Q – Katyń – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Katyń – zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Q

Quandt Ryszard Herman
Quandt Henryk
Quirini Emanuel Frańciszek