Ulgi prorodzinne a rozliczenie roczne PIT

2073
ulgi prorodzinne

Od 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o PIT, która podwyższa kwotę przysługującej ulgi prorodzinnej na dzieci. Rozliczając więc PIT 2016 roku  rodzice i opiekunowie prawni dzieci mogą odpisać aż o 332 zł więcej w przypadku wychowywania trzeciego dziecka oraz o prawie 476 zł w przypadku wychowywania czwartego i każdego kolejnego potomka.

Ulgi prorodzinne – rodzinom z trójką i większą liczbą dzieci przysługują wyższe odpisy

Podwyższone, obowiązujące teraz stawki ulgi prorodzinnej na dziecko nie zmieniają jednak sytuacji rodzin z jednym albo dwojgiem dzieci. W tym przypadku podczas wypełniania PIT online lub w formie papierowej, możemy odpisać od podatku na każde dziecko nadal kwotę 1112,04 zł. Fiskus sprzyja osobom, które stawiają na rodzinę. Zdecydowanej poprawie uległy finanse rodzin wychowujących trójkę i więcej dzieci. Wychowując czwórkę dzieci, możemy zapłacić nawet o 6 924 zł mniej podatku. Zwolnienie od podatku w przypadku trzeciego dziecka do 2015 r. obowiązywało w kwocie 1668,12 zł a teraz 2000,04 zł. Wcześniej na czwarte i każde kolejne dziecko można było odpisać 2 224,08 zł, zaś obecnie to kwota  2 700 zł (na podstawie e-pity.pl).

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Rozliczając PITy online pamiętajmy o możliwości skorzystania z ulg. Odpis na dzieci  przysługuje rodzicom (łącznie obojgu małżonkom), rodzicom zastępczym lub opiekunowi dziecka. W przypadku sprawowania opieki prawnej, można skorzystać z ulgi pod warunkiem, że dziecko mieszka wraz z ustanowionym przez sąd opiekunem prawnym.
Można skorzystać z tego rodzaju ulgi, jeśli dzieci są małoletnie (i nie są w związku małżeńskim), jeśli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody) oraz jeśli nie ukończyły 25. roku życia pod warunkiem, że uczą się lub studiują i w ciągu ostatniego ich dochód nie był wyższy niż 3089 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się renty. Dzięki programowi PIT za darmo, służącemu do wirtualnego rozliczenia podatków w szybki i łatwy sposób rozliczymy nasze podatki  i skorzystamy z przysługujących ulg. Programy tego typu umieściło na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Mają go również organizacje pożytku publicznego i nie jeden portal podatkowy.

Dopłata z urzędu skarbowego.

Od 2015 r. oprócz zmiany wysokości odpisu na dzieci, obowiązują zmienione zasady korzystania z nowych ulg prorodzinnych. Jeśli tradycyjne rozliczenie roczne pit lub PIT 37 online albo PIT 36 online wykaże, że wysokość odpisu na dziecko jest większa od zapłaconego przez rodzinę podatku, wówczas  otrzymamy zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Sytuacja podobna do tej, jak w przypadku nadpłaty podatku.

Zmiany w PIT 2016 r.

Obecnie obowiązujące zasady rozliczania ulgi prorodzinnej są takie jak w roku 2015, jednak zamiast PIT-UZ wypełniamy dodatkowe pozycje w sekcji „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”, o które są wzbogacone formularze PIT-37 lub w PIT-36. Jak wiemy PIT-UZ przeznaczony był  do odliczenia całej kwoty przysługującej ulgi na dziecko. Wypełnialiśmy go w przypadku, gdy przysługująca ulga na dzieci była wyższa niż ta, którą pozwolił odliczyć nasz podatek, czyli gdy podatek był za niski, aby odliczyć całą ulgę na dzieci.
Wtedy niewykorzystaną część ulgi prorodzinnej rozliczaliśmy poprzez PIT-UZ – dzięki temu rozwiązaniu przysługiwał nam większy zwrot podatku lub płaciliśmy mniejszy podatek. W zawiłościach rachunkowych pomoże nam specjalny program PIT za darmo Informacje, wpisywane w 2015 roku do PIT-UZ, teraz będziemy wpisywać bezpośrednio do PIT-37 w polach od 130 do 135 (sekcja H) lub PIT-36.– pola od 204 do 208 (sekcja K), 223 i 225 (sekcja L).