Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy T.1 – Kazimierz Pułaski

Kazimierz Pułaski „Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy: monografie i wzmianki T.1”, Brody, 1911

Braniccy herbu Korczak
Czaccy herbu Świnka
Czapscy herbu Leliwa
Przezdzieccy herbu Roch III
Pułascy herbu Ślepowron
Rzewuscy herbu Krzywda
Wołodkiewiczowie herbu Radwan
Stadniccy herbu Szreniawa
Drużbaccy herbu Lew
Drzewieccy herbu Nałęcz
Kalinowscy herbu Kalinowa
Żurawscy herbu Leliwa
Zalescy Saryusze herbu Jelita
Zalescy herbu Prawdzic
Wieczffińscy herbu Prus 3-tio
Telefusowie herbu Łabędź
Szydłowscy herbu Lubicz
Szembekowie herbu własnego
Szczeniowscy herbu Poprzyca
Świdzińscy herbu Półkozic
Strusowie herbu Korczak
Starorypińscy herbu Nałęcz
Sroczyccy herbu Nowina
Śmiotankowie herbu Korczak
Rzyszczewscy herbu Pobóg
Raciborowscy herbu Jelita
Pogorscy herbu Ogończyk
Ostaszewscy herbu Ostoja
Orłowscy herbu Lubicz
Orlikowscy herbu Półkozic
Orańscy-Woynowie herbu Kościesza
Budzyńscy herbu Dąbrowa
Brzozowscy herbu Belina
Brzezcy herbu Ciołek
Brezowie herbu własnego
Bombekowie herbu własnego
Boguszowie herbu Półkozic
Bobrowscy herbu Jastrzębie
Bnińscy herbu Łodzia
Beyzymowie herbu własnego
Bernatowiczowie herbu Leliwa
Bednarowscy herbu Pras I
Aksamitowscy herbu Gryff
Baranieccy herbu Sas
Barczewscy herbu Samson
Barszczewscy herbu Ślepowron
Bukarowie herbu Junosza
Buszczyńscy herbu Strzemię
Chełmińscy herbu Nałęcz
Chocimierscy herbu własnego
Czajkowscy herbu Dębno
Czeczelowie herbu Jelita
Dulscy herbi Przegonia
Dwerniccy herbu Sas
Felińscy herbu własnego
Gosławscy herbu Oksza
Grabiankowie herbu Leszczyc
Karwiccy-Duninowie herbu Łabędź
Kiccy herbu Gozdawa
Kołyszkowie herbu Kotwica
Konopaccy herbu Mur i Trzaska
Kosielscy herbu Jezierze
Krechowieccy herbu Sas
Markowscy herbu Bończa
Mniszkowie herbu Poraj