P – Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Tadeusz Gajl

Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Tadeusz Gajl

P

Pabi(ie)rowski h. Kuszaba
Pabianowski h. Jastrzębiec
Pabrez h. Ślepowron
Pac h. Gozdawa, własny
Pacanowski h. Jelita, Odrowąż
Pacek h. Orla
Pacenko h. Leliwa
Pacewicz h. Gozdawa, Leliwa, Lubicz, Nieczuja, Orla, Pół Orła, Radwan, Ślepowron, Trzaska
Pachniewski h. Rawicz
Pachniowski h. Korczak, Lewart
Pacholski h. Kownia
Pachoł h. Rola
Pachołowiecki h. Jelita, Kownia, Nowina, Pskowczyk
Pachowski h. Lubicz, Poraj, Półkozic
Paciński h. Jastrzębiec
Paciorek h. Poraj
Paciorkowski h. własny
Packiewicz h. Nornicki, Pół Orła
Pacławski h. Ogończyk, Sas
Pacowski h. Lubicz
Pacuński h. Jeleń
Pacyna h. Leliwa, Ogończyk
Pacynko(a) h. Korab, Leliwa
Pacynowski h. Korab
Paczak h. Pół Orła
Paczek h. Orla, Pół Orła
Paczeński h. własny
Paczewski h. Gozdawa
Paczki h. Lew
Paczko h. Pół Orła
Paczkowski h. Lubicz, Rogala, Zadora, własny
Paczławski h. Ogończyk
Paczo(w)ski h. Jastrzębiec
Paczołtowski h. Topór
Paczorek h. Poraj
Paczuski h. Gozdawa, Jastrzębiec
Paczynowski h. Korab
Paczyński h. Jastrzębiec, Ogończyk, Paczeński, Topór
Padarewski h. Jelita
Padarz(sz)ewski h. Nałęcz
Paderewski h. Jelita
Padewski h. Brodzic
Padkowski h. Prus I
Padlewski h. Ślepowron
Padniewski h. Nowina
Padzewski h. Ogończyk
Pagiewski h. Jelita
Pagowski h. Pobóg
Paj h. Księżyc
Pajanczkowski lub Pajączkowski h. własny
Pajewski h. Dąbrowa, Jelita, Kościesza, Leliwa, Prus I
Pajęcki h. Korab
Pajowski h. Jelita, Puchała
Pakarliński h. Ostoja
Pakisz h. Wieruszowa
Paklerski h. Ostoja
Pakosławski h. Nowina, Prawdzic, Radwan
Pakosz h. Jastrzębiec, Pobóg, Prawdzic, Prus I, Tępa Podkowa
Pakoszek h. Abdank
Pakoszewski h. Pobóg, Radwan, Trąby
Pakoścki h. Leszczyc
Pakowski h. Jastrzębiec
Paksi(szy)ński h. własny
Palancki h. Jastrzębiec
Palbicki, h. Brochwicz
Palcowski h. Orla
Palczewski h. Bończa, Orla
Palczowski h. Przerowa
Palczycki h. Jastrzębiec
Palczyński h. Jastrzębiec, Ostoja
Palecki h. Brochwicz, Drogosław, Ostoja, Szreniawa
Palej h. Połota
Palenowski h. Nałęcz
Palęc(dz)ki h. Brochwicz II, Drogosław, Ogończyk
Palimączyński h. Larysza, Sas
Palinowski h. Pobóg
Paliszewski h. Abdank, Hipocentaur, Orla
Palkiewicz h. Jastrzębiec
Palmitowski h. Sas II
Palmowski h. Trzaska
Paluchowski h. Gryf
Paluszycki h. Poraj
Pałacki h. Łabędź
Pałecki h. Ostoja
Pałę(e)cki h. Brochwicz II
Pałubicki h. Brochwicz, własny
Pałucki h. Prawdzic
Pałuka h. Leszczyc, Topór
Pałukowski h. Rogala
Pałuski lub Pałuszycki h. Poraj
Pałyński h. Ogończyk
Pamowski h. Godziemba
Pampicki h. Poraj
Pampowski h. Gozdawa
Panasiewicz h. Krzywda
Pancer h. własny
Pancerzy(rż)ński h. Trzaska
Pancewicz h. Godziemba, Odyniec
Panczenko h. Jastrzębiec
Panie(o)wski h. Godziemba
Panigrodzki h. Topór
Pankiewicz h. Ostoja, Pobóg, Trąby
Pankowicz h. Trąby
Pankowski h. Gozdawa, Janina
Pankracki h. Rawicz
Pannenko h. Korwin
Panryłowicz h. Andronowski
Pantere(o)wicz h. Gryf
Pantkowski h. Łabędź
Pantoszewski h. Poraj
Pańkowski h. Gozdawa Iv
Pański h. Ślepowron
Papa h. Ślepowron
Papara h. Gąska
Paparzyński h. Kuszaba
Papie(w)ski h. Gryf, Jastrzębiec
Papieński h. Ślepowron
Papini De Gambusio h. własny
Papiński h. Gryf, Późniak, Ślepowron, Trzaska
Papliń(eń)ski h. Trzaska
Papłoński h. Lubicz, własny
Paprocki h. Cholewa, Jastrzębiec, Jelita, Ogończyk, Słoń, Tępa Podkowa
Paprzyc(a) h. Kuszaba
Paprzycki h. Kuszaba
Papuski h. Gryf
Papuskowski h. Nałęcz
Parachamowicz h. Korab
Paradowski h. Korab
Parafi(a)nowicz h. Rogala
Paranowski h. Cholewa
Parasiewicz h. Brochwicz II
Paraski lub Paraszyński h. Paraski
Paraziński h. Chomąto, Paraski
Parażyński h. Paraski
Parchamowicz h. Korab
Parchwic h. Bończa
Parczewski h. Doliwa, Lis, Nałęcz, Odrowąż
Parczowski h. Odrowąż
Parczyński h. Znin
Pareński h. Sas
Parfianowicz h. Ogończyk
Paris h. Prawdzic
Parkosz h. Godziemba
Parliński h. Haugwicz
Parnawski h. Sas
Parnicki h. Nieczuja
Parol h. Nałęcz, Ogończyk
Paroski h. Rawicz
Parowski h. Śreniawa
Parpura h. Gąska
Parskliński lub Parszchliński h. Nałęcz
Parszowa h. Kościesza
Parten h. Prawdzic
Partheka h. Oksza
Parul h. Nałęcz, Ogończyk
Parulski h. Jastrzębiec, Lubicz
Paruszewski h. Leliwa, Rogala
Parwaniecki h. Korczak
Paryłowski h. Sas
Parys h. Brochwicz, Gryf, Leliwa, Leszczyc, Prawdzic
Parzanowski h. Radwan
Parzęczo(e)wski h. Rola
Parzkliński h. Nałęcz
Parznicki h. Bończa, Łodzia
Parzniczewski h. Gąska, Grzymała
Parznio(e)wski h. Belina, Gąska
Parzynczewski h. Gąska
Paschalski h. Sas II, własny
Pasek h. Doliwa
Pasenko h. Białynia
Pasierb h. własny
Pasikoński h. Kościesza
Pasikowski h. Roch III
Pasiński h. Nowina
Pasiowski h. Zerwikaptur
Paskiewicz h. Radwan
Paskowski h. Abdank
Paskudz(c)ki h. Zadora
Pasłaski h. własny
Pasławski h. Pasłaski, Sas
Passowicz h. Wieniawa
Pastorius h. własny
Pasuncki h. własny
Pasz lub Paszewicz h. Drzewica
Paszczenko h. Ostoja
Paszczyc h. Łuk
Paszczyński lub Paszczycki h. Godula
Paszek h. Doliwa
Paszewicz h. Godziemba
Paszewski h. Godziemba
Paszk(i) h. Paszkowski
Paszkiewicz h. Abdank, Bogorya, Doliwa, Groty, Jastrzębiec, Nałęcz, Ostoja, Poraj, Prawdzic, Radwan, Radwan V, Strzała, Sulima, Trąby, Trzaska, Zadora, własny
Paszkowicz h. Groty, Jastrzębiec, Trzaska, Zadora
Paszkowski h. Abdank, Leliwa, Radwan, Roch III, Ślepowron, Zadora, własny
Paszkudzki h. Zadora
Paszoch(a) h. Kownia
Paszyc h. Łuk
Paszyński h. Cholewa, Nowina, Ślepowron
Paśmieski h. Lis
Patawin h. Rawicz
Patej lub Patejewicz h. Waga
Patek h. Prawdzic, Przyjaciel
Patkowski h. Prus I
Patkul(a) h. własny
Patocki h. Prus I
Patrycki lub Patrzycki h. Topór
Patryk h. Tarnawa
Patyłowski h. Sas
Patyński h. Ogończyk
Paulic h. Pawluć
Paul-Seluf h. własny
Pausza h. Leliwa
Pauszycki h. Poraj
Pawe(ę)cki lub Paweczki lub Pawędzki h. Radwan
Pawelski lub Pawels h. Pawels
Pawełecki h. Rawicz
Pawęski h. Pawęza, Radwan
Pawęzki lub Pawęzowski h. Pawęza
Pawlik h. Sas
Pawlikowicz h. Sas
Pawlikowski h. Cholewa, Sas
Pawlucy h. Prawdzic
Pawluć h. własny
Pawłowicz h. Jasieńczyk, Nowina, Odrowąż, Rogala, Suchekomnaty, własny
Pawłowski h. Bawola Głowa, Ciołek, Dębno, Doliwa, Godziemba, Gozdawa, Jastrzębiec, Korab, Korwin, Kospot, Leliwa, Lilie, Lubicz, Półkozic, Prus, Roch, Roch II, Ślepowron, Wierzbna, własny
Pawołocki h. Przyjaciel
Pawsza h. Leliwa, Radwan, własny
Pawszycki h. Poraj
Pazderski h. Grabie
Paziński h. Nowina
Paź(z)dziernowicz h. Gozdawa
Październia h. Gozdawa
Paździerski h. Ślepowron
Pażontka h. Księżyc II
Pąchowski h. Grzymała
Pączkowski h. Grzymała IV, Jastrzębiec, Lubicz
Pągowski h. Dąbrowa, Pobóg, Poraj, Rawicz, Sulima
Pątkowski h. Trzaska
Pczołecki h. Godziemba, Szreniawa
Pczycki h. Korwin
Peckowicz h. Korab
Pecner h. Prus I, Wadwicz
Peczlewicz h. Jelita
Pejszowski h. Nabram
Pekulicki h. Odrowąż
Pekur h. Półkozic
Pelcka h. Jastrzębiec
Pelcz h. Wczele
Peldowicz h. Dołęga
Pelgrzym lub Pilgrzim lub Pelchrzim h. Pielgrzymy
Pelicki h. Bełty, Lis
Pelikan h. własny
Peliski h. Lubicz, Łuk
Peliszewski h. Orla
Pelken h. własny
Pelkowski h. Jastrzębiec
Pella h. Wieniawa
Pelwelski h. Ossorya, Pobóg, Szreniawa
Pełczewski h. Jastrzębiec
Pełczowski h. Wieże
Pełczycki h. Jastrzębiec, Korczak, Lubicz, Oksza
Pełczyński h. Jastrzębiec
Pełdowicz h. Dołęga
Pełka h. Gryf, Janina, Jastrzębiec, Junosza, Nieczuja, Ossorya, Pogonia, Półkozic, Radwan, Tępa Podkowa, Topór, Wieniawa, własny
Pełkowski h. Jastrzębiec
Pełnia h. Iwanicki
Pemperski h. Topór
Pemperzyński h. Radwan
Pempowski h. Poronia
Penza h. Korab
Peński h. Ślepowron
Pepeszyński h. Radwan
Pepłowski h. Gozdawa, Korab
Perakładowski h. Półkozic
Perbesz h. Pogonia
Perczyński h. Lubicz
Perdoł h. Cielepały
Perdzyński h. Pobóg
Peredko h. Junosza
Perehorski h. Siekierz
Perehuda h. Sas
Perekałski h. Nowina
Perekładowski h. Półkozic
Perelczyc h. Radwan
Perepecza h. Nowina
Perepeliński h. Poraj
Pereszczak(a) h. Leliwa
Pereświet h. Sołtan
Peretruski h. Siekierz
Peretyatkowicz h. własny
Perka h. Ślepowron
Perkiewicz h. Kościesza
Perkowski h. Lis, Peretyatkowicz, Roch, Ślepowron
Perlicki h. Jelita
Perłowski h. Dowbor, Zaremba
Pernarowski h. Masalski
Pernaszewicz h. Topór
Perne(o)rowski h. Sowak, Masalski
Pernet h. własny
Pernigotti h. własny
Pernirowski, h. Szreniawa
Pernus h. własny
Perot h. własny
Persa h. Dzięcioł
Perski h. Grzymała, Sas
Perskowd h. Pernus
Persztein h. Wieniawa
Perucki h. Korab
Perwaniecki h. Korczak
Perwoyn lub Perwyń h. Jastrzębiec
Perzanowski h. Jastrzębiec, Larysza, Lubicz
Perzyński h. Korab
Peslewicz lub Peszlewicz h. Szeptycki
Pestrzyński h. Cholewa
Peszkowski h. Jastrzębiec
Peszy(e)ński h. Cholewa
Pet(a) h. Haubicki
Petej h. Lewart
Petelczyc h. Pobóg II, Prawdzic
Petersen h. własny
Petkiewicz h. Leliwa
Petko h. Łabędź
Petkowski h. Jastrzębiec
Petkun h. Kościesza
Petra(y)życki h. Pielesz
Petraszewicz h. Junosza, Sas
Petraszkiewicz h. Nałęcz
Petraszkowicz h. Lis
Petrellewicz h. Prus II, Tarnawa
Petroch h. Leliwa
Petrowicki h. Pilawa
Petrowicz h. Lis
Petroze(o)lin h. Ślepowron
Petru h. własny
Petrulewicz h. Pobóg, Prus III
Petrusewicz h. Łabędź, Prus I, Radwan
Petrusiewicz h. Jastrzębiec, Łabędź, Prus I, Trąby
Petruszewicz h. Jastrzębiec, Leliwa, Łabędź, Radwan, Trąby
Petruszewski h. Radwan
Petryczy h. własny
Petryczyn h. Prus I
Petryk h. Półkozic, Tarnawa
Petrykowicz h. Pobóg
Petrykowski h. Drogomir, Kuszaba, Nałęcz, Odrowąż, Tarnawa, Własne
Petryszczewicz h. Nornicki
Petrzyński h. Cholewa
Pett h. Jastrzębiec
Petuszyński h. Gozdawa
Pety h. Lewart
Petyhorski h. Leliwa
Pez(ż)arski h. Pomian
Pęche(o)rzewski h. Nałęcz
Pęcherski h. Roch II
Pęcherzowski h. Bokij
Pęchowski h. Grzymała, Nieczuja
Pęcicki h. Roch II
Pęcławski h. Biberstein, Jastrzębiec
Pęczalski h. Pilawa
Pęczelicki h. Grzymała
Pęczelski h. Grzymała, Pilawa
Pęczkowski h. Grzymała VI, Suchekomnaty
Pęczlicki h. Grzymała
Pęczycki h. Roch I
Pęczykowski h. Korab
Pęczyński h. Grzymała, Roch
Pęgowski h. Ostoja, Sulima
Pękalski h. Odrowąż
Pękawka h. własny
Pękosławski h. Abdank, Dębno, Ostoja
Pękoszewski h. Rawicz, Tępa Podkowa
Pękowski h. Ostoja
Pępecki h. Poraj
Pęperski h. Radwan
Pęperzyński h. Kuszaba, Łodzia, Radwan
Pępicki h. Poraj
Pępowski h. Doliwa, Gozdawa, Poronia
Pęsa h. Ślepowron
Pęski h. Roch, Ramułt, Ślepowron
Pęszyński h. Cholewa
Pętkowski h. Jastrzębiec, Junosza, Ostoja, Pernus
Pętlicki h. Owada
Pętliński h. Pobóg
Pęza h. Ślepowron
Pfelsdorf h. własny
Phoski h. Bogorya
Piadlewski h. Lubicz
Piadziczowski h. Dębno
Piadziewicz h. Cholewa
Piadziewski lub Piadzewski h. Lubicz V
Piandziczewski h. Dębno
Piankowski h. Junosza
Pianocki h. Glaubicz
Pianowski h. Glaubicz, Junosza, Topór
Piasecki h. Gozdawa, Janina, Nałęcz, Rawicz, Roch, Wąż, Zabawa, Zadora
Piaseczyński h. Lis
Piasewicz h. Pogonia
Piaskowski h. Junosza, Ogończyk, Sowa II, Ostoja,
Piasocki h. Lis
Piastowski h. Abdank
Piaszczyński h. Leliwa, Ostoja
Piaśnicki h. Śreniawa
Piat h. Ostoja
Piatychorowicz h. Szeliga
Piatyr h. Pietyróg
Piączyński h. Ogończyk
Piądziewski h. Lubicz
Piątkowski h. Grzymała, Junosza, Korab, Łodzia, Ogończyk, Prawdzic, Szeliga, własny
Pichelstein h. Kapus
Piczek h. Lubicz, Szreniawa
Piczkowski h. Abdank, Lubicz
Piec(ewski) h. Kuszaba, Pilawa
Piecek h. Trąby
Piechocki h. Leliwa
Piechotka h. Lubicz
Piechowski h. Leliwa, Ogończyk, Rogala
Pieckiewicz h. Trąby
Piecowski h. Pilawa
Pieczanowski h. Korab
Pieczątkowski h. Radwan
Pieczenga lub Pieczęga h. Lis
Pieczewski h. Kuszaba
Pieczkowski h. Jelita, Lubicz, Strzemię, własny
Piecznowski h. Korab
Pieczonka h. Lis
Pieczychojski h. Bokij
Pieczychojski h. Gozdawa
Pieczychowski h. Leliwa
Pieczychwostki h. Gozdawa
Pieczyfortski h. Jasieńczyk
Pieczyfostski h. Bokij
Pieczykowski h. Jelita
Pieczymucha h. Sulima
Pieczynga h. Lis
Pieczyński h. Bończa, Godula
Pieczyski h. Pilawa
Piećko h. Trąby
Piegłowski h. Nałęcz
Piejewski h. Lubicz
Piekarski h. Dębno, Leszczyc, Niesobia, Półkozic, Rola, Topór
Piekiewicz h. Trąby
Piekucki h. Roch III
Piekut h. Lubicz
Piekutowski h. Lubicz, Pudwels
Pielaczyński h. Pielesz
Pielasz h. Pielesz, Trzaska
Pielaszkowski h. Roch III
Pielat h. Nowina
Pielchowski h. Jastrzębiec
Pielecki h. Sas, Topór
Pieles h. Nabram
Pielesz(yc) h. Pielesz, Salamandra
Pielgrzym h. Pielgrzymy, Nabram
Pielgrzymowski h. Prus I, własny
Piels(sz) lub Pielstowski h. Nabram, Zabawa
Pielski h. Przerowa
Pielwiecki lub Pielwicki h. Śreniawa
Pieniążek h. Jelita, Leliwa, Odrowąż, Pomian, Prus II, własny
Pienicki h. Ślepowron
Pieńczykowski h. Jastrzębiec, Korab, Lubicz
Pieńkiewicz h. Trąby
Pieńkowski h. Okuń, Suchekomnaty, Trąby
Piepol h. Sulima
Pierocki h. Zabawa
Pierożek h. Biberstein
Pierski h. Grzymała, Nałęcz
Piersnicki h. Jastrzębiec
Pierszchała h. Gozdawa
Pierszyński h. Ostoja
Pierścień h. Drogosław
Pierściński h. Prus I, Ramułt
Pieruc(s)ki h. Korab
Pierzcha h. własny
Pierzcha(j)Ło h. Roch
Pierzchalski h. Pobóg, Rudnica
Pierzchała h. Gozdawa, Jastrzębiec, Roch, Roch II, Strzemię
Pierzchliński h. Leszczyc
Pierzchnowski lub Pierzcheński h. Grzymała
Pierzchowski h. Pierzcha
Pierzciński h. Ramułt
Pierzczewski h. Ossorya
Pierzkiewicz h. Roch
Pierzynowski h. Pobóg
Pierzyński h. Korab, Pilawa
Piesek h. Leszczyc
Piesgajło h. Szemiot
Pieskiewicz h. Łada
Pieskowski h. Junosza, Ossorya
Piestnik h. własny
Piestrzecki h. Nowina, Półkozic
Piestrzycki h. Półkozic
Pieszczański h. Piszczański
Pieszka lub Pieszko h. Lubicz
Pieszkiewicz h. Cholewa, Łada
Pieszko h. Lubicz
Pieszkowski h. Jastrzębiec, Junosza, Lubicz, Rawicz
Pieszyński h. Pisieński
Pieścior(rz)ecki lub Pieściorowski h. Grabie
Pieślak h. Drzewica, Kościesza, Lis, Pielesz, Syrokomla
Pieślewicz h. Szeptycki
Pietkiewicz h. Działosza, Jastrzębiec, Leliwa, Lis, Odrowąż, Pomian, Radwan, Topór, Trąby, Trzaska, Znin
Pietkowicz h. Lubicz, Działosza
Pietkowski h. Pomian
Pietkun h. Kościesza
Pietnicki h. Ślepowron
Pietras lub Pietrasz h. Ogończyk
Pietrasiewicz h. Dołęga, własny
Pietraszewicz h. Dołęga, Godziemba, Ogończyk, Pobóg, Przyjaciel, Radwan, własny
Pietraszewski h. Korab, Radwan
Pietraszkiewicz h. Łabędź, Nałęcz, Pomian
Pietraszko h. Gryf, Lubicz, Leliwa, Nałęcz, Szeliga
Pietrowicz h. Krucini
Pietrowski h. Junosza
Pietrski h. Grzymała
Pietrusewicz h. Jastrzębiec, Prus I
Pietrusiewicz h. Pomian, Radwan
Pietrusiński h. Nałęcz
Pietruski h. Starykoń
Pietruszewicz h. Pomian, Radwan
Pietruszewski h. Radwan
Pietrykowski h. Juńczyk
Pietrzejowski h. Roch III
Pietrzkiewicz h. Ostoja
Pietrzycki h. własny
Pietrzykowski h. Godziemba, Juńczyk, Radwan
Pietrzyniec h. własny
Pietuch h. Jelita, Prus III
Pietyróg h. własny
Piewcewicz h. Świat
Pięcznowski lub Pięczniewski h. Korab
Piędzicki h. Kopacz
Piędziszowski h. Dębno
Pięta h. Pomian
Piętka h. Abdank, Pomian, Ślepowron
Piętkiewicz h. Pomian, Trąby
Piętkowicz h. Pomian
Piętkowski h. Łabędź, Pomian
Pigatz h. Zadora
Pigienicki h. Ślepowron
Pigłowski h. Leliwa, Nałęcz, Sokola
Pijakowski h. Jelita
Pijanowski h. Junosza, Oksza, Topór
Pikarski h. Berszten, Półkozic
Pikiel h. Dębno, Dryja, Prus
Pikolar h. własny
Piktanowicz h. Hołobok
Pikturn h. Odrowąż
Pikturno(a) h. Dębno
Pikulski h. Rogala
Pikus h. Pogonia
Pikuz(ż) h. Prus I
Pil(l)ar h. Pelikan
Pilarski h. Ostoja
Pilaszkowski h. Roch III
Pilat h. Nowina
Pilatowski h. Nowina
Pilawski h. Jastrzębiec, Ostoja, Nałęcz, Pilawa
Pilch h. Jastrzębiec, Łada
Pilchowski h. Achinger, Jastrzębiec, Łada, Nowina, Rola, Rogala, Szeliga, własny
Pilcicki h. Topór
Pilczycki h. Topór
Pilecki h. Ciołek, Leliwa, Łabędź, Topór, własny
Pilichowski h. Jastrzębiec, Nałęcz, Nowina, Ogończyk, Rogala
Pilik h. Rogala, Sas
Piliński h. własny
Pilitowski h. Brodzic
Pilityński h. Brodzic
Pilkiewicz h. Rogala
Pilko h. Rogala
Pilli h. Kietlicz
Piltowski h. Brodzic
Piłat h. Nowina
Piłchowski h. Jastrzębiec
Piłsudski h. własny
Piłudzki h. Komoniaka
Piłwo h. Pobóg
Pinabel h. Drzewica
Piniński h. Jastrzębiec, Ślepowron
Pinkowski h. Suchekomnaty
Pinoci lub Pinocki h. własny
Pintowski h. Grzymała
Pińczowski h. Dębno
Piński h. Brodzic, Lubicz
Piorecki h. Znin
Piorowski h. Nałęcz
Piorun h. Leliwa
Piorunowski h. Poraj
Piot(t)uch h. Prus III
Piot(t)uch h. Jelita, Nieczuja, Prus III
Piotras h. Ogończyk
Piotrasz h. Poraj
Piotraszewski h. Abdank
Piotraszko h. Korab, Roch III, Szeliga
Piotrkowczyk h. Pilawa
Piotrkowicz h. Belina
Piotrkowski h. Jasieńczyk, Nieczuja, Pomian, Topór, Wężyk
Piotrowicki h. Pilawa
Piotrowicz h. Belina, Leliwa, Lubicz, Nałęcz, Murdelio, Ogończyk, Własne
Piotrowin h. Junosza, Nałęcz
Piotrowski h. Abdank, Belina, Ginwiłł, Gozdawa, Jastrzębiec, Junosza, Korwin, Kotwica, Nieczuja, Leliwa, Lis, Poraj, Prus I, Przerowa, Rawicz, Ślepowron, Świnka, własny
Piotruchowski h. Abdank
Piotruski h. Starykoń
Piotruszewski h. Korab, Radwan
Piórkowski h. Leliwa, Ogończyk
Pióro h. Bończa, Ślepowron
Pipa h. Sulima
Pipka h. Pypka
Piramowicz h. Odrowąż
Pirawski h. własny
Pirocki h. Jastrzębiec, Prus I, Zabawa
Pirog lub Pirok h. Pobóg
Piroński h. Czewoja
Piroski h. Poraj
Pirski h. Nałęcz
Pirucki h. Zabawa
Piruski h. Nałęcz, Pilawa
Pisanka(o) h. Lubicz, Prus I, III
Pisański h. własny
Pisarski h. Gozdawa, Łabędź, Śreniawa
Pisarzewski h. Starykoń, Ślepowron, Topór
Pisarzowski h. własny
Pisczało h. Pobóg
Pisecki h. Wąż
Pisieński lub Pisiński h. Pisieński
Piskarzewski h. Łuk, Ogończyk
Piski h. Ślepowron
Piskorek lub Piskorski h. Dołęga
Piskorzewski h. Godula, Gryf
Piskoszewski h. Maszkiewicz
Piskowski h. Pomian, Ślepowron, Sas
Pisulski h. Krzywda
Piszczański h. własny
Piszczatowski h. Lubicz, Prus, Rola
Piszkowicz h. Jelita
Piszkowski h. Ślepowron
Piśnicki, h. Korczak
Pitowski lub Pitkowski h. Nowina
Pitschman h. Krucini
Piwakowski h. Jelita
Piwko h. Abdank, Radwan, Trąby
Piwkowicz h. Radwan
Piwnicki h. Trąby, własny
Piwo h. Prawdzic
Piwoni h. Napiwoń, Prawdzic
Piwonia h. Prawdzic
Piwoński h. Prawdzic
Pizar h. Pelikan
Pladziewicz h. Łabędź
Plag(g)a h. Topór
Plas(ss)ewicz h. Świeńczyc
Plaska h. Topór
Plaskota h. Rawicz
Plaskowski h. Druck, Topór
Plastwig h. Kos
Plat h. własny
Platemberg h. Łagoda
Plater h. własny
Pląchocki h. Szeliga
Pląskowski h. Oksza, Topór
Plebański h. Junosza
Plechniewicz h. Półkozic
Plechowski h. Ratułd, Topór
Plecki h. własny
Plejer h. Orla
Plejewski h. Lubicz
Plemię(en)cki lub Plemiątski lub Plemiński h. Plemięcki
Plenchow h. własny
Pleskaczewski h. Ślepowron
Pleskowski h. Pleszkowski
Pleszczyński h. Rola
Pleszewski h. Sulima, Topór
Pleszko h. Pogonia
Pleszkowski h. własny
Pleszowski h. Topór
Pleszyński h. Rola
Pleśniewicz h. Odrowąż, Radwan, własny
Plewa h. Łukocz
Plewako(a) h. Pogonia, Przeginia
Plewiński h. Nieczuja, Prus III, Roch III
Plewka h. Roch III
Pleżniewicz h. Odrowąż
Plędzicki h. Kopacz
Plichci(czy)ński h. Radwan
Plichta h. Półkozic
Plinkowski h. Pomian
Pliski h. Prus I
Pliskowski lub Pliszkowski h. Pogonia
Pliszcza h. Pogonia
Pliszczyński h. Pogonia
Pliszka h. Pogonia, Półkozic
Plochentz lub Plochnicki h. własny
Ploetz h. Łabędź
Pluciński h. Szeliga, Ślepowron
Plus(z)kow h. Pogoń Lit.
Pluskiewicz h. własny
Pluskowę(wię)ski h. Rubach
Pluszcz h. Lubicz
Pluszcze(o)wski h. Lubicz
Pluszkiewicz h. Łuk, Pniejnia
Pluszkowski h. Lubicz
Pluszwic h. Kos
Pluśniak h. Lubicz
Pluta h. Korwin, Kuszaba, Lubicz, Trzy Gwiazdy, Zagłoba
Pluto h. Korwin, Trzy Gwiazdy
Plutowski h. Płotowski
Pluzeński h. Kietlicz
Plużewski h. Kicki
Pła(j)ski lub Płaska h. Topór
Płachecki h. Haubicki, Rogala
Płachocki h. Jastrzębiec
Płaczkowski h. Śreniawa
Płaskot(a) h. Rawicz
Płaskowi(ie)cki h. Poraj
Płaskowski h. Hipocentaur, Topór
Płaszczyński h. Lubicz
Płaszkiewicz h. Poraj
Płaszkowski h. Śreniawa
Płaszowski h. Syrokomla
Płatkowski h. Odrowąż
Płatuść h. Pilawa, Zadora
Pławiński h. Junosza, Leliwa
Pławski h. Plater, Radwan
Płaza h. Gozdawa, Topór, Warnia
Płazowski h. Lubicz
Płąchocki h. Szeliga
Płąskowski h. Oksza
Płochocki h. Ossorya, Roch II, Szeliga
Płochut h. Półkozic
Płocki h. Prawdzic, Rawicz, Topór
Płodownicki h. Dąbrowa
Płodowski h. Leszczyc, Lubicz
Płodziński h. Rawicz
Płom(i)kowski h. Pomian
Płomieński lub Płomiński h. Pobóg
Płomkowicki h. Pomian
Płomykowski h. Leszczyc
Płonczyk h. Glaubicz
Płonczyński h. Glaubicz, Sas
Płoniański h. Prus I
Płonka h. Prus I
Płonkowski h. Pomian
Płonowski h. Prus I
Płończyk h. Bończa
Płoński h. Prus I, Rola, własny
Płoski h. Jasieńczyk, Prus I
Płoskoński h. Korczak
Płoszczański h. Sas
Płoszczewski h. Lubicz
Płoszczyński h. Sas
Płoszowski h. Odrowąż
Płotnicki h. Sas, Topór
Płotowski h. własny
Płowi(ie)ński h. Trąby
Płowski h. Prus I
Płuchowski h. Wczele
Płudowski h. Lubicz
Płuksnio(a) h. Samson, Zadora
Płuszczewski h. Lubicz, Łabędź, Ślepowron, własny
Płużański h. Radwan
Płużnicki h. Trzy Radła
Pnieiński h. Pniejnia
Pniejniński h. Pniejnia
Pniewski h. Abdank, Dołęga, Jastrzębiec, Łuk, Nałęcz, Odrowąż, Rola, Ślepowron
Pniowski h. Abdank, Nałęcz, Odrowąż
Po(h)l h. własny
Pobiedziński h. Gryf
Pobikrowski h. Bawola Głowa, Półkozic
Pobłocki h. Leliwa, własny
Pobojewski h. Pobóg
Pobolski h. Brochwicz III
Poborowski h. Starykoń
Poborski h. Topór, Zaremba
Pobożanin h. Pobóg
Poburski h. Topór, Zaremba
Pocernacki h. Pobóg
Pochner h. Kotwicz
Pochocki h. Nowina
Pochowski h. Poraj
Pochyły h. własny
Pociej h. własny
Pociszewski h. Kościesza
Poczapowski h. Korsak
Poczernicki h. Prawdzic
Poczobot(d) lub Poczobut(t) h. Pogonia
Poczopowicz h. Leszczyc
Poczujp h. Kościesza
Poczyrnicki h. Prawdzic
Podberes(z)ki h. Własne
Podbielski h. Półkozic, Trzaska
Podbipięta h. Gozdawa, Zerwikaptur
Podborski h. Jastrzębiec
Podbrzeski h. Świnka
Podchocim(ń)ski h. własny
Podczaski h. Poraj, Rawicz, Rola, Ślepowron
Podczaszyński h. Rawicz
Podczernicki h. Prawdzic
Poddembski h. Godziemba, Rawicz
Poddębski h. Rawicz
Podegimski h. Nowina
Podegrodzki h. Gryf
Podejko h. Korab
Podernia h. Ślepowron
Poderski h. Rawicz
Podfilipski h. Ciołek, Pilawa
Podgajewski h. Pilawa
Podgolia h. Korczak
Podgorski h. Leliwa
Podgórski h. Belina, Dołęga, Jelita, Odrowąż, Ostoja, Pilawa, Pobóg, Sas, własny
Podgrodziedzki h. Korczak
Podgrodzki h. Gryf
Podgurski h. Sas
Podhaj(y)ski h. Łabędź, Pobóg
Podhajecki h. Leliwa, Pilawa, Pobóg, Sas
Podhorecki h. Belina, Sas
Podhorode(y)ński h. Korczak
Podhorodecki h. Belina, Sas
Podhorski h. Brodzic, własny
Podjaski h. Dąbrowa, Księżyc, Lew, Trzy Gwiazdy, Własne
Podkamer h. własny
Podkocki h. Nałęcz
Podkoński h. Rawicz
Podkowa h. Dąbrowa
Podkowicz h. Dołęga
Podlaski h. Leliwa Iv
Podlecki h. Bogorya, Grzymała, Nałęcz, Rola
Podlesiecki h. Drzewica, Sas
Podleski h. Bogorya, Doliwa, Dołęga, Grzymała, Nowina, Poraj, Prus I, III, Przerowa
Podleśny h. Przerowa
Podlewski h. Bogorya, Grzymała, Dołęga, Poraj, Prus III
Podlęski h. Leliwa
Podlipski h. Gozdawa
Podliszewski h. Przerowa
Podlodowski h. Janina
Podłęski h. Bogorya, Leliwa, Poraj
Podłuski h. Sas
Podmichalski h. własny
Podniesiński h. Radwan
Podniestrzański h. Grzymała
Podobiedow h. Korczak
Podogrodzki h. Gryf
Podolak h. Nałęcz
Podole(i)ński h. Lewart
Podolec h. Dąbrowa
Podolecki h. Korczak, Strzemię, Wąż III
Podoleński h. Lewart
Podoliński h. Lewart, Wąż
Podolski h. Grzymała, Junosza, Nałęcz I, II, Pomian, Poraj
Podorecki h. Belina
Podoski h. Junosza, własny
Podrez h. Ogończyk
Podrzecki h. Ciołek, Pobóg
Podsędkowski h. Trzaska
Podskarbski h. Ostoja
Podskoczym h. Ostoja
Podsoński h. Szeliga
Podsosnowski h. Grzymała
Podstękalski h. Jelita
Podstolski h. Ciołek, Jelita, Postolski
Poduchowski h. Wyssogota
Podwerbecki lub Podwerbski h. Korczak
Podwiński h. Łuk
Podwodowski h. Łodzia
Podwysocki h. Ostoja, Sas
Podymiński h. Dołęga
Pog(a)rel h. własny
Pogajewski h. Pomian
Pogi(ie)rski h. Pobóg, własny
Pogłodowski h. Janina
Pogonowski h. Ogończyk, Pogonia
Pogorell h. Grzymała
Pogorski h. Leliwa, Ogończyk, Półkozic, własny
Pogorzelecki h. Grzymała
Pogorzelski h. Brodzic, Gozdawa, Grzymała, Kościesza, Krzywda, Wczele, Własne
Pogoski h. Półkozic
Pogórecki h. Belina
Pogórski h. Ogończyk
Pogroszewski h. Roch
Pogrzybowski h. Zaremba
Pogulski h. Ogończyk
Pogurski h. Ogończyk
Pohajewski h. Pomian
Pohorecki h. Kierdeja, Sas
Pohorski h. Półkozic
Pohoski h. Bogorya, Półkozic
Pohowicz h. Lis
Pohozy h. Lis
Pojałowski h. Wąż
Pojodziewicz h. Poraj
Pokarliński h. Ostoja
Poklatecki h. Pomian
Poklewski h. Kozieł II
Poklękowski h. Nałęcz
Pokłatecki h. Pomian
Pokłoński h. Pogoń Lit., Ślepowron
Pokora h. własny
Pokorski h. Pokora
Pokorszeński h. Kołmasz
Pokorszyński h. Łodzia
Pokorzyński h. Łodzia
Pokosławski h. Abdank
Pokoszczewski h. Radwan
Pokoszewski h. Radwan
Pokoszyński h. Łodzia
Pokotiło lub Pokotyłło h. Drzewica, Masalski V
Pokroszyński h. własny
Pokrywnicki h. Leliwa
Pokrzywnicki h. Bończa, Grzymała, Jastrzębiec, Jelita, Leliwa, Lubicz, własny
Poktyński h. własny
Pokubiało(a) h. Pomian
Pokutyński h. Brodzic, Pilawa, Prus, Sas
Pol h. Pohl
Pola h. własny
Polaczek h. Trzaska
Polak h. Abdank, Ostoja, Świnka
Polakowski h. Pokora
Polanowski h. Pobóg, własny
Polański h. Lubicz, Okno, Pokora, Sas, Tarnawa, Ułan, własny
Polaski h. Nałęcz, Półkozic
Polchowski h. Junosza
Polczyński h. Janta
Polencz h. Lubicz
Poleński h. Nałęcz
Poleski h. Gryf, Jastrzębiec, Jelita, Kalksztejn, Kos, Krzywda, Poraj, Puchała
Poletył(ł)o h. Trzywdar, Zagłoba
Polewczyński h. Poliwczyński
Polewicz h. Hipocentaur, Pobóg
Polewski h. Krzywda
Polib h. Łabędź
Polichnowski h. Dołęga
Policki h. Prawdzic
Policzyński h. własny
Polikarp h. Janina
Polikie(ko)wicz h. Gozdawa
Polikowski h. Jastrzębiec, Junosza, Prus I
Polip h. Łabędź
Politalski h. Ostoja
Politański h. Ostoja
Politowski h. Brodzic, Ostoja
Poliwczyński h. własny
Polkowski h. Jastrzębiec, Junosza, Prus I
Polpanke h. Trzy Gwiazdy
Polski h. Korwin
Poł(ł)ukoń h. Hybryda
Połajewski h. Radwan
Połajowski h. Wąż
Połaniecki h. Strzemię
Połaski h. Nałęcz, Ślepowron
Poławski lub Połazki h. Nałęcz
Połchowski h. Junosza
Połczyński h. Janta
Połęcki h. Odrowąż
Połjanowski h. Pobóg
Połłupięta h. Zerwikaptur
Połnos h. Topór
Połochowski h. Jastrzębiec
Połocki h. Leliwa
Połomski h. Brochwicz II, Prus I, Pobóg
Połonicki h. Bełty
Połoniecki h. własny
Połoniewicz h. Leliwa
Połoński h. Leliwa, Pomian
Połotyński h. Połota
Połowiecki h. Pielesz
Połtorzycki h. Przyjaciel
Połtowicz lub Połtewicz lub Połtiewicz h. Mier
Połubiński h. Doliwa, własny
Połuchowski h. własny
Połucki h. Gryf
Połujan h. Pomian, Wieniawa
Połujański h. Starykoń
Połukord h. Radwan, Trupia Głowa
Pomarnacki h. Gozdawa, Strzała
Pomarzański h. Pobóg, Świnka
Pomarzeński h. Nieczuja
Pomaski h. Jastrzębiec, Połota, Trzaska
Pomejski h. Pomiski
Pomezański h. Nowina
Pomian(kowski) h. Pomian
Pomianowski h. Pomian, Ślepowron
Pomieski h. Łabędź
Pomiski lub Pomojski h. Pomiski
Pomorski h. Abdank, Łada, Sternberg, Trzy Gwiazdy
Pomorzański h. Dołęga, Świnka
Pomoski h. Pomiski
Pomowski h. Oksza
Pomuski h. Szeliga
Ponęcki h. Niesobia
Ponętowski h. Leszczyc, własny
Poniatowski h. Ciołek, Junosza, Łabędź, Śreniawa, własny
Poniecki h. Ostoja
Ponikiewski h. Trzaska
Ponikowski h. Belina
Ponikwicki h. Korab, Pobóg
Poniński h. Łodzia, Roch, własny
Pontus(owicz) h. Podkowa
Ponyrko h. Herburt
Popczyński h. Jelita
Popek h. Podkowa (z krzyżem)
Popiel h. Nałęcz, Sulima, Sas
Popiele(a)wski h. Mandywel
Popielnicki h. Sas
Popielski h. Nałęcz
Popiełowski h. Rogala
Popin h. Sas
Popiński lub Popieński h. Lubicz
Popkowicz h. Sas
Popkowski h. Junosza, Leszczyc, Pomian
Popławski h. Drzewica, Godziemba, Jastrzębiec, Jelita, Leliwa, Rogala, Rola, Ślepowron, Trzaska
Popłoński h. Lubicz
Popokowski h. Pomian
Popowski h. Gozdawa, Leszczyc, Nałęcz, Nowina, Pobóg, Trzaska, Trzy Karpie
Poptrzebski h. Stankar
Poradowski h. Korab, Sas
Poradziński h. Nałęcz
Poraj h. własny
Porajo(e)wski h. Poraj
Porajski h. Poraj
Porazi(ży)cki h. Bochen
Poraziński h. Rawicz
Porażyński h. Radwan, Rawicz
Porcyanko h. Wręby
Porczyński h. Abdank, Jastrzębiec, Znin
Porę(em)ba h. Jastrzębiec
Porę(em)balski h. Sas II
Porę(em)biński h. Jastrzębiec, Prus I
Porę(em)bski h. Bogorya, Kornic, Nabram, Śreniawa, własny
Porębny h. własny
Porębowski h. Leszczyc
Poręczyński h. Jastrzębiec
Porkus h. Świnka
Poro(w)ski h. Oksza, Poronia, Roch
Porski h. Śreniawa
Portanty h. Korczak, własny
Portowski h. Lubicz
Porubski h. Kornic
Poruć h. Radwan, Rogala
Porude(y)ński lub Porudziński h. Belina
Porudowski h. Sas
Poruszewski h. Rogala
Porutowicz h. Radwan
Porwaniecki h. Korczak
Porwiński h. własny
Porycki h. Korybut, Pomian, Prawdzic
Porzecki h. Dąbrowa, Doliwa, Pomian
Porzeziński h. Poraj
Porzycki h. Dąbrowa
Porzyński h. Nałęcz
Posadowski h. własny
Posieni(ie)cki h. Prawdzic
Posiętowski h. Leszczyc
Poskoczym h. Ostoja
Poslewicz lub Poślewicz h. Późniak
Posłowski h. Pusłowski
Post(h) h. Nałęcz
Postawka h. Leliwa, Pogoń Lit.
Postękalski h. Jelita
Postnik h. Ostoja
Postolski h. własny
Postruc(s)ki h. Bończa
Postrumiejski h. Ostoja
Postrumieński h. Lis
Posudziewski h. Suszyński
Posułowicz h. Lubicz
Poszliński h. Lubicz
Poszokiński h. Znin
Poszyliński h. Trzaska
Poszylski h. Białynia
Pośnik h. Ostoja
Poświatowski h. Dryja
Poświński h. Ciołek
Poświst h. własny
Potapowicz h. Lubicz, Ostoja
Potarczycki h. Bełty
Potarzycki h. Nałęcz, własny
Potasowicki h. Drzewica
Potej zob. Pociej
Potelczyc h. Prawdzic
Potem(p)ski lub Potępski h. Odrowąż
Potemkin h. Własne
Potkański h. Brochwicz Odm.
Potocki h. Janina, Lubicz, Ostoja, Pilawa, Poraj, Szeliga, Śreniawa, Tępa Podkowa
Potoczyński h. Prus I
Potopowicz h. Łabędź
Potorzycki h. Bełty
Pototyński h. Połota
Potrykowski h. Dołęga, Drogomir, Kuszaba, Odrowąż, Półkozic, Rogala
Potrzas h. Rola
Potucki h. Gryf
Potulicki h. własny
Potuszyński h. Gozdawa
Potworowski h. Dębno, Półkozic
Potyralski h. Ślepowron
Powalski h. Rogala
Powała h. Ogończyk
Powczowski h. Jastrzębiec
Powęski h. Pawęza
Powęzowski h. Herburt
Powiatowski h. Ślepowron
Powicki h. Radwan
Powidzki h. Korab, Sternberg
Powierski h. Jastrzębiec
Powilewicz h. Łodzia
Powodowski h. Łodzia
Powoł(ołk)owski h. Rogala
Powołocki h. Przyjaciel
Powsiński h. Ciołek, Powszyński
Powsłowski h. Ciołek
Powstański h. Kościesza
Powszyński h. własny
Pozarzycki h. Pozorzycki
Poziemecki h. Pobóg
Poziemkowski lub Poziomak lub Pozimak h. Zagłoba
Poziomkiewicz h. własny
Poznański h. Ciołek, Jelita, Późniak, własny
Pozorzycki h. własny
Pozowski h. Dębno
Poźniak h. Grzymała, Późniak
Poźniakowski h. Późniak
Pożarko h. Bończa
Pożarowski h. Belina
Pożarski h. Pomian, Prawdzic
Pożaryc(s)ki h. Bełty, Pozorzycki
Pożerski h. Gierałt, Pomian
Pożniak h. Bełty
Pożoski h. Dębno
Pożowski h. Dębno
Półkoń h. Hybryda
Półtorakiewicz h. Sas
Półtorzycki h. Przyjaciel
Późniak h. Bełty
Prachwicz, h. Bończa
Pracki h. Późniak, Wieniawa
Praczyk h. Nieczuja
Pradzeński h. Grzymała
Prajs h. Nabram
Prakowski h. Radwan
Prandota h. Grzymała, Odrowąż, Rawicz, Szreniawa
Praski h. Nieczuja
Prasol lub Prasoł h. Nieczuja
Prassa h. własny
Pratkowski h. Jelita
Prawda h. Prawdzic
Prawdzikowski h. Prawdzic
Prawecki h. Kościesza
Prawidlnicki h. Bończa
Praznorski h. własny
Prażmowski h. Belina
Prażnicki h. Niezgoda
Prądnicki h. Dudkowicz
Prądzeński h. Grzymała
Prądzewski h. Nowina
Prądzyński h. Grzymała, Księżyc, Trzy Gwiazdy, Zadora, Własne
Prątnicki h. Ślepowron, własny
Prąz(ż)e(o)wski h. własny
Preczkowski h. Prus II
Preis(s) lub Preyss h. Jastrzębiec, Nabram, Prus I
Prejszowski h. Nabram
Prek lub Preck h. własny
Prendowski h. Korwin
Pretesze(o)wski h. Kietlicz
Pretf(tw)icz h. własny
Pretorius h. własny
Preuss h. Leliwa, Pomian, Prus III
Prewysz h. Dryja
Prey(ei)ten h. własny
Pręczkowski h. Prus II
Prędowski h. Korwin
Pri(y)ami h. Roch
Primus h. Łabędź
Princewicz h. Lis
Prisfield h. Prisfild
Proaczek h. Śreniawa
Probol lub Probole(ło)wski h. Abdank
Proboszcze(o)wski h. własny
Proboszewski h. Gozdawa
Procenko h. Korczak
Procewicz h. Sas
Procha(e)ński h. Gryf
Proczewicz h. Sas
Progulbicki h. Łabędź, Szreniawa
Prokopowicz h. Groty, Korczak, Lis, własny
Prokowski h. Radwan
Prokulbicki h. Łabędź
Prokuli h. Jastrzębiec
Prolesza h. Kandyba
Promieński h. Jelita
Promiński h. Szeliga
Promnicki h. Jelita
Promnicz h. własny
Prondzyński h. Trzy Gwiazdy, Zadora
Proniewicz h. Dąbrowa, Dołęga, Jelita, Korwin, Pobóg, Radwan
Proniewski h. Korwin, Ratułt, Szeliga
Pronowicz h. Orda
Prorwicz h. Plater
Pros(s)owski h. Przyjaciel
Prosiński h. Pomian, Rawicz, Ślepowron
Proski h. Samson
Proskowski h. Belina
Proskura h. Krzyżostrzał
Proskurenko h. Szeliga
Prosowski h. Przyjaciel
Prossewski h. Prus III
Prostek h. Lubicz
Prostyński h. Dąbrowa, Lubicz
Proszczeński h. Lubicz
Proszczewicz h. Lis VII, Pelikan
Proszczowicz h. Lis
Proszczyński h. Jelita
Proszeński h. Lubicz
Proszewski h. Prus III
Proszkowski h. Lubicz, Łada
Proszowski h. Odrowąż
Proszycki h. Ogończyk, Odyniec
Proszyński h. Gozdawa, Lubicz, Pomian, Ślepowron, własny
Prościewicz h. Pelikan
Protas(z)ewicz h. Drzewica
Protaso(ie)wicz h. Drzewica, Jastrzębiec, własny
Protaszewicz h. Drzewica, Jastrzębiec
Prowana(i) h. własny
Prozor h. własny
Prozorkowicz h. Lis
Prozwicki h. Bogorya
Próchnicki h. Korczak
Prószewski h. Prus III
Prószkowski h. Lubicz
Prószyński h. Lubicz, Łada
Prucha(e)ński h. Gryf
Pruchnicki h. Korczak
Prumieński h. Szeliga
Pruński h. Pogoń Lit.
Prus(s) h. Prus I, Prus IId
Prusewicz h. Prus I
Prusiecki h. Prus III, Wieniawa
Prusieński h. Rawicz
Prusimski h. Nałęcz
Prusinowski h. Pobóg, Sas, Topór
Prusiński h. Rawicz
Pruski h. Jastrzębiec, Leliwa, Nowina, Prus II, III, Prawdzic, Rola, Świeńczyc, Trach
Pruskowski h. Prus III
Pruszak h. Leliwa, Pielesz
Pruszakiewicz h. Pielesz
Pruszanowski h. Prus I
Pruszek h. Rola
Pruszewski h. Prus I
Pruszkowski h. Brochwicz II, Jastrzębiec, Łada, Nowina, Ogończyk, Odrowąż, Prus III, Roch, własny
Pruszyński h. Rawicz, Ogończyk, Nałęcz
Pruśki h. Prus II
Pruśliński h. Abdank
Prychabski h. Druck
Prymus h. Łabędź
Prysiewicz h. Dołęga, Prus I
Pryssewicz h. Dołęga
Pryszmont h. Łabędź, Pobóg, Rawicz
Pryszmony h. Pobóg
Prytwicz h. Wczele
Pryzkint lub Pryżgint h. Niesobia, Pobóg
Przanowski h. Jastrzębiec, Lubicz, Nowina
Prządzewski h. Grzymała, Nowina
Przeb(ę)endowski h. własny
Przebojewski h. Pomian
Przebołowski h. własny
Przebora h. Nałęcz III
Przeborowski h. Abdank, Glaubicz, Lubicz
Przechadzki h. Prus III
Przechalski h. Prus III
Przechocki h. Dąbrowa, Prus I
Przechowski h. Prus I
Przecieski h. Kopacz
Przeciszewski h. Glaubicz, Grzymała, Roch, Rogala
Przeciszowski h. Jastrzębiec
Przecławski h. Glaubicz, Krupka, Pomian, Zadora
Przeczeń h. Korab
Przeczkowski h. Szeliga
Przedborowski h. Poraj
Przedborski h. Gozdawa
Przedniewski h. Gozdawa
Przedoje(o)wski h. Junosza
Przedomski h. Bogorya
Przedpełski h. Jastrzębiec
Przedpolski h. Jastrzębiec
Przedrzymirski h. Łuk
Przedwieczorski h. Nałęcz
Przedwojewski h. Lubicz, Odrowąż, Ras II
Przedwolszowski h. Kietlicz, własny
Przedworski h. Odrowąż
Przedzewski h. Junosza
Przedziecki h. Pierzchała
Przedzielnicki h. Korczak
Przedziński, h. Jastrzębiec
Przedzowski h. Junosza
Przedzyński h. Nałęcz
Przedżymirski h. Łuk
Przegaliński h. Lubicz, Przegonia
Przejrzeński h. Grzymała
Przejuski h. Sulima
Przejuszyn h. Sulima
Przekora h. Łodzia
Przekuleja h. Doliwa
Przełaski h. Glaubicz
Przełęcki h. Nieczuja
Przełomiński lub Przełomski h. Ślepowron
Przełubski h. Pilawa
Przem(i)ęcki h. własny
Przemankowski h. Półkozic
Przemieniecki h. Abdank, Drzewica
Przemiński h. Gozdawa
Przeniewski h. Korab
Przepałkowski h. Jastrzębiec, Przegonia
Przepiórkowski h. Poraj
Przeracki lub Przeradzki h. Jasieńczyk
Przeradowski h. Półkozic
Przeradzki h. Jasieńczyk, Jastrzębiec, Zagłoba
Przerę(em)bski h. własny
Przerownicki h. Junosza
Przerowski h. Junosza, Przerowa
Przesiadłowski h. Szeliga
Przesiecki h. Jastrzębiec, Nowina
Przesławski h. Półkozic
Przesmycki h. Kuszaba, Przerowa, Ślepowron
Przespolewski h. Topór
Przestankowski h. Dębno
Przestrzelski h. Jastrzębiec, Ślepowron
Przeszmiński h. Ostoja
Prześmiński h. Gozdawa, Ostoja, Kuszaba
Przeto(e)cki h. Dołęga, Nałęcz, Orla
Przeuski h. Sulima
Przewalski h. Łuk
Przewłocki h. Bodziec, Brodzic, Orla, Prus I
Przeworski h. Przewoski
Przewoski h. Nałęcz, własny
Przewoziecki h. własny
Przewó(u)ski h. Przewoski
Przewski h. Prus I
Przezdomski h. Przeginia
Przezdybski h. Ostoja
Przezdziecki h. Łada, Prus I, Roch III, Ślepowron
Przezwi(y)cki h. Abdank
Przezwocki h. Janina, Junosza, Ostoja
Przędzielski h. Nałęcz
Przędziński h. Lis
Przędzowski h. Junosza
Przędzyński h. Nałęcz
Przęśnicki h. Gozdawa
Przieski zob. Przyjeski
Przonowski h. Nowina
Przuławski h. Glaubicz
Przyałgowski h. Dołęga, Nieczuja
Przybel h. Śreniawa
Przybiński h. Glaubicz
Przybkowski h. Strzemię
Przybojewski h. Pomian
Przybora h. Nałęcz III, Syrokomla
Przyborowicz h. Grzymała
Przyborowski h. Abdank, Grzymała, Kościesza, Leliwa, Nałęcz, Poraj, Sulima, Ślepowron,
Przyborów h. Nałęcz
Przybranowski h. Pomian
Przybylski h. Abdank, Grzymała, Kościesza, Nowina
Przybyłek lub Przybyłko h. Grzymała
Przybyłko lub Przybyłek h. Grzymała
Przybyłowicz h. Sulima
Przybyłowski h. Grzymała, Jelita
Przybyłowski h. Grzymała Iv
Przybysławski h. Biberstein, Jasieńczyk, Lubicz, Nałęcz, Ostoja, Przestrzał, Strzemię, Wieniawa
Przybyszewski h. Gozdawa, Grzymała III, Osęk
Przybytniowski h. Topór
Przycho(w)ski h. Łabędź
Przychocki h. Kryszpin, Radwan, Trzaska
Przychodzki h. Trzaska
Przydkowski h. Radwan
Przydworski h. Odrowąż
Przygodziński h. Sulima
Przygodzki h. Radwan, Sulima
Przygrodzki h. Sas, Strzała
Przyjałgowski h. Dołęga, Nieczuja
Przyjemski h. Rawicz
Przyjeski h. własny
Przykuleja h. Doliwa
Przylepski h. Drogosław
Przyłęcki h. Nieczuja, Nałęcz, Śreniawa
Przyłęski h. Śreniawa
Przyłoski h. Sulima
Przyłubski h. Korczak, Pilawa, Poraj
Przyłucki h. Ślepowron
Przyłupski h. Korczak, Poraj
Przyłuski h. Biała, Lubicz, Rola, Sulima, Ślepowron
Przypkowski h. Nowina, Radwan
Przyradzki h. Jasieńczyk
Przyrański h. Poraj
Przyrownicki h. Doliwa, Junosza
Przysiecki h. Nowina
Przysiorowski h. Ślepowron
Przysłupski h. Poraj
Przystałowicz h. Rawicz
Przystałowski h. Łabędź
Przystanowski h. Pomian
Przystarski h. Przytarski
Przyszowski h. Łabędź
Przyszychocki h. Gozdawa
Przyszychowski h. Gozdawa, Przyjaciel
Przyt(d)kowski h. Strzemię
Przytarski h. własny
Przytulski h. Lubicz, Prawdzic, Przyjaciel
Przywidzki h. Leliwa, własny
Przywieczerzyński h. Nałęcz
Przywiński h. Bończa
Przyziewski zob. Przyjeski
Psarski h. Abdank, Jastrzębiec, Pomian
Psciński h. Leszczyc
Psojecki h. własny
Pstrąg h. Jasieńczyk, Szeliga
Pstrągowski h. Jasieńczyk
Pstrocki h. Leliwa
Pstrokoński h. Gąska, Poraj
Pstroski h. Warnia
Pstrowicz h. Nieczuja
Pstrowski h. Poraj
Psucki h. Grabie
Psurski h. Rola
Pszczołecki h. Śreniawa
Pszczó(o)łkowski h. Jastrzębiec
Pszczyński h. Leszczyc, Rawicz
Pszeniczka h. Cholewa
Pszonek h. Trupia Głowa
Pszonka h. Janina, Jastrzębiec, Trąby
Ptaczek h. Kownia
Ptaczyński h. Orla
Ptak h. Amadej, Groty, Lubicz, Kownia
Ptaszek h. Jastrzębiec, Strzemię
Ptaszewicz h. Korczak VII, Łopot
Ptaszkowski h. Gryzima
Ptaszycki h. Łabędź
Ptaszyński h. Leliwa, Odrowąż
Ptuszczewski h. Korwin
Pucdrowski h. Junosza
Pucek h. Rola, Godziemba
Puchaczewski h. Syrokomla
Puchalski h. Pobóg, Prus I, III, Puchała, Ślepowron, Świeńczyc, własny
Puchała h. Wieniawa, własny
Puchłowski h. Puchała
Puchniowski h. Lewart
Puciata h. Przyjaciel, Syrokomla, własny
Puciatczyc h. Druck, Syrokomla
Puciato h. Przyjaciel
Puciatowski h. Strzała
Puciatyc(z) h. Puciata
Puciłowski h. Junosza, Orla, Szaława
Pucko h. Godziemba
Puczek h. Godziemba
Pucznie(o)wski h. Abdank
Puczycki h. Ostoja
Pudelski h. Jelita
Pudernia h. Ślepowron
Pudliński h. Kościesza
Pudliszkowski h. Abdank
Pudłowski h. własny
Pudwels h. własny
Pugaczewski h. Syrokomla
Puiss h. Prawdzic
Puj(y)kiewicz lub Pujkowicz h. Łabędź
Puj(y)kowski h. Pobóg
Pukarze(o)wski h. Śreniawa
Pukawka h. Kościesza
Pukiel h. Rawicz
Pukielewicz h. Hipocentaur
Pukień h. Poraj
Pukinicki h. Rawicz
Pukiński h. Pielesz, Rudnica
Pukl h. Rawicz
Puklatecki h. Pomian
Puklewicz h. Abdank
Puklicz h. Ślepowron
Pukoszek h. Abdank
Pukszta h. własny
Pukszto h. Kościesza
Puli h. Kietlicz
Pulia h. Syrokomla
Pulikowski h. Junosza
Pulnarowicz h. Nałęcz
Pułacki h. Ślepowron
Pułaski h. Cholewa, Pomian, Poraj, Półkozic, Szreniawa, Ślepowron
Puławski h. Poraj
Pułczyński h. Nałęcz
Pułtorakiewicz h. Sas
Pułtorzycki h. Przyjaciel
Puniewski h. Godziemba
Punikiewski h. Rogala
Punikowski h. Gozdawa, Lubicz
Puntus h. Pokora
Pupart h. własny
Pupkiewicz h. Pypka
Purwiński h. Nowina
Purycki h. Korybut
Puryna h. Brama
Purynowicz h. Brama
Puryszko(a) h. Prus I
Purzecki h. Pomian
Purzycki h. Dąbrowa, Doliwa, Pomian
Pusch h. własny
Pusłowski h. Ciołek, własny
Puszcz h. Jastrzębiec
Puszet lub Puget h. własny
Puszkar h. Ogończyk
Puszkarenko h. Ostoja
Puszkin h. Szeliga
Puszko h. Terebesz
Put(t)kamer h. Podkamer
Putel h. Odrowąż
Puti(y)anowicz h. Janina, Leliwa
Putianowski h. Strzała
Putiata lub Putiatycz zob. Puciata
Putiatycki lub Putyatycki h. Syrokomla
Putkowski h. Nałęcz, Pudwels
Putoszyński h. własny
Putrament h. Dołęga
Putwiński h. Abdank, Sas
Puzdrowski h. Junosza
Puzewski h. Prus III
Puzielewicz h. Ślepowron
Puzik h. Pokora
Puziowicz h. Sas
Puzłowski h. Pusłowski, Szeliga
Puzowski h. Kościesza, Szeliga
Puzyk h. Łodzia
Puzyna h. własny
Puzyno h. Leliwa
Puzynowski h. Odyniec, Ogończyk
Puzyrewski h. Kita, Przestrzał
Puzyrowicz h. Prus I
Pużewicz h. Lubicz
Pużewski h. Prus III
Pyczyński lub Pycz h. Nałęcz
Pyliński h. własny
Pypka h. własny
Pyrka h. Janina
Pyrski h. Belina
Pyrszewski h. Lew
Pyrys h. własny
Pyrzewski h. Przosna
Pysanka h. Prus III
Pyszczyński h. Leszczyc
Pyszkowski h. Ślepowron
Pysznicki h. Hołownia, Prus III
Pyszyński h. Korczak
Pytkowski lub Pytowski h. Nowina
Pywko h. Abdank