V – Katyń – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Katyń – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

V

Vawrouch Rudolf Antoni
Veltze Karol Wacław Michał
Verstandig Zygmunt
Vogt Edward Władysław