S艂ownik oficer贸w Legii Nadwi艣la艅skiej i pu艂k贸w U艂an贸w Nadwi艣la艅skich – Stanis艂aw Kirkor

S艂ownik oficer贸w Legii Nadwi艣la艅skiej i pu艂k贸w U艂an贸w Nadwi艣la艅skich

Stanis艂aw Kirkor S艂ownik oficer贸w Legii Nadwi艣la艅skiej i pu艂k贸w U艂an贸w Nadwi艣la艅skich. Bardzo cenn膮 jest cz臋艣膰 publikacji zawieraj膮ca 636 biogram贸w.

Wykaz skr贸t贸w:
adiut. 鈥 adiutant
adj. podof. – adiutant podoficer
Admin. – Administracyjna
ang. – angielski
artyl. – artyleria
austr. – austriacki
awans. – awansowany
bat. – batalion
bat. marsz. – batalion marszowy
bryg. – brygada
brygad. – brygadier
Ces. – Cesarstwo (francuskie)
cudzoz. – cudzoziemski
don. – donacja (roczna)
dyw. – dywizja
fr. 鈥 frank (francuski)
franc. – francuski
gen. – genera艂
g艂. – g艂贸wny
gren. – grenadierzy
gw. – gwardia (inna ni偶 Napoleona).
Gw. – gwardia (Napoleona)
hiszp. – hiszpa艅ski
huz. – huzarzy
inw. – inwalidzi
kamp. – kampania
kaw. – kawaler, kawalerski
k.L.H. – kawaler Legii Honorowej
kom. – komandor, komandorski
komp. – kompania
konn. – konni, konnych
korp. – korpus
kpr. – kapral
kpt. – kapitan
kpt.adj.mjr. – kapitan adiutant major
Kr贸l. Pol. – Kr贸lestwo Polskie
ks. – ksi膮偶臋
Ks. Warsz. – Ksi臋stwo Warszawskie
kwaterm. – kwatermistrz
l. – lata
L. H. – Legia Honorowa.
L. N. – Legia Nadwi艣la艅ska
L. Naddun. – Legia Naddunajska
L. P.W. – Legia Polsko-W艂oska
L. P贸艂n. – Legia P贸艂nocna
L. W. – Legia w艂oska
list. – listopad
lit. 鈥 litewski
marsz. – marsza艂ek
mian. – mianowany
min. – ministier
minist. – ministerstwo
mjr. – major (po franc. major lub lieutenant colonel)
m艂. – m艂odszy
nadliczb. – nadliczbowy
Nadw. – Nadwi艣la艅ski, Nadwi艣la艅skich
niem. – niemiecki
niew. – niewola
odes艂. – odes艂any
odzn. – odznaczony
of. – oficer
ok. – oko艂o
p. – pu艂k
p. marsz. – pu艂k marszowy
pa藕dz. – pa藕dziernik
piech. – piechota
p艂k – pu艂kownik
pocz. – pocz膮tek
pol. – polski
por. – porucznik
por. adj. mjr. – porucznik adiutant major
potw. – potwierdzony
pow. – pow贸d
p贸藕n. – p贸藕niejszy
pp艂k. – podpu艂kownik
ppor. – podporucznik
prowiz. – prowizoryczny
przenies. – przeniesiony
przydz. – przydzielony
ref. – reforma (przeniesienie w stan nieczynny)
reform. – reformowany (przeniesiony na reform臋)
ros. – rosyjski
sier偶. – sier偶ant
skier. – skierowany
sr. – srebrny
st. – starszy
szwadr. – szwadron
szwol. – szwole偶erowie
u艂. – u艂ani
ur. – urodzony
V. M. -Virtuti Militari
w. – wojsko
wachm. – wachmistrz
weter. – weterani
wiad. – wiadomo艣ci
w艂. – w艂asna
wojsk. – wojskowy
wolt. – wolty偶erowie
zak艂. – zak艂ad (dep么t)
zatw. – zatwierdzony
z艂. – z艂oty
zwoln. – zwolniony, zwolnienie

Obja艣nienia:
Oficer nadliczbowy oznacza oficera w randze ponad liczb臋 takich rang okre艣lon膮 etatami pu艂ku, ale z regu艂y maj膮cego okre艣lony przydzia艂 w pu艂ku. Pobiera on ga偶臋 przywi膮zan膮 do jego poprzedniej rangi, chyba 偶e specjalny dekret cesarski przyzna mu ga偶臋 jego nowej rangi. Oficer 鈥灻 la suite鈥 oznacza oficera, kt贸ry pe艂ni s艂u偶b臋 w pu艂ku bez okre艣lonego etatami przy-dzia艂u. Przewa偶nie s膮 to oficerowie nadliczbowi, ale pobieraj膮 ga偶e, przywi膮zane do swych rang. Pu艂kownik 鈥灻 la suite鈥 oznacza dow贸dc臋 pu艂ku w randze pu艂kownika, mimo 偶e etaty pu艂kowe nie przewidywa艂y takiej rangi.
Oficer reformowany albo przeniesiony na reform臋 oznacza oficera, kt贸ry z powodu braku odpowiedniego przydzia艂u lub z innych przyczyn zosta艂 przeniesiony w stan nieczynny i pobiera po艂ow臋 ga偶y swej rangi; taki oficer pozostaje w stanie dyspozycji i mo偶e by膰 ka偶dej chwili powo艂any z powrotem do s艂u偶by czynnej.
W nawiasach s膮 podane zniekszta艂cone formy nazwiska, jakie wyst臋puj膮 w r贸偶nych aktach.

Indeks

1. Adamowicz Wincenty, ur. 21.4.1758 w Kijowskiem, wst膮pi艂 jako ochotnik do w.pol. do kawalerii 14.6.1776. Odby艂 kampanie w Polsce. W 1802 wst膮pi艂 do L.W., przeszed艂 do pu艂ku jazdy 14.2.1806. Przeszed艂 na 艢l膮sk; od 1.8.1807 by艂 st. sier偶. w 2. p. L. P.W. Mian. ppor. 10.7.1811, zmar艂 w Sedanie 24.8.1811. Parokrotnie ranny.

2. Antosiewicz Micha艂, ur. we W艂odawie, syn Alberta i Tekli Papi艅skiej. S艂u偶y艂 jako sier偶. w 3. p.piech. Ks. Warsz., odby艂 kampani臋 przeciw Rosji w 1807. Mian. ppor. 18.10.1807, skier. do Francji 10.1.1809 z bat. marsz. dla L.N., wszed艂 jako ppor. 8.4.1809 do 3. p. L.N. W Hiszpanii przeszed艂 do 7. p.piech. Ks. Warsz., mian. por. 30.5.1810, poleg艂 nad Berezyn膮 28.11.1812.

3. Ave (Awe) by艂 st.sier偶. w 8. p.szwol., mian. ppor. w pa藕dz. 1812, by艂 w kamp. ros. i saskiej w 1813.

4. Balassa (Palissa), wst膮pi艂 do 2. L.N. jako st.sier偶., mian. adj. podof., mian. 20.1.1810 ppor. w 4. p. L.N., s艂u偶y艂 w 1. bat, komp. gren., potem w 3. komp. fiz. Opini臋 mia艂 z艂膮. 10.5.1811 zdezerterowa艂 do nieprzyjaciela, skazany na 艣mier膰 zaocznie 20.5.1811.

5. Baldauf Franciszek Ksawery, ur. 15.3.1775 w Simerbergu w Bawarii, w 1793 wst膮pi艂 do w. Kr贸lestwa Sardynii jako m艂. lekarz. W 1797 wst膮pi艂 do L.W. jako lekarz, mian.15.7.1807 st. lekarzem w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przeszed艂 do 1. p. L.N. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 f r. W 1812 by艂 w kamp. ros., w 1813 w kamp. niem. W 1814 r. przeszed艂 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

6. Bali Feliks, ur. 1778 w Dukli, s艂u偶y艂 w L.W., mian. ppor., potem por. Skier. 19.7.1807 do L. P.W., mian. kpt. w 6. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 w 2. p. w 1. bat. komp. gren. Odznaczy艂 si臋 wybitnie w szturmach do Saragossy 4.8.1808 i w lutym 1809. Mian. k. L.H. 2.3.1809. Zgin膮艂 pod Tortoz膮 12.7.1810.

7. Bardzi艅ski Jan Nepomucen, ur. 1778, wst膮pi艂 7.6.1807 do L. P.W., s艂u偶y艂 jako ppor. w 9. komp. 2. bat. 1. p. Pod Saragoss膮 by艂 przydz. do dow贸dcy in偶ynier贸w gen. Lacoste’a i na jego wniosek mian. k. L.H. 25.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 2. bat. 1. p. Mian. por. 18.9.1811, kpt. 22.3.1812. Ranny 4.8.1808 pod Saragoss膮, 9.4.1810 pod Mon膮, 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niew. Po powrocie z niew. do Francji zwoln. 4.2,1815 w randze szefa bat. Zmar艂 w 1853.

8. Baron Zahariasz, by艂 por. w 7. p. szwol. w 1813 w kamp. sask.

9. Bartkiewicz, s艂u偶y艂 w L.N. Z ko艅cem 1813 jako ppor. w p. Nadw. by艂 pos艂any dla rekrutacji w艣r贸d je艅c贸w, 20.4.1814 zg艂osi艂 akces do Burbon贸w.

10. Bartkowski Aleksander, mian. por. 15.7.1807 w L. P.W. s艂u偶y艂 w 9. komp. 1. bat. 2. p. Zgin膮艂 pod Saragoss膮 2.7.1808.

11. Bayer Maciej, ur. 24.2.1776 w Krakowie, w 1794 s艂u偶y艂 w w.pol. jako sier偶. W pa藕dz. 1797 wst膮pi艂 do L.W. jako ppor., mian. por. 19.8.1800, kpt. 15.7.1807 w L. P.W., potem kpt. adj. mjr. w 3. p., potw. 20.6.1808, mian. szefem bat. 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 1. bat. 2.p. Ranny w Saragossie 27.1.1809. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 2.000 fr. By艂 w kamp. ros. 1812. W Kr贸l. Pol. by艂 mjr. w Korp. Weter. w l. 1815-1827. Zmar艂 7.12.1827.

12. Behrend, ur. w Polsce, s艂u偶y艂 w korp. marsz, Soulta w kampanii 1806-7, przydz. do sztabu 3. korp. marsz. Davouta, w 1809 wst膮pi艂 jako sier偶. do 2. L.N., mian. ppor. 12.10.1809, przebywa艂 w Sedanie jako chory. Przenies.do 2. p. L.N. jako por. 脿 la suite, pe艂ni艂 funkcje adiul. gen. Bronikowskiego od czasu jego przybycia do III korp. w Hiszpanii. Zdezerterowa艂 w kwietniu 1811.

13. Belanger, mian. 17.7.1809 kpt. kwaterm. 2. L.N., pozosta艂 w styczniu 1810 w Strasburgu dla uregulowania spraw z inspektorem przegl膮d贸w i wi臋cej ani w Legii ani w 4. p. L.N. si臋 nie zg艂osi艂.

14. Belleville Jean Baptiste Louis, ur. ok. 1774 w Wersalu, s艂u偶y艂 od 1792 w w. franc., awans do rangi por. Mian.14.8.1802 kpt. kwaterm. w p. jazdy L. Naddun., potem we W艂oszech i na 艢l膮sku w 1. p.u艂. Mian. k. L.H. 29.5.1808. By艂 kpt. kwaterm.i cz艂onkiem Rady Admin.w zak艂.1.p.u艂.Nadw.w Sedanie, potem 7. p.szwol., do ko艅ca wojny w 1814. W 1815 w czasie Stu Dni by艂 szefem szwadr. w 7. p. lansjer贸w.

15. Belmont Armand, s艂u偶y艂 w w. franc. od 1798. W czerwcu 1811 by艂 jako st.sier偶.cz艂onkiem Rady Admin. 7. p.szwol. w Sedanie. Mian. ppor., by艂 w kamp. saskiej 1813 i franc. 1814, ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem i 6.4.1814 pod Chartres. W 1815 w czasie Stu Dni by艂 jako por. w 7. p. lansjer贸w.

16. Berger Aleksander, ur. w Polsce, wst膮pi艂 do L. P.W. na 艢l膮sku, mian. adj.podof. 22.6.1808 w 3. p., ppor. 16.7.1808. Pod Saragoss膮 18.12.1808 by艂 wys艂any z eskort膮 huz. do gen.dyw. Gazana, pochwyceni przez partyzant贸w hiszp. zostali zamordowani.

17. Beuvin, w 1813 by艂 st.wachm. w 7. p.szwol. i cz艂onkiem Rady Admin. pu艂ku w Sedanie. Awans, na adj.podof. W czasie Stu Dni by艂 ppor. w 7. p.lansjer贸w.

18. Bia艂obrzeski (Bia艂obrzycki) Marcin, ur. ok. 1881 w Galicji, s艂u偶y艂 w kawalerii austr. Wst膮pi艂 4.12.1806 jako por. do p.huz. ks. Su艂kowskiego. Przeszed艂 do L.N., przyby艂 z zak艂. w Sedanie do Hiszpanii 27.1.1809, mian. kpt. 13.2. 1809, s艂u偶y艂 w 1. p. 脿 la suite, potem dowodzi艂 w 1. bat. 3. komp. fiz. Wzi臋ty do niew. 10.3.1810 pod Alventoz膮, wi臋ziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5. 1814, przewie藕. przez Anglik贸w do Genui. W Kr贸l.Pol. by艂 kpt. w 2. p.piech.

19. Bia艂obrzeski (Bia艂obrzewski) Piotr, s艂u偶y艂 trzy lata w w. austr., wst膮pi艂 do w. pol. 10.11.1806, mian. ppor. 1.5.1809 w 1. p. strzelc贸w konn., por. 1.9.1809, kpt. 3.6.1812. Przeszed艂 8.9.1812 do 3. p.szwol. Gw., 1.8.1813 do 7. p. szwol. jako kpt. W Kr贸l. Pol.by艂 reform., w l. 1824-1829 s艂u偶y艂 jako kpt. w 3. p. strzelc贸w konn.

20. Bia艂owiejski Szymon, ur. w ok. 1773, s艂u偶y艂 w w. pol., mian. kpt. w 1794. Wst膮pi艂 26.10.1795 do w. franc., przeszed艂 do L.W. w 1797, mian. 24.7.1797 szefem bat, 19.1. 1807 mjr., 1.7.1807 p艂k. i dow贸dc膮 2. p. L. P.W. Zmar艂 22.3.1808 w Saltzgitter w Westfalii.

21. Bia艂owski (Bia艂ocki) J贸zef, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie 12.4.1809, przeszed艂 do Hiszpanii w 1809, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p., potem w 2. p., z pow. z艂ego zdrowia odes艂. do zak. w Sedanie 1.9.1811 celem zwoln.

22. Bianko Jan Andrzej Karol, ur. 24.3.1787 w Toruniu, syn Paw艂a i Dorotei Netzker. Wst膮pi艂 w 1806 do L.P贸艂n., mian. ppor. 3.11.1807. Przeszed艂 do 2. L.N., mian. por. 28.9.1809. S艂u偶y艂 w Hiszpanii w 4. p. L.N., wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero. Wr贸ci艂 do Francji 1.8.1814, skier, do zak艂. Pol.w Reims. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 7. p. lansjer贸w, zwoln. 27.12. 1815. 呕onaty z Francuzk膮, pozosta艂 we Francji, bra艂 udzia艂 w rewolucji lipcowej 1830, potem s艂u偶y艂 jako kpt. w 24. p.piech. franc. Zastrzeli艂 si臋 20.3.1833.

23. Bieli艅ski Adam, ur. 31.12.1761 w Karczewie pozna艅skim, syn Karola i Teresy Trzci艅skiej. S艂u偶y艂 w w. pol.od 9.11.1783, awansowa艂, mian. kpt. 1.5.1794. Wstpi艂 21.1. 1801 do L.W. jako ppor., mian. por., 15.7.1807 mian. kpt. w L. P.W., s艂u偶y艂 w 1. komp. 2 bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 2. komp. fiz. 2 bat. 1. p., potem komp. gren. 1. bat. 1. p. Mian. 22.3.1812 szefem bat. w l .p. Mian. k. L.H. 15.9.1808. odzn, krzy偶em kaw. V.M. 26.11. 1810. Otrzyma艂 tytu艂 kaw. Ces. i don. 2.000 f r. 31.3.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. By艂 w kamp. saskiej jako szef bat. w p. Nadw. Mian. of. L.H. 4.1.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 pp艂k. w korp. weter.

24. Bieli艅ski (Bili艅ski) Jakub, w 1809 by艂 jako sier偶. w zak艂. L.N. w Sedanie, by艂 w wyprawie do Holandii i w Antwerpii 16.9.1809 zosta艂 mian. prowiz. ppor. W styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz, do Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p. Wzi臋ty do niew. 10.3.1810 pod Alventoz膮, wi臋ziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814. Przewieziony przez Anglik贸w do Genui, sk膮d uda艂 si臋 do Pary偶a i w sierpniu 1814 prosi艂 min. Duponta o wydanie mu dokumentu nominacyjnego.

25. Bieli艅ski (Biele艅ski, Bili艅ski) Piotr Antoni, ur. ok. 1771 w Bieczu w Krakowskiem, s艂u偶y艂 w w. pol., by艂 w legii na Woloszczy藕nie, wst膮pi艂 do L.W. 8 grudnia 1797 jako por., mian. 3.7.1799 kpt., 1.7.1807 szefem bat. w 2. bat. 2. p. L. P.W., przeszed艂 do 2. bat. 3. p. L.N. i dowodzi艂 pu艂kiem w czasie reorg. L.N. w list. 1808. Ranny 4.8.1808 pod Saragoss膮, zgin膮艂 tam偶e 6.2.1809. Mian, k. L.H. 2.3. 1809.

26. Bierzy艅ski Tomasz Jan, ur. 16.5.1787 w Budzowie w Sieradzkiem, syn J贸zefa i Gertrudy Karwosieckiej, wst膮pi艂 18.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., doszed艂 do stopnia wachm. Przeszed艂 24.9.1810 do 2. p. L.N. jako ppor. 脿 la suite. Jako szwole偶er otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr. By艂 w Hiszpanii i w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, zagubiony w czasie odwrotu.

27. Bilewicz Kazimierz, por. w L.N. przyby艂 z Hiszpanii do zak艂. w Sedanie 17.12.1810, w lutym 1811 skier, do 4. p. L.N., tam nie przyby艂, zwoln. z pensj膮 22.5.1811. W Kr贸l. Pol.by艂 jako por. w korp. weter. w l. 1825-1830.

28. Biling Antoni, s艂u偶y艂 w w. pol., wst膮pi艂 do L.W. w 1797 jako por., mian. kpt., potem szefem bat. Mian. 1.7.1807 mjr. w 3. p. L. P.W., zmar艂 w czasie przemarszu z Westfalii do Hiszpanii.

29. Birnbaum Karol, ppor. w 1. p.pol. w Neapolu, wzi臋ty do niew. ang. 14.7.1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw, etat w L. P.W. Zatrzymany w ewidencji w L.N.

30. B艂ociszewski Franciszek, ur. ok. 1778 w Ma艂opolsce, wst膮pi艂 4.3.1807 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. ppor. W Kassel w Westfalii przeszed艂 do p.u艂. Nadw. jako por. 脿 la suite. Prosi艂 o zwoln., kt贸re otrzyma艂 29.5.1808.

31. B艂o艅ski Aleksander, wst膮pi艂 w 1798 do L.W., s艂u偶y艂 w p. jazdy, mian. ppor. 12.12.1806, odznaczy艂 si臋 w bitwie pod Szczawnem 15.5.1807. Ranny 4.8.1808 pod Saragoss膮 i 16.5.1811 pod Albuer膮. Mian. 1.8.1812 prowiz. por. przez marsz. Soulta w 7. p.szwol., zatw. Ranny 19.9.1813 pod Naumburgiem, 18.2.1814 pod Monterau. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 2. p. strzelc贸w konn. w l. 1819-1820.

32. Bogus艂awski J贸zef Fortunat, ur. 19.3.1789 w Ma艂opolsce, wst膮pi艂 20.3.1807 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. ppor. Przeszed艂 jako ppor. 10.1.1808 do p.u艂. L. P.W., w Hiszpanii by艂 w oddziale mjr. Klickiego przy III korp. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Odzn. krzy偶em z艂. V.M. 26.11.1810. Mian. por. By艂 w kamp. ros. i 31.8.1812 w marszu na Moskw臋 zosta艂 przy艂膮czony ze swym oddzia艂em do 1. p. szwol. Gw. jako komp. 脿 la suite. By艂 w kamp. saskiej, zgin膮艂 9 czerwca 1813 pod Dreznem.

33. Bohdanowicz (Bogdanowicz) J贸zef, ur. 17.9.1774 w Warszawie, s艂u偶y艂 w w. Pol.w 1794 jako sier偶., by艂 w legii na Woloszczy藕nie, wst膮pi艂 do L.W. 8.12.1797 jako ppor., mian. por. 7.9.1799, kpt. 15.7.1807 w 4. komp. 1. bat. 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. By艂 w zak艂. w Sedanie, w 1809 by艂 w wyprawie do Holandii. Do Hiszpanii przyby艂 z p. marsz, w styczniu 1810. Mian. k. L.H. 16.3.1812. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros. 1812 i niem. 1813. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w korp. weter. od 18.12.1816. Zmar艂 16.7.1829.

34. Bohdanowicz J贸zef, st.wachm. w 1. p.u艂. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮. Mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. w 7. p.szwol. przez marsz. Soulta, zatw. W 1813 by艂 w kamp. saskiej. W w. Kr贸l. Pol.by艂 w korpusie 偶andarmerii.

35. Borowski Antoni, ur. 13.6.1780 w Plutowie, syn Rocha i R贸偶y Bajerskiej. Wst膮pi艂 11.5.1800 do L. Naddun. Przenies. 21.10.1803 do L.W., mian. 15.7.1807 por.adj.mjr. w 1. p. L. P.W. Ranny pod Saragoss膮 5.8.1808, mian. k. L.H. 15.9.1808. Skier. do zak艂. w Sedanie, przeszed艂 na pensj臋 7.10.1809. Zmar艂 5.12.1841.

36. Borz臋cki (Borzenski, Borczenski, Borzy艅ski, Burzynski) Dominik, ur. 14.4.1784 w D膮bralenie w pow. 艁uckim, syn Tomasza i Marii Krupskiej, s艂u偶y艂 w 2. p.piech. Ks.Warsz., wst膮pi艂 13.12.1807 do 1. p. szwol. Gw., przeszed艂 15.9.1808 do 1. p. L.N. jako ppor. 脿 la suite, zosta艂 wzi臋ty do niew. 6.9.1810. By艂 wi臋ziony w Alicante i na Ibizie. Zwol. z Ibizy 2.5.1814, przewie艣. przez Anglik贸w do Genui, st膮d uda艂 si臋 na Elb臋, gdzie przyby艂 17.7.1814 i s艂u偶y艂 pocz膮tkowo jako por. 脿 la suite wbat. piech., nast臋pnie na wysepce Pianoza jako pomocnik kierownika prac in偶ynieryjnych. Wr贸ci艂 do kraju i w 1815 zosta艂 umieszczony w w. Kr贸l. Pol.na ref.

37. Brandt Henryk, ur. w 1789 w 艁膮kach w Bydgoskiem, po pokoju w Tyl偶y zg艂osi艂 si臋 do s艂u偶by w w. Ks. Warsz. i zosta艂 skier. do zak艂. L.N. w Sedanie, sk膮d 21.10.1808 odszed艂 do L.N. w Hiszpanii i przyby艂 tam ok. 18.11.1808. S艂u偶y艂 w 2. p. jako ppor. 脿 la suite, od po艂owy 1809 dowodzi艂 faktycznie komp. wolty偶. w 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Odznaczy艂 si臋 wybitnie 16.2.1810 na Col. de Villastar, by艂 tam ci臋偶ko ranny. Odzn. krzy偶em kaw. V.M. 26.11.1810. Mian. por. By艂 w kamp. ros., mian. 8.7.1812 por.adj.mjr., 22.8.1812 kpt.adj.mjr. Ranny 4.10.1812 pod Winkowem. By艂 w kamp. niem. i saskiej, ci臋偶ko ranny 18.10.1813 pod Lipskiem zosta艂 wzi臋ty do niew. W Kr贸l. Pol.pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 7. p.piech., po przej艣cia jego stron rodzinnych do Prus poda艂 si臋 do dymisji, zwoln. 14.2.1816. S艂u偶y艂 nast臋pnie w w. pruskim, gdzie doszed艂 do rangi genera艂a. Zmar艂 w 1868. Autor pami臋tnik贸w i wielu prac wojskowych.

38. Braun Edward, ur. ok. 1787 w Libanie, s艂u偶y艂 w L.N., mian. ppor. w 1811. By艂 jako ppor. w p. Nadw. w kamp. saskiej, ranny 18.9.1813 pod Freibergiem. W marcu 1814 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako por. przy sztabie g艂. korp. Pol.W czasie Stu Dni w ,1815 s艂u偶y艂 w 3. p.piech. cudzoz. (pol.) we Francji.

39. Briatte, adiutant komenderuj膮cy, w my艣l rozkazu dziennego gen. Clapar猫de’a z 21.4.1812 by艂 szefem sztabu dyw. L.N.

40. Brodowicz Miko艂aj, ur. 1.1.1778 w Mi臋dzyrzeczu na Wo艂yniu, wst膮pi艂 do L.W. do p. jazdy 20.2.1800, mian. ppor. 29.7.1801. Zwoln. na w艂asn膮 pro艣b臋 w 1802. Wst膮pi艂 29.12.1807 do L. P.W., mian. kpt. w 9. komp. 2. bat. 2. p., 13.3.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 4. komp. f iz. 2. bat. 2. p. Zwoln. 19.2.1810. Mian. 11.4.1811 kpt. w 4. p. L.N., pe艂ni艂 tam s艂u偶b臋 co najmniej do ko艅ca 1812. W 1813 s艂u偶y艂 jako szef bat. 脿 la suite w 8. p. tyralier贸w Gw., mian. k. L.H. 14.9.1813.

41. Brodzki (Brocki) Kazimierz, po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. p. jako ppor. 脿 la suite. W 1810 przeszed艂 do 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. i pe艂ni艂 tam s艂u偶b臋 co najmniej do 1.8.1810.

42. Bronikowski Aleksander, ur. 28.2.1783, s艂u偶y艂 w w. pruskim, potem franc. Mian. 20.1.1810 kpt. w 2. L.N., do s艂u偶by tam ani w 4. p. L.N. si臋 nie zg艂osi艂, cho膰 zajmowa艂 tam etat co najmniej do 1.8.1810. W 1813 s艂u偶y艂 jako kpt. w sztabie 2. korp., mian. k. L.H. 19.11.1813. W Kr贸l. Pol.by艂 mjr. na ref. piech. w l. 1815-1823. Zmar艂 21.1.1834.

43. Bronikowski J贸zef Rajmund, ur. w 1787, wst膮pi艂 w 1809 w. Ks. Warsz., skier, do 2. L.N. i mian. kpt. 20.1.1810, nigdy ani tam ani w 4. p. L.N. si臋 nie zg艂osi艂, cho膰 zajmowa艂 tam etat co najmniej do 1.8.1810. Prosi艂 o zwoln. i wi臋cej w w. nie s艂u偶y艂. Zmar艂 w 1869.

44. Bronikowski Miko艂aj Kajetan, ur. 6.1.1767, w 1782 wyszed艂 ze szko艂y wojsk, w Berlinie. S艂u偶y艂 jako por. w w. pol, mian. kpt. w 1786, potem mjr. i p艂k., w 1794 gen. W Ks. Warsz. pe艂ni艂 funkcje r贸wne randze gen. Mian. k. L.H. 14.6.1809, of. L.H. 12.8.1809. W lipcu 1809 mian. dow贸dc膮 2. L.N., po jej likwidacji zosta艂 mian. 18.2.1810 franc. gen.bryg. i przydz. do III korp. w Hiszpanii, gdzie dowodzi艂 1., a potem 2. bryg. w 3. dyw. gen. Haberta. W lutym 1812 opu艣ci艂 Hiszpani臋 i 25.3.1812 zosta艂 mian. gen.bryg. w dyw. L.N. W kamp. ros., po zaj臋ciu Mi艅ska, mian. gubernatorem tego miasta, opu艣ci艂 go 16.11.1812 i wr贸ci艂 do dyw. L.N. W 1813 w Poznaniu wszed艂 do dywizji pol.gen. Girarda, w Berlinie przej膮艂 jej komend臋. W Wittenberdze w czasie obl臋偶enia dowodzi艂 4. p. L.N. i 4. p. Ks. Warsz. W czerwcu 1813 mian. dow贸dc膮 2. bryg. w 6. dyw. w 2. korp. marsz. Victora. Ranny 19.10.1813 pod Lipskiem, wzi臋ty do niew. Zwoln. przez Ludwika XVIII z w. franc. w randze gen.dyw., wst膮pi艂 do w. Kr贸l. Pol., zmar艂 23.1.1817.

45. Broszkowski Stanis艂aw, ur. 19.4.1777 w Warszawie. Wst膮pi艂 8.11.1798 do L.W. jako furier, awansowa艂, mian. ppor. 10.2.1801, kpt. 15.7.1807 w 2. komp. 2. bat. 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Odzn. krzy偶em kaw. V.M. 26.11.1810. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. W lipcu 1813 skier, do zak艂. w Sedanie z pow. zdrowia.

46. Browski (Broschki) Jerzy, adj.podof. w 1. p.u艂. Nadw., mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. w 7. p.szwol. przez marsz. Soulta, zatw. By艂 w kamp. saskiej, ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem.

47. Bu艂ach, by艂y emigrant franc., s艂u偶y艂 w w. austr., wr贸ci艂 do Francji za Cesarstwa. Mian. 23.10.1811 kpt. w 8. p. szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 2.5.1813 pod L眉tzen.

48. Bu艂haryn Jan Tadeusz, ur. w 1789, s艂u偶y艂 w w. ros., potem jako por. w 8. p.szwol. By艂 w kamp. ros., w list. 1812 z kilku u艂anami bada艂 br贸d przez Berezyn臋 pod Studziank膮. Po wojnie mieszka艂 w Petersburgu, by艂 ros. literatem i wydawc膮, uleg艂 zupe艂nej rusyfikacji. Zmar艂 w 1859.

49. Burakowski (B贸rakowski) Ambro偶y Antoni, wst膮pi艂 do L. P.W. jako ppor. w 1. p., mian. 27.6.1808 por. 脿 la suite, ranny pod Saragoss膮 15.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p., potem w 2. komp. Wzi臋ty do niew. 22.4.1810, wr贸ci艂 z niew. 16.9.1811. Brak p贸藕n. wiad.

50. Burakowski (B贸rakowski) Fabian, ur. w ok. 1789 w Warszawie, wst膮pi艂 1.10.1807 do L. P.W., s艂u偶y艂 jako ppor. w 2. komp. 2. bat. 1. p. Ranny pod Saragoss膮 4.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 1. bat. l.p. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂,w kamp. ros., mian. por., dowodzi艂 komp.artyl.p. Ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. W Kr贸l. , Pol.by艂 kpt. w 6. p.piech., mian. mjr. w 1831.

51. Ca艂omir Stanis艂aw, ur. 15.3.1794, by艂 w szkole kadet贸w w Warszawie, wst膮pi艂 20.10.1812 do 4. p. L.N. jako sier偶., propon. ppor. 3.2.1813.

52. Cambier Louis, ur. ok. 1774 w Lisie, mian. kpt. 20.6.1807 w 1. p. L. P.W., by艂 kwaterm. 脿 la suite, w 1809 by艂 w 2. p. L.N. kpt. 脿 la suite, pe艂ni艂 funkcje p艂atnika, w 1810 dowodzi艂 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. W styczniu 1814 przeszed艂 do p. franc.

53. Cangini Albert, por. w 8. p.szwol., w 1813 by艂 pocz膮tkowo w zak艂. w Sedanie, potem w kamp. saskiej.

54. Caseneuve Simon, por. w 8. p.szwol., od l pa藕dz. 1812 by艂 w zak艂. w Sedanie jako instruktor. Mian. kpt., by艂 w kamp. franc., ranny 3.3.1814 pod Neuilly-Saint-Front. W 1815 w czasie Stu Dni dowodzi艂 zak艂. p. belg. w Peronne, przekaza艂 stamt膮d Polak贸w do 7. p. lansjer贸w.

55. Celner J贸zef, ur. 15.10.1782 w Biszowie w 呕贸艂kiewsk艂em, wst膮pi艂 17.7.1809 do 2. L.N. jako sier偶., mian. ppor. w 4. p. L.N. 17.1.1813, s艂u偶y艂 w p. Nadw., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. W styczniu 1814 by艂 nadliczb. w p. Nadw. i 3.2.1814 zosta艂 skier, jako ppor. do 12. p.piech.lek. franc. 56. Chaj臋cki (Chaiski, Chanski, Chaszcki) s艂u偶y艂 w L. P.W. jako por. w 8. komp.1. bat.1. p. Odznaczy艂 si臋 pod Epil膮 23.6.1808, mian. k. L.H. 9.7.1808, zgin膮艂 pod Saragoss膮 4.8.1808.

57. Che艂mo艅ski Micha艂, ur. 30.8.1785 w Galicji, by艂 w szkole wojsk, w Wiedniu, wst膮pi艂 22.7.1809 do 2. L.N. jako ppor., by艂 w Hiszpanii w 2. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. Mian. por. 7.1.1813. W Kr贸l. Pol. w l. 1815-1830 by艂 kpt. p.gren. gw., p.o. szefa sztabu dyw.

58. Ch艂opicki Grzegorz J贸zef, ur. 14.3.1771 w Kapustynie na Wo艂yniu. Wst膮pi艂 do w. pol. 14.8.1787. Mian. kpt. 8.10.1794. Wst膮pi艂 do L.W. 20.4.1797 jako kpt., mian. szefem bat. 14.5.1799. W L. P.W. mian. 11.6.1807 p艂k. w 1. p. By艂 dow贸dc膮 L.N. w Hiszpanii. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Mian. k. L.H. 26.6.1808, of. L.H. 9.7.1808. Mian. 18.7.1809 gen.bryg. w 3 korp, potem zwanym Armi膮 Aragonii, by艂 uwa偶any za jednego z najlepszych gen. w tej armii. Otrzyma艂 7.8.1810 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr., 30.6.1811 drug膮 don. 4.000 fr., 6.8.1811 trzeci膮 don. 4.000 fr. Odznaczony krzy偶em kom. V.M. 26.11.1810. W lutym 1812 odprowadzi艂 pu艂ki L.N. do Francji, mian. 20.3.1812 gen.bryg. w dyw. L.N. By艂 w kamp. ros., ranny 10.9.1812 za Mo偶ajskiem, wr贸ci艂 z Moskwy do Ks. Warsz., potem do Saksonii i Francji. Korzysta艂 ze stale przed艂u偶anych urlop贸w i zabiega艂 o awans na gen.dyw. Gdy z ko艅cem 1813 otrzyma艂 przydzia艂 w dawnym stopniu do korp. marsz. Macdonalda, poda艂 si臋 do dymisji, kt贸r膮 otrzyma艂 31.12.1813. Jego rola w Kr贸l. P贸艂. i w Powstaniu Listopadowym jest dobrze znana. Zmar艂 30.9.1854 w Krakowie.

59. Ch艂opicki Jan, mian. w pa藕dz. 1812 ppor. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej.

60. Ch艂usowicz J贸zef Jerzy, ur. 19.3.1776 w Krynkach na Litwie, syn Andrzeja, wst膮pi艂 do w. Pol.15.8.1792, mian. ppor. 17.5.1794. Wst膮pi艂 5.4.1798 do L.W. jako por., mian. kpt. 4.7.1799. W L.P.W mian. 1.7.1807 szefem bat. w 1. bat 1. p. Gdy L.N. wkracza艂a do Hisz-panii, zosta艂 pos艂any do Kostrzynia w celach rekrutacyjnych, wr贸ci艂 do L.N. w Hiszpanii po drugim obl臋偶eniu Saragossy. Nie cieszy艂 si臋 sympati膮 Ch艂opickiego, kt贸ry uznawa艂 jego zalety bojowe, ale zarzuca艂 mu intryganctwo. Mian. 23.6. 1810 mjr. 脿 la suite w1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809, of. L.H. 23.6.1810. Odzn. krzy偶em kaw. V.M. 26.11.1810. Z ko艅cem 1811 obj膮艂 dow贸dztwo 3. p. jako mjr., od 1.3.1812 dowodzi艂 1. p., mian. p艂k. 22.3.1812. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr. W dyw. L.N. dowodzi艂 2. p., by艂 w kamp. ros., przeszed艂 22.8.1812 do 3. p.szwol. Gw. jako mjr., ranny 19.10.1812 pod S艂onimem zosta艂 wzi臋ty do niew. W Kr贸l. Pol.by艂 szefem sztabu w 1. dyw.piech., potem s艂u偶y艂 w poselstwach ros. w Madrycie i Pary偶u.

61. Cholym茅e, w 1808 by艂 por. w L. P.W., potem w L.N., brak innych wiad. o nim.

62. Cichocki Dominik, mian. w pa藕dz.1812 ppor.w 8. p. szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 7. p. lansjer贸w, propon. kpt.

63. Cie艣licki Jakub, ur. 1.5.1772 we Lwowie, wst膮pi艂 do L.W. 21.12.1796 jako 偶o艂n., awansowa艂. W L. P.W. mian. 15.7. 1807 ppor. w 6. komp. 1. bat. 3. p., 20.6.1808 por. 脿 la suite w 3. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Poreorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do zak艂. w Sedanie, z ko艅cem 1809 wraca艂 do Hiszpanii z p. marsz, i by艂 ranny 21.12. 1809 pod Estella w Nawarra. W 1810 by艂 chor膮偶ym w 3. p. Z powodu ran skier. znowu do zak艂. w Sedanie, przyby艂 tam 31.7.1811. Mian. k. L.H. 17.9.1811. Okula艂, leczy艂 si臋 w Eaux de Bourbonne i czeka艂 na przenies. na pensj臋. Z pocz膮tkiem 1814 by艂 nadal w zak艂. w Sedanie jako por. 脿 la suite.

64. Ciszewski Adam, s艂u偶y艂 w 1. p.szwol. Gw., skier. 20.6. 1808 do L.N. jako ppor. 脿 la suite w3. p. Zgin膮艂 5.8.1808 w Saragossie.

65. Ciszewski Jan, w L. P.W. by艂 adiut.podof., mian. 20.6. 1808 ppor. 脿 la suite w3. p. L.N., s艂u偶y艂 potem w komp. wolt. 2. bat. 3. p. By艂 w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, zgin膮艂 w Rosji.

66. Clapar猫de Michel Marie, ur. 28.8.1770 w Gignac, dep. Herault, s艂u偶y艂 w armii Francji rewolucyjnej od 1792 r., mian. gen.dyw. 8.10.1808, by艂 w Hiszpanii jako gubernator Valla-dolid i dow贸dca wojsk, w tej prowincji, potem w prowincji Salamanki i Zamory. W 1811 dowodzi艂 2. dyw. 5. korp. w Hiszpanii. Odwo艂any do Francji i pocz膮tkowo skier, do Ilirii, zosta艂 8.3.1812 mian. dow贸dc膮 dyw. L.N. Ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, opu艣ci艂 t臋 komend臋. W 1813 dowodzi艂 43. dyw.piech. w 14. korp., wzi臋ty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Wr贸ci艂 do Francji w czerwcu 1814. W 1815 w czasie Stu Dni pozosta艂 przy Burbonach. Zmar艂 w Montpellier 23.10.1842.

67. Clever Geoffroi, ppor. w 7. p.szwol., od 1.12.1812 przebywa艂 w zak艂. w Sedanie. Brak innych wiad.

68. Combrette Claude, ur. w 1769 w Mediolanie, wst膮pi艂 do L.W. w 1797, zwoln. w 1803. Wst膮pi艂 do L. P.W. jako kpt. w 3. p., przeniesiony na pensj臋 20.6.1808.

69. Commandelli Francois, by艂 kapelanem w randze kpt. w l p. Pol.w 1806 w Kalabrii, w 1809 w 1. p. L.N. jako 脿 la suite, w kwietniu 1811 skier, do zak艂. w Sedanie. Mian. 1.8.1811 kapelanem w 4. p. L.N., z ko艅cem sierpnia 1812 przeszed艂 z tym pu艂kiem przez Moguncj臋 w drodze do Poznania. Z pocz. 1814 by艂 w zak艂. w Sedanie jako nadliczb.

70. Cortez, w 1813 by艂 m艂. lekarzem w 7. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej.

71. Cywi艅ski Ignacy, ur. 20.8.1775 w Miton w Wilkomierskiem na Litwie, syn J贸zefa i Marianny Wawrzeckiej. Wst膮pi艂 16.3.1808 do L.N. jako ppor. 脿 la suite, przyby艂 do 3. p. w Hiszpanii ok. 18.11.1808. Ranny 20.2.1809 w Saragossie, mian. por. 2.3.1809. Od ko艅ca 1809 s艂u偶y艂 w 4. komp. fiz. 2. bat. 3. p., by艂 w Hiszpanii do 1812. W 1814 jako kpt. by艂 w sztabie 2. korp. armii, mian. k. L.H. 3.4.1814, w Kr贸l. Pol.mjr. korp. 偶andarm, w l. 1817-1830, zmar艂 28.2.1855.

72. Czacki (Czaki) Miko艂aj, u r. ok. 1786 w 艢wierzawie w P艂ockiem, wst膮pi艂 22.11.1806 jako ppor. do 4. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 5.5.1808, skier, do zak艂. L.N. w Sedanie, mian. por. 21.9.1808. W kwietniu 1809 odszed艂 do Hiszpanii, gdzie pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. p, jako por. 脿 la suite, w 1810 by艂 w komp. wolt. 1. bat. 2. p. Mian. 11.5. 1810 kpt. w 4. p. L.N., pozostawa艂 nadal w 2. p., do 4. p. przyby艂 dopiero 15.2.1811. Wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, do Francji wr贸ci艂 1.8.1814. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 3. p. cudzoz. (pol.). W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. na ref. piech. w l. 1816-1830.

73. Czapli艅ski Ludwik, ur. ok. 1773 w Galicji. By艂 w L.Naddun. W 1801 wszed艂 do p. jazdy, w 1802 mian. por. Wst膮pi艂 3.3.1807 do 1. p.huz. ks. Sulkowskiego jako kpt. Po rozwi膮zaniu pu艂ku wszed艂 do gw. Kr贸l. Westfalii, nast臋pnie przeszed艂 do p.u艂. L. P.W. jako szef szwadr. 脿 la suite. Zwoln. na w艂. pro艣b臋 25.5.1808.

74. Czarnek Aleksander, ur. 10.6.1788 w Warszawie, wst膮pi艂 do L.N. 29.3.1808 jako ppor. w 1. p., po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 2. bat. 1. p., ranny 23.5.1809 pod Alcaniz. W 1810 spotka艂 si臋 z ostr膮 krytyk膮 p艂k. K膮sinowskiego, w 1811 s艂u偶y艂 jako 脿 la suite. By艂 w kamp. ros., mian. por., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Mian. kpt, prosi艂 o zwoln.z pow. ran.

75. Czarnocki (Czarnecki, Czarnowski) J贸zef, od 1804 s艂u偶y艂 w p. jazdy gw. ros., po bitwie pod Austerlitz mian. ppor. w p.piech. ros. W bitwie pod Friedlandem 14.6.1807 wzi臋ty do niew. franc. Po pokoju w Tyl偶y zwoln. z w. ros., wst膮pi艂 do w. Ks. Warsz. W 1809 ranny pod Krakowem, wzi臋ty do niew. austr. Po zwoln. z niew. s艂u偶y艂 jako por. w 7. p.u艂. Ks. Warsz. Mian. 11.5.1810 kpt. w 4. p. L.N., przyby艂 tam z du偶ym op贸藕nieniem, prosi艂 o zwoln., kt贸re otrzyma艂 w 1811. Wszed艂 19.10.1812 jako kpt. do p. jazdy lit.

76. Czarnota (de Wieli艅ski) J贸zef, ur. 14.4.1785 w Bydgoszczy, s艂u偶y艂 w w. pruskim, od 18.11.1806 w w. franc. jako ppor. w 4. p. cudzoz., mian. por. 15.2.1807, kpt. 9.8.1807, kpt. karabinier贸w 1.5.1809. By艂 w Hiszpanii, ranny pod Astorg膮 21.4.1810. Mian. k. L.H. 29.5.1810. Przenies. 30.4.1812 jako kpt. do 4. p. L.N., nigdy do tego pu艂ku si臋 nie zg艂osi艂.

77. Czech Karol, ur. 1.2.1785 w Krakowie, s艂u偶y艂 w w. austr., mian. ppor. Wszed艂 1.7.1807 do L. P.W. jako adj.podof., mian. 10.1.1808 ppor. w 3. p., por. 20.6.1808, por.adj.mjr. 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11,1808 s艂u偶y艂 nadal jako por. adj.mjr. w 3. p., mian. kpt.adj.mjr. 25.3.1811. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Brak p贸藕n. wiad.

78. Czernecki (Czerniecki, Czarnecki) J贸zef Jan, ur. ok. 1774 r. w Galicji, s艂u偶y艂 w w. pol jako por. Wst膮pi艂 3.3.1807 do 1. p.huz. ks. Su艂kowskiego jako por., po rozwi膮zaniu pu艂ku wszed艂 10,1.1808 jako por. do p.u艂.Nadw., zgin膮艂 24.3.1809 pod Yevenes. 79. Czernecki (Czernicki, Czanicki) Wojciech, ur. 24.8.1787 w Czernek w Galicji, wst膮pi艂 7.6.1807 do 1. p. L. P.W. jako ppor., mian. por. 28.10.1807. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 2. bat. 1. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. By艂 w kamp. ros., mian. kpt, ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Z pocz. 1814 by艂 w p. Nad w. jako kpt. 脿 la suite, w lutym skier. do Wersalu do kawalerii franc. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 1819.

80. Czerniewski J贸zef, ur. ok. 1784, wst膮pi艂 do L.W., wzi臋ty do niew. ang. w lipcu 1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw, etat ppor. w L. P.W. w 3. p. 2. bat. 2. komp. (podany jako Czernicki). Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Uciek艂 z niew. 18.2.1811, wst膮pi艂 11.6.1811 do 8 p.piech. Ks. Warsz. jako kpt.

81. Dambier Jean, wst膮pi艂 do L. P.W., mian. 9.7.1807 ppor.w 1. komp. 2. bat. 2. p., by艂 przy pierwszym obl臋偶eniu Saragossy, po odst膮pieniu od miasta uton膮艂 pod Milagro 28.8.1808.

82. Danielecki (Danielewski) Tomasz, ur. 23.10.1784 w Pukaszewie w Sieradzkiem, syn Tomasza i Jadwigi Karczewskiej, wst膮pi艂 26.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., by艂 w kamp. hiszp. 1808 i austr. 1809. Mian.17.2.1811 brygad. w l. p.u艂.Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako ppor., w pa藕dz. 1812 mian. por. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. ros.i saskiej.

83. Daszewski Franciszek, w 1812 s艂u偶y艂 w 1. p. L.N. jako por., przeszed艂 7.11.1812 do 19. p.piech. (lit.) jako por. adj.mjr. Brak innych wiad.

84. Daszewski (Dazewski, Darewski, Darowski) Ignacy, wst膮pi艂 do L. P.W., mian. ppor. w p.u艂. 15.7.1807, potw. 29.5.1808 w p.u艂. Nadw., ranny 4.8.1808 pod Saragoss膮 i 11.8.1809 pod Almonacid. Brak p贸藕n. wiad.

85. Daszkiewicz Piotr Mateusz, ur. 19.3.1770 w Pulkiewiczach na Litwie, wst膮pi艂 29.6.1797 do L.W. jako sier偶., mian. 4.6.1799 ppor., 19.2.1807 por. W L. P.W. mian. 15.7.1807 kpt. w 6. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Mian. k. LH. 1.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 1. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don.1.000 f r. By艂 w kamp. ros. Brak innych wiad.

86. D膮bkowski (Dompkowski, Dembkowski), przyby艂 z Moguncji do zak艂. L.N. w Sedanie 9.10.1808, do L.N. w Hiszpanii 29.4.1809, s艂u偶y艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite, ranny 23.6.1809 pod Alcaniz, zmar艂 30.6.1809.

87. D膮browski Aleksander, ur. 24.8.1787 w Kamie艅cu, s艂u偶y艂 w Ks. Warsz., skier. 24.9.1808 do L.N. jako ppor., przyby艂 do zak艂. w Sedanie z ko艅cem 1808, by艂 w wyprawie do Holandii i w Antwerpii 16.9.1809 zosta艂 mian. por. prowiz. W styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz, do Hisz- panii, s艂u偶y艂 w 1. p. w komp. wolt. 2. bat. jako por. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Ranny 16.6.1811 pod Tarragon膮 i 7.1.1812 pod Walencj膮. Brak p贸藕n. wiad.

88. D膮browski Klemens, ur. ok. 1770 w p贸藕niejszym zaborze ros., s艂u偶y艂 w w. pol., w kamp. 1792 i 1794, mian. mjr. 鈥歬awalerii. Wst膮pi艂 17.1.1807 do 1. p.huz. ks. Su艂kowskiego jako kpt., po rozwi膮zaniu pu艂ku wszed艂 do gw. Kr贸l. Westfalii, przeszed艂 do p.u艂. Nadw. jako kpt., prosi艂 o zwoln., kt贸re otrzyma艂 29.5.1808.

89. D膮browski Tomasz, ur. 14.9.1789 (lub 20.12.1787) w Zawadach w Ciechanowskiem, syn Antoniego i Ewy Olszewskiej (lub Bia艂osiewskiej), wszed艂 2.2.1807 do szko艂y in偶. wojsk, w Warszawie, wst膮pi艂 28.11.1807 (lub 29.12.1807) do 1. p.szwol. Gw., skier. 15.9.1808 do 3. p. L.N., mian. ppor. 4.10.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 2. bat. 3. p. By艂 w kamp. hiszp. i ros., mian. por., ranny 17.11.1812 pod Krasnem. Z pocz. 1814 by艂 w zak艂. w Sedanie jako szef bat. 脿 la suite i czeka艂 na przenies, na pensj臋 z pow. ran.

90. Degourdain (Dekorion) w 1810 s艂u偶y艂 w 2. p. L.N. jako adj.podof., pe艂ni艂 funkcje p艂atnika, by艂 w kamp. ros., mian. ppor., zgin膮艂 18.10.1812 pod Tarutino.

91. Dembi艅ski Feliks Antoni Jakub, ur. 29.5.1771 w Krakowie, syn Jana i Krystyny Wiesio艂owskiej, wst膮pi艂 1.9. 1786 jako kadet do p.szwol. austr., mian. ppor. 24.4.1788, por. 1.12.1790. Od 1792 s艂u偶y艂 w w. pol, by艂 mjr. kawalerii. Wst膮pi艂 15.5.1797 do 7. p. dragon贸w franc., mian. 20.11.1800 ppor. z wa偶no艣ci膮 od 15.51797 (nomin. prowiz. przez gen. Hoche’a), zwoln. 7.1.1805. Od 23.12.1806 s艂u偶y艂 jako mjr. w 4. p, strzelc贸w konnych pol., zwoln. 5.8.1809 jako p艂k. Odzn. krzy偶em kaw. V.M. Wst膮pi艂 29.5.1810 do w. franc. jako szef szwadr. i zosta艂 19.6.1810 skier. do Hiszpanii do sztabu marsz. Soulta. Od lutego 1812 pe艂ni艂 funkcje dow贸dcy 7. p.szwol. jako mjr. prowiz. do czasu przej艣cia pu艂ku do Francji w styczniu 1813. Od 26.4.1813 s艂u偶y艂 jako szef szwadr. w sztabie W. Armii. Po wojnie pozosta艂 we Francji, od 1.9.1814 by艂 na p贸艂-ga偶y. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 przy poborze koni. Po drugiej restauracji Burbon贸w by艂 na p贸艂-ga偶y, potem na pensji, zmar艂 27.6.1848 w Pary偶u.

92. Der臋gowski Stanis艂aw, ur. 4.10.1789 w Radomiu, syn Floriana, wst膮pi艂 24.7.1807 do L. P.W. jako sier偶., mian. 18.1. 1808 st.sier偶., 16.7.1808 ppor. 脿 la suite w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., mian. por. 22.8.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮 zosta艂 wzi臋ty do niew.

93. D臋bicki (Dembicki) Stanis艂aw, ur. 23.9.1789 w Sandomierskiem, s艂u偶y艂 w w. austr., wst膮pi艂 17.7.1809 do 2. L.N., mian. 15.2.1810 adj.podof. w 4. p. L.N., z ko艅cem 1812 s艂u偶y艂 w 4. p. L.N. jako ppor.

94. D臋bi艅ski (Dembi艅ski) J贸zef Kazimierz, wst膮pi艂 do L. P.W. jako ppor. w 4. komp. 2. bat. 3. p., potwierdz. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. p. L.N. jako ppor. 脿 la suite, w 1810 w 1. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Brak p贸藕n. wiad.

95. D艂uski Wincenty, ur. 1.3.1786 we Lwowie, skier, przez min. wojny Ks. Warsz. 14.10.1807 do L. P.W., wszed艂 do s艂u偶by jako ppor. w 7. komp. 1. bat. 2. p., mian. por. adj.mjr. 16.7.1808 w 2. p. L.N. Ranny 5.8.1808 pod Saragoss膮, by艂 w szpitalu w Bajonnie, przy reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany nadal jako por.adj.mjr. w 2. p., w lutym 1809 przeszed艂 do zak艂. w Sedanie, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 por.adj. mjr. w bat. zak艂adowym, zwoln. na pensj臋 1.7.1810.

96. Dobiecki Wojciech J贸zef, ur. 17.4.1780 w Che艂mcach, wst膮pi艂 do L.Naddun., mian. ppor. 24.9.1800. W 1801 przeszed艂 do p. jazdy. Mian. por. 15.7.1807 w p.u艂. L. P.W. Odznaczy艂 si臋 15.6.1808 w Saragossie, mian. k. L.H. 9.7. 1808. Na prze艂omie lat 1808 i 1809 opu艣ci艂 p.u艂. Nadw., s艂u偶y艂 nast臋pnie w w. Ks. Warsz. do 6.5.1813. Zmar艂 w 1862.

97. Dobrzycki Andrzej, ur. 10.11.1782 w Pozna艅skiem, wst膮pi艂 20.12.1806 do w. pol, wszed艂 20.3.1807 jako ppor. do p.huz. ks. Su艂kowskiego. Wst膮pi艂 do L. P.W. 15.7.1807 jako por. w 1. komp. 2. bat. 3. p., potwierdz. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 1. bat. 3. p. W 1810 przeszed艂 do komp. gren. 2. bat. 3. p. Mian. k. L.H. 2.3.1811. W 1812 mian. kpt. W lutym 1814 skier. z zak艂. w Sedanie do Wersalu do kawalerii franc.

98. Dobrzycki Kazimierz, ur. 28.2.1780 w Siedlenicach, wst膮pi艂 11.11.1806 do 2. p. piech. Pol.jako ppor., mian. por. 7.10.1807, zwoln. 29.4.1808. Wst膮pi艂 1.3.1809 do L.N. jako ppor., przyby艂 do zak艂. w Sedanie 12.4.1809, by艂 w 艣wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16,9.1809 por. prowiz. W styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz, do Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. w 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p., w 1811 nominacja na por. zatw. Ranny 28.12.1810 pod Tortoza. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., mian. kpt. 9.6.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, zmar艂 w odwrocie.

99. Dobrzycki Miko艂aj, ur. ok. 1791 w Poznaniu, wst膮pi艂 w 1806 do w. pol., skier. 1.7.1807 do 2. p. L. P.W. jako sier偶., mian. 4.8.1807 st.sier偶., 16.7.1808 ppor. 脿 la suite w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 2. bat. 2. p. Ranny pod Saragoss膮 4.8.1808 i 27.1.1809. Wzi臋ty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przej艣ciu rz. Cinca. By艂 wi臋ziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, by艂 trzymany na s艂owo w Anglii i Szkocji. Zdaje si臋 zosta艂 zwoln. jako inw. w 1813. Po wojnie przebywa艂 w Kr贸l. Pol., potem w Wielkopolsce, gdzie bra艂 udzia艂 w powstaniu w 1848 r. i zgin膮艂 w potyczce pod Obornikami (patrz Brandt, o.c., wyd. niem., t. 3, s. 103-105).

100. Doktorczyk Micha艂, ur. 17.9.1770, wst膮pi艂 6.12.1797 do L.W. jako 偶o艂n., awansowa艂, mian. 22.12.1802 st.sier偶. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 4. komp. 1. bat. 1. p. Zdaje si臋 nie przeszed艂 z pu艂kiem do Hiszpanii, gdy偶 przyby艂 z Moguncji do zak艂. L.N. w Sedanie 9.10.1808, by艂 w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 por.adj.mjr. prowiz., potem zatw. W styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz. do Hiszpanii, s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. jako ppor., potem jako por. w 2. komp. fiz. Zmar艂 w szpitalu 17.1.1811.

101. Doli艅ski Piotr, ur. ok. 1782 w Galicji, wst膮pi艂 1.12.1806 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. ppor. Przeszed艂 10.1.1808 do p.u艂.Nadw. jako ppor., potw. 29.5.1808 jako por., mian. 16.3.1812 por.adj.mjr., potem kpt.adj.mjr. Zgin膮艂 25.8.1813 pod Dreznem. 102. Domaniewski Ksawery, ur. 1770, s艂u偶y艂 w w. Pol.w 1794 jako por. Wst膮pi艂 do L.W. 1.7.1798 jako por. W L. P.W. s艂u偶y艂 w 3. komp. 1. bat. 3. p. jako kpt, zwoln. na pensj臋 20.6.1808.

103. Doma艅ski Wojciech, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie z ko艅cem 1808, mian. por. 13.2.1809, w Hiszpanii s艂u偶y艂 脿 la suite w1. p., wzi臋ty do niewoli 10.3.1810 pod Alventoz膮. Wi臋ziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814, przewie藕. przez Anglik贸w do Genui.

104. Donon Alexis, ur. w 1776 w Pary偶u, s艂u偶y艂 w w. franc. od 4.6.1793, wst膮pi艂 19.11.1810 do 1. p.szwol. Gw. jako sier偶. instruktor, przeszed艂 11.8.1812 do 3. p.szwol. Gw. jako ppor., wr贸ci艂 11.4.1813 do 1. p.szwol. Gw., przeszed艂 1.9.1813 do 7. p.szwol. jako ppor. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 7. p.lansjer贸w, propon. por.adj.mjr.

105. Dreyhausen, ur. w Polsce, s艂u偶y艂 w w. austr., mian. por. Wst膮pi艂 28.9.1809 do 2. L.N. jako por., w ewidencji 4. p. L.N. nie figurowa艂.

106. Drozd Ignacy, ur. 1.4.1781, s艂u偶y艂 jako ppor. w 6. p.piech. Ks. Warsz., skier. do L.N. jako kpt., przyby艂 do zak艂. W Sedanie przed ko艅cem 1808, w styczniu 1809 by艂 wys艂any do Moguncji dla rekrutacji, w sierpniu 1809 by艂 znowu w Sedanie. P贸藕n. s艂u偶ba nie jest znana. Podobno mian. k.L.H. 26.2.1814. Tytu艂owa艂 si臋 baronem. W Kr贸l. Pol.by艂 w 1819 kpt. w korp. 偶andarmerii. Zmar艂 21.1.1820.

107. Druelle, by艂 m艂. lekarzem w L.N. i 28.5.1812 odszed艂 z Sedanu do Poznania z bat. marsz, dla L.N. w Rosji.

108. Drugeon de Beaulieu, ppor. w 8. p.szwol., ranny 18.10.1812 pod Po艂ockiem, w 1813 by艂 w zak艂. w Sedanie.

109. Drzewiecki Augustyn, ur. ok. 1777 w Saksonii, s艂u偶y艂 w w. pruskim. Wst膮pi艂 do w. Ks. Warsz., skier, do L.N., mian. por. 25.2.1809, by艂 w Sedanie, potem w Hiszpanii w 2. p. 脿 la suite, w 1810 w 2. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Wzi臋ty do niew. 11.2.1811. Wi臋ziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814, przewie藕, przez Anglik贸w do Genui.

110. Ducci Scipio, mian. 19.5.1813 ppor. w 7. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, zgin膮艂 19.9.1813 pod Naumburgiem.

111. Du Temple de la Plat, kpt. w 8. p.szwol., od pa藕dz. 1812 by艂 w zak艂. w Sedanie, z polecenia Min. Wojny z 8.2.1813 , aresztowany, skre艣lony z ewidencji.

112. Duval Klemens, wst膮pi艂 do L.W., mian. ppor. 20.3.1803, zosta艂 wzi臋ty do niew. ang. 14.7.1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw. etat w L. P.W., zatrzymany w ewidencji w L.N. By艂 trzymany w Anglii na s艂owo, uciek艂 15.3.1812, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie 1.6.1812, mian. ppor. 28.1.1813 (z wa偶no艣ci膮 od 20.3.1803) i kwaterm. w 2. bat. kolonialnym.

113. Dyski Franciszek, ur. 2.4.1784 (lub 8.11.1786) w Krakowskiem, syn Stanis艂awa i Jad-wigi 艁aszkowskiej, wst膮pi艂 20.8.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 23.3.1808, skier. 20.1.1810 do 2. L.N. jako ppor., s艂u偶y艂 w Hiszpanii w 4. p. L.N., w 1811 w komp. gren. 1. bat, z ko艅cem 1812 mian. por. Odzn. krzy偶em sr. V.M. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w l. 1815-1830.

114. Dzier偶awski Jan, ur. 16.5.1777 w Pozna艅skiem, wst膮pi艂 24.11.1806 do 5. p.u艂. pol.jako ppor., mian. por. 脿 la suite w 3. p. Ks. Warsz. 17.3.1807, skier. 23.10.1807 do L. P.W. jako por. w 6. komp. 2. bat. 3. p, potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren., 1. bat. 3. p. By艂 w kamp. ros., mian. kpt. 4.7.1812. Przenies. 22.7.1813 do 154. p.piech. franc., wzi臋ty do niew. 19.10.1813 pod Lipskiem.

115. Dzimi艅ski Antoni, ur. 13.6.1787 w Piotrowicach w 艁owickiem, syn Stanis艂awa i Palmiry 艁uczy艅skiej, wst膮pi艂 14.4.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 1.4.1808 furierem. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂.Nadw. jako ppor., w pa藕dz. 1812 mian. por. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. g艂贸w. dy偶ur. w l. 1815-1830.

116. Dziurkiewicz (Dzinkiewicz) Kazimierz, wst膮pi艂 do L.W. 12.8.1799, przeszed艂 do p.jazdy, mian. st.wachm. 3.7. 1800, adj.podof. 23.8.1802, ppor. 24.3.1803. Mian. 15.9.1807 por. w p.u艂. L. P.W., ranny 15.1.1810 u st贸p g贸r Sierra Morena i 16.5.1811 pod Albuer膮. Mian. k. L.H. 29.5.1810. W 1813 przebywa艂 w Sedanie jako kapitan.

117. Dzwonkowski J贸zef, ur. 19.5.1786 w Zborowie w Galicji, syn Salomei z Potockich, s艂u偶y艂 w w. austr. Wst膮pi艂 22.7. 1809 do 2. L.N. jako ppor., s艂u偶y艂 w Hiszpanii w 2. bat. 4. p. L.N., ranny i chory, zwoln. 21.8.1811. Wst膮pi艂 28.1. 1813 do 8. p.szwol. jako ppor. 脿 la suite, aresztowany i skazany 21.5.1813 na dwa lata wi臋zienia za nieprawne noszenie orderu. W marcu 1815 uciek艂 do Anglii, zmieni艂 nazwisko na hr. de Zborow-Jankowski i s艂u偶y艂 Burbonom. Podszy艂 si臋 pod stan s艂u偶by kpt. Antoniego Jankowskiego z 1. p.szwol. Gw., by艂 mian. szefem szwadr., od 1824 by艂 na p贸艂ga偶y, od 1838 na pensji. Zmar艂 25.1.1847 w szpitalu wojsk, w Stras- burgu. By艂 偶onaty z Angielk膮 Elisabeth Palmer z Kent, kt贸ra w 1849 otrzyma艂a 500 f r. rocznie pensji wdowiej.

118. Echanci (Echandi, Etchandy) Mathieu Firmin, ur. 9.4.1786 we Francji, wst膮pi艂 1.10.1808 do 3. p. L.N., mian. adj. podof. 1.6.1809, ppor. 30.8.1812, potem por. w 1. p. L.N. Ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Przeszed艂 4.10.1813 jako por. p艂atnik do pol.bat. Gw., wraz z nim wszed艂 1.1.1814 jako por. do 3. p. eklerer贸w Gw. Ranny 30.3.1814 pod Pary偶em. Opu艣ci艂 s艂u偶b臋 wojsk, franc. 1.5.1814 i przeszed艂 z pu艂kiem do Polski.

119. Egersdorf J贸zef, ur. w 1775, wst膮pi艂 do L.W., by艂 por. w 1798, kpt. w 1801, przeszed艂 na ref. Wst膮pi艂 jako kpt. do L. P.W., s艂u偶y艂 w 2. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozosta艂 w 1. p. jako kpt. 脿 la suite. Ranny 4.8.1808 w Saragossie i 23.2.1809 na przednich pozycjach za Saragoss膮, zmar艂 w szpitalu 25.2.1809.

120. Emerych (Emerich, Emeryk) Karol Ludwik, ur. w 1783, s艂u偶y艂 w L.W. wraz z ojcem, mian. ppor. Wzi臋ty do niew. na San Domingo, zwoln. z Jamajki na s艂owo. Po powrocie do L.W. s艂u偶y艂 w p. jazdy jako por. W L. P.W. jako kpt. dowodzi艂 3. komp. 2. bat. 1. p. Zgin膮艂 15.6.1808 przy pierwszym ataku na Saragoss臋.

121. Estko Sykstus, ur. 4.3.1776 w Siechanowiczach pod Brze艣ciem Litewskim, syn Piotra i Anny Ko艣ciuszko, s艂u偶y艂 w w. pol.jako ppor. w korp. in偶ynier贸w. Wst膮pi艂 do L.W. jako ppor. 29.4.1798, mian. por. 3.6.1799, kpt. 22.3.1801. W L. P.W. mian. 15.7.1807 szefem bat. w 3. p. (potw. 20.6.1808), p艂k. 脿 la suite w 3. p. 12.7.1808. Mian. k.L.H. 29.12.1809, of. L.H. 2.3.1811. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Mian. 12.7.1810 p艂k. 4. p. L.N., obj膮艂 t臋 komend臋 w po艂owie lutego 1812; w mi臋dzyczasie dowodzi艂 3. p. L.N. do marca 1811, potem pe艂ni艂 r贸偶ne funkcje zlecone w Armii Aragonii. W czerwcu 1812 przyby艂 z 4. p. L.N. do Francji, by艂 w Sedanie, w pa藕dz. przyprowadzi艂 pu艂k do Warszawy, w styczniu 1813 do Poznania, bi艂 si臋 10.2.1813 pod Rogo藕nem, od 18.4.1813 by艂 w Wittenberdze. Podj膮艂 18.6.1813 organizacj臋 p. Nadw. Mian. gen.bryg. 11.7.1813, dowodzi艂 1. bryg. (p. liniowe 46. i 72.) 5. dyw. gen. Dufoura w 2. korp. marsz. Victora. By艂 w bitwach pod Dreznem i Kulm, ranny w bitwie pod Lipskiem 18.10.1813, zmar艂 w Lipsku 2.11.1813.

122. Falkowski Hipolit, ur. 13.8.1779 w Kamie艅cu Podolskim, zosta艂 zapisany w 1789 jako kadet do szko艂y artyl., mian. w 1790 sier偶., w 1794 ppor. Wst膮pi艂 do L.W. 5.5.1797 jako por. artyl., mian. kpt. 20.5.1797. Odszed艂 21.3.1805 na 8 mie艣. urlopu do Polski, przywi贸z艂 infor-macje o ruchu w. ros. Od 9.10.1805 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w sztabie g艂. W. Armii, od 25.1.1806 by艂 adiut. marsz. Berthiera, od 9.11.1806 by艂 of. ordynansowym Napoleona w randze kpt. W 1808 otrzyma艂 gratyfikacj臋 12.000 fr. Mian. 17.7.1808 mjr. w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przenies. do 1. p. L.N. i na stanowisko komendanta zak艂. L.N. w Sedanie. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Od 1.6.1811 na urlopie, od 1.7.1811 w misji specjalnej, przeszed艂 8.4.1812 do sztabu g艂. W. Armii jako adiutant komenderuj膮cy. Mian. k. L.H. 14.3.1806, of. L.H. 7.7.1813. Z pocz. 1814 obj膮艂 funkcj臋 szefa sztabu korp. pol., zatw. przez Napoleona 15.3.1814. Zwoln. z franc. s艂u偶by wojsk. 6.5.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 gen.bryg. w l. 1815-1821. Zmar艂 14.8. 1821.

123. Fargues, by艂y emigrant franc., s艂u偶y艂 w w. austr., wr贸ci艂 do Francji za Cesarstwa. Mian. 23.10.1811 kpt. w 8. p. szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej.

124. Faron Jakub, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.huz. ks. Su艂kowskiego, w Kassel jako podof. przeszed艂 do p.u艂. L. P.W. By艂 w Hiszpanii, mian. ppor., ranny 16.5.1811 pod Albuera i 6.12.1811 w g贸rach Ronda w Andaluzji. By艂 w kamp. saskiej i franc. w 7. p.szwol., ranny 20.3.1814 na drodze do Chartres.

125. F膮dzielski Pawe艂, ur. 29.6.1779 w Warszawie, syn Karola i Marianny Kizlich, by艂 w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Wst膮pi艂 w 1797 do L.W., mian. ppor. 31.12.1797, por. 17.9.1799, 20.3.1803 kpt. W L. P.W. mian. 15.7.1807 szefem bat. w 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 1. bat. 1. p., mian. 6.8.1811 p艂k. 脿 la suite w1. p. Mia艂 opini臋 艣wietnego oficera i dow贸dcy. Ranny 23.5.1809 pod Alcaniz. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Od 1.3.1812 dowodzi艂 3. p. L.N. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, zmar艂 5.2.1813.

126. Fia艂kowski Antoni, ur. 24.9.1759, wst膮pi艂 do L.W. 30.1. 1797, mian. kpr. 27.4.1798, sier偶. 25.3.1799. W L. P.W.mian. 16.9.1807 ppor. w 1. p., przenies. 20.9.1807 do 2. p.,s艂u偶y艂 tam w 5. komp. 2. bat. Ranny 31.12.1808 pod Saragoss膮, odes艂any do zak艂. w Sedanie. By艂 w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 por. prowiz., nie zatw. Przyby艂 w styczniu 1810 do Hiszpanii z p. marsz., by艂 chor膮偶ym ppor. w 2. p., zgin膮艂 13.7.1810 pod Tortos膮.

127. Fia艂kowski J贸zef, ur. 19.3.1777 w Warszawie, wst膮pi艂 do L. Naddun. jako por. w artyl. konnej, w 1802 przeszed艂 do p. jazdy, ranny 15.5.1807 pod Szczawnem, mian. 15.7.1807 kpt. w p.u艂. L. P.W. Mian. k. L.H. 29.5.1808 jako kpt.adj.mjr. W grudniu 1809, gdy pu艂k mia艂 p贸j艣膰 do Andaluzji, poszed艂 z szwadronem bojowym (kompani膮) do Nawarry przeciw partyzantom, wr贸ci艂 do pu艂ku w lutym 1810. Przeszed艂 24.5.1813 do 8. p.szwol. jako szef szwadr., ranny 28.9.1813 pod Altenburgiem.

128. Filiborn (Filleborn, Fulliborn) Antoni, ur. 25.3.1786 w Warszawie, syn Samuela i Barbary Gorbaczewskiej, wst膮pi艂 13.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako por., w Hiszpanii w 4. p. L.N. s艂u偶y艂 w komp. wolt. 2.bat., potem 1. bat. Od po艂owy 1812 dowodzi艂 w 4. p. L.N. komp.artyl. Mian. k.L.H. 11.7.1813.Wr贸ci艂 17.7.1813 do 1. p.szwol. Gw. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 4. p.u艂. w 1815-1830.

129. Fondrouge, w 1812 by艂 ppor. w 1. p. L.N., ranny 10.12. 1812 pod Wilnem, wzi臋ty do niew. ros. 13.12.1812.

130. Fourcade Mathieu, m艂. lekarz w 7. p.szwol., przyby艂 do zak艂. w Sedanie w czerwcu 1813.

131. Fryderycy (Frederici, Frydyrycky) Feliks, ur. 18.5.1787, wst膮pi艂 1.4.1808 jako ppor. do 5. komp. 2. bat. 3. p. L.N., potw. 20.6.1808, mian. por. 1.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 1. bat. 3. p. Mian. k. L.H. 29.12. 1809. Zwoln. w 1811, mian. 14.9.1812 kpt. w 22. p.piech. (lit). W 1813 skier, z Moguncji do Legnicy jako kpt. do 138. p. piech. lin. franc. w 3. korp., zosta艂 nast臋pnie przenies. do sztabu 14, korpusu. W Kr贸l. Pol.by艂 mjr. w 4. p. strzelc贸w pieszych w l. 1815-1830.

132. Fuschl, w 1812 by艂 lekarzem w 1. bat. 2. p. L.N.

133. Ga艂ecki J贸zef, ur. 17.9.1778 w Lublinie, wst膮pi艂 do L.W. 3.1.1806. W L. P.W. mian. 15.6.1807 por.adj.mjr. w 2. p., 16.7.1808 kpt. 脿 la suite w 2. p. Zgin膮艂 2.9.1808.

134. Ga艂臋ski Teofil, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw. Cho膰 by艂 tylko szwole偶erem, zosta艂 skier. 25.11.1811 jako ppor. do 8. p.szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej.

135. Garczy艅ski (Garszy艅ski) Serafin, ur. 4.2.1790 w Poznaniu, w 1806 wst膮pi艂 do w. pol. jako sier偶., by艂 przy obl臋偶eniu Gda艅ska w 1807, skier. 8.7.1807 do 2. p. L. P.W. jako st.sier偶., by艂 w Hiszpanii w l. 1808-1812, otrzyma艂 31.3. 1812 don. 500 f r. Mian. ppor. w 2. p., by艂 w kamp. ros., ranny 4.10.1812 pod Winkowem, dowieziony 26.12.1812 do zak艂. L.N. w Toruniu.

136. Garlicki Micha艂, ur. ok.1768 w Sandomierzu, wst膮pi艂 1.7.1798 do L.W. jako por. W L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w 7. komp. 1. bat. 1. p., mian. kpt. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 dowodzi艂 komp. gren. 1. bat. 1. p. Ranny w Saragossie 4.8.1808 i 27.1.1809, mian. k. L.H. 2.3.1809. W po艂owie 1809 skier. do zak艂. w Sedanie, tam si臋 nie zg艂osi艂, skre艣lony z ewidencji. Wst膮pi艂 jako kpt. do 5. p.piech. galicyjskiej, 29.10.1809 do 16. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 27.5.1811. Mian. 17.6.1812 komisarzem wojennym, zwoln. 4.5.1813.

137. Garlicki Wojciech, ur. 16.5.1773 w Warszawie, wst膮pi艂 do L.W. 23.10.1797 jako sier偶., mian. st.sier偶. 4.10.1798, ppor. 28.11.1799, por. 20.2.1800. Wzi臋ty do niew. ang. na San Domingo 12.10.1803, wi臋ziony na Jamajce i w Anglii na pontonie w Plymouth i w wi臋zieniu w Dartmoor, zwoln. 1.3.1811. Przyby艂 do Francji 4.3.1811, do zak艂. L.N. w Sedanie 17.4.1811, odszed艂 do Hiszpanii 18.6.1811 i przyby艂 1.9.1811 do 2. p. L.N. Mian. kpt. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., dowodzi艂 komp. gren. 3. bat. 2. p. W czasie odwrotu po opuszczeniu Wilna prowadzi艂 eskort臋 sztandar贸w pu艂kowych.

138. Gasznic (Gaschitz), ur. ok. 1791, od 1808 s艂u偶y艂 w w. austr., by艂 ppor. w p.huz., zwoln. 16.8.1812. Mian. 28.1. 1813 ppor. nadliczb. w 7. p.szwol., przeszed艂 19.5.1813 do 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 25.8.1813 pod Dreznem.

139. Gauthier (Gautier), w 1813 by艂 m艂. lekarzem w 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

140. Geiger, lekarz, przyby艂 do 3. p. L.N. w Rosji z bat. marsz. z Sedanu, ranny 17.11.1812 pod Krasnem.

141. Geleski, ppor. w 8. p.szwol., zwoln. 19.1.1812.

142. Gerhardt J贸zef, ur. 2.2.1783 w Warszawie, wst膮pi艂 17.7.1809 do 2. L.N. jako st.sier偶., w 1812 mian. ppor. W 4. p. L.N. Z pocz膮tkiem 1814 by艂 w p. Nadw. jako ppor. Mian. k. L.H. 4.4.1814. Wr贸ci艂 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

143. Gieysztor (Gersdorf, Geystorff) Feliks, ur. ok.1776 na Litwie, wst膮pi艂 do w. pol. jako kadet 20.5.1791, mian. por. Wst膮pi艂 do L.W. 4.10.1798 jako por., mian. kpt. 12.12.1799, s艂u偶y艂 w L. Naddun. By艂 w bitwie pod Hohenlinden i przy zaj臋ciu wyspy Elby. Zwoln. 9.10.1802. Wst膮pi艂 w Kassel 3.3.1808 do 8. komp. 2. bat. 2. p. L.N. jako ppor.(z braku innego wakansu), mian. por. 脿 la suite 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 1. bat. 2. p. Mian. k.L.H. 2.3.1809. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. W po艂owie 1812 s艂u偶y艂 nadal w 2. p. L.N., zdaje si臋 mian. kpt.

144. Gillert, wst膮pi艂 jako m艂. lekarz do 3. p. L. P.W., potw.20.6.1808. Brak wiad. po 1.8.1810.

145. Ginter (Ginther, Geiter), wst膮pi艂 do L. P.W. jako por. w 6. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808, zgin膮艂 5.8.1808 w Saragossie.

146. Gi偶ycki Adam, ur. w 1795 w Warszawie, by艂 w szkole kadet贸w w Warszawie, wst膮pi艂 24.10.1812 do 4. p. L.N. jako kpr., mian. sier偶. 5.11.1812, adj.podof. 5.12.1812, w 1813 ppor. 脿 la suite wp. Nadw. Z pocz膮tkiem 1814 by艂 nadal ppor. 脿 la suite wp. Nadw. W Kr贸l. Pol.by艂 ppor. W 1. p. strzelc贸w konnych w 1815-1822.

147. Glatzer (Glaszer) Adam, ur. 29.12.1780 w Myszynie pod Warszaw膮, wst膮pi艂 26.12.1807 do L. P.W., mian. 21.2.1808 furierem, 21.9.1808 st. sier偶., 1.3.1812 adj.podof. w 3. p. L.N., otrzyma艂 31.3.1812 don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., mian. ppor. w 3. p. L.N., ranny 9.12.1812 pod Wilnem, wzi臋ty do niew.

148. Gli艅ski Micha艂, ur. 29.9.1785 w Glinicach w P艂ockiem, syn Jakuba i Magdaleny Bliskiej, wst膮pi艂 12.8.1807 do 1. p.szwol. Gw., przeszed艂 20.6.1808 do 3. p. L.N. jako ppor. 脿 la suite. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostawa艂 nadal w 3. p. jako ppor. 脿 la suite. Ranny 21.1.1809 pod Saragoss膮 i 30.6.1809 ko艂o Saragossy. Mian. por. 25.3.1811 w komp. gren. 2. bat. 2. p., z ko艅cem tego roku nadal pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako ppor. 脿 la suite w 3. p. z powodu opozycji dow贸dztwa L.N. przeciw nominacji wbrew ich opinii. W 1813 (prawdop. w sierpniu) przenies. do 150 p.piech. franc., ranny w bitwie pod Lipskiem, pozosta艂 w tyle.

149. Gl贸wczewski Dominik, wst膮pi艂 do L. P.W., mian. 10.10. 1807 por. w 3. komp. 2. bat. 2. p. Zgin膮艂 2.7.1808 pod Saragoss膮.

150. Gl贸wczewski Wawrzyniec, brat Dominika, wst膮pi艂 do L. P.W., mian. 10.10.1807 por. w 2. komp. 2. bat. 2. p. Zgin膮艂 2.7.1808 pod Saragoss膮.

151. Gnatowski Jan, ur. 17.6.1780, syn Ignacego i Angeliki Kos贸w, wst膮pi艂 11.10.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 25.12.1807 brygad., 1.1.1808 wachm., 1.8.1808 st.wachm., 5.4.1809 ppor. Otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.1811 por. w 1. p.u艂. Nadw., 6.4.1811 kpt. w 2. p.u艂. Nadw., przyszed艂 do pu艂ku 4.5.1811. W 1812 i 1813 by艂 w zak艂. w Sedanie jako kpt. ubiorczy. By艂 w drugiej kamp. saskiej. Mian. k. L.H. 17.1.1814 jako kpt. 8. p.szwol., ju偶 tam wtedy nie s艂u偶y艂, zosta艂 przenies. 15.11.1813 do sztabu g艂. W. Armii, mian. 1.4.1814 szefem szwadr.

152. Gnatowski Pawe艂 Tytus, ur. 29.6.1776, wst膮pi艂 do w. Ks. Warsz., mian. kpt. w 1807, skier, do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie z ko艅cem 1808. By艂 w wyprawie do Holandii, z ko艅cem 1809 odszed艂 z p. marsz, do L.N. w Hiszpanii, ale wr贸ci艂 do Sedanu z pow. choroby. Ponownie skier, do Hiszpanii przyby艂 tam w po艂owie 1810, s艂u偶y艂 jako kpt. w 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Przenies. (prawdop.w sierpniu 1813) do sztabu g艂. W. Armii, mian. 5.4.1814 szefem bat.

153. Godlewski Wojciech, ur. 20.4.1775 w Warszawie, wst膮pi艂 w 1792 do w. pol., mian. ppor. 22.6.1794. Wst膮pi艂 do L.W. 6.10.1797 jako adj.podof., mian. ppor. 11.12.1797, por. 23.6.1799, kpt. 20.3.1803. Wszed艂 jako kpt. do 4. komp. p. 1. bat.1. p. L. P.W. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 l. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. 14.8.1809 szefem bat. w 3, p. L.N. Ranny 4.8.1808 w Saragossie i 9.7.1810 pod Tortos膮. Mian. k. L.H. 15.9.1808, of. L.H. 11.1.1812. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 2.000 fr. By艂 w kamp. ros. i niem. By艂 szefem bat. w 1813 w p. Nadw. Z pocz. 1814 by艂 w zak艂. w Sedanie i czeka艂 na przenies. na pensj臋 z pow. ran. W Kr贸l. Pol.by艂 pp艂k. w korp. weter. w l. 1815-1830.

154. Godziszewski Maciej, ur. ok. 1779 w Pozna艅skiem, wst膮pi艂 16.11.1806 do 2. p.u艂. pol., ranny 21.2.1807, mian. 22.4.1807 por. w 1. p. strzelc贸w. Z ko艅cem 1808 skier, do zak艂.L.N. w Sedanie, przyby艂 do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, 13.2.1809 kpt. 脿 la suite w 2. p. L.N., w 1810 i 1811 dowodzi艂 2. komp. fiz. 1. bat. 2. p. W 1812 po powrocie L.N. do Francji by艂 nadal w 2. p.i prawdop.by艂 w kamp. ros.

155. Golberg, ur. ok. 1773 we Francji, wst膮pi艂 do w. franc. w 1789, emigrowa艂, wst膮pi艂 do w. austr. w 1793, wr贸ci艂 do Francji za Cesarstwa. Mian. 23.10.1811 kpt. w 8. p. szwol., by艂 w kamp. ros. i saskiej.

156. Go艂aszewski Sebastian, ur. 17.1.1769 w Krakowie, od 1.2.1783 s艂u偶y艂 w w. pol., by艂 w Szkole Rycerskiej w Warszawie, mian. ppor. 1.4.1793. Wst膮pi艂 do L.W. 31.10.1797 jako ppor., mian. por. 8.1.1800, kpt. 23.10.1802. By艂 na San Domingo, gdzie by艂 ci臋偶ko ranny. Wr贸ci艂 do Francji 30.3.1806, s艂u偶y艂 od 19.10.1806 jako adiutant gen. Betranda, mian. szef. bat. 19.5.1807. Mian. k. L.H. 23.1.1807; by艂 w bitwach pod Jena, Pu艂tuskiem, I艂aw膮 i Friedlandem oraz w Tyl偶y. Przeszed艂 1.5.1808 do 7. p.piech. Ks.Warsz. Mian. 29.6.1810 szefem bat. w 4. p. L.N., by艂 do pu艂ku mi臋dzy l sierpnia 1810, a 1. kwietnia 1811. Ranny 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wzi臋ty do niew. hiszp. Wr贸ci艂 do Francji 1.8.1814, by艂 komendantem zak艂. pol.w Reims w randze mjr. nowej armii pol.W 1815 w czasie Stu Dni by艂 mjr. w 3. p. cudzoz. (pol.), formowanym w Soissons. W Kr贸l. Pol.by艂 mjr. piech. na ref. w l. 1815-1825.

157. Gorgon Jan, ur. 18.5.1770 w Pszczynie na 艢l膮sku, od 18.5. 1790 s艂u偶y艂 w w. pruskim. W 1806 wst膮pi艂 do 2. p.piech. Pol.jako ppor., skier, do L.N., przyby艂 29.10.1808 do zak艂. w Sedanie, 4.12.1808 do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w2. p. Ranny 8.3.1810 pod Teruelem, mian. k. L.H. 16.3.1812. W czasie kamp. ros. by艂 komendantem zak艂. L.N. w Toruniu, mian. por., potem by艂 w Wilnie. Prawdop. w 1813 przeszed艂 do p. franc. i zgin膮艂 w 1814 we Francji.

158. Gos艂awski Maciej, ur. 21.3.1786 w Warszawie, wst膮pi艂 15.7.1807 jako ppor. do 1. p. L. P.W., mian. por. 23.10.1807. W 1808 by艂 w Hiszpanii. Po reorg. L.N. 7.11.1808 skier. do zak艂. w Sedanie, by艂 w wyprawie do Holandii; mian. w Antwerpii 16.9.1809 por.adj.mjr. prowiz., zatw. w styczniu 1810 wr贸ci艂 do Hiszpanii z p. marsz., pe艂ni艂 i s艂u偶b臋 jako por.adj.mjr. w 3. p. L.N. Mian. kpt.adj.mjr. i 14.9.1811. Po wyj艣ciu z Hiszpanii w lutym 1812 opu艣ci艂y s艂u偶b臋 w L.N.

159. Gourmez, by艂 ppor. w 1. p. L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Z ko艅cem 1813 przeszed艂 z p. Nadw. do p. franc. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 7. p. lansjer贸w, propon. por.

160. G贸recki, ppor. w 7. p.szwol., w 1813 by艂 z oddzia艂em pu艂ku w Magdeburgu, z ko艅cem 1813 by艂 w komp. zak艂. kawalerii w Sedanie.

161. G贸rski Antoni, ur. 15.5.1789 w Ma艂opolsce, wst膮pi艂 11.7, 1807 do 2. p. L. P.W. jako ppor., mian. por. 16.7.1808 w 3 p. 脿 la suite. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 3. komp. fiz. 1. bat. 3. p. By艂 w Hiszpanii do 1812.; Propon. kpt. z pocz. 1812, brak p贸藕n. wiad.

162. Grabi艅ski J贸zef Joachim, ur. 19.3.1771 w Warszawie, syn Stanis艂awa i Justyny Zandrowicz, wst膮pi艂 27.1.1791 do w W. Ks. Lit. jako chor膮偶y, mian. por. 12.8.1792, w 1794 mjr., 24.7.1794 p艂k., wzi臋ty do niew. ros. 4.11.1794 na Pradze. Zwoln. w 1796, wst膮pi艂 do L.W. 19.7.1797 jako szef bat. Po przykrym zaj艣ciu w Rzymie, kt贸rego ofiar膮 pad艂 12.5.1798 zabity w pojedynku mjr. Maciej Zab艂ocki, G. musia艂 opu艣ci膰 L.W. i wzi膮艂 udzia艂 w wyprawie Bona-partego do Egiptu. Wr贸ci艂 do L.W. 25.3.1800, w pa藕dz. 1800 zosta艂 zast臋pc膮 szefa, potem szefem 1. brygady 1. L.W. Jako p艂k. obj膮艂 w 1805 dow贸dztwo 1. p.piech. pol.w Kr贸l. Neapolu. Mian. k. L.H. 9.3.1805. Odwo艂any z W艂och do Polski, mian. 25.3.1807 franc. gen.bryg., obj膮艂 dow贸dztwo L. P.W. W Bajonnie otrzyma艂 16.6.1808 urlop bezp艂atny, z kt贸rego da s艂u偶by w w. franc. czy pol.nie wr贸ci艂. Zamieszka艂 na wsi we W艂oszech w pobli偶u Bolonii i tam zmar艂 25.8.1843.

163. Grabi艅ski Seweryn, ur. ok. 1790 w Kaliszu, wst膮pi艂 31.8.1807 do L. P.W. jako ppor. w 4. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 1. bat. 2. p. Wzi臋ty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przej艣ciu rz. Cinca, by艂 wi臋ziony na Cabrerze, potem na s艂owo w Anglii i Szkocji. Zwoln. 13.6.1814. W Kr贸l. Pol. kpt. w 7. p.piech. lin. w l. 1815-1830.

164. Grill Franciszek Jan, ur. ok. 1770 w Pignerol w Piemoncie, od 27.3.1799 by艂 st. lekarzem w L.W., potem w p. jazdy, przeszed艂 z pu艂kiem do L. P.W., mian. k. L.H. 29.5.1808. Wzi臋ty do niew. hiszp. 24.3.1809 pod Yevenes, Wi臋ziony na Cabrerze i w Anglii, zwoln. 3.5.1811. Zg艂osi艂 si臋 do zak艂. 1. p.u艂. Nadw. w Sedanie, odszed艂 w 1811 do Hiszpanii z szwadr. marsz, szefa szwadr. de Mories’go, wr贸cili do Francji 14.6.1812. W 1813 by艂 w 7. p. s偶wol. w kamp. saskiej, wzi臋ty do niew. austr. 11.11. 1813 po kapitulacji Drezna. By艂 jako jeniec na W臋grzech, po wojnie uda艂 si臋 do Pary偶a.

165. Grosse Henry, mian. 9.4.1811 st. lekarzem w 4. p. L.N., z ko艅cem 1812 by艂 nadal w pu艂ku.

166. Grothaus Antoni, ur. 3.5.1790 w Okszycach w M艂awskiem, wst膮pi艂 21.9.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. brygad. 1.11.1807, sier偶. 1.1.1809. Mian. k. L.H. 13.10.1809. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako por. By艂 w kamp. ros., ranny 30.7.1812 pod Jakubowem za D藕win膮, mian. kpt., ranny 23.11. 1812 przed Borysowem.

167. Grotion, de, by艂 mian. 25.3.1811 ppor. p艂atnikiem w 2. p. L.N.

168. Grzymski, wst膮pi艂 do L. P.W. jako ppor. w 5. komp. 1. bat. 1. p., zgin膮艂 4.8.1808 pod Saragoss膮.

169. Guillaume Alexandre Charles, ur. 11,5.1780 w Pary偶u, od 4.7.1803 s艂u偶y艂 w 9. p.piech. franc., mian. 10.10.1804 furierem, 19.4.1809 sier偶. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako ppor. p艂atnik, zwoln. z 4. p. L.N. 24.4.1810.

170. Gulicz (Gulitz) Fryderyk, ur. 3.3.1783 w Laskowiczach w Kaliskiem, wst膮pi艂 10.10.1807 do L. P.W., w Hiszpanii s艂u偶y艂 w 2. p. L.N. jako m艂. lekarz. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. Bra艂 udzia艂 w kamp. ros. i niem. Mian. 30.3.1814 k. L.H. Zmar艂 w 1823.

171. Guliski, mian. 27.6.1808 kpt. 脿 la suite w1. p. L.N., brak innych wiad. Mo偶e zgin膮艂 pod Saragoss膮 w lipcu 1808.

172. Gutkowski Jan Marceli, ur. 27.5.1776 w P艂ockiem, Dominikanin we Wroc艂awiu, wst膮pi艂 jako kapelan 4.7.1807 do L. P.W., skier. do 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 by艂 kapelanem w 1. p., w po艂owie 1811 by艂 w Sedanie i prawdop. opu艣ci艂 L.N. Mo偶e przeszed艂 do w. Ks. Warsz., podobno mian. k. L.H. W Kr贸l. Pol.by艂 naczelnym kapelanem w. pol., w 1826 zosta艂 biskupem Podlaskim. Zmar艂 3.10.1863.

173. Hadel Charles, kpt. w 8. p.szwol., w my艣l rozkazu z 5.2.1814 przenies. na adj. jednego z gen. franc.

174. Hadel Guillaume, ktp. w 8 p.szwol., w my艣l rozkazu z 5.2.1814 przenies. na adj. jednego z gen. franc.

175. Heilz, m艂. lekarz, 28.5.1812 odszed艂 z Sedanu do Poznania z bat. marsz. L.N. Prawdop. by艂 w kamp. ros.

176. Hendel Antoni, ur. 20.6.1787 w Krakowie, wst膮pi艂 14.4.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 1.8.1807 brygad., 1.4.1808 sier偶. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4. 1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako por. Jako por. w 8. p.szwol. by艂 w kamp. saskiej.

177. Herbosch (Herbosh), de, ur. ok. 1773 we Francji, emigrant, wst膮pi艂 do w. austr. w 1796, by艂 tam kpt. w kawalerii lekkiej. Wr贸ci艂 do Francji za Cesarstwa, mian. 23. 10.1811 kpt. w 8. p.szwol. By艂 w kamp. ros. i saskiej. Ranny 10.12.1812 pod Wilnem i 16.10.1813 pod Lipskiem. Mian. k. L.H. 4.12.1813.

178. Hermanowicz Jan, wst膮pi艂 w 1788 do w. pol., w 1792 do arm. franc., w 1797 do L.W., s艂u偶y艂 w L. Naddun., mian. por, w 1800. By艂 na San Domingo, wzi臋ty do niew. ang. l2.10.1803, by艂 na Jamajce i w Anglii jako jeniec na s艂owo. Zwoln. 2.11.1809 iako chory umys艂owo, przyby艂 do Francji 10.11.1809. Skier, we wrze艣niu 1810 do zak艂. L.N. w Sedanie, przenies. na pensj臋 1.3.1812.

179. Hoffmann Ignacy, w 1809 by艂 w zak艂. L.N. w Sedanie jako sier偶., by艂 w wyprawie do Holandii, mian. 16.9.1809, w Antwerpii ppor. prowiz., zatw. W styczniu 1810 przyby艂 do Hiszpanii z p. marsz., s艂u偶y艂 w 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. L.N. Wzi臋ty do niew. hiszp. 15.5.1811, by艂 wi臋ziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814 i przewie艣. przez Anglik贸w do Genui, uda艂 si臋 do Francji, gdzie w sierpniu 1814 zabiega艂 u min.Duponta o wydanie mu aktu nominacji (brevet).

180. Hoffmann J贸zef Jakub Antoni, ur. 20.9.1780 w Horzelewie w Tarnowskiem, syn Franciszka i Apolonii Psarskiej, wst膮pi艂 7.6.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 7.6.1807 brygad., 26.6.1807 wachm., 4.10.1808 ppor. Otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.1811 por. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2.p.u艂. Nadw. jako kpt.kwaterm., zg艂osi艂 si臋 w pu艂ku 4.5.1811. Przebywa艂 w zak艂. pu艂ku w Sedanie w 1812 i 1813, mian. k. L.H. 17.1.1814. W Kr贸l. Pol. by艂 mjr. w sztabie g艂. w l. 1815-1830. Zmar艂 6.4.1851.

181. Hornberg Leon, w 1812 by艂 w 4. p. L.N. jako m艂. lekarz, nominacja jego by艂a z daty 1.8.1809. Brak wiad. czy by艂 w pu艂ku w innych latach.

182. Huczy艅ski Jan, ur. 30.11.1788, s艂u偶y艂 jako kadet w w. austr., wst膮pi艂 14.7.1809 do 2. L.N. jako st.sier偶., mian. 7.1.1813 ppor. w 4. p. L.N.

183. Hupp茅 (Hupet) Adam, ur. 9.1.1777 w Warszawie z rodzic贸w Francuz贸w (ojciec Jacob Antoine, matka Jeanne Filsjean), wst膮pi艂 11.5.1792 do w. Pol.do artyl. pieszej, mian. por. w 1794. Wst膮pi艂 4.5.1798 do L.W. jako sier偶. W artyl., mian. 6.11.1799 ppor. w artyl. konnej, por. 23.7.1801. Przeszed艂 do p. jazdy 10.11.1802, mian. kpt. 11.12.1806. Mian. k. L.H. 29.5.1808, of. L.H. 25.8.1808 za zas艂ugi jako organizator i dow贸dca komp. artyl. konnej przy p.u艂. Nadw. Dowodzi艂 p.u艂. Nadw. w czasie bitwy pod Ocan膮 19.11.1809, mian. na polu bitwy szefem szwadr. prowiz., potw. 17.12.1809 jako 脿 la suite, z przyznaniem pe艂nej pensji szefa szwadr. decyzj膮 z 26.4.1811. Ranny 2.11.1810 pod Baza i 16.5.1811 pod Albuer膮, skier. do zak艂. w Sedanie, przenies. na pensj臋 z pow. zdrowia 13.2. 1812. Przywr贸cony do s艂u偶by 24.4.1812, mian. 18.5.1812 mjr. w 7. p.szwol., obj膮艂 komend臋 zak艂. pu艂ku w Sedanie. W czasie kamp. franc. mian. 9.2.1814 dow贸dc膮 7. p.szwol. Zwoln. na w艂. pro艣b臋 przez W. Ks. Konstantego 1.6.1814, pozosta艂 we Francji i od 1.7.1814 pobiera艂 p贸艂 ga偶y. W 1815 w czasie Stu Dni mian. 28.4.1815 p艂k. i dow贸dc膮 7. p. lansjer贸w. Zwoln. 27.12.1815 i wydalony z Francji, wr贸ci艂 tam w 1822, pobiera艂 p贸艂 ga偶y, przywr贸cony do s艂u偶by w 1830, przenies. na pensj臋, zmar艂 w Pary偶u w 1832.

184. Hupp茅 Ludwik, ur. w Polsce ok. 1787 z rodzic贸w Francuz贸w, wst膮pi艂 w 1806 do 7. p. u艂. pol., skier. 1.4.1808 do p.u艂. Nadw., mian. 25.1.1809 wachm., 11.9.1812 ppor. i w 7. p. szwol. Ranny i wzi臋ty do niewoli w bitwie pod Lipskiem, w pa藕dz. 1814 wr贸ci艂 do Francji. W 1815 w czasie Stu Dni mian. por. w 7. p. lansjer贸w, zwoln. 28.10. 1815. W 1831 s艂u偶y艂 w je藕dzie lit., potem by艂 na emigracji we Francji.

185. Husarzewski, wst膮pi艂 17.7.1809 do 2. L.N. jako por., s艂u偶y艂 w Hiszpanii w 2. komp. fiz. 2. bat. 4. p. L.N., ranny 23.10.1810 pod Santa-Martha, przenies. na pensj臋 27.2.1811.

186. Hutman (Huttman, Stutmann), z pochodzenia W臋gier, skier. z Ks. Warsz. do L.N. przyby艂 do zak艂. w Sedanie; z ko艅cem 1808, do L.N. w Hiszpanii 25.2.1809, s艂u偶y艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite. Zabity przez powsta艅c贸w pod Tafalla 30.6.1809.

187. Inez Leon Wincenty, de, ur. w Galicji, s艂u偶y艂 w w. austr., wst膮pi艂 17.7.1809 do 2. L.N. jako por. W Hiszpanii s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. Mian. k. L.H. 18.5.1813. Mian. kpt. w p. Nadw., skier. 29.8.1813 do zak艂. pu艂ku w Dre藕nie. Niew膮tpliwie wzi臋ty do niew. 11.11.1813 po kapitulacji Drezna. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w l. 1815-1830.

188. Isajewicz Wojciech, ur. 24.7.1786 w Warszawie, wst膮pi艂 do L.W. 8.10.1806 jako sier偶. W L. P.W. mian. 11.6.1807 ppor., by艂 w szpitalu, przyszed艂 z ko艅cem 1808 do zak艂. L.N. w Sedanie, by艂 w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 por. prowiz., nie zatw. Przyby艂 do Hiszpanii w styczniu 1810 z p. marsz., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp. gren. 1. bat. 1. p. Zgin膮艂 7.1.1812 pod Walencj膮.

189. Iwanowski Jan, ur. 24.6.1784 w Wilnie, syn Dionizego i Anny Misciewicz (Mickiewicz?), w 1806 wst膮pi艂 do 1. p. strzelc贸w konn. pol.jako st.sier偶., przeszed艂 3.12.1807 do 1. p.szwol. Gw. Mian. 24.9.1810 ppor. w 4. p. L.N., s艂u偶y艂 w 2. bat., 17.4.1812 wzi臋ty do niew. pod Penaranda de Duero. Wr贸ci艂 1.8.1814 do Francji, w 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 jako ppor. w 7. p. lansjer贸w, propon. por.

190. Jab艂onowski Antoni, syn ksi臋偶nej Teodory, mian. 31.3.1812 ppor. nadliczb. w 7. p.szwol., od 9.8.1812 by艂 adiutantem p艂k. Konopki w 3. p.szwol. Gw., ranny i wzi臋ty do niew. ros. 19.10.1812 pod S艂onimem.

191. Jab艂o艅ski Stanis艂aw, ur.1764 w Racibowie na Litwie, s艂u偶y艂 w w. pol.jako podoficer, wst膮pi艂 do L.W. 1.4.1797, mian. por. 18.8.1797, zwoln. 20.2.1804. Wst膮pi艂 do L. P.W. jako por., 14.6.1808 kpt. w 5 komp. l. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozosta艂 w 2. p. jako kpt. 脿 la suite, od kwietnia 1809 by艂 w zak艂. w Sedanie, leczy艂 si臋, zwoln. z penj膮 6.11.1811. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w korp.inw. w l. 1815-1823.

192. Jab艂o艅ski, ppor.w 2. p.L.N., zgin膮艂 18.10.1812 pod Tarutino.

193. Jacewski (Jaczewski) Jan, ur. ok.1773 w Turu艅czy na Podolu, s艂u偶y艂 jako por. w p. jazdy L.W., mian. kpt. 3.1.1801, by艂 w p.u艂. Nadw. 2.5.1808, brak p贸藕n. wiad.

194. Jackowski J贸zef, ur.1.8.1786 w Lakowiecu w Kaliskiem, wst膮pi艂 28.11.1806 do w. pol., skier. 8.7.1807 do L. P.W. jako ppor. w 8. komp. 1. bat. 2 .p., mian. 16.7.1808 por. 脿 la suite w 2. p., zgin膮艂 4.8.1808 pod Saragoss膮.

195. Jackowski Kazimierz, ur. 4.7.1789 w Radomskiem, syn Jakuba i Magdaleny Kwiatowskiej, wst膮pi艂 16.6.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.8.1807. Mian. 20.8.1808 ppor. w 2. p. L.N., przyby艂 do pu艂ku 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 2. bat. 2. p. Zwo艂n. na w艂. pro艣b臋 19.2.1810.

196. Jagni艅ski Ksawery, ur. 3.12.1786 w Krakowie, syn Seweryna i Domiceli Miko艂owskiej, wst膮pi艂 1.2.1807 jako kadet do p. jazdy Ks. Warsz., przeszed艂 26.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 19.11.1807 brygad., 25.7.1808; wachm.; mian. k. L.H. 4.9.1808. Mian. 27.7.1809 por. w 2. p. L.N., 20.1.1810 kpt. w 4. p. L.N., dowodzi艂 komp. gren.w 2. bat.By艂 jednym z najlep- szych oficer贸w w pu艂ku. Przeszed艂 31.7.1811 do 7. p.szwol. jako kpt. By艂 w kamp. saskiej. Zmar艂 7.9.1816.

197. Janiszewski J贸zef Kajetan, w L. P.W. mian. 1.9.1807 ppor.w p.u艂. Mian. k. L.H. 29.5.1810. Mian. por. W Kr贸l. Pol.by艂 jako por. w korp. inw. w l. 1815-1830.

198. Janiszewski Franciszek (Jan), wst膮pi艂 w 1809 do 1. p. szwol. Gw., skier, do 8. p.szwol. jako st.wachm., mian.f ppor. 28.6.1813.

199. Jaraczewski Adam, ur. 17.2.1785 w Lubini w Pozna艅skiem, syn Wojciecha i Ignacji Eufemii Kuczewskiej, s艂u偶yli w w. pruskim i w 1804 by艂 mian. ppor. Wst膮pi艂 1.10.1807 jako ppor. do 5. p. strzelc贸w konn. pol., przeszed艂 18.5.1 1809 jako ppor. do 1. p.szwol.Gw., Mian. k. L.H. 13.12.1809. Otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.18111 por. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 jako kpt. do 2. p.u艂. Nadw., przyszed艂 do pu艂ku 4.5.1811, mian. 17.6.1812 szefem szwadr. By艂 w kamp. ros. Dowodzi艂 pu艂kiem w pierwszej kamp. saskiej. Ranny 2.5.1813 pod L眉tzen i 26.89 1813 pod Dreznem. Mian. of. L.H. 4.12.1813. W Kr贸l. Pol.by艂 gen. Zmar艂 w 1831.

200. Jasi艅ski Stanis艂aw, ur. 3.5.1786 w Warszawie, wst膮pi艂 ko艅cem 1806 do w. franc. i pe艂ni艂 funkcje adiut. przy gen. Gauthier w 3. dyw. 3. korp. Przeszed艂 25.3.1807 jako ppor. do 2. p.piech. pol., wst膮pi艂 1.1.1808 do 1. p.szwol. Gw., mian. ppor. 28.10.1808. Otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.1811 por. w 1. p.u艂. Nadw., 6.4.1811 jako kpt. do 2. p.u艂. Nadw., przyszed艂 do pu艂ku 4.5.1811. By艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. Mian. of. L.H. 17.1.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 3. p.strz.konn. w l. 1815-1821.

201. Jasi艅ski, w L. P.W. by艂 jako ppor. w 4. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 by艂 jako ppor. 脿 la suite w1. p. Brak p贸藕n. wiad., mo偶e zgin膮艂 pod Saragoss膮.

202. Jerzmanowski Antoni, st.wachm. w 1. p.u艂. Nadw., mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. w 7. p. szwol. przez marsz. Soulta, zatw. By艂 w kamp. saskiej.

203. Kaczorowski 艁ukasz, ur. 18.5.1775, prawdop. wst膮pi艂 do L.W. do p.jazdy, by艂 st.wachm. w p.u艂. Nadw., mian. k. L.H. 29.5.1808. Wzi臋ty do niew. hiszp. 24.3.1809 pod Yevenes, wi臋ziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, trzymany w wi臋zieniu w Porchester Castle ko艂o Portsmouth, zwoln. 2.3.1811. We Francji wr贸ci艂 do 7. p.szwol., mian. ppor., w 1813 by艂 w kamp. saskiej. W Kr贸l. Pol.w 1819 by艂 jako por. w 1. p. strzelc贸w konn.

204. Kad艂ubi艅ski (Kad艂ubicki, Kad艂ubski) J贸zefat, ur. 7.10.1783 na Wo艂yniu, syn Karola i Tekli Razi艅skiej, wst膮pi艂 1,11.1806 jako wachm.do p.jazdy pol., przeszed艂 15.6. 51807 do 1. p. szwol. Gw.Mian.15.9.1808 ppor. w p.u艂. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮. W 1813 by艂 w kamp. saskiej nadal jako ppor. w 7. p.szwol., propon. por. 1.10.1813.

205. Kali艅ski Dionizy, ur. ok. 1771 w Warszawskiem, s艂u偶y艂 jako ppor. w 5. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 19.7.1808, skier. do L.N. Przyby艂 z Sedanu do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, mian. por. 13.2.1809, s艂u偶y艂 jako 脿 la suite w 2. p., potem w 4. komp. fiz. 2. bat., w 1810 w 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Odszed艂 1.9.1811 do zak艂. w Sedanie, gdzie przebywa艂 do sierpnia 1812. Przechodzi艂 przez Moguncj臋 27.8.1812 w drodze do L.N. w Rosji.

206. Kamie艅ski Ignacy Henryk, ur. 31.7.1777 w Ruszwicy w zab. ros., od 29.9.1806 s艂u偶y艂 w w. franc., potem przeszed艂 12.3.1808 do 1.p.szwol. Gw. jako szef. Mian. k. L.H. 28.7.1807 (za Friedland). Znany pojedynku z p艂k. Wincentym Krasi艅skim. Mian. 1.11.1809 szefem bat. w 2. L.N., zwoln. 16.12.1809.

207. Kamie艅ski J贸zef, ur. 11.5.1788 w Czeczelniku na Podolu, s艂u偶y艂 zaszczytnie od 28.10.1806 w w. pol., od 5.6.1807 w 1. p.szwol. Gw. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Mian. 26.7. 1809 szefem bat. w 2. L.N., obj膮艂 2. bat. w 4. p. L.N., odszed艂 na urlop bez pensji 28.2.1810, do pu艂ku nie wr贸ci艂, zwoln. 24.4.1811. Od 1.6.1811 s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz. By艂 w kamp. ros., wszed艂 do w. lit. W Kr贸l. Pol.by艂 p艂k. w 4. p. strzelc贸w konn. w l. 1815-1830.

208. Kapu艣ci艅ski Pawe艂, ur. 9.1.1775 w Lastowicach w Po艂ockiem na Litwie, syn Szymona i Anny Pociutowskiej, s艂u偶y艂 w w. ros., w 1806 wst膮pi艂 do 3. p.u艂. pol., przeszed艂 27.4.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 1.8.1807 brygad., 11.6.1809 wachm. Otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 6.4.1811 ppor. w 2. p.u艂. Nadw. By艂 w kamp. ros. i saskiej i by艂 ranny 26.8.1813 pod Dreznem.

209. Kar艂owicz Ignacy, ur. 24.7.1789, wst膮pi艂 w 1808 do 1. p. szwol. Gw., mian. 25.11.1811 ppor. w 8. p.szwol. By艂 w.kamp. ros. i saskiej, mian. por. Mian. k. L.H. 4.12.1813.

210. Karpisz Wojciech, ur. 24.4.1781 w Mszanie Dolnej k.Nowego S膮cza, syn J贸zefa i Anny, wst膮pi艂 12.12.1798do L.W., mian. 3.1.1800 furierem, 11.3.1807 st.sier偶. W L.N. mian. 10.7.1808 adj. podof. w 2. p., 22.3.1812 ppor. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. By艂 w kamp. niem., przenies. 28.7.1813 do 140. p.piech. franc.Wr贸ci艂 7.5.1814 do zak艂. w. pol. w St. Denis. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w korp. weter. w l. 1815-1830.

211. Karwosiecki (Karwoszewski) Jan, w 1782 wst膮pi艂 jako kadet do w. pol., awansowa艂, mian. por. w 1794. Wst膮pi艂 1.7.1807 do 2. p. L. P.W. jako por., mian.16.7.1808 kpt 脿 la suite w2. p. L.N. Ranny 27.1.1809 w Saragossie, zmar艂 w szpitalu w Pamplonie 1.2.1809.

212. Karwowski (Karwoski) Aleksander, ur. 27.3.1777, wst膮pi艂 6.12.1807 do 3. p. L. P.W., mian. 21.1.1808 furierem, 1808 st.sier偶., 1.8.1808 ppor. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Ranny 21.1.1809 pod Saragoss膮, 23.5.1809 pod Alcaniz, 7.1.1812 pod Walencj膮, zmar艂 10.1.1812.

213. Karwowski (Karwoski) Felicjan, ur. w 1775, wst膮pi艂 do L.W., w 1799 by艂 ppor. w p. jazdy, mian. por. w 1800 w p.piech. Z W艂och przeszed艂 do L. P.W., by艂 kpt. w 9. komp. 1. bat.1. p. Ranny 5.8.1808 pod Saragoss膮, skier. do Sedanu, po reorg. L.N. 7.11.1808 zali-czony do bat. zak艂. Przyprowadzi艂 z Sedanu bat. marsz, do L.N. w Hiszpanii ok. 18.11.1808, by艂 znowu w Sedanie 4.8.1809 i prawdop. wzi膮艂 udzia艂 w wypr. do Holandii. Brak p贸藕n. wiad.

214. Karwowski (Karwoski) Felicjan, ur. 9.6.1790 w Kijowie, 1806 wst膮pi艂 do p.piech. pol., skier.13.2.1810 do 4. p. mian.1.5.1811 st.sier偶., 7.1.1813 ppor.,18.5.1813 por., by艂 adiut. gen. Estko i wraz z nim przeszed艂 do w. franc., cho膰 nadal pozostawa艂 w ewidencji p. Nadw. Ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

215. Kazanowski (Kananowski) J贸zef Teodor Franciszek, ur. 28.l0.1788 w Galicji wschod- niej, s艂u偶y艂 w w. austr., by艂 st.sier偶., wzi臋ty do niew. franc.Wst膮pi艂 17.7.1809 do 2.L.N. jako adj.podof., mian. ppor. w 4. p. L.N. 11.5. 1810, por. 7.1.1813. S艂u偶y艂 w p. Nadw. jako por.adj. mjr., mian. k. L.H.11.7.1813, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

216. Ka艣mirski (Kazimirski, Kazimierski) Maciej, od 1781 s艂u偶y艂 w w. pol., potem austr. Wst膮pi艂 do L.W,, s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz., skier, do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie 29.10.1808, do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, mian. por. 13.2.1809 w 2. p. 脿 la suite. W 1811 mia艂 by膰 odes艂. do zak艂. w Sedanie, gdy偶 z pow. u艂omno艣ci nie nadawa艂 si臋 do s艂u偶by w oddzia艂ach bojowych. Przechodzi艂 przez Moguncj臋 27.8.1812 w drodze do 2. p. L.N. w Rosji. Brak p贸藕艅. wiad.

217. K膮sinowski Miko艂aj Aleksander, 艣wiadectwo chrztu z daty 4.12.1766, ur. we wsi 艁opienno w Gnie藕nie艅skiem, syn Franciszka i Janiny Niepruszewskiej, s艂u偶y艂 w w. pol., por. w 1792, kpt. 22.9.1794. Wst膮pi艂 do L.W. jako 2.10.1797, mian. szefem bat.21.3.1807. W L. P.W. mian. mjr. 1.7.1807 w 2 p., obj膮艂 dow贸dztwo tego pu艂ku po 艣mierci p艂k. Bia艂owiejskiego (22.3.1808), mian. 9.7.1808 p艂k. 脿 la suite (z pow. braku etatu p艂k.), ranny 23.11.1808 Tudel膮. Po nomin. p艂k. Ch艂opickiego genera艂em (18.7.1809) obj膮艂 tak偶e komend臋 L.N. W marcu 1810 przeszed艂 p, na dow贸dztwo 1. p. L.N. Gen. Ch艂opicki uwa偶a艂 go za 艣wietnego dow贸dc臋 tak pod wzgl臋-dem zdolno艣ci jak charakteru i poczucia honoru. Mian. k. L.H. 18.7.1808, of. L.H. 18.7.1809. Otrzyma艂 7.8.1810 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. W dyw. L.N. by艂 dow贸dc膮 1. p., po zranieniu gen. Ch艂opickiego (10.9.1812) pe艂ni艂 tak偶e obowi膮zki dow贸dcy brygady. Zgin膮艂 28.11.1812 pod Stachowem nad Berezyn膮.

218. Kie艂czewski Antoni, s艂u偶y艂 jako por. w Ks. Warsz. Skier. 16.11.1809 do 2. L.N., mian. kpt. 20.1.1810, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz. 2. bat. 4. p. L.N. Opu艣ci艂 pu艂k samowolnie 12.10.1812 zosta艂 skre艣l. z ewidencji.

219. Kie艂czewski J贸zef, ur. ok.1771 w wojew. brzesko-lit. s艂u偶y艂 w w. pol.mian. por. w 1794. Wst膮pi艂 do L.W., w 1799 by艂 kpt. zwoln. 3.12.1799. Skier. z Ks. Warsz. do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie przed ko艅cem 1808, do L.N. w Hiszpanii 29.4.1809, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 1. p. jako kpt. 脿 la suite. Ranny 23.6.1809 pod Alcaniz, zmar艂 30.6.1809.

220. Kie艂kiewicz Dominik, wst膮pi艂 14.4.1807 do 1. p.szwol.Gw., mian. ppor. 17.2.1811, por. 1.6.1812. Mian. 17.6.1812 kpt. w 8. p.szwol., do tego pu艂ku nie przeszed艂. Pozosta艂 jako por. w 1. p.szwol. Gw., mian. kpt. 15.3.1814.

221. Kie艂kiewicz Teodor, ur. 26.10.1777 w Grodzie艅skiem, wst膮pi艂 do L.W. 25.4.1798 jako ppor., mian. por. 7.1.1800, kpt. 21.4.1800. S艂u偶y艂 w L. Naddun., zwoln. w 1801. Skier. z Ks. Warsz. do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie 19.2.1809, mian. kpt. 8.4.1809, by艂 w wyprawie do Holandii; z ko艅cem 1809 odszed艂 z p. marsz. do Hiszpanii. S艂u偶y艂 w 4. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 11.1.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 10.9.1812 za Mo偶ajskiem. Mian. adiut. gen. Klickiego 8.8.1813, zwoln. z w. franc. 27.6.1814.

222. Kintzel (Kinsel) Franciszek Teofil, ur. 27.8.1769 w Warszawie, w 1794 s艂u偶y艂 jako of. w Gwardii Narodowej.Wst膮pi艂 do L.W. 20.5.1798 jako ppor., mian. por. 19.8,1800, ranny w 1804, nie m贸g艂 dobrze w艂ada膰 praw膮 r臋k膮. Mian. kpt. 31.7.1807 w L. P.W., by艂 kwaterm. w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 skier, do zak艂 w Sedanie, by艂 tam kwaterm. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. By艂 kwaterm. w zak艂. do ko艅ca wojny. W 1814 pozosta艂 w armii franc., przenies. w stan nieczynny 20.3.1815. W 1815 w czasie Stu Dni wr贸ci艂 do s艂u偶by, przenies. ponownie w stan nieczynny 1.7.1815, na pensj臋 1.7.1818. Naturalizowany we Francji

223. Kirkor Antoni Inocenty, ur. 7.1.1756 w Kalince w pow. W艂odawskim, syn Dominika i Zofii, wst膮pi艂 w 1781 do w. lit, awansowa艂, mian. p艂k. 12.9.1794. W 1796 by艂 w legionie Pol. na Wo艂oszczy藕nie, w pa藕dz. 1797 wst膮pi艂 do L.W., gdzie s艂u偶y艂 jako kpt. Prosi艂 o zwoln. 11.5.1803 i pozostawa艂 w stanie nieczynnym do ko艅ca 1804. Nast臋pnie pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako kpt. w 1. p. pol., w 1807 przeszed艂 do L. P.W. jako kpt. w 2. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozosta艂 w 2. p. jako kpt. 脿 la suite. Od 1.12.1809 by艂 komendantem w Tafalla w Nawarze, skier. 1.3.1811 do zak艂. w Sedanie, gdzie przyby艂 26.6.1811, zosta艂 przenies. na pensj臋 25.8.1811 i odszed艂 z Sedanu 1.9.1811 do Ks. Warsz. Od 13.4.1812 by艂 komendantem placu w Rawiczu, od 4.9.1812 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w randze szefa bat. w sztabie w. lit. W Kr贸l. Pol.w l. 1815-1830 by艂 mjr. w korp. weter. Zmar艂 w Warszawie.

224. Kitz Franciszek, ur. 28.3.1780 w 呕贸rawie (Sohrau) na 艢l膮sku, wst膮pi艂 w 1807 do L. P.W. jako m艂. lekarz w 1. p., mian. 15.8.1807 lekarzem w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozosta艂 w 3. p., ranny 27.1.1809 w Saragossie. 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., uton膮艂 28.11.1812 przy przeprawie przez Berezyn臋.

225. Kitz Jerzy Fryderyk, ur. 9.8.1776 w 呕贸rawie (Sohrau) na 艢l膮sku, s艂u偶y艂 jako lekarz w w. pruskim. Wst膮pi艂 1.7.1807. jako st. lekarz w 1. p. By艂 ci臋偶ko ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zaliczony do zak艂. Sedanie z przeznaczeniem dla 3. p. po wyleczeniu. Przebywa艂 w szpitalu w Tudeli przez 3 lata. Otrzyma艂 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. Od wrze艣nia 1813 w Sedanie i stara艂 si臋 o przywr贸cenie do s艂u偶by czynnej. Po wojnie pozosta艂 we Francji, 27.7.1814 o偶eni艂 si臋 z Francuzk膮 i 31.1.1815 uzyska艂 obywatelstwo franc.

226. Klicki Stanis艂aw, ur. 19.11.1775 w Dr膮偶ewie ko艂o Ostro艂臋ki od 15.1.1791 s艂u偶y艂 w w. pol., mian. 12.5.1794 rotmistrzem. Wst膮pi艂 do L.W. 19.6.1797 jako kpt. w 1800 przeszed艂 do p. jazdy, mian. 15.9.1804 szefem szwadr. W L. P.W. mian. 1.7.1807 mjr. w p.u艂. Mian. k. L.H. 29.5.1808, of. L.H. 11.12.1808. Po bitwie pod Tudel膮 (23.11.1808) od艂膮czy艂 od p.u艂. Nadw. i pozosta艂 z oddzia艂em u艂. przy 3. korp. Mian. 14.8.1809 p艂k. 脿 la suite swego pu艂ku, mia艂 sobie zlecone r贸偶ne wa偶ne komendy w 3. korp., potem zwanym Armi膮 Aragonii. Odzn. 26.11.1810 krzy-偶em kaw. V.M., otrzyma艂 6.8.1811 tytu艂 barona Ces. i don. 2.000 fr. Po powrocie z Hiszpanii skier. 5.5.1812 do zak艂. w Sedanie. W kamp. ros. by艂 w sztabie g艂. W. Armii. Mian. 22.7.1813 gen.bryg., dowodzi艂 1. bryg. w 9. dyw. kawalerii lekkiej 5. korp. By艂 ci臋偶ko ranny 3.10.1813 pod Dreznem. Z pocz. 1814 przebywa艂 w zak艂. centralnym kawalerii w Wersalu, po 13.3.1814 skier. do dyw. gen. Paca. W Kr贸l. Pol.by艂 gen.dyw. strzelc贸w konn. w l. 1815-1830. Wzi膮艂 wybitny udzia艂 w powstaniu listopadowym. Zmar艂 w Rzymie 23.4.1847.

227. Kluczewski Konstanty, ur. w 1781 w Wile艅skiem, wst膮pi艂 do L.W. 29.11.1799 jako furier, mian. sier偶. w 1800, adj. podof. 11.4.1801, ppor. 22.2.1802, zwoln. 8.6.1802. Wst膮pi艂 2.4.1808 do 10. p.piech. Ks. Warsz. jako sier偶., mian. ppor. 4.8.1809. Skier, do L.N., 20.8.1810 mian. ppor. w 4. p. L.N., nigdy do tego pu艂ku nie przyby艂, natomiast s艂u偶y艂 w 1811 jako ppor. 脿 la suite w komp. wolt. 1. bat. 1. p. Mian. por. 22.3.1812 w l p. L.N. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮.

228. Kluska Wawrzyniec, wst膮pi艂 do w. Pol.w 1792, by艂 w L.W., s艂u偶y艂 jako sier偶. w 2. p. L.N. Mian. k. L.H. 29.12. 1809. By艂 w kamp. ros., mian. ppor. przez Napoleona w czasie rewii w Smole艅sku 22.8.1812. W Kr贸l. Pol.by艂 jako ppor. w korp. inw. w l. 1815-1821. Zmar艂 9.11.1821.

229. Kobyli艅ski Kajetan, s艂u偶y艂 w w. pol.w 1794, jako of. artyl. Wst膮pi艂 22.5.1808 do w. Ks. Warsz. jako por. w komp. taboru, zwoln. 20.2.1810. Mian. kpt. w 4. p. L.N., s艂u偶y艂 w 4.komp. fiz. 2. bat. Wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wr贸ci艂 z niew. w 1814.

230. Kocurko (Koczurko) J贸zef, ur. w 1764 na Mazowszu, wst膮pi艂 do bat. Pol.w legii lom- bardzkiej 30.12.1796, mian. kpr. 7.1.1797, przeszed艂 do L.W., mian. sier偶. 15.2. 1798, st.sier偶. 1.1.1807. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 7. komp. 2. bat. 1. p. Ranny 5.8.1808 pod Saragoss膮 i 15.6.1809 pod Maria. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 1. bat. 1. p., w 1811 by艂 chor膮偶ym pu艂ku. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, zagin膮艂 czy zgin膮艂 w Rosji.

231. Kolczy艅ski, mian. 20.1.1810 ppor. w 2. L.N., wzi臋ty do niew. 18.2.1811 pod La Banera za Leonem.

232. Kolecki Jan, ur. 15.12.1775 w Ryglicach w Tarnowskiem, syn Marcina i Katarzyny Koz艂owskiej, s艂u偶y艂 w w. austr. w 1. 1793-1797. Wzi臋ty do niew. franc., wst膮pi艂 20.10.1798 do L.W. jako fizylier, awansowa艂, mian. 13.12.1801 sier偶., 26.8.1806 st.sier偶., 16.7.1808 ppor. 脿 la suite w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Ranny 26.9.1810 pod Oropez膮 i 26.12.1810 pod Tortos膮. Mian. 14.3.1812 por. w 2. p., otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros. i niem., zosta艂 przenies. 11.7.1813 do 11. p.piech. franc., mian. kpt. 24.1.1814, k. L.H. 25.2.1814. Przeszed艂 1.5.1814 i do w. pol.i wr贸ci艂 do Ks. Warsz. W Kr贸l. Pol.by艂 mjr. 6. p.piech. Zmar艂 23.7.1859.

233. Kom贸rek Karol, ur. w Cz臋stochowie, wst膮pi艂 10.11.1806 do w. pol., mian. 15.5.1807 st.sier偶., 1.5.1808 adj.podof., 20.7.1808 ppor. w 3. p.piech. Skier. do L.N., przyby艂 z 15 zak艂. w Sedanie 27.1.1809 do L.N. w Hiszpanii, w 1809 H s艂u偶y艂 jako por. 脿 la suite w 3. p. Ranny 17.1.1810 na rekonesansie w Aragonii, s艂u偶y艂 nast臋pnie w 1810 w 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Brak p贸藕n. wiad. W Kr贸l. Pol. by艂 mjr. w 4. p. strzelc贸w pieszych w l. 1815-1829.

234. Konarski Franciszek, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., by艂 brygadierem, mian. 25.11.1811 ppor. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

235. Kondracki J贸zef, ur. 25.3.1788 w Przasnyszu, syn Franciszka i Konstancji D膮browskiej, s艂u偶y艂 jako adj.podof. w 1. p.piech. Ks. Warsz., przeszed艂 4.12.1807 do 1. p.szwol. Gw., by艂 brygad., zwoln. z pow. ran 12.8.1811. Wst膮pi艂 29.10.1812 do 4. p. L.N. jako st.sier偶., mian. ppor. 21.3. 1813, s艂u偶y艂 w p. Nadw., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. W Kr贸l. Pol.wszed艂 25.3.1815 do bat. gren., awansowa艂 do rangi kpt.

236. Konopka Aleksander, ur. 3.5.1787 w S艂onimskiem na Bia艂orusi, syn Jana, mian. por. 17.9.1807 w p.u艂. L. P.W., potw. 29.5.1808 jako ppor. w p.u艂. Nadw., mian. por., potem kpt. w l. p.u艂. Nadw. Za Albuer臋 mian. k. L.H. 6.8.1811. By艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. W 1813 by艂 w kamp. saskiej, ranny 9.6.1813 pod Dreznem. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 4. p.u艂., w 1819 mjr., w 1830 pp艂k. w 1. p.u艂. Zmar艂 na choler臋 23.4.1831.

237. Konopka August, syn Franciszka i Anny, wst膮pi艂 30.1.1 1807 do 5. p.u艂. pol. jako ppor., mian. por. 5.7.1808, przeszed艂 28.12.1809 do p.u艂. Nadw. Z ko艅cem 1811 przyby艂 do Hisz-panii do okr. wojsk. Burgos z szwadr. marsz. 7. p.szwol., wr贸ci艂 14.6.1812 do Francji, uda艂 z p艂k. Stokowskim na kamp. ros., by艂 ranny 10.12.1812 pod Wilnem. W 1813 w drugiej kampanii saskiej by艂 jako kpt. adiutantem gen. Corbineau, dow贸dcy 1. dyw. kaw. lek.w 1. korp. kawalerii.

238. Konopka Jan, ur. 27.12.1775, syn Franciszka i Anny, wst膮pi艂 do w. pol.w 1792, mian. por. w 1794. W 1795 wst膮pi艂 do 1. p.huz. franc., mian. ppor. 21.3.1795. Przeszed艂 do legionu lombardzkiego, mian. kpt. 20.4.1797. i przeszed艂 do L.W. 7.6.1797 jako kpt. bat. gren., 21.1.1802 do p. jazdy jako szef szwadr. Wezwany przez gen. D膮browskiego do kraju, opu艣ci艂 pu艂k w Neapolu 20.1.1807.3 Mian. 1.3.1807 mjr. w 5. p. strzelc贸w konn. pol. W L. P.W. mian. 1.7.1807 p艂k. w p.u艂. Mian. k. L.H. 1.10.1807 za Friedland, of. L.H. 29.5.1808, kom. L.H. 11.12.1808 za Tudel臋. Po katastrofie pu艂ku pod Yevenes (24.3.1809) opu艣ci艂 pu艂k z pocz膮tkiem maja 1809 i uda艂 si臋 do Francji, wr贸ci艂 do pu艂ku w sierpniu 1810. Za zas艂ugi pod Albuer膮 (16.5.1811) mian. gen.bryg. 6.8.1811, wezwany do Francji, gdzie zosta艂 inspektorem szkolenia nowych pu艂k贸w lansjer贸w franc. Mian. 5.7.1812 dow贸dc膮 3. p.szwol. Gw. w randze p艂k. Gw., ranny i wzi臋ty do niew. 19.10.1812 pod S艂onimem. Zmar艂 1.1.1815.

239. Konopka Wincenty, ur. w S艂onimie, syn Franciszka i Anny, wst膮pi艂 21.7.1804 do w. franc. we W艂oszech jako furier, mian. adj.podof. 22.12.1806. Mian. 17.9.1807 kpt. adj.mjr. w 1. p.u艂. L. P.W., 18.4.1810 kpt. w p.u艂. Nadw. Ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, mian. k. L.H. 6.8.1811. Ko艅cem 1811 opu艣ci艂 Hiszpani臋 i pu艂k i uda艂 si臋 do Francji, gdzie zosta艂 adiut. gen. J. Konopki.

240. Kopie艅ski, mian. 24.9.1810 ppor. 脿 la suite w 1. p. L.N. innych wiad.

241. Kopyci艅ski (Kopczy艅ski) Wincenty, ur. 13.4.1789 w Krakowskiem, syn Piotra i Mag-daleny Ojrzanowskiej, wst膮pi艂 14.04.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. wachm.1.8.1808. Skier. 23.9.1810 jako ppor. 脿 la suite do 1. p. L.N., mian. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. By艂 w kamp. w 1.1813 i 1814. W Kr贸l. Pol. jako kpt. w 3. p.piech. w 1.1815-1825.

242. Korczy艅ski Kajetan, ur.7.8.1775 w Stepan贸wce w Kijowszczy藕nie, wst膮pi艂 6.4.1797 do L.W. jako 偶o艂nierz, awansowa艂, mian. ppor. 16.11.1799. W L. P.W. mian. 25.7. 1807 por., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 3. komp.1. bat. 2. p. Po reorg. 7.11.1808 mia艂 s艂u偶y膰 w 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p., lecz przebywa艂 w zak艂. w Sedanie. By艂 w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 kpt. prowiz., nie zatwierdzony. Przyby艂 do Hiszpanii w styczniu 1810 z p. marsz. 1811 mian. kpt. w komp. wolt. 1. bat. 2. p. Otrzyma艂 tytu艂 kaw. Ces. i don.1.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Skier. 11.6.1813 do 145. p. piech. franc., mian. k. L.H. 6.10.1813, ranny 19.10.1813 pod Lipskiem. By艂 w kamp. franc. w 1814. W 1815 w czasie Stu Dni wst膮pi艂 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons.

243. Korytkowski Kasper, w 1813 jako ppor. w 7. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem. W Kr贸l. Pol. s艂u偶y艂 w l. 1815-1830 w 4. p.strzelc贸w konn., mian. kpt.

244. Korytkowski Stanis艂aw, jako st. wachm. w p.u艂. Nadw., mian. k. L.H.15.12.1808 (za Tudel臋). By艂 w kamp. saskiej w 7. p.szwol. Podobno zgin膮艂 pod Dreznem.

245. Kosi艅ski Micha艂, ur. 3.11.1776 w Krakowie, syn Micha艂a i Marianny Jaraczewskiej, wst膮pi艂 2.6.1791 do w. pol mian. 1.4.1793 chor膮偶ym. Wst膮pi艂 20.4.1797 do L.W. jako por., mian. kpt. 20.5.1797. Mian. 2.5.1807 szefem bat. w 1. p. L. P.W., mjr. 1.1.1808. Po reorg. L.N., 7.11.1808 by艂 mjr. w 3. p. L.N., od lutego 1811 do pocz. wrze艣nia 1811 dowodzi艂 3. p. Od pocz. sierpnia 1811 do pocz. 1812 pe艂ni艂 funkcje 鈥瀙ar interim鈥 dow贸dcy L.N. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M., mian. k. L.H. 2.3.1811, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr. W 1812 formowa艂 w Ks. Warsz. trzecie bat. dyw. LN. i po czym przeszed艂 na ref. Wr贸ci艂 do s艂u偶by czynnej 18.6.1813 w p. Nadw. Skier. 11.8.1813 z Wittenbergi do Francji jako komen-dant zak艂. w Sedanie, od 1.1.1814; obj膮艂 dow贸dztwo p. Nadw., mian. p艂k. 4.1.1814. Odznaczy艂 si臋 2.3.1814 przy obronie Soissons, po kapitulacji Soissons wraz z innymi cz艂onkami rady wojennej aresztowany, po 6 dniach zwoln. i 15.3.1814 skier. do pu艂ku do艂膮czy艂 do niego po abdykacji Napoleona. Wr贸ci艂 z pu艂kiem do Ks. Warsz. W w. Kr贸l. Pol. nie s艂u偶y艂. Zmar艂 w Warszawie 19.5.1835. Nie mia艂 potomka i jego tytu艂 barona Miko艂aj I przeni贸s艂 na lini臋 jego brata czy kuzyna kt贸rego potomkowie ulegli rusyfikacji. Z tej linii M. Kosi艅ski, emigrant rosyjski w Pary偶u, w czasie ostatni wojny wst膮pi艂 do w. pol. w Szkocji i po l膮dowaniu w Francji zgin膮艂 14.8.1944 w Normandii.

246. Kosi艅ski, s艂u偶y艂 w w. austr. jako por., mian. 26.7.181 kpt. w 2. L.N., opu艣ci艂 s艂u偶b臋 przed 15.5.1810.

247. Kosi艅ski, wst膮pi艂 do 2. L.N. jako adj.podof., mian. pp 20.1.1810, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 4. komp. fiz. 2. bat. 4. p. wzi臋ty do niew. 22.4.1810 w prowincji hiszp.Biscaye.

248. Kosowidzki (Kusewicki) Antoni, ur.18.4.1786, s艂u偶y艂 w. Ks. Warsz., przeszed艂 21.4.1809 do 1. p.szwol. Gw., ci臋偶ko ranny pod Wagram, przenies. 30.9.1809 na pensj臋. Wst膮pi艂 do 2. L.N., mian. ppor. 20.1.1810, s艂u偶y艂 w komp. gren. 2. bat. 4. p. L.N. W 1811 z pow. dawnych ran nie m贸g艂 pe艂ni膰 s艂u偶by.

249. Kossakowski Feliks, ur. 16.1.1787 w Ku藕minie, s艂u偶y艂 w kawalerii austr., mian. ppor. Wst膮pi艂 7.1.1813 do 4. p. L.N. jako por., mian. kpt. 18.5.1813. By艂 w obl臋偶onej Wittenberdze i w bitwie pod Lipskiem. W p. Nadw. kpt. 脿 la suite, skier. 3.2.1814 do kawalerii francuskiej w Wersalu. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 4. p.u艂. w l. 1815-1830.

250. Kostanecki Telesfor, ur. 5.1.1772 w Go艣licach w Rawskiem, syn J贸zefa i El偶biety, wst膮pi艂 1.12.1788 do w. pol., mian. por. Wst膮pi艂 19.1.1799 do p. jazdy w L.W. jako ppor., mian. por.adj.mjr. 2.1.1800, kpt.adj.mjr. 15.8.1806. Mian.15.7.1807 szefem szwadr. w p.u艂. L. P.W. W Hiszpanii wyprowadzi艂 pu艂k z otoczenia pod Yevenes (24.3.1809). Dowodzi艂 pu艂kiem od pocz膮tk贸w maja 1809 do po艂owy sierpnia 1810 (z przerwami z pow. choroby). Mian. k. L.H. 29.5.1808, of. L.H. 6.8.1811. Z pow. z艂ego zdrowia skier. do zak艂. w Sedanie, przenies. na pensj臋 13.2.1812. Przywr贸cony na swe stanowisko w pu艂ku dekretem Napoleona z Witebska z 9.8.1812, uda艂 si臋 doW. Armii i pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w sztabie g艂. marsz. Berthiera. Wiosn膮 1813 w Saksonii przeszed艂 do s艂u偶by w dyw. gen.D膮browskiego, mian. p艂k. 4. p.u艂. Ks. Warsz. Zgin膮艂 pod Wittenberg膮 przed 23.8.1813. By艂 jednym z najlepszych dow贸dc贸w jazdy polskiej.

251. Kowalski Jan, ur. 22.12.1791, w Ks. Warsz. mian. por. 8.8,1812, skier. 12.1.1813 do 4. p. L.N. jako por. S艂u偶y艂 w p. Nadw., mian. k. L.H. 13.3.1814 (za Soissons). Pozbawiony L.H. wyrokiem s膮du z 6.7.1826 za zab贸jstwo.

252. Kowalski Marek Franciszek, wst膮pi艂 do L.W. w 1798, by艂 na San Domingo w 114. p贸艂bryg. jako ppor. Mian. 5.7.1807 kpt. w L. P.W., skier. 21.7.1807 do 8. komp.1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako adj.mjr. w 1. p. L.N., mian. k. L.H. 2.3.1809. W 1810 s艂u偶ba jako kpt. w komp. gren. 1. bat. 3 p Prosi艂 o zwoln., na kt贸re 15.11.1811 otrzyma艂 zgod臋 marsz. Berthiera.

253. Kowalski Sebastian, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszed艂 do szar偶y wachmistrza, mian. 17.6.1812 ppor. w 8. p. szwol., by艂 w kamp. ros., zgin膮艂 30.7.1812 pod Jakubowem za D藕win膮.

254. Koz艂owski Jan, ur. 14.6.1763 w Czersku na Mazowszu, syn Jakuba i Marii Archyweskiej, od 21.3.1784 s艂u偶y艂 w w. lit. Wst膮pi艂 do L.W. 8.8.1797 jako 偶o艂nierz, awansowa艂, mian. st.sier偶. 21.11.1801. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, por. 21.8.1807 w 7. komp. 1. bat. 3.p., zatw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 mia艂 pe艂ni膰 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz. 1. bat. 3. p., lecz skier. do zak艂. w Sedanie, przyby艂 tam przed ko艅cem pa藕dziernika i tam pozosta艂. Mian.10.1.1809 por.adj.mjr. w bat. zak艂. Mian. 11.5.1810 kpt. w 4. p. L.N., przeszed艂 do Hiszpanii, zatrzymany w Nawarra bra艂 udzia艂 w walkach przeciw partyzantom, do 4. p. przyby艂 po 1.6.1811 i w lipcu pe艂ni艂 tam s艂u偶b臋 w 4. komp. fiz. 1. bat., lecz szybko opu艣ci艂 pu艂k i przeszed艂 do L.N. w Armii Aragonii. Mian.15.7.1811 kpt. adj.mjr., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. p. L.N., mian. k. L.H. 163.3.1812. By艂 w kamp. ros., od 22.8.1812 dowodzi艂 komp. gren. w 2. p. dyw. L.N. Ranny 4.10.1812 pod Winkowem i 28.11.1812 nad Berezyn膮. W 1813 by艂 脿 la suite w sztabie g艂. marsz. Berthiera, otrzyma艂 11.7.1813 don. 500 f r. Skier. 23.9.1813 do zak艂. p. Nadw.w Dre藕nie, potem do zak艂. w Sedanie. Przenies. 1.1.1814 do 32. piech. lin. franc., na pensj臋 27.6.1815. Pozosta艂 we Francji.

255. Koz艂owski (J贸zef Leonard), ur. ok. 1779 we Lwowie, w 1794 s艂u偶y艂 w w. pol., by艂 w L. Naddun. jako ppor.w 1808 s艂u偶y艂 w L. P.W. jako ppor. w 7. komp. 2. bat.1. p. Brak p贸藕n. wiad.

256. Ko藕mi艅ski (Ko藕mi艅ski) J贸zef, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p. szwol. Gw. Skier, do 8. p.szwol. jako st.wachm., mian. ppor. w pa藕dz. 1812. By艂 w kamp. ros. i saskiej. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w 3. p. strzelc贸w konn. w l. 1815-1825.

257. Krajewski Klemens, ur. 1.1.1773 w Krakowskiem, wst膮pi艂 do L. P.W. 23.10.1807 (data w膮tpliwa), przyby艂 13.2.1809 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako por. 脿 la suite w1. p. Opini臋 mia艂 z艂膮, g艂贸wnie z powodu pija艅stwa. Skier. do zak艂. w Sedanie przyby艂 tam 6.6. 1811, otrzyma艂 jednorazow膮 gratyfikacj臋 i zosta艂 4.12.1811 zwoln. z pow. z艂ego zachowania. Mo偶e identyczny z Krajewskim Klemensem, skier. w 1813 do 32. p.piech. franc., mian. kpt. 19.1.1814. Po wojnie pozosta艂 w Francji, w 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 jako kpt. w 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons, oskar偶ony o pija艅stwo i z艂e zachowanie. Ranny pod St. Denis pod Pary偶em, wzi臋ty do niew. pruskiej, po powrocie z niew. prosi艂 o zwol. z w. franc. i mo偶no艣膰 powrotu do kraju.

258. Krajewski Klemens, ur. 19.8.1781 w Grodnie, wst膮pi艂 14.8.1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. 20.6.1808 jako ppor. p. L.N., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako 脿 la suite. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 dalej w 3. p. 脿 la suite, od 1810 w 4. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Ranny 19.2.1809 w Saragossie. Mian. por. w 3. p. 9.6.1812, by艂 w kamp. ros., ranny i wzi臋ty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem.

259. Krajewski Stanis艂aw, ur. ok.1783 w Ko艂ukach w Warszawskiem, wst膮pi艂 do L. P.W., gdzie s艂u偶y艂 jako ppor. 6. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 jako ppor. w 1. komp. fiz. 2. bat. 1. p., mian. k. L.H. 6.9.1810, por. 22.3.1812. Odszed艂 z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz, dla 1. p. dyw. L.N. w Rosji, zgin膮艂 4.10.1812 pod Winkowem.

260. Krasicki Jan Karol, ur. 22.6.1781 w Kamionce w Galicji, s艂u偶y艂 w w. austr., mian. kpt. Wst膮pi艂 22.7.1809 jako kpt. do 2. L.N., w 4. p. L.N. dowodzi艂 komp. gren.1. bat., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

261. Kr膮kowski (Kromkowski) Szymon, ur. 25.12.1788 w Pozna艅skiem, wst膮pi艂 8.2.1807 do Legii P贸艂n., wszed艂 jako sier偶. do 2. p. L. P.W., mian. 16.7.1808 ppor. 脿 la suite 2. p. L.N. Ranny 27.7.1809 pod Pamplon膮 przy eskorcie r. Od 1810 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp. wolt. 2 bat. 2. p. w Hiszpanii do ko艅ca pobytu tam L.N., brak p贸藕n. wiad.

262. Kre艅ski Konstanty, by艂 ppor. w 6. komp. 1. bat. 2. p. skre艣lony z ewidencji w L.N. w po艂owie 1808 z pow. d艂ugiej nieobecno艣ci.

263. Krobicki Piotr, mian. k. L.H. 29.5.1810 jako furier w p.u艂. ranny 16.5.1811 pod Albuer膮. Mian. ppor. w 7. p. szwol., by艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. W 1813 by艂 w kamp. saskiej.

264. Krucki Walenty Grzegorz, ur. ok.1775, wst膮pi艂 29.9.1800 do L. Naddun., mian. 9.10.1800 furierem, 20.2.1801 sier偶., .l80 r. st.sier偶., 5.11.1802 ppor. Wzi臋ty do niew. ang. na San Do-mingo, trzymany na s艂owo na Jamajce i w Anglii, zwoln. 23.2.1813, przyby艂 do Francji 20.3.1813. ppor. 10.8.1813 w p. Nadw. z wa偶no艣ci膮 od 5.11. mian. k. L.H. 13.3.1814 (za Soissons). W 1814 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

265. Krukowski (Krakowski) Ludwik, ur. 15.8.1764 w Huszczy na Litwie, syn Teodora i Joachimy Gnatowskiej, wst膮pi艂 w 1784 do w. pol. Wst膮pi艂 19.6.1799 do L.W. jako furier mian. ppor. 22.3.1801. Mian. 15.7.1807 kpt. w LP.W., skier. 21.7.1807 do 2. p., pe艂ni艂 tam s艂u偶b臋 w 1. komp. 2. bat. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p., w 1810 3. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M., otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Przenies. na pensj臋 17.9.1812. Pozosta艂 we Francji i w 1815 w czasie Stu Dni wst膮pi艂 11.4.1815 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. w korp. weter. w l. 1815-1830.

266. Kr偶y偶anowski Jan, ur. 1.7.1775, s艂u偶y艂 w w. pol., potem austr., wst膮pi艂 1.8.1809 do 2. L.N., mian. st.sier偶. 20.8.1809, ppor. w 4. p. L.N. 7.1.1813. By艂 w obl臋偶onej Wittenberdze, mian. por., potem kpt., wzi臋ty do niew. W Lipsku, by艂 przy 艣mierci gen. Estki.

267. Kr偶y偶anowski Sebastian, w 1813 by艂 w kamp.saskiej jako ppor.w 7. p.szwol.

268. Kuczy艅ski Aleksander, wst膮pi艂 do L.W. w 1801, mian. ppor. w p. jazdy 26.3.1807. Od ko艅ca 1812 przebywa艂 jako por. w zak艂. 7. p.szwol. w Sedanie.

269. Kulczewski (Kuczewski), ur. 14.8.1785 w Mierzejowie w Gnie藕nie艅skiem, wst膮pi艂 15.7.1807 do L. P.W. jako st sier偶., w 1811 mian. ppor., potem por. w 3. p., by艂 w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, zmar艂 7.1.1813.

270. Kulczycki Adam Ignacy, ur. 4.12.1774 w Krakowie, 1.3.1793 by艂 w w. pol. jako st.wachm. Wst膮pi艂 30.4.1799 do L.W. jako sier偶., awansowa艂, mian. ppor. 8.7.1803. Wzi臋ty do niew. ang, na San Domingo 12.10.1803, wi臋ziony na Jamajce i w Anglii na pontonie w Plymouth, w wi臋zieniu w Dartmoor, zwoln. 1.3.1811, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie 17.4.1811, do L.N. w Hiszpanii 1.9.1811, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 3. p. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. Odszed艂 z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz, dla 3. p. dyw. L.N. w Rosji mian. por., ranny 9.12.1812 pod Wilnem, wzi臋ty do niew. ros.

271. Kulczycki Jan, ur.ok.1768 w Galicji, s艂u偶y艂 w w. pol. w kawalerii. Wst膮pi艂 5.12.1806 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. por. w Westfalii przeszed艂 do 3. p. L. P.W. jako por., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 wszed艂 do bat. zak艂. w Sedanie, od sierpnia 1810 by艂 w 3. p. w Hiszpanii, odszed艂 8.3.1811 znowu do zak艂. w Sedanie, gdzie przyby艂 18.5.1811 i 1.8.1811 zosta艂 przenies. na pensj臋. W Kr贸l. Pol.by艂 w 1819 jako por. w korp. inw.

272. Kulowski, ppor. w p.u艂. Nadw., zgin膮艂 16.5.1811 pod Albuer膮.

273. Kulpi艅ski Ignacy, ur. 16.8.1769 w Lublinie, s艂u偶y艂 w w. pol.w kawalerii. Wst膮pi艂 2.2.1807 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. ppor. Wst膮pi艂 24.9.1808 do L.N., by艂 w zak艂. L.N. w Sedanie, sk膮d w 1809 przeszed艂 do Hiszpanii, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 1. p. 脿 la suite, w 1810 w 4. komp. fiz. bat. 1. p. Mian. por. 5.3.1811 z wa偶no艣ci膮 od 24.9.1808, kpt. 9.6.1812. By艂 w kamp. ros. i niem., w lipcu 1813 zosta艂 skier. do 149. p. piech. franc., odes艂any 16.12.1813 do zak艂. p. Nadw. w Sedanie. W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. w korp. inw. w l. 1815-1824.

274. Kunicki (Kuniecki) Dionizy, ur. 9.10.1788 w Galicji (w Poznaniu), wst膮pi艂 7.6.1807 do 1. p. L. P.W., mian. furierem 7.7.1807, st.sier偶. 14.10.1808, adj.podof. 1.11.1808. Mian. k. L.H. 22.3.1812 By艂 w kamp. ros., mian. ppor. 22.8.1812. Zgin膮艂 28.11.1812 nad Berezyn膮.

275. Kuniowski (Kaniowski) Jan, ur. 20.12.1770 w Kamie艅cu Podolskim, wst膮pi艂 do L.W. 30.1.1797, mian. por. 3.8. 1797, ktp. 20.3.1803. Wzi臋ty do niew. ang. w Kalabrii 30.7.1806, trzymany na s艂owo w Anglii. W L. P.W. mia艂 rezerw. etat w 3. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 zatrzymany w ewidencji. Uciek艂 z niew. 29.10.1811, przyby艂 do zak艂. L.N. w Se-danie 19.12.1811, dosta艂 potw. rangi kpt. w 2. p. L.N. 8. 4.1812 z wa偶no艣ci膮 od 20.3.1803. By艂 zdaje si臋 w 4. p. L.N. przy obronie Wittenbergi, mian. k. L.H. 11.7.1813. Ranny 19.10.1813 pod Lipskiem. W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. w korp. inw. w l. 1815-1824.

276. Kup艣膰 (Kupse) Micha艂, ur. ok. 1780 w Wilnie, wst膮pi艂 15.10.1806 do Legii P贸艂n. jako ppor., mian. por. 22.6.1808 w 5. p.piech. Ks. Warsz., skier. do L.N. przyby艂 19.2.1809 do zak艂. w Sedanie, odszed艂 w kwietniu 1809 do Hiszpanii, gdzie s艂u偶y艂 jako por. 脿 la suite w2. p., w 1810 by艂 of. ordynansowym gen. Sucheta, w 1811 s艂u偶y艂 jako por.adj.mjr. w 2. bat. 2. p. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. Odszed艂 do zak艂. w Sedanie 1.9.1811, chorowa艂 i leczy艂 si臋 w Eaux de Bourbonne i w szpitalu, skier. 17.10.1812 do dyw. L.N., by艂 w zak艂. L.N. w Toruniu i Wilnie. Mian. kpt., po odwrocie z Wilna skier. znowu do Torunia. Brak p贸藕n. wiad.

277. Kurczewski Serafin, w L. P.W. by艂 jako ppor. w 1. komp. 1. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 by艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p. L.N. Brak p贸藕n. wiad., mo偶e zgin膮艂 pod Saragoss膮.

278. Langiert Karol, w 1809 by艂 w zak艂. L.N. w Sedanie jak sier偶., by艂 w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 ppor. prowiz., zatw. Przyby艂 do Hiszpanii z p.marsz, w styczniu 1810, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 2. p., z pow. z艂ego zachowania odes艂.dozak艂.w Sedanie, gdzie przyby艂 19.6.1811. Odszed艂 z Sedanu 28.9 1812 z bat. marsz, dla 2. p. dyw. L.N. w Rosji, oddali艂 si臋 samowolnie i wr贸ci艂 do Sedanu. Postawiony przed s膮dem wojsk. i unie-winniony 13.10.1812, czeka艂 na przenies. na pensj臋.

279. Lapeyre Auguste, ur. ok. 1793 w Bordeaux, wst膮pi艂 ja ochotnik w listop. 1810 do 1. p. u艂. Nadw., awansowa艂 na wachm., w 1813 mian. ppor., z ko艅cem 1813 podpisa艂 protest przeciw w艂膮czeniu 7. p. do 8. p.szwol.

280. Laskarys (Lascaris) Jerzy Antoni, syn hr. Teodora i Anny Zabie艂艂o, wst膮pi艂 do L. P.W. jako kpt.3. komp. 2. bat. 3. p., zatw. 20.6.1808, zgin膮艂 5.8.1808 w Saragossie.

281. Laskowski Aleksander, ur. ok.1769 w Sandomierzu, s艂u偶y艂 od 1786 w w. pol., mian. kpt. w 1794. Wst膮pi艂 do L.W. w 1797 jako kpt., wzi臋ty do niew. ang. 1.7.1806 w Kalabrii. W L. P.W. mia艂 rezerw. etat w 1. komp. l.bat.3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zmar艂 w niewoli w 1813.

282. Laskowski, w L. P.W. by艂 jako ppor. w 1. komp. 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11. 1808 by艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p. L.N. Brak p贸藕n. wiad., mo偶e zgin膮艂 pod Saragoss膮.

283. Lasocki Maksymilian, ur.12.9.1785 w Szczytach w Radomskiem, wst膮pi艂 do L. P.W. 16.7.1807, mian. kpr. 20.7. 1807, sier偶. w 2. p. 29.7.1807, ppor. 脿 la suite 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. ces. i don. 500 fr. W kamp. ros. dowodzi艂 jako por. komp.artyl. w 2. p. dyw. L.N. Mian. kpt. 14.9.1812 w 22. p.piech. lit. do tego pu艂ku nie do艂膮czy艂. W czasie bitwy pod Win-kowem (4.10.1812) by艂 w 2. p. dyw. L.N., z tym pu艂kiem odby艂 odwr贸t z Rosji i 17.1.1813 by艂 nadal na li艣cie of. pu艂ku jako por. i obecny. W 1813 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 przy sztabie g艂. W. Armii. W 1815 zwoln. z w. Kr贸l. Pol.w stopniu mjr. 呕y艂 jeszcze w kwietniu 1825.

284. Latkowski, ppor. w 8. p. szwol., by艂 w kamp. saskiej.

285. Laurent, mian. 4.6.1811 ppor. p艂atnikiem w 3. p. L.N.

286. Lebrun (Le Brun) Adam, ur. ok. 1787 w Krakowie, mian. 11.1.1808 por. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp.wolt 2. bat. 3. p. L.N. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. By艂 w kamp. ros., mian. kpt.adj.mjr. w 3. p. dyw. L.N., ranny i wzi臋ty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem. W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. w 6. p.piech. w l. 1819-1820.

287. Lechnowski (Lichnowski) Miko艂aj, ur. 6.12.1769 w Janowie w Brac艂awskiem na Ukrainie, od 6.10.1790 s艂u偶y艂 w w. pol., wzi臋ty do niew. ros. 4.11.1794, zwoln. w 1796. wst膮pi艂 do L.W. 21.12.1797 jako furier, mian. st.sier偶. 13.9.1799, adj.podof. 1.4.1805. W L. P.W. mian. por. 15.7. 1807, kpt. 1.1.1808 w 9. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 mia艂 pe艂ni膰 s艂u偶b臋 w komp. fiz. 1. bat. 2. p., lecz skier. do zak艂. w Sedanie przyby艂 tam przed list. 1808, jesieni膮 1809 wr贸ci艂 do 2. p. W Hiszpanii. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. Otrzyma艂 1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. By艂 w kamp. niem., ranny przy obronie Szpandawy. W lipcu 1813 skier. do 11. p.piech. franc. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w korp. inw. w l. 1815-1824.

288. Leclerc, w 1809 by艂 w zak艂. L.N. w Sedanie jako st.sier偶., do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. ppor. prowiz., zatw. Przyby艂 do L.N. w Hiszpanii z p. marsz, w styczniu 1810, s艂u偶y艂 w 1. p., ranny 18.5.1811 pod Gratalope. Z ko艅cem 1813 by艂 w p. Nadw. jako ppor. 脿 la suite, 1.2.1814 zosta艂 skier. do w. franc.

289. Leduchowski Ludwik, s艂u偶y艂 w w. pol.od 1793. W L. P.W. mian. 15.7.1807 ppor. w p.u艂., ranny 4.8.1808 pod Saragoss膮. Mian. 1.8.1812 prowiz. por. przez marsz. Soulta, zatw. By艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. By艂 w kamp. saskiej i franc. Ranny 9.3.1814 pod Laon. Po wojnie wr贸ci艂 do Polski.

290. Legenfeld Aleksander, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszed艂 do szar偶y st.wachm. Skier. 23.11.1811 do 8. p.szwol. jako por. By艂 w kamp. ros. i saskiej.

291. Lenkiewicz (Linkiewicz) Micha艂 Szymon, s艂u偶y艂 jako brygadier w 1. p.szwol.Gw., mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p. L. Nadw., z ko艅cem 1811 by艂 jako ppor. w szwadr. marsz. 7. p.szwol. w Hiszpanii w prow. Burgos. Wr贸ci艂 do Francji 14.6.1812 z p艂k. Stokowskim. By艂 w kamp. ros. i saskiej. W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. w 2. p.u艂. w l. 1815-1828.

292. Lenkiewicz (Linkiewicz) Piotr Pawe艂, ur. 29.6.1777 w Warszawie, syn Jana, wst膮pi艂 do L.W. w 1797 jako por., wszed艂 6.1.1799 do p. jazdy, mian. kpt. 11.1.1800. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Mian. 28.12.1809 szefem szwadr. nadliczb. w p.u艂. Nadw., by艂 komendantem zak艂. pu艂ku Sedanie. Z ko艅cem 1812 uda艂 si臋 do Bajonny, gdzie ko艅cem stycznia 1813 obj膮艂 komend臋 7. p.szwol., wracaj膮cego z Hiszpanii i przyprowadzi艂 go do Sedanu. W kamp. saskiej przypro-wadzi艂 7. p.szwol. do W. Armii 21.5.1813 pod Budziszyn (Bautzen). W Kr贸l. Pol.by艂 jako ppu艂k. w korp. inw. Zmar艂 13.6.1819.

293. Leonhardy (Leonardi), z ko艅cem 1812 by艂 jako ppor. w komp. artyl. 4. p. L.N., skier. 15.8.1813 do kawalerii franc.

294. Leszczy艅ski Franciszek, ur. 20.3.1758 w P艂ockiem, wst膮pi艂 do bat. Pol.w legii lombar-dzkiej 26.12.1796, przeszed艂 do L.W., mian. ppor. 15.9.1801. W L. P.W. mian. por. 1807 w 1. p. w 5. komp. 1. bat., po reorg. L.N. 7.11.1808 wszed艂 do bat. zak艂. w Sedanie. Wr贸ci艂 do Hiszpanii w sierpniu 1810 i s艂u偶y艂 w 1. p., by艂 z powrotem w zak艂. w Sedanie 5.6.1811. Mian. kpt. 16.2.1812, by艂 w kamp. ros. w 3. p. dyw. L.N., ranny 17.11.1812 pod Krasnem.

295. Leszczy艅ski, w 1809 by艂 w Hiszpanii adiut. gen. Valence’a, dow贸dcy dyw. pol.w 4. korp. Wszed艂 jako kpt. do p.u艂. Nadw. Ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, zmar艂 22.5.1811.

296. Le艣niowski (Le艣niewski) Faustyn, ur. ok.1783 w Kaliskiem, wst膮pi艂 do L. P.W., skier. 10.8.1807 jako ppor. do 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p. W 1810 mian. por. w 1. komp. fiz.1. bat. 2. p. W 1812 mian. kpt., skier. do 3. bat. 2. p. dyw. L.N., z kt贸rym by艂 w kamp. ros.

297. L茅v猫que, ppor. w 2. p. dyw. L.N., ranny 8.10.1812 pod Moskw膮.

298. Lewartowski, ur. w Galicji, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie przed ko艅cem 1808 jako ppor., w styczniu i lutym 1809 bra艂 udzia艂 w rekrutacji w Moguncji, odszed艂 do Hiszpanii, gdzie z ko艅cem 1809 s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 2. p., w 1810 jako por. w 2. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Odszed艂 z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz, dla 2. p. dyw. L.N. w Rosji.

299. Lewicki (Lewiecki) Kazimierz, wst膮pi艂 do L. P.W. jako ppor., mian. por. w 2. p. 15.10.1807, s艂u偶y艂 w 4. komp. 2. bat. Ranny 4.8.1808 pod Saragoss膮. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 2. bat. 2. p. Skier. w po艂owie 1809 do zak艂 w Sedanie dla przenies. na pensj臋, skre艣l. z ewidencji 1.1.1810.

300. Lewkowicz Sykstus, w 1811 by艂 lekarzem w 4. p. L.N. w Hiszpanii.

301. Lieutaud, ppor. w 8. p.szwol., ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

302. Lipi艅ski Ignacy Antoni, wst膮pi艂 w 1807 do 1.p.szwol. Gw., by艂 brygadierem. Mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.u艂. Nadw., 6. 4.1811 ppor. w 2. p.u艂. Nadw., por. 17.6.1812 w 8. p.szwol.

303. Lipi艅ski Tomasz, w L. P.W. mian. por. w 9. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808, ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Ranny 5.5.1810 przy obronie Taran莽on, skier. 8.3.1811 do zak艂. w Sedanie, przyby艂 tam 18.5.1811, zwoln. z pensj膮 z pow. ran 1.6.1811.

304. Lipowski Wojciech Jerzy, ur. 22.4.1772 w Rogowie, wst膮pi艂 15.11.1797 do L.W. jako ppor., mian. por. 3.5.1799. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807 w 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 1. komp. fiz. 2. bat, potem 1. bat. 1. p.Mian. k. L.H. 29.12.1809, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 Ces. i don. 1.000 fr. Przenies. na pensj臋 22.3.1812.

305. Lupichius (Lipichius) Ignacy, ur. ok. 1759 w Brze艣ciu Litewskim, mian. 15.7.1807 kpt. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 2. komp. 1. bat. 3. p. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. Brak p贸藕n. wiad. I

306. Lusignan (de Cerz茅), ppor. w p.u艂. Nadw., w 1808 by艂 w Hiszpanii, nie wiemy kiedy przeszed艂 do zak艂. pu艂ku w Sedanie. By艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 5.4.1813 pod Magdeburgiem.

307. 艁aszcz (Laszcz, Latcz, Latz) Kajetan, mian. 20.1.18104 ppor. w 2. L.N., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 1. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N., z ko艅cem 1810 odszed艂 do szpitala w Bordeaux, potem do zak艂. w Sedanie, przenies. na pensj臋 16.5.1811.

308. 艁aszewski Ferdynand, ur. 17.8.1777, w L. P.W. by艂 kpt. w 3. komp. 2. bat. 2. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.18081 dowodzi艂 komp. wolt. 2. bat. 2. p. Wzi臋ty do niew. 20.54 1809 pod Fons po przej艣ciu rz. Cinca, by艂 wi臋ziony na Cabrerze, od 28.9.1810 na s艂owo w Anglii i Szkocji. Uciek艂 z niew. 29.6.1812, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie, sk膮d odszed艂 1.10.1812 do dyw. L.N. W lipcu 1813 by w Wittenberdze jako kpt. 脿 la suite p.Nadw. Mian. of. L.H. 2.7.1813 za zas艂ugi pod Saragoss膮. Mian. szefem szwadr. w 2. p.u艂. Ks. Warsz. W Kr贸l. Pol.by艂 jako pp艂k. w sztabie g艂. w l. 1815-1830.

309. 艁膮czy艅ski J贸zef Teodor, ur. 9.11.1785 w Kiernozi w Warszawskiem, s艂u偶y艂 w w.pruskim, potem w w. Ks. Warsz. Mian. 30.11.1809 kpt. w p.u艂. Nadw., do pu艂ku nie przyby艂, lecz w Pary偶u pe艂ni艂 funkcje adiutanta przy gen. Durocu. Mian. 6.4.1811 szefem szwadr. w 2. p.u艂. Nadw., pozostawa艂 nadal przy gen. Durocu. Z dniem 9.2.1812 wszed艂 do sztabu g艂. W. Armii jako adiutant komenderuj膮cy. Zwoln.z w. franc.w 1814. Brat Marii Walewskiej. Zmar艂 w 1842.

310. 艁empicki, ppor. w 1. p.u艂. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, wzi臋ty do niewoli 24.4.1812 pod Campilla w Hiszpanii.

311. 艁opaci艅ski Jan, wst膮pi艂 do 1. p.piech. Ks. Warsz., mian. ppor. 5.5.1808, zwoln. 3.8.1808. Skier, do zak艂. L.N. w Sedanie, przyby艂 tam przed ko艅cem 1808, odszed艂 w kwietniu 1809. Brak p贸藕n. wiad.

312. 艁oski Ignacy, ur. w 1788 w Warszawskiem, wst膮pi艂 7.6. 1807 jako ppor. do 1. p. L. P.W., s艂u偶y艂 w 8. komp.1. bat. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. l.bat. l.p. Mian. k. L.H. 2.3.1809, por.adj.mjr. 25.3.1811. Ranny 25.10.1811 w bitwie pod Saguntem. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., zgin膮艂 28.11.1812 nad Berezyn膮.

313. 艁uba Konstanty, ur. ok. 1785 w Lublinie, mian.12.10.1809 ppor. w 2. L.N., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 1. komp. fiz. 2. bat. 4. p. L.N. Wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wr贸ci艂 do Francji 1.8.1814. W 1815 w czasie Stu Dni wszed艂 do 5. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. W 1816 by艂 w w. Kr贸l. Pol.jako por. na ref., zwoln. w 1817.

314. 艁ubie艅ski Tomasz, ur. 24.12.1784 w Szczytnikach w Sieradzkiem, syn Feliksa i Tekli Bieli艅skiej, wst膮pi艂 w grudniu 1806 do Gwardii Honorowej w Warszawie jako zast臋pca dow贸dcy, wszed艂 7.4.1807 do 1. p.szwol. Gw. jako szef szwadr. Mian. k. L.H. 4.4.1807, of. L.H. 5.4.1809, otrzyma艂 13.3.1810 tytu艂 barona i don. 4.000 fr., 30.6.1811 don. 2.000 f r. Mian. 7.2.1811 p艂k. 2. p.u艂. Nadw., by艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. By艂 potem na urlopie, od 23.3.1813 w zak艂. w Sedanie, do pu艂ku wr贸ci艂 w czerwcu 1813. By艂 w drugiej kamp. saskiej, ranny 16.10.1813 pod Lipskiem. Po po艂膮czeniu pu艂k贸w 7. i 8. szwol. w jeden pu艂k 7. szwol. zosta艂 mian. jego dow贸dc膮. W styczniu 1814 wyjecha艂 do Pary偶a i poda艂 si臋 do dymisji. Mian. 15.3.1814 gen.bryg. i przydzielony do sztabu g艂. W. Armii, do s艂u偶by tam si臋 nie zg艂osi艂. Zwoln. z w. franc. 1.6.1814. Odegra艂 znaczn膮 rol臋 w w. Kr贸l. Pol. i w powstaniu listopadowym. Zmar艂 27.8.1870 w Warszawie.

315. 艁uczycki Tomasz, ur. 13.3.1774 w Lubelskiem, mian. 9.11. 1807 kpt. w L. P.W. w 6. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6. 1808. Mian. k. L.H. 1.8.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11. 1808 dowodzi艂 komp. gren. 2. bat. 3. p., ranny 19.2.1809 w Saragossie. By艂 w kamp. ros., ranny i wzi臋ty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem.

316. Madali艅ski Jan, ur. 24.6.1787 w Kaliskiem, wst膮pi艂 19.12.1806 do w. pol. jako ppor., mian. por. 31.3.1807. Skier. 8.4.1809 do L.N. jako por., przeszed艂 w Hiszpanii 30.5.1810 do 7. p. Ks.Warsz., poleg艂 31.10.1811 w g贸rach Ronda w Andaluzji.

317. Madali艅ski J贸zef, ur. 21.4.1788 w Krakowie, s艂u偶y艂 w w. Ks. Warszaw., mian. st.sier偶., wszed艂 1.1.1808 do 2. p. L.N. jako adj.podof. Mian. k. L.H. 2.3.1811, ppor. w 2. p. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros. w komp. gren. 2. p. dyw.L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niew. ros. przed 17.1,1813. Wed艂ug wykazu je艅c贸w z 23.9.1813 by艂 wi臋ziony w gub. Tambowskiej.

318. Madeyski (Madajewski) Ignacy, ur. w Tuminie na Wo艂yniu, wst膮pi艂 20.5.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. bryg. 7.6.1807, wachm. 1.8.1807. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.u艂. Nadw., 6.4.1811 por. w 2. p.u艂. Nadw. By艂 w kamp. saskiej jako por.adj.mjr.

319. Magalon (Magallon) Paul, mian. 22.7.1809 kpt. w 2. LN.g w 4. p. L.N. dowodzi艂 3.komp. fiz., potem l. komp. fiz. w 1. bat. Z ko艅cem 1812 by艂 nadal w pu艂ku.

320. Majewski Franciszek, ur. ok. 1775, s艂u偶y艂 w w. pol. w p. jazdy jako ppor. w 1. 1792-1794. Wst膮pi艂 do p. Ks. Warsz. jako ppor., skier. przed l. list. 1808 do L.N., nale偶a艂 jako ppor. do bat. zak艂. w Sedanie do 19.9.1809, kiedy przeszed艂 do p.u艂. Nadw. By艂 w p.u艂. w Hiszpanii, ranny i wzi臋ty do niew. ang. 16.5.1811 pod Albuer膮. trzymany na s艂owo w Anglii i Szkocji. W Kr贸l. Pol.jako por. w 4. p.u艂. w l. 1815-1829.

321. Majewski Jan Marcin, ur. 11.11.1775, przyby艂 z p. jazdy z W艂och na 艢l膮sk, mian. k. L.H. 29.5.1808 jako st.wach. w p.u艂. Nadw. Mian. ppor. w 7. p.szwol., by艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. By艂 w kamp. saskiej, ranny 27.8.1811 pod Dreznem.

322. Makoski, ppor. w 7. p.szwol., przyby艂 do Hiszpanii 7.8. 1812 z konwojem dla Armii P贸艂nocy i odszed艂 10.8.1812 do Francji.

323. Malankiewicz Miko艂aj, przyby艂 jako ppor. do zak艂. L.N. w Sedanie przed l pa藕dz.1810, mian. por. 10.7.1811, by艂 przydzielony do kpt. ubiorczego, pozostawa艂 w Sedanie do stycznia 1814. W Kr贸l. Pol.by艂 jako por. w korp. inw. w l. 1815-1821.

324. Malcz (Malsch, Malicz), Jan Adolf, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszed艂 do szar偶y st.wachm., mian. 25.11. 1811 por. w 8. p.szwol.

325. Malczewski Stanis艂aw, ur. 11.9.1787 w Purze w Galicji, wst膮pi艂 20.12.1806 do p. jazdy pol., mian. kpr. 2.4.1807, wachm. 13.4.1807, st.wachm. 3.5.1807, ppor. 2.6.1807. Przeszed艂 do p.piech. Ks. Warsz., mian. por. 16.7.1807, kpt. 29.3.1808, od 8.9.1808 s艂u偶y艂 w sztabie 2. dyw. Ks. Warsz. Odzn 1.2.1808 krzy偶em kaw. V.M., mian. k. L.H. 15.6.1809. Skier. do Francji 10.1.1809 z bat. marsz. dla L.N., po zdaniu go w zak艂. w Sedanie prosi艂 6.3.1809 o przyj臋cie do sztabu w. franc. Przydzielony 14.3.1809 do sztabu Armii Niemiec, pe艂ni艂 tam s艂u偶b臋 jako of. Ksi臋stwa. Mian. 31.5.1809 szefem bat. Dekret z 4.3.1810 stanowi艂, 偶e ma pe艂ni膰 s艂u偶b臋 przy sztabie marsz. Berthiera jako szef bat. Ks. Warsz. na li艣cie p艂ac franc. Dwukrotnie wysy艂any do Hiszpanii z misj膮 od sztabu, raz do marsz. Soulta przed bitw膮 pod Albuer膮 (16.5.1811), raz do marsz. Sucheta po zaj臋ciu Walencji (10.1. 1812). Mian. 9.3.1812 szefem bat. franc., z przydzia艂em do sztabu g艂. W. Armii. 23.8.1812 p艂k. 2. p. dyw. L.N., od 11.7.1813 dowodzi艂 p. Nadw. Mian. of. L.H. 11.7.1813. Zgin膮艂 19.10.1813 pod Lipskiem.

326. Malinowski Kasper, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., 20.6.1808 ppor. 脿 la suite w 3. p. L.N. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp.wolt 1. bat. Ranny 19.2.1809 w Sara-gossie. Mian. por. 25.3.1811 komp. wolt. 2. bat. 2. p. wbrew opinii dow贸dztwa L.N., 脿 la suite do decyzji min. Wojny. Brak. wiad. Po l2.1811. W Kr贸l. Pol .by艂 mjr. i komendantem Biskupic w 1.1815-1830.

327. Mallet V. Joseph, by艂 w 1813 jako m艂. lekarz w zak艂. 7. p, szwol. w Sedanie.

328. Malski Antoni, ur. w 1777 w Kutkowie na Wo艂yniu, mian. 23.5.1799 ppor. w L.W., wzi臋ty do niew. ang.14.7.1806 w Kalabrii. W L. P.W. mia艂 rezerw. etat ppor. w 2. komp.1. bat 3. p., po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. W Kr贸l.Pol . by艂 w korp. 偶andarmerii w l. 1815-1830, mian. kpt.

329. Ma艂achowski Adolf, s艂u偶y艂 w gw. konnej austr. jako por., ranny i wzi臋ty do niew. franc. 6.7.1809 pod Wagram. Mian. 28.9.1809 por. w 2. L.N., do Hiszpanii nie przyby艂, 22.5.1810 dosta艂 urlop na 5 mies. Do 4. p. L.N. nigdy si臋 nie zg艂osi艂. Przyby艂 8.3.1811 ze Strasburga do zak艂. L.N. w Sedanie, przebywa艂 od 5.6. do 16.11.1811 w Eaux de Bourbonne, potem znowu w Sedanie. Zwoln. 13.2.1812.

330. Ma艂kowski, by艂 w L. P.W. kpt. w 7. komp. 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Ranny i wzi臋ty do niew. hiszp.w Saragossie. 27.1.1809, zmar艂 1.4.1809.

331. Marchocki (Markoski) Marcin, ppor. w p.u艂. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, w 1812 skier. do zak艂. w Sedanie dla przenies. na pensj臋. W 1813 by艂 w kamp. saskiej zdaje si臋, 偶e to on by艂 ranny 6 list. za Dreznem i zmar艂 nazajutrz.

332. Marcoux, w 1813 mian. ppor. w 8. p.szwol.

333. Markowski Wincenty Antoni, ur. 9.4.1783 w Moszkowic偶zach w Kijowskiem (w P艂onkach w Galicji), wst膮pi艂 do L. P.W. jako por. 12.7.1807, mian. kpt.1.9.1807 6. komp. 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 komp. wolt. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. Mian. 25.3.18l1 kpt.adj.mjr. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don.1.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 10.9.1812 za Mo偶ajskiem W 1813 zgin膮艂 w Saksonii.

334. Marzewski (Maszewski), by艂 w kamp. ros.jako ppor.w 2. p.dyw.L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Pocz. 1814 by艂 jako ppor. w p. Nadw. W 1814 wr贸ci艂 z p. Nadw. do Ks. Warszaw.

335. Mazewski (Mazowski), w 1805 by艂 w w. franc., by艂 w bitwie pod Austerlitz. W 1807 wst膮pi艂 do L. P.W. jako por. w 8. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Ranny 28.07.1808 pod Ozero. Mian. kpt., po reorganizacji L.N. 7.11.1808 przewidziany na dow贸dc臋 komp. wolt. 2. bat. f. p. Po wyj艣ciu ze szpitala w Bajonnie by艂 w zak艂. w Sedanie od ko艅ca 1808, w kwietniu 1809 odszed艂 do Hiszpanii, zgin膮艂 7.5.1810 pod Lerid膮.

336. M膮drzykowski Micha艂, ur. 29.9.1774, mian. 15.7.1807 kpt.w L. P.W. w 2. komp. 2. bat. 2. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 2. komp. fiz.1. bat. 2. p. Ranny 23.11 l808 pod Tudel膮 i 3. 8.1810 pod Tortoz膮. Mian. k. L.H. 1809, odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. Odszed艂 1.1.1811 do zak艂. w Sedanie, przenies. na pensj臋 z pow. ran. Zmar艂 22.5.1831.

337. M茅jean (M茅jan), by艂 uczniem Szko艂y Wojskowej w Saint Germain, mian. 26.12.1811 ppor. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. ros., ranny 16.8.1812 pod Po艂ockiem.Mian. por. w pa藕dz.1812, zgin膮艂 23.11.1812 w starciu na drodze do Borysowa.

338. Meenard Ladislas, de, s艂u偶y艂 jako ppor. w w. ros., mian. 21.12.1811 ppor. w 8. p. szwol. Brak innych wiad.

339. Menzel, by艂 m艂. lekarzem w 2. L.N., zwoln. w Augsburgu na w艂. pro艣b臋.

340. Mercy, by艂 w kamp.saskiej jakoszef szwadr.w 8. p. szwol., mian. k. L.H. 4.12.1813.

341. Merex, de, w 8. p.szwol. by艂 w kamp. ros., ranny 30.7.1812 pod Jakubowem za D藕win膮.

342. Merle, ppor. p艂atnik w 1. p. dyw. L.N., by艂 w kamp. ros., 28.11.1812 nad Berezyn膮. W styczniu 1814 jako por. p艂atnik skier. z zak艂. w Sedanie do p. franc.

343. Mesnard, ppor. w 8. p.szwol. by艂 w kamp.ros., ranny 23.11.1812 przed Borysowem.

344. Metzner, przeszed艂 z L.N. do p. Nadw., w styczniu 1814 w Sedanie s艂u偶y艂 w pu艂ku jako por. 脿 la suite.

345. Micha艂owski Jan Nikodem J贸zef, ur. 25.4.1770 w Wilnie, od pa藕dz.1785 s艂u偶y艂 w w. pol., mian. por. 15.11.1794. Wst膮pi艂 10.7.1798 jako kpt.do L.W. Mian. 15.7.1807 bat. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po 艣mierci mjr. Szotta pod Saragoss膮 (2.7.1807) dowodzi艂 chwilowo 3. p., po czym zda艂 komend臋 p艂k. Estko. Sam za艣 przeszed艂 16.7.1808 jako major do 1. p. Przy reorganizacji L.N. 7.11.1808 zosta艂 przeniesiony do 2. p., dowodzi艂 nim czasowo po zranieniu p艂k. K膮sinowskiego (23.11.1808), a wi臋c tak偶e w czasie drugiego obl臋偶enia Saragossy. W marcu 1810 obj膮艂 znowu dow贸dztwo 2. p. i sprawowa艂 je formalnie jeszcze w kwietniu 1812. Mian. k. L.H. 29.12.1809, of. L.H. 2.3.1811, odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr. Po odej艣ciu dyw. L.N. na kamp.ros. pozosta艂 we Francji i jeszcze 30.8.1814 by艂 zaj臋ty przy likwidacji rachunk贸w finansowych L.N.za okres hiszpa艅ski. W Kr贸l. Pol.by艂 p艂k. w 4. p. strzelc贸w pieszych w l. 1815-1817.

346. Michelet, by艂 w dyw. L.N. w czasie kamp. ros.jako komisarz wojenny,odpowiedzialny za s艂u偶by administracyjne dywizji.

337. Mieracki (Mieradzki) Nikodem, wst膮pi艂 w 1807 do 1.p. szwol.Gw., doszed艂 do szar偶y wachm. Skier. 25.11.1,8 do 8. p.szwol. jako por., by艂 w kamp. ros. i saskiej, w maju 1813 zosta艂 wzi臋ty do niew.

348. Mieros艂awski Adam Kasper, ur. 22.12.1875 w Roszki w Bydgoskiem, syn Antoniego i Ksawery Umi艅skiej wst膮pi艂 17.11.1806 do w. franc., mian. por. 20.3.1810. Przeszed艂 do w. Ks. Warszaw., mian. kpt. 26.8.1807. W 1810 wszed艂 do 1. p. L.N., mian. szefem bat. 25.3.1811, ranny 25.10.1811 w bitwie pod Saguntem. Mian. k. L.H.16.3.1812, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces.i don. 2.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 7.8.11.1812 nad Berezyn膮. Od 12.3.1813 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w w. franc., zwoln. 14.9.1814. W Kr贸l. Pol. by艂 pp艂k. w korp. weter. w l. 1815-1830. Wzi膮艂 udzia艂 w powstaniu listopadowym. Emigrowa艂, zmar艂 30.10.1837 we Francji.

349. Mierzejewski Miko艂aj, ur. 6.12.1788 na Litwie, syn Jana i Teresy Rymsza, wst膮pi艂 16.8.1808 do 1. p.szwol. Gw., mian.wachm.10.7.1809. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N por., w 4. p. L.N. by艂 w 1. komp. fiz. 2, bat., pot komp. gren. 2. bat. Mian. kpt. 16.2.1812, tych funkcji nie obj膮艂, gdy偶 zosta艂 wzi臋ty do niew. hiszp. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero.Wr贸ci艂 z niew. do Francji 1.8.1814. Bra艂 udzia艂 jako mjr. w powstaniu listopadowym. Zmar艂 w Pary偶u 25.11.1856.

350. Mierzwi艅ski, by艂 w L. P.W. jako por. w 2. komp. 1. bat. 1. p., zgin膮艂 15.6.1808 pod Saragoss膮.

351. Mieszkowski (Miszkowski) Jan, jako ppor. L.N. przyby艂 18.5.1811 z Hiszpanii do zak艂. w Sedanie, przebywa艂 tam co najmniej do 1.7.1812, brak p贸藕n. wiad.

352. Miku艂owski (Miko艂ajewski, Micha艂owski) Teofil, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.szwol. Gw., we wrze艣niu 1808 przeszed艂 do p.u艂. Nadw. jako ppor., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, zmar艂 19.5.1811.

353. Milberg Henryk Otto, ur. 21.4.1785 w Warszawie, syn Teodora i Marii Krokisiewicz, s艂u偶y艂 w w. pruskim, Opu艣ci艂 t臋 s艂u偶b臋 5.9.1807 jako ppor. Wst膮pi艂 29.9.1807 do L. P.W. jako por., mian. 1.11.1807 kpt. w 9. komp. 2. bat 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 komp. wolt. 1. bat, potem 2. bat. 1. p. Zosta艂 mian. adiutantem gen. Ch艂opickiego 29.6.1810, obj膮艂 te funkcje 13.8. 1810. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros. jako adiutant gen. Ch艂opic- kiego w dyw. L.N., ranny 10.9.1812 za Mo偶ajskiem. Skier.14.9. 1813 do sztabu g艂. W. Armii, mian. szefem bat.15.3.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 gen.bryg. i szefem sztabu korp. gw. W powstaniu listopadowym dowodzi艂 4. dyw.piech. Zes艂any do Moskwy, wr贸ci艂 w 1833.

354. Milberg Ludwik, ur. 1.4.1787, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w komp.1. bat. 1. p. Po reor-ganizacji L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 funkcje por.adj.mjr, w 1. p., od jesieni 1809 s艂u偶y艂 jako por. w 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H, 2.3.1809. W czerwcu 1810 odszed艂 do zak艂. w Sedanie z powodu z艂ego stanu zdrowia, pe艂ni艂 funkcj臋 por.adj.mjr., mian. kpt. adj.mjr., by艂 na urlopie w Polsce od 1.8.1811, pozosta艂 w ewidencji zak艂. w Sedanie do kwietnia 1812. W Kr贸l. Pol. by艂 pp艂k.kwaterm. generalnym w l. 1815-1824. Zmar艂 5.12.1824.

356. Milewski Antoni, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako ppor. w 3. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 by艂 w bat. zak艂. w Sedanie, w po艂owie 1809 przyby艂 do L.N. w Hiszpanii i s艂u偶y艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite. Wzi臋ty do niew. hiszp. 11.2.1811 w Azuera, wr贸ci艂 z niew.do zak艂. w Sedanie 8.10.1812, mia艂 odej艣膰 do dyw. L.N. w Rosji. Brak p贸藕n. wiad.

356. Milewski, w styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz, z Sedanu jako ppor. do L.N. w Hiszpanii, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. p. wr贸ci艂 do Francji, mian. por. w 2. p. dyw. L.N., by艂 w kamp. ros.

357. Miros艂awski Nepomucen, ur. 15.5.1791, skier. do zak艂. w Sedanie z ko艅cem 1808 jako ppor., przyby艂 31.3.1809 do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p., w 1810 w komp. wolt. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Mian. por. 22.3.1812. Brak p贸藕n. wiad.

358. Moczarski Marceli, ur. ok.1786 w Baranowie w Ma艂opolsce, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. 20.06.1808 ppor. w L.N., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako ppor. 脿 la suite w 3. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Brak p贸藕n.wiad.

359. Montfleury, baron de, por. w 7. p.szwol., w grudniu 1812 odszed艂 z zak艂. w Sedanie na urlop. Brak innych wiad.

360. Moreau Jacques Antoine, ur. 19.3.1774 we Francji, s艂u偶y艂 w w. franc. od 20.6.1793, mian. 12.3.1808 kpt. instruktorem w 1. p.szwol. Gw., 5.4.1809 kpt.adj.mjr. Mian. 17.02.1811 mjr. w linii, 6.4.1811 mjr. w 2. p.u艂. Nadw. W 1812 i do sierpnia 1813 przebywa艂 w zak艂. w Sedanie, by艂 w drugiej kamp. saskiej. Mian. k. L.H. 16.6.1804, of. L.l 4.12.1813.

361. Moreli Louis, mian. 19.5.1813 ppor. w 7. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 30.10.1813 pod Hanau. By艂 ko艅cem 1813 w zak艂. pu艂ku w Sedanie.

362. Morice (Maurice) Jacques Etienne, mian. 8.1.1810 ppor. p艂atnik, w 2. L.N., by艂 w Hiszpanii w 4. p. L.N. Skier. 26.3.1811 do zak艂. w Sedanie, w 1812 by艂 znowu w pu艂ku. Z pocz. 1814 by艂 jako kpt. kwaterm. z przydz. do zak艂. w Sedanie.

363. Mories Louis Placide Edouard de Julien, baron de, 2.1.1775 we Francji, s艂u偶y艂 w w. franc. w 1792, emigra s艂u偶y艂 w w. austr., mian. mjr. w 1809, opu艣ci艂 t臋 s艂u偶b臋 10.8.1810 i wr贸ci艂 do Francji. Mian. 23.1.1811 szefem szwadr. naliczb. w 1. p.u艂. Nadw., etatowym 16.3.1812. By艂 w Hiszpanii z szwadr. marsz. 7. p.szwol., wr贸ci艂 do Francji 14.6.1812. By艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 24.5.1813 pod K枚nnern. Podobno mian. k. L.H. i odzn. krzy偶em V.M. Po wojnie w s艂u偶bie Burbon贸w mian. p艂k. strzelc贸w konn. gw. kr贸l. 10.10.1815.

364. Moszy艅ski (Molzinski) Stanis艂aw, wst膮pi艂 do p.huz. ks.Su艂kowskiego, przeszed艂 jako sier偶. do gw. kr贸l. w Westfalii, nast臋pnie do p.u艂. Nadw., mian. ppor. 10.1.1808. Mian. k. L.H. 15.12.1808. Oficjalnie podano, 偶e zgin膮艂 24.3.1809 pod Yevenes, aczkolwiek Wojciechowski (鈥濸ami臋tniki…鈥, s. 48) podaje, 偶e zgin膮艂 w pojedynku z ppor. M. Zawadzkim.

365. Mo偶ecko (?), ppor. w p. Nadw., ranny 19.10.1813 pod Lipskiem. Mo偶e identyczny z Mozeyko Karolem, kt贸ry by艂 w Kr贸l. Pol. ppor. w korp. inw.

366. Mrozi艅ski J贸zef Gabriel, ur. 19.3.1784 w Koniuchach w Galicji, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p. huz., przeszed艂 7.6.1807 do L. P.W. jako ppor., mian. por. 15.8.1807, kpt. prowiz. 23.10.1807, zatw. 5.3.1811 z wa偶no艣ci膮 od 23.10.1807. W L. P.W. dowodzi艂 8. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 4. komp. fiz. 2. bat. 1. p., potem komp. fiz. Mian. k. L.H. 29.12.1809, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. W 1811 skier. do sztabu Armii Aragonii, mian. 7.4.1813 kpt.adj. w sztabie, 20.1. 1814 szefem bat. W Kr贸l. Pol.by艂 gen.bryg. i szefem piech. w l. 1815-1830. Zmar艂 16.1.1839. w Warszawie.

367. M艣cichowski Fortunat, ur. 3.3.1773 w Zakrzewie, wst膮pi艂 11.6.1798 do L.W. jako sier偶., mian. ppor. 20.6.1800, kpt. w L. P.W. 13.7.1807, dowodzi艂 7. komp. 1. bat. 3. p., 20.6.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 by艂 w komp. zak艂. w Sedanie. W sierpniu 1809 by艂 w wyprawie do Holandii. Z ko艅cem 1809 odszed艂 z p. marsz, do Hiszpanii, z pow. choroby zatrzymany w Blois w szpitalu, wr贸ci艂 do Sedanu, 18.6.1811 skier, do L.N. w Hisz-panii, k. L.H. 11.1.1812, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros. i niem. Z pocz. 1814 dowodzi艂 komp. zak艂. w Sedanie.

368. Murzynowski Makary Jan Nepomucen, ur. 1.1.1786 w Chewaleszkach w Pozna艅skiem, wst膮pi艂 7.6.1807 do L. P.W. jako ppor., mian. por. 脿 la suite w 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Ranny 27.1.1808 w Saragossie. Mian. kpt. 25.3.1811. Mian. k. L.H. 22.3.1812, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 4.10.1812 pod Winkowem.

369. Muskiewicz, mian. 15.8.1813 ppor. w p. Nadw.

370. Mutrecy Konstanty (Mutreci Constant, de), ur. we Francji s艂u偶y艂 w w. franc. od 27.5. 1798, wst膮pi艂 do L.W. 22.10.1801 jako por., mian. kpt. 21.12.1801. Wzi臋ty do niew. ang. 14.7. 1806, w L. P.W. mia艂 rezerw. etat kpt. kwaterm. w 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. na s艂owo 31.10.1809, wr贸ci艂 do Francji 12.11.1809 i zg艂osi艂 si臋 do s艂u偶by w L.N. W Hiszpanii s艂u偶y艂 jako kpt. w 2. p. L.N., od pa藕dz. 1810 by艂 adiut. gen. Ch艂opickiego. Odzn. krzy偶em kaw. V.M. 26.11.1810, mian. k. L.H. 7.l2.1810. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. W kamp.ros.nadal jako adiut. gen. Ch艂opickiego, ranny 10.9.1812 za Mo偶ajskiem. Mian. 14.6.1813 szefem bat. 81. p. franc.

371. Myszkowski Jan, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako ppor. w 5. komp 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 pozosta艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite. Skier. 8.3.1811 do zak艂. w Sedanie, przyby艂 tam 18.5.1811. W sierpniu 1812 odszed艂 z 4. p. L.N. do 1. p. dyw. L.N. w Rosji. 372. Nagrodzki (Nagrocki) Antoni, wst膮pi艂 do L.W., jako ppor., ranny 26.3.1799. Mian. por., by艂 na San Domingo. W L. P.W. by艂 kpt. w 6. komp. 1. bat. 1. p. L.N. Po reorg. 7.11. 1808 dowodzi艂 3. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Zgin膮艂 27.1.1809. w Saragossie.

373. Nartowski, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako ppor. w 7. komp. 1.bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie. Skier. do Hiszpanii do 1. p. jako ppor. 脿 la suite, wzi臋ty do niew. w Nawarze w grudniu 1810.

374. Narwoyn (Narwoyen) Karol, wst膮pi艂 do L.W., by艂 na San Domingo, w 1803 wzi臋ty do niew. ang., zwoln. z Jamajki na s艂owo. W L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w 3. komp. 1. bat.1. p. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 2. bat. 1. p., od ko艅ca 1809 w 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Wzi臋ty do niew. hiszp. 10.3.1810 pod Alventoz膮, wi臋ziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, gdzie za pr贸b臋 ucieczki by艂 trzymany w lochu. Zwoln. 2.5.1814, przewiez. przez Anglik贸w do Genui. W Kr贸l. Pol. by艂 por. w korp. inw. w l. 1819-1820. Zmar艂 19.4.1846.

375. Niechcielski (Niescielski, Niedzielski) Marceli Bart艂omiej, ur. 18.9.1785 w Donabo-rowie ko艂o K臋pna, wst膮pi艂 1.1.1807 do w. pol., przeszed艂 28.6.1807 do L. P.W. jako st. sier偶. w 2. p., mian. 16.7.1808 ppor. 脿 la suite w 2. p., by艂 w pu艂ku chor膮偶ym. W 1810 s艂u偶y艂 w komp. wolt. l.bat. 2. p. Ranny 5.8.1808 pod Saragoss膮 i 3.8.1810 pod Tortos膮. Otrzyma艂 31.3. 1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 f r. By艂 w kamp. ros., mian. por. w 1. p. 22.8.1812, ranny 28.11.1812 pod Berezyn膮. W 1813 s艂u偶y艂 w 18. p.piech.lin. franc., Mian, k. L.H. 25.2.1814. By艂 w w. Kr贸l. Pol.w l. 1815-1828, mian. kpt. w 1822.

376. Niemojewski Jerzy, wst膮pi艂 w 1806 do w. pol., mian. 13.1.1807. Skier. 20.7.1807 do L. P.W., s艂u偶y艂 jako por. w 7. komp. 1. bat. 2. p. W sierpniu 1808 by艂 przy szturmie Saragossy, wszed艂 do szpitala 25.8.1808, przy reorg. L.N. 7.11.1808 skre艣lony z ewidencji w pu艂ku. Od pa藕dz. 1808 by艂 w zak艂. w Sedanie, zwoln. w sierpniu 1809.

377. Niewodowski (Niewiadowski) Tadeusz, ur. ok. 1781 w Niewodowie w 艁om偶y艅skiem, wst膮pi艂 do L. P.W., przy reorg. L.N. 7.11.1808 zaliczony do 2. p. jako ppor. 脿 la suite. W 1810 wszed艂 do komp. gren. 2. bat. 2. p., mian. por. Przyby艂 do zak艂. w Sedanie 16.6.1812, z ko艅cem sierpnia odszed艂 z oddzia艂em dla 1. p. razem z 4. p. L.N. By艂 w kamp. saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem, pewnie wzi臋ty do niew. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 6. p.piech., od l821 w 3. p. strzelc贸w konn., w l. 1815-1830.

378. Niezabitowski Maksymilian, ur. 12.10.1771 w Galicji, by艂 w w. Pol.jako of. artylerii. Wst膮pi艂 7.3.1807 do huz. ks. Su艂kowskiego jako ppor., awans, na kpt., przej艣cie w Kassel do gw. westfalskiej, nast臋pnie do p.u艂. Nadw, jako kpt. 脿 la suite, potw. 29.5.1808, dowodzi艂 kompani膮. Za Albuer臋 mian. k. L.H. 6.8.1811. By艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. By艂 w kamp. saskiej jako kpt. w 7. p.szwol. Prawdop.wzi臋ty do niew. po kapitulacjli Drezna 11.11.1813. Po wojnie wr贸ci艂 do Ks. Warsz. i by艂 jako szef szwadr. ostatnim dow贸dc膮 7. p.szwol. przed jego rozwi膮zaniem..

379. Nonant Achille, de, by艂 kadetem (v茅lite) w Gw., mian. 26.12.1811 ppor. w 8. p.szwol.

380. Notkiewicz (Nolkiewicz, Rotkiewicz) Marcin (Mateusz), ur.w Warszawie w 1773, s艂u偶y艂 w w. pol., wst膮pi艂 do L.W. w 1797. Mian. por., by艂 na San Domingo. W L.P. mian. kpt. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 7. komp. 1.bat. 1. p., w bitwie pod Epil膮 24.6.1808 dowodzi艂 w zast臋pstwie batalionem. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 3. komp.2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. W 1811 by艂 komendantem we Flix nad Ebro, zosta艂 oskar偶ony o zdzieranie z ludno艣ci, uznany winnym przez komisj臋 badawcz膮 1812, zwoln. 22.3.1812 z pensj膮, pozosta艂 we Francji. Po1830 by艂 jako pp艂k.w korp. weter. franc.

381. Novion Eugene (Beaumont de Noyion Louis Eug茅ne Felicien), ur. 29.6.1786 w Pary偶u, s艂u偶y艂 w w. franc. 17.9.1805, by艂 pod Austerlitz, Jen膮 i Friedlandem. Wst膮pi艂 do L.N. jako fizylier 10.11.1808, mian. kpr. 1.12.l808, sier偶. 15.12.1808, adj.podof. 1.1.1809, ppor. p艂atnik w 25.3.1810. By艂 ranny pod Austerlitz i w Hiszpanii 1808. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros. i niem. (Spandau). Mian. por. 11.7.1813 przeszed艂 na adiut. gen. Dufour. Odzn. krzy偶em z艂. V.M. 2.8.1813, mian. k. L.H. 13.11.1813.

382. Nowakowski Tomasz, s艂u偶y艂 w L.N. w Hiszpanii jako por. w 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p. By艂 w kamp. ros., po przegl膮dzie w Smole艅sku 22.8.1812 przeszed艂 jako kpt. do jednego z pu艂k贸w litewskich.

383. Nowicki Adam, ur. 1.1.1790, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p. szwol. Gw. Mian. 17.2.1811 brygad. w 1. p.u艂. Nadw., 6.4.1811 ppor. w 2. p.u艂. Nadw., 17.6.1812 por. w 8. p.szwol. By艂 w kamp. saskiej, by艂 ranny 21.5.1813 pod Bautzen. Mian. k. L.H. 4.12.1813. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 2. p.ul 1815-1830.

384. Nowicki Andrzej (Aleksander), ur. ok.1748 w Winnicy na Ukrainie, przyby艂 13.2.1809 z zak艂. w Sedanie do L.N. By艂 w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 3. p. Opini臋 mia艂 z艂膮 jako 鈥瀞tarzec i pijak鈥. Wzi臋ty do niew. hiszp.30.4.1809 w Sastago w Aragonii. Przewiez. do Anglii 28.9.1810, zwoln. i odes艂any do Francji 2.6.1811. Przyby艂 do. L.N. w Sedanie 25.8.1811. Brak p贸藕n. wiad.

385. Oczosalski Narcyz, ur. w 1770 w Bia艂ocerkwi na Ukrainie, wst膮pi艂 do L.W., mian. kpt. w 1801. W L. P.W. s艂u偶y艂 jako kpt. w 3. komp.1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 mia艂 dowo- dzi膰 1. komp. fiz.1. bat. 2. p., lecz odszed艂 przedtem do zak艂. w Sedanie i zosta艂 zwoln. decyzj膮 min. Wojny z 26.6.1809, opu艣ci艂 Sedan w sierpniu 1809.

386. Olszewski Franciszek, wst膮pi艂 do L. P.W. i s艂u偶y艂 jako por. w 2. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. n. W po艂owie 1809 odszed艂 do zak艂. w Sedanie, mo偶e by艂 w wyprawie Holandii.W styczniu 1810 skre艣lony z ewidencji z pow. braku wiad.

387. Oranowski Andrzej, wst膮pi艂 do L. P.W., mian. 9.4.1808 por. w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. p艂at. 3. p. Zwoln.13.2.1810 i przyj臋ty z powrotem do L.N. 7.10.1810, s艂u偶y艂 w 3. p. jako ppor. 脿 la suite. Zgin膮艂 6.11.1811 pod Almonia ko艂o Walencji.

388. Orda Antoni, ur. 10.6.1788, mian. 9.5.1809 ppor. w L.N., by艂 w 1. p. jako 脿 la suite, w 1810 w komp. gren. 2. bat. 1.p. Ranny 25.10.1811 w bitwie pod Saguntem. Mian. k.L.H. 22.3. 1812. Brak p贸藕n. wiad.

389. Ordon Jan, przyby艂 do zak艂. L.N. w Sedanie 22.10.1808, skier. w kwietniu 1809 do Hiszpanii, s艂u偶y艂 w 1. p. jako chor膮偶y, potem 脿 la suite. Wzi臋ty do niew. 10.3.1810 pod Alventoza, wi臋ziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, In. 2.5.1814, przewiez. przez Anglik贸w do Genui.

390. Osiecimski (O艣wiecimski) J贸zef, mian. 11.12.1806 ppor. w p. jazdy we W艂oszech, s艂u偶y艂 potem w p.u艂. Nadw., por. jako nadliczb. Zwoln. 1.8.1812.

391. Osiecki Jan, ur. w Warszawie, wst膮pi艂 do L.W. jako of. W 1798, reform. w 1801. Wst膮pi艂 do L. P.W., gdzie s艂u偶y艂 jako kpt.adj.mjr. w 2. p. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 otrzymal to samo stanowisko w 3. p. By艂 ranny 5.8.1808 pod Saragoss膮. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. krzy偶em kaw. V.M. 26.11.1810. Skier. 8.3.1811 do zak艂. w Sedanie jako niezdolny do dalszej s艂u偶by, przenies, na pensj臋 1.6.1811.

392. Osi艅ski Ignacy, by艂 wachm. w 7. p.szwol., mian. ppor,. by艂 w kamp. saskiej i zgin膮艂 19.9.1813 pod Naumburgiem

393. Oyrzanowski (Ojrzanowski) Andrzej, s艂u偶y艂 od 2.7.1807 w L. P.W. jako ppor.w 2. komp.1.bat.2. p., zgin膮艂 4.8.1808 pod Saragoss膮.

394. Oyrzanowski (Ojrzanowski) Micha艂, ur. 19.10.1781, wst膮pi艂 do L.W. w 1797, by艂 na San Domingo, potem s艂u偶y艂 w p. jazdy we W艂oszech i jako por. odszed艂 w lutym 1807 do Warszawy. Wst膮pi艂 do L. P.W., mian. 15.7.1807 por. w p.u艂. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Po bitwie pod Tudel膮 (23.11.1808) pozosta艂 z oddzia艂em mjr. Klickiego przy 3. korp. Mian. kpt. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em V.M. W 1813 by艂 kpt. ubiorczym w zak艂. 7. p.szwol. w Sedanie. W czerwcu 1814 by艂 w Pary偶u jako cz艂onek Rady Admin. pu艂ku. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 4. p. u艂. w l. 1815-1823. Zmar艂 6.4.1823.

395. Paciorkowski Andrzej Ludwik, ur. 12.10.1780 w Borownie w Kaliskiem, syn Fran-ciszka i Rozalii Neptowskiej, wst膮pi艂 1.6.1807 do 1. p.szwol. Gw. Przenies. 20.8.1808 do L.N. jako ppor., po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 3. komp.fiz 1. bat. 2. p. Ranny 23.11.1808 pod Tudel膮. Mian. por. 25.3.1811 w komp. wolt. 1. bat. 2. p. wbrew opinii dow贸dztwa L.N., zatrzymany jako 脿 la suite do decyzji min. Wojny. Z Hiszpanii przeszed艂 z pu艂kiem do zak艂. w Sedanie, mia艂 wej艣膰 jako ppor. do 3. komp.1. bat. 2. p. Brak p贸藕n. wiad.

396. Pali艅ski Pawe艂 (Jan), ur. 25.1.1785 w Klimontowie w Radomskiem, syn Grzegorza i Katarzyny, s艂u偶y艂 w w. pol., mian. ppor. Wst膮pi艂 17.7.1809 do 2. L.N. jako por., s艂u偶y艂 w Hiszpanii w 4. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. W 1812 przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do zak艂. w Sedanie, nast臋pnie do Ks. Warsz. W 1813 by艂 w obleganej Wittenberdze. Wszed艂 do p. Nadw., mian. kpt, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. Z pocz. 1814 by艂 w pu艂ku jako kpt. 脿 la suite, 3.2.1814 skier. jako kpt. do 12. p.piech. lekkiej. Prosi艂 17.5.1814 o zwoln. by m贸c wr贸ci膰 do kraju.

397. Pamolle, ur. ok. 1774 w Montlucon w dep. de l鈥橝llier, mian. 11.3.1808 kpt.kwaterm. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6. 1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 jako kpt 脿 la suite pe艂ni艂 funkcje of. p艂atnika. W 1810 dowodzi艂 4. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Zmar艂 1.2.1811.

398. Pawe艂ecki Wincenty, ur. 14.7.1759 w Warszawie, wst膮pi艂 5.9.1779 jako kadet do w. pol., awansowa艂, mian. por. 1.10.1793, wzi臋ty do niew. ros. 26.10.1794 pod Koby艂k膮 . Powr贸t z niew. w 1796, wst膮pi艂 27.11.1797 do L.W. jako ppor., mian. por. 20.4.1798, kpt. 26.9.1799. W L. P.W. jako kpt. w 1. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w bat. zak艂. w Sedanie. W 1809 by艂 w wyprawie do Holandii, z ko艅cem roku obj膮艂 dow贸dztwo bat. marsz., kt贸ry po przybyciu do Saragossy zosta艂 rozwi膮zany 11.1.1810. Nast臋pnie dowodzi艂 1. komp. fiz. 1. bat. Mian. k. L.H. 2.3.1811, szefem bat. w 1. p. 23.10.1811, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 2.000 fr. W kamp. ros. dowodzi艂 2. bat. 1. p. dyw. L.N. Po bitwie nad Bere-zyn膮 (28.11.1812) i 艣mierci p艂k. K膮sinowskiego obj膮艂 dow贸dztwo 1. p. L.N. W kamp. saskiej nie brat udzia艂u. W Kr贸l. Pol.by艂 mjr. na ref. w l. 1815-1830. Zmar艂 w 1830.

399. Paw臋ski Jan, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.szwol. Gw., skier. 26.7.1809 jako por. do 2. L.N., w Hiszpanii s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. Przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i do Ks. Warsz., w 1813 by艂 w obleganej Wittenberdze, mian. k. L.H. 11.7.1813. Brak p贸藕n.wiad., zdaje si臋 zwoln. na w艂. pro艣b臋.

400. Paw艂owski Adam, ur. 24.12.1774 w Krakowie, wst膮pi艂 2.2.1789 do w. pol., by艂 w kamp. 1792 i 1794, mian. por. w 20. p. piech. 24.7.1794, ranny i wzi臋ty do niew. na Pradze 4.11.1794. Zwoln. z niew. w 1796, wst膮pi艂 do L.W. jako ppor., mian. por. 7.9.1799. W L. P.W. mian. 15.07.1809 kpt., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 8. komp. 1. bat. l.p. W czasie pierwszego obl臋偶enia Saragossy latem 1808 dowodzi艂 w Alagon oddzia艂em z 1. p. dla zabezpieczenia komunikacji i dostawy 偶ywno艣ci. Po reorg. L.N. 7.11.1811 dowodzi艂 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p., w 1810 1. komp. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Skier. do zak艂adu w Sedanie 1.8.1811, 28.5.1812 odszed艂 z bat. marsz, dla 1. p. w Rosji. By艂 w kamp. ros. i niem. Zwoln. decyzj膮 z 17.11.1813, z pocz. 1814 by艂 w zak艂. w Sedanie jako 脿 la suite czeka艂 na przenies. na pensj臋. Wr贸ci艂 do Krakowa. Zmar艂 16.9.1852.

401. Payen Ludwik, s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz., skier. do 2. we wrze艣niu 1809 jako sier偶., mian. adj.podof., w 1810 ppor. w 4. p. L.N., by艂 w pu艂ku z ko艅cem 1812. Brak p贸藕n.wiad.

402. P膮gowski (Pagoroski) Hipolit, ur. 13.8.1783 w Iwanowiczach, wst膮pi艂 18.9.1807 do L. P.W. jako por., s艂u偶y艂 w 5. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Ranny 5.8.l808 w Saragossie i wzi臋ty do niew., zwoln. w Barcelonie w drodze wymiany wr贸ci艂 do pu艂ku 20.5.1809. Pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz., potem komp. gren. 1. bat. 3. p. Mian. kpt. w 3. p. 28.2.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, mo偶e wzi臋ty do niew.

403. P膮gowski, zgin膮艂 w Hiszpanii 15.5.1811 jako por. w 3. p. L.N. Brak innych wiad.

404. Pernet Jan, ur. 15.2.1776 w Wilanowie, s艂u偶y艂 w w. w 1794, tak偶e w L.W. Skier. w lipcu 1809 do 2. L.N. jako st.sier偶., mian. prowiz. ppor. 15.2.1810 w 4. p. potw. 1.8.1810, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp. wolt. 1. bat. 4.p. Brak p贸藕n. wiad.

405. P臋galski August, ur. 28.8.1788 w Krakowie, by艂 w szkole kadet贸w w Warszawie, prze-szed艂 17.10.1812 do 4. p. jako sier偶., propon. ppor. 3.2.1813, pewnie mian. ppor. Brak p贸藕n. wiad.

406. P臋galski (Pengaiski, Pogaiski) Joachim, ur. 6.9.1786, syn Macieja i Justyny Bara艅skiej, s艂u偶y艂 w 4. p. strzel. konn. pol., przeszed艂 20.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.8.1808. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako por. w Hiszpanii s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N., Mian. 5.2.1811 por. adj.mjr. Przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i do Ks. Warsz,, mian. kpt. By艂 w obl膮偶onej Wittenberdze, mian. k. L.H. 18.5.1813. Zgin膮艂 19.10.1813 pod Lipskiem.

407. Pi膮tkowski Franciszek, ur. ok.1790, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako st. sier偶., mian.16.7.1808 ppor. 脿 la suite w 2. p. Ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz.1. bat. 2. p. By艂 w kamp. ros. jako por. w 3. bat. 2. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮.

408. Pick (Pyck, Pycke) Auguste Francois, ppor. w 8. p.szwol. kamp. saskiej, ranny 28.9.1813 pod Altenburgiem.

409. Piechowski Ludwik, ur. ok. 1772 w Warszawie, wst膮pi艂 do L.W., mian. por., wzi臋ty do niew. ang. 30.7.1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp. 1. bat. 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. jako inw. 24.8.1812, przyby艂 12.10.1812 do zak艂. L.N. w Sedanie, by艂 tam z pocz. 1814 jako por. w p. Nadw. By艂 w kamp. franc., mian. k. L.H. 13.3.1814. W 1814 wr贸ci艂 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

410. Pietraszewski Aleksander, ur. w 1776 (1785 ?) na Litwie, syn Aleksandra i Franciszki Maliszewskiej, wst膮pi艂 8.3.1807 do w. pol., przeszed艂 12.6.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 15.7.1807. Skier. 15.9.1808 do L.N. jako ppor., po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. p. jako ppor. 脿 la suite. Ranny i wzi臋ty do niew. hiszp. 5.11.1811.

411. Pitrusi艅ski J贸zef, ur.19.3.1788 w Tarnowie, wst膮pi艂 18.2.1807 do p.u艂. pol., skier. 22.7. 1809 do 2. L.N. jako ppor., mian. por.adj.mjr. 20.1.1810, s艂u偶y艂 w 2. bat. 4. p. L.N. Wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wr贸ci艂 18l4 do Francji, zwoln. z w. franc. 22.11.1814 wr贸ci艂 do kraju. Zmar艂 ,w swym maj膮tku 18.6.1847.

412. Pinclay, kpt. w 8. p.szwol., prowadzi艂 z pocz膮tkiem stycznia 1814 l4 spieszony oddzia艂 tego pu艂ku z Juliers przez Li茅ge do zak艂. w Wersalu. 413. Pinello, ppor. w 8. p.szwol., zanotowano, 偶e 24.5.1813 nie by艂 obecny w zak艂. pu艂ku w Sedanie, podobno z pow. choroby.

414. Piotrowski B艂a偶ej, ur. 3.2.1779 w Lublinie, syn Miko艂aja i Katarzyny, wst膮pi艂 15.10.1807 do L. P.W. jako ppor., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 6. komp 2. bat. 2. p., mian. 16.7.1808 por. 脿 la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w p.fiz. 1. bat. 2. p. W po艂owie 1809 skier. do zak艂. w Sedanie, zwoln. 31.10.1810 z pow. choroby.

415. Pitro (Pi臋tro, Pi贸ro) Jan, wst膮pi艂 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, w Westfalii, przeszed艂 do p.u艂. L. P.W. jako por. 脿 la suite, potw. 29.5.1808. Zgin膮艂 w Hiszpanii w Estramadurze w lipcu 1812.

416. Plater Antoni (hr. Broel-Plater), ur. 9.8.1777 w Wilnie, s艂u偶y艂 w w. pol.i ros. przez pi臋膰 lat, mian. kpt. Mian. 21.9.1808 kpt. w L.N., do s艂u偶by zg艂osi艂 si臋 p贸藕no i z pocz. 1810 poprowadzi艂 bat. marsz. z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii. Zatrzymany w Nawarze dla walk z partyzantami, w po艂owie 1810 przyprowadzi艂 bat. marsz. do L.N. wAragonii. Dowodzi艂 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Ranny 12.11.1810 pod Fuente Santa. W 1811 mian. dow贸dc膮 oddzia艂贸w, wydzielonych z 1. p. L.N. i 44. p.piech. liniowej franc. dla zabezpieczenia dolnego biegu Ebro. Mian. k. L.H. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niew. 10.12.1812. Uciek艂 z niew i w lipcu 1813 przyby艂 do zak艂.w Sedanie. Z pocz. 1814 by艂 w Sedanie jako kpt. w p. Nadw., przenies. 12.1.1814 do 15. p.piech. liniowej franc. Zwoln. z w. franc.1.6.1814, pozosta艂 we Francji.

417. Polewski (Poleski) Franciszek, wst膮pi艂 do L. P.W., s艂u偶y艂 jako por. w 3. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie. W 1809 by艂 w wyprawie do Holandii, z ko艅cem roku odszed艂 z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶by tam nie pe艂ni艂 i 13.12.1810 wr贸ci艂 do zak艂. w Sedanie. Mian. 11.4.1811 kpt. w 4. p. L.N., w pu艂ku do s艂u偶by si臋 nie zg艂osi艂, natomiast dowodzi艂 pomocniczym zak艂. pu艂ku w Bajonnie, potem w Pau. Odszed艂 z Sedanu 28 maja 1812 z bat. marsz. do L.N. w Rosji, 28 sierpnia zosta艂 odkomen- derowany do innych oddzia艂贸w W. Armii.

418. Pomarnicki (Pomarnacki) Hieronim, by艂 w akademii wojsk, w Wiedniu, s艂u偶y艂 w w. austr. Wst膮pi艂 do 2. L.N. jako st.sier偶., mian. ppor. 20.1.1810. Po przej艣ciu 4. p. L.N. do Hiszpanii, zosta艂 zatrzymany w Pamplonie i nast臋pnie zg艂osi艂 si臋 w 2. p. L.N., gdzie pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako ppor. 脿 la suite przy 2. komp. fiz. 1. bat. By艂 w kamp. ros. zdaje si臋 mian. por. w 2. p. L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮 i 10.12.1812 pod Wilnem.

419. Pomorski Tadeusz, ur, ok. 1781 w Algimany na Litwie, s艂u偶y艂 jako por.w L. Naddun., by艂 na San Domingo, sk膮d wr贸ci艂 w 1804. W 1807/8 s艂u偶y艂 jako por. przydz. do sztabu 3. korp. Armii Niemiec, mian. przez marsz. Davouta 6.10.1808 kpt. prowiz. w L.N., zatw. 29.6.1810. Przyby艂 przed ko艅cem 1808 do zak艂. w Sedanie, sk膮d odszed艂 do L.N. w Hiszpanii. Ranny 8.7.1809 pod Alcaniz. W Sedanie pozostawi艂 d艂ugi, w dow贸dztwie L.N. mia艂 z艂膮 opini臋 i zosta艂 odes艂. do zak艂. w Sedanie, gdzie przyby艂 6.12.1810. Mian. kpt. w komp. wolt. 1. bat. 4. p.L.N., s艂u偶by tam nie obj膮艂 i w marcu 1811 odszed艂 z Sedanu zwoln. na ref. Mo偶liwe, 偶e przeszed艂 do w. Ks. Warsz. i by艂 w zak艂. pu艂k贸w 4. 7. i 9., zwoln. 7.5.1813.

420. Poplewski Marcin, ur. w 1764 w Poznaniu, wst膮pi艂 do L.W., mian. kpt, wzi臋ty do niew. ang. 3.7.1806 w Kalabrii. W L. P.W. mia艂 rezerw. etat w l. komp. l. bat. l.p. i po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie.

421. Porzycki (Porycki, Porzecki) Donat, wst膮pi艂 do L.W., s艂u偶y艂 w p. jazdy jako ppor., mian. 15.7.1807 por. w p.u艂. , mian. kpt., by艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. By艂 w kamp. saskiej, ranny 25.8.1813 pod Dreznem. W Kr贸l. Pol. by艂 kpt. w korp. 偶andarmerii w l. 1815-1824.

422. Potka艅ski Antoni, ur. 13.6.1791 w Chlewisku w Galicji, wst膮pi艂 25.5.1809 do w. Ks. Warsz., mian. 11.12.1809 por. w 4. p. strzelc贸w konn., zwoln. 10.2.1810. Skier. 15.6.1810 do 4. p. L.N. jako ppor., zatw. 7.10.1810, do pu艂ku w Hiszpanii przyby艂 dopiero w 1812, s艂u偶y艂 w komp. fiz. 1. bat. Przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i do Ks. Warsz., mian. por., by艂 w obleganej Wittenberdze, mian. k. L.H. 14.6.1813. By艂 krewnym gen. Bronikowskiego.

423. Pr臋dowski (Prendowski) Wojciech, ur. 23.4.1784 w Plembowiczach, syn Andrzeja i Tekli Chmurskiej, wst膮pi艂 25. 12.1806 do p. jazdy pol., przeszed艂 25.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad.1.9.1808, wachm. 20.9.1808. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Mian.17.2.1811 ppor. w 1. p.u艂. Nadw., por.adj.mjr. w 2. p.u艂. Nadw., 17.6.1812 kpt. w 8. p. szwol. By艂 w kamp. ros., ranny 30.7.1812 pod Jakubowem za D藕win膮, by艂 w kamp. saskiej, ranny 10.1813 pod Lipskiem. W Kr贸l. Pol. by艂 kpt. w 4. p.u艂. w 1819.

424. Pruchli艅ski (Gruchli艅ski) Kazimierz, ur. 3.3.1781 w Wilnie, wst膮pi艂 do L. P.W. 7.6. 1807 jako furier, mian. st.sier偶. 18.7.1807. W 1809 by艂 w wyprawie do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. prowiz. ppor., zatw. Przyby艂 do Hiszpanii z p. marsz. 11.1.1810, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp. gren. 2. bat. 2. p. By艂 w kamp. ros. W Kr贸l. Pol. jako por. w korp. weter. w l. 1815-1830.

425. Pruski ]an, adj.podof. w 7. p.szwol., mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. przez marsz. Soulta, zatw. W 1813 by艂 w oddziale kpt. Trzebuchowskiego w Hanowerze i Hamburgu. W Kr贸l. Pol. by艂 jako ppor. w korp. weter. w l. 1815-18.

426. Pruszak Antoni, ur.ok.1784 w Wielkopolsce, wst膮pi艂 15.11.1806 do p.jazdy ks. Su艂kow- skiego. W Westfalii przeszed艂 z p.huz. 10.1.1808 do p.u艂. L. P.W. jako kptj mjr. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Mian.1.8.1812 prow. szefem szwadr. przez marsz. Soulta, zatw. w 1813. W Hisz-panii by艂 do ko艅ca 1812. By艂 w kamp. saskiej, ranny 26.8.1813 pod Dreznem. Wzi臋ty do niew. austr. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Zwoln.z niew. po woj wr贸ci艂 do Ks. Warsz.

427. Przetacznik Stanis艂aw, ur. 1.10.1761 w 呕wirowie, wst膮pi艂 do L.W. 4.2.1797, mian. kpr. 7.3.1797, sier偶. 28.6.1799. W 1807 wst膮pi艂 jako sier偶. do w. Ks. Warsz., skierow. do L.N., w 1809 by艂 w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 prowiz. ppor., zatw. Przyby艂 do Hiszpanii z p. marsz. 11.1.1810, odes艂any 8.3.1811 do zak艂. w Sedanie, przyby艂 tam 5.6.1811. Odszed艂 28 maja 1812 z bat. marsz. dla 1. p. w Rosji. Brak p贸藕n. wiad.

428. Przygodzki Krzysztof, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.szwol. skier. w 1808 do L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 podj膮艂 s艂u偶b臋 jako ppor. w 4. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Mian. 25.3.1811 w 1. komp. fiz. 1. bat. 1. p wbrew opinii dow贸dztwa pu艂ku L.N., zatrzymany w 1. p. jako 脿 la suite do decyzji min. Wojny. Brak p贸藕n. wiad.

429. Przyszychowski August, mian. 15.7.1807 ppor. w 1. p. u艂. L. P.W., by艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812, mian. por. Jako por. p艂atnik wzi臋ty do niew. 9.6.1813 pod Dreznem wraz z p艂k. Stokowskim.

430. Putkamer Antoni, s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz., skier. do 2. L.N., mian. 7.10.1810 ppor. w 4. p. L.N., tam si臋 nie zg艂osi艂, lecz od ko艅ca 1810 przebywa艂 w zak艂. w Sedanie w szpitalu. Dosta艂 rozkaz min. Wojny 14.12.1811 udania si臋 do 4. p. L.N., lecz w kwietniu 1812 by艂 nadal w Sedanie. Brak p贸藕n. wiad.

431. Racibor (Radzibor) Jan, ur. 29.9.1786 w Mi艅sku, wst膮pi艂 w1807 do L. P.W., mian. 15.7. 1809 st.sier偶. w 3. p., odby艂 kamp.hiszp. Otrzyma艂 31.3.1812 don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., mian. ppor. w 3. p., ranny 9.12.1812 pod Wilnem, zosta艂 wzi臋ty do niew.W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 6. p.piech.

432. Radkiewicz Andrzej, ur. 4.2.1772 w Krakowie, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako kpt. w 7. komp.1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1l808 dowodzi艂 komp. wolt. 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 2.3.1809. Wzi臋ty do niew. 0.5.1809 pod Fons przy uj艣ciu rz. Cinca, by艂 wi臋ziony na Cabrerze, od 28.9.1810 na s艂owo w Anglii i Szkocji. Zwoln. 7.6.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 mjr. w 3. p.piech. liniowej w l. 1815-1819. Zmar艂 26.8.1845.

433. Rad艂owski Adam, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.szwol. Gw., skier. jesieni膮 1808 do p.u艂. Nadw. jako ppor., ranny i wzi臋ty do niew. ang. 16.5.1811 pod Albuer膮. Trzymany w Anglii i w Szkocji do ko艅ca wojny.

434. Radomski J贸zef, ur. w 1779 w Kamie艅cu, syn Jana i Marii Zaleskiej, wst膮pi艂 do L.W. 18.8.1799, mian.sier偶; by艂 na San Domingo, wszed艂 do 5. p.piech. franc., mian. ppor. 20.2.1805. Przy powrocie do Francji do niew. ang. na morzu 15.1.1807. Zwoln. z niew. 9.8.1812 jako inw., wr贸ci艂 do Francji 23.8.1812, mian. 30.10.1812 prowiz. por. 脿 la suite w zak艂. 5. p.piech. franc., przenies. 28.1.1813 jako por. do 1. p. L.N. Brak p贸藕n. wiad.

435. Radomski Karol Maciej, ur. 4.11.1771 w Nieszwisk (?) na Litwie, syn Franciszka i Anny Marii Ronzowun (?), wst膮pi艂 12.6.1797 jako por. do strzelc贸w Brescii, w tym偶e roku ranny i wzi臋ty do niew. austr. pod St. Georges ko艂o Mantui, po powrocie z niew. wszed艂 8.9.1799 i 1. p. piech. lekkiej w艂oskiej, w 1800 s艂u偶y艂 jako por.w Legii w艂oskiej sformowanej w Dijon, by艂 w bitwie pod Marengo, mian. 9.6.1802 kpt. w 2. p.piech. liniowej w艂oskiej, szefem bat. 17.7.1809. Skier. 29.8.1809 do 2. L.N. jako szef bat., odszed艂 z 4. p. L.N. do Hiszpanii 1.8.1810 i do po艂owy lutego 1812 dowodzi艂 pu艂kiem w zast臋pstwie nieobecnego p艂k. Estko. Przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz., by艂 w obleganej Wittenberdze, ci臋偶ko ranny 17.4.1813. Mian. mjr. 18.5.1813, przeszed艂 do Gw. Honorowej Pol. w Clermont. Zwoln.z w. pol. 9.5.1814, pozosta艂 we Francji i stara艂 si臋 o naturalizacj臋 franc.W Clermont o偶eni艂 si臋 1814 z zamo偶n膮 wdow膮. W 1815 w czasie Stu Dni zosta艂 nieczynny.

436. Radzimi艅ski J贸zef, ur. w Tulczynie na Ukrainie, by艂 od pa藕dz.1808 w zak艂. L.N. w Sedanie jako ppor. i prosi艂 o zwoln. z pow. rodzinnych. Skier. do L.N. w Hiszpanii, przyby艂 tam 29.4.1809 i zosta艂 przydz. do 2. p. jako ppor. 脿 la suite. S艂u偶by jednak nie pe艂ni艂 i 30.9.1809 zosta艂 skre艣lony z ewidencji z pow. d艂ugiej nieobecno艣ci.

437. Radziszewski Benedykt, ur. 1.1.1789 w Radomskiem wst膮pi艂 15.6.1807 do L. P.W. jako sier偶., mian. st.sier偶. 1.8.1807. By艂 w kamp. w Hiszpanii w 2. p., otrzym. 31.3.1812 don. 500 fr. Mian. ppor. 9.6.1812, by艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niewoli w czasie dalszego odwrotu.

438. Rakowski, wst膮pi艂 7.6.1807 do L. P.W., mian. kpr. 1.7.1807, sier偶. 7.11.1807, st.sier偶. 10.4.1808, adj.podof. 1.7.1810. By艂 w kamp.w Hiszpanii w 1. p., otrzyma艂 31.3.1812 don. 500 fr. Mian. ppor. w 1. p. dyw. L.N., by艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Wzi臋ty do niew. 9.12.1812 pod Wilnem.

439. Razowski Jan, ur. 24.7.1766 w Krakowie, wst膮pi艂 do 24.3.1797 jako st.sier偶., mian. ppor. 13.5.1797, por. 1801. W L. P.W. mian. 15.7.1807 kpt., dowodzi艂 7. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. p. jako kpt. 脿 la suite, w 1810 obj膮艂 dow贸dztwo 1. komp. 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 6.8.1811. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Mian. szefem bat. 9.6.1812, by艂 w kamp ros., zgin膮艂 28.11.1812 nad Berezyn膮.

440. Rechowicz Stanis艂aw Franciszek Micha艂, ur. 23.9.1783 w Krakowie, syn Franciszka i Katarzyny Czerwi艅skiej. Wst膮pi艂 3.1.1806 do p. pol.we W艂oszech, mian. furierem 7.3.1806, sier偶. 1.7.1806, st.sier偶.1.10.1806, adj.podof. 1.3.1807. W L. P.W. mian. por.adj.mjr. 15.7.1807, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 3. p., potw. 20.6.1808, mian. kpt.adj.mjr. 16.7. 1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 jako kpt.adj.mjr. w 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1812, odzn. 26.11.1810 kaw.V.M. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. I don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros., dowodzi艂 komp. gren. 1. bat. 2. p., ranny 7.9.1812 pod Borodino, 4.10.1812 pod Winkowem i 28.11.1812 nad Bere-zyn膮. W 1813 stara艂 si臋 o przydzia艂 w p. franc., z pocz.1814 by艂 jako kpt. w zak艂. w Sedanie, po 5.3.1814 wszed艂 do 15. p.piech. liniowej franc.W Kr贸l. Pol.by艂 jako ppu艂k. na ref. w l. 1815 -1830. Zmar艂 18.3.1864.

441. Regulski Ignacy, ur. 18.3.1789 w Warszawie, w 1806 wst膮pi艂 do w. pol., s艂u偶y艂 jako podof. w artylerii, skier. 5.10.1807 do L. P.W. jako ppor., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 7. komp. 2. bat. 2. p. Mian. 16.7.1808 por. 脿 la suite w 2. p. Po reorg. L.N, 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 1. bat. 2. p. wzi臋ty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przej艣ciu rz. Cinca, by艂 wi臋ziony na Cabrerze, od 28.9.1810 w Anglii i Szkocji na s艂owo, zwoln. 13.6.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 1. p.ul. w 1. 1815-1830.

442. Regulski-Falak J贸zef Franciszek, ur. 4.11.1773 w Wielkim Lesie w Lubelskiem, syn Feliksa i Anny G贸rskiej, od 1.4.1790 w w. pol., awansowa艂, mian. kpt. 28.7.1794. Wst膮pi艂 do L.W. 22.10.1797 jako por., mian. kpt.adj.mjr. 19.6.1798. W L. P.W. mian. szefem bat. 1.7. 1807, dowodzi艂 1. bat. 2. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. dowodzi艂 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw. V.M. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 2.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Mian. mjr. 17.7.1813 i dow贸dc膮 zak艂. p. Nadw. w Dre藕nie, wzi臋ty do niew. austr. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. W Kr贸l. Pol.by艂 p艂k. na ref. W.1. 1815-1830. Zmar艂 24.7.1851 w Warszawie.

443. Reitzenstein, wst膮pi艂 do 2. L.N. jako kpt., mian. szefem bat. 17.7.1809, przenies. na pensj臋 27.1.1810.

444. Renoski, por. w 7. p.szwol., przyby艂 7.8.1812 z konwojem do Armii P贸艂nocy w Hiszpanii i 10.8.1812 odszed艂 do Francji.

445. Reze艅ski, por. w 3. p. L.N., zgin膮艂 5.5.1811 pod Taragon膮.

446. Ridolfi Giuseppe, od 1808 s艂u偶y艂 w w. w艂oskim, wszed艂 7.1.1813 do 4. p. L.N. jako adj.podof., mian. ppor. p艂atn. 18.5.1813, z pocz. 1814 by艂 w zak艂 w Sedanie, prosi艂 4.2.1814 o przenies. do p.franc. Przenies. nie i w 1814 przeszed艂 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

447. Robert Pierre, ur. w Pary偶u, s艂u偶y艂 w 2. p. L.N. jako adj.podof., mian. ppor. 22.3.1812, by艂 w kamp. ros., podobno mian. k. L.H. 23.11.1812. Ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Mian. por.adj.mjr., przenies. 15.8.1813 do w. franc., ranny 28.10.1813 przy obronie Torgau.

448. Roche Philippe, s艂u偶y艂 w w. franc., skier, do 2. L,N. mian. kpt. 26.7.1809, nie przeszed艂 z 4. p. L.N. do Hiszpanii, przebywa艂 w zak艂.w Sedanie i 1.12.1811 zosta艂 przenies. do regimentu d’Isembourga.

449. Roerich (Rorich, R贸rich, Koerich) Ernest, by艂 m艂. lekarzem w zak艂. L. Naddun. w Heidelbergu, w 1804 by艂 w p. jazdy L.W., mian. lekarzem 11.12.1805, przeszed艂 do p.u艂. L. P.W., by艂 z pu艂kiem w Hiszpanii, w 1813 by艂 w zak艂. w Sedanie jako st. lekarz.

450. Rognon de Boismorin, ppor. w 8. p.szwol., w maju 1813 mia艂 przej艣膰 do 6. p.strzel.konn. franc., pozosta艂 jednak w 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 18.10.1813 Lipskiem, zmar艂 4.12.1813.

451. Rogoyski (Rog贸jski) Piotr, wiosn膮 1807 zg艂osi艂 si臋 do zak艂. p. jazdy legionowej w Ka-liszu, w p.u艂. L. P.W. s艂u偶y艂 jako wachmistrz, w Hiszpanii mian. ppor. w p.u艂. Nadw. Ranny 4.11.1810 pod Baza i 16.5.1811 pod Albuer膮, mian. k. L.H. 6.8.1811. Ci臋偶ko ranny w lipcu 1812 pod Berlanga w Estramadurze, odes艂. do Francji. W 1813 i z pocz. 1814 przebywa艂 w zak艂. w Sedanie. Wr贸ci艂 do kraju zmar艂 6.2.1856.

452. Rokosowski (Rokoszewski) Jan, mian. 20.1.1810 por. w 2. L.N., w 4. p. L.N. s艂u偶y艂 w komp. gren. 2. bat., w 1812 s艂u偶y艂 w 2., potem w 1. komp. fiz. 2. bat. Ranny i wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, mo偶e tam traci艂 偶ycie, gdy偶 brak p贸藕n. wiad.

453. Roman Wiktor, ur. 22.6.1784 w 呕elechowie na Podlasiu, syn Placyda i Angeliki Grabow- skiej, wst膮pi艂 7.10.1806 do Legii P贸艂n., przeszed艂 28.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., awansowa艂, mian. ppor. 10.3.1809. Otrzyma艂 15.3.1810 don. 500 fr., mian. k. L.H. 7.5.1811. Mian. por. 17.2. 1811 w 1. p. u艂. Nadw., 6.4.1811 kpt. w 2. p.u艂. Nadw. By艂 w kamp. ros., ranny 28.7.1812 nad D藕win膮. Wr贸ci艂 do 1. p.szwol. jako por., mian. kpt. 13.8.1813. W Kr贸l. Pol.by艂 pp艂k. w komi-sariacie ubiorczym w l. 1815-1830. Zmar艂 1.2.1847.

454. Ro艣ciszewski Feliks, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w L. P.W. jako ppor. 6. komp. 2. bat. 3. p., nale偶y przypuszcza膰, 偶e tak pozostawa艂 w czasie pierwszego obl臋偶enia Saragossy, brak wiad.

455. Roussel de Fontenay Anselme Jean Francois, ur.12.6.1786 w Pary偶u, s艂u偶y艂 w w. franc. od 7.10.1806, skier. do 3. p. L.N. jako adj.podof., mian. ppor. 9.6.1812. Wr贸ci艂 8.4.1813 do w. franc. (do 8. p.wolt. M艂odej Gw.,), ci臋偶ko ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

455. R贸偶ycki J贸zef, ur. 23.3.1789 w Radomskiem, od 1807 s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz., mian. adj. podof., przeszed艂 7.1.1813 do 4. p. L.N. jako ppor., propon. por. 3.2.1813.

457. Rudzicki, przeszed艂 z L.N. do p. Nadw. i z pocz膮tkiem 1814 jako por. przebywa艂 w zak艂. w Sedanie.

458. Runowski (Ranowski) Dominik, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p. szwol.Gw. i jesieni膮 1808 zosta艂 skier. do p.u艂. Nadw. ppor. Mian. por., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮. W 1812 skier. do zak艂. w Sedanie dla przenies. na pensj臋, w po艂owie 1813 by艂 jeszcze w ewidencji w zak艂. pu艂ku, jakkolwiek brak by艂o wiad. o nim.

459. Rutecki Kazimierz, ur. 18.7.1780 w Schamnenfels w Prusach, wst膮pi艂 1.1.1808 jako lekarz do L. P.W. Po reorg. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako st. lekarz w 2. p. Otrzyma艂 1.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., zagubiony 9.9.1812, przypuszczalnie wzi臋ty do niew.

460. Rutkowski (Ratkowski) Franciszek Andrzej, ur. 17.9.1777 w Roka艂owie w Kaliskiem, syn Piotra i Jadwigi Szama艅skiej, wst膮pi艂 15.9.1807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. 4.10.1808 jako ppor. do L.N., po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 jako ppor. 脿 la suite w 3. p. W 1810 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 2. bat. 2. p., mian. por. 30.12.1811. By艂 w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, wzi臋ty do niew. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 6. p.piech. w l. 1815-1826.

461. Rutowski Jan, st.wachm. w 7. p.szwol., propon. ppor. 7.5.1812.

462. Rutti茅 (Ruti茅, Routier) Andrzej, ur. 30.11.1777 w Warszawie. s艂u偶y艂 jako chor膮偶y w 7. bryg. kawalerii narodowej w 1794, wst膮pi艂 do L.W., w 1799 wszed艂 do p. jazdy, awansowa艂, mian. kpt. adj. mjr. Mian. 1.7.1807 szefem szwadr. w p.u艂. L. P.W., k. L.H. 29.5.1808. Prosi艂 9.7.11 o zwoln. z pow. 14 lat s艂u偶by i ran, odszed艂 zdaje si臋 dlu偶szy urlop, do pu艂ku wr贸ci艂 w po艂owie 1810. Mian. mjr. 19.4.1811 (na miejsce S. Klickiego), obj膮艂 te funkcj臋 w pu艂ku 12.7.1811. Odznaczy艂 si臋 pod Albuer膮 (16.5.1811) i przez pomy艂k臋 zosta艂 ponownie mian. mjr. 6.8.1811. Przenies. 13.9.1811 jako mjr. do 26. p. strzelc贸w kp franc., zatrzymany w Hiszpanii przez marsz. Soulta, dowodzi艂 7. p.szwol. od wrze艣nia 1811 do lutego 1812. Do Pary偶a przyby艂 po odej艣ciu jego nowego pu艂ku na kamp. ros. Prosi艂 jako Polak znaj膮cy teren wojny o przydzia艂 do kwatery g艂贸wnej Cesarza. By艂 w kamp. saskiej i mjr. w 26. p. strzelc贸w konn. franc., odzna- czy艂 si膮 w wielkiej szar偶y pod Wachau 16.10.1813, mian. of. L.H. 4.12.1813. Prosi艂 7.5.1814 w Pary偶u o zwoln. z w. franc. W Kr贸l. Pol. by艂 p艂k. w 4. p.u艂. w l. 1815-1830. W Powstaniu Listopadowym mian. gen. bryg. Zmar艂 19.12.1853.

463. Ryba艂towski Maciej, ur. 1.2.1773 w Kamie艅cu Podol syn Ignacego i Marii, wst膮pi艂 do bat. pol.w Legii Lombardzkiej w grudniu 1796 jako sier偶., przeszed艂 do L.W., w 1799 wszed艂 do p. jazdy jako st.wachm., mian. ppor. 6.7.1801, por. 26.3.1804. Mian. k. L.H.15.12.1808, kpt. 脿 la suite w p.u艂. Nadw. 1.3.1810. Z pocz. 1812 skierowany do Francji, by艂 w kamp. ros. i niem., do pu艂ku do艂膮czy艂 ze swym oddzia艂em w lipcu 1813. Ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem. Prawdop. wzi臋ty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Zmar艂 16.11.1822.

464. Rybi艅ski Pawe艂, by艂 w L.W., mian. 19.7.1807 kpt. w L. P.W., dowodzi艂 9. komp. 1. bat. 2. p. Zgin膮艂 4.8.1808 w Saragossie.

465. Rykaczewski Ignacy, ur. 20.8.1774 w Makowie w Rawskiem, syn Jakuba i J贸zefiny Lubowickiej, s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz., przeszed艂 2.9.1807 do 1. p.szwol. Gw., ranny, po bitwie pod Wagram w lipcu 1809. Mian. 20.1.1810 por. w 2. L.N., 11.5.1810 kpt. w 4. p. L.N., dowodzi艂 3. komp. fiz. 2. bat. Wzi臋ty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero. Wr贸ci艂 z niew. 1.8.1814 do Francji, by艂 w zak艂. pol.w Reims, w 1815 w czasie Stu Dni wszed艂 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons.

466. Rzempu艂owski, ur. ok. 1787 w Warszawie, skier. do zak艂. Legii w Sedanie, mian. ppor. 8.8.1808, potw. 13.2.1809, przyby艂 do L.N. w Hiszpanii 27.2.1809, s艂u偶y艂 w 2. p. jako por. 脿 la suite, w 1810 w 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Ranny 4.8.1810 pod Tortoz膮, zmar艂 30.12.1810.

467. Rzewuski J贸zef, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w 7. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 4. komp. fiz. 1. bat. 3. p. By艂 zamieszany w afer臋 szefa bat. F. Sch眉tza jako komendanta Alcaniz. Zgin膮艂 15.5.1811.

468. Sabo, por. w 1. p.u艂. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, zmar艂.

469. Sadkowski (Ladkowski), mian. ppor.w 8. p.szwol. w pa藕dz. 1812, by艂 w kamp. ros.i saskiej, mian. k. L.H. 4.12.1813.

470. Saint Simon, de, w 1799 s艂u偶y艂 jako ppor. w p. jazdy L. Naddun., zwoln. w 1800. Z ko艅cem 1812 przebywa艂 w zak艂. 7. p.szwol. jako kpt. 脿 la suite, w lipcu 1813 by艂 z ramienia pu艂ku w Wesel. W 1815 w czasie Stu Dni wszed艂 do 7. p. lansjer贸w jako kpt.adj.mjr.

471. Salm Salm, ks., z rodziny rz膮dz膮cej suwerennie w ma艂ym ksi臋stwie w Wogezach, w艂膮czonym do Francji w 1810, mian. szefem szwadr. w 8. p.szwol. 23.10.1811, by艂 w kamp. ros., opu艣ci艂 pu艂k w lutym 1813 pod Dreznem, rzekomo z pow. choroby, do pu艂ku nie wr贸ci艂.

472. Sarnowski (Sosnowski) Franciszek, by艂 w L.W. w pu艂ku jazdy, mian. por. 26.3.1804. Potw. 29.5.1808 w p.u艂. Nadw. Zgin膮艂 16.5.1811 pod Albuer膮.

473. Sauer, s艂u偶y艂 jako st.sier偶. w 2. L.N.,mian. prowiz. ppor. 15.2.1810 w 4. p. L.N., potw. przez gen. Serasa.

474. Sawicki Jan Nepomucen, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p. szwol. Gw., jesieni膮 1808 skier.do p.u艂. Nadw. jako ppor., ranny 24.3.1809 pod Yevenes. Z ko艅cem 1811 by艂 w Hiszpanii p贸艂-nocnej z szwadr. marsz. 7. p.szwol., wr贸ci艂 14.6. 1812 do Francji, by艂 w kamp. ros.ze szwad- ronem Stokowskiego.Wzi臋ty do niew. 9.6.1813 pod Dreznem z p艂k. Stokowskim.

475. Schertzel (Szertzel, Szercel) Franciszek Ksawery, ur. 1772 w Sch枚nwald w Saksonii, wst膮pi艂 21.4.1800 do L.W. jako st.sier偶.W L. P.W. mian. por. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 4. komp. 1. bat. 3. p., mian. kpt. 脿 la suite w 3. p. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 4. komp. 2. bat. 3. p., w 1810 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Brak p贸藕n. wiad. W Kr贸l. Pol.by艂 pp艂k. w korp. weter. W l. 1815-1830.

476. Sch枚ne August, mian.1.10.1807 m艂. lekarzem w p. u艂. L. P.W., by艂 w pu艂ku 2.5.1808, brak p贸藕n. wiad.

477. Schultz (Szulc) Antoni, wst膮pi艂 w 1808 do 1. p.szwol. Gw. i cho膰 by艂 tylko szwole偶erem zosta艂 25.11.1811 ppor. w 8. p.szwol. By艂 w kamp. saskiej, ranny 16.10.1813 pod Lipskiem.

478. Schultz (Szulc) Jan, ur. 27.12.1768 w Kurlandii, syn J贸zefa i Izabelli, od 22.12.1783 s艂u偶y艂 w w. pol. od 1783. W 1795 by艂 w legionie pol.na Wo艂oszczy藕nie, wst膮pi艂 31.12.1796 do bat. pol. Legii lombardzkiej jak st.sier偶., przeszed艂 do L.W., mian. ppor. 1.12.1798, wszed艂 do p. jazdy, por. 3.10.1800, kpt. 11.12.1806. Ranny 15.5.1807 pod Szczawnem na 艢l膮sku. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Ci臋偶ko ranny i wzi臋ty do niew. hiszp. 24.3.1809 pod Yevenes. Wi臋-ziony na Cabrerze, przywieziony 28.9.1810 do Anglii, trzymany na s艂owo w Anglii i Szkocji, zwoln. 1.10.1813. We Francji zg艂osi艂 si臋 do s艂u偶by, skier. 10.11.1813 do zak艂. 7. p.szwol. w Sedanie. W czasie kamp. franc, dowodzi艂 szwadr., po zdradzie marsz. Marmonta z 4 na 5 kwietnia 1813 opu艣ci艂 stra偶 tyln膮 6. korp. i powr贸ci艂 do Fontainebleau do Napoleona. Wszed艂 w sk艂ad Szwadr. Napoleona na Elbie, mian. kpt. Gwardii na Elbie W marcu 1815 towarzyszy艂 Napo-leonowi w powrocie do Francji, mian. 14.4.1815 kpt. w p.szwol. lansjer贸w Gw. Otrzyma艂 15.5.1815 don. 500 fr. Ranny 16.6.1815 pod Flerus. Po nowej abdykacji Napoleona wezwany 23.6.1815 do towarzyszenia Napoleonowi w wygnaniu, by艂 w 艣wicie cesarza a偶 do wywiezienia go na 艣w. Helen臋. Wi臋ziony na Malcie, zwoln. 6.8.1816. Wydalony z Kr贸l. Pol.w lutym 1817 na rozkaz W.Ks. Konstantego, 偶ycie tu艂acze w Europie i Ameryce. Wr贸ci艂 do Francji, gdzie 偶y艂 jeszcze w czerwcu 1821.

479. Schultz (Szulc, Szules) J贸zef, ur. 10.4.1781 w Gruszczy, syn J贸zefa i Marii Zaleskiej. S艂u偶y艂 3 lata w w. pruskim, wst膮pi艂 27.1.1807 do p. jazdy pol. jako ppor., przeszed艂 15.11.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 25.12.1807. Skier. 26.7.1809 do 2.p. L.N. jako por., s艂u偶y艂 w komp. wolt. 1. bat. 4. p. L.N., mian. kpt. 6.2.1812. Ranny 27.9.1811 pod Aldea del Ponte w Portugalii. W 1812 przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz. By艂 w obleganej Wittenberdze i tam zgin膮艂 17.4.1813.

480. Sch眉tz Franciszek, ur. 15.3.1775 w Warszawie, wst膮pi艂 do L. P.W. 22.12.1801 jako furier, mian. adj.podof. 21.1.1802, ppor. 20.3.1803. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 4. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Ranny 12.7.1808 pod Saragoss膮. Mian. szefem bat. 脿 la suite 1.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 1. bat. 3. p. Mian. k. L.H. 15.11.1808. W kwietniu 1809 by艂 komendantem Alcaniz i zosta艂 usuni臋ty za nadu偶ycia finansowe w stosunku do Hiszpan贸w. 艢wietny oficer bojowy, odzn. 26.11.1810 krzy偶em kaw.V.M., otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 2.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niew. ros. 5.1.1813 pod Kr贸lewcem. Wr贸ci艂 z niew. do Francji we wrze艣niu 1814, by艂 w zak艂. pol. w Reims. W 1815 w czasie Stu Dni mian. p艂k. w 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. Po wojnie odprowadzi艂 pu艂k znad Loiry do kraju. Zmar艂 15.1.1840.

481. Seroczy艅ski Ignacy, ur. 31.7.1780 w Szpakach, syn Piotra i Ma艂gorzaty Szczepkowskiej, wst膮pi艂 21.9.1808 do w. Ks. Warsz., skier. 13.2.1809 do L.N. jako ppor., s艂u偶y艂 脿 la suite w 3. p. w Hiszpanii. Mian. por. 25.3.1811 wbrew opinii dow贸dztwa L.N., zatrzymany jako 脿 la suite do dyspozycji min. Wojny. By艂 jako por. w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem i 9.12.1812 pod Wilnem.

482. Siemo艅ski (Simo艅ski) Gabriel, ur. 13.12.1787 w Przezwodach w Sandomierskiem, syn Stanis艂awa i Tekli Lipowskiej, wst膮pi艂 20.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. wachm. 23.8. 1810. Skier. 24.9.1810 do L.N. jako ppor., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 脿 la suite w 3. komp. fiz. 2. bat. 3. p. W sierpniu 1813 by艂 jako por.adj.mjr. w Pol.Gwardii Honorowej i mia艂 by膰 skier. do zak艂. w Dre藕nie. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 3. p.piech. w l. 1827-1830.

483. Sienkiewicz Feliks, wst膮pi艂 do L. P.W. 8.7.1807 jako ppor., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 6. komp.1. bat. 2. p., lecz do Hiszpanii z pu艂kiem nie przeszed艂. Z ko艅cem 1808 by艂 w zak艂adzie w Sedanie, skier, do L.N. w Hiszpanii, zosta艂 9.5.1809 pos艂any do Sedanu z wnioskiem o oddanie pod s膮d za d艂ugi i o zwoln. By艂 w zak艂.w Sedanie 1.9.1809, brak p贸藕n. wiad.

484. Sienkiewicz Konstanty Pawe艂 Stanis艂aw, ur. 25.3.1744, wst膮pi艂 w 1801 do L.W., s艂u偶y艂 w p. jazdy, mian. ppor. 26.3.1807. By艂 w p.u艂. Nadw. w Hiszpanii, mian. k. L.H. 29.5.1810. Mian. por. By艂 w kamp. saskiej, z ko艅cem 1813 by艂 w zak艂. pu艂ku w Sedanie.

485. Sierakowski, mian. 1.7.1807 ppor. w 2. p. L. P.W., por. 11.10.1808, do Hiszpanii z pu艂kiem nie przyby艂. Po reorg. L.N. 7.11.1808 skier. z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, przyby艂 tam 13.2.1809 i s艂u偶y艂 w 3. p. jako por. 脿 la suite, w 1810 w 1. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Zgin膮艂 pod Tortoz膮 8.11.1810.

486. Sinicki (Siniski), ppor. nadliczb. w 7. p.szwol., zwoln. w sierpniu 1812 na rozkaz min. Wojny.

487. Sirjacques, por. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

488. Skali艅ski Aleksander, ur. w Warszawie, w 1794 s艂u偶y艂 jako ppor. w artylerii. Wst膮pi艂 do L.W., w L. P.W. mian. por. 19.7.1807, slu偶y艂 w 4. komp. 1. bat. 2. p. Zgin膮艂 4.8.1808 w Saragossie.

489. Skarbek Stanis艂aw, ur. w 1781, wst膮pi艂 24.12.1807 do l. p.u艂. Ks.Warsz. jako adj.podof., mian. ppor. 7.3.1808. Skier. 9.6.1808 do L.N., s艂u偶y艂 w 9. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz. 2. bat. 2.p. Mian. por. 9.10.1811, by艂 komendantem placu w jednej z miejscowo艣ci w Hiszpanii i na wniosek p艂k. K膮siowskiego z 1.3.1812 zosta艂 zwoln. z L.N. S艂u偶y艂 w sztabie W. Armii od 12.7.1812.

490. Skar偶y艅ski Fortunat, ur. 11.5.1778 w Krzyniowiecu na Mazowszu, syn Jana i Agnieszki, wst膮pi艂 do L.W., w 1799 w p. jazdy jako ppor., mian. por. w 1802, kpt. 24.11. 1806. Ranny 15.5.1807 pod Szczawnem na 艢l膮sku. Mian. k. L. H. 29.5.1808. Ranny 23.11.1808 pod Tudel膮. Przeszed艂 20.4.1810 do 16. p.u艂. Ks. Warsz. jako szef szwadr., 18.1.1813 do 9. p.u艂. jako major, 12.2.1813 do 14. p. kirasjer贸w. W Kr贸l. Pol.by艂 w 3. p.u艂., potem jako pp艂k. w korp. weter. do 1830. Zmar艂 2.10.1841.

491. Skar偶y艅ski Szymon, ur.12.9.1773 w Rydze, s艂u偶y艂 w w. pol. od 23.2.1787. Wst膮pi艂 16.5.1800 do L.W. do p. jazdy, mian. brygad. 2.7.1800, wachm. 2.9.1802, st.wachm. 22.12.1806. Mian. k.L.H. 29.5.1808. Ranny 15.1.1810 u st贸p Sierra Morena, mian. ppor. 29.5.1810. Ranny i wzi臋ty do niew. ang. 22.6.1811 pod Elvas w Portugalii. Trzymany na s艂owo w Anglii, zwoln. jako inw. z ko艅cem 1812. We Francji wr贸ci艂 do pu艂ku, by艂 w kamp. saskiej jako ppor. 7. p.szwol., mian. por. W Kr贸l. Pol. by艂 kpt. w 1. p.u艂. p. 1815-1822.

492. Skibi艅ski Antoni, ur. 13.6.1779 w Wilnie, syn Ludwika i Heleny, wst膮pi艂 20.7.1800 do L.W. jako furier, mian. sier偶. 31.5.1801, st.sier偶. 21.3.1807. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 3. komp. 1. bat. l. p. By艂 w Sedanie co najmniej do pa藕dz. 1808, po reorg. L.N. 7.11. 1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie. W styczniu 1809 skier. L.N. w Hiszpanii, odes艂any do Sedanu 9.5.1809 ze z艂膮 opini膮. By艂 w wyprawie do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. por. prowiz., nie zatw. Z ko艅cem 1809 odszed艂 z Sedanu z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii, pozosta艂 w szpitalu w Vitorii. Brak wiad., czy s艂u偶y艂 w L.N. w Hiszpanii. Mian por., potem (9.6.1812) kpt. w 2. p., by艂 w kamp. ros., by艂 w obleganej Szpandawie, z ko艅cem 1813 r.by艂 w zak艂. w Sedanie jako kpt. 脿 la suite. Prosi艂 23.5.1814 prosi艂 o zatrzymanie w w. franc.

493. Skorupski (Skoryski) Aleksander, by艂 w szkole wojsk. pruskiej i s艂u偶y艂 w w. pruskim, mian. ppor. 11.8.1803. Opu艣ci艂 s艂u偶b臋 prusk膮 16.10.1809. Wst膮pi艂 do L.N. 11.7.1810 jako ppor. 脿 la suite, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w Hiszpanii w 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. por. 25.3.1811. By艂 w kamp. ros. i zdaje si臋 zgin膮艂 14.9.1812 u bram Moskwy.

494. Skorupski (Skorubski) Antoni, ur. 5.6.1762, wst膮pi艂 do L.W. 25.4.1797, mian. kpr. 18.8.1797, sier偶. 15.4.1800. W L.N. mian. ppor. 20.6.1808, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 脿 la suite. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p.W 1811 mian. por., wbrew opinii dow贸dztwa L.N., pozostawiony 脿 la suite do decyzji min. Wojny. By艂 w kamp. ros., ranny i wzi臋ty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem.

495. Skrobicki (Rodbicki) Piotr, ppor. w l.u艂. Nadw., zgin膮艂 16.5.1811 pod Albuer膮.

496. Skupie艅ski (Skupiewski, Skupniewski) Antoni Tomasz, ur. w 1774 w Galicji, wst膮pi艂 5.11.1799 do L. Nadd. jako adj.podof., opu艣ci艂 s艂u偶b臋 w 1801. W 1807 wst膮pi艂 do 1. p. piech. Ks. Warsz. jako ppor., skier. do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie przed 1.11.1808, do L.N. w Hiszpanii 25.2.1809, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite, opini臋 mia艂 z艂膮, skier. do zak艂. w Sedanie 8.3.1811. Odszed艂 z Sedanu w sierpniu 1812 z 4. p. L.N., prowadz膮c oddzia艂 uzupe艂nie艅 dla 3. p. w Rosji. Mian. por., przenies. do sztabu 7.7.1813.

497. S艂awoszewski, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w 3. komp 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Ranny 27.1.1809 pod Saragoss膮, zmar艂 w Pamplonie 1.2.1809.

498. S艂omczy艅ski Piotr, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w 8. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 otrzyma艂 etat w 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Ranny 2.2.1809 w Saragoss膮, zmar艂 w szpitalu w Saragossie (jako por.) 1.6.1809.

499. S艂o艅ski Stefan, ur.ok.1774 w Ole艣nicy, wst膮pi艂 w 1797 do L.W., mian. por. 12.6.1799, wzi臋ty do niew. niew. 7.1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w korp. inw. w l. 1815-1827.

500. Smarzewski (Warzewski) J贸zef, ur. w 1786 w Warszawie, wst膮pi艂 do L. P.W. 1.6.1807 jako ppor., s艂u偶y艂 w 6. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp. gren. 1.bat. 1. p. Ranny 18.6.1809 pod Belchite. Mian. k. L.H. 29.12.1809, por. 25.3.1811, kpt. 22.3.1812. Brak p贸藕n. wiad.

501. Smett (Smette, Szmet) Stanis艂aw, ur. 8.5.1781 w Rogowie, wst膮pi艂 do L. P.W. 15.6.1807 jako por., mian. kpt. 25.11.1807, s艂u偶y艂 w 8. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 2.3.1811, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros. W 1813 by艂 kpt. w bat. pol.gren. Gw. W Kr贸l. Pol.by艂 pp艂k. w korp. weter. w l. 1815-1830.

502. Smulikowski Ignacy Wincenty, ur.1.8.1783 w Hy偶nem w Rzeszowskiem, syn Alek-sandra i Katarzyny Popielewskiej, s艂u偶y艂 w w. austr., od 10.6.1809 w 8. p.u艂. Ks. Warsz. jako por., skier. 15.9.1809 do 2. L.N., mian. kpt. 20.10.1810. Nie przeszed艂 z 4. p. L.N. do Hisz-panii, lecz sta艂 w Bajonnie, rzekomo z pow. choroby, do pu艂ku nie do艂膮czy艂 i by艂 uwa偶any za dezertera. We Francji uzyska艂 formalne zwoln. i 21.9.1810 450 fr. na powr贸t do Polski. Z pocz. 1814 by艂 w zak艂. w Sedanie, skier. l8l4 do kawalerii franc. w Wersalu. Po wojnie po-zosta艂 we Francji, wi贸d艂 偶ycie awanturnicze, zmar艂 w 1846.

503. Snarski Miko艂aj, s艂u偶y艂 w L.W. w p. jazdy, mian. ppor. 20.12.1806. Z p.u艂. Nadw. wszed艂 do Hiszpanii, zgin膮艂 w Saragossie.

504. Sobucki (Sobiecki, Bobieski) Konstanty, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako sier偶., mian. ppor. 20.6.1808 w 8. komp. 2. bat. 3. p. Ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w komp. gren. 2. bat. 3. p. Ranny 27.1.1809 w Saragossie, zgin膮艂 9.7.1810 pod Tortoz膮.

505. Soczy艅ski J贸zef, ur.15.7.1783 w Krakowie, wst膮pi艂 do L. P.W. 7.6.1807 jako ppor., s艂u偶y艂 w 2. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. l. bat. l. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Mian. por. 8.11.1811 otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros. Przydz. 6.8.1813 jako kpt. do sztabu gen. Girarda, skier. ok. 3.10.1813 do zak艂.w Dre藕nie, wzi臋ty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. W Kr贸l. Pol. by艂 kpt. w p.gren. gw., adiut. gen. S. Potockiego (1815-1830). Zmar艂 19.6.1869.

506. Soko艂owski Hieronim, ur. w Poznaniu, w 1807 wst膮pi艂 do w. pol., skier. 6.7.1807 do L. P.W. jako ppor., por. 15.10.1807, s艂u偶y艂 w 5. komp. 2. bat. 2. p. By艂 w Hiszpanii, przyby艂 do zak艂. w Sedanie przed 1.11.1808. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 w Hiszpanii skre艣lony z ewidencji. Przebywa艂 w Sedanie lub na urlopie, zwoln. z powodu zdrowia 23.7.1809.

507. Solders (Zolders), jako m艂. lekarz odszed艂 z Sedanu 5.1812 z bat. marsz, dla L.N. w Rosji. Ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮.

508. Solnicki J贸zef Juliusz, ur. ok. 1778 w Bia艂ocerkwi w Kijowszczy藕nie, wst膮pi艂 do L.W. w 1798, mian. por. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 6. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 1. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Zgin膮艂 4.8.1810 pod Tortoz膮. Pozostawi艂 wdow臋 Kordul臋 z domu Kopli艅sk膮 i dwoje dzieci, wdowie przyznano 5.11.1810 rent臋 wdowi膮 300 fr. rocznie.

509. Sosnowski Antoni, ur. 17.2.1762 w Ch艂opotyniu, wst膮pi艂 do L.W. 21.3.1799 jako adj.podof., mian. ppor. 2.11.1800. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 9. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 jako kpt. 脿 la suite w 3. p. W 1810 by艂 w zak艂. w Sedanie, wr贸ci艂 do Hiszpanii i dowodzi艂 3. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Mian. k..L.H. 16.3.1812, otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 k Ces. i don. 1.000 f r. By艂 w kamp. ros., zgin膮艂 w Rosji.

510. So艣nicki Jakub, ur. 20.7.1784 w Bobrownikach w Kaliskiem, wst膮pi艂 19.11.1806 do w. pol., skier. 1.7.1807 do L. P.W. jako ppor., s艂u偶y艂 w 4. komp. 1. bat. 2. p., mian. 16.7.1808 por. 脿 la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 2. bat. 2. p. Wzi臋ty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przej艣ciu rz. Cinca, by艂 wi臋ziony na Cabrerze, od 28.9.1810 w Anglii i Szkocji, na s艂owo, zwoln.z niew. po wojnie. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 2. p. strzelc贸w pieszych w l. 1815-1830.

511. Stadnicki J贸zef, s艂u偶y艂 w p.u艂. austr., w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.szwol. Gw., skier. jesieni膮 1808 do p.u艂. Nadw. jako ppor., ranny 15.10.1808, mian. k.L.H.15.12.1808. By艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. Mian. por., by艂 w kamp. saskiej.

512. Starowolski Micha艂, ur. 29.9.1772 w S艂ucku na Litwie, od 1.4.1790 s艂u偶y艂 w w. pol. Wst膮pi艂 11.12.1796 do bat. pol. Legii lombardzkiej jako furier, przeszed艂 do L.W., mian. sier偶. 30.5.1798, st. sier偶. 1.8.1799, by艂 na San Domingo, mian. ppor. 8.6.1803. Wzi臋ty 12.10.1803 do niew. ang., trzymany na pontonie w Plymouth i w wi臋zieniu Dartmoor, zwoln. z niew. 1.3.1811. Przyby艂 do zak艂. w Sedanie 17.4.1811, do L.N. w Hiszpanii 1.9.1811, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 2. p. Mian. por. 22.3.1812. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 12.12.1812 na drodze do Kowna, zmar艂 7.1.1813. Pozostawi艂 we Francji 偶on臋 Fabienne, W艂oszk臋, i synk贸w Ludwika i J贸zefa.

513. Starzy艅ski (Straszy艅ski, Stra偶y艅ski) 艁ukasz, s艂u偶y艂 jako por. w 6. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 28.9.1807. Skier. do zak艂. w Sedanie, przyby艂 13.2.1809 do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako por. 脿 la suite w 1. p., w 1810 w komp. wolt. 1. bat 1. p. Wzi臋ty do niew. 1.10.1810, by艂 wi臋ziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814 przez Anglik贸w do Genui.

514. Stawiarski J贸zef, ur. ok.1782 w Krakowie, wst膮pi艂 15.6.1807 do p.u艂. L. P.W. jako ppor., by艂 w Hiszpanii, ranny i wzi臋ty do niew. 24.3.1809 pod Yevenes. Wi臋ziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, by艂 trzymany .na s艂owo w Szkocji, zwoln. jako inw. 17.6.1813. Z ko艅cem 1813 by艂 w zak艂. 7. p.szwol. w Sedanie.

515. Stawski Wojciech, ur. ok. 1777 w Che艂mie, wst膮pi艂 21.1.1800 do L.W. jako furier, mian. sier偶. 1.12.1803, st. sier偶. 6.8.1806. W L. P.W. 15.7.1807 mian. por., s艂u偶y艂 w 5. komp. 1. bat. 3. p. Mian. 20.6.1808 kpt. 脿 la suite w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 4. komp. fiz. 1. bat. 3.p., mian. k. L.H. 15.11.1808. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 f r. By艂 w kamp. ros.

516. St臋pnowski (Stempnowski) Kasper, wst膮pi艂 w 1807 do l.p. szwol. Gw., mian. brygad. Mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako ppor. By艂 w kamp. ros., ranny 28.7.1812 nad D藕win膮. W 1813 by艂 w kamp. saskiej.

517. Stokowski Ignacy Ferdynand, ur. 26.8.1776 w Sierpowie, wszed艂 25.3.1788 do Szko艂y Rycerskiej w Warszawie, od 5.5.1794 s艂u偶y艂 w w. pol., mian. ppor. 12.8.1794. Wst膮pi艂 do L.W. 6.2.1797 jako por., mian. kpt., szybko s艂u偶b臋 opu艣ci艂, mo偶e po pokoju w Campo Formio (18.10.1797). Wst膮pi艂 w grudniu 1806 do Gwardii Honorowej w Warszawie, wszed艂 jako szef szwadr. do 1. p. strzelc贸w konn. pol. Wst膮pi艂 12.3.1808 do 1. p.szwol. Gw., jako szef szwadr. Mian. k. L.H. 5.4.1809, of. L.H. 13.12.1809, otrzyma艂 15.3.1810 tytu艂 barona Ces. i don. 4.000 fr. Mian. 13.10.1811 p艂k. 7. p.szwol., czeka艂 na pu艂k w Bordeaux i w Vitorii, wr贸ci艂 do Francji 14.6.1812 z szwadr. marsz. swego pu艂ku. By艂 w kamp. ros. z jednym szwadronem, w marcu lub kwietniu 1813 wr贸ci艂 do zak艂. w Sedanie, by obj膮膰 dow贸dztwo pu艂ku, przyby艂ego z Hiszpanii i zreorganizowa膰 go dla nowej kampanii. Po odej艣ciu pu艂ku p艂k. Stokowski pod膮偶y艂 za nim i mimo zawieszenia broni zosta艂 9.6.1813 pod Dreznem opadni臋ty przez partyzant贸w pruskich i wzi臋ty do niew. Po zwoln. z niew. wr贸ci艂 do Francji, zwoln. z w. franc. 6.8.1814 w randze gen. bryg.

518. Stokowski Kajetan, ur. ok. 1778 w Warszawie, wst膮pi艂 do L.W. w 1798, mian. ppor. w p. jazdy w 1799, por. w 1801. Mian. kpt. 1.9.1807 w p.u艂. L. P.W., k. L.H. 29.3.1808, by艂 w Hiszpanii, ranny i wzi臋ty do niew. 24.3.1809 pod Yevenes. Wi臋ziony na Cabrerze, przywieziony 28.9.1810 do Anglii, trzymany na s艂owo w Szkocji, zwolniony z niew. 31.5.1814. Uda艂 si臋 do Francji, by艂 w zak艂. w Reims. W 1815 w czasie Stu Dni wst膮pi艂 do 7. p. lansjer贸w w Soissons, mianowany 3.6.1815 szefem szwadr., walczy艂 2.7.1815 pod Sevres. Po rozwi膮zaniu pu艂ku przebywa艂 w Angli i w Belgii, po1830 wr贸ci艂 do Francji, zmar艂 w Pary偶u.

519. Stoltz Franciszek, mian. 1.8.1807 m艂. lekarzem w p.u艂. w po艂owie 1813 przeszed艂 jako lekarz do 7. p. szwol. do artylerii franc.

520. Straszewski Micha艂, ur. 29.9.1784 w 艁uczycach w Galicji, wst膮pi艂 25.12.1806 do kawa- lerii pol., przeszed艂 25.5.1807 do 1.p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.4.1808, wachm. 15.8.1808. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako por., mian. kpt. w 8. p.szwol. 17.6.1812. By艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 2.5.1813 pod L眉tzen, mian. k. L.H. 4.12.1813.

Stra偶y艅ski patrz Starzy艅ski.

521. Str膮czy艅ski (Stronczy艅ski) Jan, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. brygad. Mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako ppor. W 1812 w zak艂. w Sedanie, skier. 27.2.1813 po rekrut贸w do Ks. Warsz., by艂 w kamp. saskiej.

522. Stricane, jako m艂. lekarz odszed艂 28.5.1812 z zak艂. w Sedanie z bat. marsz, dla L.N. w Rosji.

523. Strowski Andrzej, ur. 30.11.1774, wst膮pi艂 5.11.1806 do Legii P贸艂n., skier. 1.6.1807 do L. P.W. jako kpt., potw. 20.6.1807, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 4. komp. 1. bat 2. p., od 10.5.1808 adiut. gen.Grabi艅skiego, od 20.6.1808 s艂u偶y艂 jako 脿 la suite w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 komp. fiz. 1. bat 3. p., narazi艂 si臋 swym zachowaniem Ch艂opickiemu i na jego wniosek zosta艂 zwoln. bez pensji 7.10.1809. Wst膮pi艂 20.8.1810 do p.u艂. Nadw.jako kpt. by艂 w zak艂. pu艂ku w Sedanie, wchodzi艂 w sk艂ad Rady Admin. 7. p.szwol. Wszed艂 13.7.1812 jako szef szwadr. do 17. p.u艂. litewskich, mian. k. L.H. 24.7.1813. W Kr贸l. Pol. by艂 pp艂k. w korp. weter. w l. 1815-1830.

524. Strza艂kowski Ignacy, ur. 1.1.1786 w Trzyneczu w Galicji, syn J贸zefa i Marianny Grabelskiej, wst膮pi艂 14.8.1807 do 1.p. szwol. Gw., mian. brygad. 1.12.1807, furierem 27.8. 1808, wachm. 11.9.1809. Skier. 24.9.1810 do L.N. jako ppor. przyby艂 do L.N. w Hiszpanii 10.1.1811 i pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 3. p. jako ppor. 脿 la suite. Mian. ppor.i por. By艂 w kamp. ros., ranny 3.12.1812 pod Smorgoniami. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w 3. p.piech. w l. 1819-1820.

525. Suchodolski Jan, ur. 4.5.1784 w Warszawie, syn Micha艂a i Kunegundy Zab艂ockiej (Zab艂o艅skiej ?), wst膮pi艂 28.4.l807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. 15.9.1808 do L.N., mian. ppor. 4.10.1808, po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 4. komp. 2. bat. 1. p. Ranny 18.5.1811 pod Gratalope i 20.5.1811 pod Falset (w czasie obl臋偶enia Tarragony). Mian. k. L.H. 22.3.1812. Mian. por. W 1813 s艂u偶y艂 jako kpt. w 4. p. L.N., zosta艂 wzi臋ty do niew. W Kr贸l. Pol.by艂 jako kpt. w 6. p.piech. w l. 1815-1830.

526. Sulejewski (Sulejowski) 艁ukasz, ur. 19.10.1778 w Sulejewie w Siedleckiem, wst膮pi艂 6.11.1806 do 2. p. piech.pol. jako st.sier偶., mian. ppor. 7.1.1808. Skier. 22.9.1808 do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie 29.10.1808, do Hiszpanii 27.1.1809, mian. ppor.13.2.1809, s艂u偶y艂 jako 脿 la suite w 3. p. W 1810 wszed艂 do komp. wolt. 1. bat. 3.p. Mian. por., by艂 w kamp. ros., dowodzi艂 artyleri膮 pu艂ku. W 1813 mian. kpt. Mian. k. L.H. 11.7.1813. W Kr贸l. Pol. by艂 kpt. w 1. p.u艂. w l. 1815-1830.

527. Surmacki Adam, ur. w 1787, wst膮pi艂 8.11.1807 do L. P.W. jako por., s艂u偶y艂 w 7. komp. 2. bat. 2. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p., w 1810 w 1. komp. fiz.1. bat. 2.p. W 1811 mian. kpt. w komp.wolt, 2. bat. 2. p,, s艂u偶by tam nie pe艂ni艂, gdy偶 zosta艂 komendantem Exea w Cincovillas. Dlatego t膮 komp. wolt. dowodzi艂 ppor. H. Brandt propon. por.

528. Surzycki (Suszycki) Wawrzyniec, ur.15.8.1784 w Bia艂ostockiem, wst膮pi艂 do L. P.W., mian. ppor.16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 1. bat. W 1812 mian. por., potem kpt. Mian. k. L.H. 11.7.1812. W 1813 s艂u偶y艂 jako kpt. 脿 la suite w sztabie g艂. W. Armii, w sierpniu skier. do zak艂. p. Nadw. w Dre藕nie, zapewne wzi臋ty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813.

529. Swoboda Adam, w 1813 ppor. w 7. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej.

530. Swoboda Karol (de Kaisertreu), ur. 29.8.1780 w Pradze czeskiej, syn Wac艂awa Ignacego i Rozalii baron贸wny de Landes, s艂u偶y艂 w w. austr., mian. por. Wst膮pi艂 27.9.1809 do 2. L.N., mian. kpt. 20.1.1810, w Hiszpanii w 4. p. L.N. dowodzi艂 1. komp. fiz., potem 4. komp. fiz. 1. bat. Przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz., w 1813 by艂 w bitwie pod Rogo藕nem i w obleganej Wittenberdze, prosi艂 o zwoln., kt贸re by艂o mu przyznane dekretem z 19.9.1813, lecz nim pu艂k opu艣ci艂, by艂 ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

531. Szaniawski Antoni, z L.N. wszed艂 do p. Nadw., w wykazie z 1.1.1814 wymieniony jako ppor. W 1814 przeszed艂 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

532. Szczepkowski Jan, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w L. P.W. jako ppor. w 9. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 11.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 1. bat. 3. p. Mian. por. 25.3.1811 wbrew opinii dow贸dztwa L.N., zatrzymany w pu艂ku jako 脿 la suite do decyzji min. Wojny. Przenies. do 2. p., s艂u偶y艂 tam w 1811 jako por. w 1. komp. fiz. l. biat. Mian. por. w 1. p. L.N. 22.3.1812.

533. Szefer (Szeffer) Jan, ppor. w 7. p.szwol., zgin膮艂 15.11.1812 Salamank膮.

534. Szeli艅ski Antoni Micha艂, ur. 5.6.1786 w Zabierzowie w Krakowskiem, wst膮pi艂 5.12.1806 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. brygad. 26.12.1806, sier偶. 15.1.1807, ppor. 3.2.1807, por. 5.4.1807. Po rozwi膮zaniu pu艂ku wr贸ci艂 do Ks.Warsz. Skier. do L.N. 3.10.1808, przyby艂 27.1. 1809 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, mian. por. 13.2.1809, s艂u偶y艂 jako por. 脿 la suite w 2. p., w 1810 w 1. komp.bat. 2. p. Mian. kpt. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., 4.10.1812, ranny pod Winkowem i 28.11.1812 nad Berezyn膮.

535. Szkaradowski J贸zef, s艂u偶y艂 w L. P.W. jako por. w 1. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. wolt. 1. bat. 1. p. Zgin膮艂 5.1.1809 pod Saragoss膮.

536. Szkudek (Skudek) J贸zef, wst膮pi艂 do L. P.W. jako m艂. lekarz. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 1. p. Z 1813 przebywa艂 jako lekarz w zak艂. w Sedanie.

537. Szott Jan, ur. 24.6.1770 w Warszawie, by艂 w Szkole Rycerskej w Warszawie, s艂u偶y艂 w w. pol., mian. w 1794 por. w 5. p.piech. Wst膮pi艂 25.5.1797 do L.W. jako kpt., mian. szefem bat. 2.3.1807. W L. P.W. mian. mjr. 1.7.1807 w 2. p., po 艣mierci mjr. Bilinga przenies.do 3. p., potw. 20.6.1808, obj膮艂 tego偶 dnia dow贸dztwo 3. p. po p艂k. 艢widerskim. Zgin膮艂 2.7.1808 pod Saragoss膮. Pozostawi艂 wdow臋 lat 22, ur. we Wroc艂awiu, kt贸rej przyznano dekretem z 17.7.1808 pensj臋 do偶ywotni膮 1.200 fr. rocznie.

538. Szperna (Spernant) Stanis艂aw, ur. ok. 1786 w Warszawie, mian. ppor. w L.N. 15.9.1808, przyby艂 19.10.1808 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite, w 1811 w komp. gren. 1. bat. 1. p. Brak p贸藕n. wiad.

Szulc patrz Schultz.

539. Szumla艅ski Jan, ur. ok. 1774, s艂u偶y艂 jako wachm. w p. u艂. Nadw., wzi臋ty do niew. 24.3.1809 pod Yevenes, wi臋ziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, trzymany w wi臋zieniu w Porchester Castle ko艂o Portsmouth, zwolniony 5.2.1811. We Francji wr贸ci艂 do 7. p.szwol., mian. ppor. W 1813 by艂 w kamp. saskiej, ranny 26/27.8.1813 Dreznem. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w korp. weter. w l. 1815-1824.

540. Sliwi艅ski Jan, ur. 15.4.1785, syn Andrzeja i Franciszki Majewskiej, w 1807 wst膮pi艂 do w. pol., przeszed艂 14.12.1807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. do L.N. i mian. ppor. 6.4.1811, przyby艂 do zak艂. w Sedanie 14.5.1811, do L.N. w Hiszpanii 1.9.1811, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1.p. Mian. k. L.H. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 1812 nad Berezyn膮.

541. 艢liwowski (艢liwoski, 艢liwarski) J贸zef, ur. w 1788 na Wo艂yniu, wst膮pi艂 4.6.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. bryg. 1.8.1807, wachm. 1.9.1807, ppor.12.3.1808, ranny pod Wagram (6.7.1809), mian. k. L.H. 13.12.1809. Skier. do 2. L.N. i mian. por. 24.11.1809, prosi艂 4.9.1810 o zwoln. z pow. zdrowia. Do Hiszpanii z 4. p. L.N. nie przeszed艂 i do pu艂ku nigdy tam nie przyby艂. Wed艂ug pisma min. Wojny z 7.5.1811 uda艂 si臋 do Polski.

542. 艢losarzewicz (Slusarzewicz) Teodor, ur.10.4.1789 w Poznaniu, syn Tomasza i Kata-rzyny Gowarskiej, wst膮pi艂 1.1.1808 do 3. p. L. P.W., mian. kpr. 4.2.1808, furierem 1.4.1809, st.sier偶. 5.4.1811, ppor. 5.8.1812. Skier. do L.N., mian. por.10.6.1813. By艂 w obleganym Magdeburgu. W styczniu 1815 byi zatrudniony w Poznaniu w prefekturze prowincji.

543. 艢widerski Piotr, ur. 15.3.1756 w Poznaniu, s艂u偶y艂 w w. pol., mian. kpt. w 1794, by艂 w legii pol.na Woloszczy藕nie, w 1797 wst膮pi艂 do L.W. jako kpt., mian. szefem bat. w 1806. Przeszed艂 do p. jazdy, mian.mjr., przyprowadzi艂 pu艂k z W艂och na 艢l膮sk, ranny 15.5.1807 pod Szczawnem. W L. P.W. mian. 1.7.1807 p艂k. i dow贸dc膮 3. p., przenies. na pensj臋 20.6.1808. Z ko艅cem 1813 by艂 jako p艂k. 脿 la suite w sztabie korp. pol.gen. D膮browskiego w Sedanie. Zmar艂 w Krakowie 19.9.1826.

544. 艢wierczy艅ski Stanis艂aw, ur. 7.5.1771 w Kamie艅cu Podolskim, by艂 w Powstaniu Ko艣ciuszkowskim, potem by艂 wcielony do w. austr. Wst膮pi艂 17.9.1799 do L.W. do p. jazdy, mian. st.wachm. 23.10.1899, przeszed艂 do piechoty jako ppor. 13.10.1800, by艂 w L. Naddun. W 1803 by艂 na San Domingo, wr贸ci艂 do Francji. Przyj臋ty znowu do L.W. jako ppor. 23.11.1803. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 4. komp. 2. bat. 2. p. Zgin膮艂 4.8.1808 w Saragossie.

545. Tacher, ppor. w p.u艂. Nadw., zgin膮艂 23.8.1808 nad rz. Gallego. By艂 krewnym cesarzowej J贸zefiny.

546. Ta艅ski Kazimierz Aleksander, ur. 4.3.1770 w D膮br贸wce w Bydgoskiem, s艂u偶y艂 w w. pol. od 13.2.1790. Wst膮pi艂 16.11.1797 do L.W. jako ppor., mian. por. 10.3.1799. Przeszed艂 24.8.1802 do p. jazdy, mian. kpt. 20.8.1804. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Do Hiszpanii z pu艂kiem nie przeszed艂, otrzyma艂 20.7.1808 urlop na sze艣膰 miesi臋cy. Decyzj膮 z 2.5.l809 przydz. do sztabu armii W艂och. Mian. 17.7.1809 mjr. w 2. L.N., przeszed艂 do Hiszpanii jako dow贸dca 4. p. L.N., ranny 2.8.1810 pod Benavente, zwoln. na w艂. pro艣b臋 z dniem 1.8.1810. Wst膮pi艂 30.4.1811 jako mjr. do 11.p.u艂. Ks. Warsz., przeszed艂 12.7.1812 do gw. litewskiej, l1.8.1812 do 3. p.szwol. Gw. jako major, 22.3.1813 do 1. p. szwol.Gw. Mian. 2.7.1813 p艂k. i dow贸dc膮 7. p.szwol. ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem. Wzi臋ty do niewoli po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Po zwoln. z niew. uda艂 si臋 do Pary偶a, potem do Ks.Warsz., gdzie do grudnia 1814 dowo- dzi艂 w Kutnie zebranymi tam oddzialami 7. p.szwol. W Kr贸l. Pol. by艂 p艂k. w 3. p.piech., zwoln. na w艂. pro艣b臋 18.1.1818 w randze gen.bryg. Zmar艂 7.3.1853 w Chmielniku w Krakowskiem.

547. Tarasiewicz Jan, mian. 24.9.1810 ppor. w 4. p. L.N., s艂u偶y艂 w komp. wolt. 1.bat. Zgin膮艂 27.9.1811 pod Aldea del Ponte w Portugalii.

548. Tarczy艅ski Ignacy, ur.15.7.1781 w Lublinie, wst膮pi艂 do L. P.W. 15.7.1807 jako ppor., mian. por. 10.1.1808 w 3. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w komp. gren. 2. bat. 3. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Podobno zgin膮艂 w Hiszpanii.

549. Thorel, ppor. w 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej, ranny 3 16.10.1813 pod Lipskiem.

550. Thuet Auguste, mian. 1.3.1808 ppor.adj. w p.u艂. L.N., w pu艂ku 2.5.1808, nie zosta艂 potw. 29.5.1808.

551. Tokarski Franciszek, wst膮pi艂 do L. P.W. 18.6.1807, przydz. do 3. p., od 12.7.1807 do 2. p. jako ppor., mian. 31.8.1807, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 8. komp. 1. bat. 2. p. Zwolniony na w艂. pro艣b臋 20.7.1808 z pow. zdrowia.

552. Topolczani Antoni, wst膮pi艂 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, gdzie s艂u偶y艂 jako st.sier偶., mian. ppor. W Westfalii przeszed艂 do p.u艂. L. P.W. jako ppor. 脿 la suite, potw. 29.5.1808. Uton膮艂 13.6.1808 w rz. Ebro po bitwie pod Mallen.

553. Trawallvi Jan, ur. 19.11.1781 w Presburgu na W臋grzech s艂u偶y艂 w w. austr., wzi臋ty do niew. franc. w 1805. Wst膮pi艂 w 1807 do L. P.W., s艂u偶y艂 w 1. p., mian. kpr. 1.5.1808, furierem 23.9.1808, st.sier偶. 1.12.1810, by艂 w kamp. ros., propon. ppor. 25.1.1813.

554. Trawi艅ski Piotr, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszed艂 tam do szar偶y st.wachm. i 17.2.1811 zosta艂 mian. ppor. w 4. p. L.N., nast臋pnie zosta艂 skier. jako por. do 8. p.szwol. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Mian. kpt., by艂 w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

555. Trojanowski Franciszek, ur. 1.4.1789 w Lubelskiem, by艂 w szkole kadet贸w w Warszawie, wst膮pi艂 25.10.1812 do 4. p. L.N. jako sier偶., propon. ppor. 3.2.1813.

556. Trzebuchowski (Trebuchowski) Jan Wincenty, ur. 7.4.1786, mian. 15.7.1807 ppor. w p.u艂. L. P.W., ranny 1809 pod Ciudad Real i 28.7.1809 pod Talawer膮, mian. por., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, mian. por.adj.mjr. W 1813 dowodzi艂 jako kpt.adj.mjr. oddzia艂em 7. p.szwol. wys- 艂anym do Hanoweru po konie, wszed艂 z tym oddzia艂em w sk艂ad za艂ogi obleganego Hamburga, po wojnie przyprowadzi艂 sw贸j oddzia艂 do Ks. Warsz. do K艂odawy. W Kr贸l. Pol. by艂 pp艂k. w 4. p. u艂. Ranny w bitwie pod Grochowem, zmar艂 28.2.1831

557. Turno Krzysztof, ur. w Warszawie, syn Stefana i Ludwiki Hemling, by艂 w akademii wojsk. austr. Teresianum, s艂u偶y艂 w w. austr. W 1809 wst膮pi艂 do 2. L.N. jako ppor., mian. por. 22.1.1810. By艂 adiut. gen. Bronikowskiego i z nim przeszed艂 do Armii Aragonii, zgin膮艂 18.10.1811 pod Saragoss膮.

558. Tuszy艅ski J贸zef, skier, do L.N. jako kpt., przyby艂 27.1.l809 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako kpt. 脿 la suite w 2. p. Odes艂. 8.3.1811 do Sedanu z pow. z艂ego zacho-wania. Odszed艂 z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz. dla 2. p. L.N. w Rosji.

559. Tysiewicz 艁ukasz, mian. 13.2.1809 ppor. w L.N., przyby艂 25.2.1809 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p., w 1810 w 3. komp. fiz. l.bat. 3.p. By艂 w Hiszpanii do pocz. 1812. Odszed艂 z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz. dla 3. p. L.N. w Rosji.

560. Unierzycki Tomasz, kpt. w 4. p. L.N., odszed艂 28.5.1812 z zak艂. w Sedanie z bat. marsz. dla L.N. w Rosji. Zosta艂 przydz. do innego pu艂ku w W. Armii. Brak innych wiad.

561. Ustrzycki Hieronim, ur. 15.7.1787 w Przemy艣lu, wst膮pi艂 w 1807 do w. pol., skier. 12.6. 1807 do L. P.W. jako ppor., przyby艂 do L. P.W. 1.7.1807 i s艂u偶y艂 jako ppor. w 5. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie, dok膮d odszed艂 4.3.1809. By艂 w wyprawie do Holandii, w Antwerpii mian. 16.9.1809 por. prowiz., nie zatw. W styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii. S艂u偶y艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite. Ranny 12.11.1810 pod Fuente Santa. Odes艂. do Sedanu 8.3.1811 z powodu z艂ego zachowania. Przenies. na pensj臋 6.11.1811.

562. Vachon J茅r么me Auguste, ur. 16.11.1777 w Charleville w Ardennach, s艂u偶y艂 w w. franc. od 18.10.1799, by艂 pod Marengo, Ulm, Jena, I艂aw膮, Gda艅skiem, Friedlandem. Awansowa艂, mian. 3.6.1807 adj.podof. w 1. p. po艂膮czonych grenadier贸w gen. Oudinota. Skier. 7.2.1809 do L.N., s艂u偶y艂 jako adj.podof. w 1. p., mian. ppor. 24.12.1811. W sierpniu 1812 odszed艂 z zak艂. w Sedanie z 4. p. L.N. z oddzia艂em uzupe艂nie艅 dla 1. p. L.N. w Rosji. By艂 w obleganej Szpandawie. Z ko艅cem 1813 by艂 jako ppor. nadliczb. w zak艂. w Sedanie, przenies. 5.2.1814 do p. franc. w Bre艣cie, 1.9.1814 przenies. na p贸艂 ga偶y. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 6. p. piech. franc., zwoln. 1.9.1815, otrzyma艂 pensj臋 19.4.1829.

563. Valette Joseph, ur. 4.9.1790 w Poitiers, wst膮pi艂 8.6.1808 do 3. p. L.N. jako furier, ranny pod Saragoss膮, mian. st.sier偶. 30.12.1810, ppor. 9.6.1812. By艂 w kamp. ros., propon. por. przez p艂k. Malczewskiego po przej艣ciu Berezyny.

564. Varinot Ferdinand, ur. 9.2.1788 w Neufch芒tel w Szwajcarii, wst膮pi艂 7.6.1807 do L. P.W. jako ppor., mian. por. 3.12.1807, s艂u偶y艂 w 4. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 by艂 por. p艂atnikiem w 1. p., bra艂 udzia艂 w walkach, mian. kpt. 24.12.1811. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niew. ros.Po powr. z niew. prosi艂 o przyj臋cie do w. franc.

565. Verdier, w 1813 by艂 jako ppor. w 7. p.szwol. Brak innych wiad.

566. Vial Pierre Celestin, ur. 25.3.1791 w Lyonie, wst膮pi艂 5.6.1806 do w. franc. jako ochotnik, by艂 kpr. i furierem, skier. 1.4.1810 do 4. p. L.N. jako adj.podof., ranny 27.9.1811 pod Aldea-del-Ponte w Portugalii. Mian. ppor. 9.8.1812, por.adj.mjr. 16.1.1813, od 11.3.1813 by艂 adiut. gen. Bronikowskiego, ranny przy obronie Wittenbergi, mian. kpt. 18.5.1813, przeszed艂 do p. franc. Odzn. 23.9.1812 krzy偶em V.M., mian. k. L.H. 19.11.1813. W bitwie pod Lipskiem pro-wadzi艂 batalion 18. p.piech. liniowej franc. Mian. 15.2.1814 szefem szwadr. w pu艂ku dragon贸w odznaczy艂 si臋 w szar偶y pod Montmirail. W bitwie pod Waterloo na czele kompanii saper贸w zaatakowali dzia艂y pruskie i ochroni艂 Sztab G艂贸wny przez zaj臋ciem przez nieprzyjaciela. Mian. of. L.H. 1.5.1831, przenies. w stan nieczynny 10.7.1835.

567. Vignals, w 1813 by艂 jako m艂. lekarz w 8. p.szwol., by艂 w kamp. saskiej.

568. Vollerth (Wollerth) Antoine, mian. 1.8.1809 lekarzem w 2. L.N., by艂 w 4. p. L.N. w Ks. Warsz. z ko艅cem 1812.

569. Wajdzi艅ski (Waydzi艅ski) Adam, ur. 24.12.1781 w Zatorze w Krakowskiem, s艂u偶y艂 w w. austr., wzi臋ty do niew. franc. w 1805. Wst膮pi艂 10.12.1808 do 1. p. L.N., mian. kpr. 16.12.1808, sier偶. 1.1.1809, st.sier偶. 12.6.1810. Mian. k. L.H. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., propon. por. 25.1.1813.

570. Walewski Wincenty Ignacy, ur. ok.1881 w Ma艂opolsce, wst膮pi艂 24.12.1806 do p.huz. ks. Su艂kowskiego, mian. kpt. W Kassel wszed艂 do L. P.W. jako kpt., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 8. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 przewidziany na dow贸dc臋 komp. wolt. 1. bat. 3. p., faktycznie jednak przebywa艂 w szpitalu wzgl臋dnie w zak艂. w Sedanie, skre艣- lony z ewidencji 1.1.1810. Wst膮pi艂 do p.u艂. Nadw. jako kpt. 脿 la suite, by艂 z pu艂kiem w Baza. Po bitwie pod Albuer膮 (16.5.1811) mian. k. L.H. 6.8.1811, by艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812. By艂 w kamp. saskiej, ranny 9.6.1813 pod Dreznem. By艂 z pu艂kiem w obleganym Dre藕nie, po kapitulacji 11.11.1813 wzi臋ty do niew. Zwoln. z niew. wr贸ci艂 do Ks. Warsz.

571. Walicki Onufry, ur. 12.6.1784 w Borysowie, skier. 26.1. 1809 jako ppor. do L.N., przyby艂 19.2.1809 do zak艂. w Sedanie, w kwietniu odszed艂 do Hiszpanii, gdzie s艂u偶y艂 w 1. p. jako ppor. 脿 la suite, w 1811 w 1. komp. fiz. 1. bat 1. p. Mian. k. L.H. 23.8.1811. Mian. por. 22.3.1812. Brak p贸藕n. wiad.

572. Wallersbrunn Karol, ur. 4.10.1789 w Wesel w Westfalii, wst膮pi艂 do w. franc. 8.12. 1806. Skier. 1.9.1809 do L.N., przyby艂 do zak艂. w Sedanie, w sierpniu 1809 odszed艂 jako sier偶. na wypraw臋 do Holandii, w Antwerpii mian. st. sier偶., 6.9.1809, ppor. prowiz. 16.9.1809, zatw. W styczniu 1810 przyszed艂 z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 w 3. p. jako ppor. 脿 la suite. Przenies. do 1. p., s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 2.bat.. Mian. k. L.H. 22.3.1812. By艂 w kamp ros. i saskiej. Ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

573. Wasilewski Maciej (Mateusz), ur. w 1755 w Zubrzycach ko艂o Grodna, wst膮pi艂 do L.W., w 1799 s艂u偶y艂 jako ppor., mian. por. w 1803. W L. P.W. s艂u偶y艂 jako kpt. w 5. komp.1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie. W 1809 by艂 w wyprawie do Holandii. W styczniu 1810 przyby艂 z p. marsz. do Hiszpanii, s艂u偶y艂 w 3. p. 脿 la suite, zosta艂 wzi臋ty do niew. hiszp. 26.7.1810 w Borja. By艂 wi臋ziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, sk膮d zosta艂 zwoln. w drodze wymiany i 22.9.1813 przyby艂 do zak艂. w Sedanie.

574. Wawrowski (Wawroski) J贸zef Miko艂aj, ur. 16.9.1788J Warszawie, syn Antoniego i Heleny Chmieli艅skiej, wst膮pi艂 20.5.1807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako por., s艂u偶y艂 w 4. p. L.N. w komp. gren. 1. bat. przeszed艂 z pu艂kiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz., bra艂 udzia艂 w kamp. saskiej, mian. kpt.w 1813. W kamp. franc. ranny 2.3.1814 pod Soissons, zgin膮艂 w p贸藕n. walkach.

575. W膮growski (Wongrowski, W臋growski, Wengrowski) Aleksander, mian. 15.7.1807 kpt. w L. P.W., s艂u偶y艂 jako kpt.adj.mjr. w 1. p. Ranny w lipcu 1808 pod Osera, mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 komp. gren. 2. bat. 2. p. W 1811 by艂 komendantem w Tafalla. Przenies. na pensj臋 22.3.1812.

576. W膮growski Andrzej, ur. 15.12.1782, wst膮pi艂 22.11.180 1. p. jazdy pol. jako wachm., mian. ppor. 12.1.1807. Skier. 14.6.1807 do L. P.W. jako ppor., s艂u偶y艂 od 30.6.1807 w 3. komp. 1. bat. 2. p., mian. 16.7.1808 por. 脿 la suite w 2. p. Ranny w lipcu 1808 pod Saragoss膮, do s艂u偶by w L.N. nie wr贸ci艂.

577. W膮growski Stanis艂aw, ur. 23.6.1783 w Warszawie, wst膮pi艂 22.11.1806 do 1. p. strzelc贸w konn. pol. jako brygadier, mian. wachm. 2.12.1806, st.wachm. 15.2.1807. Skier. 2.4.1807 do L. P.W. jako ppor., przydz.12.7.1807 do 2. p., mian. 21.9.1807 por. s艂u偶y艂 w 1. komp. 2. bat. 2. p. Ranny 1.7.1808 pod Saragoss膮. Po reorg. L.N. 7.11.1808 otrzyma艂 przydzia艂 do 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p., lecz s艂u偶by nie pe艂ni艂, gdy偶 od 20.7.1808 przebywa艂 na urlopie, zwoln. 27.2. 1809. Wst膮pi艂 24.9.1808 do w. Ks. Warsz., s艂u偶y艂 w komendzie placu w Poznaniu, mian. kpt. 25.11.1811. Skier. 14.12.1812 do 4. p. L.N., wszed艂 tam 7.1.1813 jako kpt., by艂 w oble-ganej Wittenberdze. Przenies. 25.7.1813 do sztabu 3. korpusu, pe艂ni艂 tam s艂u偶b臋 do 12.11.1813, po czym wr贸ci艂 do kraju.

578. Welland Fran莽ois, ur.14.7.1791 w Annecy we Francji, skier. 1.1.1809 do L.N. jako furier, s艂u偶y艂 w 3. p., mian. st. sier偶.1.3.1812. By艂 w kamp. ros., mian. ppor. 22.8.1812, propon. por. przez p艂k. Malczewskiego po przej艣ciu Berezyny.

579. Wendorf (Yandorff) Andrzej Godfryd Wincenty, ur. 4.8. 1777 w Poznaniu (14.4.1784 w Brodnicy), wst膮pi艂 10.12.11806 do 3. p.piech. pol., skier. 2.7.1807 do L. P.W. jako podof., mian.16.7.1808 ppor. 脿 la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. por. 25.3.1811 wbrew opinii dow贸dztwa L.N., zatrzymany jako 脿 la suite do decyzji min.Wojny. Przenies. do 1. p., s艂u偶y艂 prowiz. jako por. w 3. komp. fiz. 2. bat. 1.p. Otrzyma艂 31.3.1812 jako ppor. w 2. p. tytu艂 kaw. Ces.i 500 fr. By艂 w kamp. ros., zdaje si臋 mian. kpt. w 2. p. L.N., prowadzi艂 eskort臋 sztandar贸w L.N. w odwrocie za Wilnem. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 3. p.piech.

580. Wendycz Tadeusz, wst膮pi艂 do L.W., s艂u偶y艂 w p. jazdy, ppor. 20.12.1806. By艂 w pu艂ku u艂. Nadw. 2.5.1808. Brak p贸藕n. wiad.

581. Weso艂owski Szymon, ur. 10.12.1779 w Krakowie, syn Jana i Marii Czech, wst膮pi艂 20.5. 1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.8.1808. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako ppor. w 4. p. L.N. w Hiszpanii s艂u偶by nie pe艂ni艂.

582. Weys (Weiss, Ways) Micha艂, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. 4.10.1808 jako ppor. 脿 la suite do 1. p. L.N., po reorg. L.N. 7.11.1808 nadal pozostawa艂 jako 脿 la suite w 1. p. Ranny 30.3.1810 pod Alcaniz. Postawiony przed s膮dem wojennym i zdegradowany 7.11.1810.

583. W臋偶yk Kasper, ur. 18.12.1778 w Czubowie w Wielkopolsce. Odby艂 kamp. w Polsce i Prusach w 1806/7, skier. 8.9.1807 do L. P.W. jako kpt., s艂u偶y艂 w 7. komp. 2. bat. 3.p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 3. komp. fiz.1. bat. 3. p. Ranny 23.5.1809 pod Alcaniiz. W 1811 dowodzi艂 komp. wolt. 2 . bat. 3. p. By艂 w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 6. p.piech. w 1819.

584. Wiewi贸rowski (Wywi贸rowski) Teodor, ur. 7.2.1786 w Osowie w Wielu艅skiem, syn Tomasza i Franciszki Karzy艅skiej, wst膮pi艂 do p. jazdy Ks. Warsz., mian. furierem 1.9.1807. Przeszed艂 4.9.1807 do 1 p.szwol.Gw., skier. 4.10.1808 do L.N. jako ppor. 脿 la suite w 3. p. W 1811 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz. 2. bat, 3. p. By艂 w kamp. ros. i saskiej, mian. por., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

585. Wi臋ckowski (Wienkowski) Tomasz, mian. 24.9.1810 ppor. 脿 la suite w 2. p. L.N. By艂 w kamp. ros., mian. por., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Z ko艅cem 1813 by艂 w zak艂. w Sedanie jako por. 脿 la suite.

586. Wi艅ski Jan, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako ppor. w 6. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 2.bat. 1. p. Proponowano przeniesienie na pensj臋, lecz minist. Wojny 29.5.1809 poleci艂o zwolni膰 go z wyp艂at膮 jednorazowej gratyfikacji 300 fr. Odes艂. z pu艂ku 1.7.1809 do szpitala w Pamplonie, zosta艂 zabity w drodze przez partyzant贸w.

587. Wi艣niewski (Wiszniewski) Stefan Marian, w 1807 wst膮pi艂 do 1. p.szwol. Gw., skier. 20.6.1808 do L.N. jako ppor. 脿 la suite w 3. p. Mian. k. L.H. 15.11.1808. Po reorg. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fiz.1. bat. 3. p. Ranny 20.2.1809, zmar艂 w Tudeli 28,2.1809.

588. Wi艣niewski, ppor. w 8. p.szwol., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

589. Wi艣niowski J贸zef, ur. ok. 1769 w Lublinie, wst膮pi艂 do L.W., mian. ppor., wzi臋ty do niew. ang. 14.7.1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp.1. bat. 3 p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie,

590. Witkowski Pawe艂, ur. 12.2.1784 w Ska艂owie w Galicji, w 1809 wst膮pi艂 do 6. p. jazdy galicyjsko-franc., p贸藕n. 15. p.u艂. Ks. Warsz., mian. ppor. 29.7.1809. Skier. 1.7.1810 do L.N., by艂 w Hiszpanii w l. 1810-1812 jako ppor. w 3. p. Odszed艂 28.5.1812 z zak艂. w Sedanie z bat. marsz. dla 3. p. L.N. w Rosji. Mian. por., ranny 17.11.1812 pod Krasnem.

591. W艂ostowski Szymon, by艂 w kamp. saskiej jako adj.podof. w 8. p.szwol., mian. k. L.H. 4.12.1813. By艂 w kamp. franc., mian. ppor., ranny 17.2.1814 na rekonesansie. W 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 w 7. p. lansjer贸w, mian. por. Zwoln. 22.11.1815, by艂 w Strasburgu 14.2.1816.

592. W艂oszczewski Kasper, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. w 1811 do 8. p.szwol. jako st.wachm., mian. 17.6.1812 ppor., by艂 w kamp. ros. i saskiej, ranny 28.11.1812 nad Bere-zyn膮 i 19.10.1813 pod Lipskiem. W Kr贸l. Pol. by艂 por. w 1. p.u艂. w l. 1820-1821.

593. Wojciechowski Kajetan, ur. w Galicji, wst膮pi艂 15.1.1807 do p.huz. ks. Su艂kowskiego jako brygad., mian. wachm. i 1.9.1807 st.wachm. W Kassel wszed艂 1.1.1808 do p.u艂. L. P.W. jako st.wachm., mian. ppor. 29.6.1810. Ranny 16.5.1811 pod Albuer膮, mian. k. L.H. 6.8.1811. Opu艣ci艂 pu艂k w Hiszpanii 6.10.1812 i uda艂 si臋 do zak艂. w Sedanie. Z ko艅cem stycznia 1813 zosta艂 podobno wys艂any do Ks. po rekrut贸w dla pu艂ku, w Saksonii do艂膮czy艂 do kpt. Ryba艂-towskiego, z nim w lipcu wr贸ci艂 do pu艂ku. Mian. por. 19.6.1813. Po kapitulacji Drezna 11.11. 1813 wzi臋ty do niew. austr. Zwoln.z niew., wr贸ci艂 do kraju.

594. Wojnarowski Ksawery, wst膮pi艂 w 1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.u艂. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.u艂. Nadw. jako ppor. By艂 w kamp. ros. i saskiej.

595. Wo艂owicz Jan, ur. 4.9.1789 w Nowym Mie艣cie na Litwie, syn Micha艂a i Magdaleny Jakubowskiej, wst膮pi艂 6.12.1807 do 1. p. szwol. Gw. Skier. 15.9.1808 do 3. p. L.N., mian. por. 4.10.1808, po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 4. komp. fizyl. 2. bat. 3. p. Ranny 20.1.1810 pod Almuni膮 i 3.6.1810 pod Epil膮. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., mian. por., ranny 17.11.1812 Krasnem, wzi臋ty do niew.

596. Woroniecki Wincenty, ks., mian. 22.7.1809 szefem szwadr. w 11. p.u艂. Ks. Warsz., przeszed艂 jako szef szwadr. 11.8.1812 do 3. p.szwol. Gw., 11.4.1813 do 1. p.szwol. Gw., skier. 1.8.1813 jako szef szwadr. do 7. p.szwol. Po kapitulacji Drezna 11.11.1813 wzi臋ty do niew. austr. Zwol. z niew. wr贸ci艂 do kraju.

597. Wo藕nicki Henryk, mian. 24.9.1810 ppor. 脿 la suite w 1. p. L.N., w 1811 s艂u偶y艂 w komp. gren.1. bat. 1. p. Mian. por. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 11.12.1812 w Wilnie.

598. Wro艅ski Jakub, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako por. w 2. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. By艂 wys艂any po 偶ywno艣膰 z obozu nad Xalon i 15.12.1808 pod Tavenca on i jego oddzia艂 zostali zamordowani.

599. Wr贸blewski, s艂u偶y艂 jako szwole偶er w 1. p.szwol. Gw. Mian. 17.2.1811 ppor. w 4. p. L.N., do pu艂ku w Hiszpanii nie przyby艂.

600. Wyganowski Ksawery, ur. 1.12.1785 w Rajkowicach w Kaliskiem, syn Ignacego i Julii Kenszyckiej, s艂u偶y艂 w w. pruskim. Wst膮pi艂 1.12.1806 do 1. p.piech. pol.jako ppor. Skier. 11.7. 1807 do L. P.W., s艂u偶y艂 jako ppor. w 2. komp. 2. bat. 2. p. Mian. 16.7.1808 por. 脿 la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 2. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. kpt. 4.3.1810, dowodzi艂 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Prosi艂 o zwoln. na co otrzyma艂 15.9.1811 zgod臋 marz. Berthiera jako szefa sztabu armii w Hiszpanii. Uda艂 si臋 do zak艂. w Sedanie, sk膮d 15.3.1812 ponownie prosi艂 o zwoln. by m贸g艂 wst膮pi膰 w swym stopniu do jednego z pu艂k贸w kawalerii Ks. Warsz

601. Wys艂awski Dionizy, ur. ok.1779 w Warszawie,wst膮pi艂 do L.W., mian. ppor., wzi臋ty do niew. ang. 3.7.1806 r. w Kalabrii, mia艂 rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp. 2. bat. 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie.

602. Wys艂awski Ludwik, wst膮pi艂 do L.W., mian. ppor.. do niew. ang. 3.7.1806 w Kalabrii, mia艂 rezerw. etat w L. P.W. w 5. komp. 1. bat. 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Prawdopodobnie zwoln. z niew. dopiero po wojnie. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w 6. p.piech. w 1819.

603. Wysocki Kajetan, ur. 10.8.1778 w Otwinowie w Krakowskiem, wst膮pi艂 6.11.1799 do L.W. jako sier偶., mian. adj. podof. 7.3.1800, ppor. 4.5.1801. W L. P.W. mian. 15.7.1807 kpt., pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w 4. komp. 2. bat. 1. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 15.9.1808, odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. W styczniu 1810 mian. komendantem w Alcaniz, w maju oznaczy艂 si臋 dzieln膮 obron膮 zamku w tym mie艣cie. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros., w 1813 by艂 w obleganej Szpandawie, dowodzi艂 w Dre藕nie bat. zak艂. 8. korp. Po kapitulacji Drezna 11.11.1813 wzi臋ty do niew. l austr. Po zwoln, z niew. wr贸ci艂 15.6.1814 do Francji i 15.11.1814 otrzyma艂 obywatelstwo franc. W 1815 w czasie Stu Dni skier. rozkazem z 2.6.1815 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons, jednak s艂u偶by tam nie obj膮艂 przed kl臋sk膮 w Belgii.

604. Wyszy艅ski Franciszek, ur.15.3.1770 w Warszawie na Pradze, w 1782 wst膮pi艂 do w. pol. Z ko艅cem 1806 ponownie wst膮pi艂 do w. pol., skier. 27.9.1808 jako por. prowiz. do zak艂. L.N. w Sedanie, przyby艂 tam 29.10.1808, mian. por. w L.N. 13.2.1809. Przyby艂 do L.N. w Hisz-panii 27.1.1809 i s艂u偶y艂 jako por. 脿 la suite w 3. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Otrzy-ma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 f r. By艂 w kamp. ros., po przegl膮dzie w Smole艅sku 22.8.1812 odes艂. do zak艂. w Sedanie i przenies. na pensj臋.

605. Wzaciewski, by艂 w Hiszpanii jak por. 脿 la suite w 1. p. L.N. w grudniu 1809 i styczniu 1810, brak p贸藕n. wiad.

606. Yon Jan (Yon N枚el, John Noel), w L. P.W. s艂u偶y艂 jako kpt. w 1. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 komp. gren. 1. bat. 3. p. Ranny 20.2.1809 w Saragossie. Mian. k. L.H. 2.3.1809 i ponownie 29.12.1809. Zwoln. na w艂. pro艣b臋 5.4.1810, wr贸ci艂 we wrze艣niu 1810 do Ks. Warsz.

607. Zabielski Tadeusz, ur. ok. 1777 w G贸recku, s艂u偶y艂 w w. Ks. Warsz., wzi臋ty w 1809 do niew. austr. i wcielony do ar. austr. Wzi臋ty do niew. franc. pod Wagram (6.7.1809), wst膮pi艂 we wrze艣niu 1809 do 2. L.N. jako adj.podof., mian. 15.2.1810 ppor. w 4. p. L.N., s艂u偶y艂 w 4. komp. fiz. 2. bat. By艂 ranny, zwoln. na w艂. pro艣b臋 3.2.1811. Wr贸ci艂 do Ks. Warsz.

608. Zadera Teodor, ur. ok. 1779 w Warszawie, w 1794 s艂u偶y艂 w milicji lubelskiej jako ppor. Wst膮pi艂 do L.W. jako ppor., mian. por. 29.8.1798, zwoln. na w艂. pro艣b臋 w 1804. W L. P.W. s艂u偶y艂 jako kpt. 脿 la suite w 3. p., zwoln. na w艂. pro艣b臋 w czerwcu 1808. 609. Zakrzewski Hieronim, w czasie kamp. ros. 1812 r. wst膮pi艂 do 偶andarmerii lit. jako kpt., przeszed艂 jako por. 21.1.1813 do 3. p.szwol. Gw., 11.4.1813 do 1. p.szwol. Gw., 17.7.1813 do 7. p.szwol. By艂 w zak艂. pu艂ku w Sedanie z ko艅cem 1813.

610. Zakrzewski Ignacy, ur. w Poznaniu, z ko艅cem 1806 wst膮pi艂 do w. pol., skier. 3.7.1807 jako ppor. do L. P.W., mian. por. 23.10.1807, s艂u偶y艂 w 6. komp. 2, bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Zwoln. 27.2.1809 na w艂. pro艣b臋 z pow. choroby, spowodowanej kontuzj膮 spod Gda艅ska.

611. Zalewski (Zaleski) Hilary Jan, ur. 15.6.1786, by艂 jako ppor. L.N. w zak艂. w Sedanie latem 1809, brak p贸藕n. wiad, a偶 do czasu, gdy 3.5.1811 by艂 w 2. p. L.N., najpewniej 脿 la suite. Mian. por. w p. Nadw. 15.8.1813. By艂 w kamp. franc., mian. k. L.H. 13.3.1814. W Kr贸l. Pol.by艂 por. w 3. p. strzelc贸w pieszych w 1819.

612. Zalewski (Zaleski) Stanis艂aw, s艂u偶y艂 w 2. p.piech. Ks. Warsz. jako por. Skier. 15.10.1808 do zak艂. L.N. w Sedanie, przyby艂 do L.N. w Hiszpanii 29.4.1809, s艂u偶y艂 w 3. p. jako ppor. 脿 la suite. Opini臋 mia艂 z艂膮. Odes艂. do Sedanu 26.4.1810, zwoln. 19.10.1810.

613. Zambrzycki Ignacy, skier. 27.7.1807 do L. P.W. jako por., s艂u偶y艂 w 2. komp. 1. bat. 2. p. W 1808 skre艣lony z ewidencji z pow. d艂ugiej nieobecno艣ci. Wszed艂 jako kpt. 1.7.1809 do p. Zamojskich.

614. Zapolski Wincenty, ur. ok. 1775 w Troszczy na Ukrainie, mian. 15.7.1807 kpt. w L. P.W., s艂u偶y艂 w 5. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 2. komp. fiz. 2.bat. 2. p. Przy organizacji dyw. L.N. w Sedanie w kwietniu 1812 by艂 przewidziany na dow贸dc臋 komp. wolt. 2. bat. 2. p. Brak p贸藕n. wiad.

615. Zaremba (Zar臋ba) Sebastian J贸zef Wojciech, ur. ok. 1776 w Piotrkowie, syn Fran-ciszka i Barbary Sadowskiej, wst膮pi艂 do L.W., w 1800 s艂u偶y艂 w p. jazdy jako ppor. W L. P.W. mian. kpt, s艂u偶y艂 w 5. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozosta艂 przy 3. p. jako kpt. 脿 la suite. Zmar艂 9.1.1810 w Tudeli.

616. Zarzycki Ignacy, ur. w 1762 w Mi艅sku, wst膮pi艂 do L.W., mian. por. w 1799. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 2. komp. 2. bat. 1. p. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie, gdzie przebywa艂 do ko艅ca wojny. Odzn. 26.11.1810 krzy偶em z艂. V.M. Od lipca 1811 pe艂ni艂 funkcje komendanta zak艂. L.N. w Sedanie i przewodnicz膮cego Rady Admin. L.N. Od wrze艣nia 1813, po obj臋ciu komendy zak艂. przez mjr. Kosi艅skiego, pe艂ni艂 funkcje kpt. ubiorczego. W 1815 w czasie Stu Dni by艂 kpt. ubiorczym w zak艂. 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons.

617. Zawadzki Jan, wst膮pi艂 do L.W. w 1797 jako sier偶., mian. st. sier偶. 4.3.1806. W L. P.W. mian. ppor. 16.7.1808, s艂u偶y艂 w 9. komp. 2. bat. 1. p. Zgin膮艂 5.8.1808 w Saragossie.

618. Zawadzki Jan Micha艂, ur. 29.9.1785, s艂u偶y艂 w w. pruskim, mian. ppor. Wst膮pi艂 15.7.1807 do p.u艂. L. P.W. jako ppor., mian. k. L.H. 29.5.1810. Mian. por., ranny 16.5.1811 pod Albuer膮. By艂 w Hiszpanii do ko艅ca 1812 r. Brak p贸藕n. wiad. W Kr贸l. Pol.by艂 kpt. w 3. p.u艂. w l. 1815-1823. Zmar艂 1.10.1823.

619. Zawadzki Stanis艂aw, ur. w 1770, s艂u偶y艂 w w. pol., wst膮pi艂 do L.W., mian. por., wzi臋ty do niew. 26.3.1799. W L. P.W. jako por. s艂u偶y艂 w 7. komp. 2. bat. 1. p. By艂 w pu艂ku w czerwcu 1808, brak p贸藕n. wiad., mo偶e zgin膮艂 pod Saragoss膮 w czasie pierwszego obl臋偶enia.

620. Zawadzki Stefan, ur. w 1787 w Cerekwicy w Pozna艅skiem, w L. P.W. s艂u偶y艂 jako ppor. w 8. komp. 2. bat. 1. p. Zgin膮艂 2.7.1808 pod Saragoss膮.

621. Zawistowski Jan (艁ukasz J贸zef), ur. 24.6.1761 (5.9.1770) w Owienuszkach w Mi艅sz-czy藕nie, od 4.3.1785 s艂u偶y艂 w w. pol., w 1794 by艂 chor膮偶ym. Wst膮pi艂 3.6.1795 do w. franc. do bat. irlandzkiego. Wst膮pi艂 24.12.1796 do bat. Pol.w Legii lombardzkiej jako kpr., przeszed艂 do L.W., awansowa艂, mian. ppor. 29.6.1800 w L. Naddun. By艂 na San Domingo, wzi臋ty do niew., odes艂. przez Anglik贸w do Odessy, wr贸ci艂 do Wioch do L.W. w marcu 1804. W L. P.W. mian. por. 15.7.1807, s艂u偶y艂 w 2. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg,. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zak艂. w Sedanie. W 1809 bra艂 udzia艂 w wyprawie do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. prowiz. kpt., nie zatw. Przyby艂 do L.N. w Hiszpanii z p. marsz. w styczniu 1810, s艂u偶y艂 w 2. p. jako por. 脿 la suite. Odes艂. 8.3.1811 do zak艂. w Sedanie z pow. z艂ego zachowania. Przyby艂 do Sedanu 17.5.1811, odkomenderowany 18.11.1811 do zak艂. w Bordeaux, od 2.12.1811 prze- bywa艂 w szpitalu w Pary偶u co najmniej do 1.7.1812. Brak p贸藕n.wiad.

622. Zeilinger (Zglinger) Jan, w lipcu 1811 by艂 jako mi. lekarz 脿 la suite przy 1. p. L.N. w Hiszpanii. By艂 w kamp. ros., zgin膮艂 2.10.1812 pod Woronowem.

623. Zglinicki (Zgli艅ski) Bart艂omiej, ur. 24.8.1779 w 呕uki-呕贸艂towo w P艂ockiem, syn Jana i Agnieszki Umi艅skiej, wst膮pi艂 26.12.1806 do 1. p. strzelc贸w pieszych pol.jako ppor., mian. por. 10.2.1807. Skier. 4.9.1808 do zak艂. L.N. w Sedanie, mian. kpt. 13.2.1809, przyby艂 do L.N. w Hiszpanii 31.3.1809. S艂u偶y艂 jako kpt. 脿 la suite w 1. p. Odes艂. do zak艂. w Sedanie 8.3.1811 z pow. z艂ego zachowania. Przenies. na pensj臋 24.5.1811 pozosta艂 nadal w Sedanie i 10.8.1813 zosta艂 skier. do 58. p.piech. franc., wzi臋ty do niew. austr. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Po zwoln. z niew. wr贸ci艂 1.7.1814 do Francji, zwoln. z w. franc. 10.11.1814, pozosta艂 we Francji. W 1815 w czasie Stu. Dni wst膮pi艂 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. Po zwoln. 10.10. 1815 wr贸ci艂 ze swym oddzia艂em do Kr贸l. Pol., lecz zosta艂 wydalony na rozkaz W. Ks. Kons-tantego. Wr贸ci艂 do Francji, po rewolucji w lipcu 1830 zg艂osi艂 si臋 do s艂u偶by i 5.11.1830 wszed艂 jako kpt. do 65. p.piech. franc. Mian. k. L.H. 17.1.1833. Mian. 30.7.1840 dow贸dc膮 9. komp. weter. franc. Zmar艂 27.11.1857. 呕onaty by艂 z Francuzk膮, ich jedyny syn Zgli艅ski Eug猫ne Philippe Barth茅lemy, ur. w Pary偶u 28.11.1818, sko艅czy艂 szko艂臋 wojsk. i s艂u偶y艂 w w. franc. w r贸偶nych rodzajach broni i w sztabie, doszed艂 do rangi kapitana.

624. Zieli艅ski Jan, ur. 10.5.1784 w Krakowie, syn Ignacego i Agaty, wst膮pi艂 15.6.1807 do L. P.W. Przyby艂 27.1.1809 jako ppor. z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, potw. 13.2.1809, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p. w l. 1809-1811. Mian. por. w 1. p. 9.6.1812, by艂 w kamp. ros., przenies. do 2. p. 8.2.1813. Skier. 28.7.1813 do 140. p. piech. liniowej franc. jako por., z ko艅cem 1813 przenies. na pensj臋, wr贸ci艂 do kraju.

625. Ziemi臋cki Franciszek, ur. 4.10.1790 w Korczy, skier. 26.1. 1809 do L.N. jako ppor., przyby艂 do zak艂. w Sedanie 27.2.1809, w kwietniu odszed艂 do Hiszpanii, gdzie s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p., w 1811 w komp. wolt. 2. bat. 1. p. Mian. por. 9.10.1811. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros., ranny i wzi臋ty do niew. 28.11.1812 nad Berezyn膮.

626. Zienkiewicz (Zienkowicz) J贸zef, ur. 20.3.1775 w Kownie, syn Stefana i Katarzyny Nesofia (?), wst膮pi艂 2.10.1799 do L.W., mian. sier偶. 30.6.1801. W L. P.W. mian. ppor. 5.7.1807, s艂u偶y艂 w 9. komp.1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. p. jako ppor. 脿 la suite, potem jako chor膮偶y, w 1811 w komp. gren. 2. bat. 3. p. Ranny 12.2.1809 w Saragossie, 18.6.1809 pod Belchite i 2.1.1812 pod Walencj膮. Mian. k. L.H. 2.3.1811, otrzy-ma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. By艂 w kamp. ros. i niem. W 1814 przeszed艂 z p. Nadw. do Ks. Warsz. W Kr贸l Pol by艂 por. w korp. inw. w l 1822-1823. Zmar艂 19.5.1825.

627. Zienkiewicz (Zienkowicz) Stefan, ur.18.12.1780 w Dobrzyniu na Litwie, s艂u偶y艂 w w. lit. mian. por. w 5. p.piech. w 1794, wzi臋ty do niew. ros. na Pradze. W 1804 towarzyszy艂 przysz艂emu Ludwikowi XVIII z Warszawy do marsza艂kowej Branickiej w Bia艂ymstoku. Wst膮pi艂 15.10.1806 do L. P贸艂n. jako por. Skier.10.8.1808 jako por. do L.N., przyby艂 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, s艂u偶y艂 w 2. p. jako por. 脿 la suite, w 1810 w 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Odes艂. 8.3.1811 do zak艂. w Sedanie po zaj艣ciu z kpt. Godziszewskim, przebywa艂 w Sedanie od sierpnia 1811, odszed艂 28.5.1812 z bat. marsz, dla 2. p. L.N. w Rosji. By艂 w kamp. ros., ranny 3.11.1812 pod Wia藕m膮 i 28.11.1812 nad Berezyn膮. W 1813 by艂 w obleganej Szpandawie, w p. Nadw. by艂 jako por. nadl. By艂 w bitwie pod Lipskiem. By艂 w kamp. franc., mian. k. L.H. 4.4.1814. Wr贸ci艂 11.8.1814 do Ks. Warsz. Zwoln. z w. pol. 4.3. 1815, uda艂 si臋 do Francji i 24.2.1819 wst膮pi艂 do w. franc. Jako por. W 1823 przen. na pensj臋.

628. Zimmer Jan, ur. 24.4.1776 w Czerniowcach na Bukowinie, w 1791 wst膮pi艂 do w. pol., w 1794 mian. st. sier偶. Z ko艅cem 1806 wst膮pi艂 do huz. Ks. Su艂kowskiego, mian. ppor. 15.7.1807, por. 1.10.1807. Do L. P.W. przeszed艂 10.1.1808, s艂u偶y艂 jako por.w 5. komp. 2. bat. 1.p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fizyl. 1. bat. 1. p., w 1811 w 4. komp. fizyl. Mian. kpt. 18.9.1811. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros., ranny 10.9.1812 pod Mo偶ajskiem i 28.11.1812 nad Berezyn膮, wzi臋ty do niew. 1.1.1813 pod Kr贸lewcem. Po zwoln. z niew. uda艂 si臋 do Francji i prosi艂 o przyj臋cie do w. franc. Skierowany do zak艂. pol. w Reims, w 1815 w czasie Stu Dni s艂u偶y艂 jako kpt. w 3. p. cudzoz. (pol.) w Soisson.

629. Zubrzycki Stanis艂aw, ur. 15.4.1771 w Narolu w 呕贸艂kiewskiem w Galicji, syn Kazimierza i Anny Skwarek, wst膮pi艂 30.12.1796 do bat. pol. w Legii lombardzkiej, przeszed艂 do L.W., awansowa艂, mian. st. sier偶. 6.2. 1807. Wszed艂 do L. P.W. jako st. sier偶., mian. 20.6.1808 ppor. 脿 la suite w 3. p. Ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 1. komp. fizyl. 1. bat. 3. p. Ranny 23.5.1809 pod Alcaniz. W 1810 przeszed艂 do komp. gren. 1.bat. 3.p. Otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 500 fr. Mian. por. 9.6.1812, by艂 w kamp. ros. i niem., przen. 11.7.1813 jako por. do 22. p. piech. franc. By艂 w kamp. saskiej i franc., zwoln. z w. franc. 18.6.1814 i zaliczony do korp. weter. franc. Uzyska艂 18.6.1818 obywatelstwo franc.

630. 呕arski Teodor Franciszek, ur. 9.6.1789 w Bia艂ej, s艂u偶y艂 jako ppor. w 13. p. piech. Ks. Warsz. Skier. 15.5.1808 jako ppor. do zak艂adu Legii w Sedanie odszed艂 st膮d 21.10.1808 i przyby艂 do L.N. w Hiszpanii ok. 18.11.1808. S艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 1. p., w 1810 w komp. wolt. 2. bat. 1.p. Ci臋偶ko ranny 12.11.1810 pod Fuente Santa, zmar艂 1.2. 1811.

631. 呕elaskowski Micha艂, ur. 29.9.1784 w 艁ochowie na Podolu, syn Jakuba i Ewy Dzimin, wst膮pi艂 25.5.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. wachm. 15.6.1807, st. wachm. 1.7.1807, ppor. 12.3.1808. Skier. 12.11.1809 do 2. L.N. jako por., zwolniony na w艂. Pro艣b臋 30.4.1810.

632. 呕mijewski (Zmierski, Zmye艅ski, Zmiewski) Ignacy, ur. ok.1786 w Brzozowie w P艂ockim, wst膮pi艂 28.2.1808 do 1. p. szwol. Gw. Skier. 15.9.1808 do L.N., mian. ppor. 4.10.1808, po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 4. komp. fizyl. 1. bat. 1. p. Mian. por. 9.10.1811, k. L.H. 22.3.1812. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮.

633. 呕ukowski Ludwik, ur. 16.8.1786 w Konstantynowie, wst膮pi艂 23.9.1800 do L.W. jako podof., mian. por. 22.12.1802, by艂 na San Domingo, mian. por., wzi臋ty do niew. 5.8.1803, zwolniony przez Anglik贸w na s艂owo 29.1.1804, wr贸ci艂 do Legii 22.9.1804. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807 s艂u偶y艂 w 5. komp. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodzi艂 komp. gren. 2. bat. 1. p. Odznaczony 26.11.1810 krzy偶em z艂otym V.M.. otrzyma艂 31.3.1812 tytu艂 kaw. Ces. i don. 1.000 fr. By艂 w kamp. ros. i saskiej, w sierpniu 1813 by艂 przydz. jako kpt. 脿 la suite do sztabu g艂. W.Armii, mia艂 by膰 skier. do zak艂. w Dre藕nie. Zmar艂 1.10.1817.

634. 呕ukowski, mian. kpt. w L.N. 13.2.1809, przyby艂 z zak艂. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii 5.4.1809, s艂u偶y艂 jako kpt. 脿 la suite w 3. p., zmar艂 1.10.1810.

635. 呕urawski (呕贸rawski) Stanis艂aw, ur. 13.11.1788 w P艂ockiem, wst膮pi艂 24.12.1806 do 2. p. u艂. pol. jako ppor., skier. 26.6.2807 do L. P.W. s艂u偶y艂 jako ppor. w 9. komp. 2. bat. 2.p. Po wyj艣ciu pu艂ku z Westfalii przebywa艂 w Sedanie, odszed艂 stamt膮d w kwietniu 1809 do L.N. w Hiszpanii, s艂u偶y艂 jako ppor. 脿 la suite w 2. p., w 1811 w 4. komp. fizyl. 1. bat. 2. p., mian. por. 9.10.1811. Mian. k. L.H. 2.3.1811. By艂 w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyn膮. Brak p贸藕n. wiad. Zmar艂 24.4. 1850.

636. 呕urawski (呕贸rawski) Wincenty, ur. ok. 1772 w Galicji, wst膮pi艂 do L. P.W. jako ppor. i s艂u偶y艂 w 4. komp. 1. bat. 3. p., mian. 20.6.1808 por. 脿 la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 s艂u偶y艂 w 3. komp. fizyl. 2. bat. 3. p. Wzi臋ty do niew. 26.7.1810 w Borja, wi臋ziony by艂 w Alicante, Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814, przenie艣. przez Anglik贸w do Genui.