Herbarz starodawnej szlachty – Jan Kazimierz Wilczyński

Herbarz starodawnej szlachty

Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Wilczyński Jan Kazimierz, Paryż, ok. 1860.

Indeks

Indeks herbów:

Abramowicz
Brama albo Ogiński
Gozdawa
Hipocentaurus
Korwin czyli Ślepowron
książąt Sapiehów
Leliwa
Lis albo Bzura
Nałęcz
Ostoja
Plater
Pobog
Półkozic
Radwan
Rawicz
Roch Trzeci
Węcławowicz
Zadora

Indeks nazwisk:

Burczak Abramowiczów
Chomiński
Dowgiałło
Dowmont-Siesicki
Drucki-Podbereski
Horwatt
hrabia Czapski
hrabia z Broel Plater
Kaszyc
Kossakowski
Książę Ogiński
książę Sapieha
Lachowicki-Czechowicz
Meysztowicz
Nałęcz Gorski
Siegniew Słotwiński
Umiastowski
Węcławowicz
Wolski
książę Sapieha – genealogia linia Kodeńska
książę Sapieha – genealogia linia Siewierska