Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku – Stefan Ciara

Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku

Stefan Ciara „Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku„, Biblioteka Narodowa Warszawa, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990.

Wykaz osób/nazwisk występujących w publikacji.

Zainteresowani dostępem do pełnej treści proszeni są o kontakt.

Indeks

Abs Hugo 30
Achremczyk Stanisław 5, 15, 16
AckerstofT von Elżbieta zob. Bielińska Elżbieta
Aksak Stefan 104
Aleksander, król polski 66
Andrault de Buy de Langeron Amata zob. Krasińska Amata
Andrault de Buy de Langeron Anna zob. Borowska Anna
Andrault de Buy de Langeron Franciszek 78
Anusik Zbigniew 153
Arciszewski Krzysztof 22, 35
Arłamowska Emilia 70
Arłamowski Kazimierz 70
Arquien Maria Anna d’ zob. Wielopolska Maria Anna
Arquien Maria Kazimiera zob. Maria Kazimiera
August II 13, 28, 43, 46, 48, 55, 59, 108, 133, 134, 138, 148, 156, 166, 167
August III 133, 176
Baranowicz Aleksiej Iwanowicz 159
Barwiński Eugeniusz 34
Barycz Henryk 31
Bąkowa Joanna 52
Bąkowska Konstancja z Denhoffów 1 v Kosowa 82
Bąkowski Jan Ignacy 42, 82, 84, 87
Bąkowski Stanisław 12
Bełżecki Aleksander 54, 90, 94, 98
Bełżecki Ewaryst Jan 79
Berg Franciszek Władysław de Carmel 20, 80, 93, 163
Bergowie 163 Bersohn Matias 31
Bessen Katarzyna von zob. Denhoffowa Katarzyna
Bethune François 13
Bethune de Joanna zob. Jabłonowska Joanna
Bidziński Stefan 23, 45, 59, 74, 75, 89, 90, 101
Bieganowski Mikołaj 17, 24, 94, 98
Bielińscy 19, 176
Bielińska Elżbieta von AckerstofT 1 v Mohlowa 78, 80
Bielińska Ludwika Maria z Morsztynów 86
Bieliński Franciszek Jan 16, 42, 77. 78, 80, 84
Bieliński Kazimierz Ludwik 78, 84, 86, 105, 109, 110
Bieniaszewski Adam 8
Bieniewski Stanisław Kazimierz 9, 98. 100, 101, 104
Biskup Marian 69
Bogusławski Wojciech, starosta płocki 78
Bokum Jan Henryk ab Alten 14, 80, 90. 112
Bokumowie 138, 173
Boniecki Adam 54, 105, 124
Borkowski Stanisław Dunin 14
Borowska Anna Andrault de Buy de Langeron 118
Borowski Marcin 83, 118
Bököp de Mechtylda zob. Koniecpolska Mechtylda
Braniccy 36, 176
Branicki Jan Klemens 33, 45, 52, 54, 59, 80, 88, 90, 93, 98, 100, 109, 167
Branicki Stefan 90, 93, 98
Bremer Cecylia Eleonora z Wejherów 1 Schaffgotsch 122
Breiner Maksymilian 122
Breza Wojciech Konstanty 61, 73, 93
Brzostowska Joanna Teresa zob. Leszczyńska Joanna Teresa
Brzozowscy 34
Brzozowski Maksymilian 17, 35, 36, 62, 98
Butler Gotard Wilhelm 34, 50, 75, 87, 98, 105
Bykowscy 18, 41
Bykowska Anna z Leszczyńskich 145
Bykowska Eufrozyna z Koniecpolskich zob. Wężykowa Eufrozyna
Bykowski (nieznany z imienia) 76
Bykowski Mikołaj 80
Bykowski Przemysław 75-77
Bykowski Stanisław 76, 77, 145
Cantelmi Jakub 57
Cecylia Renata, królowa polska 121, 144
Cetnerowie 146
Chaim 56
Chełmski Marcjan 36
Chłapowski Krzysztof 8, 66. 71, 78, 87, 88, 90, 93, 96, 101, 102, 168, 176
Chmielnicki Bohdan 64, 103
Chmielnicki Jerzy 159
Chodkiewicz Jerzy Karol 12
Chodkiewiczowa Izabella 12
Chodorowscy 65
Chodorowska Anna zob. Wiśniowiecka Anna z Chodorowskich
Chodorowska Katarzyna z Jabłonowskich 102
Chodorowska Magdalena zob. Leszczyńska Magdalena z Chodorowskich
Chodorowski Aleksander 102, 146
Chodorowski Krzysztof 64, 102
Chomętowski.(Chomentowski) Marcin 18, 77, 89, 90, 98
Ciara Stefan 46, 64, 114, 116, 117, 120. 122, 123
Cibo Alderano 57
Cielecka Zofia zob. Gnińska Zofia z Cieleckich
Cieślak Edmund 87
Csobor Anna zob. Tarnowska Anna
Cybo Alderano zob. Cibo Alderano
Cynarski Stanisław 56, 88. 127
Czapiewski Paweł 16. 23, 31, 64, 83. 118
Czapliński Władysław 5. 6, 9. 11. 22, 25, 27, 34, 48, 50, 52, 53, 65, 96, 120, 121. 126, 135
Czapscy 93, 169, 170, 176
Czarnieccy 42
Czarniecka Konstancja zob. Leszczyńska Konstancja z Czarnieckich
Czarniecki Stefan 7, 13, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 44-46, 50-53, 62, 66, 75, 77, 83, 88, 90, 93, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 113, 124, 145, 166, 167
Czarniecki Stefan Stanisław 54, 93, 77, 104
Czarnkowscy 138, 164-167
Czarnkowska Anna zob. Opalińska Anna
Czarnkowska Anna z Grzymułtowskich 167
Czamkowska Anna z Mohyłów zob. Potocka Anna
Czamkowska Anna z Wejherów 166
Czamkowska Anna z Zebrzydowskich 166
Czamkowska Barbara z Górków 166
Czamkowska Elżbieta ze Zborowskich 164
Czamkowska Franciszka zob. Radomicka Franciszka
Czamkowska Katarzyna z Leszczyńskich 164
Czamkowska Katarzyna Barbara zob. Gembicka Katarzyna Barbara
Czarnkowska Konstancja z Lubomirskich 166
Czamkowska Konstancja z Niemojewskich 1° v Skrzetuska 2° v Grudzińska 166
Czamkowska Teresa z Zaleskich 166
Czamkowska Teresa Anna zob. Opalińska Teresa Anna
Czamkowska Zofia z Herburtów 166 Czamkowska Zofia Anna zob. Opalińska Zofia Anna
Czamkowski Adam 86
Czamkowski Adam Sędziwój 164, 165 Czamkowski Adam Uriel 165. 166 Czamkowski Andrzej 164, 165
Czamkowski Franciszek Kazimierz 72, 74, 83, 165, 166
Czamkowski Jan 165
Czamkowski Jan Sędziwój 166
Czamkowski Piotr 165, 166
Czamkowski Władysław, podskarbi wielki koronny 165-167
Czamkowski Władysław, starosta pyzdrski 165 Czamkowski Wojciech 166
Czartoryscy 15, 19, 71, 87, 92, 157

Czartoryska Izabella zob. Lubomirska Izabella Czartoryska Joanna z Olędzkich 18 Czartoryska Rozyna Małgorzata z Eckenbergów 121
Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1ov Denhoffowa 148, 152, 174
Czartoryski Antoni Dominik 63
Czartoryski August 152, 174
Czartoryski Florian 54
Czartoryski Jan Karol 100
Czartoryski Kazimierz 100
Czartoryski Michał 18, 80, 90, 98, 100, 113, 121 Czerna Fabian 83, 89, 90, 98
Ciara Stefan 46, 64, 114, 116, 117, 120. 122, 123
Cibo Alderano 57
Cielecka Zofia zob. Gnińska Zofia z Cieleckich
Cieślak Edmund 87
Csobor Anna zob. Tarnowska Anna
Cybo Alderano zob. Cibo Alderano Cynarski Stanisław 56, 88. 127
Czapiewski Paweł 16. 23, 31, 64, 83. 118
Czapliński Władysław 5. 6, 9. 11. 22, 25, 27, 34, 48, 50, 52, 53, 65, 96, 120, 121. 126, 135
Czapscy 93, 169, 170, 176
Czarnieccy 42
Czarniecka Konstancja zob. Leszczyńska Konstancja z Czarnieckich
Czarniecki Stefan 7, 13, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 44-46, 50-53, 62, 66, 75, 77, 83, 88, 90, 93,
Czemówna Anna zob. Guldenstern Anna
Czermak Wiktor 25, 47
Czerski Albrecht 77, 83
Czetwertyńscy 34, 35
Czetwertyński Stefan 36
Częścik Łucja 46, 50, 64
Daniłowicz Franciszek Jan 104
Daniłowicz Jan Karol 45, 59, 92, 98, 100

Daniłowicz Jan Mikołaj 20, 33, 47, 74, 96. 98, 101, 104, 109
Daniłowicz Mikołaj starszy, podczaszy koronny 14, 96
Daniłowicz Mikołaj młodszy, wojewoda podolski 92, 98, 101
Daniłowiczowie 19, 26, 29, 41, 139, 164, 169, 170
Daniłowiczówna Helena zob. Prażmowska Helena
Dąbkowski Przemysław 66, 116
Dąmbscy (Dąbscy) 169
Dąmbski Stanisław 57
Dąmbski Zygmunt 24, 74, 98
Dembiński Jan 90
Denhoff Aleksander 151
DenhofT Aleksander Kasper 151
Denhoff Bogusław Ernest 150, 152
Denhoff Ernest 17, 84, 148, 150, 152
Denhoff Ernest Magnus 147
Denhoff Franciszek 90
Denhoff Franciszek Bogusław 151, 152
Denhoff Franciszek Michał 112
Denhoff Fryderyk 150
DenhofT Gerard 150
Denhoff Gerard, chorąży nadworny koronny 120, 148
DenhofT Gerard, wojewoda pomorski 35, 84, 87, 105, 120, 147
DenhofT Henryk 20, 35, 105
DenhofT Herman 150
Denhoff Jan 87, 105, 112
Denhoff Jan Kazimierz 152
DenhofT Jerzy Albrecht 57, 125, 149, 151, 152
Denhoff Karol Kasper 151, 152
DenhofT Kasper 147, 151, 153
DenhofT Magnus Jan 150
Denhoff Michał 87
Denhoff Stanisław, starosta wieluński 151
Denhoff Stanisław, wojewoda połocki, hetman polny litewski 148. 150-152
Denhoff Stanisław Kazimierz 151
Denhoff Teodor, kasztelan sieradzki 17
Denhoff Teodor, podkomorzy koronny 11. 12, 17, 76, 77, 80, 90. 92, 94, 98, 100, 104, 105. 113, 120, 148, 172
DenhofT Teodor, wojewoda dorpacki 20, 105
DenhofT Teodor, wojewoda wendeński 147
Denhoff Władysław 87, 98, 105. 151
DenhofT Zygmunt, podskarbi nadworny litewski 75, 112, 151
DenhofT Zygmunt, starosta bydgoski i sokalski 94, 146-148, 152
Denhoffowa Anna von Goldstein 120
Denhoffowa Anna Aleksandra z Koniecpolskich 147, 153
Denhoffowa Anna Teresa z Ossolińskich 147
Denhoffowa Joanna z Denhoffów 150
Denhoffowa Joanna Teresa z Brzostowskich zob. Leszczyńska Joanna Teresa
Denhoffowa Katarzyna z Potockich 90
Denhoffowa Katarzyna von Bessen 11. 12, 90, 120
Denhoffowa Sybilla Małgorzata z Piastów 120
Denhoffowa Zofia z Opalińskich 1′ v Wejherowa 147
Denhoffowa Zofia Anna (Zofianna) z Oleśnickich 148
Denhoffowa Zofia z Sieniawskich zob. Czartoryska Zofia z Sieniawskich
Denhoffowie 18, 26, 41. 90, 108, 110, 118, 120, 125, 137,138, 141, 147-152, 169, 171, 176
Denhoffówna Joanna zob. Denhoffowa Joanna z Denhoffów
Denhoffówna Konstancja zob. Bąkowska Konstancja
Dębicki Marcin 90
Długosz Józef 5, 34
Dolski Jan Karol 13
Domaszewski Stanisław 92, 100
Dworzaczek Włodzimierz 8, 17. 23. 28, 34, 37, 40.41, 46, 50, 53, 54-56, 73, 74, 78, 87, 96, 100. 101, 104, 113. 115. 117, 118, 120-123, 127, 135, 136. 140, 141, 147, 153, 161, 163. 165
Dygdała Jerzy 5
Działyńscy 18, 26, 27. 29, 41, 169, 170
Działyńska Anna z Radomickich zob. Gurowska Anna
Działyńska Katarzyna zob. Ossolińska Katarzyna
Działyńska Regina von Eisenreich zob. Radziwiłłowa Regina
Działyński Augustyn 133
Działyński Jan 84
Działyński Jan Dominik 83
Działyński 42, 83
Działyński Michał, wojewoda chełmiński 12,
Michał, wojewoda inowrocławski 181
Gierowski Józef Andrzej 7, 53, 54, 126, 156, 167
Giza Mikołaj Konstanty 122
Giżanka Barbara zob. Mniszchowa Barbara z Gizów
Gloger Zygmunt 106
Gniewosz Andrzej 90
Gniewosz Mikołaj 124
Gniewoszowie herbu Rawa 124
Gnińscy 19, 110, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 163, 164
Gnińska Anna Maria zob. Zamoyska Anna Maria z Gnińskich
Gnińska Dorota z Jaskólskich 23. 131
Gnińska Teresa z Potockich 133
Gnińska Zofia z Cieleckich 132
Gniński Jan starszy, podkanclerzy koronny 16, 18, 23, 42, 55, 56, 67, 74, 76.77, 80, 84, 87, 93, 98, 109, 110, 125, 131, 135, 137. 141
Gniński Jan młodszy, wojewoda pomorski 16, 67, 74, 83, 93, 98, 109, 110, 132, 137
Gniński Jan Chryzostom 132
Gniński Stanisław 131, 132.
Gniński Władysław 68, 93, 98, 132
Goldstein von Anna zob. Denhoffowa Anna
Gołkowski Franciszek 105
Gorajscy 139
Gorajski Józef 92
Gorajski Zbigniew 32. 33, 35-37, 98, 145
Gordon Katarzyna zob. Morsztynowa Katarzyna
Gostomscy 168
Gozdzki Bernard 90
Górka Andrzej 166
Górka Łukasz 166
Górka Stanisław 166
Górkówna Barbara zob. Czarnkowska Barbara
Grabiński Stefan 75
Grochowski Rafał 98
Grodzicki Krzysztof 98
Grodziski Stanisław 15, 17
Grotius Hugo 31, 34
Grudzińscy 18, 19, 26. 29, 41, 108, 110, 169
Grudzińska Konstancja zob. Czarnkowska Konstancja
Grudziński Andrzej 73, 77
Grudziński Andrzej Karol 73, 74
Grudziński Kazimierz 98, 101
Grudziński Melchior 18, 77
Grudziński Mikołaj 80
Grudziński Stefan 166
Grudziński Zygmunt 35, 74
Grzeszczuk Stanisław 22, 86
Działyński Piotr 83
Działyński Stanisłąw 84
Działyński Tomasz 83
Działyński Zygmunt 23
Dzieduszycka Zofia z Jabłonowskich 118
Dzieduszycki Franciszek 98
Dziegielewski Jan 8, 14, 35
Eckenberg Rozyna Małgorzata zob. Czartoryska Rozyna Małgorzata
Eisenreich von Regina zob. Radziwiłłowa Regina
Eleonora, królowa 54, 83, 85, 146
Estreicher Karol 30
Fałkowski Wojciech 5, 6
Felkiersamb Elżbieta von Windischgrätz 120
Felkiersamb Katarzyna von Windischgrätz 120
Felkiersamb Otto Fryderyk 20, 36, 42, 64, 80, 88, 93
Firlej Andrzej 28, 35, 100
Firlej Piotr 98, 101
Firlej Stanisław 23, 28
Firlej Zbigniew 91
Firlejowie 19. 20, 26, 29, 41, 108. 139, 164, 169, 170
Forst de Battaglia Otto 56, 127
Fredro Andrzej Maksymilian 94, 98
Fredro Jerzy Bogusław 23
Fredrowie 19, 41
Gall Franz 30
Gałecki Franciszek Zygmunt 74, 77, 98
Gąsiorowscy 77
Gąsiorowski Andrzej 77
Gąsiorowski Maciej 77
Gembiccy 41, 164
Gembicka Anna Petronela zob. Korycińska Anna Petronela
Gembicka Katarzyna Barbara z Czarnkowskich 166
Gembicka Marianna zob. Ossolińska Marianna
Gembicki Andrzej 73
Gembicki Andrzej, starosta nowodworski 84
Gembicki Konstanty 84
Gembicki Krzysztof 73, 74, 84. 98, 105
Gembicki Paweł 76, 77
Gembicki Piotr 45, 52
Gembicki Stefan 74
Grzybowski Franciszek 80
Grzymułtowska Anna zob. Czarnkowska Anna
Grzymułtowski Krzysztof 52. 56, 65, 73. 74, 83, 84
Guldenstern Anna z Czemów 83
Guldenstern Maksymilian 16
Guldenstern Władysław 83
Guldenstern Zygmunt 35, 42, 83
Gurowscy 132-136, 176
Gurowska Anna z Radomickich 1ov Działyńska 133, 134
Gurowska Krystyna z Przybyszewskich 133
Gurowska Teresa zob. Potocka Teresa
Gurowska Zofia z Przyjemskich 133
Jabłonowski Jan Stanisław, miecznik koronny 42
Jabłonowski Jan Stanisław, wojewoda wołyński 33, 86, 98, 104, 120, 137, 172
Jabłonowski Stanisław Jan 13, 21, 33, 45, 57-59, 64, 75, 80, 86, 90, 98, 101-103. 109. 112, 118, 137, 172
Jabłonowski Stanisław Karol 80
Jacobson Abraham 84
Jakub, postac biblijna 56
Jan Chrystian, książę Brzegu i Legnicy 120 Jan Kazimierz, król polski 11, 12, 20, 22-25, 27, 28, 30, 35, 36, 43, 46. 47, 50, 53-55, 66, 67, 84, 90. 96. 117, 121. 122, 128. 138, 141. 144. 152, 159. 167, 172
Jan III Sobieski, król polski 6, 7, 11-14. 16. 17, 21-23, 25, 28-30, 33, 42, 45-48, 53-59. 62, 64. 65, 68, 84-87, 92, 96, 100, 101, 109, 112-114, 117-120, 125, 128, 131, 133-138, 140, 141, 146, 148. 152, 159, 163. 166-168. 172
Janowski Erazm 85
Jarnowscy 66
Jaskólska Dorota zob. Gnińska Dorota Jaskólski Mariusz 98. 101, 104
Jerzy II Rakoczy, książę siedmiogrodzki 12
Jordan Franciszek 89
Kadzidłowski Wojciech 74. 76, 77
Kalinowscy 139
Kalinowska Urszula z Ossolińskich 82

Kalinowski Marcin 20. 27, 33, 38, 47. 96, 102, 104
Kalinowski Samuel 82. 83. 101, 102, 104
Kalinowski Seweryn 102
Kalwin Jan 148
Kaput Wanda 70
Karnkowski Michał 79
Karnkowski Stanisław 79
Karol Ferdynand 50
Karol Gustaw, król szwedzki 25
Kawieczyński Olbracht 83
Kazanowscy 24. 139, 169
Kazanowska Elżbieta ze Słuszków zob. Radziejowska Elżbieta
Kazanowska Marianna zob. Jabłonowska Marianna
Kazanowski Adam 20, 33, 47, 48, 80, 88, 90. 93, 98, 104, 108, 113, 158
Kazanowski Jan Kazimierz Bartłomiej 163
Kątski Marcin 59, 96, 97. 101
Keckowa Antonina 121
Kersten Adam 7, 5, 23, 25, 45, 50, 52, 53, 62, 135
Gurowski Gurowski Gurowski Gurowski
Gurowski Melchior najmłodszy 134
Gurowski Rafał 133, 134
Gurowski Samuel 132, 134
Gurowski Władysław Roch 133, 134
Gyllenstierna Jan Nilson 16
Hanenko Michał 68
Heidenstein Jan 87
Helcel Zygmunt Antoni 7, 11, 75
Herburtówna Zofia zob. Czarnkowska Zofia

Hniłko Antoni 22, 35
Holzschuher Wilhelm 20, 105
Homecki Adam 114, 174
Hoszowski Stanisław 70
Hulewicz W acław 94
Humieccy 139
Ihnatowicz Ireneusz 5
Illyeshazy Gabriel 122
Illyeshazy Zofia Petronela z Tarnowskich 122
Inglot Stefan 18
Izydorczyk Anna 8
Jabłonowscy 26, 41, 112, 137, 146, 161, 167, 169, 176
Jabłonowska Anna zob. Leszczyńska Anna

Jabłonowska Joanna de Bethune 120, 137
Jabłonowska Katarzyna zob. Chodorowska Katarzyna
Jabłonowska Marianna z Kazanowskich 86
Jabłonowska Zofia zob. Dzieduszycka Zofia
Jabłonowski Aleksander 33, 90, 98, 101, 104
Jabłonowski Jan Stanisław, miecznik koronny 42
Jabłonowski Jan Stanisław, wojewoda wołyński 33, 86, 98, 104, 120, 137, 172
Jabłonowski Stanisław Jan 13, 21, 33, 45, 57-59, 64, 75, 80, 86, 90, 98, 101-103. 109. 112, 118, 137, 172
Jabłonowski Stanisław Karol 80
Jacobson Abraham 84
Jakub, postac biblijna 56
Jan Chrystian, książę Brzegu i Legnicy 120

Jan Kazimierz, król polski 11, 12, 20, 22-25, 27, 28, 30, 35, 36, 43, 46. 47, 50, 53-55, 66, 67, 84, 90. 96. 117, 121. 122, 128. 138, 141. 144. 152, 159. 167, 172
Jan III Sobieski, król polski 6, 7, 11-14. 16. 17, 21-23, 25, 28-30, 33, 42, 45-48, 53-59. 62, 64. 65, 68, 84-87, 92, 96, 100, 101, 109, 112-114, 117-120, 125, 128, 131, 133-138, 140, 141, 146, 148. 152, 159, 163. 166-168. 172
Janowski Erazm 85
Jarnowscy 66
Jaskólska Dorota zob. Gnińska Dorota
Jaskólski Mariusz 98. 101, 104
Jerzy II Rakoczy, książę siedmiogrodzki 12
Jordan Franciszek 89
Kadzidłowski Wojciech 74. 76, 77
Kalinowscy 139
Kalinowska Urszula z Ossolińskich 82
Kalinowski Marcin 20. 27, 33, 38, 47. 96, 102, 104
Kalinowski Samuel 82. 83. 101, 102, 104
Kalinowski Seweryn 102
Kalwin Jan 148
Kaput Wanda 70
Karnkowski Michał 79
Karnkowski Stanisław 79
Karol Ferdynand 50
Karol Gustaw, król szwedzki 25
Kawieczyński Olbracht 83
Kazanowscy 24. 139, 169
Kazanowska Elżbieta ze Słuszków zob. Radziejowska Elżbieta
Kazanowska Marianna zob. Jabłonowska Marianna
Kazanowski Adam 20, 33, 47, 48, 80, 88, 90, 93, 98, 104, 108, 113, 158
Kazanowski Jan Kazimierz Bartłomiej 163
Kątski Marcin 59, 96, 97. 101
Keckowa Antonina 121
Kersten Adam 7, 5, 23, 25, 45, 50, 52, 53, 62, 135
Kerszenstein Zygmunt 85
Kędzierska Zofia 80
Kieniewicz Leszek 42
Kisiel Adam 35, 36, 62, 88, 104, 158
Kisielowie 34
Koniecpolski Przedbór 154
Koniecpolski Remigiusz 154
Koniecpolski Samuel 155
Koniecpolski Stanisław, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski 46, 59, 75, 99, 130, 147, 153, 154, 157, 158
Koniecpolski Stanisław młodszy, kasztelan krakowski 21, 172
Klemp Aleksander 5
Kluczycki Franciszek 17, 101
Kłaczewski Witold 25, 42
Kłoczowski Jerzy 30
Kobierzycki Stanisław 16, 50, 75, 83, 87
Kochowski Wespazjan 14, 54
Kolenda Enoch 20, 23
Kołaczkowscy 144
Komaszyński Michał 12
Konarski Kazimierz 58
Koniecpolscy 26, 29, 41,98, 153-157, 164, 168-170
Koniecpolski 28
Konopacki Jakub 28
Konopczyński Władysław 42
Konopka Magdalena 12, 134
Kopeć Karol 83, 113
Koreccy 139
Korecka Zofia z Opalińskich 1ov Koniecpolska 123, 153
Korecki Samuel 137
Korecki Samuel Karol 137, 163
Korff Mikołaj starszy, wojewoda wendeński 35, 105
Korff Mikołaj młodszy, starosta rzeżycki 36
Korycińscy 26, 41, 123
Korycińska Anna Petronela z Gembickich 45
Koryciński Aleksander 80
Koryciński Stefan 33, 38. 45, 50, 53, 75, 76, 80, 89, 98, 104
Korzeniowska (imię nieznane) 115
Korzon Tadeusz 25, 29, 36, 65
Kos Jan 46, 77. 80, 82. 83, 98
Kosowa Konstancja z Denhoffów zob. Bąkowska Konstancja
Kossakowscy 139
Kossakowski Tadeusz 17
Kostka Franciszek Stanisław 163
Kotarski Henryk 22
Kot Stanisław 31. 33, 34
Krasińscy 19. 26, 29, 41, 78, 102, 110, 169
Krasińska Agnieszka z Kryskich 78
Krasińska Amata Andrault de Buy de Langeron 120
Krasińska Zuzanna z Koniecpolskich 78
Krasiński Dominik 78
Krasiński Gabriel 90, 98
Krasiński Jan Dobrogost (Bonawentura) 78-80, 83, 84, 98, 109, 110
Krasiński Jan Kazimierz 22, 33, 39, 50, 51, 68, 75. 80. 83. 89. 90, 105. 109, 110
Krasiński Ludwik 78
Koniecpolska Angela Febronia zob. Wielopolska Angela Febronia
Koniecpolska Anna Aleksandra zob. Denhoffowa Anna Aleksandra
Koniecpolska Anna ze Sroczyńskich 153
Koniecpolska Barbara z Zamoyskich 117, 158, 159
Koniecpolska Elżbieta Febronia z Rzewuskich 65
Koniecpolska Eufrozyna zob. Wężykowa Eufrozyna
Koniecpolska Eugenia Katarzyna z Wiśniowieckich 117, 156
Koniecpolska Helena z Rzewuskich 156
Koniecpolska Joanna Barbara z Zamoyskich 140, 155
Koniecpolska Konstancja ze Stanisławskich 65
Koniecpolska Krystyna z Lubomirskich 153
Koniecpolska Maria Mechtylda de Bököp 121, 156
Koniecpolska Zofia zob. Załuska Zofia
Koniecpolska Zofia z Opalińskich zob. Korecka Zofia
Koniecpolska Zuzanna zob. Krasińska Zuzanna
Koniecpolska Aleksander 11, 28, 48, 59, 89, 98, 102, 103. 107, 109, 117. 140. 153-157. 159
Koniecpolski Andrzej 156
Koniecpolski Jan 28, 46. 75. 77, 154, 155
Koniecpolski Jan Aleksander 18, 21, 28, 75, 98. 101. 154-156
Koniecpolski Jan Stanisław 117
Koniecpolski Krzysztof 42. 46, 98. 101, 130. 154-156
Koniecpolski Przedbór 154
Koniecpolski Remigiusz 154
Koniecpolski Samuel 155
Koniecpolski Stanisław, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski 46, 59, 75, 99, 130, 147, 153, 154, 157, 158
Koniecpolski Stanisław młodszy, kasztelan krakowski 21, 28, 43, 45, 59. 98, 117, 154-157, 172
Koniecpolski Stanisław Franciszek 121. 156
Koniecpolski Stanisław Karol 20, 154
Koniecpolski Stanisław, wojewoda parnawski 28
Koniecpolski Stefan 156
Konopacki Jakub 28
Konopczyński Władysław 42
Konopka Magdalena 12, 134
Kopeć Karol 83, 113
Koreccy 139
Korecka Zofia z Opalińskich 1ov Koniecpolska 123, 153
Korecki Samuel 137
Korecki Samuel Karol 137, 163
Korff Mikołaj starszy, wojewoda wendeński 35, 105
Korff Mikołaj młodszy, starosta rzeżycki 36

Korycińscy 26, 41, 123
Korycińska Anna Petronela z Gembickich 45
Koryciński Aleksander 80
Koryciński Stefan 33, 38. 45, 50, 53, 75, 76, 80, 89, 98, 104
Korzeniowska (imię nieznane) 115
Korzon Tadeusz 25, 29, 36, 65
Kos Jan 46, 77. 80, 82. 83, 98
Kosowa Konstancja z Denhoffów zob. Bąkowska Konstancja
Kossakowscy 139
Kossakowski Tadeusz 17
Kostka Franciszek Stanisław 163 Kotarski Henryk 22
Kot Stanisław 31. 33, 34
Krasińscy 19. 26, 29, 41, 78, 102, 110, 169
Krasińska Agnieszka z Kryskich 78
Krasińska Amata Andrault de Buy de Langeron 120
Krasińska Zuzanna z Koniecpolskich 78
Krasiński Dominik 78
Krasiński Gabriel 90, 98
Krasiński Jan Dobrogost (Bonawentura) 78-80, 83, 84, 98, 109, 110
Krasiński Jan Kazimierz 22, 33, 39, 50, 51, 68, 75. 80. 83. 89. 90, 105. 109, 110
Krasiński Ludwik 78
Krasiński Stanisław 90
Krasiński Stanisław Bonifacy 84
Krasiński Wojciech (Olbracht) 78
Kraszewski Kajetan 123
Kretkowski Damian 16
Królikowski Bogdan 159
Kryska Agnieszka zob. Krasińska Agnieszka Krzycki Stanisław 40, 73-75
Kubala Ludwik 23-25, 29, 48, 50
Kuchowicz Zbigniew 118
Kukulski Leszek 7, 65
Kunicka Anna 12
Kunicki Kasper 12
Kutrzeba Stanisław 20, 27, 54
Labatut Jean Pierre 122
Labuda Gerard 15
Lacki Jan 113
Lacki Teodor 73, 74
Lanckorońscy 164
Lanckorońska Zofia zob. Zamoyska Zofia

Lanckoroński Mikołaj Jan 90
Lanckoroński Stanisław 33, 39, 45, 47, 52, 53, 90, 98, 101, 104, 155
Langeronowie de 118
Laskowscy 19
Laskowski Otto 57, 65
Laskowski Stanisław 43, 80
Lasocki Ludwik 80
Lasocki Wojciech (Olbracht) 80
Lasyr Antoni zob. Strzała Antoni
Latalscy 166
Ledóchowscy 19
Ledóchowski Stefan 100
Lengnich Gotfried 15, 29
Lepszy Kazimierz 36
Leszczyńscy 18, 25, 26, 29, 41, 51, 53, 73, 115, 125, 132, 137, 139, 141-147, 159, 161, 169, 176
Leszczyńska Anna z Jabłonowskich 146
Leszczyńska Anna zob. Bykowska Anna
Leszczyńska Ewa zob. Szembekowa Ewa
Leszczyńska Joanna Katarzyna z Radziwiłłów 1° v W ejherowa 73, 117
Leszczyńska Joanna Teresa z Brzostowskich 146
Leszczyńska Katarzyna zob. Czarnkowska Katarzyna
Leszczyńska Konstancja z Czarnieckich 100, 145
Leszczyńska Konstancja z Mniszchów 146
Leszczyńska Konstancja z Wiśniowieckich 146, 159
Leszczyńska Magdalena z Chodorowskich 146
Leszczyńska Teofila (Taida) zob. Wiśniowiecka Teofila (Taida)
Leszczyńska Wiktoria zob. Potocka Wiktoria Leszczyńska Zofia z Opalińskich 67
Leszczyńska Zofia z Wiśniowieckich 145. 159
Leszczyńska Zofia Krystyna z Opalińskich 145
Leszczyński Andrzej, prymas 12, 47, 50, 52, 125, 131, 132, 143-145
Leszczyński Andrzej, wojewoda brzeskokujawski 142
Leszczyński Andrzej, opat czerwiński 143, 144
Leszczyński Andrzej, wojewoda dorpacki 20, 35, 142, 145, 146
Leszczyński Andrzej, starosta dubieński 143
Leszczyński Bogusław, podkanclerzy koronny 25, 31. 33, 34, 42, 50, 64, 72, 73, 77, 80. 85, 98, 104, 109, 110, 142, 144, 147, 166
Leszczyński Bogusław, biskup łucki 57, 125, 142, 146
Leszczyński Jan, starosta radziejowski 142
Leszczyński Jan, biskup chełmiński 125. 143, 144
Leszczyński Jan. kanclerz koronny następnie wojewoda krakowski 19, 22, 33, 51, 52, 56, 73. 82, 84, 98, 103, 125, 131, 132, 142, 144
Leszczyński Jan Ignacy 74, 75, 143-145
Leszczyński Jan Przecław 142. 144, 146 Leszczyński Kazimierz 98, 102, 143, 146 Leszczyński Przecław 74
Leszczyński Rafał, kasztelan śremski 142
Leszczyński Rafał, podskarbi wielki koronny 23, 56, 57, 73, 74, 98, 133, 142, 145-147
Leszczyński Rafał, pułkownik królewski 143, 144
Leszczyński Rafał, wojewoda bełski 142, 144
Leszczyński Rafał, wojewodzie bełski 142
Leszczyński Samuel 34, 100, 103, 104, 142, 146, 159
Leszczyński Stanisław zob. Stanisław Leszczyński, król polski
Leszczyński Stefan 75, 100, 143, 146
Leszczyński Wacław, kanclerz koronny 143
Leszczyński Wacław, prymas 125. 142, 144
Leszczyński Wacław, wojewoda podlaski 14. 55, 92, 93, 98-100, 143, 145, 146. 159
Leszczyński Władysław, podkomorzy brzesko-litewski 142, 144
Leszczyński Władysław, wojewoda łęczycki 74. 75. 76. 92-94, 143. 144
Lintermans Elżbieta zob. Żegocka Elżbieta Lipscy 19. 41
Lipska Katarzyna z Sapiehów 88
Lipski (herbu Łada) Feliks Aleksander 76, 82, 94
Lipski Franciszek 80
Lipski Jan 89
Lipski Jan Franciszek 82
Lipski Jan Stanisław 89
Lipski Jan Wojciech 76, 80. 90
Litwin Henryk 19
Lubomirscy 14. 19, 26, 27, 29, 39, 41, 55, 56, 88, 89, 94, 98, 110, 111, 114, 115, 125, 130, 136-140, 161, 169, 170, 173- 176
Lubomirska Anna Konstancja zob. Wielopolska Anna Konstancja
Lubomirska Izabella z Czartoryskich 174
Lubomirska Katarzyna z Sapiehów zob. Lipska Katarzyna
Lubomirska Konstancja zob. Czarnkowska Konstancja
Lubomirska Krystyna zob. Koniecpolska Krystyna
Lubomirska Krystyna Anna zob. Radziwiłłowa Krystyna Anna
Lubomirska Teofila Ludwika z Zasławskich 1° v Wiśniowiecka 88, 115, 117-119, 159
Lubomirska Urszula z Bokumów 173
Lubomirski Aleksander Michał, starosta perejasławski i sądecki 130
Lubomirski Aleksander Michał, wojewoda krakowski 77, 88, 89, 94, 95, 98, 99, 101, 104, 109, 110, 114, 138
Lubomirski Franciszek Sebastian 10 Lubomirski Hieronim Augustyn 13, 14, 21, 33, 48, 56, 57, 59, 80, 89, 90, 115. 130. 138, 161, 173, 174
Lubomirski Jerzy Aleksander 88
Lubomirski Jerzy Dominik 77. 89, 92, 138, 174
Lubomirski Jerzy Sebastian 11, 21, 22, 24-26. 29, 33, 42, 48, 52, 53, 62, 64, 68, 88, 89, 92, 96, 104, 109. 120, 125, 128, 130, 131, 135, 136, 138, 163, 166, 173
Lubomirski Józef Karol 14, 21, 33, 46, 56, 59. 88, 94, 99, 109, 115, 138. 161, 173, 174
Lubomirski Konstanty Jacek 76. 83, 88, 104
Lubomirski Stanisław, marszałek wielki koronny 174
Lubomirski Stanisław, wojewoda kijowski 174
Lubomirski Stanisław, wojewoda krakowski 20. 88, 109, 110, 112, 138
Lubomirski Stanisław Herakliusz 7. 13. 33, 39. 45, 46, 54-56,88. 116, 130, 136. 138, 173, 174
Lubomirski Teodor 174
Lubowiecki (Lubowicki) Jan Franciszek 74, 75, 77, 80, 89, 90, 93, 100, 113
Lubrańskiego kolegium 31
Luciński Jerzy 66
Ludwik, król węgierski i polski 16
Ludwika Maria, królowa polska 11, 25, 29, 47, 53, 79, 83, 85, 86, 89, 93, 99, 118, 120, 122, 125, 131, 148
Lulewicz Henryk 5, 30, 36, 37. 171
Lumbres de Antoine 29
Łącki Jan Korzbok 74
Łoś Władysław 13, 15, 80, 83, 84, 87
Łukowski Władysław 88
Łubieńscy herbu Pomian 124
Łubieński Jan Wojciech 77
Łuniński Edward 22
Łuszkowska Helena zob. Miączyńska Helena
Łużecki Stanisław Karol 89, 92, 93, 99, 101, 113
Machowski Sebastian 25
Maciszewski Jarema 5, 8, 61, 136
Madaleński Marcin 96
Mailly Lascaris de Klara Izabella Eugenia zob. Pacowa Klara Izabella Eugenia
Majewski Wiesław 34, 40, 55
Makowieccy 20, 139
Makowiecki Rafał 99, 103
Maleczyński Karol 23
Małachowscy 167
Małachowski Jan 56, 124, 131
Małachowski Stanisław 90, 92
Małecki Jan 30
Maria Kazimiera 7, 11-13, 25, 56, 57, 59. 65, 68. 82, 86, 87, 96, 118-120, 130. 140, 141, 152. 156. 159
Matczyński Marek 21. 22, 38, 45. 55, 56. 59, 80, 89, 94, 96, 99, 101, 113
Matuszewicz Marcin 159
Matwijowski Krystyn 8, 12, 56
Mayer H. 30
Mączak Antoni 5, 8, 21. 34, 69, 87
Męciński Wojciech 75, 76, 80
Miaskowski Łukasz 11, 89
Miaskowski Maciej 73
Miączyńscy 176
Miączyńska Helena z Łuszkowskich 87
Miączyński Atanazy 46, 55, 59, 87, 100
Michalski Jerzy 9
Michał Korybut, król polski 11, 14, 16, 27, 28, 30,47, 54. 55, 84, 85, 117, 126, 131, 138, 141, 157. 159, 160
Michałowska Helena z Daniłowiczów zob. Prażmowska Helena
Michałowski Hiacynt 87

Michałowski Jakub 75
Miecielski zob. Mycielski Mikołaj
Mielżyńscy 144
Mienicki Ryszard 24
Mincer Franciszek 48, 53
Mitelbibrach de Zuzanna Małgorzata zob. Opacka Zuzanna Małgorzata
Mleczko Wojciech Emeryk 80, 93
Mniszchowa Barbara z Gizów 121, 122
Mniszchowa Sydonia Urszula von Ortenburg 121
Mniszchowie 161
Mniszchówna Konstancja zob. Leszczyńska Konstancja
Mniszech Andrzej 99, 121, 122
Mniszech Jerzy W andalin 99
Modrzewski (Modrzejowski) Andrzej 55, 59, 89, 90, 94, 96, 99
Mohlowa Elżbieta zob. Bielińska Elżbieta
Mohylanka Anna zob. Potocka Anna
Mohylanka Regina (Raina) zob. Wiśniowiecka
Regina (Raina)
Mokronowski Wojciech 18. 23, 80
Morsztyn Aleksander 17, 20, 22
Morsztyn Jan Andrzej 21, 22, 33, 34, 38, 44, 50, 52, 75, 76, 85, 86, 89, 90, 93, 99, 100, 120
Morsztynowa Katarzyna z Gordonów 120
Morsztynowie 20, 26, 41
Morsztynówna Ludwika Maria zob. Bielińska Ludwika Maria
Morsztyn Tobiasz 36, 67
Morsztyn Władysław Jakub 76
Muhammed IV, sułtan turecki 156
Müller Wacław 123
Mycielscy 74
Mycielska Marianna zob. Szołdrska Marianna z Mycielskich
Mycielski Mikołaj 74
Myszkowscy 19, 41, 130
Myszkowska Anna z Mohyłów zob. Potocka Anna z Mohyłów
Myszkowski Franciszek 18, 28, 94
Myszkowski Jan Aleksander 90. 94, 99
Myszkowski Władysław 96
Nadolski Samuel 87
Nagielski Mirosław 64, 121
Nieć Julian 35
Niemira Aleksander 92
Niemirycz Jerzy 99
Niemirycz Stefan 36
Niemojewska Konstancja zob. Czarnkowska
Konstancja z Niemojewskich
Niesiecki Kasper 40, 54. 105. 121, 134
Niezabitowski Aleksander Ludwik 18, 92. 99. 105
Nieznanowski Stefan 57
Nowak-Dłużewski Juliusz 57, 59, 62. 120
Nowak Tadeusz 100
Nowak Zenon 30
Nowodworskiego Bartłomieja kolegium 31, 33
Noyers des Pierre 85
Oborski Marcin 73, 82, 90, 101, 103
Oborski Wojciech 80
Ochmann Stefania 36, 47, 52,64-67. 111, 128
Odrzywolski Jan 102
Ogińscy 161. 171
Ogiński Grzegorz 116
Ogiński Marcjan 62
Ohryzko-Włodarska Czesława 73
Oleśniccy 148
Oleśnicka Zofia Anna (Zofianna) zob. Denhoffowa Zofia Anna (Zofianna)
Oleśnicki Jan Zbigniew 163
Oleśnicki Stanisław 76, 148
Olędzka Joanna zob. Czartoryska Joanna

Olszewski Henryk 41
Olszowski Andrzej 45, 52, 54, 56. 131
Olszowski Hieronim 19. 45, 75. 80. 82. 99
Opacka Zuzanna Małgorzata Schaden de Mitelbibrach 121
Opacki Zygmunt 20, 80. 90, 121
Opalińscy 18, 22, 26, 29. 41, 73, 110. 118. 125, 130, 164. 166. 168-170, 176
Opalińska Anna z Czarnkowskich 99
Opalińska Katarzyna zob. Leszczyńska Katarzyna
Opalińska Teresa Anna z Czamkowskich 166
Opalińska Zofia z Przyjemskich 73
Opalińska Zofia zob. Denhoffowa Zofia
Opalińska Zofia zob. Korecka Zofia
Opalińska Zofia Anna z Czamkowskich 86. 166
Opalińska Zofia Krystyna zob. Leszczyńska Zofia Krystyna
Opaliński Edward 5. 27, 30. 34. 39. 61. 164
Opaliński Jan, cześnik koronny 80. 82
Opaliński Jan. wojewoda brzeskokujawski 22, 23, 28, 72-74, 89. 90
Opaliński Jan Karol 86. 117. 166
Opaliński Jan Piotr 18. 28. 74, 93
Opaliński Kazimierz 57
Opaliński Krzysztof 7, 14, 24, 46, 48, 50, 73. 74, 86, 96, 99, 100, 115, 123, 145, 153, 166, 173
Opaliński Łukasz starszy 14, 19-22, 33, 47, 48, 74, 89, 96, 98, 109, 110
Opaliński Łukasz młodszy 7, 22, 24, 33, 38, 48, 52, 72, 82, 93, 96, 115, 153, 173
Opaliński Piotr 28, 73
Oprawko Henryka 89
Orsetti 131
Orsetti Franciszek 93
Orsetii Mikołaj 93
Ortenburg von Sydonia Urszula zob. Mniszchowa Sydonia Urszula
Ossolińscy 19. 26, 41, 108, 112, 117. 138. 148, 163
Ossolińska Anna Teresa zob. Denhoffowa Anna Teresa
Ossolińska Katarzyna z Działyńskich 82
Ossolińska Marianna z Gembickich 82
Ossolińska Urszula zob. Kalinowska Urszula
Ossoliński Franciszek 67, 82
Ossoliński Jerzy, kanclerz wielki koronny 12, 20, 29, 33, 34, 46-48, 64, 67, 77, 82, 83. 90, 91, 94, 99, 104, 105, 109. 112, 113, 147, 148. 158, 172, 173, 175
Ossoliński Jerzy, starosta piotrkowski 75
Ossoliński Jerzy Adam. starosta lubelski 67. 91, 92
Ossoliński Maksymilian 38. 46. 47, 67, 80, 82, 89
Ossoliński Mikołaj starszy, kasztelan dorpacki 35
Ossoliński Mikołaj młodszy, starosta knyszyński 75, 88. 93
Ossoliński Zbigniew 82, 93, 103, 113
Ostrogscy 19, 138, 155. 169, 170
Ostrogska Katarzyna z Lubomirskich 155
Ostrogska Teofila Ludwika zob. Lubomirska
Teofila Ludwika
Ostrorogowie 29, 139
Ostroróg Mikołaj 28, 40, 50, 77, 93, 99
Ostrowscy z Ujazdu, archiwum 77. 152
Oświęcim Stanisław 47, 64
Pac Krzysztof 90, 93, 113, 120
Pac Piotr Michał 13
Pacowa Klara Izabella Eugenia de Mailly Lascaris 120
Pacowie 55, 172, 176
Padniewscy 166
Pałucki Władysław 70
Parys Andrzej 80
Parys Feliks 14, 24, 80
Parys Zygmunt 80
Pągowscy 152
Pelczar Marian 35
Piaseczyński Stefan Kazimierz 67, 80. 102, 103, 105
Pieniążek Jan Chryzostom 42, 57, 62, 65, 89
Pikarski (Piekarski) Adrian 36
Pinoccich archiwum 7. 76, 101. 105
Piotrowski Mikołaj 105
Piwarski Kazimierz 7. 13. 23. 54, 56. 57, 115, 118
Plater Jan Andrzej 20, 36, 105
Plichtowie 144
Podhorodecki Leszek 153
Podlodowski Mikołaj 90, 94
Pogorzelski Stanisław 74
Polanowski Aleksander 24, 82
Pollak Roman 7, 34
Pomponne Simon 13
Popławski Mikołaj, biskup inflancki 36
Poraziński Jarosław 56, 125
Potoccy 19, 26, 27, 29, 41. 94, 98, 110, 111, 118, 121, 125, 136-140, 146, 161, 169, 170, 172, 173, 176
Potocka Anna z Mohyłów 1ov Przerebska, 2° v Czarnkowska. 3o v Myszkowska 96. 98, 121
Potocka Eleonora z Sałtykowów 121
Potocka Katarzyna zob. Denhoffowa Katarzyna
Potocka Katarzyna zob. Ulińska Katarzyna
Potocka Konstancja zob. Szczuczyna Konstancja
Potocka Teresa zob. Gnińska Teresa
Potocka Wiktoria z Leszczyńskich 145
Potocka Wiktoria Elżbieta z Potockich 139
Potocki Andrzej, hetman polny koronny 21, 48, 58-60. 75, 92, 99, 109, 134. 135
Potocki Andrzej, wojewoda bracławski 42, 102, 138, 139, 172
Potocki Dominik 38, 59, 101, 136, 139
Potocki Feliks Kazimierz 17, 19, 21, 22, 54, 59, 89, 90, 94, 98, 99, 104, 105, 136, 138, 139
Potocki Jakub 14, 90, 99, 101, 105, 136, 139 Potocki Jan 17. 89, 99, 101, 139, 172
Potocki Jan Chryzostom 132
Potocki Jan Teodoryk 135
Potocki Jerzy 136
Potocki Józef 145
Potocki Krzysztof 99, 112, 139
Potocki Maciej 133
Potocki Michał 94, 98
Potocki Mikołaj starszy, hetman wielki koronny 13, 14, 20, 27, 33. 47, 59. 92, 100, 101, 104. 105. 108. 136. 138. 139. 158, 172
Potocki Mikołaj młodszy, starosta generalny podolski 101, 136
Potocki Paweł 42, 108, 121, 139
Potocki Piotr 94, 99, 101, 139, 172
Potocki Stanisław Rewera 13, 33, 38, 46-49, 52, 53, 73, 75, 90, 94, 96, 99-101, 108, 109, 128, 138, 139, 155, 172
Potocki Stefan 99, 104
Potocki Teodor 121
Potocki Wacław 34
Potuliccy 166
Pölnitz von Götz Freiherr von 30 Prażmowscy 19, 26, 54, 79
Prażmowska Helena z Daniłowiczów 1° v Tarnowska, 2° v Sapieżyna, 3° v Michałowska 87
Prażmowska Zofia z Tarnowskich 79, 87
Prażmowski Franciszek 54
Prażmowski Mikołaj 26, 52, 54, 80, 131
Prażmowski Paweł 79
Prażmowski Samuel Jerzy 26, 79, 80, 87, 89, 99, 101, 109, 110
Prażmowski Wojciech 26, 79, 80, 93, 99, 103
Proski Jan 74
Przebendowscy 19
Przebendowski Jan Jerzy 87
Przerębscy 139
Przerçbska Anna z Mohyłów zob. Potocka Anna Przerębski Zygmunt Karol 75, 90, 99
Przyboś Adam 7, 22, 23, 26, 29, 34, 36,45, 52, 54, 55, 59, 88, 104, 125
Przyboś Kazimierz 8, 41
Przybyszewska Krystyna zob. Gurowska Krystyna
Przyjemscy 26, 41, 108, 110, 169
Przyjemska Anna z Czarnkowskich 166 Przyjemska Katarzyna z Przyjemskich 1° v Opalińska 73
Przyjemska Marianna z Mycielskich 1ov Szołdrska 74
Przyjemska Zofia zob. Gurowska Zofia Przyjemski Krzysztof 42, 74
Przyjemski Stanisław 166
Przyjemski Władysław 73
Przyłęcki Stanisław 117
Pstrokoński Spytek 74, 75, 83
Psyche, postać mitologiczna 120
Raczyński Edward 125
Radomiccy 18
Radomicka Anna zob. Gurowska Anna z Radomickich 1° v Działyńska
Radomicka Franciszka z Czarnkowskich 166
Radomicki Aleksander 166
Radomicki Kazimierz 73, 74
Radziejowscy 53, 54
Radziejowska Elżbieta ze Słuszków 1o v Kazanowska 90, 93
Radziejowska Joanna Teresa z Brzostowskich zob. Leszczyńska Joanna Teresa
Radziejowski Hieronim 11, 13, 24, 26, 33, 42, 45, 48, 50, 52-54, 68, 79, 82, 90, 92-94, 99, 109, 110
Radziejowski Jan 146
Radziejowski Michał Stefan 56
Radzimińscy 144
Radziwiłł Albrycht Stanisław 7, 22, 24, 50, 64, 65, 67, 68, 85, 86, 92, 93. 104-107, 112, 113, 122
Radziwiłł Bogusław 80, 93, 100, 112
Radziwiłł Dominik Mikołaj 90, 112
Radziwiłł Janusz 92, 112
Radziwiłł Jerzy 85, 89, 112
Radziwiłł Karol Stanisław, kanclerz wielki litewski 85, 96, 112
Radziwiłł Michał Karol 83, 96, 112
Radziwiłł Michał Kazimierz, podkanclerzy i hetman polny litewski 85, 104, 112
Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich 1° v Zasławska 96, 118
Radziwiłłowa Krystyna Anna z Lubomirskich 86
Radziwiłłowa Regina z Eisenreichów 1 ° v Działyńska 86
Radziwiłłowie 55, 85, 104. 112, 113, 138, 148, 161, 171, 176
Radziwiłłówna Joanna Katarzyna zob. Leszczyńska Joanna Katarzyna
Rafacz Józef 88
Rakoczy Jerzy II zob. Jerzy II Rakoczy
Rey Władysław 33, 38, 50, 52, 75, 89, 90, 94, 99
Rostworowski Emanuel 118
Roszkowska Wanda 7
Rozdrażewski Jakub Hieronim 74
Rożnowie 128
Rudzińscy 19
Rudziński Samuel 17
Rudzka Ewa 94
Rybarski Roman 117
Rykaczewski Erazm 57
Rylski Samuel 50, 68, 89, 105
Rzewuscy 55, 136, 156, 167. 169, 170, 176
Rzewuska Helena zob. Koniecpolska Helena
Rzewuski Michał Florian 38, 55. 59, 99
Sajkowski Alojzy 7, 46, 48, 100, 116 S
anguszkowie 19
Sapieha Aleksander Paweł 12
Sapieha Jan Fryderyk 17, 28, 101, 105, 113
Sapieha Kazimierz 87
Sapieha Michał 28
Sapiehowie 55, 62, 171, 176
Sapieżanka Katarzyna zob. Lipska Katarzyna
Sapieżyna Helena z Daniłowiczów zob. Prażmowska Helena
Sarbiewski Stanisław 42, 94
Sarnecki Kazimierz 7, 10, 13, 16, 36. 59, 63, 83, 102, 116, 117, 134
Sasi zob. Wettynowie
Sauter Wiesław 7, 23, 67
Schaffgotsch Anna Elżbieta zob. Wejherowa Anna Elżbieta
Schaffgotsch Cecylia Eleonora zob. Breiner Cecylia Eleonora
Schaffgotsch Hans Ulrich starszy, generał cesarski 120
Schaffgotsch Hans Ulrich młodszy 122
Scharffenberg Anna Teresa z Wejherów 122
Schlieben Jan Teodor 20. 83, 105
Schuster Kamila 89
Scultetus Joachim 56
Serczyk Władysław 104
Sieber Marc 30
Sielski Aleksander 42, 74-77, 90
Sieniawscy 26, 29. 41, 137, 139, 169, 170
Sieniawska Maria Zofia zob. Czartoryska Maria Zofia
Sieniawski Adam 99
Sieniawski Mikołaj Hieronim 13, 45. 46, 48, 55. 57-59, 75, 99
Sierakowski Andrzej 92
Sierakowski Jan 94
Silnicki Gabriel 94. 99. 101, 102
Skarszewski Stanisław 42, 77, 89, 90. 99
Skrzetuska Konstancja z Niemojewskich zob. Czarnkowska Konstancja
Skrzetuski Jan 166
Słupeccy 31, 33
Słupecki Stanisław 33, 34, 90
Słuszczanka Elżbieta zob. Radziejowska Elżbieta
Słuszka Bogusław 99, 104, 113
Słuszka Józef Bogusław 89
Słuszkowie 139, 148
Smogulecki Mikołaj 16, 83
Sobieska Katarzyna zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich
Sobieski Jakub 156
Sobieski Jan, hetman wielki koronny i marszałek wielki koronny zob. Jan III Sobieski
Sobieski Jan, cześnik koronny 99, 103
Sobieski Marek 98
Sokołowska Jadwiga 22
Specht Thomas 30
Spieralski Zdzisław 45. 46
Sroczyńska Anna zob. Koniecpolska Anna
Stadnicki Jan Franciszek 89
Stanisław August, król polski 174
Stanisław Leszczyński, król polski 37, 73, 74, 117, 133, 142, 146, 165-167
Stanisławscy 139
Stanisławska Anna 12
Stanisławski Michał 90
Starkowiecki Andrzej 75
Starołeski Olbracht 75
Stefan Batory, król polski 42
Stefanyka Wladymira biblioteka 7
Steinmayer von E. 30 Stempkowscy 19
Stempkowski Daniel 99. 100
Stempkowski Gabriel 100
Stokowski Paweł 89
Stroynowski Andrzej 75
Sucheni-Grabowska Anna 66, 69, 70, 78
Sutter Hans 30
Szacherska Stella Maria 78
Szaflik Józef Ryszard 8
Szafran Przemysław 30
Szczawińscy 18, 41, 138, 169
Szczawiński Jakub 76
Szczawiński Jan Szymon 14, 75, 76
Szczawiński Mikołaj 76
Szczawiński Paweł 77
Szczawiński Tomasz 108
Szczepański Gabriel 83
Szczuczyna Konstancja z Potockich 135
Szczuka Kazimierz 135
Szczuka Michał 135
Szczuka Stanisław Antoni 12, 17, 80, 92, 105, 134, 135, 172, 175
Szczuka Wacław 73, 80, 92, 99, 135
Szczukowie 134, 135
Szczygieł Ryszard 141
Szeligowska Zofia 92
Szczeligowski Franciszek 92
Szembek Franciszek 89
Szembek Jan 146
Szembek Przecław 89
Szembekowa Ewa z Leszczyńskich 146
Szembekowie 146, 169, 170, 176
Szemberk Jacek 92, 104
Szmeling Wacław 80, 93, 113
Szołdrska Marianna z Mycielskich 74
Szołdrski Wojciech 74
Szomowski (Szumowski) Jan 38, 49, 54, 80, 83. 89
Śliwiński Artur 53
Targosz Karolina 31
Tarło Jan Aleksander 90, 91, 99, 101
Tarło Karol 33, 56. 90, 99, 172
Tarłowie 19, 26, 41, 138, 169, 170, 176
Tarnawski Aleksander 114
Tarnowscy 29, 46, 108, 164
Tarnowska Anna z Osoborów 121, 122
Tarnowska Helena z Daniłowiczów zob. Prażmowska Helena
Tarnowska Zofia Petronela zob. Illyeshazy Zofia Petronela
Tarnowska Zofia zob. Prażmowska Zofia z Tarnowskich
Tarnowski Aleksander Gratus 17. 20, 82, 89
Tarnowski Michał 28, 45, 46, 90, 121. 122
Tarnowski Teodor Karol 87
Tazbir Janusz 36
Tenagel de zob. Wybranowska (imię nieznane) Tetera Paweł 25. 26, 102, 103
Teczyńscy 169, 170
Tomczak Andrzej 69
Tomkiewicz Władysław 7, 13, 35, 36, 47, 62, 96, 157
Towiański Jerzy Hipolit 90
Trawicka Zofia 42
Truskolaski Mikołaj 65
Trzebicki Andrzej 52
Trzyna Edward 18, 87
Tuchółka Jan Piotr 85-87
Tuczyńscy 18
Tuczyński Krzysztof 74
Tyszkiewicz Janusz 20, 99, 104
Tyszkiewicz Krzysztof 28, 99, 104, 113
Tyszkiewiczowie 19, 20, 29
Tyszkiewiczówna Eugenia zob. Wiśniowiecka Eugenia
Tyzenhaus Andrzej 113
Ujejscy 128
Ulińska Katarzyna z Potockich 139 Uliński Jan 139
Uruski Seweryn 23
Ustrzycki Mikołaj 96
Warszyccy 19, 26, 41
Warszycki Jerzy 75
Warszycki Michał 10, 75
Warszycki Paweł 20
Warszycki Stanisław 10. 20. 44, 47, 89, 93
Wasilewski Tadeusz 8. 24. 36, 42, 50
Wazowie 20, 27, 35, 36, 42, 46, 47, 53, 64, 96, 108, 123, 164, 167. 170, 176
Wejher Jakub 46, 84. 85. 109, 110, 114, 117. 163
Wejher Ludwik, wojewoda pomorski 46, 73, 87
Wejher Mikołaj 166
Wejherowa Anna Elżbieta z Schaffgotschów 120. 122
Wejherowa Joanna Katarzyna z Radziwiłłów zob. Leszczyńska Joanna Katarzyna
Wejherowa Zofia z Opalińskich zob. Denhoffowa Zofia
Wejherowie 18, 46. 85, 157, 163, 169, 170
Wejherówna Anna zob. Czarnkowska Anna z Wejherów
Wejherówna Anna Teresa zob. Scharffenberg Anna Teresa
Wejherówna Cecylia Eleonora zob. Breiner Cecylia Eleonora
Werda Jan 15. 16
Wessel Franciszek 13
Wessel Janusz 80, 84, 99
Wessel Wojciech 80, 81. 93
Wesslowie 19, 41, 139
Wettynowie 6, 23, 27, 28, 40, 43, 59, 76. 108. 133, 134, 170, 174. 176
Wężykowa Eufrozyna z Koniecpolskich 1° v Bykowska 153
Wielhorscy 139
Widacki Jan 13. 157
Wielopolscy 19, 40, 41, 56, 127-130. 137, 167, 176
Wielopolska Aniela (Angela) Febronia z Koniecpolskich 156
Wielopolska Anna Konstancja 130

Wielopolska Maria Anna de la Grange d’Arquien 56. 88. 129
Wielopolski Jan starszy, wojewoda krakowski 25, 50, 61, 80, 88, 90, 112, 135, 156
Wielopolski Jan młodszy, kanclerz wielki koronny 14. 33. 44, 45, 56. 57, 80, 88, 90, 99. 101. 131, 135
Wielopolski Józef Jan 127, 130
Wielopolski Ludwik 99
Wierzbowscy 75
Wierzbowski Hieronim 75. 89, 90
Wierzbowski Łukasz 77
Wierzbowski Mikołaj 77
Wackernagel Hans Georg 30
Wagner Marek 67
Walaszek Adam 41
Wierzbowski Władysław 77
Wimmer Jan 48, 55, 57, 59
Windischgrätz Elżbieta zob. Felkiersamb Elżbieta
Windischgrätz Katarzyna zob. Felkiersamb Katarzyna
Wiśniowieccy 20, 26, 41, 53, 54, 98, 137, 140. 141. 146, 153, 157-162
Wiśniowiecka Anna z Chodorowskich 161
Wiśniowiecka Eugenia Katarzyna zob. Koniecpolska Eugenia Katarzyna
Wiśniowiecka Gryzelda z Zamoyskich 54, 141, 158
Wiśniowiecka Konstancja zob. Leszczyńska Konstancja
Wiśniowiecka Marianna z Zamoyskich 141, 159
Wiśniowiecka Regina (Raina) z Mohyłów 157, 158
Wiśniowiecka Teofila (Taida) z Leszczyńskich 145
Wiśniowiecka Teofila z Zasławskich zob. Lubomirska Teofila
Wiśniowiecka Zofia zob. Leszczyńska Zofia

Wiśniowiecki Aleksander, starosta czerkaski 160
Wiśniowiecki Aleksander, starosta rzeczycki 158
Wiśniowiecki Andrzej 158
Wiśniowiecki Dymitr, hetman wielki koronny 12, 13, 21, 33, 53, 54, 57, 59, 73, 80, 90, 99, 100, 104, 117, 118. 141, 145. 146, 156, 158-161, 172
Wiśniowiecki Iwan 158
Wiśniowiecki Janusz Antoni 145, 158-161
Wiśniowiecki Jeremi 7, 13, 20, 34, 47, 53, 88, 96. 100. 104. 109. 110, 141. 157-160
Wiśniowiecki Jerzy 146, 160
Wiśniowiecki Konstanty, wojewoda ruski 158, 160
Wiśniowiecki Konstanty Krzysztof, wojewoda bełski 54, 99, 104, 146, 158-162
Wiśniowiecki Michał, kasztelan bracławski 158
Wiśniowiecki Michał, starosta owrucki 157
Wiśniowiecki Michał Serwacy, hetman wielki litewski 160, 161
Witowski Stanisław 19, 45, 77, 88, 90, 92, 93, 109, 110
Władysław IV 13, 20, 22, 27, 28, 30, 34, 42, 64, 84, 86, 121, 147, 158, 168, 170, 176
Włodarczyk Jerzy 9
Wolff Aleksander Ludwik 20, 23, 73. 74, 80, 84, 104, 105
Wolff Fromhold 87, 105
Wolff Jerzy 105
Wolff Józef 23, 54, 134, 157, 171
Woliński Janusz 7
Wotschke Theodor 31
Wójcik Zbigniew 7, 9, 11, 22, 25, 26, 29, 45. 53. 54, 56-59, 62, 168
Wybranowscy 139
Wybranowska (imię nieznane) de Tenagel 121
Wybranowski Zygmunt 80. 121
Wyczański Andrzej 8, 39, 42
Wyczawski Eugeniusz 123
Wydżga Stefan 57
Wyhowski Eustachy 101
Wyhowski Jan (Iwan) 25, 37, 66, 68, 100, 104
Zahorowski Stefan 100
Zaleska Teresa z Otoka zob. Czarnkowska Teresa
Zaleski Jan z Otoka 76, 80, 83, 93, 99, 166
Załuscy 19, 41, 176
Załuska Zofia z Koniecpolskich 156
Załuski Aleksander 156
Załuski Andrzej Chryzostom 54, 117
Załuski Franciszek 18-20
Załuski Hieronim 77
Załuski Józef Aleksander 23. 77, 82
Zamoyscy 7, 20, 26, 29, 41, 54, 108, 110, 117, 137, 138, 140, 141, 155, 157, 161, 169, 175
Zamoyska Anna z Gnińskich 86. 131. 132. 141
Zamoyska Gryzelda zob. Wiśniowiecka Gryzelda
Zamoyska Joanna Barbara zob. Koniecpolska Joanna Barbara
Zamoyska Marianna zob. Wiśniowiecka Marianna
Zamoyska Zofia z Lanckorońskich 141

Zamoyski Aleksander, kanonik chełmski i łucki 140
Zamoyski Aleksander, strażnik koronny 104, 140
Zamoyski Jan, biskup łucki 140
Zamoyski Jan. hetman i kanclerz wielki koronny 114, 140
Zamoyski Jan, wojewoda sandomierski 12. 68, 94,99, 101. 117. 119, 120, 140, 155, 156, 158
Zamoyski Jan Kazimierz 140
Zamoyski Jerzy 140
Zamoyski Marcin 12, 18, 38, 44, 59, 74, 94. 99, 101, 131, 140, 141
Zamoyski Stefan 99, 140
Zamoyski Tomasz 117, 140
Zamoyski Wacław Jan 140
Zamoyski Zdzisław 36, 99. 140. 141
Zasławscy 19, 138, 139, 157, 169, 170
Zasławska Katarzyna z Sobieskich zob. Radziwiłłowa Katarzyna
Zasławski Aleksander 161
Zasławski Janusz 163
Zasławski Władysław Dominik 29, 47, 90. 96
Zathey Georgius (Jerzy) 30
Zawadzki Jan 86
Zawadzki Kazimierz 83, 87
Zbarascy 153, 159
Zbaraski Michał Wiśniowiecki 158
Zbijewska Jadwiga zob. Żegocka Jadwiga ze Zbijewskich
Zborowska Elżbieta Anna zob. Czarnkowska Elżbieta Anna
Zborowski Jan 164
Zebrzydowscy 29, 41, 169
Zebrzydowska Anna zob. Czarnkowska Anna
Zebrzydowski Florian 90
Zebrzydowski Franciszek 28
Zebrzydowski Kasper 108
Zebrzydowski Michał 28, 73, 89, 99
Zieleźnicki Piotr 156
Zielińska Teresa 5, 6, 8, 10, 17, 19. 21. 26-28. 37, 39, 40, 43-46, 55, 59, 61, 68, 73. 76, 89, 90, 93-95, 102, 103, 107, 108, 116, 120, 121, 124, 126. 127, 132, 136, 141, 159. 161, 163, 165, 168-170, 174-176
Zielińska Zofia 159
Zientara Benedykt 5
Zygmunt August, król polski 15
Zygmunt III, król polski 27, 30, 34, 38, 41. 47. 123, 147, 164, 167, 168, 170, 176
Żaboklicki Nikodem 99
Żegocka Anna z Cieleckich 73
Żegocka Elżbieta z Lintermansów 122
Żegocka Jadwiga ze Zbijewskich 74, 122
Żegocka Zofia 67
Żegocki Krzysztof 7, 23, 67, 73, 74, 122
Żegocki Piotr 67, 73
Żegocki Stanisław 67
Żelewski Roman 7
Żelecki Jan 14, 73, 74, 76, 77, 80, 84, 94
Żychliński Teodor 23
Żyga Stanisław 18
Żyznowski Stanisław 155