Rocznik Zarz膮du Akademii Umiej臋tno艣ci w Krakowie

Rocznik Zarz膮du Akademii Umiej臋tno艣ci w Krakowie, 1878.

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia mo偶liwo艣ci wyszukiwania pe艂notekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwark臋. Tekst mo偶e zawiera膰 b艂臋dy maszynowe. Nale偶y t臋 stron臋 traktowa膰 jako indeks pe艂notekstowy do publikacji drukowanej w 1878 roku.

Strona g艂贸wna Archiwum


ROCZNIK ZARZADU
AKADEMII UMIEJ臉TNO艢CI
W KRAKOWIE.
1877.
W KRAKOWIE W Drukarni U n i w e r s 褍 t e c 泻 i e j pod zarz膮dem Iguacrgo Rtolcla
1878.

AKADEMII UMIEJ臉TNO艢CI
W KRAKOWIE.
Koli 1877.
W KRAKOWIE.
W DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLO艃SKIEGO pod zarsqdora Ignacego Stclcla.
1878.

Nak艂adem Akademii.

Wa偶niejsze uchwa艂y i korespondencie urz臋dowe:
Sprawa wybor贸w鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 1
Odezwy i wypracowania w st贸sunku z krajowemi w艂adzami . 鈥氣︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 3
W przedmiocie maj膮tku i fundusz贸w鈥︹︹︹︹19
Dary 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.27
Konkursy i stypendyja鈥︹︹︹︹︹︹︹︹35
Sk艂ad Akademii:
Zarz膮d Akademii鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹38
Poczet Cz艂onk贸w zwyczajnych鈥︹︹︹︹︹︹39
Poczet Cz艂onk贸w nadzwyczajnych鈥︹︹︹︹︹44
Biuro Akademii鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.45
Wykaz sta艂ych Komisyj akademickich鈥︹︹︹..40
Wykaz stanu i u偶ycia fundusz贸w Akademii鈥︹︹︹..50
Wykaz dotychczasowych stosunk贸w Akademii z zak艂adami naukowymi鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.69
Dary z艂o偶one Akademii w r. 1877 鈥︹︹︹︹︹.. 73
Zagajenie posiedzenia publicznego Akademii przez hr.
Alfr. Potockiego鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹.103
Odpowied藕 Prezesa Akademii鈥︹︹︹︹︹︹︹..104
G艂os Dra J贸zefa Majera, Prezesa Akademii na dorocznym posiedzeniu publicznym d. 3 Maja 1878 r. 100 Zdauie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej臋tno艣ci od 3go Maja 1877 r. przez Sekretarza
jeneraluego鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.113
Dodatek:
Dra W艂. Wis艂ockiego Spis dzie艂 i rozpraw og艂oszonych przez Akad. od r. 1873鈥1878.

Wa偶niejsze uchwa艂y i korespondencyje urz臋dowe.
I.
Sprawa wybor贸w.

 1. Wyci膮g z protok贸艂u posiedzenia walnego d. 2 Maja
  1877 r.
  Akademija mianuje cz艂onkami korespondentami w Wydz. matematyczno-przyrodniczym: PP. Dra Izyd. Kopernickiego lek. w Krakowie, Dra Jul. Grab贸w 8kiego Prof. Chcm. w Inst, przem. techn. w Krakowie, Dra J贸z. Ko sta fi liski cg o Zast. Prof. Botaniki w Krakowie. Wyb贸r pierwszego i ostatniego przes艂any zosta艂 do Najwy偶szego zatwierdzenia (zob. w Akt. L. 193).
 2. Wyci膮g z protok贸艂贸w posiedze艅 Wydz. filolog, i filoz.-
  historycznego z d. 31 Pa藕dziernika 1877 r.
  Wydzia艂 filolog, wybi膰ra do przedstawienia na cz艂. czyn.: Dra Wac艂. Stulcaw Pradze, Dra I. Jagi膰a Prof.
  1 2
  w Berlinie; na korespondent贸w: PP. Dra ks. Ign. Polkowskiego, W 艂ad. Wis艂ockiego kust. Bibl. w Krakowie.
  W Wydz. filozoficzno – historycznym poleconymi zostali na cz艂onk贸w czynnych: ks. W a 1. Kalinka w Krak., Dr. Prane. Pi ekosi 艅ski tam偶e, Dr. Fr. 袣 saw. Lis 泻 褋 Prof, histor. w Uniw. wo Lwowie, Dr. Ant. Kan da Prof. Uniw. w Pradze, Dr. FI. Romer archeolog w Peszcie, Dr. 袣 a z. Jarochowski S臋dzia i historyk w Poznaniu; na korespondent贸w: PP. Dr. Mich. Kobrzy艅ski Prof, prawa w Uniw. kruk., Jan Nep. Sadowski archeolog w Krakowie.
 3. Wyci膮g z podania Zarz膮du Akademii do Jego Ces. Wys. Protektora z d. 16 Grudnia 1877 r.
  (Akta 1877 L. 201).
  Przez liczne wypadki 艣mierci cz艂onk贸w Akademii zasz艂e w kr贸tkim bardzo czasie, sta艂o si臋 nicpodobn膰m dokonanie wybor贸w, celem doprowadzenia ich do liczby potrzebnej tak dla naukowego pop臋du, jak do za艂atwiania niekt贸rych spra w ad min i st racyj nych.
  Przedstawiono tedy dla czasowego zaradzenia potrzebie: 1) a偶eby */4 g艂os贸w wymaganych do wybor贸w (搂. 18), liczy膰 wed艂ug cz艂onk贸w 偶yj膮cych, dop贸ki liczba ich nic wzro艣nie do 12tu w ka偶dym Wydziale;鈥2) Gdy mimo to zasada powy偶sza w tera藕niejszym stanic okaza膰by si臋 mog艂a niedostateczn膮 z tego powodu, 偶e niekt贸rzy z cz艂onk贸w zamiejscowych, dla wieku lub stanu zdrowia, nigdy na posiedzeniach znajdowa膰 si臋 nic mogli: 偶eby zatem w braku kompletu (J/4 偶yj膮cych) wolno by艂o od nieobecnych zebra膰 3
  wo艂a listownie; 鈥 3) 偶eby wreszcie przy wyborach dokonywanych przez ca艂e grono Akademii, liczba 21 zastrze偶ona statutem, obni偶on膮 by艂a do 20, dop贸ki liczba cz艂onk贸w w ka偶dym Wydziale nie wzro艣nie do wysoko艣ci wskazanej w ust臋pie lszym.
  袩.
  Odezwy i wypracowania w stosunku z krajowemi W艂adzami.
  a) W sprawie Archiwum p. A. Sc lin ci dra.
  (Zob. Roczn. z r. 1876, str. 3. 4).
 4. Tre艣膰 odezwy Wydzia艂u krajowego z d. 27 Lipca 1877 r.
  (Akta L. 155).
  Wydzia艂 krajowy przesy艂a do wiadomo艣ci przedstawienie swoje do W. Sejmu z daty powy偶sz膰j, celem wyjednania uchwa艂 nast臋puj膮cych:
  1) Zaniecha膰 dalszych stara艅 poleconych Wydzia艂owi uchwa艂膮 Sejmu z d. 16 Pa偶d. 1871 co do wydawnictwa Encyklopcdyi;
  2) Naby膰 materyja艂y p. Schneidra na w艂asno艣膰 kraju, za do偶ywotn膰m wynagrodzeniem 600 z艂. a. rocznie;
  3) Odda膰 te materyja艂y Akademii urn. w Krakowie do u偶ytku, jaki za stosowny uzna, ofiaruj膮c j膰j tytu艂em czyn- 4
  szu za zaj臋ty lokal kwot臋 nie przechodz膮c膮 500 z艂. a. rocznie przez przeci膮g lat 5 do Cciu.
 5. Tre艣膰 odezwy Wydzia艂u krajowego z d. 30 Pa藕dziernika 1S77 r.
  (Zob. w Akt. L. 185).
  Wydzia艂 krajowy przesy艂a w odpisie uchwa艂臋 Sejmu z d. 24 Sierp. 1877 r., potwierdzaj膮c膮 powy偶sze (pod 4) przedstawienie, i wzywa o ustanowienie wysoko艣ci komornego.
 6. Tre艣膰 odpowiedzi Zarz膮du Akademii.
  (Zob. w Akt. L. 190).
  Co do wysoko艣ci czynszu, kt贸ry Akademija zmuszon膮 jest pobi膰ra膰 czasowo, Zarz膮d t膰j偶c ogranicza si臋 do najni偶sz膰j z zapowiedzianych poprzednio, t. j. do 300 z艂. a. rocznie; uprasza tylko o op臋dzenie koszt贸w przesy艂ki. Termin op艂aty komornego trwa膰 b臋dzie a偶 do zwr贸cenia po偶yczki zaci膮gni臋ty z funduszu 偶elaznego, nic d艂u偶膰j jednak,jak lat 6.
 7. Tre艣膰 odezwy Wydzia艂u krajowego z d. 30 Listopada 1877 r.
  (Zob. w Akt. L. 196).
  Wydzia艂 krajowy ofiaruje na cz臋艣ciowe op臋dzenie koszt贸w przesy艂ki i sprz臋ty na umieszczenie zbior贸w p. Schn臋 id ra, 200 z艂. a., kt贸re, obok 300 z艂. a. komornego禄 uzupe艂niaj膮 500 z艂. a. funduszu domcstykalncgo, na ten cel przez W. Sejm przeznaczonego. b) W sprawie archiw贸w grodzkich i ziemskich. (Zob. Kocz禄. 呕arz. z r. 1876 str. 6).
  5
 8. Tre艣膰 odezwy Wydzia艂u krajowego z d. 4 Wrze艣nia 1877 r.
  (Zob. w Akt. L. 1C6).
  Wydzia艂 krajowy prosi, a偶eby, w my艣l Art. IV, V i VIII uchwa艂y sejmowej z d. 21 Sierpnia 1877 r., Aka-demija przes艂a艂a projckta do instrukcyi dla urz臋dnik贸w i s艂ug obu archiw贸w, plany systematycznego u艂o偶enia ksi膮g archiwalnych i indexow odpowiednich i projekt taryfy na-le偶yto艣ci od stron, za przegl膮danie akt i sporz膮dzanie wypis贸w. Przyt膰in opisanie dotychczasowego stanu archiw贸w i rzecz o nale偶yto艣ciacli.
 9. Odpowied藕 Akademii na zasadzie wypracowania w Komisyi historycznej z d. 14 Pa藕dziernika 1877 r.
  (Zob. w Akt. L. 166).
  Instrukcyj a dla krajowych archiw贸w akt贸w grodzkich i ziemskich wc Lwowie i w Krakowie,
  wydana na podstawie uchwa艂y Sejmu krajowego z d. 21 Sierpnia 1877 r. archiwa te urz膮dzaj膮c膰j.
  I.
  0 strze偶eniu archiw贸w.
  搂. 1. Lokal s艂u偶膮cy na pomieszczenie archiwum rozdzielonym b臋dzie 艣ci艣le na:
  a) kancelarie urz臋du archiwalnego;
  b) sale akt贸w archiwalnych.
  搂. 2. Klucze od sal akt贸w archiwalnych znajdowa膰 si臋 powinny w r臋kach Adjunkta archiwalnego, kt贸ry je ma w dzie艅 osobi艣cie otwiera膰 i zamyka膰.
  搂. 3. Obowi膮zkiem jest Adjunkta dopilnowa膰, aby okiennice by艂y przed zamkni臋ciem archiwum zamkni臋te.
  搂. 4. Archiwum nale偶y starannie przewietrza膰
  搂. 5. Corocznie w letnich miesi膮cach nast膮pi oczyszczenie 艣cian i ksi膮g z kurzu i umycie pod艂贸g i okien.
  搂. G. U偶ywanie 艣wiat艂a i palenie cygar jest bezwarunkowo w archiwum wzbronion膰m, sale za艣 akt贸w maj膮 nieopalanc pozosta膰.
  II.
  0 korzystaniu z archiwum przez strony.
  搂. 7. Archiwa otwarte b臋d膮 dla stron pragn膮cych z nich korzysta膰 codziennie od godziny 9 鈥 1 rano, z wyj膮tkiem Niedzieli i 艢wi膮t, oraz jednego miesi膮ca w lecie, przeznaczonego na wewn臋trzne porz膮dki.
  搂. 8. Do korzystania z archiwum dopu艣ci urz膮d archiwalny osoby nast臋puj膮ce:
  a) Urz臋dnik贸w rz膮dowych i krajowych, kt贸rzy oka偶膮 polecenie sw膰j przc艂o偶on膰j w艂adzy, w granicach t膰m poleceniem zakre艣lonych;
  b) Osoby, kt贸re oka偶膮 upowa偶nienie Wydzia艂u krajowego we Lwowie lub Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie;
  c) Inne osoby, kt贸re z艂o偶膮 taks臋 wynosz膮c膮 3 z艂. w. a. za ka偶dy dzie艅, w kt贸rym korzystaj膮 z archiwum. 1
  W dow贸d zap艂aconej taksy wyda urz膮d archiwalny
  stronie pokwitowanie z ksi臋gi sznurowy.
  搂. 9. Strony mog膮 korzysta膰 z archiwum tylko w kancclaryi archiwalnej, pod dozorem urz臋dnika archiwalnego; wst臋p do sal akt贸w jest im wzbronionym.
  搂. 10. Korzystanie z archiwum przez strony polega na: a) przegl膮daniu za偶膮danych ksi膮g, b) robieniu z nich wypis贸w i odpis贸w.
  搂. 11. W tyra celu urz膮d archiwalny obowi膮zany jest dostarczy膰 stronie za偶膮dany ksi臋gi, a w miar臋 mo偶uo-艣ci dopoin贸dz j膰j do wynalezienia szukanego aktu.
  搂. 12. Prowadzon膮 b臋dzie osobna ksi臋ga kontroli wed艂ug wzoru A)f w kt贸r膰j ka偶da strona podpisem swoim stwierdzi, kiedy i jak膮 ksi臋g臋 przegl膮da艂a i z ni膰j wypisy lub odpisy robi艂a.
  搂. 13. Nic wolno jest tak stronom, jakote偶 urz臋dnikom archiwalnym u偶ywa膰 w archiwum innego atramentu, jak ciemno fioletowego, kt贸rego urz膮d archiwalny dostarczy.*^
  搂 14. Ksi臋gi, z kt贸rych strony lub urz臋dnicy archiwalni w kancelaryi archiwum u偶ytkowali, maj膮 by膰 tego samego dnia przed zamkni臋ciem archiwum na w艂a艣ciwo miejsce z艂o偶one. Wypo偶yczanie ksi膮g po za kaucelaryj臋 archiwum jest wzbronionem.
  *) Uwaga do 搂. 13. Zapobie偶y to najlepiej mo偶liwemu fa艂szowaniu dawnych akt贸w. -楔.
  0 wydawaniu stronom odpis贸w i wyci膮g贸w.
  搂. 15. Na ustne lub pisemne 偶膮dania stron, obowi膮zanym jest urz膮d archiwalny:
  a) sporz膮dza膰 im i wydawa膰 wierzytelne odpisy 偶膮da nycb akt贸w;
  b) sporz膮dza膰 im i wydawa膰 kr贸tkie streszczone wyci膮gi wszystkich akt贸w do jednego wskazanego przedmiotu odnosz膮cych sie, a w鈥 archiwum zawartych.
  搂. 16. Odpisy te i wyci膮gi maj膮 by膰 wydawane w艂adzom c. k. rz膮dowym i krajowym bezp艂atnie; rz膮dowi rosyjskiemu za zwrotem koszt贸w ekspcdycyi, kt贸re urz膮d archiwalny z rycza艂tu zaliczy; innym stronom za z艂o偶eniem zaliczki na stemple, portoryja i taks臋, kt贸re urz膮d archiwalny z g贸ry w przybli偶eniu, a przy wydaniu odpisu lub wyci膮gu ostatecznie obliczy.
  搂. 17. Taksa ta wynosi: a) je偶eli strona wskaza艂a dat臋 aktu, lub 偶膮da odpisu lub wyci膮gu z ksi膮g indcxowanych alfabetycznie, od pierwszego arkusza odpisu jednego aktu 3 z艂. a., a od ka偶dego nast臋pnego arkusza tego偶 aktu 1 zl. a., od ka偶dego wyci膮gu z jednego zapisku lub aktu
  1 z艂r. *)
  *) Uwaga do 搂. 17. Nic ma 偶adn膰j przyczyny 偶膮da膰 wy偶sz膰j taksy od odpis贸w akt贸w dawniejszych: gdy偶 urz臋dnikowi archiwalnemu rzecz swoj臋 znaj膮cemu 艂atwiej nieraz czyta膰 lub odpisywa膰 akta z XVgo wieku kaligraficznie pisane, ni偶 niedba艂膮 kursyw臋 XVII lub 啸汛楔 wieku. 9
  鈥 b) je偶eli strona 偶膮da wyszukania aktu lub akt贸w do jednego przedmiotu (miejscowo艣ci, familii) sio odnosz膮cych, bez oznaczonej daty i z ksi膮g nie indexo-wanych alfabetycznie, wiuu膮 jest opr贸cz tego z艂o偶y膰 nale偶yto艣膰 w kwocie 15 z艂. w. a. za przeszukanie ksi膮g jednego s膮du, przez ni膮 wskazanego. Gdyby poszukiwanie nie doprowadzi艂o do celu, otrzyma strona po艣wiadczenie urz臋du archiwalnego, 偶e 偶膮dany akt lub akta w ksi臋gach wskazanego s膮du si臋 nie znajduj膮, lecz zwrotu nale偶yto艣ci za przeszukanie akt贸w domaga膰 si臋 nie mo偶e. *)
  搂. 18. Na ka偶dym przez urz膮d wydanym akcie taksa, stemple i portoryja maj膮 by膰 zanotowane.
  搂. 19. Zar贸wno na zaliczki, jakot膰偶 na taksy, stemple i portoryja ostatecznie obliczone, urz膮d archiwalny wyda stronic kwit z ksi臋gi sznurow膰j.
  搂. 20. Odpisy i wyci膮gi sporz膮dza膰 nale偶y na papierze zwyk艂ego formatu, bia艂ym czerpanym, in folio, z marginesem szeroko艣ci jednego centymetra z obu stron, pusto miejsca przekre艣li膰, arkusze jednym sznurkiem przeci膮gn膮膰, a na ko艅cach sznurka przy艂o偶y膰 piecz臋膰: 鈥濳rajowe archi-
  *) Ustanowienie osobn膰j nale偶yto艣ci za przeszukiwanie akt贸w nieindexowanych rzecz膮 jest konieczn膮 ze wzgl臋du na to, 偶e przejrzenie kilkudziesi臋ciu i wi臋c膰j tom贸w, kartka za kartk膮, zajmuje urz臋dnika miesi膮c lub kilka miesi臋cy czasu. Obwarowa膰 wi臋c trzeba, aby szukanie takie tylko istotnie w wa偶nych przypadkach si臋 odbywa艂o, a w 贸wczas wydatek kilkunastu z艂. a. strona ch臋tnie poniesie. W miar臋 post臋pu pracy oko艂o indcx贸w nale偶y to艣膰 ta coraz rzadsze znajdzie zast贸sowanie.
  2 io
  wum akt贸w grodzkich i ziemskich we Lwowie”, a wzgl臋dnie 鈥瀢 Krakowie.M
  搂. 21. Odpis wydany przez urz膮d archiwalny nosi膰 ma na czele napis: .Odpis wierzytelny z krajowego archiwum”, na ko艅cu za艣 klauzul臋 uwierzytelniaj膮c膮 w s艂owach: 鈥瀂godno艣膰 powy偶szego odpisu z aktem w ksi臋dze 鈥 na
  Stronie . . . pod liczb膮 porz膮dkow膮 鈥. akt贸w鈥︹︹.
  krajowego archiwum akt贸w grodzkich i ziemskich w . . . . si臋 znajduj膮cym po艣wiadcza urz膮d tego偶 archiwum,” pocz膰ni dat臋, piecz臋膰 i podpis Dyrektora archiwum.
  搂. 22. Wyci膮g wydany przez archiwum nosi膰 ma
  na czele napis 鈥濿yci膮g z akt贸w do鈥︹︹︹dnosz膮cych
  si臋, w krajow膰m archiwum akt贸w grodzkich i ziemskich w . . . znajduj膮cych si臋, przez urz膮d tego偶 archiwum sporz膮dzony,” u spodu za艣 dat臋, piecz臋膰 i podpis dyrektora archiwum.
  搂. 23. Odpisy wierzytelne sporz膮dza膰 nale偶y z zachowaniem pisowni i interpunkcyi oryginalnego aktu; przy miejscach biednych umieszcza膰 w nawiasie s艂owo 鈥瀞ic鈥; przy miejscach zepsutych lub zupe艂nie nieczytelnych poda膰 kropki, a w nawiasie umie艣ci膰 uwag臋 (miejsce mog膮ce obj膮膰 鈥 . liter, zepsute, nieczytelne).
  搂. 24. Wyci膮gi polegaj膮 na podaniu istotn膰j tre艣ci aktu s艂owami, o ile mo偶na, samego aktu.
  搂. 25. Tylko urz膮d archiwalny ma prawo wydawa膰 odpisy wierzytelne i wyci膮gi urz臋dowe z archiwum.
  IV.
  0 u艂o偶eniu ksi膮g archiwalnych.
  搂. 26. Wszystkie akta jednego S膮du maj膮 stanowi膰 osobn膮 ca艂o艣膰, zajmowa膰 jedn臋 lub kilka szaf (p贸艂ek) od* 懈
  dzielnych z napisem umieszczonym u g贸ry: 鈥濧cta judicii terreetris (lub castrensis) . 鈥 u
  搂. 27. Akta sad贸w urz臋duj膮cych niegdy艣 w jedn膰j miejscowo艣ci sta膰 maj膮 obok siebie, ale zawsze oddzielnie akta grodzkie, oddzielnie ziemskie.
  搂. 28. Akta rozrzucono lub mylnie z艂膮czone maj膮 by膰 pod艂ug swego pochodzenia i tre艣ci rozdzielone, a wzgl臋-dnio z艂膮czone, we w艂a艣ciwe lub osobne ksi臋gi oprawione i w odpowiednie miejsca wstawione. Dawne oprawy, o ile nosz膮 na sobie cech臋 wieku, winny by膰 szanowane.
  搂. 29. Ksi臋gi akt贸w nale偶膮cych do jednego s膮du u艂o偶y膰 nale偶y w porz膮dku chronologicznym, bez wzgl臋du na format. Je偶eli za艣 akta te w dalszym swym ci膮gu na kilka rodzaj贸w pod艂ug odmienn膰j natury spraw si臋 rozga艂臋ziaj膮, trzeba najpierw jeden rodzaj ksi膮g razem chronologicznie ustawi膰, nast臋pnie drugi, trzeci i t. d. B臋d膮 wi臋c najpierw sta艂y: Acta judicii terreetris . . . (og贸lne); dal膰j po rozdzieleniu si臋 tych ksi膮g na dwie ga艂臋zie: Acta controversia-rum judicii terreetris . . , oraz Acta inscriptionum judicii terrestris . . ; dal膰j, je偶li te ostatnie znowu si臋 rozdzieli艂y, bezpo艣rednio po nich: Acta inscriptionum, contractuum jn-dicii terrestris . . , oraz Acta inscriptionum testaraentorum judicii terrestris . . . i t. p. Tak samo z ksi臋gami grodz-kiemi. Najpierw sta膰 b臋d膮: Acta judicii et officii castrensis . .; dal膰j Acta judicii castrensis . . ; Acta officii castrensis . .; dal膰j Acta inscriptionum . ., Acta oblatarum . . . i t. p.
  搂. 30. *) Akt贸w s膮d贸w, 鈥瀒n curia S. R. Mtis,鈥 lub 鈥瀒n Conventione general! lub 鈥瀒n Colloquio generali” pro-
  *) Uwaga do 搂. 30. S膮dy te nigdy z sob膮 nie mog艂y kolidowa膰, s臋dzia ziemski by艂 w nich zawszo referentem, a pisarz ziemski prowadzi艂 akta. 12
  wadzonycb zawsze przez pisarza s膮du ziemskiego, nie nale偶y z akt贸w s膮du ziemskiego wy艂膮cza膰.
  搂. 31. Na grzbiecie ka偶d膰j ksi臋gi ma by膰 wypisanym rodzaj akt贸w, do jakiego nale偶y, dal膰j lata z kt贸rych zapiski w tej ksi臋dze si臋 mieszcz膮, nakoniec u spodu numer j膰j porz膮dkowy.
  搂. 32. Je偶eli w ksi臋dzie znajduj膮 si臋 akta S膮d贸w nadwornych, sejmowych, wiecowych razem z ziemski膰mi lub wy艂膮cznie, ma to by膰 na grzbiecie ksi臋gi uwidocznion膰m.
  搂. 33. Przy nadawaniu ksi臋gom nazw nale偶y si臋 trzyma膰 o ile mo偶na nazw w 搂搂faeh 29 i 30 sformu艂owanych, a zdarzaj膮ce si臋 nazywanie jednego i tego偶 samego rodzaju ksi膮g r贸偶nemi nazwami, n. p. Colloquia Cracoviensia, Termini particulares Cracovieuscs, Libri terrestres Cracovien-ses, Acta judicii terrestris Cracoviensis, stanowczo zarzuci膰.
  搂. 34. Na wewn臋trzn膰j ok艂adce ka偶d膰j ksi臋gi zapisanym b臋dzie j膰j dawniejszy numer i tytu艂, a zarazem sporz膮dzon膮 tabella por贸wnawcza, za pomoc膮 kt贸r膰j mo偶naby ka偶d膮 ksi臋g臋 znan膮 z dawniejsz膰j j膰j nazwy, z 艂atwo艣ci膮 odszuka膰.
  搂. 35. W ka偶d膰j ksi臋dze b臋d膮 oznaczone numerem porz膮dkowym stronnice, a osobnym numerem porz膮dkowym akta i zapiski w t膰j ksi臋dzie zawarte.
  搂. 36. Daty 艣redniowieczne rozwi膮za膰 nale偶y na dnie i miesi膮ce i zanotowa膰 obok.
  搂. 37. Porz膮dkowanie archiwum zacz膮膰 si臋 ma od roz艂o偶enia akt贸w lu藕nych lub mylnie zeszytych, a post臋powa膰 od akt贸w jednego s膮du do dalszych.
  13
  搂. 38. Z uporz膮dkowaniem akt贸w ka偶dego 6膮du po-st臋powa膰 b臋dzie r贸wnym krokiem u艂o偶enie inwentarzy, z kt贸rych:
  a) Jeden zawiera膰 b臋dzie wyliczenie wszystkich ksi膮g, z wypisaniem nazw i dat umieszczonych, wed艂ug 搂搂. 31 i 32 na grzbietach, obok za艣 og贸ln膮 liczb臋 stron ka偶d膰j ksi臋gi i liczb臋 akt贸w, wreszcie uwag臋, czy ksi臋ga jest oprawn膮, dobrze zachowan膮 i t. p. Wz贸r pod B.
  b) Drugi b臋dzie przedstawia艂 w porz膮dku chronologicznym kadencyjc jednego s膮du, a przy ka偶d膰j kadencyi notowa艂, w jakich ksi臋gach i od kt贸rego do kt贸rego numeru mieszcz膮 si臋 zapiski i akta do tej kadencyi si臋 odnosz膮ce. Przy s膮dach nicmaj膮cych kadencyj, jeden rok kalendarzowy s艂u偶y膰 ma za kadencyj臋. Przyk艂ad pod C *)
  V.
  0 u艂o偶eniu indes贸w.
  搂. 39. Po u艂o偶eniu ksi膮g i inwentarzy w ca艂膰m archiwum przyst膮pi urz膮d archiwalny do uk艂adania alfabetycznych index贸w os贸b i miejscowo艣ci w ksi臋gach archiwalnych wspomnianych.
  *) U w’ag a do 搂. 38. Inwentarz a) s艂u偶y膰 mado kontroli, 偶c z archiwum 偶adna ksi臋ga nie jest uronion膮. Inwentarz czyli wykaz b) niezb臋dnym jest dla wyszukania jakiegokolwiek aktu, kt贸rego data jest znan膮. Istnia艂 bowiem zwyczaj, 偶e jedne i te same ksi臋gi prowadzono na kilka r膮k r贸wnocze艣nie, tak, 偶e zapiski jednego rodzaju i z jednej kadencyi w kilku, a nieraz kilkunastu ksi臋gach si臋 mieszcz膮. Chc膮c przeto pewien akt z wiadom膮 dat膮 odszuka膰, a 偶adnej ksi臋gi nie pomin膮膰, trzeba akta s膮dowe ustawione mie膰 chronologicznie w spos贸b 搂. 32 podany. 搂. 40. Do wszystkich ksi膮g s膮dowych jednego wojew贸dztwa w przeci膮gu ka偶dych stu lat sporz膮dzonym ma by膰 jeden index. Wick XIVty do艂膮czonym jednak b臋dzie do XVgo i jedne ca艂o艣膰 stanowi膰.
  搂. 41. Ka偶dy index u艂o偶y膰 nale偶y w ten spos贸b:
  a) a偶eby pod nazw膮 familijn膮, o ile istnieje, mie艣ci艂y si臋 wszystkie osobisto艣ci do niej nale偶膮ce;
  b) a偶eby przy ka偶d膰j osobisto艣ci wymienione by艂y j膰j urz臋dy i posiad艂o艣ci tak, jak w ka偶dym akcie s膮 wymienione, z podaniem roku, do kt贸rego si臋 akt odnosi. Dodatek no艂im鈥 w indcxic naznacza膰 ma akta, w kt贸rych o jaki膰j osobie jako o zmar艂膰j jest mowa;
  c) a偶eby przy ka偶dej miejscowo艣ci wymienieni byli wszyscy urz臋dnicy, kt贸rzy w ni膰j mieli urz臋du swego siedzib臋, z wymienieniem lat urz臋dowania;
  d) a偶eby przy ka偶d膰j miejscowo艣ci wyszczeg贸lnione by艂y przywileje na j膰j rzecz wydane.
  搂. 42. Wszystkie cytaty w indcxach zawiera膰 maj膮 nazw臋 i numer ksi臋gi, oraz numer porz膮dkowy zapiski lub aktu. Wz贸r indexu pod D.
  搂. 43. Archiwum Lwowskie u艂o偶y najpierw indexy wojew贸dztwa ruskiego.
  VL
  0 urz臋dnikach archiwalnych i ich czynno艣ciach.
  搂. 44. Dyrektor wykonywa bezpo艣redni膮 w艂adz膮 nad urz臋dnikami i s艂ugami archiwum, kieruje ich prac膮, a w ra-zie, gdyby obowi膮zki swe zaniedbywali lub przekraczali, winien donie艣膰 o tem Wydzia艂owi krajowemu jako prze艂o-偶on膰j W艂adzy. 15
  搂. 45. Urz臋dnicy i s艂udzy archiwalni wszystkie podania swoje s艂u偶bowe wnosi膰 b臋d膮 na r臋ce Dyrektora, kt贸ry je z opinij膮 swoj膮 Wydzia艂owi krajowemu przed艂o偶y.
  搂. 4G. Dyrektor ma prawo udziela膰 urz臋dnikom i s艂ugom archiwalnym urlopu do czternastu dni, Dyrektorowi za艣 zapewnia si臋 corocznie dwumiesi臋czny urlop za po-przedni膰m doniesieniem Wydzia艂owi krajowemu.
  搂. 47. Dyrektor opr贸cz og贸lnego nadzoru kierowa膰 ma bezpo艣rednio pracami oko艂o u艂o偶enia ksi膮g i indei贸w w rozdziale IV i V Instrukeyi wyszczeg贸lnioncmi.
  搂. 48. Dyrektor zast臋puje arehiwuni na zewn膮trz i podpisuje wszystkie akta wychodz膮ce z archiwum, oraz kore3poudencyje prowadzon膮 przez urz膮d archiwalny.
  搂. 49. Adjunkci winni s膮 codziennie przez sze艣膰 godzin od 9鈥1 rano i od 2鈥1 po po艂udniu pracowa膰 w archiwum, prowadzi膰 b臋d膮 bezpo艣rednio czynno艣ci w rozdziale I, II i III Instrukeyi oko艂o strze偶enia archiw贸w, dozorowania os贸b korzystaj膮cych z archiwum i sporz膮dzania wyci膮g贸w i odpis贸w wyszczeg贸lnione, a w chwilach wolnych od tych zaj臋膰 pe艂ni膰 b臋d膮 czynno艣ci przez Dyrektora im przydzielone..
  搂. 50. Aplika艅ci winni s膮 codziennie przez trzy godziny pe艂ni膰 czynno艣ci archiwalne, jakie im Dyrektor po-ruczy.
  搂. 51. S艂udzy archiwalni obowi膮zani s膮 st贸sownio do polece艅 Dyrektora, a wzgl臋dnie Adjunkta, uprz膮ta膰 kan-celaryje i sale akt贸w, pali膰 w piecach, przenosi膰 i uk艂ada3 ksi臋gi, a expedycyje roznosi膰.
  搂. 52. W razie urlopu Dyrektora, Adjunkt za upowa偶nieniem Wydzia艂u krajowego obejmuje po nim zast臋- 16
  pstwo i podpisuje za niego expedycyje z dodatkiem 鈥瀢 zast臋pstwie Dyrektora.*
  搂. 53. W razie urlopu lub s艂abo艣ci Adjunkta, Dyrektor wydaje 偶膮dane ksi臋gi; nadz贸r nad osobami korzy etaj膮cemi z archiwum poruczy膰 mo偶e jednemu z aplikant贸w. 搂. 54. Urz膮d archiwalny prowadzi膰 b臋dzie:
  a) dziennik podawczy pod艂ug wzoru E, do kt贸rego wszystkie nadchodz膮ce podania, urz臋dowe pisma, oraz ustnie do protok贸艂u wniesione 偶膮dania wpisywa膰 nale偶y;
  b) ksi臋gi dor臋cze艅 pod艂ug wzoru F\
  c) ksi臋g臋 sznurow膮 pod艂ug wzoru G.
  搂. 55. Dyrektor obowi膮zany jest przedk艂ada膰 Wydzia艂owi krajowemu wszystkie wnioski do prowadzenia archiwum si臋 odnosz膮ce, kt贸rych za艂atwienie jego zakres dzia艂ania przechodzi, ma proponowa膰 rycza艂t na opa艂 i potrzeby kancelaryjne i z niego corocznie w miesi膮cu Styczniu dokumentowany sk艂ada膰 rachunek.
  搂. 50. Opr贸cz tego b臋dzie Dyrektor co p贸艂 roku w miesi膮cach Styczniu i Lipcu przedk艂ada艂 Wydzia艂owi krajowemu dok艂adne sprawozdanie:
  a) z za艂atwienia spraw do dziennika podawczego w ci膮gu ubieg艂ego p贸艂rocza wniesionych;
  b) z kwot tytu艂em taks do podr臋czn膰j kasy archiwum wniesionych, kt贸remi nast臋pnie Wydzia艂 krajowy rozporz膮dzi;
  c) z post臋pu pracy oko艂o uporz膮dkowania ksi膮g i in-dexo wania.
  搂. 57. Wydzia艂 krajowy w czasie, kt贸ry od jego uznania zale偶y, zarz膮dza膰 b臋dzie przez swoich delegat贸w rewizyj臋 archiw贸w, tak co si臋 tyczy ich ca艂o艣ci, jakot膰偶 co si臋 tyczy prowadzenia kasy i czynno艣ci archiwalnych.
  17
  搂. 58. Wydrukowanym b臋dzie wyci膮g z niniejszej instrukcyi sk艂adaj膮cy si臋 z 搂搂. 1,6 i 7 鈥 25, a wyci膮g ten rozes艂anym b臋dzie wszystkim w艂adzom w kraju urz臋duj膮cym, oraz przybitym na 艣cianie w kancclaryi ka偶dego archiwum.
 10. Tre艣膰 odozwy Wydzia艂u krajowego z d. 22 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 194).
  Wydzia艂 krajowy 偶膮da opinii Akademii co do czasowego zatrzymania w Archiwum 泻 raj owe m ksi膮g radzieckich i innych miasta Krakowa.
 11. Odpowied藕 Akademii z d. 14 Grudnia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 194).
  Wyja艣nienie by艂o przychylne 偶膮daniu Magistratu miasta Krakowa z uwagi, 偶e nic nara偶a to na zwi臋kszenie wydatk贸w; chocia偶by bowiem ksi臋gi owe, kt贸re po jakim艣 czasie maj膮 by膰 wy艂膮czone, stanowi艂y wraz z innemi jedn臋 ca艂o艣膰, p艂ace nic by艂yby wy偶sze od proponowanych.
 12. Tre艣膰 odozwy Wydzia艂u krajowego z d. 24 Grudnia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 210).
  Wydzia艂 krajowy przesy艂a do ostatecznego orzeczenia Akademii uwagi, poczynione nad projektem podanym powy偶膰j (L. 9) przez urz臋dnika obeznanego dobrze z archiwum lwowskiem.
  3 c) W sprawie zbierania zwyczaj贸w prawnych n ludu
  naszego.
  Uchwa艂o w t膰j mierze komisyi prawniczej z d. 27 Stycznia i 27 Lutego r. 187G zob. w Rozpr. i Spraw. Wydzia艂u fil o z. his tor. T. V. str. XXI; projekt obejmuj膮cy Kwestyjonaryjusz przes艂any do W艂adz, tam偶e str. I.
 13. Tre艣膰 odezwy W. Namiestnictwa z d. 5 Grudnia 1876 r.
  (W Akt. pod L. 1 z r. 1877).
  Wys. Namiestnictwo przesy艂a Starostom odezwo ko-misyi prawniczej, zwracaj膮c uwago na wa偶no艣膰 zadania i zach臋caj膮c do wyszukania os贸b przedmiotem tym zaj膮膰 si臋 mog膮cych.
 14. Tre艣膰 odezwy Wydzia艂u krajowego z d. 1 Czerwca
  1877 r.
  (W Akt. pod L. 12G).
  Wydzia艂 krajowy przesy艂a w odpisie Ok贸lnik wystosowany do prezes贸w Had powiatowych, podobnej tre艣ci jak powy偶膰j (13).
  d) W sprawie t艂umacze艅 Dziennika ustaw.
  (W Akt. pod L. 127. 1G9).
 15. Pismo Dr. Wagnera, Dyrektora redakcyi Dziennika
  Pa艅stwa.
  Przes艂any N. 121 i 19G Dziennika powy偶szego celem przejrzenia i sprostowania przek艂adu polskiego; co rych艂o za艂atwionem zosta艂o. 19
  III.
  W przedmiocie maj膮tku i fundusz贸w Akademii.
  a) W sprawie zapisu ks. P. P臋kalskiego.
  (Zob. Roczn. 呕arz. za r. 187*1 s艂r. 15; r. 187G str. 19).
 16. Wyci膮g z odezwy c. k. Namiestnictwa z d. 22 Stycznia 1877 r.
  (W Ak艂. pod L. 24).
  Gdy lega艂y 6. p. ks. P. P臋kalskiego nie stanowi膮 fundacyi i nie ulegaj膮 nadzorowi c. k. Namiestnictwa, nie zachodzi potrzeba jakiegokolwiek zarz膮dzenia tutejszego i chodzi jedynie o skonstatowanie, czy istotnie Akade-mija znajduje si臋 w posiadaniu powy偶膰j wyszczeg贸lnionych sum.
 17. Tre艣膰 odpowiedzi na powy偶sz膮 odezw臋 z d. 8 Lutego 1877 r.
  (W Akt. pod L. 21).
  Poniewa偶 uk艂ad z dlu偶niczk膮 o wyp艂at臋 kwoty um贸wionej zawarty zosta艂 przez p. Wilkosz a obro艅c臋 s膮dowego nie w imieniu Akademii, lecz w imieniu masy ks. P臋kalskiego: stamt膮d wi臋c dopiero Akadcmija ma pobiera膰 swoj臋 nalc偶yto艣膰 w terminach uk艂adem obj臋tych.
  20
  b) W sprawie zarz膮du Zak艂adu zdrojowego w Szczawnicy.
  (Zob. Rocz. 呕arz z r. 1870 str. 21鈥31).
 18. Wyci膮g z protok贸艂u posiedze艅 walnych Akademii z d. 31 Pa藕dziernika 1877 r.
  Na wniosek Prezesa, Akademija zwalnia go od przewodniczenia w Zarz膮dzie spraw Zak艂adu zdrojowego w Szczawnicy; o zast膮pienie go na t膰in stanowisku poleca Zar偶膮 dowi uda膰 si臋 do Dra praw Fel. Szlachtowskiego, dotychczasowego Cz艂onka Komitetu do spraw przerzeczonych; uchwala wreszcie, a偶eby temu偶 Dr. Sz lach to wek i emu, kt贸ry dot膮d z szczeg贸ln膮 gorliwo艣ci膮 podziela艂 prac臋 z Prezesem bez 偶adnego wynagrodzenia, wyznaczy膰 je nadal rocznie w stosunku 20掳/0 czystego dochodu.
 19. Odezwa Zarz膮du Akademii do Wgo Dra Fel. Szlachtowskiego z d. 2 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 183).
  Zwa偶ywszy, 偶e zaj臋cia Prezesa, jakich wymaga tok w艂a艣ciwych spraw akademickich, tak w ich ca艂o艣ci, jak nic-mni膰j w niekt贸rych szczeg贸艂owych komisyjach, czas jego wyczerpuj膮 tak dalece, 偶e niepodobna, by znale艣膰 go m贸g艂 dla nale偶ytego zawiadywania interesami Zak艂adu zdrojowego w Szczawnicy; zwa偶ywszy nadto, 偶e zaj臋cie tego rodzaju musi by膰 dla艅 tern uci膮偶liwszym, im wi臋c膰j natura tych interes贸w prawniczo-s膮dowa i administracyjna obc膮 jest jego w艂a艣ciwemu zadaniu i kierunkowi pracy; 偶e poszukiwanie obe膰j rady i pomocy ubezpiecza go wprawdzie w przedsi臋branych krokach, przed艂u偶a jednak tok post臋powania, a 21
  nie usuwa nadmienionych trudno艣ci: Akademija przychyli艂a si臋 jednomy艣lnie do przedstawienia Prezesa, a偶eby, uwalniaj膮c go od zawiadywania sprawami Szczawnickiemi, powierzy膰 to zadanie osobie, kt贸ra, charakterem swoim i wypr贸bowan膮 偶yczliwo艣ci膮 r贸wn膮 daj膮c r臋kojmi臋, wi臋e膰j by艂aby usposobion膮 do prowadzenia tego rodzaju interes贸w.
  Poniewa偶 przymioty te po dok艂adn膰j rozwadze znajdowa艂a jedynie w osobie Wgo Pana, do Ciebie wi臋c zwraca si臋 z pro艣b膮, a偶eby艣 w sprawach nadmienionych, w obce os贸b interesowanych i miejscowego Zarz膮du w Szczawnicy, zechcia艂 by膰 jej jedynym Zast臋pc膮 i pe艂nomocnikiem, z prawem odwo艂ania sic do pomocy, kt贸rej, gdyby mog艂a by膰 przydatn膮, nigdyby nie brak艂o ze strony czy samego Prezesa, czy innych Cz艂onk贸w dotychczasowego Komitetu Szczawnickiego.
  Wiadoma jej Wny Panie Twoja bezinteresowno艣膰, kt贸r膰j wszelako nadu偶ywa膰 nie chc膮c, powzi臋艂a za zasad臋, 偶e na kogokolwiek zadanie to przypad艂oby ostatecznie, ma on tytu艂em wynagrodzenia pobi膰ra膰 20% z po艂owy czystego dochodu przypadaj膮c膰j na Akadcmije.
  Ju偶 samo przyst膮pienie do t贸j propozycyi uwa偶a膰 ona b臋dzie za dow贸d t膰j 偶yczliwo艣ci, jak膮 Wny Pan dot膮d okazywa膰 j膰j raczy艂e艣.
 20. Tre艣膰 odpowiedzi Wgo Dra F. Szlachtowskiego z d. 5 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 186).
  Pan Szlachtowski przyjmuje pe艂nomocnictwo zarz膮du Zak艂adu w Szczawnicy, z temi zastrze偶eniami: 1) 呕eby czynno艣膰 dawniejszego komitetu nie ustawa艂a, on za艣 obj膮艂 22
  jedynie stanowisko dot膮d przez Prezesa zajmowane; 2) a偶eby ubytek jednego Cz艂onka komitetu w skutku ust膮pienia Prezesa, Zarz膮d Akad. zast膮pi艂 wyznaczeniem innego; 3) 偶eby wynagrodzenia nie wyznacza膰 mu ani w formie tantyjcmy, ani te偶 w spos贸b stale ustanowion膰j p艂acy, lecz 偶eby Zarz膮d Akad. w ka偶dym roku oznacza艂 wynagrodzenie z uwzgl臋dnieniem czystego dochodu i dokonanych czynno艣ci.
 21. Wyci膮g z protok贸艂u posiedze艅 Zarz膮du Akademii z d. 13 Listopada 1877 r.
  Zarz膮d zgadza sic: 1) aby zawiadywanie sprawami e偶czawnickiemi poruczonem by艂o Komitetowi dawniejszemu, w kt贸rym miejsce przewodnicz膮cego ma zaj膮膰 Dr. Szlac艂i-towski; w jego za艣 miejsce na Cz艂onka Komitetu zaprosi膰 Cz艂onka Akad. Dra Estreichera, z wielokrotnego pobytu w Szczawnicy obeznanego z tamecznemi stosunkami; 2) aby wynagrodzenie oznacza膰 corocznie w miar臋 dochod贸w i dokonanych czynno艣ci, przestrzegaj膮c wszelako, o ile mo偶na, normy wskazan膰j uchwa艂膮 walnego posiedzenia Akademii.
  c) W sprawie funduszu, depozytowego na szpital w Krynicy.
  (Zob. Roczn. 呕arz. z r. 1873 str. 88, 89).
 22. Tre艣膰 odezwy Zarz膮du zdrojowisk w Krynicy z d. 10 Stycznia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 7).
  W zamiarze wyjednania odpowiedniej subweneyi od c. k. Ministerstwa rolnictwa dla urzeczywistnienia projekto- 23
  wan膰j budowy szpitalu, potrzebny jest: odpis aktu funda-cyi, tudzie偶 wykaz funduszu na ten cel w Akademii z艂o偶onego, a zarazem wiadomo艣膰, komu i pod jakicmi formalno艣ciami Akadcmija wyda艂aby w mowie b臋d膮cy fundusz.
 23. Tre艣膰 odpowiedzi z d. 15 Stycznia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 8).
  Fundusz rzeczony wynosi! z ko艅cem r. 187G w got贸wce 212 z艂. a. 10 kr., tudzie偶 1700 z艂. a. w obligacy-jach indcmnizacyjnycli. Akadcmija gotow膮 jest odda膰 go ka偶dego czasu tam, gdzie do tego upowa偶ni艂by j膮 stanowczo i pi艣miennie Prof. Dr. Dietl, jako ten, na kt贸rego wniosek i od kt贸rego sum臋 powy偶sz膮 贸wczesne Towarz. nauk. w depozyt przyj臋艂o.
 24. Tre艣膰 podania Dra Zieleniewskiego z d. 26 Stycznia 1877 r.
  (W Akt. pod L. IG).
  l)r. Zieleniewski uprasza o przyj臋cie w depozyt dodatkowo do powy偶szego funduszu, 803 z艂. a. w ksi膮偶eczkach kasy oszcz臋duo艣ci.
  d) Splata kwoty 500 z艂. a. ci臋偶膮cej na domu Akademii.
  Kwota ta b臋d膮ca w艂asno艣ci膮 spadkobierc贸w 艣. p. Tom. Majewskiego ci臋偶y艂a na gruncie, na kt贸rym wystawiono dom 贸wczesnego Tow. nauk. Nie by艂a ona oprocentowana a偶 do r. 1876, odk膮d nast臋pnie za偶膮dano odsetek, a w r, 1877 zwrotu kapita艂u.
  24
 25. Zwrot kapita艂u d. 3 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 188).
  Zarz膮d podaje do Sadu delegowanego miejskiego o potwierdzenie prawomocno艣ci dekretu dziedzictwa po 艣. p. T-M aj e w s 泻 i m i o dalsze kroki celem wykre艣lenia powy偶szej kwoty z hipoteki domu Akademii.
  e) Uk艂ad z W. Leonard. lead. Rychlickim.
  (Zob. Koczu, z r. J873 str. 20).
  (W Akt. z r. 1873 L. 57).
 26. Wyci膮g z podania W. Rychlickiego z d. 11 Lutego
  1877 r.
  (W Akt. L. 37).
  Poniewa偶 akt darowizny, zeznany w d. 8 Stycznia 1873, jest w r贸偶nym wzgl臋dzie dla podpisanego uci膮偶liwy: o艣wiadcza zatem, i偶 got贸w jest wyp艂aci膰 Ak. uin. na zupe艂ne zaspokojenie praw tej偶e, t. j. za formalne zrzeczenie si臋 tych偶e praw, rycza艂tow膮 sum臋 30,000 zl. w. a. Sum臋 t臋 ofiaruje si臋 podpisany w 2ch ratach zaliczy膰, a to 20,000 z艂. a. zaraz po przyj臋ciu niniejszej propozycyi i wydaniu aktu zrzeczenia, ze zezwoleniem na wykre艣lenie z hipoteki d贸br praw Akademii z aktu darowizny pochodz膮cych; sum臋 za艣 10,000 z艂. a. wyp艂aci podpisany w rok po przeprowadzeniu tego uk艂adu, zabezpieczaj膮c takow膮 do czasu zupe艂nego wyp艂acenia na hipotece d贸br. 25
 27. Wyci膮g z protok贸艂u posiedze艅 walnych Akademii z d. 3 Marca 1877 r.
  Upowa偶ni膰 Zarz膮d do traktowania z p. Rychlickim i przeprowadzenia ugody, polecaj膮c mu, aby stara艂 si臋 sk艂oni膰 go do wzi臋cia na siebie przynajmniej po艂owy przypadaj膮cych zt膮d koszt贸w.
 28. Prezes Akadomii do W. L. T. Rychlickiego d. 17 Maja 1877 r.
  (W Akt. od L. 108).
  Zawiadomienie, 偶e stosownie do uchwa艂y zapad艂ej na pe艂n膰m posiedzeniu Akademii w d. 2 Maja 1877 r., przyst臋puje ona do propozycyi W. Rychlickiego pod na-st臋puj膮cemi warunkami:
 29. W. L. Rychlicki wyp艂aci Akademii 30,000 z艂. a. w ten spos贸b, 偶e 20,000 z艂o偶y niezw艂ocznie po przyj臋ciu jego propozycyi; reszt臋 10,000 z艂. a. wyp艂aci w rok po przeprowadzeniu uk艂adu, zabezpieczaj膮c takow膮 do czasu wyp艂aconia si臋 na hipotece d贸br.
 30. Ten偶e ubezpiecza hipotecznie na rzecz Akademii sunie 10,000 z艂. a. maj膮c膮 by膰 wyp艂acon膮 bezwarunkowo po jego najd艂u偶sz膰m 偶yciu. Zabezpieczenie to ograniczonem b臋dzie do d贸br Wilcza Wola z przy leg艂 o艣ciami z prawem ust膮pienia pierwsze艅stwa dla najwy偶szej po偶yczki galicyjskiego Tow. kredytowego ziemskiego, lub przeniesienia tej hipoteki na inne dobra.
 31. Akademija r贸wnocze艣nie z wyp艂at膮 20,000 z艂. a. wyda urz臋downie o艣wiadczenie, i偶 do rozwi膮zania aktu
  4 darowizny na pocz膮tku wspomnioncgo i poczynienia odpowiednich zmian w hipotece przyst臋puje.
 32. Na op臋dzenie koszt贸w z tej pertraktacyi wynik艂ych, z艂o偶y W. Rychlicki obok pierwszej raty po艂ow臋 kwoty w tym celu w przybli偶eniu obliczon膰j; drug膮 po艂ow臋, pokryje Akadcmija.
 33. Rezolucyja c. k. S膮du krajowego lwowskiego z d. 22 Czerwca 1877 r.
  (W Akt. L. 137).
  Ugoda zawarta wed艂ug warunk贸w powy偶szych (28); o uregulowaniu st贸sownem do tego hipoteki S膮d zawiadamia, jak nast臋puje:
  W skutek uchwa艂y c. k. S膮du krajowego lwowskiego z dnia 16 Czerwca 1877 L. 30462, na mocy t膰j, w c. k. Tabuli krajowej galic. lustr. 1419 pag. 326 wpisanej umowy: 1. wykre艣lenie a) praw Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie do w艂asno艣ci d贸br Wola Raniszowska, Wilcza Wola, Spi膰, Zmys艂贸w, Laka albo Luka czyli Foroszcza, Adwokacyja Laka, Bilina Wielka, Doro偶贸w, Tatary, Prussy, Ryk贸w, Glinna, Ortyniec, Lu偶ek dolny, Wola Jakubowa i Bronica, jak Dom. 209 pag. 195 w 9 haer. i w odno艣nych intabulowanych, ze stanu czynnego poinie-nionych d贸br; tudzie偶 h) sum臋. 10000 z艂. w. a. Dom. 449 pag. 201 w 16 on. pag. 184 w 9 on. pag. 248 i 264 w 11 on. intabulowan膮 ze stanu biernego d贸br 鈥 L臋ka, Luka albo Foroszcza zwanych, Adwokacyja 艁膮ka, Bilina Wielka i Doro偶贸w, z zastrze偶eniem jednak 搂.51 Ust. hip. 27
  co do nadci臋偶aru Instr. 1271 pag. 425 n. 1 on. wedle Dom. 209 pag. 194 w 3 extab.;鈥 nareszcie 2. Sum臋 10,000 z艂. w. a. w rok od podpisania umowy p艂atnej w Krakowie, w stanie biernym d贸br Wola Raniszowska, Wilcza Wola, Spie i Zmys艂贸w 鈥 na rzecz Akademii Umiej臋tno艣ci w Krakowie wedle Dom. 209 pag. 202 w 12 on. zaintabulowano.
  IV.
  Dary.
  Szczeg贸艂owy wykaz dar贸w zamieszczony b臋dzie w osobnym rozdziale Rocznika; w t膰m miejscu podaj膮 si臋 jedynie te, z kt贸r膰mi 艂膮cz膮 si臋 pewne zastrze偶enia i korespondcncyje.
  a) Kwoty ofiarowane z pewnym oznaczonym celem.
 34. Fundusz na Volumina legum.
  (W Akt. z d. 20 Kwietn. 1877 r. L. 88).
  Akademija umiej臋tno艣ci w Krakowie otrzyma艂a za po艣rednictwem swego Cz艂onka lir. St. Tarnowskiego 750 rubli w Listach zastawnych Kr贸l. Polsk., jako fundusz przeznaczony na wydanie IXgo uzupe艂niaj膮cego tomu wydania Pijarskiego Voluminow legum, z wskaz贸wk膮, aby nie wcze艣niej jak w p贸艂tora roku do tego wydawnictwa przyst膮pi膰.
  28
  Wydanie konstytucyj sejm贸w Rzeczypospolitej z lat 1782, 1784, 1788, 1792, 1793 by艂o oddawna zar贸wno dla hietoryi jak dla historyi prawa po偶膮dan膮 rzecz膮, t膰m bardziej 偶e wa偶ne i liczne prawa czteroletniego Sejmu i postanowienia Sejmu grodzie艅skiego w tukiem zostaj膮 rozproszeniu. Ry艂oby jednak kwestyj膮 otwart膮 jeszcze i przez dojrza艂膮 dyskusyj臋 rozstrzygn膮膰 sic maj膮c膮, czyli zbioru tego nic nale偶a艂oby uzupe艂ni膰 postanowieniami Rady Nieustaj膮cej a偶 do zniesienia t膰j magistratury, projektami do ustaw .Sejmu czteroletniego i sancytami konfederacyi Tar-gowicki膰j przed Sejmem grodzie艅skim. Zastanawia膰 si臋 b臋dzie nad tern komisyja prawnicza akademicka i nie omieszka przedstawi膰 wniosk贸w swoich Czcigodnemu Dawcy ofiarowanego funduszu.
 35. Fundacyja 艣. p. Kaspra Bieleckiego.
  A). Odezwa Ekspozytury Prokuratoryi skarb, w Krakowie z d.
  15 Kwietnia 1877 r.
  (W Akt. L. 89).
  Testamentem z d. 5 Czerwca 1859 zapisa艂 s. p. Kasper Bielecki kapita艂, kt贸ry po zrealizowaniu wynosi 5,200 z艂. w. a., Arcybractwu Mi艂osierdzia w Krakowie: 鈥瀘d kt贸rego procent Arcybractwo przesy艂a膰 b臋dzie tutejszemu Towarzystwu naukowemu do rozdzielenia pomi臋dzy dw贸ch lub trzech akademik贸w krakowskiej szko艂y, kt贸rych to偶 To warz. nauk. za najgodniejszych tego daru uzna, b膮d藕 z powodu z艂o偶on膰j przez nich jakie] odznaezaj膮o膰j si臋 pracy wierszem lub proz膮 w polskim j臋zyku, b膮d藕 dlatego i偶 otrzymali 艣wiadectwo odznaczaj膮cego si臋 post臋pu w literaturze polski膰j.u
  29
  Ekspozytura Prokuratoryi zapytuje: Czy Akademija przyjmuje obowi膮zek w艂o偶ony na ni臋 powy偶sz膮 fundacyj膮? w jaki spos贸b zamierza艂aby go wykonywa膰?
  B) Odezwa Akadomii do Ekspozytury Prokuratoryi z i. i Maja 1877 r.
  (W Akt. L. 99).
  Na wniosek Prezesa przyj臋ty przez Zarz膮d wzmocniony Cz艂onkami Wydz. Igo, Akademija na waln膰m posiedzeniu w d. 2 Maja 1877 uchwali艂a, co nast臋puje:
  Akademija przyjmuje obowi膮zek w艂o偶ony na ni臋 niniejsz膮 fundacyj膮 i wype艂nia膰 go zamierza w nast臋puj膮cy spos贸b:
  邪) Procent coroczny przeznacza na 3 nagrody dla uczni贸w Uniwersytetu, w stosunku takim, i偶 rozdzielaj膮c go na 6 r贸wnych cz臋艣ci, 3 z nich stanowi膰 b臋d膮 pierwsz膮, 2 drug膮, a 1 trzeci膮 nagrod臋.
  斜) Przedmiotem nagr贸d b臋d膮 wypracowania z zakresu historyi literatury polski膰j, tudzie偶 utwory poetyckie.
  c) Jedno z zada艅, a mianowicie z zakresu historyi literatury, wyznaczy filologiczny Wydzia艂 Akademii, w porozumieniu z profesorem literatury polski膰j w Uniwersytecie. Wypracowanie temu odpowiednie, przez ten偶e Wydzia艂 za najlepsze uznane, otrzyma nagrod臋 pierwsz膮. Dwie drugie przyznane b臋d膮 uczniom, kt贸rych prace dowolnie dokonane, b膮d藕 poetyckie, b膮d藕 historyczno – literackie, oka偶膮 si臋 nagrody godnemi.
  d) Zgodnie z wol膮 testatora, w razie niedostarczenia wypracowali wymienionych w poprzedzaj膮cym ust臋pie, nagroda niniejsza mo偶e by膰 udzielon膮 uczniowi, kt贸-
  ry, 艣wiadectwem wydan膰m przez w艂a艣ciwego profesora, udowodni celuj膮cy post臋p w literaturze polskiej.
  ej Nagrody pozosta艂e, pos艂u偶膮 b膮d藕 do pomno偶enia ich liczby na rok nast臋puj膮cy, b膮d藕 do podwy偶szenia zwyczajnych, a to wed艂ug uchwa艂y Wydzia艂u Akademickiego w porozumieniu z profesorem literatury polskiej.
  C) Odezwa Akademii do Ekspozytury Prokuratoryi z d. 18 Pa藕dziernika 1877 r.
  (W Akt. L. 175).
  Akad. prosi o przyspieszenie pertraktacyi fundacyjnej, i zawiadomienie, od jakiego czasu ma si臋 spodziewa艂 od Arcybractwa pierwszego procentu, i w jaki膰j ten偶e wypad艂by ilo艣ci.
 36. Dar Akademii dla zach臋ty do prac naukowych.
  Wyci膮g z listu N. N. z d. 27 Czerwca 1877 r.
  (W Akt. L. 132).
  Mi艂o艣nik nauk z Warszawy, nic chc膮cy by膰 wymienionym, o艣wiadcza, 偶c ma zamiar 6,000 rubli w listach zastawnych Miasta Warszawy odda膰 pod opiek臋 Akademii w Krakowie, a偶eby z nich po jego 艣mierci ta偶 Akademija, przez nagrody pieni臋偶ne i uznanie zas艂ugi, mog艂a zach臋ca膰 do prac naukowych, do podniesienia moralno艣ci i 艣wiat艂a. Z kapita艂u tego zmuszony za 偶ycia korzysta膰, zatrzymuje kupony, kt贸re dopiero po jego 艣mierci wydane b臋d膮 Akad.
  呕yczeniem jest Dawcy, a偶eby Akad. z powy偶szego funduszu og艂asza艂a co 2 lata nagrody konkursowe, jedne w ilo艣ci 400, drug膮 200 r. sr. Tre艣ci膮 konkurs贸w maj膮 31
  by膰 na przemian: a) prace ku podniesieniu uczu膰 religijnych, moralnych i o艣wiecenia ludu, b) prace z zakresu nauk przyrodniczych, 3) z zakresu dziej贸w ojczystych.
  (Co do dalszego toku zob. w Akt. L. 145. 190).
 37. Dar na druk Akt historycznych.
  (W Akt. L. 209).
  Na r臋ce Prezesa i Sekretarza z艂o偶ono w d. 27 Grud. 1877 r. 3,000 marek w listach kredytowych pozna艅skich, z talonami i kuponami platnemi od d. 1 Lipca 1878 r., na druk Tomu Akt historycznych, obj膮膰 maj膮cego Listy J臋drzeja Zebrzydowskiego.
  b) Dary w r贸偶nych przedmiotach.
 38. Wyci膮g z listu p. Jana Jundzi艂艂a z d. 8 Lutego 1877 r.
  (W Akt. L. 33).
  O艣mielam si臋 przes艂a膰 do Muzeum Akad. przedmiot powierzchownie ma艂ego znaczenia, ale szacowny jako pami膮tka po 艣. p. Jul. Niemcewiczu, a mianowicie jego powa偶ny fotel. Autentyczno艣膰 jego po艣wiadcza W. Barbara z Frankowskich Nicmcewiczo w a.
 39. Tre艣膰 listu JW. M. Za艂uskiego z d. 12 Lutego 1877 r.
  (W Akt. L. 41).
  Obok ofiarowanej obr膮czki z napisem: (zewn膮trz) 鈥濿szystko Ojczy藕nie, nigdy nic dla siebie,” (wewn膮trz) 鈥瀂 Za艂uskich Lubomirska Ko艣ciuszce 1816;鈥 dow贸d j膰j autentyczno艣ci.
  3 2
 40. O艣wiadczenie W. Konst. Skirmunta z d. 24 Czerwca
  1877 r.
  (W Akt. L. 129).
  Obok daru uczynionego Akademii ze s艂ynnych szach贸w roboty 艣. p. Ilelcny ze Skirmunt贸w S 泻 i r-rauntowej, zastrze偶enie, 偶e w razie gdyby zbiory Akad. na w艂asno艣膰 miasta przej艣膰 mia艂y, szachy owe do rodziny Skirmunt贸w powr贸ci膰 maj膮.
 41. Tre艣膰 listu hr. Zofii Potockiej do Prezesa z d. 23
  Pa藕dziernika 1877 r.
  Hr. Zofija Potocka, ofiaruj膮c Akademii marmurowy pos膮g Kopernika, dzie艂op. Gadomskiego, przesy艂a projekt napisu, kt贸ry 偶yczy艂aby sobie, aby by艂 umieszczony na piedestale tego偶 pos膮gu, do艂膮czaj膮c wyraz niewygas艂ych nigdy uczu膰 swoich szczerej przychylno艣ci dla Akademii.
 42. Pismo Zarz膮du Akademii do hr. Zofii Potocki贸j z d. 29 Listopada 1877 r.
  (W Akt L. 195).
  Najczcigodniejsza Pani Hrabino!
  Imieniem Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie, a w wykonaniu uchwa艂y pe艂nego zgromadzenia tej偶e, dnia 30 Pa藕dziernika odbytego, podpisani maj膮 zaszczyt z艂o偶y膰 wyrazy najserdeczniejszego podzi臋kowania za ofiarowany przez Ni臋 pos膮g Miko艂aja Kopernika, d艂uta Walerego Gadomskiego, kt贸ry z napisem: 鈥濷fiara ho艂du i czci dla Akademii Umie-
  83
  j臋tno艣ci z艂o偶ona w my艣l i z woli Adama Potockiego’4 przez Najczcigodniejsz膮 Pani膮 Hrabin臋 podanym, zdobi ju偶 dzisiaj gmach akademicki.
  Nie po raz pierwszy doznaje Akademija nasza dowod贸w uznania dla cel贸w i d膮偶e艅 swoich ze strony czcigod-n膰j Rodziny, tego przedwcze艣nie Ojczy藕nie zabranego m臋偶a, kt贸rego g艂臋boki rozum i serce wielkie tylekro膰 Cz艂onkowie j膰j pozna膰 mieli sposobno艣膰 na widowni publiczn膰j dzia艂alno艣ci. Zi臋bn膮c膮 d艂oni膮 z艂o偶y艂 on przy kolebce naszej lusty tucyi dar wspania艂y, 艣wiadcz膮cy, jak sam, rozstaj膮c si臋 z 偶yciem, pragn膮艂 jak najwi臋cej warunk贸w przysz艂o艣ci i 偶ycia w kraju widzie膰 i pozostawi膰. Pos膮g Kopernika, wi膮偶膮cy si臋 z Jego Imieniem, pozostanie i dla nas i w trady-cyi Akademii, pami膮tk膮 tej rozumnej i serdeczn膰j przychylno艣ci, kt贸r膰j do艣wiadczy艂a od jednego z najlepszych syn贸w Ojczyzny. Ale przypomina膰 on b臋dzie zarazem T臋, kt贸ra ca艂膰m 偶yciem swojem, wylanem ku czynieniu dobrze, ku popi膰raniu tego, co szlachetne, pi臋kne i zbawienne; by艂a Synowi temu i jest Domowi jego 偶yw膮 cn贸t i po艣wi臋cenia tradycyj膮.
  V.
  Z powodu Jubileuszu J. Supi艅skiego, czyn. Cz艂. Ak.
 43. Adres Akademii z d. 31 Pa藕dziernika 1877 r.
  (W Akt. L. 181).
  Najszanowniejszy Panie!
  Pi臋膰dziesi臋toletnia rocznica Twojego publicznego zawodu, jako pisarza, pe艂nego zas艂ug a prawdziwie wyj膮tkowego stanowiska w dziejach pi艣miennictwa naszego, zbli偶a
  5 懈
  do Ciebie, Najszanowniejszy Panie, wszystkich tych, kt贸rzy mieli sposobno艣膰 pozna膰 i oceni膰 niepospolit膮 donios艂o艣膰 my艣li i prac, snntych i podejmowanych przez Ciebie, a w szeregu dzie艂, kt贸remi zamkn膮艂e艣 sw贸j zaw贸d, zar贸wno gruntownie, jak 艣wietnie rozwini臋tych.
  Nic brak艂o przed Tob膮 ludzi naukowych, kt贸rzy nie dawno, bo w ubiegl膰m dopi膰ro st贸leciu powsta艂膮 nauk臋 gospodarstwa narodowego, b膮d藕 w pracach sprawozdawczych b膮d藕 w t艂umaczeniach na grunt polski przeszczepiali. Ty jednak pierwszy zdo艂a艂e艣 uczyni膰 j膮 prawdziwie swojsk膮 ro艣lin膮; zdo艂a艂e艣 potrzeb臋 j膰j wyprowadzi膰 z naszych stosunk贸w, a dla zasad jej og贸lnych znale艣膰 zast贸sowanie; zdo艂a艂e艣 podnie艣膰 to d膮偶enie do urzeczywistnienia w praktyce 偶ycia pewnych kierunk贸w ekonomicznych, do rz臋du obowi膮zk贸w moralnych, od kt贸rych wype艂nienia zale偶y przysz艂o艣膰 narodowego sp贸艂ecze艅stwa. W ten spos贸b nauka ta wielkiego znaczenia rozpocz臋艂a samodzielny sw贸j w膮tek w dziejach umys艂owo艣ci nasz膰j, a z pocz膮tkiem tym Imi臋 Twoje na zawsze po艂膮ezon膰m zosta艂o.
  Ale umys艂 Tw贸j, sk艂onny ku sprowadzeniu zjawisk 艣wiata do ostatnich najprostszych przyczyn, nie pozosta艂 przy zagadnieniach gospodarstwa spo艂ecznego: pragn膮艂 on zbada膰 prawa, kieruj膮ce ruchem sp贸lecze艅stw ludzkich, i na t膰m polu pozosta艂 jedynym w naukowej literaturze nasz膰j.
  W uznaniu tylu zas艂ug i takiej tw贸rczo艣ci, Akademija umiej臋tno艣ci w Krakowie zaliczy艂a Ci臋, Szanowny, Panie, mi臋dzy Cz艂onk贸w swoich tern cenniejszych, 偶e wyborem swoim mog艂a wypowiedzie膰 sp贸艂eeze艅stwu jedn臋 z tych my艣li, kt贸re w dzia艂aniu dla kraju statecznie j膰j przy艣wieca艂y. T膮 my艣l膮 jest przez Ciebie wypowiadana: 偶e sp贸艂ecze艅stwa tylko w艂asnemi si艂ami, tylko prac膮 i wiedz膮 d偶wi-
  35
  gn膮膰 si臋 mog膮; my艣l, kt贸ra dopi膰ro wtedy w ca艂膰j obszer-no艣ci zbawcz膮 si臋 oka偶e, gdy w ca艂膰ra g艂臋boki膰m znaczeniu swoj膰m do 偶ycia zast贸sowan膮 zostanie.
  Przyjm Najszanowniejszy Panie, przy sposobno艣ci pi臋膰dziesi臋ciolecia pracy Twoj膰j, wyraz g艂臋boki膰j czci i uznania wraz z 偶yczeniem, aby艣 dozna膰 m贸g艂 jeszcze za 偶ycia twego Najwy偶szej nagrody, 鈥 widoku coraz bujniejszego plonu z tych my艣li zdrowych i j臋drnych, kt贸re rzuci艂e艣 na rol臋 sp贸艂ecze艅stwa naszego.
 44. Odpowied藕 adresowana do Prezesa z d. 26 Listopada
  1877 r.
  Je偶eli liczne pojawy zadowolenia, kt贸re w tych dniach otrzymuj臋, przewy偶szaj膮 o wiele zas艂ugi moje; jak偶e mam oceni膰 zaszczyt, jakim mnie obdarzy艂a Akad. umiej臋tno艣ci, ta nasza najwy偶sza powaga naukowa i najdro偶sze sercu polskiemu ognisko o艣wiaty.
  Gdyby mog艂o istnie膰 co艣, coby w starcu, rozstrojonym przez wiek, chorobliwo艣膰 i 艣lepot臋, wskrzesi膰 zdo艂a艂o dawne si艂y i dawn膮 nami臋tno艣膰 do pracy: t膮 tajemnicz膮 pot臋g膮 by艂aby odezwa Wasza; wszak偶e zajmie ona miejsce naczelne po艣r贸d moich rodowych pami膮tek, kt贸remi szczycimy si臋 my 偶yj膮cy i szczyci膰 si臋 b臋d膮 potomkowie nasi.
  VI.
  Konkursy naukowe i stypendyja.
  a) Konkursy.
 45. Konkurs do nagrody 500 z艂. a. z fundacyi miasta
  Krakowa imienia Kopernika.
  (Zob. Roczn. za r. 1873 str. 20, r. 1876 str. 40).
  Termin up艂yn膮艂 z d. 15 Stycznia r. 1878, praca 偶adna nie nadesz艂a. 36
 46. Konkurs do nagrody 675 rub. s:.\ imienia Lindego.
  (Zob. Roczn. za r. 1876 str. 41).
  Nades艂ano prac臋 pod napisem: Mowa polska samorodna i wyrazy przybrane mianowicie feni-ckie. Termin tego konkursu up艂ywa dopiero z ko艅cem Grudnia 1878, ocenienie wi臋c nades艂anej pracy od艂o偶ono a偶 do tego czasu, po kt贸ry inne jeszcze nades艂ane by膰 mog膮.
 47. Konkurs do nagrody 192 z艂. a. za opis jaki艣j cz臋艣ci
  kraju z fund. 艣. p. B艂eszy艅skiego.
  (Roczn. za r. 1874 str. 16; Prot. posiedzenia walnego z d. 2 Maja 1877).
  W r. 1877 z powodu 偶e po oznaczony termin (31 Pa偶d. 1876) 偶adnej nie nades艂ano pracy, uchwalono na wal-n膰m posiedzeniu, na wniosek Wydzia艂u historyczno-filozo-ficznego, rozszerzy膰 zakres zadania, pod膮jao za jego tre艣膰: Opis jaki膰j艣 cz臋艣ci ziemi lub jakiego艣 miasta dawu膰j Polski.
 48. Konkurs do nagrody 347 z艂. a. za prac臋 w przed-
  miocie rolnictwa.
  (Roczn. za r. 1874, str. 14; r. 1876, str. 39).
  Termin naznaczony po d. 1 Stycznia r. 1877 up艂yn膮艂 bez skutku; ponowiono og艂oszenie z terminem do d. 31 Marca 1878. W Grudniu r. 1877 nades艂a艂 t膰j tre艣ci dzie艂o p. Jaroszewski, z kt贸r膰m, po up艂ywie terminu, post膮pi si臋 st贸sownie do przepis贸w. 37
 49. Konkurs do nagrody 347 z艂. a. za dzie艂o lub wynalazek w przedmiocie chor贸b zara藕liwych i epidemicznych lub epizootycznych.
  (Zob. jak wy偶dj).
  Termin pierwiastkowy up艂yn膮艂 bez skutku; powt贸rzono og艂oszenie z terminem nowym po d. 31 Marca 1878.
  b) Stypendyja.
 50. Fundacyja imienia M. Konarskiego.
  (Zob. Roczn. za r. 1873, str. 85; 1874, str. 18鈥21).
  Na r. 1878 przyznano stypendyja z t贸j fundacyi pp. Ign. Szyszy艂owiczowi, uczn. Wydzia艂u filozoficznego, oddaj膮cemu si臋 naukom przyrodniczym, i Fra艅. 呕aczkowi. uczn. Wydz. filoz. z zakresu nauk historycznych. SK艁AD
  AKADEMII UMIEJ臉TNO艢CI
  W KRAKOWIE.
  (w Styczniu roku 1878.)
  PROTEKTOR
  JEGO CESARSKA WYSOKO艢膯
  KABOL LUDWIK.
  ZAST臉PCA PROTEKTORA
  Jego Exc. hr. ALFRED POTOCKI
  C. k. Namiestnik w Galicyi, Kawaler Z艂otego runa, Tajny Radzca Dworu, Podkomorzy Jego Ces. Mci, b. Prezes Ministerstwa.
  ZARZ膭D AKADEMII.
  Prezes Prof. Dr. J. Majer.
  Zast臋pca Prezesa Prof. Dr. Ign. Czerniakowski. Sekretarz jeneralny Prof. Dr. J. Szujski. Dyrektor Wydz. filolog. Dr. K. Estreicher.
  鈥 hist, filoz. Prof. Dr. J. Zielonacki. 鈥 mat. przyrod. Dr. Czerniakowski. POCZET CZ艁ONK脫W ZWYCZAJNYCH.
  39
  A. Czynni.
 51. Wydzia艂 filologiczny.
  a) Krajowi.
  Estreicher Karol Klaczko Julijan 艁epkowski J贸zef 艁nszczkiewicz W艂adys艂aw Ma艂ecki Antoni Mecherzy艅ski Karol Pietruszewicz ks. Antoni Tarnowski hr. Stanis艂aw W臋clewski Zygmunt.
  b) Zakrojowi (w obr臋bie Monarchii austr.).
  Jire膰ek J贸zef Miklosich Franciszek.
  c) Zagraniczni (za obr臋bem Monarchii austr.)
  Ko偶mian Stanis艂aw Kraszewski J贸zef Ignacy Malinowski ks. Franciszek.
  Miejsc nie zaj臋tych: pod a) 5, b) i c) 5. 40
 52. Wydzia艂 historyczno-filozoflczny.
  a) Krajowi.
  Bojarski Aleksander Bili艅ski Leon Burzy艅ski Piotr Dunajewski Julijan Ileyzmann Udalryk Stadnicki hr. Kazimierz Supi艅ski J贸zef Szaraniewicz Izydor Szujski J贸zef Zielonacki J贸zefat Zoll Fryderyk.
  b) Zagraniczni.
  Cieszkowski hr. August Morawski Teodor Roepell Ryszard.
  Miejsc niezaj臋tych: pod a) 3, pod b) 7.
 53. Wydzia艂 matematyczno-przyrodniczy.
  a) Krajowi.
  Alth Alojzy Biesiadecki Alfred Czerwiakowski Ignacy Czyrnia艅ski Emil Karli艅ski Franciszek Kaczy艅ski Stefan Ludwik Majer J贸zef 41
  Nowicki Maksymilijan Piotrowski Gustaw Strzelecki Feliks Teichraann Ludwik 呕ebrawski Teofil 殴murko Wawrzyniec.
  b) ZaJcrajowi.
  Hyrtl J贸zef Rokitansky Karol.
  c) Zagraniczny.
  Domeyko Ignacy.
  Miejsc niezaj臋tych: pod a) 1, pod b) i c) 7.
  !B. Korespondenci.
 54. Wydzia艂 filologiczny.
  Zagraniczni.
  Chod藕ko Aleksander Esscnwein August Otmar Neliring W艂adys艂aw Spasowicz W艂odzimierz.
  Miejsc nie zaj臋tych 8.
 55. Wydzia艂 historyczno-filozoficzny.
  a) Krajowi.
  Kalinka ks. Waleryjan K臋trzy艅ski Wojciech Liske Ksawery.
  C b) Zakrajowy.
  Zeissbcrg Henryk.
  c) Zagraniczni.
  Noailles (de) Henryk Margr.
  Uwarow hr. Aleksy Zaleski Bronislaw.
  Miejsc nie obsadzonych og贸艂em 5.
 56. Wydzia艂 matematyczno-przyrodniczy.
  a) Krajowi.
  Franke Jan Grabowski Julijau (*)
  Janczewski Edward Radziszewski Bronislaw
  *) Urod藕. d. 25 Grudnia 1818 r. w Warszawie, kandydat nauk przyrodniczych ces. Uniwersytetu Warszaw., Dokt贸r Filozofii, Nauczyciel technologii chemiczn膰j i Dziekan szko艂y chemii c. k. Instytutu techniczno-przemys艂owego w Krakowie, Cz艂onek niemieckiego Towarzystwa chemicznego w Berlinie, francuskiego Towarzystwa chemicznego w Pary偶u, ameryka艅skiego Towarzystwa chemicznego w Nowym-Yorku, Cz艂onek korespondent Towarzystwa przyjaci贸艂 nauk 艣cis艂ych w Pary偶u, Cz艂. zwycz. Towarzystwa przyrodnik贸w polskich imienia Kopernika wc Lwowie, Towarzystwa technicznego wc Lwowie i Krakowie, Komisyi fizyjo-graficznej i balneologicznej w Krakowie, przysi臋g艂y chemik s膮dowy i by艂y docent Uniwersytetu i Akademii technicznej we Lwowie, zaszczycony medalem 43
  Skiba Edward Zaj膮czkowski W艂adys艂aw.
  b) Zagraniczni.
  Strassburgcr Edward Tetmajer J贸zef.
  Miejsc nie zaj臋tych og贸艂em 4.
  za urz膮dzenie nafty i wosku ziemnego na wystawie lwowski膰j 1877 r. (Krak贸w Rynek Nr. 20).
  Publikowa艂 nast臋puj膮ce prace naukowe:
 57. Ueber die Verbindungen des ct-Naphtols mit mehr-basischen aromatischen SaUren (Berichte der Deutsch. cliem. Gcsellschaft 1871, str. 661 i 725).
 58. Ueber die Einwirkung von Pgromellithsdure auf x-Naphtol. (Ibid. 1873, str. 1065).
 59. Ueber die Verbindungen von Chloral mit Schwefel-saiire. (Ibid. 1873- str. 225 i 1070).
 60. Ueber Dinaphtglmethan und einige seiner Dcrivate. (Ibid. 1674, str. 1605).
 61. Ueber einige Naphtalinverbindungen. (Ibid. 1873, str. 223).
 62. Ein Beiirag zur Kenntniss der Wasserenfziehungs-processe in der Naphtalingruppe. (Inaugural-Dissertation. Strassburg 1874).
 63. Ueber die Einwirkung von Chlor auf Acelon. (Berichte d. D. chem. Ges. 1875, str. 1138).
 64. Ueber Chloralid und unl贸sliches Chloral. (Ibid. 1875, str. 1433).
 65. On Galician Ozokerite and Ceresine. (Proceedings of the American Chemical Society, 1876, str. 121).
  10) Podr臋cznik technologii chemiczn贸j, przek艂ad z niemieckiego dzie艂a R. Wagnera. Warszawa 1877.
  44
  f
  ZMARLI.
  Dietl J贸zef d. 11 Stycznia 1878 r.
  Dzieduszycki hr. Maurycy d. 22 Kwietnia 1877 r. Siemie艅ski 艁ucyjan d. 27 Listopada 1877 r.
  POCZET CZ艁ONK脫W NADZWYCZAJNYCH.
  Baraniecki Adryjan Blumenstok Leon Boro艅ski Franciszek Bratranek Tomasz Baszczy艅ski Stefan Chrzanowski Leon Dro藕dziewicz ks. Jan Fierich Edward Florkicwicz Julijusz Hoszowski Konstanty Jakubowski Maciej Leon Janikowski Stanis艂aw Jawornicki Marceli
  Ka艅ski Miko艂aj Kirkor Adam Honory K艂obukowski Antoni Kremer Aleksander Krzy偶anowski Stanis艂aw Langie Karol Lutosta艅ski Boles艂aw Machalski Maksymilijan Madurowicz Maurycy Mieroszowski Sobies艂aw Niedzielski Erazm Nowakowski Franciszek Oettinger J贸zef
 66. O petroscenie i talenie. (Sprawozdania z posiedze艅 Akademii Umiej臋tno艣ci w Krakowie za rok 1877).
 67. O znajdowaniu si臋 po艂膮cze艅 azotowych w oleju ziemnym galicyjskim. (Tam偶e 1877). 45
  Paszkowski Fran ciszck Pokuty艅ski Filip Popiel Pawe艂 (sen.) Rosner Antoni Rydel 艁ucyjan Rydzowski J臋drzej 艢ciborowski W艂adys艂aw Schindler Jan Bar. de Schindclhcira Scipio Jan del Campo Seredy艅ski W艂adys艂aw Scrwatowski ks. Waler. Steczkowski Jan Kanty Stopcza艅ski Aleksander
  Szlachtowski Feliks Szukicwicz Aleksander Teliga ks. Karol 孝锌褉褍 ks. Eugen. (Boi.
  Jab艂o艅ski) Warschancr Jonatan Wilczek ks. J贸zef Witto Karol Wodzicki hr. Henryk Zara艅ski Stanis艂aw Zatorski Maksymilijan Zieleniewski Micha艂 Zyblikicwicz Miko艂aj.
  BIURO
  袗袣袗袘袝袦袉袉 UMIEJ臉TNO艢CI w KBAKOWIE.
  (Wed艂ug 搂. 25 Stat. Biuro zostaje pod wy偶szym nadzorem Prezesa, a bezpo艣rednim zarz膮dem Sekretarza jeneralnego.)
  S 泻 艂 a cl.
  Kustosz zbior贸w i Biblijotekarz W艂. Seredy艅ski. Podskarbi Prof. Stan. Janikowski.
  Pomocnik kancelaryjny Napoleon Ekielski. Wo藕ny zarazem Gospodarz domu J. Ka艂uzi艅ski.
  Sprzeda偶 publikacyj Akademii maj膮 powierzon膮:
  D. E. Friedlein w Krakowie.
  Gebethner i Sp贸艂ka w Warszawie.
  Be艂za W艂adys艂aw we Lwowie. WYKAZ
  STA艁YCH KOMISYJ AKADEMICKICH
  w Styczniu roku 1878.
  A) W wydziale filologicznym.
  i.
  Komisyja
  Przewodnicz膮cy. Estreicher Karol *).
  Dyrektor Wydawnictwa. Nowakowski Franciszek Sekretarz.
  Wis艂ocki W艂adys艂aw. Cz艂onkowie Akademii zwyczajni. Mecherzy艅艣ki Karol Szujski J贸zef.
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni. Hoszowski Konstanty
  biblijograficzna.
  Janikowski Stanis艂aw Jawornicki Marceli Kremer Aleksander Krzy偶anowski Stanis艂aw Octtinger J贸zef |Seredy艅ski W艂adys艂aw IWitte Karol Zatorski Maksymilijan.
  Cz艂onkowie przybrani,
  Celichowski Zyg. w K贸rniku Pawlikowski Mieczys艂aw Wis艂ocki W艂adys艂aw.
  *) Gdzie przy nazwisku Cz艂onka t膰j i nast臋pnych Komi-syj nio wymieniono miejsca pobytu, miejscem tern jest Krak贸w, 47
  U.
  Komisyja dla historyi sztuki.
  Przewodnicz膮cy.
  (Miejsce nicobsadzone). Sekretarz. 艁uszczkiewicz W艂adys艂aw. Cz艂onkowie Akadomii zwyczajni. 艁epkowski J贸zef Szujski J贸zef.
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni. Kossak Julijusz
  Popici Pawe艂 (sen.) Pokuty艅ski Filip Paszkowski Franciszek.
  Cz艂onkowie przybrani. G膮siorowski Wilhelm Gebauer Aleksander Gujski Marceli Soko艂owski Maryja禄 Tomkowiez Stanis艂aw.
  楔.
  Komisyja j臋zykowa.
  Przewodnicz膮cy.
  Majer J贸zef.
  Sekretarz. Malinowski 艁ucyjan.
  Cz艂onkowie Akademii zwyczajni. Bojarski Aleksander Estreicher Karol Szujski J贸zef.
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni.
  Janikowski Stanis艂aw Kromer Aleksander
  Nowakowski Franciszek Oettinger J贸zef Sercdy艅eki W艂adys艂aw Warschauer Jonatan Wittc Karol Zara艅ski Stanis艂aw.
  Cz艂onkowie przybrani. Kry艅ski Adam Ant. w Warsz. Swiderski Tytus Wis艂ocki W艂adys艂aw Zatorski Maksymilijan.
  Grono Komisyi we Lwowie.
  Cz艂onkowie Akadomii zwyczajni. Ma艂ecki Antoni (przewodnicz膮cy) W臋clcwski Zygmunt. Cz艂onkowie przybrani. Baranowski Boles艂aw Biesiadzki Wojciech 膯wikli艅ski Julijan Janota Eugenijusz Kalina Antoni Lepki Onufry ks.
  Komisyja dla bada艅 w z i o艣wiaty
  Przewodnicz膮cy. Tarnowski Stanis艂aw.
  Sokretarz.
  Wis艂ocki W艂adys艂aw.
  Cz艂onkowie zwyczajni. Estreicher Karol Szujski J贸zef.
  Cz艂onek nadzwyczajny. Sercdy艅ski W艂adys艂aw.
  Ogonowski Emilijan Pi艂at Roman Sawczy艅ski Zygmunt Sternal Tomasz Samolewicz Zygmunt Werchratski Jan.
  ie historyi literatury w Polsce.
  Cz艂onkowie przybrani
  Kulczy艅ski Leon Siedlecki Aleksander Straszewski Maurycy Szembek Jerzy Tomkowicz Stanis艂aw Zathey Hugo Ziemba Teofil.
  B) W wydziale historyczno-filozoficznym.
  Komisyja
  Przewodnicz膮cy.
  Szujski J贸zef.
  Sekretarz. Seredy艅ski W艂adys艂aw.
  I.
  historyczna.
  Cz艂onkowio Akademii zwyczajni.
  Burzy艅ski Piotr 呕ebrawski Teofil Zaleski Bron. w Pary偶u. 49
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni.
  Chrzanowski Leon Hoszowski Konstanty Kirkor Adam Popiel Pawe艂 (sen.) Mieroszowski lir. Sobies艂aw Scipio dcl Campo kan.
  Cz艂onkowie przybrani. Bobrzy艅ski Micha艂 Bocszermenyi I?. w Gda艅sku Bukowski Julijan ks. Celichowski Zyg. w K贸rniku Ermisch Hubert w Dre藕nie Gloger Zygmunt w Je偶owic Kluczycki Fr. w Krzeszowic. Lekszycki J贸zef w Poznaniu Link Henryk w Pil偶nie 艁ukowski ks. w Gnie藕nie 艁uszczy艅ski Bohdan Maciszewski M. w Brze偶anach Midowicz Teofil ks.
  Mosbach August w Wroc艂awiu Perl bach Maks. w Kr贸lewcu Philippi Rudolf w Kr贸lewcu Piekosi艅ski Franciszek Pietrzykowski Jan ks. Piwowarski Adam I Polkowski Ignacy ks.
  Popiel Pawe艂 (jun.) Przczdziecki hr. 袣. w Warszaw. Pu艂awski Kazimierz Reicke R. w Kr贸lewcu Peifenkugel K. w Czeruiowcach Smolka Stanis艂aw Stoeger Eugeniusz w Bochni Soko艂owski August Waliszewski Kaz. w Pary偶u Wis艂ocki W艂adys艂aw Wola艅ski Franc, w Tarnowie Zakrzewski Ignacy w Poznaniu Zakrzewski Wincenty Zarewicz Ludwik.
  Grono Komisyi Cz艂onkowie Akad. zwycz. i 泻芯谐械蟹. Ma艂ecki Antoni (przewodu.) K臋trzy艅ski Wojciech Lieke Ksawery Pictruszcwicz ks. Aut. Szaraniewicz Izydor W臋clcwski Zygmunt.
  historycznej we Lwowie. Cz艂onkowie przybrani.
  膯wikli艅ski Ludwik Hirschberg Aleksander Kalicki Bernard Kubala Ludwik Partycki Emil Pi艂at Roman Wojciechowski Tadeusz.
  7 60
  Komisyja dzieli si臋 na trzy sekcyjc: paleograjiczn膮, pod kierunkiem Dra Pickosi艅skicgo; 2) do Akt publicznych od 1507鈥1795, pod kierunkiem Dra Szujskiego; 3) do histonjczno geograficznego opisu Dyjecezyi krakowskiej, pod kierunkiem ks. Scipiona del Cam po. Opr贸cz tego istnieje komitet do wydawnictwa Akt Jana III., z艂o偶ony z pp. Szujskiego, Kluczyckicgo i K. W a 1 i s z e w s 泻 i e g o; i komitet do wydawnictwa korespon-dencyi Kardyna艂a IIozy jus za, z艂o偶ony z pp. Pi ek osi艅skiego, Szujskiego, Wis艂ockiego, Zakrzewskiego i ks. Z. Goliana, uproszonego przez Komisyj臋 do udzia艂u w tej pracy.
  II.
  Komisyja archeologiczna.
  Przewodnicz膮cy. 艁epkowski J贸zef.
  Sokrotarz. Umi艅ski Piotr.
  Cz艂onek zwyczajny. 呕ebrawski Teofil.
  Cz艂onkowio nadzwyczajni.
  Cz艂onkowi漏 przybrani.
  Bolim Ignacy
  Dzieduszycki Wojciech hr. Kopemicki Izydor Micro3zowski Stanis艂aw hr. Morawski Szcz臋sny Polkowski Ignacy ks. Przybys艂awski W艂adys艂aw Sadowski Jan N.
  Paszkowski Franciszek
  .
  Pokuty艅ski Filip Popiel Pawe艂 (sen.)
  Scipio del Campo hr. Jan ks. Sercdy艅ski W艂adys艂aw Serwatowski Walery ks.
  Witte Karol.
  Chrzanowski 袉谢芯锌 Dro偶dziewicz Jan ks. Hoszowski Konstanty Jawornicki Marceli Kirkor Adam Kolberg Oskar Kossak Julijusz Kremer Aleksander 51
  Schneider Antoni 鈥歋o艂tan Micha艂 hr.
  Soko艂owski Maryjan Struty艅ski Julijan hr.
  Komisyja archeologiczna ma Sekcyje: 1) Wykopalisk, pod kierunkiem A. II. Kirkora; 2) Encyldopedyi staro偶ytno艣ci polskich, pod kierunkiem Dra A. Kromera;
  3) Muzealna, pod kierunkiem Dra 袥汛. Se red 褍 Ask i ego,
  4) Epigrafiki polskiej, pod kierunkiem ks. Ignacego Polkowskiego.
  楔.
  Komisyja prawnicza.
  Przewodnicz膮cy. Heyzmann Udalryk.
  Sekretarz. Bobrzy艅ski Micha艂.
  Czlonkowio Akademii zwyczajni. Bojarski Aleksander Burzy艅ski Piotr Dunajewski Julijan Zoll Fryderyk.
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni. Boro艅ski Franciszek Ficrich Edward Hoszowski Konstanty
  (Ka艅ski Miko艂aj Kopft* Wiktor Langie Karol Szlachtowski Feliks Wodzicki Henryk lir. jZatorski Maksymilijan Zyblikiewicz Miko艂aj.
  Cz艂onkowie przybrani.
  Antoniewicz Jak贸b Bo艂oz
  Budwi艅ski Wac艂aw %
  Kasparek Franciszek Louis J贸zef Schmidt Micha艂.
  Co do wysadzonego z t膰j komisyi Komitetu do nadzoru polskiego przek艂adu Ustaw Pa艅stwa, zob. Rocznik z r. 1874, str. 12. O) W Wydziale matematyczno-przyrodniczym.
  L
  Komisyja fizyjograficzna.
  Przewodnicz膮cy. Kuczy艅ski Stefan.
  Sekretarz.
  Kremer Aleksander.
  Cz艂onkowie Akademii zwyczajni. Alth Alojzy Czcrwiakoweki Ignacy Czyrnia艅ski Emil Grabowski Julijan Janczewski Edward Karli艅ski Franciszek Radziszewski Bron. we Lwowie Nowicki Maksymilijan Skiba Edward 呕ebrawski Teofil.
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni. Baraniecki Andryjan Langie Karol Lutosta艅ski Boles艂aw Nowakowski Franciszek 艢ciborowski W艂adys艂aw Zieleniewski Micha艂.
  Cz艂onkowie przybrani.
  Alth Tytus w Serecie
  Andrzejewski Antoni w Skale Bolim Ignacy
  Buchwald Szcz臋sny, ks. w Do-brzcchowie Buszak Jan w Gr贸dku Ciesielski Teofil we Lwowie Claus Edward w Wieprzu Czarnecki Jan w Kaczan贸wce Czerkawski Julijan we Lwowie Czermak Edw. w Drohobyczu Czerny Franciszek Dzieduszycki W艂odzimierz br.
  we Lwowie Dziedzielewicz J贸z. w Ko艂omyi Freund August wo Lwowie Gicrma艅ski Piotr Godlewski Emilijan Graczy艅ski Adolf w Wadowic. Habeni Fra艅. Ksaw. w Star贸j wsi, pow. Brz贸z, llahn Franciszek w Bochni Hankiewicz W艂odzim. w Prze鈥 my艣l u
  Hcrnpcl Jan w D膮browie Hoff Bogdan 53
  Hub臋 Jan w D膮browie HUckel Edward we Lwowie Jachno Jan w Stanis艂awowie Janota Eugcnijnsz we Lwowie Jab艂o艅ski Wincenty Karo Ferdynand w 艁osicach (Kr贸l. Polsk.)
  Kolbenheyer Karol w Bilska Konopka J贸zef w Mogilanach Kopernicki Izydor Kotowicz Antoni Kotula Boles艂aw Kreutz Szcz臋sny we Lwowie Kr贸l Zcgota
  Krzi偶 Alojzy w Z艂oczowie Kulczy艅ski W艂adys艂aw Kurowski Mat. w Brze藕anach Lcigert J贸zef w 袣 rz膮dc臋 Lemoch Leon w Jaros艂awiu Lenartowicz J贸zef w Tarnowie Lentz Herman w Niwrze 艁omnicki Mar. w Stanis艂awowie Majewski Edward w Krzeszowicach Meyer Emanuel w Suchy Micha艂owski Ludwik Nied偶wicdzki Jul. we Lwowie Olszewski Karol Olszewski Stanis艂aw P艂achetko Sewer, w Z艂oczowie Pohorecki Franc, we Lwowie
  Podoli艅ski Mir. ks. w Maniowy Reichenberg Ferdynand w Ten-czynku Rehman Antoni Romer Konstanty Rostafi艅ski J贸zef Roszek Woje. ks. w Poroninie Kozi艅ski Karol w 呕贸艂kwi Sadowski Jan Nepomucen 艢lendzi艅ski Aleksander S艂awi艅ski Marceli w Ko艂omyi Stanecki Tomasz we Lwowie Stengel Ireneusz Strzelecki Henryk we Lwowie Strzelecki Stan. w Wieliczce Suszycki Zenon w D偶winiarzu Taczanowski W艂adys艂. w Warszawie
  Textorys Leopold, ks. w Ko艂aczycach Trattnig Karol w Przemy艣lu Tyniecki W艂ad. w Dublanach Tarczy艅ski Emeryk w Drohobyczu Uzna艅ski Adam w Poroninie Wachtel Fryderyk w Sopotni Wachtel Henryk Waga Antoni w Warszawie Wcigl Leopold w Ko艂omyi Walter 袩械锌谐褍泻 Wa艂ecki Antoni w Warszawie Werchratski Jan we Lwowie Wierzbicki Daniel Wierzejski Antoni
  Wodzicki Kaz. lir. w Olejowie Zaborski W艂ad. w Tarnopolu Zar臋czny Stanis艂aw.
  Prace t贸j komisyi s膮 rozdzielone na 5 Sckcyj, pod kierunkiem : 1) meteorologiczna, Prof. 袣 邪 谐 1 i 艅 s 泻 i e g o, 2) ge-贸logiczno-orograficzna, Prof. A 11 li a, 3) botaniczna, Prof. C z e r w i 邪 泻 o w s 泻 i e g o, 4) zoologiczna, Prof. Wierzejskic-go; 5) chemiczna, Prof. Czyrnia艅skicgo.
  U.
  Komisyja antropologiczna.
  Przewodnicz膮cy.
  Majer J贸zef.
  Sekretarz. Kopernicki Izydor.
  Cz艂onkowie Akademii zwyczajni. Altli Alojzy Biesiadecki Alfred Kuczy艅ski Stefan 艁epkowski J贸zef 艁uszczkiewicz W艂adys艂aw Nowicki Maksymilijan Szujski J贸zef Teichmann Ludwik 呕ebrawski Teofil.
  Cz艂onkowie Akad. nadzwyczajni.
  Baraniecki Andryjan Kirkor Adam Kossak Julijusz
  Krem er Aleksander Lutosta艅ski Boles艂aw 艢ciborowski W艂adys艂aw.
  Cz艂onkowie przybrani. Bie艅czewski Aleks, w Birczy Dzieduszycki W艂odzimierz hr.
  we Lwowie Gloger Zygmunt w Je偶ewie Gralewski Mateusz Greim Micha艂 w Kamie艅cu Podolskim Kolberg Oskar
  Ko艂ychanowski J贸zef w Tnrce Kluger W艂adys艂aw w Limie Kosi艅ski W艂ad. w Wadowicach Krzi偶 Alojzy w Z艂oczowie Lechowski Wik. w Drohobyczu Maryja艅ski Edward w Jarmo-li艅cach 55
  Niesio艂owski W艂adys艂aw w Kol-buszowy Pi艂at Tadeusz we Lwowie Przyborowski Karol w Kamie艅cu Podolskim Rekowski Ludwik w Lesznie Kolie J贸zef w Kamie艅cu Podolskim Roraanowicz Tad. we Lwowie Sadowski Jan Nep.
  Siarkowski W艂adys艂. ks. w Kielcach
  Soltan Micha艂 hr.
  .Sta艅ko Wojciech w 呕ywcu Szczaniecki Micha艂 w Nawrzo Umi艅ski Piotr Werner W艂ad. w 艢niatynio Witwicki Sofron w 殴abiu 呕uli艅ski Tadeusz. WYKAZ
  Stanu i u偶ycia fundusz贸w Akademii
  w r. 1877.
  I.
  Fundusz 偶elazny.
  A) W papierach publicznych:
  携袉 禄. cl.
 68. Stan z ko艅cem r. 1875: w listach zastawnych Towarz. kred. ziemsk. pozn. 400 tal. czyli 1,200 marek; w obligacyjach drogi 偶el. Warsz. Bydg. 500 rs.; w obligacyjach d艂ugu pa艅stwa austr. 250 z艂. a. w listach zastawnych galic. (stanowych)
  4 proc. 1,000 z艂. a.; w listach zastawnych galic. (stanowych) 5 proc. 16,000 z艂. a.; w obligacjach indemniz. galicyjskich 600 z艂. a.; w listach zastawnych galic. Zak艂adu kred. ziemsk. 11,700 z艂. a. w listach d艂u偶nych galic. Zak艂adu kred. ziems. 11,000 z艂.
  Razem w papierach publ. warto艣ci nominaln膰j: 1,200 marek, 500 rs. i . . 41,150 鈥
 69. Kupiono w r. 1877 list贸w zastawnych galic.
  (stanowych) 5 proc. okresowj’ch wart. nom. 15,000 鈥
  Z ko艅cem r. 1877 by艂o zat膰m og贸艂em w tym funduszu w papierach publ. wart. nomin: 1,200 marek, 500 rs. i . . . . 56,150 鈥 袙) W gotowce:
  Doch贸d.
  67
  z艂. a.
 70. Remanent z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹.. 18
 71. Uiszczona kwota z legatu Wgo Rychlickiego 20,000
 72. Udzia艂 tegofc w kosztach prawnych i t. d.
  od legatu鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.1,500
  Razem doch贸d . 21,518
  et.
  34
  34
  Wydatki.
 73. Kupiono list贸w zastawnych galic. (stanowych)
  5-proc. okresowych warto艣ci nominalnej
  15,000 z艂. a. za鈥︹︹︹︹12,951 25
 74. Cz臋艣膰 kosztu now膰j budowy oficyny . . . 1,234 37
 75. Urz臋dowi podatkowemu w Samborze cz臋艣膰
  op艂aty od daru Wgo Rychlickiego . . . 2,000 鈥
 76. Sp艂acona suma Wnej Majewskiej (intabul. na
  domu Nr. 283), z procentem鈥︹. 525 鈥
 77. Podatek rz膮dowy od kupna domu Nr. 283 1G5 10
  Razem rozch贸d . 16,875 72
  Pozosta艂o zatem z ko艅cem roku 1877 got贸wk膮
  (w kasie oszcz臋dno艣ci krakowskiej) . . 4,642 62
  8 袠.
  Fundusz sp贸lny na wydatki coroczne.
  袥) Dochody.
  z艂. a. ct.
 78. Pozosta艂o艣膰 z r. 187G (zob. Rocznik z r.
  1876, str. 81)鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 32 70
 79. Za sprzedane dwa listy zast. galic. 5-pro-
  ccntowc, warto艣ci nom. razem 2,000 z艂a. 1,670 鈥
 80. Odsetki od funduszu 偶elaznego鈥︹︹︹. 3,497 14
 81. Zysk na wylosowanym li艣cie zast. galic.
  5-proc., warto艣ci nom. 1,000 z艂. a. . . 144 鈥
 82. Uposa偶enie ze Skarbu Pa艅stwa za r. 1877 12,000 鈥
 83. Uposa偶enie og贸lne z fundusz贸w krajowych
  za rok 1877 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 15,000 鈥
 84. Zasi艂ek krajowy na zbadanie kraju co do
  w艂a艣ciwo艣ci przyrodniczych鈥︹︹..3,0C0 鈥
 85. Uposa偶enie od m. Krakowa za r. 1877 . 500 鈥
 86. Dar Niewiadomego na kancelaryj臋 . . . 720 鈥
 87. Dar J\V. Konstancyi z Rapackich Desku-
  rowej, w kwocio鈥︹︹︹︹.150 rs. 鈥 鈥
 88. Doch贸d ze sprzeda偶y dzie艂 wydanych przez
  Akademij臋鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 605 83
 89. Komorne z kamienicy鈥︹︹︹︹︹. 807 鈥
  Suma dochodu w got贸wce : 150 rs. i . 37,076 67
  Nadto w papierach publicznych, remament z r.
  1876: Dwa listy zast. galicyjskie (stanowe) 5-proc. po 1,000 zl. a., razem warto艣ci nomin. 2,000 z艂. a. 59
  袙) „Wydntlii. 邪) Administracyjne.
  z艂. 褟. cfc
 90. P艂ace (Prezesa, Sekretarza, Kustosza, Podskarbiego , pomocy kancelaryjnej i Wo藕nego) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹..6,113 76
 91. Dyjety Cz艂onk贸w zamiejscowych 鈥. 475
 92. Porto i frachty鈥︹︹︹︹︹︹︹ 61 19
 93. Potrzeby kancelaryjne鈥︹︹︹︹.. 103 25
 94. Wydanie Rocznika Zarz膮du i Tre艣ci publi-
  kacyj鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 241 13
 95. Druki biblijoteezne鈥︹︹︹︹︹.. 38 30
 96. Introligator鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 265 22
 97. Porz膮dki domowe鈥︹︹︹︹︹︹.. 206 35
 98. Opa艂 i o艣wietlenie鈥︹︹︹︹︹.. 243 58
 99. Odsetki ci臋偶ar贸w domowych, podatki i t. d. 446 66
 100. Wydatki nadzwyczajne (w t膰j kwocie: koszta
  restauraeyi domu Nr. 283 wynosi艂y 1,490 z艂. a. 30 ct.; szafy, gabloty i inne sprz臋ty
  do Muzeum kosztowa艂y 1,012 z艂.; a. itd.) 2,931 30
  Razem . . . . 11,116 04
  b) Naukowe,
  a) Spoin臋.
 101. Zbiory biblijoteezne鈥︹︹︹︹︹︹ 424 15
  ft) Wydzia艂 Iszy i ligi.
 102. Wydatki og贸lne: na Rozprawy i Sprawo-
  zdania wydzia艂u Igo i wydzia艂u 2go . 2,693 51 z艂. a. ct.
 103. Wynagrodzenie Sekretarza wydzia艂u 2go za
  rcdakcyj臋 Sprawozda艅鈥︹︹︹︹︹︹.. 600 鈥
 104. Druk Monument贸w Bielowskiego 鈥. 942 鈥
 105. Komisyja historyczna鈥︹︹︹︹︹.. 5,578 36
 106. Komisyja bibliograficzna鈥︹︹︹︹..1,001 60
 107. Komisyja archeologiczna鈥︹︹︹︹︹. 459 50
 108. Komisyja historyi sztuk pi臋knych 鈥. 601 22
 109. Komisyja j臋zykowa鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 5 70
 110. Komisyja prawnicza鈥︹︹︹︹︹︹︹ 460 鈥
 111. Komisyja literacka鈥︹︹︹︹︹︹︹ 695 35
 112. Korektor鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.. 300 鈥
  y) Wydzia艂 3ci.
 113. Wydatki og贸lne: na Pami臋tnik, Rozprawy
  i Sprawozdania鈥︹︹︹︹︹︹︹︹1,934
 114. Wynagrodzenie Sekretarza wydzia艂u za re-
  dakcyj臋 Sprawozda艅鈥︹︹︹︹︹︹︹ 600
 115. Komisyja fizyjograficzna鈥︹︹︹︹..5,206
 116. Komisyja antropologiczna鈥︹︹︹︹..1,292
 117. Zasi艂ek na wydanie tomu XI dzie艂a p. O.
  Kolberga鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 300
 118. Korektor鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 300
  Razem (wydatki naukowe)鈥︹︹︹︹︹︹ 23,394
  Suma wydatk贸w funduszu sp贸lnego (邪. 歇.) . 34,510
  Nadto, z 鈥榩apier贸w publicznych sprzedano dwa listy zastawne galicyjskie (stanowe) 5-proc. po 1,000 z艂. a., razem warto艣ci nominal-n艣j 2,000 z艂. a.
  76
  25
  21
  61
  65 61
  Por贸wnanie dochodu i wydatku z funduszu sp贸lnego na potrzeby coroczne.
  zl. a. ct.
  I. W got贸wce: Doch贸d鈥︹︹︹︹150 rs. i 37,976 67
  鈥 Wydatki鈥︹︹︹︹︹︹︹.. 34,510 65
  Pozosta艂o zatem z ko艅oem r. 1877 w got贸wce
  150 rs. i鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 3,466 02
  kt贸r膮to kwot膮 pokryje si臋 nale偶yto艣膰 za b臋d膮ce jeszcze w ci膮gu publikacje.
  袩. W papierach publicznych, po sprzedania dw贸ch list贸w zast. galic. (stanowych) 5-proc., po 1,000 z艂. a., razem warto艣ci nomin. 2,000 z艂. a., nic w tym funduszu nie pozosta艂o.
  楔.
  Fundusze do u偶ycia w pewnych terminach.
  A) Fundusz ks. J. R. Lubomirskiego na nagrody i pop臋d wydawnictw naukowych.
  Doch贸d.
  Remanent:
  z艂. a.
  a) W obligacyjach indcmnizacyjnych galicyjskich warto艣ci nominaln膰j . 1,200 z艂. a.
  b) W kasie oszcz臋dno艣ci krakowski贸j 鈥 11
  (W Roczniku z r. 1876, na str. 83, przez pomy艂k臋 wydrukowano: 11 z艂. a. 14 ct).
  ct.
  05 z艂. 褟. ct.
  62
  Ze sprzedamy dw贸ch list贸w indemnizacyj-
  nych galic. warto艣ci nom in. 1,000 zh a. 852 50
  Odsetki w r. 1877 鈥︹︹︹︹︹︹.. 58 54
  Kazein . . 022 09
  Wydatek.
  a) Sprzedano dwa listy indemnizacyjne galic. po 500 z艂. a., razem warto艣ci nomilnaln膰j
  1,000 z艂. a.
  b) Got贸wk膮: Wydanie 鈥濭ieograf. imion s艂owia艅skich St. Zara艅skiego鈥︹︹︹︹︹ 522 10
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877:
  W obligacyjaeh indemnizacyjnych galic.
  200 z艂. a.; w kasie oszcz臋dno艣ci 309 z艂. 09 ct.
  Bj Fundusz Konarskiego.
  Doch贸d
  Remanent :
  a) W listach zastawnych galic. (stanowych)
  4-proc., warto艣ci nominalnej 4,700 z艂. a.
  b) W kasie oszcz臋dno艣ci krakowskiej . . . 3,045 56
  Odsetki w r. 1877 鈥︹︹︹︹︹︹. 369 08
  Razem . . 3,414 64
  Wydatek.
  Na etypendyja dla dw贸ch uczni贸w . . . 360 鈥
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877:
  a) w papierach publicznych warto艣ci nominal-n贸j: 4,700 z艂. a.;
  b) w kasie oszcz臋dno艣ci: 3,054 z艂. a. 64 ct. 63
  C) Fundusz Jana Radwa艅skiego.
  Doch贸d.
  z艂. a. ct.
  Pozosta艂o艣膰 z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹︹ 139 05
  Wk艂adka z r. 1877 13 10
  Odsetki z r. 1877 8 74
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877 . IGO 89
  D) Fundusz imienia Kopernika.
  O o c h 贸 d.
  Pozosta艂o艣膰 z r. 1870 鈥︹︹︹︹︹︹︹ 457 80
  Rata za rok 1877 鈥︹︹︹︹︹︹︹. 100 鈥
  Odsetki z r. 1877 鈥︹︹︹︹︹︹︹ 32 61
  Stan tego funduszu z r. 1877 鈥. 590 41
  E) Fundusz Niewiadomego na nagrody za dzie艂a. Doch贸d.
  Pozosta艂o艣膰 z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹︹ 815 98
  Odsetki z r. 1877 49 65
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877 . 865 63
  F) Fundusz Nieznajomego na nagrody za opis ziem polskich.
  Doch贸d
  Pozosta艂o艣膰 z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹︹ 219 90
  Odsetki z r. 1877 13 35
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877 . 233 25
  64
  G) Fundusz Bezimiennego na nagrody.
  Doch贸d.
  z艂. a. ct.
  a) W papierach publicznych: trzy listy zastawne miejskie warszawskie po 100 rub. sr., razem warto艣ci nom. 300 rub. sr. h) W got贸wce: remanent z r. 1876 鈥 23 54
  Odsetki z r. 1877 鈥︹︹︹︹︹︹.. 12 75
  Nie zmienione trzy kupony ju偶 p艂atne, po 2 rub. sr. 50 kop. razem 7 rub. sr.
  50 kop.
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877:
  a) W papierach publ. warto艣ci nominalnej 300 rub. sr.;
  b) w got贸wce: 7 rub. sr. 50 kop. i w kasie oszcz臋dno艣ci: 3G z艂. a. 30 ct.
  II) Fundusz imienia Sam. Bogumi艂a Lindego.
  Doch贸d
  a) W papierach publicznych: i listy zastawne miejskie warszawskie po 1,000 rub. sr. i 1 taki偶 list zastawny na 500 rub. sr.; razem warto艣ci nomin. 4,500 rub. sr.
  b) W got贸wce: remanent z r. 1876 . . . 175 24
  Spieni臋偶one kupony z Igo p贸艂rocza . . 162 72
  Odsetki z kasy oszcz臋dno艣ci 16 38
  Niezmienione kupony ju偶 p艂atno, z 2go p贸艂rocza, w kwocie 112 rub. sr. 50 kop.
  65
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877:
  a) w papierach publicznych warto艣ci nomin.
  4,500 rub. er.;
  b) w got贸wce: 112 rub. sr. 50 kop. i w kasie oszcz臋dno艣ci: 354 z艂. a. 31 ct.
  I) Fundusz na wydani漏 tomu IX Volum. legum.
  (Zob. wy偶ej sir. 27).
  a) W papicracli publicznych: list zastawny miejski warszawski na 500 rub. sr. i dwa takie偶 listy zastawne po 100 rub. sr., razem warto艣ci nom. 700 rub. sr.
  b) W got贸wce: trzy kupony ju偶 p艂atne, niezmienione, razem w kwocie 17 rub. sr. 50 kop.
  K) Fundusz dla zach臋ty do prac naukowych.
  (Zob. wy偶膰j str. 30).
  Fundusz ten wynosi w listach zastawnych miejskich warszawskich, warto艣ci nomin. 6,000 rs., bez kupon贸w.
  L) Fundusz na 1 tom Akt historycznych.
  Fundusz ten, wniesiony w dniu 27 Grudnia 1877 r., sk艂ada si臋 z pi臋ciu list贸w zastawnych Towarzystwa kred. ziemskiego pozna艅skiego (nowego) po 600 marek, razem warto艣ci nomin. 3,000 marek.
  9
  IV.
  Kwoty depozytowe.
  l) Fundusz na pomnik Boles艂awa Wstydliwego
  (pod zarz膮dem osobn膰j Komisyi z Cz艂onk贸w Oddzia艂u sztuk i archeologii b. Tow. nauk. krak.).
  芦)
  b)
  Doch贸d.
  z艂. a.
  Remanent z r. 1877:
  W obligacyjach indemnizacyjnych galic. warto艣ci nouiin. 200 z艂. a.
  W kasie oszcz臋dno艣ci krakowskiej . . 265
  Odsetki z r. 1877 鈥︹︹︹︹︹︹.. 25
  ct.
  07
  75
  Stan tego funduszu z ko艅cem r. 1877:
  a) W papierach publ. warto艣ci nomin. 200 z艂.a.
  b) W kasie oszcz臋dno艣ci 290 z艂. a. 82 ct.
  2) Fundusz restauracyi sarkofagu Kazimierza W.
  Doch贸d.
  Remanent z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹ 242 44
  Odsetki do dnia 24 Czerwca 1877 鈥︹︹. 6 66
  Razem . . 249 10
  Wydatek.
  Z og贸lnej kwoty wynosz膮cej 407 z艂. a. 45 ct., a wyp艂aconej kapitule katedr, krak. za krat臋 oko艂o grobowca Kazimierza W., zwr贸cono z tego funduszu鈥︹︹︹︹. 249 10
  przez co fundusz powy偶szy zosta艂 umorzony.
  67
  (Reszt臋 kwoty za krat臋 zwr贸cono z nast臋puego funduszu).
  3) Fundusz na restauracyj臋 grob贸w kr贸lewskich
  (pod zarz膮dem delegowanych z b. Towarz. nauk., Rady miejski膰j i Kapitu艂y, obecnie pod przewodnictwem Prezesa Akademii).
  Doch贸d.
  z艂. a. ct.
  Remanent z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹.. 2,048 36
  Odsetki z r. 1877 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹. 119 58
  Razem . . 2,167 94
  Wydatek.
  Z og贸ln贸j kwoty wyp艂aconej za krat臋 oko艂o grobowca Kazimierza W. (obacz fundusz poprzedni) zwr贸cono z tego funduszu . 158 35
  Pozosta艂o w tym funduszu z ko艅cem r. 1877,
  w kasie oszcz臋dno艣ci鈥︹︹︹︹.. 2,009 59
  4) Fundusz na budow臋 szpitala w Krynicy.
  Doch贸d.
  a) W papierac艂i publicznych pozosta艂o z r.
  1876: w obligacyjach indemnizac. galic. warto艣ci nomin. 1,700 z艂. a.
  b) W kasie oszcz臋dno艣ci:
  Remanent z r. 1876 鈥︹︹︹︹︹︹. 205 45
  Dr. Zieleniewski wni贸s艂 w ksi膮偶eczkach
  kasy oszcz臋dno艣ci鈥︹︹︹︹︹︹︹ 803 鈥
  Kupony obligacyj indemnizacyjnych . . 80 30 z艂. a. ct.
  Odsetki z kasy oszcz臋dno艣ci (w ksi膮偶eczkach wniesionych w tym roku dopisane z lat kilku)鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. 262 80
  Remanent na r. 1878:
  邪) W obligacyjach indemnizac. galic. warto艣ci nomin. 1,700 z艂 a.
  斜) W kasie oszcz臋dno艣ci鈥︹︹︹︹︹︹1,361 55
  5) Depozyt JW. Senatora Franciszka Brzozowskiego
  (pod zarz膮dem Wgo Karola Estreichera, Cz艂onka zwycz. Akad. Umiej臋tno艣ci).
  Fundusz ten wynosi w obligacyjach indemniza-cyjnych galicyjskich warto艣ci nominalnej
  3,000 z艂. a., bez kupon贸w. WYKAZ
  dotychczasowych stosunk贸w Akademii z zak艂adami naukow贸mi.
  (W.) oznacza przesy艂anie wszystkich druk贸w Akademii; (1, 2.) publikacyj Wydzia艂u filologicznego i historyczno – filozoficznego; (3.) Wydzia艂u przyrodniczo-matematycznego; (Kh.) Komisy i historycznej; (Kf.) Komisy i lizyjograficznej; (Ka.) Komisy i antropologicznej.
  Belgrad. Serbske uczeno dru偶stwo. W.
  Bern. fcchweizerische Gese艂lschaft fllr Naturwissenschaft. 3. Berno. Matyca Morawska. W.
  鈥 Naturhietorischer Verein. 3.
  鈥 MShrisch – Schlesische Gese艂lschaft des Ackerbaites (histor.-Abth.). 1, 2.
  Bochnia. Biblijoteka c. k. Gimnazyjura. 1, 2.
  Bordeaux. Soci贸t膰 des sciences physiques et naturellee. 3. Bruksela. Acad膰mic royale des Icttrcs, des sciences et des beaux arts de Belgique. W.
  Brunsberg. Historischer Verein ftir Ermeland. Kh. Brze藕any. Biblijoteka c. k. Gimnazyjum. W.
  Budziszyn. Matyca Serbska. 1, 2.
  Cherbourg. Soci贸t贸 des sciences naturelles. 3. Kf. Christiania. Kr. Uniwersytet. W.
  Czernich贸w. Biblijoteka szko艂y rolnicz膰j. 3. Kf. 70
  Czemiowce. Biblijoteka c. k. Uniwersytetu. W.
  Dorpat. Gelehrte Gesellschaft. W.
  Dro偶no. Academia Leopoldino Carolina naturae curioso-rum. 3. Kf.
  Florencyja. Societa italiana di antropologia e di etnologia. Ka.
  Gda艅sk. Naturforsi hende Gesellschaft. 3.
  Getynga. Ktfngl. Gesellschaft der Wissenschaften. W. Grodziec (Gratz). Historischer Vcrein fllr Steuermark. 1,2. Keszmark. Ungariscber Karpaten-Verein. Kf.
  Kopenhaga. Soci膰te des antiquaires du Nord. 1, 2. K贸rnik. Biblijoteka hr. Dzia艂y艅skich. W.
  Krak贸w. Biblijoteka Gimnazyjum 艣w. Anny. W.
  鈥 Biblijoteka Gimnazyjum 艣w. Jacka. W.
  鈥 Biblijoteka Szko艂y realnej. 3.
  鈥 Towarzystwo lekarskie. 3.
  鈥 Zak艂ad kliniczny. 3.
  鈥 Seminaryjura prawnicze. 2.
  鈥 Czytelnia Akademicka. W.
  鈥 Biblijoteka Kst. Czartoryskich. W.
  鈥 Towarzystwo Tatrza艅skie. Kf.
  Lipsk. Naturfor8chendc Gesellschaft. 3. Kf.
  Londyn. Anthropological Institute. 3.
  鈥 Royal Museum. W.
  鈥 Geological Society. Kf.
  鈥 Geographical Society. Kf.
  鈥 Zoological Society. Kf.
  Lubeka. Hanscatischer Geschichtsverein. 2. Kh.
  Lw贸w. Biblijoteka Uniwersytetu. W.
  鈥 Biblijoteka Akademii technicznej. 3.
  鈥 Biblijoteka Gimnazyjum Franciszka J贸zefa. W.
  71
  Lw贸w. Biblijoteka Gimnazyjum akademickiego. W.
  鈥 Zak艂ad Narodowy im. Ossoli艅skich. W.
  Monachium. Akadcmija Umiej臋tno艣ci. W.
  鈥 Komisyja histor. przy Akademii Umiej臋tno艣ci. Kh. Moskwa. Soci膰te Imp膰riale des naturalistes. 3.
  鈥 Gcsellschart der Naturfreunde. Ka.
  Norymberga. Muzeum Germa艅skie. 1, 2.
  Padwa. Societa Veneto-Trentina di scicnzc naturali. 3. Pary偶. Societ膰 botanique de France. 3. Kf.
  鈥 Soci贸t贸 g贸ologi膮ue de France. 3. Kf.
  鈥 Soci膰t贸 eiitomologique de France. 3. Kf.
  鈥 lnstitut de France. W.
  鈥 Ministerstwo o艣wiecenia. W.
  鈥 Towarzystwo Nauk 艣cis艂ych. 3.
  鈥 Towarzystwo historyczne. 1, 2.
  Peszt. Akadcmija Umiej臋tno艣ci. W.
  Petersburg. Ces. Akademija Umiej臋tno艣ci. W.
  鈥 Ces. Biblijoteka. W.
  鈥 Jardin Imperial de botanique. 3. Kf.
  鈥 Archcograficzcskojc Obszczestwo. 1, 2.
  Pozna艅. Towarzystwo Przyjaci贸艂 nauk. W.
  Praga. Kral. 膯esky Arcliiv zemsky. Kh.
  鈥 膯cska Spole膰nost nauk. W.
  鈥 Museum Kralovstvi Cesk. W.
  Rapperswyl. Muzeum Narodowe. W.
  Rzesz贸w. Biblijoteka gimuazyjalna. W.
  Rzym. Academia rcale dci Lincei. W.
  Ryga. Gelehrten-Gceellschaft. W.
  Santiago. Biblijoteka Uniwersytetu. W.
  Szweryn. Verein fllr Meklemburgische Geschichte. 2. Kh. Stanis艂aw贸w, Biblijoteka Szko艂y realnej. 3. Stockholm. Acadeinie 谐. Su贸doise des sciences. W. Tarnopol. Biblijoteka Scminaryjum nauczycielskiego. W. Tyflis. Obszczcstwo ljubitelj kawkazskoej archeologii. 2.
  鈥 Archeograficzeskaja Komisyja. 2.
  Utrecht. Institut royal meteorologique des Pays-Bas. Kf. Wadowice. Biblijoteka gimnazyjalna. W.
  Warszawa. Biblijoteka Uniwersytecka. W.
  鈥 Towarzystwo lekarskie. 3.
  鈥 Redakcyja Bibiijoteki Wares. W.
  鈥 Redakcyja Ateneum. W.
  鈥 Redakcyja Niwy. 3.
  Washington. Surgeon General Office. 3.
  鈥 Smithsonian Institution. W.
  Wenecyja. Archivo del Stato. Kh.
  鈥 Instituto Veneto dcllc scicuze lettere, ed arti. W. Wiede艅. Akademie der Wiseenechaften. W.
  鈥 Direction des k. k. Hans- u. Staatsarchives. Kh.
  鈥 Institut fttr Ocstr. Geschitsforschung. Kh.
  鈥 Geologische Reichsanstalt. 3. Kf.
  鈥 Cenlralcoinmission f. Erhalt. der Baudenkinaler. 1, 2.
  鈥 Militar-Gcograpliischce Institut. Kf.
  鈥 UnivcrsitiiU-Bibliothck. W.
  Wiesbaden. Nassauischer Verein filr Naturknndo. 3. Wroc艂aw. Verein fUr Geschichtc Schlcsiens. 1, 2. Zagrzeb. Jugoslovcuska Akadcnija znanosti i umietnosti. W. Zgorzelec, (Gorlitz) Oberlaueitzische Gcsellschaft der Wis-scnschaftcu. 1, 2. DARY
  z艂o偶one Akademii w i*. 1877
  od
  Instytucyj publicznych i os贸b prywatnych.
  I. Dary w ksi膮偶kach.
  A) Instytucyje publiczne.
  Aussig. Naturforschender Verein:
  Mittheilungen z r. 1876.
  Bern. Schweizerische Naturforschcnde Gesellschaft:
  1) Yerhandlungen 58 u. 59 Band.
  2) Jahrcsversammlung. Basel u. Luzem.
  Berno. Naturforschender Verein:
  Verhandlungen XIV Band. Brilnn 1876.
  Maty ca Morawska:
  1) Slovanski poezije. II Svazok. Brno 1877.
  2) 膰asopis Maticy, Rocznik 9. Nr. 1鈥4. Brunsberg. Verein fur Geschichte u. Alterth. Ermelands:
  Zeiteclirift flir Gesch. u. Alterth. Ermelands Jahrg. 1875 i 1876.
  Cherbourg. Societ贸 des sciences natur dies:
  Compte rendu de la s贸ance 1876.
  10 懈
  Dorpat. Esthnische Gesellschaft:
  Sitzungsberichtc 1876.
  Drezno. Academia Leop. Carol, naturae curiosorum: Leopoldina. Amtliches Organ z r. 1877.
  Florencyja. Sociela italiana di antropologia e di etnologia: Archivo per l鈥檃ntropologia Vol. 7. Firenze 1877. Gietynga. Gesellschaft der Wissenschaften:
  1) Abhandlungen XXI Band.
  2) Gelehrte Anzeigen I u. II Band 1876.
  3) Naclirichten z r. 1876 i 1877.
  Gdansk. Naturforschende Gesellschaft:
  Schriften. Neue Folge 4. Bd. 1 Heft. 1876. Grodziec. Historischer Verein fiir Steiermark:
  1) Bcitrftgc, 15 Jrg.
  2) Mittheilungen, XXV Heft, 1877.
  Keszmark. Ungarischer Karpaten 鈥 Verein:
  Jahrbuch, 4 Jrg. 1877.
  Kopenhaga. Societe rogale des antiquaires du Nord:
  1) M膰moires de la Soci贸t贸, 1876.
  2) Tillacg tilaarboger 1874 i 1875.
  K贸rnik. Biblijoteka K贸rnicka:
  1) Prawa polskiego 艢wi臋tos艂awa z Wojcieszyna kopija homograficzna.
  2) Prawa Ket. Mazowieckich Macieja z R贸偶ana 1450; homodruk.
  3) Klugera Wyk艂ad wytrzyma艂o艣ci materyja艂贸w. Pary偶 1876.
  Krak贸w. Kasa Oszcz臋dno艣ci:
  Zamkni臋cie rachunku kasy z r. 1876. Krak贸w 1877. Lipsk. Naturforschende Gesellschaft:
  Sitzungeberichte, Jrg. 1874, 1875, 1876.
  75
  Londyn. Geological Society:
  Quarterly Journal Vol. XXXII i XXXIII. London 1876. Anthropological Institute:
  Journal of the Inst, z r. 1876.
  Lw贸w. 小. K. Namiestnictwo:
  Statystyka w sprawach zdrowotnych z 谐. 1873. Wydzia艂 krajowy:
  1) Wiadomo艣ci statystyczne. Rocznik 3, Zesz 袩 i III. 1877.
  2) Tablice statystyczno Dra Pi艂ata. Lw贸w 1877.
  3) Sprawozdania stenograficzne sejmowe wraz z alle-gatami z r. 1876 i 1877.
  Bada szkolna krajowa:
  Sprawozdanie Rady z r. 1876.
  Zak艂ad narodowy imienia Ossoli艅skich: Sprawozdanie z czynno艣ci Zak艂adu z r. 1877. Towarzystwo pedagogiczne:
  Sprawozdanie z r. 1876.
  Moskwa. Towarzystwo archeologiczne:
  Drcwnoeti T. VI, Zeszyt 3. Moskwa 1876.
  Societ膰 Imperiale des naturalistcs:
  Bulletin z r. 1876.
  Monachium. Akademija Umiej臋tno艣ci:
  1) Monumenta Boica V. 啸袉袥袉袚.
  2) Abhandlungen der math. Class. 袙. XII.
  3) Sitzungeberichte der philos. Cl. 1875 i 1876.
  4) Dtto der mathem. Clas. 1875 i 1876.
  5) Drei Feetreden. 1876.
  6) Abhandlungen der philolog. Class. 14 Band.
  7) Gtlmbel. Geognostische Durchforschung Bayems. MUnchen 1877. Norymberga. Germa艅skie Muzeum:
  Anzeiger z r. 1876.
  Padwa. Societa Veneto Tren艂ina di scienze naturali: Atti della Societa Vol. V. Padova.
  Pary偶. Towarzystwo Nauk 艣cis艂ych:
  Tom VII, VIII i IX Pami臋tnika.
  Acad膰mie des inscriptions:
  Comptes rendus de 袚邪锌锌褢械 1876.
  Soci膰te entomoloyique:
  Comptes rendus de 袚邪锌锌褢械 1877.
  Peszt. Izba handlowa:
  Bericht der Handels- u. Gewcrbekammer im Jalire
 119. Buda 1876.
  Biuro statystyczne Pesztu:
  1) Untersuchuagen ilber die Einkommensteuer der Stadt Pest fUr d. J. 1870. Pest 1873.
  2) Die BauthStigkeit Pests im J. 1872. Pest 1873.
  3) Statietisches Jahrbuch der Stadt Pest. I Jalirg. Pest 1873.
  Petersburg. Ogr贸d botaniczny:
  Acta horti Petropolitani T. IV w 2 Zesz. i Sup艂em. Akademija Umiej臋tno艣ci:
  Bulletin de l鈥橝cademie T. 22 i 23.
  Praga. Bohm. Gesellschaft der Wissenschaflen:
  1) Sitzungsberichte z r. 1876.
  2) Jahresbericht z r. 1876.
  3) Abhandlungcn. 8 Band.
  Kral. Oesky Archiv zemsky:
  Snemy Oeske od 1. 1526 a藕 po na艣i dobu. Nro I. Praga 1877.
  77
  Rzym, Accadcmia dei Lincei:
  Atti dclla r. Accad. Transunti Vol. I Faec. 1, 2, 3, 4, b, 6.
  Ryga. Gcscllschoft fiir Gesch. u. Alterth. der Ostsee-provinzen:
  1) Mittheilungen, 10 u. 11 Band.
  2) Luther an die Christen in Livland. Riga 1866. Stockholm. Szwedzka Afcademija Umiej臋tno艣ci :
  1) Handlinger T. 13 i 14.
  2) Bihang, Tomu 3go, 2 Cz臋艣膰.
  3) Ofvcrsigt. Tom 33.
  4) Waern. Minnesteckniug Ofver A. EkrensvXrd. Stockholm 1876.
  Szweryn. Vcrein fiir Mcklcnb懈rgische Gcschichte:
  1) Jahrbiicher. 41 Band. Schwerin 1876.
  2) Meklenburgische8 Urkundenbuch. X Band. 1877. Utrecht. Institut royal meteorologique des Pays-Bas:
  1) Meteorologisch Jaarboek voor 1875.
  2) Marche annuellc du thermom膰tre et du barom膰tre en N膰erlande 1876.
  Warszawa. Uniwersytet Warszawski:
  Warszawskija Uniwersitetskija Izwiestijaz r. 1876. Towarzystwo lekarskie:
  St. Ko艣mi艅ski. Wykaz rzeczy w 72 tomach Pami臋ta. Towarz. Warsz. z lat 1837 鈥 1876. Washington. Smithsonian Institution:
  Annual report 1876.
  Wenecyja. Beale Institnto di science, lettere ed arti:
  Meraorie del Institnto. Tom 15鈥20 w 4 woluminach.
  Wiede艅. Akademija Umiej臋tno艣ci:
  1) Sitzungsberichte der hietor. Clas. T. 80, 81, 82,83.
  2) n der matbem. Clas. I, 11 u. III Abtb.
  3) Dcnkschriften der pliil. histor. Clas. 24 u. 25 Band.
  4) 鈥 der math, naturw. Clas. 36 Band.
  5) A rcliiv 54 Band.
  6) Fontes rerum austriac. 83 Band.
  7) Almanach 1876.
  Ministerstwo O艣wiecenia:
  Jahresbericht z r. 1876.
  Centralna Komisyja konserwatorska: Mittheilungen 2 Bd. 4 Ileft 1876. 3 Bd. 1 u. 2
  Ileft 1877.
  Geologiczny Zak艂ad:
  1) Jahrbuch z r. 1876 i 1877.
  2) Verhandlungen z r. 1876 i 1877.
  3) Abhandlungen Bd. VI, VII, 汛楔 u. IX. Wroc艂aw. Vcrein fiir Gesch. u. Alterth. Schlesien:
  1) Scriptures X Bd. Annalcs Glogovienses. Breslau
  1877.
  2) Jahresbericht 45 Band. Breslau 1877.
  Zagrzeb. Akademija Jugoslovenska:
  1) Monumenta juridica T. I i II, 1877.
  2) Rad jugsl. Akad. Kniga 37,38 i 39. Zagrzeb 1876.
  3) Pavi膰: Narodne piesme o boju na Kosovu. 1877. Zgorzelec. Oberlausitzische Gesellsch,. der Wissenschaften:
  Neuee Lausitzisches Magazin. Bd. 52 i 53. 79
  袙) Redakcyje i nak艂adcy Czasopism.
  Krak贸w. Czas.
  鈥 Dwutygodnik medycyny publicznej.
  鈥 Przegl膮d krytyczny.
  鈥 Przegl膮d lekarski.
  鈥 Przegl膮d polski.
  Lw贸w. Gazeta Lwowska.
  鈥 Prawnik.
  鈥 Przewodnik naukowy i literacki.
  鈥 Przegl膮d s膮dowy.
  鈥 Szko艂a.
  Pozna艅. Kuryjer Pozna艅ski.
  Warszawa. Ateneum.
  鈥 Biblijoteka Warszawska.
  鈥 Gazeta lekarska.
  鈥 Gazeta polska.
  鈥 Kronika rodzinna.
  鈥 Niwa.
  鈥 Przegl膮d techniczny.
  C) (Loby prywatne.
  Anczyc W艂adys艂aw z Krakowa:
  1) V. Paterculi histor. romana. Varsoviae 1836.
  2) Kronika Dzicrswy. Warszawa 1823.
  3) St Garczy艅ski. Anatomia Rptej.
  4) Uniwersa艂 Ks. Fryderyka Augusta z r. 1809. Babel Bronis艂aw sw膮 prac臋:
  Kilka list贸w o naszym przemy艣le fabrycznym. Prze my艣l 1877.
  Baraniecki Adryjan z Krakowa:
  Dziel r贸偶n膰j tre艣ci 49.
  1) Herder. Pomys艂y do filozofii dziej贸w rodu ludzkiego. Wilno 1838.
  2) Bergomas. Dissertatio academica. Patavii 1558.
  3) Sjezd (czctwertyj) archeo艂ogiczeskij w Kazani. Moskwa 1876.
  4) Longet. Anatomie et physiologic du syst贸mc nerve ux. Paris 1842.
  5) Valleix. Guide du m膰deciu praticien. Paris 1853.
  6) De Gerando. Histoire compar膰e des systemes de philosophic. Paris 1807.
  7) Ricord. Le臋ons sur le chancre. Paris 1802.
  8) Civiale. Trait贸 pratique sur les maladies des orga-nes genito-urin. Paris 1850.
  9) Winslow. Exposition auat. de la structure du corps humain. Amsterdam 1752.
  10) Vidocq. M膰moires de Vidocq chef de la police de suret贸. Paris 1828.
  11) Kremer J贸zef. Wyk艂ad filozofii. Wilno 1852.
  12) Auziae Turenne. De la syphilisation. Paris 1853.
  13) Le Roy. Medycyna wyleczaj膮ca. Warszawa 1829.
  14) Soemmering. De corporis humani fabrica. Trajecti ad M. 1797.
  15) Chassaignac. Trait贸 dc P贸crascmcnt lineairc. Paris 1856.
  16) Houel. Manuel d鈥檃natomie pathologiquc. Paris 1857.
  17) Romberg. Lehrbuch der Nerven-Krankheiten. Berlin 1853.
  18) Pavi膰. Narodne piesme o boju na Kosom Zagrzeb
  1877. 81
  19) Chodani. Nauka chrze艣cia艅ski膰j kat. rcligii. Wilno 1823.
  20) Louis. Recherches anatomiques, pathologiques et th膰-rap. Paris 1843.
  21) Denonvillicrs. Traite th膰or. et prat. des maladies des yeux. Paris 1858.
  22) Tardieu. Etude medico-I膰galc sur les attentats aux moeurs. Paris 1858.
  23) Beimlcr. Medyk domowy. W druk. Leszczy艅skiej 1749
  24) Jung. Nocy Junga z angiel. Lublin 1809.
  25) Pfau. Zasady sztuki po艂o偶niczej. Lw贸w 1838.
  26) Vanier du Havre. Cause morale dc la circoncision des Israelites. Paris 1847.
  27) Tomorowicz. Chirurgia obozowa. Warszawa 1816.
  28) Tykcl. O koniach. Warszawa 1828.
  29) Gall. Sur Torgauc des quaiites morales. Pans 1822.
  30) Bouriennc (de). M贸moircs. Paris 1829.
  31) Nestor. Ljetopi艣. Moskwa 1824.
  32) Towarzystwo hist, i archeol. Zapiski Odesk. ob-ezczestwa. Odessa 1874.
  33) Albinus. Explicatio tabularum anat. Lcida 1761.
  34) Swedenborg. Du dernier jugement. Londres 1787.
  35) lostrukcya dla rodzic贸w 偶ycz膮cych umieszcza膰 dzieci. Petersburg 1837.
  36) Beer. Nauka piel臋gnowania zdrowych i chorych oczu. Lw贸w 1824.
  37) Barruel (de). 艢wi臋to tajemnice masonii sprofanowane. Lw贸w 1805.
  38) ViUanovanus. Medicina Salernitana. Francofurti 1612.
  39) Harvey. Exercitationes dc gencrationc animalium. Amstcrdami 1651.
  11
  40) Novicomcnsis. De conscrvanda bona valctudinc. Ve-nctiis 1573.
  41) Willis. Cerebri anatome. Amstelodami 1675.
  42) Croonc. De ratione motus musculorum. Amstelodami 1676.
  43) Baudouin. G艂臋bsze uwa偶anie Mezmeryzmu. Warszawa 1821.
  44) Plenk. Zbi贸r zasad chirurgicznych. Krak贸w 1799.
  45) Turecki. Etudes prophylactiques. Paris 1868.
  46) be Canu. Etudes chimiques sur le sang humain. Paris 1837.
  47) Kampe. Wiadomo艣ci i prawid艂a dla m艂odzie偶y. Wilno 1821.
  48) Tcgncr. Axel. Powie艣膰 t艂um. Engcstr贸m. Pozna艅 1877. Baudouin de Courtenay swe prace:
  1) Otczety o zaniatijach po jazykowiedieniju. Zeszyt II. Kaza艅 1877.
  2) Lingwisticzeskija zamietki. Zesz. I. Worone偶 1877.
  3) Kritika i biblijografija. Worone偶 1877.
  4) Recenzyjc: Modlitw Wac艂awa i Hand buch der alt-bulgarischen Sprachc. 1876.
  5) G艂otto艂ogiczeskija zamietki. Worone偶 1877.
  Benoni Karol ze Lwowa:
  Der Einfluee der Axendrehung der Erde auf das Windsystem. 1877.
  Bili艅ski Leon sw膮 prac臋:
  Die Gemeindebesteuerung und dere艅 Reform. Leipzig 1878.
  Bobrzy艅ski Micha艂 swe prace:
  1) Hietoryja prawa niemieckiego. Tom I. Krak贸w 1876.
  2) Kazania sejmowe Skargi. Wyk艂ad. Krak贸w 1876.
  83
  fcuszczy艅ski J.
  Chamskiego powie艣膰: Nasze 偶ycia. Toru艅 1877. Castracane Franciszek z Rzymu swe prace:
  1) Diatomcen in der Kohlenperiode. 1875.
  2) Instruzioni per diatomce. Roma 1875.
  3) Sulla struttura delle diatomce. Roma 1873.
  4) Lc diatomec dell* Istra c Dalrn. Roma 1873.
  5) La visione binoculare. 1874.
  6) La teoria della reproduzionc delle diatomec. Roma
  1874.
  Coen Dr. R. z Wiednia sw膮 prac臋:
  Neucre Bcitriige zur Kentniss u. Heilung von Sprach krankheitcn 1877.
  Lrechsler A. Z Drezna swe prace:
  1) Bericlit ttber die Sammlungen fUr Kunst u. W i seen schaft zu Dresden. 1876.
  2) Scliolien zu Christ. Rudolfs Cose. Dresden 1851.
  3) Stellung des Fichteschcn Systems. Dresden 1862.
  4) Astrologische Vortrage. Dresden 1855.
  5) Pers贸nlichkeit Gottes u. des Menschen. Dresd. 1856.
  6) Katalog der Sammlungen des math.-physikalischcn Salons zu Dresden. 1874.
  7) Mittheilungen liber die Sammlung des Salons. 1874.
  8) Der arabische Ilimmelglobus v. Jahr. 1279. Dresden 1873.
  Dzieduszycki hr. Wojciech sw膮 prac臋:
  Ateny. Lw贸w 1878.
  Dzierzbicka Natalija z Nicei:
  Armengaud. Les galeries publiques de 袚 Europe. Rome. 袪邪谐褨蟹 1857.
  Hr. Wawrz. Engestrom swe prace:
  1) Obrazki z podr贸偶y. Krak贸w 1870.
  2) Pie艣艅 o gwiazdach naszych. Lw贸w 1874.
  3) Karol Lineusz po polsku i po rosyjsku.
  4) Hukiet Haliny. Pozna艅 1875.
  5) Kongres antropol. i archeol. Pozna艅 1875.
  6) Ez. Tegncr. Drezno 1870.
  7) Poezyje Karola XV. Warszawa 1873.
  8) Henr. Ibsen. Warszawa 1875.
  9) Minnen och Anleckningar of Elof Tcgner. Stockholm 1876.
  Erlicki Feliks sw膮 prac臋 :
  Kys instyt贸w rolniczo le艣nych. Warszawa 1877.
  Feldmanowski Hijeronim sw膮 prac臋:
  Wykopalisko Paw艂owickie. Pozna艅 1877.
  Forster Karol z Drezna:
  Wszystkie ewoje prace i publikacyje w 58 tomach.
  Friedlein Ksi臋garz w Krakowie:
  Kaleudarz illustrowany Jaworskiego na rok 1877. Warszawa.
  Gebethner i Wolff z Warszawy:
  Sze艣膰 dzie艂 nak艂adu 呕upa艅skiego.
  Gorzkowski Maryj an sw膮 prac臋:
  Przegl膮d kwestyj spornych o Rusi. Wydanie 3.
  Gramlewicz Stefan sw膮 prac臋:
  Quaestiones Claudianeae. Vratislaviae 1877.
  Habura Franciszek sw膮 prac臋:
  Gajusa Salustiusa dzie艂a. Tom I. Tarn贸w 1877.
  Hub臋 Romuald sw膮 prac臋:
  O datach nadawanych statutom Kazimierza Wielk. Warszawa 1877. 85
  Ks. Janota Dr. Eugenijusz sw膮 prac臋:
  Bocian. Opowiadania i spostrze偶enia. Lw贸w 1876. Jaroszewski Zygmunt z Warszawy sw膮 prac臋:
  Uprawa ro艣lin zbo偶owych i pastewnych. Warszawa 1877.
  T. K. zc Lwowa:
  Czego naszemu miastu potrzeba. Lw贸w 1877.
  Kirkor Adam sw膮 prace:
  1) S艂owianie nadba艂tyccy. Lw贸w 1876.
  2) Krakowskaja Akadcmija nauk. Odbitka ze Zbornika Petersh.
  Kluger W艂adys艂aw z Limy swe prace:
  1) Wyk艂ad hydrauliki. Pary偶 1873.
  2) Turbina Fourneyrona. Pary偶 1872.
  3) Tcoryja turbiny Fontaina. Pary偶 1873.
  Hr. R贸偶a z Potockich Krasi艅ska:
  Muzeum Konstantego Swidzi艅skicgo. Tom III. Warszawa 1877.
  Kulczycki T. sw膮 prac臋:
  O wniosku postawionym w Radzie miejskiej d. 24 Maja. Lw贸w 1877.
  Legor Louis sw膮 prac臋:
  Rapport sur une mission scientifique pres le Congr. 邪谐褋褨褨褢芯褨. de Kiev. 1877.
  P. P. J贸zef i Pawe艂 Lenkiewiczowie:
  1) J. Jab艂onowskiego. Historyja Tclcmaka wierszem. Sandomierz. 1726.
  2) Wirgilius w t艂umaczeniu Kochanowskiego, Otwinow-skiego i Nagurczewskiego. Warszawa 1754.
  Liske Ksawery ze Lwowa sw膮 prac臋:
  Ofversigt of den Polska Litteraturen. Zeszyt III. Stockholm 1876.
  Lutosta艅ski Dr. 袘. sw膮 prac臋:
  Wykazy 艣miertelno艣ci miasta Krakowa 1877.
  Majer J贸zef Prezes Akademii:
  Fudakowskiego Chemija lekarska. Zeszyt 1 i 2. Warszawa 1875 i 1877.
  N. N. z Pary偶a:
  Bad臋giada czyli Napoleon III Poemat komiczny. Pary偶 1877.
  N. N. z Australii:
  Select Plants by Baron Ferd. von Mueller. Ostrowski lir. Krystyn sw膮 prac臋:
  1) 艢wi臋ty Wojciech. Oratoryjum z muzyk膮 Sowi艅skiego. Pary偶 1877.
  2) Teatro di Cristino Ostrowski. T艂umaczenie Fontany. 3 tomiki. Milano 1877.
  Pi臋tak Leonard ze Lwowa swe prace:
  1) O gie艂dzie i czynno艣ciach gie艂dowych. Lw贸w 1877.
  2) O towarzystwach zarobkowych i gospodarczych. Lw贸w 1874.
  X. Polkowski Ignacy swe prace:
  1) Historyja maj臋tno艣ci 艁abiszy艅ski膰j. Pozna艅 1876.
  2) Opisy ruin na wyspie jeziora Lednickiego. Gniezno 1876.
  3) Pami臋tnik J贸zefa hr. Krasi艅skiego. Pozna艅 1877.
  4) Skorowidz do Pami臋tnika religijno moralnego od r. 1841 鈥 1862. Warszawa 1877.
  5) Wykopalisko G艂臋bockie monet. Gniezno 1876.
  6) D贸courerte 艅 G艂臋bokie. 1876. 87
  Popiel Pawe艂 z Krakowa sw膮 prace:
  Maurycy Mann. Krak贸w 1877.
  Popiel Pawe艂 junior sw膮 prac臋:
  Jan Zamojski w Padwie i Wenecyi. Krak贸w 1876.
  Przezdziecki hr. Konstanty z Warszawy:
  Petermanna: Mittheilungen aus J. Pertcs Geogr. Institute. Tom贸w 14 i 25 zeszyt贸w dodatkowych.
  Rostafi艅ski Dr. sw膮 prac臋:
  Uebcr Botrydium granulatum. Leipzig 1877.
  Schmidt Wilhelm z Czerniowic sw膮 prace:
  Suczawa鈥檚 histor. Dcnkwiirdigkeitcn. Czernowitz 1876.
  Sciborowski Dr. W艂adys艂aw swe prace:
  1) Wspomnienio o FI. Sawiczcwskiin. 1877.
  2) O Zakopanem pod wzgl臋dem leczniczym. 1877.
  Skobla spadkobiercy w Krakowie :
  1) Krebs. Antibarbarus der lateinischen Sprache. Frankfurt 1843.
  2) Eichom. Antiqua historia cx ipsis scriptoribus lati-ne narrata. Lipsiae 1811.
  3) Lactantius. Opera omnia. Biponti 1786.
  4) Sibclis. Disputationcs quinque. Lipsiae 1837.
  5) Presl. Ssawectwo. Rukowet saustawna. 1834.
  6) Hedericus. Novum lexicon manuale graeco-lat. et lat.-graec. Lipsiae 1827.
  7) Schnurrer. Chronik der Seuchen. Tubingen 1823.
  8) Valeri Maximi dictorum factorum libri novem. Biponti 1783.
  9) Hoeven. Dc historia morborum. Lugduni 1845.
  10) Hoeven. Dc historia mcdicinac. Lugduni 1842.
  11) Svetonius Tranquillue. Vitae XII Imperatorum Zurich 1809. 88
  12) Schmidt. Die Reform der medizinischen Yerfassung. Berlin 1846.
  13) Gruner. Commentatio antiquaria medica de J. C. mortc. Ilalae 1805.
  11) Wallrotb. Syntagma de ophtlialmologia veterum. Ha-lae 1818.
  15) Plainer. Qucstionum physiologicarutu libri duo. Lip-eiae 1704.
  16) Trttstel. Historiach-kritische Beitri艂ge. Berlin 1846.
  17) Gruner. Morborum antiquitates. Vratislaviae 1774.
  18) Marx. Origines contagii. Caroliruhae 1827.
  19) Scnecae (L. Aunaei) philosoplii opera omnia. Lip-siae 1832.
  20) Hippocratis aphorismi. Berlin 1822.
  21) Palingenii (袦邪谐褋械楔). Hellati Zodiacus. Lipsiae 1832.
  22) Schmidt. Phraseologia latina. Halin臋 1830.
  23) Gruner. Nosologia historica. Jenae 1705.
  24) Corcclle. Documents pour servir a l鈥檋ist. des conspirations. Paris 1831.
  25) Stanek. Zak艂adowe pitwy (anatomie). Praga 1840.
  26) Adamowicz. Conspectus morborum inter animalia. Vilnac 1824.
  27) Gruner. Analecta ad antiquitates mcdicas. Yratisla-viae 1774.
  28) Cejnova. Sk贸rb kaszobskoslovinskje mow臋. Svjece 1866; 1868.
  29) Hippocratis aphorismi. Tubingae 1786.
  30) Schiller. Yalleneteini Castra, latine. Tubingae 1830.
  31) Kozdera. Dissertatio exhibens brevem pestium regui Bohcmiac historiam. Yindobonae 1825. 89
  32) Dundr. Zemepie kralowstwf Cesk膰ho. Praga 1823.
  33) Sadis u. Dulk. Ilandworterbuch der pract. Arznei-mittellehrc. Konigsberg 1830.
  34) Bnreorius. Institutiones mcdicinac practicae. Lip* siac 1827.
  35) Noltenius. Lexicon lat linguae antibarbarum. Lip-sine 1744.
  36) Hebenstreit. Dc homino sano ct aegroto. Lipsiae 1753.
  37) Morgagnus. In Aur. Corn. C’elsum etc. Lugduni Ba-tavorura 1735.
  38) Schaeffer. I)e arte obstetricia A.C.Celsi. GOttingac 1837.
  39) Stark. Commentatio anatomico-physiologica. Lipsiae 1830.
  40) Ocrtelins. De aquae frigidac usu Cclsiano. Mona* chii 1826.
  41) Eichetadiiis. Memoria Augusti Ducis Saxoniae. Go-thac 1823.
  42) Stark. Dc apud Herodotum. Jenac 1827.
  43) Sintenis. De nimia sermonis patrii cultura. Lipsiae 1780.
  44) Memorabilia Acadcmiae Jenensis. Jenae 1842.
  45) Malewski. Syntheses de pharmacie et de cbimie. Paris 1854.
  46) Kuehnast. Voces latinae. Toru艅 1844.
  47) Rathke. De animalium crustac. generatione. Regio-montii 1844.
  48) Friedlacnder. Historia ordinis med. Ilalcnsis. Ilalae 1840.
  49) Schoemann. Commentatio de lithomia Celsiana. Jenae 90
  50) Eicbstadius. Paradoxa quaedam Horatiana. Jena 1832.
  51) Sydenham. Opera nnivcrsa medica. Lipsiae 1828.
  52) Baglivins. Opera omnia medico – practica et anato-mica, Lipsiae 1828.
  53) Morgagnus. De sedibus et causis morborum. Lipsiae 1827.
  54) IIebcrdeniu8. Opera medica. Lipsiae 1831.
  55) Ramazzini. Opera medica. Lipsiae 1823.
  5G) Huxbam. Opera. Lipsiae 1829.
  57) A. C.Celsi Demedicina libri octo. Lngd. Batav. 1785.
  58) Caelius Aurelianns. De morbis acutis. Amstelod. 1709.
  59) A. C. Celsus. De mcdicina libri octo. Lipsiae 1766.
  60) Lommius. Commentarii in A. C. Celsum do sanitate. Vindobonae 1794.
  61) Rbodiue. De acia dissertatio. Pataviae 1639.
  62) A. C. Celsus. Arznciwissenschaft. Braunschweig 1846.
  63) Lommius. Commentarii de sanitate tucnda. Amste-lodami 1775.
  64) Corn. Celsus. Mcdicina. Coloniae 1835.
  65) Hippocrates. De 邪斜谐械, aquis et locis liber. Ebersfcl-dae 1834.
  66) Dundr. Pr艅wodce po Cechach. Praga 1822.
  67) Guenther. De balneis veterum. Berolini 1844.
  68) Ziegler. Morbus cardiacus veterum. Berolini 1843.
  69) Ressig. Dissertatio sistens brevem expositionem aquar. miner, regn. Galie. Vindobonae 1827.
  70) Loevenetein. De prosodia medica. Berolini 1828.
  71) Friedlaender. De mcdicina oeulorum. Ilalae 1817.
  72) Steer. Dissertatio phil. med. Viennae 1824.
  73) Desberger. Archaeologia medica Alcorani. Gothae 1831. 91
  74) GrundzUge der medic. Polizei dcr Miueralquellen. Prag 1855.
  75) Zeis. Drei cliirurgische Abliandlungcn. Dresden 1813.
  76) Greissing. Die Mineralquellcn zu Zaizon in Sieben-blirgen. Wien 1855.
  77) Dierbacb. Flora Apiciana. Heidelberg 1831.
  78) Questa. Do latinae linguae pracstantia. Mediolani 1829.
  79) Schilling. Quaestio de Corn. Celsi vita. Lipsiae 1827.
  80) Closius. A. C. Celsi de tuenda sanitate. Tubingae 1785.
  81) Daremberg. Lettre sur un passage de Cclse. Paris 1852. Spasowicz z Petersburga:
  1) Antonowicz. Izsljedowanije o Kozaczestwie. Kij贸w 1863.
  2) Karol Dunin. O Mazowieckom prawie. Cz臋艣膰 I. Warszawa 1876.
  3) Nowicki. Opi艣 akt贸w knigi 20 Kijews. Archiwa. Kij贸w 1876.
  4) leones familiae duoalis Radivilianae denuo expres-sae. Pctrop. 1875.
  5) Statietika russkich bank贸w. Cz. L Petersburg 1872.
  6) Dragoman贸w. Ma艂orusskija nar贸d, predanija. Kijew 1876.
  7) Miller. Oczerki Arijskoj mifologii. Moskwa 1876.
  8) Wiazemskij, knia藕. Zamieczanija na S艂owo o po艂ku Igora. Petersburg 1875.
  9) Wiazemskij, knia藕. S艂owo o po艂ku Igorcwic. Petersburg 1877.
  10) Pachman. Obycznoje gra藕danskoje prawo w Rossii. Petersburg 1877.
  11) Gradowski. Nacza艂a russkago gosudarstw. prawa. Petersburg 1876.
  92
  12) Gedeon贸w. Wari agi i Ku艣. Petersburg 187G.
  13) Wasilczykow. Zicinljew艂adicnije i ziemljedielenije w Rossii. Petersburg 1876.
  14) To艂stoj. Dramaticzcskaja tri艂ogija. Petersburg 1876.
  15) To艂stoj. Kimskij katolicizm w Rossii. Petersburg 1876-7.
  16) Kulisz. Materija艂y dla istorii wozsojedinienija. Moskwa 1877.
  17) Wielikanow. Zarnicy Rusi za skifskim gorizontom. Odessa 1877.
  18) Soko艂owski. Oczerki istorii sielskoj obszczyny. Petersburg 1877.
  19) Orszanskij. Russkoje zakonodatielstwo o jcwrejach. Petersburg 1877.
  20) Annenkow. Wospominanija i kriticzeskije oczerki. Petersburg 1877.
  21) Perwolf. Germanizacija Baltic. S艂awian. Petersb. 1877.
  22) Suchomlinow. Istorija rossijskoj Akademii. Petersburg 1874鈥6.
  23) To艂stoj. Sticliotworenija. Petersburg 1877.
  24) Miller. Wzgliad na s艂owo o po艂ku Igorewie. Moskwa 1877.
  25) Keuesler. Zur Gescbichte und Kritik des bnucrli-eben Gemeindebesitzes. Riga 1876.
  26) Russkaja Starina. Petersburg 1870.
  Dr. Sta艅ski z Pary偶a sw膮 prace:
  Do la contagion de la variole. Paris 1877. S艂awi艅ski Ford. sw膮 prac臋:
  O budowie zdania pojedynczego. Warszawa 1877. Steczkowski Jan K. swe prace:
  1) Fizyczny sk艂ad s艂o艅ca. 1877. 2) Wspomnienie maj贸wek m艂odzie偶y szkolnej. Krak贸w
  1878.
  Straszewski Dr. Maur. swe prace:
  1) O zadaniach filozofii. Krak贸w 1877.
  2) Filozofija Spinozy. Warszawa 1877.
  Swi臋cianowski Julijan z Berlina sw膮 prac臋:
  Die miisikalische Scala in der Welt. Berlin 1877. Szujski J贸zef sw膮 prac臋:
  1) Trzecia 偶ona Zygmunta Augusta. Krak贸w 1877. i
  2) Villc – Ilardouiu. La Conqucte de Constantinople. Paris 1872.
  Szys艂owski Mieczys艂aw sw膮 prac臋:
  Nowy spos贸b kre艣lenia krzywej ci艣nie艅 na sklepieniach. 1877.
  Talko z Warszawy sw膮 prace:
  1) Z kazuistyki oftalmiczn膰j. Warszawa 1876.
  2) O mroczkach. Warszawa 1877.
  Tar艂owski Wincenty Z Krakowa:
  Pogadanki ludowe o powo艂aniu i godno艣ci cz艂owieka. Krak贸w 1876.
  Turkawski Marceli Antoni swe prace:
  1) Spytko z Melsztyna. Lw贸w 1876.
  2) Spicimir herbu Leliwa. Lw贸w 1876.
  袩谐. U war贸w z Moskwy:
  Czctwcrtyj sjezd archeolog, w Kazani. Moskwa 1876. Walewski W艂adys艂aw z Mi艂ocic:
  Do Biblijoteki imienia Walewskich z艂o偶y艂 145 dzie艂. Weinberg Mar. Alex, z Warszawy sw膮 prace:
  Warszawska woda do picia. Warszawa 1877.
  Wejnert Alexander sw膮 prac臋:
  O starostwach w Polsce do ko艅ca 18 wieku. Warszawa 1877.
  Werhratski J. ze Lwowa sw膮 prac臋:
  Znadolti do slowaria ju偶noruskego. Lw贸w 1877.
  Wis艂ocki W艂adys艂aw sw膮 prac臋:
  1) Ho艂owczyca Raport wizyty gen. Krak贸w 1877; tudzie偶:
  2) Brodmann G. 袥. Kurzer Abriss der Geecbichte der Buclidruckerkunst, 3te Auflage. Erfurt 1864, w 8cc.
  3) Ebert Fr. A. Geschichte und Beschreibung der k贸-nigl. Bibliothek zu Dresden. Leipzig 1822, w 8ce.
  4) Fischer G. Beschreibung einiger typograpliischer Sel-tenheiten. Mainz 1800 鈥 1804, w 8ce. Licfcrung I鈥擵I, w jednym tomie.
  5) Franke C. A. Handbuch der Buclidruckerkunst, 4te Auflage. Weimar 1867, w 8ce.
  6) Geschichte der k贸nigl. Pariser Bibliothek. Quedlin-burg 1778, w 8co.
  7) Uegelmaier D. T. G. Geschichte des Bibelverbots. Ulra 1783, w 8ce.
  8) Klllb D. Ph. H. Geschichte der Erfindung der Buch-druckerkunst. Mainz 1837, w 8ce.
  9) Lchnc Fr. Beitr&ge zur Geschichte der Erfindung der Buclidruckerkunst. Mainz 1837, w 8ce.
  10) Schaab K. A. Die Geschichte der Erfindung der Buclidruckerkunst, 2te Auflage Mainz 1855, w 8ce. Band I 鈥擨II.
  11) Wilken Fr. Geschichte der konigl. Bibliothek zu Berlin. Berlin 1828, w 8ce.
  12) Denis M. Einleitung in die Btlcherkunde. Wien 1777鈥1778, w 4ce, Theil I鈥擨I, w jednym tomie.
  95
  13) Denis M. Die Merkwllrdigkeiten der Garellischcn dffentl. Bibliothek am Thereeiano. Wien 1780, w4ce.
  14) Ebert Fr. A. Allgemeines bibliographischcs Lexicon. Leipzig 1821, w 4ce, Band I鈥擨I.
  15) Schwarz Ch. G. De omamcntis librorura. Lipsiao 1756, w 4ce.
  16) Placcius V. Tbeatrnm anonymorum et pseudonymo-rum. Hamburgi 1708, fol.
  Wojew贸dzki Justyn sw膮 prac臋:
  Kwestyja domu zarobkowego. Warszawa 1877.
  Wola艅ski Dr. ze Stanis艂awowa:
  Dzie艂 tre艣ci medycznej 36 w 66 tomach.
  1) Friderici Hoftmani Opera omnia. Genevae 1745.
  2) Ploucquet. Initia bibliothecae med. pract. et chirur. Tnbingae 1793.
  3) Ploucquet. Iuitia bibliothecae med. supplcmenta.
  4) Vieu88en8. Ncvrographia universalis. Lugduni 1784.
  5) Browne. Myographia nova. Londini 1654.
  6) Malpighius. Opera posthuma. Londini 1697.
  7) Comelin. Flora malabarica. Lugduni 1696.
  8) Zacchias. Quaestionum med. legal, tomi 3. Franco-furti 1688.
  9) Zinn. Deecriptio anatomica oculi humani. Goettin-gae 1780.
  10) Mauriceau. Trait膰 des maladies des femmes. Paris 1675.
  11) Winslow. Exposition anat. de la structure du corps hum. Paris 1732.
  12) Snntorius. Observationes anatomicac. Venetiis 1724.
  13) Boerhaave. Opera omnia mcdica. Venetiis 1742.
  14i Le Clerc. Histoire de la m膰decine. Amsterdam 1702.
  15) Mnsitanus. De morbie mulierum. Coloniae 1709. 袨小
  16) Meckel. Tractatus anat. phys. de qninto pare nervorum. Goettingae 1748.
  17) Bellini. Excrcitationcs anatomicac. Lugduni 1726.
  18) Mcrcurialis. De morbis muliebribus. Venetiis 1591.
  19) Vrisbergius. De nervis viscerum abdom. Goettingae 1780.
  20) Vriebergme. Obscrvationes anat. de testiculis. Goettingae 1779.
  21) Walter. Anat. Sendschreiben an Hrn. Hunter. Berlin 1778.
  22) Linnaeus. Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas. Holmiae 1753.
  23) Bartholini. Anatome ex omnium veterum reccntiorumq. observationibus. Lugduni Batav. 1686.
  24) Kraus. Krit. etymolog, medic. Lexicon. Goettingen 1821.
  25) Linne. Pliilosophia botanica. Berolini 1780.
  26) Vicat. Bibliotheque medico-physique. Lausanne 1783.
  27) Cclsus. Do medicina libri octo. Basilcae 1748.
  28) Szymkiewicz. Nauka chirurgii. Wilno 1806.
  29) Monroi Tractatus tres de nervis. Harlingae 1763.
  30) Spallanzani. Versuclie liber das Verdaungs-Gcsclulft. Leipzig 1785.
  31) Harlcs. Analecta hist critica de archigeno med. Lipsiae 1816.
  32) novius. Tractatus de circulari humorum motu. Lugduni 1740.
  33) Paracelsus. De secretis naturae mysteriis. Basilcae 1570.
  34) Cotunnius. De aquaeductibus auris humanae. Viennae 1774. 97
  35) Frank. Biographic des Dr. J. P. Frank. Wien 1804.
  36) Sinelie. Tabulae anatomicac. Nlirnberg 1758.
  Zaleski Bronis艂aw z Pary偶a:
  1) Repertoire des sources histori膮ues da Moyen-age. Paris 1877.
  2) Lituanicanim societatis Jesu historiarum libri decem auctore St. llostowski.
  Ke. Za艂臋ski Stanis艂aw sw膮 prac臋:
  Mowa na pogrzebie lir. M. Dzieduszyckiego. Lw贸w 1877.
  Zeltt J贸zef z Warszawy:
  Bayera nowy skorowidz monet polskich. Wam. 1877.
  Zg贸rski Dr. Alfred ze Lwowa:
  Trzeci rocznik stowarzysze艅 zarobkowych. Lw贸w 1877.
  Zieleniewski Micha艂 z Krakowa:
  Zbi贸r wiadomo艣ci o Krynicy. Krak贸w 1877.
  Zienkowicz z Medyjolanu:
  F. Clerici: L鈥檃pc, sua anatomia, suoi nemici. Milano
  1875.
  Zorzi 袗. 袪袉巡袚袚0 z Wenecyi swe prace:
  1) Della basilica di San Marco. Venezia 1877.
  2) Sulla demolizione della Chiesa di S. Moisc. Venezia 1877.
  殴ychli艅ski Teodor sw膮 prac臋:
  Kronika 偶a艂obna. Pozna艅 1877.
  II. R臋kopismy.
  Bogusz Adam z Krakowa:
  Dwa autografy Jana Kazimierza i dokument z 14 wieku.
  13 Ke. Brykczy艅ski z P艂ocka:
  Dyplom贸w p艂ockich trzydzie艣ci i dwa, tudzie偶 fascy^ ku艂 akt z czasu Ks. Warszawskiego.
  Ke. Jurgowski Tomasz:
  Dokument pergaminowy z r. 1339.
  Ks. Krzy偶anowski z Kamie艅ca pod Wo艂kowcem:
  M贸moires pour servir 泻 l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski par Dupont. Tom II; ko-pija rekopismu z Aix.
  III. Mapy, Obrazy, Rze藕by, Fotograflje.
  Greim Micha艂 z Kamie艅ca:
  21 tablic panoramy Kamie艅ca i typ贸w ludowych.
  Ks. 袧袉褉褉袉巡袚 z Brunsbcrgu:
  Litografij臋 Hozyjusza.
  Skirmunt Konstanty:
  Szachy wykonane w metalu przez 艣. p. Helen臋 ze Skirmunt贸w Skirmuntow膮.
  Prof. Szujski, Bojarski i Teichmann:
  Popiersie Prezesa Majera wykonane w gipsie przez Tombi艅skiego.
  IY. Przedmioty muzealne.
  Akord z Niska:
  Wykopalisko br膮zowe znalezione w Prz臋dzlu w lesie. Ks. Brykczy艅ski z P艂ocka:
  Monet srebrnych 26 i 35 monet i medal贸w miedzianych. 99
  Hr. Czosnowska Anna z Podola:
  Dwa kolczyki srebrne wyorane wo wsi Borykow-cacli na Podolu.
  Czajkowski Maryjan z Bilcza:
  Zamek drewniany w艂o艣cia艅ski wykonany i u偶ywany w Bilczu.
  Heydel Erazm baron z Beremian:
  1) Siekierk臋 krzemienn膮 wydobyt膮 z grobu kamiennego w Beremianacb.
  2) Srebrn膮 monet臋 Ces. Adryjana z god艂em Roma felix znalezion膮 w Beremianacb.
  Hefelmajer z Krakowa:
  Strzelb臋 krzoskow膮 z wybitemi napisami 艂aci艅ski膰mi z pocz膮tku 18 wieku.
  Horodyska Maryja z 呕abiniec:
  Wykopaliska br膮zowe, ko艣ciane i gliniane z Kali-nowszczyzny i z 呕abiniec.
  Horodyska Waleryja z Kociubiniec:
  Kubek z uszkiem polewany, r臋cznia i dwie sopia艂ki z Kopyczyniec; zapaska we艂niana i pas (pojas) z Kociubiniec.
  Dr. Jasie艅ski z Rasztowc贸w:
  1) Dwie srebrno monety, Adryjana i Antonijusza znalezione w Miodoboracb nad Zbniczem i 6 monet polskich.
  2) Zamek drewniany w艂o艣cia艅ski wykonany w Rasz-towcach; trzy misy polewane, wyr贸b garncarski w Toustem.
  Kar艂owicz z Wilna:
  1) Siekierk臋 kamienn膮 ze wsi Bartow艂y pod Ejszyszkami.
  2) U艂omek podobn膰j siekierki z pod Wiszniewa.
  K臋szycki hr. Aleksander z D偶winogrodu:
  Kafel staro偶ytny i ozdob臋 kamienn膮 w kszta艂cie p贸艂ksi臋偶yca (kolczyn) znalezione na zamczysku w D偶wi-nogrodzic.
  Olga i Szcz臋sny hr. Koziobrodzcy Z Chlebowa na Podolu galic. :
  Dwa garnki i dwa dzbanki z okolic Grzyma艂owa i Chlebowa; dzban malowany z okolic Tarnopola; sitko, ma艣lanic臋, solnic臋 i kuszk臋 z okolic Chlebowa; bary艂k臋, ma艣lanic臋, dwie 艂y偶ki ja艂owcowe, kadzid艂o, dudk臋 roboty Hucu艂贸w z okolicy Kosowa; wreszcie str贸j zupe艂ny niewiasty Podolski贸j z Chlebowa i kilka szczeg贸艂贸w stroju m臋zkiego.
  艁ukjanowiczowa Maryja z Horodnicy:
  Czubki, t. j. str贸j na g艂ow臋 dziewczyny w Horodnicy.
  Mochnacki Ignacy Marsza艂ek z Tarnopola:
  Celt bronzowy znaleziony na cmentarzysku w Tou-sto艂uhu.
  Omatowska Wanda Z Horodnicy na Podolu:
  Garnek du偶y z uchami malowany i dwie 艂y偶ki drewniane, wyr贸b Horodnicki pod Husiatynem.
  W艂adys艂aw Przybys艂awski:
  1) Pierwszy zbi贸r narz臋dzi i klock贸w (nuclei) krzemiennych, oraz skorup od naczy艅 glinianych, znalezionych na Grodzisku w Horodnicy nad Dniestrem.
  2) Kolczyk br膮zowy tiligranow膰j roboty wykopany przypadkowo pod t贸m偶o Grodziskiem.
  3) Skorupy grubego naczynia i nadpalone ko艣ci zwierz臋ce razem wykopane w grobku p艂ytowym na Niwie Dulawie w Horodnicy nad Dniestrem.
  101
  4) Zbi贸r przedmiot贸w staro偶ytnych, wyoranych na Niwie wsi B艂yszczanki na Podolu, a mianowicie:
  a) Ozdob臋 br膮zow膮 do noszenia na szyi, z ema-ljowan膰m wyobra偶eniem ptaka.
  b) Kawa艂 szpinki (fibulae) br膮zow贸j.
  f) Grot 偶elazny od lancy lub du偶膰j strza艂y.
  d) Przedmiot sto偶kowatego kszta艂tu z czarn膰j gliny z ozdobami i 3 dziureczkami (podobny do igielnika znalezionego w palaficie w Mocriugen).
  e) 2 u艂amki naczy艅 glinianych z ozdobami.
  f) 3 kawa艂ki bransolet szklanych.
  5) 365 pisanek wielkanocnych z Pokucia i 6 pisanek wielkanocnych Huculskich z 呕abiego.
  Roma艅ski W艂odzimierz in偶ynier z Wasilkowicc:
  Siekierk臋 kamienn膮 znalezion膮 w Wasilkowcach.
  Rosinkiewicz Kazimierz z Cygan:
  1) Dwie kamienne proce znalezione w Cyganach obok u艂amk贸w urny.
  2) Ko艣膰 zwierz臋c膮 obrobion膮 w kszta艂t szyd艂a.
  Ks. Adam Sapieha z Bilczy:
  Zbi贸r narz臋dzi rolniczych u偶ywanych w Galicyi wschodniej, kr膮jowcgo wyrobu, tudzie偶 niekt贸re cz臋艣ci stroju z Bilczy.
  So艂tan hr. Micha艂 Z Gracu:
  Z膮b jaskiniowego nied藕wiedzia.
  Ks. Tomaszewski z Ksi膮偶nic Wielkich:
  1) Grot kamienny z grobowisk w Jaksicach.
  2) Siekier臋 kamienn膮 znalezion膮 w Maj ko wicach pod Koszycami w Kr贸l. Polek.
  Ujejski Zdzis艂aw z Wasilkowiec:
  Skorupy naczy艅 malowanych Wasilkowieckich.
  Ujejska Zdzis艂awowa z Wasilkowiec:
  Tabakier臋 z rogu, wyr贸b Kocinbiniecki; tabakier臋 z kory brzozow膰j i kubek gliniauy z ornamentyk膮 wykonan膮 krzemykiem, wyr贸b Pisty艅ski.
  Wilkicki Jan z Chlebowa:
  Wielki miot kamienny z diorytu znaleziony w S膮> dow膰j Wiszni.
  Wola艅ski Erazm z Czarnoko艅c贸w:
  R臋koje艣膰 od pa艂asza i garnek, znalezione w ziemi w Czarnoko艅cach.
  Wola艅ska Matylda Z Czarnoko艅c贸w:
  Pas bia艂y we艂niany, wyr贸b w Czarnoko艅cach, tudzie偶 garnek znaleziony w ziemi obmurowany ceg艂膮 w Czarnoko艅cach.
  Hr. Za艂uska Jencra艂owa z Krakowa:
  Obr膮czk臋 z艂ot膮 Tadeusza Ko艣ciuszki z napisem: 鈥濿szystko ojczy藕nie, nigdy nic dla siebie”, a wewn膮trz: 鈥瀂 Za艂uskich Lubomirska Ko艣ciuszce.”
  Zieleniewski Dr. Micha艂:
  1) Medalijon na pami膮tk臋 Igo zgromadzenia ludowego w Cieszynie 1871.
  2) Medalijon na pami膮tk臋 obchodu unii Lubelskiej we Lwowie.
  Dary przes艂ane do zbior贸w Komisyi fizyjograficzn贸j akademickiej w 1877 r. i w pierwszych miesi膮cach 1878 r. og艂oszone zosta艂y w Sprawozdaniach z posiedze艅 t膰j偶e Komisyi, umieszczonych w IV Tomie Rozpraw i Sprawozda艅 z posiedze艅 Wydz. matem, przyr. Akad. umiej, na stron. XLI, XLII, XLHI, XLIV, XLV, XC, tudzie偶 w V Tomie tych偶e Rozpraw i Sprawozda艅 stron. XII, XLH, XLIV. ZAGAJENIE
  ^Posiedzenia publicznego Akademii
  w <lniu 3 Maj’a r. 1878
  przez
  Wice-Protelctora Akademii
  hr. Alfr. Potockiego.
  W imieniu Najdostojniejszego Protektora Akademii, Jego Cesarskiej Wysoko艣ci Arcyksi臋cia Karola Ludwika, mam zaszczyt zagai膰 posiedzenie i powita膰 Was, Panowie. Mniemam, 偶e dam wyraz rzewnemu uczuciu ca艂ego Zgromadzenia, je偶eli rozpoczn臋 od s艂贸w szczerego i g艂臋bokiego 偶alu po stracie tych m臋偶贸w, kt贸rzy zesz艂ego roku zasiadali jeszcze w t膰m gronie, a kt贸rych 艣mier膰 zabra艂a z naszego ko艂a, zasmucaj膮c kraj ca艂y i czyni膮c dotkliw膮 luk臋 w zast臋pie najznakomitszych pracownik贸w na polu ojczystej literatury i nauki.
  Jeden z nich, m膮偶 wysoki膰j nauki i wielkich cn贸t obywatelskich, pe艂en zas艂ug na wszystkich niemal polach publicznych, r贸wnie znakomity na katedrze jak w 偶yciu, w t膰m uczonem kole jak w r贸偶nych kierunkach publiczn膰j s艂u偶by; drugi autor 艣wietnego talentu i najwdzi臋czniejszych
  dar贸w umys艂u, kt贸rego wytworny smak i nadobne pi贸ro by艂o rozkosz膮 mi艂o艣nik贸w literatury; obaj 偶y膰 b臋d膮 w pami臋ci kraju i w sercach swych towarzyszy zawodu.
  Po tych bolesnych stratach znajdujemy jednak pociech臋 w przekonaniu, 偶e, je偶eli m臋偶owie cho膰 tak wielkich zas艂ug ust臋puj膮 z widowni pracy, Instytucyja zostaje, 偶yje, wzrasta, pot臋偶nieje, 偶e coraz 艣ci艣lcjsz膰m wi膮偶e si臋 ogniwem z swoj膰m spo艂ecze艅stwem i coraz wi臋c膰j znajduje uznania i najrzetelniejszego udzia艂u.
  艢wiadcz膮 o t膰m fakta, wymowne ofiary i zapisy czynione na rzecz t膰j Akademii nasz膰j, dowody szlachetnej ofiarno艣ci, kt贸re r贸wnio zaszczyt czyni膮 i tym, od kt贸rycli wysz艂y, i Inetytucyi, dla kt贸r膰j zosta艂y przeznaczone. Jest to objaw, kt贸ry powita膰 nale偶y z szcz膰r膮 rado艣ci膮; jest to uznanie tylu cennych owoc贸w Wasz膰j dzia艂alno艣ci; jest to zach臋ta do dalszych zas艂ug, do dalsz膰j pracy oko艂o post臋pu nauk i umiej臋tno艣ci, do kt贸r膰jto wznios艂膰j misyi powo艂a艂a Was, Panowie, wola i 艂aska Naszego Wspania艂omy艣lnego Monarchy, Tw贸rcy i Dobroczy艅cy t膰j instytucyi.
  Odpowied藕 Prezesa Akademii.
  Z wdzi臋czn膰m uczuciem przyjmujemy i 偶al, kt贸ry Kkscelencyja wyrazi膰 raczy艂e艣 z powodu 艣mierci dzielnych naszych towarzysz贸w pracy, i 偶yczliwe uznanie naszych usi艂owa艅, i t臋 pokrzepiaj膮c膮 otuch臋, jak膮 w nas wzbudzasz stawieniem na widoku coraz 艣ci艣lejszego jednoczenia si臋 z krajem tej w nim now膰j i po wszystkie czasy pierwez膰j dopiero Instytucyi. Przywo艂ana do 偶ycia 艂ask膮 Najja艣niejszego Monarchy, wsparta w samym zawi膮zku hojnym Jego darem, nie umie ona wydzi臋czy膰 si臋 inaczej,
  105
  jak szczer膰m d膮偶eniem do wznios艂ego celu, kt贸ry j膰j zakre艣li艂 : a偶eby sta艂a si臋 na polu nauki wydatnym wyrazem du-chow膰j pot臋gi narodu.
  Kto tak troskliwie, jak Wasza Ekscelencyja, wgl膮da w post臋p tej Inetytucyi, kto okiem znawcy 艣ledzi ustalaj膮cy si臋 stosunek mi臋dzy spo艂ecze艅stwem i Akademij膮, kto moc膮 swego stanowiska nasze w艂asne podnosi, a 偶yczenia nasze w najwy偶szych sferach pa艅stwa skutecznie popi贸ra,鈥 tego imi臋 wi膮偶e si臋 艣ci艣le z dziejami Akademii.
  Za t臋 troskliw膮 opiek臋 racz Ekscelencyjo przyj膮膰 wyznanie g艂臋boki膰j wdzi臋czno艣ci, kt贸rej w imieniu Akademii da膰 publicznie 艣wiadectwo, staje si臋 dla mnie mi艂ym obowi膮zkiem.
  14 G艁OS
  Dra J脫ZEFA MAJEDA
  Prezesa Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie,
  na posiedzeniu publiczn膰in roku 1878.
  W chwili politycznego zam臋tu, niepokoj膮cego umys艂y burz膮 przewidywan膮 w przysz艂o艣ci, zbieramy si臋 dzi艣 w przybytku nauki, kt贸rego god艂em praca w mi艂o艣ci, zgodzie i spokoju. Im silniej umys艂 miotany niepewno艣ci膮, waha si臋 mi臋dzy obaw膮 a nadziej膮, bez mo偶no艣ci udzia艂u w grze odgrywanej na widowni politycznej 艣wiata: tern milsz膮 musi mu by膰 chwila wytchnienia w spokojnij przystani, kt贸ra, otaczaj膮c go inn膮 atmosfer膮, wraca b艂og膮 r贸wnowag臋, od艣wie偶a i krzepi.
  W taki膰jto przystani obchodzimy dzi艣 doroczne uroczyste zebranie. Mimo zawici i wzburze艅 panuje tu spok贸j; 鈥 ale nie 贸w, oboj臋tny na losy i koleje 艣wiata spok贸j zimnego samoluba, oboj臋tnego ducha kosmopolity, lub niedo艂臋偶nego flegmatyka; lecz ten, kt贸ry umiej膮c sp贸艂czu膰, sp贸艂cierpie膰 i dzia艂a膰, gdzie tego potrzeba, oparty na r贸wnowa偶eniu pop臋d贸w serca rozumem, jedna rozwag臋 i rzuca promienny odblask na ten 艣wiat wzburzony. 107
  W przybytku tego spokojnego pr膮du pracy, przypada na nas doroczny obowi膮zek zdania publicznie sprawy z czynno艣ci naszych z roku ubieg艂ego. W sprawozdaniu t膰m, raoj膰m zadaniem bodzie przedstawi膰 w wiernym obrazie warunki, Arodki i pomoce, w艣r贸d kt贸rych Akademija dzia艂a艂a i Jakich w tym roku dozna艂a; sprawozdanie Sekretarza jeneralnego dope艂ni reszty, i to wa偶niejszej, bo dotycz膮cej plonu dostarczonego nasz膮 prac膮 na polu nauki.
  艢rodki matcryjalne, wynikaj膮ce z uposa偶enia ze skarbu pa艅stwa, z fundusz贸w krajowych i zasi艂ek samego Krakowa, dostatecznie s膮 ju偶 wiadome z dawniejszych sprawozda艅.
  W nich t膰偶 wspomnie膰 mi ju偶 wypad艂o o smutnych kolejach, jakim uleg艂a ostatnia wola 艣. p. ks. Jerzego Romana Lubomirskiego. Zostawiaj膮c on spadkobiercom ca艂y sw贸j maj膮tek, pragn膮艂, a偶eby drobna jego cz膮stka wyp艂acan膮 by艂a nasz膰j Akademii, w po艂owie na pomna偶anie, j贸j zbior贸w, jako niezb臋dnych 艣rodk贸w do bada艅 naukowych, w drugi贸j na pop臋d wydawnictw i nagrody za prace naukowe, dokonywano po za jej obr臋bem. By艂a to zaprawd臋 my艣l w swoim zakresie godna historycznego imienia; my艣l dostrojona do szlachetnych pop臋d贸w serca tego samego nazwiska ksi臋eia Jerzego z Przeworska, kt贸rego Akademija z rzewn膮 wdzi臋czno艣ci膮 nigdy wspomina膰 nic przestanie. Ten, serdecznie i rozumnie obmy艣lony zamiar zaradzania jedn膰j z potrzeb kraju, znalaz艂 te偶 rzeczywi艣cie w zacm鈥檍 pami臋ci ks. Adamie, bracie testatora, najsumienniejszego wykonawc臋. Nieszcz臋艣ciem jednak 艣mier膰 jego zmieni艂a stan rzeczy. Dopatrzony w testamencie ksi臋cia Romana punkt sporn膰j natury, kt贸ry wszelako ksi膮偶臋 Adam, bezpo艣redni spadkobierca, z w艂asnego pop臋du prawnie by艂 usun膮艂, sta艂 si臋 w r臋ku jego nast臋pc贸w dogodnym 艣rodkiem
  puszczenia w poniewierk臋 woli, jawnie przeze艅 objawionej. Dziwny to kontrast wobec tych, kt贸rzy sercem i rozumem mierz膮c zadanie Akademii, spiesz膮 dla niej z ofiar膮, na jak膮 starczy ich mo偶no艣膰; fakt zaprawd臋 jedyny, na kt贸ry ch臋tnie rzuci艂bym zas艂on臋, gdyby nio zarzut dot膮d ponawiany, dlaczego Akadcmija nie dope艂nia zamiaru zacnej pami臋ci ksi臋cia Jcrz. Romana. Dop贸ki wi臋c pami臋膰 o przeznaczeniu jego legatu ca艂kiem nic zaginie, lub poczucie obowi膮zku dope艂niania woli ojca nie zapanuje w przekonaniu tych, dla kt贸rych w i on aby ona by膰 rozkazem: dop贸ty z naszej strony nio ustanie konieczno艣膰 usprawiedliwiania si臋 wobec opinii kraju.
  Sprawa uczynionego przez 艣. p. J贸z. S z a 1 aj a legatu zak艂adu zdrojowego w Szczawnicy na rzecz Akademii, z powodu mniemanego ubli偶enia przeze艅 prawom sukcesor贸w, dot膮d ostatecznie uporz膮dkowan膮 nic zosta艂a; nie tracimy jeduak nadziei, 偶e nast膮pi to jeszcze skutkiem obop贸lnego porozumienia. Tymczasem o korzy艣ci materyjalnej, jak膮 z legatu tego odnosi艂aby Akadcmija, stanowczo dzi艣 jeszczo orzeka膰 nie mo偶na, z tego powodu, 偶e doch贸d z p贸艂rocza pierwszego by艂 w wi臋ksz膰j cz臋艣ci wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 pp. sukcesor贸w, termin za艣 zamkni臋cia rachunk贸w z roku nast臋pnego w艂a艣nie co up艂ywa. Wreszcie nadmieni膰 tu wi-nienem, 偶e Akadcmija, zgodnie z usiln膰m 偶膮daniem swojego Prezesa, pomna na jego zaj臋cia, jakich wymaga tok w艂a艣ciwych spraw akademickich, zwolni艂a go od zawiadywania interesami zak艂adu zdrojowego w Szczawnicy, powierzaj膮c to zadanie bieglejszym w t膰j mierze r臋kom a znan膰j gorliwo艣ci i prawo艣ci cz艂onka swego nadzwyczajnego Dra F. Szlach-towskiego, tudzie偶 dodanych mu ku pomocy cz艂on. czyn. Dra Estreichera i cz艂on, nadzw. Dra 艢ciborowskiego, 109
  obli, z wieloletniego pobytu w zak艂adzie szczawnickim, z potrzebami jego dostatecznie obeznanych.
  O zawi膮zanych z p. L. T. Rychlickim uk艂adach o sp艂at臋 kwoty 30,000 z艂r., w zamian za uczynion膮 w r. 1873 darowizn臋 d贸br, maj膮cych po jego bezpotomnym 偶yciu sta膰 si臋 w艂asno艣ci膮 Akademii, nadmieni艂em z tego miejsca ju偶 roku przesz艂ego. W ci膮gu tego偶 roku ugoda ostatecznie zawart膮 zosta艂a, moc膮 kt贸rej p. Rychlicki sp艂aci艂 ju偶 rato pierwsz膮 w ilo艣ci 20,000 z艂r., drug膮 za艣 w kwocie
  10,000 z艂r., tymczasowo hipotecznie ubezpieczon膮, ui艣ci膰 ma w Czerwcu r. b., pocz膰m, po najd艂u偶sz膰m jego 偶yciu, Akadcmija otrzyma jeszcze 10,000 z艂r. z masy po nim pozosta艂膰j. 艁atwe tu by艂o porozumienie, bo uk艂ad dla obu stron r贸wnio by艂 dogodny, a wzajemna 偶yczliwo艣膰 dope艂ni艂a reszty.
  W Kwietniu roku zesz艂ego otrzyma艂a Akadcmija z Warszawy 750 rubli w list. zast. Kr贸l. Polak., jako fundusz na wydanie IXgo tomu Voluminum legum, uzupe艂niaj膮cego wydanie pijarskic. By艂o przecie偶 偶yczeniem szan. dawcy, aby do dzie艂a tego nie weze艣ni膰j przyst膮pi膰 jak w p贸l roku, a to g艂贸wnie dla mo偶no艣ci zebrania potrzebnego materyja艂u, rozproszonego rozmaicie, szczeg贸lniej co do wa偶nych i licznych praw sejmu czteroletniego i postanowie艅 sejmu grodzie艅skiego.
  Obywatel Krakowa 艣. p. K. Bielecki, procent od kapita艂u 5,200 z艂r., z艂o偶onego w Arcybractwie Mi艂osierdzia w Krakowie, przeznaczy艂 dla by艂ego Tow. nauk., dzi艣 Akademii umiej臋tno艣ci, na nagrody dla dw贸ch lub trzech uczni贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego, b膮d藕 za z艂o偶on膮 przez nich godn膮 tego prac臋 wierszem lub proz膮, b膮d藕 i bez tego, za okazaniem 艣wiadectwa celuj膮cego post臋pu w literaturze polski膰j. Akadcmija, zawiadomiona o t膰m przez c. k. Ekspoz. Prokuratoryi skarbow膰j, z funduszu nadmienionego postanowi艂a utworzy膰 trzy nagrody, w stosunku /> */e i 艂/e rotznego procentu. Pierwsz膮 z nieb przeznacza za najlepsze wypracowanie zadania z zakresu history i literatury polski膰j. kt贸re wyznaczy oddzia艂 filologiczny Akademii, w porozumieniu z profesorem t膰j偶e literatury w Uniwersytecie. Dwie drugie przyznane b臋d膮 uczniom za dowolnie dokonane prace, b膮d藕 poetyckie, b膮d藕 historyczno-literackie, b膮d藕, w braku tych偶e, za celuj膮cy post臋p w literaturze polski膰j. Zamiar fundatora dotyczas nie wszed艂 w wykonanie, z powodu przeci膮gania si臋 pertraktacyi stypendyjn膰j, kt贸ra, mimo zg艂aszania si臋 Akademii, dot膮d za艂atwion膮 nie zosta艂a.
  Od mi艂o艣nika nauk z Warszawy, nie chc膮cego by膰 wymienionym, znanego jednak z czyn贸w szlachetnych, chocia偶 z nich rozg艂osu nie szuka, otrzyma艂a Akademija 6,000 rubli w list. zast. m. Warszawy, a偶eby z nich po jego 艣mierci, przez nagrody pieni臋偶ne i uznanie zas艂ugi, mog艂a zach臋ca膰 do prac naukowych, do podnoszenia moralno艣ci i 艣wiat艂a. Z kapita艂u tego zmuszony za 偶ycia korzysta膰, zatrzymuje kupony, kt贸re dopiero po jego 艣mierci wydane b臋d膮 Akademii.
  Od W. K. Desk lirowej nadesz艂y zasi艂ek w ilo艣ci 150 rubli, ma pos艂u偶y膰 na nagrod臋 lub inny cci naukowy, wed艂ug uznania Akademii.
  Wreszcie na r臋ce Prezesa i Sekretarza z艂o偶ono w d. 27 grudnia r. z. 3,000 marek w listacli kredytowyeli pozna艅skich, z talonami i kuponami p艂atucmi od d. 1 lipca r. b., na druk tomu Akt historycznych, maj膮cego obj膮膰 Listy J臋drzeja Zebrzydowskiego, kt贸rego druk ju偶 rzeczy- 褕
  wi艣cie rozpocz臋ty, mamy nadziej臋, i偶, zgodnie z wol膮 szan. dawcy, w ci膮gu roku uko艅czonym b臋dzie.
  Wprawdzie nie bezpo艣rednio, blisko jednak wi膮偶e si臋 z zadaniem naszej Akademii nowo utworzona fundacyja, z pomys艂u i za przewa偶nym udzia艂em 艣wie偶o zgas艂ego w Pary偶u Dra Sew. Ga艂臋zowskiego. S艂ynna owa szko艂a na Batignolles, jego staraniem i g艂贸wnie jego funduszem wzniesiona, kt贸ra tylu rodakom, na wyckodztwie zrodzonym, da艂a sposobno艣膰 kszta艂cenia sic, a nast臋pnie odznaczania w zawodach publicznych, z up艂ywem czasu, mimo przerzedzania si臋 zast臋pu m艂odzie偶y, dla kt贸rej w艂a艣ciwie by艂a ustanowiona, chlubnie spe艂nia swoje przeznaczenie. Jejto Kadzie poruczy艂 Dr. Ga艂臋zowski fundusz, z przeznaczeniem tej szko艂y blisko spowinowacony, a przynosi膰 maj膮cy po偶ytek dla ca艂ego kraju. 艢wiadomo艣膰 obecnego stanu, potrzeb i 艣rodk贸w naszych naukowych zak艂ad贸w, poparta w艂asn膰m do艣wiadczeniem, my艣l mu do tego wskaza艂a. Pomny na to, 偶e je艣li s艂uszn膮 jest rzecz膮 my艣le膰 o pomocy dla garn膮cej si臋 do nauki m艂odzie偶y, to niemniej widoczn膮 jest potrzeba obmy艣lenia 艣rodk贸w dla tych, kt贸rzy, zdobywszy ju偶 pewne stauowisko naukowe, przez uzupe艂nienie i rozszerzenie zakresu wiadomo艣ci mogliby godnie odpowiedzie膰 powo艂aniu nauczycielskiemu; my艣l w tym kierunku powzi臋t膮, podni贸s艂 w Radzie administracyjnej szko艂y batyniolski贸j, kt贸rej przewodniczy艂. Rada, o偶ywiona r贸wnie 偶yczliwem uczuciem dla kraju, przyj臋艂a obowi膮zek przez Dra Ga艂臋zowskiego na siebie w艂o偶ony; i to da艂o pocz膮tek fundacyi, kt贸ra najs艂uszni膰j jego nazwisko nosi膰by powinna, z kt贸r膮 wszelako, daleki od wszelkich osobistych wzgl臋d贸w, zwi膮za艂 on nazwisko 艢niadeckich. Szczeg贸艂y t膰j fundacyi w swoim czasie i miejscu og艂oszone
  http://rdn.org.pl
  zostan膮; nadmieniani tu tylko, 偶e Rada adin. szko艂y baty* niolski膰j zawiadomi艂a Akademij臋, i偶 dzi艣 ju偶 mo偶e rozporz膮dzi膰 funduszem, kt贸ryby zapewnia艂 przez 3 lata stypen-dyjum w ilo艣ci 5,000 frank, rocznie dla kandydata wybranego w my艣l rzeczonej fundacyi, z uwzgl臋dnieniem na teraz potrzeb dw贸ch Uniwersytet贸w polskich: krakowskiego lub lwowskiego. W przedmiocie ostatecznego urz膮dzenia fundacyi zawi膮za艂a Rada adm. rokowania z Prezesem i Sekretarzem naszej Akademii, na kt贸rych te偶. 艂膮cznie z Rektorem Uniw. Jag. i jednym z jego Dziekan贸w albo Profesor贸w, zdaje wyb贸r kandydata.
  Ju偶 tego faktu, cho膰 nie bezpo艣rednio z Akademij膮 zwi膮zanego, nie mog艂em pomin膮膰 milczeniem; jest jednak inny, kt贸rego podniesienie w tern miejscu staje si臋 ju偶 wprost moim obowi膮zkiem. 艢. p. Dr. Ga艂臋zowski, nie poprzestaj膮c mi naduiieuion膰j wy偶ej fundacyi, poruczon膰j Radzie szko艂y batyuiolski膰j, wierny do ko艅ca dni swoich szlachetnym pop臋dom serca, przeznaczy艂 jeszcze wprost na potrzeby nasz膰j Akademii 12,000 frank贸w, 邪 to z reszty w艂asnego maj膮tku, kt贸rego tak hojnie u偶ywa艂 na cele publiczne. Wola ta jego, znana nam dot膮d jedynie z dziennik贸w, znajdzie zapewne rych艂ego wykonawc臋 w osobie, kt贸r膰j objawion膮 zosta艂a; w tym za艣, komu przypadnie w roku przysz艂ym z tego miejsca przemawia膰, wiernego t艂umacza wdzi臋czno艣ci za fakt ju偶 spe艂niony, kt贸rego samemu pomys艂owi, w ho艂dzie czci i uznania, dzi艣 ju偶 te wyrazy po艣wi臋cam.
  Tyle co do otrzymanych lub spodziewanych zasi艂k贸w funduszu.
  Co do dar贸w w ksi膮偶kach lub przedmiotach muzealnych, nie brak艂o pod tyra wzgl臋dem 偶yczliwo艣ci, okazy- 113
  wanej Akademii r贸偶nostronnic. Znalaz艂o si臋 mi臋dzy niemi dzie艂o mistcrn膰j sztuki, s艂ynne owe szac艂iy 艣. p. Heleny ze Skirmunt贸w Skirmunt贸w 膰j, a marmurowy pos膮g Kopernika, dzie艂o p. Gadomskiego, z hojnego daru hr. Zofii Potockiej, a jak wyra偶a napis przez ni臋 po艂o偶ony, w my艣l i z woli 艣. p. J膰j syna, hr. Adama, ju偶 ozdabia nasz przybytek. Posta膰 ta, przypominaj膮c u samego wst臋pu s艂owa nie dawno zgas艂ego wieszcza, naszego kolegi:
  鈥濷 Polsko! tobie jednej w g艂os m贸wi膰 przystoi:
  To by艂 duch mego ducha, to ko艣膰 z ko艣ci mojej:* stawia zarazem przed oczy Akademii wz贸r nie 艂atwo do艣cig艂y, nie mniej jednak dlatego wskazuj膮cy dok膮d d膮偶y膰 jej nale偶y. Wszystkie zreszt膮 dary znajd膮 sic wyszczeg贸lnione w osobnym dziale Rocznika Zarz膮du. W tern miejscu, daj膮c og贸lny wyraz wdzi臋czno艣ci naszej dla Szan. Dawc贸w, nadmieniam tylko w szczeg贸lno艣ci o Archiwum niegdy艣 p. A. Schncidra, z艂o偶onem w Akademii przez Wydzia艂 krajowy w my艣l uchwa艂y W. Sejmu. Jestto ten sam zbi贸r, kt贸ry dostarcza艂 w艂a艣cicielowi niatcryja艂u do wydawan膰j przeze艅 nader, je艣li nic na zbyt, obszernej Eneyklopedyi Galicyi, kt贸ra ju偶 dlatego samego nie dawa艂a nadziei, 偶eby kiedyb膮d偶 doko艅czon膮 by膰 mog艂a. W uznaniu wi臋c pracowito艣ci i po艣wi臋cenia p; Schncidra, Sejm krajowy wyznaczy艂 mu do偶ywotni zasi艂ek, jego za艣 Archiwum odda艂 Akademii, dla zrobienia z niego najw艂a艣ciwszego u偶ytku. Rzeczywista jego warto艣膰, a nast臋pnie i spos贸b zu偶ytkowania, oka偶e si臋 dopiero, gdy rozpocz臋te w艂a艣nie uporz膮dkowanie dokonanein zost4anie.
  Do liczby 83 Akademij, Towarzystw i Zak艂ad贸w naukowych, z kt贸remi Akadeinija nasza wymienia swoje pu-blikacyje, wprowadzaj膮c przez to prace ducha polskiego
  15
  114
  do areny mi臋dzynarodowej, przyby艂y w roku zesz艂ym nast臋puj膮ce: Archiwum pa艅stwa w Wcnecyi, Instytut wenecki nauk i sztuk, Tow. antropol. i etnolog, we Florencyi, Instytut meteorol. w Utrechcie, Sekcyja an trop. Tow. badacz, przyr. w Moskwie, Szko艂a przemys艂owa w Bystrzycy w Siedmiogrodzie, Noworosyjski Uniwers. w Odessie i Towarzystwo przyrodnik贸w w Peszcie.
  Gdy ju偶 t膮 drog膮 publikacyje Akad. tak licznie si臋 rozchodz膮, gdy je w moc Statutu otrzymuje ka偶dy cz艂onek czynny 艂ub korespondent Akademii, niemni膰j ka偶dy cz艂onek nadzwyczajny w miar臋 Wydzia艂u do kt贸rego nale偶y, ka偶dy cz艂onek szczeg贸艂owych komisyj w miar臋 odpowiedniego im zadania, ka偶dy wy偶szy Zak艂ad naukowy w kraju skoro tylko sam tego 偶膮da, r贸偶ne wreszcie redakcyje pism naukowej tre艣ci; to oczywi艣cie miar膮 zainteresowania si臋 niemi w kraju, nie mo偶e by膰 ich poszukiwanie przez szersz膮 publiczno艣膰. Rzeczywi艣cie t膰偶 doch贸d, jaki sprzeda偶 ich przynosi, jest nik艂膮 cz膮stk膮 w por贸wnaniu z ponoszonemi kosztami nak艂adu. Inaczej jednak by膰 nie mo偶e, bo prace kt贸-rejb膮d偶 Akademii przez szersz膮 publiczno艣膰 nigdy poszu-kiwanemi nic b臋d膮. Je偶eli jednak ci, kt贸rzy pomoc w sw贸j pracy znale藕膰 w nich pragn膮 i powinni, posiadanie ich maj膮 zapewnione, lub nabycie u艂atwione; je偶eli tym sposobom, przez rozpowszechnienie i nastr臋czenie 艣rodk贸w do pracy koniecznych, u艂atwia si臋 podniesienie naukowego poziomu; to z bogactwa dotychczasowych publikaeyj, mimo malej rozprzeda偶y tych偶e, ten tylko wynika艂by wniosek, 偶e Aka-demija z zasi艂k贸w, jakie otrzymuje, sumienny robi u偶ytek. Miejmy wreszcie nadziej臋, 偶e w r臋ku 艣wiat艂ych redakcyj pism, zdolnych zg艂臋bi膰 i oceni膰 prace Akademii, przybior膮 ono form臋 dost臋pn膮 i dla sz膰rsz膰j publiczno艣ci, czego nie-
  116
  podobna wymaga膰 od tych, kt贸rzy, 艂ami膮c si臋 z trudno艣ciami nauki, pracuj膮c dla j膰j post臋pu, one same i r贸wnych na jej polu pracownik贸w mie膰 musz膮 na wzgl臋dzie. Trzeba tu podzia艂u pracy, wobec kt贸rego dzia艂alno艣膰 Akademii wniknie g艂ebi膰j w spo艂ecze艅stwo, a w ow膰j, na poz贸r egzo-tyczn膰j ro艣linie, ka偶dy dopatrzy swojsk膮 i rodzinn膮.
  Przechodz臋 do zmian zasz艂ych w roku przesz艂ym w sk艂adzie Akademii. Rok ubieg艂y nie by艂 dla niej wprawdzie tak zgubnym jak ten, kt贸ry go poprzedzi艂, i on przecie偶 zostawi艂 po sobie strat)鈥, cho膰 mniej liczne, to nie mni膰j bolesne. Oszcz臋dzi艂 tym razem przynajrani膰j cz艂onk贸w nadzwyczajnych, ze zwyczajnych za艣 zebra艂 3 ofiary, do kt贸rych doda膰by nale偶a艂o i 4t膮 w osobie Polik. Girsztowta, Prof. Chirurgii w Uniwersytecie warszawskim, zmar艂ego, wskutek morderczego uapadu, w dniu 12 listopada, m臋偶a, jako lekarza, dla cierpi膮cych, jako prof, dla uczni贸w, jako pisarza i wydawc臋 dla polskiej literatury lekarski膰j wielce zas艂u偶onego; kt贸ry wszelako, cho膰 ju偶 pi膰rw’szemi wyborami do sk艂adu Akademii powo艂any, w braku potrzebnego zatwierdzenia do j膰j grona liczonym by膰 nie m贸g艂.
  Z cz艂onk贸w鈥 rzeczywistych pierwszy w roku zesz艂ym zmar艂 lir. Maur. Dzicduszycki, b. kurator zak艂adu imienia Ossoli艅skich i radca Namiestnictwa, m膮偶 gor膮cej wiary, lecz nic mni膰j g艂臋bokiej nauki, udowodnionej wielu cennemi pracami na polu his tory i. 艢mier膰 jego przypad艂a w roku zesz艂ym tak blisko posiedzenia publicznego, 偶e pod 艣wie偶膰m wra偶eniem, mimo 偶e obraz pod贸wczas kre艣lony odnosi艂 si臋 do innego roku, przemilcze膰 o nim by艂o niepodobna; kr贸tk膮 t膰偶 wzmiank膮 odda艂em ho艂d jego pami臋ci.
  Dzie艅 27 listopada okry艂 nas a razem i 艣wiat literacki grub膮 偶a艂ob膮 przez 艣mier膰 Cz艂onka naszego czynnego, Dyrektora Wydzia艂u filologicznego i cz艂onka Zarz膮du Akademii, Luc. Siemiefisk i ego. Po 艣mierci jego trwo偶nio czynione, a dot膮d nierozwi膮zane pytanie, smutn膮 zostawia w膮tpliwo艣膰, azali razem z nim nie posz艂y do grobu: owo pi贸ro lekkie a wykwintne, dowcip subtelny, bez swawoli swobodny, 贸w pogl膮d pr臋dki a bystry, kt贸ry zdawa艂 sio jednym rzutem oka przenika膰 wn臋trze dzie艂 sztuki i literatury, owe portretowano postaci historyczne albo literackie, kt贸re odczytuj膮c, s膮dzi艂by艣, 偶e duch wcielony stoi w 偶ywej postaci przed tob膮; a to wszystko na tle nie junactwa, alo szcz膰roty 偶o艂nierza, kt贸ry jak p贸偶ni膰j pi贸rem tak w swoim czasie umia艂 z broni膮 w r臋ku wys艂ugiwa膰 si臋 ojczy藕nie.
  Inne by艂o pole dzia艂ania, inny kierunek pracy, inny t膰偶 rodzaj zas艂ugi, kt贸r膮 po sobie zostawi艂 zmar艂y z pocz膮tkiem roku bie偶膮cego Dr. .1. Dietl, wys艂u偶ony prof, praktyki lek., Dyrektor Wydzia艂u IHgo i czasowo Zast臋pca Prezesa Akademii. Wrodzony talent obok wytrwa艂o艣ci w pracy, zdawa艂y sie i艣膰 o lepsze w tej pot臋偶nej indywidualno艣ci; wiec nie dziw, 偶e jakieb膮d偶 zaj膮艂 stanowisko, 艣lady tych obu przymiot贸w zostawi膰 musia艂 po sobie. Widzia艂a je szko艂a lekarska w czasie jego zawodu nauczycielskiego; widzia艂a i widzi w kraju i poza krajem nauka, trwa艂膰j warto艣ci nabytkami przeze艅 wzbogacona; widzieli艣my je w zawodzie obywatelskim, czy na arenie Sejmu krajowego, gdzie pi膰rwszy rzuci艂 my艣l zaprowadzenia Rady szkoln膰j krajow膰j i do wyswobodzenia sprawy wychowania publicznego z ciasnych form biurokratyzmu nie poma艂u si臋 przyczyni艂, czyto na czele Rady miejski膰j krakowski膰j, gdzie sz膰roko rozwini臋te pomys艂y, dzi艣 jeszcze wcielaj膮 si臋 w mnogo powstaj膮ce szko艂y i urz膮dzenia, jednaj膮ce miastu warunki porz膮dku, zdrowia i zewn臋trznego powabu; widzie-
  117
  li艣rny jo wreszcie i wszyscy uznali w tych d艂ugo zauied banycli skarbach, kt贸remi kraj nasz hojnie obdarzy艂a Opatrzno艣膰, owych zdrojach lekarskich, kt贸re, dzi臋ki pod sterem jego dzia艂aj膮cej komisyi balneologicznej, d偶wignionc z pierwotnego stanu niedo艂臋stwa i dziko艣ci, dzi艣 przy dope艂nieniu dar贸w przyrodzonych sztuk膮 i przemys艂em, sta艂y si臋 niepo艣lednim czynnikiem dobrobytu kraju, a dla cierpi膮cych 藕r贸d艂em skuteczniejszej, bo potrzebnomi wygodami zapewnionej pomocy.
  Tak liczne i nag艂e straty, jakie Akadcmija w kr贸tkim czasie w cz艂onkach swoich ponios艂a, grono j膰j przerzedzi艂y tak dalece, 偶e dokonanie nowego wyboru wcglug obowi膮zuj膮cych przepis贸w sta艂o si臋 w 2ch Wydzia艂ach zgo艂a nie-podobn膰m. Celem zaradzenia temu, Zarz膮d nie zaniedba艂 uczyni膰 do Jego Ces. Wysoko艣ci Najdostojniejszego Protektora Akademii st贸sownego przedstawienia. Nie by艂o t膰j trudno艣ci w Wydziale matematyczno – przyrodniczym, dokona艂 on t膰偶 wybor贸w, powo艂uj膮c do grona Akademii si艂y, na polu naukow膰m w odpowiednich kierunkach w kraju i poza krajem dostatecznie znane i uznane. Z 3ch jednak dokonanych tu wybor贸w korespondent贸w stanowczym jest tylko p. Jul. Grabowskiego, prof. Chemii w Inst, prze-inyslowo-technicznym, wyb贸r Dra J贸z. Kopem ick i ego i prof. Botaniki Dra J贸z. Rostafi艅skiego, jako pochodz膮cych z poza obr臋bu Monarchii austr. wymagaj膮 jeszcze Najwy偶szego zatwierdzenia.
  Tak膮 by艂a w roku przesz艂ym nasza kampanija. Czyli i jakie przynios艂a oznaki zwyci臋ztwa? da to pozna膰 spra-wazdanie z naukowych czynno艣ci. W ka偶dym razie nie dzia艂a艂a tu ani pycha, ani czychanic na posiad艂o艣膰 cudz膮, ani si艂a brutalna nie zast臋powa艂a dowod贸w czerpanych 118
  z serca i rozumu, z moralno艣ci i prawa, nic by艂o tu krwi膮 i zniszczeniem okupywanych tryjumf贸w; b膮d藕 co b膮d藕 jednak by艂a to kampanija, bo c艂ioeia藕 inn膮 broni膮 prowadzone, by艂y to przecie偶 zapasy: z zas艂on膮 kryj膮c膮 prawd臋, z przes膮dem i zarozumia艂o艣ci膮 tamuj膮c膮 do ni膰j przyst臋p, zapasy z przyrod膮 o jej tajemnice, z przesz艂o艣ci膮 o pochwycenie j贸j ducha, z tera藕niejszo艣ci膮 o przysposobienie jtj dla przysz艂o艣ci, zapasy z powszechnym ruchem cywilizacyjnym,
  0 udowodnienie praw bytu i zdobycie poczesnego stanowiska. Zak艂ady naukowe od szk贸艂 a偶 do Akademii, to wielkie pracownie broni dla przysz艂o艣ci, i tam nawet niezb臋dne, gdzie przemoc dyktowa膰 zwyk艂a prawa; ale jedyne dla tych, kt贸rzy pr贸cz udowodnionych praw bytu i wiary w ostateczne zwyci臋ztwo sprawiedliwo艣ci, liczy膰 na co innego nic mog膮. Dla tych zjednoczone ministerstwa o艣wiaty
  1 kultury krajow膰j, staj膮 si臋 rzeczywist膰m ministerstwem wojny. Oby 偶c tak jest, 偶c tak by膰 powinno, niedaleka przysz艂o艣膰 wsz臋dzie da艂a temu 艣wiadectwo! ZDANIE SPRAWY
  z ruchu naukowego Akademii Umiej臋tno艣ci
  od dnia 3 maja 1877 roku
  podane przez
  Sekretarza jeneralne^o.
  G艂os szanownego Prezes.禄 Akademii, poda艂 publiczno艣ci zgromadzonej obraz ci臋偶kich kolei, kt贸re przesz艂a, dotkliwych strat, kt贸re ponios艂a. Sprawozdanie Sekretarza ma przedstawi膰 walk臋 z temi ci臋偶kicmi kolejami losu, usi艂owania, aby pomimo strat poniesionych, odpowiedzie膰 szczytnemu zadaniu, kt贸re jej po艂o偶ono. Niewolno nam szuka膰 t艂umaczenia w tych stratach, wolno zaledwie tu i owdzie powo艂a膰 si臋 na nie, aby odda膰 sprawiedliwo艣膰 zmar艂ej star-szyznie. Od pierwszej chwili za艂o偶enia swego, Akademija zwr贸ci艂a si臋 z cala ufno艣ci膮 ku generacyjom m艂odszym, nic-zainkn臋艂a si臋 ani na chwil臋 w gronie tych, kt贸rzy wezwani zostali do niej, pe艂ni poniesionych ju偶 literackich i naukowych zas艂ug, wiedzia艂a, 偶c w艣r贸d ci臋偶kiej naszej doli, na przedwczesne siwizny czeka zwykle 艣mier膰 przedwczesna: 偶e zatem staranniej i spieszniej ni偶 w innych szcz臋艣liwych 120 spo艂ecze艅stwach chwyta膰 i spo偶ytkowa膰 nale偶y ow膮 chwil臋 rozkwitu 偶ycia, usi艂owa艅 energii pe艂nych dla dobra nauki i chwa艂y narodu. Prace tc, kt贸re mi przed szanown膰m zgromadzeniem roztoczy膰 przyjdzie, s膮 t膰偶, powiedzie膰 trzeba z g贸ry, w przewa偶nej cz臋艣ci pracami m艂odej generacyi, id膮 c膰j w 艣lad za przerzedzaj膮c膮 si臋 starszyzn膮 z tym偶e samym dla dobrej sprawy zapa艂em, chocia偶by z r贸偶nemi tu i owdzie wyobra偶eniami. O tyle te偶 sprawozdanie niniejsze powinno wzbudza膰 otuch膰: na miejsce zmar艂ych panuj膮cych w literaturze i nauce nie艣miemy wskazywa膰 nast臋pc贸w i nie nasza rzecz icli wskazywa膰, ale wskaza膰 mo偶emy karny i dzielny m艂odszych pracownik贸w zast臋p.
  Rozpoczniemy jak zwykle, przegl膮d nasz od prac Wydzia艂u matematyczno-przyrodniczego, kt贸ry i w tym roku dostarczy艂 najliczniejszego zast臋pu rozpraw pismom akademickim. Wp艂ywa na ten pocieszaj膮cy objaw niezawodnie okoliczno艣膰, 偶e literatura przyrodnicza i matematyczna w kraju muszym bardzo nieliczne posiada organa, 偶e zatem w Wydziale Illeim koncentruje si臋 g艂贸wny ruch naukowy na tein polu. Wszak偶e nie od rzeczy b臋dzie podnie艣膰 w dorocznetn sprawozdaniu g艂os, zapraszaj膮cy do wsp贸艂udzia艂u w pracy licznych znakomitych pracownik贸w tego kierunku, rozrzuconych po ca艂ym prawie globie ziemskim, znanych z prac umieszczanych w obcych pismach i obcych j臋zykach, kt贸rzy w naszych pismach dot膮d objawu 偶ycia niedali. Nie od rzeczy b臋dzie przypomnie膰 im, 偶e o ile mi艂em jest sercu ka偶dego 1鈥檕laka s艂ysze膰 o icli chlubnym za granic膮 zawodzie, o tyle po偶膮danem by艂oby dla Akademii polskiej zaznaczy膰 icli stosunek z ziemi膮 rodzinn膮, objawem ich prac w pismach, kt贸rych powa偶ny zast臋p i 121
  firma instytucyi, przedstawia w szczeg贸lno艣ci usi艂owania naukowe Polak贸w na zewn膮trz.
  Na Wydziale matematyczuo – przyrodniczym przedstawiano w tym czasie rozpraw 23, z kt贸rych siedmna艣cie og艂oszono w pismach Akademii ju偶 to w ca艂膰j rozci膮g艂o艣ci, ju偶 to w streszczeniu. Z zakresu botaniki przyj臋to do pism Akademii rozpraw pi臋膰: dwie Dra Rostafi艅skiego, pierwsza 鈥濷 podzielno艣ci jaja i zap艂odnieniu u morszczyn贸w”; druga: 鈥濺zut oka na rodzin臋 listownie i pierwsze
  zasady naukow膰j ich klasyfikacyi”; jedn臋 Dra Kamie艅skiego, 鈥濱listoryja rozwoju zarodka p艂ywacza pospolitego”; jedn臋 Dra Janczewskiego: 鈥濷 rurkach sitkowych” i
  jedn臋 Dra Strasburgera: 鈥濷 wielozarodkowo艣ci”. Z zakresu fizyjologii dwie przyj臋to rozprawy Dra Boles艂awa Sk贸rczewskiego, pierwsza pod tytu艂em 鈥濸r贸ba oznaczania og贸ln膰j ilo艣ci krwi U ludzi w celach klinicznych”, druga za艣: 鈥濷 zachowanin si臋 t臋tnic i 偶y艂 pod wp艂ywem
  strumienia gazu kwasu w臋glowego”. Z zakresu matematyki og艂oszono w Pami臋tniku Akademii obszern膮 prac臋 cz艂onka korespondenta Akademii p. J贸zefa Tetmajera, pod tytu艂em: 鈥濷 rozwini臋ciu funkcyj niewyra藕nych”. Z zakresu fizyki matematyczn膰j og艂oszono rozpraw臋 prof. Dra Skiby: 鈥濸rzyczynek do teoryi strun”. Z zakresu klimatologii rozpraw臋 Dra Franciszka Czernego, 鈥濷 zmienno艣ci klimatu i j膰j przyczynach”. Z zakresu geologii og艂oszono tymczasem tre艣膰 rozprawy Dra Altha, 鈥濷 galicyjskich gatunkach skamienia艂ych otwomic rodzaju Gyropella”; podobnie偶 z zakresu geografii ro艣linno艣ci tre艣膰 rozprawy Dra Rchmana pod tytu艂em: 鈥濭eo-botaniczne stosunki po艂u-
  dniow膰j Afryki”. Z zakresu geografii matematyczn膰j prof. Dr. Karli艅ski poda艂 wiadomo艣膰 o pracy 艣. p. Emila
  16
  Stahlbergcra: 鈥濶owy og贸lny spos贸b oznaczenia po艂o偶enia geograficznego okr臋tu na morzu zapomoc膮 spostrze偶e艅 astronomicznych”. Z zakresu chemii poda艂 kilka wiadomo艣ci prof. Dr. Julijan Grabowski, jako to: wypadki swych bada艅 nad znajdowaniem si臋 chryzenu, wypadki rozbioru smo艂y otrzymanej przy wyrobie gazu do o艣wietlania z galicyjskiego naftowego oleju niebieskiego, a 艂膮cznie z p. Bronis艂awem Leszkiem: O prawdopodobnym wydzieleniu hcptylenu z nafto w 膰j benzyny galicyjski膰j za pomoc膮 cz膮stkowej destylacji Frof. I艂off odczyta艂 za艣 na dw贸ch posiedzeniach wydzia艂owych sw膮 rozpraw臋 pod tytu艂em: 鈥濸rzyczynek do znajomo艣ci bia艂ka”, kt贸r膰j tre艣膰 og艂oszono w Sprawozdaniach z posiedze艅 Wydzia艂u.
  Opr贸cz tych prac pojedynczych badaczy zajmowa艂y si臋 dwie komisyje wydzia艂u matematyczno-przyrodniczego pracami zbiorowemi.
  Komisyja ftzyjognificzna r贸wnie jak w latach poprzednich zajmowa艂a si臋 pod przewodnictwem prof. Kuczy艅skiego badaniem kraju pod wzgl臋dem przyrodniczych jego w艂a艣ciwo艣ci, zbieraj膮c, obrabiaj膮c i zestawiaj膮c materyja艂y do fizyjografii krajowej.
  Mianowicie badaniem p贸艂nocn膰j cz臋艣ci Podola galicyjskiego pod wzgl臋dem geologicznym zajmowali si臋 z polecenia Komisyi w miesi膮cu sierpniu i wrze艣niu 1S77 r. Prof. Dr. Al tli i p. Bieniasz asystent przy katedrze mineralogii w 艂’niw. Jagiell. Tc sam膮 cze艣膰 kraju bada艂 pod wzgl臋dem Flory p. 艢I c n d z i 艅 s 泻 i. Cze艣膰 zachodni膮 W. Ks. Krakowskiego bada艂 pod wzgl臋dem geologicznym Dr. Stanis艂aw Olszewski, cze艣膰 za艣 wschodni膮 i przyleg艂e cz臋艣ci Galieyi badali pod tym samym wzgl臋dem prof. Dr. Alth 123
  i p. Bieniasz robi膮c cz臋sto mniejsze geologiczne wycieczki w okolice Krakowa w ci膮gu roku. Badanie Flory tatrza艅skiej poleci艂a Komieyja prof. Drowi Janocie, a badanie porost贸w tatrza艅skich Drowi Ile liman owi. Badaniem p贸艂nocno-zachodnich stok贸w dzia艂u wodnego w powiatach: Jaworowskim, Niemirowskim, Cicszanowskim i Lubaczow-8kim pod wzgl臋dem Flory i Fauny zajmowa艂 sio prof. Kr贸l; badaniem za艣 podg贸rza Karpackiego wraz z g艂贸wnym trzonem Karpat od Stanis艂awowa wzd艂u偶 dorzecza obu Bystrzyc a偶 do granicy w臋gierskiej pod wzgl臋dem Fauny zajmowa艂 si臋 prof. 艁omnicki. Badauicm natury cliemiczn膰j oleju skalnego w r贸偶nych kopalniach krajowych i wy艣ledzeniem warunk贸w jego znajdowania si臋, zajmowa艂 si臋 prof. Dr. Jul. Grabowski, a starszy radca g贸rniczy W. Wachtel zebra艂 dla Komisyi daty odnosz膮ce si臋 do ilo艣ci produkcyi oleju i wosku skalnego w kopalniach krajowych. Prof. Turczy艅ski nades艂a艂 Komisyi: -Zapiski botaniczne zc wschodniej Galicyi i Bukowinyu. P. liskowski z艂o偶y艂 Komisyi 鈥濻prawozdanie z wycieczek botanicznych odbytych w 1876 i 1877 roku w okolicy Strzy偶owa i spisy 艣limak贸w zebranych w okolicach Strzy偶owa i Budy nad Bugiem kolo Kamionki strumi艂ow膰j. Spostrze偶enia meteorologiczne robione na 30 stacyjach, z kt贸rych 22 lo偶y na zach贸d od Sanu, stan wody w rzekach galicyjskich zapisywano na 30 wodoskazach, spostrze偶enia lito – fenologiczne robiono na 8, a zoo – fenologiczne na 4 stacyjach, spostrze偶enia magnetyczne robiono w Krakowie.
  Opracowaniem obfitego na wspomnionych wycieczkach geologicznych, tlorystycznych i faunicznyeh, tudzie偶 na stacyjach meteorologicznych, fito i zoofenologicznych zebranego materyja艂u zajmuj膮 si臋 Cz艂onkowie Komisyi. Owoce tych
  124
  prac i szczeg贸艂owe o nieb sprawozdania og艂oszonemi zostan膮 w XII tomie Sprawozda艅 袣 o misy i fizyjograficzn贸j, kt贸rego druk ju偶 si臋 rozpocz膮艂.
  Co do prac Komisy i antropologicznej pod przewodnictwem prezesa Majera i sekretarza Dra Kopcrnickiego, tc prowadzone by艂y w dalszym ci膮gli wc wszystkic艂i kierunkach, o kt贸rycli w zesz艂ym roku zdan膮 by艂a sprawa. W kierunku bada艅 przedhistorycznych, komisyja antropologiczna jednoczy si臋 z archeologiczn膮; sp贸lu膰m t膰偶 staraniem zarz膮dzone by艂y wycieczki naukowe, odbyte przez pp. Przy-by s艂 a wskiego, 袗. II. Kirkora, tudzie偶 Dra Koper-nickiego.
  Bogaty owoc tych poszukiwa艅 przyczyni si臋 znacznie do rozja艣nienia st贸sunku ludno艣ci krajow膰j do innych pod wzgl臋dem 贸wczesnego przemys艂u, mianowicie w wyrobach
  ceramicznych.
  W dalszym ci膮gu Charakterystyki fizycznej ludno艣ci galicyjskiej, komisyja powzi臋艂a zamiar zbadania, czyli i jaka by艂aby zasada corocznego przybytku cia艂a na d艂ugo艣膰? czyli i jakie w艂a艣ciwo艣ci pokazywa艂yby si臋 w tej mierze u g贸rali, w por贸wnaniu z mieszka艅cami r贸wnin? Dla zyskania podstawy, trzeba by艂o mie膰 podane miary tyc艂i samych os贸b w r贸偶nych latach 偶ycia. Sposobno艣膰 do tego nastr臋cza艂y ksi臋gi spis贸w wojskowych, obejmuj膮ce pomiary trzykrotne z roku 偶ycia 20go, 2Igo i 22go. Przy uprzej-m膰j pomocy pp. starost贸w i lekarzy powiatowych, otrzyma艂a komisyja z tego 藕r贸d艂a oznaczenia wzrostu oko艂o
  18,000 os贸b, co ze wzgl臋du na przyrost od roku 20 do 22go stanowi bardzo zasobny materyja艂. Opracowaniem jego zajmuj膮 si臋 podobnie jak w roku zesz艂ym Drowie Majer i Kopernicki.
  12 芯
  Dzia艂 etnologii ju偶 w znaczn膰j cz臋艣ci zamieszczony jest w 2gim tomie sprawozda艅 komisyi antropologicznej. Do przyczynk贸w dostarczonych od gorliwych wsp贸艂pracownik贸w, znanych ju偶 z zesz艂orocznego sprawozdania, przyby艂a mi臋dzy innemi obszerna i cenna praca p. Pctrowa podaj膮ca szczeg贸艂y etnologiczne z ca艂ej ziemi Dobrzy艅skiej.
  Wydzia艂 historyczno-filozoficzny wykazuje z posiedze艅 swoich rozprawy wy艂膮cznie z zakresu historyi polskiej i historyi prawa polskiego. Cz艂onek Dr. Izydor Sza ranie wie藕 dostarczy艂 obszern贸j pracy p. t.: Patryjarchat wschodni wobec ko艣cio艂a ruskiego i Rzeczypospolitej polskiej, rzecz dot膮d w badaniach historycznych prawie nietkni臋t膮; Cz艂onek Piotr Burzy艅ski rozpraw dwie; O systemie w prawie polskim, O dziesi臋cinie monarszej. Prof. Dr. Wincenty Zakrzewski przedstawi! obszern膮 prac臋: O bezkr贸lewiu po ucieczce Henryka Walezyjusza; Dr. Franciszek Pickosi艅ski: O monecie i stopie menuicz贸j w Polsce w XIV i XV wieku; Dr. Fryderyk Pap膰c: Polityk臋 polska w czasie upadku Jerzego Podiebrada wobec kwesty i nast臋pstwa w Czechach: Dr. Lukas: Jlozbi贸r pod艂ugoszowij cz臋艣ci kroniki Bernarda Wapowskiego\ Dr. K. Hoszowski: O domu kardyna艂a Stanis艂awa llozyju-sza przy ulicy kanoniczej w Krakowie: X Tadeusz
  Gromnicki: S艂udyjuni historyczne o 艢. Cyrylu i Metodym. Obszerne te prace znajd膮 si臋 w miar臋 miejsca w tomach VIII i IX rozpraw Wydzia艂u, preliminowanych na rok 1878.
  Mni膰j bogatym w rozprawy by艂 Wydzia艂 filologiczny, na kt贸rym czytali: Cz艂onek Dr. Karol Mecherzy艅艣ki: O Wawrzy艅cze Korwinie, poecie XV wiekuj Cz艂onek Stanis艂aw Tarnowski rozpraw臋: Kr贸l Stanis艂aw Leszczyn- 126
  ski i jego pisma polityczne; Dr. Kazimierz Morawski: Studyja nad retoryk膮 z czas贸w cesarza Augusta. 孝褢褕 szersza i skuteczniejsz膮 by艂a za to praca wydawnicza komisyj obu Wydzia艂贸w, kt贸r膮 obecnie szczeg贸艂owo przedstawi膰 obowi膮zani jeste艣my. Opr贸cz materyja艂贸w w 艣ci艣lejszcm s艂owa znaczeniu, komisyje dawa艂y pocz膮tek samodzielnym robotom powsta艂ym z samego ruchu naukowego Akademii a ten w艂a艣nie fakt podnie艣膰 wypada, jako jeden z najdo-datniejszych. 艢wiadczy on w ka偶dym razie, 偶e rozwija si臋 w instytucyi nasz膰j 偶ycie prawdziwe na polu specyja艂izmu, 偶e podnosz膮 si臋 i za艂atwiaj膮 w j膰j 艂onie kwestyje naukowe, 偶e rozpocz臋艂o si臋 na dobre owo gospodarstwo oko艂o umiej臋tnego badania rzeczy polskich, do kt贸rego Akademija tak z og贸lnych na nauk臋 wzgl臋d贸w, jak ze wzgl臋d贸w na potrzeb臋 spo艂ecze艅stwa, powo艂an膮 czu膰 si臋 musi.
  Przejdziemy kolejno prace komisyj: j臋zykowej, literackiej, historyi sztuki, archeologicznej, prawniczej i historycznej.
  Wiadomo, 偶c wedle planu stopniowego przygotowania wielkiego s艂ownika polskiego, komisyja na teraz pod kierunkiem przewodnicz膮cego Dra Majera, a z sekretarzem Dr. Malinowskim, rozpocz臋艂a roboty swoje od leksykograficznej pracy nad s艂ownikiem staropolszczyzny. Praca ta znajduje coraz szerszych uczestnik贸w, ma t膰偶 obecnie drugie powa偶ne ognisko we Lwowie, kt贸remu przewodniczy Cz艂. Akad. Dr. Antoni Ma艂ecki. Zapas zabytk贸w r臋kopi艣miennych rozebranym dot膮d zosta艂 w ca艂o艣ci鈥 zapas druk贸w najstarszych podobnie偶; obj臋to kilka zabytk贸w r臋kopi艣miennych, mi臋dzy innemi zbi贸r kaza艅 Dra Paterka z pocz膮tku XVI wieku, kt贸rym dla u偶ytku leksykograficznego zaj膮艂 si臋 Dr. M a 1 i n o w 8 泻 i. Tak膮 drog膮 zbli偶a si臋 chwila 127
  redakcyi staropolskiego s艂ownika, powstaj膮cego po 艂膮czone rai si艂ami krakowskich, lwowskich i warszawskich lingwist贸w i mi艂o艣nik贸w j臋zyka. Praca oko艂o niego niewykluczy艂a innych: do s艂ownictwa technicznego przyby艂y prace p. Tuszy艅skiego nad polsk膮 terminologi膮 kolejow膮 i telegraf贸w, s艂ownictwo przepis贸w sygnulowania nades艂ane przez p. Rudnickiego. P. s臋dzia Piotrowski z Z艂otoryi nades艂a艂 trzechtomowy r臋kopisin s艂ownika j臋zyka polskiego Dra Bazylego Tomickiego: p. Hieronim Ciem-niewski: Projekt ustalenia pisowni polskiej鈥, p. Kry艅ski i X. H. O to w s 泻 i przyczynki do zbioru prowincyjonalizm贸w, p. Piwocki przyczynek do spisu przys艂贸w. Dr. W艂adys艂aw Wis艂ocki przedstawi艂 komisyi nieznany odpis pie艣ni Bogarodzica z manuskryptu r. 1407. Takim sposobem stwierdzi膰 te偶 mo偶emy sta艂y wzrost udzia艂u w akademickich pracach, kt贸re niezawodnie wcze艣niej lub p贸偶ni膰j naukowo b臋d膮 zu偶ytkowane z zachowaniem ka偶demu wsp贸艂* dzia艂aczowi jego zas艂ugi indywidualnej.
  Nic mo偶emy si臋 natomiast pochwali膰 zadosy膰uczynie-niein wielostronnym i powa偶nym 偶膮daniom, aby艣my spraw臋 ustalenia pisowni wzi臋li w r臋k臋 i ustawodawczo poniek膮d w niej wyst膮pili. Ma Akademija pisowni臋 swoj膮 w艂asn膮, ma艂o co odmienn膮 od dawn膰j Towarzystwa przyjaci贸艂 nauk Warszawskiego, stosuj膮c si臋 do niej, poleca j膮 tern samem tymczasowo. Wyst膮pienie ustawodawcze zbiorowego cia艂a naukowego, tak niedawnego jeszcze trwania, uwa偶a za przedwczesne, za przes膮dzaj膮ce spodziewane prace gramatyk贸w. W innym kierunku s艂u偶y艂aby Akademija t膰m che-tni膰j: w przestrzeganiu czysto艣ci j臋zyka ksi膮偶ek dla szk贸艂 przeznaczonych, (potrzeba ustalenia kt贸rych tak gor膮co czu膰 si臋 daje); w wykazaniu b艂臋dno艣ci niepolskich wyra- 128
  偶e艅, rozgaszczaj膮cych si臋 w literaturze codziennej. Us艂uga pierwsza nie od ni膰j zale偶y; w drugim kierunku utrzymuje si臋 my艣l prowadzenia dal膰j roboty 艣. p. Skobla z pe-wnemi atoli modytikacyjaini. Bi贸ro t艂贸macze艅 dziennika ustaw pa艅stwa znajdowa艂o i w tym roku ch臋tn膮 w Akademii pomoc, a to od komitetu w tym celu z艂o偶onego, w kt贸rym pracowali pp Bojarski, Kopff, 袣 uczy 艅ski i Janikowski.
  Komisyja bibliograficzna wspomaga艂a wydzielonym sobie funduszem do druku Biblijografii XVII do XVIII st贸-lecia, kt贸rej og艂oszenie rozpocznie si臋 niebawem po uko艅czeniu druku Biblijografii XIX st贸lecia, redakcji tego偶 samego autora. W ci膮gu tego roku wj鈥檆hodza te偶 dalsze dwa poszytj鈥 Katalogu H臋kopis贸w Biblijoleki Uniicersgtelu Jagiello艅skiego, kt贸ry u艂o偶ony przez Dra W i s艂ock i ego w spos贸b zagranicznych katalog贸w, dozwoli nareszcie u偶ytkowa膰 wygodnie z ogromnj’ch zasob贸w r臋kopi艣miennych Uniwersytetu a w tym celu tak偶e mie艣ci膰 b臋dzie opis Uniwersyteckiego Archiwum.
  W najbli偶szem z biblijografij膮 polsk膮 s膮siedztwie, z艂贸偶)鈥 niebawem Komisy ja dla dzicj艅w bisiory i lileralury i o艣wiaty w Polsce pierwszy tom swojego pisma; Archiwum zwanego. Opr贸cz materyja艂贸w do dziej贸w Uniwersytetu krakowskiego, jak wj鈥檇anie statut贸w Collegii Ulajoris, Col_ legii 31 i nor is i Theologicae facullalis przez J. Szujskiego, kt贸re dope艂niaj膮 dawne wj’dania statut贸w innych kol-lcgij贸w i fakultet贸w, dokonane przez J. Muczko wskiego^ J. Majera i 1\ Burzy艅skiego; mie艣ci on przyczynki do dziej贸w Komisji edukacyjnej Dra W艂adys艂awa Wis艂ockiego i do stanu szk贸艂 w Kr贸lestwie Polski膰m pod Zarz膮dem Dyrekcyi Edukacji i Komisyi o艣wiecenia Dra 129
  W艂. Seredy艅skiego. Dr. Tomkowicz poda艂 do tego pierwszego tomu Rozpraw臋 Fr. W臋偶yka O poezyi dra-matycznej z ocen膮 Towarzystwa naukowego warszawskiego, ciekawy i wa偶ny przyczynek do 贸wczesnych poj臋膰 literacko-estetycznych. Biblijoteka Uniwersytetu warszawskiego przys艂a艂a komisyi do u偶ytku nieznane Gawi艅skiego poczye, gotuj膮 si臋 t膰偶 zbiory satyr politycznych XVI i XVII wieku, kt贸re w przysz艂ym tomie Archiwum si臋 uka偶膮. Czekaj膮 na dalsze tomy uzupe艂nienia pism starszych i nowszych pisarzy jak W. Potockiego, Kajetana Ko藕miana dla komisyi przeznaczone, czeka bogaty zas贸b 藕r贸de艂 do dziej贸w nauki w Uniwersytecie Krakowskim i Zamoyskim, jak niemniej do dziej贸w Komisyi edukacyjnej. Przewodnictwo komisyi obj膮艂 cz艂onek Akademii p. Stanis艂aw Tarnowski.
  Z pi臋kn贸m, prawdziwie pomnikow膰m wydawnictwem wyst膮pi艂a w tym roku komisyja dla historyi szlaki w Polsce, kt贸r膰j ster po 艣mierci L. Siemie艅 8 泻 i cg o obj膮艂 cz艂. Akademii W艂. h u szczkiew icz. Pierwszy jego zeszyt ratuje pami臋膰 rozsypuj膮cego si臋 niestety w gruzy ko艣cio艂a i opactwa 00. Cysters贸w w Sulejowie, jednego z najpi臋kniejszych zabytk贸w roraanizmu w Polsce, kt贸re licznemi rysunkami i obszernym tekstem obja艣ni艂 prezes komisyi. Ten偶e poda艂 wiadomo艣膰 artystyczn膮 o ko艣ciele 艣w. Wojciecha w Ko艣cielcu; wygotowa艂 tablice i 鈥歳ozpraw臋: O zasadzie konstrukcyjnej ko艣cio艂贸w starszych krakowskich. P Pawe艂 Popiel starszy, dawny konserwator zabytk贸w historycznych podj膮艂 偶mudn膮 ale wdzi臋czn膮 dla historyi sztuki prac臋 wydobycia z ra* chunk贸w wielkorz膮d贸w Seweryna Bonara cennych wiadomo艣ci o budowlach wieku Zygmunta I a mianowicie owego arcydzie艂a renesansu u nas, kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Cz艂. kom. p. Maryjan Soko艂o wek i autor obszer-
  17
  130
  nej pracy o budowlach na jeziorze Lednicy, obja艣ni艂 Przedstawienia Tr贸jcy 艣wi臋艂膰j z trzema twarzami na jedn贸j g艂owie, znajdowane u nas na Rusi i por贸wna艂 je z podobncmi zabytkami francuskiemu Ten偶e podj膮艂 spraw臋 autorstwa cyklu obraz贸w 艣w. Katarzyny w ko艣ciele P. Maryi w Kra-komie., przys膮dzaj膮c je w poparciu zdania cz艂. J. Lep ko w-skiego Hansowi Suesowi z Kulmbacbu. Dr. Tomkowiez obja艣nia艂 i stwierdza艂 pochodzenie obrazu Rogera van der Weyden zachowanego w zakrystyi ko艣cio艂a katedralnego na Wawelu. Przyj臋ci 艣wi膰偶o cz艂onkowie komisyi obj臋li artystyczne sprawozdanie licznych zabytk贸w krajowych nieznanych lub niedok艂adnie znanych, kt贸re 艂膮cznie z nagromadzonym ju偶 bardzo bogatym materyja艂em w rysunkach i rozprawach nie pozwalaj膮 si臋 obawia膰 o przysz艂o艣膰 tak pi臋knie rozpocz臋tego wydawnictwa.
  Osobne, niemniejsz膰j wagi wydawnictwo rozpocz臋艂a pod przewodnictwem Dra 艁opkowskiego komisyja archeologiczna od katalogu i rysunk贸w Zabytk贸w archelogicznych Warty i Baryczy 褍 opracowanego staraniem J. N. Sadowskiego. W dalszcm rozwini臋ciu tego planu podj膮艂 p. A. II. Kirkor opis zabytk贸w archeologicznych porzeczy Niemna i D藕winy. Podejmowano wycieczki archeologiczne: Dr. Kopcrnicki w okolice Ilorodnicy, p. Boehm w okolice Wieliczki, A. II. Kirkor w Czortkowskie i Tarnopolskie, kt贸ro Muzeum akademickie znacznie zbogaci艂y. P. Z. Gloger zda艂 spraw臋 z wycieczki w okolice Krakowa, p. Sengteller nades艂a艂 archeologiczn膮 map臋 okolic Ostrowa, p. Soko艂owski Maryjau donosi艂 o wykopalisku w M艂ynowie, w Wiclkopolsce. P. Min oj ko z Janiny poda艂 wiadomo艣膰 o wykopaliskach w star膰j Dodonie. Rozes艂ano odezw}鈥 do Wielebnego Duchowie艅stwa o pomoc i 131
  udzia艂 w zbieraniu epigraf贸w polskich; X. pra艂at Polkow-s 泻 i czyta艂 wiadomo艣膰 o najdawniejsz膮 znanij piecz臋ci prywatnej polskiej Sulkona Kasztelana krakowskiego.
  Niech nam wolno b臋dzie zwr贸ci膰 si臋 przy t膰j sposobno艣ci do o艣wi膰conego og贸艂u, 藕e zawiadomienia o zabytkach przedhistorycznych, jak niemni膰j pomoc w zbieraniu napis贸w nagrobkowych i innych z naj偶ywsz膮 b臋d膮 zawsze przyjmowane i uwidoczniane wdzi臋czno艣ci膮. Wiadomo艣膰 na czas tutaj udzielona, mo偶e niejeden cenny zabytek ochroni膰 od zguby, a podr贸偶 na miejsce poda膰 przedmiot badania pe艂nego naukow膰j warto艣ci. Zwi膮zek poufny z mi艂o艣nikami rzeczy ojczystych w kraju, jest niezawodnie jedn膮 z d藕wigni naukowego ruchu: stwierdzaj膮c t膰偶 jego istnienie coraz obszerniejsze, polecamy si臋 na przysz艂o艣膰.
  Wsp贸lnie z antropologiczn膮 przygotowa艂a komisyja archeologiczna pi臋kne fotografije zabytk贸w tutejszego Muzeum na parysk膮 Wystaw臋, kt贸re 艂膮cznic z okazami etno-graficzncmi, przygotowanemi staraniem Dra Kopemi-ckiego przes艂ane ju偶 zosta艂y na miejsce przeznaczenia.
  Przewodnicz膮cy komisyi archeologicznej cz艂onek Akademii J. 艁epkowski odda艂 do dyspozycyi Akademii bogaty i dok艂adny zbi贸r epigrafiki krakowskiej, kt贸ry 艂膮cznie z epigrafik膮 po cz臋艣ci ju偶 zebran膮 i zebra膰 si臋 maj膮c膮 zu偶ytkowanym zostanie.
  Rozwin臋艂a si臋 w pocieszaj膮cy spos贸b wydawnicza dzia艂alno艣膰 Komisyi prawniczej. Drukuj膮 si臋 sp贸艂cze艣nic dwa tomy Starodawnych prawa polskiego pomnik贸w, powierzone rcdakcyi cz艂onk贸w Akademii Dra Heyzmanna co do zabytk贸w kanonicznego prawa w Polsce, Dra Micha艂a Bobrzy艅skiego, co do zabytk贸w literatury prawniczej i s膮downictwa wedle prawa polskiego. 孝芯褕 V 132
  mie艣ci Jana Zaborowskiego rzadki traktat: Be natura bonorum regcdium, Monumentum pro ordinanda republica congestion Jana Ostroroga z obja艣niaj膮ccmi wst臋pami, obejmie za艣 niedrukowane nigdy w ca艂o艣ci traktaty polityczno-prawnicze Paw艂a VI ad i mir i, rektora Uniwersytetu Jagiello艅skiego i reprezentanta interes贸w polskich na soborze konstancyje艅skira, jak niemniej ustawy synodalne Andrzeja Laskarysa, biskupa pozna艅skiego. W tomie VI mieszcz膮 si臋 wyroki s膮d贸w sejmowych z czas贸w Zygmunta I czerpane z tutejszego Archiwum akt贸w grodzkich i ziemskich. Redakcyj臋 dope艂niaj膮cego tomu Yolumin贸ui legum, kt贸ra zbi贸r ustaw Rzeczypospolitej doprowadzi do r. 1793 obj膮艂 prof. Dr. Maksymi艂ijan Zatorski. Komisyja podj臋艂a prac臋 nad s艂ownikiem historycznym wyraz贸w prawnych po rok 1505, w kt贸r膰j wzi臋li udzia艂 cz艂onkowie Akademii: Bojarski, Burzy艅ski, Dr. Piekosi艅ski i Bobrzy艅ski. Nadchodzi艂y te偶 odpowiedzi dalsze na rozes艂any kwestyjo-naryjusz nomisyi tycz膮cy si臋 zwyczaj贸w prawnych ludu naszego przez komisyj臋 zbieranych.
  Komisyja historyczna pod przewodnictwem Cz艂. Szujskiego przedstawia jako owoc prac ubieg艂ego roku trzeci tom Monumentu Poloniae historica, opracowany przez grono lwowskie pod przewodnictwem cz艂. i kor. Akademii: Dra Antoniego Ma艂eckiego, Dra Ks. Liskego i Dra W. K臋trzy艅skiego, dope艂niaj膮cy skrz臋tnie zbior贸w Anna艂贸w polskich, mieszcz膮cy Katalogi biskup贸w i 藕r贸d艂a pocz膮tku szl膮skiego: Chronica Polonorum i Chronicon Polano – Si艂esiacum, w kt贸r膰j to zbiorowej pracy wzi臋li udzia艂 opr贸cz odumieraj膮cego j贸j, nieod偶a艂owanego A. Bielowskiego, pp. Lis 泻 o, K臋trzy艅ski, W臋cleweki, St. Smolka, Hirschberg, Lucas, 膯wikli艅ski i Maurer. Obszerny ten tom nie
  133
  wyczerpa艂 zapasu na czwarty z kolei ju偶 rozpocz臋ty, po zosta艂y: Vita 鈥歴anctorum, Miracula s. Sianislai, Kronika Duninowska i inne zabytki.
  Krakowski oddzia艂 komisyi podaje IV toni: Monu-meiita w cdii acri historie a a w nim Najstarsze ksi臋gi i rachunki miasta Krakowa (1300鈥1400) z wst臋pn膰m s艂owem J. Szujskiego o zewn臋trznych i wewn臋trznych dziejach miasta w wieku XIVtym. Ksi臋g臋 najstarsz膮 i mozolnie zestawione rachunki miasta z kilkunastu lat od 1330 do 1410 (z przerwami) opracowa艂 Dr. Fr. Pickosi 艅ski, ksi臋gi proskrypcyj i za偶ale艅, przyj臋膰 do obywatelstwa i Akt贸w konsularnych (w ca艂o艣ci od 1302 do 1100) Dr. J贸zef Szujski. Przypisali艣my dzie艂o to Prezydentowi i Kadzie miasta Krakowa, pe艂n膰j zawsze najgorliwszego dla spraw nauki i przechowania zabytk贸w dziejowych usposobienia, zawiadamiaj膮c zarazem i偶 Kodeks dyplomatyczny miasta staraniem Dra Piekosi艅skiego do druku przygotowanym zosta艂.
  Niepodobna przemilcze膰, 偶e wydanie tego zbioru, w tak starodawne przenosz膮cego czasy, sta艂o si臋 mo偶liwem tylko za staraniem autonomicznego zarz膮du miasta oko艂o uporz膮dkowania Archiwum i powierzeniem go umiej臋tnemu cz艂. Akad. Dra Teofila Zebrawskiego kierownictwu.
  Dalsze wydawnictwo 艣redniowiecznych pomnik贸w historycznych zabezpiecza gotowy Kodeks dyplomatyczny W. Ks. Witolda, zebrany w Archiwum kr贸艂ewieckiem przez Dra Antoniego Proch as 泻 臋, bawi膮cego obecnie w Petersburgu w sprawach naukowych obu oddzia艂贸w komisyi; Akta Jana Olbrachta i Aleksandra, zbogacone 艣wie偶o przesy艂k膮 z Petersburga nieznanych list贸w Olbrachtowych przez tego偶 Dra Proc ha8k臋, wspomniany powy偶ej Kodeks dy- ploma艂yczny miejski i drugi dzia艂 Kodeksu Kapitu艂y krakowskiej obejmuj膮cy wiek XV.
  Dwoma wydawnictwami rozpoczyna w tym roku ko-misyja dzia艂: Acta hislorica llegni Potoniae, obejmuj膮cy 藕r贸d艂a ,bczpo艣rcdnie od roku 1506 do 1795. Dr. W艂adys艂aw Wis艂ocki wydaje jako pierwszy tom togo dzia艂u wynaleziony w Iiiblijotece Jagiello艅skiej a przez Tadeusza Czackiego mylnie Hozyjuszowi przys膮dzony Kodeks list贸w biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego do ostatnich lat Zygmunta I. i pierwszych Zygmunta Augusta, a to z funduszu udzielonego komisyi z poza Akademii. Rozpocz臋to jako tom drugi zbioru druk: Archiwum spraw zagranicznych francuskiego do panowania Jana 111., w obrobieniu Dra Waliszewskicgo, pracuj膮cego w tym偶e kierunku dal6j nad drug膮 po艂ow膮 panowania Sobieskiego. Akt贸w Jana 111. krajowych tom wst臋pny, obejmuj膮cy dzia艂 do jego clckcyi w r. 1674, w obrobieniu czl. kom. Franciszka KI uczy ck i ego p贸jdzie w przysz艂ym roku do druku. Podobnie偶 wejdzie w ten dzia艂 przygotowana na rocznic臋 1879 roku korcspondencyja kardyna艂a Stanis艂awa Hozy-jusza za wyczcrpni臋ciem bogatego zbioru ks. W艂adys艂awa Czartoryskiego, nad kt贸rym praca pod kierownictwem Dra Zakrzewskiego ci膮gle post臋puje i za wci膮gni臋ciem prac Dra Franciszka IIiplera w Archiwach Warmi艅skich.
  Do dzia艂u: Acta hislorica ofiarowa艂 komisyi ksi膮dz pra艂at Polkowski bogaty Zbi贸r Ilatoryjan贸w, rozpocz臋ty przez 艣p. 袣 褍 kacze, wskiego, a przez niego uzupe艂niony, ki贸rego obj臋cie i wprowadzenie jest w艂a艣nie przedmiotem szczeg贸艂owych obrad komisyi.
  Posiedzenia komisyjne pr贸cz spraw administracyjnych wype艂nia艂y: dyskusyja nad metodyczn膮 rozpraw膮 Dra Za- 135
  krzewskicgo: jak wydawa膰 nowo偶ytne 藕r贸d艂a od X VI wieku pocz膮wszy; wygotowanie Instrukcyi dla Archiw贸w alit贸w grodzkich i ziemskich pod zarz膮d Wydzia艂u krajowego przechodz膮cych (projekt pi贸ra Dra Micha艂a Bobrzy艅skiego) wiadomo艣膰 podana przez p. D. 袣1 u c z 褍 褋 泻 i e g o, o ksi臋gach kanclerskich Jana Wielopolskiego, w ko艅cu wiadomo艣膰 o Archiwum konsystorskiem krakowski膰m, kt贸r膮 poda艂 ks. pra艂at Ignacy Polkowski.
  Potrzeba pomieszczenia zabytk贸w historycznych mniejszego rozmiaru a znacznej wa偶no艣ci, jak niemni贸j rozpraw mctodyczn膰j natury, uzupe艂nie艅 i wyja艣nie艅, w ko艅cu bibliografii 鈥歝a艂oroczn膰j hietoryczn膰j zrodzi艂a potrzeb臋 utworzenia osobnego pisma p. t. Archiwum komisy i historyczn膮 wchodz膮cego w dzia艂 Scriptores rerum poloni膰arum. Opu艣ci艂 pras臋 jako IV tom Scriptorum, pierwszy zbi贸r tego rodzaju, w kt贸rym obok wspomnianych w zesz艂orocznem sprawozdaniu przedmiot贸w, znalaz艂y miejsce: Prace po艣miertne X. Stebe艂skiego do dziej贸w Unii w Polsce, uzupe艂niaj膮ce dawne wydania, w opracowaniu I)ra W艂adys艂awa Sercdy艅skiego; wiadomo艣ci udzielone w tym偶e przedmiocie przez X. kanonika hr. S 褋褍 pi on a dcl Ca nipo, dwie rozprawy obja艣niaj膮ce sporne kwestyjc historyczne pp. Stanis艂awa Smolki i Augusta Soko艂owsk i ego, biblijo-grafja historyczna r. 1877 przez Dra W艂adys艂awa Wis艂ockiego. Tom nast臋pny, w druku b臋d膮cy opr贸cz list贸w鈥 Krzysztofa Zbarazkiego w opracowaniu p. A. Soko艂owskiego, obejmie maieryja艂y do historyi skarbowo艣ci w Polsce wieku XV, spis s艂u偶b (wojennych) litetoskich z r. 1528, udzielony przez p. K. Kantcckiego; ruski inwentarz szlachty po艂ocki膰j na kr贸lcwszczyznach osiad艂ej z r. 1552, podany przez Dra Franciszka Nowakowskiego.
  13 G
  W kierunku gromadzenia materyja艂贸w prowadzono da 艂贸j odpis olbrzymiego dzie艂a ks. Jana W i e 1 e w i 褋 泻 i e-go: Historia domus professae ad S. Barbarom, odpisy dyjaryjuszdw sejmowych i r臋kopisom J. Olszowskiego p. t. llias polska do pierwszych lat XVIII wieku.
  Tak przedstawia sic w szczeg贸艂ach tegoroczna czynno艣膰 Akademii. Przewa偶y艂a w ni膰j, nie taimy sobie wcale, praca w艂asna, z w艂asnej inicyjatywy pochodz膮ca nad prac膮 zg艂aszaj膮c膮 si臋 z zewn膮trz, chocia偶 i t膰j, mianowicie w trzecim Wydziale nie zabrak艂o. Przyczyna tego zjawiska nam znana: Akademija nic tylko nie mo偶e wytrzyma膰 konku-rencyi w wynagradzaniu rozpraw z zasobnemi czasopismami miesi臋czncmi, ale na wz贸r innych Akademii ustanowi艂a maximum arkuszy wynagradzanych w Rozprawach i Pami臋tnikach, od kt贸rego tylko w wyj膮tkowych razach odst臋puje. Z czasem, ma ona otuch臋, my艣l tego postanowienia stanie si臋 popularn膮 i powszechnie uznan膮 a pisarze wnikaj膮c w j膰j d膮偶enie zechc膮 zrozumie膰, 偶e Rcdakcyi pism naszych zale偶y przedewszystkiem na tre艣ciwych, kr贸tkich komuni-kacyjach nowych zdobyczy naukowych, kt贸re podane uprzednio do u偶ytku szczuplejszego grona uczonych, wychodz膮ce wprost z dotyc艂iczasowego stanu nauki, a in medias res ka偶d膰j kweetyi wkraczaj膮ce, mog膮 pot膰m znalc艣膰 si臋 w po-pularniejszem obrobieniu dla k贸艂 szerszych w naszych powa偶niejszych czasopismach. By艂oby to tem bardzi膰j po-偶膮danem, 偶e pisma Akademii sta艂yby si臋 wtedy prawdzi-wcmi anna艂ami post臋pu nauk w narodzie, Akademija za艣 t膮 aren膮, na kt贸r膰j te zdobycze naukowe wyst臋powa艂yby raz pierwszy. Ale rzucaj膮c t臋 my艣l, dalecy jeste艣my od wszelkiego pod tym wzgl臋dem nacisku: wzrost powa偶nej literatury naukow膰j cieszy膰 si臋 tylko musi instytucyj膮 na- 137
  sza, gdziekolwiek si臋 pojawi膮 j膰j p艂ody: istnieje za艣 pewua granica, po za kt贸r膮 konsumcyja czasopism si臋 ko艅czy, od kt贸rej wszystkie, cz臋sto wa偶no艣ci wielkiej, ale niedost臋pne dla k贸艂 szerszych p艂ody w naszych tylko publika -cyjach go艣cinne znajduj膮 przyj臋cie.
  Znaczymy w ko艅cu z przyjemno艣ci膮, 偶e rok ubieg艂y min膮艂 nam nie bez wielokrotnych objaw贸w czynn膰j sympa-tyi, kt贸ra nas w kraju i zagranic膮 spotyka艂a, a bez pocisk贸w niech臋ci, na jakie dawni膰j tylekro膰 nara偶eni byli艣my. Z uznaniem i wdzi臋czno艣ci膮 podnosimy staranno艣膰, z jak膮 pisma polskie 艣ledzi艂y ruch nasz膰j Instytucyi i rozpisywa艂y si臋 krytycznie o j膰j pracach, podaj膮c niejedn膮 zdrow膮 rad臋 i uwag臋, tu i owdzie nawet surowe recenzyje, nacechowane jednak dobr膮 dla Akademii wol膮 i rzetelnym d艂a nauki interesem. Zdaje nam si臋, 偶e naznaczy膰 prawie mo偶emy zwrot w opinii ku temu poj臋ciu zada艅 i cel贸w instytucyi, kt贸ry wskazany jest j膰j statutem a wykonanym zosta艂 z ni-cz膰m z drogi si臋 sprowadzi膰 niedaj膮c膮 konsekwcncyj膮. W chwili powstawania Akademii nasz膰j, istnia艂o, jak to dzi艣 spokojnie rozezna膰 si臋 daje, pewne nieporozumienie mi臋dzy wyobra偶eniem o ni膰j, jakie mia艂a wi臋kszo艣膰 o艣wie-con膰j publiczno艣ci, a planem, jaki wykona膰 powzi臋艂o by艂o Towarzystwo naukowe krakowskie. Akadmija francuska czterdziestu by艂a tym idea艂em, kt贸ry przy艣wieca艂 spo艂ecze艅stwu; gdy inicyjatorowic Statutu mieli na oku trzy akade-mije specyjalne Instytutu francuskiego z wykluczeniem sztuk pi臋knych, jako praktyki artystyczn膰j, jak nierani膰j urz膮dzenie wewn臋trzne wszystkich prawic znanych akademij europejskich, po艣wi臋conych specyjaln膰j uprawie pojedynczych nauk. Omin膮膰 racz膰j ni偶 wprowadza膰 w nasze stosunki nale偶a艂o zdaniem tych iuicyjator贸w Akadcmijg cztcr-
  Ib
  138
  dzies艂u, wybieran膮 z rozg艂o艣nych w umys艂owo艣ci narodow膰j imion, przedmiot nieustannej kontrowersyi politycznej, religijnej i filozoficznej w samem偶e spo艂ecze艅stwie francuskiem. Innych to czas贸w i st贸sunk贸w, szerszej dla narodu atmosfery potrzeba, aby z w膮tpliwym zawsze po偶ytkiem stawia膰 na piedestale chwa艂y, nie prace naukowe, nie wytrwa艂e specyjalno艣ci, ale indywidualno艣ci duchowe, nie twardych atlet贸w pracy, ale mistrz贸w s艂owa. Na rozdro偶u dw贸ch epok, przewa偶nie poetycznej i literackiej i przewa偶nie krytycznej i naukow膰j, nie zawahali艣my si臋 ani na chwil臋 w zwrocie ku drugiej, przekonani, 偶c je偶eli co ratuje i wspiera idea艂 pi臋kna 鈥攖o zaiste idea艂 prawdy, 偶e je偶eli co przeprowadza z doby szlachetnych m艂odzie艅czych zamiar贸w w epok臋 m臋zkich czyn贸w, to ci臋偶ka szko艂a pracy, obrachunku z sumieniem i samopoznania.
  Nie tajno nam, 偶e ten zwrot stanowczy i konieczny budzi wiele szlachetnych obaw, jak budzi wicie afektacyj pe艂nych krzyk贸w ze strony tych, kt贸rzy przyzwyczaili si臋 wodzi膰 spo艂ecze艅stwo na mi臋kkim i elastycznym pasku u-czucia. Nietajno nam, 偶e ka偶e przechodzi膰 mn贸stwo odczarowali, aby uratowa膰 istot臋, przebija膰 si臋 przez 鈥瀝贸偶owe Aryjostyczne ob艂oki鈥, aby si臋 spotka膰 z widokiem gro藕nym i powa偶nym, jak obrazy Dantejskiego pi贸ra. Nietajno, 偶e prowadzi brzegiem przepa艣ci, w kt贸r膮 bezpowrotnie stacza膰 si臋 musi wszystko, co nie przesz艂o pr贸by spokojnego krytycznego badania, ale w kt贸r膮 tylko lekki i p艂ytki cz艂owiek, pu艣ci膰 mo偶e sam przedmiot sw膰j mi艂o艣ci prawdy, przera偶ony nowem 艣wiat艂em, kt贸re z niego bije. Specyja-lizm naukowy wtedy tylko bywa ojcem oboj臋tnego kosmopolityzmu, gdy przedmiot badania traci zwi膮zek z 艣wiatem, wyrywa si臋 szkodliwie z 艂a艅cucha objaw贸w, gdy dice cho-
  139
  robliwie zast膮pi膰 t膮 wielk膮 ca艂o艣膰, dla kt贸r膰j ma si臋 sta膰 jednym z roz艣wiecaj膮cych promyk贸w. W zapasach naukowych z zagranic膮, w staraniach o utrzymanie imienia polskiego na arenie usi艂owa艅 naukowych, badaj膮c dzieje czy przyrod臋, cz艂owieka czyli spo艂ecze艅stwo, tajemnice wszech艣wiata czyli zwi膮zek atom贸w miedzy sob膮, nie przestaje si臋 s艂u偶y膰 najwy偶sz膰j ze spraw: powi臋kszeniu sumy si艂y duchow膰j swego spo艂ecze艅stwa, nie przestaje si臋 walczy膰 o warunki 偶ycia i przysz艂o艣ci dla niego; a my艣l wy膰wiczona w trudn膰j walce z ogromem badania niesie nabyt膮 energij臋 ku zadaniom i zawik艂aniom po艂o偶enia narodowego, kt贸ra na po偶ytek wyj艣膰 im musi, jak wszystko, co wychodzi z zapas贸w i wyt臋偶e艅 pracuj膮cego rzetelnie ducha ludzkiego. Spoietszem, tre艣ciwszem, wiatrom fantazyi mni膰j ule-gaj膮cem staje si臋, stawa膰 si臋 musi spo艂ecze艅stwo narodowe: epoistsze i tre艣ciwsze zdolniejszcm t膰偶 by膰 musi do skutecznego oporu, do dzielniejsz膰j przyrodzonych praw obrony. Po latach taki膰j pracy, twardszy grunt odporny napotka膰 musz膮 偶ywio艂y dumy i lekcewa偶enia pe艂ne, s膮dz膮ce si臋 jedynymi cywilizacyi reprezentantami; o powa偶n膮 i moralnego zebrania pe艂n膮 postaw臋 rozbija膰 si臋 musz膮 inne, gwa艂towne, ale gruntu cywilizacyjnego pozbawione, wrogie nam 偶ywio艂y.
  Roztropno艣膰 nasza i liczenie si臋 z tward膮 rzeczywisto艣ci膮 odbierze jednym i drugim straszne sposobno艣ci gubienia nas i wytracania nas; g艂臋bokie prze艣wiadczenie, czego dla siebie jako istoty nasz膰j broni膰 mamy, czego pod groz膮 samob贸jstwa moralnego opu艣ci膰 nie mo偶emy, nada nam si艂臋, karno艣膰 i sp贸jno艣膰 wewn臋trzn膮, kt贸r膰j nie przemo偶e nieprzyjaciel. I tutaj praca jednego kierunku, praca naukowa, praca oko艂o szerzenia i utrzymania o艣wiaty, wi膮偶e si臋 140
  z po艂o偶eniem, z przysz艂o艣ci膮, z widokami narodu, tutaj poczuwamy si臋 do prawa i obowi膮zku wa偶enia na szali ojczystych przeznacze艅 jako ci, kt贸rzy niezrozpacz膮 nigdy nad przysz艂o艣ci膮 polskiego imienia, dop贸ki dla niego, dla jego chwa艂y, dla prostowania jego dr贸g, stanie badawcz膰j my艣li, wytrwa艂贸j pracy, szczerego i sumiennego s艂owa i tego serca, kt贸re kocha tern gor臋cej, im bardzi膰j nie dla siebie, ale wbrew sobie, dla osi膮gni臋cia po偶膮dan膰j harmonii my艣li, uczucia i sumienia, umie i chce panowa膰 nad wzruszeniami chwili.
  Dla tego nie zamilk艂y, jak to wykaza膰 mia艂em sposobno艣膰, domowe muzy nasze wbrew rzymskiemu przys艂owiu, w艣r贸d zawieruchy dzisiejszego 艣wiata, w艣r贸d b艂ysk贸w nadziei i cieni ponurych, jakiemi obl贸k艂 si臋 widnokr膮g. Im sro偶膰j w艣r贸d t膰j burzy wyst臋puj膮 moralne spo艂ecze艅stwa europejskiego braki i rany, im w wspanialsz膰j postaci jawi si臋 Ncmczys historyczna, im g艂臋bi膰j porusza si臋 i unaocznia potworno艣膰 st贸eunk贸w zwi膮zanego niegdy艣 ide膮 wy偶sz膮 艣wiata i cywilizacji clirze艣cija艅ski膰j, t膰m mni膰j podobno obawia膰 si臋 nam, aby艣my doznali wytr膮cenia z ksi臋gi pami臋ci dziej贸w, chocia偶 codzie艅 wo艂a膰 i codziennie konwul-syjnie rzuca膰 si臋 nie b臋dziemy鈥. Ale je偶eli kiedy, to dzisiaj prawo mamy do tego spojrzenia pe艂nego grozy i spokoju, kt贸re mierzy zawiehrzenie powszechnie okiem do艣wiadczonego i proroczego nielcdwie narodu, kt贸re przyjmie dol臋 lepsz膮 z wiedz膮, jak j膮 zu偶ytkowa膰, dol臋 gorsz膮 z wiedz膮, jak z ni膮 walczy膰. Obowi膮zek za艣 mamy, aby w t臋 przjrsz艂膮, nieznan膮 epok臋 wnie艣膰 tre艣ci jak najwi臋c膰j, tre艣ci intellektualn膰j i moraln膰j, wiary, wiedzy i charakteru鈥. Dla tego ku zdobywaniu t膰j tre艣ci, ku odrodzeniu si臋 w energii pracy i w pot臋dzo panowania nad sob膮, trze- 141
  ba wyt臋偶y膰 wszystkie si艂y, jak 偶eglarz muszkularnemi ra-miony 艂贸d藕 kn przystani kieruj膮cy, gdy burza nadci膮ga, jak rolnik, kt贸ry ziarno sieje na dni pogody czy burzy..* Kto, gdy b臋dziemy pe艂ni 偶ywota, na 艣mier膰 skaza膰 nas si臋 odwa偶y? Kto wstrzyma膰 zdo艂a godzin臋 odkupienia, je偶eli ona dobiega w [czasomiarzc wyrok贸w Bo偶ych? Tre艣ci nam zatem pilnowa膰 i istoty, reszta w r臋ku Tego, kt贸rego nie obejmie 偶adna wiedza, a kt贸rego 偶adna pot臋ga nie wstrzyma.

.

za 谐. 1877.

DZIE艁A i ROZPRAWY
wydane przez
AKADEMIJ臉 UMIEJ臉TNO艢CI w KRAKOWIE
w ci膮gu pierwszego pi臋ciolecia 1873鈥-1878,
spisa艂 porz膮dkiem abecad艂owym Dr*. W艂adys艂aw Wis艂ocki.
Czyni膮c zado艣膰 ustnemu i pi艣miennemu wezwaniu kilku zas艂u偶onych i uczonych m臋偶贸w ze stron dalszych i z poza grona Akademii, domagaj膮cych si臋 ode mnie u艂o偶enia spisu wydanych dotychczas przez Akademij膮 dzie艂 i rozpraw, wykaz taki u艂o偶y艂em i sk艂adam go niniejszym Akademi umiej臋tno艣ci w przekonaniu, 偶e nieb臋-dzie zbytecznym dodatkiem do Bocznika zarz膮du.
Spis ten nieobliczony bynajmni膰j na poszukiwanie go w sz膰rsz膰m kole czytelnik贸w, dla zast臋pu prawdziwie uczonych, zwi臋kszaj膮cego si臋 u nas z dniem ka偶dym, kt贸rzy na niwie naukow膰j pracuj膮 z powo艂ania i z mi艂o艣ci nauki, s膮dz臋, 偶e oboj臋tnym nie b臋dzie, i 偶e 偶yczenie objawione mi przez kilku nie by艂o wyj膮tkowym, lecz podzielan贸m zar贸wno przez innych.
Krak贸w, w kwietniu r. 1878.
Dr. w; w.

Acta Polonfae historica, tomus I, ob. Zebrzydowski A,, Episto艂a rum libri.
鈥 To偶, tom III, ob. Waliszewski K. dr., Relacyje.
ALTH Alojzy dr. prof. Pomiary wysoko艣ci dokonane przy budowie kolej galicyjskich i ich znaczenie dla fizyjografii kraju. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizy-jogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. 17.
鈥 Rzecz o bclcmiiitach krakowskich. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 26, 2 nl. i 2 tablice litogr.
鈥 Rzecz o pochodzeniu belcmnit贸w z mi臋czak贸w g艂o-wonogich oskorupionych. (Odb. z II tomu Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce wi臋kszej, str. 21 i 1 tablica litogr.
鈥 Sprawozdanie o kamykach dnia 20 sierpnia 1876 r. w IJhrynie podczas burzy spad艂ych. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 17.
鈥 Sprawozdanie sekcyi orograficzno-geologiczn膰j z czynno艣ci w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom 汛袩 str. 8鈥10.
鈥 To偶, w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 24鈥29.
鈥 To偶, w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 16鈥17.
鈥 Sprawozdanie z bada艅 geologicznoantropologicznych, przedsi臋wzi臋tych w tak zwanej 鈥濻moczej Jamio鈥 na Wawelu w Krakowie. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do autro-

4
po艂ogi krajow贸j, tom I dzia艂 I). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 5 i 1 tabl.
鈥 Sprawozdanie z podr贸偶y odbytej w r. 1875 w niekt贸rych cz臋艣ciach Podola galicyjskiego. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w *8ce, str. 21 i 1 ni.
鈥 Sprawozdanie z podr贸偶y na Fodole, odbyt膰j w sierpniu i wrze艣niu r. 1876. (Odb. z XI tomu Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 5.
鈥 St贸sunki topograficzno-geologiczne kolei Tarnowsko-leluchowskiej (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 49.
鈥 ob. Kolbenheycr K., Wycieczka; 艁omnicki M., Sprawozdanie.
ANDEZEJOWSKI A. ks. kan. Zapiski zoologiczne: Ryby zc Zbrucza, ob. 艁omnicki M.
Archiwum Komieyi dla historyi literatury i o艣wiaty w Polsce, tom I. Krak贸w, druk Czasu, w 8cc wi臋kszej, w druku.
Tre艣膰: Statute antiqua Collcgii majoris, wydal dr. J贸zef Szujski (str. 1 鈥 20); Ks. Szczepana Ho艂owczyce Raport wizyty generalnej po艂udniowo-wschodnich wydzia艂贸w szkolnych, ou-prawion膰j imieniem Komieyi edukacyjnej w r. 1782, wyda艂 dr. W艂adys艂aw Wis艂ocki (str. 21 鈥 70); Statute i matrvktuy wydzia艂u teologicznego Uniwersytetu Jagiello艅skiego z XVI wieku, wyda艂 dr. JT. Szujski (str. 71鈥94); Za艂o偶enie i urz膮dzenie Col-lcgii ininoris, poda艂 dr. J. Szujski (str. 95鈥118); Zapiski i do-kumenta do dziej贸w instrukcji publicznej w Polsce, wyda艂 dr. W艂adys艂aw Seredy艅ski (str. 119鈥264); Przyczynek do historyi pocz膮tk贸w romantyzmu w Polsce, do druku przygotowa艂 Stanis艂aw鈥 Tomkowicz (str. 265鈥841).
鈥 Komisy i historycznej, tom I (Scriptores rerum Polo-nicarutn, tomus IV鈥). Krak贸w, druk. \V艂. L. Auczyca i Sp., w 8cc wi臋ksz膰j, str. IV i 425. 4 z艂r.
Tre艣膰 : Przedmowa, przez dra J贸zefa Szujskiego (str. I鈥擨V); Stanislai G贸rski Coneiones in maximo totius rogu i Po艂onino conventu apud^ Lcopolim de republic;禄 hahitac a. 1537, wyda艂 dr. Wojciech K臋trzy艅ski (str. 1鈥87); Dwa dyjaryjusze kon-

ft
green wiede艅skiego z 谐. 1515, wyda艂 dr. Ksawery Liske (str. 89鈥182); Ulryka Werduma Dyjaryjusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1071, wyda艂 dr. Ksawery Liske (str. 183鈥261); Ostatnie prace ks. Stebelskiego, z autografu wyda艂, wst臋pem i przypisami obja艣ni艂 dr. W艂adys艂aw Scredy艅ski (str. 263鈥394); Sprostowania i uzupe艂nienia: Do 鈥濷statnich prac1* Stebelskiego, przez ks. knn. lir. Scipio del Cnmpo (str. 395鈥396); W sprawie artyku艂u p. n. 鈥濼radycyja o Kazimierzu Mnichu”, przez dra Stanis艂awa Smolk臋 (str. 397鈥400); Sp贸r o ksi膮偶ko, przez dni Augusta Soko艂owskiego (str. 401鈥405); Biblijografija historvi, geografii historycznej i historyi prawa polskiego z r. 18<7, przez dra W艂. Wis艂ockiego (str. 407鈥42o).
BE艁CIKOWSKI Adam dr. Program S艂ownika Akademii umiej臋tno艣ci, pod艂ug porozumienia si臋 komitetu w tym celu przez Komisyj膮 j臋zykow膮 wyznaczonego, napisany
przez鈥︹. ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog.,
tom III str. XVI鈥擷XIII.
Berichte, Bibliographische, Uber die Publikationen der Akademio der Wissenschaften in Krakau, herausgege-ben von den Sekrctaren der drei Abthcilungen (Classen): I)r. Estreicher, philolog. Abth., Dr. J. Szujski, pliilos. hist. Abth. Gen.-Sekr. d. Akademie, und Dr. S. L. Kuczy艅ski, matliem. naturw. Abth., I Heft 1876. Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1876, w 4ce, str. 24. 60 cent.
BIELOWSKI August. Monumenta Poloniae liistorica,
tom III jako dalszy ci膮g wydawnictwa 艣w. p鈥︹︹︹.pro-
wadzony przez grono lwowskie cz艂onk贸w Komisji histo-ryczn膰j pod przewodnictwem dra A. Ma艂eckiego a redak-cyj膮 dr贸w W. K臋trzy艅skiego i X. Liskego. Lw贸w, druk. Zak艂adu im. Ossoli艅skich, w 4cc, w druku.
Tre艣膰: Rocznik wielkopolski (str. 1鈥42); Spominki gnie藕nie艅skie (str. 42鈥45); Rocznik franciszka艅ski krakowski (str. 46鈥52); Spominki krakowskie (str. 52); Spominki pozna艅skie (str. 52); Rocznik 艣wi臋tokrzyski (str. 53 鈥 87); Dope艂nienie Rocznika 艣wi臋tokrzyskiego, opracowa艂 Roman Maurer (str. 88鈥118); Spominki p艂ockie i sochaczewskie (str. 118鈥124); Spominki wi艣lickie (124鈥126); Rocznik Krasi艅skich (str. 127鈥 133); Spominki Trzemesze艅skie (str. 133鈥134); Spominki ko-przywnickie (str. 13-4鈥1.%); Rocznik ma艂opolski (str. 135鈥202); Rocznik mazowiecki (str. 202鈥204); Rocznik kujawski (str.

201鈥212); Rocznik Chotclskiego (str. 212鈥217): Rocznik Kaspra Peray艅skiego (str. 218鈥219); Rocznik Stanis艂awa Napo n艅skiego (str. 219鈥227); Zapiski o pocz膮tkach r贸偶nych zakon贸w (str. 227); Spominki mieszane (str* 228鈥281): Rocznik Jana z Targowiska, opracowa艂 Emil Kalitowski (str. 232鈥240); Spominki krakowskie (str. 240鈥242); Spominki kazimierskie (str. 242鈥248); Spominki boclmie艅skie, o])racowa艂 Stanis艂aw Lukas (str. 243鈥245); Spominki pilznie艅sKio (str. 245鈥249); Rocznik kro艣nie艅ski (str. 249鈥250); Spominki lwowskie (str. 250鈥251); Spominki Minoryt贸w Samborskich (str. 252); Spustoszenie Sambora (str. 253 鈥 25-1); Spominki lubelskie (str. 254鈥255); Spominki 艂ckne艅skie (str. 255); Kronika klasztoru tracmeszo艅skiego, opracowa艂 dr. Aleksander Hirschberg (str. 256 鈥 263); Spominki o Laskich, opracowa艂 dr. Aleksander Hirschberg (str. 263鈥266); Spominki o Cio艂kach (str. 267鈥271); Spominki przeworskie (str. 272鈥278); Kroniczka rymowana, opracowa艂 Stanis艂aw Lukas (str. 279鈥280); Rodow贸d ksi膮偶膮t
Eolskich (str. 280鈥284); Zbieranka skr贸cona o polskich kr贸-ich (str. 284鈥287); Wierszo o 艣wi臋topietrzu (str. 288鈥289); Poczet kr贸l贸w polskich (str. 289鈥296;; Zdarzenia godne pami臋ci, opracowa艂 Antoni Lorkiewicz (str. 296鈥313); Katalogi biskup贸w krakowskich, opracowa艂 dr. Wojciech K臋trzy艅ski (str. 313鈥376); Katalogi arcybiskup贸w gnie藕nie艅skich, opracowa艂 Ksawery Liske (str. 377 鈥410-; Spominki zakonnika 艣wi臋tokrzyskiego, opracowa艂 Teodor Wierzbowski (str. 411鈥 414); Zapiski Andrzeja Przekory, opracowa艂 Teodor Wierzbowski (str. 414鈥419); Kronikaksi膮偶膮t polskich, opracowa艂 dr. Zygmunt Wecie weki 鈥歴tr. 423鈥578); Kronika polska, wydana pracz prof. dra Ludwika 膯wikli艅skiego (str. 579 i nn.).
鈥 Szymon Szymonowicz (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 2 nl. i 109.
BIESIADECKI Alfred dr. prof. Anatomia patologiczna gruczo艂贸w sk贸rnych (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc wi臋ksz膰j, str. 44.
鈥 Badanie mikroskopijne eo do sposobu przyrastania przeszczepionych kawa艂k贸w sk贸ry do dna wrzod贸w (Odb. z III tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 229鈥258 i 3 tablice litogr. Stanowi w艂a艣ciwie, jak i nast臋puj膮ca praca, nadbitk臋 z wydanego przez tego偶 autora w Krakowie r. 1875 dzie艂a p. t.

7
鈥濸oszukiwania dokonane w Zak艂adzie patologiczno-anatomicz-nym Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zeszyt II”, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr. ze zmiana tylko paginacyi, str. 38鈥07 na 229鈥258, umieszczon膮 zosta艂a.
鈥 Dwa przypadki bielicy, jeden z guzami bielicowymi sk贸ry, drugi z guzami w jelicie, z uwagami nad bielic膮. (Odb. 7 I tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 129鈥181 i 2 tablice litografowauc.
Nadbitka ze zmian膮 tylko paginacyi, str. 122鈥174 na 129鈥 181, z dzie艂a tego偶 autora 鈥濸oszukiwania dokonane w Zak艂adzie pa tologiczno-anatomicznym-.
鈥 ob. Browicz T.J O zmianach; Eberhard 袚谐., Przyczynek; Obali贸ski A. i Browicz T., Przypadek; Pieni膮偶ek P., Kilka przypadk贸w.
BOBRZY艃SKI Micha艂 dr. prof. O nieznanym uk艂adzie prawa polskiego przez Jana Sierakowskiego z r. 1554. (Odb. z VI tomu Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw, Jag., 1876, w 8cc, str. 37.
鈥 O za艂o偶eniu s膮d贸w wy偶szych prawa niemieckiego na zamku krakowskim. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 1 nl., 154 i XV.
鈥 Wiadomo艣膰 o uchwa艂ach zjazdu piotrkowskiego z r. 1406, oraz takiego偶 zjazdu z r. 1407. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. histor. filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. 16.
鈥 Zbi贸r dekret贸w s膮d贸w kr贸lewskich z czas贸w Zygmunta I, wyda艂鈥︹︹b. Pomniki star. prawa polskiego,
tom VI str. 1 i nn.
鈥 ob. Helcel A. Z., Pism pozosta艂ych wyd. po艣miertne; Ostror贸g J., Monumentum; Pomniki star. prawa polskiego toin V (Falkinberg J., Vladimiri P.); Taszycki N., Cor-rectura; Zaborowski St., Tractatus.
BOEHM Ignacy. Spostrze偶enia fitofenologiczne w okolicy Krakowa w r. 1872, przez鈥︹︹..c. k. komisarza po-
licyi, niegdy艣 asystenta botaniki przy narodow膰m Muzeum

w Pradze. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. 8.
鈥 To偶 w r. 1873. (Odb. z tomu VIII Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
鈥 To偶 w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 7.
鈥 To偶 w r. 1875. (Odb. z tomu X Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 7.
鈥 To偶 w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 6.
鈥 Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym w r. 1872 w okolicy Krakowa, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 179鈥180.
鈥 Wycieczka archeologiczna w okolice Krakowa po prawym brzegu rz膰ki Wis艂y (Dodatek do tomu 袥孝袩 Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8cc, str. V.
BOJARSKI Aleksander dr. prof. Dwa zabytki polskiego s膮downictwa karnego z wieku XVII, obja艣ni艂鈥︹︹
(Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 59.
鈥 ob. S艂ownik niemiecko-polski wyraz贸w prawniczych.
BROWICZ Tadeusz dr. O zmianach pozimnicznych w膮troby, 艣ledziony i szpiku kostnego. (Odb. z tomu 楔 Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 259鈥285.
Stanowi nadbitk臋 z wydanego przez prof, dra A. Biesiade-ckiego r. 1875 w Krakowie dzie艂a p. t. rPoszukiwania dokonane w Zak艂adzie patologiczno – anatomicznym Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zeszyt 11鈥-, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr. ze zmian膮 tylko paginacyi, str. 84鈥110 na 259鈥285, pomieszczone zosta艂o.

9
*鈥 Pasorzyty ro艣linne w durz臋 jelitowym, opisa艂鈥︹︹.
asystent Anatomii patol. (Odb. z I tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
鈥 Przypadek t臋tniaka groniastego, ob. Obali艅ski A. i Browicz T.
BUBZY艃SKI Piotr dr. prof. O decymach i narok-nikach, tudzie偶 o dziesi臋cinie monarszej w dawn贸j Polsce, ust臋p z dziej贸w gminy i skarbowo艣ci publiczn膰j polski贸j, cz臋艣膰 I (Odb. z tomu VIII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878. w 8ce, str. 61.
鈥 O prawie bli偶szo艣ci w dawn膰j Polsce. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 32.
鈥 O uprawieniu dzieci nie艣lubnych pod艂ug prawa polskiego. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 50.
BUSZAK Jan. Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wiecie zwierz臋cym w r. 1872 w Gr贸dku, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 180.
鈥 To偶 w r. 1870 w Czortkowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XL str. 188.
CELICHOWSKI Zygmunt dr. Dwa nieznane zabytki bibliograficzne. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 19.
鈥 O autorze i wydaniach dzie艂a: Ustawy prawa polskiego. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 16.
CHOD殴KIEWICZ W艂adys艂aw. Wi膰rsz setny z ko-medyi Arystofanesa p. t. 鈥濧charnc艅czycy”, tekst staroperski sprostowa艂, obja艣ni艂 i wyt艂贸maczy艂鈥︹.(Odb. z tomu
III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875. w 8ce, str. 50.
CHOM臉TOWSKI W艂adys艂aw. Zabytki je偶yka polskiego z XV wieku, w r臋kopisach biblijoteki ordynacyi Kra-
2

si艅skich. 鈥歄db. 谐 tomu 1 Sprawozda艅 Komisyi j臋zykowej). Krak贸w, drtik. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 13.
OHOTE艁SZZ. Rocznik, ob. Bielowski A., Monument* Poloniao histor., tom III str. 212鈥217<
Codex diplomaticus cathedralis ecclesiae CracovieDsis, ob. Piekosi艅ski Fr.
鈥 To偶 Poloniae minoris, ob. Piekosi艅ski Fr.
鈥 epistolaris seculi decimi quinti 1384 鈥1492, ex antiquis libris formularum, corpore Naruszeviciano, auto-graphis archivisque plurimis collectus opera Augusti Soko-艂owski et Joseplii Szujski. Kodeks list贸w z XV stulecia. (Monumenta medii aevi bistorica res gestas Poloniae illu strantia, tomus II). Krak贸w, druk. Czasu, 1876 (1877), w 4ce, str. LXX, 158, 368 i 2 ni. 10 z艂r.
膯WIKLI艃SKI Ludwik dr. prof. Kronika polska, wydana przez鈥︹.ob. Bielowski A., Monumenta Polo-
niae histor., tom III str. 579 i nn.
CYBULSKI. Spostrze偶enia fitofenologiezne poczynione w ogrodzie botanicznym w Warszawie w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 178鈥179.
鈥 To偶 w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 169鈥170.
鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 180鈥181.
鈥 To偶 w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tum X str. 179鈥180.
鈥 To偶 w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 186.
CZERNY Franciszek dr. Zmienno艣膰 klimatu, rozprawa odczytana na posiedzeniu Wydzia艂u matematyczno-przyrodniczego, odbyt膰m d. 20 lipca 1877. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 63.

11
CZERWIAKOWSKI Ignacy dr. prof, sprawozdanie Sekcyi botaniczn贸j z czynno艣ci w r. 1873, ob. Sprawozdani漏 Kom. fizyjogr., tom VIII str. 29鈥32.
鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 18鈥19.
CZYRNIA艃SKI Emil dr. prof. Teoryja mechaniczno-chemiczna oparta na rachunku wirowych niedzia艂ek. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 38.
DUCHI艃SKI prof. Odczyt na posiedzeniu Wydzia艂u historyczno-filozoficznego d. 3 i 10 grudnia r. 1874, i dys-kusyja nad nim, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom IV str. I鈥擨X.
DUNAJEWSKI Julijan dr. prof. S艂owo 鈥濷 zasadach bicia monety” (Ratio cudendae monetae) Miko艂aja Kopernika, ob. Posiedzenia, Dwa pi膰rweze, str. 25鈥31.
DUNAY de DUNA-VESCE Hugo Agenor J. L. baron. Carmen honoribus Caroli Ludovici, archiducis Au-striae, dum munus protectoris Academiac scientiarum Cra-covicnsie capesseret, oblatum, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1873, str. 187鈥191.
DZIEDUSZYCKI Maurycy hr. Rys dziej贸w ko艣cio艂a katolickiego w Szwecyi. (Odb. z tomu I i II Pami臋tnika Wydz. filolog, i histor. filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4cc wi臋ksz膰j, str. 164.
Dzie艂a wydane przez Akademij膮 po koniec r. 1874, tudzie偶 pozosta艂e w j膰j sk艂adzie po b. Towarzystwie nauk. krakowski膰m. (Odb. z Rocznika zarz膮du Akad. r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce ma艂膰j, str. 8.
EBERHARD Franciszek. Przyczynek do anatomii
za膰my sto偶kow膰j, Cataracta pyramidalis, poda艂鈥cze艅
wydzia艂u lekarskiego. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8co, Btr. 199鈥227 i 1 tablica.

Stanowi nadbitk臋 z wydanego przez prof, dra A. Biesiad臋-ckiego r. 1875 w Krakowie dzie艂a p. t. 鈥濸oszukiwania dokonane w Zak艂adzie patologiczno – anatomicznym Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zeszyt 袩-, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr. ze zmian膮 tylko paginacyi, str. 1鈥29 na 199 鈥 227, umieszczone zosta艂o.
ESTREICHER Earol dr. Biblijografija polska XV鈥 XVI stulecia, zestawienie chronologiczne 7200 druk贸w w kszta艂cie regestru do Biblijografii, tudzie偶 spis abecad艂o wy tych dzie艂, kt贸re dochowa艂y si臋 w biblijotekach polskich, wydanie Akademii umiej臋tno艣ci staraniem Komisyi biblijograficzn膰j. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce wi臋ksz膰j, str. XVI, 226 i 2 nl. 4 z艂r.
鈥 Biblijografija polska XIX stulecia, tom II (G鈥擫). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce wi臋ksz膰j, str. IV i 634. 10 z艂r.
鈥 To偶, tom III (艁鈥擰). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce wi臋ksz膰j, str. V, II i 608. 10 z艂r.
鈥 To偶, tom IV (R鈥擴). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce wi臋ksz膰j, str. IV i 659. 10 z艂r.
鈥 To偶, tomu V zeszyt 1 (W鈥擶oronicz). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce wi臋ksz膰j, str. 160.
鈥 Bibliographische Berichte liber die Publikationen der Akademie der Wissenschaften in Krakau, ob. Berichte.
FABIAN Oskar dr. prof. O rozci膮ga艂no艣ci i spr臋偶ysto艣ci lodu. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 18 i 1 tablica.
鈥 Obliczanie warto艣ci szereg贸w niesko艅czonych a zw艂aszcza o bardzo s艂ab膰j zbie偶no艣ci. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 20.
鈥 Przyczynek do poznania kszta艂tu linii pr臋偶no艣ci wody nasyconej. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 16.
FALKINBEROr Joannes. Liber de doctrina potestatis papae et imperatoris, editus contra Paulum Vladimiri Po-

13
lonum in 8. Constantiensi concilio, wyda艂 M. Bobrzy艅ski, ob. Pomniki star, prawa polskiego, tom V str. 195 i nn.
FRANKE Jan Nep. O niekt贸rych zagadnieniach kinematyki na zasadzie ruchu powierzchni sko艣nych, napisa艂
鈥︹.prof. Akad. techn. we Lwowie. (Odb. z tomu III
Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 4ce wi臋ksz贸j, str. 28.
鈥 Studyja analityczne nad ruchem cia艂 sta艂ych. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 36.
GIERMA艃SKI Piotr. Rozbi贸r chemiczny dwudziestu-dziewi臋ciu gatunk贸w w臋gli kopalnych z r贸偶nych kopal艅 i pok艂ad贸w Galicyi, wykonany przez鈥︹︹.asystenta che-
mii przy Wszechnicy Jagiello艅ski膰j. (Odb. z tomu IX Spra-wozd. Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 15.
GLOGER Zygmunt. Nazwy weselne, wyra偶enia i przedmioty u偶ywane przy obrz臋dach ludu na przestrzeni by艂贸j Rzeczypospolitej. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropologii krajow贸j, tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 17.
鈥 Zabobony i mniemania ludu nadnarwia艅skiego, tycz膮ce si臋 ptak贸w, p艂az贸w i owad贸w, zebra艂鈥︹..w latach
1865 鈥1875. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 7.
GLOGER Zygmunt i RADZIMI艃SKI – LUBA Zygmunt. Poszukiwania archeologiczne w powiecie Ostrog-skim na Wo艂yniu we wrze艣niu r. 1876. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropologii krajow贸j, tom I dzia艂 I). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 4.
GODLEWSKI Emil dr. Niekt贸re do艣wiadczenia nad oddychaniem porost贸w. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 10.

14
鈥 O metodzie oznaczania szybko艣ci przyswajania za pomoc膮 obliczenia p臋cherzyk贸w gazowych, wydobywaj膮cych si臋 z ro艣liny pod wod膮. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 37.
鈥 O powstawaniu i znikaniu skrobi w ga艂eczkach zieleni. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kra k贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 54.
GODZIEN Karol. Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym r. 1873 w Rokietnicy, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170.
鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 182.
G脫RSKI Stanislaus. Condones in maximo totius rc-gni Poloniac convcntu apud Leopolim de republica habitae a. d. 1537, wyda艂 dr. Wojciech K臋trzy艅ski. (Odb. z Ar-chiwu Komisyi historycz.). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1877, w 8ce du偶膰j, str. 87.
GOSIEWSKI W艂. Przyczynek do tcoryi r贸wnowagi i ruchu da艂a sztywnego. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce wi臋ksz.膰j, str. 4.
GRALEWSKI Mateusz. O imionach u偶ywanych u ludu. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 4.
HELCEL A. Z. Pism pozosta艂ych wydanie po艣miertne, staraniem Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie tom I: Dawne prawo prywatne polskie, cz臋艣膰 obejmuj膮ca wst臋p, zasady og贸lne i prawo rzeczowe, napisana w latach 1849鈥1853 (wyda艂 M. Bobrzy贸ski). Krak贸w, druk. W. Korneckiego, 1874, w 8ce, str. VII i 233. 1 z艂r. 80 cent.
鈥 ob. Pomniki star. prawa polskiego.
HEYZMANN Udalricus dr. prof. Statute synod alia episcoporum Cracoviensinm XIV et XV scculi e codicibus

15
manuscripts ty pis mandata, additis Statutis Vielunii et Ca lisii a. 1420 conditis (et ex rarissitnis editionibus, etiam
authenticis, nunc iterum editis), editionera curavit鈥︹
(Pomniki star, prawa polskiego, tom IV). Krakow, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce, str. XVI i 290. 5 z艂r.
鈥 Statuta synodalia Andreae episcopi Posnanicnsis
seculo XV confecta, cdidit鈥︹.. (Suplement do tomu V
Pomnik贸w star. prawa polskiego). Cracoriae, typ. VI. L. Anczyc et Comp., 1877, w 4ce, str. XL.
鈥 Uwag kilka nad uprawnieniem dzieci nie艣lubnych przez nast臋pne ma艂偶e艅stwo (legitimatio per subsequens ina-trimonium) pod艂ug prawa kanonicznego, z uwzgl臋dnieniem odno艣nych przepis贸w ustawy austryjacki膰j. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w鈥, druk. Uniw. Jag. f 1876, w* 8ce, str. 27.
HIKSCHBERCr Aleksander dr. Kronika klasztoru Trzemesze艅skiego i spominki o 艁askich, wyda艂 . . . . , (Odb. z tomu III dzie艂a Monumenta Poloniae historical Lw贸w, druk. Zak艂adu im. Ossoli艅skich, 1877, w 4ce, str. 13,
HO艁OWCZYC Szczepan ks. Raport wizyty general-n贸j po艂udniowo-wschodnich wydzia艂贸w szkolnych, odprawionej imieniem Komisyi edukacyjnej w r. 1782, wyda艂 dr. W艂adys艂aw Wis艂ocki. (Odb. z Archiwum Komisyi dla history! literatury i o艣wiaty w Polsce, tom I)- Krak贸w, druk. Czasu, 1877, w 8ce du偶ej, str. 54.
HOSZOWSKI Konstanty dr. Rozbi贸r krytyczny bijo-graf贸w Erazma Cio艂ka, biskupa p艂ockiego i wys艂annika dyplomatycznego do dwor贸w panuj膮cych. (Odb. z tomu III Rozpraw i sprawozda艅 Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 29.
Instrukcyja bla badania w艂a艣ciwo艣ci ludowych, ob.
Sadowski J. N.
鈥 dla robi膮cych spostrze偶enia autropologiczne na oso-bacli 偶ywych. (Odb. z tomu II Rozpraw i sprawozda艅

Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, etr. 11.
JACHNO Jan dr. Dalszy ci膮g ro艣lin zebranych w okolicy miasta Stanis艂awowa, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII etr. 52 鈥 53.
JAN z Targowiska, ob. z Targowiska J.
JANCZEWSKI Edw. Fr. dr. prof. Badania nad
rozwojem p膮czka u skrzyp贸w, Equisetaccae. (Odb. z tomu 111 Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1*76, w 8ce, str. 38 i 2 tablice litogr.
鈥 O rurkach sitkowych w korzeniu ro艣lin okrytoziar-nowych. (Odb. z tomn I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 12 i 1 tablica.
鈥 Poszukiwania nad powstawaniem korzonk贸w u ro艣lin ziarnowych. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 15, 1 nl. i 2 tablice litogr.
鈥 Poszukiwania nad wzrostem wierzcho艂kowym korzeni n ro艣lin okrytoziarnych. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 20 i tablico litogr. III鈥擵II.
鈥 Poszukiwania nad rozwojem p艂odnicy niekt贸rych kra snorost贸w. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 51 i 3 tablice litogr.
鈥 Przyczynki do historyi rozwoju trz臋sid艂owatych, No-stocaceae. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 14.
JAWORSKI Stanis艂aw. Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873, ob Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170鈥171.
KALICKI Bernard. Przyczynek do historyi dziejopisarstwa polskiego w XVII wieku: Korespondencyja arcybiskupa Macieja Lubie艅skiego i hetmana Stan. Koniecpolskiego z powodu wydania pism biskupa Stanis艂awa Lubie艅-

17
skicgo. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 13.
KALINA Antoni dr. O liczebnikach w j臋zyku staropolskim, jako przyczynek do hietoryi j臋zyka polskiego. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 73.
KALITOWSKI Emil, ob. z Targowiska J., Rocznik.
KAMIE艃SKI Fr. dr. Anatomija por贸wnawcza pi膰r-wiosnkowatych, Primulaceae. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 59 i 10 tablic litogr.
鈥 Historyja rozwoju zarodka P艂ywacza pospolitego, Utricularia vulgaris L., rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydzia艂u matematyczno – przyrodniczego Akademii umiej, w d. 20 lipca 1877 r. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 8 i 1 tablica.
鈥 Kilka spostrze偶e艅 nad rozwojem Ramienicowatych. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 13 i 1 tablica.
鈥 Por贸wnawcze badania nad wzrostem P艂ywacz贸w, Utricularia. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 31.
KANTECKI Klemens. Rzecz o archiwach w Mitawic. (Nadb. z tomu V Rozpraw i sprawozda艅 Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. XXIII鈥擷LII.
KARLI艃SKI Fr. dr. prof. Materyja艂y do klimato-grafii Galicyi zebrane przez Sckcyj膮 meteorologiczn膮 Ko-misyi fizyjograficzn膰j r. 1872. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 182.
Stanowi, jak i nast臋puj膮ce, Ug膮 cze艣膰 Sprawozda艅 p. t. 鈥濿ypadki spostrze偶e艅 meteorologicznych, dokonanych w roku meteorologicznym 1872 (鈥1876), zestawione w c. k. Obserwa-toryjum astronomiczn膰m krakowski膰m pod nadzorem prof, dra Fr. Karli艅skiego4*.
3

袉8
鈥 To偶 w 谐. 1873. (Odb. z tomn 汛楔 Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 172.
鈥 To偶 w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 183.
鈥 To偶 w r. 1875. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8膰e, str. 183.
鈥 To偶 w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 192, 1 nl. i 1 tablica litogr.
鈥 O okresowych zmianach ciep艂oty powietrza w Krakowie. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4cc wi臋kszej, str. 35.
鈥 Sprawozdanie Sekcyi meteorologicznej z czynno艣ci w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 4鈥8.
鈥 To偶 w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 20鈥23.
鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 12鈥15.
鈥 To偶 w r. 1875/6, oh. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 20 鈥 21.
鈥 Wypadki jednorocznych pomiar贸w chy偶o艣ci wiatru w Krakowie. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 5.
鈥 Wyznaczenie szeroko艣ci geograficznej 艣rodka kopu艂y zachodniej w Obserwatoryjum astronomicznem krakowski艅m. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 16.
KAR艁OWICZ Jan dr. O j臋zyku litewskim. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. filolog.鈥. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 242.
鈥 Przyczynki do Projektu wielkiego S艂ownika polskiego. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 82.

19
KAROL LUDWIK arcyksi膮藕臋 (protektor Akademii). Zagajenie publicznego posiedzenia inauguracyjnego Akademii d. 7 maja 1873 r., ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, 8tr. 43.
K臉TRZY艃SKI Wojciech dr. Katalogi biskup贸w krakowskich, wyda艂鈥︹︹ (Odb. z tomu III dzie艂a Monu-
ment* Poloniae historic). Lw贸w, druk. Zak艂adu im. Ossoli艅skich, 1877, w 4cc, 8tr. G4. 鈥 Ks. doktor Patcrek. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 6. 鈥 O narodowo艣ci polski膰j w Prusicch zachodnich za czas贸w krzy偶ackich, studyjum historyczno – etnograficzne. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydr., filolog, i histor. filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1871, w 4cc wioksz膰j, str. 106. 鈥 ob. Bielowski A., Monument Poloniae historica tom III; G贸rski St., Conciones.
KIRKOR A. H. Badania archeologiczne w okolicach Babic i Kwacza艂y, rzecz czytana na posiedzeniu Komisyi archeologicznej d. 14 lipca 1873 r. (Nadb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 25鈥84 i 2 tablice litogr.
鈥 To偶, cz臋艣膰 II: Badania archeologiczne w Kwaczale, sprawozdanie czytane na posiedzeniu Kom. archcol. d. 11 listopada 1873. (Odb. z tomu 1 Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 3G z rycinami w tek艣cie.
鈥 Badania archeologiczne 1876 roku: 1. Sprawozdanie z wycieczki i wykaz zabytk贸w; 2. O grobach kamiennych na Podolu galicyjskiem; 3. Zdanie sprawy z wycieczki do Mokrzyszowa. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 I). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 33 i 2 tablice.
鈥 Pokucie pod wzgl臋dem archeologicznym, badania z r. 1874. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.), Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 107.

20
鈥 Poszukiwania zabytk贸w pierwotnych w bli偶szych okolicach Krakowa. (Odb. z tomu V Rozpraw i Sprawozda艅 Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. XVIII.
鈥 Sprawozdanie Sekcyi wykopalisk. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist. fdoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8co, str. 9.
鈥 Sprawozdanie i wykaz zabytk贸w z艂o偶onych w Akademii umiej臋tno艣ci z wycieczki archeologicznej w r. 1877. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom II dzia艂 I). Krak贸w, dmk. Uniw. Jag., 1878, w 8cc, str. 18.
KLUCZYCKI Franciszek. Episto艂a 艣w. Bernharda ol chowaniu czeladzi, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. fi olog., tom I str. XXXVII鈥擷LVIII.
鈥 Sylva rerum z czas贸w kr贸la Micha艂a i pierwszych lat Jana III, wraz z schematem, wedle kt贸regoby po zbiorach manuskrypt贸w zbiory Sylva rerum tak liczne, szczeg贸lniej w wieku XVII i XVIII, regestrowa膰 nale偶a艂o, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom IV str. XII 鈥 XXXVII.
Kodex dyplomatyczny katedry krakowskiej, ob. Pie-kosi艅ski Fr.
鈥 To偶 List贸w z XV stulecia, wyd. przez dra A. Soko艂owskiego i dra J. Szujskiego, ob. Codex.
鈥 To偶 ma艂opolski, ob. Piekosi艅ski Fr.
KOLBENHEYER Karol prof. Pomiary barometryczue
w okolicy miasta Bia艂y, wykonane i obliczone przez鈥.
(Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 7.
鈥 Pomiary barometryczne w Tatrach, wykonane w lipcu
i sierpniu 1875 r. przez鈥︹ prze艂o偶y艂 z niemieckiego
dr. A. Kremer. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 14.
鈥 Pomiary w Tatrach w sierpniu 1873 i 1874, wykonane przez 鈥.. prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. A. Kre-

21
mer. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 27.
鈥 Wiadomo艣膰 o nowej mapie Tatr i uwagi nad takow膮. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 3.
鈥 Wycieczka w Tatry w sierpniu 1872 r., przez鈥︹
c. k. prof. gimn. w Bielsku, prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. 袥. 袣 rem er. (Odb. z tomu 汛楔 Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 17.
鈥 Wycieczka w Tatry w sierpniu 1873 r., przez鈥︹
prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. A. Altli. (Odb. z tomu 汛袉袩 Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 13.
KOLBERG- Oskar. Lud, jego zwyczaje, spos贸b 偶ycia, mowa, podania, przys艂owia, obrz臋dy, gus艂a, zabawy, pie艣ni, muzyka i ta艅ce, seryja VI z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego: Krakowskie cze艣膰 II, wydana z pomoc膮 funduszu ksi臋cia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarz膮dem Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. V, 540 i 1 艂itogr. 5 z艂r.
鈥 To偶, seryja VII: Krakowskie cz臋艣膰 III. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874. w 8ce, str. VI, 354 i 1 litogr. 3 z艂r.
鈥 To偶, seryja VIII: Krakowskie cze艣膰 IV, powie艣ci, przys艂owia i j臋zyk. Krak贸w, druk. dra L. Gumplowicza,
1875, w 8ce, str. VII, 368 i 2 drzeworyty. 3 z艂r. 50 cnt.
鈥 To偶, seryja IX z dwiema rycinami wedle rysunku B. Hofla: W. ks. Pozna艅skie cz臋艣膰 I. Krak贸w, nak艂. autora, druk. Uuiw. Jag., 1875, w 8ce, str. IV i 320. 3 z艂r.
鈥 To偶, seryja X: W ks. Pozna艅skie cz臋艣膰 II, wydana z pomoc膮 Akademii umiej臋tno艣ci. Krak贸w, druk. Uniw. Jag.,
1876, w 8cc, str. II, 388 i 1 rycina. 3 z艂r.
鈥 Lud, jego zwyczaje, spos贸b 偶ycia, mowa, podania, przys艂owia, obrz臋dy, gus艂a, zabawy, pie艣ni, muzyka i ta艅ce, seryja XI, z rycin膮 wedle rysunku B. Hofla: W. ks. Pozna艅skie cz臋艣膰 III, wydana z pomoc膮 Akademii umicj臋t-

no艣ci w Krakowie. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. IV i 248. 2 z艂r. 50 cnt.
鈥 Rzecz o mowie ludu wielkopolskiego. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 3G.
KOPERNICKI Izydor dr. Czaszki z kurhan贸w po-kuckick, jako materyja艂 do antropologii przedhistorycznej ziem polskich. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 33 i tablic, litogr. IV鈥擵II.
鈥 Nowy przyczynek do antropologii przedhistorycznej ziem polskich. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 I). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 24 i 3 tablice.
Tre艣膰: O grobie niccia艂opalnym na cmentarzysku przedhi-storyczn膰m w Kwaczale; O ko艣ciach i czaszkach ludzkich z kurhau贸w w Radziminie na Wo艂yniu; O ko艣ciach i czaszkach ludzkich z wykopalisk przedhistorycznych na Podolu galicyjski膰ra.
鈥 Spostrze偶enia nad w艂a艣ciwo艣ciami j臋zykowemi w mowie G贸rali bieskidowych, z dodatkiem s艂owniczka wyraz贸w g贸ralskich. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 38.
鈥 Sprawozdanie o staro偶ytnych ko艣ciach i czaszkach ludzkich, pochodz膮cych z kurhan贸w na Pokuciu. (Odb. z tomu 袩 Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 12.
鈥 Zagadki i 艂amig艂贸wki G贸rali bieskidowych, spisane w okolicach Rabki. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 17.
鈥 Charakterystyka fizyczna ludno艣ci galicyjskiej, ob. Majer J. i Kopernicki Iz.
KOPFF Wiktor dr., ob. S艂ownik niemiecko-polski wyraz贸w prawniczych.
KORCZY艃SKI dr. prof., ob. Sk贸rczewski B., Pr贸ba oznaczenia og贸ln膰j ilo艣ci krwi.

23
KOSI艃SKI W艂adys艂aw dr. S艂owniczek prowincyjo-nalizm贸w w okolicach Krakowa, Bochni i Wadowic, zebra艂
鈥︹auczyciel gimnazyjalny w Wadowicach. (Odb. ze
Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 20.
KOTOWICZ Antoni. Cz臋艣ciowy spis ro艣lin jawno-p艂ciowych z okolicy Bi膰cza, oznaczony pod艂ug dra Kocha. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 8.
鈥 Ro艣liny z okolic Bi膰cza, nades艂ane przez鈥︹︹.
(Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2.
鈥 Spis ro艣lin jawnop艂ciowych, zbieranych w okolicy Bi膰cza w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 3.
鈥 Spis ro艣lin w okolicach Bi膰cza zebranych w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 1 nl.
鈥 Spostrze偶enia fitofenologiczne w Bieczu w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 174.
鈥 Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wiecie zwierz臋cym w r. 1872 w Bieczu, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 180.
鈥 To偶 w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170.
鈥 To偶 w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 180鈥181.
KOTULA B. Przyczynek do fauny chrz膮szcz贸w Ga-licyi. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8co, str. 38.
鈥 Przyczynek do fauny chrz膮szcz贸w galicyjskich. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 8.
KRASZEWSKI J. I. Projekt Encyklopedyi staro偶ytno艣ci polskich, przyj臋ty przez Komisyj膮 archeologiczn膮

2 i
Akademii umiej臋tno艣ci. (Odb. z tomu III Rozpraw i sprawozdali Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 39.
KREMER Aleksander dr., ob. Kolbenheyer K., Pomiary, Wycieczka.
KR脫L 呕. prof. Fauna kalcoptcrologiczna Janowa pod Lwowem. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 31.
鈥 Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem, odbyt膰j podczas wakacyj roku szkolnego 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. tizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 16.
鈥 Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem, na obszarze od 藕r贸de艂 Wercszycy a偶 po j膰j brzeg dolny w najbli偶szych okolicach Gr贸dka odbyt膰j w r. 1875. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 33.
KRUCZKIEWICZ Bronis艂aw dr. O filozofii Lucyju-sza Anneusza Seneki. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 99.
KRUPA J. Wykaz ro艣lin zebranjrch w obr臋bie W. ks. krakowskiego oraz w puszczy Niepo艂omicki膰j w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 45.
KRZIZ dr. Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym w r. 1874 w Z艂oczowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 182.
Ksi臋ga, Najdawniejsza, ziemska krakowska i trzy p贸藕niejsze z wieku XIV i pocz膮tku XV, wiadomo艣膰 nades艂ana. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 10.
KUCZY艃SKI Stefan dr. prof. Bibliographischc Bc-richte liber die Publikationeu der Akademie der Wissen-Scbafteu in Krakau, ob. Berichte.

25
鈥 Plan zbadania kraju kr贸lestwa Galicy i i Lodomeryi, tudzie偶 W. ksi臋stwa krakowskiego, co do jego przyrodniczych w艂a艣ciwo艣ci przez Komisyj膮 fizyjograficzn膮 akademick膮 w Krakowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr. za r. 1875, tom X str. 20鈥29.
鈥 Por贸wnanie barometr贸w na stacyjach meteorologicznych w Bochni, Rzeszowie, Jaros艂awiu, Przemy艣lu, Lwowie, Z艂oczowie i Tarnopolu, z barometrem u偶ywanym do spostrze偶e艅 meteorologicznych na Obserwatoryjum astronomicznym krakowski贸m i z barometrem normalnym w c. k. Zak艂adzie centralnym dla meteorologii i magnetyzmu ziemskiego w Wiedniu, dokonane w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr. za r. 1875, tom X str. 30鈥42.
鈥 Przegl膮d czynno艣ci Komisyi tizyjograficzn贸j w ci膮gu r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom 汛袩袉 str. 1鈥14.
鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 1鈥7.
鈥 To偶 w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kora. fizyjogr., tom X str. 1鈥10.
鈥 To偶 w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 1鈥14.
鈥 Z aktu fundacyi imienia Kopernika, uchwalonego przez rad臋 miasta Krakowa, ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 33鈥34.
KULCZY艃SKI W艂adys艂aw. Chrz膮szcze z okolic Miechowa w Kr贸lestwie polski膰ra i Krakowa. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 12.
鈥 Dodatek do fauny paj臋czak贸w Galicyi. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 26.
鈥 鈥 ob. Wachtel Fr.f O naro艣lach.
LEWICKI Anatol dr. Mieszko II. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 122.
4

LISKE Ksawery dr. prof. Dwa dyjaryjuszo kongresu wiede艅skiego z r. 1515, wyda艂鈥︹.(Odb. z tomu I Archi-
wum Komi8yi historycznej). Krak贸w, druk. W艁 L. An-czyca i Sp., 1877, w 8ce du偶贸j, str. 啸小袉汛 (89鈥182).
鈥 Katalogi arcybiskup贸w gnie藕nie艅skich wyda艂鈥︹︹
(Odb. z tomu Illgo dzie艂a Monumenta Poloniae historica, str. 377鈥410). Lw贸w, druk. Zak艂. im. Ossoli艅skich, 1877, w 4cc, str. 34.
鈥 Zjazd w Poznaniu w r. 1510. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 161 i 1 Sprostowa艅.
鈥 ob. Bielowski A., Monumenta Poloniae histor., tom 楔; Werdum U., Dyjaryjusz.
LORKIEWICZ Antoni. Zdarzenia godne pami臋ci 996鈥1517, opracowa艂鈥︹︹..ob. Bielowski A., Monu-
menta Poloniae histor., tom III str. 296鈥313.
LUKAS Stanis艂aw. Kroniczka rymowana, opracowa艂
鈥︹b. Bielowski A., Monumenta Poloniae histor., tom
III str. 279鈥280.
鈥 Spominki bochnie艅skic 1423鈥1447, opracowa艂鈥︹︹
ob, Bielowski A., Monumenta Poloniae histor., tom III str. 243鈥245.
LUTOSTA艃SKI B. dr. Instrukcyja dla zbi膰rania dat statystyczno-antropologicznych, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. matem, przyr., tom II str. XLV鈥擫II.
鈥 Zarys planu prac sekcyi antropologicznej. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 20.
LEPKOWSKI J贸zef dr. prof, o Modlitewniku Zygmunta I, kr贸la polskiego, r臋kopisie dochowanym w biblijo-tece Uniwersytetu monachijskiego. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 6.
艁OMNICKI Maryjan prof. Materyja艂y do fauny sza-ra艅czak贸w galicyjskich; Chrz膮szcze zebrano w okolicy Sta-

27
nis艂awowa; Wykaz chrz膮szcz贸w nowych dla fauny galicyjskiej. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, etr. 35.
鈥 Materyjaly do fauny szara艅czak贸w galicyjskich; Zapiski zoologiczne. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 16.
鈥 Spis ptak贸w spostrzeganych w okolicy Ska艂y nad Zbruczem na Podolu od 1869鈥1872. (Odb. z tomu 汛楔 Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 4.
鈥 Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym w r. 1875 w Stanis艂awowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 181.
鈥 To偶 w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 187鈥188.
鈥 Sprawozdanie z bada艅 geologicznych, dokonanych w r. 1873 w okolicacli Z艂otej Lipy, Koropca, potoku Ba-
ryskiego i Strypy przez鈥︹zupe艂nione dodaniem wst臋pu
i uwag naukowych przez dra Alojzego Altha. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 22.
鈥 Sprawozdanie z wycieczki zoologicznej, odbytej na Podolu w r. 1876, pomi臋dzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem ; Wykaz chrz膮szcz贸w nowych dla fauny galicyjskiej; Zapiski zoologiczne. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 29.
鈥 Wykaz dodatkowy chrz膮szcz贸w galicyjskich. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 7 i 1 nl.
鈥斺︹apiski geologiczne z wycieczki na Podole, skre艣li艂 鈥︹.prof. gimn. w Stanis艂awowie. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 7.
鈥 Zapiski zoologiczne ks. kan. A. Andrzej o wskiego:
ltyby ze Zbmcza, nades艂ane przez鈥︹︹. (Odb. z tomu

28-
XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 1 nl.
艁USZCZKIEWICZ W艂adys艂aw. Ko艣ci贸艂 艣w. Wojciecha w Ko艣cielcu pod Proszowicami, zabytek architektury XIII wieku. (Nadb. z II zeszytu Sprawozda艅 Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Krak贸w, druk. W艂. L. Auczyca i Sp., 1878, w lce wiolki膰j, str. 33鈥42 z 5 tablicami litogr.
鈥 Ko艣cio艂y i rze藕by Duninowskic w Strzelnie na Kujawach, oraz ruina ko艣cio艂a Panny Maryi w Inowroc艂awiu, przyczynek do dziej贸w sztuki XII w. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Krak贸w, druk. Czasu, 1876, w 4cc wi臋ksz贸j, str. 28 i tablice VI鈥擷I.
鈥 Malarstwo cechowe krakowskie XV i XVI wieku, i charakterystyka jego zabytk贸w, kartka z dziej贸w sztuki, rzecz czytana na posiedzeniu Wydzia艂u d. 10 pa藕dziernika 1873. (Nadb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 21鈥39 i 1 tablica litogr.
鈥 Malarz monogramista 袣 -褝 i obrazy jego w ko艣cio艂ach krakowskich z lat 1514, 1515, 1516, przyczynek do dziej贸w sztuki. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 6-4 i 3 tablice litogr.
鈥 Opactwo sulejowskie, zabytek architektury XIII wieku. (Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, zeszyt I). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1877, w 4ce wielkiej, str. 24 z rycin膮 w tek艣cie i 10 tablicami litogr.
艁USZCZKIEWICZ W艂. i SOKO艁OWSKI Maryjan.
Sprawozdanie z podr贸偶y do Wielkopolski, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom III str. IV鈥擷V.
鈥 ob. Soko艂owski M., Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy.
MACIEJOWSKI Wac艂aw Aleksander. Antoni Zygmunt Helcel jako prawnik-historyk, przedstawiony w spra-

29
wozdaniu z czytania jego Starodawnych prawa polskiego pomnik贸w, kt贸re daj膮c pod rozwag臋 艣wiat艂ej publiczno艣ci, wydaje jako trzeci artyku艂 Dope艂nie艅 historyi prawodawstw s艂owia艅skich. (Odb. z tomu VI Sprawozda艅 Wydz. 艂iist. filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 206.
MAJER J贸zef dr. (prezes Akademii). G艂os miany na publicznym posiedzeniu Akademii d. 1 maja r. 1874, oh. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1873, str. 131鈥143.
鈥 G艂os na dorocznym posiedzeniu r. 1875, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1874, str. 140鈥152.
鈥 Glos na dorocznym posiedzeniu publicznym w d. 3 maja r. 1876. (Odb. z Rocznika zarz膮du Akad. r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce mal膰j, str. 12.
鈥 To偶, na posiedzeniu puhlicznem d. 3 maja 1877. (Odb. z Rocznika zarz膮du Akad. r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc ma 艂贸j, str. 14.
鈥 Odpowied藕 na przemow臋 Jego Ces. Wysoko艣ci, ar-cyksi臋cia Karola Ludwika, protektora Akademii, na posiedzeniu inauguracyjnym Akademii d. 7 maja 1873 r., ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 44.
鈥 Przem贸wienie nad zw艂okami prof. Kazim. Fryd. Skobla, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1876, str. 130 鈥 136.
鈥 Uwagi nad zadaniem Akademii w powszechno艣ci, tudzie偶 historyczny przegl膮d towarzystw naukowych w Polsce, ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 45鈥66.
鈥 Zagajenie posiedzenia 鈥榩ublicznego Akademii, otwieraj膮cego uroczysto艣膰 jubileuszow膮 M. Kopernika wr Krakowie, ob. Posiedzenia, Dwa pi膰rwsze, str. 1鈥6.
MAJER J. dr. i KOPERNICKI Iz. dr. Charakterystyka fizyczna ludno艣ci galicyjski贸j na podstawie spostrze偶e艅 dokonanych za staraniem Komisyi antropologicznej Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 II). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876 (1877), w 8ce, str. 185 i 1 nl.
MAJEWSKI Edward. Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym w r. 1874 w Krzeszowicach, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 181鈥182.

鈥 To偶 w r. 1875, ob. Sprawozdanie 袣芯褕. fizyjogr., tom X str. 180.
鈥 To偶 w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 187.
MALINOWSKI Lucyjan dr. Modlitwy Wac艂awa, zabytek j臋zyka polskiego z wieku XV, odkryty i skopijowany przez 艣w. p. Aleksandra hr. Przezdzieckiego, wyda艂 i obja艣ni艂 鈥︹(Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. filolog, i
hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce wi臋kszej, str. 104 i 4 podobizny na 2 tablicach.
MA艁ECKI Antoni dr. Karta z dziej贸w Uniwersytetu krakowskiego, rzecz na posiedzeniu publiczn膰m Akademii umiej. krak. d. 4 maja r. 1874 w skr贸ceniu odczytana. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 64.
鈥 Mowa na pogrzebie 艣w. p. lir. Aleksandra Fredry, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1876, str. 118鈥124.
鈥 O zadaniach Wydzia艂u filologicznego Akademii umiej臋tno艣ci, ob. Rozprawy Wydz. filolog., tom I str. 1鈥20.
鈥 ob. Bielowski A., Monuments Poloniae histor., tom III.
Materyja艂y antropologiczno archeologiczne wydawane staraniem odpowiednich sekcyj Komisyi archeologicznej i antropologicznej Akad. umiej, w Krakowie, zeszyt I. (Zbi贸r wiadomo艣ci do antropologii krajow膰j, tom I dzia艂 I). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 68 i 6 tablic. 1 z艂r.
Tre艣膰: Sprawozdanie z bada艅 geologiczno-antropologicznyeh, dokonanych w tak zwanej Smocz膰j jamie na Wawera, przez prof. Al. Altha (str. 3鈥7); Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrogskim, przez Zygm. Glogera i Zygm. Luba-Radzi-mi艅akiego (str. 8鈥11); Sprawozdanie i wykaz zabytk贸w z艂o偶onych w Akademii umiej, z wycieczki archeologiczno-antro-pologiczn膰j w r. 1876, przez A. H. Kirkora (str. 12鈥16); O grobach kamiennych na Podolu galicyjski膰m, przez A. H. Kirkora (str. 17鈥35); Zdanie sprawy z* wycieczki do Mokrzyszowa odbytej w listopadzie r. 1876, przez A. II. Kirkora (str. 36鈥41); O grobie nieca艂opalnym na cmentarzysku przedhistorycznym w Kwaczale, poda艂 dr. I. Kopemieki (str. 42鈥47); 0 ko艣ciach

31
i czaszkach ludzkich z kurhan贸w w Radziminie na Wo艂yniu, przez dra lz. Kopernickiego (str. 48鈥54); O ko艣ciach i czaszkach ludzkich z wykopalisk przedhistorycznych na Podolu ga-licyjski贸m, przez dra Iz. Kopernickiego (str. 55鈥65); Sprawozdanie J. N. Sadowskiego o rozbiorze chemicznym niekt贸rych zabytk贸w bronzowych ze zbiom uniwersyteckiego, dokonanym przez Jerzego hr. Szembeka (str. 66鈥68).
鈥 do klimatografii Galicy i, ob. Karli艅ski Pr.
鈥 do S艂ownika prowincyjonalizm贸w polskich, wydawane staraniem Komisyi j臋zykowej i sekcyi etnologicznej Komisy i antropologicznej w Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie, zeszyt I (Zbi贸r wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 96. 1 z艂r.
Tre艣膰: Rzecz o mowie ludu wielkopolskiego, skre艣li艂 Oskar Kolberg (str. 1鈥36): S艂owniczek prowincyjonalizm贸w w okolicach Krakowa, Bochni i Wadowic, zebra艂 dr. W艂adys艂aw Kosi艅ski (str. 37鈥56); Prowincyjonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach, zestawione i por贸wnane z j臋zykiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubski膰m przez 鈥歱rof. P. Parylaka (str. 57鈥79); Nazwy weselne, wyra偶enia i przedmioty u偶ywane przy godowych obrz臋dach ludu na przestrzeni by艂ej Rzeczypospolitej, zebra艂 Zygmunt Gloger (str. 80鈥96).
MAURER Roman. Dope艂nienie Rocznika 艣wi臋tokrzyskiego 1492鈥1556, opracowa艂鈥︹︹b. Bielowski A.,
Monumcnta Poloniae histor., tom III str. 88鈥118.
MECHERZY艃SKI K. dr. O pobycie w Polsce Konrada Celtesa i jego wp艂ywie na rozbudzenie humanizmu. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 51.
鈥 O wizycie Akademii krakowskiej, odbyt贸j w r. 1766 przez ks. Kajetana So艂tyka, biskupa krakowskiego, a 艣wiadcz膮cej o 贸wczesnym stanie Uniwersytetu. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 24.
鈥 Uwagi nad prac膮 F. F. S艂awi艅skiego 鈥濷 budowie zg艂osek鈥, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom I str. IX鈥擷V.

32
鈥 Uwagi w przedmiocie j臋zyka. (Dodatek do tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 23.
鈥 Wawrzyniec Korwin z Nowegotargu, poeta szl膮ski z ko艅ca XV wieku. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 26.
MEDEKSZA Stefan Franciszek z Pr贸szcza (sekretarz Jana Kazimierza, s臋dzia ziemski kowie艅ski). Ksi臋ga pami臋tnicza wydarze艅 zasz艂ych na Litwie 1654鈥1668, z r臋kopisu powierzonego Akademii wyda艂 dr. W艂adys艂aw Seredy艅ski, c. k. prof. Semin, 偶e艅sk., kustosz zbior贸w, cz艂. nadzw. Akademii i sekretarz Komisyi (Scriptores rerum Polonicarum tomus III, wydawnictwo Komisyi historycznej). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. XXV, 526 i 1 nl. 4 z艂r.
MERTENS. Franciszek dr. prof. O funkcy艂 oskula-cyjn膰j profesora Zmurki. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w lec wi臋ksz膰j, str. 10.
MERTJNOWICZ J贸zef dr. O wp艂ywie 艣rodk贸w wzniecaj膮cych silny ruch robaczkowy jelit na wydzielanie limfy, na podstawie do艣wiadcze艅 dokonanych w pracowni prof. Ludwiga w Lipsku. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem. przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 37.
Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniac illustrantia, tomus I, ob. Piekosi贸ski Fr., Kodeks dyplomatyczny katedry krakowski贸j 艣w. Wac艂awa.
鈥 To偶, tomus II, ed. Soko艂owski A. et Szujski J., ob. Codex epistolaris s. XV.
鈥 To偶, tomus III, ob. Piekosi贸ski Fr., Kodeks dyplomatyczny ma艂opolski.
鈥 To偶, tomus IV, ob. Piekosi贸ski Fr., Liber actorum.
鈥 Poloniae historica tom III, jako dalszy ci膮g wydawnictwa 艣w. p, Augusta Bielowskiego, prowadzony przez grono lwowskie cz艂onk贸w Komisyi historyczn贸j, pod prze-

33
wodnictwem dra A. Ma艂eckiego a redakcyj膮 dr贸w W. K臋trzy艅skiego i X. Liskego, ob. Bielowski A.
MORAWSKI Kazimierz dr. Studyja do bistoryi retoryki za czas贸w Augusta. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 30.
MORSZTYN Andrzej. Nie wydane poezyje, obja艣ni艂 wst臋pem i uwagami dr. W艂adys艂aw Seredy艅ski, rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydzia艂u d. 3 lutego 1871. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 134.
MOSZY艃SKA F. J贸zefa. Zwyczaje, obrz臋dy i pie艣ni weselne ludu ukrai艅skiego z okolic Bia艂膰jcerkwi. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom II dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 2G.
MOSZY艃SKI Antoni ks. Nowe szczeg贸艂y o Tadeuszu Ko艣ciuszce, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom III str. II鈥擷vlll.
鈥 Wiadomo艣膰 o r臋kopisach polskich oddzia艂u teologicznego w cesarskiej publicznej biblijotece w Petersburgu. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 111.
NAROPI艃SKI Stanis艂aw. Rocznik 997鈥1550, ob. Bielowski A., Monumentu Poloniae liistor., tom III str. 219鈥227.
NOWICKI M. dr. Dodatek do fauny paj臋czak贸w Galicy i. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8cc, str. 11.
鈥 Sprawozdanie Sekcyi zoologicznej z czynno艣ci w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 12鈥17.
鈥 To偶 w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 33鈥34.
OBALI艃SKI Alfred dr. i BR0WIC2 Tadeusz dr.
Przypadek t臋tniaka groniastego (aneurysma cirsoides, ana-
5


stomoticum, angioma racemosum Virchowa, phlcbartcriecta-
8is Webera), opisany przez鈥︹(Odb. z tomu I Rozpraw
Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 183鈥197 i 2 tablice litogr.
Stanowi nadbitki; z wydanego przez prof, dra A. Biesiad臋-ckiego r. 1875 w Krakowie dzie艂a p. t. 鈥濸oszukiwania dokonane w Zak艂adzie patologiczno-anafomicznym Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zeszyt IIgdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr., zc zmiau膮 tylko pagmacyi, str. 1/5鈥189 na 183鈥197, pomieszczone zosta艂o.
Odezwa Komisyi prawniczej Akademii umiej臋tno艣ci w przedmiocie zebrania prawa zwyczajowego, przys艂贸w i wyraz贸w prawnych w Polsce. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 14.
OGONOWSKI Emil dr. O przyimkach w j臋zykach 8taros艂owic艅skim, ruskim i polskim. (Odb. z tomu Y Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 206 i IV Sprostowa艅 i dodatk贸w.
OLSZEWSKI Karol dr. Bate ryj a galwaniczna nowego pomys艂u. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 13.
鈥 Bateryja galwaniczna o dw贸ch p艂ynach, kt贸r膰j wype艂nianie i wypr贸偶nianie polega na ci艣nieniu powietrza. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. liii tablica litogr.
鈥 Przyczynek do wykrycia arsenu w dochodzeniach s膮dowych za pomoc膮 pr膮du elektrycznego. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 12.
鈥 Rozbi贸r chemiczny wody 偶elezistej ze Zwierzy艅ca,
wykouauy przez鈥︹︹ocenta chemii przy Uniw. Jag.
(Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 11.
鈥 Wp艂yw temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody, ob. Skiba E. W艂. i Olszewski K.

35
OLSZEWSKI Stanis艂aw dr. Pogl膮d na gcologij膮 a w szczeg贸lno艣ci na formacyj膮 miota niczn膮 wschodni膰j cz臋艣ci
Podola galicyjskiego, skre艣li艂鈥︹.asystent przy katedrze
mineralogii w Uniw. Jagie艂. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag.,
1874, w 8ce, str. 44.
鈥 Itys geologiczny p贸艂nocno-wschodni膰j cz臋艣ci Podola
austryjackicgo, skre艣li艂 鈥︹︹ s艂uchacz c. k. Akademii
谢训 Lcoben. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1870, w 8cc, str. 50.
鈥 Zapiski paleontologiczne. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag.,
1875, w 8ce, str. 55, 1 ni. i 1 tablica.
OSTROROCr Joannes. Monumeutum pro comitiis gc-neralibus regni sub rego Casimiro pro Reipublicae ordination漏 congestum, o codice ms. in bibliotheca principum Czartoryski Cracoviac asservato opera Michaelis Bobrzy艅ski editum. (Nadb. z tomu V Pomnik贸w star. prawa polskiego). Cracoviac, typ. VI. L. Anczyc et Comp., 1877, w lce, str. 105鈥144.
Pami臋tnik Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie, Wydzia艂y filologiczny i historyczno-filozoficzny, tom I. Krak贸w, druk. Unw. Jag., 1874, w lce wi臋kszej, str. 1 nl. i 219. 6 z艂r.
Tre艣膰: Studyja plato艅skie, 1. Hipias wi臋kszy, przez dra Zygmunta Samolcwicza (str. 1鈥23); Rys dziej贸w ko艣cio艂a katolickiego w Szwecyi, skre艣li艂 Maurycy lir. Dzieduszycki (str. 24鈥斝樞); O narodowo艣ci polski膰j w Prnsiech zachodnich za czas贸w krzy偶ackich, studyjmn historyczno-etnograticznc napisa艂 dr. Wojciech K臋trzy艅ski (str. 117鈥221): O poezyjaeh Andrzeja Krzyckicgo, napisa艂 Z. W臋clowski 鈥歴tr. 222鈥*249).
鈥 To偶, tom II. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4cc wi臋ksz膰j, str. 1 nl., 284 i 4 podobizny na 2 tablicach. C z艂r.
Tre艣膰: Modlitwy Wac艂awa, zabytek j臋zyka polskiego z wieku XV, odkryty i skopijowany przez 艣w. p. Aleksandra hr. Przez-dzieckiego, wyda艂 i obja艣ni艂 dr. Lucyjan Malinowski (str. 1鈥 101); Szymon Szyuion贸wicz, przez Augusta Bielowskiego (str.

105鈥213); Rve dziej贸w ko艣cio艂a katolickiego w Szwecyi (doko艅czenie), skre艣li艂 Maurycy lir. Dzieduszycki (str. 211鈥231).
鈥 To偶, tom III. Krak贸w, druk. Czasu, 1370 (1873), w 4ce wi臋kszej, str. 1 ni., 277, 1 ni. i tablic litogr. I鈥擷IV. 7 z艂r. 50 cnt.
Tre艣膰: Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzccza Odry, Wis艂y, Dniepra i Niemna, do wybrze偶y morza ba艂tyckiego, rzecz czytana na posiedzeniach Komisy i archeologicznej przez J. N. Sadowskiego (str. 1 -33); Ko艣cio艂y i rze藕by Du-ninowskie w Strzelnie na Kujawach, przyczynek do dziej贸w sztuki XII wieku w Polsce, skre艣li艂 W艂adys艂aw Luszczkiewicz (str. 89鈥110); Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy, studyjum nad budownictwem w przedchrze艣cija艅skich i pierwszych chrze艣cija艅skich wiekach w Polsce, na podstawie bada艅 wsp贸lnie na miejscu odbytych z prof. W艂adys艂awem Luszozkiewiczeni 藕r贸d艂owo opracowa艂 i napisa艂 Maryjan Soko艂owski (str. 117鈥277).
鈥 Akademii umiej臋tno艣ci, Wydzia艂 matematyczno-przyrodniczy, tom I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1871, w 4ce wi臋kszej, str. 1 nl., 227 i tablic I鈥擨X. 7 z艂r. 50 cnt.
Tre艣膰: Anatomija patologiczna gruczo艂贸w sk贸rnych, przez prof. Alfreda Bicsiadcckiego (str. I鈥44); O ca艂kach osobliwych zwyczajnych r贸wna艅 r贸偶niczkowych rz臋du jakiegokolwiek, przez dra W艂adys艂awa Zaj膮czkowskiego, prot. Akademii technicznej we Lwowie (str. 15鈥56); 0 styczno艣ci sto偶k贸w鈥 obrotowych, napisa艂 Wawrzyniec 呕murko, prof, matematyki we Wszechnicy i Akademii tcclmiezn膰j we Lwowie (str. 57鈥 61); Studyja analityczne nad ruchem cia艂 sta艂ych, napisa艂 Jan Nep. Franke (str. 65鈥100); Przyczynek do t膰oryi r贸wnowagi i ruchu cia艂a sztywnego, przez W艂. Gosiewskiego (str. 101鈥 101); Teoryja matematyczna poch艂aniania 艣wiat艂a, przez prof, dra Edwarda W艂adys艂awa Skibo (str. 105-131); Poszukiwania nad wzrostem wierzcho艂kowym korzeni u ro艣lin okrytoziarnych, przez Kd. Janczewskiego (str. 182鈥161); 0 chy藕o艣ei rozchodzenia si臋 艣wiat艂a w solach, przez prof, dra Gustawa Piotrowskiego, cz艂onka Akademii (str. 152鈥189); 0 czysto艣ci powietrza, napisa艂 dr. Feliks Strzelecki (str. 190鈥205); Wp艂yw temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody, sprawozdanie z do艣wiadcze艅 wykonanych przez prof, dra Edw. W艂. Skib臋 i dra Karola Olszewskiego (str. 206鈥227).
鈥 To偶, tom II. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4cc wi臋ksz膰j, str. 1 n艂., 191 i tablic I鈥擷I. 7 z艂r. 50 cut.

37
Tre艣膰: Poszukiwania nad powstawaniem korzonk贸w u ro艣lin ziarnowych, przez K芦lw. Janczewskiego istr. 1鈥15); Rzecz o pochodzeniu liclcmnit贸w z mi臋czak贸w glowonogich oskornpio-nyeh, napisa艂 prof. dr. A. Al tli (str. 16鈥36); Obliczanie warto艣ci szereg贸w niesko艅czonych, a zw艂aszcza o bardzo s艂ab膰j zbie偶no艣ci, napisa艂 prof. dr. Oskar Fabian (str. 37鈥56); Przyczynek do racliunku przeinienno艣ci zc szczcg贸ln膰m uwzgl臋dnieniem znamion najwi臋kszo艣ci i najmniejszo艣ci ca艂ek oznaczonych, napisa艂 Wawrzyniec 呕niurko (str. 57 70); O czaszkach z kurhan贸w pokuckich, przez dra I. Kopernickiego (str. SOUS); Tooryja planimetru biegunowego, napisa艂 prof. Dominik Zbro偶ck (str. 113鈥123); O funkcyi oskulacyjn膰j profesora 呕murki, napisa艂 Franciszek Mortens (str. 124鈥斝83); Historyia rozwoju wyd臋tki korzonkow艂os贸j, Rotrydium granulation L. Grev., przez lira J. Rostafi艅skiego (str. *134鈥156); O okresowych^ zmianach ciep艂oty powietrza w Krakowie, przez prof, dra Karli艅ekiego (str. 157鈥191).
鈥 To偶, tom III. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 4ce wi臋kszej, str. 1 ul., 188 i tablic I鈥擷. 7 z艂r. 50cnt.
Tre艣膰: Teoryja og贸lna rozwi膮za艅 osobliwych r贸wna艅 r贸偶-niczkowyc艂i zwyczajnych, przez lira W艂. Zaj膮czkowskiego (str. 1鈥23); O wa偶no艣ci i zastosowaniu funkcyi oskulacyjn膰j w rachunku przeinienno艣ci, oraz odpowied藕 na uwagi dra Mertensa dotycz膮ce tego przedmiotu, przez W. 呕niurk臋 (str. 24鈥31); Anatoinija por贸wnawcza pierwiosnkowatych (z 10 tablicami), przez dra Fr. Kamie艅skiego (str. 35鈥93); 0 wa偶no艣ci i zastosowaniu funkcyi oskulacyjn膰j w rachunku przeinienno艣ci, cz臋艣膰 II (doko艅czenie), przez W. Zmurk臋 (str. 94鈥101); O niekt贸rych zagadnieniach kinematyki |na osadzie ruchu powierzchni sko艣nych, przez Jana N. Frankcgo (str. 102鈥129); Przyczynek do teoryi strun, przez dni Ed. Skib臋 (str. 180鈥154): Teoryja rozwini臋cia funkeyj niewyra藕nych (cz臋艣膰 I), przez J. Tetmajera (str. 155鈥188).
鈥 To偶, tom IV. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., w 4ce wi臋kszej, w druku.
Tre艣膰: Teoryja rozwini臋cia funkeyj niewyra藕nych, doko艅czenie, przez J. Tetmajera (str. 1鈥62).
PAPEE Fryderyk. Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podiebradu wobec kwestyi nast臋pstwa w Czechach 1466鈥1471. (Odb. z tomu 汛袉袩 Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8cc, str. 110,

PARYLAK P. prof. Prowincyjonalizmy mowy pol-ski膰j w Drohobyczu i jego okolicach, zestawiono i por贸wnane z j臋zykiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskim. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 23.
PERZY艃SKI Kasper. Rocznik 1410鈥1548, ob. Bielowski A., Monumentu Po艂onin臋 histor., tom III str. 218鈥219.
PETR脫W Aleksander. G艂osownia dolno-lu偶yckiego j臋zyka. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 52.
鈥 Lud ziemi dobrzy艅skiej, jego zwyczaje, mowa, obrz臋dy, pie艣ni, leki, zagadki, przys艂owia i t. p. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom II dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 182.
PIEKOSI艃SKI Franciszek dr. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej 艣w. Wac艂awa, cz臋艣膰 I obejmuj膮ca rzeczy od roku 116G do roku 1366, wyda艂 i przypisami
obja艣ni艂鈥︹athedral is ad s. Venceslaum ecclesiae Cra-
coviensie diplomatici Codicis pars I. (Monumentu medii acvi histories res gestas Poloniae illustrantia, tomus I, wydawnictwo Komisyi historycznej). Krak贸w, druk. L. Paszkowskiego, 1874, w 4cc, str. 啸蝎, 375, 3 nl. i 11 tablic litogr. 8 z艂r.
鈥 Kodeks dyplomatyczny ma艂opolski, 1178鈥1386,
wyda艂 i przypisami obja艣ni艂鈥︹odex diplomatics Po-
loniac minoris. (Monumenta medii aevi liistorica res gestas Poloniae illustrantia, tomus III, wydawnictwo Komisyi hi-storyczn膰j). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1876, w 4ce, str. LIV i 552. 10 z艂r.
鈥斺︹iber actorum, resignationum nec non ordinationum civitatie Cracoviae ab a. 1300 ad a. 1375, editus opera 鈥︹.(E Monumentorum historicorum medii aevi, res gestas Poloniae illustrantium, tomo IV separatim impressus). Cracoviae, typis epbemeridum Czas, 1877, w Ice, str. 1 nl. i 247.

30
鈥 O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku. (Odb. z tomu IX Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
鈥 Plan oko艂o pracy nad regestami dyplomatycznymi, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom I str. LI鈥斝喰浶.
PIENI膭呕EK Przemys艂aw. Kilka przypadk贸w nowotwor贸w mi臋sakowych, sarcoma, i przerzut贸w tych偶e, poda艂 鈥︹.ucze艅 wydzia艂u lekarskiego. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. $3鈥128.
Stanowi nadbitk臋 z wydanego przez prof, dra A. Biesiade-ckiego r. 1875 w Krakowie dzie艂a p. t. 鈥濸oszukiwania dokonane w Zak艂adzie patologiczno-anatoinicznvm Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zeszyt II泄, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr., ze zmiana tylko paginacji, Str. 86鈥121 na 93鈥128, umieszczone zosta艂o.
PIOTROWSKI Gustaw dr. prof. O chy偶o艣ci rozchodzenia si臋 艣wiat艂a w solach. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ee wi臋kszej, str. 38.
POLKOWSKI Ignacy ks. Piecz膮tka Sulkona, kasztelana krakowskiego z r. 1243. ^Odb. z tomu VIII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 10.
Pomniki, Starodawne, prawa polskiego, jako ci膮g dalszy tom贸w I i II wydanych r. 1856 i 1870 przez Antoniego Zygmunta Helcia: tom III, ob. Taszycki N., Cor-rectura.
鈥 To偶, tom IV, ob. Hoyzmann U., Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium.
鈥 To偶, tom V. Krak贸w, druk. W艂. L. Auczyca i Sp., w 4ce, w druku.
Tre艣膰: Stanislai Zaborowski Tractatus de natura jurium et bonorum regis, et de reformatione regni et cjus Reipublicae regimine, iterum editus opera Micha膰lis Bobrzy艅ski (str. 9鈥 104); Joannis Ostror贸g Monumentum pro comitiis generalibus regni sub rege Casimiro pro Reipublicae ordinatione conge-

stum, opora M. Hobrzniski editum (s艂r. 105鈥144); Pauli Vla-diiniri Tractatus do potcstate papao ot impcratoris respect u infidcliuin, od. M. Boorzy艅ski (str. IGI鈥194); Joannie Falkin-berg Liber dc doctrina potestatis papao et imperatoris oontra Pauluui Yladimiri, od. M. Bobrzy 艅ski (.str. 105 i nu.): Supple-uientuui: Sta tuta synodalia Andrcae cpiseopi Posnanlensis se-culo XV coufecta, edidit dr. Udalricue Heyzmann (str. I鈥擷L).
鈥 To偶, tom VI. Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., w 4 co, w druku.
Tre艣膰: Zbi贸r dekret贸w s膮d贸w kr贸lewskich z czas贸w Zygmunta I, wyda艂 prof. dr. M. Dobrzy艅ski.
POPIEL Pawe艂. Czynno艣ci artystyczne na dworze Zygmunta I wedle zapisk贸w Seweryna Bonera. (Nadb. z II zeszytu Sprawozda艅 Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce wielkiej, str. 25鈥32.
Posiedzenia, Dwa pierwsze publiczne, Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie: I posiedzenie w przeddzie艅 czt膰rech-setn膰j rocznicy urodzin Miko艂aja Kopernika d. 18 lutego 1873, II posiedzenie d. 7 maja 1873. Krak贸w, druk. Czasu, 1873, w 4ce, str. 6 i 76. 1 z艂r.
Tre艣膰: Zagajenie posiedzenia publicznego Akademii, otwieraj膮cego uroczysto艣膰 jubileuszow膮 M. Kopernika w Krakowie, przez <lra J. Majora, prezesa Akademii (str. 1鈥6); Polska w wieku 袣芯褉械谐锌褨泻邪, rzecz czytana na t膰m偶e posiedzeniu przez J. Szujskiego (str. 7鈥24); S艂owo 鈥0 zasadach bicia monety-(Ratio cudendae monetae) M. Kopernika, przez dra Julijana Dunajewskiego (str. 25鈥31); Z Aktu fundacyi imienia Kopernika, uchwalonego przez Rad臋 miasta Krakowa, odczytanego na posiedzeniu Akademii przez Stefana Kuczy艅skiego (str. 33鈥34); Wizerunek Kopernika, wiersz czytany d. 18 lutego na posiedzeniu Akademii umiej臋tno艣ci przez L. Siemie艅skiego (str. 35鈥40); Zagajenie inauguracyjnego posiedzenia publicznego Akademii d. 7 maja 1873 r. przez Jego Ces. Wysoko艣膰 arcyksi臋eia Karola Ludwika, protektora Akademii (str. 43); Odpowied藕 na przemow臋 Jego Ces. Wysoko艣ci, przez prezesa Akademii, dra J. Majera* (str. 44); Uwagi nad zadaniem Akademii w powszechno艣ci, tudzie偶 historyczny przegl膮dy towarzystw naukowych w Polsce, przez dra J. Majera str. 45鈥66); O st贸sunku Akademii krakowskiej do kraju i ruchu naukowego W powszechno艣ci, przez J. Szujskiego (str. 67鈥74).

41.
PROCHASKA Antoni. Polska i Czechy w czasach husyckich a偶 do odwo艂ania Korybuta z Czech, studyjum z historyi polsko-czeski膰j, cz臋艣膰 I. (Odb. z tomu VII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 137.
鈥 Polska a Czechy w czasach husyckich, doko艅czenie. (Odb. z tomu VIII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 139鈥321.
PRZEKORA Andrzej. Zapiski 1457鈥1459 鈥︹︹..
opracowa艂 Teodor Wierzbowski, ob. Bielowski A., Monumentu Poloniae histor., tom III str. 414鈥419.
PRZEZDZIECKI Aleksander hr., ob. Malinowski L.,
Modlitwy Wac艂awa.
RADZIMI艃SKI Luba Zygmunt. Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrogskim, ob. Gloger Z. i Radzimi艅ski L. Z.
RADZISZEWSKI Bronis艂aw dr. prof. O dzia艂aniu
siarki na sole barowe kwas贸w aromatycznych. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matom, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 9.
REHMAN Antoni dr. Materyja艂y do Hory wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 39.
鈥 Przegl膮d ro艣lin zebranych w obwodach tarnopolskim i czortkowskim w r. 1873. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 31.
鈥 Przegl膮d ro艣lin zebranych w obwodach tarnopolskim i z艂oczowskim w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 20.
鈥 Sprawozdanie Sekcyi botanicznej z czynno艣ci w. r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 11鈥-12.
6

it
Rocznik zarz膮du Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie, rok 1873. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce ma艂膰j, str. 2 nl. i 191. 50 cnt.
Tre艣膰: Sprawa przeobra偶enia b. c. k. Towarzystwa naukowego na Akademij膮; Tok spraw od zamkni臋cia czynno艣ci Towarzystwa do ukonstytuowania si臋 Akademii; Od ukonstytuowania sie Akademii do ko艅ca r. 1873; Statut Akademii (str. 37鈥49); Urz膮dzenie wewn臋trzne Akademii (str. 50鈥79); Wykaz stanu i 鈥榰偶ycia fundusz贸w Akademii w r. 1873; Sk艂ad Akademii; Biuro Akademii; Wykaz sta艂ych Komisyj akademickich; Wykaz dotychczasowych st贸sunk贸w Akademii z zak艂adami naukowymi pod wzgl臋dem wymiany publikacyj; G艂os J. Majera, prezesa Akademii, miany na pubhczn膰m posiedzeniu t膰j偶e d. 4 maja r. 1874 (str. 131鈥143); Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej, od 1 marca 1873 r., podane przez dra J. Szujskiego, sekretarza generalnego (str. 144鈥184); Carmen honoribus Caroli Ludovici, archiducis Austriae, dum mu-nus protectoris Academiae scientiarum Cracoviensis capesseret, oblatum a Hug. Agenore J. L. barone Dunay de Duna-Vesce (str. 187鈥191).
鈥 To偶, r. 1874. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce ma艂膰j, str. 1 nl. i 191. 1 z艂r. 50 cnt.
Tre艣膰: Wa偶niejsze uchwa艂y i korespondencyje urz臋dowe; Og艂oszenie konkurs贸w; Sk艂ad Akademii; Zarz膮d Akademii; Poczet cz艂onk贸w; Biuro Akademii; Wykaz sta艂ych Komisyj akademickich; Wykaz zak艂ad贸w naukowych, z kt贸rymi Aka-demija wymienia publikacyje; Dzie艂a wydane przez Akademij膮 od inaugnracyi w r. 1873 po koniec 1874; Dzie艂a pozosta艂e po b. Towarzystwie nauk. krak.; Wykaz stanu i u偶ycia fundusz贸w Akademii w r. 1874; G艂os dra J. Majera, prezesa Akademii, na doroczn膰ra posiedzeniu r. 1875 (str. 140鈥152); Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej臋tno艣ci od 4 maja 1874, podane przez sekretarza generalnego (str. 153鈥191).
鈥 To偶, r. 1875. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce ma艂膰j, str. 1 nl. i 137. 1 z艂r.
Tre艣膰: Wa偶niejsze uchwa艂y i korespondencyje urz臋dowe; Sk艂ad Akademii; Zarzad Akademii; Poczet cz艂onk贸w zwyczajnych; Poczet cz艂onk贸w nadzwyczajnych; Wykaz sta艂ych Komisyj akademickich; Biuro Akademii; Wykaz stanu i u偶ycia fundusz贸w Akademii; Dary z艂o偶one Akademii w r. 1875; Dzie艂a wydane przez Akademij膮 od inauguracyi w r. 1873 po koniec 1875; G艂os dra J. Majera, prezesa Akademii, na dorocz-n膰in posiedzeniu publiczn膰m w a. 3 maja r. 1876 (str. 102鈥113^

43
Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej臋tno艣ci od 3 maja 1875, podane przez sekretarza generalnego (str. 114鈥 134); Dodatki do wykazu cz艂onk贸w nadzwyczajnych.
鈥 To偶, r. 1876. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce ma艂膰j, str. 1 nl., 175 i 1 nl. 1 z艂r. 20 cnt.
Tre艣膰: Wa偶niejsze uchwa艂y i korespondencyje urz臋dowe; Zarz膮d Akademii; Poczet cz艂onk贸w zwyczajnych; Poczet cz艂onk贸w 鈥榥adzwyczajnych; Biuro Akademii; Wykaz sta艂ych Konii-syj akademickich; Wykaz stanu i u偶ycia fundusz贸w Akademii; Wykaz dotychczasowych st贸sunk贸w Akademii z zak艂adami naukowymi; Dary z艂o偶one Akademii w r. 1876; Mowy pogrzebowa miane nad zw艂okami cz艂onk贸w Akademii zmar艂ych w r. 1876: Mowa Antoniego Ma艂eckiego na pogrzebie 艣w. p. hr. Aleksandra Fredry (str. 118鈥124); Przem贸wienie prof, dra J贸zefa Szujskiego na pogrzebie 艣w. p. Augusta Bielowskiego (str. 124鈥129); Przem贸w-ienie nad zw艂okami prof, dra Kazim. Fryd. Skobla, przez prof, dra J. Majera (str. 130鈥136); Mowa na pogrzebie Antoniego Walewskiego, prof. Uniw. Jag., cz艂onka Akademii, przez prot. dra J贸zefa Szujskiego (str. 137鈥142); G艂os dra J贸zefa Majera, prezesa Akademii, na posiedzeniu pu-bliczn膰m Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie d. 3 maja 1877 (str. 143鈥156); Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej臋tno艣ci od 3 maja 1876, podane przez sekretarza generalnego (str. 157鈥175).
ROSTAFI艃SKI J贸zef dr. Historyja rozwoju wyd臋tki korzonkowat膰j, Botrydium granulation L. Grev. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 23 i 1 tablica litogr.
鈥 O podzielno艣ci jaja (dividua ovi natura) i zap艂odnieniu u morszczyn贸w. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 10.
鈥 O przeobra偶eniu i zmianie pokole艅 w 艣wiecie ro艣linnym, przyczynek do filozofii botaniczn膰j. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 25.
鈥 Rzut oka na rodzin臋 listownie (Laminariaccae) i pi膰rweze zasady naukow膰j ich klasyfikacji. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem. przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 33 i 1 tablica litogr.

44
ROSZEK ks. Zapiski fitofenologiczne, poczynione w Poroninie w r. 1872, ob. Sprawozdani漏 Kom. fizyjogr., tom VII str. 166鈥167.
鈥 To偶 w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII Rtr. 162.
鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 173鈥174.
鈥 To偶 w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 172.
Rozprawy i sprawozdania z posiedze艅 Wydzia艂u filologicznego Akademii umiej臋tno&ci, tom I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ee, str. 3 nl., 333, L, 1 nl. i 3 tablice litogr. 3 z艂r.
Tre艣膰: O zadaniach Wydzia艂u filologicznego Akademii umiej臋tno艣ci, przez dra Antoniego Ma艂eckiego (str. 1鈥20); Malarstwo cechowe krakowskie XV i XVI wieku i charakterystyka jogo zabytk贸w, karta z dziej贸w sztuki, rzecz czytana na posiedzeniu* Wydzia艂u d. 10 pa藕dziernika 1873 przez W艂. 艁uszcz-kiewicza (sfr. 21鈥39); Trzy zabytki j臋zyka polskiego XIV i XV wieku, z manuskrypt贸w poda艂 J贸zefSzujski (str. 40鈥48); Malarz monogramista 袣 H i obrazy jego w ko艣cio艂ach krakowskich z lat 1514, 1515, 1516, przyczynek do dziej贸w sztuki napisa艂 W艂. 艁tiezc偶kfewicz (str. 49鈥112); O Modlitewniku Zygmunta I, kr贸la polskiego, r臋kopisie dochowanym w biblijo-tece Uniwersytetu monachijskiego, poda艂 J. 艁epkowski (str. 113鈥118); Ks. dr. Paterek, napisa艂 dr. Wojciech K臋trzy艅ski (str. 119鈥124); Pyskusyja nad rozpraw膮 cz艂. W艂adys艂awa buszczkiewicza p. t.-Malarz monogramista *Kna posiedzeniu Komisyi dla historyi sztuki d. 7 lutego spisa艂 dr. J. Szujski (str. 125鈥132); Krzysztof Warszewicki, przez dra Stan. Tarnowskiego (str. 133鈥222); Wiadomo艣膰 o r臋kopisach polskich oddzia艂u teologicznego w ccsarski膰j publiezn膰j biblijo-tece w Petersburgu, przez ks. Antoniego Moszy艅skiego (str. 223鈥888); Sprawozdania z posiedze艅 Wydzia艂u i Komisyj wydzia艂owych (str. I鈥擫): Uwagi dra K. Mecherzy艅skicgo nad prac膮 F. F. S艂awi艅skiego 鈥0 budowie zg艂osek- (str. IX鈥擷V); Episto艂a 艣w. Bernharda O chowaniu czeladzi, przez Franciszka Kulczyckiego (str. 啸啸啸汛袩鈥擷LVHI).
鈥 To偶, tom II. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 2 nl., 376 i XXXV. 3 z艂r.

45
Tre艣膰: Andrzeja Morsztyna niewydane. poezyje, obja艣ni艂 wst臋pem i uwagami dr. W艂adys艂aw Seredyiieki, rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydzia艂u d. 8 lutego 1874 (str. 1鈥184); O j臋zyku litewskim, napisa艂 dr. .Tan Kar艂owicz (str. 135鈥376); Sprawozdania (str. 1鈥擷XXV): Sprawozdanie Karola Wittego z pracy F. S艂awi艅skiego 鈥濸rawa budowy zg艂osek** (str. I鈥
鈥 To偶, tom III. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 2 ul., 379, XXVIII, 3 ul. i 1 tablica litogr. 3 z艂r.
Tre艣膰: Wi膰rsz lOOny z komcdyi Arystofanesa p. t. 鈥濧ohar-ne艅czycy1, tekst staroperski sprostowa艂, obja艣ni艂 i wyt艂贸nm-czy艂 W艂adys艂aw Chod偶kiewiez (str. 1鈥50); Dwa nieznane zabytki biblijografiezne, przez dra Zygmunta Celichowskiego (str. 51鈥69); G艂osownia dolno – 艂u偶yckiego j臋zyka, przez Aleksandra Pctrowa (str. 70鈥121); O lllozohi Lucyjusza Anneusza Seneki, przez dra Bronis艂awa Kruczkiewicza (str. 122鈥219); O niewydanych poezyjach Franciszka W臋偶yka, przez Stanis艂awa Tarnowskiego (str. 220鈥255); Kazania niedzielne i 艣wi膮teczne w j臋zyku 艂aci艅skim i czeskim z pocz膮tku XVgo wieku, pod艂ug kodeksu bib艂ijoteki hr. Tarnowskich w Dzikowie, przez W艂adys艂awa Wis艂ockiego (str. 256鈥312); Spostrze偶enia nad w艂a艣ciwo艣ciami j臋zykowemi w mowie G贸rali bieskidowych, z dodatkiem s艂owniczka wyraz贸w g贸ralskich, spisa艂 dr. I. Ko-pernicki (str. 343鈥379); Sprawozdania (str. I鈥擷XVIII): Sprawozdanie z podr贸偶y do Wielkopolski W艂. Luszezkiewie偶a i Maryjana Soko艂owskiego (str. IV鈥擷V); Program S艂ownika Akademii umiej臋tno艣ci, pod艂ug porozumienia si臋 komitetu w tym celu przez Koinisyja j臋zykowa wyznaczonego, napisany przez dra Ad. Belcikowskiego tstr. X.VI鈥擷XIII). 鈥 To偶, tom IV. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2 nl., 362 i CXVII. Tre艣膰: Wiadomo艣膰 o 偶yciu i pismach Gotfryda Ernesta Gr贸dka, przez dra Zygmunta’W臋clcwskiego (str. 1鈥157); Andrz膰j Maksymilijan Fredro, charakterystyka literacka przez St. Tarnowskiego (str. 158鈥262); O pobycio w Polsce Konrada Cel-tesa i jego wp艂ywie na rozbudzenie humanizmu, przez dra K. Mecherzy艅skicgb (str. 263鈥313); Legenda o 艣w. Aleksym, wi膰rsz polski z r. 1454, przez dra W艂. Wis艂ockiego (str. 314鈥 362); Sprawozdania (str. 1鈥擟XVI1): Przyczynki do Projektu S艂ownika polskiego, przez dra J. Kar艂owicza (str. XIV鈥擷CIV); Uwagi w przedmiocie .je偶yka, przez dra Karola Mechcrzy艅* skiego (str. XCV-CXVU). r

鈥 To偶, 艂om V. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 1 nl., 449 i IV.
Tre艣膰: O autorze i wydaniach dzie艂a Ustawy prawa polskiego, przez dra Zygmunta Celiehowskiego (str. 1鈥16); 0 przy-imkach w j臋zykach staros艂owie艅skim, ruskim i polskim, przez dra Emila Ogonowskiego (str. 17鈥222); Poczet chronologiczny prac drukowanych i rekopismiennj’ch Grzegorza Piramowicza, przez dra W艂adys艂awa鈥 Wis艂ockiego (str. 223鈥449).
鈥 To偶, tom VI. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
Tre艣膰: O liczebnikach w j臋zyku staropolskim, jako przyczynek do historyi j臋zyka polskiego, przez dra Antoniego Kalin臋 (str. 1鈥73); Wawrzyniec Korwin z Nowegotargu, poeta szl膮-ski z ko艅ca XV wieku, przez dra Karola Mccherzy艅skiego (str. 74鈥100); Studyja do historyi retoryki za czas贸w Augusta , przez Kazimierza Morawskiego (str. 101鈥130).
Rozprawy i sprawozdania z posiedze艅 Wydzia艂u hi-storyczno-filozoficznego Akademii umiej臋tno艣ci, tom I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 2 nl., 314 (przez pomy艂k臋 814), 汛袩袉, LXXXVIII i 2 nl. 3 z艂r.
Tre艣膰: O wizycie Akademii krakowski膰j odbyt膰j w r. 1766 przez ke. Kajetana So艂tyka, biskupa krakowskiego, a 艣wiad-czac膰j o 贸wczesnym stanie Uniwersytetu, przez K. Mccherzy艅-skiego (str. 1鈥24); Badania archeologiczne w okolicach Babic
1 Kwacza艂y, przez A. H. Kirkora (str. 25鈥84 i 220鈥255); Projekt rozbioru Polski w wieku XV, napisa艂 dr. A. Soko艂owski (str. 85鈥107); Wiadomo艣膰 o uchwa艂ach zjazdu piotrkowskiego z r. 1406, oraz takiego偶 zjazdu z r. 1407, poda艂 dr. Micha艂 Bobrzy艅ski (str. 108鈥123); Obecny spos贸b zapatrywania na zabytki z epoki spi藕ow膰j, przez Jana Nepomucena Sadowskiego (str. 124鈥162); Uchwa艂y zjazdu w Radomsku d.
2 marca 1384, przyczynek do dziej贸w ustawodawstwa polskiego XIV wieku, poda艂 dr. J. Szujski (str. 163鈥173); Ko-reepondencyja arcybiskupa Macieja 鈥樑乽bie艅skiego i hetmaua Stan. Koniecpolskiego z powodu wydania pism biskupa Stanis艂awa 艁ubie艅skiego, przyczynek do historyi dziejopisarstwa polskiego w鈥 XVII wieku, przez Bernarda Kalickiego (str. 174鈥 186); Nieznany poemat satyryczny XVII wieku, wiadomo艣膰 podana przez J贸zefa Szujskiego (str. 187鈥219); Dwa zabytki polskiego s膮downictwa karnego z wieku XVI, obja艣ni艂 dr. Aleksander Bojarski (str. 256鈥314); Sprawozdania z posiedze艅 Wydzia艂u i Komisyj wydzia艂owych (str. I鈥斞葱 i I鈥擫XXXVID):

47
Plan oko艂o pracy nad regestami dyplomatycznymi, przoz dra Fr. Piekosiitakiego (str. LI鈥擫IX).
鈥 To偶, tom II. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 1 nl., 395, XVI i l tablica litogr. 3 z艂r.
Tre艣膰: O poj臋ciu zobowi膮zania z ezczeg贸ln膰m uwzgl臋dnieniem now膰j teoryi Brinza, przez dra Fryderyka Zolla (str. 1鈥 62); Karta z dziej贸w Uniwersytetu krakowskiego, przez Antoniego Ma艂eckiego (str. 63鈥124): Kodeks pil藕nie艅ski ortyl贸w magdeburskich, przez dra W艂adys艂awa Wis艂ockiego (str. 125鈥 205); Zast贸sowanie ustaw pod wzgl臋dem czasu, przez dra J贸-zafata Zielonaekiego (str. 206鈥288); Krytyczny rozbi贸r IX ksi臋gi Jana D艂ugosza Historyi polski膰j, przez Aleksandra Semkowicza (str. 28校鈥395); Sprawozdania (str. I鈥擷VI): Relacyja
0 tegorocznych kongresach i zjazdach antropologiczno-archeo-logicznych, przez Piotra Umi艅skiego (str. III鈥擷I).
鈥 To偶, tom III. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 2 nl., 350 i LXXXIV. 3 z艂r.
Tre艣膰: Synowie Gedymina: Monwid, Naryinunt, synowie Na-rymunta, wydanie poprawne przez Kazimierza hr. Stadnickiego (str. 1鈥75); Najdawniejsza ksi臋ga ziemska krakowska i trzy p贸藕niejsze z wieku XIV i pocz膮tku XV, wiadomo艣膰 nades艂ana (str. 76 鈥 85); Synowie Gedymina: Jewnuta, synowie Jewnuty
1 potomstwo, wydanie poprawne przez Kazimierza lir. Stadnickiego (str. 86 鈥 139); U uprawnieniu dzieci nie艣lubnych pod艂ug prawa polskiego, przez dra Piotra Burzy艅skiego (str. 140鈥 189); Zjazd w Poznaniu w r. 1510, przez dra Ksawerego Li-skiego (str. 190鈥350); Sprawozdania (str. I鈥擫XXXIV): Nowe szczeg贸艂y o Tadeuszu Ko艣ciuszcze, przez ks. A. Moszy艅skiego (str. U-VU1); Rozbi贸r krytyczny bijograf贸w Erazma Cio艂ka, biskupa p艂ockiego i wys艂annika dyplomatycznego do dwor贸w panuj膮cych, przez K. Hoszowskiego (str. 汛楔 鈥 XXXII); Sprawozdanie Sekcyi wykopalisk, przez A. H. Kirkora (str. XXXVIII- XLVI); Program s艂ownika archeologicznego, przez J. I. Kraszewskiego (str. XLVI鈥擫XXXIV).
鈥 To偶, tom IV. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 1 nl., 464, XXXVJLU i 4 nl. 3 z艂r.
Tre艣膰: O za艂o偶eniu wy偶szego i najwy偶szego s膮du prawa niemieckiego na zamku krakowskim, przez Micha艂a Dobrzy艅skiego (str. 1鈥169); Archiwa w W. ks. pozna艅ski膰m i w Prusiech wschodnich i zachodnich, sprowadzanie z podr贸偶y odbyt膰j z polecenia Komisy i history czn膰j w lecie 1874 r., napisa艂 dr. Stanis艂aw Smolka (str. 170鈥464); Sprawozdania (str. I鈥
XXXVIII): Odczyt prof. Duchi艅skiego (str. I鈥擨X); SylVa rerum z czas贸w kr贸la Micha艂a i pi膰rwszycli lat Jana III, wraz z schematem, wedle kt贸regoby po zbiorach manuskrypt贸w zbiory Sylva rerum tak liczne鈥, szczeg贸lni膰j w wieku XVII i XVIII regestrowa膰 nale偶a艂o, przez Franciszka Kluczyckiego (str. XII鈥擷XXVII).
鈥 To偶, tom V, Krakow, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2 ni.,* 815 i LXXXVIII. 3 z艂r.
Tre艣膰: EIckcyja czeska po 艣mierci Zygmunta Luksembur czyka, napisa艂 dr. August Soko艂owski (str. 1鈥86); Mieszko II, przez dra Anatolego Lewickiego (str. 87鈥203); Pokucie pod wzgl臋dem archco艂ogiczn膰m, badania A. H. Kirkora z r. 1871 (str. 209鈥315); Sprawozdania (str. I鈥擫XXXVIII): Hzccz o Archiwum w Mitawie, przez dra Klemensa Kanteckiego (str XXIII鈥 啸袉袥); Zdanie sprawy Komitetu do u艂o偶enia planu systema-tyczn膰j Encyklopedyi prawnicz膰j (str. XLII1-XLIX); Odezwa Komisyi prawniczej Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie w przedmiocie zebrania prawa zwyczajowego, przys艂贸w i wyraz贸w prawnych w Polsce (str. L鈥擫XIII); Sprawozdanie 偶 wycieczek odbytych przez Piotra Umi艅skiego i Jana Nep. Sadowskiego w okolice przyleg艂e rzece ltudawie z polecenia Komisyi archeologicznej (str. LX1V鈥擫XX): Poszukiwania zabytk贸w pierwotnych w bli偶szych okolicach Krakowa, przez A. H. Kirkora (str. LXXI鈥擫XXXVIII).
鈥 To偶, tom VI. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 2 ni., 353, 1 tablica in fol., XVII, XXVI i 2 tablice litogr. 3 z艂r.
Tre艣膰: Czy wed艂ug prawa rzymskiego mo偶na by艂o zasiedzie膰 na mocy wyroku, a w og贸lno艣ci jak prawo rzymskie pojmowa艂o tytu艂 zasiedzenia, przez dra Zielonackiego (str. 1鈥 20); O prawie b艂i偶szosci w dawnej Polsce, przez dra Piotra Burzy艅skiego (str. 21鈥52); Antoni Zygmunt Helcel jako pra-wnik-historyk, przez Wac艂awa Aleksandra Maciejowskiego (str. 53鈥258); O nieznanym uk艂adzie prawa polskiego przez Jana Sierakowskiego z r鈥 1554, przez Micha艂a Bobrzy艅sklego (str. 259鈥295); Uwag kilka nad uprawnieniem dzieci nie艣lubnych przez nast臋pne ma艂偶e艅stwo, przez dm I鈥檇airyka Ileyzmana (str. 296鈥322); Tradycyja o Kazimierzu Mnichu, przyczynek do historyjografii polskiej z X111 wieku <z tablica), przez dra Stauis艂awu Smolk臋 (str. 323鈥353); Sprawozdania (str. 1 -XYT1); Dodatek : Sprawozdanie z posiedze艅 贸smego mi臋dzynarodowego kongresu antropologiezno-archeologicznego w Peszcie w roku 1876, przez J. N. {Sadowskiego, z dwiema tablicami (str 1鈥

49
鈥 To偶, toiu VII. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ee, str. 2 nl., 357, XVIII i XXX 3 z艂r.
Tre艣膰; Komat Gedyminowicz i Koiyjatowicze. przez Kazimierza hr. Stadnickiego (str. 1鈥146;; Polska a Czechy w czasach husyckich a偶 do odwo艂ania Korybuta z Czec艂i. studyjna z historyi czesko-polski膰j, przez dra Antoniego Prochaske str. 147鈥283); Uwagi nad nlozofij膮 Stuarta Milla w jej ostatecznych wynikach i nad wsp贸艂czesnym empiryzmem angielskim, przez (fra M. Straszewskiego str. 284鈥357); Sprawozdania (str. I鈥擷VIII;; Dodatek: Jak nale偶a艂oby wydawa膰 zbiory list贸w i akt贸w historycznych z wieku XVI lub p贸藕niejszych, przez dra W. Zakrzewskiego (str. I鈥擷XX .
鈥 To偶, tom VIII. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878. w 8ce, str. 3 nl., 458 i XI.
Tre艣膰: Piecz膮tka Sulkona. kasztelana krakowskiego z r. 1243. przez ks. Ignacego Polkowskiego (str. 1鈥10;: Polska a Czechy w czasach husyckich (doko艅czenie;. przez dra A. Prochaske (str. 11鈥193); O decymach i naroknikach, tudzie偶 o dziesi臋cinie monarszej w dawnej Polsce, ust臋p z dziej贸w gminy i skar-bowo艣ci publicznej polskiej, przez prof, dra Piotra Burzy艅skiego, cz臋艣膰 I (str. 191 251′: Pntryjarchat wschodni wobec ko艣cio艂a ruskiego i Rzeczypospolitej polski^ cz臋艣膰 I. przez Izydora Szaraniowicza, (str. 255鈥341 /; Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podiebradu wobec kwesty] nast臋pstwa w Czechach 1166鈥1471. przez dra Fryderyka Pap膰e <str. 345鈥158); Dodatki: 0 wykopaliskach dodo艅skioh i udziale w nich p. Zygmunta Mincjki. sprawozdanie Maryjami .Soko艂owskiego (str. 1鈥擵I); Wycieczka archeologiczna w okolice Krakowa po prawym brzegu rzeki Wis艂y, przez Ignacego Boehma (str. VII -XI).
鈥 To偶, tom IX. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., w 8ce, w druku.
Tre艣膰: 0 monecie i stopie mennicz膰j w Polsce w XIV i XV wieku, skre艣li艂 dr. Franciszek Piekosinski (str. 1 i nn.).
Rozprawy i sprawozdauia z posiedze艅 Wydzia艂u matematyczno-przyrodniczego Akademii umiej臋tno艣ci, tom I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 5 nl., 256, CV i 4 tablice litogr. 3 z艂r. 50 cnt.
Tre艣膰: Teoryja elektryczno艣ci promienistej, nrzez prof, dra Edwarda W艂ad. Skib臋 (str. 1鈥18); Przyczynki do historyi rozwoju Trz臋sid艂owatych (Nostocaceac), przez dra Edwarda Janczewskiego (str. 19鈥32); Pasorzyty ro艣linne w durz臋 jeli-
7

towvin, opisa艂 dr. Tadeusz Browicz (str. 33鈥10); O trawieniu woanik贸w w臋gla, przez dra Julijueza Za w i lek i ego (etr. 41鈥78); O rurkach sitkowych w korzeniu ro艣lin okrytoziarnowych, przez dra Edw. Janczewskiego (str. 74鈥85); Kilka przypadk贸w nowotwor贸w mi臋sakowych (sarcoma) i przerzut贸w tych偶e, poda艂 Przemys艂aw Pieni膮偶ek (str. 86鈥121); Dwa przypadki bielicy, jeden z guzami bielicowymi sk贸ry, drugi z guzami w jelicie, z uwagami nad bielic膮 opisa艂 prof: Biesiadecki (sfr. 122鈥174); Przypadek t臋tniaka groniastego, opisany przez dra Alfreda Obaliiiskicgo’i dra Tadeusza Browicza (str. 175鈥189); Zarys planu prac Sekcyi 膮ntropologiczn膰j, przez dra B. Lutosta艅-skiego (str. 190鈥209); O metodzie oznaczania szybko艣ci przyswajania za pomoc膮 obliczenia p臋cherzyk贸w gazowych, wydobywaj膮cych si臋 z ro艣liny pod woda, przez dra Emila (Jod艂owskiego* (str. 2lh鈥240); 鈥楴iekt贸re ((o艣wiadczenia nad oddychaniem porost贸w, przez dra Emila Godlewskiego (str. 247鈥250); Sprawozdania z posiedze艅 Wydzia艂u i Komisyi wydzia艂owych (str. I鈥擟V): Program bada艅 antropologicznych (str. LXVU鈥 LXXXI1I); Instrukcyja dla bada艅 w艂a艣ciwo艣ci ludowych, wy pracowaua przez Jana Nep. Sadowskiego, sekretarza Sekcyi anti-opologiczno-etnologiczmj (str. XC–XCV).
鈥 To偶, tom II. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 6 nl., 193, CXIX i 5 tablic litogr. 3 z艂r.
Tre艣膰: Przyczynek do anatomii za膰my sto偶kowej (Cataracts pyramidalis), poda艂 Franciszek Eberhard <str. 1鈥29); Sprawozdanie o staro偶ytnych ko艣ciach i czaszkach ludzkich, pochodz膮cych z kurhan贸w na Pokuciu, przez dra Izyd. Koperni-cklego (str. 30鈥41); Bateryja galwaniczna nowego pomys艂u, przez dra Karola Olszewskiego (str. 42鈥54); O dzia艂aniu siarki na sole barowe kwas贸w aromatycznych, przez prof, dra Bronis艂awa Radziszewskiego (str. 55鈥63); O powstawaniu i znikaniu skrobi w ga艂eczkach zieleni, przez ora Emila Godlewskiego (str. 64鈥117); O pr臋偶no艣ci gaz贸w w ciele podczas chor贸b, przez dra Julijusza Zawilskiego (str. 118鈥攍oo): Teoryja mechaniczno-chemiczna oparta na rachunku wirowych niedzia-艂ek, przez dra Emila Czyrnia艅skiego (str. 156鈥19*3); Sprawozdania istr. I鈥擟X1X): Instrukcyja dla robi膮cych spostrze偶enia antropologiczne na osobach 偶ywych (str. 啸啸袡袉鈥斝恍ババ); Instrukcyja do zbierania dat staty艣tyczno-antropologicznych, wypracowana przez dra Lutoeta艅skiego (str. XLV鈥擫U).
鈥 To偶, tom III. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 7 nl., 240, LXI i 10 tablic litogr. 1 z艂r.
Tre艣膰: 0 wp艂ywie 艣rodk贸w wzniecaj膮cych silny ruch robaczkowy jelit na wydzielanie Unify, na podstawie do艣wiadcze艅

61
dokonanych w pracowni prof. Ludwiga w Lipsku, przez dra J贸zefa Merunowicza (str. 1鈥37); lindanie mikroskopijne codo sposobu przyrastania przeszczepionych kawa艂k贸w sk贸ry do dna wrzod贸w, przez prof, dra Alfreda Biesiadcekiego (str. 38鈥67); Przyczynek do noznania kszta艂tu linii pr臋偶no艣ci wody nasyconej, przez dra Oskara Fabiana (str. 68鈥&3); O zmianach po-zimmcznych w膮troby, 艣ledziony i szpiku kostnego, przez dra Tadeusza Browicza (str. 81- 110); Bateryja galwaniczna o dw贸ch p艂ynach, kt贸r膰j wype艂nianie i wypr贸偶nianie polega na ci艣nieniu powietrza, przez dra Karola Olszewskiego (str. 111鈥121); Kilka spostrze偶e艅 nad rozwojem Ramienieowatych, przez dni Franciszka Kamie艅skiego (str. 122鈥134); O przeobra偶eniu i zmianie pokole艅 w 艣wi臋cie ro艣linnym, przez dra J贸zefa Rostafi艅skiego (str. 135 -159); Badania nad rozwojem paczka u Skrzyp贸w, przez dra Kd. Fr. Janczewskiego (str. 160鈥197); Przyczynek do wykrycia arsenu w dochodzeniach s膮dowych za pomoc膮 pr膮du elektrycznego, przez tira Karola Olszewskiego (str. 198鈥209); Par贸wmiweze badania nad wzrostem P艂ywa-cz贸w, przez dra Fr. Kamie艅skiego (etr. 210鈥210); Sprawozdania (str. I鈥擫XI). 鈥 To偶, tom IV. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 12 nl., 295, CVI i 5 tablic litogr. 4 z艂r. Tre艣膰: Poszukiwania nad rozwojem p艂odnicy niekt贸rych kra-snorost贸w, przez dra E. Janczewskiego (str. 1鈥51); „Wyznaczenie szeroko艣ci geograficznej 艣rodka kopu艂y zachodniej w ob-serwatoryjum astronomicznym krakowski膰m, przez dra Kali艅skiego (str. 52鈥67); Wypadki jednorocznych pomiar贸w chy-偶o艣ci wiatru w Krakowie, przez dra Karlinskiego (str. 68鈥72); 0 wp艂ywie wody na wydzielanie 偶贸艂ci, przez dra Jul. Zawil-skiego (str. 78鈥擽124); Teoretyczne wyznaczenie wp艂ywu si艂y ci臋偶ko艣ci na odkszta艂canie si臋 pr臋t贸w wyci膮ganych lub 艣ciskanych w kierunku d艂ugo艣ci, przez dra E. Skib臋 (str. 125鈥141); Sprawozdanie o kamykach dnia 20 sierpnia1876 r. podczas burzy spad艂ych w 1鈥橧irynic, przez dra Alojzego Alma (str. 142鈥168); O rozoi膮galno艣ci i spr臋偶ysto艣ci lodu, przez dra 0. Fabiana (str. 169鈥176); Pr贸ba oznaczania og贸ln膰j ilo艣ci krwi
1 cia艂ek krwi u ludzi, w celach klinicznych, przez dra B. Sk贸r-czewskiego (str. 177鈥189); O podzielno艣ci jaja i zap艂odnieniu u morszczyn贸w, przez dra J. Rostafi艅skiego (str. 190鈥199); Rzut oka na rodzin臋 listownie i pi膰rws/.e zasady naukowej ich klasyfikacyi, przez dra J. Rostafi艅skiego (str. 200鈥238); Zmienno艣膰 klimatu i jej przyczyny, przez dra Fr. Czernego (str. 234鈥295); Sprawozdania (str. I鈥擟M).
鈥 To偶, tom V. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., w 8ce, w druku.
Tre艣膰: Historyja rozwoju zarodka P艂ywacza pospolitego,
Utriculnria vulgaris, przez dra Fr. Kamie艅skiego (str. 1鈥8);
0 wielozarodkowo艣ci, przez dra E. Strasburgom, profesora
wszechnicy jene艅ski贸j (str. 0鈥32).
RUDZKI. Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym w r. 1875 w Przew艂oce, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 181.
SADOWSKI Jan Nep. Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzecza Odry, Wis艂y, Dniepra i Niemna, do wybrze偶y morza ba艂tyckiego, rzecz czytana na posiedzeniach Komiayi archeologicznej. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Krak贸w, druk. Czasu, 1876, w 4cc wi臋ksz贸j, str. 88 i 5 tablic litogr.
鈥 Instrukcyja do badania w艂a艣ciwo艣ci ludowych, jako skaz贸wka ku pomocy w poszukiwaniach przedsi臋wzi臋tych przez Sekcyj膮 etnologiczn膮 akademickiej Komisyi antropologicznej. (Odb. z tomu I Rozpraw鈥 i Sprawozda艅 Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
鈥 Obecny spos贸b zapatrywania na zabytki z epoki spi偶owej. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w鈥, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 39.
鈥 Sprawozdanie o rozbiorze chemicznym niekt贸rych zabytk贸w bronzowycli ze zbioru uniwersyteckiego, dokonanym przez lir. Jerzego Szcmbeka. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 1). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 3.
鈥 Sprawozdanie z posiedze艅 贸smego mi臋dzynarodowego kongresu antropologiezno-arclicologicznego w鈥 Peszcie w r. 1876. (Dodatek do tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w鈥, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. XXVI i 2 tablice litogr.
鈥 Sprawozdanie z wycieczek w okolice przyleg艂e rz膰ce Rudawic, ob. Umi艅ski P. i Sadowski J. N.
鈥 Wykaz zabytk贸w przedhistorycznych na ziemiach polskich, zeszyt I: Porz艣cza Warty i Baryczy. (Wydawni-

63
ctwo Komisyi archeologiczni). Krak贸w, druk. Czasu, 1877, w 8ce, 8tr. XV, 87, 5 nl. i 6 tablic litogr. 1 z艂r. 60 cnt.
鈥 Znaki mi臋dzynarodowe archeologiczne przyj臋te na kongresie antropo- archeologicznym w Sztokholmie. (Odb. z Wykazu zabytk贸w przedhistorycznych na ziemiach polskich, zeszyt I). Krak贸w, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 8.
SAMOLEWICZ Zygmunt dr. Studyja plato艅skie: I. Hippias wi臋kszy. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. filolog, i liist. filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 23.
艢CIBOROWSKI W艂adys艂aw dr. Przewodnik do zdroj贸w lekarskich w Szczawnicy. Krak贸w, nak艂. zarz膮du w Szczawnicy, druk. Uniw. Jag., 1877, w 16ce, str. VIII i 92. 80 cnt.
SCIPIO del Campo hr. ks. kan. Do 鈥濷statnich prac Stcbelskiego”, ob. Archiwum Komisyi historycznej, tom I str. 395鈥390.
Scriptores rerum Polonicarum, tom II, ob. Wapow-ski 袘., Kronika.
鈥 To偶, tom III. ob. Medeksza St. Fr., Ksi臋ga pa-mi臋tniczn.
鈥 To偶, torn IV, ob. Archiwum Komisyi historycznej, tom I.
SEMKOWICZ Aleksander dr. Krytyczny rozbi贸r IX ksi臋gi Jaua D艂ugosza Historyi polski膰j. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 107.
SEREDY艃SKI W艂adys艂aw dr. Trzy zabytki j臋zyka polskiego z drugi膰j po艂owy XV wieku. (Odb. z tomu I Sprawozda艅 Komisyi j臋zykow贸j). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 6.
鈥 Zapiski i dokumenta do dziej贸w instrukcyi publicznej w Polsce, wyda艂鈥︹..(Odb. z tomu I Archiwum <|lft

64
history! literatury i o艣wiaty w Polsce). Krak贸w, druk. Czasu, 1878, w 8ce wi臋ksz膰j, str. XXXVII i 109.
鈥 oh. Medeksza St. Fr., Ksi臋ga pami臋tnicza; Morsztyn A., Niowydane poezyje: Stebelski ks., Ostatnie prace.
SIARKOWSKI W艂. ks. Zagadki zebrane we wsi Dy-min. Kostom艂贸t, Mas艂owa, Sukowa, Zag贸rza. (Odb. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 7.
SIEMIE艃SKI Lucyjan. Wizerunek Kopernika, wi贸rsz, ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 35鈥10.
SKIBA Edward W艂adys艂aw dr. prof. Przyczynek do teoryi strun. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. matom. przyrA Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w *lee wi臋ksz膰j, str. 25.
鈥 Teoretyczne wyznaczenie wp艂ywu si艂y ci臋偶ko艣ci na odkszta艂canie si臋 pr臋t贸w wyci膮ganych lub 艣ciskanych w kierunku d艂ugo艣ci. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 17.
鈥 Teoryja elektryczno艣ci promienistej. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 18.
鈥 Teoryja matematyczna poch艂aniania 艣wiat艂a. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce wi臋ksz贸j, str/27.
鈥 Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170鈥171.
SKIBA Edw. W艂. dr. prof, i OLSZEWSKI Karol dr.
Wp艂yw temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody,
sprawozdanie z do艣wiadcze艅 przez鈥︹ (Odb. z tomu I
Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc wi臋kszej, str. 22.
SK脫RCZEWSKI Boles艂aw dr. Z kliniki prof, dra Korczy艅skiego: Pr贸ba oznaczania og贸lnej ilo艣ei krwi i cia艂ek krwi u ludzi w celach klinicznych. (Odb. z tomu IV

55
Rozpraw Wy(lz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. (Jniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 13.
艢LENDZI艃SKI Aleksander Jan. Przyczynek do .flory obwod贸w brze偶a艅skiego i tarnopolskiego, oraz i cz臋艣ci przyleg艂ych im obwod贸w lwowskiego, z艂oczowskiego, czortkow-skiego i stanis艂awowskiego. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 22.
鈥 Przyczynek do flory obwodu ko艂omyjskiego. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., J875, w 8cc, str. 23.
鈥 Ro艣liny z okolicy Podola, pomi臋dzy dolnym Zbru-czem, Dniestrem a dolnym Seretem. (Odb. z tomu XI Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1S76). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 45.
鈥 Wykaz ro艣lin zebranych w obwodzie ko艂omyjskim w r. 1875. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1870, w 芦褋械, str. 22.
S艁AWI艃SKI M. Tr膮ba powietrzna w Ko艂omyi w dniu 13 czerwca 187G r., opisana przez鈥︹︹..ob. Sprawo-
zdanie Kom. fizyjogr. za r. 1870, tom XI str. 188鈥攍i>9.
S艂ownik niemiecko-polski wyraz贸w prawniczych i administracyjnych, wydanie drugie staraniem i nak艂adem Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie (przejrzane i poprawione przez Komitet tcnninologiczno-prawniczy: przewodnicz膮cy dr. Wiktor Kopff, referent dr. Aleksander Bojarski). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc ma艂ej, str. VIII, 350 i 1 nl. 2 z艂r.
SMIRNOW prof. Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych, zrobionych w Krakowie w r. 1870, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 190鈥192.
SMOLKA Stanis艂aw dr. prof. Archiwa w Wiclki贸m ks. pozna艅skiem i w Prusiech wschodnich i zachodnich, sprawozdanie z podr贸偶y odbytej z polecenia Komisyi historycznej w lecie r. 1871. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz,

hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 296 i 4 nl.
鈥 Tradycyja o Kazimierzu Mnichu, przyczynek do hi-storyjografii polskiej z XIII wieku. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 31 i 1 tablica in fol.
鈥 W sprawie artyku艂u p. n. 鈥濼radycyja o Kazimierzu Mnichu”, ob. Archiwum Komisy i historycznej, tom I str. 397鈥400.
SOKO艁OWSKI August dr. Codex epistolaris s. XV, ob. Codex.
鈥 Elekcyju czeska po 艣mierci Zygmunta Luksembur-czyka. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.;. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 187o, w 8ce, str. 芦0.
鈥 Projekt rozbioru Polski w wieku XV. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc,*8tr. 23.
鈥 .Sp贸r o ksi膮偶k臋. (Odb. z tomu 1 Archiwum Korni-syi h is tor.). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp.. 1878, w 8ce wi臋kszej, str. 4.
SOKO艁OWSKI Maryjan. O wykopaliskach dodo艅 skicli i udziale w nich p. Zygmunta Minejki. iDodatck do tomu VIII Ko/praw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. VI.
鈥 Przedstawienia Tr贸jcy o trzech twarzach na jedn贸j g艂owie w cerkiewkach wiejskich na Rusi. (Odb. z II zeszytu Sprawozda艅 Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce wiel ki贸j, str. 8 i 1 nl., z 4 drzeworytami.
鈥 Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy, studyjum nad budownictwem w przedchrze艣cija艅skich i pierwszych chrze艣cija艅skich wiekach w Polsce, na podstawie bada艅 wsp贸lnie na miejscu odbytych z prof. W艂adys艂awem 艁uszczkie-
wiczem, 藕r贸d艂owo opracowa艂 i napisa艂鈥︹︹.(Odb. z tomu
III Pami臋tuika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Krak贸w, druk.

67
Czasu, 1876 (1878), w -icc wi臋ksz膰j, str. 161 i 1 nl. z rycinami w tek艣cie i 3 tablicami litogr.
鈥 ob. 艁uszczkiewicz W艂., Sprawozdanie z podr贸偶y do Wielkopolski.
Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, zeszyt I. Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp.,
1877, w 4ce wielki膰j, str. 24 z rycin膮 w tek艣cie i 10 tablicami litogr. 2 z艂r. 50 cnt.
Tre艣膰: Opactwo sulejowskie, zabytek architektur}鈥 XIII wieku, opisa艂 W艂adys艂aw 艁uszczkiewicz.
鈥 To偶, zeszyt II. Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp.,
1878, w 4ce wielkiej, str. 25鈥51 z 5 tablicami litogr. i 4 drzeworytami. 2 z艂r. 50 cnt.
Tre艣膰: Czynno艣ci artystyczne na dworze Zygmunta I, wed艂ug zapisk贸w Seweryna fconera skre艣li艂 Pawe艂 Popiel (str. 25鈥32); Ko艣cio艂 艣w. Wojciecha we wsi Ko艣cielcu pod Proszowicami, zabytek architektury XIII wieku, opisa艂 W艂adys艂aw 艁uszczkiewicz (str. 33鈥12); Przedstawienia Tr贸jcy o trzech twarzach na jedn膰j g艂owie w cerkiewkach wiejskich na Rusi, napisa艂 Maryjan Soko艂owski (str. 43鈥50); Wiadomo艣ci drobniejsze, przez tego偶 (str. 51).
鈥 Komisyi j臋zykow膰j, tom I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., w 8ce, w druku.
Tre艣膰: Glossa super epistolas per annum dominicalcs, kodeks 艂aci艅sko-polski z po艂owy XV wieku, przez dra W艂adys艂awa Wis艂ockiego (str. 1 鈥 141); Zabytki j臋zyka polskiego z XV wieku w r臋kopisach biblijoteki ordynacyi Krasi艅skich, zebra艂 W艂adys艂aw Chomentowski (str. 142鈥154禄; Trzy zabytki je偶yka polskiego z drugiej po艂owy XV wieku, prze z dra W艂a-cfys艂awa Seredy艅skiego (str. 155鈥160).
鈥 z posiedze艅 Wydzia艂贸w i Komisyj wydzia艂owych, ob. Rozprawy i sprawozdania.
Sprawozdanie Komisyi fizyjograficzn膰j obejmuj膮ce pogl膮d na czynno艣ci dokonane w ci膮gu r. 1872, oraz mate* ryja艂y do fizyjogratii Galicyi, tom VII. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 2 ni., 17, 182, 131 i 1 mapa litogr. 3 z艂r.
8

Tre艣膰: Sprawozdania (str. 1鈥17): Przegl膮d czynno艣ci Komisji nzyjogr. w ci膮ga r. 1872 i stan funduszu Komisyi z ko艅cem r. 1872 (str. 1鈥3); Sprawozdanie z czynno艣ci w r. 1872 Sekcji meteorologicznej, przez prof, dra Karli艅skiego (str. 4鈥8); Sprawozdanie Sekcji orograficzno-geologiczn膰j, przez prof, dra Altha (str. 8鈥10); Sprawozdanie Sekcji botaniczn膰i, przez docenta dra Rehmanna (str. 11鈥12); Sprawozdanie Selccji zoolo-^iczn膰j, przez prof, dra Nowickiego (str. 12鈥17). 鈥 Matery-ja艂y do nzyjografii krajow膰j: Wypadki spostrze偶e艅 meteorologicznych dokonanych w Galicji i na Bukowinie w roku meteorologicznym 1872, zestawione w c. k. Obserwatoryjum astro-nomicznem krakowski膰m pod nadzorem prof, dra F. Karli艅skiego (str. 3鈥182); Spostrze偶enia fitofenologiczne z r. 1872: 1. Z Lachowic, Siemienia, Suchy, Stiyszawy, Krzeszowa, Bi膰-cza, Jaros艂awia i Sorok (str. 160鈥166); 2. Z Poronina, przez X. Roszka (str. 166鈥167); 3. Z okolicy Krakowa, przez Ignacego Boehma (str. 167鈥174); 4. Z Bi膰cza, przez A. Kotowicza (str. 174); 5. Z Jaros艂awia i okolicy, przez H. Zehetgrubera (str. 175鈥178); 6. Z ogrodu botanicznego w Warszawie, przez Cybulskiego (str. 178鈥179); Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wiecie zwierz臋cym w r. 1872: 1. W okolicy Krakowa, przez I. Boehma (str. 179鈥180); 2. W Krakowie, przez prof, dra Karli艅skiego (str. 180); 3. W Bi膰czu, przez A. Kotowicza (str. 180); 4. W Gr贸dku, przez Buschaka (str. 180); Wjpadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie w r. 1872 (str. 181鈥182). 鈥 Mateiyja艂j do nory wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872 przez dra A. Rehmanna (str. 1鈥39); Spis ro艣lin w oko-licj鈥 Stanis艂awowa, zbierany przez E. Turczjiiskiego podczas wakacyi 1872 (str. 40鈥52); Dalszy ci膮g ro艣lin zebranych w okolicy miasta Stanis艂awowa, poda艂 dr. Jan Jachno (str. 52鈥53); Przyczynek do fauny chrz膮szcz贸w Galicji, poda艂 B. Kotula (str. 53鈥90); O wa偶no艣ci torfowisk dla wscnodni膰j Galicji i o torfowiskach w Nowosielicy i Strutj-nie przy Dolinie, z map膮, przez Edwarda Windakiewicza (str. 90鈥98); Chrz膮szcze z 鈥榦kolic Miechowa w Kr贸lestwie polskiem i Krakowa, 鈥榩oda艂 W. Kulczj鈥檌’iski (str. 98鈥109): Pomiary wj’sokosci dokonane przy budowie kolei galicjjskich, i ich znaczenie dla fizj-jografii kraju, skre艣li艂 dr. Alojzj- Alth (str. 109鈥125); Zapiski geologiczne z wycieczki na Podole, skre艣li艂 Marjjan 艁omnicki, prof, ginin. w Stanis艂awowie (str. 125鈥131).
鈥 To偶, tom VIII obejmuj膮cy pogl膮d na czynno艣ci dokonane w ci膮gu roku 1873, oraz materyja艂y do fizyjogra-fii Galicji. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. V, 34, 172, 303, 2 tablice lito臋r. i 1 drukowana. 4 z艂r.

69
Tre艣膰: Sprawozdania (str. 1鈥34): Przegl膮d czynno艣ci Komisji fizyjogr. w ci膮gu roku 1873, przez dra Stefana Kuczy艅skiego (str. 1鈥14); Stan funduszu i spis cz艂onk贸w Komisyi (etr. 15鈥19); Sprawozdanie z czynno艣ci w r. 1873 Sekcyi meteorologicznej, przez prof, dra Knrli艅skiego (str. 20鈥23); Sprawozdanie Sekcyi orograficzne – geologicznej, przez prof, dra Altha (str. 24鈥29); Sprawozdanie Sekcyi botanicznej, przez prof, dra Czerwiakowskiego (str. 29鈥32); Sprawozdanie Sekcyi zoologiczn膰j, przez prof, dra Nowickiego (str. 33鈥34). 鈥 Materyja艂y do nzyjografii krajow膰i: Wypadki spostrze偶e艅 meteorologicznych dokonanych w Galicyi i krajach s膮siednich w roku meteorologicznym 1873, obliczone i zestawione w c. k. Obserwatoryjum astronomicznym krakowski贸m pod nadzorem prof, dra F. Karli艅skiego (str. 3鈥172); Spostrze偶enia fitofc-nologiczno z r. 1873: 1. Z Pewla, Siemienia, Lachowic, Krzeszowa, Stryszawy, Tarnaw, Bi膰cza i Sorok, tudzie偶 ze Suchy i Rokietnicy (str. 156鈥162); 2. Z Poronina, przez ks. Roszka (str. 162); 3. Z okolicy Krakowa, przez Ignacego Bochma (str. 162鈥169); 4. Z ogrodu botanicznego w Warszawie, przez Cybulskiego (str. 169鈥170); Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wiecie zwierz臋cym w r. 1873: 1. Z Krakowa, przez prof, dra Karli艅skiego (str. 170); 2. Z Bi膰cza, przez Kotowicza (str. 170); 3. Z Rokietnicy, przez Godnia (str. 170); Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873: 1. otrzymane przez „prof, dra Skib臋 i Jaworskiego (str. 170鈥171); 2. otrzymane przez prof, dra D. Wierzbickiego (str. 171鈥172).鈥 Dodatek do fauny paj臋czak贸w Galicyi, przez dra M. Nowickiego (str. 1鈥11); Wykaz dodatkowy chrz膮szcz贸w galicyjskich, poda艂 prof. 艁omnicki (str. 12鈥18); Przyczynek do fauny chrz膮szcz贸w galicyjskich, poda艂 B. Kotula „(str. 18鈥26); Spis ptak贸w spostrzeganych w okolicy Ska艂)鈥 nad Zbruczcm na Podolu od 1869鈥1872, poda艂 prof. M. 艁omnicki (str. 26鈥29); Wynik wycieczek botanicznych, dokonanych w okolicach Mys艂owic od dnia 27 pa藕dziernika 1872 do 12 stycznia 1873 r., przez Miecz. Dunina W膮sowicza (str. 30鈥41); Cz臋艣ciowy spis ro艣lin jawnop艂ciowych z*okolicy Bi膰cza, oznaczony pod艂ug dra Kocha przez Antoniego Kotowicza (str. 41鈥48); Przyczynek do flory obwod贸w brze偶a艅skiego i tarnopolskiego, oraz i cz臋艣ci przyleg艂ych im obwod贸w lwowskiego, z艂oczowskiego, czortkow-skiego i stanis艂awowskiego, napisa艂 Aleksander Slendzi艅ski (str. 49鈥70); Przegl膮d ro艣lin zebranych w obwodach tarnopolskim i czortkowskim w r. 1873, pracz dra A. Rchmaua (str. 70鈥98); O 艣rednim ogniwie warstw cenoma艅skich w Galicyi wscho-dni膰j, pracz dra St. Zar臋cznego (str. 99鈥183); Sprawozdanie z bada艅 geologicznych,鈥檇okonanych w roku 1873 w dolinach Z艂ot膰j Lipy, Koropca, potoku Baryskiego i Strypy przez prof.
Marvjana 艁omnickiego, uzupe艂nione dodaniem wst臋pu i uwag naukowych przez dra Alojzego Altha (str. 184鈥205); Przekr贸j z Chyrowa do 艁upkowa w por贸wnaniu z inneini przeci臋ciami w Karpatach, skre艣li艂 Henryk Walter, c. k. komisarz g贸rniczy (str. 206鈥212禄; Pogl膮d na geologij膮 a wszczeg贸lno艣ei na for-macyja mioceniczn膮 wschodniej cz臋艣ci Podola galicyjskiego, skre艣li艂 Stanis艂aw Olszewski (str. 21:?鈥252); Dodatek do fauny b艂onk贸wek (hymenoptera), poda艂 dr. A. Wicrzejski (str. 258鈥 273); Wycieczka w Tatry w sierpniu 1872 r. przez Karola Kolbcnheyera, c. k. prof gimn. w Bielsku, prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. A. Kremer (str. 274鈥290); Wycieczka w Tatry w sierpniu 1873 r. przez Karola Kolbenheyera, prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. A. Alth (str. 291鈥303).
鈥 To偶, tom IX obejmuj膮cy pogl膮d na czynno艣ci dokonane w ci膮gu r. 1874, oraz materyja艂y do fizyjografii Galicyi. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. IV, 1 nl., 24, 183, 237, 4 nl. i 4 tablice litogr. 4 z艂r.
Tre艣膰: Sprawozdania (str. 1鈥24): Przegl膮d czynno艣ci Komi-syi fizyjogra艂jcznej akademicki膰j w ci膮gu V 1874, przez dra St. Kuczy艅skiego (str. 1鈥7); Spis cz艂onk贸w Komisyi (str. 8鈥 11); Sprawozdanie z czynno艣ci w r. 1874 Sekcyi * meteorologicznej, przez prof, dra Karli艅skiego (str. 12鈥15); Sprawozdanie Sekcyi orograficzuo-geologiczn膰j, przez prof, dra Altha (str. 16鈥17); Sprawozdanie Sekcyi botaniczn膰j, przez prof, dra Czerniakowskiego (str. 18鈥19); Fundusze鈥 Komisyi (str. 20鈥24). 鈥 Materyja艂y do fizyjografii krajow膰j: Wypadki spostrze偶e艅 meteorologicznych, dokonanych w Galicyi w roku meteorologicznym 1S74, zestawione w c. k. Obscrwatoryjum astronom. krakowski膰in pod nadzorem prof, dra F. Karli艅skiego (str. 3鈥183); Spostrze偶enia fitofenologiczne z r. 1874 : 1. Z Krzeszowie, Rokietnicy, Z艂oczowa i Sorok (str. 170鈥173); 2. Z Poronina, przez ks. Roszka (str. 173- 174); 3. Z okolicy Krakowa, przez I. Boehma (str. 171鈥180): 4. Z Warszawy, przez Cybulskiego (str. 180鈥181); Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wiecie zwierz臋cym w r. 1874: 1. Z Krzeszowic, przez Majewskiego (str. 181 鈥 182); 2. Z Rokietnicy, przez Godnia (str. 182); 3. Ze Z艂oczowa, przez dra Krzi偶a (str. 182禄; Wypadki spostrze偶e艅 magnetyczny cli w Krakowie w r. 1874, dokonanych przez dra Wierzbickiego (str. 182鈥183). 鈥 Rozbi贸r chemiczny 29 gatunk贸w w臋gli kopalnych z r贸偶nych kopal艅 i pok艂ad贸w Galicyi, wykonany pr/.ez Piotra Gicrmn艅skicgo (str. 1鈥15); Przegl膮d ro艣lin zebranych w obwodac艂i tarnopolskim i z艂oczowskim w’r. 1874 przez dra A. Rehmana (str. 16鈥41); Dodatek do spisu ro艣lin z okolicy Stanis艂awowa, przez prof. Emeryka Turczy艅-

61
skiego (str. 41鈥46); Spis ro艣lin jawnop艂cl贸wych, zbieranych w okolicy Bi膰cza w r. 1871 przez Antoniego Kotowicza (str. 4G鈥18); Przyczynek do flory obwodu ko艂omyjskiego, przez A. .1. 艣lendzi艅skiego (str. 49鈥71); Sprawozdanie z wycieczki w okoliee Janowa pod Lwowem, odbytej podczas wakacyj roku szkolnego 1871, napisa艂 呕egota Kr贸l. naucz. gimn. (str. 71 鈥 86); Pomiary barometryezne w okolicy miasta Bia艂y, wykonane i obliczone przez prof. Karola Kolbenheyera (str. 8/鈥93); Wiadomo艣膰 o nowej mapie Tatr i uwagi nad takow膮 poda艂 prof. Karol Kolbenlieyer (str. 93鈥95); Zapiski paleontologiczne, przez dra Stanis艂awa Olszewskiego (str. 95鈥149); Materyja艂y do fauny szam艅ezsk贸w galicyjskich, poda艂 prof. M. 艁omnicki (str. 150鈥154); Chrz膮szcze 偶ebrane w okolicy Stanis艂awowa, poda艂 prof. M. 艁omnicki (str. 154鈥182): Wykaz chrz膮szcz贸w nowych dla fauny galicyjskiej, poda艂 prof. Ni. 艁omnicki (str. 183鈥184); Pomiary w 鈥歵atrach w sierpniu 1873 i 1874, wykonane przez prof. Karola Kolbenheyera, prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. A. Kremer (str. 185 鈥211)鈥; Rzecz o belemnitach krakowskich, napisa艂 dr. Alojzy Alth (str. 212鈥237).
鈥 To偶, tom X obejmuj膮cy pogl膮d na czynno艣ci dokonane w ci膮gu r. 1875, oraz materyja艂y do fizyjografii Ga-licyi. Krak贸w, druk. Lniw. Jag., 1876, w 8cc, str. V, 2 nl., 42, 183, 219, 1 nl. i 1 tablica litogr. 3 z艂r. 50 cnt. Tre艣膰: Sprawozdania (str. 1鈥42): Przegl膮d czynno艣ci Ko-lnisyi fizyjograficznej akademickiej w ci膮gu r. 1875, przez dra St. Kuczy艅skiego (str. 1鈥10); Spis cz艂onk贸w Komisyi i obr贸t fundusz贸w (str. 12鈥19); Plan zbadania kraju kr贸lestwa Galicy i i Lodomeryi tudzie偶 W. ksi臋stwa krakowskiego, co do jego przyrodniczych w艂asno艣ci przez Komisyj膮 fi zyj ogra fi oz na akademick膮 w Krakowie, podany przez dra St. Kuczy艅skiego (str. 20鈥29); Por贸wnanie barometr贸w na stacyjach meteorologicznych w Bochni, Rzeszowie, Jaros艂awiu, Przemy艣lu, Lwowie, Z艂oczowie i Tarnopolu, z barometrem u偶ywanym do spostrze偶e艅 meteorologicznych na Obserwatoryjum astronomiczn膰m kra-kowskiem i z barometrem normalnym w c. k. Zak艂adzie centralnym dla meteorologii i magnetyzmu ziemskiego w Wiedniu, dokonane w r. 1875 przez prof, dra St. Kuczy艅skiego (str. 30鈥42). 鈥 Materyja艂y do fizyjografii krajow膰j, cz臋艣膰 I: Wypadki spostrze偶e艅 meteorologicznych dokonanych* w Galicyi w roku meteorologicznym 1875, zestawione w c. k. Ohserwa-toryjum astronomiczn膰m krakowski膰m pod nadzorem prof, dra Karii艅skiego (str. 3鈥183); Grady w r. 1875, przez dra Wierzbickiego (str. 118鈥120); Spostrze偶enia fitofenologiczne z r. 1875: 1. Z Krzeszowic, Biecza i Stanis艂awowa (str. 169鈥172);
62

 1. Z Poroninn, przez ks. Roszka (Rtr. 172); 3. Z okolicy Krakowa, przez I. Bochnia (str. 173鈥179); 4. Z Warszawy, przez Cybulskiego (sfr. 179鈥180); Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wi臋cie zwierz臋cym w r. 1875: 1. Z Krzeszowic, przez Majewskiego (sfr. l80); 2. Z Bi膰cza, przez Kotowicza (sfr. 180鈥181); 3. Z Przew艂oki, przez Rudzkiego (str. 181); 4. Ze Stanis艂awowa, przez prof. 艁omnickiego (str. 181); Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie w r. 1875, dokonanych przez dra Wierzbickiego (sfr. 181鈥183). 鈥 Cz臋艣膰 袩: Materyja艂y do fauny szara艅czak贸w galicyjskich, poda艂 nrof. M. 艁omnicki (str. 1鈥
  14); Zapiski zoologiczne, przez prof. 艁omnickiego (str. 15鈥16);
  0 naro艣lach na d臋bach przez owady sprawianych, jakie si臋 /.nachodz膮 w zachodni膰j cz臋艣ci Galicyi, z tablica analityczn膮 do oznaczania naro艣li i przegl膮dem czasu wyl臋gania si臋 galas贸wek, komornic i paaorzyt贸w, przyczynek do* bijologii owad贸w przez Fryderyka Wachtla, prze艂o偶y艂 z niemieckiego W艂adys艂aw Kulczy艅ski (str. 16鈥39); Wiad贸mostki entomologiczne z Galicyi zacnodni膰j, przez Fr. Wachtla (str. 40鈥41); Dodatek do 鈥檉auny paj臋czak贸w Galicyi poda艂 W艂. Kulczy艅ski (str. 41鈥67); Pomiary barometryczne w Tatrach, wykonane w lipcu
  1 w sierpniu 1875 r. przez Karola Kolbenheyera, profesora giinn. w Bielsku, prze艂o偶y艂 z niemieckiego dr. A. Kremer (etr. 67鈥80); Rozbi贸r chemiczny wody 偶elezist膰j ze Zwierzy艅ca, wykonany przez dra Karola Olszewskiego (str. 81鈥91); Wykaz ro艣lin zebranych w obwodzie ko艂omyjskim w r. 1875 przez A. J. Slendzi艅skiego (str. 91鈥112); Ro艣liny z okolic Bi膰cza, nades艂ane przez Antoniego Kotowicza (str. 112鈥115); Rys geologiczny p贸艂noeno-wschodni膰j cz臋艣ci Podola austryjackiego, skre艣li艂 dr. .Stanis艂aw鈥 Olszewski (str* 115鈥170); Pok艂ady siarki, oleju i wosku ziemnego w D偶winiaczu, tudzie偶 og贸lny pogl膮d na pochodzenie oleju ziemnego, przez 呕. Suszyckiego (str. 171鈥179); Dodatek do fauny warstw tyto艅skich w Rogo藕niku i Maniszynie, przez dra St. Zar臋cznego (str. 180鈥219).
  鈥 To偶, tom XI obejmuj膮cy pogl膮d na czynno艣ci dokonane w ci膮gu r. 1876, oraz materyja艂y do fizyjografii Galicyi. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. V, 30, 192, 265 i 1 tablica litogr. 3 z艂r. 50 cnt.
  Tre艣膰: Sprawozdania (str. 1鈥30); Przegl膮d czynno艣ci Ko-misyi fizyjograficzn膰j akademicki膰j w ci膮gu r. 1876, przez dra St. Kuczy艅skiego (str. 1鈥14); Sprawozdanie z podr贸偶y na Podole, 贸dbyt膰j w sieimniu i wrze艣niu 1876 r. przez prof, dra Altha (str. 15鈥19); Sprawozdanie z czynno艣ci w r. 1875,6 Sekcyi meteorologiczn膰j, przez prof, dra Karli艅skiego (str. 20鈥 21); Spis cz艂onk贸w Komisyi i obr贸t fundusz贸w鈥(str. 22鈥30).鈥 屑
  Materyja艂y do fizyjografii krajowej, cz臋艣膰 I materyja艂y zebrane przez Sekcvja meteorologiczn膮: Wypadki spostrze偶e艅 meteorologicznych dokonanych w Galicyi w roku meteorologicznym 1876, zestawione w c. k. Obserwatoryjum astronom, kra-kowski膰m pod nadzorem prof, dra Karli艅skiego (str. 3鈥192); Grady w r. 1876, przez dra Wierzbickiego (str. 124鈥125); Spostrze偶enia fitofenologiczne z r. 1876: 1. Z Krzeszowic, Bi膰-cza i Stanis艂awowa (str. 175鈥178); 2. Z Poronina, Czortkowa i Sorok (str. 178鈥179); 3. Z okolicy Krakowa, przez L Boehma (str. 180鈥185); 4. Z Warszawy, przez Cybulskiego (str. 186); Spostrze偶enia pojaw贸w w 艣wiecie zwierz臋cym w r. 1876: 1. Z Krzeszowic, przez Majewskiego (str. 袉8<); 2. Z Biecza, przez Kotowicza (str. 187); 3. Ze Stanis艂awowa, przez prof. 艁omnickiego (str. 187鈥188); 4. Z Czortkowa, przez Jana Bu-szaka (str. 188); Tr膮ba powietrzna w Ko艂omyi w d. 13 czerwca 1876 r., opisana przez M. S艂awi艅skiego (str. 188鈥189); Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie, dokonanych w r. 1876 przez dra Wierzbickiego i prof. Smimowa (str. 190鈥 192). 鈥 Cz臋艣膰 II, materyja艂y zebrane przez Sekcyje botaniczn膮, zoologiczn膮* i orograticzno-geologiczn膮: Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem odbyt膰j w r. 1875, napisa艂 prof. 呕. Kr贸l (str. 3鈥33); Fauna kafeopterologiczna Janowa pod Lwowem, napisa艂 Z. Kr贸l (str. 33鈥63); Rodziny trawowatc, ciborowate i sitowate na g贸rnym Szlazku, zebra艂 i opisa艂 Miecz. Dunin W膮sowicz (str. 64鈥83); Wykaz ro艣lin zebranych w obr臋bi臋 W. ksi臋stwa krakowskiego oraz w puszczy r艣iepo艂omicki膰j w r. 187*6, poda艂 J. Krupa (str. 84鈥128); Sprawozdanie z wycieczki zoologiczn膰j odbyt膰j na Podolu w r. 1876, pomi臋dzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem, przez prof. M. 艁omnickiego (str. 128鈥151); Wykaz phrz膮szcz贸w nowych dla fauny galicyjskiej, poda艂 prof. M. 艁omnicki (str. 151鈥152); Zapiski zoologiczne, przez prof. M. 艁omnickiego (str. 153); Spis ro艣lin w okolicach Biecza zebranych w r. 1876, przez Antoniego Kotowicza (str. 154); Ro艣liny z okolicy Podola pomi臋dzy, dolnym Zbruczem, Dniestrem a dolnym Seretem, przez A. J. Slendzi艅ekiego (str. 155鈥197); Zapiski zoologiczne ks. A. Andrzejewskiego, nades艂ane przez prof. M. 艁omnickiego (str. 197鈥198); Sprawozdanie dra Alojzego Altha z podr贸偶y
  Mw r. 1875 w niekt贸rych cz臋艣ciach Podola galicyjskiego 3鈥218); Stosunki topogranezno-geologiczne kolei Tar-nowsko-leluchowski膰j, skre艣li艂 dr. Alojzy Alth (str. 219鈥265).
  鈥 To偶, tom XII, za rok 1877. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
  Tre艣膰: Zapiski botaniczne z wschodni膰j Galicyi i Bukowiny, przez prof. E. Turczy艅skiego (str. 8鈥10).
  64
  STADNICKI Kazimiorz hr. Koryjat Gedymiuowicz i Koryjatowicze. (Odb. z tomu VII Kozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, diuk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 146.
  鈥 Synowie Gedymina, wydanie poprawne. (Odb. z tomu III Kozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ne, sir. 129.
  STEBELSKI ks. Ostatnie鈥︹︹..prace, z autografu
  wyda艂, wst臋pem i przypisami obja艣ni艂 dr. W艂adys艂aw Sere-dy艅ski. (Odb. z tomu I Archiwum Kouiisyi historycznej). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1877, w 8ce du偶膰j, str. CXXXII (268鈥394).
  STRASBURGER E. dr. prof. O wiclozarodkowo艣ci,
  przez鈥︹rofesora wszec艂micy jenc艅ski膰j. (Odb. z tomu
  V Kozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 24.
  STRASZEWSKI Maurycy dr. prof. Jan 艢niadecki, jego stanowisko w dziejach o艣wiaty i filozofii w Polsce. Krak贸w, wydanie Akademii umiej臋tno艣ci, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. G nl., 323, 1 nl. i LXXVI. 3 z艂r.
  鈥 Uwagi nad filozofij膮 Stuarta Milla w jej ostatecznych wynikach i nad wsp贸艂czesnym empiryzmem angielskim, przyczynek do krytyki filozoficznych d膮偶no艣ci naszego wieku, napisany z powodu po艣miertnych filozoficznych prac Stuarta Milla. (Odb. z tomu VII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 73.
  STRZELECKI Feliks dr. O czysto艣ci powietrza. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc wicksz膰j, str. IG.
  SUSZYCKI 殴. Pok艂ady siarki, oleju i wosku ziemnego w D偶winiaczu. tudzie偶 og贸lny pogl膮d na pochodzenie oleju ziemnego. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 9.
  SZARANIEWICZ Izydor dr. prof. Patryjarchat wschodni wobec ko艣cio艂a i Rzeczypospolitej polski膰j, cz臋艣膰 I, ob. Rozprawy Wydzia艂u hist, filoz., tom 汛楔 str. 255鈥344. 66
  SZEMBEK Jerzy hr., ob. Sadowski J. N., Sprawozdanie.
  SZUJSKI J贸zef dr. prof, (sekretarz generalny Akademii). Bibliographische Berichte Uber die Publikationen der Akademie der Wissenschaftcn in Krakau, ob. Berichte.
  鈥 Codex epistolaris s. XV, ob. Codes.
  鈥 Dyskusyja nad rozpraw膮 cz艂. W艂adys艂awa 艁uszcz-kiewieza p. t. 鈥濵alarz monogramista K>-3鈥, na posiedzeniu Komisyi dla historyi sztuki d. 7 lutego. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Cni w. Jag., 1874, w 8ce, str. 7.
  鈥 Mowa na pogrzebie Antoniego Walewskiego, prof. Uniw. Jag., cz艂onka Akademii, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1876, str. 137鈥142.
  鈥 Nieznany poemat satyryczny XVII wieku (Satyr podg贸rski w r. 1654 zjawiony), wiadomo艣膰 podana przez
  鈥︹..(Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. 艂iist. filoz.). Krak贸w,
  druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 83.
  鈥 O st贸sunku Akademii krakowskiej do kraju i ruchu naukowego w powszechno艣ci, ob. Posiedzenia, Dwa pi膰r-weze, str. 67鈥74.
  鈥 Polska w wieku Kopernika, ob. Posiedzenia, Dwa pi膰rwsze, str. 7鈥24.
  鈥 Przem贸wienie na pogrzebie 艣w. p. Augusta Bielow-skiego, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1876, str. 124鈥12校.
  鈥 Statuta antiqua Collegii maj or is, wyda艂鈥..(Odb.
  z tomu I Archiwum Komisyi dla historyi literatury i o艣wiaty w Polsce). Krak贸w, druk. Czasu, 1877, w 8cc du偶ej, str. 20.
  鈥 Statuta Collegii minoris Studii gencralis Cracovicn-
  sis, wyda艂鈥︹.(Za艂o偶enie i urz膮dzenie Collegii minoris 鈥
  Odb. z tomu I Archiwum dla historyi literatury i o艣wiaty w Polsce). Krak贸w, druk. Czasu, 1878 (1877), w 8ce wi臋ksz膰j, str. 24.
  鈥 Statuta theologicac Facultatis Studii general is Cra-
  covicnsis, w’3’da艂鈥︹(Statuta i matryku艂y wydzia艂u teo-
  logicznego Uniwersytetu Jagiello艅skiego z XVI wieku 鈥
  9 66
  袨袥鞋. z tomu I Archiwum Komisyi <lla historyi literatury i o艣wiaty w Polsce). Krak贸w, druk. Czasu, 1878 (1877), w 8ce wi臋ksz膰j, str. 24.
  鈥 Trzy zabytki j臋zyka polskiego XIV i XV wieku,
  z manuskrypt贸w poda艂鈥︹.. (Odb. z tomu I Rozpraw
  Wydz. filolog). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
  鈥 Uchwa艂y zjazdu w Radomsku d. 2 marca 1384, przyczynek do dziej贸w ustawodawstwa polskiego w XIV wieku. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 11.
  鈥 Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej臋tno艣ci od 1 marca r. 1873, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1873, str. 144鈥184.
  鈥 To偶, od 4 maja 1874, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1874, str. 153鈥191.
  鈥 Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej臋tno艣ci od 3 maja 1875. (Odb. z Rocznika zarz膮du Akad. r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc ma艂ej, str. 21.
  鈥 To偶, od 3 maja 1876, ob. Rocznik zarz膮du Akad. r. 1876, str. 157鈥175.
  鈥 ob. Wapowski B., Kronika.
  Z TARGOWISKA Jan. Rocznik 1386鈥1491, opracowa艂 Emil Kalitowski, ob. Bielowski A., Monuments Po-loniae histor., tom III str. 232鈥240.
  TARNOWSKI Stanis艂aw dr. prof. Andrzej Maksymilian Fredro, charakterystyka literacka. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz, filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 106.
  鈥 Krzysztof Warszewicki. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 191.
  鈥 O niewydanych poezyjach Franciszka W臋偶yka. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 36. 67
  TASZYCKI Nicolaus. Correctura Statutoruin et con-suctudinum regni Poloniac, a. 1532 decreto publico per
  鈥︹t socios confccta et convcntioni generali regni a.
  1534 proposita, ex rarissima editione authentica opera Mi-chaiHis Bobrzy 艅sk i nunc iteruin edita (Starodawne prawa polskiego pomniki, tom III wydany staraniem Komisyi historycznej jako ci膮g dalszy tom贸w I i II, wydanych w r. 1856 i 1870 przez Antoniego Zygmunta Helcia). Krak贸w, druk. W. Korneckiego, 1874, w 艂ce, str. XXVI i 290. 5 z艂r.
  TETMAJER J贸zef Przerwa. Teoryja rozwini臋cia funkcyj niewyra藕nych. (Odb. z tomu III i IV Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w dcc wi臋ksz膰j, str. 98.
  TOMKOWICZ Stanis艂aw dr. Przyczynek do historyi pocz膮tk贸w romantyzmu w Polsce: Franciszka W臋偶yka Rozprawa o poezyi dramatyczn膰j tudzie偶 zdanie o ni膰j sprawy przez deputacyj膮 wyznaczon膮 z grona warszawskiego Towarzystwa przyjaci贸艂 nauk w r. 1814, do druku przygotowa艂 i wst臋pem opatrzy艂鈥︹..(Odb. z tomu I Archiwum Ko-
  misyi dla historyi literatury i o艣wiaty w Polsce). Krak贸w, druk. Czasu, 1878, w 8ce wi臋ksz膰j, str. VIII i 76.
  TURCZY艃SKI Emeryk prof. Spis ro艣lin w okolicy Stanis艂awowa, zbi贸ranych podczas wakacyi 1872. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 13.
  鈥 Dodatek do spisu ro艣lin z okolicy Stanis艂awowa. (Odb. z tomu IX Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1874). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 6.
  鈥 Zapiski botaniczne ze wschodni膰j Galicyi i Bukowiny. (Odb. z tomu XII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1877). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 8.
  UMI艃SKI Piotr. Relacyja o tegorocznych kongresach i zjazdach antropologiczno-archeologicznych, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom HI str. III鈥擷I. UMI艃SKI Piotr i SADOWSKI Jan Nep. Sprawozdanie z wycieczek odbytych przez鈥︹..w okolice przy-
  leg艂e rzece Rudawie z polecenia Komisyi archeologicznej. (Nadb. z tomu V Rozpraw i sprawozda艅 Wydz. hist, tiloz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. LXIV鈥擫XX.
  VLADIMIRI Paulus. Tractatue de potestate papae et imperator is reepectu infidelium, edidit M. Bobrzy 艅ski, ob. Pomniki star. prawa polskiego, tom V str. 161鈥194.
  WACHTEL Fryderyk. O naro艣lach na d臋bach przez owady sprawianych, jakie si臋 znachodz膮 w zachodniej cz臋艣ci Galicyi, z tablic膮 analityczn膮 do oznaczania naro艣li i przegl膮dem czasu wyl臋gania si臋 galas贸wek, komornic i paso-rzyt贸w, przyczynek do bijologii owad贸w przez鈥︹..prze-
  艂o偶y艂 z niemieckiego W艂adys艂aw Kulczy艅ski. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 24.
  鈥 Wiadoinostki entomologiczne z Galicyi zachodniej. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2.
  WALEWSKI Antoni. Dzieje bezkr贸lewia po skonie Jana III, tom I, wydanie Akademii umiej臋tno艣ci. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 啸袉袥汛, 375, 24, VIII i 1 nl. 3 z艂r.
  WALISZEWSKI K. dr. Acta regis Joannie III: Rc-
  lacyje pos艂贸w francuskich od r. 1674 鈥1679 wyda艂鈥︹︹.
  (Acta Po艂onino histories, tomus III). Krak贸w, druk. Czasu, 1878, w 4ce, w druku.
  WALTER Henryk. Przekr贸j z Chyrowa do 艁upkowa, w por贸wnaniu z inncini przeci臋ciami w Karpatach. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 7.
  WAPOWSKI Bernard z Radochoniec (kantor katedr. krakowski). Kronika, cz臋艣膰 ostatnia czasy podlugo-szowskie obejmuj膮ca 1480 鈥1535, z r臋kopisu, b臋d膮cego 69
  w艂asno艣ci膮 lir. Wiktora Baworowskicgo wyda艂, 偶yciorysem Wapowskiego i wyj膮tkami z wsp贸艂czesnych historyk贸w obja艣ni艂 dr. J. Szujski. (Scriptores rerum Polonicarum toinus II, wydawnictwo Komisyi historycznej). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. XXX, 1 nl., .363 i 2 nl. 3 z艂r.
  W膭SOWICZ Mieczys艂aw Dunin. Rodziny trawo-
  wat臋, ciborowate i sitowate na g贸rnym Szl膮zku, zebra艂 i spisa艂鈥︹agister farmacyi. (Odb. z tomu XI Sprawo-
  zda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1876). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 20.
  鈥 Wynik wycieczek botanicznych, dokonanych w okolicach Mys艂owic od dnia 27 pa藕dziernika 1872 do ^stycznia 1873 r. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ec, str. 12.
  WERDUM uiryk. Dyjaryjiisz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671, wyda艂 dr. Ksawery Liske. (Odb. z tomu I Archiwum Komisyi historycznej). Krak贸w, druk. W艂 L. Anezyca i Sp., 1877, w 8cc du偶ej, str. LXXIX (183鈥261).
  W臉CLEWSKI Zygmunt dr. prof. Kronika ksi膮偶膮t
  polskich, wyda艂鈥︹ Odb. z tomu III dzie艂a Monumentu
  Poloniae historica). Lw贸w, druk. Zak艂adu im. Ossoli艅skich, 1877, w 4ce, str. 155.
  鈥 O poczyjacli Andrzeja Krzyckiego. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ec wi臋kszej, str. 28.
  鈥 Wiadomo艣膰 o 偶yciu i pismach Gotfryda Ernesta Gr贸dka. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ee, str. 157.
  鈻燱臉呕YK Franciszek. Rozprawa o poezyi dramatycznej, ob. Tomkowicz St., Przyczynek.
  WIERZEICKI Daniel dr. prof. Grady w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 118鈥120.
  鈥 To偶 w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 124鈥125. 鈥 Wypadki spostrze偶e艅 magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 171鈥172.
  鈥 To偶 w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 182鈥183.
  鈥 To偶 w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 181鈥183.
  鈥 To偶 w r. 1870, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 190鈥192.
  WIERZBOWSKI Teodor. Spominki zakonnika 艣wi臋tokrzyskiego 1434 鈥1454, opracowa艂鈥︹b. Bielowski
  A., Monuments Poloniae histor., tom III str. 411鈥414.
  鈥 ob. Przekora A., Zapiski.
  WIERZEJSKI A. dr. Dodatek do fauny b艂onk贸wek, hyinenoptcra. (Odb. z tomu VIII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 21.
  WINDAKIEWICZ Edward. O wa偶no艣ci torfowisk dla wschodniej Galicyi i o torfowiskach w Nowosielicy i Strutynic przy Dolinie, z map膮. (Odb. z tomu VII Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1872). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 9.
  WIS艁OCKI W艂adys艂aw dr. Biblijografija historyi, geografii historycznej i historyi prawa polskiego z r. 1877. (Odb. z tomu I Archiwum Komisy i historycznej). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1878, w 携褋褋 wi臋kszej, str. XIX.
  鈥 Glossa super cpistolas per annum dominicales, kodeks 艂aci艅sko polski z po艂owy XV鈥 wieku. (Odb. z tomu l Sprawozda艅 Komisyi j臋zykowej). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 141 i 2 podobizny.
  鈥 Katalog r臋kopis贸w biblijoteki Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zeszyt I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce wi臋kszej, str. 104. 1 z艂r. 30 cut.
  鈥 To偶, zeszyt II i III. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce wi臋ksz贸j, str. 105鈥232 i 233鈥360. Zeszyt po 1 z艂r. 60 cnt. 71
  鈥 Kazania niedzielne i 艣wi膮teczne w j臋zyku 艂aci艅skim i czeskim z pocz膮tku XV wieku, pod艂ug kodeksu biblijoteki lir. Tarnowskich w Dzikowie. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 86 i 1 tablica litogr.
  鈥 Kodeks pilznie艅ski ortyl贸w magdeburskich. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 81 i 1 podobizna..
  鈥 Legenda o 艣w. Aleksym, wiersz polski z r. 1454. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 48.
  鈥 Poczet chronologiczny prac drukowanych i r臋kopi艣miennych Grzegorza Piramowicza. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. filolog.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 230.
  鈥 ob. Ho艂owczyc S., Raport; Zebrzydowski A., Epi-etolarura libri.
  WITTE Zaroi. Sprawozdanie z pracy F. S艂awi艅skiego 鈥濸rawa budowy zg艂osek鈥, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom II str. I鈥 XXXII.
  ZABOROWSKI Stanis艂aw. Tractatus de natura ju-rium et bonorum regis, et do reformatione regni et ejus
  Reipublicae regimine, quem in lucern edidit鈥︹.regni
  Poloniae thesauri notarius, ex rarissima editione authentica opera 袦褨褋褨褨邪褢褨褨胁 Bobrzy艅ski nunc iterum editus. (Nadb. z tomu V A. Z. Helcia Starodawnych prawa polskiego pomnik贸w). Cracoviae, typis VI. L. Anczyc et Comp., 1877, w lce, str. 9鈥104.
  ZAJ膭CZKOWSKI W艂adys艂aw dr. prof. O ca艂kach
  osobliwych zwyczajnych r贸wna艅 r贸偶niczkowych rz臋du jakiegokolwiek. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w leo wi臋ksz贸j, str. 12.
  鈥 Teoryja og贸lna rozwi膮za艅 osobliwych r贸wna艅 r贸偶niczkowych zwyczajnych. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, W 4ce wi臋ksz贸j, str. 23.
  72
  ZAKRZEWSKI Wincenty dr. prof. Jak nale偶y wydawa膰 zbiory list贸w i akt贸w historycznych z wieku XVIgo lub p贸藕niejszych, referat odczytany na posiedzeniu Komisyi hietor. Akademii umiej臋tno艣ci w Krakowie, dnia 24 marca 1877 r. (Dodatek do tomu VII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w See, str. XXX.
  ZARA艃SKI S. Geograficzne imiona s艂owia艅skie, zestawione alfabetycznie wed艂ug nazw ich niemieckich, w艂oskich, rumu艅skich, w臋gierskich i tureckich, z dodaniem niekt贸rych 艂otyskich i innych zagranicznych spolszczonych, wydanie Komisyi j臋zykow膰j Akademii umiej, w Krakowie. Krak贸w, druk. L鈥檔iw. Jag., 1878, w 8ce, str. X, 1 nl. i 264. 2 z艂r.
  ZAR臉CZNY Stanis艂aw dr. Dodatek do fauny warstw tyto艅skich w Rogo藕niku i Maruszynic. (Odb. z tomu X Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1875). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 37 i 1 tablica litogr.
  鈥 O 艣rednim ogniwie warstw cenoma艅skich w Galicyi wschodniej. (Odb. z tomu 袦袩 Sprawozda艅 Kom. fizyjogr. za r. 1873). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 86, 2 tablice litogr. i 1 drukowana.
  ZAWILSKI Julijusz dr. O pr臋偶no艣ci gaz贸w w ciele podczaR chor贸b. ^Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 38.
  鈥 O trawieniu wodnik贸w w臋gla. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 32.
  鈥 O wp艂ywie wody na wydzielanie 偶贸艂ci. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 52.
  Zbi贸r wiadomo艣ci do antropologii krajowej, wydany staraniem Komisyi antropologiczn膰j Akad. umiej, w Krakowie, tom I. Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. X, 68, 181, 136, 2 nl. i 6 tablic litogr. 4 z艂r. 73
  Tre艣膰: I. Dzia艂 archeologiczno-antropologfczny: Sprawozdanie z bada艅 geologiczno-antropologicznych, dokonanych w tak zwan贸j Smoez膰j jamie na Wawelu, przez prof. Alojzego Altha (etr. 3鈥-7): 2. Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrog-skiin, przez Zygm. Glogera i Zygni. Luba-Badziuii艅skiego we wrze艣niu 187禄禄 r. (str. 8鈥11); 3*. Sprawozdanie i wykaz 偶aby tk贸w z艂o偶onych w Akademii Umiej臋tno艣ci z wycieczki archco-logiczno-antropologiczn膰j w r. 1878, przez A. H. Kirkora (etr. 12鈥16); 4. 0 grobach kamiennych na Podolu galicyjskiem, przez A. II. Kirkora (str. 17鈥3o); .r>. Zdanie sprawy z wycieczki do Mokrzyszowa odbytej w listopadzie r. 1876, przez 袗. 袥. Kirkora (etr. 36鈥41); 6. 0 grobie nieeia艂opalnym na cmentarzysku przedhistoryczn膰m w Kwaczale, poda艂 dr. I. Ko-pernicki (etr. 42鈥47); 7. 0 ko艣ciach i czaszkach ludzkich z kurhan贸w w Radziininic na Wo艂yniu. przez dra I Koi>cr-nickiego (str. 48鈥64); 8. O ko艣ciach i czaszkach ludzkich z wykopalisk przedhistorycznych na Podolu galicyjski膰m, przez <lra I. Kopernickiego (str. 55鈥65); 9. Sprawozdanie .1 N. Sadowskiego o rozbiorze chemicznym niekt贸rych zabytk贸w bron-zowych ze zbioru uniwersyteckiego, dokonanym przez lir. Jerzego Szembeka (str. 66鈥68)鈥擨I. Dzia艂 antropologii w 艣ci艣lejszym znaczeniu: Charakterystyka fizyczna ludno艣ci galicyjskiej na podstawie spostrze偶e艅 dokonanych za staraniem Koun-8vi antropol., wypracowana przez prof, dra J. Majera i dra Iz. Kopernickiego (str. 1鈥181) 鈥 III. Dzia艂 etnologiczny: 1. Rzecz
  0 mowie ludu wielkopolskiego, skre艣li艂 Oskar Kolberg (str. 3鈥36); 2. S艂owniczek prowincyonalizm贸w w okolicach Kra kowa, Bochni i Wadowic, zebra艂 dr. W艂adys艂aw Kosi艅ski (str. 37鈥56); 3. Prowincyonalizmy mowy polski膰j w Drohobyczu
  1 jego okolicach, zestawione i por贸wnane z j臋zykiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubski膰m, przezprof. P. Parylaka w Stanis艂awowie (str. 57鈥79); 4. Nazwy weselne, wyra偶enia i przedmioty u偶ywane przy godowych obrz臋dach ludu na przestrzeni by艂ej Rzeczypospolitej, zebra艂 Zygmunt Gloger (str. 80鈥96); *5. O imionach u偶ywanych u ludu, przez Mateusza Gralewskiego (str. 97鈥100); 6. Zabobony i mniemania ludu nadnarwia艅skiogo, tycz膮ce si臋 ptak贸w, p艂az贸w i owad贸w, zebra艂 Zygmunt Gloger w latach 1865鈥1875 (str. 101鈥107); 7. Kilka s艂贸w do etnografii Tucholc贸w i mieszka艅c贸w wsi wo艂oskich w ziemi sanockiej na podg贸rzu karpacki膰m, zebra艂 dr. Tadeusz 呕uli艅ski 1108鈥112); 8. Zagadki i 艂amig艂贸wki G贸rali bicskidowych. spisane w okolicach Rabki, przez dra I. Kopernickiego (str. 113鈥129); 9. Zagadki zebrane we wsi Dymili, Kostoml贸t, Maslowa, Sukowa, Zag贸rza, przez ks. W艂. Siarko* 鈥 skie^o (str. 130鈥136).
  袉0 鈥 To偶, tom II. ^Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
  Tre艣膰: Sprawozdanie i wykaz zabytk贸w z艂o偶onych w Akademii umiej臋tno艣ci z wycieczki areheologiczno-antropologiczn膰j w r. 1877. przez A. II. Kirkora (str. 3鈥18); Lud ziemi dobrzy艅skiej . jego zwyczaje, mowa. obrz臋dy, pie艣ni, leki. zagadki, przys艂owia, i t. p., zebra艂 i u艂o偶y艂鈥 Aleksander Petr贸w (str 3鈥 182); Zwyczaje, obrz臋dy i pie艣ni weselne ludu ukrai艅skiego z okolic Bia艂膰jcerkwiopisa艂a F. J贸zefa Moszy艅ska (str. 183 i nn., w druku).
  ZBROZEK Dominik prof. Teoryja planimetru biegunowego. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce wieksz膰j, str. 11.
  ZEBRZYDOWSKI Andreas de Vonciborco. Kpisto-larum libri a. 1546鈥1553. Andrzeja na Wi臋cborku Zebrzydowskiego, biskupa w艂oe艂awskiego i krakowskiego, Koros-pondeneyja z lat 1546鈥1553, wyda艂 dr. W艂adys艂aw Wis艂ocki {Acta Poloniae historica, tomus 1). Krak贸w, druk. W艂. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce, w druku.
  ZEHETGRUBER H. Spostrze偶enia 艂itofeuologiczne w Jaros艂awiu i okolicy robione 1872 r., ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 175鈥178.
  ZIELONACKI Jozafat dr. Czy wed艂ug prawa rzymskiego mo偶na by艂o zasiedzie膰 na mocy wyroku? a w og贸lno艣ci jak prawo rzymskie pojmowa艂o tytu艂 zasiedzenia? (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, tiloz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 20.
  鈥 Zast贸sowanie ustaw pod wzgl臋dem czasu. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. List. filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 83.
  ZOLL Fryderyk dr. prof. O poj臋ciu zobowi膮zania z szczeg贸艂n膰m uwzgl臋dnieniem now膰j teoryi Brinza. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 62. 76
  殴MTOKO Wawrzyniec prof. O styczno艣ci sto偶k贸w obrotowych. (Odb. z tomu I Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc wi臋ksz膰j, 8tr. 8.
  鈥 O wa偶no艣ci i zast贸sowaniu tunkcyi oskulacyjn膰j w rachunku przcmienuo艣ci, oraz odpowied藕 na uwagi dra Mertensa dotycz膮ce tego przedmiotu. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce wi臋ksz膰j, str. 11.
  鈥 To偶 cz臋艣膰 II, doko艅czenie. (Odb. z tomu III Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag.,
  1876, w 4ee wi臋ksz膰j, str. 8.
  鈥 Przyczynek do rachunku przcmienuo艣ci ze szczeg贸l-n膰m uwzgl臋dnieniem znamion najwi臋kszo艣ci i najmnicjszo艣ci ca艂ek oznaczonych, w kt贸rych niewiadome funkcyje podlegaj膮 danym warunkom. (Odb. z tomu II Pami臋tnika Wydz. matem, przyr.). Krak贸w, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4co wi臋ksz膰j, str. 23.
  呕ULI艃SKI Tadeusz dr. Kilka s艂贸w do etnografii Tucholc贸w i mieszka艅c贸w wsi wo艂oskich w ziemi sanocki膰j na podg贸rzu karpacki膰m. (Odd. ze Zbioru wiadomo艣ci do antropol. kraj., tom I dzia艂 III). Krak贸w, druk. Uniw. Jag.,
  1877, w 8ce, str. 5.