Pod sztandarami Napoleona – Stanisław Kirkor

Pod sztandarami Napoleona

Stanisław Kirkor Pod sztandarami Napoleona. Słownik oficerów pułków 4., 7. i 9. Księstwa Warszawskiego, stanowiących Dywizję Polską w Hiszpanii.

Uwaga. Wartość tego Słownika jest bardzo pomniejszona przez to, że w archiwach francuskich nie ma wykazów oficerskich niżej wymienionych pułków ani akt personalnych ich oficerów. Są tylko dane co do obsad dowódców pułków i batalionów oraz nieliczne inne wzmianki. Słownik opiera się zatem o szczupły polski materiał archiwalny i o wykazy Gembarzewskiego, Martiniena i Łozy oraz o parę pamiętników. Słownik powinien obejmować oficerów tych pułków tylko od chwili ich przeznaczenia dla armii francuskiej. W wykazach Gembarzewskiego często brak dat dla ustalenia tego szczegółu; gdzie nie można było uzupełnić tego braku wiadomościami z innych źródeł, zaznaczono to dodatkiem: (Gemb.).

Indeks

1. Antosiewicz Michał, ppor. w 3. p., por. w 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

2. Babski Ludwik, ppor. w 4. p., mian. por. 21.7.1808, kpt. 10.10.1810, ranny 16.5.1811 pod Albuerą. W 1813 był kpt. w 4. p. pol., w sierpniu wzięty do niew. ros. pod Wittenbergą.

3. Bachecki, kpt. w 4. p., ranny 16.5.1811 pod Albuerą.

4. Badurski Ignacy, kpt. w 1. p., mian. 27.1.1813 szefem bat. w 7. p.

5. Bagiński Michał, mian. por.w 4.p. 2.7.1808, kpt. 21.7.1808, ranny 11.8.1809 pod Almonacid, 19.11.1809 pod Ocana, zwoln. 10.10.1810.

6. Bali Józef, ppor. w 4. p. (Gemb.)

7. Baum Fryderyk, w dniu 2.8.1808 mł. lekarz w 9. p., mian. lekarzem 27.12.1812.

8. Bechon Józef, kpt. w 7. p. (Gemb.)

9. Becker Jan, ppor. w 9. p., mian. por. 1.10.1811.

10. Bełdowski Sebastian, wszedł do Hiszpanii jako podof. w 4. p., mian. ppor. w 9. p. w Hiszpanii.

11. Białkowski Józef, por. art. w 3. baterii, przeznaczanej 28.9.1809 dla Hiszpanii.

12. Bieliński (Biliński) Julian, por. w 7. p., mian. kpt. 11.5. 1808, ranny 9.4.1812 pod Salinas. W 1813 jako kpt. dowodził batalionem w 4. p. pol.,mian. k. L.H. 23.10.1813. W 1814 jako kpt. w p. Nadw. wrócił do kraju.

13. Bieńkowski (Binkowski) Józef, ppor. w 4. p., mian. por. 21.7.1808, kpt. 10.10.1810, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

14. Bikart Bernard, mian. w 4. p. ppor. 28.6.1808, por. 10.10. 1810, zmarł 16.9.1812.

15. Błędowski Sebastian, mian. w 4. p. ppor. 3.1.1810.

16. Błotnicz Jan, ppor. w 7. p., mian. por. 2.9.1812.

17. Bogdański Leonard, ppor. w 7. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

18. Bojanowicz Adam, mian. w 9. p. ppor. 11.5.1808, por. 8.2.1809, kpt. 1.4.1810.

19. Bojanowski Tomasz, mian. por. w 9. p. 8.7.1808, nie przeszedł do Hiszpanii, zwoln. 11.9.1809.

20. Borkowski Antoni, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, zwoln. 11.9.1809.

21. Borowski Walenty, szef bat. w 9. p., mian. mjr. w 7. p. 8.8.1810, dowodził tym pułkiem od listopada 1810 do przybycia płk. Tremo z końcem października 1811.

22. Bothe Henryk, wszedł do Hiszpanii jako podof. w 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809). Por. 1.10.1811, kpt.adj.mjr. 10.12.1812. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw. jako kpt.

23. Brochocki Franciszek, mian. w 4. p. ppor. 21.7.1808, por. 10.10.1810. Zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31 października 1812.

24. Broekere Stanisław, wszedł do Hiszpanii jako podof. w 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809), wzięty do niew. hiszp. jako por. 21.8.1811 pod Motrilem. Autor pamiętników.

25. Bronisz Ignacy, kpt. w 4.p.,odznaczył się pod Fuengirolą 15.10.1810, mian. k. L.H. 18.12.1810, szefem bat. 14.8.1811. W 1812 dowodził 1. bat. 4. p., zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31 października.

26. Brychczyński Bogusław, ppor. w 7. p., mian. por. 9.9. 1810. Jako por. w 4. p. pol. był 16.10. 1813 w bitwie pod Lipskiem. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw. jako por.

27. Buławecki Stanisław, w dniu 2.8.1808 był ppor. w 9. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. por. 11.9.1809, kpt 27.1.1810, ranny 28.11.1812 nad Berezyną i 17.4.1813 pod Wittenbergą.

28. Celiński Ignacy, ppor. w 7. p., zwoln. 5.8.1812.

29. Chamski Faustyn, kpt. w 4. p. we wrześniu i w paźdz. 1809 dowodził zastępczo 2. bat. 4. p., zwoln. z daty 28.7. 1809. W 1812 wrócił do służby i od 4.4.1812 był w zakł. dywizji.

30. Chamski Franciszek, ppor. w 4. p., mian. por. 25.1.1812.

31. Cheknicki Eustachy, ppor. w 4. p., mian. por. 5.5.1808, kpt. 10.10.1810, ranny 15.10.1810 pod Fuengirolą, mian. k. L.H. 18.12.1810. Zmarł 14.7.1852.

32. Chodacki (Chodecki, Hadecki) Józef, wszedł do Hiszpanii jako podof. w 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809), por. 4.3.1811, zginął 4.11.1812 pod Sienną.

33. Chodakowski Antoni, ppor. w 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. por. 30.5.1810.

34. Choynacki Maciej, mian. mjr. w 7. p. 2.3.1808, od listopada 1808 był komendantem zakł. w Bordeaux, zwoln. 23.9.1809.

35. Chrzanowski Michał, ppor. w 7. p., zwoln. 8.10.1812.

36. Chrzęciewski Mateusz, ppor. w 7. p. (Gemb.)

37. Cichocki Michał, płk jazdy galic.-franc. przy sztabie gen., komendant placu w Lublinie, mian. płk. w 9. p. 20.3.1810, przybył do pułku w grudniu 1810. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną, był w oblężonej Szpandawie. Mian. 18.6.1813 płk. 4. p. pol., k. L.H. 11.7.1813, ranny 16.10.1813 pod Lipskiem, mian. of. L.H. 12.10.1813.

38. Cieński Antoni, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p., zwoln. 11.10.1809.

39. Cieński Tadeusz, mian. ppor. w 9. p. 28.7.1808.

40. Ciołkowski Stefan, kpt. w 4. p., skier. 2.1.1811 do zakł. dywizji.

41. Giszewski Józef, mian. por. 9. p. 8.7.1808, nie wszedł do Hiszpanii, zwoln. z daty 28.7.1808.

42. Czałczyński Alojzy, ppor. w 3. p., mian. por. w 4. p. 7.10.1808, kpt. 17.7.1811. W 1812 jako szef bat. przeszedł do 18. p. lit.

43. Czaplicki Jan, mian. por. w 7. p. 29.3.1808, ranny 19.11. 1809 pod Ocana, zwoln. 28.2.1811.

44. Czarnecki Dominik, ppor. w 4. p. Mian. por. Zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31.10.1812

45. Czarnecki Jan, w dniu 2.8.1808 był jako ppor. w 9. p., mian. por. 11.9.1809, ranny 19.11.1809 pod Ocana, mian. kpt. 4.11.1811, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

46. Czarnecki Teodor, mian. ppor. w 9. p. 28.7.1808, por. 24.4.1810, kpt. 4.9.1812.

47. Czerniejewski Jerzy, por. 7. p. (Gemb.)

48. Czerwiński Antoni, st.sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810.

49. Ćwierciakiewicz (Czwierczakiewicz) Leon, w dniu 2.8. 1808 był jako por. w 9. p., mian. kpt 1.2.1811.

50. Ćwierciakiewicz Stanisław, pełnił służbę w 9. p., w 1814 był ppor. w p. Nadw., mian. k. L.H. 13.3.1814 (za Soissons), ranny 20.3.1814 pod Arcis-sur-Aube, wrócił ,z p. Nadw. do kraju (Martinien podaje mylnie, że zmarł 19.4. 1814).

51. Danielewicz Józef, ppor. w 7. p., mian. por. 9.9.1813 w 4. p. poi.

52. Danowski, lekarz, przybył do Hiszpanii do 9. p. w listopadzie 1809.

53. Dedenroth Wilhelm, kpt. 7. p., w 1812 mian. szefem bat., zmarł z ran i trudów przed Wilnem w początku grudnia

54. Dembowski Franciszek, mian. 11.10.1809 por. 7. p., zginął 9.4.1812 pod Salinas.

55. Dembowski Ludwik Maciej, służył w armiach polskiej, francuskiej, w Legii polskiej we Włoszech. Mian. k. L.H. 29.3.1803, gen. bryg. franc. 8.1.1810, of. L.H. 28.5.1810. W styczniu 1811 objął 1. bryg. dyw. Ks. Warsz. w Hiszpanii, od maja dowodził dywizją, odszedł z końcem lipca 1811 do 5. korpusu, odznaczył się wybitnie 28.10.1811 pod Arroyo-dos-Molinos. Zginął w pojedynku w Valladolid 18.7.1812.

56. Dębicki Ignacy, ppor. w 7. p., mian. por. 11.2.1813.

57. Dobiejewski Aleksy, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p., zwoln. 11.9.1809.

58. Dobrogojski (Dobrogoyski) Ignacy, kpt. w 8. p., mian. szefem bat. 27.5.1809, k. L.H. 22.8.1812 (za Smoleńsk), mjr. 18.1.1813. W 1813 wszedł do 4. p. pol., w bitwie pod Lipskiem po zranieniu płk. Ochockiego 16.10.1813 objął komendę pułku, ranny 19.10.1813, mian. of. L.H. 23.10. 1813. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw.

59. Drabowicz Wincenty, ppor. 4. p. (Gemb.)

60. Dobroczyński Wincenty, ppor. 7. p., mian. por. 3.1.1810, kpt. 9.9.1812.

61. Duranowski, mian. por. 7. p. 11.3.1808, zwoln. 31.1.1809.

62. Dzierzgowski Piotr, mian. ppor. 9. p. 19.9.1808, był w komp. zakładowej dywizji w Poznaniu, skier. 1.1.1810 do korp. weteranów.

63. Dzierzgowski Władysław, w dniu 2.8.1808 był por. 9. p., mian. kpt. 18.10.1809, zwoln. 4.11.1811.

64. Dziubiński Józef, por. w 5. p., skier. 9.8.1808 do 7. p., zwoln. 3.1.1810.

65. Faustmann Edward, ppor. 9. p., był 9.1.1813 w minist. Wojny.

66. Filipkowski Ksawery, ppor. 7. p. (Gemb.)

67. Finmann Jan, por. 7. p., mian. kpt. 20.5.1810. Jako kpt. w 4. p. poi. ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

68. Frank (Franek) Antoni, w dniu 2.8.1808 ppor. w 9. p., z nominacji z dnia 19.3.1808, nie przeszedł do Hiszpanii.

69. Frank Fryderyk, ppor. 9. ., mian. por. 18.10.1809, zwoln. 4.3.1811.

70. Frasunkiewicz Roch, ppor. 7. p. (Gemb.)

71. Gajewski Ewaryst, por. 7. p., zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

72. Gałąztkiewicz, por. 9. p., zginął 19.11.1809 pod Ocana.

73. Gałęcki Jędrzej, kpt. 9. p. (Gemb.)

74. Gałuszkiewicz Józef, ppor. 7. p. (Gemb.).

75. Gąsinowski, ppor. 4. p., zmarł w grudniu 1812 pod Wilnem.

76. Gątkowski Longin, ppor. 7. p. (Gemb.)

77. Geisler (Gisler, Gieyzler) Adam, ppor. 4. p., mian. por. 10.10.1810, ranny 19.11.1809 pod Ocana, zginął pod Velez-Malaga 12.2.1810 (data wątpliwa).

78. Geisler (Geyzler, Gezler) Józef, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p., ranny 19.11.1809 pod Ocana, mian. szefem bat. 14.6.1810, ranny 4.11.1812 pod Sienną, wkrótce potem zmarł.

79. Giecewicz (Gieczewicz), ppor. 4. p., mian. por. 26.8.1811, kpt. 24.9.1812.

80. Ginnet Józef, ppor. 4. p. (Gemb.)

81. Glinojecki Edward, por. 5. p., mian. kpt. w 7. p. 11.5. 1808. (Gemb.)

82. Głogowski Paweł, kpt. 7. p., mian. k. L.H. 18.5.1813.

83. Godlewski Jan, kpt. 5. p., mian. szefem bat. w 3. p. 27.5.1809, mjr. w 9. p. (data nieznana).

84. Gołaszewski Sebastian, służył w armii polskiej, w Legii polskiej we Włoszech i na San Domingo, w armii franc. Mian. k. L.H. 23.1.1807. Mian. szefem bat. w 7. p. 11.3. 1808, ranny 11.8.1809 pod Almonacid, zwoln. 15.12.1809. Mian. szefem bat. w 4. p. Legii Nadw. 29.6.1810.

85. Goślinowski Józef, ppor. 4. p., mian. por. 10.10.1810.

86. Górczyński Ksawery, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p., zmarł 1.11.1808 w drodze do Bajonny.

87. Górski Cyprian, w dniu 2.8.1808 był por. w 9. p., mian. kpt, zginął 14.3.1811 w górach Ronda.

88. Górski Jan, ppor. 4. p., mian. por. 10.10.1810, był w odwrocie z Rosji i w grudniu 1812 przeszedł za Niemen.

89. Górzeński Stanisław, w dniu 2.8.1808 był por. 9. p., zginął 11.8.1809 pod Almonacid (mian. kpt. 11.9.1809).

90. Górzeński Tomasz, w dniu 2.8.1808 był kpt. 9. p., zwoln. 1.2.1811.

91. Grabowski Konstanty, por. art. pieszej, dowodził 16.2.1812 komp. art.dyw. Ks. Warsz.

92. Grabski Wojciech, por. 9. p. (Gemb.)

93. Gregorowicz Stanisław, st.lekarz 4. p. pol., mian. k. L.H. 12.10.1813.

94. Grochowski Józef, ppor. 9. p. (Gemb.)

95. Grotowski Feliks, szef bat. w 12. p., skier. 28.6.1808 do 9. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. mjr. 12.10. 1809, w 1810 dowodził pułkiem zastępczo od lutego do grudnia.

96. Grotowski Maciej, mian. por. 9. p. 23.7.1808, kpt. 1.2. 1811, zwoln. 4.11.1811.

97. Gryzyngier Ignacy, ppor. 9. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

98. Gutowski Leon, mian. ppor. 9. p. 8.7.1808, ranny 11.8. 1809 pod Almonacid, mian. por. 11.10. 1809, wzięty do miew. hiszp. 21.8.1811 pod Motrilem.

99. Hauman Edward, mian. ppor. 9. p. 8.7.1808, por. (data nieznana), kpt.adj.mjr, 4.3.1811, zwoln. w 1811.

100. Hedloff (Hedlów) Maciej, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p.

101. Henisch (Hoenisch) Wincenty, por., potem kpt. w 7. p. (Gemb.)

102. Hołownia Wincenty, ppor. 4. p., mian. por. 2.8.1808, 3.7.1810 pełnił służbę przy gen.Węgierskim.

103. Illustrowicz Karol, ppor. 9. p., przybył do Hiszpanii w listopadzie 1809, mian. por. 21.6.1811, kpt. płatnik 1.10. 1811.

104. Irasiński, por. 7. p., wzięty do niew. hiszp.

105. Jabłkowski Teofil, ppor. 7. p., mian. por. 30.5.1810.

106. Jabłoński Antoni, mian. ppor. 4. p. 20.5.1809, por. 24.9. 1809, ranny 16.5.1811 pod Albuerą, mian. kpt. 20.7.1812.

107. Jabłoński Michał, por. w 5. p. galic.-franc., skier, do 4. p. 23.6.1810.

108. Jabłoński Stanisław, mian. ppor. 9. p. 26.7.1808, przybył do Hiszpanii w listopadzie 1809, mian. por. 1.2.1811, kpt. 10.12.1812.

109. Jackowski Michał, służył w art. konnej, mian. por. w 7. p. 14.2.1811.

110. Jakubowski Stanisław, w dniu 2.8.1808 był mjr. w 9. p., mian. płk. w 7. p. 12.10.1809, zmarł 1.7.1810.

111. Janikowski Józef, w lutym 1813 ppor. w 9. p., potem w 4. p. pol., ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

112. Jasiński Michał, w dniu 2.8.1808 był kpt. w 9. p., mian. szefem bat. 19.9.1810, zginął 3.6.1811 pod Ronda.

113. Jaworski Józef, kpt. 4. p. (Gemb.)

114. Jukon Michał, por. 7. p. (Gemb.)

115. Kaligareg Piotr, ppor. 4. p., mian. por. 30.7.1811, ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

116. Kalisz Seweryn, por.adj. 4. p., mian. kpt., reform. 6.2. 1811. Wrócił do pułku w 1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

117. Kamieński Józef, por. 7. p., mian. kpt. 11.10.1809.

118. Kamieński Kazimierz, wszedł do Hiszpanii jako adj. podof. 9. p., mian. ppor., zginął 15.4.1811.

119. Kamieński Maksymilian, por. 7. p., mian. kpt. (daty nieznane). (Gemb.)

120. Kamiński Antoni, kpt. art. w dyw. Ks. Warsz. w Hiszpanii, w 1812 dowodził komp. art. 28.dywizji.

121. Kamiński Longin, kpt. w 6. p., skier, do 7. p. 9.8.1808.

122. Karczewski Aleksander, kpt. 7. p. (Gemb.)

123. Karczewski Antoni, ppor. 9. p., zwoln. 4.3.1811.

124. Karpiński, kpt. 7. p., dowodził pułkiem po śmierci płk.Sobolewskiego (11.8.1809) do początków września, potem dowodził 2. bat., ranny 19.11.1809 pod Ocana.

125. Karsznicki Józef, służył w armii Ks. Warsz., mian. kpt. 14.11.1810, skier, do 4. p. 18.1.1812.

126. Kęcki Jan, st.lekarz w 4. p. pol.,mian. k. L.H. 23.10.1813.

127. Kędrzyński (Kendrzyński) Andrzej, w dniu 2.8.1808 ppor. w 9. p., zwoln. 4.3.1811.

128. Kępski (Kempki) Aleksander, sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810, ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

129. Kiciński Hipolit, mian. ppor. 4. p., zwoln. 28.7.1809.

130. Kiełpiński Jan, ppor. 9. p., przybył do Hiszpanii w listopadzie 1809, mian. por. 1.2.1811, ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

131. Kierski Rafał, w dniu 2.8.1808 był kpt. 9. p., mian. szefem bat. 18.10.1809, zwoln. 11.6.1810, odszedł z Hiszpanii w grudniu 1810.

132. Klambrowski (Kambrowski) Piotr, w 1813 był ppor. w 4. p. pol., mian. k. L.H. 23.10.1813. W 1814 wrócił z p. Nadw. do kraju.

133. Kleniewski Tomasz, ppor. 4. p., zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

134. Kleszczyński Walery, ppor. 4. p., mian. por. 10.10.1810. 135. Kluczewski Tomasz, wszedł do Hiszpanii jako podof. 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809), por. 1.10.1811, zginął 4.11.1812 pod Sienną.

136. Kłobuchowski (Kłobukowski) Stanisław, ppor. 4. p. Mian. por. Zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31 października 1812.

137. Kmita Aleksander, mian. por. 9. p. 8.7.1812, ranny 28.11. 1812 nad Berezyną i 17.4.1813 pod Wittenbergą.

138. Koch, st.lekarz w 9. p., wszedł z pułkiem do Hiszpanii.

139. Koładzki Wojciech, ppor. 9. p., w 1813 w 4. p. pol.,ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

140. Kołudzki Józef, mian. ppor. 7. p. 1.7.1809, por. 9.10.1812, w 1813 był por. w 4. p. pol. ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

141. Konarski Eliasz, ppor. 4. p. 5.5.1808. (Gemb.)

142. Konarski Ludwik, por. 9. p. (Gemb.)

143. Kortmani Emeryk, ppor. 7. p., mian. por. 31.5.1808.

144. Kosiński Jan, ppor. 4. p., mian. por. (data nieznana), k. L.H. 12.10.1813. W 1814 wrócił z p. Nadw. do kraju.

145. Koskowski Józef Dionizy, kpt. 4. p., zwoln. 10.10.1810.

146. Koszucki (Koszicki) Józef Jan, mian. por. 7. p. 11.2.1813, był w 4. p. pol., ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem, mian. k. L.H. 23.10.1813, w 1814 wrócił z p. Nadw. do kraju jako por.

147. Koszutski Leon, ppor. w 9. p., mian. por. 19.5.1808, zwoln. 20.4.1810. Zdaje się w 1812 wrócił do pułku, mian. kpt.

148. Kowalski Andrzej, w dniu 2.8.1808 był por. 9. p., mian. kpt. 25.1.1812.

149. Kowalski Franciszek, kpt. 4. p., zwoln. 20.2.1810.

150. Kowalski Józef, mian. ppor. 9. p. 8.7.1808, por. 18.10.1809, kpt. 4.9.1812.

151. Kowmacki Józef, w dniu 2.8.1808 kpt. 9. p., ranny 11.8. 1809 pod Almonacid, zmarł 16.8.1809.

152. Kownacki Józef, był w 10. p., skier, do 9. p. 11.8.1810, mian. kpt. 1.10.1810, objął dowództwo 1. bat. 9. p. w czerwcu 1811 po śmierci szefa bat. Jasińskiego.

153. Kozicki Piotr, ppor. 9. p., wzięty do niew. ros, 4.11.1812 pod Sienną.

154. Kozicki Teodor, był sierż. w 4. p., mian. ppor. 10.10.1810, por. 5.10.1812.

155. Kozłowski Józef, mian. ppor. 9. p. 8.7.1808, ranny 11.8. 1809 pod Almonacid, mian. por. 18.10. 1809, kpt. 4.11. 1811, ranny 2.12.1812, mian. k. L.H. 13.3.1814. Wrócił do kraju z p. Nadw.

156. Kożuchowski Pius, kpt. 7. p., w grudniu 1809 objął dowództwo 2. bat. 7. p., zmarł w maju 1810.

157. Krajewski Jan Józef, wszedł do Hiszpanii jako podof. 4. p., skier. jako sierż. do 9. p., mian. ppor. 1.2.1811, por. 4.11.1811, ranny 28.11.1812 nad Berezyną i jako kpt. 17.4.1811 pod Wittenbergą.

158. Krasiński Julian, służył w armii Ks. Warsz., skier. 8.6. 1810 do 4. p. jako ppor., przeszedł 17.2.1811 jako ppor. do 1. p.szwol.Gw., mian. k. L.H. 16.8.1813 jako por,, zginął 27.8.1813 pod Dreznem.

159. Kraśnik Ignacy, por. 4. p., zmarł lub zginął 20.12.1810.

160. Krakowski Antoni, mian. por. 7. p. 9.9.1812, zginął 28.11. 1812 nad Berezyną.

161. Krakowski Piotr, kpt. 7. p., zwoln. 3.1.1810.

162. Krodkiewicz Rafał, ppor. 9. p., zwoln. 25.9.1810.

163. Krzeczewski Jędrzej, ppor. 7. p., przeszedł 6.4.1810 do 1. p. jazdy.

164. Krzyżanowski Bogumił, ppor. 7. p. (Gemb.)

165. Krzyżanowski Seweryn, por. 9. p., przybył do Hiszpanii w listopadzie 1809, mian. kpt.adj.mjr. 1.10.1810, k. L.H. 12.10.1813.

166. Kuczewski (Kuczeński) Franciszek, ppor. 4. p., ranny 16.5.1811 pod Albuerą.

167. Kulesza Andrzej, kpt. 4. p. (Gemb.)

168. Kunowski August, w dniu 2.8.1808 mł.lekarz w 9. p., w styczniu 1810 był w pułku jako lekarz.

169. Kurowski Jan, ppor. 7. p., mian. por.adj.mjr. w 9. p. 9.2.1813.

170. Lalewicz Franciszek, był adj.podof. w 4. p., mian. ppor. 10.10.1810, przenies. do 17. p. 1.3.1811.

171. Larose Ignacy, w dniu 2.8.1808 ppor. 9. p., rańmy 11.8. 1809 pod Almonacid, mian. por., zginął 3.6.1811.

172. Larose Jan Nepomucen, wszedł do Hiszpanii jako podof. 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809), skreślony w 1812.

173. Laskowski Ignacy, w dniu 2.8.1808 ppor. 9. p., mian. por. 1.10.1810, kpt. 5.10.1811.

174. Laskowski, kpt. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid.

175. Lassocki Ezechiel, ppor. 4. p., mian. por. (data nieznana), kpt. 30.7.1811, zwoln. 20.3. (rok nieznany).

176. Lemański Kazimierz, ppor. 7. p., ranny 9.4.1812 pod Salinas, mian. por. 8.10.1812, w 1813 był por. w 4. p. pol., ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

177. Lesiński Józef, ppor. 9. p. (Gemb.).

178. Leszniowski (Liśniewski) Mikołaj, był adj.podof. w 4. p., mian. ppor. w 9. p. 12.11.1810, skier. do korp. weter. 1.11. (rok nieznany).

179. Leśniewski, por. 9. p., zginął 19.11.1809 pod Ocana.

180. Lichter, ppor. 9. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

181. Lipnicki Marcin, kpt. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid.

182. Loga Wojciech, w dniu 2.8.1808 był jako por. w 9. p., nie wszedł do Hiszpanii, zwoln. z daty 26.7.1808.

183. Lubowiecki (Lubowiedzki) Franciszek, por.adj. 7. p., mian. kpt. 11.5.1808. Zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31 października 1812.

184. Łączewski Jędrzej, st.sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810, por. 20.7.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną i 18/19.10. 1813 pod Lipskiem.

185. Łempicki Jan, ppor. 4. p., mian. por. 21.7.1808, kpt. 10.10. 1810.

186. Łempicki Szymon, ppor. 4. p., mian. por. 7.8.1808, skier. do 6. p. 9.8.1811.

187. Łoskowski Wincenty, por. 7. p., mian. kpt. 11.10.1809, zwoln. 5.8.1812.

188. Łuba Stanisław, szef bat. 7. p., mian. mjr. 12.10.1809, ramny 11.8.1809 pod Almonacid, zmarł 9.11.1809.

189. Madaliński Jan, ppor. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. por., zginął 9.4.1812 pod Salinas.

190. Madaliński Wojciech, por. 4. p., mian. kpt. 28.7.1809, ranny 11.8.1809 pod Almonacid i 19.11.1809 pod Ocana, zwoln. 10.10.1810.

191. Maignau Piotr, ppor. 7. p., mian. por. w 5. p. 11.12.1809.

192. Makowski Benedykt, ppor. 4. p. Zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31 października 1812.

193. Malczewski Paweł, ppor. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. por. 11.10.1810, kpt. 9.9.1812.

194. Malinowski Ignacy, ppor. 9. p., mian. por. 8.7.1808, kpt. 1.2.1811, zginął 4.11.1812 pod Sienną.

195. Malinowski Wojciech, ppor. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. por. 11.10.1809, ranny 9.4.1812 pod Salinas.

196. Manko Jan, ppor. 9. p., mian. por. 10.12.1812, k. L.H. 13.3.1814, wrócił do kraju jako por. p. Nadw.

197. Maruszewski Paweł, ppor. 4. p., mian. por. 7.7.1810, kpt. 30.7.1811, ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

198. Maykowski Edward, ppor. 7. p., mian. por, 3.1.1812, kpt. 9.9.1813.

199. Maykowski, por. 7. p., ranny 19.11.1809 pod Ocana, zginął 9.4.1812 pod Salinas.

200. Mazowiecki Józef Sabin, kpt. 4. p., zwoln. 10.10.1810.

201. Mazowiecki Stanisław, ppor. 4. p., zwoln. 11.12.1809.

202. Meyer Jan, mian. por. 4. p. 28.1.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną. i 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

203. Miączyński Stanisław, kpt. 7. p. (Gemb.)

204. Mierzyński Józef, por. 4. p., zwoln. 20.4.1810.

205. Mieszkowski Feliks, ppor. 4. p., mian. por. 21.7.1808, kpt. 10.10.1810.

206. Mieszkowski Michał, ppor. 4. p., mian. por. 1.8.1808, ranny 11.8.1809 pod Almonacid, zwoln. 20.2.1810. W 1812 wrócił do pułku, ranny 28.11.1812 nad Berezyną..

207. Milewski Karol, w dniu 2.8.1808 był por.adj.mjr. 9. p., mian. kpt. 8.2.1809, zwoln. 11.9.1809.

208. Miłobędzki Jakub, ppor. 4. p. (Gemb.)

209. Młochowski Michał, por. 4. p., mian. kpt. 7.8.1808, zwoln. 11.12.1811.

210. Młocki Józef, wszedł do Hiszpanii jako podof. w 4. p., mian. ppor. w 9. p., por. 4.11.1811, zginął w grudniu 1812 pod Wilnem.

211. Młocki Mikołaj, sierż. w 4. p., mian. ppor. 10.10.1810.

212. Młokosiewicz Franciszek, ur. 5.5.1769, kpt. 4. p., odznaczył się pod Fuengirolą 15.10.1810, mian. k. L.H. 18.12.1810, szefem bat. 15.10.1812. Był szefem bat. w 4. p. poi. w 1813, ranny 16.10.1813 pod Lipskiem. Zmarł 23.3.1845.

213. Mniszewski Ludwik, ppor. 7. p., mian. por. 30.5.1810.

214. Muchowski Paweł, mian. w 9. p. kpt. kwatermistrzem 6.3.1808, szefem bat. 5.10.1811. W 1813 był szefem bat. w 4. p. pol.,mian. k. L.H. 12.10.1813, ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem. W 1814 był szefem bat. w p. Nadw., mian. of. L.H. 13.3.1814. Wrócił do kraju, był w wojsku Król. Pol.,w 1831 mian. gen. bryg. Pozostał w kraju zmarł 13.5.1862.

215. Nagórski Dominik, ppor. 9. p., mian. por. 27.9.1810, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

216. Niemcewicz Stanisław, ppor. 4. p., mian. por. 30.11.1811, k. L.H. 23.10.1813.

217. Nieszkowski Augustyn, kpt. 7. p. (Gemb.)

218. Nieszkowski Ignacy, ppor. 7. p., mian. por. 11.10.1809, kpt. 9.9.1812. W 1813 kpt. w 4. p. pol., ranny 18/19.10. 1813 pod Lipskiem, mian. k. L.H. 23.10.1813.

219. Nieszkowski Leon, kpt. 7. p., skier, do 5. p. galic.-franc. 25.9.1809.

220. Niski (Nilski) Florian, ppor. 4. p. pol.,mian. k. L.H. 23.10.1813. W 1814 wrócił do kraju jako ppor. p. Nadw.

221. Nowakowski Józef, ppor. 7. p., mian. por. 9.9.1812.

222. Nowicki Feliks, ppor. w 17. p. skier, do 4. p. 1.3.1810, mian. por. 9.9.1812.

223. Obalski Jakub, ppor. 7. p. (Gemb.)

224. Okoński Jan, kpt. 4. p., skier. do 3. p. 7.10.1808, zwoln. 7.10.1809.

225. Olsinowski Stanisław, sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810.

226. Olszyński Józef, por. 9. p. (Gemb.)

227. Oranowski Antoni, kpt. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, dowodził 1. bat. 7. p. od lutego 1811, mian. szefem bat. 14.8.1812.

228. Osiecki Wojciech, ppor. 4. p., mian. por. 28.7.1809, k. L.H. 6.1.1811, kpt. 25.1.1812.

229. Ostrowski Dominik, ppor. 4. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

230. Ostrzeszewicz (Ostruszewicz) Piotr, ppor. 9. p., mian. por. 8.7.1808, kpt. 11.10.1809, ranny 28.11.1812 nad Berezyną. W 1814 wrócił do kraju jako kpt. p. Nadw.

231. Osuchowski Bazyli, ppor. 7. p. (Gemb.)

232. Osuchowski Tomasz, ppor. 7. p. (Gemb.)

233. Ośmiałowski Andrzej, sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810, por. 20.3.1812.

234. Paczkowski (Paszkowski) Franciszek, w dniu 2.8.1808 był w 9. p. jako por., mian. kpt. 11.9.1809. W 1813 był w 4. p. pol., mian. k. L.H. 12.10.1813, of. L.H. 4.4.1814, wrócił do kraju jako kpt. p. Nadw.

235. Papierski Karol, ppor. 9.p., mian. por. 10.12.1812.

236. Paprocki Wincenty, ppor. 9. p., mian. por. 19.5.1808, kpt. 18.10.1809.

237. Parczewski Ignacy, ppor. 7. p., mian. por. 11.5.1808, zwoln. 3.1.1810.

238. Paris Michał, por.adj. 7. p., mian. kpt. 11.10.1809, ranny jako kpt.adj.mjr. 9.4.1812 pod Salinas.

239. Paris Wincenty, mian. kpt. 4. p. 21.7.1808, brak wiad., czy wszedł do Hiszpanii.

240. Pawłowski Tomasz, wszedł do Hiszpanii jako podof. 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809), wzięty do niew. hiszp. 21.8.1811 pod Motrilem (mian. por. 1.10. 1811).

241. Petit Fryderyk, ppor. 4. p., mian. por. 10.10.1810.

242. Petzhold (Petzold) Ksawery, mian. kpt. 4. p. 10.10.1810, reform. 9.3.1811.

243. Pęczkowski Józef, mian. ppor. 4. p. 21.7.1808, zamordowany w Consuegra latem 1809.

244. Pietrasiewicz Ignacy, ppor. 7. p. (Gemb.)

245. Piętka Piotr, por. 4. p” mian. kpt.kwaterm. 28.7.1809, zwoln. 20.2.1810.

246. Plantowski Tomasz, ppor. 9. p. (Gemb.)

247. Płachecki Władysław, kpt. 4. p. (Gemb.)

248. Politowski Józef, był w Hiszpanii jako adj.podof. 9. p., mian. ppor., por. 27.1.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

249. Pomorski, kpt. w zakł. p. 4., 7. i 9., zwoln. 7.5.1813. Może identyczny z Pomorskim Tadeuszem, kpt. L.N., zwoln. na ref. w marcu 1811.

250. Poniatowski Józef, ppor. 7. p., zginął jako por. 28.11.1812 nad Berezyną.

251. Popiel Michał, por.płatnik 4. p., mian. kpt. 28.7.1809, zwoln. 21.1.1810.

252. Porembski, ppor. 9. p. (Gemb.)

253. Potocki Feliks, płk. 4. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, zwoln.16.9.1809. Zmarł w 1811.

254. Prądzyński Józef, ppor. 7. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

255. Pretwitz Teodor, szef bat. 7. p. (Gemb.)

256. Prezor Józef, ppor. 7. p. (Gemb.)

257. Przeszkodziński Ignacy, ppor. 9. p., mian. por. 8.7.1808, kpt. 4.3.1811, k. L.H. 13.3.1814, wrócił do kraju jako kpt. p.Nadw.

258. Przezdziecki Albin, por. saperów, zmarł w Hiszpanii w 1811.

259. Przybyszewski Nepomucen, por. 9. p. (Gemb.)

260. Purmalowicz (?) Florian, ppor. 9. p. (Gemb.)

261. Radziewski (Rasieski) Paweł, ppor. 7. ., mian. por. 5.6. 1808, kpt. 30.5.1810, ranny 30.12.1811.

262. Radzikowski Ludwik, por. 4. p., skier, do 14. p. 4.4.1810.

263. Radzikowski Wincenty, kpt. 4. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

264. Radzimiński Bonifacy, por. 4, p., zginął jako kpt. 25.9. 1811 pod Ximena de la Frontera.

265. Rapacki (Rapecki) Feliks, ppor. 4. p., mian. por. 10.10. 1810. Zginął w bitwie pod Czaśnikami 29/31 października 1812.

266. Rauer Józef, mian. ppor. 9. p. 19.5.1808, por. 11.9.1809, kpt. 27.1.1812, k. L.H. 23.10.1813.

267. Rokitnicki Klemens, mian. ppor. 4. p. 5.5.1808, por. 10. 10.1810, wzięty do niewoli ros., w sierpniu 1813 pod Wittenbergą.

268. Roman Franciszek, ppor. 9. p., zginął 4.11.1812 pod Sienną.

269. Rowiński Jan, w dniu 2.8.1808 por. 9. p., mian. kpt. 18. 10.1809, zginął 19.11.1809 pod Ocana.

270. Rozmysłowski (Rozmiłowski) Ignacy, w dniu 2.8.1808 kpt. 9. p., wzięty do niew. hiszp. 21.8.1811 pod Motrilem.

271. Rudnicki Józef, ur. 19.3.1782, por.adj. 4. p., mian. kpt. 10.10.1810, kontuzjowany 28.11.1812 nad Berezyną, mian. k. L.H. 23.10.1813, w 1814 wrócił do kraju jako kpt. p. Nadw. Autor pamiętników. Zmarł 30.1.1849.

272. Rudnicki Urban, mian. kpt. 9. p. 23.7.1808, zginął 19.11. 1809 pod Ocana.

273. Rutecki Józef, ppor. 9. p.

274. Rybicki Jakub, ppor. 4. p., zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

275. Rybicki Jan, wszedł do Hiszpanii jako adj.podof. 9. p., mian. ppor., por. 4.3.1811.

276. Rybiński Andrzej, ppor. 9. p., mian. por. 26.7.1808, kpt. 21.6.1811.

277. Rylski Feliks, kpt. 4. p., mian. szefem bat. 28.11.1809, dowodził pułkiem od września 1811 do końca marca 1812. Mian. k. L.H. 23.1.1812.

278. Rynarzewski Feliks, kpt. 10. p., skier, do 9. p. 11.8.1808, mian. szefem bat. 3.7.1812.

279. Ryszkiewicz Jędrzej, ppor. 7. p., ranny 9.4.1812 pod Salinas.

280. Sawicki Stanisław, ppor. 9. p. (Gemb.)

281. Schrader Henryk, w dniu 2.8.1808 był lekarzem w 9. p., nie przeszedł do Hiszpanii.

282. Schütz (Schutz, Szulc, Schietz, Chietz) Fryderyk, adj. podof. 9. p., przybył do Hiszpanii w listopadzie 1809, mian. ppor. 27.9.1810, por. 27.1.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną jako por.adj.mjr., mian. kpt.adj.mjr., k. L.H. 23.10.1813. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw.

283. Siemiątkowski Andrzej, ppor. 4. p., mian. por. 2.7.1810, adj.mjr. 7.10.1811.

284. Sierakowski Adam, w dniu 2.8.1808 ppor. 9. p., mian. por. 11.9.1809, zwoln. 27.9.1810.

285. Sierakowski Tomasz, mian. ppor. 9. p. 23.7.1808, zwoln. 1.8.1809. Nie był w Hiszpanii.

286. Sieraszewski Feliks, kpt. 7. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. szefem bat, zginął 19.11.1809 pod Ocana.

287. Sieroszewski Ignacy, ppor. 7. p. (Gemb.)

288. Sikorski Andrzej, ppor. 7. p., mian. por. 1.7.1809.

289. Singer, ppor. 4. p. (Gemb.)

290. Skaliński Aleksander, kpt.adj.mjr. 7. p., skier. 25.9.1809 do 4. p. galic.-franc.

291. Skaradkiewicz Ludwik, ppor. 7. p. (Gemb.)

292. Skoratkiewiez Jan, ppor. 7. p. (Gemb.)

293. Smoliński Antoni, mian. ppor. 9. p. 1.7.1809.

294. Smoliński Jakub, ppor. 4. p., ranny 19.11.1809 pod Ocana, zwoln. 30.11.1808 (?).

295. Sobolewski Andrzej, mian. ppor. 9. p. 19.5.1808, por. 11.9.1809, przybył do Hiszpanii w listopadzie 1809, zwoln. 20.4.1810.

296. Sobolewski Bartłomiej, ppor. 4. p., mian. por. 30.7.1811.

297. Sobolewski Maciej, płk. 7. p., zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

298. Stablewski Antoni, w dniu 2.8.1808 kpt. 9. p., zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

299. Stawski (Sławski) Jan, st.sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810, ranny 16.5.1811 pod Albuerą, mian. por. 20.7.1812, zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

300. Stępowski Kasper, mian. por. 7. p. 11.5.1808. (Gemb.)

301. Strachowski Ignacy, ppor. 4. p. (Gemb.)

302. Strupczewski Julian, ppor. 4. p., mian. por. 28.7.1809, kpt. 25.1.1812.

303. Stuart (Stuard, Sztuart) Kajetan, mjr. 5. p., przeszedł do 7. p., wrócił do 5. p. (daty nieznane). (Gemb.)

304. Sulikowski Tadeusz (Teodor?), ppor. 7. p., mian. por. 31.5.1808, zwoln. 1.7.1809.

305. Sułkowski Antoni, książę, ur. 31.12.1785, płk. 9. p., mian. k. L.H. 6.3.1807, wprowadził pułk do Hiszpanii, dowodził nim pod Almonacid i Ocana, w 1810 był komendantem miasta w Maladze, mian. gen. bryg. 20.3.1810, w październiku 1810 odwołany do Ks. Warsz. Mian. of. L.H. 1812 (za Smoleńsk). Zmarł 13.4.1836.

306. Suski Jan, kpt. 4. p. (Gemb.)

307. Suwiński Paweł, por. 7. p., zwoln. 3.1.1810.

308. Süngier (Saenger) Szymon, por. 4. p., mian. kpt. 5.5.1808, ranny 11.8.1809 pod Almonacid, zwoln. 20.4.1810.

309. Szelski (Sielski) Andrzej, w dniu 2.8.1808 szef bat. 9. p., ranny 28.7.1809 pod Talawerą, zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

310. Szmigielski, ppor., skier. 2.6.1812 do zakładu pułków 4., 7. i 9.

311. Sztabowski (Sztaborski) Wincenty, ppor. 7. p., mian. por. 11.10.1809, k. L.H. 6.8.1811, zginął 6.4.1812 pod Salinas.

312. Sztercbecher (Stenbecher) Jan, w dniu 2.8.1808 kpt. 9. p., skier. 19.8.1808 do 10. p.

313. Szumski Józef, ppor. 7. p. (Gemb.)

314. Szweycer (Schwayer) Augustyn, por. saperów w dyw. Ks. Warsz., mian. kpt. 24.4.1810, w 1812 dowodził komp. saperów 28. dywizji.

315. Szydłowski Jakub, por. 4. p., zwoln. 11.12.1809.

316. Szymanowski Ignacy, ppor. 7. p. (Gemb.)

317. Szymanowski Józef, szef bat. 5. p., mian. mjr. 4. p. 14.6. 1810, przeniesiony 8.8.1810 do sztabu głównego w Ks. Warsz. (nie był w Hiszpanii).

318. Ścibor Józef, adj.podof. 4. p. mian. ppor. 10.10.1810, por. 25.1.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

319. Smigielski Mikołaj, w 1813 był kpt. w 4. p. pol.,mian. k. L.H. 12.10.1813.

320. Smigielski (Szmigielski) Walenty, ppor. 9. p., mian. por. 8.7.1808, kpt. (data nieznana), wzięty do niew. hiszp. 21.8.1811 pod Motrilem.

321. Światowski, ppor. 9. p., zginął 4.12.1812 pod Sienną.

322. Święcicki Antoni, w dniu 2.8.1808 kpt. 9. p., zwoln. 2.9.1808.

323. Świtkowski Tomasz, sierż. komp. saperów dywizji Ks. Warsz., mian. k. L.H. 20.5.1811, ppor. 4. p., mian. por. 10.12.1812.

324. Taczanowski Kazimierz, mian. kpt. 7. p. 11.2.1813, k. L.H. 23.10.1813.

325. Taczanowski Ludwik, ppor. 7. p. (Gemb.)

326. Tobiaszewski Józef, ppor. 7., zginął 28.11.1812Berezyną.

327. Toczyski Ksawery, ppor. 4. p. (Gemb.)

328. Tomaszewski Stanisław, por. 9. p., był w zakładzie w Poznaniu.(Gemb.)

329. Tremo Paweł, mjr. 10. p., mian. płk. 7. p. 24.10.1810, przybył do Hiszpanii z końcem października 1811. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną, zmarł z ran w grudniu 1812 przed Kownem.

330. Troscicki Józef, ppor. 7. p. (Gemb.)

331. Truszkowski Franciszek, ppor. 7. p., mian. por. 9.9.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną, mian. kpt.adj.mjr. 11.2. 1813.

332. Truszkowski Jakub, kpt. 7. p., mian. szefem bat. 4.10. 1809. Dowodził 2. bat. w sierpniu 1812.

333. Tumiński Piotr, ppor. 7. p., zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

334. Turski Franciszek, sierż. 4. p., mian. ppor. 10.10.1810.

335. Ubysz Jan, mian. ppor. 4. p., 5.5.1808, por. 10.10.1810.

336. Ubysz Wincenty, por. 4. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid. ranny i wzięty do niew. 22.3.1811.

337. Urbanowski Franciszek, por. 7. p., mian. kpt. 11.10.1809, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

338. Urbanowski Onufry, ppor. 7. p., mian. por. 11.10.1809.

339. Wachowicz Franciszek, por. 4. p., mian. kpt. 2.7.1810.

340. Walewski Jan, mian. por. 7. p. 8.7.1808, ranny jako por. adj.mjr. 28.11.1812 nad Berezyną, zmarł 17.6.1813.

341. Walewski Kajetan, kpt. 4. p., przenies. na reformę 30.9. 1810.

342. Wardęski Piotr, ppor. 9. p. (Gemb.)

343. Wasilewski Jan, mian. kpt. 7. p. 30.5.1808. (Gemb.)

344. Wągrowski Tomasz, ppor. 7. p. (Gemb.)

345. Wedelsztedt Adam, wszedł do Hiszpanii jako podof. 9. p., mian. ppor. po bitwie pod Almonacid (11.8.1809), por. 1.10.1811.

346. Weichert Aleksander, ppor. 9. p. (Gemb.)

347. Wesołowski Maciej, w dniu 2.8.1808 ppor. 9. p., mian. por. 28.7.1808, ranny i wzięty do niew. hiszp. 3.6.1811 pod Ronda.

348. Wesołowski Zachariasz, ppor. 9. p., w 1813 ppor. 4. p. pol.,mian. k. L.H. 23.10.1813. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw.

349. Westphal Józef, ppor. 7. p., mian. por. 9.9.1812, k. L.H. 23.10.1813. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw.

350. Węcki (Węski) Paweł, sierż. 9. p., mian. ppor. 1.2.1811, ranny 3.6.1811 pod Ronda, mian. por. 27.1.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

351. Węgierski Apolinary, ppor. 7. p. (Gemb.)

352. Wielikotarski Sebastian, ppor. w dyw. Ks. Warsz., zginął 11..8.1809 pod Almonacid.

353. Wierzbiński Maciej, mjr. 4. p., objął dowództwo pułku w sierpniu 1809, mian. płk. 16.9.1809, zwoln. 6.2.1810, odszedł z Hiszpanii wiosną 1810.

354. Wiewiórowski Karol, ppor. 7. p., mian. por. 9.9.1812.

355. Wiśniewski Wincenty, por. 7. p., mian. kpt. 11.5.1808, zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

356. Woliński Tadeusz, służył w armii Ks. Warsz., mian. k. L.H. 14.6.1809, płk. 21.7.1809 w wojsku galic.-franc., skier, do 4. p., przybył do Hiszpanii i objął pułk w maju 1810. Ranny i wzięty do niew. hiszp. 25.9.1811 pod Ximena de la Frontera. W 1812 odzyskał wolność i wrócił do 4. p., dowodził nim w bitwie nad Berezyną (28.11.1812), po odwrocie z Rosji zbierał pułk w Malborku (Marienburgu).

357. Wolski (Welski) Wincenty, por. 7. p., ranny 19.11.1809 pod Ocana, mian. kpt.kwaterm. 30.5.1810, ranny 9.4.1812 pod Salinas. W 1813 kpt. 4. p. pol., ranny 18/19.10.1813 pod Lipskiem.

358. Wyczałkowski Leon, por. 4. p., mian. kpt. 10.10.1810, k. L.H. 12.10.1813. W 1814 wrócił do kraju z p. Nadw.

359. Wydżga Stanisław, skier, jako por.adj. do 9. p. 1.2.1813.

360. Zakrzewski Józef, mian. ppor. 7. p. 5.6.1808, ranny 19.11. 1809 pod Ocana, mian. por. 6.6.1810, ranny 9.4.1812 pod Salinas, zmarł 3.5.1812.

361. Zakrzewski Józef, ppor. 4. p., ranny 4.12.1812 pod Smorgoniami.

362. Zalański (Załoński) Erazm, ppor. 4. p., mian. por. 10.10. 1810, kpt.kwaterm. 30.7.1811.

363. Zalewski Stanisław, por. 9. p., mian. kpt. 23.7.1808, zginął 11.8.1809 pod Almonacid.

364. Załęcki Sebastian, mian. ppor. 9. p. 27.7.1808, nie wszedł do Hiszpanii.

365. Załuski Adam, ur. 12.10.1790 w Warszawie, syn hr. Jana de Riwiera Załuskiego i Tadeuszyny z domu hr. Wielopolskiej, wstąpił jako sierż. 25.12.1806 do 4. p., mian. ppor. 5.5.1808, zwoln. 11.12.1809. Przeszedł do 1. p.szwol. Gw., zginął w 1812 w Rosji.

366. Zambrzycki Kajetan, ppor. 4. p., mian. por. 5.5.1808, ranny 19.11.1809 pod Ocana, zmarł 29.11.1809.

367. Zambrzycki Paweł, szef. bat. 4. p., ranny 28.7.1809 pod Talawera i 11.8.1809 pod Almonacid, pełnił służbę w pułku do maja 1810.

368. Zamorski (Zamoski) Jan, ppor. 9. p., ranny 12.2.1812 pod Cartama.

369. Zamoyski Ignacy, ppor. 4. p. (Gemb.)

370. Zawadzki Walenty, mian. kpt. 9. p. 19.5.1808, ranny 11.8.1809 pod Almonacid i 3.6.1811 pod Ronda, gdzie wzięty do niew. hiszp. W 1812 odzyskał wolność, wrócił do pułku, ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Mian. szefem bat. 17.12.1812, k. L.H. 11.7.1813.

371. Zawieski (Zamieski), kpt. 4, p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid.

372. Zboiński Józef, w dniu 2.8.1808 adj.mjr. 9. p., mian. kpt. 11.9.1809. W 1813 był szefem bat. w 4. p., wzięty do niew. pruskiej w kwietniu 1813 pod Wittenbergą.

373. Zdziennicki Mateusz, kpt. 4. p., mian. k. L.H. 23.1.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

374. Zdzitowiecki Cyprian, szef bat. 4. p., ranny 11.8.1809 pod Almonacid, mian. mjr. 16.9.1809, od czerwca 1810 był komendantem zakładu w Bordeaux, od kwietnia 1812 dowodził pułkiem do powrotu płk. Wolińskiego, ranny 28.11.1812 nad Berezyną, mian. płk. 18.1.1813.

375. Zdzitowiecki Michał, ppor. 9. p., mian. por. 23.7.1808, kpt. 1.10.1811.

376. Zeydlitz (Zelitz, Seidlitz) Korneliusz, ppor. 4. p., mian. por. 10.10.1810, k. L.H. 23.10.1813, ranny 24.3.1814, zmarł 16.4.1814.

377. Żarski Stanisław, w dniu 2.8.1808 kpt. 9. p., nie poszedł do Hiszpanii, skier. 19.8.1808 do 10. p., 5.4.1809 do korp. weteranów. Zdaje się, że w 1812 wszedł do 4. p. jako szef bat.

378. Żórawski (Żurawski), kpt. 7. p., zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

379. Żuromski Antoni, ppor. 9. p., mian. por. 27.1.1812.

380. Zwań Jan, ppor. 9. p., mian. por. 4.11.1811, ranny 28.11. 1812 nad Berezyną.

381. Żyzniewski Józef, mian. ppor. 7. p. w 1812, por. 11.2.1813.