Metryka Litewska. Rejestry podymnego WKL. Województwo nowogrodzkie 1690 r.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego WKL. Województwo nowogrodzkie 1690 r.

oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba Metryka Litewska. Rejestry podymnego WKL. Województwo nowogrodzkie 1690 r., Wydawnictwo NERITON, Instytyt PAN, Warszawa 2002.

Indeks

Abramowicz Stanisław
Abramowicz Władysław
Adamowicz
Adamowicz Benedykt
Adamowicz Hieronim Kazimierz
Adamowicz Jan
Adamowicz Paweł Stanisław
Adamowicz (Zdanowieź?) Piotr
Adamowicz zob. Żdanowicz
Adlersfeld (Adlerzfeld, Adlerszfeld)
Akatana
Alexandrowicz Samuel
Aleksandrowicz Bobasz Adam
Ambrok
Ambroszkiewicz Eliasz (Heliasz)
Ambroszkiewicz (Ambrożewicz) Jan
Ambroszkiewicz Piotr
Andrzeykiewiczówna Konstancja
Andrzeykowicz Butowt Eustachy (Eustafij)
Andrzeykowicz Butowt (Butołt) Jan
Andrzeykowicz Butowt (Butołt) Jerzy
Andrzeykowicz Butowt Jakub
Andrzeykowicz Butowt Kazimierz
Andrzeykowicz Butowt (Butołt, Butowd) Leon
Andrzeykowicz Konstanty
Andrzeykowiczowie
Andrzeykowiczówna Dorota
Angirska Ewa z Jaskołdów
Angirski (Angierski) Konstanty Dawid
Aresztowicz Teodor
August II Mocny Wettin (Wettyn)
Azarycz Eustachy
Azarycz Jan
Azarycz (Ozarycz) Teodor Bogusław
Aziulewicz
Aziulewiczówna (Azwilewiczówna) Chadzia
Babiński Antoni
Badowski Stanisław
Bagińska Marianna z Droczyłowskich l v. Władysławowa Łukaszewiczowa
Bagiński Rafał Gabriel
Bajewski Joachim
Bakanowska (Bachanowska) Krystyna z Kiersnowskich
Bakanowska z Obryńskich Zofia
Bakanowski Dawid
Bakanowski Jerzy
Bakanowski Kazimierz
Bakanowski Szarapa Bazyli
Balkówna (Bołkówna) Anna
Bałakier Piotr
Bałcewicz (Bałewicz, Ralcewicz?) Teodor (Fiedor)
Bankowski Jerzy
Baranowicz
Baranowski Murza Stefan
Bardobuska
Bardowski
Baszkierowski (Baszkwikowski, Paszkowski?) Adam
Becker (Bekier) von Adlersfeld (de Adlerzfeld) Abraham
Beniaminowicz Juda
Berdowska (Bardobuska) Nastazja
Berdowski Krzysztof
Berdowski (Bardowski) Samuel
Bereśniewicz (Berestniewicz) Bogusław
Bestrzykowski (Biestrzykowski) Jan
Bęklewski Jan
Bęklewski Jerzy
Bęklewski Stefan
Białłozor Gabriel
Białłozor Hieronim
Białłozor Krzysztof Kazimierz Aleksander
Białłozor Marcjan Michał
Bielawska Teresa z Gzowskich
Bielawska Zuzanna zob. Owsiana
Bielawski Aleksander
Bielawski Jan Krzysztof
Bielawski Kazimierz
Bielawski Władysław
Bielikowicz (Bielikiewicz) Aleksander
Bielikowicz Andrzej
Bielikowicz Michał
Bielikowicz Rafał
Bielikowicz Roman
Bielikowicz Władysław
Bielikowiczówna Katarzyna
Bielikowiczówna Teresa
Bieniakowski (Biendakowski) Jan Samuel
Biergiel Kazimierz
Biestrzykowski
Bijołt (Bijołd, Biolt) Stefan
Billewiczówna Eufrozyna
Błażejewicz (Błażejewski) Romanowski Ludwik
Bobasz zob. Aleksandrowicz Bobasz
Bobola Kazimierz
Bochon (Bochen) Mikołaj
Bochwic (Rochwic?) Daniel
Bogdanowicz
Bogdzicz (Bohdziewicz) Kazimierz
Boguszewska Jadwiga z Olszewskich
Boguszewski Mateusz
Bohdanowicz Benedykt
Bohdanowicz (Bogdanowicz) Jan
Bohdanowicz Krzysztof
Bułharyn Paweł Jan
Bułharyn Paweł
Bułharyn Stanisław Andrzej
Bułharyn Władysław
Bułharynowa Anna z Głebockich
Bułharynowa Barbara z Rembowskich
Bułharynowa Ewa z Jarmolińskich l v. Jakubowa Kazimierzowa Łabeńska
Bułharynowa Marcella z Czarkowskich
Bułharynowie
Burharewski
Butkiewicz Aleksander
Butkiewicz Aleksander
Butkiewicz Franciszek
Butkiewicz Jerzy
Butkiewicz Mikołaj
Butkiewicz Stanisław
Butkiewicz Zachariasz Tomasz
Butkiewicz
Butkowski (Budkowski) Hrehory
Butowt Andrzeykowicz
Butowt Butrymowieź Andrzej
Butrymowicz Jan
Butrymowicz Makary
Butrymowicz (Butrzymowicz) Marcin
Buyno
Buynowska
Buynowski
Bychowcowa Krystyna Felicjanna z Woynów
Bychowiec Jan
Bychowiec Leon
Bychowiec Samuel Dobrogost (Bonawentura)
Bykojski (Bykowski) Jan
Bykojski (Bykoyski) Filon
Bykowska Zuzanna z Bystrzynowskich
Bykowski
Bykowski Aleksander
Bykowski Aleksander Stanisław
Bykowski Michał
Bykowski Łopot
Bykowski Tysza (Tyszyna)
Bykowski
Bystrzynowska Zuzanna
Campo Scipio del zob. Scipio del Campo
Carewicz Matwiej
Carewiczowa (Czałowiczowa) Anna z Zabłockich
Carewiczowa Ewa z Ułanów
Cedrowski Jan
Cepryński
Cepryński
Chaleccy
Chalecka Eufrozyna z Połubińskich
Chalecka Katarzyna
Chalecki Gedeon Aleksander
Chalecki Kazimierz Karol
Chalecki Stanisław
Challet (Hullet?) Jakub (Jacąues)
Chanecki Kazimierz
Charliriska Justyna
Charliński (Marliński?)
Charliński Jan Michał
Charmariski (Formański) Piotr
Charzcwska Krystyna
Chełchowski (Chołchowski) Jerzy
Chlebowska (Hlebowska) Krystyna
Chlebowska (Hlebowska) Nastazja
Chlewińska Katarzyna z Żardeckich
Chlewiński
Chlewiński Daniel Stanisław
Chlewiński Jan Bogusław
Chłusowicz Aleksander
Chłusowicz Jerzy
Chłusowicz Leon Jan
Chłusowiczówna Joanna
Chmielewski Felicjan
Chmielewski Wawrzyniec
Chodakowski Jan
Chodelewski Stanisław
Chodkiewicz Hieronim Karol
Chodkiewicz (Chotkiewicz) Jerzy Karol Hipolit
Chodkiewicz Krzysztof
Chodkiewiczowa Izabella z Łąckich l v. Tryżnina
Choiński Franciszek Antoni
Chołchowski (Chotkowski?) Jan
Chołchowski
Choroszewski Jakub
Choroszewski Zygmunt
Chotkiewicz
Chotkowski (Chodkowski, Hołhowski?) Andrzej
Chreptowicz Adam
Chreptowicz Eliasz
Chreptowicz Władysław Jan Litawor
Chreptowiczowa Halszka (Elżbieta) z Paców
Chreptowiczowa Katarzyna z Kiersnowskich
Chrząstowski
Chudoli (Chodoli, Chudowski?) Stefan
Chudowski
Chyliński Jerzy
Chyłko (Chilko, Mylcho?) Paweł
Cichyński Zienkowicz
Cichyński
Ciechanowicz Jan Konstanty
Ciechanowicz Samuel
Ciechanowiecka Tekla z Suchodolskich l v. Romanowa Korsakowa Udzielska
Ciechanowiecki Samuel Kazimierz –
Ciekawy (Cepryński)
Ciekawy Cepryński Gabriel
Cierpicki (Cierzpicki) Piotr
Cierpięcianka Eufemia
Cieszbiejewiczowie Gietołdowie
Ciołek Komorowski
Ciszkiewicz Gietołd
Ciwiński
Cudowski
Cyprianowicz Symeon (Szymon)
Cyprykowska Gadzalanka
Cyprykowska Cywińska Puchała Jadwiga z Szemiothów
Cywiński (Ciwiński)
Cywiński (Ciwiński) Puchała Hieronim
Cywiński (Ciwiński) Puchała Stanisław
Cywiński (Ciwiński) Puchała Władysław
Czałowiczowa
Czampiewicz
Czanowicki (Czenowicki) Jerzy
Czaplcjewski (Czaplajewski) Antoni
Czaplejewski Jan
Czaplejewski Jan
Czaplejewski Stanisław
Czarkowska Marcella
Czarkowski Aleksander
Czarkowski Chryzostom
Czarniawski (Czerniewski) Kazimierz Michał
Czarniawski Jarosz
Czarniszewski
Czarnyszewicz (Czampiewicz, Czarniszewski) Pławski Hleb
Czartoszewski Jakub
Czartoszewski Lantownicki Jan Kazimierz
Czechowicz (Czeczowicz, Czechowski?) Andrzej
Czechowicz Rafał
Czcchowiczowa (Czechowska?) Katarzyna z Bielikowiczów
Czechowska
Czechowski Jarosław
Czeczot Aleksander
Czeczot Jakub
Czerkaski Jan
Czerniewski
Czernik Jerzy
Czernik Piotr
Czernik Stefan
Czcrnikiewicz Cyprian
Czesławski Teodor (Fiedor)
Czeszeyko Franciszek Stanisław
Czeszeykówna Anna
Czewżyk (Szewżyk) Jan
Czudowski (Cudowski) Jan
Czymbajowa (Czymbasowa) Murzina Regina (Reina) z Ułanów
Czyrykow Timofiej Iwanowicz
Czyż Jan
Czyż Krzysztof
Czyżewski Piotr
Czyżowa Barbara z Mirskich
Czyżowie
Dachnowicz Haciski
Daneyko (Danieyko) Hrehory
Daneyko (Danieyko) Jan
Daneyko (Danieyko) Kazimierz
Danicki Wacław
Danilewiczówna Dorota
Daniłowicz Krzysztof
Darewski
Darowska (Darewska) Zofia z Wołków Łaniewskich
Darowski
Darowski (Darewski) Andrzej
Darowski (Darewski) Andrzej
Darowski (Darewski) Jan
Darowski (Darewski) Jan
Darowski Jerzy
Darowski (Darewski) Mikołaj
Darowski Piotr Lewkowicz
Daszkiewicz
Daszkiewicz (Kładki Daszkiewicz) Jerzy Gedeon
Daszkiewicz Iwan
Daszkiewicz Jan
Daszkiewicz Jan
Daszkiewicz Konstanty
Daszkiewicz Mikołaj
Daszkiewicz Mikołaj
Dawidowicz Jan
Dawidowski Tomasz
Dąbkowski
Dąbrowa (Dombrowa) Piotr
Dąbrowska
Dąbrowska Dorota Konstancja
Dąbrowski (Dąmbrowski, Dombrowski) Kazimierz Stanisław
Dąmbska Anna z Ordów
Dąmbski (Dombski) Stanisław
Delewaley
Dembiński Leo
Dembkowski
Dembkowski
Dembowski (Dembkowski) Walenty
Deraes (Deresz)
Dernałowicz Michał Dominik
Dernałowiczowa Izabella z Połubińskich
Dmuchowski Jakub Kazimierz
Dobkowski (Domkowski) Krzysztof
Dobkowski (Dąbkowski, Dembkowski) Samuel Jan
Dobkowski (Dubkowski) Paweł
Dobrosołowska
Dobrosołowska Barbara z Karpiów
Dobrosołowska Krystyna
Dobrosołowski Stanisław Teofil
Dobrzyniewski Jan
Dobrzyński (Dobryński) Krzysztof
Dobrzyński Paweł
Dolman (Dolman) Jerzy
Dolmanowa Katarzyna z. Michałówskich
Dolmanowa z Michniewiczów
Dolska Izabella
Dolski Jan Karol
Dołmacki Aleksander
Dołmacki (Dumacki) Bazyli
Dołmacki Jan
Dołmacki (Dowmacki) Jan
Dołmacki Samuel
Dołmat Konstanty
Domański Władysław
Domaszewiczówna Halszka
Dombrowa
Dombrowski Jan
Dombrowski
Dąbrowski
Dombski
Domkowski
Dobkowski
Dostojewska (Dostajewska) Marianna
Dostojewski Michał
Douksza Aleksander
Doukszyna Katarzyna
Dowgiałło Zawisza
Zawisza Dowgiałło
Dowiat (Dowiad) Daniel
Downarowicz Felicjan
Droczyłowska Marianna
Drozd Józef
Drozdowicz Stanisław
Drucka Sokolińska
Drucki Lubecki
Dubicki Aleksander
Duninówna Barbara
Dusiacki
Duszcwski Jan
Duszcwski (Duszawski) Jan Fiedorowicz (Teodorowicz)
Dworzecka Elżbieta (Halszka) z Niecieckich
Dworzecki Paweł
Dybowski Aleksander
Dybowski Andrzej
Dymkowski Stefan
Dziblewska Eufrozyna (Fruzyna)
Dzidziulanka (Dzidzialanka) Teodora
Dziedziula (Dzidziula, Dzwidziola?) Łukasz
Dzierżko (Dzierszko) Marcin
Dzieszyna Bogusław
Dziewialtowska Zofia
Dziewiałtowski
Dziewiałtowski Aleksander
Dziewiałtowski Bartłomiej Konstanty
Dzikowski Wojciech
Enden von der (Fonderendenowie, Fonendowie)
Esmiont
Esmołowicz
Esmont
Estwałowicz
Eysimont
Eysimont (Eysmunt) Jan
Eysimont (Eysmont) Jerzy
Eysimont (Eysmunt) Kazimierz
Eysimont (Esmont) Piotr
Eysimontowa
Eysmontowa
Eysmiłowicz (Esmołowicz, Estwałowicz) Zygmunt
Eysmont
Eysmont (Esmiont) Hrehory
Eysmont (Eysmunt, Jesmont) Jan Zygmunt
Eysmont Jerzy
Eysmont (Esmont, Eysmunt, Eysimont) Kazimierz
Eysmont (Esmont, Eysmunt) Michał
Eysmont (Eysmunt, Esmont) Wacław
Eysmontowa (Eysimontowa) Jakubowa z Korewów
Eysmunt
Eysymont Lachowicz Kirko Jakub Karol Stanisław
Fonendowie
Fonderendenowie (Fonendowie)
Formański Piotr
Fortynelówna (Tartyrdówna?) Marianna
Frąckiewicz (Fronckiewicz)
Frąckiewicz Radzimiński
Frąckiewicz (Fronkiewicz) Woroszyło
Frąckiewiczówna Radzimińska
Frąckiewiczówna Frezówna Dorota
Fronckiewicz
Fursewicz Piotr Dominik
Fursowicz Cyprian
Virion h. Leliwa
Voigt h. własny