III Rada Stanu Królestwa Polskiego z lat 1861-1867

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

III Rada Stanu Królestwa Polskiego została reaktywowana w 1861 r. w ramach koncesji administracyjnych rządu rosyjskiego, przyznanych Królestwu w następstwie ówczesnych manifestacji patriotycznych. Dokumenty tworzyła Kancelaria Rady Stanu KP. Dokumenty w j. pol., ros., franc., niem., łac. obejmują daty [1818] 1861-1867 [1879]. Zespół nr 186 przechowywany jest w AGAD (AGAD, III RS). Zespół jest zmikrofilmowany, skany dostępne są na stronie http://www.agad.gov.pl/inwentarze/TRS186x.xml.

Indeks

Imię i nazwisko, funkcja, sygnatura:

Albek Beniamin, przedsiębiorca warszawski 569
Aleksander II, cesarz 9, 286, 740
Aleksander, cesarzewicz 55
Ancewicz Józef, mieszkaniec Augustowa 570
Andrault Teodor, prezydent Warszawy, rzeczywisty radca stanu 49
Andrychiewicz Fryderyka, dzierżawca Poczthalterii Warszawskiej 318
Andrychiewicz Kazimierz, dzierżawca Poczthalterii Warszawskiej 318
Andrychiewicz Władysław, dzierżawca Poczthalterii Warszawskiej 318
Apanowicz Aleksander, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 222
Arcimowicz Józef, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 188
Arcimowicz Wiktor, senator radca tajny, wiceprezes Rady Stanu 165
Badeni Józef, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 129
Bagniewski Adam, radca stanu 91
Bajer Joanna, żona Karola 473
Bajer Karol, właściciel nieruchomości w Warszawie 473
Bajer Otto, mieszkaniec Warszawy 664
Balczunajtys Piotr, osadnik we wsi Sterki w gub. suwalskiej 453
Bartholomaei Jan, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 200
Baruch Moszek, dzierżawca dochodu zyskowego w m. Łodzi 673
Baur Jan, b. archiwista w Archiwum Głównym Królestwa 440
Bednarski Franciszek, woźny kancelarii Rady Stanu 163
Bełdowski Józef, sekretarz biura Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 79
Beniamin, biskup diecezji podlaskiej 522
Berend Łukasz, dzierżawca folwarku Tadzin w pow. rawskim 654
Berensewicz Adolf, b. sekretarz magistratu m. Wiłkowyszki 633
Berg Fiodor, hr., namiestnik Królestwa Polskiego 723, 724
Berger Jerzy, poddany pruski 699
Białoskórski Edward, radca stanu 154
Bierzyński Kazimierz, aplikant kancelarii Rady Stanu 169
Bierzyński Roman, referendarz stanu 123, 486, 565
Birnbaum Hersz, właściciel nieruchomości w Górze Kalwarii 537
Biro Michał, handlarz drewna w Warszawie 294
Blech Josek, mieszkaniec Radomia 703
Bobakowski Ignacy, radca kolegialny i radca Rządu Gubernialnego Lubelskiego 576
Boczarska Karolina, petentka 541
Bogacki, przedsiębiorca warszawski 572
Boguski, b. pomocnik naczelnika pow. łęczyckiego 448
Bojanowicz z Karnickich Anastazja, dzierżawca dóbr Pajęczno w pow. piotrkowskim 574
Boniecki Adam, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 184
Boniecki Ferdynand, mieszkaniec Kielc 460
Bortkiewicz Wincenty, sekretarz kancelarii Rady Stanu 159
Borzęcki Tadeusz, członek Rady Stanu 166
Borzuchowski Michał, poddzierżawca wójtostwa Lipna 692
Brajczewski Seweryn, podsekretarz w kancelarii Rady Stanu 139
Brandysz Łukasz, b. urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 467
Brankiewicz Adam, dzierżawca kolonii Dzięgiszki w pow. kalwaryjskim 457
Brankiewicz Katarzyna, dzierżawca kolonii Dzięgiszki w pow. kalwaryjskim 457
Braun Antoni, mieszkaniec m. Przedborza w gub. radomskiej 551
Braun Mowsza, kupiec suwalski 339
Brode vel Broude Nisiel Boruchowicz, kramarz m. Sereje w pow. sejneńskim 353
Broniewska Franciszka, mieszkanka Warszawy 575
Broniewski A., zastępca sekretarza stanu 746, 747
Broniker Adam, hr., właściciel dóbr Korytnicy w pow. siedleckim 556
Brudkowski Józef, aplikant w kancelarii Rady Stanu 183
Brysz Jakub, kupiec kaliski 577
Brzeziński Andrzej, mieszkaniec Warszawy 697
Brzeziński Witold, współwłaściciel dóbr Bełżyce w pow. lubelskim 514
Brzostowska Izabella, hr., właścicielka dóbr Sztabin w gub. suwalskiej 299
Brzostowski Karol, hr., właściciel dóbr Sztabin w gub. suwalskiej 299
Brzozowski Jan, dzierżawca dóbr Stradom 326
Brzozowski Józefat, członek Rady Stanu 109, 238
Brzozowski Piotr, b. żołnierz wojsk rosyjskich, mieszkaniec m. Stopnicy 667
Büchler, pełnomocnik dóbr Krakopol w pow. kalwaryjskim 488
Budziński Stanisław, wicereferendarz stanu 126
Budziszewski Tomasz, właściciel dóbr Cicibora i Terebelli w pow. bialskim 538
Bugajska 1. voto Westwalewicz Wiktoria, mieszkanka Radomia 535
Byliński Szymon, mieszkaniec m. Gostynina w gub. warszawskiej 571
Chałubiński Tytus, profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej 565
Chodyński Marek, członek Rady Stanu 104
Chomiczewski Jan, podsekretarz w kancelarii Rady Stanu 142
Chrzanowski Emilian, właściciel dóbr Dziegorzewo w pow. sieradzkim 578
Chwat Aron, właściciel pieca hutniczego w dobrach Przystań w pow. wieluńskim 528
Cichocki Dominik, dzierżawca dóbr Sieciechów w gub. radomskiej 682
Ciechanowski Jan, rzeczywisty radca stanu 306
Ciechanowski, właściciel kopalni węgla kamiennego 531
Ciechomski Mateusz, właściciel dóbr Ciechomice w pow. gostyńskim 479
Ciechowicz Antoni, dzierżawca dóbr Dankowice 646
Ciosławski Jan, starszy Zgromadzenia Kominiarzy gub. radomskiej 594
Cohen Icek Lejb, mieszkaniec wsi Powązki koło Warszawy 527
Cohn Ludwik, kupiec nieszawski 351
Czajkowski Wojciech, b. woźny kancelarii Rady Stanu 204
Czajkowski Wojciech, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 221
Czyżewska Marianna, wdowa po Józefie Czyżewskim, radcy Komisji Likwidacyjnej 550
Czyżewski Józef, radca Komisji Likwidacyjnej 550
Dąbrowska z Łąckich Weronika, żona Bronisława 491
Dąbrowski Bronisław, uczestnik rozruchów 1846-1848 491
Dangel Zygmunt, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 137
Daniłowski August, b. podsędek okręgu lubelskiego 579
Daniłowski Jan, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 190
Davout Ludwik Mikołaj, marszałek Francji 337, 340
Dehn, generał-major, właściciel majoratu Kozienice w gub. radomskiej 554
Dekuciński Józef, radca stanu 98
Dembowska Aniela, żona Edwarda 470
Dembowski Edward, b. wlaściciel majątków Wilcza Ruda i Wiatrowice, sukcesja 470
Dembowski Leon, radca stanu 95
Dietrich Emilia, wdowa po Tomaszu Dietrichu 566
Dietrich Tomasz, b. podpułkownik wojsk polskich 566
Dobiecki Mateusz, dzierżawca propinacji w Księstwie Łowickim 662
Dobraniecki Jakub, mieszkaniec Łodzi 494
Dobrowolska 1. voto Szatz Florentyna, właścicielka młyna Łęg w ekonomii Brześć w gub. warszawskiej 523
Dobrzański Józef, urzędnik w pow. rawskim 581
Dobrzelewski Antoni, petent (b. nauczyciel szkoły elementarnej we wsi Brąszewice w pow. sieradzkim) 580
Dołęga Michał, właściciel dóbr Sworzyce w okręgu konieckim 584
Domagalski Adam, podsekretarz w kancelarii Rady Stanu 141
Drzewiecki Franciszek, radca stanu, przewodniczący Wydziału Prawodawczego 92
Dullin Julian, właściciel osady młynarskiej Diabełek w pow. włocławskim 582
Dumblewski Maciej, b. żołnierz rosyjski 301
Dutkiewicz Walenty, radca stanu Królestwa Polskiego 99
Działosza Hincza Ignacy, mieszkaniec Płocka 589
Dzięciałkiewicz Ludwik, właściciel dóbr Żebrak w pow. siedleckim 468
Dziewanowski Dominik, członek Rady Stanu 189
Elżanowska Xawera, b. nadzierżawczyni ekonomii Dmosin w pow. rawskim 508
Enoch Juliusz, sekretarz stanu 114, 743-745
Epsztejnowie, właściciele nieruchomości w Suwałkach 322
Fajgenblatt Ryfka, mieszkanka m. Końskie 626
Falkiewicz Jan, ks., komendarz kościoła w Rozniszewie w gub. radomskiej 500
Fedorow Leonty, woźny kancelarii Rady Stanu 153
Feliński Zygmunt Szczęsny, abp warszawski 113
Fibich, mieszkaniec wsi Badrzychowice w pow. stopnickim 454
Fijałkowski Antoni Melchior, abp, metropolita warszawski 9
Filipowicz Jan, mieszkaniec Warszawy 565
Finkielsztejn Hersz, dzierżawca propinacji w m. Piotrkowie 635
Finkielsztejn Leibuś, dzierżawca czopowego w Sandomierzu 583
Flato Mojżesz, dzierżawca propinacji w m. Piotrkowie 635
Flegier Ludwika, właścicielka karczmy pod m. Liwem w pow. siedleckim 546
Forteil Lewek, właściciel posesji w Warszawie 563
Frank Lejzor, mieszkaniec Warszawy 342
Frankenberg Sura, właścicielka szynku w m. Kowalu w pow. włocławskim 658
Fryd Zelman, dzierżawca dochodów konsumpcyjnych m. Mariampola 675
Funduklej Jan, senator, radca tajny, wiceprezes Rady Stanu Królestwa Polskiego 199, 756
Gagarin Paweł, ks., prezes Komitetu Ministrów 72
Garbiński Andrzej, p.o. sekretarza w kancelarii Rady Stanu 171
Garlicki Michał, kpt. wojska polskiego Księstwa Warszawskiego 550
Gąssowski Ignacy, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 192
Gedrojć Romuald ks., wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 158
Gerstenzweig Aleksander, generał-gubernator warszawski 49
Giegużyński Michał, właściciel osady Poziomkowo w pow. mariampolskim 715
Giejsztor Józef, b. dzierżawca dóbr Kwieciszki w pow. mariampolskim 689
Gladsztajnowie, właściciele nieruchomości w Suwałkach 322
Glass Szulim, członek Rady Szczegółowej szpitala starozakonnych w Warszawie 463
Glikseli Marianna, zob. Glixelli Marianna 477
Glixelli (Glikseli) Marianna, wdowa po b. sędzi Trybunału Cywilnego Kieleckiego 477
Górny Boim, dzierżawca dochodu z mostu pod Zegrzem 548
Górscy, małżonkowie, darowizna 678
Górski Konstanty, referendarz stanu 125
Grabkowska z Siennickich Balbina, córka b. prezesa Komisji Centralnej Likwidacyjnej 587
Graczyk Aleksy, rolnik ze wsi Tumu w pow. łęczyckim 586
Grefkowicz Walenty, właściciel osady Skoszowo w gub. płockiej 571
Gross Joachim zob. Grothe Joachim 513
Grothe vel Gross Joachim, kolonista z kolonii Srebrny Borek w pow. łomżyńskim 513
Grudziński Piotr, współwłaściciel dóbr Sworzyce w okręgu konieckim 584
Grünberg Joachim, b. dzierżawca dochodu zyskowego w m. Sławkowie, pow. olkuski 672
Grünberg Lejzor, b. dzierżawca dochodów konsumpcyjnych m. Radomia 656
Gruszecki Konstanty, sekretarz kancelarii Rady Stanu 135
Gruszecki Władysław, członek Rady Stanu 106
Grzegorzewski Aleksander, właściciel skonfiskowanego majątku 333
Grzymała Mikołaj, b. naczelnik komory celnej Wincenta w gub. augustowskiej 550
Grzymalina, wdowa po Mikołaju Grzymale 550
Guldejn Lejbka, poddzierżawca dochodów konsumpcyjnych z m. Sokoły w gub. augustowskiej 585
Haber, małżonkowie, spór jurysdykcyjny 329
Habermann Matylda Szarlotta, mieszkanka Kalisza, sprawa rozwodowa 335
Hajzer Franciszek, woźny kancelarii Rady Stanu 196
Halpert Feliks, aplikant kancelarii Rady Stanu 149
Halpert Tytus, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 172
Handelsman Józef, mieszkaniec Lublina, właściciel fabryki sztucznych kwiatów w Warszawie 533
Heilman August, radca stanu 93
Heinbruch Antoni, osadnik we wsi Sikory w pow. warszawskim 590
Himmel Kielman, mieszkaniec Warszawy 505
Hincz Karol, b. dzierżawca dochodów konsumpcyjnych w Płocku 307
Holler Jakub, mieszkaniec wsi Czarny Las w gub. warszawskiej 651
Hordliczka Wilhelm, właściciel kopalni węgla kamiennego 531
Hube Romuald, senator, członek Rady Stanu 157
Iczkowski Michał, kupiec warszawski 349
Iwlow Wasyl, rolnik ze wsi Gremzdy Ruskie [vel Głuszyn] w pow. sejneńskim 555
Izborow Majer, mieszkaniec Warszawy 507
Jabłonowski Wincenty, mieszkaniec m. Radoszyn w pow. opoczyńskim 560
Jackowski Andrzej, pełnomocnik i administrator dóbr Oniszki w pow. kalwaryjskim 301, 503
Jakubowicz Kopel, kupiec z Działoszyna 577
Jakubowski Salwian, przedsiębiorca warszawski 697
Jan Kazimierz, król polski 314
Jandziłł Witold, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 177
Janiszewski Karol, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 225
Jankowski Piotr, woźny kancelarii Rady Stanu 152
Janowski Julian, autor projektu zmiany ustawy o Zarządzie Służby Zdrowia 520
Januszewski Józef Stanisław, b. burmistrz m. Uniejowa 550
Jasiński Aleksander, dozorca budowy domu śledczego w Kaliszu 561
Jazwińscy, petenci 541
Jóźwin Michał, mieszkaniec m. Turobina w pow. krasnystawskim 591
Jurczykowski Antoni Michał, mieszkaniec Płocka 534
Jurkanis Piotr, mieszkaniec wsi Liszków w pow. sejneńskim 650
Juszkiewicz Jerzy, osadnik we wsi Sterki w gub. suwalskiej 453
Kaczorowski Tomasz, b. burmistrz m. Andrzejowa w gub. płockiej 593
Kalisz Szczepan, osadnik we wsi Kikoły w ekonomii zakroczymskiej 455
Kamocki Aleksander, właściciel dóbr Dłutowa 312
Karliner Lejbel, właściciel barki na rz. Bug 544
Karnicki Józef, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 178
Karnicki Michał, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 193
Karnkowski Jan, delegat w sprawie oczynszowania włościan w pow. lipnowskim 596
Karpiński Aleksander, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 187
Karpiński Ignacy, naczelnik kancelarii Zarządu Pocztowego 318, 324
Karpiński Józef, obrońca przy Radzie Stanu 215
Kasman, właściciel dóbr Mniszew w pow. radomskim 471
Katzengold Józef, przedsiębiorca górniczy w Pradłach w pow. pileckim 601
Kawecki Antoni, mieszkaniec Warszawy, b. dzierżawca dóbr Uhrusk, gub. lubelska 693
Kędzierski Antoni, dzierżawca propinacji na folwarku Szczekanica w pow. piotrkowskim 481
Keller Edward hr., członek Rady Stanu 156
Kiciński Bronisław, hr., właściciel dóbr Ojrzeń i Wola Wodyńska w pow. przasnyskim, gub. płocka 519
Kiciński Tomasz, właściciel dóbr Białopola w gub. lubelskiej 719
Kierbedź Stanisław, generał-major, naczelnik Zarządu Komunikacji 753
Kieszkowski Józef, inżynier górnictwa 561
Kijas Ignacy, kupiec warszawski 515
Kirszenbaum Mendel, mieszkaniec Radomia 703
Kisielnicka Apolonia, wdowa po Auguście Kisielnickim 442
Kisielnicka Maria, córka Augusta Kisielnickiego 442
Kisielnicki August, b. kapitan wojsk polskich 442
Kleczyński Antoni, b. wójt gminy Boryszewo w pow. płockim 597
Klejn Janasz, kupiec warszawski 592
Klejn Sura, żona Janasza 592
Kłossowski Józef, obrońca przy Radzie Stanu 180
Kochanowski Andrzej, dzierżawca dóbr Niesułków w pow. rawskim 595
Kokeli Józef, obrońca przy Radzie Stanu 175, 326
Komosiński Maciej, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 223
Koniec Adam Kacper, osadnik z dóbr Kuflewa w pow. stanisławowskim 558
Konstanty, w. książę, namiestnik Krolestwa Polskiego 554
Konstat Herman, mieszkaniec Łodzi 494
Korndorfer Samuel, właściciel młyna Świątniki w ekonomii Pabianice w pow. sieradzkim 649
Korwin Roman, autor projektu prawa o przymusie osobistym 674
Korycki, wójt gminy Uniejów w gub. warszawskiej 623
Korytkowski Józef, członek Rady Stanu 118
Kossakowski Maurycy, właściciel dóbr Grodziec 327
Kossakowski Medard, aplikant kancelarii Rady Stanu 150
Kossakowski Stanisław Kazimierz hr., wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 185
Kossecka Maria Cecylia, córka Stanisława Kosseckiego 202
Kossecka Zofia Maria, córka Stanisława Kosseckiego 202
Kossecki Stanisław, referendarz stanu 202
Kotowski Stanisław, b. pisarz Szlachtuza w Warszawie 441
Kowalik Szczepan, osadnik w dobrach Piaseczno w pow. stanisławowskim 498
Kowalski Franciszek, mieszkaniec m. Skierniewice 634
Koziełło Jan, mieszkaniec wsi Krakopol w pow. kalwaryjskim 497
Kozłowski Karol, członek Rady Stanu 107
Kozłowski Kornel, podsekretarz w kancelarii Rady Stanu 201
Krakowski Mejer, mieszkaniec Suwałk 322
Krassyn Wilhelm, oficjalista konsumpcyjny w Warszawie 566
Kraszkowski Feliks, dzierżawca dóbr Wąchock 297
Kruzenstern Aleksander, senator, członek Rady Stanu 88
Krysińska z Brzezińskich Leonia, właścicielka browaru w Warszawie 644
Krzywicki Kazimierz, członek Rady Stanu 161
Kubiczek Julian, właściciel kopalni węgla kamiennego 531
Kublicki Teodor, właściciel dóbr w m. Kłodawie w pow. łęczyckim 695
Kuczyński Jan, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 219
Kurtz Aleksander, członek Rady Stanu 210
Kwaśniewski Stanisław, dzierżawca budowy cerkwi prawosławnej w Radomiu 549
Kwiatkowska Józefa, żona Stanisława Kwiatkowskiego 443
Kwiatkowski Stanisław, b. rachmistrz kolei warszawsko-wiedeńskiej 443
Łabędzki Stanisław, b. podsekretarz w kancelari Rady Administracyjnej 706
Lachwicki Cyprian, referendarz stanu 198
Łącki Antoni, uczeń gimnazjum w Radomiu 584
Łącki Leopold, członek Rady Stanu 115
Lambert Karol hr., generał-adiutant, p.o. namiestnika Królestwa Polskiego 736
Landau Liba, sukcesorka Józefa Katzengolda 601
Landy Adam, handlarz drewna w Warszawie 294
Łaski Abraham, dzierżawca m. Poddębice w pow. łęczyckim 603
Łaski Szmerk Chaim, właściciel szynku w m. Kowalu w pow. włocławskim 658
Łaszczyński Jakub, radca stanu 89
Ławrynowicz Ignacy, mieszkaniec Suwałk 309
Lendt Mordka, b. dzierżawca dochodów konsumpcyjnych m. Dobrzynia w pow. gostyńskim 479
Lenkiewicz Erazm, mieszkaniec m. Wielunia 684
Lenkiewicz Michał, kapitan artylerii 684
Leo Leopold, lekarz warszawski 315
Leśkiewicz Antoni, referendarz stanu 120
Leśniewski Józef, przedsiębiorca robót konstrukcyjnych 313
Lew Sura, mieszkanka Warszawy 600
Lewandowski Mikołaj, b. kancelista magistratu m. Płocka 599
Lewicki Stanisław, właściciel dóbr Regów vel Rogów w pow. kozienickim 311, 344
Lewiński Jakub, członek Rady Stanu 208
Lewiński Michał, kupiec włocławski 348
Lewiński Michał, radca stanu 94
Livius Jakub Henryk, kupiec, administrator dochodu tabacznego 474
Loewenberg Adolf, entreprener dostaw drewna w Warszawie 305
Lothe Pinkus Jakob, b. przedsiębiorca budowy mostów 602
Lourse Wawrzyniec, właściciel domu handlowego w Warszawie 317, 338
Łowieniecki Cezar, p.o. sekratarza referenta w kancelarii Rady Stanu 170
Łubieński Ksawery hr., aplikant w kancelarii Rady Stanu 148
Łubieński Piotr hr., członek Rady Stanu 102
Lubowidzki Mateusz, członek Rady Stanu 103
Luk Gustaw, kolonista we wsi Przysypki w gub. warszawskiej 560
Łukowski vel Łukoski Stanisław, właściciel dóbr Przeciszewo we wsi Maliszewka w okręgu płockim 302
Łuniewski, mieszkaniec m. Stopnicy 667
Maciejowski Karol, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 186
Maj Rudolf, prywatny oficjalista 315
Majerczak Maciej, bp, członek Rady Stanu 209
Majerski, autor planu teatru w Suwałkach 322
Majewski Bonawentura, mieszkaniec Warszawy 637
Majewski Józef, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 132
Majschatz Jan Fryderyk [Fridrich], właściciel młyna wodnego we wsi Chociszewie w pow. łęczyckim 710
Małachowski Bolesław, hr., aplikant kancelarii Rady Stanu 145
Małachowski Władysław hr., członek Rady Stanu 207
Malanowicz Aleksander, proboszcz parafii Szydłowiec 604
Manella Szlama, entreprener budowy szpitala wojskowego w Busku 320
Manowski Józef, petent 541
Marczewski, proboszcz parafii Uniejów w gub. warszawskiej 707
Margulies Aron, mieszkaniec m. Łowicza 615
Markowska Paulina, wdowa po Henryku Markowskim 605
Markowski Henryk, inspektor służby zewnętrznej skarbowej m. Warszawy 605
Martynajtys Wincenty, mieszkaniec wsi Kordaki w pow. mariampolskim 652
Mejtlis Samuel, kupiec z m. Modrzejów w pow. olkuskim 666
Mendelsohn Emanuel, mieszkaniec Zamościa 450
Merle Jacenty, komornik sądowy w gub. lubelskiej 461
Michałowski Henryk, dzierżawca folwarku Mokrany w pow. bialskim 718
Mierzyńska 1. voto Majewska Róża, właścicielka dóbr Ciemniewo w pow. przasnyskim 562
Mieszkowski Adam, b. burmistrz m. Gombina w gub. warszawskiej 714
Mieszkowski Karol, cesjonariusz małżeństwa Brankiewiczów 457
Mikołaj Aleksandrowicz, cesarzewicz 9
Mitkiewicz Aleksander, p.o. sekretarza kancelarii Rady Stanu 168
Mitkiewicz Jan, rzeczywisty radca stanu 677
Modzelewski, b. dzierżawca wsi Derło w pow. bialskim w gub. lubelskiej 700
Nakielska z Żeromskich Maria, żona sekretarza Komisji Rządowej Sprawiedliwości 678
Napoleon I, cesarz Francuzów 337
Nawrocki Paweł, podrewizor dochodów skarbowych tabacznych 541
Neüeling Adolf, „składnik i destylator” trunków w Warszawie 464
Neugebaur Izrael, mieszkaniec Radomia 703
Newelski Jan, właściciel dóbr Inowłodz 332
Niemierycz Juliusz, właściciel m. Rakowa w pow. sandomierskim 493
Niepokoyczycki Benedykt, radca stanu 97
Noskowski Józef, pisarz aktowy 330
Nowacki Kazimierz, b. radca Wydziału Administracyjnego w Rządzie Gubernialnym Warszawskim 638
Nowacki Wawrzyniec, b. burmistrz m. Krasnobrodu w gub. lubelskiej 444, 606
Nowember Lejzor, mieszkaniec Władysławowa 350
Oborski Antoni, aplikant kancelarii Rady Stanu 143
Ogiński Feliks ks., wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 134
Okęcki Władysław, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 214
Oraczewski Ludwik, właściciel gorzelni Morawica w pow. kieleckim 539
Orłow Andrzej Afanasiewicz, kupiec moskiewski 352
Ostrowski Aleksander, członek Rady Stanu 100
Ostrowski Stanisław, hr., b. emigrant, uczestnik powstania listopadowego 483
Pacanowski Izaak, b. dzierżawca podatku konsumpcyjnego w Tomaszowie 310
Pągowski Michał, radca kolegialny 478
Pajewski Piotr, mieszkaniec wsi Borowe w pow. rawskim 540
Paliwoda Hirsz, nabywca osad włościańskich we wsi Rychtyn w pow. augustowskim 490
Pałuski Feliks, asesor kolegialny Pocztamtu Warszawskiego, b. kontroler przy Rządzie Gubernialnym Warszawskim 446
Paprocka Antonina, wdowa po b. burmistrzu m. Rawy 445
Paprocki Jan, b. burmistrz m. Rawy 445
Paprocki Lucjan, aplikant kancelarii Rady Stanu 147
Paprocki Ludwik, członek Rady Stanu 119
Parnes Szlama, mieszkaniec Warszawy 663
Parys Maciej, hr., mieszkaniec Kielc 460
Paskiewicz Iwan, hr. Erywański, generał-feldmarszałek, namiestnik Królestwa Polskiego 93, 293
Pauli Edward, właściciel drukarni w m. Płocku 607
Pert Josiek, mieszkaniec m. Łomży 679
Petrykowski Marceli, dzierżawca młynów we wsi Piwonice w pow. kaliskim 472
Piaszczyński, właściciel dóbr Wośniki w pow. sieradzkim 636
Piątkowski Wincenty, p.o. gubernatora cywilnego radomskiego 79
Pieńkowski, właściciel dóbr Błędów i Smogorzew w pow. pułtuskim 458
Pietraszewski Ignacy, b. płatnik kasy gubernialnej warszawskiej 608
Plath Karol, b. dzierżawca dóbr Papiernia w gub. augustowskiej 701
Podkowiński Stanisław, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 220
Podoski Ignacy, referendarz stanu 205
Pohorecki Roman, właściciel dóbr Cichobórz w gub. lubelskiej 461
Poletyłło Leopold, hr., członek Rady Stanu 213
Portner Samuel, właściciel kantoru weksli w Warszawie 302
Potkański Juliusz, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 195
Potkański Kalikst, mieszkaniec Warszawy 697
Potocki August hr., dyrektor stadniny w Janowie 61
Potocki Rodrigo, hr., wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 130
Potocki Stanisław hr., referendarz stanu 122
Potujański Aleksander, komisarz leśny przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 669
Prażmowski Aleksander, właściciel dóbr Łopienniki w pow. krasnystawskim 314, 321
Pruszak Aleksander, mieszkaniec Warszawy 304
Pruszak Konstanty, przedsiębiorca budowlany 304
Pruszyński Mieczysław, referendarz stanu 197
Przeszkodziński Antoni, członek Rady Stanu 101
Psarski Konstanty, dymisjonowany porucznik wojsk rosyjskich 609
Psarski Wincenty, kasjer województwa mazowieckiego 609
Puszet de Puget Leon Jan baron, nadanie tytułu 431
Puternicki Józef, b. lekarz sztabowy, technik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 475, 642
Puzyna, ks., naddzierżawca ekonomii Królowe Krzesło w pow. kalwaryjskim 625
Radyn Jankel, mieszkaniec Władysławowa 350
Rafalski Józef, b. naczelnik pow. mławskiego 610
Rajski Jan, strzelec lasów rządowych w leśnictwie Żarnowiec 331
Rajzman Szlama, mieszkaniec m. Chęcin w pow. kieleckim 681
Rakowska Joanna, właścicielka dóbr w pow. przasnyskim 519
Rantzman Josek, mieszkaniec Warszawy 537
Ratuld Aleksander, mieszkaniec m. Piotrkowa, właściciel folwarku Obrytka 635
Ratyńska Maria, mieszkanka wsi Jagodne Chojeczno w pow. stanisławowskim 502
Ratyński Kazimierz, mieszkaniec wsi Jagodne Chojeczno w pow. stanisławowskim 502
Rawer Abram, mieszkaniec m. Rawy 647
Rentel Józef, fabrykant powozów 319
Rieth Władysław, podsekretarz kancelarii Rady Stanu 138
Rodoliński Maurycy, obywatel m. Krakowa 612
Rodzyn vel Radzyn Beniamin, mieszkaniec Warszawy 517
Rojtman Kalman, kupiec z m. Biały w pow. rawskim 462
Rolbiecki Józef, b. sekretarz Komisji Rządowej Wojny 655
Roman Aleksander, b. prezydent m. Kalisza 611
Romanowski, b. właściciel osady we wsi Staciszki w pow. sejneńskim 631
Rościszewska Franciszka, właścicielka części wsi Kocięcino-Tworki w pow. mławskim 641
Rościszewski Norbert, właściciel dóbr Rokicice w pow. lipnowskim 613
Rosciszewski Teodor, obrońca przy Radzie Stanu 176
Rosen Mathias, członek Rady Stanu 110
Rosenkrantz Josek Majer, mieszkaniec m. Pińczowa w pow. stopnickim 465
Rosenthal Józef, kupiec łódzki 577
Roszkowski Antoni, dzierżawca dóbr Grabowa 333
Rotkiewicz Fabian, właściciel nieruchomości w Suwałkach 295
Rotschejn Eliasz, b. mieszkaniec Piaseczna 685
Rotschejn Gitla, wdowa po Eliaszu Rotschejnie, dzierżawca dochodu zyskowego w m. Piasecznie w pow. warszawskim 685
Rotsztejn Gitla, dzierżawca propinacji w m. Wiskitki w gub. warszawskiej 547
Rowiński Jan, b. obrońca przy Sądzie Pokoju Okręgu Włodawskiego 525
Rożycki Erazm, członek Rady Stanu 108
Rożyński Aleksander, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 217
Rulikowski Antoni, dzierżawca dóbr rządowych w gub. lubelskiej 530
Rusieccy, właściciele dóbr Urusk (Uhrusk) w okręgu chełmskim 693
Rydecki, dzierżawca dóbr Żytniów w pow. wieluńskim 671
Rypczyńska Katarzyna, służąca we wsi Piwonice w pow. kaliskim 472
Ryze, przedsiębiorca warszawski 572
Rzeszotarska z Sieglów Wanda, sukcesorka ks. Jana Siegla 340
Rzeszotarski Aleksander, mąż Wandy z Sieglów 340
Rzeszotowski Jan, właściciel dóbr Monice w majątku Kłock 296
Sąchocki Piotr, właściciel giserni w Warszawie 709
Saltzman Szmul, mieszkaniec Łodzi 708
Sauberman Abraam, mieszkaniec m. Koła 670
Schenfeld L., właściciel dóbr Wola Krzysztoporska w pow. piotrkowskim i fabryki drożdży w tychże dobrach 620
Schiff Adolf, kupiec warszawski 553
Schmaltz Wilhelm, majster malarski, b. dzierżawca propinacji w gminie Uniejów w gub. warszawskiej 623
Schwartz August, dzierżawca klucza Biała w pow. wieluńskim 648
Schwartz Mateusz, poddany pruski, sprawa rozwodowa 328
Schwartz z Hoffmanów Julianna, sprawa rozwodowa 328
Sejdel Moritz, kupiec włocławski 348
Siegel Jan, ksiądz, dzierżawca ekonomii Skierniewice 340
Siekaczyński Walenty, b. inspektor Urzędu Lekarskiego 557
Sieradzer Samuel, b. szynkarz warszawski 466
Sierawska Maria, właścicielka dóbr Mzurki [Mozurki] w pow. piotrkowskim 661
Sierawski Napoleon, właściciel dóbr Mzurki [Mozurki] w pow. piotrkowskim 661
Silberberg Izydor, fabrykant luster w Warszawie 347
Siwecka-Haber Małgorzata, gospodyni proboszcza parafii Policzny 329
Skarżyński Edmund, właściciel dóbr Wierzbica w pow. pułtuskim 716
Skibiński Józef, obrońca przy Radzie Stanu 181
Skórkowska Ksawera, właścicielka dóbr Jankowice w gub. radomskiej 618
Skotnicki Wincenty, aplikant kancelarii Rady Stanu 146
Skowrońscy, koloniści ze wsi Nowiny Bargłowskie w pow. dąbrowskim 298
Skowroński Bartłomiej, kolonista we wsi Nowiny w pow. augustowskim 696
Skrodzki Grzegorz, współwłaściciel wsi Skroda Wielka 621
Słąnka Ignacy, dzierżawca dóbr Goszczyn w gub. warszawskiej 323
Sławiński Piotr, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 174
Smoliński Konstanty, właściciel dóbr Krupa w pow. krasnystawskim 560
Smorczewski Florencjusz, prezes dozoru kościelnego w parafii Kulesze w pow. łomżyńskim 509
Smulski S., przełożony Zgromadzenia Księży Trynitarzy w Warszawie 543
Sobański Feliks, właściciel dóbr Guzów w pow. gostyńskim 480, 532
Sobański Konstanty, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 133
Sobecki Józef, p.o. referendarza stanu w Radzie Stanu 194
Stadnicki Tomasz, hr., wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 131
Stano Emilia, dzierżawca folwarku w Rawie 698
Starzeński Kazimierz, członek Rady Stanu 105
Starzyński Otton, dzierżawca łąki w Łęczycy 316
Stasiak Błażej, właściciel osady we wsi Kowalewice w pow. łęczyckim 614
Staszewski Michał, b. radca Wydziału Skarbowego w Rządzie Gubernialnym Warszawskim 619
Stawecka z Biernawskich Teresa, petentka 541
Stawiski Edmund, członek Rady Stanu 111
Stawski Teofil, osadnik we wsi Siedlino w gub. płockiej 526
Steinberg Izrael, mieszkaniec Radomia 510
Stępiński Wacław, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 128
Stępowski Napoleon, referendarz stanu 155
Stołyhwo Wiktor, sekretarz referent kancelarii Rady Stanu 127
Streckenbach August Fryderyk, mieszkaniec Ostrowa, sprawa rozwodowa 335
Stronczyński Kazimierz, referendarz stanu 117
Stummer Edward, wicereferendarz w b. kancelarii Rady Stanu 167
Stummer Ludwik, referendarz stanu 121
Stupnicka z Szillerów Karolina Dorota, sprawa rozwodowa 336
Stupnicki Mikołaj, sprawa rozwodowa 336
Suchozanet Nikołaj, generał-adiutant, p.o. namiestnika Królestwa Polskiego 736
Suligowski Franciszek, nadzorca magazynu w m. Radzyniu 616
Sumińska z Siennickich Helena, córka b. prezesa Komisji Centralnej Likwidacyjnej 587
Świderski, b. zastępca wójta wsi Piwonice w pow. kaliskim 472
Świdziński Konstanty 451
Świdziński Ludwik, spadkobierca Konstantego 451
Święcicki Jan, lekarz cyrkułowy 516
Swieściakowski Józef, mieszkaniec Bolesławca 536
Swieszewski Józef Lucjan, sekretarz w kancelarii Rady Stanu 140
Świnarski Wojciech, włościanin z ekonomii Męka w pow. sieradzkim 636
Szabuniewicz Wiktor, dzierżawca ekonomii Antonowo [Antonów] w pow. mariampolskim 489
Szafrańska Agata, wdowa po naczelniku komory konsumowej w Kaliszu 617
Szczyciński Ignacy, mieszkaniec m. Łowicza 615
Szczygielski Karol, właściciel kolonii Izabelin w pow. warszawskim 521
Szelągowski Jan, starszy Zgromadzenia Kominiarzy gub. lubelskiej 594
Szepietowska Wanda, córka Feliksa Szepietowskiego 506
Szepietowski Feliks, mieszkaniec Ostrołęki 506
Szloss Jetta, mieszkanka m. Konina 518
Szpakowski Jan, rejent okręgu tykocińskiego 469
Sztryk Józef, st. pomocnik naczelnika wydziału w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego 84
Szuberskij, generał-lejtnant, naczelnik Zarządu Komunikacji 755
Szuszkowski Karol, b. nauczyciel szkoły powiatowej w Łomży 668
Szymańczyk Jakub, prezes dozoru parafii regnowskiej w pow. rawskim 496
Szymanowski Jan, członek Rady Stanu 112
Szymanowski Ksawery, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 224
Taczanowscy, właściciele dóbr Biskupice w pow. konińskim 276
Tanshawe Jerzy, senator, radca tajny, członek Rady Stanu 90
Tarczewski Modest, właściciel dóbr Dminina w pow. łukowskim 565
Tarnowski Feliks Adam hr., nadanie tytułu 431
Taubman Icek, mieszkaniec Władysławowa 350
Taubman Jankel, mieszkaniec Władysławowa 350, 683
Tencer Izrael, mieszkaniec Warszawy 659
Tentzer Izrael, b. dzierżawca propinacji w m. Przyrowie w pow. częstochowskim 624
Thiesler, małżonkowie, mieszkańcy Warszawy 343
Tokarski Paweł, zastępca wójta gminy w Pieskowej Skale w pow. olkuskim 711
Traeger Franciszek, prezydent m. Łodzi 552
Trepka Adolf, dzierżawca dóbr Górno i Krajno w pow. kieleckim 660
Trepka Leopold, właściciel dóbr Mokrsko, Młyńsko i Parcice w pow. wieluńskim 334
Trypolski Edward, aplikant w kancelarii Rady Stanu 203
Trzetrzewiński Wojciech, radca kolegialny, członek Rady Stanu 173, 487
Tuchowski Pobóg Michał, b. nadleśniczy w leśnictwie Puńsk 680
Tuszyński Konstanty, b. dzierżawca dóbr Sulejów w pow. sandomierskim 653
Tuszyński Konstanty, właściciel folwarku Zadubie w pow. radzyńskim 544
Uruski Seweryn, wydawca Herbarza Rodzin Szlacheckich Polskich 435
Urwitz Nosel, b. dzierżawca dochodów konsumpcyjnych m. Pren w pow. mariampolskim 676
Vacquerel Emil, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 226
Vidal Maksymilian, referendarz stanu 124
Walewska Wenancja, właścicielka dóbr Mikołajewice w pow. sieradzkim 559
Walewski Konrad, hr., członek Rady Stanu 206
Walewski Stanisław, hr., wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 136
Waszkiewicz Wojciech, mieszkaniec Częstochowy 688
Waszkowski Aleksander, naczelnik Warszawy w powstaniu styczniowym 79
Wdowiński Antoni, b. pomocnik naczelnika pow. łęczyckiego 704
Węgleński Franciszek, członek Rady Stanu 211
Weinberg z Königów Ryfka, mieszkanka Lublina 639
Wejnberger Majer, dzierżawca dochodów konsumpcyjnych m. Brzeziny w gub. warszawskiej 547
Węss Ludomir, petent 541
Więckowski Franciszek, proboszcz parafii Policzny 329
Więckowski Jan, dietariusz kancelarii Rady Stanu 144
Wielopolscy margrabiowie, nadanie tytułu 431
Wielopolski Aleksander, hr., wiceprezes Rady Stanu 212, 451, 454
Wierzchlejski Roman, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 160
Wiland Jan, właściciel m. Kołbieli w pow. stanisławowskim 452
Wilkoszewski Leon, burmistrz m. Szczekociny 331
Winawer B., mieszkaniec Warszawy 629, 640
Winsberg Jankiel, dzierżawca młyna na rz. Szeszupie pod m. Ludwinowem w pow. kalwaryjskim 482
Wiślicki Jakub, mieszkaniec m. Końskie 626
Wiśniewska Natalia, właścicielka części wsi Bondary w pow. kalwaryjskim 546
Witkowski Jan, sukcesor dóbr Wąchock 297
Witkowski Kajetan, właściciel dóbr Norwidy w pow. kalwaryjskim 625
Witte Gustaw de, właściciel dóbr Budzisławia Kolskiego w pow. konińskim 628
Witthof Aniela, córka Franciszka Withoffa, mieszkanka Warszawy 690
Witthof Franciszek, ojciec Anieli Witthof, b. prezydent Warszawy 690
Włodkowscy, małżonkowie, mieszkańcy Warszawy 343
Wodecki Bernard, kasjer m. Opatowa 447
Wodzyńska z Wolickich Łucja, sukcesorka majątku Ojców, Szklary i Kwaśniów 337, 341
Wojciechowski Aleksander, urzędnik w kancelarii Rady Stanu 218
Wojciechowski Franciszek, mieszkaniec m. Łowicza 615
Wolf Andrzej, obrońca przy Radzie Stanu 182, 757
Wolicki Konstanty Leon, właściciel majątku Ojców, Szklary i Kwaśniów 337, 341
Woliński Zygmunt, b. adiunkt w Sekcji Wyznań w Rządzie Gubernialnym Warszawskim 638
Wołkow Jakub, woźny kancelarii Rady Stanu 151
Wołkowski Josiel, mieszkaniec Kalwarii 309
Wołostecki Samuel, autor wniosku o zmianę przepisów dotyczących rzeźnictwa w Warszawie 643
Wołowski Józef, obrońca przy Radzie Stanu 179
Wołowski Michał, właściciel nieruchomości w Płocku 492
Woronieccy książęta, nadanie tytułu 431
Woyda Kazimierz, p.o. prezydenta Warszawy 7
Wróblewski Marcin, członek dozoru kościelnego w parafii Kulesze w pow. łomżyńskim 509
Wrotnowski Antoni, mecenas, obrońca przy Radzie Stanu 216, 480
Wysocki, obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu 516
Wyszogota Zakrzewski Ignacy, właściciel dóbr Żelechów 303
Wyszogrodzki Izrael, mieszkaniec m. Łowicza 657
Wyttek Edward, właściciel dóbr Stradom 325, 326
Żabiński vel Zochiński Jan, mieszkaniec Warszawy 687
Zaborowski Cyprian, radca stanu 96
Zajewski Franciszek, mieszkaniec m. Sereje w pow. sejneńskim 631
Zaremba Józef, właściciel wsi Biała Ostrzeszowska w pow. wieluńskim 686
Zaremba Tomasz, właściciel kolonii Lewinów w pow. warszawskim 630
Zawadzki Antoni, dzierżawca kolonii Lewinów w pow. warszawskim 630
Zawadzki Grzegorz, właściciel posesji w Warszawie 484
Zawadzki Stanisław, współwłaściciel dóbr Chyliczki w pow. warszawskim 632
Zbiegniewski Tomasz, ojciec Waleriana, mieszkaniec Włocławka 545
Zbiegniewski Walerian, syn Tomasza, mieszkaniec Warszawy 545
Zettelmann vel Zettelman Józef, radca stanu, b. naczelnik Sekcji Administracyjno-Rachunkowej w Wydziale Górnictwa 495
Zieliński Feliks, podsekretarz stanu 116
Zieliński Ignacy, właściciel nieruchomości w Suwałkach 295
Zieliński S., zastępca sekretarza stanu przy Radzie Stanu 745, 754
Ziembiński Adam, referendarz, naczelnik archiwum Rady Stanu 162
Zigenmilch Abraham, mieszkaniec Warszawy 505
Zinberg Izydor, mieszkaniec Warszawy 303, 308, 713
Złotaszewski Józef, wicereferendarz w kancelarii Rady Stanu 164
Żukowski Teofil, mieszkaniec Warszawy 534
Zwoliński Stanisław, ks. prałat, członek Rady Stanu 191