V – Katy艅 – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Katy艅 – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

V

Vawrouch Rudolf Antoni
Veltze Karol Wac艂aw Micha艂
Verstandig Zygmunt
Vogt Edward W艂adys艂aw