Heraldyka nobilitowanych w Rzeczypospolitej szlacheckiej – Jerzy Michta

Heraldyka nobilitowanych w Rzeczypospolitej szlacheckiej – Jerzy Michta

Opierając się na dokumentach nobilitacji przedstawione są są herby no­bilitowanych w Polsce w XV-XVIII wieku. Ramy czasowe pracy obejmują prawie czterystulecia, tj. od wieku XV do XVIII włącznie. Dol­na granica to 4 marca 1434 roku – nobilitacja Mikołaja z Lelowa wystawiona w Nowym Mieście Korczynie przez króla Władysława Jagiełłę (ewen­tualnie 1419 – problematyczna nobilitacja Szymona Szczeciny, mieszczanina z Brześcia Kujawskiego). Górna zaś – rok 1794, kiedy król Stanisław August Poniatowski wystawił ostatni, ze znanych do dziś, przywilej nobilitacji dla Henryka Prahla Geriona, pochodzącego z Księstwa Kurlandii.

Jerzy Michta „Heraldyka nobilitowanych w Rzeczypospolitej szlacheckiej„, Wydawnictwo „Herb”, Kielce 2017. Pełnotekstowy skan książki jest dostępny pod adresem https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/633490/edition/600631/content?ref=desc

Indeks

Abramowicz (Abrahamowicz) Grzegorz 122, 278
Abramowicz-Łyżyński Franciszek 102, 104, 196
Abramowicz-Łyżyński Ludwik 102, 104, 196
Abstagen (Abtshagen) Jakub 184,185,238,242
Abstagen (Abtshagen) Jan 184, 185, 238, 242
Abstagenowie (Abtshagenowie) 184
Achremczyk Stanisław 302
Aichler Jan 234, 238
Alantsee Mikołaj 233, 237
Albrecht I Habsburg (Albert I), książę Austrii i Styrii, król Niemiec 27
Albrecht Jakub Stanisław 160, 272
Aldasy Antal (Antoni) 21
Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski, król Polski 37, 167, 180
Aleksander z Halicza 47
Alexwange Jakub 238
Alfons X Mądry, król Kastylii i Leónu 39
Amandus (Amando) Jerzy 238, 239
Andrychewicz (Andrychiewicz) Franciszek 107, 273
Andrychiewicz Franciszek zob. Andrychewicz Franciszek
Andrzej z Tęczyna zob. Tęczyński Andrzej
Andrzej, św. 97, 122, 219, 262
Anna Habsburżanka, królowa Polski i Szwecji 262
Anna, św. 78
Antonowicz Włodzimierz 186
Antony Jan 281
Arndt August Wilhelm 226, 276
Aster Chrystian August 160
August II Mocny, król Polski i wielki książę litewski 64, 193
August III Sas (jako Fryderyk August II elektor saski), król Polski i wielki książę litewski 52
Aukt z Paniewa 169
Awak Jan zob. Wakowski (Awak) Jan
Bacciarelli Marcello 10, 52, 152, 153, 156, 225
Bączkowski Krzysztof 302
Baczyński Stanisław Kostka-Marcin 160
Bahr (Bar) Szymon 97, 98, 187, 188, 252, 253
air Andrzej 164
Bakałowicz Jan 284
Bakałowicz Mikołaj 53, 284
Balzer Oswald 27, 31
Bałaban Aleksander 76, 77
Baranowski Franciszek 68, 69, 225
Baranowski Mikołaj 235
Baranowski Wojciech, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, podkanclerzy koronny 151
Barącz Sadok 19, 206
Barbara Radziwiłłówna, królowa polska, wielka księżna litewska 301
Barrwy Simon 168
Barscy zob. Kokler-Barscy
Bartolon Stanisław 96
Bartosiewicz Antoni 67
Bartoszewicz, nobilitowany w 1765 r. 273
Barycz Henryk 14, 302
Bascape Giacomo Carlo 218
Bastian Henryk 277
Batory Andrzej, książę Siedmiogrodu, biskupwarmiński, kardynał 32
Batory Baltazar, bratanek króla Stefana Bato­rego 32
Batory, dynastia 86, 173
Baytel Jan 70, 181, 200, 213, 231, 232, 238, 241
Bazylik Cyprian 225, 238
Bąkałowicz Jan 136
Behem Piotr 238
Beke Joachim de 11, 23, 43, 44, 179, 212
Belgram Daniel 157, 159, 219, 273
Bełza Erazm 18, 151
Bendoński Szymon Simonides zob. Szymonowicz (Symonowicz)
Szymon Bensa Jakub 207
Bensa Jan Franciszek 207, 209

Bensa Józef 207
Bensa Stanisław 207
Bensowie 207
Berens Jan 193, 219
Bergonzoni Michał 198, 199, 282
Bernatowicz Jakub 158, 159, 273
Bernatowicz Wawrzyniec 158, 159, 273
Bernatowicz, właśc. Bernacki Bernard Krzy­sztof 16, 38, 39, 135, 193, 194
Berneaux de Picardi Klemens 268, 269
Berźewiczowie, rodzina 62, 102
Biderman Jerzy 78, 117, 118
Bielecki Emil 21
Bieliński Hawryło 153
Bielowski August 173
Bieniak Janusz 11
Bieniaszewski Adam 7
Blocke Willem van den 253
Bobrowicz Jan Nepomucen 18
Bochnak Adam 13
Bodniak Stanisław 22, 137, 300
Bogorajscy 211
Bogorajski Antoni 209
Bogorajski Ignacy 209, 210
Bogorajski Jan 209, 210
Bogorajski Jędrzej 211
Boksa Radoszewski Bogusław zob. Radoszewski Bogusław Boksa (Boxa)
Boksa Radoszewski Marek zob. Radoszewski (Radoszowski) Marek Boksa
Bolesław Chrobry, król Polski 205
Bona (właśc. Bona Sforza dAragona), królo­wa Polski i wielka księżna litewska 298-301
Boncompagni, rodzina 174
Boniecki Adam 311, 314, 317, 318
Bontani Kazimierz 124
Bontani Michał 124
Bontaniowie 12, 125
Bora Jean-René 17, 65, 226
Borakowscy 12
Boratyni Tytus Liwiusz zob. Burattini Tytus Liwiusz
Boratyński (Boratyński) Piotr 301
Borcz Henryk 316
Borek Jan 170
Borek Wojciech 170
Borman Chrystian August 26, 275
Bracha Krzysztof 39
Branicki Sebastian, biskup poznański, kamie­niecki i chełmski 298
Brant Achacy 237
Brant Michał 237
Brant Oswald 237
Bronicki Andrzej 318
Bronicki Stanisław, sekretarz królewski 318, 323
Brunet Ludwik 129, 271
Brunschwigk Dawid 154
Brunschwigk Jędrzej 154
Brunschwigk Szymon 154, 236
Brunschwigkowie 34, 154
Brutti Bartłomiej 32
Brykczyński Antoni 128, 160
Brzeźnicki Stanisław 112, 176
Brzeżecki Maciej 74, 200-202, 206, 214, 238, 240-242
Buczacki Jakub, biskup kamieniecki 161
Budzanowski Zachariasz 113, 148
Bugnerowicz Wojciech 143
Burattini (Boratyni, Burattini) Tytus Liwiusz 33
Burkard Jakub 151, 198, 219, 221, 222, 271
Burkat Mikołaj z Brzezinki 186, 238
Bużeńscy 170, 171
Bużeński Jan 171
Bużeński Stanisław 171
Bye (de Bije) Mikołaj 76, 253
Bykowski Jan 79, 82
Bykowski Kazimierz 79, 82
Byłiński Janusz 313
Bysińscy z Byczyny, zw. Jakeli, bracia 191, 206
Bysiński z Byczyny, zw. Jakeli Wojciech 253
Campioni Filip Antoni 281, 282
Caraglio Jan Jakub 214
Casanova (Kazanowa) Scipio z Ferrary 165
Cechi (Czeki) Jan Chrzciciel 205, 249, 250, 256, 259, 260
Cecylia Renata Habsburżanka, królowa Polski 313
Celichowski Zygmunt 111
Cellary Andrzej 131
Cellary Paweł 131
Cennini Cennino 233, 267
Cercha Mieczysław 111
Cercha Stanisław 111
Cerner Franciszek 151, 152, 273
Chaiński Wojciech 74

Chay Stefan 58, 153
Chęcki Jan 17, 79
Chłapowscy 318
Chłapowski Krzysztof 8, 301
Chodkiewicz Krzysztof, koniuszy wielki litewski 316, 322
Chodkiewiczowie 316
Choińska-Mika Jolanta 314
Chóne (Kóhne) Andrzej 101, 250
Chóne (Kóhne) Izrael 101, 250
Chroniewski Michał 158
Chrościewski (Chrościeski) Jan 91
Chudziński Wojciech 156
Cichocki Andrzej Franciszek 78
Cichocki Jan Augustyn 103, 104
Ciechoński Jakub 52
Cieleccy 318
Cielecka Katarzyna ze Stęgowskich 318
Cielecki Łukasz 318
Cielecki Maciej, pisarz królewski 318, 323
Cimerman Dorota 71, 94, 169, 180, 182, 183, 212, 230, 235, 240, 241
Cimerman Maciej 90, 94, 167-169, 180, 182, 212,240, 241
Cipser Stanisław zob. Czipser (Cipser, Gipser) Stanisław
Coio (Kojo, Koie) Benedykt 18, 203, 204, 219, 253
Coio, rodzina 203
Conrad Jerzy zob. Cunrad (Conrad) Jerzy Cribellus Sebastian 76
Csese Laszló 28
Csese Peter 28
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria 13, 110
Cunrad (Conrad) Jerzy 118, 206
Cynarski Stanisław 8
Cyrus zob. Cyrus-Sobolewski Cyrusowie-Sobolewscy 306, 321
Cyrus-Sobolewski Jost 37, 38, 85, 86, 306, 319, 321
Cyrus-Sobolewski Sebastian 306, 319
Cyrus-Sobolewski Stanisław 37, 38, 85, 86, 306, 319-321
Czacki Tadeusz 20
Czapliński Władysław 311-313, 315, 316
Czarnecki Andrzej 49, 140-142, 166, 190, 253
Czarnecki Franciszek 145, 146
Czarnkowski Andrzej, biskup poznański 298, 304
Czarnocki Jan 73, 74, 153, 154, 213
Czarny Niger Chrościeski Stanisław 59, 91
Czartoryscy 6, 17, 18, 20, 132, 161, 324
Czeczotka Erazm 169, 170
Czekałowski Jan 156
Czekałowski Teodor 156
Czeki zob. Cechi (Czeki) Jan
Czerkiewicz Julian 160
Czerkiewicz Mikołaj 68, 69, 160, 273
Czerniecki Stanisław 64, 114
Czernieńscy 71
Czipser (Cipser, Gipser) Stanisław 48, 149, 186, 203, 234
Czisziński Stanisław zob. Czyżyński (Czyszyński, Czisziński)
Stanisław Czołowski Aleksander 18
Czyszyński Stanisław zob. Czyżyński (Czyszyński, Czisziński) Stanisław
Czyżyński (Czyszyński, Czisziński) Stanisław 102, 149, 219, 249, 250, 259, 260
Ćwikliński Ludwik 91
d’Escuyer (Ecuyer) Mikołaj 199
Dachnowski Jan Karol 13
Dangel Tomasz Mikołaj 277, 278
Daniłowicz Jan Mikołaj z Żurowa, podskarbi wielki koronny 315, 322
Dąbrowski Sebastian 76, 163
Decjusz Jostus Ludwik, mieszczanin krakow­ski 18, 92
Dekiert Antoni 120
Dekiert Filip 120, 208
Del Piazzo Marcello 218
Delary (de Lary) Jan 244, 250
Dembińska Anna 301
Dembiński Walenty 300, 301, 305
Demuth Wawrzyniec Ludwik 190, 246-248, 255, 257
Denhoff Kasper, właśc. Kasper Dónhoff, ksią­żę, wojewoda dorpacki 311, 313, 322
Deniger Joachim 63, 114, 254
Dersymonowicz Szymon Szymonowie zob. Szymonowicz Szymon
Dewitz Johann Heinrich (Jan Henryk) 18, 187, 190, 252, 253
Deym Antoni 69, 208
Deym Karol 208
Deym Krzysztof 69
Deym Walenty 208
Deymowie 69
Długosz Jan 22, 93, 110, 111, 180, 233, 240
Długosz Józef 316
Dmoszyńscy 88
Dmoszyński Kasper 88
Dmoszyński Mateusz 88
Dmoszyński Wieńczysław 88
Dobrowolski Kazimierz 102
Dobrzanowski Stanisław 298
Dobrzyński Antoni 53
Dobrzyński Franciszek 53
Dobrzyński Maciej 53
Domagalicz Jan 190, 206, 218, 249, 250, 258, 265
Drohojowski Jan, biskup chełmski, kamie­niecki, kujawsko-pomorski 298, 304
Drzewiccy 90
Drzewicki Maciej, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kanclerz wielki koron­ny, podkanclerzy koronny 83, 89
Dubas-Urwanowicz Ewa 8
Dubiński Piotr 45
Dudziński Jan 119
Duhamel (Du Hamel) Jakub 146, 207
Duhamel (Du Hamel) Józef, ojciec 122, 146, 207
Duhamel (Du Hamel) Józef, syn 146, 207
Duhamel (Du Hamel) Karol 146, 207
Dulfus Jan Feliks 34, 65-67, 196, 272
Dumbianka Bogdan 140
Dumiński Ihnat Szułha 85, 163, 218
Duniewicz Antoni 107, 222, 223
Duracz Walenty 188, 204, 259
Dworzaczek Włodzimierz 37, 180, 299, 300, 311,315-317
Dworzański Jan 68, 69
Dymitraszek-Rayca Dymitr zob. Rayca Dy­mitr Dymitraszek
Dziećmiarowski Jan 96
Dzierzgowski Mikołaj, arcybiskup gnieźnień­ski, prymas Polski 298, 304
Dzięcioł-Picus zob. Zawadzki Stanisław
Dzięgielewski Jan 311, 314
Dziokowski Andrzej 68, 273
Dziokowski Stefan 68
Dziokowski Szymon 68
Ecuyer Mikołaj zob. d’Escuyer (Ecuyer) Mi­kołaj
Eggerd (ab Eggerd) Reinhold 150, 206, 254
Egiersdorff Wacław 273
Embden (vom Emden) Jakub Jacobson von, zw. Gehema 117, 148, 252, 258
Emde Leonard vom 36
Enden Jan, zw. Koniecki 252
Endersch Jan Fryderyk 252
Erazm z Biecza 237
Falek Jan 113, 162
Falniowska-Gradowska Alicja 8
Fanelli Piotr 239
Fanelli Zygmunt 239
Fanelli, rodzina 238, 239
Faruchowicz Wojciech 210, 211
Feckowicz Ostafi 30, 135
Fejerpataky Laszló (Władysław) 21, 27
Feliks z Tryńczy 185, 238
Feliński Marek 174, 175
Felsztyński Ignacy 197
Ferber Eberhard 46, 55, 75, 93, 149, 181, 182, 202, 203, 213, 236, 241, 289, 292-294
Ferber Gertruda 46, 93, 161, 162, 181, 182, 200,213, 241
Ferberowie 255, 292
Ferdynand I Habsburg, cesarz Świętego Cesar­ stwa Rzymskiego 13, 14, 32, 34, 234
Fiala Michał 21
Figenaw Michał 22, 136
Filip IV Piękny, król Francji i Nawarry 27
Firlej Henryk z Dąbrowicy, biskup poznański, przemyski, tyniecki 311, 322
Firlej Mikołaj z Dąbrowicy, wojewoda sando­mierski 312,322
Firlej Piotr z Dąbrowicy 32
Flik Józef 203
Florian, św. 298, 305
Fogelweder Stanisław 128
Folkungowie, dynastia 114
Fontana Jakub 196, 270
Fontana Jan Kanty 196
Franciszek I Lotaryński, cesarz Świętego Ce­sarstwa Rzymskiego i Narodu Niemiec­kiego 131, 132
Franco Giacomo 172
Frank Karl (Karol) Friedrich (Fryderyk) von 7, 16,21
Fribes Franciszek Marcin 273
Friedberg Marian 22, 93, 110, 111, 180, 240
Friese Antoni 195, 272
Friese Jan 197, 273
Fryderycy Jan 130, 146, 272
Fryderyk I Hohenzollern (Pruski), król pru­ski 278
Furnier Jerzy 223, 270
Fursth Jan 93, 94, 161, 162, 186, 242
Gach Piotr 311
Gagatkiewicz Maciej Walenty 131
Gajewski Jan 156, 157, 159, 198, 273, 281
Galbreath Donald Lindsay 156, 212
Gardani Bonawentura 17, 236
Gastell Józef 160, 273
Gąsiorowski Antoni 7, 8
Gembicki Piotr, dziekan krakowski, biskup krakowski i przemyski 316, 322
Genderich Erazm 136, 183, 237
Geppert Antoni 107
Gerlach Walenty 36
Geschawowie 238
Ghinucci Hieronim de, kardynał 298
Gibicki Stanisław Konstanty 63
Giedroyć Franciszek 19, 96, 106, 131
Giese Tideman 212
Giesek Andrzej 204, 253, 258
Gipser Stanisław zob. Czipser (Cipser, Gipser) Stanisław
Girka Henryk 32
Girka Jan 32
Giżycki Andrzej 143
Giżycki Józef 143
Glinka Jan 270
Głuchowski Feliks 184, 213
Gmiterek Henryk 7, 314
Gniewiewski Kasper 112, 255
Godzisław Jakub z Gorzyc 191
Godzisław Mikołaj z Gorzyc 191
Godzisław z Gorzyc 136
Golicka Izabella 13
Gomoliński Stanisław 172
Gorłowski Szymon 176
Gosiewski Antoni Marcin 106, 273
Goślicki Wawrzyniec 312
Gotartowic Jan 167, 168
Górka Łukasz (Łukasz z Górki) 300, 305
Górski Ignacy 53, 123
Górski Józef 53, 123
Górski Karol 233
Górski Zbigniew 8
Górzyński Sławomir 16
Grabowska Anna zob. Sucheni-Grabowska Anna
Gradowska Alicja zob. Falniowska-Gradowska Alicja
Gradowski Michał 205
Graff Jan 162
Graff Katarzyna 161
Gretczsch Andrzej 257, 266
Gretczsch Jan 257, 266
Gretczschowie, bracia 249, 250
Grochalski Paweł 120, 121, 158, 271-273
Grocholski Stanisław, zw. Chcykowiczem 62, 113, 216
Groffi Jakub Wincenty z Felsztyna 186, 202
Grunwalth Michał 59, 72, 87
Grusiewicz Jan 123, 160
Gryniewicz Sylwester 198, 276
Grzebień Ludwik 298
Grzybowski Stanisław 313
Gulińska Dorota 76
Guliński Kasper 76
Gumowski Marian 203
Gutteter Achacy 236, 238
Gutteterowie 34, 36, 236
Guzkowscy 105
Guzkowski Jakub 103, 147
Guzkowski Mateusz 103, 147
Gwagnin Aleksander 59, 238
Habsburgowie, dynastia 13, 14, 16, 289
Hagenaw a Moraunen Jan 187, 246, 257
Haisig Marian 22
Hajdukiewicz Leszek 301, 302
Hamersen Jan Krzysztof 52
Hamersen Paweł Jan 52
Hanel Michał 92
Hankiewicz Stefan 118, 148, 253
Hartleb Kazimierz 301
Harwot Jerzy 76
Hauman Antoni 124
Hauman Filip Wacław 124, 144
Hayn Jan 71, 186, 215, 233
Hayn Piotr 87,214
Heckier (Hekier) Jan 219, 254
Heidenstein Konrada 260
Heidenstein Reinhold 260, 261
Heinke Aleksander 191-193
Heisler (Haysler) Jan Dawid 54, 123
Hejnosz Wojciech 315
Hekel Jerzy 282
Helcel Antoni Zygmunt 7, 20, 37, 108
Hendrykowski Henryk 58
Henryk VII Luksemburski, król Niemiec, ce­sarz 27
Heraklides Jakob 225
Herborski Baltazar 64
Herburt Jan Feliks 162
Herman z Przeworska 238, 239
Heryng Bernard 70, 280
Heydepoil Asferus 97
Heymowski Adam 20, 22, 65, 118, 183, 199
Hilchen Dawid 47, 162
Hilchen Jan 162
Hilchen Tomasz 162
Hindinberg Henryk 254
Hipler Franz 234
Hoffman Antoni 119
Hoffman Henryk 161
Hoffman Ignacy 122, 160
Hoffman Jan 122
Hoffman Józef 122, 160
Hoffman Piotr 161
Hofner (Hefner) Jakub 47, 99, 100, 101, 184, 201,214, 233
Holarek z Trzilwora 182, 200, 213
Hoppe Izrael 63, 254
Hoss (Hossius) Ulryk 234
Hozjusz Stanisław, kardynał, biskup warmiń­ski 302
Hübner Mateusz 16
Hübner Mikołaj 16
Huhn Jan 271, 272
Husarzewski Łukasz 118, 139, 140, 220, 221, 247, 249, 258
Husing (Huzing) Grzegorz 249, 250
Hybner Mikołaj 42, 45
Hyż, rodzeństwo 65, 79
Idziński Jakub 106, 197, 276
Iersai, rodzina 28
limanowski Krzysztof 102, 216, 253
Iskrzycki Bazyli 76
Iskrzycki Kiryło 76
Iwańczak Wojciech 39
Izdbieński Benedykt, biskup 73
Izdbieński Jakub 73
Izdbieński Marcin 73
Izdbieński Michał 73
Izdbieński Stanisław 73
Jabłoński Sebastian Kazimierz 268, 277
Jackl Maria zob. Prosińska-Jackl Maria Jacobson Wilhelm Krystian 178, 222, 223
Jagiellonowie, dynastia 12, 23, 88, 120, 136, 145, 245, 249, 278
Jakub z Buczacza zob. Buczacki Jakub
Jakub z Gorzyc 136
Jakub z Milicz (Milicze) 87
Jakub z Szadka 236
Jakub z Szydłowca 92
Jakubowscy, bracia 221
Jakubowski Wojciech 67, 196, 220, 274
Jan Albert, królewicz polski zob. Waza Jan Ol­bracht
Jan II Kazimierz Waza, król Polski 17, 48, 57, 63, 112, 118, 131, 163, 317, 318, 324-326
Jan III Sobieski, król Polski i wielki książę litewski, hetman wielki koronny 39, 47, 49, 52, 56, 112, 114, 327, 329, 330
Jan z Czarnkowa 162
Jan z Grabowa 88, 147, 170
Jan z Nowego Miasta 200, 232
Jan z Pacanowa 161
Jan z Sącza 169, 180, 183, 185
Jan z Tarnowa zob. Tarnowski Jan Amor
Jan z Tęczyna Tęczyński 83, 91
Jan z Tęczyna zob. Tęczyński Jan
Janas Eugeniusz 7, 314
Janczewscy, bracia 162
Janczewski Błażej 161
Janczewski Jakub 161
Janczewski Mikołaj 161
Janusz z Latalic zob. Latalski Janusz Januszewic Jerzy 12
Januszewski Jan 204
Januszowski Jan 29, 114, 249, 250
Jaruzelscy 317
Jarzębowski Józef 143
Jarzyna Maksymilian, sędzia sochaczewski 316, 322
Jasieński-Witnikowicz Andrzej 19
Jasieński-Witnikowicz Wojciech 19
Jaworski Franciszek 45
Jedlicki Jerzy 22
Jedynak Zdzisław 76
Jerzy Hubaty z Pieszczan 47
Jerzy z Bab 73, 94, 232
Jerzy z Kladorubów 238
Jerzy z Warzyc 72
Jeżewscy 15
Jeżewski Jan 15
Jeżewski Kasper 15
Jeżewski Mateusz 15
Jeżewski Stanisław 15
Jeżewski Wojciech 15
Joachim z Tarnowa zob. Tarnowski Joachim Jones Evan John 27
Jordan Spytek Wawrzyniec z Zakliczyna 300, 305
Jordan, właściciel Koźmic i Sroczyc od 1621 r. 311
Józef II Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 34, 66
Juchnowski Łukasz 254
Juda Maria 65
Jurgiewicz Jan 154, 155, 204, 254
Justimonti Wawrzyniec 101, 246, 247, 256
Juzwikiewicz Dyzma 146, 210, 211
Juzwikiewicz Maciej 146, 210
Juzwikiewicz Mikołaj 211
Kabaciński Ryszard 8
Kadłubek Wincenty 311
Kalicki Bernard 21
Kalinowski Franciszek 145
Kamień Erazm 110
Kamiński Adam 73, 153, 300
Kania Wojciech 235
Kaniewska Irena 299, 301
Kaniewski Rafał 62, 63, 254
Kapella Antoni 273
Kapostas Andrzej 105, 272
Karczewski Jan 87
Karczewski Szczudlik Maciej 171, 187, 215, 216, 218
Karnkowscy 202
Karnkowski Stanisław, arcybiskup 311
Karol Ferdynand, królewicz polski zob. Waza Karol Ferdynand
Karol IV Luksemburski, król i cesarz rzym­sko-niemiecki 27, 40
Karol Robert Andegaweński, król Węgier 27
Karol V Habsburg, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego 40, 41, 202, 203, 234, 299
Kartak z Trzilwora 182, 200, 213
Karyszewski Iwan Arnalt 78, 220
Karyszewski Malisz 78, 187
Kaulbers Fryderyk 224
Kaulfus Teofil Krystian 157
Kazanowski Adam, stolnik koronny 316, 322
Kazimierski Felicjan 123
Kazimierz Jagiellończyk, wielki książę litewski, król Polski 179
Keckowa Antonina 32
Kempiński Jan 124, 125, 279
Khittel (Kittel) Eustachy Hieronim 157, 158, 275
Kierekiesz Jan 63
Kirstein Jan 189, 218, 259, 260
Kirstein Samuel 189, 218, 259, 260
Kisling Andrzej 36
Kisling Jakub 36
Kisling Jan 34, 36, 135
Kisling Mateusz 36
Kiszka Mikołaj (Mikołaj z Ciechanowa Kisz­ka), wojewoda mścisławski 313, 322
Kittel Eustachy Hieronim zob. Khittel (Kittel)
Eustachy Hieronim Kiwalski Jan 128
Klermont Jan 277, 280
Kleszcz Hanka zob. Żerek-Kleszcz Hanka
Klobar Marcin 19, 23
Kluczewscy 280
Kluczewski Ignacy 195, 280
Kluczewski Józef 195, 280
Kluczewski Melchior 195, 280
Klug Jan 107, 223
Kłaczewski Witold 8, 312
Kłodnicki Aleksander 85, 163
Koch Józef 209, 210
Kochanowski Jan Karol 11
Kochler-Barscy 155, 156
Kochler-Barski Andrzej 155, 156
Kochler-Barski Jan 155, 156
Kochler-Barski Maciej 155, 156
Kóhne Andrzej zob. Chóne Andrzej
Kóhne Izrael zob. Chóne Izrael
Koie Kacper 203, 204
Kołaczko Jan 61, 91
Kołaczko Piotr 61,91
Kołaczko Tomasz 61, 91
Kołaczkowski Julian 67
Kołyszko Jan zob. Stanowski-Kołyszko Jan
Kołyszko Maciej zob. Stanowski-Kołyszko Maciej
Komjaty, rodzina 57
Koniecpolski Krzysztof 311
Koniecpolski Remigiusz (Remigian), opat ję­drzejowski, biskup chełmski 311, 322
Koniecpolski Stanisław (Stanisław z Koniec­ pola), hetman wielki koronny, starosta krakowski 312, 322
Konopka Jan 111
Konopnicki Jan, pisarz królewski 318, 323
Konrady Fryderyk 130
Konstancja, królowa Polski i Szwecji, wielka księżna Litwy 313
Kopera Feliks 111
Kopernik Mikołaj 23
Kortum Ernest 147, 148, 273, 278
Koryciński Aleksander z Pilczy, kasztelan oświęcimski 314, 322
Koryciński Jan 314
Koryciński Krzysztof Piotr z Pilczy, kasztelan wojnicki 313, 322
Kosman Marceli 311
Koss z Tragurio 238
Kosta Franciszek 145
Kószegi, rodzina 57
Kościelecki Janusz (Jan) 299, 304
Kośla Andrzej 111
Kośla Mikołaj 16, 183, 184, 201
Kot Stanisław 298, 314
Kotulińska Anna 329
Kowalczyk Maria 238
Kowalska Halina 299-302
Kowalski Szymon 124, 125, 272
Kozłowski Antoni 273, 274
Kozłowski Łukasz 207
Kozłowskij Konstantyn 186
Koźlińscy, bracia 159
Koźliński Antoni 159
Koźliński Ignacy 159
Krakau Jerzy 20, 148
Krakau Reinold 20, 148
Krasińscy 20
Krasnowojski Szymon 121
Krassowski Stefan zob. Nestorowicz-Kras­sowski Stefan
Krassowski Tomasz, pisarz królewski 318, 323
Kraszewski Józef Ignacy 160
Krejćik Tomaś 21
Kremer Jan, zw. Koczan 216, 253, 266
Kretkowski Andrzej, kasztelan brzesko-ku­jawski 314, 322
Kromer Bartłomiej 14
Kromer Marcin, kanonik kielecki i krakowski, biskup warmiński 12-15, 59, 230, 302, 305
Kromer Mikołaj 14
Królikowski Jan 151
Kriigel Karol Gotlieb (Gotlib) 219, 276
Kruger Andrzej 49, 193, 253, 258
Krukowski Henryk 143, 144
Krupek, rodzina 180, 185, 215
Krynicki Jan 191
Krzepicki Walenty 170, 206
Krzesław, podsędek ziemski krakowski 93
Krzycki Andrzej, biskup 298
Krzysztof III Bawarski, król Danii, Szwecji, Norwegii 295
Krzyżaniakowa Jadwiga 23
Krzyżanowski Piotr zob. Polak-Krzyżanowski
Piotr Kubiccy, bracia 153
Kubicki Jakub 129, 153
Kubicki Maciej 129, 153
Kuchowicz Kazimierz Władysław 193
Kuczyński Stefan Krzysztof 19, 173
Kulakovskij Piotr 19
Kulikowscy, bracia 249
Kulikowski Baltazar 118, 137, 247
Kulikowski Jakub 118, 137, 247
Kumor Bolesław Stanisław 298, 301, 302, 312, 316
Kunicki Stefan 85, 163
Kuraś Irena zob. Sułkowska-Kuraś Irena
Kuraś Stanisław 8
Kurcyusz Fryderyk 126, 197
Kuslowic Melchior 305
Kutrzeba Stanisław 28
Kwieciński Józef 163, 164
Kwileński Krzysztof 86
Kwolek Jan 311
Kwothor Kasper 154, 254
Kwothor Maciej 154, 254
La Fontaine Jean de 67
Laberschek Jacek 23, 108
Lalewicz Walenty 160, 273
Lampert Elert z Demuth 156, 219, 246
Lasocki Krzysztof 73
Lasocki Michał 89
Lasyr Antoni 113
Latalski Janusz (Janusz z Latalic) (Jan) 299, 304
Lelewel Joachim 22
Lemański Józef 124
Lenczewski Tomasz 206
Leonarczyk Maria zob. Cubrzyńska-Leonarczyk Maria
Leopold 1 Habsburg, cesarz rzymsko-nie­miecki 64, 193
Lepszy Kazimierz 312
Lerchenfeld Fryderyk von 49, 114, 115, 254
Leszczyński Rafał z Leszna, kasztelan wiślic­ki, wojewoda bełski 313, 322
Lichocki Karol 127, 144, 223
Lichtembergk Stanisław 247, 262, 264
Lichtfuss Jerzy 238
Liczbiński Jan 265
Liczbiński Michał 265
Liczbiński Paweł 265
Ligęza Andrzej z Byszewic 71, 90, 93, 167-169, 230, 231, 232
Ligęza Mikołaj Spytek z Bobrku, kasztelan sandomierski 313, 322
Linde Mikołaj 185, 237, 243
Lindsay Jan Aleksander 270
Lippis et Bucellis Prosper de 20
Lipski Jan, arcybiskup gnieźnieński, referen­darz koronny 315, 316, 322
Lipski Kasper Zygmunt, chorąży sochaczewski 317, 323
Lipski Maciej Jerzy, wojski rawski 317, 323
Lipski Wawrzyniec 317
Litawer Maciej 255
Litawer Mikołaj 117, 253
Lorenz Stanisław 201
Lottich Daniel 105, 209, 210
Lubomirscy, ród książęcy 174
Lubomirski Józef, książę 145
Lubomirski Stanisław, książę 306, 313, 320, 322
Lubrański Jan, biskup poznański 83, 169
Lubrański Mikołaj 83, 169
LudwikI V Bawarski (Ludwik IV Wittelsbach), król Niemiec, cesarz 27
Ludwik XIV Wielki, Król Słońce, król Francji i Nawarry 49
Lułewicz Henryk 8
Lupsiński Andrzej 91
Lupsiński Walenty 91
Lutomirski Jan 300, 305
Łabędziowie, ród 91
Łajszczewski (Łaściszewski) Mikołaj z Łajszczewa (Laściszewa), pisarz ziemski rawski 317, 323
Łapczyński Walenty 95, 176, 216
Łascy 90
Łaski Jan, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kanclerz wielki koronny 67, 83, 90, 167-169
Łaski Jarosław 83, 90, 167-169
Łaski Mikołaj 83
Łaski Olbracht 225
Łaściszewski Mikołaj z Łajszczewa zob. Łaj­szczewski (Łaściszewski) Mikołaj z Łaj­szczewa (Laściszewa)
Ławski Stanisław 299, 304
Łączyński Mikołaj 96
Łęcki Łukasz 73
Łopaciński Henryk 6, 17, 113, 114, 262
Łowicki Jan, kasztelan inowrocławski i lędzki 314, 322
Łubieński Maciej, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski 311, 317, 322
Łubieński Stanisław, biskup płocki, podkan­clerzy koronny 311, 322
Lukasiewicz Teodor zob. Łukaszewicz (Luka­siewicz) Teodor
Łukasz z Ciechanowa 94
Łukasz z Górki zob. Górka Łukasz
Łukaszewicz (Lukasiewicz) Teodor 119, 144, 145
Łuszczyński Bogdan Henryk 17, 18, 85
Macewicz Jan 128, 197
Macherzyński Michał 118
Maciej z Drzewicy zob. Drzewicki Maciej
Maciej z Jeżowa 89
Maciej, mieszczanin ze Lwowa 32, 59, 72
Maciejowscy 90
Maciejowski Bernard 83, 89
Maciejowski Mikołaj 83
Maciejowski Samuel 89
Maciejowski Stanisław 83, 300, 304
Madaliński Aleksander, pisarz królewski 318, 323
Madaliński Jan Aleksander, podsędek wieluń­ski 317, 322
Madżarski Leon 121, 146
Majerhoffer Franciszek 222
Majewski Jan 69, 209, 273
Makowiecki Jan 88
Makowski Andrzej 71
Maksymilian I Habsburg, cesarz Świętego Ce­sarstwa Rzymskiego Narodu Niemiec­ kiego 55, 181, 182, 203, 213, 236, 241, 289, 292
Maksymilian II Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 117, 262
Maksymilian III Habsburg, arcyksiążę au­striacki 112, 113
Maksymilian z Przeręby zob. Przerębski (Przerembski) Maksymilian
Malicki Andrzej 96, 97
Malinowski Mikołaj 225
Mandziuk Józef 298
Manescu Jean H. 27
Maniecki Maciej z Pigłowic, podkomorzy poznański 317, 322
Manikowski Teodor 76, 176
Manikowski Zachariasz 76, 176
Manowski Jan 318, 323
Manugiewicz Ignacy 130
Marchwiński Roman 302
Marcin z Bielska (mieszczanin z Bielska) 32, 88
Marcin, św. 330
Marek Ambroży z Nysy 110
Masalski Jan 95
Masalski Stefan zob. Maszalski Stefan
Maszalski (Masalski) Stefan 175
Matuszewski Jacek Stefan 36
Meisner (Meysner) Jan 70, 104
Mentzel Ludwik 126
Meysner Jan zob. Meisner (Meysner) Jan
Mędrzecki Adam Mikołaj 151, 152
Mianowski Antoni Wincenty 104, 160, 272
Miączyński Atanazy 39
Micanus Stefan zob. Mikanus (Micanus) Stefan
Michalski Jan 68, 224
Michalski Karol 69, 70
Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski, wielki książę Litwy 49, 118, 193
Michałowski Jan 53, 158
Michta Jerzy 3, 17, 306
Mielecki Jan 299, 304
Mielecki Mikołaj 165
Mielecki Sebastian 300, 305
Mienicki Ryszard 316
Mika Jolanta zob. Choińska-Mika Jolanta
Mikanus (Micanus) Stefan 220
Mikołaj a Ziten 219, 247, 257, 258, 265
Mikołaj Spytek z Bobrku zob. Ligęza Mikołaj Spytek z Bobrku
Mikołaj z Ciechanowa Kiszka zob. Kiszka Mi­kołaj
Mikołaj z Lelowa 11, 23, 108, 136, 179, 200, 212, 238, 240
Mikucki Sylwiusz 95, 231, 234, 243
Mikuć Karol 220, 275, 279
Mikulski Krzysztof 8
Milewska Teresa Danuta 252
Minor Aleksander 101
Miodońska Barbara 201, 241
Mirski Jakub 172
Mirzewski Jan 169
Mirzewski Sebastian 169
Mirzewski Stanisław 169, 170, 214
Misiurek Jerzy 302
Miskiewicz Jan 106
Mleczko Mieczysław ze Szkopów, sekretarz królewski 317, 323
Modrzewski Frycz Andrzej 298
Mokin Jakub 271
Mokin Jan 121, 158, 271,272
Montresor Stanisław zob. Montrezor (Montresor) Stanisław
Montrezor (Montresor) Stanisław 273
Morozewicz Mateusz 157
Morsztyn Jerzy 180
Moryno Franciszek 282
Mroczkiewicz Stanisław Kostka 69, 209, 210, 273
Muczkowski Józef 78
Mülheim Jan 16, 233
Müller Jan 151, 152
Müller Karel 21
Münckenbeck Henryk 157, 273
Myszkowski Mikołaj z Mirowa i Spytkowic 300, 304
Myszkowski Piotr 301, 305
Nadram Zygmunt de 253
Nagielski Mirosław 315
Nagymihaly, ród 168
Nankowski Jan 188, 225
Nankowski Sebastian 188, 225
Narębski Jan 148
Naruszewicz Adam Stanisław 17, 20, 89
Natalis Tomasz 95, 216
Nataniel a Paulitz 196, 279
Nawrowski Jan Kanty 269
Necz Jakub zob. Nycz (Necz) Jakub
Necz Sebastian zob. Nycz (Necz) Sebastian
Necz Stanisław zob. Nycz (Necz) Stanisław
Nenkei, rodzina 57
Neodicus a Rober (Róbern, Roeber) Jan 149, 189, 253, 259, 260
Nestorowicz-Krassowski Stefan 64, 218
Neuman Jan 198
Neuman Krystian 198, 276, 282
Neumanowie 198
Neyman Mateusz 79
Niemierza Stanisław zob. Niemira (Niemierza) Stanisław
Niemira (Niemierza) Stanisław, kasztelan pod­laski 314, 322
Niesiecki Kacper 18, 22, 55, 203, 261, 299-301, 311-314, 316, 317
Niewęgłowski Grzegorz 142
Niewierawski Andrzej Marcin 50, 127, 193, 195, 219, 278
Niewodniczański Tomasz 17, 123
Nitecki Piotr 298, 299, 301, 302, 311, 312, 315, 316
Noskowski Andrzej, biskup płocki 298, 301, 304
Nowacki Józef 298
Nowaczewski Paweł 145
Nowakowski Franciszek Mateusz 158
Nowakowski Henryk 21
Nowicki Andrzej 103
Nowicki Józef 158
Nowicki Stanisław 158
Nowodworski Adam 311
Nowodworski Michał, biskup kamieniecki, przemyski, poznański 299, 311, 312, 315, 322
Nowosielski Piotr 164
Nycz (Necz) Jakub 162
Nycz (Necz) Sebastian 62, 162, 190
Nycz (Necz) Stanisław 162
Ociescy 301
Ocieski Jan, kanclerz wielki koronny 169, 301, 305
Odlanicki (Odlanyski) Mikołaj 112
Odlanicki Jan Władysław zob. Poczobut-Odlanicki Jan Władysław
Odlanyski Mikołaj zob. Odlanicki (Odlanyski) Mikołaj
Ohryzko Jozafat 20
Okolski Szymon 18, 73, 92, 314
Opaliński Edward 7
Opaliński Łukasz z Bnina, marszałek wielki koronny 314, 315, 322
Oracki Tadeusz 315
Orgelbrand Samuel 14
Orgewal Ludwik de 96
Orłowski Antoni 158
Osiecimski Michał 102, 104, 196
Osman, cesarz turecki 320
Ossolińscy 17
Ossoliński Jerzy, podskarbi nadworny koron­ny 316, 322
Ossowska Joanna 148
Ossowska Justyna 148
Ossowska Petronela 148
Ossowski Kajetan Dominik 148, 149
Ostrogscy, ród książęcy 317
Ostrowski Juliusz 21, 92
Ozorowski Edward 311,312
Pac Stefan, podskarbi wielki litewski 315, 322
Pachołowiecki Stanisław 163, 165, 172, 173, 235, 250
Paczko Jan 60, 186, 234, 238
Padniewski Filip 301, 305
Papara Jerzy 55, 56
Paparówna Teodozja 55
Papini de Gambusio Mariot 109, 231
Papini de Gambusio Oliwier 109, 231
Papini De Gambusio Ryszard 231
Paprocki Bartosz 18, 22, 54, 75, 94, 95, 108, 143, 156, 163, 165, 166, 172, 175, 214, 250
Papuskowski Stanisław 96
Paschalis Jakub (Jakubowicz) 148, 149, 198, 277
Pastoureau Michel 73, 90, 212
Pawiński Adolf 19, 176
Pawlicki Michał 63
Pernet Jakub 107
Pernus Paweł 18-20
Pernusowie 34
Peroth Michał 140
Perron Bartłomiej 52
Pertek Jerzy 136
Perzanowski Zbigniew 11
Piasecki Paweł, biskup kamieniecki, chełmski, przemyski 312, 322
Piastowie, dynastia 23
Piazzo Marcello del 218
Pichelstein Stanisław de 199, 200
Piekosiński Franciszek 18, 20, 22, 89, 93, 111, 235
Piętka Jan 300
Pinocci Hieronim 131
Pipan Andrzej 86
Pipan Jerzy 86
Pląskowski Franciszek 57, 58, 154, 155
Pląskowski Kazimierz 193
Plichta Walenty, kasztelan rawski 314, 322
Pliniusz Starszy 233
Płodziński, nobilitowany w 1592 r. 254
Płuszczewski Mikołaj 113, 262, 263
Pociecha Władysław 298, 301
Poczobut-Odlanicki Jan Władysław 112
Podchocimski Kleofas 117, 156
Podgórski Marcin 88
Podgórski Sebastian 165, 166
Podhorodecki Leszek 314
Podlodowski Jerzy 301, 305
Pol Jan 163
Polaczkówna Helena 12, 19, 40
Polak-Krzyżanowski Piotr 18
Połoniecki Eustachy 250, 251
Połotyński Walenty zob. Wąsowicz Walenty
Porembiński Stanisław 76, 97
Poths Jerzy 120
Potoccy 142, 143, 191
Powsińscy 253
Powsiński Bartłomiej 19
Powsiński Walenty 19
Prahl Gerion Henryk 12
Preis a Springenburg Panonius Krzysztof 117, 188, 249, 250
Pretwic zob. Pretwitz
Pretwitz (Pretwic) Jan-Maurycy 45, 47, 329, 330
Pretwitz (Pretwic) Jan-Wojciech 45, 47, 327, 329, 330
Pretwitz (Pretwic) Jarosław 45, 47, 329, 330
Pretwitz (Pretwic) Leonard 45, 47, 329, 330
Pretwitz (Pretwic) Maurycy 45, 47, 327, 329, 330
Pretwitz (Pretwic) Zygmunt 45,47, 327, 329, 330
Pretwitzowie (Pretwicowie) 47, 135, 327, 329, 330
Prewancjusz-Władysławski Gabriel 13, 48, 78, 116, 117, 189, 216, 266
Proboszczowski Jan 261
Prochaska Antoni 19
Proenen Arnold 61, 202
Proenen Gerhard 61, 202
Prokop Krzysztof Rafał 311, 312
Prosińska-Jackl Maria 302
Prowan Prosper 54, 55
Prowan Trojan 54, 55
Przepiórczyński Maksym 78, 189
Przeracki Jerzy 302
Przerembski zob. Przerębski
Przerębski (Przerembski) Jan 301, 305
Przerębski (Przerembski) Maksymilian (Mak­symilian z Przeręby), referendarz wiel­ki koronny, kasztelan sieradzki 313, 322
Przewłocki Andrzej 159
Przyboś Adam 313, 315, 316
Przyboś Kazimierz 7, 299
Przyjemski Adam Olbracht 15
Przyjemski Stanisław, marszałek nadworny koronny 315, 322
Przyłęcki Marcjan 314
Przypkowscy 17, 130
Pstrokoński Maciej, biskup 311
Pytko Jakub 167, 168
Rachuba Andrzej 8, 112
Raczkowski Franciszek 134, 143
Radański Władysław 73, 109, 110, 230
Radoszewski (Radoszowski) Marek Boksa, ka­sztelan wieluński 314, 322
Radoszewski Bogusław Boksa (Boxa), biskup kijowski i łucki 312, 314, 322
Radoszowski Marek Boksa zob. Radoszewski (Radoszowski) Marek Boksa
Radziejowski Stanisław z Radziejowic, woje­woda łęczycki 312, 322
Radzikowski Piotr 39
Radzimiński Adam 88, 147, 170
Radziwiłł Albrycht (Albrecht, Albert) Stani­sław, kanclerz wielki litewski 42, 45, 315, 322
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zw. Czarnym, książę, marszałek wielki litewski 40
Radziwiłłowie 40, 41
Rafalski Krzysztof 20
Rafalski Walenty 20
Rappen Dymitr de 232
Rarog Walenty 112, 142, 166
Ratajewicz Jacek 67, 68, 124, 125
Rayca Dymitr Dymitraszek (Dymitraszek-Rayca) Dymitr 85, 163
Rayca Marek 163
Rąga Michał 221, 222
Regulski Jan 183
Remer Bartłomiej 237
Reverdil Marek Ludwik 51, 65, 211, 226, 273
Reyman Jan 195, 207, 273
Reynberger Franciszek 120, 145
Reynberger Jan 120
Ringdemuth Jan 188, 249, 250
Rober Jan zob. Sprengler a Rober Jan
Róberowie 102
Romer Bartłomiej 71
Romerowie 74
Ronenberg Ernest 186, 243
Ronenberg Szymon 186, 243
Ronenbergowie 186
Rosiński Tomasz 97
Rossen Henryk 306, 319
Rościszewscy 89
Rościszewski Wojciech 89
Rotermund Jerzy 249, 250
Rousseau Piotr Józef 128, 275
Roziński Jerzy 97
Rudiger August 137, 185
Rudiger Daniel 34
Rudiger Jakub 137
Rudiger Kacper 48, 75, 137, 183-185, 202, 214, 231, 232, 242
Rudiger Maciej 137
Rudiger, bracia 123, 214
Rudnicki Jan 155, 156
Rudolf II Habsburg, król Węgier i Czech, ce­sarz rzymski narodu niemieckiego 36, 188, 191
Russel Maciej 86
Rybczyński Sebastian 76, 117, 156
Rybotycki Wacław 14, 15
Rycz Wilhelm 228
Ryx Franciszek (młodszy) 127, 146
Ryx Franciszek 126, 127, 146
Ryxowie 126
Rzepińska Maria 49, 187, 205, 229, 273
Rzepkowski Wojciech 214
Saba Antoni de 208
Salomon Mikołaj 16
Salomon Stanisław 16
Sambor Andrzej 164, 188, 255
Samek Jan 13
Samostrzelnik Stanisław 241
Sapieha Paweł Stefan Bohdanowicz, podkan­clerzy litewski 315, 322
Saxoferrato Bartolus de, właśc. Bartolo da Sas-soferrato 27
Schilkra-Trzebiński Jan 48, 206, 253, 262
Schillingowie 36, 238
Schiemer de Ehrenrang Jan 151, 152, 270
Schlichting Achacy 153, 238
Schlichting Ambroży 186
Schlichting Filip 153, 186, 238
Schlichtingowie 154, 186
Schlief zob. Schlieff
Schlieff (Schlief, Selff, Sleff) Hans 295, 303, 305
Schlieff (Schlief, Selff, Sleff) Jakub 295, 303
Schlieff (Schlief, Selff, Sleff) Jerzy 295, 303
Schlieff (Schlief, Selff, Sleff) Lampert 35, 36, 295, 303-305
Schlieff (Schlief, Selff, Sleff) Wigbold 295, 303
Schlieffowie (Schliefowie) 34, 305
Schrappfer Chrystian 188, 254
Schule Kacper 237
Schule Mikołaj 97
Schultz Baltazar 73
Schultz Dominik 73
Schultz et in Stein Jan de 193, 253, 256
Schultz Karol 208
Schultz Kasper 73
Schwarc Jerzy zob. Schwarcz (Schwarc, Szwarc) Jerzy
Schwarcz (Schwarc, Szwarc) Jerzy 110, 180, 240
Sebastian ze Żnina 73, 186
Secygniowski Dionizy 71
Seeloff Jan Leon 272
Seffler Stanisław 112, 167
Selff zob. Schlieff
Semkowicz Władysław 19
Seredyka Jan 314
Sernik z Trzilwora 182, 201, 213
Serny Bartłomiej 95, 175
Serny Łukasz 95, 175
Sesing Krystian 158, 159
Sędziwój Michał 190, 259
Sędziwój z Czarnkowa 162
Sienicki Jan Niemstyn 175
Sienieński Zbigniew z Sienna (Zbigniew z Sienna), kasztelan lubelski 314, 322
Sieprski (Sierpski) Andrzej z Gulczewa (Gol­czewa) (Gulczewski) 299, 304
Sierakowski Jan z Bogusławie 301, 305
Sieroszewski Adam 76, 162
Sierpski Andrzej z Gulczewa zob. Sieprski (Sierpski) Andrzej z Gulczewa
Sipayłło Maria 101, 313
Skibicki Marek zob. Skibnicki Marek
Skibnicki (Skibicki) Marek 318, 323
Skoczowski Jan 214, 238, 242, 243
Skowroński Daniel 122
Skrzetuski Wincenty 37
Sleffzob. Schlieff
Stowieński Wojciech Wnuk z Solca zob. Wnuk-Słowieński Wojciech
Słupeccy 314
Słupecki Samuel Grot, kasztelan radomski 314, 322
Słuszka Jan z Mirowa 23, 136, 179, 215, 230
Smett Aleksander de 127
Sobieski Jakub, krajczy nadworny koronny 316, 322
Sobieszczański Franciszek Maksymilian 67
Sobolewscy zob. Cyrusowie-Sobolewscy
Solikowski Dymitr, arcybiskup 76
Somkereki Erdelyi Antal 57
Speyman Jan 253
Spieralski Zdzisław 299
Spiring Abraham 49, 80, 190, 246, 256
Sprengel a Rober Jan, burmistrz Elbląga, burgrabia królewski 62, 102, 189, 203, 218, 258
Srzeńscy z Sokołowa 83, 87
Srzeński Feliks 32, 83, 88
Srzeński Filip 83, 87, 88, 147
Stanek Wojciech 8
Stanisław August Poniatowski, król Polski 11, 12, 22, 34, 49, 66, 102, 113, 118, 128, 131, 144, 146, 153, 154, 208, 211, 221, 268, 270, 271, 278, 280, 285, 286
Stanisław z Czarnkowa 162
Stanisław z Koniecpola zob. Koniecpolski Sta­nisław
Stanisław z Warszyc zob. Warszycki Stanisław
Stanisław, podstarości gródecki 238
Stanisławski Stanisław 306, 320
Stankar Franciszek 18
Stanowski-Kołyszko Jan 122, 161
Stanowski-Kołyszko Maciej 122, 161
Starozrzebski Wojciech 89
Stefan Batory, książę siedmiogrodzki, król Polski i wielki książę litewski 18-21, 34, 48, 62, 75, 112, 113, 117, 154, 165, 167, 172, 186, 187, 203, 204, 206, 216, 235, 236, 255, 260, 315, 327, 330
Stefan ze Żdżar 109, 136, 237
Stefanek Franciszek 59
Stefanyk Wasyl 17, 223
Stephanescu Michaił G. 27
Stosch Zygmunt 18, 108
Stoss Mikołaj 108
Straube Antoni 122, 123, 273
Strąkowski Andrzej 298
Strobicz Maciej 91, 92, 238
Stroiński Jakub 73
Stroiński Leonard 73
Stroiński Tomasz 73
Strudziński Jan 104
Strusiowie 151
Struś Jerzy 151
Stuliński Antoni 121
Sucheni-Grabowska Anna 301
Suliski Maciej zob. Szuleski (Suliski) Maciej z Szulcz
Sułkowska-Kuraś Irena 8
Sułkowski Antoni 219
Sułkowski Apolinary 219
Suscy 73, 153
Suski Andrzej 156, 254
Suski Kasper 73, 153
Swinarski Michał 121
Sygietyńska Hanna 13
Synowiec Jakub 167, 168
Szchernich (Zszhernich) Jan 130, 221, 222
Szczawiński Jakub z Ozorkowa, wojewoda brzesko-kujawski 312, 322
Szczeblewski Stefan 298
Szczecina Szymon 11
Szczęski Walenty 163, 164
Szczudlik Maciej zob. Karczewski Szczudlik Maciej
Szczuka Stanisław 330
Szczycińscy 162
Szczygieł Ryszard 7
Szedziński Erazm 235
Szedziński Stanisław 101, 235
Szele Szentbalazsi, rodzina 28
Szeliga Jan 63, 142
Sznarbachowski Feliks 312
Szott Jakub 160, 164
Szreński Feliks 170
Sztercbecher Jan Bogumił 273
Sztettner Jan Fryderyk 279
Szubalski Jakub Józef 147
Szulc Tadeusz 23, 37
Szuleski (Suliski) Maciej z Szulcz 163, 188
Szwarc Erazm 111
Szwarc Jerzy zob. Schwarcz Jerzy
Szydłowieccy 83, 161, 181, 200, 241, 242
Szydłowiecki Jakub 83
Szydłowiecki Krzysztof 83, 161
Szydłowski Krzysztof Bernard 165, 166
Szydłowski Mikołaj 83, 161
Szylchra-Trzebińscy z Trzebini (Schilkra, Szylkra) 206
Szymaniecki Maciej 222, 223
Szymaniecki Stanisław 222, 223
Szymański Józef 11, 22, 23, 28, 32, 37, 135
Szymczakowa Alicja 19, 23
Szymon Kulawy z Byczyny 47, 89, 231, 232
Szymonowie Szymon (Szymon Simonides Bendoński) 19, 173
Szymonowicz (Symonowic) Szymon (Szymon Szymonowie Dersymonowicz) 131, 132, 196,274
Szyszkowski Mikołaj, sekretarz wielki koron­ny, biskup warmiński 315, 322
Sławski Tadeusz 14, 302
Śliwicki Jan 176
Święcicki Mikołaj Stanisław 96
Święcicki Stanisław, biskup chełmski 96
Tarło Gabriel 83, 91, 148, 170
Tarło Mikołaj 83, 148, 170
Tarłowie 170
Tarnowscy (Leliwici Tarnowscy) 131, 180
Tarnowski Jan Amor h. Leliwa (Jan z Tarno­ wa), hetman Polski, hetman wielki ko­ronny 299, 304
Tarnowski Jan h. Rola, podkanclerzy koronny 156
Tarnowski Joachim (Joachim z Tarnowa), wo­jewoda wendyjski 313, 322
Tatarkiewicz Władysław 49
Tchokai, rodzina 57
Tehlowski Antoni Franciszek 207
Tehlowski Jan 207
Telowski Antoni zob. Thelowski (Telowski) Antoni
Telowski Jan zob. Thelowski (Telowski) Jan
Tepfer Karol Daniel zob. Toepfer (Tepfer)
Karol Daniel Terło Paweł 129, 269, 270
Teudenkusowie 203
Tęczyńscy 92
Tęczyński Andrzej 83
Tęczyński Jan (Jan z Tęczyna) 298, 312, 322
Tęczyński Stanisław 299, 304
Thelowski (Telowski) Antoni 130
Thelowski (Telowski) Jan 130
Thorhaken Frowin 190, 250
Tiepolo Jan 217, 218
Tilly a Tilow Jan Józef 66, 196, 273, 274
Toepfer (Tepfer) Karol Daniel 105
Tomczak Andrzej 301
Tomicki Piotr, biskup 301
Tomkiewicz Teodozy 49, 137, 138, 140
Topolska Maria Barbara 298
Toporczykowie 91
Torri (de Torry) August 268
Trelińska Barbara 21, 23
Trepka Walerian Nekanda 37
Tresler Jan 22, 238
Treter Bernard 174
Treter Jan Henryk 174
Treter Jan Julian 174
Treter Maciej Kazimierz 174
Treter Maria Julia 174
Treter Szymon 174
Treter Wanda Józefa Maria 174
Treter Zofia Amelia 174
Treterowie 174
Tretko 219, 254
Tretko Krzysztof 189
Trojanowski Antoni 123
Troskolański Tadeusz 298
Trublajewicz, nobilitowany w 1769 r. 273
Trzebieński Aleksander zob. Trzebiński (Trzebieński) Aleksander
Trzebiński (Trzebieński) Aleksander, pisarz i podkomorzy lwowski 317, 322
Trzebiński Jan zob. Schilkra-Trzebiński Jan
Trzebuchowski Mikołaj 302, 305
Turowski Kazimierz Józef 18
Tylli de Kubin Tomasz 122, 123, 273
Tyman Adam 127, 144
Uchański Jakub, biskup chełmiński, kujaw­sko-pomorski 298, 299, 304
Ulanowski Bolesław 7, 136
Uliński Jan 18, 148, 149
Umieccy, rodzina 86
Urban Wacław 8,311
Urbankowski Walenty 223
Uruski Seweryn 318
Urwanowicz Ewa zob. Dubas-Urwanowicz Ewa
Utratowski Maciej 101
Vic August 124, 147, 148, 272
Wahl Jan 231
Wajs Anna 45
Wakowski (Awak) Jan 206
Walbach Melchior 32, 34, 202, 238
Walkusz Jan 311
Warmuntowicz Wawrzyniec 99
Warpęski Tomasz z Krakowa 73
Warszycki Stanisław (Stanisław z Warszyc), wojewoda mazowiecki, kasztelan kra­kowski 313, 322
Wasilewski Józef 106
Wasilewski Tadeusz 313
Wawrzyniec Ludwik a Demuth zob. Demuth
Wawrzyniec Ludwik
Wawrzyniec z Kazimierza 148, 170
Waxman Jan 18, 19, 24, 112, 113, 205, 219
Waza Jan Olbracht (Jan Albert Waza), króle­ wicz polski, biskup warmiński i kra­kowski, kardynał 312,314
Waza Karol Ferdynand, królewicz polski, biskup wrocławski 314
Waza Karol Fryderyk 312
Wazowie, dynastia 86, 114, 117, 156, 311
Wągleński Grzegorz 169
Węgleński Jakub 169
Wągleński Jan 169
Wągleński Mikołaj 169
Wąsowicz Walenty, właśc. Połotyński Walen­ty 75, 166
Wdowiszewski Zygmunt 12, 17, 20, 21, 32, 149, 156
Wehr Witold 114
Weidemann Agnieszka 206
Wejnert Aleksander 37
Wend Grzegorz zob. Wendt (Wend) Grzegorz
Wend Walenty zob. Wendt (Wend) Walenty
Wendt (Wend) Grzegorz 117, 142, 188
Wendt (Wend) Walenty 142, 188
Wenturelli Paweł 70, 124, 125, 273
Wenturellichowie 124
Werden Jan de 93, 162, 185
Weselini Franciszek 32
Wędrychowski Jan 106, 273
Węgier Jan 16
Węgrzecki Michał 103, 104
Wężyk Jan, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski 311, 317, 322
Wężyk Jan, starosta sieradzki i warecki 317, 322
Wężyk Piotr 317
Wielądko Wojciech 104
Wielkołucki Kasper zob. Wieloch-Wielkołucki (Wielech) Kasper
Wieloch-Wielkołucki (Wielech) Kasper 94, 166, 175, 176, 254
Wielogórski Stanisław 273, 277
Wierzbicki Jan 75, 174
Wierzbiński Maciej 99
Wierzbowski Teodor 7, 19, 299
Wierzchlejski, z kancelarii królewskiej 330
Wiesiołowski Krzysztof, marszałek nadworny litewski 315, 322
Wilczek Dominik Jacek 196, 220, 273
Winkler Dominik 64, 254
Winkler Dominik Ignacy 64
Winkler Jan 64, 254
Winkler Józef 64
Winkler Wojciech A. 254
Winklerowa Katarzyna z Lubienieckich 64
Winklerowie 254
Wiśniewski Jerzy 314, 317
Wiśniewski Stanisław Abrek 213
Witkowski Ignacy 121
Witnikowicz Andrzej zob. Jasieński-Witnikowicz Andrzej
Witnikowicz Wojciech zob. Jasieński-Witnikowicz Wojciech
Wittyg Wiktor 110, 150, 175
Witusik Adam Andrzej 315
Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski, król Polski 11, 23, 108
Władysław III Warneńczyk, król Polski, Wę­gier 110
Władysław IV Waza, król Polski 34, 48, 63, 112, 142, 217, 218, 262, 306, 311, 317, 319, 323
Władysławski Gabriel zob. Prewancjusz-Władysławski Gabriel
Włocki Franciszek 75, 95, 174
Włocki Jan 174
Wnuk-Słowieński Wojciech 95, 150, 172
Wojciech z Czarnkowa 162
Wojciech z Urzędowa 161, 185
Wojtyska Henryk Damian 299
Wolff Józef 315
Wolski Mikołaj 101
Wolski Stanisław 91, 301, 305
Wołucki Filip, ksztelan rawski 313, 322
Wołucki Sebastian, kasztelan małogoski 314, 322
Wonson (Wunszam) Jan 109, 110, 112, 238
Wonson Sebastian 109, 238
Woynowski Franciszek 171
Woźniakowa Maria 298
Wrzesiński Józef 119, 273
Wunszam Jan zob. Wonson (Wunszam) Jan Wyczawski Henryk Eugeniusz 298, 302, 316
Wykisiały Wacław 106, 273
Zadzik Jakub, biskup krakowski, chełmiński, kanclerz wielki koronny 312, 322
Zaierski Kazimierz 150, 254
Zakrzewski Wincenty 234
Zalaszowski Jerzy 185
Zalaszowski Stanisław 185
Zaleski Aleksander z Otoka, podsędek sie­ radzki 317, 322
Zalewny Fryderyk Seegebarth 23
Zamoyscy 162, 172
Zamoyski Jan Sariusz (Zamojski Jan), hetman i kanclerz wielki koronny 75, 85, 95, 102, 172-176
Zamoyski Marcin, podskarbi wielki koronny 172
Zamoyski Tomasz, podkanclerzy koronny, kanclerz wielki koronny 315, 322
Zander Mikołaj 149, 150, 255
Zasławscy, ród książęcy 317
Zasławski-Ostrogski Dominik Władysław, książę, ordynat ostrogski 317, 322
Zawadzki Stanisław, zw. Dzięcioł-Picus 186, 225, 241
Zbigniew z Sienna zob. Sienieński Zbigniew z Sienna
Zborowski Marcin 299, 304
Zebrzydowski Andrzej, biskup kamieniecki, krakowski 298, 304
Zebrzydowski Florian Kasper, sekretarz i re­ferendarz królewski, hetman nadworny 300, 305
Zebrzydowski Jan, miecznik koronny 316, 322
Zeugner Gerhard 288
Ziten zob. Mikołaj a Ziten
Złotorowicz Michał Jan 142, 156, 191
Zszhernich Jan zob. Szchernich (Zszhernich) Jan
Zugehoer Karol Jonatan 280
Zwierzyński Jarosław 229
Zygmunt I Stary, król Polski i wielki książę litewski 39, 167, 181, 182, 201, 298, 327, 330
Zygmunt II August, wielki książę litewski, król Polski 13, 15, 36,45, 48, 54, 62, 91, 255, 295, 295, 298, 303, 305, 327, 330
Zygmunt III Waza, król Polski 32, 48, 53, 62, 112, 165, 179, 186, 190, 191, 216, 261, 311,312
Zygmunt Luksemburski, cesarz rzymsko-niemiecki, król Czech 36, 57
Zygmunt z Czarnkowa 162
Zynowicz Waśko 111
Żabicki Piotr, kasztelan liwski 314, 322
Żalski Andrzej 76, 142, 259
Żebrowski Tadeusz 298
Żegocki Marcin, kasztelan przemęcki 314, 322
Żerek-Kleszcz Hanka 7
Żychliński Teodor 311
Życiński Petrycy Jan Stanisław 254
Żyłło Józef 105, 272