Q – Katy艅 – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Katy艅 – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Q

Quandt Ryszard Herman
Quandt Henryk
Quirini Emanuel Fra艅ciszek