Herbarz szlachty witebskiej

Herbarz szlachty witebskiej

Herbarz szlachty witebskiej, Kraków, 1898. Reprint Wydawnictwo Heroldium, Poznań 1998

Indeks

Achremowicz h. Dub alias Dąb młodociany
Antonowicz h. Hełm
Baranowski h. Ostoja
Bartoszewicz h. Łada
Bereśniewicz h. Kościesza
Białynowicz h. Lubicz
Bielawski h. Jelita
Bobaszyński h. Sas
Bogusz h. Połkozic
Bohomolec h. Bogoria
Borowski h. Habdank
Browczyński h. Sas
Bujewicz h. Niezgoda
Bułhak h. Syrokomla czyli Abdank biały
Butkiewicz h. Trzaska
Buynowski (Bujnowski) h. Korwin alias Kruk
Charkowski h. Pilawa
Chaszkowski h. Puchała
Chomicz h. Chomonto
Chrapowicki h. Gozdawa
Chudziński h. Cholewa
Dederka h. Dederkało
Dobrzyński h. Jelita
Dombrowski h. Dołęga
Dombrowski h. Dombrowa
Działtowicz h. Kościesza
Falkowski h. Doliwa
Felnerowicz h. Nałęcz
Fontany (Fontanny) h. Fontany
Frącewicz h. Nowina
Gierałtowski h. Saszor czyli Orzeł
Gieysztor h. Gieysztor
Gogoliński h. Korab
Gogoliński h. Rola
Gołgowski h. Doliwa
Gorecki Dołęga h. Dołęga
Gorski (Górski) h. Radwan
Gośliński h. Przerowa
Grądzki h. Łada
Gruszetski h. Belina
Grużewski h. Lubicz
Gumkowski h. Guldensztern
Gutowski h. Ślepowron
Harasimowicz h. Srzeniawa rzeka
Hinek h. Działosza
Horodecki h. Przyiaciel (Przyjaciel)
Iacewicz (Jacewicz) h. Kościesza
Ianuszkowski (Januszkowski) h. Pobóg
Iaroszewicz (Jaroszewicz) h. Przyiaciel (Przyjaciel)
Iasieński (Jasieński) h. Dołęga
Iesipowicz (Jesipowicz) h. Ancuta
Iuszkowski (Juszkowski) h. Ślepowron
Iuszkowski (Juszkowski) h. Ślepowron alias podkowa
Januszewski h. Dabowa albo Dombrowa
Kaczanowski h. Ostoja
Kaczyński h. Pomian
Kakowski h. Kościesza
Kęstowicz h. Pokora
Kisiel h. Kisiel alias namiot
Klimaszewski h. Dombrowa
Kłosewicz h. Ostróg
Kniaźnin h. Dołęga
Kniażyszcz h. Lewart
Kołakowski h. Kościesza
Kołomski h. Niezgoda alias podkowa
Komarowski h. Ciołek
Kononowicz h. Radwan czyli Siedmionowicz
Korzeniewski h. Kościesza
Kossow h. wł.
Koszczyc h. Poray albo róża biała
Kotowicz h. Korczak
Kozarewicz h. Dołęga
Kozaryn h. Kościesza
Kozłowski h. Wieże dwie
Krajewski h. Oliwa
Krażyński h. Slepowron (Ślepowron)
Krupski h. Lewart
Krzeczkowski h. Prawdzicz
Kubiatowicz h. Pilawa
Kuszelewski h. Drzewica
Lachowski h. Pilawa
Lasyr h. Strzała
Leski h. Ostoja
Letecki h. Lis v. Mzura
Lewicki h. Rogala
Lipiński h. Poray
Lipski h. Grabie
Luboszczyński h. Gozdawa
Łappa h. Lubicz
Łukaszewicz h. Wieniawa
Łukaszewicz h. Wieniawa
Łuskin h. Kościesza
Mackiewicz h. Machwicz
Malinowski h. Pobóg
Manuwir h. Korczak
Marcinkiewicz h. Łabęć
Markiewicz h. Ostoja
Maron h. Gozdawa
Menżyński h. Kościesza
Michałowski h. Jasieńczyk
Mickiewicz h. Nałęcz
Mikosz h. Kotwic
Milkiewicz h. Lubicz
Minkowski h. Niezgoda
Misiewicz h. Jelita
Mohucz h. Szeliga
Montywiłł h. Kolumna
Mordasewicz h. Mordelio
Morelowski h. Prus 1 czyli Turzyna
Niebrzydowski h. Białynia
Niemira h. Jastrzembiec
Nowacki h. Lubicz
Oleszkowski h. Okuń
Onackiewicz h. Jacyna
Osipowski h. Łodzia
Ostrowski h. Korczak
Papłoński h. Lubicz
Pastrusewicz h. Tromby trzy myśliwskie
Pawłowski h. Leliwa
Piasecki h. Szachownica
Plewako h. Przegonia
Pławiński h. Plater
Podhajski h. Pobog
Podwiński h. Łuk napięty
Pohoski Olfierowicz h. Bogoria
Pomarnacki Pacewicz h. Gozdawa
Porzecki h. Pomian
Poziomkowski h. Pobóg
Przaśmycki h. Przerowa
Przewalski h. Łuk napiety
Puszkin h. Szeliga
Pysznicki h. Hołownia
Raczyński h. Nałęcz alias Binda
Radzieszewski h. Lubicz
Ramsza h. Szaszor czyli Orla
Ratomski h. Pobóg
Rekść h. Ostoja
Rodziewicz h. Rudnica albo Następ
Rola h. Rola
Romanowski h. Bończa
Roszkowski h. Ogończyk
Rudziński h. Prus 3-tio czyli Nagody
Rusiecki h. Rawicz
Ryłło h. Wieniawa
Rysiński h. Leszczyc albo Brog
Sabiłło h. Rudnica
Saułukowicz h. Lis czyli Mzura
Sawiniczowie h. Nowina
Skłotowski h. Dołęga
Smolicz h. Kotwic
Stankiewicz h. Mogiła
Stańkiewicz Billewicz h. Mogiła
Strzemeski h. Lubicz
Styrykowicz h. Ratuld
Suchorski h. Jastrzembiec
Surmowie seu Szyrmowie h. Lubicz
Suszkowie h. Białynia
Sutowicz h. Dołęga
Suykowski h. Korwin alias Kruk
Szapka h. Szaława
Szatkowski h. Osęka albo Bronikowski
Szawernowski h. Leliwa
Szczerbiński h. Scypion alias cztery laski błękitne
Szlachta h. Nowina
Szulc h. Dub alias Dąb młodociany
Szydłowski h. Jelita alias trzy kopie
Szylwiński h. Sas
Talk h. Dombrowa
Trubin h. Tromby 3 myśliwskie
Trzaskowski h. Trzaska
Tułkowski h. Kotwic
Wasilewski h. Ostoja
Wierciechowski h. Ostoja
Wieszczycki h. Grzymała
Wileński h. Poray
Witkowski h. Poray albo Róża biała
Wodoradźcki h. Pobog
Wolski h. Odrowąż
Woronowicz h. Strzeniawa
Woyciechowski (Wojciechowski) h. Lubicz
Wróblewski h. Ślepowron
Wyszeński h. Grabie
Zakrzewski h. Kościesza
Zańkiewicz Śleporód h. Śleporód
Zaranek h. Korczak
Zawadzki h. Jastrzembiec
Zawerski h. Bończa
Zbitniewski h. Niedźwiedź
Zbrożek h. Kroje trzy pługowe
Zegzdrow h. Ślepowron
Złotogurski h. Ślepowron
Zyzniewski h. Białynia
Żaba h. Kościesza
Żołnierzowski h. Warnia