Lachman

764

Lachman, Lach, Szyrma

Nazwisko Lachman wzmiankuje Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” w opisie rodu Badeni herbu Bończa nie podając herbu:

„Senat Królestwa przyznał 1825 r. tytuł hrabiowski synowi jego, Sebastyanowi, ces. ros. szambelanowi, dziedzicowi dóbr Bejsce. Sebastyan, żonaty z hr. Teresą Potocką, córką Jana, nie pozostawił potomstwa. siostry jego: Zofia, zaślubiła 1806 r. Konstantego Popiela, a Ludwika była za Antonim Byszewskim. Teresa z Potockich wyszła następnie za generała wojsk rosyjskich, Lachmana.”

Za to nazwisko Lach jest częściej wzmiankowane u Bonieckeigo, niestety, również bez podania herbu:

„Stanisławowi Lachowi i żonie jego Dorocie, zwrócił ks. Bolesław Mazowiecki 1445 r.wieś Daniłowo, przyłączoną dostarostwa brańskiego (Inv. Arch. Kor.).Konsens na wykupienie z rąk Katarzyny Gloth (Guth??) ,wdowy po Janie Lachu z Rujewic, Krumpic i Raciborowic, w lubelskiem, otrzymał 1492 r.Mikołaj z Ostrowa, kasztelan biecki (Wierzb. II. 9). Stanisław, syn Macieja, Lach, dziedzic Miłkowic 1580 r. (Wyr. Lub. 7 f. 823). Kiniccy, w uzupełnieniach i Rachańscy”

Lachowie w witebskiem Bojaryn pancerny Karp Iwanowicz Lach, z żoną Nastazją, kupili 1628 r.plac na zamku witebskim za 5 kóp groszy. Synowie ich zapewnie: Eljasz, Teodor i Jan Lachowie, sprzedali ten plac 1653 roku Jezuitom (Ist. Jur. Mat. XXI).”

Przy opisie Cieleckich: „Franciszek, drugi syn Seweryna, z Konstancyi Lach-Szyrma pozostawił synów: Macieja, zmarłego 1872 r., Konstantego, zmarłego 1892 r. i Ludwika. Konstantego synowie: Witold, Marceli i Kajetan, aLudwika z Dąbrowskiej dzieci: Aleksy, Daryusz i Marya.”

Przy opisie Jeżewskich: „Andrzej Jeżewski z Jeżewa, dziedzic na Tchorzu, żonaty z Barbarą Lach Kunicką, kasztelanką sierpską, 2-o v. Mikołajową Rościszewską (St. Pr. P. Pom. VI. 430), poseł płocki na sejm 1506 roku, podsędek płocki 1507 r., miał trzech synów: Tomasza, Stanisława i Jana. Tomasz, żonaty 1537 roku z Heleną Miszewską, córką Stefana z Miszewa (Gr. Płoc. Wiecz. 4 f. 187 i 5 f. 358).”

Przy opisie Kosmaczewskich: „Tomasz z Kosmaczewa Kosmaczewski, dziedzic Łomi i Wiszniewa, Psar i części Kosinina, Brudnic i Podkrajewic, cześnik płocki 1526 r., rezygnował z urzędu tego 1530 r. Żonaty 1-o v. z Łaszewską, 2-o v. z Małgorzatą Lach Kunicką, kasztelanką sierpską, która, wraz z siostrami, wygrała 1530 r. sprawę ze stryjem swoim, o spadek po bracie (St. Pr. P. Pom. VI. 430), pozostawił z pierwszej żony synów: Cherubina i Erazma (Sasina), oraz córkę Katarzynę Mikołajowę Oyrzeńską, a z drugiej – Macieja, Sandka, Jana Marcina, Franciszka i Elżbietę, dziedziczących na Kosseminie i Podkrajewicach (Gr. Płoc. Wiecz. 1 f. 76 i 217; 3 f. 236 i 323; 4 f. 25).”

Przy opisie Kossakowskich: „Po Gabryelu pozostał syn N., zmarły w Antopolu 1846 r. i dwie córki: Henryka Domicella Antoniowa Dembińska i Elżbieta; za Michałem Lachem Szyrmą, zmarła w Krakowie 1889 r.”

Przy opisie Krasickich: „10. Hr. Ignacy, ur.1872 r., właściciel Worokomli, żonaty z Maryą Lach Szyrmianką, córką Ignacego i Stefanii z Włodków.”

Przy opisie Lipskich: „Piotr Lipski1520 r. (Akta Kapit.), ożeniony z Dorotą Lach Kinicką, kasztelanką sierpską, 1-o v. Proszowską, która sprzedała 1526 roku Wolę Młocką, w płockim, Wieczwińskiemu (Wierzb. IV. 5133; St. Pr. Pols. Pom. VI. 430).”

Szyrma

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że Boniecki ród Lach Szyrma (Lach-Szyrma) łączy z rodem Szyrma. Zatem mogli się pisać Lachowie zamiennnie jako Szyrma. Jest kilka wzmianek o nazwisku Szyrma w Bonieckim, np. w opisie Bykowskich: „Gabryel, ożeniony z Przerembską, chorążanką sieradzką, umarł przed 1651 rokiem, pozostawiwszy syna i córkę (Pam. Koniecpolskich). Ewa, córka Jeremiasza za Jerzym Szyrmą (Kij. XI f. 945).”

Lachmann

Osób o nazwisku Lachman jest bardzo dużo, w większości nie mają korzeni szlacheckich, są to najczęściej nazwiska żydowskie, najliczniej występujące w Piotrowskim, Kaliskim i w Warszawie. Podobnie w odniesieniu do nazwiska Lachmann.

Nazwisko szlacheckie Lachmann barona Lachmann z Falkenau wymienia Wiesław Długosz „Herby szlachty śląskiej”, 2009.