Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524–1566)

Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524–1566)

„Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524–1566)”, wstęp i opracowanie Gediminas Lesmaitis, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016. Publikacja dostępna online na stronie http://www.repcyfr.pl/dlibra/doccontent?id=12454.

Indeks

Indeks osobowy został wykonany na podstawie dokumentów źródłowych opublikowanych w niniejszym zbiorze oraz wstępu, a także osób odnotowanych w przypisach. Zrezygnowano natomiast z indeksowania postaci zapisanych czcionką łacińską przy popisie z 1565 r. (dokument nr 38). W powyższym źródle zachowano pierwotną – ruską – wersję imion i nazwisk. Oczywiście znaczna część „nazwisk” to właściwie patronimiki, które w większości w późniejszym czasie przekształciły się w nazwiska. Niektóre imiona i nazwiska kilkakrotnie w edycji źródłowej powtarzają się, co nie musi jednak oznaczać tej samej osoby.

A
Abramowicz (Abrahimowicz), Obduła – XXXIX, XL
Alexandrowicz, Wojciech – 114
Androykowicz, Jan – 114
Andruszkowicz, Marcin – XXXIII
Antanavičius, Darius – XV, XVI, XXIX, XLIII, LXII, LXV, LXVI, 11

B
Baliulis, Algirdas – XI, XVI, XXIX, LIX, LXIII, LXV, LXVI
Borawski, Piotr – XXXIX, LXVI
Brzoska, Jerzy – 291
Budak, Maciej – 114
Budak, Wojciech – 114
Butkowicz, Mikołaj – XXXIII, XXXVI

C
Chodkiewicz, Aleksander – XLIV, XLVII
Chodkiewicz, Hieronim Aleksandrowicz – XLVII
Chodkiewicz, Hrehory (Grzegor) Aleksandrowicz – XXXVIII, 115
Chwałczewski, Jerzy – XLIV
Czetwertyński, Fiodor – XLII
Czyż (poborca podatkowy) LVI
Czyż, Stanisław – XLVI, LVI
Czyżewicz, Aleksander – XXXIII

D
Dowkszewicz, Mikołaj – XXXIII,
Dubas-Urwanowicz, Ewa – LXVII, 291
Dubonis, Artūras – XI-XIII, XVI, LIX, LXVI
Dunin-Kozicki, Zygmunt – XXVII, LXVI
Banionis, Egidijus – XXIX, LIII, LXV, LXVI
Baronas, Darius – LXII
Berdowski, Stanisław Narkowicz – XLIX
Bernatowicz, Maciej – XXXIII
Bitowtowicz, Mikołaj – XLVI
Bitowtowicz, Szczęsny – XLVI
Błaszczyk, Grzegorz – XV, LXVI
Bobiatyński, Konrad – LXIII, LXVII
Bogdanowicz, Dyrymen – XLVI
Bohusławowicz, Wencław – 114
Bona Sforza – XXXV

F
Fiediewicz, Mikołaj – XXX
Fiodorowicz, Gawryło – XLVI
Firkòvičius, Romualdas – XVI, LXV

G
Gasztołd, Olbracht – XVIII, XXXIX, XL, LI
Gawron, Przemysław – LXIII, LXVII
Giedrojć, Ławryn Juszkowicz – XXXIII
Gorczak, Bronisław – XXXV
Gowsza, Jakub – 114
Guba, Mikołaj – XXXIII
Gudavičius, Edvardas – V, XV-XVII, LXVI

H
H(G)ołowacz (chorąży przełomski) XXXIII, XXXVI
Heistowtowicz, Jan – XXXIII
Holszański, Paweł – XLIV
Hornostaj, Anikij – XLII

I
Ilarienė, Inga – XLIII
Iwanowicz, Senko – XLVI
Iwaszkowicz, Mikłasz – XLIX
Iwaszkowicz, Mikołaj – XXXIII, XXXVI, XLIX
Iwaszniecowicz, Mikołaj – 114

J
Jablonskis, Konstantinas – XII, XLI, LII, LXV
Jabłonowski, Aleksander – LXVI, 325
Jakgajłowicz, Grzegorz – XLVI
Jakubowicz, H(G)ryszko – XXXIII, XXXVI
Jakubowicz, Sarafin – LI
Jakubowicz, Tomasz – XXIX, XXXIII, XLVII
Jałowicki, Gniewosz – XLII
Jan z Książąt Litewskich (Jan Ochstat lub Jan de Thelnicz) – XLIII
Januškevič, Andrej – XIII, XXXI, XXXII, LI, LII
Jarmolik, Włodzimierz – LXVII, 291
Jasas, Rimantas – XXXIX, LXVII
Jażejłowicz, Grzegorz – XLVI
Juchnowicz, Wojciech – XXXIII
Jurewicz, Łokan – 114
Jurewicz, Serafin – 114

K
Kadyszewicz, Iwaszko Pietrowicz – XXXIX
Kalinowski, Emil – LXVII, 325
Kalyada, Vitali – XVII, LXVII
Karalius, Laimontas – XLIII, 11
Kazkiewicz (Kalkowicz), Ołyszko – XXXIX
Kiedysek, Paweł Jakubowicz – 114
Kiedysek, Szczęsny Jakubowicz – 114
Kiernowski, Bohdan – 114
Kieżgajłowa (wdowa) – XLIV
Kijas, Artur – XI, LXVII
Kiszka, Piotr – XLIV
Koniewnik, Iwan – XXXII, XXXIII
Koszyrski, Andrzej – XLVII
Krom, Michaił Markowicz (Кром Михаил Маркович) – XL, XLIII, XLV, LX
Kulecki, Michał – LXVII, 291
Kuncewicz, Stanisław – XXIX
Kutrzeba, Stanisław – XVIII, LXVI

L
Lacki, Iwan – LX
Lasyr, Antoni – 113
Laucevičius, Edmundas – LXVII, 97, 114, 126
Lazutka, Stanislovas – XVII
Lesmaitis, Gediminas – XI, LXIII, LXVII
Lizisowa, Maria Teresa – XXXIX, LXVII
Lubecki, Wasyl – XLII
Lulewicz, Henryk – XXXVIII, LXVII, 53

Ł
Łopatecki, Karol (Лапатэцкі, Кароль) – XIII, XV–XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIX, XLII, LI, LII, LXVII
Łowmiański, Henryk – XI, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXIII, XXVII, XLV, LXVII, 52
Łukaszewicz, Roman – XXX

M
Malewski, Czesław – XLIX, LXVII
Malinowski, Ioannikij Aleksiejewicz (Малиновский Иоанникий Алексеевич) – XLIV
Mamonicz, Łukasz – 53
Marcinowicz, Bartłomiej – XXXIII
Matyczycz, Fiodor – XLVI
Michałowska, Juriewna (Pawłowna Anna) – LI
Michałowski, Jerzy – LI
Mikołajewicz, Maciej – XXXIII
Mikołajewicz, Stanisław – XLVI
Minbułatowicz, Sejt-Dżalal – XXXIX
Misiewicz, Andrej – 114
Misiewicz, Jan – 114
Mojsiewicz, Andrzej – XXXIII, XXXVI
Mušinska, K. (Muszyńska, K.) – XVII

N
Nagielski, Mirosław – LXIII, LXVII OŚ

O
Ostrowski, Ilia Konstantynowicz – XLIV
Ostrykowicz, Hrehory – XLIV
Ostrykowicz, Jerzy – XLIV

P
Paszkowicz, Miklasz – XXVIII, XXIX
Patkowski, Andrzej – XL
Pautienius, Aurimas – XLII, LXVII
Pietkiewicz, Krzysztof – XI, LXVII
Piwarski, Kazimierz – XIV, LXVII
Plewczyński, Marek – LXVII
Pokubiaytowicz, Hryszko – 114
Polak, Stefan – L
Połubieński, Iwan Aleksandrowicz – XLI

R
Rachuba, Andrzej – XXIV, XXIX, XXXVIII, LIV, LXVI, LXVII, LXVIII, 53
Radziwiłł, Jerzy Mikołajewicz – XIX, XXXII, XXXVIII, XXXIX, LI, LX
Radziwiłł, Mikołaj Jurewicz – 114
Radziwiłłówna, Ludwika Karolina – LX
Ragauskienė, Raimonda – XV, LXVI, LXVII
Rekuć, Andrzej – L
Rekuć, Jan – L
Roski, Stefan – 146
Rotundus-Mielecki, Augustyn – 136
Rudakaj, Metej Olechnowicz – 114

S
Sanguszko, Fiedor (Fiodor) – XXXV
Saviščevas, Eugenijus – XLIV, LXVII
Semkowicz, Władysław Aleksander – XVII, LXVII
Šlimienė, Neringa – XIV, LXVI
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė – XI, LXVII
Stabiszcz, Andrej Janowicz – 114
Stanisławowicz, Ławryn – 114
Stanisławowicz, Szczęsny – XLVI
Stanisławowicz, Wojciech – 114
Stanko (chorąży z Ejszyszek) – XXXIII
Steckowicz, Stanisław – XXIX, XXXIII, XXXVI
Steckowicz, Szymon – XXXIII, XLVII
Steponavičienė, Liria – XIV, XLVI
Szpakow, Anna – 114
Szymhowicz, Piotr – 114
Świta (chorąży słonimski) XXXIII

T
Tarulis, Albertas – XIII, XIV, LXVII
Tołoczkiewicz, Jan – XXXIII
Towginowicz, Maciej – XXXIII

U
Ułanow (Ułan, Ulan), Achmet – XXXIX, XLI
Urwanowicz, Jerzy – LXVII, 291
Utiatynowa, Katryna – 114

V
Valikonytė, Irena – XIV, XVII, LXVI
Vasiliauskienė, Violeta – XVII
Viskantaitė-Saviščevienė Saulė – XIV, LXVI
Vlasova, Tatjana – XVII
Volinska, A. (Wolińska, A.) – XVII

W
Wąż, Marcin – 325
Wencław (chorąży birsztański) – XXXIII, XXXVI
Włodarski, Bronisław – XXX, LXVI
Wnuczko, Jan Mikołajewicz – XXIX
Wojdatowicz, Jerzy – XLVI
Wojdatowicz, Jurewa – XLVI
Wojniłowicz, Senko – XXXIII
Wolff, Józef – XLII, LXVIII
Woynowna, Hanna – 114

Z
Zakrzewski, Andrzej B. – XLIX, LXVIII
Zarankowicz, Marcin – XXXIII, XXXVI
Zbrożek, Jan – XXIX
Złobunowa, Elżbieta Mikołajewna – 114
Zygmunt I Stary – XIII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXXII, XXXIX, XL
Zygmunt II August – XV, XVIII, XX–XXII, LII, 114

Ż
Żaba, Bogdan – 114
Żaba, Jerzy Siemionowicz – LV
Żaba, Siemion Konstantynowicz – LV Żak, Martyn – 114

A
Александр, Семен – 233
Александрова, Зофия – 256
Александровая, Полония – 255
Александрович, Миколаи – 3
Александрович, Олбрыхт – 289
Александрович, Якуб – 325, 338
Алекшевич, Андреи – 323
Абрагимович, Юзуп – 376
Абраимович, Махмет – 54
Абрам – 232
Абрамович, Абдула – 49
Абрамович, Асеитктеи – 54
Абрамович, Винценты – 295
Абрамович, Ждан – 190
Абрамович, Каспор – 6
Абрамович, Матыс – 345
Абрамович, Сташко – 6
Абрамович, Юрыи – 251
Абрамович, Якуб – 336
Августынович, Ян – 11
Авгуштынович, Петр – 43
Авгуштынович, Эзов – 43
Аврамович, Авгуштын – 300
Аврамович, Богдан – 5
Аврамович, Ян – 68
Адамкович, Бараш – 372
Адамовая, Барбара – 333
Адамович, Воитех – 300, 306
Адамович, Мартын – 186, 203
Адамович, Матыс – 301
Адамович, Миколаи – 345
Адамович, Олексей – 201
Адамович, Семен – 326
Адамович, Станислав – 318
Адамович, Стас – 195
Адамович, Сщесныи – 22
Адамович, Федор – 249
Адамович, Юры – 213
Адамович, Ян – 164, 186, 269, 296, 381
Адаховски, Миколаи – 248
Адко – 54
Азбердеевич, Жук – 54
Азбердеевич, Нелдеяр – 54
Азнрушевич, Стас – 21
Аидар – 373
Алаибутовая, Андреевая – 356
Алаибуш, Петр – 173
Алдышевич, Обдерхман – 372
Александр, Орда – 233
Алекшегсин, Андреи – 314
Алекшенк, Юры – 315
Алжута – 23
Алимович, Махмет Фатжы – 374
Амброжеевич, Воитех – 176
Амброжеевич, Мартин – 121
Амброжеевич, Михаило – 103
Амброжеи – 37
Амбросович, Болко – 263
Амбросович, Лаврын – 268
Амбросович, Михаило – 37
Амбросович, Михал – 274
Анван – 369
Андревич, Иван – 258
Андревич, Раико – 358
Андревич, Станислав – 324
Андреевая – 87
Андреевич, Абрам – 340
Андреевич, Авгуштын – 30, 339
Андреевич, Адам – 172, 338
Андреевич, Андреи – 58, 328
Андреевич, Балцер – 181
Андреевич, Болтромеи – 35
Андреевич, Ваврынец – 336
Андреевич, Валенты – 321
Андреевич, Васко – 89
Андреевич, Воитех – 43, 94, 301
Андреевич, Ероним – 345
Андреевич, Иван – 81, 229, 354
Андреевич, Крыштоф – 351
Андреевич, Мартын – 296
Андреевич, Матеи – 260, 299
Андреевич, Миколаи – 43, 45, 89, 90
Андреевич, Олехно – 165
Андреевич, Павел – 33, 174, 181, 206
Андреевич, Павлелис – 77
Андреевич, Петрелис – 78
Андреевич, Саламон – 299
Андреевич, Себестыян – 344
Андреевич, Станислав Андреевич – 315
Андреевич, Степан – 77
Андреевич, Федор – 68, 193, 227, 273
Андреевич, Шимко – 95, 98, 168
Андреевич, Якуб – 58, 347
Андреевич, Ялехно – 107
Андреевич, Ян – 127, 189
Андреевич, Януш – 77
Андреи – 76, 224
Андреикович, Каспор – 85
Андрекович, Якуб – 98
Андрих – 7
Андруски – 369
Андруски, Иван – 370
Андрушкевич, Щастны – 234
Андрушкович, Григор – 86
Андрушкович, Мартин – 27
Андрушкович, Петр – 34
Андрушкович, Станислав – 268
Андрушкович, Стас – 30
Андрушкович, Шимко – 2
Андрушкович, Юрьи – 5
Андрушкович, Ян – 2
Андрысевич, Иля – 372
Андрыясович, Себестыян – 178
Андрюзскии, Микитич – 65
Антони, Свеико – 331
Антонович, Якуб – 249
Антушевич, Кузма – 286
Анцутич, Левко – 310
Анцутич, Шембел – 256
Апонасович, Дмитр – 236
Аптерелен – 36
Арабин, Малла – 378
Арадович, Ивашко – 372
Аразович, Мустопа – 375
Аразович, Пандеи – 372
Аразович, Юнус – 54
Арвидович, Воитеха – 17
Ароцкии – 128
Арслянович, Исуп – 373
Артемович, Михаило – 60
Артеховски, Миколаи – 303
Артюхавич, Гринаш – 73
Арыстович, Кузма – 361
Асанович, Алеи – 378
Асанович, Беира Люгоджа – 377
Асанович, Еляч – 372
Асанович, Яxя – 376
Асеитевич, Кел Давлет – 374
Атаманович, Араз – 55
Аугуштыновая, Ганна – 179, 313
Аугуштынович, Адам – 309
Аугуштынович, Андреи – 294
Аугуштынович, Грыгоры – 295
Аугуштынович, Захарыящ – 336
Аугуштынович, Каспер – 191
Аугуштынович, Матеи – 300
Аугуштынович, Матеуш – 301
Аугуштынович, Миколаи – 302
Аугуштынович, Павел – 168, 210
Аугуштынович, Ян – 297, 334
Ахмат, Абыдул – 373
Ахметович, Алеи – 375
Ахметович, Хаидет – 376
Ахметович, Шагун – 374

Б
Баба, Крыштоф Мишко – 170
Бабинская – 366
Бабински, Мартын – 182
Бабинскии, Семен – 64
Бабинскии, Станислав – 117
Баевскии, Петр – 64
Баеданович, Станислав – 95
Базарович, Довлет – 376
Баибород, Иван – 242
Бака, Грыгоры – 136
Бака, Иван – 46
Баказич, Араз – 378
Бакаляров, Ян – 39
Бактысевич, Сулеиман – 374
Балан, Миколаи Юревич – 193
Балински, Каспер – 245
Балтазарова, Барбара – 349
Балтазарович, Ян – 342
Балтозорович, Павел – 324
Балтромеевая – 5, 75
Балтромеевич, Лукаш – 212
Балтромеевич, Миколаи – 169, 213
Балтромеевич, Станко – 3
Балтромеевич, Стас – 21
Балцаревич, Каспор – 2
Баневич, Арчик – 127
Банкевич, Бартломеи – 193
Баразгажыч, Обдула – 377
Баран, Воитех Богданович – 187
Баранович, Якуб – 17
Бариковскии, Криштоф – 41
Барткович, Адам – 17
Барткович, Андреи – 18
Барткович, Павел – 93
Бартломевич, Матеи – 174
Бартломеевич, Авгуштын – 257
Бартломеевич, Мартын – 194
Бартломеевич, Стас – 196
Бартломеевич, Щепан – 268
Бартломеевич, Юры – 240
Бартломеевич, Юхно – 259
Бартломеевич, Ян – 184
Бартошевич, Абрам – 237
Бартошевич, Андреи – 324
Бартошевич, Валенты – 330
Бартошевич, Вацлав – 21
Бартошевич, Грыгореи – 181, 327
Бартошевич, Езоф – 308, 311, 335
Бартошевич, Лаврын – 237
Бартошевич, Матеи – 90, 270
Бартошевич, Мрочек – 59
Бартошевич, Шыман – 307
Бартошевич, Юрек – 320
Бартошевич, Юрьи – 36
Бартошевич, Ян – 59, 236, 331, 336
Бартошовая – 10
Бартошовая, Дорота – 240
Бартошович, Михал – 298
Бартуневич, Лукаш – 318
Баховски, Михаило – 160
Бегимович, Аликеч – 53
Бездевич, Езоф Мартынович – 253
Безпятыи, Матеи – 248
Беидо, Станислав – 339
Белая, Яновая – 351
Белевич, Ромашко – 76
Беленик, Станислав – 227
Беленскии – 40
Беликович, Миколаи – 351
Беликович, Сасин – 351
Белицки, Мартын – 280
Белкович, Курыло – 223
Белогрыницки, Воитех – 370
Белокоз, Стефан – 284
Белокрыницкии, Богдан – 66
Белостоцки, Вацко – 66
Белостоцки, Олехно Лецкович – 65
Белостоцки, Роман – 66
Белцевич, Павел – 221
Белцевич, Пронко – 221
Белцевич, Федор – 221
Белыи, Ян – 381
Бервенец, Грыгореи – 170
Бердеевич, Базар Годжа – 375
Бережецки, Павел – 126, 287
Бережецки, Фалели – 368
Бережецкии, Яцко – 66
Березицки, Ораин – 370
Березовская, Богдановая – 358
Беркутис, Юхно Янович – 127
Бернарович, Дорота – 352
Бернат – 76, 337
Бернатович, Бартош – 219
Бернатович, Ваврынец – 334
Бернатович, Матеи – 27
Бернатович, Станислав – 215
Бернатович, Фронцек – 297
Бернатович, Якуб – 212
Бернатович, Ян – 71, 293
Бернацки, Ленарт Янович – 351
Бернацки, Мартын Миколаевич – 349
Бернацки, Миколаи – 52
Бернацки, Ягустин – 52
Бернацки, Ян – 51
Бертошевич, Гринко – 86
Бертошевич, Миколаи – 103
Бертошевич, Петрашко – 83
Бертошевич, Размысл – 83
Бертошевич, Шимон – 83
Беткевич, Стас – 198
Бечечкович, Кот – 310
Биевт, Пронко – 359
Бик, Стасели – 87
Билкевич, Якуб Богушевич – 250
Билманович, Балтромеи – 285
Билмичавич, Богдан – 71
Билмичавич, Игумащ – 71
Билчыч, Васыл – 277
Билчыч, Конон – 276
Билчыч, Олексеи – 277
Биртенскии, Ян – 32
Битовтович, Миколаи – 89
Битовтович, Щастныи – 89
Битовтович, Юрии – 89
Бишевскии, Ян – 33
Блажеевич, Мартын – 257
Блажкович, Бенедыкт – 344
Блашкович, Андреи – 348
Блонакии, Себестьян – 40
Блонски, Матыс – 325
Блонски, Якуб – 325
Блудов, Михаило – 117
Блудович, Гарасим – 120
Блуски, Андреи – 371
Блюдович, Михаило – 197
Бобак, Щасны – 174
Бобицки, Яцко – 369
Боблич, Матеи – 255
Бобоед, Иван – 149
Бобоедовые – 105
Бобрович, Миколаи – 21
Бобровницки, Андреи – 150
Бобровницкии – 112
Бобрынски – 367
Богатович, Иван – 232
Богдан – 153
Богдановая – 1
Богданович, Адас – 378
Богданович, Александр – 60
Богданович, Аугустын – 185
Богданович, Ахмет – 374
Богданович, Болтромеи – 29
Богданович, Борук – 55
Богданович, Борыс – 229
Богданович, Бурец – 103
Богданович, Валенты – 236
Богданович, Воитех – 118, 187, 199
Богданович, Грыц – 230
Богданович, Дырымен – 90
Богданович, Енкел – 79
Богданович, Есел – 87
Богданович, Ждан – 253
Богданович, Исуп – 54
Богданович, Крыштоф – 202
Богданович, Лаврын – 277
Богданович, Лукаш – 3, 17
Богданович, Лукян – 59
Богданович, Мартин – 10, 357
Богданович, Матеи – 209, 225
Богданович, Миколаи – 3, 82, 118, 199, 202, 270
Богданович, Олбрахт – 29
Богданович, Павел – 60, 262, 274
Богданович, Петр – 2, 34, 38, 277, 364
Богданович, Сенко – 276
Богданович, Станислав – 2, 265
Богданович, Стец – 37
Богданович, Томко – 34
Богданович, Урбан – 187
Богданович, Юри – 127
Богданович, Ян – 14, 46, 167, 205, 361
Богдановичи, Янко – 82
Богдареевич, Стас – 268
Богдашевич, Ая – 55
Богдеевич, Ян – 196
Богдюс – 78
Боговитиновая, Ивановая – 141
Боготыновая, Павловая – 365
Богувитыновая, Шунбарa – 366
Богуматка, Ян – 162
Богуматка, Ян Юревич – 127
Богуматчич, Станислав – 3
Богуматчыч, Матеи – 250
Богумачич, Щастныи –6
Богумачич, Юрьи – 2
Богумилович, Михно – 181
Богурынски, Кондрат – 371
Богуславович, Матеи – 208
Богуславович, Матеи Стасевич – 208
Богуфалович, Иван – 59
Богухал, Ян – 356
Богуш – 6
Богушевич, Адам – 102, 131
Богушевич, Венцлав – 113
Богушевич, Воина – 361
Богушевич, Грыгореи – 221
Богушевич, Иван – 361
Богушевич, Крыштофовая – 170
Богушевич, Марко – 214
Богушевич, Михаило – 112
Богушевич, Михал – 158
Богушевич, Михно – 381
Богушевич, Павел – 102
Богушевич, Себестыян – 118
Богушевич, Станислав – 205, 261
Богушевич, Ян – 104
Богушевич, Ян – 177, 185, 188
Богушевич, Ян – 185, 188
Богушевски, Мартын – 330
Богушевски, Михал – 33
Богушовая – 67
Богушовская, Станиславовая – 166
Боерин, Рило – 78
Боида, Вернат – 329
Боитушевич, Келдабик – 55
Бокеи, Александер Сидорович – 255
Бокеи, Гаврыло – 366
Бокеи, Ян – 366
Бокун, Ян – 324
Бокщенин, Юры Миколаевич – 179
Болабан, Юри – 249
Болбас, Грыгори – 370
Болгак, Кондрат – 185
Болгрыковая, Настазыя – 354
Болексупович, Тактамыш – 55
Болеста, Валенты – 288
Болеста, Малхер – 288
Болеста, Матыс – 288
Болеста, Мацеи – 51
Болестыи – 42
Болишевич, Кансуба – 55
Болко – 40
Болкович, Миколаи – 268
Болкович, Юрыи – 264
Болкович, Якуб – 268
Болкович, Ян – 334
Болкотыцки, Богдан – 229
Болобан, Бучемль – 113
Болобан, Василеи – 370
Болобан, Якуб Андреевич – 179
Болобович, Матвеи – 222
Болостоцкая, Романовая – 369
Болостоцки, Грышко – 369
Болостоцки, Иван – 369
Болтромеевич, Григор – 87
Болтромеевич, Миколаи – 87
Болтромеевич, Юхна – 87
Болтромеи – 130
Болтутович, Каспер – 196
Боневич, Ленарт – 259
Боратински, Якуб – 51
Боратинскии – 42
Бордовски, Якуб – 195
Борздилович, Ерослав – 3
Борздилович, Осман – 55
Борзобогаты, Стефан – 360
Бориковски, Петр – 52
Боримх, Ян – 32
Борисович, Петр – 37
Борисович, Стома – 59
Боркович, Павел – 35
Боровски, Станислав – 226
Борода, Станислав Юревич – 108, 163
Борсоба, Немир – 219
Борткевич, Воитех Богушевич – 261
Борткевич, Каспер – 186
Борткевич, Павел – 192
Борткевич, Станислав Богушевич – 261
Борткович, Добело – 167
Борткович, Добко – 107
Борткович, Лаврин – 37
Борткович, Мацко – 37
Борткович, Миколаи – 60, 165
Борткович, Павел – 91
Борткович, Станислав – 273
Борткович, Якуб – 35
Борткович, Ян – 61
Бортыцки – 154
Борщынски, Якуб – 307
Борысович, Веребеи – 227
Борысович, Иван – 227
Борысович, Игнат – 240
Борысович, Олешко – 240
Борысович, Тиско – 222
Борысович, Щепан – 227
Боски, Павел – 179
Бранец, Грыгореи – 204
Бранчич, Вакота – 73
Бранчич, Пацук – 73
Бранчыч, Миско – 279
Брезински, Мартын – 177
Брезовски, Кузма – 361
Брески, Дунин – 237
Бризовскии, Бартош – 43
Бролиш, Павел – 32
Бромевски, Михал – 201
Бронишевич, Станислав – 316
Броска, Юрыи – 291
Брушевски, Матеи – 298
Брушевски, Флорыян – 299
Брыкцевич, Ян – 288
Брылевская, Зофия – 139
Брылецкии, Михал – 121
Брындца, Костанты – 119
Брытыи, Сенко – 23
Бубнович, Авакум – 361
Бубновскии, Михаило – 64
Бубном, Петром – 361
Бувидович, Размус Павлович – 261
удаевич, Явор – 100
Будило, Миколаи – 187
Будилович, Миколаи – 271
Будко, Миколаи – 350
Будрикович, Стасели – 87
Будынка, Станислав – 354
Бузнович, Юрыи – 271
Буико, Васко – 121
Буико, Козма – 199
Буико, Мартин – 117
Буико, Мацко – 121
Буико, Петр – 117, 198
Буико, Степан – 117, 197
Буино, Миколаи – 319, 330, 339
Букабра, Иван Семенович – 216
Букраба – 215
Букревич, Нестер Иванович – 363
Букревич, Федор – 239
Букревич, Ян – 239
Булатович, Богдан – 54
Булатович, Седчаламин – 49
Булгак, Станислав – 126
Булгак, Юры – 164
Булганович, Гярасим – 99
Булига, Оникеи – 157
Булич, Федор – 363
Бурба, Ян Павлович – 270
Бурдонович, Стас – 381
Буркулаб (Корсак)– 269
Бурсович, Костюшко – 224
Бурта, Миколаи – 95, 100
Буртевич, Андреи – 194
Бурымски, Александро – 368
Бутанович, Мик – 77
Бутанович, Стас – 77
Бутанович, Янели – 77
Бутвич, Гарвиддир – 61
Бутевич, Андреи – 238
Бутевич, Лаврин – 36
Бутевич, Мацко – 22
Бутевич, Петр – 22
Буткевич, Волчко – 98
Буткевич, Мартин – 36
Буткевич, Масюк Мартынович – 184
Бутко, Ян – 166
Бутко, Яхим – 166
Буткович, Волчко – 10
Буткович, Лаврин – 94, 99
Буткович, Лазор – 14
Буткович, Миколаи – 27
Буткович, Станислав – 98, 190
Буткович, Ян – 10
Бутримович, Стецко – 74
Бутримович, Янко – 3, 7
Бутрымович, Мартын – 361
Бутрымович, Миколаи – 199
Бутрымович, Якуб – 289
Бучынски, Станислав Станиславович – 295
Бчолковская, Марына Яновна – 253
Быковскии, Базылеи Грыневич – 160
Быковскии, Верига – 58
Быковскии, Рафал Грыневич – 160
Былчич, Барис – 73
Былчич, Богдан – 58, 73
Былчич, Есип – 73
Былчич, Иван – 57
Былчич, Куц – 73
Былчич, Сак – 73
Былчич, Трухон – 58, 73
Бысреискии, Яцек – 105
Быховец, Андреи – 261
Быховец, Дмитр – 117, 264
Быховец, Иван – 264
Быховец, Миколаи – 264
Быховец, Федор – 165
Бышевски, Петр – 319

В
Вабищевич, Грыц – 232
Вавринцевич, Станислав – 42
Ваврынец – 328
Ваврынцевич, Андреи – 296, 330
Ваврынцевич, Матыс – 297, 349
Ваврынцович, Миколаи – 297
Ваврынцович, Петр – 318
Ваврынцович, Рафал – 296
Ваврынцович, Станислав – 296
Ваврынцович, Ян – 292, 311
Вагановски, Федор – 150
Ваидатович, Юреи – 90
Ваитковскии – 33
Вака, Борыс – 127
Ваксович, Мила – 2
Валентынович, Андреи – 308
Валентынович, Юрыи – 226
Валентынович, Ян – 315
Валерыян – 134
Валицки, Балцер – 244
Валицки, Малхер – 244
Валицки, Юры Миколаевич – 173
Ванкевич, Стефан – 152
Вантславович, Воитех – 239
Варакомски, Лаврын – 167
Варакуметя, Продко – 172
Вардомски, Васылеи – 153
Вардомски, Михаило – 153
Варпах, Воитех Станиславович – 308
Васевич, Матеи – 72
Васевич, Петко – 22
Васил – 374
Василeвич, Есенскии – 117
Василевич, Абрам – 214
Василевич, Андреи – 216
Василевич, Васиня – 74
Василевич, Дмитр – 235
Василевич, Ждан – 273
Василевич, Иван – 117, 357
Василевич, Макареи – 229
Василевич, Марко – 65
Василевич, Мартын – 277
Василевич, Некраш – 30
Василевич, Сенко – 240
Василевич, Устен – 240
Василевич, Федор – 355, 381
Василевич, Ян – 271
Василевски, Богуш – 241
Василевскии – 41
Васкевич, Богдан – 373
Васкевич, Иван – 362
Васкевич, Курман – 372
Васкевич, Павел – 35
Васкевич, Федор – 358
Васкович, Даско – 337
Васкович, Иван – 31
Васкович, Матус – 97
Васкович, Миколаи – 120
Васкович, Якуб – 16
Васкович, Ян – 45
Васылевич, Грышко – 201
Васылевич, Есенски – 197
Ватонезки, Михаило – 365
Вацкович, Яцко – 257
Вацлавович, Мартын – 22
Вашынски, Павел – 369
Вашынски, Семен – 369
Вежгялович, Воитех – 91, 93
Велетыцки, Федор Семенович – 230
Велимовски, Хяцек – 289
Велимовски, Ян – 289
Велицки, Мартына – 371
Велятецкая, Марыя – 228
Велятыцки, Васылеи Семенович – 230
Венскович, Ян – 258
Венслав – 296
Венславович, Воитех – 244
Венславович, Мартын – 267
Венславович, Миколаи – 265
Венславович, Якуб – 306
Венславович, Ян – 271
Вентславович, Щасны – 187
Венцкович, Балтромеи – 1
Венцкович, Юхно – 103
Венцкович, Ян – 109
Венцлав – 27, 30
Венцлавович, Гришко – 30
Венцлавович, Станислав – 175
Венцславович, Крыштоф – 243
Венцславович, Ян – 344
Вербицки, Миколаи Ленартович – 338
Вербицки, Ян Миклашевич – 281
Вербовски, Балтазар – 307
Вербовски, Ян – 307
Вербудлевич, Ян – 161
Вереземски, Миколаи – 337
Веремеевич, Федор – 165
Верещака, Иван – 222
Верещака, Роман – 222
Верижич, Петр – 381
Веркутеевич, Яновая – 6
Вертенски, Лукаш – 323
Верховски, Левко – 370
Верховски, Моисеи – 370
Верыбогович, Миколаи – 117
Верыга, Васылеи – 162
Верыжич – 380
Верынач, Грын – 233
Ветрынски, Фрыдрых – 161
Ветславович, Крыштоф – 169
Вехетек, Ян – 40
Вец – 5
Вештор, Езоф – 107
Вешторт, Грыгорей Воитехович – 165
Взяга, Грыгоры Михалович – 211
Виглович, Матеевая – 381
Видавтскии, Станислав – 107
Видбин, Грыгореи – 258
Видыски, Станислав Миколаевич – 207
Визгирд, Ян – 108, 168, 260
Викторын, Грыгореи – 201
Виламович, Ян – 198
Вилбик, Болтромеи – 84
Вилгорски, Лев – 371
Вилгорски, Михаило – 367
Вилмонтович, Пронцко – 35
Вилпа, Андреи Янович – 184
Вилтожын, Бартломеи – 258
Вилчевич, Авгуштын Кучукович – 252
Вилчевич, Себестыян Лаврынович – 252
Вилчуколски, Павел – 266
Винко, Иван – 269
Вински, Мартын – 275
Вински, Ян – 228
Винцевич, Блажеи Дущевич – 253
Винча, Стас Лаврынович – 127
Винчевич, Матеи Юревич – 252
Винчевич, Себестыян – 250
Вириковски, Адам – 52
Вировски, Ян – 342
Вислоух, Гаврыло – 246, 247
Вислоух, Павел – 246
Вислоух, Светецки – 248
Витвински, Юры – 370
Витович – 83
Витович, Матеи – 258
Витортович, Нарко – 37
Витославски, Станислав – 185
Вицычыч, Ян Жаденевич – 284
Вичуич, Янко – 72
Вишневецки, Александер – 143
Вишневецки, Андреи – 143
Вишневецкии, Федор – 63
Вишток, Станислав – 182
Вколов, Васылеи – 158
Владычка, Петр – 205
Владычка, Сенко – 64
Влашин – 65
Влинирк, Мартин – 37
Внук, Станислав – 327
Внучек, Ян Езрович – 316
Вовковицки, Иля – 220
Водорацки, Ян – 291
Водорацкии, Миколаи – 60
Водыславович, Станислав – 203
Воеводски, Адам – 344
Воеводски, Станислав – 345
Воевоцки, Воитех – 40
Воевоцки, Марен – 40
Воевоцки, Ян – 40
Воидатович, Юри – 89
Воиден, Миколаи – 162
Воидикович, Иван Михаилович – 351
Воидилович, Томаш – 36
Воина, Бартош – 349
Воина, Доромин – 161
Воина, Размус – 178
Воинилович, Иван Семенович – 351
Воинилович, Сенко – 26
Воинилович, Федер – 351
Воинич, Воина – 31
Воинич, Иван – 367
Воинич, Климентовая – 365
Воинич, Лев – 239
Воинич, Сокол – 233
Воинич, Федор – 365
Воитех – 58, 98
Воитеховая, Анна – 316
Воитеховая, Зофия – 307
Воитехович, Александер – 168
Воитехович, Амброжеи – 281
Воитехович, Андреи – 163
Воитехович, Воитех – 321
Воитехович, Грыгореи – 189, 198
Воитехович, Ленарт – 36, 338
Воитехович, Мартын – 302
Воитехович, Матеи – 163, 228, 332, 337
Воитехович, Миколаи – 350, 351
Воитехович, Михал – 297, 305
Воитехович, Павел – 178, 303, 316
Воитехович, Петр – 302
Воитехович, Себестыян – 164
Воитехович, Совостан – 286
Воитехович, Станислав – 59, 316, 332, 336
Воитехович, Стас – 210
Воитехович, Шыман – 304
Воитехович, Щасны – 335
Воитехович, Якуб – 299, 317
Воитехович, Ян – 99, 119, 200, 203, 241, 250,
305, 312 Воиткели – 87
Воитко – 6
Воитко от Орешковои – 52
Воиткович, Блажко – 33
Воиткович, Марко – 11
Воиткович, Матеи – 91, 265
Воиткович, Матек – 93
Воиткович, Миколаи – 103
Воиткович, Мис – 102
Воиткович, Станислав – 30
Воиткович, Щасныи – 102
Воиткович, Юри – 36, 95, 99
Воиткович, Якуб – 267
Воиткович, Ян – 87
Воишвил, Миколаи Сенкевич – 83
Воишкович, Ян – 21
Воишнар, Шыман – 174
Вокша, Ждан – 237
Волк, Иван – 175
Волк, Матеи Янович – 258
Волк, Миколаи Юшкевич – 87
Волк, Федор – 361
Волк, Федор Василевич – 244
Волк, Юрыи Маркович – 190
Волковицкии, Васко Лычевич – 112
Волковицкии, Грицко – 31
Волкович, Юрик – 94
Волкович, Яхно – 98
Волковыски – 243
Волменскии, Ян Янович – 145
Волноед, Ждан – 118
Волноедович, Олехно – 197
Волович, Бенкаш – 156
Волович, Остафеи – 356
Воловичовая, Иванова – 139
Володич, Данило – 358
Володкевич, Мартин – 10
Володкевич, Петр – 14
Володкевич, Петр Янович – 178
Володкевич, Станислав – 35
Володкевич, Урбан – 3, 38
Володковая, Маря – 139
Володкович, Езоф – 249
Володкович, Мартын – 154
Володкович, Мартын Каспорович – 175
Володкович, Ян Каспорович – 170, 175
Володымер (Заболоцки) – 366
Воложински – 121
Волоткевич, Шимко – 76
Волочкевич, Ян – 136
Волошанин, Василеи – 256
Волски, Миколаи – 148
Волчко – 365, 370
Волчко, Миколаи – 148
Волчкович, Болтромеи – 34
Волынкевич, Каспер – 243
Волынц, Иван – 370
Воробеи, Иван Якимович – 247
Ворона, Олехно – 365
Ворона, Федор Яцкович – 371
Воронин – 65
Воронин, В.А. – 2
Вороницкии, Воина – 63
Воротынец, Павел – 31
Ворошыла, Миколаи Юревич – 252
Ворощанскии, Ондреи – 106
Ворсоба, Борыс – 219
Воютынски, Гаврыло – 364
Воютынски, Смолка – 368
Воятынски, Федор – 369
Вробл, Миколаи Михаилович – 294
Врылевскии, Миколаи – 68
Вуж, Мартын – 325
Выгоновскии, Ян – 32
Вызкирд, Ян – 107
Вылямович, Ян – 117
Высоцкая, Раина – 242
Вышенская, Зофия – 313
Вышимирскии – 41
Вышневецки, Константы Иванович – 143
Вышотравка, Федор Иванович – 153
Вышынская, Аугустыновая – 154
Вяжевич, Миколаи – 98
Вяжовая, Катарына – 155

Г
Габрияловая – 2
Габриялович, Лаврин – 17
Габриялович, Матеи – 84
Габриялович, Ян – 87
Габрыалович, Едвига – 261
Габрыалович, Павел – 243
Габрыалович, Станислав – 180
Габрыалович, Юрыи – 214
Габрыалович, Яхим – 174
Габрыялович, Михал – 293
Гавлович, Адам – 350
Гаврило – 79
Гаврылович, Васко – 234
Гаврылович, Мартын – 238
Гаврылович, Семен – 362
Гаврылович, Федор – 285
Гаврылович, Якуб – 290
Гаидарович, Адам – 55
Гаико, Ян – 31
Гамшеи, Станислав – 146
Ган, Ондреи – 121
Ганевич, Миколаи – 13
Ганевич, Станислав Миколаевич – 182
Ганна – 61, 333
Ганович, Грын – 117
Ганусович, Матеи – 11
Ганцевич, Андреи – 87
Ганцевич, Лукаш – 87
Ганцевич, Матеи – 30
Ганцевич, Станюс – 22
Ганцевич, Стас – 72
Ганцович, Матеи – 23
Гарабурда, Анцута – 280
Гарасимович, Василеи – 276
Гарасимович, Кондрат – 276
Гарбачевич, Грыц – 229
Гасеницки, Мартын – 371
Гахович, Артюх – 362
Гацутыч, Дыдрых – 278
Гвавин, Александро Бартошевич – 306
Геборовски, Миколаи – 300
Гегирдович, Юри Якубович – 120
Гедушковая – 37
Геигирдович, Каспор – 117
Геигирдович, Павел – 120
Геигирдович, Себестыян – 117
Геигирдович, Станислав Юнцович – 120
Геигирдович, Томас Петрович – 120
Геигирдович, Ян – 117
Геигирдович, Ян Юнцович – 120
Геигирдовскии – 120
Геистовтович, Ян – 27
Геложин, Бертюс – 78
Гервелевич, Янушко Ивашкович – 86
Герман, Андреи – 174
Герман, Андреи Миколаевич – 174
Герман, Якум – 174
Германович, Себестыян Матеевич – 261
Германович, Ян – 381
Герубин – 52
Гестовтович, Матиас – 23
Гецевич, Павел Венцович – 85
Гиз, Антони – 153
Гимбут, Адам – 194
Гинбунтович, Мартин – 22
Гинвоитович, Ромашко – 77
Гинца, Александер – 150
Гинца, Андреи Юревич – 322
Гинца, Павел – 127
Гинца, Ян – 41, 52
Гинца, Ян Павлович – 254
Гинчин, Ботех – 6
Гиржодович, Блажеи – 268
Гладкая, Хфедоровая – 119
Глеб – 136
Глебивич, Ян – 105
Глебович, Арнолф – 321
Глебович, Васил – 285
Глебович, Кузма – 43
Глебович, Мартин – 59
Глебович, Миколаи – 13
Глебович, Ян – 17
Глетовскии, Михаил – 105
Глински, Александер – 160
Глински, Богдан – 246
Глински, Михаило – 246
Глоговскии, Петр – 85
Глядовицки, Матыс Воитехович – 282
Глядовицки, Станислав – 275
Гмир, Ян – 40
Гневковски, Себестыян – 345
Гнезденская, Федора – 140
Гогол, Грышко Яцкович – 222
Годамович, Щепан – 213
Годамович, Юрыи – 213
Годебски, Иван Василевич – 228
Годыкович, Стец – 284
Гокорски, Иван – 365
Гокорски, Одехно – 365
Гокорски, Юры – 365
Голгански – 367
Голимонт, Юрыи – 218
Головач – 27
Головачевич, Фведко – 101
Головка, Семен Федорович – 232
Головниная, Ганна Млечковна – 213
Головня, Есып – 354
Головня, Иван Федорович – 229
Головня, Тымофеи – 161, 352
Головня, Януш Яконлевич – 352
Голодович, Матыс – 256
Голои, Ян – 211
Голоц, Матыс Якубович – 257
Голски, Роман – 371
Голуб, Андреи – 352, 382
Голубицки, Станислав – 204
Голубовая, Марына – 156
Голучковая, Ганна – 287
Голынски, Семкен – 381
Гомшеевая, Павловая – 140
Гомшеи, Ян – 150
Гопшевич, Олекшеи – 35
Гораин, Фрыдрых – 249
Гораиновая, Людмина – 178
Гораински, Ян – 172
Горбовская, Катарына – 216
Горбовски, Андреи – 218
Горбовски, Васылеи – 218
Горбовски, Михаило – 218
Горбовскии, Василеи – 111
Гордеевич, Олехно – 285
Гордына, Юрыи – 187
Гордынец, Грыгореи – 243
Горецки, Себестыян – 184
Горковски, Андреи – 280
Горковски, Миколаи – 262
Горло, Грыгореи – 196
Горловая – 103
Горновски, Богуш – 216
Горновски, Васылеи – 218
Горновски, Воитех – 326
Горновски, Лев – 218
Горновски, Миколаи – 217
Горновски, Станислав – 51
Горновскии, Богуш – 111
Горновскии, Ян – 111
Горностаи, Гаврыло – 135
Горностаи, Иван – 146
Горностаи, Оникеи – 57
Горович, Стефан – 277
Городецки, Матыс – 270
Горчакович, Кузма – 71
Горчалович, Семен – 282
Госки, Ярофеи – 371
Госны, Роман – 366
Госовски, Станислав – 301
Гостилович, Яцек – 57
Гостомски, Станислав – 159
Гостровски, Павел – 52
Гостюлевич, Воитех – 2
Готардович, Каспер – 241
Грабовски, Мартын – 241
Граля, Иероним – LXI, LXVI
Границки, Павел – 172
Грегович, Михал – 302
Гредович, Грыцко – 223
Грек, Валенты Юревич – 337
Греневич, Матфеи – 239
Григович, Мартин – 104
Григович, Мат – 77
Григович, Мател – 78
Григович, Стась – 83
Григоревич, Андреи – 59
Григоревич, Гаврил – 35
Григоревич, Мартин – 95, 98
Григоревич, Станислав – 60
Григоровая – 14
Григорович, Петр – 10
Григоровна, Ядвига – 80, 81
Грин – 106
Гринашкович, Иван – 55
Гриневич, Воитех – 35
Гриневич, Мартин – 35
Гриневич, Паценко – 74
Гринкевич, Болтромеи – 107
Гринкевич, Ивашка – 73
Гринкевич, Станислав – 80 Гринко – 7
Гринкович, Андреи – 17
Гринкович, Балтромеи – Гринкович, Каспор – 45
Гринкович, Ленарт – 95,
Гринчевич, Томко – 85
Грицек – 381
Грицкевич, Андреи – 82
Гришкович, Матеи – 119
Гришкович, Петр – 100
Гришкович, Сецко – 60
Гровш, Ян – 290
Грод, Бартош – 322
Громацаии – 31
Громыка, Иван – 173
Гросовски, Воитех – 354
Грот, Якуб – 41, 45 99
Грот, Ян – 322
Грудинка, Гапон – 164
Грудынка, Васко Трохимович – 164
Груша, Аляксандр – XI, XII, LXVI, 2
Грушка, Олексеи – 358
Грушыч, Павел – 361
Грыб, Павел – 171
Грыб, Станислав – 172
Грыбовски, Шыман – 280
Грыгорeвич, Михно – 358
Грыгоревая, Овдотя – 353
Грыгоревич, Амброжеи – 252
Грыгоревич, Бартош – 168
Грыгоревич, Бенедыкт – 263
Грыгоревич, Дмитр – 357
Грыгоревич, Миколаи – 360
Грыгоревич, Миско – 164
Грыгоревич, Петр – 352
Грыгоревич, Размус – 313
Грыгоревич, Станислав – 168, 180, 315
Грыгоревич, Стас – 186, 210
Грыгоревич, Шыман – 301
Грыгоревич, Щепан – 210
Грыгореи, Ян – 135
Грыкович, Амброжеи – 259
Грыкович, Миколаи – 258
Грынашкович, Оиля – 278
Грыневич, Иван – 118
Грыневич, Ленарт – 188
Грынкевич, Богушовая – 362
Грынкевич, Ждан – 195
Грынкевич, Зенко – 250
Грынкевич, Максым – 244
Грынкевич, Матеи – 271
Грынкевич, Михал – 265
Грынкевич, Себестыян – 250
Грынкевич, Ян – 165, 253
Грынцевич, Павел – 236
Грынчевич, Ян – 260
Грыцевич, Петр – 273
Грыцко – 369
Грыцкович, Александер – 274
Грыцович, Яков – 286
Грычын, Фалко Гаврылович – 230
Грышано, Иван – 290
Грышано, Несмеян – 290
Грышкевич, Андреи – 265
Грышкевич, Миколаи – 259
Грышкевич, Тропеи – 304
Грышко, Станислав Манкевич – 244
Грышкович, Воитех – 256
Губа, Миколаи – 27
Губиная, Станиславовая – 141
Гулевич, Василеи – 367
Гулевич, Гаврыло – 366
Гулевич, Грыгорыи – 365, 366, 368, 370
Гулевич, Иван – 365
Гулевич, Михаило – 64
Гулевич, Юри – 365
Гулевичовая, Романовая – 368
Гулич, Гулко – 362
Гуляницки, Ивашко – 370
Гуляницки, Прокоп – 371
Гурко, Федор – 370
Гурпович, Ораждчан – 55
Гурски, Вацлав – 186
Гурскии, Пашко – 113
Гурцович, Федор – 240
Гусаин, Федор – 231
Гутовски, Ян – 197
Гутовскии, Миколаи – 33
Гутовскии, Ян – 118
Гушчич, Грин – 73
Гушчич, Олихвер – 73
Гушыч, Андреи – 278
Гушыч, Лаврын – 278
Гыржод, Иван – 179

Д
Давдарович, Олес – 377
Давидович, Коленик – 278
Давлетевич, Осмаил Кол – 376
Давыдович, Федор – 46
Дамесович, Ахмет – 374
Данеикович, Иван – 361
Данелевич, Федор Иванович – 228
Данилевич, Грыгореи – 152
Данилевич, Иван – 152
Данилевич, Тыфон – 278
Данилевич, Юры – 215
Данцевич, Ваитко – 72
Данцевич, Кудаи – 55
Данютич, Сенко – 74
Дарбинович, Елум – 54
Дармомулевич, Хоиша – 375
Дарошко, Ясют – 74
Дачевич, Стас – 207
Дашкевич, Иван – 231, 361
Дашкевич, Кунда – 288
Дашкевич, Миколаи – 38
Дашкевич, Петрашко – 83
Дашкевич, Томаш – 179
Дашкевич, Яско – 279
Дашкович, Акустин – 23
Дашкович, Артыж – 240
Дашкович, Героним – 329
Дашкович, Иван – 16
Дашкович, Матеи – 3
Дашкович, Михал – 83
Дашкович, Скинко – 22
Дворанинович, Степан – 231
Девинтиневе, Григели – 81
Девинтиневе, Стас – 81
Девлешевич, Сегит – 55
Девялтовски, Воитех – 161
Дедеркало – 66
Дедеркало, Иван – 368
Дедеркало, Семен – 365
Дедковски, Миколаи – 51
Дедович, Щасны Петрович – 164
Деевич, Кеидечар Хеджебел – 375
Дежа, Андреи – 251
Декутис – 87
Демень, Петр – 381
Демидович, Васко – 290
Денис – 233
Денискович, Петр – 64
Денискович, Семен – 368
Денисновая, Петровая – 369
Денисович, Пронко – 229
Денски, Ян – 164
Дершко, Андреи – 131
Децович, Мацко – 309
Дешкевич, Матыс – 287
Дешкевич, Миколаи – 287
Дешкович – 29
Дешук, Миколаи – 191
Дзитовски, Лаврын – 216
Дидрыи, Александер Станиславович – 155
Диякович, Щастныи – 36
Длуски, Андреи – 156
Дмитровая – 106
Дмитрович, Александер – 159
Дмитрович, Ждан – 380
Дмитрович, Иван – 195
Дмишевич, Ян Матеевич – 288
Дмишкович, Юраг – 6
Добковая, ФлорыЯновая – 167
Добкович, Грыгореи – 270
Добкович, Лукаш – 35
Добкович, Матеи – 274
Добкович, Петр – 30
Добкович, Юреи – 30
Добошенскии, Захаревич – 76
Добриялович, Щасныи – 5
Доброговскии, Бартош – 33
Доброгостович, Воитех – 348
Доброгостович, Томок – 292
Доброницкии, Иван Микитич – 112
Добрылевски, Ян – 286
Довгирд, Ленарт – 157
Довгирд, Ян – 187
Довгирдович, Каспорова – 102
Довгирдович, Станислав – 6
Довгирдович, Юрьи – 5
Довгирдович, Якуб – 97
Довгуль, Мартин – 127
Довгус – 78
Довгяло, Станислав – 175
Довгяло, Ян – 175
Довгялович, Винценты Цыбер – 261
Довгялович, Воитех – 31
Довгялович, Ян – 261
Довкирдов, Миколаи – 23
Довкшевич, Антон – 77
Довкшевич, Миколаи – 26
Довкшевич, Ян – 36
Довлетевич, Сам Юсуп – 54
Довлетович, Ян – 375
Довлид, Ян – 196
Довлюд, Андреи – 102
Довнарович, Андреи – 11
Довнарович, Юхна – 11
Довнарович, Ян – 11
Довоино – 222, 256
Довоино, Станислав Андреевич – 137
Довоинович, Петрашко – 22
Довтович, Янко – 30
Доивинская, Янковая – 370
Долгие – 41
Долгошцич, Адам – 284
Доленски, Станислав – 41
Долматович, Дмитр – 369
Доманович, Иван – 229
Доманович, Федор – 233
Доманович, Щасны – 184
Доменикович, Ян – 99
Доминикович, Грыгореи – 184
Донин – 96, 100
Допюнич, Муха – 378
Доргужевич, Мартын – 210
Доркевич, Стас – 74
Дорошевич, Иван – 33
Дорошкевич, Андреи Вогуфалович – 279
Дорошкевич, Михаил Андреи – 279
Дорошкевич, Хвалимер – 75
Дортавич, Добко – 75
Доудович, Боишник – 55
Доўнар-Запольскі, Мітрафан Віктаравіч (Довнар-Запольский, Митрофан Викторович) – XVI, XXVIII, LXVIII
Доха, Данил – 284
Доха, Ян – 284
Дошыч, Яско Михалкович – 284
Дробишович, Езоф – 119
Дробышевич, Венцслав – 7
Дробышевич, Пацута – 73
Дробышевич, Пашко – 72
Дрожджа, Воитех Павлович – 226
Дрозденски – 365
Дрозденски, Михаило – 366
Дрозденскии, Иван – 65
Дроздовски, Богдан – 364
Дроздовски, Миколаи – 149
Друга, Грыгореи – 365
Дружко, Ян – 226
Друса, Богдан – 368
Друцкевич, Михаило – 285
Дрывински, Федор – 365
Дуб, Миколаи – 246
Дубина, Станислав – 32
Дубовски, Валенты – 158
Дубровицкии – 68
Дубровски, Миколаи – 365
Дубровщии – 39
Дудашевич, Богдан – 55
Дук, Ян – 109
Дукурна, Станислав – 170
Дукурна, Юры – 170
Дунаи, Ян – 153
Душевски, Миколаи – 195
Душычыст, Кузма – 276
Дчуя, Михаило – 66
Дыбовски, Андреи – 360
Дьмитрович, Игнатко – 7
Дьякович, Адам – 57
Дявалтовски, Юрыи – 209
Дягилев, Офонас Никифорович – 121
Дятькович, Стась – 127
Дяхевич, Станислав – 127

Е
Евдило, Миколаи – 95
Евнелевич, Щасныи – 73
Едкович, Михал – 196
Ежевич, Ян – 43
Езвович, Мартын – 295, 297
Езофовая, Зофия Габрыяловна – 194
Езофович, Ян – 201
Еигирдович, Миколаи – 198
Еигла, Матеи Янович – 258
Еимонтович, Воитешко – 74
Еисимонтович, Выимок – 72
Еисимонтович, Матеи – 72
Еисимонтович, Ондреико – 73
Еисмонт, Шымко Олехнович – 279
Еисмонтович, Валенты Аугустынович – 288
Еисмонтович, Венцлав Миколаевич – 288
Еисмонтович, Габрыел Павлович – 283
Еисмонтович, Грышко Петрович – 283
Еисмонтович, Ждан Павлович – 276
Еисмонтович, Каспер Воитехович – 281
Еисмонтович, Матеи Павлович – 283
Еисмонтович, Миско Миколаевич – 279
Еисмонтович, Мосеи Миклашович – 278
Еисмонтович, Павел Матеевич – 283
Еисмонтович, Петр – 287
Еисмонтович, Петр Лущыкович – 279
Еисмонтович, Стас Желевич – 288
Еисмонтович, Стас Мартынович – 283
Еисмонтович, Стас Янович – 288
Еисмонтович, Хома Шыманович – 288
Еисмонтович, Щасны Жукович – 283
Еисмонтович, Якуб Янович – 288
Еисович, Павел – 102
Еитвалович, Нелюб – 22
Екслаи, Лаврин Юхнович – 84
Екубович, Лаврин – 102
Екялович, Миколаи – 38
Еленкович, Еско – 227
Еленски, Гаврыло Олиферович – 217
Еленски, Станислав – 204
Елец, Потей – 234
Елмужнин, Юри – 117
Елович, Дашко – 65
Елюбукоемски, Грыгореи – 367
Елюбукоемски, Семен – 371
Ендрыковски, Ян – 247
Еревич, Томко – 225
Ержил, Амброжеи Станкевич – 84
Ермолич, Гарасым – 290
Ероним – 328
Ерославич – 105
Ерославович, Рафал – 252
Ерославовичи – 128
Ероцки, Зыневич – 248
Ероцки, Петр Бобрович – 245
Ероцки, Ян – 190
Ерчаковая – 113
Есевич, Казимер – 225
Есевич, Миколаи – 225
Ескович, Максим – 277
Ескович, Михаило – 220
Ескович, Павел – 194
Есман, Иван – 151
Есманович, Станко – 7
Ецынич, Иван Андреевич – 156
Ецынич, Мартын – 156

Ж
Жаба, Богдан – 208
Жаба, Богдан Семенович – 130
Жаба, Борко Семенович – 131
Жаба, Кондрат – 208
Жаба, Олексеи – 34
Жабич – 234
Жабокрицкии, Ивашко – 66
Жаброкрыцки, Иван – 368
Жакович, Ян – 260
Жаравницки, Ян – 366
Жвасков – 100
Ждан – 358
Ждановая, Бруячыная – 228
Ждановая, Зофея – 251
Жданович, Андреи – 363
Жданович, Артюи – 277
Жданович, Воитех – 224
Жданович, Олехно – 224
Жданович, Павел – 236, 287
Жданович, Шымко – 183
Жданович, Ярош – 224
Жеибус, Матеи – 60
Жеиначович, Петр Янович – 206
Железницкии, Лаврын – 41
Жемблоцки, Миколаи – 221
Жемевскии, Мартин – 33
Жемла, Станислав – 187
Жемла, Ян – 381
Жемлин, Ян – 11
Женесник, Андреи Воитехович – 346
Жибортович, Мартин – 59
Жигимонт, Вавринец – 43
Жилич, Санко – 381
Жинев, Гришко – 101
Жиневич, Матеи – 95, 98
Жинко, Ян – 98
Жинков – 96
Жири – 33
Жолиславски, Ян – 286
Жолты, Петр Янович – 214
Жомоитин, Андреи – 100
Жомоитски – 122, 207, 216
Жоравицки, Михаило – 368
Жоравницки, Александер – 366
Жоховски, Петр – 212
Жук, Михаило – 113
Жук, Федор – 187
Жук, Ян – 58
Жукович, Ленарт – 311
Жукович, Ломака – 54
Жукович, Матеи – 236
Жукович, Санко – 359
Жуковски, Лаврын Якубович – 188
Жур, Степан Микович – 85
Жусин, Павел – 87
Жыгмонтович, Михал – 265
Жыгневски, Станислав – 362
Жыжемская – 256
Жыжемски, Андреи – 228
Жылак, Миколаи – 342
Жылинская, Дорота – 141
Жыло, Богдан – 155
Жыневич, Александер – 248
Жыневич, Иван – 248
Жынко, Шимко – 119
Жыронски, Ян – 168
Жытевич, Баирам – 376

З
Забела, Щасны – 184
Забелич, Матеи – 360
Забелич, Ян – 100
Заблоцки, Ян Савич – 167
Заблудовскии, Федор – 113
Завад, Миколаи – 326
Завацки, Петр Павлович – 285
Завацки, Станислав – 280
Завиша, Андреи – 68
Завиша, Ян – 68
Завишич, Миколаи – 68
Завлотных – 39
Загарански, Езоф – 200
Загарански, Миколаи – 200
Загоранка, Езоф – 118
Загоранка, Мартин – 120
Загоровски, Петр Богданович – 364
Загорски, Ленарт – 180
Задозроскии, Павел – 98
Задоровски, Ян – 187
Задорозскии, Павел – 95
Заецович, Пузо – 7
Закревски, Миколаи – 179
Закревски, Станислав – 288
Закревски, Щасны Миколаевич – 169
Закревски, Юрек – 225
Закревскии, Гаврилка – 106
Залевски, Захарыяш – 330
Залески, Миколаи – 355
Залески, Петр Воитехович – 340
Залески, Стефан Павлович – 194
Залески, Щасны – 202
Залескии – 41, 58
Залетелея, Марына – 239
Заморенок, Богдан – 162
Заневич, Максим – 276
Занкевич, Федор – 185
Занкевич, Юхно – 94
Занков, Юхно – 99
Занковая – 10
Заранко, Демиян Еибович – 217
Заранко, Ждан – 217
Заранко, Лев – 217
Заранковая, Зофия – 247
Заранкович, Мартин – 26
Зарецки, Станислав – 196
Зарецки, Ян – 185
Зарецкии, Андреи – 64
Заринкович, Матфеи – 31
Заруб, Воитех – 33
Заруб, Ян – 33
Затепяка, Федор – 215
Затурецкии, Михаило – 65
Захарыяшович, Ян – 299
Захватыная, Бартломеевая – 259
Збаразки, Водыслав – 143
Збараски – 141
Збиннеи, Ян – 33
Зброхович, Гаврило – 64
Зброхович, Сенко – 64
Збунинская, Марына – 220
Зверов, Михаило – 356
Зверовая – 366
Звышковски, Андреи Якубович – 308
Згирски, Мартьн Андреевич – 306
Зезеч, Мартын – 235
Зеленичыч, Гаврыло Кузмич – 358
Зеленкевич, Кузма – 233
Зелепужич, Иван – 100
Зелневич, Щасны – 265
Зембра, Херубин Абрамович – 333
Зембровски, Крыштоф – 347
Зембровски, Михал Станиславович – 333
Земков, Станиславович – 107
Земня, Иероним Мински – 312
Зеневич – 3
Зенкевич, Иван – 31
Зенкевич, Марына – 156
Зенкевич, Матыаш – 232
Зенкович, Змаило – 158
Зенкович, Матяш – 65
Зеновевич – 105
Зеновевич, Станислав Юревич – 149
Зеновевич, Станислав Янович – 148
Зенович – 247
Зенович, Змаил Олексеевич – 380
Зенович, Иван Олексеевич – 380
Зенович, Реина – 139
Злечницки, Петр – 322
Зминцев, Щасныи – 32
Змич, Янко – 7
Зобнижа, Матеи – 32
Золотынски, Иля – 367
Зоранко, Лев – 111
Зрочкова, Дорота – 314
Зуб, Богдан – 32
Зубкович, Васко – 381
Зубкович, Остафеи – 362
Зубовичи – 66
Зубцевич, Андреи – 239
Зузанна – 83
Зузанна, Говреевая – 265
Зыгмонтович, Воитех – 336
Зыгмонтович, Ян – 305
Зыкмунтович, Ветслав – 296
Зяло, Андреи – 242
Зяло, Остафеи – 242

И
Иван – 79, 367
Иванавыи – 63
Иванкович, Ждан – 354
Иванкович, Ивашко – 7
Иванкович, Семен – 176
Иванович, Андреи – 224, 277
Иванович, Богдан – 31
Иванович, Василеи – 238
Иванович, Гришко – 31
Иванович, Дмитр – 180
Иванович, Игнат – 121
Иванович, Казим – 55
Иванович, Лев – 224
Иванович, Лукаш – 118
Иванович, Малахеи – 287
Иванович, Мартин – 32, 356
Иванович, Миколаи – 262
Иванович, Наум – 224
Иванович, Олехно – 329
Иванович, Омельян – 118
Иванович, Роман – 22, 276
Иванович, Сенко – 90, 192
Иванович, Тишко – 215, 224
Иванович, Турын – 215
Иванович, Федор – 171, 239, 243, 281
Иванович, Филип – 237
Иванович, Юры – 149, 352
Ивановска, Елжбета – 322
Ивашкевич, Базар – 378
Ивашкевич, Павел – 240
Ивашкевич, Станислав – 166
Ивашко – 74
Ивашкови, Павел – 89
Ивашкович, Богуш – 30
Ивашкович, Воитко – 7
Ивашкович, Кучук – 57
Ивашкович, Лукаш – 86
Ивашкович, Матфеи – 102
Ивашкович, Миколаи – 26, 27, 29, 34, 102, 167, 236, 249, 265, 280, 315
Ивашкович, Олехно – 3
Ивашкович, Павел – 6
Ивашкович, Сарафин – 31
Ивашкович, Стас – 30, 102
Ивашкович, Степан – 381
Ивашкович, Томко – 38
Ивашкович, Ян – 29, 45
Игнатавич, Мацко – 74
Игнатавич, Петр – 73
Игнатавич, Сеня – 73
Игнатевич, Михаило – 60
Игнатович, Антон – 284
Игнатович, Гришко – 121
Игнатович, Грышко – 361
Игнатович, Матеи – 284
Игнатович, Мацек – 57
Игнатович, Миско – 361
Игнатович, Олешко – 59
Игнотович, Михно – 112
Иесупович, Бардыбок – 377
Избицки, Грын – 224
Избицки, Матеи – 225
Избицки, Стас Семенович – 224
Издебски, Воитех – 320
Илача, Грыгореи Михалович – 152
Илбутевич, Матеи – 208
Илинич – 147
Илич, Костентын – 271
Илкович, Федко – 12, 100
Илолфнин, Данило – 74
Илшевскии, Матеи – 43
Иля – 271
Илясович, Алуба – 376
Илясович, Минко – 373
Иляшович, Яна – 166
Имацевич, Яр – 86
Имачевич, Адам – 379
Инкович, Богдан – 94
Инкович, Миколаи – 95
Инкович, Павел – 95
Интупок, Ян – 17
Иодевич, Матеи Петрович – 184
Иондыл, Малхер – 152
Иондыл, Миколаи – 152

К
Кабрыалович, Юры – 174
Кадишевич, Тывош – 378
Казимерович, Мустопа – 376
Какма, Ян Матеевич – 346
Калемикович, Федка – 73
Каленикович, Дебря – 3
Каленикович, Иван – 229
Каленскии, Адам – 32
Калетецки, Ян – 318
Калинкштович, Даниел – 312
Калискии – 41
Калихович, Григореи – 111
Калкович, Олишко – 49
Калнеико, Федор – 223
Калусовски – 151
Калусовски, Василеи – 370
Каменски, Андреи – 322
Каменски, Бартош – 334
Каменски, Бартошко – 219
Каменски, Малхер – 322
Каменски, Юрыи – 287
Каменски, Якуб – 321
Каменски, Ян – 286
Каминек, Якуб – 40
Камински, Васылевич Тышневич – 135
Канвилович, Бартош – 22
Кандрат – 75
Капуста, Андреи – 136
Капуста, Ленарт – 305
Капуста, Петр – 31
Карабан, Лаврын Ивашкевич – 175
Каревячич, Станислав – 38
Карнел, Крыштоф – 227
Карп, Иван – 275
Карпович, Мартын – 278
Карпович, Михно – 224
Карпович, Петр – 223
Карски, Юри – 324
Касма, Мартин – 40
Каспорович, Матыс – 260
Каспорович, Миколаи – 118
Каспорович, Павол – 205
Каспорович, Петр – 236
Каспорович, Стас – 259
Каспоровна, Марына – 223
Касымович, Енчура – 55
Катунич, Богдан – 65
Каустович, Шымко – 271
Кацович, Андреи Федорович – 363
Качалаи – 54
Качанович, Грыц – 232
Качанович, Юрыи – 199
Качановски, Михно – 229
Кашилеи, Ян – 107
Кашка, Михаило Филипович – 278
Кветовски, Петр – 154
Квинта, Ян – 252
Квинтич, Миколаи – 6
Квирович, Янко – 35
Кевлин, Шымко – 164
Кевлич, Юреи Миколаевича – 164
Кевло, Андреи – 350
Кезгаиловая, Миколаевая – 67
Келборович, Петр Янович – 185
Келимович, Еря – 378
Кермешевич, Тубурчык – 55
Керножыцки, Миколаи – 356
Керовбис, Мартын – 203
Керсновски, Каспер – 162, 311
Керсновски, Миколаи – 176
Керсновски, Ян – 321
Кизмич, Иван – 222
Кикленскии – 41
Кил, Стас – 74
Кимбар, Станислав – 121
Кимбовскии, Доброкост – 349
Кинкевич, Марына – 140
Кинюшевич, Петко – 73
Кинюшевич, Станко – 73
Кипор, Ондреи – 106
Кирдеевич, Михаило – 66
Кирдеи, Олизар – 146
Киржон, Аврам – 179
Кирын, Андреи – 355
Кисел, Андреи – 370
Киселевич, Васко – 74
Киселевич, Халецки – 289
Кислович, Грыцко – 223
Кислович, Федко – 223
ишколович, Адам – 222
Кишчыч, Околов – 359
Кищич, Петр – 67
Кищына – 138, 167, 174
Киют, Петр – 254
Киянич, Богдан – 74
Клапотовскии – 32
Клембовски, Ян – 219
Клепацкая, Дорота – 357
Клепацкие – 32
Клепацкии – 33
Клея, Ян – 169
Кливчык, Матеи – 235
Климкович, Адам – 323
Климкович, Петр – 323
Климович, Игнат – 237
Климович, Сидор – 240
Климович, Стас – 72
Климович, Яско – 72
Климонтович, Грыгореи – 304
Климонтович, Ян – 305
Климчицки, Якуб – 52
Климятич, Лаврин – 98
Климятич, Станислав – 10
Клицкии, Павел – 31
Клопотовски, Воицех – 51
Клосовски, Воитех – 344
Клосовски, Рафал – 345
Клосовски, Станислав – 345
Клоцкии, Миклаш – 103
Клочевски, Адам – 188
Клочко, Ленарт – 149
Клочкович, Ян Михнович – 68
Клюзтевич, Андреи Шымкович – 257
Клюнич, Стас Юхнович – 257
Клюнски, Иван – 366
Ключникович, Ждан – 357
Кмита, Иван – 148
Кмита, Станислав – 151
Кмитич, Воитех – 185
Княгиняньскии, Ивахно – 65
Княгиняньскии, Олехно – 65
Князки, Жык – 368
Князки, Микита – 368
Князки, Федор – 368
Князь, Ян – 2
Кобецки, Михаил – 381
Кобис, Мартын – 242
Кобриялович, Томко – 95
Кобус, Тимофеи – 242
Кобыленскии – 41
Кобята, Еско Андреевич – 288
Ковелская, Зофия – 138, 140
Ковлалевич, Каспор – 100
Ковлелевич, Воитех Адамавич – 101
Кодачевски, Матеи – 273
Кожка, Богдан – 117
Кожуховскии – 41
Коза, Катарына – 170
Коза, Юри – 127
Козакович, Гришко – 85
Козакович, Курман – 54
Козакович, Стефан – 361
Козацки, Миколаи – 250
Козделски, Юрыи – 245
Козел, Венцлав – 61
Козел, Иван – 197
Козенко, Ян – 222
Козечин, Михаил – 64
Козечин, Михаилова – 64
Козинская, Грыцковая – 365
Козински, Дмитр – 368
Козински, Михаило – 137
Козинскии, Иван – 66
Козинцовая – 269
Козицки, Егор – 205
Козицки, Стас – 241
Козицки, Юзеф – 158
Козич, Щымко Янович – 254
Козич, Ян – 253
Козлович, Водыслав – 242
Козлович, Костюк – 224
Козлович, Миколаи Балтромеевич – 204
Козлович, Ян – 204
Козюкевич, Мулкиман – 377
Коилерис, Мацво – 13
Коилович, Олешко – 367
Коиспов, Сирпуть – 105
Коклина, Андреи – 262
Кокрадскии, Матеи – 40
Колач, Станислав – 341
Колбачыч, Остапко Федорович – 279
Колбачыч, Петр Федорович – 279
Колбович, Воилодко – 232
Колбы, Ждан – 233
Коледа, Михаил Грыгоревич – 134
Коликовски, Мартын – 166
Колменски, Ждан – 364
Колодкевич, Момат – 13
Колонтаевич, Гарасима – 380
Колонтаи, Гарасым – 154
Колопенки – 128
Колочевич, Стефан – 359
Колпитовски, Остафеи – 365
Колусовски, Гневош – 364
Колусовски, Иван – 364
Колычов, Юри – 118
Комаевская, Яновая – 141, 176
Комаевски – 274
Команскович, Грышко – 249
Комар, Ждан – 231
Комар, Иван – 231
Комар, Марко – 121, 200
Комар, Ян – 172
Комарович, Мацко – 16
Комаровски, Якуб – 245
Комаровски, Ян – 356
Коморовски, Мартын – 272
Комяга, Себестыян – 118
Комяжевич, Миколаи – 198
Кондрат – 356
Кондратович, Воитех – 190
Кондратович, Каспер – 189
Кондратович, Лукаш – 98
Кондратович, Шимко – 10, 91
Кондратович, Юрыи – 98
Коневник, Иван – 27
Коневник, Размус Малхерович – 290
Коневски, Станислав – 160
Конели – 76
Конищевая, Маря – 160
Кононавич, Грин – 73
Кононович, Грышко – 278
Константынович, Иван – 171
Констентынович, Василеи Богданович – 279
Констюшко, Ян – 244
Контримович, Ленарт – 82
Концевич, Каспер – 181
Концевич, Костантын – 160
Концевич, Михал – 207
Кончевич, Филип – 96, 97
Кончевич, Якуб – 96, 97
Кончии, Филип – 10
Кончии, Щепан – 10
Конюшел, Ян – 210
Копащевски, Богдан – 352
Копел, Воитех – 181
Копел, Щасны Юревич – 180
Копет, Андреи – 159
Копет, Васылеи – 151
Копот, Богдан Андреевич – 210
Копот, Иван – 102
Копот, Павел – 242
Копот, Федор – 254
Копот, Федор Иванович – 211
Копреева, Татяна Николаевна – LX, LXVIII
Коптев – 68
Коптевая, Ганна – 196
Коптевич, Иван – 359
Коптевич, Михаил – 59
Кореевич, Васко – 240
Кореевич, Каспер – 155
Кореевич, Стефан – 208
Кореивич, Бартош – 16
Кореивич, Могко – 19
Кореивич, Ян Венславович – 243
Кореневски, Матыс – 327
Кореневскии – 42
Кореневскии, Миколаи – 33, 51
Кореновски, Якуб – 51
Корецки – 304
Корицкии, Миколаи – 58
Коркозович, Ян – 259
Корницки, Михна – 365
Коробка, Иван – 360
Коробка, Остафеи – 220
Короваи, Андреи – 65, 371
Кородаевич, Мерет – 54
Короевиная, Ганна – 155
Короза, Опанас Павлович – 276
Короневич, Грыц – 229
Корсак, Дмитр Сович – 156
Корсак, Оникеи – 166
Корсакович, Тыхно – 159
Корски, Лаврын – 237
Корчевски, Грыгореи – 242
Корчовая, Даниловая – 160
Корызна, Вацлав – 188
Корызниная, Катарына – 354
Корытенски, Михаил – 366
Корытенски, Павел – 366
Корытко, Василь – 219
Корыцки, Александро – 365
Корянович, Еленски – 280
Косенскии, Сарафин – 33
Косински – 371
Косински, Адам – 319
Косински, Станислав – 183
Косински, Юры Маркович – 308
Косирацки, Станислав – 343
Коска, Станислав – 345
Кособуцки, Иван Бака – 381
Косовски, Воитех – 346
Косовски, Матус – 193
Коставкa, Мацко – 6
Костантын – 366
Костевич, Грин – 98
Костевич, Гринко – 10
Костентинавич, Богдан – 73
Костро, Лаврынец Миколаевич – 333 Костро,
Станислав Мартинович – 320
Кострова, Катарына – 313
Костровицки, Размис – 175
Костролюбовицкии, Ян – 39
Костык, Юры – 205
Костюкович, Борыс – 285
Костюкович, Сидор – 276
Костюшко, Иван – 219, 282
Костюшко, Федор – 219
Костюшкович – 112
Костюшкович, Богдан – 368
Костюшкович, Иван – 112, 282
Костюшкович, Петр – 282
Костюшкович, Ян – 245
Костя – 120
Костянтинавич, Васил – 73
Косылович, Щасны – 225
Косымович, Васко – 54
Кот, Богдан Миколаевич – 238
Котел, Миколаи Воитехович – 180
Котковски, Ян – 204
Котлуба – 381
Котович, Матеи – 236
Котович, Ян Андреевич – 252
Котович, Ян Воитехович – 250
Кохан, Миколаи – 360
Кохански, Матус – 176
Коцковски, Ян – 332
Кочан, Матеи – 118
Кочанович, Ян – 118
Кочинскии, Марко – 39
Кочкарович, Ахмет – 378
Кочковски, Адам – 263
Кочутыч, Федко – 277
Кошержанка, Алжбета Яновна – 211
Коширскии, Андреи – 68
Кошка, Богдан – 198
Кошка, Иван – 369
Кошчич, Ивашка – 75
Кравцевич, Сасин – 363
Краевски – 371
Краискии, Федор – 60, 352
Кракозич, Ахмет – 376
Красникович, Данило – 126
Красовски, Матеи – 209
Красовски, Трухон – 230
Красовски, Юры – 313
Красовскии, Ленарт – 40
Красовскии, Марек – 32
Красовскии, Матфеи – 64
Кревша, Воитех – 37
Крембич, Миколаи – 72
Кремын, Грыгореи Матеевич – 335
Кренбич, Ондреи – 74
Крентовски, Петр – 155
Крепштулис, Миколаи Янович – 184
Креслят, Ян – 229
Кречович, Станислав – 195
Кринскии – 40
Кристов – 52
Криштофович, Олбрахт – 9, 98
Кром, Михаил Маркович (Krom, Michaił Markowicz) – XXXII, XL, XLI, XLV, LXVI, LXVIII,
Кропотчыная – 369
Крочавински, Станислав – 217
Крошынски – 203
Крошынски, Иван – 136
Крупел, Мартын – 203
Крупенич, Андреи – 170
Крупецкии, Ивашко – 65
Крупицки, Станислав – 320, 322
Крутович – 83
Круш – 371
Крывоболоцки, Иван – 227
Крывонос, Лукаш – 223
Крывопищын, Васко – 361
Крыкович, Станислав – 169
Крынски, Матыс – 327
Крынскии – 41
Крычовскии, Кирдеи – 113, 214
Крышкович, Щасны – 226
Крыштофович, Крыс – 227
Крыштофович, Ян – 195, 261
Крыщек, Воитех – 33
Ктевич, Стефан – 176
Кугелевич, Ян – 164
Кудашевич, Ораз – 55
Кудеикович, Юхно – 30
Кудырович, Мередгодза – 376
Куза, Матеи – 258
Кузелевич, Ян – 259
Кузма – 367
Кузмич, Патрикеи – 72
Куиж, Павел Яновичи – 84
Куиж, Якуб Яновичи – 84
Кукавски, Ян Якубович – 340
Кукелевич, Лаврен – 74
Куклис, Стецели – 82
Куковски, Толчек Юревич – 318
Куковски, Юры Маркович – 317
Кулбака, Васылеи Михаилович – 175
Кулвет, Якуб Щаснович – 208
Кулвет, Ян Прокопович – 208
Кулеш, Янко – 2
Кулик, Андреи Іванович – 282
Кулик, Прокоп – 278
Куликовски, Омелиан Ушак – 370
Кулневич, Демян – 222
Кулневич, Семен – 222
Кулневич, Яцко – 215
Кумулжичь, Болтромеи – 97
Кумулзоевич, Болтромеи – 95
Кунатович, Станислав – 337
Кундратович, Шимко – 93
Кундратоич, Габриял – 6 Л
Куневски, Андреи – 364
Куневски, Михаило – 364
Кунп – 74
Кунцевич, Мартын – 275
Кунцевич, Михал Якубович – 267
Кунцевич, Ян – 158
Кунцовеч, Якуб – 1
Куплицкии – 106
Купрел, Юри Миколаевич – 130
Купрелевич, Матеи – 209
Купрыянович, Стас – 247
Купрыянович, Ян – 247
Куравицки, Васил – 342
Куревицки, Андреи – 368
Куреишыная, Ганна – 231
Куреницки, Каспер – 151
Курмелис, Мартин – 77
Курнашевич, Асан – 55
Курневич, Роман – 214
Куровски, Федор Василевич – 290
Куродовски, Абрам – 233
Куропатва, Миколаи – 163
Курпевски, Станислав – 310
Курстонович, Езоф – 357
Кутар, Мартын Юревич – 193
Кутевич, Ызаиаш – 165
Кутенски, Ян – 51
Кутревич, Нурум – 377
Кутровски – 368
Кутровскии, Микита – 64
Кухмистрович, Миколаи – 135
Куцевич, Миколаи – 87
Куцович, Ян – 259
Кучинка, Воитех – 33
Кучинка, Ян – 33
Кучук, Богдан – 111, 216
Кучукович, Иван – 222
Кучукович, Матеи – 127
Кучынски, Крыштоф – 332
Кучынски, Миколаи Станиславович – 333
Кучынски, Якуб – 333
Кушало, Микита – 276
Кушел, Ян – 165
Кушолкович, Иван – 72
Кчичт, Грышко – 242
Кызминич, Михаил – 105

Л
Лабунскии – 65
Лаврен – 75
Лаврин – 26, 58
Лавринович, Болтромеи – 29, 30
Лавринович, Мартин – 89
Лавринович, Матеи – 29
Лавринович, Миколаи – 11
Лавринович, Мис – 23, 98
Лавринович, Станислав – 46
Лавринович, Шимко – 37, 46
Лавринович, Юри – 36
Лавринович, Ян – 17, 103
Лавринцевич, Ян – 59
Лавринцович, Миколаи – 59
Лавричович, Миколаи – 95
Лаврыновая, Каска – 287
Лаврынович, Бартломеи – 259
Лаврынович, Воитех – 212, 308
Лаврынович, Збожны – 246
Лаврынович, Иезоф – 167
Лаврынович, Матеи – 270
Лаврынович, Павел – 188, 198, 288
Лаврынович, Сарафин – 249
Лаврынович, Стефан – 268
Лаврынович, Урбан – 238
Лаврынович, Якуб – 163
Лаврынович, Ян – 181, 259
Лагяновски, Якуб – 246
Лазовски, Куц – 347
Лазовски, Яна – 324
Лаицкович, Каспор – 85
Лаицкович, Ян – 85
Лапатэцкі, Кароль (Łopatecki Karol) – XVIII, LXVIII
Ластовски, Иван – 197
Ластовски, Матеи – 197
Ластовски, Федор – 198
Левкович, Абрам – 239
Левкович, Гарасим – 380
Левкович, Олехно – 159
Левонович, Андреи – 277
Левонович, Балтромеи – 131
Левонович, Иван – 29
Левонович, Кузма – 246
Левонтевич, Василеи – 362
Левонтевич, Олехно – 362
Левша, Адам – 216
Левша, Петр – 111, 217
Ледкевич, Лаврин – 98
Ледоховскии, Богдан – 65
Ледохувскии, Левко – 66
Ледуховски, Гневош – 370
Леженевич, Воитех – 186
Лежневич, Лаврин – 95
Ленарт, Казимир – 33
Ленартовая – 91, 93
Ленартович, Адам – 332
Ленартович, Андреи – 329, 330
Ленартович, Воитех – 329
Ленартович, Матеи – 299
Ленартович, Матыс – 298
Ленартович, Миколаи – 207, 314
Ленартович, Якуб – 332
Ленартович, Ян – 86, 221, 258, 296
Леневич, Марко – 237
Леневски, Ян – 239
Ленкевич, Артеф – 358
Ленкевич, Миколаи – 163
Ленкевич, Стефан – 163
Ленковая, Мацуха – 286
Ленкович, Остапка – 358
Ленкович, Юрша – 172
Ленцевич, Онаня – 238
Ленчычка, Матеи – 343
Лесневски, Бартош Маркович – 298
Леснович, Матыс Щепанович – 283
Лецевич, Степан – 31
Лецкович, Федор – 157
Лецович, Павел – 237
Лешевич, Богдан – 375
Лешницкии – 64
Лещенски, Стецко Микитич – 217
Лещинскии, Миколаи – 32
Лещинскии, Станислав – 32
Лещинскии, Якуб – 32
Лидмешевич, Лукаш – 231
Липенски, Иван – 367
Липенски, Ядам – 51
Липенскии, Миколаи – 40
Липински, Ярош Янович – 325
Липич, Грин – 54
Липкове – 41
Липницки, Петр – 381
Липовыи, Томко – 253
Липски, Миколаевич – 169
Литаворовая – 32
Литвинавич, Якуб – 74
Литвиновски, Рафал – 150
Литынски, Иван – 365
Лиходеевски, Александер – 362
Лобичын, Ян – 191
Лобковски, Станислав – 266
Лозовицкии – 111
Лоибинович, Матеи – 263
Лоико, Стефан – 196
Лолеметевич, Богдан – 378
Лопата, Игнат – 79
Лопата, Кириян – 79
Лопата, Михаило – 78
Лопата, Степан – 79, 258
Лопатовая, Алжбета – 290
Лопеневич, Грышко Левонович – 282
Лоппицки, Флорыян – 308
Лопуски, Лаврын – 327
Лосевич, Ян – 13
Лостовскии, Мацко – 116
Лостовскии, Михал – 116
Лостовскии, Федор – 116
Лосятинскии, Гаврило – 65
Лосятинскии, Михно – 65
Лосятинскии, Устьян – 66
Лошелевич, Грегореи – 168
Луба – 58
Лудвишскии, Пашко – 65
Лужецки, Матыс – 344
Лукавич, Лаврын – 258
Лукаш, Дяк – 22
Лукашевич, Адам – 95, 98
Лукашевич, Андреи – 307
Лукашевич, Аугуштын – 211
Лукашевич, Грыгореи – 186
Лукашевич, Елиаш – 315
Лукашевич, Ероним – 169
Лукашевич, Зыгмунт – 181
Лукашевич, Иван – 223
Лукашевич, Лаврин – 78, 191, 250
Лукашевич, Ленарт – 259
Лукашевич, Мартин – 127
Лукашевич, Миколаи – 9, 95, 98, 210, 315
Лукашевич, Стас – 85
Лукашевич, Шимели – 85
Лукашевич, Юри – 126
Лукашевич, Якуб – 329
Лукашевич, Ян – 209, 259, 268
Лукашевич, Яско – 120, 197
Лукашович, Немира – 298
Лукомская, Анна – 142
Лукомская, Дорота – 142
Лукомская, Марына – 254
Лукомски, Андреи Андреевич – 142
Лукомски, Балтазар – 142
Лукомскии – 119
Лукянович, Ян – 160
Луневски, Лукаш Матеевич – 333
Луневскии – 39
Лункович, Станко – 34
Луста, Валенты – 163
Луцки, Александр – 366
Луцки, Врадыка – 366
Лушчин, Лаврин – 97
Лущии – 10
Лынтунскии, Грыгореи – 120
Лычкевич, Васко – 222
Лычковскии, Петр – 117
Лышщинскии, Михно – 31
Люба, Станислав – 309
Люба, Ян Станиславович – 310
Любавский, Матвей Кузьмич – XII, XV, XIX, XXIII, LXVIII
Любелски, Грыцко – 229
Любецки, Иван – 142
Любецкии, Богдан – 63, 64
Любецкии, Василеи – 64
Любницкая, Алжбета – 203
Любовицки, Станислав – 323
Любовицкии, Матеи – 39
Любовицкии, Рафал – 32
Людвик, Бартломеи – 170
Людвиски, Иван – 365
Люля, Матус Андреевич – 192
Люмонт, Тымофеи Михаилович – 358
Люмонт, Филин Жданович – 358
Люмонтович, Мордас – 21
Люрмашевич, Алеи – 378
Люстатынски, Федор – 365
ЛюсЯтыцки, Ленко – 370
Люткевич, Лаврын – 310
Люткович, Матеи – 35
Люшнянка, Ганна – 107
Лядович, Кузма – 247
Лянкевич, Мартын – 247
Лятовски, Щасны – 245
Лях, Болтромеи – 34
Лях, Павел – 59
Лях, Петр – 2, 103
Лях, Станислав – 45
Лях, Стас – 7
Лях, Степан – 104
Ляхевич, Микути – 72
Ляхович, Грыц – 232
Ляхович, Матеи – 191
Ляховски – 371
Ляховски, Иван – 369
Ляцки, Иван – 135
Ляшкевич, Щасныи – 126

М
Магметевич, Дмитр – 373
Магметевич, Шпан – 55
Магрешович, Ахмет – 373
Мазурко, Станислав – 363
Маискович, Петр – 176
Макар – 112
Макаревич, Иван – 229
Макарович, Богдан – 216
Макашевич, Федор Жолнерович – 363
Маковка, Ян Воитехович – 305
Максимович, Иван – 229
Максимович, Прон – 7
Малаховски, Станислав – 148
Малгората, Янова – 316
Малевски, Станислав – 51
Малевскии – 42
Малеевич, Вит – 347
Малиновский, Иоанникий Алексеевич (Malinowski Ioannikij Aleksiejewicz) – XLIII, XLIV, LXVI
Малиновски, Мартын – 327
Малиновски, Якуб – 324
Малиновски, Ян Якубович – 324
Малиновскии, Станислав – 33
Малински, Михаило Ело – 367
Малишевски, Матыс – 223
Малишкевич, Мартын – 199
Малкавич, Иван – 31
Малыш, Миколаи – 353
Малышкович, Мартин – 119
Малюшкевич, Араз – 378
Мамлевич, Усеик – 375
Мамонич, Лукаш – 53, 55, 56
Манковая – 113
Манковая, Гелена Олексеевна – 215
Мановскии, Матеи – 60
Маноило – 66
Мануилович, Лукаш – 118
Мапенскии, Миколаи – 40
Мапояевич, Воитех – 335
Маркович, Андреи – 43
Маркович, Воитех – 291
Маркович, Ганна – 180
Маркович, Грыцко – 220
Маркович, Лев – 360
Маркович, Павел – 314
Маркович, Петр – 301
Маркович, Себестыян – 240
Маркович, Станислав – 298, 302
Маркович, Стас – 240
Маркович, Стецко – 222
Маркович, Щепан – 317
Маркович, Юрыи – 209, 308
Марковски – 369
Марковски, Роман – 369
Марковски, Фалели – 369
Марковски, Ян Езвович – 312
Мартин – 40, 45
Мартинавич, Петр – 72
Мартинели – 85
Мартинова – 43
Мартинович, Андреи – 79, 87
Мартинович, Бoртломеи – 26
Мартинович, Венцслав – 11, 98
Мартинович, Воттек – 43
Мартинович, Григелис – 78
Мартинович, Григор – 14
Мартинович, Гришко – 29
Мартинович, Доминик – 10, 17
Мартинович, Ленарт – 83
Мартинович, Миколаи – 100
Мартинович, Михал – 87
Мартинович, Павел – 10, 100
Мартинович, Петр – 10, 16, 21, 36, 38, 99
Мартинович, Стас – 127
Мартинович, Стаселис – 77
Мартинович, Щепан – 104
Мартинович, Юрьи – 85
Мартинович, Ян – 11, 39, 43, 45, 94, 100
Мартишевич, Юхно – 108
Мартын – 22, 242, 341
Мартынов, Себестыян – 338
Мартыновая, Зофия – 202
Мартыновая, Крыстына – 316
Мартынович – 156
Мартынович, Адам – 291
Мартынович, Андреи – 191
Мартынович, Ваврынец – 335
Мартынович, Васко – 221
Мартынович, Воитех – 190, 303, 306
Мартынович, Грык – 259
Мартынович, Езоф – 305
Мартынович, Крышка – 273
Мартынович, Крыштоф – 271
Мартынович, Матеи – 170, 209, 263, 302
Мартынович, Миколаи – 202
Мартынович, Павел – 315
Мартынович, Петр – 202, 261, 312
Мартынович, Саламон – 292
Мартынович, Станислав – 177, 300
Мартынович, Станислав – 336, 340, 341
Мартынович, Стефан – 268
Мартынович, Томаш – 317
Мартынович, Томко – 356
Мартынович, Фрыдрых – 209
Мартынович, Шымко – 183
Мартынович, Щасны – 316
Мартынович, Якуб – 297
Мартынович, Ян – 175, 259, 313
Мартыновны, Марыны – 196
Марухнич, Юхно – 128
Марушевич, Ганна – 170
Марушевски – 328
Марцукович, Гаврыло – 239
Масалская, Зофия – 216
Масалскии – 63, 105, 158, 264
Масалскии, Андреи – 371
Масалскии, Богдан – 366
Масалскии, Василии – 112
Масалскии, Петр – 272
Маскевич, Федоровая – 153
Масловая – 117
Масловая, Овдотя – 199
Матвеи – 232
Матевич, Ян – 296
Матеевая – 37, 43, 185, 263
Матеевич, Адам – 58, 215
Матеевич, Андреи – 298
Матеевич, Бартломеи – 236
Матеевич, Бернат – 343
Матеевич, Болтромеи – 83
Матеевич, Вентслав – 240, 264
Матеевич, Венцек – 57
Матеевич, Воитех – 331
Матеевич, Воитех Носович – 283
Матеевич, Григели – 85
Матеевич, Грышко – 264, 272
Матеевич, Еремеи – 359
Матеевич, Ждан – 361
Матеевич, Крыштоф – 270
Матеевич, Лаврын – 352, 353
Матеевич, Лукаш – 327, 333
Матеевич, Мартин – 6
Матеевич, Мацко – 82
Матеевич, Миколаи – 1, 226
Матеевич, Миско – 246
Матеевич, Михал – 130
Матеевич, Павел – 273
Матеевич, Петр – 332
Матеевич, Петрашко – 30
Матеевич, Себестыян – 302
Матеевич, Станислав – 164, 306
Матеевич, Станко – 72
Матеевич, Томек – 59
Матеевич, Улан – 358
Матеевич, Шыман – 205
Матеевич, Щасныи – 118, 198, 331
Матеевич, Юреи – 37
Матеевич, Юрыи Бартломеевич – 284
Матеевич, Якуб – 271, 298, 327, 343
Матеевич, Якуб – 59
Матеевич, Ян – 196, 295, 299, 308, 323, 333, 327, 342, 343, 353
Матеи – 35, 59
Матеикови, Бенедикт – 37
Матеикович, Бартломеи – 259
Матеикович, Лаврын – 359
Матеикович, Якуб – 267
Матесович, Болтромеи – 89
Матеувич, Станислав – 58
Матус – 58
Матушова, Ганна – 342
Матфеевич, Ярослав – 135
Матыс – 231
Матысович, Адам – 305
Матысович, Андреи – 297, 331
Матысович, Валенты – 334
Матысович, Воитех – 304
Матысович, Габрыел – 345
Матысович, Езоф – 333
Матысович, Мартын – 295
Матысович, Матыс – 301
Матысович, Миколаи – 294
Матысович, Павел – 302, 312
Матысович, Петр – 337
Матысович, Сарафин – 293
Матысович, Станислав – 305, 308
Матысович, Юрыи – 292
Матысович, Якуб – 306
Матысович, Ян – 313, 332
Матыясович, Андреи – 185
Матыясович, Стас – 359
Матясович, Грицко – 31
Матясович, Станислав – 165
Матясович, Фабян – 166
Матясович, Юры – 166
Матясович, Ян – 166
Махметевич, Мортуза – 376
Махметович, Форман – 373
Мац, Миколаи – 84
Мацевич, Лаврин – 83
Мацеевич, Павел – 13
Мацелевич, Шимок – 86
Мацелевич, Ян – 86
Мацкевич, Андреи – 207
Мацкевич, Богдан – 87
Мацкевич, Венслав – 74
Мацкевич, Габриял – 100
Мацкевич, Ивашко – 73
Мацкевич, Марко – 37
Мацкевич, Михал – 42
Мацкевич, Станислав – 100
Мацкевич, Щастныи – 35
Мацкевич, Юрыи – 183
Мацкевич, Ян – 72, 171
Мацкевич, Янчик – 72
Мацкевичовая, Ганна – 157
Мацкович, Богдан – 95, 98
Мацкович, Заки – 17
Мацкович, Заяш – 14
Мацкович, Лукаш – 14
Мацкович, Микас – 17
Мацкович, Петр – 263
Мацкович, Пронкелис – 77
Мацкович, Собути – 6
Мацкович, Станислав – 30
Мацкович, Шимко – 7
Мацкович, Якуб – 17
Мацкович, Ян – 13, 259
Мацкович, Ярослав – 98
Мацусович, Федко – 361
Мачалович, Лаврын – 224
Маялович, Лазар – 223
Медвед, Станислав – 161
Медницкии, Ян – 13
Медуски, Ян Маркович – 254
Медусове – 39
Меженски, Матыс – 257
Межык, Якуб – 262
Мелвидович, Юры Грыгоревич – 165
Мелевич, Томко – 80
Мелевич, Ян – 80
Мелехович, Кулзаман – 375
Мелешко, Абрам – 160
Мелешко, Артем – 157
Мелешко, Васылеи Михаилович – 157
Мелешко, Иван Федорович – 287
Мелешкова, Иванова – 157
Мелич, Давлет – 377
Мелкевич, Янко – 226
Менжынски, Щасны – 182
Менжынски, Ян – 153
Менкевич, Олех – 59
Менкович, Богуш – 357
Менкович, Гораин – 357
Менкович, Малхер – 357
Менкович, Юрыи – 265
Мереткович, Ораз – 55
Мерла, Юри – 119
Мерлин, Томко – 10, 18
Мехович, Станислав – 107
Мечеревич, Янел – 77
Мжнев, Ян – 9
Мизич, Иван – 361
Микoлаевич, Григор – 45
Микибич, Федор – 215
Микитин, Васко – 65
Микитиная – 32
Микитич, Иван – 32, 112
Микитич, Себестыян – 118
Микитич, Стецо – 111
Микито, Гаврыло – 277
Миклашевич, Бартломеи – 195
Миклашевич, Павел – 58, 195, 235, 255, 276
Миклашевич, Семен – 279
Миклашевич, Станислав – 37
Микович, Матели – 86
Миковичи, Воитех – 82
Миковичи, Павел – 82
Миколаевая, Ганна – 181
Миколаевая, Настазыя Глебовна – 187
Миколаевич, Адам – 343, 344
Миколаевич, Андреи – 35, 45, 60, 82, 174, 194, 260, 340
Миколаевич, Аугуштын – 302
Миколаевич, Балтромеи – 119
Миколаевич, Бернат – 118
Миколаевич, Валенты – 343
Миколаевич, Венцлав – 87, 334, 335, 343
Миколаевич, Воитех – 200, 255
Миколаевич, Ганна – 175
Миколаевич, Григор – 1
Миколаевич, Гринел – 79
Миколаевич, Дунаи – 378
Миколаевич, Езоф – 259, 293, 297
Миколаевич, Жигимонт – 43
Миколаевич, Константы – 316
Миколаевич, Кор – 249
Миколаевич, Кореива – 35
Миколаевич, Крыштоф – 314, 322
Миколаевич, Лаврын – 19, 190, 268, 286
Миколаевич, Лазар – 262
Миколаевич, Ленарт – 191
Миколаевич, Марко – 37
Миколаевич, Мартын – 186, 249
Миколаевич, Матеи – 15, 27, 264, 312
Миколаевич, Матеико – 81
Миколаевич, Матек – 22
Миколаевич, Матеуш – 299
Миколаевич, Матыс – 29, 42
Миколаевич, Миколаи – 191, 201, 265, 346
Миколаевич, Михно – 97
Миколаевич, Павел – 99, 168, 295, 311, 314
Миколаевич, Петр – 103, 213
Миколаевич, Петрелис – 22, 79
Миколаевич, Петюли – 87
Миколаевич, Пехник – 81
Миколаевич, Рафал – 305
Миколаевич, Сарафин – 294, 308
Миколаевич, Семен – 326
Миколаевич, Станислав – 14, 45, 100, 202, 298, 303, 315, 338, 348
Миколаевич, Стас – 186
Миколаевич, Степан – 79, 83
Миколаевич, Томас – 181
Миколаевич, Томек – 338
Миколаевич, Томко – 43
Миколаевич, Щасны – 302, 318
Миколаевич, Юры – 22, 270
Миколаевич, Якуб – 34, 203, 204, 208, 267, 295, 303, 340
Миколаевич, Якум – 174
Миколаевич, Ян – 91, 93, 256, 260, 296, 301, 336
Миколаевич, Янко – 5
Миколаевич, Янушко – 95
Миколаи – 21, 40, 305
Микстич, Андреи – 359
Микстич, Ленарт – 359
Микукич, Солтан – 381
Микулич, Иван – 273
Микулич, Шыраи – 155
Микулич, Щастны – 381
Микшевич, Стасели – 82
Микшич, Пац – 120
Микшичь, Богдан – 120
Микшыс, Петр – 120
Микшыч, Пацко – 117
Микютич, Ждан – 281
Миланевич, Сенко – 7
Милбелза – 37
Милевич, Роман – 23
Милевич, Станис – 22
Миленски, Федор Иванович – 281
Милкович, Мустуфа – 54
Милковски, Станислав – 321
Милковскии, Матеи – 33
Милковскии, Матуш – 33
Милковскии, Миколаи – 33
Милковскии, Павел Андреевич – 33
Милошевич, Болтюс – 80
Милошевич, Лукаш – 80
Милошевич, Павел – 5
Минакович, Юхно – 381
Минвоксович, Лаврин – 22
Мингос, Марко – 40
Миндолатович, Петр – 372
Миневич, Яцек – 2
Миневская, Зофия – 246
Миневски, Иван – 369
Минич, Прокоп – 74
Минич, Стефан Прокопович – 289
Минцович, Кондрат – 238
Минютич, Игнат – 73
Миравицки, Василеи – 370
Мисгид, Матвеи Васкевич – 236
Мисевич, Каспар – 127
Мисевич, Миколаи – 266
Мисевич, Стас – 5
Мискевич, Матеи – 224
Мискевич, Матыс – 236
Мискевич, Миколаи – 181
Мискевич, Токтамыш – 54
Миско – 30
Мискович, Андреи – 176
Мискович, Милкоман – 54
Мискович, Станислав – 94, 100
Мистюшкович, Венедыкт – 30
Митевич, Вентслав – 263
Миткевич, Иван Стефанович – 357
Миткевич, Лаврын – 259
Миткевич, Микути – 87
Миткевич, Станислав – 87
Миткевич, Яско – 217
Миткович, Воитех – 21
Миткович, Лаврин – 99
Миткович, Мартин – 17
Миткович, Матеи – 174
Миткович, Ян – 299
Михаилавич, Юрьи – 36
Михаилович, Амброжеи – 273
Михаилович, Андреи – 348
Михаилович, Валенты – 295, 324
Михаилович, Воитех – 178, 208
Михаилович, Габрыел – 245
Михаилович, Григор – 1, 37
Михаилович, Гриц – 35
Михаилович, Грышко – 285
Михаилович, Ждан – 223
Михаилович, Лаврын – 189, 318
Михаилович, Лев – 130
Михаилович, Левон – 172
Михаилович, Лукаш – 87
Михаилович, Малхер – 326
Михаилович, Мартин – 118, 300
Михаилович, Матеуш – 304
Михаилович, Матыс – 309
Михаилович, Матыяш – 355
Михаилович, Миколаи – 6, 294, 332
Михаилович, Михаило – 234
Михаилович, Ондреи – 14
Михаилович, Павел – 307
Михаилович, Сенко – 30, 282
Михаилович, Станислав – 153
Михаилович, Стас – 235, 269
Михаилович, Юхно – 355
Михаилович, Якуб – 86, 178, 304
Михаилович, Ян – 360
Михалкович, Богдан – 71
Михалкович, Михно – 30, 95
Михалкович, Тимош – 71
Михалкович, Тымош Грыневич – 282
Михалович, Матеи – 39
Михалович, Станислав – 42
Михалович, Томко – 43
Михалович, Щасны – 250
Михалович, Ян Петравич – 39
Михаловская, Ганна – 173
Михаловски, Павел – 173
Михаловски, Стас – 186
Михаловски, Ян – 121, 198
Михаловскии, Юрьи – 108
Михалцевич, Стецко – 72
Михновая – 13
Михнович, Андреи – 54
Михнович, Блажеи – 11
Михнович, Богдан – 23, 58
Михнович, Богтияр – 55
Михнович, Грышко – 272
Михнович, Данило – 290
Михнович, Ждан Комонт – 381
Михнович, Матеи – 257
Михнович, Миколаи – 99, 246
Михнович, Петр – 23
Михнович, Размус – 264
Михнович, Фурс – 54
Михнович, Юхна – 11
Михнович, Якуб – 236
Михнович, Ян – 68, 95
Миц – 36
Мицкевич, Андреи – 239
Мицкевич, Кузма – 357
Мицкович, Каспор – 35
Мицкович, Пронск – 35
Мицкович, Якуб – 267
Мицкович, Ян – 195
Мицута, Богуш Петрович – 275
Мицутич, Якуб – 273
Мишкаш – 7
Мишкевски, Олехно – 244
Мишкович, Гринко – 14
Мишкович, Левко – 102
Мишкович, Сава – 60
Мишкович, Якуб – 98
Мишковски, Семен – 370
Млечко, Станислав – 337, 342
Млечко, Ян – 291
Млечкова, Барбара – 130
Множевски, Якуб – 342, 344
Могилницки, Станислав – 225
Могилницкии, Венедикт – 40
Могон, Михаило – 360
Могрош – 78
Модебицки, Юрыи Юражын – 250
Можеико, Григор – 113
Можеико, Ленарт Александрович – 167
Можеиковая, Ядвига – 163
Моженски, Шимоц – 52
Можулевич, Мат – 84
Моижешович, Станислав – 302
Моисевич, Ян – 210
Моисеевич, Андреи – 26
Мокрецкии, Иван – 74
Мокрыцки, Артем – 289
Молнич, Милкеман Исуп – 375
Молчкевич, Лаврын – 289
Монвидович, Стас – 274
Монкевич, Андреи – 37
Монкевич, Григ – 77
Монкович, Балторомеи – 22, 268
Монтовт, Ян – 370
Монтюшевич, Миколаи – 14
Моньвилович, Юрек – 95
Мордас, Лавренов – 75
Мордасавич, Степан – 74
Мордасович, Абрагим – 372
Мордасович, Иван – 289
Мордасович, Миколаи – 265
Мордасович, Остафеи – 289
Мордасович, Федко Яцкович – 223
Море, Ян – 32
Морович, Матеи – 99
Мортосевич, Яско – 378
Мортушыц, Асан – 373
Морхочыная, Оврынка – 221
Мосевич, Антроп – 266
Мосевич, Ягнешка Миколаевая – 212
Мосевна, Ганна – 1
Москевич, Якуб – 100
Москович, Мартын – 263
Моствило, Андреи Янович – 174
Мостовстии, Хицут – 74
Мостыка, Мишек – 106
Моталевич, Ромадан – 376
Мотыясович, Андреи – 274
Мошна, Шымко – 187
Мрочкович, Рас – 222
Мрочкович, Стас – 223
Мрочкович, Ян – 223
Мстиславская – 68
Мстиславскии, Михаил – 68
Мукoтевич, Мут – 274
Мурин – 34
Мустопич, Мортуза – 375
Мутикалски, Офанас – 215
Мутыкалски, Гаврыло – 218
Мушыч, Мустопа Заела – 377
Мылник, Игнат Малеевич – 73
Мылник, Малец Грицкевич – 72
Мышка, Иван Ерофеевич – 267
Мядевич, Лаврын – 210

Н
Навицкии, Андреевич – 94
Налихович, Грыгореи – 220
Нарбут, Воитех – 68, 151, 254
Нарбут, Миколаи – 68
Нарбут, Станислав – 152
Нарбутович, Миколаи – 13
Нардовлет – 54
Нарелевич, Шимко – 75
Наркевич, Станислав – 207
Наркович, Воитех – 60
Наркович, Игнат – 106
Наркович, Лукаш – 6
Наркович, Мартын – 167
Наркович, Матеи – 60
Наркович, Немира – 292
Наркович, Петр – 16, 107
Наркович, Щасныи – 14
Наркович, Якуб – 82
Наркович, Ян – 10
Нармонтович, Миколаи – 22
Нарт – 106
Нарунович, Мик – 81
Наручевич, Юрьи – 99
Нарушевич, Миколаи – 115
Наршевич, Якуб – 175
Настасия, Вилдюнкова – 9
Настерович, Фома – 58
Нацевич, Амброжеи Якубович – 81
Нацевич, Ондреи – 14
Нацевич, Ян Якубович – 81
Нацкевич, Витюс – 84
Нацкович, Васко – 11
Нацович, Янушко – 21
Нацькович, Ярослав – 95, 98
Неведомскии, Станислав – 41
Невелская, Ивановая – 165
Неверович, Яцко – 176
Неверовски – 32
Невирович, Петр – 21
Негучучевич, Кудаш – 54
Недобуски, Щасны – 180
Незгодич, Роман – 225
Некрашевич, Баираш – 374
Некрашевич, Богуш – 99
Некрашевич, Лаврин – 9, 46
Некрашевич, Миколаи – 10
Некрашевич, Станислав – 68
Некрашевич, Шимко – 10
Некревич, Миколаи – 1
Нелоевицкии, Сидор – 111
Нелюб, Павел Миколаевич – 253
Нелюбович, Каспер – 255
Нелюбович, Матеи – 251
Нелюбович, Миколаи – 7
Нелюбович, Михаило – 83
Немекшевич, Михаило – 34
Немерка, Юрко – 326
Неметевич, Петр – 259
Неметевич, Ян – 83
Немира, Станислав – 151
Немира, Угрынович – 147
Немирыч, Матыс – 293
Немирыч, Фронцек – 297
Немирыч, Ян – 147, 154
Немирыч, Яцко – 154
Немиски, Ленарт Грыгоревич – 331
Немиски, Ян – 331
Немко, Станислав Яцкович – 251
Немоиковая – 87
Несвицки, Василеи – 366
Нестеравич, Грин – 73
Нестеравич, Панас – 73
Нестеревич, Андреи – 359
Нестерович, Бузн – 73
Нестерович, Матеи – 309
Нестерович, Серафин – 111
Нестецки, Станислав Парфенович – 251
Нестецки, Томаш – 251
Несуловски, Каспер – 153
Нетецки, Валенты – 340
Нетецки, Ян – 342
Нетщкии, Миколаи – 41
Нецковая – 13
Нешеика, Ян – 154
Новдюс – 76
Новицки, Офанас – 219
Новицки, Щасны Еисмонтович – 288
Новицки, Ярош Богданович – 194
Новицкии – 112
Новицкии, Андреи – 102
Новицкии, Ян Андреевич – 100
Новогловскии, Миколаи – 113
Новогонски, Станислав – 225
Новогонски, Юрыи – 225
Новосад, Петр – 23
Новоселицкии, Федор – 64
Новсутиевич, Янушко – 23
Нопел, Андреи Станиславович – 180
Носиловскии, Станислав – 68
Носович – 82
Носович, Петр – 82
Ностакович, Асан – 375
Носыловски, Малхер – 162
Нотевич, Амброжеи – 36
Нугеятевич, Хошум – 375
Нуктович, Абрам – 11

О
Обачкевич, Банко – 377
Обдоркемимович, Абрахман – 375
Обдулич, Мортуза – 377
Обликович, Яцко – 351
Обниски, Бартош – 330, 350
Обниски, Станислав – 330
Оборски, Петр – 137
Обухавич, Яцта – 73
Обухавич, Яцута – 73
Овсяник, Богуш – 380
Овсяныи – 323
Овцеввскии, Ванка – 64
Овюлкович, Миць – 34
Огинская, Матфеевая – 141
Одаховски, Миколаи – 272
Одинцевич, Крашинскии – 100
Одинцевич, Томко – 127
Одынцевич, Виктор – 236
Озщовски, Михаила – 367
Озщовски, Михно – 367
Озябло, Матеи – 40
Оилексеевич, Валах – 64
Оканчыч, Иван – 367
Оксеневич, Сидор Проневич – 283
Окушко, Андреи Жданович – 163
Олбрыхтович, Матеи – 186
Олгожыч, Сенко – 376
Олександравич, Васечко – 74
Олексеевич, Каспер – 213
Олексеевич, Миколаи – 186
Олексовски, Гневош – 369
Оленич, Мартин – 73
Оленски, Крыштоф – 319
Оленски, Матеи – 339
Оленски, Ян – 150
Олехавич, Гахман – 73
Олехно – 369
Олехновая, Ивановая – 351
Олехнович – 84
Олехнович, Бoлтромеи Петрович – 84
Олехнович, Богдан – 10, 98
Олехнович, Григ – 84
Олехнович, Иван – 154, 359
Олехнович, Мартин – 11, 126
Олехнович, Матеи – 2, 131
Олехнович, Матеико – 98
Олехнович, Матек – 95
Олехнович, Матыяш – 256
Олехнович, Петр – 84
Олехнович, Стас – 30
Олехнович, Юхна – 60
Олехнович, Ян – 118, 173, 195, 323
Олехнович, Янко – 1
Олешкевич, Оверкеи – 74
Олешкович, Семен – 362, 380
Олизарович, Амброжеи – 239
Олизарович, Тымофеи – 280
Олизаровски, Олехно – 368
Олиферович, Сидор – 224
Олишкевич, Нестер – 74
Олишко – 58
Олияшович, Щасны – 330
Олкович, Андреи – 335
Олкожыц, Янко – 376
Олтушкевич, Олишко – 74
Олхолски, Петр – 235
Олшовскии, Ондреи – 105
Олых, Михаило – 120
Олых, Хфедорец – 120
Омборович, Ян – 37
Омброжеевич, Ян – 119
Омелянавич, Пацко – 75
Омета, Матыс – 283
Омета, Станислав – 283
Омолковски, Ян – 266
Ондревич, Дашко – 3
Ондревич, Петко – 3
Ондреевич, Куча – 72
Ондреевич, Лаврен – 72
Ондреевич, Станко – 71
Ондрович, Стец – 82
Ондрович, Ян – 81
Ондрушкович, Богдан – 14
Ондрушкович, Мацко – 121
Ондрушкович, Ян – 37
Онихалович, Тимошко – 243
Онихамович, Стефан – 243
Онихимович, Федко – 243
Онихимович, Янко – 239
Онкович, Матеи – 6
Онопреевич, Максим – 238
Онцушкович, Павел – 2
Опара, Матфеи Иванович – 232
Опискович, Васко – 8
Орда, Богдан – 231
Орефин, Петр Янович – 278
Орешко, Крыштоф – 349
Орешкова, Яновая – 42, 52
Оржыщевски, Левко – 367
Орновски, Юры Шыманович – 348
Орновски, Якуб Доброгостович – 347
Орновски, Ян – 217
Орыковичовая, Ганна – 139
Осаневич, Обдула – 377
Осанович, Мортоза – 376
Осанович, Сафян – 54
Осенскии, Станислав – 40
Осипович, Нурк – 54
Османович, Миколаи – 200
Осмолски, Павел – 324
Осмолские – 32
Осовая, Барбара – 212
Осовицки, Яско – 367
Осол, Иван Михаилович – 221
Остапкович, Грыгорыи – 213
Остапкович, Претр – 82
Остапкович, Яцко – 362
Остафеи – 111, 355
Осташевич, Иван – 43
Остеикович, Сенко – 361
Остикович, Григор – 67
Остреевски, Матыяш – 365
Остреикович, Орешко – 59
Остринскии – 3
Островицки, Павел – 162
Островски, Андреи – 171
Островски, Матеи – 245
Острозская – 68
Острозскии, Иля Костянтинович – 68
Остромечинскии, Ян – 31
Остромечовски, Петр – 220
Остромечовски, Юрыи – 218
Остромечовскии, Криштоф – 112
Остромечовскии, Павел – 112
Остромечовскии, Петр – 112
Остромечовскии, Юреи – 112
Остроух, Василеи – 162
Остроух, Грыгореи – 167
Остроух, Ян – 162
Остроуховая, Людка – 173
Остык – 202
Остык, Юры – 137, 209, 212, 213
Остыковая, Ганна – 138
Остыловая, Настазыя – 226
Откушкович, Томко – 22
Отлазов – 39
Отрохим – 106
Офанасович, Филип – 281
Охлоповски, Борыс – 366
Охлоповски, Яхим – 368
Охремович, Радивон – 38
Охремович, Сенко – 257
Очкович, Якуб – 112
Ошменец, Михаило Якубович – 246
Ошомятич, Петр – 32
Ошыко, Миколаи Андреевич – 262

П
Павел – 34, 87, 330
Павел, Дьяк – 99
Павловiч, Ян – 338
Павловая, Ганна – 203
Павловая, Дорота – 307
Павловая, Зофия – 173
Павлович, Андреи – 41, 238, 314
Павлович, Бартломеи – 263, 274
Павлович, Венцко – 34, 268
Павлович, Венцлав – 43
Павлович, Воитех – 194
Павлович, Габрыел – 126, 232, 268
Павлович, Грыгоры – 307
Павлович, Денис – 282
Павлович, Константы – 295
Павлович, Лукаш – 181
Павлович, Матеи – 196
Павлович, Матыс – 294
Павлович, Михаило – 366
Павлович, Петр – 193
Павлович, Себестыян – 351
Павлович, Станислав – 269, 304, 309, 326, 328, 334, 344
Павлович, Стас – 238, 259
Павлович, Урбан – 36
Павлович, Фалимер – 278
Павлович, Шыман – 308
Павлович, Юрек – 260
Павлович, Ян – 271, 306, 313, 346, 350
Павлович, Янушко – 37
Павлович, Яхим – 202
Павлович, Яхно – 98
Павловичь, Криштоф – 36
Паевски, Ян – 225
Паздыка, Матеи – 40
Палецки, Мартын – 260
Палисковски, Ян – 168
Палицкии – 95
Паличовски, Шыман – 320
Палишка, Воитех – 201
Палуянавич, Васил – 73
Панкевич, Иван – 112
Панкович, Иван – 214
Панкович, Лукаш – 214
Пантусов, Нечаи – 359
Панфилипович, Семен – 359
Панцевич, Мацко – 74
Панцович, Кондрат – 286
Папа, Миколаи – 41
Паплинскии, Станислав – 41
Папроцкии, Мартин – 41
Парванецскии – 64
Парфенович, Доронюта – 38
Парфенович, Еско – 278
Парфенович, Ондреи – 7
Пасынок, Дошин – 72
Патковски, Андреи – 51
Патрикеевич, Василии – 65
Патрыцки, Иван – 367
Пац – 7
Пац, Миколаи – 134
Пац, Павел – 147
Пацевич, Вит – 85
Пацевич, Витовая – 85
Пацевич, Григели – 80
Пацевич, Гриц – 35
Пацевич, Лаврин Ямонтович – 83
Пацевич, Матеи – 83
Пацевич, Сенко – 34
Пацевич, Стас – 80
Пацевич, Стась Ямонтович – 83
Пацевич, Томек – 79
Пацевич, Томко – 84, 85
Пацевич, Ян – 80, 83, 85
Пацевич, Янушко – 80
Пацевич, Янушовая – 85
Пацевич, Яруш – 11
Паценкович, Олехно – 276
Пацинич, Бортко – 17
Пацкевич, Иван – 360
Пацкевич, Стефан – 354
Пацкевич, Стома – 360, 381
Пацович, Яруш – 99
Пацутыч, Иван – 277
Пачкевич, Ганна Петровая – 206
Пачоскии, Павел – 40
Пашкевич, Богдан – 121, 361
Пашкевич, Пацко – 263
Пашкевич, Станислав – 164
Пашкевич, Стас – 252
Пашкевич, Ян – 164
Пашко – 74
Пашковая – 36
Пашкович, Богдан – 3
Пашкович, Грик – 84
Пашкович, Мат – 84
Пашкович, Матек – 22
Пашкович, Миклаш – 3
Пашкович, Петр – 10
Пашкович, Радик – 57
Пашкович, Савоста – 84
Пашкович, Стецко – 84
Пашута, Павел – 179
Пекарская, Ганна – 196
Пекарски, Станислав – 217
Пекелкович, Матеи – 59
Пенович, Щасны – 104
Перекалски, Дахно – 368
Перекладовски, Богдан – 365
Переломские – 274
Перепеча, Грышко – 235
Перепеча, Павел – 195
Перепеча, Федор – 194
Перлевскии, Павел – 32
Пеская, Дорота – 275
Пески, Херубин – 314
Песлякович, Кондратовская – 159
Петевич, Петр – 255
Петевич, Шимко – 22
Петелчыц, Федор Грыневич – 282
Петеневич, Такташ – 372
Петкевич – 130
Петкевич, Грик – 30
Петкевич, Стаселис – 78
Петкевич, Ян – 258, 268
Петкевичовая, Якубовая – 164
Петковая – 37
Петкович, Богушовая – 11
Петкович, Мартин – 68, 85
Петкович, Мик – 79
Петкович, Миклаш – 3
Петкович, Миколаи – 10
Петкович, Павел – 6
Петкович, Петр – 85
Петкович, Стас – 2
Петкович, Стец – 85
Петкович, Шимко – 34
Петковски, Станислав – 305
Петр – 10, 23, 35, 52, 58, 91, 93, 317
Петрашеви – 11
Петрашевич, Андреи – 103
Петрашевич, Мартин – 7
Петрашевич, Петко – 83
Петрашевич, Петр – 357
Петрашевич, Станко – 19
Петрашевич, Стас Сарафинович – 283
Петрашевич, Якуб – 83
Петрашевич, Ян – 34
Петрашешевич, Миколаи – 35
Петрашкевич, Лаврын – 171
Петрашкевич, Марко – 354
Петрашкевич, Марына – 158
Петрашкевич, Петр – 265
Петрашкевич, Шымон – 259
Петрашко, Ян – 107
Петрашковая – 2
Петрашкович, Андреи – 266
Петрашкович, Миско – 190
Петрашкович, Яношая – 94
Петрашович, Михаил – 381
Петрашович, Петр – 381
Петрашович, Федор – 381
Петрашькевич, Ян Юревич – 163
Петращевич, Maцко – 17
Петрели – 86
Петреневич, Иван – 289
Петровая – 58, 71
Петровая, Богушовая – 195
Петровая, Ганна – 309
Петровая, Оршуля – 205
Петрович – 67
Петрович, Авгуштын – 118
Петрович, Адам – 321
Петрович, Александер – 204, 336
Петрович, Андреи – 187
Петрович, Болтромеи – 84
Петрович, Борыс – 237
Петрович, Васко – 281
Петрович, Грыгор – 306
Петрович, Грышко – 271
Петрович, Езоф – 199
Петрович, Ероним – 261
Петрович, Ивашко – 49
Петрович, Иероним – 293
Петрович, Каспер – 350
Петрович, Купрыян – 236
Петрович, Курыло Васкович – 363
Петрович, Лаврин – 31, 87
Петрович, Марек – 331
Петрович, Мартын – 185, 345
Петрович, Мат – 83
Петрович, Матеи – 169, 184, 341
Петрович, Матус – 310
Петрович, Матыс – 43, 345
Петрович, Миколаи – 6, 57, 169, 268
Петрович, Михал – 61, 263
Петрович, Онфор – 108
Петрович, Себестыян – 265
Петрович, Станислав – 58, 203, 213, 301, 321, 323, 342
Петрович, Станко – 80
Петрович, Томко – 82, 258
Петрович, Федор – 225
Петрович, Флорыян – 292
Петрович, Фронцек – 300
Петрович, Шыман – 294
Петрович, Щасны – 180
Петрович, Щасны – 336
Петрович, Юрыи – 202, 268
Петрович, Якуб – 130
Петрович, Ян – 11, 14, 60, 107, 120, 168, 202, 254, 266, 267, 268, 271, 274, 292, 298, 301, 346
Петрович, Ярга – 80
Петровская – 32
Петровски, Воитех – 202
Петровски, Павел – 283
Петровски, Петр – 202
Петрусовиц, Андреи – 52
Петрусовскии, Андреи – 40
Петрушевски, Ян – 348
Петрушовски, Мартын – 350
Петрык, Воитех – 350
Петрыщевич, Кондрат – 120
Петрыщевич, Мисаило – 118, 120
Петух, Миколаи Петкевич – 169
Печовщки, Павел – 59
Пешляковски, Костантын – 155
Пиво – 371
Пивовв, Тишка – 381
Пивосор, Матеи Мартынович – 169
Пикат, Якуб – 299
Пилвикович, Грин – 43
Пилецки, Василеи – 233
Пилецки, Грыгореи – 357
Пилецкии – 105
Пилецкии, Смолнянин – 38
Пилецкии, Юрьи – 98
Пилинавич, Ивашко – 73
Пилип – 113
Пилихович, Павел – 342
Писаревых, Сенка – 11
Писарович, Барбара – 242
Пискур, Ян – 33
Пиханович, Воитеха – 59
Пищыкевич, Козак – 289
Платнер, Станислав – 127
Плискии – 41
Плоновскии, Якуб – 33
Плонянски, Ян Венславович – 130
Плюшевич, Юхно – 30
Побикровски, Габрыел – 322
Поварницки, Михно – 367
Поголевич, Богуш – 228
Погорелски, Марек – 298
Подавец, Григор – 59
Подаревски, Андреи – 147
Подберески, Венцко – 241
Подберески, Езоф – 242
Подгаиски, Урбан Станиславович – 232
Подеико, Станислав – 126
Подеико, Станислав Габрыялович – 250
Подеикович, Андреи – 6
Подеикович, Матеи – 1
Подненискии, Петр – 41
Подсвинок, Иван – 171
Покаревски, Василеи – 354
Поласкии, Бартош – 39
Поликша, Воитех – 121
Поликша, Габрыел – 201
Поликша, Григореи – 121
Поликша, Матеи – 121
Полински, Ян – 355
Полоз, Иван – 230
Полонская, Каска – 154
Полонски, Василеи – 355
Полонски, Станислав – 151
Полски, Валенты – 182
Полски, Станислав Мартынович – 184
Полторак, Мартин Олехнович – 126
Полубенская, Ганна – 141
Полубенскии, Иван Андреевич – 57
Полубинская – 143
Полубински, Федор – 234
Полуляхович, Миколаи – 14
Полуянович, Федко – 283
Полуянович, Федор – 380
Полянков, Грышко – 243
Поляхович, Сава – 229
Понетовски, Андреи Щаснович – 350
Попенски, Ярош – 220
Поплавски, Крыштоф Янович – 311
Поплавски, Михал – 52
Поплавскии – 41
Попович, Станислав – 108
Порваницки, Иван – 370
Порваницки, Михно – 365
Порецкии, Кондратовича – 81
Порыцкая, Ганна – 303
Порыцкии – 63
Поставка, Мартын – 175
Потолов, Иван – 31
Похабович, Воина – 357
Почачевич, Ганна – 153
Почобутович, Курыло Иванович – 282
Почобутович, Тымош Семенович – 285
Превацки, Павел – 248
Превлоцки, Ян – 219
Превоз…, Миколаи – 40
Превоз…, Станислав – 40
Превоз…, Якуб – 40
Превозки, Матус Томашович – 345
Пресилецки, Якуб Миколаевич – 340
Пресмыцкии – 40
Пуценевски, Себестыян – 218
Пуценовскии, Сабестыян – 113
Пясецки, Ян – 177
Пятевич, Петр – 166
Пятка, Абрам – 39
Пятка, Петр – 39
Пятка, Ян – 39
Пятка, Ян Мартинович – 40

Р
Рабковискии, Матеи – 58
Рагоза, Богдан – 154
Рагоза, Васылеи Иванович – 152
Рагоза, Грыгореи – 152
Рагоза, Федор – 156
Рагоза, Ярош Щепанович – 159
Рагозенски, Василеи – 369
Рагозенски, Данило – 369
Рагозенски, Дмитр – 369
Рагозенски, Фалилеи – 369
Радвилович, Матеи – 84
Радвилович, Миколаи – 87
Радивил, Миколаи – 134
Радивиловая – 14
Радивилович, Венцьслав – 6
Радивилович, Ленарт – 29
Радивилович, Мартын Янович – 260
Радивилович, Миколаи Янович – 67
Радивилович, Юрыи – 265
Радивилович, Ян – 102
Радивилович, Ян Янович – 67, 102
Радивонович, Гарасим – 75
Радовицки, Василеи – 370
Радомски, Михал Миколаевич – 188
Радошевич, Миколаи – 329
Радчынски, Матеи – 339
Радчыч, Миколаи – 225
Радчыч, Яско – 225
Радывилович, Каспер Мартынович – 179
Раевски, Михаило – 352
Раецки, Андреи – 356
Раецкии, Ян – 46
Ражлински, Андреи – 52
Размусевич, Крыштоф – 206
Размусович, Венцлав – 259
Раи, Матеи – 37
Раиски, Ян – 151
Раискии – 109
Раичевич, Юрыи – 36

П
Прозор, Матеи Якубович – 99
Прозор, Павел – 204
Прокоп – 365
Прокопович, Богдан – 162
Прокопович, Семен – 289
Проневич, Иван – 284
Проневич, Кондрат – 73
Проневич, Прин – 73
Пронкович, Михно – 31
Пронски, Костюк – 179
Пронцевич, Стан – 74
Пронцкович, Миколаи – 227
Простынски, Фронц – 347
Протасович, Василеи Иванович – 352
Протасович, Иван – 231, 353
Протасович, Михаило Никифорович – 353
Протасович, Юры Иванович – 352
Проткович, Борчис – 104
Проткович, Михал – 104
Процкевич, Ян – 170
Прыборовски, Себестыян – 273
Прывередовски, Василеи – 368
Прыгалин, Станислав – 219
Пугач, Васко – 367
Пузелевич, Бернат – 87
Пузелевич, Клим – 87
Пузели, Пац – 87
Пузинская, Федорова – 364
Пузо, Иван – 38
Пузович, Михно Лязарович – 223
Пузовски, Богдан Богушевич – 367
Пузьня, Степан Григоревич – 380
Пукатыи, Станислав – 267
Пукен, Якуб Миколаевич – 204
Пукшта, Ероным Мартынович – 241
Пустосел, Грыгори Богданович – 266
Путилович, Муга – 378
Путята, Петр – 154
Путята, Станислав – 272
Путята, Ян – 360
Пухалки, Станислав – 33

Р
Рак, Стефан – 243
Раклевич, Миколаи – 17
Ракутевич, Богдан – 255
Рамановая – 93
Рамеико – 87
Рамтеневич, Супрон – 179
Ратински, Ян – 345
Раткевич, Блажеи Петрович – 87
Раткевич, Лаврин Петрович – 87
Раткович, Миколаи – 86
Рафал – 112, 128, 297
Рафалович, Венцлав – 99
Рафалович, Мартын – 305
Рафалович, Миколаи – 186
Рафалович, Щасны – 345
Рафалович, Ян – 10
Рахалович, Матыс – 189
Рачинскии, Ян Воитех – 40
Рачкевич, Петр Миколаевич – 192
Рачко, Грыгореи Андреевич – 192
Рачко, Каспер Матеевич – 167
Рачко, Павел Янович – 339
Рачко, Станислав – 339
Рачко, Стас – 195
Рачкович, Миколаи – 89
Рачковна, Ганна – 329
Рачковна, Зофия – 343
Ревбич – 2
Ревбич, Андреи – 1
Ревбич, Лаврин – 7
Ревуская – 40
Ревускии, Бернат – 40
Ревускии, Станислав – 40
Ревускии, Ян – 40
Ревятич, Воитех – 255
Редюкович, Шабан – 54
Резан, Семен – 237
Резанец, Михаило Иванович – 235
Резгевич, Матыс – 269
Резович, Богдан – 374
Реит, Станислав Юревич – 193
Рекут, Андреи Янович – 165
Рекутевая, Ганна – 177
Рекутевич, Сенко – 7
Рекутевич, Станислав – 291
Рекутевич, Якуб Янович – 166
Рекути, Ян – 107
Ремезович, Криштоф – 10, 95, 97
Ремезович, Криштофовая – 95, 97
Ремезовски, Иван Федкович – 244
Репенович, Ясус – 13
Репник, Ермола Иванович – 238
Рецыбин, Тафин Щепанович – 300
Решка, Петр Станиславович – 318
Римкович – 16
Римкович, Боць – 35
Римкович, Михаило – 17
Римовидович, Станко – 5
Римтовтович, Воитех – 86
Римтовтович, Миколаи – 86
Римтовтович, Павел – 86
Рисохицкие – 39
Ровбич, Матеи – 128
Ровбич, Миколаи Андрыясович – 253
Ровбич, Павел – 128
Ровбич, Томко – 128
Ровбич, Юрыи Стасевич – 252
Ровбич, Ян Святкевич – 252
Ровколо – 6
Рогач, Венцслав – 254
Рогачавскии – 65
Рогачевски, Гутор – 370
Рогоза, Иван – 156
Рогоза, Семен – 153
Рогяла, Андреи – 323
Родевич, Мартын Величкевич – 179
Родевич, Наруши – 77
Родевич, Петр – 120, 198
Родевич, Петр – 198
Родевич, Ян – 198
Роделевич, Якуб – 7
Рожчич, Воино – 112
Рожчич, Михно – 112
Розбитски, Адам – 327, 341
Розбицки, Ян – 341
Розвадовски, Крыштоф – 350
Розвидовски, Грегор – 52
Розвидовски, Миколаи – 52
Розенскии – 65
Розчына, Андреи – 231
Рокитницки, Юры – 349
Рокицки, Лаврын Станиславович – 208
Ромаданович, Боираш – 377
Романовая – 91
Романовая, Дорота – 247
Романович, Богуш – 358
Романович, Васко – 362
Романович, Мишко – 31
Романович, Шимко – 16 С
Романовски, Станислав – 267
Ромаскевич, Флюрыян – 253
Ромашкевич, Грыгореи – 163, 321
Ромашкович, Юря – 76
Ромашкович, Ялшко – 6
Ромашкович, Ян – 37
Ромеик, Мацко – 381
Ромеик, Петр – 381
Ромотович, Павел – 80
Ромутевич, Станко – 79
Роская, Александра – 146
Роски, Филон Ярославович – 241
Роскии, Стефан – 146
Росланович, Каспер – 292
Росол, Станислав – 117, 199
Ростевич, Иван – 118, 198
Ростеевич, Богдан – 199
Ростоцки, Грыгореи Болбач – 367
Ростровскии – 42
Рость, Богдан – 121
Рость, Микита – 121
Роткович, Святкель – 77
Ротунды, Аугуштын – 136
Рудецкии, Василеи – 65
Рудницки, Андреи – 177
Руды, Миколаи – 40
Ружынски, Василеи – 365
Ружынски, Михаило – 364
Русалски, Михаило – 370
Русин, Иван Семенович – 356
Рутински, Ян – 119
Руцки, Адам – 155
Ручин, Андреи – 368
Ручиновая, Яцковая – 368
Ручын, Федор – 368
Ручынски, Зыгмонт – 341
Рыбалтовски, Каспер – 347
Рыбалты – 32
Рылскии, Павел – 97
Рымашевич, Ян – 240
Рымович, Юрыи – 204
Рымонт, Миколаи – 254
Рымонт, Ян Станислав – 254
Рымшыч, Якуб Ярошевич – 351
Рынмидович, Юрыи – 252
Рытел, Станислав – 307
Ряклевич, Якуб – 16

С
Сабестиян – 107
Сава, Борыс – 242
Савицевич, Станислав – 251
Савицки, Кондрать – 221
Савицки, Матыс – 319
Савицки, Ян – 221
Савич, Васко – 362
Савич, Илья – 91, 93
Савич, Миколаи – 274
Савичевич, Юхна – 6
Савчич, Тумаш – 72
Садовски, Крыштоф – 320
Садовски, Матыс – 353
Садовски, Станислав – 147
Сакович, Матеи – 259, 299
Сакович, Опонас – 282
Сакович, Петрашко – 86
Сакович, Ян – 281
Салтакевич, Тавчук – 55
Самолович – 248
Санкевич, Роман Стецкович – 362
Санючыч, Васко – 361
Сапаревич, Ислям – 378
Сапега, Богдан – 148
Сапега, Дмитр – 225
Сапега, Миколаи – 146, 174
Саразкии, Мордас – 58
Сарасикович, Иван – 285
Сарафинович, Александер – 269
Сарафинович, Мартын – 294
Сарафинович, Миколаи – 189, 205, 334
Сарафинович, Троян – 321
Сарафинович, Ян – 196
Сарнацки, Миколаи – 52
Сарнацки, Януш – 349
Сарнацкии, Валянтыи – 41
Сарницки, Миколаи – 350
Сасин – 31, 231
Сасин, Антонии – 112
Сасин, Звер – 112
Сасин, Иван – 164, 184
Сасин, Семен – 219
Сасин, Ян – 41, 339
Сасиновая, Ленка – 57
Сасинович, Грыгореи – 359
Сасинович, Иван – 184
Сасинович, Семен – 215
Саско, Ян – 346
Сасын, Федор – 185
Сахор, Амброжеи – 243
Сачкевич, Чабака – 55
Сачкович, Левко – 59
Свадыба, Андреи – 222
Свелипеч, Якуб – 60
Светевич, Ян – 131
Свидло, Миколаи – 98
Свинарскии, Якуб – 41
Свинин, Иван – 117
Свинич, Иван – 198
Свирская, Ганна – 139
Свирски, Александер – 143
Свирски, Павел Андреевич – 181
Свирски, Станислав – 287
Свирски, Ян Андреевич – 181
Свита, Слонима – 26
Свицюс – 31
Свищевски, Тымофеи – 368
Святкович, Богуш – 87
Святкович, Томко – 79
Свяцких – 39
Себестыянович, Валерыян – 245
Себестыянович, Мартын – 349
Себестыянович, Матыс – 301
Себестыянович, Павел – 168
СебестыЯнович, Ян – 299
Севрук, Павел – 163
Сегвил, Станислав – 95
Сееневич, Яким – 309
Сеижажалович, Шагислам – 377
Секерка, Матус – 320
Секлоцки, Мартын – 315
Секлюцкие – 32
Секунски, Михаило – 365
Селава, Станислав – 200
Селецки, Гаврыло – 371
Селивонович, Остафии – 253
Селистровски, Ян – 159
Селицкии, Юхно – 46
Селянин, Богуш – 213
Семашко – 96
Семашко, Александер – 364
Семашко, Богдан – 64
Семашковая, Петровая – 369
Семашкович, Кит – 55
Семашкович, Сташек – 58
Семашкович, Юхна – 58
Семенович, Абдула – 378
Семенович, Александер – 209
Семенович, Андреи – 238
Семенович, Василеи – 189
Семенович, Гаврыло – 266
Семенович, Донин – 100
Семенович, Иван – 274, 251, 356
Семенович, Иухно – 221
Семенович, Ленко – 3
Семенович, Михаило – 109
Семенович, Сожон – 229
Семенович, Стас – 263
Семенович, Якуб – 270
Семяшкович, Грышко – 258
Сенестаная – 365
Сенецки, Станислав Еронимович – 317
Сенкевич, Богдан – 360
Сенкевич, Богдели – 77
Сенкевич, Гарасым – 168
Сенкевич, Матус – 99
Сенкевич, Мишко – 74
Сенкевич, Ондреи – 74
Сенкевич, Павел – 99
Сенкевич, Яниш – 377
Сенко – 52
Сенковая, Федя – 281
Сенкович, Богдан – 100
Сенкович, Иван – 167
Сенкович, Игнат – 238
Сенкович, Костюк – 236
Сенкович, Мартин – 11
Сенкович, Матеи – 5
Сенкович, Остафеи – 215
Сенскии – 105
Сенчило, Гришко – 117
Сенчук, Иля – 198
Сенчухович, Шавдавлеи – 376
Сенюта, Федор – 368
Сенютыч, Онтып – 277
Серафинович, Ваврынец – 305
Серафинович, Матыс – 317
Серафинович, Наму – 214
Сербин, Михаило Федович – 363
Сереневич, Сидор Обранцович – 284
Сернацкии – 42
Серпин, Андреи – 211
Сестренцович, Богуш – 355
Сестренцович, Иван – 107
Сестрыковски, Урбан – 303
Сидарович, Олтух – 73
Сидорович, Микита – 280
Сидорович, Филип – 277
Сикорски, Валенты Якубович – 341
Симонович, Павел – 117
Симонски, Станислав – 131
Синявски, Ярош – 145
Синян, Александер – 169
Сиргутевич, Валенты Андреевич – 278
Сирдошкович, Станиус – 22
Сиренянец – 245
Сирота, Андреи – 248
Сирота, Иван – 194
Сирупдович, Богуш Андрeевич – 171
Сирутевич, Венцлав – 5
Сирутевич, Миколаи – 5
Сирутевич, Якуб Юревич – 165
Сиса, Грегор Миколаевич – 342
Сит, Абыбас – 374
Скварек, Балтазар Миколаевич – 301
Скварек, Миколаи Лукашевич – 315
Скварски, Воитех – 237
Сквирчинскии – 41
Скердеи, Иван – 371
Скибич, Есиф – 121
Скибич, Семен – 121, 201
Скивски, Ян – 321
Скиндер, Малхер Миколаевич – 248
Скиндер, Миколаи – 150
Скиндер, Павел – 245
Скиндер, Станислав – 145
Скиндер, Ян – 146
Скиндеровая, Ганна – 155
Скипор, Лев – 199
Скипоро, Васылеи – 199
Скипоро, Михал – 199
Скипоров, Василеи – 118
Скипоров, Василеи Михалович – 251
Скипорович, Миколаи – 118
Скирвилович, Васко – 33
Скирвинович, Януш – 31
Скирмонт, Крыштоф – 231
Скобеиков, Ян – 58
Скобеикович, Павел – 3
Скоковски, Станислав – 168
Сколуба, Миколаи – 163
Сконан, Богдан – 217
Скорка, Семен – 272
Скоросны – 381
Скочарг, Лукаш – 33
Скочко, Станислав Балтромеевич – 131
Скриба, Степан – 7
Скругиль, Иван Басорбич – 112
Скругиль, Степан Якимович – 113
Скрут, Ян Венцлавович – 251
Скуделкович, Пашко – 100
Скумин, Дмитр – 147
Скумин, Сымон – 219
Скуп, Держек – 40
Скуратович, Богдан – 361
Скурынтович, Воитех – 170
Славски, Ян – 317
Славтыная, Семеновая – 237
Слежукович, Ленарт – 9
Слеповронски, Ян – 241
Слепцович, Иван – 357
Сливовски, Станислав – 223
Сливскии, Миколаи – 58
Сливскии, Сарафин – 58
Слизен, Грыгореи Остафеевич – 159
Слобош, Андреи – 131
Слобошевич, Юри – 130
Служчыная, Ивановая – 139
Слуцки, Юри – 137, 189
Случин, Станислава Мартиновича – 58
Слушка, Иван – 148
Слятыч, Матеи – 238
Смилгиневич, Миколаи – 86
Смилгиневич, Авгуштин – 86
Смоилич, Петр – 250
Смолнян – 23
Смолсти, Януш – 60
Смолянин, Старык – 6
Сморклевскии, Иван – 33
Снарски, Миколаи – 288, 324
Снежкович, Рас – 223
Снитчич, Мордаст – 3
Собака, Михаило – 254
Собански, Станислав – 363
Соболевскии, Ян – 61
Совгела, Венцслава – 186
Совгоилович, Миколаи – 11
Совичевич, Александр – 6
Совкович, Ядриян – 55
Соимант, Дмитр – 197
Сокол – 369
Сокол, Кирдеи – 111
Сокол, Яникеи – 218
Соколински, Тымофеи – 142
Соколовски, Михал – 234
Соколовски, Фронц Петрович – 300
Соколовски, Ян – 370
Соколская, Василева – 64
Соколски, Василеи – 365
Соколски, Василеи Солтанович – 366
Соколски, Остафеи – 364
Соколскии, Василев Михаилович – 64
Соколскии, Максим – 65
Сокор, Кондрат – 174
Солка, Балтромеи Воитехович – 337
Сологуб, Лукаш Миколаевич – 147
Сологуб, Миколаи Павлович – 148
Сологуб, Станислав – 146
Сологуб, Ян Юревич – 145
Сологубович, Миколаи – 68
Сологубович, Юрьи Миколаевич – 68
Соломич, Михно – 231
Солтан, Иван – 137
Солтанович, Олександро – 67
Сомон, Иван – 118
Сонгаило, Миколаи – 170
Сонгаилович, Каспер – 206
Сонгелович, Воитко – 23
Сопега, Глеба – 68
Сопега, Дмитр – 113
Сопега, Павел – 67
Сопега, Фредрих – 68
Сопотко, Созон – 267
Сорбовскии, Станислав – 32
Сорока – 96, 200
Сорока, Бартломеи Янович – 262
Сорока, Ян – 200
Сосински, Антони – 219
Сосновски, Михал – 219
Сосновскии – 112
Сосновскии, Михаил – 112
Сошенскии, Ян – 40
Спивски, Шыман – 339
Спингутович, Станислав – 95
Спірыдонаў, Міхаіл Фёдаравіч – XI, LXVI
Спрегалин, Ян – 219
Спрошански, Ян Воитехович – 312
Ставецки, Онаки – 371
Станевич, Венцек – 72
Станевич, Воитко – 33, 35, 60
Станевич, Григос – 22
Станевич, Мартын – 21
Станевич, Матеи – 119
Станевич, Мик – 79
Станевич, Михаило – 21
Станевич, Юшко – 17
Станевич, Якуб – 72
Станислав – 61, 98, 100, 248, 296, 317
Станиславовая – 36, 264
Станиславовая, Ганна – 280
Станиславовая, Малгората Лукашовна – 211
Станиславович, Абрам – 295, 336
Станиславович, Адам – 297
Станиславович, Амброжеи – 167, 206
Станиславович, Андреи – 170, 180, 212, 306, 314, 347
Станиславович, Аугустын – 299
Станиславович, Бартош – 46, 307
Станиславович, Брыкцы – 328
Станиславович, Ваврынец – 299
Станиславович, Валенты – 346
Станиславович, Воитех – 190, 251, 306, 312, 325, 341
Станиславович, Героним – 316
Станиславович, Григор – 95, 97, 103, 304
Станиславович, Грышко – 256
Станиславович, Езоф – 253
Станиславович, Ероним – 347
Станиславович, Ждан – 243
Станиславович, Жоль – 121
Станиславович, Калисты – 294
Станиславович, Каспер – 258
Станиславович, Лаврын – 303
Станиславович, Лукаш – 271
Станиславович, Марек – 299
Станиславович, Мартин – 29, 36, 59, 94, 97, 200, 302
Станиславович, Матеи – 10, 201, 271, 334
Станиславович, Матыс – 304, 306, 334
Станиславович, Мик – 82
Станиславович, Миколаи – 9, 14, 36, 45, 95, 99, 100, 186, 267, 295, 311, 333, 334
Станиславович, Мис – 86
Станиславович, Олекшеи – 130
Станиславович, Олешко – 59
Станиславович, Павел – 11, 34, 243, 338
Станиславович, Петр – 182, 264, 292, 309, 312, 338
Станиславович, Рафал – 332
Станиславович, Станислав – 182, 335
Станиславович, Томаш – 192
Станиславович, Троян – 336
Станиславович, Урбан – 192
Станиславович, Шыман – 334
Станиславович, Шымко – 257
Станиславович, Щастныи – 89, 192
Станиславович, Щепан – 299, 327
Станиславович, Юрии – 32, 183, 196, 270
Станиславович, Якуб – 207, 224, 297
Станиславович, Ян – 11, 30, 42, 86, 94, 97, 118, 169, 180, 204, 257, 274, 291, 292, 293, 295, 297, 299, 303, 304, 310, 332, 333, 347 Станиславовое, Кахна – 348
Станкевич, Блажеи – 34
Станкевич, Богдан – 3
Станкевич, Мартын – 284
Станкевич, Матеевая – 6
Станкевич, Миколаи – 100, 120, 237
Станкевич, Павел – 36
Станкевич, Шымко – 284
Станкевич, Юрыи – 246
Станкевич, Якуб – 34, 36, 239
Станко – 27
Станкович Юрьи – 16
Станкович, Васылеи – 173
Станкович, Мацеи – 14
Станкович, Миколаи – 1, 11, 17, 94, 103
Станкович, Михаило – 11
Станкович, Павел – 60
Станкович, Пашко – 6
Станкович, Петр – 103
Станкович, Юры – 270
Станкович, Юхно – 10
Станкович, Ян – 2, 17
Станкович, Ярослав – 2
Станкович, Яцко – 10
Стантино, Лаврын – 189, 318
Станцыкевич, Станислав – 286 Станькевич – 122
Станюлевич, Якуб – 35
Станюлоивич, Шимко – 13
Стародубцовая, Ивановая – 275
Старостина И.П. – 2
Стас – 13
Стасевич, Андреи – 269
Стасевич, Воитех – 249
Стасевич, Габрыел – 265
Стасевич, Григор – 45
Стасевич, Каспор – 83
Стасевич, Миколаи – 265
Стасевич, Оилександро – 45
Стасевич, Петр – 31, 265
Стасевич, Щасныи – 29, 30, 273
Стасевчин, Андреи – 5
Стаскевич, Воитех Юревич – 176
Стасовски, Миколаи – 213
Стаховски, Павел – 358
Стацкович, Марко – 85
Сташкович, Мисус – 22
Сташкович, Ян – 14
Стегвил, Станислав – 98
Стеневичовна, Ганна – 284
Степанович, Гришко – 94, 170
Степанович, Зофия – 169
Степанович, Матерна – 34
Степанович, Мика – 273
Степанович, Олексеи – 363
Степанович, Павел – 127
Степанович, Янко – 6
Стерликов – 41
Стерпеико, Богуш – 280
Стерпеико, Петр – 282
Стефанович, Клим – 309
Стефанович, Ян – 183, 196
Стеханович, Олехно – 226
Стецевич, Мартин – 99
Стецевич, Мот – 22
Стецевич, Станислав – 85
Стецкевич, Антон – 358
Стецкевич, Никомор – 252
Стецкевич, Остафеи Богданович – 276
Стецкевич, Станислав – 72
Стецкевич, Томаш – 265
Стецкович, Андреи – 86
Стецкович, Воитех – 177
Стецкович, Миколаи – 16, 117, 198
Стецкович, Станислав – 14, 26, 27, 34, 57
Стецкович, Шимон – 27
Стецкович, Ян – 178, 210, 269
Стецович, Миколаи – 9
Стинчуха – 33
Стириеи, Матеи – 71
Стириеиковая – 71
Стирпеикевич, Миско – 71
Стоидерево, Михаило Богданович – 237
Стоидерево, Станислав Богданович – 237
Стомило, Остафии – 234
Стопа, Миколаи – 5
Страшевич, Юри – 35
Стребеиня, Станислав Петрович – 342
Стреевски, Миколаи – 178
Стрелка, Станислав – 242
Стрелка, Федор – 229
Стрелцевич, Стас Матеевич – 169
Струсове – 41
Стубулинская, Рожа Петровая – 203
Сувиная, Тумиля – 247
Суглоба, Ян Юревич – 163
Судкевич, Микус – 3
Сужак, Богдан – 220
Сулан, Матеи – 373
Сулеиманович, Нур Давлеи – 375
Сулковски, Петр – 202
Суморок – 74
Суморок, Сидор – 352
Сунгаило, Воитех Янович – 203
Суноляков, Брыкцы Мартынович – 341
Сунюлевич, Кулзыман – 376
Сурвило, Воитех – 160
Сурвилович, Богдан – 36
Сутвевич, Боирам Коджа – 376
Сутинскии – 42
Суткевич, Вогуш – 255
Суткович, Воитех – 99
Суткович, Ловцел – 79
Суткович, Матеико – 79, 100
Суткович, Матели – 82
Суткович, Юхно – 6
Сухожебры – 41
Сущ, Миколаи – 80
Схороневич, Иван Семенович – 248
Сымашкович, Каспер – 284
Сымиковски, Мишло – 369
Сымонович, Ян – 192

Т
Тaмас – 9
Тактамисевич, Муртуза – 375
Такташевич, Сулеиман – 54
Талвинискии – 42
Талвоиш – 213
Таленгович, Лаврин – 22
Танишевич, Кулзыман – 378
Таритилович, Шимко – 36
Тарновски – 42
Таруса, Пет – 162
Татарчыч, Адам – 333
Татарын, Вербицки – 316
Таучкович, Ораз – 55
Ташлик, Юры – 169
Тваровски, Герман – 330
Тварозскии, Мартин – 33
Твучно, Грыштоф – 338
Телечин – 381
Телзински, Марцин – 51
Телунь – 106
Телятыцки, Андреи – 310
Тенюка, Михаило Иванович – 230
Тенюка, Остафеи Иванович – 230
Тераевич, Богдан – 361
Тераевич, Иван – 361
Терехович, Осташко – 356
Терехович, Сенко – 310
Тетейкович, Станислав – 172
Тешевич, Болтюс – 77
Тешевич, Лукаш – 77
Тешевич, Павел – 77
Тешевич, Янель – 77
Тивунович, Собестян – 381
Тидикович, Степан – 57, 72
Тидюкович, Янушко – 284
Тико, Станислав – 240
Тимохов, Михаило – 117
Тимохов, Яц – 118
Тинаневич, Демян – 72
Тинаневич, Сенко – 72
Тирликовски, Воицех – 52
Тихаевич, Федор – 246
Тишкевич – 111
Тишкович, Федор – 59
Тобенски, Ян – 222
Тобияшович, Воитех – 341
Товткевич, Стас – 88
Товткевич, Юшко – 88
Товткович, Матеи – 27
Тоглушевич, Хурман – 55
Тойпович, Станислав – 236
Токаравскии, Иван – 31
Токаревски, Иван – 216
Токаровскии, Иван Зенкевич – 112
Токаровскии, Федор Лычевич – 112
Токтамисевич, Радкон – 374
Толкач, Федор – 269
Толкачовая – 161
Толкачовая, Дорота – 361
Толмантович, Ленарт Шимкович – 86
Толоконски, Радывон – 262
Толочкевич, Грицко – 71
Толочкевич, Клим – 71
Толочкевич, Миско – 71
Толочкевич, Михно – 38
Толочкевич, Ондреико – 71
Толочкевич, Ян – 26
Толочко, Андреи Юреивич – 286
Толочко, Грышко Юревич – 276
Толочко, Лаврын Богданович – 285
Толочко, Миколаи Янович – 280
Толочко, Петр – 276
Толочко, Совостан – 193
Толочко, Станислав – 158, 276, 281, 285
Толочко, Станислав Олиашович – 285
Толочко, Станислав Шымкович – 281
Толочко, Юрыи – 276
Толочкович, Сидор – 7
Толчевич, Богдан – 71
Толчевич, Нар – 285
Толчевич, Ромашко – 71
Томасович, Миколаи – 174
Томасович, Щасныи – 120, 182
Томашевич, Александер – 267, 270
Томашевич, Балтазар – 293
Томашевич, Щасны – 176
Томашевич, Ян – 290
Томила, Федоровая Заранковая – 218
Томилович, Богдан – 223
Томиля, Горновская – 218
Томкович, Андреи – 348
Томкович, Аугустын – 194
Томкович, Воитех – 303
Томкович, Грышко – 237
Томкович, Заияш – 46
Томкович, Ленарть – 22
Томкович, Мартин – 43
Томкович, Матеи – 17
Томкович, Миколаи – 99
Томкович, Миколаи Миколаевич – 183
Томкович, Моижеш – 292
Томкович, Павел – 317
Томкович, Петр – 77, 86
Томкович, Станислав – 265
Томкович, Юры Янонович – 183
Томкович, Ян – 61, 257
Томкович, Янели – 77
Томкоковое, Михал – 98
Топичевски, Якуб – 348
Топичевски, Якуб Петрович – 311
Торокановски, Юхно – 364
Трацовски, Грыгорыи – 279
Требутевич, Адам – 14
Трезвицки, Бартломеи – 358
Третяк, Банко Юревич – 182
Третяк, Бартломеи – 149
Третякович, Мартин – 17
Тровкутевич, Петр – 36
Трохимович, Клим – 118
Трохнович, Васил – 121
Трохнович, Ян – 195
Троцкии – 113, 200
Троян – 330
Троянович, Вит – 294
Трускович, Якуб – 310
Трызна, Андреи – 154
Трызна, Грыгоры – 135
Тряшчич, Петр – 112
Тубич, Ян Миколаевич – 194
Тугановски, Михал – 159
Тукола, Ян – 164
Тулубаевич, Мисюк – 54
Тулятович, Абрагим – 379
Тумашевич, Адам – 283
Тумински, Васили – 380
Тупинович, Лаврын Андреевич – 272
Тур, Грыгореи – 216
Туриболка, Матеи – 131
Туркова, Анна – 338
Туров, Иван – 31
Турчин – 34, 94
Турчин, Петр – 64
Турчин, Стас – 95
Тушевицки, Богуш – 155
Тыборове – 39
Тыкаевая, Щасная – 362
Тымофеевич, Грыгореи – 355
Тымофеевич, Лукеин – 359
Тымохов, Яцко – 198
Тымошевич, Максим – 277
Тынина, Яско – 247
Тышкевич, Ждан – 239
Тышкевич, Иван – 355
Тышкевич, Скуминовая – 138
Тышкевич, Юри – 150
Тышкович, Миколаи – 294
Тышковски, Ян – 188
Тышык, Нечаи – 282
Тышыч, Прокоп – 279
Тюндевич – 100
Тюндич, Воитех – 190
Тюндич, Ян Миколаевич – 190
Тюрлевич, Сасын – 168
Тюря, Василеи Иванович – 289
Тюткович, Богдан – 382
Тяпински, Васылеи – 157
Тяпински, Мартын – 153
Тяпински, Матеи Омелянович – 153

У
Уваров, Пронт – 23
Угриновскии, Прокоп – 64
Узленская, Барбара – 176
Улам, Матеи – 85
Улан, Ахмет – 49, 53, 54
Улан, Магмет – 54
Улан, Фуря – 54
Уланович, Аликеч Бегим – 53, 54, 55
Улясович, Адам – 248
Унучко, Ян Павлович – 286
Упницки, Ян – 131
Уразович, Асаи – 374
Урбанович, Ленарт – 191
Урбанович, Миколаи – 36
Урбанович, Ян – 36, 174
Усегинович, Азюк – 55
Усович, Ждан – 362
Ухански, Арнул – 304
Ушенскии, Абрам – 39

Ф
Фаличовски – 369
Фалятицкая – 52
Фангел, Миколаи Ганслович – 211
Федевич, Лаврин – 22
Федкевич, Еско – 38
Федкевич, Михаило – 74
Федкевич, Степан – 32
Федкович, Богдановая – 363
Федкович, Пацко – 3
Федорович, Василеи – 228
Федорович, Гаврило – 89
Федорович, Грышко – 223
Федорович, Гурко – 65, 105
Федорович, Дмитр – 201
Федорович, Иван – 166
Федорович, Коленда – 310
Федорович, Митко – 103
Федоровоя, Анна – 247
Федоровы – 63
Федякович, Ян – 34
Феецки, Леон – 359
Феткевич, Стефан – 226
Феткович, Игнат – 2
Форсович, Богдан – 373
Франек, Себестыян – 296
Францишкоскович, Павел – 98
Фронска – 107
Фронцкевич, Станислав – 214
Фронцкевич, Ян – 206
Фронцковая, Мацка – 300
Фурс – 161
Фурс, Гурын Семенович – 230
Фурс, Иван – 233
Фурсыная, Гелена – 140

Х
Халдынскии, Миско – 202
Халецкая, Есифовая – 140
Халецки, Деметр – 53
Халецки, Остафеи – 149
Халилевич, Олес – 372
Харитонович, Иван – 356
Харужин, Богдан – 103
Хвек – 106
Хелховски, Воитеха – 330
Херубин, Ян – 350
Херубинович, Адам – 292
Херувин – 42
Хехловски, Ян – 330
Хибовски, Томек – 52
Хибовскии – 42
Хицутич, Ансем – 289
Хич, Васко – 215
Хлюбоило, Сенко – 117
Хмелевски, Воитех – 190
Хмелевски, Мартын – 215
Хмелницки, Андреи – 219
Ховленик, Михно Тарасович – 237
Ховра, Миколаи – 14
Ходаковски, Ян – 241
Ходаневич, Иван – 279
Ходзински, Станислав – 328
Ходикович, Немира – 358
Ходкевич, Олександр – 67
Ходковски, Миколаи – 176
Ходорович, Адор – 55
Ходос, Иван – 180
Ходькевич, Олександра – 100
Хоецки, Станислав – 179
Хоиницки, Миколаи – 226
Холмовски, Ждан – 226
Холмовски, Павел – 166
Холмовски, Северын – 226
Холоневски, Василеи – 366
Холоневски, Иван – 366
Холоневски, Марко – 366
Холоневски, Олехно – 366
Холоневски, Тарек – 368
Холоневскии, Андреи – 64
Холоневскии, Гаврило – 64
Хомек – 64
Хомен, Семен Тытович – 369
Хомен, Федор Петрович – 369
Хоминич, Петр – 17
Хомич, Гаврило – 74
Хомич, Окурла – 289
Хомич, Панюта – 2
Хорошкевич, А.Л. – 2
Хоруговнин, Олефер Василевич – 278
Хорушовски – 249
Хотеиневич, Трохим – 281
Хотолевски, Матеи – 235
Хохловскии, Бартош – 32
Хоцкевич, Наам – 179
Хощон, Валенты – 325
Хощонович, Себастыян Янович – 165
Хощоновмч, Петр – 193
Хребтевич, Каспор – 36
Хребтович, Магдалена – 138
Хребтович, Петр – 147
Хрепицки, Богдан – 367
Хрищонович, Воитех – 36
Хрищонович, Стас – 127
Хрищонович, Сташко – 30
Хроловски, Адам – 342
Хрощенович, Матек – 21
Хрул, Валенты Лаврынович – 194
Хрщонович, Воитех – 2
Хрщонович, Добко – 60
Хрщонович, Ондреи – 14
Хрщонович, Петр – 268
Хрщонович, Станислав – 252
Хрщонович, Щасны – 255
Хрщонович, Янко – 7
Хрщоноли – 58
Худокаи, Бартломеи Петрович – 261
Indeks osób 431
Хузынскии, Датес Валянтыи – 41
Хфедорович, Ян – 119

Ц
Цатя, Роман – 65
Цатя, Семен – 65
Церавски, Ждан Тивунович – 380
Церкасимович, Сеиман – 377
Церскии, Роман – 228
Цуневич – 381
Цыбович, Адам – 255
Цыбулски, Станислав – 171

Ч
Чаплински, Шымко Миколаевич – 188
Чаплич, Василии – 65
Чаплич, Грыгорыи – 368
Чаплич, Иван – 366
Чаплич, Федор Кидянович – 367
Чаплич, Ян – 260
Чапля, Станислав Юшкович – 85
Чапскии – 41
Чарковски, Валенты – 354
Чарковски, Щасны – 334
Чарковскии – 32
Чарнавски, Василеи – 220
Чаруковскии, Зенко – 64
Чеи, Абрам – 280
Чеи, Андреи – 280
Чекир, Яцута – 74
Челеевич, Горасим – 120
Челеевич, Потап Гарасимович – 120
Челеевич, Потапеи – 197
Чемерович, Федор Пацкович – 256
Чеповицки, Стефан – 227
Черенович, Кузма – 239
Черепко, Щепан Томасович – 182
Черкаски, Федор – 367
Черневски, Михно Ивашкевич – 220
Черневски, Олиаш Ивашкевич – 220
Черневски, Томас Кунеевич – 266
Черневски, Ярош – 220
Чернчынски, Семен – 364
Черньскии, Иван – 113
Черынок, Адам – 319
Четвертенская, Федоровая – 64
Четвертынская, Андреевая – 368
Четвертынская, Ивановая – 370
Четвертынски, Януш – 367
Чех, Абрам – 119
Чехович, Каспер – 286
Чехович, Костюк – 225
Чехович, Павел – 348
Чехович, Щасныи – 117, 197
Чехровски, Ян – 178
Чечетович, Дмитр – 235
Чешеик, Богдан – 57
Чиж, Станислав – 380, 381
Чижевич, Адам – 99
Чижевич, Александр – 27
Чижевич, Станиславовая – 89
Чижевич, Хретко – 118
Чижевич, Юхно – 10
Чмаса, Юри – 130
Чорновскии, Мишко – 31
Чорт, Щасны – 172
Чорторыскии – 68
Чыж, Александер – 191
Чыж, Богдан – 119
Чыж, Васко Богданович – 200
Чыж, Воитех – 277
Чыж, Матеи – 189
Чыж, Павел – 360
Чыж, Станислав – 191
Чыжевски, Иван – 218
Чыжовая, Алжбета Воитеховая – 192
Чыжович, Павел Юревич – 206
Чютурович, Шеверден – 54

Ш
Шабанович, Асан – 373
Шабанович, Тактуш – 377
Шавло, Станислав – 51
Шадевич, Баиран – 377
Шалушанка, Катарына – 192
Шалушыная, Ганна – 140
Шаниковски, Станислав – 51
Шаулиная, Богдановая – 154
Шваб, Матыс – 269
Шевшрыч, Кохно – 277
Шедвидович, Наць – 35
Шеибакович, Мартин – 2
Шелволски, Прокоп – 364
Шелосович, Воитех – 43
Шеляжыц, Иван – 190
Шембел, Юрый – 185
Шемердеевич, Янсуба – 55
Шемерденович, Абрагим – 373
Шемерденович, Ехучш – 373
Шемерденович, Ялеи – 374
Шемет, Малхер – 68
Шемет, Ян Юревич – 149
Шеметович, Воитех – 68
Шеметович, Мартин – 68
Шенбел, Артем – 74
Шенбел, Раман – 74
Шепелевич, Юри – 72
Шереико, Воитех – 203
Шереико, Станислав – 204
Шилеикович, Станислав – 97
Шилоц, Лукян – 23
Шиман – 52
Шимко – 84
Шимкович, Бурнак – 100
Шимкович, Жынелис – 120
Шимкович, Лукаш – 46
Шимкович, Марко – 104
Шимкович, Мис – 85
Шимкович, Михаило – 99
Шимкович, Якуб – 21
Шимонович, Миколаи – 130
Шкленин, Петр Воитехович – 165
Шмонлич, Ян – 127
Шодрух, Саламон – 288
Шорколв – 106
Шорц, Якуб – 287
Шостак, Сергеи Семенович – 282
Шостовицки, Богдан – 235
Шпакова, Ганна – 130
Шпакович, Богдан – 232
Шпаковски, Василеи – 365
Шпаковски, Томек – 52
Шукштулис, Миколаи – 91, 93
Шумат, Петр Томкович – 86
Шумель, Каспор – 106
Шумски – 367
Шумски, Стефан – 365
Шунковая, Яновая – 192
Шунковски, Михал – 309
Шушкевич, Блажеи – 276
Шыбански, Яцек – 369
Шыбенски, Яцко – 368
Шылич, Дашко – 226
Шылич, Прокоп – 226
Шымановая, Малгората – 315
Шыманович, Аразмысл – 121
Шыманович, Бронин – 300
Шыманович, Каспер – 345
Шыманович, Мартын – 328
Шыманович, Матыс – 316
Шыманович, Олексеи – 280
Шыманович, Павел – 280
Шыманович, Якуб – 326
Шыманович, Ян – 308, 310, 335
Шымановски, Павел – 293
Шымбарович, Юрыи – 267
Шымкевич, Мартын Носович – 283
Шымковая, Барбара – 206
Шымковая, Яновая – 197
Шымкович, Александер – 265
Шымкович, Андреи – 178, 210, 257
Шымкович, Богуш – 258
Шымкович, Грыгореи – 210
Шымкович, Жынко – 197
Шымкович, Крыштоф – 265
Шымкович, Матыс – 167
Шымкович, Миколаи – 189, 263
Шымкович, Павлюк – 120
Шымкович, Пацук – 120
Шымкович, Филип – 150
Шымкович, Флорыян – 190
Шымкович, Ян – 178, 210, 269
Шымкович, Яхно – 197
Шыргутевич, Шымон – 279
Шырма, Воитех – 232
Шырма, Размус – 232
Шырыико, Юры – 182
Шышка, Иван – 279, 353

Щ
Щасники – 40
Щаснов, Павел – 328
Щаснович, Адам – 267, 338
Щаснович, Бартош – 328
Щаснович, Валенты – 326
Щаснович, Воитех – 344
Щаснович, Грышко – 251
Щаснович, Гурын – 282
Щаснович, Ленарт – 331
Щаснович, Лукаш – 264
Щаснович, Матеи – 169
Щаснович, Матыс – 127, 346
Щаснович, Миколаи – 203
Щаснович, Сарафин – 202, 253
Щаснович, Станислав – 182, 339
Щаснович, Ян – 320, 326
Щасны – 342
Щастная – 60
Щенич, Андреи – 317
Щепа, Миколаи – 230
Щепанкович, Матеи – 261
Щепанович, Бернат – 59
Щепанович, Валенты – 252
Щепанович, Каспер – 35, 251
Щепанович, Мартин – 16
Щепанович, Матыс – 304
Щепанович, Миколаи – 299, 302
Щепанович, Сарафин – 58
Щепанович, Станислав – 240
Щепанович, Юрыи – 298
Щепанович, Якуб – 293
Щерги, Матеи Бортович – 249
Щерги, Павел Бартошевич – 249
Щефанович, Миколаи – 208
Щокалевич, Петр – 181
Щорска, Кахна – 243
Щурыха, Андреевая – 357
Щыгелски, Андреи – 246
Щыгелски, Станислав – 246

Ы
Ываницки, Богуслав – 364

Э
Эскин, Юрий – LXI, LXVI

Ю
Югупович, Богдан – 375
Юдкевич, Мартин – 72
Юдкевич, Стец – 72
Юзвович, Павел – 296
Юндзил, Станислав – 145
Юндзил, Ян – 145
Юндил, Станислав Павлович – 126
Юндил, Юрыи – 245
Юндилович, Воитех – 95
Юндиловна, Ганна – 260
Юнелевич, Мартин – 81
Юрага, Миколаи – 203
Юрага, Федора – 380
Юражиная – 6
Юражич – 380
Юражич, Юри – 126
Юражныч, Иля – 170
Юражыц, Матеи Станиславович – 201
Юражыц, Миколаи – 191
Юражыц, Павел – 165 Юражыч, Ян – 191
Юргелевич, Ян – 87
Юргоишевич, Шимко – 79
Юревая, Ганна – 130
Юревая, Настасия – 83
Юревич, Адам – 192, 202
Юревич, Андреи – 37
Юревич, Блажеи – 268
Юревич, Богуш – 265
Юревич, Болтромеи – 35
Юревич, Венцко – 79
Юревич, Венцслав – 273
Юревич, Воитех – 108, 127
Юревич, Ероним – 186
Юревич, Ждан – 277
Юревич, Каспер – 211, 257
Юревич, Мартин – 72, 86
Юревич, Матеи – 191
Юревич, Матеи Томкович – 284
Юревич, Матеуш – 296
Юревич, Мацко – 72
Юревич, Миколаи – 45, 103, 131, 202, 252, 263, 284
Юревич, Милош – 11
Юревич, Одам – 35
Юревич, Петр – 38, 240
Юревич, Себестыян – 346
Юревич, Станислав – 341
Юревич, Стас – 36
Юревич, Степан – 81
Юревич, Томаш – 243
Юревич, Томко – 80
Юревич, Щапан – 36
Юревич, Щасныи – 1, 315
Юревич, Юры – 207, 274, 310
Юревич, Якуб – 11
Юревич, Ян – 9, 46, 127, 145, 149, 163, 192, 193, 207
Юревна – 254
Юревна, Зузанна – 305
Юржич, Петр – 82, 260
Юркевелич, Михно – 74
Юркович, Матыс – 359
Юркович, Михно – 36
Юркович, Обловух – 78
Юркович, Петр – 320
Юркович, Стас – 78
Юрович, Мишко – 72
Юрович, Онтон – 72
Юрховски, Павел – 202
Юрцевич, Миклаш – 33
Юрчевскии, Петр – 61
Юрша – 22
Юршевич, Грышко Янович – 261
Юршич, Ян – 15
Юршыч, Матеи – 183
Юршыч, Ян Матеевич – 183
Юрьевич, Матеи – 100
Юрьевич, Павел – 98
Юрьевич, Яновая – 100
Юрьи – 67
Юряжич, Мартин – 89
Юсевич, Совостыян – 274
Юхно, Ян – 82
Юхнович, Абрагим – 376
Юхнович, Бенко – 11
Юхнович, Болтюс – 77
Юхнович, Воитех – 26
Юхнович, Грышко – 253
Юхнович, Лаврин – 30, 84
Юхнович, Миколаи – 235
Юхнович, Петр – 78
Юхнович, Понез – 232
Юхнович, Святко – 7
Юхнович, Станислав – 35
Юхнович, Стас – 99
Юхнович, Стец – 78
Юхнович, Ян – 19
Юшкевич, Калист – 14
Юшкевич, Стас – 29, 186
Юшкович, Андреи – 81
Юшкович, Гаврыло – 226
Юшкович, Григ – 82
Юшкович, Григор – 83
Юшкович, Кузма – 223
Юшкович, Лаврин – 60
Юшкович, Лукаш – 21
Юшкович, Матеи – 271
Юшкович, Петр – 86, 91, 93
Юшкович, Стас – 182
Юшкович, Сташко – 14
Юшкович, Якуб – 36
Юшковски, Микита – 364
Ющолт, Матеи – 32

Я
Якубович, Синян – 54
Явидович, Ярга – 86
Ягеилович, Томко – 30
Ягелка, Бартош – 324
Ягелович, Ян Андреевич – 189
Яжеилович, Григор – 89
Якаловшеч, Андреец – 99
Якимович, Василеи – 272
Якминевич, Юрии – 36
Яковицки, Грышко – 244
Яковлевич, Гарасим – 83
Яковлевич, Грышковая – 360
Яковлевич, Иван – 59, 239
Яковлевич, Тимофеи – 239
Яковлович, Дашко – 23
Якуб – 52, 58, 107
Якубавич, Богдан – 72
Якубавич, Симан – 72
Якубавич, Станислав – 74
Якубашкевич, Якуб – 180
Якубовая – 95
Якубович, Адас – 195
Якубович, Андреи – 100
Якубович, Антони – 263
Якубович, Бартош – 295
Якубович, Бартош – 59, 304
Якубович, Бернат – 163
Якубович, Богдан – 22
Якубович, Богуш – 99
Якубович, Болтромеи – 14
Якубович, Ваврынец – 349
Якубович, Воид – 59
Якубович, Воитех – 6, 10, 17, 182, 306
Якубович, Гришко – 27, 38
Якубович, Каспер – 265
Якубович, Лаврин – 37, 94
Якубович, Лукаш – 171
Якубович, Магмет – 373
Якубович, Мартын – 303, 304, 312
Якубович, Матеи – 238
Якубович, Матек – 22
Якубович, Миклаш – 22
Якубович, Миколаи – 163, 186, 224, 292, 329, 331, 342, 344
Якубович, Миско – 194
Якубович, Михал – 297, 308
Якубович, Павел – 318, 336, 350
Якубович, Петр – 224, 297
Якубович, Сарафин – 109
Якубович, Станислав – 210, 297, 336
Якубович, Станислав – 43
Якубович, Стас – 7
Якубович, Стас – 86
Якубович, Томас – 26, 94
Якубович, Томаш – 97
Якубович, Шымaн – 292
Якубович, Щасны – 329, 336
Якубович, Юри – 11, 98, 189, 192, 259
Якубович, Ян – 21, 104, 212, 219, 306, 316, 324, 340, 347
Якубович, Янко – 83
Якубович, Яроним – 341
Якубовичи – 52
Якубовски, Якуб – 52
Якубовскии – 42
Якубок – 381
Якушевич, Мартын – 253
Якушко, Васылеи – 172
Якушович, Андреи – 381
Яловицкие – 368
Яловицкии, Гневош – 65
Ямбилевич, Катарча – 376
Ямонтович, Бартломеи Викторын – 207
Ямонтович, Ян Викторын – 207
Ян – 36, 287, 328
Янели – 86
Яниковски, Якуб – 167
Янишкевич, Араз – 54
Янкевич, Богдан – 232
Янкевич, Гришко – 120
Янкели – 86
Янкович, Амангежа – 55
Янкович, Ваврынец – 333
Янкович, Воитех – 35
Янкович, Захарыяш – 367
Янкович, Лукаш – 79
Янкович, Мик – 77
Янкович, Петр – 77, 273
Янкович, Роман Иванович – 276
Янкович, Шимко – 121
Янкович, Юхно – 118
Яно, Щасны – 93
Яновая – 9, 11, 100
Яновая, Барбара – 316
Яновая, Воиновая – 349
Яновая, Дорота – 210
Яновая, Едвига – 207
Яновицки, Езоф – 258
Янович, Авгуштын – 30
Янович, Алексеи – 85
Янович, Амброжеи – 30, 103
Янович, Андреи – 7, 43, 108, 297
Янович, Бартломеи – 183, 265
Янович, Бартош – 43, 297, 315, 323, 339
Янович, Бенедыкт – 350
Янович, Болтромеи – 60, 183, 265
Янович, Ваврынец – 335
Янович, Валенты – 314, 342
Янович, Валерын – 294
Янович, Валянтыи – 33
Янович, Венслав – 10, 35, 97, 130, 309, 312, 342
Янович, Винценты – 312
Янович, Воитех – 37, 43, 118, 203, 315
Янович, Воитешко – 30, 108
Янович, Габриял – 118
Янович, Габрыел – 198, 339, 340
Янович, Грыгоры – 246, 263, 338
Янович, Грын – 274
Янович, Езов – 43, 166
Янович, Ирик – 81
Янович, Каспер – 247, 308, 348
Янович, Кондрат – 14
Янович, Кочан – 199
Янович, Криштоф – 30
Янович, Лаврин – 31, 35, 78
Янович, Ленарт – 299
Янович, Малхер – 313
Янович, Марек – 320
Янович, Марко – 35, 320, 60
Янович, Мартин – 13, 14, 30, 95, 260, 263, 268, 323, 349
Янович, Матеи – 14, 169, 193, 236, 326
Янович, Матыс – 2, 272, 335
Янович, Миколаи – 29, 34, 167, 184, 236, 249, 265, 280, 315
Янович, Миско – 189, 239
Янович, Михал – 10, 43, 306
Янович, Моижеш – 43
Янович, Павел – 203, 265, 309, 317, 335, 339, 360
Янович, Пашко – 79
Янович, Петр – 37, 45, 104, 187, 185, 214, 263, 278, 315
Янович, Рослав – 291
Янович, Рус – 77
Янович, Себестиян – 58
Янович, Стан – 21
Янович, Станислав – 268, 302, 306, 311, 312, 326, 331, 335, 336, 339
Янович, Стас – 119, 288
Янович, Шыман – 198, 315
Янович, Шымко – 265, 271, 283
Янович, Щасны – 13, 91, 172, 313, 349
Янович, Щепан – 265
Янович, Юри – 34, 36, 45, 167, 168, 178, 196, 200, 201, 293, 333, 335
Янович, Якуб – 182, 210, 252, 255, 288, 308, 343
Янович, Ялеи – 374
Янович, Ян – 11, 42, 188, 278, 329
Янович, Яндреи – 95, 98, 165, 184
Янович, Янко – 36
Янович, Яс – 259
Яновичь, Ленарть – 310
Яновое, Ганны – 46
Яновпая – 322
Яновски, Миколаевич – 353
Яносович, Муся – 375
Янсеевич, Мацко – 109
Янусович, Матеи – 213
Янусович, Юреи – 213
Янушевич, Богдан – 55
Янушевич, Воитех – 35
Янушевич, Павел Тумашевич – 278
Янушевич, Ян – 244
Янушкевіч, Андрэй (zob. Januškevič, Andrej) – XIII, XXXI, XXXII, XLVIII, XLIX, LI–LIII, LXVII
Янушкевич, Грыгорыи – 213
Янушкови, Михаило – 60
Янушкович, Адам – 284
Янушкович, Андреи – 83
Янушкович, Андреико – 17
Янушкович, Гришко – 29
Янушкович, Мик – 84
Янушкович, Миколаи – 177
Янушкович, Михаил – 37
Янушкович, Павел – 36
Янушкович, Станислав – 36, 46
Янушкович, Степан – 84
Янушович, Галеи – 372
Янюлевич, Офендеи – 377
Яович, Юхна – 83
Яраловая, Богданова – 127
Ярмол – 367
Ярмолович, Олехно – 286
Яронимович, Валенты – 318
Яронимович, Воитех – 334
Яронимович, Мартын – 327
Яронімович, Валенты – 338
Яронкович, Ян – 340
Ярославович, Воитех – 2, 58
Ярославович, Юры Веленты – 343
Яроцкии, Мартинович – 11
Ярошовая, Дорота – 342
Ярцович, Болтромеевая – 95
Ясевич, Матеи – 167
Ясевичи, Мартин – 81
Ясевичи, Щасныи – 81
Ясениницкии, Еско – 65
Ясеницки, Семен – 370
Ясенски, Грыгореи – 177
Ясенски, Миколаи – 145
Ясколд, Матеи – 243
Ясколд, Павел – 243
Ясколд, Петр – 243
Ясь – 87
Ятовтович, Валентын – 119, 120
Ятовтович, Лаврын – 118
Яхмович, Гришко – 127
Яхнович, Ян – 61
Яцевич, Нарко – 17, 71
Яцкевич, Мартин – 117
Яцкевич, Миколаи – 240
Яцкевичовая, Марына – 352
Яцко – 367
Яцковая – 10
Яцкович, Балтромеи – 23
Яцкович, Бартош – 61
Яцкович, Воитко – 17
Яцкович, Каспер – 356
Яцкович, Онтон – 7
Яцкович, Семен – 230
Яцкович, Стефан – 278
Яцкович, Стец – 21
Яцкович, Томко – 13
Яцкович, Федко – 223
Яцкович, Юри – 3, 14
Яцкович, Юхна – 61
Яцкович, Ян – 35
Яцынич, Иван – 156
Яцынич, Ян Микулчыч – 249
Ячишевич, Иля – 54
Яшкович, Александр – 45
Ящолд, Матыс – 327