Skorowidz firm które ogłosiły się w Roczniku Oficerskim 1932

Skorowidz firm które ogłosiły się w Roczniku Oficerskim 1932 roku

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej w 1932 roku. W celu uzyskania oryginalnego tekstu proszę o Kontakt.

Strona główna Archiwum


Skorowidz firm które ogłosiły się w Roczniku Oficerskim 1932 roku

SKOROWIDZ FIRM
Ułożony według branż i zawodów, które ogłosiły się w Roczniku Oficerskim 1932 roku.

ADMINISTRACJE MAJĄTKÓW I ZARZĄDY DÓBR.
Zarząd Dóbr Ordynata Alfreda hr. Potockiego we Lwowie, Ossolińskich 7.
ADWOKACI.
Herbst Aleksander dr., adwokat, obrońca w sprawach karnych i wojskowych, Kraków, Podzamcze 2, tel. 139-04.
Steinberg Józef dr., porucznik rezerwy, Kraków, Grodzka 18, tel. 105-07.
AKUMULATORY.
Zakłady Akumulatorowe systemu „Tudor”, Spółka Akcyjna, Warszawa, Złota 35. tel. 404-94, 617-45.
APTEKI.
Raczunas M., Łuków.
Raków D., Brześć n/B.
Rowiński T,, Łuków, egzystuje od 1845 roku,
APTECZNE SKŁADY-DROGERJE.
str,
Czepczyński M., Drogerja Poznańska, Gdynia, PI. Kaszubski … 61
Czepczyński J.. Centralna Drogerja, Poznań, Stary Rynek 8. tel. 33-24 62
Erlich M. Skład Apteczny, Łuck, Jagiellońska 14. tel, 3-33 Gałdyński Adam, Drogerja, Toruń, Szeroka 9, tel, 8-75
«Hugo Claass”, właść. T. Skrzypczak, Toruń, Żeglarska 22, tel. 2-08 50
Klimek i S-ka, Drogerja „Alchemja”, Grudziądz, Wybickiego 32, tel. 3-53 64
Małecki F., Starogard-Pomorze, tel. 87……………………………142
Mikolasch Piotr i S-ka, Lwów tel. 4-89…………………… . 78
«Nowa Drogerja”, B. Wardziński, Chełmno, Rynek 34-35 . . , 138
Tomczak Fr„ Brodnica n/Drwęcą, Kościuszki 7………………………..57
Żak Kazimierz, Chojnice, obok Magistratu, tel. 22………………….124
ARCHITEKCI.
Konorski Stanisław inż„ architekt i upow. budowniczy, Piotrków Tryb., Aleje 3 Maja 4, tel. 30.
1
ARMATURY.
Einhorn Józef, fabryka armatur i pomp, Gorlice . . . . .115
ASFALTOWE PRZEDSIĘBIORSTWA.
„Puricelli” Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Ujazdowskie 9, tel. 910-90 Strade e Cave
Wybraniec i S-ka. Katowice Ks, Damrota 10, tel. 12-53, 30-53 . , 67
AUTOBUSY-CIĘŻARÓWKI.
„Arbon”, Tow, Handlowo-Przemysłowe, Sp. Akcyjna, Biura: Warszawa,
Al, Ujazdowska 9-a. tel. 8-56-82 , 100
AUTOBUSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA.
Przedsiębiorstwo Autobusowe w Gdyni, Gdynia, Aleja Słowackiego,
tel. 19-07……………………………………………..61
BANKI.
Bank Cukrownictwa, Spółka Akcyjna, Poznań, Sew. Mielżyńskiego 7.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, Al. Jerozolimska 1 . , XIV
Bank Ludowy w Kościanie……………………………., . . 64
Bank Mieszczańsko Ludowy, Andrychów, Spółdz, z ogr. odp. . . 149
Bank Spółdzielczy w Cieszynie ……… 92
Bank Związku Spółek Zarobkowych, Sp. Akc., Centrala: Poznań, Plac
Wolności 15 …. 126
Państwowy Bank Rolny, Warszawa, Nowogrodzka 50 … . XV
P. K. O. Pocztowa Kasa Oszczędności, Watszawa.
Szacsznajder Wincenty. Dyrektor Oddziału Banku Polskiego w Siedlcach, Piłsudskiego 70.
Szereszewski D. M. Dom Bankowy, Warszawa, PI. Żelaznej Bramy 1,
tel. 251-00, 223-13 ……………………………….. 10l
Śląski Zakład Kredytowy, Sp. Akcyjna, Bielsko………………..104
BATERJE I OGNIWA
Tomaszewski W. i S-ka. Poznań, Tama Garbarska 21, tel. 28-69 . . 160
„Tytan” Warszawa, Tamka 14, tel. 610-64, 610-52 ….. lO
BEKONOWY PRZEMYSŁ.
Bacon-Export, Gniezno, Spółka Akcyjna, Dyrekcja: Bydgoszcz, Jagie-
lońska 22. tel. 22-57 &
BENZYNA.
(Patrz Nafta),
3
BETONOWE WYROBY.
Hust C., Gniezno, Witkowska 100 48
„Tri”, Tow. Robót Inżyn., Sp. Akc. Poznań, Oddział w Budgoszczy,
Jagielońska 30, tel. 4-88, 2-77 52
BIELIZNY FABRYKI.
.Opus”, Sp. Akc., Warszawa, Skład i Biuro: Nowolipki 5, tel. 11-59-13, 11-39-70, Fabryka: Pawia 38. tel. 11-57-38.
Państwowe Zakłady Umundurowania, Warszawa, N. Świat 69, tel. 316-16 I i 2 ,,Paw” Polsko Amerykańska Fabryka Wyrobów Jedwabnych, Łódź,
Piotrkowska 167, tel. 171-53………………………….163
BIUROWE ORGANIZACJE.
Organizacja Nowoczesna, Warszawa, Zgoda 1 m. 4, tel. 729-06 . , 113
BLACHARSKIE ZAKŁADY.
Bursztyn Kisel, Siedlce, Piękna 83 …….. 97
Gliński Teodor, Toruń, Piekary 15 …….. 50
„Gryf”, Wł. A. Jurewicz, Warszawa Piękna 30, tel. 8-35-56 … 9
Juchnicki A., Toruń, Kopernika 15 . 49
Smoczyński Feliks, Zakład blacharski, Warszawa, Solec 20, tel. 913-99 17
Wallach Z., Lwów, Łyczakowska 45, tel. 48-47 76
BLASZANE WYROBY.
Braunstein W.: Spółka Akcyjna, Warszawa, Karolkowa 26 . . . 12
Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików, Sp. Akcyjna, Kielce 102
BRONZY I ODLEWNIE.
Łopieńscy Bracia, Fabryka Wyrobów z bronzu i odlewnia metali, Warszawa: Fabryka, Hoża 55, tel. 917-89, Magazyn fabr. Krak. Przem.
15, tel. 621-90, Okucia budowlane, Armatury oświetleniowe, Nagrody i podarki okazyjne, Odlewy rzeźb i figur,
BRON I AMUNICJA.
Państwowe Zakłady Umundurowania, Warszawa, N. Świat 69 tel. 316-16 I i 2
Polskie Tow. Zakładów Skody, Warszawa, Zgoda 7 …. XI
Spółka Łowiecka. Sp. z o. o,. Łódź, Piotrkowska 114, tel. 110-75 , , 108
Szebeko i Lewandowski, T. z o. p, Bydgoszcz, Promenada 27-a . . 55
Zakłady Amunicyjne „Pocisk”, Spółka Akcyjna, Warszawa, Mińska 25. 31
„Zap”, Zakłady Przemysłowe. Sp. Akc. Bydgoszcz, Kwiatowa 4, tel. 7-87, 54
4
BROWARY.
mański, Waliców 11, tel. 615-25 , 0 164
Browar August Riedel, Chojnice-Pomorze . 133 170
Browar Braci Brauer. Bydgoszcz t 52
Browar Bydgoski, Sp. z o. o. Bydgoszcz.
Browar Ciechanowski, Sp, Akc., Ciechanów, Kilińskiego 8.
Browary Huggera, Sp. Akc,, Poznań …… i 124
Browar Książęcy Tychy,
Browar Kuntersztyń, Sp. Akc., Grudziądz …. 23
Browar Obywatelski, T. z o. p., Starogard …. 142
Browar Pomorski, Józefa Chronowskiego, Toruń-Podgórz, tel. 1-95 51
Browar Rybnicki, Herman Müller 73
Browar Toruński. Tow. Akc, Toruń, Browarna 1-6. tel. 1-64 . 51
Browar w Tychach ……… 140
Czerepak S. i K. Olicz, Dzierżawcy Browaru w Kaliszu.
Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna, Warszawa . . 25
Leciejewski W., Browar w Jarocicie ….. 47
Lwowskie Tow. Akcyjne Browarów …… 78
„Nowa Bawarja”, Chełm Lub., Trubakowska 50 t 97
Six Aleksander, Chojnice-Pomorze, Augowicka 26, tel. 2-16 . 0 133
Skierniewicki Browar Parowy, Wł. Strakacza O-ł. Toruń, tel. 1-23 0 51
Sznajder Saul, Sukc., Sp. firmowa, Łuck.
Zeman Wacław, BroWar Parowy i Słodownia, Łuck . , . , 62
BUDOWA DRÓG I NAWIERZCHNI.
Bernhard Artur inż„ Lwów, Kochanowskiego 21, tel. 82-67 , . .137
„Termak”, Tow. Budowy Dróg Smołowcowych, Sp. z o. o„ Katowice,
Ks. Damrota 10. tel. 12-53, 30-53 …………………. 67
BUDOWLANE MATERJAŁY.
Bonek A., Sprzedaż węgla, wapna i cementu, Skierniewice, Rawska 12, tel, 1-02.
Ciok Bracia, Siedlce, Piłsudskiego 63-a, tel. 64 ….. 97
Chrzan M, S„ Składnica Kafli, Gniezno 31 …… 48
Englard Aron, Przedsięb. dla dostaw materjałów budowlanych i fabryka wyrobów betonowych, Gorlice „Eternit”, Zakłady Przemysłowe, Spółka Akcyjna, Zarząd: Warszawa,
Czackiego 14. tel. 693-95 …….. 99
„Everitas”, Polska Fabryka Dachówek Azbestowych, Sp. z o. o., Kraków, Zabłocie 37 ……… 106
Kędzieiski Adam, Warszawa-Praga, Radzymińska 47, tel. 10-11-77 . 18
Kirstein Roman, Brodnica, Mostowa 1, tel. 35. , . . . . 56
Maruszewski St. inż. i S-ka, Warszawa, Narbuta 2, tel. 8-77-23 . . 16
Masadyński Fr, J., Fabryka kafli, Poznań ………………………..103
Monczki L., Drzewo i materjały budowlane, Konin, tel, 94
5
Moschkowitz Zygmunt, Sprzedaż żelaza i materjałów budowlanych, Zygfryd Adler, Wytwórnia sztucznego kamienia, Bielsko, tel. 14-77 Orłowski inż„ i S-ka, Sp. z o, o„ Warszawa, Marszałka 97-a, telefon
692-29 118
Schleimera Józefa, spadkobiercy. Skład desek i materjałów budowlanych, Stanisławów, Targowica 15.
Urban Maksymiljan, Chojnice Pl. Jerzego 4, tel. 2-93 …. 66
Wessler G., Chełmno, Wodna 37, tel. % . , , . . . . 138
BUDOWLANCMNŻYNIERYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA.
Borawski Edmund inż., Biała Podlaska, Kolejowa 21, tel. 15, . . 160
Centrala Gospodarcza Przemysłu Budowlanego, Sp. z o. o., Warszawa,
Widok 22, tel. 429-50 156
Cieślak Dyonizy inż., Warszawa, Szara 14, tel. 961-88 …. II
Czajka Władysław, Lwów, Murarska 5………………………………..78
Domański W. A.. Lwów, Głęboka 21, tel. 72-00 80
Felanowicz W. inż., i B. Suchowolski, Warszawa, Pl. Krasińskich 6 – 7,
tel. 11-19-54 . 16
Goldgran H. L., Warszawa, Ś-to Jerska 16, tel, 11-15-94 … 16
Grzonka F. Architekt, Katowice, Zabrska 16, tel. 27-59 …. 66
Gutt Aleksander, Warszawa, Szustra 36, tel. 8-71-88 . , . . 16
Harwot Mrowieć, Toruń, Krasińskiego 30/34 ,124
Horn Bracia i Rupiewicz, Sp. Akc., Warszawa. Ludna 6/8 Jaworski Antoni, Bydgoszcz, Promenada 13, tel. 6-50 …. 52
„Keramika”, Sp, z o. o. Katowice, Boczna 1, tel, 17-73 …. 66
Kozieł Józef, arch. i bud,, Bielsko, Matejki 8, tel, 11-92 … 88
Kutz Paweł, inż. bud., Katowice, Kościuszki 39, tel. 4-65 … 68
Lerinman Ch., Warszawa, Leszno 73, tel, 11-51-34……………………16
Lesiecki i Scholtz, architekt i budown,, Bielsko……………………92
Martula Rudolf Jul., arch., Lwów, Issakowicza 12, tel. 1-04 . ,
Mitkiewicz-Żółtek Ignacy, Białystok, Stołeczna 11. tel, 1-64 … 86
Nowacki Adam. Kalisz, Majkowska 11…………………..44
Pawlikowski WJ., arszawa, Wielka 26, tel, 26-42 , …. 16
Piechulek Jan, Katowice, Pl. Miarki 6, tel. 21-96 ….. 125
Podlecki C. inż, W. Słobodziński i S-ka. Warszawa, Nowogrodzka 7,
tel. 961-75 141
„Polstephan”, Sp. z o, o., Warszawa, Rakowiecka 9, tel, 855-94 . . 18
Przedsiębiorstwo Budowlane i Biuro Archit,, Gdynia, Szosa Gdańska,
tel. 18-20…………………………………..59
Radzanowicz B„ Warszawa, Elektoralna 14, tel. 238-32 . . . . 121
Reinberg A. i J, Spiegel, inżynierowie. Warszawa, Wspólna 54, tel.
909-99 123
Rost Emanuel, arch., Biała koło Bielska ……. 92
Singer S. inż. Warszawa, Koszykowa 79-a, fel. 8-96-83 , , , , 16
Steinberg Bracia, Brześć n/B„ Dąbrowskiego 49 ….. 86
„Tabor”, Two Przem., Sp. z o. o., Kraków, Wielicka 2, tel. 106-39 . 82
Tenenbaum, Siedlce, Sienkiewicza 9
„Trawers”, Haciewicz i Serwiński, inż., Sp. firm. Warszawa, Piękna 22,
tel. 8-79-76………………………………… 16
6
„Tri”, Tow. Robót Inż., Sp. Akc„ Poznań, Oddział Bydgoszcz, Jagiel-
lońska 30. tel. 4-88. 52
Wałków Karol, Lwów, Św. Szymona 1, tel. 61-25. . … 78
Weitz Marek inż. arch., Lwów, Stryjska 20, tel. 75-01. … 80
Zakrzewski i S-ka, Lwów, Dembińskiego 16, tel. 97-50. … 79
Zjednoczeni Inżynierowie, Sp. z o, o„ Warszawa, Uniwersytecka 4, tel.

99-26………………………………………………XVn
Zasztoft M. inż. i S-ka. Warszawa, Włodarzewska 17, tel, 8-46-16. . 37
Zwolińscy Bracia, Piotrków Tryb., tel. 3-19. …… 98
i
BURSZTYNOWE WYROBY.
Trześniak Piotr, Fabryka wyrobów bursztynowych i obróbka muszli, Gdynia.
CEGIELNIE.
Badura Jan, Katowice, Parkowa 3, tel. 17-45. .
Lasota Piotr, Ostrów Wlkp. Cegielnia Parowa , Łuszczewska Julja i Synowie, Spółka firmowa, Łuck Rost Emanuel, arch. i budown. Biała koło Bielska
CEMENTOWNIE.
170
45
24
92
„Firley”, Sp. Akcyj’na, Zarząd: Warszawa, Czackiego 14, tel, 211-04. . 153
„Wysoka” Towarzystwo Fabryk Pc.rtland Cementu, Spółka Akcyjna,
Warszawa, Mazowiecka 7, 14
Związek Polskich fabryk Portland — Cementu, Warszawa, Czackiego 1,
tel. 305-99, 304-75, 728-12……………………………….. 35
Zakłady Solvay w Polsce. T. z o. p., Zarząd: Warszawa, Czackiego 14,
tel. 711-24………………………………………………VII
CERAMICZNE ZAKŁADY.
„Dziewulski i Lange”, Tow, Akcyjne Zakładów Ceramicznych, Spółka Akcyjna, Warszawa, Rysia 1, tel 618-84.
CHEMICZNY PRZEMYSŁ.
„Blask”, Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna, Spółka Akcyjna, Poznań. 61 „Boruta”, Przemysł Chemiczny, Sp. Akcyjna, Zgierz, Leśna 30, Zarząd:
Łódź. tel. 121-01…………………………………….108
Chrzanowski J., Laboratorjum Chemiczno-Techniczne, Poznań, Dąbrowskiego 87, tel. 69-22…………………………………….. 48
„Fajnolin”, Krajowa Wytwórnia Chemiczna, Brześć n/B„ Szpitalna 5, tel. 298.
„Galen”, Fabryka Chem. Farmac., Lwów, Ochronek 6, tel. 8-87.
Gąsecki Adolf i Synowie, Mokotowska Fabryka Chemiczno-Farmaceu-tyczna, Warszawa, Leszno 41, tel. 56-28.
„Haka , Fabryka Chemiczna, Warszawa, Twarda 3.
123
— 7 —
Krogulecki Bolesław, Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna, Warszawa. 30 „Laokoon” Zakłady Chemiczne, Spółka. Akc, we Lwowie, Kąpielna 6. tel. 10-26.
Mamlok Zygmunt, Sosnowiec………………………………………II
May Roman dr., Chemiczne Fabryki. Sp. Akc„ Poznań. . . . 109
«Mary”, Fabryka Przetworów Techno-Chemicznych, Warszawa, Zajączkowska 9, tel. 8. 96-69. …………………………………….. 14
„Nitrat”, Polskie Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna………………143
Si doi……………………………………………………..168
Strahl P. & Ql, Fabryka Chemiczna, Szopienice, G. Śląsk. . , 65 i 153
«Tlen”, Lwowska Fabryka Chemiczna, Lwów – Zamarstynów, , , 80
Zakłady Solvay w Polsce, Tow. z o. p.. Zarząd: Warszawa, Czackiego 14. VII Zeumer H. dr., Fabryka Chemiczna, Mikołów, G. Śląsk. . , . 132
CHEMIGRAFICZNE ZAKŁADY,
Strzelczyk, Grabski i Linkowski, Zakład Art. Chemigraficzny, Sp. z o,
o., Warszawa, Elektoralna 41, tel. 269-06…………………….. 18
Wierzbicki B. i S-ka, Zakłady Graficzne, Warszawa, Chmielna 61, tel.
646-73, 246-93………………………………………………IV
Ziółkowski F. K. & Sp., Poznań, Górna Wilda 122-24, tel. 79-28. . 55
CHIRURGICZNE i WETERYNARYJNE NARZĘDZIA.
Jodłowski J.. Sp. z o. o., Warszawa, Marszałkowska 81, tel. 9-39-58.
CUKIERNIE.
Cafe Italia, Warszawa, N. Świat 23/25, tel, 325-23, 254-27 … 29
Cukiernia Kolorowa, Warszawa, Bracka 1, róg Żórawiej, tel. 9. 47-26. 29
Cukiernia Ziemiańska, Warszawa, Mazowiecka 12, tel. 622-72. Marszałkowska 114, tel. 637-50, Wierzbowa 7, ….. 29
„Eduarda”, Cukiernia. Równe, z. Wołyńskiej,
Frączkowski Władysław, Chełmno Pom., tel. 1-04. …. 130
Kleszcz Erazm i S-ka, Warszawa, Marszałkowska 97a, Niecała 14, Poznań: Fredry 13, 28
Maurizio P., dawn. Redolf, Kraków, Rynek 38. tel. 115-68. . . * 106
Rozalini Cezary, Cukiernia, Łuck.
„Stambol”, Turecka Cukiernia i Piekarnia, R, Ibraim. Łuck. Bolesł.
Chrobrego 25. ………………………………………….,62
Wyletion Jarosław, Cukiernia, Równe, 3-go maja 60.
CUKROWNIE.
Cukrownia Brześć Kujawski, ……… 121
Cukrownia w Środzie, Spółka Akcyjna…………………………… 45
Witaszyce-Zduny, Zjednoczone Cukrownie, Sp. z ogr. odp., poczta i st.
kol.: Witaszyce, tel, Jarocin 6……………………………47
8
CYNK i OŁÓW.
Giesche, Spółka Akcyjna, Katowice, Podgórna 4.
Huta Feniks Sp. Akc, i B. J. Inwald, Biuro Sprzedaży, Będzin. Kościuszki 40, tel. 4-19. 128
Löbbecke Bracia, Fabryka Bieli Cynkowej, Niedzieliska, ad Szczakowa. 151
CZAPKI.
Censor Ł„ Kraków, Szewska 18, tel. 145-40……………………… 119
„Czadapol”, Warszawa, Ś-to-Jerska 10, tel, 11-03-67. . . . . 22
Glasman M„ Dęblin, Osada Irena, Rynek. …… 98
Gru A., Pracownia Czapek, Starogard. Kościuszki 45……………….142
Kasesnik J., Kraków, Florjańska 20, tel. 115-09…………………..59
Panfirow Jan, Warszawa, N, Świat 28. ……. 22
Pomorski Przemysł Czapniczy, Brodnica n/Drwęcą. …. 67
Wikliński W., Warszawa, Żelazna 36, tel. 796-14. . . . I . 22
Wojczakowski St., Warszawa, Marszałkowska 119 (sklep w podwórzu). 22
Wytwórnia czapek p. f. ,,Wodan”, Warszawa, N. Świat 66, tel. 272-52. Dostawa czapek dla pułków i instytucyj państwowych.
CZEKOLADA CUKRY.
„Branka”, Czekolada, Lwów. ……… 79
Buchmann Julius, Fabryka Czekolady. Toruń. Mostowa 39. . . , 50
„Goplana”, Spółka Akcyjna, Poznań. ……. 47
„Kanold” Spółka Akcyjna, Fabryka cukierków. Leszno Wlkp. . , 64
Kaszubowski Brunon, Starogard, 142
„Kryształ”, Parowa Fabryka Cukrów i Czekolady, Sp. z o. o., Kraków, Salinarna 30, tel. 135-35.
Piasecki A., Spółka Akcyjna, Kraków. ……. 82
Pischinger J. & Ql Kraków ……… 135
Sobczyk R.. Fabryka czekolady, keksów i cukierków, Rybnik, G. Śląsk, Suchard Sp. Akc. Kraków, 82
Wedel E.. Warszawa, Szpitalna 8.
CZYŚCIWO DO MASZYN.
Pierwsza Polska Fabryka Czyściwa do Maszyn, dawniej „Czymasz”,
Bielsko (Śląsk). ………. 88
DENTYSTYCZNE PRZYBORY.
Bregman E. L., Dental Dópót, Warszawa, Złota 23, tel. 665-02 Byszkowicz I., Warszawa, Leszno 9, tel. 161-80 ….. 37
DRABINY.
Drabina” Fabryka drabin wszelkiego rodzaju, Sp. z o. o., Łódź, Kilińskiego 136
9
DROŻDŻE.
Wola Krzysztoporska, Zakłady Przemysłowe, Fabryki spirytusu i drożdży prasowanych. Wola Krzysztoporska, poczta Piotrków Trybunalski ……………………………………………………44
Zrzeszenie Producentów Drożdży, Sp. z o, o., Warszawa, Zielna 21 , 26
DRUCIANE WYROBY.
Juno Rudolf, Łódź, Wólczańska 151, tel, 128-97 120
„Makocza”, Pierwsza Rybnicka Fabryka Wyrobów Drucianych, właść.
Konrad Czaja, Rybnik, Raciborska 4, tel. 90…………………..65
Szajn Bracia, Zakłady Przem,, Sp. Akc„ Będzin . , . , , 98
DRUKARNIE.
Danilczuk A., Bydgoszcz, Gdańska 54, tel. 4-16 ….. 53
Drukarnia Literacka, Brześć n/Bugiem, 3 Maja 3
Dyrekcja Drukarń Państwowych, Warszawa, Miodowa 22, tel, 12-18-25 6
Jankowski Józef i S-ka, Sp, z o. o.. Warszawa, Zielna 20, tel, 519-77 5
Łęski Jan. Kielce, Sienkiewicza 14, tel. 110………………………47
Majerowicza Jana, Drukarnia Polska, Jarocin, Wlkp., Gołębia 3, tel. 81 47
„Stella”, Drukarnia i Księgarnia, Bogucice G/Śl., ul. Krakowska 45, tel, 16-95, Pow, Katowice.
Wierzbicki B. i S-ka, Zakłady Graficzne, Warszawa, Chmielna 61, tel.
646-73. 246-93 ……………………………………………IV
DRUTU I GWOŹDZI FABRYKI.
Bauminger Bracia, Kraków, Grzegórzki, tel. 105-51 …. 107
Szajn Bracia, Zakłady Przemysłowo-Metalowe, Sp. Akc„ Będzin . . 98
DRZEWNY PRZEMYSŁ.
„Agahell”, Sp. Akcyjna, Warszawa, Jasna 11 . , , , . . 134
Hol eman I. i Synowie, Kutno, Al. Mickiewicza 6, tel, 140 . . 38
Jaworski Antoni. Bydgoszcz, Promenada 13, tel. 6-50, 13-14 … 52
»Kopalniak”, Spółka Akcyjna dla przemysłu drzewnego, Katowice, Stawowa 5, tel. 372 „Kostuchna” Fabryka Miazgi Drzewnej i Tektur, Spółka z o. o. Larisch-Mönnicha hr., Inspektorat Dóbr i Fabryka Wyrobów Drzewnych,
Jaworze obok Bielska, Śląsk Ciesz, …… 87
Mikaszewickie Zakłady Wyrobów Drzewnych „Olza” Sp. Akc„ Warszawa, Jasna 11, tel. 680-71 ..Oikos”, Spółka Akcyjna dla Przemysłu Drzewnego we Lwowie,
3 Maja 16
Piżyc Leon, Warszawa. Długa 19, tel, 11-73-28
Starachowice, Zarząd, Warszawa, Warecka 15………………………..11
śląsko-Szwajcarska Spółka Drzewna, Sp. Akcyjna
10
DYWANY ŻYWIECKIE.
.,Persja” Wyrób Dywanów Orientalnych. Spółka z ogr, odp. Żywiec (Małopolska)
DŹWIGI.
Jenike Bracia, Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimska 20 . 7
Kraushar Juljan inż., Biuro Techniczne, Warszawa, Hortensja 3, tel,
727-83. 405-29 ……………………………………………. 99
„Moc”, dawn. Bystydzieński i Sopoćko, Sp. Akc., Warszawa, Wolska 121,
tel, 748-30 ………………………………………………. 12
EKWIPUNEK MUNDUROWY.
Grabski Bronisław, Zakłady Przemysłowe, Łódź, Zakątna 59/61. tel. 138-53. 109
EKWIPUNEK PRZYSP. WOJSK.
Harcerska Składnica Sportowa, Warszawa, Traugutta 2, tel. 745-54. . 22
Okręgowa Składnica Sportowa, Poznań, Wały Leszczyńskiego 2, tel. 34-53. 127
ELEKTROWNIE.
Białostockie Towarzystwo Elektryczności, Spółka Akcyjna, Białystok, Elektryczna 13.
Chełmża, Pomorze, Zakłady Miejskie ……. 49
Elektrownia Bielsko-Biała, Spółka Akcyjna, Bielsko, Batorego 13a. Elektrownia Miejska w Brodnicy nad Drwęcą, tel. 1-43. … 57
Elektrownia Okręgowa Miasta Cieszyna, Cieszyn, Mostowa 2. . . 117
Elektrownia Miejska w Jaśle…………………………………….. 115
Elektrownia Miejska w Kaliszu.
Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskiem, Spółka Akcyjna, Sosnowiec, Sienkiewicza 9, tel. 55. 41
Koncesjonowana Spółka Dzierżawy Elektrowni Miejskiej w Chełmie,
Sp. z ogr. odp.
Miejskie Zakłady Elektryczne w Gdyni ……. 61
Oberschlesisches Kraftwerk, Spółka Akc., Katowice-Chorzów, . , 72
Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek”, Sp, Akcyjna, Toruń, Mickiewicza 5, tel. 8-70. 151
Powiatowa Centrala Elektryczna Powiatu Grudziądzkiego – wieś , . 64
Radomskie Towarzystwo Elektryczności, Sp. Akcyjna, Radom, . . 111
Sieci Elektryczne, Spółka Akcyjna, Sosnowiec, Sienkiewicza 9, tel. 55. 41
Towarzystwo Akcyjne Elektrowni Zgierskiej. …… 148
Miejskie Zakłady Światła i Siły, Leszno (Wlkp.), tel. 47, , . ,117
Zakłady „Elektro”, Sp. z o. o., Łaziska Górne (G. Śląsk), tel. Mikołów,
Nr. Nr. 5, 54. 56, 115 i 135………………………………..65
Zarząd Miejskiej Sieci Elektrycznej w Stryju, tel. 144. . . . .117
11
ELEKTRYCZNE BIURA, ZAKŁADY i ARTYKUŁY.
.•Amper”, Przedsiębiorstwo dla wszelkich urządzeń elektrycznych, Lwów, Ormiańska 16, tel. 28-24.
».Elektrobudowa”, Wytwórnia Maszyn elektr., Sp. Akc., Łódź, Kopernika 56. tel. 111-77, 191-77………………………………….
Eppelbaum Henryk, inż., Warszawa, Zielna 20 (róg Siennej) tel, 286-09. „Era”, Polśkie Zakłady Elektrotechn,, Zarząd i Fabryka, Włochy pod
Warszawą…………………………….. , . . .
..Kontakt”, Tow. Elektryczne, Sp. z o, o„ Lwów, Sykstuska 14, Krawczyk Władysław, Zakład Elektrotechniczny, Siedlce, Piłsudskiego 49.
..Lachman Józef”, Lwów, Piekarska 1, tel. 58-77, . , . . ,
„Martynowicz Edmund Anatol Bielajew i S-ka”, spółka firmowa pod nazwą Towarzystwo Wolt w Łucku.
Oskierko L„ Elektrotechnika i radjo, Siedlce. Piłsudskiego 24, tel. 83. Polskie Towarzystwo Elektryczne, Spółka Akcyjna. Warszawa, Teres-polska 48, tel. 546-50.
Polskie Tow. Zakładów Skody, Warszawa, Zgoda 7……………….
„Technika”, Lwów, Lenartowicza 12…………………………….
Trojecki J., Warszawa, Zielna 27, tel. 635-89 i 426-31. Dostawca wojskowy wszelkich materjałów wchodzących w zakres elektrotechniki.
Zucker Michał i Jan Straszewicz, Biuro Elektrotechniczne, Warszawą, Marszałkowska 119, tel. 274-84, 609-98,………………………
FARBI ARNIE.
Ed Steffen, Chełmno: Rynek 11…………………………….
FARBY, LAKIERY i POKOSTY.
Engel A., Farby, lakiery. Własna fabryka pokostu, mydła i farb pod firmą „Wupete”, Warszawa, Graniczna 16, tel. 718-53 i 417-63.
Grynberg A., Farby i Chemikalje, Łowicz, Zduńska 27, .
„Jego”, Górnośląska Fabryka lakierów i farb,’ Sp. z o. o. Lakiery olejne, spirytusowe, nitrocelulozowe, farby bojowe morskie i dla lotnictwa, Królewska Huta, Hajducka 55-57.
Jürgens Władysław, Stanisławów, PI. Potockiego 1. . , . .
Karpiński W. i W. Leppert, Warszawa, Al, Jerozolimska 30, tel.606-21 i 261-06.
Lutz Edward, Polska Fabryka Farb i Lakierów, Sp. z o. p„ Kraków, Kalwaryjska 68, tel. 131-21…………………………….
Rattner dr.. Chemiczna Fabryka, Sp. Akc„ Warszawa, Em. Plater 10, tel. 15-42, 69-06. Emalje lakierowe, białe i kolorowe.
'»Sigma”, Górnośląska Fabryka Farb, Wełnowiec. . . . . ,
FARMACEUTYCZNY PRZEMYSŁ.
„Pharma”, Polska Spółka Akcyjna, Mgr, Bolesław Jawornicki, Kraków. Długa 46, tel. 124-64, 105-64.
..Real”, Tow, Handl.-Przemysłowe, Sp. Akc. Sól kąpielowa Łańczyń-ska, Warszawa, Widok 24, tel. 685-30 513-05………………
120-
17
4
78-
79
XI
79
4
130
3&
81
92
73
82
21
12
„Remedia”« Dom Agenturowy, Warszawa, Hipoteczna 5. . 167
Rymowicz K. S., gen, reprezentant, Warszawa, Marszałka Focha ?8.
Pigułki „Original”. ………………………………………… 38
Scherer H. i W., Laboratorjum Leo, Kraków, PI. Kossaka 5. . .170
FILCÓW FABRYKI.
Landau i Weile, Fabryka Filców, Sp, Akcyjna, Łódź, St. Wólczańska 5. 119
■Sielecka Fabryka Filców i Kapeluszy, Spółka Akcyjna, Warszawa-Siel-ce. Nabielaka 6,
FILMOWE-j’WYTWÓRNIE.
„Kolos”, Spółka Kinematograficzna, Sp. z ogr, odp., Warszawa, Marszałkowska 152, tel. 744-65 i 653-57……………………….3
Metro Goldwyn Mayer, Oddziały w Polsce. Warszawa, Marszałkowska
96, Lwów, Kopernika 11, Katowice, Kochanowskiego 10. . , 3
FIRANKI i KORONKI.
Szlenkier, Wydżga i Geyer, Sp, Akc., Warszawa, Dzielna 91, ‘tel. 11-06-69. 154
FORTEPIANY i PIANINA.
Ecke A., Rawicz Wlkp„ Paderewskiego 46, Fabryka fortepianów i pianin, 63
FOTOGRAFICZNE APARATY i PRZYBORY.
„Agfa-Foto”, Sp. z o. o., Warszawa, Żórawia 23. tel. 9-62-23, 9-62-20. 20
Bujak Jan, Aparaty do powiększeń fotograficznych, Lwów. … 77
.j.Lumiere”, Przedst. C. Raffin, Warszawa, A, Ujazdowska 37, tel. 8-63-96. 157
Neumann Ernest, Warszawa, Mazowiecka 6. tel, 262-88. Cenniki i objaśnienia na żądanie.
FOTOGRAFICZNE ZAKŁADY.
.,Helena” Atelier Fotograficzne, Brześć n/B„ 3 maja 2, vis – a – vis kościoła,
Kiperman M„ Zakład fotograficzny, Brześć n/B„ 3 maja 26,
FUTRZANY PRZEMYSŁ.
Elsohn Ch. M„ Warszawa, Al. Jerozolimska 21 m, 2, tel. 177-72,
„Futro”, Spółka Akc., Warszawa, Młocińska 3, tel. 11-87-36. , , 20
j.Futropol”, Sp. z o. o„ Kraków-Podgórze, Kącik 20, tel. 103-47, . , 129
„Futropol”, wł. M, Szapiro, Warszawa, Nowolipie 44, tel. 11-41-28. „Futroprzemysł”, Warszawa, Okopowa 76, Stawki 79, tel. 11-24-79. , 20
„Krajowy Przemysł Futrzany”, Warszawa, Nowolipie 44, tel. 11-99-43. Weissbrod M, Sukc. i S-ka, Warszawa, Śto-Jerska 32, tel. 11-60-78 . 20
13
GARBARNIE.
Blunck J. C. H„ Garbarnia, Warszawa, Nowolipie 46.
Garbarnia Bluncka, Spółka z ogr. odpow,, Warszawa, Nowolipie 44.
Garbarnia „Przymostowa”, Sp. z o. o., Gorlice…………………..115
Jabłońska Marja i S-ka. Częstochowa, Olsztyńska 33 …. 44
„Mochala”, Górnośląska Garbarnia i Fabryka Pasów Transmisyjnych,
Sp. Akc. Mochala, G. Śląsk. Skład fabr., Warszawa. Franciszkańska 12, tel. 11-02-79 ……… 68
Polskie Zakłady Garbarskie Sp. Akc., Kraków-Ludwinów. tel. 152-46,
144-59 105
Polskie Zakłady Garbarskie Sp. Akc. Kraków-Ludwinów, Skład Fabryczny, Bydgoszcz Nowy Rynek 6. …… 52
Sowadski Juljusz i S-ka. Fabryka Garbarska, Kalisz, tel. 69 . . . 43
Stenzel F. A„ Gniezno………………………………….. . 47
„Warta”. Gnieźnieńska Fabryka Skór, Gniezno, Wrzesińska 13, tel, 19. 48
Wielkopolska Garbarnia T. z o. p. w Gnieźnie, Skład Fabryczny. Warszawa, Nowowiniarska 14, tel. 11-14-93 …… 20
Żurek Bracia, Andrzej i Władysław, Zakłady Przemysłowo-Garbarskie, Rybnik, Raciborska 8 tel. 17.
GAZETY i CZASOPISMA.
..Ruch”, Polskie Tow. Księgarni Kolejowych, Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimska 63 , , . , . . . . , 1101
GAZOWNIE.
Chełmża, Pomorze, Zakłady Miejskie…………………………….49
Gazownia Miejska w Bielsku …………………………. . . 145
Gazownia Miejska w Stanisławowie, Siemiradzkiego 32, tel. 1-52 . . 134
Gazownia w Toruniu, Toruń, PI. Bankowy 12, tel. 11, 13, 90 . . 50
Górnośląska Centrala Gazowa, Wielkie Hajduki G. Ś1………………72
Królewsko-Hucka Gazownia, Tow. Akc., Król, Huta., tel. 5-29 , . 128
Miejskie Zakłady Światła i Siły, Leszno (Wlkp.). tel. 47. . . ,117
Zakład Gazowy Miejski, Lwów. Gazowa 28, tel. 4-92, 43 . . 76
GEODEZYJNE INSTRUMENTY.
Gerlach G.. Warszawa, Ossolińskich 4………………………………..13
Segałowicz J., Dom Handlowy, Warszawa, Moniuszki 2, tel, 657-54, 657-55. 111
GILZY-TUTKI.
..Herbewo”, Herliczka, Bełdowski, Wołoszyński, Sp. Akcyjna. Kraków, 83 Jeżewski H., Warszawa, Grochowska 1, tel. 10.11-09 …. 161
GMINY.
Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łucku.
14
GRAWERSKIE PRACOWNIE.
Gontarczyk W., Warszawa, Miodowa 19, pałac Arcybiskupi, tel. 721-84. Michrowski Józef, Warszawa, N. Świat 15, róg Al. Jerozolimskiej, tel. 799-99…………………………………….
GUMOWE WYROBY.
Semperit” Polskie Zakłady Gumowe. Sp. Akcyjna, Kraków, Rzeźnicza 20,-tel. 136-78, 175-36 ’
„Wolbrom”, Fabryka Wyrobów Gumowych, Spółka Akcyjna, Wolbrom, Wojew. Kieleckie, Biuro Sprzedaży, w Warszawie: Wierzbowa 9,
tel. 760-80, 204-90 ………………………..
Zakłady Kauczukowe, Piastów, Spółka Akcyjna, Zarząd Warszawa, Złota 35, tel. 433-49.
GUZIKÓW FABRYKI.
„,Jakor”, Fabryka Guzików i Tektury, właść. S. Konrad, dawn.
J. F. Sztark, Warszawa, Przyokopowa 43, tel. 6-47-96.
„Kometa”, L. Budzyński i Wł. Łempicki, Warszawa, Elektoralna 14,
tel. 695-75 .
Sztancownia Galanterji Metalowej, Sp. z o. o., Warszawa, Przyokopowa 45, tel. 269-87 ……………………………
HACELE i HUFNALE.
„Podkowa”, Pierwsza Polska Fabryka Haceli, Sosnowiec, Wiejska 5.
tel. 2-37 …………………………………
Polska Fabryka Hufnali i Wyrobów Żelaznych, Sp. z o. o. Zawiercie tel, 26 ………..
HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE BIURA i ZAKŁADY.
Beier Karol, Bielsko, Śląsk Ciesz. ……..
Braunstein i Frankel, Lwów, Legjonów 13.
Chmielecki A., Starogard-Pomorze……………………
„Ekonomja”, Zakłady Oczyszczania Wody, Bielsko, Woj. Śląskie,
w Warszawie, Inż. B. Rudziński. Wilcza 39, tel. 322-63. . 158 i
„Multum”, Zakłady Przemysłowe, Sp. z o. o., Kraków, Sołtyka 19 Radecki Stefan, Katowice — Dąb ……..
Tejchfeld et Asterblum, dawn. Włocławskie Zakłady Przemysłowe,
Włocławek, tel. 3 ……………………
Warszawski Szymon, Piotrków Tryb., Szewska 4……….
Żmijewski W,, Siedlce, Prospektowa 10,
HERBATA.
„E. W, I. G.”, Spółka Akcyjna, Warszawa……………
Piaseckiego—Herbata, hurtowo Edmund Langner, Warszawa, Zielna 24 „Pluton” T, i M. Tarasiewiczów, Sp. Akc,, Warszawa, Żytnia 10
37
34
99
41
22
22
42
95
88
136
169
82
75
38
45
27
28
27
15
„Polanto”, Sp. z ogr. odp., Polsko-Angielskie Tow„ Handlowo-Komiso-
we, Warszawa, Leszno 15, tel. 11-65-54 27
HIGJENY ZAKŁADY.
Państwowy Zakład Higjeny, Warszawa, Chocimska 24, tel. 8-43-84 . 36
HOTELE.
Dom Zbiorowy Mieszk. Stow. Spółdz. Oficerów, PI. Inwalidów 10 Grand Hotel Kraków, Sławkowska 2 ….. ,
Hotel Europejski, Warszawa, Krak. Przedm.
Hotel „Królewski Dwór”, Grudziądz, Rynek 3—4, tel, 76 i 3-23 .
Hotel Polonia, Chojnice, Rynek 23, tel. 91 ….
Hotel Polonia, Łódź, Narutowicza 38…………………..
Hotel „Polonia”, Nowy Sącz, Narutowicza 4 .
Hotel pod ,,Różą”. Kraków. Florjańska 14, tel. 122-63, pokoje tanie
Hotel ,.Vorbach”, Starogard………………………….
„Victorja”. Warszawa, Jasna 26, tel. 606-69.
IMPORT.
„EWIG” I. A. Nimcowicza Synowie, Sp. z o, o., Warszawa, Leszno 10,
tel. 58-87, 220-90 21
32
21
137
124
108
115
142
IMPREGNACJA DRZEWA.
„Polska Kobra”, Sp. z. o. o.. Warszawa, Marszałkowska 94, tel. 769-94 35
INTROLIGATORNIE.
Zwoliński A., Łuck. Toruńska 8.
JARZYNY.
Płachta M., Warszawa, Solna 6, tel. 241-67 i 11-18-69.
JEDWAB.
Babiacki Edward i S-ka, Łódź Karolewska 62, tel. 146-56 . * * 164
Fux Adolf, Łódź, Karola 5
Gordin H, i S-ka, Łódź, Wólczańska 127, tel, 216-73 , , , , 166
Klinge i Schulz, Sp, Akc., Łódź, Piotrkowska 106 , . , • • 146
Reisfeld Karol, Łódź Składy Konsygn. Warszawa, Jasna 6 . * « 166
Szapował Grzegorz, Łódź, Piotrkowska 114, tel. 148-81 . , . 168
Towarzystwo Akcyjne Myszkowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu
w Myszkowie . . 88
JĘZYKÓW OBCYCH INSTYTUTY.
Linguaphone Institute, Warszawa, Kredytowa 4, tel, 329-08 . . . 113
16
JUTOWE WYROBY.
Biuro Sprzedaży Wyrobów Fabryk Jutowych, Sp. z ogr, odp., Warszawa, Królewska 10, tel. 546-65, 546-66, 546-67 , . , 30 i 169
„Warta”, Przędzalnia i Tkalnia Juty, Sp. Akcyjna, Zarząd: Warszawa,
Mazowiecka 3, tel, 225-07, 225-80 ……………… 136
KABLE.
„Centroprzewód” Centralne Biuro Sprzedaży Przewodów, Sp. z o. o„
Warszawa, Marszałkowska 87, tel. 9-42-85, 9-42-86 . . , 99
Fabryka Kabli i Drutu Spółka Dzierżawna, Sp. z ogr, odp„ Będzin,
Sielecka 3, tel. 60 94
Fabryka Kabli, Spółka Akcyjna Kraków, Fabryka w Płaszowie, tel.
22-37, 45-36 144
Górnośląska Fabryka Kabli i Rur Izolacyjnych, Spółka Akcyjna Katowice, Krakowska 4, tel. 21-95 74
„Kabel” Tow, Przemysłowe Sp. Akcyjna, Warszawa, Mazowiecka 4,
tel. 231-20. 681-06 …………………………………….. 154
„Kabel Polski” Spółka Akcyjna, Bydgoszcz, Fordońska 106, tel, 10-07,
Polskie Zakłady Skody, Sp. Akc„ Warszawa—Okęcie, tel. 8-02-53 , 138
Zahm Clement Fabryka Kabli, Sp. z o. o.. Dziedzice, Legjonów 194,
Woj. Śląsk………………………………………………..88
KANALIZACJA I WODOCIĄGI.
Bernhardt Artur inż., Lwów, Kochanowskiego 21, tel. 82-67 . . , 137
Chełmża, Pomorze, Zakłady Miejskie , …… 49
Drzewiecki i Jeziorański, Tow. Akc„ Warszawa, Al. Jerozolimska 71 140
Gliński Teodor, Toruń, Piekary 15 ………………………………,50
Gąsior Wacław inż. i S-ka, Kraków, Karmelicka 14, tel- 40-70 . , 95
Juchnicki A. Toruń, Kopernika 15…………………………………49
Hłasko Br. inż. i Skrzynecki, Częstochowa, Mała 24, tel. 5-07 , . 103
Kanalizacje i Wodociągi miasta Gdyni……………………………..60
Malinowski Witold inż., Sosnowiec, Piłsudskiego 18, tel. 10-15, Katowice, Ligonia 10, tel. 24-14 93
Miejskie Zakłady Wodociągów, Leszno (Wlkp.). tel. 47 . . . .117
Roliński Zygmunt, Przedsiębiorstwo Instalacyjne, Warszawa, Biała 4,
tel. 322-24 18
Rydzewski i S-ka, Lwów, Lwowskich Dzieci 64, tel. 29-62 … 76
Vogel O. inż. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Techniczne, Warszawa, Krochmalna 87, tel. 425-38 Wallach Z.. Lwów, Łyczakowska 45, tel. 48-47 ….. 76
KAPELUSZE.
Fabryka Kapeluszy w Częstochowie, Sp. Akcyjna. Kapelusze marki
„Lion”. tel. 1-27 43. 154
KARTY DO GRY.
Krakowska Fabryka Kart do gry, Sp. z o. o., Kraków, Długa 17
85
17
KASY.
Jardel Henryk. Fabryka Kas Stalobetonowych. Warszawa. Miodowa 14,
tel. 737-99, Fabryka: Madalińskiego— 29 (dom własny) . . 17
KASY CHORYCH.
Kałuski Józef, Kierownik Oddziału IV w Łukowie Kasy Chorych w Siedlcach.
Okręgowy Związek Kas Chorych we Lwowie. Dwernickiego 3 , . 137
Słotjviński Stanisław, Dyrektor Kasy Chorych, Siedlce, Piłsudskiego 84.
KASY OSZCZĘDNOŚCIOWE.
Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Białej.
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Borysławia, Pańska 67 , ,114
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bydgoszczy ….. 55
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Chełmży, Chełmża, tel. 1-40 . 49
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Drohobycza ….. 81
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Działdowa, Działdów, Rynek 6,
własny gmach, tel. 60 ……… 63
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Gdyni, Gdynia „Bank Dewizowy”, Starowiejska, obok Dworca, tel. 12-70, 12-71, 12-72 . . 59
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Inowrocławia, Rynek 5, tel. 16 58
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Jasła……………………..114
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Krakowa, Kraków, Szpitalna 15,
gmach własny ……….. 83
Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Łodzi, Narutowicza 42, tel. 207-57
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Sambora…………..114
Komunalna Kasa Oszczędności m. stół. Warszawy, Warszawa, Traugutta 5 (dom własny). Oddziały: Wierzbowa 9 i Praga, Targowa 65 32
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Będzińskiego …. 94
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Biała Podlaska . . ,112
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Brodnickiego, Brodnica nad
Drwęcą, Rynek 5, tel. 57 …….. 58
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bydgoskiego, Bydgoszcz, Słowackiego 3, tel, 14-32 . 53
Komunalna Kasa Oszczędności, Pow. Chełmskiego, Chełm Lub., Lubelska 73.
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Gorlickiego, Gorlice. . . 115
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Inowrocławskiego, Inowrocław,
tel. 1-77. 3-74 …………………………… 58
Komunalna Kasa Powiatu Jędrzejowskiego w Jędrzejowe. Przyjmuje wkłady z oprocentowaniem 10$ w stosunku rocznym.
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubelskiego, Lublin, Narutowicza 13 132
komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łukowskiego, Łuków. Marsz.
Piłsudskiego 18, tel. 71, konto czek. P, K. O. 60556.
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski ………………………………… …… 44
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Pszczyńskiego, Pszczyna,
Rynek. tel. 6, 8 . . . . . . * . 66, 106 i 117
2
18
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Zawierciańskiego — Zawiercie 94
Miejska Komunalna Kasa Oszczędności w Chojnicach, tel. 55. . . 138
Miejska 'Komunalna Kasa Oszczędności we Lwowie, Wałowa 7 — 9
(wł. gmach) ……….. 77
Miejska Komunalna Kasa Oszczędności miasta Stryja. Stryj . . ,117
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Brześciu n/Bugiem . . 86
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Chojnicach . . . 130
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Chrzanowie . , * 104
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności, Drohobycz, Sienkiewicza, tel. 1-92.
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności, Kraków, Pijarska 1, tel.
101-03………………………………………..139
Rykowski Jan, Dyrektor K. K. O. w Siedlcach, 3-go maja 18.
KASY REJESTRACYJNE.
Kasy Rejestracyjne National Gen. Przedst. J. Sande, Sp. z o, o. Warszawa, Ossolińskich 8 …….. . 36
KAWA.
Kawa Brazylja, Jan Arnold, Warszawa, Centrala: Krak. Przed. 21, tel. 643-83, Filje: Marszałkowska 66, tel. 8-40-15.
„Pluton”, T. i M. Tarasiewiczów, Sp. Akcyjna, Warszawa, Żytnia 10 , 2?
KEFIR.
Sigalina K„ Warszawa, Królewska, 31, tel, 652-90.
KINA.
„Palace”, Warszawa, Chmielna 9……………………. . 4
KOCE I DERKI.
Heilpern Bracia, Pierwsza Śląska Fabryka Koców, Bielsko. 107, 131 i 145
KOLEI BUDOWA.
Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe, Spółka Akcyjna, Siedziba Spółki; Paryż, Avenue de 1‘Opera 28, Przedstawicielstwo: w Polsce, Warszawa, Foksal 11, tel. 267-00 ……. 33
KOLEJE.
Średzka Kolej Powiatowa, Województwo Poznańskie, Dyrekcja w Środzie. 4Ö
KOLEKTURY.
Wolańska A. W., Warszawa, N. Świat 19, tel. 755-15 … . $
19
KOLONJALE TOWARY.
Kentzer B.i S-ka. Bydgoszcz, Gdańska 42, tel. 3-41, 13-15 … 55
Loesdau i Gohmski, Starogard, Sambora 3, tel. 23……………..142
Mahler R., Stanisławów, Trynitarska 9 …… 131
Matczak Idzi, Ostrów, (Wielk.), tel. 221……………………..44
Ziemniewicza W., Hurtownia Kolonjalna. Jarocin, tel. 46. . . , 131
KOMORNICY.
Górczyński Telesfor, Komornik w Łukowie, Al. Kościuszki 46. Kielak Wiktor, Komornik, Siedlce, Sienkiewicza, 58
KONDENSATORY.
Horkiewicz A. inż„ Warszawa, Czerwonego Krzyża 21/23, tel. 322-42 . 16
KONFEKCJA DAMSKA I MĘSKA.
Grzegorzewski St. Bydgoszcz, Stary Rynek 18, Mostowa 9 … 57
Gumińscy Bracia, Starogard, Chojnicka 1, tel. 20 . . , . . 142
Hau Otton, Łódź, Wólczańska 187 . . …. 168
Kebsz Adolf, Fabryka Pończoch, Łódź, Sienkiewicza 65, tel. 223-53 , 165
Leiser M. S.. Toruń, Stary Rynek 36/37, tel. 3-16 ….. 50
Państwowe Zakłady Umundurowania, Warszawa, N, Świat 69, tel. 316-16. 2
Pawluk Stanisław i S-ka, Warszawa N. Świat 23/25, tel. 544-16 , 37
Skwara Stanisław, Warszawa, Bracka 10, tel. 9-30-89.
KONI HODOWLE.
Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, Warszawa, Mazowiecka 16, 139
KONSERWY.
„Italia”, Sp. z o. o., Poznań, Dąbrowskiego 129/133 …. 128
Ruckier Zygmunt, Fabryka konserw, Sp, Akc.. Lwów …. 81
Vogl Rudolf, Fabryka konserw i wyrobów mięsnych, Bielsko, Śląsk
KOTŁY.
Babcock-Zieleniewski, Polskie Zakłady, Spółka Akcyjna, Sosnowiec,
Feliksa Perlą 4, tel. 99, 11-25, 11-26 93
Cegielski H„ Spółka Akcyjna, Poznań, Górna Wilda 136, tel, 70-56 . X
John J., Spółka Akcyjna w Łodzi …….. 162
Koetz H„ Nast., Sp, Akc., Mikołajów, Wojew. Śl., ….. 152
Zieleniewski L. i Fitzner-Gamper, Sp. Akc., Kraków, tel. 151-00 . , 148
KOŻUCHY.
Kłosiński Jan i Syn, Kęty, woj. Krakowskie …… 104
20
KRAWCY.
Antczakowski Andrzej, Łódź, Piotrkowska 73……………………42
Cholewka J,, Kraków, Rynek Główny 20. tel, 162-56 . . . . 14
Czeskies M., Wojskowy zakład krawiecki, Brześć n/B„ 3 maja 23 Ewigkeit E„ Pracownia ubiorów wojskowych, -Warszawa, N. Świat 48
m. 4, tel. 514-19…………………………………….113
Ewigkeit S., Łódź, Piotrkowska 47 120
Goldberg M„ Krawiec wojskowy. Warszawa, N. Świat 38, tel. 506-62 Honigbaum I., Krawiec wojskowy, Warszawa, Marszałkowska 60, tel.
8-43-59 22
Karton M., Warszawa, Puławska 3, tel. 858-42 ….. 22
Kowalczyk Ignacy, Bydgoszcz, Śniadeckich 13, tel. 18-44. … 53
Krawczyk Władysław, Warszawa, Marszałkowska 146, tel. 735-56 . 14
Kroskowsld W., Brześć n/B., 3 maja 25 ……. 87
,,Leros”, Ubiory wojskowe gotowe i na zamówienie. Warszawa, N. Świat 43, tel. 665-04
Murawiec J., Biała Podlaska, Grabanowska 2 . . . . . .110
Orłowski W.. Krawiec Wojskowy garnizonu Siedlce, Kilińskiego 10 . 149
Paluszkiewicz Jan, Grudziądz, Wybickiego 21 ….. 149
Perelberg F„ Krawiec wojskowy. Dostawca dla Szkół Podchorążych, Warszawa, N. owiat 62, tel, 793-41 Proń Paweł, Grudziądz, Groblowa 33……………………………64
KRAWIECKO-SZEWSKIE PRZYBORY.
Frank, Patschke i Zajkowski, Sp. z o. o., Warszawa, N. Świat 34, tel.
611-19, 502-03, 421-95 22
Mangel M., Kielce, Rynek 19………………………………….96
Misiak Adam, Ostrów (WIkp.), Rynek 3 …………………………63
Płockier A., Kutno, Stary Rynek 34 . , 39
KSIĘGARNIE.
Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa, N, Świat 69, tel. 202-19 , VIII
Księgarnia Centralna, Równe, 3-go maja 216……………………,24
Laden Adolf, Księgarnia Antykwarska, Sambor, Rynek 37 , ,114
„Ruch”, Polskie Tow, Księgarń Kolejowych, Sp, Akcyjna, Warszawa,
Al. Jerozolimska 63 . , , . , . . . , ,110
KUCHNIE POLOWE,
Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików, Sp, Akcyjna.
Kielce……………………………… . . , , 102
KURJE BISKUPIE.
Kurja Biskupia w Łucku
Kurja Djecezjalna Podlaska, Siedlce
21
LAKIERY
(patrz Farby)
LASY.
Anglo – Europejskie Tow. Akc. Zastępstwo na Polskę, Biuro Warszaw-
skie, Kopernika 30, tel. 768-30 ….. 161
Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych, Warszawa, Senatorska 29 . 2
Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy, Bydgoszcz. Jagielońska 5,
tel- 4-13……………………………………………….56
Książęcy Zarząd Fideikomisowy, Bielsko Wzgórze 16, tel. Zamek . 90
Starachowice, Zarząd, Warszawa, Warecka 15 * . . . ,11
Zarząd Lasów Państwowych w Cieszynie. . . . 87 i 104
LEMONIADY.
Haberbusch i Schiele. Spółka Akcyjna, Warszawa , , .25
LOKALE ROZRYWKOWE.
Cafó Adria Kawiarnia—Cukiernia—Bar—Dancing, Sp. z o. o.. Warszawa, Moniuszki 10.
Cafó Italja, Warszawa, N. Świat 23/25, tel. 435-89. Dancing Bode’ga . 29
LOKOMOTYWY.
Cegielski H„ Spółka Akcyjna, Poznań. Górna Wilda 136, tel. 70-56 . X
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Sp. Akcyjna. Zakłady w Chrzanowie, Biuro Zarządu: Warszawa, Marszałkowska 136 . . 157
LOMBARDY.
„Kresowja”, Wileński Lombard, Wilno, Hetmańska 1 , . ,95
Towarzystwo Zaliczkowe w Chrzanowie ….. 140
LOTNICZY PRZEMYSŁ.
„Avia”. Wytwórnia Maszyn Precyzyjnych, Sp. z o, o., Warszawa, Zarząd, Krak. Przedm. 7, tel. 654-70. Fabryka: Praga, Siedlecka 63
tel. 10-12-41……………………………………………..38
Państwowe Zakłady Lotnicze, Warszawa-Mokotów, Puławska 2, tel.
848-24 XVII i XVIII
Polskie Zakłady Skody, Spółka Akcyjna, Warszawa. Okęcie, tel. 8-02-53 138
Steinhagen A. i H. Stransky, Fabryka pomoc, dla przemysłu lotn. i samochodowego, Sp. z o. o.. Warszawa, Kazimierzowska 61, tel. 8-58-90 . . . . . . . 12 i 17
Zrzeszenie Polskich Przemysłowców Lotniczych, Warszawa. Smolna 23 m. 5, tel. 305-52 …….
115
22
LÓD SZTUCZNY.
Fabryka Krystalicznego Lodu, Lwów, Rzeźnia Miejska, Gabrjelówka, teL 23-58 ……..
LNIANE WYROBY.
„Lewlen”, Fabryka Wyrobów Lnianych. Częstochowa, Przechodnia 9—10 Zjednoczone T-wo Handlowe Wyrobów Jutowo-Lnianych, Sp. z o. o. Łódź, Piotrkowska 78, tel. 125-21, 125-22, 125-23 i 24.
ŁĄCZNIKI i LANO-KUTE WYROBY.
„Ernest Erbe”, Zarząd i Zakłady, Zawiercie, Woj, Kieleckie, tel. 6 ,
ŁOŻYSKA KULKOWE.
F, & S., Centrala Łożysk, Sp, z o. o» Warszawa, N,-Świat 59, tel.
683-73 . ………………………………….
Kuske Karol, Warszawa, Nowogrodzka 12, tel. 9-88-61 .
„S.K.F.” Szwedzkie Łożyska Kulkowe, Warszawa, Wierzbowa 8 .
MAGISTRATY.
Magistrat Miasta Białej k. Bielska, Biała, . . . .
Magistrat Miasta Chełmna. …….
Magistrat Miasta Chełma Lubelskiego . . . . ,
Magistrat Miasta Chojnic. …….
Magistrat Król. Wol. Miasta Drohobycza
Magistrat Miasta Łukowa ….. . •
Magistrat Miasta Siedlec
Magistrat Miasta Włodawy, Solna 11, tel. 33
Tymczasowy Zarząd Miasta Borysławia
Zakrzewski Stanisław, Burmistrz miasta Biała – Podlaska. Plac Wolności 2
MAKARONY.
.Italia”, Sp. z o. o., Poznań, Dąbrowskiego 129/133 Mędrzeccy Bracia i S-ka, Parowa Fabryka Makaronów, Warszawa, Wolska 60, tel. 659-84 i 783-27.
Warszawska Fabryka Makaronów, Warszawa, Wolska 54, tel. .
MALARSKIE ZAKŁADY.
Berger Jan, Zakład Dekoracyjno-Malarski, Warszawa, Prosta 6, tel. 616-85 Wadas Józef, Malarz dekorator, Warszawa, Sienna 33, m, 13 . .
80
132
34
149
102
88
168
98
132
81
128
27
34
34
23
MANOMETRY.
Malejka J, Nast. F. Schulz, Pierwsza Górnośląska Stacja Badania i Reperacji Wodomierzy, Król. Huta, Ligota Górnicza 38, tel. 13-63.
MANUFAKTURA.
Aurbach M„ Łódź. Al. Kościuszki 33/35. tel. 185-09.
Austrjacka Sp. Akc., Fabryki Przędzy Czesankowej, Filja w Białej . 106
Better Karol, Fabryka Sukna, Bielsko (Śląsk Cieszyński) . , XV
Biedermann R„ Zakłady Przemysłowe, Łódź, Kilińskiego 2 . . 163
Biuro Sprzedaży Wyrobów Fabr. Jutowych, Sp. z o. o.. Warszawa. Królewska 10, tel. 546-65 . • , . . . .30
Bornstein Z., Spółka Akcyjna, Tomaszów Mazow., Warszawska Szosa
59/71……………………………………………………….139
Czechowiczka Bracia, Andrychów, Zach. Małopolska, tel. 7-27 . . 144
Czerchowski J., Grudziądz, Wybickiego 23 . . . .130
Eisert Karol, Fabr. Wyrobów Wełnianych. Sp. Akc., Łódź, Piotrkowska 135 119
Eizert Emil i Bracia Schweikert, Sp. Akc., Łódź, Gdańska 47, tel. 198-60 39
Fuks Jakób i S-ka, Łódź, Pomorska 41a, tel. 164-94 , , . 165
Geyer Ludwik, Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Sp. Akc., Łódź,
Piotrkowska
Geyer Ludwik, Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Sp. Akc., Łódź,
Piotrkowska, tel. 3-07. …… 96
Gnaszyńska Manufaktura, Sp. Akc., Gnaszyn pod Częstochową 42 i 150
Hess, Piesch i Strzygowski, Zjedn. Fabryki Sukna i Wyrobów Włókien,
Bielsko . . IV
Jankowsky Karol i Syn, Bielsko, Skład fabr.: Warszawa, N. Świat 23/25 37
Konopka i Redulski, Warszawa, Marszałkowska 130 . . . 140
Krusche i Ender, Sp. Akc. Pabjanickich Fabr, Wyrobów Bawełnianych, Pabjanice , . . . . . .118
Kutner Benno, Sp. z o. o„ Skład Manufaktury, Katowice. Rynek 12, tel. 7-87.
Lansberg H., Fabryka Sukna, Sp. Akc., Tomaszów Mazowiecki . 116
Laxander Walenty, Bielskie Wyroby Sukienne, Poznań, Nowa 11 . 122
Leiser M. S., Toruń, Staiy Rynek, 36/37, tel, 3-16 . . . 50
Leonhardt, Wolker i Girbcardt, Tow, Akc. Sukiennej Manufaktury, Łódź 39 i 162 ..Lewlen”, Fabryka Wyrobów Lnianych, Częstochowa, Przechodnia 9/13 43
Łódzkiej Fabryki Nici Tow. Akc., Sp. Akc., Łódź, Niciarniana 2, tel 100-58 164
Macha Jan, Fabryka sukna, Bielsko. Śląsk Cieszyński, tel. 19-62; 92, 107 i 118 Molenda Gustaw i Syn, Bielsko …… 89
Opatowski J., Skład Manufaktury, Kutno, Królewska 24 . .39
..Płótno”, Sp. Akc., Stęszew, Pow. Poznań, tel. 13. . ■ . 46
Poznański I. K., Sp. Akc., Wyrobów Bawełnianych, Łódź, Ogrodowa 17 159
Rauch M., Bydgoszcz, Długa 8, , , . . . ,52
Rottenberg i S-ka, Katowice, Młyńska 19, tel. 12-87 , . .73
Scheibler K, i L, Grohman, Zjednoczone Zakłady Włókiennicze, Sp.
Akc, Łódź, . , . . , . . II i 166
Societe Textile La Czenstochovienne, Francuska Sp. Akcyjna , ,139’
Steinert Karol, Tow. Akc., Łódź, Piotrkowska 276, tel. 79 . . 123
— 24 —
Steinman S. i A. Aronson, Tomaszów Mazow., Św. Tekli 9. tel. 98 . 128
Steinman S. i A. Aronson, Fabryka Sukna, Tomaszów Mazowiecki Szeps M. B., Sp. Akc., Starzycka Manuf. Dywanów, Tomaszów Mazowiecki, tel. 59 …… 129
Szewczyk Stanisław, Fabryka Sukna, Bielsko, ^1. Cieszyński . , 14
,,Textil”, Dom Handlowy, Tow. z o. p., Bydgoszcz, Stary Rynek 9 f 56
Towarzystwo Zgierskiej Manufaktury Bawełnianej, Sp. Akc. Oddział
w Łodzi . . . . . , , .119
Union Textile, Sp. Akc. Częstochowa, tel. 2-29 …. 129
Wiese Bolesław, Poznań, Stary Rynek 59/60 . . . ,59
Wiśniewski R., Bydgoszcz, Fredry 1, tel. 18-10 . . . .56
„Włóknik”, Bydgoszcz, Stary Rynek 5-6 . . . . .57
Wolf Markus i Synowie, Bielsko, Blichowa 61, tel. 10-16 . . 90
Zajączek Edward. Pierwsze Kęckie Fabryki Wyrobów Wełnianych Kęty obok Bielska . . . , . . 59 i 107
Zduńsko-Wolska Manufaktura, Biuro Sprzedaży: Warszawa, Miodowa 7,
tel. 505-34 . . . . . . .13
Ziółkowski Fr„ Skład Towarów Krótkich, Inowrocław, Kr. Jadwigi 7.
MASZYNY. ’
„Avia”, Wytwórnia Maszyn Precyzyjnych, Sp. z o, o.. Warszawa: Zarząd. Krak. Przedm. 7, tel. 654-70. Fabryka. Praga, Siedlecka 63, tel. 10-12-41 …….. 38
Badewitz Dawid, Maszyny i przybory rzeźniczo-masarskie, Katowice,
Kozielska 5. tel. 1-14 …… 85
Bauer Maurycy, wł. Ryszard Bauer, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza. Łódź, Piotrkowska 170, tel. 128-23 …. 120
Cegielski H. Sp. Akc.. Poznań, Górna Wilda 136. tel. 70-56 . . X
Eberhardt F„ Sp. z o. o„ Bydgoszcz, Św. Trójcy 11 . .53
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, Sp. Akc. Górniczo-
Hutnicza, Katowice. Kościuszki 30 . . . . .75
John J. Budowa Transmisyj i Maszyn. Odlewnia Żelaza, Spółka Akcyjna, Łódź …….. 162
Jozephy G. Erben, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza, Bielsko, tel. 26-81 145
Juchnikowski Florjan, Biuro Techniczne poleca precyzyjne obrabiarki do metali, instrumenty pomiarowe oraz pilniki Glardona, Warszawa, Hoża 57, tel. 9-01-56.
Kascha E. Następca. Józef Besuch. Mikołów, tel. 77 . . 127
Kindt G., Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza, Radom, Stare Miasto 10, tel. 1-03. Specjalność turbiny wodne.
Koetz H., Nast. Sp. Akcyjna, Mikołajów, ….. 152
Krusche Waldemar i S-ka, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza, Pabja-nice, Łaska 3, tel. 9.
Liefeldt H. » S. Schifner Wytwórnia Silników i Warsztaty Mechaniczne. Sp. z o, o.. Warszawa, Wolność 5, tel, 640-28, 741-37. 19 i 149
Państwowe Zakłady Inżynierji. Dyrekcja i Biuro Sprzedaży, Warszawa,
Terespolska 34/36, tel. 548-10 ….. 1
Preiss N. i S-ka, Fabryka Maszyn, Września, Warszawska 12 . .48
Rybnicka Fabryka Maszyn. Sp. z o. o., Rybnik G. Śląsk . . 121
„Sam”, Spółka Akcyjna Miinsterman, Katowice, Raciborska 8 . .73
25
Swoboda Włodzimierz i Spółka, Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza, Łuck, Kościuszki 54-58, tel. 1-76.
Turski, Ćwikliński i S-ka, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza, Łódź,
Słowiańska 27/31, tel. 126-40 . , . , , 121
Weigt St. i S-ka, Łódź, Senatorska 22,
Windyga T.. Fabryka Motorów i Transmisyj, Warszawa, Waliców 16, tel. 705-18 i 705-31.
Zieleniewski L. i Fitzner-Gamper, Sp. Akc„ Kraków, tel. 151-00 . 148
MASZYNY I MATERJAŁY DRUKARSKIE.
Szczepski Bronisław S„ Warszawa, Szpitalna 12, tel. 638-38 . XV
MASZYNY DO PISANIA.
Block-Brun, Sp. Akcyjna, Warszawa, Hotel Bristol . . , IX
^MATERACE.
Jaśkowski Stefan, Wytwórnia materaców. Rawicz (Wlkp.) . , 64
MEBLE,
Gingold Berko, Skład Mebli Brześć n/B. . . , . .86
Hechliński J„ Bydgoszcz, Podgórna, tel. 6-95 , . , .53
Magrowicz J„ Pabjanicka Fabryka Mebli Biurowych, Warszawa. Śto-
Krzyska 30, tel. 530-86, Pabjanice, Zachodnia 4, tel. 58 . .38
Manne S„ Fabryka Mebli, Kraków, Szpitalna 6, tel. 140-74 . . 84
Misiak M. i W., Pleszew, Sienkiewicza 20, tel. 86 . . .48
Pogorzelski Antoni, Fabryka Mebli Metalowych, Kraków, Św. Łazarza 9, tel. 100-98 ……. 85
Sinke H. i Syn, Parowa Fabryka Mebli, Rawicz (Wlkp.), Król. Jadwigi 28. tel. 1-71 ……. 63
Thonet-Mundus, Polskie Fabryki Giętych Mebli, Spółka Akcyjna, Centrala. Bielsko, Sienkiewicza 3, Oddział: Warszawa, Marszałkowska 141.
Wozaczyński Jan, Fabryka Mebli Żelaznych i mosiężnych, Lwów, pl. Bernardyński 15, tel. 47-92,
MELIORACJE.
Małopolskie Zakłady Meljoracyjne i Techniczne, Sp. z o. o„ Lwów
3-go maja 21.
METALE.
Biuro Sprzedaży Polskich Walcowni Cynku, Sp. z o. o„ Katowice,
Marjacka 11 , , , , . , , .70
Gepner A., Dom Handlowy, Metale surowce i półfabrykaty, Warszawa, Grzybowska 27.
26
METALOWY PRZEMYSŁ.
„Kostuchna”, Śląski Przemysł Cynkowy, Sp. Akc. . . , 125
Polski Związek Przemysłowców Metalowych, Warszawa, Traugutta 4
(Krak. Przedm.), tel. 222-44, 714-26 i 757-40 … 12
„Metalurgja”, Tow. Akc., Radomsko, Reymonta 48, tel. 22 . . 154
Walcownie Metali, Spółka Akcyjna, Dziedzice, Śląsk Cieszyński . 106
MECHANICZNE ZAKŁADY.
Ajzenszmidt M, Zakłady Mechaniczne, Białystok, Fabryczna 19. tel.
3-08. Remonty lokomobil, kotłów, silników spalinowych.
Caban Bracia, Łódź, Piotrkowska 249 , , . , ,42
„Cel”, Zakłady Mechaniczne J. Tomaszewskiego, Wilno, Lipowa 8,
tel. 13-92 …….. 85
Dieren K„ Inowrocław, Droga Kruśliwiecka 2, tel. 3-27 . 57
„Elis”, Warsztaty Samochodowe, Sp. z o. o.. Warszawa, Kazimierzowska 74, tel. 8-91-48 ……. 18
Jankę Franciszek, Grudziądz, Solna 14 . . . , .64
Liefeld H. & S. Schiffner, Wytw. Silników i Warsztaty Mechaniczne,
Warszawa, Wolność 5, tel, 640-88, 741-37 . . 19 i 149
Mieczyński M. i S-ka, inżynierowie, Warszawa, Ogrodowa 13. tel.
247-25 ……… 35
Miejski Warsztat napraw wodociągów domowych, Lwów, Czarnieckiego 3, tel. 1-75 ……. 81
Olesińscy Bracia J. i K., Warsztaty Mechaniczne, Warszawa, Wronia 87, tel. 614-25 ……. 17
Pasławscy Bracia, Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Polna 16, tel,
9-37-99 ………………………………………………… 19
„Prasomłot”, Fabryka Wyrobów Kuto-Prasowanych, Sp. z o. o., Warszawa, Szczęśliwicka 11, tel, 9-17-17 . . . ,12
Pietras Władysław, Warszawa, Grzybowska 44, tel. 238-34 . , 7
Pomada J., Zakład kotlarski, Warszawa, Pańska 19, tel. 756-43 . 121
Reszka J„ Inowrocław, Poznańska 71 . . . .58
Sosin J.. Wytwórnia Resorów Samochodowych, Warszawa, Solec 77 8
„Szermierz”, Góra Kalwarja pod Warszawą …. 153
Wałachowski Władysław, Warszawa—Praga, Markowska 7, tel. 10-29-11 30
Zaczkowski J, i St. Dubiński, Lwów, Kr, Leszczyńskiego 32, tel. 53-50 81
METALOWE WYROBY.
Budzyński L, i Wł. Łempicki, Warszawa. Elektoralna 14, tel. 695-75 22
Dzień Wacław, Karto-Index, Biała-Bielsko . . . .140
Fabryka Wyrobów Metalowych Wacław Czajkowski i S-ka, Sp. z o. o.
Warszawa, Młynarska 33, tel. 278-95 „Granat”, Przemysł Metalowy, Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Ujazdowskie 9-a 141
„Guzpol”, L, Młynek. Wytwórnia guzików i wyrobów metalowych, Warszawa, Dzielna 15. tel, 11-61-76 Kemnitz W., Warszawska Fabryka Wyrobów Ołowianych i Cynowych, Warszawa-Praga, Terespolska 24, tel. 10,24-24
9
27
Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka. Zakłady Wyrobów metalowych, Sp.
Akc., Warszawa, Grzybowska 25, tel. 605-38 . . . 6
Krejnin E., Warszawa, Zakroczymska 1, tel. 661-79 , , , 8
Norblin B-cia Buch i T. Werner Sp. Akc. Warszawa, Zarząd: Żelazna
51, tel. 660-80, 618-80 8
«Omega”. Bydgoszcz, 3 maja 13 , . . , . . #56
.Polciąg ” I. Jagiełło i S-ka, Fabryka Wyrobów Metalowych, Warszawa, Leszno 71, tel. 11-61-82 ..Prodmetal”. Inż. Aleksander Krzywiec, Metalowa Fabryka, Bydgoszcz,
Śląska 15, tel. 4-02……………..53
Sztancownia Galanterji Metalowej, Sp. z o. o., Warszawa, Przyokopo-
wa 45, tel. 269-87 ,,,.,,# 22
Thorn Bracia, Fabryka Wyrobów Metalowych, Kraków, Krasickiego 18,
tel. 147-59 …….. 129-
Wiśniewski, Serejski i Słuckin, Fabryka Wyrobów Metalowych, Warszawa, Stawki 53, tel. 11-64-40. Wędzidła i wszelkie okucia przepisowe dla wojska wszystkich rodzajów broni Zjednoczone Fabryki Wyrobów Niklowych Sp. Akcyjna, Paruszowice,
Górny oląsk …….. 122
METEOROLOGICZNE INSTYTUTY.
Państwowy Instytut Meteorologiczny, Warszawa, N. Świat 72.
MIĘSO I TŁUSZCZE.
Bojańczyk Wacław i Sieczkowski Adam, Włocławek . . ,
Rykowicz Ch„ Warszawa, Leszno 52. tel. 718-30 , ’ . . ,
Goldberg Szyja i Goldberg Szal-Motel, Lublin, Leszczyńska 6 , ,
Gothelf P„ Warszawa, Ogrodowa 29, tel. 436-35 …. Hofman A. i I. Golenderek, Dostawcy mięsa dla garnizonu twierdzy Brześć n/B, Długa 156 Knopmacher Mosiek, Włodawa, Rymarska 10 . . , ,
Kozłowicz Czesław, Mistrz rzeźnicki, Pleszew, Poznańska 2 . ,
Krajewski M„ Mistrz rzeźnicki, Grudziądz, Chełmińska 35 .
Lipa Herz i Kierer. Chełm Lub., Siedlecka 9, tel. 27 Lipiński Fr., Toruń, Chełmińska 5, tel. 502, Dostawca mięsa dla wojska
Łyskawa Feliks, mistrz rzeźnicki, Bydgoszcz, Garbary 27. tel. 15-43 Mendelsohn Józef, Sambor, Kopernika 2 , , , . ,
Muller Z., Kołomyja, Grottgera 11, tel, 1-70 , , . ,
.»Mirama” D. Handl. Przemysłowy, Centrala Tłuszczów, Przetworów Mięsnych i innych artykułów. Warszawa, Marszałkowska 90, tel. 9-37-27
Natan B., Dostawca mięsa dla 10 p. p„ Łowicz, CRynek Kilińskiego 15, tel. 142
Narękiewicz Franciszek, Warszawa, Kopernika 23, tel. 289-22
Noga Czesław, Mistrz rzeźnicki, Toruń-Podgórz . . , .
Pudłowski I., Piotrków Tryb., Staro-Warszawska 29 , ,
Rolirad Jan, Toruń, Prosta 15, tel. 1-25 . # . .
Rosiner Majer, Stanisławów, Kazimierzowska 7
36
141
132
25
97
4S
24
97
56
114
146
51
45
49
137
— 28 —
Rzeźnia Miejska w Stanisławowie, Dąbrowa 45 , . ,
Rzeźnicka Spółdzielnia Gospodarcza, Sp, z o. o., Podgórz-Toruń, tel,
4-92, 8-28 ……..
Schicht Lewer, Przemysł Tłuszczowy, Sp. Akcyjna, Warszawa, Nowy
Zjazd 1 . . . . . . . ,15
Strusiński W. i S-ka, Sprzedaż hurtowo-detaliczna mięsa, Warszawa, Tamka 21, tel, 530-26 Szarak S., Hurtowo-detaliczna sprzedaż mięsa. Warszawa, Podwale 29, tel. 11-18-46.
„Urodzaj”, Gorlice ……..
Węgierski J., Brodnica N. Drw„ Hallera 2/4, tel. 6 , .
Zywert Alfons, mistrz rzeźnicki, Bydgoszcz, Pomorska 45, tel. 229 Zarząd Eksploatacji Łódzkich Rzeźni Miejskich
MLECZARNIE.
Mleczarnia Nadstyrzańska, Łuck, Jagielońska 75, tel. 318
MŁYNY.
Baerwald W. i S-ka, Bydgoszcz, tel, 4-80 ….. Dulczewski St. Niskiebródno, Brodnica, tel. 84 , ,
Eisner Herman i Syn, Cieszyn, tel. 20 .
Gracz Ksawery, Młyn parowy, Inowrocław, Św. Ducha 32, tel. 6-93 .
Gryziński Józef, Fabryka maszyn i młyn, Chełm, tel. 28 . ,
Gurfinkiel i Czerwonagóra, Młyn Gazowy Walcowy, Włodawa Klotz Julius, Tow. z ogr. por., Młyn Parowy, Chojnice, . . .
Kowartowscy Bracia, Młyn Parowy, Brześć n/B„ Szeroka 99, tel. 183 Lemberg i S-ka, Młyn gazowy, Chełm Lub., Hrubieszowska 37 . .
Lewiński A„ Młyn kaszowy, Włocławek, Łęgska 53, tel. 419, Dostawca wojskowy.
„Marja Helena” Młyn Parowy we Lwowie. M. Philipp i S-ka „Mąkapol”, Młyn Motorowy, Sp. z ogr, odp. Siedlce, Kilińskiego 1, tel. 1-36
Meseck A. i W. Schultze, Chełmno—Pomorze ….
Michalenko G„ Młyny, Chełm Lub., Lubelska 105, tel, 47 Młyn Lubicki, Tow. z ogr. por,, Toruń, tel. 96, 1-66 . . .
Młyn Udziałowy, Sp. z ogr, odp„ Zduńska Wola . ,
Ratajewicz J. i A. Baranek, Sp, z ogr. odp. Młyn Automatyczny, Biała Podlaska, Piłsudskiego 29, tel. 74 „Skupiński, Kwiram i Ska”, Spółka z ogr, odp. Młyn Parowy w Pa-bjanicach
«.Spójnia”, Pabjanickie Młyny Parowe i Łuszczarnie, Sp. z o. o„ Pabja-nice kolej. ……..
Toruński Młyn Parowy Leopold Rychter, Toruń „Uniwersał”, Łuck.
Wiechert F. jun., Starogard, Kanałowa 19, tel, 1-13 . . ,
Wiórkowski K„ Młyn Motorowy, Łuków, B. Joselewicza 70,
Zajdengor Sz„ Młyn motorowy, Brześć n/B„ Kobryńska 171
133 50 i 30
114
56
24
55
58 65
59 97
128
97
138
50
42
119
136
29
MOSTÓW BUDOWA.
Bernhardt Artur inż„ Lwów.- Kochanowskiego 21, tel, 82-67 , ,137
Rudzki K. Tow, Akc. Warszawa, Fabryczna 3 , , , ,34
MOTOCYKLE.
Oświęcim-Praga, Warszawa, Wierzbowa, róg Fredry . , , XVI
Państwowe Zakłady Inżynierji. Dyrekcja i Biuro Sprzedaży, Warszawa,
Terespolska 34/36, tel. 548-10 , , , . . 1
MOTORÓWKI.
Państwowe Zakłady Inżynierji, Dyrekcja i Biuro Sprzedaży, Warszawa, Terespolska 34/36, tel. 548-10.
MUSZTARDA.
„Italja”, Sp. z o. o., Poznań, Dąbrowskiego 129/133 Robiński S., Poznań, Szewska 7
128
62
MUZYCZNE INSTRUMENTY.
Pacak E., Brześć n/Bugiem, 3 maja 10 , . . ,68
Spiwak Jakób, Warszawa, Nalewki 12, tel. 11-49-28 . , .31
Stowassera Wacława Synowie, Warszawa, N. Świat 36 m, 7, 1-e piętro, front, tel. 271-87.
MYDŁO.
Adamczewski W. i S-ka, Fabryka Mydła i Wytwórnia Chem., Warszawa. Kopernika 5, tel. 684-77, 6-81-77 . . . . 15 i 21
„Blask”, Wielkop. Wytwórnia Chem, Spółka. Akc., Poznań . , 61
Bronowscy Bracia i Kołton, Fabryka Mydła, Kalisz, Rynek Dekerta 4,
tel. 404
„Centrochemja”, Sp. z ogr, odp„ Warszawa. Czackiego 6, tel. 744-04, dostarcza wszelkie surowce dla przemysłu mydlarskiego.
Czwiklitzer D. Fabryka mydła, Katowice-Załęże, tel. 4-06, 21-65 . 68
„Ergasta”. C. Nogórski, Starogard-Pomorze , . . ,136
Frank, Patschke i Żajkowski, Sp. z o. o. Warszawa, N. Świat 34,
tel. 611-19, 502-03, 421-95 …… 22
«Kantor” Fabryka Mydła Łódź, Zachodnia 35, tel. 138-81, znane gospodyniom w całym kraju mydło „Trójka”.
Kołłontay Eryk A., Fabryka Chemiczna, Katowice-Brynów ♦ . 156
Lukaschik J. Tarnowskie Góry, G. Śląsk . . . . 65 i 152
Majde i S-ka, Warszawa, Okopowa 5, tel. 611-33, 211-33 . . .39
Munk Szymon, Pierwsza Krajowa Parowa Fabryka Mydła, Żywiec, Główna 12, tel. 30.
..Omega”, Fabryka Mydła, Warszawa-Praga, ks, Ziemowita 36, tel. 10-04-21 13
..Orzeł”, Fabryka Mydła i Świec, A. Herstein, Kraków, tel. 143-84.
30
Schicht Lever, Przemysł Tłuszczowy, Sp, Akc. Warszawa, Nowy Zjazd 1,15 i 30 Socha Emanuel, Król. Huta. Karola Miarki 23 , . , . 144
Śmiechowski, Mydło Rajskie, Kraków ….. 106
NABIAŁ.
Małopolski Związek Mleczarski, Centrala Handlowa, Kraków, PI. Szczepański 8. Lwów, 29 listopada 21, Stanisławów, Potockiego 1. Tarnopol, 3 maja 6 . . , . , .84
„Mleczarnia Holenderska”. Warszawa, Ś-to Jerska 14, tel. 10-70-62,
11-63-35 …….. 121
Warszawskie Laboratorjum Przetworów Mlecznych, St. Gierzyński, Warszawa, Foksal 18, tel. 618-60.
Zjednoczone Ziemiańskie Mleczarnie Parowe, S. Akc., Warszawa, Ceglana 14, tel. 618-19 . . . . . . . ,28
Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich, Warszawa, Hoża 51.
NACZYNIA MLECZARSKIE.
Miller Konstanty, Pierwsza Krajowa Fabryka Naczyń Mleczarskich,
Sp. z o. o„ Warszawa, Belwederska 5, tel. 845-03 , . 165
NAFTA, BENZYNA i OLEJE.
*,Gazolina”, Spółka Akc.. Lwów, Sapiehy 3. tel. 32-80 . . ,76
„Gazy Ziemne”, Sp. Akc. dla Przemysłu Naftowego — Centralne Biuro:
Lwów, Akademicka 7. III. tel. 2-06, 26-95 , . . *79
„Karpaty”, Sprzedaż Produktów Naftowych, Sp, z ogr, odp. Oddział w Białej Podlaskiej, kierownik Józef Piotrowski.
„Petroleum”, Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe, Spółka z ogr. odp.
Biała Podlaska.
„Polmin”, Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych, Lwów, Akademicka 7 XIII
„Polmin”, Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych, Oddział w Równem 98
„Polmin”, Państw. Fabryka Olejów Mineralnych, Oddział w Siedlcach
Piłsudskiego 106, tel. 89 . . . . , 81
Standard-Nobel w Polsce, Spółka Akcyjna. Centrala w Warszawie,
Al, Jerozolimska 57, tel, 725-28 Syndykat Przemysłu Naftowego, Sp. z o. o., Lwów, Kościuszki 7, Warszawa, Marsz. Focha 12 . . . , ,77
Vacuum Oil Company, Spółka Akcyjna , …. 91
NARZĘDZIA.
Anders B„ Toruń, Św, Ducha 12 . . . . , .50
„Be-te-ha”, Warszawa, PI. Trzech-Krzyży 3 …. 9
Centrala Narzędzi, Bracia I. i R, Rubinstein, Warszawa, PI. Grzybowski 1, tel. 293 71 ……. 121
Gajewscy Bracia, Warszawa, Św. Krzyska 20, tel. 256-14 . . 100
„Globus”, Fabryka pił i narzędzi, właść, F, Jüttner, Katowice, Wojewódzka 29, tel. 20-78 …… 66
31
Rem er Witold, Spółka Firmowa, Warszawa, Złota 7, tel. 208-29.
Stark Klemens, Bydgoszcz, Mostowa, 2, tel. 15-78 . , .52
Węgrzyn W. inż„ Narzędzia i maszyny dla fabryk i instytucyj wojskowych. Warszawa, Nowogrodzka 9. tel. 9-42-76
NASIONA.
Bracia Hoser. Nasiona, rozsady, cebulki kwiatowe, narzędzia ogrodnicze, Warszawa, Al, Jerozolimska 45, tel. 9-05-81.
Kozakowski B., Toruń, Mostowa 28, tel. 42, 45. 46 . .49
Sandomiersko – Wielkopolska Hodowla Nasion, Sp. Akcyjna, Zarząd
Główny w Antoninach. Leszno, tel. 180 (woj. Pozn.) . . . 164
OBICIA PAPIEROWE.
„Franaszek J.’\ Spółka Akcyjna, Warszawa, Krak, Przedm. 15, tel.
601-72, Al. Jerozolimskie 33, tel, 601-78 …. 5
OBUWIE.
Kisielewski A., Warszawa, Al. Jerozolimskie 20, tel, 281-06 , . 24
Kulczycki Teofil, Warszawa, N. Świat 33, tel. 781-61 . . .23
Liwski M., Warszawa. Muranowska 16. tel. 12-23-23 . . ,23
Marek Jakób, Warszawa, Bielańska 22, tel, 12-18-05 (dom własny) . 23
Niedziński E., Warszawa, Al. Jerozolimska 41, tel. 615-46 . ,110
Nowicki A. i S-ka, Sp. z o. o, Warszawa. Sto-Jerska 10, tel. 11-89-13 24
Państwowe Zakłady Umundurowania, Warszawa, N. Świat 69, tel. 316-16 I i 2 Polskie Zakłady Garbarskie, Sp. Akcyjna, Kraków – Ludwinów, tel.
152-46, 144-59 105
Szafran Bronisław, Warszawa, Trębacka 5 . , . .157
OCET.
„Moc”, Fabryka Octu. S. Puterman, Chełm, Lub., Lubelska 9 , . 98
ODKURZACZE.
„Electrolux”, Sp. z ogr. odp., Warszawa, Centrala: Krak. Przedm. 4.,
tel. 555-34. 678-97 . . . . . . 4 i 155
ODLEWNIE METALI PÓŁSZLACHETNYCH.
Fraget J. Zarząd i Fabryka, Warszawa, Elektoralna 16 , . .112
Gerdes, Przemysł Fosforobronzu, Sp. z o. o., Katowice, Wojewódzka 42,
tel. 50………………………………………………….96
Krzywiec Aleksander inż., Bydgoszcz, Śląska 15, tel. 4-02 . . 53
Leviton R. i S-ka, Zakłady Przemysłowo Handlowe. Sp. z o. o., Warszawa, Zarząd. Hoża 48, tel. 9-64-68, 9-64-69. Odlewnia: Zagłoby 9, róg Górczewskiej. tel. 720-75 . , . . 7
Mieszczański E., T. Jaroszewski i S-ka, Warszawska Odlewnia Metali Półszlachetnych. Warszawa, Leszno 117/119, tel. 798-82 . 9
32
ODLEWNIE ŻELAZA.
Ambrożewicz Władysław i S-ka, Warszawa, Kolejowa 37/39, tel.
613-99, 674-99 …….. 7
Bauer Maurycy, wł. Ryszard Bauer, Łódź, Piotrkowska 170 Eberhardt F„ Sp. z o. o. Bydgoszcz, Św. Trójcy 11 . . .53
Eberhard, Wolski i S-ka. Warszawa, Szarą 12, tef. 9-16-06, 9-16-36 . 8
Górnośląskie Zjednoczone Huty. Królewska i Laura, Sp, Akc. Górniczo-Hutnicza, Katowice, Kościuszki 30 . . .75
John J., Sp. Akc. w Łodzi ……. 162
Jozephy G., Erben, Bielsko, tel. 26-81 ….. 145
„Kamienna — Jan Witwicki”, st. kol. Skarżysko — Kamienna . 105
Kascha E. Następca Józef Besuch, Mikołów, tel. 77 . . 127
Koetz H., Nast., Sp. Akcyjna, Mikołajów Wojew. Śl. . * , 152
Probulski Leopold, Odlewnie żelaza i metali. Gorlice . , .115
„Sam”, Spółka Akcyjna Münstermann, Katowice, Raciborska 8 . 73
ODZNAKI i MEDALE.
„Galmet”, Fabryka Galanterji Metalowej, Sosnowiec, Przejazd 3, tel.
5-16. Odznaki wojskowe, medale sportowe, plakietki, gwoździe do sztandarów i puhary.
OGRZEWANIE CENTRALNE.
Drzewiecki i Jeziorański, Tow. Akc., Warszawa, Al, Jerozolimskie 71. 140
Gąsior Wacław, inż, i S-ka, Kraków, Karmelicka 14, tel, 40-70 , 95
Gliński Teodor, Toruń, Piekary 15 , , . . , .50
„Higjena” Sp. z o. o. Katowice, Krakowska, 9. tel. 2-13 , , 75
Hłasko Br. inż„ i Skrzynecki, Częstochowa. Mała 24, tel. 5-07 , , 103
Hofman i Twerdy, Sp. z o. o., Zakłady Centralnych Ogrzewań i Urzą-drzeń Sanitarnych, Bielsko, Krasińskiego 6, tel. 11-79.
Juchnicki A., Toruń, Kopernika 15 ….. 49
Konieczny i Wolny, Katowice, Jagielońska 36, tel. 23-92 . , 102
Lubinus, Stein i S-ka, Wł. Mikołaj Dziuk, Katowice, Zabrska 7/9, tel. 24-45. 126
Malinowski Witold, inż., Sosnowiec, Piłsudskiego 18, tel. 10-15 Katowice, Ligowa 10, tel. 24-14. . . . . .93
Roliński Zygmunt, Przedsiębiorstwo Instalacyjne, Warszawa, Biała 4,
tel. 322-24 18
Rydzewski i S-ka. Lwów, Lwowskich Dzieci 64, tel. 29-62 . , 76
Starkego Ernesta Syn, Zakłady Centralnego Ogrzewania, Bielsko, Krasińskiego 5, tel. 23-30.
Szafranek i Roszczyk, Inżynierowie, Poznań …. 108
Vogel O, inż,, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Techniczne, Warszawa, Krochmalna 87, tel. 425-38.
Wallach Z„ Lwów, Łyczakowska 45, tel. 48-47 , , , .76
OKUCIA BUDOWLANE.
Dobrowolski K. inż. i S-ka, Sp, z o, o. Warszawa, Praga, Krowia 6/8,
tel. 10-04-79 . . . , . . . 7 i 153
33
Gajewscy Bracia, Warszawa, Św. Krzyska 20, tel. 256-14 , . 100
Horowicz i S-ka, Fabryka Okuć budowlanych, Częstochowa, Krótka 25/27. tel. 1-93.
Stark K.. Wł. Janina i Jerzy Stark, Bydgoszcż, Gdańska 29, tel. 2-53. 55
OLEJE.
’ Krysicki A. i J, Zieleniewski. Płock, 3-go maja 19, tel, 204 . , 26
•.Potoka J. D. Synowie” Fabryka Olejów i Tłuszczów Roślinnych,
Spółka Akcyjna, Będzin-Małobądź, tel. 90 . . • .41
Przetwórnia Olejów Roślinnych, Spółka Akcyjna, Radom, tel. 16 100 i 123
Schicht-Lever Przemysł Tłuszczowy, Sp. Akcyjna, Warszawa, N. Zjazd 1. 15 i 30
OLEJE MINERALNE.
(patrz Nafta).
OPONY SAMOCHODOWE.
i.Firestone” Tire Sales Company, Sp. z o. o.. Warszawa, Nowogrodzka 42, tel. 9-87-55.
Michelin Pneumatyki, Jeneralne Przedstawicielstwo na Polskę Jacques
Hauvette. Warszawa. Królewska 10. tel. 703-27 . . . 143
OPTYCZNE PRZYRZĄDY.
Berent i Plewiński, Warszawa. Moniuszki 12 (l-sze piętro), tel. 6-28-89. 24
Gerlach G., Warszawa, Ossolińskich 4 . . . .13
Polskie Zakłady Optyczne, Sp. Akcyjna, Warszawa. Grochowska 35,
tel. 10-00, 10-00-26. 10-01-96 . . . . 15 i XVII
Rudzki St., Optyk., Warszawa, N. Świat 40, tel. 347-64 . . ,150
Segałowicz J. Dom Handlowy, Warszawa, Moniuszki 2, tel. 657-54, 657-55. 112
OSTRZA DO GOLENIA.
■■Polonóż”, Warsz. Fabryka Ostrzy do Golenia. Warszawa. Grochowska 119, tel. 10-18-33 8
OWOCE.
Goldfarb Simon, Warszawa, Przechodnia 4, tel. 742-57, 742-56, Gdynia.
Nadmorska 7, tel. 14-65 27
Mehler Samson, Katowice, Młyńska 14, tel. 13-89.
OZDOBY CHOINKOWE.
■Choinka Polska” wł. S. Szymanowicz, Warszawa. Elektoralna 31,
tel. 422-91 …….. 14
3
34
OZDOBY WOJSKOWE.
Grynberg L., Magazyn ozdób wojskowych i artykułów sportowych oraz przyborów dla rybołówstwa, Brześć n/B., Dąbrowskiego 25.
Kronenberg W., Warszawa, Nalewki 27, m. 4., tel. 11-88-77
Nelken M., Warszawa, Franciszkańska 33, front .
Państwowe Zakłady Umundurowania, Warszawa, N. Świat 69, tel. 316-16.
Silberstein Z-, Fabryka i Magazyn ozdób wojskowych oraz wszelkich orderów i medali polskich i zagranicznych. Warszawa Plac Krasińskich 6, tel. 12-07-81, konto P. K. O. 7674.
PAPA DACHOWÄ.
Fessla L., Wdowa. Fabryka papy, Gorlice , , ,
Kuźnicki Emil. Sp. Akc., Papa Asfaltowa „Koriolit”, Oświęcim- Małopolska ………
„Mazowszanka” Fabr. papy dachowej i przetworów smołowcowych.
Płock, Aleje Miejskie fprzy Rynku), tel. 28 . . ,
Pichert Bracia. T. z o. p., Toruń, Przedzamcze 7, tel. 15, 32 . Wybraniec W., Fabryka papy dachowej i asfaltu. Katowice, Ks. Dam-rota 10, tel. 12-53. 30-53 ……
PAPIERNIE.
„Czerwonak“, Fabryka Papieru. Sp. z o. o., Poznań, . . .
„Franaszek J,”, Spółka Akcyjna, Warszawa, Krak. Przedm, 15 tel.
601-72, Al. Jerozolimskie 33. tel. 601-78 .
Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru. Sp. Akc., Czułów, poczta
Tychy, tel. Katowice 41 ….. ,
Kluczewska Fabryka Papieru i Celulozy, Spółka Akcyjna, Warszawa, Moniuszki 4. tel. 683-86, 275-96, 11-85-93 . . . .
Kohn Bracia i Markusfeld, Spółka Komandytowa, Fabryka Papieru i Młyny, Częstochowa, Narutowicza 25 27 „Lignoza”, Spółka Akcyjna. Gen. Dyrekcja. Katowice, Dworcowa 13, tel. 13-55. 15-20, 29-58 …..
Mirkowska Fabryka Papieru, Spółka Akcyjna, Warszawa, Sienna 4 Włocławska Fabryka Papieru, Spółka Akcyjna
PAPIEROWE WYROBY.
Danilczuk A., Bydgoszcz, Gdańska 54, tel. 4-16 .
„Fapa”, Bielsko. Lista 13, tel. 19-42 . . . , .
Fingerhut i S-ka z ogr. por., Krajowa Fabryka Wyrobów Papierowych, Kalisz, Kościuszki 13 Ostrowski Józef, Łódź, Piotrkowska 55
PAPIERU SKŁADY.
„Dawidowicz, Kempiński i S-ka”, Sp. Akc. Przemysłu i Handlu Papierniczego. Warszawa, Chmielna 43, tel. 246-S8 i 246-69 Lurje H„ Hurtownia Papieru, Brześć n/Bugiem, Dąbrowskiego 48. lei. 2-17
22 37 I i 2
115
134
17
103
67
47
5
147
16
71
5:
8f
12(
8’i
35
Nordmann Karol, Bydgoszcz, Gdańska 7, tel. 5-70 . . . 149
„Polpapier“, Dom Handlowy, Warszawa, Długa 25, tel. 11-96-82, 11-96-86 17
Szydłower M„ Skład papieru, Warszawa, Długa 59, tel, 11-00-45 Turkieltaub Bracia. Towarzystwo Handlu Papierem, Sp. Akc„ Warszawa, Przejazd 5, tel. 11-03-07 ….. 129
PAPIERY WARTOŚCIOWE.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Spółka Akcyjna, Warszawa, Romana Sanguszki 1, teł. 545-40 . . . ,158
PASTA DO OBUWIA.
„Erdal”, Pasta do obuwia ……. 126
„Ha – Es – Es”, właśc. H. Koszczyński, Poznań Grochowe Łąki 4 . 62
PASÓW FABRYKI.
Krakowska Fabryka Pasów, Kraków, Parkowa 1, tel. 38-11
PATENTY.
Czempiński i Skrzypkowski, inżynierowie, Warszawa, Krucza 43,
tel. 8-25-70 …….. 32
PERFUMERYJNO-KOSMETYCZNE ARTYKUŁY.
Piver L. T., Paryż, Fabryka w Warszawie, Grójecka 77 , . 124
PIECE PRZEMYSŁOWE.
Czmiel Józef, Lwów, Łyczakowska 98 . . , .80
Mathias Paulus, Budowa i uruchamianie pieców hutniczych, gazowniczych i ceramicznych, Katowice, Mickiewicza 36, tel. 13-64
PIECE SZRAJBERA.
Szrajber Karol, Spółka z ogr. odp., Warszawa, Grójecka 33, tel. 9-20-33,
PIEKARNIE.
Altszyl E., Piekarnia Mechaniczna, Łuck, Bolesława Chrobrego 15 Blak M., Piekarnia i Cukiernia, Łuck, 3-go maja 9 Doroszewski J, i W. Grzelak, Piekarnia Higjeniczna Włość., Włocławek, Plac Dąbrowskiego 4 , , . . . .38
Edelsztejn B., Brześć n/B., Jagiellońska 65
Eisner Herman i Syn Cieszyn, tel. 20 . • . .65
Gart Sz„ Brześć n/Bugiem, Sitkowskiego 62 . . .86
Grynblat B.. Piekarnia. Brześć n/B„ Zygmuntowska 42 . . .87
..Jedność”, Stów. Spółdzielcze, Sp. z o. o. Piekarnia mech. Częstochowa. ………
43
36
Kamiński S., Brześć n/B., Dąbrowskiego 142
Karpen Henryk, Stanisławów, Bielowskiego 4. tel. 2-59 . , . 131
Korenmejl A. Sz„ Łuck, Piłsudskiego 40
Kielecka Piekarnia Chrześcijańska, Sp. z o. o., Kielce, Chęcińska 3 . 43
Łęcki St„ Piekarnia ,,Niespodzianka”, Brześć n/B„ Mieszczańska 8 . 86
Piekarnia Nowa, Perzanowski i Rostkowski, Warszawa, N. Świat 68 tel. 617-36.
Piekarnia „Współczesna”, J. Roguski, Warszawa, Św. Wincentego 6,
tel. 10-17-68, 10-12-20 …… 26
Piekarnia „Zdrowia”, Bernarda Mrozowskiego, Włocławek, Plac Dąbrowskiego 9 . , . . . , , .39
Pierwsza Chrześcijańska Piekarnia Mechaniczna, Sp, z o. o„ Radom,
Młynarska 6. . , . . . . ,117
Podlaska Piekarnia Mechaniczna, dzierż. Dzierżyński i Kotowicz, Mała Podlaska.
Pryzant E., Brześć n/Bugiem, Grajewska 29/31 . . . .86
Baszkles J. Brześć n/B, Plac marszałka Piłsudskiego 18, . . 86
Rozenblum bracia. Piekarnia Mechaniczna Brześć n/B. Kobryńska 39. 86
„Stambol”, Turecka Cukiernia i Piekarnia, R. Ibraim, Łuck. Bolesława
Chrobrego 25 . . , . , . ^ , .62
Sztejnert Jan, Piekarnia Mech., Łowicz, Piłsudskiego 63 . .119
Szwarc Sz., Brześć n/B„ Listowskiego 79
Wojciechowski Józef, Piekarnia parowa, Kutno, 29 listopada 24, tel. 102 Wolper W., Brześć n/B„ Szpitalna 83a
PILNIKI.
Krzywiec Aleksander inż., „Prodmetal”, Bydgoszcz, Śląska 15, tel. 4-02 53
,,Ząb’\ Fabryka pilników i maszyn pilnikarskich, Warszawa, Łucka 38, tel. 267-04.
PIROTECHNICZNE WYTWÓRNIE.
„Lignoza”, Spółka Akc., Gen. Dyrekcja: Katowice, Dworcowa 13,
tel. 13-55, 15-20, 29-58 71
,,Sirius”. Polskie Zakłady Pirotechniczne, Sp. z o. o., Poznań, Marcinkowskiego 7 . . . . . . .46
,,Zap”, Zakłady Przemysłowe, Spółka Akcyjna, Bydgoszcz, Kwiatowa 4,
tel. 7-87 54
PIŚMIENNE MATERJAŁY.
„Ad Astra”, Warszawa, Nowy Świat 1. róg Placu Trzech Krzyży, tel, 9-45-77. Działy: dostawy materjałów piśmiennych do biur, do szkół i galanterja upominkowa.
Bartel Kazimierz, Hurtownia papieru, materjałów piśmiennych i szpagatu, Bydgoszcz, Śniadeckich 38, tel. 634.^
Celnik F„ Skład papieru i materjałów piśmiennych, Siedlce. Kilińskiego 24,
Graczyk W„ Gniezno, Dąbrówki 25, tel. 327 , , , ,48
Kulerski Władysław, Grudziądz, Pańska 19, tel, 3-30 . , . 130
37
Kuliński L, Wł. Wysocki i S-ka, Warszawa, Oboźna 12, tel. 406-30 , 6
Łęski Jan, Kielce, Sienkiewicza 14, tel. 110 . , .47
Ostrowski Józef, Łódź, Piotrkowska 55. ….. 120
„Pe-te-pe”, Polskie Tow, Papiernicze, Warszawa, Elektoralna 8, [.tel.
535-52, 727-71 , . . . . . . , . 6
„Ruch”, Polskie Tow. Księgarń Kolejowych, Sp. Akc., Warszawa, Al.
Jerozolimska 63 . . . . . . ,110
„Scriptor”, Materjały piśmienne i oprawa obrazów, wł. I. Rabin, Brześć n/B„ Dąbrowskiego 45,
„Samopomoc Inwalidzka”, Sp. z o. o., Warszawa. Sienkiewicza 2, tel.
295-50, 695-94 6
Szymański Fr„ Poznań, tel. 21-87 …… 62
Zrzeszenie Oficerów Rezerwy, Spółdzielnia Zarobkowa, Z. o. o.. Warszawa, Długa 31, tel .11-61-91 . . . . .21
PIWO i PORTER.
Dłużewski St., Repr, Browarów Okocimskich, Kielce . . . 128
Duklas I„ Hurtownia Piwa. Kutno, 1 maja 3, tel. 95 Fajnholc W., Hurtowy Skład Piwa Okocim., Siedlce, Piękna 43 Górzyński Józef, Brodnica, Przykop 31, tel. 1-21 . . . .57
Grynszpun Sz. i P. Dorfman, Hurtowy Skład Piwa, „Haberbusch i Schiele”, Równe, 3-go maja 312.
Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna, Warszawa . . .25
,,Korlew”, Hurtowy Skład Piwa, Fabryka Wód Gazowo-Owocowych,
Sp. z o. o., Brześć n/B.
Kręzlewski A., Siedlce, Sienkiewicza 40 . . . . .97
Matczak Idzi, Ostrów (Wlkp.), tel. 221 . . . , .44
Rybiński W., Skład piwa, Piotrków Tryb., Staro-Warszawska 33 , 45
Rynder Gedale, Skład Piwa, Siedlce, Szpitalna 11.
Sawszycki Szymon, Rozlewnia piwa „Haberbusch i Schiele”, Brześć n/B., Krzywa 29.
PLACE BUDOWLANE.
Jabłonna – Legjonowa, Zarząd Dóbr i Interesów hr. Maurycego Potockiego, Warszawa, PI. Małachowskiego 2. tel. 753-56 . . 122
PLANDEKI (PŁACHTY) NIEPRZEMAKALNE. TKANINY BREZENT I NAMIOTY.
Broner Ch„ Warszawa, Miła 20, tel, 11-41-45
Harcerska Składnica Sportowa, Warszawa, Traugutta 2, tel, 745-54 . 22
Zemsz N. i Synowie, Warszawa, Chłodna 28, tel. 629-68 i 635-88
PLATEROWANE WYROBY.
Fraget J„ Zarząd i Fabryka Warszawa, Elektoralna 16 .
112
38
PODRÓŻY BIURA.
„Francopol”, Polskie Biuro Podróży, Warszawa, Trębacka 9, tel. 206-73. Oddziały: Lwów, Wiedeń, Paryż, Nicea, New-York, Organizacja wycieczek zbiorowych i osób pojedynczych, Sprzedaż biletów kolejowych, okrętowych, lotniczych i samochodowych, Ubezpieczenia, Informacje i prospekty
„Orbis”, Polskie Biuro Podróży, Zarząd Główny. Warszawa, Krak.
Przedm. 5 31
POGRZEBOWE ZAKŁADY.
Weremczuk J„ Zakład Pogrzebowy, Łuck, Bolesława Chrobrego 31B,
POKOSTY.
(patrz Farby)
POSADZKI.
„Alfa”, Biuro Handlowe, Karol Kozioł, Katowice, Wojewódzka 7, tel.
33-04 ……………………………………. 93
„Jakubowicz Maksymiljan”, Przemysł Drzewny, Sp, Akc„ Łódź, Żeromskiego 90/98,
POWIELACZE.
Gestetner, Polska Spółka Maszyn do Powielania, Sp, z o. o„ Warszawa, Zgoda 9 , . . . , . , . 149
POWOZY I BRYCZKI.
Kiecki Aleksander, Warszawski Zakład powozów i bryczek, Brześć n/B„
3 maja 76
POWROŹNICZE ZAKŁADY.
Pacuski Adam, Warszawa, Solec 51, tel. 9-42-57 . , . ,30
PROJEKCYJNE APARATY.
„Ornak”, Warszawa, Polna 74, tel, 834-72 …. 3
PRZEWOZOWE BIURA I ZAKŁADY.
Hartwig C„ Spółka Acyjna , , . , , . .110
Hartwig C„ Spółka Akcyjna, Warszawa, Zielna 45, tel. 748-97
Kulwicki Andrzej, Zakład przewozowy, Toruń, Kościuszki 66-a, tel, 8-41
„Orzeł” Cz. Skonieczny, Warszawa, Bielańska 3, składy: Wolska 21, tel, 677-66 i 676-68. Przeprowadzki i opakowania
39
•.Pantarei”,-Powszechne Zakł. Magazynowe i Transportowe, Sp. Akc.,
Gdynia ……… 61
Prowe Ferdynand, Sp. z o. o„ Gdynia, Staromiejska, tel. 18-78 . 113
Rzewicok Jan, Katowice, Dworcowa 18, tel. 13-07 , . .74
Schenker i S-ka, Spółka Akc., dla Międzynarodowego Transportu
w Warszawie …….. 59
..Transit”, Katowice, Jagiellońska 1, tel, 29-99 . . . . 158
PSZCZELARSKIE PRZYBORY.
Gehrke J. F„ Chojnice—Pomorze …… 138
PUDEŁEK FABRYKI.
Jarzyna Leonard i Syn, Warszawa, Marjensztadt 16, tel. 650-63 . 14
RADJOTECHNIKA.
„Emo”, D. T. M. Okoń, Warszawa, Zielna 11, parter, tel. 721-66 . 4
Państwowe Zakłady Tele i Radjotechniczne, Warszawa, Ratuszowa 11,
tel. 545-07 . . . . . . . . III i V
Polskie Zakłady Philipsa, Warszawa, Karolkowa 36/44 . . . 135
Szwarc B., Grudziądz, Stara 17/19 . . . , .113
REFLEKTORY.
Polskie Tow. Zakładów Skody, Warszawa, Zgoda 7 , .XI
Zeiss, Dom Handlowy, J. Segałowicz, Warszawa, Moniuszki 2, tel.
657-54, 657-55 …….. 111
RĘKAWICZKI.
Kowalski A., Wytwórnia rękawiczek szoferskich, wojskowych i robotniczych, Warszawa, Solec 107, tel. 281-01 Nusbaum A. i syn, Wytwórnia rękawiczek, Warszawa, Pawia 6. tel. 12-24-91.
RESTAURACJE — KAWIARNIE.
„Artel”, Restauracja, wł. Aleksander Bertosz, Równe, 3-go maja 74.
1 Bar Amerykański, Warszawa, Senatorska 27, tel. 621-47 . . 291
Bar Obywatelski, Marjan Obodyński, Łuck, Jagielońska 78 .24
Bar pod Wiechą, Warszawa, Sienkiewicza 12 . • .28
„Cristal”, Adam Cichecki i S-ka, Łuck.
»Grand Cafe”, Kawiarnia, H. Tomaszewski, Łódź, Piotrkowska 72 . 10&
Herbst J, i S-ka, Sp, z o. o., Warszawa, Moniuszki 12 i N. Świat 53,
róg Wareckiej ……. 30
Hotel Polonia, Chojnice, Rynek 23, tel. 91 … 124
Imiński J. i i W. Siewierski, Restauracja Dworcowa, Poznań, Dworzec Główny, tel. 68-68.
40
Kawiarnia Bauera. Sp. z o. o , Bielsko . . . . 107 i 119
Restauracja „Cristal”, Bracka, róg Al. Jerozolimskich, tel. 663-08 . 30
Restauracja-Dancing „Astorja”, Warszawa, N. Świat 64, tel. 647-70 . 29
Restauracja Hotelu Europejskiego, Warszawa, Krak. Przedm. . . 21
Restauracja Hotelu Victoria, Warszawa, Jasna 26 . . .28
Restauracja, Kawiarnia i Bar „Gastronomja”, Warszawa, N. Świat 16 29
Restauracja „Nowa Gospoda”, Warszawa, Jasna 4 . . .29
„Tiwoli”, Restauracja-Kawiarnia, Łódź, Przejazd 1, tel. 126-30 . 120
„Wanda”, A. Maćkowski, Grudziądz, Lipowa 3 , . . . 138
ROWERY.
Bubała Jan, Siemianowice, Bytomska 36, tel. 11-45.
RURY.
Maciejewski W. i S-ka, Warszawa, Św, Stanisława 1/3, tel. 618-72 , 143
RYBY.
Kuryluk Piotr i S-ka, Sp, z o. o„ Warszawa, Pierwsze Hale Mirowskie, tel. 607-29 ……. 28
Polskie Tow. dla Handlu i Hodowli Ryb, Sp. Akcyjna, Warszawa,
Skórzana 10, tel. 519-97 …… 25
Szmidt S„ Warszawa, Moniuszki róg Marszałkowskiej, tel. 852-59 , 26
RYMARSKO-SIODLARSKIE ZAKŁADY.
Barankiewicz U. i S-ka, Warszawa, Ciasna 5, róg Ś-to Jerskiej, tel,
11-37-07 …….. 13
Cybulski W. i S-ka, Sp. z o. o., Warszawa, Trębacka 9, tel. 660-29.
Siodła, zaprzęgi i galanterje,
Didier I. i S. Wojciechowski, Zakłady Przemysłowe, Warszawa, Ogrodowa 82. tel. 259-47 ……. 18
Kromołowski M. i Synowie, Katowice, Kościuszki 50, tel, 25-02 . 133
Lassota Ł, Siodła, zaprzęgi, przybory sportu. Warszawa, Trębacka 6, róg Marszałka Focha, tel. 299-39. Egzyst, od 1887 roku.
Liwski M., Warszawa, Muranowska 16, tel. 12-23-23 , . .23
Pietraszek I, i W, Falkowski, Zakład rymarski, Brześć n/B., Steckie-wicza 23.
Spółka Wytwórcza Polskich Rymarzy i Siodlarzy, Sp. z o. o. Zarząd
i Fabryka: Nalewki 2-a, tel. 11-74-15 . , . .21
Stelmach Edward, Warszawa, Próżna 8 . * • ,15
„Tabor”, T-wo Przemysłowe, Kraków, Wielicka 2, tel. 106-39 . . 105
.Waris”, Zakłady Przemysłowe, Sp. z o. o., Warszawa, Tarczyńska 4,
tel. 431-78 21
RYSUNKOWE ARTYKUŁY.
Nordman Karol, Bydgoszcz, Gdańska 7, tel. 5-70 . . • 149
.Skiba W. i A. Wyporek, Warszawa, Marszałkowska 71, tel. 835-66,
841-23 ………
6
41
RYTOWNIA WALCÓW MIEDZIANYCH I STALOWYCH.
Krauze O. i S-ka, Sp. z o. o„ Łódź, Pusta 7. Zakład rytowniczy dla druku na tkaninach.
SAMOCHODOWY PRZEMYSŁ.
„Arbon”, Tow. Handlowo-Przemysłowe, Sp. Akcyjna, Warszawa, Al.
Ujazdowskie 9, tel. 856-82, 817-63, 875-17 . . 19 i 100
Oświęcim—Praga, Warszawa, Wierzbowa, róg Fredry . . , XVI
Państwowe Zakłady Inżynierji, Dyrekcja i Biuro Sprzedaży, Warszawa, Terespolska 34/36, tel. 548-10 ….. 1
Polskie Tow, Zakładów Skody, Warszawa, Zgoda 7 . »XI
Polski Fiat, Sp. Akc„ Warszawa, Sapieżyńska 6 … 3
Polskie Towarzystwo Samochodów Citroen, Sp. z o. o, Warszawa,
Czerniakowska 199 ……. 133
Scintilla, Sp. z o. o.. Warszawa, Bagatela 15, tel, 838-22 . . 149
Steinhagen A. i H. Stransky, Fabr. pomoc, dla przemysłu lotn. i samochodowego, Sp. z o, o, Warszawa, Kazimierzowska 61, tel. 8-58-90 . . . . , . 12 i 17
Trukan Kazimierz, Części samochodowe, Warszawa, Marszałkowska 19,
tel. 8-22-25. Piękna 11. róg Marszałkowskiej, tel. 8-55-41 . 101
SEJMIKI POWIATOWE.
Chełmski Sejmik Powiatowy, Chełm Lubelski. 1-go maja 30.
Kowelski Sejmik Powiatowy, Kowel , . . . .111
Tymczasowy Wydział Powiatowy w Nowym Sączu . . . 168
Wydział Powiatowy Sejmiku Białej-Podlaskiej . . . .112
SIANO I SŁOMA.
Bergrin Lejb, Lublin, Czechowska 44 … .
Biber Leon, Kołomyja, Mały Rynek 7, , ,
Morejn P., Białystok, Surażska 49, tel. 1-91 . ,
Kałuszyński Franciszek, Biała-Podlaska ….
Türkei O. i R. Stark, Warszawa, Śto-Jerska 16 m. 20, tel. 11-34-31 Wungrod Juljan, Warszawa, Ciepła 9, tel. 445-72, Skład: Rynkowa 11
SIATKI DRUCIANE.
Juno Rudolf, Łódź, Wólczańska 151, tel. 128-97 …. 120
..Makocza”, właść. Konrad Czaja, Rybnik, Raciborska 4, tel. 90. . 65
Smoleński B„ Warszawa, Mokotów, Madalińskiego 54 (dom własny),
tel. 8-67-29 …….. 7
Zwierzchowski J. N. Śląska Fabryka Siatek i Płotów Drucianych, Katowice, Kochanowskiego 4, tel. 25-93
132
134
86
112
26
26
42
SKÓRY.
Bekker Ch. i Synowie, Fabryka skór, Białystok
Fiszer i Rechnic, Hurtowy Skład Skór, Katowice, Kochanowskiego 11, teł. 30-26.
Frank, Patschke i Żajkowski Sp. z o. o. Warszawa, N. Świat 34, teł. 611-19. 502-03, 421-95 .
Gorlickie Zakłady Przemysłowe, Sp. z o. o.. Gorlice . .
Górnośląska Centrala Skór, Sp. z o. o., Katowice, Słowackiego 39, tel. 27-60 ……..
Górnośląska Centrala Skór, Sp. z o. o. Katowice, Skład Komisowy, „Bydgoszcz”, Nowy Rynek 5 ….
Gussman Bracia, Hurtownia Skór, Starogard, tel. 22 . . ,
Kohn Zygmunt i Synowie, Cieszyn-Śląsk …..
Kuntze i Kittler, Toruń, Żeglarska 21, tel. 10 .
Łądkowski J„ Chojnice, Rynek 22 . . . . . .
Misiak Adam, Ostrów (Wielk.), Rynek 3 .
Perlberger Rubin. Fabryka Skór, Klasno, przy Wieliczce. . .
Płockier A., Kutno, Stary Rynek 34 …..
Polska Hurtownia Skór, Spółdz. zap. z ogr, odp„ Bydgoszcz, Długa 18,
Polskie Zakłady Garbarskie, Sp. Akcyjna, Kraków-Ludwinów, tel.
152-46 ……………………………… . 105 i
Redo Witold, Skład Skór, Warszawa, Piwna 3. tel. 224-12 .
Wyszyński Stefan, Poznań, Św. Marcina 57. tel. 10-66 . .
Żarnowski Wacław, Poznań, Tama Garbarska 25-28, tel. 15-41 .
SMARY.
Adamczewski Władysław i S-ka, Fabryka Mydeł i Wytwórnia Chemiczna, Warszawa, Kopernika 5, tel. 684-77, 6-81-77 . . .15
Borkiewicz Stanisław i S-ka, Polska Wytwórnia Chemiczna, Warszawa, Radzymińska 118. tel. 10.01-63.
Frak, Patschke i Żajkowski, Sp. z o. o„ Warszawa, N. Świat 34, tel. 611-19, 502-03, 421,95 …………………………..
Patzan Bronisław. Inż., Żywiec ……
Stenzel F. A., Garbarnia, Gniezno ……
SOLI SKŁADY.
Czechowicz Eustachy, Wolny Skład soli, Siedlce ….
SPIRYTUS.
..Krakus” Przemysł Spirytusowy i Chemiczny, Spółka Akcyjna, Kraków XXII.
Szpilfogel i Waldmana Spadkobiercy, Rektyfikacja Spirytusu i Fabryka Wyrobów Wódczanych, Komin,
Wola Krzysztoporska, Zakłady Przemysłowe, Fabryki spirytusu i drożdży prasowanych, Wola Krzysztoporska, poczta. Piotrków Trybunalski ……..
118
22
115
68
52
136
131
51
133
63
116
39
52
125
24
62
59
i 21
22
115
47
97
44
43
SPORTOWE PRZYBORY.
•.Astra”, Fabryka Artykułów Sportowych, Siedlce. . , ,97
Dom Sportowy, Poznań, Św. Marcina 14. bliżej ulicy Piekary. Artykuły Sportowe. Sprzęty gimnastyczne. Cenniki wysyłam bezpłatnie. Elbling P-, Skład Przyborów Sportowych i do rybołówstwa, Brześć n/B. Dąbrowskiego 35.
Grabowski C, Składnica Sportowa, Warszawa, Szpitalna 7, tel. 246-47,
Harcerska Składnica Sportowa, Warszawa, Traugutta 2, tel. 745-54 . 22
„Ka-De-Ha, Harcerska Spółdz z odp, udz. Poznań, Podgórna 10, , 62
„Komispol”, Sp. Akc. Warszawa, Kr. Przedm., 16, tel. 628-74 . . II
Kotlar L.. Artykuły sportowe i muzyczne, Łuck.
Okręgowa Składnica Sportowa, Poznań, Wały Leszczyńskiego 2 . 12
„Olimpiada” Warszawa, Warecka 5, tel. 716-40 , , 129
Pladek Edm., Wł. A. Pladek, Łódź. Główna 43 . , , ,42
„Sport i Rozrywka” Składnica, Warszawa, Nowolipki 12, tel. 11-99-91.
„Start” Składnica Sportowa, Warszawa, Chmielna 26, tel. 295-96 . 37
„Start”, Składnica Sportowa i Wytwórnia artykułów sportowych i gimnastycznych. Śiedlce, Kilińskiego 32.’
Zrzeszenie Oficerów Rezerwy, Spółdzielnia Zarobkowa, z o. o„ Warszawa, Długa 31, tel. 11-61-91 . . . . .21
SPOŻYWCZE ARTYKUŁY.
Berenstein Kelman Ber., Równe, Poniatowskiego 170 Buchwald Izydor, Brześć n/B., Dąbrowskiego 23, tel. 63.
Fajersztejn G, Dostawa artykułów spożywczych, i kolonjalnych, Warszawa, Skórzana 2, tel. 518-41, 276-27.
Fajntuch Z.„ Łuck, Jagielońska 105,
Frydman A. i G., Bracia, Brześć n/Bugiem.
Klimek Józef, Warzywa, i artykuły spożywcze, Warszawa, Nowo-
wiejska 14, tel. 8-44-19.
Lewandowski Bolesław, Częstochowa, Warszawska 41 . . . 44
Morejn S , Białystok, Surażska 49, tel. 1-91 . . , ,86
Oetker August dr, Gdańsk, Oliwa 165
Pużyc L. Brześć n/Bugiem 86
Rotstein i Czerniawski D/H„ Warszawa, PI. Grzybowski 7, tel. 736-38. 26
Sztokland Łazarz, Dostawca Wojskowy, Łuck, Bolesława Chrobrego 9-a,
Türkei O. i B, Stark., Warszawa, Śto-Jerska 16 m. 29, tel. 11-34-31 . 26
Wajs Teodor, Chełm Lub., Lubelska 17, . , . . .98
Wungrod Juljan. Warszawa, Ciepła 9, tel. 445-72, Skład: Rynkowa 11. 26
SPÓŁDZIELNIE.
Kowalik Aleksander, Kierownik Związku Spółdzielni Spożywców, Rzplitej, Oddział w Siedlcach, Sienkiewicza 53.
Orleniecki Stefan, Kierownik Związku Spółdzielni Spożywców Rzplitej.
Oddział w Łucku, Piłsudskiego 43.
Spółdzielnia Ekonomiczna „Kresy Wschodnie” z odpowiedzialnością ograniczoną, w Brześciu n/B„ 3 maja.
Spółdzielnia Pracowników P. W, S. Biała Podlaska.
Spółdzielnia Kredytowa; z ogr. odp. w Łukowie.
44
SPRĘŻYNY.
Bauminger Bracia, Kraków, Grzegórzki, tel. 113-27 ,
Polska Wytwórnia Sprężyn, Sp. z o. o., Warszawa, Zarząd: PI. Żelaznej Bramy 6, tel. 268-44, wytwórnia. 786-86 „Spiral”, Warszawa, Żytnia 20, tel 636-39 .
SPRZĘT TABOROWY.
„Metalpol”, Ickowicz i Dykerman, Jędrzejów. ….
„Tabor”, T-wo Przemysłowe, Sp. z ogr. odp., Kraków, Wielicka 2. tel. 106-39 ……. 82
Zrzeszenie Oficerów Rezerwy, Spółdzielnia Zarobkowa z o. o. Warszawa, Długa 31, tel. 11 61-91 …..
SPRZĘT DO WYSZKOLENIA STRZEL.
Janiak Henryk, wytwórnia sprzętu i t. p. Skierniewice . . .
„Szermierz”. Góra Kalwar ja pod Warszawą ….
STAL.
Biuro Sprzedaży Koncernu Böhlera, Sp. z o. o.. Warszawa. Śto-Krzy-ska 25, tel. 547-95 …….
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza, Katowice, Kościuszki 30 .
Huta Pokoju (Friedenshütte), Sp, Akc., Nowy Bytom, Górny Śląsk. Główny Zarząd: Katowice, Zamkowa 3 . .
Krain i Fesser, Katowice, tel. 1-24, 4-08, 31-96 .
Meyerhold — Spółka Akcyjna, Zakłady Przem,, Sosnowiec
Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików, Sp. Akc, Kielce
Woźniak i Synowie, Odlewnia Stali, Sosnowiec, Woj, Kieleckie
STEMPLE.
Cypel D., Warszawa, Marszałkowska 98, tel. 255-98. Fabryka stempli, zakład grawerski, drukarnia artystyczna, pracownia szyldów, nu-meratory, datowniki, perferatory plombowane, szablony, szyldy trawione, kalkomanja firmowa.
STOCZNIE.
„Stemaryn”, Stocznia w Bydgoszczy . . . .
Sztocznia Gdańska w Gdańsku ……
STOLARNIE.
Holcman J. i Synowie, Kutno. Al. Mickiewicza 6, tel. 1-40 Jaworski Antoni, Bydgoszcz, Promenada 13, tel. 6-50, 13-14 .
Tarnawskiego Władysława, Maszynowa Wytwórnia Stolarska, Lwów, Listopada 97, tel. 65-76
107
140
8
116 i 105
22
117
153
12
75
xn
75
102
153
53
XIV
38
52
45
(SYGNALIZACJE KOLEJOWE.
Pytlasiński W., Syn i M, Pol., Warszawa. Leszno 26, tel. 615-18 , 9
Wytwórnia Telefonów i Sygnałów Kolejowych, Sp, Akc., Wełno wiec—
Katowice, Św, Jadwigi 10, tel. 8-89, 10-60 . # , , 69
SZCZOTKI i PENDZLE.
Betlejewski W„ Częstochowa, Narutowicza 63 . . .42
SZKLANE HUTY.
Haebler Emil, Belgijska Sp. Akc., Piotrków Tryb., Legjonów 9. u Widok”, Huta Szklana, Sp. z ogr. odp., Radom, Szklana 2. tel. 24-13.
SZKŁO.
Radelicki Józef, Warszawa, Karolkowa 68, tel. 528-74 . , .15
SZPULEK FABRYKI.
i.Toepffer L.”, Spadkobiercy, Fabryka Szpulek i cewek papierowych, Łódź, Kopernika 60, tel. 209-15.
SZTANDARY, PŁOMIENIE DO FANFAR.
Poznański Zakład Haftów Artystycznych, Poznań, 27 grudnia 16, dom Tylny.
«Zrzeszenie Szklarzy” 8-44-44.
SZYBY i SZKLARSKIE ROBOTY.
Sp. z o. o.. Warszawa, Nowowiejska 26. tel.
SZYLDY.
Bytner Leon inż„ Emaljernia i Wytłaczalnia. Poznań, Wrzesińska 10 . 63
ŚLEDZIE.
Kentzer B. i S-ka, Bydgoszcz, Gdańska 42, tel. 3-41, 13-15 . • 55
Radewski I., Hurtowy Skład fŚledzi, Warszawa, Elektoralna 20. tel.
11-47-06. 11-70-36 25
ŚRUBY.
Cukierman B., Specjalny skład śrub., Warszawa, PI, Grzybowski 4, róg Próżnej (dom własny), tel. 793-36 i 336-54.
Jarischa Juljusza Spadkobiercy, Sp. Akcyjna, Łódź. Wodna 11/13. Wagner I„ Fabryka Śrub Toczonych. Warszawa, Złota 67, tel. 785-01 i 514-94.
\
— 46 —
Zjednoczone Polskie Fabryki Śrub. Sp. z o. o., Bielsko, tel. 27-40,
27-41, 27-42 …….. 145
ŚWIECE.
Sezemski Fr., Fabryka Świec, Biała koło Bielska
96
TAPICERSKIE ZAKŁADY.
Wernik Antoni, Tapicer-dekorator, Warszawa, Wspólna 20. tel. 9-07-86 21
TARTAKI.
Epstejn Z. N„ Stefański tartak parowy, Wilno, Słowackiego 42. tel.
17-27 ……… 85
Nowak i Moczygemba. Tartak parowy i heblarnia, Rybnik, Raciborska i Rzeczna, tel, 19 i 11-17.
TASIEM FABRYKI.
Krafft Władysław, Warszawa. Koszykowa 33, tel. 8-07-36 . , 15
TECHNICZNE BIURA i ARTYKUŁY.
„Artechna”, właść. Józef Waksman, Brześć n/B„ Dąbrowskiego 63,
tel. 3-61 . . . . • . . . .87
Feldbrill D., Łódź, Piotrkowska 167, tel. 9-61 …. 108
„Rurpol”, Artykuły techniczne i wodociągowe, Brześć n/B„ Dąbrowskiego 50, tel, 273.
■Somya Karol, Spadkobiercy, Handel żelazem i artykułami techniczne-mi. Łódź, Piotrkowska 192, tel, 150-38 i 223-09.
„Wodkan”, Biuro Techniczne, Kielce, Sienkiewicza 32.
TEKTURA.
„Jakor”, Fabryka Guzików i Tektury, właśc, S. Konrad, dawn. J. F. Sztark, Warszawa, Przyokopowa 43, tel. 6-47-96.
TELEFONÓW WYTWÓRNIE.
Państwowe Zakłady Tele i Radiotechniczne, Warszawa, Grochowska 30,
tel. 10-00-07, 10-11-36, 10-00-00 . . . . III i V
Wytwórnia Telefonów i Sygnałów Kolejowych, Spółka Akc. Katowice-
Wełnowiec, Św, Jadwigi 10, tel, 8-89, 10-60 . . ,69
TERMOMETRY.
Berent i Plewiński, Warszawa, Moniuszki 12 (pierwsze piętro), tel.
6-28-89 . .24
Neuman Henryk, Pierwsza Krajowa Fabryka Manometrów, Termometrów i Przyrządów Laboratoryjnych, Sp. Akcyjna, Włocławek, Kaliska 21, tel. 29.
47
TORBY PAPIEROWE.
„Energja“, Wytwórnia torebek papierowych. Bolesław Imbs. Bydgoszcz, Gar bary 17.
TRYKOTAŻOWE WYROBY.
„Hirszberg Jakób i Wilczyński w Łodzi”, Towarzystwo Wyrobów Trykotowych i Dzianych, Sp. Akcyjna, Łódź, Al. Kościuszki 23/25,
TYTONIOWE WYROBY.
Baranowski Felicjan, Trafika, Łuck, Bolesława Chrobrego 53.
Chmurzyński Józef, Rejonowa Hurt. Tytoniowa. Chełmno – Pomorze, Marsz. Focha 26 . . . . . . .
Grabowski Witold, Hurtownia Tytoniowa, Siedlce, Sienkiewicza 40, tel. 1-59…………………………………………..
Hurtownia Tytoniowa Nr. 1, Inwalidy Wojennego b. rotmistrza Ignacego Podhorskiego, Łuków.
Pawlak Fr., Hurtownia-Tytoniowa, Chełm, Lubelska 59, tel. 38
Rejonowa Hurtownia Wyrobów Tytoniowych Nr. 1, w Łucku.
Polski Monopol Tytoniowy …….
Pyszyński T , Hurtownia Tytoniowa, Biała Podlaska .
„Ruch”, Polskie Tow. Księgarń Kolejowych, Sp. Akc., Warszawa, Al. Jerozolimska 63 . . . . # .
Szymanowski Henryk, Kierownik Państw. Magazynu Wyrobów Tytoniowych, Łuków, 11 listopada 10, tel. 37.
UBEZPIECZEŃ ZAKŁADY I TOWARZYSTWA.
Assicurazioni Generali Trieste, Dyrekcja na Polskę, Warszawa, Jasna 19, tel. 546-28 ………………………………….
Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń w Toruniu, Toruń, Żeglarska 26, tel. 1-74 i 2-67 …….
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa, Kopernika 36/40 ……………………………………….
„Wita”, Towarzystwo Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Warszawa, Jasna 6, tel. 622-30 ……..
UBIORY WOJSKOWE I CYWILNE.
Państwowe Zakłady Umundurowania, w Warszawie, Oddział Sprzedaży,
N. Świat 69. tel, 316-16 ……
Pawluk Stanisław i S-ka, Warszawa, N, Świat 23/25, tel.544-16
Warszawska Wytwórnia Konfekcji, Warszawa, Tarczyńska 4, tel. 430-69
Wikliński W„ Warszawa. Żelazna 36, tel. 796-14 , .
ULTRAMARYNA.
Płocki, Wasserman i S-ka, Kaliska Fabryka Ultramaryny, Kalisz
130
97
98
VI
112
110
35
49
6
136
I i 2 37
22
44
48
USZCZELNIEŃ FABRYKI.
Czyż Jan, Warszawska Fabryka Uszczelnień, Warszawa, Przyokopowa 54,
tel. 212-88………………………………………
Steinhagen A. i H. Stransky, Fabr, pomocn, dla przemysłu lotn. i samochodowego, Sp. z o. o„ Warszawa, Kazimierzowska 61, tel. 8-58-90 ……………………………………………… 12
UZDROWISKA.
Busko-Zdrój Państwowy Zakład Zdrojowy, ziemia kielecka . .
„Exelsior”, Sanatorjum w Iwoniczu – Zdroju ….
„Górka”, Kolonja Lecznica Dziecięca przy Zdroju w Busku Inowrocław, Zdrojowisko …….
Iwonicz-Zdrój, Zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny , .
Krynica, Państwowy Zakład Zdrojowy …..
Leśniczówka, Biała Małopolska ……
Muszyna, letnisko i zdrojowisko obok Krynicy ….
WAGI.
Hrsina Adolf, Ra wieka Fabryka Wag, Rawicz, tel. 17 . . .
Schenk W. Nast., Bydgoszcz, Jagiellońska 41, tel. 10-14 . , .
WATA.
Jankowski A. i.S-ka, Pabjanice, tel. 80,
WĘDLINY.
Adamów i Gołownicki, Brześć n/Bugiem, 3 maja 26 Drzewicki Michał, Wytwórnia wędlin, Lwów, Kętrzyńskiego 14, tel. 21-25
Herbst J. i S-ka, Sp. z o. o.. Warszawa, Moniuszki 12 i N. Świat 53. róg Wareckiej ……..
Kwiatkowski Seweryn, Inowrocław, Marsz, Piłsudskiego 3 .
Maryanowski Józef, Dostawca wędlin dla 37 p, p.. Kutno, Narutowicza 7
Pietkiewicz Ignacy, Brześć n/Bugiem, 3 maja 6 . . . .
Orłowski Feliks, Równe, 3-go maja 232 …..
Rolirad Jan, Toruń. Prosta 15, tel, 125 , . ’ . * *
Sputo Franciszek, sprzedaż wędlin, Kielce, Duża 11 .
Szymański M„ Łuck, Jagiellońska 72 …. .
Żerdzicki Wacław, Sprzedaż Wędlin, Lublin, Narutowicza 51, tel. 15-89 Krak. Przedm. 5, tel, 15-95 ……
WĘGIEL l KOKS.
Czernickie Tow. Węglowe, Sp. Akc., Kopalnia Hoym, poczta Niewia-dom G. J>1,
Dyrekcja Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla, Spółka Akcyjna, Jaworzno …,,««.
13
i 17
116
169
117
125
114
123
148
114
63
55
86
30
58
86
24
49
116
62
132
84
— 49 —
..Flora”, Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla w Zagłębiu Dąbrowskiem „Fulmen”, Górnośląski Handel Węgla, Sp. z o. o., Katowice, Ligonia 3/5/7. tel. 4-97 ……..
Francuska Spółka Akcyjna, Spółka Galicyjska Kopalń Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, Sp. Akc, Górniczo-Hutnicza, Katowice, Kościuszki 30 – . . . .
Henckel Montan S. A. Fabryka Brykietów w Rodzionkowie, Tarnowskie Góry, tel. 5-10 …….
Huta Pokój (Friedenshutte), Sp. Akc., N. Bytom. G. Śląsk, Zarząd Katowice ………
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, Katowice „Polesia” Tow. wyrobów chem, i min, z o, p,, Król, Huta. Ligota Górn. 4—6, tel. 13-25 ……
Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku, Spółka Dzierżawna Spółka Akcyjna w Katowicach, Królewska Huta, Rynek Robur, Związek Kopalń Górnośląskich, Katowice , ,
Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, Spółka Akc., Sosnowiec, 3-go maja, 27, tel, 6, 7, 8 , .
„Waleska”, Kopalnia Węgla. Sp. Akc., Łaziska Średnie G. Śl. , Związek Koksowni, Sp, z o, o , Katowice, Powstańców 49, tel. 6-11,
8- 51……………………………………………
WIECZNE PIÓRA.
„Ad Astra”, Warszawa, Nowy Świat 1, róg Placu Trzech Krzyży, tel,
9- 45-77, Materjały piśmienne i galanteryjne. Specjalność: wieczne pióra 25 fabryk światowej sławy jak Waterman, Parker, Aurora, Mont Blanc i t, d.
WIERTNICZO-GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA.
Łempicki M„ Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 18, tel, 298-11 ………
Towarzystwo Górnicze, Sp. z ogr, odp., Biała koło Bielska, tel, Bielsko 15-13
WŁÓKIENNICZY PRZEMYSŁ.
Brass Wilhelm i Synowie, Częstochowa . . …
Buhle Karol T., Zakłady Włókiennicze, Spółka Akcyjna, Łódź, Hipoteczna 7/9, tel, 199-44, 199-45 …..
Hoffrichter Karol. Sp. Akcyjna, Łódź, Kątna 15, tel, 201-26 Eitingon N. i S-ka, Włókiennicza Spółka Akcyjna, Łódź, Sienkiewicza 82/84 ………
Horak Adolf, Sp. Akc., Ruda Pabjanicka, Staszyca 22, tel, 149-48 Hirszberg i Birnbaum, Sp. Akc., Łódź …..
Kahan Herman, Łódź, Cegielniana 8, tel, 151-71 ….
Kwaśner i Lindenfeld, Fabryka Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Karola 11/13. tel, 121-42 ……
Rozenholc Józef, Łódź, Piotrkowska 69, tel, 106-76 , .
WODOCIĄGI i KANALIZACJE
(patrz Kanalizacja i Wodociągi)
96
147
165
75
73
XII
10
74
72
101
127
146
20
90
43
40
168
109
146
148
39
39
120
4
50
WÓDKI, WINA i LIKIERY.
Astolfi Simon & C-o, Hurtowy Skład, Warszawa, Zielna 26, teł. 225-12 121
Czajka W. dawn. J. Wussak, Fabryka likierów, Kościan . 96
Czarnecki, Sklep Winno-Kolonjalny, Łuck, Jagiellońska 34 .24
Frant Israel, Fabryka Wódek, Gorlice.
Góreccy J. i J., Leszczyńska Hurtowa Destylacja pod nazwą „Miasto
Warszawa”, Leszno (Wlkp.), Leszczyńska 17, tel. 2-27 . . 63
Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna, Warszawa . . .25
Hurtowy Skład Win Firmy H. Makowski, Kruszwica, Warszawa, Ceglana 8, tel. 657-17 ……. 25
Kuryluk Piotr i S-ka, Sp. z o. o., Warszawa, Pierwsze Hale Mirowskie, tel. 607-29 ……. 28
Oleksy Józef, Nowy Sącz . , . . . . 1,’£
Ostrowski Jan, Skład Win i Wódek i Towarów Kolonjalno-Spożyw-czych, Siedlce, Sienkiewicza 71, tel. 1-91.
Piaseckiego, Wina, Wódki, Herbata, Czekolada, hurtowo Edmund
Langner, Warszawa, Zielna 24 . . . .28
Stock Brandy Medicinal, Spółka Akcyjna, Biała koło Bielska . . 92
Tomszak Antoni, Skład Win, Wódek i Towarów Kolonjalnych, Siedlce. Winiarnia Węgierska, Katowice, Mickiewicza 8. tel. 26-22 , .154
WSTĄŻEK FABRYKI.
Meisel, Steinberg i Rittenberg, Warszawska Fabryka Wstążek Jedwabnych, Warszawa, Mokotowska 22.
WYBUCHOWE MATERJAŁY.
Państwowa Wytwórnia Prochu, Pionki-Zagożdżon . . , 103
WYŚWIETLANIE RYSUNKÓW.
„Kopjorys”, Warszawa, Książęca 4, tel. 920-40 …. 4
WYWIADOWNIE HANDLOWE.
„Informacje”, Sp. z o. o„, Katowice, Sokolska 4, tel. 2-62.
ZAPAŁKI.
Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego
w Polsce …….. V
ZBOŻE I ZIEMIOPŁODY.
Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w Wilnie, Sp. z o, o„ Wilno, Mickiewicza 19 (dom własny), tel. 2-56 . , ,85
Cynowicz Ed„ Warszawa, Elektoralna 10, tel. 765-93.
Goldfarb Simon, Warszawa, Przechodnia 4, tel, 742-57, 742-56, Gdynia, Nadmorska 7, tel. 14-65 . . . . ,27
51
Goldfenig M„ Warszawa, Nowolipie 12, tel. 506-29. Dostawca wojskowy różnych zbóż i artykułów żywnościowych.
Gutmer Samuel, Dostawca wojskowy artykułów zbożowych i paszy, Warszawa, Nowolipie 26, tel. 11-95-09.
Jonas Józef, Stanisławów. Kazimierzowska 70, tel. 5-09 , . 75
Junk Włodzimierz, Produkty rolne, Bydgoszcz, Dworcowa 10, tel, 7-09 i 7-12.
Kotarski Stanisław, Ostrów (Wlkp.). Droga Wysocka 10 . .44
Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft. Spółdzielnia z o. o„ Poznań 45 Maciejewski Stefan, Majątek Cielęta, pow. Brodnica Pom. . , 161
Meisels Ch. Z, Sambor ……. 134
Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe, Centrala: Warszawa . 25
Płachta M., Warszawa, Solna 6, tel. 241-67 i 11-18-69.
Pudłowski J., Piotrków Tryb., Staro-Warszawska 29 . .45
Rotstein i Czerniawski D. H., Warszawa, PI. Grzybowski 7, tel. 726-79.
Ziemiopłody — pasza i artykuły żywnościowe , . .26
Schmidt & Schemke, Bydgoszcz, Gdańska 66, tel. 13-11 i 14-11 Sierawski A. i S-ka, Warszawa, Krak. Przedm. 9, tel. 652-60. Dostawa zboża i ziemniaków.
Spółdzielnia Rolnicza Opatowsko-Sandomierska, Spółdz. z ogr. odp..
Ostrowiec …….. 104
Wajnryb Jankiel, kupiec zbożowy, Piotrków Tryb., Piłsudskiego 44, tel. 216
„ 'iemiopłody”, Władysław Bogucki, Warszawa, PI, Mirowski 4, tel. 637-94 26
ZDROWOTNE URZĄDZENIA.
Drzewiecki i Jeziorański, Tow. Akcyjne Budowy Maszyn i Urządzeń Sanitarnych, Warszawa, Al. Jerozolimska 71.
ZEGARMISTRZOWSKIE ZAKŁADY.
Pazderski Józef, Warszawa, Bracka 9, tel, 962-60 Tuszyński Alfons, Chojnice, Gdańska 29 . . .
ŻARÓWKI.
.iPolska Żarówka Osram” Spółka Akcyjna, Warszawa, PI. Trzech Krzyży 8, tel. 9-31-95, 9-44-55, 9-44-54,
„Tungsram”, Warszawa
/
ŻELAZO I WYROBY ŻELAZNE.
Anders B., Toruń, Św. Ducha 13 . . . . *
Brum H., Skład żelaza, Częstochowa, Nowy Rynek 2.
Chary M. Sz. i Synowie, Skład Żelaza, Brześć n/B, Topolowa 75, tel. 113.
Dawid Jakób, Skład Towarów żelaznych, okuć budowlanych i art. elektrotech., Stanisławów, Rynek 23. tel. 3-81.
Eberhard, Wolski i S-ka, Warszawa, Szara 12, tel. 9-16-06, 0-16-36
Glas Juljan, Składy Żelaza, Biuro: Warszawa, Al. Jerozolimska 41, tel, 407-71, 632-83, 295-99, 241-96 .
18
— 52 —
Hundsdorff Juljusz, Gdynia, Starowiejska, tel. 15-01 . . .113
Huta Pokoju (Friedenshütte), Sp. Akc., N. Bytom, G.JŚląsk, Zarząd Katowice ……… XII
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, Katowice . 10
Kickbusch Richard, Inowrocław, Rynek 3, tel. 33 … 58
Kirstein Roman, Brodnica, Mostowa 1, tel. 35 . . .56
„Mercuria”, Wyroby Żelazne, Spółka Akcyjna, Katowice, Andrzeja 14, tel. 20-07.
„Młot”, inż. Br. Hłasko i Skrzynecki, Częstochowa, Mała 24, tel. 5-07 103
Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, Spółka Akcyjna, Skład fabryczny w Bydgoszczy.
Murawski Bronisław, Grudziądz, Wybickiego 24/26, tel. 1-08 . .130
Nowakowski I., Skład towarów żelaznych, Włocławek, PI. Wolności 6, tel. 110.
Starachowice, Zarząd, Warszawa, Warecka 15 . . . 11
Stark Klemens, Bydgoszcz, Mostowa 2, tel. 15-78 . . .52
Stark K., wł„ Janina i Jerzy Stark, Bydgoszcz, Gdańska 29, tel, 2-53 55
Tow. Akc. Zakładów Żelaznych i Stal. dawn. Georg Fischer (Szwaj-
carja), Biuro w Warszawie, Sienkiewicza 4, tel. 282-22 . . 11
Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza, Spółka Akcyjna,
Warszawa, Moniuszki 10, tel. 651-61, 667-27 . , 10 i 157
ŻYRANDOLE.
Fried Hugon, Warszawa, Moniuszki 4 . . . . .5
Marciniak A.. Fabryka Żyrandoli Elektrycznych, Sp. Akc., Warszawa,
Zarząd i Fabryka, Wronia 23, tel. 795-08, 792-02, Sprzedaż detaliczna. Złota 49, tel. 260-76 ….. 101
Serkowski Jan, Spółka Akcyjna, Warszawa, Nowolipie 76/78, tel 6-12,
163-87, 163-97 14
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia w „Roczniku oficerskim” zostały zamieszczone za specjalnem zezwoleniem Pana Zastępcy II Wiceministra Spraw Wojskowych L. 4900 Pras. z dnia 16 marca 1 932 roku.
POCZTOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI
CENTRALA: WARSZAW JASNA 9
EKSPOZYTURY w WARSZAWIE: ODDZIAŁY NA PROWINCJI:
Próżna 3, Hale Mirowskie, Katowice. Kraków, Poznań,
Nowolipki 10. mm Lwów, Łódź, Wilno.
p. K. o.
Ubezpiecza na życie:
bez badania lekarskiego i bez uciążliwych formalności. Rodzaje ubezpieczeń: MIESZANE, POSAGOWE.
Korzyści dla Ubezpieczonych w P. K. O.
i. W razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku P. K. O. wypłaca podwójną sumę ubezpieczenia. 2. P. K. O. wypłaca sumę ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego na wojnie. 3. Ubezpieczeni w P. K. O. mogą uzyskać pożyczkę po 3-ch latach regularnego opłacania składek. 4, Ubezpieczeni uczestniczą W zyskach Działu Ubezpieczeń P, K. O.
Składki miesięczne począwszy od 3-ch złotych
Ubezpieczenia przyjmuje Centrala, Oddziały i Ajencje oraz wszystkie Urzędy Pocztowe w Państwie.
P. K. O.
Zapewnia: 1) pełne bezpieczeństwo wkładów, 2) możność natychmiastowego wycofania złożonych pieniędzy, 3) solidne oprocentowanie, 4) tajemnicę wkładów oszczędnościowych.
Gwarantuje: kwotą przeszło zł. 500 miljonów w gotówce i w lokatach, 24-ma olbrzymiemi nieruchomościami przekraczającemi wartość ponad 33 miljony złotych i innemi składnikami majątkowemi.
Kapitały złożone W P. K. 0. 1) zasilają wszystkie dziedziny
życia gospodarczego w Polsce, 2) przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia, 3) prowadzą do wzrostu ogólnego dobrobytu.
Wkłady oszczędnościowe są wolne od wszelkich danin i podatków można je składać i podejmować w każdym urzędzie pocztowym na terenie Rzeczypospolitej bez względu na miejsce wydania książeczki oszczędnościowej.
Wszelka korespondencja z P, K. 0,, dotycząca obrotu oszczędnościowego, jest bezpłatna,
Przeszło 900 tysięcy czynnych książeczek oszczędnościowych P.K.O.
PAŃSTWOWE ZAKŁADY UMUNDUROWANIA w WARSZAWIE
Oddział Sprzedaży przy ul. Nowy Świat 69.
Telefon 316-16. Konto czek. P.K.0. 39631.
Ubiory wojskowe i cywilne Przybory i ozdoby wojskowe Bielizna i galanterja męska Obuwie męskie Broń i amunicja.
Krój pierwszorzędny.
Towar gwarantowany.
Ceny konkurencyjne.
Dla pp. oficerów w służbie czynnej sprzedaż na 6-cio miesięczne raty.
🙁
s
z
A
W
A l
Największe w Europie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Zjednoczone Zakłady Włókiennicze
K. Scheiblera i L Grohmana
Spółka Akcyjna W Ł. O D Z I
P. W. K. 1929 Poznań Wielka nagroda. Wielki medal złoty.
216000 wrzecion, 6000 krosien, wykończalnie, własna drukarnia, elektrownia 4000 W.
Tkaniny z bawełny, lnu, jedwabiu (sztucznego) dla użytku prywatnego dla przemysłu oraz specjalne dla dostaw rządowych celów wojskowych i lotniczych.
Inż. Dyonizy Cieślak
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Inżynieryjnych
Warszawa, Szara 14.
Telefon 9-61-88. P. K. O. 47.
__– 101a
100-owy Wyrnb Krajowy
Próby i cenniki wysyła Fabryka IHaoku i Muchołapek Z y g. MamloK
Sosnowiec
farma fi <£fX^TtXKJlK3C 1
o/tz/poo fA-
famtAmA 62,8-%-
w
A
R
A
w
A
PAŃSTWOWE ZAKŁADY TELE i RADJOTECHNICZNE w WARSZAWIE
Wytwórnia Teletechniczna
Ul. Grochowska Nr. 30.
Telefon: Dyrektor Naczelny 10-00-07 Biuro Sprzedaży 10 11-36 Biuro Zakupów 10-00-00
Aparaty i łącznice telefoniczne dla sieci publicznych i prywatnych— wojskowe i kolejowe.
Łącznice automatyczne syst. Strowgera.
Aparaty telegraficzne morzowskie typu pocztowego i kolejowego— aparaty juzowskie.
Radjosłuchawki „Detefon”.
Bezpieczniki, przełączniki, odgromniki, aparaty prądów słabych. Urządzenia, sygnalizacyjne, pożarowe i policyjne.
Liczniki energji elektrycznej, zegary elektryczne.
Wytwórnia Radiotechniczna
Ul. Ratuszowa Nr. 11.
Telefon: Centrala 545-07.
Radjostacje nadawcze telegraficzne i telefoniczne krótko i długofalowe do mocy 10 KW w antenie.|
Instalacje radjowe okrętowe, wojskowe i lotnicze, stacje goniome-tryczne, radjolatarnie.
Odbiorniki specjalne, odbiorniki pocztowe.
Odbiorniki detektorowe „Detefon“ wzmacniacze z wbudowanym głośnikiem „Amplifon“, zasilane z sieci.
Urządzenia głośnikowe.
Wzmacniacze dla linij telefonicznych.
Przyrządy elektromedyczne do diatermji.
Oświetleniowe instalacje samochodowe.
Wielki Złoty Medal na P. W. K. w r. 1929 Grand Prix na M. W. K. i T. w r. 1930
88
IV
Zjednoczone FabryKi Sukna i Wyrobów Wełnianych
HESS, PIESCH I STRZYGOWSKI
BIELSKO
Dostawcy dla Armji
BIUR]0 GŁÓWNE: BIELSKO, KRASIŃSKIEGO 18. TELEFON Nr. 1369 i 1211.
FABRYiKA: LESZCZYNY KOŁO BIAŁEJ TELEFON Nr. 2172 i 1045 Dział
Emil P i e s c h
Dostawca pierwszorzędnych tkanin czesankowych i sukna płaszczowego dla PP. Oficerów,
Zakłady Graficzne
B. Wierzbicki i S-ka
Chmielna 61. Telef.: 646-73 i 246-93
Dział druRarsRi:
Dzieła, katalogi, czasopisma, druk ilustracyjny, wielobarwny.
Dział litograficzny:
Plakaty, akcje, mapy, etykiety, druk offsetowy, [fotolitografja.
Dział cynRograficzny:
Klisze do druku jedno i wielobarwne, szyldziki trawione.
121
V
w Warszawie
Wytwórnia teletechniczna ul. Grochowska 30.
Telefon: Dyrekcja — 10-00-07. ’ Biuro Sprzedaży — 10-11-36
Aparaty i łącznice telefoniczne dla sieci publicznych i prywatnych — wojskowe 1 kolejowe.
Łącznice automatyczne syst. Strowgera.
Aparaty telegraficzne morzowskie typu pocztowego i kolejowego — aparaty juzowskie.
Radjosłuchawki „Detefon“.
Bezpieczniki, przełączniki, odgromniki, aparaty prądów słabych. Urządzenia sygnalizacyjne pożarowe i policyjne.
Liczniki energji elektr., zegary elektryczne.
Wytwórnia Radjotechniczna ul. Ratuszowa 11. Tel. Centrala 545-07
Radjostacje nadawcze telegraficzne i telefoniczne krótko i długo falowe do mocy 10 KW w antenie.
Instalacje radjowe okręlowe, wojskowe i lotnicze, stacje goniometryczne, radjolatarnie.
Odbiorniki specjalne, odbiorniki pocztowe.
Odbiorniki detektorowe „Detefon**, wzmacniacze z wbudowanym głośnikiem „Amplifon“ zasilane z sieci.
Urządzenia głośnikowe.
Wzmacniacze do llnij telefonicznych.
Przyrządy elektromedyczne do diatermji.
Oświetleniowe instalacje samochodowe.
Części składowe do wszystkich powyższych aparatów.
Wielbi Złoty Medal na P. W. K. w r. 1929.
Grand Prix na M. W. K. i T. w r. 1930.
117
Spółka Akcyjna
Do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce
POLECA
nowe zapałki impregnowane:
specjalne płaskie, liliputy oraz czerwone.
Przyjmuje również zamówienia na zapałki z reklamą nabywców
43
VI
Polski Monopol Tytoniowy
Za wysokq jakość swoich wyrobów otrzymał następujące odznaczenia
1 Wystawa gospodarcza w Salonikach w r. 1929
Złoty Medal

Międzynarodowa Wystawa w Le-odjum (Liege) w r. 1930
Najwyższe odznaczenie „ Grand-Prix“

Wystawa żywnościowa w Brukseli w r. 1930
Dyplom „Hors Concours“

Międzynarodowa wystawa w Salonikach w r. 1930
„ Grand-Prix*

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu
Złoty Medal

Międzynarodowa Wystawa Ko-lonjalna w Paryżu w r. 1931
Złoty Medal i Grand-Prix

Targi Międzynarodowe w Padwie w r. 1931
Złoty Medal i „Grand-Prix“.
83
VII
ZARZĄD
WARSZAWA, CZACKIEGO 14.
Adres t e 1 e g r.: „SOLVAYKA“ Skrzynka pocztowa 282.
Tel.: 711-24, 270-43, 708-89, 330-99, 270-07, 666-54
Soda kalcynowana amoniakalna — Soda ciężka — Soda krystaliczna,
Soda żrąca — Bikarbonat rafinowany,
Chlorek wapnia,
Sól okruchowa i mielona,
Portland-Cement, Węgiel.
Fabryki sody: Mątwy w Mątwach koło Inowrocławia.
Podgórze w Borku Fałęckim koło Krakowa.
Kopalnie soli: Wapno, powiat Wągrowiecki,
Solno koło Inowrocławia.
Fabryka Portland-Cementu „Grodziec”,
w Grodźcu koło Będzina.
Kopalnia węgla: Grodziec I.
SKłady fabryczne:
Białystok, Bielsk, Częstochowa, Katowice, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Poznań, Warszawa, Wilno, Radom, Równe, Gdańsk, Ryga.
168
VIII
F
w Warszawie, Nowy Świat 69
Tel.202-19 P.K.O.Nr. 162
Adres telegr. GEKAWU
Poleca:
Bogato zaopatrzony dział wszelkich regulaminów oraz wydawnictw treści wojskowej. Mapy sztabowe w różnej skali. Dzieła w języku polskim i obcych ze wszystkich działów. Tablice poglądowe do nauki z różnych dziedzin. Mapy ścienne na wałkach (fizyczne i polityczne), globusy oraz wszelkie pomoce szkolne.
Prenumerata pism krajowych i zagranicznych.
Sprzedaż dla wszystkich
P. P. Wojskowi zawodowi mo^ą w G. Ii. W.
nabywać książki na dogodne raty
Zamówienia z prowincji załatwiane sq odwrotnq pocztq.
MAŁY REMINGTON
Trwały, dogodny, łatwo przenośny i łani.
ZASTĄPIĆ MOŻE KAŻ-DA DUŻĄ WZOROWA MA-SZYNĘ.
DAJE PIĘKNE PISMO • DOSKONAŁE KOPJE.
TO JEDYNA NA ŚWIE-ClE PRZENOŚNA MASZYNA DO PISANIA .TABULATOREM-.
Zgodne warunki nabycia! Żądajcie opisów i ofert!
Tow. BLOCK – BRUN Sp. Akc.
Warszawa — Hotel Bristol
Oddziały: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Wilno, Gdańsk.
X
H. CEGIELSKI
Spółka Akcyjna
POZNAŃ GÓRNA WILDA 136.
TELEFON Nr. 70-56. Adres telegr. „Hacegielski Poznań”
Zakres produkcji: i
Tabor kolejowy,
Kompletne nowoczesne urządzenia kotłowni
Lokomobile przewoźne i stałe,
Walce szosowe.
Konstrukcje żelazne wszelkiego rodzaju.
Zbiorniki dla wszelkich gazów i płynów.
Urządzenia transportowe. Aparaty dla cukrowni, rafi-nerji i gorzelni.
Aparaty dla przemysłu chemicznego.
Maszyny rolnicze.
i

XI
Polskie Towarzystwo
Zakładów Skody
Warszawa, Zgoda Nr. 7
Dostarcza:
DZIAŁA lądowe, okrętowe i przeciwlotnicze MIOTACZE MIN
KARABINY maszynowe ciężkie, lekkie i ręczne PISTOLETY
AMUNICJE, granaty, rakiety, i t. p.
CZOŁGI, SAMOCHODY pancerne
CIĄGNIKI kołowe i gąsiennicowe
REFLEKTORY, PROŻEKTORY, aparaty podsłuchowe, centralne przyrządy, korektory i i t. p. sprzęty.
SILNIKI elektryczne, transformatory, generatory, aparaty wysokiego i niskiego napięcia, silniki i nastawniki trakcyjne, kompletne elektrownie.
KABLE ziemne, silno i słaboprądowe, telefoniczne i telegraficzne, rzeczne i morskie, sygnalizacyjne i specjalne dla napięcia do 60.000 V.
Rok założenia 1840
Rok założenia 1840
xn
HUTA POKOJU
(F r iedenshütte)
Spółka Akcyjna
r
Nowy Bytom, Górny Śląsk
Główny Zarządź Katowice, Zamkowa 3.
ZAKŁADY:
a) Huta żelaza „Friedenshütte“ w Nowym Bytomiu—Wielkie Piece—Stalownia —W alco wnie— Koksownia—
Zakłady wyrobów ubocznych.
b) Kopalnia węgla kamiennego „Po-
kój“ w Nowym Bytomiu.
c) Łomy dolomitu w Tarnowskich Górach.
Rok założenia 1840
Rok założenia 1840
1065
XIII
O PIN JA WYTWÓRCY JEST NAJBARDZIEJ MIARODAJNĄ,
ZAKŁADY MECHANICZNE „URSUS” WYRAŻAJĄ SIĘ O NASZYCH OLEJACH AUTOMOBILOWYCH
POLMIN A. S i POLMIN A. P.
MIĘDZY INNEMI JAK NASTĘPUJE:
….WYCHODZĄC Z POWYŻSZYCH
DANYCH. STWIERDZONYCH POD NASZĄ OBSERWACJĄ NA 500 SAMOCHODACH „URSUS”. TYP. A. MOŻEMY ZAKOMUNIKOWAĆ WPANOM, ŻE ICH SAMOCHODOWE OLEJE W ZUPEŁNOŚCI ODPOWIADAJĄ ICH PRZEZNACZENIU. NIE USTĘPUJĄC W NICZEM NAJLEPSZYM ZAGRANICZNYM PRODUKTOM.”
OLEJE i SMARY AUTOMOBILOWE
POLMIN
SĄ DO NABYCIA W NASZYCH ODDZIAŁACH WZGLĘDNIE WE WSZYSTKICH PIERWSZORZĘDNYCH SKŁADACH Z AKCESORJAMI SAMOCHODOWEMI.
„POLMIN“
PAŃSTWOWA FABRYKA 0LEJÖW MINERALNYCH
LWÓW, UL. AKADEMICKA 7
1001
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
t- *
WARSZAWA, ALEJA JEROZOLIMSKA 1.
Adres telegraficzny: „KRAJOBANK“
Kapitał zakładowy: 150.000.C00 zł. Rezerwy: 64.419.263 zł.

Załatwia wszelkie operacje bankowe. Przyjmuje wkłady terminowe na rachunki czekowe oraz na książeczki oszczędnościowe zaopatrzone w gwarancję Skarbu Państwa.
Udziela kredytu długoterminowego, przedewszystkiem pożyczek inwestycyjnych dla samorządów w 1% obligacjach komunalnych i pożyczek w 1% listach zastawnych na majątki ziemskie i nieruchomości miejskie.
Emisje Banku, wystawione w złotych w złocie i walutach zagranicznych, zaopatrzone są w gwarancję Skarbu Państwa oraz zabezpieczone hipotecznie.
19 oddziałów w Polsce. Korespondenci we wszystkich większych miastach świata.
122
Stocznia Gdańska w Gdańsku
Budowa okrętów
Budowa okrętów nowych Naprawa okrętów
Ogólna budowa maszyn
Maszzny na parę przegrzaną Silniki Diesel’a Pompy
Kotły wysokosprawno-ściowe Walczaki
Aparaty, prasy, maszyny chłodnicze
Konstrukcje żelazne
Żórawie i dźwigi Żórawie pływające Pływające podnośniki do węgla
Silniki elektryczne
Prądnice Transformatory Elektryczne wyposażenia dla żórawi
Odlewnia dzwonów
Biura w Polsce:
Warszawa, tel. 699-18, Kraków, tel. 130-49. Lwów, tel, 48-88
Katowice, „ 27-10, Łódź, „ 141-83. Poznań, „ 77-85
Przedstawiciele: Lublin, tel. 9-62 Wilno. „ 8-84
l
533
XV
Państwowy Bank Rolny
Kapitał zakładowy 130 milj. zł.
Udziela Rolnikom Kredytów
Gotówkowych na podniesienie produkcji gospodarstw rolnych i na cele obrotowe za pośrednictwem miejscowych Instytucyj Kredytowych.
Towarowych w nawozach sztucznych, materjałach na ogniotrwałe krycie dachów i t. p.
Przyjmuje wkłady terminowe i na książeczki oszczędnościowe
1% listy zastawne i obligacje meljoracyjne P. B. R. są zabezpieczone hipotekami ziemskiemi, majątkiem Banku oraz gwarancją Skarbu Państwa.
Państwowy BanK Rolny
Warszawa, Nowogrodzka 50.
ODDZIAŁY; Warszawa (Oddział Główny), Grudziądz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Lwów, Łuck, Pińsk, Poznań, Wilno, Gdynia (Agentura),
Fabryka Sukna
Karola Bettera
BIELSKO, (Śląsk Cieszyński)
wyrabia pierwszorzędne materjały wojskowe i cywilne.
Stale bogato zaopatrzony skład fabryczny. Dostarcza wszelkim instytucjom wojskowym i państwowym.
Bezkonkurencyjnie niskie ceny. Najdogodniejsze warunki spłat.
220
INTERPRINT
Bronisław S. Szczepski
Warszawa, ul. Szpitalna 12.
Maszyny, farby oraz materjały drukarskie, litograficzne, offsetowe, introligatorskie.
Urządzenia do reprodukcji.
Telefon 683-38, Telefon 683-38. 0
c-
XVI
SAMOCHODY
MOTOCYKLE
Warszawa, Wierzbowa róg Fredry
*
761
ODDZIAŁY W WIĘKSZYCH MIASTACH
Państwowe Zakłady Lotnicze
w Warszawie
Płatowce pościgowe q rozszerzonyn polu widzenia. P. I I P. VIII z silnikiem chłodzonym wodą. P. VI I P. VII z silnikiem chłodzonym powietrzem. Płatowce sportowo-turystyczne P. Z. L. 5 najłatwiejsze w pilotażu najprostsze — najtańsze. Płatowce komunikacyjne — wszelkie konstrukcje lotnicze. Amortyzatory oliwno-powietrzne. Ślizgowce. Ścięgna profilowane.
WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 2a
Adres telegraficzny: „PEZETEL”
Telefony: Dyrekcji 848-24, Biura zakupów 850-25
Konto czekowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr. 1542. w P. K. O. Warszawa Nr. 39.603
166
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE
ZJEDNOCZENI INŻYNIEROWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WARSZAWA, UL. UNIWERSYTECKA Nr. 4.
Telefon Zarządu 8-99-26. Telefon Biura 8-94-71.
Firma wykonywa wszelkie roboty wchodzące w zakres budownictwa oraz robót instalacyjnych
496
Polskie Zakłady Optyczne S. A.
p. z. o.
Warszawa. Grochowska Nr. 35.
dawniej Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. KOLBERG i S-ka
polecajq LORNETKI PRYZMATYCZNE 6 x 30 typu wojskowego Na specjalnym Międzynarodowym Konkursie lornetek typu wojskowego w Stanach Zjednoczonych. LORNETKA PRODUKCJI SERYJNEJ P.Z.O. ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZĄ.
(Sprawozdanie o próbach lornetek polowych Komisji Artylerji Polowej Armjl Stanów Zjednoczonych A. P. — Fort Bragg N. C. z 31. XII. 1931 r.).
Państwowe

Zakłady Lotnicze
W arszawa
Mokotów — Lotnisko
Telefony: Dyrekcji 848-24.
Biura Zakupów 850-25.
Adres telegraficzny: „PEZETEL“
Konto czek.: w B-ku Gosp. Kraj. 1542 w P.K.O. Warszawa 36603
Płatowce konstrukcji mieszanej i całkowicie metalowej do celów wojskowych, komunikacyjnych, sportu i turystyki.
Q
I
I
PAŃSTWOWE ZAKŁADY I INŻYNIERJI
DYREKCJA I BIURO SPRZEDAŻY
WARSZAWA, UL. TERESPOLSKA 34 36. TELEFON Nr.S4B-10.
SAMOCHODY
C. W. S., Ursus, Saurer, Polski Fiat ciężarowe, półciężarowe, osobowe, autobusy pożarnicze, sanitarne
MOTOCYKLE C. W. S.
i —
KAROSERJE
Samochodowe przyczepki
SILNIKI
Ropowe, Diesel—Ursus—od 4 do 600 KM dla elektrowni, i przemysłu, rolnictwa, młynów, silniki Diesel-Saurer 84 KM.
ZESPOŁY
j Oświetleniowe, pompowe
ARMATURA
Dla cukrownictwa, gorzelnictwa, kanalizacji, wodociągów
ODLEWY
Z metali półszlachetnych, cienkościenne, stopy* łożyskowe
MOTORÓWKI
Morskie i rzeczne, kutry, promy, pogłębiarki, łodzie, śłizgowce. statki rzeczne
KONSTRUKCJE ŻELAZNE
Mosty, dźwigi, katary, baraki składane, wozy, drezyny motorowe, szafy żelazne.
82
1
ANALIZY CHEMICZNE
PAŃSTWOWE ZAKŁADY UMUNDUROWANIA W WARSZAWIE
ODDZIAŁ SPRZEDAŻY PRZY UL. NOWY ŚWIAT G9, TEL. 316-16.
UBIORY WOJSKOWE I CYWILNE. PRZYBORY I OZDOBY WOJSKOWE BIELIZNA OBUWIE MĘSKIE
GALANTERJA BRON I AMUNICJA.
Duży wybór.
Ceny konkurencyjne.
Dla p. p. oficerów czynnej służby
sprzedaż na 6-cio miesięczne rafy.
3
LASY PAŃSTWOWE
Administracja Lasów Państwowych posiada na sprzedaż następujące materjały drzewne, przeznaczone na rynek wewnętrzny:
Dłużyce i kloce tartaczne iglaste i liściaste, bloki sosnowe, słupy telegraficzne i telefoniczne, podkłady kolejowe sosnowe i dębowe normalnotorowe i wąskotorowe, materjały tarte budowlane i stolarskie oraz drewno opałowe.
Sprzedaż dokonywana jest przez
Dyrekcję Naczelnq Lasów Państwowych
w Warszawie ul. Senatorska 29
oraz przez poszczególne Dyrekcje Lasów Państwowych.
176
POLSKI FIAT S. A.
Warszaw a—S apieżyńskaó. dostarcza na mocy umowy licencyjnej, zawartej z Państwo-wemi Zakładami Inżynierji
SAMOCHODY OSOBOWE CIĘŻAROWE -AUTOBUSY AUTOPOMPY POŻARNICZE WOZY SPECJALNE DLA PRZEMYSŁU I MIAST TRAKTORY — WOZY BOJOWE
493
NAJWIĘKSZA AMERYKAŃSKA WYTWÓRNIA FILMOWA
METRO GOLDWYN MAYER
Oddziały w Polsce: Warszawa, Marszałkowska 96.
Lwów, Kopernika 11. Katowice, Kochanowskiego 10.
Najlepsze filmy z udziałem najwybitniejszych GWIAZD Ameryki i Europy. Polecamy filmy specjalne
dla Kin Wojskowych. 65
I ■■■ —■———i————III-…………..
Aparaty projekcyjne „ORNAK” i przezrocza filmowe niepalne uznane zostały przez M. S. Z. Wojskowe Wydz. Powiatowe i Szkolnictwo jako pomocniczy środek przy nauczaniu i propagandzie.
Jedyna w kraju wytwórnia „ORNAK“
Warszawa, Polna 74.
Telefon 834-72. 165
Kinematograficzna ..KOLOS” Sp. Z O. O. Warszawa, Marszałkowska 152, tel. 744-65 i 653-57
Najnowsze aparaty projekcyjne i filmy na taśmie niepalnej „PATHŹ-RUR AL”
Żądajcie bezpłatnie prospektów i katalogów filmów
naukowych I rozrywkowych. 96
Aparaty radjowe i sprzęt fabryk zagranicznych i krajowych najtaniej i na najdogodniejszych warunkach poleca firma:
DT. „EMO” M. OKOŃ
Warszawa, Zielna 11. Parter. Tel. 721 -66
Wielki wybór gramofonów, eufonów i płyt najnowszych nagrań; aparatów fotograf., rowerów, wyżymaczek, zegarów, zegarków, biźuterji i platerów
zamiana starych aparatów na nowe
Spłaty długoterminowe Ceny znacznie zniżone
Panom wojskowym bez zaliczki 535
„KOPJORYS” £
ZAKŁAD WYŚWIETLANIA RYSUNKÓW Warszawa, ul. Książęca Nr. 4, tel. 928-40, 2-gl dom od Nowego światu. Kopiowanie. Fotograf, pomniejsz, i powlęk. Fotollgtorafja. Masowy druk rys., wykr. 11. p. Oprawa planów, podklejanie map I t. p.
Biuro Elektrotechniczne
Michał Zucker i Jan Straszewicz
Warszawa, ul. Marszałkowska Nr. 119
Telefon 274-84, 609-98. iO
1 ~ „” ’
E L E KTROLUX
SP. z OGR. ODP.
CENTRALA: WARSZAWA, KRAK-PRZEDM. 4. TELEFON 555-34
451
POLSKIE ZAKŁADY ELEKTROTECHN.
ZARZĄDU FABRYKA :
WŁOCHY POD WARSZAWA
TURBOGENERATORY o mocy 0,5 Kw. 24 volt do oświetlenia Telek-trycznego parowozów.
PRĄDNICE niskonapięciowe do oświetlenia wagonów kolej, i samolotów. PRĄDNICE o napędzie ręcznym dla radjosłacji polowych. Automatyczne REGULATORY napięcia.
REFLEKTORY lotnicze, parowozowe, dworcowe o dalekim zasięgu światła. STACJE PRÓBNE dla badań prqdnic i regulatorów napięcia. 24
ERA
Najwytworniejsze i najelegantsze kino stolicy
PALACE, CHMIELNA 9^
BRACIA JENIKE
FABRYKA DŹWIGÓW
Spółka Akcyina
Warszawa Zarząd: Al. Jerozolimskie 20.
Dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki wszelkich typów ręczne, elektryczne, transmisyjne i hydrauliczne. łańcuchy, narożniki
Zakłady Mechaniczno-Samochodowe Władysława Pietrasa
Warszawa, ul, Grzybowska 44. telefon 238-34.
162
Odlewnia Żelaza
Władysław Ambrożewicz i S-ka
Warszawa, ul. Kolejowa 37/39 tel. 613-99, 674-99,
do muru, listwy do stopni.
Firma nagrodzona wieloma medalami złotymi.
„Ninęrwa“ Odlewnia Metali półszlachetnych
Zakłady Handlowo-Przemysłowe
R. LEVITON i S-ka
Sp. z o. o.
Adres Odlewni: Zagłoby 9 róg Górczewskiej. Telefon 720-75, Adres Zarządu: Hoża 48, Tel. 9-64-68; 9-64-69,
Wykonujemy wszelkie odlewy z MOSIĄDZU. BRONZU, FOS-FORBRONZU, ALUMINJUM oraz METALE ŁOŻYSKOWE.
Specjalnością naszą są odlewy dla LOTNICTWA, odpowiadające najwyższym wymaganiom technicznym.
Wszelkie odlewy czyszczone są na piaskowcach, 102
B. SMOLEŃSKI
fabr. Mokotów Madalińskiego 54 (dom wł.) tel. 8-67-29.
Dział żelazny. Okna, Schody, Bramy, Balustrady oraz wszelkie konstrukcje żelazne.
Dział druciany, siatki druciane, tkaniny metalowe i wszelkie wyroby druciane.
Dział ogrodzeniowy. Wykonujemy ogrodzenia wszelkich typów z betonowaniem i montażami na miejscu.
Firma wykonała roboty ogrodzeniowe w Cytadeli Warszaw.,
w hangarach lotniczych na Okęciu i t. d. 505
FABRYKA OKUĆ BUDOWLANYCH,
ODLEWNIA METALI I CHROMONIKLOWNIA
INŻ. K. DOBROWOLSKI i S-ka
SP. Z OGR. OOP.
WARSZAWA-PRAGA, UL. KROWIA NR. 6/8. TELEFON 10-04-79.
503
POLSKIE WOJSKO
nie używa zagranicznych ostrzy do golenia, natomiast żqda wszelkie tylko ostrza krajowego wyrobu:
POLONIA – LUDOWE POLONIA – FAVORIT POLONIA – LUKSUSOWE
Spółdzielniom Wojskowym udzielamy specjalny rabat
Warszawska Fabryka Ostrzy do Golenia § „POLONÓŻ” i Warszawa, Grochowska 119. Tel. 10.18.33
FABRYKA WYROBÓW ŻELAZNYCH i ODLEWNIA ŻELAZA
EBERHARD, WOLSKI i S-ka
W WARSZAWIE, SZARA 12 TEL: ogólny 9-16-06, biuro techn.: 9-16-36. RACH. BIEŻ.: P.K.O 5862. Bank ToW. Spółdz.
ODLEWY ŻELAZNE maszynowe I budowlane, surowe lub obrobione z własnych i nadesłanych modeli
KONSTRUKCJE ZELAZNE słupy, Iculumny, wiqzary dachowe, okna, bramy, schody proste i kręcone, ogrodzenia.
AKCESORJA dla zakładów gazowych, wodociqgów i kanalizacji, elektryczności młynarstwa KOMPLETNE URZĄDZENIA GAZOWNI na gaz ssany, |ak: generatory, skrubery, oczysz-czacze, odwodniacze, garnki RURY PROSTE i KSZTAŁTKI kryzowe i kielichowe 157
Podpory balkonowe Odboje bramowe Spawalnla acetylenowa
PĘDNIE Rok założenia 1899 KUŹNIE POLOWE
Pierwsza Krajowa Wytwórnia sprężyn I wyrobów z drutu cc
Wytwórnia Resorów Samochodowych
J. SOSIN
„SPIRAL1
Warszawa.
ulica Żytnia 20. Lei. 636-39 (n
oo
Warszawa, Solec Nr. 77 Dostawca wojskowy
163
FABRYKA WYRÓB. MET. E. KREJNIN ROK ZAŁÓŻ. 1898
Warszawa, Zakroczymska Nr. 1 Tel. 661-79 : 293-57 (11-61-79 i 12.13. 57)
Specjalność: wszelkiego rodzaju okucia dla potrzeb wojska, ohucta rymarskie, slodlar-skle, sprzączki kółka wszelkiego rodzaju, wędzidła, wieszaki, zamki do tek, przybo-ry do kufrów I waliz, części do szelek I podwiązek I L p. 37
SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH pod firmq
NORBLIN, B-cia BUCH i T. WERNER
Zarzqd w Warszawie, ul. ŻELAZNA 51, ŁTelef.: 660-80, 618-80 Oddział w Głownie Wykonywa na zamówienia: blachę, druty, rury, pręty i szyny z miedzi
i mosiqdzu oraz kable-linki miedziane Poleca gotowe na składzie: platery: sztućce oraz galanterię
i przedmioty kościelne. 154
FABRYKA SYCNALIZACYJ KOLEJOWYCH
W. PYTLASIŃSKI – SYN – M. POL
W WARSZAWIE, UL. LESZNO 26. TEL. 615-18
DZIAł KOLEJNICTWA Latarnie sygnałowe wszelkich typów dla kolei, żeglugi i wojska oraz wszelkie wyroby mechaniczno blacharskie.
DZIAŁ CHŁODNIC Chłodnice oraz zbiorniki benzynowe do samochodów, czołgów, samolotów.
Firma egz. od 1888 r. Nagrodzona złotymi medalami na wystawach w Paryżu I Łodzi.
16
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE „GRYF” wł. Al. Jurewicz
Warszawa, Piękna 30, tel. 8-35-56, konto czek. P. K. 0. 13657
Budowa aparatów i kompletnych urządzeń dla przemysłów: feimentacyjnego, chemicznego, farmaceutycznego i cukierniczego z miedzi, alluminjum, mosiądzu i żelaza. Aparaty do destylacji. Aparały próżniowe (vacuum aparaty). Sterylizatory* Autoklawy. Suszarki i termostaty. Kotły do gotowania o podwójnych ścianach. Wszelkie wyroby z blachy, tłoczone, ciągnione i spawane. Filtry do oczyszczania smarów różnych typów. Aparaty do magazynowania. Roboty hudowl.-blacharskie.
Warszawska Fabryka Wyrobów Ołowianych i Cynowych W. KEMNITZ
Warszawa-Praga, ul. Terespolska 24, tel. 10-24-24 Rury i blacha ołowiana, drut z ołowiu, cyny i kompozycji, plomby ołowiane, mufy do łączenia kabli, folja z ołowiu oraz czystej cyny (stanjol). stanjol dla celów radiotechnicznych, kondensatorów stałych. Cyna do lutowania zwyczajna ora w rurkach napełnionych kalafonją lub pastą. Pasta do lutowania rapidan, wełna ołowiana. Wszelkie paski z ołowiu, cyny lub kompozycji. Ołów do witraży. Zbiorniki i wężow-nice ołowiane i t. p. Blacha aluminjowa do szerok. 0,5 m., grub. 0.05 m. Prospekty
i oferty na żądanie __
Warszawska Odlewnia Metali Półszlachetnych
E. MIESZCZAŃSKI, T. JAROSZEWSKI i S-ka
Warszawa, Leszno 117/119, tel. 798-82.
Odlewy z fosforbronzu, bronzu, mosiądzu, aluminjum i białe metale
łożyskowe.
Specjalność: bronzy i mosiądze wysokowytrzymałe, termicznie
obra biane, kwasoodpoine i t, p. oraz białe metale lotnicze.
10
Ciesząca się już od kilkunastu lat zaufaniem P. P. Oficerów Rzeczoznawców firma
BE-TE-H A
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3.
POLECA: swe precyzyjne obrabiarki i narzędzia do obróbki
metali, narzędzia miernicze i t. p,
Specjalność.’ uniwersalne obrabiarki do użytku w warsztatach ruchomych.
428
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa I Hutnictwa
Huta Falva, Bismarka, Hubertusa I Silesia wyrabiaj? do celów wojskowych.
Wszelkiego rodzaju stal szlachetną z pieców elektrycznych, kutą, walcowaną i ciągnioną.
Lufy i materjał na części składowe do karabinów ręcznych i maszynowych.
Lufy i części kute do miotaczy min.
Lufy armatnie ze specjalnych stali stopowych o własnościach mechanicznych, odpowiadających najwyższym wymaganiom nowoczesnej artylerji.
Wszelkiego rodzaju części kute do dział i sprzętu armatniego. Blachy pancerne wszelkich grubości ze specjalnych stali o najwyższych własnościach mechanicznych do karabinów maszynowych armat, wieź pancernych, czołgów, pociągów pancernych i okrętów. Specjalne blachy na hełmy stalowe i tarcze ochronne.
Rury na bomby lotnicze i wszelkiego rodzaju rury bez szwu, Taśmy stalowe walcowane na zimno do wyrobu łódek i pasów do nabojów karabinowych.
Wały korbowe, korbowody, cylindry i wszelkie części kute i prasowane do silników lotniczych i samochodowych ze specjalnych stali stopowych, nieustępujące najlepszym wyrobom zagranicznym.
Materjały uzbrojenia i lotnicze podlegają ciągłej kontroli wojskowej podczas fabrykacji, co gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.
Zwykłe i długotrwałe podkowy wojskowe, wzmocnione specjal-nemi wkładkami stalowemi.
Blachy białe specjalnie grubo cynowane do opakowań i konserw wojskowych, 498
TOWARZYSTWO SOSNOWIECKICH FABRYK RUR I ŻELAZA
SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA, MONIUSZKI 10. TEL. 651-61 i 667-27.
Fabryki w Sosnowcu i Zawierciu wytwarza]?:
Żelazo I Stal produkcyjna walcowana i ciągniona w blachach, prętach i profilach.
Rury Spawane I bez SZWU, Do wodociągów i wszelkich przewodów oraz łączniki.
Rury cienkościenne bez szwu elektrycznie spawane i szczelinowe. Do aeroplanów, rowerów, motocykli, mebli i innych celów.
Rury Żebrowe kute systemu Favler, Do ogrzewania i chłodzenia. Wężownice, rury gięte, konstrukcje z rur, beczki żelazne. Płyty I blachy pancerne. Wysokowartościowe odlewy stalowe z pieca elektrycznego lemiesze, odkładnie, płozy.
Towarzystwo otrzymało najwyższe nagrody na P. W- K., Wystawie Turystycznej w Poznaniu i Targach Północnych w Wilnie.
41
1?
Warszawska Fabryka Uszczelnień
JAN CZYŻ
Warszawa, Przyokopowa 54, Telefon 212-88
USZCZELKI miedziano azbestowe, fibrowe i filcowe do samochodów i samolotów
oraz
wszelkie szczeliwa do maszyn parowych 153
WAŁACHOWSKI WŁADYSŁAW Warsztaty Kowalsko-$lusarskie Warszawa-Praga, Markowska 1,1.10-29-11 WYKONUJE: wozu rekwizytowe, beczkowozy, topory, toporki, zatrzaśnlkt rozmaitych typów, słupołazy różnych systemów, kuto-prasowane wyroby oraz ^ szlifowanie, polerowanie, niklowanie, cynkowanie t t. p. FABRYKA WYROBÓW WEŁNIANYCH 1 BAWEŁNIANYCH Zduńsko – Wolska Manufaktura w Zduńskiej Wolt BIURO SPRZEDAŻY O Warszawa, Miodowa 7, tel. 505-34
Fabryka Mydła „OMEGA“ Warszawa-Praga ul. Ks. Ziemowita 36 TELEFON 10-04-21 ro POLECA najlepsze gatunki mydła do pra- ^ nla po cenach niskich tl—« . Wytwórnia Rymarska U. BarankiewicziS-ka Warszawa, Ciasna Nr. 5, £ przy Ś-to Jerskiej, tel. 11-37-07 ^
G. GERLACH
WARSZAWA TAMKA 40. OSSOLIŃSKICH 4.
INSTRUMENTY
GEODEZYJNE I RYSUNKOWE
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
PRZYRZĄDY POMIAROWE DLA LOTNICTWA
CENNIKI BEZPŁATNIE
14
TOWARZYSTWO
FABRYK PORTLAND CEMENTU
5?
WYSOKA“
Spółka Akcyjna
WARSZAWA, UL. MAZOWIECKA 7
25
NAJWIĘKSZA POLSKA FABRYKA SZKLANYCH OZDÓB CHOINKOWYCH
„CHOINKA POLSKA”
WŁ. S. SZYMANOWICZ Warszawa, ul. Elektoralna Nr. 31.
Telefon 422-91. ^
Dostawca dla oddziałów wojskowych. ^
| FABRYKA PUDEŁEK
I PIECZĄTEK TŁOCZONYCH
Leonard Jarzyna i Syn
Warszawa, darjensztad 16 tel. 650-63.
Dostawcy M. S. Wojsk.
1«/
FABRYKA PRZETWORÓW TECHNO-CHENICZNYCH „NARY” Warszawa, Zajączkowska 9, tel. 8-9G-G9 poleca: Zaprawę do podług, pastę do obuwia, płyn do metali
p. n. „J a ś n I e J Słońca“ 105
STANISŁAW SZEWCZYK furtka sukna
BIELSKO (Slqsk Ciesz.)
FiliE: Warszawa, Marszałkowska 46, tel. 735-56 i Składy: Kraków, Rynek Główny 20, tel. 162-56.
Przy składach urządzone Pracownie Krawieckie w Warszawie mistrza Władysława Krawczyka,
w Krakowie mistrza J. Cholewki. 368
ROK ZAŁOŻENIA 1867.
NAJWYŻSZE NAGRODY NA WYSTAWACH
Odznaczenia na wystawie Higjeniczno-Spożywczej w Warszawie 1926 r. Dyplom honorowy Ministerstwa Przemysłu i Handlu,
Medal złoty na Wystawie Budowlanej we Lwowie 1926 r.
Medal złoty na Powszech. Wystawie Kraj. w Poznaniu 1929 r.
Fabryka Lamp, Bronzów i Aparatów Gazowych
JAN SERKOWSKI
SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Nowolipie Nr. 76/78. Telefony 6-12, 163-67 i 163-97.
536

PIERWSZA POLSKA WYTWÓRNIA
FABRYKA TASIEM
Niekruszqcego I nlerozprysku|qcego łię szkła.
T R I P O L
JÓZEF RADELICKI
Karol kowa 68 WARSZAWA Tel. 528-74. 6g
MYDŁO i!
do prania i mycia ||
WŁADYSŁAW KRAFFT
warszawa.
Koszykowa 33, Tel. 8-07-36. Dostawca departamentów IV I VII
fl. S. Wojsk. , 1
SMAR
do obuwia i skór
Wg. wymagań łnst. Badań M. S. Wojsk
WŁADYSŁAW ADAMCZEWSKI i S-ka
Fabryka mydeł I wyt. chemiczna Warszawa Kopernika 5 Tel. 684-77 6-81-77 64
WYTWÓRNIA RYMARSKA I FABRYKA PASÓW TRANSMISYJNYCH
EDWARD STELMACH
Warszawa, Próżna 8 Dostarcza dla Władz Wojskowych wszelkiego rodzaju uprzęże, jak siodła żołnierskie i oficerskie, uprząż taborową, artyleryjską oraz ich części, sznurowadła oraz skóry surowcowe chlebowe, 29
POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE S. A. DAWNIEJ H. KOLBERG I SKA. S. A.
Warszawa ul. Grochowska 35 telefony 10-00-79, 10-00-26, 10-01-96
Jedyna W kra|u fabryka obrabia|qca całkowicie szkła opłyczne. Wykonu|e przyrzqdy optyczne wysokiej precyzji, jak to, mikroskopy, aparaty fotograficzne, lornetki, celowniki kompasy, przyrzqdy nawigacyjne artyleryjskie! laboratoryjne.
Przy|mu|e opracowanie pro|ekłów wszelkich przyrzqdów optycznych. Na|wy£sze
odznaczenia na wystawach krajowych I zagranicznych. JO
Przemysł Tłuszczowy
Schickt Lever. S. A.
i 9
największa fabryka mydła w Polsce
Warszawa, Nowy Zjazd Nr. 1 Fabryki w Warszawie i Trzebini
Wyrabia marki światowe! sławy:
Mydło Jeleń Schicht Radion —idealny środek samopiorqcy Ceres — tłuszcz jadalny Lux — dla delikatnych tkanin Vim — proszek do czyszczenia Oleje jadalne, gliceryna chemicznie czysta, techniczna
I dynamitowa
30
16
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Przedsiębiorstwo Budowlane
CH. LERINMAN Warszawa, Leszno 73, tel. 11-51-34. Aleksander Gutt
Wokonywa roboty dla M,S,Wojsk. 101 Warszawa, Al. Szustra 36 Tel. 8-71-88. 186
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
H. L GOLDGRAN
Warszawa, Ś-to Jerska 16. Tel, 11-15-94 i 11-52-97 Od r. 1919 stale wykonywuje roboty dla Min. Spraw. Wojskowych 185
Biuro Budowlane
J. PAWLIKOWSKI
Warszawa, ul. Wielka 26, tel.26-42.
ODDZIAŁ.:
Brześć nad Bugiem, ul. Sadowa 2, telefon 114.
170
BIURO INŻYNIERYJNO – BUDOWLANE
IN2. W. FILANOWICZ i B. SUCH0W0LSKI
Białystok, Polna 36, tel. 4-03. w Warszawie, PI. Krasińskich 6|7, tel. 11-19-54. Wykonywuje wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące, 492
Towarzystwo Inżynieryjno-Budowlane „T R A W E R S”
HACIEW1CZ i SERWiŃSKI INŻYNIEROWIE Spółka Firmowa
8-08-69.
Warszawa, ul. Piękna. Nr. 22 m. 1. Tel.8-79-76 Wykonywa wszelkie roboty W zakres budownictwa Wchodzqce W generalnem przedsiębiorstwie.
95
Dom Techniczno-Handlowy
Inż. Stanisław Maruszewski I S-ka
Warszawa, ul. Narbula 2, tel.8-77-23. Materiały budowlane
Hurt
Detal
456
Przedsiębiorstwo robót budowlanych I żelbetowych
liii. S. Singer
Warszawa, Koszykowa 79-a, tel. 8-96-83
19
Inżynier A. HORKIEWICZ
Warszawa ul. Czerwonego Krzyża 21/23. Telefon 322-42.
Wyrabia: kondensatory stałe i opory marki AH. wszelkich typów.
180
SKŁADY ELEKTROTECHNICZNE
Inż. HENRYK ERPEL BAUM
Warszawa, Zielna 20 (róg siennej), Tel. 286-09
Dostawa wszelkich materjałów wchodzących w zakres elektrotechniki 149
ZAKŁAD BLACHARSKI
FELIKS SMOCZYŃSKI i
w Warszawie, Solec Ńr. 20, Telefon 913-99
Wykonywa: roboty ornamentacyjne i budowlane. Kryje dachy: miedzią, cynkiem, blachą żelazną i dachówką, kościoły, wieże i domy. Konserwuje dachy a także wyrabia litery, wszelką galanterję i t. p.
Dom Handlowy „POLPAPIER“
Hurtownia papieru i wyrobów z papieru
Warszawa, ul. Długa 25
Tel. 11-96-82 Dział Sprzedaży. 11-96-86 Ekspedycja i Buchalterja 11-96-86 dodatkowy Zarząd
Warsztaty Mechaniczne
B-ci J. i K. Olesińskich
SPECJALNOŚĆ: frezowanie 'kół zębatych, ^ czołowych prostych, śrubowych, ślimaka- \o Wych, stożkowych (winklowyćh), ukośnych i prostych
w Warszawie, Wronia 67, Tei. Nr. 614-25
Fabryka papy dachowej i przetworów smołowcowych
p. f. „MAZOWSZANKA”’0
Przedsiębiorstwo krycia I konserwacji dachów.
PŁOCK, Fabryka i kantor: ĄLEJE MIEJSKIE (przy Rynku), Telefon 289
Fabryka Kaś Słalobełonowych
Henryk Jardel
Wqrszqwq
Biuro S Skład
ul. Miodowa 14. Tel. 737-99
Szafy żelazne
Fabryka: ul. Madalińskiego 29 (nieruchomość własna)
A. STEINHAGEN I H. STRANSKY
Fabryka Pomocnicza dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego
Sp. z ogr. odp.
b Z I A Ł Y: Mechaniczny, Wyrobów Tłoczonych i Specjalnych oraz Uszczelnień z masy „vellumold”
Warszawa, ul. Kazimierzowska 61, Tel. 8-58-90 §
Nowoczesne konstrukcje dachowe z drzewa
Proie.ktuje i wykonuje
„POLSTE PH AN”
Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o.
Warszawa, Rakowiecka 9. Tel 855-94. 67
OGNIWA, LATARKI, BATERJE do latarek, telefonów, telegrafu radiotelefonu I t.p.
dostarcza
Najstarsza Polska Fabryka
„TYTAN”
Warszawa, ul. Tamka Nr. 14. ’ Telef. 610-64 i 610-52.
Kluczewska Fabryka Papieru I Celulozy, Spółka Akcyjna Siedziba: w Warszawie, ul. Moniuszki Nr. 4.
Telefony: Dyrekcja — 683-86, Biuro — 275—96, Składy 11-85-93
Fabryka: wieś Klucze, stacja kolej.
Rabsztyn, poczta Olkusz Telefon: Olkusz 25.
Przedsiębiorstwo Instalacyjne
Zygmunt R o I i A s k i
Warszawa, Biała 4, tel. 322-24.
Wykonuje:
kanalizację, wodociągi i ogrzewanie centralne, pralnie mechaniczne, łaźnie parowe i t. p.
Warsztaty Samochodowe
ELIS
Sp. z. o o.
Warszawa, Kazimierzowska 74. Tel. 8-91-48
JULJAN GLAS składy żelaza
Biuro: Warszawa, Al. Jerozolimska 41, Tel. 407-71, 632-83, 295-99 241-96, Adres Telegraficzny: JOTGLAS—Warszawa
Cl/toHii* ) piac 6rzybowskl 8, tei. 333-38.
JMdUjf. i Wola, ul. Prqdzyriskiego 23-a tel.712-75
ndifamlu* w Białymstoku, Artyleryjska 9 tel. 6-19
UUUlldiy. w łodzi, 11-go Listopada 99 tel. 187-58__
Przemysłowe L Mdlet i S. WOjCjeClt0WStÜ W“rS“Wa- °Sr°?r°259 “
Wykonują wszelkie zamówienia w zakres rymarstwa
i siodlarstwa wchodzące oraz terlice kawaleryjskie.
Skład Materiałów Adam If ariiiarclri Warszawa – Praga, Radzymlńska 47.
Budowlanych «Ulim WęiUlClMII Telefon 10-11-77,
ZAKŁAD ART; – CHEMI – GRAFICZNY
STRZELCZYK, GRABSKI i LINKOWSKI
Sp. z ogr, odp.
WARSZAWA, ELEKTORALNA 41. TELEFON 269-06.
A
19
WYTWÓRNIA SILNIKÓW i WARSZTATY MECHAN.
Henryk Liefeldt & Stefan Schiffner
Spółka z ogr, odp.
WARSZAWA, WOLNOŚĆ 5 TELEFON 640-28, 741-37
663
ZAKŁADY MECHANICZNE
B-cia PASŁAWSCY
W WARSZAWIE, UL. POLNA 16. TELEFON 9-37-99
U R ZĄDZONE
w/g osłałnich wymogów techniki, wykonywujq w kraju: budowę maszyn precyzyjnych, części silników lotniczych, części zamienne do samochodów różnych firm zagranicznych, oraz przyrzqdy uzbrojenia
AUTOBUS LUB CIĘŻARÓWKA
SAURER
Z SILNIKIEM
SAURER, DIESEL „TC0/
DAJE /O/0 OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE
Silnik Saurer-Diesel posiada wszystkie zalety silnika benzynowego SAURERA, a pozatem cały szereg innych zalet tak technicznych |ak i handlowych. Bez karburatora, magneta i świec, pędzony olejem gazowym lub Innem ciężkim paliwem, zużywa silnik SAURER – DIESEL o V3 wagowo mniej paliwa trzykrotnie tańszego od benzyny
Jeneralna Reprezentacja na Polskę I W. M. Gdańsk
TOW. HANDLOWO – PRZEMYSŁOWE
„ARBON” S. A.
WARSZAWA, ALEJA UJAZDOWSKA 9. TEL. 85G-82, 817.G3, 875-17
598
20 —
M. ŁEMPICKI
Spółka Akcyjna
Przedsiębiorstwo Górnicze, Wiertnicze i Hydrotechniczne Foto-
WARSZAWA, Aleje Jerozolim- grafja
skie Nr. 18. tel. 298-11. SOSNOWIEC, ul. Małachowskie- Kinematografia
go Nr. 26. tel. 1-09. KATOWICE, ul. Gliwicka Nr. 6, Agfa-Foto, sP.o.o.
tel, 31-42. Warszawa, Żórawia 23
Adres łelegraflćzny: ŁEMPICKI Tel. 9-62-23, 9-62-20
487 556
SKŁAD FUTER
EG Z, OD R, 1893
M. Weissbord Sukc. i S-ka
WARSZAWA, Ś-TO-JERSKA 32, TELEFON 11-60-78$
FABRYKA WYPRAWY i FARBOWANIA FUTER
„FUTROPRZEMYSŁ”
WARSZAWA, OKOPOWA 76, Stawki 79. TELEFON 11-24-79 ^
IT)
Polskie Towarzystwo Handlu I Przemysłu Futrzanego
„F UTR O”
Spółka Akcy|na
WARSZAWA, UL, MŁOCIŃSKA Nr. 3. TELEFON 11-87-36
FARBIARNIA i WYPRĄ WIALNIA FUTER
SPECJALNOŚĆ :
KARAKUŁY, LISY SREBRNE, SKUNKSY
1 653
WIELKOPOLSKA GARBARNIA
T. z o. p. w Gnieźnie Skład fabryczny w Warszawie, ul. Nowiniarska 14
T e I e ł o n 11-14-93
SKÓRY PODESZWOWE, PODPODESZWOWE, JUCHTOWE, BLANKOWE, TECHNICZNE, NA PASY PĘDNE
I INNE 602
21
Spółka Wytwórcza Polskich Rymarzy i Siodlarzy, Sp. z o. o.
ZARZĄD i FABRYKA, Warszawa, Nalewki Nr. 2-a tel. 11-74-15.
POLECA własnej fabrykacji: siodła oficerskie przepisowe i angielskie, przybory podróżne oraz wszelkie dostawy dla M. S. Wojsk i M. P. i Tęlegr. Oddziały, Warszawa, Ś-to Krzyska 15. Lublin Kr. Przedm. 51, Poznań, Podgórna 14.
Władysław ADAMCZEWSKI i S™
Fabryka MYDŁA i SMARU do skór
Warszawa Kopernika 5, tel. 684-77.
PIERWSZE WARSZAWSKIE IMPORTOWE TOWARZYSTWO
„E W I G“
i. A. NIMCOWICZA SYNOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
WARSZAWA. LESZNO 10. Tel. 658-87, 220-90 4 Sól kąpielowa ŁANCZYŃSKA bogata zawartość żelaza, jodu bromu oraz innych składników leczniczych, produkowana w byłej Salinie Państwowej w Małopolsce Wschodniej (Podkarpacie!. Do nabycia we wszystkich aptekach, drogerjach i składach aptecznych. Produkcja i sprzedaż Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe „REAL“ Sp. Akc. Warszawa, Widok 24. Telefon 685-30 i 513-05. 473 A TA.PICER \^EK°^TC?R| Warszawa, Wspólna 20. tel. 9-07-86. Antoni Wernik Były współpracownik firm zagranicznych. Wykonuje wszelkie roboty taplcerskie i dekoracyjne oraz przerabia meble i mate-race po cenach niskich. Odnawianie mebli Krytych skórą. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE „W A R I S“ sp. z o. o. Warszawa, Tarczyńska 4,______________tel. 431-78 HOTEL EUROPEJSKI W WARSZA WIE Centrum miasta, 250 pokojów z zimną i gorącą wodą bieżącą telefonami i t. p. od 10.— zł, WYKWINTNA RESTAURACJA I KAWIARNIA Własny skład win p. f Piwnice Win Hotelu Europejskiego w Warszawie, obok głównego wejścia hotelowego. ZRZESZENIE OFICERÓW REZERWY SPÓŁDZIELNIA ZAROBKOWA z o. o. WARSZAWA. DŁUGA 31. TEL. 11-61-91. Dostarcza do oddziałów wojskowych sprzęt taborowy, intendencki, konserwacji, sportowy, oraz materjały piśmienne i przybory kancelaryjne: CENY KONKURENCYJNE! TERMINOWE WYKONANIE ZAMÓWIEŃ. 22 „CZADOPOL” g Wytwórnia czapek wojskowych 2 1 przyborów czapniczych Warszawa, Ś-to Jerska 10, Tel. 11-03-67 Krawiec Wojskowy 1. HONIGBAUM Warszawa, ul. Marszałkowska 60 g Telefon 8-43-59 Przyjmuje wszelkie obstalunki z własnych i powierzonych materjałów. Pracownia czapek wojskowych Jan Panfirow Nowy Świat 28, Telefon 504-73 Dogodne warunki Wykonanie w ciągu godziny Dla P. P. Oficerów i Ich Rodzin Harcerska Składnica Sportowa POLECA: Namioty, ekwipunek harcerski, ^ sportowy, turystyczny i P. W. $ z własnych pracowni, wysokiej jakości po cenach najniższych C. K. D. H. Warszawa, Traugutta 2, Tel. 745-54 P. K. O. 536 Pracownia Ubiorów Wojskowych i Sportowych M. Karton « Warszawa, Puławska 3, Tel. 858-42 Sztancownia Galanłerji Metalowej Sp. z o. o. o Warszawa, Przyokopowa 45, 01 TELEFON 269-S7 Guziki, karabińczyki, orzełki oraz wszelkie okocia metalowe Ozdoby Wojskowe W. Kronenberg Warszawa, Nalewki 27 m. 4, Telefon 11-88-17 £ Chrześcijańska pracownia czapek wojskowych, cywilnych i uczniowskich ST. W0JCZAK0WSKI 8 Warszawa, Marszałkowska 119 fsklep w podwórzu) Dostawa: skór, tranu, mydeł, przyborów krawieckich i szewckich oraz t. p. artykułów dla wojska Frank, Patschke i Zajkowski Sp. z o. o. Warszawa, ul. Nowy Świat 34, §}: Telefony; 611-19, 502-03, 421-95 Wytwórnia Czapek i Umundurowania W. W1KLIŃSKI Warszawa, Żelazna Nr, 36 ^ Telefon 797-14 Fabryka Wyrobów Tłoczonych „KOMET A’* L. Budzyński i Wł. Lempicki Warszawa, Elektoralna ,14, Telefon 695-75 GUziki i okucia do ekwipunku *r> wojskowego 23 Obuwie wojskowe Jakób MAREK Magazyn obuwia Wa rszawa, ul. Bielańska Nr. 22. Telefon 12.18.05 (dom własny) Rok założenia 1869. Wyroby z pierwszorzędnych towarów krajowych I zagranicznych Ceny przystępne Dogodne warunki spłaty Browar Kuntersztyn Spółka Akcyjna w Grudziądzu znany na Pomorzu z swych wyśmienitych gatunków piwa Specjalność: „KARAMEL” piwo słodowe wyrabiane przy użycia cukru ,_______________________________ 589
Wytwórnia Różnych Wyrobów Skórzanych
M. LIWSKI
dowstawca wojskowy. Warszawa, Muranowska 16, tel. 12-23-23.
Poleca: rożne wyroby skórzane, buty oficerskie, podpinki, daszki fibrowe wyroby rymarskie, paski, różne typy pokrowców i toreb do przyrządów saperskich, łączności i dla Dep. Intendentury tornistry, chlebaki i t.p. g
SALON WYKWINTNEGO OBUWIA
Teofil Kulczycki
Buty w dużym wyborze oraz sztyblety Dostawa dla wojska WARSZAWA, N.-ŚWIAT Nr. 33 Tel. 781-61
158
24
MITY U/flKKAUfF oraz ostatnie modele wszelkiego obuwia DIII I nUJJliUnt poleca po cenach przystępnych A. KISIELEWSKI Warszawa, Al, Jerozolimskie 22, tel. 281-06, Zamówienia wysyłamy za zaliczeniem pocztowem
SKŁAD XA/üanU p _ JWarszawa, Piwna Nr, 3 SKÓR WltOld KedO Telefon 224 12 : . rj . … , . ZYGMUNT KOHN i S-wie — Cieszyn : Zastępstwo garbarń. D SPITZER — Skoczów ::::::: « Dostawy wojskowe. 320
Wytwórnia Obuwia Mechanicznego A. NOWICKI i S-ka S0. Z 0. 0. Warszawa, Ś-to Jerska 10. Tel. 11-89-13. Produkuje obuwie wszelkiego rodzaju dla celów wojskowych, zgodnie z przepisami M. S. Wojsk Depart, Intend. Robota Mac Küy i pasowa.^
Doronł i Dlotnińclfi w Warszawie, ul. Moniuszki Nr. 12 (1-sze piętro). Dci cm 1 riCWIlOlM Telefon Nr. G28-89. Skład przyrządów do laboratoriów chemicznych i bakteriologicznych, przyrządy do kontroli technicznej. . . . 1 Przyrządów precyzyjno-metalowych przyrządów szklanych dętych, wytwornie ^ jak areometry, termometry i. t. p. Naprawa: wag analitycznych i precyzyjnych, polarymetrów mikroskopów i t, p. Godziny biurowe: 8 do 7. 71
M. KRAJEWSKI Mistrz rzeźnicki GRUDZIĄDZ UL CHEŁMIŃSKA Nr. 35. Wieloletni dostawca wojskowy. 592 ZAKŁAD WĘDLINIARSKO-RZEŹNICZY FELIKS ORŁOWSKI^ Równe, 3-go Maja Nr. 232. ~
Księgarnia Centralna W RÓWNEM ul. 3-go Maja 216. 3 1 1198
BAR OBYWATELSKI MARJAN OBODYŃSKI, Łuck, ul. Jaglelońska 78. £ MLECZARNIA NADSTYRZAŃSKA Łuck, ul. Jaglelońska Nr. 85. 3> Telefon 318 ~
Sklep Winno-Kolonjalny CZARNECKIEGO ŁUCK So ul. Jagiellońska 34, ^ Julia Łuszczewska i Synowie Cegielnie mechaniczne Spółka firmowa w Łucku 1080
PIWA i PORTER LEMONIADY WODA KRYNICZNA W Ó D K I
HABERBUSCH i SCHIELE
S. A.
WARSZAWA
42
Hurtowy skład śledzi
I. RADEWSKI
Warszawa, Elektoralna Nr, 20 Telefony; 11,47-06, 11.70-36 Dostawy dla wojska I instytucji państw. 3
Hurtowy skład win
Fm? H. Makowski
Kruszwica Warszawa, Ceglana 8. Tel» 657-17 o
Pa Astwowe Zakłady Przemysłowo – Z b o ż o w e Centrala Warszawa 11a
Oddziały: Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Lublin.
Handel zbożem i przetworami.
48
P. GOTHELF
Warszawa, Ogrodowa Nr. 29 Telefon 436-35
Dostawca od kilku lat mięsa i tłuszczów dla wojska
325
Polskie Tow. dla Handlu i Hodowli Ryb S. A.
Warszawa, Skórzana 10. Tel. 519-97 Kupno i sprzedaż ryb w hurcie
651
WYTWÓRNIA KASZ i OLEJU A. K r y s i c k i i J. Zieleniewski \ W PŁOCKU ul. 3-$o MAJA 19. Tel. 204 659 „Ziemiopłody“ 1 Dostawy wojskowe i sprzedaż komisowa Władysław Bogucki Warszawa, Plac Mirowski 4, tel. 637-94 9
JULJAN WUNGROD WARSZAWA. CIEPŁA 9. TEL. 445-72, SKŁAD: RYNKOWA 11 Dostawa artykułów żywnościowych i paszy dla wojska w jakościach wymaganych przez przepisy o dostawach wojskowych po cenach konkurencyjnych, 131
D/H Rotstein i Czerniawski Warszawa, Plac Grzybowski 7 Telefon 736-79 Adres Telegraficzny -MAROT” Warszawa Dostarcza zboże, art, żywnościowe i paszę. 497 DVRV ŻYWE, ŚNIĘTE l\ I DT i WĘDZONE S. SZMIDT Warszawa, ul. Marszałkowska 72 tel. 8.52-59. 440
Ozjasz Türkei i B. Stark DOSTAWCY SIANA i SŁOMY Warszawa ul. Ś-td Jerska Nr, 16 m. 29 Tel. 11-34-31 Dostawa artykułów żywnuścio-^wych i paszy dla garnizonów w jakości wymaganej przez przepisy o dostawach wojskowych, Ceny konkurencyjne 442 PIEKARNIA „WSPÓŁCZESNA” Józefa Roguskiego WARSZAWA UL. ŚW. WINCENTEGO Nr. 6. Tel. 10.17-68 i 10.12-20 Kompletnie zmechanizowana poleca swoje’ wyroby Szanownej Klienteli. 68
1 Zrzeszenie Producentów Drożdży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa, Zielna 21 32
27
Hurtowa sprzedaż owoców i eksport ziemiopłodów Simon Goldfarb Warszawa Gdynia Przechodnia 4, tel. 742-57 Nadmorska 7 telefon prywatny 742-56 telefon 14-65 649
Kawa Brazylja Jan Arnold Warszawa Centrala — Krakowskie Przedmieście 21, telefon 643-83 Filje — Marszałkowska 66, telefon 8-40-15, Szpitalna 10 poleca swe znane z dobroci mieszanki Kawy i Herbaty . 53
„POLANTO“ Sp. z. ogr. odp. Polsko-Angielskie T-wo Handlowo-Komisowe Warszawa, Leszno 15. Tel, 11 -65-54 Herbata „W. Wysocki i Ska “ Znane ze swej jakości herbaty paczkowane, specjalne mieszanki w skrzyniach. Herbaty w skrzyniach oryginalnych z płantacyj. Własne Plantacje. Skład Konsygnacy|ny w Warszawie T.wo PO ŁAN TO, Leszno 15 ^ Dostawy do wojska i organizacyj in wojskowych „PLUTO N” T. i M. Tarasiewiczów Spółka Akc. Warszawa, Żytnia 10 Kawa Herbata Kakao Żqdać wszędzie 571
Warszawska Fabryka Makaronów Warszawa, Wolska 54, tel. 345-45 Poleca makarony wszystkich rodzajów i gatunków Wyfqczny dostawca makaronu dla garnizonu warszawskiego ^ 597 „e: w. i. g.“ Sp. Akc. Największy import herbaty w kraju Poleca: Herbatę najprzedniejszych gatunków oraz wyborowa kawę z własnej palarni 189
28
PIOTR KURYŁUK i S-ka sp. z o. o.
HURTOWO – DETALICZNY HANDEL TOWARÓW GASTRONOM. Warszawa Pierwsze Hale Mirowskie Adres Telegraficzny KURYKO Rachunek P. K. O. 12235. Telefon 607-29.
Wina, Koniaki, Likiery i Wódki krajowe i zagraniczne. Wielki wybór ryb krajowych i importowanych oraz konśerw rybnych Zakup i sprzedaż na r-k własny i komisowy
ZWIERZYNY i DROBIU. 138
BAR pod WIECHĄ
Warszawa, Sienkiewicza 12,
WYDAJE CODZIENNIE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ GOTOWYCH DAŃ GORĄCYCH PO 1 zł 20 gr.
KUCHNIA ZNANA ZE SWEJ DOBROCI.
140
Zjednoczone Ziemiańskie Mleczarnie Parowe sp. akc.
w Warszawie, ul. Ceglana 14, Telefon Nr. 618-19,
Egzystuje od 18S5 roku.
Pasteryzacja, Sterylizacja
i Homogenizacja mleka
Dostawa do: szpitali, instytucyj rządowych, wojskowych komunalnych i prywatnych oraz cukierń i kawiarń
Duży medal złoty Ministerst. Rolnictwa i Dóbr Państw, na Wystawie Spoż-Hygjen, w Warszawie w 1926 r, 62
Restauracja Hotelu VICTORJA
JASNA 26
Wydaje codziennie obiady klubowe z 4 dań po zł. 2.50
Wi eczorem koncert oraz występy artystyczne. Ceny umiarkowane 2
Cukiernia
Erazm Kleszcz i S-ka
Marszałkowska 97 a
Niecała 14 Poznań, Fredry 13.
Wina-Wódki-Herbata- Czekoladki
Piaseckiego
Hurłowo
Edmund Langner, Spółka Akc.
Warszawa. Zielna 24. Poznań, Woźna 14. r? Wilno, 3 maia 3.
Cukiernia Kolorowa BRACKA 1 róg ŻÓRAWIEJ, TEL. 9-47-26 Nowoczesny loka! Wieczorem koncert L 134 1 BAR AMERYKAŃSKI Egzystujqcy od 1897 r. Poleca jako specjalność potrawy z rusztu, z kabulem własnego wyrobu oraz śniadania, obiady i kolacje. Ceny niskie. \D n Senatorska 27. Telefon 621-48. ^
lestairicii-liicin ..AST1IJA” Nr-64 Wieczorem występy pierwszorzędnych sił artystycznych. Wyborowa kuchnia. Ceny niskie. Obiady z 3-ch dań po zł. 2.00, Gabinety Otwarta do godz, 5-ej rano. 143
RESTAURACJA KAWIARNIA I BAR „Gastronomia” Warszawa, ul, Nowy-Świat 16 Znane lokale z rewe • RESTAURACJA-BAR „Nowa Gospoda” Warszawa ul. Jasna Nr. 4. lacyjnie niskich cen! i 118
CUKIERNIA
ZIEMIAŃSKA
Mazowiecka 12. Marszałkowska 114.
Tel. 622-72. Tel. 637-50.
51
CAFE ITALIA
Nowy Świat 23 25 — Warszawa
Telefon 325-23 Administracja
„ 254-27 Bilardy i Dyrektor Sal
„ 435-89 Dancing Bode’ga
87
30
Restauracja „CRISTAL” Bracka róg Al. Jerozolimskich łel. 663-08 Najpiękniejsza sala W Stolicy Codziennie koncert od g. 9 w. 120 Restauracja 1 Wędllnlarnla J. HERBST 1 S-ka Sp. z ogr. odp. Warszawa, ul. Moniuszki 12 i Nowy-Świat 53 róg Wareckie] 119
Zakład Powroźniczy Adam Pacuski Warszawa, Solec 51, tel, 9-42-57, 5 BOLESŁAW KROGULECKI Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna Warszawa ,.NEO” na|skutecznie| leczy kaszel, chrypkę i wszelkie objawy zaziębienia. 111
BIURO SPRZEDAŻY WYROBÓW FABRYK JUTOWYCH
Sp. Z ogr. odp, ,
Warszawa, ul. Królewska 10, m. 6.
Telefony: 546-65, 546-66, 546-67, Ades telegr: „Centrojuta”
Wyłączna sprzedaż na Polskę wyrobów jutowych wszystkich polskich fabryk, a to: 1, Societć Textile „La Czenstochovienne”, Częstochowa,

Bracia Deutsch, Bielsko, 3. S-ka Akc. Gnaszyńskiej Manufaktury, Gnaszyn pod Częstochową, 4. Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókiennych „Stradom” S. A. w Częstochowie Zarząd w Warszawie, Moniuszki 2, 5. „Unja”, S-ka Akc. dla Przemysłu Jutowego w Bielsku. 6. Przędzalnia i Tkalnia Juty „Warta” S. A. w Częstochowie, Zarząd w Warszawie, Mazowiecka 3, 33
Największa Fabryka Mydła w Polsce Przemysł Tłuszczowy
SCHICHT — LEVER S. A.
Warszawa, Nowy Zjazd Nr, 1
FABRYKI: Warszawa-Praga, Trzebinia. Skrzynka pocztowa 149,
Wyrabia marki światowej sławy:
Mydło Jeleń Schicht,
Radlon — idealny środek samopiorący.
Ceres — tłuszcz jadalny,
LUX — płatki mydlane,
Vim — proszek do czyszczenia.
Inne artykuły.
Mydła: Terpentynowe, „Merkur”, „Ptak”, „Snop”, Suche, Tek-stylowe, Szare,
Oleje jadalne: gliceryna chem, czysta, techniczna, dynamitowa.
__ 21
NABOJE
MYŚLIWSKIE oraz SPORTOWE
2 KRAJOWYM PROCHEM ..ŁOŚ”
KAL 12. 16 i 20
małokalibrowe
KAL. 22
WYROBU
Z. A.
II
„POCISK

WSZĘDZIE DO NABYCIA
BIURO SPRZEDAŻY
WARSZAWA – UL MIŃSKA 25.
Telefon Centrala .Pocisku“ •
S. A.
94
POLSKIE BIURO PODRÓŻY
ORBIS
II
II
Zarzgd Główny
WARSZAWA, KRAKOWSKIE-PRZEDMIEŚCIE 5.
ODDZIAŁY I AJENCJE „ORBISU“
Załatwiają
wizy do wszystkich krajów.
Sprzedają
bilety kolejowe krajowe i zagraniczne.
Organizują
wycieczki krajowe i zagraniczne.
57
Hurtowy skład instrumentów muzycznych
gramofonów i płyt
JAKÓB iSPIWAK.
Warszawa, Nalewki 12. Tel. 11-49-28.
32
Złotych 49.242.516.-
Złożyło 60.036, osób na ksiqzeczki oszczędnościowe
W KOMUNALNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI M. ST. WARSZAWY
przy ul. Traugutta Nr. 5, (dom własny)
i w Oddziałach Kasy: Wierzbowa 9, i Praga, Targowa G5.
Kasa jest instytucją samodzielną o własnej osobowości prawnej i poddaną jest kontroli Władz Państwowych.
Za całość wkładów ręczy Gmina m. st. Warszawy całym swym majątkiem.
Kasa płaci od 8% do 9% w stosunku rocznym i otwiera rachunki złoty w złocie i płaci do 7% w stosunku rocznym.
%
84
PATENTY
na wynalazki, rejestracje marek, modeli wzorów w Polsce I zagranicą.
Czempiński i Skrzypkowski
INŻYNIEROWIE Rzecznicy patentowi
Warszawa, Krucza Nr. 43.
Telefon Nr. 8-25-70 Adres telegr.: „Prawo-Warszawa”,
455
POKOJE KOMPLETNIE UMEBLOWANE
DOM ZBIOROWY
Mieszk. Slow. Spółdz. Oficerów Żoliborz, Plac Inwalidów lO.
Pokoje na doby od 5 do 7 zł. Pokoje na stałe od 45 do 100 zł. mieś. Telefon 11-06-63. Tramwaje Nr. 17, 15, 14,
Autobus z Placu Zamkowego.
Restauracja, Kawiarnia i Kina na miejscu.
91
33
\ ‘ .
COMPAGNIE FRANCO – POLONAISE DE CHEMINS DE FER
FRANCUSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO KOLEJOWE
SPÓŁKA AKCYJNA
SIEDZIBA SPÓŁKI
PARYŻ, AVENUE DE L’OPERA 28.
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
WARSZAWA, UL FOKSAL Nr. 11.
TEL. 267-00.
34
Centrala Łożysk
F. & S.
9
Spółka z ogr. odp.
Warszawa, Nowy-Świał 59. Telefon 683-73
534
K. RUDZKI Mosty
W A DAS JÓZEF
malarz-dekorator przyjmuje roboty remontowe wnętrz i frontów.
WARSZAWA, SIENNA 33 m. 13 §
Józef Michrowski
PRACOWNIA ARTYSTY CZNO-G RA WERSKA
Warszawa, Nowy-Świat 15, róg Al. Jerozolimskiej. Tel. 799 – 99 o
FIRMA ISTNIEJE OD 1850 ROKU
Zakład Dekora- I AM DCDf CD Warszawa, Pro-
cyjno – Malarski J M 01 D L RD Ł K sta 6. tel.616-85
Wykonuje wszelkie roboty malarskie od skromnych do najwykwintniejszych. Remonty budowlane. 126
ZEGARMISTRZ Józef Pazderski Egz. od 1898 r.
WARSZAWA, UL. BRACKA Nr. 9, TELEFON 9.62-60
Nagrodzony medalami krajowymi i zagranicznymi.
Precyzyjna pracownia do napraw najwięcej skomplikowanych mechanizmów.
Duży wybór zegarków, zegarów i budzików pierwszorzędnych fabryk.
SPECJALNOŚĆ: Budowa zegarów wieżowych i naprawa starych. Zegary elektryczne wieżowe, peronowe i kontrolujqce różnych systemów. Nacinanie kół zębatych i trybów stal. if>
■’i1
Filja W Częstochowie zlikwidowana w czasie wo|ny.
POLSKA KOBRA
IMPREGNACJA DRZEWA Sp. z o. o.
Warszaw a, Marszałkowska 94f łel- 769-94
Uskutecznia głębokq impregnację wszelkich materjałów drzewnych, regeneruje słupy już zainstalowane na linjach
Informacje i oferty na każde żqdanie
i
’ 193
„START”
Składnica Sportowa
WARSZAWA. CHMIELNA 26 TEL. 295-96
90
M. Mierzyński i S-ka
Inżynierowie Warszawa, Ogrodowa 13, łel. 247-25
Konstrukcje żelazne, narzędzia saperskie, terlice do siodeł kawaleryj-skich, narzędzia ślusarskie i kowal. ^
Związek Polskich Fabryk Poriland-Cementu
Warszawa, Czackiego Nr. 1 Telefony Nr. 305-99, 304-75 i 728-12
Do Zwiqzku nalezq wszystkie fabryki por-łland-cemenłu znajdujqce się na obszarze Rzplifej Polskiej. Centralnym Biurem Sprzedaży Polskich Fabryk Portland-Ce-menłu jest -CENTROCEMENT”, Sp. z ogr. odp., Warszawa. Moniuszki la. -CENTROCEMENT” ma powierzonq Wy-fqcznq sprzedaż cementu wszystkich polskich fabryk cementu na rynek WeWnętrz-
ny i rynki zagraniczne. . *\,iP Öx
Włoska Spółka Akc. „POWSZECHNA ASEKURACJA W TRYJEŚCIE”
Assicurazioni Generali Trieste
Dyrekcja na Polskę WARSZAWA, JASNA Nr. 19 Centrala telefoniczna 546-28. Konta czek. w P.K.O. 13.958 i 25.610
PRZYJMUJE NA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA: na życie, od nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilno-prawnej, od ognia, od kradzieży z włamaniem, od rabunków inkasentów i posłańców, od zbrojnego napadu w lokalach, transportów towarów, przesyłek pocztowych, statków, samolotów oraz urządzeń portowych,
4G
36
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGJENY
DZIAŁ SUROWIC I SZCZEPIONEK
Warszawa, Chocimska 24. Tel. 8-43-84.
Adres telegr.: „Centrepid-Warszawa”.
WYRABIA I SPRZEDAJE:
Surowice i szczepionki, do celów zapobiegawczych i leczniczych u ludzi.
Insulinę PZH.
Pitnitrol PZH.
Preparaty diagnostyczne.
28
SYSTEM KONTROLNY NATIONAL
W SPÓŁDZIELNIACH WOJSKOWYCH Służy ku zadowoleniu:
1) Członków
2) Zarządu
3) Personelu Niezbędny w sklepie Spółdzielni. Prosimy żądać wyczerp, informacji
KASY REJESTRACYJNE NATIONAL
GEN. PRZEDST.
J. SANDE
Sp. Z o. o.
WARSZAWA, OSSOLIŃSKICH 8.
450
Spółdzielnia 30. P. S. K.
Cytadela PI. Gwardji Bud. 63. t. 638-42
BONY PRZECHOWYWAĆ DLA OBLICZENIA CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI ZWROTÓW OD ZAKUPÓW
417 KW. 20

– 8.50
i
Fabryka Konfekcji Męskiej i Damskiej i Skład Sukna
STANISŁAW PAWLUK i S-ka
WARSZAWA, NOWY-ŚWIAT 23/25. TEL. 544-16.
Pasaż Italji, II piętro, winda
Specjalny Dział Uniformowy. Dostawy dla Szkół Podchorążych.
Dział Męski:
Garnitury na miarę. Palta gotowe angielskie, gabardinowe i impregnowane
Dział Damski:
Palta i kostjumy na miarę
Fabryczny skład sukna
Karol JanKowsKy i Syn
Bielsko
Ceny fabryczne. Ceny fabryczne.
486
Urządzenia gabinetów, wszelkie materjały oraz przybory dentystyczne do nabycia na dogodnych warunkach w DENTAL DEPOT
WARSZAWA, LESZNO Nr. 9. TELEFON 161-80
J. BYSZKOWICZ
Instytucjom Wojskowym oraz Kasom Chorych udzielamy najwyższego rabatu.
Ważne dla kwatermistrzostw i spółdzielń
„M. NELKEN“
Przybory i ozdoby wojskowe-VA. FRANCISZKAŃSKA P. K. O. Nr. 1 1.976.
W. GONTARCZYK
Zakład Wyrobów Artystycznych w Bronzie, Srebrze i Złocie
WARSZAWA. MIODOWA 19. Pałac Arcybiskupi. Tel. 721-84,
BIURO BUDOWLANE
Ini. M. ZASZTOWT i S-ka
Warszawa, Włodarzewska 17. Tel. 8-46-16.
Wykonywa wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące,
W bieżącym sezonie firma wykonuje następujące większe roboty: Budowa Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Umysłowych w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej, oraz przebudowę kapitalną lewego skrzydła Gmachu Sztabu ’ Głównego na pi. Piłsudskiego,
682
38
WYTWÓRNIA MASZYN PRECYZYJNYCH
„A VI A“
I. NOWIŃSKI, IW, KOŚIWIŃSKI, W. SZOIWAŃSKI. WARSZAWA
Sp. z o. o.
Fabryka: Praga, Siedlecka 63. Zarząd
tel. 10-12-41.
Krak. Przedmieście 7. tel. 654-70. 684
MEBLE BIUROWE
Pabjanicka Fabryka Nebli Biurowych
J. MAGROWICZ
PABJANICE, Zachodnia 4. tel. 58,
WARSZAWA, Ś-to Krzyska 30, tel. 530-86
113
Farby i Chemikalje A. Grynberg, Łowicz
Zduńska Nr. 27.
Włocławek
Sieczkowski Adam | Bojańczyk Wacław
ul. Kaliska 2. 311 i Srebrna 2 196
Dostawa dla 14 pp,
Garnizonu Włocławskiego
mięsa i słoniny
PieKarnla Higieniczna Włość,
JAN DOROSZEWSKI i WŁADYSŁAW ÖRZELAK
we Włocławku plac Dąbrowskiego 4.
Dostawa pieczywa dla 14 p. p.
Garnizonu Włocławskiego.
Włocławskie Zakłady Przemysłowe (dawniej) Tejchfeld et Asterblum Telefon 3.
Wyrabia stołowe i kuchenne fajans, naczynia
oraz garnitury umywalnie. 341
J. Holcman i Synowie
KUTNO, Al. Mickiewicza 6, tel. 140 Egzystuje od r. 1868.
Składy materjałów drzewnych i Mechaniczna Stolarnia
Wszystkim poszukujqcym ratunku
Przy grypie, anginie, malarji, kszfuścu, bólach głowy i wszelkich chorobach powsjajqcych na tle przeziębienia należy zaopatrzyć się W zagraniczne przyrodo-lecznicze pigułki -Original”, Wyłqcznej produkcji Indyjsko – Holendorskiego Przemysłu Farmaceutycznego N. V-Bandoengsche Kininefabriek na Jawie i w Holandji. Pigułki „Original“ należq do leków nałuralno-roślinnych, a nie chemiczno-syntycznych lub narkotycznych. Pigułki „Original” sq Wypuszczone i ostatnio do lecznictwa na całym świecie wprowadzone w celu upamiętnienia 300-lecia stosowania chininy w Europie, przyznania |e| plerszeństwa w medycynie, oraz uznania przez wszystkich lekarzy świata chininy za |eden z najskuteczniejszych leków na świecie wśród Wszystkich środków dziatajqcych dodatnio na serce, a stosowanych we Wszystkich Wyżej Wymienionych oraz wielu innych tym podobnych chorobach. Pigułki ..Original sq powszechnie opatentowane i w Polsce za|esłrowane. Pigułgi „Original” należy źq-dać we wszystkich aptekach tylko z Nr. Reg. 1492 M. S. W. w cenie 2.50 za rurkę, za-Wierajqcq 50 szt. pigułek z przepisem sposobu użycia, zatqczonym do każdej rurki. W razie nieposiadania pigułek „Original” przez kłórqś z aptek w Polsce, można zwracać się bezpośrednio do Generalnego Reprezentanta Indyjsko-Holenderskiego Przemysłu Farmaceutycznego adresujqc: K. S. Rymowicz, Marsz. Focha 8 .Warszawa.
39
Kolektura Polskiej Państwowej Loterji Klasowej
Nr. 283
A. W. Wolańska
Warszawa, Nowy-Swiat 19, telefon 755-15
174
Piekarnia Zdrowia
Bernarda Mrozowskiego
W Włocławku ca
Plac Dqbrowskiego 9 00
OüopoväI5
TELEFONY: 611-33 I 211-33. 112
A. Płockier
Kutno, Stary Rynek 34. Tel. 179
Sprzedaż skór i przyborów j szewckich < Jakób Opatowski Skład Manufaktury Kutno, Królewska 24 336 Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury Leonhardt, Wolker i Girbardt « Łódź, ul. Leonhardta 1, telefon 20306 i 14400 Fabryka sukna, pralnia, czesalnia wełny i czesankowa przędzalnia Istnieje od r. 1878. Wielki złoty medal na wystawie w Paryżu w r. 1900 Wyrób czysto wełnianych towarów Skład własny: Warszawa, ul. Długa 2a, tel. 11-31-16, Dworman REPREZENTANCI: Poznań: Ryszard Krieger, ul. Pocztowa 5, telefon 29-24. Lwów: Józef Gane, ul. Kościuszki 2, telefon 12-92. Gdańsk: Hanek i Landł, Jopengasse 25|26, łelełon 28-75 Fabryka Wyrobów Włókienniczych Kwaśner i Lindenfeld Łódź, ul. Karola Nr.11/13f telefon 121-42 Zakłady Przemysłowe Ełnil Eizert i Bracia Schweikerf Sp. Akcyjna w Łodzi, ul. Gdańska 47, telefon 198-60 i 160-77 Wyrób fasiem gumowych do szelek i podwiązek, tasiemek gumowych, sznurowadeł koronek, tasiem bawełnianych, pończoch i skarpetek jedwabnych, florowych i wełnianych ^ ZAKŁADY WŁÓKIENNICZE KAROL T. BUHLE t SPÓŁKA AKCYJNA w ŁODZI Istnieją od roku 1897, Zatrudniają około 1500 robotników. CENTRALA» Łódź, Hipoteczna 7/9. Telefon 199-44, 195-44. Przędzalnia cienka: Łódź, ul. Dąbrowskiego .Ne 21. Telefon «Ne 160-3 7. Adres telegraficzny: KATEBU—ŁÓDŻ. Skrzynka pocztowa Nr. 6 Oddziały: Przędzalnia cienkoprzędna, tkalnia, farbiarnia, drukarnia, bielnik i wykończalnia. Wyrabiają towary bawełniane: satynę czarną, Adrię kolorową. Genua-plusz, rypsy kolorowe, tna-terjały ze sztucznym jedwabiem, pikę białą, flanele gładkie i deseniowe, cajgi. Damasse pościelowy, obrusowy i roletowy i t. d. I Fabryka Olejów i Tłuszczów Roślinnych »J. D. Połoka Synowie” Spółka Akcyjna Będzin — Malobqdz Adres dla depesz: „POTOKOWIE” Będzin, telefon Nr. 90. Rachunek czekowy w P. K- O. w Katowicach Nr. 30Ó.943 WYTWARZA: Olej rycynowy lotniczy, medyczny i techniczny, olej lniany w gatunku I-a i techniczny, olej rzepakowy w gatunku I-a i techniczny, oleje jadalne: kokosowy, palmkernowy, słonecznikowy, soja, tłuszcz kokosowy jadalny i margaryna, Rafinerja smalcu wieprzowego, śrut lniany i rzepakowy odolejony, słonecznikowy, palmkernowy i kokosowy jako pasza dla bydła, śrut^ rycynowy jako nawóz sztuczny. ę „WOLBROM” Fabryka Wyrobów Gumowych Sp. Akc. w Wolbromiu, Wojew. Kieleckie ROK ZAŁOŻENIA 1912. – WŁASNA TURBINA 1000 PS. – 800 ROBOTNIKÓW Dostarcza: wszelkie artykuły gumowe techniczne, chirurgiczne, galanteryjne i sportowe, a mianowicie: płyty, węże, sznury, pierścienie, uszczelnienia i izolacje gumowe Wszelkiego rodza|u, uszczelnienia azbestowo-gumowe, płyty „Wo|bromitowe”, artykuły formowe, pasy transportowe i pędne, artykuły instalacyjne, obwłoki Walców technicznych i wałków do wyżymaczek, obręcze do kół powozowych i kółek żelaznych, chodniki gumowe, płyty posadzkowe, artykuły elektrotechniczne z gumy twardej i miękkiej, ebönit, płyty sła-bilitowe, skrzy,iki akumulatorowe, szpryce, poduszki, butle do gorqcej wody, worki do lodów i t. p., fartuszki i obrusy gumowe, poduszki podróżne, dywaniki, pieluszki, opony I dęłkj rowerowe oraz wszelkie akcesorja gumowe do rowerów, dętki do piłek nożnych, akcesorja kajakowe, piłki gumowe, obcasy i płyty podeszwoWe, obuwie ludowe. Uskutecznia wszelkie dostawy artykułów gumowych specjalnych dla przemysłu wojennego, dla kolejnictwa, cukrownictwa, dla przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego, papierniczego etc. etc. ADRES ZARZADU I DYREKCJI: „WOLBROM” Fabr. Wyr. Gum. Sp. Akc. w Wolbromiu Woj. Kieleckie. ADR. TELEG.: GUMA-WOLBROM. TELEFON Nr. 5 i 1 5. £ BIURO SPRZEDAŻY W WARSZAWIE, UL WIERZBOWA 9. ADRES TELEGR. WESTGUM WARSZAWA, TELEFON 760-80 I 204-90 EleKtrownia OKręgowa w Zagłębiu DąbrowsKiem, SpółKa AKcyJna Sosnowiec, ul. Sienkiewicza Nr. 9, tel. 55 Adres dla depesz: Elektrownia — Sosnowiec Zakład wytwórczy w Będzinie o mocy maszyn 22500 KW, Wytwórczość prądu w r, 1931 32071000 kWh. Wytwarzanie, przesyłanie oraz sprzedaż energji elektrycznej na potrzeby przemysłu trakcji, oświetlenia i użytku domowego na terenach miast i gmin Zagłębia Dąbrowskiego Sprzedaż odbiorcom aparatów elektrycznych użytku domowego na dogodnych warunkach ratowych oraz finansowanie instalacyj oświetleniowych na raty miesięczne. Dla przemysłu umowy indywidualne na dostawę prądu Sieci EleKtryczne, SpółKa AKcyjna Sosnowiec, ul. Sienkiewicza Nr. 9, telefon 55 Elektryfikacja Powiatów Będzińskiego, Zawierciańskiego i Częstochowskiego wzdłuż linji dalekonośnej 35000 Volt z Będzina do Częstochowy, Obecnie objęte są dostawą prądu następujące miejscowości: Ząbkowice, Łazy, Mrzygłód, Zawiercie, Myszków Poraj. Kamienica Polska. Raków, Błeszno oraz przedmieścia Częstochowy: Stradom i Zacisze. Dla przemysłu umowy indywidualne na dostawę prądu. Posterunki monterskie: w Zawierciu tel. 1-10, w Myszkowie tel. 7-78 w Częstochowie tel. 28 ęS 42 Skład Artykułów Sportowych i Rowerów Ed m. P 1 a d e k Wł. A. Pladek Q ŁÓDŹ. UL. GŁÓWNA 43. co Młyn Udziałowy Spółka z ograniczonq odpowiedzialnością w Zduńskiej – Woli 423 Zakład ślusarsko-mech. B-ci a Caban Łódź, ul. Piotrkowska 249 372 ANDRZEJ ANTCZAKOWSKI krawiec nowoczesny Łódź. ul. Piotrkowska Nr, 73. Ostatnie nowości materjałów angielskich i krajowych, 375 i Pierwsza PolsKa Fabryka Haceli „PODKOW A” Sosnowiec, Wiejska Nr. 5. Telefon jNr. 2-37. Jedyny dostawca Armji Polskiej Dostawca Armji Łotewskiej i Jugosłowiańskiej. _________________________ 432
SpółKa Akcyjna
GnaszyAskiej Manufaktury
w Gnaszynie pod Częstochową
Adres dla listów: Częstochowa, skrzynka poczt, 116.
Adres dla depesz: „GNAJUTA“ .— Częstochowa.
Telefony; 6-32 dyrekcji, ogólny 3-81.
PRZĘDZALNIA, TKALNIA, FARBIARNIA I WYKOŃCZALNIA JUTY — LNU — KONOPI
__________________________ 607
W. BENTLEJEWSKI
Częstochowa, ul, Narutowicza 68
Fabryka Szczotek i Pendzli Dostawca dla 27 pułkii piechoty w Częstochowie
WILHELM BRASS i S-wie, Częstochowa. Adres telegr. „BRASS“
FARBIARNIA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ g
na kolor turecko-czerwony, na wszelkie kolory trwałe, na kolory trwałe w chlorku na kolor czarny oksydowany oraz Merćeryzacja. Fabryka egzystuje od 1879 roku.
Fabryka Wyrobów Lnianych „LEWLEN”
w Częstochowie, Przechodnia 9—13. Telefon 481 i 500. jo
Tkalnia — Aprełura — Bielarnia. 'O
Wyrabia: Tkaniny czysto lniane. Płótna sztywne krawieckie. Taśmy.
, Fabryka Kapeluszy w Częstochowie Sp. Akc.
Kapelusze marki „LION“
Sztumpy męskie i damskie. Kapelusze męskie i damskie
Adres telegraficzny — Chapeau 608
———
Stowarzyszenie Spółdzielcze
„JEDNOŚĆ „
z odpowiedzialnością udziałami
W CZĘSTOCHOWIE I OKOLICY prowadzi piekarnie mechaniczne, masarnie, ciastkarnie, mleczarnie, octownie, 44 punkty sprzedażne i dostarcza dla całego Garnizonu Wojskowego w Częstochowie chleb.
612
Fabryka Garbarska JuljUSZ SOWADSKI i S-Ka
W KALISZU. TELEFON Nr. 69.
Adres dla depesz: „SOWADSKI KALISZ“
Poleca:
SKÓRY podeszwowe w połówkach i kruponach, skóry brandzlowe, skóry blankowe wszelkiego wykończenia, jak czarne, naturalne i kolorowe [specjalnie na pasy oficerskie], faledrowe, fuchtowe czarne i kolorowe, sandałowe i inne.
436
Kielecka Piekarnia Chrześcijańska
Sp. z ogr. odp,
w KIELCACH, UL. CHĘCIŃSKA 3.
Wypiek pieczywa białego, oraz chleba wojskowego dla Garnizonu Kielce, i wszystkich formacyj, biorących udział w manewrach okolicy Kielc.
429
POLSKA PAROWA FABRYKA GARBARSKA
MARJA JABŁOŃSKA i S-ka
w Częstochowie, ul. Olsztyńska 33.
Bolesław Lewandowski
Częstochowa, Warszawska Nr. 41 Dostawca wojskowy
613
Najlepsza ultramaryna do prania, bielenia, malarstwa i celów technicznych
Kaliska Fabryka Ultramaryny
PŁOCKI, WASSERMAN i S-ka Kaü.z 34?
Przedsiębiorstwo Budowlane Maszynuwa obróbka
materiałów stolarskich
ADAM NOWACKI
Kalisz, ul. Majkowska II 345
Komunalna Kasa Oszczędności
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
w Piotrkowie Trybunalskim Przyjmuje zlecenia inkasowe. Zainka-sowane kwoty przesyła bezzwłocznie
620
Zakłady Przemysłowe WOLA KRZYSZTOPORSKA
Fabryki spirytusu i drożdży prasowanych Rektyfikacja spirytusu, syropiarnia, krochmalnia, słodownia. Adres. Wola Krzysztoporska, poczta Piotrków Trybunalski.
621
STANISŁAW KOTARSKI
OSTRÓW (WLKP.)
Ul. Droga Wysocka Nr. 10.
DŁUGOLETNI DOSTAWCA ZIEMIOPŁODÓW DLA 60 P. P.
425
IDZI MATCZAK, Ostrów
Telefon 221. (WIKp.) Telefon 306.
Towary kolonjalne
Wytwórnia Wód Mineralnych i Hurtownia Piwa Grodziskiego
424
45

Pudłowski PIOTRKÓW TRYB. Ul. Staro – Warszawska Nr, 29 Dostawca wojskowy ^ mięsa i ziemiopłodów – PIOTR LASOTA Cegielnia parowa Ostrów W1 k p. «jj
Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością POZNAŃ Handel wszelkiemi ziemiopłodami 554
Czesław Kozłowi cz Mistrz rzeźnicki PLESZEW. Ul. POZNAŃSKA Nr. 2 Długoletni dostawca mięsa dla 70 p. p. 427
Szymon Warszawski Piotrkowskie Biuro dla Handlu i Przemysłu Piotrków – Tryb., Szewska 4 £ \E SKŁAD PIWA W. Rybiński Repr. Browaru Okocimskiego Piotrków-Tryb., Staro – Warszawska Nr. 33 vO
CUKROWNIA W ŚRODZIE
Sp. Akc. \ 563
Średzka Ko (od lej Powiatowa r. 1902)
przedsiębiorstwo samorządowe
Województwo Poznańskie, Dyrekcja w Środzie
Komunikacje:
Środa — Kobylepole — Poznań Wschodni — Starołęka i broda — Zaniemyśl
____________________________________ 564
PŁÓTNO
SP. AKC.
STĘSZEW TEL. 13. POWIAT POZNAN
Adres telegraficzny Płótno Stęszew
PRZĘDZALNIA LNU 1712 WRZECION TKALNIA MECHANICZNA LNU 114 KROSIEN
DOSTARCZA WYŁĄCZNIE Z SUROWCA LNIANEGO KRAJOWEGO TKANINY LNIANE:
BREZENTOWE. ONUCOWE. PRZEŚCIERADŁOWE. RĘCZNIKOWE. DRELICHY. KOSZULOWE. WORKOWE i t. p.
630
ognie nimm
na świąta pułkowe, festyny, zabawy ogrodowe
poleca
„SIRIUS”
Polskie laKłady Pirotechniczne
Sp. z o. o. POZNAŃ AL Marcinkowskiego Nr. 7.
Na żądanie katalogi i cenniki wysyła się bezpłatnie,
623
Drukarnia Polska. Jana Majerowicza
Jarocin — WIkp., Gołębia 3, łel. 81
Wydawnictwo czasopism: „Gazeta Jarocińska“, „Gazeta Pleszeivska“, „Jarociński Orędownik Powiatowy“, Tygodnik Ilustrowany „Gość Niedzielny“. Jedyne organy w powiecie, nadające się do skutecznej reklamy.
Wykonujemy wszelkie druki urzędowe i kupieckie 562
Zjednoczone Cukrownie Witaszyce – Zduny
Sp. z ogr. odp.
Adres telegraficzny: CUKROWNIA WITASZYCE Telefon: JAROCIN Nr. 6. 106 Poczta i stacja kolejowa: WITASZYCE 559
W. Leciejewski
Browar
w Jarocinie
JAN ŁĘSKI
Drukarnia, matefjały piśmienne
KIELCE
Ul. Sienkiewicza 14. Tel. 110 Ej
poleca „Skórchron”, najlepszy smar z tłuszczów zwierzęcych do konserwacji obuwia g
CZEKOLADY i CUKRY DESEROWE
SA „GOPLANA
POZNAN
Słynq ze swej dobroci!
624
Fabryka Papieru
CZERWONAK
Sp. z ogr. odp.
POZNAŃ – CZERWONAK
Papier pakowy i torebki wszelk. rodzaju
6?8
48
Laboratorium Chemiczno-Techniczne
J. Chrzanowski
Poznań, Dąbrowskiego 87. Tel. 68-22
Fabryka Hebli Stylowych i Budowli
Urządzona z nowoczesną suszarnią drzewa.
Własny warsztat tapicersko – dekoracyjny.
M. i W. MISIAK
Pleszew, ul. Sienkiewicza Nr. 20 Telefon 86
426
N. PREISS i S-ka FABRYKA MASZYN Września, ul. Warszawska Nr. 12. Remont wszelkich maszyn ^ i narzędzi no Id Hurtowy sklep papieru i tapet. Specjalność: dostawa do biur. W. GRACZYK V 0 Gniezno ul. Dąbrówki 25, Telefon 327
Fabryka wyrobów cementowych i sztucznego kamienia C. Hust – Gniezno Witkowska Nr. 100 £ SKŁADNICA KAFLI płytek posadzkowych i ściennych M.S. Chrzan, Gniezno, tel.3l 418
Gnieźnieńska Fabryka Skór
„WARTA” ,
Gniezno, Wrzesińska 13, telefon 19
Poleca skóry podeszwowe i blankowe ogólnie znane i cenione
417
ZAKŁ ADY MIEJSKIE
Gaz — Prqd — Woda
kanalizacja
CHEŁMŻA — POMORZE 405
POMORSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZEŃ W TORUNIU ul. Żeglarska Nr. 26 . / •—— tel, 174 i 267
INSTYTUCJA PUBLICZNO – PRAWNA Województwa Pomorskiego
Przyjmuje ubezpieczenia od ognia i od gradobicia po najniższych taryfach i na najdogodniejszych warunkach. Reprezentacja; w Gdyni, w Tczewie^ul^Rynel^^il^lC^Lutegc^-^v^jrudj^
KOMUN ALNA KAS A OSZCZĘDNOŚCI
miasta CHEŁMŻY Telefon Nr. 140 w CHEŁMŻY
PRZ YJMUJE — wkłady oszczędnościowe za wysokim oprocentowaniem WYDAJE: — skarbonki na drobną oszczędność OTWIERA — rachunki bieżące
ZAŁATWIA — wszelkie w zakres bankowości wchodzące tranzakcje
Za wkłady odpowiada miasto całym swoim : : : majątkiem i siłą podatkową: : :
Wkładcom zapewnia się najściślejszą tajemnicą.
A. JUCH NICKI Toruń ulica Kopernika 15.
BLACHARSTWO BUDOWLANE Wykonanie wyrobów blaszanych zwszelkiego rodzaju blachy. Dekarstwo. Pokrycie i naprawa dachów. INSTALACYJNE Zakładanie wodociągów i kanalizacji. Łazienek Ustępów, Pomp, Centralne ogrzewania, 387
B. KOZAKOWSKI, Toruń
Specjalny skład nasion
Zakłady ogrodnicze,
Telefon Nr, 45, 42, 46, Ulica Mostowa 28. 386
JAN ROLIRAD
Wytwórnia wędlin i wyrobów mięsnych
sprzedaż hurtowa i detaliczna
TELEFON NR, 125 TORUŃ UL. PROSTA 15.
DOSTAWCA WOJSKOWY.
4
KONFEKCJA, BŁAWATY, GALANTERJA
Dom Handlowy
M. S. LEISER
TORUŃ, ST, RYNEK 36/37, TEL. 316
B. ANDERS
Skład artykułów żelaznych i narzędzi,
Toruń, ul. Św, Ducha 12
Jul i u s Buchmann,
Fabryka czekolady. — Toruń Rok załóż, 1£64 Bezpośrednia sprzedaż dla konsumentów tylko w składzie fa- g brycznym Toruń, Mostowa 34.
Młyn Lubicki
Towarzystwo z ograniczoną poręką
TORUŃ
Telefony 96 i 166. Skrót telegraficzny „Lubihurt”
Najstarsza na miejscu Wytwórnia poleca się na wykonywanie Latarń Orientacyjnych l Ulicznych. Wszelkich robót blacharskich, tak warsztatowych jak l budowlanych. Roboty instalacyjne, Wodociągi, Kanalizacje, Łazienki, Pompy t t. p. Wszelkie roboty Dekarskie ’, kryte Blachą ’, Papą, Eternitem, Dachówką Łupkiem i tekturą smołową. Wykonuje się wszelkie reparacje, w zakres powyższego wchodzące. Obsługa rzetelna. Wykonanie fachowe. Ceny konkurencyjne. Tylko w firmie
TEODOR GLIŃSKI, TORUŃ PIEKARY 15.
Koncesjonowany mistrz blacharski l instalator. Rok założenia 1905.
G A Z O W N I A
W TORUNIU PLAC BANKOWY 12. TEL. 11, 33, 90
Poleca:
Koks do centralnego ogrzewania.
Benzol technicznie czysty.
Smołę węglową oryginalną. 378
Rzeźnieka Spółdzielnia Gospodarcza, S. z o. o.
Biuro: tel. 492. Podgórz-Toruń Składnica: tel. 828.
Komisowy handel skór surowych, flaków, kości i odpadków rzeźnickich
I Najstarsza Drogerja „HUGO CLAASS” I
■ właściciel: TADEUSZ SKRZYPCZAK “
Zał. 1870 r. * Toruń, Żeglarska 22 Telefon 208
Poleca: Farby — pokosty — lakiery — mydła — perfumy
wata — opatrunki — gumy. Najtańsze źródło zakupu.
51
Skierniewicki Browar Parowy
Władysława Strakacza
w Skierniewicach, tel. 26. Oddział Toruń, Czerwona Droga 35, tel, 123 Poleca PIWO JASNE. PIWO MONACHIJSKIE
Kuntze i Kittler
handel skór Toruń, Żeglarska 21, tel, 10 379
BROWAR POMORSKI
Józefa Chronowskiego
Telefon 195 PODGÓRZ — TORUŃ Telefon 195
poleca
swe za wyśmienite uznane piwa pod nazwą:
„Śmietanka Pomorska” Karczmel Pomorski i Koźlak (Bok)
399
BROWAR TORUŃSKI
Towarzystwo Akcyjne
TORUŃ
ul. Browarna 1 — 6. Telefon Nr. 164
Poleca
piwo JASNE piwo KARCZMEL
398
Czesław Noga
Mistrz Rzeźnicki TORUŃ — PODGÓRZ Dostawca wojskowy 400
52
Browar M. Rauch
Braci Brauer Sprzedaż bławatów
Bydgoszcz ^ Bydgoszcz, i konfekcji m ul. Długa 8. $
TT uyugua£t£(
KLEMENS STARK
TELEFON 1578. BYDGOSZCZ UL. MOSTOWA 2.
Handel żelaza i narzędzi rzemieślniczych. Sprzęty domowe i kuchenne, towary stalowe i galanteryjne.
„TRI” Towarzystwo Robót Inżynierskich Sp. Akc. Poznań.
Fabryka wyrobów cementowych w Białobłotach pod Bydgoszczą. Biuro: Bydgoszcz, ul. Jagielońska Nr. 30. Tel 4-88 i 2-77, Poleca: wyroby cementowe jak: rury kanalizacyjne i wszelkie akce-sorja w zakres kanalizacji wchodzące, pierścienie studzienne, płyty chodnikowe, śmietniki betonowe, słupki graniczne i t, p. 458
Polskie Zakłady Garbarskie S. A.
Kraków — Ludwinów — Skład Fabryczny Bydgoszcz, Nowy Rynek 6
459
GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA SKÓR sp. z o. o, w Katowicach — Skład Komisowy w Bydgoszczy Nowy Rynek 5.
460
{podeszwowe
blankowe poleca po cenach przystępnych, jucht ow e
POLSKA HURTOWNIA SKÓR
Spółdz, zap, z ogr, odp, w Bydgoszczy, —– Długa 18. 461
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
Antoni Jaworski
Fabryka Wyrobów Drzewnych i Stolarnia Budowlana
Telefon 650 i 1314.
BYDGOSZCZ
ul. Promenada Nr. 13. Adres Telegraficzny „JABUDAR,,
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bydgoskiego
Telefon Nr. 14-32. W BYDGOSZCZY ul. Słowackiego Nr. 3.
Przyjmuje wkłady oszczędnościowe i płaci najwyższe odsetki, ^ załatwia wszelkie tranzakcje bankowe.
Za zobowiązania Kasy odpowiada Powiat całym swym majątkiem.
Druki — Koperty — Torebki „DEKATE”.
A. DANILCZUK
Fabryka wyrobów papierowych. Drukarnia i introligatornio Bydgoszcz, ul. Gdańska Nr. 54. Tel. 416
Druki urzędowe — Przemysłowe i Kupieckie r—Papiery pakowe— kancelaryjne Materjały pisarskió — Kartoteki — Szpulki tekturowe
Metalowa Fabryka Masowej Produkcji „PRODMET AL”
Inż. Aleksander Krzywiec
Bydgoszcz, ul, Śląska Nr. 15, Telefon Nr, 402
Fabryka uposażeń aeroplanowych i samochodowych Fabryka pilników specjalnych Odlewnia metali specjalnych i stopów łożyskowych Ebonitownia
481
F. EBERHARDT
Sp. z o, o. Św, Trójcy 11
BYDGOSZCZ
Fabryka Maszyn, Kotłownia, Odlewnia żelaza, Warsztat reparacyjny
472
Fabryka mebli 1 zakład architektury wewn.
J. HECHLIŃSKI
Bydgoszcz, ul. Podgórna. Telefon 695.
475
»S’TEMARYN*
Stocznia w Bydgoszczy
Budowa i naprawa wszelkich statków rzecznych i kutrów morskich, Chantiers navals — Motor yacht & Boat building — Bootswerft
469
Ignacy KowalczyK
Pierwszorzędny Zakład Krawiecki
Garderoby C y w i 1 n e j i u m u n d u r o w a n i a Wojskowego Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 13. Tel, 1844.
54
„ZAP” Zakłady Przemysłowe
SPÓŁKA AKCYJNA
w Bydgoszczy
’ i
TEL. 787 KWIATOWA Nr. 4. TEL.787
f t
WIELOLETNI
DOSTAWCA
MINISTERSTWA
SPRAW
WOJSKOWYCH
I MINISTERSTWA KOMUNIKACJI.
SPECJALNOŚĆ
ĆWICZEBNE NABOJE.
DYBLE PODKŁADOWE ORAZ
JEDYNA W POLSCE FABRYKA CZĘŚCI
521
FORTEPIANOWYCH.
55
4
Szebeko i Lewandowski
T. z o. p.
Bydgoszcz, ul. Promenada 27-a
Wytwórnia taśm do karabinów maszynowych
518
Zakłady Graficzne – Fabryka Kartonaiy FABRYKA WAG
F. K. Ziółkowski & Sp. W. SCHENK-NAST.
Poznań, Görna Wilda Tel. 122-24. 19-28
Plakaty. Etykiety. Obwoluty. Kartoniki 6 a
W. Baerwald i S-ka Młyn parowy Bydgoszcz. Telefon 4~80
468
Bydgoszcz.
Jagiellońska 41, Tel, 10-14, Wyrób wag wszelkiego rodzaju °
BACON-EXPORT GNIEZNO, Sp. Akc. Dijt. I biuru qłówne w Bydgoszczy ui. Jagiellońska 22. Tel. 2257. Fabryki bekonów: Bydgoszcz, lei. 270. Gniezno, tel. 292, Grodzisk, tel. 94. Tczew, tel. 057. Fabryka smalcu w Bydgoszczy, tel. 2012. Fabryka szynek w Warszawie, tel. 102(172. Chlewnia zarodowa ^ w Jelonku pod Gnieznem.
Komunalna Kasa Oszczędności
miasta Bydgoszczy
522
K. S T A R K WŁ. JANINA i JERZY STARK
Handel żelaza i narzędzi. Okucia budowlane
BYDGOSZCZ GDAŃSKA 29. TELEFON 253
________________________________ 407
Hurtownia Towarów Kolonialnych
B. Kentzer i S-ka, Bydgoszcz
Telef. 341 i 1315 Adres telegr,: Kolonjalka Ul. GdańSkS 42
Najkorzystniejsze [Źródło zakupu dla kupców i dostawca wojskowy
Specjalność: kawa—śledzie
Zawsze wielki zapas Siedzi norweskich i szkockich
s
\
v
56
R. WIŚNIEWSKI FELIKS ŁYSKAWA
Bydgoszcz, ul. Fredry 1. mistrz rzeźnicki
Telefon 18-10. Bydgoszcz, Garbary 27
Skład bawełny przędzalnianei. telefon 1543
514 520
Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 5.
Tel. Dyr. Nr. 4-13.
• .ino
„OMEGA“ Dom Handlowy
Fabryka wózków dziecięcych „T E X T 1 L”
i wyrobów metalowych. Towaszysłwo z ograniczonq porqkq
Bydgoszcz, ul. 3 Maja 13. o Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 9. 410
I \Y/RPl PRQkTl BRODNICA N. DRW.
J. W J^OI^LIAOIVI UL, HALLERA 2/4, TEL. Nr. 6.
Pierwszorzędny skład mięsa i wyrobów mięsnych.
736
Skład żelaza, materiałów budowlanych, węgli i sprzętów kuchennych
ROMAN KIRSTEIN
B R O D N I CA
MOSTOWA 1. TELEFON 35.
Konło czekowe:
Powiatowa Kasa Oszczędności Brodnica.
DOSTAWCA WOJSKOWY.
Hurtownia towarów bławatnych 1 konfekcji „WLOKNIK” Bydgoszcz, Stary Rynek 5 — 6 ^ K. DIEREN Kotlarnia i zakład instalacyjny Autogeniczne spajanie Inowrocław Droga Kruśliwiecka 2, tel. 327 o P. K. 0. Poznań 213.438.
Drogerja „Fortuna” FR. TOMCZAK BRODNICA N/DRW. ul. Kościuszki 7, 738 Konfekcja damska, męzka i obuwie St. Grzegorzewski ™ St. Rynek 18. Mostowa 9 ^
Pomorski Przemysł Czapniczy
Brodnica n/Drw.
DOSTAWCA CZAPEK DLA FORMACYJ WOJSKOWYCH
ORAZ URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH
741
JÓZEF GÓRZYŃSKI
Hurtownia piw i fabryka wód mineralnych
W BRODNICY
ul. Przykop 31. Telefon 121
________________________ 737
Elektrownia Miejska
W BRODNICY NAD DRWĘCĄ TELEFON 143.
POLECA po cenach przystępnych i na bardzo dogodnych warunkach: lampy, pająki, lampki nocne i biurkowe jak również żelazka, garnuszki, kuchenki poduszki do nagrzewania i t. d.
Radjo-odbiorniki światowej śławy, radjo-żarówki, głośniki i inne wchodzące w zakres radja.
Odkurzacze „Protos” i „Elektrolux” maszynki dd froterowania i wypożycza takowe na dogodnych warunkach. Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres elektrotechniki.
735
58
Komunalna Kasa Oszczędności
Powiatu Brodnickiego
Brodnica nad Drwęcą (Pomorze) Rynek 5, telefon 57.
oraz Jej Oddział w Jabłonowie (Pomorze)
Załatwiają wszelkie tranzakcje bankowe.
733
5 t. DtilczewsKi
Parowo-wodny młyn NISKIEBRÓDNO
BRODNICA (POMORZE). TELEFON 8 4.
740
Richard Kickbusch
Inowrocław, Rynek Nr. 3. — Telefon Nr. 33. SKŁAD ŻELAZA
Sprzętów domowych i kuchennych. Materjały budowlane,
Komunalna Kasa Oszczędności
Miasta Inowrocławia
Rynek 5. Telefon 16.
Przyjmuje wkłady oszczędnościowe za Wysokiem oprocentowaniem i załatwia wszelkie interesy w zakres bankowości wchodzące.
395
Komina Kasa mnUm Powiatu InowrocławsKiego W INOWROCŁAWIU Założona w roku 1857. załatwia wszelkie sprawy wchodzące w zakres bankowości. Telefon Nr. 177 i 3 7 4. 393
J. ReszKa Seweryn Kwiatkowski
Warsztat reperacyjny maszyn Inowrocław, ul. Marsz. Piłsudskiego 3.
parowych i rolniczych Fabryka wędlin ^
Inowrocław, ulica Poznańska 71 Dostawca wojskowy S
540
Młyn Parowy Ksawery Gracz
Inowrocław, ul. Św, Ducha 32, tel. 693,
Posiada stale na składzie przetwory młyńskie,
538
Spółka Akcyjna dla Międzynarodowego Transportu Schenker i S-ka w Warszawie
Organizacja wszelkiego rodzaju transportów morskich i lądowych. Własne oddziały we wszystkich ważnych punktach świata, 528
Przedsiębiorstwo Budowlane Biuro Architektoniczne
Gdynia Tel. 1820.
SZOSA GDAŃSKA WYKONYWA WSZELKIE PRACE WCHODZĄCE W ZAKRES BUDOWNICTWA 524
Nowo otwarta pracownia czapek wszelkiego rodzaju oraz galanter ja wojsk, i cywilna
J. KASESNIK Kraków
ul, Florjańska 20, tel 115-09 jd
Wacław Żarnowski
Poznań, Tama Garbarska 25-28 Telefon 1541
Hurtowy handel skórami
Cd
…… ^
BOLESŁAW WIESE
SKŁAD FABRYCZNY MATERJAŁÓW
BIELSKACH
POZNAŃ,
STARY RYNEK 59/60 I p.
Spec. materjały wojskowe.
Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Gdyni
GDYNIA „BANK DEWIZOWY”
Gmach Komisarjatu Rządu ul. Starowiejska obok Dworca Adres telegraficzny „KASOBANK* tel. Nr. 1270,1271,1272
Instytucja Bankowa prawa publicznego o pupilamej pewności. Załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące.
Kasa po południu otwarta od 18 do 19 wyłącznie dla wpłat. Kantor Wymiany na Dworcu czynny od godz. 8-ej do 22-ej. Kantor Wymiany przy ul. Portowej vis a vis Hotelu pod Starym Dębem czynny od godz. 9-tej do 20-ęj tel. Nr. 1273, S
«Sprawozdanie z budowy wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni.
Budowę wodociągów i kanalizacji rozpoczęto w roku budżetowym 1928/29. Do dnia 1 kwietnia 1932 r. wykonano i oddano do użytku pupiicznego:
I. Wodociąg m. Gdyni i Oksywia. 1) Stację pomp wodociągowych m. Gdyni o wydajności 2.000 m.3/24 godz. 2) Stację pomp wodociągowych Oksywia o wydajności 1.200 m.8/24 godz. 3) Zbiornik żelazo-betonowy dla wodociągów m. Gdyni o pojemności 2.000 m,3 położony na wysokości 72 mtr. nad poziomem morza. 4) Zbiornik żelazo-betonowy dla wodociągów w Oksywiu o pojemności 1.000 m.3 położony na wysokości 72 mtr. nad poziomem morza. 5) Sieci wodociągowej o łącznej długości 53.812.12 mb. 6) 12 studzien dla głównego ujęcia na terenach Rumja—Cisowa.
Obecnie wodę czerpie się z trzech studzien, zbudowanych na terenie portu przy ul. Mickiewicza. Głębokość studzien 45 mtr. Woda surowa posiada związki żelazowe, które po utlenieniu przechodzą w związki żelazowe koloru bronzowego, wobec czego trzeba wodę odżelaziać. W tym celu zbudowano przy stacjach pomp w Gdyni i Oksywiu ODŻELAZIACZE zamknięte, które wodę surową, zawierającą 2 mig. żelaza w litrze wody, całkowicie oczyszczają,
II. Kanalizacja sanitarna. 1) Stację przepompowań ścieków przy ul. Nadbrzeżnej o zdolności przepompowania 160 litr./sek. 2) Stację oczyszczania ścieków składającą się z: a) piaskowników, b) studzien Imhoffa 3-komo-rowych, c) basenów ociekowych 16 sztuk, d) hali maszyn. 3) Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 27,188,35 mb. Kanalizacja miasta Gdyni została zaprojektowana i wybudowana jako kanalizacja rozdzielcza t. j, wody deszczowe z dachów, podwórz i ulic zostają odprowadzone kanałami deszczowymi wprost do morza bez oczyszczenia, a wody brudne (fekalja) z klozetów wanien i zlewów i t, p. kanałami sanitarnymi do stacji oczyszczania ścieków, gdzie zostają oczyszczone przed wpuszczeniem do morza. Ścieki w studniach Imhoffa gniją i po przegniciu tychże otrzymuje się osad, który opada na dno studzien, a następnie zostaje wypompowany do basenów ociekowych, gdzie schnie i po wyschnięciu jest używany jako nawóz. Gaz. który wywiązuje się przy gniciu zostaje ujęty w specjalnie do tego zbudowanych dzwonach gazowych i używa go się do oświetlenia i ogrzewania hali maszyn.
III. Kanalizacja deszczowa. 5 kanałów deszczowych z rur betonowych o łącznej długości 9,554,20 mb.
IV. Połączono do sieci wodociągowej 320 domów. Połączono do sieci ksnal, sanit. 140 domów. Na budowę wodociągów i kanalizacji do dnia 1 kwietnia 1932 roku wydano zł. 8.473,052,04.
V. Zarysy budowy na najbliższe dwa lata. a) Budowa głównego ujęcia na terenach Rumja—Cisowa. b)Budowa rurociągu tłocznego 0 400 i 450 mm (magistrali), c) Budwa rurociągu łączącego Gdynię z Oksywiem, d) Budowa rurociągu na Witominie. e) Budowa stacji przepompowań ścieków dla Kamiennej Góry, f) Budowa tunelu pod torami kolejowemi. g) Budowa ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych przez tunel i w ulicach Nr. 33, 47, 57, 48 i 50, h) Budowa rurociągów ulicznych wodociągów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej przed ich zabrukowaniem,
Dyrektor:
(inż. M. Michalski)
523
61
PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE W GDYNI STAŁA KOMUNIKACJA GDYNIA-SOPOTY
ODJAZD Z GDYNI: PLAC KASZUBSKI ODJAZD Z SOPOT: DOM KURACYJNY
Wycieczki autokarami na zamówienie Telefon Nr. 19-07.
GDYNIA Aleja Słowackiego. o
8
Miejskie Zakłady Elektryczne w Gdyni
Dostarczają energję elektryczną w postaci prądu zmiennego trójfazowego o napięciu 15 000, 380 i 220 woltów przy częstotliwości 50 okr. na sekundę na obszarze miejscowości miasta Gdynia, Orłowo, Mały Kack, Witomino, Cisowa, Rumja, Dębogórze, Pierwoszyno, Pogórze, Kosakowo iObłuże. DOGODNY SYSTEM TARYFOWY. Prąd dla celów grzejnych w gospodarstwie domowem od 15 gr. za kW-godz, Stała wystawa, demonstracje i sprzedaż wszelkich domowych aparatów elektrycznych oraz armatur oświetleniowych. Bezpłatne porady w dziedzinie zastosowań elektryczności i racjonalnego oświetlenia. Własne warsztaty precyzyjne dla na- ^ prawy aparatów i liczników. Stacja wzorcownicza z prawem legahjicznjw
Drogerja Poznańska M. CZEPCZYŃSKI
GDYNIA, ——— Plac Kaszubski

Poleca farby lakiery artykuły techniczne i hemi-kalja oraz przybory sanitarne i chirurgiczne. : : $

„PANTAREI“ S. A. Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe W Gdyni Zastępstwa w Kraju i Zagranicą, Oddział w Gdańsku. Tlgr, „PANTEREI“. Teł. 16-36 i 16-37. Przeładunek wszelkiego rodzaju towar rów masowych i drobnicowych.—Międzynarodowe ekspedycje kolejowe i morskie.—Clenie—Własne składy tranzytowe i wolnocłowe w porcie o powierzchni ca. 6000 m2 na Nabrzeżu. Piwnice dla łatwopsujących się to- t-, warów^Doinskładow^jmbl^ { kalk, na żąd. 3?
Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna
„B L A S K” Sp. Akc.
W POZNANIU
POLECA: Doskonałe mydła toaletowe i do golenia, mydła rdzenne i techniczne. : : : ;
Farby olejne i lakiery wszelkiego rodzaju,
, oraz pokosty i środki dezynfekcyjne. ca
62
P KANCELARYJNE i normalizowane, materjały piśmienne, przybory A biurowe, atramenty, kalki, matryce, farby do powielania P i tysiące artykułów branży, :::::: i ’ E Fr. Szymański Poznań. R Tel. 21-87.
I Dostawca dla urzędów wojskowych i państw. ^ m m
Fabryka musztardy S. ROBIŃSKI Poznań, Sszewska 7. 357 Fabryka pasty do obuwia HA — ES — ES Właściciel HENRYK KOSZCZYŃSKI Poznań, Grochowe Łąki 4. ro
Ka De Ha Harcerska Spółdz. z odp. udział, w Poznaniu ul. Podgórna 10, Sport — Turystyka co Skład skór i przyborów obuwniczych FABRYKA CHOLEWEK STEFAN WYSZYŃSKI Poznań, Św. Marcina 57, ^
Centralna Drogerja J. CZEPCZYŃSKI POZNAŃ STARY RYNEK 8. TEL. 3324, 3315, 3238 i 3115 ^ Dostawca wojskowy. 3 ro
TURECKA CUKIERNIA i Piekarnia „STAMBOL’* R. IBRAIM^ Łuck, Boi. Chr. 25. S BROWAR PAROWY i SŁODOWNIA WACŁAWA ZEMANA w Łucku
SKŁAD WĘDLIN i MIĘSA M. SZYMAŃSKI Łuck, Jagiellońska 72. £ Egz. od roku 1919. 3 dostawca piwa do Garnizonu w Łucku poleca swe znakomite piwa „Sakura” „Sakura” $ rH
i
63
SZYLDY EM AL JO WANE PRZEPISOWE ORIENTACYJNE
(Dz. Rozk. Wojsk. 4/31) w pięknem, esiełycznem wykonaniu, absolutnie odporne na wpływy atmosferyczne — wiecznie trwale.
EMALJERNIA I WYTŁACZALNIA Inż. LEON BYTNER Poznań 10, ul. Wrzesińska 10.
HURTOWNIA SKÓR
i
PRZYBORÓW SZEWSKICH
ADAM MISIAK
OSTRÓW [WIELE] RYNEK 33.
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA DZIAŁDOWA w Działdowie Rynek Nr. 6 GMACH WŁASNY Telefon Nr. 60. Przyjmuje wkłady oszczędnościowe za Wysokiem oprocentowaniem Otwiera rachunki bieżące i czekowe, oraz załatwia wszelkie tranzakcje bankowe, Za wzzelkie czynności Kasy odpowiada gmina miejska swoim majątkiem, który przedstawia wartość 5 miljonów złotych.
H. SINKE i SYN Parowa fabryka mebli zał, rok 1878 RA W I C Z (Wlkp.) Król. Jadwigi 28, telefon 171.
Wykonanie najlepszych mebli w każdym stylu. ^
A. ECKE
Fabryka fortepianów i pianin Rawicz Wlkp. Paderewskiego 46.
Posiada stale na składzie instrumenty w większym wyborze. £2
RAW ICKA FABRYKA WAG ADOLF HRSINA Rawicz tel. Nr. 17. Konto P. K. O. 202597.
._____________________________S 64 J. i J. GÓRECCY Leszno (WIKp.) Leszczyńska Hurtowa Destylacja pod nazwa „MIASTO WARSZAWA” Telefon 227 ul. Leszczyńskich 17. Telefon 227 Wytwórnia wódek zdrowotnych, likierów deserowych, rumów, araków i koniaków. Probiernia: Rynek 33 — Telefon Nr. 13. m Specjalność: Wyroby bez alkoholu: „Oko“, „Całusek”, „Warszawianka” i „Abstynencka”. Skład i hurtowa sprzedaż win zagr. i krajowych. — Wytłocznia soków. K A N O L D SPÓŁKA AKCYJNA Fabryka cukierków LESZNO WLKP. SPECJALNOŚĆ CUKIERKI ŚMIETANKOWE. ________________________ 543
WARSZTAT MECHANICZNO – ŚLUSARSKI
ToKarnia metali $
Franciszek Jankę ?^LuNDAZN^°f
Materace wszelkich gatunków dla wojska
i szpitali poleca po cenach najniższych Stefan JaśRowsKi
Parowa Przędzalnia Włosia i Mechan. Tkalnia Pasów Parcianych w Rawiczu,
Telefon 353. Roh założenia 1902.
Droyerju „Alcltemjua KLIMEK i S-ku Grudziądz, ul. Wybickiego .12 utrzymuje utnie na układzie I poleca po każdoczeungch cenach rynkowych umzelkle artykuły drogergjne, chemie z-ne, chirurgiczne, fotograficzne l tech- o nlczne w wielkim wyborze. ui
Powiatowa Centrala Elektryczna
powiatu grudziądzkiego— wieś Wykonuje we wlasnyoh warsztatach reperacje transformatorów, motorów oraz wszelkich innych aparatów wchodzących w zakres elektrotechniki. Wykoua/de solidae. Ceny przystępno.
Obsługa rzetelna. in
BANK LUDOWY W KOlCiANIE
zał. 1868 r.
Zastępstwo Banku Polskiego
do inkasowania weksli, ^ \ m
Zakład Krawiecki Paweł Proń
GRUDZIĄDZ ul, Groblowa Nr, 33,
ZAKŁADY „ELEKTRO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONA PORĘKĄ
ŁAZISKA GÓRNE (6. Śląsk)
Telefon: Mikołów Nr. 5, 54, 56, 115 i 135 Adres telegr. „ELEKTRO” Mikołów
a. Elektrownia moc zainstalowania maszyn 110.125 KVA.
b. Fabryka elektrotermiczna: Karbid, żelazokrzem, żelazo-glinokrzem dla celów metalurgicznych i dla wyrobu materjałów wybuchowych, inne stopy żelaza, cement glinowy, „Alka-Elektro-Cement“ pył odlewniczy, mączka kwarcowa, wapno nawozowe, wapno pokarmowe dla bydła i trzody, prasmoła.
„M A K O C Z A” Pierwsza Rybnicka Fabryka wyrobów drucianych właść, Konrad Czaja Telefon Nr. 90 Rybnik, ul. Raciborska 4 Poleca: siatki druciane, kompletne ogrodzenia z bramami. Drut
kolczasty, sprężyny dla przemysłu i do mebli.
Oferty na żądanie.
U bramy adres pod druciane wyroby.
J. LUKASCHIK Fabryka mydeł
Tarnowskie Góry G. – ŚI,
HERMAN EISNER i SYN
Młyn Parowy i Piekarnia CIESZYN
Śląsk Ciesz,
Telef. 20.
co
c-
1
FabryKa Chemiczna
P. STRAHL & Co
SZOPIENICE, GÓRNY ŚLĄSK
Wyrabia ZNANE ŚRODKI DO PRANIA
MARKI „Alboril“
5
Komunalna Kasa Oszczędności
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
W PSZCZYNIE Telefon Nr. 6. Rynek Rok zał. 1860
INSTYTUCJA PUPILARNEJ PEWNOŚCI.
Przyjmuje wkłady oszczędnościowe za naj wyższem oprocentowaniem.
Za pewność wkładów ręczy powiat pszczyński całym swoim majątkiem i dochodami podatkowemi.
„KER A MIK A” Sp. z o. o.
Biuro inżynierskie i przedsiębiorstwo budowy cegielń mechanicznych Katowice, ul. Boczna 1. Tel. 1773,
Projektowanie, kosztorysy, kierownictwo i wykonanie: cegielni parowych, pieców pierścieniowych, zygzakowych i komorowych, sztucznych suszarni. Budowa kominów. Obmurowanie kotłów parowych. 5
Maksymiljan Urban Chojnice, Plac Jerzego 4. Tel. 293
Interes żelastwa, materjałów budowlanych, kolonjalny i restauracja.
Konto bankowe: Bank Ludowy Chojnice.
Dostawca wojskowy, ćl
„GLOBUS“ Fabryka pił i narzędzi
Właść. Fryderyk W. Jlittner, Katowice, Wojewódzka 29. Tel. 20-78, Dostawca dla najpoważniejszych firm handlowych i przemysłowych piłek do metali do użytku ręcznego i maszynowego oraz pił do szyn.
Zastępstwa w Polsce: Poznań. Warszawa, Łódź. Kraków, Lwów, Wilno oraz Gdańsk.
F. GRZONKA
ARCHITEKT i BUDOWNICZY
KATOWICE
TEL. 27-59 UL ZABRSKA 16. ^ ——-————-2.
67
„TERMAK”
Towarzystwo Budowy Dróg Smołowcowych
Sp. z o. o.
Katowice, ul. Ks. Damrota 10. Telef. 1253 i 3053.
„TERMA K“
TESTRABIT TERAMULS najbardziej ekonomiczne nawierzchnie drogowe.
MATERJAŁY DO BUDOWY DRÓG
KOSTKI, BRUK WSZELKIEGO RODZAJU.
PODKŁADKA
SZUTER
GRYSIK
C 7 P T TT
KRAWĘŻNIKI
Wybraniec i S-ka, Sp. z o. o.
Katowice, Damrota 10. Tel. 1253 i 3053.
W. WYBRA’NIEC
fabryka papy dachowej i asfaltu
Katowice, ul. Ks. Damrota 10. Tel. 1253 i 3053
DOSTARCZA PAPĘ DACHOWĄ,
IZOLACYJNĄ I WSZELKIEGO RODZAJU
PRODUKTA SMOŁOWCOWE.
WYKONUJE RÓWNIEŻ POSADZKI ASFALTOWE.
482
Górnośląska Centrala Skór
Sp. z ogr. odp.
Katowice, ul. Słowackiego 39, telefon 27-60.
P. K. O. Nr. 300816.
GARBARNIA ,.S O Ł A” SKŁADNICA SKÓR SUR.
OŚWIĘCIM KATOWICE
Telefon 129. Rzeźnia Miejska tel. 14-27
Dostawca wojskowy
1074
Inżynier Budowlany
Paweł Kutz
Wykonuje roboty budowlane, przemysłowe, i naziemne i podziemne oraz betonowe i żelbetonowe.
KATOWICE
ul. Kościuszki 39.
Telefon 4-65.
483
99
MOCHALA
U
Górnośląska Garbarnia i Fabryka Pasów Transmisyjnych
Spółka Akcyjna w Mochali, poczta Lisów, pow. Lubliniecki G./Śląsk
poleca: skóry podeszwo we w kruponach i połówkach,
skóry pasowe oraz pasy transmisyjne.
Skład fabryęzny: Warszawa, Franciszkańska 12, teł. 11-02-79
313
D. CZWIKLITZER
Fabryka Mydła
Katowice — Załęże
Rok zał. 1867. Tel, 406, 2165
poleca
mydła domowe, przemysłowe, toaletowe, płatki mydlane, proszki mydlane, środki do prania, glicerynę pap.
___________________________ 511
69
Wyrabiamy:
• r* • »* ■ -i ■ , Aparaty Telefoniczne i łącznice automatyczne według, patentów Ericssona. Łącznice telefoniczne wszelkich systemów i typów. Aparaty wodoszczelne i sygnalizacje kolejowe, pożarowe, drogowe, hotelowe, kopalniane i t. p. Zegary elektryczne, elektryczne zabezpieczenia ruchu kolejowego. Bezpieczniki, przełączniki, odgromniki, skrzynki kablowe i t. d. Instalujemy: / Urządzenia telefoniczne i sygnalizacyjne wszelkich systemów. Urządzenia elektryczne zabezpieczenia ruchu kolejowego. WYTWÓRNIA TELEFONÓW I SYGNAŁÓW KOLEJOWYCH Spółka AKcyjna Wełnowiec — Katowice ul. św. Jadwigi 10. Tel. 889 lub 1060. 1091 Sprawozdanie Funduszu Kwaterunku Wojskowego Z r. 1930 na str. 34 powiada: „Na kresach północno – wschodnich i w Małopolsce Wschodniej, gdzie normal-nem pokryciem dachu jest blacha ocynkowana, wprowadziliśmy na nasze domy blachę cynkową, aczkolwiek zwracano nam uwagę, że zbyt ostry klimat (silne mrozy) w tych okolicach powodują pękanie blachy cynkowej; jednak mimo wyjątkowo srogiej zimy z 1928 r. na 1929 nasze dachy z blachy cynkowej wytrzymały wszędzie próbę czterdziesto kilku stopniowych mrozów”. Idź za tym przykłademl Kryj dach czystą blachą cynkową! BLACHA CYNKOWA Biuro sprzedaży polskich walcowni cynku Sp. z ogr. por. Katowice, Nar|acka 11. UDZIELA BEZPŁATNIE WSZELKICH WYJAŚNIEŃ I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH. 1047 71 LIGNOZA SPÓŁKA AKCYJNA FABR YKL- io Kry waldzie, pow. Rybnicki, w Pniowe u, pow, Tarnogórski, w Starym Bieruniu, pow. Pszczyński. Wszelkie materjały wybuchowe i środki zapalcze oraz papiery drzewne i bezdrzewne różnych gatunków. GENERALNA DYREKCJA Katowice, ul. Dworcowa 13. Tel. 1355, 1520, 2958. 1046 72 Oberschiesisches Kraftwerk Spółka Akcyjna KATOWICE — CHORZÓW l : Dostawca prądu, siły i światła. Sprawność Elektrowni Chorzowskiej: 81,400 kilowat. Produkcja dosięgła w 1927 roku przeszło 423.000.000 kwh. 510 GAZ — KOKS — SMOŁĘ dostarcza Górnośląska Centrala Gazowa Wielkie Hajduki G.-Śl. 1083 ROBUR ZWIĄZEK KOPALŃ GÓRNOŚLĄSKICH KATOWICE 1049 73 BROWAR RYBNICKI HERMAN MÜLLER poleca swe pierwszorzędne piwa jasne 12% jasne „specjał“ 16% ________________________________________1084 S A M “ Spółka Akcyjna Münstermann Odlewnie żelaza i bronzu, fabryka maszyn 1 armatur Katowice, Raciborska 8. Odlewy wszelkiego rodzaju z bronzu fosforowego Dr. Künzela, niklofosforowego oraz kwasoodpornego. Materjał kuty w sztabach o wytrzymałości aż do 80 kg na 1 mm, a mianowicie: bronz manganowy, stalowy, aluminjowy. diamentowy oraz miedź elektrolityczna, Odlewy z żelaza i stali surowe i obrobione, I-a biały metal łożyskowy, szlaglut. cyna do lutowania. gj Armatury, do wody, pary i gazu z metalu, żelaza lub stali o jak: kurki, wentyle, zasuwy, hydranty, stojaki i odwadniacze. HENCKEL MONTAN S. A. Tarnowskie Góry. Telefon Nr. 5-10. Fabryka Brykietów w Radzionkowie wyrabia: pierwszorzędnej jakości brykiety z miału węglowego górnośląskiego świeżej produkcji głębokich kopalń w formie cegiełek prasowanych o ciężarze 1 i 3,9 kg, 1090 »»Sigma Górnośląska Fabryka Farb
w Wełnowcu
Wytwarza wszelkiego rodzaju farby malarskie, chemiczne i mineralne, chromowe, cynobry, żelazocjanki i t. d.
1092
Nici lniane do gtiziKów
oraz wszelkiego rodzaju przędze najlepszej jakości wyrobu krajowego
FABRYKI
ROTTENBERG i S-ka
KATOWICE
Telefon 12-87. ul- Młyńska 19.
1093
74
Górnośląski Węgiel, Koks
i produkty uboczne
kupuje się na najdogodniejszych warunkach i cenach w firmie
„POLESIA”
Towarzystwo wyrobów chem. i min. z o. p.
Królewska Huta, ul. Ligota Górnicza 4 — 6, tel. 13-25
1094
Dom Spedycyjny
Jan Rzewicok
Katowice, Dworcowa 18. Telefon 13-07.
SPEDYTOR KOLEJOWY Ekspedycja-Transport Mebli-Clenie
Własna koncesja. i Magazynowanie towarów.
, 1097
Górnośląska Fabryka Kabli i Rur Izolacyjnych
Spółka Akcyjna Katowice, ul Krakowska 4.
Tel 21-95.
1095
75
GÓRNOŚLĄSKIE ZJEDNOCZONE HUTY KRÓLEWSKA I LAURA
Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza
Katowice, ul. Kościuszki Nr. 30.
DOSTARCZA:
z własnych kopalń: węgiel, koks, smołę, benzol etc.
z własnych hut: surówkę, stal, żelazo, szyny, blachy, rury etc.
z własnych zakładów przetwórczych: odlewy żeli-we, odlewy słalowe, wagony kolejowe i tramwaje, rozjazdy, resory, sprężyny, osie, zestawy kołowe, części wagonowe, części tłoczone, konstrukcje żelazne, hangary lotnicze, maszty radjowe i reflektorowe, mosty, zbiorniki, maszyny parowe, kompresory, urządzenia chłodnicze, dmuchawy, wentylatory, ekshaustory, urządzenia transportowe, walce drogowe motorowe, koła zębate etc.
509
Załołono 1889
HIGJENA Sp. zogr. odp.
Specjalna fabryka dla technicznych urządzeń higienicznych Katowice II. ul. Krakowska 9. Telefon Nr, 213. Centralne ogrzewanie. Urządzenie wentylacji. Zużycie ciepłoty.
Dawid Badewitz
Maszyny i przybory rzeźniczo – masarskie. Skład Jelit Katowice, Kozielska 4. Tel. 114.
750
Józef Jonas
„Ziemiopłody 3
Dostawca wojskowy Stanisławów, ul. Kazimierzowska 70. telefon 509.
STEFAN RADECKI v
Katowlce-Dqb
Fabryka palników i armatur rlo lamp karbidowych i gazowych oraz zapalniczek P. K. O. Katowice 306.947, tal. 29-95.
Krain i Fesser
Katowice
Telefon 124, 408 i 31-96. Adr, telegraficzny: Krainfesser, Katowice g Sprzedaż wszelkiego rodzaju stali, maszyn, lin, łańcuchów i narzędzi.
76
Zakład Gazowy Miejski
w© Lwowie, ul. Gazowa 28, tel. Nr. 4-92 i 43
dostarcza
Gaz mieszany do gotowania, oświetlenia i celów technicznych.
Gaz ziemny do opału centralnych ogrzewań i celów przemysłowych i do gotowania strawy w koszarach wojskowych.
wykonuje
Instalacje gazowe dla potrzeb gospodarstwa domowego, celów opałowych przemysłu.
Sklep przy ul. Chorążczyzny 6 (telef. Nr. 11-61) zaopatrzony jest w wszelkie przybory i aparaty służące do użytkowania gazu.
1004
Rydzewski i S-Ka
Przedsiębiorstwo Techniczno-Przemysłowe we Lwowie
ul. Lwowskich Dzieci 64, telefon 29-62.
Ogrzewania centralne. Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Pralnie mechaniczne. Kuchnie parowe. Komory dezynfekcyjne. 1040
Benzyna samochodowa, Benzolina do silników wysoko – obrotowych.
Oleje specjalne:
Castrol, Gargoyie, Polmin, Shell po cenach konkurencyjnych
,. G A Z O L I N A “ s. A.
Lwów, ul. L. Sapiechy Nr. 3. Telefon 32-80. 1003
Zygmunt Wallach
abs. wyż. szkoły fach. w Aue / Sa.
Lwów, Ul. Łyczakowska L. 45. Telefon Nr. 48Ł47.
Zakład instalacyjny dla wszelkich ujządzeń cieplnych, wodnych, gazowych i sanitarnych.
Z. Wallach
Przedsiębiorstwo Budowlano-Blacharskie
Lwów, Łyczakowska 45. Tel, 48-47.
, 1006
77
Syndykat Przemysłu Naftowego
Sp. z ogr. odp,
LWÓW, ul. Kościuszki 7. WARSZAWA, ul. Marsz. Focha 12.
obejmuje następujące firmy:
„Polmin“ Państw. Fabr. Olejów Mineralnych Lwów. „Famo“ S. A. Warszawa. „Galie. Karp. Naftowe T-wo Akcyjne“ Lwów. Galie. Tow. Naft, „Galicja“ Lwów. Zakłady Przem.-Naft. Gartenberg i Schreyer Jasło. „Limanowa“ Tow. Naft. Warszawa. „Nafta“ Sp. Akc. Lwów, Polskie Związkowe Raf. Olejów Skalnych S. A. Lwów. Standard Nobel w Polsce S. A. Warszawa. Vacuum Oil Company S. A. Warszawa.
1002
Miejska Komunalna Hasa Oszczędności we Lwowie |
ul. Wałowa L 7 i 9 (Gmach własny)
Oddział L: ul. Gródecka L. 60. Oddział II.; ul. Żółkiewska 75,
Przyjmuje wkłady oszczędności w złotych i dolarach codziennie od godz. 8 i V* Jo 1-ej przed- i od 5 do 6 i V2 popołudniu.
Książeczki wkładkowe Kasy posiadają charakter funduszów ulokowanych z bezpieczeństwem prawnem (pupilarnem).
Bezpieczeństwo wkładek oszczędności zapewniają: Fundusze zasobowe Kasy wynoszące Zł. 4.390.000,—
Za wkładki i ich oprocentowanie ręczy gmina miasta Lwowa całym swym majątkiem, którego wartość wynosi przeszło 300 milj. zł.
Aparaty do powiększeń fotograficznych
najnowszego typu wykonania firmy:
JAN BUJAK
Fabryka przyrząd, mierniczych we LWOWIE
są do nabycia we wszystkich krajowych składnicach aparatów i przyborów fotograficznych.
78
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów
Poleca najlepsze piwa
1012
PIOTR MIKOLASCH i Spółka we Lwowie
Skład materjałów aptecznych i przyborów technicznych
en gros i en detail ^
Wytwórnia farb. lakierów i kitu Ś
Adres dla telegra DROGERJA, Lwów, Nr. telefonu 4-89, ^
Przedsiębiorstwo Budowlane
WŁADYSŁAW CZAJKA
RZĄD. UPOW. M. BUDÓW.
Lwów, Murarska Nr, 51 II piętro 1016
„ K O N T A K T”
Towarzystwo Elektryczne
Spółka z ogr. pot.
LWÓW. UL. SYKSTUSKA 14.
Fabryka elektrotechniczna (liczniki energji elektr., rury izolacyjne, materjały instalacyjne, aparaty do grzania i gotowania, przybory radjowe).
BIURO INSTALACYJNE.
________________________________________ 1025
Przedsiębiorstwo Budowlane
Karol Wałków
LWÓW
Biuro ul. Św. Szymona 1. Telefon 61-25 mieszkanie ul. Lwowska 65 a. Telefon 81-13. WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES BUDOWNICTWA WCHOCZĄCE
1024
79
Czekolada BRANKA
Wzmacnia organizm.
Potęguje wytrzymałość
NIEZBĘDNA PRZY EKWIPUNKU KAŻDEGO
Oficera i Żołnierza!
WSZĘDZIE DO NABYCIA.
„Józef Lachmann“
Przedsiębiorstwo wszelkich urządzeń elektrotechnicznych
Lwów, Piekarska L. 1. Tel. 58-77. co
Elektryczne urządzenia, dostawa maszyn dźwigów uskutecznia firma „TecHnika“ we Lwowie, ul. Lenartowicza 12.
„GAZY ZIEMNE“ Sp. Akc.
dla Przemysłu Naftowego Centralne Biuro: Lwów, ul Akademicka 7-111. Telefon 2-06, 26-95 i 106-95 Rafinerja Lwów-Zniesienie.
Z najnowszych urządzeń destylacyjnych systemu amerykańskiego „FOSTER-WHEELER” gwarantujących najprzedniejszą jakość produktów, poleca^ benzyny dla celów przemysłowych i rolniczych benzyny ekstrakcyjne, naftę świetlną, prymusową i motorową, olej gazowy, oleje maszynowe, cylindrowe, dla pary przegrzanej i nasyconej specjalne, wulkanowe, asfalt wszelkich gradacji kwasy naftowe, mydła naftenowe. OLEJE SAMOCHODOWE MARKI „F1NISCH-OIL” Stacje benzynowe: w Warszawie ul. Szopena 1. 21. we Lwowie ul. Legjonów, pl. Bernar- co dyński ul. Słowackiego w Brzężanach w Czortkowie o
ZAKRZEWSKI i S-ka
Przedsiębiorstwo Budowlane
LWÓW. DEMBIŃSKIEGO 16
(KOLONJA OFICERSKA) TEL. 97-50.
Lwowska Fabryka Chemiczna
TLEN“
Lwów-Zamarstynów
I!
Poleca P, T. Spółdzielniom Wojskowym znane ze swej dobroci Mydła toaletowe, Środki kosmetyczne, Środki do ust i zębów. Mydło do prania marki „LEW”. Specjalność mydła glicerynowe i mydła do golenia.
Oferty i cenniki na żądanie.
1029
Przedsiębiorstwo Budowlane
W. A. DOMAŃSKI
LWÓW, Ul. GŁĘBOKA Nr. 21. TELEFON 72-00
Fabryka Krystalicznego Lodu
sztucznego, bakterjologicznie czystego z wody wodociągowej
LWÓW. RZEŹNIA MIEJSKA, GABRJELÓWKA, TEL. 23-58
dostarcza lód pod dom w cenie po 1.20 zł. loco rzeźnia po 0,80 zł. za 1 blok (25 klg,). Kancelarja Dyrekcji Rzeźni Miejskiej przyjmuje telefonicznie zamówienia na dostawę, nie mniej jednak jak 200 klg,
1037
WOJSKOWE piece piekarskie wszelkich systemów oraz kuchnie połowę rekonstruuje firma
JÓZEF CZMIEL
LWÓW. ŁYCZAKOWSKA
98 S
ZAKŁADY dla PRZEM. METAL.
J. Zaczkowski i St. Dubiński
Lwów, ul. Kr. Leszczyńskiego 32, Tel. 53-50
GAZOWNIE i SILNIKI
Biuro Architektury i Przedsiębiorstwo Budowy
Inż. Arch. MAREK WEITZ
Lwów, Stryjska 20. Tel. 75-01
81
MIEJSKI WARSZTAT
n a p r a *w
•wodociągów domowych
*
LWÓW
ul. Czarnieckiego Nr. 3. Tel. 1-75
1005
Fabryka Konserw
ZYGMUNTA RUCKIERA s.a.
we Lwowie
poleca w najlepszym gatunku KONSERWY JARZYNOWE. KOMPOTY.
JAMY. KONFITURY. MARMOLADY Wszędzie do nabycia.
SPECJALNE WARUNKI DLA SPÓŁDZIELNI i KOOPERATYW
1036
„POLMIN“
Państ. Fabryka Olejów Mineralnych
Oddział w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego Nr. 106, tel. 89.
Poleca w najlepszych gatunkach: benzynę, naftę, oleje i smary automobilowe oraz przemysłowe. ______________ 1134
Powiatowe miasto Łuków —
posiada; Elektrownię, Rzeźnię, Łaźnię,
4 szkoły powszechne, 2 gimnazja —męskie I żeńskie. Koszary I plac ćwiczeń dla wojska. Życzeniem miasta |esł zakwate-rowanie wojska. Magistrat tP
WŁADYSŁAW JÜRGENS. Stanisławów.
Kościuszki f. — Teł. Nr. 34. Główny skład farb, lakierów I pokostów. Perfumeria i artykuły toaletowe. Linoleum, Ceraty, Chodniki kokosowe. Rogóżki. Wyroby szczotkarskie. Smary I oliwy do maszyn. Wszelkie artykuły gospodarcze. Karboiineum i ter. Trucizna na szczury
(cebula morska). Ol
'■ ■■ ’ — ■ r
Komunalna Kasa Oszczędności
miasta Drohobycza
założona w roku 1872
Przy|muje wkłady oszczędnościowe złotowe i dolarowe
Gmina miasta Drohobycza ręczy całym swym majątkiem za wkładki i wszelkie zobowiązania Kasy
Telefon Nr, 422, R-ki: P.K.O. Nr, 59275, Bank Gospodarstwa Krajowego, oddział w Drohobyczu, Bank Polski, oddział w Drohobyczu,
1045
6
SUCHARD
Welma — Milka — Bittra Kakao
Sugus — orzeźwia i krzepi
1096
Dostawy leków weterynaryjnych i opatrunków dla wszystkich oddziałów armji jak również chemikalji technicznych uskutecznia szybko i po najniższych
cenach
Polska Spółka Akcyjna „PHARMA”
Magister Bolesław Jawornicki
Kraków, Długa 46 Skrót dla depesz „PHARMA”, Kraków, Telefony 124.64 i 105.64 ^
rH
APARATY do wyszynku piwa i wody sodowej, oraz lodownie wykonuje:
„ Zakłady Przemysłowe „MULTU M- Spółka z ogran, odpow.
W KRAKOWIE, SOŁTYKA 19 ’
i 58«J
____________CZEKOLADA A. PIASECKI S, A.__________________________s KRAKÓW ; 11 11 .‘i” 1 # i….. . ..miii.-.. Towarzystwo Przemysłowe T « b O r” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ■ Vł W Krakowie, ul. Wielicka 2. Telefon Nr. 106-39 St kolej. Kraków-Płaszów Roboty budowlane i inżynieryjne. Budowa dróg i mostów żelazo-betonowych Wytwórnia w Krakowie, ul. Wielicka 2. Tel. 106-39 Specjalny dział wyrobu wszelkiego typu wozów i sprzętu taborowego. Wyroby rymarskie i stolar-sko-budowlane. Suszarnia drzewa o pojemności 300 ma. Warsztaty mechaniczne 577 żądajcie we wszystkich sklepach tytoniowych TUTKI Morwitan i GILZY Bon Ton BIBUŁKI w książeczk. El Gamel Herbewo Dore wyrabiają i polecają ZJEDNOCZONE FABRYKI TUTEK, GILZ i BIBUŁEK. I HERBEW Herliczka, Bełdowski, Wołoszyński SP. AKC. w KRAKOWIE 575 Komunalna Kasa Oszczędności miasta KRAKOWA UL. SZPITALNA L. 15. GMACH WŁASNY PRZYJMUJE WKŁADKI OSZCZĘDNOŚCIOWE pod najkorzystniejszymi dla wkładkujących warunkami Za wszelkie wkłady i ich oprocentowanie ręczy Gmina miasta Krakowa. Książeczki wkładkowe Kasy Oszczędności posiadają bezpieczeństwo pupilarne. Rachunek żyrowy w Banku Polskim i czekowy w P. K. O. (Kraków) Nr. 410.000. Z Komunalną Kasą Oszczędności miasta Krakowa połączony jest Zakład Zastawniczy na zastawy ruchome. 647 84 WĘGIEL JAWORZNICKI doskonały do opału najekonomiczniejszy w użyciu Zamówienia przyjmująi Dyrekcja Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla S. A. W JAWORZNIE oraz loRalne składy węgla we wszystkich większych miastach _____________________________ 629
Małopolski Związek Mleczarski
Centrala handlowa
300 Spółdzielni Mleczarskich
W Krakowie. PI, Szczepański 8. W6 Lwowie, ul. 29-listopada 21. w Stanisławowie, ul. Potockiego 1, w Tarnopolu, ul. 3-go Ma|a 6.
Sprzedaje: masło — sery — jaja — mleko
po cenach dziennych.
628
Rok zał, 1860,
Fabryka Mebli
S. MANNE
BIURA FABRYKA
MAGAZYNY i SPRZEDAŻ Kraków – Łagiewniki
Szpitalna 6. TELEFON 140-74, 137-57.
_ 637 Krakowska fabryka kart do gry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRAKÓW, UL. DŁUGA 17 646 Fabryka Mebli Metalowych Antoni Pogorzelski Kraków, św. Łazarza Nr. 9. Tel, 100-98. Oddział w Krzeszowicach wyrabia: Sj Urządzenia domowe, hotelowe i pensjonatów, szpitali i wojskowe Stefański Tartak Parowy Z. N. EPSZTEJN Wilno, Słowackiego 42. Tel. 17-26 Sprzedaż i dostawa materjałów tartych 201 Centralna Spółdzielni Rolniczo – Handlowych w Wilnie Spółdz, z ogr. odp. ul. Ad. Mickiewicza Nr. 19 (Dom własny). Tel. 256 Filja w Oszmianie ul. Piłsudskiego Nr. 19. Własna Międlarnia lnu w Bezdanach Dostarcza dla formacyj wojskowych i intendentur żboże i ziemiopłody Firma zwolniona od składania wadjum. _ ______________________200 „CEL” ZAKŁADY MECHANICZNNE JÓZEFA TOMASZEWSKIEGO Wilno. ul. Lipowa Nr. 8. tel. 13-92. Specjalność firmy: Sprzęt do wyszkolenia strzeleckiego, grenadjerkl, Wychowania fizycznego l narctarktego. Przyrządy do wyszkolenia strzeleckiego są przeważnie własnego pomysłu, opatentowane t polecone do użytku przez M. S. Wojsk. Ptrma jest nagrodzona za swoje wyroby: 1) Dyplomem Uznania na wystawie Prób I Wzorów w Wilnie w 1927 r. 2) Wielkim Medalem Złotym na I Targach Północnych W Wilnie w 1928 r, 3) Wielkim Medalem Złotym na II Targach Północnych w Wilnie w 1930 r. Jak również Firma posiada liczne uznania od Instytucyj l poszczególnych fachowców wyszkolenia strzeleckiego, g* Tarcze strzeleckie p\g najnowszych przepisów. Najnowsze kat. na żąd. wys. bezpł. — 86 — S. MOREJN Białystok, ul, Surażska 49 Telefon 1-9 Ł Dostawa żywnóści i paszy dla wojska od powstania Państwa Polskiego. cn Przedsiębiorstwo Budowlane IGN. MITKIEWICZ-ŹÓŁTEK Białystok, ul. Stołeczna 11, teł. 1-64 Wykonuje wszelkiego rodzaju roboty wchodzące w zakres ^ budownictwa. ca CO Dzierżawca Ł. PUŻYC Brześć nad Bugiem ^ a» \D Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w BRZEŚCIU n-B jest najpoważniejszą instytucją inkasową ^ na powiat i miasto Brześć n-B. 675
91
Nasza Zasada Kupiecka!
asada kupiecka Vacuum Oil Company pozostała od lat 67 niezmienioną do dnia dzisiejszego. Zasady, które okazały się skuteczne przez tyle lat, są najlepszym – dowodem celowego prowadzenia interesu. Istotnie już (od przeszło pół wieku zmierzają wysiłki racuum Oil Company w kierunku wytwarzania produktów smarnych, redukujących tarcie do najniższych osiągalnych granic.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko przy dokładnej znajomości specjalnych wymagań w dziedzinie smarowania, a więc przez studja szczegółów konstrukcyjnych i warunków pracy wszystkich istniejących typów maszyn.
Poczynione szczegółowe badania naukowe oraz osiągnięte rezultaty przyczyniły się do słusznego uznania Vacuum Oil Company jako autorytetu w dziedzinie smarowania maszyn. To nasze przodujące stanowisko w dziedzinie wytwarzania i stosowania wysokowartościowych produktów smarnych zobowiązuje nas nietylko do korzystania z naszych przebogatych doświadczeń przy produkcji, lecz jeszcze do bezinteresownego służenia niemi naszym odbiorcom, bez względu na to, czy chodzi o rozwiązanie Zagadnień wielkich, czy też małych.
I tak, czy chodzi o ekonomiczną pracę motocykla, czy też o bezpieczeństwo ruchu wielkich zakładów przemysłowych, w każdym wypadku użyjemy całego zasobu naszego doświadczenia i wiedzy dla rozwiązania zagadnienia, by w ten sposób usłużyć klijentowi.
VACUUM OIL COMPANY S. A
92
Przedsiębiorstwo Budowlane
EMANUEL ROST
architekt i budowniczy
ZaŁ w 1851 r. BIAŁA MAŁOPOLSKA 'ZaŁ w 1851 r.

 1. Przedsiębiorstwo budowlane: Budowa domów i fabryk. Wszelkie
  roboty budowlane i żel. betonowe.
 2. Cegielnia parowa: Cegła zwyczajna, maszynowa, dreny.
 3. Tartak parowy i drzewo dla budowy: deski i t. p.
 4. Stolarnia parowa; Wykonywa wszelkie roboty stolarskie dla bu-
  dynków, oraz meble.
  JAN MACHA
  Fabryka Sukna i Towarów „Wełnianych
  w BielsKu
  TELEFON Nr. 1962 i 1446.
  Adres dla telegramów: Jan Macha Bielsko.
  Konto żyrowe: Bank Polski, Bielsko. Konto P. K. 0. 306.603.
  DOSTAWCA WOJSKOWY I INSTYTUCYJ RZĄDOWYCH.
  672
  STOCK BRANDY MEDICINAL,
  Czysty destylat winny uzyskany z najszlachetniejszych gatunków win
  Spółka akcyjna dla destylacji wina
  BIAŁA koło BIELSKA 676
  ARCHITEKCI
  Lesiecki i «Scholz
  BUDOWNICZY
  BIELSKO
  TOWARZYSTWO OSZCZĘDNOŚCI I ZALICZEK
  BANK SPÓŁDZIELCZY
  z nieograniczoną oJpoW’e^zialno»cią
  W CIESZYNIE
  załatwia wszelkie zlecenia w zakres 2 bankowości wchodzące. ^
  Polska Fabryka Farb I Lakierów
  Edward Lutz
  Sp, z ogr, por.
  Kraków XXII. Kalwaryjska 68. Telefon 131-21.
  WYRABIA:
  Farby rdzochronne światowej sławy marki „Bessemerowskiej”, odporne na wpływy atmosferyczne, mechaniczne i chemiczne. Farby ochronne dla celów wojskowych, dla materiałów uzbrojenia i taborów. Farby i lakiery samochodowe, nitrocellulozowe i olejne. Lakiery samolotowe. Środki dezynfekcyjne oraz środki do uszczelniania cementu, prócz tego wszelkie farby i lakiery dla celów wojskowych.
  93
  Kotły wodnorurowe, stromo rurowe, lokomotywowe. Całkowite urządzenia i modernizacja kotłowni. Paleniska mechaniczną. Młyny pył węglowy. Przegrzewa cze. Ekonomizery. Aparaty kotłowe. Transportery. Elewatory. Krany. Konstrukcje żelazne. Przewody rurowe. Wyroby tłoczone jak: dna kotłowe, kołnierze, Dzierze piekarskie.
  POLSKIE ZAKŁADY
  BABCOCK – ZIELENIEWSKI
  SPÓŁKA AKCYJNA
  Sosnowiec
  (dawniej W. Fitzńer i K. Gamper)
  ULICA FELIKSA PERLĄ Nr, 4.
  Adres telegr.: BAZIEL SOSNOWIEC, Tel, Sosnowiec 99. 11-25 i 11-26 Biura własne: Warszawa, Al, Ujazdowska 36, Poznań, Wały Zygmunta Starego 9, Lwów. ul, Romanowicza 1, Łódź, ul. Andrzeja 3, Przedstawicielstwa: Inż. M. Świątecki, Lublin, Krak.-Przed-mieście 70, Inż. S. Kaluscha, Radom, ul. Żeromskiego 33. Dr. H, Niewodniczański, Wilno, ul. Jagiellońska 8, Inż. A. Herten, Zoppot, Schulstrasse 33. J. Wajand. Katowice, ul. Wita Stwosza 5.
  1048
  BIURO TECHNICZNE
  Inż. WITOLD MALINOWSKI
  banalizacje Wodociągi Ogrzewania Centralne.
  SOSNOWIEC KATOWICE
  Piłsudskiego 18. Tel. 10-15. Ligonia *10. Telef. 24-14.
  1088
  Parkietowe posadzki
  układa firma
  „ALFA“ Biuro Handlowe
  Karol Kozieł
  W KATOWICACH. UL. WOJEWÓDZKA 7.
  TELEFON 33-04,
  751
  94
  Komunalna Kasa Oszczędności
  Powiatu Zawierciańskiego
  w Zawierciu
  1058
  Powiatowy Związek Komunalny powiatu bedzifiskiego
  1, Komunalne Kasy Oszczędności w Będzinie. Zastępstwo
  Banku Polskiego, Oddziały w Dąbrowie Górniczej i Czeladzi.
  2, Klinkiernia w Gródkowie pod Będzinem. Produkcja
  roczna 6.000.000 sztuk klinkieru drogowego. Rozpo- S czyna sprzedaż od 1.VII. 1932 r.
  Fabryka Kabli i Drutu
  Spółka Dzierżawna, Sp. z ogr, odp.
  W BĘDZINIE, SIELECKA L 3.
  TELEFON 60. Adres telegr. „EFKADE”.
  Własna walcownia miedzi wyrabia według norm P. K. E.
  Drut miedziany elektrolityczny oraz mosiężny goły i ocynowany do
  0.05 mm.
  Linki miedziane i mosiężne gołe i ocynowane wszelkich przekroi. Szyny, sztaby, pręty miedziane i mosiężne, okrągłe i profilowe. Druty krzemobronzowe, bronzowe i „Trolley”.
  Wszelkiego rodzaju przewodniki w izolacji gumowej od 0,75 do 6,00 mm, kw.
  Przewodniki w izolacji powietrzo odpornej,
  Sznury pokojowe, zwieszakowe, warsztatowe, świecznikowe, grzejnikowe i t, p.
  Druty nawojowe w oprzędzie bawełnianym i jedwabnym.
  Przewodniki w oponie gumowej,
  Przewodniki płaszczowe.
  Przewodniki samochodowe, oświetleniowe, zapalnikowe i rozrusznikowe lakierowane lub opancerzone.
  Nici Liońskie (sych) własnej produkcji.
  Druty sygnalizacyjne, dzwonkowe i t, p.
  Kabelki telefoniczne połowę.
  Sznury telefoniczne i radjowe wszelkich typów.
  Druty emaljowane od 0,05 wzwyż,
  95
  Wileński Lombard
  „KRESO W JA”
  Wilno, ul. Hetmańska 1.
  199
  Polska Fabryka Hufnali i Wyrobów Żelaznych
  Sp. z ogr. odp.
  ZAWIERCIE — SKRZ. P. 5. TEL. 26.
  PRODUKUJE: HUFNALE I HACELE MARKI „MUSTAD”.
  1057
  Inż. WACŁAW GĄSIOR i S-ka
  KRAKÓW. KARMELICKA 14. TEL. 4070.
  projektują i wykonują:
  Centralne ogrzewania
  Wodociągi,
  Pralnie,
  i
  Suszarnie,
  Łaźnie,
  RucHnie parowe i t. p.
  578
  W. CZAJKA
  dawniej J. WUSSAK
  Fabryka likierów KOŚCIAN
  ’ 541
  G E R D E 8
  Przemysł Fosforbronzu Sp. z ogr. odp.
  Odlewnia metali i fabryka armatur
  KATOWICE g
  Tel, Nr, 50, Wojewódzka 42. ^
  Handel przyborów szewskich oraz krawieckich IW. M A N G I E L Kielce, Rynek 19. Skrz, p, 265.
  Długoletni dostawca ^
  dla Garnizonu Kielce, ^
  Odzn. med. na wyst, „Roln.-Przemysłowej” w Częstochowie w r. 1926. Świece kościelne i domowe poleca firma
  Fr. SezemsKi ^
  Fabryka Świec BIAŁA KOŁO BIELSKA S
  na życzenie wysyła cenniki i warunki sprzedaży
  Zakłady Przemysłu Bawełnianego
  Ludwik Geyer
  Sp. Akc.
  Łódź, ul. Piotrkowska 282, Telefony: 307, 308, 11-17, 11-18′ Egzystuje od r, 1829,
  Przędzalnia, tkalnia, farbiamia, drukarnia i wykończalnia wyrobów bawełnianych.
  Wyrabia materjały na ubrania, chustki, kołdry, drukowane i k°’ lorowo tkane.
  Dostarcza materjały dla armji.
  Specjalność: Płótna introligatorskie. 30£
  ~
  Towarzystwo AKcyjne
  KOPALŃ WĘGLA
  „FLORA“
  w Zagłębiu Dąbrowskim ios?
  97
  ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE W. ŻMIJEWSKI . Siedlce, ul, Prospektowa 10 1133 • Fabryka artykułów sportowych I „ASTRA“ SIEDLCE Nagrodzona listem pochwalnym Pana Ministra Przem, i Handlu. Medalem Srebrnym na P, W. K. £ tH
  HURTOWY SKŁAD PIWA A. KRĘZLEWSKI W SIEDLCACH ul. Sienkiewicza Nr, 40 oj Broń. Materiały Budowlane i Opałowe polecaj? BRACIA CIOK W SIEDLCACH ^ ul. Piłsudskiego 63-a, tel. 64

Warsztat Blacharski i Ślusarski KISEL BURSZTYN Sleldce, Piękna 83. DOSTAWCA GARNIZONU SIEDLECKIEGO 1128

WOLNY SKŁAD SOLI Eustachy Czechowicz W SIEDLCACH 1120
« Hurtownia Tytuniowa w Siedlcach Witolda Grabowskiego ui. Sienkiewicza 40. Tel. 159 6 1117 Dostawca mięsa dla Garnizonu Włodawa Knopmacher Mosiek Włodawa, ul, Rymarska 10 1116
Fabryka Maszyn i Młyn Józef Gryziński W CHEŁMIE Adres dla depesz: „Gryziński-Chełm” — Patent Nr. 10775 — Telefon Nr, 28. 1111 BROWAR „NOWA BAWARJA” Chełm Lub,, Trubakowska 50 Telefon 60 Poleca piwo znanej dobroci 1110
LEMBERGER i S-KA MŁYN GAZOWY W Chełmie Lub. Ul. Hrubieszowska 37. Przemiały dla wojska 3 Dostawca mięsa dla Garnizonu Chełm Lub. Lipa Herz i Kierer Chełm Lub,, Siedlecka 9. tel. 27 1106
7
98
Fabryka Octu „MOC” S. Puterman Chełm. Lub. Lubelska Nr. 90 Dostawa octu dla Spółdzielni ^ na dogodnych warunkach 2 T—1 Teodor Wajs ARTYKUŁY GOSPODARCZE Chełm. Lub. Ul. Lubelska Nr, 17 Dla pułków dogodne warunki. 1103
Magistrat m. Chełma Lubelskiego na terenach Nowego miasta obok budującej się Dyrekcji Kolejowej, ^ parceluje działki budowlane, 2 i-< HURTOWNIA TYTONIOWA Fr. Pawlak CHEŁM ul. Lubelska Nr. 59, tel, 38 o tH M. GLASMAN Dostawca czapek wojskowych DĘBLIN Osada Irena UL Rynek Przedsiębiorstwo robót budowlanych B-cia ZWOLIŃSCY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. TELEFON 319. Wokonywa wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące. Zakłady Przemysłu Metalowego BRACIA SZAJN Spdka Akcyjna w Bę-dżinie produkuje: druty miedziane-elektrolityczne. okrągłe w średnicach od 0,5 do 13 mm; druty miedziane zwykłe; żarzone i ocynowane; druty półokrągłe, płaskie i profilowe; druty jezdne (Trolley) okrągłe i profilowe dla tramwajów i kolei elektrycznych; liny miedziane w przekrojach: od 10 do 410 mm2: zwykłe i ocynowane; szyny miedziane; dla turbozespołów i tablic rozdzielczych; druty i liny krzemobronzowe. 480 „POLMI N” Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych Oddział w Równem 1200 99 Biuro Techniczne Inż. JUL JAN KRAUSHAR Warszawa, Hortensja 3. Telefony: 727-83, 405-29. Dźwigi osobowe i towarowe S t i g 1 e r. Urządzenia laboratoryjne, aparaty pomiarowe, naukowe i przemysłowe, aparaty do badania wytrzymałości materjałów. mikroskopy, poczta pneumatyczna, linkowa i aktowa, i t. p. aparaty telegraficzne i części zamienne, szczotki węglowe, przemysłowe i inne. stałe opory węglowe „Givrites”, ogniwa AD mokre i suche o wysokiej pojemności, uchwyty elektromagnetycz- 0 ne do tokarek i strugarek i t, p., sznury telefoniczne, druty schemato- in we, kable do samochodów e t, c. Kosztorysy i projekty bezpłatniel JEDYNY DACH ŚWIATOWEJ MARKI ETERNIT płyty faliste i płaskie—różnobarwne—ogniotrwałe. Zakłady Przemysłowe Eternits.A. Zarząd: Warszawa, Czackiego 14. Tel. 693-95. 55 Centralne Biuro Sprzedaży Przewodów „CENTRO PRZE W ÓD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Marszałkowska 87, Tel, 9-42-85, 9-42-86, Oddziały: Katowice. Mickiewicza 14. Bydgoszcz, Gdańska 39, Izolowane przewody elektryczne wszystkich fabryk krajowych Fabryka Kabli i Drutu w Będzinie. „Kabel Polski” S: A. w Bydgoszczy, Fabryka Kabli Clement Zahm Sp. z o. o. w Dziedzicach. Fabryka Kabli S. A. w Krakowie. Polskie Fabryki Kabli i Walcownie Miedzi S. A, w Ożarowie. Polskie Zakłady Skoda S. A. w Warszawie. Tow, Przem. '£> »Kabel“ S. A. w Warszawie. 10
„SEMPERIT“ POLSKIE ZAKŁADY GUMOWE
Spółka Akcyjna Kraków, ul. Rzeźnicza 20, Telefon 136-78, 175-36:
Adres telegraficzny: «SEMPERIT KRAKÓW”
Wyrób artykułów chirurgicznych, wyrobów technicznych, sportowych.
rowerowych i różnych innych artykułów gumowych, jak pasków, dętek
ł t, d. Wycieraczki „For-Ever” patent «Semperit”,
_ 1085 — 100 AUTOBUS Y-CIĘŻ A ROWKI SAURER DIESEL ORYGINALNE – KRAJOWE Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe A R B O N S A. Biura: AL UJAZDOWSKA 9a. Telefon DZIAŁU SPRZEDAŻY 8-56-82. Stacja obsługi: ŁAZIENKOWSKA 18. Tel. 9-38-28. BRACIA GAJEWSCY WARSZAWA, ŚWIĘTO-KRZYSKA 20. ” TELEFON 256-1 4. NARZĘDZIA ŚLUSARSKIE, KOWALSKIE, STOLARSKIE, BLACHARSKIE I MIERNICZE. OKUCIA BUDOWLANE. NACZYNIA KUCHENNE, Przetwórnia Olejów Roślinnych SPÓŁKA AKCYJNA W RADOMIU Artykuły malarskie do konserwacji: żelaza, drzewa i muru. 1066 Dom Bankowy D. M. SZERESZEWSKI Bank Dewizowy Warszawa, PI. Żelaznej Bramy 1. Adres telegraficzny: „SZERESZBANK“ Telefony: 251-60. 223-13. 251-66 i 12-80 « Rach. Przek. w Banku Polskim Nr. 61 I w P. K. 0. 627. Fabryka Żyrandoli Elektrycznych A. MARCINIAK Spółka Akcyjna WARSZAWA Zarząd i Fabryka: ul. Wronia 23. tel. 795-08. 792-02 Sprzedaż detaliczna: ul. Złota 49, tel. 260-76, 260-06 208 Akcesorja, opony, dętki i narzędzia samochodowe KAZIMIERZ TRUKAN WARSZAWA Marszałkowska 19, tel. 822-25, Piękna 11 róg Mokotowskiej, tel. 855-41 160 TOWARZYSTWO KOPALU I ZAKŁADÓW HUTNICZYCH SOSNOWIECKICH SPÓŁKA AKCYJNA W SOSNOWCU, ULICA 3-go MAJA Nr. 27 TELEFONY: SOSNOWIEC Nr. Nr. 6, 7 i 8 Posiada w Zagłębiu Dębrowsklem kopalnie węgla: „MILOWICE”, „MODRZEJÓW”, „NIWKA”, „KLIMONTÓW” i „MORTIMER“. które wytwarzają węgiel płomienny o wyjątkowej wydajności cieplnej z jednostki powierzchni rusztu, łatwość forsowania pary i obsługi kotła przy małej ilości popiołu i dymu. CENTRALNE WARSZTATY MECHANICZNE W NIWCE które wykonywują wszelkie odlewy żeliwne i bronzowe w stanie surowym i obrobionym. Przekładnie i koła zębate frezowane wszelkiego rodzaju. Koła linowe na wieże wyciągowe. Kołowroty i podnośniki. Przesuwalnie wagonów,’ Części składowe maszyn i pomp i t. p, 477 \ — 102 KONIECZNY i WOLNY WYTWÓRNIA OGRZEWAŃ CENTRALNYCH I URZĄDZEŃ SANITARNYCH KATOWICE, JAGIELLOŃSKA 36. 23-92. 481 ŁOŻYSKA KULKOWE ROLKOWE Warszawa, Wierzbowa 8 Oddziały: w Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Lwowie. Składy we wszystkich większych miastach Polski. _________________________________________ 195
SUCHODLEW
Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików Sp. Akc.
skrz. poczt. 101. KIELCE rok załóż. 189Ł
Produkuje: kuchnie połowę dwukółki telefoniczne,
biedki i uchwyty do K, M., kociołki do gotowania, manierki, menażki, kubki i t. p. sprzęt wojskowy.
Bębny telefoniczne zwijaki, wrotki, umywalnie koszarowe, beczki na benzynę i oleje oraz różny sprzęt koszarowy.
Kowadła, krzyżownice, maszyny rolnicze, parniki, piecyki, rury żeliwne, sanitarja i wszelkie odlewy stalowe i żeliwne,
Kuchenki benzynowe radjatory stalowe.
Wszęlkie wyroby z blachy: tłoczone i sztancowane, emaljowane, cynkowane, cynowane i niklowane.
— 103
PAŃSTWOWA WYTWÓRNIA PROCHU
Pionki — Zagożdżon
wyrabia materjały wybuchowe i Kruszące do użytku: w górnictwie
w kamieniołomach
do karczowania pni
i do innych celów.
Prochy myśliwskie czarne i bezdymne,
sztucerowe i do broni małokalibrowej, oraz
bawełnę kolodjonową do wyrobu lakierów.
1067
Fabryka Kafli
Fr. J. Masadyński
Poznań
poleca:
piece opancerzone do izb żołnierskich, kafle białe porcelanowe, kafle kolorowe majolikowe i piece przenośne.
Inż. Br. Hłasko i Skrzynecki
Fabryka Wyrobów Żelaznych i Miedzianych
„MŁOT”
Częstochowa, ul. Mała 24, tel. 507
Ogrzewania centralne, wentylacje, suszarnie, kanalizacje i wodociągi.
8a
la
BRACIA PICHERT
T. Z O. P.
Fabryka papy dachowej destylacja smoły
Hurtownia materjałdw budowlanych I opałowych
TORUŃ \ ul. Przedzamcze 7.
Telefon 1 5 i 32.
CHEŁMŻA CHOJNICE
ul. Kole|owa 19. Szosa Gdańska 39. Telełon 14. Telefon 211.
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie
JAN KŁOSIŃSKI i SYN
Kęły woj. Krakowskie
Kożuchy podróżne, kożuchy szoferskie, kożuchy zakopiańskie, kożuchy damskie i męskie, kożuszki dziecinne. Futra Wyjazdowe. Baranice. Skóry baranie.
Spółdzielnia Rolnicza Opatowsko-Sandomierska
Spółdzielnia z ograniczona odpowiedzialnością w Ostrowcu Oraz oddziały: w Józefowie, Klimontowie, Nadbrzeziu, Opatowie, Sandomierzu,
Staszowie I Zawichoście. co
ci
Dostarcza wszelkiego rodzaju ziemiopłody i środki produkcji rolnej.
Zarząd Lasów Państwowych
w CIESZYNIE.
sprzedaje:
każdą ilość drewna użytkowego świerkowego w stanie i okrągłym, materjały tarte z tartaku własnego w „Ustroniu”, drewno opałowe jak i ryby (karp) w ilości 1500 kwintali
rocznie.
216
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności
w Chrzanowie
Rachunek żyrowy: Bank Polski Oddział w Krakowie.
Rachunki bieżące: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie.
P. K, O. Warszawa Nr. 59.964, P. K, O. Kraków Nr. 404.101.
Przyjmuje wkładki oszczędności w złotych i dolarach, dyskontuje weksle, udziela pożyczek hipot. i kredytów winkulacyjnych oraz pod zastaw papierów wartościowych i kosztowności. Telefon Nr, 93.
218
mu m 1 ^■«—————————————————
Śląski Zakład Kredytowy
Spółka Akcyjna
Zakład Główny w Bielsku Filja w Katowicach
PRZEPROWADZA WSZELKIE TRANZAKCJE BANKOWE
219
— 105
Zakłady Przemysłowe Odlewnia 2elaza i Emaljernia
„Kamienna — Jan Witwicki“
St. kol. I poczta Skarżysko-Kamienna, z Radomskiej Adres telegraficzny: „KAMIENNA11 Skarżysko-Kamienna, telefon 9. wyrabia I poleca
WANNY porcelanowo-emaljowane i spec|aln|e-lcwasoodporne. RADJATORY I RURY ŻEBROWE dla centralnego ogrzewania. RURY ŻELIWNE LANE wodociqgowe-zlewowe-kana-lizacyine o typach niemieckich, lekkie i ciężkie. ODLEWY SANITARNO-BUDOWLANE żeliwne emaliowane i surowe ]ak: zmywaki-zleWy, umywalnie, konsole, klozety, rezerwoar-ki klozetowe (na zqdanie z emaljq porcelanowq). NACZYNIA KUCHENNE I KOTŁY c
-rantowe” żeliwne, emaliowane i surowe. CZĘŚCI DO MASZYN ŻNIWNYCH lano-kute (Temper) i inne odlewy lano-kute z powierzonych modeli.
„TABOR.“
Towarzystwo Przemysłowe
Śp, z ogr. odp.
SIEDZIBA: KRAKÓW, UL, WIELICKA N>. 2 Telefon Nr, 106-39,
Specjalny dział wyrobu wszelkiego typu wozów i sprzętu taborowego Wyroby rymarskie. Wyroby stolarsko-budowlane.
Własna bocznica kolejowa od st. Kraków-Płaszów.
116
Polskie Zakłady Garbarskie
Spółka Akcyjna
Kraków – Ludwinów
Tel: Garbarni 152-45. Fabr. Obuwia 144-59. Telegr. Garbarnia Kraków.
\ Wyrabiają:
Skóry podeszwowe branzlowe i juchtowe.
Obuwie męskie, damskie i dziecinne.
Składy fabryczne:
Warszawa, Lwów, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Radom.—Zastępstwa: Wiedeń, Hamburg.
227
—• 106
i
WALCOWNIE METALI
Spółka Akcyjna
W DZIEDZICACH (Śląsk Cieszyński)
Wykonują blachy, taśmy, pręty, profile, druty, rury 'z miedzi, mosiądzu, cynku, stopów niklu, aluminjum i stopów lekkich uszlachetnionych.
Dostawy uwarunkowene pod względem własności mechanicznych i składu chemicznego.
Oddział w Oświęcimiu Walcownia Cynku wykonuje blachy cynkowe.
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
W PSZCZYNIE (RYNEK)
ROK ZAŁOŻENIA 1860. TELEFON Nr. 6.
Przyjmuje wkłady oszczędnościowe na ksiqźeczki od 1,— zł. począwszy. Ołwiera rachunki bieżące i załatwia czynności bankowe.
Za pewność wkładów oszczędnościowych ręczy powiał pszczyński całym swoim majątkiem.
t 214
AUSTRIACKA SPÓŁKA AKCYJNA – AKTIEN – GESELLSCHAFT DER
VÖSLAUER KAMMGARN-FABRIK, FILIALE BIAŁA
VÖSLAUSKA FABRYKA PRZĘDZY CZESANKOWEJ
Filia w Białej
212
„E V E RIT A S“
POLSKA FABRYKA DACHÓWEK AZBESTOWYCH
Sp. z ogr. odp. KRAKÓW. ZABŁOCIE 37.
Poleca: dachówki asbestowe-cementowe „Everitas” ogniotrwałe, nieprzemakalne, odporne na działania atmosferyczne,
232
CUKIERNIA
P. M A U R I Z I O
DAWNIEJ: REDOLF
co
w Krakowie, Rynek 38.
Tel. 115-68.
MYDŁO RAJSKIE
ŚMIECHOWSKT
231
Kawiarnia Bauera
Sp. z o. odp.
BIELSKO
BRACIA BAUMINGER, Kraków
Fabryka drutu, gwoździ, sprężyn stalowych I podkówek
Kraków, Grzegórzki wysyłki wagonów z własnego toru, tel, 105-51, 113-27 i 112-72,
JAN MACHA W BIELSKU
Ślqsk Cieszyński TELEFON Nr. 1446 i 1962 Konto: Bank Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego Biała.
P. K. O. 306.603.
Fabryka sukna. Wyroby materjałów wełnianych, czesankowych, szewiotów dla konfekcji męskiej i damskiej oraz dostawca wojskowy.
304
Pierwsze Kęckie Fabryki Wyrobów Wełnianych
Edward Zajqczek
KĘTY obok BIELSKA
Dostawca wojskowy.
215
BRACIA HEILPERN
BIELSK
Pierwsza Śląska Fabryka Koców i Halin
211
— 108
i
Przemysł Chemiczny „BORUTA”
Spółka Akcyjna
Fabryki w Zgierzu, egzystujące od r. 1894, produkują:
BARWNIKI SYNTETYCZNE dla wszystkich gałęzi przemysłu i do każdego zapotrzebowania, Specjalność: barwniki do farbowania tkanin bawełnianych, wełnianych, lnianych i t. p na potrzeby: Min, Spr, Wojsk,, Min. Poczt i Tel., Min, Kom., Policji Państw, Barwniki te odpowiadają wszelkim wymaganiom rządowych Ko-misyj Odbiorczych,
SYNTETYCZNE PRODUKTY ORGANICZNE: a) półprodukty do wyrobu barwników, b) produkty na potrzeby przemysłu włókienni-czego:anilina, sól anilinowa, naftoelany i zasady naftoelanowe, chloramina, nigrofor, sulfanol i t. p. c) środki zwilżające i emulgujące, d) środki do impregnowania drzewa: dwunitrofenol, e) nitro-związki—dla górnictwa: nitronaftalina. dwunitrotoluol i t. p. KWASY i SOLE TECHNICZNE: Kwas azotowy 40° Be i 48° Be , kwas solny, dwusiarczan sodowy, siarczan i chlorek cynku, siarczan miedzi i t, p,
ŚRODKI OWADO – GRZYBOBÓJCZE (insektycydy): Arsenoborutol,
zieleń paryska, chloropikryna i t, p,
ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE: chloramina, chlorosan i t. p.
Za pionierską działalność i fabrykaty Spółka została nagrodzona wielkim medalem złotym i dyplomem honorowym na P. W. K. w Poznaniu.
Adresy: skrót ,,Boruta” Zgierz. Zgierz, Leina 30, tel. m. m.
Łódź 121-01 — Zarząd, biuro główne, zakupy, sprzedaż
19a
Szafranek i Roszczyk inżynierowie Fabryka budowy ogrzewań i wentylacji POZNAŃ 15a
Hotel Polonia w Łodzi ul. Narutowicza 38. 17a D. Feldbrill ŁoDŹ ul. Piotrkowska 167, tel. 9-61. Skład artykułów technicznych, stalowych i żelaznych, Armatury, pasy, oleje i smary 'O
K A W 1 A R N 1 A „ G r H. T 14a Łódź, and Cafe” omaszewski ul. Piotrkowska Nr. 72
SPÓŁKA ŁOWIECKA Spółka z ogr. odp. Łódź, ul. Piotrkowska 114. Telefon 110-75 Skład broni i amunicji oraz warsztaty reparacyjne s
109
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
BRONISŁAW GRABSKI
Łódź, ul. Zakqtno Nr. 59/61. Tel. 138-53.
Ekwipunek mundurowy:
Guziki dla pp. oficerów, podoficerów i szeregowych, orły, numery, wszelkie odznaki metalowe, haftowane, taśmy metalowe, jedwabne i bawełniane.
Daszki do czapek, potniki. podpinki, sznurowadła surowcowe, pasy skórzane, tornistry, okucia metalowe’
Największa w kraju fabryka waliz i kufrów oraz artykułów podróżnych. ^a
Włókiennicza Spółka Akcyjna
„N. E J T I N G O N i S-ka”
w ŁODZI, UL SIENKIEWICZA 82/84.
Wyrób i sprzedaż towarów bawełnianych i półwełnianych. Fabryka pończoch i trykotaży „NEK A”.
Adres telegraficzny: BORENATOGA ŁÓDŹ
10a
Dr. ROMAN MAY
CHEMICZNE FABRYKI, SPÓŁKA AKCYJNA
POZNAŃ, PLAC NOWOMIEJSKI 4.
Nr, nr. telefonu 1948, 3036, 4053.
Adres telegraficzny: „Romanmay” Poznań
Kapitał zakładowy — zł. 10.400.000.—
Zakłady fabryczne:
LUBOŃ, STAROŁĘKA, WŁOCŁAWEK.
Produkty: superfosfaty mineralne, kwas siarkowy, krze-mofluorek sodu, przetwory kostne: mąki — kleje — tłuszcze.
lla


— 110
KRAWIEC Przedsiębiorstwo Ekspedycyjne
WOJSKOWY i CYWILNY i, n ART W Ib. i. A.
J. Murawiec w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach. Krakowie. Lwowie,
m Łodzi, Poznaniu, Warszawie,
Biała Pódl. ul. Grabanowska 2 £ tH Wilnie i Zbąszyniu, 115
Księgarnie Kolejowe
TOW. „RUCH” S.A.
NA DWORCACH W CAŁEJ POLSCE
polecają |
zawsze w bogatym wyborze GAZETY i CZASOPISMA z całej Polski, DOBRE TANIE KSIĄŻKI. OSTATNIE NOWOŚCI BELETRYSTYCZNE najwybitniejszych autorów polskich i obcych.
Wydawnictwa o treści aktualnej z dziedziny życia gospodarczego, przemysłowego, etc. plany miast, przewodniki, mapy, słowniki, wydawnictwa turystyczne. Urzędowy rozkład jazdy pociągów oraz rozkłady. Jazdy dzielnicowe, POCZTÓWKI i ALBUMY z widokami miast.
PISEMNE MATERJAŁY, jak: papeterja zwykła i ozdobna, notesy, bloki, papiery, koperty, teczki, zeszyty, obsadki, ołówki i t, p.
KARTY DO GRY.
Mydła, perfumy, woda kolońska i inne artykuły kosmetyczne, PAPIEROSY, CYGARA TYTONIE od najtańszych do najwykwintniejszych NAJDOGODNIEJSZE i NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW dla P, P. WOJSKOWYCH.
Zaopatrywanie Kooperatyw i Spółdzielni Wojskowych na dogodnych warunkach.
Polsk. Tow. Księg. Kolej, „RUCH“ S. A. Warszawa. Jerozolimska 63. 8
BUTY Z CHOLEWAMI
oraz wszelkie obuwie mąskie
poleca
NIEDZIŃSKI
Warszawa
Al. Jerozolimska Nr. 14.
TELEFON 615-46, Konto P, K. 0.25.616,
— 111
Reflektory dla łodzi i samochodów
Mikroskopy. Aparaty mikrofotograficzne
I nstrumenty geodezyjne, foto g rametryczne
Aparaty kinematograficzne, urządzenia dźwiękowe, fotocele
Generalna
Reprezentacja
Dom Handlowy, i. SEGAŁOWICZ. Warszawa, ul. Moniuszki 2. tel.: 657-54,657-55, adr. telegr. „SE6WICZ”
Radomskie Towarzystwo Elektryczne
Spółka Akcyjna*
Radom, ul. Traugutta 53
2a
Wydział Powiatowy Sejmiku w Kowlu odstąpi na warunkach ulgowych kompletne urządzenie wytwórni win owocowych. Specjalne warunki dla spółdzielni.
1166
— 112 —
Łódź. Piotrkowska 99
Pozna;ń,
Plac Wolności 11
Srebrne zastawy stołowe. Sztuciec na B.M.
srebrzony. Zastawy Restauracyjne. Wyroby Kościelne, Sztuciec z Biel-Nika.
Odlewy i części do samolotów: Manetki Blachę i różne stopy metali półszlachetnych. Metalowe lustra prożektorów.
Zarząd i Fabryka: Elektoralna 16
144
Nowość dla wojska „IMHOL” niezawodny środek przeciwko molom. Cena koperty 40 gr. Laborat. „Hofferosa“, Biała-Podl. Brzeska 8, teł. 50. Dyplom uznania na Wystawie Krajowej,
HURTOWNIA TYTONIOWA
T. Pyszyński
w Białej-Podlasklej Porucznika inwalidy W. P. g
• Franciszek Kałuszyński
Dostawca artykułów spożywczych i paszy dla 9 P. A. L.
Biała-Pod laska
1161
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu Biała Podlaska w Białej Podlaskiej przyjmuj e wkłady oszczędnościowe, zagwarantowane całym majątkiem Sejmiku Bielskiego. Załatwia wszelkie czyn- Jß ności zleceniowe bankowe. Ü
Wydział Powiatowy Sejmiku
Białej-Podlasklej
— 113
B. Schwarz
Grudziądz ul. Stara 17-19 Poleca: głośniki wahadłowe
własnego wyrobu wszelkie części radjowe materjały elektryczne. Wysyła hałd; Ilość. – Przy zamówieniach r* i^^^biorow^^ysoJUejrabaty^
JULJUSZ HUNDSDORFF
Skład żelaza i sprzętów kuchennych.
Gdynia, ul. Starowiejska tel. 1501 vo
TOWARZYSTWO
EKSPEDYCYJNE
i
AGENTURĄ M ORSKA
Ferdynand Prowe
Sp. z ogr. odp. w Gdyni
GDYNIA, ul Starowiejska – Dom Schrodera Skrz. poczt. 87 Telefon 18-78.

P.P. OFICEROWIE
pragnący w najkrótszym czasie władać doskonale JĘZYKAMI OBCEMI ucząc się w domu Z NAJLEPSZEGO ŹRÓDŁA raczą zwrócić się o bezpłatną
informację do
LINCUAPHONE INSTITUTE WARSZAWA, Kredytowa 4. Tel. 329-08. ^
PRACOWNIA UBIORÓW WOJSKOWXCH
E. EWIGKEIT
NAGRODZONA NA WYSTAWIE PARYSKIEJ 1927 R.. FLORENCJI 1929 R. i W LONDYNIE 1932 ROK.
WASZAWA, NOWY-ŚWIAT Nr. 48 m. 4 TEL. 514-19
Konto Czekowe P. K, O. 14,790. Firma Egzystuje od roku 1895
DOSTAWCA DO SZKÓŁ PODCHORĄŻYCH.
Wykonuje wszelkie zamówienia z własnych i powierzonych materjałów, ———————–—…….. ^
Maszyna do liczenia „HUNGARJA Buchalterja przebitkowa i kartoteki „HINZA”
Segregatory z teczkamj do zawieszania „SYSTEM’*
Maszyny buchalteryjne o płaskiej płycie ,,ELLIOT-FISHER”
Pokaz i informacje: Instytut Racjonalnych Metod Biurowych
Organizacja Nowoczesna
ZGODA 1 m. 4 WARSZAWA. TEL 729-06.
S
8
„URODZĄ J”
fabryka tłuszczu i kleju kostnego i sztucznych nawozów —w GORLICACH. =-
ADOLF LADEN
KSIĘGARNIA ANTYKWARSKA
skład papieru, przyborów szkolnych, galanteryjn. i sportowych w SAMBORZE RYNEK 3 7. S
MiejsKa Komunalna Hasa Oszczędności
W BORYSŁAWIU
Województwo Lwowskie ul. Pańska Nr. 6 — 7.
Załatwia wszelkie czynności bankowe, przyjmuje weksle do inkasa 5 za minimalną prowizją. JOZEF MENDELSOHN SAMBOR ul. Kopernika Nr. 2. Dostawca mięsa do 6 P. S. P. W SAMBORZE. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Sambora przyjmuje wkłady złotowe i dolarowe, załatwia tranzakcje bankowe. MUSZYNA letnisko i zdrojowisko podkarpackie obok Krynicy 452 m. nad p. m. Naturalne kąpiele mineralne kwaso – węglowe, kąpiele borowinowe rzeczne, plaże nad. Popradem, znakomita woda mineralna skuteczna przy chorobach żołądkowych. Wspaniałe spacery po okolicznycli górach i lasach. x> SEZON od 1 MAJA do 15 PAŹDZIERNIKA § Dogodne połączenie koleją i autobusami z Krynicą i Żegiestowem. IWONICZ — ZDRÓJ Zakład zdrojowo-kqpielowy i klimatyczny Najsilniejsza solanka jodowa. Szczawa żelazista — Źródło siarczane. Znakomita borowina. Sezon od 1 moja do 15 października —, .= w zimie 2 sanatorja czynne =~~ -— Zarząd Komisji Uzdrowiskowej sj KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA JASŁA W J A Ś L E. ® ROK ZAŁOŻENIA 1868, P, K, O. Warszawa Nr, 59.976. Rachunek żyrowy: BANK POLSKI. TELEFON Nr. 14. Przyjmuje wkłady oszczędnościowe. — 115 ELEKTROWNIA MIEJSKA W JAŚLE Produkuje prąd stały o napięciu 2X120 V. dla celów oświetleniowych .a i siły, Ko m u n a 1 na Kasa Osz et ę d n o ś c 1 powiatu gorlickiego W GORLICACH. Założona w roku 1901. przyjmuje wkładki i oprocentowuje jak najkorzystniej. Zwrot wkładek natychmiastowy — względnie przy większych wypłatach, dogodne wypowiedzenie. GWARANCJA POWIATU. ’ PUP1LARNE BEZPIECZEŃSTWO. Fundusze rezerwowe w własnym gmachu zł. 400.000. Stan wkładek 4.000.000 zł. ^ Kasa wydaje puszki oszczędnościowe. M
JÓZEF EINHORN Fabryka armatur i pomp W GORLICACH. 1 Garbarnia „Przymostowa” Sp, z ogr. odpow. W GORLICACH. -Q — Skóry juchtowe szare —co
GORLICKIE Zakłady Przemysłowe Sp, z ogr, por. Fabryka skór i przetworów chem, ^ w GORLICACH ^ FABRYKA PAPY DACHOWEJ płyt izolacyjnych i wyrobów asfalt. L. FESSLA W-wa w Gorlicach -o papa biała „Ferolit”. ^
Alfons Tuszyński Skład zegarów, zegarków, biżuterii, alłonidy, sztutce i artykuły optyczne.. CHOJNICE, ul. Gdańska Nr. 29. M LT> ZRZESZENIE Polskich Przemysłowców Lotniczych łączy najpoważniejsze przedsiębiorstwa, pracujące dla lotnictwa polskiego, Warszawa, Smolna 23, m. 5 TELEFON 303-52. CO
JÓZEF OLEKSY Handel win, wódek, pokoje do śniadań w Nowym Sqczu. również poleca «Pensjonat Olek- jg sego” w Szczawnicy. co Nowo wybudowany Hotel POLONJA w Nowym Sączu ul.Narutowicza4 !. _ (vis a vis Starostwa) Centralne ogrzewanie i bieżącą ciepła i zimna woda w każdym pokoju tel. 108 fi
Odlewnia żelaza 1 metali LEOPOLD PROBULSKI w GORLICACH wyrabia odlewy handlowe, budowlane ^ i kolejowe. ^ Inż. BRONISŁAW PATZAU i Ska fabryka smarów technicznych ŻYWIEC Smar do obuwia, tran do uprzę- -g ży, smar do siodeł etc, cn
116 —
RUBIN PERLBERGER Fabryka Skór w Klaśnie przy Wieliczce §
„Metal pal” Franciszek Spuło
Ickowicz i Dykerman Kielce, ul. Duża 11
JĘDRZEJÓW SPRZEDAŻ WĘDLIN
Podkówki i gwoździe dla wojska. Łań- ^ Dostawca wojskowy.
cuchy 8tajennn dla koni wojskowych. 23b
1932 r. _ 1932 r.
BUSKO – ZDRÓJ ZIEMI KIELECKIEJ
Państwowy Zakład Zdrojowy
Sezony letnie od 1 maja do 31 października. Kąpiele siarczano-słone i mułowe, leczenie elektrycznością i naświetlaniem, kąpiele słoneczne.
Ceny kąpieli, zabiegów leczniczych, pensjonatów i pokojów umeblowanych — umiarkowane
Dojazd: ostatnia stacja kolejowa KIELCE. Komunikacja autobusowa Kielce—Busko—Zdrój stała wygodna i tania.
22b
Sp. Akc. Fabryk Sukna
H. LANDSBERG
w Tomaszowie Mazowieckim
Specjalność: materjały wełniane czesankowe i zgrzebne oficerskie.
17b
117
fłG Ó R K A11
Kolonja Lecznicza Dziecięca im. Dr. Med. Rektora Józefa Brudzińskiego przy Zdro|u w Busku.
SANATÓRJUM czynne cały rok, dla dzieci od 4 do 14 lat obojga płci chorych na gruźlicę pozapłucną t. zw. chirurgiczną, kości, stawów, gruczołów, skóry, krzywicę, reumatyzm, anemje, wadliwe przemiany materji, przvmiot wrodzony, zniek-ształcenie koścca i in. przewlekłe schorzenia dziecięce. Dzieci z chorobami za- ei kaźnemi nie są przyjmowane. PRZY SANATÓRJUM SZKOŁA.
Wytwórnia Sprzętu Wyszkoleniowego HENRYK JANIAK SKIERNIEWICE. Poleca własnego wyrobu: sprzęt do wyszkolenia strzeleckiego, O. P .L., ja szermierki, przybory do czyszczenia broni, tarcze wszelkiego rodzaju i t.p. PIERWSZA ChrzeSciiaiiskaPiekarDiaMecbanitz. Spółka z ogr. odp. w Radomiu, Młynarska 6.2
ELEKTROWNIA OKRĘGOWA MIASTA CIESZYNA Cieszyn, Mostowa. Nr. 2. «
Miejska Komunalna Kasa Oszczędności miasta STRYJA w Stryju przyjmuje wkłady oseczędnościo- ^ we wydaje skarbonki, ZARZĄD Miejskiej Sieci Elektrycznej w STRYJU telefon 144. dostarcza energję dla siły i światła.
MIEJSKIE ZAKŁADY
ŚWIATŁA, SIŁY i WODOCIĄGÓW
miasta Leszna (Wlkp.) Tel. 47.
Gazownio! produkcja gazu wynosiła w roku 1930/31 1.467,770 m. Elektrownio: produkcja prądu wynosiła w roku 1930/31 3.898.246. klwgdz. Wodociqgi: w roku 1931/32 wydobyto 540.490 m wody.
Gazownia poleca: koks. smołę destylowaną, benzol i siarczan amoniak. £
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
Powiatu Pszczyńskiego
W PSZCZYNIE
118
JAN MACHA
Fabryka Wyrobów Sukiennych
w BIELSKU
________________________2b Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych KRUSCHE i ENDER Rok założenia 1826. Adres telegr. „Kruschender” Zakłady w Pabianicach i Moszczenicy Zatrudnia około 4.500 robotników Wyrabia nasłępujqce tkaniny: białe bieliiniane, pościelowe i stołowe, płótna kolorowe, barchany i wszelkie flanele, Veloury, Kretony, Muśliny, Velvetty, Lyon, Kołdry, Serwety i Chustki. Dla Wo|ska: drelichy, khaki, podszewki, koce i inne, surówkę na bieliznę, koszule ciepłe I t.p. Główne biurko sprzedaży w ŁODZI, ul. Piotrkowska 143. Przedstawicielstwa krajowe: W Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Katowicach, Równem, Wilnie i Gdańsku. _______________________________________ 20a
Fabryka Skór
Bek ker i Synowie
BIAŁYSTOK
podeszwowe myte (waszleder) lakierowane blanki i juchty.
18a
Fabryka Chemiczna Materiałów Budowlanych
Inż. ORŁOWSKI i S-ka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa, ul. Marszałkowska 97-a.
Telefon 692-29.
Ch.
wyrabia skóry
%
Pabjanickie Młyny Parowe i Łuszczarnie
„S P Ó JN IA“
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PABJANICE KOLEJOWE 21a
KAWIARNIA BAUERA
Sp. z o. odp.
bielsko
4b
Wyrób 1 sprzadaż przyborów wojskowych oraz czapek, haftów szabel i t. p. Ł. C E N S O R. Kraków, ul. Szewska 18. Tel. 145-40 a Dostawca P. T. Kwatermistrzostw i Spółdzielń. Piekarnia Mechaniczna Jana Szłejnerła w Łowiczu, ul. Piłsudskiego Nr. 63. Dostawa pieczywa dla spółdzielni 10 pułku piechoty w Łowiczu.
Towarzystwo Zgierskiej Manufaktury Bawełnianej Sp. Akc. SKŁAD £ O’ d w Łodzi, ul. Piotrkowska 177. Łódzka Wytwórnia Mydlarska w Łodzi ul. Podrzeczna 21. Tel. 146-01. 28a
Fabryka Wyrobów Wełnianych
KAROLA EISERTA Sp. Akc.
W ŁODZI
Wyrabia sukna i bostony damskie w tanich, średuich i wysokich gatunkach, jak również materjały na palta i ubrania męskie.
SKŁAD I ZARZĄD GŁÓWNY:
w Łodzi, ul. Piotrkowska Nr. 135. Telefony 300 i 25-25.
Składy: w Warszawie, Nalewki 2-a, we Lwowie, Jagiellońska 20-22, w Poznaniu, Pocztowa 5, w Wilnie, Zawalna 00. W Gdańsku, Heil. Geistgasse 130.
FIRMA ISTNIEJE OD ROKU 1884.
26a
Fabryka Filców
LANDA U I WEILE
SPÓŁKA AKCYJNA
Łódź, St. Wólczańska 5.
WYROBY:
Wojłoki i filce siodlarskie, obuwiane, konfekcyjne, tapicerskie techniczne. Stożki kapelusznicze,
25a
120 —
Zakład Krawiecki cywilny i wojskowy S. Ewigkeit ŁÓDŹ Piotrkowska Nr. 47« S DRUCIANE PARKANY. PLECIONKI. TKANINY Gazy miedz, do filtrów. «Rabitz” do robót betonow. we wszystkich metalach wyrabia i poleca RUDOLF JUNG « ŁÓDŹ, Wólczańska 161 TELEP. 128-97. w
Fabryka Wyrobów Włókienniczych Józef Rozenholc ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 69, TELEFON 106-76, R Restauracja – Kawiarnia „TIVOLI” Dom Majstrów Tkackich. Łódź, ul. Przejazd Nr. 1. TELEFON 126-30. |
A. J. Ostrowski Łódź, Piotrkowska Nr. 55. Fabryka ksiąg handlowych i wyrobów papierowych. Drukarnia, skład papieru i materj. piśmien. Dostawy do biur spółdzielni wojskowych. Instytucjom wojskowym dogodne warunki i specjalne rabaty. Żądajcie oferty. £ „Elektrobudowa“ WYTWÓRNIA maszyn elektrycz. Sp. Akc. Łódź, ul. Kopernika 56 telef. 111-77 191-77. Silniki elektryczne. Transformatory. £>
Fabiyki Maszyn i Odlewnia Żelaza MAURYCY BAUER wł. RYSZARD BAUER Łód£v ul. Piotrkowska 170 telef, 128-23. pj


 1. Fabryka maszyn i odlewnia żelaza
  Turski, Ćwikliński i S-ka
  Łódź, Słowiańska 27/31, telefon 126-40
  Wyrabiamy maszyny do 'produkcji papy smołowco-wej, maszyny narzędziowe dla blacharzy, maszyny do dachówek i gqsiorów.
  Instalujemy centralne ogrzewania, kanalizacje i wodociqgi. 35a
  B. RADZANOWICZ
  WARSZAWA, ELEKTORALNA 14. TEL. 238-32
  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 62a
  „Mleczarnia Holenderska“ Warszawa, Sto-Jerska 14, tel, 10.70-62 i 11.63-35 Dostawa mleka, śmietany oraz kremu i masła dla instytucyj wojskowych. 63a CENTRALA NARZĘDZI B-cla 1. i R. Rubinstein Warszawa. Plac Grzybowski 1. Tel. 293-71. 537-59. 537 61. Konto P. K. 0. Nr. 26.328. Oddział: Plac Grzybowski Nr. 12 in
  CUKROWNIA BRZEŚĆ – KUJAWSKI 489 Zakład Kotlarski 1. POMADA Warszawa, Pańska 19, tel. 756-43. Roboty kotlarskie oraz remont i pobielanie starych naczyń kuchennych. Ceny przystępne. Dostawy wojskowe. 66c
  Hurtowy Skład Win i Spirytualji
  SIMON ASTOLFI & C°
  Warszawa, Zielna Nr. 26. Telefon 225-12
  Dostawca dla wielu większych kasyn oficerskich Jj
  RYBNICKA FABRYKA MASZYN
  Sp. z ogr. odp.
  w Rybniku G. Śl. Adr. felegr. „Rymag”
  Maszyny górnicze, urzqdzenia transportowe dla kopalń węgla i t. p., wciqgi osobowe i towarowe, żórawia i dźwigi, wagi wagonowe i wozowe
  580
  — 122: —
  Zjednoczone Fabryki Wyrobów Niklowych Sp. Akc.
  w Paruszowicach (Górny Ślqsk)
  polecaj ą
  Pierwszorzędne naczynia domowe i dla szpitali, wyrabiane z niklu, miedzi, mosiądzu, aluminjum i ze stali niklem platerowanej.
  • v ’ ’ • ę
  Przybory dla wojska i turystów.
  1 • V
  Specjalność;
  I a naczynia kuchenne i manierki z aluminjum Piece kąpielowe z miedzi i cynku dla opalania węglem lub drzewem. Kąpielowe piece gazowe i automaty najnowszej konstrukcji.
  Wszelkie zapytania załatwia firma bezpośrednio.
  1281
  Bielskie Wyroby Sukienne
  WALENTY LAXANDER
  Poznań, ul. Nowa Nr. 1 1
  356
  Place Budowlane
  od 15 gr. za 1 łokieć kw. w Osiedlu Podstołecznem.
  JABŁONNA—LEGJONOWA
  Przystanek kolejowy LEGJONOWO na linji Warszawa — Mława,
  30 minut od Warszawy. Hipoteka czysta. Akty hipoteczne natychmiast.
  Informacja: Zarzqd Dóbr i Interesów HR. MAURYCEGO POTOCKIEGO
  Warszawa, PI. Małachowskiego 2. Teł. 753-56.
  — 123
  Fabryka Chemiczna
  „HAKA” :
  INŻ. CHEM. MICHAŁ HEJMAN WARSZAWA, TWARDA 3 Skrzynka 499 P. K. O. Nr. 8565.
  Artykuły dla wojska ’
  SMARY: do obuwia, do siodeł, do kopyt TRANY: do obuwia do uprzęży do szor.
  MYDŁA: twarde I gat, 66$ stare miękkie OLIWY.
  STROP ŻELBETOWY syst. „ISTEG“ tańszy od Innych stropńw żelbetowych i Kleina o 20 o|o‘ „POLSTROP” Spółka dla Budowy stropów ^elbetowych Lwów, Staszica 8 łel. 82-33. Ekspozytura na Warszawę i Województwo Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych A. REINBERG I J. SPIEÓEL inżynierowie Warszawa, Współna 54 łel. 909-99 , . Na zqdanie kosztorysy ti porady — bezpłatnie.
  Towarzystwo Akcyjne
  Karol steijnert wŁodzi
  : ,ul. Piotrkowska 276. Tel, Nt. 79, 4-79
  Fabryka Wyrobów Bawełnianych. Istnieje od roku 1834.
  Ł
  Przetwórnia Olejów Roślinnych
  SPÓŁKA AKCYJNA Adres telegr.: Przetwórnia-Radom P, K. O. 67-208. Rachunek żyrowy w B. Polskim w Radomiu. Tel. Nr. 16.
  Mury, drzewo i żelazo najlepiej konserwujq artykuły malarskie Factor
  Przetwórnia Olejów Roślinnych S. A. w Radomiu.
  KRYNICA
  Państwowy Zakład Zdrojowy w Beskidach Zachodnich na wysokości 560 m nad poziom morza Dojazd pociąganmi pośpiesznemi przez Tarnów—Nowy Sącz. Wagony sypialne. 15 Źródeł szczaw żelazisto-ziem-bogatych w bezwodnik węglowy. Zdrój „Zubera” najsilniejsza szczawa alkaliczna Europy. ..Polskie Vichy”. Kąpiele mineralne kwaso węglowe i borowinowe. Zabiegi lecznicze i kąpiele słoneczno-powietrznc. Zakład elektro i heljoterapji zaopatrzony w najnoWsze przyrządy. Zarówno łazienki jak i pijalnia wód zaopatrzone na zimę i ogrzewane w chłodnej porze. Dom Zdrojowy: pokoje z wodą ciepłą i zimną, restauracja, dancing, czytelnia radjo. Teatr stały w sezonie głównym, koncerty kino, sporty letnie i zimowe, Wskazania Lecznicze: choroby serca i naczyń, choroby przemiany materji, choroby żołądka, jelit i dróg żółciowych, chor, dróg moczowych, chor, kobiece, niedokrwistość i wyczerpanie nerw^
  124 —
  PERFUMERJA
  L T. PIVER
  PARYŻ
  EGZ. OD ROKU 1 774
  FABRYKA w WARSZAWIE
  ALEJA GRÓJECKA 77 NAJODPOWIEDNIEJSZE ŹRÓDŁO
  ZAKUPU
  ŚWIATOWEJ SŁAWY ARTYKUŁÓW
  PERFUMERYJNO-
  KOSMETYCZNYCH
  SKŁADNICE WOJSKOWE I URZĘDNICZE PROSZONE SĄ O ZAŻĄDANIE CENNIKÓW.
  Ola
  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych
  Harwot Mrowieć
  w Toruniu, ul. Krasińskiego 30|34.
  wykonuje wszelkie roboty nad i podziemne.
  Specjalność firmy: roboty żelbe-towe i dachy łukowe własnego systemu. 68a Hotel Polonia Restauracja i Kawiarnia CHOJNICE Rynek 23. Telefon 91 Poleca pokoje gościnne po cenach umi arko wany ch. 59a ’ Drogerja Aptekarza KAZIMIERZA ŻAKA CHOJNICE obok Magistratu. Tel. 22 DZIAŁ RADJOWY: Odbiorniki Philipsa. Głośniki Philipsa. Lampy radjowe Philips „Miniwatt”. Sprzęt radjowy. artykuły fotograficzne, artykuły optyczne, artykuły elektrotechniczne, tapety, farby, pokosty, żarówki Philipsa. 58a BROWARY HUGGERA Spółka Akcyjna POZNAŃ polecają piwa: DWORSKIE (jasne) KASZTELAŃSKIE (salwator) KARMELICKIE (słodowe) PORTER , U13 125 Śląski Przemysł Cynkowy Sp. Akc. Kostuch na G. Śl. poleca INSTYTUCJOM WOJSKOWYM Blachę ocynkowaną najlepszej jakości marki „F E N I K S” 1112 Polskie Zakłady Garbarskie w Krakowie Spółka Akcyjna wyrabiają: PODESZWY — BRANZLE — BLANKI — JUCHTY Składy i zastępstwa: Warszawa — Lwów—Poznań — Katowice —[Łódź — Kielce—Radom-Bydgoszcz — Tarnopol — Sosnowiec — Przemyśl—Wiedeń—Hamburg. Telegramy: Garbarnia Kraków. Telefon: 152-45 1111 Zdrojowisko Inowrocław Sezon od kwietnia do października Solanka 3lo/° • ług pokrystaliczny. Kqpiele solankowe — potasowe, bogate w magnez, siarczany, |od i brom. Solanki o stężeniu niższem, Kqpiele borowinowe, Kwasowęglowe. Emanałor|um Radowe Wziewania solankowe —Przepłukiwania wodq mineralnq. Oddziały hydro – I elektroterap|l. KUCHNIE DJETYCZNE jednolicie prowadzone. WSKAZANIA: Gościec (reumatyzm, artretyzm, podagra). Nerwobóle (ischias). Choroby kobiece i dzieci. Choroby górnych dróg oddechowych i serca (skleroza). Schorzenia nerwowe i stany osłabienia. – informuje Zarząd Zdrojowiska oraz Związek Uzdrowisk Polskich 5 Inowrocław Warszawa Przedsiębiorstwo Budowlane Jan Piechulek Budowy nad – podziemne i żelbetonowe KATOWICE, PLAC MIARKI 6. Telefon 219 6. 1108 BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH Sp. Akc. Rok założenia: 1886 Centrala: POZNAŃ — PLAC WOLNOŚCI 15 Oddziały we wszystkich większych miastach Polski. Załatwia wszelkie czynności wchodzące w zakres bankowości. 1107 Crdal krzepi abuuSie Ministerstwo Spraw Wojskowych, Departament Intenden-tury pismem z dn. 14.1.1932 r. zaleciło pastę E R D A L do użytku w wojsku. Lubinus» Stein i S-Ka właść. MIKOŁAJ DZIUK – KATOWICE UL ZABRSKA 7/9 ROK. ŻAL- 1903 TELEF. 2445 Wykonuje Urządzenia ogrzewań centralnych wszelkich systemów. Instalacje wodociągów. Urządzenie kąpielowe i klozety. Urządzenia dezynfekcyjne, pralń i kuchen parowych. Kuto żelazne szafy dla ubrań robotniczych. _ 1100 — 127 — OKRĘGOWA SKŁADNICA SPORTOWA POZNAŃ, WAŁY LESZCZYŃSKIEGO 2. ’ TELEFON 34-53. POLECA: Sprzęt sportowy dla W- F. i towarzystw sportowych, urządzenia gimnastyczno-sportowe z własnej wytwórni, umundurowanie i wyekwipowanie dla P. W., przybory wojskowe, wielki wybór nagród i odznak sportowych. 1101 „W A LESKA” KOPALNIA WĘGLA Sp. Akc. W ŁAZISKACH ŚREDNICH G. ŚL. POLECA WĘGIEL W GAtUNKACH: gruby, kostkę, orzech I a
  orzech I b, orzech II, grysik,
  miał, niesortowany, drobny I, drobnicę rzeszotową i
  sortymenty kotłowe.
  Szczegółowe oferty na żądanie.
  2102
  E. KASCHA NASTĘPCA JÓZEF BESUCH
  ODLEWNIA ŻELAZA, FABRYKA MASZYN I RADIATORÓW
  MIKOŁÓW. Telefon Nr. 77.
  Wyko n u i e: wszelkie odlewy dla kopalń i hut w stanie surowym i gotowo obrobionym do wagi jednej sztuki 10.000 kg., wszelkie artykuły kanalizacyjne, rury, kształtki, tarcze obrotowe wąskotorowe, tarcze linowe, koła pasowe,
  Specjalność: radjatory dwu- i czterosłupkowe,
  Stan robotników: około 150.
  ______________________
  . . , 1103
  128
  Biuro Sprzedaży Fabryk Bieli Cynkowej w Będzinie HUTA FENIKS Sp. Akc. I B. I J. INWALD
  ul. Kościuszki 40.
  Skrzynka pocztowa Nr. 23 Telefon Nr. 4-19. <§ Adr. telegraf. „Bielcynk Będzin” P. K. O. Katowice Nr, 305-463. ™ Telefon 5-29 Telefon 10-29 Królewsko—Hucka—Gazownia, Tow. Akc. poleca: ^ koks pierwszorzędnej jakości, smołę pogazową, papę dachową ® „ODRODZENI E”. Dla odsprzedających rabat. FABRYKA: MAKARONU. MUSZTARDY I KONSERW SUROWYCH SPECJALNOŚĆ: KAPUSTA KISZONA I OGÓRKI Zakrojona specjalnie na dostawy dla armji TALIA” Spółka z ogr. odp. Poznań, ul. Dqbrowskiego 1 2911 33 Dostawca wojsKowy Pomimo niskiej, bezkonkurencyjnej ceny naszego makaronu udzielamy poszczególnym formacjom 1% od obrotu na cele kulturalno-oświatowe. 1106 Reprezentacja Browarów Fabryka Wyrobów Okocimskich Wełnianych 1 Czesankowych W KIELCACH Samuel Steinman i Artur flronson St. Dłużę wski^ w Tomaszowie – Maz. 00 ul. Św. Tekli Nr. 9. Telefon Nr. 98 JULIUS KLOTZ Towarzystwo z ograniczoną porąką CHOJNICE Ctf Młynparowy ^ — 129 Sfarzycka Manufaktura Dywanów M. B. SZEPS, Sp. Akc. TOMASZÓW MAZOW. (Starzyce), P.K.O. Nr, 61,093. Adr. telegr. „STARSZEPS”. Tel. Nr. 59. Istnieje od 1883 r. Składy fabryczne: Warszawa, Marszałkowska 151. Tei. 113-77. Kraków Dietlow-ska 93. Łódź, Sienkiewicza 4. Wyrabia: dywany, chodniki, wycieraczki kokosowe, taśmy tapicerskie i do żaluzji, gurty popręgowe i do elewatorów, lejce, oraz wszelkie ______gurty i pąsy dla potrzeb technicznych. 87a Towarzystwo HandSu Papierem Bracia Turkieltaub spółka Akcyjna Warszawa/ Przejazd 5 Tel. 11-03-07 i 11-61-23. Konto P. K. O. 18812. 98a Czesalnia, tkalnia, wykończalnia i farbiarnia wełny UNION TEXTILE Sp. Akc. Dawniej zakłady: „Motle, Meillassoux & Caulliez” Częstochowa. Tel. 229 85a PRZEMYSŁ SKÓRNICZY i FARBIARNIA FUTER FUTROPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRAKÓW-PODGÓRZE, UL KĄCIK L. 20 Adres telegr,: Futropol Kraków. — Tel. Nr. 103-47 WYPRAWIA: Skóry futrzane, króliki, oposy, kangury, tasmany, skanki, lisy, tchórze, źrebce, barany i t, p. FARBUJE: Barany białe i czarne, biberole, źrebce, lisy i t. p, _ 82a
  FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH
  BRACIA THORN
  Kraków, ul. Krasickiego Nr. 18. Telefon Nr. 14759
  Wyrabia: guziki mundurowe z orłem dla oficerów, podoficerów i żołnierzy, dla przysposobienia wojskowego, dla policji, guziki żołnierskie do spodni, kalesonów i koszul, sprzączki do ubrań, kółka i haczyki do obuwia.
  Wszystkie wyroby wykonane są według opisów technicznych Departamentu Intendentury M. S, Wojsk.
  9
  Bronisław Murawski
  Grudziqdz, Wybickiego 24/26, łel. 108.
  Hurtownia branży żelaza i towarów kolonialnych.
  Najiepszemi towarami najniższemi cenami
  Instytucjom wojskowym specjalny rabat
  „O LI M PI A D A” Warszawa, ul. Warecka 5, tel. 716-40.
  WŁADYSŁAW KULERSKI
  DOSTAWCA WOJSKOWY
  GRUDZIĄDZ, Pańska 19, tel. 330
  Materjały biurowe, introligatomia. drukarnia, stemple, ^
  ______________________________________________________co
  Cukiernia I Kawiarnia
  Władysław Frączkowski
  Chełmno — Pom. tel. 104.
  47a
  Skład Bławatów I Galanteria
  J. CzerctiowsKi
  Grudziądz ul, Józefa Wybickiego Nr, 23. «j
  Rejonowa Hurt. Tyt. w Chełmnie Pom.
  JÓZEF CHMURZYŃSKI
  Telefon 155. CHEŁMNO – POMORZE Marsz. Focha 26
  P, K, O Nr, 207.668
  POWIATOWA KOMUNALNA^ KASA OSZCZĘDNOŚCI
  W CHOJNICACH
  ED »STEFFEN
  Farbiarnia Parowa, Chemiczny Zakład Czyszczenia podejmuje się wykonywania wszelkich prac w zakresie czyszczenia i farbowania wszelakiej garderoby męskiej i damskiej, dywanów, portjerów, firan i okryć meblowych, Specjalność: chemiczne czyszczenie sukien balowych i wieczorowych, futer, kołnierzy futrzanych, aksamitnej i pluszowej gorderoby. Plisowania i zakład dekatezyjny, gwarantuje się za fachowe i wzorowe wykonanie.
  ED. STEFFEN
  Chełmno, Rynek 11, Bydgoszcz ul. Gdańska 25, Bydgoszcz ul. Dworcowa 22, Grudziądz ul. Mickiewicza 8, Grudziądz ul, Wybickiego 21, ^ Toruń ul. Królowej Jadwigi 4, Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 27.
  — 131
  HURTOWNIA KOLONJALNA W. ZIEMNI EWICZ
  JAROCIN – TEL. 46. ROK ZAŁOŻENIA 1835.
  Specjalność:
  kawa, herbata, ryż, szmalec i śledzie.
  SKŁAD NABIAŁU
  i handel towarów mieszanych
  R. MAHLER
  Stanisławów, Trynitarska 9.
  Piekarnia maszynowa HENRYK KARPEN
  Stanisławów Bielowskiego 4. Tel. 259.
  Dostawca dla 48 pułku piechoty w Stanisławowie. §
  Pierwsza Śląska Fabryka Koców i Derek B-cia HEILPERN, Bielsko
  Dostawca wojskowy.
  ZYGMUNT KOHN i Synowie
  FABRYKA SKÓR
  Cieszyn. — Śląsk.
  132 —
  FABRYKA ŁĄCZNIKÓW i WYROBÓW LANO-KUTYCH
  „ERNEST ERBE”
  Zarząd I Zakłaky Przemysłowe w Zawierciu, Woj. Kieleckie
  Telefon Nr. 6, ADR. TEL. „HUTA ERBE“ ZAWIERCIE Skrz. poczt. 27
  WŁASNE ODDZIAŁY 1 SKŁADY:
  W Warszawie, Leszno 44 tel. 310-54 i 157 19. w Łodzi Sienkiewicza 3-5, tel- 71-05 We Lwowie, Kołłqta|a 5, tel. 12-80, w Poznaniu, Przemysłowa 21, tel. 2lr80. W Krakowie, Jagiellońska 11, fel. 10 w Katowicach, Jul. Ligonia 4, tel. 815 w Chełmie, Obłoń-ska 19, tel. 123 w Gdańsku, Hopfengasse 76, tel. 233-91 Specjalność; Łączniki iano-kute do rur gazowych i wodociągowych marki E. E.
  Oprócz łączników wyrabiamy: części lano-kute do wagonów osobowych i towarowych. lewarki samochodowe, części do bron „Osborna1′ oraz bron i kultywatorów „Ventzbiego“, kuchen polowych: klucze dwupaszczowe do nakrętek od 1-4 do 2, ściągacze do worków, szpuntownice do antałków i wszelkie inne odlewy wg. na- io desłanych nam modeli i rysunków
  MIMALI1A KASA DSZCICDIiOŚCI
  powiatu LUBELSKIEGO W LUBLINIE ul. Narutowicza Nr. 13. przyjmuje wkłady na oprocentowanie od 6 do 10 o|o Konto P. K. O. 63392-
  BERGRIN LEJB
  LUBLIN, ul, Czechowska 44, Dostawca paszy i mięsa dla Wojska.
  GOLDBERG SZYJA i GOLDBERG SZAL-HOTEL
  LUBLIN, ul. Leszczyńska 6.
  Dostawcy mięsa dla garnizonu
  Lubelskiego, o
  _________________________________00
  SPRZEDAŻ WĘDLIN
  WACŁAW ZERDZICKI
  LUBLIN Narutowicza 51 tel, 15-89 Krak-Przedm. 5, tel. 15-95
  FABRYKA CHEMICZNA
  DR. H. ZEUMER, MIKOŁÓW G. ŚL.
  Wszelkie chemikalje i przetwory chemiczne dla przemysłu i celów laboratoryjnych jak
  Siarczan miedzi Siarczan żelaza
  Wszelkie kwasy techniczne, technicznie czyste i chemicznie czyste.
  Salmiak krystaliczny i sublimowany Octan glinu Węglan amonu etc.
  Przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach Polski.
  133
  BROWAR AUGUST RIEDEL
  CHOJNICE POMORZE
  55a
  J. Łądkowski ALEKSANDER SIX
  Chojnice, Rynek 22 Chojnice-Pomorze
  Skład skór i pracownia ul. Augowicka Nr. 26, tel. 216
  cholewek. 54a Browar i fabryka limonlady ^ m
  Magistrat miasta Chojnic
  nabył w roku 1922 drogą kupna zakłady Elektrownię, Gazownię i Wodociągi miejskie, które uprzednio były własnością Towarzystwa Akcyjnego Elektrizitäts-Gas u. Wasserwerk. Zakłady te zostały znacznie rozszerzone. Ponadto Magistrat nabył drogą kupna cegielnię, którą po odpowiednim remoncie uruchomił dla zatrudnienia bezrobotnych. Rzeźnię miejską rozszerzono w znacznych rozmiarach i wybudowano bekoniarnię z urządzeniem na ubój do 2,000 sztuk świń tygodniowo na eksport. W zakresie wychowania fizycznego wybudował nowoczesny stadjon w śródmieściu, 51 a
  RZEŹNIA MIEJSKA
  W STANISŁAWOWIE DĄBROWA. TEL. 45
  68b
  FABRYKA WYROBÓW SMOLARSKICH i RYMARSKICH
  M. KromołowsKi
  i Synowie
  KATOWICE
  Tel. 25G2. Kościuszki 50
  ________________ino
  Samochody Citroen Osobowe. Ciężarowe

NAJWYŻSZA WARTOŚĆ ZA
NAJNIŻSZA CENĘ
Polskie Towarzystwo Samochodów Citroen Sp. z o. o. Czerniakowska 199
148
134
l&lZ naflePszym wynikiem zastosowa-
na specjalna PAPA ASFALTOWA
FILJA: Lwów, Panieńska 83.
jak dla materjałów ogniotrwałych.
KORIOLIT’
do
KRYCIA DACHÓW
wszelkiego rodzaiu, także sta-rogontowych. „Korioiit“ nie zawiera smoły, jest dwukrot-impregnowany i dlatego nie wymaga smołowania przy wykonaniu pokrycia, ani konserwacji przez długie lata. „KO-KIOLIT“ jest odporny na ogień przenośny, a Towarzystwa Ubezpieczeń stosują dla dachów krytych „KORIOL1TEM“ taką samą stawkę premjową, KORIOLIT” wyrabia wyłącznie firma.
EMIL KUŹNICKI
Sp. Akc. Fabryka tektury dachował, produktów chemicznych I asfaltu. OŚWIĘCIM {Małopolska)
bltumlcznq papą „BARWOLIT“
papa czerwona lub zielona). „BARWOLIT” nie jest powierzchownie farbowany, lecz impregnowany czerwoną lub zieloną, kompozycją bitumiczną. Kolor jest trwały 1 nie zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych. Pozatem posiada wszystkie załety mechaniczne „KORIOLITU”. Przy zakupie prosimy bacznie zważać na markę ochrouną (orzełek) i nazwy „KORIOLIT* i „BARWOLIT“.
UWAGA: Barwolit zielony specjalnie zalecany dla pokrycia budowli wojskowych, albowiem kolor zlewa się z kolorem otoczenia i czyni budynek niedostrzegalnym dla oka lotnika.
Azbestowo bitumiczna masa izolacyjna „A N T I H Y D R Y T” uszczelnia i izoluje stropy Betonowe, mury i t. d.
GAZOWNIA
mjejska w Stanisławowie
Przemysł Drzewny
„AGAHELL” Sp. Akc.^
Warszawa, Jasna 11.2
—1— —1nwnwwn „i i-ii—i^—^
Ch. Z. Meisels
■ul. Siemiradzkiego 32
TELEF. 152.
SAMBOR
.. Dostawca wojskowy. —■
Wszelkie ziemiopłody, towary spożywcze vO | paszy. Ul
LEON BIBER Kołomyja MalyUR“ek 7.
Dostawca
siana i słomy dla 49 pułku piechoty w Kołomyi-
135
PlICHIMfiERAl
I
83a
„Czwórka”
PHILIPSA
doskonały 4-ro lampowy odbiornik bateryjny, który prostotę strojenia, siłę i wyrazistość odbioru łqczy z niezwykle nlskq cenq.
Cena „Czwórki“ Philipsa wraz z 4-ma lampami Philipsa „Miniwatt“ z doskonałym głośnikiem zł. 550.
Informacji i prospekty wysyłają gratis na żądanie
Polskie Zakłady Philipsa
Warszawa, Karolkowa 36/44
Zakłady Przemysłowe I Handlowe A. Chmieleckl
Starogard, (Pom.)
72c
Chem. Fahr. „ERGASTA“
C. Nagórski
Starogard — Pomorze
Mydła rdzeniowe i toaletowe on
Zakłady Przemysłowe
F. WIECHERT, jun.
Starogard, ul. Kanałowa 19, tel. 113, 13 i 252
Młyny, łuszczarnia i elektrownia
70c
———-———————————— ———3
Przędzalnia i Tkalnia Juły
„WARTA”
Spółka Akcyjna Zarząd; Warszawa, Mazowiecka 3, tel. 225-07, 225-80, 226-89 Fabryka: Częstochowa, Narutowicza 45, tel, 63 i 717, Adr. Teleg. „Juwarta“ Rok założenia 1896 Wyroby fabryki stanowią:
Worki do zboża, cukru, soli, cementu, superfosfatów, chmielu i wełny. Płótno opakunkowe, filtracyjne, izolacyjne, usztywnione, tapicerskie
i dekoracyjne.
Sienniki gładkie i kolorowe (w pasy/
Przędza do wyrobu chodników, dywanów, lin. lontów etc, rj
Wielki złoty medal na P. W. K. Poznań 1929.
Towarzystwo Ubezpieczeń
„W I T A “
w Warszawie, Spółka Akc.
Warszawa, Jasna Nr. 6 Telefon 622-30
_________________________ 95a
Bracia Gussmann Starogard Hurtownia Sjkór Wszelkie artykuły dla szewców i siodlarzy Hurtownie Detalicznie
Adres tel,: Gussmann Starogard Telefon 22 Konta bankowe: Danziger Pri-vat-Actien-Bank Starogard, Miejska Kom. Kasa Oszczędności Starogard
Okręgowy Związek
KAS CHORYCH
we Lwowie
ul. Dwernickiego 3.
Obejmuje swoją działalnością Kasy Chorych, znajdujące się na terytorjum województw: lwowskiego, tarnopolskiego i lubelskiego; normuje, koordynuje i lustruje działalność Kas; utrzymuje własną Lecznicę specjalistyczną z oddziałami: chirurgicznym, gi- i nekologicznym. położniczym, internistycznym. ambulatorjami, zakładem rentgenologicznym, apte- | ką etc,
_____________ 78b j
»BIEL „KUBŁEM OMT
GRUDZIĄDZ, RYNEK 3-4 Tel. 76 I 323
Pierwszorzędny Hotel na Pomorzu >
RESTAURACJA-WINIARNIA
KAWIARNIA-HURTOWNIA WIN
właść. ST. KLAROWSKI
Konto Bankowe: Bank Zwlqzku Spółek Zarobkowych, Oddział W Gruezlqdzu
Telefon z połqczeniem aj
poczłow. w pokojach.
Majer Rosiner
Rzeźnik
Stanisławów ul. Kazimierzowska Nr. 7
Dostawca dla 48 pułku piechoty w Stanisławowie.
75b
1007
MM Oiśili K/IN/ILIZ/ICM M1/1 ST• KONSTRVKCJE ŻEL® BETON • BVDOW/I 5LVZ»INST/1L«.
TVRBIN WODNYCH • BVDOW/I DRÓG I MOSTÓW • NIWEL/ICJE® I T® P •
LWÓW, KOCHANOWSKIEGO 21. TELEFON 82-67.
138 —
„Nowa Drogerja” B. Wardziński Chełmno – Pomorze Rynek 34-35 ^ in Restauracja i Kawiarnia „W A N D A “ A. Maćkowski w Grudziądzu, ul. Lipowa Nr. 3 Wyda|e obiady 1 kolacje cd po cenach konkurencyjnych
G. W e S S 1 e r Wodna 37,”teL 96 Materjałów opałowych i budowlanych «
Miejska Komunalna Kasa Oszczędności w Chojnicach Telefon 68 a 2 A. MESECK & W. SCHULTZE MŁYN PAROWY 1 TARTAK CHEŁNNO-POMORZE Konta bankowe Kom, Kasa Oszczędności Powiatu Chełmińskiego Kom, Kasa Oszczędności Miasta Chełmna Deutsche Volksbank, Chełmno Deutsche Bank u. Disconto Ge-sellsch, Filiale Danzig Konto czekowe P.K.O, nr, 200951 Adres. Telegr. Meseck Schultze, Chełmno Telefon nr, 18
Znak J. F. GEHRKE Fabryka przyborów pszczelarskich Chojnice 11 (Pomorze) ^ Katalog bezpłatny ^ ochronny 10
Polskie Zakłady Skody
Spółka Akcyjna
wyrabiają
SILNIKI LOTNICZE
LICENCYJNE:
LORRAINE 400 i 450 KM. WRIGHT 220 KM. JUPITER 500 KM. MERCURY J 550 KM.
WŁASNEJ KONSTRUKCJI:
S — 29 550 KM. G — 594 120 KM.
KABLE ELEKTRYCZNE DLA WYSOKIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA. MOTORY I APARATY ELEKTRYCZNE. TABLICE ROZDZIELCZE I TRANSFORMATORY
Zarząd i fabryki: WARSZAWA—OKĘCIE. Centrala 8,02-53 Telefony: 915-61, 920-49, 952-75, 974-84, 914-28 Adres telegraficzny: S K O D A L O T – W A R S Z A W A Skrzynka pocztowa 418 c
139
Sociśtś Textile La Czenstochovienne
Towarzystwo Przędzalnicze La Czenstochovienne
Francuska Spółka Akcyjna
Generalny Dyrektor Fabryk w Częstochowie
_ 86a
STARZYCKA FABRYKA WYROBÓW SUKIENNYCH
Z. BORNSTEIN, Spółka Akcyjna
TOMASZÓW – MAZOWIECKI WARSZAWSKA SZOSA 59/71
Wyrób towarów wojskowych i cywilnych w najlepszych gatunkach
88a
powiatowa komunalna
KASA OSZCZĘDNOŚCI
Kraków, ul, Pijarska 1, Tel. ogólny 101-03, Tel. Dyr, 131-73, 115-97 przyjmuje wkłady oszczędnościowe:
Złotowe 7—8 w stosunku rocznym, dolarowe na 4% do 6$ w stosunku rocznym zależnie od terminów wypowiedzenia, złotych W złocie na 4% do 6% w stosunku rocznym zależnie od terminów wypowiedzenia, Kapitalizacja odsetek półrocznie,
Prowadzi rachunki bieżące (czekowej z oprocentowaniem 5% p, a. Wydaje bezpłatnie skarbonki oszczędnościowe.
Dla klijentów zamiejscowych rozsyła bezpłatnie czeki, celem umożli-wienia przesyłania—wkładów oszczędnościowych bez kosztów. Wysokość wkładów ca. 20.000 000 Majątek własny ponad 3.000.000. g
Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce
Warszawa — Mazowiecka 16
WYŚCIGI KONNE NA POLU MOKOTOWSKIEM MAJ-CZERWIEC. WRZESIEŃ—PAŹDZIERNIK
91a
Żądajcie wszędzie i wyraźnie
PIWO TYSKIE!
ZNANE PIERWSZORZĘDNE PIWA KSIĄŻĘCEGO I OBYWATELSKIEGO
BROWARU
TYCHACH
Wyszynkowywuje się nieomal we wszystkich pierwszorzędnych lokalach Polski.
^ ! TOWARZYSTWO
rkwosct segpnxąu2 JEDWABIE-WEŁNY i ZALICZKOWE rxa ubiovy» raęófelg w Chrzanowie. Towarzystwo Budowy staszyn i urządzeń sanitarnych DRZEWIECKI i JEZIORAŃSKI WARSZAWA Spółka Akcyjna. MOPHfllBEDUBHI lg>Q isjj.- 308 Wytwórnia kartotek metalowych WACŁAW DZIEŃ KARTO-INDEX Biała – Bielsko. .J_. 141 CH. RYKOWICZ WARSZAWA, Leszno 52, tel, 718-30, 11,18,30 Dostawca mięsa dla wojska £ PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE Inż. C. PODLECKI W. SŁOBOOZIŃSKI i S-ka Warszawa, ul. Nowogrodzka 7, telefon 961-75. n POLAKA WYTWÓRNIA APRĘtYN iP- Z O. O. WARAZAWA Zarząd: Plac Żelaznej Bramy 6 tel. 268-44 Wytwórnia, telefon 786-86. Sprężyny wszelkich rodzajów 1 najwyższej jakości do celów technicznych. o-
PRZEMYSŁ METALOWY
.GRANAT”
SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA, Aleje Ujazdowskie 9-a
F. MAŁECKI
DROGERJA
u
Starogard – Pomorze Telefon Nr. 87. £
STAROGARD
Hotel Vorbach
Pierwszorzędny hotel i restauracja 0
Tel. 62. Kuchnia Warszawska Rynek 19. ”
LOESDAU I GOŁUŃSKI
STAROGARD
SKŁAD KOLONJALNY I ŻELAZA
TELEFON 23. TELEFON 23.
STAROGARD, UL. SAMBORA 3.
17c
Najtańsze ^źródło zakupu we wszelkich oddziałach: jak konfekcja damska, męska, materjały, dywany, firany, bielizna damska, męska i artykuły męskie.
Dom Towarowy
Bracia Gumińscy
Starogard, Chojnicka 1. Tel. 20.
75c
BRUNON KASZUBOWSKI STAROGARD Rok założenia 189 6. 0 Fabryka cukierków i czekolady ^
Browar Obywatelski Procownia czapek
PIWO Składowe |asne, ciemne 1 słodowe Fabrykacja wód mineralnych. Sprzedaż A. GRU
kwasu węglowego. Starogard, ulica Kościuszki 45»
STAROGARD 73c
Rury faliste i przewody rurowe do pary dla wysokiego i niskiego ciśnienia oraz wyroby z blachy spawane acetylenem wykonywa i dostarcza Fabryka Przewodów Rurowych „COMPENSATOR“
W. MACIEJEWSKI i S-ka
Warszawa, ul. Św. Stanisława 1/3 Telefon 618-72.
97a
Polskie Zakłady Chemiczne
11
NITRAT”
Spółka Akcyjna
wyrabia: trójnitrotoluol, dwunitrotoluol, nitrozwiązki
i superfosfaty.
99a
Nowe typy opon do wozów ciężarowych, autobusów i wozów osobowych.
Protektor poszerzony nieślizga-jący sią,
Boki zabezpieczone wzmocnione. Opony motocyklowe i rowerowe. Nowe opony „CONFORT” ciężarowe pompowane do 372 atm
Jeneralne Przedstawicielstwo na Polską
JACQUES HAUVETTE
Warszawa, Królewska 10.
Tel. 703-27, 702-87.
Adr. tele^r. Pneumacilin, Warszawa.
100 a
144
PIERWSZA KRÓLEWSKO – H UCK A PAROWA FABRYKA MYDŁA
EMANUEL SOCHA
W Król.-Hucie, ul. Karola-Miarki 23
Poleca nadal jako długoletni dostawca Wojsk swoje pierwszorzędne wyroby: jak mydła jędrne, mydła szare oraz proszki mydlane, po cenach konkurencyjnych
Telefon: 1574 Królewska — Huta
754
FABRYKA KABLI
Spółka Akcyjna
W KRAKOWIE
Fabryka w Płaszowie, tel. Nr: 2237, 4536.
Największa Fabryka Kabli w Polsce. Dostarcza: Kable telefoniczne, Kable ziemne dla wysokiego i niskiego napięcia do 60,000 Volt, Armatury do tychże. Przewody izolowane, Gołe druty i linki miedziane elekrolityczne, Rury izolacyjne i części z tychże, Materjały instalacyjne bakelitowe. 1086
Bracia CZECHOWICZKA
Fabryka Wyrobów Bawełnianych w Andrychowie
Zach. Małopolska
Telefon L. 7 i 27
Telegramy; CZECHOWICZKA, ANDRYCHÓW.
P. K. O. w Warszawie 141, 131. _____________________ 93a
-r- 145
Gazownia Miejska w Bielsku
Ideał kuchni KUCHENKA GAZOWA!
GAZ wszędzie używany!
Do gotowania, pieczenia, smażenia, prasowania, oświetlania, opalania dla motorów w przemyśle,
W każ dej chwili ciepła woda!
Bezpłatne informacje i demonstracje aparatów gazowych
w Gazowni Miejskiej w Bielsku
1121
Założono 1851 r.
Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza
G. JOZEPHY’S ERBEN
BIELSKO, Tel. 2680, 2681, 2682, 2683
Maszyny do przędzenia, nitowania, wykończania i karbonizacji. Urządzenia dla fabryk cementu Aglomeracji rudy,
URZĄDZENIA PĘDNE.
_ 1122
BRACIA HEILPERN
BIELSKO
Pierwsza Ślqska Fabryka Koców i Halin
1123
ZJEDNOCZONE POLSKIE FABRYKI ŚRUB
Sp. z ogr. odp.
BIELSKO
Adres telegr.: ŚRUBA — BIELSKO.
Telefon 2740, 2741, 2742.
1124
10
146 —
ZWIĄZEK KOKSOWNI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przedsiębiorstwo przerobu i sprzedaży produktów Węglopochodnych, dostarcza z własne] fabryki chemiczne] W Wielkich Hajdukach smołę węglowq destylowanq i przeparowanq, smołę do budowy dróg, pak i lepnik; oleje smołowcowe: impregnacyjny, kreozotowy, karbolineum, pp.; naftalin; surowy prasowany oraz czysty we wszelkiej postaci; kwasy karbolowe: surowe handlowe, krezole i fenol; zasady pirydynowe i pirydynę czystq; antracen, żywice kumaronowe; benzole i homologi: benzol do motorów, benzol handlowy 90 proc., benzol chemicznie czysty; technicznie i chemicznie czyste: tuluol, solwentnaftę I. i li., ksylole; kwas benzoesowy sublimowany i krystaliczny; kwas węglowy i t. d. oraz siarczan amonu
Dla dalsze) przeróbki Związek Koksowni posiada; Fabrykę tektur smo-łowcowych w Katowicach-Dębie dla wyrobu tektur smołowcowych wszelkich gatunków i pap izolacyjnych, oraz cztery Zakłady impregnacyjne we Wronkach i Solcu Kujawskim Woj. Poznańskie oraz w Wiel-kiem Chełmie i Katowicach-Ligocie Woj. Śląskie. Zakłady we Wronkach i Solcu Kujawskim nasycają podkłady kolejowe i inne materjały drzewne olejem smołowcowym, zakład w Wielkim Chełmie olejem smo-łowcowym i różnemi solami impregnacyjnemi. Zakład w Katowicach-Ligocie posiada również własny tartak, nasyca materjały drzewne, prze-dewszystkiem drzewo kopalniane różnemi solami impregnacyjnemi (trio-litem i t. p,), dostarcza tych materjałów w stanie nasyconym lub nienasyconym, sprzedaje wspomniane sole impregnacyjne oraz wszelkiego rodzaju drzewo tarte.
Katowice, ulica Powstańców Nr. 49
TEL, NR. 611, 851 i 4901, Adres telegr.; „KOKSOWNIE KATOWICE“^
Fabryka Wyrobów Jedwabnych
KLINGE i SCHULZ
Spółka Akcyjna Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 106
1128
■■■■■”’ ■ ■■■■■■-—.. ■ 1 1 i ■ —
Zakłady Włókiennicze
Adolf Horak
Spółka Akcyjna ^
Ruda Pabjanićka ul. Staszyca 22, telefon 149-47 2
Z. Müller Dostawa mięsa dla 49 p. p. i eksport bydła
Kołomyja, ul. Grottgera 11, telefon 170jo
O’
147
Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru
Spółka Akcyjna
Czułówp poczta Tychy
Telefony: Katowice 41—Tychy 17
Adres telegraficzny: „CELULOZA KATOWICE“.
WYRABIA:
Oddział „Fabryka Celulozy” — celulozę sulfitową.
Oddział „Fabryka Papieru” — bibułkę bieloną od 18 gr/m2 wzwyż do parafinowania, marszczenia (crepe^ i t. p., bibułki kolorowe butelkowe. Papiery, celulozowe jednostronnie gładkie i satynowane w różnych gatunkach, w grubościach do 300 gr/m2.
Oddział „Fabryka ligniny” — wysoko-bieloną ligninę „Celwa” dla celów sanitarnych, bieloną i niebieloną ligninę dla celów dekoracyjnych i wszelkiego rodzaju opakowania.
Oddział „Tartak” — wszelkie materjały tarte budulcowe i stolarskie, fabrykacja skrzyń i ramek do opakowania.
1119
Telefon 497, 498, 807, 2271. Adres telegr: Fulmen Katowice
Fulmen
KATOWICE
ulica Juljusza Ligonia Nr. 3|5|7
Górnośląski Handel Węgla Spółka z ogr. odp.
[Pierwszorzędny węgiel kamienny i brykiety
Wyłączna sprzedaż węgla z kopalń Zakładów Hohenlohego,
Spółka Akcyjna i Czernickiego Towarzystwa Węglowego Spółka Akc.
Kopalnie:
Wujek, Kramsta, Maks, Karolina i Hoym — Laura.
1118
Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów
L Zieleniewski i Fitzner-Gamper S. A.
Rok założenia 1804 W Krakowie Rok założenia 1804
Zarząd Główny w Krakowie tel. 151-00; Nacz. Dyr. 158-33 Własne fabryki: w Krakowie tel. 151-00, Sanoku tel. 6, we Lwowie tel. 782, Dąbrowie Górniczej tel. 65
Fabryki stowarzyszone:
W. Fitzner, Sp. z o, o. w Siemianowicach J, tel. 24,-„Gótobur“, w Siemianowicach Śl. tel, 24, Polskie zakłady Babcock-Zieleniewski w Sosnowcu, telefon 99 Biura Zastępcze:
Warszawa: Aleje Ujazdowskie 36, telefon 9-73-83, Poznań: Wały Zygmunta Starego 9, tel. 5-851, Łódź: Andrzeja 3 m. 3, telefon 20-83, Lwów: Romanowicza 1, tel. 205, Lublin: Inż, Świątecki, Krakowskie Przedmieście 70, tel. 12, Katowice: Inż. Grygier i Ska, Piłsudskiego 44, tel, 25-59, Radom: Inż, Stefan Kaluscha, Żeromskiego 33, tel, 67, Wilno: Dr. H. Niewodniczański, Jagiellońska 8, telefon 7-65,
G djja ń s k: Inż. A. Harten, Elisabethwall 9, tel. 275-86
WYKONUJĄ: Pancerne działoWce (monitory), pontony, łodzie żelazne, opancerzenia wo’ gonów kolejowych 1 samochodów, wózki do próbowania motorów lotniczych, kotły parowe’ płomienicoWe, płomieniówkowe i wodnorurkowe, przegrzewacze pary. ruszty mechaniczne’ ruszty podmuchowe patentu .Simona’, urzqdzenia sztucznego ciqgu, cyklony, ekonomizery. podgrzewacze powietrza i t. d,, maszyny parowe, motory ropne systemu Diesla, motory naftowe, pompy wirowe i tłokowe, wentylatory, obrabiarki dla metalu, konstrukcje żelazne, mosty, żurawie, zbiorniki, hydrofory, urzqdzenia Wownętrzne fabryk chemicznych, rafinerji tf) oleju, parafiniarni, gorzelni i ł. d., ruroclqgi dla pary. Wody, powietrza i fabryk chemicz- T-1 nych, i armatury, maszynowe urzqdzenia rzeżnt, bekoniarni i wszelkich zakładów produkcji spożywczej, chłodnie mechaniczne o wydajności od 1.000 do 500.000 kaloryj na godzinę LEŚNICZÓWKA W BIAŁEJ MAŁOPOLSKIEJ W UROCZEM POŁOŻENIU PIĘKNE MIEJSCE WYCIECZKOWE BESKIDY ZACHODNIE POSIŁKOWA STACJA TURYSTYCZNA 1120 Fabryka Wyrobów Włókienniczych Hirszberg i Birnbaum w Łodzi, Spółka Akcyjna Tkaniny — wełniane czesankowe, półjedwabne i jedwabnej _____ tH
TOWARZYSTWO AKCYJNE
Elektrowni Zgierskiej.
1 CN
….. – ™
Składnica Fabryczna Bielskich Fabryk Sukna
Jan Paluszkiewicz
Grudziqdz, ul. Wybickiego 21.
ZAKŁAD KRAWIECKI 'S
co
W o|s k o w y i Cywilny
W. Orłowski
Krawiec wojskowy garnizonu Siedlce
SIEDLCE ul. Kilińskiego 10
__ 1139
GESTETNER SŁUŻY I POMAGA
POLSKA SPÓŁKA MASZYN DO POWIELANIA S. Z. 0. 0.
Warszawa, Zgoda 9« Kraków, Lwów, Katowice, Poznań
102a
SPECJALNY SKŁAD wszelkich małerjałów fechniczno-rysunko-Wych oraz biurowych dla dosław do Szkół i Insfytucyj Wojskowych oraz Urzędów Państwowych I Komunalnych
KAROL NORDMANN £
Bydgoszcz, Gdańska 7, fel. 570.
KAROL
BANK
MIESZCZAŃSKO – LUDOWY
w ANDRYCHOWIE
Spółdzielnia z nieograniczonq ^
odpowiedzialnościq ^
K U S K E
Warszawa, Nowogrodzka 12, łel. 9-88-61. Skrz. poczt, 299. Depesze: Karkus—Warszawa Oddział: KAROL KUSKE, Łódź, ul. Kilińskiego 86, tel. 205-81. Generalne Przedstawicielstwa i Hurtowne Składy Amerykańskich Angielskich, Francuskich, Niemieckich, Włoskich, Szwacjarskich i Szwedzkich fabryk: Łożysk kulkowych i rolkowych, kulek i rolek stalowych; kół, amortyzatorów, resorów i taśm hamulcowych ^ do samochodów, rur i wałów giętkich. Porady techniczne, projekty, katalogi cen- os niki bezpłatnie. Największe i najstarsze przedsiębiorstwo, istnieje od roku 1909.
Wytwórnia Silników i Warsztaty Mechaniczne
Henryk Liefeldt & Stefan Schiffner
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA, WOLNOŚĆ 5.
Tel.: 640-28, 741-37
Wyrób silników lotniczych i części zamiennych. Wyrób motopomp pożarniczych.
Remont silników lotniczych i przejnysłowych. remont samochodów i wyrób części zamiennych.
__________ 155
SCINTILLA
Sp. z, o. o,
WARSZAWA, BAGATELA 15. TEL, 838-22.
1 Magneta — Prądnice — Rozruszniki — Sygnały Kierunkowskazy Zapalacze — Bateryjne reflektory — Stacyjki rozdzielcze i t. p.
Aparaty instalacji elektr. do samochodów, czołgów, łodzi motorowych, traktorów i t. d,
85
150 —
Sp. Akc. Gnaszyńskiej Manufaktury
w Gnaszynie pod Cząsłochowq
Adres dla listów: Częstochowa, sic, poczt. 116 „9$ „ depesz: „GNAJUTA”—Częstochowa
Przędzalnia i Tkalnia juty, lnu i konopi
Przedmioty wytwórczości:
Przędza jutowa, lniana i konopna do wszelkich celów. Tkaniny jutowe, lniane i konopne. Worki, sienniki, wsypy, wańtuchy, płachty żniwne etc, z juty, lnu oraz konopi,
Optyk ST. RUDZKI
Warszawa, Nowy-Świat 40. Tel, 347-64.
POLECA:
LORNETKI połowa, teatralne sportowe. Barometry. TERMOMETRY lekarskie, pokoiowe, zaokienne i kqpieloWe. OKULARY, binokle ze szkłami pierwszorzędnych firm. SZKŁA dwuogniskowe jednocześnie do patrzenia wdał i zbliska.
WIELKI WYBÓR najrozmaitszych opraw do okularów i binokli od najtańszych i do wyso.
kich gatunków, jak również 1 wszelkich innych optycznych towarów.
Dostawa dla P.P. urzędników i pracowników Ministerstwa Komunikacja i dla Warszawskiej
Dyrekcji P. K. P.
Wykonanie robót solidne, terminowe. Ceny przystępne. Obsługa uprzejma.
Pierwsze KęcKie FabryKi Wyrobów Wełnianych
EDWARD ZAJĄCZEK
Kęty obok Bielska
Dostawca wojskowy
SKŁADY: Warszawa, Nowy-Świat 49. 49. Tel. 651-92 Lwów, ul. Leg jonów 1. Tel. 67-10
Poleca swe od dawna znane z dobroci towary wełniane jak kamgarny, sukna, lodeny turystyczne, welury, koce, pledy, wełnę kołdrową etc.
1064
Pomorska Elektrownia Krajowa
„G R Ó D E K”
Spółka Akcy|na
w Toruniu, ul. Mickiewicza 5. Tel. 870 i 872.
Posiada w powiecie świeckim na Pomorzu 2 zakłady wodno-elektryczne o sile 18,000 K. M. a to: w Gródku, poczta Drzycim, tel. Drzycim 5 i w Żurze, poczta Osie, tel, Osie 33. Ponadto „Gródek” posiada 240 km. linij przesyłowych wysokiego napięcia 60.000 V i wielką stację transformatorową w Gdyni, tel, Gdynia 1221, która zasila pa warunkach długoterminowego monopolu Port Gdyński, „Gródek” zasila obecnie energją elektryczną miasta Toruń, Grudziądz, Gdynię, Świecie Nowe, Chełmżę, Chełmno, Wąbrzeźno, Wejherowo, Aleksandrów i Ciechocinek oraz powiaty Grudziądz, Toruń, Chełmno i Świecie.
Przy zakładzie w Gródku znajdują się warsztaty, fabryka izolatorów i grzejników elektrycznych oraz nowocześnie urządzone labora-torja: elektryczne (500.000 V) oraz olejowe dla specjalnych badań olejów transformatorowych.
„Gródek“ jest twórcą projektu wspólnego zelektryfikowania Pomorza i Poznańskiego oraz przyległych 10 powiatów b. Król, Kongresowego i w tym celu prowadzi się poważne pertraktacje z kapitalistami szwajcarskimi i francuskimi,
377
Fabryka Bieli Cynkowej
Braci Löbbecke
w Niedzieliskach ad Szczakowa
poleca:
BIEL CYNKOWA
znanej pierwszorzędnej
jakości z pieczęcią białą, zieloną,
czerwoną szarą i czarną.
484
—•152 —
Międzynarodowe pa-’ tenty i kilkudziesięcioletnie doświadczenia są wybitną gwarancją ja kości – trwałości
i sprawno ści m.v6z
wek
TUNGSRAM
146
J. LUKASCHIK
Fabryka Mydła
Tarnowskie Góry $1.
Tel« 21. P. K. O. Katowice 301045 Rok zał, 1845.
WYROBY:
Mydła jędrne, szare i toaletowe, proszki mydlane.
SPECJALNOŚCI:
Mydło „Młotek i Perlik”
Samodziałający środek do prania
„MŁOTEK i PERLIK“
681
H. KOETZ NAST.
SPÓŁKA AKCYJNA MIKOŁAJÓW, WOJE W. ŚL.
FabryKa maszyn, RonstruKcji iel., Kotłów parowych i odlewnia żelaza
Specjalności:
KOTŁY PAROWE WSZELKICH SYSTEMÓW, APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO I CHEMICZNEGO, KONSTRUKCJE ŻELAZNE, WYCIĄGI TOWAROWE I OSOBOWE — ŻÓRAWIE, OBROTNICE I PRZESUWNICE DO WAGONÓW, DO 20 m. DŁUG. i 200 TON NOŚNOŚCI
1141
153 —
ZAKŁADY MECHANICZNO – SPORTOWE
„Szermierz”
GÓRA KALWARJA
pod Warszawą
Skrzynka pocztowa Nr. 34
WIADOMOŚĆ w Warszawie ul. Strzelecka Nq 11 /l 3 m. 34
584
FABRYKA CHEMICZNA
P. Strahl & C-
Sp. z o. p,
Szopienice, Górny Śląk
wyrabia znane
środki do prania
marki „ALBORIL*, 755 Isfniejqca od 1868 roku Fabryka Okuć Budowlanych I Odlewnia Metali Inż.K. DOBROWOLSKI i S-ka Sp. z ogr. odp. (down. J. OGÓRKIEWICZ I J. ZAGÓRNY) Okucia żelazne i mosiężne, zwykłe i luksusowe, konstrukcje metalowe. Fabryka posiada własnq chromo-niklownią. Warszawa-Praga, ul. Krowia Nr. 6-8. Telefon 10-04-79. u=) ODLEWNIA STALI WOŹNIAK i Sosnowiec, Woj. Kieleckie. Odlewy stalowe, fasonowe według modeli i rysunków o wszelkich wytrzymałościach i kształtach części stalowe do tanków i t. p. ______________________________________ 1052
Zjednoczone Fabryki Portland Cementu
J= I R L E Y” S. A.
Cementownie w Rejowcu, Sierszy Wodnej i Ogrodzieńcu. Produkcja roczna 220.000 tonn.
Zarzqd w Warszawie:
Czackiego Nr. 14. Telefon 211-04.
445
— 154
WINIARNIA WĘGIERSKA
KATOWICE
UL. MICKIEWICZA 8.
TELEFON 26-22
680
„METALURG JA“
Tow. Akc.
Przemysłu Metalurgicznego
RADOMSKO
ul. Reymonta Nr. 48. Tel. 2 2.
767
Towarzystwo Przemysłowe „KABEL“ Spółka Akcyjna
Warszawa, Mazowiecka 4, telefony: 281-20, 681-06
Adres telegraficzny: WARKABEL — WARSZAWA Fabryka: Warszawa, ul. Kacza 11. telef. 691-32, 309-25, 294-23.
POLECA. Kable połowę telegraficzne i telefoniczne, przewodniki izolowane, sznury, druty na-Wojowe i sygnalizacyjne, przewodniki napowietrzne -Hackethal“, miedź goła z własnej walcowni, kabelki obołowione, przewodniki płaszczowe -Kuhlo”, druty emaljowane i linki antenowe.
Szlenkier, Wydżga i Weyer
Spółka Akcyjna
FABRYKA FIRANEK TIULU I KORONEK
Dzielna 91. Tel. 11-06-69.
Adres telegraficzny: -WEYERTIUL“ ^
R-k żyroWy W Banku Polskim, Konto P. K. O. Nr. 4392 i?
Rok założenia 1888.
Towarzystwo Akcyjne
Fabryka Kapeluszy^ w Częstochowie
Kapelusze marKi „LION“
Sztumpy męskie i damskie. Kapelusze męskie i damskie.
NAJWIĘKSZA PRODUKCJA W KRAJU
TESLE FON Nr. 12 7.
Adres telegraficzny: CHAPEAU.
… 768
155
ELEKTROLUX
KRAK. PRZEDMIEŚCIE 4. WARSZAWA
TEL. 555-34, 678-97
Odkurzacze
Froterki
Filtry
Żądajcie
Bezpłatnych pokazów
naszych aparatów.
Oddziały:
Łódź, pl. Narutowicza Nr. 44 Telef. 144-66 Poznań, Fr. Ratajczaka Nr. 89 „ 28-98
Bydgoszcz, pl. Teatralny Nr. 3 „ 12-33
Katowice, Dyrekcyjna Nr. 10 „ 10-69
Kraków, Rynek Główny Nr. 25 „ 104-28
Lwów, pl. Marjacki Ńr. 8 „ 13-12
Wilno, Trocka Nr. 11 m. 9 „ 3-35
758
156
ERYK A. KOŁŁONTAY
Fabryka Chemiczna
KATOWICE – BRYNÓW
Największa polska fabryka mydła i wszelkich środków do prania.
Specjalność: Wyborne,
nieprześcignione w jakości
mydło do prania i mycia
„Kołłontay z prallkq”.
1142
Centrala Gospodarcza Przemysłu Budowlanego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WARSZAWA, UL. WIDOK Nr. 2 2.
Kapitał zakładowy zł. 300.000.
Telefony: 429-50, 672-65, 429-51, 429-52, 423-68.
Adres telegr,: „Centrgos, Warszawa“. P. K. 0. 18.410
Firma założona w roku 1928, przedstawia Zrzeszenie, składające się z 28 większych Przedsiębiorstw Budowlanych i ma na celu obronę interesów gospodarczych firm budowlanych, podniesienie ich sprawności technicznej i organizacyjnej z oparciem ich na zasadach naukowej organizacji pracy, dla zmniejszenia kosztów budowy, ułatwienie dopływu do przemysłu kredytów inwestycyjnych i obrotowych, okazywanie firmom pomocy w wyszukiwąniu robót, normowanie stanowiska firm budowlanych wobec całokształtu zjawisk gospodarczych, oraz obsługiwanie potrzeb przemysłu budowlanego przez organizowanie i prowadzenie odpowiednich placówek przemysłowych, handlowych, kredytowych.
__________________________ 766
157 —
Pracownia wyłącznie Obuwia Męskiego wszelkich fasonów
Bronisław Szafran
WARSZAWA, TRĘBACKA 5.
Specjalnie buty do Konnej Jazdy.
Dostawca do Szkół Podchorążych.
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.
ZaKłady w Chrzanowie
Biuro Zarządu w Warszawie, Marszałkowska 136
Lokomotywy normalnotorowe—osobowe i towarowe, według nowoczesnych wymagań techniki komunikacyjnej, Lokomotywy przetokowe i wąskotorowe o mocy od 60 do 220 KM. i wyżej dla wszelkich szerokości toru, Walce SZOSOWe — motorowe dla budowy i konserwacji dróg szosowych, Kowalszczyzna: korbowody. wiązary, przeciwkorby,
tłoki, osie i t. p., Koła Zębate kute i lane. ^
DOSTAWCA. POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH. Generalne! Dyrekcji Kolei Państwo-Wych BUŁGARII, Dyrekcji Kolejowej ŁOTWY, Towarzystwa Kolei Żelaznych MAROCCO
I Innych.
TOWARZYSTWO
Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza
Spółka Akcyjna
Warszawa, Moniuszki 10, tel. 651-61 i 667-27.
Żelazo i stal w blachach, prętach i profilach. Rury spawane i bez szwu do wszelkich przewodów oraz łączniki. Rury cienkościenne do aeroplanów, rowerów, mebli i t. p. Rury żebrowe kute systemu Favier do ogrzewania i chłodni. Konstrukcje rurowe. Beczki żelazne. Części płużne odlewy elektrostalowe.
„LUMIERE”
Socićtó Anonyme au Capita de 40,000.000 de Francs
Płyty – Papiery – Błony – Chemikalja Fotograf ilmy
przedst: C. RAFFIN
WARSZAWA
Al, Ujazdowska 37, ’ Telefon 8-63-96
158
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
v SPÓŁKA AKCYJNA W Warszawie, ul. Romana Sanguszki Nr. 1.
Adres telegraficzny: BILTWOR — Warszawa, telefon 545-40»
Jako wytwórnia pieniędzy papierowych Rzeczypospolitej jest jedyną w Polsce instytucją wyspecjalizowaną w wykonywaniu walorów.
WYKONUJE PRZETO:
Akcie, Obligacje, Listy zastawne, Akredytywy, Ksiqzeczki czekowe i wkładkowe
z zabezpieczeniem chemicznem papieru i nadruków, reagujących zarówno na działanie chemikalji, jak usuwanie napisów przez zmycie wodą, Poleca z własnej PAPIERNI: ” następujące gatunki papierów: kancelaryjny bezdrzewny, kancelaryjny biały, kancelaryjny dobielany, kancelaryjny mleczny, (gładkie, linjowane i kratkowane); pelur maszynowy, cyklostylowy szybkoschnący, okładkowy teczkowy w różnych kolorach, pergaminy, bibuły na biurka i do atramentu, papiery pakowe,
59
EKONOMJA”
Zakłady budowy i sprzedaży aparatów. Firma specjalna dla ekonomji ciepła i oczyszczania wody użytkowej.
BIELSKO n i ŚI.
Skrzynka pocztowa 1 1 0.
TRANSPORT MEBLI
446
1136
159
Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych
I. K. POZNAŃSKIEGO
w Łodzi, ul. Ogrodowa 17. Tel. Centr. 197-05.
Rok założenia 1872. Kapitał zakładowy Zł. 25.000.000.—
Fabryka posiada: przędzalnię cienką (140.000 wrzecion), przędzalnię czasankową (20.000 wrzecion), skręcal-nię i motalnię (30.000 wrzecion), przędzalnię odpadkowo-vogonjową (9.000 wrzecion). Tkalnię mechaniczną z oddz. przygotowawczym (4.200 krosien). Wykończalnię z wydz. bielnika, opalami, merceryzacji, apretury, farbiarni i drukarni (z 12 maszynami drukarskiemi).
Fabryka wyrabia z towarów bielonych: madapolamy, silesie, nansuki, batysty, popeliny, jedwabie, etaminy, płó-cienka. krośniaki pościelowe, obrusy, ręczniki, prześcieradła i t. p.
Z towarów farbowanych i drukowanych: tyk, zephiry, oksfordy, muśliny, satyny,: jedwabie^voile, popeliny, kaszmiry, materjały ubraniowe, flanele, kołdry, koce i t. p. Przędzę cienką od Nr. 60 — 120.
UWAGA!!! Ostatnio fabryka udoskonaliła i opatentowała trwałość wzorów na tkaninach drukowanych.
Wyroby lirmy nabywać można w składach:
Warszawa, uL Gęsia 16-18
Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 3 Lwów, Trybunalska 1
Poznań, Stary Rynek 44 Kraków, Grodzka 55 Wilno, Wielka 30
Łódź, Andrzeja 12
1143
160 —
BIURO BUDOWLANE
BIAŁA PODLASKA ul. Kolejowa Nr. 2 1. T elefon 1 5.
1153
W. TomaszewsKi i S-ha
FABRYKA ELEMENTÓW I BATERYJ SZPRYCH ROWER. IGIEŁ GRAMOFON. Poznań ul. Tama Gorbarska Nr. 21 Tel. 28-69
622
161
ehe anglo-i« eony eto.
Anglo Europejskie Tow. Akc.
Zastępstwo na PolsKę
Biuro Warszawskie: Kopernika 30.
Telefon 768-30.
Eksploatacja Lasów, własne tartaki. Sprzedaż. Eksport drzewa
763
AIEDNAK
NAjLEPSZE
Patentowane gilzy do papierosów fabryki DZWON wlH. Jeżewski -Warszawa • Grochowska I teLKHK)9
STEFAN MACIEJEWSKI
Majqtek Cielęta pow. Brodnica Pom.
Zarodowa Hodowla bydła nizinnego czarno-białego, owiec krajowych i merino-preroze, konia reńsko belgijskiego oraz ryb.
Plantacja uznanych odmian» ziemniaków: Blanc odenwälder,
Industria, Wohltmann, Parnassia, Hindenburg.
Owies ligowo, groch biały i Folgera, słoma prasowana i t. d.
11
Sp. Akc. J. JOHN w -Łodzi
WYKONYWA:
PĘDNIE (Transmisje) i ich części.
PRZEKŁADNIE zębate i ślimakowe, Motoreduktory. TOKARKI I WIERTARKI do obróbki metali.
WSZELKIE ODLEWY żeliwne wg. nadesłanych modeli lub rysunków.
ORYGINALNE KOTŁY Strebela oraz RA-DJATORY dla ogrzewań centralnych.
BIURA WŁASNE:
Warszawa, Poznań, Kraków, Lwów,
Katowice.
Gdańsk,
1161
Towarzystwo AKcyjne Sukiennej Manufaktury
Leonhardt, Woelker i GSrbardt
Łódź, ul. Leonhardta 1, tel. 306 i 44-00
Fabryka sukna, pralnia, czesalnia wełny i czesankowa przędzalnia. Istnieje od roku 1878. Wielki złoty medal na wystawie w Paryżu w roku 1900.
Wyrób czy sto-wełnianych towarów
REPREZENTANCI:
Warszawa: Nalewki 2-a tel. 11-31-16 S. DwOfttian Poznań: Wielka 11 tel. 29-24 Ryszard Kriegier
Lwów: Kościuszki 2 tel, 12-92 Józef Ganc
Gdańsk: Jopengasse 25/26 tel. 28-75 Hauck i Landt
1156
Wytworna Pani
nosi tylko bieliznę Jedwabną Ribawa, z Wełny lub Macco, marki
„PAW“
Prosimy zwiedzać salon fabryczny detalicznej sprzedaży przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 154
—oto jedno z damskich praw noś bieliznę marki „P A WM
Polsko Amerykańska Fabryka Wyrobów Jedwabnych
„ P A W”
Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 167. Telefon 171-53.
1145
Zakłady Przemysłowe Wyrobów Bawełnianych
R. BIEDERMANN
ŁÓDŹ
UL. KILIŃSKIEGO Nr. 2.
1144
164
Browar i Fabryka Kwasu Węglowego Sukcesorów K. ANSTADTA Sp. Akc. w Łodzi
poleca znane ze swej dobroci i najlepszej jakości piwa jasne — wyborowe bawarskie
monachijskie ciemne
Reprezentant na Warszawę i okolicę
A. DOMAŃSKI
Warszawa( ul. Wallców 11. Telefon 615-25. /
SANDOMIERSKO Wielkopolska Hodowla Nasion
Spółka Akcyjna
produkuje nasiona buraków cukrowych i zbóż oryginalnych własnej hodowli. Zarząd Główny w Antoninach Poczta-Telegr.-Kolej-Tel. 180-Leszno (woj. Pozn)
Większe odznaczenia: Medal Złoty Ministerstwa Rolnictwa Lwów r, 192 4, Wielki Medal Złoty Ministerstwa Rolnictwa Grudziądz r. 19 2 5. Wielki Medal Złoty na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, r. 192 9. Dyplom Honorowy Ministerstwa Przemysłu i Handlu, r. 192 9, Grand Prix na Wystawie Między- $ narodowej w Lióge (Belgja), r. 1 9 3 0. ^
TOWARZYSTWO AKCYJNE ŁÓDZKIEJ FABR YKI NICI
Spółka Akcyjna
w Łodzi przy ul Niciarnianej 2, tel. 100-58
wyrabia nici do szycia w najprzedniejszych gatunkach.
1149
rabryKa Wyrobów Jedwabnych
EDWARD BABIACKI i S-ka
Łódź — Korolewska 62
R-k żyrowy w Banku Polskim. Konto czekowe w P. K. O, 60569.
Telefony: biuro 146-56, fabryka 124-84.
Adres telegr.: EDBIACKI ŁÓDŹ.
— 165
FRANCUSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA GALICYJSKA KOPALŃ
COMPAGNIE GALICIENNE DE MINES
SOCIETE ANONYME
748
PierwFs[abSom Naczyń Mleczarskich K0MN,sLTfElEAC0
Sp. z o. o.
W WARSZAWIE, UL. BELWEDERSKA Nr. 5. TEL. 845-03.
EGZYSTUJE OD 1882 R. EGZYS+UJE OD 1882 R.
Fabryka wyrabia wszystkie naczynia potrzebne do mleczarstwa, jako to: konwie, mierniki, skopki, oziębiacze, pasteuryzatory, podgrzewacze zbiorniki i t. p. Wszystko tylko w gatunkach pierwszorzędnych.
Wyrabiamy gaśnice pianowe oraz koiły dla instytucyl wojsk.
Wyroby nasze niejednokrotnie nagrodzone zostały na wystawach w kraju I zagranicą, o
m

oroszeh do pieczenia
„S&ackin”
Cukier WaniUnowy ■ßadynie różn.smahów
Uwadze skrzętnej gospodyni
Towarzystwo Fabryki Nici „TRÓJKĄ T”
JAKÓB FUKS i S-ka
ŁÓDŹ, POMORSKA 41 a. Telefon 164-94, 210-96.
m
FABRYKA POŃCZOCH
adolf kebsz
ŁÓDŹ, UL.’SIENKIEWICZA Nr. 65. 3
Tel. biuro 120-48. Teł. dyrekcja 223-53. 5
166 —
Fabryka Wyrobów Jedwabnych H. G O R D I N i S-ka ŁÓDŹ FABRYKA: ul. Wólczańska 127, tel. 216-73 BIURO i SKŁAD: ul. Piotrkowska 90, tel. 121-10 Konto czekowe P. K. O, Nr. 68447, 1162
Fabryka FABRYKA
Wyrobów Jedwabnych WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
Karol Reisfeld HERMANKAHAN
Łódź ŁÓDŹ
Składy Konsygnacyjne Skład i Kantor Cegielniana 8, telefon 151-71,
Warszawa, ul. Jasna 6. Białystok, ul. Sienkiewicza 12. S Fabryka oo
Równe – Woł„ ul. 3-go Maja 129. H Gdańska 133, telefon 235-20. £
Zjednoczone ZaKłady Przemysłowe
K. Scheiblera i L. Grohmana
Sp. Akc. w Łodzi, ul. Targowa 65.
Tel.: 9-10, 9-11. 9-12, 9-13, 9-14, 19-10, 19-11, 19-12. 19-13, 19-14.
Skrót telegraficzny: Zjednoczone Łódź-
Składy Komisowe: Poznań — Wielka Nr. 8-1.* Lwów — Rynek Nr, 24, Katowice-^Młyńska 12, Kraków—Mikołajska 9, Warszawa—Gęsia Nr. 7.
Posiadają: przędzalnię o 270.000 wrzecion przędzalniczych, tkalnię o 6138 krosnach tkackich, wykończalnię, drukarnię, farbiarnię. bielik, rytownię, warsztaty mechaniczne i t. d.
Zatrudniają: około 8 000 robotników.
Zakłady wyrabiają: 1) Przędzę bawełnianą, wątkową i osnow-
ną, nitkowaną, pończoszniczą, gazowaną i t. d 2) Tkaniny bawełniane wszelkiego rodzaju w stanie surowym i bielonym, towary farbowane, drukowane, żakardowe i t. d (Krośniaki, płótna, szyrtingi, madapola-my, nansuk, batyst, satyny, ręczniki, chusteczki do nosa, wsypy, podszewki, płótna niebieskie, barchany, sybiry, kołdry, tkaniny na ubrania męskie, damskie etc,)
1146
{^IVANOL
Chemoterapeutyczny środek odkażający, działający zarówno na warstwy powierzchowne jak i głębokie. Wskazany we wszystkich sprawach zakaźnych i miejscowych ropieniach dla obstrzykiwań, przepłókiwań i okładów,
Opakowania oryginalne:
Rurki po 20 tabletek po 0,1 g zł. 6.10 .. m 10 ,, 1,0 g „ 20.25
Rivanol w substancji po 5, 10 i 20 g.
________dk mr——————-— ”łbuy&: ffeiibb&uiud’* Jjg leverkusen c Rh. Wyłączna Reprezentacja na Rzeczpospolitą Polską: Dom Agenturowy „REMEDIA” j/lfarszawa, Hipoteczna 5, skrzynka pocztowa 748 \ ^^rodek tak wspaniale uśmierzaj ący bóle, j est często przedmiotem podrabiania. Dlatego też przy bólu głowy i zębów, przeziębieniu, reumatyzmie, należy przyjmować tylko tabletki, które jak i opakowanie opatrzone są znakiem BAYER . ISTNIEJE TYLKO JEDNA ASPIRINAl BAYER E 63 — 168 — Zakłady Włókiennicze KAROL HOFFRICHTER Spółka Akcyjna w Łodzi Fabryka: ul. Kątna Nr. 15. Tel, 201-26. Zarząd: ul. Piotrkowska Nr, 204. Tel. 102-26. Skrót telegr.: „KARTER ŁÓPŹ” Fabryka Wyrobów Bawełnianych 1147 S I D O L Czyści metale, szyby, lustra, szkło i marmury _______O L ŚNIEWAJĄCO____
Fabryka Wyrobów Jedwabnych i Wełnianych
Grzegorz Szapował, Łódź
Biuro i Składy Fabr. Piotrkowska 114, Tel« 148-81. Fabryka Kilińskiego 232, Tel, 153-48,
Fabryka Wyrobów Pończoszniczych
Otton Hau
Łódź, ul. Wólczańska Nr. 187
DRUKARNIA JÓZEF JANKOWSKI i S-ka
WARSZAWA. ZIELNA 20. TEL. 519.77
Tymczasowy Wy dliał Powiatowy
w Nowym Sączu
37b
MAGISTRAT MIASTA CHEŁMNA
48a
1859
OTWARTE CAŁY ROK
SANATORJUM
Ogölno-Partstwowpgo Związku Kas Chorych „EXCELSIOR1* w lwoniczu-Zdroju
SANATORJUM PRZYJMUJE CHORYCH ze schorzeniami gruczołów, stawów, kości, gośćcem stawowym i mięśniowym (reumatyzm), nerwobólami, zaburzeniami przemiany materji (arłretyzm, cukrzyca), chorobami serca i naczyń, chorobami kobiecemi, ogólnemi stanami nerwowemi, stanami osłabienia i wyczerpania, chorobami żołqdka i jelit.
Biuro Sprzedaży Wyrobów Fabryk Jutowych
Warszawa, Królewska 10 m. 6.
Wyłączna sprzedaż wyrobów jutowych następujących firm: 1) Towarzystwo Przędzalnicze „La Czenslochovienne“ w Częstochawie. 2) Bracia Deutsch, Bielsko. 3) S-ka Akc. Gnaszyńskiej Manufaktury w Gnaszynie obok Częstochowy. ‘4) Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych „Stradom“ S. A, Zarząd w Warszawie, ul. Moniuszki 2. 5′ „Unja“ Sp. Akc, dla Przemysłu Jutowego w Bielsku. 6) Przędzalnia i Tkalnia Juty „Warta“ S. A. Zarząd w Warszawie, ul. Mazowiecka Nr. 3. Adres telegraficzny: ,,CENTR0JUTA“ Warszawa Tel. 546-65, 546-66, 546-67.
170 —
i
JAN BADURA
właściciel cegielń parowych
Katowice, ul. Parkowa 3- Tel. 17-45 i 17-73.
poleca: cegłę w każdej ilości najlepszego gatunku po cenach konkurencyjnych z dostawą na budowy własnemi furmankami
i samochodami.
Ir CHOJNICE
LABORATORJUM LEO
H. i W. SCHERER
Kraków, PI. Kossaka Nr. 5.


Druk ogłoszeń J. Jankowski I S-ka, Warszawa, Zielna 20. Tel. 519-77.