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 800 1600 鈥 鈥
14 鈥obiernice*) 14 26 鈥 258 4 400 1000 鈥 鈥 鈥 鈥 l 1 i 鈥 鈥 1 鈥 372 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 2800 50 20
15 Kozy 22 13 210 100
l(i 艁臋ki 50 2 3098 1 1 1
17 Malec 30 37 1000 30 4 14 960 鈥 鈥 鈥 鈥 l 1 i – 鈥 – 1 160 100 1 1 鈥 鈥 1000 鈥 鈥 鈥 鈥
18 Monowiee 135 40 鈥 40 1 50 1 1 鈥 鈥 鈥 000 鈥 鈥 500 100
19 -Osiek3) 41 15 186 鈥 2 2051 1189 30 鈥 2 t 鈥 鈥 鈥 i 鈥 70 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1282 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 72
20 鈥isarzowice 134 23 鈥 鈥 1 300 820 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 102 鈥 -鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2100 鈥 鈥 鈥 200
21 鈥or膮bka庐) 30 6 鈥 鈥 2 174 477 18 鈥 Ili w 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 1 00 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
22 鈥or臋ba w.7) 27 21 1800 220 4 220 900 鈥 25 鈥 鈥 鈥 1 鈥 — 鈥 鈥 1 250 50 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
23 鈥ybarzowice8) 54 11 鈥 52 2 210 527 鈥 90 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 920 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
24 鈥tara wie艣”) 40 31 鈥 309 3 718 1390 鈥 20 t 1 鈥 1 i 鈥 234 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
25 -Szczyrk10) 283 8 3000 鈥 3 170 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 542 1 鈥 鈥 鈥 3000 5000 – 鈥 10 鈥
20 Wilamowice 58 11 i 鈥 44 鈥 1 100 340
27 -Witkowice 63 63 鈥 鈥 1 鈥 3983 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2 100 鈥 1 1 1
28 2. Bobrka. Borynicze 47 04 90 2 200 100 1800 1 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
29 Brzozdowce 20 42 鈥 160 2 1 300
30 Chlebowiee 34 54 鈥 50 1 500 1 1 3000
31 -Stare sio艂o 40 04 10000 140 4 140 1200 1 i 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
32 Wybran贸wka 25 13 鈥 129 1
33 3. Bochnia. Bes贸w 10 39 52 5 16 .. _ 1 i 1 1 鈥 鈥 472 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _
34 -Bie艅kowice 11 20 鈥 45 i 56 鈥 88 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 ; 220 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥
35 Bogucice 50 5 鈥 鈥 i 鈥 228 鈥 1 i 鈥 1 20 1 1 1100 鈥 ~
36 Brzezie 23 22 240 3 1 1 1 1 200
37 鈥rze藕nica 18 36 56 3 鈥 鈥 鈥 12 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
38 Che艂m 22 24 25 4 428 120 鈥 120 鈥 鈥 1 1 1 i 鈥 鈥 1 30 鈥 1 鈥 鈥 85 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
39 *Chodenice Tr. 16 14 鈥 120 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 60 138 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 20 16
40 Chron贸w 56 22 41 2 鈥 102 66 鈥 280 1 500
41 鈥ziewin u) 124 40 1000 172 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 500 1 1 鈥 鈥
42 *Gaw艂贸wek 11 36 鈥 50 1 鈥 鈥 鈥
43 Gierczyce 30 8 鈥 鈥 1 鈥 715 鈥 30 1 i
44 Grabie uzna艅s. 18 31 鈥 65 1 125 鈥 186 11) 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
45 Grobla 42 79 鈥 48 5 120 260 325 154 1 1 1 鈥 13 1 鈥 鈥 500 鈥 鈥 鈥 250 鈥 鈥 450 鈥 鈥 鈥 鈥
40 Jazy 38 15 鈥 200 5 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 7 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
47 鈥艂aj 62 51 鈥 70 6 鈥 鈥 鈥 70 180 202
48 Kobyle13) *Kolan贸w 101 49 鈥 30 1 200 1800 鈥 100 鈥 1 1 i 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 1 鈥 640
49 21 7 300 4 鈥 30 600
50 鈥r贸l贸wka,3) 47 19 1000 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 100 鈥
51 *艁apczyca 40 22 鈥 300 1 鈥 鈥 鈥 50 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 60 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 600 1 1 400 鈥
52 Leszczyna 36 22 4G0 315 1 1 1000
53 Mik艂uszowice 81 24 1000 150 1 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
54 鈥iepo艂omice 83 68 鈥 130 7 鈥 鈥 鈥 50 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 — 鈥 1 120 200 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 800 鈥 – 鈥 鈥
55 „Okulice u) 27 17 1000 310 3 30 621 1 鈥 s-b. 偶. 鈥 鈥 1 i 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
56 Ostr贸w kr贸l. 16 37 鈥 40 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
57 鈥od艂臋偶e 35 50 290 52 5 300 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 1 – 鈥 889 鈥 鈥 鈥 300 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
58 Po艂om wielki 22 57 鈥 28 i 鈥 620 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥
59 Rajbrot 110 16 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥
60 Rzezawa 53 14 鈥 鈥 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1 120 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
61 鈥iedlec 121 74 4800 196 1 160 30 鈥 鈥 t 鈥 1 鈥 i 鈥 鈥 2 鈥 鈥 240 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1600 600 鈥 鈥 鈥 鈥
62 鈥argowisko 60 17 300 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 140 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
63 鈥rzciana 1S) 48 62 鈥 鈥 4 57 2282 150 370 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥
64 U艣cie solne 78 55 鈥 130 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 16 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 3 鈥 鈥
65 Wi艣nicz stary 42 32 5000 125 8 100 鈥 鈥 160 鈥 1 1 1 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 200 1 1 1 鈥 1 3000 850 1 1 鈥 鈥
66 鈥ola bator.18) 132 60 2646 27 6 608 鈥 67 45 b.偶. 1 1 鈥 i i 鈥 1 鈥 321 1 1 鈥 鈥 鈥 3000 3500 鈥 鈥 6 鈥
67 Wola drwi艅ska 90 66 600 26 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
68 鈥ola zab.17) 80 15 鈥 鈥 2 120 300 190 鈥 鈥 1 1 1 i 鈥 鈥 鈥 20 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
69 鈥rz臋pia 30 46 鈥 30 2 鈥 100 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 50 140 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
70 鈥abierz贸w 4. Brody. 20 12 鈥 30 2 鈥 80 鈥 鈥 1 i i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
71 鈥ontowa 14 13 鈥 52 1 28 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 i 鈥 69
72 Milno 21 56 600 101 3 鈥 鈥 45 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥
73 鈥alikrowy 16 10 鈥 60 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 205 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥
74 Reni贸w 45 54 鈥 tiO 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 1 鈥 254 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
75 鈥ro艣ciauiec w. 5. Brzesko. 106 48 1200 鈥 4 35 鈥 鈥 鈥 ” 鈥 鈥 1 鈥 971 1 1 鈥 鈥 鈥 1200 800 鈥 鈥 600 鈥
76 Bielcza 51 14 鈥 12 4 718 618 鈥 鈥 m. 鈥 1 1 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 100 鈥 鈥 鈥 鈥
77 Biesiadki 30 5 700 鈥 1 鈥 400 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 80 鈥 1 1 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
78 鈥iskupice rad. 30 13 鈥 30 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 1 鈥 鈥 300 1 1 1 鈥 1 鈥 1250 鈥 鈥 鈥 鈥
79 鈥orz臋cin g.18) 贸75 55 1400 301 1 1653 1115 138 鈥 1 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1000 鈥 1 2 鈥 鈥
*) Sprowadzono 5 wag. otr膮b. s) Sprowadzono */禄 wag otr膮b. *) Sprowadzono 8 wag s艂omy. *) Sprowadzono 1 wag. otr膮b. *) Zakupiono wag臋 do byd艂a za 300 kor., sprowadzono l’f, wag. otr膮b. ) Sprowadzono 1 wag. otr膮b i 1 wag. owsa. 鈥) Zakupiono otr膮b za 1800 kor. i makuch贸w za 340 kor. 8) Zakupiono makuch贸w za 210 kor. 鈥} Zakupiono makuch贸w za 131 kor. i 200 q wapna. 10) Sprowadzono 1 wag- otr膮b. M) Zakupiono l* 1/* wag. w臋gla. n) Sprowadzono 2 wag. otr膮b, zakupiono sikawk臋. ,5) Sprowadzono 1 wag. otr膮b. ,艂) Sprowadzono 1 wag. otr膮b. ls) Sprowadzono 1 wag. otr膮b. 10) Sprowadzono
1 wag. siana, 1 wag. grochu, 1 wag. otr膮b. 鈥) Sprowadzono 3 wag. burak贸w pastewnych. ,s) Zakupiono myd艂a za 556 kor., nafty za 501 kor, soli za 10L3 kor., cukru za 1318 kor., sukna i p艂贸tna za 361 kor. i sprowadzono 71/禄 wag. otr膮b. g贸r鈥 cnj艁艁M 鈥歩tr fgp} poi” Anjtny i bmw sw ytr j yz8 禄]禄>’禄鈥 j y/.irS1 Kiocpn鈥 [ /asK oc艁trp鈥 , u) {jbiOMwgsouo .q 芦.禄&鈥 ortwp s禄pnbjono 禄iy
JO n/. r f 300 P掳L鈥* t) 2bj.ojtt.8n bto 1 鈥.tffp 3110 If /AJffc Czy- telnia K贸艂ka roln. K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o >禄 K. r. w wadzi ?r a hc Sklep K贸艂ka P * 鈥9. Przy sklepie K贸艂ka roln. Ubezpiecze艅. Przy K. r. Z艂o偶ono na cele og贸lnego dobra
o 44 Powiat i sie- .UmLSM.III ii-,,,) plziba K贸艂ka rtdiil贸藕ego Hjb|citr 0- BbS63(<0′ *0 O w r. lyUo C. 漏 G i 0 a roln. 漏 G 2 g znajduje si臋 zano 搂t liczy: jQ O * a 5禄 >禄 2 N 鈥 -O 44 d* * 漏 ci u o- 5 d N i d 漏 A O PrC d d 鈥 u 漏 G
& P禄 J: N O 鈥3 鈻燬鈥 鈥欽i O 1-O – -co 0 鈥歛rto艣膰 wl budynk贸w a cr 鈥歋. 0 cc d Nasion Nawoz贸w sztuczny A a i M-S 禄2 O * 0 1 芦 a a * i拢 鈥2 a>. *=3 -a s >> a 鈥 jj 漏 *3 漏 s 1 1 a p * G d G 拢 0 u 44 O 鈥 O J3 O G d O 漏 en NJ 1 X d e=拢 d 漏禄 *2 fi 8 if 鈥歋 1鈥 73 i 0 0 4 * O & d 芦G s s d rZ 漏 N u s 0 1 3 漏 鈥3 s 0 2 拢 G 4A P d d 鈥 漏 Domu Towar贸w 鈥 0 拢u U ti a sikawek 庐 & 鈥 漏 漏 J2 鈥0 h 鈥毰- 800 85 *J艁8dWhiki p.3) 65 16 鈥 25 1 1036 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 ’86 Jt贸fetf*) 63 18 鈥 54 2 112 „87 JaW贸rsko 38 19 36 3 527 ’88 鈥榝ioniowa 15 18 鈥 100 3 15 559 鈥 鈥 1 鈥 i 1 1 1 1 89 *艁ysa g贸ra 61 40 280 74 7 54 1200 鈥 42 鈥 1 1 1 1 1 l 987 1 鈥 1 1 1370 鈥 鈥 90 鈥楳aszkienice 56 45 鈥 25 2 201000 鈥 12 鈥 1 1 l 鈥 _ 1 25 112 1 1 1 1 1 鈻91 *MokrzyskaJ) 56 44 鈥 60 1 80 60 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 1 1 320 1 1 1 鈥 鈥192 鈥ied偶wiedza 24 35 鈥 20 2 59 1177 鈥 t. 1 1 1 1 93 Olszyny6) 29 6 鈥 鈥 1 鈥 50 1 1 1 80 _
94 *Pale艣nica 48 17 600 鈥 3 700 鈥 鈥 鈥 鈥 1 200 1 1 1 600
95 Por膮bka usz.鈥) 24 15 鈥 220 3 60 鈥 l 1 1
96 *Przybys艂awicesl 72 81 鈥 30 1
97 鈾udy rysie9) 40 37 鈥 鈥 1 4 42 30 鈥 1 鈥 1 1 1 300 1 1 50
98 Strzelce ma艂e 18 24 鈥 50 1 280 1 1 1
99 鈥楽trzelce w.10) 80 23 鈥 鈥 1 43 1 _ 1 2081 1 1 1 3000 100 鈥楽zczepan贸w 30 13 鈥- 25 1 400 20 1 1 1 1 30 l _
101 ^Tworkowa11) 50 35 -i- 30 1 50 1773 70 1 1 – _
102 Tyraowa 19 10
103 Usze w 14 34
104 Wojskowa12) 14 6 — 鈥 1 1508 鈥 鈥 1 1 20 l 1 1 _
105 *Wokowice 53 29
106 *Wola przem. 71 15 鈥 40 2 19 25 44 W. 1 1 1 1 671 1 1 1 2571 1 1 20
107 *Wola rad艂ow. 18 28 鈥 30 1 1 15 300 l 1 1 . 400 鈥
108 鈥榋abor贸w1S) 15 30 鈥 100 5 400 450 120 100 鈥 1 1 1 1 1 900 1 1 1 50 4020 1 1 鈥 100
109 Zawada usz. 30 88 鈥 鈥 2 420 400 *
110 Zdarzec 13 6 鈥 40 1 1 40 80 1 1
111 Zdrohee 6. Brzeiany. 50 60 鈥 50 1 -r- 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – i 80 546 1 l 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
112 鈥楤udy艂贸w 75 18 鈥 20 1 鈥 50 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 300 . 鈥
113 鈥楤uszc藕e 48 44 鈥 鈥 2 80 600 574 1 1 1 1000
114 Chatki 74 7 鈥 439 4 1 15
115 Pryszcz贸w 28 21 鈥 40 3 9 1 1 1 1 1 170
116 Helenk贸w 40 42 鈥 150 2 1 1 30
117 Hucisko 50 29 鈥 50 2
118 „Koz艂贸w 56 1
119 Litiatyn 26 32
120 Na raj 贸w miasto 32 56
121 P艂aucza ma艂a 44 15
122 Potoczauy 26 76
123 Szumlany 33 32
124 Wulka 7. Brzoz贸w. 40 2
125 鈥lizn臋 32 6
126 Buk贸w 33 11
127 D膮br贸wka starz. 38 13
128 Dyl膮g贸w a 21 3
129 ^Dy n贸w 21 7
130 鈥楪贸rki 37 16
131 Grab贸wka 80 64
132 鈥楪rabownica 98 16
133 鈥acz贸w 14) 72 22
134 鈥umniska 53 32
135 Izdebki 18 4
136 Jasienica 17 6
137 鈥alin贸wka 114 7
138 Nieboeko 40 5
139 鈥rzysietnica Temesz贸w 43 24
140 27 2
141 鈥楾rze艣ni贸w 65 50
142 Turzepole 1S) 92 26
143 鈥eso艂a 20 15
144 Wo艂od偶 ,#) 36 56
145 Wzd贸w 38 9
146 Zmiennie禄 8. Buczacz. 94 24
147 鈥arysz 50 55
148 鈥obulince 48 3
149 鈥uczacz 27 16
150 Dobropole 84 19
151 Dubienko 10 2
152 鈥olwarki 57 64
153 鈥uta nowa 98 16
154 鈥az艂owiec 32 66
155 鈥oro艣eiatyu 36 40
156 Kowal贸w ka 36 16
157 鈥onasterzyska 86 68
158 鈥agorzanka 60 84
159 Nowosi贸艂ka kor. 18 2
160 鈥楶etlikowce st. 23 1 26
161 鈥odzameczek’7 70 70
72
2400
800
2178
1200 48
245
46
52
60
56
120
30
32
50
48
19
50
165
20
50
20
24
30
45
1000
1600
6883
50
20
256
80
178
80
150
350
130
8
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
5
3
1
1
1
1
3 2 1 6 2
4
2
3
1
4
2
2
0
4
2
3
5 2 9 3
1991 1 1 126 鈥 1600 1 3 鈥 鈥
24 1071 45 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1 80
1127 100 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥

361 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
24 1 1 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥
_ _ 1 1 1 140 1 鈥 鈥 100 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1 70 鈥
20 126 . _ _ _ _ 1 1 80 1020 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1400 鈥 鈥 鈥 鈥
1 210 1 鈥 鈥 鈥 鈥 .鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
36 1 175 1 1
5 1200
300 3339 222 1 6106 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 12000 鈥 鈥 鈥
2 0. 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 76 1 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1000 鈥 鈥
10 160 19 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 400 鈥
820 1 – 1 200 200 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1
392 1 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 1900 1 1 鈥 鈥 鈥 3000 2000 1 2 – 鈥
1242 170 m.t. 1 1 鈥 鈥
1 300 1200 鈥 1 鈥 340 鈥 鈥 鈥 鈥
_ 1 120 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
436 1 1 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 168 鈥
200 tu. w. 1 280 鈥 1 鈥 鈥

– 1 鈥 鈥 800 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥
600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
24 420 1 1 1 275 1 1 I 鈥 1 鈥 800 * 鈥
50 60 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 1 100 92 1 1 1 鈥 – 鈥 1000 鈥 鈥 鈥 100
6 312 1 鈥 鈥
. 180 1 鈥 鈥 550 鈥 鈥 鈥 鈥 1000 鈥 鈥 鈥 鈥
1 1 164 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 600 鈥 – 鈥 鈥 i>0

鈥 350 1 3 鈥 鈥
350 _ _ 1 2400 1 1 鈥 鈥 鈥 7000 鈥 鈥 200 鈥
30 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 80 鈥 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 1 1
1 50 217 鈥 1 — 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1 1 110 鈥 鈥 鈥 鈥 100 鈥
1 1000 1 1 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
1 1 1 1 160 鈥 1 鈥 1 1200 800 – 鈥 (50 鈥
400 鈥 鈥 鈥 鈥
43 _ 74 1 470 鈥 1 1 鈥 鈥 2000 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
1 10 170
1 – _ _ 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 -鈥 鈥
320 – 1 鈥 鈥 2 鈥 1356 鈥 鈥 1 鈥 — 鈥 1000 鈥 – 20 鈥
鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 1 1 1
鈥) Zakupiono nafty, powroz贸w, myd艂a razem za 604 kor. 2) Sprow. I wag. otr膮b. 禄) Sprow. 1 wag. w臋gla. ) Sprow 1 wag. otr膮b. ) P g-
rab. 鈥) Sprow. I wag. otr膮b. 鈥) Sprow. 2 wag. w臋gla. 3) Snrow. 8 wag. w臋gla. 鈥) Wyr贸b dach贸wek cementowych. ) Sprow 1 wag. otr膮b 3 w g 臋gia i ,g. grochu i 20 q makucha. 鈥) Sprow. 1鈥/, wag. w臋gla. 鈥) Sprow. wag. w臋gla. 禄) Sprow. 1 wag. otr膮b, 鈥/. wag. m膮k. pastewnej. 鈥) Sprow. 2 芦ag. otr膮b. Zakupiono sikawk臋. 艂#) Dzier偶awa propinacyi. I7) oprow. ( wag. drzewa. ea fc o JA <拢 Powiat i siedziba K贸艂ka rolniczego 拢 鈥淥 Warto艣膰 w艂asnych budynk贸w Czy- telnia K贸艂ka rola. liczy: K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o w r. 1905 >> s o o. = s Kw r. wpro-adzi艂o M O a ta Sklep K贸艂ka roln. 3 A 搂 a o >/鈥 T鈥 * *漏 M a-5 o 漏 Przy sklepie K贸艂ka roln. znajduje si臋 Ubezpiecze艅, od ognia Przy K. r. zawi膮 zano Z艂o偶ono na cele og贸lnego dobra
鈥 鈥極 漏 3 i ca 1 u 2 o ca 3
Nawoz贸w sztucznych 6 si 艁- . fl ca 3 ca 鈥 a ko艣cielne ! i cerkiewne

a 鈥 es o s o 3 o 1鈥< 禄-4 ee 拢 漏 N *o *93 O i鈥攊 [漏 鈥5 鈥3 S ! f 1 N 1 掳 c o *so cS Z O jj3 ?! S 2 i o * o M O ii ot u? * N > s CS 2 鈥氣枲c o 1 漏 g 鈥⒙ 鈻 藕 a I s 1 X s 鈻 鈥 c u 3 * & .5 > 3 ; 5 拢 o JA & O O u O a a o 漏 3 拢 > c 鈻/. i5 拢 a 鈥 漏 鈥5 鈥 > 拢 * o sa w禄 u r* 鈥歋 拢 N ~ 2 O 3 O 拢>8 _ca ja P 拢 鈻 鈥> ca JA 鈥-3 * U * 鈥 cS 漏 N U 3. co s O X g ci 3 J ST 芦 o o > gid 3* 3 鈥 u ca * o 鈥 o 3 c *3 Tj O O 漏 拢 cS JA 鈥7 ca 3 漏 3 3 y.a kwot臋 w koron. na kwot臋 w K koron 102 鈾orchowa 87 60 鈥 501 7 I i I 鈥 57? 25C – – 103 Potok z艂oty 100 32 35? 5 鈥 鈥 鈻 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 52C – 1 1 鈥 鈥 1C0C 1 2 鈥 104 Pu藕niki 65 24 – 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 105 Pyszkowee 18 35 鈥 lOOj 3 106 S艂ob贸dka dolna 18 52 80, 1 167 Trybuchowee 55 28 50 2 248 1 168 Wierzbiatyu 27 1 鈥 18 1 Chrzan贸w.
169 Alwernia 25 13 鈥 2 230 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 i 50 1 鈥 鈥
170 鈥淏abice 44 62 60 2 425 184 鈥 127 tS| 1 i 1 i 14 i 55 鈥 1 鈥 鈥 鈥 90( – 鈥 鈥
171 B rod艂a1) 45 42 51 2 884 54 i .鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _ 鈥 鈥 鈥 鈥 172 Chrzan贸w 18 3 30 2 173 鈥淐zerna 45 15 4贸 1 174 鈥淒膮browa nar. 33 22 鈥 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1736 1 1 i 5 2 175 D艂ugoszy n 12 8 鈥 50 1 176 鈾r贸jec3) 85 44 鈥 32 3 2840 757 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥 鈥 鈥 i
177 Gromiec 15 5
178 鈥淛ankowice 86 68 3? 2 89 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 _ 1 1 . 800
179 Jele艅 67 8
180 鈥淜rzeszowice3) 184 18 鈥 鈥 2 4700 2544 鈥 鈥 Ili s 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 l 6200 _ 30芦-
181 Kwacza艂a 27 67 4258 40 2 鈥 鈥 鈥 鈥 t 1 鈥 1 i 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1000 _ 1 500 . _ .
182 Luszowice 26 82 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 62 1 1
183 鈾臋tk贸w ma艂y 25 70 鈥 50 2 60 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 I i 鈥 鈥 鈥 i 50 1 1 _ . I
184 Mi臋kinia 71 49 鈥 10 2 200 500 鈥 40 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 i 10 20 1 1 l
185 鈾iedzieliska 105 4 20 2 _
180 Ukle艣nia4) 77 42 鈥 54 1 48 219
187 鈾acz贸艂towice 110 79 鈥 鈥 4 418;157G 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 1 152
188 鈾艂aza5) 43 38 鈥 鈥 2 455 400 137 s
189 Pod艂臋偶e 17 3 鈥 50 1 鈥 52 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 i i 10
190 Por臋ba-呕egoty 47 11 鈥 51 1 鈥 鈥 鈥 300 m 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 10
191 鈾udawa庐) 200 48 1400 30 2 1000 200 鈥 100 t 鈥 鈥 1 i 鈥 130 鈥 i 60 400 1 鈥_ 1200 3000 192 Tenczynek 33 3 鈥 2011 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 2 鈥 鈥 鈥 193 鈾ag贸rze7) 52 83 鈥 150 3 6 12 90 鈥 鈥 1 i 1 i 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 1 _ 1000 25 80
194 鈾alas”) 42 30 鈥 55 1 272 665
195 鈾ε籥rki 31 16 鈥 10 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 80 200 1
196 鈾ε箁贸d艂a9) 1)3 31 鈥 204 1 3994 7142 1312 775 f禄t 1 i 1 i 鈥 鈥 i _ 鈥 500 1 1 Cieszan贸w.
197 Dzik贸w stary 19 2 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i 60 400 1 1
198 Huta stara 18 19 100 5 6 6 1 鈥 1 鈥
199 Lipsko 27 26 50 6 T” 258
200 Lubliniec nowy 28 30 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
201 鈾ε乽ka wiec 48 30 鈥 120 2 鈥 677 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 10 鈥 1 1
202 鈾arol miasto10 48 52 鈥 185 4 148 鈥 鈥 140 鈥 1 1 2
203 鈾arol wie艣 37 40 鈥 50 3 鈥 1379 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 1 鈥 鈥 鈥 鈥 38 鈥 鈥 鈥
204 P艂az贸w 艂l) 15 10 鈥 114 1 140 鈥 290
205 Buda r贸偶aniecka 18 7 鈥 116 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
200 Za艂u偶e 44 8 鈥 25 1 Czortk贸w.
207 鈥淐zortk贸w 70 50 60000 139 2 30 鈥 鈥 鈥 W 鈥 鈥 1 i |搂 鈥 鈥 i 600 鈥 鈥 1 l 鈥 鈥 25000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
208 Dawidkowice 22 3 鈥 27 1
209 鈾ag贸rzauka 46 54 鈥 鈥 3 91 鈥 鈥 鈥 s. 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
210 Szma艅kowce 60 53 鈥 220 o
211 鈾osol贸wka 132 5 鈥 鈥 1 鈥 1197 鈥 鈥 wg. 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈻犫
212 Siemiakowce 15 4 鈥 65 1
213 鈾alesie 50 52 鈥 100 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥
214 鈥淶winiacz 22 25 鈥 40 4 180 D膮browa.
215 Boles艂aw 21 5 鈥 鈥 2 鈥 20 70 鈥
210 D膮br贸wka bre艅. 15 22
217 Demblin 22 52 鈥 150 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥
218 鈥淛adowniki m. 52 34 1800 鈥 1 175 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 272 鈥 1 鈥 1 2000 800 1 1 鈥 鈥
219 Karsy 22 76 鈥 50 2 鈥 180 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 630 鈥 1 鈥 鈥 鈥 800 鈥 鈥 鈥 鈥
220 Kupieniu ,21 28 11 鈥 30 4 鈥 „” 133 24 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 i GO 鈥 1 l 鈥 鈥 300 鈥 1 鈥 鈥
221 鈥楳臋drzech贸w 11 36 鈥 鈥 i鈥 110 鈥 鈥 鈥 m. i 1 i 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1120 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 2500 1 鈥 鈥
222 鈥淎liechowice m. 65 48 2000 187 5 245 鈥 鈥 100 鈥 1 i 1 i 鈥 i 鈥 鈥 478 鈥 1 鈥 1 2000 鈥 1 1 鈥 鈥
223 鈥淢iechowicew. 60 10 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 95 1 鈥 1 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
224 鈾ieciecza15) 86 16 鈥 鈥 2 184 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 i 鈥 185 li 1 鈥 1 鈥 600 1 1 鈥 鈥
225 Niecz膮jna 22 6 鈥 50 i 鈥 鈥 180
220 鈾dm臋t 31 26 鈥 50 i 94 88 鈥 99 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
227 Olesno 183 5 8000 鈥 4 100 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 i 200 鈥 1 1 鈥 1 40O0 1000 1 1 20 鈥
228 Pa艂uszyee 14 12 鈥 230 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 I 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
229 Paw艂贸w 15 24 鈥 20 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 ii 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥
230 鈾adgoszcz 54 29 2600 170 3 416 2496 46 KIO Wg. 1 i 1 i 鈥 鈥 i – 鈥 1094 1 l 鈥 1 2600 3000 1 1 鈥 鈥
231 Radwan 10 5 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 i 225 460
232 Samocice 66 u 鈥 鈥 8 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
233 鈾ikorzyce 3G 5 鈥 鈥 3 90 –
234 Sm臋gorz贸w 20 4 1200 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 oOO 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
235 鈾zczucin 27 2 7852 200 3 鈥 鈥 i 400 鈥 鈥 1 鈥 5000 鈥 1 2 7000 鈥
230 Wola rogowska 31 8 鈥 57 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
237 Zalipie 16 4 鈥 50 1 Dobromil.
238 鈾obromil 30 8 鈥 60 1 鈥 鈥 鈥 鈥 w. – 鈥 i 200 鈥 1 l 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
239 Kalwarya pac艂. 47 38 鈥 108 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 i 鈥 鈥 210 鈥 鈥 100(1 1 1 鈥 鈥
240 鈥淣owe miasto 17 15 2800 1 340 750 100 鈥 鈥 i 鈥 鈥 800 1 鈥 2000 1000(1 鈥 鈥 鈥
241 Pac艂aw 31 55 鈥 1 鈥 鈥 i 1 i 1 鈥 i 40 124 鈥 鈥 鈥 600 鈥 1 鈥 鈥
242 鈥淭arnawka 39 34 鈥 鈥 2 1200 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 i 鈥 302 1 300 鈥 400 鈥 鈥 鈥
鈥) Sprow. 4 wag. w臋gla. ) Sprow. 4′,鈥, otr膮b, 2 wag. owsa, 1 wag. m膮ki pastewnej. 3) Sprow. 1 wag. otr膮b. 4) Sprow. 4 wag. otr膮b, 1 wag. m膮ki, 1 wag ziemniak贸w, 2/j wag. w臋gla. 5) Sprow. 鈥2 wag. ziemniak贸w, 4 wag. otr膮b, 1 wag. siana i 2 wag. s艂omy. 6) Sprow. 2 wag. otr膮b. 鈥) Sprow. 3 wag. otr膮b,
1 wag. ziemniak贸w, 1 wag. w臋gla. *) Sprow. wagon otr膮b. J) Sprow. 4 wag. w臋gla, 1 wag. s艂omy, 1 wag. siana, 12 wag. otr膮b, towar贸w kr贸tkich za 624 K, wyrob贸w z Ty艅ca za 60 K., 鈥氣) Sprow. 2 wag. otr膮b. >>) Sprow. 3 wag. owsa. >2) Dzier偶awa propinacyi. *) Sprow. 3 wag. w臋gla. . Siewnik, 3 m艂ynki i maszyna do kopania ziemniak贸w. J Czy- telnia K贸艂ka K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o S K. r. wprowadzi艂o A O eS U Sklep Kolka roln. 3 p. Przj鈥 sklepie K贸艂ka roln. Ubezpiecze艅, od oenia Przy K.r. /.awia- Z艂o偶ono na cele og贸lnego dobra
te J3 O w r. 1905 a 漏 O fi 漏 P 鈥歄 znajduje si臋 zano
O Powiat i siedziba K贸艂ka rolniczego roln. liczy: = 3 c A u A
p* 鈥歍 eS* 拢 鈥 X eS _ k w 6 鈥 鈥極 At CS* 拢 漏 鈥 CC > Pu 5 cc 拢 o 漏鈥 O cS n t*3 h- s e e co -5 > X o 3 A o o S O c! fl cj 鈥 O _ JU cS At 漏 c 2 拢
s o ed -a s o 鈥歯 o 鈥 su es u jp 漏 鈥 *X arto艣膰 wl ijudyDk贸w _漏 a .2 a 2 cS s o *33 cS *o 拢 o 搂 * 3 ci 7 s 芦鈥 X A O = 拢鈻 Sf-2 3f i 0 1 漏 H Q te 1 3 a 芦je 鈥58 s 3 ci a 漏 漏 鈥 O 拢 X OS CU 鈻郝 a ^X * s a s o p cS 拢 O c 漏 cS 鈥8? U 漏 鈥 i鈥 S a 漏* 鈥 s s >> N 掳- s搂 X1 o % * >. +-> cS A r*-4 * 鈥 <33 漏 N U 鈥l o 禄鈥溌* 芦 o p. -O 漏* N o 搂| 0.a< 3 拢 1 3 – 0 Q O fi cS 拢 1 U X J= O * cS A X cS r5 庐 漏 鈥欽2 鈥0 ^ 鈥歑 漏 0 芦 A 漏 fl Hi >鈥1 S 禄fl N O za kwot臋 w koron. b6 o 艣 U U *3 =拢 N P X B N u na kwot臋 w K 5 E koron Dolina
243 Dolina 70 58 鈥 187 3
244 15. Drohobycz. *Schodnica 84 27 i 0000 800 2 __ 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1 鈥 11139 – 1 鈥 鈥 鈥 14000 25000 鈥 鈥 50 鈥 Gorlice.
245 * Dinarowa 29 17 35 1 0 1679 l鈥/l 1 100 315 1 1 300
240 鈥樷’Bystra1) 58 42 300 鈥 6 60 2272 220 102 鈥 i 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
247 *G艂臋boka 40 18 鈥 50 3 . 16;4828 1 1 1 1
248 *Kobylanka 57 28 鈥 60 2 60 1560 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2 鈥 鈥
249 *Libusza 34 12 2000 1 鈥 3300 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 400 1 1 1 鈥 1600 鈥 鈥 100 鈥
250 艁osie 47 22 2164 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 1924 1 1 1 鈥 鈥 1500 3500 鈥 鈥
251 *艁u偶na 36 15 鈥 鈥 1 鈥 t>60 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈻 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
252 *Radocyna 34 9 鈥 鈥 2 1 350 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 40 鈥
253 *Ropa 34 7 鈥 鈥 1 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 1 20
254 *Ropica ruska 22 16 57 3 14 994 鈥 50 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 25 鈥 鈥 鈥 – 鈥 – 鈥 鈥
255 鈥臋kowa 40 33 2502 80 3 20 1000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 3< (50 1 1 鈥 鈥 – 2000 2000 1 1 鈥 鈥
250 Sok贸艂 30 16 1200 20 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 846 鈥 1 鈥 鈥 1000 800 鈥 鈥
257 鈥taszk贸wka8) 48 14 80 6 75 1758 214 1135 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1100 1 鈥 鈥 鈥 鈥 2100 鈥 鈥 鈥 37
258 鈥zalowa5) 52 24 . 3 43 960 鈥 鈥 t p. 鈥 1 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 249 1 – 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
259 鈥zymbark 74 70 10000 140 6 5992,5337 924 140 i. t. i 鈥 1 1 1 30 1 鈥 2790 1 1 1 鈥 鈥 8000 4000 鈥 鈥
200 鈥urza 13 12 120 1 鈥 1972 鈥 鈥 t. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥
201 *Wojtowa 30 13 4800 70 2 50 1422 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 70 鈥 1 1 1 – 3400 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
202 Wola 艂u偶a艅ska 32 21 鈥 60 3 鈥 1062 鈥 1 1 Gr贸dek. 60 100
203 Bar 36 14 100 4 鈥 80 鈥 50 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 400 鈥
204 鈥r贸dek ezerl 44 39 808 鈥 3 20 600 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 鈥 – 1 163 ouo 1 1 1 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
205 Gr贸dek lw贸w. 224 27 鈥 24 2
200 Gr贸dek miasto 17 3 1 1
207 Milatyn 10 2 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 20 鈥 100
208 鈥broszyn 37 18 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 * 1 210 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
209 鈥odatycze4) 28 62 鈥 120 1 10 鈥 120 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 200 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 鈥
270 Rottenhan 16 14 1 18 300 100 600
271 鈥o艂czuchy 50 5 700 25 2 鈥 1 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 Gryb贸w.
272 Bobowa 20 26 鈥 鈥 1 90
273 Bru艣nik 12 5 鈥 鈥 1 鈥 497 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
271 鈥rzana g贸rna 19 62 1000 35 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 1 72 44 1 鈥 鈥 鈥 鈥 800 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
275 * Gr贸dek5) 58 22 鈥 3 144 3379 574 20 2m. 1. 鈥 鈥 鈥 1 1 220 280
270 鈥astrz臋bia*) 35 34 800 鈥 1 鈥 1456 鈥 鈥 1 1 1 1 1 1 1 1 鈥 500 600 13
277 Konclowa 7)
278 Kr贸lowa polska
279 Mystk贸w
280 鈥olna *)
281 鈥taszkowa
282 Siedliska
283 鈥borowice 19. Horodenka.
284 Czernelica
285 D偶urk贸w
286 呕uk贸w
287 呕ywacz贸w 20. Husiatyn.
288 Ch艂op贸wka 鈥horostk贸w
289
290 Czarnoko艅ce wielkie 291 鈥adynkowce 292 鈥ab艂on贸w 293 鈥oeiubiuce 294 鈥ociubi艅ezyki 295 Liczkowce 296 鈥ajdan 297 Oryszkowce 298 Probu偶ua 299 呕abi艅ce庐) 21. Jaros艂aw. 300 Chorz贸w 301 Cieszacin wielki 302 鈥ieszacinm.10) 303 Czelatyce 304 Du艅kowice doi. 305 鈥ajdan sie艅. 306 Micha艂贸wka 307 鈥orawsko 鈥)
308 Munina
309 Ostr贸w k. Radymna
310 Paw艂osi贸w 12)
311 鈥ruchnik
312 Rokietnica
313 鈥o藕wienica ls)
314 Rudo艂owice 315 Szowsko 316 鈥apin 317 鈥ulig艂owy 318 W臋gierka 319 鈥i膮zownica1)
320 鈥arzecze
24 76 600 2 51 鈥
10 44 30 2 1 16 70 1 鈥 鈥
15 17 2000 3 870 538 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 3062 1 1 鈥 鈥 鈥 1400 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
51 8 3000 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1-180 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 3000 鈥 鈥 鈥 800 鈥
92 15 33 2 1050 4000 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 40 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 160
24 8 30 1
30 22 鈥 鈥 3 46 1800 400 鈥 鈥 1 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 800 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 280
24 61 _ 1 28
39 56 鈥 230 3 60 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 – 鈥 1 鈥 鈥 300 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥
40 29 73 2
37 9 鈥 鈥 1 鈥 82 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 30 76 鈥 1 1 鈥+ 鈥 1 鈥
29 18 160 4
65 54 79 2 114 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 330 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 4500 1 2 鈥 鈥
57 55 404 2
13 57 165 6 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 80 71 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 30 鈥
50 64 鈥 50 7 100 100 200 300 鈥 1 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 — 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
18 58 鈥 52 2 鈥 鈥 56 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 210 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
52 56 鈥 37 1 30
25 30 鈥 1 145 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥
42 70 鈥 50 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥斺枲 鈥 鈥 1 80 291 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
19 56 鈥 150 5
25 4
15 24 鈥 30 1 250 鈥 300 鈥 s. 鈥 鈥 -鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 600 鈥 鈥
32 LOS i 86 4 46 460 1 1 1 1 鈥 1 83 226 1 鈥 1 150 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 10 鈥
17 29 2 12 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 100 160 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥
29 23 76 4 鈥 鈥 O. 1 1 1 1 1
50 49 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 – 鈥 273 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
37 58 1000 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 800 鈥 800 1200 鈥 鈥 100 鈥
35 26 1 * 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 800 1 1 1 鈥 鈥 鈥 1640 鈥 鈥 鈥 鈥
30 56 800 鈥 2
49 34 800 0 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 150 鈥 700 400 1 1 鈥 6
45 13 600 鈥 3 20 鈥 鈥 20 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 210 1000 1 1 鈥 400 鈥 600 鈥 1 1 鈥 鈥
63 19 鈥 鈥103 4 190 300 鈥 80 s. wl.
64 33 3000 20 2 鈥 鈥 鈥 2f>0 s. 1 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 450 172 1 1 1 400 鈥 3000 鈥 1 1 鈥 鈥
21 15 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 – 鈥 417 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 4800 鈥 – 鈥 鈥
47 18 鈥 鈥 2 鈥 820 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
50 7 40 1 555 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 60 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
82 14 鈥 鈥 1 41 300 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 309 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 200
33 34
34 14 688 20 2 310 1 鈥 鈥 鈥 鈥 600 1000 鈥 鈥 鈥 鈥
43 22 鈥 鈥 1 鈥 404 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 1 1 鈥 鈥 1 10 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
30 3
35 10 鈥 鈥 2 100 540 鈥 鈥 w.p.ll. 1 1 1 1 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
24 16 鈥 165 6 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 ll 1 鈥 鈥
*) Sprowadzono Vt wag. otr膮b. *) Sprowadzono 1 wag. otr膮b, l’/j wag. burak贸w past., V/t wag. w臋gla i 5 q makucha. s) Sprowadzono l’/i wag. w臋gla i 10 q makuch贸w. *) Mleczarnia sp贸lkowa. * 8 *) Sprowadzono 3’/j wag. otr膮b i l wag. s艂omy. 掳) Sprowadzono */* wag. otr膮b. 鈥) Dzier偶awa propinacyi.
8) Dzier偶awa propinacja. Dzier偶awa propinacyi. 10) Sprowadzono 2 wag. otr膮b. **) Sprowadzono 2 wag. otr膮b i 12 wag. wyt艂ok贸w. 1!) Sprowadzono 1 wag.
w臋gla. 13) Sprowadzono 1 wag. otr膮b. u) Sprowadzono */i wag. otr膮b.
d 拢 O JA 鈾 ci* s u o p- cS X O 3 Powiat i siedziba K贸艂ka rolniczego Ilo艣膰 cz艂onk贸w Ilo艣膰 zebra艅 Warto艣膰 w艂asnych budynk贸w Czy- telnia K贸艂ka roln. liczy: K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o w r. 1905 >> C o a 庐 鈥 9 3 N A ci T3 c 43 c 鈥毬 ja 艁2 -鈥 * K. r. wprowadzi艂o drenowano na morgach | Sklep K贸艂ka roln. Z dzier偶awy sklepu wp艂yn臋艂o koron 鈾 JA s ^ o o X g 掳 P d JA | ^ Przy sklepie K贸艂ka roln. znajduje si臋 Ubezpiecze艅, od ognia Przy K. r. zawi膮zano Z艂o偶ono na cele og贸lnego dobra
odmiany zb贸偶 nawo偶enie 艂膮k ro艣liny pastewne 1 c3 u P- P s c 5 2 robot臋 krowami
Nasion Nawoz贸w sztucznych O 33 ag Drzew. owoc. w w艂asnym zarz. 1 wydzier偶aw. trafika tyton.1 e! a *69 ci 鈾3 O X u p. cc napoi s艂odz. zakupno zbo偶a za kwot臋 rze藕nia Domu Towar贸w ocli. str. po偶ar. ma sikawek | ko艣cielne ; i cerkiewne inne
TC 鈥5 a cc 鈥5- 0 01 03 s 漏
za k wot臋 w koron. na kwot臋 w K koron Jas艂o.
321 *Biezdziedza 73 67 2000 65 2 鈥 280 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 21 1 鈥 鈥 2386 1 鈥 鈥 1 1500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
322 Brzez贸wka 30 38 1000 鈥 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 36 鈥 i 120 320 1
323 Brzyska 18 24 鈥 325 1
324 鈾ieszyna 34 66 520 鈥 2 鈥 1227 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1162 1 1 1 鈥 鈥 500 1600 鈥 鈥 鈥 鈥
325 鈾zelu艣nica1) 20 81 900 86 0 19 鈥 鈥 35 II] w 1 1 1 1 125 鈥 i 250 345 1 1 1 鈥 鈥 700 300 鈥 鈥 鈥 43
32(3 Czernina 42 62 600 70 4 鈥 200 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i 146 616 1 1 1 鈥 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
327 鈾臋bowiec8) 49 53 1600 鈥 3 鈥⑩1184 350 151 130 m 1 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 266 1 鈥 1 鈥 1 1600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
328 鈾rysztak 29 45 5000 400 2 i 480 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
329 鈾ogol贸w 19 10 1000 鈥 1 200 1300 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 286 1 1 1 鈥 鈥 800 2200 鈥 1200 鈥
330 Grab 20 12 鈥 鈥 1 鈥 700 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 100 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 1000 鈥 鈥 100 鈥
331 鈾alembina 20 40 鈥 20 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 1 1 1 1 39 1 鈥 844 1 鈥 鈥 鈥 鈥 3700 鈥 70 100
332 鈾o艂aczyce8) 79 12 鈥 123 2 鈥 802 鈥 鈥 Ulw 1 鈥 鈥 – 鈥 鈥 1 鈥 10508 鈥 鈥 鈥 鈥 . 鈥 1000 25
333 Lublica 15 7 鈥 鈥 2 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
334 鈾ε伳卌zki4) 39 66 800 45 5 48 1623 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 1 200 1 鈥 鈥 580 – 鈥 1 1 鈥 800 1200 1 1 鈥 鈥
335 „艁臋ki 68 30 1620 鈥 2 56 150 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 498 1 1 鈥 鈥 600 2000 鈥 鈥 鈥 46
33(5 鈾ε伳櫯紋ny 45 32 鈥 50 3 鈥 1500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 480 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1700 鈥 鈥 鈥 300
337 鈾iewodna 23 12 680 鈥 1 鈥 741 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 30 250 1 1 1 鈥 1 600 鈥 鈥
338 鈾艂piny 45 14 5000 鈥 2 25 587 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 i 300 鈥 鈥 1 鈥 鈥 2000 4000 鈥 鈥 鈥
339 鈾otak贸wka 26 81 鈥 65 6 鈥 700 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 1 1 52 1 鈥 274 鈥 鈥 鈥 300
340 鈾oztoki 22 36 鈥 178 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1
341 鈾膮dkowa 26 32 700 80 3 鈥 鈥 鈥 14 鈥 1 1 1 1 1 鈥 i 136 425 1 鈥 1 鈥 鈥 2
342 Siekl贸wka 40 64 鈥 100 3 鈥 1472 鈥 15 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
343 Sko艂yszyn 12 9 1000 73 2 1000 鈥
344 鈾owina 24 26 鈥 51 2 鈥 558 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
345 Swi臋cauy 27 17 鈥 112 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 鈥 鈥 i 300 鈥 1 1 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
346 鈾wierchowa 38 45 2400 52 1 鈥 400 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 240 1 鈥 2400 1 10
347 *Szebnie5) 37 16 鈥 61 3 200 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 60 1 _ 鈥 630 1 1 1 1200 1 1
348 Szerzyny 20 15 400 鈥 1 24 700 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 i 80 70 鈥 鈥 鈥 鈥 400 鈥
349 Szufnarowa 92 5 500 80 1 鈥 1898 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 _ 鈥 268 1 鈥 鈥 500 鈥
350 *Tarnowiec 32 16 鈥 45 2 i 320 598 鈥 1 1
351 *Umieszcz 37 24 50 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 80 i 30 268 鈥 1 1 800 鈥
352 Warzyce 29 15 鈥 鈥 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 20 i 90 鈥 1 1 鈥 1 1 1
353 鈾i艣niowa6) 31 55 670 30 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 800 1 鈥 1 鈥 鈥
354 * Wojasz贸wka7) 68 21 1352 170 3 40 1500 鈥 鈥 S Ot 1 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 720 1 1 1 鈥 2400 1000 1 1 10 25
355 W rocauka 12 14 鈥 30 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 100 240 1 1000 1 1
356 鈾a艂臋偶e 31 68 1500 40 2 200 400 140 鈥 in 1 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 334 1 鈥 1 1500 1 _
357 鈾arzeczet)8) 96 70 4000 18 6 2483 490 鈥 1500 tso 1 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 687 1 1 1 3000 3400 鈥 鈥 136
1
358 23. Jawor贸w. Bon贸w 82 15 1 700 1 1
359 Feblbach9) 18 64 鈥 50 1 鈥 3000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 30 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
360 Lubienie 12 13 鈥 85 1 鈥 221 鈥 40 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 38 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
361 Schumlau 12 29 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 -鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
362 Wielkie oczy 52 11 鈥 100 4
363 24. Ka艂usz. 鈥歗Do艂ha w贸jni艂. 36 60 1000 70 5 50 _ _ o.w. 1 1 1 1 300 1 1 700 1000 _
364 Landestreu 10 4
365 Petranka 28 6 鈥 20 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 50 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
366 Si贸艂ko 16 6 鈥 65 3 鈥 鈥
367 鈾omaszowceD. 27 7 鈥 24 1 110 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 700 鈥 鈥 鈥 鈥
368 25. Kamionka. 鈾usk 58 13 157 4 _ 1 1000 1 1 1 20000 1 1 _
369 *Dobrotw贸r 35 5 1400 45 1
370 Jasienica poi. 14 7 鈥 80 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 52 鈥 1 鈥 鈥 鈥 497 鈥 鈥 鈥 鈥
371 * Koz艂贸w 28 55 鈥 245 5 鈥 鈥 90 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 929 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 — 鈥 鈥 鈥
372 Milatyn nowy 77 74 鈥 78 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 290 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥
373 Obyd贸w 15 54 鈥 128 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 108 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥
374 Paw艂贸w 20 52 鈥 300 4
375 鈾ielec Bie艅k. 68 94 1400 46 5 1400 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
376 Witk贸w nowy 27 3 鈥 75 2
377 26 Kolbuszowa Brzostowa g贸r. 22 12 1 500 1 44 1 1 1
378 Cmolas 15 8 鈥 42 1
379 G贸rno 26 6 40 25 1 鈥
380 Hucisko 10 9 鈥 40 1 鈥 518 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 100 鈥 鈥 鈥 鈥
381 鈾olbuszowa 68 13 鈥 27 1 82 鈥 鈥 鈥 U. W. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 200 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
382 Krzatka 18 4 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 110 140 1
383 Kupno 25 36 鈥 160 3 鈥 1455 鈥 鈥 m 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 25 300 1 1
384 Ostrowy baran. 30 13 鈥 50 2 鈥 527
385 Przy艂臋k 20 10 鈥 120 1 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
386 Siedlanka 10 6 鈥 40 1 鈥 527
387 Soko艂贸w 63 9 9000 鈥 1 90 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 2700 鈥 鈥 鈥 鈥 2500 3815 鈥 鈥 鈥 鈥
388 艢wiercz贸w 10 3 鈥 40 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 – 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
389 Trzeb贸艣 32 83 鈥 61 1
390 Trz臋s贸wka10) 27 19 鈥 197 1 鈥 579 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥
391 *Werynia 23 5 鈥 鈥 2 60 566 鈥 鈥 m 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 1 鈥 鈥 900 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1140 鈥 鈥 鈥 5
392 Zar臋bki 12 9 鈥 15 1
393 27. Ko艂omyja. Kamionki wiel. 51 9 45 1
394 Ko艂omyja 118 19 鈥 60 5 1 24 鈥
395 Ku艂aczkowce 21 42 鈥 130 2
396 28. Koss贸w. 鈾oskal贸wka 93 57 113 5
397 鈾istyu 57 65 鈥 50 2
+) Zakupione przez K贸艂ko drzewka w ilo艣ci 1500 sztuk, s膮 dziczki a nie szczepki owocowe.
li Sprowadzono 1 wag. w臋gla. *) Sprowadzono 4 q makucha i sk贸r 偶a 4000 kor. s) Sprowadzono 2 wag. otr膮b, 3 wag w臋gla, sk贸r i szpalt贸w za 50芦10 kor, drzewa za 320 kor., glejty za 5280 kor. i innych artyku艂贸w za 1000 kor. ) Sprowadzono l wag. w臋gla. 艂) Dzier偶awa propinacyi; sprowadzono 4’/s wag. w臋gla. „) Sprowadzono l鈥榳ag. w臋gla. 鈥) Sprowadzono鈥 1;, wag. otr膮b. 8) Sprowadzono 1 wag. otr膮b, 2 wag. s艂omy. 9) Sprowadzono 2 wag. otr膮b. 艂 ) Sprowadzono 5 q makuch贸w.
a Czy- telnia K贸艂ka roln. Kolko rolnicze sprowadzi艂o K. r. wprowadzi艂o o cS u Sklep Kolka 3 Przy sklepie K贸艂ka roln. Ubezpiecze艅, od ognia Przy K. r. zawi膮 zano Z艂o偶ono I na cele 1 og贸lnego | dobra
拢 o Powiat i siedziba K贸艂ka rolniczego O w r. iwo c. 漏 a i a ? o s roln. 漏 a 8 拢 o znajdnje si臋 ci 拢 鈥 03 * > liczy: 1 > o 贸 i > 鈥 2 N > s a | 1 * 1 u o. cS Nj鈥 U co o O o * 鈥 u 漏 3
O a M O a o N O 鈥欳 鈥-J3 O a U 漏 N *漏 *03 O 拢*o *漏 q 鈥氣枲鈻爎. r* o -*-禄 鈥歶 2 er O di aS a o 鈥櫮噊 a g ^ 2 芦3 掳 3 4 3 1禄 2 A 漏 – > 芦 c a2 o * 0 1 o V Q *; 1 = 3 拢 X 3 漏 I 漏 鈥 CG ci P. *膰c 3 * 拢 s a N * s 鈥 o 搂 o 漏 S s >- c CC c芦 * .n ts * 艢拢 掳 d V禄 鈥 s Sir „5 鈻燾 ^ N S o s o 拢>搂 ca-a C >. a r* 鈥-3 C 鈥歩 鈥 \艢 漏 N 1 X 0 i 1 2 漏鈥 s o g 拢 3. 3 芦 O za kwot臋 w koron. 贸 s 2 u 拢 . * N u, jj 1 75 S N u na kwot臋 w K y o s koron
398 29. Krak贸w. 鈥楤ranice 101 42 4 180 s. 1 1 1 鈥 1 i 1
399 Brono wice mat. 52 20 33 3 鈥 鈥 鈥 20 鈥 鈥 1 1 1 鈥 鈥 – i 60 875 1 1 i 1400 72
400 鈥楤ronowice w. 24 8 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 40 鈥 1 1 i *鈥 i 1 120
401 鈥楥holerzyn 120 6 鈥 24 2 鈥 i 000 900 1 1 i 鈥 鈥 鈥 i 1 10
402 鈥楥zernich贸w 14 60 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 t.w. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 2
403 鈥楪zu艂贸w1) 55 11 鈥 30 2 480 900 鈥 20 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 240 鈥 鈥 1 鈥 鈥 600 200
404 鈥楥zu艂贸wek2) 40 o< 鈥 鈥 5 320 540 鈥 鈥 t. – 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 l 90 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 4 2 405 鈥楰ryspin贸w3) 40 55 鈥 40 3 鈥 鈥 鈥 鈥 s. i 1 鈥 1 1 鈥 鈥 i 120 216 1 1 i 鈥 鈥 i 1 400 鈥楲ubocza4) 24 26 鈥 50 2 407 *Mnik贸w 50 4 鈥 30 1 1 i 180 400 1 1 鈥 鈥 150 408 Modlniczka 21 12 2 – 1 i 3C 286 1 1 i 409 Mvdlniki 07 16 鈥 60 2 410 鈥楴owa wie艣 s.5) 88 38 640 50 4 101 1104 鈥 鈥 b. t. i 1 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1627 1 1 1200 411 鈥極lszanica 20 11 3000 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 1 鈥 鈥 鈥 i 250 鈥 1 1 – 鈥 鈥 1600 412 鈥楶iekary 30 9 鈥 200 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 70 29 1 1 i 鈥 鈥 鈥 413 Pr膮dnik czer. 18 16 鈥 鈥 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 l 6 鈥 1 1 414 *Przeginiaduch. 8 12 鈥 鈥 2 鈥 100 100 w. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 600 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 300 i 1 14 41T> 鈥楻usoeice6) 120 3 220 50 1 – i 60 446 1 1 i
410 *Rybna 90 5 鈥 100 4 240 000 21 100 s. t. i 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 l 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 90
417 Tonie7) 60 9 鈥 60 1 鈥 鈥 鈥 70 鈥 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 i 20 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
418 鈾ola justow. 30 10 10000 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 600 鈥 1 1 i 鈥 – 2500 鈥 鈥 鈥
419 * Wo艂owice 26 62 1800 120 1 1 1 1400 1 1 i 鈥 鈥 800 鈥 i 1 鈥
420 Wy ci膮偶e 36 5 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 s. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 l 40 鈥 1 1 i
421 鈥榋abierz贸w 21 8 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 i 200 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 100 鈥
422 Zielonki 27 18 800 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 i 300 622 鈥 1 鈥 鈥 鈥 800 鈥 鈥 300
423 Zwierzyniec 62 23 鈥 200 3 鈥
424 30. Krosno 鈥楤obrka 41 38 365 5 270 60 _ _ 1 1224 1 1 i 3600 1 700
42:”) 鈾ergowa 60 6 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 i 300 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
420 鈥楧obieszyn 11 4 2400 2 i 130 460 1 1 鈥 鈥 鈥 1600 560 鈥 鈥 鈥
427 鈥楪艂owienka 80 17 鈥 150 3 345 1800 265 m.t. i 1 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 2400 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
428 鈥業skrzynia8) 40 00 鈥 105 2 50 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 200 1 1 i 鈥 鈥 鈥 800 鈥 鈥 10 鈥
429 鈥楯asionka 60 8 107 4 290 1260 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 226 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 300 鈥 鈥 鈥 鈥
430 Kobylany 43 4 2600 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 160 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 2200 鈥 鈥 鈥 鈥
431 鈥楰ombornia 18 19 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 519 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 6
432 鈥楰orczyna*) 98 9 鈥 30 1 鈥 1085 鈥 100 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
433 鈾ro艣cienko n. 57 28 鈥 鈥 4 100 鈥 鈥 100 t. 鈥 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 1500 1 1 l
434 鈥欿ro艣cienko w.10 73 39 鈥 – 3 77 899 100 72 rn. i 1 H 1 1 鈥1 1 鈥 鈥 430 1 1 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
435 鈥楰rosno 60 16 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 7300 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
436 鈾ubatowa u) 44 31 10000 鈥 2 205 550 鈥 100 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 754 1 1 1 鈥 鈥 2000 800 鈥 鈥 鈥
437 Lubat贸wka 74 27 鈥 鈥 1 11 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 520 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
438 鈻犈伳檏i 19 5 1400 60 2 鈥 1240 42 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 100 1 1 鈥 鈥 1 1200 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
439 鈥樑伳櫯糰ny 艂2) 75 74 鈥 鈥 3 10 620 鈥 68 s.m 1 1 鈥 1 1 12 1 鈥 鈥 300 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
440 鈥楳iejsce piast. 2(>s 16 217 1 1 1 鈥 鈥 鈥 5000 鈥 鈥 鈥
441 Myscowa 56 8 2000 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 2500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 1 鈥 鈥 鈥
442 Odrzykou 27 16 鈥 200 3 50 鈥 140 50 偶. 鈥 鈥 鈥 1 1 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 600
443 * Rogi 1 iib 54 鈥 鈥 1 240 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1300 鈥 鈥 鈥 鈥
444 鈾贸wne 50 74 4400 鈥 3 鈥 656 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 201 1 1 鈥 鈥 鈥 4400 2000 鈥 鈥 100 1320
445 Suchod贸艂13) 75 29 鈥 245 7 274 1320 576 鈥 m, s.l. 1 1 1 1 1 55 鈥 1 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
446 艢wierzowa poi. i* ii 44 800 84 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 270 鈥 1 1 1 鈥 1 600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
447 Szczepa艅cowa 71 7 2000 1 鈥 654 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 200 280 1 1 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
448 鈥楾argowiska 鈥*) 37 18 鈥 鈥 6 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 1 160 462 1 1 1 鈥 鈥 鈻犫 1600 鈥 鈥 鈥 鈥
449 鈥楾urasz贸wka 48 22 鈥 42 1 170 1135 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 695 1 1 1 鈥 鈥 鈥 950 鈥 鈥 鈥 鈥
450 Wietrzno 10 45 600 53 2 20 鈥 鈥 鈥 鈥 1 – 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 50 鈥 1 鈥 鈥 鈥 600 200 鈥 鈥 鈥 鈥
451 Wojk贸wba 15 17 鈥 150 3 160 500 鈥 120 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 Limanowa.
452 Dobra 艂艂) 18 33 6000 126 2 1441 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 鈥 1 鈥 鈥 70 1 1 鈥 鈥 鈥 5600 3600 1 1 鈥 鈥
453 Jod艂ownik 16 54 150 50 1 100 600 鈥 100 鈥 1 鈥 1 1 1 鈥 鈥 1 300 100 1 1 1 鈥 鈥 鈥 1200 鈥 – 鈥 鈥
454 Jurk贸w 18 4 鈥 50 3 鈥 1233 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 1 100 鈥 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥
455 Kamienica 30 5 400 鈥 6 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 50 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 鈥
456 Kamionka ma艂a 30 13 鈥 鈥 2 鈥 621 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
457 Krasne-Lasoc. 22 5 900 鈥 1 鈥 鈥 202 50 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 1 80 295 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
458 鈾rosna 14 20 鈥 40 2 鈥 58 12 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
459 Laskowa16) 30 24 鈥 50 1 鈥 1174 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
460 鈥楲imanowa 118 20 鈥 74 1 708 鈥 44 鈥
461 鈥樷枲L臋towe 20 28 鈥 20 2 150 1500 1 1 1 鈥 1 1 1 300 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
462 M艂ynne 32 20
463 Mordarka 23 81 鈥 150 1
464 Pasierbiec 17) 12 10 25
465 Przyszowa 38 8 鈥 80 1 450 .1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 80 鈥
466 Sechna 1S) 14 46 鈥 鈥 2 鈥 587 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
467 Sawliny 27 64 鈥 124 2 15 350 74 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 26 鈥 鈥 鈥 鈥 鈻- 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
468 鈥楽tara wie艣 19) 62 G3 鈥 105 2 2154 1500 188 m. 1 1 1 1 1
469 Stronie 15 27 1000 30 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 1 鈥 鈥 1 80 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
470 Szezyrzyce 20 3 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 t. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 30 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
471 鈥楾ymbark 80) 27 30 鈥 鈥 2 510 1656 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 1 – 鈥 1600 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
472 Ujanowice 17 68 鈥 50 1 鈥 1134 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1 40 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥
473 Zbludza 21) 15 22 鈥 鈥 2 23 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 1
474 呕mi膮ca 30 Lisko.
475 Bezmichowa d. 4 8 鈥 100 1 10 鈥 84 鈥 鈥 1 1 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 100 1 1 1 鈥 1 鈥 2000 鈥 鈥 30 鈥
476 Bobrka 13 8 鈥 45 1
477 Hoczew 45 76 鈥 鈥 3 200 400 6G
478 Nowosi贸艂ki22) 10 17
*) Sprow. 2 wag. w臋gla. 2) Sprow. */j wag. otr膮b. 3) Sprow. otr膮b, owsa, ziemniak贸w po 1 wag. ) Sprow. 3 wag. w臋gla. 5) Sprow. 3 wag. otr膮b i 艂/j wag. grochu. 鈥) Sprow. 3 wag. ziemniak贸w i !/j wag. grochu. 7) Sprow. 艂/ wag. otr膮b. 8) Sprow. 1 wag. w臋gla. ) Sprow. 1 wag. ziemniak贸w i 5 wag. otr膮b. ,0) Sprow. I1/ wag. w臋gla. ll) Dzier偶awa propinacyi; sprow. % wag. otr膮b i 1 wag. s艂omy. ,艂) Sprow. 2 wag. owsa, 1 wag. otr膮b il wag. ziemniak贸w. i3) Sprow. 31/* wag. otr膮b, 2 wag. m膮ki pastewnej i 20 q makuch贸w. W mleczarni sp贸艂kowej przerobiono 47000 litr贸w mleka. 1) Dzier偶awa propinacyi. ) Sprow. ziemniak贸w, otr膮b i m膮ki za 9000 kor. Sprow. 1 wag. otr膮b. n) Sprow. 2 wag. otr膮b. 艂8) Sprow. I1/* wag. otr膮b. iy) Sprow. owsa i j臋czmienia po l!/j wag., 91,’* wag. otr膮b, 4 wag. siana i 3 wag. s艂omy. *掳) Sprow. 10 wag. otr膮b. *艂) Sprow. 2 wag- otr膮b. >f) Sprow. 1 wag. s艂omy.
Liczba porz膮dkowa Powiat i siedziba K贸艂ka roluiczego * *o O O 鈥歄 -72 Ilo艣膰 zebra艅 A 0 >> a co 1 拢 *3 鈥極 G *8拢 Z 3 Cd -3 Czy- telnia K贸艂ka rolu. liczy: K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o w r. 1905 K. r. posiada na wsp贸lny u偶ytek maszyny K. r. wprowadzi艂o O cd tc U o g ci p o cd 拢 O a o u Sklep K贸艂ka roln. Z dzier偶awy sklepu wp艂yn臋艂o koron Udzia艂y cz艂onk贸w w koronach Przy sklepie K贸艂ka ruin. znajduje si臋 Ubezpiecze艅, od ognia Przy K.r. zaw i膮-zano Z艂o偶ono na cele og贸lnej o dobra
odmiany zb贸偶 o!鈥 漏 *拢 漏 鈥 O 拢 cd a ro艣liny pastewne zmiany w upraw. robot臋 krowami
Nasion Nawoz贸w sztucznych Maszyn rolniczych 6 o 鈻爏 0 1 漏 N O w w艂asnym zarz. wydzier偶aw. trafika tyto艅. cd P * 鈥 cd rd 漏 N U P- CO napoi s艂odz. i Jjr 芦 O C 5 * N N rze藕nia 3 a o fi Towar贸w a 鈥 o p. u 4-> T. C O 漏 拢 ci 鈥7i a 漏 G 禄 拢 o 鈻< o o A 鈥 r-t 漏 P „3 鈥 r 63 -a czasopism: |
za kwot臋 w koron. na kwot臋 w K koron
(…)

479 鈥olana 25 34 106 2 540 912 20 1 – i __ 1 60 1000 1 1 1 1600 292
480 鈥ora藕 53 15 鈥 30 1 鈥 1985 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 710 1 1 1 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
481 Terka 17 7 鈥 15 1
482 Wo艂kowyja 16 17 鈥 96 2 Lw贸w.
483 鈥arszczowice 86 38 鈥 150 5 251 鈥 135 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 965 鈥 1 180 鈥 鈥 2600 1 2 鈥 36
484 *Basi贸wKa 20 30 鈥 240 7 186 鈥 鈥 rn 1 – i 鈥 鈥 鈥 鈥 1 30 75 1 鈥 1 鈥 i 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
485 Bi艂ka kr贸lews. 17 29 鈥 34 1 15 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 i 1 – 鈥 1 60 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
486 *Bi艂ka szlaeh. 36 19 鈥 53 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i i i 鈥 1 102 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
487 鈥rzuehowice1) 22 15 鈥 273 1 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
488 Chrusno nowe 10 4 鈥 35 1 1 1 2 鈥
489 鈥zyszki 76 46 鈥 53 1 163 83 149 178 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 190 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥
490 Dawid贸w 74 28 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 100 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥
491 *Dobrzany 14 42 4000 60 1 鈥 鈥 鈥 46 鈥 1 i i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 430 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
492 鈥ornleld8) 28 58 4000 36 4 鈥 1329 240 195 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 100 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 3000 鈥 鈥 _ 10
493 鈥ublauy 40 33 鈥 66 1 鈥 鈥 95 鈥 2v掳i鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 3500 鈥 鈥 鈥 鈥
494 鈥alkenstein3) 25 18 鈥 50 1 30 1004 鈥 78 鈥 鈥 – i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 鈥
495 *Glinna 21 10 鈥 50 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 2 鈥 鈥 34 1 鈥 1 – 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥
496 鈥odowice 23 16 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 10 鈥 1
497 鈥o艂osko wiel. 33 34 2700 130 6 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 1 360 762 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 10
498 鈥astrz臋bk贸w4) 22 25 700 50 2 37 600 72 66 – 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 125 1 1 鈥 鈥 鈥 250 250 鈥 鈥 鈥 鈥
499 Kamienopol. 50 52 鈥 20 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 25 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
500 鈥lepar贸w 50 23 鈥 17 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 72 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
501 Konopnica u 7 鈥 150 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i i 鈥 鈥 鈥 1 10 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
502 鈥o艣ciej贸w 78 69 鈥 鈥 1 20 鈥 100 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 22 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
503 鈥ozielniki5) 56 禄2 鈥 166 2 138 鈥 鈥 156 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
504 Krotoszyn 48 30 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 30 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
505 鈾rzywczy ce 87 16 鈥 50 1 80 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
506 *Kukiz贸w 32 52 鈥 7 16 鈥 94 60 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _ 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
507 鈥楰ulpark贸w6) 52 53 鈥 280 3 503 90 鈥 46 w. o. 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
508 鈥e艣niowice 13 65 鈥 75 1 20 鈥 196 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 169 鈥 鈥 鈥 -鈥 鈥 鈥 800 鈥 鈥 鈥 鈥
509 鈥ewand贸wka 60 8 鈥 33 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 999 鈥 鈥 鈥 120 _ 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
510 鈥alech贸w 74 58 鈥 365 6 鈥 鈥 鈥 50 0 1 鈥 i i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥
511 鈥aliczkowice 36 22 鈥 50 3 鈥 170 鈥 13 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 – 鈥 610 鈥 鈥 1 66 鈥 鈥 鈥 鈥
512 Nawarya 21 6 鈥 53 1 1 2 90 鈥
513 Podsadki 25 19 鈥 40 2 30 46 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 212 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 220 鈥 鈥 鈥 鈥
514 鈥rusy 140 116 鈥 60 4 鈥 鈥 鈥 200 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
515 鈥ustomyty 32 58 1000 100 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 – 鈥 58 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1000 150 ! 鈥 鈥 鈥
516 鈥z臋sna polsk.7) 47 16 1 150 1 i 1 2
517 Serdyca 31 34 65 1 1 i 1 1
518 Sich贸w”) 40 27 鈥 52 4 101 92 1
519 鈥iemian贸wka9) 115 41 1000 50 1 169 68 鈥 150 鈥 1 鈥 i i 1 鈥 1 鈥 鈥 900 1 1 鈥 鈥 鈥 1000 1500 1 2 鈥
520 鈥okolniki10) 97 67 鈥 50 1 1 3 鈥 20
521 鈥ygni贸wka 34 28 鈥 104 1 65 63 鈥 100 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2 鈥 鈥
522 Zag贸rz 15 41 鈥 65 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 20 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
523 鈥amarstyn贸w 42 30 鈥 鈥 4
524 鈥aszk贸w 28 4 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 27 鈥 1 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 J 20 11 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥
525 Zboiska11) 34 82 鈥 200 3 鈥 鈥 116 鈥 111. 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
526 Zim na woda 40 9 鈥 300 4
527 Zimnaw贸dka18) 48 26 鈥 50 4 鈥 鈥 鈥 30 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 30 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
528 鈥⑴籾brza13) 61 93 鈥 202 1 108 鈥 860 鈥 鈥 1 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 鈥
529 Zuchorzyce 16 56
530 鈥⑴粂datycze14) 40 50 鈥 300 6 鈥 鈥 鈥 50 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 90 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 800 1 鈥 鈥 鈥
34 艁a艅cut.
531 鈥lbigowa 41 28 鈥 鈥 1 100 580 194 鈥 鈥 1 鈥 i i 1 70
532 Bia艂obrzegi 48 56 鈥 鈥 5 151 18 126 鈥 鈥 鈥 i i i 鈥 鈥 — – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
533 Brzoza kr贸lew. 96 19 鈥 36 1 1 100 420 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
534 鈾rzoza stadn. 50 19 1000 3 800 800 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1162 1 1 1 鈥 鈥 1000 900 鈥 鈥 鈥 鈥
535 Budy 艂a艅cuckie 12 12 鈥 50 1 400 1 –
536 鈥zarna 65 15 1200 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 2 鈥 7d0 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
537 D臋bina 42 14 鈥 35 3 鈥
538 鈥a膰 15 6 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 w 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
539 G艂ogowiec 20 4 鈥 20 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1 鈥 鈥 200 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
540 鈥nie wozy na1’鈥) 73 7 2000 317 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2 180 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
541 Gorliczyna 32 28 1000 鈥 1 鈥 鈥 鈥 15 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥 1 80 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i 1000 鈥 鈥 鈥 鈥
542 Gorzyce16) 49 5 1400 1 900 595 1 1 1 鈥 鈥 1400 鈥 鈥斺枲 鈥 鈥 鈥
543 鈥rodzisko doi. 138 23 4300 鈥 2 25 820 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1600 1 1 1 鈥 鈥 3600 1800 鈥 鈥 鈥 鈥
544 鈥andzl贸wka 66 15 鈥 50 1 鈥 2300 鈥 鈥 t. 1 鈥 i i 1 鈥 1 鈥 鈥 700 1 1 1 鈥 – 鈥 1000 鈥 鈥 鈥 鈥
545 鈥agie艂a17) 74 15 900 180 2 1 100 100 1
546 Jelna 17 11 鈥 20 1
547 Kosina 82 7 鈥 鈥 5 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
548 鈥rzemienica 40 16 2600 60 1 360 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 1 鈥 鈥 3140 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 20 鈥
549 鈻犈乤艅cut 127 12 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 10309 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 22000 鈥 – 鈥 鈥
550 鈥arkowa1鈥) 136 .24 鈥 鈥 6 鈥 4300 鈥 鈥 t.. 1 i i i 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 2 鈥 鈥
551 鈥ikulice鈥) 78 6 鈥 鈥 5 600 68 406 鈥 s. 鈥 i i i 1 鈥 – 2 140 1 鈥 1 170 鈥 鈥 1000 1 2 鈥 鈥
552 Mirocin 54 4 500 3 1 90 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 20 鈥
553 Podzwierzyniec. 11 17 鈥 11 2 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
554 鈥rzedmie艣cie80 34 9 鈥 70 3 50
555 Przyehojee 20 20 鈥 4′ 1
556 鈥akszawa I. 65 17 2650 41 5 鈥 327 鈥 32 鈥 1 i i i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 650 1 1 1 鈥 i 2600 1000 鈥 鈥 20 4
557 鈥akszawa II.81) 64 27 鈥 59 2 50 30 鈥 鈥 鈥 1 i i 鈥 鈥 1 鈥 – 401 鈥 1 1 鈥 鈥 * 1000 1 1 40 6
558 Rogo藕no88) 50 31 鈥 鈥 2 250 140 120 50
55P Rozb贸rz 65 5 940 1 140 480 1 鈥 鈥 鈥 鈥 800 800 鈥 鈥 鈥 鈥
560 Ruda 24 40 鈥 40 1
561 鈥楽ietesz 26 45 鈥 39 4 250 520 1 1 30 440 1 1
i) Sprow. 鈥/i wag otr膮b. 2) Sprow. 5 wag. otr膮b i 1 wag. makucha. 3) Sprow. 2 wag. otr膮b. *) Sprow. */, wag. otr膮b. 5 6) Sprow. 8 wag. otr膮b.
6l Sprow. 7 wag. otr膮b. 7 * *) Sprow. 5’wag. otr膮b. 鈥) Sprow. */, wag. otr膮b i 2 wag. drzewa. 掳) Sprow. wag. m膮ki. >鈥) Sprow. 3 wag. desek. 鈥) Sprow. 1 wagon
w臋gla. 171 Sprow. 1 wag. otr膮b. 芦) Sprow. 1’/, wag. otr膮b鈥 鈥*) Sprow. >/, wag. otr膮b. >5) Dzier偶awa propinacyi; sprow. 芦/s wag. otr膮b. 16) Dzier偶awa propinacyi.

i) Dzier偶awa propinacyi. 1S) Sprow. */, wag. otr膮b. *鈥> Sprow. 1 wag. otr膮b. J0) Sprow. 8 wag. w臋gla. *鈥) Sprow. otr臋by i j臋czmie艅 po 1 wag. 禄) Sprow. 1 wag.
otr膮b, 5 wag. w臋gla i 8 wag. dach贸wek.
鈥) Sprow l wag. otr膮b. *) Dzier偶awa propiuacyi. 3) Sprow. 1 wag. owsa. ) Sprow. 1 wag. otr膮b i 1 wag. makuch贸w s) Sprow 3 wag. w臋gla. 鈥) Sprow. 2 wag. ziemuiakow, 2 wag. s艂omy, 1 wag. otr膮b i 1 wag. j臋czmienia. 7) Sptow. l’/s wag. otr膮b 鈥) Sprow. 1 wag w臋gla.
802 Michalewice 25 9 220 50 2 46 _ 24 1 _ 1 10 252
803 鈥楳ilczyee 12 2
804 Nowosi贸艂ki g. 20 36 鈥 20 3
805 Pohorce 23 4
806 Rudki1) 49 11
807 *Rumno 40 26 700 150 3 40 鈥 i 鈥 120 l i 1200 i i 200
808 鈥楾ulig艂owy 67 7 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 80 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 . l i _
800 Zag贸rze 50. Rzesz贸w. 12 4 鈥 70 2 1 30 114 i 810 * B艂a偶owa8) 57 22 鈥 250 1 鈥 1876 鈥 100 鈥 i 鈥 i 1 鈥 _
811 鈥楤oguchwa艂a3) 33 18 鈥 46 3 117 鈥 鈥 100 鈥 i 鈥 i 1 鈥 鈥 i 鈥 鈥 380 i 鈥 – 鈥 400 i i _
812 鈥楤orek stary 15 4 鈥 鈥 2 鈥 535 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 1 鈥 鈥 i 鈥 – 195 鈥 鈥 1500 鈥 40 鈥
813 Budziw贸j 42 11 鈥 56 2 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 4 鈥 鈥 _
814 鈥hmielnik 54 56 鈥 395 6 鈥 1036 鈥 – t.w. i 1 i 1 鈥 鈥 i 200 i i 650 3000 i i 260
815 Czndec 10 7 鈥 – 1 -1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _ 鈥 — 鈥 1 – i i – 300
816 *I)ob rz臋ch贸w 65 52 鈥 150 0 201 1167 90 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 50 i 2958 i i i 2800 i 3 50 80
817 Dyl膮g贸wka 18 10 鈥 150 3
818 Godowa 36 o2 鈥 164 2 50 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 _ _ – 819 鈥楪rodzisko 54 24 鈥 41 1 2602485 鈥 鈥 偶 鈥 鈥 i 1 鈥 1 150 _ i 1
820 鈥楪rzegorz贸wka 26 27 鈥 57 2 17
821 鈥楪wo藕nica g贸r. 20 5 1200 鈥 3 971 鈥 鈥 – i 鈥 鈥 鈥 鈥 1 400 1542 _ l i 1200 860
822 K膮kol贸wka 31 53 鈥 153 1 277 鈥 鈥 鈥 i 1 i 1 _ 823 Kroczkowa 51 15 150 鈥 2 鈥 768 79 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 425 i i i 5 824 Krasne 27 2 鈥 鈥 1 _ 鈥 鈥 鈥 0 鈥 鈥 i 1 825 Lubenia 28 56 鈥 82 6 40 350 鈥 60 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _ _
826 鈥楲utoza 23 20 1020 20 6 2168 1150 250 鈥 i 鈥 i 1 鈥 1 300 1006 i i i 1 1000 2000
827 * Lu tory i 48 4禄 鈥 56 1 40 _
828 *L膮ka 16 11 鈥 鈥 3 鈥 78 50 o.s. 鈥 i 1 鈥 鈥 i 426 i i i . 60 100
829 鈻燣ukawiee 42 24 鈥 50 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 1 1 i 650 l _ _ –
830 Malawa 10 24 鈥 18 2 140 650
831 *Mrowla 26 30 1000 400 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 i – 648 i i 1000 600 i 2 _ 200
832 *Nowa wie艣 40 23 鈥 鈥 4 503 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i i i .. 200
833 *Palik贸wka 41 4 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 931 i _ _ 1000 834 *Pie鈥>ar贸wka 15 9 鈥 鈥 2 800 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 _
835 * Przewrotne 25 12 鈥 150 2 鈥 1500 170 鈥 鈥 i 1 i 1 鈥 i _ 815 i i _ 1000 i 1 48 46
836 * Pstr膮gowa 50 59 鈥 30 1 20 587 2 60 100 i l i 2000
837 *Rudna ma艂a 32 13 600 90 3 1210 i l i _ 500 700
838 Staromie艣cie 10 4 1844 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 248 i l 1600 1000
839 ^Strzy偶贸w 92 6 1 2 10000 l i 8000 ~ 300 200
840 鈥楾rzciana k.Rz. 65 6 1938 254 3 5 i 1 35 1 3313 i l i 1400 3000 _
841 Wy偶ne 14 7 鈥 鈥 1 100 鈥 鈥 20 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 2 l i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2 鈥 鈥
84^ *Zabdr贸w 28 55 鈥 35 2 25 600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1144 1 i 鈥 鈥 1 鈥 1200 鈥 鈥 10 鈥
843 ^Zaczerni臋 29 46 鈻 鈥 209 3 42 鈥 67 鈥 鈥 i 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 50
i芦T 51. Sambor. 1800 i 1 1000
844 *Bi6kowice 83 61 10000 鈥 2 128 836 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
芦45 Brzegi. 15 50 鈥 80 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 260 鈥 l i 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥
846 Bukow艣 107 5 鈥 30 2 34 214 1 l i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
847 *BUrczycenowe 13 35 鈥 34 1 54 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 464 鈥 鈥 i 鈥 1 鈥 ;>00 鈥 鈥 鈥 鈥
848 *Gzukiew 39 37 300 158 4 360 鈥 鈥 2 o.l. 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 1 l 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 3
849 鈥溾楥偶yszki *Kfilin脫w 鈥*) 32 44 2000 鈥 2 86 鈥 160 27 鈥 i 鈥 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 172 1 l 鈥 鈥 鈥 1400 600 鈥 鈥 鈥 鈥
850 64 56 4480 鈥 6 170 鈥 鈥 鈥 t. i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥斺枲 5109 1 i i 鈥 鈥 2180 3486 i 2 鈥 鈥
851 KoriialbKric膰! 71 7 鈥 30 1 1 鈥 828 1 i i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 —
鈥852 Lutowiska 45 3 800 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 214 鈥 鈥 鈥 鈥 800 400 鈥 鈥 鈥 ~鈥
85; *Nadvby 99 19 500 193 B 50 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 420 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 500 1000 鈥 鈥 100 鈥
854 Ozimina 100 25 鈥 86 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 410 鈥 l 鈥 鈥 1 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥
851: Samb贸r Doltf. 120 18 1500 30 1 鈥 鈥 1 100 1400 1 i 鈥 鈥 鈥 1400 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
856 鈥楽ambor Po wod. 45 58 1600 200 0 25 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 1 鈥 鈥 1 – 鈥 1436 1 l i 鈥 鈥 550 鈥 鈥 鈥 鈥 o6
857 Sambor Sredn. 30 52 1200 80 5 50 鈥 鈥 鈥 鈥 i – 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 725 1 i i 鈥 鈥 鈥 1200 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
858 鈥楽膮siadbwi膰fe Siekiere偶yce 23 36 600 2 1 12 1 i 1 800 800
859 32 34 800 40 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 260 鈥 l i 鈥 i 鈥 鈥 鈥
86(1 鈥楽tV&IKowice 51 12 812 鈥 4 鈥 350 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 1 鈥 1 鈥 鈥 259 1 l 鈥 鈥 鈥 800 600 1 鈥 鈥
861 *St/鈻> wag. otr膮b. 鈥) Dzier偶awa propinacyi. (…)

Wadowice.
1044 鈾adiowice 24 12 鈥 鈥 2 鈥 1680 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 1 50
1045 Barwa艂d 艣redni 82 17 3000 40 1 1 1 500 1 3000
1046 Brzezinka 65 25 鈥 160 1
1047 Choczuia1) 68 60 鈥 鈥 1 鈥 2271 鈥 80 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥
1048 *Faciraiech 12 6 鈥 鈥 1 530 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 i 鈥 鈥 354 . _ 800
1040 * Frydrychowice 122 62 1200 160 3 525 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 120 1 1 – _ 843
1050 鈾艂臋bowiee 10 14 鈥 鈥 2 295 1535 925 20 偶.s.
1051 Inwa艂d 85 12 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 20 160 1 1
1052 Izdebnik 98 11 1300 鈥 2 鈥 1060 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 400 1 . 2000
1050 Klecza g贸rna 44 49 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 50 1 1 1
1054 Krz臋cin 70 5 鈥 鈥 3 鈥 600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥
1055 鈾ε伳檏awica 50 30 鈥 315 3 117 1844 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 i i 鈥 i 鈥 890 1 1 1
1056 鈾arcypor臋ba2) 01 22 7000 80 3 300 1800 200 鈥 t. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2 鈥 鈥 16000 2 1 1 _ 4000 3000 900
1057 Ochodza 18 15 鈥 鈥 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 90 1
105X Pobiedr 65 16 鈥 鈥 1 鈥 650 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1
1050 鈾onikiew 136 12 1300
1060 鈾rzytkowice3) 52 13 1600 鈥 1 鈥 621 鈥 鈥 t. 1 鈥 1 i 鈥 鈥 2 鈥 鈥 1 1 1600 300
1061 鈾oczyny 90 54 鈥 20 1 480 2277 205 鈥 m. 1 i 鈥 i i 鈥 1 鈥 97
1062 鈾kawinki 38 7 鈥 25 1 鈥 1000 72 1 1 1 500 鈥
1060 Spytkowice 45 12 鈥 鈥 2 鈥 1366 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 鈥
1064 Stanis艂aw doln. 69 28 鈥 30 1 30 600 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 1 200 1 1
1065 鈾trysz贸w 26 4 鈥 鈥 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 200 1 1 – 1600 100 19
1066 鈾u艂kowice 165 36 鈥 20 2 1 鈥 1 1 1600 600
1067 鈾arganice I.*) 50 8 1600 鈥 1 339 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 220 1 1 鈥 900
1068 鈾arganice 11. ^ 34 5 1000 50 1 262 鈥 – 60 鈥 1 i 1 i i – 鈥 1 72 1 _
1060 *T艂ucza艅掳) 51 6 鈥 鈥 1 鈥 725 414 鈥 t. 1 i 1 i 鈥 1 200
1070 Wo藕niki 52 52 鈥 鈥 4 150 500 200 50 鈥 1 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 1 1 1
1071 * Wysoka 58 16 鈥 32 2 鈥 1366 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥- 鈥 鈥 1 300 1 1 1
1072 鈾ache艂rana 39 9 980 40 i 鈥 2758 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 580 1 19
1070 鈾ag贸rnik 15 11 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 60 31
1074 Zebrzydowice 37 8 鈥 1 1 40 1
1075 鈾embrzyce 86 48 1500 52 3 32 588 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1200 1 500 1500 500 26 Wieliczka. 鈥
1076 鈾ie艅kowice7) 26 22 鈥 56 5 128 1226 鈥 鈥 鈥 i 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥
1077 Bierzan贸w8) 42 17 鈥 鈥 i 鈥 鈥 19 鈥 b.s. 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _ _
1078 Biskupice 150 15 鈥 30 1 鈥 鈥 鈥 鈥 t. 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 _ _ 1 1
1070 Bodzan贸w 40 25 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 鈥 1 鈥 鈻 1 1 1 , 2000
IOsn Brzegi 38 16 O o cc 1 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1081 Brzezowa 28 3 1600 20 1
1082 Czarnochowice 20 59 鈥 44 1 144
1083 * Dobczyce 10 15 鈥 鈥 1 968 1900 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 200 鈥 鈥 鈥 1 1000 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥
1084 鈾d贸w 30 43 鈥 204 4 27 1544 138 鈥 m.t. i i i i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 28
1085 鈾rabie9) 44 14 鈥 鈥 5 鈥 鈥 220 – s 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 1 190 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1200 鈥
1086 Graj贸w10) 40 25 鈥 250 2 140 908
1087 Ko藕mice 32 7 鈥 45 1
1088 Krzes艂awice 31 3 鈥 58 1 鈥 鈥 i 鈥 1 20 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 20 鈥
1089 Krzyszkowice1′ 74 18 鈥 28 3 3290 206 48 12 鈥 i 61/* 鈥 7
1090 艁agiewniki 12 15 鈥 40 5
1091 *艁azany 49 14 鈥 104 3
1092 鈾ietni贸w12) 20 67 鈥 175 5 鈥 923 83 鈥 鈥 i i 鈥 i i 50 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1093 ^Mogilany 27 15 4000 145 2 鈥 鈥 鈥 鈥 m. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1094 鈾chojuo 23 21 鈥 鈥- 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 3 100 120 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 20 鈥
1095 Podstolice 65 17 1 50 110 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 70 鈥
1096 Raciborsko 30 42 鈥 134 1 鈥 1 80 100 1 1 鈥 鈥 1 鈥 400 鈥 鈥 鈥 – 鈥
1097 鈾adzisz贸w 158 8 loooo – 2 220 1600 鈥 鈥 t. s 鈥 鈥 i i i 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 500 鈥 1200 800 鈥 鈥 鈥 50
1098 鈾zeszotary 22 16 鈥 40 1 96 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 2 30 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 20 60
1099 Rzoz贸w 40 20 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥
1100 Siereza 1S) 50 12 鈥 50 4
1101 Skotniki 20 3 鈥 50 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 210 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥
1102 Swoszowice 28 6 鈥 28 2
1103 Tyniec 14) 116 27 鈥 236 1 96 鈥 鈥 鈥 鈥 i i i i 鈥 鈥 1 22 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 I 2 鈥 鈥
1104 W臋gl贸wkal3) 31 12 鈥 50 2 400 1000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 – 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1105 W臋grzce wielk. 23 6
1106 *Wr贸blowice 47 2
1107 Zag贸rze 103 12 鈥 30 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1108 鈾akliczyn 66 5 1000 鈥 3 720 1500 i 1 80 1 1 鈥 400 鈥 1000 1200 鈥 鈥 鈥 鈥
67.Zaleszczyki
1109 Lisowce 22 74 鈥 74 3
.1110 Szczytowce 5 52 鈥 30 6
1111 鈾艂uste 38 61 鈥 125 7 鈥 33 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 – 鈥 1 鈥 鈥 1253 – 1 1 鈥 鈥 鈥 4000 鈥 鈥 鈥 鈥 Zbara偶.
1112 鈾erezowica m. 26 2 鈥 38 1 3
1113 Czahary 15 4 鈥 50 1 鈥 1300 150 鈥 鈥 鈥 鈥
1114 Jacowce 35 18 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 1 74 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1115 鈾oszlaki 30 78 鈥 100 4 鈥 鈥 800 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥. 鈥 鈥 鈥 ~鈥斺
1116 Kretowce 66 4 鈥 50 1
1117 Medy艅 32 72 鈥 200 1 37 45 176 鈥 鈥 i 鈥 i i – 鈥 鈥 1 30 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
1118 Opry艂owce 17 10 鈥 48 1
1119 Pros贸wce 22 12 鈥 40 ! 鈥 鈥 — 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 20 200 鈥 鈥 1 鈥 1 鈥
1120 Romauowesio艂. 25 63 鈥 130 3 88 43 156 60 0 i 鈥 i i 鈥 鈥 鈥 1 50 140 1 鈥 1 鈥 鈥 鈥 400 鈥 鈥
1121 Skoryki 22 56 鈥 68 4 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥
1122 Toki 54 68 鈥 36 2
1123 Wa艂ach贸wka 29 28 鈥 78 2
1124 鈾bara偶 84 9 鈥 40 3 120 98 89 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 ~ 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1643 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 3500 鈥
pastew 10) Sprow
鈥) Sprow. 7 wag. w臋gla, 2 wag. otr膮b, 5 q makucha. 鈥) Dzier偶awa propinacyi. „) sprow. i waj vnej. 5I Sprow. 6 cetn. metr. makucha. 掳) Dzier偶awa prepinacyi. 鈥) Sprow. 1 wag. otr膮b. 3) Sprow. 3/4 1 l-ow. l’/j wag. w臋gla, 1 wag. m膮ki pastewnej. 鈥) Sprow. 1 wag. otr膮b, w臋gla za 900 koron. 12) Sprow. g. maki pastewnej. 鈥*) Sprow. 2 wag otr膮b. IS) Sprow. 10 cetn. metr. makucha.
/ —- * / Z ” 鈥 鈥艂r禄鈥
鈥/j wag. m膮ki pastewnej.
wag. otr 1 wag.
tD. ) SprOW. I 禄 wag w臋gia, i
otr膮b, 1 wag., m膮ki pastewnej. 鈥) sprc
ci Czy- telnia K贸艂ka roln. K贸艂ko rolnicze sprowadzi艂o >> K. r. wprowadzi艂o A O d Sklep K贸艂ka roln. 3 Przy sklepie K贸艂ka roln. Ubezpiecze艅, od ognia Przy Lr. zawi膮- zano Z艂o偶ono na cele og贸lnego dobra O Powiat i siedziba K贸艂ka rolniczego A O >> w r. 1905 li ca a n 漏 i O li 拢 O znajduje si臋
ci* * 鈥極 a op liczy: Nawoz贸w sztucznych 贸 -s *o A s 拢 jS d U fi. E ci ci fl N b. tfi O >/鈥 g a O 9 a ci fi ci 鈥 u d 漏 fi
M O P- CS A N O Ja! O 鈥歯 o 鈥欼. ci U A <31 N 鈥歄 鈥欼i k *o P A 鈥極 s 鈥歐 芦 鈥 *<5 6 Cfi o a c艣 Nasion o if.2 5 拢 * 0 1 漏 N a ej | ia 0芦 s-艁 . -N U z A S5 e d .2 – 鈥 O 拢 Ii a fi. >> fi 53 * 5 O U A – O -9 O fi c5 拢 O a 漏 8 拢 >> c a A 1? 2 ci 鈥 漏 N >. a 4/禄 鈥2 c U S fi. ^ 拢 N 5 掳 搂 cS i 4* p p 3! A A ci > 鈥8J ci 鈻爏 U N „3 O u ikupno zb< za kwot臋 .2 *= 漏 Domu 鈥歄 u d o 鈥8! O fi. C p 禄 漏 拢 芦e A 鈥7 d 1 ko艣cielni i cerkiew 1 inne 鈻衡攊 is r3 N O za kwot臋 w koron. O U u N p p S” e N U na kwot臋w K o s koron 112.鈥. 68. Z艂ocz贸w. 鈥楤ia艂y kamie艅 44 21 2000 2 1 937 1 i 2000 1000 112o Boniszyn 10 6 鈥 40 1 1 80 100 i 1127 Bzowica 15 69 117 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 300 鈥 鈥 鈥 鈥 1128 Firlej贸wka 182 4 鈥 27 2 82 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1992 鈥 1 鈥 580 鈥 鈥 3522 — 鈥 1464 鈥 1129 Hucisko olesk. 20 3 鈥 116 1 10 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 500 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 1130 Huka艂owce 25 7 鈥 67 2 1131 Jelechowice 12 17 鈥 50 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 70 鈥 1132 鈥楰nia偶臋 20 3 鈥 106 3 9 1133 Kondrat贸w 30 6 鈥 鈥 3 鈥 37 鈥 鈥 Dl. W. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1134 鈥楴esterowce 60 4 1135 *01ej贸w 28 68 鈥 151 3 1 鈥 鈥 672 i 1 – 1130 鈥極lesko鈥) 39 30 鈥 20 2 50 鈥 鈥 150 鈥 1 1 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 964 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1000 i 2 鈥 鈥 1137 鈥楶ietrycze 2) 24 82 400 250 6 鈥 160 64 20 b. 鈥 鈥 l 1 鈥 鈥 鈥 1 80 223 i 1 i 鈥 鈥 300 150 鈥 鈥 鈥 鈥 1138 鈥楶omorzany 50 25 鈥 400 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 2410 鈥 1 i 鈥 鈥 鈥 2000 i 2 鈥 130 1139 鈥楽kwarzawa3) 17 36 2000 170 5 250 鈥 90 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 281 鈥 1 i 鈥 鈥 2000 1200 _ 鈥 200 鈥 1140 Toustog艂owy 35 4 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 120 i 鈥 – 100 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1141 Wicy艅 140 19 鈥 鈥 i 鈥 鈥 160 10 BI.W. 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 – 鈥 172 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 350 鈥 鈥 鈥 1142 Zarwauica 25 37 鈥 – – i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 6 50 i 1143 69. 呕贸艂kiew. 鈥楪li艅sko 27 69 5000 42 5 40 _ 1 1 247 1 i 3000 500 _ 1144 K艂odno wielkie 44 58 鈥 70 4 41 100 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 52 鈥 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1145 Mosty wielkie 12 6 50 1 140 鈥楶rztdnjfflichj mile 20 91 300 60 4 50 鈥 鈥 15 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 鈥 300 鈥 鈥 鈥 鈥 1 147 Wieseuberg 27 7 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1148 70. 呕ydacz贸w. Hanowce 51 3 2 _ 1 100 i 1149 鈥楯aj ko w ce 60 53 鈥 150 3 320 530 528 125 鈥 鈥 鈥 鈥 1 i 鈥 1 鈥 鈥 200 i 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 — 鈥 鈥 1150 Kornel贸wka 13 18 1151 Machliniec 51 12 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 500 707 1152 Nowesio艂ok.S. 16 8 1153 鈥楻uda koch. *) 127 70 800 400 7 200 750 86 鈥 鈥 鈥 1 鈥 i 鈥 1 鈥 鈥 鈥 i 1 i 鈥 – 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1154 鈥榃ola ob艂a偶n. 14 62 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 i 鈥 鈥 1 108 鈥 1155 71. 呕ywiec. *Cisiec 86 65 300 3 5000 1 1 _ 1 24 _ 1 1150 鈥楪ilowice 117 35 000 25 3 150 400 鈥 鈥 鈥 1 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1 100 鈥 i 1 – 80 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1157 鈥楯ele艣nia5) 30 6 鈥 63 1 346 609 1410 鈥 1158 鈥楰amesznica6) 200 20 鈥 50 1 1159 鈥楰ocur贸w7) 43 58 鈥 50 1 80 1050 67 鈥 1160 鈥楰oleby *) 53 18 50 3 I 1161 Koszarowa 130 6 鈥 鈥 1 15 1 10 鈥 1 1162 鈥楰rzy偶owa *) 26 34 鈥 鈥 1 104 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 l_ 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1163 鈥楲achowice 217 50 鈥 80 3 402887 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 120 鈥 1 鈥 235 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1164 艁臋kawica 12 4 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 10 鈥 1 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 10 鈥 1165 艁odygowice 19 6 鈥 33 1 480 1166 鈥楳il贸wka10) 27 21 鈥 鈥 3 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 24 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1167 „Ostre 24 4 鈥 50 1 163 鈥 鈥 鈥 鈥 1 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 300 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 2000 8 鈥 1168 Pewel ma艂a 52 10 鈥 60 3 1169 * Pi臋trzy kowice 44 23 鈥 160 2 鈥 鈥 1170 Radziechowy 104 7 鈥 02 3 1171 Raycza 24 24 10000 鈥 4 84 5755 1600 1 1 1 1700 鈥 10000 16000 鈥 200 鈥 1172 Rycerka dolna 16 20 鈥 92 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 – 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1 鈥 鈥 150 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1173 鈥楻ychwa艂d 35 35 1400 鈥 3 鈥 鈥 鈥 50 t. 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 200 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 1400 鈥 鈥 800 鈥 1174 Rychwa艂dek 31 8 1175 S艂otwina 14 7 3000 60 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 280 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 2400 鈥 鈥 鈥 鈥 1176 Sopotnia ma艂.11 40 10 鈥 鈥 2 76 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1177 鈥楽porysz 鈥) 63 36 鈥 39 2 130 1178 鈥樑歸inna13) 36 53 鈥 60 4 1179 鈥楾rzebinia l艂) 116 53 鈥 47 1 鈥 835 1180 鈥楿jso艂y 29 6 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 18 鈥 1 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1181 Wieprz 15) 116 16 鈥 鈥 1 鈥 1000 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1100 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1182 鈥榋ab艂ocio 16) 276 76 鈥 52 2 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 1 鈥 鈥 1128 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥. 鈥 鈥 1183 Zarzecze Bia艂a7′) 22 15 50 3 197 1 1 1 1184 Rajsko Bochnia 27 17 52 5 20 1 1 1 1 鈥 1185 Szczytniki Krak贸w 120 13 46 1 180 1 1 1 1186 Wolica Krosno 18 27 206 3 1 30 220 1 1 1 200 1187 Sulistrowa Limanowa 20 8 2000 60 2 300 1 150 1283 1 1 1 2000 1188 鈥楽艂opnice kr.’7) Rzesz贸w. 65 29 3 2500 264 t. 1 1 1 1189 鈥樑歸ilcza

(…)


Og贸lne zestawienie ze sprawozda艅 K贸艂eH rolniczych.
Z艂o偶y艂o sprawozdanie z czynno艣ci za J905 rok z 72 powiat贸w (w 1904 r. 1094) 1.189 K贸艂ek r.
Wy偶ej wy szczeg贸艂 uionyeh 1.189 K贸艂ek liczy cz艂onk贸w鈥︹︹︹︹︹⑩︹︹︹︹. 52.929
odby艂y w r. 1905 zebra艅:
og贸lnych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..< . . 4.726
zwyczajnych . 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 20.954
zarz膮du 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..鈥 . 7.021
Razem zebra艅 . . . 32.701
Warto艣膰 w艂asnych budynk贸w K贸艂ek rolniczych wynosi鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹
Warto艣膰 w艂asnych budynk贸w powi臋kszy艂a si臋 w por贸wnaniu z r. 1904 o kwot臋
Biblioteki K贸艂ek rolniczych licz膮 dzie艂 (r. 1904 鈥 75.676)鈥︹︹︹︹ 74.993
K贸艂ka rolnicze prenumerowa艂y czasopism (r. 1904 鈥 2.614) 鈥. 2.745
K贸艂ka rolnicze sprowadzi艂y w r. 1905:
nasion za kwot臋 (r. 1904 za kor. 183.585)鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹
nawoz贸w sztucznych za kwot臋 (r. 1903 za kor. 280.973) 鈥︹︹︹︹︹.
maszyn i narz臋dzi rolniczych za kwot臋 (r. 1904 za kor. 42.703)鈥︹︹︹︹
drzew owocowych 鈻 . . ,鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ sztuk 17.506
K贸艂ka rolnicze przeprowadzi艂y drenowanie na morgach 鈥︹︹︹︹︹︹ 2.195
Z 1.189 K贸艂ek wprowadzi艂o: nowe odmiany zb贸偶鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. . . 282 nawo偶enie 艂膮k鈥︹︹︹︹..i鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 160 nowe ro艣liny pastewne鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 385 zmiany w uprawie鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 521 robot臋 krowami . . 鈥⑩︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 194 wsp贸lne u偶ycie maszyn . 鈥⑩︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 242
K贸艂ka rolnicze posiadaj膮:
Stra偶y po偶arnych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. . . . 199
Sklep贸w prowadzonych we w艂asnym zarz膮dzie鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 474
Sklep贸w oddanych w dzier偶aw臋鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 425
Udzia艂y z艂o偶one na przedsi臋biorstwa handlowe wynosz膮 (r. 1904 kor. 384.994)
Z dzier偶awy sklep贸w wp艂yn臋艂o do kasy K贸艂ek rolu. (r. 1904 kor. 41 276)
Trafik臋 posiada sklep贸w K贸艂ek rolniczych (r. 1904 鈥 461) . 鈥 478
Sprzeda偶 wina lub wyszynk prowadzi sklep贸w K贸艂ek roln. (1904 鈥 376) 509
Spzeda偶 napoi s艂odzonych 鈥 鈥 鈥 鈥 (1904 鈥 280) 278
Zakupiono zbo偶a w K贸艂kach za (w r. 1904 za 75.946 kor.)鈥︹︹︹︹︹︹︹︹
Ubezpieczono od ognia:
w艂asne budynki K贸艂ek rolniczych ua kwot臋 (w r. 1904 鈥 357.210 K) 鈥. towary w sklepach K贸艂ek rolniczych na kwot臋 (w r. 1904 鈥 211.304 K) . .
K贸艂ka rolnicze z艂o偶y艂y w r. 1905 na potrzeby ko艣cio艂贸w (w r. 1904 鈥 25.992 K) K. 31170 鈥 鈥 鈥 ua eele og贸lnego dobra (w r. 1904 鈥 7.585 K) . . . 鈥 8816
K 635.706 鈥 52.427
K 105.230 鈥 409.011 鈥 37.022
K 380.063 鈥 47.243
K 28.684
K 369690 鈥 588749
Razem (r. 1904 鈥 33577) . 鈥 K 39986
PROTOKO艁
z VII. OG脫LNEJ RADY TOWARZYSTWA K脫艁EK ROLNICZYCH
w Tarnopolu w dniach 4. i 5. lipca 1905 r.
Og贸lna Rada Towarzystwa K贸艂ek rolniczych, zwo艂ana do Tarnopola na 4. i 5. lipca 1905 r., rozpocz臋艂a si臋 uroczystem nabo偶e艅stwem.
Po nabo偶e艅stwie przedstawiciele K贸艂ek zgromadzili si臋 na obrady w sali parku miejskiego.
Z cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego przybyli pp. Artur Zaremba Cielecki, prezes, Dr. Jan Kanty Steczkowski, wiceprezes, Dr. Bronis艂aw Dul臋ba, sekretarz, Bohdanowicz, Dr. Gargas, Jarosz, Smaga艂a, Dr. Sawczy艅ski, ks. Wesoli艅ski, W贸jcik i 呕yszkiewicz; z urz臋dnik贸w biura obecni dyr. Adamski i inspektorowie rolniczy Pop艂awski i Wa-sung.
Zarz膮dy powiatowe zg艂osi艂y 18 delegat贸w, z kt贸rych przyby艂o 10. K贸艂ka rolnicze mianowa艂y 136 delegat贸w, z kt贸rych wzi臋艂o udzia艂 w obradach 105. Pr贸cz tego zg艂osi艂o si臋 na uczestnik贸w Og贸lnej Rady 42 cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych.
Z cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego usprawiedliwili sw膮 nieobecno艣膰 ju偶 to listownie, ju偶 to telegraficznie ks. kan. Bili艅ski, ks. kan. Kole艅ski, ks. Prof. Jelonek, pp. Dr. Tadeusz Pi艂at, Dr. G艂膮-bi艅ski, Dr. Kulczycki, Prof. Pomorski, Dr. Miko艂aj hr. Rey.
Obrady zagai艂 prezes Towarzystwa p. Artur Zaremba-Cielecki, wspominaj膮c, 偶e w tym samym grodzie obradowali ju偶 raz przed dziesi臋ciu laty delegaci K贸艂ek rolniczych. W okresie tym dziesi臋cioletnim post膮pi艂o Towarzystwo ogromny krok naprz贸d, rozwin臋艂o si臋, umocni艂o, pog艂臋bi艂o i rozszerzy艂o sw膮 prac臋. Dawniej trzeba by艂o K贸艂kom rolniczym wywalcza膰 prawo obywatelstwa w艣r贸d ludu i poniek膮d wywiera膰 nacisk, aby w艂o艣cian dla K贸艂ek zjedna膰, dzi艣 ju偶 lud sam ocenia donios艂e znaczenie Towarzystwa i sam si臋 do niego garnie. Przebyli艣my szcz臋艣liwie okres pocz膮tkowy, kiedy przezwyci臋偶a膰 by艂o potrzeba tysi膮ce przeszk贸d, aby w艣r贸d trudnych warunk贸w podtrzyma膰 byt Towarzystwa, obecnie rozszerzywszy zrozumienie dla cel贸w i zada艅 Towarzystwa, opieramy si臋 na silnej podstawie, kt贸ra nam dozwala
pog艂臋bia膰 dzia艂alno艣膰 rolnicz膮, handlow膮 i o艣wiatow膮. Zarz膮d g艂贸wny w smutnych dla kraju ostatnich dwu latach kl臋sk elementarnych obok zwyk艂ych swych czynno艣ci rozwin膮艂 energiczn膮 akcy臋 ratunkow膮. Ze pomoc ta w ostatnim roku, gdy nie mogli艣my zaapelowa膰 do ofiarno艣ci publicznej, przybra膰 mog艂a szersze rozmiary, zawdzi臋cza膰 to mo偶emy J. Eks. Panu Namiestnikowi. Jako prawdziwie zapobiegliwy gospodarz kraju zaraz w pierwszej chwili dostarczy艂 nam 艣rodk贸w na rozpocz臋cie akcyi ratunkowej. Za ten czyn, pe艂en rozumu i serca, zobowi膮zani jeste艣my z艂o偶y膰 imieniem Towarzystwa wyrazy wdzi臋czno艣ci i podzi臋kowania. Tak, jak podczas akcyi ratunkowej udzielali艣my pomocy ka偶demu, kto na ni膮 zas艂ugiwa艂, tak samo w og贸lnej swej dzia艂alno艣ci Towarzystwo stoi i sta膰 b臋dzie nadal ponad stronnictwami a dla drugiego bratniego narodu zachowuje bratersk膮 mi艂o艣膰.
Po艣wi臋ciwszy nast臋pnie gor膮ce wspomnienie 艣. p. Maksymilianowi Jackowskiemu i podni贸s艂szy jego olbrzymie zas艂ugi, m贸wca zaznaczy艂, 偶e mo偶liwo艣膰 swobodnej pracy nad podniesieniem dobrobytu rolniczej ludno艣ci w naszej dzielnicy zawdzi臋czamy Monarsze. Wznosi zatem na cze艣膰 Cesarza okrzyk.
Powo艂awszy nast臋pnie na sekretarzy Og贸lnej Rady ks. kan. Wincentego Jaronia z Gorzyc w powiecie tarnobrzeskim i p. Juliana Malczosa, nauczyciela z Nowosi贸艂ki ska艂ackiej, wita jako reprezentanta rz膮du c. k. radc臋 Namiestnictwa p. Dyonizego Zawadzkiego, przedstawicieli miasta : burmistrza Puntscherta i jego zast臋pc臋 Dr. Man-dla, przedstawiciela powiatu wicemarsza艂ka Glo-giera, reprezentat贸w Towarzystw gospodarskiego i rolniczego, delegata Towarzystwa Szko艂y ludowej Srokowskiego i przedstawiciela 鈥濻oko艂a11 Zamorskiego.
StarostaZawadzki wskutek specyalne-go upowa偶nienia c. k. Namiestnictwa wita Zjazd imieniem rz膮du i 偶yczy pomy艣lnych wynik贸w obrad.
178
f\ Puntschert imieniem miasta wyra偶a sw膮 rado艣膰, i偶 Tarnopol wybrano na miejsce zebrania, a witaj膮c delegat贸w, zapewnia ich o 偶yczliwo艣ci dla Towarzystwa.
Ks. Twardowski imieniem ks. Arcybiskupa Bilczewskiego 偶yczy zbo偶nej pracy K贸艂ek rolniczych jak najlepszych rezultat贸w.
P. C i e 艅 s k i, prezes Oddzia艂u tarnopolskiego c. k. Tow. gospodarskiego, imieniem Towarzystwa wskazuje na wsp贸lno艣膰 pracy ekonomiczno-rolniczej i 偶yczy powodzenia obradom.
Podano nast臋pnie do wiadomo艣ci telegramy nadesz艂e od J. Eksc. ks. Arcybiskupa Bilczewskiego, od J. Eksc. ks. Arcybiskupa Teodorowicza, od J. Eksc. Pana Marsza艂ka Stanis艂awa hr. Ba-deniego, od Zarz膮du g艂贸wnego Tow. Szko艂y Ludowej, od Prof. Dr. Stanis艂awa G艂膮bi艅skiego, od dr. W艂odzimierza Koz艂owskiego, prezesa c. k. Tow. gospodarskiego i od Prezydyum Ligi pomocy przemys艂owej.
Na wniosek del. ks. Dudzi艅skiego zwolniono sekretarza od odczytania protoko艂u z VI. O-g贸lnej Rady w Przemy艣lu ze wzgl臋du, 偶e zamieszczony zosta艂 w rozes艂anem sprawozdaniu rocz-ner艅.
Nast膮pi艂 dalszy punkt porz膮dku dziennego: 鈥瀞prawozdanie Zarz膮du g艂贸wnego z czynno艣ci i rachunk贸w za rok 1904鈥.
Referent Dr. B. Dul臋ba w obszernem przem贸wieniu przedstawi艂, jak praca Towarzystwa pot臋guje si臋 corocznie i jak rezultaty tej pracy s膮 coraz widoczniejsze. K贸艂ka rolnicze staj膮 si臋 o-gniskami zdrowej my艣li, rzucanej przez Zarz膮d g艂贸wny. Do post臋pu Towarzystwa przyczyniaj膮 si臋 Zjazdy powiatowe i okr臋gowe i r贸偶ne kursa, jak weterynarsko-hodowlane, sadownicze i t. p. Dawniej zawi膮zywano K贸艂ka rolnicze pod has艂em sklep贸w, dzi艣 akcya K贸艂ek rolniczych spot臋偶nia艂a, bo zatoczy艂a w艂a艣ciwe sobie kr臋gi; obecnie za g艂贸wne zadanie uwa偶amy podniesienie rolnictwa. Powa偶n膮 rol臋 w dzia艂alno艣ci Towarzystwa odgrywa akcya po艣rednictwa w nabywaniu artyku艂贸w rolniczych. K贸艂ka rolnicze toruj膮 drog臋 sp贸艂kom mleczarskim, staraj膮 si臋 wedle swej mo偶no艣ci o podniesienie hodowli, wsp贸艂dzia艂aj膮 w organizacyi ochotniczych stra偶y po偶arnych. Nast臋pnie przedstawia referent najwydatniejsze objawy samopomocy w艣r贸d cz艂onk贸w K贸艂ek, wreszcie z uznaniem podnosi wydatn膮 dzia艂alno艣膰 biura Towarzystwa i sk艂ada podzi臋kowanie dyrektorowi i u-rz臋dnikom za sumienn膮 i rzeteln膮 prac臋.
Nad sprawozdaniem Zarz膮du rozwin臋艂a si臋 d艂uga i o偶ywiona dyskusya.
Del. Jan Morawski z Ho艂oska wielkiego 偶ali艂 si臋. 偶e Zarz膮dy K贸艂ek rolniczych przyjmuj膮 nieraz na cz艂onk贸w ludzi, kt贸rzy nietylko nie pracuj膮, ale nawet szkodz膮 stowarzyszeniu ; doradza zatem wi臋ksz膮 przezorno艣膰 w przyjmowaniu cz艂onk贸w; domaga si臋 zarazem 艣ci艣lejszej kontroli przez Zarz膮d g艂贸wny nad u偶yciem zapasowych fundusz贸w w poszczeg贸lnych K贸艂kach.
Del. Franciszek Magry艣z Handz-
l贸wki radzi, aby ka偶de K贸艂ko rolnicze stara艂o si臋 o w艂asny dom ; w tych usi艂owaniach o wytworzenie w艂asnej siedziby dla stowarzyszenia powinny si臋 K贸艂ka rolnicze wzajemnie wspiera膰.
Del. Bogus艂aw Cie艅ski z艁oszniowa wskazuje na potrzeb臋 jak naj艣ci艣lejszego kontaktu mi臋dzy Zarz膮dem g艂贸wnym a K贸艂kami.
Del. Antoni Smaga艂a z Trzciany uwa偶a za wskazane, aby K贸艂ka rolnicze stawia艂y sobie domy za w艂asne pieni膮dze, zbieraj膮c na ten cel fundusze w艣r贸d cz艂onk贸w, podobnie jak to czyni膮 po miastach 鈥濻oko艂y11, o艣wiadcza si臋 za艣 przeciw budowaniu za fundusze po偶yczane lub z pomoc膮 subwencyi.
Del. Jan Nebelski ze Z艂oczowa uskar偶a si臋 na oboj臋tno艣膰 inteligencyi miejskiej dla sprawy K贸艂ek rolniczych. Zarz膮dy powiatowe szukaj膮 pomocy, aby agendy swe 艂atwiej spe艂nia膰 mog艂y przez podzia艂 pracy mi臋dzy wi臋ksz膮 ilo艣膰 os贸b, niestety uzyska膰 jej nie mog膮; wobec tego nie mog膮 przeprowadza膰 lustracyi K贸艂ek tak cz臋sto, jak tego potrzeba wymaga; zaradzi膰 potrzebie mog艂oby jedynie utworzenie lustrator贸w okr臋gowych; stawia wniosek:
鈥濷g贸lna Rada poleca Zarz膮dowi g艂贸wnemu, aby podj膮艂 starania o kreowanie posad sta艂ych lustrator贸w na kilka okr臋g贸w i na ten cel 偶膮da艂 od w艂adz wydatniejszych subwencyi 鈥.
Del. Wojciech J e I e 艅 z Lubczy wyra偶a uznanie dla ruchliwej dzia艂alno艣ci Zarz膮du g艂贸wnego, ubolewa za艣 nad zastojem w niekt贸rych Zarz膮dach powiatowych; to jest pow贸d, 偶e Towarzystwo w wielu kierunkach chroma, s膮 bowiem czynno艣ci, kt贸re nale偶ycie przeprowadzi膰 mog膮 tylko Zarz膮dy powiatowe, jako dok艂adnie obeznane z lokalnymi stosunkami.
Del. ks. kan. Woj nar贸w i cz z Duna-jowa zwraca na to uwag臋, 偶e przed laty do ka偶dego K贸艂ka trzeba by艂o werbowa膰 cz艂onk贸w, obecnie z coraz wi臋cej rosn膮cem znaczeniem K贸艂ek jest przynale偶no艣膰 do K贸艂ka poniek膮d zaszczytem; z tego powodu uwa偶a za wskazane nie nadawa膰 nowo przyst臋puj膮cym cz艂onkom pe艂ni praw, stawia zatem wniosek:
鈥濷g贸lna Rada uchwala, 偶e cz艂onek przyj臋ty do K贸艂ka rolniczego dopiero po p贸艂 roku 鈥 gdy si臋 oka偶e gorliwym cz艂onkiem 鈥 dost臋puje prawa g艂osu stanowczego”.
Del. Micha艂 Mi臋sow i cz z Krosna, uznaj膮c wydatn膮 prac臋 lustrator贸w, uwa偶a za konieczne, by Zarz膮d g艂贸wny do ka偶dego nowo powstaj膮cego K贸艂ka posy艂a艂 lustratora. Stawia wniosek:
鈥濷g贸lna Rada wzywa Zarz膮d g艂贸wny do do艂o偶enia usilnych stara艅, by bezpo艣rednio po otrzymaniu wiadomo艣ci o zawi膮zaniu nowego K贸艂ka delegowa艂 na miejsce urz臋dnika biura swego, a tylko w wyj膮tkowych wypadkach na podstawie specyalnej uchwa艂y czyni艂 wyj膮tki dla tych powiat贸w i miejscowo艣ci, gdzie jest pewno艣膰, 偶e delegat powiatowy, dok艂adnie obeznany ze sprawami Towarzystwa, przeprowa-
179
dzi na zdrowych podstawach za艂o偶enie K贸艂ka i udzieli cz艂onkom wszechstronnych informa-cyi o wszelkich ga艂臋ziach dzia艂alno艣ci stowarzyszenia44.
Del. Marcin 艁aba z Czyszek omawia spraw臋 przyjmowania nowych cz艂onk贸w do K贸艂ka z powo艂aniem si臋 na odno艣ne przepisy statutu.
Del. Leonard Turski z Petrykowa podnosi z uznaniem opiek臋, kt贸r膮 Zarz膮d g艂贸wny roztacza nad K贸艂kami rolniczemi, a zarazem zaznacza, 偶e nie nale偶y si臋 og贸lnie uskar偶a膰 na wszystkie Zarz膮dy powiatowe, gdy偶 wiele z nich pracuje z ca艂em po艣wi臋ceniem.
Del. Stanis艂aw Baranowski z Zi-mnow贸dki domaga艂 si臋 zorganizowania sprzeda偶y produkt贸w rolniczych, pochodz膮cych z ma艂ej w艂asno艣ci.
Del. W艂adys艂aw W膮sowicz z Su-chodo艂u wyst膮pi艂 przeciw wyborowi Tarnopola na miejsce Og贸lnej Rady oraz przeciw porze zebrania. W sprawach o艣wiatowych o艣wiadczy艂 si臋 za oddaniem tej ga艂臋zi dzia艂alno艣ci czytelniom Tow. Szko艂y ludowej.
Del. Jan Pi膮tek z Trzciany wyst臋puje stanowczo przeciw utrudnieniu w przyjmowaniu cz艂onk贸w do K贸艂ek; jeszcze jest wiele ludu ciemnego, trzeba go przygarnia膰 do K贸艂ek a nie odtr膮ca膰, gdy偶 dopiero zetkn膮wszy si臋 raz po raz z rozs膮dniej my艣l膮cymi, nabierze zrozumienia, do czego K贸艂ka s艂u偶膮; zwraca uwag臋, 偶e za wiele si臋 m贸wi o sprawach og贸lnej natury a za ma艂o o czysto rolniczych; w sprawach hodowlanych niejedno nam dolega, a to dzi艣 podstawa gospo darstw; podnosi, ile to strat ponosz膮 w艂o艣cianie ju偶 z tego powodu, 偶e po miejscach targowych nie ma wag bydl臋cych.
Del. Jan Ziemniak z Sambora o艣wiadcza si臋 za zak艂adaniem sp贸艂ek handlowych.
Jan Dyl膮g wskazuje, jak wiele zawdzi臋czaj膮 K贸艂ka rolnicze wielkopolskie wsp贸lnemu zwiedzaniu gospodarstw ; stawia wniosek :
鈥濷g贸lna Rada poleca Zarz膮dowi g艂贸wnemu, aby wedle mo偶no艣ci wp艂ywa艂 na cz臋ste organizowanie wycieczek przez cz艂onk贸w K贸艂ek rolniczych celem zwiedzania gospodarstw rolnych tak .w艂o艣cia艅skich, jak te偶 i wi臋kszych posiad艂o艣ci, nietylko wzorowo prowadzonych, lecz tak偶e mniej post臋powo, by naocznie si臋 przekona膰, co mo偶e zdzia艂a膰 na polu rolnictwa praca wytrwa艂a11.
Del. Franciszek W贸jcik omawia kierunek o艣wiatowy; mimo pracy r贸偶nych towarzystw lud jeszcze zakupuje po miejscach odpustowych i jarmarkach powiastki bez warto艣ci i senniki; przeciwdzia艂a膰 temu powinni delegaci K贸艂ek i stara膰 si臋 o szerzenie dzie艂 dobrych i po偶ytecznych.
Del. Jan Kolek z 艁a艅cuta podnosi znaczenie sadownictwa i nale偶ycie prowadzonych szk贸艂ek drzew owocowych,
Del. Antoni Inglot z Albigowej ocenia korzy艣ci, kt贸re odnosz膮 gospodarze z przynale-
偶enia do K贸艂ek, 偶aden skar偶y膰 si臋 nie mo偶e, 偶e brak mu fachowej porady i wskaz贸wek; w gorszeni po艂o偶eniu s膮 nasze gospodynie a przecie偶 one to w艂a艣nie tworz膮 trzy w臋g艂y domu, od nich zale偶y wychowanie przysz艂ych pokole艅 ; na ca艂y kraj mamy tylko jedn膮 jedyn膮 szko艂臋 dla gospody艅 wiejskich, zbawienne jej oddzia艂ywanie jest widoczne, bo zupe艂nie inaczej przedstawia si臋 chata, w kt贸rej ster dzier偶y niewiasta z uko艅czon膮 szko艂膮 ; ko艅czy wnioskiem:
鈥濷g贸lna Rada poleca Zarz膮dowi g艂贸wnemu, aby zak艂adanie szk贸艂 gospody艅 wiejskich po powiatach jak najusilniej popiera艂14.
Del. Kasper Wojnar przedstawia 偶yczenie. aby Zarz膮d g艂贸wny poczyni艂 starania w Namiestnictwie, by 偶andarmerya nie czyni艂a trudno艣ci przy sprzeda偶y ksi膮偶ek og贸lnie kszta艂c膮cych i patryotycznych po kramach w miejscach odpustowych i na jarmarkach.
Del. Adam Fro艅 z Humnisk podnosi jako og贸lne 偶膮danie cz艂onk贸w, by do tych K贸艂ek rolniczych, kt贸re prowadz膮 przedsi臋biorstwa handlowe, przynajmniej raz na rok Zarz膮d g艂贸wny delegowa艂 lustratora handlowego.
Del. Franciszek Gorczyca z Kul-parkowa stawia wniosek:
鈥濷g贸lna Rada wzywa Zarz膮d g艂贸wny o do艂o偶enie wszelkich stara艅, by magazyny wojskowe zapasy 偶ytnich otr膮b odst臋powa艂y Zarz膮dowi g艂贸wnemu T. K. r. celem odprzeda偶y cz艂onkom K贸艂ek rolniczych44.
Del. Karol Szuszkiewicz z Pustomyt porusza spraw臋 organizacyi K贸艂ek rolniczych, nast臋pnie omawia szereg spraw, kt贸re tylko ubocznie dotycz膮 K贸艂ek rolniczych : a wi臋c rozwini臋cie energiczniejczej akcyi w sprawie kas Raiff-eisena, pouczenie o uzyskaniu poczt, po艣rednictwo w wyrabianiu po偶yczek w Banku krajowym, szerszy zakres dzia艂ania w sprawie mleczarstwa.
Na tern zako艅czono przedpo艂udniowe posiedzenie. Podczas dyskusyi nad sprawozdaniem przeprowadzono wyb贸r komisyi-matki, kt贸rej po-ruczono przedstawienie 18 kandydat贸w na cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego w nast臋pnem trzechleciu. Na wniosek ks. kan. Jaronia powo艂ano do ko-misyi pp. Zbigniewa Horody艅skiego, ks. Wojna-rowicza, Jana Nebelskiego, i Micha艂a Mi臋sowicza jako reprezentant贸w Zarz膮d贸w powiatowych, delegat贸w Franciszka Saw臋, Micha艂a Olearczyka, Micha艂a Miazg臋, Antoniego inglota, Leonarda Turskiego, W艂adys艂awa Gawro艅skiego, ks. Franciszka Szewczyka i Andrzeja Tyszkowskiego jako reprezentant贸w K贸艂ek rolniczych, pp. Franciszka W贸jcika i Gabryela Jarosza jako reprezentant贸w Zarz膮du g艂贸wnego. W ten spos贸b komisya matka sk艂ada艂a si臋 z dw贸ch duchownych, 1 w艂a艣ciciela d贸br, 1 dzier偶awcy d贸br, 1 przedstawiciela mieszcza艅stwa, 2 przedstawicieli nauczycielstwa i 7 w艂o艣cian. Komisya ukonstytuowa艂a si臋, wybieraj膮c przewodnicz膮cym p. Zbigniewa Horody艅skiego, zast臋pc膮 ks. Wojnarowicza, sekretarzem p. Jana Nebelskiego-
180
Drugie popo艂udniowe posiedzenie zagai艂 p. prezes Cielecki o godzinie wp贸艂 do 4. Przed przyst膮pieniem do porz膮dku dziennego zakomunikowa艂 delegatom, 偶e Dr. Klakurka z My艣lenic, kt贸ry mia艂 referowa膰 o 鈥瀗iepodzielno艣ci grunt贸w*, nades艂a艂 telegraficzne powiadomienie, i偶 na Og贸ln膮 Rad臋 przyby膰 nie mo偶e. W my艣l uchwa艂y, powzi臋tej na posiedzeniu Zarz膮du g艂贸wnego, referat usuni臋ty zostaje z porz膮dku dziennego Og贸lnej Rady.
Przyst膮piono do doko艅czenia dyskusyi nad sprawozdaniem.
Red. Jan S t a p i 艅 s k i jako delegat K贸艂ka rolniczego z Iskrzyni zaznacza, 偶e z dzia艂alno艣ci Towarzystwa jest zupe艂nie zadowolony, sk艂ada zatem B贸g zap艂a膰 Zarz膮dowi g艂贸wnemu za jego kierownicz膮 prac臋, jednak pomimo, i偶 s膮 sprawy, w kt贸rych razem i艣膰 powinni艣my, od krytyki wstrzyma膰 si臋 nie mo偶e, nie chc膮c, aby艣my si臋 stali towarzystwem wzajemnej adoracyi. Statystyka K贸艂ek wykazuje, 偶e Towarzystwo K贸艂ek rolniczych jest instytucy膮 wybitnie ludow膮, z tego zatem faktu nale偶y przedewszystkiem wyci膮gn膮膰 odpowiednie konsekwencye. Z zamkni臋膰 rachunkowych i preliminarzy Tow. K贸艂ek rolniczych widoczne, 偶e K贸艂ka rolnicze korzystaj膮 w por贸wnaniu z innemi Towarzystwami z bardzo szczup艂ych dotacyi; 偶yczliwo艣膰 rz膮du i kraju dla Towarzystwa jest przewa偶nie platoniczna, objawia si臋 g艂贸wnie w s艂owach a nie w funduszach; pod tym wzgl臋dem domaga膰 si臋 nale偶y stanowczej zmiany. Zarzuty, jakoby K贸艂ka rolnicze nie by艂y Towarzystwem 艣ci艣le rolniczem, s膮 bezpodstawne, gdy偶 nawet ich dzia艂alno艣膰 handlowa powsta艂a celem obrony rolnictwa przed wyzyskiem; wszystkie zabiegi rolnik贸w o podniesienie dobrobytu tak d艂ugo b臋d膮 na nic, p贸ki pijawek z naszego otoczenia nie usuniemy; uwzgl臋dni膰 dalej nale偶y, 偶e 艣rodki, uzyskane z przedsi臋biorstw, s艂u偶膮 na powi臋kszenie dzia艂alno艣ci rolniczej. Scentralizowanie wszelkiej dzia艂alno艣ci w Zarz膮dzie g艂贸wnym uwa偶a za szkodliwe; ze wzgl臋d贸w oszcz臋dno艣ciowych nale偶y pos艂ugiwa膰 si臋 przy zawi膮zywaniu K贸艂ek rolniczych, przy lustracyach handlowych i rolniczych czynnikami miejscowymi; odpowiednich pracownik贸w dla powiat贸w i okr臋g贸w si臋 znajdzie. Podnosi dalej wielk膮 warto艣膰 鈥濸rzewodnika K贸艂ek rolniczych” i zaznacza, 偶e pismo to warte 10 K., a nie 2 K. rocznie.
D y r. Adamski wskazuje poprzedniemu m贸wcy, 偶e 偶膮dania decentralizacyi stoj膮 w sprzeczno艣ci z 偶膮daniami, podniesionemi na rannem posiedzeniu przez r贸偶nych delegat贸w; rano pod nieobecno艣膰 p. Stapi艅skiego liczne g艂osy o艣wiadcza艂y si臋 jeszcze za wi臋ksz膮 centralizacy膮 i za 艣ci艣lejszym jeszcze kontaktem mi臋dzy Zarz膮dem g艂贸wnym a K贸艂kami. Niekt贸re sprawy ju偶 obecnie za艂atwia Zarz膮d g艂贸wny miejscowemi si艂ami tam naturalnie, gdzie si艂y te doros艂y zadaniu, i cytuje na to przyk艂ady. Wyja艣nia dalej del. W膮sowiczowi powody, kt贸re sk艂oni艂y Zarz膮d g艂贸wny do zwo艂ania Rady w Tarnopolu oraz przedsta-
wia, 偶e wobec powolnego nadsy艂ania sprawozda艅 przez K贸艂ka z najwi臋kszym tylko wysi艂kiem przygotowa膰 mo偶na obszerne sprawozdanie roczne * na koniec czerwca, a wi臋c pr臋dzej Og贸lnej Rady zwo艂a膰 nie mo偶na. W kierunku o艣wiatowym zda膰 Towarzystwo nie mo偶e swych agend na Tow. Szko艂y ludowej, gdy偶 ma silniejszy kontakt z ludem, ni偶 innne Towarzystwa, kt贸re rozwijaj膮 bardzo cz臋sto sw膮 dzia艂alno艣膰 dopiero przy pomocy K贸艂ek rolniczych.
Prezes Cielecki staje w obronie Towarzystw gospodarskiego i rolniczego i polemizuje z wywodami del. Stapi艅skiego.
Del. Bogus艂awCie艅ski zarzuca p. Sta-pi艅skiemu z艂膮 wol臋; ze sprawozda艅 Towarzystw, kt贸re zaczepi艂, mo偶e si臋 przekona膰, 偶e g艂贸wna cz臋艣膰 fundusz贸w idzie na cele ma艂ej w艂asno艣ci.
Dr. Dul臋ba, jako referent sprawozdania, zabra艂 ostatni g艂os, aby om贸wi膰 wniesione postulaty, oraz odeprze膰 podniesione zarzuty. Zaznaczywszy na wst臋pie, 偶e kwalifikowanie cz艂onk贸w i ograniczanie ich praw jest przeciwne statutowi, wykazywa艂, 偶e Zarz膮d g艂贸wny u偶ywa tak偶e si艂 miejscowych tak w kierunku podniesienia rolnictwa, jak i w handlowo-przemys艂owym, o ile s膮 odpowiednie. Co do handlu, jest on w akcyi Towarzystwa podporz膮dkowany akcyi rolniczej, jednak ze wzgl臋du na wzrost wymaga艅 postanowiono na ostatniem posiedzeniu Zarz膮du g艂贸wnego zwo艂a膰 konferency臋 wybitnych dzia艂aczy na polu handlowem w sprawie uzupe艂nienienia obowi膮zuj膮cej instrukcyi handlowej. O zak艂adaniu powiatowych hurtowni tylko tam my艣le膰 mo偶na, gdzie istnieje wi臋ksza liczba przedsi臋biorstw handlowych K贸艂ek. 鈥 Wszystkie wniesione wnioski zbadane zostan膮 przez Zarz膮d g艂贸wny; usilnem staraniem Zarz膮du g艂贸wnego b臋dzie zadosy膰 uczyni膰 wedle mo偶no艣ci 偶yczeniom wnioskodawc贸w.
Po zamkni臋ciu dyskusyi udzielono Zarz膮dowi g艂贸wnemu na wniosek del. Stapi艅skiego absolu-toryum i podzi臋kowano za skuteczn膮 prac臋.
Prezes komisy i- matki p. Horo-d y 艅 s k i przedk艂ada list臋 cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego na trzechlecie 1905鈥1908 a zarazem imieniem komisyi sk艂ada podzi臋kowanie Dr. Stef-czykowi za prac臋 w Zarz膮dzie g艂贸.wnym i wyra偶a 偶al, 偶e ust膮pi艂 z grona cz艂onk贸w Zarz膮du.
Dr. Stefczyk o艣wiadcza, 偶e czuje si臋 u-szcz臋艣liwionym tern podzi臋kowaniem; chwilowe nieporozumienie, wywo艂ane przebiegiem obrad na zesz艂orocznej Og贸lnej Radzie, zosta艂o usuni臋te, o艣wiadcza zatem gotowo艣膰 do dalszej pracy w K贸艂kach.
Del. JanStapi艅ski przedk艂ada drug膮 list臋 kandydat贸w.
Do komisyi skrutacyjnej powo艂ani zostali pp.: ks. kanonik Wojnarowicz, Zbigniew Horo-dy艅ski, Franciszek W贸jcik, Tomasz Dul, Piotr Salawa.
Nast膮pi艂o tajne g艂osowanie listami, w kt贸rem udzia艂 wzi臋艂o 91 delegat贸w K贸艂ek rolniczych,
181
9 delegat贸w Zarz膮d贸w powiatowych i 12 cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego.
Przesz艂a lista kpmisyi-matki 69 g艂osami przeciw 43 oddanym na list臋 del. Stapi艅skiego. Wybrani zostali pp.: 1. Artur Zaremba Cielecki. 2. Dr. Bronis艂aw Dul臋ba, 3. Dr. Zygmunt Gargas, 4. Dr. Stanis艂aw G艂膮bi艅ski, 5. Gabryel Jarosz, 6. Prof. J贸zef Miku艂owski Pomorski, 7. Dr. Miko艂aj lir. Rey, 8. Antoni Smaga艂a, 9. Grzegorz Sowa, 10. Dr. Jan Kanty Steczkowski, 11. Jerzy Dobczyc Turnau, 12. Ks. Adam Wesoli艅ski, Franciszek W贸jcik, 14. Prof. Tomasz Rylski, Dr. Stanis艂aw Grabski, 16. Micha艂 Mi臋sowicz, 17. Dr. Jan Pawlikowski, 18. Telesfor Adamski.
Trzecie posiedzenie zagai艂 p. prezes dnia 5. lipca o godzinie 9. rano i poda艂 do wiadomo艣ci delegat贸w pisma radcy dworu Dra Tadeusza Pi艂ata, prezesa Wydzia艂u krajowego, i W艂adys艂awa Struszkiewicza, radcy dworu z c. k. ministerstwa rolnictwa, z 偶yczeniami pomy艣lnych obrad.
Po oznajmieniu delegatom wyniku wybor贸w do Zarz膮du g艂贸wnego na irzechlecie 1905鈥1908, z艂o偶y艂 p. Horody艅ski w imieniu komisyi rewizyjnej sprawozdanie o lustracyi ksi膮g i kasy Zarz膮du g艂贸wnego oraz zamkni臋cie rachunk贸w za rok 1904. Na wniotek referenta udzielono Zarz膮dowi g艂贸wnemu absolutoryum z rachunk贸w. Na wniosek p. W贸jcika wybrano do komisyi rewizyjnej przez aklamacy臋 na rok 1906 pp.: Karola d鈥橝bancourt, Leopolda Wilimowskiego i Boles艂awa 呕ardeckiego.
Del. Stapi艅ski odno艣nie do dokonanych wybor贸w cz艂onk贸w Zarz膮du g艂贸wnego podnosi zas艂ugi nauczycielstwa ludowego oko艂o K贸艂ek i domaga si臋, by na przysz艂o艣膰 (je偶eli to ju偶 obecnie przeoczono) powo艂ano przedstawiciela nauczycielstwa w sk艂ad Zarz膮du g艂贸wnego.
Prezes p. Cielecki zwracauwag臋, 偶e obecna rezOlucya p. Stapi艅skiego ju偶 sp贸藕niona, w艂a艣ciwe forum, przed kt贸re nale偶a艂o wczoraj wyst膮pi膰 z 偶yczeniem, by艂a komisya-matka.
Dr. Dul臋ba wyja艣nia p. Stapi艅skiemu, 偶e mimo, i偶 na razie nie wszed艂 do Zarz膮du g艂贸wnego 偶aden reprezentant nauczycielstwa, to jednak w uzupe艂nieniu Zarz膮du g艂贸wnego w 偶膮danym kierunku nic nie stoi na przeszkodzie. Tak samo przed trzema laty nie wyszed艂 z wyboru 偶aden przedstawiciel nauczycielstwa, na mocy jednak 搂. 36. statutu kooptowano do Zarz膮du g艂贸wnego p. Feliksa 呕yszkiewicza, kierownika szko艂y w Prusach. Delegat Stapi艅ski mo偶e by膰 zatem spokojny, gdy偶 Zarz膮d g艂贸wny, uznaj膮c w ca艂ej pe艂ni zas艂ugi pp. nauczycieli ludowych, powo艂a z pewno艣ci膮 do swego grona zn贸w ich przedstawiciela.
Przyst膮piono do dalszego punktu porz膮dku dziennego, do referatu o w艂o艣ciach rentowych.
Referent Dr. Jan Henryk Saw-c z y 艅 s k i w obszernym wywodzie przedstawi艂 najpierw cel ustawy o w艂o艣ciach rentowych: d膮偶y ona do zachowania 艣redniego gospodarstwa rolnego
od rozbicia i do wytworzenia 艣redniej w艂asno艣ci w艂o艣cia艅skiej. Innych cel贸w ustawa nie ma na oku. Przez dzielenie grunt贸w 艣redni stan w艂o艣cia艅ski ci膮gle zanika. Sejm musia艂 obmy艣le膰 艣rodki zaradcze, gdy偶 o艣wiata, kultura i dobrobyt kraju opieraj膮 si臋 na ludziach 艣redniej zamo偶no艣ci. Przymusu niedzielenia nie mo偶na narzuci膰, obowi膮zkiem jednak kraju u艂atwi膰 wytworzenie 艣rednich gospodarstw. Do tego celu s艂u偶y膰 maj膮 po偶yczki rentowe. Roz艂o偶one na d艂ugi szereg lat nastr臋czaj膮 dogodn膮 sp艂at臋. Kto jednak z po偶yczki rentowej chce korzysta膰, musi si臋 zobowi膮za膰 do niepodzielno艣ci gruntu tak d艂ugo, jak d艂ugo na w艂o艣ci po偶yczka ci膮偶y. Referent omawia nast臋pnie warunki uzyskania po偶yczki, terminy sp艂aty, oprocentowanie po偶yczki i dzia艂alno艣膰 komisyi rentowej. 鈥 Za wyczerpuj膮ce przedstawienie rzeczy nagrodzono referenta hucznymi oklaskami.
Rozpocz臋艂a si臋 dyskusya.
Del. Tadeusz Dul z Gr臋bowa wyst臋puje przeciw w艂o艣ciom rentowym, poniewa偶 narzucaj膮 niepodzielno艣膰 grunt贸w.
Del. G艂owacki z 艁臋偶an przemawia w tym samym duchu, co poprzedni m贸wca i 偶膮da jeszcze niekt贸rych wyja艣nie艅 o ustawie.
Del. Antoni Smaga艂a przedstawia przyk艂ady dobrowolnego zaprowadzenia niepodzielno艣ci grnnt贸w i korzy艣ci tego; ustawy o w艂o艣ciach rentowych nie powinien si臋 nikt obawia膰, bo nikt nie przymusza do zaci膮gania po偶yczki rentowej, przynaglaj膮cej do utrzymania gruntu w ca艂o艣ci.
Del. Ks. Skwierczy艅ski z Mogielnicy zwraca uwag臋 delegat贸w, 偶e podobnie, jak przy 艣lubie, podstawowym warunkiem jest dobra i nieprzymuszona wola, tak samo i przy w艂o艣ci rentowej. Kto nie ma woli wzi膮膰 na siebie wi臋z贸w w艂o艣ci rentowej, ten nie potrzebuje si臋 k艂opota膰 zobowi膮zaniami, kt贸re w艂o艣膰 nak艂ada. Kraj daje pieni膮dze na bardzo dogodnych warunkach, ale na to, by osi膮gn膮膰 zamierzony cel; kontrol臋 nad rentowemi gospodarstwami przeprowadza膰 musi, aby nie by艂o nadu偶y膰. Ubolewa膰 trzeba, 偶e wielu w艂o艣cian 偶ywi podejrzenie wobec tej po偶ytecznej ustawy; dopatruj膮 si臋 plam na s艂o艅cu, a r贸wnocze艣nie pozwalaj膮 na to, 偶e lichwiarskie banki po miasteczkach ich rujnuj膮. Kto na w艂asnym gruncie chce by膰 wyrobnikiem ma艂omiasteczkowych lichwiarzy, kto chce p艂aci膰 wysokie procenta a mie膰 kr贸tkoterminowe po偶yczki, temu nikt nie nakazuje udawa膰 si臋 o po偶yczk臋 rentow膮.
Del. Maciej Krzciuk z Sikorzyc stawia referentowi pytanie, kiedy ustawa wejdzie w 偶ycie, kto b臋dzie taksatorem przy zaci膮ganiu po偶yczek i jakie dokumenty b臋d膮 potrzebne celem uzyskania po偶yczki.
Del. Antoni Inglotz Albigowej wyja艣nia delegatom Dulowi i G艂owackiemu, 偶e ustawa o w艂o艣ciach rentowych jest ju偶 uchwalona i san-keyonowana, przeto obecnie zmieni膰 w niej nic ju偶 nie mo偶na; referat s艂u偶y艂 na to, aby zapozna膰
182
delegat贸w z obowi膮zuj膮cymi przepisami ustawy; jeszcze raz podnosi, 偶e ustawa zobowi膮zywa膰 b臋dzie tylko tych, kt贸rzy dobrowolnie si臋 zgodz膮 albo na zamian臋 swego gospodarstwa, czy to w cz臋艣ci, czy te偶 w ca艂o艣ci na w艂o艣膰 rentow膮, albo na nabycie nowego gospodarstwa, jako w艂o艣ci rentowej.
Del. Jan Stapi艅ski w d艂u偶szem przem贸wieniu przedstawia najpierw, 偶e sprawa nie-niepodzielno艣ci grunt贸w, o ile stoi w 艂膮czno艣ci z ustaw膮 o w艂o艣ciach rentowych, straci艂a swe niebezpieczne cechy i ograniczona zosta艂a do minimum; w艂o艣膰 rentowa mo偶e by膰 w ca艂o艣ci sp艂acona po 10 latach; je偶eli nabywca posiada kapita艂, mo偶e zatem ju偶 po tym up艂ywie czasu rozporz膮dza膰 wedle swej woli zakupionem gospodarstwem; mo偶e nawet pr臋dzej osi膮gn膮膰 swobod臋 ruch贸w, gdy偶 niedope艂nieniem warunk贸w nabywca zmusi komisy臋 rentow膮 do wypowiedzenia umowy. Delegaci Dul i G艂owacki mieli racy臋, wyst臋puj膮c przeciw zachwalaniu po偶yczek rentowych, gdy偶 艂atwo艣膰 po偶yczek jest nieraz powodem ruiny gospodarstwa. S艂usznie m贸wi przys艂owie: 鈥瀌obry zwyczaj 鈥 nie po偶yczaj”. Dla w艂o艣cian jednak nowa ustawa o tyle jest po偶yteczna, 偶e pozwoli uregulowa膰 parcelacy臋. M贸wca w膮tpi膰 jednak musi w wydatne wyniki tej ustawy dla w艂o艣cian z dwu powod贸w. Kapita艂 pi臋ciomilionowy, wyznaczony na wprowadzenie w艂o艣ci rentowych, jest przedewszystkiem kwot膮 zanadto ma艂膮, znaczy on tyle, co mucha wobec 80 milion贸w koron, b臋d膮cych w obrocie na zakupno grunt贸w. Po drugie ch艂opom i z tych 5 milion贸w nie wiele si臋 dostanie, gdy偶 w艂a艣ciciele 艣rednich gospodarstw i folwark贸w ju偶 teraz czyni膮 zabiegi oko艂o pozyskania po偶yczek rentowych, gdy偶 w艂o艣ci膮 rentow膮 mo偶e by膰 gospodarstwo o 120 ha. czyli 240 morgach. Jednak i o to, co dla ch艂op贸w kapnie, ubiega膰 si臋 nale偶y, bo jest sposobno艣膰 podniesienia swego dobrobytu a powod贸w do obawy w ustawie niema. 鈥 Na tern zako艅czono trzecie posiedzenie.
Czwarte i ostatnie posiedzenie rozpocz臋艂o si臋 o godzinie p贸艂 do 4. Zanim przyst膮piono do dalszej dyskusyi, za艂atwiono kilka innych spraw. I tale
Del. Ks. Kan. Wojn aro w icz podnosi, i偶 dla delegat贸w K贸艂ek rolniczych jest ogromnie utrudnione przybycie na Og贸ln膮 Rad臋, poniewa偶 Ministerstwo kolei nie chce przyzna膰 偶adnych zni偶ek. Ubolewanie nasze i 偶al z powodu tego utrudnienia musimy zaznaczy膰. Stawia zatem wniosek o wys艂anie do c. k. Ministerstwa rolnictwa nast臋pnego telegramu:
鈥濷g贸lna Rada K贸艂ek rolniczych uprasza usilnie o wyjednanie na przysz艂o艣膰 zni偶ek w ministerstwie kolei dla uczestnik贸w zjazdu. Odmowne za艂atwienie poda艅 bole艣nie odczuwamy i widzimy w tern ci臋偶kie pokrzywdzenie K贸艂ek”.
Wniosek ten jednog艂o艣nie przyj臋to i telegram w powy偶ej podanem brzmieniu natychmiast wys艂ano.
Dyr. Tel. Adamski zda艂 nast臋pnie sprawozdanie z akcyi ratunkowej. Pomijaj膮c szczeg贸艂y og艂oszone drukiem w sprawozdaniu rocznem, om贸wi艂 g艂贸wne zasady hurtownego handlu i przedstawi艂 role, jakie odgrywaj膮 producenci, hurtowni handlarze i po艣rednicy, czyli faktorzy, i na tern tle obja艣ni艂, kiedy i dlaczego mo偶na, by艂o kupowa膰 otr臋by wprost z m艂yn贸w, kiedy korzystniej wypada艂o nabywa膰 je od hurtownik贸w, a kiedy pos艂ugiwa膰 si臋 nale偶a艂o faktorami, aby na oznaczony termin otrzyma膰 towar czy to z m艂yn贸w, czy te偶 z drugiej, a nawet trzeciej r臋ki. Mylne jest zapatrywanie K贸艂ek rolniczych, 偶e byle zwr贸ci膰 si臋 do 藕r贸d艂a, to jest wprost do producenta, to towar najtaniej i zaraz otrzyma膰 mo偶na. Aby zawi膮za膰 stosunki z producentami, na to trzeba zna膰 zawczasu zapotrzebowanie K贸艂ek i zawiera膰 umowy na dostaw臋 wi臋kszej ilo艣ci w pewnych, oznaczonych terminach. W czasie akcyi ratunkowej zwracano si臋 kilkakrotnie do Zarz膮d贸w K贸艂ek, aby przynajmniej w przybli偶eniu poda艂y, ile i jakiej paszy b臋d膮 potrzebowa艂y w najbli偶szych miesi膮cach, aby na tej podstawie mo偶na by艂o poczyni膰 zakupna, niestety jednak wezwa艅 tych nie uwzgl臋dniono. St膮d te偶 akcya by艂a ogromnie k艂opotliwa, bo wprost na domys艂 trzeba by艂o przeprowadza膰 zakupna; nieraz zachodzi艂a obawa, 偶e zapasy, nabyte na pewien termin, nie znajd膮 na bywc贸w, to znowu nap艂yw zam贸wie艅 by艂 tak znaczny, 偶e zakupione zapasy zaledwie cz臋艣ciowo je pokrywa艂y.
Sprawozdanie przyj臋to do wiadomo艣ci, a na wniosek Dr. Dul臋by Og贸lna Rada z艂o偶y艂a podzi臋kowanie p. Adamskiemu za kierownictwo akcy膮 ratunkow膮.
Przyst膮piono do dalszej dyskusyi nad referatem o w艂o艣ciach rentowych.
Del. Jan Wasung omawia obszernie korzy艣ci po偶yczek rentowych i stawia nast臋puj膮cy wniosek:
鈥濷g贸lna Rada poleca Zarz膮dom powiatowym i delegatom powiatowym, by na najbli偶szych zebraniach powiatowych i okr臋gowych postawiono na porz膮dku dziennym spraw臋 w艂o艣ci rentowych i starano si臋 gruntownie zapozna膰 cz艂onk贸w z ustaw膮”.
Ref. Dr. Jan Henryk Sawczy艅ski udziela najpierw wyja艣nie艅 na r贸偶ne przez delegat贸w postawione pytania a nast臋pnie zbija zarzuty, stawiane przez del. Stapi艅skiego. Uznaje wprawdzie s艂uszno艣膰 przys艂owia: 鈥瀙i臋kny zwyczaj 鈥 nie po偶yczaj”, jednak zwraca uwag臋, 偶t po偶yczka po偶yczce nie r贸wna. Zarzut, 偶e fundusz pi臋ciomilionowy na w艂o艣ci rentowe jest po prostu drobnostk膮, uzna膰 nale偶y za bezpodstawny. Na rzecz now膮, maj膮c膮 dopiero by膰 wprowadzon膮 w 偶ycie, kraj na razie nie potrzebowa艂 wy偶szej kwoty przeznacza膰. Niech fundusz ten zostanie wyczerpany, a z pewno艣ci膮 Sejm uchwali dalsze dotacye, jakie si臋 oka偶膮 potrzebne. Trudno walczy膰 s艂owami z t膮 cz臋艣ci膮 przemowy p. Stapi艅skiego, kt贸ra si臋 opiera nie na faktach, lecz
183
na podejrzeniach. Del. Stapi艅ski zna jako pose艂 dok艂adnie ustaw臋 i wie, 偶e najwi臋ksza w艂o艣膰 rentowa mo偶e obejmowa膰 60 ha czyli 120 morg贸w, mimo to m贸wi艂 tu o w艂o艣ci 240-morgowej, opieraj膮c si臋 na tern, 偶e w rodzinie m膮偶 mo偶e naby膰 osobno w艂o艣膰 rentow膮 i 偶ona osobno. Nie wspomnia艂 jednak, 偶e w tym wypadku ka偶de gospodarstwo musi stanowi膰 odr臋bn膮 dla siebie ca艂o艣膰, a wi臋c mie膰 osobne zabudowania gospodarskie, sprz臋ty i t. d. Bez dania koniecznych wyja艣nie艅 rzuci艂 t膮 cyfr膮, by 艂atwiej upozorowa膰 swe insy-nuacye, 偶e dla ch艂op贸w ma艂o co kapnie na w艂o艣ci, bo w pierwszym rz臋dzie b臋d膮 uwzgl臋dniani w艂a艣ciciele 艣rednich gospodarstw i folwark贸w. Del. Stapi艅ski zna przecie偶 stosunki 偶yciowe i potrzeby r贸偶nych warstw spo艂ecze艅stwa, wi臋c wie dobrze, 偶e by艂y obszarnik nie b臋dzie si臋 garn膮艂 do w艂o艣ci rentowych, cho膰by o maximum parceli. Przysz艂o艣膰 wyka偶e, 偶e insynuacye del. Stapi艅skiego by艂y bezpodstawne; pos艂ugiwanie si臋 tak膮 broni膮 przy omawianiu rzeczy, uznanej za po偶yteczn膮, jest w ka偶dym razie nie na miejscu.
Na wniosek del. Gabryela Jarosza z艂o偶ono podzi臋kowanie p. referentowi za wyczerpuj膮ce om贸wienie sprawy, jak r贸wnie偶 p. Stapi艅skiemu, 偶e przyczyni艂 si臋 do wy艣wietlenia zasadniczych punkt贸w ustawy.
Uchwalono dalej wniosek pos艂a Sko艂yszew-skiego o og艂oszeniu referatu Dra Sawczy艅skiego w 鈥濸rzewodniku11 i o wydanie osobno w broszurce, celem zapoznania w艂o艣cian z ustaw膮. Przyj臋to r贸wnie偶 podany wy偶ej wniosek p. Wasunga.
Przyst膮piono do nast臋pnego punktu dziennego, do sprawozdania nad wnioskami, uchwalonymi przez VI. Og贸ln膮 Rad臋 w Przemy艣lu i do za艂atwienia wniosk贸w, zg艂oszonych na tegoroczn膮 Rad臋.
Referent Dr. Bron. Dul臋ba om贸wi艂 z kolei wszystkie wnioski z Og贸lnej Rady w Przemy艣lu, a wi臋c sprawy mleczarstwa, obrony po偶arnej, sp贸艂ek handlowych, trafik, stara艅 o podwy偶szenie subwencyi i przedstawi艂, kt贸re wnioski i jak za艂atwiono, a obok tego poda艂 powody, kt贸re nie pozwoli艂y wykona膰 偶ycze艅, zawartych
W Tarnopolu dnia 5. lipca 1905.
w innych wnioskach. Nast臋pnie podda艂 rozpatrzeniu wnioski, zg艂oszone na VII. Og贸ln膮 Rad臋 i postawi艂 wiosek o przekazanie ich Zarz膮dowi g艂贸wnemu.
Sprawozdanie przyj臋to z podzi臋kowaniem do wiadomo艣ci. Po za艂atwieniu tych spraw del. Stapi艅ski postawi艂 wniosek:
鈥濷g贸lna Rada Tow. K贸艂ek rolniczych o艣wiadcza si臋 przeciw przed艂u偶eniu prawa propinacyi11.
Prezes p. Cielecki wyja艣nia, 偶e wniosek ten jako niezg艂oszony we w艂a艣ciwym, statutem przepisanym czasie nie mo偶e by膰 poddany pod obrady. Wniosek ten jednak mo偶e by膰 przekazany do rozpatrzenia Zarz膮dowi g艂贸wnemu. 鈥 W ten spos贸b te偶 Og贸lna Rada wniosek za艂atwi艂a.
Del. Franciszek Mag ry艣 porusza spraw臋 wyrobu dach贸wki cementowej.
Del. Franciszek W贸jcik podaje do wiadomo艣ci, 偶e w sprawie tej Wydzia艂 krajowy wyda艂 ok贸lnik do Rad powiatowych; ok贸lnik ten nale偶y og艂osi膰 w 鈥濸rzewodniku11.
Del. Stapi艅ski ostrzega przed zakupnem dach贸wek cementowych w fabryczkach 偶ydowskich.
Dr. Mandel daje informacye o kosztach dach贸wki cementowej i o korzy艣ciach wyrobu jej we w艂asnym zarz膮dzie. W powiecie tarnopolskim koszta pokrycia na 1 m* wynosz膮 przy zakupnie od fabrykanta 70 ct., przy w艂asnym wyrobie 45 ct. Wzywa delegat贸w, aby u偶ywali do wyrobu wy艂膮cznie cementu krajowego.
Po tej przemowie, przyj臋tej 偶ywymi oklaskami. prezes zamkn膮艂 obrady VII. Og贸lnej Rady, wzywaj膮c delegat贸w, by byli aposto艂ami pracy nad podniesieniem ludu i aby o偶ywieni duchem zgody unikali wprowadzania do K贸艂ek polityki. Ko艅czy 偶yczeniem szcz臋艣liwego i obfitego 偶niwa. Reprezentacyi miasta i Komitetowi przyj臋cia sk艂ada podzi臋kowanie za udzielon膮 go艣cin臋.
Imieniem w艂o艣cian del. Inglot z Albigowej z艂o偶y艂 w prostych i serdecznych s艂owach podzi臋kowanie p. Cieleckiemu za trudy przewodnictwa i za wytrwa艂膮 i pe艂n膮 po艣wi臋cenia prac臋 dla dobra ludu.
Przewodnicz膮cy:
J&rfnr Zaremba-Ci dech i m. jt.
Sekretarze:
Ks. Wincenty Ja ro艅 m. //. W艂adys艂aw Malczos m. ji.
SPIS RZECZY.
Str.
S艂owo wst臋pne鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 3
I. Sprawozdanie z czynno艣ci Zarz膮du g艂贸wnego 6鈥116
A. Sprawy og贸lne, organizacyjne i osobiste鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 6
B. Sprawy rolnicze 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 9鈥63
I. Pola do艣wiadczalne鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 9
II. Pr贸by z nawo偶eniem 艂膮k i pastwisk鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 21
III. Pola do艣wiadczalne z nawozami sztucznymi鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 27
IV. Pr贸by z upraw膮 ro艣lin pastewnych 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 36
V. Nasiona鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 39
VI. Nawozy sztuczne鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. . . 42
VII. Maszyny i narz臋dzia rolnicze鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 43
VIII. Sprawa lepszego obchodzenia si臋 z obornikiem鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 45
IX. Melioracye rolne鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 46
X. Dzia艂alno艣膰 w sprawach mleczarskich鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 47
XI. Kursa rolnicze鈥︹︹︹︹︹.鈥⑩︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 49
XII. Wystawy rolnicze鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 52
XIII. Dzia艂alno艣膰 rolnicza zapomoc膮 wyk艂ad贸w w r. 1905 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 54
XIV. Opracowania w艂o艣cia艅skie z zakresu rolnictwa 鈥.. 56
XV. Sadownictwo鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 57
XVI. Pszczelnictwo鈥︹︹︹︹. . 61
XVII. Hodowla k贸z鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 62
XVIII. Hodowla drobiu i kr贸lik贸w鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 62
C. Sprawy handlowe鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. . . 63鈥73
I. Og贸lne uwagi o sklepach K贸艂ek rolniczych . . . 鈥⑩︹︹︹︹︹︹︹︹.. 63
II. Lustracye handlowe鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 64
lit. Kursa handlowe鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 69
IV. Bezprocentowe po偶yczki鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 73
D. Po艣rednictwo w zakupnie w臋gla鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 73
E. Po艣rednictwo w zakupnie pasz tre艣ciwych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 75
F. Zestawienie po艣rednicz膮cej dzia艂alno艣ci handlowej Zarz膮du g艂贸wnego鈥︹︹︹︹︹.. 77
G. Akcya Towarzystwa wobec kl臋ski posuchy . . . 鈥⑩︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 77
H. Dzia艂alno艣膰 Towarzystwa na polu obrony po偶arnej 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 80
I. Dzia艂alno艣膰 o艣wiatowa鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 鈥︹︹︹︹︹.84鈥91
I. Zasilanie bibliotek K贸艂ek rolniczych . 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 84
II. Po艣rednictwo w zakupnie ksi膮偶ek鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 86
III. Wydawnictwa Towarzystwa鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 87
IV. Przewodnik K贸艂ek rolniczych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 89
V. Kalendarz K贸艂ek rolniczych鈥︹︹︹..鈥⑩︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 89
K. Nowo zawi膮zane 鈥濳贸艂ka rolnicze1鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ . . 90 L. Obja艣nienia do zamkni臋膰 rachunk贸w za r. 1905 i sprawozdanie ze szkontrum kasy . 90 M. Zamkni臋cia rachunk贸w za r. 1905 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 96 N. Zestawienie rachunk贸w 鈥濸rzewodnika1 i lustracyi handlowych 鈥︹︹︹︹. . . 98
O. Preliminarz bud偶etu na r. 1906 99
P. Wykaz K贸艂ek rolniczych zawi膮zanych w r. 1905 . . . 100
R. Wykaz cz艂onk贸w-protektor贸w, cz艂onk贸w-za艂o偶ycieli i cz艂onk贸w wspieraj膮cych Towarzystwa oraz sk艂ad Zarz膮du g艂贸wnego i wykaz urz臋dnik贸w biura鈥︹︹︹︹︹︹︹︹.. 106
II. Sprawozdanie o organizacjach powiatowych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 117
III. Sprawozdanie o K贸艂kach rolniczych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 141 鈥 171
A) Statystyczne zestawienie wed艂ug sprawozda艅 nades艂anych przez K贸艂ka 鈥. 142
B) Sumaryczne zestawienie ze sprawozda艅 K贸艂ek rolniczych wed艂ug powiat贸w . . 172
C) Statystyka Zarz膮d贸w K贸艂ek rolniczych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 174
D) Og贸lne zestawienie ze sprawozda艅 K贸艂ek rolniczych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 176
Protok贸艂 z VII. Og贸lnej Rady w Tarnopolu . . 177
PORZ膭DEK DZIENNY
Vlll. Ogdlnej Rady Towarzystwa K贸艂cH rolniczych
w Jaros艂awiu dnia 3. i 4. lipca 1906. Zagajenie Og贸lnej Rady. Odczytanie protoko艂u z VII. Og贸lnej Rady. Sprawozdanie Zarz膮du g艂贸wnego z czynno艣ci i rachunk贸w za rok 1905. Sprawozdanie komisyi rewizyjnej na rok 1905. Wyb贸r komisyi rewizyjnej na rok 1906. Referaty:
a) 鈥濩zem K贸艂ka rolnicze stoj膮 i wskutek czego upadaj膮 ?鈥 referent: Dr. Bro-
nis艂aw Dul臋ba.
b) 鈥濷 potrzebie organizacyi powiatowej i zakresie jej dzia艂ania1 鈥 referent Dr. Stanis艂aw Grabski. c) 鈥濿 jaki spos贸b umocni膰 i utrwali膰 dzia艂alno艣膰 handlow膮 Towarzystwa* 鈥
referent: Dyr. T. 膭damski.
d) 鈥濷 dzia艂alno艣ci rolniczej Towarzystwa i ubocznych ga艂臋ziach gospodarstwa**鈥
referenci: prof. Pomorski i Obr臋bski. Sprawozdanie o wnioskach, przekazanych Zarz膮dowi g艂贸wnemu przez VII. Og贸ln膮 Rad臋. Sprawa wniosk贸w, zg艂oszonych na VIII. Og贸ln膮 Rad臋.