Rody ziemiańskie XV i XVI wieku – Józef Krzepela

rody ziemiańskie

RODY ZIEMIAŃSKIE
XV I XVI WIEKU
ZESTAWIONE WEDŁUG DZIELNIC W KTÓRYCH BYŁY OSIEDLONE
ZESTAWIŁ JÓZEF KRZEPELA
KRAKÓW 1930
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI GEBETHNERA I WOLFFA
WARSZAWA — KRAKÓW – LUBLIN – ŁÓDŹ — POZNAŃ – WILNO — ZAKOPANE,

TREŚĆ.

Objaśnienie …………………………

Rody o nazwiskach gniazdowych………….1 — 71

Uzupełnienie…………………………72— 76

Sprostowania ………………………..77— 78

Rody o nazwiskach niegniazdowych……….79—102

OBJAŚNIENIE
Niniejsze wydanie uważać należy jako zestawiony według dzielnic wykaz alfabetyczny rodów ziemiańskich, przywiedzionych w poprzednich pracach, jakiemi są:

 • Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie Jagiellońskiej;
 • Rody ziemiańskie 15 i 16 wieku, z których wyszły z druku pierwsze tomy zawie­ rające rody małopolskie, a rękopisy dalszych tomów złożono w Polskiej Akademji Umie­ jętności.
 • Rody ziem pruskich.

Źródła ogólne, na których się te prace opierają wymienione są w rzeczonych dwóch tomach, odnoszące się zaś do poszczególnych dzielnic, wymienione dodatkowo przy każdej dzielnicy.

Oznaczenia (skróty):
. Rody bez żadnego oznaczenia przychodzą wyłącznie w źródłach z 15 i 16 wieku, zaś rody oznaczone n. g. p. nadto:
n. (Ns). w Herbarzu Niesieckiego,
g. (M. Gal.) w „Poczet szlachty galicyjskiej“,
p. (M. Pol.) w Spisie szlachty Królestwa Polskiego.

Co do oznaczeń (1) i (2) (przy których nie wymieniono źródeł z 15 i 16 wieku), jakkolwiek one mieszczą w sobie rody biorące udział w sejmach elekcyjnych z 17 i 18 wieku, to jednak wobec tego, że brak danych, iżby rody te dopiero w tych dwóch wiekach nabyły szlachectwo, uważać je należy także jako rody z 15 i 16 wieku.

UWAGA.
Nazwiska nie są zamieszczone alfabetycznie! Aby wyszukać nazwisko na tej stronie wciśnij klawisze Ctrl-F lub wybierz z menu przeglądarki funkcję „wyszukaj na stronie” i wpisz w wyszukiwarkę nazwisko lub herb.
Pełna wersja publikacji jest dostępna pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58229/PAd_80342.pdf

Aamowski.
Adamczowski Dąb.
— Pobóg.
Adamowski Szreniawa.
Aleksandrowski Topór.
Andronowski Syrokomla.
Aniski.
Babmowski n.
Bachmiński n.
Bączalski Gozdawa.
— Nowina.
— Ostoja.
Badowski.
Bakanowski Massalski.
Bąklewski.
Bąkowski Rawicz.
Balicki Topór.
Baliński Ostoja.
Bańkowski Ryś.
Banowski Gryf.
— Radwan.
Baran kowski.
Baranowski Grzymala g.
— Rawicz.
Barczkowski Kopasina.
Barowski.
Bartodziejski Doliwa.
— Łabędź.
Barwałdzki Łabędź.
Barwiński Achingerg.
Barzycki Nieczuja.
Batowski Sas g.
— Trzyzęby i Zęby ng.
Bębnowski Odrowąż.
Bedliński Leliwa n.
Bełzowski n.
— Rawiczz
Benczyna (de Binczin) Radwan.
Benczyński (Binczyński) Grzymała.
Bendzieski Ostoja.
Benkuński
Berdowski Mądrostki.
Berźański Łabędź n.
Bętkowski Prawdzie.
— Prus.
Bętlewski.
Białaczowski Odrowąż n.
Białkowski Biberstein ng.
Białkowski.
Białobłocki Janina n.
Białobrzeski Abdank n. g. p.
Białowodzki Drużyna.
— Janina.
Bidziński Dębno.
— Janina n.
Biechowski (de Bychow) Białąga (Drużyna).
— Powała (Ogończyk).
Biedrzychowski Rawicz.
Biegański Prawdzie g.
Biegański.
Bielanowski.
Baruchowski Doliwa n.
Barycki g.
Będkowski Spinek Prus 2°.
Bedleński (Bedliński),
Wieniawa np.
Będowski.
Bęklewski Nałęcz n
Bełęcki Leszczyc n
Beleński Szreniawa.
Bełechacki Topór n.
Bełdowski Jastrzębiec np.
Bendlewski Łodzią.
Besiekierski (Biesiekierski) Pomian.
Bęski.
Bętkowski Prawdzic np.
Białecki Jelita np.
Białęski.
— Leszczyc np.
Białkowski Habicz.
— Nowina.
Białobłocki Janina n.
Białojezierski.
Białośliwski Topór n.
Białowiejski Jastrzębiec np.
Bieczyński Łodzią n.
Biedkowski Półkozicn.
— Prawdzie n.
Bieganowski Grzymała ng.
Biegański Leszczyc n.
Bielanowski Rogala np.
Bielawski Dołęga n.
— Zaremba n. g. p.
Bielczewski (Bieliczewski) h.. n.
Bielejewski Belina.
z Bielska Sulima.
Bielicki Paprzyca n.
— Pobóg np.
Bielski Jelita np.
Barzykowski Jasieńczyk p.
— Sulima g.
Batogowski Radwan
Będzisławski Jastrzębiec n.
— Ostoja.
Belski Jasieńczyk n.
— Przerowa.
Bekierski Junosza.
Bełdycki Prus n.
— Prus 3°.
Bełkowski Jastrzębiecnp.
Bendorski Wyszogota n.
Benisławski Pobóg n.
Beski (Bęski) Jastrzębiec np.
Bialski Trzaska.
Białobrzeski Boricza.
Białobrzeski Wierzbowa.
Białoskórski Abdank ngp.
— h. wł.
Białowieski Lubicz.
Białyszewski.
Biedrzycki Rawicz p.
Biejkowski Jastrzęb.
ng.Bielawski Jelita ng.
Bielewski Jastrzęb. n.
Bielicki Roch n.
Bieliński Junosza ng.
— Szeliga np.
Banuński Korczak,
z Barańczyc Trąby.
Baraniecki Sas g.
Bargeński.
Bartkowski Przegonią.
Bartkowski.
Bartliński Sówka.
Bartyszewski h. wł
— Nowina.
Bartoszewski Bończa.
— h Wickerau.
Baryłowski.
Baticowski.
Baworowski Prus 2®.
Bażeński (Baisen) h. wł
Bednarowski Prus g-
Będziemirowski Leliwa
Bełżecki Jastrzęb. n.
Bereżecki.
Bereźnicki Sas ng.
Berżański Przestrzał n
Beski Prawdzie ng.
Białecki Szeliga g.
Białobłocki Białynia n.
— Lubicz.
— Ogończyk.
Białobocki Janina.
Białochowski Cholewa.
— Lubicz.
— Roch 2°.
Białogłowski h. wł.
Białostocki
Bibelski ob.
Bybelski- Bibelski Junosza.
Bielecki Lilie.
— Sulima.
— Topór n.3
Bielański Ciołek.
Bielawski Ciołek.
— Gozdawa.
Bielecki Abdank.
Bieliński Abdank.
— Szreniawa.
Bielowski Wilczekosy.
Bieniaszewski h. Swoboda (Gryf) g.
Bieniecki Doliwa.
— Korab np.
Bierwecki Nałęcz.
Biesiadecki g.
Biesicki Kornic.
Biestecki.
Bieździecki Grzymała.
Bilczowski Jelita.
Biłgorajski g.
Birkowski (Łowieniecki) Topór.
Biskupski Niesobia.
Blinowski Ostoja n.
Bliskowski Rawicz n.
Błędowski Pilawa.
— Półkozic np.
— Trąby.
Błeszyński Suchekownaty.
Błoński Biberstein g.
Błotnicki Doliwa n.
Bobolicki (Mzurowski)
Amadejowa.
Bobowski Gryf ng.
— Prawdzie.
Bobrownicki Doliwanp.
Bochotnicki Dębno n.
Bocianowski
Boczkowski Gozdawa.
— Leliwa.
Boczowski Drużyna.
— Poraj.
Bogumiłowski Półkozic.
Bogusławski Ostoja ngp.
Bohusławski.
Bojanecki Strzemię.
Bieniedzki Łodzią n.
Bieńkowski Ostoja.
Biernacki Poraj n.
Bierzwieński.
Bierzyński Jastrzęb. g.
Biesiekierski Pomian.
Biestrzykowski Prus gp.
Bilanowski Nowina.
Biskupski Lis n.
— Szreniawa.
Blęcki-Watta h. Sam-son n.
Blinowski Ostoja.
Bliziński n.
BłaszkowskiŁabędź n.
Błażejewski Abdank.
Błociszewski Ostoja n.
Bniński Łodzią n.
Bobkowski.
Bobolicki Cholewa.
— Łodzią np
Bobrowski Pobóg.
Boczkowski Pomian.
Bodzanowski Szeliga n.
Bodzewski Korab.
— Leliwa.
Bogdański Doliwa n.
— Prus ngp.
Bogłowski.Bogucki.
— Szeliga.
Bogusławski.
— Belfna.
— Gozdawa.
— Jastrzębiec np.
— Pierzchała.
— Prus np.
Bieńkowski Korwin ngp.
— Łada ng.
Biernacki Lubicz.
Biernacki Sas p.
Bietkowski Półkozic ngp.
Bilanowski Rawicz.
Bledzewski Lubicz n.
Bliźniewski.
Błażejowski Trzaskan.
Błażowski Półkozic n.
Błędowski n.
— Nałęcz np.
— Półkozic np.
Błomiński Pobóg n.
Bobiński Leliwa n.
Bobolecki Cholewa.
Bobrowski Jastrzęb. n.
Boczkowski Dąbrowa.
Bogacki Pomian.
— Prawdzie n.
BogatkowskiPomian n.
Bogdański Prus 3° np.
— Suchekownaty.
Boglewski Jelita n.
Bogucki Krzywda ng.
— Rawicz.
— Ślepowron g.
Bogurski Jelita.
— Ogończyk n.
— Suchekownaty.
— Trąba (s).
Boguski Zagroba.
Bieniecki…
Biliński Korczak.
— Łodzią g.
— Sas g.
Birecki Gozdawa n.
Biskowskowski Szreniawa.
Biskupski Dąb.
Błażowski Sas ng.
Błorki Leliwa n.
Błudnicki Topacz n.
Bobiatyński n.
Bobrecki p.
— Korczak.
Bobrowski Nałęcz p.
Bobrowski Dołęga.
Bochlińsk! n.
— Chomąto.
Boksicki Tarnawa.
— Zaremba.
Bokszariski Topór.
Bolesławski Trąby.
Bonakowski.
Boratyński Ostoja.
Borczyński Grzymała.
— Jelita.
Borkowski Łabędź ngp
-— Nowina ngp.
— Strzemię.
Borowski Abdank ng.
— Jastrzębiec n.
Bortnowski Korczak.
Bortowski.
Boruchowski Doliwa.
Boryszewski Poraj n.
— Rawicz ng.
Borzdębski.
Borzdziński.
Borzęcki Półkozic np.
Borzykowski Łodzią n.
Borzymowski Jastrzębiec.
— Topacz.
Bostowski Białynia.
— Szeliga n.
Bousławski.
Boytanowski.
Braciejowski Bończa n.
Branicki Janina.
— (Brański) Gryf.
Braniecki.
Braniecki Radwan n.
Bratkowski Nieczuja.
— Przegonią n.
Bogwicki Wąż.
Bojanowski Junosza g.
Bolkowski Rola n.
Borowski Dębno n.
Borowiecki Ogoń-
czyk n.Borowiński Ostoja.
Borowski.Borsiński.
Boruchowski Doliwa.
Boruciński Rola n.
Borujewski.
Borysławski (Borzysławski) Szreniawa np.
Borzęcki.
Borzejewski Drya.
Borzewicki Grzymała.
— Świnka.
Borzykowski Abd. n.
Borzymiński Abd. g.
Borzymowski Belina.
Borzyszkowski.
Boszkowski Wieniawa.
Bowentowski.
Bowiczyński.
Bożewiecki Rawicz.
Brachowski Grzymała.
Bratkowski Świnka ngp.
Bratuski n.
— Rola.
Bratuszewski Prawdzie.
— Sulima.
Brodkowski. Boguski Topór.
Boguskowski Rawicz.
Bogusławski, Jezferza n.
— Korab p.
— Ślepowron p.
Bojanowski Radwan.
Bojemski Korab.
Bolewski Łodzią p.
Boniecki Bończa np.
Bonikowski Brodzienp.
— Jezierza g.
— Korab p.
Bonisławski Ogończyk p
-Bonkowski Korwin.
Borawski Boycza.
— Cholewa g.
— Junosza p.
Borkowski Doliwa.
— Janosza ngp.
— Ogończyk.
Borowski Junosza.
Borucki.
Borukowski Junosza np.
Borzęcki Półkozic.
Borzemski Jelita ng.
Borzewski Lubicz n.
Borzykowski Jasieńczyk.
Borzymowski Łada.
Boski Jasie ńczyk np.
Bossowski Ślepowron. gp.
— Szeliga p.
Braciszewski Zagłoba.
Brajszewski Hebryda.
— Zagłoba.
Bramecki (Branecki)
Radwan n.
Boguszewski Juńczyk np.
Bojanowski Junosza.
Bojarski Sas ng.
Bojowski.
Bokoiński (Bokojemski) Pietyróg.
Bolanowski Lubicz n.
Bolemiski h. wł.
Bolestraszycki Lis n.
Bolimiński Chomąto.
— Leszczyc n.
Bolszewski Rogala.
Bonowski Sas g.
Boratyński Klamry.— Korczak ng.
Bordziakowski Ja-
strzębiec.Borecki Hołobok.
Boremski Pogoń n.
Borkowski.Boroszewski.Borowski Lubicz np.
Borowski Dołęga.
— Lis.
Borszcożowski Pilawa n.
— Rawicz.
Borszowski.
Bortkowski Przegonią.
Boryszkowski.
Borucki.
Borzestowski h. wł.
— Lubicz.
Borzyszkowski.
Borzyszkowski h. wł.
— Kotwicz.
— Lew.
Boiepolski h. wł.
Branicki Hołobok n.
— Korczak n.
Bratkowski Warna.
Breński(Brzeński) Półkozic.
Brodelski Nabram.
Bronicki Korwin g.
— Slepowron n.
Broniewski Lewart np.

 • Tarnawa ngp.
  Broniowski Ostoja g.
  — Pobóg.
  Broniszewski Janina.
  — Półkozic.
  Btuchański.
  Bryliński.
  Brzeski Bończa n.
  — Ciołek.
  — Mozgawa.
  — Oksza n.
  Brzezicki Jastrzębiec.
  Brzeziński Gryf.
  — Łabędź ngp.
  — Radwan.
  Brzeżański.
  Brzostowski Bończa np.
  — Jastrzębiec.
  — Strzemię p.
  Brzostowski.
  Brzozowiecki Odyniec.
  Brzozowski Jastrzębiec.
  Buchowiecki Drogosław np.
  — h. wł.
  (Gieysztor od.).
  Buczkowski Odrowąż n.
  Buczyńkki Strzemię np.
  Budkowski Kopasina.
  Budziszowski Abdank np.
  Bukowiecki Ogonczyk p.
  Bulowski (Bulewski), Samson
  Burdzicki Syrokomla
  Burzyński Gryf n.
  — Pobóg n
  — Strzemię n.
  Buszkowski Jelita.
  -w Osorya
  Bychawski Dołęga.
  — Osorya.
  Bydliński Mądrostki.
  Bydłowski Topacz.
  Bykowski h Łopot.
  Bylczyriski Dęboróg g.
  Bystrzejowski Abd. n.
  — Jastrzębiec.
  — Nieczuja n.
  Bystrzonowski (Bystrzanowski) Starykoń ngp.
  Bystrzycki Kusza od.
  Byszowski Nieczuja.
  Bzowski-Janota Nowina ngp.
  — Janota Ostoja np
  Buszkowski.
  — Drya
  Bużeński Poraj.
  Bykowski Gryf ng.
  — Wężyk.
  Byliński Łodzią n.
  Byszewski.
  — Jastrzębiec n.
  Bytkowski Ostoja
  Bzowski.
  Bujalski Kościesza np.
  Bujalski Rawicz.
  — Ślepowron.
  Bukowski Bończa.
  — Jastrzębiec.
  Bunkowski Korwin.
  Burkacki Odrowąż n.
  Burski Jasieńczyk p.
  Burzyński Pobóg.
  Trzywdar n.Bużycki.
  Byczkowski Topór.
  Byczyński n
  Bykowski.
  Byszyriski Prus 3°.
  Bukojemski Nałęcz n.
  Burski Drangwicz.
  — Jastrzębiec.
  — (Borski) h. wł.
  Butowski.Bybelski h. wł.
  — Korczak.
  Byczkowski Topór g.
  Bylicki Jastrzębiec n.
  Bystryjowski Gozdawa.
  Bystrzycki Bończa n.
  Byszowski Nieczuja.
  Bytyński Jastrzębiec.
  Bzicki Ciołek n.
  Capryński.
  Oebrowski Hołubok n.
  Celiński Zaremba np
  Chalecki (Halecki) Syrokomla od.
  Charbinowski Sulima.
  Charbiński n.
  Charliński Bończa.
  Charmęski Topór.
  Charmiński Rogala
  Charzowski Drużyna (późn. Szreniawa).
  Chechelski Ostoja.
  Chęciński.
  Chełmski Ostoja.
  Cerekwicki Leszczyc.
  — Zaremba.
  Cerkowski
  Cetkowski Pobóg n.
  Chabielski Jastrzębiec.
  — Wieniawa n.
  Chaliński Pomian n.
  — Szeliga.
  Charbicki Jastrzęb. n.
  Charbowski Sulima
  Charchowski Bończa.
  — (Karch owski) Pretwicz n.
  Charłupski (Hartłupski) n.
  Charczewski Cholewa np.
  Chełkowski Wczele n.
  Chełmicki Nałęcz n.
  Chełmski.Całowański Pobóg.
  Cedrowski Odrowąż n.
  — Szeliga.
  Celejowski Rawicz.
  Celgowski Rawicz n.
  Chądzyński Ciołek n.
  Chądzyński Junosza n.
  Chajecki Korab np.
  Chamski Jastrzębiec p.
  Charzyński Szeliga np.
  Chełchowski Lubicz np.
  Chełstowski Jastrzębiec np.
  Cebrowski Hołobok n.
  Celejowski.
  Chańkowski Korczak n.
  Charzowski.
  Chechłowski Sas g.
  Chełmoński Ślepowron.
  Chełmowski Ostoja.I
  Chełstowski Drogosław.7
  Chlewicki Odrowąż n.
  Chlewiński Radwan.
  Chmielnicki h. Massalski
  Chmielowski Jastrzębiec ngp.
  — Pólkozic ng.
  Chobędzki Mądrostki.
  Chobrzy ński (Chrobrzyński Chroberski), Rawicz n.
  Chocimowski Oksza.
  Chodakowski.
  Chodorkowski Ostoja.
  Chodzyński.Chodzieński Trąby.
  Chojecki Lubicz ngp.
  Cholewiński Poraj n
  Chomętowski Bończa
  — Lis p.
  Chominski Poraj od.
  Chomski.
  Chorzowski Strzemię.
  Chotecki Nabram ng.
  Chotowski Gryf.
  — Roch.
  Chrapkowski Lis
  Chrapowicki Gozdawa.
  Chroberski Topór.
  Chromiński Lubicz.
  Chrościcki Leliwa.
  — Ostoja n.
 • Rola n.
  Chrościechowski Boncza ng.
  Chroślicki Rawicz.
  Chruściński Junoszag.
  Chruszczewski Gozdawa g.
  Chrzanowski Nowina.
  Chrzanowski Rogala.
  Chrząstowski Przegonią.
  — Zadora n.
  Chlebowski Poraj.
  Chlewski Bróg.
  Chłapowski Drya n.
  Chłędowski Gryf.
  Chmielewski Wieniawa ng.
  Chobielski Pomian.
  Chobieniecki Saszor.
  Chobieński Samson.
  Chociszewski Junosza.
  — Odrowąż
  Chodakowski Dołęga.
  Chodecki Junosza.
  — Ogończyk.
  Chodoręski Leszczyc.
  Chodowski Paparona.
  — Sulima n.
  Choduski.Chojnicki Leszczyc.
  Chomęcki.
  — Drogosław.
  Chomętowski Oksza.
  Chomięcki.
  Chorbowski Rola p.
  Choryński Abdank.
  Chorzeński.
  Chorzewski Abdank
  Chotecki Poraj.
  Chotowski.Chotyński.
  Chraplewski Kolumna n.
  Chromecki Korwin.
  — Świnka.
  Chrościński Junosza.
  Chrzanowski Poraj n.
  Chrząstowski Ostoja.
  Chrzypski Bróg.
  — Prawdzie.
  Chudzewski Ciołek.
  — Pobóg.
  Chudziński Cholewang.
  Chwalęcki Ogończyk.
  Chwalibogowski Nałęcz g.
  Chwalibowski Jastrz.n.
  — (Falibowski) Korab.
  Chlewicki Belina.
  — Radwan.
  Chludziński Cholewa.
  Chmielecki.
  Chmieleński (Chmieliński) h…
  Chmielewski Jasieńczyk.
  — Jastrzębiec.
  Chmielowski Jastrzębiec ng.Chociszewski.
  Chociwski Dąbrowa n
  — Rawicz.
  Chodakowski Dołęga np.
  — Łada.
  Chodupski Kościesza.
  Choiński.
  Chojecki n.
  Chojnacki Trzaska.
  Chojnowski Lubicz.
  Cholewicki Cholewa.
  Chomentowski Prus.
  Choraczewski Roch2°.
  Chorożyczewski Rola n.
  Choromariski Lubicz np.
  Chorzelski n.
  Chorzewski.
  Chotkowski Kościesza n.
  Chrościcki Rola n.
  Chrościelski Korab.
  Chrostowski Grzymała p.
  — Ostoja n.
  Chrzanowski Korabngp.
  — Prawdzie.
  — Prus g.
  — Roch 2#.
  — Rogala p.
  — Suchekownaty p.
  — Szeliga.
  Chełstowski Jastrzębiec.
  — Radwan.
  Chłopecki n.
  — Sudkowicz.
  Chłopicki Nieczujang.
  Chłopski Trąby.
  Chmielecki Bończanp.
  — Jastrzębiec.
  Chmieliński Drzewica od.
  — Leszczyc.
  Chobołtowski Roch.
  Chocimirski h wł n.
  Chodkowski Sas.
  Chodorowski Korczak n.
  — Sas.
  Choiński Korczak n.
  Choiński.
  Chołodecki Białynia.
  Chołojowski Gozdawa.
  Chołoniewski Korczakng.
  Chołowicki (Chołowski) h…
  Chomącki n.
  Chorzewski.
  Chorzowski Ryś od.
  Chośnicki h. Podjaski.
  Chrapicki Rola.
  Chrostecki Ostoja.
  Chrynicki h. wł. n.
  Chrząstowski Krzywda.
  Chudorzyński.
  Chwałkowski Prus n.
  Chybicki Syrokomla
  n.Chycki Gryf n.
  Chyszowski Janina.
  Cianowski Gozdawa.
  — Prus.Ciborowski Pielesz.
  Ciechański Ostoja.
  Ciechowski g.
  Ciekliński (Cieliński),
  Abdank n.
  — Pobóg n.
  Cielemięcki Rogala n.
  Ciepielowski Gryf ng.
  Ciesielski Lubicz g
  Cieśliński Junosza np.
  Cieszkowski Zerwikaptur np.
  Cikowski Radwan g.
  Cisowski Jastrzęb g.
  Cudowski Leliwa.
  Cudzynowski Abdank
  — Jastrzębiec n
  Cybulski ob Wszelaczyński g.
  Cydzikowski Grzymała.
  — Prawdzie.
  Cyryliski.
  Czajewski Świnka np.
  Czajewski Leliwa.
  Czarnkowskiin.Trzciński Półkozic.
  Czarnochowski Junosza.
  Czarnocki Lis.
  — Łodzią np.
  Czartoszewski.
  Czaryski Korczak n
  Czasławski Lubicz
  — Nabram.
  — Poraj n.
  Cząstecki Kopasina g.
  Czechnicki.
  Czechowski (Czeski)
  Leliwa g.
  Chwalibowski Grzymała n.
  Chwałkowski Odrowąż.
  — Szreniawa.
  Chybowski Poraj n.
  Chynowski Nałęcz.
  Ciekowski Wąż n.
  Cielęcki Zaremba n.
  Cielimowski Jelita
  Ciemiński Zaremba.
  Cieński Pomian np.
  Ciepiński n.
  Ciepliński Ogończyk.
  — Osoiya n.
  Ciesielski.
  — Ostoja.
  — Topór
  Cieśliński Abdank.
  Ciesząnowski Jelita.
  Cieszęcki Ostoja.
  Cieszkowski Dołęgangp
  Cieszowski Lis n.
  Ciświcki Wieniawa n.
  Cudnikowski.
  Cygański Prus
  — Gryf
  Czachorowski Korab p.
  Czacki Świnka ng.
  Czadowski Poraj.
  Czamariski Powała n.
  Cząmpski Grzymała n.
  Czarnkowski Nałęcz n.
  Czarnotulski Ogończyk n.
  — Szeliga n.
  Czartkowski Korab np’
  Czechelski Korab.
  Czechowski Belinanp.
  — Odrowąż.
  Czekanowski h…
  — Godziemba n.
  — Junosza.
  Czeluściński h… n.
  Czopowski Jastrzęb.n.
  Chrząszczewski Półkozic ng.
  — Trzaska.
  Chrzczonowski Trzaska n.
  Chudziński Cholewa p-
 • Ogończyk.
  Chyczewski g.
  — Korab p.
  Chylicki.
  Chyliński Jastrzębiec ngp.
  Chynowski Rogala n.
  Chyziński Ostoja n.
  Ciarnowski ob. Czarnowski.
  Ciborowski Kościesza p.
  — Pielesz p.
  — Trąby p.
  Cichowski Wąż p.
  Ciechanowiecki Dąbrowa n
  Ciechomski Wąż p.
  Ciecierski Ślepowron (ród płocki) n.
  — Ślepowron (ród łomżyński) n.
  Cieciszewski Roch 2° np.
  Ciemniewski Prawdzie ngp.
  Ciesielski Lubicz nz
  Cieślina Rogala.
  Cieszewski Jastrzęb. np.
  Ciołkowski Jastrzęb.
  Ciszewski Jastrzębiec.
  Ćwikliński Nałęcz n
  Cybulski Łada g.—
 • Prawdzie ngp.
  Cychrowski Prawdzie.
  Czachorowski Abdank.
  Czachowski Korab np.
  Czaczkowski Prus od.
  — Ślepowron p
  Czaykowski h…
  Czaykowski Jastrzębiec p.
  Chudomiński.
  Chudzikowski g.
  Chynowski (Chinowski), h.wł
  Chyszowski Korczak n.
  Cichocki h. wł. n.
  Ciecholewski Chomąto n.
  — Doliwa n.
  — Kuszaba.
  — Sępia głowa.
  Ciechowski h. wl.
  Cieciorski Lubicz.
  Cielecki Doliwa.
  Cieleski Trestka g.
  Ciemiński Kotwica.
  — Księżyc
  — Lew.
  — Pietyrog.
  — Zadora.
  Ciemierzyński Doliwa g.
  — (Czemierzyński) Sas n.
  Cieszacki n.
  Cieszyński.
  — Junosza.
  Cisowski Jastrzęb. g.
  — Sas p.
  Cisowski Księżyc.
  — h. wł
  Ciszewski h. wł.
  Cołdański
  Cudnochowskl h wł.
  Cywicki.
  Ciszewski Zadora np.
  Ćwikłowski Jezierzan.
  Czahrowski (Czarowski) h…
  Czajkowski (Czaykowski) Dębno gp.
  — (Czaykowski) Sas g
 • Czapiewski Brochwicz
 • Drzewica-Gwiazda
 • Jastrzęb.
 • Księżyc od.
 • Leliwa Mosztern i Sas.
  Czechowski Oksza g.
  — Turzyna.
  Czekański Gozdawa.
  Czerkowski.
  Czermiński Jelita ng.
  Czerniański.
  Czerniawski Jastrzębiec.
  Czernicki.Czernichowski Drużyna.
  — Łada g.
  Czerniewski Szreniawa.
  Czerski Rawicz ng.
  Czeski ob. Czechowski.
  Częstoszewski Oława.
  Czostkowski Poraj.
  Czuchowski ob. Cuchowski.
  Czulicki Czewnia (Łzawa).
  Czuszowski Grzymała
  — Jastrzębiec.
  Czyżowski Ogończyk.
  — Półkozic.
  — Topór.
  Czeradzki h..
  Czermiński h..
  — Cholewa p.
  — Wieniawa g.
  Czernikowski Jastrzęb.
  — Ostoja n.
  Czerniecki h..
  Czerski Ogończyk n.
  Częstkowski.
  Czołczyński Łodzią p.
  Czołowski h…
  Czołpiński h…
  Czucharski h…
  Czyżewski Drya. Czaplicki Kotwica n.
  — Lubicz p.
  — Pobóg.Czapliński Grzymała.
  Czarkowski Abdank g.
  Czarnicki Leliwa od.
  Czarnocki h…
  Czarnolaski Rawicz.
  Czarnomiński Jastrzębiec.
  Czarnowski Cholewa.
  — Grabie n.
  — Trąby.
  Czartoryski Lubicz.
  Czartoszewski Ślepowron n.
  Czechowski Radwan.
  — Rawicz.
  Czerniakowski Łada g.
  Czernicki Jastrzębiec ngp.
  Czerśnicki h… n.
  Czerwiński Lubicz n.
  Czeżowski (Cieszow-
  ski Ns) Jastrzębiec.
  Czosnowski Roch (Kolumna) n.
  Czubiński Leliwa n.
  — Tępa podkowa.
  Czychrowski Prawdz.
  Czyndacki Dołęga.
  Czyszkowski Ogończyk p.
  Czyżewski Pobóg np.
  Dąbkowski Junosza g.
  — Półkozic np.
  Czaplicki h. wł
  Czapski Leliwa np.
  Czarliński h. wł. n.
  Czarnicki h..
  Czarnołęski (Czarnolenski) h. wł.
  Czarnołoski Ciołek np.
  Czarnotomski h. wł
  Czarnowski h. wł.
  — Pobóg
  — Sas.
  Czarnowski Łada np.
  Czartoryski Starykoń n.
  Czaruski h…
  Czaśnicki (Czaszyński) Trąby n.
  Czekanowski Rogala p.
  Czelatycki Abdank n.
  — Leliwa
 • Ramult od.
  Czemerzyński ob. Ciemierzyński.
  Czerczycki (Czernczycki) h…
  Czernicki Korab ng.
  Czerniejowski Korczak
  n.Czerniełowski h… g.
  Czerniewski h. wł.
  — Sówka (Nieczuja od.)
  Czerniewski Szreniawa n.
  Czerniowski Jastrzęb.
  — Pobóg.
  Częstkowski Doliwa
  — Podjaski
  — Pobóg.
  Czestyłowski h..
  Czołhański h. wł. p.
  — Sas n.
  Czołowski Sas.
  Czortkowski Pomian.
  Czostkowski Pomian.
  Czudnochowski ob. Cudnochowski.
  Czystyłowski h…
  Czyżykowski (Czeżykowski) h. wł.
  Dąbkowski (Domkowski) h…i.
  Dąbrowski Jastrzębiec ngp.
  — Jelita ng.
  — Rawicz.
  Dąbski Sternberg.
  Dalechowski Gozdawa.
  Baliński Kościesza Tępa.
  Damajewski Łabędź.
  Daniszowski Sas g.
  Darowski Ostoja.
  Dawidowski Prus n.
  Dębicki Gryf ng.
  Dębiński Rawicz g.
  Dembiński Abdank g,
  — (Dębiński) Nieczuja p.
  Dębiński Odrowąż.
  Dębski Rawicz (Dembnicki).
  Dembowski (Dębówski) Jastrzębiec ng.
  Demerucki h…
  Demski h…
  Denkowski Wieniawa
  Derszchowski h…
  Deszniański (in. Deszyński) Wężyk.
  Długojowski Prus.
  Długopolski Szeliga.
  Dłuski Nałęcz n.
  — Półkozic n.
  Dłużniowski Leliwa.
  Dmiński Dołęga n.
  Dmosicki Ostoja.
  Dobczycki h… g.
  Doboszynski Abdank n.
  Dąbrowski h…
  — Dołęga.
  — Drogosław.
  — Ogończyk.
  — Poraj.
  — Sokola.
  — Szeliga.
  — Wadwicz.
  — Zabawa.
  Dąbski ob. Dąmbski
  Dachowski Łodzią.
  Dajewski g.
  Dakowski Leszczyc n.
  Daleszyński Korczakod. np.
  Dalewski Krzyż (Krucyni) n.
  Dalibowski Ogończyk.
  Dałobuski h…
  Dąmbski (Dąbski) Godziemba ng.
  Danaborski Topór n.
  Daniszewski Cholewa P-
  Taczała.Dankowski Półkozic ng.
  Darnowski Bróg.
  — Leliwa.
  Daszewski Junosza.
  Dębnicki Poraj n.
  Demanczewski Jeleń
  Dembiński Rawicz ngp.
  Dembowski h…
  Derlecki h…
  Daszyński h…
  Dłuski Rawicz n.
  Dmiński (Dymiński)
  Dołęga n.
  Dobaczewski h…
  Dobiecki Grzymała np.
  — Ogończyk ng.
  — Osorya n.
  Dobiejewski Wczeleng.
  Dobiesławski Bylina n.
  Dąbrowski Dąbrowa n
  — Grabie.
  — Junosza ngp.
  — Korab n.
  — Kuszaba.
  — Nałęcz np.
  — Radwan np.
  — Topór.
  — Zagłoba n.
  — Zaremba.
  Dachnowski in. Duchnowski Ślepowr. n.
  Dąbkowski Korczakngp.
  Dąbrowski h. wł.
  — Drzewica-Hołobok-Księźyc.
  Dachnowski h.
  Dalejowski h..D
  amiański Jastrzęb. g.
  Damięcki Dąbrowa np.
  Daniłowski Lubicz.
  Daniszewski Cholewa n.
  — Radwan od
  Danowski Krzywda n.
  Danowski Ślepowron.
  Dębowski (Dembowski) Jelita np.
  — h.. i
  Dębski Prawdzie np.
  Dembiński h…
  Dembowski Salamandra.
  Dłotowski Wężyk n.
  Długoborski Topórnp. I
  Długokęcki Lubicz.I
  DługołęckiGrzymała n.
  — Kościesza.
  — Leliwa.
  — Pobóg.
  Dłuski Grzymała.
  Dłuski Trzaska.
  Dłużewski Pobóg ngp.
  Dłużniewski Dołęga n. i
  — Pomian.
  — Prus i Prus 3°. I
  Daniecki Prus 2°.
  Danielecki Dangel np.
  Danilecki h…
  Daniłowski Sas p.
  Dargolewski h.„
  Darowski Ślepowron g.
  Darzyński Lew
  Dawidowski h. wł
  — Prus 3® n.
  Dębołęcki Prawdzie.
  Delatyński h…D
  embiński h…
  Demianowski h…
  Demidowski h..
  Demiriski h wł.
  Denowski Wieniawa g,
  Derengowski ob. Doręgowski.
  Derewiriski Korczak n.
  Derczowski h…
  Diakowski (Dyakow-
  ski) Trąby n.
  Dłotowski h..
  Dobrocieski Brochwicz.
  — Turzyna (Prus).
  Dobromirski Ostoja.
  — Pilawa.
  Dobroniski h…
  Dobrowolski Drzewica p.
  — Grabie g.
  Dobrucki Doliwa n.
  Dobrylewski h…
  Dobrzechowski Nieczuja:
  Doliński.
  Dolski.
  Dołuski (Dołuszycki) Trąby.
  DołżańskiDomański.
  Domaradzki Gryf n.
  — Ostoja.
  — Radwan.
  Domaradski Jastrzębiec od.
  Domaszewski Jastrzębiec n.
  Domaszewski Nieczuja g-
  Domaszewski Nałęcz n.
  Domaszowski Grzymała np.
  z Dominowa Nowina.
  — Ostoja.
  Doroczewski.
  Dorohostajski Leliwa.
  — Kościesza od.
  Dostojewski Radwan od,
  Drasławski Leliwa.
  Drobiszewski
  Drochecki Zabawa.
  Druszkowski Brochwicz.
  — Ogniwo.
  — Prus.
  — Nowina.
  Druźbacki h. Lew od.[gn. Drużbak niż i wyż. (Rosenberg) na Spiżu].
  Drużyłowski.
  Dobiesławski Ogończyk g.
  — Tępa Podkowa.
  Dobieszewski Oksza.
  — Szeliga n.
  Dobiński Rola g.
  — Trąby.
  Dobrogojski h…
  Dobrosławski Nałęcz P-
  Dobrosołowski Róża n.
  Dobrski Ślepowron
  Dobruchowski Dołęga-
  — Ogończyk np.
  Dobrzechowski Porajngp.
  Dobrzeliński h…
  Dobrzycki Leszczyc np.
  Dobrzyński Jelita np.
  Dokowski Leszczyc.
  Domaniewski Lubiczn.
  Domanikowski h… n.
  — Pobóg.
  — Rola.
  Domański Laryssa ngp.
  Domaradzki Abdank.
  — Jastrzębiec np.
  Domasławski Nałęcz n.
  — Ogończyk.
  Domiechowski Prawdzic n.
  Dominikowski h… n.
  Doruchowski Nieso-
  biaDrachowski h. wł.
  Drogoński Przerowa n.
  Drogoszewski h.. n.
  Droguski Rola.
  Droszewski Wczole np.
  Drozdowski Jastrzęb.
  Droziński Korwin.
  — Pobóg.
  Druźbicki Nałęcz n.
  Drużyński Ślepowron
  Dmochowski Korwin g.
  — (Dmowski) Pobóg np.
  Dobieski h…
  Dobkowski Jastrzębiec.
  — Kościesza p.
  Dobrochowski Ogończyk.
  Dobrogojski Grabie.
  Dobrołęcki h…
  Dobrosielski Cholewa np.
  — Radwan n
  Dobrski Jastrzębiecnp.
  — Ślepowron.
  Dobrycki (Dobrzycki) Abdank.
  Dobryszewski Łada n.
 • Rogala.
  Dobrzyjałowski Lubicz n.
  Dobrzykowski Dołęga n.
  Dobrzyniecki Ciołek n.
  — Prus ng.
  Dołecki Junosza.
  Dołęgowski Dołęga p.
  Dołubowski Drya.
  Domaniewski Biała (Trzaska).
  — Lubicz p.
  Domanowski h..
  Drągowski Jastrzębiec np.
  Drąbiński ob. Dramiński.
  Dramiński h… g.
  — Dołęga.
  — Jastrzębiec.
  — Przyjaciel p.
  — (Drąbiński Ns) h…n.
  — Suchekownaty p.
  Drążęwski ob.
  Drożewski.
  Drewnowski Junosza ngp
  — Pobóg.
  Drozdowski Jastrz. g.
  — Jezierza np.
  — Pilawa p.
  Dmytrowski Grabie.
  Dniestrzański h… g.
  Dobraczyński Korczak np.
  — Prus g.
  Dobromirecki h…
  Dobrowlański h… g.
  Dobrzański Sas g.
  — Leliwa g.
  Dobrzewiński Lubicz.
  Dobrzyński h…
  Dobrzyński Jelita.
  Doliniański Abdankng.
  Doliński Pobóg.— Sas g.
  Dolski Kościesza g.
  Dołżeński h… g.
  Domachowski h…
  Domański h…
  Domaszewski h…
  Domaczyński h.. g.
  Domysławski Nałęcz g.
  Donimirski Brochwicz.
  Drągowski (Derengowski w M. Gal.) h…
  Dorosłajski Rawicz.
  Dorpowski Junosza.
  — Leliwa n.
  Drohiczański (Drohiciński) Nałęcz n.
  Drohojewski Korczakngp.
  Drohomirecki Sas g.
  Drozdowski h. wł.
  Drożdzieński h. Sokola.
  Drzewicki Ciołek n.
  Drzewiecki Nałęcz n.
  — Rawicz n.
  Dubicki h…
  Dubrowicki h. wł. (Hippocentaurus) n.
  Dudziński Gozdawa n.
  Dukielski Topór.
  Dulowski Junosza.
  Dusiątski Trąby.
  Duszewski Pobóg.
  Dybowski Nałęcz od.
  Dymitrowski Pilawa.
  — Prus n.
  Dziaduski (Dziadowski Ns) Jelita.
  Dziebałtowski (Dziewiałtowski, Dzibałtowski) Jelita n.
  Dzienkowski.
  Drwalewski Ogończykn.
  — Rolicz n.
  Drzeczkowski Leliwa.
  Drzewicki h…
  Drzewiecki Nałęcz p.
  — Ogończyk g.
  Drzewoszewski Zaremba n.
  Dubrski Szeliga.
  Dulski Grzymała n.
  Dupski h…
  Dworzyszewski Poraj.
  Dybowski Nałęcz np.
  Dylewski [Oksza Bon.] n.
  Dzberkowski (Zberkowski) h. Frankberg.
  — Wczele n.
  Działowski Jelita.
  — Nowina.
  Działyński Ogończykn.
  — Pobóg.
  Dziankowski (Dzienkowski) Sokola n.
  Dziatkowski Korab n.
  Dziechlarski Drya n.
  Dzieciątkowski Jelita n.
  Dzięciołowski Ogończyk n.
  Dziećmarski h…
  Dzieczyński Doliwa n.
  Dzieczyński Ostoja.
  Dzieleczyński Wczele n.
  Dziembowski Pomian, n.
  Dzieński h…
  z Dzierlina Szeliga.
  Dziersznicki Gozdawa n.
  Dzierżanowski Gozdawa n.
  — Grzymała gp.
  Dzierżawski Rola p.
  Dzierzbicki Szeliga.
  Drożecki Trzaska.
  Drożeński Ślepowron n.
  Droźewski Lubiewo (Trzaska).
  Drwalewski Przyrowa n.
  Drzewiecki Rawicz n.
  Duchnowski (Dachnowski) Ślepowronp.
  Duczyński Rogala ngp.
  Duplicki Gozdawa n.
  Dworakowski Korwin.
  — Ślepowron.
  Dworzański (Dworzyński Rola n.
  Dybowski Brodzie np.
  Dybowski Ślepowron.
  Dylewski Brodzie.
  — Kościesza.
  Dzbański Korwin g.
  — (Dzbiński) Nałęcz.
  Dziatkowski Rogala.
  Dzięcielski Jastrzębiec.
  — Ślepowron.
  Dzięciołowski Ogończyk.
  Dziedzicki Dołęga np.
  Dzięgielowski Dołęga.
  — Jastrzębiec.
  — Sokolą.
  Dziekański Ślepowrom
  Dziekoński Korab.
  Dzieliński (Dzielencki)b…
  Dzierżanowski h…—
  Grzymała np.
  Dzierzański Sulima n.
  Dzierzgowski Jastrzębiec np.
  Drygalski Ślepowron.
  z Dryszczowa Abdank.
  Drzewicki Ryś.Dubaniowski Brochwicz n.
  Dublański h…
  Dubnicki h…
  Dubrowski Sas ng.
  Dulebski h…
  Dulibowski Korab ng.
  Dulski Przegonią np.
  Dunajewski Sas g.
  z Dunikowic Korab
  Dunikowski Abdank. g
  Dupkowski h…
  Duzimiński h…
  Dwernicki Sas ng.
  Dworzycki h.. n
  Dyakowski Trąby n.
  Dydyński (Dedyński)
  Gozdawa ng.
  Dylągowski Nałęcz n.
  Dylewski h. wł.
  Dymidecki h…
  Dziadykowski h..
  Działowski Prawdzie.
  Dziechliński h…
  Dzięcielski Dzięcioł n.
  Dzieduszycki Sas ng.
  Dziedzicki Sas g.
  Dziedziłowski Sulima.
  Dzierożyński Jastrzębiec.13
  Dziewiałtowski Trąby n.
  Dziewięćki Oksza.
  Dziwiński h… g.
  Dziewolski h…
  Dziewulski Radwan
  — Rawicz p. g
  -Dzierzbicki Topór p.
  Dzierzbiński Drya n.
  Dzierżyński h…
  Dziewczopolski h.. n
  Dziwidziński h… g.
  Dzierzkowski Topór g.
  Dziewanowski Jastrzębiec ng.
  Dzwonkowski Przegonią ngp.
  Dziewietnicki h. wł.
  — Leliwa.Dzikowski h…
  Dzwierznicki Hybryda.
  Dzwinogrodzki h… g.
  Elzanowski Ostoja n.
  — Sępia głowa t. j h.wł.)n.
  Faliszowski Godziemba.
  — Pobóg n.
  Falkowski Doliwa.
  Faściszewski (Faszczewski) Gierałt n.
  Filipowski (O-sorya).
  Frydrychowski Kornicz n.
  Frysztacki Radwan n.
  Gaboński Janina n.
  Galimski Rawicz.
  Galowski Mądrostki.Gałęzowski Tarnawa p.
  Gapiński h..
  Garbowski Nowina np.
  — Sulima gp.
  — Szreniawa n.
  Garlicki Łagoda.
  Fabianowski (Pabia-
  nowski) Jastrząb.
  Fajewski h…
  Falęcki Leszczyc ngp.
  — Prus p.
  Falibowski (Chwalibowski Korab n.
  Faliszewski Pobóg.
  Falkowski Doliwa np
  Gabliński Drya.
  Gacki Korwin p
  Gadowski Korczak n.
  — Szreniawa.
  Gajewnicki Ostoja n.
  Gajewski Jelita np.
  — Ostoja np.
  — Prawdzie.
  — Sulima ng.
  Gałczyński h…
  Galewski Drya n.
  Galicki Roch g.
  z Galonek Drużyna.
  — Taczała.
  Gałęski Korab g.
  — Prawdzie n.
  — Wczele n.
  Garbowski h…
  Garnkowski Poraj n.
  Gąszczyński Niesobian.
  Falbowski h…
  Falęcki Jastrzębiec.
  Faliński h…
  — Korab.
  — Sas.
  Falkowski h. wł.
  — Godziemba.
  Faszczowski Prus 2°.
  Filipecki Rawicz.
  Filipowski Pobóg n.Trzaska.
  Filochowski Ślepowr.
  Frankowski Prus gp.
  — Ślepowron.
  Gadomski Rola gp.
  Galemski Dołęga n.
  Galiński Rawicz.
  — Trzaska.
  Gałecki Junosza g.
  Garbowski Rola.
  Gardocki Jacyna.
  Frącki Nieczuja n.
  Frankowski h. wł. n.
  Gągławski Leliwa.
  Gajewski Ostoja.
  Gajewski Rola.
  Gałczewski Jezierza.
  — Ślepowron.
  Garczyński h, wł. (Sas pruski).
  Gardyński Drogosław.
  Gartkowski h. wł.u
  Gawroński Rawicz ngp.
  Gbelski Pobóg.
  Gembarzewski Abdank ngp.
  Giebułtowski Kersten n.
  — Lis ng.
  — Wąż.
  Giedrzycki Gryf n.
  Gierałtowski Jastrzębiec n.
  — Saszor (Orla) n.
  — Tępa podkowa p.
  Gilewski Kotwicz n.
  Gintowski Pobóg.
  Girski Łabędź od.
  Giszowski Nowina g.
  Gizowski Doliwa.
  Giżycki Gozdawa gp.
  Glewski Ostoja n.
  Gliniecki.
  Gliński Jastrzębiec np.
  Gluzycki.
  Gładowicki.
  Głowacki Prus np.Głuchowski h.. g.
  Głuski Ciołek np.
  — Radwan.
  Głuszyński Łabędź n.
  Gniejewski, 1
  Gniewięcki Lis.
  Gniewiński Prus 3°. 1
  Gnoiński Łodzią n.
  — (Gnojnicki) Warnia.
  Gnojnicki-Rabiey h. wł.
  Godebski Godziemba.15
  Goiszewski (Gościszowski, Goździszowski) Brochwicz.
  Gojski (Gozdzki) Doliwa.
  Goyżewski Łabędź.
  Golecki Mądrostki.
  Goleniowski Leliwa n.
  — Lis.
  Gołaski (Goławski) Jastrzębiec ngp.
  Gołąski Sternbark.
  Gołębiowski Janina.
  Gołuchowski Leliwang.
  — Lis ng.
  Gorajski Korczak ng
  Gordziałkowski.
  Gordzielski.
  Goremiecki (Goryniecki) Starykoń.
  Górski h… g
  — Lubicz.
  — Odrowąż.
  — (Gurski) Pobóg.
  — Rawicz ng.
  — Szeliga Papr.
  Goczałkowski Nowinan.
  — Poraj gp.
  Goczanowski Slepowron n.
  Godurowski Zarembag-Godziątkowski Korabn.
  Godzimirski h…
  Godziszewski Ogończyk n.
  Gogoliński Rola.
  Gojski h…
  Golanczewski Topór n.
  Golanicki Kotwicz.
  Golejewski h…
  — Abdank.
  Goleniowski Poraj n.
  Golikowski Nałęcz.
  Goliński Ogończyk g.
  — Zabawa n.
  Goliszewski Jelita gp.
  Golski Rola n.
  Gołaski h…
  — Jastrzębiec p.
  Gołębiowski Poraj p.
  Gołocki Jelita n.
  Gołuchowski Wieniawa n.
  Gołyński Rawicz.
  Gomoliński Jelita.
  Goniembicki h. wł.
  Gorazdowski Prawdzie n.
  Gorczyński Pomian.
  Górecki h…
  — Dołęga p.
  — Drya n.
  — Sokola n.
  — Szeliga np.
  z Górek Prus.
  z Góry
 • Skarbek Abdank gp.
  Górski Abdank n.
  — Grabie.
  Goryński Korab.
  — Poraj n.
  Głoskowski Jastrzęb.n.
  — Przerowa g.
  Głosowski Rola.
  Głowczyński h…
  Głowiński Roch ng.
  Głuchowski Radwan ngp.
  Głuchowski Ślepowr.
  Głuskowski Pobóg.
  Gnatowski Łada.
  Gniazdowski Ślepowr.
  — Trzaska.
  Gniejewski h…
  Gniewiewski Prus n.
  Gniewkowski Cholewa.
  Gnoiński h…
  Gocłowski Rogala n.
  — Rola n.
  — Sulima.
  Godaczewski Gozdawa n.
  Godlewski Gozdawa ng.
  Godzimirski Bończa.
  Gogolewski Rola np.
  Gogulski h.Gdański Jastrzęb. ng.
  Golejewski Kościeszang.
  Golendzianowski h. wł.
  Goliański Przerowa.
  Gołaszewski Dąb g.
  — Rola n.
  Gołaszewski Kościesza p.
  Goławiński Łabędź n.
  Gołębiowski Gozdawangp.
  — Prawdzie gp.
  Gołkowski Strzemięng.
  Gołocki Jastrzębiec n.
  — Kościesza n.
  Gołuski Jastrzębiec.
  Gołyński Prawdzie n.
  — Trzaska n.
  Górecki Jastrzębiec np.
  Goreczkowski n.
  Górski Bogorya n.
  Głuchowski h…
  — Prus 2°.
  Głuchowski Prus 3°.
  Głuszyński Ślepowron.
  Gniadkowski h. wł.
  Gniewiński Prus 2°.
  Gockowski Brochwicz
 • Prawdzie np.
  Goczałkowski Prawdzie.
  Godowski Odrowąż n.
  Godziszewski Jastrzębiec.
  Gogolewski h…
  Gogoliński Rola.
  Gojtowski h wł.
  Golczewski (Gulczewski)
  Prawdzie.Gołębiowski h. wł. n
  Gołembski Ogończyk.Gołocki h. wł. (Pielesz od.).
  Gołogórski Dębno n.
  Gorczyczewski Gozdawa p.
  Gorczyński h. wł.
  Górecki Gozdawa.
  Górowski Prawdzie.
  Górski (Gurski) Trąby n.
  Gorzeński Topór.
  Gorzkowski Trąby n.
  Gorzycki Starykoń.
  Górzyński Jastrzębiec.
  Gościszowski (Goździszowski, Goiszewski) h. Brochwicz.
  Gosławski Oksza p.
  Gostwicki Odrowąż.
  Goszycki Jastrzębiec.
  Gotanowski Prawdzie.
  Gowarczowski Rawicz.
  Gozdzki ob. Gojski.
  Goździkowski (Gościkowski) Łabędź.
  Goźlicki Topór.
  Grabiński Strzemię g.
  Grabkowski Grabie.
  — Jastrzębiec np.
  — Nowina.
  Grabowski Nieczuja
 • Ostoja
 • Pilawa
 • Przegonia
 • Strzemię
 • Zadora.
  Gradkowski.
  Gradowski Półkozic.
  Grajowski Nowina.
  Grawżanowski
  Gręboszowski Nieczuja.
  Grocholski Abdank.
  — Serokomla n.
  Gródecki Starykoń p.
  Grodowski Lis n.
  Grodzicki Gryf p.
  — Łada np.
  — Topór.
  Grodzki Belina.
  Gromadzki Abdank.
  — Oksza np.
  — Wieniawa.
  Gromnicki Prawdzie.
  Gronostajski
 • Grotowski,
  Gradowski Lis
  Grudziński
  Gruszczyński Belina n.
  Gruszewski.
  Grużewski Lubicz.
  Grzegorzowski Topór.
  Gudziejewski.
  Gudzieński h…
  Guliński Bończa p.
  — Janina n.
  Gumieniecki Gryf n.
  Gutanowski Ciołek.
  Gutowski Ciołek.
  — Półkozic.
  Guzewski Doliwa.
  Gużewski.
  Goniewski Glaubicz p.
  Grabiński Pomian p.
  Grabowiecki Grzymała g.
  Grabowski Ogończyk.
  — Wczele n.
  — Zaremba.
  Grabski h…
  — Pomian p.
  Grądzki Jastrzębiec.
  — Łodzią
  — Skrzydło (Kopacz).
  Gralewski Pomian.
  Granowski Leliwa n.
  Grubski h..
  Grocholiński Sulima n
  Grocholski Topór p.
  Grochowicki Poraj n.
  Grochowiski h…
  Grochowolski Nałęczg-Grochowski Bończa np.
  — Cholewa.
  — Kuszaba n.
  Grodzicki Nałęcz np.
  Grodziecki Drya.
  — Ogończyk
  Grodziński Łabędź n.
  — Paprzyca p.
  — Prus.
  Gromadzki h…
  — Płonią.
  — Samson.
  Gronowski
  Grzymała n.
  — Wierzbowa.
  Groszkowski Rola.
  Grotowski Rawicz np.
  Grudnicki Jastrzębiec gp.
  Grudziński Korab.
  — Grzymała.
  — Poraj.
  — Topór.
  — Gryzina.
  Grzebski n.
  Grzybieński Świnka.
  Grzybowski h. wł.
  — Doliwa.
  Grabski Dołęga n.
  Gradowski Lubicz n.
  — Prawdzie n.
  Grądzki (Grąski) h..
  Grądzki Łada np.
  — Pnieinia.
  — Rawicz gp.
  Grajewski Gozdawa ng
  — Oława ng.
  Gralewski Sulima n.
  Grębecki Jastrzęb. n.
  Grobicki Trąby.
  Grocholski h…
  Grochowarski Ślepowron.
  Grochowski Lubicz gp.
  Grodzanowski Prawdzie n.
  Grodzicki Nałęcz.
  Grodziski Ostoja.
  Grodzki Belina. (Grocki) Łada.
  Grodzki Rola.
  Gromadzki Ostoja.
  Gronostajski Jezierza.
  Grotkowski Ogończyk ng.
  Grotowski h… g.
  — Kuszaba.
  — Przerowa.
  Gradowski Prawdzie.
  Grzymkowski h.. g.
  Grabowski Przyjaciel.
  — Zbieszwic (Zagłoba od.) P
  -Grochowski Junosza np.
  Grochowski h…
  Grodowicki Jastrzęb.
  Grodzicki Kopacz n.
  Grodziski h…
  Gronowski Rogala.
  Grumkowski ob. Grąbkowski.
  Gruszewski Lubicz np.
  Grzybiński h…J.
  Halanicki.
  Halecki Serokomla.
  Haleczycki.
  Halicki Poraj.
  Haliński.
  Halnicki.
  Hałcnowski Nowina.
  — Kopacz.
  Hanusowski h. Suszyński.
  Hanuski h…
  HarmańskiHatowski.
  Herstopski Drogosław n.
  — Nałęcz n.
  Hladowski Prus.
  Hliniecki.
  Hołowczyński Łabędź.
  Hołubicki Kotwica od.
  Horbaczewski Łabęoź.
  Horbowski Korczak.
  Hordziejewski Korab.
  Horecki Półkozic p.
  Homostajski Hippocentauus.
  Grzymisławski Nałęcz.
  — Prus n.
  Grzymułtowski Grzymała n.
  Grzymułtowski Nieczuja n.
  z Gulcza h. Habicz.
  Gulczewski Belina.
  Gułtowski Bróg.
  Gumiński Rola p.
  Gumowski Rola np.
  -Topór gp.
  Gunicki Prus.
  Gurowski Wczele ngp.
  z Gusina Godziemba.
  Gutkowski Kuczaba.
  Gutowski Leszczyc.
  Gwiazdowski Bogorya.
  Herstopski Drogosław ng.
  Gulczewski Junosza n.
  — Prawdzie n.
  Gumkowski Ślepowr.n.
  Gumowski Pobóg np.
  — Ślepowron.
  Gurbski h…
  Gutkowski h. wł.
  — Puchała.
  — Rawicz gp.
  Gutowski Ciołek.
  — Jeziora.
  — Ślepowron np.
  Guzowski Jastrzęb. p.
  — Pierzchała.
  Gzowski Dołęga n.
  — Grabie ngp.
  — Junosza n.
  Gulczewski Prawdzie.
  Gutowski Ślepowron.
  Gwozdecki Pobóg g.
  — Sas g.
  Haczewski h… g.
  Hajkowski h.. g.
  Hałuszczyński h..
  Hański Gozdawa.
  Hanuszewski h… g.
  Harłowiecki h..
  Henigowski Kotwicz,
  Herbutowski (Herbułtowski) Dąbrowa.
  Hermanowski h…
  — Junosza ngp.
  z Hinkowiec Abdank.
  Hnatkowski (w Ns Nałkowski) Dębno.
  Hnatkowski Gryf.
  Hnilecki Grzymała.
  Hojski(Hoscki)h. Kierdeja.
  Holiński h…
  Hołowiecki h… g.
  Hołowiński h. wł.n.
  Hołyński h. Hołownia g.
  — Sas g.
  Horbaczewski Rogala.
  Hornowski Korczak od.
  Horodecki Świnka.
  Horodelski.
  Horodyjski Łabędź n
  Horodyński.
  Horski h. Druck.
  Hutecki h…
  Ibjański.
  Ilikowski Drużyna.
  — Ulina.
  liski.Imielnicki Poraj.
  Inwałdzki Kornic.
  Isaykowski Prus od.
  Iwanowski Łodzią ngp.
  Iwanowski Rogala np.
  Iwiecki.Izbiecki Prawdzie.
  Izdebski Pomian gp.
  Iżycki Bończa gp.
  Jabłoński Bończa np.
  Jachimowski Budwicz
  n.Jacuński Sulima.
  Jączyński Odrowąż.
  Jadkowski.Jagielski Łabędź.
  Jagniński Tarnawa.
  Harbuszewski Rogala.
  Hornowski Korczak.
  Horodyński Ślepowron.
  Hryniewiecki Belina od.
  — Przegonią.
  — h wł.
  Humięcki Junosza n.
  Idzikowski Nałęcz n
  Iłowiecki Łodzią.
  — Ostoja np.
  Iłowski Prawdzie n.
  Imieliński Drogosław.
  Imielski (Jemielski) Nieczuja n
  Irzykowski ob. Jerzykowski.
  Iwański (Iwoński) Jastrzębiec.
  Iwicki Paprzyca n.
  Iwiński Łodzią.
  Izbieński Poraj.
  Jabłkowski Wczele np.
  Jabłonowski Nałęcz
  — Zaremba.
  Jabłowski Topór.
  Jackowski Gozdawanp.
  — Lubicz.
  — Ostoja.
  Idzikowski Ślepowron.
  Igański h… g.
  Ignatowski Nowina p.
  Izbiński Prawdzie ngp.
  Jabłonowski Grzymała ngp.
  — Prus 3° n.
  Jabłonowski Prus 1°.
  Jabłoński Dąbrowa np.
  — Jasieńczyk n .
  — Samson n.
  Jabłowski Radwan p.
  Hordyriski Sas.
  Horodecki Sas g.
  Horodyński Korczak g.
  Horodyski Korczak.
  — Sas g.
  Horysławski Korczak.
  Horyszowski Junosza.
  — Nałęcz.
  Hościsławski Korczak n.
  Hostyński h… n.
  Hoszowski Sas ng.
  Howryłowski Nałęcz.
  Hreberiski Szeliga.
  Hrebuński Sas.
  Hrodyłowski h.
  Hrywocki h…
  Hubicki Korczak g.
  — Sas.Huczkowski h… g.
  Hulanicki h.Ulanicki p.
  Humnicki (Humiński) Gozdawa ngp.
  Huniatycki h…
  Husakowski Sas.
  Husyński h…
  Ihnatowski h. wł.
  Iliczkowski h… g.
  Iliński Lis g.
  Unicki Sas ng.
  Iłowiecki Nałęcz.
  Iwanicki Pełnia g.
  Iwaniecki h…
  Iwankowski h…
  Iwanowski h wł
  — Łodzią g.
  — Rogala g.
  Izdebski h…
  Jabłonowski Roch.(?)
  Jabłonowski z Wichulca Prus 3°.
  Jacimirski Sulima n.
  Jadamowski ob. Adamowski.
  Jagodyński (Jahodziński)
  Jahołkowski Jaryna.
  — Korwin ngp.
  Jakimowski Jastrząb.
  — Nowina.
  Jakliński Jelita p.
  — Ostoja n.
  Jakubowski Poraj n.
  — Topór ngp.
  Jałowski Syrokomla od.
  Janikowski Janina n.
  — Jastrzębiec np.
  Janiński Pobóg.
  Janiszewski Jastzębiec g-
  — Junosza p.
  — Ostoja np.
 • Pobóg.
  — Sas g.
  Jankowski Nowina.
  — Rawicz.
  Jankowski.
  Janowski Janina.
  — Jasieńczyk n.
 • Jastrzębiec np.
  — Kościesza.
  — Pilawa ngp.
  — Serokomla.
  — Strzemię ngp.
  Januszewski Pobóg n.
  Januszewski h…
  Jarczowski Nałęcz.
  Jarmoliński Korczak.
  Jarocki Rawicz ng.
  Jarowski Rawicz.
  Jaroszowski Kornic.
  Jarząbkowski Gozdawa.
  Jasienicki h. wł.
  Jasieński Jastrzębiec.
  Jasieński Rawicz.
  — Poraj.
  — Topór.
  Jastkowski Rawicz n.
  Jastrzębski.
  Jaszczurowski Rawicz g-
  Jszowski Lubicz ngp.
  Jawidzki Janina.
  Jawornicki Gozdawa.
  Jaźwiecki Biberstein.
  Jedlecki Kotwica.
  Jedliński Abdank.
  Jędrzejowski Jastrzębiec np.
  — (Andrzejowski) h… ngp.
  Jeleński Korczak n.
  Jelski Pielesz np.
  Jemielnicki h…
  Jewłaszewski Topór n.
  Jezierski Nowina gp
  — Prus.
  — Prus 3° gp.
  — Złotogoleńczyk g.
  Jezierzyński h..
  Jeżowski Strzemię.
  Jodkowski Nałęcz.
  Jodłownicki Jastrzęb.n.
  Jodłowski h… ng.
  Judycki Radwan od. np.
  Jugoszowski Abdank n.
  Jugowski Strzemię.
  Jurgielewski h. wł.
  Jurkowiecki Pilawa n.
  Jurkowski Grzymała.
  — Jastrzębiec n.
  Jurowski Przyjaciel.
  Juściński Ślepowrou.
  Juszyński Twardos.
  Kaczanowski Ostoja.
  Kaczkowski h…
  Kaczyński Pomian.
  Kadłubicki (Kadłubski) Doliwa n.
  Kaleczycki n.
  Kaliński Topór ng.
  Kalnicki. n
  Kamieniecki Pilawa gp.
  Kamieniecki Wadwicz.
  Kamieński Odrowąż n.
  Kamieński Poraj.
  Kamiński Łuk napięty np.
  Kamodziński Bończa g.
  — Grzymała g.
  Kamyszowski Jelita.
  Kański Janina.
  Karasowski Jastrzębiec.
  Karczewski h..
  Karczowski Poraj.
  Karkowski h… n.
  Karliński Ostoja n.
  — Prus.
  — Uiina.
  Karmanowski Prus n.
  — Rola.
  Karnicki Iłgowski.
  Karniowski Nowina.
  Karski Abdank.
  — Janina.Karśnicki Odrowąż n.
  Karwicki Łabędź ngp.
  Karwowski Rawicz ng
  Kaszewski Janina ng.
  Kątski (Kącki) Broch
  wicz.Kawecki Strzemię.
  Kawęczyński Wieniawa.
  Kawicki h…
  Kazanowski Grzymała n.
  Kazimirski Biberstein np.
  — Nabram.
  Kaznowski Jastrzębiec.
  — Suchekownaty.
  Kędzierski Nałęcz.
  — Sas.
  Kędzierzyński Nowina.
  — Pobóg.
  Kaliński Ostoja.
  Kaliszkowski Nałęcz n.
  — Rola n.Katowski h.. n.
  — Korab n.
  Kamieniecki Rola.
  Kamieniewski Junoszan.
  Kamieński Cholewa ng
  — Dołęga np.
  — Ślepowron.
  Kamionacki h… n.
  — Skrzydło (1386), Kopacz (1419)
  Kamionomojski Łabędź n.
  — Paparona (Papr.)
  Kamocki Jelita np.
  Kaniewski Nałęcz np,
  Karchowski Prelficz n.
  Karczewski h…
  — Samson p.
  Karczowski h…
  Kargowski Ostoja n.
  Karliński h…
  Karłowski Prawdzie n.
  Karmiński Wczele n.
  — Wieniawa.
  Karniowski Bersten n.
  Karsiecki Abdank.
  Karski Korab n.
  Karśnicki Jastrzęb. np.
  — Leliwa ng.
  Karszewski Poraj.
  Kąsinowski Nałęcz np.
  Kaszewski Prawdzie.
  Kawecki Gryf n.
  Kawiecki Dołęga n.
  — Łodzią
  — Wyszogota np.
  Kębłowski Nałęcz.
  Kędzierski Nałęcz g.
  Kembłowski Opolia (Brochwicz).
  Kępalski Pomian g.
  Kępiński Niesobia np.
  Kaliciński Prawdzie.
  Kalinowski Korwin.
  Kalinowski Lubicz.
  — Ślepowron.
  Kaliski Lubicz.
  Kaliski Ciołek.
  Kalnicki Rawicz.
  Kałuski Rogala ng.
  Kamieński Grzymała.
  Kamieński h…
  — Ślepowron.
  Kamiński Rawicz np.
  Kamianocki Rawicz.
  Kamianowski Korwinp.
  Kamodziński Grzymała p.
  Kanigowski Lis np.
  Karczewski Jasieńczyk ngp.
  Kargowski Bończa np.
  Karnicki Kościesza.
  Karniewski Rogala.
  Kamiński Prus 3° i 2°.
  Karniowski Dąbrowa np.
  Karnkowski Junosza n.
  Karpiński Korab ngp.
  Karski Jastrzębiec np.
  — Radwan np.
  Karski h..
  Karwacki Łabędź ngp.
  Karwosiecki Lubiczngp.
  Karwowski h…
  — Cwaliny.
  — Pnieinia ngp.
  Karwowski h. wł.
  — Rawicz.
  Kaski h. Szedziński n.
  Kątski h…
  Kawecki (Kawiecki) Gozdawa ngp.
  Kawczyński Trzaska.
  Kałuszowski h. wł. n.
  Kamienopolski h..
  Kamiński Sas g.
  — Topór g.
  Kamiński Jastrzębiec.
  — Kotwicz.
  Kanofojski g.
  Kański [Janina Bon ] g.
  Kański Janina ng.
  Kantylewski h….
  Kapuściński Odrowąż ng.
  Karabczewski Ostoja n.
  Karaczowski Leliwa.
  Karasiński Dąbrowa p.
  Karbowski Sas g.
  Karlikowski h..
  Kaszycki Salamandra n
  Katlewski Łodzią.
  Kątski (Kącki) h…
  Katyński Pielesz ng.
  Kempski Ostoja.
  Kępiriski Koźlarogi (Jelita).
  Kęsowski Poraj.
  Kiedrzyński Ostoja p.
  Kielanowski Pobóg g.
  Kiełbiecki h…
  Kiernożycki.
  Kiersnowski Jastrzębiec od.
  Kieszkowski (Kierzkowski) Krzywdangp.
  Kijanowski h…
  Kijański Gryf n.
  — Strzemię.
  Kijeński Serokomla np.
  Kilczewski n.
  Kirklewski.
  Kisarzewski h…
  Kisłowski h…
  Kleczewski h…
  Kleczyński Strzemię
  Klembowski Jastrzęb.
  Kleszczowski h…
  Klimański h..
  Klimuntowski Prus g.
  — Topór.
  Kliszewski Jastrzębiec.
  Kliszowski Jelita.
  — Rawicz.Klonowski Abdank n.
  Klukowski.Klanicki n.
  Kłoczowski Rawicz n.
  Kniażycki h…
  Knyszyński h…
  Kobierski Ryś ng.
  Kobylański (Kobylnic-
  ki) Grzymała.
  Kobyliński h… n
  Kobylski Ostoja.
  .Kiełczewski Pomian np.
  Kierski Jastrzębiec.Kierzyński Niesobia n.
  Kietliński Odrowąż
  ngp.Kijewski Świerczek n.
  de Kiki Chorąbała.— Godziemba.
  Kiszewski Drya n.— Nałęcz.de Kletnia Prus.
  Klichowski Doliwa np.— Trąby p.
  Kliczkowski Pilawa n.
  Kliziński (Kliżyński)Jelita
  Klonowski h…— Bylina.— Leszczyc.— Rogala.Kluczewski Brodzie
  Kłobocki Nałęcz.
  Kłobski Pomian np.
  Kłobukowski h… g.— Oksza np.
  Kłodawski Korab g.
  Kłodziński Prawdzie g.
  Kłomnicki Oksza n.
  Kłoński Topór n.
  Kłosiński Lubicz n.
  Kłosowski Rola gp.
  Knyszyński Junosza.
  Kobielski Jelita ng.— Poraj ng.— Szeliga.
  Kobierzycki Korab np.— Nałęcz p.— Pomian n.
  Kobrzyński Rogala n.
  Kobyłecki Godziembangp. Kczewski h… n.
  Kędzierzyński Belina np.
  Kępkowski Slepowron
  g-Kempski Jastrzębiec.
  Kęsicki Iłgowski n.
  Kiciński Rogala gp.
  Kicki Gozdawa ngp.
  Kiełbowski Janina.— Rola.Kiełpiński Rogala n.
  Kiernoski Junosza.— Sulima n
  Kierski Jastrzębiec.
  Kierski h. wł.Kierzkowski Jastrzębiec.— Sas g.Kierznowski Pobóg np.
  Kijewski Ogończyk.
  Kinicki Prawdzie.
  Kisielewski Junosza np.
  Kisieliński Junosza.
  Kisielnicki Topór np.
  Kleczkowski Tarnawa
  ng.— Trzaska np.
  Klembowski Roch p.
  Kleniewski Zagłobanp.Klepacki Abdank g.— Modzele (Boycza) g.— Ogończyk.
  Kleszczelewski Wilczekosy.
  Klicki (Kliczowski)Prus.Kliczewski Brodzie.— Dołęga.Klimaszewski Jastrzę-
  biec gp.— Ślepowron p.— Wieniawa p.
  Klimczycki Rawicz.— Trąby.Klonowski Bończa.
  Klukowski Jasieńczyk
  P-
  Kawieczyński Ostoja np.
  Kazimirski Korczak g.
  Kczewski Lewart od.
  Kęsicki (Kęszycki) Nałęcz n.
  Kęsowski Poraj od. n.
  Kętrzyński Cietrzew n.— h. wł.Kiedrowski Lew.— Ostoja.— Sas pruski p.Kiełpiński h. wł.Kiełpiński h. wł.

Kierdajowski Prus.
Kiernicki Kierdeja p.
Kiersztanowski (Kier-
ski) h…Kijewski (Kijowski) Lnbicz.
Kijowski Junosza n.
Kisielewski Jelita gp.
Kisłowski Drzewica.— Księżyc.Kitnowski Cholewa n.— h. wł.Kiwierski (Kiwierecki)
Jastrzębiec.
Klecewski h…Kleczkowski Cholewa np.
Kleszczyński Gryf od.
Kliczkowski Prus.Klimkowski Ślepowr.
Kliński Junosza od. n.
Klonczyński (Kłonczyński)
h. wł.Klonowski Leszczyc p.Kląski Pierzchała.— Szreniawa.
Kluwiński h… n.
Kłanicki (Kłaniński).
Kłobuszewski h…
Kłodnicki Łada g.— Sas np.Kłodyński h. wl.
Kłonicki Niezgoda.
Kłopotowski Pomian.
Kłosiński Lubicz.
Kłosowski Rola.24
Kochanowski Ślepo-
wron później Kor
win ngp
Kochowski Nieczujan.
Kociński Grabie.
Kocmyrzewski Gryf.
Koczanowski Strzemię.Kolanowski Bogorya.
Kołaczkowski Janina n.
Kołaszewski.Kołecki.Kołudzierzeński.
Koraajewski Trąby.Komornicki Gryf n— Jelita.— Rawicz.
Komorowski Gierałt.— Łabędź n.Konarski Gryf ngp.— Lewart ng.KonaszewskiKoriczycki (Kornecki)
Rawicz.Kondracki.Konecki (Koniecki) O-
drowąż.Koniecki Brodzie.— Kownia.Koniński Łabędź n.— Nieczuja.— Rawicz.
Koniuszewski.Konoplański Nowina.
Kopański Łada n
Kopiński h…Kopiński Lubicz g.
Kobyliński Łodzią np.
Kobylnicki h. wł.— Rola n.Kobyłecki Godziemba
gp.Kochański Lubicz np. Rola n.Kochlewski h… n.
Kociełkowski Korab n.
Koczański Jastrzęb. n.
Koczyński Zabawa n
Kodrębski Poraj ng.
Koborzyński Łodzią n— Wilk.Kokoszyński (Kokosz-
czyński) Ślepowr.
Kolankowski h…
Kolęcki Strzała.
Koliński Nałęcz n.
de Kolnice Rogala.
Kolnicki Trąby n.
Koluszkowski Junosza.
Kolączkowski Abdank np.
— Junosza od.
Kolodowski Korab n.
Kolucki (Kołudzki) Po-
mian np.Komierowski Pomian
P-Komornicki Łodzią n.— Nałęcz p.
Komorowski Abdank.— Dołęga od. n.— Rola n.— Ślepowron.
Konarski Abdank np.— Dołęga.— Lubicz.— Rola n.— Topór n.
Konarzewski Nowinang.— Oksza.— Poraj np.— Wręby np.
Koniecki Jasieniec.I Koniecpolski Pobóg n. Kluszewski Jasieńczyk
P-Kłodnicki (Kłodziński)
ŁadaKłodziński Prawdzie.
Kłodzki Ogończyk.
Kłokocki Nałęcz np.
Kłopocki Łabędź n.— Rawicz
Kłopotowski Pomian.— Ślepowron p.
Kłoskowski Rola np.
Kobiernicki Dołęga n.
Kobosz\riski h. wł.

Kobrzyński Rogala n.
Kobylański Kuczaba.— Ślepowron.Kobyliński (Kobylski)h…Kobyliński Abdank.— Pobóg.— Prus 1° gp.— Prus 2° np.
Kobylnicki Prawdzie n.
Kobylski Kościesza np.— Nowina.Kocięcki Nieczuja np.
Kociański Rogala n.
Kociszewski h…
Koćmierowski Kmita p.
Koczmierowski Lubicz.
Koczorowski Rogalangp.Kodłatowski Jastrzęb.— Trzaska.Kolczyński Rogala p.
KoliczkowskiRogala n.
Kołakowski Kościeszanp.Kołakowski h…— Szeliga.Kołomyjski Cholewa p.— Osorya p.
Kołozębski KościeszanKornecki Ślepowron n.
Kniaski Odrowąż.
Kniażodworski h…
Kniażyński Sulima.
Knibawski Sówka.
Kniehynicki „h. Łuk
albo Trzy Wręby”(s) g-— Sas.Knihynicki Sulima p.
Kobaczewski h ..
Kobelski Prawdzie n.
Koblański Sas.
Kobliński Lubicz g.
Kobylański Lubicz g.— Sas (Bon.).
Kobyliński Kos.Kobylski Pobóg n.Kochański Ogończyk n
Kocierzyński h…
Kocowski Dąbrowa.
Koczowski Jastrzęb. n.— Lubicz p.Kokocki Leliwa.
Kokolnicki h…
Koliczkowski (Kulicz-kowski) Rogala.Koliński h. wł
Kołakowski Tępa podkowa.
Kotkowski Pomian.
Kołmowski Korczak.
Kołpytowski Osorya.
Komarnicki Sas ngp.
Komburski h…
Komierowski Pomian,
Komorowski h. wł.— (? Nałęcz od.).
Komorowski h…— Ciołek ngp.— Korczak ngp.25

Mazow.Podlaskie
.z Kornacic Janina.— Zgraja.Kornacki h. wł.

Kórnicki h…
Korytowski Jelita p.
Korytnicki Jelita.
Korzekwicki Syrokom-
la n.Korzeniewski Lis.
Korzeniowski Janina.
Korzeński Strzemię n.
Kosarzewski Łuk od
Kosiałkowski Syrokomla.
Kosiński Atnadejowa.
Kośmiński Lubicz n.
Kosmowski Trąby.
Kossakowski h. Korwin p.
Kossecki (Kosecki Ns)
Rawicz ngp.
Kossowski Łodzią n.
Kostecki Nałęcz g.— Prus 2° gp.— Rudnica p.
Kostomłocki h…
Kostrowiecki Baybuza.
Kostrowski Wąż
Kostrzecki Szarza O-sorya p.Kotarski.Kotliński.Kotowski Trzaska ngp.
Kotowski Pomian n.
KotulińskiKotuszowski Wąż.Kowalowski Jastrzęb.— Prus n.— Radwan.Kowalski Abdank g.— Ostoja g.J. K.Koniński (Kuniński)
Abdank.— Łabędź.Konopacki Grzymała.
Konopnicki Jastrzę-
biec ng.Kopydłowski Drya n.
Korczowski h…
Koronowski Bróg.— Łada.Koryciński Topór np.
Korytowski Mora ng.
Korzenicki Syrokomla.
Korzeniecki.
Korzeniowski h…
Kościelecki Ogończyk
n.Kościelski.— Ogończyk n.
Kościeski Kościesza n.
Kosicki Samson np.
Kosmowski Lis n.
Kossowski Abdank np.— Dołęga p.z Kostrzewie Lubicz.— Nieczuja.
Kostrzewski (Kostrze-jewski) Łabędź g.
Koszkowski Dołęga n.
Koszucki Bróg.
Koszutski Leszczyc np.
Kotarbski Abdank.— Camona (Jastrzęb.).— (Kotarski) h..
Kotkowski (Chotkow-ski) Ostoja np.
Kotliński h.. n.— Ogończyk n.
Kotomirski Puchała n.
Kotowiecki h. wł.— Korab n.
Kotwiński Ogończyk.
Kowalewski Prus 3° n.
Kowalkowski Przego-
nią.Kowalski Gozdawa.— Korab ngp.Komodziński Grzyma-
ła.Komoński (Komuński)
Lis.Komorowski Bożawola np.
— Lis.— Ostoja np.— h…Konarski Jastrzęb. n.Tępa podkowa.
Konarzewski Pobóg.ngp.Kondracki (Kondradz-
ki) Dołęga.— Osorya np.— Ostoja p.— Prus.— h Kałuszowski(s)g.
Konopacki Junosza n.
Konradzkiin.Konracki.
Kopański Łada n.
Kopczyński Ślepowr.
Kopytowski (Kopyt-kowski) Kościesza
n.Korabiński Korab.— Radwan g.Korewicki (Korowiecki) Prus
3».Koryciński h Gozdawa.
Koryckł Ciołek np.— Prus np.
Korytkowski Mora.
Korytowski Mora.
Korzeniowski Lis.
Korzybski Abdank p.
Korzyński Jelita.
Kosacki Rawicz.
Kosakowski Ślepowr.Korwin np.Kosarski Jastrzębiec.
Kosiński Mora n.— Rawicz ngp.Kosiński Kownaty.— Rogala p.
Koskowski (Roszkow-
ski) Dołęga np.Komorski h..— Szreniawa.
Konarski Osorya n.Konojadzki Prawdzie n.
Konopacki h. wł.
(Odwaga).— Grzymała.
Kopczyński h…— Sas g.Kopiczeński h…
Kopyciński Topacz n.
Kopycki (Kopicki) h. wł.
zw.Topacz pruski.Kopystyóski Leliwa
ng.— Sas g ,
Korczewski Ś wienczyc.
Korczmiński Korczakn.Korecki Pogoń.
Kormanicki Gozdawa
n.— Junosza.— Samson.
Kornatowski h. Bybel.Bon.Kórnicki Kornicz n.
Koropaski Korzbog.
Korostyński h… g.
Korytyński Korczak
od. ngp.
Kościelnicki h…
Rosienie h. wł.— Ramułt.Kossowski Jelita.— Kościesza.— Odwaga.Koszelewski Prawdzie od.
Koszerski Pogoń n.426

Kowarski Drużyna.
Kownacki.
Kozakowski Oliwa.
Kozarzewski Łuk p.
Kozicki Abdank.
— Rawa.
Koziegłowski Lis.
— Zerwikaptur n.
Kozielski Rola g.
Kozienicki Wieniawa.
Koziestanski h…
Kozłowiecki Ostoja n.
Kozłowski Lis.
— Poraj g.
Koznowski Lis.
Koźnicki Nowina n.
— Strzemię.
Krajewski Łabędź.
Krasewski.
Kraśnicki.Kraśnicki h…
Krasowski Rogala.
Krasuski Nieczuja n.
— Nowina ngp.
Krauszowski h..
Krempski Poraj g.
Krępski Ostoja np.
Krężołowski Korczak
ng.
Krobicki Tarnawa.
— Rosprza (s) g.
Kroczowski Grabie.
— Łabędź.
Krogulecki Junosza.
Królewski Strzemię.
Kropiński Sulima.
Krosiński.27

Kroszyński h. wł.

Krotnicki
Kruchelski.
Krukowski Radwan.
— Ślepowron.
Krupicki.
Krwatski Lewart.
Krycki
Kryłowski.
Krynicki.
Krypski Kopacz.
Krywkowski.
Krzecięski Jastrzębiec.
Krzeczkowski Jasie-
nieć.
Krzelczycki Ostoja p.
Krzelowski (Chrzelow-
ski, Skrzelowski)
Topór.
Krzepicki Poraj ng.
Krzesimowski Jastrzę-
biec.
— Lubicz.
Krzeski.
Krzesławski.
Krzeszowski Gryf.
Krzycki Kita.
Krzyczewski Radwan od.
Krzykawski Trąby ng.
Krzykowski Junosza g.
— Ostoja.
— Wężyk.
Krzyski Topór p.
Krzyniecki (Skrzyniecki)
— Nieczuja, Lubicz.
Krzyszkowski Odrowąż.
Krzysztoforski Janina.
— Nowina p.
Krzyszyłowski.
Krzywięcki Kierdeja.
— h. Massalski od.
Krzywkowski.
Krzywobłocki Leliwa.
Krzyżanowski Dębno ng.
Książnicki Ostoja n.
— Radwan.
Księski Topór n.
Kucharski Lubicz.
Kuczanowski h..
Kuczkowski Jastrzęb. ng.
— Ogończyk. Kudrycki.
Kujawski Rawicz p.
Kulczyński Rogala Bon.
Kuleszewski.
Kulinkowski Nałęcz.
Kulwiński Bończa n.
Kumelski.
Kunicki Bończa np.
— Łabędź n.
Kunicki h…
Kunowski Nałęcz.
Kurkowski g.
Kurnicki Junosza.
Kurowski Nałęcz.
— Strzemię ng.
— Szreniawa. Kurowski.
Kurozwęcki Poraj n.
Kurzeniecki h. wł.
Kuszczewski.
Kuszelewski Prawdzie.
Rutkowski n.
Kutycki.
Kuźnicki.
Kużyński.
Kwaśnicki Pielesz.
Kwaśniowski Stary-
koń.
Kwasowski Nowina.
— Osorya.
Kwieciński Gryf. p.
Kwiliński Lis n.
Kylecki.
Lachowicki Łodzią n.
Lachowski Pilawa ng.
Lacki h. wł (Smok-Gryf) n.
Lacicki.
Lanckoroński Zadora
Laskowski Drużyna.
— Grzymała.
Lasochowski Jelita.
Lasocki Szreniawa.
Lasyr Strzała.
Latoszyński Gryf.
Laudyński Jastrzębiec n.
Lednicki Osorya.
Lędzki (Łęcki) Janina.
Legiecki Przyjaciel
Leksicki (Lekszycki)
Warnia
Lesiecki Nałęcz gp.
Lemnicki Jastrzębiec.
Lenczowski (Linczewski) Strzemię.
Lenczowski h..
Lesiecki Nałęcz np.
de Leszczkow Grzymała.
Leszczyłowski.
Leszczyński.
Leszczyński h…
Lewartowski Lewart.
Lewikowski Abdank n.
Lewikowski
Lganowski Pobóg.
Lgocki Jastrzębiec n.
— Orla np.
— Topór.
de Lgota Szreniawa.
Lachowski h…
Laskownicki [Topór Bon.J n
Lassocki Dołęga n.
Latalski Prawdzie np.
Latkowski Poraj n.
de Latowicze h. Moszic (Ostoja).
Leński Samson.
Leśniecki Tępa podkowa.
Leśniewski Grzymała.
Leszczyński Jastrzęb. n.
— Wieniawa.
Laskowski Prawdzie n.
Leżański h…
Leźnicki Jastrzębiec.
— Nałęcz np.
Ślepowron.
Leźniowski Grzymałan.Lichawski Gąski.— Łabędź.Lichiński Godziemba.
Ligocki (Ligowski) Ja-
strzębiec.Linowski Pomian np.
Liński Samson.
Lipicki Lis n.
de Lipki Grzymała.
Lipnicki h…— Poraj np.— Ślepowron.
Lipowski Ciołek. Kurzątkowski Brodzie
np.Kuszewski Topacz np.
Kusowski Kuczawa.
Kuszewski Junosza
„gp.z Kutyłowa Doliwa.
Kutyłowski Lis n.
Kwasieborski Chole-
wa p.Kwiatkowski Jastrzę-
biec p.Lachowski Janina.— Nałęcz g.— Pilawa.— Ślepowron.
Ladziriski h… n.Laskowiecki Ostoja
Laskowski Dąbrowa.
— Korab n.— Ostoja g.— Trzaska.Lasocki.Lelowski Junosza ng.
Lesiowski Ogończyk np.
Leśniowski h…— Modzele (Boycza).
Leśniowski Rawicz.
Leśnowolski (Leśnio-wolski) Roch 2®.
Leszczyński Abdank ngp.
Leszczyński Belina np.
— Pobóg.
Leszczyński Rogala.
Lewicki Rawicz.
— Rogala ngp.
Leżeński Nałęcz n.
Liberadzki (Liboradzki) Pobóg.
Lichański h… g.
Lichowski Jasieńczyk
n.Lipiński Brodzie.
Lipiński Gozdawa.
Lipnicki h…
Lipski Lubicz n.
Kuniewski h…
Kunikowski h…
Kupiatycki [Świerczek].
Kurnikowski b.. g.
Kuropatnicki Nieczujang.
Kurowicki [Nowina] n.
Kurowski.
Kurowski Zadora.
Kuryłowski [Trąby].
Kurzański Odrowąż n.
Rutkowski h..
Kwiatkowski h. wł.
Lachowicki Jastrzęb.
Lachowski Nałęcz.
Lahodowski h…
Laskowski Drogosław g-
— Półkozic.
Laskowski Leliwa n.
Latyczyński Hołobogn.
— Korczak
Lebowski Gozdawa.
Leduchowski Szaławan.
Lepiesowski h..
Lesieniecki.
Leski h. wł. p.
Leśnikowski.
Leśniowski Gryf ng.
Leszczański.
Leszczkowski Prawdzie.
Leszczyński Korczakng.
— Radwan.
— Sas g.
Letyński (Lityński) Grzymała od.
Lewalski.
Lewiecki h. wł.
— Nałęcz.
— Odrowąż g.
Lewiński Brochwicz 3° n.
Likuski.
Liniewski h. wł.
— Przyjaciel
Lindenowski h. wł.
Libidzki (Libicki) Jelita.
Libiszowski (Lubi
szowski) Wieniawa np.
Linowski Rawicz n.
Lipiński h… g.Lipnicki Hołobog gp— Janina.— Ogoftczyk.— Półkozic.— (Lipski) PorajLipski Doliwa— Drużyna (Szrenia-
wa).— Ołobok.Lisowski Bończa n.— Jastrzębiec.— Odrowąż— PorajLissowski – Korwin h Śle-
powron.Listycki.Lostowski (Listowski)h. wł.

g-Litwiński Grzymała gLubański Grzymała od.
g-Lubomirski (Lubomier-
ski) Drużyna póź-
niej Szreniawa.Lusławski Pierzchała.Luwski.Lipski Grabie n.
Lisiacki h… n.Lisicki Ciołek.Lisiecki Drya np.
de Lisowicze Nowina.
Lisowski Jastrzębiec.— LisLiszewski h..Lobeski Korab n.
Lubczewski h..
Lubiatowski Abdank.— Grzymała np.— Zaremba.Lubiecki Tępa podko-
wa.Lubieniecki Rola g.
Lubikowski h…
Lubnicki Prus
Lubocki Jasrrzębiec.
Lubomęski Pomian.
Luboński..— Gryf.— Leszczyc np.
Luboradzki Dołęga gp.
Lubosiński Zaremba.
Luboski.Luboszewski Sokola.
Lubowiecki Kuszaba np.
— Nieczuja.Lubowski h. wł
Lubrański Godziemban.Lubsiński Lubicz n— Nałęcz.Lubstowski Leszczyc n.
de Lucin Szeliga.
Luczeliński Jelita n.
Ludomski Łodzią n.
Ludzicki Grzymała n.
Lutomierski Jastrzę-
biec n.Lutomski Korab.— Szeliga p.
Lutosławski Jelita np.
Lutyński Korab n.— Wczele n.
Lwowski Nałęcz n.Lipski Łada np.— Pobóg.— Rogala n.Lipowski Rola.Lisicki h…— Jastrzębiec.— Prus p.Lisiewski Doliwa np.
Lisowiecki Lis.Lisowski Leliwa n.
Lissowski Lubicz np.— Mądrostki n.— Nowina ng.
Litwiński GrzymałaLitwiński Jelita p
Łochowski (Łochow-
ski) Belina.
Lubański Róża n
Luberadzki ob. Libe
radzki.Lubiewski Trzaska.
Lubikowski h…
Lubowicki Jastrzębiec.
Lubowidzki SzreniawaLubowski h..Lutoborski Lubicz np.
Lutomirski Ślepowron.Lutosławski Jelita p.— Korwin p.— Pilawa.-— Powała.— Ślepowron p.Limewski n.Linowski.Liński h. wł.Lipiński.Lipiński.Lipnicki.Lipowski Ryś.— h ..Lipski h. wł.Lipski Korczak n.— Rawicz n.Liski.Liskowacki Sas g.
Liśniewski (Łyśniewski) A-
chinger.Lisnowski h…Lisowski.— JeżLityński Sas ngp.
Lityński ob. Letyński.Lniski Ostoja ng
Lubieniecki Sas g.
Lubieński Doliwa n.— Poraj n.Lubiewski.Lubocki h. wł.

Lubodziejski Nałęcz.
Lubowski.z Lubszy h. Sternberg.Ludwigowski v. Ludwikow-
ski ob. Łodygowski.
Ludwiski.. n.
Luszkowski Trestka.
Lutomski Księżyc od.
Lutowieński Trzy wrę-
by-Luzinski h. wł.
n.
Luzyaiiski h. w{.31

Łabunowski Zagłoba. Łabuński Zagłoba. Lachowski Pilawa ng. Łącki Brochwicz. — Prus.
— Strzemię.
Ładowicki.
Ładziński.
Łaganowski Nowina.
— Osorya. Łaniewski Korczak ngp. Łapanowski Drużyna.
Łapiński.
Łapnicki.
Łapszowski Strzemię.
Łazicki Jastrzębiec n.
Łążyński Lubicz n.Łękawski Nowina n.
— Pobóg n.
Łęski Janina p.
Łokicki.
Łokuciejewski h. Żnin n.
Łomiński Krzywda.
— Nieczuja.
Łoniewski h… g.
Łopaciński Lubicz.
Łopaciński Rola. Łopuszański Ostoja.
Łosiński.
Łososiński Prus.32Malop. — LitewskieŁosowski Prus 3°.
Lotecki g.Łowczowski Gryf.
Łowieniecki Topór.
Łowkiański Ślepowron.
Łozicki.Łubiariski Godziemba.Łubkowski Bończa n.
Łuczycki Nowina ng.
Ługowski Junosza.— Lubicz p.
Łukawski Nieczuja n.
Łukomski Roch.Łukowski Jelita.Łukowski
Łuszczowski g.
ŁychowskiJasieńczyk.
Łysakowski Leliwa n.
Łyszczyński Korczak np.
Łyszkowski h. wł.Machocki Nieczuja g.
Machowski Abdank.
— Nieczuja.
Maciejowski Cioł. ngp.
Łopatecki Ślepowron.
Łopieński Lubicz p.
— Orla.Łowęcki Nałęcz.
Łowicki Łabędź.
Łowiczewski Sokola n.Łubieński Pomian np.
Łubnicki Rola n.
Łuczeliński Jelita.
Łukanowski Drya np.
Łuszczewski.
Łykowski Ślepowron.Machciński (Mach-
czyński) Jastrzęb. n.
Mączyński Świnkangp.Mazow. – PodlaskieŁojewski Junosza.
Łojowski Belina.
Łoknicki Nieczuja n.
Łorniński Sucheko-
wnaty n.Łomiecki Prus 3«.— Sokola.Łoniewski (Łuniewski)
h…Łopaciński Nałęcz n.
Łopacki Korab g.— Kotwica g.— Lubicz np.Łopieński Lubicz.Łopuski Ślepowron p.
Łosiewski Nieczuja gp.
Loski h…— Brodzie p.— Rogala n.
Łosowski (Łossowski)Prus 3° np. .— Szeliga np.Łoziński Leliwa n.Lubiński Lubicz.
Ługowski [JastrzębiecBon.J.Łukawski Dołęga.
Łukawski Radwan n.
Łukowski (Łukoski)
Dołęga np.— Rogala.— Szeliga.Łuniewski Prawdzie g.— Ślepowron n.Łupiński Ślepowron gp.Łupkowski Leszczyc.
Łuszczewski Grabic.— Korczak p.Łuzecki Lubicz g.Łycbowski(Lichowski)
Jasieńczyk n.
Łysakowski Jastrzęb.
n.— Lubicz n.
Machciński Dołęga ng.
Machnacki Rogala np.
Mączewski Ciołek.
Mączkowski h. g.
Łodziński Radwan n.
Łojewski Podkamer (Bra-
dacice).— Samson np
Łojowski Radwan.
Łoktowski Kroje.Łomnicki Sucheko-
wnaty g.
Łopatyński h. Łopot.— Ślepowron g.
Łopuski h.
Łopuszański Sas g.
Łosiatyński h. wł.
n.
Łośnłewski Równia n.
Łotowski h…Łotyński h wł.Łoziński Krzywda.— Lubicz ng.— Sas.Łucki Sas ng.
Łuczycki n.Łuczyński Samson p.
Łukawicki Sas.Łukocki Lukocz.Łukowski Topór.
Łukowski h…
Łuszczowski Nałęcz.
Łużecki h.Łyskowski Doliwa g.Łysohorskł.Łysomicki Rogala.Machnowski… g.
Maciejowski Szrenią
wa.Madziarski…

Maciejowski Janina n.
— Jastrzębiec n.
Madejski Poraj g.
Rlaiowski.
Mąkocki Rawa.
Makowiecki Pomian n.
Makowski Jelita ngp.
Malanowski.
Malawski Pomian ng.
Malczewski (Malczow-
ski) Tarnawa ngp.
Maleszewski Gryf np.
Malicki.
Maliszewski Godziem-
ba np.
Malski Nałęcz g.
Maluszycki g.
Małachowski Gryf n.
Małecki Trąby.
Małecki.
Małuski Jastrzęb. gp. Małuszyński. Małżynski Topór. Marchocki Ostoja ngp. Marcinkowski Gryf n. — Jelita.
— Nieczuja. — Pilawa. Marcinowski Rola n. — Topór. Marcinski. Markocki Szeliga p. Markuszowski Lewart.
Marszowski Gerałt. — Nowina. — Półkozic Marzęcki Jelita. Masłomięcki Topór. Masłowski. Masłowski Pilawa.34
Massalski h. wł.
n
Maszewski Nowina ng.
Maszycki Nowina.
Matczyński Jastrząb.ngp.Maykowski…Mazowski Grabie n.
Mechański…Męciński Poraj np.
Mąciszewski Prawdzie
P-Medenecki (Medyniecki) n.
Meglewski (Mełgiew-
ski) Rawicz n.
Meglewski Lewart n.
Mękarski (Mękarzew-
ski Prawdzie ng.
Melsztyński Leliwa.
Mentowski Sulima.
Mianowski Gozdawa.
Michalczewski Prusngp.Michałowski Rąwicz n.
Michałowski Jelita np.— Poraj np.
Michowski Gryf n.
Miechowski…Miedziński n.— Prus p.
Miądzybrodzki g.
Masłowski Nowina.— Satnson np.
Maszeński b…
Maszkowski h. wł.— Abdank.Maziłowski Jastrząb.
Mazowiecki Dołęga np.
Mchowski Oksza.
Miączyriski h…
Mianowski h. wł.

Miąskowski Bończa n.
Miaskowski (Miastko-ski) Bończa od. n.— Leliwa.Michałowski Wienia-
wa.— Wieruszowa.
Miedzianowski Sulima.
Miedźwiecki Topaczn.
Miedzychowski Grzy-
mała.— Jasieńczyk n.— Wilk.Miedzyński b…
Mielęcki h… n.
Mielądzki Ciołek.
Mieliński Wczele n.
Mielźyński…— Nowina n.
Mierzyński Jastrzębiecod. gp.Mierosławski Leszczyc
P-— Ogończyk g. Maszyński (Meszyń-
ski) RawiczMazowski Grabie n.Mdzewski Dołęga n.Męczkowski Białynia p.Męczyński Kościesza
n.— (Męciński) Rawicz
n.Meszyński ob. Maszyń-
ski.Mężyński Godziemba.
Mężyński Kościesza n.
Miączyński Łabędź np.— Suchekownaty np.
de Mianowo Trzaska.
Mianowski Abdank.— Przerowa.— Tępa podkowa p.
Miastkowski…
Michałowski Jasień-
czyk np.— Łada.— Trzaska ng.
Michnacki…
Michniowski Trąby p.
Mieczkowski BończagP=— Zagłoba gp.
Miecznikowski h. wł.— Pobóg p.— Podkowa np.
Mieczykowski g.
Miedzwiedzki Pobóg n.
Mierkowski Ślepowr.
Mierzęcki.Mierzejowski Szeliganp.Mierzwiński Ogończyk gp.
Mierzyński Jastrzębiec
gp.| Mierowiński Ogończyk gp.
Matkowski Sas.
Matuszewski Topór np.Meduski Poraj.
Medyński Sas.
Mełdziński h. wł.

Mełwiński Nowina g.
Mgowski h wł.Michalewski Korczakngp.Michorowski (Micharzewski)
h. wł.MiedźwiedzkiTopacz pruski.
Mielwiński Dębno.Mikulicki Korczak.
Miłowski n.
Mierzejewski Lubicz np.
Mierzyński (Mierzeń-
ski) Leliwa ng.
Mietelscy Janina, Ok-
sza, Osorya.Turzy-
na, Warnia.
Mietelscy Ogończyk,
Trzaska.— Jelita, Korwin, O-
stoja.Mietelski h… g.
Mietniowski Nabram.
Miklaszewski Ostoja g.
Mikołajewski Lis.
Mikołajowski Biber-
stein.— Gryf.Mikucki.Mikuiiński h. wł.

Mikułowski Drzewica np.
— Mądrostki..— Rawicz np.
Milanowski Jastrząb.ng.— Suchekownaty n.
Milejowski h…— Jastrzębiec.
Miładowski…Miłakowski…Miłakowski…Milanowski…Miłaszewski Bróg.
Miłkowski Abdank np.— Prus.Miłocki Brodzie.Miłośnicki…Miłoszowski Szrenia-
wa.Miłżecki Odrowąż g.
Mieroszowski (Miro-
szowski) Ślepowr. np.
Mieruski Leszczyc n.— Poraj.de Mierzejewo (Mirze-
wo) Korab.
Mierzejewski Wienia-
wa.Mierzewski Herburt.
Mierzewski Leszczyc n.— Pawęza n.
Mierzycki h..
Mierzyński Junosza.— Lubicz.Mieszkowski Odrowążng.Mielicki.Mijamski Niesobia.— Zaremba.
Mikołajewski n.— Abdank n.— Lis n.— Ogończyk.
Mikorski Ostoja p.— Poraj n.Milewski Grzymała od.
Milieski…Miliński Nowina.
Miłaczowski Korab n.
Miłakowski Frenebark.
z Miłakowa Jastrząb,
z Miłkowic Abdank.
Miłoński Sulima n.
Miłosławski Doliwa.
Miniszowski Topór.
Mirosławski (Miero-
sławski) Leszczyc.
Miroszewski (Miero-
szowski) Ślepowr. np.
Mirzewski Korab
Mirzewski ob. Mierzew-
ski.z Młodawina Ostoja.
Młodawski Murdelia n.
Młodziejowski Korab
n. Mierzy ński Jastrzębiec np.
Mieszkowski Junosza
n.— Lis ng.— Mora np.
MijakowskiJasieńczyk.— Ogończyk np.
Mikołajewski Półkozic.
Mikucki Ślepowron np
Mikulski Drużyna.— Rawicz p.— Sas p.Milanowski Łada.
Milącki Janina.— Jastrzębiec.— Trąby.Milewski Jastrzęb.ngp.— Lubicz.— Tępa podkowa p.
Milewski Ślepowron ngp.
Miluński (Miłoński) h…
Miłkowski Pobóg.— Ślepowron np.
Miłobędzki Ślepowronnp.Miłocki Brodzie.
Miłodrowski Cholewa.— Ślepowron.
Miłośnicki…
Miłoszewski KościeszaP-Miński Pierzchała.— Prus 3®.— Rola n.
Mierzwicki h…
Mierzwiński Prus g.
Mierzyński Leliwa.
Mieżnicki Gozdawa.Mikulicki Korczak.
Mikuiiński h. wł.
g.
Milatyński h. wł.— Gozdawa.Milczewski h. wł.Milczycki Trąby.
Mileszewski (Miłoszewski).
Milewski…— h. wł.— Odwaga.— Pomian.Miłkowski…Milski Kierdeja.
Milwiński Księżyc.3Ś

Miniewski Nieczuja n.Minkowski Niezgoda.Minocki Nowina.Minostowski.. n.Miński…Mironicki Lis.Miroński Oirowąż.Miroszowscy (Miero-
szowscy)Janina,Ja
strzębiec, Nowina,
Strzemię, Turzyna.Mirski h wł.Mirzowski Gryf.Misiowski Jelita n.— Pilawa n.Mitski…z Mleczkowa Doliwa.Młodecki Pólkozic np.Młodnicki Półkozic i
Korwin.Młodocki (Młodecki)
Ślepowron.Młodyński Lubicz.Młodziejowski Ślepo-
wron.— Topór.Młoszowski (Młoszew-
ski) Nowina.Mniński Jelita p.Mniowski Nieczuja.Mniszkowski..Mniszkowski Drzewica
n.Moczulski g.Modliński Oława.Modliszewski Łabędź
n.Modlnicki Prus.Modrzejowski Ostojang.Modrzewski Rogala.Mogilnicki…Młotkowski Leliwagp.
Młynkowski Abdank n.
Młyński Prus 3° gp.— Satnson.Mniewski Odrowąż n.— Ogończyk np.
Mniski Nałęcz.
Mochelski…
Modlibowski Drya np.— Rola.Modliński Jastrzębiec.— Tępa podkowa p.
Modliszewski Topór n.
Modrzewski Grzymałan.— Jelita p.— Rola n.Mokracki g.
Mokronowski Bogoryan.Mokrzecki n.Molski Korab n.— Nałęcz n.
Moraczewski Cholewan.— Doliwa p.
Morawczewski…
Morawiński…Morawski Drogosław.— Korab ngp.— Nałęcz g.Morzy cki Mora p.
Moszczenicki (Mosz-
czyński) Nałęcz np.Moszyński Łodzią n.Mioduski Radwan ngp.
Mioduski Osorya gp.
Mirosławski Rogala n.
Miroszewski Kościesza
n.Mirowski Niesobia np.
Misewski Prawdzie n.— Prus np.Mlądzki (Mlęclci) Prus3°.Mleczyński h…
Mlękicki…Mlicki Dołęga np.
Młochowski Belinanp.
Młocki Prawdzie p.— Prus 3° n.
Młodyński Lubicz n.
Młodzianowski Dąbro-
wa np.Mlędzki (Mlęcki) Prus
3°.Mleczyński h ..
Mlękicki h…Mlicki Dołęga np.
Młochowski Belina np.
Młocki Prawdzie p.— Prus 3° n.
Młodyński Lubicz n.
Młodzianowski Dąbro-
wa np.Mnichowski Ślepowr.
Mniszewski Grzymała
n.— Kościesza n.— (Mniszewski) Lu-
bicz p.Mocarski h. wł.— Łada np.— Pielesz p.— Prus p.Moczarski Trzywdar.
Moczulski Cholewa p.Mokrosęcki…
Mokrski Jelita n.— Junosza.— Poraj.Mokrzecki…Mokrzeski Junosza.— Korwin p.— Trzywdar np.
Moczydłowski Nowina.— Ślepowron p.
Modlewski.
Modzelewski Belina.
Miszewski ob. Mniszewski.Mniszewski (Miszewski)
Księżyc.Młożewski n.Młyński Prus 3°.
Mniszyński Kierdeja.
Modrzewski h. wł.

Modrzycki(Modrzyski)
Jastrzębiec.
Modrzyński…
Mogilnicki Korczak ng.
— Lubicz n.
Mohylewski Dołęga.
Mokierski (Mąkierski) Leli-
wa od.Moraniecki Bończa n.
Moratyński…Morawski h…3?
Nacki…Nagórski Nieczuja.- – Ostoja.Nagurczewski Kościesza.
Nagurski…Nakielski h…
Naraszowski Terebesz n.
Nącesławski (Nadsław-
ski) Korab.
Nadarzycki h…
Nadroski (Nadrowski)
Nabram np.
Nagórski Leszczyc n.
— Pilawa p. Modzelewski Bończap.— Boycza n.— Pawęza in. Herburt np.
— Pilawa.— Syrokomla p.— Trzywdar p.
Mojkowski Jastrzębiec.Mokrzecki.Mokrzycki.Molski (Modlski) Praw-
dzie.Morawski (Murawski)
Dąbrowa ngp.
Morzewski Ślepowron g.Mosakowski Jastrząb.ngp. ,Mościcki Ślepowronngp.Mostkowski Ostoja.— Szeliga.Mostowski Dołęgangp.Moszczyński Grzymała
n.Mroczkowski Prus 3° np.
Mrojrowski Brodzie n.Ślepowron np.
Mrozowski Nałęcz.— Prus 3® p.
Mścichowski Prus np.
Myśliński Jastrząb, p.— Orla p.— Rola g.Mystkowski Jastrzębiec.
Mystkowski Puchałanp.Myszczyński Roch. np.
Myszyński Klamry od. np.
Naborowski Poraj n.
Nadarski Rawicz g.
Nadarzyński Radwan
n.Nadolski Pierzchała g.— Rawicz n— Roch (Kolumna).
Morochowski Korczak
n.Mortęski h. wł.

Moszkowski h… n.
Możarowski Łada g.
Mroczyński Drya n.
Mrozowiecki Prus3°n.
Mściszewski Jastrzębiec— Księżyc.— Księżyc od.— Sas pruski.— h. wł.Mukański Prawdzicng.z Myślatycz Kroje.
Myśięcki Lubicz n.— Prus 3°.Naddolski Ślepowron.
Naguszewski Leliwa.Nahujowski Sas g.Moniaczkowski Szre-
niawa.Montyborski…Morawicki Topór n.
Morawiecki Jelita.
Morski Topór gp.
Mościbrodzki n.
Mościcki Ostoja ngp.
Moskarzowski Pilawa.
Moszyński Nałęcz ngp.
Motkowski Poraj.
Mozgawski Gierałt.
Mrowiński Kord p.
Mstowski Drużyna.
Mszaniecki h. Mości-
szewski tj. Sas od.ngpMucharski Gozdawa n.
Muchowski…Muczyński Kotwicz.
Murawicki Kościesza od.
Muśnicki Przyjaciel od.
Muszyński…Myczkowski…Mydłowski Ostoja.
Myślakowski Ogoń-
czyk p.
Myślibor&ki Jelita np.
Myśliszowski Jastrzę-
biec ng.
Myślkowski Pilawa.
Mysłowski…Mysłowski Nałęcz n.— Ogończyk n.— Rawicz.Myszkowski z Mirowa
Jastrzębiec.
Mzurowski Amadejo-
wa.Mroczkowski Nałęczng.Mroczyńkski h..
Mrowiński Jelita n.
— Wczele.Murzynowski Ogoń
czyk n.Mycielski Dołęga ngp.
Myślakowski..— (Mysłakowski) O-
gończyk np.Myśięcki Lubicz n.— Wczele n.Myślkowski Jastrząb.
Myśliborski Dołęga n.de Mzurki Poraj.38

RuskiePruskieNarębski Nowina n.
Narkucki…Nasiechowski Gryf n.
Nowelski Korczak od.
Nidecki Reszyca.— Wieże ng.
Niebrzegowski Nowi-
na.Niecicki…Nieciesławskj.
Nieciszewski h. Kemlada.
Nieciński…Nieczatowski Pomian.
Nieczulski Ostrzew
(Nieczuja).
Niedomicki..
Niedrustański…
Niedruszlański…
Niedrzwicki Ogończyk.
Niedziński Prus p.
Niedźwiecki Drużyna.— Oksza n.— Topór.Niegoszowski Ostoja.— Radwan.Niełojewski…
Niemczynowski Prus.Niepokojczycki Waga od.(Pociej).Nieprowski Abdank.— Baranie rogi.— Pobóg.— Wieniawa.
Nieprzeski Paprzycan.Nieroszyński Pobóg.Niesułowski Rawicz.Nagorzyński (Nagór-
ski)…Napruszewski Grzyma-
ła.Naramowski Łodzią n.Nasiegniewski Jastrzę-
biec n.— Pomian.Nasiłowski Półkozic.— Pomian.Nieborowski PrawdziegNiechciańskiGodziem-ba.Niechmirowski Poraj n.Niedospielski.Niedzielski Pogoń gp.z Niedzielska Długosz
Wieniawa.Niegibalski Rola n.z Niegłoszewa Kusza-
ba.Niegłoszowski Dołęga.Niegolewski Grzymała
od.— Korzbók.— Trzywieże.Niemierzowski Przos-na.Niemieszkowski…z Niemierzowa h. So-
biejuchy.z Niemierzyc Korab.— Rogala.Niemojewski Rola np.— Szeliga n.— Wieruszowa ngp.de Niepart Ostoja.Niepartski Grabie.Nieradzki [Ostoja] n.Niesiecki Leszczyc.Nieśmierski Jastrzęb.z Niestuszewa Dąbro-
wa.Niestuszkowski Grzy-
mała.Niesułkowski Rawicz
n.Nadratowski Rawicz.
Nakielski h…
Nakwaski Prus 2° np.
Napierski Dąbrowa ng.
Napiórkowski Prus 3° np.
Narapiński Belina n.
Nartowski Trzaska ng.
Nasielski Prawdzie n.
Nasierowski Ślepowr.
ngp.Nasiłowski Jastrzębiec.— Połkozic n.Nicki Radwan.
Nłeborowski Prawdzien.— (Nieborski Lubicz) np.
— — Prawdzie.
Niebrzydowski…
Nieciecki (Niesiecki) Poraj.Niecikowski Grzymałap.Nieczkowski Koścfe-
sza…Niedabylski Bończangp.Niedroski Jastrzębiec
n.— Topór n.
Niedziałkowski Rawiczngp.Niedźwiecki h…— Topacz g.Niegocki Jastrzębiec.
Nieławicki Lubicz ng.
Niemczewski (Miem-czewski)Radwan n.
Niemygłowski Jastrzę-
biec n.
Niemirowski Trzaskang.Niemyski Jastrzębiec od. n.— Ogończyk.
Nienałtowski Nałęcz p.
NiesłuchowskiNieczu-ja gp.
Niestojemski g.Nakielski h…Nanowski Sas g.Napierski Dąbrowa ng.
Napiwojski…Napolski Niezgoda od. np.
Narajowski Jastrzęb.ng.Narzymski Dołęga np.
Nastyski…Nawratyński Saława n.
Nehrebecki Sas g.
Netrebski Lubicz.— Przyjaciel g.
Nrebieszczański War-
nia.Niedźwiecki Koście-
sza.Nieledowski Prawdzie.
Nieliski…Niemczyński Abdank.
Niemszyński Sas.
Niepoczołowski h. wł.

Niesiołowski Nałęcz ng.
Niesłuchowski Nałęcz.
Nieświcki n.Nieświski h. wł.
(Sze-
liga od.).— h. wł.
(Sas od.).
Niewierski Radwan g.
Niewierski Prus 2° n.
Niewieścinski Przegonią n„39
Nieświński Odrowąż.
Nieszkowski Koście-
sza.Nietrupski…Niewęgłowski Jastrzę
biec ngp.
Niewiadowski..
Niewiardowski…
Niewiarowski Lubicz.
Niewiarowski Półkozic np.
Niezabytowski (Nieza-
bitowski) Lubicz n.
Nieznanowski Lis n.
Niezwojowski Ołobok
n.Ninkowski n.Niwiński.Niżyński (Niziński)Godziem-
ba.Nornicki Stoma n.
Nosiłowski.Nowacki Ogończyk np.
Nowicki Osęki od. ng
Nowołłowski…
Nowowiejski Sulima n.
Nurzyński Rawicz npObelnicki h ..
Obidowski Sulima.
Obiechowski Wienia-
wa.Oborski Abdank.Obryriski h. Charyton n.
Obrzemski h…
Nieświastowski :Nie-
światowski)LubiczNieszczewski (Nisz-
czewski h…Niewiadowski Dołęga
n.Niewiejski Nałęcz.Niewieski g.Niewiński Półkozic gNieźuchowski Pomian
n.Ninieński Leliwa n.— Nałęcz n.Niniewski(Nieniewski).Nojewski Nałęcz.Noskowski Zaremba n.Nowomiejski Jastrzęb.Nowowiejski..— Jastrzębiec.Obelkowski Prawdzie
n.Obidowski Brochwicz.
Objezierski (Obiezier-
ski) Nałęcz.
Obodowski h…
Obodziński Topór n. Niesułowski Dołęga n
Pobóg.Niewiadomski Prus od. g.
Niewiadowski Dołęga.
Niewiarowski…
NiewodowskiModzele.— Suchekownaty.
Nieździński n.— Gozdawa.Niwicki Rogala n.— Zadora n.— h… g.Niski Dołęga gp.
Niszczycki Prawdzie,
z Niwny Półkozic.— Trzaska.Niwiński Kuszaba (Paprzy-
ca).Noyszewski Brodzie p.
Nosarzewski Dołęga np.
Nosielski Prawdzie n.
Noskowski Łada np.— Rawicz np.
Nosowski h…
Nowakowski Cholewae-— Sas g.— Trzy Księżyce g.
Nowodworski Nałęcznp.Nowomiejski Rawicz
㣥Nowosielski Slepowron i
Pierzchała.
Nowowiejski Pobóg.— Półkozic.— Pomian n.
Nożewski Rawicz n.
Obidziński Dąbrowa.
Obniski Jastrzębiec np.Oborski…Oborski Roch 2° (Ko-
lumna).Obrąpalski Lubicz ng.
Obrębowski…
Nieżórowski.Nieźuchowski Lew.
Nieżwięcki (Nieży więcki) h…Niskinicki h…
Niwicki Korczak g.
Niewierski Radwan.Nogacki (Nogałski) Prus.Nowicki Poraj g.
NowosieleckiNałęczn.— h. wł
Nowosielski n.— Sas ngp.— Ślepowron np.
Nowoszycki NowinanpNowowiejski Gissa.
Obertyński Pilawa.— Sas ng.Obiezierski h…Oborski h…Obrowiecki Prawdzie.
Obydowski…
Ochłopowski,.40Małop. —• LitewskieObrzyński ob. Obryński
Obuchowski…Obwesoński…Ochoiecki…Ochoriski Poraj.
Ochotnicki Jasieńczyk.
Ocieski Jastrzębiec n.
Ocyński..Odachowski..Odoliński…Odrzywolski Nałęcz np.
Oganow-ki…Ogiński Oginiec.Ogrodziński Sulima n.
Okniański h. wł.Okniński h. Okno p.
Okolski Rawicz np.
Olbięcki (Olbieński)
Janina n.
Olbierzowski Nowina.— h. Zirowa (Ber-sten). 'Oleński Rawicz.Oleśnicki Dębno.— (Olszyński) Rad-
wan.Olewiński Samson n.
Olkowski.,.Olpiński…Olstrzyński…Olszacki…Olszański Hippocentaurus.
Olszewski…Olszewski…Olszowski Osorya.— Radwan
Omieciński Junosza n.
Oraulski…Ongirski…Onichimowski..
Opatkowski Cholewa
n.— Jastrzębiec p
Opocki Janina n.
Opolski Jastrzębiec n.
Opoński…
Obornicki Abdank n.
Obor-ki Godziemba np.
Obrzycki Nałęcz.
Ochocki Nowina ng.— Ostoja n.Ocicki Ślepowron.
Ocieski h..Oczekliński ob. Osz-
czekliński.
Odechowski Abdank
P-— Grzymała n.— Nałęcz n.Odoliński Ogończyk.
Ogorzelewski Rola.
Oyrzanowski Junoszanp.Okoński h…
z Olbrachcie Pilawa.
Olesiński h…Oleski Grzymała n.
Oleśnic ki Gozoawa.
Olewiński Ostoja.
Olszowski Prus 2° n.
Olsztyński Poraj.
Opaliński Łodzią n.
Opojewski [Jastrzęb.].
Oporowski Sulima n
Oraczewski Jastrzęb. np.
— Szreniawa np.— h.. g.Ordziński Ostoja.
Orłowski Jastrzęb. np.— Lubicz.— h…Orpichowski..
Orpiszewski Junosza
P-Oryński Rola n.— Wąż n.
Orzechowski…
Orzelski Drya n.
Orzeszkowski Bilina.— Korab p.— Nowina.
Osendowski Lis n. Obrębski Cholewa p.— Gozdawa..— Szeliga..Obrycki..— Prus np.
Ochenkowski Grzyma-
ła p.Oczosalski Paprzycap.
Odrzywolski Rogala n.
Ogonowski Ogończyk
n.— Pomian g.
Ogorzelski Rola.
Ogrodziński Prus 1° p.— Prus 3° p.
Ojrzyński Lubicz ngp.
Okęcki Radwan np.
Oklędowski n.
Okrąglicki n.
Okurowski…Olędzki Grzymała.— Prawdzie.— Rawicz np.Olenski..z Olsz Orla.
Olszanowski Jasień-
czyk n.Olszański Ślepowron p
Olszenicki…Olszewski Kościeszangp.— Orla n.— Pobóg np.
—Rawicz np.— Tępa podkowa.— Trzaska.Olszowski (Olszewski)Lis p.Olszyński Doliwa g.— Pnicinia np.
Oldakowski Rawicz np.Ołdakowski.Ołowski.Ołtarzewski Lis np.
Omieciński Junosza n.
Opacki Prus 3° np.
Opęchowski h. wł.

z Orlikowa Abdank.
Orłowski Orla ngp.
Ochotnicki Jastrzęb.
Oduodzki Junosza.Odnowski Pawęza n.
Odrowski Pomian.Odrzechowski Sas n.
Oględowski (Okłędow-
ski) n.Ogorzelmski Rola.Okoński..Okorski n.Okręglicki n.
Olbieński Janina n.
Oleski…— Dębno.Oleski (Olewski) Grzymała.
Oleszycki g.
Olizarowski Jasirzę-
biec n.
Olszanowski Nowina.
Olszański (Holszański)
Hippocentaurus n.
Olszański Jastrzęb. ng.Omelański n.
Oparski…Opolski Cholewa g.— Sas g.
Opryszowski n.— (Apryszowski) Za-
remba,41

Orański.
Orlewski Cielątkowa p.
Osiecki…
Osiński Radwan n.
Osmolski (Osmulski)
Kończą g.
(?) Osmoiowski Bończa.
Ossoliński Topór ngp.
Ossowiecki.
Ossowski Belina.
— Gryf n.
Ostojski Ostoja.
Ostrężski.
Ostromiecki.
Ostrowski Gryf.
— Nieczuja.
— Oksza.
— Rawicz.
— Topór.
Osuchowski h..
— Chorąbała.
Osudziewski.
Oświadowski.
Osypowski Łodzią.
Oszrowski.
Otfinowski (Otwinow-
ski) Gryf ng.
— Trąby.
Otkilski.
Otlicki.
Owadowski.
— Lubicz. — Łabędź. Owczarski Nowina. — Wieniawa. Owłoczyński Suchekowna- ty- Owsiński Orla. Oidziński. Oziębłowski Radwan. Oziembłowski Ostoja — Sulima n. Ozierecki h. Druck. Ożarowski. — Rawicz ngp. Pacanowski Jelita.
— Odrowąż.
Pachniowski Lewart n.J. K.642

Paczołtowski Topór.
Pakosławski (Pęko-
slawski) Abdank.— Tępa podkowa.— h. wł.Palczowski Orla n.
Palicki.Paluszycki (Paluski)
Poraj n.Pałęcki Ostoja.
Panczerzyński Trzaska.
Paniewski Godziemba.
Papliński Trzaska n.
Papłowski h. wł.
(Strzemię
od).Parczowski Odrowąż.Paro wiórki.Parznicki Bończa.— Łodzią.— Nieczuja.
Paskudzki (Paszkudz-ki) Zadora ng.
Paśmieski Lis.
Paszczyński h… g.
Paszkowski Leliwa.— Zadora ng.Patyński Ogończyk n.
Pawęzowski Pawęza n.
Pawlikowski Cholewa.— Nowina.Pawłowski Jastrzębiecng.— Korwin n.— Rola n.Pęchowski Grzymała.
Pęczelski (Pęczelicki)
Grzymała.— Pilawa np.Pękalski Odrowąż np.
Pękosławski (Pako-sławski)Abdank np.— Dębno.Pekowski Ostoja n.Padasz ewski Nałęcz.
Padniewski Nowina n.
Pągowski Dąbrowa g.— Pobóg p.— Sulima p.— Wieniawa.de Pakość Leszczyc.
Pakosławski h…— Prawdzie n.
Pakoszewski Pobóg n.
Pakowski Jastrzęb. n.
Paksyński h. wł.

Palęcki (Palędzki)Brochwicz n.
de Panienka Grzymała.
Paniewski Godziemba
n.Papieski (Papiewski)
Gryf.Paprocki Jastrzęb. p.— Jelita g.— Ogończyk p.— h. wł.Parczewski Doliwa.— Lis.— Nałęcz np.
Parsaliński Nałęcz.
Paruszewski Rogalanp.Parzenczewski Grzy-
mała.— Leliwa.— Rola.Parzniczewski n.
Parzniewski Paparonan.de Paskrzyn h. Błoży-
ny tj. Chorąbała.
Patrowacki.
Pawlikowski Cholewang.Pawłowski Grabie.— Pomian.— Sulima.— Wieniawa n.
Pecywiński n.
Pęchorzewski Nałęcz.
Pęgowski Jastrzębiec.Pączkowski Lubicz np.
Paczoski Jastrzębiec.
Paczuski Paprzyca,
Paczyński (Paciński)
Ogończyk.Paderewski Jelita np.
Padkowski Prus.Pajewski Jelita.Pajewski Prus.
Palczewski Bończa.
Pałucki Prawdzie.
Papiński (Papieski) Ślepo-
wron
Papliński.Papliński Trzaska n.
Paprocki Cholewa p.Parzeński Belina.— Paparona.
Paskowski h. wł.— Roch.Pątkowski Jastrzębiec.— Trzaska.Patkowski Prus.Patocki Prus.Patrykowski h…Pawęski-Skarga h. Pa-
węza.Pawłowski Jastrzębiec.— Pierzchała.— Roch.Pęcherski h… n.
Pęcławski Jastrzęb. n.
Pęczkowski Grzymałanp.Pęczycki (Pęcicki) Je-
lita.— Pierzchała.— Roch n.Pakoszowski (Pako-
szewski) Radwan n.— Trąby.Pałubicki Brochwicz.— h. wł.Pantalowski Leliwa.
Paparzyński Paprzyca.Paranowski h. wł.Paraski.Parażyński.Parskowski h. wł.

Parzczyński (Parszczyński)
h. wł.Pasławski ob. Pacław-
ski.Pawełecki p.
Pawlikowski Sas g.
Pawłowski Doliwa.— Leliwa.— Półkozic.— h. wł.Pęcki.Pelwelski Pobóg n.
Pełczycki Korczak g.
Pełczyński h. wł.
p.
Pełkowski Jastrzębiec.Pełniatycki h. wł.Pępowski (Pempowski) Go-
zdawa.Perchalski.43

Pępicki Poraj.Pęski Ramułt p.
Pętkowski Ostoja.
Petrykowski (Potru-
koski) Odrowąż.
Petryłowski.Piasecki Janina ngp.— Szreniawa.— Zabawa ng.de Piaski Pomian,
de Piastów Abdank.
Piątkowski Grzymała od.
ngp.Pieczkowski Lubicz n.
Pieczyński Godula.Piędziewski.Piekarski Niesobia.— Topór n.Pielawski.Pielgrzymowski Prus.
Pierśnicki Jastrzębiec.
Pierszycki Topór.
Pierszyński Ostoja.
Pierzchliński Leszczyc.
Pierzyński Pilawa.
Piestrzecki Nowina.— Półkozic.Pietruski Starykoń g.
Pilchowski Achingern.
Pilczycki Topór n.
Pilecki-Urbanowicz Łabędźn.Pilecki Leliwa n.— Topór.Piłsudzki h. Komoniaka p.Pinczowski Dębno.
Piotrkowski Wężyk.
Piotrowicki Pilawa.
Piotrowski • Ginwił h. Kor-
win.Piotrowski Junosza.
Piotrowski Bończa.— Nieczuja p.Piroski Poraj.Pęgowski Rola.— Sulima ng.
Pelczycki Jastrzębiec n.
Pełczyski Jelita.
Pempowski Gozdawaod. n.Peperzyński (Pęperski)
Radwan n.
Petrykowski h…
Piasecki Rawicz p.
Piaskowski Junosza
ngp.
Piaszczyński.— Ostoja p.
Piątkowski Korab np.— Łodzią.
Pieczkowski Jelita.
Piecznowski Korab n.
Piekarski Dębno n.— Leszczyc n.— Rola gp.Pierski Nałęcz.
Pieruski (Pierucki) Ko-
rab nPierzchliński Grzyma-
ła.— Leszczyc n.
Pieskowski Junosza g.
Pigłowski Sokola np.
Pijanowski(Pianowski)Ciołek.— Glaubicz.
Pilchowski Nowina n.
Piniński Jastrzęb. ng.
Piórkowski h..
Piorunowski Poraj.
Piotrkowski h…— Watta (Samson).
Piotrowski Jastrzęb.— Poraj.— Świnka n.— h. wł.Pepłowski Gozdawa.
Perkowski Ślepowron.Perzanowski Laryssa.
Pęski Ramułt p— Ślepowron
Peszyński (Pestrzyński) Cholewa p.
Pętkowski Jastrzęb. p.— Ostoja p.— Pernus p.,
Piączyński n.
Piaszczyński Lis.
Piątkowski Szeliga g.
PiegłowskiNałęczngp.
Piekarski.Piekucki Roch 8°.
Pielaszkowski Rawicz.
Pienicki Ślepowron.
Pieńkowski Okoń.— Suchekownaty.Pieński.Pierlejowski.Pieściorowski(Piescio-
recki) Grabie.
Pietkowski.— Szeliga.Pietruszewski Radwan ng.
Pijanowski Junosza np.— Oksza n.Pikarski Półkozic np.
Pilchowski (Pilichow-ski) Jastrzębiec ng.— Rogacz ngp.
Pilecki Ciołek n.
Pilitowski Brodzie np.
Piotrkowski.Piotrowski Gozdawa n.— Ślepowron n.Piskowski (Piski, Pysz-
kowski)Ślepowron.
Piszczatowski Prus p.— Rola.
Perkowski Pierzchała
P-Peszkowski Jastrzęb. n.Petrykowski Kuszaba
g-Piasecki h…— Gozdawa n.— Pierzchała.— -Skoczylas g.
Piaseczyński Lis.
Piaśnicki.Piątkowski Korab p.— Ogończyk.Piecewski Paprzyca n.
Piechowski Leliwa od. np.
Pieczychojski Bokij n.— Gozdawa.
Pieczychowski Leliwa.
Pielecki Sas g.
Pielgrzymowski Prus.Pielwicki Szreniawa.
Pierszewski.
Pieszczyński g.
Pietrzycki Bełty g.
Pietrzykowski Janczyk.Pikulski Rogala.
Pilatkowski.Pilawski Ostoja.
Pilawski h. wł.Pilchowski Biberstein h. Ro-
gala.Pisiński Poraj od.
Piskurzewski Łuk od.
Piszczański Prus od.44
Pirucki.

Pisarski Szreniawa
ngp.Pisarzowski StarykońPisarzewskiŚlepowronn.<— Topór n.
Piskorzewski Godula.
Piskrzyński h…
Piechowski Topór.
Pleszkowski Pogonia od. n.Pleszowski Łabędź.— Sulima.Pluszczewski Lubicz g.
Płaczkowski Szrenia-
wa.Płaski Topór.
Płaskowicki Poraj n.
Piaskowski.Piątkowski.Pławski Radwan.Płocki Topór.
Płowiański Trąby.
Płowiński Plater.
Płukczewski.Pniewski Odrowąż n.
Pniowski Abdank.
Poborowski Starykoń.
Pobowski.Pochowski.Poczapowski Kotwica.
Podbereski Gozdawa n.Pod grodzki Gryf.
Podhajski.Podkaóski ob.Potkań-
ski.Podleski Nowina.— Powała.
Podlodowski Janina.!
Podłęski (Podlewski)Bogorya.
Podolecki Wąż.
Podoleckl.Podoliński Lewart.
Podrzecki.Podstolski h…Podwirlski Łuk n.Piskorski Dołęga n.
Piszczyński (Piszczań-
ski) Prus od. n.
Pitowski Nowina n.
Piwakowski Jelita n.
Pląskowski Topór.
Pilecki Doliwa n.
Plewiński Prus 3# p.
Płaczkowski h… n.
Pławiński Junosza n.
Płonczyński Glaubiczp.— Sas g.Płonkowski Pomian n.— Wieniawade Płossow Błożyna.
Płoszowski Odrowążn.Pniewski Jastrzębiec.— Nałęcz.— Rola.— Ślepowron.
Pobiedziński Gryf.
Podczaski Rola p.
Poddębski h…— Doliwa.— Grzymała n.— Poraj p.Podolski Nałęcz ng.
de Podole Dołęga,
de Podole Grzymała.
Podrzecki Ciołek.de Podstole Samson.
Pogorzelski Wczele n.
Pogrzybowski h..
Poklatecki Pomian.
Poklękowski Nałęcz n.
Pokrzywnicki Grzyma-
ła.— Rola.Polanowski Pobóg n.
Poleski (de Poleszyn)
Osorya.— Gryf.— Jelita.— Pobóg.— Poraj p.
Polichnowski h… n.Pluciński Szeliga p.Płochowski Szeliga n.Płoński Poraj.— Prus np.— Rola.Płoski Jasieńczyk.— Prus p.Pniewski Jastrzębiec n.
— Ślepowron n.Pobikrowski Półkozic.— Wieniawa n.
Poczernicki Prawdzie.
Podbielski Trzaska np.
Podczaski Rawicz.
Podkoński Rawicz.
Podlecki (Podłęcki)Nałęcz.Podniesiński h…
Podolszyński h… n.
Podoski Junosza ngp.
Podsędkowski Trza-
ska n.Podskarbski h…
Pogorzelski Krzywda np.
Pogorzelski Prus.
Pogroszewski Roch n.
Pokrzywnicki Bończa np.
— (Pokrzywski) Lu-
bicz.Piwnicki Lubicz od. np.
Pląskowski Oksza np.
Plemięcki Poraj.Plemiński h. wł.

Pleszczyński h…
Pleszczyński Rola gp.
Pletenicki Trzy wręby.
Pliski h… g.
Pliszkowski Rogala.
Pluskowski h. wł.

Płąchawski h…Płachecki h. wł.Płąchocki Szeliga.Płatyński h…Płazowski Lubicz.
Płoskirowski h…Płoski h…Płotowski Lubicz od.Pniatyński h…Pniewski Rola n.Pobiedziński Gryf n.
Pobłocki h…Poborski Topór.
Pocierzyński h…Poczernicki h…
Podbrzoski Świnka.
Podfilipski Ciołek n.
— Pilawa n.
Podgurski Sas ng.
Podhajecki h. wł.

Podhorecki Belina n.
Podhorodecki Sas g.
Podhorodyński Kor-
czak np.Podhorski h…Podjaski Dąbrowa, Księżyc,
Lew, Małek.
Podlisiecki h… g.
Podleski h… g.Podleski (Podlaski) h wł.
Podlodowski h…
Podłuski Sas g.
Podmichalski h. wł.

Podniestrzański Grzy-
mała.Podsosnowski Grzy-
mała.Podstołowski h…45

Pogirski h…
Pogonowski Ogoń-
czyk.
Pogórski h..
Pogórski Leliwa.
Pojałowski (Połajow-
ski) Wąż.
Poktewski h. Kozieł.
Pokłoriski Ślepowron np.
Pokorszyński Łodzią.
Pokroszyriski Ostoja n.
Polanowski Starykoń.
Polikowski Jastrzęb. n.
— Prus n.
Poliński h…
Politalski h…
Polwiański h..
Połajowski ob. Poją-
łowski.
Połaszkowiecki h…
Połchowski Junosza.
Połoński Leliwa n. Połubiński Jastrzębiec od. n.
Połujowski h… Połwiński h…
Pomarnicki Gozdawa.
Pomianowski Nowina.
Pomorski h…
— Nieczuja.
Poniatowski Ciołek.
Poniźwicki h…
Popławski Drzewica np.

Popowski Gozdawa.
Poraźniński h…
Porębski Brochwicz.
— Lubomla(Ogniwo).
— Prus.
Porębski Biessy (Kor-
nicz) n.
— Nabram n.
— Szreniawa n. Porębski (Porembski). Porzęcki Dąbrowa. Posławski h… Postromiński Lis. Potarzycki h… Potkański Brochwicz.46

Potocki Janina. — Nowina. — Pilawa ngp. — Szeliga np. — Szreniawa ng. Potrakowski (Potrzy- kowski)Odrowążp. Potryżycki h.. Potworowski Półkozic. Pozowski Dębno np. Pożarycki Bełty. Pożarski h… Pożowski (Pożoski)
Prawiednicki Bończa.
Probołowski Abdank.
Prochański Gryf n.
Prokulbicki Łabędź.
Prostyński h .Pruszanowski h..
Pruszyński (Prusiński) Rawicz gp.Przeciszowski (in. My-
szkowski) Jastrzęb.
Przegaliński h…47

Przeptórowski h…Przesmycki Paprzyca gp.
Przetocki Saszor.
Przewłocki h… n.
— Przestrzał p
Przewocki Janina.
— Junosza.
— Ostoja.
Przyałgowski h…
Przybkowski Strzemię
Przyborowski (Przebo-
rowski) Poraj g.
Przybysławski Gierałt
— Jasieńczyk
— Strzemię.
— Wieniawa.
Przycki Radwan
Papr. g.
z Przyłęku Rawicz.
Przyłęski (Przyłęcki)
Szreniawa n.
Przyłuski Sulima ng.
Przypkowski Nowina. — Radwan n. Przyrębski Nowina. Przystałowski h… n. Przystanowski Pomian n. Przyszowski Łabędź n.
Przyszychowski h.. n.
Psarski h… g.
— Jastrzębiec np. Pstrocki h…48
Pukarzowski Szrenią-
wa n.
Pułwiński h…
Punowski h…
Puzinowski h…
Puzłowski Szeliga.
Pycholski h..
Pyliński Bełty od.
Rąblewski Abdank.
— Rawicz n.
Rabsztyński Klamry n.
— Topór n.
Rachowski Bylina.
— Ciołek.
Rachwałowski Grzy-
mała.
Raciborowski Jelita n.
Radawiecki Bończa.Radliński Gryf n.
— Rawicz.
49

Radomski h. wł.Radomyski Pobóg n.— Rawicz g.
Radoński (Raduński)Abdank n.
Radorzyski h…
Radostowski h…— Łabędź n.
Radoszyński h. wł.
n.
Radwański Leliwa.z Radwanowie Nowi-
na-Osmoróg-Osto-
ja – Przegonią – Ro-
many.
Radzanowski h…— Abdank n.Radziecki h…Radziewski Rawicz.
Radzikowski h…
Radzimiński Lis np.
Radziwonowski Kierdej,Bełty n.Radzyński (Radziński)
Poraj np.Rafacki h…Rajecki Łabędź ngp.
Rayski (Rajski) Kie-
tlicz.Raszkowski ta…
Raszkowski Odrowąż.
Ratkowski h…Ratomski Kościesza.
Ratoski Abdank.— Szeliga.Rdzawski Janina.— Poraj.Regowski Abdank n.
Regulski Topacz.Radomicki Kotwic n.
Radomiński Prus 2°
n.Radoszewski Oksza n.— Rogala.
Radwankowski Grzy-
mała.Radzewski Łodzią n.
Radziątkowski Abdanknp.— Ogończyk.— Prus.Radzicki Nałęcz np.
Radzimski Napiwon.
Radziński h…
Radzyński h…Rajski h. wł.— Jelita np.— Paprzyca.
Rakowiecki Rola.— Topór.Rakowski h…— Doliwa.— Świnka.— Szeliga.— Topór.— Wieniawa.— Wieruszowa.— Wiskoty.Raszewski Grabie.— Grzymała.
Rawiecki h…
Rdułtowski Drogosławn.— Jezierza.— Ogończyk.— Ostoja.— Wiza.Redecki h…Rękawicki Grzymałaod.Reklewski Gozdawa
ngRembieliński h…
Rembierski Grzymała— Pomian.
Rembiewski Jastrzę-
biec n.Radomiski Brodzie n.— Radwan n.
Radoński Jasieńczykn.— Łada.Radulski Prus 3°.Radzanowski Brodzie
n.Radziejowski Junoszangp.— Rawicz np.
Radzikowski Ogoń-
czyk np.— Rogala.— Wieniawa.
Radzimiński Brodzie n.— Lis p.— Lubicz p.
Radzimowski Dołęgan.— Grzymała od.
Radziszewski Półkozic.— Pomian g.— Radwan p.Rakowski Boycza.— Kościesza p.— Lubicz np.— Radwan n.— Trzywdar ngp.
Rapacki Lubicz p.— Warnia np.
Raszowski Grzymała.
Ratowski Junosza ng.— Trzaska.Ratyński Lubicz.— Łabędź np.— Radwan.— Ślepowron g.Ręcząjski Rogala n.
Regulski Ciołek.— Rawicz p.
Rembertowski Łada.— Rawicz.
Rembieliński Lubicznp.Rembiewski Rogala n.
Rembiszewski Jastrzę-
biec p.z Radochomic h. wł.

Radochoński Lubicz.
Radomiński Pierzchała.
Radomiński Prus 2°.Radoszewski Łabędź.— Niezgoda.— Sas pruski.
Radoszkowski – Bourmeisterh. Sala p.Radowicki Bończa.Radowicki (Radowiski)Grzy-
mała.Radyłowski h… n.
Radziejowski Święczyc.
Radzimiński (Radzimski) h.
wł.— Lubicz.Rakszawski h… g.
Rastawiecki Sas gpRaszkowski Sas n.Rekowski h. wł.— Abdank.— Księżyc.— Styp (Księżyc od.).J. K.750
Repliński Pogonia polska.
Reuszowski h…Rewieński h…Rewkowski Świerczek.
Robęcki h…Rocieski b…Rodzki h…Rogienicki Poraj.
Rogoyski (Rogojski)
Brochwicz g.
Rogoliński Rawicz n.
Rogowski Abdank.— Działosza n.z Rokowa Półorla (Or-
lica).— Topór.Rokotański h…Romajewski h…Romański h..Rosiejowski Nieczuja.
Rosiński Samson.Roski Wadwicz.Rosłocki h…Rospierski Zadora.
Rostocki Łabędź.Rostocki h…Roszczewski h…Roszewski h…Roszkowski Nieczuja od.
Rowicki Lubicz ngp.
Rowski h…— Sulima.Rozdolski Szeliga g.
Rozembarski Jastrzę-
biec n.— Szreniawa n.
Rozwadowski Trąbyngp.Różański Poraj gp.
Rozembarski h…
Rembowiecki Jastrzę-
biec.Remiszewski Jelita np.
Restarzewski Janina.
Retfiński h… n.
Robaczyński Tonór.
Rogaliński Łodzią ng.
Rogaski Nałęcz n.
Rogawski Rola np.
Rogowski Drya.— Jastrzębiec.
Rogoziński Abdankngp.— Oksza.Rogulski Jastrzębiec.— Szeliga.Roguski h…Rojewski Cholewa np.
Rokicki Lubicz n.— Rogala np.
Rokitnicki Nałęcz.— Prawdzie np.
Rokossowski Glau-bicz p.— Oksza.Rokszycki Pobóg n.
Romiszowski Jelita n.
Rosnowski Drogosław.— Jastrzębiec.— Ogończyk ngp.
Rosowski Korab n.
Rosperski Topór.
Rostworowski Nałęcznp.Roszkowski Junosza.— Łodzią p.— Nieczuja p.
Rówieński Bożawola p.
Rozbicki Łada.— Rozmiar.
Rozdrażewski Doliwan.Rozdziałowski Jelita.— Pomian.
Rożniatowski Dobru-szka.— Ostoja n.
Rożnowski Jastrzęb. n. Rembiewski Rogala n.
Rembiszewski Jastrzę-
biec p.
Rembkowski h..
Rembowski Ślepowr. np.
Remiszewski Pobog.
Reszkowski h…
Rochalski h…
Rogalski Ślepowron g.
Rogiński Trzywdar.
Rogowski Orla (Sa-
szor) p.Rogowski Ślepowron.
Rogoziński h…Roguski Abdank.
Roguski Ostoja np.
Rokicki Rawicz np.
Rokotowski Prus n.
Romański Ślepowron
n.Romotowski Drogo-
mir n.Romocki Prawdzie p.— Ślepowron np.
Ropelewski Sucheko-wnaty np.
Rościszewski Junosza np.
Rosochowski Prus 1°
n.— Prus 3°.— Przerowa.Rosocki h…Rosowski h…
Rossowski Pobóg g.
Rostkowski Dąbrowa n.— Pnieinia.— Szeliga.Roszkowski (Roskowski)Dołęga n.— Ogończyk n.— Rola.Rowicki Lubicz ng.
Rozbicki Rozmiar.— Ślepowron.Rosiński (Rożyński)
Ogończyk.
Rembowski Poraj.— h. wł.Robakowski h..- h. wł.Rogalski Rogala.Rogowski Leliwa.
Rogoziński h…
Rohosiński Leliwa np.Rokitnicki Wręby nie-
równe.Rolbicki h. wł.

z Rolowa Sas.
Romanowski Boźawo-
la ng.— Szaława.Rościszewski h…Rosperski Nabram n.Roszniowski Jastrzęb.Rowiński h…51

Rozwadowski Rogala.Rożkowski h…
Różnicki Jastrzęb. g.
— Lis.Rożyński h. wl.Rudkowski Kopasina.
Rudnicki Strzemię np.
Rudowski Prus.Rudziejowski Kościesza.
Rudziński h.. n.Rudziński Zaremba.
Rudzki h…— Pilawa.— Topacz.— Wężyk gp.Rulwicki h…Rupniowski Drużyna
późn. Szreniawa np.
Rusiecki Rawicz n.
Rusinowski Łabędź.
Russowski Zadora
ngp.Ruszeński h…Ruszewski h…
Ruszkowski Łabędź.
Rutski Wężyk.
Rybaczewski h…
Rybczowski Bończa n.
Rybiński h.. g.
Rybiński h…Rychlicki h…Rykowski Doliwa.Rymiński Pobóg
Rynczylewski h…
Rynieyski h…
Rynksztylewski h…
Rypiński Radwan.
Ryszkowski Topór.
Ryszkowski Nowina.
Ryterski Topór n.Rożnowski Nowina n.— Samson n.— Taczała.Różycki (Rożecki) Po-
raj np.— Rola p.— Sulima.Różycki Ogończyk.
Ruchocki h…— Pomian.Rucieski h..Rucki Jastrzębiec ng.
Rudkowski h…
Rudnicki Lis ngp.— Pomian g.— Poraj n.— Rudnica p.
Rudzieński Zaremba
Rudzki Jasiona.
RumiejewskiWczele n.
Rusiecki Abdank.— Bróg.— Poraj.Rusinowski Godziem-
ba n.Russocki Korab np.
Ruszkowski h…— Pobóg.Rutkowski Pobógngp.Rybiński Korzbog n.— Sulima.Rybski Abdank.
Rychłowski Jastrzę-
biec n.— Nałęcz np.— Samson np.
Rydzyński Strzegomian.— Wierzbna n.
Rysiński Leszczyc n.
Ryszewski Achinger n.Rożecki (Różycki) Po-
raj.Ruciński Ogończyk.
Rudawski Kościesza n.
z Rudek Trzaska— Wąż.Rudnicki h..Rudowski Prus 1® p.— Prus 3® np.
Rudzienicki Bończa.
Rudziński Prus 3® np.
Rudzki Abdank np.
Rumocki Ślepowron.
Runowski Drya n.— Rogala.Rusiecki Radwan np.— Rawicz.Ruszkowski h..Rutkowski Bończa
ngp.— Brochwicz.— Ślepowron.
Rybałtowski Boycza.— Ślepowron.Rybicki Jasieńczyk.
Rybieński (Rybiński)h…— Łada od.— Radwan np.
Rybski Grzymała n.
Rycharski Dołęga n.
Ryczyński Trzaska.Rydzewski h…
Rydzewski Suchekow-
naty ngp.
Rykaczewski Dołęga g.— Rustejko p
Rykalski Doliwa.
Rylski Ostoja np.
Rynkowski Korczak g.
Ryński Jastrzębiec.
Ryszewski h…Rozborski Korczak.
Rozłucki Sas g.
Rożentalski h…
Rożniatowski Sas ng.
Rożyński Ogończyk od.Rubczyński Prawdzie
g-Rubinkowski Prus.
Rudecki h. wł.Rudnicki Jastrzębiec od. n.Rudnicki Lubicz np.— Nałęcz ng.— Sas ngp.
Rudułtowski h…
Rukomyski Abdank.
Rulikowski Korab p.— Nałęcz.Rumiński Dąbrowa.— Lubicz od.
Rusinowski Trąby g.
Rusiński Rola n.
Ruszkowski Lubicz.— Prawdzie.Rutkowski Pobóg n.
Rużycki Poraj g.
Rużyński (Rożyński)h. wł.Rybieński Wydra od.
Rybotycki Sas.
Rychcicki Jelita.
Rychnowski h.. nRynkowski Pilawa.
Ryński Grabie.52Małopol. — Litewskie
Rytwiański Jastrzęb. n.
Rywocki h…Rządkowski h…
Rzążewski h… g.
Rzeczycki h…
Rzepliriski Jelita.— Ostoja.— Topór.Rzepnicki h…
Rzeszowski Wąż n.Rzoncznicki h…Rzuchowski h…
Rzykowski h…Rzymski Brodzie p.Sabatowski h… g,
Sabinowski h…Sabiński h…Sadkowski h…— Doliwa.Sadowski Lubicz np.
Sadowski Drogomir n.
Sałacki Kornicz g.
Samborzecki Rawicz.Sarnowski h…
Sancygniowski Jelita.
Sanczewski h…Sapiński h…Saraniewski h…Sawicki Cholewa.— Slepowron.Sayborski h…Sarnecki Ślepowron n.
Sarnowski Dołęga.
Sąspowski Drużyna.Secygniowski ob. San-
cygniowski.
Sebieński h,..Sędkowski h…
Sempkowski h…
Rzeczkowski Nowina.
Rzeczycki Lis.— Rola.Rzegnowski Orla.— Wczele n.
Rzekiecki Ślepowron.
Rzepecki Białynia ng.
Rzepiński Rawicz g.
Rzepiszewski Dołęgan.Rzeszotarzewski Sam-
son.Rzeżewski (Rzeszew-
ski) Rola.
Rzuchowski Oksza n.Sąchowski h…
Sadokierski h…— Nałęcz g.
Sangrocki Belina.
Sarbski Jastrzębiec.
Sarnowski Jastrzębiecnp.— Rudnica.— Topór.Ściborzycki Osorya.
Sędzicki Czelechi{ Nie-
czuja).Sędziński Pielgrzym n.
Sępiński Nowina n.
Serocki h…Setlewski Wczele.
Siąski Drya.
Sieciński(Syciński)Po-
mian np.— Rogala np.
Siedlecki Grzymała g.— Wąż np.z Siedlemina Zaremba. Rzechowski DąbrowaP-Rzeczkowski Bożawo-
la np.— Prus 8° np.
Rzeczycki Janina g.
Rzepnicki h… n.
Rzeszotarski Junoszanp.Rzętkowski Junczyk p.— Prus 3°.
RzewnickiRustejkonp.— Złoty goleń.Rzewski Jastrzębiec.— Zagłoba.Rzewuski Krzywda np.
Rzeźnicki Roch 8°
Rzeżyński Kościesza n.
Sablicki Ciołek.
Sąchochocki (Sochoc-ki) Zagłoba np.
Sadkowski Belina.— Rola ngp.
Sadłowski Szreniawa g.
Sądowski Lubicz np.
Sądzyński Jastrzęb. n.
Sakowski Ogończyk ngp.Sałecki h…Samborski Lubicz.— Ostoja g.Sanit wski Kościesza p.— Pogoń p.
Sankowski Krzywda n.
Sarbiewski Prawdziengp.Sarnacki Prawdzie.— Ślepowron np.Sarnowski Ślepowron.
Sarzyński Pobóg.
Sasinowski Jastrzębiec.
Sawicki Lubicz np.— Nowina n.— Suchekownaty.— Zagłoba.j — Złotogoleńczyk g.
Ryński Rogala.
Rytarowski h… ng.
Rywocki Prus od. n.
Rzączyński Ślepowron
n.Rzęczkowski Kos.
Rzeczycki Janina np.
Rzeczyński Kościesza.
Rzepliński Pogoń g.
Rześniowiecki Sas g.
Rzyszczewski Pobógng’Sachnowski h..
Sadkowski Trąby.
Sadliński (Szadliński) Cho-
mąto.— Lubicz.— Poraj.— (Szedliński) Poraj od.
Sadłucki h…Sadorowski h…
Sałomuński Korczak.
Samiński h…Sampławski Korczak n.— Sępiagłowa.Saparowski Junosza n.— Korczak n.Sarbski h. wł.
n.Sarnowski h…— Korckok od.Sarnowski Sas g.
Sartowski h. wł.
n.
Secymiński Dąbrowa.
Sędzicki Lubicz.53

Sawiński Doliwa.Semicki Nałęcz n.
Sidorowski h…
Sieciechowski Topór.
Sieczkowski Ogoń-
czyk n.Siedlecki Prus.— Szreniawa.
Siedlikowski h..
Siedliszczański Leli-wa.— Prus.Sieklucki Trzaska n.
Siekowski h…Sielicki-Tomkowicz Kor-
czak.Siemiechowski Gerałd
n.Siemiński (Siemieński)
Dąbrowa ng.— Lubicz n.
Siemiradzki h… n.
Siemoński Ostoja, g.
Sieniński Dębno.
Sieprawski Nałęcz ng.— Trzaska.
Sierachowski Gryf.
Sieradzki h..— (Swiradzki) Ostojang.Sierakowski (Sirakow-
ski?) Gryf.
Sierkuciejewski Lubicz n.
Siesicki Radwan.
SiestrzewitowskiJastrz.— Leszczyc n.— Poraj.Siezieniewski h…Sikorski Bzura (Lis).
Sinicki h…Sirakowski ob. Siera-
kowski.Skaleński h…
Skalnicki h…
de Skalniki Lubicz.
Skalski Rogala p.— Suchekownaty n.
Skałecki Nałęcz p.
Skąpski Topór.Siedlewski Ogończ. p.
Siekierzecki Topór.
Siemieński Leszczycn.
Siemiński Dołęga
Siemkowski Oksza n.
Sierakowski Nałęcz p.— Ogończyk ng.
Sierocki Pierzchała.
Sierosławski Łodzią.
Sieroszewski Nabramnp.— Nałęcz.Sierpowski h…Sierski h… n.
Sierzchowski Nałęcz n.
Siewierski Ogończ. n.
Silnicki Doliwa np.— Jelita n.Siniński h…Skałowski Łodzią— Nałęcz n.— Pilawa.— Wężyk.Skąpski Doliwa np.— Jelita np.
Skarboszewski Rola.
Skarszewski Korab n.— Leszczyc g.
Skarżyński Bończa gp.
Skibicki Rola np.
Skłotowski Dołęga n.
Skocki Nowina n.
Skoraczewski Wczele.
Skoroszewski Abdankn.Skorzewski Drogosław
P-— Odrowąż p.— Ogończyk np.
Skossowski Dołęga.
Skotnicki Rola np.
Skrzetuski Jastrzęb. gp.— Tępa podkowa.— Topór n.Skrzetuszewski Poraj.— Rola.Skrzydlewski Samson
n.Sędziński Pielgrzym.
Sękowski Prawdzie.
Sępochowski h…
Serocki Pierzchała.
Seroczyński Rogala.
Siedlecki Bożawola.— Rawicz n.Siekierzecki Topór.Sieklucki Kuszaba.— Ślepowron.— Trzaska p.Sielski Lubicz n.
Siemianowski Grzyma-
ła ngp.Siemiątkowski Jastrzę-
biec np.— Radwan.Siemiński h…Sienicki Bończa np.— Krzywda p.— Lubicz.— Roch (Kolumna)
Siennicki h…— Krzywda ob. Sieni-
cki.Sierakowski Dołęga np.— Prawdzie n.
Sieromski Brodzie n.
Sierpski Leliwa n.Prawdzie n.
Sierzchowski Drzewi-
ca n.Sierzputowski Dąbro-
wa np.Siestrzyński Rawicz.
Sikorski h. wł.— Kopasina np.— Ślepowron.Siromski Ślepowron.
Sirnicki h…Skarżyński Bończa np.
Skaszewski Grabie n.
Skibiński h…Skibniewski ŚlepowronSkierdowski h…
Skierkowski Kietlicz p.
Skiwski Lubicz n.Serebryski Korczak n.
Serednicki (Srzednicki)
Pomian np.— Sas g.Siciński Prawdzie n.
Siciński Ramułt od.
Sidorowski h.. g.
Siedliski Ostoja ngp.
Siekierczycki h… n.
Siekierzycki h…
Siekierzyński Koście-
sza ng.—■ Zadora g.
Sielechowski h…
Sielecki Korczak g.— Sas g.Sielicki Korczak ng.
Siemiakowski Doliwa
n.Siemianowski h…
Siemiątkowski h.. g.
Siemientowski h…
Siemiginowski Sas g.Siemirowski h…— h. wł.Siemieszowski Stary-
koń n.Sieniawski Leliwa n.
Siemiński Dębno n.
Sienkowski h…
Siennicki Bończa.— Klamry g.
Siennowski Trzywręby(Korczak) n.
Sierdatycki h…
Sikorski Cietrzew np.— h. wł.Sitański Nałęcz.
Skibicki Rola g.Skolski Rogala g.54Malop. — LitewskieSkarszewski h..
Skawiński Rawicz gp.
Skibiński h…Skibski h…Skidziński Kietlicz.— Topór.Skilski h…Skokowski Bończa n.
Skokowski h…Skolski h…Skorkowski Jelita np.
Skorowski Bończa n.
Skorubski h…Skorzycki Jastrząb, n-
Skotnicki Bogorya
ngp.— Drużyna n.— Grzymała np.— Poraj np.
Skowierzyński Powała.
Skowieski(Skowiejski)Rawicz.Skowroński Tępa pod-
kowa.Skromowski Rogala n.
Skroński Dębno n.
Skrycki h…Skrzeczyński Godziemba
Skrzelowski ob Krzelowski-
Skrzeszewski Jastrzęb’
Skrzynicki Lubicz n.— Nieczuja n
Skrzyński Łabędź ng.— Rawicz.
Skrzyszowski (Skrze-szowski) Gryf
Śladkowski Jastrzęb.
Śladowski Topór.
Sleżowski Topór n.
Śliwiński-Bogusz h…
Śliwiński Pomian.
Słabkowski Jastrzęb.— Łodzią n.
Sładkowski Nowina n.
Sławczyński Dąbrowa.
Sławęski h..Sławęcki h…Stawicki Abdank.
de Skrzyń Przosna.
Skrzyński Łada n.— Ogończyk.— Zaremba g.
Skrzypiński Ogończykn.Skubarczewski Po-
mian.Skudlski Lis.Skulski Korab n.
Śladkowski Nowina n.
Ślesiński Doliwa np. Wieruszowa np.
Śliwnicki Korab n.
Słaboszewski Korab
Słapski h…Sławęcki h…
Sławianowski Jelita np.
Sławiński Leliwa np.— Nałęcz p
Sławoszewski Go-
dziemba n.Sławski Szeliga g.— Zaremba.
Słomowski Abdank n— Grzymała np.
Słonecki Korab n.
Słoński Doliwa.— Ostoja ng.— (Sleński)Wieniawa.
Słopanowski Przosnan.Słostowski Pilawa n.
Słowikowski h…
Sługocki Wieniawa n
ze Słupczy Jezierza.
Słupski Leszczyc ng.— Topór n.
Słuszkowski Junosza n.
Służewski Sulima n. Skłodowski Jastrzęb.Skłodowski Dołęga.
Skoczewski Bończa.
Skolimowski Kuszaba.— Leszczyc n.— Lubicz.Skoroszewski Junoszan.Skórski Jastrzębiec g.
Skorupski Roch g.— Szeliga p.
Skotnicki Półkozic.
Skrobocki (Skrobski)h… n.Skrodzki h…— Prus n.— Ślepowron p.— Topór gp.Skrzeszewski Jastrzębiec.
Skrzynecki (Skrzynie-cki) Lubicz,
de Skrzypki Sławęcin.
Skrzypkowski h…
Skubniewski Jastrzęb. np.
Skulski Rogala np.
Skupiewski Belina od-
g-Skupiński Belina np.
Skupski Łada.
Skurowski h…
Skuszewski Chlewot-
ki.Skwarski Zarembangp.Skwirczyński Powaba.— Ślepowron.Śląski Grzymała ngp.— Krzywda g.— Nieczuja.
Ślepkowski h..
Ślepowroński Ślepowr.Śliwowski Grzymała.
Śliwowski Jasieńczyk.Ślubowski Bończa.— Ślepowron.
Sławęcki Cholewa.
Skomorowski Nałęcz np.
Skopowski Jastrzęb. g.
Skowrodyński h…Skrzeszewski Ostoja ng.
Skulski Korab g.— Sas g.Skurgiewski h…Śliwiński Junosza np.
Śliwnicki Junosza.
Sławianowski Jelita.
Sławkowski Rogala n.Sławatowski h…
Słomski Ostoja.55
Sławicki Wężyk.
Sławiński Drzewica.— Lubicz g.— Slepowron.
Sławoczyński (Słowaczyń-ski).Środkowski Jastrzęb.
g-Słonkowski Nałęcz.— Rogala.Sługocki Jastrzębiec,
z Sługocina Nałęcz.
Słupecki Rawicz gp.
Słupowski Topór.
Słupski Drużyna.— Jelita np.— Lis n.Służowski Łodzią g.
Smagowski h…
Śmiechowski Bełty
Śmigielski h..
SmogorzewskiŁagoda.— Łabędź.— Powała.Smolicki Szreniawa.
Snarski h…Śniechowski Bełty n.
Sniekowski Ostoja.
Snopkowski Rawicz n.
Sobawiński h..
Sobieński Biberstein
(Rogala) n.
Sobieski Janina np.
Sobieszczański Roga-
la gp.— Nałęcz.Sobolewski Ostoja.
Soboniawski Ostoja.
Sokoliński Jastrzębiec.
Sokoliński Drucki.
Sokołowski h…
Sokołowski Doliwa.
Sokorski h…Solecki h. wł.— Gozdawa.— Pilawa.
Sopichowski (Sępi-chowski) Półkozic.

Smarzewski Prawdzie.
Smarzykowski Dołęga.
Smarzyński GrzymałaSławęcki Jastrzębiec p.
Sławkowski Radwan n.
Sławogórski Kos’cieszan.n.— Łada np.
Śmiechowski Bełty p.
Śmigielski Łodzią np.
Śmiełowski Leszczycn.
Śmiłowski Grzymała.
Smogorzewski ŁodziąSłodowski h…
Słomczyński Wierzbna
P-Słomkowski h…
Słonawski h…
Słonczewski Kościeszan.Smogulecki Grzymałan.— Topór.Smolicki h…Smólski Jastrzębiecng.— SzeligaSmuszewski Ostoja n.— Topór n.— Trzaska.
Śniechowski Bełty gp.
de Sobakow Jastrzęb
Sobiciński Dołęga n.
de Sobiepauy Dołęga.
Sobiesierski h…— Poraj n.Sobocki Doliwa n.— Korab n.— Nałęcz n.— Trąby p.Sojkowski h…
Sokolnicki h…— Jelita.— Nałęcz.— Nowina.
Sokołowski Ostoja.— Pomian p.— Rola g.— Ślepowron.Solecki Pomian.
Sosiński h…Sośnicki Poraj.— Trąby n.
Sosnowski Godziembanp.Sowiński Prawdzie.— Wyszogota.P-Słostowski Pilawa
Słowikowski Sucheko-
wnaty n.Słubicki Jastrzębiec.— Prus np.Słuchocki Jasieńczykn.Słucki Dołęga ngp.
Słupecki Rawicz np.
Słuźewski Radwan.— Wieniawa.
Służowiecki Dołęga.— Łada n.
Smardzewski Zagłobanp.de Smarglice Mora.
Śmiarowski Rawicz p.
Śmiatkowski h…
Śmieciński h… n.
Śmietański Lis.
Smogorzewski Juno-
sza.Smolechowski Dąbro-
wa n.Smoleński Nieczuja n.— (Smoliński) Zagło-
ba p.Smoniewski Pielesz n.
Smorczewski Rawicz np.
Smosarski Janina np.— TrzaskaSmoszewski Łaboda n.— (Smieszewski) Lu-
bicz n.Smulski (Smólski) Ja-
strzębiec.
Śniadkowski h..Słupecki Trzaska u
Słupski h…Słuszewski (Słuźewski)
Księżyc od.Smarzewski Prawdzie
g-Smęgorzyński h…
Smeroczariski Sas g.
Śmiłowski Grzymała.
Śmitkow ski Prawdzie
Smoligowski h…Smoliński Doliwa.Smordowski h..Smykowski Korczak.56

Śnieciński Ślepowron n.Śnitowski h…Sołomirecki h..Sorycki h…Sośnicki Topór.Sosnowski h..Sosnowski Dołęga.
Soszyński h..Spiliński h…Sprowski Odrowąż.
Srebrowski h…Srocicki Niesobia.
Sroczkowski Doliwa n.— Topacz n.
Sroczyński Nowina ng.— Strzemię.Stabrowski h…Stabulski h…Stachowski h…Stadnicki Drużyna n.
Stakuiski h…Staniewski h…Stanisławski h…
Stanisławski Radwan,
ze Stanisławie Prus.
Stanowiski h…Stanowski Jelita.— Rawicz p.Stański h…Staręski h…Starosielski Syrokomla.
Starosielski Abdank n.
Staroski h…
StarowiejskiBibersteinng.Starowolski Syrokomla.
Starski Abdank n.— Ciołek.Starzechowski Leliwa.— Nieczuja n.
Starzyński h…Starzyński Godziemban.Staszewski h…
Staszewski Ostoja np.
Staszkowski Bogorya
n.Stawiski (Stawski, Sta-
wiszewski) Jastrzę-
biec n.Spiegowski h…
Spławski Leliwa n.
Srocki h…Sromowski Poraj.
Srzetnski Drogosław n.
Stanisławski Pilawa np.
— Rola g.— Szeliga n.
Staniszewski Nałęcznp.— Pobóg
Staręski Topór n.
Starkowiecki h…— Łodzią n.
Starogrodzki h…
Starołęski Półkozic n.
Starorypiński Broch-
wicz.— Nałęcz np.ze Starzenie Frank-
berg.Starzeński Lis ngp.
Starzyński Doliwa.— Gryzina n.— Janina.— Rudnica.— Ślepowron ngp.— Korwin g.Stasicki Lis.Stawski h…— Leszczyc n.
Stępczyóski Doliwanp.Stęsicki (Stężycki) Ro-
la n.Stobiecki Topór.
Stodolski Plon.
Stodulski Ogończyk g.
Stojanowski Korab.
Stokowski Jelita gp.— Ostoja n.Stolecki Wieruszowa n.
Stolicki h..
Strachanowski Szre-
niawa n.de Strachocice Półko-
zic.Śniegocki Zagłoba p.
Sobiejuski in. Staro-
żebrski Dołęga n.
Sobiekurski Poraj ng.
Sobieński Ciołek.
Sobiński Dołęga n.
Sobieszczkowski h…
Sobolewski Ślepowron ngp.Sobolewski Łada n.
Sochocki ob. Sąchocki.
Sojecki Grzymała np.
Sokolnicki Jastrzębiec.
Sokołecki h ..
Sokołowski Cholewa n.— Korab gp.— Trzaska p.
Sokołowski Gozdawa np.— Jastrzębiec.— Roch.Solecki h…Solikowski (Sołkow-ski) Bończa n.
Sosieński Prus.
Sosnkowski Godziem-
ba p.Spadowski Ślepowron
n.Średnicki (Srzednicki) Po-
mian.— Wieniawa.Srzeński ob. Szreński.
Stamirowski Półkozicngp.Staniski Prus
Stański Ogończyk ng.
Staniszewski Pobóg n.
Starczewski Jastrzęb. n.— Pnieinia ng.
Starożebrski ob. Sobie-
juski n.Stawiski Gozdawa np.— Pobóg.Stawowski Jelita n.
Stępiński Bończa p
Stępnowski h.. n.
Stępowski Junosza
Stolnicki Rawicz.Śnitowski Miesiąc n.— Strzała n.Sobański Junosza gp.— Korczak n.Sobiewolski Brochwicz.
Sobieński Szreniawa n.
Sobotowski Rawicz g.Sochocki h…Sokolnicki Jelita n.
Sokołowski Poraj g.— Prawdzie np.
Sokulski h.. g.
Solecki Nabram.— Ostoja ng.— Szachownica.
Sołomiecki Korczak n.
Sopotnicki h… g.de Sorocki Wieniawa.
Soroczyński h…
Sosiński Sas g.
Sośnicki h…
Sosnowski Nałęcz ng.
Sosnowski Godziemba.Soszycki Krzywda.
Sozański Korczak.— Nałęcz p.— Sas g.Spęgawski Księżyc od.
Spławski Leliwa.
Srokowski Jastrzęb. g.
Srzedziński (Średziń-
ski) Leliwa.
Stabrowski Lubicz.
Stanimirski h…
Staniński Gozdawa.
Stanisławski Sulima g.
Stańkowski h… g.
Starzeski (Starzewski)
Ostoja.Starzyński h…Stawiski (Stawicki) Lubicz.
Stawski Belina g.— Korczak n.— Szreniawa n.57
Stawowski Doliwa.
Stępiński h…Sterpiński Godziemba.
Stępkowski Jastrzęb.— Suchekownaty.
Stężycki Rola n.
Stobiecki Ostoja ngp.
Stocki h…Stocki Rawicz n.
Stoiński (Stojecki) Ja-
nina ngp.
Stojanowski Lubicz.
Stojowski Trąby ngp.
Stokowski Drzewica
npStołpowicki h..Strachelski h…
Strachocki Jastrzębiec.— Rawicz ng.
Strachowski h…
Stradomski Prus ng.
Stradowski Jastrzęb.
ze Straszęcina Zadora.
Straszewski Komoniaka(Strzała roztarta) np.Strojnowski Jastrzęb.— Strzemię ng.
Stroński Dołęga.— Janina.Strubczewski h…Strupiński Kotwicz.— Sas.Stryiński h…
Stryjeński Tarnawa np.
Strykowski Nałęcz.
Stizałkowski Półkozic.— Prus.Strzelecki Grzymała.
Strzeszkowski Bończa
n.— Gozdawa n.— Gryf n.— Janina n.— Jastrzębiec n.— Łabędź n.
Strzyżowski h…— (Strzeżowski) Oła-
wa (Gozdawa).J. K.
Stradzewski h…
Straszkowski Topór.
Straszowski Strzemię.
Stroński Doliwa np.
Strożewski Prawdzie.
Strupczewski Jastrzęb.
Stryj ewski Doliwa.
Stryjkowski Korzbok
n.— Leliwa np.
StrupiechowskiJasień-czyk n.
Strzałkowski Jelita.— Poraj n.— Wieniawa.
Strzegocki Ogończyk.
Strzelecki Doliwa.— Gierałt.— Jastrzębiec np.— Ostoja.Strzepiń’ki Prus.
Strzeszkowski Gryf n.
Strzeżyński Leszczyc n.
de Strzygi h..Strzyski h…de Strzyżki Świnka.
Studziński Gryf n.— Przegonią.
Suchecki (Suchocki)Poraj.Suchoczaski Jelita.
Suchodolski Junosza np.
Suchorski Jastrzęb. np.— Lubicz.
Suchorzewski Lesz-
czyc.— Zaremba np.
Suchorzyński h..— Ślepowron.
Sudrowski Gozdawa g.
de Sukowo Ślepowr.
z Sulęcina Pobóg.
Sulejewski Wyszogota.
Sulimierski Lubicz p.— Starykoń p.
Sulimowski Dębno np.
Sulióski h.,. Stradomski h…
Strębowski Godziem-
ba.— Grzymała.— Junosza.— Świerczek p.
Stroiłowski Rola n.
Stropichowski Jasień-czyk.Strożewski h..
Strubiriski h..
Strusiński Dołęga.—- Kuszaba n.— Szeliga np.
Stryjkowski Tarnawag-Strykowski Zadora.
Strzałkowski Lubicz n.— Ostoja np.— Półkozic.— Prawdzie n.
Strzegocki Przegoniąng.Strzelnicki Bełty.
Strzemeski Lubicz n.
Strzeszewski Lubicz np.
— Pobóg np.
Strzyźowsk Lew z mu-ru (Prawdzie od).
Studzieński Prus ngp.
de Styląg Rola.Stypułkowski h… p.— Rola p.Suchcicki Ostoja np.
Suchodolski Ogoń-
czyk.Suchodolski Pobóg np.— Ślepowron np.Sulerzycki Junosza.
Sulewski Pomian p.
Sulimirski Lubicz n.|
.IStawski Tępa podko-
wa n.Stebelski h… g.
Steblecki Ostoja g.
Stebnicki Przestrzał n.
Stecki Radwan g.
Stojeński Kotwica od.
n.Stoliński Kos n.
Straszewski Radwan.
Straszyński Lew od.
Streptowski h…
Strutyński Sas ng.Stryjski Sas np.Strzebecki (Strzebiec-
ki) Bończa.
Strzebieliński (Trzebieliński)
Bończa.Strzelbicki Sas g.
Strzelski h… g.
Strzemielecki Praw-
dzie.ze Strzylec Trzy wręby.
Strzyżewski Zadora.
Strzyżewski Strzemię.
Strzyżowski Poronią.
Studzieniecki h… g.
Studziński Hołobok.— Księżyc.— Lew.— Łabędź.Studski (Stucki) Prus 3°.
Stupnicki Sas g.
Suchodolski h…
Stynwacki Pomian n.
Suchostrzycki Chomąto.
Sucymiński (Secymiński)
Dąbrowa.Sukmanowski Trzy-
wręby.Sulatycki Sas ng.Sulęcki h. wł.— Wieniawa.Sulimowski Gozdawa.— Nieczuja.858Małopol. -Litewskie
Stużeński Jastrzębiec.— Odrowąż.Suchodolski h…
Suchodolski Abdank.— Janina ngp.— Rawa.Suchorabski Ostoja n.
Sulejowski BrochwiczSuliński Jastrzębiec.— Łodzią— Pomian.
Sulisławski h. wł.— Sulima.de Sulisławicze Prus.
de Sulkowicze Lis.
Sułaszewski Jastizęb.n.Sulgostowski Łabędźnp.Sulikowski Oksza.— Prawdzie.Suliński (Suleński)Ogończyk.
Sulisławski h… n.— 8?reniawa.Sulistrowski Lubicz n.
Sulistrowski Rawa n.
Suliszowski Kościesza
n.Sulkowski Łodzią np.
Sułowski Osmoróg.— Strzemię np.
Surgulewski Pobóg.
Surowiecki Strzemię.
Suski Orla.
Suskrajowski KownianSuszycki h..Suyski Nałęcz
Suszyński Zagłoba.Swary szewski Nałęcz n.— (Swarzyszewski)
Rawa.Śwlchnecki h…
Swichowski Sulima n.
Świderski Lubicz ngp.
Święcicki h…— Jastrzębiec ngp.— Pilawa.Swięcki h…Swieczkowski h..
Swieprawski ob Sieprawski.Swierczkowski Janina.
Swieszkowski Syro-
komla.Swiętorzecki h…n.Sułkowski Pobóg.— Sulima np.Sułocki Gozdawa p— Gryf p.Sumiński h…
Suradowski h..
Suszewski h…— Dołęga.de Swiątkowice Rola.
Świątkowski h… n.
Świątkowski h…
Świecbowski Sulima.
Świeciński Godziem-
ba.Świecki h…— Leszczyc np.
Świerczewski Łodziąze Świerczowa Frań
geberg.
ze Swierczyna Prus.
zeSwierczyóska h. Mo-
szczenica.— Wyszkoty.
Świeszczewski h…
Świętosławski Rola g.
Świeżawski (Świeżow-źowskii Leszczyc n— Paprzyca g
Świeżyński Półkozic g.
Svinarski Poraj np.
Świniarski Abdank.— Leliwa.— Poraj.— Puchała.Swiniecki h…
Świszowskt Grzymałan.i Syciński ob. Siciński. i
Suliszewski Rawa.Sułkowski Białynia n.— Kościesza p.— Pomian.Supiński Leszczyc g.— Lubicz.— Topór np.— Trzybuławy od. n.
Suski Jasieńczyk g.— Lubicz ng.— Pomian gp.
Sułkowski Pobóg np.
Suwiński h…Swarocki Prus.
Swiderski h…— Śleoowron ngp.
Świdziński Półkozic.
Świechowski Grzymała g.— Sulima n.Święcicki Jastrzębiecngp.— Korab.Świeciński Powała p.
Święcki Ślepowron p.— Świeńczyc.
Świeykowski (Szwej-kowski) TrzaskaŚwierczowski Trąby n.
Świerkowski Grabie.
Świerzański Grabie p.
Swieszewski Grabie p.
Swieszkowski Sero-
komla.Swiętkowski h«.
Świętochowski Dołę-
ga P-Sumiński h…— Leszczyc p.Sumowski Gwiazda od.— Fogelwerder.— Jastrzębiec n.
Surowski h…
Suszyński h wł.
Sułkowski Korczak n.
Swarożyński h. Kot od.
Swaryczewski Sas n.Świdnicki Doliwa.
Świchodowski Sas g.
Swierczkowski Janina.
Świerszowski Trąby.Swierkocki h..59
Swietyński h…Swieżański h…Świniarski h. wł.
(Puchałaod.).Świniowski Rawa.
Świracki Zabawa.— ob. Sieradzki.
Świrski Lis n.Swiszawski Słupy n.
ŚwiZyński (Świrzyński) Po-
raj.Swojkowski Janina.Swołyński h…Sworski Leliwa.
Swoszewski Abdank.
Swoszowski Gryf.
Syański h…Szadurski Ciołek ng.
Szalowski Brochwicz
n.— Strzemię g.— Sulima n.— Topór n.
Szaniawski Junosza.Szaniawski h…Szczaworyski Grzy-
mała.Szczawurski h.. g.
Szczekocki Odrowąż n.
Szczepanowski Gryf.— Prus ng.— Wieniawa.
Szczepiecki Janina.— LeliwaSzczepkowski Jastrzębiec.
Szczodrkowski Ostoja.— Turzyna.de Szczuki kolejno:
Nowina, Yazowa,
Pomian, Lubicz.
Szczukocki Pobóg n.
Szczygielski Rogala g.
Szczygłowski Strze
mię.Szczypiecki Janina.— Leliwa.ze Sztzvtnik Nabram.
Szebieński Biberstein.
Syczewski h…
Sypieński Junosza.
Sypniewski Jelita.
Szadkowski (Szatkow-
ski) Rola.
Szatkowski Poraj.
Szadokretski Nałęcz np.
Szamotulski Nałęcz n.
Szamowski Prus np.
Szarleński Junosza n.
Szawłowski Sulima np.
Szczeblewski Lis.
ze Szczecina Pomian,
ze Szczepanowie Jeli-
ta (Nagodv).
Szczerbiński Dołęga.
Szczerbowski h… n.— Grzymała.
Szczodrowski Roch 2°n.de Szczokocicze Szre-
niawa-
Szczukocki Jelita n.
Szczurski Korab n.
Szczutowski Dołęga p.
Szczypierski Łodzią n.
Szczytmcki Belina n.
Szczytowski Dołęga.
Szeligowski Nowina n.
Szeński Leliwa.
Szewski Rola.
Szkudlski Lis.
Szlachciński Nowina
n.Szotatski Topór n.
Szoldrski Gryf.— Łodzią n.
Szołowski Ogończyk.— Wizele np.de Szrem Samson.
Szrzobski Sulima n.
Szubiński Nałęcz.
Szubski Ogończyk.— Prawdzie n.
Szulecki Pomian.
Szulski (s) h… Świętochowski Pobóg
P-de Świn Lubicz.
Symborski Ślepowron.
Syromski (Siromski)
Ślepowron n.
Szabłowski Bończa p.
Szałapski (Sałapski)
Kościesza n.
Szamocki h…Szapski h..
Szawłowski Cholewa.— Sulima ng.
Szawłowski h…
Szczałkowski Prawdziengp.Szczepankowski h…
Szczepkowski Jastrzę
biec ng.— Pobóg n.Szczucki Jeleń g.— Rawicz.— Ślepowron np.— Trzaska n.
Szczyciński Jezierzanp.— Riwicz n.— Rola.Szczypierski Grabie np.
Szeligowski Roch.— Szeliga p _
Szempliński Ślepowr.P-Szepietowski Bylina.— Ślepowron p.
Szewnicki h..
Szkopowski Korczak
Szlubowski Ślepowr.np.Szomow-ki (’Szumow-
ski) Lubicz
Szopicki Prawdzie.
Szopski h. n.
Szreński |Srzeński)Do-
łęga n.Szulborski Mora p.
Szumieński Nieczuja.
Świnołęski h.. n.Świrski Szaława ngp.
Świstelnicki Sas ngp.
Świszcowski Radwanng.Sypniewski Odrowąż n.
Szadlmski ob. Sadlinski.
Szandorowski Sas ng.
Szarawski Radwan.
Szarliński h. wł.
n.
Szarzewski Dołęga n.
Szczawiński h…Szczepański Dołęga g.
— Pomian.Szczypliński h…Szelwowski (Zelwow-
ski) h…
Szenderowski h..
Szenwieski ob. Szynwieski.Szeptyik h. wł.
g.— Dołęga.Szeliski Luoicz n.
Szt-wiński Dąb.S/kbń-ki Kościesza.Szkotowski Dąbrowa.
Szopiński h…
Szostowicki h. wł.
n.
Szpakowski Belina.— Lubicz.— Sas.Szpanowski Kierdeja.
Szpęgawski (Spęgawski)
Księżyc od.
60
de Szeligi Lubicz.
Szeliski Szeliga g.Szeuiawski h…Szerzański Bończa.
Szewczycki Topór.
Szłapkowski h.. n.
Szołkowski h…Szołoniecki h…Szopowski h… n.
Szostakowski h..[z Szreniawy] h. Szre
niawa.
Szujnarowski h..
Szumski Oksza.Szurski h…Szuszkowski Drzewica.
Szuyski h…Szwański h…Szydłowiecki Odro-
wąż.Szydłowski Paparona.
Szymanowski Topór.Szymański h…Szypowski Drużyna
(Szreniawa).
Szyrwiński h..Szyski h…Szyszczycki h…
Tabański h…Tabaszowski h…Taborowski h…Tanajewski h…Tarasowski h…
Tarasowski h..
Tarczewski Tarnawa.
Targoński h…Targowiecki Tarnawa.
Tarnawiecki Jastrzę-
biec g.Tarnowski Lei iwa.
Tarnowiecki Topór
ngp.TaszyckiStrzemię ngp.
Tązowski Rawicz.
Tchorzewski Rogala.
Tędziogoiski h…Tęgoborski Bylina(Be*
lina).
Szurkowski (Surkow-
ski) Wężyk.Szydłowski h…z Szydłowa (de Szodl-
kow) h. Moszcze-
tiicza.z Szydłowa (de Szodl-
ków al. de Ostrów)
h. Wilczakosza.Szymankowski seu Le-
szniewski Grzyma-
ła.z Szyszczyc Rogala.Szyplowski h..Szyszkowski Ostojanp.Szyszyński Godziem-
ba.Taczalski Łodzią n.
Taczanowski Jastrzę-
biec np.
Tadajewski Rawicz n.
Tarnowski Bogorya n.— Jelita np.— Rola p.— Wieniawa.
Tchorzewski h ..
Tłocki Łodzią n.
Tłokiński Jastrzębiecn.Tłuchanowski Chole
wa n.Tłukomski Nałęcz n.
Tokarski Roch np.
Tolibowski (Tulibow-
ski) Nałęcz.
Tomicki Drya n.— Łodzią np. Szumkowski h. Iłgowski p.
Szumowski ob. Szo-
mowski.Szumski Jastrzębiec n.
Szweykowski ob.Świeykowski.
Szydłowski LubiczngpSzygowski Trzaska np.
Szyj ski (Szyski) Pobóg.
Szymakowski Praw-
dzie.Szymanowski Jezierza IR-— Slepowron g.
Szymański h…
Szymborski Ślepowron n.Tabęcki Dąbrowa gp.
Talibski Brodzie n.
Tański Jastrzębiec np.— Nałęcz ngpr
Taraskowski Ślepowr.
Targoński Kościeszanp.— Ostoja.Tarkowski Klamry.
Tarnkowski h..Tarnowski Grzymała
od.Tchorznicki Jelita ng.
Tczyński Rawicz p.
Terlikowski Suche-
kownaty.Tłubicki Jastrzębiec n.
Toczyłowski Abdank.— Samson.Toczyski Abdank p.Szpikłowski in. Sprow-
ski [Odrowąż].
Szramowski h…
Szumlański Korczakng.Szumliński h…
Szumowiecki Przyja-
ciel.Szuszkowski Bończa.
Szwejkowski Ogończyk.de Szwejków (Szwy-
kow) brat Żorawiń-
skiego [z Żurawna
p. Żydacz] h. Kor-
czak.Szybalski Prus.
Szybieński h. Wukry
ng.Szymański Złota wolność.
Szymbowski (Szymberski)
Nałęcz.Szymkowski h…
Synowieski h. Rejtan od.— h. wł.Szystowski h. wł.

Szyszkowski Ostoja g.Tadziński b. wł.
Tankowski Korczak n.
Taranowski Btlina n.
Targowicki Godziem-
ba.Targowski h…— Lubicz.
Tarnawiecki Jastrzę-
biec g.— Topór g.
Tarnawski Sas ng.
Tarnowski Leliwa-
Tawenczyński (Tawczyński)h. wł.Teleśnicki Gozdawa p.
Teleżyński Gozdawangp.Tempski (Tępski) h. wł.Terlecki Przestrzał np.— Sas ng.61
Tęgoborski Drużyna
późn. Szreniawa np.Telatycki h..Telszewski h..Tenczyński Topór.Terpiłowslii h…— Abdank.Toczyłowski h..Tokarski h…Tokarzewski h…Tomaszewski Bończa
npTomaszowski Radwan.
Topolski Powała.
Towiański Gierałd.Trembecki Brochwicz.— Ławszowa (Strze-
mię).Trawnicki Brochwicz.
Trojanowski Ogoń-
czyk.— Osorya p.Trzciński h…Trzciński Półkozic.— Ślepowron ngp.— Sulima.
Trzebiesławski b…
Trzebiński Abdankngp.— Szreniawa.
Trzecieski Strzemię ng.
Trzemeski Gozdawa n
Trześniowski h.. g.
Trzeszkowski h.. g.
Trzetrzewiński Tępapodkowa.Tuchalski h.Tuchanowski h…
Tuchołowski Topór.
Tuczapski Prawdzieng.Tudorowski Tarnawa
n.Tuliszewski h…
Tułkowski Topór.
Tułowski Działosza
Tupalski h..Turowiecki h…
Tomisławski Prawdzie
n.— Świnka n.
Tomiszewski h…
Topolski Nałęcz gp.
z Topoli Szreniawa.
Trąmpczyński Drya n.— Topór n.Trlęski Pomian od.— T”pór n.de Trojanki Osorya.
Trojanowski h.. ’
Truskowski Ślepo-
wron.Trzaskowski h.Trzaska np.
Trzciński Dołęga p.— Oksza.Trzebicki Nałęcz.
Trzebiński h..— Szeliga np.
Trzebuchowski Ogoń-czyk np.Trzecki Doliwa n.— Wczele n.
Trzemeski (de Strze-meszno) h. Sokola.
Trzepiriski Jastrzębiec np.
z Trzepnic (de Czrze-
pntcza) Ostoja
Tubbowski ob. Toli-
bowski.Tumuski h..Tupalski Lubicz.Nałęcz n.
Turkowski Grzymała
od.Turski h..Turzyński Grzymała.
Twardosławski h…
Twardowski Ogończyk
n— Wieniawa.
Tworowski Pilawa ng.
Tworzyański Abdankng. Toczyski Radwan p.Tokarski R< ch 2° n.
Tokarzewski Trąby g.
Tołwiński Ogończyk n.
Tomikowski Prus.
Topczewski Korwin g.
Topiczewski Dołęga.— Kałusowski.— Kostrowiec.1 — Leliwa od.— Paprzyca.Topolowski h…
Trąbski (Trąmbski)Prawdzie n.Treblicki Prus.— Ślepowron.Trebliński h…
Trembiński Rogalangp.z Trębek Noskowski
Łada n.Trętowski h… n.
Trojanowski h. wł.

Trojanowski Szeliga np.
Trojański h..
Troszyński Rogala n.
Truski Bończa.! Truskolaski Korwin g.— Ślepowron np.
Truszkowski Bończa p.— Drogosław.— Trzaska p.— Zagłoba.Tryniski Poraj p.
Trzaskowski Trzaskan.Trzciński Pobóg np. Kawicz gp.Trz biński Poraj n.— Zagłoba n.
Trz°szczkowski Zagłobanp.Trzeszewski Jastrzę
biec n.
Trzylatkowski Rogala
n.Tuliński h… n.
Tułowski h… n.Ruskie – PruskieTernowski Sas.
Tetylkowski Trzywrę-
by.Tohaczyriski Prus 2°.
Tokarski Ryś.— Sas g.Topoliński Chomąto.Topolmcki Sas g.
Torski h…Towarnicki h… g.
Trąbski (Trembecki) Broch-
wicz.Trąbski h…Trojecki (Trojacki)
Gryf n.Truchowski Korczak g.
Trupelski Dołęga
Truszczyński Grzymała.
Trzebiałkowski Księżyc.— Księżyc od.— Pietyrog.— h wł.Trzebski Mieczują n.
Tuchliński Kornic.
Tucholski Korzbok.
Tuczapski (Tuczamp-
ski) Prawdzie.
Tuczyński h wł.
Turczyński G zymała.— Sas gp.Turebski Sas.— Starykoń n
Turkowiecki GozdawanTurzański G zymałang.— Sas.Turznicki Ostoja n.62

Turowski h…
Turski Gryf.
— Janina.
— Rogala ngp.
Tusze wieki h .
Tuszowski Szreniawa
g
— Tarnawa.
Twardowski h. wł.

Tymiński Lis n.
Tymiński Nałęcz.
— Sas.
Tyniecki Jastrzębiec n.
Tyrzyński Nałęcz g.Ubliński (Hubliński,
Ubntóski) Ostoja.
Uchacki Kuszaba g.
Uderski Niezgoda g.
Udzielski Korczak.
Ujejski h…
— Drużyna.
— Nowina n.
— Prawdzie.
— Romany.
— Strzemię n.
Ukolski h…
Ulanowski Nieczuja.
Ulczycki Korczak.
Ulęski (Ulejski) Ostoja np.

Uliński Dołęga ng.
— Lis n.
— Ulina.
z Ułęża (de Ulyeszyce)
Rogala.
Umiastowski Roch 3° n
Unichimowski h Roch s° n.
Unichowski h.. n.
Uniewielski h…
Unikowski h.. n.
tJniszowski Janina.
— Jastrzębiec. — Strzemię. Urbanowski Łodzią. Ussakowski h…63
Uzarzowski (tJrzażow-
ski) Janina.Uzłowski h.. 1Uzumecki h… 1Wadowski Ostoja g. i
Wądziagolski (Więdziagol-
ski) Pomian.Walicki h…Waligórski Odrowąż np.
Walkanow«ki h… n.
Warakmuski h..
Warszowski Nałęcz.
Warzycki Trąby ng.
Wasilewski h…Wasilkowski h…
Wąszowski h…
Wawrowski Półkozic.
Wawrzecki Rola.— Ślepowron n.
Wawrzecki h…Ważyński h…Ważyński (Waźliński)Pilawa.
Węchadłowski (Wę-
chaldowski) Zaba-
wa.Wądziagolski ob. Wądzią-golski.Węgleński Szreniawa
ngp.Węgleszyński Jelita n.
Węgliński Godziemba np.
— Szreniawa np.
Welśniowski h…
Wersocki Lubicz.Wesławski h..Więcławski Leliwa gp.Wiedaszyński h…
Wiądziagolski ob. Wądzia-
golski.Wielepnicki Półkozic.
Wielgorski (Wielogór-
ski) Grzymała np.
Wielicki Junosza n.
Wielkanocki h… n.— Mądrostki.
z Wąblewa ob. Wam-
welski.
z Wagańca (de Wyga-
necz) Lubicz.
Wąglczewski h…
Wąkczewski Jastrz. n.
de Waldowoh. łeb Zo-
zierwica.
Waldowskf Pobóg n.
Walewski Abdank.— Arna lejowa.— Roch 2° (Kolumna)
ngp.Waliszewski h…— Leszczyc np.
Walknowski (Walichnowski; Wieruszo-
wa.Walkowski Junosza.
Wałdowski Topór.|
Wałecki h..Wałowski Abdank.— JelitaWardęski Godziemba.
g-— Leliwa n.— Lubicz.— Nałęcz.Wargawski Rola.
Warszycki Abdank.z Wartkowic Junosza,
z Warty Świnka.
Warzymowski Pomian
n.Wąsowski Nałęcz np.— Topór n.
WawrowskiJastrzęb n.— Korab.Węgierski Abdank.— Belina ngp— Dołęga.— Korab.— Łodzią.— Prus. Wądołowski Grabie.— Jastrzębiec.— Lubicz.Wądołowski Grabie.— Lubicz p.— Odrowąż.
Wągrodzki Rogalangp.Węgrowski Belina np.
Walicki Łada n.
Wałowski Ogończyk.
Warszewicki Paprzyca
n.Wasiłowski Kornic.
Warecki h…
Warszewicki Paprzyca.
Wasilewski Drzewica.
Wasiłowski Kornic.
Waśniewski Bończa.
gp.Wąsowski Bończa.— Łada n.
Wawrowski Koście-sza.Wawrzykowski Trza-
ska.Ważyński Abdank np.
Wdziekowski Dąbro-
wa.— Korab.Wędrogowski Trzaska
n.Wędrychowski Rogala— Ślepowron p.
Węgłowski Krzywdag-Węgrzynowski Rawicz
n.— Rogala n.— Sokola.Wępilski Zagłoba.
Wiadrowski h. wł.— Radwan n.
Wachnowski Wieru-
szowa p.
Waczewski Sas n.
Wądz>ński (Bażyński) h…
Wąglikowski Brochwicz.
Walawski Trąby g.
Wałdowski h. wł (Grot).— Dąbrowa.— Dołęga.— Topór.Wamewski Odrowąż.
Wańkowski Lis.
Wapczyński Leliwa.
Wąoierski h…Wąpliwski Kos.Wapowski Nieczuja.
Wardęski Godziemba.
Wargowski Szeliga.
Wańkowski Korczak n.
Warzewsci h…Warzyóski h…
Wasilewski Drzewicang.— Rogala ng.
Wasiczyński Korczakn.Wasilkowski Korczakng.— Sas g.Wasiutyński h.. g.
Watkowski Drangwicz.— Nałęcz.Watlewski Lubicz od.Wełpiński h…Werbski Lis n.
Werchanowski h…
Wereszczyński Kor-
czak ng.64Malop. — Litewskie
Wielkicki h…
Wieloborowski Rad-
wan.
Wielogłowski Stary-
koń ngp.
Wielopolski Starykori
ngp.
— Strzemię n.
Wielowiejski Pólkozic
ngp.
Wieniecki Niłęcz.
Wieprzowskt Wieża n.
Wierciński Ślepowron.
Wieruski Drużyna
(późn. Szreniawa]
ng.
Wierzbicki Gryf gp.
— Grzymała.
— Jastrzębiec ngp.
— Pilawa.
Wierzbiński Jastrzęb.
n.
Wierzejski Jelita np.
— Trąby.
Wierzowski hi..
Wiesiołowski h…
Wietrzy chowski Pila-
wa.65
Wilamowski Kornic.— Saszor (Orla).— Topór.Wilczkowski Jelita n.— Nowina-Oksza Os-
moróg-Wężyk.Wilczopolski Nieczuja np.
Wilkicki Nieczuja.
Wilkocki Nieczuja n.
Wilkowiecki Topór n.
Wilkowski Gryf.
Wilkowski Poraj.
Wilpiszewski Lubicz.Winiarski Janina.— Trzy trąby n.Wirski Radwan g.
Wiszniowski (Wiśniew-
ski) Prus ng.Witanowski h…
Witkowski Dołęga.— Nowina ngp.
Witosławski Nieczuja.— Rawicz.Witoszyński Wieniawa
n.Witowski Jasieńczykng.— Jastrzębiec ng— Oksza.Wloński h…
Włostowski h…J. K.
Wiktorowski Gryf n.— Jastrzębiec n.
Wilamowski Grzymałan.— Orla.de Wilczkowicze Bło-
żyna (Chorąbała).
Wilczyński Poraj ngp.I z Wildna Junosza.
Wilkoński Czasza
(Glaubicz od.).— Odrowąż ngp.
Wilkostowski Pomiann.Wikoszewski Jelitangp.Wilkoszowski Prus g.
Wilkowski Brochwicz.— Czasza.— Gryf n.— Jelita n.— Kotwicz n.— Nałęcz n.— Nieczuja.— Odrowąż.— Ślepowron n.
Wilksicki Nałęcz np.
Wilkucki h..
Wilżyński ob. Wiel-żyński.Winiecki Nałęcz
Winnicki h..Wiotecki Rola.
Wirkowski h…
Wiskowski h..
Wiśniewski h…
Witakowski h…
Witaliszewski Drzewi-
ca.Witkowski Jezierza.— Korzbok.— Poraj ng.— Strzała.Witosławski Prawdzie.
Witowski Rola np.
Wituński Rola.
Włościejowski Wczele.
Włostowski Abdank. Wilamowski Ciołek.Wilamowski Grzymała.Wilczogorski Roch 2°.
Wilęcki(Wilędzki)Pół-
kozic.Wilewski Gozdawa
— Trzaska.
Wilkanowski Lis np.
Wilkołęski Ślepowron.
Wilkotarski h..
Wilkowski Rawicz n.Wilkowyski h…
Wiikunowski Lis np.
Wilski (Wildski) Pół-
kozic np.Wiński Junosza.— Lubicz n.— Ostoja.— Trzaska.Wiśniewski (Wisz-
niewski) Ciołek.— Trzaska p.
Witkowski Pierzchała.— Szeliga.Witosławski Jastrzęb.
n.Witski Leliwa ng.
Wituski Gozdawa n.
Wityński Boleścic.
Wkryński (Wskrzeń-
skt) Grzymała n.
Włocki Groty gp.
Wilkowski Grzymała.Windarski Prus 24
Winnicki Sas g.
Wisłocki Sas ng.
Wiśniewski h. wł.Wiśniowiecki h. wł.

Wiszniowski (Wisz-
niewski i Wiśniow-
ski) Grzymała g.
— Prus gp.Witkowski Sas.Witoniski (Wytoniski)
Syrokomla n.
Witramowski h…Witwicki Sas ng.
Wityński ob. Wytyński.
Wlewski Ogończyk.966Małop — LitewskieWłoszczowski Roch.
Włoszynowski Lesz-
czyc n.Wnorowski Kościesza np.
— Trzy trąby g.
Wodecki Osorya.
Wodzinowski Poraj.
Wodzisławski Zadoran.Wojakowski Broch-
wicz ngp.—- Prus.Wojciechowski Biber-
stein.— Jastrzębiec g.— Nałęcz p.— – Ostoja.Wojcieski Strzegomia.
Wojkunowski Gozdawa n.— Wołkanowski Radwan n.Wojnarowski Strzemięng.Wojskowski b…
Wojszyński Prawdzie.
Woliński h… n.Wolski h..Wolski Gerałd.— Gryf n.— Jelita ng.— Lewart.— Łabędź np.— Prus.— Topór n.
Wolwanowski Na-
brani n.Wołczowski h…
Wołkanowski Trzaska.
Wołkunowski Radwan
Wołczański h…Wołkowicki Lubicz
Wołmiński Rawicz.
Wołowski Bawół p.
Womperski h…Worłowski h. Kmita.
Wormiński h.Worytnicki h…
Worytyniecki h…
Włostowski Amadejo-
wa.— Ciołek np.
Włoszakowski Napi-won.Włyński Nałęcz g.
Wodecki Nałęcz p.— Szreniawa.
Wodziński Jastrzębiecnp.— Prus.Wodziralski Łabędź.— Pobóg n.
Wojciechowski Jelitangp.Woyczyński h…
WojenkowskiAbdank.
Wojnowski h…— Nałęcz N.
Wojsławski Bróg.— Korab n.— Nałęcz.Wojszycki Dołęga.— Drzewica
Wojucki Paparonangp.Wolborski h…
Wólecki Jastrzębiec n.
Wolicki Janina n.— Nabram n.
Woliszewski Ostoja
Wolski Lis np.
Woźnicki Ciołek np.— Junosza.
Wróblewski Lis n.
Wroczyński Ogoń-czyk.Wronczyński h…
Wroniewski Lis.
Wronikowski Jastrzę-
biec.Wronowski Strzała.
Wrzesiński Jelita n.
Wsotowski Abdank.
Wstowski Bodula{ Go-
dula).Wturkowski h…
Wybranowski h.. ngp. Włoczewski Trąby p.
Włodkowski Doliwa np.
Wnorowski Rola p.Wody ński Kościesza n.
— Prawdzie.Wojczyński Abdankgp.— Radwan n.
Wojecki Szeliga.— Wieniawa.
Woieński Zadora n.
Wojewódzki Abdank np.Wojsławski Junosza.
Wojszyński Korwin.
Wojtkowski Lubicz gp.Woliński Grabie np.— Lubicz np.- Nowina.Wolski Kościesza n.— Odrowąż n.— Półkozic n.— Rawicz g.— Trzaska.Wołowski Prus 2® np.
Wołucki Rawicz n.
Wołuński Jastrzębiec.
Worowski Lis ng.
Woźnicki Ciołek np.— Rawicz n.Woźniński Rawicz.Wręcki Rawicz g.
Wróblewski Ślepowron np.
Wroczeński Brodzie p.— Rawicz.
Włoicibowski Topór.
Włoszczyński h…Wodnicki h…Wojanowski Leliwa n.
Wojciechowski Lu-
bicz.Wojeński Półkozic n.Wojtkowski h…
Wojutyński Nowina n.
— Sas ng.Wolański Sas.Wołczański h… g.
Wołczuski h…
Wołczyczowski h. wł.

Wołkowicki Sas ng.
Wołkowicki h. wł.

Wołkowiński h…
Wołkowski h… n.
Wołkowiski h…
Wołkowyski h…
Wołodyjowski Kor-
czak.Wołosiański Sas g.
i Wołosiecki Sas n.67
Wosiński Brodzie np.
Wosłowski h…Wośnicki h…
Woszczyński Abdank
g-Wróblewski h. wł.

Wróblewski Gerałd n.— Strzemię n.
Wrocimowski Półko-zic n.Wroniński (Wronicki)
Starykoń n.
Wronowski h…— Topór ngp.
WrzosowskiRadwan n.— Strzemię n.
Wrzępski Doliwa.— Oksza.— Topór.Wrzeszczowski Ciołek.
Wrzosowski h…— Radwan.— Strzemię n.
Wygnanowski Łzawa.— Rawicz.Wyławski h…Wyperski h…Wysłowski h…Wysocki Mogiła od n.— Sulima.Wysocki Nieczuja.— Odrowąż np.— Radwan.— Rola.Wysokiński Szeliga p.
Wyszmuntowski Jani-
na.Wyźyski Gerałd n.— Radwan.Zabawski Szeliga ng.
Zabielski h…Zabielski Radwan.Zabłocki Sulima gZabłocki h…Zaborowski Leliwa p.
Zaborowski Rawicz np.
Zaborski Kopasina gp.
Zabrzeżański Leliwa.
Zadarnowski Sulima n.
Wyczółkowski Trąby.
Wydrzycki Rogala.
Wydzierzewski Nowi-
na n.— Ogończyk n.
Wyganiecki Lubicz n.
Wyganowski Łodzią p.
Wyrębowski JunoszaP-Wyrowski h…
Wyrzyski (Wierzejski)
Jelita np.
Wyskocki Leliwa n.
Wysławski Abdank.
Wysocki h…— Drya np.— Godziernba ng.— Ogończyk ng.z Wysocka (de Wis
soczka) Wieniawa.
Wyszczulski Rola n.
Wzdulski Jastrzęb. np.Zabicki Nałęcz n
Ząbiński Dołęga g.
z Zabłocia (de Żabio
cze) Topór.
Zaborowski Gąski n.— Grzymała np.— Ostoja np.
Zacharski Białynia.— Wilczekosy.
Zaczkowski Rawicz. Wroński Kościesza n.Wrotnowski Lubicz.Wrzosowski h…Wścieklicki Jnnosza.z Wścieklicy Topór.Wsieborowski (Wsze-
borowski)Strzemię.
n.Wskrzeszewski ob.
Wkryński.Wyczółkowski Trąby.Wyganowski Paprzyca p.Wygnański h…Wykowski Jastrzębiec np.
Wyleżyriski Trzaska p.Wypyski Grabie n.Wyrozębski (Wyrozemkki)
Jastrzębiec gp.— Kuszaba.Wyrzykowski Lubicz n.Wyrzykowski (Wyżykow-
ski) Ślepowron p.— Leliwa np.Wysociński Junosza n.Wyszkowski Ślepowr.
gp.Wyszmierski Prawdzie p.Wyszmirski Rawicz
ngp.Wyszyński Grabie ng.— Sas g.— Trzywdar np.Zabielski Trzaska ngp.
Zabłocki Łada ngp.— Tępa podkowa.
Zaboklicki Pobóg.— Roch (Kolumna) np.
Zaborowski Prus 2*.— Rogala np.
Zaborski Rawicz.
Zaćwilichowski Radwan.
Wołszyński Sas g.
Wonniewski h…Worański Jasieńczyk n.
Woroniecki Korybut n.
Woroński h…Wozuczyński Go-
dziemba n.
Wrębski h… g.
Wroczyński Brodzić.Wulkowski (Ulkowski) h…
Wybicki Rogala.
Wyczechowski Szorfas p.
Wyczliński h. wł.Wyczółkowski Ślepo-
wron.Wypczyński (Wybczyński)
Dołęga g.Wysłobocki Sas g.
Wysocki Dołęga.— Leliwa np.
Wysoczański Sas g.
Wysokiński Szeliga.
Wyspiański h…
Wyszecki (Wysiecki) Rów-
niaWytyński (Wityński) Ja-
strzębiec
Wzdowski Szreniawa
n.Zabierzowski Ostojangp.Zabłocki Ramułt.
Zabokrzycki h. Ulani-
cki.Zaborowski Prus 2°.
Zadarnowski Sulima n.
Zadrzewicki Sas.
Zagrzewski Lubicz.— Junosza.68

Zaduski Janina n.
z Zagajowa Poraj.
Zagórowski Strzemię np.
Zagorski Biberstein.— Ostoja gp.— Pilawa.— Szreniawa.Zahorski Lubicz.Zajączkowski Drzewi-
ca np.Zajarski Ostoja n
Zajęczyński Korczak n.
Zajezierski Gryf.
Zakrzewski h…
Zakrzewski h… ng.— Jelita.Lewart p.— Lubicz np.— Poraj.Zakrzowski (Zakrzew-
ski) Bogorya ngp.— Gryf np.— Jastrzębiec gp.
Zalasowski Półkozic n.
Zaleski h…
Zaleszariski Broch-
wicz.Zamajski h…Zaniewski Lubicz p.— Roch 2° p.
Zarogowski Ostoja.
Zarzecki Warnia np.
Zassowski Strzemię g.
Zawadzki Abdank g.— Lis.— Starykoń.
Zawieprski Janina n.Zawlicki h…Zaworowski h..Zbicki Starykoń.
ZbigniewskiGrzymała— Nieczuja n.
Zbikalski Grzymała
Zbilitowski (Zbylitow-ski) Prus.— Strzemię.Zbitowski h ..Zadąbrowski Jastrzęb.— Lis n.Zadorski Wieniawa n.
Zagajowski Ogończyk.
Zagorski h…
Zagrobski h..
Zajączkowski Praw-
dzie.— Topór.— Zaremba.Żakowski (Żakowski)Jastrzębiec.
Zakrocki Cholewa n.
Zakrzewski h…— Ogończyk ngp.— Pomian np.— Samson n.— Wyszogota np.
Zakrzyński Poraj n.
Zalakowski Bróg.
Zalesicki Jastrzęb. n.
Zaleski Dołęga— Lis.Zalewski Jelita g.— Rola p.Załęski Leszczyc.
Załuskowski Rola np
Zamłyński h wł. g.
Zamojski Poraj np.
Zaoski h..ZapolskiOgończykgp.— Pobóg.Zarczvnski Nałęcz n.
Zasadzki (Zasiecki)
Grzymała n.
Zatorisici Zagłoba p.
Zawadowski h… n.
Zbąski Nałęcz n.
Zberkowski (Dzber-
kowski) Wczele.—- (de Sbyrkow)
Frankbark.Zbierski Leszczyc.
Zbierzchowski ob
Zwierzchowski.
Zbijewski Rolicz ngp.
Zbikowski Korab
Zboiński Ogończ. ngp.Zacwilichowski Ra- j
wicz ng. iZagajewski Pomian ng j
Zagłobski Zagłoba n. j
Zagorzyczowski Lu-
bicz.Zagrabiński h…
Zagwojski Półkozic.
Zajęcznicki h..Zajęczyński Korczak n
Zajkowski Jastrzębiec.— Prus.Zakliczowski Pilawa n.
Zakobielski Przegonią np.
Zakrzewski Dołęga.— Kościesza np.— Trzaska ngp.Zaleski Lubicz p— Łabędź.— Rawicz p.— Ślepowron p.Zaleski h..— Grzymała n.— Łodzią np. Ostoja.Zaliwski Junosza ngp.
Załęski h. wł.— Prus ngp.— Sulima g.Załuski Junosza ngp.— Kościesza np.
Zambrzycki Kościeszanp.Zamieniecki Prus.
Zamojski Grzymała n.— (Zamoscki) Juno-
sza.Zaorski Lubicz ngp.— Łada.Zarembiński Zarem-
ba g.Zaruski Grabie np.
Zarzycki Złotogoleń-
czyk g.Zaścieński (Zaszczyń-
ski) Nowina.
Zatorski Gozdawa g.Zagwojski Półkozic.
Zahorowski Korczak n.
Zahutyński Janina.Zajączkowski Prus.— Tarnawa n
Zakrzewski h…j — h. wł
Zaleski Chomąto np.
Zaleski h…— Godziemba np.
Załuczski Pogonia pol-
ska n.Zarszyński Jelita.— Nałęcz n.— Szreniawa.Zamiechowski Gryf n.
z Zamojścia Zamoszki
Drzewica.Zamojski Jelita ngp.
Zaniski h…
Zapłatyński Sas ng.
Zaporski Gryf.
Zarszyński Drużyna.— Jelita.— Nałęcz.Zarzecki h…Zarzecki Pobóg.
Zaskoczyński h..
Zatwarnicki Sas g
Zawadowski h.. g.
Zawadzki Ostoja.— Rogala g.Zawadzki Junosza ngp.
Zawalski h… g.69Maiop. — LitewskieZborowski (Zborzeń-
ski) Jastrzębiec gp.— Kornic.Zborzeński Łabędź np
Zbylitowski Strzemię
ng.Zdanowski Laryssa n— Pomian n.Zdulski Strzemię g.
Zdziechowski RawiczZdzitowiecki h. wł.— Siestrzeniec.Zębocki (Zembocki) Rogala.
Zebrzydowski Gryf.— Radwan n
Zalewski h…Zelkowski Dąbrowa n
Zembrzycki (Zubrzyc
ki) Pomian g.
Zerzyński ob. Żyrzyn
ski.Zgłobicki h.. g.— Nowina.Zieleński ob. Żeleński— Prawdzie.Ziemacki Rawicz.
Ziemblicki Półkozic.
Ziółkowski Korczakngp.ze Złotej Osorya.
Złocki Półkozic.— Szeliga ng.Złobocki h..Złotogórski h .Zmiącki h… n.
Zbyszewski Topór ngp.
Zdanowski Belina p.
Zdański h…Zdrowski Oksza np.
Zduński Dołęga.
Zdzarowski Poraj n.
Zdzenicki Pomian np.
Zdziechowski h…— Jelita.Zdzieński (Zdzienicki)
Korab n.
de ZdzieszWyszogota.
Zdzieszyński Pobóg p
de Zdzieszulice Gho
rąbała.Zdzychowski (Zdzi-
chowski, Zdycbow-
ski) Kościesza n.
Zegrowski h. Cilepafy
(tj. Nieczuja od.).
Żeligowski Belina.
Zielątkowski Abdank
Zielęski (Żelęcki) Do-
liwa.Zieleniewski Dołęga np.
— Zgraja p.Zieleński (Zieliński)Prus.Ziemięcki Nieczuja n
Ziemliński Karp.
Zimnowodzki h…
Złobnicki Poraj.
Złotkowski Topór np.
Złotnicki Nowina np.— Poraj.Złowocki Cholewa n. Zatorski Ślepowron g.
Zawadzki Jastrzębiec np.
Zawistowski Jastrzęb. np.
— Korwin g.— Łada np.Zberowski Jastrzębiec.— (Zbirowski) Koś-
ciesza.Zbikowski Grzymała np.
Zbroski Jasieńczyk p i
Zbyszyński Pobóg— Ślepowron.
Zdrodowski Junosza p.— Oksza p.Prus 3°, Prus 1°.
Zdrojowski Junosza
gp.Zdunowski Jastrzęb. n.— Junosza n.Zdżarski Poraj.
Zdiarski ob. Zdżarski
Zdzieborski h…Zelkowski Dąbrowa.
Zembocki Ślepowr. n.
de Zembrzus Kow-
naty.Zerzyński (Rzezyński)
Kościesza.Zgierski Dąbrowa n.— Nieczuja.
Zgleczewski Rola p.— Zerwikaptur g.
Zgliszyński PaprzycaP-— Pobóg p.Zglinicek Prus 2° ngp
Zgorzelski Krzywda p.
Zieliński Dołęga.— Lubicz.— Świnka ngp.
Złotkowski Bawola gło-
wa.Złotopolski Nałęcz n.
Zawałowski Brodzie.
Ziwiski h…1 Zbaraski h. Wiśnio-
wieckich.Zbiechowski (Zbychowski)Zdzański Lubicz g.i Zegartowski (Zygartowski)
Topacz od. n
| ZegkrLki Prus 20.— Prus 3°.Zegwirski Pobóg n.
Zrmbowski Trestka ng.
Zembrzuski Doliwa np.
Zelwowski ob. Szel-
wowski.Zielęcki h…
Zieleniecki Junosza n.
Zieliński Ślepowron.Zimnowodzki Gryf.
Zloczkowski Grabie.
Złotnicki h.. g.70

Znamirowski Gryf np.— Prus.— Rawicz g.Zręcki Topór.Zubowski h…Zubrocki h..Zubrzycki ob. Zem-
brzycki p.Zubrzycki h. Żmudzki g.
Zwierzowski h.. n
Zwartowski h..Zychcki Drzewica.
Zychorski h .
Zyrzyński (Zerzyński)
Janina ngp.
z Zysławic Janina.— Turzyna.Zyzeński Lew od
Żardecki h..Żardecki Ciołek ng.
Zarnicki h..Żarnowiecki Grzymała.
Żarski Jastrzębiec.— Leliwa n— Ostoja.— Pilawa.— Pogonia g.— Rawicz.— Starykoń np.— Strzegomia.Żebracki h..Żędłowski h..Źegliński h…
Żelechowski Ciołek
Żeleń ski Ciołek np.— Prawdzie n.
Żelisławski Pilawa.— Taczała.Żerdecki h..Żmigrodzki Drużyna n.
Żmijewski Szreniawa.Żołczycki Przegonią n.
Żółkowski Lubicz.Żółkowski Jastrzębiec.
Żołwiski h..Żorowski h..— Godziemba.Żoromski h… n.Zorzewski h…Zrzelski (Żelski)Ogoń np.
Zwanowski Poraj.Zwiastowski h..Z Wierzchowski (Zbierz-
chowski) Grzyma-
ła ng.Żabicki Nałęcz ngp.
Żabiński Łodzią n
Żabokrzycki SulimaŻaczkowski Rawicz.
Żakowski h..— Rawicz.Żarowski Leszczyc.
Żegocki Jastrzębiec n.
Żelaskowski Rawicz.
Żelechnicki (Zielech-nicki) h…Żelecki Trach.Żeleski Dołęga np.
Żehki ob. Zrzelski.
z Żerkowa Zaremba.
Żerkowski h…Żernicki Drya n.— Osorya.— Rogala n.— Szeliga n.— Szreniawa.z Żerochowa (de Zi-
rochowó) Szrenia-
wa.Żeromski Gryf.— Jelita n.— Lubicz.I — Pobóg n.
i Żerosławski Pomian.Zwolski Ogończyk np.Żabicki Prawdzie np.
Żabiński h.. n.
Żaboklicki ob. Zabo-
klicki.Żabski h… g.
Żarnowski Rogala (Bi-
berstein) ng.
Żdżarowski Poraj n.
Żdźarski (Zdziarski
Gozdawa gp.
Żebrowski Jasieńczyk
n.— Topór.Żebrowski Wieniawa.
Żędzianowski Jastrzębiec.
Źelawski Jelita g.z Żelaznej Rawa.
Żelazowski Jastrzęb.gp.Żelechowski Jelita n.
Żelechyński Jelita n.— (deŻeiechowo)Ś e-
powron.Źeleźnicki Slepowron.
Żeliszewski h… n.
Żelski h…Złowiejski h…
Zminiański h…
Znamięcki Krzywda.Zoratyński Korczak n.
Zorzewski Lubicz n.
Źrebicki Bończa.
Zubrski h…Zubrzycki Sas.
Zwiartowski Pogonia
n.Z Wierzchowski Prze-
gonią.Zychcki Drzewica.Żabiński h…— h. wł.— Drzewica.— Poraj.— Sternberg.
Żaliński Doliwa.— Poraj od.Żelasiński h. wł.Żetewski Brochwicz.
Żeliborski Sas.
Żelisławski Dąb od. n.Żerański Pobóg. Żerebecki h… g.I Żeromski Nowina n. Żernicki Poraj n.1 Żmijewski Jastrzębiec. I Żeromiński Brochwicz.71Małop.— Litewskie
.Żołędkowski Nałęcz n.Żuchowski Łabędź p.
Żurawnitki h…Źuromski h…Żurowski Pobóg.Życki h… n.Żydowski Doliwa.
Żyliński h…Żychliński Szeliga np.
— Zadora np.Żydowski Nałęcz.
Żytowiecki Łodzią.
Żmijewski Ślepowron. np.Zochowski Brodzie np.— Prawdzie.Żochowski Lubicz.— Rawicz.Żołątkowski h… g.
Żołczyński (Żółciński)
Lubicz.Żołędowski Rawicz np.
Żółkowski Jastrzębiec n.
Żółtowski Ogończyk. ng.Zorawski Trzaska ngp.
Żukowski Jastrzębiec
ngp.— Junosza g.— Prus 3°.Żqrawski Półkozic.
Żuromiński Prawdzie.
Życki Drzewica n.
Żyliński Ciołek p.— Lubicz g.Żytowski Leliwa.
Żyrowski (Żórowski)h…Żmijewski h..Żmudzki h. wł
z Żółczowa Przyjaciel.
Żółkiewski Bończa n.— Lubicz n.Żołtański Topór.
Żołyński Kolumna g.
Żorawiecki Godziem-ba n.Żorawiński Korczak n.
Żukotyński Sas n.
l z Żukowa Prus od.
Żukowiecki h..Żukowski h. wł.

Żukowski Abdank.— Łabędź g.1 Żulicki Janina n.’ Żuliński Ciołek np.
Żuławski Leliwa.
Żuiakowski Prus g.— Sas ng.Żurawicki Pogonia g.
Żurowski h. wł.— Leliwa ng.— Wremby.Żyglądzki h…Żyznowski Leszczyc
n.Żyrawski b… n.
Żytyński Abdank n.UZUPEŁNIENIE.Małop. –
Augustowski Prus 39.RuskiePruskieBabiński Merto n.
Berdowski Jastrzębiec.— Lubicz.Beszowski Abdank.
Biesiadecki Prus g.
Bogusławski (Bohusławski)
Przyjaciel od.Bojarski h..Bolski h…Borkowski Grzymała n.
Broniewski Topór.
Brzeski Rawicz.
Brzeziński Trąby.Bu janowski h…Bułatowski h…— (Jadamczowski) Ja-
strzębiec.— Korab.Bielicki ob. Blecki.
Btesiekierski Topór.
Brudzewski Zareamba.
Brzeżański Prus.
Byszewski AbdankBądzyński Junosza np.
Barwikowski Bończa.
Białoskórski Lubicz.B eliński Trzaska
Blichowski Prus 2®.
Błędowski Kopasina.
Boczkowski Korwin.
Bogusławski Rawicz.
Borowski Roch 39.
Borzewski Pomian.
Broskowski Prus 2°.
Brzumiński Łukocz n.j Barszczowski Korczak.
] Białogłowski b. wł n.
! Biernaszowski Kor-
i czak.Bojarski Sas.| Borkowski Topór.
Bronicki h. Bronie ng.
! Budziszewski Pobóg.iButrymowski Topór.
Chliniecki h…Chlistowski h…Chybie ki Nowina.
Chybowski h.
Ciepławski Pobóg.
Ciesielski Poraj.
Cieślicki Lubicz g.
Cieszkowski Gozdawa.
Cimochowski Wąż p
Czermieński Ramułt n.
Czyżowski (C/erzow-
ski) Strzemię n.
Dominikowski Grzy-
mała.Drozdowski Korab.Chruściński Jastrzęb
Chrząstowski Jastrzę-
biec n
Chwałkowski Wczele.
Ciesielski Zadora p.
Ciosnowski Pomian n.
Ciesielski Zadora p.
Ciosnowski Pomian n.Dębołęcki h..
Domaradzki Przego-
nią.Chojnowski Ślepowron.Chościechowski Boń-
cza.Chotomski h… n.
Chrzozonowski Lu-
bicz.Cbyczewski Korwin.
Cibarzewski Mora.
Cięciborski h.Cyorski Ślepowron.
Czarnocki Krzywda.
Czychrowski (Cich-
row’ki) Ogończyk.
Dąbkowski Lubicz.
Dąbrowski Lubicz.
Dobiecki JastrzębiecChocimirski Grzymała.
Chodiowski h. wł.

Chodnowski Bończa n.
Ćwikłowski Ogończyk.
Cza licki Grzymała.
Czerniawski Korczak
Czetwertyński h wł n.Diakowski h. wł.73

Dubiski h..Dudziński h…Falisławski Janina.
Foltyński Brochwicz.
Gacki Korwin p.
Galowski Janina.— Jastrzębiec.
Gawroński Syrokomla,
z Gdowa Drużyna.
Gdowski Lubicz.
Głużycki Grzymała.
Godowski Jastrzębiec.— Lubicz od.
Goniewski Glaubicz p.
Gonowski Prus.
Gorbacki h wł.Górski Radwan.Gorzycki Jastrzębiec.
Gotkowski Jastrzębiec,
Pobóg, Poraj,Trza-
ska.Grabowski Dołęga n.
Grzybowski Poraj n.
Guzikowski Pawęza.
Hajewski h .Horodecki Przyjaciel.
Hutkowski h .Iżycki Sas g.Januszkowski Pobóg.Jaśkowski Zadora.
Jażwiński Pomian p.Jedliński Półkozic.
Jurkowski Ogończyk.Kącki ob. Kątski.
Kaczanowski Nałęcz od.
Karaczewski Jastrzębiec.
Kicharski Łodzią.
Kliszowski Janina.
Kłodnicki Wieniawa.
Koczanowski Korab.
— LubiczKoczyński Półkozic.Kołomyski Niezgoda.
Konarski Zadora.
Korzeniewski Kościesza.J. KDominikowski Poraj.Gądkowski Korab n.
Gaszyński Samson.
Gęsowski Godziemba
Gierzyński Gierałt p.
— Jelita p.Górujski Łodzią.
Gorązdowski Łodzią.
Gorzycki Nałęcz.
Grabowski Oksza n.
Grochowski Pomian.
Gutkowski Lubicz.Herstopski Nałęcz.Idzikowski Ogończyk.
Jabłowski Leszczyc.
Jadamczowski ob. A-
damczowski.
Jarnowski Rola.
Jasieński Grzymała.— Szeliga.
Jastrzębowski Poraj.
Jaszewski Jastrzębiec.
Jeżewski Świnka.
Kaliński Gozdawa.
Kamionacki Pomian.
Kawiecki Lubicz.
Klonowski Grzymała.
Kłosiński Korwin.
Kobylnicki Nałęcz.
Kochlewski Podkowa.
Kołudzki Brochwicz.— Bróg.Kostrzewski Lis od.
Kożuchowski Poraj.
Krzykowski Półkozic.Dobrski Ślepowron.
Falkowski Ogończyk.Galiński Półkozic.Gałecki Korczak.— Prus.Giżyński Gozdawa
ngp.Gnatowski Łada.— Pobóg.Gnojeński Rogala.
Gołkowski Lubicz.
Grabownicki T ępa pod-
kowa.Grabowski Grzymała,
Lubicz, Pomian.
Gromnicki Łada.
Gumkowski Ciołek.— Guldenstern.Jakuszewski Abdank.
Janikowski Łada.
Januszewski Dąbrowa.
Jastrzębski Lubicz.Kaliński Półkozic.
Kamieński Półkozic.
Karski Pobóg.
Karwacki Jastrzębiec.
Kleczkowski Strzemię.
Klimaszewski Dąbro-
wa.Klukowski Gozdawa.
Kłębowski Ostoja.
Kocięski Pobóg.
Kołacki Dąbrowa.
Korycki Zadora od.Gruszecki Belina.Hoscki ob. Hojski.
Humiński (Humięski)
Gozdawa p.
Iwanowski Pobóg.
Janikowski Pobóg.Kobylański Sas.1074
Kosiłowski Jastrzębiec n.Kostomłocki h…
Krzepicki Syrokomla.
Kulpiński h. wł.

Kwieciszowski h..Lipski Łabędź.
Lubiański Godziemba.Łaszewski Trzaska g.
Łaszowski Nowina.Mąciński Prus p.Malicki Nałęcz.
Małaczyński Korwin n.
Małuski h…
Marcinowski Ogoń-
czyk.Marszowski Cholewa n.Modelski h. Straszybut.Morski Oksza.Nadzowski Rawa.
Nawojowski Starykońn.Nierowski h…
Niewodziński Trąby.
Niwski h…
Kurczewski Samson.
Kwiatkowski Ogoń-
czyk.Leżajski Ogończyk.
Lubiatowski Prus.
Lubowiecki Kuszaba.
Łagowski h… g.Mierosławski Leszczyc
P-— Rola.Mierzwiński Kościesza.
Miliński Nałęcz.
Młodowski Łodzią.
Modliszewski Drya.
Moraczewski Tępa
podkowa.Morzycki Bróg.
Moszczański Jelita.
Mroczkowski Szrenia-
waMrowiński Nowina.Napachowski Nałęcz.
Nasiłowski Pobóg.
Niemczycki Samson.Mazow. —^PodlaskieKorzybski Boleścic.
Kosiński Lis.— Prus.Kowalski Ślepowron
Kowieski Junosza.
Koziełkowski Rawicz.
Kruszewski Ogończyk.— Pobóg.Kruszewski Rogala.
Kryski Junosza.
Krzeczkowski Praw-
dzie.Krzyżewski Grzymała
od.Kudelski Osorya.
Kudułtowski Jastrzęb.— Trzaska.Kukliński Grabie.
Kumulski Trzywdar.
Kutyłowski Święczyc.
Leszczyński Prawdzie.— Zagłoba.Luszyński Dołęga.
Łaski Prus.
Łaźniewski Szeliga.
Łopieński Bończa.Machciński Rogala.
Machczyński Jastrzęb.
Męcinski Ogończyk.— Zagłoba.
Mieczkowski Roch 2°.
Mierzwiński Kościesza.
Milęcki Belina.
Milianowski h…
Mirosławski Ogończykn.— Rogala n.
Muchowiecki Pobóg.Nartowski Ślepowron.
Nicki Tępa podkowa.
Niczgorski Rogala.
Niedziałkowski Rad-
wan.Niedźwiecki Ostoja.
— Pobóg.
Kruszewski Prawdzie.Łęczyński Niesobia.
Leźnicki Ogończyk.
Liszawski Mora.
Lubański Abdank.
— Poraj.Łowiecki Ostoja.Malachiński h. wł.

Manasterski Prus.
Marmuzowski h…
Miszczewski h..
Morawski Ostoja.
Morochowski Sas.75Małop.Litewskie

Ocynski h…Oględzki Ślepowron.
Ogrodzki h…Oklejski Leliwa g.
Olszewski Aksak od.Olsztyński Odrowąż.Ostromiecki Pomian.
Oszczepalski Abdank.
— Rawicz.Osieński Radwan.
Padewski Brodzie.
Paszkowski Abdank.
Paszyński Cholewa.(? Pławiński h. Plater).
Poddubski h… n.
Pokutyński-Tyszkowicz
h. wł.Połajowski Radwan n.
Połomski Prus.Potocki Leliwa.Porzeckl Pomian.
Poźniakowski h. Poźniak n.Ogorzelowski Szeliga.
Okariski Nowina.
Olbrachcicki Grabie.
Oporowski Abdank.O ryński Grzymała.
Orzelski Brochwicz.Pempowski Poronią.
Pogrzybowski Zarem-
ba.Nieksiński h. wł.

Nosarzewski Lubicz.
Obrąpalski Ogończyk.
Olszewski Ślepowron.Nieliński Lubicz.Parulski Jastrzębiec.
Pękoszewski (Pako-
szewski) Tępa pod-
kowa.Pepłowski Szeliga.
Płochocki Roch 2°.
— Szeliga.
Przeborowski Sulima.
Przesmycki Przerowa.Pilawski Nałęcz.
Podgórski Doliwa.
Pokutyński Sas p.
Prusinowski Pobóg.Prawiedniki h…
Pruszyński Pobóg.
Przegaliński h… n.
Pukinicki h…Ratomski Pobóg.— h. Stołobot.Regowski Rawicz.
Rogalowski Nabram
Rosołowski h..Rozwadowski Trąby.
Rudobylski h…Różnicki Jastrzęb. g.
Słotowski Pobóg.
Sobiecki Prus.
Sobieński Radwan.
Sopichowski Półkozic.
Soroczyński h…
Starzechowski Belina.
Stokowiecki Ostoja.
Stongorewski Wieruszowa.Strzeżowski Leszczyc.
Suchorąbski Jastrzęb.
Sulistrowski Lubicz.Surowiecki h…Radziecki Turzyna.Rożnowski Ogończyk.
Rzeszewski Bończa.Skrzetuszewski Poraj.
— Rola.Rąbiński Łodzią.
Raduński Janina
Radziszewski Lubicz.Regulski Łada.
Roszkowski Ostoja.Ruciński Nałęcz.
Rzeźnicki Roch 3°.Solikowski Korab.
Srachlewski Gozdawa.
Stuliński Odrowąż.
Suchorowski Leliwa.
Suchorzewski Ratuld.
Suchożebrski Poraj.— Radwan.Sulewski Wyszogota.
Sulikowski Poraj.Radecki Pomian
Romanowski Bończa.
Rostocki Łabędź np.
Rożkowski h…Sitański Nałęcz.Stachorski Pobóg.
Starczewski Pobóg.76

Suskrojowski Brodzie.
Swieprawski ob. Sie-
prawski.Świrnowski Abdank.
Świrski Ciołek.
Swoszewski Abdank n.
Szachłacki h… g.
Szarawski Radwan n.
Szostawicki Odyniec n.
Trysiński h…Trzetrzewióski Tępa
podkowa n.
Tułkowski Kotwica.
Tymowski Sas.
Uszacki Kuszaba gp.
Welatycki h…
Więdziagolski ob. Wądzia-
golski.Wierzchowski h…
Wietrychowski Pilawa.
Wilkowski Poraj.
Wołczyński Ciołek n.Szłopanowski Drogo-
sław.Sztrzyżowski Poraj.Umieński Junosza.
Wąlkowski Strzemię.
Wąwelski Abdank.
Wiesiołowski Ogoń-
czyk.Wilkowski Pobóg.
Wojciechowski Nałęcz.
Wrzesieński Poraj.Sułkowski Zagłoba.
Suski Bylina.— 3 lilje.Swiejkowski Dąbrowa.Tolibowski Nałęcz.
Tworzyariski Jastrzęb.— Rawicz.Ucięski Prus 3°.
Wahanowski Syrokomla.Waśniewski Pobóg.
Węgrzynowski Juno-
SZciWolski Roch 2°.— Roch 3°.Wroczeński (Wroczyński)Szarzewski (Szarszewski)
Dołęga.Szumkowski h…
Szyszkowski h…Trzaskowski Trzaska.
Trzebiatowski Jelita.Wierzchowski Kor-
czak n.— Głowa n.Wosiński Pomian.
Wrzępski Prus.
Zabawski Jastrzębiec.— Nowina.Zaborski Prus.
Zabrodzki Ogończyk.
Zaćkowski h…Zarembiński Lew g.
Zarojski h…Zawiski h.. g.Zaworski Bończa.
Zbuniński h…Lubicz.Zabołocki h…Załęski Lubicz.
Zdnnowski Jelita.
Zwolski Półkozic.Zdzeński Lubicz n.
Zelwowski ob. Szel-
wowski.
Zieleniecki Tępa pod
kowa.Zgórski Łodzią p.Zubkowski h…Żarowski Suchekowm ty.
Żeligowski Belina n.
Żernicki Rogala n.Żylski h…Zielonacki Leszczyc n.
Zrzylski Nałęcz.Żelazowski Jasiona.
Żórawski Trąby g.Żerakowski Pobóg.SPROSTOWANIA

Ciesielski — skreślić.Bobolicki Cholewa —
skreślić.Bujnowski — nie h…
lecz h. Korwin.Archatowski nie — lecz
Archutowski.Chrościcki Rola —
skreślić.Chyczewski — nie Ko-
rab lecz Korczak p.
i Korwin.Bachowski — skreślić.
Bąkowiecki nie — lecz
Bakowiecki.
Bereżański — a nie
Breżański.Chełstowski Jastrzębiec —
skreślić.Domaradzki Jastrzęb.
od. — skreślić.Dziewięcki i Dziewiń-
ski g. — to nie rody
litewskie lecz mało-
polskie.Giżycki — skreślić.
Głowacki Prus —skre-
ślić.Dębowski — nie h…
lecz Jelita.Dembiński — nie Ra-
wicz lecz h…Dembnicki — skreślićDomaniewski — nie
Lubicz lecz Kroje.Domaradzki — dodać
i h Miesiąc zatajony
Przegonią.Drzewiecki — skreślić
Nałęcz.Dzierżanowski — nie
Grzymała lecz h. wł.Gacki — nie lecz Gadz-
ki.Gadski na str. 14 —
skreślić.Gogoliński —nie Rola
lecz Junosza.Goniewski, Grubiński
i Grabowiecki na str.
17 — skreślić.Dziekański nie — lecz Dzie
kuński.Glaczyński Lubicz n. —
skreślić.Gnatowski Łada —
skreślić.Górzyński nie — lecz
Goryński.Domaradzki — nie
Gryf lecz Równia.Glaczyński — skreślić.Grabowiecki h. wł.,
Grzymała ngp. i Sas
g. oraz Grabownicki
Osorya — to rody
ruskie a nie pruskie.Gruszewski nie —lecz
Gruszecki.78

Herstopski — skreślić.
Horodyński — skreślić.Łabunski Zagłoba — skrę-
ślić.
Łomiński — nie Krzywda lecz Trzywdar. Łomiński Nieczuja — nie Łomiński lecz Łomnicki. Maliszewski Godziem-
ba — skreślić. Miłocki — skreślić.Płowiński nie — lecz
Pławiriski Plater.
II. Rody o nazwiskach niegniazdowychMałop. —
Ankwicz Abdank ng.Badurka Pogonia.Bąk Zadora n.Bekiesz h. wł.
(Topacz
od.) n.Bereza Prawdzie n.
Biel Ostoja
Biesiad późn. Biesia-
decki Leliwa.
Birowo Gryf.Bobola Leliwa n.
Bochnar Starykoń n.
Bodzanta Nowina.
Bodzęta Strzemię.— Szeliga n. Aiynek Lubicz n.
Anronkowicz h…
Badyni h.. 1697 [? Ba-
deni h. Bończa gp.].
Bair h.. 1674.Bartołt Grzymała n.
Bartyzel Rola (ob. Sad-
kowo).Baryczka h. wł.
n.Biały Trzaska n.
Bieniasz h…Białosuknia Pielesz p.Bloch Ogończyk np.Bóbr Gryf p.
Bogatko Roch.Bogatko Pomian n.
Bogusz Trzaska.PruskieAbstagen h. wł.

Amadey h. wł.
n.
Amende (Ende) Lew
od. (ob. Koniecki)
Amsel Kos.Ardek h.. n.Arendt Brochwicz p.
Arnolski h…
Auerswald h. wł.
n.
Aweyde h wł.Bąbek (Bombek) Ra-
mułt.Balga h. wł
Bandemer h..
Bardeleben h. wł.

Barcz (Bartsch) h. wł.

Bauman (Bouman) Go
dziemba.Bem h. wł.
n.Berens h. wł.
n.
Berkhan Cietrzew n.
Berżewicz h. wł.

Bialke Gwiazda od.
Blankenberg h. wł.

Blankenstein h. wł.

Błock (Bloch) h. wł.
Ż.
Biumberg h. wł.
n.
Błocki Leliwa n.
Bochan h. wł.
Ż.
Bochen h. wl. Ż
Bodek h. wl. n.Bonin Korona n.
Borkman h. wł.
p.
Born Księżyc od.
Borna Doliwa Ż. n.RuskieAbratowicz Odrowąż.
Achinger h. wł.
n.
Adelski — El. 1.
Aksak (Axak) h. wł.
n.Arfiński h… 1632.Bąk-Lanckoroński Za-
dora n. El. 2 1632.
Bal Gozdawa ng.
Baryczka h. wł n.
Barzy (Barzi) h. wł.
n.
Baybuza h. wł.
n.
Behm h… 1632.
Bereza Prawdzie ngp.
Beyzym h. wł.
(Ocho-
ta) Ż.Biały h…Bielkiewicz h…Bohowityn Korczak n.
Bohun h..Boim-Dziurdzih. 1632.
Bokij (Bokiej) h. wł.

Bolbas (Ns) Bolbasz
(El. 2) Junczyk n.
Boreyko h. wł.
n.
Boxycki h…80Małopol. — Wielkopol.Bodzęta Wieniawa.
Bogatko h. wł.Bogatko Pomian n.
Bogusz Półkozic np.
Bogusz h…Boguta Dąbrowa.
Bohun Drużyna.
Bołchowiec Nałęcz.
Bonar Bonarowa.
Borek Wąż od. n.— Zadora.Borkowicz Napiwon n.
Borsza Nałęcz.Borzym Belina p.— h… g.— Półkozic.Brandys Radwan n.
Breza h. wł.
n.Broda Strzemię.Bronisz Wieniawa npBrun Strzemię.Bryng 1669 a Brynk 1674
Brzechwa Jastrzębiec np.
Buczek Nałęcz.Budek Prus.Budner 1697.Bułat Ogończyk.Burkot Warnia.Butler h. wł.np.
Bylina Belina g.Bystry 1669. 1703.Cebulka Nieczuja.
Ceder (Czader) Gryf n.
Chamiec Gryf ng.
Chamski Gryf p.Chebda (Hebda) h. Sta-
rykoń.Chrościel Bończa.
Chruściel Ostoja.
Chustka późn. Chu-
stecki Nieczuja
Chwalibóg Strzemię n.
Ciołek h. Ciołek.
Ćwikła Jasieńczyk.— Rawa.Czayka Dębno. Boguta Rawicz.Bokij h. Bokiej np.Boksa Dąbrowa.
Bokun Paprzyca n.
Boreyko? Jastrzęb. n.
Borowy Zaremba.
Borsza Dołęga.Boruta Nowina n.
Boruta Jastrzębiec n.Borzym Belina np.
Brukowic Trzaska.
Brzóska h…Brzoska Nowina np.
Brzozy Nowina.
Budkiewicz Jastrzęb. p.
Budwił Sulima n.Bugraja h…Bujno Ślepowron n. późn.
Bujnicki g.Burdan h… n.
Burczymucha h… n
Butler h. wł.np.
Byczek (Byczko) h…
Bon.Bylina h. Belina g.
Bystry Ślepowron n.
Bzura Lis np.Chebda (Hebda) Po-
mian n.Chlebowicz (Hlebowicz (Le-
liwa n.Chlewiotka h…Chodkiewicz Eościesza.
Cholewicz h…Chustecki Nieczuja.
Chrząszcz Salamandra n.Ciołek h. Ciołek.
Czach Rola.Czajka Pobóg.
Czamuszewicz h… 1764.PruskieBrant h. wł.
n.
Brandys (Brandes) h.
wł.Brauneck h. wł.Bronk h. wł.Brukman h…Brychta Księżyc od.
Buchwald h. wł.

Budzisz ob. Drangwicz.
Burchard h. wł.

Bursztyn Połota od.
Busse (Busche) h. wł.

Butler h. wł.
n.Bux Gozdawa n.
Bystram Tarnawa n.Car ob. Czar.Gema Wczele od. n.
Chamir Kotwica od.Cieszyca h. wł.

Cwalina Godziemba.
Cygenberg Chomąto.
Cyremberg h. wł.
n.
Cytzwitz h. wł.Czar (Car) h…
Czarnota Lis.Czersan Księżyc od.RuskieBrzęczka h…Brzuska h. wł.
n.
Budek (Budko) Jastrz.
Budek Kroje.Budny Jastrzębiec n.
Budryk h… 1697
Bukar Junosza n.
Bułak h… 1703.
Burczak h.. 1669.
Bylina h. Belina g.Cerklewicz h… 1703.Cetner Przerowa ng.Cetys Ciołek n.Chamiec Gryf ng.Chlebowicz ob. Hle-
bowicz.Chmiel Nałęcz n.Chochoł (Hohoł) Ja-
strzębiec n.Chodko Jastizęb. Bon.Chomiak h. wł.
n.Chrapek h…Chrząszcz Salamandra
n.81Małopol. — Wielkopol.
Czarny późn. Czerny h.Bożedaźpóźn Nowina ngp. Czuryło Korczak n.
Dąbrowa Łada. Daćbóg Pobóg n. Decius-Justus Topór. Długosz Wieniawa. Dobek Gryf n. Dobiesz Doliwa. Dobrogost Rola. Dobrot ob. Drobot. Dołęga h. Dołęga. Domarat Grzymała. Dorsza h.. 1697. Drobot (Dobrot) Doliwa Dunin Łabędź ngp Duszota Abdank. Dzierzek Nieczuja np. Dzik Doliwa. Dziwisz Szreniawa.
J. K.1182Małopol. — WielkopFarurey Sulima n.
Fink Bończa. Wit.
Firlej Lewart n.
Fogelwerder h. wł.

Frankenberg Grzymała od. np.
Frykacz Nowina.— Wieniawa.
Fyebron Ciołek.Gałka Odrowąż.
Gamrat Sulima.Garnisz Poraj n.Gembart Jastrzębiec n
Getka Gryf.Gliwicz Ogończyk p.— Starykoń.Gładysz Gryf od. n.— Pobóg.Głowacz Nałęcz.Gniady Ostoja n.
Gniewek Gierałt n.
Gniewosz Kościesza n.— Zgraja późn. h. Ra-
wicz n.Gołcz (Gulcz) h. wł.np.
Gołąbek Złotogoleń-
czyk.Goły Nieczuja.Górka Łodzią n.Górny Junosza.— Prus.— Rogala.Gotart Topór.
Goworek Rawicz. Fayfkowski h..
Falkierzamb h. wł.
n.
Filipowski Pobóg n.
— h. Prus.Flak ob. Żukowo.
Fontański h… 1697.
Frąckiewicz – Radzi-
miński h. Brodzie n.Gaik Turzyna.Gałąska późn. Gałąskowski
Junosza.Garnisz h…Gęba Pietyrog.
Gembart Jastrzębiec n.
Glinka Ślepowron.— Trzaska np.
Głodek ob. Załęże.Godak h… 1697.
Gołcz ob. Gulcz.
Golian Nałęcz n.— Przerowa p.Gołasz Kościesza.Gorzeskut Lubicz Wit.
Goworek Rawicz n.Grabia Grabie n.Grabia Boleścic.— Dołęga n.— Leszczyc np.
Gredzica h…Grek Prawdzie np.Grot (Grotowski) Ra-
wicz np.Grot Roch 2° Wit.PruskieEynarowicz Białynia
od. n.Falken h. wł.

Falkenhan h. wł.
n.
Fargow Szeliga.Felde h. wł.Felden h. wł.Felstow (Velstow) h…
Ferber h. wł.
n.
Fihauser h. wł.
g. (ob.Engelke). Ż.Fineke h…Fink Ostoja, od. n.
Fischer Taczała p.— h. wł.Flanss h. wł.

Flemming h. wł.
(Wie-
wiórka).— h. wł.
(Wilk) n.
Frese (Freza) h. wł.

Fryzę h. wł.
M. Pol.
Gabelenz h. wł.

Galera h. wł.
M. Pol.
Gaudcker h… Ns.
Gehema (Gehen) h. wł.

Gere (Gehre) h. wł.

Gersdorf h. wł.
Ns.
Geschaw h. wł.
Ns.
Gierlach h…Giernet h…Gissa h. wł.

Głasenapp h. wł.
n.
Gleschkau h…Gocz (Gotsch) h. wł.

Goczewski (v. Gotsch)
Ogoficzyk Ż.
Goddentow h. wł.

Goldstein h. wł.Goltz ob. Gulcz.
Goltzheim ob. Stach.
Gordon h. wł.
gp.
Gosk (Gonsk) h. wł.

Gramlich h…
Gramptener (Krampte-
ner, Grampner)h.wł.
Ns.Gran (Gron) h. wł.

Gratta Prawdzie Ns.RuskieEysmont Korab np.Falbork h… 1697.
Faszcz h… 1632.
Firlej Lewart n.
Fredro Bończa n.Gano Rawicz n.
Garnysz Poraj n.Giza h. wł.
Zm. 175.
Głowa Jelita n.
Gniewosz Rawicz n.
Gołąbek Gryf n.
Gołdacz h…Górka Łodzią n.
Goworek Rawicz n.
Goźdź h…Grot (Grott) Rawicz n.83Małopol. — Wielkop. PruskieRuskieGrabania Brochwicz
ng.Grad Ostoja.Gromek Zgraja.Grot Rawicz.Guczy Zetynian n.
Gut Rawicz n.
Gutteter h. wł.
n.— Grzymała g.— Prus n.Habdang h. Abdank.Hebda ob. Chebda.Hewel Pawęza.Hincza Działosza.
Hinek Abdank.— (Hynek) Starykoń.— (Hynek) Topór n.
Holt (Olt) Powała.Imram Nałęcz.
— Ostoja.
Iskra Topacz.Grzymała h. Grzymała ngp.
Grzymała Mora n.
Grzywa Kościesza n.
— Lis n.Gulcz (Gołcz) h. wł.np.
Harynek ob. Arynek.
Hayko Ogończyk.Hincza Działosza.
Hlebowicz ob. Chlebowicz.
Hołówka Lubicz n.
Hozyusz h. wł.
n.Ichnatowicz b…
Idzyk ob. Dębniki.
Irzykowicz (Jerzykowicz)
Leliwa ngp.Greben h. wł.
Ns.
Grela h. wł.
Ns.
Gruben (Gruba) Lewod.Gruchała h. wł.
Ns.
Grumbkow (Grum-
kowski) Ns.
Grunenberg Rogala.
Gulcz (Goltz) h. wł.
Ns.
Gut (Guta) Sas pruski.
Gynz (Gącz) h. wł.

Hagenau h. wł.

Hatten (Hatyński) h.wł. Wit.Haubicki h. wł.
Ns.
Hangwitz h. wł.
(Ż.) i
h. Półkozic Ns.
Heidenstein h. wł.
Ns.
Heina h…Helden h. wł.
Ns.
Hendrich h. wł.

Hennig h…Heppen h. wł.
M. Pol.
Hertzberg (Arcenber-
berski) h. wł.
Ns.
Heselicht (Leselicht)
h. wł.Heydek h. wł.

Hirtenberg ob. Pasto-
rius.Holtbutel h…Holtey h. wł.Hondorf (Hohendorf)
Nabram od. Ns.
Hopp Gozdawa.Horn (Rogowski) Le-
liwa. Ż.Hosius (Hozyusz) h.wł.
Ns.Honwald h. wł.

Hoverbek h…Hajek Ogończyk późn.Hajkowski g.Halka Szaława.
Hamski h… 1703.
Haraburda Abdank n.
Hennik (Henning) h…
Herburth.Herburt (Pa-
węza).Herczyk Lubicz od. n.
Hleb (Chleb) Trzytrą-
by.Hleb (HIebowski, Chle-
bowicz) Leliwa.
Holownia h. wł.
n.
Hołubowicz Janina n.
Hondorff Nabram n.
Horaim Korczak Papr.— Szreniawa n.
Hornostaj GozdawaZam. n. 550.— Hippocentaurus n.— Rawicz Papr.
Horoch Trąby p.
Horoszkowicz – Jawor-
ski Sas g.Horytowicz h… 1697.
Horzaski h… 1697.
Hulewicz Nowina n.— h. Szeliga Kjł.
Hurko (Urko) h. wł.
n.
Huryn h… n.Hutor h. wł.
n.Iskra Topacz n.
Iwonia Jelita Wit.84Małopol. — Wielkop.Janowic Radwan
Janowicz h. Jastrzęb.Pk./64.Jarant Pomian.Jarosz Powała p.— Ulina.Jarzyna Trzaska ngp.
Jelitko h. Jelita.Jeż h. Jeż.Jordan Trąby ngp.Kalkreyter h. wł.Kania Radwan.— Strzemię.— Świnka.Kanimir Abdank pZgraja.Kapusta Odrowąż.— Strzemię.
Karwacian Zadora.
Karwat Murdelio n.Kielcz Abdank.— Ostoja.Kiełbasa Nałęcz n.Klęp póin. Klępowski
Strzemię.Kloch Kornic
Kłysz b Luba.Kmita Szreniawa.Knap h. Samson.Kołczek-Łowienicki h.Topór.Kołek Trąby n.
Koracz Wąż.Koruna Wieniawa.
Korytko Jelita.Korzbok h. Korzbog n.
Kościerz Jastrzębiec. Jachimowicz in. Jaki-
mowicz h. Dąbrowa.
Jajko-Goszczyński Na-
łęcz Wit.Jakołowicz h… 1764
Jaka późn. Jaczyński
h Dąbrowa Kap.Jałbrzyk Ogończyk n.
Jałbrzyk [Wiszeński] Grabie.
Jambrzykowicz h…
1697.Jarzyna h.Trzaska ngp.
Jawót Kościesza n.
Jedynak Prawdzie Wit.
Jemielicz Pielesz np.
Jemielski Pielesz n.— Pobóg Bon.Jeż Drzewica n.
Jonosza h. Junosza.
Junosza ob. Łazy.
Jurkowicz Gizymała.
Kalinowski h… 1669.
Kalisty h… 1708.
Kalisz – Brajczewski h.Hibiyda.
Kampenhausenh wł.n
Kapica Jastrzębiec p— h Tuczyński Kap.Kaptur Belina.Kapusta Strzemię.Karaś Dąbrowa n.
Kasprzycki Starykoń.
Karp h. wł.
n.Katerla Poraj np.Kaymir Abdank n.
Kazirod Zadora (ob
Stryków).Kempisty Niesobia p.
Kisiel h. Kisiel n.
Kiszka Dąbrowa nKlimas h. wł.

Klimkowicz Rola (Ż.).
Koboszka Gissa.Koc Dąbrowa ng.
Koch h… 1669.Koczmier Ogończyk.
Kokoszka Łada Kap.
Kołakh.KościeszaKap.PruskieJanicz Ryś.
Janowicz Radwan.
Janta Gwiazda od.
Janwicz Wieniawa
Jarken Gryf od
Jelitowski h. Jelita.
Jungschultz h. włKalkstein Kos od. Ns.
Kanicz h. wł.Karwat Murdelio Ns.
Katzler h. wł.Keudell h. wł.
M. Pol.
Keyserling h. wł.

Kirszejstein h. Krysz-
pin Ns.Kietlicz h. Kietlicz.
Kikul Drogomir Ns.
Kleist h. Doręgowski
Ns.Kłopot Lubicz Wit.
Kłopotek Hołobok Ż.
— h. wł.
Ż.Knepel (Knippel) Ż.
Knobelsdorf h. wł.

Knut h. wł.
Ns.
Kobielski (Kobleck) h
wł.Kobierzyński (Kober-
see) h. wł.Koj en (Koye) h. wł.
Ns.
Kolbiecki (Kolbeck)h…
Koniecki (Amenede,
Ende) Lew od. Ns.
Korff Gozdawa od.RuskieJankiewicz Jelita np.
Jargoszka h..
Jarosławicz h…Jelec Leliwa n.
Jenicz Drya n.
Juchno Sas.
Jurkiewicz Sas g.Kalinkiewicz h..
Kalinowski h. wł.
n.
Karwat Murdelio n.
Kay (Koy) Gozdawa.
Kibert-Zedersok h…
1697.Kichmistrz h… 1697.
Kiemlicz Rawicz n.
Kierdey Bełty n.Kierdeja n.Kisiel h. wł.
n.Kłus Szreniawa n.
Kmita Sobieński Szre-
niawa n.
Kmyta-Possnyk h…
Koc Dąbrowa n.Kola Junosza. Zm. 128.
Kolbus Wieniawa Wit.
Kołcz h.. n.Kołontay h. wł.
n.
Konopka Nowina ngp.
Koracz Wąż.Korniakt Nieczuja n.
Korowaj h… n.Korsak Lis n.
Korybut Pogonia li-
tew.85Małop. — Wielkop. PruskieRuskieKośmider Poraj.Kot Pilawa.Kot Doliwa.Kotarba h. Czasza.Kotwicz Zabawa.
Kotwicz h. Kotwicz.
Koźmian Nałęcz np.
Krakwicz b. Krakwicz.Kreza Ostoja.Krupa Tarnawa
Krupka Lilia od.
Kruszyna Mądrostki.
Krzesz Lei iwa ngp.
Krzystek Radwan.
Krzywosąd Niesobia.Kula Jastrzębiec.Kunat Topór n.Kuropatwa Szreniawa.
Kurosz Rawicz n.
Kurosz – Otłuczony
Rola.Lasota Rawicz n.
Lasota Jelita.Ligęza Pólkozic np
Lossa h… 1697.Lubelczyk Poraj.Luka Rogala od n.Lutko (Lutek) h. Doliwa n.
Lutko Ślepowron.Komar Korczak g.
Konopka Nowina ng.
Kosak h. Kos.Kosko Korab.Kostro Rawicz n.— Roch Piek. 13.
Kotowicz Korczak n.
Kozakiewicz h…Kozik (Kozika) h. Skrzy-żłuk g.Kozuba późn. Kozu-
bowski Mora g.
Krakówka Mora.— Ślepowron.Kromia h… 1697.
Krosnia Lis Wit.
Kubata h..Kulesza Jastrzębiec.
Kulesza Ślepowron n\Kuleszka h… 1697.
Kurnoch (Kurnochow-
ski) h. Trzaska.
Kurzyna Pielesz p.— Rola.Lagona in.LagunaiŁa-
gunah.Grzymała np.
Leniek Poraj Wit.
Leśny h… 1697.Linxa h… 1674.Lipink Ślepowron p.
Lipka Nałęcz — El. 2 p.Luta h… 1697.Kos h. wł.
(Trzybelki)
Ns.Kospot Gwiazda od.Koss h. wł.
(Dwa har-
ty) Ns.Kostka h…— h SternbergzStem-
barku linia pomor-
ska.— h.StarnbergzRost-
kowa linia mazo-
wiecka g.Krahn Taczała.Krall h…Kramptener ob. Gram-
ptener.Krakaw h… Ns M. Pol.Krause h. wł.Krawczyk —1581 zie-
mianin Katlewa.Kromer h. wł.
Ns.Królikiewicz h. Knut.Krosten (Krosteński)
h… Ns.Krummensee Działo-
sza.Kuchmeister h…Kujawa h. wł.Kunter Leliwa.Kuszewicz h. wł.Kwos h. wł.Lange Przyjaciel od.Langenau Doliwa.Legensdorf h wł. Ns.Lenk z Ryzenburga (tj.
z Prabat) h. Potę-
ga M. Pol.Lettaw h. wł.
Ns.Lewalt h. wł.
Ns.Licbtenstein h. wł.
Ż.
Ns.Lichtfus h. wł.
Ns.Lich ty an h. wł.
Ns.Linda (Linde) h. wł.Korytkiewicz h… 1704.
Korytko Jelita n.
Korzbok h. Korzbog.
Korzyb h…Korzybek h..Kostiub – Wołodyjow-
ski Korczak.
Kostiuszkowicz h…
Kostkiewicz h. Rogala.
Koszerski Pogonia lit.
Koszka h…Kot h..Koy ob. Kay.Kozieka Pawęza od.
Kozik Zkrzyżłuk g.
Koźmian Nałęcz n.
Krusz h… n.Kruszyna Mądrostki.
Kuckiewicz h… 1704.
Kula Trzy wręby.
Kunat Topór n.
Kuranowicz h…
Kurcewicz h. Kurcz n.
Kuropatwa Jastrzęb. n.
Kuźma późn Kuziem-
ski Lubicz g.Lasota Rawicz n.
Lazor h… 1669.
Linkiewicz Kotwicz.
Lipink Ślepowron p.
Lubek h…Ns.Loga Topacz.Loga (Loka) Rogala
Ns.86Małop. — Wielkop.
Łabędź h. Łabędź.
Łabędzki h. Łabędź.
Łapka Drużyna.
Łaszcz h. Prawdzie.
Łoyko Wąż od.
Luba h. Lubicz.
Łyczko Sulima n.
Magiera Rawicz.
— Szeliga.
Małecki Jelita.
Marszalkowicz h. Za-
dora.
Męcina Rawicz.
Mężyk Wieniawa. Mężyk Dąbrowa.
Miklewicz h…
Mikoszek Gryf.
Minor-Ligęza Półko-
zic.
Mirza Jastrzębiec.
Mleczko Doliwa.
Mleczny Ulina.
Mniszech h. wł.
ng.
Modlibóg Rola.
Morstyn Leliwa ngp.
Mroczek Leszczyc n.
— Nieczuja n.
— Szreniawa n.Mroczko Grzymała. Mrożek Ostoja.
Mruk h…
Mszczug Łabędź.
Myszopad h…87Małop. — Wielkop
Napora h…
Nasion Topór.
Necz h. wł.

Nekanda Topór.
Nenajko Starykoń.
Nieczuja h. Nieczuja.
Niedoma Leliwa.
Niemierza Nałęcz n. Niemierza Mądrostki. — Lis. — Prawdzie. Niemsta Jastrzębiec. Nieroda później Nie- rodzki Ostoja. Nos Topór n. Nosowicz h… Nycz Jastrzębiec.
Obulec Odrowąż.
Odoj Drogosław.
Odrowąż h. Odrowąż.
Okrasa h…
Olszbank Janina.
Olt ob. Holt
Opala cz Grzymała. Ordęga Łodzią n Ordyniec Kościesza. Orlik późn. Orlicki Nowina. Orlik Nieczuja. Osten h. wł.
Ostroróg Nałęcz. Oświęcim Radwan. Oświęcimski Radwan. Otłuczony Rola. Ozga Rawicz. Paczek Półorla.
Pakosz Jastrzębiec.
— Abdank. Panek h…
Parys Brochwicz.

 • Gryf.
  — Leliwa.
  — Prawdzie np. Pasek Doliwa n.
  Pasikon Wczele.
  Pelcz Wczele.
  Pełka Janina n.
  Petryczyn Prus n.88Małop. — Wielkop.Pieczonka (Pieczynga)
  Lis.Pieczymucha Sulima.
  Pielgrzym Nabram.
  Pielsz Nabram.— Zabawa.Pielsz h. wł.Pieniążek Jelita n.— Odrowąż ngp
  Pierzchała TaszyckiStrzemię
  Pierzchała h. Pierz-
  chała
  Pietuch Jelita.Pilecki przedtem Granów
  nowski h. Leliwa.Pióro Bończa np.
  Piorun Leliwa n.Piotuch Nieczuja.
  Pirog Pobóg.Piwko Abdank.Plaskota-Chroślicki h.Ostoja.
  Pleszkowski Pogonia.
  Płaza Topór n.Pomian h. Pomian.Powała h. Powała n.
  Prandota Szreniawa.
  Prawda h. Prus.Prek h. Borek n.Pretficz Wczele n.Pretwicz h. wł.Przeczeń h. wł.Primus h. Łabędź n.
  Przekora Łodzią.
  Przekuleja Doliwa.
  Pszonka Janina n.— Trąby n.Ptak Kownia.Puchacz h…Puchała h. Puchała np.
  Puczek (Pucek) Godziem-
  ba n.— Rola n.Racibor Jastrzębiec n.
  Ramułt h. wł.Ratułt h. wł. Piętka Ślepowron.
  Pietraszko Korab.Pilik h… 1632.Pióro Bończa np.Pisanka Lubicz.— Prus K°.Piwo Prawdzie n.Pliszka Pogonia.Plichta Półkozic ngp.
  Pluta Szeliga.— Zagłoba
  Pluta Paprzyca.Płaska Topór.Pławacz-Wnorowski Rola p.Podleśny Belina Wit.
  Podskarbi h.. 1674.
  Polak Ostoja.
  Poleszka h… 1697.Poletyło Trzywdar gp.— Zagłoba.Pryncypały h…Pstrąg Szeliga n.
  Puchała h. Puchała np.Racibor Gozdawa
  Rączko Gozdawa.
 • Ostoja n.PruskiePfeilsdorf późn. Pilaw
  ski h. wł.
  Ns.
  Pielgrzym (Pilgrin) h.wł. Ns.Pierzcha (Pirch, Pyr-
  cha) h. wł.
  Ns. i h.
  Glaubicz Koryt.
  Pierzchowski (Pierz-
  cha) h. wł Ns.
  Plótz h. wł.Podkamer (Puttkamer)
  h. Bradacice Ns.
  Poggentow h…Pohl (Pol) Ż. M Pol.
  Poleneh. wł.
  Ns. t.2 286
  Poschman Lew od.
  Prawda h. Prawdzie.
  Preiss Jastrzęb późn.h. Nabram Ns.
  Preiten h. wł.
  Ns.
  Prek h. Borek Ns.
  Preuss h. wł.— h. Pomian.Prostek Lubicz Ns
  Pruski Leliwa.— Nowina.Pruszak Leliwa Ns.
  Pryn h. wł.
  Ns.
  Przerowski h. Przero-wa.Pudwels h. wł.
  Ns.
  Pupka h. wł.Pusz (Pusch) h. wł.

Puttkamer ob. Podka-
mer.Raba Kosod. Ns.
Ramei h. wł.Rappe h. wł.
M. Gal.RuskiePreys(Preis) Nabramn
Prokop Wręby.
Proskura h. Krzyżo-
strzał n.Pruszczyc Równia.
Pruski (Preus) h. Prus
2° n.Przekuleya Roch.
Płaczek Kownia n.
Purgacki h… 1697.
Puzyna Oginiec ng.Rączko – Kropiwnicki
Sas ng.Rączyc h…89Małop. — Wielkop.Radomski Pomian.Radwan h. Radwan.Rawa h…Rey Oksza n.Rogala h. Rogala n.
Rogosz Strzemię.
Rojek Rawicz gp.
Rokosz Ostoja n— Pólkozic.— Trąby.Rola h. Rola ngp.
Romak h…Romer Jelita ngp.
Uosen Poraj od.Rospierski Zadora.
Roszust h..Rożen h…Rotermund Kotwica
od. n.Roth Topór.Rozpąd Jelita.Róża Gozdawa n.
Różanka Prus n.
Rożen późn. Rożnow-
ski h. Gryf.
Ruszewicz h…Rykała h. wł.Ryś Ostoja.Rzepkowicz h. wł.Sadło Janina.
— Jastrzębiec.J K Rawa h. Rawicz p.
Rędzina Łada n.
Reszka h. wł.Rezner h.. 1697.Rola h. Rola ngp.
Roman Ślepowron np.
Romaszko Leliwa Wit.
Roszko Ostoja p.Rubach h. wł.np.

Ryczek h… 1697.Rytel Lubicz p.— Snchekownaty
Rytel późn. Rytelski h.Szeliga np.Rżąca Śleprwron.Rzączyński Ślepowron
P-Rzepny Suchekownaty Wit.Rzymiec Ostoja Wit. A.Saczko Korczak n.
–[Gałecki] Junosza.PruskieRastenberg h…
Rauschke Prawdzie.— Lubicz.
Rautenberg h. wł.

Kauter h. wł.Reck h. wł.Reder Lubicz.Redin h. wł.Regman h. wł.
Ns.
Rej ten (Rejtan) h. wł.Ns.Rokosz Hibwida n
Rolbiecki h. wł.
Ż.
i h. Sas od. M.
Pol.Rongelin Poraj od
Rosperski (Rospert)
Nabram Ns.
Rossen (Rosen) Poraj
od.— Kos Ż.Rostken Lew od.
Rothe h. wł.

Rotermund h. wł.Roy li. wł. (Trzy kło-
sy)-— h. wł.
(Lew od.).
Rozemberg h. Porajod.Rubach h. wł.np.

Rudowski Prus 2° Ns.i M. Pol.Rumel Poraj od. Ns.Ż.Runge h. wł.Ruski (Russen) h. LewŻ.Ruszkowski ob. Rau-
schke.Ruthendorf h. wł.

Rydygier (Ridger) h.wł. Ns.Rydz h. Głowa bawo-
ła.Rypp h. wł.Sangorshausen późn.
Zengwirski Lew od.RuskieRadwan h. Radwan np.
Ramsza Gozdawa.
Ramułt h. wł.Raszko (Raszkowski)
Sas n.Ratułt h. wł.
n.
Reut(Raut)Gozdawa n.
Rey Oksza.Rogala h. Rogala n.
Rola h. Rola gp.
Rostek h wł. n.
Rostok h… 1697.
Rotoni h… 1697.Róża (Roszą) h..
Rudecki b. wł. n.
Rudgierz Rogala n.
Russyan Nałęcz ngp.
Ruszczyć Lis ng.Saczko h..Sadłocha Korczak n1290Małop. — Wielkopol
Sadło- [Lutomirski] h. Szreniawa. Salomon Łabędź. Sambor Cielątkowa. Sandek Rola. Sarna Mieczują. Saszowski h.Saszor n.
Scibor Ostoja ng.
Scipio dei Campo h.
wł. ngp.
Sędek Sokola.
Sednik Abdank.
Sędzimir Ostoja n. Sieciech-Nekanda Topór n.
Siemak Junosza.
Siestrzeniec h. Kornic.
— Półkozic.
Skarbek z Góry Abdauk. — Bróg. Skarbek Drużyna. — Gryf. — Sulima. Skóra h. Abdank n
Skórka Ostoja.
Skrobot [Mietelski] 0-
stoją.
Skrobot – [Rudnicki]
Strzegomia.
Skrzątka Godziemba.
Skubisz Rawicz.
Sianka ob. Słomka.
Slichting h. wł.

Sliz (Słysz) Abdank.
Słabosz Wieniawa n.
Słąnka-Skarbek h. Abdank p. Sławek Prus 1697. Sławiec Półkozic. Słomka (Sianka) h. Ko-pasina. Słuszka Pogonia. Słysz ob. Sliz. Smok Półkozic. Smolik Kotwicz. Śnieszek Nieczuja n.
Sobek Brochwicz.91Małop. — Wielkopol.Socha Bończa.— Nałęcz.— – [Koniecki] Bro-
dzie.Spinek z Bądkowa h Prus
2°.Stoczek Jastrzębiec.
Stogniew Bończa n.— Lubicz n.Strachota Starykoń.
Strachota Jastrzębiec.
Strasz Odrowąż np.
Struss h…Strzała Kotwicz n.
Strzałka Gierałt.— Ostoja n.
Strzembosz Jastrzęb.ngp.— Wieniawa.Strzesz Kownia.Strzeż Saława.Sulima h. Sulima.
Sułko Doliwa.
Światopełk Gryf.
Świder Nieczuja.— Prus.Świdwa Nałęcz.
Świercz h…Świerczek h.Świerczekn.Świerznia Nowina.
Święszek Gryf n.
Świnka h. Świnka n.Świrad Grzymała.
Swosz h…Synowiec Starykoń n.
Szado h…Szafraniec Starykoń.
Szaputa Białynia.
Szarfenberg h…
Szczerbicz Jelita n.
Szopa h…Szpot Łabędź n.
Szreniawa h. Szrenia-
wa n.Szrop Strzemię.Mazow. —• PodlaskieSpinek z Oczkowa
Prus.Stankiewicz Mogiła ngp.
Stoiak h…Stoiart h…Stończak h…Strubicz h…Struś h…Strzemeczny h. Strze-
mię.Stypułek v. Stypułko późn.Stypułkowski Rola.
Stypułkowski Lubicz.Swieczyk Jelita.
Świetlik Doliwa.Szalkiewicz Leliwa.
Szamota Prawdzie.
Szczuka Grabie n.
Szeląga Lubicz n.
Szlachta h…
Szmeling h…Szorc Mora n.Szpot – Dunin h. Ła-
będź.PruskieSomnicz h. Sas pruski.Stango h..Staske h…Stauden b,.Stefański (Stefens) h…Szerdahelyi h. wł.
(Lew
od.).Szorfras h. wł.

Szrejberski (Schreiber)
h…Szreder (Schróder) h…
[ Szrok (Schrok) h. wł.RuskieSokół h…Sołtan Syrokomla n.
— h. wł.Sołtyk h… np.Sówka h. wł.Stankar h. wł.
n.
Stano Gozdawa np.
Strubicz h…Strutniło Nałęcz np.
Struś Korczak n.
Strzyż Saława n.Suchna [Majowski] g.
Sulima h. Sulima.
Suryn h. Massalski n.
Światopełk Gryf.
Świdwa h… _Świercz h. Świercz.
Świnka h. wł.
n.Szczęsnowicz Pobóg. np.
Szemiot Łabędź od. n.
Szerwicz h…Szewrog h…Szłapa Lewart g.
Szornel Doołęga.
Szpot-Dunin Łabędź.92Małop. — Wielkopol.Szylchra – fTrzbiński]
Abdank.Szynyk Doliwa.Tara h…Tarło Hołobok.— Topór ngp.
Temberski h Stern-
berg n.Trepka Topór n.
Trestka h. wł.
n.Troska h. wł.Trzaska h. Trzaska np.
Trzop h…Tubisz h…Tumigrała Wczele.Tur h… n.Uchacz Jastrzębiec n.
Unrug Lew n.Utowicz h…Wadwicz h. wł.
n.Walter Wężyk.— Zadora g.
Wandron h. Pogonia
polska n.Warsz późn. Warszew-
ski Rawicz np.
Wąs późn. Wąsowicz
Łabędź ngp.Wata Samson.Wątróbka Oksza n.
Wendak h…Wężyk h. Wąż n.Widlica Nieczuja.
Wiernek Janina n.
Wierusz h. Wieruszowo.
Wierzbięta Janina n.
Wierzbięta Niesobia. Szwacz h… 1669.
Szyngler h… 1769.Tąkiel Korczak.Tarło h…Tarusz Korab n.Tetwin h… n.Tochman h.. n.
Tołoczko Pobóg n.
Tołuk h…Tomkowicz h…Treter Szreniawa.
Trojan h…Truskoleśny Ślepowron n.Trzetrzewek h…
Tuczynowicz h… 1669 p.
Twarożkowic h…
Tyszka h. Trzaska n.Ubysz Cholewa n.
Ulenicz Sokola.
Uziembło Sulima p.Waga h. Waga p.
Walbach h. wł.
n.
Warpęsz Jasieńczyk n.
Warzywoda Mora.Wąż Ślepowron n.Wessel Rogala n.Wielądko Nałęcz p.
Wielkowicz h…
Wierzba h… n.PruskieSzwarcwald (Schwartz-
wald) h..Szynfelt (Schynfelt) h…Taube h. wł.

Taubeneker (w Ns.Tumberger)h.Giss.
Tauenzin h. wł.Taylor h. wł.
p.
Tesmer h. Sas pruski
od. Ns.Tessen h. Kozieł.
Tessmansdorf h…
Tessmar h. Przyjaciel.
Tettau h. wł.

Tiedeman h. wł.

Tieffenau h. Pielesz od.
Todt h. Łabędź.
Toltzig Pomian.
Trąbski (Tromney) h..
Trebnitz Poraj od. Ns.
Troska h. wł.
Ns.
Truchsess h. wł.
Ns.
Tumberg ob. Tauben-
eker.Turno h. wł.
M. Pol.
Tyszka h. Trzaska.Unrug h. Lew od.Wagner h. wł.Wal (Wahl) h. wł.

Walbach h. wł.

Walden h. wł.

Wallraben h. wł.

Wapels h. Kos.
Waselrot h. wł.
Ns.
Weiher (Weyher) h. wł.Ns. M. Pol.Wendt (Wenda) h. wł.Wit. M. Pol.
Wensing h. wł.

Wentzl h. Zbroja.
Wepern późn. Zieliń-
liński h. owinka.
Werneck późn. Werni-
kowski h. Łagoda.
Wernsdorf h. wł.RuskieTatomir Sas ng.
Tausz Lis g.
Telefus Łabędź n.
Toromir h…Trojan Juuosza n.
Turkuł Ostoja ngp.Ubysz Cholewa ngp.
Ulewicz Sokola.Uszak Nałęcz.Wańko Korczak.
Wąsowicz Łabędź, ngp.
Wąż h. Wąż n.
Werbicz h…Wężyk Wąż od.Wiernek (Wiernkow-
ski) Janina.
Wierzbięta Janina n.
Wigura h. wł.
n.Wilczek Poraj n.
Wilga Bończa n.
Wilmunt h…
Wiszowaty Roch.93Małop. — Wielkop.Wierzynek h. Wierzyn-
kowa (Łagoda).
Wiktor Brochwicz ng.
Wiłam Godziemba n.— Radwan n.— (Wyłam) Trąby.
Wilczek Mądrostki n.— Poraj.Wilk Radwan.Wiszek (Wyszek) Gryf
Wizemberg (Wezetnbergj h.wł. n.Włodek Łabędź.— Łodzią n.— Sulima n.— Zabawa n.Woda Trzaska.Wojewódka Ostoja n.
Wojrscn h…Wojszyk Łodzią.— Ogończyk np.
Wonzan (Wodzan) h.Pogonia.Wrzos (Wrosz) h…
Wrzosek Dołęga.
Wydźga (Wyżga) h.Strzemię.Wyskota h. Wyszogota.Zacisło h…Zajączek Świnka n,Zaklika Syrokomla.— Topór ng.Zaleciało h…Zaprzaniec ob. Szafra-
niec.Zaręba h. Zaremba.
Zawisza Grabie.— Hołobog.— Łabędź n. Wiłam Godziemba n.
Wilk h…Wisłouch Odyniec n.
Wiszowaty Roch ngpWitan h ..Włodek Nleczuja n
Włodek Póikozic n.
Włodek (Włodkowicz)
Sulima n.Wlost Ciołek.Włoszek Pielesz n.
Wnuczek Jastrzębiec n.Wnuk Zadora.
Wojsław Junosza.
Wojsz (Woysza) Pila-
wa n.Wołowicz Bogorya np.
Wojna h…Woyno Nałęcz n.— Ślepowron.Wrzosek Dołęga p.Wścieklica Topór.
Wydżga Jastrzębiec ngp.
Wyszowaty ob. Wiszo-
waty.Zabuźny h..Zadzik Korab n.Zaik Jastrzębiec.Zakiej h…Załoga Półorla n.
Załoszka h…Załuska Rawicz p.
Zaręba h. Zaremba n.
Zawisza h. Półkozic n.— Przerowa np.— -Czarny Sulima n,PruskieWessel h. Bogala n.
Wętoch ob. Wotoch.
Weyssenhof h…
Węzowski h. Wąż.
Wildenhein h. wł wNs.pod Hondorf.
Wilkaniec h. wł.
n.
Wilkau h. Grzymała Ż.
Wilkszycki pierwotnie
Wildschiitz w M.
Pol. Wilxycki h.
Nałęcz.Wilmowski poprzedn.Wilmsdorf.
Winkler h Cietrzew.— h. Winkler M. Pol.
Witczech h. wł.

Wittken (Wittka) h. wł.

Wnitow h. GozdawaWit.Wnuk h. wł.
Wit.— h. Księżyc od.
Wobeser h. wł.Wolff (Wulff) h. LewodWolszleger h. Bełty
od.— h. Trzaska. Koryt.
Wotzlaff ob. Gocław-ski.Wotoch (Wętoch) h.Warnia od.
Woyen ci sami co Sto-
jentin.Wrank h. wł.Wussow in. Wossau
h. wł.Zanthier h. wł.

Zarębski h. Zaremba.
Zastrow h ..Zdun h. wł.

Zerdahelyi ob. Szerda-
helyi.Złoszcz h. Ostoja.
Zmuda h. Księżyc od.
Znuda (Smuda) h. wł.

Zuchta (Suchta) h.
Brochwicz.RuskieWłodek Prawdzie np.
Wnuczek Laryssa.
Wnuczko h…Wojna Trąby n.
Wojnicz Nałęcz.
Wolczek Abdank n.
Wołczko Dzialosza.
Wołłowicz Bogorya n.
Wołodkiewicz Łabędź
n.— Radwan ng.
Worcel h…Worona Klamry.
Woronicz Pawęza ng.
Wrzeszcz Zadora ng.
Wydżga Jastrzębiec n.
Wyszotrawka h.Zając Syrokomla n.
Zaklika Topór.Zaręba h. Zaremba.
Zawisza Grzymała.
Zbrożek h…Zbysław Lubicz n.
Zbyszek h…Zielonka Jastrzęb. np.
Ziemak Rawicz.Złoba h.. n.Zolandz ob. Żołądź.94Małop. — Wielkop.
Zawisza Pólkozic n. — Poraj. — Czarny Sulima n. — Topór. Zboży Ogończyk. Zbrożek h ..
Zbyszek h., Zeth h Łodzią. Zeydlicz Korzbok Zeyma h Ziemia Gryf. Żak h Trach. Żegota Kietlicz
Żegota Topór.
Żołądz Dąb n.
Żydowo Lubicz,Rody litewskie*.Abramowicz (Abraha
mowicz) Jastrz. od
Abramowicz Niepo-
koyczycki Waga.
Abrant h… n — 1.
Adamkowicz Wadwi:z
n.Adamowicz Leliwa n.
Affanasowicz h… n.
Agrypa Dębnood.—2.
Alabi (Alambi) Rubież
n.Aksak h. wł.
n.
Aleksandrowicz h.wł.n.— Kościesza od. n.— h. Kruki n.
Ambrożewicz Poraj.
AmforowiczSzreniawa.
Ancuta h. wł.

Andruszewicz Doliwan.Andruszkiewicz Mogi-
ła n.Andryewicz Rubież n.Antonowicz (Antonie-
wicz) Wojsyn (Woj-
sun) n. — 1.
Antonowicz h.. — 1.
Antowicz h .. — 1. Kjł.
Aramowicz Odrowąż.
Assemberg h.. — 1.Babiłło h. Roch. — 1.
Baij (s) h.. — 2.
Bakan późn.Bakanow-
ski h. Massalski n.
Balaszewicz h… — 1.
Balewicz h… — 1.
Baranowicz Junosza n.
Baranowicz • Jałowski
Syrokomla od.
Barba h.. — 1.
Barsoba h.. — 1.
Bartkiewicz h… — 2.
Bartoszewicz Jastrzęb.
Baybuza h. wł.
n.
Bech Rogala n.Bekiesz h. wł.
n.Beynarowicz h.. – 2.Beynart h. wł.
Abdank
od.Benet h… — 1.Berberiusz h . — 1.Bereszniewicz Koście-
sza od. n.Białopiotrowicz Ab-
dank p. — 1.Białozór Wieniawa n.Bielaczyc h… — 2.Bielewicz i Billewicz
ob. Bilewicz.Bielikowicz h. Haki.Bieńkiewicz Radwan
ngp.Bies późn. Biesiecki
Kornic n.Bilewicz Mogiła ngp.Bilmin Poraj n.Binda h.. — 1.Biniel h.. — 2.Biruć h— 1.Bitofft Gryf n. — 1.
Biwil h… — 1.
Blinstrup Łabędź n.
Kjł.Blus Kościesza n. Kjł.
Bóbr h.. — 2.
Bobrowicz Gryf n. — 1.
Bogdanowicz Mogiła n.
Bognawowicz Wienia-
wa.Bohatyrowicz h… n.
Bohomolec Bogoryan.
Bohusław Przyjaciel
od. n — 1.Bohusz Odyniec od. n.
Bohusz Wadwicz n.
Bohuszewicz Gozda-
wa n.Bokij h. wł.
n.Boksza Topór.Bokun Paprzyca n.
Bolcewicz h… — 1.
Bołtuc h.. n. — 1.
Bonisko Nałęcz n.El I =1 1648, 1674, 1697, 1764
El 2 = 2. 1632, 1669, 1704 1733.Rody litewskieBoresza h… — 1.
Boreyko h. wł n. — 1.
Boreysza Wadwicz p.w Ns. brak herbu—1.
Bork h. — 2.
Borkiewicz h… — 1.
Borodzicz h.. — 1.
Borodzież h.. — 1.
Borsznak h . — 1.
Borzobochaty Jelita.
Botkiewicz h… — 1.
Bouffał (Boufał) Lis
n. – 1, 2.
Bouszewicz ob. Bohu-
szewicz.Brokicki Szreniawa Kjł.
Bronisz (Kjł) a Bronie
Ns. h. Jelce. — 1.
Bruc h… —r 1.
Bruźewicz Ślepowron
Wit..Bryndza h… n. — 2.
Bucela Lis n.
Buchałowicz h… Bork.
Buczkiewicz g. a Bud-
kiewicz i Butkiewicz
h. Trzaska, n.
Budrewicz h… — 1, 2.
Budryk łi.. — 1.
Budziłowicz h…—1, 2.
Bugień h… — 2.
Buiewicz h… — 2.
Bukraba Szeliga od. np.
Bułhak Syrokomla n.
Bułharyn h. Bułat p.
Burba Odyniec od. n.
Burkiewicz Jastrzębiec
Kjł.Burnak Kusza Kjł.
Burniewicz h… Bork.
Bury h… n. — 1.
Burzec h… n — 1.
Butkiewicz Jastrzęb. n.
Butkiewicz — 1 ob.Buczkiewicz.Butaw Pogonia Kjł.
Butman h… — 1.
Butowt Gryf Kjł.95ButowtowiczGodziem-
ba Kjł.Butrym (Butrymowicz)
Topór Kjł. Ns. — 1.Buyko Jastrzęb. (Bork.)Buyno h.. — 1.Buywid h. wł.
(Świat)
Kjł.Bychowiec Mogiła od.
n.Chałaim Kościesza
Kjł. – 2.Charytonowicz h. wł.
n.Chawejłowicz Kotwica
KjłChmara Krzywda Ż. —1.Chocianowiczh… — 1.Chodkiewicz Koście-
sza od. n.Chodźko h.. Kpt.Chomicz Chomąto.Chreptowicz Odrowąż
n.Ciechanowicz Mogiła
n.— Nałęcz n.Ciekawy h… — 1.Cieszeyko h… — 1.Ciszkiewicz h… — 1.Cydzik (Cidzik) h… —1, 2.Czapla Radwan Kjł.Czaplic h. Strzała Kjł.Czechowicz Ostoja np.Czyż Godziemba n.Dąbrowa h… — 2.Dachnowicz h… n. — 1.Dancewicz h… — 1.Daneyko h… — 2.Danilewicz Ostoja Kjł.Daniłowicz Sas (Bon.).Daszkiewicz Korybut
(Ż-) g-Dawksza (Kjł.) Dauxa
(n.) Dauksza (g.) iDuksza h. Pierzcha-
ła — 2.Dawgird Łabędź Kjł
Dawgird Mogiła n
Dawidowicz Trąby n.
DeboliLewod. np.—1,
2.Dederkało h. wł.
— 2
Demałowicz h… — 1
Deniszewicz h. Denis.
Denot Świnka od. Kjł
Dermont Wręby od.
Kjł.Derżko Wieniawa Kjł.
Dobkiewicz Giejsztor.
Dobszewicz h.. — 2.
Dochtorowicz h… —1, 2.Dołgiert Łabędź Bon.
Dołmat h. Rozmiar Kjł.— – Isaikowski Prus
od. Kjł.Domeyko h.. — 1, 2.
Domont h.. — 1.
Dornałowicz h… — 2.
Dousin (Dowsin) h.. —
2.Dowbor [Muśnicki]
Przyjaciel od np.—Doweyko Lubicz Wit.- 2.Dowgiało Działosza
Kjł. – l, 2.— Zadora np.
Dowgiałowicz AbdankP-Dowgird Głowa bawola
Kjł. – 1, 2.
Dowiat h… — 1, 2.
Dowłortt h… — 2.
Dowmont Bawola gło-
wa Kjł. — 1, 2.
Downarowicz Przyja-
ciel np. — 1, 2.
Dowojna Szeliga n.Kjł.
Dowojnowicz Odro-
wąż Kjł.Dowolgo h… — 1Dozobor h… n. — 1.Drobysz h. wł.
Kjł. Ns.Drohinicz(Dorohinicz)
Świętołdycz n. Kjł.Drozdowicz Jastrzęb n.Druff h… nDubina h. Zagłoba n.Dubkiewicz h.. —-2.Dukszta ob Dawksza.Dulewicz h… — 2.Dulicz h. wł (Kotwica
od.) Kjł.— Szeliga od Kjł.Dyakiewicz h… — 1.Dymber h… — 1.Dymsza h.. — 1.Dyrdzia h… — 2.DyszlewiczGozdawan.Dytloff h.. — 2.Dzid h. Giejsz n.Dziedowic h… — 2.Dzierzko Wieniawa n.
Kjł.Dziewiątkowicz h… —2.Dziewoczko h. Syro-
komla Kjł.Dzieżyc Lubicz n.Ejdziatowicz (Eydzia-
towicz) Łuk napięty
n. 1, 2.Ejgird Abdank od. n.Ejnarowicz Białynia
od. n.Ejsmont Korab ng. Kjł.

 • 1.Ejtmin Rogala Kjł.Eliaszewicz h. Giejsz
  Kjł.Elzberh h… — 1.Eperyeszy h.. — 1, 2.Erlet h… — 2.Estka Drya n. – l, 2.Eydziarowicz [Łuk na-
  pięty] — 2.Rody litewskie96Eynarowicz ob. Ejna-
  rowicz.Eytmin Działosza n.Faszcz późn.Faszczow-
  ski h. Prus 2° ng.Fiedorowicz w Ns h..
  a w M Pol. h. Ogiń-
  ski.Fiedziuszko Radwan n.Filipowicz Pobóg n.Frąckiewicz Brodzie n- 1, 2.— Slepowron n.Frank Jelita n.Gabryatowicz Dębo-
  róg Bork. — 2Gabszewicz h… — 1.Galicz Nieczuja n.Gasztołd Abdank n.Gażuba Poraj Kjł.Gedorwoch Topacz n.Getowt Kopacz.Giec (Giejs, Giecy) h.
  Gieschaw Bon.Gieczewicz Lubicz n.Giedrowicz h.. — 1.Giedorwoch ob. Ge-
  dorwoch.Giedroyc Hippocen-
  taurus i Poraj ng.
 • 1.Giedygołd h. Rawicz
  Kjł.Giedymin Pogonia li-
  tewska n. — 1.Gielbin h.. — 2.GiełgutDziałoszaod.n.Gierzodowicz h… — 1.Giewił h… — 1.Gieysz h. wł.
  n. Kjł.Gieysztor h. wł.np.
  Giezgołd h… — 1, 2.Gigont h… n. — l, 2.Gimbut Nałęcz (Bon.).Giner Zaremba p.— 1.Gineyko h… — 2.Gineyt Gierałt Kjł.
  Giniewicz h.Ginkiłło b… — 2.
  Gintowt Leliwa n.— Trąby gp. — 1.
  Gintter h… — 1.
  Ginwił h. wł.
  n.
  Girdzimont h… — 2.
  Girsztowt h .. — 2
  Gitort h… — 2.
  Giwoyna h… — 1, 2.
  Gizymont h.. — 1.
  Glichen h.. — 1.
  Glindzicz h… — 1.
  Glinicz ob. llinicz.
  Gładysz Nieczuja n.
  Gneit h… — 1
  Gobiata h. 2
  Goligunt Łabędź Kjł.
  Golimont Ślepowr. Kjł.
  GrekPrawdzicng.— 1.
  Grodź h.. — 2.
  Groniz h… 2.Gratus h. wł.np.

Gryfin h. Gryf (Ż.) — 1.
Grynaszewicz h… — 1.
Grzymayło h… — 2.
Guzelf h… — 1.Hałko h… – 2.
Hamszej Sulima n.
Han h.. — 1.
Hanczowicz h.. n
Hanuszewicz h… — 1.
Haraburda Abdank np.
— 1.Haraim Drużyna Kjł.
Harasimowicz Szrenia-
wa — 1, 2.
Haudring h… — 2.
Hawryłkiewicz h…
Hawryłowicz h… — 1.
Hawsewicz Jelce od.
Kjł.Hayko Ogończyk n.
Hennik (Henning) h…
Hercyk LubiezKjł.—1.
Hermanowicz h… — 2.Herubowicz h… — 1.
Heybowicz h. Pawęza
(Herburt).Hlebowicz Leliwa n.
Holak h. – 2.
Hołowicz h. wł Kjł.
Hołówka h.. — 1,2.
Hołownia h. wł.
n. — 1.— -Jakimowicz.— -Ostrożęcki.Hołub Syrokomla od.Kjł. Ns.Horain Szreniawa n.
Hordyna h. Radwan
od. n.
Hordziejewicz h.. — 1.
Hornostaj Hippocen-
taurus n
Hosciło h… — 1.
Hreczyna-Wojna h.
Korczak n— Kierdej h.Trąby K)ł-
Hrehorowicz Lubicz n.
Hreśla h… — 2.
Hromyka Skarbek h…— 1.Hrycewicz h. Nalewka
Wit.Hryckiewicz Chorą-
gwie n
Hryczyna h Trąby ob.Hreczyna.
Hryhorowicz h…
Hryncewicz h. Iłgow-
ski (Bon.).
Hryniewicz Przyjaciel
od. n.Hryszan h..Huba Przegonią np.
Hubarewicz h… — 1.
Hurko h. wł.
n.Huryn i Hurynowicz
h… — 2.Hutor Kotwica od. n.
Hutorowicz h… 1.Ihnatowicz Godziem-
ba n.Ihnatowicz h. Świat od.
n.llcewicz h.. — 1.
llinicz (Glinicz) h. Kor-
czak n. — 1.
Ilkiewicz h… — 2.
Illicz h… — 2.
Iłgowski h. wł.
n.
Irzykowicz Leliwa Kjł.
Isciewicz h… — 1.
Iszora (Iziera) h. wł.
np.
Iszota h… — l.
Iwankiewicz h.. — 2.
Iwanowicz h. Iłgowski
Kjł.Iwaszkiewicz Gozdawa
n.— h. Trąby.Jacewicz Odrowąż
Bon.— KościeszaHerbWi-
teb.Jachimowicz Dąbrowa
n.Jackiewicz h… n.
Jacynicz Odrowąż n.
Jadald Szreniawa n.
Jagiełłowicz Łabędź n.
Jagmin Pelikan p.—1.
Jajewicz h.. — 1.
Jakubowicz Pobóg od.
Jakimowicz Dąbrowa
n.Jamontt Hippocentau-
rus (Bon.).
Jancewicz h… — 1.
Janiewicz h.. — 1.
Jankiewicz Abdank(Ż.)
— 2.Janowicz h. wł Wit.
Januchnowiczh… — 1.
Januszkiewicz Lubicz
n.— h. Merło — 2.
Jarmoła Kościesza n.
Jarocyk h.. — 1.Rody litewskie97Jaroszewicz Przyjaciel
Herb witeb. — 1.
Jaskołd h. wł.
Wit. 1.— (Jaszczołt) Trąby n.
Jassewicz h… — 2.
Jatowt h… — 1.
Jawgiel Łabędź n. —1. 2.Jawoysz Rawicz n. Ż.).
— 1.Jawrysz h… — 1.
Jędrzejkiewicz h… n.
Jelec Poraj n.Jestnan Korczak n.—1, 2.Jewłaszko Korczak n.
Jocz Godziemba p.
Jodko h. Lis (Herb wi-
teb.).Jodzieszko Bełty od. n.
Jodziewicz h. Szeptyc-
ki (Bon.). — 1.
fotejko Ostoia n.
Józefowicz – Chlebicki
Leliwa np.— h. Radwan.Jundził Łabędź n.— Wieniawa Kjł.
Junowicz Leliwa Bon.— 1.Juraha (Juracha)h. Ko-
twica od. n. — 1, 2.— Poraj.Jurewicz Lubicz n.
Juriewicz Trąby Wit.
Jursza Przyjaciel (Bon).
Jurzyn Ślepowron n.
Justinian h . — 2.
Juszkiewicz – Mintowt
Godziemba Kjł.— Ślepowron Ns.Kaczewicz h… — i.
Kajewicz h… —■ 1.
Kalękiewicz h.. — 2.
Kaptun h… — 1.
Karaczun h.. n.Karaś Dąbrowa np.J. K.Karasiowicz h… — 1.
Karęga h. wł.np.

Karling h… — 1.
Karmin h.. — 1.Karp h. wl. n.
Kasperowicz Prawdzie
Bon.Kaszonowicz h… n.
Kasztela h. g.Kaszyc Salamandra.
Katęga h… — 1.
Kęsztowt Lis n. — 1,2.
Kiełpsz Talat Poraj n.
Kiełtyka h.. — 1
Kieniewicz h… — 1.
Kieniszko h . — 1.
Kierbedź h..Kierdey Bełty n.— Trąby n.
Kierdziewicz h .. — 2.
Kierło h. wł.
(Płomień-
czyk od.) n.
Kiewlicz Leliwa np.
Kieysztort Lis n.
Kijewicz h… — 2.
Kijuć h. — 1.
Kimbar h. Siekiera n.
Kirkin h… — 2.
Kirkor h. wł.np.

Kirsza h… — 2.
Kirszensztein Kryspin
od. n.Kisłowicz h.. (Bork.).
Kiszka Dąbrowa n.
Kitkiło h… — 2.
Klausgielowicz-Puksz-
ta Kościesza — 1.
Klidzia h .. – 1.
Klimantowicz h… — 1.
Klimonowicz h… — 1.
Klimowicz Kościeszap. — 1, 2._Klot h.Tarcza (Ż.) — 2.
Kłodzko Ogończyk n.
Kmicic h. Łodzią n.
Kjł.Kmita Radwan od Kjł.
a w Ns. Chorągwie.Kniaziewicz Murdelio
od. n.Kniażyszcza Lewait
(Bon.).Knot h. wł.
Bon. — 1.Kociel Pelikan nKoczan Nałęcz n.Kodziewicz h… — 1.Kodzioł – Pisanka h…— 1.Kojałowicz – Wijak b.
Kościesza od. Ns.Koyczan Wężyk Kjł.Kokiewicz h. — 2.Kokotowicz Działosza
n.Kolenda Bełty od. n.Kołak h… Żm. — 2Kołb (Kolbe) h. wł.Kołodyjski h Kołodyn
n Kjł.Kołontay Kotwica od
n.Kołupajło Boża wola
Bon.Kołyszka h. Denis (Ż).— 1, 2Komar h. wł.
(Lilia
od.) n.Komoniaka h. wł.

(Strzała rozdarta)
n. — 2.Koncewicz-Gineyt Ła-
będź n.Kończą Ogończyk od.
n.Kondrat h… — 2.Kondratowicz (Kon-
dratowski) Syro-
komla n. — 2.Kononowicz Radwan
od. n. Herb witebKonstantynowicz Lis
Kjł.Kontowt h…Kontrym h. Konopacki
Bon.Kopeć h. Kroje n.Kopeć Lubicz n
Korczyc Brochwicz 2°
Bon.Kordynor h… — 2.
Koreywa h. Dębno np.
Koreywa h. Kusza n.
Korff Gozdawa od. n.— u Kjł. h. Smi-
singk.Korkuc Nałęcz Bon.
Korniłowicz Rawicz.— 2.Korsak h. wł.
n.— h. Lis n.
Koryatowicz h. Pogo-
nią lit. n.Koryzna h. wł.
ng.
Knryzna h… — 2.
Korzeniewicz h. Ko-
lumna n.Kością Leliwa n.
Kosciuszkiewicz h.. —
2.Kościuszko Roch 3° n.
Kosiło h… — 2.
KoszczycPorai n. Herb
witeb. — 1.
Koszyłowicz Ciołek
Kjł.Kotowicz Korczak np.Herb witeb.
Kowzan Trąby (Bon.)
Kozakiewicz h . n.
Kozarewicz Dołęga
herb witeb.
Kozaryn Drya n. — 1.— Kościesza Herb wi-
teb.Kozic h. Łabędź n.
Koziek h. Herburt (Ko-
zieł! litewski) n.
Krażewicz h… — 1.
Krotki Radwan n
Krotowicz h… — 2
Kruniewicz h wł. n
Krupowicz Prawdzie
(Bon).Kryszpin h. wł.
n.13Rody litewskie9ŚKrzeczonowicz Szeliga
od. n.Krzeczot h… n. — 1.
Krzysczanowicz b.. —1.Krzywiec h. Ostoja n.
Krzyźuk h. Kotwicz
(Bon.).Kudrewicz Łabędź n.
KukiewiczMogiła Bon.
n.— Prawdzie Bon.
Kukwa Półkozic n.
Kulesza Ślepowron n.
Kulnow Lubicz n.
Kulwa Pólkozic.
Kulwiec z Gniwiła h.Hippocentaurus —2.Kułak h. wl. Bon. — 1.
Kunczewicz (Ku ce-
wicz) Łabędź Kjł.
Ns.Kuniewicz Zaremba Ż.— 2.Kupel(Kupiel) h .. — 2.
Kurcz h. wl. n.— Ostoja n.Kurosz Ostoja n.
Kurowicz h… n.
Kuszel Drogosław n.— Jastrzębiec p.
Kuszleyko h… — 1, 2.
Kwinta Drya n. Kjł.Labuc h.. — 2.
Lachowicz h. Łodzią
Kjł. — 1, 2.
Lasotowicz Rawicz.
Legowicz Przyjaciel.
Lendowicz h… — 2.
Lenkiewicz Kotwicz np.
Leoniec h… — 1.
LeśniewiczPółkozic n.
Lewkowicz h… — 1, 2.
Lewon Gozdawa Kjł.
Ns.Leyko h… — 1.
Lidziata h.. — 1.
Ligmalewicz h… — 2.
Limont h. wł.
n.
Litwinowicz h .. — 2.
Luczywka h .. 1.Lugayło (Ługayło) h…— 1, 2.Lukinicz h… — 1.
Lutkiewicz Doliwa Ż.
— 1.Lwowicz h. Kostro-
wiec nŁapa Lubicz Herb wi-
teb. n. •— 1
Ławrynowicz Białynia.
Ławskmin Dąbrowa
Kjł.Łazarowicz h… — 1.
Łemkiewicz h.. — 1.
Łodziata h Wadwicz.
Łopata (Łopot, Łopa-
tyński) h Abszlank
Kjł.Łosowicz Syrokomla
od Kjł. Ns.
Łowiewko Kotwica od.
Łukaszewicz Wienia-
wa.— h. wł.
(Korona)
Bon. — 1, 2.Łuniewicz Jastrzębiec
Bon. — 1.
Łuskina Odrowąż od.
Kjł.Łyko Cielątkowa n
Łyszkiewicz h. wł.

(Księżyc) np.— Szeliga p.Macanowicz Bogorya.— Łabędź — 2.
Macewicz Sas p.— 2.
Macliwic Grzymała od.P-Maciejowicz Bogorya
n.Mackiewicz Poraj (Ż).— Przyjaciel Wit.—1.
Macowicz Lis Wit.
Macyna h… — 2.
Maczkiewicz h… — 2.
Makar v. MakarowiczLis od. n.Malewicz h… — 1, 2.
Mańczak Sas n. — 1.
Mańkowicz Łabędź n.(Ż.) – 1.Marcinkiewicz Łabędź
Herb witeb. np.
Markiewicz Łabędź ng.— Ostoja Herb witeb.
Markowicz h… — 1.
Marun Gozdawa Herbwiteb.Maruszewicz h… — 1.
Maskiewicz Odrowąż
Wit. — 1
Maszkiewicz h. Kusza
od. n.Masło Syrokomla n.
Matuszewicz Łabędź n.
Matyaszewicz h. Wad-
wicz n.
Matysiewicz Łabędź
Kjł.Medeksza Lis od. n.
Medynowicz h..
Meyniuw h… — 2.
Memeyksza h… — 1.
Merło Strzała rozdarta
(Komoniaka) p. —
1, 2.Meszczeryn Pogonia 3®
od. Kjł. Ns.Mężyk Wadwicz h… n.- 1, 2.Micewicz Jelita p. —1, 2.Michałkiewicz Koście-
sza n.
Michayłowicz h..
Michniewicz Lis n.
Mickiewicz-Rynwid h.
Lis od. Kjł. Ns.Mickiewicz h. Nałęcz n.
Kjł.— Poraj Ns.Micuta Gozdawa n. (Ż).Miczucha Łodzią n.Mieleszko Korczak n.Mielwid h… Ns. — 2.Mieszukoc h… — 1.Migdał b… — 1.Mikosza h. Kotwica
Herb witeb.— 1, 2.Mikułowicz b… — 1.Mikuta Ślepowron (Ż.)
— 1.Milewicz h… n.Milkiewicz LubiczHerb
witeb.Milthomen h… — 1.Mineyko Leliwa (Bork.)Mingiel(Mingielewicz)
h. Syrokomla.Minigajło h. Łab. Kjł.Minichaw h… — 2.Miniucicz h.. — 2.Minkiewicz Ślepowron np.
— 2.Mintowt Godziemba n.Misiewicz Jelita Herb
witeb. ng.Missuna Kotwica n.Misztolk h… — 1.Misztowt (Misztołt) Lu-
bicz n. — 1.Mitan h… — 2.Mitkiewicz Prus Wit.—2.Mitko Leliwa Wit.Mizgier h.. n.Mleczko Doliwa n.Mnichowicz h… n. —*1, 2.Mokłok h… — 1.Mongiało h… n.Monkiewicz Lubicz od.
n.Monsztolt h. Bichawa
(Paprzyca) Kjł.Rody litewskie99Monsztołt Łab ,dź. Kłj.
Monstwild Dołęga. Kłj.— Korab Kjł.
Monstwił Mogiła n.
Montigaiło Korzbok n.
Montowt Pobóg od. n.
Montrym (’Montrymo-wicz) Syrokomla
K]ł. – 1.
Montygajło (1) ob.Montigajło.
Montwił i Montwiło-
wicz h..
Montywiłło Kolumna
Herb witeb.
Montygierdowicz Wa
dwicz Kjł.Monwid Leliwa n.
Mordas h.. n. — 1, 2.
Morkunt h… — 1.
Mory h.. — 2.
Mosiewicz Topór od.n.
Moskiewicz h.. — 1, 2.
Mostowt h… — 2.
Moszołł h.. — 1.
Moystowicz h… — 2.
Możeyko Łabędź n.— Trąby Kjł.Mrozyk h.. — 1.
Mukiewicz h… — 2.
Muliszewicz h… — 2.
Murza Pelikan n.
Murzynowicz h. Lu-
bicz Kjł-Myśko h. Korczak Kjł.Nabut Radwan n.
Naczkun Doliwa Kjł-Ns.Nagóra-Niemira Goz-
dawa i Jastrzębiec
Kjł- Ns.Narbut Lis n.— Trąby n.— Zadora n.
NarbutowiczTrąbyKjł.
Narewicz h. WieniawaKjł.Nargieło h… n.
Narkiewicz-Jodko Lis
Herb wit. — i.— Łuk napięty Herb
witeb.Narkun h.. (Bork.).
Nartowt h… — 1.
Naruszewicz Wadwicz
nNarwit Kościesza n.
Narwoysz Gozdawa
(Bork.).Narymont h. wł.
Kjł.—2.Nawsuć h… — 1.
Niekrasz Klamry p.— 1.
Niekraszewicz h… n
Nielubowicz Kościesza
Niemcewicz-Ursyn Ra-
wicz Kjł. Ns.
Niemczynowicz Lis
Wit. — 1, 2.
Niemira Gozdawa Kjł.— Grzymała Kjł.
Niemirowicz Szczyt h.Jastrzębiec Kjł.
Niesciuk h… 2.
Nieszuchowiczh… —2.
Nieszyjka Syrokomla
od. n.
Niewiarowicz h… — 1.
Niewier h. Trąby n.
Nisławowicz h… — 1.
Nochotko h.. — 2.
Noniewicz h.. n.
Noreyko h… — 1.
Norwiłło h… — 1.
Norzewicz h… — 1.
Nosowicz h… — 2.
Nurkiewicz h.. — 2.Obieszko h… — 1.
Obuchowicz h. wł.
tj.Jasieńczyk od. np.
Ochmatowicz h… — 2.
Odyniec Leliwa n.— Trąby Koryt.
Okołów h. Topór n.Okolowicz Ostoja n.
Okulicz h… n.Okuń h wł. n.
Okuszko Radwan n.
Olcberk b… — 2.
Olechnowicz Leliwa n.
Olelkowicz Pogonia
lit. n.Olesza h… n.
OlizarowiczŚlepowr.n.
Omęta Niesobia np.
Onackiewicz h. Jacyna
Herb witeb. — 1.
Orczyk (Orczak)h. Prus
3°Heib witeb. — 1.
Orda Ostoja n.
Ordyniec Kościesza
Wit. — 1, 2.
Orwid Gieysz n.Oryż ind. 1607 — 1.
Orzechowicz h… — 1.
Orzeszko Korab n.
Ościk (Ostyk) h. Trąby
n.Oskierka Murdelio od.
n.Ośmieniszko h… n.
Ostankiewicz h.. — 1.
Ostaszkiewicz h.. — 1
Ostreyko h… n.
Ostrouch h.. n.
Oszmieniec h… — 1.
Ottenhausen Bończa n.
Owsiany Ostoja n.— Rawicz n.Pac Gozdawa n.
Pacewicz Gozdawa Kp-— Orla p.Pacyna Leliwa n.
Pakosz h. Prawdzie n.
Pancewicz h… — 1.
Parul h. Nałęcz n.
Paszkiewicz Radwanod. np.Paszyc Łuk ng.
Pawłowicz h. Przyja-
ciel od. n.Pawsza Leliwa n. Kjł.
Październia h. Gozda-
wa n.Petelczyc Pobóg od. n.
Petkiewicz h… — 1.
Petowt h… — 1.
Petraszkiewicz h…— 1.
Petruszewicz Łabędź
Wit. – 2— Trąby Herb witeb.
Piećkiewicz h TrąbyKjł-Pieleszyc h. Pielesz.
Pieskiewicz h .. — 1, 2.
Pietkiewicz Trąby n.
Pietkowicz Działosza
n.— Pomian n.
Pietraszkiewicz OstojaWit.Pietraszkowicz Lubicz
Wit.Pietrzkiewicz Ostoja.Wit. — 1.Pioro Bończa np.
Piorowicz ii… — 2.
Piotrowicz Murdelio n.
Plater h. wł.
n.
Plewako Przegonią
Herb witeb.
Pliszka Pogonia 4°(Ż.).
Płodziewicz h… — 1.
Pociej Waga n.
PoczobutPogonia4°n.
Podolec Dąbrowa n.
Pokolniewicz h…— 1.
Pokorna h… — 1.
Pokubiato h… — 1, 2.
Pollewicz h… — 1, 2.
Połłupięta h… — 1.
Połtyew h… — 1.
Połuian h… —- 2.
Pomian h.. — 2.
Posiewicz h… — 1.
Potelczyc h… — 1.
Poźniak h. wł.
ng.
Prokopowicz Groty n.
Proniewicz-Załamaj h.Rody litewskie100Radwan n.. w M.
Pol. Proniewicz h.Dołęga.Proszcz h. wł.
Kjł.
Proszczewicz h. Peli-
kan n.Proszewicz h… — 2.
Protaszewicz Drzewica
o.— Jastrzębiec n.
Prozor h. wł.
n.— 1,2.
Prysztnen h.. — 1.
Pryzgniłł h… — 1.
Przybora h… — 2.
Puciata h. Kołodyn Kjł.— h. Mogiła od. Kjł.— Syrokomla n.
Pujakiewicz h… — 1.
Pukszta (Puxta) Koś-ciesza od. n.— 1, 2.
Puryszka h… n.
Puzewicz h… — 1.
Puzyna Oginiec ng.
Pypka h. wł.
(Lilia od.)
n.Raczek h… — 2.
Raczkiewicz h… — 2.
Raczko Mosalski (s)
Ostoja (ród pódl.) n.
Radwiłowicz h.. — 1.
Radykiewicz h.. — 2.
Radzewicz h… — 2.
Radziwił h.wł.n.—1,2.
Radziwiłowicz Dołęga
Bork. — 1.
Radziminowicz h..— 2.
Rafanowicz b.. — 2.
Rahoza h. Wieniawa n.
Raiuniec h… — 2.
Rakiewicz Leliwa n.
— 1.Rakint h… — 1.
Rało-Kalon Pobóg Kjł.
n.Ramsza h. Gozdawa n.
~ 1, 2.Ramułt-Baldwin h. wł.

n.Raszanowiczh.. n. — 1.
Raszten h… n. — 1.
Ratoft h… — 1.Ray h.. — 1.
Raykiewicz h.. — 1.
Regy h… — 2.Rekuć Leliwa n. — 1, 2.
Remer Grzymała g. –
1,2
Remet h… — 1.
Renna h… n. — 2.
Reszkiewicz h.. — 2.
Renit Gozdawa n.
Reymet h… — 2.
Reyten h. wł.
n.
Rodewicz h… — 2.
Rodkiewicz h… — 1.
Rodziewicz Łuk napię
ty n. – 1, 2.Rodziewicz Rudnica
Herb witeb.
Rohoza ob. Rahoza.
Rolicz h. Rola Herb
witeb. — 1.
Romanowicz Lubicz n.
Rombolt b . n. — 2.
Romer Jelita ngp.
Romsza (? Ramsza) h…
— 1.Ronikier Gryf n.Ror h… — 1, 2.
Rosser h.. — 1.
Roszczyc h. Lis. n.
Roszko Rola Kap. — 2.
Rożen h… — 2.
Różanka h. Prus Kjł-
Rubczewicz h… — 2.
Rudolf h… — 1.
Rudomina Trąby od. n.
Rugiewicz h… — l.
Rukayza h… — 2.
Rukiewicz Hippocen-
taurus n. — 2.
Rukowicz ii… — 1.
Rupinowicz h… — 2.Rusiłowicz h… — 1.
Rustejko b. wł. (Trąby
od.).Ruszczyć (Roszczyc)
Lis — 1, 2.
Ruszwic h… — 1.
Ruzanowicz Ślepowr.
Rużewicz h… — 1.
Rychlewicz h… — 1.
Rychlig h.. — 2.
Ryło h. Wieniawa n.
Rymaszkiewiczh.. —1.
Rymgajło – Gażuba h.Poraj Kjł. — 1, 2.
Rymkiewicz h… — 2.
Rymsza h. Gozdawa n.
— 1.Rymszewicz h.. — 1.
Rymwid-Mickiewicz h.wł. (Lis od.) n. — 1.
Rymwidowicz Grzy-
mała. Kjł.
Rynkowic h… — 1.
Ryntoft h… — 2.
Rytel Szeliga gp. — 1.
Ryttrehy h… — 1.Sabinek Glaubicz n.
Saczewicz h… — 2.
Sagajło Pomian n. (Ż.).
Sakowicz h Korwin od.
n.— h. Pomian n.
Salomonowicz h… — 1.
Samiszcza h.. — 1.
Samsonowicz-Sapucha
h Lis od. Kjł.
Sapieha h. Lis n.
Sasulicz Łabędź od.g. (Bork). — 1, 2.
Sawicz – Ryngarski h.Sulima Kjł. — 1-
Schlichting h. wł.
n.
Scipion de Campo h.wł. n. — 1, 2.
Serafinowicz h .. — 1,2.
Serbiey h.. — 2.Serbin b… — 2.
Siechnowicz h.. — 1.
Sieckiewicz h… — 2.
Sichen h. Syrokomla
od. Kjł. – 1, 2.
Siekierz h. wł.
n.
Sielawa h wł. n.
Siemaszko h. Góry Kjł.— Łabędź n.
Siemionowicz h. Ra-
dwan. od. n.— h Szeliga n.
Siemiot h… — 1.
Siemkowicz h… — 2.
Sienkiewicz Leliwa g.- I, 2.Siewruk Gozdawa p.
Sipajło h… — 1, 2.
Sipowicz h. Lis n.
Sirewicz h. Trąby n.
Siruć h… — 1, 2-
Skirmunt h. wł.
(Przy-
jaciel od.) n.Skop Trąby n.
Skorobohaty h. Kru-
cyni n.Skorwid Rola n
Skoryna Sielawa ng.
Slepczyc h. Prus n.
Sleporód b. wł. n.
Ślirun h… — 1.
Slizień h. wł.
n. —-1,2.
Sławuta h… — 1.
Słuszka Ostoja n.
Smolewicz h. — 1.
Snieszko h… — 2.
Socieszko h… — 2. Kjł-
Sokół-Wojna h. Trąby
Kjł.Sołłohub Prawdzie n.
Śołokaj Radwan od
Kjł.Sołtan h. Syrokomlaod.Sołouch Mogiła n.
Somorok h. Ostoja Kjł.
Songin h… — 2.Rody litewskie101Sopoćko h. Syrokomla
od.Soroka h… — 2.
Sorosiek h… — 1.
Sosnowicz h… n.
Sowgin h… — 1.
Spiegajlo h… — 1.
Sporcik h… — 2.
Stacewicz h… — 1.
Stańczyk Trąby Kjł.
Staniewicz h… — 1,2.
Stankiewicz Mogiła n.— Wadwicz n.
Starkowiec h.. — 1.
Staszewicz h… — 2.
Staszkiewicz h. wł.
Kjł.
Steckiewicz h. Łabędź.Kjł— h. Sas g.
Stetkiewicz h. Koście-sza n.Steygwiło b… — 2.
Stoma h.. n.
Straszewicz h. Odro-
wąż p. — 1, 2.
Stropeyko h… 2.
Strowp h. wł.
Wit. —
1.Strumberg h.. n. — 1.
Strumiło h. Nałęcz np.
Stryszka Zadora Kjł.
Suchodolski Ślepowr.
Sudnik h. Łuk napięty
Kjł.Sukowicz Wężyk Kjł.
Sum h. Rawicz Kjłł
Surepa h… – 1.Surgut Gierałt n.
Suroz (Frąckiewicz) h…
— 1.Surwiłło h… – – 1.
Suzin Roch 3° Bon. –
1, 2.Swiackowicz h… — 2.
Swian h… — 2.Swida h. Grabie — 1.
Świdło Korczak Kjł.
Sylwestrowicz h… — 1.Sypajło ob. Sipajło.
Sypowicz h… — 1.
Syrewicz h.. — 1.
Syruć h. Doliwa n.— h. Trąby Kjł.
Sywnycz h… — 2.
Szablewicz h… — 2.
Szaciło h… — 1.
Szalewicz h… — 1.
Szantyr h. Lubicz od.Kjł.Szaszewicz h… n. — 1.
Szapka h.. n.
Szauman h.. — 1.
Szczerba Rawicz Kjł.
Szczodro-Mordwin h..

 • 1.Szczyt h. Jastrzębiec n- 1, 2.— Radwan n.
  Szegajło h.. — 1.
  Szembel h. wł.
  (Przy-
  jaciel) od. Kjł-Szemet (Szemiot) Ła-
  będź od. Kjł.
  Szerejko h… — 1.
  Szklenik h… — 1.
  Szklonnik h… — 1.
  Szkryba h… — 2.
  Szmeling h… — 2.
  Sznabowicz h… — 1.
  Szołotniej h… — 1.
  Szołucha h. Świat Bon.
 • 2.Szorc h. Mora n.
  Szornel Dołęga n.
  Szostak Łabędź n.
  Szpork h… — 1, 2.
  Szpoudz h… — 1.
  Szretter Lubicz p. – 1.
  Sztoyn h.. — 2.
  Szukało h… — 1.
  Szukiewicz Odrowąż
  Wit.Szukowicz h… — 1.
  Szukszta h. Pobóg n.
 • 1, 2.Szuksztul h… — 1,Szulakiewicz h… n.—2.
  Szumowicz Rawicz p.
 • 1.Szuścik h… — 1.
  Szwab Jastrzębiec n.
  Szweryn h. Szyba Kjł.
  Szykier h. Siestrzeniec
  n. – 1, 2
  Szymak h… — 1.
  Szymkowicz h. Koś-
  ciesza od. Kjł. — 2.
  Szyrey h… — 2.
  Szyrma Lubicz od n
  Szyszko Dołęga n.— h. wł.
  n.— -Bohusz h. Ody-
  niec n.Tabor h. Półkozic Ns.— h. Wieniawa Kjł.
  Talko Dąbrowa n.
  Talmont h… n.
  Talwosz h… n.
  Tałatowicz Lis od. Kjł.
  Tarasewicz h… — 1.
  Taraszkiewicz h.. — 2.
  Tarussa h . — 1.
  Tawtigerd h. Drya n.
  Telatowicz h.. — 2.
  Teniwka h… n. — 1.
  Terebesza h… — 2.
  Teyder h… — 1.
  Tokar h. Trąby Kjł
  Tołkaczn. h…— 1, 2.
  Tołoczko Pobóg od.n.
  Tołpycha h… — 1.
  Tomaszewicz Łabędźod. M. Pol- — 1,2.Tomkiewicz h… — 1.
  Tomkowicz- Girstowt
  h… — 1.— Leliwa Wit.— Tępa podkowa Wit.
  Toypin h… — 1.
  Tronowicz h… — 1.
  Troska h. wł.
  n.
  Tryzna Gozdawa n.Trzeciak Szreniawa g.
 • 1, 2.
  Tubielewicz h.. — 2.
  Tucewicz h… — 1.
  Tukało h. n. — 1, 2.
  Tukielewicz h.„.Tupik Lubicz od. n.
  Tur h Korczak n— h. Kownia n.— Łuk napięty n. Kjł.
  Turczynowicz h..— 2.
  Turłay h. Jastrzębiecod. Kjł-
  Tuzewicz h.. — 1.
  Twierbutt h… — 2.
  Tynthauz h… — 2.
  Tyszkiewicz Leliwa n.
  Tyszkowicz h wł.Tyt h. Giejsz Kjł-
  Tyzenhauz h. Bawół n.Uhlik h… — 1, 2.
  Ulasewicz h… — 1.
  Ulik h… — 1.
  Urbanowicz • Pilecki
  Łabędź n.Uwojn h… — 1.Wal (Wall) h… — 2.
  Walentynowicz h…—2.
  Walmon h.. — 2.
  Wancewicz h… — 2.
  Wańkowicz h… — 2.
  Wasilewicz h… — 2.
  Waszeńcowicz h. wł.

Kjł.Waszkiewicz Kryż Kjł.
Wazgird h.. — 1.
Wenczkiewicz h… — 2.
Werbut h. Osorya Kjł.
Wereszczaka Lis n.—
1, 2.Weronowicz h… — 2.
Weryha h. Szreniawa n.
Weyss h. Poraj M. Pol.
(Ż.).Wialczany h… — 1.
Wiaźewicz Leliwa n.

 • 1.Rody litewskie102Wic h… — 1.Widejko h. wł.
  n.
  Widmont h. — 2.
  Widzimirz h.. — 2.
  Więckiewicz h. Giey-
  sztor. n.Wiekowicz h. wł.
  Kjł.
  Wieliczko Syrokomla
  n.Wierzbowicz h… –2.
  Wilbik h.. — 1, 2.
  Wilczek Łada Kjł.— Mądrostki n.
  Wilejko h… — 2.
  Wilimowicz h . — 1.
  Wilkaniec h. wł.
  n.
  Wilkołewicz Kot mor-
  ski n.Wincewicz h… Kpt.
  Winko h. Stołobot.
  Winkszna h… — 1.
  Wirpsza h… — 1.
  Wisigin h.Bogorya. Kjł-
  Wisłouch h. Odyniec
 • 1, 2
  Wismont h… — 1, 2.
  Wisygierd Lubicz n
  Wisztold h.. — 2.
  Wisztorth h.. – 2.
  Witez h… — 1, 2.
  Withus h… — 1.
  Witkiewicz h… — 1.
  Wizgerd h. Odrowąż n.
  w Kjł. Wyzgerd. —
 • 1, 2.
  Władyczka h… n. — 2.
  Włochowicz Lubicz n.
 • 1, 2.Wnuczek Jastrzęb. n.
  Woidag (Woydak) h…
 • 1, 2.
  Wojdziewicz h… — 1.
  Wojewodka h… — 2.Woyna h… Trąby n.— -Orański h. Koście-
  sza od. Kjł- M. Gal.Wojniat (Woyniat) h…
  n.Wojnicz h. Nałęcz p.—
  — 1.Woyszko h. Łabędź
  od. n.Wojszwiło h… —■ 1.
  Wojtkiewicz Łabędź.
  Wit.Wojzbun Grzymała p.Wolan Lis n. — 2.
  Wolatynowicz h… — 1.
  Wolbek h.. – 1, 2.
  Wolmer in. Wolimer
  Korwin p. — 1.
  Wołczek Półkozic n.— Prawdzie n.— Wadwicz n.Wołk Kościesza n.— Trąby n. — 1, 2.— Wieże n. — 1, 2.
  Wołkolewicz h… — 1.
  Wołkowicz Kolenko h.Kościesza od. n.
  Wołłowicz (Wołowicz)
  Bogorya n. — 1.
  Wołoczko (Wołodzko)
  Kościesza(Ns) i Mo-
  giła (Wit.) — 1,2.
  Wołodkiewicz Radwan
  n. — 1, 2.
  Wołodkowicz Łabędź
  n. — 1, 2.
  Wołodzko ob.Wołocz-
  n.Wołotkowicz Lis Wit.
 • 1, 2.
  Wonsowicz h… — 1.
  Worobiej h… — 1.Worona późn. Woro-
  nowicz a jeszcze pó-
  źniej Woronicz Pa-
  węza Kjł.Woroniec h… n. — 1.Woronowicz h. Rad-
  wan od. Kjł.— h. Lis od. Kjł-Woropaj h… n. — 1.Worytko Sas n. — 1.Woyna Trąby np. — 1.Woyniłowicz Syroko-
  mla od. n. — 1. 2.Woysznar – Witkole-
  wicz Kot morski n.Wredtt h… — 2.Wrzoska h… — 2.Wyrwicz Syrokomla Ż.- 1.Wyruz h. Korczak od.Wyzgerd ob. Wizgerd.Zabiełło Topór n.Zabieło Lis p. — 1.Zacharewicz h..Zalamaj Radwan Kjł-
  — 1.Zapaśnik h.. — 2.Zaranek Korczak np.Zaryn h… — 1, 2.Zawisza Zadora n.Zdanowicz h. Zdań np.Zegzdra (2) a Zegrz-
  da (M. Pol.) Rawiczp. — ,2.ZegzdroSlepowr.Herbwiteb.Zeli h . — 1.Zelno h… — 2.Żemła Topór n.Zenowicz (Zienowicz)
  h. wł.
  (Despot) n.Zewełło h… — 2.Ziabka h… n — 2.
  Zieniewicz (1) ob. Ze-
  nowicz.
  Zienkiewicz h. Kimbar
  Kjł. – 1-
  Zienko h… — 1.
  Zienkowicz h. Siekierz
  Kjł- — 1.
  Zienowicz ob. Zeno-
  wicz.Ziętkiewicz h… 2.
  Zilewicz h… — 2.
  Złoty h. Pielesz n. Ż.
 • 1.Zołok h… — 1.
  Zrobek h.. — 1.Zub h… n. — 1.
  Zubko h… — 1.
  Zudra h… — 1, 2.
  Zwierz Topór n.Zynie w h. Despot Bork.
  Zynko h.. — 1.Zypla h.. — 1.
  Zyrkiewicz h. Wąż(Ż.)
 • 1.Zywult h.. — 2.Żaba Kościesza od. n— Odrowąż od. Kjł.
  Żagiel h Trąby n.
  Żołłądź Syrokomla n.
  Żółtek h.. — 1.Żółty h.. — 1.Żuk Ślepowron n.
  Żydowicz Lubicz n.
  Żylewicz Lubicz Wit.
  — 1.Żył h… – 1.Żyłok h… — 2.
  Żyniew ob. Zyniew.— h. wł (Pawęza od.)
  (Żer).

Alebicki h. wł.

Andruski n.
Andryanowski h. wł.

Andrzejewski Nałęcz
g- — Prus np. Arcemberski h. wł.
n.
Arciszewski Prawdzie n.
Augustynowski Ogoń-
czyk n. Auerswald h. wł.
n.
Babiński Bojcza np.
Bączkowski h. wł.

— Leszczyc i Nałęcz.
Baczyński Sas ng.
Będkowski Leliwa.
Bagniewski Bawół.
Bajerski h. wł.

— Fogelwerder.
Bachowski Korwin n.
Bąkowiecki Wukry n
Bąkowski Ryś.
Balicki Ostoja.
— Sas.
Baliński.
Balski h. wł.

Baluczyński Leliwa.
Bandrowski Rawicz.
— Sas. g.

Brański.
Brodecki.
Brodnicki.
Brodzicki Księżyc.
Bronicki h. wł.
g. Broniowski.
Broszniowski Sas g.
Browiński, Ślepowron.Bryliński Sas n.
Bryński.
Brześciański Sas ng.Brzezicki Tępa pod-
kowa ngp.
Brzeziński Zabawa.
Brzuchowski Pomian n.Buchowski Sas n.
Buchwałdzki Chomąto.
Buczacki Abdank n.
— Pilawa.
Buczkowski.
Buderaski Lubicz.Bujański.

Gąsiorowski Ślepowron n.
Gdeszyński Gozdawa
n.Gierałtowski Lubicz n.
— Łada.
— Taczała.
Glaczyński h… n.
Gliński Sas pruski.
Gliszczyński Jasttzębiec.
— Księżyc i Księżyc od.
— Zadora.
Głaznocki Prus 3# od.
Głażejewski h. wł.

— Doliwa od.
Głowczewski h. wł.

— Lubicz.
— Ostoja p.

Górski Rogala.
Gortatowski (Gotar-
towski) Leliwa. Gorzkowski Godziem-
ba ng. — Pomian. — Tarnawa p.
Gorzuchowski Prawdzie n.
Gościński Doliwa.
Gosławski h. wł.

— Nałęcz n.
Gostkowski h. wł.

— Brochwicz.
— Drzewica n.
— Gryf od.
— Księżyc.
— Lew.
Gostomski h. wł.

— Paprzyca.
Goszyński h. wł.
n.
Gowiński h…
— Brochwicz.
Gofdziecki h. wł.

Grąbkowski (Grumkowski)
h. wł.

Grabowiecki h. wł.

— Grzymała n.
— Sas.
Grabownicki Osorya.

ski) Korwin i Śle-
powron.
Jakimczycki Jastrząb.
Jakowiecki Jelita p.
Jałowicki (Jełowicki) h.
wł. ngp.
Jemiński Sas n.
Janczyński Pomian ng.
Janiewski h…
Janiszewski h…
Jankowiecki Pomian
od.
Janski Doliwa np.
Jarczewski h. Garczyński.
Jarmoliński Korczak
ng.
Jaromierski Samson.
Jaromirski Zadora.
Jaryczowski Sulima.
Jarzębiński Dąbrowa n.
— Radwan n
Jasienicki Kornic ng.
Jasiński Jelita g.
— Rawicz g.
— Sas ng.
Jasiński (Jasieński) Poronią.
Jaślikowski Jastrzębiec
ng.
Jaśnicki h…
Jaśniski h…
Jastrzębski h…
Jatwieński h…
Jawiecki Nałęcz.
Jaworski Jelita.
— Junosza.
— Sas.
Jaworski Sas pruski.
Jazłowiecki Abdank
od.
Jęczyński (Jaczyński) Lis.
Jełowicki h. wł.
ngp.

Jezierski Rogala np.
Jeżewski h. wł.

— Lis p.Juchnowski Prus [gn.
Juchnywkijow.lne.
Jurkowski Abdank.
— Sas g.
Jurowiecki h… g.
Juszkowski h… n. Kacianowski Ostoja.
Kadłubiski Korczak n.
Kalinkowski Kroje.
Kalinowski z Kalino-
wa ngp.
Kaliski h..
1

Kotlicki.
Kowalewski h. Żukowski n.
Kowalkowski Godziemba.
Kowiński Trąby n.Koziarowski Jelita.
Kozicki Łabędź.
Koziczkowski h…
— h. wł.

Koziński h…
— Kierdeja n.Kozłowski h. wł.— Prus.
Kozłowski Sas.Kraiński Boócza.Krasicki Rogala ng.

Krasnopolski Grzyma-
ła g.
— Topór n.
Krasnosielski Prus n.
Krasowski Sas g.
Krechowiecki h. Sas
ng
— h. Kozłowski (s) g.
Kręćki (Kręski) h. wł.

Krogulecki Junosza
ng.
Krokowski h. wł.

Kropiwnicki Sas ngp.
Krosnowski Lubicz g.
Kruklewnicki Korab g.
Krupecki h… n.
Krupicki Sas n.
Krupocki h. wł.
n.
— h. wł.
innego.
Krupski Korczak n.
Kruszelnicki Sas g.
Kruszewski h.. n.
Kruszyński Prawdzie n.
Krymuski Dołęga.
Krynicki Korab g.
— Rogala.
— Sas g.
Krzeczowski Korczak.
Krzemieński Prus 3°p.

Krzywczycki Topór n. Krzywicki Kierdeja np. Krzywiecki h. Massalski ngp. Kublicki Prns 3° n.
Kucharzewski h…
Kuczborski Ogończyk n,
Kuczwalski h..
Kujawski h. wł.

Kukowski Ślepowron.
Kulczycki Sas p.
Kuliczkowski Kusza-
ba.
— Rogala g.
Kulikowski Drzewica
g-
— Nałęcz.
Kulwiocki Ginwiłł.
— Hippocentaurus.
Kumaniecki Leliwa g.
Kumanowski h… g.
Kunaszowski Radwan
g-
Kunicki Sas p.

Łącki b .
— Korzbok n.
— Szeliga.
Łączyński Dołęga.
z Ładańca TrzywrębyŁastowiecki (w M. Pol.
h. Larvssa) n.
Łaszewski Grzymała p.
Łążyński Ramułt.
Łębiński Szaława.
Łęcki (Lenski) h. wł.

— Ostoja.
Łętowski Nieczuja.
Łężycki h.
Łodygowski (Ludwikowski)
h… n.
Łodyński Sas.

Magdaliński Prus 3°.
Makierski ob Mokierski.
Malawski Pomian.
Malechiński h. wł.

Malczycki Korczak n.
Malechowski Abdank
n.
Maleczkowski Ostoja
n.
Maleczyński Jastrzęb.
P-
Malejowski..
Malicki Junosza ng.
Maliński h. Pietyróg
ng.
Małociechowski (Cierachow-
ski) h wł.
Małżewski h…
Manasterski Pilawa n.
— Sas ng.
Topór. Markowski…
Martynowski Junosza
Maszowski (Maszkow-ski).

Orański Kościesza ng.
Orchowski Nałęcz n.
Orlewski Cielątkowa.
Orłowski h. wł.

— Chomąto np.
— Sas pruski np.
Ormiański Prus n.
Orpiński Jastrzębiec.
Ortyński g.
Orzechowski Oksza
ng.
— Topór.
Orzechowski Rogala.
Orzecki Jastrzębiec.
Ościsławski (Hości-
sławski) Korczak
ng.
Osiecki.
Osieczkowski Ostoja.
Osiebrowski.
Osławski Korab.
Osiowski Eos.
Ossowski Brochwicz.
— Prus.
Ostałowski n.
Ostaszewski h. wł.

Ostrogski h. wł.

Ostromiecki (Ostromecki)
Pomian.
Ostrowicki Prus.
— Topór.
Ostrowiecki Oksza. Ostrowski Korczak n. — Leliwa n. — Nałęcz n. Ostrowski (Ostrowicki). Ostryjewski. Oszański Szreniawa. Oszczowski h. wł.
Owidzki Dołęga. Owłoczyński Suche-kownaty. Owsiankowski. Oźański h. Biała. Pachniowski g.
Pacławski (Pasławski)
Sas g.

Podusowski h…
Podwerbecki h… n.
Podwiński h… g.
Podwy socki Ostoja ng.
— Sas ng.
Pogański h…
Pogroszewski h…
Pohorecki Sas gp.
z Pohorylec h. wł.

Polański [Sas] ng.
Połchowski h…
Poleski Kos.
Poluchowski Trzy
krzyże.
Połczyński Gwiazda.
Pomiejski (Pomojski) h. wł.

Pomierski h…
Pomorski h…
z Pomorzan Kierdeja.
Popielewski Rogala.
— Manteuffel.
Popławski h…
Popowski h…
Poradowski Pobógnp.
— Sas p.
Porudeński Belina n.
Porwaniecki Korczak
n.
Porycki Wieniawa n.
Posiechowiecki h…
Posochowski h… g.
Postołowski h…
Powalski Rogala.Powierski h…

Prądzyński Grzymała p.
— Księżyc od.
— Zadora.Prochnicki Korczak np.

Prusinowski Sas g. — Topór n.
Pruski Leliwa.Pryjomski h…
Przebędowski h. wł.
ng. Przechlewski h.. Przedrzymirski (Prze-
drzymieski) g.
Przełęcki h..

de Przemiwołki Grabie.
Przepałkowski Przegonią.
z Przerośli h. wł.

Prześmiński Gozdawa.
— Ostoja.
— Paprzyca.Przewaradowski h…Przewosiecki h. wł.

z Przewodowa Szeliga.
Przewoski Nałęcz.
Przewoski h. wł.

Przybołowski h…
Przywidzki Leliwa n.
Pukiniecki Sas.
Putiatycki h… g. Puzdrowski Junosza g. Puzowski h… n.
Rachański Jastrzęb. n.
— Junosza n.
Raciniewski h…
Raczkowski Leliwa.Radecki Doliwa.
— -Mikulicz h. wł.

Radecznicki Rawicz.
Radenicki h. wł.Radochowski h. wł.

Turzynski h…
Tustanowski Sas g.
Tuszyński Nałęcz np.
Tychowski Sas g.
Tylicki Lubicz.
Tymawski h…
Tyrawski Osorya ng.
— Tępa podkowa.
Tysarowski Sas.
Tyśmieniecki Wręby.
Tyszkowski Gozdawa.
Tytlewski Cholewa.Uchański Radwan.
Uderski Niezgoda.
Udnowski Pawęza.
Udrycki Nałęcz n.
Uhelnicki^Huhelnicki)
[Sas).
Uherski h wł.
Uhnowski h…
Uhro wiecki (U hrowski)
Suchekownaty.
Uhrynowski h… g.
— Sas
Uklański Radwan.
Ulanicki (Hulanicki) h.
Ulani ki.
Ulkowski(Wulkowski) Cho-
mąto.
Uniatycki Sas ng.
Urbański Nieczuja gp.
— Sas g.
Uruski Sas g.
I U’zejowskiTrzvwręby.
Ustaibowski Abdank.
— Leliwa n.
— Ostoja n.
. Ustrzycki Przestrzał
1 ng.
| Uzdowski Bończa np.

Wernihowski Łagoda.
Węsierski Belina.
— Jastrzębiec.
— Leliwa od.
— Syrokomla.
— h. wł.

Wichorski Nieczuja.
Wichrowski Lew z mu-
ru.
Wichulski (Jabłonowski)
Prus 3°.
z Wicynia (de Wyczin)
Abdank.
Widlicki Ogończyk.
Więcborski Łodzią.
— Zadora. Wiecki ob. Wietski. Więckowski h… g. Więckowski Drogosław — Poraj. Wielhorski Kierdeja
ngp.
— Korczak ngp.
Wielobycki Abdank.
Wielostowski h…
Wierczański h…
Wierzbicki h.. n.
Wierzbowski Dołęga
— Prawdzie
Wierzbowiecki h…
Wierzchanowski h.. g.
Wierzchowski h..
— Korczak ng.
Wieszczycki h. wł.

Wietecki (Wiecki) Księżyc.
— Leliwa od. n.
Wietrzychowski Pomian n.
Wietrzyński Przegonią
n.
Wietski ob Wietecki.
Wiewiorkowski (Wiewierski i Wiewiorski) Szreniawa.Mazow. – i

Iwanowski Rogala —
skreślić.
Kaczanowski — skrę-
ślić Klonowski — skreślić. Kobylański Lubicz — nie g. lecz np. Kobylański Sas — nie Bon. lecz p.Mirowski — skreślić.
Okoński — skreślić. Olszański — skreślićRyński Jastrzębiec — skreślić.Ruskie
Cichosz h… 1697. Czambor Rogala (Ż.). Czaplic Kierdeja n. Czeszyk h.. 1427. Czudynowicz h.. Czuryło Korczak n. Czyż Godziemba n.
Daby h… 1697. Daniłowicz Rola g. — Sas ngp. Daszkiewicz Prawdzie Bon. Daszko (Daszkiewicz) Kory but g (Ż ). Deboli h. wł.
g. (Lew od.) ngp. Dederkała h. wł.
Bon. Denhoff h. wł.
n. Denisko h. wł.
n. — h. Wukry. Bon. Deniszewiczh Denis n. Derszniak h. Korczak g. Dobek Gryf ngp. Dołgiew Łabędź. Bon. Drobysz h. wł.
n. Drogomir h. wł.
n. Drogoń Przerowa n. Drużbic Junosza n. Dusza Belina n. Działosza h. wł.
Dzierzek Nieczuja ngp. Dzik Doliwa n. Dziusza Boźewola. Bon. — Kierdeja n.
Ruskie
Łasko Leliwa n.
Łaszcz Prawdzie n.
Łątkiewicz Prus n.
Łopatko h Łopot n.
Łoś Dąbrowa n.
— -Roźkowski Ogon-
czyk Herb witeb.
Magiera Szeliga n.
Makosiej Prawdzie n.
Małdrzyk Wąż n.
Mążyk Wieniawa.Mier h wł. ng.
Mikulicz-Radecki h. wł.

t. j. Gozdawa od.
ngp.
Mleczko h. wł.

Mniszek Poraj.Mokosiej Wukry n.
Montułt Topór.
Morawiec Ogończyk n.
Mroczek h…
Mrówka h…
Myszka Korczak n.
Ruskie
Nagwazdan Sas.
Narusz Klamiy.
Nielepiec Prus n.
Niemieia Jastrzębiec
Papr.
Niemierza Jezierza n.
Niemierzyc Leliwa n.
Niemira Gozdawa n. Niemira Grzymała. Niemirycz Klamry p. Norwid (Nierwid) Topór p. Nos Topór n.
ObuchowiczKluczroz-
darty (Jasieńczyk)
ngp.
Ochrymowicz h… n.
Odyniak h…
Odyniec h. wł.
n.
Olekszyc h… n. Olizar Chorągiew ng. –Wołczątewicz h… Orwicz ob. Bohowityn. Ostapkiewicz h… g. Ostroróg Nałęcz. Otowicz h… — -Pilecki h… Ozga Rawicz n. Ozygałka h…
Parawa Doliwa.
Patryk Tarnawa n.
Pełka Osorya g.
— Radwan n.
Pieniążek Odrowąż.
Piwo Prawdzie n.
Popiel Sas.
— Sulima.
Pretficz Wczele n.
Preus ob. Pruski.
Ruskie
Sanguszko Pogonia. Sasin-[Bylecki] Jastrzębiec n. Sawka h…
Ścibor Ostoja.
Serbin h…
Sieciech Topór n.
Siemasz in. Siemiasz
[Dryewicz Ns.] h.
Sas n
Siemaszko Odrowąż
El. 2. Siemion Radwan.
Sieniuta h. wł.
n.
Sienkowicz h…
Skoruta Korczak n.
Skowrotka h… Sianka Nieczuja n. Ślizień h. wł.
n. Słabosz Wieniawa n. Sławek Prus n. Słopicz h… Słotyło Sas g. Smiotanka (Śmietanka) Korczak n. Snak h… Sobol h…
Socha h…Ruskie
Zrzybek h…
Zubowicz b.. Zuszyna h… Zwań Rawicz n Zybnra h..Żolądź Syrokomla n.
Żydowicz Lubicz n.

Adamowski Nieczuja
Czelechi.
Arciszewski Rola n.
Arkuszewski Jastrzęb.
Babczowski.
Babecki Cholewa ng.

Bagrowski h. Celma.
Bąkowski Gryf n.
Balicki.
Baliński Jastrzęb. ng.
— Ogończyk.
— Przosna.
Bałdowski.
Baranowski Jastrzęb.
— Ostoja g.
Barczkowski Jelita.
Bardziński Abdank np.
Bardzki Saszor (Orla).
Bartkowski Ostoja.
— Taczała n.
BartochowskiRola np.
Bartoszewski Jastrzę-
biec n.

Brodowicki Łodzią n.
— Wieniawa.
Brodowski Brok.
Brodziński.
Brodzki (Brocki) Łodzią n
Bronicki Ślepowron g.
Broniewicki.
Broniewski Leliwa n.
— Ogończyk n.
Bronikowski h. wł.
Broniszewski Po-
mian n. Bronowski. Broński Junosza n. Bruczkowski (Bracz-kowski) Bogorya n. Brudkowski Ślepowr.
Brudzewski Nałęcz.
Brudzyński Prawdzie n.
Brunikowski.
Brzeski.
— Jastrzębiec n.
Brzeziński.
— Doliwa n.
— Szreniawa.
Brzeżański Rogala n.
Brzoski.
Brzostowski.
Brzozogajski Leliwa n.
Brzozowski.
Buczkowski Ogończ.
— Orla.
Budkowski (Butkow-
ski) h…
Budzisławski Sulima.
— Szreniawa.
Budzewski.
Budziszewski.
Budzyński.
Bujnowski.
Bukowiecki Drogosł.
Bukowski Tępa pod-
kowa.
Bułakowski Prawdzie.
Busiński Grzymała n.
Buszewski.

Gaszyński Jastrzębiec
ng.
— Stembark (Stern-
berg).
Gawłowski Jelita n.
— Korab.
— Nałęcz.
— Prus.
Gawroński Rola np.
— Świnka ng.
Gębarzewski Bróg.
Gembicki Nałęcz ngp.
Gidzielski Poraj n.
Giżycki Nałęcz n.
Giżyński Gierałt.
z Ględzianowa Łodzią.
Ględzianowski h…
Gliński h..
— Leliwa.
— Nowina n.
Gliszczyński Gozdawa.
— Jastrzębiec np.
Głębocki Doliwa np.
— Drya.
— Odrowąż
Gadski h…
Głodowski Dąbrowa n. Głogiński Ostoja n. Głogowski Dołęga. Głoskowski Korab np.
Głowacki Prus ng. Głowczyński h.. — Wczele. Głowiński Godziemba
n.
Głuchowski Gryf.
— Rogala.
— Szreniawa.
Głupiecki Jelita.
— Szeliga.
Głuszyński Łodzią.
— Rogala.
Gniazdowski Korab np.
— Wczele n.
Gniewkowski h.. n.
Gniński Trask n.
Gnojeński Ciołek.
Gnuszyński Pomian.

Gorzechowski Ogon-
czyk np.
Gorzędowski h… — Ogończyk np.
Gorzewski h…
— Zaremba ng.
Gorzkowski h… Gorzuchowski Doliwa n.
Gorzycki Doliwa n. — Drogosław n. — Korab n.
— (Gorzecki) Ogoń-
czyk.
Górzyński Nałęcz np.
Gościchowski Praw-
dzic.
Gościecki h.
Gościejewski Bróg.
— Ciołek.
Gośliński Przerowa.
Gosławski Błoźyna.
(Chorąbała).
— Nałęcz.
z Gosławic-Pasek Do-
liwa.
Gostkowski Glaubicz.
— Lubicz p.
Gostomski h. wł.
Gostyński Gryzina n.
Goszczyński Pobóg p.
Gowarczewski Łodzią.
Gowarzewski Prawdzie
P- Gozdowski Rola g.
Grabiański Świenczyc
np.
Grabieński Drya.
Grąbiewski h… Grąbkowski h. wł.
Grabonowski h. Świnka. Graboszewski h. Grabowski Ogończyk. — Wczele.

Jagodziński Ślepowr.
Jajkowski Jastrzębiec.
— Jelita n
— Kotwicz.
— Ostoja.
Jaktorowski Poraj n.
Jamiński Bogorya.
Jamiołkowski Doliwa
n.
Janicki Rola ngp.
Janikowski h..
z JaniszewaOgończyk.
Jankowski b…
— Junosza g.
— Lubicz.
— Ogończyk gp.
— Poraj.
Jaraczewski Zaremba
n.
Jaranowski h…
Jarnowski (Jaronow
ski) Topór np.
Jarochowski Lubicz.
— Rola.
Jarociński Jastrząb p.
Jarogniewski Saszor
(Orla) n.
Jaromierski Samson n.
Jarosławski Ciołek.
— Junosza.
— Nowina.
Jaroszewski Sulima.
Jaroszkowski Poraj.
Jasiński h…
— Dołęga n.
Jaskólski Leszczyc ng.
Jaskułecki Zaremba n.
Jastrzębski Jastrzębiec.
— Zaremba np.
Jaszczółtowski Belina
n.
Jedlecki h… n.
Jedlicki h..
Jedliński Nabram.
Jędrowski h..
Jelitowski Doliwa.
— Jelita n.
Jemielski Nieczuja.

Jemiołkowski Doliwa n.
Jemiołowski Poraj n
Jerzmanowski Dołęga
ngp.
Jerzykowski (Irzykow-
ski) Ostoja ngp.
— Przegonią.
Jerzyński h…
Jezierski Topór n.
Jeżewski h…
— Poraj.
Jurkowski Leliwa.
Jutrowski Świnka n.
Kaczanowski Wczele.
Kaczkowski Nałęcz n.
— Oksza.
— Pomian ngp.
— Prus ngp.
— Świnka gp.
Kaczliński Bróg.
Kadzidłowski Ogoń-
czyk n.
Kakawski Świnka n.
Kąkolewski Krakwicz.
— Samson.
— Starykoń p. Kalinowski Zaremba. Kaliński Jelita n.

Kowalski Wieruszowa
ngp.
de Kozanki Abdank.
— Amadejowa
Kozanecki Wąs p.
Kozielski Rola n.
Kozierowski Dołęga
ng.
— Jelita ngp.
Koźlątkowski Szrenią-
wa n.
Kozłowski h. Keblow-
scza.
— Wieże p.
— Korzbok.
Koźmiński Ostoja.
— Poraj np. Kozubski Abdank ng. — Amadejowa.
— Drużyna.
— Nieczuja.
— Rogala.
Kraiński Jelita ngp.
Krajewski h…
— Glaubicz.
— Leliwa np. Krajkowski Łodzią. — Świerczek np. Krąkowski Trąby np. Krąpiewski h…
— Korab n.
Kraśnicki Rawicz np.
z Kraśnic Samson.
Kraszkowski Nałęcz
np.
Krępski Poraj n.
Kręski Naderwicz np.
Kretkowski Dołęga np.
Krobanowski Abdank
n.

 • Gryf n.
  z Krokocic Korab.
  Krokocki h…
  Królikowski Poraj ngp.
  z Kromolic Grzymała.
  Krosiński h… g.
  Krośniewski Abdank.
  Krotowski Leszczyc n. Krowicki Junosza.
  — Korab.
  — Nowina g.
  Kruchowski Nałęcz.
  Kruczyński Rawicz g.
  Kruszewski Abdank
  ng.
 • Gryf.
  Kruszyński Pomian np.
  — Poraj.
  Krzecieski Ramułt.
  Krzęciewski (Kręcie-
  jewski) Rola n.
  Krzękołowski Bróg.
  — Czassa (Glaubicz
  od.).
  Krzemieniewski Grzy-
  mała n.
  Krzepczowski Junosza.
  Krzesiński Lubicz n.
  — Nieczuja p.
  Krzesiński Lubrza (Lu-
  bicz).
  Krzesiński (Krzeszyń-
  ski) Łodzią.
  — Nieczuja.
  Krzeszewski (Krze-
  szowski) Kroje n.
  Krzetowski Zadora.
  Krzewski Godziemba.
  Krzycki Kotwicz.
  Krzykoski (Krzyków-
  ski).
  — Junosza.
  Krzyszkowski Bróg n.
  Krzy wański Jastrzęb. n.
  — Mądrostki.
  — Tępa podkowa.
  Krzywiński Abdank.
  Krzywosądecki Nieso-
  bia n.
  Krzyżanowski Abdank.
  — Czassa.
  — Sulima.
  — Świnka ng.
  Krzyżownicki Grzyma-
  ła.
  Księski Łodzią n. de Ktery Nowina. Kubacki Samson Kucharski h. wł.
  — Korab g. — Lubicz n.
  — Wczele.
  —- Zagłoba n.
  Kucicki h… Kuciński Ogończyk np. Kuczewski Poraj np. KuczkowskiW ężyk np.
  Kuczyński Ciołek. — Jelita. Kuklinowski Sulima Kukowsld Jastrzęb. n.
  Kunicki Abdank ng.
  Kuniński (Koniński) Abdank. Kunowski Łabędź n. — Nałęcz n. Kurczewski Szreniawa
  n.
  Kurnatowski Łodzią
  de Kurnik Łodzią.
  Kurowski Leliwa.
  — Nałęcz ngp.
  — Wężyk n.
  Kustrzycki h… g.
  Kuszkowski Junosza
  np.
  Kwiatkowski Gryt np.
  — Nowina n.
  — Rola.
  Kwilecki Szreniawa n, Łabęcki Korab n. Łabiszyński Prawdzie n. — Topór. Łączkowski Nałęcz g.
  — Zadora g.
  Łagiewnicki Grzymała
  n.
  — Poraj n.
  Łucki Jelita ngp. — Prus. Łąkiński Jelita n.
  Łąkoszyński Rola.
  Łąkowski Nałęcz.
  Łaniewski Korczak gp.
  Łącki Korab np.
  — Rogala.
  Łaszczyriski Wierzbna
  np. Łaszewski Trzaska g. Łaszowski Szeliga ngp.Łaziriski h r— (Łaźniński) Jelita n. Łaźniński Rola. Łążyński Nałęcz ng. Łęcki h.
  — Jelita.
  Łębiński Nałęcz n.
  Łęcki h.
  — Dołęga.
  Łętkowski Jastrzęb. n.
  Łobeski Korab g.
  Łobodzki Chorąbała.
  — Jastrzębiec.
  Łochocki Junosza. Łochyński Jelita n.
  de Łosin Doliwa.
  Łopatecki Korab np. Madaliński Laryssanp.
  Magnuski Abd. ngp.
  Majkowski Jelita.
  Mąkolski Gryf gp.
  Mąkoszyński h…
  Mąkowiecki Dołęga
  np.
  — Lubicz.
  Mąkowski Ogończyk
  np.
  Malanowski h… g.
  — Cholewa.
  — Ogończyk.
  Malczewski Abdank n.
  Malechowski Abdank
  n.
  Malicki Odrowąż n.
  Maliński Grzymała.
  — Radwan.
  Maliszewski Grabie n.
  Malonowski Cholewa n. Malski Janina p. — Nałęcz gn. Małachowski h.. — Nałęcz np. Małecki Jelita ng. Małkowski Korab. Małyski (Maliski) Nałęcz. Maniecki Sokola ng. Mańkowski Jastrzęb. ngp. — Prawdzie np.
  Marcinkowski Nałęcz n. Margoński Grzymała n. Markowski h… — Grzymała. — Jastrzębiec. — Szeliga ngp.
  Marszecki Rogala n. Marzęcki Szreniawa. Marzelewski Poraj. Marzyński Samson. — Strzemię. — Zagłoba. Masłowski Nałęcz. Osiński Wąż np.
  Ośmiałowski Trąby.
  Ośnicki.
  — Orla ng.
  Ossowski Dołęga np.
  — Lubicz.
  — Napiwon.
  — Rola.
  Ostrołęcki.
  Ostrowicki.
  — Dołęga np.
  Ostrowski Korab.
  — Wilczekosy.
  Oszczebliński.
  Oszkowski Lubicz n.
  z Otmianowa Rola.
  z Otorowa Odrowąż.
  Otoski Łabędź g.
  Otuski Samson.
  Oźegowski Wąż n. Pabianowski Jastrzęb.
  Pacynowski Korab.
  Pączkowski Lubicz n.

.
Policki Prawdzie n.
Polimski h…
Politański (Politalski)
Ostoja ng.
Pomianowski h…
Pomorski Abdank.
— Trzy gwiazdy.
Fonętowski Leszczyc
n.
Poniatowski Szrenią-
wa n.
Poniecki Ostoja n.
Poniński Łodzią ng

Popowski h…
— Nałęcz n.
— Nowina n.
Porażyński Rawicz p.
Porczyński Abdank.
— Jastrzębiec ngp.
Poraski h…
Postękalski Jelita n.
Potarzyński Bełty n.
Potołowski h… Potrzaskowski h… Potulicki Grzymała np. Potworowski Dębno n. Powierski Jastrzębiec. Powodowski Łodzią n. Poźarowski h..

Prądzewski (Prządzew-
ski) Grzymała n.
— Nowina
Prądziński (Piądzyń-
ski) Grzymała n. Praski Nieczuja n Prątkowski h… Prawęcki Janina. — Kościesza n. z Prawkowic Łabędź.
Proczyriski h..
Prosiński h..
— Ślepowron. Proski h…
— Samson n. Prusiecki h… Prusimski Nałęcz n. Prusinowski Pobóg Pruski h…
— Grzymała. — Junosza. Pruskowski Odrowąż
Pruśliński Korab. Pruszkowski Amade-
jowa.
— Odrowąż np. — Ogończyk np. — Wieniawa. Przanowski Cwalina. — Jastrzębiec. — Lubicz. — Nowina p. Przecławski Glaubicz
ng.
Przedzyński Jastrz. n.

Przemęcki h. wł.
Przemysławski h…
Przepałkowski h.. n.
Przerębski Nowina n.
Przerownicki Junosza
n. Przesiadłowski Szeli-
ga-
Przespolewski Topór
n.
Przetocki Nałęcz n.
— Saszor n.
Przewrocki Junosza.
Przezwicki Abdank n.
Przybiński Glaubicz.
Przyborowski Abdank
n.
— Sulima np.
Przybysławski Jasień-
czyk p.
— Lubicz n.
Przybyszewski Grzy-
mała ngp.
Przygodzki h.. n.
Przyjemski Rawicz np.
Przykucki h…
Przylepski Drogosła-
wicz.
Przyłubski Poraj np. Przyrański h… Przyrownicki Doliwa. Przysiecki Drya. — (Przesiecki) Nowina ngp.
Przystanowski Pomian
n.
Psarski h… — Pomian n. Pściński (Pszczyński) Leszczyc. Pstrokoński Paparona np. — Poraj np. Psurski Rola. Pszczołecki Szreniawa n. Pszczyński Leszczyc n. Ptaszkowski h… n.

Ptaszkowski h…
Puczniewski Abdank n.
Pudliszkowski h…
— Leliwa. Pudłowski Jelita.
— Kościesza np. — Świnka.
Pukarzowski h…
Pyczkowski Grzymała.
Pyszkowski h…
Pytowski (Pitowski)
Nowina np.
— Osorya.
Rąbczyriski h…
Rąbiński Łodzią np.
Racedowski Trupia-
głowa n.
Raciborowski Dobru-
szka (s).
— Prus.
— Wężyk.
Racięski Pomian n. Racławski h… ng. Raczkowski Nałęcz.
— Oksza.
— Poraj. — Prus ng. RaczyńskiJastrzęb. ng. — Nałęcz ngp.
Radecki Drya.
— Godziemba.
Radlicki Abdank.
— Korab np. Radłowski Trzy w dar
np.
Radochowski h… Radojewski Ogończyk n. Radoliński Leszczyc
np.

i

Tymieniecki Zaremba
n.
Tymiński Brochwicz p. — Nałęcz p.

Uchorowskr Samson.
Ujejski Gryf ngp.
Ulanowski Sulima n.
Uleski Rogala.
Umiński Cholewa p.
— Czassa n.
— Ogończyk.
Uniemierski h…
Upalski h…
Urbanowski h…
— Prus np.
Usarzewski Odrowąż.
Uścięcki Grzymała.
Uwieliński Rogala.

Węgierski Puchała.
— Wieniawa p.
Węglewski Grabie.
Węgorzewski Leszczyc
n.
— Szreniawa.
z Wenecyi (de Wene-
cia,’ Krwawy Diabeł
h. Zadora.
Wichrowski Pomian n.
Widawski Wężyk ng.
Widliński Junosza n.
Więckowski Drogo-
sław n.
— Gierałt.
— Os oja. — Prus ngp. — Prus 2° i 3° p. Wieleński h… p. Wielicki Cholewa n. — Lubicz n.
Wielowiejski Poraj n.
Wielżyński (Wilżyński)
Bróg n.
— Nałęcz.
— Przosna n.
Wieniawski Wieniawa
ng.
Wierzbicki Dołęga.
— Nieczuja ngp.
Wierzbiński Nałęcz n.
Wierzbowski Jastrzę-
biec n.
— Nałęcz.
Wierzchoczewski Na-
łęcz n.
z Wierz^hlasa Ostoja.
Wierzchlejski Bersten
n.
Wierzchowski Pobógn.
Wiescicki (Wieszczyc-ki) Grzymała. Wiesiołowski Ogoń-czyk np. Wietrzycki Pomian. Wiewiecki Jastrzęb. n. Wiewiórowski Grzymała np.

~ Litewskie
Augustowski Prus 39.

Korzeniowski — nie h…
lecz h. Ogończyk.
Kruszewski Abdank —
skreślić. Krzyżańkowski Abdank — a nie Krzyżanowski Łucki na str. 31 nie — lecz Łącki. Łąkiński — nie Jelita lecz Pelikan. Łącki nie — lecz Łaski Korab i Jelita.
Łębiński nie — lecz
Łękiński. Łopatyński Lubicz — skreślić. Maliszewski — nie h Grabie lecz Go-dziemba. Mańkowski Jastrzębiec
— skreślić. Marszecki nie — lecz Marszewski. Milewski nie — lecz
Mileski. Niesułkowski Rawicz
— skreślić. Niewiadowski — skreślić. Niewieski g. nie —■ lecz Niewieski No wina ng. i Wieniawa. Ogorzelewski — nie Rola lecz Szeliga. Parsaliński nie — lecz Parskliński
Parzniewski—skreślić.
Przystanowski h… — a nie h. Pomian. Rajski Kietlicz — skreślić. Roszkowski Nieczuja skreślić. Ruchowski nie — lecz Ruchocki. Ryński — skreślić.

Czarusty h.. Czechowicz Ostoja ng. Czerwonka Lubicz np. CzwalinaGodziembap Czyż (?) Lis.
Dąbrowy h. Dąbrowa Dadzibóg h.. Dęby Ślepowron p. Denhoff (Donhoff) h wł. Depult h. wł.
Długosz Poraj. Doliwa h. Doliwa. Dołęga h. Dołęga n. Dołgierd Łabędź n. Donhoff ob. Denhoff. Downarowicz Przyjaciel n. Dukszta Pierzchała Dunin Łabędź ngp. Dworak Ślepowron. Dziakiewicz h… n Dzierzek Nieczuja ngp. Dzierzek Roch
Eliaszowicz h.Trzazka.

Łada h. Łada np.
Laguna ot>. Lagona.
Łapa Jastrzębiec od.
— Lubicz.
Ławny h… 1697.
Łazowy h. wł.
— Lubicz.
Łoś Dąbrowa ngp. Łoza Ślepowron. Luba h. Lubicz n. Łuczajewicz h.. Majek Lis Wit.
Mąka Rola.
Marchewka h. Lubicz
Wit.
Maskotka Pobóg Wit.
Materna Ślepowron n. Metela Rola.
Mieleszko Rola.
Miklaszewski Ostoja
ngp.
Mleczko Korczak np.
Mniszek h. Ogońoz. n.
Morzydło późn. Moczydłow-
ski h. Ślepowron p.
Moczysławski h. Nowina p.
Modlibóg h. Rola Wit.
Moniuszko Pobóg.
— Krzywda.
Morze Grzymała.
Mostyk h…

Mroczek Prus 1® ngp.
Mroczek Dąbrowa Ż. — Kołuszkorskiego.
— Prus 8° Kap.
— Roch.
Mrówka h… 1697.

Nagorka Jastrzębiec n.
— Nabram p.
Nagórki Roch 3“ Wit.
Nałęcz h. Nałęcz np.
Nieczay Pobóg od. n.
Niemcewicz Rawicz n.
Niemierka Ślepowron.
Niemierza h… (ob. Żyli n). Niemira (Niemiera) Gozdawa np. — Jastrzębiec np. Niepiekło h… Nietyxa h. Mora n. Nosek Ślepowron.
Obłap Trzaska.
Oczko Ślepowron.
Okun Belina np.
Ołówka ob. Hołowka.
Onisko Rogala.
Orzeł Prus np.
Orzeszko Korab n. Ostas h… 1648. Ostroróg h. Nałęcz ngp. Otrusz h… 1697. Otrembus h. Rawicz. Owsiany Rola n. Parul Ogończyk n.
Parys (Paris) Prawdzie
np. Paszkowicz h. Groty p.
Pawił h… 1697.
Perka h. Tępa podko-
wa Wit.
Pęsa (Pensa) Ślepo-powron Kap.
Piec Pilawa n.
Pieniążek – Kobyliński Prus
2° od. n.
Pierzchała Gozdawa.

Sasin Gozdawa.
— Jastrzębiec n.
Sasinowski Jastrzęb.
Sehen (Siehen) Syrokomla
np.
Siekierka Oksza.
Sieklic h…
Siekno h…
Sienkiewicz h…
Skonako h… p.
Skorupka Ślepowron p.
Skup Belina p.
Skwarek Prus 2° od.

 • h..
  Sianka (Sląnka) Ab-
  dank.
  Ślepowroński Junosza.
  — Ślepowron np.
  Sobieszczko Cholewa.
  Sobol h… Zbroch h… Zbrot h.. Zbrożek Jasieńczyk n. Zegadło Ostoja (P/8). Ziemak Rawicz. Zimnoch Bończa p.
  Żędzian Jastrzębiec g.
  Żelazo (Żelaskowski)
  Rawicz
  Żelazo Jezierza. Archatowski.
  Arciechowski Gra-
  bie n. Axamitowski Bawola
  głowa n. Babecki Cholewa ng.
  Babiński Dołęga n.
  Babiński.
  Babski Radwan np.
  Bachowski Korwin.
  Baczewski Dołęga.
  Badowski Bończa n.
  Bagieński Ślepo wron n.
  Bagiński Radwan od.
  Bajkowski Lubicz n.
  Baranowski Odrowąż.
 • Prawdzie.
  Barcikowski Jasień-
  czyk n.Bartnicki Dołęga.
  Brochocki Osorya n.
  Brochowski (Brochoc-
  ki) Prawdzie n.
  Brodowski Łada np.
  Brokicki Szreniawa.
  Bromirski Jastrzęb. n.
  — Pobóg n.
  Bronakowski Pobógnp.

Bronowski Korab np.
— Paprzyca.
Broszkowski Brochwicz 2° n. — Slepowron.
Brudkowski Jastrzę-
biec np. Brudnicki Jastrzębiecnp.

Bruliński Roch np.
Bruszowski Gozdawa.
Bryski Szeliga.
Brzechowski Pomian.
Brzeski Prawdzie n.
Brzeziński Lubicz ngp.
Bizeinicki Roch.
Brzostowski h. Konop-
ki (tj. Nowina).
— Półkozic.
Brzozowski Korab ngp.
Brzozowski Belina
ngp.
— Lubicz np.
— Topór np.
Brzumiński Lubicz.
— Rawicz.
Buczyński Lubicz.
Buczyński Ślepowron p.
Budkowski Jastrzę-
biec n.
Budziszewski Grzyma-
ła np.
Budzyński (Budziński)
Dąbrowa np.
Bujalski Korwin.
Garliński Dąbrowa.
— Pobóg np.
— Pólkozic.
Garnowski h…
Garwaski Grzymała n.
Gąsecki Bożawola np.
Gąsiński Grzymała.
Gąsiorowski Korwin
gp.
Gąśniewski h…
Oąsowski h. Garczyński tj.
Sas pruski p.
— Grzymała p
— Pobóg.
— Wilczekosy od.
Gasparski Bończa g.
Gawarecki Nałęcz p.
Gawiński h… g.
Gawkowski Ślepowr. n.
Gawłowski Ostoja.
Gębicki (Gembicki)
Nieczuja n.
Gębski Gryf.
Gidziński Prawdzie ng.
Gierałtowski Roch.
Gierwatowski h… n.
— Szeliga p. Gierzyński Gierałt gp. — Jelita p. Giziński Dołęga p.
Giżycki Gozdawa n. Glinicki Junosza n. Gliniecki Korab n. Glinojecki Prus 2° np.
Gliński Lis n.
— Lubicz.
— Pomian np.
— Radwan n.
— Ślepowron p.
Głazowski Doliwa ng.
— Ostoja.
Głębocki Lubicz ngp.
Głodkowski Dąbrowa
n.
Głodowski Przegonią
n.
Głogowski Grzymała
ngp.

Górski Nałęcz np.
— Prus.
— Rawicz n. — Sternberg np.
Górski Kuszaba.
— Radwan.
— Ślepowron gp. Goryszewski Ciołek.Górzyński Ogończyk.
Gościcki Lubicz p.
— Pobóg.
GościtnińskiGrabienp.
Gosiewski Ślepowron
ng.
— Korwin p.
Gośki Prawdzie od.np.
Goślicki Grzymała n.
— Lubicz n.
Goślinowski Junosza n.
Gośliński Junosza.
— Lubicz.
— Przerowa n.
Gośniewski Nowina n.
Gostkowski Gozdawa
ng.
— Junosza n.
Gostomski Nałęcz n.
— Prawdzie np.
Gostyński Lubicz.
Goszczykowski h…. n. Goszczyński Nałęcz.
— Pobóg n.
Goworowski Prus n.
Gozdowski Gozdawa n.
Goździewski Ślepowr. g- Goziniecki Bończa n. Grąbczewski Nałęcz np. Grabiński Pomian ngp. Grabowski Jastrzęb. ng. — Pobóg np.
Jaczewski Leliwa.
Jaczyński Dąbrowa.
— Jastrzębiec p.
Jakubowski h…
— Lubicz.
Jałbrzykowski Grabie
P-
Jamiołkowski Godziemba.
Janczewski Lubicz g.
— Ogończyk p.
— Trzaska p.
Januszewski Łada.
— Rola n.Jarnicki Lis p.
Jarnutowski (w Ns Ja
runtowski) Prus d#.Jaroszewski Zagłobanp.

Jaruszelski Ślepowr. n.
Jasienicki Jasieńczyk.
— Kotwica od. n.
Jasiński Rawicz p
Jaskłowski Radwan np.
Jaskołowski h…
Jastrzębski Dołęga n.
— Łabędź n.
— Ślepowron ngp.
Jaszewski Ślepowr. n. i
Korwin g.
Jaworowski Lubicz p.
Jaworski Kościesza n.
Jazgarski h… n.
Jazgorzewski Cioł. np.
Jaźwiński Biberstein n.
Jaźwiński Grzymała ngp
— Pomian p. Jędrzejowski Jastrzęb. Jedwabiriski Trzywdar n. Jeleński Nałęcz ngp. Jemielski Boźawola n. Jezierski Prus 2° np. Jezierzyński Jezierzan.
Jeziorkowski Radwan
n
— Rawicz p.
Jeżewski Jastrzęb. ng.
Jeżowski Prus.
Jordanowski h…
Juhowski Godziemba
n.
Jurski Ślepowron p.
Jurzyński.
Kącki h…
Kącki h…
Kaczorowski Jelita.
— (Koczarowski) Ro-
gala n.
Kaczyński h…
Kaczyński Jastrzębiec.
— Pomian n. p.
Kadłubowski Belina n.
— Drzewica n
Kadłubski Doliwa n.
Kakowski Kościesza
ngp. Kalecki Kotwicz n. Kalicki Dołęga.

Koskowski Junoszanp.

— Półkozic.
Kosmarzewski Jastrzę-
biec n.
— Junosza n.
Kośmiński (Koźmin-
ski) Lubicz g.
Kosmowski Lis od. p.
Kossakowski Ślepowr.np.

Kossobudzki Pobógnp.

Kosowiecki Kościesza
g.
Kossowski Ciołek ng.
de Kostki Junosza. Koszewski Ciołek ng. Kotarski Cholewa p.
Kotlewski h…
Kotowski Łada.
— Pomian g.
Kowalewski Dołęga p.
— Junosza ngp.
— Łada np.
Kownacki Ślepowron P- — Suchekownaty ngp. Kowieski Junosza. Kozarski Lubicz.
Kożarski Wężyk ngp.
Kozerski Prawdzie.
Kozicki ngp.
Koziebrodzki Jastrzę-
biec np.
Kozieradzki Jastrzęb.n.
Kozieradzki Korab n.
— Pomian.
— Suchekownaty.
Kozietulski Abdank np.
Kozikowski Grabie n.
Kozłowski h…
— Jastrzębiec gp.
Koźmiński Lubicz n.
Koźniewski Ostoja n.
Kożuchowski Roch n.
Krajewski Jasieńczyk
ng.
Krajewski Trzaska p.
Kraykowski Zagłoba n.
Krakowiński Prus n.
Kramkowski Cholewa ngp.
Krasiński Ślepowron
późn. Korwin ngp.
Kraśniewski Gozdawa
P-
Krasnodębski Pobóg n.
Krasowski (Krassowski) Ja-
strzębiec p.

 • Rogala g.
  — Ślepowron p.
  Kraszewski Jastrzęb.
  Krępski.
  Krobowski h..
  Krochowski Ostoja.
  Kroczewski (Kroczow-
  ski) Grabie.
  Kropiwnicki Turzyna.
  z Krosnej Lis.
  Krośnicki Dołęga.
  — Lubicz n.
  Krosnowski Junoszanp.

Kroszewski h..
Krokowski Ślepowr. n.
Krupicki Sas g.
Kruszczyński h.. n.
Kruszewski Abdank.
— Rawicz
Kruszyński (Krusiński)
Pobóg.
Kryłoszański h… z pdk.
Turek.
Kryński h… g.
— Pomian.
— Przegonią.
— Rawicz.
— Ślepowron.
Kryński Topacz n.
Kryski Prawdzie n.
— Przegonią.
Krzeczkowski Łodzią p.
Krzemieniecki Ślepo-
wron.
Krzewski Bończa np.
— Ślepowron,
Krzyczkowski Odrowąż ob.Krzyszkow-ski p. Krzymowski Ślepowr. P Krzyszkowski Lubicz P- — Odrowąż ngp. Krzywkowski Półkozic n. — Szeliga. Krzywokolski Prus n. Krzywonoski Lubicz n. Krzyżanowski Grzymała. Krzyżanowski Prus n. Księżopolski Ślepowron Kuberski Dołęga n.
Kucharski Godziemba
ng.
— Jastrzębiec n. — Prawdzie np. Kucicki Pobóg n. Kuciński Leliwa g — Ogończyk n.
Kuczewski Łada. Kuczyński Ślepowron ng. Kuczyński (Kuciński) Ogończyk.
Kudelski Ślepowron np.
Kukalski Prawdzie n. Kukawski h.. Kukliński Prawdzie n. Kukowski Jastrzębiec. — Ślepowron.
Kuliczkowski Ślepowron.
Kuligowski Drogomir
(El. 1).
Kulikowski Drogomir np.
Kuliński Odrowąż.
Kumelski Prus.
Kurdwanowski Juno-
sza n.
— Półkozic ngp.
Kurkowski Ślepowron-
Korwin ng.
Kurowicki (Korowieki) Prus
1°.

Łączyński Nałęcz ngp.
Łajszewski in. Łaści-
szewski h. Ślepo-
wron n.
Łaniecki Pobóg n
— Ślepowron n.
Łapiński Jelita p.
— Lubicz.
Łasicki Abdank. — Trzaska. Łaściszewski Ślepowr. ob. Łajszewski. Laskowski Korab n. Łaszewski Prawdzie n. Ławski Dołęga. — Pobóg n. Łazarski [Prawdzie Bon ] n. Łazęcki Prawdzie. Łaźniewski Prawdzie. — Prus 2° np. Łazowski Junosza n. — Łada np. Łazowski Kościesza np. — Krzywda. Łęcki Dołęga.
Łęczycki Niesobia n.
Łempicki Junosza np.
Łempicki Ogończyk.
Łempiński h. wł.
Łepkowski Dąbrowa n.
— Przerowa.
Łętowski Ogończyk n.
— Rawicz p.
Łochowski Belina p.
— Kuszaba.
Łojewski Jezierza.
Magnuszewski Ogoń-
czyk n.
— Radwan n.
— Wieniawa.
Magnuszewski Rola.
Majewski Jastrzębiec p.
Majkowski…
Makomaski Jastrzęb.
ngp.
Makowski Wilczekosy od.
Malewski Jastrzębiec
ngp.
Malewski.
Malinowski Pobóg ngp.
— Ślepowron ngp.
Maliszewski Godziemba np
MalużyńskifMaluszyń-
ski) Lis n.
Małachowski Grzyma-
ła n
— Rawicz. Małokleski Jastrzęb. Małowidzki Sulima. Małowieski Gozdawa np. Małszycki Leliwa. Maniński h… n. Mańkowski Jastrzęb. np. Manowski Prus 3®. np. — Wieniawa. Markowski Bończa np. Markowski Ślepowron g.
Marszowski Jastrzęb. P- — Trzaska p. Maruszewski Bogorya
P- Maszewski Nowina n.
Orzecki Pobóg n.
Orzeszkowski h…
Osieborowski (Osiem-
borowski).
Osiecki Jastrzębiec np.
— Ostoja.
Osiński h…
— Junosza.
— Radwan n.
Osiński Cholewa.
Oski Rawicz n.
Osmolski Pobóg.
— Rogala.
z Osowia Leliwa.
Ossowiński Prus 3°.
Ossowski.
Ostaszewski Abdank.
Ostaszewski Ostoja
ngp.
Ostrołęcki Ciołek.
Ostrowski
— Grzymała ngp.
Ostrzykowski Brodzie
P-
Ostrzyniewski.
Osuchowski Gozdawa
ngp.
Otoski Prus n.
Otwocki Trzaska.
Ożarowski Kościesza.
Ożepowski Pobóg.
Pabierowski g.
— Paprzyca.
Pachowski Półkozic n.

Polkowski Junosza np.
Połaski h…
Pomaski h. Połota np.
Pomianowski Ślepowr.np.

Poniatowski Junoszanp.

Ponikiewski(Ponikow-
ski i Punikowski)
Rogala n.
— Trzaska np.
Popielski Bończa.
— Nałęcz n.
Popkowski Leszczycnp.

— Pomian.
Popławski Jastrzębiec n.
— Prus.
— Rola n.
— Trzaska n.
Popowski Pobóg np.
— Trzaska np. Poradowski Korab
ngp. Porowski Oksza p.
— Pomian p.
Porucki Prawdzie.
Porzęcki (Porzycki)
Dąbrowa p.
Porzędkowski h… n.
Porzeźnicki h…
Postolski Gozdawa n.
Postruski Bończa n.
PotrykowskiDrogomir
n.
— Paprzyca n.
— Półkozic n.
— Rogala.
Potycki h…
Powęski ob. Pawęski.
Powsiński Ciołek n.
Pożaryski Bełty p.
Prącewski Poraj.
Pracki h… n.
— Wieniawa.
Prątnicki h. wł.
— Ślepowron. Prążewski Poraj n. Prażmowski Belina np.
Promiński Jelita ng.
— Szeliga.
Prosiński Rawicz np. Prostyński Dąbrowa.
Proszkowski h.. n. — Łada np.
Prószyński Lubicz.
Pruski Prawdzie np.
Pruszczyński h…
Pruszkowski Prus 3°.
— Roch n.
Przeciszowski Grzy-
mała ń.
— Rogala n.
Przeczkowski Szeliga
ng.
Przedborski h…
Przedpełski Jastrzęb.n.
Przedwojewski Odro-
wąż n. — Raes g.
Przedworski Odrowąż n.
Przeradowski Półkozic np.
Przeradzki Jasieńczyk np.

— Jastrzębiec n.
— Zagłoba.
Przesmycki Ślepowron.
Przestrzelski h..
Przestrzelski Ślepowr.
ng.
Przeździecki Prus np.
— Roch 3°.
Przyborowski Grzy-
mała.
— Kościesza.
Przygocki (Przygodzki)
Prus.
Przyłuski Biała
— Lubicz p.
— Ślepowron p.
Psarski Bolesty. Psucki Grabie n.
Pszczółkowski Jastrzębiec np.

Puchalski Prus 3°.
— Ślepowron n.
Puchłowski Syrokomla.
Puczycki Ostoja.Pukciński Rawicz n.
Pulikowski Junosza g.
Pułaski Półkozic.
— Ślepowron.
Punikowski Rogala ob.
pod Ponikiewski.
Purzycki Dąbrowa g.
— Doliwa. Putkowski h.. n. — Pobóg.
Raciborski Gozdawa.
Raciborski Rawicz
ngp.Raczulski h… n.
Raczyński Lubicz. — Ślepowron.
Radgowski Ostoja n.
Radliński Tarnawa n.

Turobojski Bończa
ngp.
Turowski Roch 2° np.
Turski Dołęga ngp.
Twarowski Boycza.
— Korab.
Twarowski Pilawa gp.
Tworkowski Ostoja.
Tyborowski Brodzie.
— Lubicz.
— Łada.
— Ślepowron.
Tymiński Prus 3°.
Tyski Puchała g. — Trzaska.
Tyszkowski Trzaska.
Ubniewski (Ugniewski)
Junosza.
Uchański Radwan n.
Uciąchowski h…
Udrzyński Lubicz.
— Pobóg.
— Półkozic.
Ujazdowski Ślepowr.np.

Ulatovski Jastrzębiec
ngp.

Zagłoba.
Ulenicki Przerowa
ngo-
Umięcki ob. Humięcki.
Umieniecki (Humie-
niecki) Junosza p.
Umiński h…
Uniecki h..
Unierzyski Jastrzęb p
Umkowski h..
Urządknwski h…
Uścieniecki h..
Usciński Lubicz gp.
Uszyński Lubicz n.
— Pobóg.
— Półkozic.
Uwieliński Rogala n.
Wichorowski Lis n.
Widowski h…
Wieczliński Prus 2* n.
— Prus 3®.
Wielątkowski Nałęcz.
Wielański Trzaska n.
Wierciński Abdank,
— Powała
— Ślepowron np.
Wierciszewski Jastrzę-
biec.
Wierowski Gozdawa.
Wierzbkki Radwan n.
Wierzbicki Lubicz np.
— Ślepowron ng.
Wierzbiewski Rawicz.
Wierzbowski Lubicznp.

— Prawdzie n.
Wierzchowski Bończa.
— Zagłoba.
Wierzuchowski Nałęcz
n.
— Roch 2°.
i — Lubicz.
i 1 i ! Wieszczycki Grzymała np. i

Adamczowski Nieczu-ja.
Jędrzejowski Jastrzęb.
— skreślić.
Lutosławski nie — lecz Lutostański. Lutostański — nie Po-
wała lecz Puchała.
Maliszewski — skreślić.
Marszowski nie — lecz Marszewski.
Misewski nie — lecz Misiewski.
Niebrzydowski — nie h… lecz h. Białynia Pączkowski — nie Lubicz leez Jastrzębiec.
Parzeński nie — lecz
Parzniewski. Płochowski—skreślić. Radecki – Mikulicz — skreślić. Rokotnicki — skreślić. Rzeczycki Janina — skreślić.Pruskie
Czeczotka Prawdzie n.
Damerau (Dąbrowski) Leliwa. Damerkaw Leliwa n. Damnitz (Dębicz) h. wł.
Dargusz Lew. od. Darsen (Darżyn) Lew od. Deben h. wł.
Dębicz ob. Damnitz. Deboli Lew od. n. Decius (Dycz) Topór n. Demuth h wł. Dieben h. wł.
Dier Doliwa od. Diehle h. wł.
Dittmansdorf ob. Titt-mansdorf. Dobenek h. wł.
Domaros Księżyc od. Donat h. wł.
Donau (Dohna) h. wł.
n. Donhof h. wł.
Drahe h. wł.
Drangwitz (Trankwitz) h. wł.
n. Dulfus h. wł.
Dullak Księżyc od. Dzięcielski h. Dzięcioł. Dźukowski h.
Eilenberg (Eulenburg) h. wł.
Ellritten h. wł.
Elsnic h. wł.
Ende ob. Koniecki. Engelke h. wł.
n. Epinger h. wł.
n. Eppinge h. wł.
Essen h. wł.
Estken h. wł.
n.Pruskie
Lossau (Lossow) Ryś od. Lostin Leliwa Ż. Łukocki h. Łukocz Ns.
Machwicz h. Murzyn
od. Ns.
Małek późn. Małecki h. wł. Ż.
Malotka h. wł.
Malszycki Leliwa od. Mandywel (Manteuffel) Rogala Ż
Marquard h. wł.
Massow h. wł.
Melitz Dołęga.
Mellin h. wł.
Ns.
Menżyk h wł.
Merkein h. wł.
Mitzlaf h. wł.
Mocki h. wł.
Mohr h. wł.
Molier h… p.
Mondry h. wł.
Monwicki (Monwitz) h…
Morstein (Morstyn)
Leliwa.
Mroczek h. Księżyc od.
Miilbe późn. Milewski h wł.
Miilverstedt h. wł.Pruskie
Nachtraba Ślepowron
od. i h. Gozdawa
Nencha Lubicz Ns.
Niesewand h. wł.
Niesten Drogomir od.
Ns.
Nostycz (Nostitz) Ryś.
Nycz Jastrzębiec.
Olschau (Olszewski)
Dołęga Ż.
Olschnitz ob. Elsnorz.
Ostau (Osten) h. wł.
Ns.
Ostischau (Ostaszew-
ski) h. wł.
Pank h..
Partein Prawdzie Ns.
Pastorius Hirtenberg Ns.
Pasuncki Poraj od. Wit.
Pasz Drzewica.
Pauli h. wł.
Pawelsz h. wł.
Pęcki h…
Perband h. wł.
Ż. Ns.
Pernus h. wł.
Ns.
Pet. Jastrzębiec od.
Ns,
Pruskie
Schak późn. Szak h.
wł. n.
Schau h. wł.
Schedeland in. Szott-
land h. Bończa. Schedlin Sówka od. n. Scheve h Sternbeg.
Schilling h. wł.
Schierstedt h..
Schleewitz h. Ossorya
od. Schleinitz h. wł.
Schlichting h. wł.
Schlieben h. wł.
Schlieff h. wł.
Schonberg h. Lew od.
n.
Sbhónborn h. Lubicz
Schwarzwald (Schwarc-
wald w Ns.) h. wł.
Schweryn h. wł.
n.
Schynfelt (Szynfałt) h.
wł.
Seibersdorf (Zeibers-dorf w Ns.) h. wł.
Skorka h. Drrewica.
Sochocki (Sąchocki)
Zagłoba.PruskieZybult h.. Żmuda Księżyc od. (Ż.). — Pietyrog od. (Ź.).
— h. wł.
(Ż.)
Żuroch h. Mondsztern
(Z.)