Rejestr popisowy Nowogr贸dka

Rejestr popisowy Nowogr贸dka

Rejestr popisowy Nowogr贸dka. Ten dokument (podobnie jak i wiele innych) powsta艂 na podstawie decyzji Sejmu z roku 1764.

Skr贸ty:
WjmPan – Wielmo偶ny Jego Mo艣膰 Pan (tytu艂 u偶ywany w odniesieniu do szlachcica)
JOXi膮偶e – Ja艣nie O艣wiecony Ksi膮偶臋 (tytu艂 u偶ywany w odniesieniu do ksi臋cia)
JKm膰 – Jego Kr贸lewska Mi艂o艣膰 (tytu艂 u偶ywany w odniesieniu do kr贸la)
WXLit. – Wielkie Xi臋stwo Litewskie

Indeks

Akt komputu Generalnych Popis贸w S[wieto] Michalskich wojew贸dztwa Nowogrodzkiego za Chor膮stwa WJmPana Jana Niezabytowskiego czynionych. Roku Tysi膮c siedmset sze艣膰dziesi膮t pi膮tego Miesi膮ca Oktobra czwartego dnia. Przed Nami Ignacym Woyni艂owiczem, Janem Rowi艅skim, Micha艂em Krzyszy艂owskim, Felicyanem Danieykiem S臋dziami, Kazimierzem Ignacym Korsakiem Pisarzem Urz臋dnikami Ziemskimi W[ojew贸]dztwa Nowogrodz[kiego] comparendo personaliter na Rokach 艢[wi臋to] Michalskich Patron JmPan Antoni Tuhanowski Rotmistrz W[ojew贸]dztwa Nowogrodz[kiego] komput generalnych popis贸w 艢[wi臋to] Michalskich W[ojew贸]dztwa Nowogrodzkiego za Chor膮stwa WJmPana Jana Niezabytowskiego czynionych ad acta Ziemstwa W[ojew贸]dztwa Nowogrodz[kiego] poda艂, kt褍rego tre艣膰 takowa: Komput generalny JOO. JWW. WWJchmw Pan贸w Senator贸w, Dygnitarz贸w, Urzednik贸w Ziemskich. Grodzkich, Rycerstwa, Szlachty y Obywatel贸w W[ojew贸]dztwa Nowogrodz[kiego] czasu Popis贸w 艢[wi臋to] Michalskich ex mente legum w roku teraznieyszym tysi膮c siedmset sze艣膰dziesi膮t pi膮tym, Septembra trzydziestego dnia pod miastem Nowogrodkiem cum omni apparatu belli okazywaj膮cych si膮.

Chor膮giew ziemska.

WJmPan z Niezabytowa Niezabytowski Chor膮偶y Ziemski Pu艂kownik generalny.
JOXi膮偶e Jmc J贸zef Radziwi艂艂 Pisarz wielki WXLit. Ordynat klecki.
JWJmPan Alexander Montwid Wiazewicz Podkoniuszy WXLit.
WJmPan J贸zef Niesio艂owski Podkomorzy.
WJmPan Ignacy Woyni艂owicz S臋dzia Ziemski.
WJmPan Jan Rowi艅ski S臋dzia Ziemski.
WJmPan Micha艂 Krzyszy艂owski S臋dzia Ziemski.
WJmPan Felicyan Danieyko S臋dzia Ziemski.
WJmPan Kazimierz Ignacy Korsak Pisarz Ziemski.
WJmPan Stanis艂aw Bykowski Lopott Woyski Pisarz Grodzki Stra偶nik Polny WXLit. Starosta Bobruyski.
WJmPan Dominik Reyten Stolnik Nowogrodzki.
WJmPan Hippolit Korak Podstoli.
WJmPan Kazimierz Jab艂o艅ski Horodniczy.
WJmPan J贸zef Obuchowicz Starosta Bocze艣nicki Podwojewodzy.
WJmPan Antoni Tuhanowski S臋dzia Grodzki y 艁owczy.
WJmPan Wiktoryn Woynilowicz S臋dzia Grodzki.
WJmPan Mikolay Korsak S臋dzia Grodzki i Rotmistrz.
WJmPan Alexander Woyni艂owicz Podczaszy.
WJmPan Franciszek Jablo艅ski Czesznik.
WJmPan Wladyslaw Wolski Skarbnik.
WJmPan J贸zeff Mierzejewski Koniuszy.
WJmPan Adam Woyni艂艂owicz Obozny.
WJmPan Kazimierz Haraburda Stra偶nik.
WJmPan Michall Protassowicz Krayczy.
WJmPan J贸zeff Piotrowicz Mostowniczy.
WJmPan J贸zef Dunin Rajecki Budowniczy.
WJmPan Micha艂 Ginter Chor膮偶y Petyhorski Deputat na Trybuna艂 z W[ojew贸]dztwa Nowogrodz[kiego].
WJmPan J贸zeff Koncewicz Rotmistrz Ziemski.
WJmPan Dominik Siemieradzki Porucznik Ziemski.
WJmPan Marek Tuhanowski Regent Ziemski Towarzysz Petyhorski znaku Nayja艣nieyszego Kr贸la Jmci Chor膮偶y.
WJmPan Ignacy Rowi艅ski Rotmistrz.
WJmPan Franciszek Rajecki Rotmistrz.
WJmPan Stefan Koncewicz Rotmistrz.
WJmPan Kazimierz Zagurski Rotmistrz.
WJmPan Stanis艂aw Raykiewicz Rotmistrz.
WJmPan Stanis艂aw Dawidowski Rotmistrz.
WJmPan Antoni Olszewski Rotmistrz.
WJmPan Ignacy Obuchowicz Kasztelanic Nowogrodzki.
WJmPan Stanis艂aw Niezabytowski General Major woysk WXLit.
WJmPan Jan Karol Giezga艂艂o na Baksztach Zawisza Staroscic Starodubowski Pulkownik Petyhorski.
WJmPan Thadeusz Bykowski Woyski Smole艅ski.
WJmPan Krzysztoff Kaszyc Czesznik Starodubowski.
WJmPan Micha艂 Domas艂awski Genera艂 Adjutant woysk WXLit.
WJmPan Antoni Frackiewicz Jaku艅ski y Trabski Starosta.
WJmPan Micha艂 Radzimi艅ski Frackiewicz Starosta Kurmela艅ski.
WJmPan J贸zef Radzimi艅ski Frackiewicz Starosta Horodecza艅ski.
WJmPan J贸zeff Tuhanowski Skarbnikowicz Mscis艂awski.
WJmPan Kazimerz Wolski Skarbnikowicz Rzeczycki.
WJmPan Alexander Uz艂owski Czesznik Starodubowski.
JmPan Pawel Saryusz Mokrski.
WJmPan J贸zeff Imieni艅ski Miecznikowicz Brzeski.
JmPan Jan Imieni艅ski.
JmPan Stefan Trzci艅ski Towarzysz Petyhorski.
WJmPan Krzysztoff z Glinnika Gli艅ski Porucznik JKrmci.
WJmPan Samuel Wolk Kapitan JKrmci.
WJmPan Ignacy Makowiecki 艁owczy Starodubowski.
WJmPan Stanis艂aw Dunin Rajecki Rotmistrz.
WJmPan Micha艂 Krzywkowski Stolnik Smole艅ski z Bonawentura y Franciszkiem synami.
JmPan Thadeusz Hrydniew Choroszewski.
JmPan Bazyli Wolski Rotmistrzowicz Nowogrodzki.
JmPan Ludwik Budzyna Dawidowski.
WJmPan J贸zeff Horbaczewski Stolnik Nowogrodka Siewerskiego.
WJmPan Marcin Jele艅ski Starosta Fastowicki Rottmistrz Mozyski.
WJmPan Kazimierz Obuchowicz Staroscic Cyry艅ski.
WJmPan Kazimierz Rossudowski Stolnik Owrucki.
WJmPan J贸zef Rymsza Chor膮偶y Petyhorski.
WWJPwie Stefan Kapitan JKrmc y Micha艂 Skarbnikowicz Mozyrski Rymszowie.
WJmPan Antoni Jesiotr Mogilnicki 艁owczyc Braclawski.
JmPan Micha艂 Galecki 艁owczy Drohicki.
JmPan Leon Wolczecki.
JmPan Pawel Kiniewicz (w XIX w. pisani jako Kieniewicz).
JmPan Jan Troska.
JmPan Antoni Lasyr.
JmPan Dydak Broniec Starosta Sielecki.
JmPan Tomasz Rosi艅ski 艁owczyc Starodubowski.
JPwie Felix, Jan i Micha艂 Boltuciowie.
WWJchmPwie Boguslaw Nowosiolkowski Jan Pokulbicki Starostowie Krasi艅scy.
WWJPPwie Marcin y Stefan Ottenhauzowie Podkomorzycowie Derptscy.
JmPan Thadeusz Moklok.
JmPan Stanis艂aw Molkacz.
JPanowie Ignacy, Marcin, Bronislaw, J贸zeff Stolnikowicz Mozyrski, Kazimerz, Jan, y Antoni Telszewscy.
JPanowie Mikolay, Waclaw, J贸zeff, y Benedykt Szcze艣ni Cepry艅scy Ciekanowowie.
JmPan Kazimierz Goluchowski.
JPanowie Stanis艂aw, y Kazimierz Ussakowscy.
JP. Jerzy Okolow.
JmPan Jakub Wannowski.
JPwie Stanis艂aw i J贸zeff Lissowscy.
JmPan Alexander Wolan.
JmPan Jan Pacewicz.
JmPan Maciey Skuratowicz.
JP. Ignacy Juriewicz.
JP. Ignacy Kruczkowski.
JP. Jan Shachno Podstoli Liwski.
JPP. Jakub, Heronim, Antoni, Mikolay, y Benedykt Rewienscy.
JP. Piotr Jackowski.
JP. Dominik Rajecki.
JP. Ludwik Pluci艅ski.
JPan Jan Bohdanowicz Dworzecki Czesznikowicz Orsza艅ski.
JmPan Ludwik Zamayski.
JPanowie Samuel y Ludwik Willamowiczowie.
JmPan Dominik Jacynicz Horodniczy S艂onimski.
JmPan Marcin Jarocki.
JP. Jerzy Raykiewicz.
JmPan Jan Suchorebski.
JPan Ignacy Saplica.
JmPanowie Kazimierz i Ignacy Maluszyccy.
JmPan Franciszek Salmonowicz Budowniczyc Nowogrodzki.
JmPan Felicyan Czeczott.
JmPan Thadeusz Moroz.
JmPan Rafal Szaffkowski (zwykle pisani jako Szawkowski) Skarbnikowicz Wilkomirski.
JmPan Tomasz Orzechowski.
JmPan Symon Andruszkiewicz.
JmPan Thadeusz Szteyn Towarzysz Ussarski.
WJmPan Micha艂 z Kozielska Puzyna.
WWJchmPanowie Jan Pu艂kownik Regimentu Konnego woysk WXLit. oyciec, Michal, Ludwik, Andrzey y Wincenty synowie Larzakowie.
WWJPanowie Krzysztoff Pulkownik regimentu Pieszego B[ulawy]W[ielkiey] WXLit. oyciec, y Stanis艂aw General Adjutant Syn Reybnitzowie.
WWJPanowie Karol Pulkownik regimentu konnego B[ulawy]W[ielkiey] WXLit. Oyciec, Jan y Piotr Synowie Petersonowie.
JmPan J贸zeff Dzientolett.
JmPan Tomasz Woydak.
JmPan J贸zeff Kierbiei.
JmPan Stanis艂aw Hazler.
JmPan Jerzy Hladki.
JmPan Stanis艂aw Dombrowski.
JmPan Jan Ihnatowicz.
JmPan Adam Borysowicz.
JmPan Kazimierz Walmus.
JmPan Ignacy Tomaszewski.
JmPan Benedykt Plawski.
JmPan Kazimierz Srzedzi艅ski.
JmPan Karol Borodzicz.
JmPan Franciszek Doma艅ski.
JmPan Kazimierz Narkiewicz.
JmPan Cypryan Piotrowicz Regent Grodzki W[ojew贸dztwa] Nowogrodz[kiego].
JmPan Micha艂 Dowgierd.
JmPan Gabryel Hryniewiecki.
JmPan J贸zeff Hryniewiecki.
JmPan Stefan Niewierowski.
JmPan Jan Plawski.
JmPan Ludwik Muszszy艅ski.
JmPan Antoni Korzec.
JmPan Kazimierz Telszewski.
JmPan Krzysztoff Lichodziejewski.
JmPan Marcin Imbra.
JmPan Jan Gniewczy艅ski.
JmPan Jan Daszkiewicz Podstaro艣cic W[ojew贸dztwa] Nowogrodz[kiego].
JmPan Franciszek Salmonowicz Budowniczyc W[ojewodztwa] Nowogrodz[kiego].
JmPan Jerzy Czeczott.
JmPan Maciey Darowski Podstoli Smole艅ski.
JmPan Kazimierz Ossan Wlochowicz.
JP. Symon Andruszkiewicz.
JmPan Stefan Kosciuszko.
JmPan J贸zef Piruski.
JmPan Stefan Piruski.
JmPan Nikodem Tarajewicz.
JmPan J贸zeff Kuroczycki.
JmPan Kazimierz Kuroczycki.
JmPan Antoni Traiewski (powinno by膰 Tracewski)
JmPan Antoni Michalowski.
JmPan Stefan Kuroczycki.
JmPan Dominik Leszkiewicz.
JmPan Wiktoryn Kuroczycki.
JmPan Antoni Furowicz.
JmPan Jan Sancewicz.
JmPan Kazimierz Sancewicz.
JPan J贸zef Tarajewicz.
JmPan Jan Suchorebski.
JmPan Ignacy Tarajewicz.
JmPan Pawel Horbatowski.
JmPan Alexander Suchorebski.
JmPan Franciszek Lozowski.
JmPan Onufry Kolenda.
JmPan Piotr Mikulski.
JmPan Teodor Tarajewicz.
JPan Antoni Tarajewicz.
JPan Antoni Milewski.
JPan Dominik Wolski.
JPan Franciszek Kolenda.
JmPan Kazimierz Chmielewski.
JPan Ignacy Skuratowicz.
JP. Jerzy Tarajewicz.
JPan Micha艂 Srzedzi艅ski.
JPan Tomasz Kolenda.
JPan Jan Romanowicz.
JPan Leon Tarajewicz.
JPan Jan Tarajewicz.
JP. Antoni Hatowski Komornik P[owia]tu S艂onimskiego.
JPanowie Marcin, Maciey, Jan, Bazyli, Antoni, y Hilary Zamayscy.

Choragiew druga rotmistrzowstwa WJmPana Mikolaja Korsaka Sedziego Grodzkiego W[ojewo]dztwa Nowogrodz[kiego].

JWJmPan Ignacy Pac Podstoli WXLit. Starosta Chweyda艅ski.
JWJmPan Micha艂 Pac Starosta Zio艂owski y Komissarz Skarbowy WXLit.
WJPan Thadeusz Chlewi艅ski Skarbnik Rzeczycki.
WJmPan Antoni Lopot Skarbnikowicz W[ojew贸]dztwa Nowogrodzk[iego].
WJmPan Samuel Korsak Pisarzewicz Ziemski Nowogrodzki.
WJmPan Alexander Jablo艅ski Horodniczyc Nowogrodzki.
WJP. Thadeusz Jablo艅ski Horodniczyc Nowogrodzki.
WJmPan Micha艂 Reyten Stolnikowicz Nowogrodzki.
WJPan Adam Orzeszko.
WJPan J贸zeff Korsak Star[osta] Podu.
WJmPan Antoni Korsak Regent Ziemski Nowogrodzki.
WJPan Stanis艂aw Juniewicz Stra偶nikowicz Nowogrodzki.
WJPan Erazm z Radowic Radowicki Podstoli Wolkowyski Major Regimentu Konnego B[ulawy] W[ielkiey] WXLit.
WJPan Ioachim Haraburda Regent Ziemski Nowogrodzki.
WJPan Ignacy Bielikowicz.
JP. Micha艂 Bielikowicz.
JPan Kazimierz Bielikowicz.
JPan Franciszek Milewski Podstaroscic Nowogrodzki.
JP. Alexander Bielikowicz.
WJPan Adam Broniec Chor膮偶y Petyhorski JKrmci.
JP. Wiktory Bielikowicz.
JPan Antoni Bielikowicz.
JPan Jan Holownia.
JPan Dominik Holownia.
JP. Stanis艂aw Holownia.
JP. Heliasz Holownia.
JP. Franciszek Pozarzyski.
JPan Micha艂 Pozarzyski.
JPan Stefan Gryffin.
JPan Kazimierz Gryffin Chor膮偶y od tey kompanij.
JPan J贸zef Gryffin Czesznik Brzeski.
JPan Jan Czeczot.
JPan Wawrzyniec Czeczott.
JmPan Micha艂 Czeczott.
JPan Antoni Wilgoszewski.
JPan Antoni Kondratowicz.
JmPan Franciszek Holownia.
JmPan Karol Podolec.
JmPan Maciey Janowicz Starosta Ma艂osio艂kowski Regent Grodzki Nowogrodzki.
JPan Franciszek Hryckiewicz.
JPan Jan Iwaszkiewicz.
JPan Pawel Bukowski.
JPan J贸zef Bukowski.
JP. Jan Bukowski.
JP. Tomasz 艢widerski.
JPan Micha艂 Drozdowski.
JP. Adam Kiersnowski.
JP. Jan Kiersnowski.
JP. J贸zef Kiersnowski.
JPan Symon Kiersnowski.
WJPan Franciszek Niesio艂owski Czeszn[ik] Nowogrodzki.
JmPan Jan Giewertt.
WJPan Hieronim Jarocki Chor膮偶y JKrmci.
JPan Micha艂 Mogilnicki.
JPan Dominik Jasieniecki Woyna.
JPan Jan Mackiewicz.
JPan J贸zef Janowicz.
JPan Tomasz Chmielewski.
JPan Stanis艂aw Kalinowski.
JPan Jan Buynowski.
JPan Woyciech Saplica.
JPan Onufry Saplica.
JPan Jan Saplica.
JPan Franciszek Brzozowski.
JP. Andrzey Antoni Brzozowski.
JPan Stanis艂aw Brzozowski.
JPan Micha艂 Brzozowski.
JP. Wladyslaw Brzozowski.
JPan Franciszek Brzozowski.
JP Stanis艂aw Brzozowski.
JP. Stanis艂aw Sasinowicz.
JP. J贸zef Deszyna.
JPan Jan Dobrzy艅ski.
JPan Stefan Saplica.
JP. Remigian Horbatowski.
JPan Gabryel Horbatowski.
JP. Stanis艂aw Borodzicz.
JP. Cypryan Borodzicz.
JPan Symon Szaci艂艂o.
JP. Jakub Szaci艂艂o.
JPan J贸zef Ostrzeyko.
JP. Antoni Tracewski.
JP. Marcin Jesman.
JPan Antoni Bohusz.
JmPan Felicyan Furowicz.
JmPan Jerzy Zwierowicz.
JPan Jan Maluszycki.
JPan Donat Dzidziula (Dziedziula)
JPan Jan Szaci艂艂o.
JPan Andrzey Dmuchowski.
JPan Klemens Soko艂owski.
JPan Jan Lodzita.
JPan Jan Parchimowicz.
JPan Mateusz Paw艂owski.
JPan Jakub Mickiewicz.
JP. Adam Mickiewicz.
JP. Bazyli Mickiewicz.
JPan Stefan Mickiewicz.
JP. Franciszek Rostocki.
JP. Stanis艂aw Kleczkowski.
JP. Felicyan Kleczkowski.
JPan Micha艂 Janowicz.
JP. Ludwik Pawlowicz.
JP. Mikolay Truszy艅ski.
JP. Kazimierz Dowgia艂艂o Narbut.
JPan Floryan Ostrzeyko.
JPan Thadeusz Jankowski.
JP. Samuel Saplica.
JP. Maciey Wolczecki.
JP. Symon Wolczecki.
JP. Jan Wolczecki.
JPan Jeremiasz Wyrzykowski.
JP. Micha艂 Mikulski.
JP. Thadeusz Mikulski.
JP. Antoni Mikulski.
JP. Stanis艂aw Mikulski.
JP. Felicyan Kazimierski.
JP. Wladyslaw Wolk.
JP. Adam Tabertowski.
JP. Woyciech Tarassowski.
JP. Micha艂 Furowicz.
JP. Thadeusz Kami艅ski.
JP. Andrzey Cichi艅ski.
JP. Symon Niewiarowicz.
JP. Micha艂 Adamowicz.
JP. Piotr Adamowicz.
JPan Boguslaw Kuroczycki.
JP. Dominik Kuroczycki.
JP. Stefan Kuroczycki.
JP. Kazimierz Kuroczycki.
JP. Wladyslaw Pajecki.
JP. Jerzy Pajecki.
JP. J贸zef Krzywopisza.
JP. Cypryan Bukrey.
JP. Piotr Bladziewicz.
JmPan J贸zef Niewiarowicz.
JPan Micha艂 Skirkowski.
JP. J贸zef Maluszycki.
JP. Andrzey Kolenda.
JP. Gabryel Saplica.
JP. J贸zef Raykiewicz.
JP. J贸zef Mikulski.
JP. Jan Polo艅ski.
JP. Micha艂 Polo艅ski.
JP. Boguslaw Cywi艅ski.
JP. Mikolay Jsajewicz.
JP. Thadeusz Luckiewicz.
JmPan Jan Pilecki.
JP. Jakub Pilecki.
JP. Kazimierz Wlochowicz.
JP. Antoni Pilecki.