Polacy represjonowani w Uzbekistanie w latach 1919-1952

Polacy represjonowani w Uzbekistanie w latach 1919-1952

Władze Uzbekistanu przekazały kserokopie dokumentów archiwalnych dotyczących Polaków, represjonowanych przez NKWD na obszarze byłej Uzbeckiej SRR. Dotyczą one 557 osób, aresztowanych, więzionych bądź zesłanych głównie w latach 1941-1945. Z otrzymanych dokumentów przebija tragiczny los Polaków w byłym ZSRR. W Uzbekistanie znaleźli się oni w większości zdążając do Armii Polskiej gen. W. Andersa. Podpisana 30 lipca 1941 r. umowa międzypaństwowa pomiędzy Polską a ZSRR przewidywała m.in. utworzenie na terytorium Związku Sowieckiego polskiej armii. W dołączonym protokole rząd sowiecki zobowiązał się przywrócić wolność pozbawionym jej obywatelom polskim. Wykonując to zobowiązanie 12 sierpnia Prezydium Rady Najwyższej ZSRR uchwaliło dekret o amnestii dla pozbawionych wolności obywateli polskich. Ogłoszenie owej „amnestii” spowodowało uruchomienie procesów, których skali nie przewidywała ani strona radziecka, ani polska. Nastąpiła masowa migracja ludności polskiej, zwłaszcza ku miejscom, gdzie rozpoczęto formowanie polskiej armii. Generalnie były to przemieszczenia z północnych obszarów ZSRR na „południe”: do południowej części Rosji oraz do radzieckich republik środkowoazjatyckich. Na terenie Uzbekistanu rozlokowano dowództwo i sztab Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Jangi-Jul w pobliżu Taszkientu), 6 dywizję piechoty (Szachriziabs), 7 dywizję piechoty (Kermine), 9 dywizję piechoty (mergelan w dolinie Fergany), Ośrodek Organizacyjny Armii (Guzar), Centrum Wyszkolenia Armii (Wrewskaja), 1 pułk łączności (Wieliko Aleksiejewskaja). Około 50% powstającej armii polskiej miało zatem znaleźć swoje miejsce w Uzbeckiej SRR. Dyslokacja polskich formacji stanowiła silny impuls powodujący napływ do tej republiki kolejnych rzesz obywateli polskich. Wokół jednostek wojskowych powstały znaczne skupiska ludności cywilnej, egzystującej w bardzo trudnych warunkach, w znacznym stopniu tylko dzięki pomocy armii.

Przez Uzbekistan w latach 1941-1946 przewinęło się co najmniej ok. 100 tyś. obywateli polskich. Wielu z nich pozostało w ziemi uzbeckiej – na zawsze. Ich dzieje są znane jeszcze stosunkowo słabo i fragmentarycznie. Polscy badacze nie sięgali dotąd do wielu źródeł, w tym przede wszystkim zgromadzonych w archiwach Uzbekistanu. Uzyskanie do nich dostępu z pewnością otwiera nowe możliwości badawcze, stanowić będzie kolejny ważny krok w rzetelnym poznaniu losów obywateli polskich na terytorium ZSRR. Obecnie publikujemy imienny wykaz osób represjonowanych, których dotyczą przekazane archiwalia. Wszystkich, których nazwiska pojawią się na tej liście, również członków rodzin pragnących uzyskać więcej informacji, a także ubiegać się o zwrot dokumentów prywatnych skonfiskowanych niektórym aresztowanym, prosimy o kontakt z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie pod nr tel. 22 8313206 w. 221 lub drogą elektroniczną: erosowska@archiwa.gov.pl

Indeks zawiera osób wraz z imionami ojców. Należy zwrócić uwagę że jest to transkrypcja z rosyjskiej pisowni polskich nazwisk.

Indeks

Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodzenia Data śledztwa
Algałło Stanisław Jan 1895 1938
Altman Maria Stanisław 1903

1938-1939

Andrewska Józefa Józef 1917 1942
Animucki Adolf Jan 1890 1938
Anuszczuk Stefan Jakub 1890 1938
Apolski Edward Wiktor 1892 1938
Arman Aleksander Borys 1898 1938
Augustynowicz Helena Tomasz 1903 1940
Awin Eugeniusz Jan 1904

1938-1939

Babija Stanisław Tomasz 1903 1937
Baczyńska Róża Jan 1917 1940
Balicki Romuald Joachim 1895 1943
Bań Eugeniusz Anatol 1884 1938-1939
Baran Stanisław Antoni 1911 1941-1942
Barkowski Kazimierz Józef 1904 1938-1939
Barszczewski Władysław Konstanty 1892 1939-1940
Bartaszewicz Józef Ludwik 1875 1938
Barłnowski Wacław Julian 1906 1941-1942
Barysz Kazimierz Józef 1899 1937-1940
Bauernfrejnd Fiszel Szymon 1913 1943
Bazarowski Mateusz Jan 1892 1923
Bednaruk Józef Jan 1905 1937
Bergało Aleksander Zygmunt Jan 1893 1938
Bielak Zygmunt Feliks 1891 1938
Bieleć Włodzimierz (Adolf) Ernest 1887 1935
Bielecki Jan Władysław 1891 1938
Bielski Stanisław Stanisław 1897 1938
Bierej Edmund Stanisław 1894 1938
Biernasik Bogusław Ignacy 1890 1943
Bikin Wacław Adam 1898 1942
Bładziewicz Michał Władysław 1882 1937
Blaskiewicz Franciszek Leonty 1877

1937-1938

Bocheńska Maria Łukasz 1888 1927
Boczarowa Anna Jan 1909

1941

Bogdiewicz Aleksander Jakub 1898

1937-1938

Bogodarowa Franciszka Franciszek 1897 1938
Bomerbach Michał Jan 1906 1933
Borowiec Antoni Antoni 1877 1938-1939
Borowiec Zygmunt Antoni 1915 1938-1940
Borowiec Janina Antoni 1917 1938
Borowiec Bronisław Antoni 1911

1937,1938-1940

Borowska Anna Jan 1916 1943
Borowski Aleksander Włodzimierz 1908

1927-1928

Borysiuk Ksenia Aleksy 1899 1938
Borzemski Jan Franciszek 1893

1938-1939

Borzyński Wasyi Mitrofan 1908 1938
Boszko Aleksy Adam 1873 1938
Braul Kazimierz Ludwik 1898 1938
Brejda Calel Jankiel 1903 1944
Brem Jadwiga Edward 1922 1941
Bricka-Baryszewa Olga Włodzimierz 1899 1938
Brzezowski Leonard Bolesław 1885 1938
Buczko Halina Jan 1911

1941-1942

Budzijewski Mikołaj Jan 1882 1937
Bugajski Władysław Franciszek 1904 1942
Browkin Hipolit Martyn 1920 1941
Bułkowski Ignacy Andrzej 1866

1938-1939

Chakman Chejnoch Herszek 1911 1943
Chakman Szulim Herszek 1913 1943
Chansa Albin Franciszek 1905

1941-1942

Charażyński Józef Wojciech 1889 1938
Charuta Karol Zachary 1909 1938
Chejwec Jakub Solomon 1886 1930
Chmielewski Konstanty Borys 1910

1937-1938

Chmielnicki Wiktor Izak 1916 1942
Charłamowa Maria Kazimierz 1899 1938
Chodanowicz Władysław August 1898 1938
Chodorowski Arkadiusz Szymon 1893

1938-1939

Chodyko-Gajewska Aleksandra Jan 1906 1938
Chołodniak Stefan Stefan 1886 1938
Cbruszcz Dymitr Piotr 1902 1937
Chubowski Stanisław Józef 1926 1943
Ciprusiewicz Ignacy Michał 1880 1938
Cybrowski Jerzy Wasyl 1907

1937-1938

Cycówna Stefania Andrzej 1905 1941
Cymmerman Cyryl Gustaw 1899 1938
Czajkowski Piotr Jan 1889 1938
Czarnecki Jan Bronisław 1913 1942
Czerniawski Władysław Stanisław 1903 1942
Czewrzyk Wiktor Józef 1913 1938
Czyżewski Konstanty Jan 1891 1943
Dakszewicz Kazimierz Franciszek 1890 1935
Dakszewicz Józef Jan 1893 1937
Daniluk Stefan Piotr 1868 1938
Daniszewski Piotr Antoni 1886 1941
Dawiduk Afanasy Ignacy 1912 1937
Dąbrowska Maria Franciszek 1906 1943
Dembicka Emma Karol 1909 1941
Derlatko Józef Antoni 1894 1938
Derżycki Aleksander Michał 1891 1943
Dmitrowski Mikołaj Aleksander 1898 1938
Dobrowolska-Rachmatowa Ludmiła Jegrafij 1908

1938-1939

Dobrowolski Roman Józef 1919 1943
Dolenżyk Antoni Antoni 1901 1932
Domażyrowa-Kokon Klarysa Emilia Józef 1910 1937
Dombrowski Józef Piotr 1889 1938
Dordzik Bronisław Stanisław 1893 1931
Drewienko Franciszek Tymoteusz 1888

1938-1939

Dubiński Adam Henryk 1892

1938-1939

Dzienciałowski Stanisław Józef 1897 1937
Dziewałtowski Tadeusz Jan 1891

1938-1939

Dziewanowski Zefiryn Wiktor 1895 1937
Fedorowicz Bronisław Feliks 1917 1948
Feldman Godeł Szulma 1914

1942-1943

Fiszner Jakub Hersz 1915 1941
Franckiewicz Wadim Wasyl 1915 1938
Franków Jan Ignacy 1876 1938
Frei Franciszek Jan 1900 1938
Gaas Franciszek Jan 1876 1937
Gać Jerzy Jan 1901 1942
Gajczurysska Elwira Andrzej 1924 1940
Galińskal Eugenia Marcin 1923 1943
Galier Michał Jan 1888 1941
Garaburda Apolinary Feliks 1892 1938
Garbiec Stanisław Antoni 1882 1938
Gassa Aniela Szymon 1901 1944
Gawlik Wincenty Bronisław 1902

1925-1928

Getz Mikołaj Mikołaj 1892 1938
Gierłakowski Jan Wincenty 1912

1937-1939

Gilewicz Aleksander Franciszek 1904 1938
Gilgun Artur Michał 1902 1942
Girsz Ozrael Michał 1902 1944
Gławicki Józef Aleksander 1896 1938
Głowacka Janina Marian 1923

1941-1942

Głuchowski Bolesław Franciszek 1895 1932
Goldberg Edward Natan 1916 1942
Goldberg Mieczysław Stanisław 1909 1941
Goldsztejn Józef Jan 1898 1927
Gołowacz Konstanty Jan 1904 1950
Gonczar Antoni Antoni 1896 1938
Goraj Wiktor Władysław 1906 1938
Gorbacz Stanisław Wincenty 1926 1948
GorzyL Lilia Edward 1918 1943
Górny Piotr Walenty 1870 1938
Górski Jan Wacław 1921 1942
Gribus-Snieżnicka Olga Teodor 1899 1938-1939
Grochowski Wacław Nikodem 1890 1935-1936
Grochowski Wacław Nikodem 1891 1949
Gromnicka Olga Roman 1885 1944
Gruziński Harry Maksymilian 1894 1938
Gryniewicz Adam Lew 1894 1937
Grzesik Władysław Jakub 1895 1937
Heitzman Marian Henryk 1899 1942
Hildebrand Moniek Zelik 1898 1943
Hildebrand Piotr Karol 1890 1938
Hochfeld Julian Wilhelm 1911 1942
Iwanczówna Anna Teodor 1918 1943
Iwanów Jan Jan 1897 1937
Iwanowa Jadwiga Franciszek 1897 1938
Iwanowicz Paweł Michał 1902 1938
Jacewicz Anatol Paweł 1912

1937-1938

Jagodziński Antoni Michał 1891 1919
Jagusz Stanisław Wawrzyniec 1884 1938
Jakubowski Aleksander Dymitr 1896 1941
Jałtuszewski Kazimierz Jan 1912 1935
Jampołkowski Stefan Tymoteusz 1882

1938-1939

Jancełowski Aleksander Józef 1912 1938
Janicki Wiktor Adolf 1914 1938
Jankowski Anastazy Józef 1916 1937
Jankowski Eugeniusz Józef 1894 1937
Janowski Aleksander Mateusz 1888 1938
Jaskólski Kazimierz Piotr 1876 1938
Jastremski Albert Feliks 1892 1938
Jaworski Włodzimierz Wawrzyniec 1904

1937-1938

Jaworski Wincenty Stanisław 1910 1932
Jendraszek Michał Jan 1895

1938-1939

Jendrzejewski Witalij Zbigniew 1910 1938
Junowicz Edward Aleksander 1912 1937
Jurłowski Borys MikołaL 1887 1938
Juszkiewicz Antoni Józef 1885 1938
Juzwa Włodzimierz Jan 1894 1938
Kaczmarek Wawrzyniec Andrzej 1876

1928-1929 1938

Kaczyński Marian Stanisław 1899 1942
Kadeło Michał Piotr 1887 1943
Kalenda Józefa Martyn 1897 1938
Kalika Boruch Szmul Jankiel 1919

1942-1943

Kalinowicz Eugeniusz Nikifor 1905 1940
Kaliński Ludwik Antoni 1882 1938
Kamiński Zygmunt Adolf 1911 1942
Kamyszański Stefan Gabriel 1904 1937
Kandyba Kazimierz Józef 1876 1938
Kapłuński Antoni Jakub 1904

1938-1939

Karolkiewicz Stanisław Antoni 1895 1938
Karwaniecki Karol Daniel 1883 1937
Kazimierczak Kazimierz Walenty 1887 1942
Kaznowski Eugeniusz Narcyz 1889

1937-1938

Kierasiński Stanisław Paweł 1886 1938
Kirkiewicz Michał Teodor 1899

1932-1933 1938-1939

Kleszczyński Jan Franciszek 1897 1937
Klimarowska Janina Józef 1902 1938
Klimaszewski Franciszek Aleksander 1900

1929-1930

Klimowicz Józef Franciszek 1916 1938
Kłoczyński Jan Franciszek 1910

1938-1939

Kłowas Stanisław Piotr 1893 1938
Kobylański Grzegorz Filip 1882 1938
Kociszewski Emil Aleksander 1888

1920

Kodua Klaudia Piotr 1906 1938
Kołodrub Helena Andrzej 1922

1940-1941

Kołtan Wincenty Franciszek 1918 1945
Koń Jan Bogusław Hilary Bernard 1905 1942
Kopczyk Stanisława Franciszek 1898 1938
Korboński Jarosław Hieronim 1901

1937-1938

Korolko Józef Grzegorz 1886 1938
Korzeniewski Karol Edmund Jan 1900 1938
Korżewicz Włodzimierz Stefan 1893 1938
Kosowski Mordechaj Kalman 1917

1942-1943

Kostenko-Radzienowski Stefan Konrad 1885 1938
Kott Feliks Franciszek 1895 1938
Kowal Franciszek Ludwik 1899 1942
Kowalczyk Zygmunt Władysław 1916 1936
Kowalczyk Władysław Jakub 1889 1933
Kowalewski Paweł Jerzy 1879 1938
Kowalewski Jerzy Jerzy 1910 1944
Kowalewski Franciszek Adam 1908 1936
Kowalewski Antoni Jan 1877 1938
Kozłowski Feliks Aleksander 1880 1940-1941
Kozłowski Stanisław Karol 1902 1938-1939
Kozon Wacław Franciszek 1874 1938
Krachel Teodor Franciszek 1871 1920
Krajewski Ludwik Ludwik 1880 1938
Krakowiec Chajm Mosze 1892

1938-1939

Krasij Michał Jan 1899 1938
Kriżaniewska Antuanetta Aleksander 1913 1938
Kropp Wincenty Hipolit 1895

1938-1939

Kruk Marianna Wincenty 1907 1938
Kryżanowski Stefan Jan 1900

1937-1938

Kubiczek Stanisław Jan 1887 1927
Kuchta Konstanty Teodor 1882 1938
Kukowski Borys Józef 1905

1943-1944

Kulewicz Jan Jan 1892 1938
Kurek Józef Jan 1894 1938
Kuropatow Teodor Jan 1899

1942-1943

Kuryłowicz Józef Kazimierz 1894 1937
Kuśmierska Nadzieja Aleksander 1902 1938
Kutasiewicz Borys Kazimierz 1906 1938
Kuwawik Stanisława Franciszek 1916 1943
Kuwawik Helena Franciszek 1920 1943
Kuzmieniok Aleksander Antoni 1911 1938
Lachowicz Józef Damian 1882 1938
Lałos Martyn Kazimierz 1885 1938
Lemański Mieczysław Józef 1875 1938
Leonow Szymon llja 1902

1931-1933

Lichodziewski Anatol Jan 1909 1938
Lipińsk Michał Antoni 1908 1929
Lipski Leon Franciszek 1890 1938
Lisowski Julian Tymoteusz 1899 1938
Litoch Włodzimierz Aleksander 1902 1937
Liwicki Janusz Wasyl 1920 1941
Luziński Władysław Paweł 1878 1942
Łaksow Włodzimierz Antoni 1898 1938
Łapiński Stanisław Teodor 1867 1938
Łarina Maria Stanisław 1887 1937
Łastowski Walentyn Leopold 1885 1938
Łowczyński Edward Antoni 1881 1942
Łódzki Stanisław Marek 1891 1928
Łuchańska Olga Józef 1919 1941
Łużyński Józef Antoni 1913 1937-1938
Macedoński Aleksander Mikołaj 1907 1945-1948
Machnicki Kazimierz Jan 1878 1937
Machnicki Józef Jan 1880 1937
Maciński Adam Martyn 1889 1938
Majewska Wanda Stanisław 1917 1948
Majłun Kazimierz Piotr 1888 1938
Makowski Wacław Aleksander 1901 1942
Malczykowska Maria Stanisław 1888 1942
Malewski Adolf Antoni 1895 1938
Marciuk Marek Łukasz 1899 1943
Marczuk Eugeniusz Szymon 1898

1938-1940

Marczukowski Wacław Jan 1915 1942
Markiewicz Witold Bronisław 1905 1944
Martynowicz Włodzimierz Teodor 1910 1938
Masłowski Włodzimierz Stanisław 1898 1938
Małłasiewicz Władysław Jan 1889 1938
Matuszek Maria Justyn 1903 1942
Matwiejewski Nestor Piotr 1905 1938
Mazur Władysław Wawrzyniec 1901 1943
Mazur Mikołaj Mikołaj 1919 1938
Mazur Władysław Wawrzyniec 1901 1943-1944
Menderski Stanisław Jan 1915 1938-1939
Michajłowa Eugenia Władysław 1897 1938
Michajłowski Stefan Antoni 1887 1938
Michajłowski Franciszek Ildefons 1905 1935
Mierżyjewska Wanda Gabriel 1918 1938
Mikke Henryk Józef 1896

1942-1943

Miroszewski Wincenty Martyn 1880 1938
Mirowski Józef Bolesław 1892 1938
Miunc Władysław Władysław 1889

1938-1939

Mizur Lew Michał 1907

1942-1943

Modzelewski Tadeusz Franciszek 1897 1938
Mogilnicki Bogdan Seweryn 1889

1937-1938

Mołczanow Anatol Michał 1910 1937
Morozek Wojciech Wincenty 1849 1937
Morozow Kazimierz Antoni 1907 1937
Mozolewski Stanisław Martyn 1890 1938
Możejka Stanisław Feliks 1908 1938
Możejko Stanisław Feliks 1908 1938
Murawski Bernard Piotr 1901 1938
Murawski Wasyl Józef 1898 1945
Narkiewicz Wiltold Aleksander 1913 1938
Niedwiecki Władysław Mikołaj 1894 1937
Niedźwiecki Kazimierz Józef 1902 1938
Niemiro Franciszek Bolesław 1900 1938
Niewiadomski Wiesław Wiktor 1905 1938
Newiadomski Wiktor Stanisław 1886 1937
Niewierowicz Irena Antoni 1910 1938
Nikitiuk Adam Jakub 1895 1938
Mołajewski Jan Ludwik 1870 1921-1922
Monowicz Szymon Polikarp 1907 1944
Nogalski Bronisław Józef 1886 1940
Nowicki Franciszek Franciszek 1906 1938
Obrocki Gotfryd Józef 1909 1944-1945
Oganowski Bronisław Bolesław 1898 1936
Olechnowicz Jan Jan 1882 1938
Olszewski Piotr Feliks 1895 1928-1929
Orzeszkowski Władysław Wincenty 1886 1920
Osiński Donat Szymon 1900 1940
Ostrowski Franciszek Andrzej 1891 1937-1938
Owczarek Franciszek Piotr 1888 1938
Pałka Jan Antoni 1883 1937
Panik Wacław (Wiesław) Sylwester 1899 1938, 1941-1942
Papierzański Józef Joachim 1905 1933
Paprocki Włodzimierz Jakub 1890 1938
Paraczyński Wacław Józef 1897 1926-1927
Parambul Jan Piotr 1888 1938-1939
Parambul Michał Piotr 1890 1938-1939
Parnowski Stefan Aleksander 1882 1938-1939
Partykowa Jadwiga Michał 1902 1942
Paszkow Martyn Jan 1899 1943
Paszkowski Anatol Saweli 1905 1938
Pater Michał Andrzej 1910 1942-1943
Pawlukiewicz Wincenty Jgor 1895 1938
Penksa Aleksander Adam 1900 1943-1944
Pepłowski Józef Cezary 1893 1938-1939
Pędzierski Jan Tomasz 1898 1942
Piereguda Stanisław Jan 1915 1938
Piereguda Włodzimierz Franciszk 1901 1938
Piereguda Włodzimierz Aleksander 1895 1937 1943-1944 1942
Pietkiewicz Leon Franciszek 18881887
Piotrowski Mieczysław Karol
Pisiecki Franciszek Michał 1889 1938-1939
Piszczak Władysław Stanisław 1899 1938
Piurecki Franciszek Jan 1906 1937
Płocki Władysław Władysław 1912 1942-1943
Płuczewski Aleksander Jan 1918 1942
Podgórski Jerzy Józef 1896 1938
Pogoda Wiktor Józef 1891 1938
Pogumirski Piotr Franciszek 1895 1937
Polendzki Stanisław Kazimierz 1920 1942-1943
Połtoracka Alisa Zygmunt 1899 1938
Pozniak Jan Jan 1910 1938-1939
Praczyński Włodzimierz Ernest 1905 1943-1944
Predkiel Franciszek Konstanty 1893 1938
Preiss Jerzy Borys 1889 1943
Prokopczyk Kajetan Walenty 1883 1938
Protocki Franciszek Franciszek 1897 1938
Prudnikowa Katarzyna Adolf 1908 1941
Przeorski Antoni Antoni 1894 1938
Przytulski Bogdan Tomasz 1890 1928
Puchalski Feliks Adolf 1904 1938
Racz-Padewski Henryk Józef 1913 1943-1945
Raczyński Michał Aleksy 1919 1940
Radomski Wincenty Prokop 1894 1938
Radziwanowicz Stanisław Lew 1896 1928
Rafalski Józef Józef 1905 1938
Rakicki Józef Ignacy 1888 1938
Rakowski Piotr Jan 1879 1938
Rapacz Kazimierz Jan 1910 1945
Ratomski Aleksander Jan 1888 1938
Ratuszyński Paul Jan 1907 1937-1938 1942-1943
Rawski Leon Jakub 1904 1943
Resczyńska Józefa Walenty 1909 1941
Rode-Rosenberg Herman Adolf 1896 1937
Rodziewicz Bolesław Aleksander 1884 1937
Rodziewicz Helena Wiktor 1882 1937
Rodzikowski Stanisław Kazimierz 1898 1937-1938
Rogulko Zdzisław Ignacy 1919 1943
Romaszewski Włodzimierz Witolij 1914 1939-1940
Roslik Marian Antoni 1894 1938
Rozbicki Stanisław Wincenty 1917 1943
Rozenberg Salomon Dawid 1910 1944
Róża Stanisław Kazimierz 1915 1941
Rubinkiewicz Piotr Piotr 1902 1939-1940
Ruczyński Edward Robert Wiktor 1906 1937
Rudkowski Wiesław Jan 1893 1937
Runicz Włodzimierz Józef 1897 1938
Rusinkiewicz Wojciech Jan 1879 1937
Ruszyński Arnold Stanisław 1914 1942
Rutyński Bolesław Wincenty 1914 1938
Rybicki Kazimierz Edward 1889 1937-1938
Ryczak Maria Bronisław 1898 1942
Rymkiewicz Stanisław Stanisław 1901 1931-1932,1945
Rymkiewicz Bogusława Piotr 1878 1938
Rynkiewicz Stanisław Stanisław 1901 1938
Sadowski Henryk Meier 1899 1943-1944
Sadowski Beniamin Mejer 1904 1943-1944
Sadowski Włodzimierz Michał 1905 1951-1952
Safjanowski Zygmunt Franciszek 1897 1938
Salit Józef Paweł 1903 1938-1939
Saper Maurycy Graniek 1903 1943-1944
Sapryko Aleksander Mikołaj 1899 1938
Sapryko Feliks Mikołaj 1885 1938
Sawiak Wasyl Michał 1905 1937-1938
Sawicka-Bonkiewicz Maria Adam 1881 1938
Sawicki Józef Bolesław 1880 1937
Sawicki Stanisław Franciszek 1904 1937
Sawicz Aleksander Grzegorz 1895 1921-1922
Sawok Konstanty Jan 1895 1938
Sawwa Stanisław Tomasz 1900 1937
Senktas Paweł Piotr 1881 1920
Siedomirko Jan Pawłe 1906 1937
Sielipikowski Bronisław Jan 1879 1938
Siemienow Mikołaj Jan 1901 1938
Siemienowicz Piotr Porfirion 1904 1932
Sienczuk Felicjan Wincenty 1889 1937
Sifer Mosze Józef 1906 1942
Sikora Stanisław Kazimierz 1877 1938-1939
Simanowicz Antoni Kacper 1891 1938
Sirkow Aleksander Grzegorz 1905 1938-1939
Skrzypek Józef Franciszek 1907 1937
Smiłgin Stanisław Jan 1905 1938-1939
Smogur Aniela Marek 1916 1938
Smoleńska Czesława Wawrzyniec 1905 1942
Smolińska-Szylajner Irena Michał 1918 1944
Sobański Wiesław Kazimierz 1888 1937
Sobczak Antoni Szymon 1878 1938
Sobiegraj Wiktor Piotr 1905 1938
Sobolewska Anna Jan 1913 1942-1943
Soliński Stanisław Franciszek 1894 1938
Sorokow Miron Jerzy 1920 1942-1943
Sówka Michał Walenty 1919 1941-1942
Spiżewski Witalij Ignacy 1879 1937
Stankiewicz Konstanty Stefan 1878 1938
Stankiewicz Aleksander Józef 1898 1943
Steckiewicz Wiesław Feliks 1899 1937
Stenhauzer Marian Stanisław 1904 1942
Storch (Stork) Simcha Lejba 1909 1942-1943
Strowski-Kostecki Tadeusz Jan Bolesław 1892 1942
Strzyżewski Józef Adam 1902 1929-1930
Subocz Józef Justyn 1909 1943
Sucharska Józefa Stanisław 1896 1937
Sucharski Piotr Tymoteusz 1896 1937
Sucharski August Piotr 1919 1938
Suchodolski Edward Karol 1903 1937-1938
Swidziński Wilhelm Kazimierz 1884 1938
Swietliczna Irina Jan 1907 1938
Szachowski Bolesław Walerian 1878 1937-1938
Szadski Mikołaj Zachariasz 1907 1938
Szadurski Aleksy Piotr 1899 1940-1941
Szajewski Franciszek Józef 1898 1937
Szantyr Stanisław Piotr 1887 1930-1931
Szczawiński Karol Bartłomiej 1891 1943
Szczepański Ignacy Lucjan 1911 1938
Szczerbakowski Julian Stefan 1893 1920
Szczygieł Edward Kazimierz 1890 1938
Szenfeld Ignacy Natan 1915 1942-1943
Szerszeń Stanisław Piotr 1883 1938
Szlachciuk Piotr Franciszek 1894 1938
Szlachciuk Józef Franciszek 1894 1938
Szolc-Etien Stefan Konstanty 1891 1937
Sztajnberg Michał Salomon 1919 1942-1943
Sztejn Rosenberg Henryk Julian 1904 1938
Szuiakowska-Sierowa Halina Wiesław 1886 1938
Szumska Stanisława Józefa Paweł 1913 1940
Szwankowski Marian Paweł Franciszek 1904 1925
Szwec-Wiercińska Otylia Mikołaj 1901 1938-1939
Szwedowa Nadzieja Franciszek 1893 1938
Szymanowski Mieczysław Feliks 1895 1938
Szymański Aleksander Martyn 1881 1938
Szymański Michał Józef 1907 1938
Szymański Alfred Jan 1882 1942
Tarasiuk Szymon Ignacy 1900 1937
Taraszkiewicz Józef Franciszek 1898 1938
Tarniecki Zygmunt Narcyz 1888 1938
Tarnowski Aleksander Adam 1898 1938
Tkaczuk Stefan Michał 1915 1938
Trocki Leonard Julian 1899 1938
Turkowski Józef Cyprian 1886 1939
Turoń Anna Paweł 1912 1942
Turtkuł Wieńczysław Kazimierz 1885 1938
Tyczyński Adolf Feliks 1919 1939
Tyszyński Wacław Jan 1899 1938-1939
Tywonek Józef Jan 1890 1938
Udała Józefa Mikołaj 1915 1942
Ulinika Jan Jan 1918 1941
Urban Franciszek Michał 1917 1941-1942
Urban Hari Szymon 1912 1943
Urbańska Stefania Jan 1920 1940
Wachtel Zofia Jerzy 1921 1942
Walentynowicz Albin Jan 1889 1938-1939
Wańkowicz Edward Józef 1880 1938
Warsowanowa Helena Jan 1907 1938-1940
Wasilewski Franciszek Walenty 1891 1938
Wasiljewa Natalia Wincenty 1892 1938
Wasserberg Zygmunt Daniel Norbert 1891 1943-1944
Wasserman Abram Lejba 1905 1944
Waszkiewicz Jan Krzysztof 1900 1937
Werner Stanisław Szymon 1898 1937
Wienatowski Mateusz Roman 1895 1938
Wienski Stefan Jan 1890 1938
Wiesielski Szymon Teofil 1879 1938
Wieszeniewski Mikołaj Piotr 1872 1937-1938
Wiesztort Adam Jan 1904 1937-1938
Wietrowski Józef Antoni 1897 1944
Wiewierko Paweł Paweł 1880 1942
Wilczynska Wiera Tomasz 1903 1937
Wilczynski Aleksander Józef 1903 1938
Wilgan Eugeniusz Andrzej 1911 1938
Winter Ignacy Adam 1909 1942
Wiszniewska-Bektasz Wirginia Wincenty 1906 1937-1938
Wiszniewski Szymon Leonard 1894 1938
Wiszniewski Franciszek Jan 1892 1938
Wiszniewski Leon Piotr 1889 1938
Witkowski Antoni Józef 1910 1938
Witol Katarzyna Stanisław 1909 1949
Włudarczyk Antoni Jakub 1879 1937
Wnorowski Leopold Damian 1910 1938
Wodnicki Władysław Ignacy 1875 1937-1939
Wojakowski Władysław Aleksy 1904 1941-1942
Wojciechowski Edward Antoni 1909 1938
Wojciechowski Leonid Włodzimierz 1912 1938
Wojdal Stanisław Antoni 1888 1937-1938
Wojewoda Aleksander Jan 1884 1938
Wolski Antoni Wincenty 1887 1938
Wołczek-Baranowa Maria Antoni 1888 1938
Wołdynienko Jakub Jeremiasz 1887 1937
Woroniecki Jan Mikołaj 1897 1938
Wójcik Teofil Konstanty 1883 1938
Wójcik Wawrzyniec Andrzej 1870 1938
Wróblewski Stefan Franciszek 1905 1937
Wróblewski Jerzy Włodzimierz 1912 1937
Wysocki Kajetan Antoni 1901 1938
Wyszumirski Antoni Stanisław 1899 1931
Zadoński Wiktor Mikołaj 1900 1940
Zagilski Gerwazy Jan 1916 1938
Zakrzewska Maria Jerzy 1893 1938
Zakszewska Bronisława Konstanty 1899 1937-1939
Zalesski Ignacy Wiktor 1886 1938
Zalewski Mikołaj Szymon 1883 1938
Zaliński Roman Walenty 1901 1938
Zamojski Piotr Józef 1901 1932
Zanodworow Józef Stanisław 1886 1937-1938
Zaradski Jan Ignacy 1873 1938
Zawadski Aleksander Jan 1901 1933-1934
Zawiślak Józef Aleksander 1895 1938-1939
Zdziński Adam Jan 1886 1938
Zieliński Włodzimierz Kazimierz 1908 1938
Zilberg Jerzy Ajza 1914 1943
Zimina-Korotkowa Julia Roman 1909 1942
Ziniewicz Teodor Michał 1891 1937
Zińkiewicz Włodzimierz Antoni 1879 1938
Zmarz Władysława Piotr 1891 1941
Zybert Ilja Abram 1893 1943-1944
Zych Józef Filip 1889 1938
Zdań Aleksy Leon 1918 1942-1943
Żukowski Wasyl Stefan 1914 1937
Żurawlowa Agnieszka Antoni 1900 1938
Żyro Adam Franciszek 1876 1938