Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty – Anna Wajs

Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Anna Wajs Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, DiG, Warszawa 2001.

Nazwisko (h. herb), rok, typ przywileju lub dokumentu

Opis skrótów:
B – baron, G – genealogia, H – tytuł hrabiowski, I – indygenat, KS – tytuł książęcy, L – legitymacje szlachectwa, M – tytuł margrabiowski, N – nobilitacja, PS – potwierdzenie szlachectwa, RH – rozszerzenie herbu (udostojnienie), RZ – pasowanie na rycerza złotego

UWAGA: indeks jest w trakcie opracowywania (niekompletny).

Indeks

Abrahamowicz (Abraamowicz) Krzysztof, 1791, N
Abramowicz Adam, Józef, Stanisław, Maciej, Stanisław, Marcin, Józef i Ksawery h. Waga, [1799] 1820, G
Abramowicz Andrzej h. Jastrzębiec, [1800] 1817, L
Abramowicz (Abrahamowicz) Grzegorz h. Strzała, 1791, N
Abramowicz-Łyżyński Franciszek i Ludwik h. Lubicz, 1765, N
Abstagen (Abtshagen) Jakub i Jan h. własnego, 1527, N
Accoramboni Filip i Ignacy, 1726, H
Achinger (Aichinger) Augustyn, Jerzy i Sebald a Jachen h. własnego, 1593, N
Agdolli Jerzy i Maria Joanna Gaspara, 1759, M
Aichler Jan h. [Dąb], 1542, N
Alantsee Mikołaj i Paweł h. własnego, 1569, N
Albrecht Jakub Stanisław h. Miłydar, 1768, N
Aleksandrowicz Stanisław h. własnego, 1800, H
Aleksandrowicz Stanisław h. własnego, [1781] 1803, G
Aleksandrowicz Walerian Tomasz h. własnego, [1650-1766] 1766 G
Alemani Dominik h. własnego, 1566, N
Alexwange (Altexwange) Jakub h. własnego, 1525, N
Aloy Jan h. własnego, [1768?], I
Amandus Jerzy h. własnego, 1566, N
Amantinis, Marek de, 1512, RZ
Amigoni, Franciszek Maria de, 1760, H
Andryhewicz Franciszek h. [Poraj odm.], 1782, N
Anhalt-Koethen, ks. Fryderyk Erdmann de, h. własnego, 1785, I
Antici h. własnego, 1763, G
Antici Antonina, 1766, PS
Antici Józef h. własnego, 1671, M
Antici Tomasz h. własnego, 1767, PS
Antici Tomasz h. własnego 1769, I
Antoldi Maurus i Franciszek Maria, 1741, M
Antony Jan h. Białoskrzydł, 1791, N
Antoszewski Wojciech h. Poraj, 1772?, N
Anzelieri Alojzy h. własnego, 1694, H
Aqua, Andrzej del, 1635, I
Aradakowicz Aleksander, Jan i Jerzy, 1635, I
Arcopacus Eliasz, 1563, N
Arigoni Antoni Franciszek, 1756, H
Arndt August Wilhelm h. Puchacz, 1792, N
Aster Chrystian August h. własnego, 1768, N
Auzdef Mikołaj i Jankuł, 1676, I
Axberg Eryk, 1635-1641, N
Babunabek (Baubounaubek) Daniel h. Łodzia, 1662, N
Baby, Jerzy z (de Baby) h. Godziemba, 1497, N
Baciarelli Marceli h. własnego, 1771, N
Baczyński Stanisław Kostka Marcin h. Sas odm., 1776, N
Baerli, Wilhelm van h. własnego, 1774, B, RH
Bakałowicz Jan h. własnego, 1775, N
Balicki Ambroży h. Kuczaba, 1512, N
Balicki Mikołaj z Jaromirki h. Zadora, 1512, N
Balicki Onufry h. Ostoja, 1803, I
Balicki Piotr h. Starykoń, 1512, N
Balicki Stanisław h. Prus, 1512, N
Bałaban Aleksander h. Przerowa, 1676, N
Bandynelli Aleksander Antoni, Robert Franciszek i Mikołaj h. własnego, 1726, I
Baptysta Jan [N.], 1589, N
Bar (Baehr) Szymon h. Rawa, 1593, N

…w trakcie opracowywania…