Księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę Powstania 1830 roku

„Księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę Powstania 1830 roku” wydana w 1881 roku. Zawiera spis imienny oficeró∑, podoficerów i żołnierzy armii polskiej odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari.

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej w 1881 roku.

Strona główna Archiwum


Томъ I.

XIEGA PAMIĄTKOWA
W 50-LETNIĄ ROCZNICĘ POWSTANIA 1830 ROKU.

SPIS IMIENNY
TUDZIEŻ
OFICERÓW, PODOFICERÓW i ŻOŁNIERZY
ARMII POLSKIEJ
W TYMŻ ROKU
KRZYZEM WOJSKOWYM VIRTUTI MILITARI
OZDOBIONYCH.

WE LWOWIE.
ONKAMI DRUKARNI LUDOWEJ pod zarządem Stanisława Baylego.
1881.

PRZEDMOWA.
powstania 1830 roku przeszło pół wieku. Trudno uwierzyć, że to już tak dawno. Nie dla tych tylko, co wtedy walczyli, ani dla tych nawet, co byli na święcie, ale i dla tych, co porodzili się później, rzeczy te tak świeże, tak znane i myśli zawsze przytomne, że wydają się blizkie, wczorajsze. Przez domowe tradycye, przez wspomnienia ojców i starszych, przez poezyę i literaturę, rośliśmy, chowali się i żyli w atmosferze moralnej roku 30go: przechodziły po nim różne daty i wypadki, ale żadna data późniejsza nie zatarła rysów, któremi ta zapisała się w naszej liistoryi, żaden fakt następny nie zaćmił sobą tego początkowego i przyczynowego, i jak słońce zatrzymane w biegu, tak ten rok stał niezwruszony na naszym horyzoncie. Wojna i emigracya, Grochów i Stoczek, kapitulacya Warszawy, Chłopicki i Skrzynecki, xiążę Adam i Niemcewicz, Lelewel i .Mochnacki, czwartak i ułan, wszystko to było nam lepiej znane i bliższe, aniżeli rzeczy i ludzio roku 1846 i 48, 54 lub nawet 63. Tamto było przyczyną, wszystko inne skutkiem; tamto były epizody, to był fakt główny, stanowczy fakt historyczny, tak nad innymi górujący, że przykrywał je swoim cieniem, i kiedy jedne po drugich mijały — trwał zawsze.
To też choć od niego tyle już przeszło „zdarzeń, żalów i nadzi i”, liczyć trzeba, by uwierzyć, że to na prawdę już lat pięćdziesiąt; tyle właśnie, ile ich przeszło między upadkiem reformy ustawodawczej na sejmie 1780 r. a Ostrołęką; między Sobieskiego wyprawą pod Wiedeń, a elekeyą Augusta III. Jak w tych lat pięciudzicsiątkach zmieniła się Polska i świat koło niej, jak zmieniła się w tym ostatnim pół wieku!
Wszystkie jego smutki stają na pamięci, kiedy rocznica powstania sama zmusza niejako do zrobienia obrachunku; a obok smutnych, powstają i chlubne wspomnienia, staje żołnierz w jasnem świetle poświęcenia i męztwa i sławy, żołnierz, co nietylko pięknie ginąć, ale i zwyciężać umiał, a przez mgłę czasów przebija jaskrawo obraz Grochowa i Wawru.
Rocznica to wielka, rocznica ostatniej prawdziwej wojny polskiej i wojennej chwały, i rocznica zarazem początku wszystkich klęsk późniejszych.
Jak ją obchodzić i uczcić ?
Czy przepuścić ją w milczeniu, niepostrzeżenie, udać że się o niej nie myśli? Byłoby źle: biada narodom, które o liistoryi swojej zapominają. Czy więc zamknąć oczy na wszystkie nieszczęścia, które z tej wojny wynikły, udać że się ieh nie widzi, wmawiać w siebie, jakoby ieh nie było i święcić ją jak rocznicę szczęśliwego zdarzenia? Byłoby gorzej: bo większa biada tym narodom, co liistoryi swojej rozumieć i nauki z niej wyciągnąć nie umieją. Są tacy, którzy mówią: wojna była przegrana, to prawda, ale było porwanie za bron, była walka o niepodległość, był wielki popęd i poryw miłości ojczyzny, na ten zamiar, na ten duch tylko zważać i jego nam sławić i święcić przystoi. To nic, bo zamiar nawet przed Bogiem samym nie wystarcza, coz dopiero przed ludźmi, cóż dopiero przed hi story ą; nie wystarcza w uczynkach czysto moralnej natury, cóż dopiero w politycznych działaniach Kto dobrze czuje i dobrze chce, ten jrdną dopiero mniejszą łatwiejszą połowę spełnił obowiązku względem swojej ojczyzny: połową drugą tego obowiązku, a nie innie, wymagalną, nie mniej konieczną i istotną, jest dobrze myśleć i działać dobrze. A nie myśleli dobrze, nie działali dobrze ci, co z lekkiem sercem i myślą lekką wojnę podnieśli, ani ci, co prowadzić sic ją zgodzili, choć czuli, że jej do szczęśliwego końca nie doprowadzą. W odwadze jednych był brak rozwagi, w powolności drugich był brak odwagi, a zasługi i poświęcenia, bohaterstwa i cierpienia jednych czy drugich nie zmienią tego, że jedni i drudzy zrobili źle, że wojna była i była przegraną; że z niej iak z apokaliptyeznej xiegi, kiedy pieczęcie jej zerwano, wypadły klęski, których skutkiem jest nasz stan dzisiejszy.
Dwa pierwiastki różne zawiera w sobie ten wielki, skutkami brzemienny fakt roku 1830. Jednym jest porwanie za broń, ze spiskowych działań wynikłe, nierozważne, samowolne, tajne postanowienie niektórych, przypisujące sobie moc i prawo stanowienia o wszystkich i o sprawie; to niech się próżno nie stara zamiarami skutki zasłonić, odpowiedzialność z siebie zwalać i słuszność sobie przypisywać. Własne sumienie często złudzić można, rzadko potomność i historyę. Ale jest w wypadkach tych pierwiastek drugi, który choć nie mógł naprawić co tamten zepsuł, ani ocalić co ów zgubił, zdołał przecie uratować honor, a kiesko sama chwała, czcią i zasługą otoczyć ; tym była miłość ojczyzny, poświęcenie się dla niej, męztwo, i to co naród każdy w czci własnej i cudzej podnosi, co mu daje ufność w siebie, zwycięzkie bitwy. A jeżeli rok 30 zostawił nam w spuściźnie kielich goryczy, którą spełniamy do dna, to zostawił nam także ten kordyał krzepiący i ożywczy, w którym była osłoda na gorycze i na trucizny same antidot.
Jak wiec on sam z dobrego i złego, tak wspomnienie jego złożone jest ze smutku i chluby, a jak jedno od drugiego rozróżnia się w sądzie, tak i w święceniu jego pamiątki rozdzielonem być winno. Radosnym obchód taki być nie może, bo początek zdarzeń był lekkomyślnym, a koniec złym, choć w przebiegu ich były świetne i wzniosłe chwile. Dla tego wszelkie ucztowanie i spełnianie kielichów w rocznicę 29 Listopada, powiedzmy otwarcie, jest niewłaściwe i przykre. Jest sprzeczność między wesołym i weselnym zawsze charakterem uczt a uroczystą groźną powagą obchodzonej pamiątki. Emigracya, ta córa pierworodna roku 30, kość z jego kości i duch z jego ducha, lepiej obchodzić ją umiała. Uczt tam nie bywało; bywało nabożeństwo w polskim kościele, a wśród niego nie raz i nie dwa wychodził na ambonę Kajsiewicz, i głosił takie słowa prawdy, groźby i miłości ojczyzny, jakie od Skargi czasów z żadnej polskiej kazalnicy nie padły. Modlitwą, wejściem w siebie, skupieniem ducha i sumienia narodowego, rachunkiem przez wielkiego Misyonarza Polski pokutującej sporządzonym, obchodziła się ta pamiątka w sposób godny i z rzeczą zgodny, szlachetny i mądry.
— IV —

Czegoś podobnego, jakiegoś niejubilowania w toastach i mowach, ale jubileuszu błagalnego i pokutnego w sercach skruszonych i upokorzonych, ale i podnoszących się w górę, bylibyśmy pragnęli i teraz, tembardziej teraz, kiedy po półwiekowym okresie rocznicę tę obchodzić i rozpamiętywać nam przyszło.
Ale jeżeli bankietować nie bardzo przystoi, to pamięć zasługi i wojennej sławy czcić, przechować, podać następnym pokoleniom, jest świętym obowiązkiem. Czy obowiązkowi temu uczynimy zadosyć, jeżeli w mowach choćby najpiękniejszych pamięć tę sławić będziemy? Pamiętajmy, że w mowach takich sobie samym najczęściej palimy kadzidła, na własną cześć i chwałę je mówimy: i to pamiętajmy, że one przebrzmią, że jutro nie zostanie z nich nic, oprócz złego, jakie one dra miac rząd rossyjski, sprawić mogą w Warszawie, w Wilnie lub w Kijowie. Jakiż więc mamy sposób, żeby wojsku polskiemu w pół wieku po jego ostatnich bojach i naszą własną cześć okazać, i potomnym ją przekazać?
Czas nie stoi; coraz mniej już widzimy między sobą żołnierzy z roku 1831, kiedyś i tych zabraknie, a z wyjątkiem najgłośniejszych, nielicznych, imiona ich i czyny pójdą w zapomnienie.
Gdyby można zabezpieczyć je od tego? Gdyby można dla ich chwały, a dla naszego własnego honoru i obowiązku zebrać te imiona, jeśli nie żołnierzy, to oficerów przynajmniej, i ogłosić je, i podać do wiadomości i pamięci czasów przyszłych, kto oni byli, kiedy który z nich wstąpił w służbę, gdzie i jak się odznaczył, jaki miał stopień i jaki znak honorowy, czy nie byłoby to środkiem dobrym uratowania i utrwalenia żywej pamięci tej armii chwalebnej, która kochać mamy obowiązek, a która szczycić sie mamy prawo? Czy nie byłoby to dla niej pomnikiem, dla przyszłego jej historyka pomocą i źródłem, dla rodzin wreszcie (a było ich tyle co swoich na wojnę wysłały, tyle co ich straciły), czy nie byłby to dokument miły i chlubny, świadectwo piękne w którem nie po pieciudziesiąt, ale i po pięciuset latach jeszcze praprawnuki, czytając swoje imię, uczyłyby się dobrej tradyeyi, poświęcenia, odwagi, rycerskiego ducha, uczyłyby się, że kiedyś dawno bardzo ludzie z ich domu szli bić się i ginąć, a i bić nawet umieli, a z każdej karty, z każdego nazwiska przemawiałaby do nich złota nauka dulce et decorum est pro patria mori.
Szczęśliwym trafem znalazł się w kraju naszym spis imienny wszystkich oficerów sztabowych z czasów wojny. Ś. p. Major Józef Puzyna, dowódca artyleryi w bitwie pod Stoczkiem, będąc w Paryżu w roku 1858, dostał papiery te od Jenerała Rybińskiego ostatniego naczelnego wodza armii polskiej *). Dokument to urzędowy, wagi niezaprzeczonej, a kto w nim zapisany, ten niezawodnie był i bił się.
*) Józef Puzyna był synem Stanisława na Kozielsku i Franciszki z hr. Kozie-brodzkich, właścicieli dóbr Gwoźdca miasta, Słobódki polnej i Chwalibogi na Pokuciu położonych; urodził się w Gwozdcu 21 Kwietnia 1793, uczęszczał do gimnazyum w Stanisławowie, w roku 1809 wstąpił wraz z starszym bratem do ułanów, wkrótce jednak potem przeszedł do artyleryi konnej, i w bateryi Władysława Ostrowskiego odbywał oblężenie Gdańska. W roku 1814 wrócił do domu rodzicielskiego, gdzie przebywał do roku 1820. Na odgłos formującego się wojska polskiego w Królestwie kongresowem, udał się do Warszawy z myślą zaciągnięcia się w szeregi narodowe; terroryzm jednak Wielk. xięeia Konstantego, którego był naocznym świadkiem, zniechęcił go, i nie chcąc być maryonetką na Saskim placu, jak często sam później mawiał, wrócił w zacisze domowe, i zamieniwszy oręż na pług, oddawał się rolnictwu. Noc 29 Listopada zbudziła żołnierza; zaraz w Grudniu 1830 udał się do Warszawy i zaciągnął się pod dawne sztandary ; otrzymał komendę bateryi lekko konnej, now?o formującej się. W Styczniu 1831 został ze swoją bateryą przydzielonym do korpusu jenerała Dwernickiego, wyruszającego za Bug. W marszu musiał ćwiczyć swoich podkomendnych w obsługiwaniu dział; byli to przeważnie nowozaciężui ochotnicy z Galicyi. Ćwiczenia te musiały dobry wpływ wywrzeć, gdy już 14 Lutego pod Stoczkiem baterya Puzyny stanowczy wpływ wywarła na świetne zwycięztwo jenerała Dwernickiego, odniesione na Moskalach. Następnie podzielając losy korpusu jen. Dwernickiego, został upartym ze swoją bateryą pod Klebanówką do Galicyi, i jak cały korpus przez rząd austryacki rozbrojonym. Poddani austryaccy byli obowiązani udać się do miejsc swego zamieszkania, i zostawali pod nadzorem władz miejscowych, gdy innych wraz z jen. Dwernickim internowano w innych prowincyach austryackich. Mimo jednak nadzoru ówczesnego starosty w Kołomyi. Józef Puzyna, nie tracąc czasu, wrócił w Maju do Warszawy, awansował na majora, i odtąd złączony z całą armią, -wkroczył do Prus. Obawiając się prześladowania ze strony rządu austryackiego, przebywał w Dreźnie i w Lipsku do roku 1833. W tym więc roku wrócił ozdobiony krzyżem „Virtuti militari“, i osiadł na rodzinnym majątku Słobódce polnej. W roku 1849 wszedł w śluby małżeńskie z Emilią hr. Koziebrodzką, z którego małżeństwa miał jedną córkę. Nie długo jednak cieszył się tem szczęściem, żona i córka poprzedziły go do grobu. Złamany temi nieszczęściami, w pracy umysłowej nad wojskowością, a szczególniej w rzeczach odnoszących się do armii polskiej, szukał rozrywki i pociechy, w tym celu udał się 1857 roku do Paryża, zkąd 1858 przywiózł te papiery, i gdzie otrzymał medal św. Heleny. Skończył na apopleksyę w swoim majątku Słobódce, dnia 1 Grudnia 1S02 roku, i tamże został pochowanym.

Ogłosić te dokumenta, imiona te uwiecznić, sprawić iżby spis ieli w każdym domu, w każdej rodzinie mógł być i przechować się na cześć i chwałę i pamięć wojska polskiego, oto jaki był zamiar ś. p. Puzyny, zamiar spełniony przez dzisiejszych właścicieli dokumentów, i oto wychodzi:
XIĘGA PAMIĄTKOWA
zawierająca SPIS IMIENNY DOWODZCÓW ARMII POLSKIEJ z roku 1831 tudzież sztafisoficerów, podoficerów i żołnierzy
w tymże roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych.
Nie wychodzi w dniu samym 29 Listopada, w rocznicę powstania dla tego, że rocznica ta smutna, a droga w dniu tym wskazana i obrana, błędna i od celu nie do celu wiedzie. Ale wychodzi w pięćdziesiątym roku po wojnie, po bojach zwycięzkich które zawsze są dobre i zdrowe, po bojach przegranych, które choć przegrane, były chwalebne. Wychodzi na cześć i chwałę wojska polskiego i polskiego męztwa, na pamiątkę i chlubę rodzin, na uczynienie zadość obowiązkowi narodu, który „żołnierzy swoich niechaj pamięta”. I niechaj przerzucając karty tej xiazki, czerpie z nich tego ducha i te naukę, że ten tylko naród zdrów i silny, co ma żołnierzy takich, jak byli żołnierze roku 1830, ten tylko szanowny, co ich szanować umie, i ton jeden tylko bezpieczny niestety, co ich nie marnuje.
Czasy się zmieniają, zmieniają się sposoby i obowiązki służby, ale jedno nie zmienia się nigdy, to, że rdzeniem siły narodu, szpikiem jego kości, źrenicą jego oka, miarą jego honoru i wartości, jest żołnierz i żołnierski duch. W czasach szczęśliwych on zwycięża i daje moc i chwałę i wielkość, w złych on jeden krwią swoją ratuje cześć. Jemu chwała zawsze i wszędzie, a zwłaszcza w pół wieku po roku 1830, zwłaszcza w pośród nas, którzy straciwszy wszystko, zachowaliśmy tylko odblask jego wojennych czynów, zasługę jego krwi, pamięć jego honoru i męztwa. Bo kiedy (żeby skończyć słowami ówczesnych pieśni powstańczych), kiedy „o Ojczyźnie i o sławie nuci młodzież po Warszawie”, nuci i marzy a z tego rozmarzenia i rozśpiewania zerwie się do czynu 29 Listopada czy jakiego dnia innego, to potem „leci liście z drzewa co wyrosło wolne”, a dzwon jęczy smutno, „od pół wieku lud mój płacze”. Ale kiedy przez te płacze pół wieku, przebiły się echa tych armat, co grzmiały pod Stoczkiem, to choć była „pod Ostrołęką przegrana,” choć się smut-nem okiem szuka, „gdzie wojsko nasze bitne, gdzie Wawru rycerze”, przecież śpiewa coś w duszy „nie masz pana nad ułana”, i przypomina, że „krew lacka cuda może”, i to, że są przecie zawsze „straszne sądy Boże”.
St. Tarnowski.

NACZELNI WODZOWIE
WOJSKA POLSKIEGO
1B31 ROKU.

NACZELNI WODZOWIE WOJSKA POLSKIEGO 18 51 roku.
M Traię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
i Clilopicki Józef. Urodził się na Wołyniu we wsi Kapustynie dnia 14 marca 1771 r. Komandor krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler żelaz. korony. Kawaler ordern św. Stanisława I. klasy. Kawaler ord. św. Anny I. klasy. “Ranny w 5 bitwach. Zaczął służyć 14 października 1785 r. w pułku Kalixta Poniuskiego, jako kadet. — W czasie powstania pod naczelnictwem Kościuszki był porucznikiem, a w r. 1797 został kapitanem w legionach — w r. 1798 majorem — w r. 1799 szefem batalionu — w r. 1807 pułkownikiem — w r. 1809 generałem brygady — a w r. 1814 generałem dywizyi. Był baronem państwa francuskiego. W r. 1830 został obrany dyktatorem narodu polskiego.
2 Weyssenhoff Jan. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler żelaz korony. „ ord. św. Stanis. I. k. „ „ „ Anny I. k. „ „ „ Włodzimierza II. kl. Oficer pod naczelnictwem Kościuszki -— później dowódzca 1’2 pułku piechoty w r. 1812 — został generałem brygady r. 1813 — komenderował dywizyą ułanów przez ciąg rządów Konstantego. — Naczelny wódz po złożeniu Chłopickiego do czasu obrania Radziwiłła.
3 Radziwiłł siąże Micha?. Urodził się 24 września 1778 r. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kaw. ord. św. Stan. I. k. „ „ bawarskiego Ilnberta gwiazda. Ranny pod Friedlandem. Wszedł do służby pod dowództwem xię-cia Jozefa Poniatowskiego 1792 r. — służył pod Kościuszką 1794 r. — W r. 1808 przy wkroczeniu Francuzów do Poznania został do-wódzcą i pułkownikiem 5 pułku piechoty, który był wzorem innych regimentów pieszych. W r. 1812 odbywał kampanią jako generał brygady. — Dnia 21 stycznia 1831 r został naczelnym wodzem.
4 Skrzynecki Jan. Urodził się w Galicyi 1787 r. Komandor krzyża polskiego, oficer legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny II. klasy. Wszedł do służby w 1806 r. Został kapitanem 16 pułku piechoty \ięcia Czartoryskiego w r. 1809 — został szefem batalionu w 1812 r. a w r. 1814 w batalii pod Areis-sur-Aube, cesarz Napoleon w czworoboku, którym dowodził Skrzynecki, miał schronienie. Dnia 25 lutego 1831 r. mężnie walcząc pod Groehowem, jednogłośnie naczelnym wodzem obrany został.


NACZELNI WODZOWIE WOJSKA POLSKIEGO 1831 KOKI’.
M Imię, nazwisku i miejsce urodzeni# Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
5 Dębiński Henryk. Urodzony w r. 1791. Kawaler krzyż? polskiego i legii honorowej. Syn zasłużonego posła w czasie sejmu konstytucyjnego t. j. od czasu sejmu czteroletniego 1788 r. do końca 1791 r. — Nauhi wojskowe odbył w Wiedniu w Akademii inżynierów. — Wszedł do służby narodowej 1809 r. — został po bitwie pod Smoleńskiem 1812 r. porucznikiem — później osiadł na szczupłym po ojcu majątku i do 1830 r. gospodarstwem się zatrudniał. — W czasie powstania narodowego został pułkownikiem w pułku kosynierów, potem dowodził 2 pułkiem strzelców konnych, a po bitwie pod Królewcem, zostawszy generałem, należał do wyprawy na Litwę. — Powrócił do Warszawy 2 sierpnia, został generałem dywizyi i wodzem naczelnym od 10 do 16 sierpnia 1881 r.
6 Pnidzyński Ignacy. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny II. klasy z brylantami. Wszedł do szkoły artyleryi w Warszawie 1808 r. Został porucznikiem inżynierów w r. 1810. — W czasie wojny roku 1812, 1813 i 1814 ciągle zostawał w sztabie generała Dąbrowskiego Henryka i przy nim stopień podpułkownika otrzymał. — W tym samym stopniu zastała go noc 29 listopada 1830 r. W 1831 r. otrzymał stopień generała brygady.
7 Lubieński Tomasz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Stanisława I. klasy od Mikołaja. Wszedł do służby narodowej w 1806 r. i wkrótce został podpułkownikiem w gwardyi ułanów cesarza Napoleona. W r. 1809 został pułkownikiem a w 1813 r. generałem brygady. — Służył tylko dwa lata pod Konstantym. — Rowolucya zastała go w Warszawie i zaraz został wice – prezydentem miasta. — Poźuiej pod Grochowem dowodził dy-wizyą kawaleryi. lecz Skrzynecki wziął go na szefa głównego sztabu. — Dnia 17 sierpnia 1831 roku objął naczelne dowództwo na 24 godzin.
8 Małachowski Kazimierz. Urodzony d. 24 lutego 1765 r. Kawaler krzyża polskiego. Ranny nad Trebiztt 1799 r. Ranny na 6t. Domingo w 1801 r. Zaczął służyć Ojczyźnie jako kanonier 1784 r. lecz już w r. 1794 został w piechocie kapitanem i wkrótee przez naczelnika Kościuszkę posuniętym został na majora. Po smutnym upadku narodowego usiłowania, poszedł do legii włoskiej i dowodził batalionem. Nad Trebizą był wzięty przez Austryaków do niewoli, w której półtora roku zostawał — wyszedłszy z niej, należał do wyprawy na St. Domingo, pod dowództwem generała Leclerc. W r. 1*06 w Polsce do wodził Iszym pułkiem piechoty. W i. 1812 został generałem. — Pod Lipskiem dostał się do niewoli W r. 1831 d. 6 i 7 września przy szturmie Warszawy objął naczelne dowództwo.

NACZELNI WODZOWIE WOJSKA POLSKIEGO 1831 KOKU- ‘

Imię, nazwisko i miejsce urodzenia
Ozdoby i odniesione rany
‘Wyszczególnienie stanu służby
Krukowiccki Kawaler kilku orderów.
10 Rybiński
Maciej.
Urodzony 24 lutego 1784 r. w Sławucie na Wołyniu.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Umarł w Warszawie 1850 r.
We Lwowie chodził na uniwersytet. — W r. 1806 poszedł do służby narodowej i był przy sztabie generała marszałka Suchet w r. 1806 i 1807. — W r. 1800 został kapitanem grenadierów w 3 pułku piechoty. — W r. 1813 został szefem batalionu, w batalii pod Lipskiem dostał się do niewoli austry-ackiej i zaprowadzony do Węgier. — Kewo-lucya zastała go pułkownikiem, lecz później jako generał odznaczył się walecznością. — Dnia 9 wi‘ześnia 1831 obrany wodzem naczelnym. Po kapitulacyi Warszawy wprowadził do Prus armię polską z 30.000 ludzi, przy tern 100 armat i amunicyę dnia 5 października 1831 r.

GENERAŁOWIE WYŻSI czyli DYWIZYJ
WOJSKA POLSKIEGO
1B51 roku.
M
Imię, nazwisko i miejsce urodzenia
Ozdoby i odniesione rany
Wyszczególnienie stanu służby
C?
Kniaziowie/
Karol.
Urodzony w Kurlandyi 1762 r.
D. 12 czerwca 1792 r. ozdobiony krzyżem kawalerskim — w 1812 r. komandor krzyża polskiego i urzędnik legii honorowej.
Ranny pod Maciejowicami 10 października 1794 r.
Ranny pod Berezyną.
Wyszedłszy ze szkoły kadetów został podporucznikiem 1784 roku. W czasie wojny 1793 r. dał dowody meztwa, waleząc obok Kościuszki, otrzymał krzyż i zapewnienie stopnia majora. — W 1794 r. został szefem sztabu przy generale Zajączku i po bitwie pod Chełmnem i Gołkowein stopień pułkownika otrzymał. — W czasie oblężenia Warszawy przez Moskali i Prusaków 1794 roku został generałem brygady. — W nieszczęśliwej bitwie pod Maciejowicami dnia 10 października 1794 roku dostał się do niewoli moskiewskiej razem z generałem Sierakowskim i innymi. — W roku 1798 w Campo-formio, przedstawiony generałowi Bonaparte, został nominowany dowódzcą legii polsko-rzymskiej. a w ciągu tych wojen Championet mianował go generałem brygady po świetnych zwycięztwach pod Fakari i Calvi. — Chorągwie zdobyte w tych wojnach odwiózł do Paryża, gdzie mu nakazano formować legię polsko-reńską, którą wkrótce, dowodząc pod Hohenlinden. do stanowczego przyczynił się zwycięztwa. Gdy z tej legii chciano utworzyć gwardyę przyboczną konsularną, wziął dymi-syę i zostawał na wsi na Wołyniu do 1813 r. Podczas kampanii moskiewskiej wstąpił do służby i 1 Eta dywizyą piechoty dowodził. — Od bitwy pod Berezyną już do czynnej służby więcej nie należał
Wojezyóski
Stanisław.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
W początkach powstania 1830 r. został gubernatorem miasta Warszawy, lecz przez późny wiek nie mógł pełnić właściwych sobie obowiązków, został zatem posłany w Krakowskie na organizatora pospolitego ruszenia.

^2,
———————————————————– 0 c<i1

GENEKALOWIE WYŻSI czyli DYWIZYI WOJSKA POLSKIEOO 1831 KOKU.
-Ce*©-
A
■ <y
■’ r”c 6)
. – 2?
.Ar Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
3 Krasiński Izydor. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W r. 1830 w początkach powstania zastępca ministra wojny.
4 Pac Ludwik. Umarł w Smyrnie 31 sierpnia 1835 r. Komandor krzyża polskiego i legii honorowej. Kanny pod Ostrołęką dwa razy. Wszedł do służby wojskowej 1806 roku do sztabu marszałka Bessiers w Hiszpanii i został podpułkownikiem. — Po skończonej wojnie 1809 r. pułkownikiem — wszędzie szczególną odznaczał się walecznością. — W r. 1831 dowodził korpusem jazdy.
5 Biegański Łukasz. Kawaler krzyża polskiego. W roku 1794 służył pod naczelnictwem Kościuszki. W 1809 r. 27 maja jako generał brygady walczył pod Sandomierzem. W 1831 r. był dyrektorem komisyi ubiorczej.
6 Żółtowski Edward. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler orderu obojga Sycylii i 3 moskiewskich orderów. Niegdyś dowódzca 3go pułku piechoty liniowej województwa lubelskiego i podlaskiego, sformowanego z siły zbrojnej narodowej. — R. 1831 mianowany organizatorem w Lublinie.
7 Rauteiistraucli Był dyrektorem w kom. wojny do Igo czerwca 1831 r.
8 Klieki Stanisław. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler korony Żelazn. Baron państwa francuskiego. Młodzieńcze lata przesłużył pod dowództwem Kościuszki — później w szeregach cesarza Napoleona. — Bok 1830 zastał go w schorzałej starości i z tych przyczyn nie mógł mieć udziału żadnego w przedsięwzięciach swych współbraci. Umarł w Rzymie.
9 Ma llelski de Graiideville Jan. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. (mallet) Francuz spolszczony. — Był generałem inżynierów
10 7j\mirski Franciszek. Zginał pod Grochowem. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służbę 1794 r. — Był w legii włoskiej, później w Egipcie i na St. Domingo z Małachowskim i Blumerem.
11 Dwernicki Józef. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler krzyża holenderskiego i 3 moskiewskich orderów. E. 1809 zaczął służbę w 15 pułku ułanów. — W r. 1812 odznaczył się jako partyzant pod Bobrujskiem. — W latach 1813 i 1814 dowodził pułkiem lekkiej jazdy — w r. 1830 organizował rezerwowe szwadrony i później niemi dowodził jako generał naczelny oddzielnego korpusu. — Zwycięzca pod Stoczkiem i Nową Wsią.
%
■V
,#’S^


6

GENERAŁOWIE WYŻSI czyli DYWIZYI WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
12 Umiński Jan Nepomucyn. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Ranny pod Czczewem (Dirscbau) 1806 r. Zaczął służyć 1794 r. wzięty w niewolę przez Prusaków 1806 r. pod Czczewem został skazany przez sąd wojenny na rozstrzelanie, lecz na prośbę cesarza Napoleona uwolniony. — W r. 1809 został pułkownikiem, w r. 1812 generałem, a 1831 generałem dy-wizyi.
13 Gielaud Antoni. Pułkownikiem przez cesarza Napoleona nominowany. — Pod Białąłęką dowodził jako generał brygady — Na Litwie 1831 był do-wódzcą korpusu.
14 Jankowski Antoni. Były podpułkownik cesarza Napoleona— później pułkownik Igo pułku strzelców konnych — w r. 1831 dowódzca korpusu — zginął 15 sierpnia 1831 r. w Warszawie.
15 Chrzanowski Wojciech. Jako oficer inżynierów uczestniczył w bitwie pod Lipskiem — od tego czasu zostawał nieczynnym aż do 1828 roku, w którym był powołanym do armii moskiewskiej i pod Warną otrzymał stopień podpułkownika. — W 1831 roku był gubernatorem miasta Warszawy do dnia 15 sierpnia.
16 liamoriuo. Generał przybyły z Prancyi obrany do-wódzcą oddzielnego korpusu. — Wstąpił do służby 29 marca 1831 r.
17 Szeinhek Piotr. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Ranny pod Twianiem i Gdańskiem. Wstąpił do służby 1806 roku, w czasie powstania dowodził oddziałem jako generał.
18 Sicrawski Julian. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służbę w legionach — potniej dowódzca 6go pułku piechoty za czasów xię-stwa Warszawskiego. — W r. 1831 generał naczelny oddzielnego korpusu.
O
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY
WOJSKA POLSKIEGO
1 a 3 ] roku.
i
Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione raty Wyszczególnienie stanu służby
. Przebendowski Konstanty. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. W r. 1809 dowódzca Igo pułku strzelców konnych. — Za czasów x. Konstantego generał brygady, w r. 1831 organizator województwa mazowieckiego i kaliskiego.
2 R e (I c 1 Jakób. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord, moskiewskiego i obojga Sycylii. Uczeń szkoły kadetów r. 1788. — W r. 1794 oficer artyleryi w legionach polskich. — Za czasów xięstvva Warszawskiego pułkownik artyleryi — później w r. 1831 generał bry-gadyer artyleryi.
3 Sueliorzcwski Tadeusz. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 2 orderów. Wstąpił do służby 1794 r. — W wojnach r. 1806, 1807, 1809, 1812, 1813 i 1814 walczył we Francyi. — W r. 1831 w początkach powstania dowódzca brygady jazdy — później przeniesiony pod dyspozycyą komisyi wojny.
4 Morawski Franciszek. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W r. 1831 generał brygady, był ministrem wojny.
5 Boiitenips Piotr. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. Oficer artyleryi francuskiej przy arsenale budowniczym w Warszawie. — Od r. 1806 do 1822 postępował stopniami do rangi generała brygady, zawsze przy fabrykach arty-lerzyckich.
6 Darewski Antoni. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. Od r. 1794 służył w piechocie. — Za sięstwa Warszawskiego był już majorem w 12 pułku piechoty. — Później jako generał brygady w 1831 został dyrektorem kom. wojny.
<4

rA
8
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli HRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

Imię, nazwisko 1 i miejsce urodzenia  Ozdoby i odniesione rany  Wyszczególnienie stanu służby

7 Uurtig Józef. Był komendantem Zamościa. — Zginął dnia 15 sierpnia 1831 r.
8 Mycie,lski Ignacy. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. Pułkownik w legii nadwiślańskiej —później dyrektor szkoły kadetów w Kaliszu, w r. 183J gubernator Modlina. — Umarł w początkach powstania, w skutek odniesionych ran w poprzednich wojnach.
9 CayAewski Józef. Kawaler krzyża polskiego, legii honoiowej i moskiewskich 3 orderów Służ}! w piechocie od 1792 r. W 1794 r. był we wszystkich bitwach pod Kościuszką. — W roku 1812 był majorem w 5 pułku piechoty. — Pod Grochowem w Olszynie dnia 25 lutego 1831 jako generał dowodził brygadą.
10 Pawłowski Antoni. Kawaler krzyża polskiego i moskiewskich 2 orderów. Za czasów xięstwa Warszawskiego był oficerem piechoty. — W roku 1815 został pułkownikiem. — W r. 1831 w randze generała organizował siłę zbrojną i rezerwy w województwach płoekiem i augustowTskiem.
11 Bziekoński Kazimierz. Kawał, krzyża polskiego „ legii honorowej „ św. Stanisława „ św. Anny Służył pod xięeiem Józefem Poniatowskim — W r. 1831 jako generał był organizatorem w województwie Sandomierskiem i krakowskiem.
12 Tomicki Jan. Kawał, krzyża polskiego „ legii honorowej „ św. Stanisława „ ŚW’. Anny Służył za czasów xieeia Konstantego — W r. 1831 był generałem brygady.
13 Sałacki Antoni. W r. 1831 dnia 15 sierpnia zginął.
14 llilberg Henryk. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Wszedł do służby 1806 r. do Igo pułku legii nadwiślańskiej, którym dowodził Ohło-picki. — Odbył kampanią od 1808 do 1812 r. w Hiszpanii — w r. 1813 został szefem batalionu — za x. Konstantego szefem sztabu gwardyi. — Wr. 1831 dowodził brygadą gre-nadyerów.
l
I
J}
$

;0,
SV->3s»o-
-c^L.
9
i®}
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
15 Mrozi Aski Józef. Wychowany na Podolu, we wsi Kolendzianacli. Kawaler legii honorowej i św. Włodzimierza IV. klasy. Zaczął służbę pod naczelnictwem Kościuszki 1794. — Po rozbiorze Polski udał się do legionów włoskich — w r. 1808 jako kapitan w 4 pułku legii nadwiślańskiej poszedł do Hiszpanii — w r. 1812 z całą dywizyą powrócił na Moskala — w r. 1881 był szefem sztabu naczelnego wodza.
16 Załuski Józef hrabia. Kawaler krzyża polskiego złotego i legii honorowej. W r. 1806 wszedł jako podporucznik do gwardyi cesarza Napoleona. Odbył kampanię 1807 r. w Polsce — w 1808 roku poszedł z pułkiem gwardyi Chevaux-legers polskich do Hiszpanii i tam został porucznikiem. — W r. 1809 był pod Wagram — w r. 1810 napowrót do Hiszpanii komenderowany. — W r. 1812 pod Możajskiem i w Moskwie. — W r. 1813 w Niemczech, jako szef szwadronu. — W r. 1815 został adjutantern cesarza Aleksandra, a następnie Mikołaja. — W r. 1828 i 1829 odbywał kampanię przeciw Turkom a w r. 1830 został generałem.
17 Kamieński Henryk. Dnia 26 Maja 1831 r. poległ w bitwie pod Ostrołęk.!,. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służyć wr 1794 r. — Po bitwie pod Maciejowicami powrócił na Podole do swoich krewnych. — W 1806 r. wszedł do gwardyi polskiej przy cesarzu Francuzów. — Po r. 1809 przeszedł do piechoty i został dowódzcą 10 pułku. — Tym pułkiem dowodził w 1812 i 1813 roku — w 1830 został generałem.
18 Stryjoński Zygmunt. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler krzyża św. Anny z koroną. Dawny oficer jazdy. — Za czasów x. Konstantego szef sztabu strzelców konnych. W r. 1831 został generałem brygady i dowodził dywizyą jazdy.
19 lluttie Andrzej. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej, Stanisława gwiazdy i św. Anny. Sztabs oficer jazdy jako dowódzcą 4go pułku ułanów. — Później generał brygady. W r. 1831 piastował urząd gubernatora miasta Warszawy.
20 Krysiński •Jan. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler ord. św. Anny II. klasy. Uczeń szkoły artyleryi kadetów za Stanisława Augusta. — Później oficer artyleryi w legionach włoskich. — Później sztabsofi-cer za xiestwa Warszawskiego. — W r 1831 jako generał brygady był gubernatorem twierdzy Zamościa.
2
■g^s£/-
10
________GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1S31 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczegó^iienie stanu służby
31 Kamiński Józef. Kawaler legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny z koroną. Kawaler ord. św. Włodzimierza IY. klasy. W gwardyi ułanów przy cesarzu Napoleonie otrzymał stopień podpułkownika. — Za czasów x. Konstantego został pułkownikiem i dowódzcą 4go pułku strzelców konnych. — W r. 1881 jako generał brygady formował rezerwy.
33 Sowiński Józef. W ostatnim szturmie Warszawy 1831 r. zginął na szańcach. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler legii honorowej. Kawaler ord. pruskiego i moskiewskich 3 order. Pod Możajskiem ciężko ranny’, w skutek czego nogę mu amputowano. W r. 1811 będąc kapitanem artyleryi konnej wojska pruskiego, przeszedł do wojska polskiego do pułku artyleryi konnej pod dowództwem Włodzimierza Potockiego w stopniu podpułkownika — W bitwie pod Możajskiem stracił nogę po kolano i później był dyrektorem szkoły artyleryi. — W początkach powstania 1831 r. był szefem sztabu całej artyleryi — później dowódzcą szańców na Woli. ’
38 Kolilaml Franciszek. Kawaler krzyża polskiego i orderu moskiewskiego. Były dowódzcą pułku 7go piechoty liniowej, został generałem brygady, którą 35 lutego 1831 r. pod Grochowem w Olszynie dowodził, będąc przez cały ciąg batalii na największy ogień wystawiony. Poszedł potein na Litwę.
24 Skarżyński Kazimierz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Włodzimierza IV. klasy. Pod Lipskiem ranny 2 razy w głowę. W r. 1800 był już podpułkownikiem i odbywał kampanią moskiewską. W r. 1831 został generałem brygady i dowodził dywi-zyą jazdy, znajdując się we wszystkich bitwach.
25 Jagniin Bonifacy. ■ Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Włodzimierza IV. klasy. Służył od r. 1806 do 1815 w gwardyi cesarza Napoleona —jako podpułkownik przeszedł do gwardyi strzelców konnych i został pułkownikiem. — W 1831 r. jako generał brygady dowodził dywizyą jazdy.
26 Ledoehowski Ignacy. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Pod Lobau stracił nogę dn. 3 stycznia 1813 r. Wychowaniec szkoły inżynierów w Wiedniu , był porucznikiem w wojsku austry-ackiem i wzięty do niewoli pod 1 ta ty s boną w; r. 180!*. — W roku 1810 przeszedł jako porucznik do artyleryi konnej polskiej pod Włodzimierzem Potockim. — Unia 3 stycznia 1813 r. w bitwie pod Lobau był kapitanem. W 1831 r. jako generał brygady został gubernatorem Modlina.

11
GENERAŁOWIE NIŻSI c-zyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
27 Ziemiocki Stefan. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kanny pod Mało Jarosławcem w r. 1812. Kanny pod Grochowem 1831 r. Za czasów xięstwa Warszawskiego był szefem w 9 pułku ułanów. — W roku 1812 ranny pod Mało-Jarosławeem był wzięty do niewoli. Za xięcia Konstantego służył jako drugi pułkownik w 3 pułku strzelców konnych. — Po Dwernickim objął dowództwo 2 pułku ułanów. W 1831 r. 13 czerwca został generałem i organizatorem rezerwy.
28 Andryehiewicz Walenty. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler ord. św. Anny z koroną. W 1831 r. jako generał brygady dowodził dywizyą piechoty.
29 Bieliński Julian. W r. 1831 służył w randze generała.
30 Tiirno Karol. Kawaler krzyża polskiego i logii honorowej. D. 13 czerwca 1831 zostawszy generałem walecznie się odznaczył.
31 Bogusławski Ludwik. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Znamienity dowódzea 4 pułku piechoty liniowej. Potem generał dowódzea dywizyi piechoty.
32 Miller Józef. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler ord. św. Włodzimierza IY. klasy. W r. 180G był przy formacyi 5 pułku strzelców konnych xiestwa Warszawskiego przy ubiornictwie. — Później został płatnikiem tegoż pułku. — W r. 1810 otrzymał stopień kapitana pod dowódzea Kurnatowskim. W r. 1815 umieszczony w pułku gwardyi strzelców konnych, adjutantem generała jako najstarszy kapitan. — W r. 1820 został podpułkownikiem. — W r. 1829 pułkownikiem. W r. 1830 jako generał brygady służył zaszczytnie Ojczyźnie.
33 Kołaczkowski Klemens. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny z brylantami. Kawaler ord. św. Włodzimierza IV. klasy. Wszedł r. 1808 do szkoły kadetów. — W roku 1810 został oficerem inżynierów. — R. 1830 zastał go pułkownikiem, lecz wkrótce awansował na generała i trudnił się obwarowaniem Pi‘agi i Warszawy.
34 Bukowski Ludwik. Kawaler kilku orderów. Służył w gwardyi cesarza Napoleona — potem w wojsku polskiem pod x. Konstantym — w r. 1839 został dowódzea Igo pułku ułanów — w r. 1831 generałem brygady.
ć>
&
<5
2*
12
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

Imię, nazwisko i miejsce urodzenia
_ce2e^||||
Ozdoby i odniesione rany
„Wyszczególnienie stanu służby
85
36
Zawadzki
Walenty.
Eicki
Ludwik.
Urodzony dnia 25 sierpnia 1791 r.
Zginął śmiercią walecznych pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 r.
37
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Dnia 1 stycznia 1810r. ozdobiony krzyżem kawalerskim Virtuti Mi-litari Nr. 1675;
11 października 1812 r. legią honorową Nr. 33384.
Dnia 21 sierpnia 1814r. mianowany kawalerem ord. obojga Sycylii.
W 1819 r. pod Raszynem dostał kontuzyą w piersi.
Pod Smoleńskiem był ranny w bok prawy. Pod Lipskiem ranny w nogę.
Brał udział w bitwach pod Sandomierzem, Mo-żajskiem, Tarutino, Moskwą. Berezyną, Igania-mi i Ostrołęką.
Wąsowicz
Stanisław.
38
Skarżyński
Ambroży.
Przy szturmie Warsza wy zginął skłóty lancami.
39
Dłuski
Mamert.
Kawiiler krzyża polskiego i legii honorowej.
Kawaler orderu obojga Sycylii.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Pod dowództwem Iłomarino w r. 1831 był generałem brygady tego korpusu.
Wszedł dnia 1 sierpnia 1807 r. do dawnego pułku Igo piechoty xiestwa Warszawskiego jako podoficer. — D. 6 czerwca t. r. przeniesiony był do dawnego pułku lekko konnego polskiego, gwardyi cesarskiej francuskiej. — Dnia 3 lipca 1807 r. nr. 1778 mianowany został podporucznikiem w tymże pułku. — linia 15 stycznia r. 1808 przeniesiony na adjutanta polowego. przy generale Rożnieekim, wówczas inspektorze jazdy. — Dnia 20 października 1810 roku mianowany kapitanem adjutantem polowym, przy tymże generale. — Dnia 31 grudnia 1811 r. mianowany w tym samym stopniu do pełnienia obowiązku adjutanta przy xięciu Józefie Poniatowskim, naczelnym wodzu. — Dnia 20 stycznia 1815 r. postąpił na majora. — Dnia 1 marca t. r. przeznaczony został do szwadronów wzorowych strzelców konnych. — Dnia 8 czerwca t. r. został podpułkownikiem szwadronów7 strzelców konnych gwardyi z przeznaczeniem na adjutanta przy w. x. Konstantym. — Dnia 6 października 1820 r. otrzymał rangę pułkownika. — Dnia 10 lutego 1821 r. wziął dymisyą z prawem noszenia munduru. — W 1830 r. wstąpił na powrót w szeregi i dnia 8 marca 1831 roku rząd narodowy mianował go generałem brygady-
Jako podporucznik gwardyi ułanów został przeznaczony w 1812 r. na tłumacza języka rosyjskiego. — W r. 1814 przy abdykacji cesarza Napoleona był pułKownikiem. — Dnia 13 czerwca 1831 został generałem brygady.
Dawny szef szwadronu w gwardyi cesarza Napoleona i barou państwa francuskiego. Przy forraacyi wojska 1830 r. regimentarską nominacyą został pułkownikiem 6go pułku ułanów. — Później przeniesiony do sztabu, otrzymał stopień generała.
Za czasów xięstvva Warszawskiego kapitan kirasyerów — potem major w 3 pułku strzelców konnych. — W r. 1831 dowódzca 1 pułku jazdy halickiej — został generałem brjgidy.

i
05=30-
-C-tT-O1

13
Jor’-
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
40 Mucliowski Paw eł. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Szef batalionu za czasów xięstwa Warszawskiego w legii nadwiślańskiej. — Służył w Hiszpanii. Za carewicza Konstantego zawsze w niełasce i na reformie. — W 1831 r. został generałem.
41 Węgierski Emilian. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Jako dawny podpułkownik wszedł do służby dnia 1 lutego 1831 r., umieszczony w sztabie 4 dywizyi piechoty. — Po bitwie pod (irocliowem dowodził 8 pułkiem piechoty liniowej — Dnia 8 maja został generałem brygady.
42 Błędowski Aleksander. Umarł na cholerę. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Dnia 10 marca 1831 r. kula armatnia urwała mu nogę. Dawny adjutant głównego sztabu xiecia Józefa, później major szaserów. — W r. 1831 dowódzca 3go pułku strzelców konnych. — Dnia 10 marca na rekonesansie od kuli armatniej stracił nogę. — Wyleczony po ampu-tacyi, chociaż bez nogi, został generałem.
43 Chłapowski Dezydery. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Dawniej oficer gwardyi cesarza Napoleona. — Pod xięciem Konstantym nie służył. — W 1831 r. regimentarską nominacyą został pułkownikiem a później na Litwie generałem.
44 Szeptycki Wincenty. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służyć w pułku lekkiej jazdy, który w r. 1806 do gwardyi cesarza Napoleona został wcielony. — Odbył kampanią w 1807 r. — w r. 1808 pomaszerował do Hiszpanii. W r. 1809 pod Aspern i Wagram mając udział, na powrót do Hiszpanii się udał i tam do r. 1812 zostawał, lecz w tym roku przybył do Polski na kampanią moskiewską, odbył reiteradę — później kampanię r. 1813 i 1814. — W czasie powstania 1831 r. był generałem brygady.
45 Niesiołowski Xawery hrabia. Kawaler krzyża polskiego. Weteran z czasów powstania pod naczelnictwem Kościuszki. — W 1812 roku przy formacyi wojska na Litwie został generałem brygady. — Służył pod x. Konstantym do 1817 r. w którym ze służby wystąpił. — W czasie wojny narodowej 1831 r. objął dowództwo brygady z 12 i 13 pułku piechoty.

-G&z£2r
14
ft*
GENERAŁÓWJE NI/SI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
4G Mycielski Michał. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Młody bardzo oficer w 1812 r. był adju-tantem generała Kosińskiego i w ciągu jednego roku został kapitanem. — Pod xię-ciem Konstantym był umieszczony w gwar-dyi strzelców konnych. W 1829 r. wystąpił ze służby z rangą podpułkownika. W r. 1830 napowrót przywołany został pułkownikiem, w ezerwcu 1831 r. mianowany generałem.
47 3M ukosie wieź Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Był w Hiszpanii szefem batalionu w 4 pułku piechoty. Za xięcia Konstantego nie służył. — W roku 1831 został pułkownikiem 12go pułku piechoty a w końcu generałem brygady.
48 Wroiiiecki Antoni. Kawaler krzyża polskiego. Wypadki 29 listopada 1830 r. zastały go pułkownikiem w 5 pułku piechoty liniowej. — Dnia 21 marca 1831 r. awansował na generała brygady i szefa sztabu 4 dywi-zyi piechoty.
49 Lewiński Jakób. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej, obojga Sycylii i wielu moskiewskich orderów. W czasie powstania 1831 r. był dyrektorem bióra sztabowego w randze podpułkownika. — Przeszedł później do sztabu generalnego z nominacyą generała.
50 S*y dlcwski Adjutant każdego naczelnego wodza, dosłuż}! się w końcu rangi generała.
51 Sznajde Franciszek. Kawóler krzyża polskiego i legii honorowej. W czasie oblężenia Gdańska r. 1813 był porucznikiem w § pułku ułmuw. — Pod x. Konstantym kapitanem w 2 pułku strzelców konnych — a w rok później szczególnym wypadkiem cesarz Aleksander mianował go majorem. — W 1831 r. wyniesionym został do rangi generała.
52 Konarski Tomasz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W powstaniu 1831 r. był podpułkownikiem artyleryi. — Po bitwie Grochowskiej został pułkownikiem; zostawszy generałem wystąpił z artyleryi i był dowódzcą brygady kawalerzysk ej.
53 Czarnomski Franciszek. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W 1830 r. jako podpułkownik był komendantem szkoły podchorążych, jazdy — później pułkownik, dowódzcą 2 pułku strzelców konnych — nakoniec generał brygady.

15
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
„Af Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
54 Gav roński Stanisław. Kawaler krzyża polskiego. W r. 1809 zaczął służyć przy zięciu Józefie — wkrótce został porucznikiem u srebrnycli huzarów czyli w 3 pułku jazdy i prędko awansował na kapitana. — Po wojnie francuskiej dowodził 2 pułkiem ułanów. — W rewolueyi 1831 r. zostawszy generałem, formował pułk ułanów imienia „Zamoyski”.
55 Lan german Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Francuskiego wojska oficer, przybywszy do Polski w 1830 r. mianowany został pułkownikiem. — Po bitwie pod Ostrołęką awansował na generała.
56 Hem Józef. Urodził się w Tarnowie 1791 r. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Został oficerem artyleryi konnej w bate-ryi Władysława Ostrowskiego roku 1811 — W 182(5 opuścił służbę jako kapitan. — Do roku 1831 trudnił się urządzaniem parowych machin w Brodach i Zbarażu — 13 marca 1831 r. przybył do Warszawy i jako major przyjęty do artyleryi — do końca rewolueyi przeszedłszy niższe stopnie, został generałem.
57 Soltyk Roman. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służyć w 1807 r. i w ciągu roku dosłużył się rangi porucznika artyleryi a sformowawszy su7oim kosztem bateryą konną, otrzymał stopień kapitana. — W roku 1831 awansował na generała.
58 Kóżyeki Samuel. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W czasie wojny hiszpańskiej walczył jako legionista — później wziąwszy dymisją był referendarzem stanu i komisarzem obwodu w Stopnicy. — W r. 1831 regimentarską no-minacyą został pułkownikiem, potem generałem
59 Sierakowski Wacław. Kawaler krzyża polskiego, logii honorowej i orderu Obojga Sycylii. Rewolucya zastała go pułkownikiem 3go pułku strzelców pieszych. — Z generałem Dębińskim był na Litwie, powróciwszy ztam-tąd został generałem.
60 Ej ehlowski Stanisław. Kawaler krzyża polskiego. Jako major 1 pułku piechoty był z batalionem pod Stoczkiem w assekuracyi artyleryi. — W batalii pod Rogoźnicą był pułkownikiem, później został generałem brygady.
61 Szymanowski Józef. Urodzony 1779 r. we wsi Kaski, w województwie rayvskiem. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i św. Anny II. klasy z brylantami. Wszedł do służby wojskowej r. 1866 do sztabu marszałka Davoust jako kapitan. — W r. 1809 został szefem batalionu — w r. 1810 majorem. — W r. 1812 po bitwie pod Smoleńskiem dowódzcą 2 pułku piechoty. — W r. 1831 generałem brygady.
(:
Ą,


GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
62 Kołysko. Kawaler krzyża polskiego. Za czasów Stanisława Augusta był bry-gadyerem narodowym. — Za czasów powstania Kościuszki dowodził niewielkim oddziałem jako generał. — W r. 1831 był naczelnikiem powstania ukraińskiego.
68 Krupiński. Kawaler krzyża polskiego. Oficer ze szkoły kadetów za Stanisława Augusta. — W służbie lięstwa Warszawskiego oficer przy sztabie. — W roku 1831 jako generał brygady wstąpił do czynnej służby.
64 Tyszkiewicz Tadeusz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Za xięstwa Warszawskiego pułkownik 2 pułku ułanów. — W r. 1812 został generałem. — Za siecią Konstantego niesłużył. W r. 1831 naczelnik powstania i dowódzca rejterady na Litwie.
65 Jerzmanowski Paweł. Kawaler krryża polskiego i komandor legii honorowej. Za czasów powstania w r. 1831 ze składek we Francyi zbieranych dostarczał do Warszawy i do powstania na Litwę broń i amu-nicyę. — Był komendantem składów (depot) polskich we Francyi.
66 Zieliński Karol. Ozdobiony krzyżem złotym, kawaler legii honorowej. W r. 1881 jako generał był prezydentem rządu narodowego.
67 Gedrojc Józef xiąże. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler żelaz. korony. W r. 1807 wstąpił do pułku ułanów lekko konnej gwardyi cesarza Napoleona. —• W r. 1812 został pułkownikiem w litewskiej gwardyi ułanów. — W roku 1831 otrzymał stopień generała.
68 ? Jaraezewski Adam. Umarł na cholerę. Kawaler krzyża złotego i legii honorowej. Służył w gwardyi cesarza Napoleona jako porucznik. — W r. 1831 regimentarską nominacyą od razu przyszedł do rangi pułkownika. — Dnia 20 czerwca t. r. mianowany generałem.
69 11 i ornacki. Kawaler krzyża polskiego. W r. 1831 był pułkownikiem i dowódzca Kaliszanów, a w sierpniu został generałem brygady.
70 DoMeeki Wincenty. Kawaler krzyża polskiego. Był pułkownikiem i dowódzca Igo pułku Mazurów. — Ostatniego lipca 1831 r. otrzymał dymisyą, a dnia 25 sierpnia powrócony znowu do służby otrzymał stopień generała brygady.
71 Kaczkowski Karol. Urodził się 1797 r. na Wołyniu. Kawaler krzyża polskiego i Yirtuti Militari. Ranny przy szturmie Warszawy. Doktoryzował się na uniwersytecie wileńskim r. 1821. — Mianowany profesorem terapii i kliniki na uniwersytecie warszaw skiin r. 1829. — Mianowany generał sztabs-lekarzem armii polskiej 5 lutego 1831 r. — Członek wielu uczonych towarzystw i autor
1
(4)
DOW0DZCY I SZTABS-OEICEROWIE
WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO
1831 ROKU-
— 19 —

%
Dowódzcy i Sztabs-Oficerowie
WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO
1851 rolcu.
Pułk grenadyerów.
Pułkownicy: Majorowie:
Borakowski. Pręgo wski.
Kolbersz. Bartkiewicz Karol.
Niewęgłowski Jerzy. Kostkowski Józef.
Breanski Felix. Serkowski Ignacy.
Soczyński Józef.
Podpułkownicy: IIiż Karol.
Bertrand Ignacy, dozorca szpitalów. Drzewiecki Felicyan.
Klewicz Józef. Chinez Jan.
Papucki Kazimierz. Urbański Piotr.
Lipiński Wilhelm. Sadowski Wojciech.
Szlegiel Karol. Laski Aleksander.
Greffen August. Krzyw iński Teofil.
Skrzyński Jan.
Wesołowski Zacharyasz.
Pułk 1 piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Rybiński Maciej, potem wódz naczelny. Bogdański Antoni.
Urbański Romuald, dowódzca pułku aż do końca Falkowski Jan.
wojny. Cegliński Paweł.
KickiernicL.i, dowódzca 2giej hryjrady. Kolbe Ferdynand.
Zaliwski Józef, dowódzca partyzantów w puszczy Makug Antoni.
białowiejskiej. Szajewski Ignacy.
Filipkowsł i Ksawery.
Podpułkownik: Nyko Apolinary.
Jabłoński Antoni.
Płonczyński Nepomucyn. Wierzbicki Aleksander.
Poznański Wincenty.
—— —
q£~6
3*
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–——
20
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEliO 1831 R
Pułk 2 piechoty liniowej.
Pu łkownicy:
Majorowie:
Słupecki, objął dowództwo pułku 27 grudnia 1830. Umarł 25 stycznia 1831 r. Pląezyński Władysław, późniejszy dowódzca pułku zginął pod Białołęką.
Podpułkownicy:
Zalewski Alexander.
Żyliński Mikołaj.
Sakowski Michał Sadowski Andrzej. Gnoiński Jacenty. Zadolski Józef. Przyborowski Ignacy. Obalski Jakób. Dąbrowski Józef. Kluciński Grzegorz. Gosiewski Melchior.
Pułk 8 piechoty liniowej.
Pułkownicy:
Andrykiewicz, w-1831 r. generał.
Dąbrowski Xawery, dowódzca pułku do końca wojny.
Majorow ie:
Kudliński Kasper, zginął pod Rndkami. Dobrogojski Damazy.
Zaborski Józek
Zandrowiez Bonawentura.
Sporny Marcin.
Szeliga Antoni.
Prokopowicz Stanisław.
Kaszowski Jan.
Dylewski Julian.
Szpotański Teofil, zginął pod Ostrołęką. Przeradzki Adam. łSiementowski Tadeusz.
Pułk 4 piechoty liniowej.
Pułkownicy:
Bogusławski Ludwik, generał w r. 1831. Czajkowski Wit, później dowódzca pułkn ranny pod Dobrem.
Zindler Stanisław, ranny we wszystkich bitwach. Borzęcki Józef.
Podpułkownicy:
Majewski Kazimierz, dowódzca pułku po Czajkowskim — pod Warszawy ciężko ranny— umarł w Modlinie.
Święcicki Józef. Korwinowski Kalikst Słabicki Wincenty.
Majorowie:
Chełmoński Michał. Janikowski Józef.
Siemoński Gabryel.
Kłosowioz Józef.
Styburski Franciszek.
Thime Karol.
Paprocki Jozef.
Gerard Józef.
Dąbrowski Józef.
Kii u u Jan.
Jabłoszewski Dominik Sładkowski Antoni. Wiszkiewiez Karol.
21
-■3*0-0 DOWÓDZCY i SZTAISS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R
vS
Pułk o piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Zawadzki Walenty, general w 1831 r. Palm Jakób.
Podczaski -Joachim, dowódzca po Zawadzkim Zbyszewski Józef.
dnia 7 marca 1831 r. Plantowski Tomasz.
Bychłowski, dowódzca pod Rogoźnicą. Zalewski Jan.
Kierwiński Ludwik. Grabowski Antoni. Piweeki Ignacy.
Podpułkownicy: Malczewski Paweł.
Wroniecki Antoni, d. 21 marca 1831 r. pul- Płaci)ecki Jan.
kownik. Starzyński Stanisław.
Karnecki Józef, ostatni dowódzca. Grudzyński Felix.
Maruszcwski Paweł, poległ 19 lutego 1831 r.
Pułk 6 piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Górski. Kuruiewiez Feliks.
Wybranowski Boman, od bitwy pod Biało- Borakowski Fabian
tęką do końca wojny ciągle dowódzca Suchodolski Jan. major placu w Zamościu.
pułku. Malinowski Julian. Żarski Franciszek.
Podpułkownik: Biidzibor Jan. Maniui Franciszek.
Valentin d’Hauterive Piotr, przeszedł na Stronczyński Józef
adjutanta. . Fiszer Konstanty. Przezdzieeki Piotr. Hejlborn Wilhelm. Ledochowski Franciszek.
Pułk 7 piechoty liniowej
(wyginął na Litwie pod Giełgudem).
Pułkownicy: Bohland Franciszek, generał w 1831 r. Oborski Ludwik. Wysocki Teodor. Pawłowski Walenty. Kruszewski Karol. Kowalski Andrzej.
Podpułkownicy: Jaroma Józef Plat er Jan.
Kuczborski Marcin. Grabiński Seweryn. Krupiński Jan.
Majorowie: Michałowski Ludwik.
Strojnowski Michał. Michałowski Józef.
Dunin Walenty. Daezewski Michał.
Ostrzykowski Paweł. * Chodecki Tomasz.

 • V ;
  22
  fiOWÓDZCY i SZTABS-OFICKROVVIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSK V POLSKIEGO 1831 R.
  Pułk 8 piechoty liniowej.
  Pułkownicy; Majorowie:
  Skrzynecki Jan, potem wódz naczelny. Lubański Paweł.
  Antonini Jakób, dowódzca po generale Skrzy- Prolcwicz Jan.
  neckim — lecz mu po odebrano. Powtór- Górski Michał.
  nie został dowództą 8 maja po Węgier- Brzuchwieki Mateusz.
  skim. Krassowski Józef.
  Wodzyński Jan, z 4 piechoty wzięty na do Biernacki Franciszek.
  wódzcę pułku. Pod(zaski Felix.
  Węgierski Emilian, został generałem. Lipski Felix. Grabski Teofil.
  Podpułkownicy: Trzebiński Antoni. Cbrząszezewski Jan..
  Karski Karol, zginął pod Iganiami. Podczaski Teodor, szef sztabu 3 dywizyi. Podezaski Alexander, koinierowski Antoni.
  Pułk 9 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  Godlewski Jerzy. Pleśniarski Stanisław, adjutant placu w Modlinie.
  Podpułkownicy: Goczałkowski Xawcry.
  Sadowski Józef Kazimierz. Bonar Ignacy.
  Siemoński Antoni. Broniewski Józef. Nowowiejski W alenty. Lipski Tadeusz.
  Pułk 10 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  Jordan Spytek, formował ten pułk i na czele Haczewski Xawcry.
  jego poległ pod Kazimierzem. Switkowski Tomasz. Kruszewski Karol Boronieusz.
  Podpułkownicy : W yszpolski Feliks.
  Wysocki Piotr, dowódzca pułku po Jordanie.— Moszyński Stanisław. Mieszkowski Ignacy-
  Pod Wolą z 2 batalionami wzięty w niewolę. Jabłoński Stanisław, dowódzca po Wysorkim. Gawroński Franciszek Salezy. Niski Tadeusz.
  Kudliński Mikołaj. w •
  ft
  5)
  23
  DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 E.
  (e)jr3 —M-fs.
  Pułk 11 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  • • • Porębiński Wincenty. Bernbnowski Piotr.
  Podpułkownik: Płachecki Jan. Gostkowski Ignacy.
  Odolski Józef.
  Pułk 12 piechoty liniowej.
  Pułkownicy: Majorowie:
  Młokosiewicz. Block Leon.
  Majewski Leonard, później generał. Jastrzęmbski Jan.
  Grabiński Józef. Frezer Franciszek. Grabowski Anastazy.
  Podpułkownicy: Wierciński Erazm. Wiśniewski Jan.
  Ostafiuski Szymon. Mejzner Jan. Kosicki Alexy.
  Pułk 18 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  Paszkowski Kazimierz, od początku do końca Górecki Antoni.
  dowódzcą. Orynski Adam. Krzysztoporski Józef.
  Podpułkownik:
  Heblewski Wojciech.
  Pułk 14 piechoty liniowej.
  Pułkownicy: Majorowie:
  Krasicki Jan, formował pułk — później do- Ręczkiewicz Jan.
  wńdzca brygady. Górski Tadeusz.
  Jastrzęmbski Bonawentura, ranny pod Ostrołęką. Jablkowski Waleryan. Oszczękliński Anastazy.
  Podpułkownicy: Lutomski Bartłomiej.
  Siemiński Jan. Ostafiński Szymon. Solarski Ignacy.

-C*2©-
24
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 15 piechoty liniowej.
Pułkownik : Majorowie:
Łempicki, dowódzca od początku do końca. Jankowski Franciszek. Majewski Antoni.
Podpułkownik: Paszkowski Bernard.
Cwierciakiewicz Leon. Bogusławski W ojciech Witoszyński Józef. Kmita Jan.
Pułk 16 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
■ ■ Wojnicki Michał. Eegman Franciszek.
Podpułkownicy: Zakrzewski Józef. Zienkiewicz Józef. Konopacki Aloizy. Tobien Ferdynand.
Lenkiewicz Jan, dowódzca pułku. Obem Wiktor, później dowódzca do końca. Smoliński Józef.
Pułk 17 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Rzewuski Ludwik. Piędzicki Karol.
Podpułkownik: Mirosławski. Ilorain Tadeusz.
Wilkowski Paweł, dowódzca do końca.
Pułk 18 piechoty liniowej.
Pułkownik. Majorowie:
Białkowski Antoni dowódzca pułku od po- Danilewski Fabian.
czątku do końca wojny. Korewa Szymon.
Pułk 19 piechoty liniowej.
Pułkownik: Podpułkownicy:
Szymanowski Józef, pod Orocliowem został Brochowski, dowódzca po Szymanowskim.
generałem. Jabłoński Ludwik.
6>5
25
ry
DOWÓDZCT i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 K.
Majorowie:
Koszkowski Marcin. Wołosowski Józef.
Bieliński Jakób.
Czarnecki Jan.
Kapitanowie:
Borowski Jan.
Naciorowski.
Czapski Hipolit.
Grabowski Ignacy.
Falkowski Floryan.
Kozłowski.
Dmuchowski Wojciech. Budnicki Antoni.
Kucharski Józef. Tybasiewicz Wincenty.
Olszewski.
Kincz.
Borowy.
Kajkowski.
Michałowski
Porucznicy:
Fiałkowski.
Łoga.
Zdanowicz.
Chorążewski.
Ulatowski.
Podporucznicy:
Miaskowski. Czechowicz.
Szaming. Sybilski.
Wyszpolski. Wołowicz.
Pułk 20 piechoty liniowej.
Pułkownicy:
Klimkiewicz Antoni, wziął dymisją 24 kwietnia 1831; (24 czerwca wszedł napowrót do służby jako generał, mianowany do-wódzcą brygady złożonej z pułku 10 i 22 piechoty liniowej).
Podczaski Władysław, dowódzca pułku do końca wojny.
Jlajorowio:
Żeromski Gabryel.
Prolewicz Antoni. Tomaszewski Wojciech. Dobrzyński Mikołaj.
Sawicki Jan.
Pasierbski Józef. Smiechowski Antoni.
Widacki Walenty.
Rucki Skarbek Aleksander.
!
Pułk 21 piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Szymanowski Jan. ranny wyszedł ze służby Twardzicki Wincenty.
4 czerwca 1831 roku. Kowalski Jan.
Bogucki Ignacy, dowódzca pułku do końca wojny.
Pułk 22 piechoty liniowej.
Pułkownik:
Kalinkowski Teodor.
Podpułkownik:
Rusiecki Ignacy Józef

— 26 —
DOWÓPZCY i SZTABS OFICEROWIE WSZYSTKICH PEŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1K31 R. c*^i-
Majorowie: Czajkowski.
Wenda Graeyan. Nidecki Alexander.
Leśniewski Józef. Straszkiewicz.
Pułk 28 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorow ie:
Wojnarowski Antoni. Faliuski Alexander.
Podpułkownik: Kozłowski Antoni.
Szpingier Jan.
24 Pułk piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Podpułkownik: (Niema śladu kontroli tego pułku).
Pułk 25 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Macewie-/ Stanisław, dowódzca pułku.
Podpułkownik:
Pułk 26 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Kadziszewski Stanisław. Wojnicki Michał. Giecewicz Jan. zginął pod Olantą.
Pułk 1 strzelców pieszych.
Pułkownicy: Breański, dowodził pod Tykocimem.
Eolbiecki Maciej, umarł 6 marca 1831 r. Bobiński Franciszek, dowódzca pułku do końca
Noffok Antoni, przeszedł do sztabu głównego. wojny.
U
£

&c*©-
27
/&&> DOWODZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.

Podpułkownicy:
Roślakowski Antoni.
Pawłowicz Faustyn.
Michalski Felix, przy głównym sztabie.
Fiszer Ludwik, został adjutantem przy generale Rybińskim.
Majorowie:
Chlebski Konstanty.
Dunin Onufry.
Wągrocki Maciej.
Mańko Jan, kawaler legii honorowej. Stęmpkowski Xawery.
Łabęcki Baltazar.
Dobrzyleski Ignacy.
Łyżkiewicz Walenty.
Wróblewski Józef.
Żurawski Stanisław.
Szroudy August.
Białowiejski Celestyn.
Pułk 2 strzelców pieszych.
Pułkownicy:
Wolski Wincenty.
Podpułkownicy:
Fergtiss Konstanty, w generalnym sztabie. Wolski Adam, dowodził pułkiem na Litwie pod Giełgudem.
Majorowie:
Bulewski Dominik, dowodził wyprawą do Uści-ługa i Zamościa.
Sośnicki Jakob. Wunderan Jan. Staniszewski Jan. Troicicki Jozef. Wyganowski Ignacy. Kuczewski Franciszek. Zieliński Jozef. Radowiecki Józef. Jorski Wawrzyniec. Kraióski Antoni. Piwarski Mikołaj.
Pułk 3 strzelców pieszych.
Pułkownicy:
Bieliński Julian, został generałem.
Szmigielski Walenty.
Podpułkownicy-
Suchodolski Jan.
Aleksandrowicz Jozef.
Czajkowski Alfons, adjutant naczelnego wodza.
Majorowie:
Pulczycki Józef.
Huppe Józef.
Kweizer Jan, adjutant sztabu.
Grabowski Apolinary.
Dzierożyński Stanisław, w sztabie placu w Warszawie.
Rozwadowski Józef.
Sierociński Michał, umarł na cholerę. Petrusiewicz Mikołaj.
Zieliński Jan.
Krajewski Leonard.
Jarosiński Tomasz.
Gierschel Tomasz.
Krosnowski W7ojciech.
Broński Antoni, dowódzca batalionu strzelców Słonimskich, dostał krzyż legii honorowej.
Rozwadowski Jan.

28

DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 4 strzelców pieszych.
Pułkownicy: Majorowie:
Zawidzki. Bororiski Antoni.
Majkowski Edward, były dowódzca saperów. Różycki Władysław.
umarł na cholerę. Piołunowicz Józef.
Piwecki Stefan, zginął na Litwie. Fechner Franciszek, adjutant głównego sztabu.
Brzeski Stanisław, dowodził pułkiem do końca Wierzbicki Dominik.
wojny. Ostrowski Dominik, zginął pod Warszawą. Swiderski Jan.
Podpułkownicy: Wierzbięta Wincenty.
Sulikowski Józef. Pawlikowski Józef. Faustman Edward.
Pułk 5 strzelców pieszych
(zwany „Dzieci Warszawy”)
Pułkownicy: Laskowski Franciszek.
Czołczyński Alojzy. Antonini Jakób. Bogucki Władysław. Stokowski Andrzej. Szeptycki Stanisław.
Podpułkownik: Sośnicki Jakób. Pawlikowski Andrzej. Zarzycki Franciszek. Jerzmanowski Felix. Dąbrowski Floryan, zginął pod Mirosławcem
Majorowie: 1848.
Piotrowski Marcelli, zerinał pod Ostrołęką. Markowski Krzysztof.
Laskowski Jan. Krupiński Jan.
Koszatski Józef, zginął pod Ostrołęką. Grabiński Seweryn.
Pułk 6 strzelców pieszych
(sformowany z Krakowian).
Pułkownik: Majoron ie:
Obiedziński Szymon. Hejnisz Walenty.
Podpułkownik: Skrodzki Tomasz.
Jutrzenka Paweł, dowódzca do końca wojny

29
DOWÓDZCY i SZ TABS -OFICERÓW IE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 7 strzelców pieszych.
Pułkownik:
Podpułkownik:
Majorowie:
Pruszyński Jan, dowódzca pałku. Piechowicz Szymon.
■Losowski Mateusz.
Pułk 8 strzelców pieszych
Pułkownik:
Siemoński Gabryel.
(formaeyi województwa kaliskiego).
Majorowie:
Gałecki Jan.
Kieszkowski Jakób.
Pułk 9 strzelców pieszych
Pułkownik:
Lanckoroński Bartłomiej.
Podpułkownik:
Siciński Marcelli.
(formaeyi krakowskiej).
Majorowie:
Duelianowski Andrzej.
Dunin Julian.
Pułk 10 strzelców pieszych.
Pułkownik:
Major:
Przeździecki Karol.
Podpułkownicy:
Wojciechowski Józef.
Borzęcki Alfons.
Pułk 11 strzelców pieszych
(formowany w Rawie).
Pułkownik:
Podpułkownik:
Majorowie:
Dunin Walenty, dowódzca pułku. Roguski Alexander.
Woeber Teofil.
Witowski Lucyan.
cc^^syć^
80
81
■Q^> DOWODZCY i SZTABS-0FICER0VV1E WSZYSTKICH PC LEO W WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Artyl
Pułkownicy:
Gugciumis Jan, przed rewolucyą był komendantem Modlina.
Kobylański Teodor, w dyrekcyi artyleryi.
Piętka Franciszek, dowódzca brygady artyleryi na Litwie.
Dobrzański Łukasz, komendant rezerwy artyleryi pieszej.
Fiedorowicz Jan, w dyrekcyi artyleryi.
Rudnicki Antoni, ogniomistrz, wielkiej nauki pyro-technik.
Jaworski Teodor, w dyrekcyi artyleryi.
Ckorzewski Piotr, dowódzca dywizyi artyleryi. |
Bielicki Rudolf, dowódzca lszej bateryi pozy-cyjnej pieszej.
Paszkowski Józef, komendant młyna prochowego.
Podpułkownicy:
Turski Tomasz, dowódzca 3 bateryi pozycyjnej pieszej.
Rzepecki Onufry, dowódzca 4 bateryi pozycyjnej pieszej.
Łapiński Franciszek, dowódzca 1 bateryi lekko pieszej.
Kołysko Ignacy, dowódzca 2 bateryi lekko-konnej.
Jaszowski Józef, dowódzca parku rezerwowego.
Korysna Krzysztof, dowódzca pociągów i materiałów artelerzyskich.
Przedpełski Feliks, komendant artyleryi wałowej w Warszawie.
Skalski Karol, szef sztabu artyleryi.
Cichocki Karol, w arsenale składowym.
Romański Jan, (zginął pod Warszawą) do-wódzea 6 bateryi pozycyjnej pieszej.
Jurkowski Walenty, szef biura w komisyi wojny.
Masłowski Dyonizy, (ciężko ranny) dowódzca 3 bateryi lekko pieszej.
Majorowie:
Naumowski Antoni, dowódzca bateryi pozycyjnej.
Głuszczyński Karol.
Skąpski Jan.
Narzymski Adam. dowódzca 1 bateryi lekko konnej.
Wyszyński Józef, w dyrekcyi artyleryi.
erya.
Werpachowski Kazimierz, dowódzca artyleryi garnizonowej w Modlinie.
Puzyna Józef, (z korpusu Dwernickiego) dowódzca 3 bateryi lekko konnej.
Stasieński Jan, przy fabryce broni.
Rychter Michał, przy rezerwie pocisków.
Mayer Józef, urodzony w Krakowie 12 marca 1808 roku — doktor medycyny i cbirnr-gii — 9 lutego 1831 r. mianowany lekarzem 5 bateryi lekko pieszej — 14 września 1831 mianowany sztabs-lekarzem 4 bateryi pozycyjnej pieszej. — Wziął dy-misyę w Elblągu 18 grudnia 1831 r. — Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 1872 r. Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, Cesarza austryackiego Franciszka Józefa I zamianowany pierwszym prezesem Akademii Umiejętności wr Krakowie.
Kapitanowie I klasy.
Metze Jan, dowódzca artyleryi garnizonowej w Zamościu.
Otto Jakób. dyrektor młyna prochowego.
Koch Antoni, przy młynie prochowym.
Solecki Józef, przy parku artyleryi.
Węgłowski Andrzej, przy artyleryi garnizonowej w Zamościu.
Grabowski Konstanty.
Krzywicki Feliks.
Sztoltzman Karol, w dyrekcyi materyalów ar-tylerzyskich.
Kwaśniewski Zenon, adjutant przy generale Giełgudzie.
Łapiński Paweł, przy fabryce broni.
Kobylański Szymon.
Zaykowski Erazm.
Arend Paweł.
Grabowiecki Antoni, dowódzca 8 bateryi pieszej pozycyjnej.
Engelhard Antoni, w kompanii 1 lekko pieszej.
Wieniawski Kajetan.
Chełmiński Feliks.
Kruszewski Henryk, dowódzca 5 bateryi lekko konnej.
Sapalski Teodor, w dyrekcyi artyleryi.
Rzewuski Leon, wt sztabie głównym.
Sapieha Leon.
Bielski Dominik.

82
DOWODZCY i 8ZTABS-0FICEKOWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Kawalerya.
Karabiniery czyli gwardya
(formacya z źandarmoryi).
Pułkownicy:
Konopka, przeszedł do 1 pułku ułanów. Sznajde, został generałem brygady. Borowy, ostatni dowódzca.
Podpułkownik:
Miracki.
Major;
Pułk 1 strzelców konny cli.
Pułkownicy:
Jankowski Antoni, został generałem. Chmielewski Karol, zginął pod Kockiem. Patek Franciszek.
Podpułkownik:
Majorowie:
Potocki Michał.
Pzierzbioki Seweryn.
Łącki Stanisław.
Drzewiecki Kazimierz. Wileński Miehał.
Łapiński Andrzej.
Pułk 2 strzelców konnych.
Pułkownicy:
Skarżyński Kazimierz, został generałem. Czarnomski Franciszek, został generałem. Żeliński Ignacy.
Podpułkownicy
Pawłowski Paweł.
Eoszkiewicz Feliks, ostatni dowódzca.
Majorowie:
Malczewski Sebastyan, w sztabie dywizyi. Borkowski Łucyan, postąpił na dowódzcę 1 pnlku ułanów.
Czyżewicz Józef.
Trojanowski Józef.
Żylewicz.
Potocki Damazy.
Pawłowski Ignacy.
Okolski Michał.
Bielski Józef.
Popławski Ignacy.

-55^30 BOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 3 strzelców konnych.
Pułkownicy: Majorowie:
Dębiński Maciej, wystąpił ze służby po bitwie Niezabitowski Maxymilian.
grocbowskiej. Stangenberg Wojciech.
Błędowski Aleksander, stracił nogę jako do- Dumarre Ferdynand.
wódzca 10 marca 1831 r. St.rzemieczny Tomasz.
Suchorzewski Franciszek, dowćdzca 14 marca. Okolski Grzegorz.
Russyan Franciszek, dowćdzca do końca. Żelechowski Jan.
Podpułkownik;
Okolski Jan.
Pułk 4 strzelców konnych.
Pułkownik: Majorowie:
Kosiński Adam. Podpułkownik: Katerla Franciszek, dowćdzca pułku 18 marca 1831. Wrześniewski Józef, oboźny. Michalski Szymon. Miecznikowski Franciszek. Łojewski Alexander. Polczycki Maciej. Szelechowski Jan. Brzeski Jan. Porczyński Antoni.

Pułk 5 strzelców konnych.
Pułkownicy: Majorowie:
Zielonka Benedykt, dowćdzca do końca. Wołowski Jan, adjunkt sztabu.
Skarżyński Felix. Gałkowski Gabryel, także.
Turno Zygmunt. Jasiński Wincenty, także. Dunin Seweryn.
Podpułkownicy:
Terlecki Dominik. Kosko Celestyn.

fr’t

34
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEHOYVIE WSZYSTKCII PILkW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R „
m
Pułk f) strzelców konnych.
Pułkownik: Major:
Jankowski Micha}. Krzywkowski Henryk.
Podpułkownicy:
Grabowski Józef.
izensehmidt de Milbitz Alexander.
Pułk 1 ułanów
(zginął na Litwie pod Oiełgudem).
Pułkownicy: Dzimiński Antoni, w sztabie gubernat. Warszawy.
Bukowski Ludwik, został generałem. Regulski Ignacy.
Konopka Alexander, umarł na cholerę. Lisicki Roman.
Borkowski Łucyan, dowódzca do końca. Zamojski Michał.
Jordan.
Podpułkownik: Hempel Alexander.
Kotkowski Antoni. Kwieciński Jacenty.
Gołębiowski Felix.
Koziarski Jan.
Majorowie: Karbowski Rudolf.
Krajewski Henryk. Koszkiewicz Cypryan.
Dębiński Wojciech. Koziarski Adam.
Pułk 2 ułanów.
Pułkownicy: Majorowie:
Ziemięcki Stefan, ranny pod Grochowem, został Grabowski Hieronim, adjnnkt sztabu.
generałem. Kowalski Jan, zginał pod Ostrołęką.
Mycielski Michał, został generałem. Wolski Wincenty.
Bogusławski Wojciech. Plagowski Ludwik, adjutant generała To-
Korytkowski Kasper. mickiego.
Zembrzeski Michał.
Podpułkownik: Zajkowski Wacław.
Gołuehowski. Gajewicz Felix.
Pułk 3 ułanów.
Pułkownik. Majorowie:
Korytowski. Dębicki Józef.
Podpułkownicy. Sadowski Jau.
Ziołkiewicz Marcin.
Wierzchlejski Antoni.
'4
i
i- S’/rJ
35

i’
f
0^3 DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PEŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1S31 R.
su
Pułk 4 ułanów.
Pułkownicy : Majorowie:
Euttie Andrzej, został generałem. Kossakowski Feliks.
Trzebncbowsk i W i n centy. Rutkowski Paweł
Skarżyński Fortunat. I Wydżga Antoni.
Zajączkowski Leon.
Sadłueki Leopold.
Podpułkownicy:
■Łączkowski Wojciech.
kuderowski Franciszek.
Pułk 5 ułanów.
Pułkownicy: Majorow ic:
Gawroński Stanisław, został generałem. Szumlański Ignacy.
Kruszewski Ignacy, dowódzca do końca. Betko Jan.
Zamojski Władysław, szef sztabu korpusu. Lantan Michał.
Lepin Jan.
Podpułkownicy:
Kleszczyński Felix.
Faron Jakób
Pułk 6 ułanów
(formacji „D/.ieci Warszawy).
Pułkownicy: Podpułkownik:
Wołowicz Eustachy dowódzca 6 lutego 1831. Zabielski Józef, umarł na cholerę.
Borodzicz Józef.
Skarżyński Ambroży. Majorowie:
Baliński Kajetan dowódzca 13 czerwca 1831. Rolski Teodor.
Lamparski Andrzej.
Pułk 7 ułanów
(sformowany z 1 dywizjonu jazdy augustowskiej i z 2 dywizjonów legii litewsko-rnskiej).
Pułkownik: Majorowie:
Szeligowski Tomasz.
Gdański Maciej.
Podpułkownik: Miłodowski Urban.
Kamiński Mikołaj.
||W-
36
^@^-£5*3° DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEEOWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 8 ułanów
(sformowany w województwie płockiom).
Fułkownicy: Major:
Piwnicki Jan. Sumiński Damazy.
Kisieluicki Wincenty.
Podpułkownik:
Pyszyński Alojzy.
Pułk 9 ułanów
(sformowany z 2 pułku jazdy sandomierskiej).
Pułkownicy: Majorowie:
Niegolewski Andrzej, przeniesiony do sztabu. Narbut Józef.
Kohoziński Spiridion, przeniesiony do sztabu. Boski Xawery.
Podpułkownik: Mrozowski Mikołaj, dowódzca do końca.
Pułk 10 ułanów
(sformowany z 1 pułku jazdy lubelskiej, dodano później jeden dywizyon litewski).
Pułkownicy: Majorowie:
Jaraezewski Adam został generałem dnia Łęcki Stanisław.
20go czerwca 1831. Umarł na cholerę. Szczepanowski.
Wierzbicki Antoni. Kormański Włodzimierz. Stamirowski August.
Podpułkownicy: Miłaszewicz Stanisław.
Podhorodeński Leon. Horodyński.
Fredro Felicyan. Chrapowicki Michał, hrabia Wiliński Michał.
Pułk 11 ułanów
(formacyi litewskiej).
Pułkownik: Majorowie:
Podpułkownik: Lieber Józef, z 4go pułku ułanów, dowódzca. Załuski Karol, naczelnik litewskiego powstania.

37
W
I
DOWODZCY i SZTABS-OFICEROW1E WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.

Ł
Pułk 12 ułanów
(formował się na Litwie).
Pułkownik: Majorowie:
Giedrojc Józef, xiążę, zginął pod Nowem Miastem jako dowódzca.
Zawieski Walery, były dowódzca powstania wileńsko- mińskiego.
Żukow ski Józef, przeniesiony z 2 pułku ułanów.
Pułk 13 ułanów
(formacji litewskiej; dodano później 2 szwadrony jazdy płockiej).
Pułkownik:
Janowicz Aloizy.
Podpułkownik:
Majorowie:
Prozor Maurycy.
Lubanski Wiktor.
Womicki Stanisław.
Now icki Wincenty, przy sztabie Dembińskiego. Piotrowski Jan Korwin.
Niezabitowski Stefan.
Budziszewski Ignacy.
Sadkowski.
Pułkownicy:
Rzuchowski.
Lanckoroński Antoni.
Pułk 1 krakusów.
Majorowie:
Bystrzonowski Ludwik.
Podpułkownicy:
Badeni Michał, dla słabości wziął dymisyę. Leski Stanisław.
Bydłowski Bonawentura.
Marchocki Teodor. Trzebiński Teofil.
Pułk 2 krakusów.
Pułkownicy:
Paszyć Antoni, przeniesiony do sztabu. Lewiński Bazyli, dowódzca do końca.
Podpułkownik:
Majorowie:
Remiszewski Ambroży. Bułharyn Jerzy. Jaroszewicz Karol.
Z Wierzchowski Walenty. Strzyżowski Tomasz.

38
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUCKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 1 mazurów.
Pułkownicy
Dobiecki Wmcenty, został generałem. Byszewski Juzet
Podpułkownicy:
Chotomski Ferdynand.
Walewski.
Majorowie:
J rzmanowski Alnizy.
Sierakowski, zginął pod Warszawą. Puntner Józef.
Rybczyński Aloizy.
Pułk 2 mazurów.
Pułkownik:
Terlecki.
Podpułkownik
Gliński Ignacy.
Majorowie:
Łuszczewski Franciszek. Neeki Józef.
Suchodolski Adam. Kwiatkowski Wincenty. Okolski Michał.
Trzciński Franciszek.
Pułk 1 kaliszauów.
Pułkownik:
Dłuski Mamert, został generałem.
Podpułkownicy:
Słotwiński Kazimierz. Murzynowski Andrzej.
Major:
Pułk 2 kaliszanów.
Pułkownik:
Biernacki został generałem.
Podpułko wnicy:
Szezaniecki Ludwik, dowódzca do końca. Sokolnicki.
Grodzicki Korneli, w komisyi wojny.

Majorowie:
Bielecki. Jaskulski. Gołkowski Jan. Lipski.

39
QMo DOWODZWT i SZT A BS-OFICEKOWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA PO PS KIPO O 1881 R c^©.

Jazda augustowska.
Pułkownik:
Kośko Franciszek.
Podpułkownicy:
Tyszka Eleazar Apolinary. Kochanowski Franciszek.
Majorowie:
Kuncewicz Mateusz. Żebrowski Ignacy. Libiszewski Karol.
Jazda podlaska.
Pułkownicy:
Kuszel Antoni.
Piotrowski Antoin.
Podpułkownik:
Major:
Jazda poznańska.
Pułkownik:
Brzeżański Augustyn.
Podpułkownicy:
Czyżewicz Józef.
Halicki Kazimierz.
Jezierski Jan Edward.
Majorowie:
Mycielski Franciszek, zginął pod Raygrodem. Mielżyński Maciej.
Szmidkowski Leon.
Jazda sandomierska.
Pułkownik:
Niegolewski Andrzej.
Podpułkownik:
Wielohorski Jan.
Majorowie:
Karczewski Floryan. Wieniawski Konstanty.
Szwadron orla białego.
Dowódzca major:
Czarnecki Seweryn.

Oj o’

40
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1S31 R.
J
&
k>
Legia nadwiślańska
Pułkownik:
Starzyński Stanisław, przeniesiony do rezerwy.
Podpułkownik:
Kroczyński Andrzej, dowódzca do końca.
Majorowie:
Krasicki Karol.
Twardzieki Stanisław. Osmólski Mikołaj
Lesia litewsko-mska.
Pułkownik:
Mikułowski Wincenty.
Podpułkownicy:
Oborski Leopold.
Obuchowicz Józef Franciszek.
Majorowie:
Sobański Alexander.
Tarsza.
Oddział powstańców Wołynia.
Dow ódzca:
Eożycki Karol, pułkownik.
Major:
Dunin Stanisław.
Komendanci szwadronów:
Grudziński Michał Przyborowski Tadeusz Dunin Karol.
Dłuski Jan
Oficerów ic plutonowi
Pilchowski Seweryn.
Czajkowski Michał.
Omieciński Jan.
Pilchowski Adolf, adjutant. Domaradzki Józef.
Szaszkiewicz Antoni.
Faliński Stanisław.
Bernatowicz Konstanty.
Hurkowski Racymon.
Niemojewski Jan.
Weleżyński Marcin.
Trypolski Antoni.
Budzyński Michał.
Budzyński Wincenty.
Domaradzki Adam.
Zakaszewski Erazm Wyłiowski Antoni, kassyer. Topczewski Antoni, ubiorczy. Kahkowski Floryan.
Szarzyriski Tytus, kwatermistrz. Wielobycki Franciszek.
Paszuta Mikołaj.
Roczyński Ludwik.
Morgulee Xawery.
Krzyżanowski Eustachy Bogdanowicz Anaklet Berzewiczy Jan.
Podolecki Jan Kanty.
Kapelan:
xiadz Kołomejski.
Doktor oddziału:
Terlecki.

-Cc1©
41
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PCŁKoW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Korpus inżynierów i saperów.
Pułkownicy: Wiśniewski Konstanty.
Kozioł Józef. Witkiewicz.
Rossman Henryk. Sołkiewicz Szymon.
Lisenbard Alexander. Nowosielski Felix.
Gawroński Andrzej. Izbieki Norbert.
Lelewel Jan. Bliziński Felix.
Schultz August. Bieliński Edward. Starowolski Franciszek.
Podpułkownicy: Fricz. Jodko Konstanty.
Wilson Józef.
Kwatermistrzowstwo.
Pułkownicy: Majorowie:
Klemensowski Marcin. Skrobecki Tomasz.
Arnold Jerzy. Zdanowski Władysław.
Valentin d’Hautenve Franciszek. Grabowski Karol.
Szymanowski Felix. Butryn Nikodem. Rzętkowski Mikołaj.
Podpułkownicy. Zabłocki Teofil.
Potkański Adolf Wolski Cypryan.
Zandrowicz Franciszek. Horain Wincenty.
Breza Józef. Arend. • 'Małgorzewicz Jakob. Nie/.nański Ferdynand.
Sztab korpusu oddzielnego wyprawy na Wołyń i Podole.
Dowódzca korpusu: Dzierzkowski Józef, oficer korrespondencyjny.
Dwernicki Józef, generał dywizyi. Gumowski, kapitan. Niewęgłowski, ranny pod Nowowsią.
Szefowie sztaim: Kawiecki. podporucznik.
Osiński, major Necki Józef, podszef, kapitan. Kislański, podporucznik. Kwatermistrzowie:
Adjutanci: Szymanów ski Felix, major.
Wysocki Piotr, major. Turzański Józef, kapitan.
Dunin Anastazy. Zandrowicz Franciszek, kapitan.
Niemo je wski. zginął. Jełowicki Edward, porucznik.
Sierawski, ciężko ranny. Czaruomski Roman. Bronikowski \awery. Kuckiewicz Ludwik podporucznik.
^,r5rLC’£>-

42
DOWÓDZCY i SZTABS-OF[CEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 E.
Kapelani: Xiadz Puławski. Xiadz Szynglarski. Chirurg połowy Grabowski Ignacy. Dyrektor szpitala Piotrowski, major. Inspektor wojska popisu:
Lekarze: Załęski, podpułkownik.
Sztabowy Krysiński. Batalionowi: I)rac hue. Oribualor korpusu czyli komisarz żywności:
Lipiński. Popiel, major.
Artylerya koi*]»usu.
Dowódzca:
Romański Jan, podpułkownik.
Batcrja lekka: Batory a pozycyjna:
Fróhlich Antoni, dowódzca bateryi. Puzyna Józef, dowódzca bateryi
Borkauer, porucznik. Eaduski, porucznik.
Ulatowski Stanisław, podporucznik. Sobański, podporucznik.
Łępicki, podporucznik. Korzeniowski, podporucznik.
Beboli Stanisław, adjutant brygady artyleryi. Lipski Antoni, podporucznik.
Oficerowie i kadeci
którzy pełnili służbę ordynansową w korpusie.
Pomorski. Rościszewski.
Kamieński. Rurki, ciężko ranny.
Ostrowski. Miaskowski, zginął.
Kęszycki. Szwejcer.
Mniszek. Jasiński.
Gurowski, zięć infanta Don Francesco. Petrykowski.
Cetner. Załęski, kasyer.
Kisiel. Zapolski.
Dobrzyński. Wiezfiński, wagenmeister.
Ceryna. Legenza, gewaldiger, kapitan.
W et orani czynni.
Lanckoroński Bartłomiej podpułkownik, do- Czartoryski Piotr.
wódzca 6 lutego 1831 r. Hersztopski Stanisław.
Kierwi liski Ludwik pułkownik, dowódzca 13go Kozłowski Jozef.
marca 1831 r. Wroniewiez Adam.
Żyrakowski Stefan. Kolendowski Jan.
Kozłowski Adam. Zambrzycki Gabryel. Kostkowski Klemens.

—^8
as* 33625 JU~\12716
W Warszawie dnia n czerwca 1831 r.
Komisya rządowa wojny.
Dyrekcya druga. „Wydział ruchu. Bióro odmian.
t
OKOLNIK.
Celem ostatniego rozpoznania mianowań oficerów i urzędników wojskowych, od epoki powstania narodowego na stopnie te udzielonych, ustanowioną została stosownie do decyzyi wodza naczelnego komisya rozpoznawcza pod prezydencyą JW. generała piechoty Krasińskiego.
Komisya rozpoznawcza wojny poleca przeto wsystkim dowódzcom nowych pułków. korpusów i rezerw, niemniej szefom sztabów, komendantom twierdz, dowódzcom kompaniów honorowych jazdy i piechoty, dowódzcom militarnym i naczelnikom władz administracyjnych wojskowych, iżby nominacye oficerom i urzędnikom wojskowym, pod ich rozkazami będącym, udzielone lub też w braku takowych, dowody jakie na posiadane przez siebie stopnie mają, do pomienionego generała jak najrychlej odsyłali.
Komisya rozpoznawcza wojny uprzedza niniejszem, iż nominacye oficerów i urzędników wojskowych, generałowi piechoty Krasińskiemu przesłać się winne, są następujące:
a) Udzielone przez wodza naczelnego lub z rozkazu jego, przez sztab główny.
V) Wydane przez komisyę rozpoznawczą wojny.
c) Przez regimentarzy.
d) Przez generała dywizyi Dwernickiego, lecz te tylko, które wydane były
w czasie pobytu jego w Królestwie lub na Wołyniu.
c) Nominacye oficerów z dawnej służby przez władze do tego upoważnione udzielone.
Jeżeli oficerowie lub urzędnicy nie mają na stopnie, w których służą nominacyj powyżej wskazanych, lub też wcłile żadnych nie posiadają, powinni dowody stopni swoich w jakie są opatrzeni, z dołączeniem stanu służby i deklaracyi wyjaśniającej powody nieposiadania nominacyi złożyć i takowe generałowi piechoty Krasińskiemu przesłane być mają.
Komisya rozpoznawcza wojny poleca jak najrychlejsze przesłanie pomienionych nominacyj i dowodów, albowiem oficerowie i urzędnicy, którzy w tej mierze spóźniać się będą, sami sobie przypiszą winę, jeżeli z powodu tego albo pominięci zostaną w awansie, albo zupełnie przyznanie stopnia odmówionem im będzie.
Pp. dowódzcy powyżej wymienieni, przesyłając generałowi piechoty Krasińskiemu nominacye i dowody oficerów pod ich rozkazami zostających, dołączą do takowych dokładną onych specyfikacyą.
^podpisano
Minister wojny general Moraicski.
Sekretarz generalny pułkownik Zieliński.
LISTA IMIENNA
WOJSKOWYCH WSZELKIEGO STOPNIA I URZĘDNIKÓW WOJSKOWYCH
ozdobionych orderem
KRZYŻA WOJSKOWEGO POLSKIEGO. KOMANDORSKIM. KAWALERSKIM, ZŁOTYM I SREBRNYM
2 CZASÓW ^ClĘSTWA ^ARSZAWSKIEGO.
LISTA IMIENNA
fMttWttt fftlUIIM IWtttt i lUIKtttV
nieobjętych ostatnią organizacyą wojska lub dymisjonowanych, ozdobionych
ORDEREM KRZYŻA WOJSKOWEGO POLSKIEGO, KOMANDORSKIM, KAWALERSKIM, ZŁOTYM i SREBRNYM.
Krzyżem komandorskim:
Chłopicki Józef, generał dywizyi wojsk poi- ’ Kniaziewicz Karol, generał dywizyi wojsk polskich. skich xiestwa warszawskiego.
Kosiński Amilkar, generał dywizyi wojsk poi- Pac Ludwik, generał dywizyi wojska francuskich xięstwa warszawskiego. | skiego.
Krzyżem kawalerskim:
Sułkowski xiąże Antoni, generał dywizyi wojsk polskich.
Wojczyński Stanisław, generał dywizyi wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Czartoryski książę Konstanty, generał brygady wojsk polskich.
Dziewanowski Dominik, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Michał, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Grabiński Joachim, generał brygady z legii włosko-polskiej.
Hebdowski Kajetan, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kobyliński Floryan, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Koszarski Stefan, generał brygady wojsk polskich.
Lubieński Tomasz, generał brygady wojsk polskich.
•Łączyński Józef, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Małachowski Kazimierz, generał brygady wojsk polskich.
Małachowski Stanisław, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Majaczewski Stanisław, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mielżyński Stanisław, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Męciński Wojciech, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Niesiołowski Xawery, generał brygady wojsk polskich.
Niemojewski Józef, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pelletier Jan, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Paszkowski Franciszek, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Radziwiłł xiąże Michał, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
tiłubieki August, generał brygady.
Stokowski Ignacy, generał brygady wojska francuskiego.
Skórzewski Paweł, generał wojs kpolskich xiestwa warszawskiego.
— 48 —
Turno Kazimierz, general brygady wojsk polskich.
Tyszkiewicz Tadeusz, general brygady wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Tański Kazimierz, general brygady wojsk polskich.
Umiński Jan Nepomueyn, general brygady wojsk polskich.
Wawrzecki Józef, general brygady, inspektor jazdy litewskiej.
Bardzki Xawery, pułkownik, komendant placu.
Biernacki Józef, pułkownik, komendant placu.
Brzechffa Franciszek, pułkownik z pułku 17go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Chlebowski Alexander, pułkownik z pułku ligo piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Czyżewski Franciszek, pułkownik z pułku 3go strzelców pieszych.
Cedzowski Antoni, pułkownik, major placu.
Domański Chryzolog, pułkownik z pułku l2go piechoty, wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Dęmbiński Felix, pułkownik z pnłku 10 jazdy, wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dobrski Ludwik, pułkownik z artyleryi wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Górski Antoni, pułkownik z artyleryi wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Krasiński Piotr, pnlkownik z pułku 5go piechoty liniowej.
Koliński Michał, pułkownik z pułku 6go piechoty liniowej.
Kamieński Henryk, pułkownik z pułku lOgo piechoty liniowej.
Kęszycki Nałęcz, pułkownik z pułku 16go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Łubieński Piotr, pułkownik, szef sztabu twierdzy Modlina.
Michałowski Józef, pnlkownik z pułku 4go strzelców pieszych.
Miaskowski Kasper, pułkownik z pułku 15go piechoty, wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Madaliński Karol, pułkownik z pułku 3go ułanów.
Oborski Alexander, pułkownik z pułku 4go strzelców pieszych.
Poniński Stanisław, pułkownik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Pągowski Michał, pułkownik z pnłku 6go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Przyszychowski Felix, pułkownik z pułku 9go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Przezdziecki Karol, pułkownik z pułku 18go jazdy.
Kozwadowshi Kazimierz, pułkownik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Eoztworowski Jan, pułkownik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Eyszczewski Gabryel, pułkownik z pułku 12go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Siemiątkowski Tomasz, pułkownik z pułku strzelców konnych gwardyi.
Sznajder August, pułkownik z pułku 5go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Skorzewski Walenty, pułkownik z pułku 7go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Sieńkiewicz Antoni, pułkownik.
Szumlański Józef, pułkownik.
Strzyżewski Piotr. pułkownik.
Swiderski Piotr, pnłkownik z legii nadwiślańskiej.
Straszewski Maciej, pnłkownik wojsk polskich.
Saunier, pułkownik z żandarraeryi francuskiej.
Tarnowski Marcin, pułkownik z pułku 3go strzelców konnych.
Wierzbiński Maciej, pułkownik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Wierzbicki Bazyli, pułkownik.
Zieliński Ignacy, pnłkownik z pułku 5go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
— 49 —
M
OZDOBIENI KRZYŻEM KAWALERSKIM

y
t
&
Zdziłowieoki Cypryan, pułkownik z pułku Igo Piasecki Jakób. podpułkownik z pułku Igo
strzelców pieszych. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Zajączek Rafał, pułkownik z pułku 2go strzel- skiego.
ców konnych. Pogonowski Franciszek, podpułkownik z pułku
Życiński Antoni, pułkownik z wojsk polskich 2go jazdy, wojsk polskich xięstvva war-
xięstwa warszawskiego. szawskiego.
Borowski Walenty, podpułkownik z pułku 2go Praeki Antoni, podpułkownik z pułku 7go jazdy
strzelców pieszych. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chojnacki Macie], podpułkownik z pułku 7go Poniński Antoni, podpułkownik z wojsk rze-
piechoty wujsk polskich xigstwa war- czypospolitej polskiej.
szawskiego. Różycki Samuel, podpułkownik z pułku 8go
Chłapowski Stanisław, podpułkownik z pułku piechoty liniowej.
Ago ułanów. Rzlcliowski Kajetan, podpułkownik z pułku
Coquengnot Łazarz, podpułkownik z legii pół- Krakusów.
nocnej. Radomski Karol, podpułkownik z legii nad-
Deskur Andrzej, podpnlkownik z pull” ligo wRlańskiej.
piechoty liniowej, wojsk polskich xięstwa Suchodolski Jgnacy. podpułkownik z pułku Igo
warszawskiego. strzelców pieszych.
Dobrogajski fgnacy, podpułkownik z pułku Suchecki Andrzej, podpułkownik z pułku Igo
4<ro strzelców pieszych. jazdy wojsk polskich xięst,wa warszaw-
D’Auteneourt, podpułkownik z gwardyi fran- skiego.
cuskiej. Szymanowski Józef, podpułkownik z pułku
Fontanna Onufry, podpułkownik z pułku 2go lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa war-
strzelców pieszych. szawskiego.
Godlewski Jan, podpułkownik z pułku 9go pie- Tysson Józef, podpułkownik z pułku ligo pie-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Foneman Karol, podpnlkownik z pułku Igo Wolowiez Eustachy, podpułkownik z szwa-
strzelców pieszych. dronów ułanów gwardyi.

 • Węgierski Emilian, podpułkownik z pułku 21go
  Klimkiewicz Antoni, podpułkownik z pułku piechoty.
  grenadyerow gwardyi. Zabielski Józef, podpułkownik z pułku Igo
  Kozubski Jan, podpułkownik z pułku 17gopie- strzelców konnych.
  choty, wojsk polskich xięstwa warszaw- Adamów ski Wincenty, major z pułku Igo jazdy.
  skiego. wojsk polskich xięstw7a warszawskiego.
  Kamieniecki Jan, podpułkownik z pułku Igo Bogusławski Urban, major z pułku 8go pie-
  strzelców konnych. choty liniowej.
  Lubowiecki Ignacy, podpułkownik podszef Biernawski Alojzy, major z pułku 8go piechoty
  sztabu dywizyi strzelców konnych. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Montresor Ludwik, podpułkownik z pułku Igo Białkowski V ncenty, major z pułku 12go
  jazdy wojsk polskich xigstwa warszaw- piechoty wojsk polskich xięstwa war-
  skiego. szawskiego.
  Ostrzeszów icz Jan Kanty, podpułkownik z pułku Bromirski Kasper, major z pułku 2go ułanów.
  8go piechoty liniowej. Bielecki Józef, major z pułku lOgo jazdy
  Podczaski Wincenty, podpułkownik z pułku wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  3go piechoty liniowej wojsk polskich xie- Blendowski Alexander, major z pułku 3go
  stwa warszawskiego. strzelców konnych.
  Płonczyuski Jan, podpułkownik z pułku Igo Bronikowski Karol, major z pułku 8go jazdy
  strzelców pieszych. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  t
  i
  50

OZDOBIENI KliZVZEM KAWAIJ3RSKUI.
't>5lSu^|

Czarnecki Gabryel, major z pułku lfigo jazdy Kostaneeki Telesfor, major z legii nadwiślań-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiej.
Domaszewski Felix. major z pułku figo pic- Meyer -Tan, major z pułku 3go strzelców pie-
clioty, wojsk polskieii xięstwa warszaw- szych.
skiego. Młokosiewicz Franciszek, major z pułku 4go
Daine Mikołaj, major z pułku lOgo piechoty piechoty wojsk polskich xięstwra war-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. szawskiego.
Dzierzbieki Antoni, major z pułku 3go strzel- Machnicki Kazimierz, major z pułku 5go pie-
ców konnych. clioty liniowej.
Ile Laitre. major z gwardyi francuzkicj. Marty.szewski Dominik, major z pułku Igo
Ferandy, major inżynierów francuzkich. ułanów.
Geritz Karol, major z pułku 2go strzelców Mlecki Maxymilian, major z pułku 9go jazdy
pieszych. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
(iomoliński Franciszek, major z pułku 12go Miaczyii-Li Stanisław, major, adjutant połowy.
piechoty wojsk polskich xięstwa war- Ostrowski Michał, major z pułku 3go jazdy
szawskiego. wrojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Górski Franciszek, major z pułku 4go jazdy Osipowski Stanisław, major z pułku lOgo jazdy
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. -wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Grotowski Kasper, major z korpusu weteranów. Poradowski Szczepan, major z pułku 8go pie-
liuppe Adam, major z pułku 7go jazdy legii clioty liniowej.
nadwiślańskiej. Pruszak Antoni, major z pułku 4go ułanów.
Jerzmanowski Felix, major z pułku 8go pie- Potocki Marceli, major z pułku 13go jazdy
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Pruszyński Ignacy, major z pułku 17go jazdy
Jordan Ludwik, major z pułku Igo ułanów. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jabłkowski Ignacy, major z pułku 4go jazdy Rusiecki Jozef, major z pułku 6go piechoty
wojsk polskich xigstwa warszawskiego. liniowej.
Kamiński Ludwik, major z pułku 4go piechoty Rutkowski Tomasz, major z pułku 12go pie-
liniowej. clioty wojsk polskich xięstwa warszaw’-
Kowalski Andrzej, major z pułku 7sro piechoty skiego.
liniowej. Rudnicki Teodor, major z pułku 12go piechoty.
Kurycki Józef, major z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
liniowej. Radenski Adalmar, major z pułku Igo strzel-
Kruszewski Andrzej, major z pułku 4go strzel- ców konnych.
ców pieszych. Riedel Józef, major z wojska polskiego.
Kijeński Ludwik, major z pułku 7go piechoty Stos Andrzej, major z pułku 7go piechoty li-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. niowej.
Kurnatowski Alexy, major z pułku ligo pie- Szymanieeki Jan, major z pułku 8go piechoty
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- liniowej.
skiego. Stokowski Hipolit, major z pułku 12go pie-
Koziobiodzki Leopold, major z pułku 13go clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
piechoty wojsk polskich xięstwa war- skiego.
szaw’skiego. Starzeński Jerzy, major z pułku 2go ułanów.
Koźmiński Maciej, major z pułku Igo strzel- Sumieiiski Jan, major z pułku 4go strzelców
ców konnych. konnych.
Konarski Józef, major z pułku 7go jazdy wojsk Szymanowski Ignacy, major z artyleryi pie-
polskich xifestwa warszawskiego. szej wojsk polskich xiestwa waiszaw-
Kurcyusz Stanisław, major z gwardyi fran- skiego.
cuzkiej. Sołtyk Roman, major, adjutant połowy.

1
-c^B-
51

OZDOBIENI KRZYZEM KAWALERSKIM.

tScłititz Franciszek, major z pułkn 3go piechoty Dąbski Wincenty, kapitan z pułku 3go ułanów’.
lesfii nadwiślańskiej. Długołęcki Szymon, kapitan z korpusu wrete-
Truszkowski Jakób, major z pułku 7go pie- ran ów.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw. Dahlen Antoni, kapitan z korpusu weteranów’.
Walknowski Józef, major z pułku 3go ułanów. Gołębiowski Jan Sylwester, kapitan z pułku
Wachowicz Wincenty, major z pułku 4go jazdy 1 piechoty wojsk polskich xięstwa war-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. szawskiego.
Weleżyński Krzysztof, major z pnłku 8go jazdy Grotowski Maciej, kapitan z pułku 7go piechoty
wojsk poiskich xiestwa warszawskiego. liniowej.
Zhoiiiski Józef, major z pułku Igo strzelców Gliński Ignacy, kapitan z pnłku 2go strzelców
konnych. konnych.
Zambrzycki Paweł, major z pułku 4go pie- Grzybowski Ignacy, kapitan z pnłku 4go jazdy
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Górski Wincenty, kapitan z pułku 6go jazdy
Załuskowski Józef, major z pułku 3po jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Grabowski Kazimierz, kapitan adjutant połowy.
Żarski Stanisław, major z korpusu weteranów. Hann Jakób, kapitan z pułku 5go piechoty linio-
Brandt Henryk, kapitan z pułku 7go piechoty wej.
liniowej. Jerzmanowski Felicyan, kapitan z pułku 3gopie-
Bobrownicki Konstanty, kapitan z pułku Igo choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
strzelców pieszych. skiego.
Bothe Henryk, kapitan z pułku Igo strzelców Jaskulski Łukasz, kapitan z pułku 2go ułanów.
pieszych. Kochanowski Jacenty, kapitan z pnłku Igo pie-
Brzeżański Augustyn, kapitan z pułku 5go choty wojsk polskicli xiestwa wrarszaw.
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- Kowalski Antoni, kapitan z pułku 4go piechoty
skiego. liniowej.
Contreglise Aleksander, kapitan z pułku 4go Kalisz Seweryn, kapitan z pułkn 4go piechoty
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw. wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Czepowski Leon, kapitan z pułku 6go piechoty Krauze Franciszek, kapitan z pułku 5go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty liniowej.
Czarnecki Jan, kapitan z pnłku 7go piechoty Kielczewski Felix, kapitan z pułku 7go pie-
liniowej. choty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Chlebowski Jan, kapitan z pułku 12go piechoty Kozłowski Klemens, kapitan z pułku 8go pie-
wojsk polskich xięst,wa warszawskiego. choty liniowej.
Cętkowski Felix, kapitan z pułku 12go piechoty Kozubowski Antoni, kapitan z pułku 8go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Chilewski Ignacy, kapitan z pułku Igo jazdy skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Kiedrzyuski Kazimierz, kapitan z pułku Igo
Cielecki Klemens, kapitan z pułkn 3go jazdy strzelców pieszych.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Kijewski Faustyn, kapitan z pułku 7go jazdy
Czarnecki Floryan, kapitan z pułku 3go strzel- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
ców konnych. Konopka Wincenty, kapitan z pułkn jazdy
Dulaurens Stanisław, kapitan z pnłku Igo pie- legii nadwiślańskiej.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Kwileeki Józef, kapitan adjutant połowy.
skiego. Lemański Ludwik, kapitan z batalionu instruk-
Dąbrowski Wojciech, kapitan z pułku 4go pie- torów grenadyerów.
choty liniowej. Lubowicki Franciszek, kapitan z pułkn 7go pie-
Droliojewski Jan, kapitan z pułku 13go pie- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw. skiego

52
m
f

OZDOBIENI KliZYZEM KAWALERSKIM.
-te-
V
fl.
If
§
c-,6
Ledochowski Józef, kapitan z pułku 7gojazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Lipiński Stanis-law, kapitan z artylcryi litewskiej.
•Kaczyński Edward, kapitan z pułku Igo piechoty wojsk polskich xicstwa warszawski earo.
Łakiński Franciszek, kapitan z pułku figo jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Madaliuski Józef, kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Majaczcwski Adam, kapitan z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Matrecy Konstanty, kapitan z pułku 2go piechoty legii nadwiślańskiej.
Menusior. kapitan z inżynierów francuskich.
Malczewski Adam. kapitan adjutant połowy.
Niemojewski Ildefons, kapitan adjutant połowy.
Nowowiejski Joachim, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ostrzeszkiewicz Piotr, kapitan z pułku 9go piechoty wojsk polskich xicstwa warsz.
Orłowski Jan, kapitan z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Otwinowski Antoni, kapitan z pułku 3go ułanów.
Osiecki Jan. kapitan z pułku 3go piechoty legii nadwiślańskiej.
Płachecki Władysław, kapitan z pułku 4go piechoty legii nadwiślańskiej.
Potkański Szczepan, kapitan z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pasquier. kapitan z inżynierów francuskich.
Kzątkowski Fortunat, kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Roszewski Wacław, k&pitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ruinachi Stanisław, kapitan z pułku 4go strzelców konnych.
Rohoziński Spirydyon, kapitan z pułku 12go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw.
Raczyński Edward, kapitan adjutant połowy.
Skrzynecki Józef, kapitan z pułku Igo piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sieeiriski Kazimierz, kapitan z pułku 2go piechoty liniowej.
Szon Karol, kapitan z pułku 3go piechoty liniowej.
Skoraszewski Dominik, kapitan z pułku 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warsraw-skiego.
Stawiński Tomasz, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Sulimierski Stanisław, kapitan z pułku Igo jazdy woisk polskich xicstwa warszawskiego.
Święcicki Andrzej, kapitan z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Sutkowski Maciej, kapitan z pułku 3go ułanów.
Sosnowski Kajetan, kapitan z pułku Igo strzelców konnych.
Sokolnicki Mikołaj, kapitan z pułku 5go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Suzin Julian, kapitan z artyleryi konnej.
Sokolnicki Antoni, kapitan adjutant połowy.
Szczucki Ludwik, kapitan z kopusu inwalidów.
Topiński Antoni. kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Trebuchowski Leon, kapitan z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Terlecki Felix, kapitan z pułku 12go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ty kol Benedykt, kapitan z bateryi Iszej artyleryi konnej.
Unierzycki Tomasz, kapitan z legii nadwiślańskiej.
M enda Szymon, kapitan z pułkn figo piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Wężyk Ignacy, kapitan z pułku 8go piechoty liniowej.
M’iesioło\vski Ignacy, kapitan z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wągrodzki Józef, kapitan z pułku 2Igo pie clioty.
Walewski Michał, kapitan z pułku 2go strzelców konnych.
Walewski M incenty. kapitan z pułkn lOgo jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Wesołowski Xawery, kapitan z pułku ligo jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Zbrożek Szczepan, kapitan z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego
Zawadzki Tomasz, kapitan z pnłkn 2go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Zieleniewski Dyonizy, kapitan z korpusu weteranów.

k
.;.<ł
f
o
A
58

_ OZDOBIENI KRZYZEM KAWALERSKIM.
Żabicki Felix, kapitan z korpusu weteranów.
Łącki Józef, porucziuk z pułku Igo ułanów.
Malczewski Stanisław, porucznik z pułku Cgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Mongenot Henryk, porucznik z legii północnej.
Pali-Rasch, porucznik z legii północnej.
Sztembłrt Kajetan, porucznik z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zwań Jan, porucznik z pułku 9go piechoty wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Zabilski Franciszek, porucznik z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Glembocki .Jakob, porucznik z legii północnej.
Obniski Ignacy, porucznik z dawnej artyleryi.
Kruszewski Wincenty, major z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Krzyżem
Szeptycki Wincenty, pułków, z pułku 3go ułanów.
Brochoeki Walenty, podpułkownik z pułku gre-nadyerów gwardyi.
Becbon Józef, podpułkownik, adjutant połowy.
Belke Jan, podpułkownik z reformy.
Czosnowski Jakób, podpułkownik z pułku 2go ułanów.
Dłuski Mamert, podpułkownik z pułku Igo strzelców konnych.
Łempicki Jan, podpułkownik z batalionu gre-nadyerów gwardyi.
Mieszkowski Antoni, podpułkownik z pułków piechoty liniowej.
Ostrowski Władysław, podpułkownik z artyleryi konnej gwardyi.
Poinianowski Kazimierz, podpułkownik z pułku 5go piechoty liniowej.
Rejtan Dominik, podpułkownik z sztabu xięcia Neufchatel.
Sołtau Adam, podpułkownik, szef sztabu dy-wizyi ułanów.
W ierzbołowicz Józef, podpułkownik z kwater-mistrzowstwa generaluego.
Bubnowski Józef, major z pułku 4go strzelców pieszj’cli.
Bielamowski Stanisław, major z pułku 9go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schaber F. H., major z gwardyi narodowej warszawskiej.
Dobrowolski Szymon, komendant gwardyi narodowej płockiej.
Kunkel Ignacy, komendant gwardyi narodowej pułtuskiej.
Regulski Jozef, komendant korpusu kadetów kaliskich.
(Jhevillard, inspektor popisów wojska.
Zeydel .Michał, podinspektor popisów wojska polskiego xięstwa warszawskiego
Desirat, komisarz ordouator.
Jaroszewski Piotr, komisarz wojenny I klasy xięst\va warszawskiego.
Morawski Józef, komisarz wojenny I klasy xięstwa warszawskiego
Molski Marcin, komisarz wojenny II klasy xięstwa warszawskiego.
Puchalski Józef, inspektor szpitali wojskowych xiestwa warszawskiego.
złotym.
Bogdański Antoni, major z głównego dyżnr-stwa.
Brzostowski Michał, major adjutant połowy.
Dzierzgowski Władysław, major z pułku Igo strzelców pieszych.
Deskur Józef, major z pułku Igo strzelców konnych.
Hryniewicz Felix, major z batalionu pociągów wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jelski Ludwik, major z dawmego wojska.
Kleniewski Stanisław, major z pułku Igo piechoty liniowej.
Kiizinowski Floryan, major z pułku 3go piechoty linio wrej.
Kolecki Jan, major z pułku 6go piechoty liniowej.
Kożuchówski Aleksy, major z pułku Igo ułanów.
Kisielnicki Wincenty, major z pułku 2go strzelców konnych.
Krępski Jacenty, major z służby francuskiej.
Lipnicki Marcyan, major z pułku 7go piechoty liniowej.
Lanckoroński Antoni, major z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstw.a warszawskiego.
Daszewski Konstanty, major z pułku 22go piechoty liniowej.

-G’Uj©-
— 54 —

OZDOBIENI ERZYZEM ZŁOTYM.
Łuszczewski Tomasz, major z korpusu wete-ranów.
Majewski Jan Marcin, major z pułku 3go piechoty liniowej.
M.ikomaski Wincenty, major z pułku 8go piechoty liniowej.
Mazurkiewicz Stefan, major z pułku 3go strzelców pieszych.
Mikuszewski Kajetan, major, podszef sztabu artyleryi i inżynieryi.
Oborski Kazimierz, major z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Paliński Paweł, major z pułku figo pieciioty liniowej.
Płoszc/.yński Jan, major z pułku 2<ro ułanów.
Puzyna xiąże Roman, major z pułku krakusów.
Kynarzewski Felix, major z pułku 4go strzelców pieszych.
Rakowiecki Salwator, major z batalionu saperów wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Stamierowski Teofil, major z pułku Igo piechoty liniowej.
Smoleński Jó/.el, major z pułku 3go piechoty liniowej.
Sławie/, Jakób, major z pułku 3go piechoty liniowej.
Skorzewski Heliodor, major adjutant połowy.
Sehńtz Fryderyk, major adjutant połowy.
Sapieha xiąże Mikołaj, major adjutant połowy.
Tyszkiewicz Henryk, major z pułku 3iro strzelców konnych.
Tarnowski Michał, major wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Woroniecki Wincenty, major z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zychliński Roch, major z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Żeromski Jan. major z pułku 2go ułanów.
Załuski Franciszek, major z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Załęski Antoni, major z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zabiełło Henryk, major z sztabu głównego wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Arcichowski Józef, kapitan z pułku 17go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Baworowski Józef, kapitan z szwadronu ułanów gwardyi.
Badeni Michał, kapitan z bateryi artyleryi konnej gwardyi.
Brochocki Kazimierz, kapitan z pułku Igo piechoty liniowej.
Bogusławski Stanisław, kapitan z pułku 2go pieciioty liniowej.
Bogusławski Jakób, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego .
Bogatko Jan, kapitan z pntku 3go piechoty liniowej.
Bipnieeki Joachim, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bogusławski Jan, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bobrownicki Andrzej, kapitan z pułku 5go pieciioty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skieę o.
Białoskórski Józef, kapitan z piliku ligo pieciioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Brzozowski Wincenty, kapitan z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Bieńkowski Ignacy, kapitan z pułku 2go strzelców konnych.
Brocki Aleksander, kapitan z pulkn 4go ułanów.
Bieliński Jan, kapitan z pntku 5<ro jazdy wojsk polskich xlęstwa warszawskiego
Boski Wincenty, kapitan z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Berezowski Michał’, kapitan z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Boudelle Jan, kapitan adjutant placu Warszawy.
Chrzanowski Józef, kapitan z pnłkn Igo piechoty liniowej.
Chrzauowski Franciszek, kipi tan z pułku 14go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chłctpicki Marcin, kapitan z pulkn 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chrząszcz Baltazar, kapitan z pułku 3go strzelców konnych.
Chłopieki Onufry, kapitan z pulkn 14go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Czarnecki Dominik, kapitan adjutant połowy.
Czernicki Tomasz, kapitan z korpusu weteranów.
)——————————————————— CSV-3
-.-O-
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.
-Cg-s©-j©“-
Dębowjki Ignacy, kapitan z batalionu wzorowego grenadyerów.
Dąbrowski Gabryel, kapitan z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dębicki Ludwik, kapitan z pułku 4go ułanów.
DoerHer Józef, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
De Velag Karol, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Darowski Wincenty, kapitan z putku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dziemiuski Ludwik, kapitan z pułku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Władysław, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dziukiewicz Kazimierz, kapitan z korpusu weteranów.
Eingenfeld Stanisław, kapitan z pulkn i 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Emery, kapitan wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Fergus Konstanty, kapitan kwatermistrzowstwa generalnego.
Fredro Aleksander, kapitan z dawnego sztabu.
Fredro, kapitan z gwardyi francuskiej.
Kaliński Franciszek, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego
Finman Jan, kapitan z pulkn 7go piechoty wrojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gerlitz Jakub, kapitau z putku 2go piechoty liniowej.
Gosławski Mateusz, kapitan z pulkn 5go piechoty liniowej.
Grembecki Felix, kapitan z pułku 7go piechoty liniowej.
Gorsi Benedykt, kapitan z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gotlinowski W incenty, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Goltz Wawrzyniec, kapitan z pułku 2go strzelców pieszych.
Głembocki Melit, kapitan z pułku 2go strzelców pieszych.
Grabowski Jan, kapitan z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grabowski Konstanty, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grocholski Alexy. kapitan adjutant polow’y.
Ilammelberg Ludwik, kapitan z pułku 13go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-skiego.
Henng Stanisław, kapitan z pułku 3go ułanów.
Jezierski Stanisław, kapitan z szwadronu in-strukcyjnego strzelców konnych.
Jankowski Wincenty, kapitan z pułku 5go piechoty liniow’ej.
Jarzyna Józef, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jankowski Antoni, kapitan z pnlku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jezierski Anastazy, kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jankowski Józef, kapitan z pułku 4go strzelców konnych.
Jagniątkowski Fłoryan, kapitan z pułku 4 jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jędrzejewicz Grzegorz, kapitan z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kolnarski Konstanty, kapitan z pułku Igo piechoty liniowej.
Kawecki Stanisław, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kossowski Jozef, kapitan z pułku 3go piechoty wojsk polskich x’estwa warszawskiego.
Konarski Rajmund, kapitan z pułku 4go piechoty liniowej.
Kmita Nepoinucyn, kapitan z pułku 5go piechoty liniowej.
Kowalski Makary, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kłodnieki Maciej, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Korycki Antoni, kapitan z pułku 8go piechoty liniowej.
Kulczewski Stanisław, kapitan z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kazubski Andrzej , kapitan z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
56
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.
Kiciński Waleryan, kapitan zpnlkn 13go pie- Lewnrtowski Paweł, kapitan z pułku 2go pie-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw-. clioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Lupichius Ignacy, kapitan z pułku 3go piechoty
Kossowski Jan, kapitan z pnlku 15go piechoty legii nadwiślańskiej.
wojsk polskich xigstwa warszawskiego. Ledochowski Jan, kapitan z pułku 5go piechoty
Krzywoszyński Tomasz, kapitan z pułku 15go liniowej.
piechoty wojsk polskich xięstwa war- Lesiński Michał, kapitan z pułkn 12go piechoty
sławskiego. wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Krajewski Tadeusz, kapitan zpnlkn 10go pie- Litwiński, kapitan z pułku 17go piechoty wojsk
choty wojsk polskich xigstwa warszaw- polskich xięstwa warszawskiego
skiego. Libiszewski Antoni, kapitan z pułku Igo ułanów.
Kosmowski Jan, kapitan z pułku 4go strzelców Lasocki Daniel, kapitan z pnlku 7go jazdy wojsk
pieszych. polskich xięstwa warszawskiego
Kowalski Józef, kapitan z pułku 4go strzel- Lelewel Prot, kapitan wojska polskiego xię-
ców pieszych. stwa warszawskiego.
Kobyliński Kajetan, kapitan z pułku 4go strzel- Lipiński Michał, kapitan z korpusu inwalidów.
ców pieszych. Łaski Maxymilian. kapitan z batalionu grena-
Kossowski Paweł, kapitan z pułku Igo jazdy dyerów gwardyi
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Łubieński Józef, kapitan z pnlku 6go piechoty
Kulczycki Michał, kapitan z pułku 3go ułanów. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Klichówski Walenty, kapitan z pułku 3 ułanów. Łagowski Franciszek, kapitan z pułku 3go
Kramarktawicz Piotr, kapitan z pułku 5go jazdy strzelców konnych.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Łętowski Ludwik, kapitan z kwatermistrzów-
Kijenski Ignacy, kapitan z pułku 3go jazdy stwa generalnego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Młodzianowski Benedykt, kapitan z pułku Igo
Kisieluicki Teodor, kapitan z pułku 13go jazdy piechoty liniowej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Malczewski Telesfor, kapitan z pułku Igo pie-
Kuszel Antoni, kapitan z pnlku 13go jazdy clioty liniowej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Markowski Wincenty, kapitan z pułku Igo pie-
Kostyał Józef, kapitan z bateryi 2 artyleryi choty legii nadwiślańskiej.
lekkokonnej. Mądrzykowski Michał, kapitan z pułku 2go pie-
Korabiewski Wincenty, kapitan z głównego choty legii nadwiślańskiej.
deżurstwa wojska. Madaliński Wojciech, kapitan z pnlku 4go pie-
Krzyczewski, kapitan z sztabu głównego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Kobylnicki Antoni, kapitan adjutant połowy. skiego.
Kinzel Franciszek, kapitan z legii nadwi- Mccenzeffi Antoni, kapitan z pułku 5go piechoty
ślańskiej. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karwicki Wincenty, kapitan z powstania lu- Malczewski Paweł, kapitan z pułku 7go piechoty
bełskiego. • liniowej.
Kosmiński Antoni, kapitan z korpusu inwalidów Majewski Ludwik, kapitan z pnłkn 15go pie-
Kwiatkowski Maciej, kapitan z korpusu we- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
teranów. skiego.
Lenkiewicz Franciszek, kapitan z szwadronów Mayzner Ferdynand, kapitan z pnłkn 2go strzel-
instrakcyjnych strzelców konnych. ców pieszych.
Lenkiewicz Erazm, kapitan z szwadronów Makowiecki Piotr, kapitan z pnłkn Igo strzelców
istrakcyjnych ułanów. konnych.
Lipczyński Leopold, kapitan z pułku 2go pie- Madaliński Józef, kapitan z pułku Cgo jazdy
clioty wojsk polskich xięstwa wrarszaw- wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
skiego. Madaliński Piotr, kapitan z pułku Igo ułanów-
P
n
i

■G’OaS.’?
57
OZDOBIENI KRZYŻEM ZŁOTYM.
Mierzyński Józef, kapitan z pułku Ggo jazdy Rożnowski Teodor, kapitan z pułku l5go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty wojsk polskich sięstwa warszaw-
Marcboeki, kapitan z artyleryi wojsk polskicli skiego.
xiestwa warszawskiego. Rudnicki Walenty, kapitan z pnłku 17go pie-
Moriec Jukób Stefan, kapitan z legii nadwi- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
ślańskiej. skiego
Matkowski Józef, kapitan z kwatermistrzów- Rozwadowski Antoni, kapitan z pułku Igo
stwa generalnego. strzelców konnych.
Marchoeki Teodor, kapitan adjutant połowy. Rowiński Adam. kapitan z pułku 5go jazdy
Nowicki Wincenty, kapitan z pułku 16go pie- wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
choty wojsk polskicli xięstwa warszaw- Roztworowski Antoni, kapitan z korpusu in-
skiego. walidów.
Nicdźwiecki Anzelm, kapitan z korpusu we- Szydlows’.i Teodor, kapitan z pnlkn strzelców
terauów. konnych gwardyi.
Okoński Jan, kapitan z pułku 3go piechoty Szumlański Ignacy, kapitan z szwadronu in-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. strnkcyjnego ułanów.
Olszewski Bartłomiej, kapitan z pułku 12go Szymanowski Alexander, kapitan z pnłku Igo
pieclioty wojsk polskich xigstwa warszaw- piechoty liniowej.
skiego. Szydłowski Ludwik, kapitan z pułku Igo pie-
Orsetti Wilhelm, kapitan adjutant połowy. choty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
Ostaszewski Paweł, kapitan z korpusu inwa- skiego
lidów. Sroczyński Jakób, kapitan z pnłku 4go pie-
Podczaski Władysław, kapitan z pułku Igo choty liniowej.
pieclioty wojsk polskicli xiestwa warszaw- Sehróter Jakób, kapitan z pułku 4go piechoty
skiego. liniowej.
Pawłowski Floryan, kapitan z pułku 3go pie- Sierakowski Ludwik, kapitan z pułku 4go pie-
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
Przyłęcki Kajetan, kapitan z pułku 8go piechoty Skaliński Alexander, kapitan z pułku 6go
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. piechoty wojsk polskich xięstwa war-
Pawłowski Jan. kapitan z pułku lOgo piechoty szawskiego.
wojsk polskich sięstwa warszawskiego. Siemiński Leonard, kapitan z pułku 6go pie-
Przepolewski Wojciech, kapitan z pułku 15go choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw- skiego.
skiego. Szukiewicz Faustyn, kapitan z pułku 7go pie-
Piwnicki Jan. kapitan z pułku Igo ułanów. clioty liniowej.
Pisarzewski Józef, kapitan z pułku 2go jazdy Strubiński Józef, kapitan z pułku 8 piechoty
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa warszawskiego
Puciatyeki Jan, kapitan z pułku 3go ułanów. Soczyński Jan Kanty, kapitan z pułku 8 pie-
Przyszychowski Augustyn, kapitan z pułku 7go choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
jazdy legii nadwiślańskiej. skiego.
Prek Stanisław, kapitan adjutant połowy. Sadowski Józef, kapitan z pułku 11 piechoty
Paszkowski Dominik, kapitan z dawnego sztabu. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pokutyiiski Jacenty, kapitan z kolumny nad- Skrzetuski Jan, kapitan z pułku 1 strzelców
bużnej. pieszych.
Rudnicki Floren ty, kapitan z pułku Igo pie- Szrantowski Jan, kapitan z pułku 2 strzelców
choty liniowej. pieszych.
Paczyński Leon, kapitan z pułku Igo piechoty Strukow Mojżesz, kapitan z pułku 4 strzelców
liniowej. pieszych.
%ę^Sfr~Qs&>-
58
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.

Szalski llyonizy, kapitan z pułku 4go strzelców pieszych.
Szołdrski Leon, kapitan z pułku 4go strzelców pieszych.
Stanowski Ignacy, kapitan z pułku Igo strzelców pieszych.
Sulimierski Anastazy, kapitan z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Starzyński Stanisław, kapitan z pułku 2go ułanów.
Sierakowski Jozef, kapitan z pułku 2go strzelców konnych.
Szweyt-er August, kapitan z pułku 3go strzelców konnych.
Storymowicz Nepomucyn. kapitan z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Skoraozewski Franciszek, kapitan z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sutkowski Józef, kapitan z pułku 7go jazdy wojsk polskie!) xięstwa warszawskiego.
Szymanowski Felix, kapitan z pułku 14go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sulatyeki Jan, kapitan z pułku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Stadnicki Antoni, kapitan z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szaciliski Fryderyk, kapitan z pułku 20go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
świderski Władysław, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Supalski Franciszek, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Siedlecki Maryan, kapitan z korpusu inżynierów wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sołtyk Władysław, kapitan adjutant połowy.
Szweykowski Kajetan, kapitan z wojsk poi skich xiestwa warszawskiego.
Szmidt Karol, kapitan z korpusu weteranów.
Sadłuoki Antoni, kapitan z korpusu weteranów.
Trzciński Ignacy, kapitan z pułku grenadye-rów gwardyi.
Trzciński, kapitan z gwardyi francuskiej.
Turno Adam, kapitan z eclairpurs, gwardyi francuskiej.
Toczyski Xawery, kapitan z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Taczanowski Kazimierz, kapitan z pułku 7go piechoty liniowej.
Tatarowicz Jó/ef, kapitan z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Trzaskowski Karol, kapitan z pułku 3go strzelców1 konnych.
Trzcińsk; Roman, kapitan z pułku 4go strzelców konnych.
Twardowski Teodor, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Walewski Kazimierz, kapitan z batalionu in-strukcyjnego grenadyerów
Wysocki Kajetan, kapitan z pułku Igo piechoty legii nadwiślańskiej.
Wiewiorowski Kazimierz, kapitan z pułku 2go piechoty liniowej.
Wojszyk Jan, kapitan z pułku 2go piechoty liniowej.
Witowski Lucyan, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Wolanowski Ignacy, kapitan z pułku 3go piechoty liniowej.
Witkowski Konstanty, kapitan z pułku 6go piechoty liniow’ej.
Wojakouski Wincenty, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Wenda Marceli, kapitan z pułku (igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wysiekierski Jerzy, kapitan z pułku 8go piechoty liniowej.
Wiśniewski Józef, kapitan z pnlku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wodzyński Maciej, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wołowski Fortunat, kapitan z pułku 13go piechoty wojsk polskich xięst,vva warszawskiego.
Wybraniecki Antoni, kapitan z pułku Igo strzelców konnych.
Wysocki Felix, kapitan z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wachowicz Franciszek, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Walewski Wincenty, kapitan z pułku 7go jazdy legii nadwiślańskiej.

59
jQ?ł3’0-
OZDOBIENI KBZYZEM ZŁOTYM.
Wawro wski Józef, kapitan z legii nadwiśl.
Wiśniewski Józef, kapitan z pułku krakusów.
Wilson Hipolit, kapitan adiutant połowy.
Wyczółkowski Leon, kapitan z korpusu weteranów.
W iczerski Józef Stanisław, kapitan z korpusu weteranów.
Zarzycki Ignacy, kapitan z pułku Igo piechoty legii nadwiślańskiej.
Zieliński Kazimierz, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zenon iez Bonifacy, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zdziennicki Benon, kapitan z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Żurawski Józef, kapitan z pułku 17go piechoty wojsk polskirh xięstwa warszawskiego.
Zajączkowski Rudolf, kapitan z pułku 4go strzelców pieszych.
Zwoliński Kajetan, kapitan z pułku Igo strzelców konnych.
Zieliński Józef, kapitan z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zawadzki Michał, kapitan z pułku 3go ułanów.
Ziemięeki Jan. kapitan z pułku 3go ułanów.
Zalewski X a w ery, kapitan z pułku 4go strzelców kounych.
Zapolski Jan, kapitan z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Żurakowski Lubin, kapitan z pułku krakusów.
Zakrzewski Józel. kapitan z pułku Igo ułanów xięstwa bergskiego.
Azarowiez Tomasz, porucznik z pułku 2go strzelców pieszych.
Billewiez Ludwik, porucznik z gwardyi fran-cuzkiej.
Bielski Kazimierz, porucznik z pułku Igo ułanów.
Borowski Telesfor, porucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Bielak [Salomon, porucznik z pułku 4go strzelców konnych.
Bniuski, porucznik adjntant sztabu wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rakowski Józef, porucznik z kolumny nadbnżnej.
Czaplicki Jan, porucznik z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Czerniejewski Jerzy, porucznik z pnłku 4go strzelców pieszych.
Cielecki Wojciech, porucznik z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chełmicki Wincenty, porucznik z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Cetnerow iez Jan, porucznik z pułku 3go strzelców pieszych.
Czarnomski, porucznik wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dybowski Felix, porucznik z pułku dgo pie-clioty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Dobrzyński Jan, porucznik z pułku 3a:o strzelców pieszych.
Drckojewski Augustyn, porucznik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Dzierzbicki Michał, porucznik adjntant połowy.
Florkiewicz Antoni, porucznik z pułku 8go piechoty liniowej.
Faron Jakób, porucznik z pulkn 2go ułanów.
Finkę Henryk, porucznik adjutant połowy.
Gejszdorf Felix, porucznik z pulkn Igo piechoty legii nadwiślańskiej.
Gębka Tomasz, porucznik z pulkn 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Gautier W aienty, porucznik z pnłku 5go piechoty liniowej.
Godlewski Wincenty, porucznik z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Gawroński Witalis, porucznik z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Grzymała W ojciec,fe. porucznik z kwatermi-strzowstwa generalnego.
Jerzmanowski Maxymilian, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Janowski Antoni, porucznik z pułku 5go piechoty liniowej.
Jurzyńs.ii Jan, porucznik z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Jasiński Józef, porucznik z pulkn Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jankowski Ignacy, porucznik z pułku 2go strzelców konnych.
Kossecki Roch, porucznik z pnłku 5go piechoty liniowej.
Kornecki Felicyan, porucznik z pułku 5go piechoty liniowej
Kośeielski Wiktor, porucznik zpnłkn 2go strzelców pieszych.
Krzyżański Kazimierz, porucznik z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.

-C’G-a©-
OZDOWENI KHZY2BM ZŁOTYM.

Przewłocki Konstanty, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Kołłątaj Dyouizy, porucznik z pułku 3go ułanów.
Kornacki Grzegorz, porucznik z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Kobyliński Anzelm, porucznik z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Konopacki Adam. porucznik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Kupse Michał, porucznik z legii nadwiślańskiej.
Krajewski Jakob Md ward, porucznik z legii północnej.
Kraiński Sebastian, porucznik z korpusu weteranów.
Kossakowski Jacenty, porucznik z korpusu weteranów.
Lubowiecki Antoni, porucznik z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Locci Teodor, porucznik z pnłku 8go piechoty liniowej
Lasocki Walenty, porucznik z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
-Łączkowski Antoni, porucznik z pułku 2go strzelców konnych.
■Łączkowski Wojciech, porucznik z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Łuczycki Stanisław, porucznik z korpusu inwalidów.
Milżecki Wincenty, porucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Maszewski Andrzej, porucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Moszyński Symplicyusz, porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Mruczhiewicz Józef, porucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Malczewski Stefan, porucznik z pułku 4go strzelców pieszjch.
Małachowski Onufry, porucznik z pułku 14go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Ożarowski Wojciech, porucznik z pułku krakusów.
Puchała Tomasz, porucznik z bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwardyi.
Polkowski Stanisław, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Podhorodecki Jan. porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Porczyński Ludwik, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Pohoreehi Konstanty, porucznik z pułku 2go strzelców konnych.
Pokutyński Jan. porucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Putyatycki Ignacy, porucznik z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszaw.
Potulieki Kazimierz, porucznik adjutant połowy.
Kożmowski Jan, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Kaczyński Stefan, porucznik z pnłku 3go piechoty liuiowej.
Romanow ski Adam, porucznik z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Rybicki Jan, porucznik z pułku 9go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Rożnowski Maksymilian, porucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Rokitnicki- Klemens, porucznik z pułkn Igo strzelców pieszych.
Kucki Antoni, porucznik z pułku 4go strzelców pieszych.
Rybiński Ignacy, porucznik z pułku 3go ułanów.
Radzimiński Stanisław , porucznik z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Kośeiszewski Augustyn, porucznik z artylpryi konnej wojsk polskicłi xiestwa, warszaw.
Ry kacze wski Florenty, porucznik z kolumny nadbużnej.
Kmarzew ski Marcin, porucznik z batalionu in-strukcyjnego strzelców pieszych.
Swiutłowski Antoni, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej
Staszewski Rulin, porucznik z pułku 4go piechoty liniowej.
Stankar Antoni, porucznik z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Staszkiew icz Grzegorz, porucznik z pnłku 8go piechoty liniowej.
Strabieński Konstanty, porucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Sybert Jan. porucznik z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szatkowski Agaton, porucznik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Świątkowski Tomasz, porucznik z pułku 4go strzelców pieszych.
Sarnecki Wincenty, porucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
■o
61

OZDOBIENI KliZYZEM ZŁOTYM.
Strzembosz Karol, porucznik z pulkn Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Sarnecki Benedykt, porucznik z pulkn 2go ułanów.
Starowolski Karol, porucznik z pułku 2po ułanów.
Stępnicki Felix, porucznik z pnłku 2po jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sierakowski Karol, porucznik z pułku 7po jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Starzyński Karol, porucznik z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Szezepanowski Antoni, porucznik z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw’.
Święcicki Wiktor, porucznik z arcyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szwejkowski, porucznik adjutant sztabu wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sierakowski Karol, porucznik adjutant połowy.
Szymanowski, porucznik wrojsk polskich xiestwa w arszawskiego.
Szymanowski Xawery. porucznik z korpusu weteranów.
SiediisLi Adam. porncznik z kolumuy nadbużnej.
Szyperski Józef, porucznik z korpusu weteranów.
Stoeki Piotr, porucznik z kolumny nadbużnej.
Trzebuchowski Sebastyan, porucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Tomaszewski Stanisław, porucznik z pułku 15go piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Trzebiiiski Erazm, porucznik z pułku 3go ułanów.
Twarowski Jan, porucznik z nrtyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ufniarski Franciszek, porncznik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Wicztiński Stanisław, porucznik z szwadronu strzelców konnych gwardyi.
AVajchert J.m Alexander, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Witowski Józef, porucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Wasilewski Józef, porucznik z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwra warszaw-
Wodnieki Piotr, porncznik z pulkn 2go strzelców pieszych.
Wysocki Maciej, porucznik z pulkn 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wierzbicki Antoni, porucznik z bateryi pozycyjnej artyleryi konnej.
Żubr Maciej, porucznik z pułku 6go piechoty liniowej.
Żebrowski Stanisław, porucznik z pułku 6go piechoty liniowej.
Zalewski Franciszek, porucznik z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zajączkowski Marcin, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Zgliczj liski Józef, porucznik z pułku 2go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Zakrzewski Józef, porucznik z pulkn lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zaliwski Wincenty, porncznik z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zbijewski Koman, porncznik adjutant połowy.
Biegacki Tomasz, podporucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Bardzieki Antoni, podporncznik z pulkn Igo
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Bierzyuski Józef, podporucznik z pułku 2go strzelców konnych.
Badowski Tadeusz, podporucznik z pulkn 4go strzelców konnych.
Bardzyński Karol, podporucznik z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chrzęciewski Mateusz, podporucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Chociszewski Jan, podporncznik z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Adam, podporncznik z pułku 4go strzelców konnych.
Echandy Szymon, podporucznik z legii nadwiślańskiej.
Godlewski Stanisław, podporucznik z pułku Igo ułanów’.
Grabowski Józef, podporucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Gąsecki Wojciech, podporncznik z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Golejewski Julian, podporucznik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
&
i
i
s
41

62
~’o5Ł0’^
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM. __
Horwart Antoni, podporucznik z pułku 4po Pruobliński Kazimierz, podporucznik z pułku
jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw- Igo strzelców pieszych.
skiego. Płoński Edward, podporucznik adjutant połowy.
Jaroszjński Karol, podporucznik z pułku Igo .Roszkowski Walenty, podporucznik z pnłku 6go
strzelców konnych jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Jelski Ignacy, podporucznik z pułku 2go pie- skiego.
clioty wojsk polskich xiestwa warszaw- Rynkiewicz Franciszek, podporucznik z pułku
skiego. 13go jazdy wojsk polskich xiestwa war-
Koszucki Jan Nepomucyn, podporucznik z pułku szawskiego.
3go jazdy wojsk polskich xiestwa war- Raczyński Anastazy, podporncznik adjutant
szaw8kiego. sztabu wojsk polskich xiestwa warszaw’-
Kurowski Jwi, podporucznik z pułku 7go jazdy skiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Sokolnicki Xawerv, podporucznik z pułku Igo
Kozakiem icz Adam, podporucznik z pułku 8go piechoty liniowej.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Skolimowski Cypryan, podporncznik z pułku
skiego. 7go piechoty liniowej.
Korzeniowski Teodor, podporucznik z pułku Straszewicz Wiucenty, podporucznik z pułku
lOgo jazdy wojsk •polskich xiestwa war- 2go strzelców pieszych.
szawskiego. Starorypiński Kajetan, podporucznik z pułku
Koczorowski Jozef, podporucznik z kolumny 8go jazdy w’oisk polskich xiestwa war-
nadlużnej. szawskiego.
Lebowski Micbał, podporucznik z pułku 12go Thyl Piotr, podporucznik z pułku 12go pie-
piechoty wojsk polskicli xigstwa warszaw- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Laskowski Ignacy, podporucznik z pułku 6go Ty&kiewicz Tadeusz, podporucznik z pułku Cgo
j.izdy wojsk polskich xiestwa warszaw- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
Marauski Antoni, podporucznik z pułku Igo Ujazdowski Julian, podporucznik z pułku Igo
piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw- jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Malinowski Ludwik, podporucznik z pułku 3go Woju iłów icz Ludwik, podporucznik z batalionu
piechoty liniowej. instrnkcyjnego grenadyerów.
Marzkowski W ładysław, podporucznik z pułku Wnorowski Wojciech, podporucznik z pułku
14go piechoty wojsk polskicli xiestwa war- Igo piechoty liniowej.
szawskiego. Wołowicz Stanisław, podporucznik z pułku Igo
Miączyński Jan, podporucznik z pułku 8go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw-
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- skiego.
skiego. Wąsowicz Xawery, podporucznik z pułku 5go
Malinowski Mateusz, podporucznik z korpusu jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
żandarmeryi. skiego.
Merle August, podporucznik z legii nadwi- Wierciński Damazy, podporncznik z pułku 6go
(dońskiej. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
NcSterowiez Jan, podporucznik z pułku 7go skiego.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Zakrzewski Kajetan, podporucznik z pnłku 3go
skiego. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Ossoliński Kajetan, podporucznik z pułku 2go skiego.
strzelców konnych. Zalewski Józef, podporucznik z pułku 14go
Olszewski Ludwik, podporucznik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw skiego.
■<0sę^O –

,-r
63

OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.
Berkow’icz Jerzy, adjutant podoficer z pulkn Zdanowicz Józc£, sierżant z pułku Igo jazdy
krakusów. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Hohendorf Julian, adjutant podoficer z pułku Czarnecki Tadeusz, furyer z pułku Igo pie-
13ero piechoty wojsk polskich xiestwa choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
warszawskiego. skiego.
Krajewski Antoni, adjutant podoficer z pnłku Antoszewski Mikołaj, kapral z pułku Igo jazdy
2go piechoty wojsk polskich xięstwa war- wojsk polskich xięstwa -warszawskiego.
szawskiego. Jodys Maciej. kapral z pułku 2go pieclioty
Naoiniazowski Ignacy, adjutant podoficer liniowej.
z pułku 3go pieclioty wojsk polskich xię- Milewski Wincenty, kapral z pułku 8go pie-
stwa warszawskiego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Sławiński Józef, adjutant podoficer z ponto- skiego.
nierów wojsk polskich xięstwa warszaw- Szyffer Karol, kapral z pułku Igo pieclioty
skiego. wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Winnicki Franciszek, sierżant starszy z pułku Szmigueki Marc-in, kapral z pułku lOgo pie-
Igo piechoty wojsk polskich xięstwa war- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
szaw’skiego. skiego.
Chrzanowski Bartłomiej, wachmistrz z pułku Sarnowski Dominik, trębacz z pułku 3go pie-
3go jazdy wojsk polskich xiestwa war- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
szawskiego. skiego
Moroziuski, wachmistrz z pulkn lOgo jazdy Bringman Krystyan, żołnierz z pułku 12go
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Niekrat Józef, wachmistrz z pułku 6go jazdy skiego.
wojsk polskicli xiestwa warszawskiego. Jaworski, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk
Baczyński Klemens, wachmistrz z gwardyi. polskich xięstwa warszawskiego.
Grzybowski Józef, sierżant z pułku 4go pie- Klimczak Tomasz, żołnierz z pułku Igo pie-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
Jadok Józef, sierżant z pułku 3go piechoty Maćkowiak Jan, żołnierz z pułku 12go piechoty
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa -warszawskiego.
Olsik Szymon, żołnierz z legii północnej.
Jasiński, sierżant z pulkn 13go jazdy wrojsk Przybiło w ski Tomasz, żołnierz z pułku 3go
polskicli xięstwa warszawskiego. pieclioty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Markowski Jan, sierżant z pułku 3go piechoty skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Wilczewski Marcin, żołnierz z pułku Igo pie-
Nowicki Jan, sierżant z pułku ligo piechoty choty wojsk polskich xiestwa warszaw’-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiego.
(Słupecki Antoni, sierżant z pułku 3go piechoty Krasiński Józef, podpułkownik z gwardyi na-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. rodowej warszawskiej.
Satkowski Mateusz, sierżant z pulkn 12go Mańkowski Józef, major z gwardyi narodowej
piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw- łomżymskiej.
skiego. Wolmer Franciszek, major z gwardyi narodo-
Stokociński Kazimierz, sierżant z pułku 3go wej łomżyńskiej.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Beifert Karol, kapitan z gwardyi narodowej
skiego. warszawskiej.
Strzyżewski Andrzej, sierżant z pułku 7go Eafarski Roch, podporucznik z gwardyi naro-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw. dowej płockiej.
Teterewski Wojciech, sierżant z pułku 5go Kaczorowski, sierżant z gwardyi narodowej
piechoty liniowej. warszawskiej.
^:JęIjS),'”Qaa,a-
-o®«©-
— 64 —
ISFt*0-
OZDOBIENI KRZYZEM ZW)TYM.
Chełmiński Piotr, kapral z gwardyi narodowej Galion Teofil, urzędnik zdrowia z pułku ligo
płockiej. piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Sędzimir Stanisław, kapral z gwardyi narodo- skiego.
wej płockiej. Gulicz Fryderyk, urzędnik zdrowia z legii
Barouiller. dyrektor arsenału wojsk polskich nadwiślańskiej.
xiestwa warszawskiego. Hasselt Fryderyk, urzędnik zdrowia z pułku
Wasilewski Jan. szef biura z komisyi rządowej 16go piechoty wojsk polskich xięstwa war-
wojny. szawskiego.
Zabierzewski Franciszek, podsekretarz z ko- Kithcl, urzędnik zdrowia z wojsk polskich xię-
misyi rządowej wojny. stwa warszawskiego.
Kończą Fortunat, audytor dywizyi placu Kostecki Kazimierz, urzędnik zdrowia z pułku
miasta Warszawy. 14go piechoty wojsk polskich xięstwa war-
Odyniec Ignacy, audytor z pułku 3go strzel- szawskiego.
ców konnych. Lucy Onufry, lekarz lszej dywizyi piechoty.
Buhot Piotr, podinspektor popisów’ wojsk poi- Bolle Fryderyk, urzędnik zdrowia z pułku Igo
skicli xięstwa warszawskiego. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Greffen Wojciech, podinspektor popisów wojsk skiego.
polskich xięstwa warszawskiego. Schultz August, lekarz naczelny wojsk poi-
Kossech Stefan, podinspektor popisów wojsk skieh xicstwa warszawskiego.
polskich xiestwa warszawskiego. Tomicki Jan, urzędnik zdrowia z pułku 13go
Radziejewski Teodor, podinspektor popisów jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiego.
Dobiecki Wojciech, komisarz wojenny lej klasy Fauner Jan, nrzędnik zdrowia z wojsk polskich
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. xięstwa warszawskiego.
Świniarski Stefan komisarz wojenny lej klasy Torosiewicz Józef, urzędnik zdrowia z pułku
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. 17go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bellot Ludwik, komisarz wojenny 2giej klasy Walburg Wilhelm, urzędnik zdrowia z wojsk
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. polskich xiestwa warszawskiego
Herman Jan Nepomucyn, dyrektor żywności Werner Fryderyk, urzędnik zdrowia z pnłku
polowej wojsk polskich xiestwa warszaw- 12go piechoty wojsk polskich xięstwa
skiego. warszawskiego.
Czerny Emanuel, magazynier żywności polowej Winiarski, urzędnik zdrowia z wojsk polskich
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. xiestwa warszawskiego.
Czekiorski Józef, doktor medycyny i chirurgii. Zalewski Jakób, buchalter z apteki głównej.
Krzyżem srebrnym.
Dobrski Hipolit, kapitan z pułku 8go piechoty Lasocki Józef, kapitan z pułku 7go jazdy
liniowej. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dzierzgowski Ignacy, kapitan z pułku 5go pie- Moreau, kapitan z gwardyi francuzkiej.
choty liniowej. Morawski Jan, kapitan z pułku 3go ułanów.
Komajewski Jan, kapitan z pułku 3go strzel- Modzelewski Franciszek, kapitan z artyleryi
ców konnych. konnej wójsk polskich xięstwa warszaw-
Krzywicki Felix, kapitan z kompanii lszej skiego.
pozycyjnej artyleryi pieszej. Rosenhiibel Ludwik, kapitan z ptilkn 6go pie-
Kazanowski Michał, kapitan z artyleryi gar- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
, nizonowej. skiego.
Kruszewski Maciej, kapitan z korpusu wete- Ruszczyć Wincenty, kapitan z pułku 3go strzel-
rano w. ców pieszych.
i
O

65

.OZDOBIENI KRZTZEM SREBRNYM.
f
Świerzawski Onufry, kapitan z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Tolkmidt Alexander, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Talatowicz Michał, kapitan z korpusu weteranów.
Alk wist Teodor, porucznik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Broniewski Józef, porucznik z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bilcwicz Franciszek, porucznik z pułku 3go strzelców pieszych.
Byszewski Józef, porucznik z bateryi Iszej artyleryi konnej.
OliaSzczucki Kazimierz, porucznik z korpusu weteranów.
Budkiewicz Leon, porucznik z pułku figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dymówski Józef, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Drażewski Michał, porucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Giedrojc xiąże, porucznik z gwarilyi franenz-kiej.
Gutowski Leon, porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Gierowski Sylwester, porneznik z pułku 4go jazdy wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Ilorpowski Kasper, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Illlński Antoni, porucznik z pułku 5go piechoty liniowej.
Jachclski Andrzej, porucznik z pułku 4go pierlioty liniowej.
Jelniak Karol, porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Kuczyński Stanisław, porucznik z legii nadwiślańskiej.
ilaźniewski Grzegorz, porucznik z artyleryi garnizonowej.
Meyer Jan, porucznik z korpusu weteranów.
Nitkowski Filip, porucznik z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Niklewiez Wawrzyniec, porucznik z pułku 4go strzelców pieszych.
Olszyński Józef, porucznik z pułku 2go strzel-strzelców pieszych.
Otocki Maciej, porucznik z pułku 4go strzelców konnych.
Eollet, porucznik z gwardyi francuzkiej.
Rużycki Michał, porucznik z pułku 6go piechoty liniowej.
Schultz Ignacy, porucznik z batalionu instruk-e.yjnego strzelców pieszych.
Sulimierski Jan, porucznik z pułku 3go piechoty liniowej.
Skoropaeki Józef, porucznik z pnłkn Igo strzelców pieszycli.
Sawicki Szymon, porucznik z pułku 3go strzelców pieszych.
Słomski Józeł. porucznik z pułku 2go ułanów.
Uklauski Jan, porucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zalewski Jan. porucznik z pnłkn 4go piechoty liniowej.
Żarski Kajetan, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Biernawski Ignacy, podporucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Bocheński Mikołaj, podporucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bogucki Ignacy, podporucznik z pułku 3go ułanów.
Cynarski Jan, podporucznik z pułku 3go piechoty liniowej.
(’wierciakiewicz Stanisław, podporucznik z pułku 9go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Michał, podporucznik z pułku Igo ułanów.
Gołębiowski Michał, podporucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Gutkowski Wincenty, podporucznik z pułku 2go ułanów.
Gumiński Józef, podporucznik z korpusu weteranów.
Jagielski Józef, podporucznik z pułku Igo strzelców konnych.

66
OZIKiBIEXI KRZYŻEM 8RKUHNYM.

Jasinuwski Tomasz, podporucznik z korpusu Nadratowski Józef, podporucznik z pułku kra-
weteranów. kusów.
Koncewicz Józef. podporucznik z pułku Igo Nagórniczewski Jakub, podporucznik z korpnsu
piechoty liniowej. inwalidów.
Kossakowski Józef, podporucznik z pułku 8go Osiński Ignacy, podporucznik z pułku 3go pie-
piechoty liniowej. choty liniowej.
Kąsowski Andrzej, podporucznik z pułku lOgo Osiecki Szymon, podporucznik z pułku 4go pie-
piechoty wojsk polskich sięstwa warszaw- choty liniowej.
skiego. Ostrowski Antoni, podporucznik z pnlku 4go
Koperski Jan. podporucznik z pułku 15go pie- piechoty liniowej.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Osy powieź Wincenty, podporucznik z piliku
skieeo. Igo strzelców’ pieszych.
Kwiatkowski Adam. podporucznik z pułku Igo Prouiewicz Ignacy, podporucznik z pułku Igo
strzelców pieszych. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Krzyżanowski Sebastyan z pułku 2go ułanów. skiego.
Kossowski Antoni, podporucznik z pułku 3go Paschalis J.ikób. podporucznik z pułku 5go
ułanów. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Kucharski Jan, podporucznik z pułku 4go skiego.
strzelców konnych. Podezaski Józef, podporucznik z pułku 9go
Kaczorowski Felix, podporucznik z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- skiego.
skiego. Radłówski Adam. podporucznik z pułku 4go
Lassow Krzysztof, podporucznik z pułku 3go ułanów.
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- Szymański W ojciech, podporucznik z pułku
skiego strzelców konnych gwardyi.
Łoziński Franciszek, podporucznik z pułku 2go Szajewski Wincenty, podporucznik z pułku
ułanów. Igo piechoty liniowej.
Morzkowski Augustyn, podporucznik z bata- Skłodowski Adam. podporucznik z pułku 2go
lionu grenadyerów gwardyi. piechoty wojsk polskich xięstwa war-
Marchocki Tadeusz, podporucznik z pułku 6go szawskiego.
piechoty wojsk polskich xięstwa wai- Sikorski Alexander, podporneznik z pułku 3go
szawskiego. piechoty liniowej.
Morzkowski Józef, podporucznik z pułku 8go Sobiewski Szymon, podporucznik z pułku 4go
piechoty wojsk polskicłi xięstwa war- piechoty liniowej.
szawskiego. Sulikowski Bartłomiej. podporucznik z pułku ■
Maguuski Stanisław, podporucznik z pułku 5go piechoty liniowej.
Igo jazdy wojsk polskich xięstwa war- Starczewski Floryun, podporucznik z pułku
szawskiego. Igo ułanów.
Mitraszewski Łukasz, podporucznik z pułku Stupnicki Jan. podporucznik z pułku 2go ula-
Igo jazdy wojsk polskich xięstwa war- nów.
szawskiego. Szczepański Józef, podporucznik z pułku 7go
Miłkowski Józef, podporucznik z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
strzelców konnych. skiego.
Mitrosz Tomasz, podporucznik z pułku lOgo Samotyk Mateusz, podporucznik z pułku 8go
jazdy wojsk polskich xigstwa warszaw- jazdy wojsk polskich xieBtwa warszaw-
skiego. skiego.
Młodeeki Józef, podporucznik z kompanii 2giej Tizetrzewiński Antoni, podporucznik z pułku
artyleryi lekkiej pieszej. 4go strzelców konnych.
Ą
y
67

— OZDOBIENI KRZYŻEM SREBRNYM.
o
Turowski Józef, podporucznik z bateryi 2giej artyleryi lekkokounej.
Troszczyński Józef, podporucznik z dawnego wojska.
Wiereiszewski Stanisław, podporucznik z pułku grenadyerów gwardyi.
Wierzbowski Marcin, podporucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Wójcik Tomasz, podporucznik z pułku 3go piechoty liniowej.
Wentzcl Józef, podporucznik z pułku 4go strzelców konnych.
Wolkowski Antoni, podporucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Wągrodzki Tomasz, podporucznik z pułku 17sro piec’ oty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wąsowicz Stanisław, podporucznik z pułku Igo ułanów.
Woliński Dominik, podjiorncznik z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wiehrowski Jan, podporucznik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zabielski Józef, podporucznik z batalionu grenadyerów gwardyi.
Zabrzeski Stanisław, podporucznik z pułku 2go ułanów.
Zalewski Alexander, podporucznik z kompanii łszej pozycyjnej artyleryi pieszej.
Orłowski Józef, kapitan z gwardyi narodowej warszawskiej.
Mozajko Józef, sierżant starszy z gwardyi narodowej łomżyskiej.
Skinder Franciszek, żołnierz z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Wasilewski Dominik, żołnierz z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Girard, urzędnik zdrowia z gwardyi francuz-kiej.
Jędrzejowski Klemens, urzędnik zdrowia z pułku logo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bieliński Ignac), adjutant podoficer z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszaw.
Dorbijewski Wincenty, adjutant podoficer z pułku 2go piechoty wrojsk polskicli xię-stwa warszawskiego.
Gołembiowski Jan. adjutant podoficer z pułku 17go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw skiego.
Krajewski Józef, adjutant podoficer z pułku 3go piechoty wojsk polskich \ i es twa warszaw.
Kuśkowski, adjutant podoficer z pułku 14go piechoty wojsk polskich xięscwa warsz.
Kowalewski Felix, adjutant podoficer z pułku 17go jazdy wojsk polskich xięstwa warsz.
Kobyliński Jakób, adjutant podoficer z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Lasocki Józef, adjutant podoficer z pułkn Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Podbilski Andrzej, adjntant podoficer z pułku 14cro piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Sikorski Karol, adjutant podoficer z pułkn 2go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Szołuński Kazimierz, adjutant podoficer z pułku 2ero piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
i
Bonicki Antoni sierżant z gwardyi narodowej płockiej.
Alexandrowicz Franciszek, sierżant z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Jemiałkowski Kazimierz, kapral z gwardyi narodowej warszawskiej.
Lesiecki Stanisław, kapral z gwardyi narodowej płockiej.
Godlewski, żołnierz z gwardyi narodowej płockiej.
Michalski Jan, żołnierz z gwardyi narodowej warszawskiej.
Tłoński Mateusz, żołnierz z gwardyi narodowej warszawskiej.

Szamerski Franciszek, adjutant podoficer z pułku 14go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szynalski Jan, adjutant podoficer z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Stępkowski Józef, adjutant podoficer z pułku krakusów.
Turski Jan, adjutant podoficer z legii nadwiślańskiej.
Królikowski Kazimierz, sztandarowy z pułku 14go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piotrowski Marcin, sztandarowy z pułku 3go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw.
— 68 —

OZDOBIEXf KRZYZEM SREBRNYM.
Szefler Szymon, podorłowy z pułku figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wróblewski Wincenty, podchorąży z pułku 3go piechoty liniowej.
Hański Jan, wagmeister z pułku 2go ułanów.
Schwartz Jan, wagmeister z pułku 7go piechoty liniowej.
Bielecki Franciszek, sierżant starszy z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bobiński Józef, sierżant starszy z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Borkowski Wojciech, sierżant starszy z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bieńkowski Wojciech, sierżant starszy z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bob inek, sierżant starszy z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Chmielewski Michał, sierżant starszy z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Fryciewicz Kasper, sierżant starszy z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
fi all ar Marcin, sierżant starszy z pułkn 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Jerzowski Józef, sierżant starszy z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Kromlioltz Antoni, sierżant starszy z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw skiego.
Leszczyński Jan, sierżant starszy z pułku logo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Michalski Jakób, sierżant starszy z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Misiewicz Józef, sierżant starszy z pułkn figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Michalski Kaspar, sierżant starszy z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Perkowski Jakób, sierżant starszy z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piwnicki Józef, sierżant starszy z pułku 6go pieclioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
.Rusiecki Jakób, sierżant starszy z bat.alionu saperów wojsk polskich xięstwa warszaw-skiego.
Rusiłowicz. sierżant starszy z pułkn 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Śniegocki Józef, sierżant starszy z pułkn 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szymański Szymon, sierżant starszy z pułku 2go pieclioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szajkowski Karol, sierżant starszy z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Tyssol Jan, sierżant starszy z pułku lOgo pieclioty wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Ulczyński Kajetan, sierżant starszy z pułku Igo pieclioty wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Włocbou iez Wawrzyniec, sierżant starszy z piliku 13go pieclioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wentzel Tadeusz, sierżant starszy z pułku Igo pieclioty wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Zamojski Jan, sierżant starszy z pułku 15go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zołądkiewicz, sierżant starszy wolontarynsz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Baranowski Ignacy, wachmistrz z pułku 8go jazdy wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Boliusiewicz Leon, wachmistrz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Chrzcliński Józef, wachmistrz z pułku strzelców konnych gwardyi.
Chlewski Michał, wachmistrz z pułku ców konnych gwardyi.
9,-zP-o-
69
■’óS^uc –
. OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.

p
\
i
Czaplicki Stefan, wachmistrz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Celiński Wiktor, wachmistrz z pułku 3go strzelców konnych.
Chmieliński Wojciech, wachmistrz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Czerwiński Stanisław, wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Dąbrowski W ineenty, wachmistrz z pułku 2go ułanów.
Dębiński Alexander, wachmistrz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Gościski Ignacy, wachmistrz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grądalski Stanisław, wachmistrz z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego
Goszczyński Jan, wachmistrz z pulkn Ggo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Goltz Ignacy, wachmistrz z pułku 9go jazdy
wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Cirąndzki W ładysław, wachmistrz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Idzikowski Wincenty, wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kapica Michał, wachmistrz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kaliszewski Michał, wachmistrz z pułku lGgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kłodnicki Józef, wachmistrz z kolumny nad-bużnej.
Lenczowski [Stanisław, wachmistrz z pnlku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mizaryusz Józef, wachmistrz zpułku 4go strzelców’ konnych.
Michałowski Jan, wachmistrz z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Niezgodzki, wachmistrz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Olszewski Wincenty, wachmistrz z pnlku 4go strzelców konnych.
Osmulski Jan, wachmistrz z pnlku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ą
|§L
Ostaszewski, wachmistrz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pawłowski Ignacy, wachmistrz z pułku 3go strzelców’ konnych.
Paszkowski Gabryel, wachmistrz z pnlku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Remiszewski Dezydery, wachmistrz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sąchocki Mateusz, wachmistrz z szwadronu strzelców konnych gwardyi.
Szubert Jau. wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Staroń piński Antoni, wachmistrz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Serwacki Ignacy, wachmistrz z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Starczewski, wachmistrz z pnlku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szesser Jan. wachmistrz z legii nadwiślańskiej.
Truchlowski Jan, wachmistrz z pułku 2go strzelców konnych.
Wroński Felix, wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Wierzbicki Józef, wachmistrz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Zakrzewski Andrzej, wachmistrz z pułku 2go ułanów. ,
Zawidzki. wachmistrz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zawadzki, wachmistrz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ancuta Tomasz, sierżant z pnlku 14go jazdy w’ojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Aleksandrowicz Michał, sierżant zpułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Bałaban Jakób, sierżant z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Brodnicki Piotr, sierżant z pnlku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Baczyński Józef, sierżant z pułku 6go piechoty w’ojsk polskich xięstwa warszaw.
Baczo Bartłomiej, sierżant z pułku Ggo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Baranowski Jan, sierżant z pułku Ggo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Brzeziński, sierżant z pułku Ggo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.

— 70 —
©ŁS’3-
OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.
Białobłocfci Szymon. sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Bogucki Nepomucyn, sierżant z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Białopietrowiez Wincenty, sierżant z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Bartkowiak Antoni, sierżant z pułku 11 p:o piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Bańkowski, sierżant z pułku 13 go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Barski, sierżant z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Baraniecki sierżant z pułku I3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Berdeau .łan, sierżant z artyleryi pieszej wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Biedrowski Jan. sierżant z artyleryi konnej.
Ciborowski Jan. sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Chroniee Wojciech, sierżant z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Clerc Jan, sierżant z pułku Ifigo piechoty wojsk polskich x i es twa warszawskiego.
Czeków ski, sierżant z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dęby Pius, sierżant z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Diterle Józef, sierżant z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dworski, .sierżant z pułku 13go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego
Doizy Piotr, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego
Drozdowski Szczepan, sierżant, z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dąbrowski Dominik, sierżant z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszaw.
Fiałkowski Wojciech, sierżant z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Freylich Daniel, sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Grzelewiez Jan, sierżant z pułku Igo strzelców pieszych.
Goliiiski Michał, sierżant z pułku 7go piechoty wojsk polskicli x i es twa warszawskiego.
Gumowski, sierżant z pułku 9go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Graunowicz Wincenty, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
(iorecki Wojciech, sierżant z pułku Igo jazdy wojsk polskich x’cstvva warszawskiego.
Górski Tomasz, sierżant z pułku 9go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grzybowski Ludwik, sierżant z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-skiego.
Hoffmann Józef i sierżant z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Hański Franciszek, sierżant z pułku U go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Horn Karol, sierżant z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Hądzyński Antoni, sierżant z pułku 13go wojsk polskicii xięst\va warszawskiego.
Jarmułouicz Maciej, sierżant z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jabłoński Karol, sierżant z pułku i go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jeliński Sebastian, sierżant z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
Jarczyński Marcin, sierżant z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Jońsl Ignacy, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xi fes twa warszawskiego.
Jaraszowfki Stanisław, sierżant z pnłku Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Jackowski Michał, sierżant z pułku 2go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Iwanoivicz Alexander, sierżant z pulkn 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Gelejzon Jan, sierżant z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jankowski, sierżant z pnłku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.

•0*^2–
71

. OZDOBIENI KRZYŻEM SREBRNYM. –
Jemielski Piotr, sierżant zartyleryi pieszej wojsk Kirkor Floryan. sierżant z pułku 3go jazdy
polskich xięstwa warszawskiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kujauski Wojciech, sierżant z pułku Igo pie- Karasiński Józef, sierżant z pułku 5go jazdy
clioty wojsk polskich xięstwa warsz. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kazubowski Tyburcy, sierżant z pułku Igo Kopiński Wojciech, sierżant z pułku 5go jazdy
piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Kamiński Maciej, sierżant z pułku 12go jazdy
Krzyżanowski Józef, sierżant z pułku 2go wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw- Kunnerc Józef, sierżant z artyleryi pieszej
skiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kozłowski Wojciech, sierżant z pułku 2go Lubczyk Sabo, sierżant z pułku Igo pie-
piechoty wojsk polskich xięstwa war- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
szawskiego. skiego.
Korycki Kazimierz, sierżant z pułku 3go pie- Łona Józef, sierżant z piliku 6go piechoty
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skicgo. Lissowski Kasper, sierżant z pułku 7go pie-
Kwater Józef, sierżant z pułku 3go piechoty choty liniowej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Lunie, sierżant z pułku lOgo jazdy wojsk
Kalaszyuski Bazyli, sierżant z pułku 5go pie- polskich \ięstwa warszawskiego.
choty wojsk polskich xięstvva warszaw- Lissowski Stanisław, sierżant z pułku ligo
s kiego. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Koperski Sebastyan, sierżant z pułku 5go pie- skiego.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Legięza Anrlrzej, sierżant z pułku 12go jazdy
skiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kozłowski Walenty, sierżant z pułku 6go pie- Lubiewski Kajetan, sierżant z artyleryi pieszej
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
skiego. Lukasiewicz Jerzy, sierżant z pułku 4go
Kuszewski Jakób, sierżant z pułku 8go pie- strzelców pieszych.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Łukowski, sierżant z pułku 6go jazdy wojsk
skiego. polskich xięstwa warszawskiego.
Komiuenderski Szymon, sierżant z pułku 8go Łoziński, sierżant z pułku 15go jazdy wojsk
piechoty wojsk polskich xięstwa war- polskich xięstwa warszawskiego.
szawskiego. Mnlek Fgnacy, sierżant z pułku Igo piechoty
Kąsiel Marcin, sierżant z pułku 8go piechoty legii nadwiślańskiej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Malinowski Antoni, sierżant z pułku 2go pie-
Koczakiew icz, sierżant z pułku 13go piechoty choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiego.
Kwaśniewski Jan, sierżant z pułku 15go pie- Malinowski Jerzy, sierżant z pułku 2go pie-
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Kuczborski Jan, sierżant z pułku 15go pie- Makowski Wincenty, sierżant z pułku 2gopie-
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Klinków.ski Stanisław, sierżant z pułku 2go Mikulicz Jerzy, sierżant z pułku 2go pie-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Kirkor Maxymilian, sierżant z pułku 3go Majewski Jakób, sierżant z pnłkn 5go pie-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
H’:r,

—c
72
** iCJ
• '\3
?
OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM..
¥
S
Musielski Józef, sierżant z pułku fi pro piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Matusiewicz Paweł, sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Mikulski Piotr, sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Medyński, sierżant z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Magarski Wojciech, sierżant pułku 1 Igo jazdy W’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ostrowski Antoni, sierżant z pnłku 15go pie-clioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Oszczędowski, sierżant z artyleryi pieszej W’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pilecki Szymon, sierżant z szwadronów strzelców konnych gwardyi.
Pawłowski Piotr, sierżant z pułku Igo piechoty liniowej.
Piaskowski Jan. sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Porczyk Jan, sierżant z pułku 2go piechoty legii nadwiślańskiej.
Paszkowski Mateusz, sierżant z pulkn 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Porowski Kazimierz, sierżant z pnłkn 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pskowski, sierżant z pułku 13go pieclioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Popławski Stanisław, sierżant z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstvva wrarszaw-skiego.
Paszcwski Felix, sierżant z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pisowski Ignacy, sierżant z pułku 9go jazdy W’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pużyński Leon, sierżant z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Plewiński Franciszek, sierżant z batalionu po-silkowego artyleryi wojsk polskich xig-stwa warszawskiego.
Podgórski Melchior, sierżant z kolumny nad-bnżnej.
Rybczyński Paweł, sierżant z pułku 3go legii nadwiślańskiej.
Rupniewski Xepomucyn, sierżant z pnłku 6go pieclioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Raczyński Bartłomiej, sierżant z pnłkn 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rybiński Andrzej, sierżant z pułku 8go jazdy wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Rylski Stanisław, sierżant z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rumiński Stanisław, sierżant z pułku 13go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Rudzki Józef, sierżant z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rowiński Teofil. sierżant z batalionu saperów wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rogowski, sierżant wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Serwaczyński Marcin, sierżant z pnłku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Strzałkowski Tomasz, sierżant z pnłkn Igo piechoty wojsk polskieli xięstwa warszaw.
Stafirski Marcin, sierżant z pnłkn Igo piechoty wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Suchociński Maciej, sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Suchecki Wincenty, sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięst,wa warszaw.
Sieczek Jan, sierżant z pułku 3go pieclioty legii nadwiślańskiej.
Skrzymowski Franciszek, sierżant z pnłkn 8go pieclioty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Sikorski Antoni, sierżant z pnłku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Szymański Adam, sierżant, z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sector Andrzej, sierżant z pułku 1 figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szart Franciszek, sierżant z pnłku l7go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.

■C’C” C”
73
. OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.
Sławiński Józef, sierżant z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Skarżyński Stanisław, sierżant pułku 3 go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Widnliński Maciej, sierżant z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięst\a warszawskiego.
Włodarczyk Stanisław, sierżant z legii nadwiślańskiej.
Świderski lifażej. sierżant z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szymkiewicz Kenedy kt, sierżant z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Solecki Antoni, sierżant z pułku 12go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sokulski. sierżant z pułku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Stańkicw icz Stanisław, sierżant z kompanii pionierów.
Soroczyński Andrzej, sierżant z kolumny nad-bużnej.
Tołoczko Tomasz, sierżant z pułkn 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Teleśnicki Mikołaj, sierżant z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Żwinogrodzki Jan, sierżant z pułkn 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zieliński Jan, sierżant z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zolatorski Grzegorz, sierżant z pułku 8go piechoty liniowej
Żubr Joanna, sierżant z pułku 17go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zieliński Józef, sierżant z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chranouski Antoni, podoficer z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dziewanowski Leon, podoficer z pułku Igo ułanów.
Ussedon Jan, sierżant z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Udec Józef, sierżant z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wilczyński Jan, sierżant z pnlku grenadye-rów gwardyi.
Wilczek Alojzy, sierżant z pułku 2go pie choty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Waller Józef, sierżant z pułku 2go piechoty legii nadwiślańskiej.
Wiśniewski Marcin, sierżant z pnłku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jaworski Jan, podoficer z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kożuchów ski Karol, podoficer z pułku strzelców konnych gwardyi.
Kruger Ludwik, podoficer z pnłku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kamiński Maciej, podoficer z pułku 2go ułanów.
Kw ileeki Antoni, podoficer z pnłku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Maytner Franciszek, podoficer z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstvva warszawskiego.
Wilarnowicz Kazimierz, sierżant z pułku 15go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Werner Jan, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Poniev\ ierski Wojciech, podoficer z pułku lGgo jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Koman Kazimierz, podoficer z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wiśniewski Walenty, sierżant z pnlkn Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wysili liski, sierżant z pułkn 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.

Szydłowski Mikołaj, podoficer z pułku 2go ułanów.
Sawicki Teodor, podoficer z pułku 3go ułanów. Stankiewicz Stanisław, podoficer z batalionu saperów.

74
OZDOBIENI KKZYZKM SEEB1INYM.
Bernowski Wiktor, furyer z putkn I2go Groclmlski Józef, kapral z pułku lOgo pie-
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Iwanów Dmitrow, furyer z pułku 15go pie- Grabowski Klemens, kapral z pułku 6go
clioty wojsk polskicli xięstwa warszaw- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego- skiego.
Lisowski Augustyn, furyer z pułku Igo strzel- Górski Tomasz, kapral z pułku (Igo jazdy
ców pieszyj-li. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Laumann Fryderyk, furyer legii północnej. Getgoft Jerzy, kapral z pułku ligo jazdy
Pawulski Jan, furyer z pułku ligo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Gorczyński Tomasz, kapral z pułku lfigo
Sremski Julian, furyer z pułku 16go pie- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
choty wojsk polskich xigstwa warszaw. skiego.
Błocki Franciszek, kapral z pułku 3go piechoty Giczowski Antoni, kapral z artyleryi pieszej
legii uadu iślańskiej. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Buzę Paweł, kapral z pułku 8go piechoty Grabianin, kapral wolontaryusz wojsk polskich
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. xięstwa warszawskiego.
Borowski Andrzej, kapral z artyleryi pieszej Ilorodyski Kajetan, kapral z pułku 12go
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Czerniawski Karol, kapral z pułku 13go jazdy skiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Jaworski Jozef, kapral z pułku 3go pie-
Ciszewski Jan, kapral z pułku 15go jazdy choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
wojsk polskich xięstwa w’arszawskiego. skiego.
Czarnecki Józef, kapral z korpusu weteranów Jędrzejewski Mateusz, kapral z pułku 7go
Danecki Józef, kapral z pułku 3go piechoty piechoty wojsk polskich xięstwa war-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. szawskiego.
Domagalski Marciu, kapral z pułku 7go pie- Jakubowski Szymon, kapral z pułku 12go pie-
clioty wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Dancewicz Franciszek, kapral z pułku ligo Jodziewicz, kapral z pułku 13go piechoty
piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw- wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
skiego. Jakubowski Józef, kapral z pułku 6go jazdy
Dańkiewicz Jan. kapral z pułku l5go pie- wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Junga Franciszek, kapral z pułku 7go jazdy
Dubicki Antoni, kapra) z pułku 12po jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Janicki Wawrzyniec, kapral z pułku 7go
Falbiński Jan, kapral z pułku 8go piechoty jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
wojsk polskich x i es twa warszawskiego.
Fornalski Franciszek, kapral z pułku dgo Jaworski Józef, kapral z pułku 2go ułanów.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Kozłowski Szymon, kapral z pułku 7go pie-
skiego. choty wojsk polskich xięstvva warszaw-
Grodzki Ignacy, kapral z pułku 5go pie- skieco.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Kawecki Szymon, kapral z pul u Igo pie-
skiego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Gregory Bartłomiej , kapral z pułku 5go pie- skitgo.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Kujmiewski Mateusz, kapral z pułku Igo
skiego. piechoty legii nadwiślańskiej.
i ®

—0^2©-
— 75 –

Qs^o-
OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.
Kowalski Franciszek, kapral z putkn 2go Lakus Jan, kapral z pułku 5go piechoty
piechoty wojsk polskich xiestwa war- wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
szawskiego. Ligiera, kapral wo’ontaryusz wojsk polskich
Kuźmiński Wmceuty. kapral z pułku 2go xiestwa warszawskiego.
piechoty wojsk polskich xięstwa war- Keller, kapral z artyleryi pieszej wojsk poi-
szawskiego. skicli xięstwa warszawskiego.
Kumasz Józef, kapral z pułku 3go piechoty Kopka, kapral z artyleryi pieszej wojsk poi-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. skieh xiestwa warszawskiego.
Karownikow Karol, kapral z pułkn 3go Kułakowski Antoni, kapral z kolumny nad-
piechoty wojsk polskich .\ięstwa warszaw- Łużnej.
skiego. Myrbacłi, kapral z pułku 6go piechoty wojsk
Karczewski Andrzej, kapral z pułku 8gu polskich xiestwa warszawskiego.
piechoty wojsk polskich xiestwa war- Mitra szewski Uszyli, kapral z pułku 7go pie-
szawskiepo. choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Królikowski Jan, kapral z pułku 8go pie- skiego.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Małecki Izydor, kapral z pułku lOgo pie-
skiego. choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Kalecki Michał, kapral z pułku lOsro jiiechoty skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Martynkiewicz Ignac}, kapral z pułku 5go
Karpiński, kapral z pułku 13go piechoty wojsk jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
polskich xiestwa warszawskiego. Massjnkieuiez Maciej, kapral z pułku ligo
Karsztein, kapral z pułkn 14go piechoty wojsk jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
polskich xiestwa warszawskiego. skiego.
Krasuodęhslu Jozef, kapral z pułku 15go Maryniak Wojciech, kapral z pnłku 14go
piechoty wojsk polskich xięstwa war- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
szawskiepo. skiego.
Karkus Szymon, kapral z pułku 5po jazdy Mroczkowski, kapral z pnłku IŁgo jazdy
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kaniewski Józef, kapral z pułku 5go jazdy Nowakowski Franciszek, kapral z pułku 5go
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Kułakowski Jan, kapral z pułku 6go jazdy skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Nacylak Marcin, kapral z pułku 7go pie-
Kopycki Jakóh, kapral z pułku 9go jazdy choty wojsk polskich xiestwa warszaw’-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. skiego.
Karpiński Jan, kapral z pułku lOgo jazdy Niestępski Antoni, kapral z pułku 6go jazdy
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kulczycki Franciszek, kapral z pułkn ligo Nowowiejski Joachim, kapral z pułku 13go
jazdy wrojsk polskich xiestwa warszaw. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Krzywoliłocki Ignacy, kapral z pułku 12go skiego.
jazdy wojsk polskich xięstvva warszaw- Niwiński, kapral z artyleryi pieszej wojsk
skiego-. polskich xiestwa warszawskiego.
Kulczycki, kapral woloutaryusz wojsk polskich Olszewski Antoni, kapral z pułku Igo jazdy
xiestwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ludwig Józef, kapral z pułku Igo piechoty Paczos Michał, kapral z pułku 6go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty liniowej.
Lewandowski Jan, kapral z pułku 3go pie- Placka Grzegorz, kapral z pułku 8go pie-
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
I
ft
«
,’o5Et>3-
76
OZDOBIENI KliZYZEM SREBRNA M.
Popowski Alojzy, kanral z pułku 14go piechoty wojsk polskich xiestwa v arszaw-skiego.
Potocki Xawery, kapral z pułku 1figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Polanowski Franciszek, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestw’a warszawskiego.
Pawłowski Jan. kapral z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Popiel, kapral z pułku lfigo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piasecki Paweł, kapral z nrtyleryi pieszej wojsk polskich xiestw’a warszawskiego.
Pękalski. kapral z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piątkowski Jan. kapral z dawnych wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ruszkowski Piotr, kapral z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Różycki Tomasz, kapral z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Skroliociiiski Jan. kapral z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Sobociński Walenty, kapral z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Skorupski Jan, kapral z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestw’a warszaw-skiego.
Swierczyński Antoni, kapral z pułku 8go
piechoty wojsk polskich xięstwa war-
szawskiego.
Szmidt Antoni, kapral z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sosnowski Stanisław, kapral z pułku Igo
ułanów
Stetkiewicz Tomasz, kapral z pułku Igo
jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szelegowski Tomasz, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szałąjkowski Franciszek, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sledziriski Jan, kapral z pułku Igo jazdy w’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szyinkuski Augustyn, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Słoniczewski Walenty, kapral z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Szawlowsu Alexander, kapral z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szel°chowski Pius. kapral z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Skwarcz Józef, kapral z artyleryi konnej.
Świątkowski Baltazar, kapral z kolumny nad-bnżnej.
Tryffon, kapral z pułku 13go piechoty
wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Turzański, kapral z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Trzciński Walenty, kapral z pułku L5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Turski Stefan, kapra! z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ubyeli Wojciech, kapral z pułku 8go piechoty W’ojsk polskich xięstw’a warszaw-
skiego.
Wińsk i Michał, kapral z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa W’arszawskiego.
Wiśniewski Bazyli, kapral z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warsz iw-
skieero.
Wiersbitowsjfi Wiktor, kapral z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wesołowsl, Filip, kapral z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wituski Kajetan, kapral z pułku figo piechoty woisk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wejmański Antoni, kapral z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Witkowski Michał, kapral z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
cc© 77 s>- o vs £5^3-

 • OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM..
  ¥

Weliczka Jan, kapral z pnlkn 8go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Wysocki Józef, kapral z pułku 8go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Wilfort, kapral z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Weyss Tomasz, kapral z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wyrw icz Jakób. kapral z pułku 12c-o piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Wolski Mateusz, kapral z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ziałkiowski Marcin, kapral z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Zieliński Antoni, kapral z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Zalewski Franciszek, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zapolski Felix, kapral z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Beliński, kadet z powstania.
Czarniecki Ignacy, kadet z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karsznicki Antoni, kadet z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mrochowski Leonid, kadet wolontaryusz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Żelisławski Piotr, kadet wolontaryusz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Żelisławski Ilaniel, kadet wolontaryusz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Turkiewicz Tomasz, ogniomistrz z artyleryi wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dylów ski. ogniomistrz z artyleryi wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sikora, ogniomistrz z artyleryi wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bayer Felix, bombardyer z kompanii artyleryi 3 lekkiej pieszej.
Burhardt Jan. kanonier z artyleryi konnej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Bayer Antoni, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Borowicz Bartłomiej, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Cesarz, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Cieclioński, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ciszewski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Drozdowski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Doros/uk, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Jaroch. kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Karski Jan, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kwiatkowski Ignacy, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Kasprowicz Kasper, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Lejkowski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mrozowski Józef, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Badlak. kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Basiński Jan, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Swiderski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Telega, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Trojanowski Antoni, tokarz z bateryi 2giej artyleryi konnej.
Wanderezyk, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Wiśniewski Michał, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zeniusz, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Trequin Jerzy, dobosz pułkowy z pułku Igo piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Warendt Franciszek, dobosz pułkowy z pnlku 1 £ro piechoty wojsk polskich xiestwa war-Bzawskiecro.
£.v

78
. OZDOBIENI KRZYZEH SREBRNYM.
Czarnecki .Tan, dobosz pułkowy z piliku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rynka, dobosz pułkowy z pułku Ogo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adamski Franciszek, sztabs trębacz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adler Wilhelm, sztabs trębacz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Krzyżanowski Józef, sztabs trębacz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rudziński Tomasz, sztabs trębacz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schmidt Jakólj. sztabs trębacz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Stutzmann Antoni, sztabs trębacz z pułku 3go strzelców konnych.
Toczkiewicz, dobosz batalionowy z pułku 9go piechoty wojsk polskich xięst,wa warszawskiego.
Taft’ Karol, dobosz batalionowy z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw skiego.
Gradkowski, dobosz z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Markowski Kukasz, dobosz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Poll Józef, dobosz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
iStaniewski Józef, dobosz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Roseufeld Karol, trębacz z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kwiatkowski Paweł, trębacz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięst,wa warszaw-
skiego.
WisJowski Michał, trębacz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jakubowski Andrzej, trębacz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.

Kroja Karol, trębacz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Offenberg Michał, trębacz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schuch Jan, trębacz z pułku 10 jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Florkowski Jakub, trębacz z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Morawski, trębacz z pułku lfigo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Andrzejewski Mateusz, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adamski Kazimierz, żołnierz z pułku l3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adamczyk Józef, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ambroziewicz Szymon, żołnierz z pułku lfigo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bańkowski Joachim. żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Budzyński, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstw’a warszawskiego.
Bukowiecki Cypryau, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bandurski Piotr, żołnierz z pułku 4go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw
skiego.
Badowski Kasper, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Bartłnsik Jan. żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Borowski Paweł, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Białobrzeski Bartłomiej, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rałko Jan, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bringman August, żołnierz z pułku l2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
G-Cag,
— eB
~«Si

79

’3P&0-

 • OZDOBIENf KRZYZEM SREBRN YM. –
  t vs
  „5
  Bonikowski Franciszek, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Burzyński, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Bednarek Antoni. żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Borejko Józef, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
  Brzeski Józef, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Białkowski Ludwik, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
  Bilski Adam. żołnierz z pułku 9go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Chudziński, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk połskicli xięstwa warszawskiego.
  Czekalski Józef, żołnierz z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Całużyński Jan, żołnierz z pułku 4go strzelców pieszych.
  Ciesielski Antoni, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Chmielewski Andrzej, żołnierz z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Cieślak Franciszek, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw skiego.
  Ciesielski -Łukasz, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
  skiego.
  Cygański Kasper, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Czerniejewicz Stanisław, żołnierz z pułku 16go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
  Chcłmanowski Kasper, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Cbeluiński Mateusz, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  'SA)-
  Czarnecki Jan. żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwu warszawskiego.
  Czarnecki, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Cieślikowski, żołnierz z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Dąbrowski Wincenty, żołnierz z daw nej gw ardyi.
  Dogórski Stanisław, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-skiego.
  Drobmija Michał, żołnierz z pułku 15go pie-
  clioty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Drobmija Stanisław, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
  Doinaniak Kazimierz, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Dyczewski W ojciech, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Domagalski Mateusz, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Dąbrowski Jan, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Drozdolewicz Adam, żołnierz z batalionu saperów wojsk polskich xiestwa warszaw.
  Donacki Jan, żołnierz z kolumny nadbużnej-
  Ekiert Stefan, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Franciszek Jan, żołnierz z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Fraziak Walenty, żołnierz z pnłku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Filipiński Józef, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Frankiewicz Mateusz, żołnierz z pnłku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Gregory Stefan, żołnierz z pulkn Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Garasiiuów Jakób, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Gemze Xawery. żołnierz z pułku 6go piechoty, wojsk polskich xięstwra warszaw-
  skiego. 80

OZDOBIE’II KRZYZEM SREBRNYM.
I
8
Gregorów Jan, żołnierz z pułku 8go pieclioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gołębiowski Stanisław, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Górzyński Bartłomiej, żołnierz z pułku 12ro piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grzybowski Franciszek, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grodzicki Jan, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Godlewski Franciszek, żołnierz z pułku 2go ułanów.
Gumiuski Wojciech, żołnierz z pułku 2go
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Głowieniecki Tomasz, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Gromkiewicz Ludwik, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
Grondzika Józef, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gollert Antoni, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Górecki fe/.yrnon, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Grzybowski Jan, żołnierz z pnłkn Cgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Goryszewski Marcin, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Goszczyniak fiebastyan, żołnierz z legii nadwiślańskiej.
Hersz Michał, żołnierz z pułku ligo piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Holec Józef żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Hę fiński iSebastyan, żołnierz z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ilebda Jan, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Hreczaninka Jan, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jasiek Franciszek, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Japowicz Józef żołnierz z pnłku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Izdebski Wojciech, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jaworski Jan, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Idek Jan, żołnierz z pułkn 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jurgielaytys, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ilkow Ilko, żołnierz z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jemielewski August, żołnierz z pnłku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Imbierow iez Michał, żołnierz z pułku 5go jazdy w’ojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Janowski Paweł, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jezierski, żołnierz z pułku lOgo jai.dy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jaworski Jan, żołnierz z pułku ligo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Jurystoma Franciszek, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Ilasiewicz Teodor, żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jaworski, żołnie rz z pnłku J figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Janusz Woiciech, żołnierz z legii północnej.
Jurka Mateusz, żołnierz z kolumny liadhużncj.
Kiesinal.sk’ Jan, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego,
Kossohudzki Marcin, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karszuiewicz Józef, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kowalski Józef żołnierz z pułkn 3go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
KluŁaczewski, żołnierz z pułkn 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
k

crC-alB

81
%S

OZDOBIENI 1CRZ\ŻE1I SREIill.WM.

I
Kuczewski Tomasz, żołnierz z pułku 5fro piechoty woisk polskich xięstvva warszaw-
skiego.
Kołata Bartłomiej. żołnierz z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kozłowski Jan, żołnierz z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kapał Mateusz, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kozłowski Andrzej, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Koehowicz Opanów, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karpowicz Wincenty, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich sięstwa warszawskiego.
Klarowicz Paweł, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Klaus Jan, żołnierz z pułku ]2go piechoty wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Kamiński Józef, żołnierz z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kulczycki Jan, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Kawecki Paweł’, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Krysiniewicz Dominik, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Krzyżanowski Wawrzyniec, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kułakowski Stanisław, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kwiatków ski Maciej, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kluszyński Frauciszek. żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Kinowski Stanisław, żołnierz „z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego
Krayuik Szymon, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięst.wa warszawskiego.
Kozak Walenty, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kalinowski Jakóli, żołnierz z pnlkn 7gn jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kwiatkowski Kazimierz, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstw’a warszaw.
Kurczewski Franciszek, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstvva warszaw-
skiego.
Kossowski, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Koczorowski Stanisław, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Koczewski. żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich sięstwa warszawskiego.
Kruger Jan, żołnierz z pułku 3go piechoty legii nadwiślańskiej.
Kiryło Andrzej, żołnierz z kolumny nadbużnej.
Luskowski Józef, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw,
skiego.
■Lutkiewicz Jan. żołnierz z pnlkn Igo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Lipski -Tan, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Laskowski Jan. żołnierz z pnlkn 3go piechoty wojsk polskich tięstwa warszawskiego.
Lakonaytys Stanisław, żołnierz z pułku 3 go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Lej dura Jan. żołnierz z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstws, warszawskiego.
Leszczyiiski Mateusz, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Lewandowski Walenty, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Lutostański Michał, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
■Laski Jozef, żołnierz z pułku Igo piechoty Wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ługowski Józef, żołnierz z pułku 7go jazdy
wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Lusiewicz Piotr, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.

— 82 —

 • OZDOBIENI KRZYŻEM SREBRNYM
  Marcinkowski Józef, żołnierz z batalionu strzelców pieszych gwardyi.
  Muniejewski Kocb, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Malinowski Szymon, żołnierz z pułku 2go pie-clioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Modzelewski Kazimierz, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Mielczarek Andi/ej, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Marczewski Jan. żołnierz z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Mąkolski Mikołaj, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Mule tycz Jan, żołnierz z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Mrówczyński Kazimierz, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Miłosik Jan, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Modrzejewski Jan. żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Masłowski Makary, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Mańkowski, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Mołczański Szymon, żołnierz z dawnych wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Malewski, żołnierz wolontarynsz wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
  Maśpiuk. żołnierz wolontarynsz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Nastrabaeli, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Niewęgłowski Józef, żołnierz z pułku 7go piechoty liniowej.
  Nikefor Wasil, żołnierz z pułku 7go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Nowakowski Antoni, żołnierz z pnłku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Nowak Andrzej, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Niezowski Ignaey, żołnierz z kolumny nad-bużnej.
  Owczarów Jan. żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Utocki Piotr, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Obiicltowski Jan, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Okrasiński Augustyn, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Olszewski Paweł, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Orłowski Jan, żołnierz z korpusu weteranów.
  Piorun Grzegorz, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskicłi xięstwa warszaw-
  skiego.
  Pałucki Marcin. żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Pulkowski Antoni, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Pintura Piotr, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Paluszkiewicz Antoni, żołnierz z pułku 4go strzelców pieszych.
  Piątysiak Mikołaj, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Pieharski Wincenty, żołnierz z pułku Rgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Piaskiewiez Jan, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Paulin Stanisław, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Paszkiewicz, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Polankiewiez Tomasz, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Pągowski Cypryan, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  83

oZLioKIEXI K’EZTZEM SREliitX’iM.
Przymorski Marcin, żołnierz z pnlku figo
jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piekarski Błażej, żołnierz z pułkn 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piotrkowski Onufry, żołnierz z pułku 7go
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Pawłowski W incenty, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Pankiewicz. żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Paiuka Kazimierz . żołnierz z legii północnej.
Rusiami Adam. żołnierz z pułkn 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Iładziewieź Józef, żołnierz pułku 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Rzukowski Józef, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Różański Michał, żołnierz pułkn Igo piechoty wojsk polskich xięstvva warszawskiego.
Rynkiewicz Piotr, żołnierz z pułku 2go jazdy wmjsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Rakowski Jan. żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xicstw’a warszawskiego.
Kzemieuiewski, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Romanowski Jan, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Różycki Jan, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sztuk Franciszek, żołnierz z grenadyerów gwardyi.
Szyezewski Antoni, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Sobolewski Józef, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Stępel Józef, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szczepaimwicz Joachim, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw.
Stołubowiez Tomasz, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szafarko Piotr, żołnierz z pułku 6go pieclioty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Siemiasko Filip, żołnierz z pułkn 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Święcicki Piotr, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Schreiter Benon, żołnierz z pnłku lOgo pie-clioty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Szybilski Felix, żołnierz z pułku I2go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Schultz Wojciech, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Stankiewicz, żołnierz z pnłkn 13go piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sulkowski Szymon, żołnierz z pnłku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sokołowski Stefan, żołnierz z pułku lfigo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szołański Józef, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Stoliński Jan. żołnierz z pułku 2go jazdy
wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sielnicki Maciej, żołnierz z pnłku 5go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Szklarkow’ski Piotr, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Suchodolski Antoni, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw
skiego.
Srogowicz Józef, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Szabliński Józef, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schultz Paweł, żołnierz z pułku Igo legii nadwiślańskiej.
Szeniut Eliasz, żołnierz z batalionu saperów.
Skąpski Jan. żołnierz z kolumny nadbużnej.
Tadeuszak Franciszek, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.

84
OZDOlilKM KRZYZEM SREBRNYM.
t
I
<?
A
'ri v
5?.
Tułiiczpwski Mikołaj, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstw;a warszawskiego.
Trzeciak Wawrzyniec, żołnierz z pnłkit figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Turkowski, żołnierz z pułku l3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Turczyiiski PrfŁr, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskicli Yięstwa warszawskiego.
Tomaszewski Tomas/,, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Turski Bal tlomiej, żołnierz z pułku 7go
jazdy wojsk polskich xięstua warszawskiego.
Tyinolicj. żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ufniarski Stanisław, żołnierz z pułku ligo jazdy’ wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Uru^.i, żołnierz wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wolosiewiez Wiktor, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Więckowski Antoni, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
W oj akowski Józef, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Werbowski Jan, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wojtczak Tomasz, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wasilewski Jakób, żołnierz z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wiśniewski Bawół, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Woźny Melchior, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
Wójcik Błażej, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
i;:

Wawrzynkiewiez Walenty, żołnierz z pułku 9go piechoty wojsk polskich Męstwa warszawskiego.
Wróblewski Tomasz, żołnierz z pułku 9go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wilgała Jakób. żołnierz z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wesołowski Paweł, żołnierz z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskie go.
Wanderhauu Piotr, żołnierz z pułku Ffigo piechoty w’ojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Więckowski Franciszek, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Wybaw niski Jan. żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wiśniewski Paweł, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Wyszyński Dominik, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wasilewski Filip, żołnierz z pułku 3go jazdy w’ojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Wyganowski Piotr, żołnierz z pułlu 3go
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wygratacłi Walenty, żołnierz z pułku 5go
jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wójtowski Tomasz, żołnierz z pułku 5go
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Wu>ew«L Andrzej, żołnierz z pułku figo
jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego
Wis/.owaty Jakób. żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wałacha, żołnierz z pułku lOgo jazdy wrojsk polskich xiestwa warszawskiego
Wiesiołka Wawrzyniec żołnierz z kolumny
nadliużnej.
Ziółkowski Tomasz, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-

skiego.

rv_
V, yt ty
f
,
$
:
Cl
r
Q^o
— 85 —
OZDOBIENI KRZYŻEM KAWALERSKIM.

Zio-lkowski Mateusz, żołnierz z pulkn lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa war-8 z a w s kiego.
Zając Ignacy, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zieliński Szymon. żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich \ięstwa warszawskiego.
Żurakowski, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zołyński Wincenty, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zieliński Wojciech, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zucac.h, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk
polskich xięstwa warszawskiego.
Znrka. żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zajączkowski Andrzej, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zieńkiewicz Józef, żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zasiewicz, żołnierz wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
OZDOBIENI ZA Ś. P. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA,
których ostateczne stopnie nie wiadome.
Krzyżem
Bielak Józef, generał major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Frankowski Mateusz, generał major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Mokronowski Stanisław, generał major wojsk dawnych Królestwa Polskiego.
Poppart Franciszek, trenera! major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Wielouiojski Stanisław, gpnerał major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Sanguszko Kustachy. generał brygadyer wojsk dawnych Królestwa Polskiego.
Karwieki Krzysztof, szef pułku kawaleryi lekkiej.
Olilewriński Yntoni. pułkownik lekkiej jazdy.
Baltic Ludwik, pułkowmik regimentu nr. 10.
Jasiński Jakob, pułkownik iużynieryi litewskiej.
Morawski Karol, pułkownik regimentu hetmana.
Piotrowski Ignacy, pułkownik regimentu nr. 12.
Czartoryski Adam, podpułkownik z regimentu ‘Wirtembcrga.
kawalerskim
Grocholski Jan. podpułkownik z regimentu królowej.
Baumami Filip, podpułkownik z regimentu nr. 12.
Kosielski Kajetan, podpułkownik z korpusu artyleryi.
Przy b\szewski Ignacy, podpułkownik z regimentu nr. 11.
Burzyński Tomasz, major z regimentu Ostróg. Chomentowski Michał, major z regimentu kozaków.
Chrzanowski Jan, major z korpusu artyleryi. Dlirafourt Antoni, major z regimentu 2 litewskiego.
Dunikowski Sebastian, major z kawaleryi narodowej.
Eydzialowicz Ignacy, major z regimentu Radziwiłła.
Fontanna Jan. major z regimentu strzelców. Gąhar/.ewski Jan, major z korpusu• artyleryi. Krasicki Jan, major z regimentu Potockich. Kołysko Benedykt, major z kawaleryi narodowej.
-Cc*©-
86

0ZD0B1EM KRZYZEM KAWALERSKIM.

Lewicki Antoni, major z regimentu lekkiej jazdy królewskiej.
Łaźniński Saryusz:, major z kawaleryi narodowej.
Szuszkowski Antoni, major z regimentu strzelców.
Suchodolski Michał, major z regimentu litewskiego nr. 7.
Szczułowski Józef, major z kawaleryi.
Tettan Ludwik, major z regimentu Radziwiłła.
Wedelsztedt, major z regimentu lekkiej jazdy.
Zabłocki Jan. major z regimentu nr. 12.
Błeszyński Hipolit, szef szwadronów kawaleryi narodowej.
Giżycki Bartłomiej, szef szwadronów kawaleryi narodowej.
Grabowski Paweł, szef szwadronu z regimentu nr. 5.
Poniński xiążę Adam, szef szwadronu z kawaleryi narodowej.
Rzewuski Seweryn, szef szwadronu z regimentu Radziwiłła.
Au Jan, kapitan z korpusu artyleryi.
Gawroński Ambroży, kapitan z korpusu artyleryi.
Hadziewiez Paweł, kapitan z kawaleryi lekkiej.
Kamiński Jan, kapitan z regimentu Radziwiłła.
Lutkowski Józef, kapitan z regimentu nr. 10.
Spencenberger Mikołaj, kapitan z korpusu artyleryi.
Tolkinidt Zygmunt, kapitan z regimentu nr. 6.
Krzyżem
Januszkiewicz Michał, namiestnik z kawaleryi narodowej.
Ostrowski Jakób, podchorąży z regimentu nr. 10.
Berezowski Kazimierz, sierżant z korpusu artyleryi
Bielski Andrzej, sierżant z regimentu nr. 1.
Gurowski Felix, podoficer z regimentu nr. 11.
Ry akczelewski, podoficer z wojska dawnego królestwa polskiego.
Bittner, kapral z regimentu piechoty nr. 10.
Borski Joachim, kapral z regimentu piechoty nr. 11.
$3 a
Burzyński Jan, porucznik z regimentu lekkiej jazdy królewskiej.
Justy Fryderyk, kapitan z korpusu artyleryi. Kołłątaj Benedykt, porucznik z korpusu artyleryi.
Kopp Grzegorz, porucznik z korpusu artyleryi. Metzel Ludwik, porucznik z korpusu artyleryi. Marszyeki Sebastyan, porucznik z korpusu artyleryi.
Nielepiec Adam, porucznik z regimentu nr. 7. Skrzydałow icz Jan, Zwizda, porucznik z kawaleryi narodowej.
Aiguer Adam, porucznik z korpusu artyleryi. Bokar Seweryn, podporucznik z korpusn artyleryi.
Barczewski Jan , podporucznik z regimentu Radziwiłła.
Łotoeki W ojciech , podporucznik z regimentu nr. 2.
Zakrzewski Michał, podporucznik z kawaleryi narodowej.
Białłozor Marcin, chorąży z kawaleryi litewskiej.
Pągowski Józef chorąży z regimentn Wir-temberga.
Starowolski Ludwik, chorąży z regimentu nr. 2.
Chlewów icz Karol, wolontarynsz z dawnego wojska królestwa polskiego.
Szymanówiez Antoni, wolontarynsz z dawnego wojska królestwa polskiego.
srebrny ni.
Jawo Józef, kapral z regimentu piechoty nr. 11. Ley u, kapral z regimentu piechoty nr. 10. Łapuiewski, kapral z regimentu piechoty nr. 10. Petrowa Jan, kapral z regimentu piechoty nr. 11.
Stenckt Krzysztof, kapral z regimentu piechoty nr. 1.
Zarzycki Jan, kapral z regimentu piechoty nr. 11.
Tausza Tadeusz, towarzysz z kawaleryi narodowej.
Koperki, oberbombardyer z korpusu artyleryi. Lakoszewski, oberbombardyer z korpusu artyleryi.

87

 • OZDOBIENI KEZTZEM SREBRNYM. –

X)
$
fi)
Sawicz, oberbombarlyer z korpusu artyleryi. Jakowiewicz, kanouier z korpusu artyleryi. Narcyz, kanouier z korpusu artyleryi. Adamczewski Jan, żołnierz z regimentu nr. I. Arciszewski, żołnierz z regimentu nr. 8. Bielawski Tomasz, żołnierz z regimentu nr. 1. Raszkowski Wojciech, żołnierz z regimentu nr. 1.
Danielewski Piotr, żołnierz z regimentu nr. 1. Fiedorowicz, żołnierz z regimentu nr. 8. Grylewiez Marcin, żołnierz z regimentu nr. 3. llołoszkiewicz, żołnierz z reeiraentn nr. 8. Jaszczuk Franciszek, żołnierz z regimentu nr. 1.
Jurkiewicz, żołnierz z regimentu nr. 8. Iwanowicz Michał, żołnierz z regimentu nr. 11. Kaziimerów, żołnierz z regimentu nr. 8. Korzeniewski, żołnierz z regimentu nr. 8. Maryborski Mikołaj, żołnierz z regimentu nr. 11.
Srokoś Jan, żołnierz z regimentu nr. 3. Sadorski Paweł, żołnierz z regimentu nr. 3. Sierpieński, żołnierz wolontaryusz.
Wójcik Józel, żołnierz z regimentu nr. 3. Wasilk Franciszek, żołnierz z regimentu nr. 1. Zawadzki Stanisław, żołnierz z regimentu nr. 1.
Zaeliorski Tomasz, żołnierz z regimentu nr. 11.
Po oddaniu listy do druku przyznany został krzyż złoty Orlińskiemu Franciszkowi, podpułkownikowi z artyleryi wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Radca stanu, pcłuiący tymczasowe obowiązki Ministra wojny.
{■podpisano) Generał Dywjzyi HADKE.
Radca stanu Dyrektor Generalny.
(podpisano) Generał Brygady RALTENSTRAUCH.
Sekretarz Generalny.
(podpisano) Generał Brygady NOWICKI.
Szef Wydziału Ruchu (podpisanoi KOMOROWSKI.

SA©

LISTA KRZYŻÓW
WOJSKA POLSKIEGO
w roku lBol rozdanych.
12
91
-/gKo-
lista KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
LISTA KRZYŻÓW
WOJSKA POLSKIEGO
w roku liS31 rozdanych.
M Nazwisko i Imię | Stopień i broń Jaki krzyż Data
i Wysocki Piotr Kapitan Złoty 3 Marca 1831
2 Leski Stanisław » n n
3 Kruszewski Ignacy w Ti Ti
4 Mycielski Michał Podpułkownik Kawalerski T)
5 Czetwertyński Janusz Podporucznik Złoty n
6 Potocki Tomasz n n
7 Ezewuski Leon n n n
8 Hauke Władysław V n Ti
9 Potocki Maurycy V Ti Ti
10 Walewski Alexander n n ii
11 Klemensowski Marcin Major Ti Ti
12 Potkariski Adolf Kapitan r* TT
13 Komierowski Ploryan Porucznik Ti
14 Pogonowski Piotr n Ti n
15 Eutkowski Antoni n Ti n
16 Brzeziński Józef Porucznik 7 pułku piechoty liniowej
z garnizonu Zamoście Ti 4 Marca 1S31
17 Nabielak Ludwik Podporucznik ii n
18 Lanckoroński Antoni Pułkownik z korpusu Dwernickiego Kawalerski 7 Marca 1831
19 Lanckoroński Jan Podporucznik Złoty Ti
20 (iarczyński Michał Srebrny Ti
21 Eutkowski Paweł Kapitan Kawalerski Ti
22 Czarnomski Koman Kapitan, adjutant połowy Złoty n
23 Szyndlarski Xiadz n n
24 Plewaka Adam Porucznik pułku Igo liniowego Ti Ti
2o Nyko Podporucznik „ Ti Ti
26 Małachowski Juliusz Dowódzca strzelców 1) 7)
27 Wielchorski Jan „ krakusów Ti li
28 Zandrowicz Franciszek Kapitan kwatermistrz Ti r>
29 30 Uwaga. Numera te za czasów dowództwa wojska przez Srebrny Ti
generała Skrzyneckiego przesłane zostały korpusom, celem TJ ii
sl by podoficerowie i żołnierze sami pomiędzy sobą wybierali V •i
32 tych, których za godnych otrzymania nagrody uznają, z po- Ti Ti
33 leceniem, by po zapełnieniu rzeczonych numerów lista
34 imienna podoficerów i żołnierzy na których wybór ten Ti n

92
iff
LIST* KRZYZOVV WOJSKA POLSKIEGO.

A
~S’,$
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
35 30 padł, sztabowi głównemu przesłaną została — wszakże Srebrny 7 Marca 1831
37 38 w aktach sztabu głównego niema śladu, by listy te nadesłane były. n » r 7)
39 Masłowski Dyonizy Kapitan z komp. 1 pozycyjnej Złoty 8 Marca 1831
40 Czyż Samuel Porucznik „ rt rt
41 Duchowski Bazyli Podporucznik „ n 9
42 Jędrzejewski Ignacy Sierżant starszy „ Srebrny »
43 Gąsowski Julian Podoficer „ n ł»
44 Żukowski Tomasz * rt r> >1
45 Matulewicz Mateusz rt »
46 Zaborski Nepomucyn rt n >: r>
47 Kubicki Michał Bombardyer „ 77 77
48 Cieślikowski Antoni 77 ” n 77
49 Olczak Jan n 17 77 n
50 Auszura Maciej n 7? n rt
51 Szymański Franciszek Kanonier „ 77 rt
52 Morawski Julian n » ft
53 Piętka Franciszek Pułkownik z komp. 2 pozycyjnej Kawalerski n
54 Bartmański Tomasz Porucznik „ Złoty
55 Łącki Jan Podporucznik „ 77 rt
56 Bochenek Felix n 77 77
t>7 Pieńczykow ski Stanisław n « rt rt
58 Kowalski Gabryel Podporucznik z komp. 2 pozycyjnej n
59 Chrząszczewski Antoni 77 n n
60 Doboszyński Michał Podoficer „ Srebrny rt
61 Pietkiewicz Stanisław r rt rt
62 Pyszyński Józef n n 77 rt
63 Rogujski Ferdynand n rt 77 n
64 Sulczewski Karol rt n «»
65 Samo} tys Józef Bombardyer „ ft
66 Kąska Walenty 17 T, n
67 Szymański Andrzej rt r> 77
68 Górka Antoni r » n
69 Wysoczyński Leon H « rt
70 Churał Marcin Kanonier „
71 Radyszczak Jakób rt r>
72 Łapiński Franciszek Major z komp. 1 lekko pieszej Złoty
73 Engelhart Antoni Porucznik „
74 Kwaśnioweki Zenon Podporucznik „
75 Rychlicki Antoni Sierżant starszy „ Srebrny
76 Garbaezyk Jan Podoficer „
77 Karbownicki Jan n rt
78 Pawłowski Józef 77 r>
79 Sałata Sz}mon 77 n 77
80 Szablicki Józef « n
81 Woźniakowski Franciszek 77 n n
82 Bożyk Mikołaj Bombardyer „ 77
83 Bukiewicz Szymon « rt n rt

— 93 –
}’■
K ’
c-s
V Q

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
,/tf Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzy ż _ Data
84 Rzęk Roch Kanonier z komp 1 lekko pieszej Srebrny 8 Marca 1831
85 Rylski Paweł Podporucznik z komp. 2 lekko pieszej Złoty 11
86 Eagniewil i Ludw lk n n n »
87 Niemcewicz Jau V » D 77
88 HiMebrandt Ernest n n r
89 Brzeziński Andrzej r n n n
90 PrecLse Stani -ław n n I* n
91 Preszel Krzysztof n n
93 Torański Jozef Lekarz batalionowy Ił n
93 Jaworski Franciszek Podoficer z komp. 2 lekko pieszej Srebrny u
94 Arndt Karol n n
95 Staniszewski Teodor Bombardyer „ n n
96 Irześniew ski Bernard ł) » r n
97 Maliszewski Mikołaj u » n ił 98 Mikołajewski Michał Kanonier „ i ii
99 Olewuiczak Wojciech w n « r
100 Borzęcki Damazy Podporucznik z komp. 3 lekko pieszej Złoty Tl
101 Chmielewski Józef Bombardyer „ Srebrny n
103 Kowalski Tomasz n » n
103 Rywaeki Ignacy ♦i n n n
104 Neymanowski Antoni Major z komp. 4 lekko pieszej Złoty r
105 Radziszewski Tgnacy Podporucznik n n 77
106 ffłębocki Jozef Podoficer „ » »
107 Dornfcld Seweryn Ił « 77
108 hoss Leon V V * r
109 Kostecki Karol V * r n
110 Kisielewski Felix Podoficer starszy „ Srebrny 77
111 Niwiński Mikołaj Podoficer . r Ił
112 Wierciński Bartold n n 1? Ił
113 Zawała Tomasz Bombardyer r r
114 Krasuski Michał » r B 11
115 Zieliński Jan n r> 77 Ił
116 Baranowski Jakób 11 « 77 n
117 Zdziei.nitki Jan r « n V
118 Chruścik Walenty n u M u
119 Breański Felix Major, szef sztabu Złoty 9 Marca 1831
120 Linsenbartb Alexander Podpułkownik inżynieryi n 77
121 Loś Franciszek Porucznik saperów Ił
122 Wołowski Stanisław Lekarz przy dywizyi przy głów. kwat. * n
123 Swidaytys Jakób Żołnierz pułku 1 piechoty liniowej Srebrny w
124 Borek Antoni » » n u
125 Gruszczyński Benedykt Podoficer i* n
126 Tafiłowski Ignacy Vice podoficer „ ił 77
127 Kowalczyk Jakób Żołnierz „ Tl 77
128 Bcndkowski Kazimierz n * 11 n
129 Saąpski Felix Podoficer „ n 77
130 Karolunas Szymon n n
131 llominay tys Mateusz Żołnierz » n n
132 Kamiński Wojciech n » i* 77 77
i
<g
w,
pj

-oc©- — 94 — £^30 — LISTA KRZTŻOW WOJSKA POLSKIEGO. -c M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 133 Brzeski Wincenty Żołnierz pułku 1 piechoty liniowej Srebrny 9 Marca 1831 134 Kulesza Jan Podoficer fi fi Ił 135 Walasik Michał Żołnierz n n li 136 Kałaszak Józef n fi n a 137 Kochmański Adam ii n n fi 138 Szumski Adam n fi fi n 139 Wesołowski Alexander Sierżant starszy n fi n 140 Kamiński Leonard Podoficer n a n 141 Przyimkowski Mikołaj n T) n n 142 Kotkowski V ncenty Żołnierz fi rt n 143 Hofman Edmund 77 ji U a 144 Traszczyński Łukasz n n V ft 145 Przyb- lski Jakób n » fi 17 146 Dułegnwski Wojciech rt U ii n 147 Ba.kalarcz\ k Antoni n n ii ii 148 Kłobski Jozafat Podofiier a ii ii 149 Bielecki Wojciech 71 fi n ii 150 Dembowski Józef Żołnierz fi a fi 151 Szczepański Antoni Siei żant starszy n ii n 152 Bilski Tomasz Podoficer n V n 153 Błaszczyk Teodor n n n fi 154 Romanowski Wojciech Żołnierz ff V fi 155 Stuczka Gabryel n a n fi 156 Gosiewski Melchior Major z pułku 5 piech. liniowej Zloty a 157 Grudziński Felix Kap’tan ti n n 158 Konopacki Alojzy n n o li 159 Solarski Ignacy n n fi n 160 Grabowski Antoni ii a n 17 161 Starzyński Stanisław a fi a II 162 N eszkowski Jan Porucznik rr a ■ł 163 Rożniecki Józef Podporucznik n n Ił 164 Kołaczy ńsk i Kasper n fi a 17 165 Umerzyski Michał a •i fi a 166 Smoliński Józef Sierżant starszy u Srebrny 77 167 Jędrzejewski Jan ił n fi 17 168 Dudek Antoni Podoficer a w 17 169 Dyjak Mikołaj Żołnierz ii u a 170 Iw iński Tomasz Podoficer n rt 171 Jaworski Marcelli r n 172 Kuczkowski Andrzej Sierżant fi n 173 Kościenkiewicz Dominik Podoficer fi 174 Mamiński Tomasz r» 175 Nowakowski Tomasz n •i 176 177 Odacki Mikołaj Wątroba Michał n n n n n •i 178 Walczyński Jan n a 179 Zając Wincenty Żołnierz n 180 W7eytowicz Michał fi 181 Leszek Franciszek Vice podoficer Ti 4. Ti 17 G&1&- ŁISTA KRZYŻÓW WOJSK POLSKIEGO.
Cc*©-
M Nazwisko i Imię Stopień i broń | Jaki krzyż J Data
182 Strcjkowski Jan Vice podoficer z pułku 5 piech. liniowej Srebrny 9 Marca 1831
188 Zienkiewicz Wojcieeh Dobosz n tt 7 *
184 Bednarski Wojciech Żołnierz tt tt j 71
185 Bieńkowski Jakób r « n i»
186 Borzykowski Wojciech n n rt li
187 Czerwiec Jan r> « 17 11
188 Dera Tomasz n ił n 11
189 Konisipwiaz Piotr V 7) tt •f
190 Kowalski Andrzej 11 tt tt li
191 Latosieński Wawrzyniec Żołnierz tt U 11
192 Łuczak Jakób tt 71 71 71
193 Markowski Andrzej n n 11 11
194 Makowski Alojzy n tt 11 11
195 Meszek Walenty tt r 71 17
196 Nowak Józef n n 17 11
197 Orłowski Mikołaj n V li 17
198 Radzimiński Andrzej n n ii 71
199 Sera Walenty » M 1* 11
200 Styczyński Antoni n tt 11 1?
201 Tkaczyk Franciszek n tt ii 11
202 Wiśniewski Filip n 11 Ił V
203 Wiśniewski Piotr « tt 11 11
204 Zywult Karol Major z pułku 2 piechoty liniowej Złoty 11
205 Sułkowski Józef tt tt ii 11
206 Zaboklicki Antoni Kapitan S ił 11
207 Szumkowski Józef tt tt J1 11
208 Jaśkiewicz WTalenty n tt >* 11
209 Grabiński Józef tt tt 71 11
210 Mędrzecki Józef Podporucznik tt 11 11
211 Borhard Konrad tt tt 11 H
212 Gostkowski Ignacy n tt 1* *1
213 Gordaszewski Franciszek tt tt 11 11
214 Gołkowski Teodor Sierżant starszy * Srebrny 11
215 Miller Szczepan tt tt li -1
216 Szreder Napoleon Podoficer r 11 11
217 Halerski Józef « tt li 1*
218 Michalski Stanisław i* r Ił 11
219 Lenartowicz Dominik tt V ii 71
220 Sznajder Jan n n i» 71
221 Bentkowski Jan u « ił 17
222 Ludnik Piotr r r i* 71
223 Puchalski Felix it « 17 71
224 Majchrzak Michał u r 11 11
225 Ostaszewski Marcelli r 11 11
226 Karszmcki Felix « 17 ii
227 Fronezak Błażej Vice podoficer tt 1* ił
228 Chajduk Grzegorz tt « 11 11
229 Święcicki Marcin Żołnierz Tl 11 11
230 Akaliński Wincenty tt tt 11 i!
96
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data

281 Karolezyk Walenty Żołnierz z pułku 2 piech. liniowej Srebrny 9 Marca 1831
282 Marczak Alexy ll 17 ii 5*
233 Nowakowski Błażej 51 U 15 11
234 Kuliński Łukasz '5 1* 11 11
235 Gajewski Maciej H >1 11 !»
236 Mazurkiewicz Felix 11 11 »! 11
237 Kozikowski Ludwik ?1 »ł 11 11
238 Grygiel Marcin 1* 11 »5 51
239 Naglik Szymon 11 51 11 51
240 Eysmund Wincenty 11 11 1) 5»
241 Rawicki Józef li 1> 11 ii
242 Czarnecki Franciszek 15 U 15 11
243 Panasiuk Andrzej 15 U 11 11
244 Buczak Ignacy 51 11 ł1 51
245 Saski Wacław 51 11 15 fi
246 Sobolewski Felix Żołnierz z pułku 6 piech. liniowej 11 ff
247 Arend Michał 51 5 11 >1 248 Kozłowski Stanisław Sierżant starszy „ 11 11 249 Grodzicki Zackaryasz li 11 15 ii 250 Sniegocki Jan 1 51 •1 11
251 Owsianka Piotr Sierżant „ 15 11
252 Baranowski Józef Podoficer „ 11 11
253 Cieśla Józef 15 11 11 »5
254 Erdmann Wilhelm ii 15 11 51
255 Gostkowski Wincenty 15 11 łl 11
256 Jurgielewicz Jan »1 11 15 11
257 Kowalski Jan 15 U 15 51
258 Kinelski Andrzej 15 H »5 li
259 Marczewski Andrzej •l If H 5 260 Maykowski Jakób 51 »1 11 5
261 Sielski Michał !» »l 11 Ił
262 Szczawiński Nepomucen 11 łl 11 51
263 Świderski Michał Żołnierz 55 51
264 Wysieeki Józef Podoficer n 1? •ł
265 Zalewski Teodor »» 11 !> 11
266 Suchorzewski Ignacy Vice podoficer 15 51
267 Paczyński Stanisław Dobosz „ i» 55
268 Szer Jan , ” 51 11 15
269 Adamowski Teodor Żołnierz
270 Ciszewski Walenty Trębacz 11
271 Drelak Jacenty Żołnierz
272 Górecki Jan ” 11 ii
273 Kaczmarek Idzi »* 11
274 Noga Felix ” j. 11 11
275 Nowakowski Ludwik 5l 15
276 Olejniczak Jan Sierżant
277 Pacek Jakób Żołnierz „
278 Rzepczyński Franciszek ił ii
279 Szeremed Ignacy Sierżant ,, 11 15 m.
Ł
\§fr-zS*13^>-

97
93-3———————–LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 280 Smolarz Marcin Żołnierz z pułku 6 piech. liniowej Srebrny 9 Marca 1831 281 Sikora Piotr n » l
282 Skrzypek Jakób 11 u 11 51
283 Truszkowski Karol ii n n
284 Sikulski Antoni ii »i 11 11
285 Weytas Antoni ił u łł ■1
286 Śledź Dominik 11 15 li 15
287 Zieliński Augnst 11 1» ?1 łł
288 Giełgud Antoni Generał brygady Złoty 10 Marca 1831
289 Filipkowski Felix Kapitan adjutant połowy ii 11
290 Dobrowolski Józef Porucznik adjutant połowy 51
291 Butryn Nikodem Kapitan kwatermistrzowski *5 n
292 Radkiewicz Stanisław Porucznik „ !» ll
293 Kamiński Konstanty „ inżynierów łl *ł
294 Sulikowski Józef Kapitan adjutant połowy 51 11
295 Strojnowski Michał Ił li 1* 15 ił
296 Borkiewicz Ludwik Porucznik „ „ 15 *1
297 Wścieklica Felix Gid konny Srebrny lł
l98 Węglarski Felix Kapitan z pułku 3 piech. liniowej Złoty 51
299 Drozdowski Ferdynand Podporucznik „ Ił 11
300 Rojewski Marcin 15 51 55 *1
301 Januszyuski Antoni >1 15 11 11
302 Poliński Wojciech Podoficer ,, Srebrny 11
303 Świątek Michał Żołnierz „ 51 55
304 Leszczyński Jan Trębacz „ 11 51
305 Porębski Franciszek Żołnierz „ li »!
306 Soczkiewicz^ Sebastyan ił 15 ii 51
307 Bonecki Wawrzyniec 51 »5 ll 11
308 Dzięciołowski Jan O 5 5 51
309 Kasper Wojciech 51 ** 1* 15
310 Kujawski Roch 11 » >1 11 311 Dąbski Antoni 55 5 5 «ł 15 312 Milewski Kazimierz r ” 15 55 313 Bneiacki Piotr 11 ł 11 55
314 Susek Wawrzyniec 11 ,ł 11 51
315 Oborski Ludwik Podpułkownik z pułku 7 piech. lin. Złoty ił
316 Majewski Kazimierz Major „ »5 51
317 Jaroma Józef Kapitan „ 51 11
318 Bieńkowski Jan 11 » 55 11
319 Michałowski Józet 15 ” 5* •1
320 Krosnowski Adolf Porucznik adjutant 51 ii
321 Mańkowski Piotr U ” 51
322 Czajkowski Józef Porucznik z pułku 7 piech. liniowej 51 11
323 Hildebrand Karol Porucznik » 51 11
324 Miuiszewski Franciszek 15 19 11 *5
325 Zwierkowski Ludwik Podporucznik „ 11 11
326 Grotowski Andrzej 15 J’ 11 55
1 327 Pepłowski Paweł 51 ” 11 15
i k 328 Neuburg Ignacy 11 !» 11
l:i
98

LISTA EfiZTZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
829 Cielecki Wojciech Sierżant starszy z pułku 7 piech. lin Srebrny 10 Marca 1831
880 Adamus Szymon Podoficer f J »1 V
331 Toroff Teodor li 11 11 U
332 Żelazowski Józef ,, 11 li !»
333 Andruszkiewicz Benedykt ił 11 11 II
334 Świńkowski Jakób 11 li Ił 11
335 Kukler Jakób Żołnierz 11 il 11
336 Joachimczuk Franciszek 1» ii 11 11
337 Chruściel Kazimierz Ił li 1» 11
338 Gunia Józef it 11 *1 Ił
339 Sobieszozak Szymon H Ił ł» 11
340 Pastuszak Felix 11 11 11 ii
341 Grzelak Michał i1 U 11 Ił
342 Porski Klemens Podpułkownik z p. 2 strzelców piesz. Kawalerski 11
343 Brzeski Stanisław ll li li łl
344 Wolski Adam łł łi Zloty łl
345 Sośnicki Jakób Major 1» U 11
346 Staniszewski Jan 11 11 11
347 Ziemborowski M.kołaj fi 11 li łl
348 Wygonowski Ignacy Kapitan 91 H 11
349 Mauicki Marcin łi 11 li 11
350 Jabłkowski Waleryan *1 11 fi 11
351 Jurkowski Karał Porucznik 11 li 11
352 Ostrowski Michał f! 11 ii łl
353 Śląski Rudolf Podporucznik 11 11 11
354 Karniew ski Jan ił ł» ii . 1
355 Jaworski Kajetan 11 1» li łl
356 Malhomme Stanisław 11 11 li li
357 Mystknwski Michał 11 1* il 11
358 Dziewulski Piotr »? 11 ł»
359 Pęczelski Andrzej Lekarz batalionowy ii 11
360 Kotou Ignacy Podoficer 11 Srebrny 11
361 Drojecki Roman 1 11 ii H 362 Zaremba Xawery li 1 łl
363 Szydłowski Adam 11 H li
364 Wawrzyński Wincenty 11 »! il il
365 Łyczko Wojciech Vice podoficer 11 ii
366 Arkutowski Piotr Żołnierz 11
367 Pniak Józef
368 Seredyński Antoni Ił 11
369 Gryluf Filip ?i 11
370 Zakrzewski Paweł
371 Borowiak Szymon 11 11
372 Stokowski Felix Podpułkownik z p. 4 strzelców piesz. Złoty 9 Marca 1831
373 Bogucki Ignacy 1* !»
374 Piołunowicz Józef Major li
375 Ostrowski Dominik Kapitan
376 Rohr Józef
377 Turowski Jan Porucznik li l*
(5
f
Se;
Cj©’ 99 LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 378 Mrozek Piotr Porucznik z pułku 4 strzelców piesz. Złoty 9 Marca 1831 379 Ługa Kasper 11 17 u 7» 380 Kostkowki Adam 71 •1 381 Wcuorzecki Karol Podoficer 71 Srebrny 17 382 Papianczyk Jan Żołnierz ił 11 11 383 Zdoliński Andrzej 11 łl 384 Karwowski Franciszek Podoficer Ił U 11 385 Janczewski Andrzej Żołnierz 11 11 11 386 Markowski Karol 1 17 7*
387 OleradziaK Maciej ił ł» 11 71
388 Trojanowski Marcin Podoficer n 11
389 Rayski Franciszek Żołnierz »i li 17
390 Rytygier Piotr Sierżant starszy i» 11 11
391 Pasierbski Jan Vice podoficer ii 71 Ił
392 Pawłowski Adam Żołnierz ii •7 1l
393 Wilczak Ignacy ił »i 17 11
394 Piątkowski Walenty łl ii 11 11
395 Bethier Karol Podoficer n 11
396 Wasylewski Antoni »7 łł 11 Ił
397 Krzemiński Stanisław Żołnierz i» >1
398 Jarmut Stefan ł» 17 11
399 Wójcik Józef Podoficer li 71 11
400 Trzemszyn Wojciech Żołnierz 11 11 »7
401 Podczawski Teodor Major szef sztabu Kawalerski 71
402 Tański Józef Podporucznik adjutant Złoty 11
403 Podczaski Felix Kapitan adjutant połowy 71 11
404 Małgorzewicz Jakób Kapitan z kwatermistrzowstwa 11 71
405 Boniecki Ludwik Porucznik „ 11 11
406 Grabowski Jakób Trembacz dywizyjny Srebrny 11
407 Czaykowski Witt Podpułkownik z p. 4 piech. liniowej Złoty 10 Marca 1831
408 Majewski Kazimierz Major Kawalerski 7»
409 Wodziński Jan Ił 71 Złoty li
410 Borzęcki Jakób li »ł ii Ił
411 Roślakowski Antoni Kapitan 11 •7 11
412 Zandrowicz Bonawentura 11 7* •i
413 Sporny Marcin łł 11 11 Ił
414 Święcicki Józef łl 11 17 11
415 Słubicki Wincenty 71 1) 11 17
416 Paczyński Antoni J > 11 77 17
417 Dziewicki Kasper ił 11 11 11
418 Jabłoński Józef Sierżant starszy n Srebrny 11
419 Kuligowski Grzegorz Żołnierz n !» i>
420 Ligocki Kazimierz 11 ii 17 11
421 Doleszko Wawrzyniec >ł ii ii H
422 Czaczko Jan łl 17 11 łł
423 Barczyński Józef łi ł» 11 Ił
424 Szymański Tomasz łł 11 11 łl
425 Wolski Mateusz łł 11 11 H
426 Bąkiewicz Leon Podoficer » 11 ii
S)”’o5’Ło>o- -c2©-

— 100 —

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
427 Brzeziński Wincenty Podoficer z pułku 4 piech. liniowej Srebrny 10 Marca 1831
428 Molenda -Łukasz Żołnierz Jł n tt
429 Nowak Sebastyan n ft n ft
430 Sayczyk Szczepan Podoficer >1 U ft
431 Obłok Dominik Żołnierz 11 ft It
432 Nowowiejski Maciej n n u
433 Jarosiewicz Maciej n tt tt 71
434 Kozioł Kazimierz n r n ft
435 Pawlicki Stanisław n M » ft
436 Morosz Jerzy n 11 » ft
437 Kowalewski Justyn t. 11 11 ft
438 Sobczyk Mateusz n • ft 11 n
439 Loniewski Józef r » 11 n
440 Kapka Jan r f» ft r>
441 Roczkowski Jan n r n ft
442 Maliszewski Walenty ii V f? ft
443 Janczak Franciszek Ił »* n 77
444 Szewczyk Benedykt n r ii ft
445 Romańczuk Michał •i tt n
446 Ręczyński Jerzy Podoficer »ł n n
447 Bubnys Adam Żołnierz łi ft tt
448 Tarnowski Roch 11 1 ft ft
449 Suliński Stanisław n ft ii n
450 Krakowski Paweł r> r n n
451 Koziarski Franciszek » it n r 452 Szudziak Józef Podoficer tt fi rt 453 Kupczyk Sebastyan Żołnierz ft ft it 454 Woyeiaszek Kazimierz rt r 11 ft 455 Starczyński Raymund rt n fl f
456 Zebrowski Wincenty n n ft »
457 Stypułkowski Józef Podoficer it ft ft
458 Gajewski Józef Żołnierz « ft r
459 Góralski Franciszek fi it ft ft
460 Krakowiak Walenty rt r ft 71
461 Pawlak Teodor Podoficer n
462 Kołaczyński Łukasz Żołnierz it ft
463 Lutomski Makary » n
464 Plubasz Tomasz n rt
465 Zdrodowski Józef Podoficer fi
466 Orlik Ignacy n tt
467 Bagiński Stanisław Żołnierz ft
468 Gorczyca Józef tt js
469 Płuzek Grzegorz 11 n
470 Kotowski Jan 11 ft
471 Podlasiak Franciszek ił J)
472 Mazurkiewicz Walenty Podoficer 11
473 Filipowski Tomasz W n
474 Lech Tomasz Żołnierz
475 Baranowski Mikołaj 11 r 1* ft
cc-iSJ-
&
101

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
JS Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
476 Szumów iecki Jan Kapitan pułku 4 piechoty liniowej Złoty 10 Marca 1831
477 Wyszpolski Seweryn n 11 77 Ił
478 Antonini Jakób Major z pułku 8 piechoty liniowej 77 ił
470 Karski Karol 11 >ł Kawalerski
480 Łubieński Felix Podporucznik n Złoty łł
481 Adamowski Józef Sierżant starszy * Srebrny łi
482 Pajewski Wincenty f Podoficer ił n n
483 Steczkowski Sebastyan n 77 77 u
484 Rycerz Walenty Żołnierz » n 77
485 Pryt Antoni r> 77 ii 17
486 Dybosik Antoni n u 11 Ti
487 Koziebowski Teodor n n ił łł
488 Gołębiowski Ludwik Podchorąży H 11 77
489 Skwarski Antoni Żołnierz r> V u
490 Raczukaytys Jerzy Podoficer r 11 ii
401 Hrynkiewicz Józef n it ł” n
492 Duliński Bartłomiej >i * ?1 u
498 Barciszewski Michał 77 7? 77 fj
404 Łuniewski Adam w r r> u
495 Klug Ludwik n n n 77
496 Skai zyński Józef n » n 77
497 Siemonkowski Stanisław Żołnierz 77 n Ił
498 Krawczyk Mateusz n 77 r> 77
499 Sobkowski Tomasz Podoficer n Ił u
500 Kostrowicki Ignacy Ił « 11 77
501 Klimkiewicz Piotr Żołnierz z pułku 8 piechoty liniowej n 77
502 KawczyńsKi Mateusz n ił – łł
503 Gałczyński Wojciech n łł B ił
504 Kulczyński Wawrzyniec 77 ił łł l*
505 Biesiadowski Antoni Podoficer « 11 ii
506 Pawłowski Adam n r r li
507 Janowski Kazimierz r n n li
508 Marzewski Benedykt Żołnierz ił 77 77
509 Maków Franciszek n n ił 77
510 511 Gocał Andrzej Konopka Jan •i n n u u u ił
512 Pokorski Marcin Podoficer n ił li
513 Bezard Hieronim r » fi ił
514 Szoniewski Michał 17 u B 77
515 Łukowski Wojciech Żołnierz n łł »
516 Łabuś Jakób « n 11 ii
517 Kubka Jan W n Ił Ti
518 Dybiec Jan n Ił 77 A
519 Grynwald Jan Podoficer weteran n n
520 Żarski .Franciszek Żołnierz II n ii
521 Klimowicz Stefan 77 11 ił ił
522 Gawrylka Grzegorz n Ił u Tf
523 Waychr/ak Mateusz n Ił 77 7?
524 Kuszel Michał Podpułkownik strzelców podlaskich Złoty 11
oS’tyo

— 102 —
———————- LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. ——————–
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyz Data
525 W yganowski Jan Podporucznik strzelców podlaskich Złoty 10 Marca 1831
526 Lewiński Augustyn Kapitan V Ił fi
527 Skawiński Franciszek Podoficer n Srebrny 17
528 Brogowicz Jan Żołnierz »! Tl Ił
529 Grabiński Mikołaj fi fi fl 71
580 Taszycki Michał Porucznik ze sztabu 4 dywzyi piesz. Złoty II
531 Horayn Wincenty „ z kwatermistrzowstwa u Ił
532 Bieliński Edward Kapitan inżynieryi n If
533 Mielżyński Seweryn Podporucznik z ochotn. poznańskich rt fl
534 Szymanowski Kazimierz Kapitan z pułku grenadyerów n 11
535 Szlegel Karol fl n u 11
536 Pijanowski Erazm r> n fi 77
537 Kozłowski Alexander n n »ł 11
538 Grabowski Seweryn Porucznik n l> łf
539 Białł W incenty Podporucznik n II 11
540 Pągov\ski Klemens fl n l* 11
541 Zabieko Alexander fi li 11
542 Klemensowski Franciszek ti ił 17
543 Wieczorkiewicz Xawery Sierżant starszy n Srebrny 17
544 Szymański Jaki b fi ff li 11
545 Grąbczewski Ludwik fi n
546 Janowski Alexander Podchorąży r> V li
547 Zyzniewski Toma sz fł n Ił 11
548 Myszkowski Franciszek Tambor n *1 Ił
549 Waszkiewicz Michał n n
550 Starzyński Piotr Podoficer n *1 11
551 Rutkowski Piotr fl n ił
552 Teper Karol ii n Ił li
553 Laszczyńs i Ignacy n n fl 11
554 Posiadłowski Karol 7} n
555 Łampowski Michał n n fi ii
556 Lansra Tadeusz n
557 Link Andrzej Żołnierz n 71
358 Buła Szymon W JJ łf ii
559 Lemański Józef fl n
560 Pucała Wojciech n n
561 Fabisiak Jan fi
562 Preca Roch »i
563 Swygrys Jerzy r> r>
564 Stolarek Mikołaj » n
565 Karuiewski Andrzej n n
566 Tomaszewski Benedykt 7J n
567 Bednarczyk Andrzej 7) r
568 Litwiński Wojciech fl n
. 569 Mazurkiewicz Dominik n
570 Sułkowski Antoni
571 Kubilas Wincenty n n
572 Pruski J«n Dobosz
573 Godlewski Józef Major z pułku 1 strzelców pieszych Złoty li
103
-9^-
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
574 Chlewski Konstanty Major z pułku 1 strzelców pieszych Złoty 10 Marca 1831
575 Przybomwski Ignacy Kapitan » łl łl
576 Bobiński Franciszek n n łl 77
577 Maciewicz Stanisław Porucznik n r łi
578 Bańkowski Józef r łl u łl
579 Włodek Hipolit łl 11 A łl
580 Przybórów ski Jan ’ •i 9) i? n
581 Maciejowski Eustachy Podporucznik H łi n
582 Bobiński Stanisław 11 n r łi
583 Stryjeński Alexander łi n « u
584 Kramkowski Wincenty n n łi 77
585 Rayski Wiktor Sierżant starszy n v ł»
586 Tetenbrun Julian n łl r łl
587 Wiszniewski Jan 11 łl r łl
588 Chełchowski Ma iej Podoficer n i? 77
589 Gajewski Stanisław łl « « 77
590 Sosnorowicz Antoni łł łł n 77
591 Wróblewski Stanisław łl 77 łi łł
592 Bogudzki Karol n łi 77 łi
593 Sąchocki Walenty n « Srebrny łi
594 Mierzejewski Karol 77 łl łl
595 Gawlikowski Tomasz n łt 1 30 łl
596 Nieszkowski Alfons r> łl \ r łl
597 Jasiński Karol Vice podoficer 7? 77 77
598 Mrozek Tomasz II n 77 n
599 Klasicki Michał ti fi 77 «
600 Kucharzewski Paweł Żołnierz łi łi n
601 Chmielarski Mikołaj łi V 77 I n
602 Brzeziński Franciszek n n łl łi
603 Walczak Jan łi n łl ti
604 Szymański Kazimierz r n n łi
605 Kuś Jan n 77 łl »
606 Gródecki Wawrzyniec r w n 77
607 Knndraczak Paweł n r »i łl
608 Rudny Józef n n łl łi
609 Wolny Piotr n n n łl
610 Grodzicki Paweł n n łi 77
611 Sobczyk Franciszek ii łi łl 77
612 Kozioł Filip 77 łt n łl
613 Zwoliński Jakób n n n łl
614 Zuśkiewicz Jakób n n r łi
615 Puchalski Tomasz Kapelan w Złoty łł
616 Śmigielski W7alenty Podpułkownik z pułku 3 strz. piesz. Kawalerski 11 Marca 1831
617 Carove Piotr n n 77
618 Pruszyński Jan Major łi Złoty u
519 Sierocinski Mikołaj Kapitan łi ł> łi
620 Pietrusiewicz Miktiłaj łl ii łl 77
621 Suchodolski Jan *) n n n
622 Szeptycki Stanisław n u 77 77
cS]

O’&!!©s>asoo-
104

LISTA KEZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień broń Jaki krzyż Data
623 Czechowski Wawrzyniec Porucznik z p. 3 strzelców pieszych Złoty 11 Marca 1831
024 Jarmułowicz Mikołaj ił n n 77
625 Zawoyski Władysław n 77 71 19
626 Rekiert Antoni 71 71 11 77
627 Skowroński Wincenty Podporucznik 71 71 77
628 Wołoszyński Ignacy n 77 77 77
629 Bronowski Ignacy n n 71 77
630 Skąpski Franciszek n 77 71 71
631 Dotkiewicz Stanisław n 71 71 n
632 Sienicki Stanisław Sztabs lekarz 77 •1 n
633 Jakubowski Maciej Lekarz batalionowy 71 r> 71
634 Pręczkowski Tomasz Sierżant starszy 71 Srebrny 71
635 Kozłowski Jan u 71 – •9
636 Bagiński Grzegorz Tambor 71 77 77
637 Wyczykowski Jakób Trębacz 7? 77
638 Morawiec Jan Podoficer 11 71 79
639 Olszewski Wojciech n 71 1 99
640 Miedzyński Wojciech V n 77 71 77
641 Ziemulak Wawrzyniec Żołnierz 7) •1 •1
642 Slizewicz Jan ?ł 1 77 77
643 Grochowski Wawrzyniec 11 71 71 71
644 Fikulski Tomasz 91 71 n •9
645 Bobrowski Wincenty n 71 77
646 Beliczyński Adam w 71 V 99
647 Zadrach Michał Podoficer 71 71 19
648 Dębski Nikodem 91 19 71 •1
649 Brzeski Leonard Vice podoficer 71 71 99
650 Kozański Piotr n 71 11 10 Marca 1S31
651 Rzędkowski Walery i 71 11 71
652 Filipczak Ignacy Żołnierz 77 '1 71
653 Sinkiewicz Wawrzyniec r> 77 97 19
654 Portas Antoni n r> 91 99
655 Kresa Jan n 77 71 99
656 Jarzyna Klemens n 71 n V
657 Piwko Maciej n •1 11 11
658 Berens Juliusz 71 V 11 17
659 Knsielak Franciszek n ■1 11
660 Sikora Marcin n 77 91 11
661 Dziób Stanisław 77 77 9 1 1»
662 Pietrzykowski Jan n n 99 11
663 Gumowski Walenty n V 11 11
664 Kotwica Filip n 71 99 71
665 Garszyk Bartłomiej n n »1 91
666 Olczak Tomasz 77 ■i 19 17
667 Kwarczak Tomasz 1 n n 1» 51
668 Grochowski Wawrzyniec n 71 11 Ił
669 Budrewicz Mateusz ii 19 91 J»
670 Bulewski Dominik Major Z p. 2 strzel, piesz.j Garnizon Złoty 12 Marca 1831
671 Szymanowski Felix „ z kwatermistrzowstwaj zamóśda H • 1

105
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
67 2 Kuźmiński Michał Major z oddziału krakusów Kawalerski 12 Marca 1831
673 Ostrzykowski Paweł z p. 7 piechoty liniowej rt Złoty Ti
674 Troszczycki Józef Kapitan z p. 2 strzelców piesz. O n n
675 Kuszewski Dyzinan „ ar ty 1 ery i rt N n rt
676 Laudyn Leopold Podporucznik artyleryi konnej 7* n
677 Bogdański Maxymilian Tysiącznik straży bezpieczeństwa s- Ł> n
województwa lubelskiego •7 n
678 Korzeniowski Antoni * n fi O r n
679 ) ‘fi Srebrny n
680 > Uwaga taż sama co względem Nr. 29 — 38. rt O n
681 ) r
682 Liske Michał Porucznik z pułku 6 jazdy Złoty n
683 Dunin Walenty Major sztabu 2 dywizyi pieszej –
684 Porski Wawrzyniec Kapitan adjutant połowy »
685 Czyżewski Ignacy »7 n 77
686 Osiński Stanisław Major szef sztabu gen. Dwernickiego 14 Marca 1S31
687 Puzyna Józef Porucznik artyleryi n
688 Korzeniowski Podporucznik „ n
00 O Lipski 77 77 7? ~
690 I Srebrny n
691 692 / Uwaga taż sama co względem Nr. 29 — 38. „ n u
693 1
694 Fróhlich Antoni Podporucznik artyleryi Złoty >7
695 Berkauer n n 77
696 Krzyżanowski Wojciech „ z pułku 1 ułanów 77 77
697 698 } Uwaga taż sama co względem Nr. 29 — 38. Srebrny 77 77
699 Wiśniewski Józef Maj ot z pułku 2 ułanów Złoty 57
700 Krzyżanowski Podporucznik „ 77 77
701 Radwański »• 77 n 77
702 703 I Uwaga taż sama co względem Nr. 29 — 38. Srebrny •ł 77
704 Wierzchlejski Antoni Major z pułku 3 ułanów Kawalerski 7»
705 706 l Uwaga taż sama co względem Nr. 29 — 38. Srebrny 77 77
707 Techmański Paweł Kapitan z pułku 4 ułanów Złoty •7
708 Kwaskowski Podporucznik „ r 77
709 Egersdorf Napoleon 77 77 •i
710 711 Uw’aga taż sama co względem Nr. 29 — 38. Srebrny 77 77
712 Kożuchowski Felix Kapitan z pułku 1 strzelców kon. Złoty TJ
713 Uniczyski Xawery Porucznik z pułku 1 strzelców kon. 77 V
714 | Uwaga taż sarna co wzglę Ziółkowski Kasper dem Nr. 29 — 38. Srebrny
715 77
716 Kapitan z pułku 2 strzelców kon. Złoty •7
717 Smoliński Podporucznik z p. 2 strzelców kon. 77
718 Uwaga taż sama co względem Nr. 29 — 38. Srebrny n
719 Polichnowski Ignacy Podchorąży z p. 2 strzelców konnych n 77

-(Sb©-
14
— 100 –

LISTA KRMZOW WOJaKA POLSKIEGO.
M 1 Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
720 Górzyński Podporucznik z p. 3 strzelców kon. Złoty 14 Marca 1831
721 Grotkowski Stefan Porucznik artyleryi Srebrny ft
722 Pleszczynski Kapitan krakusów Złoty •»
723 Bosakowski Podporucznik „ M n
724 Łęcki Kapitan szw. krak. x. Poniatowskiego Ił łi
725 1 sit liski Porucznik „ 11 r>
726 Dobrzelewski Kapitan z pułku 1 piechoty liniowej 1? n
727 Witkowski Józef Podporucznik z p. 5 piech. liniowej Ił ti
728 W Ilkowski Jan r n n
729 Śzamowski Podporucznik z p. 6 piech. liniowej V n
730 Święcicki Podporucznik „ H n
731 Nerki Józef Kapitan z p. 3 strzelców konnych 11 Ti
732 Bunin Porucznik adjutant „ Ił n
733 Niemojewski „ z sztabu gr. Dwernickiego Ił r>
734 Ligenza n » 1 r 735 Niewęgłowski Podporucznik „ 1- T 730 Sierawski Ti 737 Choromaiiski Józef Kapitan adjutant U 15 Marca 1831 738 Patek Franciszek Major z pułku 1 strzelców konnych 11 V 739 Wiliński Michał Kapitan „ 1 n
740 Giembecki Tomasz Porucznik r 1 1
741 Truszkowski Klemens 11
742 Trzebuchowski Michał Podolicer Srebrny
743 Ułaszkiewicz Jan n r n
744 Kubel Jan Żołnierz „ i* n
745 Stipułkowski Antoni r> n ł* n
246 Dobi esław ski Xawery Podolicer z pułku 3 strzelców kon. n
747 Welsing Józef Żołnierz „ r
748 Kotarski Jakób * n m r
749 Mucha Kazimierz n v n
750 Drewnowski Tomasz Porucznik z pułku jazdy augustow. Złoty
751 Bieliński Jan « n B
752 Kozłowski Jan Podporucznik ,. 11
753 Palich Antoni V r> r
754 Lenczewski Marcin Podoficer „ Srebrny
755 Śleszyński Krzysztof n «
756 Makowski Teodor Żołnierz z jazdy augustowskiej ił
757 Przestrzelski Stanisław r r •i Ti
758 Wolmer Władysław Porucznik r Złoty n
759 Przyłuski Stanisław Porucznik z pułku 1 ułanów i* n
760 Kamieński Seweryn n n n n
761 Strzemieczny Stanisław n n n u
762 Welke Franciszek Podoficer „ Srebrny
763 Kowalski Józef Żołnierz „
764 lłyczek Leopold r n r
705 Rużewski Ferdynand V 11 n
766 Knytel Julian Podporucznik jazdy podlaskiej Złoty
767 Zguiski Antoni n n »
768 Załuski Andrzej Żołnierz „ Srebrny >1

— 107 —
6
I
LISIA KKZY20V* WOJSKA POl.SKlEdO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
709 Morawski Antoni Żołnierz jazdy podlaskiej Srebrny lo Marca 1831
770 Wierzbicki Antoni Podpułkownik jazdy lubelskiej Kawalerski 71
771 Kulikowski Kajetan Porucznik „ Złoty 71
772 Wiśniewski Jan Podoficer Srebrny 71
773 Ciesielski Andrzej r> n i 1
774 Gęsik M chał Żołnierz n •»
775 Narzymski Adam Kapitan I kl. art. bat. 1 lek. kon Złoty 71
776 Bagiński Stanisław r II – n 71
777 ChelminsI i Fehx Porucznik „ ł 778 Doboszy liski Mieli ił Podporucznik „ »» 779 Jaraczewski Hieronim r» 780 Stobmcki Fenx łł ■ r>
781 Klicki Kazimierz Podoficer Srebrny 11
782 Winnicki Adam i i 71 783 Gąsiorowski Józef 77 784 Jędrzejewski Wojciech Bombardyer bat. 1 art. lekko kon. !) 71 785 Piątek Stanisław r> 75 r 786 Bilecki Stanisław n n •i 787 Sterpisztrys Bartłomiej Kanonier n 788 Górski Michał Kapitan pułku 1 pieohoty liniowej Złoty 789 Bobolecki Andrzey n 7) tf 790 Dąbrowski Tadeusz n „
791 Dziewanowski Ignacy Porucznik r
792 Stępkowski Wincenty « n n 77
793 Gnarski W ładysław ii n n
794 Malinowski Juliusz Kapitan z pułku 6 piech. liniowej i «
795 Dobrzyeki Mikołaj ” 75 75
796 Wróblewski Józef n » n n
797 Murchocki Alexander Porucznik „ 75 w
798 Sztokman Karol Podporucznik „ 71 77
799 Bojanowski Andrzej ” 75 71
800 Lada Karol n n
801 Zamoyski Władysław Szef sztabu 2 korpusu jazdy 75 n
802 Mycielski Józef Porucznik adjutant połowy 77
803 Olszewski Antoni •7 •j n
804 Nieznański Ferdynand Kapitan kwatermistrzowski 71 n
805 Jagni in Bonifacy Pułko”mk dowódzca brygady n «
806 Skarżyński Felix Podpułko nik z p. 5 strzelców kon. •ł _
807 Terlecki Dominik Major r n
808 Dunin Seweryn Kapitan n V •ł
809 Gotartowski Fabian ii ” r> 7)
810 Ostrowski Tomasz Podporucznik „ 77 71
811 W’ eigt Frydrych Sztabs lekarz n 77 r,
812 Adamów ski Stanisław Żołnierz n Srebrny łł
813 Zieliński Anzelm •i ” n 71
814 Wróblewski Józef Wachmistrz starszy n 7?
815 Dziegielewski Gabryel 77
816 Łuczyński Adolf Podporucznik z pułku 2 mazurów Złoty –
817 Bońkowski Adam U n
iz~

108

LISTA KKZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
818 Kozłowski Wincenty Wachmistrz z p. 2 mazurów Srebrny 15 Marca 1831
819 Kalinowski Stanisław Żołnierz n n P
820 Kuderowski Franciszek Major z pułku 4 ułanów Złoty ,,
821 Krzyżanowski Szymon Porucznik 11 ii
82; Markowski Jan 11 n i* li
823 Lubowicki Michał Podporucznik « ll
824 Korzeliński Kajetan Podoficer r Srebrny li
825 Dietz Józef n r li li
826 Kwiecień Wawrzyniec Żołnierz r n il
827 Caff Krzysztof ii 1* Ił
828 Kęszycki Józef Podporucznik z pułku 1 jazdy kalisk. Złoty li
829 Błeszyński Erazm r n 11 H
830 Jełowicki Marcin Podoficer m Srebrny 1*
831 Brzeziński Alexander Żołnierz W >1 ii
832 Kamieński Józef Generał brygady Złoty 11
833 Rojewski Jan Porucznik z p. 4 strzelców konnych 11 li
834 Wasilewski Wincenty i* n ll 11
835 Kirkor Franciszek r> T> 11 M
836 Sarnecki Jan w n li 11
837 W asilewski Mikołaj Żołnierz r Srebrny 11
838 Kurpiejewski Szymon r 15 11 11
839 Koźmiński Teodor r 7) n !»
840 Kamieński Antoni w r • n II
841 Dobiecki W mcenty Pułkownik dow. p. 1 mazurów Złoty 11
842 Biesiekierski Major l* 11 11
843 Wokinin Andrzej Podoficer 11 Srebrny *1
844 Nasurkiewicz Andrzej U *1 ił 11
845 Kołysko Ignacy Major dow. bat. 2 art. lekko konnej Złoty 11
846 Axamitowski August Podporucznik r n 11
847 Wolski Kajetan n n M 11
848 Borycki Podoficer n Srebrny U
849 Czarnecki n r
850 Sroka Kanonier •i
851 Zaskórek n n
852 Rudoński Tadeusz Podoficer z komp. 2 poz. art. piesz.
853 Pawłowski Karol Major z pułku 2 strzelców konnych Złoty 16 Marca 1831
854 Czarnomski Piotr Kapitan li
855 Madaliński Mikołaj •i li li
856 Wojciechowski Michał Podporucznik r>
857 Sanecki Tomasz Wachmistrz » Srebrny
858 Chyliński Karol Podoficer n
859 Śpiewak Marcin Żołnierz w
860 Marcinkowski Karol Podporucznik jazdy poznańskiej Złoty 11
861 Loga Adam Kapelan U 11
862 Szneyde Franciszek Podpułkownik dow. pułk. karabinierów
863 W7yganowski Franciszek Kapitan n 1*
864 Paradowicz Tadeusz Podoficer Srebrny Ił
865 Terlecki Mikołaj Podchorąży r> 11
866 Drzewiecki Kazimierz Kapitan z pułku 5 ułanów Złoty 11

3
109
©^30
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
867 Grzybowski Seweryn Kapitan z pułku 5 ułanów Złoty 16 Marca 1831
868 Obertyński Seweryn Kadet „ Srebrny rt
869 Obrębski Antoni Żołnierz „ * 71
870 Borowy Konstanty Major z pułku 2 ułanów Złoty rt
871 Ottarzewski Ignacy Kapitan „ 11 »>
872 Wolski Wincenty m ?i r Tl
873 Mirzejowski Erazm Porucznik „ r n
874 Płużański Antoni Podporucznik „ n n
875 Grochowski Jan Podoficer Srebrny >i
876 Miklaszewski Jan v rt n rt
877 Krawczyk Wojciech Żołnierz „ n 11
878 Dubiea Szymon n n n rt
879 Kleszczyński Felix Major z pułku 3 ułanów Złoty 71
880 Janowicz Alojzy Kapitan „ i» rt
881 Zawadzki Kazimierz Porucznik „ n 11
882 Stodolnicki Jan Podoficer „ Srebrny V
883 Polaczkowski Wojciech n ” u n
884 Wziątek Józef Żołnierz „ 11 »»
885 Chorzewski Piotr Podpułkownik artyleryi Złoty »>
886 Łabanowski Jan Porucznik , 7) n
887 Stauke Maurycy Podporucznik n rt
888 Jabłonowski Stanisław n r n rt
889 Orłowski Alexander r r. 77 rt
890 Ekielski Alexander » T) r> n
891 Sachnowski Izydor v y> • w rt
892 Błażowski Jakób Podoficer „ Srebrny yt
893 Łukaszewski Antoni rt ” rt
894 Ray Ludwik 77 » 7) rt
895 Trojanowski Augustyn n r r rt
896 Bukowiecki Marcin Bombardyer r n rt
897 Borowiecki Stanisław rt » V 7ł
898 Gola Łukasz *i » r 71
899 Zagorski Grzegorz r n 11 n
900 Kowarciński Marcin n f> 11 71
901 902 Łada Felix Z rozkazu szefa sztabu głó\ n >i vnego zwrócił krzyż i zawiadomienie n 71
903 Egersdorf Ludwik Podporucznik z pułku 1 ułanów Złoty 71
904 Macioszek Antoni Żołnierz z pułku 1 strzelców piesz. Srebrny 17 Marca 1831
905 Rupniewski Roch Podpor. zp. jazdy kalis, adj. g. Kickiego Złoty r>
906 Mycielski Teodor „ z szw. poznań. adj. g. Kickiego 71 n
907 Olszewski Roch Strzelec z oddz. p. p. Kochanowskiego Srebrny 71
908 Gizi ński Kasper Podoficer z pułku 20 piechoty 11 71
909 Bogucki Andrzej Żołnierz * V 71
910 Birecki Wincenty « n rt 71
911 Kaliński Franciszek n 77 n n
912 Radowicki Medard Porucznik z komp. 3 pozyc. art. piesz. Złoty rt
913 Jodko Wiktor n ” tt rt
914 Szmidecki Felicyan Podporucznik * « n
915 Dobrzelewski Antoni n n Tl n
•gk^a-
–C*3©’

110

 • LISTA KKZYZOW WOJSK V POLSKIKOO. Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
  916 Nieprzeeki Maxyroilian Podporucz. z komp. 3 poz. art. piesz. Złoty I- 17 Marca 1831
  917 Wilczyński Onufry Sierżant starszy .. Srebrny 71
  018 Niewiadomski Tomasz Podoficer •i W I’
  919 Niewiadomski Kazimierz yy n rt 41
  920 Chełmiński Franciszek i n »1 1»
  921 Kłossowski Antoni *> «, Ił 11
  922 Kzepecki Emilian r> *1
  923 Woytas Madej Bombardyer ••> ł* 1»
  924 Stelnicki Maciej 77 74 11
  925 Karniewski Józef » – 77 17
  926 Olczyk Paweł 17 n i: 71
  927 Sosnowski Szymon Podpor. komp. 4 art. pozyc. piesz. Złoty 11
  928 Szyszkowski Antoni 77 r łł Ił
  929 Żarski Antoni „ n 14 ił
  930 Kozłowski Kazimierz 47 n ■ł 11
  931 Modlibowski Piotr Podoficer 54 Srebrny ii
  932 Formiński Jan •i •i 11
  933 Nowicki Antoni •ł i H 11
  934 Senkteller Józet r i 74 77
  935 Guiniński Wawrzyniec Bombardyer 77 11
  936 Stankiewicz Wojeiech n n 44
  937 Oleynik Jan n Ił 11
  938 Marciniak Marcin n n 47 11
  939 Giedroic Justyn Porucznik komp. 3 art. lekko-pieszej Złoty 11
  940 Zawadzki Antoni Podporucznik ry i> 11
  941 Stępów sk i Józef •i 77 14 1
  942 Malicki Piotr Podoficer n Srebrny 11
  943 Piskorek Jakob Bombardyer 77 »ł 74
  944 Kruszewski Henryk Porucznik bater 3 lekko-konnej Złoty 1*
  945 Orłowski Antoni Podoficer 77 Srebrny 11
  946 Hołuba Andrzej Bombardyer 77 1 947 Roszkowski Antoni Porucznik z pułku grenadyerów Złoty 19 Marca 1831 948 Płodowski Jan Podporucznik komp. 6 art. pozyc. piesz. 11 M 949 Chażęcki Antoni » ił 44 11 950 Laudyn Ferdynand Podoficer n Srebrny 11 951 Jabłoński Adam « •i 47 U 952 Franiel Jakób Kanonier „ ł» 11 953 Dowbór Alexander r> tł '1 1
  954 Klemezyński Karol Podporucznik rakietników Zloty łl
  955 Kowalewski Antoni Sierżant starszy n Srebrny 71
  956 Wyczliński Jan Podporucz. komp. £ pozyc. art. piesz. Zloty 11
  957 Czermiński Edward r n 1?
  958 Tarasiewicz Grzegorz Podoficer 77 Srebrny 71
  959 Droicki Stanisław n 17 Mana 1831
  960 Piątkowski Felix Bombardyer n 14 77
  961 Kilian Piotr łł r 11
  962 Prądziński Ignacy Pułkownik z kwatermistrzowstwra Kawalerski 20 Marca 1831
  963 Miller Józef n * * Złoty —
  964 Jakubczyk Grzegorz Żołnierz z pułku 2 strzelców piesz. Srebrny 11
  *
  0
  1

O*!©

Ill
3=^
LISTA KRZYZOVV WOJSKA POLSKJEOO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń | Jaki krzyż Data
!J65 Karczewski Floryan Major jazdy sandom. p. Lagoskiego Złoty 26 Marca 1831
966 Boski Xawery Kapitan „ 11 ł»
967 Bukowiecki Adolf » r *ł ł!
968 Lisowski Michał Porucznik „ łł łł
969 Dąbrowski Xawery Podpułkownik z p. 3 piechoty liniowej łł 27 Marca 1831
970 Ziemięeki Jan Kapitan pułku 2 ułanów’ Kawalerski 29 Marca 1831
971 Grabkowski Teofil Porucznik z pułku 1 krakusów Złoty 30 Marca 1831
972 Skarżyński Kazimierz Generał brygady Kawalerski 6 Kwiet. 1831
973 Podczaski Alexander Major z pułku 8 piechoty liniowej ’1 U
974 Sanguszko Władysław Podporucznik sztabu naczeln. wodza Złoty
975 Krysiński Alexander ty r> łł ił
976 Ramori no Hieronim Pułkownik dow. J bryg. 1 dyw. piesz. ił
977 Leśniowski Piotr Porucznik z pułku 1 piech. liniowej ?ł ii
978 Izdebski Jakób n w łł
979 Wysocki Kazimierz Kapelan z pułku 5 piechoty liniowej ił
980 Prolewicz Jan Major z pułku 8 piechoty liniowej łł
981 Dłuski Mamertyn Pułkownik dow. 2 bryg. 1 korp. jazdy Kawalerski
982 Kosiński Antoni Kapitan strzelców kaliskich Złoty
983 Trzciński Gorgoni Porucznik pułku 2 mazurów U
984 Czarnecki Antoni Porucznik z pułku piechoty liniowej
985 Piotrowski August Podporucznik jazdy lubelskiej ił
986 Raszewski Alexander „ z pułku 3 strzelców kon. *1
987 Gabryelski Józef Podoficer „ Srebrny
988 Bulik Franciszek Żołnierz z strzelców kaliskich
989 Sidorowicz Teodor Wachmistrz z pułku 1 mazurów ii
990 Jarmułowicz Kazimierz Żołnierz „ U
991 Wysocki Napoleon „ z pułku jazdy kaliskiej ił
992 Witkowski Jan „ „ augustowskiej łł
993 Leduchowski Franciszek Porucznik adjutant połowy Złoty 15 Kwiet. 1831
994 Czarnomski Mikołaj Kapitan z pułku 1 piech. liniowej łł
995 Łazowski Jan Porucznik „
996 Garczyński Józef Podporucznik „ ’ł
997 Falkowski Jan n r
998 Kaniewski Norbert Podoficer * Srebrny
999 Biedrzycki Tomasz ty r li
1000 Fronczek Józef n v
1001 Fronckiewicz Tomasz Żołnierz „
1002 Gurzyiiski Felix r> r
1003 Posiadło Mikołaj n n
1004 Pijanouski Antoni » »>
1005 Pietrzak Bartłomiej rt n
1006 Wiewiorowski Józef Kapitan z pułku 5 piechoty liniowej Złoty
1007 Iwiński Franciszek Porucznik r
1008 Skrodzki Ludwik Podporucznik
1009 Twardzicki Onufry rt r ii
1010 Dobrzycki Michał Podoficer r Srebrny
1011 Krajewski Paweł Żołnierz
1012 Lagust Kazimierz
1013 Markowski Dominik n >1 ł’

— 112 –
—– LISTA KRZYŻÓW WOJSK V POLSKIEGO. c^©-
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1014 Szadkowski Wojciech Żołnierz z pułku 5 piechoty liniowej Srebrny 15 Kwiet. 1831
1015 Schuman Fryderyk 51 li i7
1016 Batorski Kazimierz 51 91 17 11
1017 Zajączkowski Kazimierz 17 17 n 19
1018 Sułkowski Mateusz Kapitan z pułku 2 piechoty liniowej Złoty 11
1019 Obrębski Kazimierz Podporucznik n r> 51
1020 Lipink Maciej Sierżant starszy n Srebrny 11
1021 Komatowski Konstanty Vice podoficer 91 •i 11
1022 Szczepaniak Michał Żołnierz 99 19 11
1023 Stupek Sebastyan Dobosz 19 99 i!
1024 Stronczyński Józef Kapitan z pułku 6 piechoty liniowej Złoty 11
1025 Karliński Walery Porucznik 19 11 11
1026 Gierlach Jan Tambor 79 Srebrny 77
1027 Zegrzda Symplicyusz Podchorąży r> 71 1 7
1028 Buderowicz Ignacy Żołnierz ii n 77
1029 Wódka Jan 11 ii V >1
1030 Zamoyski Antoni Kapitan z pułku 8 piechoty liniotvej Złoty 71
1031 Chrząszczewski Jan ft ii 11 57
1032 Krassowski Józef It 91 71 i)
1033 Biernacki Franciszek 17 11 17 11
1034 Milatycki Józef Porucznik 11 1» 17
1035 Leniecki Antoni Podporucznik 91 11 19
1036 Kolin Ludwik tj 11 11 11
1037 Szumowski Melchior 7 9 11 11 11
1038 Abczyński Michał Sierżant starszy 11 Srebrny 11
1039 Szymański Stanisław Podoficer 11 71 11
1040 Lechowski Franciszek 99 51 71 11
1041 Krzymuski Michał 99 17 71 51
1042 Kędzierski Kazimierz 99 '1 71 »ł
1043 Wilkoński August 1» 71 17
1044 Chmieliński Wojciech Vice podoficer 99 77 17
1045 Lazaraytys Wawrzyniec Żołnierz 11 71 11
1046 Godlewski Wojciech 7» 11 1 99 1«
1047 Musiał Piotr 71 91 77 91
1048 Ziółkowski Michał 91 19 99 75
1049 Berliński Tomasz Sztabs trębacz z p. 8 piech. lin. 77 »1
1050 Bielski Józef Major szef sztabu diw. rezerw, jazdy Złoty 11
1051 Potocki August Kapitan adjutant połowy 75 11
1052 Pruszak Tomasz Porucznik 19 •1 11
1053 Hirosz Józel 19 11 71 11
1054 Mrozowski Mikołaj Major z pułku 2 strzelców konnych 11 71
1055 Kamocki Jan Porucznik r> 11 1*
1056 Otocki Damazy 99 19 11 11
1057 Ziaiński Wincenty 19 11 11 11
1058 Skarżyński Budolf 19 11 7* 1 1
1059 Piotrowski Józef Podoficer 91 Srebrny 11
1060 Paschalski Józef 91 11 17 75
1061 Xiążek Jan Żołnierz 11 »1 »1
1062 Baranowski Jan it 11 11 19

— 113 —
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1063 Morawski Grzegorz Żołnierz z pułku 2 strzelców kon. Srebrny 15 Kwiet. 1831
1064 Kiszka Jan T> n n
1065 Trześniewski Kleofas n
1066 Miracki Nikodem Major diwizionu karabinierów Złoty T)
1067 Pętkow.ski Paweł Porucznik „ V •ł
1068 Ujazdowski Wincenty n * 71
1069 Kraszewski Piotr Wachmistrz „ Srebrny
1070 Doroszkiewicz Ignacy n rt **
1071 Kucharski Walenty Karabinier „
1072 Kłeczków ski Dominik rt n •»
1073 Schroder Jan Sztabs lekarz bater. 4 art. lekko-kon. Złoty
1074 Krzyżanowski Franciszek Podoficer „ Srebrny
1075 Klimocki Jan Kanonier „
1076 Dorantowicz Tadeusz Podporucznik bat. 3 art. konnej Złoty
1077 Strzemeczny Alexander n n % » » r 16 Kwiet. 1831
1078 Skręt Michał Bombardyer „ Srebrny
1079 Lipiński Wilhelm Kapitan adj. poi. gr. Andrychiewicza Złoty 17 Kwiet. 1831
1080 Rudzki Alexander Porucznik z pułku 20 piech. liniowej V
1081 Pełczyński Antoni Podporucznik rt
1082 Pieniążek Józef Kapitan z pułku 13 piechoty liniowej V
1083 Podgórski Kasper Podoficer z pułku 20 piech. liniowej Srebrny
1084 Cygański Marcel Podchorąży „
10S5 Rettel Leonard Żołnierz » H
1086 Arent Roch 7ł n 17
1087 Kaczkowski Karol Naczelny lekarz Złoty
1088 Deiffinger Maxymilian Sztabs lekarz ambul. sztabu główn. ft
1089 Wierzbowski Gabryel „ „ „ 1 dyw. piech. fi
1090 Oyrzynski Stanisław Lekarz batalionowy z p. 8 piech. lin. fi
1091 Lewiński Jakób Pułkownik szef sztabu 1 korp. jazdy Kawalerski
1092 Breza Józef Major kwatermistrzowstwa Złoty
1093 Błociszewski Stanisław Podpor. adj. poi. przy p. Bukowskim 77
1094 Konopka Alexander Podpułkownik z pułku 1 ułanów fi 77
1095 Sulejowski Łukasz Major „ i* 77
1096 Hempel Alexander Kapitan „ •i –
1097 Dąbrowa Piotr n n n
1098 Piotrowski Ludwik Porucznik *
,1099 Kownacki Michał Podoficer Srebrny
1100 Krotkiewicz Jan n i fi
1101 Małczyński Tomasz n n n • »
1102 Brzeziński Tomasz Żołnierz „ rt
L103 Poradowski Franciszek V
1104 Makarowicz Jan ft rt —
1105 Jaszowski Józef Major dow. bat. 3 art. konnej Złoty
1106 Rutkowski Michał Porucznik „ rt
1107 Godos Jakób Podoficer Srebrny
1108 Makowski Teodor Bombardyer „ 77
1109 Szawłowski Edward Porucznik z pułku bateryi płockiej Złoty
1110 Kijewski Lucyan Wachmistrz starszy „ Srebrny 77
1111 Lendzianowicz Jakób Ochotnik „ 77

15
— 114 —
'Ć5Ł0~
LISTA KRZVZOW WOJSKA TOLSKIEGO. -—

JS Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1112 Sosnowski Franciszek Żołnierz z p. bateryi płockiej Srebrny 17 Kwiet. 1S31
1118 Nowowiejski Walenty Kapitan z p. 1 strzelców pieszych Złoty tl
1114 Białoskórski Felix Podoficer Srebrny ł»
1115 Dąbrowski Jan Żołnierz „ n n
1116 Małachowski Leon Podporucznik z pułau 1 ułanów Złoty 19 Kwiet. 1831
1117 Bzętkowski Mikołaj Kapitan kwutermistrzowstwa •t 20 „ 1831
1118 Chrzanowski Wojciech Generał brygady 6zef szt. głównego n 19 „ 1831
1119 Gajewski Felix Kapitan pułku 2 ułanów T) 20 „ 1831
1120 Iwan Antoni Kapitan * *1 »ł
1121 Sierkowski August Porucznik „ *1 ii
1122 Libiszewski Karol Podporucznik „ rt 1»
1123 Dunin Józef ił ił rt łł
1124 Chodasewicz Michał Sztabs lekarz „ r 1t
1125 Gierzyński Stanisław Wachmistrz starszy,. Srebrny ił
1126 Francikiewicz Maciej n r t» Ił
1127 Kamiński Jan ’Podoficer „ r U
1128 Grabowski Jan r r> rt tl
1129 Fiuta Jan r r ii łt
1130 Bogusławski Franciszek « r it łi
1131 Nowak Ignacy Żołnierz „ tł tl
1132 Grzeszkiewiuz Mateusz T) r t» ł*
1133 Nawrocki Jan tł r ił tt
1134 Dłużyński Kazimierz fi tt łł
1135 Bożniakowski Teodor r rt n ił
1136 Gosk Stanisław ” » rt 23 Kwiet. 1831
1137 Kowalewski Józef „ z pułku 3 piechoty liniowej n 26 „ 1831
1138 Małachowski hr. Gustaw „ gwardyi narodowej rt tł
1139 Barzykowski Stanisław „ z pułku 17 piechoty liniowej rt Ił
1140 Gołoński Karol Porucznik z pułku 22 piechoty liniowej Złoty 27 Kwiet. 1831
1141 Potocki Bernard Podporucz. adj. poi. gr. Łubieńskiego rt 1 Maja 1831
1142 Filleborn Antoni Major z pułku 4 ułanów Kawalerski tt
1143 Zajączkowski Leon Kapitan „ Złoty ti
1144 Senakiewicz Jan r * n 11
1145 Bramiński Mikołaj Wachmistrz „ Srebrny tł
1146 Ciesielski Kasper Żołnierz „ łł 1»
1147 Kruss Kasper r n t» ti
1148 Oczko Stanisław » i» n li
1149 Sobalski Stanisław r n rt łi
1150 Mikułowski Boman Kapitan adj. sztab. 2 korp. jazdy Złoty tl
1151 Sierawski Napoleon Porucznik z p. 2 strzelców pieszych ił 2 Maja 1831
1152 Bagiński Waleryan Wachmistrz z p. 4 ułanów Srebrny 6 „ 1831
1153 Jaraczewski Adam Pułkownik dow. jazdy lubelskiej Złoty »ł
1154 Kamiński Mikołaj Major z p. jazdy lubelskiej *t łł
1155 Bottermund Walery Podporucznik łl »1
1156 Eozwadowski Wiktor n rt *t r
1157 Przybylski Floryan Wachmistrz starszy „ Srebrny n
1158 Chalski Alexander Podoficer „ łt i
1159 Cybulski Juliau Żołnierz „ »ł r
1100 Lewandowski Bonifacy n r łt n
sy,c
115

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
-C^Sjr
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1161 Kozłowski Adam Major inwalidów przy sztab. 3 dyw. p. Kawalerski 6 Maja 1831
1162 Marczewski Flory an Porucznik korp. inżynierów Złoty n
1163 Helbich Józef Sztabs-lekarz korp. 1 jazdy li 15
1164 Szancer Leon Lekarz batalionowy „ 51 n
1165 Wolski Cjpryan Kapitan kwaterm. głównego 15 H
1166 Nieinojewski Franciszek Podporucznik adj. poi. p. Dłuskiego ♦ 1 n
1167 Byszewski Seweryn „ z pułku 2 mazurów 5 8 Maja 1831 1168 Koszutski Podchorąży „ Srebrny n 1169 Kulasiński Żołnierz „ Tl 1170 Przezdzieeki Józef Porucznik bateryi 3 art. konnej Złoty 1 1171 Morawski Felix Xiądz kapelan z p. 8 piech. liniowej 11 11 Maja 1831 1172 Drewnieki Leon Setnik star. bezpiecz. ekonom, warsz. Srebrny ii 1173 Nowosielski Felix Porucznik z batalionu saperów Złoty 12 Maja 1831 1174 Greffen Leopold n n ti n 1175 Jounga Romuald Ochotnik z pułku 5 ułanów Srebrny 22 Maja 1831 1176 Langerraan Jerzy Pułkownik dow. dyw. 1 piechoty Złoty 15 1177 Kruszewski Wincenty Porucznik z pułku 4 ułanów ty 24 Maja 1831 1178 Chrzanowski Wojciech Generał brygady szef szt. głównego Kawalerski 25 Maja 1831 1179 Ramorino Hieronim » n 51 i» 1180 Zamoyski Zdzisław Kapitan z pułku 5 ułanów Złoty 55 1181 Xiąże Sanguszko Roman „ adj. połowy naczelnego wodza 55 li 1182 Xiąże Sapieha Leon Podporucznik „ 55 15 1183 Orda Napoleon „ z pułku 4 strzelców kon. 11 51 1184 Filipkowski Xawery Kapitan z pułku 1 piech. liniowej 15 55 1185 Troiński Tadeusz Podporucznik n 11 1186 Grabowski Antoni Kapitan z pułku 5 piechoty liniowej n 1
1187 Krasiński Stanisław Podpor. adj. połowy przy gr. Lubińskim 15 ii
1188 Mokronowski Ignacy n n 11 5*
1189 Rozwadowski Władysław „ z sztabu przybocznego 51 Ił
1190 Bystrzanowski Felix Kapitan z pułku 1 krakusów 5* li
1191 Ciechawski Ignacy r 15 •5 5*
1192 Ostawski Wiktor Podporucznik „ »1 ii
1193 Grabkowski Szymon Podoficer „ Srebrny 55
1194 Zemułka Józef Żołnierz „ 55 11
1195 Sosnowski Wincenty n n T) 11
1196 Choynacki Franciszek ty t* tt 11
1197 Wiszniewski Tadeusz n ** 55 11
1198 Dolasiński Rudolf Porucznik adj. poi. przy gr. Jankowskim Złoty 11
1199 Osyjpowski Xawery Podporucznik z p. 1 strzelców kon. n '1
1200 Turski Antoni „ z p. 1 krakusów n
1201 Kołaczkowski Adam Porucznik z pułku jazdy augustow. n 5*
1202 Szymonowicz Marcelli Podporucznik z p. 5 strzelców kon. !» 5 Czerwca 1831
no3 Gołuchowski Artur „ z pułku 5 ułanów >1 25 Maja 1831
1204 Hendeł Antoni Major z 1 korpusu jazdy 11 li
1205 Rydecki Stanisław Podporucznik z p. 1 strzelców kon. 11 51
1206 Dunin Onufry Major „ 55 »ł
1207 Nawroński Stanisław Żołnierz „ Srebrny
1208 Lewandowski Piotr n tt V
1209 Kuba Joachim Żołnierz z pułku 2 piechoty liniowej T) 15
c*hQ,–fE
116

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1210 Eamcewicz Tomasz Żołnierz z batalionu saperów Srebrny 25 Maja 1831
1211 Rende Andrzej » 77 n 77
1212 Stempel Alexander Kapitan z pułku 1 ułanów Kawalerski 17
1213 Zabiełło Józef Porucznik „ Złoty 7*
1214 Zielski Podoficer „ Srebrny 7i
1215 Jaroszyński n n 77 17
1216 Arnold Jerzy Podpułk. kwater, przy g. Rybińskim Złoty 11
1217 Fischer Ludwik Kapitan adj. poi. przy gr. Rybińskim 71 11
1218 Wołowicz Jerzy Porucznik kwat. przy gr. Jankowkim W 77
1210 Brzozę wski Maryan „ artyleryi r> 71
1220 Pawłowski Xawery „ adj. poi. przy p. Langermana r> ! 17
1221 Krasicki Jan Pułkownik dow. 1 bryg. dyw. 5 piech. 77 11
1222 Żarski Franciszek Major z pułku 6 piechoty liniowej n »1
1223 Skarżyński Felix Podpułkownik z p. 5 strzelców kon. Kawalerski 17
1224 Neymanowski Antoni Major komp. 5 art. pozyc. pieszej n 11
1225 Masłowski Dyonizy Kapitan art. lekko-piesz. komp. 3 » 11
1226 Kuhn Jan Kapitan z pułku 3 piechoty liniowej Złoty 7*
1227 Jarochomski Cypryan Podporucznik jazdy poznańskiej » 1?
1228 Morawski Wojciech „ adj. poi. gr. Lubińskiego 77 11
1229 Radwański Seweryn Porucznik adj. kor. 2 jazdy 77 71
1230 Węgliński Franciszek „ „ sztabu 77 71
1231 Buyno Franciszek Podporucznik z pułku 2 mazurów V 1»
1232 Wołowski Felix Podoficer z pułku 4 ułanów Srebrny 11
1233 Pajewski Jan Kapitan z pułku 2 piech. liniowej Złoty 17
1234 Ruszkowski Stanisław Porucznik „ 71 U
1235 Rudewski Karol Podporucznik „ V 7*
1236 Parolewicz Kazimierz Sierżant starszy „ Srebrny 17
1237 Wysocki Antoni Podoficer „ »7 77
1238 Lebel Franciszek Żołnierz „ 77 7 1
1239 Chodkiewicz Wincenty 77 » 77 71
1240 Breański Felix Podpułkownik dow. pułk. 1 strz. piesz. Kawalerski 17
1241 Olęcki Tomasz Kapitan „ Złoty >1
1242 Gordaszewski Franciszek Porucznik z pułku 2 piechoty linio. 77 11
1243 Kalinowski Żołnierz „ Srebrny 71
1244 Agaciński rt n 77 »ł
1245 Breza August Porucznik z pułku grenadyerów Złoty 7»
1246 Siemieński Jan Podpułkownik dow. p. 14 piechoty lin. 77 17
1247 Męciński Franciszek Porucznik z p. 5 strzelców konnych 7? 77
1248 ■Loniewski Kanonier z bat. 4 artyleryi konnej Srebrny 17
1249 Kluger Antoni Podoficer z pułku 1 strzelców kon. 71
1250 Roszkiewicz Felix Major Złoty 30 Maja 1831
1251 Mierzyński Rafał Porucznik „ 77 11
1252 Pruszak Konstanty 77 77 77 71
1253 Pomorski Erazm Porucznik z p. 3 piechoty liniowej 71 31 Maja 1831
1254 Białkowski Piotr « 77
1255 Ostafiński Szymon Podpułkownik z p. 12 piech. liniow. »1 n i1
1256 Nesterowicz Felix Kapitan „ n łi
1257 Łuniewski Franciszek Podporucznik „ ♦ ii 77
1258 Paleolog Filip Podchorąży „ Srebrny n


117
SI-
USIA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1259 Bucior Andrzej Żołnierz z p. 12 piechoty liniowej Srebrny 31 Maja 1831
1260 Sienniak Franciszek n łł
1261 Sakiewiez Paweł r> li
1262 Karczmarski Franciszek n ii
1263 Maciejczuk Piotr n n 11 łl
1264 Pawłowicz Faustyn Major z pułku 1 strzelców pieszych Złoty n
1265 Skrodzki Tomasz Kapitan 71 n n
1266 Machwitz Erazm n n Tl Tl
1267 Stępkowski Xawery 17 n n 11
1268 Kaczor Kazimierz Podoficer » Srebrny
1269 Bzeszotarski Dominik 77 77 li 7)
1270 Biało wiejski Antoni łl n Ił łl
1271 Cieszkowski Walenty Żołnierz » ii 77
1272 Chodorowski Antoni Tl n »ł
1273 Zaysner Edward Podporucznik pułku 1 ułanów Złoty 7?
1274 Łempicki Ignacy Porucznik adj. poi. gr. Giełguda 11 ! r
1275 Kalkszteyn Wincenty Kapitan adj. poi. gr. Umińskiego 11 2 Czerw. 1831
1276 Komorowski Ignacy Podporucznik n łł 77
1277 Fredro Henryk n r Tł łl
1278 Krzyżanowski Józef r> TJ 77
1279 Laskowski Franciszek Major z pułku 5 strzelców pieszych łł 77
1280 Stokowski Andrzej Kapitan 17 TT li
1281 Markowski Krzysztof n n łl 77
1282 Sulimierski Walenty Podporucznik *i 11 n
1288 Suchodolski Reymund Podoficer n Srebrny n
1284 Pappara Władysław łł Ti Tl 77
1285 Kalinkowski Karol n 7? łl łł
1286 Daberszteyn Frydryk Żołnierz r Tł łł
1287 Naruszkiewicz Felix r »i n Tł
1288 Małczyński Michał >5 T) łl
1289 Barzykowski Antoni Porucznik z p. 17 piechoty liniowej Złoty Tl
1290 Brzostowski Karol Major adjutant gr. Paca łł łl
1291 Gierszów Adolf Porucznik Tł łł 77
1292 Prokopowicz Stanisław Kapitan adjutant gr. Bogusławskiego 11 TT
1293 Malczewski Julian Porucznik n łł Tl
1294 Poznański Wincenty Kapitan adj. sztabu 1 dyw. piechoty 11 7?
1295 Mokronowski Ewaryst Podporucznik przy gr. Rybińskim łł łl
1296 Ośmiałowski Ludwik r strzelców podlaskich łl Tl
1297 Petzoldt Henryk Ochotnik ł» Srebrny n
1298 Taffel Jan r> 77 n n
1299 Trzciński Sztabs-lekarz 2 korpusu jazdy Złoty łi
1300 Łuszczewski Franciszek Major z pułku 2 mazurów Tl Tł
1801 Bardziński Piotr Porucznik V Tl Ti
1302 Nieradzki Marcelli Podporucznik •i 77 U
1303 Mniewski Karol Ti Tł » 77
1304 Kucharski Jan *1 łl r łl
1305 Krzeczkowski Adam Podoficer łl Srebrny »7
1306 Gąsiewski Ryszard n Ti TT
1307 Kozłowski Urban n Ti Ił Ti
■fęŁoo-
- 118 —
jć5=,’rS> –
___LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1308 Kucharski Franciszek Żołnierz z pułku 2 mazurów Srebrny 2 Czerw. 1831
1309 Trębiński Jan n n 11 11
1310 Jagmin Bonifacy Generał brygady Kawalerski •i
1311 Tys Edward Porucznik adj. poi. gr. Jagmina Złoty łi
1312 Strzemeczny Tomasz Kapitan adj. poi. gr. Tomickiego ił Ił
1313 Plagowski Ludwik V » tl łl 1314 Łojewski Podoficer Srebrny »ł 1315 Piątkowski Stanisław Porucznik kompanii inwalidów Złoty łł 1316 Szkliński Alexander Podporucznik z p. 2 jazdy sandomier. 1! ił 1317 Stavviarski Xawery Podchorąży „ Srebrny ił 1318 Stoczyński Stanisław Sztabs lekarz z pułku 1 mazurów Złoty łl 1319 Malczewski Adolf Podporucznik adj. poi. p. Krasickiego 11 11 1320 Bystrzanowski Luc Major z pułku 1 krakusów łł 11 1321 Wodzicki Alexander Kapitan „ ’1 ł
1322 Szeliga Antoni Kapitan adj. naczelnego wodza łl ił
1323 Działyński Tytus 17 1* Ił 11
1324 Krasiński August Porucznik „ li ii
1325 Bniński Alexander Podporucznik „ »J łł
1326 St. Cyr Karol n » łł łl
1327 Potocki Mieczysław •i *i ł» łł
1328 Jakubowski Józef n !J łł
1329 Lisiecki Walenty Kapitan „ 11 11
1330 Zieńkowski Jan Doktor medycyny i chir. w Zamościu »> 1»
1331 Skalski Lekarz obwodowy w Zamościu łł łł
1332 Eutkowski Marcin Obywatel łł *1
1333 Frey Jakób Sztabs lekarz •1 11
1334 Kostecki Piotr Lekarz dywizyjny łł łl
1335 Kwaśniewski Jan „ batalionowy 11 łl
1336 Żelazowski Michał Ił *1
1337 Maszadro Józef Aptekarz połowy łł ił
1338 Mrozowski Jan Lekarz batalionowy Ił łl
1339 Link Jan Porucznik z komp. 2 pozycyjnej łł H
1340 Jaraczewski Alexander Podoficer „ Srebrny łl
:1341 Krulikowski Antoni Bombardyer „ łł ił
1342 Staniewski Antoni Podporucz. kompanii 2 Iekko-piesz. Złoty 11
1343 Karczmarek Jan Bombardyer „ Srebrny łi
1344 Skrzyński Cypryan Podporucznik bat. 2 lekko kon. Złoty *1
1345 Ber Kanouier „ Srebrny łł
1346 Zielonka Benedykt Pułkownik z p. 5 strzelców kon. Złoty 3 Czerw 1831
1347 Narbutt Józef Kapitan „ Ił •ł
1348 Tomkowicz Henryk V Ił Ił Ił
1349 Bobrownicki Józef Porucznik „ łl łł
1450 Szemioth August n T) łł łi
1451 Kiernicki Konstanty Podporucznik „ ił Ił
1452 Pohl Karol Wachmistrz młodsz. „ Srebrny łl
1453 Szatkowski Andrzej ił n Ił 11
1454 Eornanaytys Andrzej Żołnierz „ Ił ii
1455 Daszkiewicz Mikołaj r » łł U
1456 Stankiewicz Józef i? » H łł
I
ą
ia
ss

119

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1357 Kulikowski Błażej Żołnierz z pułku 5 strzelców kon. Srebrny 3 Czerw. 1831
1358 Skarżyński Seweryn Porucznik z p. 6 piech. liniowej Złoty »i
1359 Girard Henryk Kapitan >7 ił 71
13(50 Twarowski Kajetan „ z p. 3 piechoty liniowej 71 71
1361 Zakrzewski Xawery n Ti 7J 77
1362 Gibasiewiez Erazm Porucznik 71 71 V
1363 Lipowski Józef Podporucznik 71 n 71
1364 Kolendowski Felix Porucznik 71 71 71
1365 Grodziński Seweryn Podporucznik 71 11 n
1366 Kulak Jan Podoficer Tl Srebrny 71
1367 Suwała Franciszek « 71 71 71
1368 Badziuk Stanisław n n ii 17
1369 Bernadzki Grzegorz Żołnierz n 71 71
1370 Załuga Balcer n 71 71 J»
1371 Pawlak Marcin r V r 71
1372 Filsow Jan n 71 11 n
1373 Szyłayka Tadeusz 71 71 11 71
1374 Prądziński Andrzej Kapitan pułku 4 piechoty liniowej Złoty 71
1375 Zyehliński Albin n 71 71 r
1376 Zboiński Wincenty Podporucznik z p. 14 piech. liniowej 71 77
1377 Kostrzewski Piotr n 1) 71 7)
1378 Czuba Ignacy 71 71 71 71
1379 Krassowski Michał 77 71 71 1 1380 Walewski Konstanty Podchorąży 71 Srebrny 71 1381 Majkowski Ludwik Podoficer 71 71 71 1382 Łątka Karol » ?ł n 71 1383 Wiciejewski Karol 71 71 71 n 1384 Parol Józef Żołnierz r n 71 1385 Wentzel Kajetan 71 71 71 71 1386 Siwka Jan n H n r 1387 Szczygielski Ignacy 77 71 71 77 1388 Valentin d’Hauterive Piotr Major z pułku 6 piechoty liniowej Złoty 7
1389 Zieliński Onufry Porucznik n 71
1390 Baczyński Adam r> 71 ii r
1391 Trzaskowski Konstanty Podporucznik 77 7* 71
1392 Hilke Henryk 71 71 n 71
1393 Eohor Jan 71 11 71 71
1394 Bułowicz Antoni Podoficer 11 Srebrny 79
1395 Arent Marceli 71 11 r 77
1396 Mroczek Xawery 71 11 71 71
1397 Ozałowski Michał Żołnierz 71 11 71
1398 Lewandowski Michał r » 71 77
1399 Kolkiewicz Paweł 71 71 71 71
H00 Tymoszeńko Wasyl 71 71 71 V
1401 Frydrych Jakób N 71 71 77
1402 Jaczyliski Tadeusz Kapitan z pułku 20 piechoty liniowej Złoty 7?
1403 Proszkowski Kazimierz Porucznik 71 77 71
1404 Zakrzewski Piotr Podporucznik n 71 77
1405 Głochowski Norbert 71 71 ll 77
.4

-ofi*©-
120

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1406 Nieciecki August Podporucznik z p. 20 piechoty lin. Złoty 3 Czerw. 1831
1407 Jabłoński Rafał n 77 ii )ł
1408 Wilczyński Józef Podoficer „ Srebrny ii
1409 Józefski Antoni n .V n ii
1410 Stross Andrzej » n 71 11
1411 Staszewski Józef n ” 11 ii
1412 Syska Jan Żołnierz „ 11
1418 Wiatr Mikołaj Tl V> 11 łt
1414 Szneyder Piotr 11 « 11 >ł
1415 Dyzakowski Szymon n tl 11 n
1416 Czajkowski Piotr Porucznik z p. 4 piechoty liniowej Złoty 4 Czerw. 1831
1417 Ożarowski Konstanty „ adj. poi. gr. Skarżyńskiego 11 n
1418 Czasnowski Janusz n n •7 »»
1419 Brandt Franciszek Doktor medycyny 11 n
1420 Maler Wilhelm u ł? 11 77
1421 Janikowski Andrzej Ii ii 77 »
1422 Bierkowski 11 ii 11 Tl
1423 Placer ii 11 11 fi
1424 Dworzaczek ii ” 11 r
1425 Baliński Kajetan Podpułkownik z pułku 6 ułanów 11 77
1426 Niemojewski Adolf Porucznik bater. 2 art. lekko-konnej 11 6 Czerw. 1831
1427 Sapalski Antoni Podoficer » Srebrny 77
1428 Wasyl Jan Boinbardyer „ Ji n
1429 Witczak Wincenty 11 71
1430 Grabowiecki Jacenty Kapitan 3 komp. pozyc. pieszej Złoty n
1431 Czarnowski Podporucznik „ ii u
1432 Mikołajczyk Szymon Podoficer „ Srebrny n
1433 Lutowski Wojciech n n 11 71
1434 Ławiński Paweł Bombardyer „ li 77
1435 Bocianowski Piotr Kanonier „ 11 «
1436 Iłupniewski Roman Podporucznik z bat. 4 art. lekko-kon. Złoty 71
1437 Gajewski Wojciech V * 11 11
1438 Redel Władysław n « H 71
1439 Tyrk Ignacy n n ii łł
1440 Chrzanowski Józef Wachmistrz starszy „ Srebrny 71
1441 Ordon Konstanty Podoficer n 11 Ti
1442 Estko Hipolit 7) n ił 71
1443 Grzesik Błażej Bombardyer „ *7 77
1444 Zawistowski Marcin 11 71
1445 Dowgiełło Józef 71 fi 11 71
1446 Ostaszewski Michał Porucznik szt. bryg. 1 dyw. 1 piech. Złoty 77
1447 Żyliński Mikołaj Kapitan z pułku 2 piechoty liniowej 11 77
1448 Cisowski Jan Porucznik „ li »
1449 Zapałowski Jan 11 V 11 łi
1450 Żurawski Józef 71 71 11 •»
1451 Wernezobr Edward Podporucznik „ 11 71
1452 Kurzewski Walery v 77 11 77
1453 Jusiak Jan Żołnierz Srebrny Tl
1454 Kronkowski Tomasz Podoficer „ ii
cS)

121

LISTA KRZYZOW WOJSKA FOLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1455 Wyzański Jakób Sierżant starszy z p. 2 piech. lin. Srebrny 6 Czerw. 1831
1456 Zalewski Dyonizy n n 1 11 1457 Wawrzericzewski Jan Podoficer n i l*
1458 Lukasiewicz Jerzy n n Ti >ł
1459 Kalinowski Karol B n fi 11
1460 Sędzicki Andrzej n n Ti li
1461 Jezierski Witt Porucznik z pułku 12 piechoty liniowej Złoty 7 Czerw. 1S31
1462 Konarski Andrzej Kapitan » Ił
1463 Plantowski Mateusz Podporucznik n n Ił
1464 Ducki Józef n n n ił
1465 Janicki Franciszek n n n I!
1466 Prokopowicz Tomasz Kapelan n Ti il
1467 Ciechawski Wojciech Sierżant starszy n Srebrny 11
1468 Gieromski Felix rt r Ił łl
1469 Szuman Józef Podoficer n ł» 11
1470 Wysocki Jan Sierżant starszy » Ił 11
1471 Paluszkiewicz Jakób Podoficer 1) 1* 11
1472 Kasperski Paweł Żołnierz n J1 łl
1473 Bartkowicz Andrzej n n 11 71
1474 Janiszewski Andrzej n n 1» »ł
1475 Meysner Jan Kapitan z pułku 1 strzelców piesz. Złoty 11
1476 Petrulewicz Ludwik Podporucznik n W 71
1477 Marecki Józef » n n 11
1478 Breański Walery n rt V 11
1479 Pruszkowski Antoni n n 11
1480 Czajkowski Stanisław n » n Ił
1481 Solecki Paweł Podoficer n Srebrny ł»
1482 Hertman Antoni Dobosz 11 rt 11
1483 Dąbrowski Ignacy Podoficer » it 11
1484 Pieńkowski Marcin łł n »i ił
148o Gratkowski Tomasz Ti n u 11
1486 Zuleniec Grzegorz Ji n u *1
1487 Krawiec Józef Żołnierz Ti n 11
1488 Leszczyc Wojciech Ti n łi 1»
1489 Smoliński Józef Major z pułku 16 piechoty liniowej Kawalerski 11
1490 Kujanowski Alexander Porucznik U Złoty 11
1491 Baliński Ludwik W fi łl Ił
1492 Mizeracki Jan n ii w 11
1493 Kraczkiewicz Jan W n n U
1494 Kłosowicz Józef Podporucznik ił n łl
1495 Dudziński Teofil Sierżant starszy n Srebrny 11
1496 Nowosielski Teodor Podoficer n » łl
1497 Kulczyński Jan n n i 11
1498 Pasieczny Łukasz » n łł ł»
1499 Kamiński Mateusz n rt n łł
1500 Mielniczuk Szymon Żołnierz Ti n Ił
1501 Żelasko Wincenty łl n Tt 11
1502 Burta Mikołaj r n n 11
1503 Zboiński Podporucz. komp. 1 art. pozyc. piesz. Złoty 11
16
122
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. —
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1504 Świerzaczyński Podporucz. komp. 1 art. pozyc. piesz. Złoty 7 Czerw. 1831
1505 Świderski’ T> T) n rt
1506 Krawieczyński Podoficer „ J) Tl
1507 Tuchel n fi Srebrny Tl
1508 Korecki Kanonier „ Ti fi
1509 Ziółkowski *» n Ti r
1510 Rozpiętkowski n n Ti Ti
1511 Krawczykiewicz Szymon Porucznik komp. 1 lekko-pieszej Złoty rt
1512 Wojciechowski Ludwik Podporucznik n T)
1518 Wojciechowski Łukasz Sierżant starszy „ Srebrny n
1514 Woj dzięki Bartłomiej Podoficer „ Ti n
1515 Żeglicki Ignacy fi n n u
1516 Zawadzki Stanisław »ł « n ii
1517 Kowalczyk Walenty Kanonier „ rt #
1518 Zatorski Jan jy n n Ti
1519 Korwinowski Kalixt Kapitan pułku 4 piechoty liniowej Złoty V
1520 Borzęcki Alfons « r n Tł fi
1521 Kosicki Alexy Porucznik „ Ti n
1522 Dłuski Antoni n n rt Ti
1528 Przeradzki Adam n « Ti n
1524 Krzysztoporski Józef n n Ti n
1525 Zdebel Woyciech Sierżant starszy z p. 4 piech lin. Srebrny n
1526 Kruszyński Józef Podoficer „ n n
1527 Nowakowski Stanisław r> n rt n
1528 Urbański Franciszek Vice podoficer „ Ti M
1529 Szymański Wawrzyniec Trębacz „ Ti U
1530 Bielski Piotr Żołnierz „ n r
1531 Hankiewicz Piotr fi fi w «
1532 Przeciszewski Franciszek n n rt n
1533 Słodkowski Antoni Kapitan z pułku 8 piechoty liniowej Złoty 8 Czerw. 1831
1534 Lipski Felix T7 »■ fl fi
1535 Rostkowski Klemens t* n 11 Tl
1536 Bobiński Alexander n rt 11 r
1537 Silnicki Wincenty Porucznik „ 1? „
1538 Witkowski Józef Podporucznik „ Ti 7)
1539 Pietrusiński Ludwik Podoficer Srebrny n
1540 Weynert Alexander n li 11 Tt
1541 Lisicki Kanty Ti Ti n n
1542 Cieszewski Józef » fi n fi
1543 Jędrzejczyk Piotr Vice podoficer „ n n
1544 Olszewski Augustyn Podoficer „ Tl r
1545 Gałczyński Józef Żołnierz „ r Tt
1546 Brzozowski Franciszek rt n •i n
1547 Chornowski Józef Kapitan adj. sztabu dyw. 3 piechoty Złoty n
1548 Kulczycki Józef Porucz. adj. poi. gr. Małachowskiego « fi
1549 Jaworski Teofil r> r rt n
1550 Węgierski Ferdynand Porucz. adj. szt. 3 dyw’.;2 bryg. piech. n Ti
1551 Malankiewicz Karol Podporucznik n i* fi
1552 Rypczyński Kazimierz Kapitan adj. szt. 4 dyw. piechoty ff fi

Cl
&*&o-
123

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1553 Paprocki Kazimierz Kapitan adj. sztabu 4 dyw. piechoty Złoty 8 Czerw. 1831
1554 Hintz Jan „ z pułku grenadyerów n 7!
1555 Koguski Alexander n n n M
1556 Ostaszewski Felix Podporucznik „ n 11
1557 Ryłło Felix n r> >i łł
1558 Dąbkowski Józef Podoficer „ Srebrny łł
1559 Łysakowski Stanisław n v ii Ił
1560 Male Kazimierz Żołnierz »t ,,
1561 Łączkowski Jan n -i n P
1562 Wasylewski Wojciech •> n ł Ił 1563 Wysocki Nepomucyn n n łł łł 1564 Huppe Józef Major z pułku 3 strzelców pieszych Złoty ł
1565 Krosnowski Wojciech Kapitan „ łł «t
1566 Flatho Felix w łi 11 ł*
1567 Jarosiński Tomasz n n li łł
1568 Bulewski Ferdynand Porucznik ił 11
1569 Mazawiecki Anastazy Podporucznik ii 1*
1570 Rzętkowski Konstanty Podchorąży „ Siebrny *1
1571 Przedziecki Józef Podoficer „ r łł
1572 Szparman Jerzy Kapitan sztabu dywizyi 5 piechoty Złoty łł
1573 Breański Faustyn Porucznik „ 11 łł
1574 Krasicki Stanisław Podporucznik łł łł
1575 Wybranowski Roman Pułkownik dow. p. 6 piech. liniowej Kawalerski łł
1576 Górski Tadeusz Kapitan z pułku 6 piechoty liniowej Złoty łł
1577 Tylski Wiktor Podporucznik „ łł łł
1578 Kurzewski Hieronim Podoficer „ Srebrny 11
1579 Kośmaczewski Kasper Żołnierz „ »ł Ił
1580 Wesołowski Antoni Sztabs lekarz z pułku 16 piech. lin. Złoty łl
1581 Ostrowski Felix „ z p. 4 piechoty liniowej T> łł
1582 Żołkiewicz Marcin Major z pułku 3 ułanów w •ł
1583 Januszewski Samuel Kapitan „ łł Ił
1584 Swierzawski Karol n * ł* Ił
lo85 Wernicki Wincenty Porucznik » *1 Ił
1586 Strzyżowski Piotr n ” Ił ♦1
1587 Bogusławski Michał Podporucznik „ 11 łł
1588 Liniewicz Felix Sztabs-trębacz Srebrny łł
1589 Fasiewicz Jan Podoficer * łł 11
1590 Pocielkowski Michał Żołnierz « n łł
1591 Małota Jakób n » t* 'ł
1592 Pietrusiewicz Paweł n n i» 1»
1593 Kowalczyk Adam « n,. , 51 łł
1594 Borodzicz Józef Major z pułku 4 strzelców kon. Złoty n
1595 Polczycki Maciej Kapitan u V fj
1596 Szelechowski Jan * ” n ii
1597 Jankowski Maciej Porucznik » •n w
1598 Gołębiowski Józef r ” ił n
1599 Witkowski Michał Podporucznik „ ił •i
1600 Górski Franciszek Podoficer Srebrny n
1601 Wasylewski Floryan ił n •i ii
124

LISTA KfiZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
Ji Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1602 Sodo Franciszek Żołnierz z pułku 4 strzelców kon Srebrny 8 Czerw. 1831
1603 Gielcz Józef n n n Ił
1604 Salebra Paweł n n 11 «i
1605 Zienkiewicz Leon r> rt n łł
1606 Eusocki Alexander Kapitan z p. 5 strzelców konnych Złoty łł
1607 Kurnatowicz Apolinary Porucznik „ łł łł
1608 Wrzosek Felix n n ił łł
1609 Miłosz Artur Podporucznik „ łł
1610 Pawłowski Floryan Wachmistrz starszy „ Srebrny łł
1611 Łaski Ignacy „ młouszy „ U »ł
1612 Wiśniewski Stanisław Żołnierz „ łl łł
1613 Jackowski Piotr n n Ił łł
1614 Miałkowski Krzysztof n * lt 11
1615 Morze Wincenty n »» ił łł
1616 Białkowski Franciszek Kapitan z dywizionu karabinierów Złoty 9 Czerw. 1831
1617 Kobyliński Franciszek n ” łi łł
1618 Gliński Ignacy Porucznik „ ł łł 1619 Keklewski Wincenty Podporucznik ., łł łł 1620 Janiszewski Tomasz Wachmistrz „ Srebrny łł 1621 Małkowski Piotr Podoficer „ łł łi 1622 Sawczyński Jakób Karabinier z dywizyi karabinierów łł łł 1623 Zieliński Karol U 1 łi 11
1624 Olszowski Jan Kapitan pułku 2 mazurów Złoty łi
1625 Grzymała Jozef Podporucznik * tt łł
1626 Zaborowski Teodor n » II ll
1627 Badowski Marcelli r » Ił ił
1628 Falkowski Antoni n * ił łł
1629 Suchodolski Adam Kapitan „ 11 li
1630 Elert Sztabs-trębacz Srebrny U
1631 Ostrowski Napoleon Podoficer „ łł łł
1632 Bieńkowski Stanisław r T) łł łł
1633 Koziński Walenty Żołnierz „ li łł
1634 Żabicki Cypryan Wachmistrz starszy „ łł łł
1635 Eoryngier Franciszek Podoficer „ ił łł
1636 Fredro Edward Porucznik z pułku 6 ułanów Złoty ił
1637 Radliński Mikołaj Kapitan z pułku 4 liniowego łł łł
1638 Jagielski Jan «« n łł łł
1639 Żak Antoni Podoficer „ Srebrny łł
1640 Skarbek Tózef n n łł
1641 Miazek Jakób n n
1642 Tomaszyński Jan Żołnierz „ łł łł
1643 Czołczyński Alojzy Pułkownik dow. p. 5 strzelców piesz. Złoty 11
1644 Dąbrowski Floryan Kapitan „ łł ii
1645 Świętochowski Ignacy Podporucznik „ łł li
1646 Rylski Podchorąży „ Srebrny łi
1647 Cudny Dobosz „ li 11
1648 Berent Antoni Kapitan z p. weteranów czynnych Złoiy łł
1649 P-skorski Franciszek n r>
1650 Górski Jacenty » n M Ił
?§r-QfrtO-
125
0^3-
LJSTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
-o– M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 1651 Korzeniowski Wincenty Kapitan z p. weteranów czynnych Złoty 9 Czerw. 1831 1652 Freytak Bogumił Podoficer rt Srebrny ił 1653 Orzechowski Piotr n rt 11 ił 1654 Biesiada Franciszek Vice podoficer n 11 n 1655 Marcinowicz Jakób Żołnierz n n 1656 Dworak Jakób rt n • rt ii 1657 Ciastkowski Wawrzyniec rt il r 1658 Kwiatkowski Dominik Podpułk. dow. p. 1 legii litew.-wołyó. Złoty T) 1659 Byszyński Jan Porucznik U 1 rt ’
1660 Byliński Jan Podporucznik »ł H rt
1661 Peszyński Józef Podoficer 11 Srebrny n
1662 Sonin Jan n »ł U
1663 Goy Ludwik Kadet rt 11 rt
1664 Orliński Piotr n r 11 rt
1665 Miller Erazm rt n 11
1666 Bojanowski Hipolit r> n ił 11
1667 Dębiński Izydor n n 11 n
1668 Kasperowski Adam Major Kawalerski n
1669 Byszewski Józef Pułkownik dow. p. 1 mazurów Złoty rt
1670 Jerzmanowski Alexy Major z pułku 1 mazurów H 1)
1671 Pontner Edward Kapitan 11 łl n
1672 Sztemborski Józef n n ii
1673 Chobrzyński Józef Porucznik r łl rt
1674 Suchorzewski Zachary Podporucznik r 11 «
1675 Grembecki Józef Podchorąży n Srebrny rt
1676 Polakowski Józef Podoficer ii li
1677 Marcinkowski Józef r r li
1678 Muszalski Karol Wachmistrz rt ii rt
1679 Knobloch Leopold Podoficer ii 11 n
1680 Cielecki Józef rt V ii
1681 Widacki Walenty Major z pułku 5 piechoty liniowej Złoty ii
1682 Szumski Józef Kapitan i? U 11
1683 Adamski Paweł Podoficer z pułku 1 piechoty liniowej Srebrny ii
1684 Niewiada Józef Żołnierz z pułku 5 strzelców kon. il
1685 Smiechowski Antoni Major z p. 5 piechoty liniowej Złoty 11
1686 Niedziołek Franciszek Podoficer u Srebrny
1687 Rewena Ferdynand Kapitan pułku 2 ułanów Złoty
1688 Błażejewski Józef Porucznik n 11
1689 Wolski Franciszek n n H
1690 Grabowski Gustaw r r U
1691 Kondratowicz Józef Podporucznik r 1»
1692 Stadnicki rt n li
1693 Otto Jan Wachmistrz starszy rt Srebrny
1694 Sławecki Józef Podchorąży r li M
1695 Poświg Samuel ił n 1*
1696 Boczkowski Ignacy Wachmistrz starszy r 11
1697 Kasprowicz Grzegorz Żołnierz Ił 11
1698 Gębicki Jan n n 11
1699 Bobolecki Teodor Podporucznik z p. 1 piech. liniowej Złoty Ił

126
LISTA KKZYZOW WOJSK\ POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1700 Czarnolęcki Michał Podoficer z pułku 1 piech. liniowej Srebrny 9 Czerw. 1831
1701 Mochnacki Kamil Podporucznik z p. 1 strzelców piesz. Złoty Ił
1702 Karasiewiez Kasper „ z pułku 1 piechoty liniowej n ł*
1708 Korzuchowski Tadeusz „ adj. poi. gr. Dłuskiego fi 12Czew. 1831
1704 Sawicki Władysław Porucznik z pułku 1 krakusów n 14 „ 1831
1705 Kościanowski Jakób ( Podporucz. z oddz. woln. strz. k. g. Dwer. n »ł
1706 Pawłowski Felix „ z p. 6. piechoty liniowej i* fi
1707 Kisielewski Marcin * z p. 13 piechoty liniowej n 77
1708 Kiedrowski Xawery Sierżant starszy „ Srebrny 77
1709 Klatt Ferdynand Żołnierz „ rt 77
1710 Kutkowski Józef n n fi 77
1711 Gradzik Tomasz Podoficer z komp. wet. przy p. 13 p. lin. n fi
1712 Starzyński Wincenty Podporucznik z p. 8 piechoty lin. Złoty *ł
1718 Wasylewski Xawery Podoficer „ Srebrny 77
1714 Łabędzki Baltazar Kapitan z oddz. wolnych strzelców Złoty ■ł
1715 Dębiński Porucznik z p. 4 piechoty liniowej n 16 Czerw. 1831
1716 Wołowicz hrabia Pułkownik z pułku 6 ułanów Kawalerski fi
1717 Ciećmiński Stanisław Kapitan „ Złoty r,
1718 Zeliński Maryan r> * n 77
1719 Mikułowski Seweryn Porucznik z pułku 6 ułanów n n
1720 Lietke Alexander Podporucznik „ n 77
1721 Drożeński Stanisław Podoficer Srebrny n
1722 Janikowski Gottfryd n n n i
1723 Boguszewski Grzegorz Żołnierz „ w rt
1724 Polakowski Józef n n w n
1725 Kozybski Alexander Podporucznik z pułku 2 ułanów Złoty łł
1726 Puzyński Wincenty Podoficer „ Srebrny •ł
1727 Paszkowski Józef Major art. dyrek. młyn. prochowych Kawalerski 17 Czerw. 1831
1728 Dumióski Antoni Podoficer z dyrekcyi artyleryi Srebrny >1
1729 Eożycki Karol Major z korp. gr. Chrzanowskiego Kawalerski M
1730 Odynieeki Tomasz Żołnierz „ Srebrny Ił
1731 Wojewódzki Franciszek w 77 Ił
1732 Halczyniecki Izaak » 77 n łł
1733 Danyłowicz Trochim n n Ił
1734 Malinowski Sewervn n » Ti łł
1735 Budzyński Julian Podoficer „ n ł«
1736 Jaroszak Nestor Bombardyer z korp. gr. Dwernickiego n łł
1737 Referowski Ludwik Porucznik z pułku 1 piechoty linio. Złoty ł*
1738 Czarnecki Seweryn Major jazdy orła białego 77 łł
1739 Tymian Baltazar Podoficer „ Srebrny łł
1740 Bettko Jan Kapitan z pułku 5 ułanów Złoty łł
1741 Kownacki Konstanty 77 ” łł
1742 Berens Erast Porucznik „ łł
1743 Podhorodyjski Ludwik Podporucznik „ Ti ł»
1744 Goyski Józef Podchorąży z pułku 5 ułanów Srebrny łł
1745 Lubowiecki Jan Podoficer „ Ił
1746 Podgórski Józef n n łł
1747 Kielniewski Franciszek Żołnierz „
1748 Stefański Antoni Żołnierz z pułku 3 piechoty liniowej n łł

127
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
-ChQr M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 1749 Dębiński .Michał Podoficer z bat. art. pozycyjnej Srebrny 20 Czerw. 1831 1750 Skrada Jerzy Poruczuik z bateryi 1 lekkiej Złoty n 1751 Trębicki Władysław Podporucznik „ n n 1752 Daszyński Józef Podoficer „ Srebrny 1) 1753 Kwiatkowski Andrzej „ z komp. 2 pozycyi f> n 1754 Garncarz Łukasz Bombardyer z bateryi 1 lekko-kon. r 99 1755 Popławski Maciej 1 1? 99 n
1756 Kolbe Ferdynand Major z pułku 1 piechoty liniowej Złoty 99
1757 Makay Antoni U 99 99 n
1758 Pawłowski Tomasz Podoficer „ Srebrny D
1759 Praznik Walenty ■ Żołnierz „ tł 99
1760 Nieszkowski Wilhelm Kapitan z pułku 5 piech. liniowej Złoty f»
1761 Kraczkiewicz Franciszek n ” w 99
1762 Bauer Jan Podoficer „ Srebrny 99
1763 Kostrzanowski Kazimierz Żołnierz fi 99
1764 Chndzikowski Paweł 9> n fi 91
1765 Grothus Eustachy Major z batal. strzelców sandomier. Złoty n
1766 Przesiecki Piotr Porucznik „ n 99
1767 Tomaszewski Andrzej Podoficer „ Srebrny 99
1768 Przyłuski Łukasz Żołnierz ,, 99 11
1769 Stadnicki Konstanty Pdpr. ad. gub. m.Warsz.przy g.Kamorino Złoty 99
1770 Badeni Michał Major z pułku 1 jazdy krakowskiej Kawalerski 99
1771 Łubieński Kazimierz Major Złoty n
1772 Paprocki Michał Kapitan „ »i 79
1778 Goczałkowski Józef 99 99 11 n
1774 Wielowiejski Henryk Porucznik „ 99 99
1775 Łabęcki Karol Podporucznik „ 9t 99
1776 Kuden Ernest r n *9 n
1777 Krauz Antoni Podoficer „ Srebrny n
1778 Lisicki Piotr f» »i 99 99
1779 Bartosiewicz Ignacy n « 99 ł?
1780 Lieven Adolf n 99 99 Jł
1781 Serwiński Franciszek Żołnierz * 99 «
1782 Śliwiński Jan n 99 99 M
1783 Gzowski Franciszek Kapitan z p. 6 piech. korp. gr. Dwer. Złoty 21 Czerw. 1831
1784 Szwaycer Michał Porucznik z pułku 1 ułanów 99 99
1785 Bem Józef Pułkownik artyleryi 99 99
1786 Dębicki Józef Podporucznik jazdy Tadeusza Kościuszki 9) n
1787 Głowczyński Stanisław Woźnica komp. parku rezer. pociąg. Srebrny 22 Czerw. 1831
1788 Zarzycki Wincenty Podpor. komp. 4 lekko-pieszej art. Złoty 71
1789 Drakie Jan 99 99 n 11
1790 Śliwiński Adam Podoficer „ Srebrny
1791 Doliński Józef 99 n ?!
1792 Burzelski Jan Bombardyer „ Ił 11
1793 Sroczyński Józef Podoficer z komp. 4 poz. art. piesz. 11 Ił
1794 Gasławski Piotr Bombardyer „ *» łf
1795 Sulistrowski Joachim Porucznik batalionu saperów Złoty 27 Czerw. 1831
1796 Sumiński Damazy Major z pułku 8 ułanów 99 23 Czerw. 1831
1797 Borzewski Kalixt Porucznik 99 71

128
USTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i bron Jaki krzyż Data
1798 Łempicki Felix Podporucznik z pułku 8 ułanów Złoty , 23 Czerw. 1831
1799 Maternowski Michał Podoficer Srebrny n
1800 Maliszewski Józef n « n li
1801 Truszkowski Wincenty Żołnierz n n
1802 Dobrowolski Ignacy n r* « n
1803 Gresser Antoni Podporucz. z p. 5 piech. korp. gr. Dwern. Złoty n
1804 Piotrowski Jędrzej Żołnierz z p. 2 ułanów korp.gr. Dwern. Srebrny n
1805 Wysocki Hipolit Podporucz. z p.2 strzel, korp. gr. Dwern. Złoty 24 Czerw. 1831
1806 Sobański Alexander Kapitan legii litewsko-ruskiej li łł
1807 Gadomski Żołnierz z pułku 5 strzelców kon. Srebrny »7
1808 Bułharyn Jerzy Major z pułku 7 ułanów Złoty ł*
1809 Aehraatowicz Benedykt Kapitan „ Tl li
1810 Zdanowicz Jan Porucznik W 19
1811 Buczacki Albert Podoficer „ Srebrny 11
1812 Mickiewicz Kazimierz 1 11
1813 Grabowski Maciej Żołnierz n 1 1814 Tchorzewski Antoni Podoficer zp. 5 piech. korp. gr. Dwern. n 1815 Litwicki Michał Podpor. z p. 1 strzel, korp. gr. Dwern. Złoty 11 1816 Sadowski Felix „ z jazdy Tad. Kościuszki „ n ll 1817 Szwykowski Adolf Porucznik z p. 1 jazdy krakowskiej ►» 26 Czerw. 1831 1818 Chrzanowski Franciszek Podoficer „ Srebrny ’ 1
1819 Czerny Józef r ” n 11
1820 Wiszniewski Jan » » n 11
1821 Śliwiński Józef Żołnierz „ n łl
1822 Czartkowski Julian Podporucznik z p. 1 strzelców kon. Złoty 1*
1823 Rudzki Edward „ leg. litew.-woł. ad. p. g. Rybińsk. u 11
1824 Pomorski Nepomucyn Porucznik adj. z korp. gr. Dwern. n 27 Czerw. 1831
1825 Skarbek Karol Podpor. z p. 3 strzel, kon. „ n 11
1826 Błociszewski Floryan „ jazdy krakusów Kościuszki n »ł
1827 Hohol Waleryan „ z p. 4 strzelców konnych r> łł
1828 Sokołowski Wojciech „ z pułku 2 ułanów y> łt
1829 Cyryna Ignacy Podoficer adj. korp. gr. Dwernickiego Srebrny 11
1830 Stankiewicz Piotr „ z p. 5 strzel, kon. „ 11
1831 Gurowski „ z korp. gr. Dwernickiego 28 Czerw. 1831
1832 Szymanowski Felix Podpułkownik kwaterm. „ Kawalerski w
1833 Saski Wiktoryn Aptekarz połowy „ Srebrny 29 Czerw. 1831
1834 Delanewiez Walery Podoficer zp. 5 strzel, kon. „ n 11
1835 Rajecki Antoni n 30 Czerw. 1831
1836 Paszewski Jan Porucznik z p. 4 strzel, kon. „ Złoty 11
1837 Zajkowski Wacław „ z p. 2 ułanów „ •» Ił
1838 Wachowicz Maryan Podporucz. z p. 4 strzel, kon. „ n n
1839 Kawiecki Józer Porucznik adj. gr. Dwernickiego r> 1 Lipca 1831
1840 Giełgud Antoni Generał dywizyi Kawalerski 11
1841 Dębiński Henryk Generał brygady Złoty 11
1842 Kisielnicki Włodzimierz Podporucz. z p. 3 strzelców kon. »» 11
1843 Kisielnieki Ignacy n Z p. 1 ji ł» 11
1844 Eysymontt Oktawian „ adj. gr. Dziekońskiego il
1845 Mochnacki Maurycy „ z p. 1 strzelców pieszych 11 1*
1846 Puzyna Wincenty Porucznik z pułku 1 ułanów łf 11
-c^g,

129

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

*yW Nazwisku i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1847 Okolski Michał Major z pułku 2 mazurów Złoty 2 Lipca 1831
1848 Chrzanowski Maciej Podporucznik z pułku 2 ułanów n fi
1849 Puzynski Szymon Podoficer „ Srebrny n
1850 Cieeiszewski Karol n t) n Ti
1851 Terlecki Tadeusz „ z artyleryi konnej Ti Ti f
1852 Psarski Wojciech Porucznik z p. 5 strzelców konnych Złoty n
1S53 Radziszewski Leonard Podolicer z artyleryi Srebrny T)
1854 Górski Jan Podporucznik z pułku 3 ułanów Złoty n
185o Bryerre de Boismont Doktor medycyny n 4 Lipca 1831
1856 Zieliński Jakób Żołnierz z pułku 5 piechoty liniowej Srebrny 5 Lipca 1831
1857 Kilanowicz Faustyn „ z powstania podolskiego n n
1858 Kalinowski Jan n n n n
1859 Janczyński Władysław r> n a 71
1860 Zan Stefan „ z powstania podol.-kijow. V
1861 Ciechanowski Tomasz o a n n
1862 Dąbrowski Jan rt * n Ti
1S63 Siibatyu Karol n * Ti n
1864 Sielecki r> ” *ł Ti
1865 Radziwinowski Jan * Ti n
1866 Czarnecki Jan Ti *ł Ti n
1867 Mazurek Józef Ił 1 n n
1868 Bołsunowski Karol n r> Ti V
1869 Kurowicz Bazyli Podoficer z p. 5 strzel, kon. n 6 Lipca 1831
1870 Waszniewski Jan Nadstrażnik w obw. hrubieszowskim 7 Lipca 1831
1871 Górski Porucznik z pułku 2 jazdy krakow. Złoty 8 Lipca 1831
1872 Lipowski Kapitan „ J» n
1873 Tyrbach Porucznik „ Ił fi
1874 Kosałkowski Piotr Żołnierz „ Srebrny Ti
1875 Urbański Józef Porucznik z p. 1 piechoty liniowej Złoty 11 Lipca 1831
1876 Giyot Kapitan z korp. gr. Chrzanowskiego Ił *i
1877 Giedrojc Wincenty n n » Ti
1878 Blauchard August Podporucznik z p. 1 piechoty lin. a 14 Lipca 1831
1879 Szwejkowski Michał Kapitan z pułku 11 piech. liniowej -ł Ił
1880 Budziszewski Ludwik Podporucznik n n
1881 Kobylański Jozefat „ z batalionu złożonego n n
1882 Chamski Tymoteusz Kapitan z pułku 2 piech. liniowej ii Ti
1883 Klicki Jakób Podporucznik z artyleryi pieszej Ti Ti
1884 Wysocki Józef n n Ti ,,
1885 Arkusiewicz Józef „ ułanów »ł Ti
1886 Horodyński Antoni Podporucznik „ 'i *
1887 Gizyński Wawrzyniec n n Ti Ti
1888 Koczorowski Hilary fi fi ■1 r>
1889 Szczaniecki Ludwik Podpułkownik z p. 2 jazdy kaliskiej ł* Ti
1890 Krzysztoporski Klemens Podporucznik „ » Ti
1891 Stanisławski Mtuymilian Podoficer z pułku 11 piech. liniowej Srebrny Ti
1892 Gołębiowski Józef Żołnierz „ i »
1893 Szczeciński Stanisław n r n Tt
1894 Radzikowski Stanisław Podolicer z batalionu złożonego n V)
1895 Starzyński Jakób fi Ti fi Ti
«S’
fet-
W


— 130 —

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
-c^»S
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1896 Bożański Józef Podoficer z artyleryi pieszej Srebrny 14 Lipca 1831
1897 Wiśniewski Jan Bombardyer „ 11 tt
1898 Gozdziejewski Wojciech u r 11 n
1899 Maeiewski Antoni Wachmistrz z ułanów n n
1900 Miedzianowski Józef 11 r> fi
1901 Szulc Karol n n l> tf
1902 Czernik Edmund » 1? U i»
1903 Sikorski Ignacy Podoficer z p. 2 jazdy kaliskiej *1 Tf
1904 Stankiewicz Tadeusz Żołnierz „ U n
1905 Wasylewski Józef Trębacz „ n n
1906 Piątkowski Porucznik jazdy sandomirskiej Złoty »i
1907 THatowski Stanisław Podporucz. art. korp. gr. Dwernic. w 18 Lipca 1831
1908 Galian Felix Podoficer z oddz. strzelców wolnych Srebrny 11
1909 Słominski Ludwik „ jazdy z korp. gr. Dwernick. Złoty W
1910 Załęski Alexander * z pułku 2 ułanów H tf
1911 Starzyński Eustachy Ti » r V
1912 Małachowski Andrzej „ z strzelców podlaskich w 20 Lipca 1831
1913 Holaskowski Władysław Podoficer „ Srebrny 11
1914 Jarnutowski Józef Kadet r » 1?
1915 Orłowski Ignacy Kapitan z p. 5 strz. kon. gr. Dwern. Złoty 1*
1916 Lantau Michał „ z pułku 5 ułanów n 1*
1917 Turkułł Jan Podporucznik „ n li
1918 Benade Lekarz batalionowy n 11
1919 Szymborski Piotr Podoficer „ Srebrny 11
1920 Skolimowski Julian Kadet „ n f)
1921 Marynowski Paweł Podoficer „ w 1)
1922 Zembrzuski Michał Kapitan z p. 2 ułan. korp. gr. Dwern. Złoty 22 Lipca 1831
1923 Potocki Henryk Podporucznik z p. 1 strzelców kon. Srebrny n
1924 Sienkiewicz Mikołaj Żołnierz z pułku 5 strzelców konnych V 28 Lipca 1831
1925 Fiedler Jan Sztabs-lekarz Złoty 24 Lipca 1831
1926 Bembowski Napoleon Podporucznik z p. 1 strzelców kon. tt T)
1927 Węgrowski Alexander Podoficer „ Srebrny *»
1928 Schtiller Franciszek Kapitan z p. 1 piech. liniowej Złoty ♦ 25 Lipca 1831
1929 Dobyłaytys Jerzy Żołnierz „ Srebrny D
1930 Libera Wawrzyniec tj n n n
1981 Kurowski Kapitan z pułku 11 pipchoty liniowej Złoty n
1932 Grabowski Podporucznik „ n 11
1933 Beymann Major z pułku 16 piechoty liniowej n n
1934 Zaboklicki Xiądz kapelan „ ii 1)
1935 Marchewa Wojciech Żołuierz z pułku 16 piechoty liniowej Srebrny n
1936 Krasno Iwan r ty n t)
1937 Suarce Podpułkownik z p. 1 strzelców piesz. Złoty w
1938 Stempkowski Józef Kapitan „ 71 n
1939 Wasylewski Piotr Podporucznik „ H n
1940 Szczepański Paweł Sierżant starszy „ Srebrny ty
1941 Woliński Sylwery Podoficer 11 m
1942 Smoliński Józef Żołuierz „ li 71
1943 Korczakowski Kajetan Kapitan z pułku 1 strzelców kon. Złoty rt
1944 Turski Szymon n n U n

181
LISTA KKZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1945 Gerhard Ewald Kapitan z pułku 1 strzelców kon. Złoty 25 Lipca 1831
1946 Orłowski Józef Podoficer „ Srebrny Ił
1947 Jabczyński Jakób 11 11 n 11
1948 Dembowski Bomuald Porucznik z pułku 1 jazdy krakusów Złoty ii
1949 Bobrowski Adolf * » i»
1950 Popiel Wacław Podporucznik „ ł»
1951 Rucki Podoficer „ Srebrny 11
1952 Dąbrowski Żołnierz 11
1958 Dudek ” 5? »i
1954 Pluciński 71 *»
1955 Żeliński Ignacy Pułkownik z pułku 4 ułanów Złoty ii
1956 Sadłucki Leopold Kapitan „ ii
1957 Głębocki Tadeusz Porucznik „ •i
1958 Błażejewski Leopold w 77 r> *1
1959 Gościmski Antoni Wachmistrz starszy „ Srebrny ii
1960 Domański Maciej Żołnierz z pułku 4 ułanów
1961 Pel i ca Marcin n Ti łi
1962 Pietrzak Franciszek r ”
1963 Wolski Jan Porucznik z bat. 3 lekko-kon. art. Złoty
1964 Waśkiewicz Antoni Podpor. komp. 1 pozyc. art. piesz. 71 1 1965 Pawlak Jan Bombardyer » Srebrny 11 1966 Lewiński Bazyli Major z p. 5 strz. kon. z korp. gr. Dw. Kawalerski ii 1967 Kożuchowski Roch Kapitan dow. 2 komp. strz. celn. Złoty 26 Lipca 1831 1968 Kurczewski Bogumił Kapitan dow. 2 komp. strz. kaliskich » 11 1969 Migurski Walenty Porucznik 2 „ 17 ii 1970 Łaszczewski Felix – 5 li ii 1971 Roszkowski Napoleon n 2 ii ił 1972 Suchorski Antoni „ szwadronu jazdy part. ił »ł 1973 Szymoński Mikołaj Partyzant „ li ii 1974 Biskupski Podoficer komp. 2 strz. kaliskich Srebrny 11 1975 Wargowski Józef n n 11 n 1976 Adamkiewicz Szymon „ n łęczyckich 11 li 1977 Walter Ludwik Żołnierz „ „ 11 77 1978 Chęciński Żołnierz z komp. 1 strz. łęczyckich 11 n 1979 Warzychowski 77 ” 11 n 1980 Kokociński H l 77 Tt
1981 Mikielewski Podoficer z komp. strz. łomżyńskich n 71
1982 Fiałkowski Żołnierz „ n n
1988 Jasielski Ludwik Wolny strzelec „ i* n
1984 Parasiewicz Antoni Z pospolitego rusz. obwod. gostyó. ii 27 Lipca 1831
1985 Smoliński Ignacy Obyw. ii 11
1986 Kaźmirski w n ii 11
1987 Kłopotowski Ignacy Podchorąży z p. 5 strz. kon. gr. Dwern. u Ił
1988 Zduńczyk Andrzej Podoficer artyl. „ ii li
1989 Rydzewski Baltazar V ” ii Ił
1990 Rejkowbki Ewaryst „ z p. 2 ułanów ii 29 Lipca 1831
1991 Heydler Jan „ z p. 1 strz. konnych *i 77
1992 Służewski Stanisław Porucznik jazdy poznańskiej Złoty 81 Lipca 1831
1993 Świderek Michał Żołnierz z pułku 9 ułanów Srebrny i

— 132 —

LISTA KRZYZOVY WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
1994 Skotnicki Kapitan z pułku 1 ułanów Złoty 31 Lipca 1831
1995 Wyrzykowski Antoni Porucznik z p. 1 piech. lin. w oddz. part. n
1996 Jasiuk Stanisław Kapitan z p. 1 ułanów z Litwy przyb. n
1997 Pawlak Augustyn Włościanin z pospol. rusz. woj. mazow. Srebrny Y>
1998 Kassarabowicz Grzegorz Porucznik z pułku 1 strzelców kon. Złoty
1999 Lukasiewicz Mikołaj Żołnierz Srebrny
2000 Okołów Ambroży „ z strzelców białowieskich W
2001 Eussyan Franciszek Podpułkownik dow. pułk. 3 strz. kon. Złoty 8 Sierpn. 1831
2002 Nosarzewski Michał Kapitan z pułku 8 ułanów n 9 Sierpn. 1831
2003 Trębicki Podporucznik adj. gr. Turno r> 7 7
2004 Rutkowski Józef n n
2005 Staniszewski Ignacy Z oddziału strzelców białowieskich Srebrny 10 Sierpn. 1831
2006 Kankler Xawery n ” n 77
2007 Mazarecki Julian Podporucznik z pułku 1 ułanów Złoty 11 Sierpn. 1831
2008 Czapski Józef Napoleon Porucznik jazdy pozn. szt. nacz. wodza n 71
2009 Piłatowicz Felix Podoficer z pułku 1 ułanów Srebrny
2010 Szczęśniak Grzegorz Żołnierz „ u
2011 Lawenowski Wojciech r> r 17 łł
2012 Łubieński Felix Podporucznik z pułku 5 strz. kon. Złoty 71
2013 Gostkowski Karol Kapitan z pułku 1 jazdy krakowskiej n n
2014 Puszet Antoni Pułkownik naczel. powst. augustow. 17 17
2015 Accord Józef Porucznik „
~016 Gawroński Franciszek Podpułkownik „ n 77
2017 Montebello Gustaw Kapitan adj. naczelnego wodza r>
2018 Poniatowski Xiąże Józef Porucznik „ r
2019 Niegolewski Jędrzej Pułkownik „ 17 77
2020 Hrabia Olizar Narcyz Naczelnik powstania « 71
2021 „ Worcell Stanisław Z powstania narodowego Srebrny 1t
2022 „ Pociej Teodor r> n 17
2023 Godebski Xawery « r> r>
2024 Nidecki Podporucznik „ 77 11
2025 Grudziński Żołnierz „
2026 Moszyński Władysław Podkomorzy powiatu łuckiego 1? 17
2027 Lepine Jan Kapitan z pułku 5 ułanów Złoty
2028 Łaszkiewicz Jan „ z sztabu głównego łi 1’
2029 Wojciechowski Tytus Podporucznik adj. naczelnego wodza n
2030 Gałczyński Antoni Podpułkownik z p. 2 piech. liniow. n
2031 Kaczkowski Michał Sztabs-lekarz przy ambulansie 77
2032 Rutkowski Andrzej „ z pułku 1 piechoty liniowej 77
2033 Kojsiewicz Jan „ z pułku 5 „ n
2034 Saszkiewicz Podporucznik jazdy wołyńskiej n
2935 Sawaszkiewicz Lew „ legii litew -wołyń. pieszej 77
2036 Bogucki Faustyn M 77
2037 Hel man Piotr Podoficer „ Srebrny
2038 Kerapczyński Stanisław Żołnierz „ 71
2039 Skurzyński Szymon Kapelan „ 77
2040 Stęmpczyński Bernard Podporucznik strzel, cel. sandomier. Złoty 14 Sierpn. 1831
2041 Czarnowski Wojciech 17 51 7*
2042 Zagórowski Felix Podchorąży strz. cel. sandom. Srebrny i ,ł
'<5U

C&j©
183

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2043 Boiewski Jakób Podoficer strzelców celn. sandomier. Srebrny 14 Sierp. 1831
2044 Harmeza Jakób Żołnierz r> * 'i
2045 Parys Teodor Podporucznik z korp. inwalidów Złoty 18 Sierp. 1831
2046 Pomorski Antoni Kapitan z p. 3 strzelców konnych 17 7>
2047 Zawadzki Onufry >7 fi 11 11
2048 Kawka Franciszek n
2049 Henkel Tadeusz U »
2050 Stefański Antoni Wachmistrz >7 Srebrny
2051 Kedych Jan Podoficer V 77 71
2052 Burgh ard Stanisław r 71 7» łl
2053 Ostas Franciszek Żołnierz U
2054 Niepokojczycki Wincenty n »7 H
2055 Bobowski Konstanty Kapitan z legii nadwiślańskiej Złoty 19 Sierp. 1831
2056 Miłodrowski Urban „ z legii litew.-rusk konnej 77 ii
2057 Potocki Juliusz Podporucznik n • 17 77
2058 Kostrowiecki Karol Porucznik z pułku 7 ułanów
2059 Wisłocki Józef Wachmistrz n Srebrny
2060 Lutkiewicz Konstanty Żołnierz ft 77
2061 Brochowski Stanisław Kapitan z pułku grenadyerów Złoty
2062 Sosnowski Józef Kapitan weteranów czynnych Srebrny
2063 Nikoforów Jan 71
2064 Pałasik Walenty Dobosz n 77
2065 Lipnowski Antoni Żołnierz 77 1*
2066 Nawialis Szymon n 77
2067 Dąbrowski Kazimierz 71
2068 Szymański Kazimierz Podoficer fi 11
2069 Fedorowicz Adam Kapitan pułku 2 piechoty liniowej Złoty
2070 Bżowski Piotr „ z pułku 3 piech. liniowej 11 11
2071 Thieme Karol Major 11 17 11
2072 Gerhard Józef 11 71
2073 Vander-Noth Tadeusz Kapitan 77 17
2074 Leśniewski Józef w 71
2075 Kołdowski Otto Porucznik n »7
2076 Kułakowski Leon
2077 Wolski Fortunat n
2078 Kananowski Franciszek Podporucznik n 71 11
2079 Barszcz Wojciech Vice podoficer 77 Srebrny
2080 Stefański Stanisław Podoficer n • ii
2081 Woźniak Teodor Żołnierz f 71
2082 Eemsza Józef r fi
2083 Kopera Adam 17 71
2084 Kierzkowski Mikołaj Podoficer 91
2085 Gierasiński Karol 77
2086 Ekert Marcin Sierżant starszy 17
2087 Sadkowski Jan Podoficer n
2088 Kaczkowski Józef Sierżant starszy «
2089 Holtzman Teodor n n
2090 Małodobry Jan Żołnierz fi
2091 Kopcewicz Jakób Żołnierz z pułku 3 piechoty liniowej 7* 1*
Ę^r‘qr^f°
-C&2&
134
-SO-
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i linię Stopień i broń Jak: krzyz Data
2092 Szczepański Jan Podporucznik z p. 3 pieeh. liniowej Złoty 19 Sierp. 1831
2098 Włodarski Wincenty Sierżant starszy „ Srebrny )l
2094 Korsak Karol Podoficer ił li
2095 Bogowski Stanisław » »» ♦f »l
2096 Jagiełło Roch Żołnierz n n 17
2097 Korabiewski Grzegorz 7? r> V U
2098 Piesiewicz Tomasz » n 77 71
2099 Januszewski Józef Podoficer ii ł* 11
2100 Żurawski Wawrzyniec Żołnierz z 77 if
2101 Siciński Marcelli Kapitan z pułku 4 piechoty liniowej Złoty 11
2102 Skarżyński Ludwik Porucznik n n ll
2103 Wodziński Rafał n Ti Ti 11
2104 Gierwetowski Mikołaj Podoficer n Srebrny tł
2105 Lukasiewicz Adam n n 11 ll
2106 Lange Edward n r> !» 11
2107 Karczmarek Bonawentury 77 Ti 11 71
2108 Kulczyński Karol n T) 11 ll
2109 Parznicki Maxymilian Ti 77 11 71
2110 Śnieć Ludwik n , » 11 17
2111 Giebuła Marcin Vice podoficer „ 11 11
2112 Moneta Filip r> Ti 11
2113 Grabowicz Józef n 11
2114 Kamiński Franciszek Ti Ti 71
2115 Kwieciński Wojciech Żołnierz n Ti 1?
2116 Klimaszewski Kazimierz n Ti 11
2117 Bakalarczyk Szymon n n 77 1’
2118 Olkowski Wojciech n u ił 71
2119 Biskupkiewicz Walenty V Ti ii ll
2120 Mazanka Franciszek w Ti li 11
2121 Perehuc Daniel n n ii 11
2122 Chądzyński Franciszek n Ti il »?
2128 Smoliński Roch n r> ił Ił
2124 Jurkowski Andrzej n T) Ti 7»
2125 Wojtczak Mateusz r> Ti Ti 77
2126 Kryński Józef 77 77 77 11
2127 Kapuściarek Franciszek n n 71
2128 Mecner Mateusz n 77 11
2129 Dobrzenie wski Jan 11
2130 Ostrowski Józef n n ll
2131 Zakobielski Kazimierz n 17
2132 Liskiewicz Ludwik u 17
2133 Sankowski Szymon » n 17
2134 Kurtz Michał •i n 11
2135 Kozak Kazimierz n Ti 11
2136 Plantowski Tomasz Major z pułku 5 piechoty liniowej Złoty 11
2137 Korzybski Julian Kapitan z pułku 8 piechoty liniowej li 11
2138 Wojciechowski Antoni Porucznik Ti 11
2139 Wierzbicki Remigijan n Ti 77 77
2140 Podczaski Hipolit Porucznik z p. 8 piechoty liniowej TT 71
■c

135

LISTA KRZYZUW WOJSKA POLSKIEGO
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2141 Żołądkowski Wincenty Podporucznik z p. 8 piech. lin. Złoty 19 Sierp. 1831
2142 Narkiewicz Benedykt Żołnierz 1* Srebrny n
2143 Załoga Filip n » łi «
2144 Strykiewicz Jan Podoficer 51 T) n
2145 Murłowski Józef Żołnierz 11 51 51
2146 Białecki Paweł Vice podoficer 51 11 51
2147 Iwalenty Grzegorz Żołnierz 11 51
2148 Kuzniewski Szymon 15 11 15 11
2149 Kuzniewski Kasper 55 11 1 11 11
2150 Piec Kazimierz 11 11 1* 51
2151 Skrzypek Andrzej 51 15 11 n
2152 Bajkowski Maciej 15 51 51 r
2153 Eudnicki Szymon 11 11 n 51
2154 Durlik Walenty U 55 u n
2155 Konotowicz Stanisław 15 51 51 u
2156 Trawicki Bernard 55 51 51 51
2157 Mieszko Paweł 11 15 11 r
2158 Daldonis Andrzei Vice podoficer 11 Tł 51
2159 Żywieki Kazimierz Żołnierz 11 w 51
2160 Bieńkowski Mateusz 15 51 n 1)
2161 Żurawik Józef 11 ’I r 71
2162 Łosiński Stanisław 51 55 n n
2163 Majer Józef 11 11 5» 51
2164 Zwolski Alexander 11 n »
2165 Kuśmierczyk Jakób 51 51 55 55
2166 Tokarski Jan Podoficer 51 r 15
2107 Mordes Józef Żcłnierz ( t 11 11
2168 Stankiewicz Józef 15 11 n 11
2169 Tomkiewicz Józef 15 *5 w 51
2170 Piechowski Michał 51 51 5T 15
2171 Sperski Stefan 55 51 ił 51
2172 Piętka Michał ii 15 r 55
2173 Podbielski Wawrzyniec 11 11 55 11
2174 Małecki Jakób Sierżant starszy 55 51 51
2175 Majkowski Euzehiusz Podporucznik z pułku 14 piech. lin, Złoty 55
2176 Kamocki Maryan 51 r> n 15
2177 Lipka Piotr J7 n *5 15
2178 Ostrowski Ignacy n n V 55
2179 Słupecki Jan Podoficer 55 Srebrny 11
2180 Stachurski Jan 51 Ił U 11
2181 Grabski Wincenty 51 r ii 11
2182 Magnuszewski Józef n * ii 15
2183 Michalski Wojciech Żołnierz 55 11 51
•=+< CO Nalepa Franciszek W r> 51 11
2185 Chmielewski Piotr 51 51 r. 11
2186 Wójcik Jan 11 11 n 11
2187 Folkierski Józef Kapitan 5J Złoty 11
2188 Borkowski Karol Porucznik z pułku 20 piechoty linio. 51 H
2189 Mizgalski Stanisław Porucznik 51 11 51
A
U
m

-C*hQ>-

’^®L’óSŁiy0-
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2190 Bieczyński Wojciech Podporucz. z pułku 20 piech. liniowej Złoty 19 Sierpnia 1831
2191 Żółtowski Hipolit 7) >* 11 *7
2192 Drohojewski Felix n n 15 57
2193 Nibelski Maciej Podoficer 11 Srebrny r
2194 Eustecki Karol Żołnierz 11 17 77
2195 Magnuszewski Stanisław Podchorąży » 11 71
2196 Ejński Józef Vice Podoficer 71 11 11
2197 Hąpowicz Tomasz 11 77 11 15
2198 Wojciechowski Michał 71 n 51 77
2199 Kwiatkowski Antoni Żołnierz u li
2200 Piotrowski Tomasz Podoficer 51 »7
2201 Dworzaczek Edward Podchorąży Ti 51 li
2202 Miedzielski Maxymilian n 5? 11 li
2203 Kowalski Tomasz Żołilierz n 11 77
2204 Walter Michał Vice Podoficer n 11 ł!
2205 Zajączkowski Franciszek Żołnierz ii 11 11
2206 Ozerwiński Jan Kapitan z p. 1 strzelców piesz. Złoty 11
2207 Arenowicz Józef Ochotnik 77 Srebrny *1
2208 Przezdziecki Jan Podoficer 15
2209 Szulmirski Faustyn Podporucz. z p. 5 strzelców pieszych Złoty 11
2210 Mazurkiewicz Wincenty Podchorąży n Srebrny 11
2211 Sciborski Ludwik Sierżant starszy n 5> 15
2212 Nagórski Wiktor Podoficer 77 11 11
2213 Pierzczyński Franciszek Vice podoficer li 51 11
2214 Pobanowicz Józef Żołnierz z p. 5 strzelców piesz. 51 51
2215 Kondracki Grzegorz n 77 j !*• 11
2216 Podgórski Józef Sierżant starszy z p. 7 piech. lin. 11 11
2217 Czyżewicz Józef Major z pułku 3 ułanów Złoty »1
2218 Niezabitowski Kwiryn Porucznik 51 i» 71
2219 Olszewski Paweł Podoficer n Srebrny H
2220 Jordan Koman n 7? ii 11
2221 Letter Franciszek Żołiiijrz n łł 11
2222 Markiewicz Alexander n 11 11 11
2223 Dąbrowski Alexander >7 77 5? ri
2224 Skarży nski Wmcenty Kapitan z pułku 1 jazdy mazurów Złoty’ ii
2225 Eudzki Walenty Podoficer n Srebrny n
2226 Budmeki Felix Wachmistrz 15
2227 Arendt August Żołnierz 77 51 i»
2228 Dzierzbicki Eustachy Kapitan łl Złoty 71
2229 Smoliński Leopold Podoficer z komp. 3 poz. art. piesz. Srebrny 11
2230 Pawłowski Błażej Ti Ti li 11
2231 Kordowski Bogusław V 77 Ił 1?
2232 Zieliński Alexander Kanonier 11 11
2233 Gierdzinis Stanisław 77 n 17
2234 Szydzinski Kadet 17 15 li
2235 Boleski Xawery „ z komp. 5 poz. art. piesz. 11 77
2236 Stelmach Antoni Kanonier 11
2237 Prazner Szczepan Bombardyer 11 n 15
2238 Poniedziałek Franciszek n n ii r>
137

__________LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

M | Nazwisko i Imię Stopień i broń | Jaki krzyż Data
2339 Szawłowski Romuald Porucznik z p. 4 strzelców piesz. Złoty 19 Sierp. 1831
2240 Brzoska Tomasz Kapitan pułku 2 ułanów 11 ił
2241 Otkiewicz Romuald Porucznik ii 11
2242 Skarżyński Ambroży Generał brygady n
2243 Chantreuil Henryk Lekarz z p. 13 ułanów ii
2244 Dembowski Stefan Major z batal. strzelców sandomier. r u
2245 Chamski Konstanty Podoficer z bat. 4 lek.-kon. art. Srebrny n
2246 Mieroszewski Ignacy Podpułkownik 7. szt. korp. litewskiego Złoty 30 Sierp. 1831
2247 Ilirosz Józef Kapitan n Kawalerski n j
2248 Zabłocki Stanisław Porucznik r> Złoty n
2249 Smętkowski Ignacy Podporucznik n 1
2250 Staniszewski Jan Podoficer z komp. 2 pozycyjnej Srebrny n
2251 Król Wincenty Kanonier •i •t ii
2252 Gawłowski Tomasz »i u
2253 Freze Stanisław Porucznik z komp. 2 lekkiej Kawalerski n
2254 Janik Stanisław Podoficer n Srebrny 7?
2255 Ertinan Antoni Tł »} ” n n
2256 Kwaśniewski Karol Bombardyer n n 1 2257 Kozłowski Kazimierz n 15 2258 Kaczanowski Karol Porucznik z artyleryi konnej Złoty U 2259 Seieszek Jan Podoficer n Srebrny 2260 W ojnarowski Franciszek n n li n 2261 Tyszkowski Józef Bombardyer w o » 2262 Marzonek Andrzej n n ił 77 2268 Zatorski Kazimierz Kanonier fi Jt ii 2264 Dowgiełło Piotr Porucznik szt. pieeb. korp. litewsk. Złoty 77 2265 Jabłoński Stanisław Podpułkownik pułku 3 strz. piesz. •i .. 2266 Zieliński Jan Major i •i n
2267 Modzelewski Wincenty Kapitan n i
2268 Czernik Ignacy n n •i r>
2269 Dudziński Paweł Sierżant starszy n Srebrny »
2270 Witka Stanisław Podoficer •i n n
2271 Łoniewski Bartłomiej n ■» n n
2272 Głazewski Wojciech r 1l •i
2273 Kulikowski Józef Ił 11 11 –
2274 Rajniak Szyraou Żołnierz n 77 r>
2275 Iwański Antoni i •7 M
2276 Zakrzewski Norbert « n 71
2277 Broński Antoni Porucznik z powstania Słonimskiego Złoty n
2278 Szretter Jakób n n w
2379 Foss Birgel Julian Podporucznik •9 rt }ł
2280 Szretter Antoni Podofieer 11 Srebrny
2281 Szretter Jan H Ił • 1
2282 Wierzbicki Wincenty fi « n lf
2283 Kowalewski Antoni Żołnierz » n 11
2284 Radziszewski Stanisław Pułkownik z pułku 26 piech. lin. Złoty 11
2285 Podberewski Fortunat Porucznik n łi 11
2286 Ordyński Franciszek Podporucznik „ «
2287 Mirzejewski Paweł Podoficer Srebrny

-ve-i£S
is
138

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

v<-’ A w, ii 11
2313 Falkowski Józef Kapitan z pułku 13 ułanów Złoty 17
2314 Wasilewski Józef ,, n r 75
2315 Barczyński Józef Podporucznik 1 55 11 2316 Michałowski Antoni 75 71 71 71 2317 Nidecki Antoni ii 71 7) 2318 Berecki Napoleon Porueznik 71 17 11 2319 Maliński Jan Podporucznik 77 11 2320 Krakowiak Błażej Podoficer 71 Srebrny 77 2321 Iwiński Marcin •i n ii 2322 Łapczyński Tomasz Żołnierz 71 17 2323 Wrzosek Bazyli V 71 2324 Budziszewski Ignacy Major jazdy płockiej Złoty 2325 Krajewski Kazimierz Kapitan r łi 2326 Zawadzki Józef 75 w 2327 Haciski Jan Porucznik 7
2328 Lasocki Ludwik ii 55
2329 Jounga Franciszek V 71
2330 Smoliński Hipolit n n
2331 Pędowski Michał n 71 71
2332 Wiszniewski Maxymilian Podporucznik 71
2333 Dzwonkowski Józef Podoficer 71 Srebrny
2334 Kwiatkowski Kasper Żołnierz 17
2335 Potocki Leon Major z oddziału żmudz.-litew. Złoty
2336 Zienkiewicz Józef Porucznik 71 55 15
c<y?.

— 139 —

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
mi Plater Cezar Kapitan z oddziału żrnudz.-litewsk. Złoty 30 Sierp. 1831
ms Zambrzycki Ludwik Porucznik n ■i 7>
2339 Kołysko Adam r> 71 71 •7
2340 Grynhoff Gustaw Kapitan u 77 77
2341 Grynhoff Jan Podoficer 77 Srebrny *7
2342 Polioski Józef n J? 11
2343 Iwaszkiewicz Juli.an n 1» ll
2344 Poniatowski Adam Podoficer artyl. • * 11
2345 Sawicki Ferdynand Żołnierz 71 77 17
2346 Gozdowski Dominik 71 n 1* 71
2347 Dobrowolski Adam Doktor 71 Złoty •7
2348 Sługocki Tomasz Porucznik kwatermistrzów stwa główn. 11 »7
2349 Połomski Jan Sierżant starszy z p. 18 piech. lin. Srebrny J1
2350 Przedpełski Seweryn Podoficer 77 77 7 *
2351 Pestkowski Ma.iej Tl 77 7» *7
2352 Hoffmann Stanisław 77 J1 17 71
2353 Kluczewski Józef Żołnierz J7 71
2354 Miecznikowski Michał n 11 »? •7
2355 Mowiuski Jan ■7
2356 Kęsicki Józef 77 n
2357 Woroniecki Lucy an Kapitan z pułku jazdy poznańskiej Złoty 31 Sierp. 1831
2358 Szczaniecki Stanisław Porucznik 71
2359 Mierzyński Jan
2360 Mochnacki Piotr •i ■1
2361 Płazowski Hieronim 71
2362 Moraczewski Koman Podporucznik 7} 77 'I
2363 Cichowicz Felix Podoficer 11 Srebrny 17
2364 Jełowicki Jakób n 71
2365 Woźnicki Jakob »i 71
2366 Gidlewski Michał Żołnierz 7 7
2367 Kulikowski n n
2368 Litkiewicz Maurycy yj 77 i 17
2369 Żakiewicz Jan n >7
2370 Grabówiecki Antoni Kapitan komp. 6 pozyc. artyleryi Złoty ..
2371 Prozor Maurycy Major z pułku 13 ułanów 77 71
2372 Przeciszewski Antoni Naczelnik powstania pow. upickiego 11 77
2373 Matuszewicz Wincenty « 71 „ trockiego •7 77
2374 Bortkiewicz Wincenty n n „ zawilejskie.
2375 Piotrowski Korwin Major powstania w ileńskiego 71
2376 Jasiński Marcin Gwardzista z p. 2 gw. nar. warsz. Srebrny
2377 Gośeimski Michał Kapitan były adj. gr. Szembeka Złoty 77
2378 Stadnicki Seweryn Porucznik adj. gr. Dembińskiego
2379 Młotkowski Józef Podchorąży z pułku 1 ułanów Srebrny 7 1
2380 Lefevre Julian Podporucznik z sztabu gr. Langerm. Złoty »ł
2381 Czarnomski Izydor Porucznik z pułku 8 ułanów
2382 Kościszewski Z kadetów 1»
2383 Głażewski Michał Dowódzca posp. rusz. part. pułtuskiej 11 77
23S4 Knlpiński Podporucznik z pułku 8 ułanów ♦7 17
2385 Koss „ komp. 1 lek. art. piesz. Y) *7
(ł<k

-Cc^q’~
140

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2386 Kranas Franciszek Podoficer komp. 1 lekkiej art. piesz. Srebrny 31 Sierp. 1831
2387 Stangierski Jan n rt V 11
2388 Kanelii Mikołaj Kanonier r ii
2389 Pawłowski Piotr 1» 11 li
2390 Stanczukowski Walenty Lekarz batalionowy Złoty f!
2391 Borzewski Felix Podporucznik z pułku 8 ułanów •i 1 Wrześ. 1831
2392 Bąjkowski Wiktor Proboszcz zabłudowski Srebrny 2 Wrześ. 1831
2393 Andrychewiez August Kapitan z pułku 18 piechoty liniowej Złoty ii
2394 Jasiński Wincenty Porucznik li 11
2395 Rybiński Jan Podlekarz z pułku grenadyerów 11 11
2396 Jaworski Karol Podporucznik z jazdy krakowskiej „ li
2397 Frezer Franciszek Major z pnłku 12 piechoty liniowej i* łi
2398 Małachowski Podporucznik adj. gr. Mycielskiego ii H
2399 Lipiński Stanisław Dowódzca posp. rusz. pułtuskiego U 3 Wrześ. 1831
2400 Dziewanowski Kazimierz Pułkownik z pułku 18 piech. lin. n fł
2401 Kossobndzki Ludwik Major ii
2402 Korewa Szymon f? r ■n ł»
2403 Trzciński Józef Kapitan „ fi 11
2404 Kossobudzki Szymon r ” rt ii
2405 Liebreeht Karol Porucznik „ » li
2406 Babski Alojzy Porucznik strzel, sandomierskich fi 4 Wrześ. 1831
2407 Titz Ewe Paweł Lekarz ordynujący u li
2408 Jasiński Jakób „ dyrygujący jj ii
2409 Kosztulski Jan r * rt li
2410 Maciejowski Erazm „ ordynujący i* »
2411 Kulesza Jan „ dyrygujący ii fl
2412 Rudnicki Adam Sztabs-lekarz i? n
2413 Lebel Ignacy Lekarz dyrygujący ti i»
2414 Rosset Otto n fi rt ff
2415 Pinel Scypion „ ordynujący rt i?
2416 Korabiewicz Edmund V rt fi
2417 Fleyczerowski Tomasz n dywizyjny ii
2418 Kronenberg Stanisław „ batalionowy 11 ił
2419 Wojciechowski Józef Sztabs-lekarz pułku grenadyerów V li
2420 Toplitz Maxymilian Lekarz bat. z dyw. karabinierów B 1»
2421 Weuery Ferdynand Aptekarz „ n J*
2422 Gąsiewski n n •n 11
2423 Antomarchi Franciszek Inspektor szpitali wojskowych Kawalerski ii
2424 Rapacki Wojciech Konduktor dyliżansu Srebrny rt
2425 Rudnicki Piotr Naczelnik komory terespolskiej Tf ~
2426 Koss Leon Podporucznik artyleryi Kawalerski i>
2427 Zbyszewski Józef Major z pułku 5 piechoty liniowej Złoty 5 Wrześ. 1831
2428 Magarzewski Teodor Kapitan „ fi Ił
2429 Bacciarelli Teodor „ z p. 11 piechoty liniowej V •i
2430 Cliruśeielewski Józef Podoficer z pułku 5 piechoty lin. Srebrny łi
2431 Boski Konstanty i r ił 11
2432 Balcer Jacenty Żołnierz r ii ii
2433 Nowak Franciszek Podoficer „ ii fi
2434 Majewski Mateusz Żołnierz „ ii >1
Jk
■£)s,a

m

141

 • c5^-
  LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
  M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
  2435 Wojda Antoni Żołnierz z pułku 5 piechoty lin. Srebrny 5 Wrześ. 1831
  2436 Zadunayski Wincenty Kapitan z pułku 5 strzelców piesz. Złoty il
  2437 Zelingowski Justyn Podporucznik z p. jazdy poznańskiej 1* 9 Wrześ. 1831
  2438 Chrzanowski Fremont r> 11
  243!) Strawiński Edward r 77 51 ł7
  2440 Wojtkiewicz Józef Podoficer „ Srebrny li
  2441 Mickiewicz Michał * r n li
  2442 Gałecki Ignacy r> « 77 13
  2443 Boszkowski Julian n n 15 11
  2444 Rewiński Kazimierz v n Ił
  2445 Kisielewski Dyonizy Żołnierz 11 11
  2446 Selens Józef r> » n 11
  2447 Osuchowski Ignacy 77 77 » 11
  2448 Grabski Teolil Major z sztabu naczelnego wodza Złoty 8 Wrześ. 1831
  2440 Kamieński Henryk Podporucznik z pułku 4 ułanów li 11
  2450 Chrucki Stanisław „ adj. gr. Mucho wskiego 71 9 Wrześ. 1831
  2451 Komierowski Jan 77 ” 11 11
  2452 Gutkowski Urban Kapitan z pułku 18 piech. liniowej 11 »!
  2453 Łempicki Eugeni Porucznik „ !» 11
  24o4 Sawicki Kajetan n 7? 11 1»
  2455 Paliszewski Leopold Podporucznik „ 11 17
  2456 Pruszyński Piotr Major szef sztabu korpusu pierwsz. 71 11
  2457 Ostrowski Tadeusz Kapitan adjutant gr. Łubieńskiego 17 11
  2458 Potkański Ludwik Podporucznik adj. gr. Małachowskiego H 31
  2459 Nieszokoć Wincenty Kapitan z artyleryi >1 11
  te i 11 2477 Zieliński Jan „ „ w amb. szt. główn. ii 1
  2478 Zieliński August Podaptekarz w amb. dyw. 1 piech. Srebrny •1
  2479 Kiuczycka Józefo Felczer star. z p. 10 piech. lin. li 31
  2480 Orłowski Piotr 51 z p. 8 ,, ii Y>
  2481 Szott Augustyn Por. z p. 7 uł. p. szt. gr. Umińsk. Złoty 12 Wrześ. 1831
  2482 Rembowski Walery Kapitan adj. poi. gr. Umińskiego i» ti
  2483 Garczyiiski Stefan Porucznik z szwadr. jazdy poznańskiej 71 77

-C-&2©-

142
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2584 Skorzewski Arnold Porucznik z szwadr. jazdy poznańsk. Złoty 12 Wrześ. 1831
2485 Lelevre Romuald Podporucznik z p. 5 strzelców kon. n 17
2486 Oborski Maxymilian „ z legii litewsko-wołyńskiej 71 77
2487 Greffen August Major z p. 13 piechoty liniowej 71
2488 •Łyszkiewicz Walenty „ z p. 1 z strzelców piesz. Kawalerski «
2489 Grabiński Józef „ z p. 2 piechoty liniowej *7 71
2490 Jaroszyński Tomasz Kapitan z pułku 3 strzelców piesz. Złoty 71
2491 Hitter Włodzimierz Porucznik „ n 11
2492 Sonnenberg Edward Podporucznik „ n 77
2493 Długołęski Sierżant starszy „ Srebrny n
2494 Wolski n ” n w
2495 Karbowniak Żołnierz „ n n
2496 Bylica n r n 77
2497 Brodnicki Piotr Podporucznik „ Złoty 71
2498 Wilson Józef Podpułkownik z korpusu inżynierów n 71
2499 Starowolski Franciszek Kapitan 1 klasy „ n
2500 Szymoński Michał n n n n
2501 Frankowski Felicyan Podporucznik „ n 71
2502 Raciborski Józef Adjutant komisarza wojennego n 71
2503 Romanowski Antoni Podporucznik z korpusu weteranów •ł 71
2504 Potocki Prot Podchorąży z pułku 2 ułanów Srebrny 77
2505 Radomski Podporucznik z bat. strzel, podlask. Złoty •1
2506 komierowski Ludwik Podpułkownik z sztabu głównego 77 n
2507 Załuski Joachim Kapitan z pułku 5 ułanów 77 77
2508 Czarnowski Jan Porucznik adj. gr. Wąsowicza 77 71
2509 Petrykowski Edward Podporucznik z pułku legii nadwdśl. 11 77
2510 Dunajewski Antoni Porucznik z sztabu 6 prez. rządu nar. 71 >1
2511 Gurowski Mikołaj Porucznik z pułku jazdy kaliskiej n Jl
2512 Sznltz August Podpułkownik z korpusu inżynierów w 13 Wrześ. 1831
2513 Sapieha xiąże Eustachy Podporucznik adj. poi. gr. Łubieńsk. ii U
2514 Lubieński Henryk Żołnierz z jazdy poznańskiej Srebrny r>
2515 Radoliński Roman Podporucznik z sztabu gr. Umińskiego Złoty 14 Wrześ. 1831
2516 Le Brun Piotr Porucznik z kwaterm. głównego 71
2517 Gajewski Karol Podporucznik z p. 7 pieeli. liniowej 77 77
2518 Nowicki Wincent} Major z sztabu gr. Dembińskiego n
2519 Kurowski Józef Podporucznik z p. 1 jazdy krakowsk. 71
2520 Sawicki Jan „ z szt. gr. Dembińskiego 71
2521 Malinowski Rudolf Kadet z art. lekko-konnej Srebrny 77
2522 Rutkowski Andrzej Sztabs-lekarz z p. 1 piechoty lin. Złoty »
2523 Rostkowski Teodor * z pułku 12 71
2524 Liebich Karol „ dyrektor szpitalu w Modlinie 71
2525 Do/naszewski Józef »7
2526 Hoffman Ludwik Porucznik z szt. kwat. głównego 71
2527 Zieliński Jau „ adj. poi. gr. Węgierskiego 71 77
252S Barankiewiez Leopold * z p. 19 piechoty liniowej 11 77
2529 Skalski Karol Podpułkownik szef szt. artyleryi Kawalerski 17
2530 Fiedorowicz Jau Pułkownik z korpusu artyleryi 71
2531 C horzewski Piotr
2532 Łapiński Franciszek Podpułkownik „ 11 17
Co

143

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2533 Uzepeeki Onufry Podpułkownik z korpusu artyleryi Kawalerski 14 Wrześ. 1831
2534 Narzymski Adam Major z korpusu artyleryi ii
2535 Ekielski Alexander Porucznik „ >1 11
2536 Przedpełski Felix Podpułkownik „ Złoty 11
2537 Głuszezyński Karol Major Ji ii
253S Szczepanowski Ignacy Podporucznik „ ii 11
2539 Zakrzewski Teofil n n H ii
2540 Fijałkowski Zefiryn Sztabs-lekarz i« ii
2541 Heisenreich Franciszek Lekarz batalionowy łi •7
2542 Uiedroye Justyn Kapitan 2 klasy komp. 1 poz. piesz. Kawalerski 11
2543 Kierwiuski Antoni Podporucznik „ Złoty ii
2544 Węgliński Xawery JT ” 11 11
2545 Frankowski Albin r> n li »i
2546 Ostrowski Felix Podoficer Srebrny *1
2547 Mazurkiewicz Józef fi ” li 11
2548 Wolski Tomasz r ” •>1 *ł
2549 Osmyliński Otton r « ii *•
2550 Borowski Stanisław f V 11
2551 Jurecki Stanisław « r ii 11
2552 Matusiak Ambroży Kanonier „ ii 11
2553 Zimmermann Krystyn Bombardyer „ ii 1?
2554 Hermanowski Filip n r li 11
2555 Trawiński Franciszek V) * V
2556 Wyszyński Antoni Kanonier „ H 11
2557 Ignaezuk Andrzej Bombardyer „ « Ił
2558 Chajecki Antoni Porucznik z korap. 4 pozyc. pieszej Kawalerski 11
2559 Waszkowski Józef Podporucznik ,, Złoty 11
2500 Zawadzki Marcin n n 17
2501 Hembeliński Ludwik » n H 11
2502 Mroczkowski Felix Podoficer Srebrny 11
2563 Kuszel Dominik 11 n 11 11
2564 Mokrowiecki Jan Bombardyer „ 11 li
Koscink Andrzej r n »» 11
2506 Kołowajtys Adam Ti fi ii 11
2507 Jaskuła Antoni n n 11 •1
2508 Substelny Piotr Kanonier »• 11
2509 Brzozowski Maryan Porucznik z komp. 5 pozyc. piesz. Kawalerski 11
2570 Remiszewski Wincenty Podporucznik „ Złoty li
2571 Dobrucliowski Hipolit n t. ii 11
2572 Krupski Antoni Podoficer Srebrny Ił
2573 Horrorh Felix Ti Ti ił
2574 Kułakowski Mikołaj n v 11 ii
2575 Kulenty Franciszek Bombardyer ,, M 11
2576 Klimczuk Józef « Ti ♦1 11
2577 Szerzycki Michał Kanonier „ n 11
2578 Słupski Józef n n n 11
2579 Grabowiecki Antoni Kapitan 1 klasy komp. 6 poz. piesz. Kawalerski 1*
2580 Wierciński Ludwik Podporucznik Złoty «t
2581 Koss Józef ^ * łł 11
(j?

 • rn
  Mi
  **

oCU/J—J?
144
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2582 Cząezkowski Maciej Podoficer komp. 6 poz. pieszej Srebrny 14 Wrześ. 1831
2588 Okęcki Ignacy n n fi Tl
2584 Brocki Konstanty n n i> 11
2585 Niewęgłowski Henryk 11 ii 11 11
2586 Kozłowski Franciszek Bornbardyer n H 77
2587 Szmykuć Józef 1* ? « 17 2588 Maroński Stanisław n u 11 n 2589 Myszkowski Jan Kanonier ii li n 2590 Czermiński Edward Podporucznik komp. 7 pozyc. piesz. Kawalerski 2591 Dmuchowski Julian fi n Złoty 1? 2592 Kulczycki Adam Podporucznik u fl 2598 Czyszkowski Konstanty Podoficer » Srebrny 17 2594 Tamulewiez Antoni ł ii li n
2595 Czajewicz Wojciech *» ii li i
2596 Borkowski Andrzej Dobosz u i? •>
2597 Słomski Marcin Bornbardyer ii n »f
2598 Janicki Błażej li ii -,ł w
2599 Markowski Jan Kanonier i» 11 i
2600 Duchowski Bazyli Porucznik z komp. 1 lek. pieszej kawalerski >i
2601 Hauke Teodor Podporucznik ii Złoty ii
2602 Werxius Andrzej Podoficer w Srebrny ii
2603 Gorkowski Kanut fi n ll u
2604 Drozdowski Marcin Bornbardyer ii n u
2605 Pruchniak Jan Kanonier »i fi ii
^606 Kipura Tomasz n n ii
2607 Horain Ignacy Kapitan 2 kl. komp. 3 lek. piesz. Złoty *i
2608 Dobrzelewski Felix Podporucznik ll i»
2609 Modzelewski Antoni fi n ll ii
2610 Zabielski Maciej Podoficer li Srebrny ii
2611 Wierzbicki Bazyli ii n •i ii
2612 Bańkowski Stanisław •1 ii u i»
2613 Szymański Alexander U ii U ii
2614 Ojżyński Jan Kanonier ii n n
2615 Strzyżewski Józef 1* ii •i i*
2616 Sompolski Marcelli 11 >i •i ii
2617 Grocholski Antoni Bornbardyer n , li
2618 Bawski Jan Kanonier ii ii
2619 Pawlak Józef Bornbardyer ii i Ji
2620 kożuchowski Józef Kapi.an l kl. komp. 6 lek. piesz. Złoty ii
2621 Konarzewski Wojciech Podoficer fi Srebrny w
2622 Lipski Emilian U fi « 17
2623 Olszewski Stanisław łl i r
2624 Małecki Teofil r> ii tl n
2625 Święcicki Andrzej Bornbardyer ll i» w
2626 Wysoczyński Nepomueyn u ♦ł V Tl
2627 Kotowski Sebestyan li ii n 11
2628 Słomiński Antoni 11 li ii n
2629 Lennik Karol »i H Tl n
2630 Trębicki Władysław Podporucznik bat. 1 lek. kon. Kawalerski 77

145
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. ——–
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2631 Orlicki Ludwik Podporucznik bat. 1 lek. kon. Złoty 14 Wrześ. 1831
2632 Oszkoder Jan Podoficer »l Srebrny 11
2633 Biernacki Piotr fi 11 17 »
2634 Lipowski Edward li 11 w n
2635 Borkowski Michał Bombardyer 11 17 77
2636 Popowski Marcin 11 11 » w
2637 Mikina Franciszek 11 11 n »
2638 Liciak Tomasz U ił •i n
2639 Dzierżawski Alojzy Porucznik bater. 2 lekko-konnej Złoty H
2640 Michałowski Ignacy n 17 11 7)
2641 Jabczyński Paweł Podoficer 17 Srebrny »
2642 Seroczyński Jan n » 7f 1?
2643 Eykaczewski Walenty Bombardyer il 7? r
2644 Branczak Wincenty U U 'i u
2645 Grzywka Łukasz 11 n li V
2646 Łabanowski Jan Kapitan 1 kl. bat. 4 lekko-kon. art. Kawalerski il
2647 Orłowski Alexander Porucznik ił 11 17
2648 Wasielewski Józef Podporucznik n Złoty n
2649 Zachariasiewicz Józef Podoficer ii Srebrny n
2650 Zambrzyeki Wincenty •l n Y> w
2651 Małachowicz Onufry 11 ii 11 »
2652 Janko Henryk 11 ii 11 i
2653 Ostrowski Krystyn »! ii •1 »
2654 Uszezyński Andrzej Bombardyer n 11 n
2655 Jarosz Jan 11 u 11 ft
2656 Stefański Jan li ii n
2657 Horobczyk Stanisław r n « n
2658 Mautz Józef * 17 ii n
2659 Pieńkowski Antoni ii li ii 17
2660 Szopowicz Alexander Podporucznik z oddziału rakiet, kon. Złoty 17
2661 Szuch Ignacy Podoficer « Srebrny ii
2662 Bielski Dominik Kapitan 2 klasy z korp. artyleryi Złoty n
2663 Ulidowicz Adam Podporucznik n 11 n
2664 Smoliński Stanisław 11 ii li u
2665 Klassen Ignacy n n 11 n
2666 Wende Antoni Podoficer 1) Srebrny u
2667 Marcinkowski Wincenty Kanonier 11 r 17
2668 Augustowski Bazyli n 17 Tł n
2669 Litta Kasper U i» V i ii
2670 Bączkowski Krzysztof fi n n V
2671 Zawadzki Antoni Porucznik z komp. p. Fiedei’owicza Kawalerski n
2672 Piątkowski Jan Podporucznik 11 Złoty n
2673 Gutowski Anastazy n n »! n
2674 Bzowski Jan Podoficer n Srebrny ii
2675 Mirosławski Adam U n n ii
2676 Bobrowicz Jan U ii n U
2677 Kaziemierów Paweł Kanonier ii n ii
2678 Bazasso Paweł fl 7) n ii
2679 Błażejewski Józef n n ii li
c-SL©
19
lift

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2680 Forster Karol Kapitan adjutant prezesa rządu Złoty 14 Wrześ. 1831
2681 Orłowski Władysław Podporucznik „ „ Tl ł>
2682 Potocki Włodzimierz „ przy komp. do prez. rządu 77 łł
2683 Sobolewski Jerzy Porucznik adj. „ ł» łł
2684 Billewicz Franciszek Major naczel. powst. pow. wileńskiego Kawalerski łł
2685 Niemcewicz Karol Marszałek bruski i poseł Złoty łł
2686 Kaszyc Józef „ nowogrodzki i poseł łł łł
2687 Grotkowski Jan Porucznik z p. 26 piechoty liniowej »ł
2688 Klukowski Ignacy Podporucznik jazdy powst. litewsk. *1 łł
2689 Grotkowski Konstanty n T) 11 łł
2690 Brunnow Szymon Porucznik ,, łł *1
2691 Szmigielski Maciej Major zakładu ogólnego ił łł
2692 Łada Konstanty Porucznik z pułku 2 strzelców kon. Ił łł
2693 Dunikowski Fabijan Major z pułku 18 piechoty liniowej Ił łł
2694 Jędrzeje wicz Edward Kapitan „ łł łł
2695 Mierzejewski Mikołaj Major jazdy nowogrodzkiej łl łł
2696 Białopiotrowicz Karol Kapitan „ łł r
2697 Niezabitowski Stefan n » 71
2698 Wodzicki Franeiszek Porucznik z pułku 1 krakusów n 15 Wrześ. 1831
2699 Popiel Ludwik Żołnierz „ Srebrny ł*
2700 Załuski Karol Naczelnik powst. litew.-żmudzkie. Złoty
2701 Truszkowski Kazimierz 71 *» 77
2702 Staniewicz Ezechiel » r ł»
2703 Szemiot Franciszek n n »
2704 Borzęcki Józef Major z pułku 4 piechoty liniowej Kawalerski
2705 Krzysztoporski Józef Kapitan „ 7ł
2706 Słubieki Wincenty Ti n 17
2707 Kosicki Alexy r> 77
2708 Chmielewski Michał ri n Złoty
2709 Dunin Julian n n łł
2710 Łosowski Mateusz r r 11
2711 Niementowski Tadeusz n n
2712 Pawłowski Wojciech ” r
2713 Przeradzki Tytus r> » 11
2714 Wyszkowski Józef Porucznik
2715 Rudnicki Wincenty
2716 Wodziński Adam
2717 Tomaszewski Walenty n n
2718 Zajączkowski Julian V r
2719 Sopoćko Stefan * 77
2720 Borzęcki Franciszek
2721 Radliński Stanisław
2722 Wojciechowski Józef 77 r 71
2723 Drychel Adam Podporucznik „ 77
2724 Dunin Platon łł »
2725 Rozbicki Leonard
2726 Obuchowski Jakób
2727 Lewartowski Jacenty ti
2728 Słubieki Kazimierz n « 11 11

to
— 147
■55^
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2729 Drożański Karol Sierżant starszy z p. 4 piech. lin. Srebrny 15 Wrześ. 1831
2730 Merkel Jan n ł)
2731 Baezewski Michał n łł
2732 Wiliński Jan n 71 łi
2733 Gruszyński Ignacy łł n łł »
2734 Krulikowski Paweł Podchorąży Jf łł ił
2735 Bojanowski Walenty Podoficer 11 łi Ti
2736 Samora Józef U Ti Jł
2737 Zapalski Leon n Ti n •ł
2738 Jędrzejewski Felix n łł *ł łł
2739 Dziarkowski Andrzej Ti n łł łł
2740 Bierstedt Karol n r łł
2741 Chmielewski Karol n r> •i
2742 Routii Maxyrailian 71 V tt 1
2743 Jabłoński Ignacy Ti Tl 11 łł
2744 Szatkowski Paweł 77 r> » Ti
2745 Ambrozyusz Adolf n Ti n 71 i
2746 Nawadzki Andrzej n 71 n Ti
2747 Palicki Bogusław fi n ’i łł
2748 Dąbrowski Ignacy 71 łł 71 71
2749 Biskupski Stanisław » n 71 71
2750 Skwierczyński Andrzej a « fi Ti
2751 Łojek Stanisław Dobosz if n Ti
2752 Sokołowski Franciszek n Ti »» *ł
2753 Dzikowski Stanisław Żołnierz Ti ł łł 2754 Korwina Michał łł i łł
2755 Barwiński Tomasz n >1 łł łł
2756 Maciejewski Michał 71 n »ł
2757 Bednarek Ludwik f) •i U łt
2758 Ługowski Maciej n » ił łł
2759 Rozyński Józef n n łt łł
2760 Komar Franciszek n n łł łł %
2761 Wesołowski Andrzej fi łł łł łł
2762 Dziarkowski Jan » i łł łi 2763 Kotowski Franciszek łi Ti ł- 11 2764 Batory Wojciech Ti Ti łł 2765 Kosztrzewa Walenty ił fl łł łł 2766 Piotrowski Józef n 71 łł łł 2767 Szaniawski Franciszek n • ! n łł
2768 Aliszkiewiez Kazimierz n 75 71 11
2769 Gibczyński Antoni w •i łł *ł
2770 Aytutys Bartłomiej •» łł 11
2771 Chudy Filip n Ti łi łł
2772 Katkowski Jakób Ti Ti łł łł
2773 Jakubicz Alexander n yj łł 11
2774 Niegodzisz Szymon Ti »ł łł
2775 Raciborski Adam Lekarz batalionowy „ Złoty łł
2776 2777 Dębicki Piotr Biernacki Franciszek Felczer starszy Major z p. 8 piechoty liniowej – Srebrny Kawalerski H Ił
I
I
C^-2©’
— 148 —

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO
Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2778 Trzebicki Antoni Kapitan z pułku 8 piechoty liniowej Złoty 15 Wrześ. 1831
2779 Mieszkowski Ignacy fł U li
2780 Macharzyński Ignacy V rt fl 11
2781 Kawęczyński Maryan V n fi J*
2782 Jurgaszko Adam Porucznik w 71 »»
2783 Moraczewski Gabryel ff n ff łł
2784 „Wróblewski Walenty n n ii Ił
2785 Kietliński Leopold Y) f) ii 11
2786 Haydes Adolf Podporucznik il ii 11
2787 Pirogowicz Andrzej fł n fi 11
2788 Tochmann Kasper n u fi 11
2789 Lenda Józef Podoficer >5 Srebrny 11
2790 Olszewski Antoni Ił ił fl >1
2791 Wojnowski Franciszek M ii fł ł»
2792 Kleczkowski Bartłomiej n J r 11 2793 Kudelski Karol » w r Ił 2794 Czarkowski Benedykt n n 71 fl 2795 Trzaszkowski Jan « f» fi fi 2796 Chodorowski Walenty fi fi fi n 2797 Kwocióski Mateusz Vice Podoficer r u ii 2798 Łysik Jan Tambour yi r li 2799 Wiśniewski Szymon Żołnierz r n ii
2800 Łapiński Józef )» 1 9 ii u
2801 Ignatowicz Wincenty 7) 11 ii łi
2802 Jędrzejowski Michał r. fl i ił 2803 Lipiński Wawrzyniec 71 li fi Ji 2804 Sokalski Bartłomiej n fi w ii 2805 Mielniczuk Maciej n »1 Tł ’> 2806 Biernawski Antoni Major z pułku 10 piechoty liniowej Kawalerski ii 2807 Kruszewski Karol Borom. ti fl Złoty i
2808 Wyszpolski Felix •ł fi 11 ii
2809 Potocki Mikołaj Kapitan fl 1» n
2810 Waszkiewicz Józef Porucznik fl 11 ii
2811 Bostkowski Daniel fl fl fi ii
2812 Rysiński Roch 71 ff it ii
2813 Grodzicki Seweryn 7) n V 11
2814 Daniłowski Felicyan Podporucznik ■i fl n
2815 Kozłowski Jan Podoficer n Srebrny !1
2816 Rutkowski Stanisław T* fi ii
2817 Solecki Ludwik Podchorąży fi 11 ii
2818 Kozierowski Leon Podoficer łf
2819 Chudzikiewicz Józef fi *i
2820 Kossoń Wojciech r n li łi
2821 Kalezycki Józef n « fi f i
2822 Biernawski Stanisław Sierżant starszy f» fi
2823 Rogowski Alexander Podoficer fi
2824 Kubiński Michał ii
2825 Lewandowicz Karol Tambor major fi
282G Markowski Jakób Żołnierz u ił *1

-Cc*©-

149
jĆ?ł3O
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
ssr’ oj
Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2827 Cholewka Józef Żołnierz z pułku 10 piechoty liniowej Srebrny 15 Wrześ. 1831
2828 Niewiadomski Szczepan U łł łł «
2829 Baranowski Franciszek i* ł» łł 77
2830 Szeptycki Stanisław Major z p. 5 strzelców pieszych Kawalerski 7?
2831 Stokowski Andrzej łł łł t> n
2832 Pawlikowski Andrzej łł l! Zloty 77
2833 ■Łuszczewski Wiktor Kapitan łł Tł łł
2834 Noskowski Jan 1* łł łł
2835 Pietrasiewicz Ignacy łł łł 1! n
2836 Troeiński Felix 11 11 łł
2S37 Radziejowski Wiktor Porucznik n V n
2838 Głaszyński Franciszek ?i n łł 77
2839 Englerd Władysław u !! łł łl
2840 Piasecki Alexander Podporucznik Ił T)
2S41 GablińsM Józef n ł Jł 2842 Iżyłowski Mikołaj łł łł tł t> 2843 Jankiewicz Adam n Ił łł 2844 Potocki Leopold łi Ił r n 2845 Szymański Antoni ł? łł u 2840 Pruehno Rudolf Lekarz batalionowy 11 2847 Korycki Awertyn Kapelan łł n łl 2848 Szymański August Kapitan łł n 2849 Jerzmanowski Felix Major łł 2850 Węgierski Karol Porucznik n 2851 Milczarski Onufry Sierżant starszy « Srebrny 2852 Heydebrand Gustaw Podchorąży łi łl ti 2853 Kulczycki Kazimierz Podoficer r łł 2854 Węgierski Klemens Ił ii tł 2855 Podwiązkiewicz Wawrzyn. 51 u 77 2856 Kula Marcin łł n 2857 Garliński Franciszek łł ił 2858 Augustynowicz Paweł Ił u łł łl 2859 Dębek Józef ! ił tf łł
2860 Zieliński Franciszek łł n
2861 Jakubowski Ignacy łł ii n Ił
2862 Briiner Edward łł ił
2863 Dziedzicki Antoni Żołnierz n
2864 Dobrowolski Stanisław łł ♦i
2865 Rogowski Adam Tł ?!
2866 Kmieć Jakób n r
2S07 Kornatowski Paweł n n
2S68 Brodowski Tomasz łi
2869 Sulikowski Floryan n n
2870 Piechocki Henryk « u łł tł
2871 Regulski Łukasz » ti ii
2872 Roszkowski Benedykt ii r
2873 Wożniak Mikołaj n r> ti
2874 Mininka Wojciech r> r ł?
2875 Krzyżanowski Andrzej n łł n 77
Sar^O —

(®#a
— ISO —

LISTA KKZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2876 Wojdanowicz Ignacy Żołnierz z pułku 5 strzelców piesz. Srebrny 15 Wrześ. 1831
2877 Krzyzczak Franciszek łł łł łł łl
2878 Strzelecki Franciszek łł łł H •ł
2879 Adamski Michał łł 1 łł 1
2880 Gładysz Teofil łl łł »! łl
2881 Rzeczulkowski Stanisław łł I* łl ił
2882 Młodziej owski EoCh Dobosz „ łł łł
2883 Dziewanowski Kazimierz Podpułkownik z p. 18 piech. liniowej Kawalerski łł
2884 Piszczatowski Wojciech Kapitan „ Złoty li
2885 Machezyński Roman łł łł ł* 11
2886 Duclieński Onufry Podporucznik „ łł 1»
2887 Libicki Sylwester łł »ł łł n
2888 Wołowski Andrzej Podchorąży „ Srebrny n
2889 Kamieński Szymon Sierżant starszy „ •1 n
2890 Rakowski Stanisław Podoficer „ łl n
2891 Kącki Leon Sierżant starszy „ n ti
2892 Chrzanowski Marcin Żołnierz „ n w
2898 Krassowski Jerzy łi >» ’i u
2894 Rybiński Józef łi •» •ł ii
2895 Czachorowski Felix ił *» •i n
2896 Leski Stanisław Podpułkownik dow. pułku 1 jaz. krak. Kawalerski ii
2897 Bydłowski Bonawentura Major z pułku 1 jazdy krakowskiej «ł n
2898 Babski Antoni Kapitan „ Złoty ii
2899 Luniewski Jan Kanty Porucznik „ łl ił
2900 Rzewuski Fortunat łł łł •i ił
2901 Russocki Kwiryn Ił łł ił V
2902 Wąsowicz Józef łł >> łł •ł
2903 Dunikowski Piotr Podporucznik „ łł łi
2904 Helman Franciszek *ł łł ł? u
2905 Paczek Ludwik łł łł łl ♦i
-906 Sierzputow’ski Remigiusz Podoficer „ Srebrny ii
2907 Czernik Adam ł> łł łł ii
2908 Konarzewski Antoni »ł łł ■, ’i
2909 Berdulski Stanisław Ił łł ił ii
2910 Morsztyn Eustachy łl ił n
2911 Wielogłowski Eustachy łl łł *» u
2912 Łuczycki Ildefons łł ti n u
2913 Kobylański Ignacy łi ił łi !•
2914 Kmieć Jakób Żołnierz „ li tł
2915 Egierski Ignacy łł łł » «ł
2916 Sterkowski Jan ił łł u 11
2917 Jendruch Tomasz łł ł» ii !•
2918 Cissowski Wojciech ** łł n łl
2919 Curlej Piotr ł łł •ł łł 2920 Sroka Jan li łł ii n 2921 Nieciecki Szymon H ił ii ii 2922 Patek Franciszek Podpułkownik dow. p. 1 strz. kon. Kawalerski ti 2923 Wiliński Michał Major z pułku 1 strzelców kon. • i ii 2924 Bułharyn Joachim Kapitan „ 1 Złoty n ■oifcł-

151
£5’
£»J

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLsKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2925 Potkaiiski Leon Kapitan z p. 1 strzelców konnych 1 Złoty 15 Wrześ. 1831
292(5 Pieezkuwski Jakób Porucznik 11 11 ił
2927 Walderowicz Stanisław 11 1» li li
2928 Jabłkowski Ludwik 11 H 11 li
2929 Stawiski Stefan Podporucznik n li V
2930 Laskowski Seweryn ił ii V Tl
2931 Potkaiiski Ludwik n ii n Tl
2932 Psarski Felix Wachmistrz n Srebrny Tl
2933 Olszewski Wojciech TT ’i ii 11
2934 Kowalski Jakób Podoficer « n n
2935 Czerwiński Ferdynand ii ii n n
2936 Drzew lecki Józef 11 ii n u
2937 Życli liński Marcelli ii li ii n
2938 Szymanowski Wincenty ii ił ii Tl
2939 Krzeczkowski Józef 11 H '1 iy
2940 Cywiński Justyn ii ii 71 «
2941 Wdowiak W alenty Żołnierz u n n
2942 Żak Walenty ii H n ii
2943 Budkiewicz Jan i» li Tl U
2944 Nicnatrow«ki Józef ii 11 11 «
2945 Cichosz Mateusz li 11 –
2946 Spławski Ludwik n ił Ił 77
2947 Pvczyiiski Wincenty ii ii 11 n
2948 Ostrowski Seweryn Porucznik z pułku jazdy poznańskiej Złoty 11
2949 Danysz Ignacy 11 11 77 «
2950 Swinarski Fmil 11 ił i n
2951 Go leje wski Samuel Podporucznik 11 11 n
2952 Bauman Ernest Podoficer T Srebrny n
2953 Pstrokoński Leon 11 11 7 77 2954 Antoniewicz Alexander ii 11 Tl Tl 2955 Bielewicz Mithał ił 11 Tl 11 2956 Kukuliiisli Melchior Żołnierz 71 11 Ti 2957 Buziacki Jan n n 11 Tl 2958 Nawlicki Mateusz Ił ii 11 r 2959 Mliecki Teofil łł i ’>» Tl
2960 Daszkiewicz Dymitr 1 i i» 11 75
29(51 Ciechowski Franciszek 11 17 r 71
2962 Fergis Maicin ii 11 Tl Tl
2963 Osuchowski Hieronim Podporucznik z pułku 1 strz. kon. Złoty n
2964 KołJowski Brunon 11 11 n n
29(55 Mieszczański K..zimierz Sztabs-lekarz ii * ii
2966 Tomaszewski Józef Porucznik z pułku legii litew.-wołyń. M 51
2967 Miłków ski Franciszek Podporucznik adiutant połowy Tl Tl
2968 Miaczvnski Alexander 1? * 71 11
2909 Rayszel Ludwik Kapitan pułku 4 piechoty liniowej 11 11
2970 Jaskulski Felix Podporucznik z pułku 19 piech. lin. » 1′
297] Węsierski W mcenty Porucznik z pułku 4 ułanów Tl 1»
2972 Eolbieck’ Józef Major komisarz wojenny n 11
2973 Bero wski Karol Komisarz wojenny Tl 15
f
4

-Cc*©’
— 152 –
-SO-
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
2974 Wójcicki Kazimierz Adjunkt komisarza wojny Srebrny 15 Wrześ. 1831
2975 Kzewuski Mateusz f? T> n
2976 Magnuszewski Dominik r> n 17
2977 Dębski Ignacy Kapitan z p. 10 piech. liniowej Złoty 17 Wrześ. 1831
2978 Patrzakowski Jan Żołnierz z pułku 2 jazdy mazurów Srebrny łł
2979 Bromirski Tomasz Porucz. z p. 2 strz. kon. ad. g.Czarnom. Złoty ł»
2980 Zaryn Jukan Podpor. z p. legii lit.-rus. ad. g. Jagmina Ił łł
2981 Chęciński Kasper Podoficer z pułku 2 strzel, piesz. Srebrny łł
2982 Piwnieki Eugeniusz Podporucznik z pułku 8 ułanów Złoty ił
2983 Bartochowski Hieronim Ochotnik powstania litewskiego łł
2984 Szkiela Kazimierz Żołnierz z oddziału saperów Srebrny łł
2985 Czubaniewicz Tomasz »ł 1» łł
2986 Wałecki Michał t» łł łł
2987 Ambroziewicz Karol ił łł 77
2988 Grofe Albert Sztabs-lekarz w ambulansie Nr. 5 Złoty n
2989 Chorin Franciszek n * Nr. 4 »
2990 Zambrzycki Gabryel Podpułkownik z szt. dyw. 1 pieszej n łł
2991 Zeltner Franciszek Xawery Major z sztabu naczelnego wodza łł
2992 Zeltner Franciszek ” 77 łł
2993 Zambrzycki Alexander Podporucznik adj. „ ii ił
2994 Janowicz Podpułkownik pułku 13 ułanów Kawalerski łł
2995 Strawiński Donat Kapitan z oddziału lite w. i żmudź. Złoty łł
2996 Lisiecki Michał 17 77 łł
2997 Piotrowski Korneli łł »ł
2998 Ordyniec Kalixt Porucznik „ łł łł
2999 Kownacki Józef Podoficer „ Srebrny »ł
3000 Kontryn Ignacy ł» 11 łł łł
3001 Hofman Karol 11 11 ł»
3002 Radomski Tomasz Żołnierz „ T) łł
3003 Bukowski Tomasz i) 11 n łł
3004 Lewandowski Grzegorz Podoficer „ n łł
3005 Makowski Antoni Kapitan z pułku 2 piech. liniow. Złoty łł
8006 Korzeniewski Ludwik »* 11 W łł
3007 Bojarski Edmund 11 11 17 łł
3008 Dekański Ludwik 11 11 11
3009 Białkowski Felix Porucznik „ li
3010 Ciszewski Narcyz łł Ił n ł»
3011 Kloss Karol 11 11 łł
3012 Gordaszewski Franciszek *1 11 Kawalerski łł
3013 Świerkocki Tomasz 11 11 Złoty łł
3014 Karczewski Teodor 11 U ii
3015 Kurzewski Erazm H H
30i6 Radomiński Wacław 11 m1
3017 Chulawski Michał Sierżant starszy „ Srebrny łł
3018 Matecki Roman Podoficer „
3019 Zacharewicz Sylwester 11 11 łł
3020 Lambert Jan 11 11
3021 Sierożewski Wojciech 17 n łł
3022 Stempel Julian ” łi łł łł

153
JP)^C
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
c-c^S-
1
Ą
W*
Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3033 Kobyliński Adam Podoficer z pułku 2 piech. liniowej Srebrny 17 Wrześ. 1831
3034 Zakrzowski Leonard V )♦ n
8035 Sapi ński Piotr n >1 Ti
3026 Gara Jakób Żołnierz „ 11 1
3027 Kurpiza Marcin 77 f 11 –
3038 Czyżewski Szymon n v ił li
3029 Goliszewski Felicyan Kapitan z pułku 12 piechoty liniowej Złoty r
3030 Święcicki Józef 7) '7 i» n
3031 Gawarecki Wilhelm Porucznik „ V i
3032 Marcinkowski Kajetan Podporucznik „ t 17
3033 Markowski Hieronim Porucznik „ N •1
3034 Sole. ki Floryan 11 ii •1 •r
3035 Pacliołkiewicz Ignacy li 11 11 w
3036 Lisiecki Ignacy Podporucznik „ 'l if
3037 Horodnowicz Antoni n 77 *1 17
3038 Dauielski Michał n n n 17
3039 Mogielnicki Adam n n « w
3040 Nowak Józef n i> 17 17
3041 Wójcikowski Roch Podchorąży „ Srebrny *1
3042 Ciechaiiski Gabryel Sierżant starszy ., 1* n
3043 Karłowicz Stanisław Podchorąży „ n n
3044 Grodzicki Alexander Podoficer , 11 17
3045 Strzelecki Paweł i *t n
3046 Rożen Bolesław 17 r> »» n
3047 Bagiński Wawrzyniec Tambor major ,, n u
3048 Stefański Andrzej Żołnierz „ ii u
3049 Rokwisz Jan 1′ 71 •i n
3050 Serwa Szczepan 11 ł» •i ii
3051 Kwiatkowski Franciszek 11 71 'i «•
3052 Dąbrowski Maciej r> n *i ii
3053 Obyrń Wiktor Podpułkownik dow. p. 16 piech. lin. Złoty Ił
3054 Zakrzewski Józef Major łi •i
3055 Jasiński Józef Porucznik „ li ii
3056 Kasprzykowski Józef » U !« 71
8057 Dobrzański August Podporucznik „ 11 11
3058 Kozłowiecki Karol »> Tl 91 11
3059 Wiszyn Walenty yy n H ii
3060 Galewicz Józef u n 11
3061 Czechowicz Fabian Podoficer „ Srebrny 11
3062 Kotowski Antoni li 11 n 11
3063 Korzeniowski Dyzman Sierżant starszy „ ii •1
3064 Ossowski Józef •» r> ii 11
3065 Makowski Walenty Żołnierz „ i’ 11
3066 Karolewski Łukasz 11 *» *? 11
3067 Borys Władysław 11 11 •i
3068 Silski Józef 11 ił ii 11
3069 Roslakowski Antoni Major z p. I strzelców pieszych Kawalerski 11
3070 Stępkowski Xawery U 11 li '1
3071 Fiszer Ludwik 11 11 11 11

©s3 ca£-
19
O V1- vi
.
154
?
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i bron Jaki krzyż Data
3072 Łabędzki Baltazar Major z pułku 1 strzelców pieszych Kawalerski 17 Wrześ. 1831
3073 Manko Jan 55 15 Złoty 51
3074 Szmudy August Kapitan 11 51 ii
3075 Seydler Alexander 51 51 55 ?i
3076 Straszewski Jakób’ 51 V” r 11
3077 Mieczkowski Tadeusz 75 11 55 15
3078 Trzebiński Michał 55 55 ft r
3079 Nagórski Marcelli Porucznik 55 ’ 5 55
3080 Wolski Jan 15 51 f» 11
3081 Pobralski Mikołaj 15 11 11 •1
3082 Białowiejski Celestyn Kapitan » 5′ 55
3083 Patelski Józef Porucznik 55 55
30S4 Kołodziejewski Wincenty Podporucznik 57 11 15
3085 Zdanowski Jan Sierżant starszy li Srebrny 55
3086 Zieliński Wincenty 51 51 15 55
3087 Chełstowski Jan 51 11 * 15
3088 Krasnodębski Antoni n •1 11 55
3089 Ba doński Aloizy Podoficer 51 5″ 7*
3090 Kossakowski Jan 51 U 5* 11
3091 Sawicz Józef 15 15 r 11
3092 Włodek Józef 51 11 li 55
3093 Majewski Antoni Vice Podoficer n 15 5 *
3094 Cendrowski Jan Żołnierz 51 55 51
3095 Beszko Edward 15 51 15 15
3096 Sredmeki Wincenty Ił 55 •1 55
3097 Zarydkiewicz Adam – 5? 55 55
3098 Abram Michał r n U i
3099 Smerczyński Jan n 51 I! >i
3100 NowTak Kasper n 17 11 15
3101 Falkówki Julian Podporucznik z p. 13 piech. lin. Złoty 55 3102 Oryński Adam Major 51 11 1
3103 Goreć Li Antoni 11 15 55 11
3104 Butkowski Leon Porucznik 55 75 55
3105 Ostrowski Franciszek n 55 5* 51
3106 Kobyłecki Józef 15 15 15 ił
3107 Paszk.ewicz Teofil n n 15 75
3108 Kierzkowski Leon Podporucznik ii 75 11
3109 Skarzyiiski Erazm n 55 15 51
3110 Orłowski Ignacy 15 55 55 55
3111 Sieroszew -ki Jan rt 55 11 »5
3112 Majewski Józef 51 i’ 11 51
3113 Hcydenreich Józef Podchorąży 55 Srebrny li
3114 Łaciński Franciszek Żołnierz 55 5* 51
3115 Chodyński Felix Sierżant starszy 51 51 55
3116 Padowiez Bogusław Żołnierz 55 1* 75
3117 Bagiński Jozef Sierżant 51 51 11
3118 Konard Ignacy Żołnierz 55 51 51
3119 W itkowski W Ajciech Sierżant 11 *■ 51
3120 Marczyński Marcin Żołnierz 15 55 15

I
is
I
Ą
L
&
n

155

LISTA KRZYŻÓW W OJSKA POLSKIEGO.

.Af Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
8121 Morawski Kazimierz Sierżant z p. 13 piechoty liniowej Srebrny 17 Wrześ. 1831
3122 Tokarczyk Kasper Żołnierz 1) i? '1
3123 Dąbrowski Krzysztof Sierżant V 11 11
3124 Katayczyk Michał Żołnierz Jł 1» H
3125 Kojek Wincenty Sierżant Ił 11 •i
3126 Krasowski Emil Żołnierz 11 11 •i
3127 Eiemienkiewicz Franciszek Sierżant Ti 1? 1
3128 Grzegorczyk Piotr Żołnierz •1 ?i n
3129 Paprocki Stanisław Sierżant U J7 i)
3130 Szymański Grzegorz Żołnierz U n -i
3131 Skiwski Ignacy Sierżant Ił ’i
3132 Pych lik Grzegorz Żołnierz 11 71 _
3133 Błaszczyk Antoni Sierżant 11 11 H
3134 Lakicki Tomasz »1 11 11 Ti
3135 Umerczyński Kajetan n ’7 »1 »
3136 Adamski Tomasz Żołnierz n 11 11
3137 Jaworski Dyonizy Kapitan z pułku 23 piech. liniowej Złoty n
3138 Olszewsk1 Leon n n 11 ’1
3139 Gałecki Kazimierz 11 11 11 li
3140 Barankiem icz Jan r> >1 ii
3141 Łukaszewski Stanisław Porucznik n 11 •i
3142 Balicki Konstanty n ii Ił 71
3143 Kraszewski Jan r? ii ł1 n
3144 Podgórski Michał Podporucznik U 11 n
3145 Biłgorajski Kazimierz Podchorąży n Srebrny n
3146 Kantorski Józef 71 łl 1? 11
3147 Adamski Adam n 11 ii ii
3148 Boznański Leon n 11 »! V
3149 Gottwot Franciszek Ti 15 u 11
3150 Starczewski Ignacy Ti *1 11 n
3151 Studziński Alexander n U li V
3152 Ostrowski Jan n » V
3153 Sokołowski Ignacy Podoficer 15 ii n
3154 Harahurda Józef * n n u
3155 Paczucha Szymon Żołnierz n ii „i
3156 Wądołowski Jan » » 'i 71
3157 Zapolski Franciszek 71 15 15 V
3158 Krawczyński Tomasz n 11 11 »
3159 Eozwadowski Józei Major z pułku 3 strzelców pieszych Złoty V
3160 Kozwadowski Jan n 11 Ti
3161 Gierszt Tomasz Kapitan ii li 11
3162 Mroczkowski Jan 11 « ■i ?1
3163 Białogajski Stefan n ii •j łł
3164 Galiński Antoni ił n 11 11
3105 Olędzki Emeryk Porucznik V 11 ’1
3166 Słonimski Ludwik Podporucznik n ii M
3167 Wesołowski Antoni n n li
3168 Pręczkow ski 'lomas! n 11 n 1*
3169 Gurzynski Michał n 1} Ti '1
S:
8
rc cn

 • p _


LISTA KLZAŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

&
Ą
•Sj s
Gić<51
Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3170 Pomorski Józef Podporucz z p. 3 strzelców pieszych Złoty 17 Wrześ. 1831
3171 Strupczewski Wojciech Sierżant starszy „ Srebrny 11
3172 Woliński Franciszek n 55 51
3173 Walaszak Kasper Podoficer 7) •1 11
3174 Andruszkiewicz Antoni ił 55 ił 11
3175 Pasiliski Jan H 11 n 11
3176 Wojna Jan 1* 51 ii 11
3177 Smoczyński Józef Ił 15 » ♦I
3178 Ostrowski Ignacy 15 55 15
3179 Koman Antoni 11 11 ii 15
3180 Kzepicki Paweł 51 11 ii 15
3181 Przezdziecki Leopold n ił n 15
3182 Gnoiński Koch r « ii ii
3183 Jaroszewski Jakób ft n r ii 55
3184 Witkowski Józef Żołnierz V ii 11
3185 Szymański Tomasz 15 li 55 11
3186 Zezułii Gabryel 5? 5* « f
3187 Smoliński Dyonizy 55 51 n 55
3188 Kapisiewicz Mikołaj 11 11 u 11
3189 Nowicki Antoni 11 U « 15
3190 Karpicki Marcin 11 Ił i* 15
3191 Trzepizor Mikołaj 15 5* r Ił
3192 Oygankiewicz Maciej łi 11 » 11
3193 Woziwoda Bonawentura 51 11 n 51
3194 Głowacki Grzegorz 11 11 n 51
3195 Mazurkiewicz Ludwik Kaptan z pułku 4 ułanów Złoty 11
3196 Markowski Władysław 15 5? 5? 15
3197 Kopyciński Franciszek 55 11 ił 11
3198 Sadowski Antoni Porucznik 55 r Ił
3199 Łęczycki Bolesław Wach mistrz starszy .. Srebrny 51
3200 Łęski Adam u n li
3201 Frydrych Józef Podoficer M ii 11
3202 Grochowski Stanisław i »1 M
3203 Gliński Karol n n Tł 5 3204 Wąs Kazimierz Żołnierz » 11 1
3205 Jaroszczak Piotr r ii r 11
3206 Golba Cypryan n ii 11 11
3207 Żebrowski Ignacy Kani tan z pułku jazdy sandomirskiej Złoty Ił
3208 Libiszewski Karol Tl n
2209 Zarzycki Piotr Porucznik V * 11
3210 Pieniążek W Ator Podporucznik „ ił 11
3211 Cliaydukiewicz Andrzej Podoficer 11 Srebrny 51
3212 Jackiewicz Józef Żołnierz 11
3213 Tyszka Eleazar Major z 1 korpusu jazdy augustow. Złoty 11
3214 Kuncewicz Mateusz Kapitan n li
3215 W szeborowski Ludwik Podoficer n Srebrny •1
3216 Jankowski Józef u
3217 Kierczyński Adam Żołnierz r u 11
3218 Kamiński Marcin |7 r ił n
1

e),

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
&

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3219 Frólich Jan Podoficer z pułku 5 ułanów Srebrny 17 Wrześ. 1831
3220 Oraczewski Edward Porucznik z pułku 1 jazdy krakowskiej Złoty Ti
3221 Dąbrowski Dominik Podporucznik z pułku 4 ułanów Ił r
3222 Ryx Stanisław „ z p. 2 jazdy mazurów n Ti
3223 Łojewski Jan Major z pułku 4 strzelców konnych ?1 i?
4224 Krzymuski Tadeusz Podporucznik z pułku 6 ułanów ?! r
3223 Świętosławski Alexander „ z pułku jazdy mazurów „ Y)
3226 Pietkiewicz Waleryan Z oddziału part. podpuł. Zaliwskiego Srebrny 20 Wrześ. 1831
3227 Skarżyński Ambroży Gener. bryg. dow. bryg. 1 dyw. 2 jazdy Kawalerski «
3228 Stecki Ludwik Kapitan z sztabu naczelnego wodza Złoty t!
3229 Rybiński Wojciech Podchorąży z pułku 3 ułanów Srebrny n
3230 Dorzewski Adam Podporucznik „ Złoty n
3231 Miłobędzki Jakób z p. 18 piechoty liniowej n Tł
3232 Trzebiński Wincenty »» Ił n Ti
3233 Mańkowski Marcin Podoficer „ Srebrny r
3234 llorody ńslci Karol Kapitan z korp. inżynierów Złoty r
3235 Tyszkiewicz Wincenty Poseł skwirski Ti
3236 Lipiński Paweł Podporucznik z pułku 3 ułanów n V
3237 Fabrycki Franciszek Podoficer z pułku 7 piechoty liniowej Srebrny n
3238 Pogorzelski Wincenty Sierżant starszy » »i
3239 Rychłowski Jan Kapitan z p. 5 strzelców piesz. Złoty ii
3240 Muchowski Leopold Podoficer z pułku 8 pieeh. liniowej Srebrny ii
3241 Bonaszewski Felix i r Ił ii
3242 Karolewski Walenty II » łl U
3243 Bednarek Jan Żołnierz „ n V
3244 Zdanowicz Jakób Podporucznik z p. 7 pieeh. liniowej Złoty n
3245 Szczapiński Józef Sztabs-lekarz z p. 23 piechoty lin. Srebrny 21 Wrześ. 1831
3246 Haryng Frangott Podlekarz i? 11
3247 Tomezycki Franciszek Kapitan z pułku grenadyerów Złoty 11
3248 Łaski Alexander r * n li
3249 Osmulski Ignacy r n ?i ?!
3250 Krzewiński Teofil r r 1>
3251 Żygałowski Jan Porucznik ., ??
3252 Czarkowski Leon « r 1? ?ł
3253 Rogowski Jozefat Ti r 1 ? ?ł
3254 kowalski Adam i* r » łl
3255 Groman Klemens n r 11
3256 Zawadzki Jakób Podporucznik r fi 1»
3257 Kielkicwicz Wojciech Kapitan „ li 1?
3258 Nykiel Jan Porucznik n 1?
3359 Czajkowski Karol Podporucznik n 1»
3260 Czarniewski Ignacy r u w »
3261 Rapacki Jan n r w 11
3262 Wotowski Józel i? V n łł
3263 Dzięuielewski Ignacy Sierżant starszy Srebrny >5
3264 Skarżyński Romuald n “ Ił ii
3265 Sikorski Xawery » r 1? n
3266 Strubiński Fortunat r> » »i r
3267 Dąbrowicz Maciej r 9 11 >»
i)
f
£
■5
— iss —

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
i
IS
’ S’
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3268 Rosiak Jan Sierżant z pułku grenadyerów Srebrny 21 Wrześ. 1831
3269 Gieraszewski Franciszek V ił U
3270 Kowalski Hipolit U il Jl >1
3271 Suchecki Antoni łl ił li 11
3272 Szumowski Franciszek ll U Jl 11
3273 Wrzeszcz Józef li ił 1> 1*
3274 Foluśniak Dominik i* li 11 11
3275 Myszkowski Jan Tambor major ll 11 11
3276 Swidruk Kasper Żołnierz U Jl łl
3277 Dąbski Jan U 11 n n
3278 Cybulski Tomasz 11 11 15 n
3279 Lenik Kilian 11 Jl w u
3280 Chmielewski Józef }1 łl J) 19
3281 Beck Wilhelm 11 ll u 17
3282 Rogowski Stanisław ii ii „
3283 Podpora Jakób łi ij u 19
3284 Filipczyk Andrzej 1> >1 19 15
3285 Gielski Antoni ii Jl 91 łl
3286 Królikowski Antoni 1» U •1 11
3287 Siwczyński Antoni 11 u U 11
3288 Małdu Andrzej Jl 11 Tt 19
3289 Kluba Andrzej 11 51 n U
3290 Rudowski Antoni 11 11 li 11
3291 Służewski Franciszek U U •i 19
3292 Kurtynaytys Jerzy 11 11 ił 51
3293 Dawidyatys Maciej ił 11 Ił >1
3294 Wiosna Walenty 51 11 n U
3295 Pniewski Paweł 11 1» n 11
3296 Zawadzki Franciszek 11 1J ił 11
3297 Wysocki Mikołaj 11 Jł ii 11
3298 Hermanowski Koronat 11 1- ii 11
3299 Czerski Józef Podchorąży 11 ii ..
3300 Gurazdowski Wincenty Sierżant J? ii U
3301 Bogusławski Felix n 1 •i J5
3302 Poswik Franciszek n 19 r> 1?
3303 Potocki Jan Żołnierz T> 11
3304 Suzeniak Tomasz Ji JJ ii 11
3305 Pianowski Jakób n 1? n 15
3306 Zdaniewicz Paweł r n ii •1
3307 Antoniak Michał 11 19 51
3308 Raczoński Tomasz U n 11 Ił
3309 Skrzypczyriski Stanisław ii n Jl 1*
3310 Ostrowski Jan i* ii „ ll
3311 Pągowski Stanisław Kapitan ił Złoty U
3312 Klewiez Józef Major ii u 11
3313 Drzewiecki Felicyan i» »» u 11
3314 Urbański Piotr U ii H 11
3315 Szlegiel Karol 11 li Kawalerski 11
33l6 Paszkowicz Kazimierz Pułkownik dow. p. 13 piech. liniowej ll >1
3
1^-0^ ■

c Ł

150
Y
cY
9=^3
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
9
V
I
Nazwisko i Imię | Stopień i broń Jaki krzyż Data
8317 Bogusław ski Stanisław Major z pułku 13 piechoty liniowej Kawalerski 21 Wrześ. 1831
3318 Wojnarowski Antoni Podpułkownik dow. p. 23 piech. lin. l? 55
3319 Uinienieeki Henryk Kapitan adjutant gr. Milberga Złoty 55
3320 Skarżyński .Romuald Porucznik „ 71 55
3321 Kraczkiewicz Marcin Porucznik adj. szt. 4 dyw. piech. n 71
3322 Rzempołuski Stanisław Podporucznik „ n Tl
3323 Chyliński Antoni Kapitan kwatermistrzowstwa główn. n 55
3324 StarowoNki Franciszek „ 2 klasy z korp. inżynierów r> 55
3325 Russyau Franciszek Pułkownik dow. p. 3 strzel, kon. Kawalerski n
3326 Sobieski Seweryn Kapitan adjutant gr. Wronieckiego Złoty »
3327 Breza Henryk Podporucznik „ ’5 55
3328 Jagielski Andrzej Trębacz ,, Srebrny n
3329 Orąbczewski Paweł Intendent główny wojska Złoty 23 Wrześ. 1831
3330 Zandrowicz Franciszek Pod pułk. szef. szt. 4 dyw. piech. Kawalerski 55
3331 Raczyński Wojciech Kapitan z pułku grenadyerów Złoty r
3332 Berent Kajetan Kapitan „ r> V
3333 (irandys Marcin Lekarz batalionowy „ 5?
3334 liszyński Józef Kapitan „ u n
3335 Gogolewski Teofil Podoficer z artyleryi Srebrny
3336 Kurowski Waleryan Podporucz. adj. poi. gr. Wronieckiego Złoty
3337 Bniński Konstanty z pułku 1 mazurów H 55
3338 Miłkowski Stanisław Porucznik z p. 3 strzelców piesz. 51 55
3339 Szmitt Hippolit Podporucznik „ 51 n
3340 Grzybowski StaLisław 5» U n n
3341 Wesołowski Michał »5 Ił n 15
3342 Zakrzewski Piotr ’7 1 5 fl
3343 Rudzki Edward Kapitan legii litew.-rus. adj. nacz. wodza Kawalerski 15
3344 Marczewski Erazm Płatnik poi. przy naczel. wodzu Złoty 55
3345 Bessel Stanisław Porucznik z sztabu kwater, główn. n 24 Wrześ. 1831
3346 Zaw adzki Wincenty Kapitan z pułku 6 ułanów 5ł r
3347 Oczków ski Józef ’} 1* n T)
334S Prątnicki Floryan M 1* rt 71
3349 Cieciszewski Kazimierz Porucznik „ 15
8350 Rzodkiewicz Jan H J5 55 n
3351 Brzozowski Bolesław Podporucznik „ 55 15
3352 Zarzycki Ignacy Podoficer „ Srebrny 55
3353 Horbowski Napoleon »i »» 55
3354 Nowodworski Marcelli JJ
335o Gewartowski Leopold n » ł? 71
3356 Chojnacki Ignacy Kadet r w 55
3357 Szymarek Wawrzyniec Żołnierz „ .. 55
3358 Barezyński Wojciech 15 ” r
3359 Wagner Jan ił 55 55
3300 Niw iński Franciszek n r*
3361 Samborski Franciszek *5 51
3362 Frydrych Bartłomiej Sztabs-lekarz „ 5ł 55
3363 Tarszeński Ludwik Kapitan z legii litew.-rusk. Złoty 55
3364 Podchorodeński Leon Podpułkownik z pułku 10 ułanów 11
3365 Szczepauowski Antoni Major 15
fJ
fe
i >
$
61

<-

1(50

LISTA KRZYZOVV WOJSKA POLSKIEGO.

1 M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż* Data
i 3306 Zagórski Alojzy Porucznik z pułku 10 ułanów Złoty 24Wrześ. 1831
i 3367 Modliński Antoni »ł 77
i 3368 Dietrich Tomasz Pułkownik z sztabu głównego Ił 25 Wrześ. 1831
i 3309 Janiszewski Michał Porucznik adj. z sztabu głównego W 17
3370 Michalski Felix Podpułkownik z sztabu głównego Tl *7
3371 Tomaszewski Karol Porucznik adj. „ łł łł
3372. Zalewski Józef Podporucznik z p. 1 strzelców piesz. li łł
i 3373 Orłowski Franciszek Porucznik z pułku 10 ułanów ii >1
i 3374 Daszkiewicz Kazimierz Podporucznik z pułku 6 ułanów n łł
i 3375 Wołowski Stanisław Lekarz dywizyjny Kawalerski łł
3376 Lubelski Filip Doktor Złoty 1»
3377 Czechowski Maurycy Sztabs lekarz z pułku 5 strzel, kon. W ił
3378 Ignatowski Koman „ z p. 1 jazdy krakowskiej 1? !l
3379 Dobrowolski Kazimierz „ z powst. wołyńskiego Srebrny łl
3380 Haage Gustaw „ litewskiego ł) Ił
3381 Bełezykowski Ferdynand Podaptekarz z amb. sztabu głównego ii 7t
1 1 3382 Michałowicz Mateusz Podlekarz z p. 2 piechoty liniowej 77 1»
1 3383 Pique Franciszek Podporucznik z gwardyi narodowej 15 ł»
j 3384 Brandin Abel Wiktor Lekarz dywizyjny Złoty łł
3385 Frezer Franciszek Major z p. 12 piechoty liniowej Kawalerski ll
3386 Wiśniewski Jan Kapitan „ Złoty n
3387 Pomernacki Ignacy Porucznik z pułku 3 strzelców piesz. 11 n
8 Ą 3388 Paprocki Stanisław U »1 ll i»
3389 Łazowski Antoni i» >J Ił 71
‘V c) 3390 Niwiński Mikołaj 11 ■> ił ii
O 3391 Jundził Platon Podporucznik „ w ł>
3392 Bronowski Szymon ii ił 17 ii
3393 Slepikowski Kajetan •t ii łi ii
3394 Zabłocki Ignacy Ił ił 77 ii
3395 Satała Stefan Podlekarz „ Srebrny
3390 Łubieński Antoni Podporucznik adj. przy gr. Turno Złoty U
3397 Górski Romuald Porucznik z p. 4 strz. konnych Ił ii
1 3398 Paszkiewicz Karol „ jazdy litewsko-ruskiej Ił i
3399 Żaba Franciszek Kapitan z pułku 11 ułanów 11 ii
3400 Lipski Jan Porucznik z pułku 6 ułanów '1 71
1 3401 Kaczkowski Karol Generalny sztabs-lekarz Kawalerski i»
3402 Chotomski Ferdynand Major z pułku 1 jazdy mazurów Złoty ił
2403 Niemericz Władysław Porucznik z pułku 10 ułanów 26 Wrześ. 1831
3404 Komorowski Michał 11 11 u
3405 Katom sk i Ferdynand Podporucznik „ li
3406 Waglewski Prot ił ił 11
3407 Kulikowski Jan >» li ii
3408 Osmolski Jan Porucznik „ ii
1 3409 Korycki Wojciech Wachmistrz starszy „ Srebrny ii
3410 Jankowski Tomasz r> n i.
i 3411 Jasiński Michał r> r> i •
3412 Janson Michał Podoficer „ n
t 3413 Pułtawa Michał ił ił
& 3414 Chaborski Floryan ł»
Jb (s’?j
■ V‘~ r’-C
&
I .2$
i
a
f
1(51

f
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3415 Szumski Michał Podoficer z pułku 10 ułanów Srebrny 36 Wrześ. 1831
3416 Bogdański Karol » n il »l
3417 Jasieński Ludwik n u >1 •1
34iS Skrzyński Jan Podpułkownik z pułku grenadyerów Złoty 15
3419 Wiśnicki Konstanty Trębacz z pułku 1 strzelców kon. Srebrny
3420 Czarnecki Tadeusz Podporucznik adj. poi. gr. Andrych. Złoty 7)
3421 Jawornicki Marcelli n r> 11 V
3422 Nowakowski Józef „ p. krak. x. Józefa Poniatów. li 11
3423 Odciski Stanisław Porucznik z pułku 10 ułanów ii ’1
3424 Bollinger Stanisław „ z batalionu saperów’ 11 11
3425 Gostkowski Samuel „ adj. połowy 11 75
3426 Toczyski Michał Kapitan z pułku 15 piechoty liniowej »1 *ł
3427 Biesiadowski Alexander Porucznik z pułku grenadyerów ♦1 n
3428 Labędzki Władysław Podoficer z bat. 2 kon. artyleryi Srebrny n
3429 Jędrzejewicz Anastazy Podchorąży z p. 4 piech. liniowej !» n
3430 Suzin Kalixt Porucznik z pułku 8 piech. liniowej Złoty n
3431 Trzebiatowski Ignacy Kapitan z legii litewsko-ruskiej ił n
3432 Sałkiewicz Szymon Podpułkownik z bat. saperów ił 1
3433 Izbic-ki Norbert Kapitan 1 kl. „ f « n
3434 Borchard Julian Porucznik H n
3435 Ilasfort Rudolf ii 15
3436 Zarzycki Teodor Podoficer Srebrny łl
3437 Bernard Paweł Żołnierz „ •i 77
3438 Miklasiewicz Antoni 71 51
3439 Lepik Tomasz ił H 11 11
3440 Tymowski Seweryn Porucznik z p. 1 jazdy august. Złoty Ti
3441 Gottowt Ferdynand Podporucznik adj. sztabu głównego ii 25 Wrześ. 1831
3442 Falkowski Jakób Dowódzca powstania ciechanowskiego » 28 Wrześ. 1831
3443 Okólski Jan Major z pułku 3 strzelców konnych n n
3444 Bardzki Felix Kapitan „ ii 11
3445 Munkenbek Henryk 11 T> u V
3446 Dobrzański Ludwik 15 Ti n n
3447 Łapiński Kazimierz Wachmistrz starszy „ Srebrny V
3448 Solemnik Teodor V -i ii Ti
3449 Baczyński Józef Podoficer „ •i J1
3450 Litkie Julian Podchorąży „ i 11
3451 Bielski Tomasz Podoficer „ 11 łl
3452 Stankiewicz Marcin Żołnierz „ li 11
3453 Jaśkiewicz Józef Podchorąży „ u „1
3454 Szwejkowski Adam Żołnierz „ li 11
3455 Nowialis Maciej n 77 » U
3456 Stępkowski Sylwester Podporucznik z batalionu artyleryi Złoty 11
3457 Baranowski Grzegorz Podoficer „ Srebrny *J
3458 Arend Piotr i? * 11 li •1
3459 Skrzydlewski Tadeusz Podporucznik „ Złoty
3460 Fillinger Podoficer „ Srebrny 51
3461 Kęszycki Paweł Porucznik z p. 5 strzelców konnych Złoty 1 Paźdz. 1831
3462 Frankowski Antoni Wachmistrz młodszy „ Srebrny Ti
3463 Beichert Jan Trębacz starszy il n
f
I

162

LISTA KfiZYŻOW WOJSKA DOLSKIEGO.
§
I
A
T> -a
M Nazwisko i linię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3464 Stamm Leon Kadet z pułku 5 strzelców konn. Srebrny 1 Paźdz. 1831
8465 Tys Jan r r 1» n
3466 Bogdański Paweł Żołnierz » Ji n j
3467 Kosko Celestyn Major ii Złoty ii
3468 Żabiński Walery Podporuez. z pułku 16 piecli. liniowej n 2 Paźdz. 1831
3469 Krzyżanowski Platon Kapitan z p. 1 strzelców konnych r ił
3470 Krzyżanowski Leon Porucznik ii ii 1*
3471 Żeliński Ignacy Pułkownik dowódca 1 dyw- jazdy Kawalerski U
3472 Czarnoinska Bronisława Kadet z p. 1 .jazdy augustowskiej Srebrny 3 Paźdz. 1831
3473 Gasiorowski Maciej Kapitan z pułku 3 strzelców piesz. Złoty 11
3474 Tokarski Jan >♦ łi 11 ii
3475 Mańkowski Wincenty ii li 11 Ti
3476 Ku asiburski Tomasz Porucznik n w V)
3477 Łukasiński Felix n n n Ti
3478 Chruściński Wilhelm 11 ii »i 71
3479 Szczepański Teofil Podporucznik i* i* n
3480 Modrzyński Kazimierz « 11 ii Ti
3481 Jaroszewski Henryk n r ii Ti
3482 Kulikowski Leon r n ii 11
3483 Miszewski Józef n n ti 11
3484 Borzęcki Erazm Porucznik ii 11 17
3485 Szmydt Karol Porucznik z jazdy augustowskiej n 11
3486 Tworkowski Michał Podporucznik ii n 11
3487 Iwanowski Roman n n u »ł
3488 Ułanów ski Hyacynt Porucznik n ii 11
3489 Patek Antoni Podporucznik li Ti 11
3490 Wierzbicki Dominik Porucznik « Ti 1 3491 Usz> ński Julian Podporucznik n n H 3492 Mostowski Ignacy Porucznik 71 ii 11 3493 Bogucki Michał Podporucznik ił •i 11 3494 Zaruski Konstanty Podoficer r Srebrny 11 3495 Doliwa Edward 11 ii Ji 15 3496 horda szewski Jan n n 11 11 3497 Goldberg Rubin n n li 11 3498 Tułowski Antoni Podoficer jazdy augustowskiej 11 11 3499 Hillemberg Julian V n li 3500 Janowicz Antoni n n H 3501 Chlebowski Leon Porucznik z p. 8 piechoty lin. Złoty 3802 Niemojewski Józef Kalas. „ z p. 3 strzelców kon. r 11 3503 Szymkowski Wincenty » z legii litew.-ruskiej Srebrny »1 3504 Makowski Alexander Podporucznik z p. 2 piecli. lin. Złoty 2 Paźdz. 1831 3505 Pieńkowski Felix H achinistrz stai z p. 5 strzel, kon. Srebrny 3 Paźdz. 1831 3500 Zabłocki Ludwik ił 11 3507 Juszkowski Nikodem n n 3508 Doniecki Jan n Ti 11 11 3509 Chmielewski Józef Sztiibs-trębacz J1 3510 Wiśniewski Stanisław Żołnierz li 3511 Bruchwicki Mateusz Major z pułku 8 piechoty liniowej Złoty i» 3512 Kwilecki Arsen Porucznik jazdy poznanskiej 1) 11 4v
•f

m$Fr~

163 —
~’g5®^-
LISTA KEZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

m
Ar Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3513 Jazwhiski Franciszek Kapitan jazdy augustowskiej Złoty 3 Paźdz 1831
3514 Różycki Erazm „ pułku 1 krakusów » 11
3515 Bakałowicz Stefan n n n łł
3516 Włodarski Józef Porucznik „ n 7»
3517 Roszkowski Jan » r> r> >7
3518 Rzewuski Franciszek Podporucznik „ •i ?ł
3519 Wielopolski Stanisław Porucznik „ »1 77
3520 Kłossowski Adam 11 n •i »
3521 Siemoński Kamil Podporucznik z p. 1 krakusów ł» 17
3522 Wodzicki Władysław v n n 77
3523 Jodłowski Wincenty Kapitan z p. 13 piech. liniowej ■i 77
3524 Maliszewski Ludwik Porucznik ,, 77 11
3525 Bayer Maciej Podporucznik z korp. inżynierów ił 11
3526 Sikorski Tomasz „ z p. 1 strzelców konn. ■i 11
3527 Kurowski Onufry Kapitan „ 11 17
3528 Stępowski Józef Porucznik „ 77 11
3529 Cywiński Karol T) n *7 11
3530 .Brzezikowski Stanisław Podporucznik „ Jł 71
3531 Roman Ludwik n n Jł 77
3532 Dąbrowski Antoni Kapelan „ 17 •1
3533 Joubert Eugeni Lekarz batalionowy „ 7? 97
3534 Hermanowicz Felix Podlekarz „ 11 91
3535 Twardzicki Stanisław Major z legii nadwiślańskiej 11 71
3536 Turowski Seweryn Porucznik z p. 1 strz. konnych 77 >1
3537 Korusiewicz W ojciech Sztabs-trębacz „ Srebrny 71
3538 Michalski Tomasz Podoficer » »1
3539 Jaworski Jakób n » V 4 Paźdz. 1831
3540 Cichocki Leon 11 » – 11
3541 Grochowiecki Stanisław n w 77 •i
3542 Szczucki Józef » * ” 77 17
3543 Kisielnicki Stanisław 11 » 77 11
3544 Bartoszewski Karol 77 » •1 11
3545 Szembek Alexander Żołnierz „ T> 73
3546 Gronostaj ski Józef n i 1 11
3547 Wieluński Ludwik v r> Jł 11
3548 Sawicki Jan n r> U
3549 Tycz Kazimierz Kapitan z p. 5 „ Złoty 11
3550 Wesseli Ignacy Podporucznik z sztabu głównego li 71
3551 Żukowski Stanisław Żołnierz z woln. sztrz. podlaskich Srebrny 1}
3552 Szczęsny Jan Podchorąży z p. 5 strzelców kon. 17 71
3553 Waleszczak Jan Żołnierz „ U 11
3554 Gutkowski Wojciech Porucznik z sztabu głównego Złoty 17
3555 Basza Bartłomiej Żołnierz z p. 1 krakusów Srebrny 11
3556 Kamiński Podpułkownik z pułku 7 ułanów Kawalerski 11
3557 Zabłocki Teofil Major kwatermistrzowstwa jener. Złoty 17
3558 Salkowski Podporucznik z inżynierów 79 *7
3559 Klicki Felix „ z artyleryi konnej 11 Jł
3560 Smoliński Zenon V « U 1′
3561 Łuszczkiewicz Stanisław Lekarz batalionowy „ n 71
e’-f
.■gz

C-c*loXć> ć^iyo-
m —
?-X3
¥
LISTA KRZYZOW WOJSKA P0LSKIE60.
£
B
’ >
I
ft
4
v -n
S,
V
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
8-362 Kobylański Józef Podoficer z artyleryi konnej Srebrny 4 Paźdz. 1831
8563 Dębi liski Stanisław r w r n
3564 Zawisza Franciszek 57 r> 11 n
3565 Staniszewski Jan Bombardyer n 57
3366 Longolie Stanisław *7 1 « r 3567 Lisiak Tomasz Kanonier „ i w
3368 Szymański Maciej >1 i* „
3569 Kamiński Franciszek Bombardyer „ n »
3570 Hoffman Daniel • * f» » r>
3571 Piotrowski Mikołaj Trębacz ,, i» rt
3572 Lewiński Augustyn Kapitan strzelców celn. pódl. Kawalerski 57
3573 Kraitsir Karol Sztabs-lekarz z pułku 9 piech. lin. Złoty rt
3574 Scliauffel Wilhelm „ z ambulansu 57 V
3575 Korewa Alexander „ z legii litew.-wołyńskiej n n
357 6 Chołod Kasper „ z p. 2 krakusów n i?
3377 La-Croix Alexander Zastępca lekarza z p. 3 strz. konn. Srebrny n
3578 Bernast Henryk Lekarz batal. z ambulansu n n
3579 Borelionowski Łukasz Adjuukt ambulansu polowego 51 *5
3580 Tock Ludwik Aptekarz młodszy przy ambulansie ii ii
3581 Niklewicz Szymon Podlekarz z p. 1 strzelców piesz. w ii
3582 Kulczewski Antoni Porucznik kwaterm. jeneralnego Złoty 5 Paźdz. 1831
3583 Godebski Józef „ grenadyerów ii 6 Paźdz. 1831
3584 Matuszyński Jan Lekarz batdionowy „ U 4 Paźdz. 1831
3585 Bire Ludwik Podporucznik z wojska 55 3 Paźdz. 1831
3586 Rapczyński Wincenty Żołnierz z p. 2 krakusów Srebrny 5 Paźdz. 1831
3587 Kraiński Wincenty Kapitan gwardyi nar warszawskiej Zloty n
3588 Kruszyński Józef Radca stanu kan gwardyi nar. warsz. Srebrny 4 Paźdz. 1831
35S9 Otkiewicz Konstanty Podporucznik z pułku 2 ułanów Złoty 15
3590 Zwierkowski Walenty Major z pułku 2 krakusów n r
3591 Dietrich Jan Podporucznik z komp. 2 lek.-piesz. art. n n
3592 Ogiński Gabriel xiąże Pułkownik „ Kaw alerski
3593 Jabłkowski Ludwik Kapitan adj. naczelnego wodza Złoty n
3594 Zalewski Jan Alexander Major z p. 2 piechoty liniowej Kawalerski 15 Wrześ. 1831
3593 Meneiński Konstanty Porucznik bat. 3 lek.-konnej Zloty 4 Paźdz. 1831
3596 Otkiewdcz Stanisław Podporucznik z pułku 2 ułanów »
3597 Gay Jan Lekarz z batalionu artyleryi n
3598 Rembowski Łucyan Podporucznik z p. \ strzelców konn. « n
3599 Zakrzewski Konstanty » 11 i» n
3600 Abegg Augustyn Lekarz przy lazar. warszaws. r> »
3601 Antonini Jakób Pułkownik dowódzca dyw. 3 piesz. Kaw’alerski
3602 Michałowski Wojciech Porucznik z komp. 2 pozyc. piesz. Złoty 3 Paźdz. 1831
3603 Herman Joachim Porucznik z pułku 6 ułanów
3604 Potocki Alexander Pułkownik z p. 5 strzelców kon.
3605 Nasływski Michał Wachmistrz młod. „ Srebrny r
3606 Mirosławski Hippolit Kapitan z pułku 1 strzelców pieszych Złoty 7)
3607 Dąbrowski Nikodem Porucz z art. lekko on. gr. Cliłapow, 1 4 Paźdz. 1831
3608 Mialczewski M.cliał * n
3609 V ard/yński Józef Podporucznik „ Ti n
3610 Turski Jan Wachmistrz „ Srebrny n
a
o
A
Mi
i- ’ v
-3^23^.-
165
fjy
lio-T,
f
I

LISTA KBZYZoW WOJSKA POLSKIEGO
i
A-

&
Ł&,
^ – 7 ” J“ V-v-_ ( Cvy Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 3611 Ry chter Podoficer art. lek.-kon. gn. Chłapows. Srebrny 4 Pażdz. 1831 3615 Kubiasik Józef Bombardyer ,, n 3613 Dutkiewicz Jan 11 1 3614 Kuźma Jan n 3615 Waśniew ski n ;? 15 77 3616 Malezyn Bartłomiej r i r I? 3617 Wybczyński Franciszek Ochotnik z pułku 9 ułanów n Ii 3618 Dylewski Julian Major komandant głównej kwatery Złoty i» 3619 Mendycli Alexander Podoficer art. piesz. korp. gr. Giełguda Srebrny 71 3620 Skoiutoiiski Alojzy Podporucznik z p. 12 piech. liniowej Złoty 17 3621 Słomczyński Stanisław Porucznik z pułku 2 krakusów łł 11 3622 Oborski lir. Kazimierz Pułkownik jazdy 71 11 3623 Mirski Swiatopełk xiąże Dowódzca powstania litewskiego Kawalerski 91 3624 Herubowicz Konstanty Naczelnik powstania szawrelskiego Złoty 1» 3625 Sierawski Władysław Kapitan Ił łt 3626 Twardowski Paweł „ z pułku 5 ułanów ii 71 3627 Horain Michał „ z pułku 8 ułanów- lł 11 3628 Przeczławski Leon Naczelnik powstania litewskiego Ił 51 3629 Wołowicz Michał 11 11 71 77 3630 Poulain Juliusz Należący do missyi polskiej we Francyi w 11 3631 Adrien Michał Bonnefoi r n » 17 3632 Boy len Doktor medecyny 11 71 3633 Le prince Józef n 71 11 71 3634 Clairet Ludwik 7 5 71 U 3635 Dem me Herman Lekarz przy szpitalu warszawskim n 71 3636 Izensznaid de Milbitz Alex. Major z p. 6 strz. k. nacz. kaw. wiłkomirsk. n 16 Wrześ. 1831 3637 Frycz Karol Porucznik z pułku 1 mazurów 11 4 Pażdz. 1831 3638 Moszczyński Piotr Podporucznik grenadierów r Ił 3639 Krosnowski Adolf Major z pułku 7 piech. lin. Kawalerski 17 | 3640 Bagiński Stanisław Dowódzca piech. pow. augustow. Złoty U 3641 Wiennicki Franciszek 77 ll ii H 3642 Pawłowicz Józef 11 U n 3643 Burba Alexander Sztabs-lekarz 11 łł 3644 Zgliczyński Stanisław Kapitan „ 71 11 3645 Konopacki Antoni ’i n 11 15 3646 Borzęcki Edward i» ii H łł 3647 Iwaszkiewicz Teofil n »i 71 11 3648 Kaczanowski Kazimierz Porucznik z pułku 19 piech. lin. »? 11 3649 X. Petrylewicz Dominik Prałat wileński dowodź, akad. wileńs. r 11 3650 X. Wojtkiewicz Szymon Kapelan strzelców augustowskich 17 11 3651 S/ulz Michał Dowódzca jazdy powst. august. 11 17 3652 Syrewiez Józef 11 »1 1 71
3653 lluryniewiez Stanisław *1 11 11 71
3654 Drniasz Józef u ii 11 *i
3655 Zakalewicz Franciszek Kapitan „ 1» fi
3656 Staszyński Felix 11 11 7?
3657 Kolesiński Benedykt 71 ’1 11 71
3658 Wolski Michał Porucznik 11 11
3659 Burba Eustachy ii i» _ 11 71
!
1
©
2
n
4
e -Cb
-r, '• ‘ S
-ClYH;.’,. -i
100

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
c*^sĘ:”Ź aS<5 M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 3660 Dziakowiez Xawery Podporucznik z jazdy powst. august. Złoty 4 Paźdz. 1831 3061 Gaudeusz Jerzy 11 11 li n 3662 Olędzki Xawery ff 11 n T> 8663 X. Burmeyko Antoni Kapelan „ 9) ■ł 3664 Adamowicz Jan Kapitan „ „ n 3665 Syrewicz Adam U 11 n rt 3666 Klemowicz Jerzy Porucznik „ •? n 3667 Pasierbski Platon 11 •i 9 3668 Gomoszczyński Józef Podporucznik „ •i •i 3669 Komorowski Kazimierz ił ii 17 u 3670 Houwald Kamil 11 1» •> i 3671 X. Stankiewicz Józef Kapelan „ u 17 3672 Wilczyński Michał Podoficer „ Srebrny » 3673 Ciehewicz Mateusz „ z pułku 4 piech. liniowej 11 •1 3674 Malanowicz Tomasz 11 !> 11 17 3675 Dąbrowski Jan Podporucznik z pułku 2 ułanów Złoty 11 3676 Błotnicki Hipolit Porucznik legii litew.-rus. piesz. 11 W 3677 Dobrycz Jerzy Kapitan z pułku 2 krakusów ł» n 3678 Rymkiewicz Józel Naczelnik powstania litewskiego ii 77 3679 Gruzewski Juliusz 11 !» ii 3680 Staniewicz Ignacy 99 V »1 1? 3681 Kowalski Franciszek Kapitan z pułku 1 krakusów >i 77 3682 Modzelewski Franciszek Podoficer z pułku 2 strz. kon. Srebrny 36S3 Grabowski Ignacy Podporucznik powstania august. Złoty 17 3684 Jacewicz Onufry Naczelnik powstania litews. 11 71 3685 Chorążewicz Łueyan Porucznik z p. 19 piechoty liniowej 11 11 3686 Dziedzicki Walenty grenadierów7 11 11 3687 Piłoneiński Walenty Faust. Podoficer z pułku 1 strzelców piesz. Srebrny H 3688 Gołębiowski Antoni Kapitan z pułku 10 piechoty liniowej Złoty 1
3689 Aniut Rue Doktor medeeyny 1*
3690 Hubert Wincenty Podporucznik gwardyi nar. warsz. 11 11
3691 d’Elcbegoyen J. Ludwik E. Kapitan z pułku 2 ułanów V 7»
3692 Lisicki Maciej Podporucznik powst. litewTs. 11 11
3693 Wroński Adam Porucznik z pułku 3 ułanów r> 11
3694 Pągowski Tadeusz „ jazdy poznańskiej n 11
3695 Jancewicz Karol Kapitan z pułku 2 mazurów n
3696 Neumark Jan Porucznik z pułku 4 piech. liniowej •i 11
3697 Lackoroński Kazimierz Podporucznik weteranów czynnych i* 11
3698 Trzciński Napoleon Kapitan z pułku 9 ułanów łi 17
3699 X. Skórzyński Szymon Kapelan legii litew.-wołyń. >1 U
3700 Babieli Józef Podporucznik z kor. gen. Giełguda Srebrny 11
3701 X. Dąbrowski Jan Paweł Kapelan z p. 3 piechoty liniowej Złoty II
3702 X. Miesiączek Bazyli „ legii nadwiślańskiej ił 71
3703 Malicki Jan Z partyzantów lit.-wołyńskieh Srebrny 11
3704 Kraskowski Tomasz Naczelnik powstania białowiezkiego Złoty 11
3705 Jęło wieki Edward Pułkownik powstania haysyńskiego n 11
3706 Jełowieki Alexander Poseł podpor. legii litewsko-ruskiej u 11
3707 Wrotnowski Felix Porucznik sztabu gr. Chłapowskiego 1? 11
3708 Tomkiewicz Jakób Major powstania telszewskiego n U
9
O
ó
i
Ł

107
ft %
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO

\
b
c)
A
,r>
V. ■ 1 r
3724 Wielogłowski Walery Major jazdy krakowskiej n
3725 Podczaski Władysław Pułkownik z p. 20 piech. liniow. Kawalerski 7)
37 2G Chyliński Ignacy Podoficer z p. 1 strzelców piesz. Srebrny »
3727 Rottermund Modest Porucznik krakusów Złoty 55
3728 Gadon Włodzimierz Naczelnik powst. na Litwie 55 •5
3729 Fijałkowski Alexander Porucznik adj. przy gen. Morawskim 55 75
3730 Morawski Franciszek Kapitan art. gward. naród, warszaws. 55 55
3731 Mniewski Bogumił Porucznik z p. 2 strzelców kon. 55 Tl
3733 Chotoraski Denheim Ferd. Pułkownik adj. poi. nacz. wodza Kawalerski
3733 Błędowski Franciszek Podchorąży z p. 6 piechoty liniowej Srebrny 55
3734 Giedgowd Leopold Kapitan powstania telszewskiego Złoty 75
3735 Szweiger Józef Zastępca lekarza bat. z p. 6 ułanów .. 57
3736 Chrzanowski Jan Nepom. Podporucznik strz. pie^z. kaliskich 55 55
3737 Cieszkowski Piotr Porucznik z p. 1 ułanów 55 7)
3738 Kulawski Filip Sztabs-lekarz z p. 20 piech. lin. 5’ 51
3739 Zórawski Stanisław Major z p. 1 strzelców’ piesz. 55 55
3740 .Rutkowski Antoni Porucznik legii lit.-ruskiej 5 5 15
3741 Starzyński Alfons Antoni Kapitan z pułku 26 piech. liniowej r> 17
3742 Szwykowski Kazimierz Podporucznik „ n 11
3743 Makowski B. Wawrzyniec Podoficer jazdy poznańskiej Srebrny ?»
3744 Niedziałkowski Józef Podoficer artyleryi 77
3745 Potocki Ignacy Porucznik adjut. gen. Giełguda Złoty 55
3746 Lissowski Maciej Żołnierz jazdy augustowskiej Srebrny 11
3747 Lelewel Jan Pułkownik z korp. inżynierów Złoty 77
3748 Grabowski Stanisław Porucznik z p. 3 piech. lin. n 51
3749 Święcicki Józef Major z p. 4 piechoty liniowej Kawalerski 16 Wrześ. 1831
3750 Cichowski Seweryn Kapitan z p. 5 strzelców konnych Złoty 4 Pażdz. 1831
3751 Beber Leopold Podporucznik z p. 5 strzel, piesz. 55 75
3782 Rottermund E. Sylwester Porucznik z pułku 2 kraknsów n 55
3753 Reitzenheim Józef Podporucznik z pułku 5 ułanów 7? 55
3754 Wszelaki Marcin z pułku 8 piech. liniowej r> »
3755 Kowański Wincenty Sierżant starszy z p. 11 piech. lin. Srebrny 75
3756 Widzowski Mikołaj Jan Podoficer jazdy wołyńskiej 7J
3757 Bosakiewicz Napoleon Podchorąży legii litew.-w ołyń. piesz. 75
-a
i
v-%^
■jr*a
— *58 —

LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

’^ffl
Af Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
3758 Starzyński Jan Podoficer z pułku 1 jazdy august. Si ebrny 4 Pazdz. 1831
2759 Zabokrzyeki Edward Porucznik z pułku 1 mazurów Złoty U
3760 Konarski Alexander Lekarz batalionowy z p. 1 strz. piesz. n 71
3761 Piwowarski Wojciech Podporucznik z p. 9 piech. lin. n 11
3762 Ledwański Apoloniusz Podchorąży z p. 7 ułanów Srebrny 11
3763 Wyleżyński Marceli Albert Kapitan z p. 1 mazurów Złoty 11
3764 Kosiarski Adam Major z p. 1 ułanów .. n
3765 Jastrzębski Ludwik Podporucznik z p. 17 piech. lin. n ’7
3766 Wanski Ludwik Porucznik legii nadwiślańskiej •» ■1
3767 Jesman Alexander Naczelnik powstania litewskiego ’1
3768 Narolski Mikołaj Porucznik dywiziouu karabinierów U
3769 Tyszka Marcin Podchorąży z p. 17 piechoty liniowej Srebrny ił
3770 Unicki Hieronim „ z p. 2 ułanów 11 ił
3771 Wilczewski Mateusz Porucznik z p. 8 ułanów Zloty 71
3772 Jesman Ludwik Podchorąży powstania litewskiego Srebrny 57
3773 Rzepecki Jan Podporuczuik z p. 13 piech. lin. Złoty 71
3774 Berenstorf Antoni Sierżant starszy z p. 1 strzelców kon. Srebrny r
3775 Malczewski Józef 51 77 •i ii
3776 Trzeciak Felix Porucznik z p. 4 strzelców kon. Złoty łi
3777 Zawisza Czarny Leon Żołnierz jazdy pozn Srebrny U
3778 Sandlus Józef Lekarz bat. z p. 14 piech. lin. Złoty 51
3779 X. Juszkiewicz Jan Kapelan powst. żmudzkiego •ł 1»
3780 Michałowski Felix Podporucznik z p. 16 piech. liu •i 51
3781 Izdebski Alexander Podoficer strzelców celn. podlask. Srebrny 11
3782 Urbanowicz Józef Naczelnik pow. rosińskiego Złoty 17
3783 Gieilroyć Józef Jan Dowódzca pow. litewskiego 71
3784 Olędzki Karol Podporucznik powst. wołyńskiego n U
3785 Kielesiński Kajetan „ z p. 9 piech. lin. n 11
3786 Dymitrowicz Bolesław ry yy « •1
3787 Narkiewicz Józef Ignacy Podoficer powst. rosieńskiego Srebrny łł
3788 Witkowski Michał Naczelnik „ Złoty 71
3789 Mancewicz Podoficer „ Srebrny ♦1
3790 Bellenger Dominik Germain Sztabs-lekarz z p. 9 ułanów Złoty 11
3791 Leduchowski Jan Porucznik legii litewsko ruskiej •7
3792 Jarzyna de Trzaska Kon. Podoficer z p. 1 piech. liniow. bat. 4 Srebrny 1*
3793 X. Trepka Ignacy Kapelan z p. 9 piechoty liniowej Złoty 11
3794 Szokalski Wiktor Lekarz z p. 13 „ V 11
3705 Zieliński Józef Kapitan z p. 17 „ u
3796 Trepka Stanisław Porucznik jazdy kaliskiej n 71
3797 Chyliński Jan Podporucznik z p. 7 ^ułanów n 11
3798 Zakrzewski Alexander Kapitan 1 klasy inżynierów n U
3799 Kurowski Józef Porucznik z p. 10 piech. lin. m 11
3800 Paszkiewicz Stefan „ z p. 7 ułanów •i 11
3801 Drewowski Stanisław Podoficer z p. 17 piech. lin. Srebrny 11
3802 Sokołowski Felix Podporucznik z p. 3 strzel, piesz. Złoty 11
3803 Dułkowski Jan Podoficer 3 kornp, artyleryi piesz. Srebrny «ł
3804 Wojciechowski Piotr Kapitan posp. rus. woj. mazowieckiego Złoty U
3805 Rogalski Piotr Porucznik strzelców celn. pódl. V 11
3806 Easz Józef Podporucznik z p. 7 strzelców piesz. n »1
%
i
i

S/T-q^tjO
—C-s*!3
169
-©”O’O
USTA KBZłZOW WOJSKA POLSKIEGO.

OJ
n
j
4
f-r
M Nazwisko i Imię I Stopień i broń Jaki krzyż Data
3807 Kiswilrdyu Ignacy Kapitan z p. 9 ułanów Złoty 4 Paźdz. 1831
3808 Musiałowicz Franciszek r z p. 16 piechoty liniowej 77 »7
3809 Korsak Wincenty Podporucznik z pułku 10 ułanów 77 77
3810 Marcinkowski Wojciech r grenadyerów n n
3811 1 Łosiewski Konst. Nieczuja „ z pułku 5 ułanów 77 77
3813 , Witkiewicz Zygmunt Żołnierz jazdy poznańskiej Srebrny 71
3813 ’ Ostrowski Justyn Porucznik jazdy x. Józefa Poniatów Złoty r
3814 I Musielewicz Mirza Samuel „ z pułku 25 piechoty lin. ii W
3815 Laskowski Łukasz Podporucznik z p. 1 strzel, piesz. 1»
3816 Majeranowski Michał Porucznik „ 1! t9
3817 | Pietruszyński Mikołaj Podporucznik z p. 5 piechoty lin. n 77
3818 Wesołowski Roman – z p. 14 r> 71
3819 i Mielenkiewicz Władysław’ Podchorąży z pułku 1 ułanów Srebrny n
3830 Glinojecki Jan Porucznik z pułku 11 piech. lin. Złoty 17
3831 Kościakiewicz Antoni Podporucznik z pułku 16 piech. lin. 77 77
3823 Kluszczyński Felieyan Porucznik partyzantów’ wołyńskich TJ 7*
3823 fioszkiewicz Oypryan Major z pułku 1 ułanów 77 7?
3824 Lewandowski Kazimierz Podoficer „ Srebrny 77
3825 Jarnont Jawoysz Michał Porucznik z putku 4 piechoty lin. Złoty 71
3826 Świderski Felix ** V 1 77 77
3837 Bojanowski Antoni . z pułku 1 ułanów 71 T)
3828 Wodnicki Juliusz Podporucznik z pułku grenadyerów •* 77
3829 Tuszkowski Jan Kapitan z pułku 1 mazurów 77
3830 Błeszczyński Teofil „ z pułku 22 piechoty lin. 77 77
3831 Magnuski Stanisław Porucenik z pułku 16 piech. lin. 77 _
3S33 Kamiński Antoni Kapitan z pułku 3 strzelców piesz. V
3833 Straszewicz Alexander Ochotnik powstania żraudzkiego Srebrny V
3834 Jackowski Michał Podpułkownik z p. 6 strzelców kon. Kawalerski 22 Wrześ. 1831
3835 Jasiński Wojciech Porucznik „ Złoty 17
3836 Czupski Józef ” 77 17
3837 Koziołł Adam Podporucznik „ 5- 71
3838 Lenkiew icz Tadeusz 77 n |l 77
3839 Żukowski Józef Kapitan z pułku 12 ułanów 77 77
3840 8uchodolski Walenty Porucznik z pułku 4 ułanów „ 4 Pażdz. 1S31
3841 Izenszinid de Milbitz Naczel. powst. pow. Wiłkomirskiego 75 77
3843 Stamirowski August Major z pułku 10 ułanów 77 75
3843 Treinhicki Józef Podporuczuik z p. 10 ułanów Srebrny 71
3844 Dyski Andrzej Porucznik z pułku 1 ułanów Złoty „
3845 Dobrowolski Józef „ z p. 4 strzelców piesz. 15 Wrześ. 1831
3846 Kotowicz Michał Kapitan z pułku 3 ułanów’ 71
3847 Godurowski Józef Porucznik z p. 3 strzelców piesz. 77 22 Wrześ. 1831
3848 Lipski Karol Podporucznik z p. 2 ułanów 77 15
3849 Hołownia Antoni Porucznik * 71
3850 Jurgewicz Jan Szymon „ z p. 1 strzelców kon. 7 J 77
3851 Bouzereau de Bellemain Kapitan jazdy krakowskiej 77 4 Paźdz. 1831
3852 Puzowski Alexander Podporucznik z p. 1 krakusów Srebrny 3 Paźdz. 1831
3853 Roiuiszewski Marcin Porucznik z p. 2 krakusów Złoty ))
3854 Tomaszewski Jan Wachmistrz star. z p. 1 ułanów Srebrny >7
3855 Przedpełski Wincenty Podoficer z p. 10 ułanów 77 77
(o
ii
!
v,re
,-46,
4
C2-0

— 170 —

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.

I
I
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
8856 Stawiarski Franciszek Porucznik adj. poi. gr. Giełguda Złoty 10 Lipca 1831
8857 Stawiarski Seweryn Kapitan jazdy sandomirskiej 11 4 Paźdz. 1831
3858 Jaźwiński Alexander Porucz. z p. 6 ułan. adj. gr. Konarsk. U 3 Pażdz. 1831
3859 Cendrowicz Paweł „ partyzantów wołyńskich n
3860 Kowalewski Franciszek Podoficer z p. 1 strzelców kon. Srebrny
3861 Moszyński Nikodem Porucznik z p. 2 mazurów 15 Marca 1831
3862 Bukaty Komuald Podofficer legii litew.-ruskiej n 26 Maja 1831

1

-c^=©
^fp
ALFABETYCZNY
SPIS NAZWISK.
173

^ f
f
I
A
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
Stronica
Antoszewski Mikołaj . 63
Stromca Aranowicz Józef 136
Abezyński Micliał 112 Arcichowski Józef 54
Abegg Augustyn 164 Arciszewski 87
Abram Michał 154 Arend 41
Accord Józef 132 Arend Paweł 31
Achmatowicz Benedykt 128 Arendt August 136
Adamczewski Jan 87 Arendt Michał 96
Adamczyk Józef. 78 Arendt Piotr 161
Adamkiewicz bzymon . 131 Arent Mareelli . 119
Adamowicz Jan . 166 Arent Roch 113
Adamowski Józef 101 Arkusiewicz Józef 129
Adamowski Stanisław. 107 Arkutowski Piotr 98
Adamowski Teodor 96 Arndt Karol 93
Adamowski Wincenty 49 Arnold Jerzy 41, 116
Adamski Adam . . 155 Au Jan 86
Adamski Franciszek 78 Augustowski Bazyli . 145
Adamski Kazimierz 78 Augustynowicz Paweł 149
Adamski Micliał. 150 Auszura Maciej . 92
Adamski Paweł . 125 D’Antencourt 49
Adamski Tomasz . 155 Axamitowski August . 108
Adamus Szymon. 98 Aytutys Bartłomiej 147
Adler Wilhelm . 78 Azarowicz Tomasz 59
Agaciński . . 116
Aigner Adam 86 TP
Aka liński Wincenty . 95
Alexandrowicz Franciszek 67 Babich Józef 166
Alexandrowicz Józef . 27 Babski Alojzy 140
Alexandrowicz Michał 69 Babski Antoni . 150
Aliszkiewicz Kazimierz 147 Bacciarelli Teodor 140
Alk wist Teodor . . 65 Baczewski Michał 147
Ambroziewicz Karol . 152 Baczo Bartłomiej 69
Ambroziewicz Szymon 78 Badeni Micliał 37, 54, 127
Ambrozynsz Adolf 147 Badowski Kasper 78
Ancuta Tomasz 69 Badowski Mareelli 124
Andruszkiewicz Antoni . 156 Badów ski Tadeusz 61
Andruszkiewicz Benedykt 98 Badzink Stanisław 119
Andrvchewicz August 140 Bagiński Grzegorz 104
Andrychiewicz Walenty 11 Basiński Józef . 154
Andrykiewiez 20 Bagiński Stanisław 100, 107, 165
Andrzejewski Mateusz 78 Bagiński Waleryan 114
Aniut Ruc 166 Bagiński Wawrzyniec 153
Antomarchi Franciszek 140 Bagnicwski Ludwik 93
Antoniak Michał 158 Bajkowski Maciej 135
Antoniewicz Alexander 151 Bąjkowski Wiktor 140
Antoni ni Jakób . .22, 28, 101, 164 Bakalarezyk Antoni . 94
■C;-’!
o*s£i8)9sJ»o-
174 –
-©S^>
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
Stromca Stronica
Bakalarezyk Szymon . 134 Beber Leopold . 167
Bakałowicz Stefan 163 Bechon Józef 53
Balcer Jacenty . 140 Beck Wilhelm 158
Balicki Konstanty 155 Bednarczyk Andrzej . 102
Balik Franciszek 111 Bednarek Antoni 79
Baliński Kajetan 35, 120 Bednarek Jan 157
Baliński Ludwik 121 Bednarek Ludwik 147
Balko Jan 78 Bednarski Wojciech , 95
Baiaban Jakób . 69 Beliczyński Adam 104
Bandnrski Piotr 78 Beli ński 77
Bańkowski 70 Belke Jan 53
Bańkowski Joachim 78 Bellenger Dominik Germain 168
Bańkowski Stanisław . 144 Bellot Józef 64
Baraniecki. 70 Bełczykowski Ferdynand 160
Barankiewicz Jan 155 Bem Józef…. 15, 127
Barankiewicz Leopold 142 Bembnowski Piotr 23
Baranowski Franciszek 149 Benade …. 130
Baranowski Grzegorz 161 Bendkowski Kazimierz 93
Baranowski Ignacy 68 Ber 118
Baranowski Jakób 93 Berdean Jan 70
Baranowski Jan . 69, 112 Berdulski Stanisław 150
Baranowski Józef 96 Berecki Napoleon 138
Baranowski Mikołaj 100 Berkauer …. 42, 105
Baranowski Stanisław. 138 Berens Erast 126
Barciszewski Michał . 101 Berens Juliusz . 104
Barczewski Jan . 86 Berenstorf Antoni 168
Barczyński Józef 99, 138 Berent Antoni . 124
Bardzicki Antoni 61 Berent Kajetan . 159
Bardziński Piotr 117 Berkowicz Jerzy 63
Bardzki Felix . 161 Berliński Tomasz 112
Bardzki Xawery 48 Bernadzki Grzegorz . 119
Bardzyński Karol 61 Bernard Paweł . 161
Baroniller . 64 Bernast Henryk 164
Barski 70 Bernatowicz Konstanty 40
Barszcz Wojciech 133 Bernowski Wiktor 74
Bartkiewicz Karol 19 Berowski Karol . 151
Bartkowiak Antoni 70 Bertrand Ignacy 19
Bartkowicz Andrzej . 121 Betliier Karol 99
Bartłosik Jan 78 Betko Jan …. 35, 126
Bartmański Tomasz 92 Bezard Hieronim 101
Bartochowski Hieronim 152 Białecki Paweł 135
Bartosiewicz Ignacy . 127 Białkowski Antoni 24
Bartoszewski Karol 163 Białkowski Felix 152
Barwiński Tomasz 147 Białkowski Franciszek 124
Barzykowski Antoni . 117 Białkowski Ludwik 79
Barzykowski Stanisław 114 Białkowski Piotr 116
Basza Bartłomiej 163 Białkowski Wincenty • 49
Batorski Kazimierz 112 Bialł Wincenty . 102
Batory Wojciech 147 Białłozor Marcin 86
Bauer Jan . 127 Białobłocki Szymon 70
Bauman Ernest . 151 Białobrzeski Bartłomiej 78
Baworowski Józef 54 Białogajski Stefan 155
Bayer Antoni 77 Białopiotrowicz Karol 146
Bayer Maciej 163 Białopiotrowicz Wincenty . 70
Bazasso Paweł . 145 Białoskórski Felix 114
Bączyński Józef 69 Białoskórski Józef 54
Bądkowski Józef 103 Białowiejski Antoni 117
Bąkiewicz Leon . 99 Białowiejski Celestyn . 27, 154
Bąkowski Józef . 59 Bieczyński Wojciech . 136

3*0-°
ALP ABY TTCZKY SPIS NAZWISK.
Biedrowski Jan . Stronica 70 Bliziński Felix Stronica 41
Biedrzycki Tomasz 111 Block Leon 23
Biedacki Tomasz 61 Błaszczyk Antoni 155
Biegański Łukasz 5 Błaszczyk Teodor 94
Bielak Józef 85 Błażejewski Józef 125, 145
Bielak Salamon . 59 Błażejewski Leopold . 131
Bielaraowski Stanisław 53 Błażowski Hieronim 139
Bielawski Tomasz 87 Blażowski Jakób . 109
Bielecki 38 Błeszczyński Erazm . 108
Bielecki Franciszek 68 Błeszczyński Hipolit . 86
Bielecki Józef 49 Błeszczyński Teofil 169
Bielecki „Wojciech 94 Błędowski Alexander . 13, 33, 49
Bielewicz Michał 151 Błędowski Franciszek. 167
Bielicki Kudolf . 31 Błociszewski Floryan . 74
Bieliński Edward 41, 102 Błociszewski Stanisław 113
Bieliński Ignacy . 67 Blocki Franciszek 74
Bieliński Jakób . 25 Błotnicki Hipolit 166
Bieliński Jan 54, 106 Blyszyński Józef 31
Bieliński Julian . 11, 27 Biliński 59
Bielski Dominik 31. 145 Biliński Alexander 118
Bielski Józef 32, 112 Bniński Konstanty 159
Bielski Kazimierz 59 Bobinek 68
Bielski Piotr . 122 Bobiński Alexander 122
Bielski Tomasz 161 Bobiński Franciszek 26, 103
Bieniecki Joachim • 54 Bobiński Józef . 68
Bieńkowski Ignacy • 54 Bobiński Stanisław 103
Bieńkowski Jakób 95 Bobolecki Andrzej 107
Bieńkowski Jan . 97 Bobolecki Teodor 125
Bieńkowski Mateusz . • 135 Bobowski Konstanty . 133
Bieńkowski Stanisław • 124 Bobrowicz Jan . 145
Bieńkowski Wojciech . 4 68 Bobrownicki Andrzej . 54
Bierkowski . 120 Bohrownicki Józel . 118
Biernacki . . 16, 38 Bobrownicki Konstanty 51
Biernacki Franciszek . 22, 112, 147 Bobrowski Adolf . 131
Biernacki Józef – 48 Bobrowski Wincenty . 104
Biernacki Piotr . 145 Bochenek Felix . 92
Biernawski Alojzy 49 Bocheński Mikołaj 65
Biernawski Antoni 148 Bocianowski Piotr ♦ 120
Biernawski Ignacy 65 Boczkowski Ignacy 125
Biernawski Stanisław. 148 Bogatko Jan 54
Bierstedt Karol . 147 Bogdanowicz Arnold . 40
Bierzyński Józef 61 Bogdański Antoni . 19, 53
Biesiada Franciszek . 125 Bogdański Karol . 161
Biesiadowski Alexander 161 Bogdański Maxymilian 105
Biesiadowski Antoni . 101 Bogdański Paweł 162
Biesiekierski 108 Bogowski Stanisław . . 134
Bilecki Stanisław 107 Bogucki Andrzej 109
Billew icz Franciszek . 65, 146 Bogucki Faustyn 132
Billewioz Ludwik 59 Bogucki Ignacy . 25, 65, 98
Bilski Adam 79 Hogncki Michał . 162
Bilski Tomasz 94 Bogucki Nepomucyn . 70
Biłgorajski Kazimierz 155 Bogucki Władysław . 28
Bire Ludwik 164 Bogudzki Karol . 103
Birecki Wincenty 109 Bognsławski Felix 158
Biskupkiewicz Walenty 134 Bogusławski Franciszek 114
Biskupski . 131 Bogusławski Jakób 54
Biskupski Stanisław . 147 Bognsławski Jan 54
Bittner 86 Bogusławski Michał . 123
Blanchard August 129 Bogusławski Stanisław 54, 159
176 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
5
I
<Ś’- -’rS’ Stronica Stronica Bogusławski I rban 49 Borzęcki Jakób 99 Bogusławski Wojciech .24, 34 Borzęcki Józef . 20, 146 Boffuczewski Grzegorz 126 Rorzewski Adam. 157 Bolnisiewicz Leon 68 Borzewski Felix 140 Bojanowicz Adam 141 Borzewski Ralixt 127 Bojanowski Andrzej . 107 Borzykowski Wojciech 95 Bojanowski Antoni 169 Bosakiewicz Napoleon 167 Boianowski Hipolit 125 Rosakowrski 106 Bojanowski Walenty . 147 Boski Konstanty 140 Bojarski Edmund 152 Bosi i Wincenty 54 Bokar Seweryn . » 86 Boski Xawery . 36, 111 Boleski Xavnsry . 136 Boszkowski Julian 141 Bułsunowski Karol 129 Botlie Henryk 51 Bonar Ignacy 22 Boudelle Jan 54 Bonaszewski Felix 157 Bouzereau de Bellemain 169 Bonecki Wawrzyniec . 97 Boylen 165 Bonicki Antoni . 67 Bożewski Jakób. 133 Boniecki Lndwik 99 Boznański Leon . 155 Bnnikowski Franciszek 79 Bożyk Mikołaj 92 Bońkowski Adam 107 Brandin Abel Wiktor. 160 Bonnefoi Adrien Michał 165 Brandt Franciszek 120 Bontemps Piotr . 7 Brandt Henryk . 51 Borakowski 19 Breański 26 Borakowski Fabian 21 Breański Faustyn 123 Borchard Julian . 161 Breo ński Felix . . 19, 93, 116 Borchard Konrad 95 Breański Walery 121 Borchonowski Łukasz . 164 Breza August 116 Boreiko Józef 79 Breza Henryk 159 Borek Antoni 93 Breza Józef 41, 113 Borkiewicz Lndwik 97 Bringman August 78 Borkowski Andrzej 144 Bringman Krystyau 63 Borkowski Kaiol 135 Brochocki Kazimierz . 54 Borkowski Lncyan . 32. 34 Brodecki Walenty 53 Borkowski Michał 145 Brochowski 24 Borkowski Wojciech 68 Brochowski. Stanisław 133 Borodzicz Jozef . 35, 123 Brocki Alexander 84 Boroii-Ji Antoni 28 Brocki Konstanty 144 Borowiak Szymon 98 Brodnicki Piotr . 142 Borowicz Bartłomiej 77 Brodowski Tomasz 149 Borowiecki Stanisław . 109 Brogowicz Jan . 102 Borowski Andrzej 74 Bromirski Kasper 49 Borowski Jan 25 Bromirski Tomasz 152 Borowski Paweł 78 Broniewski Józef .22, 65 Borowski Stanisław 143 Bronikowski Karol 49 Borowski Telesfor 59 Bronikowski Xawery 41 Borowski Walenty ł 49 Bronowskl Ignacy 104 Borowy .25, 32 Bronowski Szymon 160 Borowy Konstanty 109 Broński Antoni . 27, 137 Borski Joachim 86 Bruch wieki Matensz . 162 Bortkiewicz Wincenty 139 Brudnicki Piotr . 69 Borycki 108 Brndziew’ski Alexander 138 Borys Władysław. 153 Brun Piotr 142 Borysewicz Wincenty . 167 lirunnow Szymon 146 Borzewiczy Jan 40 Briiner Edward . 149 Borzęcki Alfons 29, 122 Bryerre de Boismont . 129 Borzęcki Damazy 93 Brynkiewicz Józef 101 Borzęcki Edward 165 Brzecliffa Franciszek . 48 Borzęcki Erazm 162 Brzeski Jan 33. Borzęcki Franciszek 146 Brzeski Józef 79 tc. R ■Qs^>
. fD **
: 3

177

ALFABETTCZNY SPIS NAZWISK _
Jg
Stromca Stronica
Brzeski Leonard 104 Burzelski Jan 127
Brzeski Stanisław .28, 98 Burzyński . 79
Brzeski „Wincenty 94 Burzyński Jan . 86
Brzeżański Augustyn . .39, 51 Burzyński Tomasz 85
Brzezikowski Stanisław 163 Butryn N’kodem. .41, 97
Brzeziński . 69 Buyno Franciszek 116
Brzeziński Alexander. 108 Buzę Paweł 74
Brzeziński Andrzej 93 Buziacki Jan 151
Brzeziński Franciszek 103 Bydłowski Bonawentura 37, 150
Brzeziński Józef 91 Bylica 142
Brzeziński Tomasz 113 Byliński Jan 125
Brzeziński Wincenty . 100 Bystrzanowski Felix . 115
Brzoska Tomasz . 137 Bystrzanowski Łuc 118
Brzostowski Karol 117 Bystrzonowski Ludwik 37
Brzostowski Michał 53 Byszcwski Józef . 38, 65, 125
Brzozewski Maryan 116 Byszewski Seweryn . 115
Brzozowski Antoni 138 Byszyński Jan . 125
Brzozowski Bolesław . 159 Bzowski Jan 145
Brzozowski Franciszek 122 Bzowski Piotr 133
Brzozowski Maryan . 143
Brzozowski Walenty . 167 o
Brzozowski „Wincenty 54
BrzuChwicki Mateusz . 22 Caff Krzysztof . 108
Bubnowski Józef 53 Dałkowski Gabryel 33
Bubnys Adam 100 Całużyński Jan . 79
Buciacki Piotr . 97 Carowe Piotr 103
Bucior Andrzej . 117 Cedzowski Antoni 48
Buczacki Albert 128 Cegliński Paweł . 19
Buczak Ignacy . 96 Celiński Wiktor . 69
Buderowicz Ignacy 112 Cendrowicz Paweł 170
Budkiewicz Jan . . 151 Cendrowski Jan . 154
Budrewicz Mateusz 104 Ceryna 42
Budziszewski Ignacy . 37, 137 Cesarz 77
Budziszewski Ludwik 129 Cetkowski Felix . 51
Budzyński . 78 Cetner 42
Budzynski Julian 126 Cetnerowicz Jan 59
Budzyński Michał 40 Chaborski Floryan 160
Budzyński Walenty 40 Chajecki Antoni. 143
Buhot Piotr 64 Chalski Alexander . 114
Bukaty Romuald 170 Chamski Konstanty 137
Bukiewicz Szymon 92 Chamski Tymoteusz . 129
Bukowiecki Ado’f 111 Cliantreuil Henryk 137
Bukowiecki Oypryan . 78 Chaszczucki Kazimierz 65
Bukowiecki Marcin 109 Chaydnk Grzegorz 95
Bukowski Ludwik . 11, 34 Chaydukiewicz Andrzej . 156
Bukowski Tomasz 152 (’hażęcki Antoni . 110
Bulewski Dominik 27, 104 Chądzyński Franciszek . 134
Bulewski Ferdynand . 123 Chebiński Mateusz 79
BiTa Szymon 102 Chełchowski Maciej 103
Bułharyn Jerzy . 37, 128 Chełmanowski Kasper 79
Bułharyn Joachim . 150 Chełmicki Wincenty 59
Bułowicz Antoni . 119 Chełmiński Felix 31, 107
Burba Alexander . 165 Chełmiński Franciszek 110
Burba Eustachy . . 165 Chełmiński Piotr 64
Burghard Stanisław . 133 Chełmoński Michał 20
Burnarat Jan 77 Chełstowski Jan . 154
Burmeyko Antoni 166 Chevillard . 53
Burniewicz Józef 167 Chęciński . . 131
Burta Mikołaj 121 Chęciński Kasper . 152
Q

178
ALFABET1CZNY SPIS NAZWISK.
Stronica Stromca
Chilewski Ignacy 51 Chrzanowski Marcin . . . 150
Cłiiner Jan 19 Chrzanowski Wojciech 6, 114, 115
Chlebowski Alexander 48 Chrząszcz Baltazar 54
Chlebowski Jan . 51 Chrząszczewski Antoni 92
Chlebowski Leon 162 Chrząszczewski Jan . 22, 112
Chlebski Konstanty 27 Chrzeliński Józef 68
Chlewiński Antoni 85 Chrzęciewski Mateusz 61
Chlewowicz Karol 86 Chudy Filip 147
Clilew8ki Konstanty . 103 Chudzikiewicz Józef . 5 148
Cblewski Michał 68 Chndzikowski Paweł . 127
Chłapowski Dezydery . 13 Chudziński. 79
Chłapowski Stanisław 49 Chulawski Michał 152
Chłopicki Józef . . i , 47 Churał Marcin . 92
Chłopicki Marcin 54 Chyliński Antoni 159
Chłopicki Onufry 54 Chyliński Ignacy 167
Chmielarski Mikołaj . 103 Chyliński Jan 168
Chmielewski Andrzej . 79 Chyliński Karol . 108
Chmielewski Józef 93, 158, 162 Ciastko wski Wawrzyniec 125
Chmielewski Karol 32, 147 Ciborowski Jan . 70
Chmielewski Michał 68, 146 Cichewicz Mateusz 166
Chmielewski Piotr 135 Cichocki Karol . 31
Chmieliński Wojciech . 69. 112 Cichocki Leon 163
Chobrzyński Józef 125 Cichosz Mateusz ? 151
Chociszewski Jan 61 Cichowicz Felix . 139
Chodasiewiez Michał . 114 Cichowski Seweryn 167
Chodecki Tomasz 21 Ciechanowski Tomasz . 129
Chodkiewicz Wincenty 116 Ciecliański Gabryel 153
Chodorowski Antoni . + 117 Ciechawski Ignacy 115
Chodorowski Walenty . 148 Ciechawski Wojciech . 121
Chodyński Felix 154 Ciechewicz . 167
Chojnacki Ignacy 159 Ciechoński . 77
Chojnacki Maciej 49 Ciechowski Franciszek 151
Cholewka Józef . 149 Cieciszewski Karol 129
Cholod Kasper . 164 Cieciszewski Kazimierz 159
Chomentowski Michał . 85 Ciećmiński Stanisław . 126
Chorążewicz Łucyan . 166 Cielecki Józef 125
Chorążewski 25 Cielecki Klemens 51
Chorin Franciszek 152 Cielecki Wojciech 59, 98
Chornowski Józef 122 Ciesielski Andrzej 107
Choromaóski Józef 106 Ciesielski Antoni 79
Chorzewski Piotr 31, 109, 142 Ciesielski Kasper 114
Chotomski Ferdynand . 38, 160 Ciesielski Łukasz 79
Chotomski Dienheim Ferdynand . 167 Cieśla Józef 96
Choynacki Franciszek . 115 Cieślak Franciszek 79
Chranowr-ki Adam 73 Cieślikowski 79
Chrapowicki Michał 36 Cieślikowski Antoni . 92
Chroniec Wojciech 70 Cieszew’ski Józef 122
Chrucki Stanisław 141 Cieszkowski Piotr 167
Chruściel Kazimierz . 98 Cieszkowski Walenty . 117
Chruścielewski Józef . 140 Cisowski Jan 120
Chruścik Walenty 93 Cisowski Wojciech 150
Chruściński Wilhelm . 162 Ciszewski , 77
Chrzanowski Bartłomiej 63 Ciszewski Jan . 74
Chrzanowski Franciszek 54, 128 Ciszewski Narcyz 152
Chrzanowski Fremondt 141 Ciszewski Walenty 96
Chrzanowski Jan 85 Clairet Ludwik . 165
Chrzanowski Jan Nepomucen 167 Clerc Jan 70
Chrzanowski Józef 54, 120 Contreglise Alexander 51
Chrzanowski Maciej 129 Coquengnot Łazarz 49
—–c-^
179

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

    Stronica        Stronica  

Croix Alexander . 164 Czartoryski xiąże Konstanty 47
Cudny 124 Czartoryski Piotr 42
Curlej Piotr 150 Czasnowski Janusz 120
Cwierciakiewicz Leon . 24 Czączkowski Maciej . 144
Cwierciakiewicz Stanisław 65 Czechowicz 25
Cyberski Maciej . 138 Czechowicz Fabian 153
Cybulski Julian . . 114 Czechowski Maurycy . 160
Cybulski Tomasz 158 Czechowski Wawrzyniec 104
Cyrankiewicz Maciej . . 156 Czekalski Józef . 79
Cygański Kasper 79 Czekierski Józef 64
Cyranski Marcelli 113 Czekowski . 70
Cynarski Jan 65 Czepowski Leon . 51
Cyr Karol 118 Czermiński Edward 110 144
Cyryna Ignacy . 128 Czerniawski Karol 74
Cywiński Justyn . 151 Czernicki Tomasz 54
Cywiński Karol . 163 Czerniejewicz Stanisław 79
Czachorowski Felix 150 Czerniejewski Jerzy 59
Czaczko Jan 99 Czernik Adam . 150
Czajewicz Wojciech . 144 Czernik Edmund 130
Czajkowski 26 Czernik Ignacy 137
Czajkowski Alfons 27 Czerny Emanuel 64
Czajkowski Józef 97 Czerny Józef 128
Czajkowski Karol . 157 Czerski Józef 158
Czajkowski Michał 40 Czerwiec Jan 95
Czajkowski Piotr 120 Czerwiński Ferdynand 151
Czajkowski Stanisław. 121 Czerwiński Stanisław 69
Czajkowski Witt .20, 99 Czetwertyóski Janusz 91
Czaplicki Jan 59 Czolczyński Alojzy 28, 124
Czaplicki Stefan 69 Czosnowski Jakób 53
Czapski Hipolit . 25 Czuba Ignacy 119
Czapski Józef Napoleon 132 Czubaniewicz Tomasz . 152
Czarkowski Benedykt. 148 Czupski Józef 169
Czarkowski Leon 157 Czyszkou ski Konstanty 144
Czarnecki . 79, 108 Czyż Samuel 92
Czarnecki Antoni 111 Czyżewicz Józef .32 39. 136
Czarnecki Dominik 54 Czyżewski Franciszek 48
Czarnecki Floryan 51 Czyżewski Ignacy 105
Czarnecki Franciszek . 96 Czyżewski Józef 8
Czarnecki Gabryel 50 Czyżewski Szymon 153
Czarnecki Jan . 25, 51, 78. 79, 129
Czarnecki Józef. 74 3D.
Czarnecki Karol 141
Czarnecki Seweryn 39, 126 Daberszteyn Fryderyk 117
Czarnecki Tadeusz 63, 161 Daczewski Michał 21
Czarniecki Ignacy 77 Dahle Ludwik . 85
Czarniewski Ignacy 157 Dahlen Antoni . 51
Czarnołęcki Michał 126 Daine Mikołaj 50
Czarnomska Bronisława 162 Daldonis Andrzej 135
Czarnomski 59 Dancewicz Franciszek 74
Czarnomski Franciszek . 14, 32 Danecki Józef 74
Czarnomski Izydor . 139 Danielewski Piotr 87
Czarnomski Mikołaj . . 111 Danielski Michał 153
Czarnomski Piotr 108 Danilewski Fabian 24
Czarnomski Koman .41, 91 Daniłowski Felicyan . 148
Czarnowski . 120 Daniszewski Józef 138
Czarnowski Jan 142 Dankiewicz Jan 74
Czarnowski Wojciech . ’32 Danyłowicz Trockim 126
Czartkowski Jnlian 128 Danysz Ignacy . 151
Czartoryski Adam 85 Darczyński Wojciech . 159
©

c^^5’‘
180

ALFABYTYCZNY SPIS BAZWISK.
Surowica Stronica
Darewski Antoni 7 Dębiński Stanisław 164
Darowski Mieczysław. 138 Dębiński Wojciech 34
Darowski „Wincenty . 55 Dębów ski Ignacy 55
Daszkiewicz Dymitr . 151 Dębski Ignacy . 152
Daszkiewicz Kazimierz 160 Dębski N:kodem 104
Daszyński Józef. 127 Dęby Pius . 70
Dawidaytys Mauej 158 Dittrich Jan 164
Dayer Felix .77 Dietrich Tomasz 160
Dąbkowski Józef 123 Dietz Józef 108
Dąbrowa Piotr . 113 Diterle Józet 70
Dąbrowicz Maciej 157 Długołęcki Szymon 51
Dąbrowski . 131 Długołęski . 142
Dąbrowski Adam 61 Dłuski Antoni . 122
Dąbrowski Alexander 136, 138 Dłuski Jan 40
Dąbrowski Antoni 163 Dłuski Hamert . 12, 38, 53, 111
Dąbrowski Dominik . 70, 157 Dłuż3’ński Kazimierz . 114
Dąbrowski Floryan 28, 124 Dmochowski Julian 144
Dąbrowski Gabryel . 55 Dmuchow’ski Wojciech 25
Dąbrowski Jan . 79, 114, 129, 166 Dobitcki Wincenty . 16, 38, 108
Dąbrowski Jan Paweł 166 Dobiecki Wojciech 64
Dąbrowski Ignacy 121, 147 Doboszyński Micłiał . . 92, 107
Dąbrowski Józef 20 Dobrogaiski Ignacy 49
Dąbrowski Kazimierz . 133 Dobrogojski Damazy . 20
Dąbrowski Krzysztof . . 155 Dobrosławski Xawery 106
Dąbrowski Maciej _ 153 Dobrowolski Adam 139
Dąbrowski Michał .47, 65 Dobrowolski Ignacy 128
Dąbrowski Nikodem . 164 Dobrowolski Jozef 97, 169
Dąbrowski Tadeusz 107 Dobrowolski Kazimierz 160
Dąbrowski Wincenty . . 69. 79 Dobrowolski Stanisław 149
Dąbrowski Władysław 55 Dobrowolski Szymon . 53
Dąbrowski Wojciech . 51 Dobrski Hipolit . 64
Dąbrowski Xawery 20, 111 Dobrski Ludwik 48
Dąbski Antoni . 97 Dobrucliowski Hipolit 143
Dabski Jan 158 Doórycz Jerzy . 166
Dąbski Wincenty 51 Dobrzański August 153
Deboli Stanisław’ 42 Dobrzański Ludwik 161
Deiifinger Maxymilian 113 Dobrzański Łukasz 31
Dekanski Ludwik 152 Dobrzelewski 106
Delanewicz Walery 128 Dobrzelewski Antori . 109
Dembiński Felix 48 Dóbr żele wski Felix 144
Dembowski Józef 94 Dobrzeniewski Jan 134
Dembowski Romuald . 131 Dobrzycki Michał 111
Dembowski Stefan 30, 137 Dobrzycki Mikołaj 107
Demme Herman . 165 Dobrzyleski Ignacy 27
Dera Tomasz 95 Dobrzyński 42
Desirat 53 Dobrzyński Faustyn . 167
Deskur Andrzej 49 Dobrzyński Jan . 59
Deskur Józef 53 Dobrzyński Mikołaj 25
Detter Franciszek 136 Dobylaytys Jerzy 130
Dębek Józef 149 Doerfftr Józef . 55
Dębicki Józef . 34, 127 Dogóiski Stanisław 79
Dębicki Ludwik . 55 Doizy Piotr 70
Dębicki Piotr 147 Dolasińskj Rudolf 115
Dębiński 126 Doleszko Wawrzyniec. 99
Dębiński Alexander . 69 Doliński Józef . 127
Dębiński Henryk 2, 128 Doliwa Edward . 162
Dębiński Izydor. 125 Dollinger Stanisław . 161
Dębiński Maciej 33 Dołęaowski Wojciech . 94
Dębiński Michał 127 Domagalski Marcin 74
% eę-G>
W*-’
■S
-C~aS

181

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK. –
„C^3UJiS^2
■- Stronica Stromca
Domagalski Mateusz – 79 Dumarre Ferdynand . 33
Domaniak Kazimierz . 79 Dumiński Antoni 126
Domański Chryzolog . . 48 Dunajewski Antoni 142
Domański Maciej * 131 Dunikowski Fabijan . 146
Domaradzki Adam 40 Dunikowski Piotr 150
Domaradzki Józef 40 Dunikowski Sebastyan 85
Domaszewski Felix 50 Dunin 106
Domaszewski Józef 142 Danin Anastazy 41
Dominaytys Mateusz . 93 Dunin Józef . 114
Donacki Jau 79 Duuin Julian 29. 146
Dorbijewski Wincenty 67 Dunin Karol 40
Dornfeld Seweryn 93 Dunin Onufry 27, 115
Dorontowicz Tadeusz . 113 Dunin Platon 146
Doroszkiewicz Ignacy 113 Dunin Seweryn . 33, 107
Dorosznk . 77 Dunin Stanisław 40
Dotkiewicz Stanisław 104 Dunin Walenty . 21 29, 105
Dowbór Alexander 110 Durafonrt Antoni 85
Dowbór Dominik 167 Durlik Walenty . 135
Dowgielto Józef. 120 Dutkiewicz Jan . 165
Dowgielło Piotr. 137 Dutkiewicz Leon 65
Drachmę 42 Dwernicki Józef . 5, 41
Drakie Jan 127 Dworak Jakób . 125
Dramiński Mikołaj 114 Dworski 70
Drążewski Michał 65 Dworzaczek 120
Drelak Jacenty . 96 Dworzaczek Edward . . 136
Drewnicki Leon. 115 Dybiec Jan 101
Drewnowski Tomasz . 106 Dybosik Antoni . 101
Drewowski Stanisław 168 Dybowski Felix . 59
Drobmija Michał 79 Dyczewski Wojciech . 79
Drobmija Stanisław . 79 Dyjak Mikołaj . 94
Drohojewski Augustyn 59 Dylewski Julian 20, 165
Droliojewski Felix 136 Dylowski …. 77
Drohojewski Jan 51 Dymecki Jan 162
Droicki Stanisław 110 Dymitrow icz Bolesław 168
Drojecki Roman. 98 Dymowski Józef 65
Drozdolewicz Adam . 79 Dyski Andrzej . 169
Drozdowski 77 Dyżakowski Szymon . 120
Drozdowski Ferdynand 97 Działyński Tytus 118
Drozdowski Marcin 144 Dziakowicz Xawery 166
Drozdowski Seweryn . 70 Dziarkowski Andrzej . 147
Drożański Karol 147 Dziarkowski Jan 147
Drożeński Stanisław . 126 Dziedzicki Antoni 149
Drychel Adam . 146 Dziedzicki Walenty . 166
Drzewiecki Felicyan . 19, 158 Dziegielewski Gabryel 107
Drzewiecki Józef 151 Dziekoński Kazimierz 8
Drzewiecki Kazimierz 32, 108 Dziemiński Ludwik 55
Dubica Szymon . 109 Dzierożyński Stanisław 27
Dubicki Antoni . 74 Dzierżawski Alojzy . 145
Duchanowski Audrzej 29 Dzierzbicki Antoni 50
Ducheński Onufry 150 Dzierzbicki Eustachy . 136
Duchowski Bazyli 92, 144 Dzierzbicki Michał 59
Dncki Józef 121 Dzierzbicki Seweryn . 32
Dudek 131 Dzierzgowski Ignacy . 64
Dudek Antoni . 94 Dzierzgowski Władysław 53
Dudziński Paweł 137 Dzierzkowski Józef . 41
Dudziński Teofil 121 Dziewanowski Dominik 47
Dnlanrens Stanisław . 51 Dziewanowski rgnacy. 107
Doliński Bartłomiej . 101 Dziewanowski Kazimierz 140. 150
Dułkowski Jan 168 Dziewanowski Leon 73

— 182 —
iff

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
-C’C5©’
Stronica Stronica
Dziewicki Kasper 99 Fiedorowicz Jan 31, 142
Dziewulski Piotr 98 Fijałkowski Alexander 167
Dzięciołowski Jan 97 Fijałkowski Zcfiryn 143
Dziegielewski Ignacy . 157 Filanowicz Faustyn 129
Dzikowski Stanisław . 147 Filipczak Ignacy 104
Dziraiński Antoni 34 Filipczyk Andrzej . 158
Dziób Stanisław 104 Filipiński Józef. 79
Dzinkiewicz Kazimierz 55 Filipkowski Felix 97
Dzwonkowski Józef . 138 Filipkowski Xawery . 19, 115
Filipowski Tomasz 100
~n Filleborn Antoni 114
Fillinger . 161
Echandy Szymon 61 Filsów Jan 119
Egersdorf Ludwik 109 Finkę Hf nryk 59
Eg< rsdorf Napoleon 105 Finman Jan 55 Egierski Ignacy. 150 Fischer Ludwik . 116 Eingenfeld Stanisław . 55 Fiszer Konstanty 21 Ekert Marcin 133 Fiszer Ludwik . 27, 153 Ekielski Alexander 109, 143 Fiuta Jan . 114 Ekiert Stefan 79 Flatho Felix 123 Elert 124 Fleyczerowski Tomasz 140 Emery 55 Florkiewicz Antoni 59 Engelhard Antoni . 31, 92 Florkowski Jakób 79 Englert Władysław 149 Floryauowicz Chryzostom 141 Erdmann Wilhelm 96 Folkierski Józef 135 Ercraan Antoni . 137 FoPiśniak Dominik 158 Estko Hipolit 120 Foneman Karol . 49 d’Etchegoyen Jan Ludwik Eugen 166 Fontanna Jan 85 Eydziałowicz Ignacy . 85 Fontanna Onufry 49 Eysmund Wincenty 96 Formiński Jan . 110 Eysymontt Oktawian . . 128 Fornalski Franciszek . 74 Forster Karol 146 -nn Foss-Biergel Julian . 137 Fiancikiewicz Maciej . 114 Fabisiak Jan 102 Fianciszek Jan 79 Fabrycki Franciszek 157 Franczak Wincenty 145 Falbiński Jan 74 Franiel Jakób . 110 Faliński Alexander 26 Frankiewicz Mateusz . 79 Faliński Franciszek . 55 Frankowski Albin . 143 Faliński Stanisław 40 Frankowski Antoni . 161 Falkowski Antoni , 124 Frankowski Felicyan . 142 Falkowski Floryan 25 Frankowski Mateusz . 85 Falkowski Jakób 161 Fraziak Walenty 79 Falkowski Jan . 19, 111 Fiechse Stanisław 93 Falkowski Józef . 138 Fredro 55 Falkowski Julian 154 Fredro Alexander 55 Faron Jakób .35, 59 Fredro Edward 124 Fasiewicz Jan . . 123 Fredro Felicyan . 36 Fauner Jan 64 Fredro Henryk . 117 Faustman Edward 28 Frey Jakób 118 Fecliner Franciszek 28 Freylicli Daniel . 70 Fedorowicz Adam 133 Freytak Bogumił 125 Ferandy 50 Freze Stanisław 137 Fergis Marcin 151 Frezer Franciszek 23, 140, 160 Fergiiss Konstanty .27, 55 Fricz 41 Fiałkowski. 25, 131 Fronckiewicz Tomasz . 111 Fiałkowski Wojciech . 70 Fronczak Błażej 95 Fiedler Jan 130 Fronczek Józef . 111 Fiedorowicz 87 Fróhlich Antoni 42, 105 -? a G>
■oSŁó’0-
,1;- ■
1»3
•p1- 3
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
i
Frohlich Jan Fryciewicz .
Frycz Karol Frydrych Bartłomiej Frydrych Jakób . Frydrych Józef .
Gablinski Józef . Gabryelski Józef Gadomski .
Gadon Włodzimierz Gajewicz Felix . Gajewski Felix Gajewski Józef . Gajewski Karol . Gajewski Maciej Gajewski Stanisław Gajewski Wojciech Gałecki Ignacy . Galicki Kazimierz Galewicz Józef . Galian Felix Galiński Antoni Gallar Marcin . Gallen Teofil Gałczyński Antoni Gałczyński Józef Gałczyński W jciech Gałecki Jan Gałęzowski Seweryn Gara Jakób Garasimów Jakób Garbaczyn Jan Garczyński Józef Garczyński Michał Garczyński Stefan Garliński Franciszek Garncarz Łukasz Garozyk Bartłomiej Gasławski Piotr Gaudeusz Jerzy . Gantier Walenty Gawarecki Wilhelm Gawlikowski Tomasz Gawłowski Tomasz Gawroński Ambroży Gawroński Andrzej Gawroński Felix Gawroński Eranciszek Gawroński Stanisław Gawroński Witalis Gawryłka Grzegorz Gay Jan . Gąbarzewski Jan Gąsecki Woiciech Gąsiewski .
Gąsiewski Ryszard
■0*30 ■
Salezy
Stronica
157
68
165
159
119
156
149
111
128
167
34
114
100
142
96
103 120 141 155 153 130 155
68
64
132
122
101
29
141
153
79
92
111
91
141
149
127
104 127 166
59
153
103
137 86 41
138 22
15, 35 59 101 164 85 61 140 117
Gąsiorowski Józef Gąsiorowski Maciej Gąsowski Julian Gejszdorf Felix . Gelejzon Jan Geraze Xawery .
Gerard Józef Gerhard Józef Geritz Karol Geriitz Jakób .
Getgoft Jerzy Gewartowski Leopold Gębicki Jan Gębka Tomasz .
Gęsik Michał Gibasiewicz Erazm Gibczyński Antoni Giczowski Antoni Gidlewski Michał Giebuła Marcin . Giecewicz Jan . Giedgowd Leopold Giedrojc xiąże . Giedrnjr. Józef xiąże Giedrojc Józef Jan Giedrojc Justyn, Giediojc Wincenty Gielcz Józef Gielski Antoni Giełgud Antoni . Gierasiński Karol Gieraszewski Franciszek Gierdziuis Stanisław Gerhard Ewald . Gierlach Jan Gieromski Felix Gierowski Sylwester Gierschel Tomasz Gierszów Adolf . Gierszt Tomasz . Gierwatowski Mikołaj Gierzyński Stanisław Girard
Girard Henryk .
Giyot
Giżiński Kasper Giżycki Bartłomiej Giżyński Wa wrzyniec Glinojecki Jan .
Gliński Ignacy .
Gliński Karol . Gładysz Teofil . Głaszyuski Franciszek Ołażewski Michał Głażewski Wojciech Głembocki Jakób Głembocki Melit Głębocki Józef . Głębocki Tadeusz
1
6,
38,
Stronica
107
162
92 59 70 79 20
133 50 55 74
159
125
59
107
119
147
74
139
134 26
167 65
16, 37
168 10, 143
129 124 158 97, 128
133 158
136 131 112 121
65 27 117
155
134 114
67 119 129 109 86 129 169 51, 124
156 150 149 139
137 53 55
93 131

— 184 —
'3ztK>-
ALFABETI CZNY SPIS NAZWISK.

Głocliowski Norbert . Strontca 119 Górecki Wojciech Stronica 70
Głowacki Grzegorz 156 Górka Antoni 92
Głowczyński Stanisław 127 Gorkowski Kanut 144
Głowieniecki Tomasz . 80 Górski 129
Głuszczyński Karol 31, 143 Górski Antoni . 48
Gmerczyński Kajetan . 155 Gól ski Benedykt 5 >
Gnarski Wła dysław . 107 Górski Franciszek 50, 123
Gnoiński Jacenty 20 Gói ski Jacenty . 124
Gnoiński Roch . 156 Górski Jan 129
Gucał Andrzej . 101 Górski Michał 22. 107
Goczałkowski Józef 127 Górski Romuald. 160
Goczałkowski Xawery 22 Górski Tadeusz . 23 123
Godebski Józef . 164 Górski Tomasz . .70, 74
Godebski Xawery 132 Górski Wincenty 51
Godlewski . 67 Goryszewski Marcin . 80
Godlewski Franciszek 80 Górzyński Bartłomiej . 80
Godlewski Jan . , 49 Gościcki Ignacy 69
Godlewski Jerzy 22 Gościmski Antoni . 131
Godlewski Józef 102 Gościmski Michał 139
Godlewski Stanisław . 61 Gosiewski Melchior .20, 94
Godlewski Wincenty . 59 Gosk Stanisław . . 114
Godlewski Wojciech . 112 Gosłowski Mateusz 55
Godos Jakób 113 Gostkowski Ignacy 23- 95
Goducowski Józef 169 Gostkowski Karol 132
Gogolewski Teofil 159 Gostkowski Samuel 161
Gola Łukasz 109 Gostkowski Wincenty . 96
Gdański Maciej . 35 Goszczyniak Sebastyan 80
Golba Cyprya n . 156 Goszczyński Jan 69
Goldberg Rubin 162 Gotartowski FaMan 107
Golejewski Julian 61 Gotlinowski Wincenty 55

 • Golejewski Samuel 151 Gottowt Ferdynand 161
  Golinski Michał . 70 Gottowt Franciszek 155
  Goliszewski Felicyan . 153 Goy Ludwik 125
  Gollert Antoni 80 Goyski Józef 126
  Goltz Ignacy 69 Gozdowski Dominik . 139
  Goltz Wawrzyniec 55 Gozdziejew’ski Wojciech 130
  Gołembiowski Jan 67 Grabianin . 74
  Gołębiowski Antoni 166 Grabiński Joachim 47
  Gołębiowski Felix 34 Grad ński Józef . .23, 95, 142
  Gołębiowski Jan Sylwester 51 Grabiński Mikołaj 102
  Gołębiowski Józef 123, 129 Grabiński Seweryn .21, 28
  Gołębiowski Ludwik . 101 Grabkowski Szymon . 115
  Gołębiowski Michał 65 Grabkowski Teofil 111
  Gołębiowski Stanisław 80 Grabowicz Józef 134
  Gołkowski Jan . 38 Grabo wiecki Antoni 31, 139, 143
  Gołkowski Teodor 95 Grabowiecki Jacenty . 120
  Gołoński Kaiol . 114 Grabowski . 130
  Gołucliowski 34 Grabowski Anastazy . 23
  Gołuchowski Artur 115 Grabowski Antoni .21, 94, 115
  Gołuszewski Alfred 167 Grabowski Apolinary . 27
  Gomoliński Franciszek 50 Grabowski Gustaw 125
  Gomoszczyński Józef . J 166 Grabowski Hieronim . 34
  Góralski Franciszek , 100 Grabowski Ignacy 25, 42, 166
  Gorczyca Józef . 100 Grabowski Jakób 99
  Gorczyński Tomasz 74 Grabowski Jan . 55, 114
  Gordaszewski Franciszek 95, 116, 152 Grabowski Józef . 34, 61
  Górecki Antoni . 23, 154 Grabowski Karol 41
  Górecki Jan 96 Grabowski Kazimierz . 51
  Górecki Szymon 80 Grabowski Klemens . 74
  e-i ;<fi

C*z©-
— 185 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

    Sir om ca          SiroMca 

Grabowski Konstanty » .31, 55 Grudzyński Felix 21
Grabowski Maciej 128 Gruszczyński Benedykt 93
Grabowski Paweł 86 Grużewski Jnliusz 166
Grabowski Seweryn . 102 Grygiel Marcin . 96
Grabowski Stanisław . 167 Grylewicz Marcin 87
Grabski Teofil . 22, 141 Grnlnf Filip 98
Grabski Wincenty 135 Grynhoff Gustaw 139
Gradkowski 78 Grynhoff Jan 139
Gradzik Tomasz 126 Grynwald Jan 101
Grandys Marcin . 159 Grzegorczyk Piotr 155
Grannowicz Wincenty 70 Grzegorzewski Franciszek 167
Graszyński Ignacy 147 Grzelak Michał . 98
Gratkowski Tomasz 121 Grzclewicz Jan 70
Grąbczewski Ludwik . 102 Grzesik Błażej . 120
Grąbczewski Paweł 159 (łrzcszkiewicz Mateusz 114
Gnidalski Stanisław . 69 Grzybowski Franciszek 80
Grądzki Władysław 69 Grzybowski Ignacy 51
Greifen August . 19, 142 Grzybowski Jan. 80
Greften Leopold . 115 Grzybowski Józef . 63
Greften Wojciech 64 Gzybowski Ludwik 70
Gregorów Jan 80 Grzybowski Seweryn . 109
Gregory Bartłomiej 74 Grzybowski Stanisław 159
Gregory Stefan . 79 Grzymała Józef 124
Grembecki Felix 55 Grzymała Wojciech 59
Grembecki Józef 125 Grzywka Łukasz 145
Grembecki Tomasz 106 Gugenmns Jan . 31
Gresser Antoni 128 Gulicz Fryderyk. 64
Grocholski Alexy 55 Gnmiński Józef . 65
Grocholski Antoni 144 Gumiński Wawrzyniec 110
Grocholski Jan . 85 Guraiński Wojciech 80
Grochowiecki Stanisław 163 Gumowski . .41, 70
Grochowski Jan . 109 Gumowski Walenty 104
Grochowski Stanisław 156 Gunia Józef 98
Grochowski Wawrzyniec 104 Gurazdowski Wincenty 158
Grochulski Józef 74 Gurowski 42. 128
Gródecki Wawrzyniec 103 Gurowski Felix . 86
Grodzicki Alexander . 153 Gurowski Mikołaj 142
Grodzicki Jan . 80 Gurzyński . 106
Grodzicki Korneli 38 Gnrzyński Felix 111
Grodzicki Paweł 103 Gurzyński Michał 155
Grodzicki Seweryn 148 Gutkowski Urban 141
Grodzicki Zaeharyasz 96 Gutkowski Wincenty . 65
Grodziński Seweryn . 119 Gutkowski Wojciech . 163
Grodzki Ignacy . 74 Gutowski Anastazy 145
Grofe Albert 152 Gutowski Leon . 65
Groraan Klemens 157 Gzowski Franciszek . 127
Gromkiewicz Ludwik . 80
Grondzika Józef 80 lEŁ
Gronostajski Józef 163
Grothus Eustachy 30, 127 Eaage Gustaw . 160
Grotkowski Jan – 146 Haciski Jan 138
Grotkowski Konstanty 146 Haczewski Xawery 22
Grotkowski Stefan 106 Hadziewicz Paweł 86
Grotowski Andrzej 97 Halerski Józef . 95
Grotowski Kasper 50 Halczyniecki Izaak 126
Grotowski Maciej 51 Balicki Kazimierz 39
Grudziński 132 HammelbergLndwik 55
Grudziński Felix 94 Ilankiewicz Piotr 122
Grudziński Michał 40 Hann Jakób 51
%
tL

-^^=S-
24
I Sn —
ALFABETYCZNY SITS NAZWISK.
Crr*©-
Stronica Stromca
Hański Franciszek 70 Holtzman Teodor 133
Hański Jan 68 Hołuba Andj-zej . 110
Haraburda Józef 155 Hołoszkiewicz 87
Harmeza Jakób . 133 Holownia Antoni 169
Haryng Frangott 157 Horain Ignacy . 144
Hasfort Rudolf . 161 Horain Michał . 165, 167
Hasselt Fryderyk 64 Horain Tadeusz . 24
Hauke general . 87 Horain Wincenty 41, 102
Hanke Teodor 144 Horbowski Napoleon . 159
Hauke Władysław 91 Horn Karol 70
Hauraann Filip 85 Horobczyk Stanisław 145
Haydes Adolf 148 Horodnowicz Antoni 153
Hądzyński Antoni 70 Horodyński 36
Hąpowicz Tomasz 136 Horodyński Antoni 129
Hebda Jan 80 Horodyński Karol 157
Hebdowski Kajetan 47 Horodyski Kajetan 74
Heblewski Wojciech – 23 Horpowski Kasper 65
Heilborn Wilhelm 21 Horroch Felix . 143
Hej nisz Walenty 28 Horwat Antoni 62
Heisenreich Franciszek 143 Hoiivald Kamil . 166
Helbich Józef 115 Hreczaninka Jan 80
Helman Franciszek 150 Hryniewicz Felix 53
Helman Piotr 132 Hubert Wincenty 166
Hem pel Alexander 34. 113 Huppe Adam 50
Hendel Antoni . 115 Hnppe Józef 27, 123
Henkel Tadeusz . 133 Hurkowski Racymon . 40
Hering Stanisław 55 Hnrtig Józef 8
Herman Jan Nepomucyn 64 Huryniewicz Stanisław 165
Herman Joachim 164
Hermanowicz Felix 163 X.
Hermanowski Filip 143
Hermanowski Koronat 158 Idek Jan . 80
Hersz Michał 80 Idzikowski Wincenty . 79
Hersztopski Stanisław 42 Ipr.aczuk Andrzej 143
Hertman Antoni 121 Ignatowicz Wincenty . 148
Herubowicz Konstantyn 165 Ignatowski Roman 160
Heszyriki Stanisław 22 Ilasiewicz Teodor 80
Heydebrand Gustaw . 149 Ilkow llko 80
Hevdenreich Józef 154 Unicki Hieronim 168
Heydler Jan 131 Imbierowicz Micha! 80
Hęciński Stanisław 80 Irześniewski Bernard . 83
H ildebrandt Ernest 93 I waleń ty Grzegorz 135
Hildebrant Karol 97 Iwan Antoni 114
Hilke Henryk 119 Iwanów Dmitrów 74
Hilleinberg Julian 162 Iwanowicz Alexander . 70
Hintz Jan 123 Iwanow icz Michał 87
Hirosz Józef 112. 137 Iwanowski Roman 162
Hiż Karol 19 Iwański Antoni . 137
Hliński Antoni . 65 Iwaszkiewicz Julian 139
Hoffman Daniel . 164 Iwaszkiewicz Teofil 165
Hoffman Edmund 94 Iwiński Franciszek 111
Hoffman Józef 70 Iwiński Marcin . 138
Hoffman Karol . 152 Iwiński Tomasz . 94
Hoffman Ludwik 142 Izbicki Norbert 41, 161
Hoffman Stanisław 139 Izbiński 106
Hohendorf Julian 63 Izdebski Alexander 168
Holiol Waleryan 128 Izdebski Jakób . 111
Holec Józef 80 Izdebski Wojciech 80
Holaskowski Władysław 130 Izenschmidt de Milbitz Alexander 34, 165
s
I
V.O
I

— 18? —

■ofrro
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

  Stronica        Stromca 

Tzenszmid de Milbitz 169 Jankowski Franciszek 24
Iżyłowski Mikołaj . 149 Jankowski Ignacy 59
Jankowski Józef 55, 156
3″ Jankowski Maciej. 123
Jankowski Michał 34
.Tabczyński .Tkób . 131 Jankowski Tomasz 160
.Tabczyński Paweł . 145 Jankowski Wincenty . 55
Jabłkowski Ignacy . 50 Janowicz . 152
Jabłkowski Ludwik 151, 164 Janowicz Alojzy. 37. 109
Jabłkowski Waleryan . . 23. 98 Janowicz Antoni 162
Jabłonowski Stanisław 109 Janowski Alexander 102
Jabłoński Adam . 110 Janowski Antoni 59
Jabłoński Antoni 19 Janowski Kazimierz . 101
Jabłoński Ignacy 147 Janowski Paweł . 80
Jabłoński Józef . + 99 Janson Michał 160
Jabłoński Karol . 70 Janusz Wojciech 80
Jabłoński Ludwik 24 Januszewski Józef 134
Jabłoński Rafał . 120 Januszewski Samuel . 123
Jabłoński Stanisław . 22, 137 Januszkiewicz Michał . 86
Jabłoszewski Dominik 20 Januszyński Antoni . 97
Jacewicz Onufry 166 Jamont Jawoysz Michał 169
Jaclielski Andrzej 65 Japowicz Józef . 80
Jackiewicz Józef . 156 Jaraczewski Adam 16, 36, 114
.TackoWBki Michał 70, 169 Jaraczewski Alexander 118
Jackowski Piotr. 124 Jaraczewski Hieronim 107
Jaczyński Tadeusz 119 Jaraszewski Stanisław 70
Jadok Józef 63 Jarczyński Marcin 70
Jagielski Andrzej 159 .Tarmułowicz Kazimierz 111
Jagielski Jan 124 Jarmutowicz Maciej 70
Jagielski Józef . 65 Jarmnłowicz Mikołaj . 104
Jagiełło Roch . 134 Jarmut Stefan . 99
Jagmin Bonifacy io 107, 118 .TarnutoW8ki Józef 130
Jagniątkowski Floryan 55 Jaroch 77
Jakobczyk Grzegorz . 110 Jarochomski Gypryan . 116
Jako wie wicz 87 Jaroma Józef . 21. 97
Jakubicz Alexander . 147 Jarosiewicz Maciej 100
Jakubowski Andrzej . 78 •Jorosiński Tomasz 57 123
Jakubowski Ignacy 149 Jarosz Jan 145
Jakubowski Józef 74, 118 Jaroszak Nestor . 126
Jakubowski Maciej . 104 Jaroszczak Piotr 156
Jakubowski Szymon . 74 Jaroszewicz Karol 37
Jancewicz Karol . 166 Jaroszewski Henryk . 162
Janczak Franciszek . 100 Jaroszewski Jakób 156
Janczewski Andrzej . 99 Jaroszewski Piotr 53
Janczyński Władysław 129 Jaroszyński 116
Janicki Błażej . 144 Jaroszyński Karol 62
Janicki Franciszek 121 Jaroszyński Tomasz . 142
Janicki Wawrzyniec 74 Jarzyna Józef . 55
Janik Stanisław 137 Jarzyna Klemens 104
Janikowski Andrzej . 120 Jarzyna de Trzaska Konstanty 168
Janikowski Gottfryd . 126 J asiek Franciszek 80
Janikowski Józef 20 Jasielski Ludwik 131
Janiszewski Andrzej . 121 Jasieński Ludwik 166
Janiszewski Michał 160 Jasinowski Tomasz 66
Janiszewski Tomasz . 124 Jasiński . 42, 63
Janko Henryk . . 145 Jasiński Jakób . 85, 140
Jankiewicz Adam 149 Jasiński Józef 59, 153
Jankowski . 70 Jasiński Karol . . 103
Jankowski Antoni 6, 32, 55 Jasiński Marcin 139

óy*t3-3 ———————————-

__alfabetyczny spis nazwisk.
Jasiński Michał Uh ouica 160
Jasiński Wincenty 140
Jasiński Wojciech 169
Jasiuk Stanisław 132
Jaśkiewicz Józef 161
Jaskólski Felix . 151
Jaskulski 38
Jaskulski Łukasz 51
Jaskuła Antoni . 143
Jastrzębski Ludwik 168
Jastrzembski Bonawentura 23
Jastrzembski Jan 23
Jaszczuk Franciszek . 87
Jaszowski Józef 31, 113
Jawo Józef 86
Jawornicki Marcelli . 161
Jaworski . 63 80
Jaworski Dyonizy 155
Jaworski Franciszek . 93
Jaworski Jakób . 163
Jaworski Jan . 73 80
Jaworski Józef . 74
Jaworski Kajetan 98
Jaworski Karol . 140
Jaworski Marcelli 94
Jaworski Stanisław 138
Jaworski Teodor 31
Jaworski Teofil . 122
Jazwiński Alexander . 170
Jazwiński Franciszek . 163
Jeliński Sebastyan 70
Jelniak Karol 65
Jelski Ignacy 62
Jelski Ludwik . 53
Jelowicki Alexander . 166
Jelowicki Edward 41, 166
Jelowicki Jakób . 139
Jelowicki Marcin 108
Jelowiecki Walenty 138
Jemialkowski Kazimierz 67
Jemielewski August . 80
Jemielewski Piotr 71
Jendruch Tomasz 150
Jerzmanowski Alexy . 125
Jerzmanowski Alojzj’ . 38
Jerzmanowski Felicyan 51
Jerzmanowski Felix . 50. 149
Jerzmanowski Maxymilian 59
Jerzmanowski Paweł . 16
Jerzowski Józef. 68
Jesman Alexander 168
Jesiuan Ludwik . 168
Jeździerski Jan . 138
Jezierski 80
Jezierski Anastazy 55
Jezierski Jan Edward 39
Jezierski Stanisław 55
Jezierski Witt . 121
Jędrzejczyk Piotr 122
Stromca
Jędrzejewicz Anastazy 161
Jędrzejewicz Edward . 146
Jędrzejewicz Grzegorz 55
Jędrzejewicz Jan 138
Jędrzejewski Felix 147
Jędrzejewski Ignacy . 92
Jędrzejewski Jan 94
Jędrzejewski Mateusz . 74
Jędrzejewski Wojciech 107
Jędrzejowski Klemens 67
Jędrzejowski Michał . 148
Joachimczyk Franciszek 98
Jodko Konstanty 41
Jodko Wiktor 109
Jodłowski Wincenty . 163
Jodys Maciej 63
Jodziewicz . 74
Joński Ignacy 70
Jordan 34
Jordan Ludwik . 80
Jordan Roman . 136
Jordan Spytek . 22
Jorkow’ski Karol 98
Jorski Wawrzyniec 27
Jonbert Eugeniusz 163
Jounga Franciszek 138
Jounga Romuald 115
Jozewski Antoni • 120
Jóźwik Wojciech 141
Junga Franciszek 74
Juudził Platon . 160
Jurecki Stanisław 143
Jurgaczko Adam 148
Jurgewicz Szymon 169
Jurgielaytys 80
Jurgielewicz Jan 96
Jurka Mateusz . 80
Jurkiewicz 87
Jurkowski Andrzej 134
Jurkowski Walenty 31
Jnrystoma Franciszek . 80
Jurzyński Jan 59
Jusiak Jan 120
Just.y Fryderyk . 86
Juszkiewicz Jan. 168
Juszkowski Nikodem . 162
Jutrzenka Paweł 28
ZET.
Kaczanowski Karol 137
Kaczanowski Kazimierz 165
Kaczkowski Józef 133
Kaczkowski Karol 16, 113, 160
Kaczkowski Michał # 132
Kaczmarek Idzi . r 96
Kaczor Kazimierz # 117
Kaczorowski m 63
Kaczorowski Felix 66
— 1S!I

Al F APETYCZNA SPIS NAZWISK.
4
i
Kalaszynski Bazyli Stromca 71 Karczmarek Jan. Stromca 118
Kulczycki Józef . 148 Karczmarski Franciszek 117
Kalecki Micliał . 75 Karkus Szymon . 75
Kulikowski Floryan . 40 Kai iii ski Walery 112
Kalinkowski Karol 117 Karłowicz Stanisław . 152
KalinKowski Teodor . 25 Karnecki Felicyan 59
Kalinowski 116 Karuecki Józef . 21
Kalinowski Jakób 81 Karniewski Andrzej . 102
lCalinowsk Jan . 129 Karniewski Jan . 98
Kalinowski Karol 121 Karniewski Józef 110
Kalinowski Stanisław . 108 Karolczyk Walenty 96
Kaliński Franciszek . 109 Karolewski Łukasz 153
Kalisz Seweryn . 51 Karolewski Walenty . 157
Kaliszewski Michał 69 Karolunas Szymon 93
Kalkszttyn Wincenty . 117 Karowników Karol 75
Kal.iszak Józef . 94 Karpicki Marcin . 156
Kamieniecki Jan 49 Karpiński . 75
Kamieński . 42 Karpiński Jan 75
Kamieński Antoni 108 Klimowicz Wincenty . 81
Kamieński Henryk 9, 48, 141 Karski Jan 77
Kamieński Ignacy 138 Karski Karol 22. 101
Kamieński Józef 108 Karsznicki Antoni 77
Kamieński Seweryn 106 Karsznicki Felix. 95
Kamieński Szymon 150 Karszniewicz Józef 80
Kamiński . 163 Karsztein . 75
Kamiński Antoni. 169 K.irwicki Krzysztof 85
Kamiński Franciszek 134. 164 Karwicki Wincenty 56
Kamiński Jan 86. 114 Karwowski Franciszek 99
Kamiński Józef . 10, 81 Kasper Wojciech 97
Kaminski Konstanty . 97 Kasperowski Adam 125
Kamiński Leonard 94 Kasperski Paweł 121
Kaminski Ludwik 50 Kasprowicz Grzegorz . 125
Kamiński Maciej . 71, 73 Kasprowicz Kasper 77
Kaminski Marcin 156 Kasprzykowski Józef . 153
Kamiński Mateusz 121 Kussarabowicz Grzegorz 132
Kamiński Mikołaj 35, 114 Kaszowski Jan . 20
Kamiński Wojciech 93 Kaszyc Józef 146
Kamocki Jan 112 Katerla Franciszek 33
Kamocki Maryan 135 Katl. owski Jakób 147
Kananowski Franciszek * 133 Kawczyński Mateusz 101
Kanelli Mikołaj . 140 Kawecki Paweł . 81
Kaniewski Józef 75 Kawecki Stanisław 55
Kaniewski Norbert 111 Kawęczyński Maryan . 148
Kankler Xawery 132 Kawecki Szymon 74
Kantorski Józef . 155 Kawiecki 41
Kapał Mateusz . 81 Nawiecki Józef . 128
Kapńa Michał 69 Kawka Franciszek 133
Kapisiewicz Mikołaj 156 Kazanowski Michał 64
Kapka Jan 100 Kazimierów 87
Kapusciarek Franciszek 134 Kazimierów Paweł 145
Karasiewicz Kasper . 126 Kazimirski . 131
Karasiński Józef 71 Kazinov/ski Floryan . 53
Karbowniak 142 Kazubiński Paweł 138
Karbownicki Jan 92 Kazubowski Tyburcy 71
Karbowski Rudolf 34 Kazubski Andrzej 55
Karczewski Andrze1 • 75 Kucki Leon 150
Karczewski Floryan . 39. 111 Kąsiel Marcin 71
Karczewski Teodor 152 Kąska Walenty . 92
Karczmarek Bonawentura . 134 Kąsowski Andrzej 66

— 190 —
Al J’ABEI WCZNY SPIS NAZWISK.
Słonica Stronica
Keller 75 Kleczkowski Bartłomiej 113, 148
Kempczyński Stanisław 132 Kleczkowski Dominik . 113
Kędzierski Kazimierz 112 Klemczyński Karol 110
Kęsieki Józef 139 Kleinensowski Franciszek . , 102
Kęszycki 42 Kleraensowski Marcin .41, 91
Kęszycki Józef . 108 Klemowicz Jerzy 166
Kęszycki Nałęcz . 48 Kleniewski Stanisław . 53
Kęszycki Paweł . 48, 16L Kleszczynski Felix 35, 109
Khnn Jan . 20 Klewic.z Józef 19, 158
Kiciński Waltryan 56 Klichowski Walenty . 56
Kicki Ludwik 12 Klicki Felix 163
Kiedrowski Xawery 126 Klicki Jakób 129
Kiedrzyński Kazimierz 51 Klicki Kazimierz 107
Kiekiernieki 19 Klicki Stanisław 5
Kielczewski Felix 51 Klimaszewski Kaziu ierz 134
Kielesiński Kajetan 168 Klimczak Tomasz 63
Kielkiewicz Wojciech . ł 157 Klimczak Józef . 143
Kielniewski Franciszek 126 Klimkiewicz Antoni . 25, 49
Kierczyński Adam 156 Klimkiewicz Piotr 101
Kiernicki Konstanty . 118 Klimocki Jan . , 113
Kifrwiński Antoni 143 Klimowicz Stefan 101
Kierwiński Ludwik 21 Klinkowski Stanisław . 71
Kierzkowski Leon 154 Kloss Karol 152
Kierzkowski Mikołaj . 133 Kluba Andrzej . 158
Kiesinalski Jan . 80 Kluciński Grzegorz 20
Kieszkowski Jakób 29 Kluczewski Józef 139
Kietliński Leopold 148 Kluczycka Józefa 141
Kijeński Ignacy . 56 Klug Ludwik 101
K{jeński Ludwik 50 Kluger Antoni . 116
Kijewski Faustyn 51 Klukaczewski 80
Kijewski Łncyan 113 Klukowski Ignacy 146
Kilian Piotr 110 Kluszczyński Felicyan. 169
Kincz * 25 Klnszyński Franciszek 81
Kinelski Andrzej 96 Kłobski Józefat . 94
Kinowski Stanisław 81 Klodnicki Józef . ł 69
Kinzel Franciszek 56 Kłodnicki Maciej * . 55
Kipura Tomasz . 144 Kłopotowski Ignacy 131
Kirkor Floryan . 71 Ktosowicz Józef 20, 121
Kirkor Franciszek 108 Kłossowski Adam 163
Kirkor Maxymilian 71 Kłossowski Antoni 110
Kiryło Andrzej . 81 Kmieć Jakób 149, 150
Kisiel 42 Kmita Jan 24
Kisielewski Dyonizy . 141 Kmita Nepomucyn . 55
Kisielewski Felix 93 Knia/.iewicz Karol 4, 47
Kisielewski Marcin 126 Knobloch Leopold 125
Kisielnicki Ignacy 128 Knytel Julian 106
Kisielnicki Stanisław . 163 Kobylański Ignacy 150
Kisielnicki Teodor 56 Kobylański Józef 164
Kisielnicki Wincenty . .35, 53 Kobylański Józefat 129
Kisielnicki Włodzimierz 128 Kobylański Szymon 31
Kislański . 41 Kobylański Teodor 31
Ki8wardyn Ignacy 169 Kobyliński Adam 153
Kiszka Jan 1*8 Kobyliński Anzelm 60
Kitliel 64 Kobyliński Floryan 47
Klarowicz Paweł 81 Kobyliński Franciszek 12 4
Klasicki Michał . 103 Kobyliński Jakób 67
Klassen [gnący . 145 Kobyliński Kajetan 56
Klatt Ferdynand 126 Kobylnicki Antoni 56
Klaus Jan . 81 Kobyłecki Józef . . 154
gp-^
-C-C-2©-
— LSI

ALFABYTYCZNY spis nazwisk.
Stron tea Stronica
Koch Antoni 31 Kończą Fortunat 64
Kochanowski Franciszek 39 Kondracki Grzegorz . 136
Kochanowski Jacenty . 51 Kondraczak Paweł . 103
Kochmański Adam 94 Kondratowicz Józef . 125
Kochowicz Opanów 81 Konisiewicz Piotr 95
Koczakiewicz 71 Konopacki Adam 60
Koczewski . 81 Konopacki Alojzy . 24, 94
Koczorowski Hilaiy 129 Konopacki Antoni . 165
Koczorowski Józef 62 Konopka 32
Koczorowski Stanisław 81 K mopka Alexander 34, 113
Koczorowski Tertnlian 138 Konopka Jan . 101
Kojsiewicz Jan . 132 Konopka Wincenty 51
Kokociński . 131 Konotowicz Stanisław . 135
Kolbe Ferdynand 19, 127 Kontryn Ignacy . 152
Kolbersz 19 Kopcewicz Jakób 133
Kolecki Jan 53 Kopecki 86
Koleudowski Felis 119 Kopera Adam 133
Kolendowsai Jan 42 Koperski Jan 66
Kolesinski Benedykt 165 Koperski Sebastyan 71
Kolin Ludwik 112 Kopiński Wojciech 71
Koliński Micliał . 48 Kopka 75
Kolkiewicz Paweł 119 Kopp Grzegorz . 86
Kolnarski Konstanty . 55 hopyciński Franciszek . 156
Kołaczkowski Adam 115 K >pycki Jakób . 75
Kołaczkowski Klemens l1 Koiabiewicz Edmund . . 140
Kolaczyński Kasper 94 Korabiewski Grzegorz . 134
kołaczyński Łukasz 100 korahiewski Wincenty 56
Kołata Bartłomiej 81 Korczakowski Kajetan 130
Kotdowski Brunon 151 Kordaszewski Jan 162
Kołdowski Otto . 133 Kordoweki Bogusław . 136
Kołłątaj Benedykt 86 Korecki 122
Kołłątaj Dyonizy 60 Korewa Alexander 164
Kołodziejewski „Wincenty 154 Korewa Szymon . 24, 140
Kołomyski. 40 Kormański Włodzimierz 36
Kolowajtys Adam 143 Kornacki Grzegorz 60
Kołysko 16 Kornatowski Paweł 149
Kołysko Adam 139 Korsak Karol 134
Kołysko Benedvkt 85 Korsak Wi icenty 169
Kołysko Isrnacv . 31, 108 Korusiewicz Wojciech . 163
Komajewski Jan . 64 Korwina tlicliał . . 147
Komar Franciszek . 147 Korwinowski Kalixt 20, life
komierowski Antoni . 22 Korycki Antoni . 55
K’ mierowski Floryan . 91 norycki Awertyu 149
Komierowski Jan . 141 Korycki Kazimierz 71
Komierowski Ludwik . 142 Korycki W ojciech 160
Konunenderski Szymon 71 Korytkowski Kasper . 34
Komorowski 87 Korytowski 34
Komorowski Ignacy 117 koryzua Krzysztof 31
Komorowski Kazimn rz 166 Korzeliński Kajetan 108
Komorowski Michał 160 Korzeniewski 87, 105
Konurd Ignacy . . 154 Korzeniewski Antoni . 105
Konarski Andrzej . 121 Korzeniewski Ludwik . 152
Konarski Alexander . 168 Korzeniowski 42
Konarski Józef . 50 Korzeniowski Dyzmo 153
Konarski R; jinund 55 Korzeniowski Teodor . 62
Konarski Tomasz 14 Korzeniowski Wincenty 125
Konarzewski Anuoni . 150 Korzuchowski Tadeusz 126
Konarzewski Wojciech 144 korzybski Julian. 134
Koncewicz Józef 6o Kosałkowski Piotr . 129

— 192 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

i
Stromca Stromca
Kosicki Alexy . 23, 122, 146 Kotowicz Michał 169
Kosielski Kajetan 85 Kotowski Atitoni 153
Kosiarski Adam . 168 Kotowski Franciszek . . 147
Kosiński Adam 33 Kotow’ski Jan 100
Kosiński Amilkar 47 Kotowski Sebastyan 144
Kosiński Antoni . 111 Kotwica Filip 104
Kosmowski Jan . 56 Kowalczyk Adam 123
Koss …. 139 Kowalczyk Jakób 93
Koss Józef 143 Kowalczyk Walenty 122
Koss Leon . , 93, 140 Kowalewski Antoni 110, 137
Kossako nrski Felix 35 Kowalewski Felix 67
Kossakowski Jacenty . 60 Kowalewski Franciszek 170
Kossakowski Jan 154 Kowalewski Józei 114
Kossakowski Józef 66 Kowalewski Justyn 100
Kosseck Stefan . 64 Kowalski Adam . 157
Kossecki lloch . ł . 59 Kowalski Andrzej 21, 50 95
Kossnbndzki Ludwik . 140 Kowalski Antoni 51
Kossobudzki Marcin 80 Kowalski Franciszek 75, 166
Kossobudzki Szymon . 140 Kowalski Gabryel 92
Kos son Wojciech 148 Kowalski Hipolit 158
Kossowski . 81 Kowalski Jakób 151
Kossowski Antoni 66 Kowalski Jan 25, 34 96
Kossowski Jan . 56 Kowalski Józef . . 56, 80 , 106, 141
Kossowski Józef 55 Kowalski Makary . « . 55
Kossov ski Paweł 56 Kowalski Tomasz 93. 136
Kosranecki Telesfor 50 Kowański Wincenty 167
Kostecki Karol . 93 Kowarciński Marcin 109
Kostecki Kazimierz 64 Kownacki Józef . 152
Kostecki Piotr . 118 Kownacki Konstanty 126
Kostkowski Józef 19 Kownacki Michał 113
Kostkowski Klemens . 42 Kozak Kazimierz 134
Kostrowicki Ignacy 101 Kozak Walenty . 81
Kostrowiechi Karol 133 Kozakiewicz A dam 62
Kostyal Józef 56 Różański Piotr . 104
Kostrzanowski Kazimierz 127 Koziarski Adam 34
Kostrzewa Walenty 147 Koziarski Francisztk 100
Kostrzewski Piotr 119 Koziarski Jan 34
Koszarski Stefan 47 Koziebowski Teodor 101
Koszatski Józef . 28 Kozierowski Leon 148
Koszkiewicz Cypryan . 34 Kozikowski Ludwik 96
Koszkowski Marcin 25 Koziński Walenty 124
Roszkowski Napoleon 131 Koziobrodzki Leopold 50
Kosztulski Jan . 140 Koziołt Adam 169
Koszncki Jan Nepomncyn 62 Kozioł! Filip 103
Koszutski . 115 Koziolł Józef 41
Kościakiewicz Antoni 169 Koziolł Kazimierz 100
Kościanów ski Alexander 138 Kozłowiecki Karol 153
KnśoianoYfski Jakób . 126 Kozłowski . . 25. 43
Kościelski Wiktor 59 Kozłowski Adam 42, 115
Kościenkiewicz Dominik 94 Kozłowski Alexander 102
Kościuk Andrzej 143 Kozłowski Andrzej 81
Kosko Celestyn . 33, 162 Kozłowski Antoni 26
Ko*ko Franciszek 39 Kozłowski Franciszek 144
Kośmaczewski Kasper . 123 Kozłowski Jan . 81, 104 , 106, 148
Kosminski Antoni 56 Kozłowski Józef . 42
Kotarski Jakób . 106 Kozłowski Kazimierz 110, 137
Kotkowski Antoni 34 Kozłowski Klemens 51
Kotkowski Wincenty . 94 Kozłowski Stanisław . 96
Koton Ięnacy 98 Kozłowski Szymon 74
Si S
<1

m
33-3- ALPABETYCZNY SPIS NAZWISK. _ Kozłowski Walenty S donica 71 Kozłowski Wincenty . 108 Kozłowski Wojciech . 71 Koźmiński Maciej . 50 Koźmiński Teodor 108 Kozubowski Antoni 51 Kozubski Jan 49 Kożnchowski Alexy 53 Kożucliowski Felix 105 Kożnchowski Józef 144 Kożnchowski Karol 73 Kożnchowski Koch 131 Kożybski Alexander . 126 Kraczkiewicz Franciszek 127 Kraczkiewicz Jan 121 Kraczkiewicz Marcin . 159 Kraiński Antoni . 27 Kraiński Sebastyan 60 Kraiński Wincenty 164 Kraitsir Karol . 164 Krajewski Antoni 63 Krajewski Henryk 34 Krajewski Jakób Edward 60 Krajewski Józef 67 KrajewskiKazimierz . 138
Krajewski Leonard 27
Krajewski Paweł 111
Krajewski Tadeusz 56
Krakowiak Błażej 138
Krakowiak Walenty . 100
Krakowski Paweł 100
Kramarkiewicz Piotr . 56
Kramkowski Wincenty 103
Kranas Franciszek 140
Krasicki 30
Krasicki Jan .23, 85, 116
Krasicki Karol . 40
Krasicki Stanisław 123
Krasiński August 118
Krasiński Izydor 5
Krasiński Józef. 63
Krasiński Piotr . 48
Krasiński Stanisław . 115
Kraskowski Tomasz 166
Krasno Iwan 130
Krasnodębski Antoni . 154
Krasnodębski Józef 75
Krasowski Emil . 155
Krassowski Jerzy 150
Krassowski Józef 22, 112
Krassowski Michał 119
Krasuski Michał. 93
Kraszewski Jan . 155
Krauz Antoni 127
Krauze Franciszek 51
Krawczyk Mateusz 100
Krawczyk Wojciech . 109
Krawczykiewiez Szymon 122
Krawczyński Tomasz . 155
Krawiec Józef . Krawieczyński .
Kraynik Szymon Kresa Jan Krępski Jacenty Kroczyński Andrzej Kroją Karol Kró) Wincenty .
Królikowski Antoni Królikowski Jan Królikowski Kazimierz Kromholtz Antoni Kronenberg Stanisław Kronkowski Tomasz Krosnowski Adolf Krotkiewicz Jan Kriiger Jan Kriiger Ludwik .
Krukowiecki Krulikowski Antoni Krulikowski Paweł Krupiński .
Krupiński Jan .
Krupski Antoni .
Kruss Kasper Kruszewski Andrzej Kruszewski Henryk Kruszewski Ignacy Kruszewski Karol Boromeusz Kruszewski Karol Kruszewski Maciej Kruszewski Piotr Kruszewski Wincenty Kruszyński Józef Kryński Józef . Krysiniewicz Dominik Krysiński .
Krysiński Alexander Krysiński Jan . Krzeczkowski Adam Krzeczkowski Józef Krzemiński Stanisław Krzewiński Teofil Krzyczewski Krzymuski Michał Krzymuski Tadeusz Krzysztoporski Józef . Krzysztoporski Klemens Krzywicki Felix Krzywiński Teofil Krzywkowski Henryk Krzywobłocki Ignacy . Krzywoszyński Tomasz Krzyżanowski Krzyżanowski Andrzej Krzyżanowski Eustachy Krzyżanowski Franciszek Krzyżanowski Józef Krzyżanowski Leon

— 194 —
tttO
_ ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
Krzyżanowski Platon . Krzyżanowski Sebastyan Krzyżanowski Szymon Krzyżanowski Wawrzyniec Krzyżanowski Wojciech Krzyżański Kazimierz Krzyżczak Franciszek Knba Joachim Kubel Jan Kubiasik Józef .
Kubicki Michał Kubilas Wincenty Kubiński Michał.
Kubka Jan Kucharski Franciszek Kucharski Jan .
Kucharski Józef Kucharski Walenty Kucharzewski Paweł Kuckiewicz Ludwik Kuczborski Jan . Kuczborski Marcin Kuczewski Franciszek Kuczewski Tomasz Kuczkowski Andrzej Kuczyński Stanisław K dels .i Karol .
Kuden Ernest . Kuderowski Franciszek Kulin Jan .
Kujanowski Alexander Kujański Wojciech Kujawski Roch .
Kukler Jakób Kukuliński Melchior Kula Marcin Kulak Jan Kulasiński .
Kulawski Filip . Kulczewski Antoni Kulczewski Stanisław Kulczycki .
Kulczycki Adam .
Kulczycki Franciszek Kulczycki Jan Kulczycki Józef .
Kulczycki Kazimierz Kulczycki Michał Kulczyński Jan . Kulczyński Karol Kulczyński Wawrzyniec Kulenty Franciszek Kulesza Jan Kuligów aki Grzegorz Kulikowski Kulikowski Błażej Kulikowski Leon Kuliński Łukasz Kulpiński
Stronica
162 Kułakowski Antoni
66 Kułakowski Jim
108 Kułakowski Leon
81 Kułakowski Mikołaj .
105 Kułakowski Stanisław
59 Kumasz Józef .
150 Kuncewicz Mateusz .
115 Kunkel Ignacy .
106 Kunnert Józef .
165 Kupczyk Sebastyan
92 Kupnie wski Mateusz .
102 Kupse Michał
148 Kurcyusz Stanisław .
101 Kurczewski Bogumił .
118 Kurczewski Franciszek
66, 117 Kurnatowicz Apolinary
25 Kurnatowski Alexy
113 Kurniewicz Felix
103 Kurowicz Bazyli
41 Kurowski .
71 Kurowski Jan
21 Kurowski Józef .
27 Kurowski Onufry
81 Kurowski Waleryan .
94 Knrpiejewski Szymon .
65 Kurpiza Marcin .
148 Kurtynaytys Jerzy
127 Kurtz Michał
35, 107 Kurycki Józef .
116 Kurzewski Erazm
121 Kurzewski Hieronim .
71 Kurzewski Walery
97 Kuś Jan
98 Kusielak Franciszek .
151 Kuśkowski .
149 Kuśmierczyk Jakób
119 Kuszel Antoni
115 Kuszel Dominik
167 Kuszel Michał .
164 Kuszewski Jakób
55 Ruszkowski Stanisław
75 Kuźnia Jan
144 Kuźmiński Michał
75 Kuźmiński Wincenty .
81 Kuźniewski Kasper
122 Knźniewski Szymon .
149 Kwarczak Tomasz
56 Kwasiborski Tomasz .
121 Kwaskowski
134 Kwaśniewski Jan
101 Kwaśniewski Karol
143 Kwaśniewski Zenon .
94. 140 Kwaśniowski Zenon .
99 Kwater Józef
139 Kweizer Jan
119 Kwiatkowsxi Adam .
162 Kwiatkowski Andrzej
96 Kwiatkowski Antoni .
139 Kwiatkowski Dominik
Stronica
75 75
133 113
81 75 39, 156 53 71 100
74 60 50
131 81 124 50 21
129
130 62
142, 168 lb3 159 108 153 158
134 50
152 123 120
103
104 67
135 39, 56
143 30, 101 71 116 165
105
75 135
135
104 162
105 71, 118
137 31 y2 71 27 66 127
136 30, 125
19-5

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
K wiatkowski Franciszek Stronica 153 Ltdochowski Jan Stromca 56
Kwiatkowski Ignacy . 77 Ledocliowski Józef 52
Kwiatkowski Kasper . 138 Leduchowski Franciszek 111
Kwiatkowski Kazimierz 81 Leduckowski Jan 168
Kwiatkowski Maciej .56, 81 Ledwański Apoloniusz 168
Kwiatkowski Paweł . 78 Lefevre Julian . 139
Kwiatkowski Wincenty 38 Lefevre .Romuald 142
Kwiecień Wav rzyniec . 108 Leg°nza 42
Kwieciński Jacenty 34 Legięza Andrzej 71
Kwieciński Wojciech . . 134 Lejdura Jan 81
Kwiiecki Antoni 73 Lejkowski . 77
Kwilecki Arsen . 162 Lelewel Jan 41, 167
Kwiiecki Józef . 51 Lelewel Prot 56
Kwociński Mateusz 148 Lemański Józef . 102
Xj Lada Karol 1C7 Lemański Ludwik Lenartowicz Dominik . Lenczewski Marcin Lenczowski Stanisław 51 95 106 69
Lagust Kazimierz 111 Lenda Józef 148
Laitre …. 50 Lendzianowicz Jakób . 113
Lakonaytys Stanisław 81 Leniecki Antoni 112
Lakns Jan 75 Lenik Kilian 158
Lambert Jan . 152 Lenkiewicz Erazm 56
Lamparski Andrzej 35 Lenkiewicz Franciszek 56
Łanckoroński Antoni . 37, 53, 91 Lenkiewicz Jan . 24
Lanckoroński Bartłomiej . 29, 42 Lenkiewicz Tadeusz . 169
Lanckoronski Jan 91 Lennik Karol 144
Lanckoronski Kazimierz 166 Lepik Tomasz . 161
Langa Tadeusz . 102 Lepin Jan . 35
Lanco Edward . 134 Lepine Jan 132
Langer man 15 Le-prince Józef . 165
Langerman Jerzy 115 Lesiecki Stanisław 67
Lantan MHiał . 35 Lesiński Michał . 56
Lantan Mi hal . 130 Leski Stanisław 91, 150
Laski Alexander 19 Leśniewicz Joachim . 141
Laskowski Franciszek 28, 117 Leśniewski Józef 26, 133
Laskowski Ignacy 62 Leśniowski Piotr 111
Laskowski Jan . . 28, 81 Le’bsel Stanisław 159
Laskowski Łukasz 169 Leszczy’* Wojciech 121
Laskowski Seweryn . 151 Leszczyński Jan 68, 97
Laso« ki Daniel . 56 Leszczyński Mateusz . 81
Lasocki Józef .64, 67 Leszek Franciszek 94
Lasocki Ludwik . . 138 Lewandowicz Karol . 148
Lasocki Walenty 60 Lewandowski Bonifacy 114
Lassów K rzysztof 66 Lewandowski Grzegorz 152
Laszczynski Ignacy 102 Lewandowski Jan 75
Latosieński Wawrzyniec 95 Lewandowski Kazimierz 169
Laudyn Ferdynand 110 Lewandowski Michał . 119
Laudyn Leopold . . 105 Lewandowski Piotr 115
Laumann Fryderyk 74 Lewandowski Walenty 81
Lawenowski Wojciech. 132 Lewartowski Jacenty . 146
Lazaraytys Wawrzyniec 112 Lewartowski Paweł . 56
Lebel Franciszek 116 Lewicki Antoni . 86
Lebel Ignacy . 140 Lewinski Augustyn 102, 164
Lebowski Michał 62 Lewiński Bazyli 37, 131
Lech Tomasz 100 Lewiński Jakób . 14, 113
Lechowski Franciszek . 112 Leyn . 86
Ledcckowski Franciszek 21 Libera Wawrzyniec . 130
Ledockowski Ignacy . 10 Libicki Sylwester 150

-c’Cs&-
— I9f5 —

ć!V>
ALFALsETlCZNY SPIS NAZWISK. —
Stronica Stronica
Libiszewski Antoni 56 Loga Adam 108
Libiszewski Kai )1 39, 114, 156 Łona Józef 71
Liciak Tomasz . 145 Longolie Stanisław 164
Lieber Józef 36 Loniewski Józef 100
Liebich Karol 142 Lubnński Paweł 22
Liebreclit Karol. 140 Lubański Wiktor 37
Lietbe Alexander 126 Lubczyk Sabo 71
Liewen Adolf 127 Lubelski Filip 160
Ligenza 106 Lubiewski Kajetan 71
Ligiera 75 Lubowic.ki Franciszek 51
Ligucki Kazimierz 99 Lubo wieki Michał 108
Linievvicz Felix . 123 Lubowiecki Antoni 60
Link Andrzej 102 Lubowiecki Ignacy ♦ 49
Link Jan . 118 Lubowiecki Jan 126
Linzenbarth Alexander 93 Lucy Onufry 60
Lipczyński Leopold 56 Ludnik Piotr 95
Lipink Maciej 112 Lndwig Józef 75
Lipiński 42 Lunie 71
Lipiński Michał . 56 Lupicliius Ignacy 56
Lipiński Paweł . 157 Luskowski Józef 81
Lipiński Stanisław 52, 140 Lutkiewicz Konstanty 133
Lipiński Wawrzyniec 148 Lutkowski Józef 86
Lipiński Wilhelm 19, 113 Lutomski Bartłomiej . 23
Lipka Piotr 135 Lutomski Makary 100
Lipnicki Maryan 53 Lutostański Michał 81
Lipnowski Antoni 1j3 Lutowski Wojciech 120
Lipowski . 129
Lipowski Edward 14o
Lipowski Józef . . 119 Łabanowski Jan 109, 145
Lipski 38, 105 Łabęcki Baltazar 27
Lipski Antoni . 42 Łabęcki Karol . 127
Lipski Emilian . 144 Łabędzki Baltazar 126. 154
Lipski Felix 22, 122 Labędzki Władysław . 161
Lipski Jan 81, 160 Łabuś Jakób 101
Lipski Karol 169 Łaciński Franciszek 154
Lipski Tadeusz . 22 Łada Felix 109
Lisenbard Alexander 41 Lada Konstanty. 146
Lisiak Tomasz . 164 Łagowski Franciszek . 56
Lisicki Kanty 122 Łakicki Tomasz . 155
Lisicki Maciej 166 Łnkiński Franciszek . 52
Lisicki Piotr 127 Łakoszewski * . 86
Lisicki Roman . 34 Łampowski Michał 102
Lisiecki Ignacy . 153 Łapczyński Tomasz 138
Lisiecki Michał 152 Łapiński Andrzej 32
Lisiecki Walenty . 118 Łapiński Franciszek .31, 92, 142
Liske Michał 105 Łą piński Józef . 148
Liskiewicz Ludwik 134 Łapiński Kazimierz . 161
Lisowski Augustyn 74 Łapiński Paweł . 31
Lisowski Kasper 71 -Lapniewski 86
Lisowski Michał 111 Łaski Alexander 157
Lissowski Maciej 167 Łaski Ignacy 124
Lissowski Stanisław 71 Łaski Józef 81
Litkie Julian . 161 Łaski Maxymilian 56
Litkiewicz Maurycy 139 Łaszczewski Felix 131
Litta Kasper 145 Łaszewski Konstanty . 53
Litwicki Michał . 128 Łaszkiewicz Jan 132
Litwiński . 56 Łaszkiewicz Mikołaj 118
Litwiński Wojciech 102 Latkiewicz Jan „ 81
Locci Teodor 60 Ławiński Paweł 120
• : On

107
lSfe30
ALFABETYCZNI SPIS NAZWISK.

%
f
Stromca Stromca
Łazowski Antoni 160 Łuniewski Adam . 101
Łazowski Jan 111 Łuniewski Franciszek 116
Laźniński Saryusz 82 Łuniewski Jan Kanty 150
Łącki Jan . 96 Łusiewicz Piotr . 81
Łącki Józef 53 Łuszczewski Franciszek 38, 117
Łącki Stanisław 32 Łuszczewski Tomasz . 54
Łączkowski Antoni 60 ■Łuszczewski Wiktor . 149
Łączkowski Jan 123 Łuszezkiewicz Stanisław 163
Łączkowski „Wojciech . 35, 60 Łyczko Wojciecn 98
Łączynski Adolf 107 Łysakowski Stanisław 123
Łączyński Edward 52 Łysik Jan . 148
Łączynski Józef 47 Łyszkiewicz Walenty . 142
Łątka Karol . 119 Łyszyński Antoni . 143
Łempicki . 24 Łyśkiewicz Walenty . 95
Łempicki Eugeni . 141 Łyżkieu icz Walenty 27
Łempicki Felix . . 128
Łempicki Ignacy 117
Łempicki Jan 53
Łęcki 106 Macewicz Stanisław . 26
Łęcki Stanisław . 36 Macharzyński 1° nacy . 148
Łęczycki Bolesław 156 Machczyński Roman 150
Łępicki 42 Machnicki Kazimierz 50
Łęski Adam . 156 Maćkowiak Jan . 63
Łętowski Ludwik 56 Machwitz Erazm 117
Loga. . 25 Mai lejczuk Piotr 117
Łoiek Stanisław. 147 Maciejewski Eustachy 103
Łojewski 118 Maciejewski Mateusz . . ’ 138
Łojewski Alexander . 4 33 Maciej< wski Michał 147
Łojewski .łan 157 Maciejowski Erazm 140
Łoniewski . 116 Maciewicz Stanisław . 103
Łouiewski Bartłomiej . 137 Maciewski Antoni 130
Łosiewski Konstanty Niecznja 169 Macioszek Antoni 109
Łosiński Stanisław 135 Madaliński Józef . 52, 56
Łusowski Mateusz 29, 146 Mad? liński Karol 48
Łoś Franciszek . 93 Madaliński Mikołaj . 108
Łotocki Wojciech 86 Madaliński Piotr 56
Łoziński 71 Madaliński Wojciech . 56
Łoziński Franciszek . 66 Magarski Wuicieeh 72
Łubieński Antoni 160 Hagarzewski Teodor . 140
Łubieński Felix . 101, 132 Magnuski Stanisław . 66, 169
Łubieński Henryk 142 Magnuszewski Dominik 152
Łubieński Józef . 56 Magnuszewski Józef . 135
Łubieński Kazimierz . 127 Magnuszewski Stanisław 136
Łubieński Piotr . 48 M.ijaczewski Adam 52
Łubieński Tomasz . 7, 47 Majaczewski Stanisław 47
Łuczak Jakób 95 Majchrzak Michał 95
Łuczycki Ildefons 150 Majer Józef 135
Łuczycki Stanisław 60 Majeranowski Michał . 169
Łiiira Kasper 99 Majewski Antoni 24, 154
Ługowski Józef . 81 Majewski Jakób 71
Ługowski Maciej 147 Majewski Jan Martin 54
Lukasiewicz Adam . 134 Maiewski Józef . 154
Lukasiewicz Jerzy 71, 121 Majewski Kazimierz . 20, 97, 99
Lukasiewicz Mik Jaj 132 Majewski Leonard 23
Łukasiński Felix 162J Majewski Ludwik 56
Łukaszewski Antoni 109 Majewski Mateusz 140
Łukaszewski Stanisław • 155 Majkowski Edward 28
Łukowski . 71 Majkowski Euzebiusz . 135
Łukowski Wojciech 101 Majkowski Ludwik 119

-c<h^
-CMVS^&Si*0^
— 198 —
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
w (o
Makarowicz Jan Stromca . 113 Małachowski Stanisław Stronica 47
Makay Antoni . 127 Małasiewicz Paweł 72
Makoraaski Wincenty . 54 Małczyński Michał . 117
Maków Franciszek . 101 Małczyński Tomasz . 113
Makowiecki Piotr 56 Małdu Andrzej . . 158
Makowski Alexander . 162 Małecki Izydor . 75
Makowski Alojzy 95 Małecki Jakób . 135
Makowski Antoni 152 Małgorzewicz Jakób . .41, 99
Makowski Bogumił Wawrzyniec 167 Malodobry Jan . 133
Makowski Teodor 106, 113 Małota Jakób 123
Makowski Walenty 153 Mamiński Tomasz 94
Makowski Wincenty . 71 Manałowicz Tomasz . 167
Makng Antoni . 19 Mancewicz . 168
Malankiewicz Karol 122 Manicki Marcin . 98
Malanowicz Tomasz 166 Manini Franciszek 21
Male Kazimierz . . 123 Mańko Jan 27, 154
Malczewski Adam 52 Mańkowski 82
Malczewski Adolf 118 Mańkowski Józef 63
Malczewski Józef 168 Mańkowski Marcin . 157
Malczewski Julian 117 Mańkowski Piotr 97
Malczewski Paweł .21, 56 Mańkowski Wincenty . 162
Malczewski Sebastyan 32 Marawski Antoni 62
Malczewski Stanisław 53 Marchewa Wojciech 130
Malczewski Stefan 60 Marchocki . 57
Malczewski Telesfor . 56 Marehocki Alexander . 107
Malczyn Bartłomiej 165 Marchocki Tadeusz 66
Maledki Teofil . 144 Marchocki Teodor 37, 57
Małek Ignacy 71 Marciniak Marcin . 110
Maler Wilhelm . 120 Marcinkowski Józef . 82, 125
Maletycz Jan 82 Marcinkowski Kajetan . 153
Malewski 82 Marcinkowski Karol . . 108
Malgaigne . . 141 Marcinkowski Wincenty . 145
Malhomme Stanisław 98 Marcinkowski Wojciech . 169
Malicki Jan 166 Marcinowicz Jakób 125
Malicki Piotr . 110 Marczak Alexy . 96
Malinowski Antoni 71 Marczewski Andrzej 96
Malinowski Jerzy 71 Marczewski Erazm . 159
Malinowski Julian 21 Marczewski Floryan . . 115
Malinowski Juliusz 107 Marczewski Jan 82
Malinowski Ludwik 62 Marecki Józef 121
Malinowski Mateusz . 62 Markiewicz Alexander 136
Malinowski Rudolf 142 Markowski Andrzej 95
Malinowski Seweryn . 126 Markowski Dominik 111
Malinowski Szymon 82 Markowski Hieronim . 153
Maliński Jan 138 Markowski Jakób 148
Maliszewski Józef 128 Markowski Jan . 63, 108, 144
Maliszewski Ludwik . 163 Markowski Karol 99
Maliszewski Mikołaj . 93 Markowski Krzysztof 28, 117
Maliszewski Walenty . . 100 Markowski Łukasz 78
Małkowski Piotr 124 Markowski Wincenty . 56
Malletski de Grandeville Jan 5 Makowski Władysław 156
Małachowicz Onufry . 145 Maroński Stanisław 144
Małachowski 140 Marszycki Sebastyan . 86
Małachowski Andrzej . 130 Mirtynkiewicz Ignacy 75
Małachowski hr. Gustaw 114 MartyszewBki Dominik 50
Małachowski Juliusz . .30, 91 Maruszewski Paweł 21
Małachowski Kazimierz . 2, 47 Maryborski Mikołaj 87
Małachowski Leon 114 Maryniak Wojciech 75
Małachowski Onufry . 60 Marynowski Paweł . 130

— 199 —
——————-ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
v (o
Marzewski Benedykt . Stronica . 101 Miaskowski Kasper Stronica 48
Marzkowski „Władysław 62 Miączyński Alexander 151
Marzenek Andrzej 137 Miączyński Jan . 62
Masłowski Dyonizy . 31, 92, 116 Miączyński Stanisław 50
Masłowski Makary 82 Michniewski Wojciech 164
Maspiak …. 82 Michalski Felix . 27, 160
Massynkiewicz Maciej 75 Michalski Jakób 68
Massadro Józef . , . 118 Michalski Jan 67
Maszewski Andrzej 60 Michalski Kasper 68
Matecki Roman 152 Michalski Stanisław . 95
Malernowski Michał . 128 Michalski Szymon 33
Matkowski Józef 57 Michalski Tomasz 163
Matrecy Konstanty 52 Michalski Wojciech 135
Matulewicz Mateusz 92 Michałowicz Mateusz . 160
Matu siak Ambroży 143 Michałowski 25
Matuszewicz Wincenty 139 Michałowski Antoni 138
Matuszyński Jan 164 Michałowski Felix 168
Mautz Józef 145 Michałowski Jan 69
Maychrzak Mateusz . 101 Michałowski Józef 21, 48 , 97
Mayer Józef 31 Michałowski Ignacy 145
Maykowski Jakób 96 Michałowski Ludwik . 21
Maytner Franciszek 73 Mickiewicz Kazimierz 128
Mayzner Ferdynand . 56 Mickiewicz Michał 141
Mazanka Franciszek . 134 Mieczkowski Tadeusz 154
Mazarecki Julian 132 Miecznikowski Franciszek . 33
Mazawiecki Anastazy . 123 Miecznikowski Michał 139
Mazniewski Grzegorz 65 Miedzianowski Józef . 130
Mazurak Józef . 129 Micdzielski Maxymilian 136
Mazurkiewicz Dominik 102 Miedzyński Wojciech . 104
Mazurkiewicz Felix 96 Mielczarek Andrzej 82
Mazurkiewicz Józef . 143 Mirlenkiewicz Władysław 169
Mazurkiewicz Ludwik . 156 Mielęcki Prot + 138
Mazurkiewicz Stefan . 54 Mielniczuk Maciej 148
Mazurkiewicz Walenty 100 Mielniczuk Szymon 121
Mazurkiewicz Wincenty 136 Mielżyński Maciej 39
Mądrzykowski Michał . 56 Mielżyński Seweryn . 102
Mąkolski Mikołaj 82 Mielżyński Stanisław . 47
Mecenzeffi Antoni 56 Mieroszewski Ignacy . 137
Mecner Mateusz 134 Mierzejewski Karol 103
Medyński . 72 Mierzejewski Mikołaj . 146
Mejzner Jan 23 Mierzyński Jan . 139
Meuciński Konstanty . . 164 Mierzyński Józef 57
Mendych Alekxander . . . 165 Mierzyński Rafał 116
Menusier . 52 Miesiączek Bazyli 166
Merczyński Marcin 154 Mieszczański Kazimierz 151
Merkel Jan . 147 Mieszko Paweł . 135
Merle August 62 Mieszkowski Antoni , 53
Meszek Walenty 95 Mieszkowski Ignacy 22, 148
Metze Jan 31 Migurski Walenty i 131
Metzel Ludwik . 86 Mikielewski 131
Meyer Jan 50, 65 Mikina Franciszek 145
Meysner Jan 121 Miklasiewicz Antoni 161
Męciński Franciszek . 116 Miklaszewski Jan 109
Męciński Wojciech 47 Mikołajczyk Szymon 120
Mędrzecki Józef 95 Mikołajewski Michał . 93
Mialczewski Michał 164 Mikulicz Jerzy 71
Miałkowski Krzysztof . 124 Mikulski Piotr . 72
Miasck Jakób 124 Mikułowski Roman 114
Miaskowski 25. 42 Mikułowski Seweryn . f 126

200

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

Mikułowski Wincenty Stromca 40 Modzelewski Wincenty Stronica 137
Mikuszewski Kajetan 54 Mogielnicki Adam 153
Milatycki Józef . 112 Mokronowski Ewaryst 117
Milberg Henryk . 8 Mokronowski Ignacy . . 115
Milczarski Onufry . 149 Mokronowski Stanisław 85
Milewski Kazimierz . 97 Mokrowiecki Jan . 143
Milewski Wincenty 63 Molenda Łukasz . 100
Miller Erazm . 125 Molski Marcin . , . 53
Miller Józef 11, 110 Mołczański Szymon 82
Miller Szczepan . 95 Moneta Filip 134
Milżecki Wincenty 60 Mongenot Henryk 53
Miłasiewicz Stanisław 36 Montebello Gustaw 132
Miłkowski Franciszek 15ł Montresor Ludwik 49
Miłkowski Józef 66 Moraczewski Gabryel . 148
Miłkowski Szanisław 159 Moraczewski Roman . 139
Miłobędzki Jakób . 157 Morawiec Jan . 104
Milodowski Urban 35 Morawski . 43, 78
Miłodzowski Urban 133 Morawski Antoni . 107
Miłosik Jan 82 Morawski Felix . . 115
Miłosz Artur 124 Morawski Franciszek . 7, 167
Mininka Wojciech 149 Morawski Grzegorz . 113
Miniszewski Franciszek 97 Morawski Jan . 64
Miracki 32 Morawski Józef 53
Miracki Nikodem 113 Morawski Julian 92
Mirosławski 24 Morawski Karol 85
Mirosławski Adam 145 Morawski Kazimierz . . 155
Mirosławski Hippolit . 164 Morawski Wojciech . 116
Mirski Światopełk xiążg 165 Morcan 64
Mirzejewski Paweł 137 Mordes Józef 135
Mirzejowski Erazm 109 Moriec Jakób Stefan . 57
Misiewicz Józef 68 Morgnlec Ksawery 40
Miszewski Józef 162 Morosz Jerzy 100
Mitraszewski Bazyli . 75 Morsztyn Eustachy . 150
Mitraszewski Łukasz . 66 Moize Wincenty 124
Mitrosz Tomasz 67 Morzkowski Augustyn 66
Mizaryusz Józef 69 MorzkowsJi Józef , 66
Mizeracki Jan . 121 Mostowski Ignacy 162
Mizgalski Stanisław 135 Moszczański Wiktor . 138
Mlecki Maxymilian 50 Moszczyński Piotr 165
Mliecki Teofil 151 Moszyński Nikodem . 170
Młodecki Józef . 66 Moszyński Symplicyusz 60
Młodzianowski Benedykt 56 Moszyński Władysław 132
Młodziejowski Roch 150 Mowiński Jan . 139
Młokosiewicz 14, 23 Mozajko Józef . 67
Młokosiewicz Franciszek 50 Mroehowski Leonid 77
Młotkowski Józef 139 Mroczek Xawery 119
Mniewski Bogumił 167 Mroczkiewicz Józef 60
Mniewski Karol . * 117 Mroczkowski 75
Mniszek 42 Mroczkowski Felix 143
Mochnacki Kamil 126 Mroczkowski Jan 155
Mochnacki Maurycy 128 Mrówczyński Kazimierz 82
Mochnacki Piotr 139 Mrozek Piotr 99
Modlibowski Piotr 110 Mrozek Tomasz . 103
Modliński Antoni 160 Mroziński . 43, 63
Modrzejewski Jan 82 Mroziński Józef 9
Modrzyński Kazimierz 162 Mrozowski Jan . 118
Modzelewski Antoni . 144 Mrozowski Józef 77
Modzelewski Franciszek 64, 166 Mrozowski Mikołaj 36, 112
Modzelewski Kazimierz 82 Mucha Kazimierz . 106
—C’C-z^,
— 201 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

  Stromca   Stromca 

Mucliowski Leopold 157 Nidecki Alexander 26
Mucho wski Paweł 13 Nidecki Antoni . 138
Muniejewski Roch 82 Nieciecki August 120
Miinkenbek Henryk 161 Nieciecki Szymon 150
Murłowski Józef . 135 Niedziałkowski Józef . 167
Murzynowski Andrzej 38 Niedziołek Franciszek. 125
Musiał Piotr 112 Niedźwiecki Anzelm 57
Musiałowicz Franciszek 169 Niegodzisz Szymon 147
Musielewicz Mirza Samuel . 169 Niegolewski Andrzej . 36, 39, 132
Mnsielski Józef . 72 Niekrat Józef 63
Muszalski Karol 125 Nielepiec Adam . 86
Mycielski Franciszek . 39 Niemcewicz Jan . 93
Mycielski Ignacy 8 Niemcewicz Karol 146
Mycielski Józef . 107 Niementowski Tadeusz 20, 146
Mycielski Michał 14, 34, 91 Niemericz Władysław . 160
Mycielski Teodor 109 Niemojewski 41, 106
Myrbach …. 75 Niemojewski Adolf 120
Mystkowski Michał 98 Niemojewski Franciszek 115
Myszkowski Franciszek 102 Niemojewski Ildefons . 52
Myszkowski Jan 144, 158 Niemojewski Jan 40
Niemojewski Józef 47
IT. Niemojewski Józef Kalasanty 162
Nienatrowski Józef 151
Nabielak Ludwik 91 Niepokojczycki Wincenty 133
Naciorowski 25 Nieprzecki Maxymilian 110
Nacylak Marcin . 75 Nieradzki Marcelli 117
Nadratowski Józef 66 Niesiołowski Xawery . . 13, 47
Naglik Szymon . 96 Niestępski Antoni 75
Nagórkiewicz Andrzej 108 Nieszkowski Alfons 103
Nagorniczewski Jakób 66 Nieszkowski Jan 94
Nagórski Marcelli 154 Nieszkowski Wilhelm . 127
Nagórski Wiktor 136 Nieszokoć Wincenty . 141
Nalepa Franciszek 135 Niewęgłowski 41, 106
Naomiazowski Ignacy . 63 Niewęgłowski Henryk 144
Narbut Józef 36, 118 Niewęgłowski Jerzy . 19
Narcyz 87 Niewęgłowski Józef . 82
Narkiewicz Benedykt . 135 Niewiada Józef . 125
Narkiewicz Józef Ignacy 168 Niewiadomski Kazimierz 110
Narolski Mikołaj 168 Niewiadomski Szczepan 149
Naruszkievvicz Felix . 117 Niewiadomski Tomasz . 110
Narzymski Adam 31, 107, 143 Niezabitowski Kwiryn 136
Naslywski Michał 164 Niezabitowski Maxymilian . 33
Nastrabach 82 Niezabitowski Stefan . 37, 146
Naumowski Antoni 31 Niezgodzki … 69
Nawadzki Andrzej . 147 Nieznański Ferdynand 41, 107
Nawialis Szymon 133 Niezowski Ignacy 82
Nawlicki Mateusz 151 Nikefor Wasyl 82
Nawrocki Jan . 114 Niklewicz Szymon 164
Nawroński Stanisław . 11 Niklewicz Wawrzyniec 65
Necki Józef . 38, 41, 106 Nikoforów Jan 133
Nesterowicz Felix 116 Niski Tadeusz 22
Nestorowicz Jan. 62 Nitkowski Filip . 65
Neubnrg Ignacy 97 Niwiński …. 75
Neumark Jan . 166 Niwiński Franciszek . 159
Neutschmann August . 141 Niwiński Mikołaj 93, 160
Neymanowski Antoni . 93, 116 Noffok Antoni 26
Neymont Kazimierz 138 Noga Felix 96
Nibelski Maciej . 136 Nosarzewski Michał 132
Nidecki . • 132 Noskowski Jan . 149
r-.-C————
-c


 • ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK-
  Stronica Stromca
  Nowak Andrzej 82 Okęcki Ignacy . . 144
  Nowak Franciszek 140 Okolski Grzegorz . 33
  Nowak Ignacy . . 114 Okolski Jan 33, 161
  Nowak Józef 95, 153 Okolski Michał . . 32, 38, 129
  Nowak Kasper . 154 Okołów Ambroży 132
  Nowak Sebastyan 100 Okoński Jan 57
  Nowakowski Antoni . 82 Okrasiński Augustyn 82
  Nowakowski Błażej 96 Olczak Jan 92
  Nowakowski Franciszek 75 Olczak Tomasz . 104
  Nowakowski Józef , 161 Olczyk Paweł 110
  Nowakowski Ludwik . 96 Olejniczak Jan . 96
  Nowakowski Stanisław • 1 122 Oleradziak Maciej 99
  Nowakowski Tomasz . 94 Olewniczak Wojciech 93
  Nowialis Maciej . 161 Oleynik Jan 110
  Nowicki 87 Olęcki Tomasz . 116
  Nowicki Antoni . 110, 156 Olędzki Emeryk . 155
  Nowicki Jan 63 Olędzki Karol 168
  Nowicki Wincenty .37 57, 142 Olędzki Xawery . 166
  Nowodworski Marcelli 159 Olizar Narcyz . 132
  Nowosielski Felix . 41, 115 Olkowski Wojciech 134
  Nowosielski Teodor 121 Olsik Szymon 63
  Nowowiejski Joachim . . 52, 75 Olszewski . 25
  Nowowiejski Maciej 100 Olszewski Antoni 75, 107, 147
  Nowowiejski Walenty . 22, 114 Olszewski Augustyn 122
  Nykiel Jan 157 Olszewski Bartłomiej 57
  Nyko 91 Olszewski Jan . 124
  Nyko Apolinary 19 Olszewski Leon . 155
  Olszewski Ludwik 62
  Olszewski Paweł 82, 136
  Olszewski Koch . 109
  Obalski Jakób 20 Olszewski Stanisław 144
  Obern Wiktor 24 Olszewski Wincenty 69
  Obertyński Józef 48 Olszewski Wojciech 104, 151
  Obertyński Seweryn . 109 Olszyński Józef . 65
  Obiedziiiski Szymon . 28 Omiec.iń8ki Jan . 40
  Obłok Dominik 100 Oraczewski Edward 157
  Obniski Ignacy . . 53 Orda Napoleon . 115
  Oborski Alexander 48 Ordęga Józef 167
  Oborski lir. Kazimierz 54, 165 Ordon Konstanty 120
  Oborski Leopold 40 Ordyniec Kalixt . 152
  Oborski Ludwik. . 21, 97 Ordyński Franciszek 137
  Oborski Maxymilian . 142 Orlicki Ludwik . 145
  Obrębski Antoni. 109 Orlik Ignacy 100
  Obrębski Kazimierz . 112 Orliński Franciszek 87
  Obnchowicz Franciszek 30 Orliński Piotr 125
  Obucliowicz Józef Franciszek 40 Orłowski Alexander 109, 145
  Obuchowski Jakób . 146 Orłowski Antoni 110
  Obucliowski Jan . 82 Orłowski Franciszek 160
  Obyrń Wiktor 153 Orłowski Ignacy. 130, 152
  Oczko Stanisław . 114 Orłowski Jan . 52 84
  Oczkowski Józef 159 Orłowski Józef . 67, 131
  Odacki Mikołaj . 94 Orłowski Mikołaj 95
  Odelski Stanisław 161 Orłowski Piotr . 141
  Odolski Józef 23 Orłowski Władysław 146
  Odyniec Ignacy . 64 Orsetti Wilhelm. 57
  Odyniecki Tomasz 126 Oryński Adam . 23, 154
  Offenberg Michał. 78 Orzechowski Piotr 125
  Ogiński Gabryel. 164 Osiecki Jan 52
  Ojżyński Jan 144 Osiecki Szymon . 66
  — -m —
  ~<5rŁC’3
  ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK. Stronica■ Stronica Osiński 41 Oyrzyński Stanisław . 113
  Osiński Ignacy . 66 Ożałowski Michał 119
  Osiński Stanisław 105 Ożarowski Konstanty . 120
  Osipowski Stanisław . 50 Ożarowski Wojciech 60
  Ośmiałowski Ludwik . 117 Ozerwiński Jan . 136
  Osmólski Mikołaj 40
  Osmólski Jan 160
  Osmulski Ignacy. i 157 3P.
  Osmulski Jan 69 Pac Ludwik 5. 47
  Osmyliński Otton 143 Pacek Jakób 96
  Ossoliński Kajetan 62 Pachołkiewiez Ignacy . 153
  Ossowski Józef . 153 Paczek Ludwik . 150
  Ostafiński Szymon 23, 116 Paczos Michał 75
  Ostas Franciszek 133 Paczucha Szymon 155
  Ostaszewski 69 Paczyński Antoni 99
  Ostaszewski Felix 123 Paczyński Stanisław . 96
  Ostaszewski Marceli . 95 Padowicz Bogusław 154
  Ostaszewski Michał 120 Pajewski Jan 116
  Ostaszewski Paweł 57 Pajewski Wincenty 101
  Ostawski Wiktor 115 1: alei Jog Filip 116
  Ostrowski . 42 Pali ll.isch…. 53
  Ostrowski Antoni . 66, 72 Palich Antoni 106
  Ostrowski 1‘ominik . 28, 98 Palicki Bogusław 147
  Ostrowski Felix . 123, 143 Paliuski Paweł . 54
  Ostrowski Franciszek . 154 Paliszewski Leopold 141
  Ostrowski Ignacy 135, 156 Palm Jakób 21
  Ostrowski Jakób 86 Paluka Kazimierz 83
  Ostrowski Jan . 155, 158 Paluszkiewicz Antoni . 82
  Ostrowski Józef. 134 Paluszkiewicz Jakób . 121
  Ostrowski Justyn 169 Pałasik Walenty 133
  Ostrowski Krystyn 145 Pałucki Marcin . 82
  Ostrowski Michał .50, 98 Panasiuk Andrzej 96
  Ostrowski Napoleon . . 124 Pańkiewicz 83
  Ostrowski Seweryn . 151 Papianczyk Jan . 99
  Ostrowski Tadeusz 141 Pappara Władysław . 117
  Ostrowski Tomasz 107 Paprocki Józef 20
  Ostrowski Władysław . 5b Paprocki Kazimierz 123
  Ostrzeszewicz Jan Kanty 49 Paprocki Michał 127
  Ostrzeszkiewicz Piotr. 52 Paprocki Stanisław 15E , 160
  Ostrzykowski Paweł . 21, 105 Papucki Kazimierz 19
  Osuchowski Hieronim . . 151 Paradowicz Tadeusz . 108
  Osuchowski Igna< y 141 Parasiewicz. Antoni 131
  Osyjpowski Kawery . . 115 Parol Józef 119
  Osypowicz Wincenty . 66 Parolewicz Kazimierz 116
  Oszczędowski 72 Parys Teodor 133
  Oszczękliński Anastazy 23 Parznicki Maxymilian 134
  Oszkoder Jan 145 Paschalis Jakób . 66
  Otkiewicz Konstanty . 164 Paschalski Józef 1 1
  Otkiewicz Romuald 137 Pasieczny pukasz 121
  Otkiewicz Stanisław . 164 Pasierbski Jan . 99
  Otocki Damazy . 112 Pasierbski .Józef 25
  Otocki Maciej 65 Pasierbski Platon 166
  Otocki Piotr 82 Pasiński Jan 156
  Ottarzewski Ignacy 109 Pasquier …. 52
  Otto Jakób. 31 Pastuszak Felix 98
  Otto Jan . 125 Paszewski Felix 72
  Otwinowski Antoni 52 Paszewski Jan . 128
  Owczarów Jan . 82 Paszkiewicz 82
  Owsianka Piotr . 96 Paszkiewicz Karol 160 %■ — 204 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

Paszkiewicz Stefan Stronica 168 Peszyński Józef . Stromca 125
Paszkiewicz Teofil 154 Petrowa Jan 86
Paszkowicz Kazimierz 158 Petrulewicz Ludwik . 121
Paszkowski Bernard 24 Petrusiewicz Mikołaj . 27
Paszkowski Dominik . 57 Petrykowski 42
Paszkowski Plorenty 138 Petrykowski Edward 132
Paszkowski Franciszek 47 Petrylewicz Dominik . 165
Paszkowski Gabryel 69 Petzold Henryk . 117
Paszkowski Józef 31, 126 Pęczelski Andrzej 98
Paszkowski Kazimierz 23 Pędowski Michał 138
Paszkowski Mateusz 72 Pękalski 76
Paszuta Mikołaj 40 Pękowski . 72
Paszyó Antoni . 37 Pętkowski Paweł . 113
Patek Antoni 162 Pianowski Jakób 158
Patek Franciszek 32, 106, 150 Piasecki Alexander 149
Patelski Józef . 154 Piasecki Jakób . 49
Patrzakowski Jan 152 Piasecki Paweł . 76
Paulin Stanisław 82 Piaskiewicz Jan 82
Pawlak Augustyn . 132 Piaskowski Jan . 72
Pawlak Jan . 131 Piątek Stanisław 107
Pawlak Józef 144 Piątkowski. 130
Pawlak Marcin . 119 Piątkowski Felix 110
Pawlak Teodor . 100 Piątkowski Jan . 76, 145
Pawlicki Stanisław 100 Piątkowski Stanisław. 118
Pawlikowski Andrzej 28, 149 Piątkowski Walenty 99
Pawlikowski Józef 28 Piątysiak Mikołaj 82
Pawłowicz Faustyn 27. 117 Picharski Wincenty 82
Pawłowicz Józef . 165 Piec Kazimierz . 135
Pawłowski Adam 99, 101 Piechocki Henryk 149
Pawłowski Antoni 8 Piechowicz Szymon 29
Pawłowski Błażej . 136 Piechowski Michał 135
Pawłowski Felix 126 Pieczkowski Jakób 151
Pawłowski Floryan 57, 124 Piekarski Błażej 83
Pawłowski Ignacy .32, 69 Pienczykowski Stanisław 92
Pawłowski Jan . . 57, 76 Pieniążek Józef . . 113
Pawłowski Józef 92 Pieniążek Wiktor . 156
Pawłowski Karol 108 Pieńkowski Antoni 145
Pawłowski Paweł 32 Pieńkowski Felix 162
Pawłowski Piotr 72, 140 Pieńkowski Marcin 121
Pawłowski Tomasz 127 Pierzczyński Franciszek 136
Pawłowski Walenty 21 Piesiewicz Tomasz 134
Pawłowski Wincenty 83 Pietkiewicz Stanisław. 92
Pawłowski Wojciech 146 Pietkiewicz Waleryan . 157
Pawłowski Xawery 116 Pictrasiewicz Ignacy . 149
Pawulski Jan 74 Pietrnsiewicz Mikołaj 103
Pągowski Cypryan 82 Pietrusiewicz Paweł . 123
Pągowski Józef . 86 Pietrusiński Ludwik . 122
Pągowski Klemens 102 Pietruszyński Mikołaj 169
Pągowski Michał 48 Pietrzak Bartłomiej 111
Pągowski Stanisław 158 Pietrzak Franciszek . 131
Pągowski Tadeusz 166 Pietrzykowski Jan . 104
Pelica Marcin . 131 Piędzicki Karol . 24
Pelletier Jan 47 Piętka Franciszek . 31, 92
Pełczyński Antoni 113 Piętka Michał . 135
Bentkowski Jan . 95 Pijanowski Antoni 111
Pepłowski Paweł 97 Pijanowski Erazm . 102
Pereliuć Daniel . 134 Pikulski Tomasz 104
Perkowski Jakób 68 Pilchowski Adolf 40
Pestkowski Maciej 139 Pilchowski Seweryn . 40

205
'©‘os
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK. —
S
<5/
rc
*:i
i
Pilecki Szymon . Stronica 72 Pluciński Stronica 131
Piłatowicz Felix 132 Płuzek Grzegorz 100
Pitonciński Walenty Faustyn 166 Płużański Antoni 109
Pinel Scypion . 140 Pniak Józef 98
Pintara Piotr 82 Pniewski Paweł . 158
Piołunowicz Józef . 28, 98 Pobanowicz Józef 136
Pioruó Grzegorz 82 Pobralski Mikołaj 154
Piotrkowski Onufry . 83 Pociej Teodor 132
Piotrowski . 42 Pocielkowski Michał . 123
Piotrowski Antoni 39 Podberewski Fortunat 137
Piotrowski August 111 Podbielski Wawrzyniec 135
Piotrowski Jędrzej 128 Podbilski Andrzej 67
Piotrowski Ignacy . 85 Podczaski Alexander . 22, 111
Piotrowski Józef 112, 147 Podczaski Felix . . 22 , 99
Piotrowski Jan Korwin 37 Podczaski Hipolit 134
Piotrowski Korwin 139 Podczaski Joachim 21
Piotrowski Kornelii 15£ Podczaski Józef . 66
Piotrowski Ludwik 113 Podczaski Teodor 22
Piotrowski Marceli! 28 Podczaski Wincenty . 49
Piotrowski Marcin 67 Podczaski Władysław 25, 167
Piotrowski Mikołaj 164 Podczawski Teodor 99
Piotrowski Tomasz 136 Podgórski Józef . 126, 136
Pique Franciszek 160 Podgórski Kasper 113
Pirogowicz Andrzej 148 Podgórski Melchior 72
Pisarzewski Józef 57 Podgórski Michał 155
Piskorek Jakób . 110 Podhorodecki Jan 60
Piskorski Franciszek . . 124 i odhorodeński Leon . 36, 159
Fisowrski Ignacy. 72 Podhorodyjski Ludwik 126
Piszczatowski Wojciech 150 Podlasiak Franciszek . 100
Piwarski Mikołaj 27 Podolecki Jan Kanty . 40
Piwecki Ignacy . 21 Podpora Jakób . 158
Piwecki Stefan . 28 Podwiązkiewicz Wawrzyniec 149
Piwko Maciej 104 Pogonowski Franciszek 49
Piwnicki Eugeniusz . . 152 Pogonowski Piotr 91
Piwnicki Jan .36, 57 Pogorzelski Wincenty 157
Piwnicki Józef . 68 Pohl Karol 118
Piwowarski Wojciech . 168 Pohorecki Konstanty 60
Placer 120 Pohoski Józef 139
Placer Jan 21 Pokorski Marcin 101
Placka Grzegorz 75 Pokutyński Jacenty 57
Plagowski Ludwik 34, 118 Pokutyński Jan . 60
Planti<wski Mateusz . 121 Polaczkowski Wojciech 109
Plantowski Tomasz 134 Polakowski Józef 125, 126
Plater Cezar 139 Polankiewicz Tomasz . 82
Platowski Tomasz 21 Polanowski Franciszek 76
Pieczyński Władysław 20 Polczycki Maciej 33, 123
Pleśuiarski Stanisław . 22 Polichnowski Ignacy . 105
Pleszczyński . 106 Poliński Wojciech 97
P’ewaka Adam . 91 Polkowski Stanisław . 60
Plewiński Franciszek . 72 Poll Józef . 78
Plubasz Tomasz . 100 Połocki Xawery . 76
rłacheeki Jan . 21, 23 Połomski Jan 139
Płachecki Władysław . 52 Pomernacki Ignacy 160
Płączyński Jan . 49 Pomianowski Kazimierz 53
1’łodowski Jan . . 110 Pomorski . 42
Płonczyński Nepomucyn 19 Pomorski Antoni 133
Płoński Edward . 62 Pomorski Erazm. 116
Płoński Mateusz 67 Pomorski Józef . 156
Płoszczyński Jan • 54 Pomorski Nepomucyn . 128
■£k^ –


— 20(5 —

ALFABETYCZNY SPIb NAZWISK.
ttSo’-
Poniatowski Adam Sp onioa 139 Prażnik Walenty Stronica 127
Poniatowski Józef 132 Pnpiziński Andrzej 119
Poniedziałek Franciszek 136 Prądzyński Ignacy .2, 110
Poniewierski Wojciech 73 Prątnicki Floryan 159
Poniński x. Adam 86 Preca Koch 102
Poniński Antoni . 49 Prek Stanisław . 57
Pt niński Stanisław . 48 Preszel Krzysztof 93
Pontner Edward 125 Pręczkowski Tomasz . 104, 155
Popiel .42, 76 Pręgowski 19
Popiel Ludwik . 146 Prokopowicz Stanisław 20, 117
Popiel Wacław . 131 Prokopowicz Tomasz . 121
Popławski Ignacy 32 Prolewicz Antoni 25
Popławski Maciej 127 Prolewicz Jan 22. 111
Popławski Stanisław . 72 Proniewicz Ignacy 66
Popowski Alojzy 76 Proszkowski Kazimierz 119
Popowski Marcin 145 Prozor Manrycy . 37, 139
Poppart Franciszek 85 Prucliliński Kazimierz 62
Poradowski Franciszek . 113 Pruclmiak Jan . 144
Poradowski Szczepan . 50 Pruchno Rudolf . 149
Porczyk Jan 72 Pruski Jan 102
Porczyński Antoni 33 Pruszak Antoni . 50
Porczyński Ludwik 60 Pruszak Konstanty 116
Porębióski Wincenty . 23 Pruszak Tomasz 112
Porębski Franciszek . 97 Pruszkowski Antoni . 121
Porlas Antoni . 104 Prószyński Ignacy 50
Porowski Kazimierz . 72 Pruszyński Jan . 29, 103
Porski Klemens . 98 Pruszyński Piotr 141
Porski Wawrzyniec 105 Pryt Antoni 101
Posiadło Mikołaj. . 111 Przi bendowski Konstanty 7
Posiadłowski Karol 102 Przeciszewski Antoni . 139
Poświg Samuel . 125 Przeciszewski Franciszek 122
Posvik Franciszek . 158 Przecławski Leon 165
Potkański Adolf . .41, 91 Przedpełski Felix 31, 143
Potkański Leon . 151 Przedpełski Seweryn . 139
Potkański Ludwik 141, 151 Przedpełski Wincenty. 169
Potkański Szczepan 52 Przedzicki Józef 115
Potocki Alexander 164 Przepolewski Wojciech 57
Potoi ki August . 114 Przeradzki Adam 20, 122
Potocki Bernard . 112 Przeradzki Tytus 146
Potocki Damazy 32 Przesiecki Piotr . 127
Potocki Henryk . 130 Przestrzelski Stanisław 106
Potocki Ignacy . 167 Przewłocki Konstanty. 60
Potocki Jan 158 Przeździecki Jan 136
Potocki Juliusz . 133 Przeździecki Józef 133
Potocki Leon 138 Przeździecki Karol 29, 48
Potocki Leopold . 149 Przeździecki Leopold . 156
Potocki Marceli! 50 Przeździecki Piotr 21
Potocki Maurycy 91 Vrzyborowski Ignacy . 20, 103
Potocki Michał . 32 Przyborowski Jan 103
Potocki Mieczysław 118 Przyborowski Tadensz 40
Potocki Mikołaj . 148 Przybylski Floryan 114
Potocki Prot 142 Przybylski Jakób 94
Potocki Tomasz . 91 Przybyłow ski Tomasz 63
Potocki Włodzimierz . 146 Przybyszewski Ignacy 85
Potulicki Kazimierz . 60 Przyimkowski Mikołaj 94
Poulain Juliusz . 165 Przyłęcki Kajetan 57
Poznański Wincenty . 19, 117 rrzyruski Łukasz 127
Pracki Antoni . 49 Przyłuski Stanisław . 106
Prazner Szczepan 136 Przymorski Marcin 83
-c-ms-t®!
207

ALFABE’I \ CAN Y SPIS NAZWIMt. —

  Stromca           fifronica

Przysrychowski Augustyn 57 Radwański. 105
Przyszyohowski Pelix . . 48 Radwański Seweryn 116
Psarski Felix ł 151 Radyszczak Jakób 92
Psarski Wojciech 129 Radzibor Jan 21
Pstrokoński Leon 151 Radził jewski Teodor . 64
Pnrała Wojciech 102 Radziejowski Wiktor . 149
Puchalski Felix 95 Radziewicz Józef 83
Puchalski Józef . 53 Radzikowski Stanisław 129
Puchalski Tomasz 103 Radzimiński Andrzej . 95
Puchała Tomasz. 60 Radziminski Stanisław 60
Puciatycki Jan . 57 Radził zewski Iemacy . 93
Pnlczyeki Józet . 27 Radziszewski Leonard 129
Polkowski Autoni 82 Radziszewski Sta iisław 26, 137
Puławski xiydz 42 Radziwiłł x. Michał 1, 47
Pułtawa Michał . 160 Ra Izi-viiiuwski Jan 129
Puntner Józef . 38 Raiarsłd Roch 63
Puszet Antoni . 132 Rajecki Antoni . 128
Putyatycki Ignacy 60 Rajkowski . 25
Puzrowski Alexander . 169 Rakowiecki Salwator . 54
Pu-iyna Józef 31, 42. 105 Rakowski Jan 83
Puzyna x. Ronru 54 Rakowski Stanisław . 150
Puzyna Wincenty 128 Ramcewicz Tomasz 116
Puzviiski Leon . 72 Ramorino . 6
Puzyński Szymon 129 Euunorino Hit ronim 111, 115
Puzviiski Wincenty 126 Rapacki Jan 157
Pyczyński Wincenty 151 Rapacki Wojciech 140
Pyszyński Alojzy 36 Rapczynski Wincenty 164
Pyszyń8ki Józet . 92 Rasiński Jan Rasz Józef Raszewski Alexander . 77 168 111
Raciborski Adam 147 Raszewski Dyzmrn 105
Raciborski Józef 142 Raszkowski Wojciech . 87
Raczonski Tomasz 158 Ratayczyk Michał 155
Raczukaytys Jerzy 101 Ratomski Ferdynand 160
Raczyński A lam 119 Rautenstrauch 5, 87
Raczyński Anastazy • 62 Rawicki Józef . 96
Raczyński Bartłomiej . 72 Rawski Jan 144
Raczyński Edward 52 Ray Ludwik 109
Raczyński Józef 161 Rtyniak Szymon 137
Rai zyński Klemens 63 Rayski Franciszek 99
Raczyński Leon . 57 Rayski Wiktor . 103
Raczyński Stefan 60 Rayszel Ludwik 151
Raczyński Wojciech 159 Raczkowski Krzy°ztof 145
Radsnski Adalmar 50 Redcl Jakób 7
Radkiewicz Stanisław. 97 Redel Władysław 120
Radlak 77 Radych Jan 133
Radliński Kasper 20 Referow8ki Ludwik 126
Radliński Mikołaj 09 124 Regman Franciszek 24
Radliński Stanisław . 146 Rtgnlski Ignacy. 34
Radlowski Adam 66 Regulski Józef . 53
Raduliński Roman 1 42 Regulski Luka z 149
Radomiński Wacław 152 Reichert Jen 161
Radomski . 142 Reifert Karol 63
Radomski Karol. 49 Reitzenheim Józef 167
Radomski Tomasz 152 Rejkowski Ewaryst 131
Radouski Alojzy. 154 Reitan Dominik . 53
Radowieki H( dard 109 Rekiert Antoni . 104
Radowiecki Józef 27 Reklewaki Wincenty . 124
Radnski 42 Rembelinski Ludwik 143
I
•V
V9
5!
m
J*S50
20S

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

      Stronica        8trontea
Rembowbki Łucjan      164 Rosenfełd Karol     78
Rembowski Napoleon .      . 130  Rosenhiibel Ludwik     64
Rembowski "Walery      141 Rosiak Jan     158
Remiszewski Aml róży      37 Roślakowdd Antoni .   .27,  99, 153
Remiszewski Dezydery      69 Rosset Otto     140
Remiszewski Wincenty      143 Rossman Henryk     41
Remsza Józef      133 Rnstkowski Adam     99
Rende Andrzej .     116 Rostkowski Daniel      148
Reszko Edward .     . 154  Rostkow«ki Klemens .      122
Rettel Leonard .      113 Rostkowski T eodor     . 142
Re wena Ferdynand      . 125  Roszew'ski Wacław      52
Rewiński Ki zimierz     141 Roszkiewicz Cypryan .      169
Reymann .      130 Roszkiewicz Felix      32, 116
Ręrzkiewicz Jan     23 Roszkowski Antoni      110
Ręczyński Jerzy     100 Roszkowski Benedykt     149
Riedel Józef      50 Roszkowski Jan     163
Ritter Włodzimierz .      142 Roszkowski Walenty .      62
Roczkowski Jan.     100 Rottermund Elward Sylwester     167
Rm-.zyński Łndwik      40 Rottermund Modest .     167
Rot sler Edmnnd     141 Rottermnnd Walery      114
Rogalski Piotr .      168 Rowiński Adam      57
Rogowski .     72 Rowiński Teofil     72
Rogowski Adam.     149 Różański Józef .      130
Roffowski Alexander .      148 Różański Michał     83
Rogowski Józefat      . 157  Rożbicki Leonard      146
Rogowski Stanisław     158 Rożen Bolesław .      . 153
Rogujski Ferdynand .      92 Rożmowski -Jan     60
Roguski Alexander      29. 123 Rożniakowski Teodor .      . 114
Roliland Franciszek     10, 21 Róźniccki Józef.      94
Rohor Jan      119 Rożnowski Maxymilian      60
Rohoziński Spirydyon .     36, 52 Rożnowski Teodor      57
Rolir Józef     98 Rozpiętowski      122
Rojek Wincenty .      155 Roztworows’J Antoni     57
Rojew8ki Jan      108 Roz, worowski Jan      4«
Rojewski Marcin.      97 Rozwadowski Antoni .      57
Rokitnicki Klemens     60 Rozwadowski Jan     27, 155
Rokwisz Jan     . 153  Rozwadowski Józef      27, 155
Rolbitcki Józef .      151 Rozwadowski Kazimierz      48
Rolbiecki Maciej.      26 Rozwadowski Wiktor     114
Rolle Fryderyk .      64 Rozwadowski Władysław      115
Rollet     . 65  Różycki Erazm .     163
Rolski Teodor      35 Różycki Jan     83
Roman Antoni .     . 156  Różycki Karol      40, 126
Roman Kazimierz     73 Różycki Samuel .      49, 15
Roman Ludwik .     163 Różycki Tomasz     76
Romanaytys Andrztj     118 Różycki Władysław .     28
Romańczuk Michał      . 100  Rożj .ski Józef .      147
Romanowski Adam     60 Bucki      42, 131
Romanowski Antoni      . 142  Rutki Antoni      60
Romanowski Jan     83 Rutki Skarbek Alexander     25
Romanowski Wojciech.      94 Rudew8ki Karol     116
Romań&ki Jan .     31 Rudnicki Adam .     . 140
Romatowoki Konstanty      112 Rudnicki Antoni     25, 31
Romiszewski Marcin .      169 Rudnicki Felix .      136
Ronta M ixymilian      147 Rudnicki Florenty      57
Ronthal Walenty     141 Rudnicki Piotr     140
Roryngier Franciszek .     124 Rudnicki Sz\ mon      135
Rościszewski      42, 139 Rudnicki Teodor     50
Rościszewski Augustyn      60 Ruduicki Walenty      57

*r
— 200 —
©
I
-4
ALFABETYCZ
Rudnicki Wincenty Stromca 146
Rudny Józef 103
Rudoński Tadeusz 108
Rndowski Antoni . 158
Rudziński Tomasz 78
Rudzki Alexander 113
Rudzki Edward 128, 159
Rudzki Józef 72
Rudzki Walenty 132
Rulikowski Jan . . 601
Rulikowski Kajetan 67
Rumacki Stanisław’ 10
Rumiński Stanisław . 252
Rupniewski Nepomucyn 27
Rupniewski Roch 79
Rupniewski Roman 105
Rusiecki Ignacy Józef 120
Rusiecki Jakób . 68
Rusiecki Józef . 50
Rusiłowicz 68
Russland Adam . 83
Rnssocki Alexander . 124
Russocki Kwiryn 150
Rnssyan Franciszek . 33. 132, 159
Rustecki Karol . . 136
Ruszczyć Wincenty . 64
Ruszkowski Piotr . 76
Rutkowski Antoni 91, 167
Rutkowski Andrzej 132, 142
Rutkowski Józef 126, 132
Rntkowski Leon 154
Rutkowski Marcin . 118
Rutkowski Michał 113
Rntkowski Paweł 35, 91
Rutkowski Piotr 102
Rutkowski Stanisław . 148
Rutkowski Tomasz 50
Rnt.tie Andrzej . 9, 35
Rnżewski Ferdynand . 106
Rnżycki Michał . 65
Ryakczelewski . 86
Rybczyński Alojzy 38
Rybczyński Paweł 72
Rybicki Jan 60
Rybiński Andrzej 72
Rybiński Ignacy 60
Rybiński Jan 140
Rybiński Józef . 150
Rybiński Maciej 10, 19
Rybiński Wojciech . 157
Rycerz Walenty . 101
Rychlicki Antoni 92
Rychlik Grzegorz . 155
Rychłowski 21
Ryehłowski Jan 157
Rychłowski Stanisław 15
Rychter 165
Rychter Michał . 31
Ryczek Leopold . . * 106

Rydecki Stanisław Rydzewski Baltazar Rykaczewski Florenty Rykaczewski Walenty Rylski
Rylski Paweł Rylski Stanisław Ryłło Felix Rymkiewicz Józef Rynarzewski Felix Rynka Rynkiewiez Franciszek Rynkiewicz Piotr Ryński Józef Rypczyński Kazimierz Rysiński Roch . Ryszczewski Gabriel Rytygier Piotr . Rywacki Ignacy .
Ry wacki Jerzy .
Ryx Stanisław . Rzątkowski Fortunat Rzecznłkowski Stanisław Rzemieniewski Rzeinpotuski Stanisław Rzepczyński Franciszek Rzepecki Emilian Rzepecki Jan Rzepecki Onufry Rzepecki Emilian Rzepecki Jan Rzepecki Onufry Rzepicki Paweł . Rzeszotarski Dominik Rzewuski Fortnnat Rzewuski Franciszek Rzewuski Leon . Rzewuski Ludwik Rzewuski Mateusz Rzewuski Seweryn Rzędkowski Walery Rzęk Roch
Rzętkowski Konstanty Rzętkowski Mikołaj Rzodkiewicz Jan Rznchowski Rzuchowski Kajetan Rzukowski Józef
Sabatyn Karol . Sachnowski Izydor Sadkowski . Sadkowski Jan . Sadłucki Antoni. Sadlucki Leopold Sadorski Paweł . Sadowski Andrzej
i?®-
Stronica
115
131
60
145
124
93
72
123
166
54
78
62
83
136
112
148
48
99
93
141
157
52
150
83
159
96
110
168
31, 143
110
168
31, 143
156
117
150
163
.31, 91
24
152
86
104
93
123
41, 114
159
37
49
83
129
. 109
. 37
• 133
. 58
35, 131
. 87
20
—_ -J?
I

210
-@*^0
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

    Stronica    -      Stromca 

Sadowski Antoni 156 Schnch Jan 78
Sadowski Felix . 128 Sell filler Franciszek 130
Sadowski Jan 34 Schultz August . 41, 64
Sadowski Józef . 57 Schultz Ignacy 65
Sadowski Józef Kazimierz 22 Schultz Paweł . 83
Sadowski Wojciech 19 Schultz Wojciech 83
Sakiewicz Paweł 117 Schuman Fryderyk 112
Sakowski Michał 20 Schiitz Franciszek 51
Salebra Paweł . 124 Schtitz Fryderyk 54
Sałacki Antoni 8 Schwartz Jan 68
Sałata Szymon . 92 Sciborski Ludwik 136
Sałkiewicz Szymon 161 Scieszek Jan 137
Sałkowski . 163 Secter Andrzej . 72
Samborski Franciszek. 159 Selens Józef 141
Samora Józef. . 147 Senakiewicz Jan 114
Samotyk Matensz 66 Senktelłer Józef . 110
Samoytys Józef . 92 Sera Walenty 95
Sandlus Józef 168 Seredyński Antoni 98
Sanecki Tomasz . 108 Berkowski Ignacy 19
Sanguszko Eustachy . 85 Seroczyński Jan 145
Sanguszko Roman 115 Serwa Szczepan . 153
Sanguszko Władysław. • 111 Serwacki Ignacy 69
Bańkowski Szymon 134 Serwaczyński Marcin . 72
Sapalski Antoui 120 Serwiński Franciszek . 127
Sapalski Franciszek 58 Seydler Alexander 154
Sapalski Teodor . 31 Sędzicki Andrzej 121
Sapieha Eustachy 142 Sędzimir Stanisław 64
Sapieha Leon 31, 115 Siciński Marcelli 29. 134
Sapieha Mikołaj . 54 Sidorowicz Teodor 111
Sapiński Piotr 153 Sieciński Kazimierz 52
Sarnecki Benedykt 61 Sieczek Jan 72
Sarnecki Jan 108 Siedlecki Maryan 58
Sarnecki Wincenty 60 Siedliski Adam . 61
Sarnowski Dominik 63 Siekierski Xawery 138
Saski Wacław 96 Sielecki 129
Saski Wiktoryn . 128 Sielnicki Maciej . 83
Saszkiewicz 132 Sielski Andrzej . 86
Satała Stefan 160 Sielski Michał 96
Satkowski Mateusz 63 Siemiasko Filip . 83
Sannier 48 Siemiątkowski Tomasz 48
Sawaszkiewicz Lew 132 Siemienkiewicz Franciszek 155
Sawczyński Jakób 124 Siemieński Jan . 23, 116
Sawicki Ferdynand 139 Siemieński Leonard 57
Sawicki Jan 25, 142, 163 Siemonkowski Stanisław 101
Sawicki Kajetan. 141 Siemoński Antoni 22
Sawicki Szymon 65 Siemoński Gabriel .20, 29
Sawicki Teodor . 73 Siemoński Kamil 163
Sawicki Władysław 126 Sienicki Stanisław 104
Sawicz 87 Sienkiewicz Antoni a 48
Sawicz Józef 154 Sienkiewicz Mikołaj 130
Sayczyk Szczepan 100 Sienniak Franciszek . 117
Suchocki Matensz 69 Sierakowski 38, 106
Sąchocki Walenty 103 Sierakowski Józef 58
Schaber F. H. 53 Sierakowrki Karol 51
Schauffel Wi’helm 164 Sierakowski Ludwik . 57
Schmidt Jakób . 77 Sierakowski Wacław . 15
Schr< iter Benon . 83 Sierawski . 41
Schróder Jan 113 Sierawski Julian 6
Schroter Jakób 57 Sierawski Napoleon 114
o
P

— 211 —
-3*15-3
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK. _
Sierawski Władysław Sierkowski August Sierociński Michał Sierociński Mikołaj Sieroszewski Jan Sierożewski Wojciech Sierpiński Sierzputowski Remigiusz Sikora
Sikora Marcin Sikora Piotr Sikorski Alexander Sikorski Autoni . Sikorski Ignacy . Sikorski Karol . Sikorski Tomasz . Sikorski Xawery Sikulski Antoni .
Silnicki Wincenty Silski Józef Sinkiewicz Wawrzyniec Siwczyński Antoni Siwczyński Antoni Siwka Jan Skaliński Alexander Skalski Skalski Karol Skarbek Józef .
Skarbek Karol . Skarżyński Ambroży Skarżyński Erazm Skarżyński Felix Skarżyński F’irtnnaŁ Skarżyński Józef Skarżyński Kazimierz Skarżyński Ludwik Skarżyński Romuald Skarżyński Rudolf Skarżyński Seweryn Skarżyński Stanisław Skarżyński Wincenty Skawiński Franciszek Skąpski Felix Skąpski Franciszek Skiipski Jan Skinder Franciszek Skiwrski Ignacy . Składowski Adam Skolimowski Cypryan Skólimowski Julian Skoraczewski Dominik Skoraczewski Franciszek Skoropacki Józef Skorupski Jan . Skorutowski Alojzy Skórzewski Arnold Skórzewski Heliodor Skórzewski Paweł Skórzewski Walenty
12,
Stronica
165 114 27
103 154
152 87
150 77
104 97 66 72
130 67 163
157 97
122
153 104
158 158 119
57 118
31, 142 124 128
35, 137, 157
154 33, 107, 116
35 101
32, 111 134
157, 159 112 119 73 136 102 93 104 31, 83 67
155 66 62
130 52
58 65 76
165 142 54
47
48
10,
Skórzyński Szymon Skotnicki .
Skowroński Wincenty Skracha Jerzy Skręt Michał Skrobecki Tomasz Skrobociński Jan Skrodzki Ludwik Skrodzki Tomasz Skrzetuski Jan . Skrzydałowicz Jan, Zwizda Skrzydlewski Tadeusz Skrzymowski Franciszek Skrzynecki Jan .
Skrzynecki Józef Skrzyński Cypryan Skrzyński Jan . Skrzypczyński Stanisław Skrzypek Andrzej Skrzypek Jakób .
Skurzyński Szymon Skwarcz Józef .
Skwarski Antoni Skwierczyński Andrzej Śląski Rudolf Siedź Dominik .
Sledziński Jan . Slepikowski Kaj’etan Śleszyński Krzysztof Śliwiński Adam .
Śliwiński Jan Śliwiński Józef .
Slizewicz Jan Słabicki Wincenty Sładkowski Antoni Sławecki Józef .
Sławicz Jakób .
Sławiński Józef .
Słodkowski Antoni Słomczewski Walenty . Słomczyński Stanisław Słoralński Antoni Słomiński Ludwik Słomski Józef Słomski Marcin .
Słotwiński Kazimierz Słowianowski Michał Słubicki August .
Słubicki Kazimierz Słubicki Wincenty Sługocki Tomasz Słupecki Słupecki Adam Słupecki Jan Słnpski Józef Służewski Franciszek Służewski Stanisław Smarzewski Marcin Smerczyński Jan
Stronica 166 132 104 127 113 41 76 111 28, 117 57 86 161 72 4, 22 52 118 19, 161 158 135
97 132
76 101 147
98 97 76
160 106 127
127
128 104
20 20 125 54 63, 73 122 76 165 144 130, 155 65 144 38 167 47 146 99, 146 139 20 63 135 143 158 131 60 154

—–O-C^D-
_ 212
6/■o-0
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
!
Sraętkowski Ignacy Stronica 137 Sonin Jan . Stronica 125
Sraiecliowski Antoni 25, 125 Sonnenberg Edward . 142
Śmigielski Walenty 103 Sopoćko Stefan . 146
Smoczyński Józef 156 Soroczyński Andrzej . 73
Smolarz Marcin . 97 Sośnicki Jakób . . 27, 28, 98
Smoleński Józef . 54 Sosnorowicz Antoni 103
Smoliński . 105 Sosnowski Franciszek . . 114
Smoliński Dyonizy 156 Sosnowski Józef . 133
Smoliński Hipolit 138 Sosnowski Kajetan 52
Smoliński Ignacy 131 Sosnowski Stanisław . 76
Smoliński Józef . .24, 94, 121, 130 Sosnowski Szymon 110
Smoliński Leopold 136 Sosnowski Wincenty . 115
Smoliński Stanisław . . 145 Sowiński Józef . 10
Smoliński Zenon 163 Spencenberger Mikołaj 86
Smykuć Józef 144 Sperski Stefan . 135
Śnieć Ludwik 134 Śpiewak Marcin . 108
Śniegocki Jan 96 Spławski Ludwik 151
Śniegocki Józef . 68 Sporny Marcin . .20, 99
Sobalski Stanisław 114 Srednicki Wincenty 154
Sobański 40 Sremski Julian . 74
Sobański Alexander 42, 128 Sroczyński Jakób 57
Sobczyk Franciszek 103 Sroczyński Józef 127
Sobczyk Mateusz 100 Srogowicz Józef 83
Sobieski Seweryn 159 Sroka …. 108
Sobiewski Szymon 66 Sroka Jan 150
Sobieszczak Szymon . 98 Srokoś Jan 57
Sobkowski Tomasz 101 Stachurski Jan . . . 135
Sobociński Walenty 76 Stadnicki . 125
Sobolewski Jerzy 146 Stadnicki Antoni 58
Sobolewski Felix 96 Stadnicki Konstanty . 127
Sobolewski Jerzy 146 Stadnicki Seweryn 139
Sobolewski Józef 83 Stafirski Marcin 72
Soczkiewicz Sebastyan 97 Stamierowski Teofil 54
Soczyński Jan Kanty . 57 Stamirowski 36
Soczyński Józef . 19 Starairowski August . 160
Sodo Franciszek . 124 Stamm Leon 162
Sokalski Bartłomiej . 148 Stangienberg Wojciech 33
Sokolnicki . 38 Stangierski Jan 140
Sokolnicki Antoni 52 Staniewicz Ezechiel . 146
Sokolnicki Mikołaj * 52 Staniewicz Ignacy 166
Sokolnicki Xawery 62 Staniewski Antoni . 118
Sokołowski Felix 168 Staniewski Józef 78
Sokołowski Franciszek 147 Stanisławski Maxymilian 129
Sokołowski Ignacy 155 Staniszewski Ignacy . 132
Sokołowski Stefan 83 Staniszewski Jan .27 98, 137. 164
Sokołowski Wojciech . . 128 Staniszewski Teodor . 93
Sokulski 73 Stańcznkowski Walenty 140
Solarski Ignacy . . 23, 94 Stańkar Antoni . 60
Solecki Antoni . 73 Stańkiewicz 83
Solecki Floryan . 153 Stańkiewicz Józef 118, 135, 166
Solecki Józef 31 Stańkiewicz Marcin 161
Solecki Ludwik . 148 Stańkiewicz Piotr 128
Solecki Paweł 121 Stankiewicz Stanisław 73
Solemnik Teodor 161 Stańkiewicz Tadeusz . 130
Sołkiewicz Szymon 41 Stańkiewicz Wojciech. 110
Sołtan Adam 53 Stanowski Ignacy 58
Sołtyk Roman . 15, 50 Starczewski 69
Soltyk Władysław 58 Starczewski Floryan . 66
Sompolski Marcelli 144 Starczewski Ignacy 155

Ł

— 218 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK. _
-t^©-
Starczyński Raymond . Sti ouica 100
Starorypiński Antoni . 69
Starorypinski Kajetan 62
Starowolski Franciszek 41 , 142 , 159
Starowolski Karol 61
Starowolski Ludwik . 86
Starzeński Jerzy 50
Starzyński Alfons Antoni . 167
Starzyński Eustachy . 130
Starzyński Jakób 129
Starzyński Jan . 168
Starzyński Karol 61
Starzyński Piotr 102
Starzyński Stanisław . 21, 40, 58, 94
Starzyński Wincenty . 126
Stasieński Jan . 31
Staszewski Józef 120
Staszewski Rufin . 60
Staszkiewicz Grzegorz 60
Staszyński Felix 165
Stauke Maurycy . 109
Stawiarski Franciszek 170
Stawiarski Seweryn . 170
Stawiarski Xawery 118
Stawiński Tomasz 52
Stawiski Stefan . 151
Stecki Ludwik . 157
Steczkowski Sebastyan 101
Stefański Andrzej 153
Stefański Antoni 126, 133
Stefański Jan 145
Stefański Stanisław 133
Stelmach Antoni. 136
Stelnicki Maciej 110
Stempczyński Bernard 132
Stempel Alexander 116
Stempel Julian 152
Stempkowski Józef 130
Stenckt Krzysztof 86
Sterkowski Jan . 150
Sterpisztrys Bartłomiej 107
Stetkiewicz Tomasz 76
Stępel Józef 83
Stępkowski Józef 67, 110, 631
Stępkowski Sylwester 161
Stępkowski Wincenty . 107
Stępkowski Xawery 27, 117 153
St.ępnicki Felix . 61
Stępowski Józef 110
Stobnicki Felix . 107
Stocki Piotr 61
Stoczyński Stanisław . 118
Stodolnicki Jan . 109
Stokociński Kazimierz 63
Stokowski Andrzej 28, 117, 149
Stokowski Felix 98
Stokowski Ignacy 47
Stokowski Hipolit 50
Stolarek Mikołaj 102
Stoliński Jan Stoltzman Karol Stołubowicz Tomasz . Storynowicz Neporaucyn Stos Andrzej Strabieński Konstanty Straszewicz Alexander Straszewicz Wincenty Straszewski Jakób Straszewski Maciej Straszkiewicz Strawiński Donat Strawiński Edward Strojkowski Jan Strojnowski Micha! Stronczyński Józef Stross Andrzej . Strubiński Fortunat Strubiński Józef Strnkow Mojżesz Strupczewski Wojciech Stryjeński Alexander Stryjeński Zygmunt Strykiewicz Jan Strzałkowski Tomasz Strzelecki Franciszek Strzelecki Paweł Strzembosz Karol Strzemeczny Alexander Strzemieczny Stanisław Strzemieczny Tomasz Strzyżewski Andrzej Strzyżewski Józef Strzyżewski Piotr Strzyżowski Piotr Strzyżowski Tomasz Stuczka Gabryel Studziński Alexander Stupek Sebastyau Stupnicki Jan . Stntzraann Antoni Stybnrski Franaiszek Styczyński Antoni Stypułkowski Antoni Stypułkowski Józef Suarce
Snbstelny Piotr . Suchecki Andrzej Suchecki Antoni Suchecki Wincenty Suchociński Maciej Suchodolski Adam Suchodolski Antoni Suchodolski Ignacy Suchodolski Jan Suchodolski Michał Suchodolski Reymund Suchodolski Walenty Suehorski Antoni
21,
Stronica
83 31 83 58 50 60 169 62
154 48 26
152 141
95 21, 97 21, 112 120
157 57 57
156 103 9
135 72 150
153 61
113 106 33, 118 63 144
48 123
37
94
155 112
66 78 20
95 106 100
130 143
49
158 72 72
38, 124 83 49 27, 103 86 117 169
131

— c-Cj©
— 214

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
Stronica Stronica
Snchorzewski Franciszek 32 Świniarski Stefan 64
Suchorzewski Ignacy . 96 Swińkowski Jakób 98
Sucliorzewski Tadeusz 7 Swygrys Jerzy . ’ . 102
Suchorzewski Zachary . 125 Sybert Jan 60
Sulatycki Jan 58 Sybilski 25
Sulczewski Karol 92 Syrewicz Adam . 166
Sulejowski Łukasz 113 Syrewicz Józef . 165
Sulikowski Bartłomiej 66 Syska Jan . 120
Sulikowski Floryan 149 Szablicki Józef . 92
Sulikowski Józef 28, 97 Szabliński Józef 83
Sulimierski Anastazy . 58 Szadkowski Wojciech . 112
Sulimierski Jan . 65 Szafarko Piotr . 83
Sulimierski Stanisław 52 Szajewski Ignacy 19
Sulimierski Walenty . 117 Szajewski Wincenty . 66
Suliński Stanisław 100 Szajkowski Karol 68
Sulistrowski Joachim . 127 Szałajkowski Franciszek 76
Sułkowski Antoni 47, 102 Szamerski Franciszek 67
Sułkowski Józef 95 Szaming 25
Sułkowski Mateusz 112 Szamowski 106
Sułkowski Szymon 83 Szancer Leon 115
Sumieński Jan . 50 Szaniawski Franciszek 147
Sumiński Damazy 36, 127 Szart Franciszek 72
Susek Wawrzyniec 97 Szarzyński Tytus 40
Sutkowski Józef 58 Szaszkiewiftz Antoni . 40
Sutkowski Maciej 52 Szatkowski Ag a, ton 60
Suwała Franciszek 119 Szatkowski Andrzej 118
Suzeniak Tomasz 158 Szatkowski Paweł 147
Suzin Julian 52 Szawłowski Alexander 76
Suzin Kalixt 161 Szawłowski Edward . 113
Świątkowski Tomasz . 60 Szawłowski Romuald . 137
Światłowski Antoni 60 Szczaniecki Ludwik 38, 129
Świątek Michał . 97 Szczaniecki Konstanty 138
Świątkowski Baltazar 76 Szczaniecki Stanisław . 139
Świątkowski Hiacynt . 141 Szczawiński Józef 157
Świdaytys Jakób 93 Szczawiński Nepomucen 96
Świderek Michał 131 Szczeciński Stanisław . 129
Świderski . 77, 122 Szczepaniak Michał 112
Świderski Błażej 73 Szczepański Antoni 94
Śwideiski Felix . 169 Szczepańsl i Jan 134
Świderski Jan . 28 Szczepański Józef 66
świderski Michał 96 Szczepański Paweł 130
Swiderski Piotr . 48 Szczepański Teofil 162
Świderski Władysław 58 Szczepanowńcz Joachim 83
Świdruk Kasper 158 Szczepanowski 36
Świerczyński Ańtoni . 76 Szczepanowski Antoni 61, 159
Świerkowski Tomasz . 152 Szczepanowski Ignacy. 143
Świerzaczyński . 122 Szczęśniak Grzegorz . 132
Świeizawski Karol 123 Szczęsny .Tan 163
Świerzawski Onufry . 65 Szczucki Józef . 163
Święcicki . 106 Szczucki Ludwik 52
Święcicki Andrzej 52, 144 Szczułowski Józef 86
Święcicki Józef . .20, 99, 153, 167 Szczygielski Ignacy 119
Święcicki Marcin 95 Szeffer Szymon . 68
Święcicki Piotr . 83 Szelechowski Jan 33, 123
Święcicki Wiktor 61 Szelechowski Pius 76
Świętochowski Ignacy . 121 Szelegowski Tomasz . 76
Świętosławski Alexander 157 Szeliga Antoni . 20, 118
Swilkowski Tomasz 22 Szeligowski Tomasz . 35
Swinarski Emil . 151 Szembek Alexander 163

 • —————————— 215
  'O^
  ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
  Stronica Stromca
  Szembek Piotr 6 Szulmirski Faustyn 136
  Szemiot Franciszek 146 Szulski Dyonizy . 58
  Szemiotli August . 118 Szultz August . 142
  Szeniut Eliasz . 83 Szulz Michał 165
  Szeptycki Stanisław 28, 103, 149 Szumann Józef . . 121
  Szeptycki Wincenty . 13, 53 Sznmkowski Józef . 95
  Szer Jan 96 Szumlański Ignacy 35, 57
  Szerema Ignacy . 96 Szumlański Józef 48
  Szerszeniewski Stanisław 138 Sznmowiecki Jan 100
  Szerzycki Michał 143 Szumowski Franciszek 158
  Szesser Jan 69 Szumowski Melchior 112
  Szewczyk Benedykt 100 Szumski Adam . 94
  Szkiela Kazimierz 152 Szumski Józef . 30, 125
  Szklarkowski Piotr 83 Szumski Michał . . 161
  Szkliński Alexander 118 Szuszkowski Antoni . 86
  Szlegel Karol 102 Szybilski Fełix . 83
  Szlegiel Karol 19, 158 Szyczewski Antoni 83
  Szmidecki Felicyan 109 Szydłowski . 14
  Szmidkowski Leon 39 Szydłowski Adam 98
  Szmidt Antoni 76 Szydłowski Ludwik 57
  Szmidt Karol 58 Szydłowski Mikołaj 73
  Szmigielski Maciej . 146 Szydłowski Teodor 57
  Szmigielski Walenty 27 Szydziński 136
  Szmigueki Marcin 63 bzyffer Karol 63
  Szmitt Hipolit . 159 Szyłayka Tadeusz . 119
  Szmudy August . 27, 154 Szymaniecki Jan 50
  Szmydt Karol 162 Szymanowicz Antoni . 86
  Szmykuć Józef . 144 Szymanowski 61
  Sznaide 32 Szymanowski Alexander 57
  Sznajder August 48 Szymanowski Felix 41, 58 104, 128
  Sznajder Jan 95 Szymanowski Ignacy 50
  Szneyde Franciszek 108 Szymanowski Jan 25
  Sznajde Franciszek 14 Szymanowski Józef . • . 15, 49] 24
  Szneyder Piotr . 120 Szymanowski Kazimierz 102
  Szokalski Wiktor 168 Szymanowski Wincenty . 151
  Szołański Józef . 83 Szymanowski Xawery . 61
  Szołański Kazimierz 67 Szymański Adam 72
  Szoldrski Leon . 58 Szymański Alexander . 144
  Szon Karol 52 Szymański Andrzej 92
  Szoniewski Michał . 101 Szymański Antoni 149
  Szopowicz Alexander 145 Szymański August 149
  Szott Augustyn . 141 Szymański Franciszek 92
  Szparman Jerzy . 123 Szymański Grzegorz . 9 . 155
  Szpingier Jan 26 Szymanski Jakób 102
  Szpotanski Teofil 20 Szymański Kazimierz 103. 133
  Szrantowski Jan 57 Szymański Maciej 164
  Szreder Napoleon 95 Szymański Stanisław . 112
  Szretter Antoni . 137 Szymański Szymon 68
  Szretter Jakób . 137 Szymański Tomasz 99, 156
  Szretter Jan . 137 Szymański Wawrzyniec . 122
  Sztembart Kajetan 53 Szymański Wojciech . 66
  Sztemborski Józef . 125 Szymarek Wawrzyniec . 159
  Sztokman Karol 107 Szymborski Piotr 130
  Sztuk Franciszek 83 Szymkiewicz Benedykt 73
  Szubert Jan 69 Szymkowski Wincenty 162
  Szuch Ignacy 145 Szymknski Augustyn . 76
  Szudziak Józef . 100 Szymonowicz Narcelli . 115
  Szukiewicz Faustyn 56 Szymoński Michał 142
  Szulc Karol 130 Szymoński Mikołaj 131
  s
  <5
  &
  &
  I — 216 —

alfabetyczny spis nazwisk.

Synalski Jan . 67 Toczyski Xawery 58
Szyndlarski ł 91 Tokarczyk Kasper 155
Szynglarski 42 Tokarski Jan 135, 162
Szyperski Józef . 61 Tolkmidt Alexander . . 65
Szyszkowski Antoni . 110 Tolkmidt Zygmund 86
Szwaycer Michał 127 Tołoczko Tomasz 73
Szweiger Józef . 167 Tomaszewski Andrzej 127
Szwejkowski 61 Tomaszewski Benedykt 102
Szwejkowski Adam 161 Tomaszewski Jan 169
Szwejkowski Kajetan . 58 Tomaszewski Józef 151
Szwejkowski Michał 129 Tomaszewski Karol 160
Szweycer . 42 Tomaszewski Stanisław 61
Szweycer Angnst 58 Tomaszewski Tomasz . 84
Szwykowski Adolf 128 Tomaszewski Walenty 146
Szwykowski Kazimierz 167 Tomaszewski Wojciech 25
Tomaszyński Jan , 124
T. T’imczycki Franciszek 157
Tomicki Jan 8, 64
Taczanowski Kazimierz 58 Tomkiewicz Jakób 166
Tadeuszak Franciszek . 83 Tomkiewicz Józef 135
Taff Karol . 78 Tomkowicz Henryk 118
Taffel Jan . 117 Topczewski Antoni 40
Tafiłowski Ignacy 93 Topiński Antoni . 52
Talatowicz Michał 65 Tóplitz Maxymilian 140
Tamnlewicz Antoni 144 Torański Józef 93
Tański Józef 99 Toroff Teodor 98
Tański Kazimierz 48 Torosiewicz Józef 64
Tarasiewicz Grzegorz . 110 Traszczyński Łukasz . 94
Tarnowski Marcin 48 Trawicki Bernard 135
Tarnowski Michał 54 Trawiński Franciszek . . 143
Tarnowski Koch 100 Trebuchowski Leon 52
Tarsza 40 Trembicki Józef 169
Tarszeński Ludwik 159 Trepka Ignacy 168
Taszycki Michał 102 Trepka Stanisław 168
Tatarowicz Józef 58 Trecjnin Jerzy 77
Tausza Tadeusz . 86 Trębicki 132
Tchorzewski Antoni . 128 Trębicki Władysław . 127, 144
Techmański Paweł 105 Trębiński Jan 118
Telega 77 Troeicki Józef . 27
Teleśnicki Mikołaj 73 Trociński Felix . 149
Teper Karol 102 Trojanowski Antoni 77
Terlecki 38, 40 Trojanowski Augpstyn 109
Terlecki Dominik 33, 107 Trojanowski Józef 32
Terlecki Felix 52 Trojanowski Marcin 99
Terlecki Mikołaj 108 Troiriski Tadeusz 115
Terlecki Tadeusz 129 Troszczycki Józef 105
Tetenbruu Jnlian 103 Troszczyński Józef 67
Teterewski Wojciech . 63 Trnchlowski Jan 69
Tettan Ludwik 86 Truszkowski Jakób 51
Tliime Karol 20 Truszkowski Karol . 97
Thieme Karol 133 Truszkowski Kazimierz 146
Thyl Piotr 62 Truszkowski Klemens . 106
Titz Eve Paweł 140 Truszkowski Wincenty 128
Tkaczyk Franciszek 95 Trzaskowski Jan 148
Tobien Ferdynand 24 Trzaskowski Karol 58
Tochmann Kasper 148 Trzaskowski Konstanty 119
'lock Ludwik 164 Trzciński 58, 117
Toczkiewicz 78 Trzciński Franciszek . 38
Toczyski Michał . 161 Trzciński Gorgoni 111

217

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
-5^2©-
Trzciński Ignacy Stronica 58
Trzciński Józef . 140
Trzciński Napoleon 166
Trzciński Roman 58
Trzciński Walenty 76
Trzebiatowski Ignacy . 161
Trzebicki Antoni 148
Trzebiński Antoni 22
Trzebiński Erazm 61
Trzebiński Michał 154
Trzebiński Teofil 37
Trzebiński Wincenty . 157
Trzebuchowski Michał 106
Trzebnchowski Sebastyan 61
Trzebuchowski Wincenty 35
Trzeciak Felix 168
Trzeciak Wawrzyniec 84
Trzemszyn Wojciech . 99
Trzepzor Mikołaj . 156
Trześniewski Kleofas . i 113
Trzetrzewiński Antoni 66
Tryffon 76
Trypolski Antoni 40
Tuchel 122
Tnłaczewski Mikołaj . 84
Tułowski Antoni 162
Turczyński Piotr 84
Turgnetille Brutus 141
Turkiewicz Tomasz 77
Turkowski . 84
Turkułł Jan 130
Turno Adam 58
Turno Karol 11
Turno Kazimierz 48
Turno Zygmunt . 33
Turowski Jan 98
Turowski Józef . 67
Turowski Seweryn 163
Turski Antoni . 115
Turski Bartłomiej 84
Turski Jan 67, 164
Turski Stefan 76
Turski Szymon . 130
Turski Tomasz . , 31
Turzański . 76
Turzański Józef 41
Tuszkowski Jan . 169
Twardowski Jan 61
Twardowski Paweł 165
Twardowski Teodor 58
Twardzicki Onufry 111
Twardzicki Stanisław . ł 40, 163
Twardzicki Wincenty . 25
Twarowski Kajetan 119
Tworkowski Michał 162
Tybasiewicz Wincenty. 25
Tyc Józef . 141
Tycz Kazimierz . 163
Tykel Benedykt . 52
Tylski Wiktor Tymian Baltazar Tyraofiej
Tymoszeńko Wasyl Tymowski Seweryn Tyrbach Tyrk Ignacy Tys Edward Tys Jan Tyssol Jan Tysson Józef Tyszka Eleazar .
Tyszka Eleazar Apolinary Tyszka Marcin . Tyszkiewicz Henryk Tyszkiewicz Tadeusz Tyszkiewicz Wincenty Tyszkowski Józef
Ubych Wojciech .
Udec Józef Ufniarski Franciszek Ufniarski Stanisław Ujazdowski Julian Ujazdowski Wincenty Uklauski Jan Ulatowski .
Ulatowski Stanisław Ulczyński Kajetan Ulidowicz Adam. Ułanowski Hyacynt Ułaszkiewicz Jan Umieniecki Henryk Umiński Jan Nepomucyn UniczyBki Xawery Unierzycki Tomasz Unierzyski Michał Urbański Franciszek Urbański Józef . Urbański Piotr . Urbański Romuald Urbanowicz Józef Urbanowski Nepomucyn Urniasz Józef .
Uruski Ussedon Jan Uszczyński Andrzej Uszyński Józef . Uszyński Julian
„V.
Yander-Noth Tadeusz .
Valentin d’Hauterive Franciszek Valentin d’Hauterive Piotr . Verlag Karol
16,
Stronica
123
126
84
119 161 129
120 118 162
68
49
156 39
168 54 48, 62
157 137
76 73 61 84 62 113 65 25 42, 130 68 145 162 106 159 6, 48 105 52 94 122 129 19. 158 19 168 138 165 84 73 145 159 162
218 —

ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
O-) **\2
Stronica ^rotiica
Wawrzynkiewicz Wincenty 84
„W. Wawrzyński Wincenty 98
Wądołowski Jan 155
Wachowicz Franciszek 58 Wągrocki Maciej 27
Wachowicz Maryan 128 W,'(grodzki Józef 52
Wacltowicz Wincenty. 51 Wijgrodzki Tomasz 67
Wagner Jan . 159 Wijs Kazimierz . 156
Wajchert Jan Alexander 61 Wąsowicz Józef 150
Walasik Michał . 94 Wąsowicz Stanisław . . 12, 67
Walaszak Kasper 156 Wąsowicz Xawery 62
Walburg Wilhelm 64 Wątroba Michał , 94
Walczak Jan 103 Wcnorzecki Karol 99
WTalczyński Jan . 94 Wdowiak Walenty . 151
Walderowicz Stanisław . 151 WedelBztedt 86
Wałecki Michał . 152 Weigt Frydrych . 107
Walewski …. 38 Wcjmański Antoni 76
W alewski Alexander . 91 Weleżyński Krzysztof. 51
Walewski Kazimierz . 58 Weleżyński Marcin 40
Walewski Konstanty . 119 Weliczka Jan 77
W alewski Michał 52 Welke Franciszek 106
Walewski Wincenty . .52, 58 Welsing Józef . 106
Waleszczak Jan . 163 Wenda Gracyan . 26
W alknowski Józef 51 Wenda Mareelli . 58
Waller Józef 73 Wenda Szymon 52
Walter Ludwik . 131 Wende Antoni . 145
Walter Michał . 136 Weutzel Józef . 67
W ałacha …. 84 Wentzel Kajetan 119
Wanderczyk 77 Wentzel Tadeusz 68
Wanderhann Piotr 84 Werbowski Jan . 84
Wański Ludwik . 168 Werner Fryderyk 64
Wardzyński Józef 164 Werner Jan 73
Warendt Franciszek . 77 Wcrnery Ferdynand . . 140
Wargowski Józef 131 Wernezobr Edward 120
Warzycliowski 131 Wernicki Wincenty . 123
Wa8ielewski Józef . 145 Werpachowski Kazimierz 31
Wasilewski Dominik 67 Werxius Andrzej 144
Wasilewski Filip 84 Wesołowski Alexander 94
Wasilewski Jakób 84 Wesołowski Andrzej . . 147
Wasilewski Jan 64 Wesołowski Antoni 123, 155
Wasilewski Józef 61, 138 Wesołowski Filip 76
Wasilewski Mikołaj 108 VYesołowski Michał . 159
Wasilewski Wincenty 108 Wesołowski Paweł 84
Wasilk Franciszek 87 Wesołowski Koman 169
Waśkiewicz Antoni . 131 Wesołowski Xawery . 52
Waśniewski 165 Wesołowski Zaharyasz 19
Wasyl Jan 120 Wesseli Ignacy . 163
Wasylewski Antoni 99 Weynert Alexander 122
Wasylewski Floryan . 123 Weyss Tomasz . 77
Wasylewski Józef 130 Weyssenhoff Jan 1
Wasylewski Piotr 130 Weytas Antoni . 97
Wasylewski Wojciech 123 W eytowicz Michał 94
Wasylewski Xawery 126 Węgierski Emilian 13, 22, 49
Waszkiewicz Józef . 148 Węgierski Ferdynand . 122
Waszkiewicz Michał . 102 Węgierski Karol 149
Waszkowski Józef 143 Węgierski Klemens 149
Waszniewski Jan 129 Węglarski Felix 97
Wawrowski Józef 59 Węglewski Prot. 160
Wawrzecki Józef 48 Węgliński Franciszek . 106
Wawrzeńczewski Jan . 121 Węgliński Xawery . 143

219

ALFABET!CZNY SPIS NAZWISK.
Węarlowski Andrzej Stronica 31 Wilczyński Michał Stronica . 166
Węgrowski Alexander 130 W ilczynski Onufry 110
Węsierski Wincenty . . 151 Wileński Michał 32
Wężyk Ignacy – 52 Wllfnrt 77 ‘
Wiatr Mikołaj . 1 120 Migała Jakób . 84
Wickrowski Jan . 68 Wiliński Jan 147
Wiciejewski Karol 119 Wileński Micnał . 36, 106, 150
Wiczerski Józef . 59 Y\ ii koński August 112
Wiczfiński . 42 Wilkowski Paweł 24
Wiczfiński Stanisław . 61 W ilson Hipolit . 59
Widacki Walenty 25, 125 W ilson Józef 41, 142
Widuliński Maciej 73 Wiłuski Kajetan. 76
Widzowski Mikołaj Jan 167 W iniarski . 64
Wieczorkiewicz Xawery 102 W-nnicki A lam . 107
Wielohorski Jan. 91 W innicki Franciszek . 63
Wielobycki Franciszek . 40 M iński Michał . 76
Wielogłowski Eustachy . 150 Wiosna Walenty 158
Wielogłowski Koman . 167 W isłocki Józef . 133
Wielogłowski Walery . 167 Wisłowski Michał 78
Wielchorski Jan 39 Wiśuicki Konstanty . 161
Wielopolski Stanisław 163 W iśniewski Bazyli 76
Wielowiejski Henryk . 127 Wisniewski Filip 95
Wielowiejski Stanisław 85 Wiśniewski Jan . 23, 107, 130, 160
Wieluński Ludwik . 163 Wiśniewski Józef . 58, 59, 105
Wieniawski Kajetan . 31 W iśniewski Konstanty 41
Wieniawski Konstanty 39 W iśniewski Marcin 73
W’ennieki Franciszek . . 165 Wiśniewski Michał 77
IV ierciński Bertold 93 Wiśniewski Paweł 84
Wier emski Damazy 62 Wiśniewski Piotr 95
Wierciński Erazm , 23 W iśniewski Stanisław. 124, 162
Wierciński Ludwik . 143 Wiśniewski Szymon . 148
Wieroiszewski Stanisław 67 Wiśniewski Walenty . 73
Wierzbicki Antoni 3R, 61, 107 Wiszkiewicz Karol 20
Wierzbicki Alexander . 19 Wiszniewski Jan 103, 128
Wierzbicki Bazyli 48, 144 Wiszniewski Maxyvilien 138
Wierzbicki Dominik . 28, 162 W iszniewski Tadeusz . 115
Wierzbicki Józef 69 Wiszowaty Jakób 84
Wierzbicki Eemigjan . 134 Wiszyn Walenty 153
Wierzbicki Wincenty . 137 Witczak Wincenly 120
Wierzbięta Wincenty . 28 Witka Stanisław 137
Wierzbiński Maciej 48 Witkiewicz 41
Wmrzbitowski Wiktor 76 Witkiewicz Zygmunt . 169
Wierzbolowicz Józef . 53 Witkowski Jan . 106, 111
Wierzbowski Gabryel . . 113 Witkowski Józef 106, 122 156
Wierzbowski Marcin 67 Witkowski Konstanty . 58
Wierzchlejski Antoni . 34, 105 Witkowski Michał 76, 123, 168
Wiesiołka Wawrzj nieć 84 Witkowski Wojciech . 154
Wiesiołowski lunacy 52 Witoszyński Józef 24
Wiewiorowski Józef . 111 Witowski Józef 61
W iewiorowski Kazimierz 58 Witowski Lu cyan . 29, 58
Więckowski Antoni 84 Włocliowlcz Wawrzyniec 68
Więckowski Franciszek 84 Włodarczyk Stanisław 73
Wilamowicz Kazimierz 73 Włodarski Józef 163
Wilczak Ignacy . 99 Włodarski Wincenty . 134
Wilczek Alojzy . 73 Włodek Hipolit . 103
Wilczewski Marcin 63 Włodek Józef 154
Wilczewski Mateusz . 168 Wnorowski Wojciech . 62
Wilczyński Jan . 73 Wódka Jan 112
Wilczyński Józel . 120 Wodnicki Juliusz 169
— 220 —
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
otr*®-
SŁtonica Stromca
Wodnicki Piotr . » 61 Wulski WiDi-.enty .27, 34, 109
Wodzicki Alexander . 118 W ołosiewicz Wiktor . 84
Wodzicki Franciszek . 146 Wołosowski Józef 25
Wodzicki Władysław . 163 W olszyński Ignacy . 104
Wodziński Adam 146 W ołowicz . 25, 126
Wodziuski Jan . 99 Wołowicz Eustachy .35, 49
Wodziński Parał . 134 W ołowicz Jerzy . 116
Wodzyński Jan . 22 W ołowicz Kazimierz . 167
Wodzyński Maciej 58 Wołowicz Michał 165
Woeber Teofil 29 Wołowicz Stanisław . 62
Wojakowski Józef 84 W ołowski Andrzej 150
Wojakowski Wincenty 58 W’uluwski Felix . 116
Wojciechowski Antoni 134 Wołowski Fortunat 58
Wojciechowski Józef . 29, 140, 146 W ołowski Jan 33
Wojciechowski Michał 108, 136 Wołowski Stanisław . 93, 160
Wojciechowski Piotr . 168 W omicki Stanisław 37
Wojeiechowski Tytus . 132 Worcell Stanisław 132
Wojcil Błażej 84 W oroniecki Łucyan . 139
Wójcik Jan . 135 W oroniecki Wincenty . 54
Wójcik Józef . 87, 99 Wotowski Józef . 157
Wójcik Tomasz . 67 Woy ciuszek Kazimierz 100
Wójcikowski Roch . 153 W oycicki Kazimierz . . 152
Wojczyński Stanisław . 4, 47 W oyciechowski Ludwik 122
Wojda Antoni . 141 IV oyciechowski Łukasz 122
Wojdanowicz Ignacy . 150 Woytas Maciej . 110
Wojdzicki Bartłomiej . 122 Woziwoda Bonawentura 156
Wojewódzki Franciszek 126 W oźniak Mikołaj 149
Wojłowski Tomasz 84 Woźniak Teodor. 133
Wojna Jan 156 Woźniakowski Franciszek 92
Wojnarowski Antoni . 26, 159 Woźnicki Jakób 139
Wojnarowski Franciszek 137 Woźny Melchior . 84
Wojnicki Michał. . 24 26 Wróblewski Józef 27, 107
Wojniłowicz Ludwik . 62 Wróblewski Stanisław 103
Wojnowski Franciszek . 148 Wróblewski Tomasz . 84
Wojssyk Jan 58 Wróblewski Walenty . 148
Wojtczak Mateusz . 134 Wróblewski Wincenty 68
Wojtczak Tomasz 84 Wroniecki Antoni . 14, 21
Wojtkiewicz Józef 141 Wroniecki Nepomucen 167
W ojtkiewicz Szymon . 165 Wronie wicz Adam 42
W oiamin Andrzej 108 Wroński Adam . 166
Wolanowski Ignacy 58 Wroński Felix . 69
Wolff Małymi lian . 141 Wrotnowski Felix 166
Woliński Dominik 67 Wrześniewski Józef . 33
Woliński Franciszek . . 156 Wrzeszcz Józef . 158
Woliński Sylwery 130 Wrzosek Bazyli . 138
Wuikowski Antoni 67 Wrzosek Felix . • 124
Wclmer Franciszek 63 Wścieklica Felix 97
Wolmer Władysław 106 Wszeborowski Ludwik 156
Wolny Piotr 103 Wszelaki Marcin 167
Wolski 142 Wujewski Andrzej 84
W< lski Adam .27, 98 Wundcran Jan . 27
Wolski Cypryan . 41, 115 Wybawiński Jan 84
W olski Fortunat 133 Wybczyuski Franciszek . 165
Wciski Franciszek 125 Wybrauiecki Antoni . 58
W olbki Jan . 131, 154 Wy brano wski Roman . 21, 123
Wolski Kajetan . 108 Wyczalkowski Leon . 59
Wolski Mat iusz . .77, 99 Wyczliński Jan . 110
Wolski Michał . 165 Wyczykoweki Jakób 104
W olski Tomasz . * 143 Wydżga Antoni . 35
■O^n0.’
2il
-©=■00
ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.

Stronica      Stromca

Wjanowski Jan 102 Zacharewicz Sylwester 152
Wyganowski Franciszek 108 Zacbariasiewicz Józef . 145
Wyganowski Ignacy . 27 Zacborski Tomasz . 87
Wyganowski Piotr 84 Zadolski Józef . 20
Wygonowski Ignacy . 98 Zadrach Michał . 104
Wygratach Walenty . 84 Zaduneyski Wincenty . 141
Wyhowski Antoni 40 Zagórski Alojzy . 160
Wyleżyński Marceli Albert 168 Zagórski Grzegorz . 109
Wyrfficz Jako1! . 77 Zagćrowski Felix 132
Wyrzykowski Antoni . 132 Zając Ignacy 85
Wysiecki Józef . 96 Zając Wincenty . 94
Wysiekierski Jerzy 58 Zajączek Rafał . 49
W ysiliiiski …. 73 Zajączkowski Andrzej 85
Wysocki Antoni . . 116 Zajączkowski Franciszek . 136
Wysocki Felix . 58 Zajączkowski Julian . 146
Wysocki Hipolit . 128 Zajączkowski Kazimierz . 112
Wysocki Jakób . . 141 Zajączkowski Leon 35, 114
Wysocki Jan . 121 Zajączkowski Marcin . 61
Wysocki Józef . 77. 129 Zajączkowski Rudolf . 59
Wysocki Kajetan 58 Zajkowski Wacław 34
Wysocki Kazimierz . 111 Zahalewicz Franciszek . 165
Wysocki Maciej . 61 Z: .kaszewski Erazm 40
Wysocki Mikołaj 158 Zakobielski Kazimierz . 134
Wysocki Napoleon . 111 Zakrzewski Andrzej . 69
Wysocki Nepomucyn . 123 Zakrzewski Alexander 168
Wysocki Piotr . . 22, 41, 91 Zakrzewski Józef 24, 59. 61, 153
Wysocki Teodor , 21 Zakrzewski Kajetan . 62
Wj Soczyński Leon 92 Zakrzewski Konstanty 164
W ysoczyński Nepomucyn 144 Zakizewski Leonard . . 153
Wyszkowski Józef 146 Zakrzewski Michał 86
Wyszpolski 25 Zakrzewski Norbert . 137
Wyszpolski Felix 22, 148 Zakrzewski Paweł 98, 159
Wyszpolski Seweryn . . 101 Zakiwev ski Piotr . 119
Wyszyński Dominnik . 84 Zakrzewski Teofil . 143
Wyżański Jakób . 121 Zakrzewski Xawery . . 119
Wziątek Józef . 109 Zakrzewski Stanisław 67
Zalewski Alexander .20, 67
Zalewski Dyonizy 121
Zalewski Franciszek . . 61, 77
Xisżek Jan 112 Zalewski Jakób . Zalewski Jan Alexander 64 . 164
Zali wski Jan . 21, 65
Z. Zalewski Józef . 62, 160
Zalewski Teodor 96
Zabielski Jozef . . 35, 49, 67 Zalewski Xawery 59
Zabielski Maciej 144 Z.diwski Józef . 19
Zabierzewski Franciszek 64 Zaliwski Wincenty 61
Zabilski Franciszek . 53 Załęski …. 42
Zabiełło Alexander 102 Załęski Alexander 130
Zabiełlo Henryk 54 Załęski Antoni . 54
Zabiełło Józef . . 116 Załęski Franciszek 54
Zabłocki Ignacy 160 Załoga Filip 135
Zabłocki Jan 86 Zaluga Balcer . . 119
Zabłocki Ludwik 162 Załuski Andrzej . 106
Zubłocki Stanisław 137 Załuski Joachim . 142
Zabłocki Teofil . 41, 163 Załuski Józef 9
Zaborowski Teodor 124 Załuski Karol . 36, 146
Zaborski Józef . 20 Załuskowski Józef 51
Zaborski Nepomucyn . 92 Zambrzycki Alexander 152

_ 090 _
-w-W-W

_ ALFABETYCZNY SPIŁ NAZWISK.
-C’Gstr>—
Sfromca Stronica
Zambrzycki Gabryel . 42, 152 Zbrożek Szczepan 52
Zambrzycki Ludwik . 139 Z.jyszewski Józef 21, 140
Zambrzycki Paweł 51 Zdani ewicz Paweł 153
Zamhrzycki Wincenty . 115 Zdanowicz . 25
Zi moyski Antoni 112 Zdanowicz Jakób 157
Zamoyski Jan . 68 Zdanowicz Jan . 128
Zamoyski Michał 34 Zdanowicz Józef 63
Zamoyski Władysław . 35. 107 Zdanowski Jan . . 154
Zamoyski Zdzisław . 115 Zdanowski Władysław 41
Zan Steian 129 Zdebel Wojciech 122
Zi ndrowicz Bonawentura 20, 99 Zdoliński Andrzej 99
Zandrowiez Franciszek 41 91, 159 Zdrodowski Józef 100
Zapalski Leon . 147 Zduńczyk Andrzej 131
Zapałowski Jan . 120 Zdziennicki Benon 59
Zapolski 42 Zdziennicki Jan 93
Zapolski Felix . 77 ZJziiowiecki Uypryan 49
Za polski Franciszek . 155 Zegrzda Semplicyusz . 112
Zapolski Jan 59 Zeliński Maryan . 126
Zaremba Xewery 98 Zelingowski Justyn 141
Zarydkiewioz Adam . 154 Zeltner Franciszek . , 152
Zary.i Jukan 152 Zeltner Franiszek Xawery . 122
Zaruski Konstanty 162 Zembrzeski Michał . , 34
Zarzycki Franciszek . 28 Zembrzuski Michał . , , 130
Zarzycki Ignacy 59, 159 Zemułka Józef . 115
Zarzycki Jan 86 Zeniusz …. 77
Zarzycki Piotr . 156 Zenowicz Bonilacy 59
Zarzycki Teodor 161 Zeydel Michał 53
Zarzycki Wincenty 127 Zrzuta Gabryel . 156
Zasiewicz 85 Zgliczyński Józef 61
Zaskórek . 108 Zgliczyński Stanisław 165
Zatorski Jan 122 Zgnrski Antoni . 106
Zatorski K .zimierz 137 Ziaiński Wincenty 112
Zav.adzki . 69 Ziaikiowski Mar in 77
Zawadzki Antoni 110, 143 Zieleniewski Dyonizy 52
Zawadzki Franciszek . . 158 Zieliński . 43
Zawadzki Jakób . 157 Zieliński Alexander . 136
Zawadzki Józef 138 Zieliński Antoni 77
Zawadzki Kazimierz . . 109 Zieliński Anzelm 107
Zawadzki Mai ;in 143 Zieliński August 97, 141
Zawadzki Michał 59 Zieliński Franciszek . 149
Zawadzki Onufry 133 Zieliński Ignacy 48
Zawadzki Stanisław . 87, 122 Zieliński Jakób . 129
Zawadzki 1 omasz 52 Zieliński Jan 27, 73, 93, 137, 141, 142
Zawadzki Walenty 12, 21 Zieliński Józef . . 27, 59, 73, 168
Zawadzki Wincenty 159 Zielinski Karol . 16, 124
Za wała Tomasz . 93 Zieliński Kazimierz . 59
Zawidzki . ł 28, 69 Zieliński Onufry . 119
Zawieski Walery 37 Zieliński Szymon 85
Zawistowski Marcin 120 Zieliński Wincenty 154
Zawisza Czarny Leon 168 Zieliński Wojciech 85
Zawisza Franciszek 164 Zielonka Benedykt 33, 118
Zawoyski Władysław . 104 Zielski …. 116
Zaykowski Erazm 31 Ziemborowski Mikołaj 98
Zaykowski Wacław 128 Ziemięck’ Jan 59, 111
Zaysner Edward 117 Ziemięcki Stefan 11, 34
Zbiiewski Koman 61 Ziemniak Wawrzyniec 104
Zboiński 121 Zienkiewicz Józef 24, 85, 139
Zboiński Józef . 51 Zienkiewicz Leon 124
Zboiński Wincenty . 119 Zienkiewicz Wojciech 95
<3
Ci
c\

 • Ctr5©-
  — ii 3 —
  ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK.
  Zienkowski Jan . Stronica 118 Żelazowski Józef Stronica 98
  Zimmermann Krystyn 143 Żelazowski Michał 118
  Zindler Stanisław 20 Żelechowski Jan 33
  Ziółkiewicz Marcin 34 Żeliński Ignacy 32, 131, 162
  Ziółkowski …. . 122 Żelisławski Daniel 77
  Ziółkowski Kasper 105 Żelisławski Piotr 77
  Ziółkowski Mateusz 85 Żeromski Gabryel 25
  Ziółkowski Michał 112 Żeromski Jan 54
  Ziółkowski Tomasz 84 Żoł,j,dkiewicz 68
  Zolatorski Grzegorz . 73 ŻoLjdkowski Wincenty 135
  Zucach …. 85 Żółkiewicz Marcin 123
  Zuieniec Grzegorz 121 Żółtowski Edward 5
  Zuskiewicz Jakób . 103 Żółtowski Hipolit 136
  Zwierkowski Ludwik . 97 Żotyński Wincenty 85
  Zwierkowski Walenty 134 Żórawski Stanisław 167
  Z Wierzchowski Walenty 37 Żubr Joanna 73
  Zwoliński Jakób . 103 Żubr Maciej 61
  Zwoliński Kajetan 59 Żukowski Józef . 37. 169
  Zwolski Alixander . , . 135 Żukowski Stanisław . Żukowski Tomasz 163 92
  Ż Żurakowski Źurakowski Lubin 85 59
  Żaba Franciszek 160 Żurawik Józef . 135
  Żabicki Cypryan 124 Żurawski Józef . 59, 120
  Żabicki Felix 53 Żurawski Stanisław . 27
  Żabiński Walery 162 Żurawsk Wawrzyniec 134
  Żaboklicki 13u Żurka 85
  Żaboklicki Antoni 95 Żwan Jan . 53
  Żabokrzycki Edward . 168 Iwinogrodzki Jan 73
  Żak Antoni . 124 Żychliński Albin . 119
  Żak Walenty . 151 Życliliński Marceli 151
  Żakiewicz Jan . 139 Żychliński Roch . 54
  Żarski Antoni . . 110 Życiński Antoni. 49
  Żarski Franciszek 21, 101, ll6 Żygałowski Jan , 157
  Żarski Kajetan . 65 Żylewicz 32
  Żarski Stanisław 30, 51 Żyliński Mikołaj. 20, 120
  Żebrowski Ignacy 39, 156 Żymirski Franciszek . 5
  Żebrowski Stanisław . 61 Żyrakowski Stefan 42
  Żebrowski Wincenty . 100 Żywicki Kazimierz 135
  Żeglicki Ignacy . 122 Żywult Karol 95
  Żelasko Wincenty 121 Żyżniewski Tomasz 102 j3pis przedmiotów.
 1. Przedmowa………………………………………………. . . I
 2. Naczelni wodzowie wojska polskiego . …. . 1
 3. Gen irałowie wyżsi czyli dywizyi …. … . 4
 4. Generałowie niżsi czyi1 brygady……………………………………………….. 7
 5. Dowódzcy i sztabsoiicerowie wszystkich pułków wojska polskiego . . . 17
 6. Okólnik korni iyi rządowej wojny z dnie 11 czerwca 1831…………………………..43
 7. Lista imifcnna wojskowych wszelkiego stopnia i urzędników wojskowych, ozdobio-
  nych orderem krzyża wojskowego polskiego, komandorskim, kawalerskim, złotym i srebrnym, z czasów sięstwa warszawskiego…………………………………..45
 8. Lista krzyżów wojska polskiego w roku 1831 rozdanych . . .89
 9. Alfabetyczny spis nazwisk…………………………………………………….171 XIEGA PAMIĄTKOWA
  W 50-LETNIĄ ROCZNICĘ POWSTANIA 1830 ROKU.

\
SPIS IMIENNY
TUDZIEŻ
OFICERÓW, PODOFICERÓW i ŻOŁNIERZY
ARMII POLSKIEJ
W TYMŻ ROKU
KRZYZEM WOJSKOWYM JIRTUTI MILITARI”
OZDOBIONYCH.
cz c

19-
WE LWOWIE.
ONKAMI DRUKARNI LUDOWEJ pod zarządem Stanisława Baylego.
1881.
Wojewódzka 1 Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
A 14601
PRZEDMOWA.
powstania 1830 roku przeszło pół wieku. Trudno uwierzyć, że to już tak dawno. Nie dla tych tylko, co wtedy walczyli, ani dla tych nawet, co byli na święcie, ale i dla tych, co porodzili się później, rzeczy te tak świeże, tak znane i myśli zawsze przytomne, że wydają się blizkie, wczorajsze. Przez domowe tradycye, przez wspomnienia ojców i starszych, przez poezyę i literaturę, rośliśmy, chowali się i żyli w atmosferze moralnej roku 30go: przechodziły po nim różne daty i wypadki, ale żadna data późniejsza nie zatarła rysów, któremi ta zapisała się w naszej liistoryi, żaden fakt następny nie zaćmił sobą tego początkowego i przyczynowego, i jak słońce zatrzymane w biegu, tak ten rok stał niezwruszony na naszym horyzoncie. Wojna i emigracya, Grochów i Stoczek, kapitulacya Warszawy, Chłopicki i Skrzynecki, xiążę Adam i Niemcewicz, Lelewel i .Mochnacki, czwartak i ułan, wszystko to było nam lepiej znane i bliższe, aniżeli rzeczy i ludzio roku 1846 i 48, 54 lub nawet 63. Tamto było przyczyną, wszystko inne skutkiem; tamto były epizody, to był fakt główny, stanowczy fakt historyczny, tak nad innymi górujący, że przykrywał je swoim cieniem, i kiedy jedne po drugich mijały — trwał zawsze.
To też choć od niego tyle już przeszło „zdarzeń, żalów i nadzi i”, liczyć trzeba, by uwierzyć, że to na prawdę już lat pięćdziesiąt; tyle właśnie, ile ich przeszło między upadkiem reformy ustawodawczej na sejmie 1780 r. a Ostrołęką; między Sobieskiego wyprawą pod Wiedeń, a elekeyą Augusta III. Jak w tych lat pięciu
dzicsiątkac-h zmieniła się Polska i świat koło niej, jak zmieniła się w tym ostatnim pół wieku!
Wszystkie jego smutki stają na pamięci, kiedy rocznica powstania sama zmusza niejako do zrobienia obrachunku; a obok smutnych, powstają i chlubne wspomnienia, staje żołnierz w jasnem świetle poświęcenia i męztwa i sławy, żołnierz, co nietylko pięknie ginąć, ale i zwyciężać umiał, a przez mgłę czasów przebija jaskrawo obraz Grochowa i Wawru.
Rocznica to wielka, rocznica ostatniej prawdziwej wojny polskiej i wojennej chwały, i rocznica zarazem początku wszystkich klęsk późniejszych.
Jak ją obchodzić i uczcić ?
Czy przepuścić ją w milczeniu, niepostrzeżenie, udać że się
0 niej nie myśli? Byłoby źle: biada narodom, które o liistoryi swojej zapominają. Czy więc zamknąć oczy na wszystkie nieszczęścia, które z tej wojny wynikły, udać że się ieh nie widzi, wmawiać w siebie, jakoby ieh nie było i święcić ją jak rocznicę szczęśliwego zdarzenia? Byłoby gorzej: bo większa biada tym narodom, co liistoryi swojej rozumieć i nauki z niej wyciągnąć nie umieją. Są tacy, którzy mówią: wojna była przegrana, to prawda, ale było porwanie za bron, była walka o niepodległość, był wielki popęd i poryw miłości ojczyzny, na ten zamiar, na ten duch tylko zważać i jego nam sławić i święcić przystoi. To nic, bo zamiar nawet przed Bogiem samym nie wystarcza, coz dopiero przed ludźmi, cóż dopiero przed hi story ą; nie wystarcza w uczynkach czysto moralnej natury, cóż dopiero w politycznych działaniach Kto dobrze czuje i dobrze chce, ten jrdną dopiero mniejszą łatwiejszą połowę spełnił obowiązku względem swojej ojczyzny: połową drugą tego obowiązku, a nie innie, wymagalną, nie mniej konieczną i istotną, jest dobrze myśleć
1 działać dobrze. A nie myśleli dobrze, nie działali dobrze ci, co z lekkiem sercem i myślą lekką wojnę podnieśli, ani ci, co prowadzić sic ją zgodzili, choć czuli, że jej do szczęśliwego końca nie doprowadzą. W odwadze jednych był brak rozwagi, w powolności drugich był brak odwagi, a zasługi i poświęcenia, bohaterstwa i cierpienia jednych czy drugich nie zmienią tego, że jedni i drudzy zrobili źle, że wojna była i była przegraną; że z niej iak z apo-
— Ill —
-Is

kaliptyeznej xiegi, kiedy pieczęcie jej zerwano, wypadły klęski, których skutkiem jest nasz stan dzisiejszy.
Dwa pierwiastki różne zawiera w sobie ten wielki, skutkami brzemienny fakt roku 1830. Jednym jest porwanie za broń, ze spiskowych działań wynikłe, nierozważne, samowolne, tajne postanowienie niektórych, przypisujące sobie moc i prawo stanowienia
0 wszystkich i o sprawie; to niech się próżno nie stara zamiarami skutki zasłonić, odpowiedzialność z siebie zwalać i słuszność sobie przypisywać. Własne sumienie często złudzić można, rzadko potomność i historyę. Ale jest w wypadkach tych pierwiastek drugi, który choć nie mógł naprawić co tamten zepsuł, ani ocalić co ów zgubił, zdołał przecie uratować honor, a kiesko sama chwała, czcią
~ ’ i k, V i, */’ 4»
1 zasługą otoczyć ; tym była miłość ojczyzny, poświęcenie się dla niej, męztwo, i to co naród każdy w czci własnej i cudzej podnosi, co mu daje ufność w siebie, zwycięzkie bitwy. A jeżeli rok 30 zostawił nam w spuściźnie kielich goryczy, którą spełniamy do dna, to zostawił nam także ten kordyał krzepiący i ożywczy, w którym była osłoda na gorycze i na trucizny same antidot.
Jak wiec on sam z dobrego i złego, tak wspomnienie jego złożone jest ze smutku i chluby, a jak jedno od drugiego rozróżnia się w sądzie, tak i w święceniu jego pamiątki rozdzielonem być winno. Radosnym obchód taki być nie może, bo początek zdarzeń był lekkomyślnym, a koniec złym, choć w przebiegu ich były świetne i wzniosłe chwile. Dla tego wszelkie ucztowanie i spełnianie kielichów w rocznicę 29 Listopada, powiedzmy otwarcie, jest niewłaściwe i przykre. Jest sprzeczność między wesołym i weselnym zawsze charakterem uczt a uroczystą groźną powagą obchodzonej pamiątki. Emigracya, ta córa pierworodna roku 30, kość z jego kości i duch z jego ducha, lepiej obchodzić ją umiała. Uczt tam nie bywało; bywało nabożeństwo w polskim kościele, a wśród niego nie raz i nie dwa wychodził na ambonę Kajsiewicz, i głosił takie słowa prawdy, groźby i miłości ojczyzny, jakie od Skargi czasów z żadnej polskiej kazalnicy nie padły. Modlitwą, wejściem w siebie, skupieniem ducha i sumienia narodowego, rachunkiem przez wielkiego Misyonarza Polski pokutującej sporządzonym, obchodziła się ta pamiątka w sposób godny i z rzeczą zgodny, szlachetny i mądry.
— IV —

p
cl
A
r~
f
Czegoś podobnego, jakiegoś niejubilowania w toastach i mowach, ale jubileuszu błagalnego i pokutnego w sercach skruszonych i upokorzonych, ale i podnoszących się w górę, bylibyśmy pragnęli i teraz, tembardziej teraz, kiedy po półwiekowym okresie rocznicę tę obchodzić i rozpamiętywać nam przyszło.
Ale jeżeli bankietować nie bardzo przystoi, to pamięć zasługi i wojennej sławy czcić, przechować, podać następnym pokoleniom, jest świętym obowiązkiem. Czy obowiązkowi temu uczynimy zadosyć, jeżeli w mowach choćby najpiękniejszych pamięć tę sławić będziemy? Pamiętajmy, że w mowach takich sobie samym najczęściej palimy kadzidła, na własną cześć i chwałę je mówimy: i to pamiętajmy, że one przebrzmią, że jutro nie zostanie z nich nic, oprócz złego, jakie one dra miac rząd rossyjski, sprawić mogą w Warszawie, w Wilnie lub w Kijowie. Jakiż więc mamy sposób, żeby wojsku polskiemu w pół wieku po jego ostatnich bojach i naszą własną cześć okazać, i potomnym ją przekazać?
Czas nie stoi; coraz mniej już widzimy między sobą żołnierzy z roku 1831, kiedyś i tych zabraknie, a z wyjątkiem najgłośniejszych, nielicznych, imiona ich i czyny pójdą w zapomnienie.
Gdyby można zabezpieczyć je od tego? Gdyby można dla ich chwały, a dla naszego własnego honoru i obowiązku zebrać te imiona, jeśli nie żołnierzy, to oficerów przynajmniej, i ogłosić je, i podać do wiadomości i pamięci czasów przyszłych, kto oni byli, kiedy który z nich wstąpił w służbę, gdzie i jak się odznaczył, jaki miał stopień i jaki znak honorowy, czy nie byłoby to środkiem dobrym uratowania i utrwalenia żywej pamięci tej armii chwalebnej, która kochać mamy obowiązek, a która szczycić sie mamy prawo? Czy nie byłoby to dla niej pomnikiem, dla przyszłego jej historyka pomocą i źródłem, dla rodzin wreszcie (a było ich tyle co swoich na wojnę wysłały, tyle co ich straciły), czy nie byłby to dokument miły i chlubny, świadectwo piękne w którem nie po pieciudziesiąt, ale i po pięciuset latach jeszcze praprawnuki, czytając swoje imię, uczyłyby się dobrej tradyeyi, poświęcenia, odwagi, rycerskiego ducha, uczyłyby się, że kiedyś dawno bardzo ludzie z ich domu szli bić się i ginąć, a i bić nawet umieli, a z każdej karty, z każdego
&

nazwiska przemawiałaby do nich złota nauka dulce et decorum est pro patria mori.
Szczęśliwym trafem znalazł się w kraju naszym spis imienny wszystkich oficerów sztabowych z czasów wojny. Ś. p. Major Józef Puzyna, dowódca artyleryi w bitwie pod Stoczkiem, będąc w Paryżu w roku 1858, dostał papiery te od Jenerała Rybińskiego ostatniego naczelnego wodza armii polskiej *). Dokument to urzędowy, wagi niezaprzeczonej, a kto w nim zapisany, ten niezawodnie był i bił się.
*) Józef Puzyna był synem Stanisława na Kozielsku i Franciszki z hr. Kozie-brodzkich, właścicieli dóbr Gwoźdca miasta, Słobódki polnej i Chwalibogi na Pokuciu położonych; urodził się w Gwozdcu 21 Kwietnia 1793, uczęszczał do gimnazyum w Stanisławowie, w roku 1809 wstąpił wraz z starszym bratem do ułanów, wkrótce jednak potem przeszedł do artyleryi konnej, i w bateryi Władysława Ostrowskiego odbywał oblężenie Gdańska. W roku 1814 wrócił do domu rodzicielskiego, gdzie przebywał do roku 1820. Na odgłos formującego się wojska polskiego w Królestwie kongresowem, udał się do Warszawy z myślą zaciągnięcia się w szeregi narodowe; terroryzm jednak Wielk. xięeia Konstantego, którego był naocznym świadkiem, zniechęcił go, i nie chcąc być maryonetką na Saskim placu, jak często sam później mawiał, wrócił w zacisze domowe, i zamieniwszy oręż na pług, oddawał się rolnictwu. Noc 29 Listopada zbudziła żołnierza; zaraz w Grudniu 1830 udał się do Warszawy i zaciągnął się pod dawne sztandary ; otrzymał komendę bateryi lekko konnej, now?o formującej się. W Styczniu 1831 został ze swoją bateryą przydzielonym do korpusu jenerała Dwernickiego, wyruszającego za Bug. W marszu musiał ćwiczyć swoich podkomendnych w obsługiwaniu dział; byli to przeważnie nowozaciężui ochotnicy z Galicyi. Ćwiczenia te musiały dobry wpływ wywrzeć, gdy już 14 Lutego pod Stoczkiem baterya Puzyny stanowczy wpływ wywarła na świetne zwycięztwo jenerała Dwernickiego, odniesione na Moskalach. Następnie podzielając losy korpusu jen. Dwernickiego, został upartym ze swoją bateryą pod Klebanówką do Galicyi, i jak cały korpus przez rząd austryacki rozbrojonym. Poddani austryaccy byli obowiązani udać się do miejsc swego zamieszkania, i zostawali pod nadzorem władz miejscowych, gdy innych wraz z jen. Dwernickim internowano w innych prowincyach austryackich. Mimo jednak nadzoru ówczesnego starosty w Kołomyi. Józef Puzyna, nie tracąc czasu, wrócił w Maju do Warszawy, awansował na majora, i odtąd złączony z całą armią, -wkroczył do Prus. Obawiając się prześladowania ze strony rządu austryackiego, przebywał w Dreźnie i w Lipsku do roku 1833. W tym więc roku wrócił ozdobiony krzyżem „Virtuti militari“, i osiadł na rodzinnym majątku Słobódce polnej. W roku 1849 wszedł w śluby małżeńskie z Emilią hr. Koziebrodzką, z którego małżeństwa miał jedną córkę. Nie długo jednak cieszył się tem szczęściem, żona i córka poprzedziły go do grobu. Złamany temi nieszczęściami, w pracy umysłowej nad wojskowością, a szczególniej w rzeczach odnoszących się do armii polskiej, szukał rozrywki i pociechy, w tym celu udał się 1857 roku do Paryża, zkąd 1858 przywiózł te papiery, i gdzie otrzymał medal św. Heleny. Skończył na apopleksyę w swoim majątku Słobódce, dnia 1 Grudnia 1S02 roku, i tamże został pochowanym.

Ogłosić te dokumenta, imiona te uwiecznić, sprawić iżby spis ieli w każdym domu, w każdej rodzinie mógł być i przechować się na cześć i chwałę i pamięć wojska polskiego, oto jaki był zamiar ś. p. Puzyny, zamiar spełniony przez dzisiejszych właścicieli dokumentów, i oto wychodzi:
XIĘGA PAMIĄTKOWA
zawierająca SPIS IMIENNY DOWODZCÓW ARMII POLSKIEJ z roku 1831 tudzież sztafisoficerów, podoficerów i żołnierzy
w tymże roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych.
Nie wychodzi w dniu samym 29 Listopada, w rocznicę powstania dla tego, że rocznica ta smutna, a droga w dniu tym wskazana i obrana, błędna i od celu nie do celu wiedzie. Ale wychodzi w pięćdziesiątym roku po wojnie, po bojach zwycięzkich które zawsze są dobre i zdrowe, po bojach przegranych, które choć przegrane, były chwalebne. Wychodzi na cześć i chwałę wojska polskiego i polskiego męztwa, na pamiątkę i chlubę rodzin, na uczynienie zadość obowiązkowi narodu, który „żołnierzy swoich niechaj pamięta”. I niechaj przerzucając karty tej xiazki, czerpie z nich tego ducha i te naukę, że ten tylko naród zdrów i silny, co ma żołnierzy takich, jak byli żołnierze roku 1830, ten tylko szanowny, co ich szanować umie, i ton jeden tylko bezpieczny niestety, co ich nie marnuje.
Czasy się zmieniają, zmieniają się sposoby i obowiązki służby, ale jedno nie zmienia się nigdy, to, że rdzeniem siły narodu, szpikiem jego kości, źrenicą jego oka, miarą jego honoru i wartości, jest żołnierz i żołnierski duch. W czasach szczęśliwych on zwycięża i daje moc i chwałę i wielkość, w złych on jeden krwią swoją ratuje cześć. Jemu chwała zawsze i wszędzie, a zwłaszcza w pół wieku po roku 1830, zwłaszcza w pośród nas, którzy straciwszy wszystko, zachowaliśmy tylko odblask jego wojennych czynów, zasługę jego krwi, pamięć jego honoru i męztwa. Bo kiedy (żeby skończyć słowami ówczesnych pieśni powstańczych), kiedy „o Ojczyźnie i o sławie nuci młodzież po Warszawie”, nuci i marzy a z tego rozmarzenia i rozśpiewania zerwie się do czynu 29 Listopada czy jakiego dnia
TIT

%
1
innego, to potem „leci liście z drzewa co wyrosło wolne”, a dzwon jęczy smutno, „od pół wieku lud mój płacze”. Ale kiedy przez te płacze pół wieku, przebiły się echa tych armat, co grzmiały pod Stoczkiem, to choć była „pod Ostrołęką przegrana,” choć się smut-nem okiem szuka, „gdzie wojsko nasze bitne, gdzie Wawru rycerze”, przecież śpiewa coś w duszy „nie masz pana nad ułana”, i przypomina, że „krew lacka cuda może”, i to, że są przecie zawsze „straszne sądy Boże”.
St. Tarnowski.
-C-C*©’
NACZELNI WODZOWIE
WOJSKA POLSKIEGO
1B31 ROKU.-
1
'0Vi-

NACZELNI WODZOWIE WOJSKA POLSKIEGO 18 51 roku.
M Traię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
i Clilopicki Józef. Urodził się na Wołyniu we wsi Kapustynie dnia 14 marca 1771 r. Komandor krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler żelaz. korony. Kawaler ordern św. Stanisława I. klasy. Kawaler ord. św. Anny I. klasy. “Ranny w 5 bitwach. Zaczął służyć 14 października 1785 r. w pułku Kalixta Poniuskiego, jako kadet. — W czasie powstania pod naczelnictwem Kościuszki był porucznikiem, a w r. 1797 został kapitanem w legionach — w r. 1798 majorem — w r. 1799 szefem batalionu — w r. 1807 pułkownikiem — w r. 1809 generałem brygady — a w r. 1814 generałem dywizyi. Był baronem państwa francuskiego. W r. 1830 został obrany dyktatorem narodu polskiego.
2 Weyssenhoff Jan. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler żelaz korony. „ ord. św. Stanis. I. k. „ „ „ Anny I. k. „ „ „ Włodzimierza II. kl. Oficer pod naczelnictwem Kościuszki -— później dowódzca 1’2 pułku piechoty w r. 1812 — został generałem brygady r. 1813 — komenderował dywizyą ułanów przez ciąg rządów Konstantego. — Naczelny wódz po złożeniu Chłopickiego do czasu obrania Radziwiłła.
3 Radziwiłł siąże Micha?. Urodził się 24 września 1778 r. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kaw. ord. św. Stan. I. k. „ „ bawarskiego Ilnberta gwiazda. Ranny pod Friedlandem. Wszedł do służby pod dowództwem xię-cia Jozefa Poniatowskiego 1792 r. — służył pod Kościuszką 1794 r. — W r. 1808 przy wkroczeniu Francuzów do Poznania został do-wódzcą i pułkownikiem 5 pułku piechoty, który był wzorem innych regimentów pieszych. W r. 1812 odbywał kampanią jako generał brygady. — Dnia 21 stycznia 1831 r został naczelnym wodzem.
4 Skrzynecki Jan. Urodził się w Galicyi 1787 r. Komandor krzyża polskiego, oficer legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny II. klasy. Wszedł do służby w 1806 r. Został kapitanem 16 pułku piechoty \ięcia Czartoryskiego w r. 1809 — został szefem batalionu w 1812 r. a w r. 1814 w batalii pod Areis-sur-Aube, cesarz Napoleon w czworoboku, którym dowodził Skrzynecki, miał schronienie. Dnia 25 lutego 1831 r. mężnie walcząc pod Groehowem, jednogłośnie naczelnym wodzem obrany został.
£

, ’ J

NACZELNI WODZOWIE WOJSKA POLSKIEGO 1831 KOKI’.
M Imię, nazwisku i miejsce urodzeni# Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
5 Dębiński Henryk. Urodzony w r. 1791. Kawaler krzyż? polskiego i legii honorowej. Syn zasłużonego posła w czasie sejmu konstytucyjnego t. j. od czasu sejmu czteroletniego 1788 r. do końca 1791 r. — Nauhi wojskowe odbył w Wiedniu w Akademii inżynierów. — Wszedł do służby narodowej 1809 r. — został po bitwie pod Smoleńskiem 1812 r. porucznikiem — później osiadł na szczupłym po ojcu majątku i do 1830 r. gospodarstwem się zatrudniał. — W czasie powstania narodowego został pułkownikiem w pułku kosynierów, potem dowodził 2 pułkiem strzelców konnych, a po bitwie pod Królewcem, zostawszy generałem, należał do wyprawy na Litwę. — Powrócił do Warszawy 2 sierpnia, został generałem dywizyi i wodzem naczelnym od 10 do 16 sierpnia 1881 r.
6 Pnidzyński Ignacy. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny II. klasy z brylantami. Wszedł do szkoły artyleryi w Warszawie 1808 r. Został porucznikiem inżynierów w r. 1810. — W czasie wojny roku 1812, 1813 i 1814 ciągle zostawał w sztabie generała Dąbrowskiego Henryka i przy nim stopień podpułkownika otrzymał. — W tym samym stopniu zastała go noc 29 listopada 1830 r. W 1831 r. otrzymał stopień generała brygady.
7 Lubieński Tomasz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Stanisława I. klasy od Mikołaja. Wszedł do służby narodowej w 1806 r. i wkrótce został podpułkownikiem w gwardyi ułanów cesarza Napoleona. W r. 1809 został pułkownikiem a w 1813 r. generałem brygady. — Służył tylko dwa lata pod Konstantym. — Rowolucya zastała go w Warszawie i zaraz został wice – prezydentem miasta. — Poźuiej pod Grochowem dowodził dy-wizyą kawaleryi. lecz Skrzynecki wziął go na szefa głównego sztabu. — Dnia 17 sierpnia 1831 roku objął naczelne dowództwo na 24 godzin.
8 Małachowski Kazimierz. Urodzony d. 24 lutego 1765 r. Kawaler krzyża polskiego. Ranny nad Trebiztt 1799 r. Ranny na 6t. Domingo w 1801 r. Zaczął służyć Ojczyźnie jako kanonier 1784 r. lecz już w r. 1794 został w piechocie kapitanem i wkrótee przez naczelnika Kościuszkę posuniętym został na majora. Po smutnym upadku narodowego usiłowania, poszedł do legii włoskiej i dowodził batalionem. Nad Trebizą był wzięty przez Austryaków do niewoli, w której półtora roku zostawał — wyszedłszy z niej, należał do wyprawy na St. Domingo, pod dowództwem generała Leclerc. W r. 1*06 w Polsce do wodził Iszym pułkiem piechoty. W i. 1812 został generałem. — Pod Lipskiem dostał się do niewoli W r. 1831 d. 6 i 7 września przy szturmie Warszawy objął naczelne dowództwo.
f
f
3
•/C>ŁG’3-
NACZELNI WODZOWIE WOJSKA POLSKIEGO 1831 KOKU- ‘

Imię, nazwisko i miejsce urodzenia
Ozdoby i odniesione rany
‘Wyszczególnienie stanu służby
Krukowiccki Kawaler kilku orderów.
10 Rybiński
Maciej.
Urodzony 24 lutego 1784 r. w Sławucie na Wołyniu.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Umarł w Warszawie 1850 r.
We Lwowie chodził na uniwersytet. — W r. 1806 poszedł do służby narodowej i był przy sztabie generała marszałka Suchet w r. 1806 i 1807. — W r. 1800 został kapitanem grenadierów w 3 pułku piechoty. — W r. 1813 został szefem batalionu, w batalii pod Lipskiem dostał się do niewoli austry-ackiej i zaprowadzony do Węgier. — Kewo-lucya zastała go pułkownikiem, lecz później jako generał odznaczył się walecznością. — Dnia 9 wi‘ześnia 1831 obrany wodzem naczelnym. Po kapitulacyi Warszawy wprowadził do Prus armię polską z 30.000 ludzi, przy tern 100 armat i amunicyę dnia 5 października 1831 r.

— 4 —

gŁjJ-S-
GENERAŁOWIE WYŻSI czyli DYWIZYJ
WOJSKA POLSKIEGO
1B51 roku.
M
Imię, nazwisko i miejsce urodzenia
Ozdoby i odniesione rany
Wyszczególnienie stanu służby
C?
Kniaziowie/
Karol.
Urodzony w Kurlandyi 1762 r.
D. 12 czerwca 1792 r. ozdobiony krzyżem kawalerskim — w 1812 r. komandor krzyża polskiego i urzędnik legii honorowej.
Ranny pod Maciejowicami 10 października 1794 r.
Ranny pod Berezyną.
Wyszedłszy ze szkoły kadetów został podporucznikiem 1784 roku. W czasie wojny 1793 r. dał dowody meztwa, waleząc obok Kościuszki, otrzymał krzyż i zapewnienie stopnia majora. — W 1794 r. został szefem sztabu przy generale Zajączku i po bitwie pod Chełmnem i Gołkowein stopień pułkownika otrzymał. — W czasie oblężenia Warszawy przez Moskali i Prusaków 1794 roku został generałem brygady. — W nieszczęśliwej bitwie pod Maciejowicami dnia 10 października 1794 roku dostał się do niewoli moskiewskiej razem z generałem Sierakowskim i innymi. — W roku 1798 w Campo-formio, przedstawiony generałowi Bonaparte, został nominowany dowódzcą legii polsko-rzymskiej. a w ciągu tych wojen Championet mianował go generałem brygady po świetnych zwycięztwach pod Fakari i Calvi. — Chorągwie zdobyte w tych wojnach odwiózł do Paryża, gdzie mu nakazano formować legię polsko-reńską, którą wkrótce, dowodząc pod Hohenlinden. do stanowczego przyczynił się zwycięztwa. Gdy z tej legii chciano utworzyć gwardyę przyboczną konsularną, wziął dymi-syę i zostawał na wsi na Wołyniu do 1813 r. Podczas kampanii moskiewskiej wstąpił do służby i 1 Eta dywizyą piechoty dowodził. — Od bitwy pod Berezyną już do czynnej służby więcej nie należał
Wojezyóski
Stanisław.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
W początkach powstania 1830 r. został gubernatorem miasta Warszawy, lecz przez późny wiek nie mógł pełnić właściwych sobie obowiązków, został zatem posłany w Krakowskie na organizatora pospolitego ruszenia.

^2,
———————————————————– 0 c<i1

GENEKALOWIE WYŻSI czyli DYWIZYI WOJSKA POLSKIEOO 1831 KOKU.
-Ce*©-
A
■ <y
■’ r”c 6)
. – 2?
.Ar Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
3 Krasiński Izydor. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W r. 1830 w początkach powstania zastępca ministra wojny.
4 Pac Ludwik. Umarł w Smyrnie 31 sierpnia 1835 r. Komandor krzyża polskiego i legii honorowej. Kanny pod Ostrołęką dwa razy. Wszedł do służby wojskowej 1806 roku do sztabu marszałka Bessiers w Hiszpanii i został podpułkownikiem. — Po skończonej wojnie 1809 r. pułkownikiem — wszędzie szczególną odznaczał się walecznością. — W r. 1831 dowodził korpusem jazdy.
5 Biegański Łukasz. Kawaler krzyża polskiego. W roku 1794 służył pod naczelnictwem Kościuszki. W 1809 r. 27 maja jako generał brygady walczył pod Sandomierzem. W 1831 r. był dyrektorem komisyi ubiorczej.
6 Żółtowski Edward. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler orderu obojga Sycylii i 3 moskiewskich orderów. Niegdyś dowódzca 3go pułku piechoty liniowej województwa lubelskiego i podlaskiego, sformowanego z siły zbrojnej narodowej. — R. 1831 mianowany organizatorem w Lublinie.
7 Rauteiistraucli Był dyrektorem w kom. wojny do Igo czerwca 1831 r.
8 Klieki Stanisław. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler korony Żelazn. Baron państwa francuskiego. Młodzieńcze lata przesłużył pod dowództwem Kościuszki — później w szeregach cesarza Napoleona. — Bok 1830 zastał go w schorzałej starości i z tych przyczyn nie mógł mieć udziału żadnego w przedsięwzięciach swych współbraci. Umarł w Rzymie.
9 Ma llelski de Graiideville Jan. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. (mallet) Francuz spolszczony. — Był generałem inżynierów
10 7j\mirski Franciszek. Zginał pod Grochowem. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służbę 1794 r. — Był w legii włoskiej, później w Egipcie i na St. Domingo z Małachowskim i Blumerem.
11 Dwernicki Józef. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler krzyża holenderskiego i 3 moskiewskich orderów. E. 1809 zaczął służbę w 15 pułku ułanów. — W r. 1812 odznaczył się jako partyzant pod Bobrujskiem. — W latach 1813 i 1814 dowodził pułkiem lekkiej jazdy — w r. 1830 organizował rezerwowe szwadrony i później niemi dowodził jako generał naczelny oddzielnego korpusu. — Zwycięzca pod Stoczkiem i Nową Wsią.
%
■V
,#’S^


6

GENERAŁOWIE WYŻSI czyli DYWIZYI WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
12 Umiński Jan Nepomucyn. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Ranny pod Czczewem (Dirscbau) 1806 r. Zaczął służyć 1794 r. wzięty w niewolę przez Prusaków 1806 r. pod Czczewem został skazany przez sąd wojenny na rozstrzelanie, lecz na prośbę cesarza Napoleona uwolniony. — W r. 1809 został pułkownikiem, w r. 1812 generałem, a 1831 generałem dy-wizyi.
13 Gielaud Antoni. Pułkownikiem przez cesarza Napoleona nominowany. — Pod Białąłęką dowodził jako generał brygady — Na Litwie 1831 był do-wódzcą korpusu.
14 Jankowski Antoni. Były podpułkownik cesarza Napoleona— później pułkownik Igo pułku strzelców konnych — w r. 1831 dowódzca korpusu — zginął 15 sierpnia 1831 r. w Warszawie.
15 Chrzanowski Wojciech. Jako oficer inżynierów uczestniczył w bitwie pod Lipskiem — od tego czasu zostawał nieczynnym aż do 1828 roku, w którym był powołanym do armii moskiewskiej i pod Warną otrzymał stopień podpułkownika. — W 1831 roku był gubernatorem miasta Warszawy do dnia 15 sierpnia.
16 liamoriuo. Generał przybyły z Prancyi obrany do-wódzcą oddzielnego korpusu. — Wstąpił do służby 29 marca 1831 r.
17 Szeinhek Piotr. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Ranny pod Twianiem i Gdańskiem. Wstąpił do służby 1806 roku, w czasie powstania dowodził oddziałem jako generał.
18 Sicrawski Julian. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służbę w legionach — potniej dowódzca 6go pułku piechoty za czasów xię-stwa Warszawskiego. — W r. 1831 generał naczelny oddzielnego korpusu.
O
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY
WOJSKA POLSKIEGO
1 a 3 ] roku.
i
Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione raty Wyszczególnienie stanu służby
. Przebendowski Konstanty. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. W r. 1809 dowódzca Igo pułku strzelców konnych. — Za czasów x. Konstantego generał brygady, w r. 1831 organizator województwa mazowieckiego i kaliskiego.
2 R e (I c 1 Jakób. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord, moskiewskiego i obojga Sycylii. Uczeń szkoły kadetów r. 1788. — W r. 1794 oficer artyleryi w legionach polskich. — Za czasów xięstvva Warszawskiego pułkownik artyleryi — później w r. 1831 generał bry-gadyer artyleryi.
3 Sueliorzcwski Tadeusz. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 2 orderów. Wstąpił do służby 1794 r. — W wojnach r. 1806, 1807, 1809, 1812, 1813 i 1814 walczył we Francyi. — W r. 1831 w początkach powstania dowódzca brygady jazdy — później przeniesiony pod dyspozycyą komisyi wojny.
4 Morawski Franciszek. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W r. 1831 generał brygady, był ministrem wojny.
5 Boiitenips Piotr. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. Oficer artyleryi francuskiej przy arsenale budowniczym w Warszawie. — Od r. 1806 do 1822 postępował stopniami do rangi generała brygady, zawsze przy fabrykach arty-lerzyckich.
6 Darewski Antoni. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. Od r. 1794 służył w piechocie. — Za sięstwa Warszawskiego był już majorem w 12 pułku piechoty. — Później jako generał brygady w 1831 został dyrektorem kom. wojny.
<4

rA
8
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli HRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

Imię, nazwisko 1 i miejsce urodzenia  Ozdoby i odniesione rany  Wyszczególnienie stanu służby

7 Uurtig Józef. Był komendantem Zamościa. — Zginął dnia 15 sierpnia 1831 r.
8 Mycie,lski Ignacy. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i moskiewskich 3 orderów. Pułkownik w legii nadwiślańskiej —później dyrektor szkoły kadetów w Kaliszu, w r. 183J gubernator Modlina. — Umarł w początkach powstania, w skutek odniesionych ran w poprzednich wojnach.
9 CayAewski Józef. Kawaler krzyża polskiego, legii honoiowej i moskiewskich 3 orderów Służ}! w piechocie od 1792 r. W 1794 r. był we wszystkich bitwach pod Kościuszką. — W roku 1812 był majorem w 5 pułku piechoty. — Pod Grochowem w Olszynie dnia 25 lutego 1831 jako generał dowodził brygadą.
10 Pawłowski Antoni. Kawaler krzyża polskiego i moskiewskich 2 orderów. Za czasów xięstwa Warszawskiego był oficerem piechoty. — W roku 1815 został pułkownikiem. — W r. 1831 w randze generała organizował siłę zbrojną i rezerwy w województwach płoekiem i augustowTskiem.
11 Bziekoński Kazimierz. Kawał, krzyża polskiego „ legii honorowej „ św. Stanisława „ św. Anny Służył pod xięeiem Józefem Poniatowskim — W r. 1831 jako generał był organizatorem w województwie Sandomierskiem i krakowskiem.
12 Tomicki Jan. Kawał, krzyża polskiego „ legii honorowej „ św. Stanisława „ ŚW’. Anny Służył za czasów xieeia Konstantego — W r. 1831 był generałem brygady.
13 Sałacki Antoni. W r. 1831 dnia 15 sierpnia zginął.
14 llilberg Henryk. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Wszedł do służby 1806 r. do Igo pułku legii nadwiślańskiej, którym dowodził Ohło-picki. — Odbył kampanią od 1808 do 1812 r. w Hiszpanii — w r. 1813 został szefem batalionu — za x. Konstantego szefem sztabu gwardyi. — Wr. 1831 dowodził brygadą gre-nadyerów.
l
I
J}
$

;0,
SV->3s»o-
-c^L.
9
i®}
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
15 Mrozi Aski Józef. Wychowany na Podolu, we wsi Kolendzianacli. Kawaler legii honorowej i św. Włodzimierza IV. klasy. Zaczął służbę pod naczelnictwem Kościuszki 1794. — Po rozbiorze Polski udał się do legionów włoskich — w r. 1808 jako kapitan w 4 pułku legii nadwiślańskiej poszedł do Hiszpanii — w r. 1812 z całą dywizyą powrócił na Moskala — w r. 1881 był szefem sztabu naczelnego wodza.
16 Załuski Józef hrabia. Kawaler krzyża polskiego złotego i legii honorowej. W r. 1806 wszedł jako podporucznik do gwardyi cesarza Napoleona. Odbył kampanię 1807 r. w Polsce — w 1808 roku poszedł z pułkiem gwardyi Chevaux-legers polskich do Hiszpanii i tam został porucznikiem. — W r. 1809 był pod Wagram — w r. 1810 napowrót do Hiszpanii komenderowany. — W r. 1812 pod Możajskiem i w Moskwie. — W r. 1813 w Niemczech, jako szef szwadronu. — W r. 1815 został adjutantern cesarza Aleksandra, a następnie Mikołaja. — W r. 1828 i 1829 odbywał kampanię przeciw Turkom a w r. 1830 został generałem.
17 Kamieński Henryk. Dnia 26 Maja 1831 r. poległ w bitwie pod Ostrołęk.!,. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służyć wr 1794 r. — Po bitwie pod Maciejowicami powrócił na Podole do swoich krewnych. — W 1806 r. wszedł do gwardyi polskiej przy cesarzu Francuzów. — Po r. 1809 przeszedł do piechoty i został dowódzcą 10 pułku. — Tym pułkiem dowodził w 1812 i 1813 roku — w 1830 został generałem.
18 Stryjoński Zygmunt. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler krzyża św. Anny z koroną. Dawny oficer jazdy. — Za czasów x. Konstantego szef sztabu strzelców konnych. W r. 1831 został generałem brygady i dowodził dywizyą jazdy.
19 lluttie Andrzej. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej, Stanisława gwiazdy i św. Anny. Sztabs oficer jazdy jako dowódzcą 4go pułku ułanów. — Później generał brygady. W r. 1831 piastował urząd gubernatora miasta Warszawy.
20 Krysiński •Jan. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler ord. św. Anny II. klasy. Uczeń szkoły artyleryi kadetów za Stanisława Augusta. — Później oficer artyleryi w legionach włoskich. — Później sztabsofi-cer za xiestwa Warszawskiego. — W r 1831 jako generał brygady był gubernatorem twierdzy Zamościa.
2
■g^s£/-
10
________GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1S31 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczegó^iienie stanu służby
31 Kamiński Józef. Kawaler legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny z koroną. Kawaler ord. św. Włodzimierza IY. klasy. W gwardyi ułanów przy cesarzu Napoleonie otrzymał stopień podpułkownika. — Za czasów x. Konstantego został pułkownikiem i dowódzcą 4go pułku strzelców konnych. — W r. 1881 jako generał brygady formował rezerwy.
33 Sowiński Józef. W ostatnim szturmie Warszawy 1831 r. zginął na szańcach. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler legii honorowej. Kawaler ord. pruskiego i moskiewskich 3 order. Pod Możajskiem ciężko ranny’, w skutek czego nogę mu amputowano. W r. 1811 będąc kapitanem artyleryi konnej wojska pruskiego, przeszedł do wojska polskiego do pułku artyleryi konnej pod dowództwem Włodzimierza Potockiego w stopniu podpułkownika — W bitwie pod Możajskiem stracił nogę po kolano i później był dyrektorem szkoły artyleryi. — W początkach powstania 1831 r. był szefem sztabu całej artyleryi — później dowódzcą szańców na Woli. ’
38 Kolilaml Franciszek. Kawaler krzyża polskiego i orderu moskiewskiego. Były dowódzcą pułku 7go piechoty liniowej, został generałem brygady, którą 35 lutego 1831 r. pod Grochowem w Olszynie dowodził, będąc przez cały ciąg batalii na największy ogień wystawiony. Poszedł potein na Litwę.
24 Skarżyński Kazimierz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Włodzimierza IV. klasy. Pod Lipskiem ranny 2 razy w głowę. W r. 1800 był już podpułkownikiem i odbywał kampanią moskiewską. W r. 1831 został generałem brygady i dowodził dywi-zyą jazdy, znajdując się we wszystkich bitwach.
25 Jagniin Bonifacy. ■ Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Włodzimierza IV. klasy. Służył od r. 1806 do 1815 w gwardyi cesarza Napoleona —jako podpułkownik przeszedł do gwardyi strzelców konnych i został pułkownikiem. — W 1831 r. jako generał brygady dowodził dywizyą jazdy.
26 Ledoehowski Ignacy. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Pod Lobau stracił nogę dn. 3 stycznia 1813 r. Wychowaniec szkoły inżynierów w Wiedniu , był porucznikiem w wojsku austry-ackiem i wzięty do niewoli pod 1 ta ty s boną w; r. 180!*. — W roku 1810 przeszedł jako porucznik do artyleryi konnej polskiej pod Włodzimierzem Potockim. — Unia 3 stycznia 1813 r. w bitwie pod Lobau był kapitanem. W 1831 r. jako generał brygady został gubernatorem Modlina.

11
GENERAŁOWIE NIŻSI c-zyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
27 Ziemiocki Stefan. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kanny pod Mało Jarosławcem w r. 1812. Kanny pod Grochowem 1831 r. Za czasów xięstwa Warszawskiego był szefem w 9 pułku ułanów. — W roku 1812 ranny pod Mało-Jarosławeem był wzięty do niewoli. Za xięcia Konstantego służył jako drugi pułkownik w 3 pułku strzelców konnych. — Po Dwernickim objął dowództwo 2 pułku ułanów. W 1831 r. 13 czerwca został generałem i organizatorem rezerwy.
28 Andryehiewicz Walenty. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler ord. św. Anny z koroną. W 1831 r. jako generał brygady dowodził dywizyą piechoty.
29 Bieliński Julian. W r. 1831 służył w randze generała.
30 Tiirno Karol. Kawaler krzyża polskiego i logii honorowej. D. 13 czerwca 1831 zostawszy generałem walecznie się odznaczył.
31 Bogusławski Ludwik. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Znamienity dowódzea 4 pułku piechoty liniowej. Potem generał dowódzea dywizyi piechoty.
32 Miller Józef. Kawaler krzyża polskiego. Kawaler ord. św. Włodzimierza IY. klasy. W r. 180G był przy formacyi 5 pułku strzelców konnych xiestwa Warszawskiego przy ubiornictwie. — Później został płatnikiem tegoż pułku. — W r. 1810 otrzymał stopień kapitana pod dowódzea Kurnatowskim. W r. 1815 umieszczony w pułku gwardyi strzelców konnych, adjutantem generała jako najstarszy kapitan. — W r. 1820 został podpułkownikiem. — W r. 1829 pułkownikiem. W r. 1830 jako generał brygady służył zaszczytnie Ojczyźnie.
33 Kołaczkowski Klemens. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler ord. św. Anny z brylantami. Kawaler ord. św. Włodzimierza IV. klasy. Wszedł r. 1808 do szkoły kadetów. — W roku 1810 został oficerem inżynierów. — R. 1830 zastał go pułkownikiem, lecz wkrótce awansował na generała i trudnił się obwarowaniem Pi‘agi i Warszawy.
34 Bukowski Ludwik. Kawaler kilku orderów. Służył w gwardyi cesarza Napoleona — potem w wojsku polskiem pod x. Konstantym — w r. 1839 został dowódzea Igo pułku ułanów — w r. 1831 generałem brygady.
ć>
&
<5
2*
12
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

Imię, nazwisko i miejsce urodzenia
_ce2e^||||
Ozdoby i odniesione rany
„Wyszczególnienie stanu służby
85
36
Zawadzki
Walenty.
Eicki
Ludwik.
Urodzony dnia 25 sierpnia 1791 r.
Zginął śmiercią walecznych pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 r.
37
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Dnia 1 stycznia 1810r. ozdobiony krzyżem kawalerskim Virtuti Mi-litari Nr. 1675;
11 października 1812 r. legią honorową Nr. 33384.
Dnia 21 sierpnia 1814r. mianowany kawalerem ord. obojga Sycylii.
W 1819 r. pod Raszynem dostał kontuzyą w piersi.
Pod Smoleńskiem był ranny w bok prawy. Pod Lipskiem ranny w nogę.
Brał udział w bitwach pod Sandomierzem, Mo-żajskiem, Tarutino, Moskwą. Berezyną, Igania-mi i Ostrołęką.
Wąsowicz
Stanisław.
38
Skarżyński
Ambroży.
Przy szturmie Warsza wy zginął skłóty lancami.
39
Dłuski
Mamert.
Kawiiler krzyża polskiego i legii honorowej.
Kawaler orderu obojga Sycylii.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej.
Pod dowództwem Iłomarino w r. 1831 był generałem brygady tego korpusu.
Wszedł dnia 1 sierpnia 1807 r. do dawnego pułku Igo piechoty xiestwa Warszawskiego jako podoficer. — D. 6 czerwca t. r. przeniesiony był do dawnego pułku lekko konnego polskiego, gwardyi cesarskiej francuskiej. — Dnia 3 lipca 1807 r. nr. 1778 mianowany został podporucznikiem w tymże pułku. — linia 15 stycznia r. 1808 przeniesiony na adjutanta polowego. przy generale Rożnieekim, wówczas inspektorze jazdy. — Dnia 20 października 1810 roku mianowany kapitanem adjutantem polowym, przy tymże generale. — Dnia 31 grudnia 1811 r. mianowany w tym samym stopniu do pełnienia obowiązku adjutanta przy xięciu Józefie Poniatowskim, naczelnym wodzu. — Dnia 20 stycznia 1815 r. postąpił na majora. — Dnia 1 marca t. r. przeznaczony został do szwadronów wzorowych strzelców konnych. — Dnia 8 czerwca t. r. został podpułkownikiem szwadronów7 strzelców konnych gwardyi z przeznaczeniem na adjutanta przy w. x. Konstantym. — Dnia 6 października 1820 r. otrzymał rangę pułkownika. — Dnia 10 lutego 1821 r. wziął dymisyą z prawem noszenia munduru. — W 1830 r. wstąpił na powrót w szeregi i dnia 8 marca 1831 roku rząd narodowy mianował go generałem brygady-
Jako podporucznik gwardyi ułanów został przeznaczony w 1812 r. na tłumacza języka rosyjskiego. — W r. 1814 przy abdykacji cesarza Napoleona był pułKownikiem. — Dnia 13 czerwca 1831 został generałem brygady.
Dawny szef szwadronu w gwardyi cesarza Napoleona i barou państwa francuskiego. Przy forraacyi wojska 1830 r. regimentarską nominacyą został pułkownikiem 6go pułku ułanów. — Później przeniesiony do sztabu, otrzymał stopień generała.
Za czasów xięstvva Warszawskiego kapitan kirasyerów — potem major w 3 pułku strzelców konnych. — W r. 1831 dowódzca 1 pułku jazdy halickiej — został generałem brjgidy.

i
05=30-
-C-tT-O1

13
Jor’-
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.

M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
40 Mucliowski Paw eł. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Szef batalionu za czasów xięstwa Warszawskiego w legii nadwiślańskiej. — Służył w Hiszpanii. Za carewicza Konstantego zawsze w niełasce i na reformie. — W 1831 r. został generałem.
41 Węgierski Emilian. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Jako dawny podpułkownik wszedł do służby dnia 1 lutego 1831 r., umieszczony w sztabie 4 dywizyi piechoty. — Po bitwie pod (irocliowem dowodził 8 pułkiem piechoty liniowej — Dnia 8 maja został generałem brygady.
42 Błędowski Aleksander. Umarł na cholerę. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Dnia 10 marca 1831 r. kula armatnia urwała mu nogę. Dawny adjutant głównego sztabu xiecia Józefa, później major szaserów. — W r. 1831 dowódzca 3go pułku strzelców konnych. — Dnia 10 marca na rekonesansie od kuli armatniej stracił nogę. — Wyleczony po ampu-tacyi, chociaż bez nogi, został generałem.
43 Chłapowski Dezydery. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Dawniej oficer gwardyi cesarza Napoleona. — Pod xięciem Konstantym nie służył. — W 1831 r. regimentarską nominacyą został pułkownikiem a później na Litwie generałem.
44 Szeptycki Wincenty. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służyć w pułku lekkiej jazdy, który w r. 1806 do gwardyi cesarza Napoleona został wcielony. — Odbył kampanią w 1807 r. — w r. 1808 pomaszerował do Hiszpanii. W r. 1809 pod Aspern i Wagram mając udział, na powrót do Hiszpanii się udał i tam do r. 1812 zostawał, lecz w tym roku przybył do Polski na kampanią moskiewską, odbył reiteradę — później kampanię r. 1813 i 1814. — W czasie powstania 1831 r. był generałem brygady.
45 Niesiołowski Xawery hrabia. Kawaler krzyża polskiego. Weteran z czasów powstania pod naczelnictwem Kościuszki. — W 1812 roku przy formacyi wojska na Litwie został generałem brygady. — Służył pod x. Konstantym do 1817 r. w którym ze służby wystąpił. — W czasie wojny narodowej 1831 r. objął dowództwo brygady z 12 i 13 pułku piechoty.

-G&z£2r
14
ft*
GENERAŁÓWJE NI/SI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
4G Mycielski Michał. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Młody bardzo oficer w 1812 r. był adju-tantem generała Kosińskiego i w ciągu jednego roku został kapitanem. — Pod xię-ciem Konstantym był umieszczony w gwar-dyi strzelców konnych. W 1829 r. wystąpił ze służby z rangą podpułkownika. W r. 1830 napowrót przywołany został pułkownikiem, w ezerwcu 1831 r. mianowany generałem.
47 3M ukosie wieź Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Był w Hiszpanii szefem batalionu w 4 pułku piechoty. Za xięcia Konstantego nie służył. — W roku 1831 został pułkownikiem 12go pułku piechoty a w końcu generałem brygady.
48 Wroiiiecki Antoni. Kawaler krzyża polskiego. Wypadki 29 listopada 1830 r. zastały go pułkownikiem w 5 pułku piechoty liniowej. — Dnia 21 marca 1831 r. awansował na generała brygady i szefa sztabu 4 dywi-zyi piechoty.
49 Lewiński Jakób. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej, obojga Sycylii i wielu moskiewskich orderów. W czasie powstania 1831 r. był dyrektorem bióra sztabowego w randze podpułkownika. — Przeszedł później do sztabu generalnego z nominacyą generała.
50 S*y dlcwski Adjutant każdego naczelnego wodza, dosłuż}! się w końcu rangi generała.
51 Sznajde Franciszek. Kawóler krzyża polskiego i legii honorowej. W czasie oblężenia Gdańska r. 1813 był porucznikiem w § pułku ułmuw. — Pod x. Konstantym kapitanem w 2 pułku strzelców konnych — a w rok później szczególnym wypadkiem cesarz Aleksander mianował go majorem. — W 1831 r. wyniesionym został do rangi generała.
52 Konarski Tomasz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W powstaniu 1831 r. był podpułkownikiem artyleryi. — Po bitwie Grochowskiej został pułkownikiem; zostawszy generałem wystąpił z artyleryi i był dowódzcą brygady kawalerzysk ej.
53 Czarnomski Franciszek. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W 1830 r. jako podpułkownik był komendantem szkoły podchorążych, jazdy — później pułkownik, dowódzcą 2 pułku strzelców konnych — nakoniec generał brygady.

15
GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
„Af Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
54 Gav roński Stanisław. Kawaler krzyża polskiego. W r. 1809 zaczął służyć przy zięciu Józefie — wkrótce został porucznikiem u srebrnycli huzarów czyli w 3 pułku jazdy i prędko awansował na kapitana. — Po wojnie francuskiej dowodził 2 pułkiem ułanów. — W rewolueyi 1831 r. zostawszy generałem, formował pułk ułanów imienia „Zamoyski”.
55 Lan german Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Francuskiego wojska oficer, przybywszy do Polski w 1830 r. mianowany został pułkownikiem. — Po bitwie pod Ostrołęką awansował na generała.
56 Hem Józef. Urodził się w Tarnowie 1791 r. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Został oficerem artyleryi konnej w bate-ryi Władysława Ostrowskiego roku 1811 — W 182(5 opuścił służbę jako kapitan. — Do roku 1831 trudnił się urządzaniem parowych machin w Brodach i Zbarażu — 13 marca 1831 r. przybył do Warszawy i jako major przyjęty do artyleryi — do końca rewolueyi przeszedłszy niższe stopnie, został generałem.
57 Soltyk Roman. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Zaczął służyć w 1807 r. i w ciągu roku dosłużył się rangi porucznika artyleryi a sformowawszy su7oim kosztem bateryą konną, otrzymał stopień kapitana. — W roku 1831 awansował na generała.
58 Kóżyeki Samuel. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. W czasie wojny hiszpańskiej walczył jako legionista — później wziąwszy dymisją był referendarzem stanu i komisarzem obwodu w Stopnicy. — W r. 1831 regimentarską no-minacyą został pułkownikiem, potem generałem
59 Sierakowski Wacław. Kawaler krzyża polskiego, logii honorowej i orderu Obojga Sycylii. Rewolucya zastała go pułkownikiem 3go pułku strzelców pieszych. — Z generałem Dębińskim był na Litwie, powróciwszy ztam-tąd został generałem.
60 Ej ehlowski Stanisław. Kawaler krzyża polskiego. Jako major 1 pułku piechoty był z batalionem pod Stoczkiem w assekuracyi artyleryi. — W batalii pod Rogoźnicą był pułkownikiem, później został generałem brygady.
61 Szymanowski Józef. Urodzony 1779 r. we wsi Kaski, w województwie rayvskiem. Kawaler krzyża polskiego, legii honorowej i św. Anny II. klasy z brylantami. Wszedł do służby wojskowej r. 1866 do sztabu marszałka Davoust jako kapitan. — W r. 1809 został szefem batalionu — w r. 1810 majorem. — W r. 1812 po bitwie pod Smoleńskiem dowódzcą 2 pułku piechoty. — W r. 1831 generałem brygady.
(:
Ą,


GENERAŁOWIE NIŻSI czyli BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU.
M Imię, nazwisko i miejsce urodzenia Ozdoby i odniesione rany Wyszczególnienie stanu służby
62 Kołysko. Kawaler krzyża polskiego. Za czasów Stanisława Augusta był bry-gadyerem narodowym. — Za czasów powstania Kościuszki dowodził niewielkim oddziałem jako generał. — W r. 1831 był naczelnikiem powstania ukraińskiego.
68 Krupiński. Kawaler krzyża polskiego. Oficer ze szkoły kadetów za Stanisława Augusta. — W służbie lięstwa Warszawskiego oficer przy sztabie. — W roku 1831 jako generał brygady wstąpił do czynnej służby.
64 Tyszkiewicz Tadeusz. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Za xięstwa Warszawskiego pułkownik 2 pułku ułanów. — W r. 1812 został generałem. — Za siecią Konstantego niesłużył. W r. 1831 naczelnik powstania i dowódzca rejterady na Litwie.
65 Jerzmanowski Paweł. Kawaler krryża polskiego i komandor legii honorowej. Za czasów powstania w r. 1831 ze składek we Francyi zbieranych dostarczał do Warszawy i do powstania na Litwę broń i amu-nicyę. — Był komendantem składów (depot) polskich we Francyi.
66 Zieliński Karol. Ozdobiony krzyżem złotym, kawaler legii honorowej. W r. 1881 jako generał był prezydentem rządu narodowego.
67 Gedrojc Józef xiąże. Kawaler krzyża polskiego i legii honorowej. Kawaler żelaz. korony. W r. 1807 wstąpił do pułku ułanów lekko konnej gwardyi cesarza Napoleona. —• W r. 1812 został pułkownikiem w litewskiej gwardyi ułanów. — W roku 1831 otrzymał stopień generała.
68 ? Jaraezewski Adam. Umarł na cholerę. Kawaler krzyża złotego i legii honorowej. Służył w gwardyi cesarza Napoleona jako porucznik. — W r. 1831 regimentarską nominacyą od razu przyszedł do rangi pułkownika. — Dnia 20 czerwca t. r. mianowany generałem.
69 11 i ornacki. Kawaler krzyża polskiego. W r. 1831 był pułkownikiem i dowódzca Kaliszanów, a w sierpniu został generałem brygady.
70 DoMeeki Wincenty. Kawaler krzyża polskiego. Był pułkownikiem i dowódzca Igo pułku Mazurów. — Ostatniego lipca 1831 r. otrzymał dymisyą, a dnia 25 sierpnia powrócony znowu do służby otrzymał stopień generała brygady.
71 Kaczkowski Karol. Urodził się 1797 r. na Wołyniu. Kawaler krzyża polskiego i Yirtuti Militari. Ranny przy szturmie Warszawy. Doktoryzował się na uniwersytecie wileńskim r. 1821. — Mianowany profesorem terapii i kliniki na uniwersytecie warszaw skiin r. 1829. — Mianowany generał sztabs-lekarzem armii polskiej 5 lutego 1831 r. — Członek wielu uczonych towarzystw i autor
1
(4)
DOW0DZCY I SZTABS-OEICEROWIE
WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO
1831 ROKU-
— 19 —

%
Dowódzcy i Sztabs-Oficerowie
WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO
1851 rolcu.
Pułk grenadyerów.
Pułkownicy: Majorowie:
Borakowski. Pręgo wski.
Kolbersz. Bartkiewicz Karol.
Niewęgłowski Jerzy. Kostkowski Józef.
Breanski Felix. Serkowski Ignacy.
Soczyński Józef.
Podpułkownicy: IIiż Karol.
Bertrand Ignacy, dozorca szpitalów. Drzewiecki Felicyan.
Klewicz Józef. Chinez Jan.
Papucki Kazimierz. Urbański Piotr.
Lipiński Wilhelm. Sadowski Wojciech.
Szlegiel Karol. Laski Aleksander.
Greffen August. Krzyw iński Teofil.
Skrzyński Jan.
Wesołowski Zacharyasz.
Pułk 1 piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Rybiński Maciej, potem wódz naczelny. Bogdański Antoni.
Urbański Romuald, dowódzca pułku aż do końca Falkowski Jan.
wojny. Cegliński Paweł.
KickiernicL.i, dowódzca 2giej hryjrady. Kolbe Ferdynand.
Zaliwski Józef, dowódzca partyzantów w puszczy Makug Antoni.
białowiejskiej. Szajewski Ignacy.
Filipkowsł i Ksawery.
Podpułkownik: Nyko Apolinary.
Jabłoński Antoni.
Płonczyński Nepomucyn. Wierzbicki Aleksander.
Poznański Wincenty.
—— —
q£~6
3*
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–——
20
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEliO 1831 R
Pułk 2 piechoty liniowej.
Pu łkownicy:
Majorowie:
Słupecki, objął dowództwo pułku 27 grudnia 1830. Umarł 25 stycznia 1831 r. Pląezyński Władysław, późniejszy dowódzca pułku zginął pod Białołęką.
Podpułkownicy:
Zalewski Alexander.
Żyliński Mikołaj.
Sakowski Michał Sadowski Andrzej. Gnoiński Jacenty. Zadolski Józef. Przyborowski Ignacy. Obalski Jakób. Dąbrowski Józef. Kluciński Grzegorz. Gosiewski Melchior.
Pułk 8 piechoty liniowej.
Pułkownicy:
Andrykiewicz, w-1831 r. generał.
Dąbrowski Xawery, dowódzca pułku do końca wojny.
Majorow ie:
Kudliński Kasper, zginął pod Rndkami. Dobrogojski Damazy.
Zaborski Józek
Zandrowiez Bonawentura.
Sporny Marcin.
Szeliga Antoni.
Prokopowicz Stanisław.
Kaszowski Jan.
Dylewski Julian.
Szpotański Teofil, zginął pod Ostrołęką. Przeradzki Adam. łSiementowski Tadeusz.
Pułk 4 piechoty liniowej.
Pułkownicy:
Bogusławski Ludwik, generał w r. 1831. Czajkowski Wit, później dowódzca pułkn ranny pod Dobrem.
Zindler Stanisław, ranny we wszystkich bitwach. Borzęcki Józef.
Podpułkownicy:
Majewski Kazimierz, dowódzca pułku po Czajkowskim — pod Warszawy ciężko ranny— umarł w Modlinie.
Święcicki Józef. Korwinowski Kalikst Słabicki Wincenty.
Majorowie:
Chełmoński Michał. Janikowski Józef.
Siemoński Gabryel.
Kłosowioz Józef.
Styburski Franciszek.
Thime Karol.
Paprocki Jozef.
Gerard Józef.
Dąbrowski Józef.
Kii u u Jan.
Jabłoszewski Dominik Sładkowski Antoni. Wiszkiewiez Karol.
21
-■3*0-0 DOWÓDZCY i SZTAISS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R
vS
Pułk o piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Zawadzki Walenty, general w 1831 r. Palm Jakób.
Podczaski -Joachim, dowódzca po Zawadzkim Zbyszewski Józef.
dnia 7 marca 1831 r. Plantowski Tomasz.
Bychłowski, dowódzca pod Rogoźnicą. Zalewski Jan.
Kierwiński Ludwik. Grabowski Antoni. Piweeki Ignacy.
Podpułkownicy: Malczewski Paweł.
Wroniecki Antoni, d. 21 marca 1831 r. pul- Płaci)ecki Jan.
kownik. Starzyński Stanisław.
Karnecki Józef, ostatni dowódzca. Grudzyński Felix.
Maruszcwski Paweł, poległ 19 lutego 1831 r.
Pułk 6 piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Górski. Kuruiewiez Feliks.
Wybranowski Boman, od bitwy pod Biało- Borakowski Fabian
tęką do końca wojny ciągle dowódzca Suchodolski Jan. major placu w Zamościu.
pułku. Malinowski Julian. Żarski Franciszek.
Podpułkownik: Biidzibor Jan. Maniui Franciszek.
Valentin d’Hauterive Piotr, przeszedł na Stronczyński Józef
adjutanta. . Fiszer Konstanty. Przezdzieeki Piotr. Hejlborn Wilhelm. Ledochowski Franciszek.
Pułk 7 piechoty liniowej
(wyginął na Litwie pod Giełgudem).
Pułkownicy: Bohland Franciszek, generał w 1831 r. Oborski Ludwik. Wysocki Teodor. Pawłowski Walenty. Kruszewski Karol. Kowalski Andrzej.
Podpułkownicy: Jaroma Józef Plat er Jan.
Kuczborski Marcin. Grabiński Seweryn. Krupiński Jan.
Majorowie: Michałowski Ludwik.
Strojnowski Michał. Michałowski Józef.
Dunin Walenty. Daezewski Michał.
Ostrzykowski Paweł. * Chodecki Tomasz.

 • V ;
  22
  fiOWÓDZCY i SZTABS-OFICKROVVIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSK V POLSKIEGO 1831 R.
  Pułk 8 piechoty liniowej.
  Pułkownicy; Majorowie:
  Skrzynecki Jan, potem wódz naczelny. Lubański Paweł.
  Antonini Jakób, dowódzca po generale Skrzy- Prolcwicz Jan.
  neckim — lecz mu po odebrano. Powtór- Górski Michał.
  nie został dowództą 8 maja po Węgier- Brzuchwieki Mateusz.
  skim. Krassowski Józef.
  Wodzyński Jan, z 4 piechoty wzięty na do Biernacki Franciszek.
  wódzcę pułku. Pod(zaski Felix.
  Węgierski Emilian, został generałem. Lipski Felix. Grabski Teofil.
  Podpułkownicy: Trzebiński Antoni. Cbrząszezewski Jan..
  Karski Karol, zginął pod Iganiami. Podczaski Teodor, szef sztabu 3 dywizyi. Podezaski Alexander, koinierowski Antoni.
  Pułk 9 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  Godlewski Jerzy. Pleśniarski Stanisław, adjutant placu w Modlinie.
  Podpułkownicy: Goczałkowski Xawcry.
  Sadowski Józef Kazimierz. Bonar Ignacy.
  Siemoński Antoni. Broniewski Józef. Nowowiejski W alenty. Lipski Tadeusz.
  Pułk 10 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  Jordan Spytek, formował ten pułk i na czele Haczewski Xawcry.
  jego poległ pod Kazimierzem. Switkowski Tomasz. Kruszewski Karol Boronieusz.
  Podpułkownicy : W yszpolski Feliks.
  Wysocki Piotr, dowódzca pułku po Jordanie.— Moszyński Stanisław. Mieszkowski Ignacy-
  Pod Wolą z 2 batalionami wzięty w niewolę. Jabłoński Stanisław, dowódzca po Wysorkim. Gawroński Franciszek Salezy. Niski Tadeusz.
  Kudliński Mikołaj. w •
  ft
  5)
  23
  DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 E.
  (e)jr3 —M-fs.
  Pułk 11 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  • • • Porębiński Wincenty. Bernbnowski Piotr.
  Podpułkownik: Płachecki Jan. Gostkowski Ignacy.
  Odolski Józef.
  Pułk 12 piechoty liniowej.
  Pułkownicy: Majorowie:
  Młokosiewicz. Block Leon.
  Majewski Leonard, później generał. Jastrzęmbski Jan.
  Grabiński Józef. Frezer Franciszek. Grabowski Anastazy.
  Podpułkownicy: Wierciński Erazm. Wiśniewski Jan.
  Ostafiuski Szymon. Mejzner Jan. Kosicki Alexy.
  Pułk 18 piechoty liniowej.
  Pułkownik: Majorowie:
  Paszkowski Kazimierz, od początku do końca Górecki Antoni.
  dowódzcą. Orynski Adam. Krzysztoporski Józef.
  Podpułkownik:
  Heblewski Wojciech.
  Pułk 14 piechoty liniowej.
  Pułkownicy: Majorowie:
  Krasicki Jan, formował pułk — później do- Ręczkiewicz Jan.
  wńdzca brygady. Górski Tadeusz.
  Jastrzęmbski Bonawentura, ranny pod Ostrołęką. Jablkowski Waleryan. Oszczękliński Anastazy.
  Podpułkownicy: Lutomski Bartłomiej.
  Siemiński Jan. Ostafiński Szymon. Solarski Ignacy.

-C*2©-
24
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 15 piechoty liniowej.
Pułkownik : Majorowie:
Łempicki, dowódzca od początku do końca. Jankowski Franciszek. Majewski Antoni.
Podpułkownik: Paszkowski Bernard.
Cwierciakiewicz Leon. Bogusławski W ojciech Witoszyński Józef. Kmita Jan.
Pułk 16 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
■ ■ Wojnicki Michał. Eegman Franciszek.
Podpułkownicy: Zakrzewski Józef. Zienkiewicz Józef. Konopacki Aloizy. Tobien Ferdynand.
Lenkiewicz Jan, dowódzca pułku. Obem Wiktor, później dowódzca do końca. Smoliński Józef.
Pułk 17 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Rzewuski Ludwik. Piędzicki Karol.
Podpułkownik: Mirosławski. Ilorain Tadeusz.
Wilkowski Paweł, dowódzca do końca.
Pułk 18 piechoty liniowej.
Pułkownik. Majorowie:
Białkowski Antoni dowódzca pułku od po- Danilewski Fabian.
czątku do końca wojny. Korewa Szymon.
Pułk 19 piechoty liniowej.
Pułkownik: Podpułkownicy:
Szymanowski Józef, pod Orocliowem został Brochowski, dowódzca po Szymanowskim.
generałem. Jabłoński Ludwik.
6>5
25
ry
DOWÓDZCT i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 K.
Majorowie:
Koszkowski Marcin. Wołosowski Józef.
Bieliński Jakób.
Czarnecki Jan.
Kapitanowie:
Borowski Jan.
Naciorowski.
Czapski Hipolit.
Grabowski Ignacy.
Falkowski Floryan.
Kozłowski.
Dmuchowski Wojciech. Budnicki Antoni.
Kucharski Józef. Tybasiewicz Wincenty.
Olszewski.
Kincz.
Borowy.
Kajkowski.
Michałowski
Porucznicy:
Fiałkowski.
Łoga.
Zdanowicz.
Chorążewski.
Ulatowski.
Podporucznicy:
Miaskowski. Czechowicz.
Szaming. Sybilski.
Wyszpolski. Wołowicz.
Pułk 20 piechoty liniowej.
Pułkownicy:
Klimkiewicz Antoni, wziął dymisją 24 kwietnia 1831; (24 czerwca wszedł napowrót do służby jako generał, mianowany do-wódzcą brygady złożonej z pułku 10 i 22 piechoty liniowej).
Podczaski Władysław, dowódzca pułku do końca wojny.
Jlajorowio:
Żeromski Gabryel.
Prolewicz Antoni. Tomaszewski Wojciech. Dobrzyński Mikołaj.
Sawicki Jan.
Pasierbski Józef. Smiechowski Antoni.
Widacki Walenty.
Rucki Skarbek Aleksander.
!
Pułk 21 piechoty liniowej.
Pułkownicy: Majorowie:
Szymanowski Jan. ranny wyszedł ze służby Twardzicki Wincenty.
4 czerwca 1831 roku. Kowalski Jan.
Bogucki Ignacy, dowódzca pułku do końca wojny.
Pułk 22 piechoty liniowej.
Pułkownik:
Kalinkowski Teodor.
Podpułkownik:
Rusiecki Ignacy Józef

— 26 —
DOWÓPZCY i SZTABS OFICEROWIE WSZYSTKICH PEŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1K31 R. c*^i-
Majorowie: Czajkowski.
Wenda Graeyan. Nidecki Alexander.
Leśniewski Józef. Straszkiewicz.
Pułk 28 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorow ie:
Wojnarowski Antoni. Faliuski Alexander.
Podpułkownik: Kozłowski Antoni.
Szpingier Jan.
24 Pułk piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Podpułkownik: (Niema śladu kontroli tego pułku).
Pułk 25 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Macewie-/ Stanisław, dowódzca pułku.
Podpułkownik:
Pułk 26 piechoty liniowej.
Pułkownik: Majorowie:
Kadziszewski Stanisław. Wojnicki Michał. Giecewicz Jan. zginął pod Olantą.
Pułk 1 strzelców pieszych.
Pułkownicy: Breański, dowodził pod Tykocimem.
Eolbiecki Maciej, umarł 6 marca 1831 r. Bobiński Franciszek, dowódzca pułku do końca
Noffok Antoni, przeszedł do sztabu głównego. wojny.
U
£

&c*©-
27
/&&> DOWODZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.

Podpułkownicy:
Roślakowski Antoni.
Pawłowicz Faustyn.
Michalski Felix, przy głównym sztabie.
Fiszer Ludwik, został adjutantem przy generale Rybińskim.
Majorowie:
Chlebski Konstanty.
Dunin Onufry.
Wągrocki Maciej.
Mańko Jan, kawaler legii honorowej. Stęmpkowski Xawery.
Łabęcki Baltazar.
Dobrzyleski Ignacy.
Łyżkiewicz Walenty.
Wróblewski Józef.
Żurawski Stanisław.
Szroudy August.
Białowiejski Celestyn.
Pułk 2 strzelców pieszych.
Pułkownicy:
Wolski Wincenty.
Podpułkownicy:
Fergtiss Konstanty, w generalnym sztabie. Wolski Adam, dowodził pułkiem na Litwie pod Giełgudem.
Majorowie:
Bulewski Dominik, dowodził wyprawą do Uści-ługa i Zamościa.
Sośnicki Jakob. Wunderan Jan. Staniszewski Jan. Troicicki Jozef. Wyganowski Ignacy. Kuczewski Franciszek. Zieliński Jozef. Radowiecki Józef. Jorski Wawrzyniec. Kraióski Antoni. Piwarski Mikołaj.
Pułk 3 strzelców pieszych.
Pułkownicy:
Bieliński Julian, został generałem.
Szmigielski Walenty.
Podpułkownicy-
Suchodolski Jan.
Aleksandrowicz Jozef.
Czajkowski Alfons, adjutant naczelnego wodza.
Majorowie:
Pulczycki Józef.
Huppe Józef.
Kweizer Jan, adjutant sztabu.
Grabowski Apolinary.
Dzierożyński Stanisław, w sztabie placu w Warszawie.
Rozwadowski Józef.
Sierociński Michał, umarł na cholerę. Petrusiewicz Mikołaj.
Zieliński Jan.
Krajewski Leonard.
Jarosiński Tomasz.
Gierschel Tomasz.
Krosnowski W7ojciech.
Broński Antoni, dowódzca batalionu strzelców Słonimskich, dostał krzyż legii honorowej.
Rozwadowski Jan.

28

DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 4 strzelców pieszych.
Pułkownicy: Majorowie:
Zawidzki. Bororiski Antoni.
Majkowski Edward, były dowódzca saperów. Różycki Władysław.
umarł na cholerę. Piołunowicz Józef.
Piwecki Stefan, zginął na Litwie. Fechner Franciszek, adjutant głównego sztabu.
Brzeski Stanisław, dowodził pułkiem do końca Wierzbicki Dominik.
wojny. Ostrowski Dominik, zginął pod Warszawą. Swiderski Jan.
Podpułkownicy: Wierzbięta Wincenty.
Sulikowski Józef. Pawlikowski Józef. Faustman Edward.
Pułk 5 strzelców pieszych
(zwany „Dzieci Warszawy”)
Pułkownicy: Laskowski Franciszek.
Czołczyński Alojzy. Antonini Jakób. Bogucki Władysław. Stokowski Andrzej. Szeptycki Stanisław.
Podpułkownik: Sośnicki Jakób. Pawlikowski Andrzej. Zarzycki Franciszek. Jerzmanowski Felix. Dąbrowski Floryan, zginął pod Mirosławcem
Majorowie: 1848.
Piotrowski Marcelli, zerinał pod Ostrołęką. Markowski Krzysztof.
Laskowski Jan. Krupiński Jan.
Koszatski Józef, zginął pod Ostrołęką. Grabiński Seweryn.
Pułk 6 strzelców pieszych
(sformowany z Krakowian).
Pułkownik: Majoron ie:
Obiedziński Szymon. Hejnisz Walenty.
Podpułkownik: Skrodzki Tomasz.
Jutrzenka Paweł, dowódzca do końca wojny

29
DOWÓDZCY i SZ TABS -OFICERÓW IE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 7 strzelców pieszych.
Pułkownik:
Podpułkownik:
Majorowie:
Pruszyński Jan, dowódzca pałku. Piechowicz Szymon.
■Losowski Mateusz.
Pułk 8 strzelców pieszych
Pułkownik:
Siemoński Gabryel.
(formaeyi województwa kaliskiego).
Majorowie:
Gałecki Jan.
Kieszkowski Jakób.
Pułk 9 strzelców pieszych
Pułkownik:
Lanckoroński Bartłomiej.
Podpułkownik:
Siciński Marcelli.
(formaeyi krakowskiej).
Majorowie:
Duelianowski Andrzej.
Dunin Julian.
Pułk 10 strzelców pieszych.
Pułkownik:
Major:
Przeździecki Karol.
Podpułkownicy:
Wojciechowski Józef.
Borzęcki Alfons.
Pułk 11 strzelców pieszych
(formowany w Rawie).
Pułkownik:
Podpułkownik:
Majorowie:
Dunin Walenty, dowódzca pułku. Roguski Alexander.
Woeber Teofil.
Witowski Lucyan.
cc^^syć^
80
81
■Q^> DOWODZCY i SZTABS-0FICER0VV1E WSZYSTKICH PC LEO W WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Artyl
Pułkownicy:
Gugciumis Jan, przed rewolucyą był komendantem Modlina.
Kobylański Teodor, w dyrekcyi artyleryi.
Piętka Franciszek, dowódzca brygady artyleryi na Litwie.
Dobrzański Łukasz, komendant rezerwy artyleryi pieszej.
Fiedorowicz Jan, w dyrekcyi artyleryi.
Rudnicki Antoni, ogniomistrz, wielkiej nauki pyro-technik.
Jaworski Teodor, w dyrekcyi artyleryi.
Ckorzewski Piotr, dowódzca dywizyi artyleryi. |
Bielicki Rudolf, dowódzca lszej bateryi pozy-cyjnej pieszej.
Paszkowski Józef, komendant młyna prochowego.
Podpułkownicy:
Turski Tomasz, dowódzca 3 bateryi pozycyjnej pieszej.
Rzepecki Onufry, dowódzca 4 bateryi pozycyjnej pieszej.
Łapiński Franciszek, dowódzca 1 bateryi lekko pieszej.
Kołysko Ignacy, dowódzca 2 bateryi lekko-konnej.
Jaszowski Józef, dowódzca parku rezerwowego.
Korysna Krzysztof, dowódzca pociągów i materiałów artelerzyskich.
Przedpełski Feliks, komendant artyleryi wałowej w Warszawie.
Skalski Karol, szef sztabu artyleryi.
Cichocki Karol, w arsenale składowym.
Romański Jan, (zginął pod Warszawą) do-wódzea 6 bateryi pozycyjnej pieszej.
Jurkowski Walenty, szef biura w komisyi wojny.
Masłowski Dyonizy, (ciężko ranny) dowódzca 3 bateryi lekko pieszej.
Majorowie:
Naumowski Antoni, dowódzca bateryi pozycyjnej.
Głuszczyński Karol.
Skąpski Jan.
Narzymski Adam. dowódzca 1 bateryi lekko konnej.
Wyszyński Józef, w dyrekcyi artyleryi.
erya.
Werpachowski Kazimierz, dowódzca artyleryi garnizonowej w Modlinie.
Puzyna Józef, (z korpusu Dwernickiego) dowódzca 3 bateryi lekko konnej.
Stasieński Jan, przy fabryce broni.
Rychter Michał, przy rezerwie pocisków.
Mayer Józef, urodzony w Krakowie 12 marca 1808 roku — doktor medycyny i cbirnr-gii — 9 lutego 1831 r. mianowany lekarzem 5 bateryi lekko pieszej — 14 września 1831 mianowany sztabs-lekarzem 4 bateryi pozycyjnej pieszej. — Wziął dy-misyę w Elblągu 18 grudnia 1831 r. — Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 1872 r. Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, Cesarza austryackiego Franciszka Józefa I zamianowany pierwszym prezesem Akademii Umiejętności wr Krakowie.
Kapitanowie I klasy.
Metze Jan, dowódzca artyleryi garnizonowej w Zamościu.
Otto Jakób. dyrektor młyna prochowego.
Koch Antoni, przy młynie prochowym.
Solecki Józef, przy parku artyleryi.
Węgłowski Andrzej, przy artyleryi garnizonowej w Zamościu.
Grabowski Konstanty.
Krzywicki Feliks.
Sztoltzman Karol, w dyrekcyi materyalów ar-tylerzyskich.
Kwaśniewski Zenon, adjutant przy generale Giełgudzie.
Łapiński Paweł, przy fabryce broni.
Kobylański Szymon.
Zaykowski Erazm.
Arend Paweł.
Grabowiecki Antoni, dowódzca 8 bateryi pieszej pozycyjnej.
Engelhard Antoni, w kompanii 1 lekko pieszej.
Wieniawski Kajetan.
Chełmiński Feliks.
Kruszewski Henryk, dowódzca 5 bateryi lekko konnej.
Sapalski Teodor, w dyrekcyi artyleryi.
Rzewuski Leon, wt sztabie głównym.
Sapieha Leon.
Bielski Dominik.

82
DOWODZCY i 8ZTABS-0FICEKOWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Kawalerya.
Karabiniery czyli gwardya
(formacya z źandarmoryi).
Pułkownicy:
Konopka, przeszedł do 1 pułku ułanów. Sznajde, został generałem brygady. Borowy, ostatni dowódzca.
Podpułkownik:
Miracki.
Major;
Pułk 1 strzelców konny cli.
Pułkownicy:
Jankowski Antoni, został generałem. Chmielewski Karol, zginął pod Kockiem. Patek Franciszek.
Podpułkownik:
Majorowie:
Potocki Michał.
Pzierzbioki Seweryn.
Łącki Stanisław.
Drzewiecki Kazimierz. Wileński Miehał.
Łapiński Andrzej.
Pułk 2 strzelców konnych.
Pułkownicy:
Skarżyński Kazimierz, został generałem. Czarnomski Franciszek, został generałem. Żeliński Ignacy.
Podpułkownicy
Pawłowski Paweł.
Eoszkiewicz Feliks, ostatni dowódzca.
Majorowie:
Malczewski Sebastyan, w sztabie dywizyi. Borkowski Łucyan, postąpił na dowódzcę 1 pnlku ułanów.
Czyżewicz Józef.
Trojanowski Józef.
Żylewicz.
Potocki Damazy.
Pawłowski Ignacy.
Okolski Michał.
Bielski Józef.
Popławski Ignacy.

-55^30 BOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 3 strzelców konnych.
Pułkownicy: Majorowie:
Dębiński Maciej, wystąpił ze służby po bitwie Niezabitowski Maxymilian.
grocbowskiej. Stangenberg Wojciech.
Błędowski Aleksander, stracił nogę jako do- Dumarre Ferdynand.
wódzca 10 marca 1831 r. St.rzemieczny Tomasz.
Suchorzewski Franciszek, dowćdzca 14 marca. Okolski Grzegorz.
Russyan Franciszek, dowćdzca do końca. Żelechowski Jan.
Podpułkownik;
Okolski Jan.
Pułk 4 strzelców konnych.
Pułkownik: Majorowie:
Kosiński Adam. Podpułkownik: Katerla Franciszek, dowćdzca pułku 18 marca 1831. Wrześniewski Józef, oboźny. Michalski Szymon. Miecznikowski Franciszek. Łojewski Alexander. Polczycki Maciej. Szelechowski Jan. Brzeski Jan. Porczyński Antoni.

Pułk 5 strzelców konnych.
Pułkownicy: Majorowie:
Zielonka Benedykt, dowćdzca do końca. Wołowski Jan, adjunkt sztabu.
Skarżyński Felix. Gałkowski Gabryel, także.
Turno Zygmunt. Jasiński Wincenty, także. Dunin Seweryn.
Podpułkownicy:
Terlecki Dominik. Kosko Celestyn.

fr’t

34
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEHOYVIE WSZYSTKCII PILkW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R „
m
Pułk f) strzelców konnych.
Pułkownik: Major:
Jankowski Micha}. Krzywkowski Henryk.
Podpułkownicy:
Grabowski Józef.
izensehmidt de Milbitz Alexander.
Pułk 1 ułanów
(zginął na Litwie pod Oiełgudem).
Pułkownicy: Dzimiński Antoni, w sztabie gubernat. Warszawy.
Bukowski Ludwik, został generałem. Regulski Ignacy.
Konopka Alexander, umarł na cholerę. Lisicki Roman.
Borkowski Łucyan, dowódzca do końca. Zamojski Michał.
Jordan.
Podpułkownik: Hempel Alexander.
Kotkowski Antoni. Kwieciński Jacenty.
Gołębiowski Felix.
Koziarski Jan.
Majorowie: Karbowski Rudolf.
Krajewski Henryk. Koszkiewicz Cypryan.
Dębiński Wojciech. Koziarski Adam.
Pułk 2 ułanów.
Pułkownicy: Majorowie:
Ziemięcki Stefan, ranny pod Grochowem, został Grabowski Hieronim, adjnnkt sztabu.
generałem. Kowalski Jan, zginał pod Ostrołęką.
Mycielski Michał, został generałem. Wolski Wincenty.
Bogusławski Wojciech. Plagowski Ludwik, adjutant generała To-
Korytkowski Kasper. mickiego.
Zembrzeski Michał.
Podpułkownik: Zajkowski Wacław.
Gołuehowski. Gajewicz Felix.
Pułk 3 ułanów.
Pułkownik. Majorowie:
Korytowski. Dębicki Józef.
Podpułkownicy. Sadowski Jau.
Ziołkiewicz Marcin.
Wierzchlejski Antoni.
'4
i
i- S’/rJ
35

i’
f
0^3 DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PEŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1S31 R.
su
Pułk 4 ułanów.
Pułkownicy : Majorowie:
Euttie Andrzej, został generałem. Kossakowski Feliks.
Trzebncbowsk i W i n centy. Rutkowski Paweł
Skarżyński Fortunat. I Wydżga Antoni.
Zajączkowski Leon.
Sadłueki Leopold.
Podpułkownicy:
■Łączkowski Wojciech.
kuderowski Franciszek.
Pułk 5 ułanów.
Pułkownicy: Majorow ic:
Gawroński Stanisław, został generałem. Szumlański Ignacy.
Kruszewski Ignacy, dowódzca do końca. Betko Jan.
Zamojski Władysław, szef sztabu korpusu. Lantan Michał.
Lepin Jan.
Podpułkownicy:
Kleszczyński Felix.
Faron Jakób
Pułk 6 ułanów
(formacji „D/.ieci Warszawy).
Pułkownicy: Podpułkownik:
Wołowicz Eustachy dowódzca 6 lutego 1831. Zabielski Józef, umarł na cholerę.
Borodzicz Józef.
Skarżyński Ambroży. Majorowie:
Baliński Kajetan dowódzca 13 czerwca 1831. Rolski Teodor.
Lamparski Andrzej.
Pułk 7 ułanów
(sformowany z 1 dywizjonu jazdy augustowskiej i z 2 dywizjonów legii litewsko-rnskiej).
Pułkownik: Majorowie:
Szeligowski Tomasz.
Gdański Maciej.
Podpułkownik: Miłodowski Urban.
Kamiński Mikołaj.
||W-
36
^@^-£5*3° DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEEOWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 8 ułanów
(sformowany w województwie płockiom).
Fułkownicy: Major:
Piwnicki Jan. Sumiński Damazy.
Kisieluicki Wincenty.
Podpułkownik:
Pyszyński Alojzy.
Pułk 9 ułanów
(sformowany z 2 pułku jazdy sandomierskiej).
Pułkownicy: Majorowie:
Niegolewski Andrzej, przeniesiony do sztabu. Narbut Józef.
Kohoziński Spiridion, przeniesiony do sztabu. Boski Xawery.
Podpułkownik: Mrozowski Mikołaj, dowódzca do końca.
Pułk 10 ułanów
(sformowany z 1 pułku jazdy lubelskiej, dodano później jeden dywizyon litewski).
Pułkownicy: Majorowie:
Jaraezewski Adam został generałem dnia Łęcki Stanisław.
20go czerwca 1831. Umarł na cholerę. Szczepanowski.
Wierzbicki Antoni. Kormański Włodzimierz. Stamirowski August.
Podpułkownicy: Miłaszewicz Stanisław.
Podhorodeński Leon. Horodyński.
Fredro Felicyan. Chrapowicki Michał, hrabia Wiliński Michał.
Pułk 11 ułanów
(formacyi litewskiej).
Pułkownik: Majorowie:
Podpułkownik: Lieber Józef, z 4go pułku ułanów, dowódzca. Załuski Karol, naczelnik litewskiego powstania.

37
W
I
DOWODZCY i SZTABS-OFICEROW1E WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.

Ł
Pułk 12 ułanów
(formował się na Litwie).
Pułkownik: Majorowie:
Giedrojc Józef, xiążę, zginął pod Nowem Miastem jako dowódzca.
Zawieski Walery, były dowódzca powstania wileńsko- mińskiego.
Żukow ski Józef, przeniesiony z 2 pułku ułanów.
Pułk 13 ułanów
(formacji litewskiej; dodano później 2 szwadrony jazdy płockiej).
Pułkownik:
Janowicz Aloizy.
Podpułkownik:
Majorowie:
Prozor Maurycy.
Lubanski Wiktor.
Womicki Stanisław.
Now icki Wincenty, przy sztabie Dembińskiego. Piotrowski Jan Korwin.
Niezabitowski Stefan.
Budziszewski Ignacy.
Sadkowski.
Pułkownicy:
Rzuchowski.
Lanckoroński Antoni.
Pułk 1 krakusów.
Majorowie:
Bystrzonowski Ludwik.
Podpułkownicy:
Badeni Michał, dla słabości wziął dymisyę. Leski Stanisław.
Bydłowski Bonawentura.
Marchocki Teodor. Trzebiński Teofil.
Pułk 2 krakusów.
Pułkownicy:
Paszyć Antoni, przeniesiony do sztabu. Lewiński Bazyli, dowódzca do końca.
Podpułkownik:
Majorowie:
Remiszewski Ambroży. Bułharyn Jerzy. Jaroszewicz Karol.
Z Wierzchowski Walenty. Strzyżowski Tomasz.

38
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUCKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Pułk 1 mazurów.
Pułkownicy
Dobiecki Wmcenty, został generałem. Byszewski Juzet
Podpułkownicy:
Chotomski Ferdynand.
Walewski.
Majorowie:
J rzmanowski Alnizy.
Sierakowski, zginął pod Warszawą. Puntner Józef.
Rybczyński Aloizy.
Pułk 2 mazurów.
Pułkownik:
Terlecki.
Podpułkownik
Gliński Ignacy.
Majorowie:
Łuszczewski Franciszek. Neeki Józef.
Suchodolski Adam. Kwiatkowski Wincenty. Okolski Michał.
Trzciński Franciszek.
Pułk 1 kaliszauów.
Pułkownik:
Dłuski Mamert, został generałem.
Podpułkownicy:
Słotwiński Kazimierz. Murzynowski Andrzej.
Major:
Pułk 2 kaliszanów.
Pułkownik:
Biernacki został generałem.
Podpułko wnicy:
Szezaniecki Ludwik, dowódzca do końca. Sokolnicki.
Grodzicki Korneli, w komisyi wojny.

Majorowie:
Bielecki. Jaskulski. Gołkowski Jan. Lipski.

39
QMo DOWODZWT i SZT A BS-OFICEKOWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA PO PS KIPO O 1881 R c^©.

Jazda augustowska.
Pułkownik:
Kośko Franciszek.
Podpułkownicy:
Tyszka Eleazar Apolinary. Kochanowski Franciszek.
Majorowie:
Kuncewicz Mateusz. Żebrowski Ignacy. Libiszewski Karol.
Jazda podlaska.
Pułkownicy:
Kuszel Antoni.
Piotrowski Antoin.
Podpułkownik:
Major:
Jazda poznańska.
Pułkownik:
Brzeżański Augustyn.
Podpułkownicy:
Czyżewicz Józef.
Halicki Kazimierz.
Jezierski Jan Edward.
Majorowie:
Mycielski Franciszek, zginął pod Raygrodem. Mielżyński Maciej.
Szmidkowski Leon.
Jazda sandomierska.
Pułkownik:
Niegolewski Andrzej.
Podpułkownik:
Wielohorski Jan.
Majorowie:
Karczewski Floryan. Wieniawski Konstanty.
Szwadron orla białego.
Dowódzca major:
Czarnecki Seweryn.

Oj o’

40
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1S31 R.
J
&
k>
Legia nadwiślańska
Pułkownik:
Starzyński Stanisław, przeniesiony do rezerwy.
Podpułkownik:
Kroczyński Andrzej, dowódzca do końca.
Majorowie:
Krasicki Karol.
Twardzieki Stanisław. Osmólski Mikołaj
Lesia litewsko-mska.
Pułkownik:
Mikułowski Wincenty.
Podpułkownicy:
Oborski Leopold.
Obuchowicz Józef Franciszek.
Majorowie:
Sobański Alexander.
Tarsza.
Oddział powstańców Wołynia.
Dow ódzca:
Eożycki Karol, pułkownik.
Major:
Dunin Stanisław.
Komendanci szwadronów:
Grudziński Michał Przyborowski Tadeusz Dunin Karol.
Dłuski Jan
Oficerów ic plutonowi
Pilchowski Seweryn.
Czajkowski Michał.
Omieciński Jan.
Pilchowski Adolf, adjutant. Domaradzki Józef.
Szaszkiewicz Antoni.
Faliński Stanisław.
Bernatowicz Konstanty.
Hurkowski Racymon.
Niemojewski Jan.
Weleżyński Marcin.
Trypolski Antoni.
Budzyński Michał.
Budzyński Wincenty.
Domaradzki Adam.
Zakaszewski Erazm Wyłiowski Antoni, kassyer. Topczewski Antoni, ubiorczy. Kahkowski Floryan.
Szarzyriski Tytus, kwatermistrz. Wielobycki Franciszek.
Paszuta Mikołaj.
Roczyński Ludwik.
Morgulee Xawery.
Krzyżanowski Eustachy Bogdanowicz Anaklet Berzewiczy Jan.
Podolecki Jan Kanty.
Kapelan:
xiadz Kołomejski.
Doktor oddziału:
Terlecki.

-Cc1©
41
DOWÓDZCY i SZTABS-OFICEROWIE WSZYSTKICH PCŁKoW WOJSKA POLSKIEGO 1831 R.
Korpus inżynierów i saperów.
Pułkownicy: Wiśniewski Konstanty.
Kozioł Józef. Witkiewicz.
Rossman Henryk. Sołkiewicz Szymon.
Lisenbard Alexander. Nowosielski Felix.
Gawroński Andrzej. Izbieki Norbert.
Lelewel Jan. Bliziński Felix.
Schultz August. Bieliński Edward. Starowolski Franciszek.
Podpułkownicy: Fricz. Jodko Konstanty.
Wilson Józef.
Kwatermistrzowstwo.
Pułkownicy: Majorowie:
Klemensowski Marcin. Skrobecki Tomasz.
Arnold Jerzy. Zdanowski Władysław.
Valentin d’Hautenve Franciszek. Grabowski Karol.
Szymanowski Felix. Butryn Nikodem. Rzętkowski Mikołaj.
Podpułkownicy. Zabłocki Teofil.
Potkański Adolf Wolski Cypryan.
Zandrowicz Franciszek. Horain Wincenty.
Breza Józef. Arend. • 'Małgorzewicz Jakob. Nie/.nański Ferdynand.
Sztab korpusu oddzielnego wyprawy na Wołyń i Podole.
Dowódzca korpusu: Dzierzkowski Józef, oficer korrespondencyjny.
Dwernicki Józef, generał dywizyi. Gumowski, kapitan. Niewęgłowski, ranny pod Nowowsią.
Szefowie sztaim: Kawiecki. podporucznik.
Osiński, major Necki Józef, podszef, kapitan. Kislański, podporucznik. Kwatermistrzowie:
Adjutanci: Szymanów ski Felix, major.
Wysocki Piotr, major. Turzański Józef, kapitan.
Dunin Anastazy. Zandrowicz Franciszek, kapitan.
Niemo je wski. zginął. Jełowicki Edward, porucznik.
Sierawski, ciężko ranny. Czaruomski Roman. Bronikowski \awery. Kuckiewicz Ludwik podporucznik.
^,r5rLC’£>-

42
DOWÓDZCY i SZTABS-OF[CEROWIE WSZYSTKICH PUŁKÓW WOJSKA POLSKIEGO 1831 E.
Kapelani: Xiadz Puławski. Xiadz Szynglarski. Chirurg połowy Grabowski Ignacy. Dyrektor szpitala Piotrowski, major. Inspektor wojska popisu:
Lekarze: Załęski, podpułkownik.
Sztabowy Krysiński. Batalionowi: I)rac hue. Oribualor korpusu czyli komisarz żywności:
Lipiński. Popiel, major.
Artylerya koi*]»usu.
Dowódzca:
Romański Jan, podpułkownik.
Batcrja lekka: Batory a pozycyjna:
Fróhlich Antoni, dowódzca bateryi. Puzyna Józef, dowódzca bateryi
Borkauer, porucznik. Eaduski, porucznik.
Ulatowski Stanisław, podporucznik. Sobański, podporucznik.
Łępicki, podporucznik. Korzeniowski, podporucznik.
Beboli Stanisław, adjutant brygady artyleryi. Lipski Antoni, podporucznik.
Oficerowie i kadeci
którzy pełnili służbę ordynansową w korpusie.
Pomorski. Rościszewski.
Kamieński. Rurki, ciężko ranny.
Ostrowski. Miaskowski, zginął.
Kęszycki. Szwejcer.
Mniszek. Jasiński.
Gurowski, zięć infanta Don Francesco. Petrykowski.
Cetner. Załęski, kasyer.
Kisiel. Zapolski.
Dobrzyński. Wiezfiński, wagenmeister.
Ceryna. Legenza, gewaldiger, kapitan.
W et orani czynni.
Lanckoroński Bartłomiej podpułkownik, do- Czartoryski Piotr.
wódzca 6 lutego 1831 r. Hersztopski Stanisław.
Kierwi liski Ludwik pułkownik, dowódzca 13go Kozłowski Jozef.
marca 1831 r. Wroniewiez Adam.
Żyrakowski Stefan. Kolendowski Jan.
Kozłowski Adam. Zambrzycki Gabryel. Kostkowski Klemens.

—^8
as* 33625 JU~\12716
W Warszawie dnia n czerwca 1831 r.
Komisya rządowa wojny.
Dyrekcya druga. „Wydział ruchu. Bióro odmian.
t
OKOLNIK.
Celem ostatniego rozpoznania mianowań oficerów i urzędników wojskowych, od epoki powstania narodowego na stopnie te udzielonych, ustanowioną została stosownie do decyzyi wodza naczelnego komisya rozpoznawcza pod prezydencyą JW. generała piechoty Krasińskiego.
Komisya rozpoznawcza wojny poleca przeto wsystkim dowódzcom nowych pułków. korpusów i rezerw, niemniej szefom sztabów, komendantom twierdz, dowódzcom kompaniów honorowych jazdy i piechoty, dowódzcom militarnym i naczelnikom władz administracyjnych wojskowych, iżby nominacye oficerom i urzędnikom wojskowym, pod ich rozkazami będącym, udzielone lub też w braku takowych, dowody jakie na posiadane przez siebie stopnie mają, do pomienionego generała jak najrychlej odsyłali.
Komisya rozpoznawcza wojny uprzedza niniejszem, iż nominacye oficerów i urzędników wojskowych, generałowi piechoty Krasińskiemu przesłać się winne, są następujące:
a) Udzielone przez wodza naczelnego lub z rozkazu jego, przez sztab główny.
V) Wydane przez komisyę rozpoznawczą wojny.
c) Przez regimentarzy.
d) Przez generała dywizyi Dwernickiego, lecz te tylko, które wydane były
w czasie pobytu jego w Królestwie lub na Wołyniu.
c) Nominacye oficerów z dawnej służby przez władze do tego upoważnione udzielone.
Jeżeli oficerowie lub urzędnicy nie mają na stopnie, w których służą nominacyj powyżej wskazanych, lub też wcłile żadnych nie posiadają, powinni dowody stopni swoich w jakie są opatrzeni, z dołączeniem stanu służby i deklaracyi wyjaśniającej powody nieposiadania nominacyi złożyć i takowe generałowi piechoty Krasińskiemu przesłane być mają.
Komisya rozpoznawcza wojny poleca jak najrychlejsze przesłanie pomienionych nominacyj i dowodów, albowiem oficerowie i urzędnicy, którzy w tej mierze spóźniać się będą, sami sobie przypiszą winę, jeżeli z powodu tego albo pominięci zostaną w awansie, albo zupełnie przyznanie stopnia odmówionem im będzie.
Pp. dowódzcy powyżej wymienieni, przesyłając generałowi piechoty Krasińskiemu nominacye i dowody oficerów pod ich rozkazami zostających, dołączą do takowych dokładną onych specyfikacyą.
^podpisano
Minister wojny general Moraicski.
Sekretarz generalny pułkownik Zieliński.
LISTA IMIENNA
WOJSKOWYCH WSZELKIEGO STOPNIA I URZĘDNIKÓW WOJSKOWYCH
ozdobionych orderem
KRZYŻA WOJSKOWEGO POLSKIEGO. KOMANDORSKIM. KAWALERSKIM, ZŁOTYM I SREBRNYM
2 CZASÓW ^ClĘSTWA ^ARSZAWSKIEGO.
LISTA IMIENNA
fMttWttt fftlUIIM IWtttt i lUIKtttV
nieobjętych ostatnią organizacyą wojska lub dymisjonowanych, ozdobionych
ORDEREM KRZYŻA WOJSKOWEGO POLSKIEGO, KOMANDORSKIM, KAWALERSKIM, ZŁOTYM i SREBRNYM.
Krzyżem komandorskim:
Chłopicki Józef, generał dywizyi wojsk poi- ’ Kniaziewicz Karol, generał dywizyi wojsk polskich. skich xiestwa warszawskiego.
Kosiński Amilkar, generał dywizyi wojsk poi- Pac Ludwik, generał dywizyi wojska francuskich xięstwa warszawskiego. | skiego.
Krzyżem kawalerskim:
Sułkowski xiąże Antoni, generał dywizyi wojsk polskich.
Wojczyński Stanisław, generał dywizyi wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Czartoryski książę Konstanty, generał brygady wojsk polskich.
Dziewanowski Dominik, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Michał, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Grabiński Joachim, generał brygady z legii włosko-polskiej.
Hebdowski Kajetan, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kobyliński Floryan, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Koszarski Stefan, generał brygady wojsk polskich.
Lubieński Tomasz, generał brygady wojsk polskich.
•Łączyński Józef, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Małachowski Kazimierz, generał brygady wojsk polskich.
Małachowski Stanisław, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Majaczewski Stanisław, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mielżyński Stanisław, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Męciński Wojciech, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Niesiołowski Xawery, generał brygady wojsk polskich.
Niemojewski Józef, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pelletier Jan, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Paszkowski Franciszek, generał brygady wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Radziwiłł xiąże Michał, generał brygady wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
tiłubieki August, generał brygady.
Stokowski Ignacy, generał brygady wojska francuskiego.
Skórzewski Paweł, generał wojs kpolskich xiestwa warszawskiego.
— 48 —
Turno Kazimierz, general brygady wojsk polskich.
Tyszkiewicz Tadeusz, general brygady wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Tański Kazimierz, general brygady wojsk polskich.
Umiński Jan Nepomueyn, general brygady wojsk polskich.
Wawrzecki Józef, general brygady, inspektor jazdy litewskiej.
Bardzki Xawery, pułkownik, komendant placu.
Biernacki Józef, pułkownik, komendant placu.
Brzechffa Franciszek, pułkownik z pułku 17go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Chlebowski Alexander, pułkownik z pułku ligo piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Czyżewski Franciszek, pułkownik z pułku 3go strzelców pieszych.
Cedzowski Antoni, pułkownik, major placu.
Domański Chryzolog, pułkownik z pułku l2go piechoty, wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Dęmbiński Felix, pułkownik z pnłku 10 jazdy, wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dobrski Ludwik, pułkownik z artyleryi wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Górski Antoni, pułkownik z artyleryi wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Krasiński Piotr, pnlkownik z pułku 5go piechoty liniowej.
Koliński Michał, pułkownik z pułku 6go piechoty liniowej.
Kamieński Henryk, pułkownik z pułku lOgo piechoty liniowej.
Kęszycki Nałęcz, pułkownik z pułku 16go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Łubieński Piotr, pułkownik, szef sztabu twierdzy Modlina.
Michałowski Józef, pnlkownik z pułku 4go strzelców pieszych.
Miaskowski Kasper, pułkownik z pułku 15go piechoty, wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Madaliński Karol, pułkownik z pułku 3go ułanów.
Oborski Alexander, pułkownik z pułku 4go strzelców pieszych.
Poniński Stanisław, pułkownik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Pągowski Michał, pułkownik z pnłku 6go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Przyszychowski Felix, pułkownik z pułku 9go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Przezdziecki Karol, pułkownik z pułku 18go jazdy.
Kozwadowshi Kazimierz, pułkownik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Eoztworowski Jan, pułkownik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Eyszczewski Gabryel, pułkownik z pułku 12go jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Siemiątkowski Tomasz, pułkownik z pułku strzelców konnych gwardyi.
Sznajder August, pułkownik z pułku 5go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Skorzewski Walenty, pułkownik z pułku 7go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Sieńkiewicz Antoni, pułkownik.
Szumlański Józef, pułkownik.
Strzyżewski Piotr. pułkownik.
Swiderski Piotr, pnłkownik z legii nadwiślańskiej.
Straszewski Maciej, pnłkownik wojsk polskich.
Saunier, pułkownik z żandarraeryi francuskiej.
Tarnowski Marcin, pułkownik z pułku 3go strzelców konnych.
Wierzbiński Maciej, pułkownik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Wierzbicki Bazyli, pułkownik.
Zieliński Ignacy, pnłkownik z pułku 5go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
— 49 —
M
OZDOBIENI KRZYŻEM KAWALERSKIM

y
t
&
Zdziłowieoki Cypryan, pułkownik z pułku Igo Piasecki Jakób. podpułkownik z pułku Igo
strzelców pieszych. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Zajączek Rafał, pułkownik z pułku 2go strzel- skiego.
ców konnych. Pogonowski Franciszek, podpułkownik z pułku
Życiński Antoni, pułkownik z wojsk polskich 2go jazdy, wojsk polskich xięstvva war-
xięstwa warszawskiego. szawskiego.
Borowski Walenty, podpułkownik z pułku 2go Praeki Antoni, podpułkownik z pułku 7go jazdy
strzelców pieszych. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chojnacki Macie], podpułkownik z pułku 7go Poniński Antoni, podpułkownik z wojsk rze-
piechoty wujsk polskich xigstwa war- czypospolitej polskiej.
szawskiego. Różycki Samuel, podpułkownik z pułku 8go
Chłapowski Stanisław, podpułkownik z pułku piechoty liniowej.
Ago ułanów. Rzlcliowski Kajetan, podpułkownik z pułku
Coquengnot Łazarz, podpułkownik z legii pół- Krakusów.
nocnej. Radomski Karol, podpułkownik z legii nad-
Deskur Andrzej, podpnlkownik z pull” ligo wRlańskiej.
piechoty liniowej, wojsk polskich xięstwa Suchodolski Jgnacy. podpułkownik z pułku Igo
warszawskiego. strzelców pieszych.
Dobrogajski fgnacy, podpułkownik z pułku Suchecki Andrzej, podpułkownik z pułku Igo
4<ro strzelców pieszych. jazdy wojsk polskich xięst,wa warszaw-
D’Auteneourt, podpułkownik z gwardyi fran- skiego.
cuskiej. Szymanowski Józef, podpułkownik z pułku
Fontanna Onufry, podpułkownik z pułku 2go lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa war-
strzelców pieszych. szawskiego.
Godlewski Jan, podpułkownik z pułku 9go pie- Tysson Józef, podpułkownik z pułku ligo pie-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Foneman Karol, podpnlkownik z pułku Igo Wolowiez Eustachy, podpułkownik z szwa-
strzelców pieszych. dronów ułanów gwardyi.

 • Węgierski Emilian, podpułkownik z pułku 21go
  Klimkiewicz Antoni, podpułkownik z pułku piechoty.
  grenadyerow gwardyi. Zabielski Józef, podpułkownik z pułku Igo
  Kozubski Jan, podpułkownik z pułku 17gopie- strzelców konnych.
  choty, wojsk polskich xięstwa warszaw- Adamów ski Wincenty, major z pułku Igo jazdy.
  skiego. wojsk polskich xięstw7a warszawskiego.
  Kamieniecki Jan, podpułkownik z pułku Igo Bogusławski Urban, major z pułku 8go pie-
  strzelców konnych. choty liniowej.
  Lubowiecki Ignacy, podpułkownik podszef Biernawski Alojzy, major z pułku 8go piechoty
  sztabu dywizyi strzelców konnych. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Montresor Ludwik, podpułkownik z pułku Igo Białkowski V ncenty, major z pułku 12go
  jazdy wojsk polskich xigstwa warszaw- piechoty wojsk polskich xięstwa war-
  skiego. szawskiego.
  Ostrzeszów icz Jan Kanty, podpułkownik z pułku Bromirski Kasper, major z pułku 2go ułanów.
  8go piechoty liniowej. Bielecki Józef, major z pułku lOgo jazdy
  Podczaski Wincenty, podpułkownik z pułku wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  3go piechoty liniowej wojsk polskich xie- Blendowski Alexander, major z pułku 3go
  stwa warszawskiego. strzelców konnych.
  Płonczyuski Jan, podpułkownik z pułku Igo Bronikowski Karol, major z pułku 8go jazdy
  strzelców pieszych. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  t
  i
  50

OZDOBIENI KliZVZEM KAWAIJ3RSKUI.
't>5lSu^|

Czarnecki Gabryel, major z pułku lfigo jazdy Kostaneeki Telesfor, major z legii nadwiślań-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiej.
Domaszewski Felix. major z pułku figo pic- Meyer -Tan, major z pułku 3go strzelców pie-
clioty, wojsk polskieii xięstwa warszaw- szych.
skiego. Młokosiewicz Franciszek, major z pułku 4go
Daine Mikołaj, major z pułku lOgo piechoty piechoty wojsk polskich xięstwra war-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. szawskiego.
Dzierzbieki Antoni, major z pułku 3go strzel- Machnicki Kazimierz, major z pułku 5go pie-
ców konnych. clioty liniowej.
Ile Laitre. major z gwardyi francuzkicj. Marty.szewski Dominik, major z pułku Igo
Ferandy, major inżynierów francuzkich. ułanów.
Geritz Karol, major z pułku 2go strzelców Mlecki Maxymilian, major z pułku 9go jazdy
pieszych. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
(iomoliński Franciszek, major z pułku 12go Miaczyii-Li Stanisław, major, adjutant połowy.
piechoty wojsk polskich xięstwa war- Ostrowski Michał, major z pułku 3go jazdy
szawskiego. wrojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Górski Franciszek, major z pułku 4go jazdy Osipowski Stanisław, major z pułku lOgo jazdy
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. -wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Grotowski Kasper, major z korpusu weteranów. Poradowski Szczepan, major z pułku 8go pie-
liuppe Adam, major z pułku 7go jazdy legii clioty liniowej.
nadwiślańskiej. Pruszak Antoni, major z pułku 4go ułanów.
Jerzmanowski Felix, major z pułku 8go pie- Potocki Marceli, major z pułku 13go jazdy
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Pruszyński Ignacy, major z pułku 17go jazdy
Jordan Ludwik, major z pułku Igo ułanów. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jabłkowski Ignacy, major z pułku 4go jazdy Rusiecki Jozef, major z pułku 6go piechoty
wojsk polskich xigstwa warszawskiego. liniowej.
Kamiński Ludwik, major z pułku 4go piechoty Rutkowski Tomasz, major z pułku 12go pie-
liniowej. clioty wojsk polskich xięstwa warszaw’-
Kowalski Andrzej, major z pułku 7sro piechoty skiego.
liniowej. Rudnicki Teodor, major z pułku 12go piechoty.
Kurycki Józef, major z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
liniowej. Radenski Adalmar, major z pułku Igo strzel-
Kruszewski Andrzej, major z pułku 4go strzel- ców konnych.
ców pieszych. Riedel Józef, major z wojska polskiego.
Kijeński Ludwik, major z pułku 7go piechoty Stos Andrzej, major z pułku 7go piechoty li-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. niowej.
Kurnatowski Alexy, major z pułku ligo pie- Szymanieeki Jan, major z pułku 8go piechoty
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- liniowej.
skiego. Stokowski Hipolit, major z pułku 12go pie-
Koziobiodzki Leopold, major z pułku 13go clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
piechoty wojsk polskich xięstwa war- skiego.
szaw’skiego. Starzeński Jerzy, major z pułku 2go ułanów.
Koźmiński Maciej, major z pułku Igo strzel- Sumieiiski Jan, major z pułku 4go strzelców
ców konnych. konnych.
Konarski Józef, major z pułku 7go jazdy wojsk Szymanowski Ignacy, major z artyleryi pie-
polskich xifestwa warszawskiego. szej wojsk polskich xiestwa waiszaw-
Kurcyusz Stanisław, major z gwardyi fran- skiego.
cuzkiej. Sołtyk Roman, major, adjutant połowy.

1
-c^B-
51

OZDOBIENI KRZYZEM KAWALERSKIM.

tScłititz Franciszek, major z pułkn 3go piechoty Dąbski Wincenty, kapitan z pułku 3go ułanów’.
lesfii nadwiślańskiej. Długołęcki Szymon, kapitan z korpusu wrete-
Truszkowski Jakób, major z pułku 7go pie- ran ów.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw. Dahlen Antoni, kapitan z korpusu weteranów’.
Walknowski Józef, major z pułku 3go ułanów. Gołębiowski Jan Sylwester, kapitan z pułku
Wachowicz Wincenty, major z pułku 4go jazdy 1 piechoty wojsk polskich xięstwa war-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. szawskiego.
Weleżyński Krzysztof, major z pnłku 8go jazdy Grotowski Maciej, kapitan z pułku 7go piechoty
wojsk poiskich xiestwa warszawskiego. liniowej.
Zhoiiiski Józef, major z pułku Igo strzelców Gliński Ignacy, kapitan z pnłku 2go strzelców
konnych. konnych.
Zambrzycki Paweł, major z pułku 4go pie- Grzybowski Ignacy, kapitan z pnłku 4go jazdy
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Górski Wincenty, kapitan z pułku 6go jazdy
Załuskowski Józef, major z pułku 3po jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Grabowski Kazimierz, kapitan adjutant połowy.
Żarski Stanisław, major z korpusu weteranów. Hann Jakób, kapitan z pułku 5go piechoty linio-
Brandt Henryk, kapitan z pułku 7go piechoty wej.
liniowej. Jerzmanowski Felicyan, kapitan z pułku 3gopie-
Bobrownicki Konstanty, kapitan z pułku Igo choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
strzelców pieszych. skiego.
Bothe Henryk, kapitan z pułku Igo strzelców Jaskulski Łukasz, kapitan z pułku 2go ułanów.
pieszych. Kochanowski Jacenty, kapitan z pnłku Igo pie-
Brzeżański Augustyn, kapitan z pułku 5go choty wojsk polskicli xiestwa wrarszaw.
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- Kowalski Antoni, kapitan z pułku 4go piechoty
skiego. liniowej.
Contreglise Aleksander, kapitan z pułku 4go Kalisz Seweryn, kapitan z pułkn 4go piechoty
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw. wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Czepowski Leon, kapitan z pułku 6go piechoty Krauze Franciszek, kapitan z pułku 5go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty liniowej.
Czarnecki Jan, kapitan z pnłku 7go piechoty Kielczewski Felix, kapitan z pułku 7go pie-
liniowej. choty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Chlebowski Jan, kapitan z pułku 12go piechoty Kozłowski Klemens, kapitan z pułku 8go pie-
wojsk polskich xięst,wa warszawskiego. choty liniowej.
Cętkowski Felix, kapitan z pułku 12go piechoty Kozubowski Antoni, kapitan z pułku 8go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Chilewski Ignacy, kapitan z pułku Igo jazdy skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Kiedrzyuski Kazimierz, kapitan z pułku Igo
Cielecki Klemens, kapitan z pułkn 3go jazdy strzelców pieszych.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Kijewski Faustyn, kapitan z pułku 7go jazdy
Czarnecki Floryan, kapitan z pułku 3go strzel- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
ców konnych. Konopka Wincenty, kapitan z pułkn jazdy
Dulaurens Stanisław, kapitan z pnłku Igo pie- legii nadwiślańskiej.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Kwileeki Józef, kapitan adjutant połowy.
skiego. Lemański Ludwik, kapitan z batalionu instruk-
Dąbrowski Wojciech, kapitan z pułku 4go pie- torów grenadyerów.
choty liniowej. Lubowicki Franciszek, kapitan z pułkn 7go pie-
Droliojewski Jan, kapitan z pułku 13go pie- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw. skiego

52
m
f

OZDOBIENI KliZYZEM KAWALERSKIM.
-te-
V
fl.
If
§
c-,6
Ledochowski Józef, kapitan z pułku 7gojazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Lipiński Stanis-law, kapitan z artylcryi litewskiej.
•Kaczyński Edward, kapitan z pułku Igo piechoty wojsk polskich xicstwa warszawski earo.
Łakiński Franciszek, kapitan z pułku figo jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Madaliuski Józef, kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Majaczcwski Adam, kapitan z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Matrecy Konstanty, kapitan z pułku 2go piechoty legii nadwiślańskiej.
Menusior. kapitan z inżynierów francuskich.
Malczewski Adam. kapitan adjutant połowy.
Niemojewski Ildefons, kapitan adjutant połowy.
Nowowiejski Joachim, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ostrzeszkiewicz Piotr, kapitan z pułku 9go piechoty wojsk polskich xicstwa warsz.
Orłowski Jan, kapitan z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Otwinowski Antoni, kapitan z pułku 3go ułanów.
Osiecki Jan. kapitan z pułku 3go piechoty legii nadwiślańskiej.
Płachecki Władysław, kapitan z pułku 4go piechoty legii nadwiślańskiej.
Potkański Szczepan, kapitan z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pasquier. kapitan z inżynierów francuskich.
Kzątkowski Fortunat, kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Roszewski Wacław, k&pitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ruinachi Stanisław, kapitan z pułku 4go strzelców konnych.
Rohoziński Spirydyon, kapitan z pułku 12go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw.
Raczyński Edward, kapitan adjutant połowy.
Skrzynecki Józef, kapitan z pułku Igo piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sieeiriski Kazimierz, kapitan z pułku 2go piechoty liniowej.
Szon Karol, kapitan z pułku 3go piechoty liniowej.
Skoraszewski Dominik, kapitan z pułku 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warsraw-skiego.
Stawiński Tomasz, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Sulimierski Stanisław, kapitan z pułku Igo jazdy woisk polskich xicstwa warszawskiego.
Święcicki Andrzej, kapitan z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Sutkowski Maciej, kapitan z pułku 3go ułanów.
Sosnowski Kajetan, kapitan z pułku Igo strzelców konnych.
Sokolnicki Mikołaj, kapitan z pułku 5go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Suzin Julian, kapitan z artyleryi konnej.
Sokolnicki Antoni, kapitan adjutant połowy.
Szczucki Ludwik, kapitan z kopusu inwalidów.
Topiński Antoni. kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Trebuchowski Leon, kapitan z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Terlecki Felix, kapitan z pułku 12go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ty kol Benedykt, kapitan z bateryi Iszej artyleryi konnej.
Unierzycki Tomasz, kapitan z legii nadwiślańskiej.
M enda Szymon, kapitan z pułkn figo piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Wężyk Ignacy, kapitan z pułku 8go piechoty liniowej.
M’iesioło\vski Ignacy, kapitan z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wągrodzki Józef, kapitan z pułku 2Igo pie clioty.
Walewski Michał, kapitan z pułku 2go strzelców konnych.
Walewski M incenty. kapitan z pułkn lOgo jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Wesołowski Xawery, kapitan z pułku ligo jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Zbrożek Szczepan, kapitan z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego
Zawadzki Tomasz, kapitan z pnłkn 2go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Zieleniewski Dyonizy, kapitan z korpusu weteranów.

k
.;.<ł
f
o
A
58

_ OZDOBIENI KRZYZEM KAWALERSKIM.
Żabicki Felix, kapitan z korpusu weteranów.
Łącki Józef, porucziuk z pułku Igo ułanów.
Malczewski Stanisław, porucznik z pułku Cgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Mongenot Henryk, porucznik z legii północnej.
Pali-Rasch, porucznik z legii północnej.
Sztembłrt Kajetan, porucznik z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zwań Jan, porucznik z pułku 9go piechoty wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Zabilski Franciszek, porucznik z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Glembocki .Jakob, porucznik z legii północnej.
Obniski Ignacy, porucznik z dawnej artyleryi.
Kruszewski Wincenty, major z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Krzyżem
Szeptycki Wincenty, pułków, z pułku 3go ułanów.
Brochoeki Walenty, podpułkownik z pułku gre-nadyerów gwardyi.
Becbon Józef, podpułkownik, adjutant połowy.
Belke Jan, podpułkownik z reformy.
Czosnowski Jakób, podpułkownik z pułku 2go ułanów.
Dłuski Mamert, podpułkownik z pułku Igo strzelców konnych.
Łempicki Jan, podpułkownik z batalionu gre-nadyerów gwardyi.
Mieszkowski Antoni, podpułkownik z pułków piechoty liniowej.
Ostrowski Władysław, podpułkownik z artyleryi konnej gwardyi.
Poinianowski Kazimierz, podpułkownik z pułku 5go piechoty liniowej.
Rejtan Dominik, podpułkownik z sztabu xięcia Neufchatel.
Sołtau Adam, podpułkownik, szef sztabu dy-wizyi ułanów.
W ierzbołowicz Józef, podpułkownik z kwater-mistrzowstwa generaluego.
Bubnowski Józef, major z pułku 4go strzelców pieszj’cli.
Bielamowski Stanisław, major z pułku 9go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schaber F. H., major z gwardyi narodowej warszawskiej.
Dobrowolski Szymon, komendant gwardyi narodowej płockiej.
Kunkel Ignacy, komendant gwardyi narodowej pułtuskiej.
Regulski Jozef, komendant korpusu kadetów kaliskich.
(Jhevillard, inspektor popisów wojska.
Zeydel .Michał, podinspektor popisów wojska polskiego xięstwa warszawskiego
Desirat, komisarz ordouator.
Jaroszewski Piotr, komisarz wojenny I klasy xięst\va warszawskiego.
Morawski Józef, komisarz wojenny I klasy xięstwa warszawskiego
Molski Marcin, komisarz wojenny II klasy xięstwa warszawskiego.
Puchalski Józef, inspektor szpitali wojskowych xiestwa warszawskiego.
złotym.
Bogdański Antoni, major z głównego dyżnr-stwa.
Brzostowski Michał, major adjutant połowy.
Dzierzgowski Władysław, major z pułku Igo strzelców pieszych.
Deskur Józef, major z pułku Igo strzelców konnych.
Hryniewicz Felix, major z batalionu pociągów wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jelski Ludwik, major z dawmego wojska.
Kleniewski Stanisław, major z pułku Igo piechoty liniowej.
Kiizinowski Floryan, major z pułku 3go piechoty linio wrej.
Kolecki Jan, major z pułku 6go piechoty liniowej.
Kożuchówski Aleksy, major z pułku Igo ułanów.
Kisielnicki Wincenty, major z pułku 2go strzelców konnych.
Krępski Jacenty, major z służby francuskiej.
Lipnicki Marcyan, major z pułku 7go piechoty liniowej.
Lanckoroński Antoni, major z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstw.a warszawskiego.
Daszewski Konstanty, major z pułku 22go piechoty liniowej.

-G’Uj©-
— 54 —

OZDOBIENI ERZYZEM ZŁOTYM.
Łuszczewski Tomasz, major z korpusu wete-ranów.
Majewski Jan Marcin, major z pułku 3go piechoty liniowej.
M.ikomaski Wincenty, major z pułku 8go piechoty liniowej.
Mazurkiewicz Stefan, major z pułku 3go strzelców pieszych.
Mikuszewski Kajetan, major, podszef sztabu artyleryi i inżynieryi.
Oborski Kazimierz, major z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Paliński Paweł, major z pułku figo pieciioty liniowej.
Płoszc/.yński Jan, major z pułku 2<ro ułanów.
Puzyna xiąże Roman, major z pułku krakusów.
Kynarzewski Felix, major z pułku 4go strzelców pieszych.
Rakowiecki Salwator, major z batalionu saperów wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Stamierowski Teofil, major z pułku Igo piechoty liniowej.
Smoleński Jó/.el, major z pułku 3go piechoty liniowej.
Sławie/, Jakób, major z pułku 3go piechoty liniowej.
Skorzewski Heliodor, major adjutant połowy.
Sehńtz Fryderyk, major adjutant połowy.
Sapieha xiąże Mikołaj, major adjutant połowy.
Tyszkiewicz Henryk, major z pułku 3iro strzelców konnych.
Tarnowski Michał, major wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Woroniecki Wincenty, major z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zychliński Roch, major z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Żeromski Jan. major z pułku 2go ułanów.
Załuski Franciszek, major z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Załęski Antoni, major z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zabiełło Henryk, major z sztabu głównego wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Arcichowski Józef, kapitan z pułku 17go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Baworowski Józef, kapitan z szwadronu ułanów gwardyi.
Badeni Michał, kapitan z bateryi artyleryi konnej gwardyi.
Brochocki Kazimierz, kapitan z pułku Igo piechoty liniowej.
Bogusławski Stanisław, kapitan z pułku 2go pieciioty liniowej.
Bogusławski Jakób, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego .
Bogatko Jan, kapitan z pntku 3go piechoty liniowej.
Bipnieeki Joachim, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bogusławski Jan, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bobrownicki Andrzej, kapitan z pułku 5go pieciioty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skieę o.
Białoskórski Józef, kapitan z piliku ligo pieciioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Brzozowski Wincenty, kapitan z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Bieńkowski Ignacy, kapitan z pułku 2go strzelców konnych.
Brocki Aleksander, kapitan z pulkn 4go ułanów.
Bieliński Jan, kapitan z pntku 5<ro jazdy wojsk polskich xlęstwa warszawskiego
Boski Wincenty, kapitan z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Berezowski Michał’, kapitan z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Boudelle Jan, kapitan adjutant placu Warszawy.
Chrzanowski Józef, kapitan z pnłkn Igo piechoty liniowej.
Chrzauowski Franciszek, kipi tan z pułku 14go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chłctpicki Marcin, kapitan z pulkn 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chrząszcz Baltazar, kapitan z pułku 3go strzelców konnych.
Chłopieki Onufry, kapitan z pulkn 14go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Czarnecki Dominik, kapitan adjutant połowy.
Czernicki Tomasz, kapitan z korpusu weteranów.
)——————————————————— CSV-3
-.-O-
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.
-Cg-s©-j©“-
Dębowjki Ignacy, kapitan z batalionu wzorowego grenadyerów.
Dąbrowski Gabryel, kapitan z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dębicki Ludwik, kapitan z pułku 4go ułanów.
DoerHer Józef, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
De Velag Karol, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Darowski Wincenty, kapitan z putku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dziemiuski Ludwik, kapitan z pułku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Władysław, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dziukiewicz Kazimierz, kapitan z korpusu weteranów.
Eingenfeld Stanisław, kapitan z pulkn i 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Emery, kapitan wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Fergus Konstanty, kapitan kwatermistrzowstwa generalnego.
Fredro Aleksander, kapitan z dawnego sztabu.
Fredro, kapitan z gwardyi francuskiej.
Kaliński Franciszek, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego
Finman Jan, kapitan z pulkn 7go piechoty wrojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gerlitz Jakub, kapitau z putku 2go piechoty liniowej.
Gosławski Mateusz, kapitan z pulkn 5go piechoty liniowej.
Grembecki Felix, kapitan z pułku 7go piechoty liniowej.
Gorsi Benedykt, kapitan z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gotlinowski W incenty, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Goltz Wawrzyniec, kapitan z pułku 2go strzelców pieszych.
Głembocki Melit, kapitan z pułku 2go strzelców pieszych.
Grabowski Jan, kapitan z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grabowski Konstanty, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grocholski Alexy. kapitan adjutant polow’y.
Ilammelberg Ludwik, kapitan z pułku 13go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-skiego.
Henng Stanisław, kapitan z pułku 3go ułanów.
Jezierski Stanisław, kapitan z szwadronu in-strukcyjnego strzelców konnych.
Jankowski Wincenty, kapitan z pułku 5go piechoty liniow’ej.
Jarzyna Józef, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jankowski Antoni, kapitan z pnlku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jezierski Anastazy, kapitan z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jankowski Józef, kapitan z pułku 4go strzelców konnych.
Jagniątkowski Fłoryan, kapitan z pułku 4 jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jędrzejewicz Grzegorz, kapitan z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kolnarski Konstanty, kapitan z pułku Igo piechoty liniowej.
Kawecki Stanisław, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kossowski Jozef, kapitan z pułku 3go piechoty wojsk polskich x’estwa warszawskiego.
Konarski Rajmund, kapitan z pułku 4go piechoty liniowej.
Kmita Nepoinucyn, kapitan z pułku 5go piechoty liniowej.
Kowalski Makary, kapitan z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kłodnieki Maciej, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Korycki Antoni, kapitan z pułku 8go piechoty liniowej.
Kulczewski Stanisław, kapitan z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kazubski Andrzej , kapitan z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
56
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.
Kiciński Waleryan, kapitan zpnlkn 13go pie- Lewnrtowski Paweł, kapitan z pułku 2go pie-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw-. clioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Lupichius Ignacy, kapitan z pułku 3go piechoty
Kossowski Jan, kapitan z pnlku 15go piechoty legii nadwiślańskiej.
wojsk polskich xigstwa warszawskiego. Ledochowski Jan, kapitan z pułku 5go piechoty
Krzywoszyński Tomasz, kapitan z pułku 15go liniowej.
piechoty wojsk polskich xięstwa war- Lesiński Michał, kapitan z pułkn 12go piechoty
sławskiego. wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Krajewski Tadeusz, kapitan zpnlkn 10go pie- Litwiński, kapitan z pułku 17go piechoty wojsk
choty wojsk polskich xigstwa warszaw- polskich xięstwa warszawskiego
skiego. Libiszewski Antoni, kapitan z pułku Igo ułanów.
Kosmowski Jan, kapitan z pułku 4go strzelców Lasocki Daniel, kapitan z pnlku 7go jazdy wojsk
pieszych. polskich xięstwa warszawskiego
Kowalski Józef, kapitan z pułku 4go strzel- Lelewel Prot, kapitan wojska polskiego xię-
ców pieszych. stwa warszawskiego.
Kobyliński Kajetan, kapitan z pułku 4go strzel- Lipiński Michał, kapitan z korpusu inwalidów.
ców pieszych. Łaski Maxymilian. kapitan z batalionu grena-
Kossowski Paweł, kapitan z pułku Igo jazdy dyerów gwardyi
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Łubieński Józef, kapitan z pnlku 6go piechoty
Kulczycki Michał, kapitan z pułku 3go ułanów. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Klichówski Walenty, kapitan z pułku 3 ułanów. Łagowski Franciszek, kapitan z pułku 3go
Kramarktawicz Piotr, kapitan z pułku 5go jazdy strzelców konnych.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Łętowski Ludwik, kapitan z kwatermistrzów-
Kijenski Ignacy, kapitan z pułku 3go jazdy stwa generalnego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Młodzianowski Benedykt, kapitan z pułku Igo
Kisieluicki Teodor, kapitan z pułku 13go jazdy piechoty liniowej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Malczewski Telesfor, kapitan z pułku Igo pie-
Kuszel Antoni, kapitan z pnlku 13go jazdy clioty liniowej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Markowski Wincenty, kapitan z pułku Igo pie-
Kostyał Józef, kapitan z bateryi 2 artyleryi choty legii nadwiślańskiej.
lekkokonnej. Mądrzykowski Michał, kapitan z pułku 2go pie-
Korabiewski Wincenty, kapitan z głównego choty legii nadwiślańskiej.
deżurstwa wojska. Madaliński Wojciech, kapitan z pnlku 4go pie-
Krzyczewski, kapitan z sztabu głównego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Kobylnicki Antoni, kapitan adjutant połowy. skiego.
Kinzel Franciszek, kapitan z legii nadwi- Mccenzeffi Antoni, kapitan z pułku 5go piechoty
ślańskiej. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karwicki Wincenty, kapitan z powstania lu- Malczewski Paweł, kapitan z pułku 7go piechoty
bełskiego. • liniowej.
Kosmiński Antoni, kapitan z korpusu inwalidów Majewski Ludwik, kapitan z pnłkn 15go pie-
Kwiatkowski Maciej, kapitan z korpusu we- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
teranów. skiego.
Lenkiewicz Franciszek, kapitan z szwadronów Mayzner Ferdynand, kapitan z pnłkn 2go strzel-
instrakcyjnych strzelców konnych. ców pieszych.
Lenkiewicz Erazm, kapitan z szwadronów Makowiecki Piotr, kapitan z pnłkn Igo strzelców
istrakcyjnych ułanów. konnych.
Lipczyński Leopold, kapitan z pułku 2go pie- Madaliński Józef, kapitan z pułku Cgo jazdy
clioty wojsk polskich xięstwa wrarszaw- wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
skiego. Madaliński Piotr, kapitan z pułku Igo ułanów-
P
n
i

■G’OaS.’?
57
OZDOBIENI KRZYŻEM ZŁOTYM.
Mierzyński Józef, kapitan z pułku Ggo jazdy Rożnowski Teodor, kapitan z pułku l5go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty wojsk polskich sięstwa warszaw-
Marcboeki, kapitan z artyleryi wojsk polskicli skiego.
xiestwa warszawskiego. Rudnicki Walenty, kapitan z pnłku 17go pie-
Moriec Jukób Stefan, kapitan z legii nadwi- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
ślańskiej. skiego
Matkowski Józef, kapitan z kwatermistrzów- Rozwadowski Antoni, kapitan z pułku Igo
stwa generalnego. strzelców konnych.
Marchoeki Teodor, kapitan adjutant połowy. Rowiński Adam. kapitan z pułku 5go jazdy
Nowicki Wincenty, kapitan z pułku 16go pie- wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
choty wojsk polskicli xięstwa warszaw- Roztworowski Antoni, kapitan z korpusu in-
skiego. walidów.
Nicdźwiecki Anzelm, kapitan z korpusu we- Szydlows’.i Teodor, kapitan z pnlkn strzelców
terauów. konnych gwardyi.
Okoński Jan, kapitan z pułku 3go piechoty Szumlański Ignacy, kapitan z szwadronu in-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. strnkcyjnego ułanów.
Olszewski Bartłomiej, kapitan z pułku 12go Szymanowski Alexander, kapitan z pnłku Igo
pieclioty wojsk polskich xigstwa warszaw- piechoty liniowej.
skiego. Szydłowski Ludwik, kapitan z pułku Igo pie-
Orsetti Wilhelm, kapitan adjutant połowy. choty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
Ostaszewski Paweł, kapitan z korpusu inwa- skiego
lidów. Sroczyński Jakób, kapitan z pnłku 4go pie-
Podczaski Władysław, kapitan z pułku Igo choty liniowej.
pieclioty wojsk polskicli xiestwa warszaw- Sehróter Jakób, kapitan z pułku 4go piechoty
skiego. liniowej.
Pawłowski Floryan, kapitan z pułku 3go pie- Sierakowski Ludwik, kapitan z pułku 4go pie-
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
Przyłęcki Kajetan, kapitan z pułku 8go piechoty Skaliński Alexander, kapitan z pułku 6go
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. piechoty wojsk polskich xięstwa war-
Pawłowski Jan. kapitan z pułku lOgo piechoty szawskiego.
wojsk polskich sięstwa warszawskiego. Siemiński Leonard, kapitan z pułku 6go pie-
Przepolewski Wojciech, kapitan z pułku 15go choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw- skiego.
skiego. Szukiewicz Faustyn, kapitan z pułku 7go pie-
Piwnicki Jan. kapitan z pułku Igo ułanów. clioty liniowej.
Pisarzewski Józef, kapitan z pułku 2go jazdy Strubiński Józef, kapitan z pułku 8 piechoty
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa warszawskiego
Puciatyeki Jan, kapitan z pułku 3go ułanów. Soczyński Jan Kanty, kapitan z pułku 8 pie-
Przyszychowski Augustyn, kapitan z pułku 7go choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
jazdy legii nadwiślańskiej. skiego.
Prek Stanisław, kapitan adjutant połowy. Sadowski Józef, kapitan z pułku 11 piechoty
Paszkowski Dominik, kapitan z dawnego sztabu. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pokutyiiski Jacenty, kapitan z kolumny nad- Skrzetuski Jan, kapitan z pułku 1 strzelców
bużnej. pieszych.
Rudnicki Floren ty, kapitan z pułku Igo pie- Szrantowski Jan, kapitan z pułku 2 strzelców
choty liniowej. pieszych.
Paczyński Leon, kapitan z pułku Igo piechoty Strukow Mojżesz, kapitan z pułku 4 strzelców
liniowej. pieszych.
%ę^Sfr~Qs&>-
58
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.

Szalski llyonizy, kapitan z pułku 4go strzelców pieszych.
Szołdrski Leon, kapitan z pułku 4go strzelców pieszych.
Stanowski Ignacy, kapitan z pułku Igo strzelców pieszych.
Sulimierski Anastazy, kapitan z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Starzyński Stanisław, kapitan z pułku 2go ułanów.
Sierakowski Jozef, kapitan z pułku 2go strzelców konnych.
Szweyt-er August, kapitan z pułku 3go strzelców konnych.
Storymowicz Nepomucyn. kapitan z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Skoraozewski Franciszek, kapitan z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sutkowski Józef, kapitan z pułku 7go jazdy wojsk polskie!) xięstwa warszawskiego.
Szymanowski Felix, kapitan z pułku 14go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sulatyeki Jan, kapitan z pułku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Stadnicki Antoni, kapitan z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szaciliski Fryderyk, kapitan z pułku 20go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
świderski Władysław, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Supalski Franciszek, kapitan z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Siedlecki Maryan, kapitan z korpusu inżynierów wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sołtyk Władysław, kapitan adjutant połowy.
Szweykowski Kajetan, kapitan z wojsk poi skich xiestwa warszawskiego.
Szmidt Karol, kapitan z korpusu weteranów.
Sadłuoki Antoni, kapitan z korpusu weteranów.
Trzciński Ignacy, kapitan z pułku grenadye-rów gwardyi.
Trzciński, kapitan z gwardyi francuskiej.
Turno Adam, kapitan z eclairpurs, gwardyi francuskiej.
Toczyski Xawery, kapitan z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Taczanowski Kazimierz, kapitan z pułku 7go piechoty liniowej.
Tatarowicz Jó/ef, kapitan z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Trzaskowski Karol, kapitan z pułku 3go strzelców1 konnych.
Trzcińsk; Roman, kapitan z pułku 4go strzelców konnych.
Twardowski Teodor, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Walewski Kazimierz, kapitan z batalionu in-strukcyjnego grenadyerów
Wysocki Kajetan, kapitan z pułku Igo piechoty legii nadwiślańskiej.
Wiewiorowski Kazimierz, kapitan z pułku 2go piechoty liniowej.
Wojszyk Jan, kapitan z pułku 2go piechoty liniowej.
Witowski Lucyan, kapitan z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Wolanowski Ignacy, kapitan z pułku 3go piechoty liniowej.
Witkowski Konstanty, kapitan z pułku 6go piechoty liniow’ej.
Wojakouski Wincenty, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Wenda Marceli, kapitan z pułku (igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wysiekierski Jerzy, kapitan z pułku 8go piechoty liniowej.
Wiśniewski Józef, kapitan z pnlku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wodzyński Maciej, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wołowski Fortunat, kapitan z pułku 13go piechoty wojsk polskich xięst,vva warszawskiego.
Wybraniecki Antoni, kapitan z pułku Igo strzelców konnych.
Wysocki Felix, kapitan z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wachowicz Franciszek, kapitan z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Walewski Wincenty, kapitan z pułku 7go jazdy legii nadwiślańskiej.

59
jQ?ł3’0-
OZDOBIENI KBZYZEM ZŁOTYM.
Wawro wski Józef, kapitan z legii nadwiśl.
Wiśniewski Józef, kapitan z pułku krakusów.
Wilson Hipolit, kapitan adiutant połowy.
Wyczółkowski Leon, kapitan z korpusu weteranów.
W iczerski Józef Stanisław, kapitan z korpusu weteranów.
Zarzycki Ignacy, kapitan z pułku Igo piechoty legii nadwiślańskiej.
Zieliński Kazimierz, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zenon iez Bonifacy, kapitan z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zdziennicki Benon, kapitan z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Żurawski Józef, kapitan z pułku 17go piechoty wojsk polskirh xięstwa warszawskiego.
Zajączkowski Rudolf, kapitan z pułku 4go strzelców pieszych.
Zwoliński Kajetan, kapitan z pułku Igo strzelców konnych.
Zieliński Józef, kapitan z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zawadzki Michał, kapitan z pułku 3go ułanów.
Ziemięeki Jan. kapitan z pułku 3go ułanów.
Zalewski X a w ery, kapitan z pułku 4go strzelców kounych.
Zapolski Jan, kapitan z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Żurakowski Lubin, kapitan z pułku krakusów.
Zakrzewski Józel. kapitan z pułku Igo ułanów xięstwa bergskiego.
Azarowiez Tomasz, porucznik z pułku 2go strzelców pieszych.
Billewiez Ludwik, porucznik z gwardyi fran-cuzkiej.
Bielski Kazimierz, porucznik z pułku Igo ułanów.
Borowski Telesfor, porucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Bielak [Salomon, porucznik z pułku 4go strzelców konnych.
Bniuski, porucznik adjntant sztabu wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rakowski Józef, porucznik z kolumny nadbnżnej.
Czaplicki Jan, porucznik z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Czerniejewski Jerzy, porucznik z pnłku 4go strzelców pieszych.
Cielecki Wojciech, porucznik z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chełmicki Wincenty, porucznik z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Cetnerow iez Jan, porucznik z pułku 3go strzelców pieszych.
Czarnomski, porucznik wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dybowski Felix, porucznik z pułku dgo pie-clioty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Dobrzyński Jan, porucznik z pułku 3a:o strzelców pieszych.
Drckojewski Augustyn, porucznik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Dzierzbicki Michał, porucznik adjntant połowy.
Florkiewicz Antoni, porucznik z pułku 8go piechoty liniowej.
Faron Jakób, porucznik z pulkn 2go ułanów.
Finkę Henryk, porucznik adjutant połowy.
Gejszdorf Felix, porucznik z pulkn Igo piechoty legii nadwiślańskiej.
Gębka Tomasz, porucznik z pulkn 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Gautier W aienty, porucznik z pnłku 5go piechoty liniowej.
Godlewski Wincenty, porucznik z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Gawroński Witalis, porucznik z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Grzymała W ojciec,fe. porucznik z kwatermi-strzowstwa generalnego.
Jerzmanowski Maxymilian, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Janowski Antoni, porucznik z pułku 5go piechoty liniowej.
Jurzyńs.ii Jan, porucznik z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Jasiński Józef, porucznik z pulkn Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jankowski Ignacy, porucznik z pułku 2go strzelców konnych.
Kossecki Roch, porucznik z pnłku 5go piechoty liniowej.
Kornecki Felicyan, porucznik z pułku 5go piechoty liniowej
Kośeielski Wiktor, porucznik zpnłkn 2go strzelców pieszych.
Krzyżański Kazimierz, porucznik z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.

-C’G-a©-
OZDOWENI KHZY2BM ZŁOTYM.

Przewłocki Konstanty, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Kołłątaj Dyouizy, porucznik z pułku 3go ułanów.
Kornacki Grzegorz, porucznik z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Kobyliński Anzelm, porucznik z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Konopacki Adam. porucznik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Kupse Michał, porucznik z legii nadwiślańskiej.
Krajewski Jakob Md ward, porucznik z legii północnej.
Kraiński Sebastian, porucznik z korpusu weteranów.
Kossakowski Jacenty, porucznik z korpusu weteranów.
Lubowiecki Antoni, porucznik z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Locci Teodor, porucznik z pnłku 8go piechoty liniowej
Lasocki Walenty, porucznik z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
-Łączkowski Antoni, porucznik z pułku 2go strzelców konnych.
■Łączkowski Wojciech, porucznik z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Łuczycki Stanisław, porucznik z korpusu inwalidów.
Milżecki Wincenty, porucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Maszewski Andrzej, porucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Moszyński Symplicyusz, porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Mruczhiewicz Józef, porucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Malczewski Stefan, porucznik z pułku 4go strzelców pieszjch.
Małachowski Onufry, porucznik z pułku 14go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Ożarowski Wojciech, porucznik z pułku krakusów.
Puchała Tomasz, porucznik z bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwardyi.
Polkowski Stanisław, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Podhorodecki Jan. porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Porczyński Ludwik, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Pohoreehi Konstanty, porucznik z pułku 2go strzelców konnych.
Pokutyński Jan. porucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Putyatycki Ignacy, porucznik z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszaw.
Potulieki Kazimierz, porucznik adjutant połowy.
Kożmowski Jan, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Kaczyński Stefan, porucznik z pnłku 3go piechoty liuiowej.
Romanow ski Adam, porucznik z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Rybicki Jan, porucznik z pułku 9go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Rożnowski Maksymilian, porucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Rokitnicki- Klemens, porucznik z pułkn Igo strzelców pieszych.
Kucki Antoni, porucznik z pułku 4go strzelców pieszych.
Rybiński Ignacy, porucznik z pułku 3go ułanów.
Radzimiński Stanisław , porucznik z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Kośeiszewski Augustyn, porucznik z artylpryi konnej wojsk polskicłi xiestwa, warszaw.
Ry kacze wski Florenty, porucznik z kolumny nadbużnej.
Kmarzew ski Marcin, porucznik z batalionu in-strukcyjnego strzelców pieszych.
Swiutłowski Antoni, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej
Staszewski Rulin, porucznik z pułku 4go piechoty liniowej.
Stankar Antoni, porucznik z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Staszkiew icz Grzegorz, porucznik z pnłku 8go piechoty liniowej.
Strabieński Konstanty, porucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Sybert Jan. porucznik z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szatkowski Agaton, porucznik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Świątkowski Tomasz, porucznik z pułku 4go strzelców pieszych.
Sarnecki Wincenty, porucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
■o
61

OZDOBIENI KliZYZEM ZŁOTYM.
Strzembosz Karol, porucznik z pulkn Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Sarnecki Benedykt, porucznik z pulkn 2go ułanów.
Starowolski Karol, porucznik z pułku 2po ułanów.
Stępnicki Felix, porucznik z pnłku 2po jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sierakowski Karol, porucznik z pułku 7po jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Starzyński Karol, porucznik z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Szezepanowski Antoni, porucznik z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw’.
Święcicki Wiktor, porucznik z arcyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szwejkowski, porucznik adjutant sztabu wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sierakowski Karol, porucznik adjutant połowy.
Szymanowski, porucznik wrojsk polskich xiestwa w arszawskiego.
Szymanowski Xawery. porucznik z korpusu weteranów.
SiediisLi Adam. porncznik z kolumuy nadbużnej.
Szyperski Józef, porucznik z korpusu weteranów.
Stoeki Piotr, porucznik z kolumny nadbużnej.
Trzebuchowski Sebastyan, porucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Tomaszewski Stanisław, porucznik z pułku 15go piechoty wojsk polskich xiestwa warsz.
Trzebiiiski Erazm, porucznik z pułku 3go ułanów.
Twarowski Jan, porucznik z nrtyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ufniarski Franciszek, porncznik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Wicztiński Stanisław, porucznik z szwadronu strzelców konnych gwardyi.
AVajchert J.m Alexander, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Witowski Józef, porucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Wasilewski Józef, porucznik z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwra warszaw-
Wodnieki Piotr, porncznik z pulkn 2go strzelców pieszych.
Wysocki Maciej, porucznik z pulkn 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wierzbicki Antoni, porucznik z bateryi pozycyjnej artyleryi konnej.
Żubr Maciej, porucznik z pułku 6go piechoty liniowej.
Żebrowski Stanisław, porucznik z pułku 6go piechoty liniowej.
Zalewski Franciszek, porucznik z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zajączkowski Marcin, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Zgliczj liski Józef, porucznik z pułku 2go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Zakrzewski Józef, porucznik z pulkn lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zaliwski Wincenty, porncznik z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zbijewski Koman, porncznik adjutant połowy.
Biegacki Tomasz, podporucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Bardzieki Antoni, podporncznik z pulkn Igo
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Bierzyuski Józef, podporucznik z pułku 2go strzelców konnych.
Badowski Tadeusz, podporucznik z pulkn 4go strzelców konnych.
Bardzyński Karol, podporucznik z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chrzęciewski Mateusz, podporucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Chociszewski Jan, podporncznik z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Adam, podporncznik z pułku 4go strzelców konnych.
Echandy Szymon, podporucznik z legii nadwiślańskiej.
Godlewski Stanisław, podporucznik z pułku Igo ułanów’.
Grabowski Józef, podporucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Gąsecki Wojciech, podporncznik z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Golejewski Julian, podporucznik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
&
i
i
s
41

62
~’o5Ł0’^
OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM. __
Horwart Antoni, podporucznik z pułku 4po Pruobliński Kazimierz, podporucznik z pułku
jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw- Igo strzelców pieszych.
skiego. Płoński Edward, podporucznik adjutant połowy.
Jaroszjński Karol, podporucznik z pułku Igo .Roszkowski Walenty, podporucznik z pnłku 6go
strzelców konnych jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Jelski Ignacy, podporucznik z pułku 2go pie- skiego.
clioty wojsk polskich xiestwa warszaw- Rynkiewicz Franciszek, podporucznik z pułku
skiego. 13go jazdy wojsk polskich xiestwa war-
Koszucki Jan Nepomucyn, podporucznik z pułku szawskiego.
3go jazdy wojsk polskich xiestwa war- Raczyński Anastazy, podporncznik adjutant
szaw8kiego. sztabu wojsk polskich xiestwa warszaw’-
Kurowski Jwi, podporucznik z pułku 7go jazdy skiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Sokolnicki Xawerv, podporucznik z pułku Igo
Kozakiem icz Adam, podporucznik z pułku 8go piechoty liniowej.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Skolimowski Cypryan, podporncznik z pułku
skiego. 7go piechoty liniowej.
Korzeniowski Teodor, podporucznik z pułku Straszewicz Wiucenty, podporucznik z pułku
lOgo jazdy wojsk •polskich xiestwa war- 2go strzelców pieszych.
szawskiego. Starorypiński Kajetan, podporucznik z pułku
Koczorowski Jozef, podporucznik z kolumny 8go jazdy w’oisk polskich xiestwa war-
nadlużnej. szawskiego.
Lebowski Micbał, podporucznik z pułku 12go Thyl Piotr, podporucznik z pułku 12go pie-
piechoty wojsk polskicli xigstwa warszaw- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Laskowski Ignacy, podporucznik z pułku 6go Ty&kiewicz Tadeusz, podporucznik z pułku Cgo
j.izdy wojsk polskich xiestwa warszaw- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
Marauski Antoni, podporucznik z pułku Igo Ujazdowski Julian, podporucznik z pułku Igo
piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw- jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Malinowski Ludwik, podporucznik z pułku 3go Woju iłów icz Ludwik, podporucznik z batalionu
piechoty liniowej. instrnkcyjnego grenadyerów.
Marzkowski W ładysław, podporucznik z pułku Wnorowski Wojciech, podporucznik z pułku
14go piechoty wojsk polskicli xiestwa war- Igo piechoty liniowej.
szawskiego. Wołowicz Stanisław, podporucznik z pułku Igo
Miączyński Jan, podporucznik z pułku 8go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw-
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- skiego.
skiego. Wąsowicz Xawery, podporucznik z pułku 5go
Malinowski Mateusz, podporucznik z korpusu jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
żandarmeryi. skiego.
Merle August, podporucznik z legii nadwi- Wierciński Damazy, podporncznik z pułku 6go
(dońskiej. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
NcSterowiez Jan, podporucznik z pułku 7go skiego.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Zakrzewski Kajetan, podporucznik z pnłku 3go
skiego. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Ossoliński Kajetan, podporucznik z pułku 2go skiego.
strzelców konnych. Zalewski Józef, podporucznik z pułku 14go
Olszewski Ludwik, podporucznik z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw skiego.
■<0sę^O –

,-r
63

OZDOBIENI KRZYZEM ZŁOTYM.
Berkow’icz Jerzy, adjutant podoficer z pulkn Zdanowicz Józc£, sierżant z pułku Igo jazdy
krakusów. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Hohendorf Julian, adjutant podoficer z pułku Czarnecki Tadeusz, furyer z pułku Igo pie-
13ero piechoty wojsk polskich xiestwa choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
warszawskiego. skiego.
Krajewski Antoni, adjutant podoficer z pnłku Antoszewski Mikołaj, kapral z pułku Igo jazdy
2go piechoty wojsk polskich xięstwa war- wojsk polskich xięstwa -warszawskiego.
szawskiego. Jodys Maciej. kapral z pułku 2go pieclioty
Naoiniazowski Ignacy, adjutant podoficer liniowej.
z pułku 3go pieclioty wojsk polskich xię- Milewski Wincenty, kapral z pułku 8go pie-
stwa warszawskiego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Sławiński Józef, adjutant podoficer z ponto- skiego.
nierów wojsk polskich xięstwa warszaw- Szyffer Karol, kapral z pułku Igo pieclioty
skiego. wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Winnicki Franciszek, sierżant starszy z pułku Szmigueki Marc-in, kapral z pułku lOgo pie-
Igo piechoty wojsk polskich xięstwa war- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
szaw’skiego. skiego.
Chrzanowski Bartłomiej, wachmistrz z pułku Sarnowski Dominik, trębacz z pułku 3go pie-
3go jazdy wojsk polskich xiestwa war- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
szawskiego. skiego
Moroziuski, wachmistrz z pulkn lOgo jazdy Bringman Krystyan, żołnierz z pułku 12go
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Niekrat Józef, wachmistrz z pułku 6go jazdy skiego.
wojsk polskicli xiestwa warszawskiego. Jaworski, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk
Baczyński Klemens, wachmistrz z gwardyi. polskich xięstwa warszawskiego.
Grzybowski Józef, sierżant z pułku 4go pie- Klimczak Tomasz, żołnierz z pułku Igo pie-
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
Jadok Józef, sierżant z pułku 3go piechoty Maćkowiak Jan, żołnierz z pułku 12go piechoty
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa -warszawskiego.
Olsik Szymon, żołnierz z legii północnej.
Jasiński, sierżant z pulkn 13go jazdy wrojsk Przybiło w ski Tomasz, żołnierz z pułku 3go
polskicli xięstwa warszawskiego. pieclioty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Markowski Jan, sierżant z pułku 3go piechoty skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Wilczewski Marcin, żołnierz z pułku Igo pie-
Nowicki Jan, sierżant z pułku ligo piechoty choty wojsk polskich xiestwa warszaw’-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiego.
(Słupecki Antoni, sierżant z pułku 3go piechoty Krasiński Józef, podpułkownik z gwardyi na-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. rodowej warszawskiej.
Satkowski Mateusz, sierżant z pulkn 12go Mańkowski Józef, major z gwardyi narodowej
piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw- łomżymskiej.
skiego. Wolmer Franciszek, major z gwardyi narodo-
Stokociński Kazimierz, sierżant z pułku 3go wej łomżyńskiej.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Beifert Karol, kapitan z gwardyi narodowej
skiego. warszawskiej.
Strzyżewski Andrzej, sierżant z pułku 7go Eafarski Roch, podporucznik z gwardyi naro-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw. dowej płockiej.
Teterewski Wojciech, sierżant z pułku 5go Kaczorowski, sierżant z gwardyi narodowej
piechoty liniowej. warszawskiej.
^:JęIjS),'”Qaa,a-
-o®«©-
— 64 —
ISFt*0-
OZDOBIENI KRZYZEM ZW)TYM.
Chełmiński Piotr, kapral z gwardyi narodowej Galion Teofil, urzędnik zdrowia z pułku ligo
płockiej. piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Sędzimir Stanisław, kapral z gwardyi narodo- skiego.
wej płockiej. Gulicz Fryderyk, urzędnik zdrowia z legii
Barouiller. dyrektor arsenału wojsk polskich nadwiślańskiej.
xiestwa warszawskiego. Hasselt Fryderyk, urzędnik zdrowia z pułku
Wasilewski Jan. szef biura z komisyi rządowej 16go piechoty wojsk polskich xięstwa war-
wojny. szawskiego.
Zabierzewski Franciszek, podsekretarz z ko- Kithcl, urzędnik zdrowia z wojsk polskich xię-
misyi rządowej wojny. stwa warszawskiego.
Kończą Fortunat, audytor dywizyi placu Kostecki Kazimierz, urzędnik zdrowia z pułku
miasta Warszawy. 14go piechoty wojsk polskich xięstwa war-
Odyniec Ignacy, audytor z pułku 3go strzel- szawskiego.
ców konnych. Lucy Onufry, lekarz lszej dywizyi piechoty.
Buhot Piotr, podinspektor popisów’ wojsk poi- Bolle Fryderyk, urzędnik zdrowia z pułku Igo
skicli xięstwa warszawskiego. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Greffen Wojciech, podinspektor popisów wojsk skiego.
polskich xięstwa warszawskiego. Schultz August, lekarz naczelny wojsk poi-
Kossech Stefan, podinspektor popisów wojsk skieh xicstwa warszawskiego.
polskich xiestwa warszawskiego. Tomicki Jan, urzędnik zdrowia z pułku 13go
Radziejewski Teodor, podinspektor popisów jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiego.
Dobiecki Wojciech, komisarz wojenny lej klasy Fauner Jan, nrzędnik zdrowia z wojsk polskich
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. xięstwa warszawskiego.
Świniarski Stefan komisarz wojenny lej klasy Torosiewicz Józef, urzędnik zdrowia z pułku
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. 17go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bellot Ludwik, komisarz wojenny 2giej klasy Walburg Wilhelm, urzędnik zdrowia z wojsk
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. polskich xiestwa warszawskiego
Herman Jan Nepomucyn, dyrektor żywności Werner Fryderyk, urzędnik zdrowia z pnłku
polowej wojsk polskich xiestwa warszaw- 12go piechoty wojsk polskich xięstwa
skiego. warszawskiego.
Czerny Emanuel, magazynier żywności polowej Winiarski, urzędnik zdrowia z wojsk polskich
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. xiestwa warszawskiego.
Czekiorski Józef, doktor medycyny i chirurgii. Zalewski Jakób, buchalter z apteki głównej.
Krzyżem srebrnym.
Dobrski Hipolit, kapitan z pułku 8go piechoty Lasocki Józef, kapitan z pułku 7go jazdy
liniowej. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dzierzgowski Ignacy, kapitan z pułku 5go pie- Moreau, kapitan z gwardyi francuzkiej.
choty liniowej. Morawski Jan, kapitan z pułku 3go ułanów.
Komajewski Jan, kapitan z pułku 3go strzel- Modzelewski Franciszek, kapitan z artyleryi
ców konnych. konnej wójsk polskich xięstwa warszaw-
Krzywicki Felix, kapitan z kompanii lszej skiego.
pozycyjnej artyleryi pieszej. Rosenhiibel Ludwik, kapitan z ptilkn 6go pie-
Kazanowski Michał, kapitan z artyleryi gar- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
, nizonowej. skiego.
Kruszewski Maciej, kapitan z korpusu wete- Ruszczyć Wincenty, kapitan z pułku 3go strzel-
rano w. ców pieszych.
i
O

65

.OZDOBIENI KRZTZEM SREBRNYM.
f
Świerzawski Onufry, kapitan z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Tolkmidt Alexander, kapitan z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Talatowicz Michał, kapitan z korpusu weteranów.
Alk wist Teodor, porucznik z pułku 12go piechoty wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Broniewski Józef, porucznik z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bilcwicz Franciszek, porucznik z pułku 3go strzelców pieszych.
Byszewski Józef, porucznik z bateryi Iszej artyleryi konnej.
OliaSzczucki Kazimierz, porucznik z korpusu weteranów.
Budkiewicz Leon, porucznik z pułku figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dymówski Józef, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Drażewski Michał, porucznik z pułku 3go strzelców konnych.
Giedrojc xiąże, porucznik z gwarilyi franenz-kiej.
Gutowski Leon, porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Gierowski Sylwester, porneznik z pułku 4go jazdy wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Ilorpowski Kasper, porucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Illlński Antoni, porucznik z pułku 5go piechoty liniowej.
Jachclski Andrzej, porucznik z pułku 4go pierlioty liniowej.
Jelniak Karol, porucznik z pułku 7go piechoty liniowej.
Kuczyński Stanisław, porucznik z legii nadwiślańskiej.
ilaźniewski Grzegorz, porucznik z artyleryi garnizonowej.
Meyer Jan, porucznik z korpusu weteranów.
Nitkowski Filip, porucznik z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Niklewiez Wawrzyniec, porucznik z pułku 4go strzelców pieszych.
Olszyński Józef, porucznik z pułku 2go strzel-strzelców pieszych.
Otocki Maciej, porucznik z pułku 4go strzelców konnych.
Eollet, porucznik z gwardyi francuzkiej.
Rużycki Michał, porucznik z pułku 6go piechoty liniowej.
Schultz Ignacy, porucznik z batalionu instruk-e.yjnego strzelców pieszych.
Sulimierski Jan, porucznik z pułku 3go piechoty liniowej.
Skoropaeki Józef, porucznik z pnłkn Igo strzelców pieszycli.
Sawicki Szymon, porucznik z pułku 3go strzelców pieszych.
Słomski Józeł. porucznik z pułku 2go ułanów.
Uklauski Jan, porucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zalewski Jan. porucznik z pnłkn 4go piechoty liniowej.
Żarski Kajetan, porucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Biernawski Ignacy, podporucznik z pułku Igo piechoty liniowej.
Bocheński Mikołaj, podporucznik z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bogucki Ignacy, podporucznik z pułku 3go ułanów.
Cynarski Jan, podporucznik z pułku 3go piechoty liniowej.
(’wierciakiewicz Stanisław, podporucznik z pułku 9go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dąbrowski Michał, podporucznik z pułku Igo ułanów.
Gołębiowski Michał, podporucznik z pułku Igo strzelców konnych.
Gutkowski Wincenty, podporucznik z pułku 2go ułanów.
Gumiński Józef, podporucznik z korpusu weteranów.
Jagielski Józef, podporucznik z pułku Igo strzelców konnych.

66
OZIKiBIEXI KRZYŻEM 8RKUHNYM.

Jasinuwski Tomasz, podporucznik z korpusu Nadratowski Józef, podporucznik z pułku kra-
weteranów. kusów.
Koncewicz Józef. podporucznik z pułku Igo Nagórniczewski Jakub, podporucznik z korpnsu
piechoty liniowej. inwalidów.
Kossakowski Józef, podporucznik z pułku 8go Osiński Ignacy, podporucznik z pułku 3go pie-
piechoty liniowej. choty liniowej.
Kąsowski Andrzej, podporucznik z pułku lOgo Osiecki Szymon, podporucznik z pułku 4go pie-
piechoty wojsk polskich sięstwa warszaw- choty liniowej.
skiego. Ostrowski Antoni, podporucznik z pnlku 4go
Koperski Jan. podporucznik z pułku 15go pie- piechoty liniowej.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Osy powieź Wincenty, podporucznik z piliku
skieeo. Igo strzelców’ pieszych.
Kwiatkowski Adam. podporucznik z pułku Igo Prouiewicz Ignacy, podporucznik z pułku Igo
strzelców pieszych. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Krzyżanowski Sebastyan z pułku 2go ułanów. skiego.
Kossowski Antoni, podporucznik z pułku 3go Paschalis J.ikób. podporucznik z pułku 5go
ułanów. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Kucharski Jan, podporucznik z pułku 4go skiego.
strzelców konnych. Podezaski Józef, podporucznik z pułku 9go
Kaczorowski Felix, podporucznik z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- skiego.
skiego. Radłówski Adam. podporucznik z pułku 4go
Lassow Krzysztof, podporucznik z pułku 3go ułanów.
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- Szymański W ojciech, podporucznik z pułku
skiego strzelców konnych gwardyi.
Łoziński Franciszek, podporucznik z pułku 2go Szajewski Wincenty, podporucznik z pułku
ułanów. Igo piechoty liniowej.
Morzkowski Augustyn, podporucznik z bata- Skłodowski Adam. podporucznik z pułku 2go
lionu grenadyerów gwardyi. piechoty wojsk polskich xięstwa war-
Marchocki Tadeusz, podporucznik z pułku 6go szawskiego.
piechoty wojsk polskich xięstwa wai- Sikorski Alexander, podporneznik z pułku 3go
szawskiego. piechoty liniowej.
Morzkowski Józef, podporucznik z pułku 8go Sobiewski Szymon, podporucznik z pułku 4go
piechoty wojsk polskicłi xięstwa war- piechoty liniowej.
szawskiego. Sulikowski Bartłomiej. podporucznik z pułku ■
Maguuski Stanisław, podporucznik z pułku 5go piechoty liniowej.
Igo jazdy wojsk polskich xięstwa war- Starczewski Floryun, podporucznik z pułku
szawskiego. Igo ułanów.
Mitraszewski Łukasz, podporucznik z pułku Stupnicki Jan. podporucznik z pułku 2go ula-
Igo jazdy wojsk polskich xięstwa war- nów.
szawskiego. Szczepański Józef, podporucznik z pułku 7go
Miłkowski Józef, podporucznik z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
strzelców konnych. skiego.
Mitrosz Tomasz, podporucznik z pułku lOgo Samotyk Mateusz, podporucznik z pułku 8go
jazdy wojsk polskich xigstwa warszaw- jazdy wojsk polskich xieBtwa warszaw-
skiego. skiego.
Młodeeki Józef, podporucznik z kompanii 2giej Tizetrzewiński Antoni, podporucznik z pułku
artyleryi lekkiej pieszej. 4go strzelców konnych.
Ą
y
67

— OZDOBIENI KRZYŻEM SREBRNYM.
o
Turowski Józef, podporucznik z bateryi 2giej artyleryi lekkokounej.
Troszczyński Józef, podporucznik z dawnego wojska.
Wiereiszewski Stanisław, podporucznik z pułku grenadyerów gwardyi.
Wierzbowski Marcin, podporucznik z pułku 2go piechoty liniowej.
Wójcik Tomasz, podporucznik z pułku 3go piechoty liniowej.
Wentzcl Józef, podporucznik z pułku 4go strzelców konnych.
Wolkowski Antoni, podporucznik z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Wągrodzki Tomasz, podporucznik z pułku 17sro piec’ oty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wąsowicz Stanisław, podporucznik z pułku Igo ułanów.
Woliński Dominik, podjiorncznik z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wiehrowski Jan, podporucznik z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zabielski Józef, podporucznik z batalionu grenadyerów gwardyi.
Zabrzeski Stanisław, podporucznik z pułku 2go ułanów.
Zalewski Alexander, podporucznik z kompanii łszej pozycyjnej artyleryi pieszej.
Orłowski Józef, kapitan z gwardyi narodowej warszawskiej.
Mozajko Józef, sierżant starszy z gwardyi narodowej łomżyskiej.
Skinder Franciszek, żołnierz z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Wasilewski Dominik, żołnierz z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Girard, urzędnik zdrowia z gwardyi francuz-kiej.
Jędrzejowski Klemens, urzędnik zdrowia z pułku logo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bieliński Ignac), adjutant podoficer z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszaw.
Dorbijewski Wincenty, adjutant podoficer z pułku 2go piechoty wrojsk polskicli xię-stwa warszawskiego.
Gołembiowski Jan. adjutant podoficer z pułku 17go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw skiego.
Krajewski Józef, adjutant podoficer z pułku 3go piechoty wojsk polskich \ i es twa warszaw.
Kuśkowski, adjutant podoficer z pułku 14go piechoty wojsk polskich xięscwa warsz.
Kowalewski Felix, adjutant podoficer z pułku 17go jazdy wojsk polskich xięstwa warsz.
Kobyliński Jakób, adjutant podoficer z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Lasocki Józef, adjutant podoficer z pułkn Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Podbilski Andrzej, adjntant podoficer z pułku 14cro piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Sikorski Karol, adjutant podoficer z pułkn 2go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Szołuński Kazimierz, adjutant podoficer z pułku 2ero piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
i
Bonicki Antoni sierżant z gwardyi narodowej płockiej.
Alexandrowicz Franciszek, sierżant z gwardyi narodowej łomżyńskiej.
Jemiałkowski Kazimierz, kapral z gwardyi narodowej warszawskiej.
Lesiecki Stanisław, kapral z gwardyi narodowej płockiej.
Godlewski, żołnierz z gwardyi narodowej płockiej.
Michalski Jan, żołnierz z gwardyi narodowej warszawskiej.
Tłoński Mateusz, żołnierz z gwardyi narodowej warszawskiej.

Szamerski Franciszek, adjutant podoficer z pułku 14go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szynalski Jan, adjutant podoficer z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Stępkowski Józef, adjutant podoficer z pułku krakusów.
Turski Jan, adjutant podoficer z legii nadwiślańskiej.
Królikowski Kazimierz, sztandarowy z pułku 14go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piotrowski Marcin, sztandarowy z pułku 3go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw.
— 68 —

OZDOBIEXf KRZYZEM SREBRNYM.
Szefler Szymon, podorłowy z pułku figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wróblewski Wincenty, podchorąży z pułku 3go piechoty liniowej.
Hański Jan, wagmeister z pułku 2go ułanów.
Schwartz Jan, wagmeister z pułku 7go piechoty liniowej.
Bielecki Franciszek, sierżant starszy z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bobiński Józef, sierżant starszy z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Borkowski Wojciech, sierżant starszy z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bieńkowski Wojciech, sierżant starszy z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bob inek, sierżant starszy z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Chmielewski Michał, sierżant starszy z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Fryciewicz Kasper, sierżant starszy z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
fi all ar Marcin, sierżant starszy z pułkn 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Jerzowski Józef, sierżant starszy z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Kromlioltz Antoni, sierżant starszy z pułku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw skiego.
Leszczyński Jan, sierżant starszy z pułku logo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Michalski Jakób, sierżant starszy z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Misiewicz Józef, sierżant starszy z pułkn figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Michalski Kaspar, sierżant starszy z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Perkowski Jakób, sierżant starszy z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piwnicki Józef, sierżant starszy z pułku 6go pieclioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
.Rusiecki Jakób, sierżant starszy z bat.alionu saperów wojsk polskich xięstwa warszaw-skiego.
Rusiłowicz. sierżant starszy z pułkn 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Śniegocki Józef, sierżant starszy z pułkn 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szymański Szymon, sierżant starszy z pułku 2go pieclioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szajkowski Karol, sierżant starszy z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Tyssol Jan, sierżant starszy z pułku lOgo pieclioty wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Ulczyński Kajetan, sierżant starszy z pułku Igo pieclioty wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Włocbou iez Wawrzyniec, sierżant starszy z piliku 13go pieclioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wentzel Tadeusz, sierżant starszy z pułku Igo pieclioty wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Zamojski Jan, sierżant starszy z pułku 15go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zołądkiewicz, sierżant starszy wolontarynsz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Baranowski Ignacy, wachmistrz z pułku 8go jazdy wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Boliusiewicz Leon, wachmistrz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Chrzcliński Józef, wachmistrz z pułku strzelców konnych gwardyi.
Chlewski Michał, wachmistrz z pułku ców konnych gwardyi.
9,-zP-o-
69
■’óS^uc –
. OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.

p
\
i
Czaplicki Stefan, wachmistrz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Celiński Wiktor, wachmistrz z pułku 3go strzelców konnych.
Chmieliński Wojciech, wachmistrz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Czerwiński Stanisław, wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Dąbrowski W ineenty, wachmistrz z pułku 2go ułanów.
Dębiński Alexander, wachmistrz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Gościski Ignacy, wachmistrz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grądalski Stanisław, wachmistrz z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego
Goszczyński Jan, wachmistrz z pulkn Ggo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Goltz Ignacy, wachmistrz z pułku 9go jazdy
wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Cirąndzki W ładysław, wachmistrz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Idzikowski Wincenty, wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kapica Michał, wachmistrz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kaliszewski Michał, wachmistrz z pułku lGgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kłodnicki Józef, wachmistrz z kolumny nad-bużnej.
Lenczowski [Stanisław, wachmistrz z pnlku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mizaryusz Józef, wachmistrz zpułku 4go strzelców’ konnych.
Michałowski Jan, wachmistrz z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Niezgodzki, wachmistrz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Olszewski Wincenty, wachmistrz z pnlku 4go strzelców konnych.
Osmulski Jan, wachmistrz z pnlku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ą
|§L
Ostaszewski, wachmistrz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pawłowski Ignacy, wachmistrz z pułku 3go strzelców’ konnych.
Paszkowski Gabryel, wachmistrz z pnlku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Remiszewski Dezydery, wachmistrz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sąchocki Mateusz, wachmistrz z szwadronu strzelców konnych gwardyi.
Szubert Jau. wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Staroń piński Antoni, wachmistrz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Serwacki Ignacy, wachmistrz z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Starczewski, wachmistrz z pnlku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szesser Jan. wachmistrz z legii nadwiślańskiej.
Truchlowski Jan, wachmistrz z pułku 2go strzelców konnych.
Wroński Felix, wachmistrz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Wierzbicki Józef, wachmistrz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Zakrzewski Andrzej, wachmistrz z pułku 2go ułanów. ,
Zawidzki. wachmistrz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zawadzki, wachmistrz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ancuta Tomasz, sierżant z pnlku 14go jazdy w’ojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Aleksandrowicz Michał, sierżant zpułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Bałaban Jakób, sierżant z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Brodnicki Piotr, sierżant z pnlku 6go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Baczyński Józef, sierżant z pułku 6go piechoty w’ojsk polskich xięstwa warszaw.
Baczo Bartłomiej, sierżant z pułku Ggo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Baranowski Jan, sierżant z pułku Ggo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw.
Brzeziński, sierżant z pułku Ggo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.

— 70 —
©ŁS’3-
OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.
Białobłocfci Szymon. sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Bogucki Nepomucyn, sierżant z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Białopietrowiez Wincenty, sierżant z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warsz.
Bartkowiak Antoni, sierżant z pułku 11 p:o piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw.
Bańkowski, sierżant z pułku 13 go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Barski, sierżant z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Baraniecki sierżant z pułku I3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Berdeau .łan, sierżant z artyleryi pieszej wojsk polskicii xiestwa warszawskiego.
Biedrowski Jan. sierżant z artyleryi konnej.
Ciborowski Jan. sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Chroniee Wojciech, sierżant z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Clerc Jan, sierżant z pułku Ifigo piechoty wojsk polskich x i es twa warszawskiego.
Czeków ski, sierżant z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dęby Pius, sierżant z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Diterle Józef, sierżant z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dworski, .sierżant z pułku 13go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego
Doizy Piotr, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego
Drozdowski Szczepan, sierżant, z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dąbrowski Dominik, sierżant z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszaw.
Fiałkowski Wojciech, sierżant z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Freylich Daniel, sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Grzelewiez Jan, sierżant z pułku Igo strzelców pieszych.
Goliiiski Michał, sierżant z pułku 7go piechoty wojsk polskicli x i es twa warszawskiego.
Gumowski, sierżant z pułku 9go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Graunowicz Wincenty, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
(iorecki Wojciech, sierżant z pułku Igo jazdy wojsk polskich x’cstvva warszawskiego.
Górski Tomasz, sierżant z pułku 9go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grzybowski Ludwik, sierżant z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-skiego.
Hoffmann Józef i sierżant z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Hański Franciszek, sierżant z pułku U go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Horn Karol, sierżant z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Hądzyński Antoni, sierżant z pułku 13go wojsk polskicii xięst\va warszawskiego.
Jarmułouicz Maciej, sierżant z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jabłoński Karol, sierżant z pułku i go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jeliński Sebastian, sierżant z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
Jarczyński Marcin, sierżant z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Jońsl Ignacy, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xi fes twa warszawskiego.
Jaraszowfki Stanisław, sierżant z pnłku Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Jackowski Michał, sierżant z pułku 2go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Iwanoivicz Alexander, sierżant z pulkn 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Gelejzon Jan, sierżant z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jankowski, sierżant z pnłku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.

•0*^2–
71

. OZDOBIENI KRZYŻEM SREBRNYM. –
Jemielski Piotr, sierżant zartyleryi pieszej wojsk Kirkor Floryan. sierżant z pułku 3go jazdy
polskich xięstwa warszawskiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kujauski Wojciech, sierżant z pułku Igo pie- Karasiński Józef, sierżant z pułku 5go jazdy
clioty wojsk polskich xięstwa warsz. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kazubowski Tyburcy, sierżant z pułku Igo Kopiński Wojciech, sierżant z pułku 5go jazdy
piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skiego. Kamiński Maciej, sierżant z pułku 12go jazdy
Krzyżanowski Józef, sierżant z pułku 2go wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw- Kunnerc Józef, sierżant z artyleryi pieszej
skiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kozłowski Wojciech, sierżant z pułku 2go Lubczyk Sabo, sierżant z pułku Igo pie-
piechoty wojsk polskich xięstwa war- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
szawskiego. skiego.
Korycki Kazimierz, sierżant z pułku 3go pie- Łona Józef, sierżant z piliku 6go piechoty
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
skicgo. Lissowski Kasper, sierżant z pułku 7go pie-
Kwater Józef, sierżant z pułku 3go piechoty choty liniowej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Lunie, sierżant z pułku lOgo jazdy wojsk
Kalaszyuski Bazyli, sierżant z pułku 5go pie- polskich \ięstwa warszawskiego.
choty wojsk polskich xięstvva warszaw- Lissowski Stanisław, sierżant z pułku ligo
s kiego. jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
Koperski Sebastyan, sierżant z pułku 5go pie- skiego.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Legięza Anrlrzej, sierżant z pułku 12go jazdy
skiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kozłowski Walenty, sierżant z pułku 6go pie- Lubiewski Kajetan, sierżant z artyleryi pieszej
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
skiego. Lukasiewicz Jerzy, sierżant z pułku 4go
Kuszewski Jakób, sierżant z pułku 8go pie- strzelców pieszych.
choty wojsk polskich xięstwa warszaw- Łukowski, sierżant z pułku 6go jazdy wojsk
skiego. polskich xięstwa warszawskiego.
Komiuenderski Szymon, sierżant z pułku 8go Łoziński, sierżant z pułku 15go jazdy wojsk
piechoty wojsk polskich xięstwa war- polskich xięstwa warszawskiego.
szawskiego. Mnlek Fgnacy, sierżant z pułku Igo piechoty
Kąsiel Marcin, sierżant z pułku 8go piechoty legii nadwiślańskiej.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Malinowski Antoni, sierżant z pułku 2go pie-
Koczakiew icz, sierżant z pułku 13go piechoty choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. skiego.
Kwaśniewski Jan, sierżant z pułku 15go pie- Malinowski Jerzy, sierżant z pułku 2go pie-
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Kuczborski Jan, sierżant z pułku 15go pie- Makowski Wincenty, sierżant z pułku 2gopie-
clioty wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Klinków.ski Stanisław, sierżant z pułku 2go Mikulicz Jerzy, sierżant z pułku 2go pie-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- clioty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Kirkor Maxymilian, sierżant z pułku 3go Majewski Jakób, sierżant z pnłkn 5go pie-
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
H’:r,

—c
72
** iCJ
• '\3
?
OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM..
¥
S
Musielski Józef, sierżant z pułku fi pro piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Matusiewicz Paweł, sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Mikulski Piotr, sierżant z pułku 8go piechoty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Medyński, sierżant z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Magarski Wojciech, sierżant pułku 1 Igo jazdy W’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ostrowski Antoni, sierżant z pnłku 15go pie-clioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Oszczędowski, sierżant z artyleryi pieszej W’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pilecki Szymon, sierżant z szwadronów strzelców konnych gwardyi.
Pawłowski Piotr, sierżant z pułku Igo piechoty liniowej.
Piaskowski Jan. sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Porczyk Jan, sierżant z pułku 2go piechoty legii nadwiślańskiej.
Paszkowski Mateusz, sierżant z pulkn 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Porowski Kazimierz, sierżant z pnłkn 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pskowski, sierżant z pułku 13go pieclioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Popławski Stanisław, sierżant z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstvva wrarszaw-skiego.
Paszcwski Felix, sierżant z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pisowski Ignacy, sierżant z pułku 9go jazdy W’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Pużyński Leon, sierżant z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Plewiński Franciszek, sierżant z batalionu po-silkowego artyleryi wojsk polskich xig-stwa warszawskiego.
Podgórski Melchior, sierżant z kolumny nad-bnżnej.
Rybczyński Paweł, sierżant z pułku 3go legii nadwiślańskiej.
Rupniewski Xepomucyn, sierżant z pnłku 6go pieclioty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Raczyński Bartłomiej, sierżant z pnłkn 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rybiński Andrzej, sierżant z pułku 8go jazdy wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Rylski Stanisław, sierżant z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rumiński Stanisław, sierżant z pułku 13go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Rudzki Józef, sierżant z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rowiński Teofil. sierżant z batalionu saperów wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rogowski, sierżant wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Serwaczyński Marcin, sierżant z pnłku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Strzałkowski Tomasz, sierżant z pnłkn Igo piechoty wojsk polskieli xięstwa warszaw.
Stafirski Marcin, sierżant z pnłkn Igo piechoty wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Suchociński Maciej, sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Suchecki Wincenty, sierżant z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięst,wa warszaw.
Sieczek Jan, sierżant z pułku 3go pieclioty legii nadwiślańskiej.
Skrzymowski Franciszek, sierżant z pnłkn 8go pieclioty wojsk polskieli xięstwa warszawskiego.
Sikorski Antoni, sierżant z pnłku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Szymański Adam, sierżant, z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sector Andrzej, sierżant z pułku 1 figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szart Franciszek, sierżant z pnłku l7go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.

■C’C” C”
73
. OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.
Sławiński Józef, sierżant z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Skarżyński Stanisław, sierżant pułku 3 go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Widnliński Maciej, sierżant z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięst\a warszawskiego.
Włodarczyk Stanisław, sierżant z legii nadwiślańskiej.
Świderski lifażej. sierżant z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szymkiewicz Kenedy kt, sierżant z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Solecki Antoni, sierżant z pułku 12go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sokulski. sierżant z pułku 15go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Stańkicw icz Stanisław, sierżant z kompanii pionierów.
Soroczyński Andrzej, sierżant z kolumny nad-bużnej.
Tołoczko Tomasz, sierżant z pułkn 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Teleśnicki Mikołaj, sierżant z pułku ligo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Żwinogrodzki Jan, sierżant z pułkn 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zieliński Jan, sierżant z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zolatorski Grzegorz, sierżant z pułku 8go piechoty liniowej
Żubr Joanna, sierżant z pułku 17go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zieliński Józef, sierżant z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Chranouski Antoni, podoficer z pnłku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Dziewanowski Leon, podoficer z pułku Igo ułanów.
Ussedon Jan, sierżant z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Udec Józef, sierżant z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wilczyński Jan, sierżant z pnlku grenadye-rów gwardyi.
Wilczek Alojzy, sierżant z pułku 2go pie choty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Waller Józef, sierżant z pułku 2go piechoty legii nadwiślańskiej.
Wiśniewski Marcin, sierżant z pnłku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jaworski Jan, podoficer z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kożuchów ski Karol, podoficer z pułku strzelców konnych gwardyi.
Kruger Ludwik, podoficer z pnłku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kamiński Maciej, podoficer z pułku 2go ułanów.
Kw ileeki Antoni, podoficer z pnłku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Maytner Franciszek, podoficer z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstvva warszawskiego.
Wilarnowicz Kazimierz, sierżant z pułku 15go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Werner Jan, sierżant z pułku 16go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Poniev\ ierski Wojciech, podoficer z pułku lGgo jazdy wojsk polskich xigstwa warszawskiego.
Koman Kazimierz, podoficer z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wiśniewski Walenty, sierżant z pnlkn Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wysili liski, sierżant z pułkn 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.

Szydłowski Mikołaj, podoficer z pułku 2go ułanów.
Sawicki Teodor, podoficer z pułku 3go ułanów. Stankiewicz Stanisław, podoficer z batalionu saperów.

74
OZDOBIENI KKZYZKM SEEB1INYM.
Bernowski Wiktor, furyer z putkn I2go Groclmlski Józef, kapral z pułku lOgo pie-
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Iwanów Dmitrow, furyer z pułku 15go pie- Grabowski Klemens, kapral z pułku 6go
clioty wojsk polskicli xięstwa warszaw- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego- skiego.
Lisowski Augustyn, furyer z pułku Igo strzel- Górski Tomasz, kapral z pułku (Igo jazdy
ców pieszyj-li. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Laumann Fryderyk, furyer legii północnej. Getgoft Jerzy, kapral z pułku ligo jazdy
Pawulski Jan, furyer z pułku ligo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Gorczyński Tomasz, kapral z pułku lfigo
Sremski Julian, furyer z pułku 16go pie- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
choty wojsk polskich xigstwa warszaw. skiego.
Błocki Franciszek, kapral z pułku 3go piechoty Giczowski Antoni, kapral z artyleryi pieszej
legii uadu iślańskiej. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Buzę Paweł, kapral z pułku 8go piechoty Grabianin, kapral wolontaryusz wojsk polskich
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. xięstwa warszawskiego.
Borowski Andrzej, kapral z artyleryi pieszej Ilorodyski Kajetan, kapral z pułku 12go
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Czerniawski Karol, kapral z pułku 13go jazdy skiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Jaworski Jozef, kapral z pułku 3go pie-
Ciszewski Jan, kapral z pułku 15go jazdy choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
wojsk polskich xięstwa w’arszawskiego. skiego.
Czarnecki Józef, kapral z korpusu weteranów Jędrzejewski Mateusz, kapral z pułku 7go
Danecki Józef, kapral z pułku 3go piechoty piechoty wojsk polskich xięstwa war-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. szawskiego.
Domagalski Marciu, kapral z pułku 7go pie- Jakubowski Szymon, kapral z pułku 12go pie-
clioty wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego. skiego.
Dancewicz Franciszek, kapral z pułku ligo Jodziewicz, kapral z pułku 13go piechoty
piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw- wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
skiego. Jakubowski Józef, kapral z pułku 6go jazdy
Dańkiewicz Jan. kapral z pułku l5go pie- wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Junga Franciszek, kapral z pułku 7go jazdy
Dubicki Antoni, kapra) z pułku 12po jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. Janicki Wawrzyniec, kapral z pułku 7go
Falbiński Jan, kapral z pułku 8go piechoty jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
wojsk polskich x i es twa warszawskiego.
Fornalski Franciszek, kapral z pułku dgo Jaworski Józef, kapral z pułku 2go ułanów.
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw- Kozłowski Szymon, kapral z pułku 7go pie-
skiego. choty wojsk polskich xięstvva warszaw-
Grodzki Ignacy, kapral z pułku 5go pie- skieco.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Kawecki Szymon, kapral z pul u Igo pie-
skiego. choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
Gregory Bartłomiej , kapral z pułku 5go pie- skitgo.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Kujmiewski Mateusz, kapral z pułku Igo
skiego. piechoty legii nadwiślańskiej.
i ®

—0^2©-
— 75 –

Qs^o-
OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM.
Kowalski Franciszek, kapral z putkn 2go Lakus Jan, kapral z pułku 5go piechoty
piechoty wojsk polskich xiestwa war- wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
szawskiego. Ligiera, kapral wo’ontaryusz wojsk polskich
Kuźmiński Wmceuty. kapral z pułku 2go xiestwa warszawskiego.
piechoty wojsk polskich xięstwa war- Keller, kapral z artyleryi pieszej wojsk poi-
szawskiego. skicli xięstwa warszawskiego.
Kumasz Józef, kapral z pułku 3go piechoty Kopka, kapral z artyleryi pieszej wojsk poi-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. skieh xiestwa warszawskiego.
Karownikow Karol, kapral z pułkn 3go Kułakowski Antoni, kapral z kolumny nad-
piechoty wojsk polskich .\ięstwa warszaw- Łużnej.
skiego. Myrbacłi, kapral z pułku 6go piechoty wojsk
Karczewski Andrzej, kapral z pułku 8gu polskich xiestwa warszawskiego.
piechoty wojsk polskich xiestwa war- Mitra szewski Uszyli, kapral z pułku 7go pie-
szawskiepo. choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Królikowski Jan, kapral z pułku 8go pie- skiego.
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- Małecki Izydor, kapral z pułku lOgo pie-
skiego. choty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Kalecki Michał, kapral z pułku lOsro jiiechoty skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Martynkiewicz Ignac}, kapral z pułku 5go
Karpiński, kapral z pułku 13go piechoty wojsk jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
polskich xiestwa warszawskiego. Massjnkieuiez Maciej, kapral z pułku ligo
Karsztein, kapral z pułkn 14go piechoty wojsk jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
polskich xiestwa warszawskiego. skiego.
Krasuodęhslu Jozef, kapral z pułku 15go Maryniak Wojciech, kapral z pnłku 14go
piechoty wojsk polskich xięstwa war- jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
szawskiepo. skiego.
Karkus Szymon, kapral z pułku 5po jazdy Mroczkowski, kapral z pnłku IŁgo jazdy
wojsk polskich xięstwa warszawskiego. wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kaniewski Józef, kapral z pułku 5go jazdy Nowakowski Franciszek, kapral z pułku 5go
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
Kułakowski Jan, kapral z pułku 6go jazdy skiego.
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. Nacylak Marcin, kapral z pułku 7go pie-
Kopycki Jakóh, kapral z pułku 9go jazdy choty wojsk polskich xiestwa warszaw’-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. skiego.
Karpiński Jan, kapral z pułku lOgo jazdy Niestępski Antoni, kapral z pułku 6go jazdy
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kulczycki Franciszek, kapral z pułkn ligo Nowowiejski Joachim, kapral z pułku 13go
jazdy wrojsk polskich xiestwa warszaw. jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
Krzywoliłocki Ignacy, kapral z pułku 12go skiego.
jazdy wojsk polskich xięstvva warszaw- Niwiński, kapral z artyleryi pieszej wojsk
skiego-. polskich xiestwa warszawskiego.
Kulczycki, kapral woloutaryusz wojsk polskich Olszewski Antoni, kapral z pułku Igo jazdy
xiestwa warszawskiego. wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ludwig Józef, kapral z pułku Igo piechoty Paczos Michał, kapral z pułku 6go pie-
wojsk polskich xiestwa warszawskiego. choty liniowej.
Lewandowski Jan, kapral z pułku 3go pie- Placka Grzegorz, kapral z pułku 8go pie-
choty wojsk polskich xiestwa warszaw- choty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego. skiego.
I
ft
«
,’o5Et>3-
76
OZDOBIENI KliZYZEM SREBRNA M.
Popowski Alojzy, kanral z pułku 14go piechoty wojsk polskich xiestwa v arszaw-skiego.
Potocki Xawery, kapral z pułku 1figo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Polanowski Franciszek, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestw’a warszawskiego.
Pawłowski Jan. kapral z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Popiel, kapral z pułku lfigo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piasecki Paweł, kapral z nrtyleryi pieszej wojsk polskich xiestw’a warszawskiego.
Pękalski. kapral z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piątkowski Jan. kapral z dawnych wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ruszkowski Piotr, kapral z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Różycki Tomasz, kapral z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Skroliociiiski Jan. kapral z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Sobociński Walenty, kapral z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Skorupski Jan, kapral z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestw’a warszaw-skiego.
Swierczyński Antoni, kapral z pułku 8go
piechoty wojsk polskich xięstwa war-
szawskiego.
Szmidt Antoni, kapral z pułku ligo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sosnowski Stanisław, kapral z pułku Igo
ułanów
Stetkiewicz Tomasz, kapral z pułku Igo
jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Szelegowski Tomasz, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szałąjkowski Franciszek, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sledziriski Jan, kapral z pułku Igo jazdy w’ojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szyinkuski Augustyn, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Słoniczewski Walenty, kapral z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Szawlowsu Alexander, kapral z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szel°chowski Pius. kapral z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Skwarcz Józef, kapral z artyleryi konnej.
Świątkowski Baltazar, kapral z kolumny nad-bnżnej.
Tryffon, kapral z pułku 13go piechoty
wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Turzański, kapral z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Trzciński Walenty, kapral z pułku L5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Turski Stefan, kapra! z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ubyeli Wojciech, kapral z pułku 8go piechoty W’ojsk polskich xięstw’a warszaw-
skiego.
Wińsk i Michał, kapral z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa W’arszawskiego.
Wiśniewski Bazyli, kapral z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warsz iw-
skieero.
Wiersbitowsjfi Wiktor, kapral z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wesołowsl, Filip, kapral z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wituski Kajetan, kapral z pułku figo piechoty woisk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wejmański Antoni, kapral z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Witkowski Michał, kapral z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
cc© 77 s>- o vs £5^3-

 • OZDOBIENI KRZYZEM SREBRNYM..
  ¥

Weliczka Jan, kapral z pnlkn 8go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Wysocki Józef, kapral z pułku 8go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Wilfort, kapral z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Weyss Tomasz, kapral z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wyrw icz Jakób. kapral z pułku 12c-o piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Wolski Mateusz, kapral z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ziałkiowski Marcin, kapral z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Zieliński Antoni, kapral z pułku lOgo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Zalewski Franciszek, kapral z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zapolski Felix, kapral z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Beliński, kadet z powstania.
Czarniecki Ignacy, kadet z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karsznicki Antoni, kadet z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mrochowski Leonid, kadet wolontaryusz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Żelisławski Piotr, kadet wolontaryusz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Żelisławski Ilaniel, kadet wolontaryusz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Turkiewicz Tomasz, ogniomistrz z artyleryi wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Dylów ski. ogniomistrz z artyleryi wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Sikora, ogniomistrz z artyleryi wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Bayer Felix, bombardyer z kompanii artyleryi 3 lekkiej pieszej.
Burhardt Jan. kanonier z artyleryi konnej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Bayer Antoni, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Borowicz Bartłomiej, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Cesarz, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Cieclioński, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ciszewski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Drozdowski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Doros/uk, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Jaroch. kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Karski Jan, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Kwiatkowski Ignacy, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Kasprowicz Kasper, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Lejkowski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Mrozowski Józef, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Badlak. kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Basiński Jan, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Swiderski, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Telega, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Trojanowski Antoni, tokarz z bateryi 2giej artyleryi konnej.
Wanderezyk, kanonier z artyleryi pieszej wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Wiśniewski Michał, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zeniusz, kanonier z artyleryi konnej wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Trequin Jerzy, dobosz pułkowy z pułku Igo piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Warendt Franciszek, dobosz pułkowy z pnlku 1 £ro piechoty wojsk polskich xiestwa war-Bzawskiecro.
£.v

78
. OZDOBIENI KRZYZEH SREBRNYM.
Czarnecki .Tan, dobosz pułkowy z piliku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rynka, dobosz pułkowy z pułku Ogo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adamski Franciszek, sztabs trębacz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adler Wilhelm, sztabs trębacz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Krzyżanowski Józef, sztabs trębacz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rudziński Tomasz, sztabs trębacz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schmidt Jakólj. sztabs trębacz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Stutzmann Antoni, sztabs trębacz z pułku 3go strzelców konnych.
Toczkiewicz, dobosz batalionowy z pułku 9go piechoty wojsk polskich xięst,wa warszawskiego.
Taft’ Karol, dobosz batalionowy z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw skiego.
Gradkowski, dobosz z artyleryi pieszej wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Markowski Kukasz, dobosz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Poll Józef, dobosz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
iStaniewski Józef, dobosz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Roseufeld Karol, trębacz z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kwiatkowski Paweł, trębacz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięst,wa warszaw-
skiego.
WisJowski Michał, trębacz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jakubowski Andrzej, trębacz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.

Kroja Karol, trębacz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Offenberg Michał, trębacz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schuch Jan, trębacz z pułku 10 jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Florkowski Jakub, trębacz z pułku ligo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Morawski, trębacz z pułku lfigo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Andrzejewski Mateusz, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adamski Kazimierz, żołnierz z pułku l3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Adamczyk Józef, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ambroziewicz Szymon, żołnierz z pułku lfigo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bańkowski Joachim. żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Budzyński, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstw’a warszawskiego.
Bukowiecki Cypryau, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bandurski Piotr, żołnierz z pułku 4go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw
skiego.
Badowski Kasper, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Bartłnsik Jan. żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Borowski Paweł, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Białobrzeski Bartłomiej, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Rałko Jan, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Bringman August, żołnierz z pułku l2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
G-Cag,
— eB
~«Si

79

’3P&0-

 • OZDOBIENf KRZYZEM SREBRN YM. –
  t vs
  „5
  Bonikowski Franciszek, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Burzyński, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Bednarek Antoni. żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Borejko Józef, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
  Brzeski Józef, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Białkowski Ludwik, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
  Bilski Adam. żołnierz z pułku 9go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Chudziński, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk połskicli xięstwa warszawskiego.
  Czekalski Józef, żołnierz z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Całużyński Jan, żołnierz z pułku 4go strzelców pieszych.
  Ciesielski Antoni, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Chmielewski Andrzej, żołnierz z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Cieślak Franciszek, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw skiego.
  Ciesielski -Łukasz, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
  skiego.
  Cygański Kasper, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Czerniejewicz Stanisław, żołnierz z pułku 16go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
  Chcłmanowski Kasper, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Cbeluiński Mateusz, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  'SA)-
  Czarnecki Jan. żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwu warszawskiego.
  Czarnecki, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Cieślikowski, żołnierz z pułku 16go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Dąbrowski Wincenty, żołnierz z daw nej gw ardyi.
  Dogórski Stanisław, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-skiego.
  Drobmija Michał, żołnierz z pułku 15go pie-
  clioty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Drobmija Stanisław, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
  Doinaniak Kazimierz, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Dyczewski W ojciech, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Domagalski Mateusz, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Dąbrowski Jan, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Drozdolewicz Adam, żołnierz z batalionu saperów wojsk polskich xiestwa warszaw.
  Donacki Jan, żołnierz z kolumny nadbużnej-
  Ekiert Stefan, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Franciszek Jan, żołnierz z pułku ligo piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Fraziak Walenty, żołnierz z pnłku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Filipiński Józef, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Frankiewicz Mateusz, żołnierz z pnłku 6go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Gregory Stefan, żołnierz z pulkn Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Garasiiuów Jakób, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Gemze Xawery. żołnierz z pułku 6go piechoty, wojsk polskich xięstwra warszaw-
  skiego. 80

OZDOBIE’II KRZYZEM SREBRNYM.
I
8
Gregorów Jan, żołnierz z pułku 8go pieclioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gołębiowski Stanisław, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Górzyński Bartłomiej, żołnierz z pułku 12ro piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grzybowski Franciszek, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Grodzicki Jan, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Godlewski Franciszek, żołnierz z pułku 2go ułanów.
Gumiuski Wojciech, żołnierz z pułku 2go
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Głowieniecki Tomasz, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Gromkiewicz Ludwik, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
Grondzika Józef, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Gollert Antoni, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Górecki fe/.yrnon, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Grzybowski Jan, żołnierz z pnłkn Cgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Goryszewski Marcin, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw.
Goszczyniak fiebastyan, żołnierz z legii nadwiślańskiej.
Hersz Michał, żołnierz z pułku ligo piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Holec Józef żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Hę fiński iSebastyan, żołnierz z pułku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ilebda Jan, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Hreczaninka Jan, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jasiek Franciszek, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Japowicz Józef żołnierz z pnłku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Izdebski Wojciech, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jaworski Jan, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Idek Jan, żołnierz z pułkn 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jurgielaytys, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Ilkow Ilko, żołnierz z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jemielewski August, żołnierz z pnłku 4go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Imbierow iez Michał, żołnierz z pułku 5go jazdy w’ojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Janowski Paweł, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Jezierski, żołnierz z pułku lOgo jai.dy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jaworski Jan, żołnierz z pułku ligo jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Jurystoma Franciszek, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Ilasiewicz Teodor, żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Jaworski, żołnie rz z pnłku J figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Janusz Woiciech, żołnierz z legii północnej.
Jurka Mateusz, żołnierz z kolumny liadhużncj.
Kiesinal.sk’ Jan, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego,
Kossohudzki Marcin, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karszuiewicz Józef, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kowalski Józef żołnierz z pułkn 3go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
KluŁaczewski, żołnierz z pułkn 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
k

crC-alB

81
%S

OZDOBIENI 1CRZ\ŻE1I SREIill.WM.

I
Kuczewski Tomasz, żołnierz z pułku 5fro piechoty woisk polskich xięstvva warszaw-
skiego.
Kołata Bartłomiej. żołnierz z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kozłowski Jan, żołnierz z pułku 7go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kapał Mateusz, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kozłowski Andrzej, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Koehowicz Opanów, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Karpowicz Wincenty, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich sięstwa warszawskiego.
Klarowicz Paweł, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Klaus Jan, żołnierz z pułku ]2go piechoty wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Kamiński Józef, żołnierz z pułku 15go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kulczycki Jan, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
Kawecki Paweł’, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Krysiniewicz Dominik, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Krzyżanowski Wawrzyniec, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kułakowski Stanisław, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kwiatków ski Maciej, żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Kluszyński Frauciszek. żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Kinowski Stanisław, żołnierz „z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego
Krayuik Szymon, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięst.wa warszawskiego.
Kozak Walenty, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kalinowski Jakóli, żołnierz z pnlkn 7gn jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Kwiatkowski Kazimierz, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstw’a warszaw.
Kurczewski Franciszek, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstvva warszaw-
skiego.
Kossowski, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Koczorowski Stanisław, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Koczewski. żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich sięstwa warszawskiego.
Kruger Jan, żołnierz z pułku 3go piechoty legii nadwiślańskiej.
Kiryło Andrzej, żołnierz z kolumny nadbużnej.
Luskowski Józef, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw,
skiego.
■Lutkiewicz Jan. żołnierz z pnlkn Igo piechoty wojsk polskicli xięstwa warszaw.
Lipski -Tan, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskicli xięstwa warszawskiego.
Laskowski Jan. żołnierz z pnlkn 3go piechoty wojsk polskich tięstwa warszawskiego.
Lakonaytys Stanisław, żołnierz z pułku 3 go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Lej dura Jan. żołnierz z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstws, warszawskiego.
Leszczyiiski Mateusz, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Lewandowski Walenty, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Lutostański Michał, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
■Laski Jozef, żołnierz z pułku Igo piechoty Wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ługowski Józef, żołnierz z pułku 7go jazdy
wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Lusiewicz Piotr, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.

— 82 —

 • OZDOBIENI KRZYŻEM SREBRNYM
  Marcinkowski Józef, żołnierz z batalionu strzelców pieszych gwardyi.
  Muniejewski Kocb, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Malinowski Szymon, żołnierz z pułku 2go pie-clioty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Modzelewski Kazimierz, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Mielczarek Andi/ej, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Marczewski Jan. żołnierz z pułku 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Mąkolski Mikołaj, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Mule tycz Jan, żołnierz z pułku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Mrówczyński Kazimierz, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Miłosik Jan, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Modrzejewski Jan. żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Masłowski Makary, żołnierz z pułku 8go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Mańkowski, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Mołczański Szymon, żołnierz z dawnych wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Malewski, żołnierz wolontarynsz wojsk polskich xięst\va warszawskiego.
  Maśpiuk. żołnierz wolontarynsz wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Nastrabaeli, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Niewęgłowski Józef, żołnierz z pułku 7go piechoty liniowej.
  Nikefor Wasil, żołnierz z pułku 7go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Nowakowski Antoni, żołnierz z pnłku 8go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Nowak Andrzej, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Niezowski Ignaey, żołnierz z kolumny nad-bużnej.
  Owczarów Jan. żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  Utocki Piotr, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Obiicltowski Jan, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Okrasiński Augustyn, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Olszewski Paweł, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Orłowski Jan, żołnierz z korpusu weteranów.
  Piorun Grzegorz, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskicłi xięstwa warszaw-
  skiego.
  Pałucki Marcin. żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Pulkowski Antoni, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Pintura Piotr, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Paluszkiewicz Antoni, żołnierz z pułku 4go strzelców pieszych.
  Piątysiak Mikołaj, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Pieharski Wincenty, żołnierz z pułku Rgo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Piaskiewiez Jan, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Paulin Stanisław, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
  skiego.
  Paszkiewicz, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
  Polankiewiez Tomasz, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
  skiego.
  Pągowski Cypryan, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
  83

oZLioKIEXI K’EZTZEM SREliitX’iM.
Przymorski Marcin, żołnierz z pnlku figo
jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piekarski Błażej, żołnierz z pułkn 7go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Piotrkowski Onufry, żołnierz z pułku 7go
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Pawłowski W incenty, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Pankiewicz. żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Paiuka Kazimierz . żołnierz z legii północnej.
Rusiami Adam. żołnierz z pułkn 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Iładziewieź Józef, żołnierz pułku 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Rzukowski Józef, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Różański Michał, żołnierz pułkn Igo piechoty wojsk polskich xięstvva warszawskiego.
Rynkiewicz Piotr, żołnierz z pułku 2go jazdy wmjsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Rakowski Jan. żołnierz z pułku 3go jazdy wojsk polskich xicstw’a warszawskiego.
Kzemieuiewski, żołnierz z pułku 5go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Romanowski Jan, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Różycki Jan, żołnierz z pułku 12go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sztuk Franciszek, żołnierz z grenadyerów gwardyi.
Szyezewski Antoni, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwra warszawskiego.
Sobolewski Józef, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Stępel Józef, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szczepaimwicz Joachim, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw.
Stołubowiez Tomasz, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szafarko Piotr, żołnierz z pułku 6go pieclioty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Siemiasko Filip, żołnierz z pułkn 6go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Święcicki Piotr, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Schreiter Benon, żołnierz z pnłku lOgo pie-clioty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Szybilski Felix, żołnierz z pułku I2go piechoty wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Schultz Wojciech, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Stankiewicz, żołnierz z pnłkn 13go piechoty wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sulkowski Szymon, żołnierz z pnłku 16go piechoty wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Sokołowski Stefan, żołnierz z pułku lfigo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Szołański Józef, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Stoliński Jan. żołnierz z pułku 2go jazdy
wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Sielnicki Maciej, żołnierz z pnłku 5go jazdy wojsk polskich xicstwa warszawskiego.
Szklarkow’ski Piotr, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Suchodolski Antoni, żołnierz z pułku 7go jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw
skiego.
Srogowicz Józef, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xicstwa warszaw-
skiego.
Szabliński Józef, żołnierz z pułku 13go jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Schultz Paweł, żołnierz z pułku Igo legii nadwiślańskiej.
Szeniut Eliasz, żołnierz z batalionu saperów.
Skąpski Jan. żołnierz z kolumny nadbużnej.
Tadeuszak Franciszek, żołnierz z pułku 2go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.

84
OZDOlilKM KRZYZEM SREBRNYM.
t
I
<?
A
'ri v
5?.
Tułiiczpwski Mikołaj, żołnierz z pułku figo piechoty wojsk polskich xięstw;a warszawskiego.
Trzeciak Wawrzyniec, żołnierz z pnłkit figo piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Turkowski, żołnierz z pułku l3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Turczyiiski PrfŁr, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskicli Yięstwa warszawskiego.
Tomaszewski Tomas/,, żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Turski Bal tlomiej, żołnierz z pułku 7go
jazdy wojsk polskich xięstua warszawskiego.
Tyinolicj. żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Ufniarski Stanisław, żołnierz z pułku ligo jazdy’ wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Uru^.i, żołnierz wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wolosiewiez Wiktor, żołnierz z pułku Igo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Więckowski Antoni, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
W oj akowski Józef, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Werbowski Jan, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wojtczak Tomasz, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wasilewski Jakób, żołnierz z pułku 4go piechoty wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wiśniewski Bawół, żołnierz z pułku 5go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Woźny Melchior, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego.
Wójcik Błażej, żołnierz z pułku 8go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
i;:

Wawrzynkiewiez Walenty, żołnierz z pułku 9go piechoty wojsk polskich Męstwa warszawskiego.
Wróblewski Tomasz, żołnierz z pułku 9go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Wilgała Jakób. żołnierz z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wesołowski Paweł, żołnierz z pułku lOgo piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskie go.
Wanderhauu Piotr, żołnierz z pułku Ffigo piechoty w’ojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Więckowski Franciszek, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskicli xięstwa warszaw-
skiego.
Wybaw niski Jan. żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wiśniewski Paweł, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Wyszyński Dominik, żołnierz z pułku 2go jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wasilewski Filip, żołnierz z pułku 3go jazdy w’ojsk polskicli xiestwa warszawskiego.
Wyganowski Piotr, żołnierz z pułlu 3go
jazdy wojsk polskich xiestwa warszaw-
skiego.
Wygratacłi Walenty, żołnierz z pułku 5go
jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wójtowski Tomasz, żołnierz z pułku 5go
jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Wu>ew«L Andrzej, żołnierz z pułku figo
jazdy wojsk polskicli xiestwa warszaw-
skiego
Wis/.owaty Jakób. żołnierz z pułku figo jazdy wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Wałacha, żołnierz z pułku lOgo jazdy wrojsk polskich xiestwa warszawskiego
Wiesiołka Wawrzyniec żołnierz z kolumny
nadliużnej.
Ziółkowski Tomasz, żołnierz z pułku 3go piechoty wojsk polskicli xiestwa warszaw-

skiego.

rv_
V, yt ty
f
,
$
:
Cl
r
Q^o
— 85 —
OZDOBIENI KRZYŻEM KAWALERSKIM.

Zio-lkowski Mateusz, żołnierz z pulkn lOgo piechoty wojsk polskich xięstwa war-8 z a w s kiego.
Zając Ignacy, żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zieliński Szymon. żołnierz z pułku 12go piechoty wojsk polskich \ięstwa warszawskiego.
Żurakowski, żołnierz z pułku 13go piechoty wojsk polskich xiestwa warszawskiego.
Zołyński Wincenty, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zieliński Wojciech, żołnierz z pułku Igo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zucac.h, żołnierz z pułku 6go jazdy wojsk
polskich xięstwa warszawskiego.
Znrka. żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Zajączkowski Andrzej, żołnierz z pułku lOgo jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw.
Zieńkiewicz Józef, żołnierz z pułku 15go jazdy wojsk polskich xięstwa warszaw-
skiego.
Zasiewicz, żołnierz wolontaryusz wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
OZDOBIENI ZA Ś. P. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA,
których ostateczne stopnie nie wiadome.
Krzyżem
Bielak Józef, generał major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Frankowski Mateusz, generał major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Mokronowski Stanisław, generał major wojsk dawnych Królestwa Polskiego.
Poppart Franciszek, trenera! major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Wielouiojski Stanisław, gpnerał major wojsk dawnych królestwa polskiego.
Sanguszko Kustachy. generał brygadyer wojsk dawnych Królestwa Polskiego.
Karwieki Krzysztof, szef pułku kawaleryi lekkiej.
Olilewriński Yntoni. pułkownik lekkiej jazdy.
Baltic Ludwik, pułkowmik regimentu nr. 10.
Jasiński Jakob, pułkownik iużynieryi litewskiej.
Morawski Karol, pułkownik regimentu hetmana.
Piotrowski Ignacy, pułkownik regimentu nr. 12.
Czartoryski Adam, podpułkownik z regimentu ‘Wirtembcrga.
kawalerskim
Grocholski Jan. podpułkownik z regimentu królowej.
Baumami Filip, podpułkownik z regimentu nr. 12.
Kosielski Kajetan, podpułkownik z korpusu artyleryi.
Przy b\szewski Ignacy, podpułkownik z regimentu nr. 11.
Burzyński Tomasz, major z regimentu Ostróg. Chomentowski Michał, major z regimentu kozaków.
Chrzanowski Jan, major z korpusu artyleryi. Dlirafourt Antoni, major z regimentu 2 litewskiego.
Dunikowski Sebastian, major z kawaleryi narodowej.
Eydzialowicz Ignacy, major z regimentu Radziwiłła.
Fontanna Jan. major z regimentu strzelców. Gąhar/.ewski Jan, major z korpusu• artyleryi. Krasicki Jan, major z regimentu Potockich. Kołysko Benedykt, major z kawaleryi narodowej.
-Cc*©-
86

0ZD0B1EM KRZYZEM KAWALERSKIM.

Lewicki Antoni, major z regimentu lekkiej jazdy królewskiej.
Łaźniński Saryusz:, major z kawaleryi narodowej.
Szuszkowski Antoni, major z regimentu strzelców.
Suchodolski Michał, major z regimentu litewskiego nr. 7.
Szczułowski Józef, major z kawaleryi.
Tettan Ludwik, major z regimentu Radziwiłła.
Wedelsztedt, major z regimentu lekkiej jazdy.
Zabłocki Jan. major z regimentu nr. 12.
Błeszyński Hipolit, szef szwadronów kawaleryi narodowej.
Giżycki Bartłomiej, szef szwadronów kawaleryi narodowej.
Grabowski Paweł, szef szwadronu z regimentu nr. 5.
Poniński xiążę Adam, szef szwadronu z kawaleryi narodowej.
Rzewuski Seweryn, szef szwadronu z regimentu Radziwiłła.
Au Jan, kapitan z korpusu artyleryi.
Gawroński Ambroży, kapitan z korpusu artyleryi.
Hadziewiez Paweł, kapitan z kawaleryi lekkiej.
Kamiński Jan, kapitan z regimentu Radziwiłła.
Lutkowski Józef, kapitan z regimentu nr. 10.
Spencenberger Mikołaj, kapitan z korpusu artyleryi.
Tolkinidt Zygmunt, kapitan z regimentu nr. 6.
Krzyżem
Januszkiewicz Michał, namiestnik z kawaleryi narodowej.
Ostrowski Jakób, podchorąży z regimentu nr. 10.
Berezowski Kazimierz, sierżant z korpusu artyleryi
Bielski Andrzej, sierżant z regimentu nr. 1.
Gurowski Felix, podoficer z regimentu nr. 11.
Ry akczelewski, podoficer z wojska dawnego królestwa polskiego.
Bittner, kapral z regimentu piechoty nr. 10.
Borski Joachim, kapral z regimentu piechoty nr. 11.
$3 a
Burzyński Jan, porucznik z regimentu lekkiej jazdy królewskiej.
Justy Fryderyk, kapitan z korpusu artyleryi. Kołłątaj Benedykt, porucznik z korpusu artyleryi.
Kopp Grzegorz, porucznik z korpusu artyleryi. Metzel Ludwik, porucznik z korpusu artyleryi. Marszyeki Sebastyan, porucznik z korpusu artyleryi.
Nielepiec Adam, porucznik z regimentu nr. 7. Skrzydałow icz Jan, Zwizda, porucznik z kawaleryi narodowej.
Aiguer Adam, porucznik z korpusu artyleryi. Bokar Seweryn, podporucznik z korpusn artyleryi.
Barczewski Jan , podporucznik z regimentu Radziwiłła.
Łotoeki W ojciech , podporucznik z regimentu nr. 2.
Zakrzewski Michał, podporucznik z kawaleryi narodowej.
Białłozor Marcin, chorąży z kawaleryi litewskiej.
Pągowski Józef chorąży z regimentn Wir-temberga.
Starowolski Ludwik, chorąży z regimentu nr. 2.
Chlewów icz Karol, wolontarynsz z dawnego wojska królestwa polskiego.
Szymanówiez Antoni, wolontarynsz z dawnego wojska królestwa polskiego.
srebrny ni.
Jawo Józef, kapral z regimentu piechoty nr. 11. Ley u, kapral z regimentu piechoty nr. 10. Łapuiewski, kapral z regimentu piechoty nr. 10. Petrowa Jan, kapral z regimentu piechoty nr. 11.
Stenckt Krzysztof, kapral z regimentu piechoty nr. 1.
Zarzycki Jan, kapral z regimentu piechoty nr. 11.
Tausza Tadeusz, towarzysz z kawaleryi narodowej.
Koperki, oberbombardyer z korpusu artyleryi. Lakoszewski, oberbombardyer z korpusu artyleryi.

87

 • OZDOBIENI KEZTZEM SREBRNYM. –

X)
$
fi)
Sawicz, oberbombarlyer z korpusu artyleryi. Jakowiewicz, kanouier z korpusu artyleryi. Narcyz, kanouier z korpusu artyleryi. Adamczewski Jan, żołnierz z regimentu nr. I. Arciszewski, żołnierz z regimentu nr. 8. Bielawski Tomasz, żołnierz z regimentu nr. 1. Raszkowski Wojciech, żołnierz z regimentu nr. 1.
Danielewski Piotr, żołnierz z regimentu nr. 1. Fiedorowicz, żołnierz z regimentu nr. 8. Grylewiez Marcin, żołnierz z regimentu nr. 3. llołoszkiewicz, żołnierz z reeiraentn nr. 8. Jaszczuk Franciszek, żołnierz z regimentu nr. 1.
Jurkiewicz, żołnierz z regimentu nr. 8. Iwanowicz Michał, żołnierz z regimentu nr. 11. Kaziimerów, żołnierz z regimentu nr. 8. Korzeniewski, żołnierz z regimentu nr. 8. Maryborski Mikołaj, żołnierz z regimentu nr. 11.
Srokoś Jan, żołnierz z regimentu nr. 3. Sadorski Paweł, żołnierz z regimentu nr. 3. Sierpieński, żołnierz wolontaryusz.
Wójcik Józel, żołnierz z regimentu nr. 3. Wasilk Franciszek, żołnierz z regimentu nr. 1. Zawadzki Stanisław, żołnierz z regimentu nr. 1.
Zaeliorski Tomasz, żołnierz z regimentu nr. 11.
Po oddaniu listy do druku przyznany został krzyż złoty Orlińskiemu Franciszkowi, podpułkownikowi z artyleryi wojsk polskich xięstwa warszawskiego.
Radca stanu, pcłuiący tymczasowe obowiązki Ministra wojny.
{■podpisano) Generał Dywjzyi HADKE.
Radca stanu Dyrektor Generalny.
(podpisano) Generał Brygady RALTENSTRAUCH.
Sekretarz Generalny.
(podpisano) Generał Brygady NOWICKI.
Szef Wydziału Ruchu (podpisanoi KOMOROWSKI.

SA©

LISTA KRZYŻÓW
WOJSKA POLSKIEGO
w roku lBol rozdanych.
12
91
-/gKo-
lista KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.
LISTA KRZYŻÓW
WOJSKA POLSKIEGO
w roku liS31 rozdanych.
M Nazwisko i Imię | Stopień i broń Jaki krzyż Data
i Wysocki Piotr Kapitan Złoty 3 Marca 1831
2 Leski Stanisław » n n
3 Kruszewski Ignacy w Ti Ti
4 Mycielski Michał Podpułkownik Kawalerski T)
5 Czetwertyński Janusz Podporucznik Złoty n
6 Potocki Tomasz n n
7 Ezewuski Leon n n n
8 Hauke Władysław V n Ti
9 Potocki Maurycy V Ti Ti
10 Walewski Alexander n n ii
11 Klemensowski Marcin Major Ti Ti
12 Potkariski Adolf Kapitan r* TT
13 Komierowski Ploryan Porucznik Ti
14 Pogonowski Piotr n Ti n
15 Eutkowski Antoni n Ti n
16 Brzeziński Józef Porucznik 7 pułku piechoty liniowej
z garnizonu Zamoście Ti 4 Marca 1S31
17 Nabielak Ludwik Podporucznik ii n
18 Lanckoroński Antoni Pułkownik z korpusu Dwernickiego Kawalerski 7 Marca 1831
19 Lanckoroński Jan Podporucznik Złoty Ti
20 (iarczyński Michał Srebrny Ti
21 Eutkowski Paweł Kapitan Kawalerski Ti
22 Czarnomski Koman Kapitan, adjutant połowy Złoty n
23 Szyndlarski Xiadz n n
24 Plewaka Adam Porucznik pułku Igo liniowego Ti Ti
2o Nyko Podporucznik „ Ti Ti
26 Małachowski Juliusz Dowódzca strzelców 1) 7)
27 Wielchorski Jan „ krakusów Ti li
28 Zandrowicz Franciszek Kapitan kwatermistrz Ti r>
29 30 Uwaga. Numera te za czasów dowództwa wojska przez Srebrny Ti
generała Skrzyneckiego przesłane zostały korpusom, celem TJ ii
sl by podoficerowie i żołnierze sami pomiędzy sobą wybierali V •i
32 tych, których za godnych otrzymania nagrody uznają, z po- Ti Ti
33 leceniem, by po zapełnieniu rzeczonych numerów lista
34 imienna podoficerów i żołnierzy na których wybór ten Ti n

92
iff
LIST* KRZYZOVV WOJSKA POLSKIEGO.

A
~S’,$
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
35 30 padł, sztabowi głównemu przesłaną została — wszakże Srebrny 7 Marca 1831
37 38 w aktach sztabu głównego niema śladu, by listy te nadesłane były. n » r 7)
39 Masłowski Dyonizy Kapitan z komp. 1 pozycyjnej Złoty 8 Marca 1831
40 Czyż Samuel Porucznik „ rt rt
41 Duchowski Bazyli Podporucznik „ n 9
42 Jędrzejewski Ignacy Sierżant starszy „ Srebrny »
43 Gąsowski Julian Podoficer „ n ł»
44 Żukowski Tomasz * rt r> >1
45 Matulewicz Mateusz rt »
46 Zaborski Nepomucyn rt n >: r>
47 Kubicki Michał Bombardyer „ 77 77
48 Cieślikowski Antoni 77 ” n 77
49 Olczak Jan n 17 77 n
50 Auszura Maciej n 7? n rt
51 Szymański Franciszek Kanonier „ 77 rt
52 Morawski Julian n » ft
53 Piętka Franciszek Pułkownik z komp. 2 pozycyjnej Kawalerski n
54 Bartmański Tomasz Porucznik „ Złoty
55 Łącki Jan Podporucznik „ 77 rt
56 Bochenek Felix n 77 77
t>7 Pieńczykow ski Stanisław n « rt rt
58 Kowalski Gabryel Podporucznik z komp. 2 pozycyjnej n
59 Chrząszczewski Antoni 77 n n
60 Doboszyński Michał Podoficer „ Srebrny rt
61 Pietkiewicz Stanisław r rt rt
62 Pyszyński Józef n n 77 rt
63 Rogujski Ferdynand n rt 77 n
64 Sulczewski Karol rt n «»
65 Samo} tys Józef Bombardyer „ ft
66 Kąska Walenty 17 T, n
67 Szymański Andrzej rt r> 77
68 Górka Antoni r » n
69 Wysoczyński Leon H « rt
70 Churał Marcin Kanonier „
71 Radyszczak Jakób rt r>
72 Łapiński Franciszek Major z komp. 1 lekko pieszej Złoty
73 Engelhart Antoni Porucznik „
74 Kwaśnioweki Zenon Podporucznik „
75 Rychlicki Antoni Sierżant starszy „ Srebrny
76 Garbaezyk Jan Podoficer „
77 Karbownicki Jan n rt
78 Pawłowski Józef 77 r>
79 Sałata Sz}mon 77 n 77
80 Szablicki Józef « n
81 Woźniakowski Franciszek 77 n n
82 Bożyk Mikołaj Bombardyer „ 77
83 Bukiewicz Szymon « rt n rt

— 93 –
}’■
K ’
c-s
V Q

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
,/tf Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzy ż _ Data
84 Rzęk Roch Kanonier z komp 1 lekko pieszej Srebrny 8 Marca 1831
85 Rylski Paweł Podporucznik z komp. 2 lekko pieszej Złoty 11
86 Eagniewil i Ludw lk n n n »
87 Niemcewicz Jau V » D 77
88 HiMebrandt Ernest n n r
89 Brzeziński Andrzej r n n n
90 PrecLse Stani -ław n n I* n
91 Preszel Krzysztof n n
93 Torański Jozef Lekarz batalionowy Ił n
93 Jaworski Franciszek Podoficer z komp. 2 lekko pieszej Srebrny u
94 Arndt Karol n n
95 Staniszewski Teodor Bombardyer „ n n
96 Irześniew ski Bernard ł) » r n
97 Maliszewski Mikołaj u » n ił 98 Mikołajewski Michał Kanonier „ i ii
99 Olewuiczak Wojciech w n « r
100 Borzęcki Damazy Podporucznik z komp. 3 lekko pieszej Złoty Tl
101 Chmielewski Józef Bombardyer „ Srebrny n
103 Kowalski Tomasz n » n
103 Rywaeki Ignacy ♦i n n n
104 Neymanowski Antoni Major z komp. 4 lekko pieszej Złoty r
105 Radziszewski Tgnacy Podporucznik n n 77
106 ffłębocki Jozef Podoficer „ » »
107 Dornfcld Seweryn Ił « 77
108 hoss Leon V V * r
109 Kostecki Karol V * r n
110 Kisielewski Felix Podoficer starszy „ Srebrny 77
111 Niwiński Mikołaj Podoficer . r Ił
112 Wierciński Bartold n n 1? Ił
113 Zawała Tomasz Bombardyer r r
114 Krasuski Michał » r B 11
115 Zieliński Jan n r> 77 Ił
116 Baranowski Jakób 11 « 77 n
117 Zdziei.nitki Jan r « n V
118 Chruścik Walenty n u M u
119 Breański Felix Major, szef sztabu Złoty 9 Marca 1831
120 Linsenbartb Alexander Podpułkownik inżynieryi n 77
121 Loś Franciszek Porucznik saperów Ił
122 Wołowski Stanisław Lekarz przy dywizyi przy głów. kwat. * n
123 Swidaytys Jakób Żołnierz pułku 1 piechoty liniowej Srebrny w
124 Borek Antoni » » n u
125 Gruszczyński Benedykt Podoficer i* n
126 Tafiłowski Ignacy Vice podoficer „ ił 77
127 Kowalczyk Jakób Żołnierz „ Tl 77
128 Bcndkowski Kazimierz n * 11 n
129 Saąpski Felix Podoficer „ n 77
130 Karolunas Szymon n n
131 llominay tys Mateusz Żołnierz » n n
132 Kamiński Wojciech n » i* 77 77
i
<g
w,
pj

-oc©- — 94 — £^30 — LISTA KRZTŻOW WOJSKA POLSKIEGO. -c M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 133 Brzeski Wincenty Żołnierz pułku 1 piechoty liniowej Srebrny 9 Marca 1831 134 Kulesza Jan Podoficer fi fi Ił 135 Walasik Michał Żołnierz n n li 136 Kałaszak Józef n fi n a 137 Kochmański Adam ii n n fi 138 Szumski Adam n fi fi n 139 Wesołowski Alexander Sierżant starszy n fi n 140 Kamiński Leonard Podoficer n a n 141 Przyimkowski Mikołaj n T) n n 142 Kotkowski V ncenty Żołnierz fi rt n 143 Hofman Edmund 77 ji U a 144 Traszczyński Łukasz n n V ft 145 Przyb- lski Jakób n » fi 17 146 Dułegnwski Wojciech rt U ii n 147 Ba.kalarcz\ k Antoni n n ii ii 148 Kłobski Jozafat Podofiier a ii ii 149 Bielecki Wojciech 71 fi n ii 150 Dembowski Józef Żołnierz fi a fi 151 Szczepański Antoni Siei żant starszy n ii n 152 Bilski Tomasz Podoficer n V n 153 Błaszczyk Teodor n n n fi 154 Romanowski Wojciech Żołnierz ff V fi 155 Stuczka Gabryel n a n fi 156 Gosiewski Melchior Major z pułku 5 piech. liniowej Zloty a 157 Grudziński Felix Kap’tan ti n n 158 Konopacki Alojzy n n o li 159 Solarski Ignacy n n fi n 160 Grabowski Antoni ii a n 17 161 Starzyński Stanisław a fi a II 162 N eszkowski Jan Porucznik rr a ■ł 163 Rożniecki Józef Podporucznik n n Ił 164 Kołaczy ńsk i Kasper n fi a 17 165 Umerzyski Michał a •i fi a 166 Smoliński Józef Sierżant starszy u Srebrny 77 167 Jędrzejewski Jan ił n fi 17 168 Dudek Antoni Podoficer a w 17 169 Dyjak Mikołaj Żołnierz ii u a 170 Iw iński Tomasz Podoficer n rt 171 Jaworski Marcelli r n 172 Kuczkowski Andrzej Sierżant fi n 173 Kościenkiewicz Dominik Podoficer fi 174 Mamiński Tomasz r» 175 Nowakowski Tomasz n •i 176 177 Odacki Mikołaj Wątroba Michał n n n n n •i 178 Walczyński Jan n a 179 Zając Wincenty Żołnierz n 180 W7eytowicz Michał fi 181 Leszek Franciszek Vice podoficer Ti 4. Ti 17 G&1&- ŁISTA KRZYŻÓW WOJSK POLSKIEGO.
Cc*©-
M Nazwisko i Imię Stopień i broń | Jaki krzyż J Data
182 Strcjkowski Jan Vice podoficer z pułku 5 piech. liniowej Srebrny 9 Marca 1831
188 Zienkiewicz Wojcieeh Dobosz n tt 7 *
184 Bednarski Wojciech Żołnierz tt tt j 71
185 Bieńkowski Jakób r « n i»
186 Borzykowski Wojciech n n rt li
187 Czerwiec Jan r> « 17 11
188 Dera Tomasz n ił n 11
189 Konisipwiaz Piotr V 7) tt •f
190 Kowalski Andrzej 11 tt tt li
191 Latosieński Wawrzyniec Żołnierz tt U 11
192 Łuczak Jakób tt 71 71 71
193 Markowski Andrzej n n 11 11
194 Makowski Alojzy n tt 11 11
195 Meszek Walenty tt r 71 17
196 Nowak Józef n n 17 11
197 Orłowski Mikołaj n V li 17
198 Radzimiński Andrzej n n ii 71
199 Sera Walenty » M 1* 11
200 Styczyński Antoni n tt 11 1?
201 Tkaczyk Franciszek n tt ii 11
202 Wiśniewski Filip n 11 Ił V
203 Wiśniewski Piotr « tt 11 11
204 Zywult Karol Major z pułku 2 piechoty liniowej Złoty 11
205 Sułkowski Józef tt tt ii 11
206 Zaboklicki Antoni Kapitan S ił 11
207 Szumkowski Józef tt tt J1 11
208 Jaśkiewicz WTalenty n tt >* 11
209 Grabiński Józef tt tt 71 11
210 Mędrzecki Józef Podporucznik tt 11 11
211 Borhard Konrad tt tt 11 H
212 Gostkowski Ignacy n tt 1* *1
213 Gordaszewski Franciszek tt tt 11 11
214 Gołkowski Teodor Sierżant starszy * Srebrny 11
215 Miller Szczepan tt tt li -1
216 Szreder Napoleon Podoficer r 11 11
217 Halerski Józef « tt li 1*
218 Michalski Stanisław i* r Ił 11
219 Lenartowicz Dominik tt V ii 71
220 Sznajder Jan n n i» 71
221 Bentkowski Jan u « ił 17
222 Ludnik Piotr r r i* 71
223 Puchalski Felix it « 17 71
224 Majchrzak Michał u r 11 11
225 Ostaszewski Marcelli r 11 11
226 Karszmcki Felix « 17 ii
227 Fronezak Błażej Vice podoficer tt 1* ił
228 Chajduk Grzegorz tt « 11 11
229 Święcicki Marcin Żołnierz Tl 11 11
230 Akaliński Wincenty tt tt 11 i!
96
LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO.

Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data

281 Karolezyk Walenty Żołnierz z pułku 2 piech. liniowej Srebrny 9 Marca 1831
282 Marczak Alexy ll 17 ii 5*
233 Nowakowski Błażej 51 U 15 11
234 Kuliński Łukasz '5 1* 11 11
235 Gajewski Maciej H >1 11 !»
236 Mazurkiewicz Felix 11 11 »! 11
237 Kozikowski Ludwik ?1 »ł 11 11
238 Grygiel Marcin 1* 11 »5 51
239 Naglik Szymon 11 51 11 51
240 Eysmund Wincenty 11 11 1) 5»
241 Rawicki Józef li 1> 11 ii
242 Czarnecki Franciszek 15 U 15 11
243 Panasiuk Andrzej 15 U 11 11
244 Buczak Ignacy 51 11 ł1 51
245 Saski Wacław 51 11 15 fi
246 Sobolewski Felix Żołnierz z pułku 6 piech. liniowej 11 ff
247 Arend Michał 51 5 11 >1 248 Kozłowski Stanisław Sierżant starszy „ 11 11 249 Grodzicki Zackaryasz li 11 15 ii 250 Sniegocki Jan 1 51 •1 11
251 Owsianka Piotr Sierżant „ 15 11
252 Baranowski Józef Podoficer „ 11 11
253 Cieśla Józef 15 11 11 »5
254 Erdmann Wilhelm ii 15 11 51
255 Gostkowski Wincenty 15 11 łl 11
256 Jurgielewicz Jan »1 11 15 11
257 Kowalski Jan 15 U 15 51
258 Kinelski Andrzej 15 H »5 li
259 Marczewski Andrzej •l If H 5 260 Maykowski Jakób 51 »1 11 5
261 Sielski Michał !» »l 11 Ił
262 Szczawiński Nepomucen 11 łl 11 51
263 Świderski Michał Żołnierz 55 51
264 Wysieeki Józef Podoficer n 1? •ł
265 Zalewski Teodor »» 11 !> 11
266 Suchorzewski Ignacy Vice podoficer 15 51
267 Paczyński Stanisław Dobosz „ i» 55
268 Szer Jan , ” 51 11 15
269 Adamowski Teodor Żołnierz
270 Ciszewski Walenty Trębacz 11
271 Drelak Jacenty Żołnierz
272 Górecki Jan ” 11 ii
273 Kaczmarek Idzi »* 11
274 Noga Felix ” j. 11 11
275 Nowakowski Ludwik 5l 15
276 Olejniczak Jan Sierżant
277 Pacek Jakób Żołnierz „
278 Rzepczyński Franciszek ił ii
279 Szeremed Ignacy Sierżant ,, 11 15 m.
Ł
\§fr-zS*13^>-

97
93-3———————–LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 280 Smolarz Marcin Żołnierz z pułku 6 piech. liniowej Srebrny 9 Marca 1831 281 Sikora Piotr n » l
282 Skrzypek Jakób 11 u 11 51
283 Truszkowski Karol ii n n
284 Sikulski Antoni ii »i 11 11
285 Weytas Antoni ił u łł ■1
286 Śledź Dominik 11 15 li 15
287 Zieliński Augnst 11 1» ?1 łł
288 Giełgud Antoni Generał brygady Złoty 10 Marca 1831
289 Filipkowski Felix Kapitan adjutant połowy ii 11
290 Dobrowolski Józef Porucznik adjutant połowy 51
291 Butryn Nikodem Kapitan kwatermistrzowski *5 n
292 Radkiewicz Stanisław Porucznik „ !» ll
293 Kamiński Konstanty „ inżynierów łl *ł
294 Sulikowski Józef Kapitan adjutant połowy 51 11
295 Strojnowski Michał Ił li 1* 15 ił
296 Borkiewicz Ludwik Porucznik „ „ 15 *1
297 Wścieklica Felix Gid konny Srebrny lł
l98 Węglarski Felix Kapitan z pułku 3 piech. liniowej Złoty 51
299 Drozdowski Ferdynand Podporucznik „ Ił 11
300 Rojewski Marcin 15 51 55 *1
301 Januszyuski Antoni >1 15 11 11
302 Poliński Wojciech Podoficer ,, Srebrny 11
303 Świątek Michał Żołnierz „ 51 55
304 Leszczyński Jan Trębacz „ 11 51
305 Porębski Franciszek Żołnierz „ li »!
306 Soczkiewicz^ Sebastyan ił 15 ii 51
307 Bonecki Wawrzyniec 51 »5 ll 11
308 Dzięciołowski Jan O 5 5 51
309 Kasper Wojciech 51 ** 1* 15
310 Kujawski Roch 11 » >1 11 311 Dąbski Antoni 55 5 5 «ł 15 312 Milewski Kazimierz r ” 15 55 313 Bneiacki Piotr 11 ł 11 55
314 Susek Wawrzyniec 11 ,ł 11 51
315 Oborski Ludwik Podpułkownik z pułku 7 piech. lin. Złoty ił
316 Majewski Kazimierz Major „ »5 51
317 Jaroma Józef Kapitan „ 51 11
318 Bieńkowski Jan 11 » 55 11
319 Michałowski Józet 15 ” 5* •1
320 Krosnowski Adolf Porucznik adjutant 51 ii
321 Mańkowski Piotr U ” 51
322 Czajkowski Józef Porucznik z pułku 7 piech. liniowej 51 11
323 Hildebrand Karol Porucznik » 51 11
324 Miuiszewski Franciszek 15 19 11 *5
325 Zwierkowski Ludwik Podporucznik „ 11 11
326 Grotowski Andrzej 15 J’ 11 55
1 327 Pepłowski Paweł 51 ” 11 15
i k 328 Neuburg Ignacy 11 !» 11
l:i
98

LISTA EfiZTZOW WOJSKA POLSKIEGO.

M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
829 Cielecki Wojciech Sierżant starszy z pułku 7 piech. lin Srebrny 10 Marca 1831
880 Adamus Szymon Podoficer f J »1 V
331 Toroff Teodor li 11 11 U
332 Żelazowski Józef ,, 11 li !»
333 Andruszkiewicz Benedykt ił 11 11 II
334 Świńkowski Jakób 11 li Ił 11
335 Kukler Jakób Żołnierz 11 il 11
336 Joachimczuk Franciszek 1» ii 11 11
337 Chruściel Kazimierz Ił li 1» 11
338 Gunia Józef it 11 *1 Ił
339 Sobieszozak Szymon H Ił ł» 11
340 Pastuszak Felix 11 11 11 ii
341 Grzelak Michał i1 U 11 Ił
342 Porski Klemens Podpułkownik z p. 2 strzelców piesz. Kawalerski 11
343 Brzeski Stanisław ll li li łl
344 Wolski Adam łł łi Zloty łl
345 Sośnicki Jakób Major 1» U 11
346 Staniszewski Jan 11 11 11
347 Ziemborowski M.kołaj fi 11 li łl
348 Wygonowski Ignacy Kapitan 91 H 11
349 Mauicki Marcin łi 11 li 11
350 Jabłkowski Waleryan *1 11 fi 11
351 Jurkowski Karał Porucznik 11 li 11
352 Ostrowski Michał f! 11 ii łl
353 Śląski Rudolf Podporucznik 11 11 11
354 Karniew ski Jan ił ł» ii . 1
355 Jaworski Kajetan 11 1» li łl
356 Malhomme Stanisław 11 11 li li
357 Mystknwski Michał 11 1* il 11
358 Dziewulski Piotr »? 11 ł»
359 Pęczelski Andrzej Lekarz batalionowy ii 11
360 Kotou Ignacy Podoficer 11 Srebrny 11
361 Drojecki Roman 1 11 ii H 362 Zaremba Xawery li 1 łl
363 Szydłowski Adam 11 H li
364 Wawrzyński Wincenty 11 »! il il
365 Łyczko Wojciech Vice podoficer 11 ii
366 Arkutowski Piotr Żołnierz 11
367 Pniak Józef
368 Seredyński Antoni Ił 11
369 Gryluf Filip ?i 11
370 Zakrzewski Paweł
371 Borowiak Szymon 11 11
372 Stokowski Felix Podpułkownik z p. 4 strzelców piesz. Złoty 9 Marca 1831
373 Bogucki Ignacy 1* !»
374 Piołunowicz Józef Major li
375 Ostrowski Dominik Kapitan
376 Rohr Józef
377 Turowski Jan Porucznik li l*
(5
f
Se;
Cj©’ 99 LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data 378 Mrozek Piotr Porucznik z pułku 4 strzelców piesz. Złoty 9 Marca 1831 379 Ługa Kasper 11 17 u 7» 380 Kostkowki Adam 71 •1 381 Wcuorzecki Karol Podoficer 71 Srebrny 17 382 Papianczyk Jan Żołnierz ił 11 11 383 Zdoliński Andrzej 11 łl 384 Karwowski Franciszek Podoficer Ił U 11 385 Janczewski Andrzej Żołnierz 11 11 11 386 Markowski Karol 1 17 7*
387 OleradziaK Maciej ił ł» 11 71
388 Trojanowski Marcin Podoficer n 11
389 Rayski Franciszek Żołnierz »i li 17
390 Rytygier Piotr Sierżant starszy i» 11 11
391 Pasierbski Jan Vice podoficer ii 71 Ił
392 Pawłowski Adam Żołnierz ii •7 1l
393 Wilczak Ignacy ił »i 17 11
394 Piątkowski Walenty łl ii 11 11
395 Bethier Karol Podoficer n 11
396 Wasylewski Antoni »7 łł 11 Ił
397 Krzemiński Stanisław Żołnierz i» >1
398 Jarmut Stefan ł» 17 11
399 Wójcik Józef Podoficer li 71 11
400 Trzemszyn Wojciech Żołnierz 11 11 »7
401 Podczawski Teodor Major szef sztabu Kawalerski 71
402 Tański Józef Podporucznik adjutant Złoty 11
403 Podczaski Felix Kapitan adjutant połowy 71 11
404 Małgorzewicz Jakób Kapitan z kwatermistrzowstwa 11 71
405 Boniecki Ludwik Porucznik „ 11 11
406 Grabowski Jakób Trembacz dywizyjny Srebrny 11
407 Czaykowski Witt Podpułkownik z p. 4 piech. liniowej Złoty 10 Marca 1831
408 Majewski Kazimierz Major Kawalerski 7»
409 Wodziński Jan Ił 71 Złoty li
410 Borzęcki Jakób li »ł ii Ił
411 Roślakowski Antoni Kapitan 11 •7 11
412 Zandrowicz Bonawentura 11 7* •i
413 Sporny Marcin łł 11 11 Ił
414 Święcicki Józef łl 11 17 11
415 Słubicki Wincenty 71 1) 11 17
416 Paczyński Antoni J > 11 77 17
417 Dziewicki Kasper ił 11 11 11
418 Jabłoński Józef Sierżant starszy n Srebrny 11
419 Kuligowski Grzegorz Żołnierz n !» i>
420 Ligocki Kazimierz 11 ii 17 11
421 Doleszko Wawrzyniec >ł ii ii H
422 Czaczko Jan łl 17 11 łł
423 Barczyński Józef łi ł» 11 Ił
424 Szymański Tomasz łł 11 11 łl
425 Wolski Mateusz łł 11 11 H
426 Bąkiewicz Leon Podoficer » 11 ii
S)”’o5’Ło>o- -c2©-

— 100 —

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
427 Brzeziński Wincenty Podoficer z pułku 4 piech. liniowej Srebrny 10 Marca 1831
428 Molenda -Łukasz Żołnierz Jł n tt
429 Nowak Sebastyan n ft n ft
430 Sayczyk Szczepan Podoficer >1 U ft
431 Obłok Dominik Żołnierz 11 ft It
432 Nowowiejski Maciej n n u
433 Jarosiewicz Maciej n tt tt 71
434 Kozioł Kazimierz n r n ft
435 Pawlicki Stanisław n M » ft
436 Morosz Jerzy n 11 » ft
437 Kowalewski Justyn t. 11 11 ft
438 Sobczyk Mateusz n • ft 11 n
439 Loniewski Józef r » 11 n
440 Kapka Jan r f» ft r>
441 Roczkowski Jan n r n ft
442 Maliszewski Walenty ii V f? ft
443 Janczak Franciszek Ił »* n 77
444 Szewczyk Benedykt n r ii ft
445 Romańczuk Michał •i tt n
446 Ręczyński Jerzy Podoficer »ł n n
447 Bubnys Adam Żołnierz łi ft tt
448 Tarnowski Roch 11 1 ft ft
449 Suliński Stanisław n ft ii n
450 Krakowski Paweł r> r n n
451 Koziarski Franciszek » it n r 452 Szudziak Józef Podoficer tt fi rt 453 Kupczyk Sebastyan Żołnierz ft ft it 454 Woyeiaszek Kazimierz rt r 11 ft 455 Starczyński Raymund rt n fl f
456 Zebrowski Wincenty n n ft »
457 Stypułkowski Józef Podoficer it ft ft
458 Gajewski Józef Żołnierz « ft r
459 Góralski Franciszek fi it ft ft
460 Krakowiak Walenty rt r ft 71
461 Pawlak Teodor Podoficer n
462 Kołaczyński Łukasz Żołnierz it ft
463 Lutomski Makary » n
464 Plubasz Tomasz n rt
465 Zdrodowski Józef Podoficer fi
466 Orlik Ignacy n tt
467 Bagiński Stanisław Żołnierz ft
468 Gorczyca Józef tt js
469 Płuzek Grzegorz 11 n
470 Kotowski Jan 11 ft
471 Podlasiak Franciszek ił J)
472 Mazurkiewicz Walenty Podoficer 11
473 Filipowski Tomasz W n
474 Lech Tomasz Żołnierz
475 Baranowski Mikołaj 11 r 1* ft
cc-iSJ-
&
101

LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
JS Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
476 Szumów iecki Jan Kapitan pułku 4 piechoty liniowej Złoty 10 Marca 1831
477 Wyszpolski Seweryn n 11 77 Ił
478 Antonini Jakób Major z pułku 8 piechoty liniowej 77 ił
470 Karski Karol 11 >ł Kawalerski
480 Łubieński Felix Podporucznik n Złoty łł
481 Adamowski Józef Sierżant starszy * Srebrny łi
482 Pajewski Wincenty f Podoficer ił n n
483 Steczkowski Sebastyan n 77 77 u
484 Rycerz Walenty Żołnierz » n 77
485 Pryt Antoni r> 77 ii 17
486 Dybosik Antoni n u 11 Ti
487 Koziebowski Teodor n n ił łł
488 Gołębiowski Ludwik Podchorąży H 11 77
489 Skwarski Antoni Żołnierz r> V u
490 Raczukaytys Jerzy Podoficer r 11 ii
401 Hrynkiewicz Józef n it ł” n
492 Duliński Bartłomiej >i * ?1 u
498 Barciszewski Michał 77 7? 77 fj
404 Łuniewski Adam w r r> u
495 Klug Ludwik n n n 77
496 Skai zyński Józef n » n 77
497 Siemonkowski Stanisław Żołnierz 77 n Ił
498 Krawczyk Mateusz n 77 r> 77
499 Sobkowski Tomasz Podoficer n Ił u
500 Kostrowicki Ignacy Ił « 11 77
501 Klimkiewicz Piotr Żołnierz z pułku 8 piechoty liniowej n 77
502 KawczyńsKi Mateusz n ił – łł
503 Gałczyński Wojciech n łł B ił
504 Kulczyński Wawrzyniec 77 ił łł l*
505 Biesiadowski Antoni Podoficer « 11 ii
506 Pawłowski Adam n r r li
507 Janowski Kazimierz r n n li
508 Marzewski Benedykt Żołnierz ił 77 77
509 Maków Franciszek n n ił 77
510 511 Gocał Andrzej Konopka Jan •i n n u u u ił
512 Pokorski Marcin Podoficer n ił li
513 Bezard Hieronim r » fi ił
514 Szoniewski Michał 17 u B 77
515 Łukowski Wojciech Żołnierz n łł »
516 Łabuś Jakób « n 11 ii
517 Kubka Jan W n Ił Ti
518 Dybiec Jan n Ił 77 A
519 Grynwald Jan Podoficer weteran n n
520 Żarski .Franciszek Żołnierz II n ii
521 Klimowicz Stefan 77 11 ił ił
522 Gawrylka Grzegorz n Ił u Tf
523 Waychr/ak Mateusz n Ił 77 7?
524 Kuszel Michał Podpułkownik strzelców podlaskich Złoty 11
oS’tyo

— 102 —
———————- LISTA KRZYŻÓW WOJSKA POLSKIEGO. ——————–
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyz Data
525 W yganowski Jan Podporucznik strzelców podlaskich Złoty 10 Marca 1831
526 Lewiński Augustyn Kapitan V Ił fi
527 Skawiński Franciszek Podoficer n Srebrny 17
528 Brogowicz Jan Żołnierz »! Tl Ił
529 Grabiński Mikołaj fi fi fl 71
580 Taszycki Michał Porucznik ze sztabu 4 dywzyi piesz. Złoty II
531 Horayn Wincenty „ z kwatermistrzowstwa u Ił
532 Bieliński Edward Kapitan inżynieryi n If
533 Mielżyński Seweryn Podporucznik z ochotn. poznańskich rt fl
534 Szymanowski Kazimierz Kapitan z pułku grenadyerów n 11
535 Szlegel Karol fl n u 11
536 Pijanowski Erazm r> n fi 77
537 Kozłowski Alexander n n »ł 11
538 Grabowski Seweryn Porucznik n l> łf
539 Białł W incenty Podporucznik n II 11
540 Pągov\ski Klemens fl n l* 11
541 Zabieko Alexander fi li 11
542 Klemensowski Franciszek ti ił 17
543 Wieczorkiewicz Xawery Sierżant starszy n Srebrny 17
544 Szymański Jaki b fi ff li 11
545 Grąbczewski Ludwik fi n
546 Janowski Alexander Podchorąży r> V li
547 Zyzniewski Toma sz fł n Ił 11
548 Myszkowski Franciszek Tambor n *1 Ił
549 Waszkiewicz Michał n n
550 Starzyński Piotr Podoficer n *1 11
551 Rutkowski Piotr fl n ił
552 Teper Karol ii n Ił li
553 Laszczyńs i Ignacy n n fl 11
554 Posiadłowski Karol 7} n
555 Łampowski Michał n n fi ii
556 Lansra Tadeusz n
557 Link Andrzej Żołnierz n 71
358 Buła Szymon W JJ łf ii
559 Lemański Józef fl n
560 Pucała Wojciech n n
561 Fabisiak Jan fi
562 Preca Roch »i
563 Swygrys Jerzy r> r>
564 Stolarek Mikołaj » n
565 Karuiewski Andrzej n n
566 Tomaszewski Benedykt 7J n
567 Bednarczyk Andrzej 7) r
568 Litwiński Wojciech fl n
. 569 Mazurkiewicz Dominik n
570 Sułkowski Antoni
571 Kubilas Wincenty n n
572 Pruski J«n Dobosz
573 Godlewski Józef Major z pułku 1 strzelców pieszych Złoty li
103
-9^-
LISTA KRZYZOW WOJSKA POLSKIEGO.
M Nazwisko i Imię Stopień i broń Jaki krzyż Data
574 Chlewski Konstanty Major z pułku 1 strzelców pieszych Złoty 10 Marca 1831
575 Przybomwski Ignacy Kapitan » łl łl
576 Bobiński Franciszek n n łl 77
577 Maciewicz Stanisław Porucznik n r łi
578 Bańkowski Józef r łl u łl
579 Włodek Hipolit łl 11 A łl