D – Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Tadeusz Gajl

Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Tadeusz Gajl

D

Dabar h. Przyjaciel
Dabiża lub Dabisz h. Jastrzębiec
Dabkowicz h. Korwin
Dabor h. Dowbor
Dabszewicz h. Pielesz
Dachlen h. Kościesza
Dachnowicz h. Korczak
Dachnowski h. Ślepowron
Dachowski h. Leszczyc, Łodzia
Dackiewicz h. Leliwa, Dębno
Daczewski h. Junosza, Ślepowron
Daćbóg h. Kozieł, Pniejnia
Daćkiewicz h. Dębno, Leliwa, Nowina
Dadzibog lub Dadzibóg h. Junosza, Pobóg, Radwan
Dadzibogowski h. Pobóg
Dadziwiłowicz h. Trąby
Dajnowski h. Krzywda
Dakniewicz h. Godziemba
Dakowski h. Jastrzębiec
Dalanowski h. Bończa
Dalawski h. Junosza
Dalechowski h. Gozdawa
Dalecki h. Junosza
Dalejowski h. Junosza
Daleszyński h. Korczak, Kotwicz, Wczele
Dalewicki h. Kościesza
Dalewski h. Krucini, Nowina
Dalibór h. własny
Daliński h. własny
Dalkiewicz h. Krzywda
Dalkowicz h. Korwin
Dalkowski h. Ogończyk
Dalmat h. Rawicz
Dalwicki h. Kościesza
Damaborski h. Topór
Dambicz h. Dębicz
Dambrowka h. Znin
Dambrowski h. Dąbrowa
Damecki h. Prus II
Damerau h. Leliwa
Damiański h. Jastrzębiec, Szreniawa
Damiecki h. Warnia
Damięcki h. Dąbrowa, Wąż
Damniowski h. Łabędź
Damowski h. Ostoja
Damujewski lub Damujowski h. Łabędź
Danaborski h. Topór
Danczenko h. Gozdawa
Danczykiewicz h. Janina
Dandelski h. Gozdawa
Danecki h. Leliwa
Danejko h. Sas
Danejkowicz h. Janina
Danewicz h. Świnka
Danewitz lub Dannvitz h. własny
Dangel h. Rola, własny
Dangiel h. własny
Danichowski h. Lew
Daniecki h. Prus II
Danielecki h. Półkozic, Dangiel II
Danielewicz h. Godziemba, Ostoja, Rola
Danielski h. Ostoja
Daniełowicz h. Godziemba
Daniełowski h. Rola
Daniewicz, h. Doliwa
Danikowski h. Lew, Półkozic
Danilecki h. Półkozic
Danilewicz h. Leliwa, Ostoja
Danilewski h. Cholewa
Daniło h. Leliwa
Daniłowicz h. Leliwa, Lis, Ostoja, Rola, Sas, Sulima
Daniłowski h. Lubicz, Sas
Danis(i)ewicz h. własny
Daniszewski h. Cholewa, Taczała, własny
Daniszowski h. Sas
Daniusiewicz h. Kojen
Dankiewicz h. Prawdzic
Dankowski h. Półkozic
Danowicz h. własny
Danowski h. Pomian, Krzywda, Suchekomnaty
Dantyszek h. własny
Dańkiewicz h. Prawdzic
Dańkowski h. Półkozic
Dar h. własny
Darewski h. Szreniawa, własny
Dargiewicz h. Dantyszek, Gołocki, Łuk, Ostoja, własny
Dargiłowicz h. Dołęga
Darglewicz h. Gołocki
Dargolewski lub Dargowicz h. Dargolewski
Dargużewicz lub Darguż h. Podkowa, Pobóg, własny
Darnowski h. Leszczyc
Darowski h. Nałęcz, Ostoja, Szreniawa, Ślepowron
Darselkow h. Machwicz
Darsen h. Dorzym
Darzyk h. Lew
Darzyński h. Lew
Daszczenko h. Leliwa
Daszczyński h. Łabędź
Daszewski h. Junosza
Daszkiewicz h. Korczak, Leliwa III, Sas, własny
Daszko h. Daszkiewicz
Daszkowicz h. Gliński, Leliwa, Prawdzic
Daszkowski h. Leliwa
Daugiert lub Daugird h. Mogiła
Daukowic(z) h. własny
Dauksza h. Pirzchała, Roch, Wadwicz
Daukszewicz h. Lubicz
Dawbor h. Dowbor
Dawda h. Jasieniecki
Dawgirt h. Mogiła
Dawidowicz h. Lubicz, Strzała, Syrokomla, Trąby
Dawidowski h. Jastrzębiec, Podkowa, Prus II, Prus III
Dawidson h. Jelec
Dawilowicz lub Dawiłowicz h. Sulima
Dawksza h. Pierzchała
Dawkszewicz h. Sas
Dawlaszewicz lub Dawleszewicz h. Samson
Dawrowski h. Nałęcz
Daynowski h. Krzywda
Dąb h. Kościesza, Leliwa, własny
Dąbek h. Lubicz
Dąbieński h. Odrowąż
Dąbkowski h. Junosza, Korczak, Lubicz, Półkozic
Dąbnicki h. Suchekomnaty
Dąbrowa h. własny
Dąbrowicz h. Dąbrowa
Dąbrowny h. Dąbrowa
Dąbrowski h. Abdank, Bawola Głowa, Cholewa, Dąbrowa, Dołęga, Drogosław, Godziemba, Grabie, Hołobok, Jastrzębiec, Jelita, Junosza, Korab, Korczak, Kuszaba, Leliwa, Lew, Lubicz, Nałęcz, Nieczuja, Ogończyk, Ossorya, Pierzcha, Pobóg, Poraj, Przerowa, Radwan, Rawicz, Rola, Sas, Ślepowron, Szeliga, Trzy Gwiazdy, Warnia, Zabawa, Zagłoba, Własne
Dąbski h. Godziemba, Prawdzic, Rola, Sternberg
Dąmbski h. Godziemba
Deben h. Korczak
Deboli h. własny
Debrzeński h. Samson
Decius(z) h. Topór, Deciusz
Dederkało h. własny
Dederko h. Dederkało
Dedkowicz h. Gozdawa
Dedowicz h. Cholewa
Dedyński h. Gozdawa
Dejanicz h. Gliszczyński
Dejdygolt h. Łabędź
Dejm lub Dejma h. Sulima
Dekański h. Sas
Dekert h. Trójstrzał
Delatyński h. Sas
Delencz h. Strzemię
Deleszkan h. Mora
Delinda h. Doliwa
Deliński h. Abdank
Delk h. Pobłocki
Delpacy h. własny
Delpes h. Ostoja
Dembic(z) h. Dębicz
Dembiński h. Abdank, Doliwa, Nieczuja, Odrowąż, Rawicz
Dembowicz h. Dąbrowa, Krzywda
Dembowiecki h. Poraj
Dembowski h. Jastrzębiec, Jelita, Kornicz, Ostoja, Prus II, własny
Demby h. Chorąbała
Demczyński h. Półkozic
Dementowicz h. Szeliga
Demkowicz h. Sas
Demlicz lub Demontowicz h. Szeliga, Wąż
Demożyrski h. Jastrzębiec
Demricz h. Drzewica
Demryc h. własny
Denewski h. Pilawa
Denhof h. własny
Denis h. własny
Denisewicz lub Denisowicz lub Deniszewicz h. Denis
Denisko h. Denis, Wukry
Dennemark h. Denmark
Denowski h. Wieniawa
Depka h. Księżyc
Depolt lub Depult h. Rawicz
Derbut h. Dryja, Korczak, Lubicz
Derewiński h. Korczak, Łuk
Deręgowski h. Rawicz
Dergolewski h. Dargolewski
Dergon lub Dergoński h. Rawicz
Derhun h. Rawicz
Derkon h. Rawicz
Derkoński h. Rawicz
Dermont lub Dermunt h. własny
Dernałowicz h. Lubicz
Derpowski h. Junosza
Dersław h. Godziemba, Jastrzębiec, Leszczyc, Nieczuja
Derszkow h. Pomian
Derszniak h. Korczak, Nałęcz
Dersztorff h. Nałęcz
Deryno h. Denis
Desier lub Desieur h. własny
Deskur h. własny
Despot zob. Deszpot
Dessau h. własny
Deszert h. Kłosy
Deszklewicz lub Deszklewniewicz h. Gozdawa
Deszkowski h. Chorągwie, Salamandra
Deszniański h. Wąż
Desznicki h. Godula
Desznowski h. Radwan
Deszpot h. własny
Desztrunk h. własny
Deszyński lub Deszniański h. Wąż
Detkowicz h. Gozdawa
Deubel h. Korczak
Dewejn h. Leliwa
Dewicz h. Trąby
Dewknetowicz lub Dewknotowicz h. Świnka
Deybel h. własny
Deydolt h. Łabędź
Deyma h. Sulima
Dębicki h. Chomąto, Gryf
Dębicz h. własny
Dębieński h. Odrowąż
Dębina h. Drzewica
Dębiński h. Doliwa, Odrowąż, Rawicz, Nieczuja
Dębnicki h. Poraj, Zagłoba
Dębołęcki h. Prawdzic
Dęboróg h. własny
Dębowiecki h. Dębno
Dębownik h. Zagłoba
Dębowski h. Jastrzębiec, Jelita, Prus II
Dębski h. Doliwa, Prawdzic, Radwan, Rawicz, Rola, Sternberg
Dęby h. Ślepowron
Dęmbski h. Rola
Diadkowski h. własny
Diakiewicz h. Dołęga
Diakowicz h. Wieliczko
Diakowski h. Dyakowski
Diatełowicz h. Tarnawa
Didkowski h. Sas
Dier h. Doliwa
Dimski h. Topór
Dinheim h. Prawdzic
Dinowski h. Krzywda
Dirgewicz h. Dantyszek
Ditrich h. Nałęcz
Dittelewski h. Cholewa
Djakowski h. Lubicz
Djus h. Bożawola
Dłoto h. Abdank
Dłotowski h. Wąż
Długajski h. własny
Długi h. Radwan
Długoborski h. Topór
Długochmil lub Długomil h. Trzy Radła
Długojewski lub Długojowski h. Prus I
Długokęcki h. Lis, Lubicz
Długołeński h. Grzymała
Długołęcki h. Grzymała, Leliwa, Pobóg
Długołęski h. Jastrzębiec
Długopolski h. Sas, Szeliga
Długoski h. Grzymała
Długosz h. Wieniawa
Długoszewski lub Długoszowski h. Wieniawa
Dłuski h. Grzymała, Kotwicz, Nałęcz, Nałęcz III, Półkozic, Trzaska
Dłutowski h. Wąż
Dłużewski h. Pobóg
Dłużniewski h. Doliwa, Dołęga, Pomian, Prus III
Dmiński h. Dołęga
Dmitraszko h. Sas
Dmitriew h. Nieczuja
Dmitrowicz h. Sas, Nieczuja
Dmitrowski h. Pilawa
Dmochowski h. Korwin, Pobóg
Dmosicki h. Ostoja
Dmosiński h. Kopacz
Dmoszewski h. Ogończyk
Dmoszycki h. Sas
Dmoszyński h. Ogończyk, Ostoja
Dmościcki h. Sas
Dmowski h. Denis, Pobóg
Dmuchowski h. Pobóg
Dmuszewski h. Ogończyk
Dmytrowicz h. Sas
Dniestrzański h. Sas
Dniński h. Dołęga
Dobaczewski h. Nałęcz
Dobaniewski h. Leliwa
Dobaniowski h. Jastrzębiec, Ostoja
Dobczyński h. Zadora
Dobek h. Dryja, Gryf, Trąby
Dobenek h. własny
Doberski h. Gryf
Dobiasz, h. Szeliga
Dobiecki h. Grzymała, Jastrzębiec, Ogończyk, Ossorya
Dobiejewski h. Wczele
Dobiejowski h. Doliwa
Dobielewski h. Ostoja
Dobieski h. Pobóg
Dobiesławski h. Tępa Podkowa
Dobiesz h. Doliwa, Szeliga
Dobieszewski h. Oksza, Szeliga
Dobieszkowski h. Nieczuja
Dobiński h. Rola, Trąby
Dobkiewicz h. Doliwa, Giejsztor, Gryf, Korwin, Lis, Lubicz, Trąby, Wczele
Dobkint h. Korab
Dobko h. Gryf
Dobkowicz h. Gieysztor
Dobkowski h. Kościesza, Łada, Jastrzębiec
Doblinowicz h. Dołęga
Doborski h. Niezgoda
Doboszyński h. Abdank
Dobożyński h. Lubicz
Dobraczewski h. Korczak
Dobraczyński h. Korczak, Prus
Dobrakowski h. Gozdawa
Dobraniecki h. Rawicz
Dobratycki h. Łodzia
Dobrochowski h. Jasion, Ogończyk, Szeliga
Dobrocieski h. Brochwicz II, Prus I
Dobrocki h. Sas
Dobroczewski h. Jeleń
Dobrodziejski h. Grzymała
Dobrodzki h. Sas
Dobrogojski h. Grabie
Dobrogost h. Grabie, Nałęcz, Rola
Dobrogowski h. Grabie
Dobrogwił h. Zerwikaptur
Dobrohost h. Jasieńczyk
Dobrokański h. Sas
Dobrołęcki h. Godziemba
Dobromilski h. Herburt
Dobromirski h. Gierałt, Ostoja, Pilawa
Dobromyski h. Gierałt
Dobroniecki h. Ciołek
Dobroniewski h. Rawicz
Dobroniski h. Cholewa
Dobrosielski h. Cholewa, Radwan
Dobrosławski h. Nałęcz
Dobrosołowski lub Dobrosułowski h. Poraj
Dobroszewski h. Nowina, Półkozic
Dobrot h. Doliwa
Dobrowlański h. Sas, Ślepowron
Dobrowolski h. Cholewa, Dobenek, Doliwa, Drzewica, Grabie, Jastrzębiec, Junosza, Krzywda, Leszczyc, Nałęcz, Nieczuja, Nowina, Odyniec, Oliwa, Ostoja, Pocisk, Prawdzic, Sas, Ślepowron, Tępa Podkowa, Trzy Gwiazdy
Dobrowski h. Kuszaba
Dobrski h. Jastrzębiec, Ślepowron
Dobruchowski h. Dołęga, Ogończyk
Dobrucki h. Doliwa
Dobrunicki, h. Kościesza
Dobruski h. własny
Dobrynicki lub Dobryniecki h. Ciołek
Dobryński h. Jelita
Dobryszowski h. Łada, Półkozic
Dobrzankowski h. Wąż
Dobrzański h. Leliwa, Działosza, Lubicz, Sas
Dobrzechowicz h. Nieczuja
Dobrzechowski h. Nieczuja
Dobrzelewski lub Dobrzelowski h. Poraj
Dobrzeniecki h. Rawicz
Dobrzeński h. Bocian, własny
Dobrzewiński h. Lubicz
Dobrzycki h. Abdank, Brodzic, Leszczyc
Dobrzyjałowski h. Lubicz
Dobrzyjański h. Sas
Dobrzykowski h. Dołęga
Dobrzymęcki h. Gozdawa
Dobrzyniecki h. Ciołek, Łada, Prus III
Dobrzyński h. Jelita, Kandor, Leliwa, Poraj
Dobrzyszewski h. Łada, Rogala
Dobszewicz h. Brodzic, Ciołek, Denhof, Leszczyc, Łuk, Pielesz
Dobszyc lub Dobszycz h. Śreniawa
Dobulewicz h. Łabędź
Dobuszewski h. Szeliga
Dobużyński h. Lubicz
Dobyszewski h. Szeliga
Doch h. Lubicz
Dodajewski h. Sas
Dog(i)el h. Działosza, Trąby
Doganowski h. Junosza
Dogonowski h. Ogończyk
Dokowski h. Leszczyc
Doktorowicz h. Nalewka
Dokurn h. Abdank
Dokurno h. Leliwa
Dolaczko h. własny
Dolanowski h. Brodzic
Dolański h. Korab
Dolecki h. Junosza, Lis
Dolgiert h. Łabędź
Dolibowski h. Miesiąc Zatajony
Doliniański h. Abdank
Doliński h. Abdank, Korczak, Korwin, Sas, Trąby
Doliwa h. Łabędź, własny
Dolmat h. Dołmat
Dolner h. Lubicz
Dolski h. Kościesza, Dulski, własny
Dołągowski h. Nałęcz
Dołczkiewicz h. własny
Dołęga h. własny
Dołęgowski h. Dołęga
Dołgiert h. Łabędź
Dołholewski h. Zadora
Dołmacki h. Rozmiar, Drya
Dołmat h. własny, Prus I
Dołobowski h. Dołęga, Godziemba
Dołszkiewicz h. własny
Dołumbowski h. Dołęga
Dołunek h. Lubicz
Dołuski h. Trąby
Dołżański h. Sas
Domagalski h. Bończa
Domajewski lub Domajowski h. Ogończyk
Domalewski h. Lubicz
Domamewski h. Kroje
Domamirczowski h. własny
Domaniecki h. Lubicz
Domaniewski h. Biała, Lubicz, Rawicz, Rola
Domanikowski h. Pobóg, Rola
Domanowski h. Lubicz, Rola
Domański h. Grabie, Larysza, Odrowąż
Domaracki h. Przeginia
Domaradzki h. Abdank, Gryf, Miesiąc Zatajony, Kownia, Ostoja, Radwan, własny
Domarat h. Grzymała, Oksza
Domasewski, h. Oksza
Domasławski lub Domasłowski h. Nałęcz
Domasowski h. Korab
Domaszewicz h. Pobóg
Domaszewicz-Komiak h. Łabędź
Domaszewski h. Grzymała, Jastrzębiec, Nieczuja
Domaszowa h. Ogończyk
Domaszowski h. Korab
Domaszyn h. Jastrzębiec
Dombrowicz h. Dąbrowa, Dołęga
Dombrowski h. Dąbrowa, Junosza, Poraj
Domejko lub Domeyko h. Dołęga, Grzymała, Jastrzębiec, Wieruszowa
Domentowicz h. Szeliga
Domiechowski h. Prawdzic
Domiecki h. Emberk
Domiediowski h. Prawdzic
Domin h. Junosza
Dominikowski h. Grzymała, Junosza, Poraj, Prawdzic, Prus
Dominowski h. Nowina
Domiszewicz h. Pobóg
Domiszewski h. Pobóg
Domniewski h. Dołęga
Domontow h. Ostoja
Domontowicz lub Domont h. własny
Domosicki h. Ostoja
Domosławski h. Nałęcz
Domżalski h. Nieczuja
Donajski h. Nałęcz
Donat h. Kozieł, Strzemię, własny
Donatkowski h. Oksza, Starykoń
Donau h. własny
Donhoff h. Denhof
Donimirski lub Donimierski h. własny
Donin lub Donyn h. Łabędź
Donowski lub Donoski h. Leszczyc
Dorański h. Jastrzębiec
Doraszkiewicz h. Lis
Dorath h. Limożeńczyk
Dorbski h. Jastrzębiec
Dorchowski h. własny
Doręgowski h. własny
Dorflinger h. Własne
Doria h. Lubicz
Dornatus h. Trzy Gwiazdy
Dorniach h. Hełm
Dorniak h. Półkozic
Dorohinicki h. Światołdycz
Dorohiński h. Prus I
Dorohostajski h. Leliwa, własny
Dorohotejski h. Świat
Dorostajski h. Rawicz
Doroszek h. Lis
Doroszewicz h. Sas
Doroszewski h. Niesobia
Doroszkiewicz h. Kościesza, Lis
Doroszko h. Lis, Prus
Doroszkowski h. Lis
Dorożyński h. Junosza
Dorpowski h. Junosza, własny
Dorsza lub Dorsz h. własny
Dorszprung h. Hipocentaurus
Doruchowski h. Janina, Niesobia
Doschot h. Pobóg
Dostojewski lub Dostojowski h. Radwan, własny
Dougin h. Bawola Głowa
Dowbor h. Drogomir, własny
Dowdorowicz, h. Ślepowron
Dowejko h. Lubicz, Prus II, Wieniawa
Dowejn h. Leliwa
Dowejpo h. Abdank
Doweyko h. Lubicz
Dowgajło lub Dowgayłło h. Łabędź
Dowgiał h. Nałęcz
Dowgiał(ł)o h. Abdank, Działosza, Leliwa, Zadora, własny
Dowgiałowicz lub Dowgiełłowicz lub Dowgiłłowicz h. Abdank
Dowgielewicz h. Nieczuja
Dowgielt lub Dowgiełt h. Trąby
Dowgiert h. Łabędź
Dowginowicz h. Bawola Głowa
Dowgint h. Ślepowron
Dowgiń h. Bawola Głowa
Dowgirdowicz h. Mogiła
Dowgirt lub Dowgird h. Bawola Głowa, Łabędź, Mogiła, Pomian, Wadwicz, własny
Dowgwił(ło) h. Abdank, Nieczuja
Dowgwiłowicz h. Abdank
Dowiakowski h. Trąby
Dowiat(t) h. Abdank, Gryf, Lubicz, Jastrzębiec, własny
Dowkguł h. własny
Dowkint h. Korab
Dowknotowicz h. Świnka
Dowkont h. Korab, Oliwa, Ślepowron
Dowksza h. Gozdawa, Roch
Dowmont h. Bawola Głowa, Hipocentaur, Nieczuja, Pogoń Litewska
Downar h. Nowina, Pobóg
Downarowicz h. Aksak, Doręgowski, Mogiła, Rudnica, Przyjaciel, własny
Dowojna lub Dowojno h. Pielgrzym, Szeliga, Zaręba
Dowolg(o) h. Nałęcz
Dowsin h. Abdank
Dowskurd h. Dęboróg
Dowtort h. Lubicz
Drabow h. Gozdawa
Drabowicz h. Odyniec, Suchekomnaty
Drachowski h. Samson, Ślepowron
Draczewski h. Przyjaciel, Radwan
Dradz h. Gozdawa
Dragatt h. Topór
Dragomir h. Drogomir
Drah lub Drahow h. Gozdawa
Drahanowski h. Kozieł
Drakiewski h. Przyjaciel
Dramiński h. Dołęga, Jastrzębiec, Przyjaciel, Suchekomnaty
Dramnicki h. Suchekomnaty
Drangwitz h. własny
Dranicki h. Przyjaciel
Dranuszwicz h. Pielesz
Drasławski h. Leliwa
Drauszwicz h. Pielesz
Drawdzik h. Bożawola, Dębno, Lubicz
Drąbiński h. Suchekomnaty
Drągbieński h. Przyjaciel
Drągowski h. Ślepowron, własny
Drąkieński h. Przyjaciel
Drąsejko h. Topór
Drąsutowicz h. Ślepowron
Drążdzewski h. Grabie
Drążewski h. Ślepowron, Trzaska
Drelachowski lub Drelichowski h. Sas
Dreling h. Korczak, Ostoja, Tępa Podkowa
Dremlik h. Korczak
Dressel h. własny
Dreszkowski, h. Leliwa
Drewiński h. Korczak
Drewnowski h. Junosza, Pobóg
Drężeński h. Trzaska
Drobiakiewicz h. Drobysz
Drobiazgiewicz h. Drobysz
Drobisz h. Lis
Drobiszewski h. Drobysz
Drobnicki h. Sas
Drobot h. Doliwa
Drobycz lub Drobysz h. własny
Drobyszewski h. Drobysz
Drochecki h. Zabawa
Drochiński h. Nałęcz
Drochowski h. Jastrzębiec, Korczak
Drocieski h. Dąbrowa
Drodzieński h. Ślepowron
Drogiejko h. Giejsz
Drogomir h. własny, Kuszaba
Drogoń h. Przerowa
Drogoński h. Przerowa
Drogosław h. Zerwikaptur, własny
Drogosz h. Rogala
Drogoszewski h. Korab
Drogot h. Prus I
Drohiciński lub Drohiczyński h. Dębno, Nałęcz
Drohiński h. Nałęcz
Drohojewski lub Drohojowski h. Korczak
Drohomirecki h. Drogomir, Sas
Drongutowicz h. Ślepowron
Dronsejko h. Topór
Droszacki h. Trzaska
Droszewski h. Korab, Wczele
Drotkiewicz h. Prus I
Drowanowski h. Junosza
Drowdwiłło h. Leliwa, Lubicz
Droyczewski h. Nałęcz
Drozd lub Drozda lub Drózd h. Jastrzębiec
Drozdeński h. Sokola, Szeliga
Drozdowicz h. Jastrzębiec
Drozdowski h. Bojcza, Jastrzębiec, Jelita, Jezierza, Korab, Pilawa, Pobóg, Prus I
Drozdziński h. Ślepowron
Droziński h. Korwin
Droździewicz h. Jastrzębiec
Droźwiński h. Hołobok
Drożawski h. Korczak
Drożdżowski h. Jastrzębiec
Drożecki h. Trzaska
Drożeński h. Ślepowron, Trzaska
Drożewski h. Grabie, Ślepowron, Trzaska, Wczele
Drożyński h. Doliwa
Druchowski h. Jastrzębiec
Drucki h. Druck
Drugstejn h. Suszyński
Druktejn h. Poraj
Druszkiewicz h. Bożawola, Prawdzic
Druszkowski h. Brochwic, Lubowla, Półkozic, Nowina, Prus
Druw h. Wczele
Drużbacki h. własny
Drużbic h. Junosza
Drużbicki h. Nałęcz
Drużbicz h. Sas, Ślepowron
Drużbiński h. Kownia
Drużbowicz h. Sowak
Drużdowicz h. Junosza
Drużyc h. Sowak
Drużykowski h. Godziemba
Drużyłowski h. Szreniawa, własny
Drużyna h. własny, Szreniawa
Drużynowski h. Jastrzębiec
Drużyński h. Ślepowron
Drwalewski h. Ogończyk, Rola, Przerowa
Drwalowski h. Rola
Drwalski h. Przerowa
Drwęski h. Gozdawa
Drwibiński h. Gąska
Dry(j)a h. własny
Drygalski h. Ślepowron
Drygat h. Szeliga
Dryliński h. Bończa
Dryniakiewicz h. Dryja
Dryniewicz h. Sas, Korczak
Dryon h. Dryja
Drywa h. Brochwicz II
Dryzdela h. Lubicz
Dryzna h. Gozdawa
Drzeczkowski h. Leliwa
Drzemlik h. Korczak
Drzewicki h. Drzewica, Ciołek, Lubicz, Półkozic, Rawicz
Drzewiecki h. Jastrzębiec, Łodzia, Nałęcz, Ogończyk, Ryś
Drzewiński h. Korczak
Drzewoszewski h. Zaręba
Drzniewicz h. Dryja
Drzymalski h. Jezierza
Dubalski h. Korab
Dubaniewski h. Brochwicz II, Ostoja
Dubanowicz h. Sas
Dubasowski h. Nowina
Dubejkowski h. Ostoja
Dubiaha lub Dubiaka h. Abdank
Dubicki h. Łopot, Zagłoba
Dubiecki h. Ogończyk
Dubik h. Gozdawa
Dubina h. własny
Dubiński h. Dołęga, Zagłoba
Dubiski h. Ślepowron
Dubkowski h. Junosza, Ostoja
Dubleński lub Dublewski h. Ostoja
Dubojski h. Dąb
Dubowiecki h. Grzymała
Dubowieski h. Jelita
Dubowski h. Brodzic
Dubracki h. Sas
Dubrawski h. Sas
Dubrowicki lub Dubrownicki h. Hipocentaur
Dubrowlański h. Sas
Dubrowski h. Lewart, Lubicz
Dubrski h. Trzaska
Duchna h. Ślepowron
Duchnowski h. Drzewica, Pobóg, Ślepowron, Rawicz, Rogala
Duchowski h. Sas
Ducki h. Jasieńczyk
Duczman h. Ostoja
Duczolski h. Tarnawa
Duczymiński h. Rogala
Dudakowski h. Druck
Dudicz lub Dudycz h. własny
Dudkiewicz h. Trzaska
Dudkowicz h. własny
Dudkowski h. Ostoja
Dudorowicz h. Korwin, Ślepowron
Dudrewicz h. Korwin
Dudycki h. Jastrzębiec
Dudycz h. Jastrzębiec, własny
Dudziecki h. Leliwa
Dudziński h. Gozdawa, Junosza
Duhamel h. własny
Dukszta h. Roch
Dulek h. Oksza
Dulemba lub Dulęba h. Kuszaba, własny
Dulewicz h. Dulicz, Ciołek
Dulewski h. Przyjaciel
Dulębiański h. Pobóg
Dulfus h. własny
Dulibiński h. Korab
Dulicz h. własny
Duligow h. Dulicz
Duliński h. Zagłoba
Dullak h. Dułak
Dulowski h. Nowina, Ostoja, Pilawa, Topór
Dulski h. własny, Kotwicz II, Ostoja, Pogoń Litewska, Poraj, Przegonia, Sas
Dumański h. Larysza
Dumaszewski h. Jastrzębiec
Dumbiaha h. własny
Dumiński h. własny
Dumrowski h. Pielesz
Dunaj h. Korwin
Dunajewski h. Sas
Dunicki h. Korczak
Duniecki h. Sas
Duniewicz h. Doliwa, własny
Dunikowski h. Abdank, Tępa Podkowa
Dunin h. Łabędź, własny
Dunoszewski h. Jeleń
Duńczewski h. Krzywda
Duńczykiewicz h. Janina
Duński h. Jastrzębiec, Koleński
Dupiński h. Abdank
Duplicki h. Gozdawa
Duprski h. Jastrzębiec
Duprzski, h. Jastrzębiec
Duracz h. Odrowąż
Duranowski h. Prawdzic
Durasiewicz lub Durasowicz h. Odrowąż
Durbski lub Durski lub Durpski h. Trzaska
Durwoniszko h. Lubicz
Duryewski h. Lubicz
Durzycki h. Prus I
Dusejko lub Dusieyko h. Leliwa
Dusiatski h. Rudomina
Dusieński h. Korczak
Dusinkiewicz h. Dołęga
Dusza h. Belina
Duszakiewicz h. Ostoja
Duszeński h. Korczak
Duszewski h. Pobóg, Ostoja
Duszkiewicz h. Leliwa, Pobóg
Dusznikiewicz h. Łabędź
Duszor lub Duszota h. Abdank
Duszyński h. Dołęga, Łabędź, Pobóg, Sas
Dutkiewicz h. Trzaska
Dutkowski h. Ostoja
Dwernicki h. Sas
Dwojakowski h. Sas
Dworak h. Kurzeniec
Dworakowski h. Korwin, Abdank, Ślepowron
Dworczyński h. Nałęcz
Dworecki h. Ostoja
Dwornicki h. Nałęcz
Dwornik h. Nałęcz
Dworskowicz h. Korczak
Dworszowicz h. Korczak
Dworycki h. Pobóg
Dworzaninowicz h. Wysocki
Dworzański h. własny
Dworzecki h. Mogiła, Słonina, Nowina, Nieczuja, Ostoja
Dworzycki h. Nowina
Dworzyński h. Rola
Dworzysowski lub Dworzyszowski h. Poraj
Dyakiewicz h. Rola
Dyako h. Przeginia
Dyakowicz h. Ślepowron
Dyakowski h. własny
Dyament h. Dryja
Dyamentowski h. Dryja
Dybczyński h. Nałęcz
Dybowski h. Ślepowron, Własne
Dybrzyński h. Nałęcz
Dychowicz h. Pobóg
Dycz h. Topór
Dydkowski h. Sas
Dydyński lub Dydziński h. Gozdawa
Dydziel lub Dydziul h. Hipocentaur
Dydziński h. Gozdawa
Dygulski h. Bończa
Dyjakiewicz h. Rola
Dylądowski h. Nałęcz
Dylągowski h. Nałęcz
Dylewicz h. Dulicz
Dylewski h. Kościesza, Oksza
Dylik h. Suchekomnaty
Dylkiewicz h. Nałęcz
Dylowski h. Kościesza
Dymieński h. Gierałt
Dyminicz h. Topór
Dymiński h. Dołęga
Dymistrowski h. Jastrzębiec
Dymitr h. Nieczuja
Dymitrowicz h. Jastrzębiec
Dymitrowski h. Jastrzębiec, Grabie, Korab, Leliwa, Pilawa, Prus I
Dymlina h. Pobóg
Dymoczewski h. Jeleń
Dymowicz h. Jastrzębiec
Dymowski h. Tępa Podkowa
Dymski h. Tępa Podkowa, Topór
Dymsza h. Gozdawa, Kierdeja, własny
Dyniatyński h. Murdelio
Dynowski h. Wieniawa
Dyppen h. Szeliga
Dyrda lub Dyrdat h. Kościesza
Dyrmejtowicz h. Sakowicz
Dyrmont h. Abdank
Dyrmunt h. Dermont
Dyrwin h. Kościesza
Dyski h. Korab
Dyss h. Jelita
Dyszel h. Gozdawa
Dyszewicz h. Leliwa
Dyszkiewicz h. Gozdawa
Dyszlewicz h. Gozdawa
Dyszlewski h. Gozdawa
Dzbański h. Korwin, Nałęcz
Dzberkowski h. Wczele
Dzetnarowski h. Jastrzębiec
Dziaczkowski h. Jastrzębiec
Dziadkowski h. Korab
Dziadoń h. Pogonia
Dziadowicz h. Kopacz
Dziadulewicz h. Sokola
Dziaduski h. Drzewica, Jelita
Dziakiewicz lub Dziakowicz h. Wczele
Dziakoński h. Jastrzębiec
Dziakowski h. Dyakowski
Działosza h. własny
Działowski h. Prawdzic
Działyński h. własny
Dzianajewicz h. Topór
Dziankowski h. Jastrzębiec, Kościesza, Rola
Dzianott h. własny
Dziarski h. Gozdawa
Dziaskowski h. Junosza
Dziatkowski h. Grzymała, Korab
Dziatłowicz h. Kościesza
Dzibałtowski h. Jelita
Dziboni h. własny
Dziczkaniec h. Ślepowron
Dziczkowski h. Rawicz
Dzid h. Giejsz
Dzidowski h. własny
Dziduski h. Jelita
Dziechciejewski lub Dziechciewski h. Korczak
Dziechciejowski h. Jastrzębiec
Dziechciński h. Dryja
Dziechtarski h. Dryja
Dzieciartowski h. Wyssogota
Dzieciątkowski h. Jelita
Dzieczeński h. Doliwa
Dzieczkowski h. Trąby
Dzieczyński h. Doliwa
Dziećmiarowski h. Białynia
Dziedoszycki lub Dzieduszycki h. Sas
Dziedrowicz h. Znin
Dziedulewicz h. Sokola
Dzieduszycki h. Sas
Dziedzicki h. Dołęga, Sas
Dziedziel h. Białynia
Dziedziewicz h. Dołęga, Gozdawa
Dziedzina h. Trzaska
Dziedziul lub Dziedziel h. własny
Dzieganowski h. Kotwicz
Dziekanowski h. Grzymała, Wieniawa
Dziekczyński h. Wczele

Dziekoński h. Rawicz, własny
Dziektarski h. Doliwa, Dryja
Dziekuński h. Ślepowron
Dziel h. Giejsz
Dzieleczyński lub Dzieleszyński h. Wczele
Dziembiński h. Dryja
Dziembowski h. Pomian
Dziemieszkiewicz h. Nieczuja
Dzienajewicz h. Topór
Dziendolet h. Sas
Dziengełł h. Pobóg, Pomian
Dzieńciołowski h. Ogończyk
Dzieńkowski h. Kościesza
Dzierkowski h. Topór
Dzierliński h. Prus I
Dzierożyński h. Jastrzębiec
Dziersznicki h. Gozdawa
Dzierszyński h. własny
Dzierzanowski h. Gozdawa
Dzierzański h. Rola, Sulima
Dzierzbicki h. Oksza, Szeliga, Topór
Dzierzbiński h. Dryja
Dzierzeński h. Lubicz
Dzierzgowski h. Jastrzębiec
Dzierzkowicz h. Wieniawa
Dzierzkowski h. Topór
Dzierzyński h. Samson
Dzierża h. Lubicz
Dzierżanowski h. Łada, Zagłoba, Własne
Dzierżański h. Jastrzębiec, Sulima
Dzierżawski h. Rola
Dzierżbicki h. Topór
Dzierżek h. Nieczuja, Prus I, Dąb
Dzierżeński h. Lubicz, Sulima
Dzierżewski h. Ogończyk
Dzierżkowicz h. Wieniawa
Dzierżkowski h. Topór
Dzierżnicki h. Kościesza
Dzierżyc h. Lubicz
Dzierżykraj, h. Nałęcz
Dzierżyński h. Jastrzębiec, Sulima
Dzieszczowski h. Masalski
Dzieszkowski h. Nieczuja
Dzieszuk h. Kościesza, Lis
Dzieszulski h. Wczele
Dziewałtowski h. Jelita, Trąby
Dziewanowski h. Jastrzębiec
Dziewczopolski h. Topór
Dziewiatyński h. Odrowąż
Dziewiątkowicz h. Sas
Dziewiątl h. Odrowąż
Dziewiecki h. Godula, Strzemię, Syrokomla, Wężyk,
Dziewierzewski h. Nałęcz
Dziewięcki h. Gozdawa, Oksza
Dziewiętnicki h. Leliwa
Dziewiński h. Doliwa
Dziewnuty lub Dziewunty h. własny
Dziewoczka h. Syrokomla
Dziewolski h. własny
Dziewoński h. Nałęcz
Dziewulski h. Radwan, Rawicz, Sas, Dziewolski
Dzieżkowski h. Rawicz
Dzieżyc h. Lubicz
Dziębakowski h. Jastrzębiec
Dziębowski h. Pomian
Dzięcielski h. Dzięcioł, Grzymała, Ślepowron
Dzięcioł h. własny
Dzięciołowski h. Ogończyk
Dzięczyński h. Ostoja, Ślepowron
Dzięgiel h. Strzemię
Dzięgielewski h. Dołęga, Jastrzębiec, Roch
Dzięgieliński h. Junosza
Dzięgielowski h. Jastrzębiec
Dzik h. Doliwa
Dzikowicki h. Dryja
Dzikowicz h. Doliwa
Dzikowski h. Doliwa, Jastrzębiec
Dzimiński h. Dołęga
Dzimitrowicz h. Nieczuja, Trąby
Dziokowski h. własny
Dziób h. własny
Dzirbiński h. Dryja
Dzirszyński h. własny
Dzirwanowski h. Jastrzębiec
Dziryt h. własny
Dzirytowicz h. Janina
Dziubandowski h. Pogonia
Dziubiński h. Dołęga, Leliwa
Dziublewski h. Dołęga
Dziugłowski h. Jelita
Dziuli h. własny
Dziurdz lub Dżurdż h. Sas
Dziurdziewicz h. Sas
Dziurkiewicz h. własny
Dziurkowski h. Pomian
Dzius(a) lub Dziusz h. Bożawola, Kierdeja
Dziwanowski h. Jastrzębiec
Dziwiński h. Doliwa
Dziwisz h. Jelita, Szreniawa, Gryf
Dziwlewski h. Nowina, Ostoja
Dziwłowski h. Nowina, Ostoja
Dziwosz h. Świnka
Dziwulski h. Ślepowron
Dzlistrowicz h. Radwan
Dzułay h. Nałęcz
Dzwienicki lub Dźwierznicki, h. Hybryda
Dzwonek h. Dzwonki
Dzwonkowski h. Przeginia
Dzwonowski h. Nałęcz, Prawdzic
Dzyryt h. Jelita
Dżafarewicz h. Abdank
Dżugay h. Nałęcz
Dżur h. Leliwa
Dżurdżewicz h. Sas
Dżusa h. Kierdeja