Polski Słownik Biograficzny

Polski Słownik Biograficzny

Polski Słownik Biograficzny – stan na wrzesień 2007 r. Indeks zawiera wykaz nazwisk od numeru zeszytu 172.

Indeks

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 172 (T.42/1)

Stanisław (1501-1524), książę mazowiecki
Stanisław (XIII), franciszkanin, lektor, hagiograf
Stanisław (zm. 1315/16), kapelan księcia Władysława Łokietka, kanclerz krakowski
Stanisław (zm. ok.1356), cysters, opat oliwski
Stanisław (zm. po 1371), dominikanin, lektor, hagiograf
Stanisław h. Jelita (zm. po 1386), kasztelan wiślicki
Stanisław (zm. 1425), opat kanoników regularnych w Czerwińsku
Stanisław zw. Rozkoszka h. Jastrzębiec (zm.1435), opat benedyktynów
Stanisław (I poł. XV), biskup kijowski
Stanisław Pleszewski h. Zaremba (ok.1427-1480), kanonik poznański, prepozyt uniejowski
Stanisław Stary (zm. 1490), malarz
Stanisław Polak (zm. po 1514), drukarz
Stanisław z Białej (zm.1538), introligator krakowski
Stanisław Pella z Biernacic h. Pomian (ok.1360-1413), rycerz, wojski sieradzki
Stanisław Swędzina z Bogucic i Byczyny h. Szeliga (zm.1427/8), kasztelan konarski łęczycki
Stanisław z Boniewa h. Ogon (zm.1433/4), kasztelan kowalski
Stanisław z Bramek zw. Bogiel h. Powała (zm.1445/6), kanonik i kantor płocki
Stanisław zw.Konicz z Brzezin (zm.1492), teolog, profesor i rektor Uniw.Krak.
Stanisław z Budzowa (I poł.XV), biskup kijowski
Stanisław z Chalna h. Ogon (XIV), miecznik kujawski
Stanisław z Dawidowa h. Wilczekosy (XV), rycerz, starosta samborski, sędzia lwowski
Stanisław Wyszelic z Gądcza (zm.1309), kasztelan i wojewoda świecki
Stanisław z Główczyna h. Lubicz (XV), kantor płocki
Stanisław z Gniezna (zm.ok.1458), profesor Uniwersytetu Praskiego
Stanisław z Gołocina h.Bolesta (zm.1499/50), kanclerz ziemski wiski, kanclerz nadworny księcia mazowieckiego Władysława I
Stanisław zw. Ligęza z Gorzyc i Przecławia h.Półkozic (zm.1460), rycerz, kasztelan żarnowski i małogoski
Stanisław zw. Ligęza z Gorzyc i Przecławia h. Półkozic (zm.1497), właściciel ziemski
Stanisław z Goślubia i Bratoszewic h. Sulima (ok.1420-1489), miecznik, stolnik łęczycki
Stanisław zw. Szyszka z Górki (zm.1501), rektor szkoły katedralnej poznańskiej, kaznodzieja, profesor teologii Uniw.Krak.
Stanisław z Grodziska (ok.1620-1707), bernardyn, prowincjał
Stanisław z Jeżowa h. Strzemię (zm.1410), kasztelan biecki, protoplasta rodziny Jeżowskich
Stanisław z Kleniewa h. Zagroba (XV), kanonik płocki
Stanisław z Kobylina starszy (zm.1475), doktor dekretów, dziekan Wydziału Sztuk Uniw.Krak.
Stanisław z Kobylina młodszy (zm.1489), doktor dekretów, kanonik skalbmierski, rektor Uniw.Krak.
Stanisław z Krakowa (zm.1365), dominikanin, inkwizytor, prowincjał
Stanisław z Krakowa, Kórnika, potem z Poznania (XV/XVI), malarz
Stanisław z Kruszyna h. Godzięba (zm.między 1308-1313), wojewoda brzeski, przywódca powstania antyczeskiego na Kujawach
Stanisław Stojkowic z Książa Wielkiego (zm.1395), doktor prawa kanonicznego, prepozyt generalny bożogrobców
Stanisław Latowski z Latowic (zm.1444), kustosz skarbu królewskiego, prepozyt krakowski
Stanisław Cielątko z Liszyna h. Ciołek (zm.1451), prawnik, rektor Uniw.Krak.
Stanisław ze Lwowa (ok.1484-1556), bernardyn, polemista, prawdopodobnie tłumacz Biblii
Stanisław z Łowicza (zm. po 1540), humanista, doktor medycyny, profesor Uniw.Krak.
Stanisław Machowski z Machowa i Nizin h. Awdaniec (zm.1498), wojski sandomierski, kuchmistrz królowej Elżbiety Rakuszanki
Stanisław z Meszny h. Pierzchała (zm.1456), scholastyk płocki
Stanisław z Mierucina (zm. przed 1440), kasztelan ksiąski
Stanisław z Miszewa Murowanego h. Lubicz (zm.1414), dziekan kapituły katedralnej płockiej
Stanisław z Młynów h. Grzymała (zm.1474), kanonik poznański, pracownik kancelarii papieskiej
Stanisław z Modzerowa h. Awdaniec (ok.1280-1349), rycerz, konarski brzeski kujawski
Stanisław Jelitko z Mokrska h. Jelita (XIV), podczaszy krakowski, kasztelan żarnowski, małogoski, starosta kaliski
Stanisław Jelitko z Mokrska, Pilczycy i Gozdnej h. Jelita (XV), kasztelan brzeski
Stanisław z Niewiesza h. Pomian (XV), kanonik włocławski i płocki
Stanisław Imbir z Objezierza h. Nałęcz (zm. przed 1500), kasztelan śremski
Stanisław Pierzchała z Obór, Turowic (zm.1433/4), kasztelan liwski
Stanisław z Opoczna (XVI), doktor teologii, franciszkanin, prowincjał
Stanisław z Oporowa (przed 1501- ok.1552), prowincjał paulinów, zwany błogosławionym
Stanisław z Ostrowa h. Laska (zm.1324/5), prepozyt włocławski
Stanisław Kiwała z Ostrowa h. Laska (XIV), sędzia kujawski
Stanisław z Poddębic h. Ostoja (zm. po 1436), podstarości krakowski, starosta lubelski, burgrabia krakowski
Stanisław zw. Bydgosta z Poznania (zm. przed 1420), domniemany karmelita, zwany błogosławionym
Stanisław Gerlin z Poznania (zm.1480), pisarz miasta Poznania, pleban wschowski
Stanisław z Poznania (XV/XVI), malarz
Stanisław z Radoszyc (zm.1588), licencjat prawa, profesor Uniw.Krak.
Stanisław Słoński z Sadłowa i Białej h. Doliwa (zm.1484/5), kasztelan słoński i zapewne dobrzyński
Stanisław z Sanoka (XV/XVI), ksiądz diecezjalny, bernardyn, bibliofil
Stanisław ze Skarbimierza (ok.1365-1431), teolog, prawnik, profesor i rektor Uniw.Krak.
Stanisław ze Skierniewic (zm.1598), profesor Uniw.Krak., lekarz kanclerza Jana Zamoyskiego
Stanisław ze Skrzyńska h. Łabędź (zm.1372), kanonik krakowski i pisarz króla Kazimierza Wielkiego
Stanisław ze Stolca Stolcensis (zm.1660), karmelita, kantor, iluminator i egzorcysta
Stanisław ze Strzegowa h. Dołęga (zm.1456), sędzia zawkrzeński i płocki, protoplasta Strzegowskich h. Dołęga
Stanisław ze Strzelec zw. doktor Strzelcza lub Strzelica (zm.1532), doktor dekretów, oficjał warszawski i scholastyk płocki
Stanisław zw. Sówką ze Szczawina h. Prawdzic (zm.1375), biskup płocki
Stanisław ze Szczawina h. Prawdzic (zm. po 1424), archidiakon dobrzyński
Stanisław ze Szczkowa h. Ogon (XIV/XV), podkomorzy inowrocławski
Stanisław ze Szlap (zm.1506), prowincjał bernardynów, kaznodzieja
Stanisław świradzki ze świradzic h. Zabawa (1428-1495), kanonik krakowski, oficjał generalny krakowski, administrator biskupstwa krakowskiego
Stanisław z Uścia (ok.1382-1440), prawnik, profesor i rektor Uniw.Krak., oficjał i wikariusz generalny gnieźnieński
Stanisław z Zawady (zm.1491), teolog, profesor i rektor Uniw.Krak.
Stanisławska Wanda (1875-1966), poetka, prozaik, dramaturg, krytyk teatralny
Stanisławska-Howurkowa Zofia (1895-1960), graficzka, projektantka lalek, scenografka, rzeźbiarka
Stanisławska-Kilian Janina (1898-1974), teoretyk i krytyk sztuki, lalkarka, reżyser
Stanisławska-Lothe Wanda (1908-1985), aktorka
Stanisławski Albrecht Zygmunt h. Sulima (1688-1768), minister tajnego gabinetu Saksonii, generalny poczmistrz Prus Królewskich
Stanisławski Robert (1817-1883), prawnik, tłumacz, profesor Uniw. Charkowskiego i Kazańskiego
Stanisławski Artur (1845-1897), powstaniec styczniowy, inżynier górnik, publicysta
Stanisławski Baltazar h. Pilawa (zm.1610), podskarbi koronny
Stanisławski Jan (1860-1907), malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Stanisławski Jan (1891-1973), anglista, leksykograf, pedagog
Stanisławski Michał h. Pilawa (zm.1668), chorąży halicki, kasztelan sądecki, wojewoda kijowski
Stanisławski Oskar (1814-1893), urzędnik, literat, tłumacz
Stanisławski Ryszard Marian (1921-2000), historyk i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi
Stanisławski Stanisław (1870-1941), aktor, reżyser, pedagog
Stanisławski Wiesław Jan (1909-1933), taternik
Stanisz Tadeusz (1906-1988), pedagog, działacz oświatowy, bibliotekarz

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 173 (T.42/2)

Staniszewska Konstancja (1867-1944), pisarka
Staniszewski Bogumił (1924-1995), inżynier, prof. Polit. Warszawskiej
Staniszewski Jan (zm.1505), rektor Uniw. Krakowskiego
Staniszewski Jan (1929-1990), technolog drewna, prof. Akad. Rolniczej w Poznaniu
Staniszewski Marian (1858-1926), lekarz
Staniszewski Robert (1925-1988), cybernetyk, prof. Wojskowej Akademii Technicznej
Staniszewski Stanisław Zygmunt (1864-1925), adwokat, minister pracy i opieki społecznej
Staniszewski Tadeusz (ur.po 1748 – zm.po 1794), poseł na sejm, szambelan
Staniszewski Wacław (1886-1941), ekonomista, dyrektor Banku Rolnego
Staniszewski Walenty (1859-1920), adwokat, wiceprezydent Krakowa
Staniszewski Walerian (1822-1906), powstaniec styczniowy
Staniszewski Władysław (1901-1989), ksiądz, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii
Staniszewski Zygmunt Jan (1686-1785), sędzia ziemski, poseł na sejmy
Staniszkis Teofil (1880-1941), agrotechnik, poseł na sejmy
Stankar Franciszek (1501-1574), teolog reformacyjny
Stankar Franciszek młodszy (1562-1621), minister kalwiński
Stanke Ludwik (1920-1988), dziennikarz, socjalista
Stankiewicz Adam (1892-1949), ksiądz katolicki, działacz białoruski
Stankiewicz Aleksander (1804-1879), lekarz
Stankiewicz Aleksander (1824-1892), malarz
Stankiewicz Henryk (1904-1977), architekt
Stankiewicz (z Billewiczów) Jan Mikołaj h. Mogiła (zm.1657), pisarz wielki litewski
Stankiewicz Jan (1829,1830 lub 1832-1882), farmakolog, prof. Uniw. w Charkowie
Stankiewicz (Mogiła-Stankiewicz) Jan (1862-1945), płk armii ros., gen brygady WP
Stankiewicz Jan Andrzej (1890-1952), dziennikarz
Stankiewicz Jan (Janka) (1891-1976), działacz białoruski, językoznawca,historyk
Stankiewicz Jerzy Józef (1923-1994), historyk architektury, konserwator zabytków
Stankiewicz Józef Maciej Ambroży (1781 lub 1782-1873), kapelan w powst. listopad.
Stankiewicz Józef (1800-1874), lekarz
Stankiewicz Karol (ok.1834-1898), powstaniec styczniowy
Stankiewicz Kazimierz (1818 lub 1820-1895), spiskowiec, opiekun St. Wyspiańskiego
Stankiewicz Ludwik Antoni (1908-1956), ppłk WP
Stankiewicz Mamert (1889-1939), kapitan żeglugi wielkiej
Stankiewicz Marcin (XVIII w.), poseł polski do Turcji
Stankiewicz Maurycy (1856-1892), księgarz, antykwariusz
Stankiewicz (z Billewiczów) Michał h. Mogiła (zm.1680), podkomorzy żmudzki
Stankiewicz Michał (1923-1985), prezes Nacz. Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
Stankiewicz (z Billewiczów) Mikołaj h. Mogiła ( zm.ok.1581/2), podkomorzy żmudzki
Stankiewicz Piotr (1822-1863), uczestnik walk z Rosją na Kaukazie
Stankiewicz Remigiusz (1886-1960), lekarz pediatra, prof. Uniw. Warszawskiego
Stankiewicz Roman Wiktor (1898-1940), oficer marynarki wojennej
Stankiewicz Roman Juliusz (1921-1985), aktor
Stankiewicz Stanisław (1886-1964), księgarz, poeta białoruski
Stankiewicz Stanisław (1907-1980), polonista, działacz białoruski
Stankiewicz Tomasz (1902-1940), kolarz, olimpijczyk
Stankiewicz Wacław (1866-1940), inżynier leśnik
Stankiewicz Władysław (1837-1929), powstaniec styczniowy, chirurg
Stankiewicz Władysław (1900-1975), chemik, lekarz weterynarz, prof. SGGW
Stankiewicz Zbigniew (1930-1990), historyk
Stankiewiczówna Zofia (1862-1955), graficzka, malarka, działaczka ruchu kobiecego
Stanko Jan (zm.1493), lekarz, przyrodnik
Stankovski Vojo (1940-1989), aktor, reżyser
Stankowa Maria (1904-1988), historyk, archiwista
Stano Andrzej (zm.1659), podkomorzy sanocki, poseł na sejmy
Stano Jerzy (zm. po r.1638), chorąży sanocki, starosta sądecki
Stanowski Adam (1927-1990), działacz katolicki i solidarnościowy
Stanowski Jakub Józef (1818-1889), weterynarz, nauczyciel, uczestnik rewolucji 1848 r.
Stanula Emil ( 1935-1999), redemptorysta, patrolog
Stańczakowa Jadwiga (1919-1996), dziennikarka, poetka, lama buddyjski
Stańczewski Józef (1901-1935), pisarz, działacz polonijny w Brazylii
Stańczyk ze Słupska, Rudy i Gródka (zm. po 1424), starosta i podsędek wieluński
Stańczyk Andrzej z Rudy (zm.ok.1510), pokojowiec królewski, wojski wieluński, stolnik bełski
Stańczyk Andrzej (1902-1973), powstaniec śląski, płk WP
Stańczyk Jan (1886-1953), działacz socjalistyczny, minister pracy i opieki społecznej
Stańczyk Stanisław z Rudy i Diakonowa (zm.1483), kasztelan połaniecki
Stańczyk Stanisław (ok.1470?- po 1556), błazen na dworze Jagiellonów
Stańczykowski Kazimierz Wiktor (1901-1937), prawnik, działacz społ.
Stański Feliks Józef (1909-1963), lekarz weterynarii, prof. WSR w Lublinie
Stański Kajetan Piotr (1805-1879), lekarz, emigrant
Stapel (Stapil) Arnold (po 1360-1416), biskup chełmiński
Stapf Stanisław (1907-1986), reżyser, dyrektor teatrów lalek
Staphylus Fryderyk (1512-1564), teolog luterański, następnie katolicki
Stapińska (Gut-Stapińska) Aniela (1898-1954), pisarka góralska
Stapiński Jan (1867-1946), współtwórca ruchu ludowego
Stapiński Władysław (1897-1942), malarz, mąż Anieli Gut-Stapińskiej
Stapkowski Krzysztof (ok.1621-1667?), rotmistrz jazdy, zbarażczyk
Star Janusz (1896-1973), reżyser filmowy
Starczewska- Chorążyna Halina (1895-1986), chemik, działaczka konspiracyjna
Starczewski Albert (1818-1901), publicysta, wydawca, literat rosyjski
Starczewski Antoni (1924-2000), rzeźbiarz, malarz, ceramik, grafik
Starczewski Eugeniusz (1862-1927), publicysta, polityk
Starczewski Feliks (1868-1946), kompozytor, muzykolog
Starczewski Jan (1904-1981), działacz konspiracyjny, więzień obozów niemieckich
Starczewski Leonard (ok.1580-1638), prowincjał bernardynów
Starczewski Marcin (zm.1653), kanonik, opat w Trzemesznie
Starczewski Marian Antoni (1924-1988), chemik, prof. Polit. Śląskiej i Polit. Warszawskiej

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 174 (T.42/3)

Starczewski Stanisław h. Nałęcz (ok.1580-1643), biskup sufragan płocki
Starczewski Wawrzyniec h. Nałęcz (ok.1580-1641), kanonik kaliski, krakowski i płocki
Starczynowski Wawrzyniec (zm.ok.1568), rektor szkoły lubelskiej, rajca i burmistrz lubelski
Starewicz Władysław (1882-1965), pionier filmu lalkowego
Stark Jan (1896-1939), prawnik, działacz polityczny
Stark Marceli (1908-1974), matematyk
Starkel Józef (1807-1875), lekarz, działacz społeczny
Starkel Juliusz (1840-1918), pisarz, dziennikarz, publicysta
Starkel Romuald (1850-1888), pedagog, publicysta
Starkiewicz Aleksander (1823-1883), ksiądz unicki, pedagog
Starkiewicz Szczęsny (1881-1958), ksiądz, publicysta, poseł do Sejmu Ustawodawczego
Starkiewicz Szymon (1877-1962), lekarz pediatra, pionier kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce
Starkiewicz Witold (1906-1978), lekarz okulista, oficer WP, profesor i rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Starkiewicz Władysław (1876-1958), lekarz internista, ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie
Starkiewiczowa Julia (1908-1978), lekarz, profesor pediatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Starkman Adolf (1871-1920), humorysta, satyryk, dramatopisarz, dziennikarz
Starkman Józef (1847-1892), lekarz, popularyzator wiedzy medycznej
Starkowiecki Piotr h. Łodzia (zm.po 1644), tłumacz jęz. tureckiego na dworze Władysława IV
Starkowski Józef (1856-1932), lekarz weterynarii, tytularny generał brygady WP
Starkowski Kazimierz (1895-1940), adwokat, tenisista, działacz sportowy
Starkówna Irena (Stark), (1910-1993), aktorka
Starmach Karol (1900-1988), botanik, hydrobiolog, ichtiolog, profesor Inst.Botaniki PAN i UJ
Starnawska Maria (1897-1990), katolicka działaczka społeczna
Starnigel (Sterngel) Wawrzyniec (ok.1571-1639), profesor Akademii Zamojskiej, dziekan infułat zamojski
Starnigel (Sterngel) Zachariasz (ok.1582-1641), profesor Uniwersytetu Krakowskiego, teolog, grecysta
Starołęski Wojciech (Olbracht) h. Tępa Podkowa (zm.1666), starosta piotrkowski, kasztelan żarnowski
Staronka Andrzej Witold (1916-2000), chemik, metalurg, profesor AGH
Staronka Leszek (1911-1945), chemik, popularyzator nauki
Staronka Wilhelm (1883-1958), chemik, profesor AGH
Starorypiński Karol (1797-1884), ziemianin, uczestnik powstania listopadowego, marszałek szlachty pow. latyczowskiego
Starorypiński Niemierza h. Nałęcz (zm.po 1469) zaciężny królewski i Związku Pruskiego w wojnie trzynastoletniej
Starorypiński Zygmunt (1820-1899), ziemianin, uczestnik powstania styczniowego, pamiętnikarz
Starosolski Włodzimierz (1878-1942), adwokat, ukraiński działacz socjalistyczny, publicysta
Starost Mirosław (1910-1961), krytyk literacki, filozof, publicysta
Starosta (Starostka) Michał (XVI), wiceadmirał kaprów Zygmunta Augusta
Starościak Jerzy (1914-1974), prawnik, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, profesor UW, PAN, poseł na sejm
Starowieyska Amelia (1869-1943), działaczka katolicka, dziennikarka
Starowieyska Maria (1896-1951), pielęgniarka, działaczka, żołnierz AK
Starowieyski Franciszek (1850-1924), ksiądz, dyplomata watykański, publicysta
Starowieyski Jan Chrzciciel h. Biberstein (ok.1740-1806) burgrabia krakowski, starosta barwałdzki
Starowieyski Stanisław Michał (1815-1895), ziemianin, członek Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy
Starowieyski Stanisław Jan Stefan (1866-1926), ziemianin, polityk konserwatywny, członek Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy
Starowolski Szymon (ok.1588-1656), pisarz, polihistor, kanonik krakowski
Staroźrebski Wojciech h. Dołęga (ok.1517-1580), biskup chełmski, biskup przemyski
Starożyk Jan (1845-1902) publicysta, warsawianista
Starska Halina (właśc. Starkiewicz Helena) (1888-1957), aktorka, reżyser, dyrektor teatrów
Starski Ludwik (1903-1984), dziennikarz, scenarzysta filmowy, autor piosenek
Staruch Tymofij (1860-1923), rolnik, ukraiński działacz niepodległościowy
Stary Henryk (1878-1925), mierniczy, burmistrz Tarnobrzega
Starynkiewicz Sokrat (1820-1902), generał artylerii wojska rosyjskiego, prezydent Warszawy
Starzec Adolf (1909-1997), działacz młodzieżowy i komunistyczny, pułkownik WP
Starzec Feliks (1920-1974), działacz ludowy i młodzieżowy, dziennikarz, publicysta
Starzechowski Jan h. Nieczuja (ok.1507-1567) kasztelan przemyski, wojewoda podolski
Starzechowski Piotr h. Leliwa (ok.1474-1554), arcybiskup lwowski
Starzechowski Stanisław h. Nieczuja (zm.1582), podkomorzy lwowski
Starzechowski Wojciech h. Nieczuja (zm.1556), rotmistrz wojsk koronnych, kasztelan, wojewoda bełski
Starzechowski Wojciech h. Nieczuja (zm. m.1582 a 1584), podkomorzy lwowski
Starzeńska Katarzyna (1782-1862), dama znana w życiu towarzyskim Galicji, Paryża i Wiednia
Starzeński Adam (1872-1956), ziemianin, działacz ruchu ochrony przyrody
Starzeński Franciszek Michał h. Lis (1715-1779), benedyktyn, opat lubiński
Starzeński Jacek (1756-1816), prowincjał dominikanów litewskich
Starzeński Józef h. Lis (ok.1710-1785), kasztelan gnieźnieński
Starzeński Kajetan (1747-1814), doktor teologii, prowincjał augustianów w Polsce
Starzeński Kazimierz (1806 lub 1807-1877), ziemianin, austriacki pułkownik honorowy, regimentarz pułku „krakusów”
Starzeński Kazimierz Władysław (1816-1899), ziemianin, marszałek szlachty gub. augustowskiej, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
Starzeński Leopold Ludwik (1787-1860), ziemianin, członek Sejmu Stanowego
Starzeński Leopold Eugeniusz (1835-1904), dramaturg, publicysta, myśliwy
Starzeński Maciej h. Lis (1717-1787), starosta brański, sekretarz hetmana Jana Klemensa Branickiego
Starzeński Melchior h. Lis (1722-ok.1788), jezuita, pedagog, pisarz, poeta
Starzeński Michał Hieronim h. Lis (1757-1823), starosta brański, powstaniec kościuszkowski, pamiętnikarz
Starzeński Michał (1802-1860), ziemianin, hodowca, działacz gospodarczy
Starzeński Paweł (1901-1971), dyplomata, publicysta
Starzeński Wiktor (1826-1882), ziemianin, marszałek szlachty gub. grodzieńskiej
Starzewska Aniela (1881-1977), właścicielka wypożyczalni książek w Krakowie
Starzewski Jan, pseud. Jan Star (1895-1973), dyplomata, publicysta, minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie
Starzewski Maciej (1891-1944), prawnik, profesor UJ, poseł na sejm
Starzewski Michał (1801-1894), powstaniec listopadowy, kapitan Gwardii Narodowej w Tarnowie, założyciel szkoły szermierki w Krakowie
Starzewski Rudolf (1870-1920), dziennikarz, krytyk teatralny, redaktor naczelny „Czasu”
Starzewski Szczęsny (ok.1787-1857), aktor, reżyser, dyrektor teatru, tłumacz
Starzewski Tadeusz (1860-1931), notariusz, prezes Izby Notarialnej w Krakowie, kolekcjoner
Starzewski Wojciech (1902-1962), lekarz, ginekolog, profesor Śląskiej Akademii Medycznej
Starzycki Stanisław (1923-1991), genetyk, profesor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i SGGW w Warszawie
Starzyk Jan (1904-1994), biolog, mikrobiolog, parazytolog, profesor Akademii Medycznej w Krakowie
Starzyński Andrzej (1927-1979), radiotechnik, elektronik, pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych
Starzyński Antoni (1800-1846), powstaniec listopadowy, emigrant we Francji, wydawca
Starzyński Bolesław (1834-1917), artysta-amator, bibliofil, kolekcjoner

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 177 (T.43/2)

Stefan z Jasieńca (zm. 1406/7), starosta płocki, protoplasta rodziny Wężyków
Stefan z Kościelca h. Leszczyc (zm. 1345/1347), kanclerz księcia Siemowita III
Stefan z Krakowa (zm. 1329), opat cystersów w Mogile
Stefan z Łąkoszyna h. Rola (zm. 1350), podłowczy łęczycki
Stefan z Mileszynej Górki h. Wczele (zm. po 1335), podstoli poznański
Stefan Goły z Miszewa i Szczytna h. Prus (zm. ok. 1484), kasztelan płocki
Stefan z Mniszewa h. Kościesza (zm. 1452), kanclerz nadworny mazowiecki
Stefan z Nidzicy (von Neidenburg) (zm. 1495), biskup chełmiński
Stefan z Oporowa h. Sulima (zm. 1370/1374), sędzia łęczycki
Stefan z Otmianowa, Borkowa i Morzy h. Rola (zm. 1454/ 1464), podkomorzy inowrocławski
Stefan z Pruszcza (zm. po 1308), stolnik gdański
Stefan ze śleszyna h. Doliwa (zm. 1505), łowczy mniejszy łęczycki
Stefan z Trląga i Głogowca (zm. 1405/6), podstoli poznański
Stefan Magnus z Wierzbnej (zm. 1241), kasztelan Bolesławca, Niemczy i Chełmna
Stefan z Wierzbnej h. Wierzbno (zm. 1250), palatyn wrocławski
Stefan z Wrześni (XIII w.), wojewoda księcia Władysława Odonica
Stefani Jan (ok. 1746-1829), kompozytor, dyrygent, skrzypek
Stefani Józef Andrzej (1800-1876), kompozytor, dyrygent
Stefani Karolina (1784-1803), śpiewaczka, aktorka|
Stefaniak Lech Stanisław (1931-1998), chemik
Stefaniak Ludwik (1930-1972), ksiądz, misjonarz
Stefaniak Wiktor (1913-1992), weterynarz
Stefanienc Kilian (zm. ok. 1544), ormiański arcybiskup Lwowa
Stefaniw Kłym (1890-1963), ukraiński działacz socjalistyczny, poseł do Sejmu RP
Stefanowicz Aleksander, pseud. Oczewydeć (1847-1933), ukraiński działacz społeczny
Stefanowicz Aleksander (1900-1985), pułkownik WP
Stefanowicz Antoni (ok. 1618-1679), prowincjał bernardynów
Stefanowicz Antoni (1858-1929), malarz
Stefanowicz Czesław (1877-1962), publicysta, działacz polski na Litwie
Stefanowicz Franciszek (1801-1871), biskup poznański
Stefanowicz Janusz (1932-1998), publicysta, politolog, działacz PAX
Stefanowicz Kajetan (1886-1920), malarz, legionista
Stefanowicz Adela, w zakonie Maria Gertruda (1887-1961), przełożona benedyktynek
Stefanowicz Samuel Cyryl (1755-1858), arcybiskup ormiańskokatolicki Lwowa
Stefanowicz Zygmunt (1884-1978), dziennikarz, działacz polonijny w USA
Stefanowska Maria (1892-1973), żołnierz POW, bibliotekarka
Stefanowska Michalina (1855-1942), biolog, pedagog
Stefanowski Antoni (1885-1940), lekarz, pułkownik WP
Stefanowski Bohdan (1883-1976), inżynier mechanik, rektor Politechniki Łódzkiej
Stefanowski Hieronim h. Syrokomla (ok. 1568-1606), jezuita, filozof, teolog
Stefanowski Marian (1897-1979), chirurg, rektor Akademii Medycznej w Łodzi
Stefanyk Wasyl (1871-1936), pisarz ukraiński, poseł do austriackiej Rady Państwa
Stefańska Halina (1912-1974), pielęgniarka
Stefańska Kamila, od r.1868 von Kleydorff (1838-1902), tancerka
Stefańska Zofia (1900-1983), kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Stefański Andrzej (1937-1995), konserwator
Stefański Antoni (1865-1929), księgarz, wydawca, redaktor
Stefański Józef (1903-1985), kapelan AK
Stefański Hieronim Julian (1898-1968), księgarz
Stefański Kazimierz (1870-1943), bibliofil, historyk Kalisza
Stefański Ksawery (1885-1938), legionista, major WP
Stefański Ludwik (1917-1982), pianista, pedagog
Stefański Stefan (1910-1963), dziennikarz, literat
Stefański Walenty (1813-1877), księgarz, wydawca, spiskowiec
Stefański Witold (1891-1973), zoolog, parazytolog
Stefczyk Franciszek (1861-1924), organizator spółdzielczości rolniczej
Stefczyk Kazimierz (1891-1941), inżynier, pułkownik WP
Steffani Johannes (1899-1976), duchowny Kościoła ewangelicko-unijnego
Steffen Augustyn (1901-1992), folklorysta, językoznawca
Steffen Wiktor (1903-1997), filolog klasyczny
Steffens Karol (1801 lub 1805-ok. 1854), malarz, litograf
Stefko Kamil (1875-1966), prawnik, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Stegman Kazimierz (1911-1979), ichtiolog
Stegmann Joachim starszy (1595-1633), matematyk, działacz ariański
Stegmann Joachim młodszy (1618-1678), działacz i pisarz ariański
Stegmann Krzysztof (ok. 1624-ok.1661), działacz ariański
Stegmann Wawrzyniec (ok.1610/11-ok.1655), ostatni rektor Akademii Rakowskiej
Stehlik Edward (1825-1888), rzeźbiarz, kamieniarz, konserwator zabytków
Stehlik Zygmunt (1829-1864), rzeźbiarz, kamieniarz
Stehlik-Wiślicka Łucja (1886-1976), malarka, graficzka
Steibelt Adolf (1842-1921), dyrygent, krytyk muzyczny
Steier Franciszek (1870-1958), lekarz, tytularny generał brygady WP
Steifer Marian (1889-1945?), pułkownik WP, działacz sportowy, szachista
Steigert Teodor (1849-1914), przemysłowiec łódzki
Stein Edmund (1893-1943), historyk filozofii, filolog klasyczny
Stein Ignacy (1875-1964), nauczyciel, językoznawca, publicysta
Stein Stanisław (1878-1945), notariusz
Stein Wiktor (1899-1979), neurolog
Stein Władysław (1906-1966), lekarz, pułkownik WP
Stein-Kamieński Henryk (1883-1937), krytyk literacki, działacz komunistyczny
Stein-Krajewski Władysław (1886-1937), działacz komunistyczny
Steinberg Baruch (1897-1940), naczelny rabin WP
Steinberg Zofia, w zakonie Katarzyna (1898-1977), franciszkanka, lekarz medycyny
Steinborn Adam (1903-1982), handlowiec, żołnierz AK
Steinborn Otton (1868-1936), lekarz, działacz polski w Toruniu, senator
Steinbornowa Helena (1875-1952), działaczka społeczna w Toruniu
Steiner Chrystian Friedrich (1722-1783), sekretarz i rajca Torunia
Steiner Christian Gottlieb (1746-1814), prawnik, historyk, nauczyciel
Steiner Georg Friedrich (1704-1766), białoskórnik, rysownik, malarz
Steinert Adolf (1834-1916), przemysłowiec łódzki
Steinert Karol (1808-1865), drukarz, przemysłowiec
Steingraber Gustaw (1852-1908), chemik
Steinhagen Henryk (1872-1969), technik papiernik, przedsiębiorca

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 175 (T.42/4)

Starzyński Bolesław (1834-1917), artysta-amator, kolekcjoner – dokończenie
Starzyński Erazm (zm.1818), rotmistrz kawalerii
Starzyński Eustachy h. Doliwa (1810-1892), uczestnik powstania listopadowego
Starzyński Feliks (1864-1945) działacz ludowy, poseł na Sejm Ustawodawczy
Starzyński Henryk (1901-1981), grafik, introligator
Starzyński Ignacy (1776-ok.1850), założyciel osady włókienniczej Ozorków
Starzyński Józef h. Doliwa (zm. po 1808), chorąży podolski
Starzyński Juliusz (1906-1974), historyk sztuki
Starzyński Kazimierz (1915-1975), profesor SGGW
Starzyński Krzysztof (1923-1999), współpracownik wywiadu brytyjskiego
Starzyński Mieczysław (1891-1941) podpułkownik, dyplomata
Starzyński Mieczysław (1897-1976), ksiądz, działacz polonijny
Starzyński Miłosz (1843-1864), uczestnik powstania styczniowego
Starzyński Paweł h. Doliwa (zm.1780), generał-lejtnant wojsk koronnych
Starzyński Roman (1890-1938), dyrektor Polskiej Agencji Telegraficznej i Polskiego Radia
Starzyński Stanisław h. Doliwa (1784-1851), poeta, dramatopisarz, tłumacz
Starzyński Stanisław h. Doliwa (1785-1858), ziemianin, uczestnik powstania listopadowego
Starzyński Stanisław (1853-1935), prawnik, rektor Uniwersytetu Lwowskiego
Starzyński Stefan (1893-ok.1943), prezydent Warszawy
Starzyński Stefan (1920-1993), lekarz
Starzyński Teofil (1878-1952), działacz polonijny w USA
Starzyński Zygmunt (1884-1925), gleboznawca
Stasch Roch (1878-1917), księgarz, działacz oświatowy
Stasiak Ludwik (1858-1924), malarz, literat
Stasiak Stanisław (1889-1982), działacz ruchu ludowego
Stasiak Stefan (1884-1962), orientalista, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
Stasica Józef, w zakonie Feliks (1934-1991), franciszkanin, prowincjał
Stasiecki Eugeniusz (1913-1944), nauczyciel, harcmistrz
Stasiewicz Zygmunt (1888-1979), budowniczy kolei, dróg i mostów w Rosji i Polsce
Stasiniewicz Jan (1907-1966), malarz, teoretyk sztuki
Stasinowski Józef (1870-1963), ksiądz, lekarz
Stasiński Jan (1869-1939), lekarz okulista
Stasiński Tadeusz (1922-1993), lekarz kardiolog
Staszczak Klementyna, w zakonie Maria Klara (1905-1991), benedyktynka, misjonarka
Staszczyk Adam (1850-1909), dramatopisarz, poeta
Staszek Jan (1912-1994), dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie
Staszel-Polankowa Bronisława (1912-1988), narciarka, kierownik schroniska w Tatrach
Staszewska Danuta (1920-1995), graficzka
Staszewski Janusz (1903-1939), archiwista, historyk wojskowości
Staszewski Józef (1887-1966), geograf
Staszewski Mikołaj (1595-1658), paulin, generał zakonu
Staszewski (Książek-Staszewski) Stanisław (1865-1928), aktor, dyrektor teatru
Staszewski Stefan (1906-1989), I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR
Staszewski Wacław (1892-1970), fizyk
Staszewski Władysław (1905-1959), aktor
Staszewski Wojciech (1930-1996), dziennikarz
Staszic Stanisław (1755-1826), ksiądz, pisarz, uczony
Staszkowski Jakub h. Bogoria (ok. 1470-1536), sekretarz królewski
Staszkowski Jan h. Bogoria (zm. przed 1537), dworzanin i rotmistrz królewski
Staszkowski Władysław Bogorya (1865-1936), aktor, reżyser
Staszków Michał (1929-1992), prawnik
Staszyński Stanisław (1890-1957), inżynier rolnik, poseł na Sejm Ustawodawczy
Staszys Konstanty (1880-1942?), działacz litewski, burmistrz Wilna
Staśkiewicz Józef, w zakonie Alojzy (1893-1968), franciszkanin, działacz polonijny
Staśko Józef (1900-1978), nauczyciel, krajoznawca, działacz harcerski
Staśko Paweł (1892-1943), powieściopisarz
Staśko Stanisław (1904-1994), działacz teatralny, nauczyciel
Stateczny Franciszek, w zakonie Euzebiusz (1864-1921), franciszkanin, filozof, pisarz
Statkiewicz Edward (1921-1970), skrzypek
Statkiewicz Maksymilian (1889-1976), tancerz, choreograf
Statkowski Bolesław (1825-1898), naczelnik Kaukaskiego Okręgu Komunikacyjnego
Statkowski Roman (1859-1925), kompozytor, pedagog
Statorius Piotr starszy (ok.1530-ok.1568/9), teolog reformacyjny, pierwszy polski gramatyk
Statter Maksymilian (1896-1954), dziennikarz, działacz polityczny i społeczny
Stattler Henryk (1834-1877), rzeźbiarz
Stattler Juliusz (1844-1901), kompozytor
Stattler Wojciech Korneli (1800-1875), malarz
Staub Fryderyk (1899-1982), metalurg
Stawar Andrzej (1900-1961), krytyk literacki, działacz komunistyczny
Stawarczyk Jan (1887-1944), ksiądz, semitysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Stawarski Adam (1896-1942), prawnik, filozof, publicysta
Stawarz Aleksander (1896-1942), legionista, pułkownik WP
Stawarz Antoni (1889-1955), organizator oswobodzenia Krakowa w r. 1918
Stawarz Wincenty (1921-1998), działacz ruchu ludowego
Stawecka Leopoldyna (Olga) (1896-1933), żołnierz Ochotniczej Legii Kobiet, zakonnica
Stawecki Edward (1829-1866), powstaniec, wydawca
Stawiarski Franciszek (1805-1888), uczestnik powstania listopadowego, emigrant
Stawiarski Ignacy (1776-1835), prawnik, tłumacz, publicysta
Stawiarski Seweryn (1803-1884), uczestnik powstania listopadowego, emigrant

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 176 (T.43/1)

Stawicki Stanisław (1924-1985), mikrobiolog
Stawiński Bolesław (1896-1969), twórca rasy konia sokólskiego
Stawiński Bolesław (1908-1983), malarz, rysownik
Stawiński Eugeniusz (1905-1989), wicepremier PRL
Stawiński Julian (1904-1973), publicysta, prozaik, tłumacz
Stawiński Kazimierz (1918-1996), lekarz
Stawiński Wincenty (1907-1955), działacz socjalistyczny
Stawiski Edmund (1813-1890), działacz ziemiański
Stawnicki Bazyli (zm.ok. 1731), drukarz lwowski
Stawowski Władysław (1909-1955), kapitan WP
Stawowy Ludomira (1937-1989), muzykolog, kompozytorka
Stawowy-Wojnarowska Irena (1926-1993), surdopedagog
Stawrowiecki Cyryl (zm. 1646), ruski pisarz religijny
Stawska Paulina (Maria Bonawentura, 1855-1934), zakonnica
Stawski Borys (Berek) (1862-1929), działacz syjonistyczny
Stawski Leonard (1812-1891), prawnik, konspirator
Stawski Stanisław (zm. 1490/1), biskup łucki
Stawski Stanisław (1732-1796), wrocławski autor podręczników polskich
Stażewski Henryk (1894-1988), malarz, grafik
Stączek Stanisław (1864-1942), działacz ludowy, minister komunikacji
Stąpor Karol (1928-1994), lekarz urolog
Stebelski Adam (1894-1969), archiwista
Stebelski Ignacy (ok. 1748-ok.1805), bazylianin
Stebelski Józef (1918-1977), generał dywizji WP
Stebelski Piotr (1857-1923), prawnik
Stebelski Włodzimierz (1848-1891), pisarz
Steblecki Stanisław (1860-1896), podróżnik, osadnik w Afryce
Steblik Władysław (1898-1971), podpułkownik WP, historyk wojskowości
Stebłowski Adam (1896-1941), major WP, dyplomata
Stebnicki Hieronim (1832-1897), geodeta, generał armii rosyjskiej
Stebnowski Cezary (1708-1762), unicki arcybiskup smoleński
Stebnowski Jan (1884-1978), malarz, kartograf, legionista
Stec Stefan (1889-1921), inżynier, podpułkownik pilot
Steca Ostap (1900-1978), generał Armii Radzieckiej, generał brygady WP
Stecewicz Józef (1851-1924), inżynier kolejowy
Stech Andrzej (1635-1697), malarz gdański
Stecker Michał (1785-1856), profesor rolnictwa Uniwersytetu Lwowskiego
Stecki Adolf (1808-1889), powstaniec listopadowy, emigrant
Stecki Cyprian (1734-1787), unicki biskup łucko-ostrogski
Stecki Erazm (1819-1863), marszałek szlachty powiatu łuckiego
Stecki Henryk (1823-po 1895), numizmatyk
Stecki Jan (zm. 1820), chorąży wielki koronny
Stecki Jan (1871-1954), poseł do Dumy, minister w rządach Rady Regencyjnej
Stecki Józef (zm. 1813), sędzia ziemski łucki
Stecki Józef (1767-1832), marszałek szlachty powiatu rówieńskiego
Stecki Józef (1820-1880), ksiądz, sybirak
Stecki Kazimierz (1661/1678 – 1748), podczaszy żytomierski, kasztelan kijowski
Stecki Konstanty (1885-1978), botanik
Stecki Konstanty (1917-1996), taternik, pisarz
Stecki Ludwik (1795-1859), uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Stecki Romuald (1785-1848), ziemianin
Stecki Tadeusz (1838-1888), powstaniec styczniowy, badacz dziejów Wołynia
Stecki Tadeusz (1864-1940), kapitan żeglugi wielkiej
Stecki Zbigniew (1930-1994), botanik, leśnik
Steckiewicz Maria (1905-1987), harcmistrzyni Rzplitej, żołnierz AK
Steckiewicz Michał (zm.1794), szambelan, powstaniec kościuszkowski
Stecz Eugeniusz (1868-1940), tytularny generał brygady WP
Steczkowski Jan (1800-1881), matematyk, astronom
Steczkowski Jan (1862-1929), premier rządu Rady Regencyjnej
Steczkowski Stanisław (1897-1980), pułkownik WP
Steć Tadeusz (1925-1993), krajoznawca
Stefan Frelichowski (1913-1945), błogosławiony, harcerz
Stefan Batory (1533-1586), wojewoda i książę siedmiogrodzki, król polski
Stefan I (zm. ok. 1156), biskup lubuski
Stefan (zm. 1159), biskup poznański
Stefan (zm. między 1198 a przed 1206/7?), biskup kujawski
Stefan Magnus (zm. po 1186/7), kasztelan krakowski
Stefan (zm. ok. 1244), kanclerz książąt wielkopolskich
Stefan (zm. ok. 1253), wojewoda krakowski
Stefan (zm. między 1254 a 1265), kasztelan łęczycki i sieradzki
Stefan (zm. 1268 lub 1269), kapelan księcia Kazimierza kujawskiego
Stefan Polak (zm. 1275), archidiakon opolski i wrocławski
Stefan zwany Pękawka (zm. po 1324), włodarz księżnej Gryfiny
Stefan (zm. 1345/6), dziekan wrocławski, kanonik poznański
Stefan (zm. między 1350 a 1354), wojewoda sieradzki
Stefan II (zm. 1345), biskup lubuski
Stefan Gallicus (zm. po 1382), mieszczanin krakowski
Stefan zwany Zajączek (zm. 1412/13), dominikanin, biskup serecki
Stefan (zm.1416/17), biskup chełmski
Stefan Puczek (zm.1424/5), rycerz pasowany, stolnik łęczycki
Stefan (zm. 1492), ormiański arcybiskup Lwowa
Stefan (zm. 1503), opat cystersów
Stefan V Salmastecy (zm. 1552), katolikos eczmiadzyński wszystkich Ormian
Stefan Pelwecy (zm. przed 1617), biskup ormiański Lwowa
Stefan z Aleksandrowic (zm. 1346), notariusz książąt śląskich
Stefan z Bechcic i Irządz (zm. 1398), podkomorzy sieradzki
Stefan Szczepanek z Bedlna i Łąkoszyna (zm.ok. 1387), kasztelan łęczycki
Stefan z Chodowa i Oporowa (zm. między 1454 a 1455), starosta chęciński
Stefan z Chyb (zm. 1464), kanonik poznański
Stefan Szczedrzykowic z Dupina (2. poł. XIII w.), kasztelan krobski i karsiecki
Stefan z Jardanowic (zm. 1450), kanonik poznański

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 178 (T.43/3)

Steinhagen Stefan (1892-1939), przedsiębiorca
Steinhaus Hugo (1887-1972), matematyk
Steinhaus Ignacy (1860-1928), adwokat, polityk, poseł
Steinhauser Jan (1692-1767), pisarz polityczny, bibliofil
Steinhof Józef (1892-1943), działacz ludowy, poseł
Steinhofer Sebastian (XV/XVI w.), docent Uniw. Krakowskiego
Steininger Zygmunt (1923-1993), inżynier
Steinkeller Piotr (1799-1854), kupiec, przemysłowiec, działacz gospodarczy
Steinmetz Paweł (1876-1940), ksiądz, wielkopolski działacz społeczny
Steinsberg Aniela (1896-1988), adwokat, członkini Komitetu Obrony Robotników
Steinwurzel Seweryn (1898-1983), operator filmowy
Stella-Sawicki Izydor (1881-1957), inżynier, twórca Politechniki Krakowskiej
Stella-Sawicki Jan (1831-1911), lekarz, powstaniec 1863 r.
Stellanowic Krzysztof (zm. przed 1687), kanonik, profesor Uniwersytetu Krakowskiego
Steller Paweł (1895-1974), malarz, grafik
Stelmachowska Bożena (1889-1956), etnograf
Stelmachowski Bronisław (1883-1940), adwokat, sędzia
Stelmachowski Olech (1880-1929), inżynier
Stelmasiak Mieczysław (1909-1982), lekarz
Stelmasik Marian (1932-1995), malarz
Stelmowska Kryspina (zm.1869), działaczka konspiracyjna, „entuzjastka”
Stembarski Janusz (zm. między 1414 a 1418), rycerz
Stembarski Janusz młodszy (zm. między 1434 a 1438), dyplomata Władysława Jagiełły
Stembrowicz Jerzy (1919-1989), prawnik, konstytucjonalista
Stemler Józef (1888-1966), dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej, jeden z „szesnastu” z Pruszkowa
Stempel Fejwel (1886-1944), rabin, poseł
Stempkowski Daniel (zm. 1672), kasztelan bracławski
Stempkowski Gabriel (zm. 1655), kasztelan bracławski, poseł do Moskwy
Stempkowski Józef Gabriel (zm. 1793), wojewoda kijowski
Stempkowski Ludwik (1610-1664), biskup kamieniecki
Stempkowski Michał (1896-1988), komendant Okręgu Łódzkiego AK
Stempkowski Stanisław (1660-1742), zakonnik
Stempowski Jerzy (1893-1969), eseista
Stempowski Leon (1794-1855), uczestnik powstania listopadowego na Podolu
Stempowski Paweł (między 1525 a 1530-1568), agent polski w Neapolu
Stempowski Stanisław (1870-1952), wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski
Stencel Maria (1900-1985), pielęgniarka
Stendera Władysław (1925-2000), żołnierz AK, działacz turystyczny
Stending Samuel (1900-1943), filozof, filolog, działacz syjonistyczny
Stenflycht Johan (1681-1758), oficer szwedzki w służbie polskiej
Stengel Miłosz (1841 lub 1844 – po 1877), aktor, dyrektor teatru
Stengert Krzysztof (1927-1987), lekarz
Stenz Edward (1897-1956), twórca służby meteorologicznej Afganistanu
Stepa Jan (1892-1959), biskup tarnowski
Stepek Jan (1951-1996), historyk, wydawca, działacz opozycji demokratycznej
Stephan Stanisław (1867-1926), ksiądz, działacz społeczno-polityczny
Stephan Wanda (1903-1988), hydrolog
Stephanides Melchior (zm. 1638), rektor Akademii Zamojskiej
Stepowicz Albin (1894-1934), białoruski kompozytor, polityk, publicysta, poseł
Stepowicz Konstanty (1890-1926), ksiądz, białoruski poeta i publicysta
Stercze Jan (zm. po 1468), astrolog
Sterling Karol (1901-1991), historyk sztuki
Sterling Kazimierz (1875-1933), adwokat, działacz społeczny, poeta, dramatopisarz
Sterling Mieczysław (1883- ok.1945), krytyk sztuki, publicysta
Sterling Seweryn (1864-1932), lekarz, działacz społeczny
Sterling Władysław (1877-1943), lekarz, poeta
Sterling-Okuniewski Stefan (1884-1934), lekarz
Stermich-Dębicka Jadwiga (1888-1970), śpiewaczka
Stermich-Valcrocciata Piotr (1863-1935), dyrygent
Stern Abraham (1762/1769 – 1842), mechanik, wynalazca
Stern Alicja (1905-1993), pisarka, tłumaczka
Stern Anatol (1899-1968), poeta, prozaik, dramaturg
Stern Jonasz (1904-1988), malarz, grafik
Sternacki Paweł (XVII w.), drukarz ariański w Rakowie
Sternacki Sebastian (zm. 1635), drukarz ariański w Krakowie i Rakowie
Sternadel Zbigniew (1928-1991), lekarz
Sternal Michał (1905-1992), ksiądz, kapelan AK, działacz WiN
Sternbach Herman (1880-1942), pisarz niemieckojęzyczny
Sternbach Leon (1864-1940), bizantynista
Sternbach Ludwik (1909-1981), orientalista, indolog
Sterner Wacław (1908-1979), inżynier
Sternfeld Ary (1905-1980), konstruktor, prekursor astronautyki

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 179 (T.43/4)

Sternfeld Ary (1905-1980), prekursor astronautyki (kontynuacja z z.178)
Sternklar Leon (1866-1937), tłumacz
Sternschuss Adolf (1873-1915), prawnik, legionista
Sterz Jan (zm.ok.1435), burmistrz chełmiński, przedstawiciel opozycji antykrzyżackiej
Stesłowicz Władysław (1867-1940), działacz gospodarczy, poseł, minister poczt i telegrafów
Stetkiewicz Bohdan h. Kościesza (zm. 1586), strukczaszy, dworzanin królewski
Stetkiewicz Bohdan h. Kościesza (zm. ok. 1651), protektor prawosławia
Stetkiewicz Krzysztof h. Kościesza (zm. 1684/5), podkomorzy orszański
Stetkiewicz Tadeusz h. Kościesza (ok. 1745-1790), generał lejtnant wojsk litewskich
Stetkiewicz Wacław (1904-1954), inżynier mechanik, profesor Politechniki Warszawskiej
Steuer Albert (1874-1967), ksiądz, teolog, filozof
Steusing Zdzisław (1883-1952), lekarz, profesor
Steyer Włodzimierz (1892-1957), kontradmirał
Stęczyński Maciej Bogusz (1814-1890), poeta, rysownik, litograf, podróżnik
Stęczyński Marian (1866-1939), prezes Związku Narodowego Polskiego w USA
Stępa Katarzyna, w zakonie Teresa (1882-1977), przełożona generalna Sióstr Franciszkanek
Stępień Jan (1910-1995), kapelan AK, rektor Akademii Teologii Katolickiej
Stępień Lucjan (1912-1986), neurochirurg, profesor
Stępień Marian (1915-1984), rysownik, architekt wnętrz, scenograf
Stępień Wacław (1911-1993), autor komedii muzycznych i piosenek
Stępiński Leonard (1876-1921), aktor, reżyser
Stępiński Włodzimierz (1898-1988), profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Stępiński Zygmunt (1908-1982), architekt, urbanista
Stępkowski Adolf (1837-zm. po 1883), emigrant, szpieg rosyjski
Stępkowski Antoni (1831-1889), kupiec, przemysłowiec, restaurator
Stępkowski Stefan (1888 lub 1889-1924), architekt, urbanista
Stęplowski Bronisław (1943-1998), wojewoda poznański
Stęplowski Kazimierz (1700-1772), rektor Uniwersytetu Krakowskiego
Stępniewski Leon (1889-1971), księgarz
Stępniewski Tadeusz Jan (1905-1987), lekarz dermatolog, profesor
Stępniewski Tadeusz (1913-1987), inżynier elektryk, profesor Politechniki śląskiej
Stępniewski Tymoteusz (1834-1901), lekarz, działacz społeczny
Stępniewski Wiesław (1909-1998), konstruktor lotniczy
Stępniowski Józef (1887-1945), śpiewak, reżyser operowy
Stępowski Bronisław (1892-1963), lekarz ginekolog, profesor, tłumacz
Stępowski Franciszek h. Junosza (zm. między 1790 a 1792), konfederat barski
Stępowski Janusz (1900-1969), pisarz marynista
Stępowski Kazimierz pseud. Junosza (1880-1943), aktor
Stępowski Leon (1852-1914), aktor
Stępowski Marian (1867-1946), botanik, chemik, publicysta
Stępowski Tadeusz (1908-1971), pisarz, działacz społeczny
Stęszewska Zofia (1930-1999), muzykolog
Stęślicka Halina (1897-1956), dziennikarka, posłanka na Sejm
Stęślicki Jan (1866-1922), lekarz, działacz społeczny
Stichel Robert (1816-1892), pierwszy w Polsce magister nauk weterynaryjnych
Stieber Zdzisław (1903-1980), językoznawca, slawista
Stier Jan (ok. 1675?-1738), architekt
Stifelman Henryk (1871-1938), architekt
Stiller Franciszek (1859-1932), generałv Stipal Stefania (1903-2000), nauczycielka, harcmistrzyni, żołnierz AK
Stirba de Stirbitz Franciszek (1780-1832), lekarz zdrojowy w Krynicy
Stobeaus Johann (1580-1646), śpiewak, kompozytor
Stoberski Jan (1906-1997), pisarz
Stobiecka Maria (1913-1978), poetka
Stobiecki Karol (1908-1970), malarz, prawnik
Stobiecki Roman (1877-1961), kupiec, działacz społeczny w Bydgoszczy
Stobiecki Stefan (1859-1944), inżynier, entomolog, muzealnik
Stobiecki Tadeusz (1906-1977), inżynier chemik, profesor
Stobieńska Jadwiga, w zakonie Anna (1593-1649), pierwsza polska karmelitanka bosa
Stobierski Mieczysław (1914-1998), rzeźbiarz
Stobik Franciszek (1917-1975), artysta fotografik
Stobiński Feliks (ok. 1803-1867), aktor, dyrektor teatru
Stobiński Feliks Leon (1834-1888), aktor, dyrektor teatru
Stobnicki Feliks Szczęsny (1800-1882), uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Stobnicki Ksawery (1821-1861), uczestnik spisku księdza Piotra ściegiennego
Stoch Stanisław (1903-1980), lekarz chirurg w Sosnowcu
Stoch Władysław (1885-1965), mistrz ślusarstwa
Stock Jan (1881-1925), fizyk, profesor Akademii Górniczej w Krakowie
Stocker Ludwik (1879-1932), inżynier, współtwórca przemysłu naftowego w Polsce
Stockfisch Baltazar (ok. 1455-1521), kanonik, wikariusz i administrator generalny warmiński
Stocki Edward (1909-1978), lekarz urolog, historyk medycyny
Stocki Tadeusz (1902-1993), cichociemny
Stocki-Sosnowski Jerzy (1913-1997), rzeźbiarz
Stocki-Sosnowski Kazimierz (1843-1927), inżynier w służbie osmańskiej
Stockinger Andrzej (1928-1993), aktor
Stockmann Aleksander (1845-1904), lekarz uzdrowiskowy w Ciechocinku
Stockmar Ernest (1818-1905), kurator zboru ewangelickiego w Krakowie
Stoczkiewicz Jan (1779-1807), poeta, tłumacz
Stodor Adam (1871-1944), pisarz, krytyk literacki
Stodółkiewicz Jerzy (1933-1988), astronom
Stogniew Mikołaj h. Lubicz (zm. 1645), oboźny koronny, pułkownik
Stogowski Józef (1899-1940), sportowiec, olimpijczyk
Stohl Karol (1867-1947), kompozytor, nauczyciel muzyki
Stoigniew (zm. po 1015), wielmoża, poseł Bolesława Chrobrego
Stoigniew (zm. 1247), chorąży księcia Przemysła I
Stoigniew (zm. po 1276), kasztelan legnicki
Stoigniew (zm. po 1305), kasztelan rudzki i lędzki
Stoigniew h. Oksza? (zm. między 1306 a 1308), kasztelan raciborski
Stoigniew z Bogunowa h. Oksza (zm. między 1224 a 1228), kasztelan raciborski
Stoińska Stefania (1883-1978), aktorka, śpiewaczka
Stoiński Jan, w zakonie Anioł (ok. 1652-1715), karmelita, prowincjał
Stoiński Dominik h. Janina (1689-1769), sędzia ziemski lubelski
Stoiński Ignacy h. Janina (1729-1782), konfederat radomski
Stoiński Jacek h. Janina (1664-1742), sędzia ziemski lubelski
Stoiński Jan h. Kotwica (zm. 1654), pisarz polemista, minister ariański
Stoiński Jan (1904-1984), kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 180 (T.44/1)

Stoiński Ksawery (1744-1803), konfederat barski
Stoiński Piotr (1565-1605), teolog, pisarz ariański
Stoiński Stefan (1891-1945), dyrygent, kompozytor
Stojałowska Wanda (1905-1995), biolog
Stojałowski Kazimierz (1903-1995), lekarz
Stojałowski Stanisław (1845-1911), ksiądz, działacz ruchu ludowego
Stojanowski Józef (1884-1964), archiwista
Stojanowski Karol (1895-1947), antropolog, działacz polityczny
Stojowska Ewa (1908-1996), aktorka
Stojowski Michał (1763-1840), prawnik, tłumacz
Stojowski Nikodem (1738-1793), burgrabia krakowski
Stojowski Zygmunt (1869 lub 1870-1946), kompozytor, pianista
Stok Paweł (1913-1993), olimpijczyk
Stok Stefan (1892-1971), legionista, dziennikarz
Stok Zbigniew (1924-1990), reżyser, aktor
Stoklasa Tadeusz (1896-1968), komandor Polskiej Marynarki Wojennej
Stokłosa Edmund (1928-1985), lekarz
Stokłosińska Cecylia (1910-1991), żołnierz AK
Stokowa Maria (1900-1992), polonistka, bibliograf
Stokowacka Natalia (1920-1997), śpiewaczka
Stokowska Magdalena (1936-1996), popularyzator muzyki
Stokowski Apolinary (1816 lub 1817-1901), spiskowiec, uczestnik Wiosny Ludów
Stokowski Ignacy (1776-1827), generał armii francuskiej
Stokowski Jan (ok.1742-1794), konfederat barski, konsyliarz Rady Nieustającej
Stokowski Leopold (1882-1977), dyrygent anglo-amerykański pochodzenia polskiego
Stokowski Paweł (ok. 1616-1686), kasztelan wojnicki
Stolarczyk Józef (1816-1893), pierwszy proboszcz Zakopanego
Stolarek Zbigniew (1920-1988), poeta, publicysta, tłumacz
Stolarska Elżbieta (1942-1992), matematyk, ekonometryk
Stolarski Antoni (1904-1943), bibliotekarz
Stolarski Błażej (1880-1939), działacz ludowy, minister, poseł, senator
Stolarski Edward (1928-1999), inżynier, elektronik
Stolarski Stanisław (1906-1944), szef Kedywu Okręgu śląskiego AK
Stolarzewicz Ludwik (1890-1960), literat, redaktor, bibliograf
Stoliński Melchior (ok. 1691-1762), poseł na sejmy
Stoll Jan (1740-po 1796), lekarz, chirurg królewski
Stolle Jan z Głogowa (zm. 1450), notariusz miasta Krakowa
Stolle Jan (ok. 1660-1720), drukarz i wydawca gdański
Stolle Jan (ok. 1686-1723), drukarz i wydawca gdański
Stolpe Alojzy starszy (po 1784-1824), kompozytor, pianista, pedagog, dyrygent
Stolpe Alojzy młodszy (1818-1876), aktor i śpiewak
Stolpe Antoni młodszy (1851-1872), kompozytor, pianista
Stolpe Edward (1812-1874), pianista, kompozytor
Stolpe Kazimierz (1867-1927), organizator wyścigów konnych
Stolzman Henryk (1834-1901), malarz
Stolzman Karol (1794-1854), działacz emigracyjny, pisarz wojskowy
Stolzman Małgorzata (1935-1986), historyk książki, bibliotekoznawca
Stolzman-Prylińska Maria (ok. 1855-1919), śpiewaczka
Stołpowicki-Lebiecki Kornel (1689-1730), biskup unicki
Stołyhwo Eugenia (1894-1965), antropolog
Stołyhwo Kazimierz (1880-1966), antropolog
Stołyhwo Olgierd (1916-1943?) podporucznik AK, cichociemny
Stoma Władysław (1888-1968), aktor, reżyser, dyrektor teatrów
Stomma Władysław (1903-1981), działacz w Republice Litewskiej
Stompor Józef (1922-1997), pisarz
Stonert Henryk (1923-1992), filozof, logik
Stoor Mieczysław (1929-1973), aktor
Stopa Antoni (1849-1922), malarz, pisarz i działacz ludowy
Stopa Roman (1895-1995), językoznawca-afrykanista
Stopa Stanisław (1914-1997), inżynier górniczy, geolog
Stopano Bartłomiej (zm. ok. 1650), kamieniarz, dzierżawca kamieniołomu
Stopczański Aleksander (1835-1912), lekarz, chemik
Stopczyk Jan (1901-1984), lekarz ftyzjatra
Stopka Andrzej (1904-1973), scenograf, malarz, grafik, karykaturzysta
Stopka Nazimek Andrzej (1868-1934), pisarz ludowy, działacz podhalański
Stopniak Piotr (1892-1979), ksiądz, rektor Seminarium Duchownego w Lublinie
Stopnicki Józef (1895-1971), adwokat, działacz socjalistyczny
Storm Ambroży (ok.1480-1534), sekretarz i rajca gdański
Storożyński Wiktor (1740-1808), bazylianin, archimandryta monasteru żółkiewskiego
Stosz z Zarzycy (zm. po 1276), kasztelan sądowelski i wrocławski
Stosz Maciej (ok. 1450-1540), złotnik
Stosz Stanisław (ok.1480-1528), rzeźbiarz
Stosz Wit (1438?-1533), rzeźbiarz
Stosz Zygmunt (zm. 1525), dworzanin królewski, burgrabia krakowski
Stożek Włodzimierz (1883-1941), matematyk
Stögbauer Adam (1882-1916), psycholog, filozof
Stöger Michał (1796-1834), prawnik
Stöphasius Johann (1772-1842), pastor, działacz oświatowy
Stössel Zygmunt (ok. 1620-1671), kanonik warmiński i gnieźnieński
Stpiczyńska Maria (1902-1979), działaczka konspiracyjna, spikerka Polskiego Radia
Stpiczyński Aleksander (1898-1987), emisariusz, cichociemny
Stpiczyński Wojciech (1896-1936), publicysta, polityk

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 181 (T.44/2)

Stpiczyński Wojciech (1896-1936), publicysta, polityk
Strachocki Janusz (1892-1967), aktor, reżyser
Strachon Hieronimus (ok.1605-1653?), złotnik
Strachota (zm. przed 1435), cześnik płocki
Stradecki Janusz (1920-1988), historyk literatury, bibliograf
Strakacz Sylwin (1892-1973), sekretarz Ignacego Paderewskiego
Strakowski Jan (ok. 1567-1642), budowniczy, fortyfikator
Strakowski Jerzy (1614-1675), budowniczy, fortyfikator
Stramka Roman (1916-1965), kurier Związku Walki Zbrojnej
Strankowski Michał (1902-1944), zoolog, parazytolog
Strasburger Edward Bogumił (1803-1874), cukiernik warszawski
Strasburger Edward Adolf (1844-1912), botanik, profesor uniwersytetu w Bonn
Strasburger Edward Karol (1882-1923), ekonomista
Strasburger Henryk Leon (1887-1951), komisarz RP w Gdańsku, minister
Strasburger Janusz (1925-2000), tłumacz, poeta
Strasburger Józef (1859-1924), chemik, przemysłowiec
Strasburger Julian (1847-1916), inżynier, przemysłowiec, działacz gospodarczy
Strasburger Karol Ludwik (1848-1916), dyrektor kolei warszawsko-wiedeńskiej
Strasser Franciszek (zm.1754), lekarz rzeszowski
Strasser Ludwik (zm.1804), lekarz, zakulisowy działacz polityczny
Strasz h. Pałuka (zm. 1242/1257), kasztelan ujski
Strasz z Białaczowa, Stanisławic (zm.1408), kasztelan małogoski, rycerz pasowany
Strasz Joachim (pocz. XVI w.-1571), dragoman osmański
Strasz Leonard (zm.1588/1602), dworzanin królewski, burgrabia krakowski
Strasz Maksymilian (1804-1885), pionier fotografii w Polsce
Strasz Michał z Białaczowa (ok.1740-1824), poseł na Sejm Czteroletni
Strasz Mikołaj z Białaczowa (ok.1435-1506?), sędzia ziemski krakowski
Strasz Wojciech (zm.1821/1822), generał ziemiański w powstaniu kościuszkowskim
Straszewicz Aleksander (1814-1904), uczestnik powstania listopadowego, emigrant
Straszewicz Bohdan (1882-1920), drukarz, dziennikarz
Straszewicz Czesław (1904-1963), prozaik, publicysta radiowy
Straszewicz Jan (1891-1975), inżynier elektryk
Straszewicz Józef (1801-1838), uczestnik powstania listopadowego, emigrant
Straszewicz Ludwik (1857-1913), dziennikarz, publicysta, prozaik, polityk
Straszewicz Ludwik (1916-1987), geograf
Straszewicz Michał (1750-1818), kasztelan upicki
Straszewicz Stefan (1889-1983), matematyk
Straszewicz Walerian (1885-1968), nauczyciel, entomolog-amator
Straszewicz Witold (1919-1998), inżynier elektryk
Straszewicz Zygmunt (1860-1927), inżynier mechanik
Straszewski Florian (1767-1847), współtwórca Plant krakowskich
Straszewski Henryk (1820-1889), ziemianin, działacz samorządowy i społeczny
Straszewski Kazimierz (1879-1959), elektroenergetyk
Straszewski Maciej (1772-po1845), pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego
Straszewski Maurycy (1848-1921), filozof
Straszewski Michał Franciszek (1786-1820), kapitan szwoleżerów
Straszewski Michał Anastazy (1876-1965), dyplomata, publicysta
Straszewski Ryszard (1921-1996), producent filmowy
Straszkiewicz Stanisław (1870-1925), malarz
Straszyński Adam (1893-1973), lekarz dermatolog
Straszyński Leonard (1828-1879), malarz
Straszyński Olgierd (1903-1971), skrzypek, dyrygent, kompozytor
Straszyński Paweł (1784-1847), biskup augustowski
Straszyński Wacław (1894-1982), konstruktor mostów i budowli żelbetowych
Straube Kasper (2. poł.XV w.), drukarz krakowski
Strauch Aegidius (1632-1682), duchowny luterański
Strauch Jan Chryzostom (Fryderyk), (1728-1769), kapelan Stanisława Augusta
Straus Anna (1829-1912), tancerka
Straus Karolina (1833-1909), tancerka
Straus Stefan (1914-1970), historyk teatru, bibliograf
Strauss Aleksander (1834-1896), wileński dekorator teatralny i fotograf
Strawiński Baltazar h. Sulima (zm.1633), kasztelan brzeski litewski, wojewoda miński
Strawiński Donat (1802-1877), uczestnik powstania listopadowego, emigrant
Strawiński Erazm h. Sulima (zm.1631), podkomorzy nowogrodzki siewierski
Strawiński Gustaw (1837-1905), powstaniec styczniowy
Strawiński Jan (1890-1953), adwokat, działacz niepodległościowy
Strawiński Kazimierz h. Sulima (zm.1656), podkomorzy starodubowski
Strawiński Konstanty (1892-1966), zoolog, entomolog
Strawiński Marcin h. Sulima (zm.1594), kasztelan miński, następnie witebski
Strawiński Stanisław h. Sulima (zm. po 1773), konfederat barski
Strawiński Stefan (1921-1995), zoolog, ekolog
Strazdas Ananas (1760-1833), ksiądz, poeta litewskojęzyczny
Strażewicz Wacław (1889-1950), farmakobotanik
Strażewski Wsiewołod (1897-1973), wiceminister obrony narodowej
Strażyc Wojciech (ok.1610-1650), matematyk, astronom
Strażyńska Helena (1854-1940), pisarka, nauczycielka
Stróżyński Aleksy (1859-1902), malarz
Strąbski Jan Stanisław (1813-1857), drukarz, wydawca
Strykowski Henryk (1910-1965), biskup sufragan lubelski
Strehl Leon (1890-1960), lekarz, działacz niepodległościowy
Strehl Władysław (1857-1929), powstaniec wielkopolski
Streibel Stanisław (1802-1878), księgarz, nakładca, kupiec
Streitt Franciszek (1839-1890), malarz
Strejc Daniel (1592-1669), duchowny kościoła Jednoty braci czeskich
Strelcyn Stefan (1918-1981), orientalista, semitolog
Strem de Zygmunt (zm. ok.1717), podpułkownik dragonii
Strepa Jakub (ok.1340-ok.1409), franciszkanin, arcybiskup halicki, błogosławiony

Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 182 (T.44/3)

Strepa Jakub (kontynuacja)
Stręk Wojciech (1832-1909), działacz ludowy
Stroba Jerzy Jan (1919-1999), arcybiskup poznański
Stroband Chrystian (1482-1531), rajca toruński
Stroband Henryk (I) (1548-1609), burmistrz toruński
Stroband Henryk (II) (1575-1626), burmistrz toruński
Stroband Henryk (III) (1599-1657), burmistrz toruński
Stroband Jan (1511-1585), burmistrz toruński
Strobel Bartholomäus (1591-po 1647), malarz
Strobl Rudolf (1831-1915), pianista
Strogomir ze Zdziar (zm. po 1469), prepozyt płocki
Stroiński Leon Zdzisław (1921-1944), poeta, żołnierz AK
Stroiński Stanisław (ok. 1719-1802), malarz
Strojek Ludwik (1887-1956), legionista
Strojnowski Jerzy (1922-1999), psychiatra
Strojnowski Józef (1872-1941), ksiądz, działacz społeczny
Strojnowski Ryszard (1921-1980), entomolog
Strojny Władysław Stanisław (1923-1992), entomolog, fotografik
Stroka Henryk (1839-1896), pedagog, działacz oświatowy
Stroka Wincenty (1837-1928), nauczyciel, poeta
Strokowa Jadwiga (1857-1916), pisarka, działaczka
Stromenger Karol (1848-1895), adwokat, fotograf
Stromenger Karol (1885-1975), krytyk muzyczny, radiowiec
Stromfeld Wilhelm (1832-1913), farmaceuta
Stromfeld-Klamrzyńska Aleksandra (1859-1946), śpiewaczka
Stronczyński Karol (1873-1938), przedsiębiorca budowlany
Stronczyński Jakub Kazimierz (1809-1896), numizmatyk, sfragistyk, kolekcjoner
Strońska Maria (1895-1944), działaczka niepodległościowa
Stroński Bronisław (1887-1952), lekarz, pułkownik
Stroński Franciszek (1803-1865), dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
Stroński Ignacy (1921-1979), chemik
Stroński Marian (1892-1977), malarz
Stroński Stanisław (1832-1907), farmaceuta, przemysłowiec
Stroński Stanisław (1882-1955), publicysta, polityk
Stroński Zdzisław (1894-1972), prezydent Stanisławowa
Strowski Fortunat (1866-1952), historyk literatury francuskiej
Stroynowski Hieronim (1752-1815), rektor Uniwersytetu Wileńskiego
Stroynowski Leonard (1858-1935), malarz
Stroynowski Stanisław (ok. 1581-1626), pułkownik lisowczyków
Stroynowski Stanisław Tadeusz (1820-1878), podpułkownik armii rosyjskiej, geograf
Stroynowski Walerian (1753?-1834), poseł na Sejm Czteroletni, senator rosyjski
Stroynowski Władysław (1831 lub 1833-1895), powstaniec styczniowy
Strożecka (Golde-Strożecka) Estera (1872-1938), działaczka socjalistyczna
Strożecki Jan (1869-1918), działacz socjalistyczny
Stróżyński Franciszek (1890-1936), działacz związkowy
Strube Georg (zm. ok. 1483), bakałarz dekretów
Strubicz Baltazar (ok. 1590-1650), burmistrz Starej Warszawy
Strubicz Maciej (zm. ok. 1605), kartograf, rysownik, sekretarz królewski
Strugarek Stanisław Walenty (1911-1965), pisarz, dziennikarz
Strumieński Olbrycht (zm. 1579/80), pisarz gospodarczy
Strumiłło Jerzy (zm.1485), kasztelan lwowski
Strumiłło Józef (1774-1847), ogrodnik, botanik
Strumiłło Marian (1865-1951), adwokat, senator
Strumiłło Tadeusz (1884-1958), współtwórca harcerstwa polskiego
Strumiłło Tadeusz (1929-1956), muzykolog, taternik
Strumiński Bohdan (1930-1998), językoznawca
Strumpf Edward (1873-1901), zesłaniec, botanik
Strumpf Witold (1905-1945), cichociemny
Strumph Wojtkiewicz Stanisław (1898-1986), powieściopisarz, publicysta, tłumacz
Strumski Władysław (1922-1990), żołnierz AK i WiN, pisarz
Strupczewski Kajetan (ur. ok. 1836), litograf, zesłaniec
Struszkiewicz Jerzy (1883-1948), architekt
Struszkiewicz Władysław (1846-1919), ziemianin
Struszyński Marceli (1880-1959), chemik
Struś Jakub (zm. 1520), rotmistrz obrony potocznej, starosta chmielnicki
Struś Jakub (zm. 1589), rotmistrz jazdy, starosta chmielnicki
Struś Jan (zm. ok. 1518), rotmistrz obrony potocznej, starosta chmielnicki
Struś Jerzy (zm. 1605), kasztelan halicki
Struś Józef (1510-1568), lekarz, profesor Uniwersytetu Padewskiego
Struś Józefa Anna (1923-1991), żołnierz AK, harcmistrzyni
Struś Mikołaj (1577?-1627), komendant załogi polskiej na Kremlu
Struś Stanisław (1516/1521-1567), rotmistrz obrony potocznej, starosta chmielnicki
Strutyński Feliks (ok.1789-ok.1850), ziemianin, mason
Strutyński Jan Michał (zm. 1745), starosta wiłkomierski, kasztelan inflancki