Akty metrykalne różne 1

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do aktów w księgach metrykalnych.

Poniższe teksty pochodzą z grupy https://www.facebook.com/groups/135017640532006/ – dołącz do grupy i zobacz więcej.

Strona główna Archiwum


19 sierpnia 2019

Akt zgonu Józefa Staszewskiego ze Skórnic, numer 30: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9Y1D-RZJ?i=416&wc=9R1Y-N38%3A21713801%2C29563601%2C21940001&cc=1407440 Działo się we wsi Fałków 26 marca/8 kwietnia 1914 o 3 po południu. Zgłaszający: Mikołaj Wrzeszcz lat 45 i Ignacy Staszewski lat 29 chłopi zamieszkali w Skórnicach i oświadczyli, że w Skórnicach 24 marca/6 kwietnia tego roku o 11 wieczorem zmarł Józef Staszewski lat 39, chłop, syn Andrzeja i Apolonii Wrzeszcz. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Małgorzatę Mazur

Akt zgonu Apolonii Staszewskiej ze Skórnic, numer 118: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9Y1D-LPV?i=144&wc=9R1Y-DP8%3A21713801%2C29563601%2C30071001&cc=1407440 Działo się we wsi Fałków 3/16 grudnia 1911 o 10 rano. Zgłaszający: Kacper Skiba i Tomasz Dylewski chłopi ze Skórnic i oświadczyli, że 1/14 grudnia tego roku o 4 wieczorem w Skórnicach zmarła Apolonia Staszewska lat 16, córka Józefa i Małgorzaty z Mazurów.

Akt zgonu Małgorzaty Staszewskiej ze Skórnic, numer 68: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9Y1D-LPF?i=49&wc=9R1Y-DP8%3A21713801%2C29563601%2C30071001&cc=1407440 Działo się we wsi Fałków 21 czerwca/4 lipca 1909 o 3 po południu. Zgłaszający: Ignacy Staszewski i Tomasz Dylewski chłopi ze Skórnic i oświadczyli, że 19 czerwca/2 lipca tego roku o 6 wieczorem we wsi Skórnice zmarła Małgorzata Staszewska lat 45, wdowa, córka Marcelego Mazura i Marianny Pogońskiej

Akt zgonu Jana Staszewskiego ze Skórnic, numer 1: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9Y1D-LLW?i=27&wc=9R1Y-DP8%3A21713801%2C29563601%2C30071001&cc=1407440 Akt 1 Skornice. Działo się we wsi Fałków 22 grudnia 1908 /4 stycznia 1909 o 10 rano. Zgłaszający: Kacper Skiba i Tomasz Dylewski chłopi ze Skornic i oświadczyli, że 20 grudnia przeszłego roku / 2 stycznia tego roku o 10 wieczorem we wsi Skornice zmarł Jan Staszewski lat 2, syn Ignacego i Franciszki Cytryna

Akt zgonu Zofii Staszewskiej ze Skórnic, numer 94: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9Y1D-RH3?i=511&wc=9R1Y-N38%3A21713801%2C29563601%2C21940001&cc=1407440 Działo się 11 tego grudnia 1906 r o godz 10 rano. Stawił się Kacper Skiba , lat 42 i Franciszek Dylewski , lat 40 obaj rolnicy ze Skórnic i oświadczyli , że 9 tego grudnia tego roku o godz 7 wieczór zmarła w Skórnicach , Zofia Staszewska mająca 8 m-cy , córka Ignacego i Franciszki z Cytrynów.
ak60. Działo się 5 tego października 1904 r o godz 10 rano . Stawił się Tomasz Dylewski , lat 48 i Kacper Skiba , lat 41 , obaj rolnicy ze Skórnic i oświadczyli że, 3 go października tego roku o godz 6 wieczór zmarła w Skórnicach Antonina Staszewska ,lat 21, córka Jana Mazura i Marianny domo Wnuk, zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Ignacego Staszewskiego.

Akt zgonu Kopniak https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS8-2NF?i=679&cc=1910265&cat=270699 Zmarł 29ego Września Pogrzeb 30ego Września 
Vito ? Kopniak  Rodzice Antoni I Waleria? Kamińska  10 miesięcy  Przyczyna zgonu- drgawki  Pochowany w Parafii Św. Wojciecha (?)

Mieschkow 17 listopada 1884 r. Dzisiaj przed pracownikiem urzedu stanu cywlnego stanęła córka pracownika dniówkowego Marianne Moszyk mieszkająca w Czilcz, katolickiego wyznania i oświadczyła, że Agnes Moszyk z domu Ryszewska katolickiego wyznania, mieszkająca przy mężu, pracowniku dniówkowym Johann(em) Moszyk w Czilcz w domu jej męża, 16 listopada 1884 przedpołudniem o 4 godzinie urodziła jedno dziecko płci męskiej o imięniu Andreas. Podpisana Moszyk Maryjana. Podpis urzędnika Warczynski.

Stanislawa – twoja prababcia, Czarniecka Antonina – praprababcia, Czarniecki Antoni – twoj prapradziadek. Praprababcia -Antonina Czarniecka pracowala u pomieszczyka, prapradziadek Antoni Czarniecki byl z szlacheckiej rodziny, ale bardzo pił (alkohol) i zmarl. Caly majatek rodziny on przepił.

Rogowo. 1787, dnia 1 lipca ja, Walenty Sokolnicki koadiutior kościoła parafialnego … ochrzciłem dziecko imieniem Paweł [nadpisane: Piotr (Petrum)] syna pracowitych Marcina i Rozalii Kobryskich [nadpisane: Kobrzeńskich] – prawowitych małżonków. Chrzestni Jakub [nadpisane: Ignacy] Dobrski i Zofia Chylińska.

Rozwadów 1 czerwcaOblubieniec: Antoni Wilhelm Kopniak syn z prawego łoża Antoniego i Marii z domu Ogonowicz, urodzony we Lwowie, zamieszkały w Rozwadowie. Katolik kawaler lat 23. Oblubienica: Waleria Janina Kamińska córka z prawego łoża Stanisława proprietariusza* rzeczywistego i Wilhelminy z domu Bobola/Bobela[?] urodzona, takoż zamieszkała w Rozwadowie. Katoliczka panna lat 23. Świadkowie: Roman Mierzejewski architekt dróg żelaznych urodzony w Stryju i Stanisław Piątkowski …[ ?wiceburmistrz?]

N. 5. Zagrodniki. Zdarzyło się w osadzie Kałów 1/13 września 1874 roku o godzinie 5 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Marciniaka lat 33 i Michała Garczyńskiego lat 40, rolników z Zagrodnik zawarte zostało w dniu dzisiejszym małżeństwo religijne między MICHAŁEM JASIOCZEK, kawalerem, gospodarzem, urodzonym w Woli Puczniewskiej, synem Walentego i zmarłej Marianny z Michalaków małżonków Jasioczek, zamieszkałym w Zagrodnikach, lat 25 mającym z WALENTYNĄ KLIMCZAK, panną, córką Piotra i Małgorzaty z Kuźniaków małżonków Klimczaków, urodzoną w Oleśnicy i przy rodzicach w Zagrodnikach zamieszkałą, 16 lat mającą. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi w Kościele Parfaialnym w dniach: 4/16, 11/21 i 18/30 sierpnia tego roku. Wstępujący w małżeństwo oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt religijny przez niżej podpisanego dopełniony został. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany a że niepiśmienni przez Nas tylko podpisany. Ks. O. Knapiński.

akt 5 Zagrodniki. Działo się w Kałowie 1/3.09.1874r o godz 5 po południu. Świadkowie: Franciszek Marciniak lat 33 i Michał Garczyński lat 40 rolnicy z Zagrodnik. Młody – Michał Jasioczek kawaler, gospodarz, urodzony w Woli Puczniewskiej. Syn Wincentego i zmarłej Marianny z Michalaków małżonków Jasioczek, zamieszkały w Zagrodnikach, lat 25. Młoda – Walentyna Klimczak, panna,córka Piotra i Małgorzaty z Kuźniaków małżonków Klimczaków. Urodzona w Oleśnicy i przy rodzicach żyjąca w Zagrodnikach, lat 16. Umowy przedślubnej nie zawarli

Działo się w Golinie 13.09/25.09.1892 o godz.6. Zgłosiła Józefa Bobrzyk lat 70 akuszerka z Majdan. Świadkowie: Jakub R… lat 45 (nie widać nazwiska) i Maciej Nowicki lat 50 obaj rolnicy z Goliny. Dziecko – Wacław urodzony w Golinie wczoraj o 6 po południu z Macieja Podlas wyrobnika 28 lat przebywającego tymczasowo w Ameryce od 27.01/8.02 tego roku i jego żony Joanny z Doboszów lat 19. Chrzestni: ……. Dobosz (nie widać imienia) i Aniela Janicka

Działo się we wsi Falków? 19.11./1.12.1886r. o godz. 4 popołudniu. Stawiła się Marianna Tazbierska akuszerka zamieszkała we wsi Skornice 45lat w obecności Józefa Mazura 47lat i Jana Pogońskiego 55 lat zamieszkali we wsi Skornice i okazali nam dziecię płci męskiej i oswiadczyli, że urodziło się we wsi Skornice 18.11./30.11.tego roku o godz 4 popołudniu z/od Apolonii Staszewskiej z Wrzeszczów, wdowy i nieznanego ojca. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym udzielonym przez Księdza Tomasza Świątkowskiego nadano imię Andrzej a chrzestnymi byli Józef Mazur i Marianna Tazbierska. Akt ten przybyłym niepismiennym został przeczytany i przez nas podpisany

1) niekrewnych obydwóch, 2) Józefem Benedyktem dwóch imion Bandurskim młodzianem…, 3) z Antoniego Bandurskiego profesji szewskiej, 4) tamże przy swym synie zamieszkałych, lat dwadzieścia jeden ukończonych mającym, 5) przy swych rodzicach na wyrobku zamieszkałych, będącą urodzoną w mieście Wyszkowie, lat siedemnaście skończonych mającą, 6) jakoteż zezwolenie ustne na obecnych aktowi Małżeństwa Rodziców nowożeńca i nowo zaślubionej było oświadczone. 7) akt ten stawajacym …

Działo się w Dąbiu, 10 tego września 1871 r o godz 11 rano. W obecności świadków,Stanisława Wardzińskiego , lat 30 i Józefa Sikorskiego , lat 45 , obu rolników w Krzewie zamieszkałych , zawarto związek małżeński pomiędzy ,Tomaszem Gralakiem ,wdowcem po Antoninie domo Felczak , zmarłej w Lisicach , parafii Pieczewskiej, 18 czerwca tego roku , synem nieżyjącego Antoniego i żyjącej Agnieszki domo Bednarek ,/ przy synu w miejscowości Głębokie zamieszkałej/ urodzonym w miejscowości Głębokie parafii Umińskiej, morgownikiem , lat 35 w Lisicach zamieszkałym a Heleną Augustowską , panną , córką Andrzeja i Marianny domo Marciniak małżonków Augustowskich , rolników z Krzewa , lat 17 , urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Krzewie parafii Dąbie.

Dnia 27 czerwca. Zasnęło z Panu dziecię imieniem Andrzej, syn Krzysztofa Blocha półdrugiego roku liczący. Pochowany na cmentarzu.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Parafii LUbstów nr 610 ,22.09.1912,pisze do Sądu Hipotecznego w Kole.Zgodnie z przepisami …..prosi o umieszczenie pod aktem urodzenia Wolińskiej Jozefy Eleonory znajdujący się w duplikatach o urodzonych parafii Lubstów za 1862r nr 57 następującego wpisu.: Wolińska Józefa Elenora we wrześniu dnia 11 1912rw lubstowskim kościele zawarła związek małżeński z Kacprem Pietrzakiem.

Działo się w mieście Dubieniec (chyba tak się nazywa). 11 maja 1905 o 2 po południu. Stawił się Stefan (nazwiska nie rozczytam poprawnie, zna Pani pewnie) 27 lat od narodzin, chłop. Zamieszkały w Kolonii Tugan (nie jestem pewien). Stawił się z Michałem Czemerysem (pewien nie jestem) 32 lata i (nie wiem kogo, chyba Łucji, nie rozczytam nazwiska) 46 lat, wszyscy chłopi z tej samej wsi.
Pokazali dziecko płci męskiej urodzone 5 maja 1905 w kolonii Tugan (znów nie jestem pewien) o 11. Urodzony Z jego prawnej żony Zofii urodzonej Sopko (?) 26 lat.
Dostał imię Mikołaj, chrzest chyba 11 maja.
Rodzice chrzestni to Mikołaj Czemerys (?) i Anna Pominkiewicz (?).
Wszyscy oprócz piszącego niepiśmienni. Ksiądz to Jozef 

Działo się w Fałkowie dn 28 kwietnia 1907 r o godz 11 rano. Stawił się Ignacy Staszewski , lat 32, rolnik z Skórnic , w obecności Jana Zenki i Kacpra Skiby , obu pełnoletnich rolników ze Skórnic i okazał nam dziecię płci męskiej , oświadczając że , urodziło się ono w Skórnicach , 23 kwietnia tego roku o godz 9 wieczór , z jego małżonki Franciszki z Cytrynów , lat 25. Dziecku na chrzcie św. dano na imię Jan , a chrzestnymi zostali Jan Zenka i Franciszka Łuszczyńska.

Działo się w Zwoleniu 23 listopada 1881 r o godz.9 tej rano. Oznajmiamy że , w obecności świadków , Marcela Życzyńskiego , lat 32 i Franciszka Radzimowskiego lat 30 , obu służących kościelnych Parafii Zwoleńskiej, zawarto związek małżeński między , Tadeuszem Żejma ,kawalerem lat 24, podporucznikiem 26 go Mohylewskiego Pułku Piechoty w Radomiu zamieszkałym, synem nieżyjącego Andrzeja i Adolfiny z Buchartów , małżonków Żejma a Julią Feliksą dwóch imion Błędowską , panną lat 24 , urodzoną i zamieszkałą wg przedstawionych świadectw w mieście Koszyce w województwie Kieleckim /guberni / i powiecie Pinczowskim , potem zamieszkałej w Kielcach a obecnie w Radomiu mieszkającą , córką nieżyjącego Józefa i Ludwiki z Trybałowiczów małżonków Błędowskich. Stwierdzono brak przeszkody do zawarcia małżeństwa a poprzedziły go trzy zapowiedzi ogłoszone w : Kościele Parafii Koszyce ,11 tego , 18 tego i 25 tego września , w Kieleckim Kościele Parafialnym w dniach 4 tego , 11 tego i 18 tego września i w Radomskim Kościele Parafialnym w dniach 6 tego , 13 tego i 20 tego listopada.Pozwolenie kawalerowi na wstąpienie w związek małżeński dało Dowództwo 26 go Mohylewskiego Pułku Piechoty , 6 tego listopada tego roku pod nr 6751  
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Do religijnego obrządku przystąpiono za pozwoleniem Kościoła Parafialnego Koszyckiego z dn 18 tego listopada tego roku. Akt ten po przeczytaniu przez nas został podpisany przez świadków i nowo poślubionych.

Zadzim 24 Listopada 1895 r o godz. 1 wszej po południu. Stawił się Bolesław Olszycki , gospodarz z Marcinowa , lat 25 ,w obecności świadków , Antoniego Kwapiszewskiego lat 53 i Ignacego Lisowskiego lat 40 , obu gospodarzy z Marcinowa , okazał nam dziecię , płci męskiej , urodzone 14 listopada tego roku ,o godz. 8 mej wieczór w Marcinowie , z jego małżonki Stanisławy z Nastarowiczów , lat 21. Dziecku nadano na chrzcie św. imię Józef , a chrzestnymi zostali Marceli Karasiak i Anna Nastarowicz.

Józef Korolczuk kawaler zamieszkały we wsi Olszance ,nie odczytuje nazwy wsi urodzenia Wysokie ?,ojciec Jędrzej Korolczuk ,matka Anna z Danielczuków ,mieszkali w Olszance .Dodam ,że z Olszanki do Bończy kawalerka chodziła na piechotę . .( Mam tam kuzynkę ). W Bończy jest kościół rzymsko katolicki a po drugiej stronie szosy stoi cerkiew prawosławna ,wtedy Grecko Unicka z aktu wynika ,ze zapowiedzi były w obydwu kościołach . Wydaje mi się ,że akt jest podpisany zarówno przez przedstawiciela kościoła Greko Unickiego : Miron……… i proboszcza Bonieckiego .

Działo się w Lubstówku 6 lipca 1882 r o godz 8 mej wieczór. Stawił się Jan Kobrzycki , rolnik ze Stefanowa , lat 28 , w obecności świadków , Szymona Deleckiego? , lat 30 i Antoniego Nowakowskiego , lat 60 , obu rolników ze Stefanowa , okazał dziecię płci męskiej, które urodziło się 4 tego lipca tego roku o godz 10 po południu , z jego małżonki Józefy domo Leszczak , lat 27 . Na chrzcie św, nadano mu imię Władysław . Rodzicami chrzestnymi byli Michał Leszczak i Józefa Kobrzycka.

Kolonia Koenigsberg 16 września [?] 1806 roku. Ja… [tytuł księdza] ochrzciłem Rozalię [córkę] Kacpra i Magdaleny roth prawowitych małżonków. Chrzestnymi zostali Józef Weymar i Sara jego małżonka a także [asystowali] Fryderyk Zayfert i Małgorzata … [? Pohmeier?]

Dla dobra dziecka z powodu słabowitości ochrzczonego z prostej wody u wielmożnych państwa Mikołaja Kaligowskiego i jego żony Józefy z Glińskich chrzestnymi zostało dwoje dziadów proszalnych (ex xenodochio) = z przytułku dla dziadów proszalnych. Owi ubodzy to: Bernard i Gertruda chyba Młodzianowska. Na nich wtórnie w czasie dopełnienia ceremoni chrzcielnych nadpisano chrzestnych „fałszywych”: Jan Gliński i Karolina [?]..Natowiczowa.

…i Marianną Dorotą Białkowską, panną przy rodzicach, 19 lat, urodzoną w mieście Opatów, córką Franciszka i Antoniny z domu Kidoń, żyjących obojgu i zamieszkałych w Warszawie w tutejszej parafii na ulicy Wspólnej pod numerem 1366

12 tego miesiąca przeze mnie wikariusza, przez słowa przysięgi połączeni zostali węzłem małżeńskim pracowici mieszkańcy …[miejscowość: przedostatnie słowo w pierwszej linijce] Sebastian Burda i z Reginą wdową Pecyniną, po uprzedzeniu trzema zapowiedziami w obecności świadków Tomasza Drozdka z Glińska i Walentego Stasiołka.

3.10.1888 w Taboryszskim R-kat parafialnym kosciele ochrzcone dziecie imieniem Anna z wykonaniem wszystkich obrzedow sakramentu wloscian Szumskiej wolosci Kazimierza i Anny z Polujanskich Strypikowskich prawnych malzonkow corka, urodzona 30.09.1888 we wsi Kurganach (Kurhanach). Chrzestnymi byli Adam Polujanski i Marcianna Jozefa Traskowskiego malzonka.

…kawalerem w Rzuchowie przy rodzicach mieszkającym w Woli urodzonym, synem Andrzeja i Rozalii z domu Naglewskiej młynarzostwa z Rzuchowa 31 lat liczącego…

Działo się 2/14 marca 1885 roku w osadzie Sulejów… … … Stawił się Walenty Warych lat 30 i Józef Walas/Wałas [?] lat 33 uprawiający ziemię i mieszkający w Białej i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie ósmej rano zmarła w Białej Magdalena Warych lat 60 wdowa, pracownica dniówkowa mieszkająca w Białej o nieznanym miejscu urodzenia i rodzicach 

Chrzest odbył się w Grójcu, 8/21 maja 1911 r. o godz. 7 wieczorem. Stawił się Michał Małecki, rolnik zamieszkały w Janówku lat 45 w obecności Józefa Pietrzaka lat 50 i Walentego Maliszewskiego lat 40, rolników z Janówka i okazał niemowlę płci męskiej, urodzone w Janówku 5/18 maja tego roku o 5 nad ranem ze ślubnej jego żony, Florentyny, urodzonej Roszczyk lat 40. Dziecku na chrzcie świętym dano imię Antoni Bolesław a chrzestnymi byli: Antoni Ma (?) i Józefa Racuk. Akt obecnym przeczytano. Podpisał tylko ksiądz.

Gribovo, the Church parish of Piotrikow. 7(19) September, 1885, the hour of the day. Witnesses: Jan Kupishewski, 38 years old, worker, living in Gribovo, and Michael Kurashewski(Purashewski?), 50 years old, worker of the Church, from Piotrikow. Groom: Piotr Bartkowski, 22 years old, single, worker, living in the village Gradovo,Church parish of Piotrikow, born in Tarnow, parish of Hel’mce, Vol’sk, Principality of Poznan, son of the late Mateush and his living wife Apolonia. nee Lewandowska. Bride: Marianna Poturalskaya, 21 years old, girl, living with her parents in Gradovo, was born in the village of R_?, Church parish of Polaevo, the daughter of Michael and Franzishka, nee Shzemkow(?).

Akt małż. nr 32 – 1901.05.13/26 – g.14.00, ze wsi Bukowa. Nowopoślubiony – Wawrzyniec Plizga l.23 kawaler (холостым), rolnik, (земледелецъ), syn już zmarłego (покойного) Franciszka, byłego rolnika i Agnieszki Marzec. Nowopoślubiona – Marianna Malec, panna (девицея) l.20, córka zmarłego (покойного) Adama, byłego rolnika i Marianny z Myszaków. Świadkowie Jan Malec l.36 i Jan Kaczor l.37, rolnicy z Bukowej.

Варшава. Евангелическо-Аугсбургский приход, 21 января/3 февраля/ 1909 г. в 5 часов вечера. Свидетели: Бернард Альфред Мориц, 29 лет, (профессия_?), проживающий в Вацлавске, и Станислав Висневский, 24 лет, фельдшер, проживающий в Варшаве. О рождении ребёнка заявил лично Леон Клеменс Морис, 33 лет, учитель музыки, проживающий в Варшаве, улица Пивная, дом 17. Ребёнок мужского пола родился от его законной жены Марии Евгении, урожденной Залеской, 28 лет, 28 сентября/ 11 октября/ прошлого (1908) года в 12:15 ночи в Варшаве.Младенцу при таинстве Святого крещения дано имя Максимилиан. Восприёмники: Бернард Альфред Мориц и Надежда Мориц.

Jan Pędzisz, 23 lata, kawaler zamieszkały i urodzony we wsi Siostrzytów*, przy rodzicach, syn Wawrzyńca i Teresy z d. Dziorek, małżonków Pędziszów.
Anna Lipiec, 18 lat, panna urodzona i zamieszkała we wsi Siostrzytów*, przy matce, córka zmarłego Floriana i Michaliny z d. Dudzińska, małżonków Lipców.

Działo się w Stoczku dn 3 go maja 1896 r o godz 1 wszej po południu . Stawił się Mateusz Rosa lat 35 , kolonista z miejscowości Rosy , w obecności świadków , Benedykta Szostek? lat 50 i Adama Rosy lat 50 obaj z miejscowości Rosy , i okazał dziecię płci męskiej , urodzone w Rosach dn,30 kwietnia tego roku o godz.4 tej rano z jego małżonki Marianny domo Rosa lat 34.Dziecku na Chrzcie Św. dano na imię Stanisław , a rodzicami Chrzestnymi zostali Benedykt Szostek? i Marianna Giela.

19. Kozubów – Plechów. Zdarzyło się we wsi Gorzków 12/24 maja 1887 roku o godzinie 11 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Niedźwiedzia lat 50 i Ignacego Niedźwiedzia lat 40 rolników zamieszkałych we wsi Plechów, zawarte zostało w dniu dzisiejszym małżeństwo religijne między JANEM CHRZĄSTOWSKIM, lat 28, kawalerem, owczarzem, urodzonym we wsi Brzyzie (może chodzić o Brzezie) parafii Pińczów, jak dow. pod. lit. O, synem Franciszka i Antoniny z Maniarskich? małżonków Chrząstowskich a WIKTORIĄ KRAWCZYK lat 22, panną, służącą, urodzoną i zamieszkałą we wsi Plechów, córką Jakuba i Heleny z Krynków? małżonków Krawczyków, owczarzy, zamieszkałych we wsi Kozubów parafii Chroberz. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi w dniach 19 kwietnia/3maja, 26 kwietnia/8 maja i 3/15 maja tego roku w tutejszym i Chroberskim kościele parafialnym, jak dow, pod. lit R. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt religijny przez tutejszego Proboszcza dopełniony został. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany a że niepiśmienni przez Nas tylko podpisany. Ks. Antonii Dabiński? Gorz. Proboszcz U.S.C.

144. 11 październik 1910 roku. [ulica] Wronowskich 11 Tarnawski Stanisław Franciszek dwojga imion artysta teatru operowego, już zmarłych Ładysława [Władysława] Tarnawskiego i Eugenii z domu Dąbrowskiej syn w Nowosiółkach parafia Gołogóry w powiecie Złoczowskim urodzony, we Lwowie na ulicy Wronowskich pod numerem 8 zamieszkały. Katolik 36 i pół roku liczący kawaler/stanu wolnego. Zofia Maria Skibińska, przy (penes) rodzicach profesorze politechniki Karolu Andrzeju Skibińskim i Herminie Marii z domu Maszkowskiej córka we Lwowie [w parafii] św. Andrzeja urodzona. Katoliczka lat 24 stanu wolnego/panna. świadkowie: Stanisław Kudakowski dyrektor [jakiegośtam okręgu] dróg żelaznych i Mieczysław Tarnawski cesarsko królewski biuralista sądowy. Przedstawiono metrykę chrztu oblubieńca z Gołogór wystawioną 21 września 1910 roku z numerem 640 i świadectwo chrztu oblubienicy z Lwowa z datą 5/3 1877 numer 188. Wygłoszono 3 zapowiedzi, nie wykryto żadnych przeszkód małżeńskich pobłogosławił przewielebny Ludwik Ollender proboszcz miejsca.

Tarnawa. 75. Zdarzyło się we wsi Ibramowice 6/19 czerwca 1912 roku o godzinie 10 rano. Stawił się Wojciech Stojek rolnik z Tarnawy 40 lat mający i w obecności Jana Piekaj? lat 40 i Tomasza Staropilnego? rolników z Tarnawy okazał Nam dziecię płci męskiej i oświadczył, że urodziło się ono w Tarnawie dnia dzisiejszego o godzinie 1 w nocy z jego prawowitej małżonki Salomei zd. Rup? Dziecięciu temu na Chrzecie Świętym w dniu dzisiejszym przez Nas udzielonym dano na imię STANISŁAW a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Piekaj? i Marianna Przybyłowska. Akt ten oświadczajacemu i swiadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas podpisany. Ks. Fr Żakowski.

9 lipca 1888 r godz 11 rano. Andrzej Regucki, wdowiec po Rozalii ( zmarłej w tym samym roku) lat 26 , urodzony i zamieszkały w Strzeżowie , syn Piotra i Marianny z Tondosów małżonków Reguckich & Marianna Warchała lat 17 urodzona w Strzeżowie i przy rodzicach tam zamieszkała , córka Jana i Anny z Malupów/Małupów.

№ 18, Прусиновице.Село Клюково,18/30 августа 1871 г, 9 часов утра.
Свидетели: Кароль Игначак, 39 лет, и Йозеф Ковальский, 22 лет,работники, проживающие в Прусиновицах.
Жених: Валентий Бральский, вдовец по Александре, урожденной Шиманской, которая умерла 25 апреля/7 мая прошлого года, родившейся в Скашево(?), сын Францишка Бральского и его жены Мариянны, урожденной Станишевской, земледельцев, жительствующих в Цихавах, 34 лет, работник, жительствующий в Прусиновицах.
Невеста: Зофия Шиманска, девица, родившаяся в Остржинев(?), дочь Викентия Шиманского и его жены Мариянны, урожденной Яворской, частных арендаторов, жительствующих в Прусиновицах, 23 лет, жительствующая при родителях.
Браку предшествовали три брачных оглашения в местном костёле.
Новобрачные заявили, что ранее брачный договор между ними заключён не был.
На основании запроса в Святую Апостольскую Столицу от 19 мая текущего года 
от первой степени родства новобрачных было дано увольнение с разрешения Плоцкой Консистории от 15/27 июля текущего года № 1206.
Присутствующие на церемонии родители невесты дали своё словесное позволение на замужество дочери.
Ксёндз Станислав Васневский.

Fałków 20 listopada 1901 r o godz.10 rano , w obecności świadków , Ignacego Mazur 38 lat i Michała Pluty 37 lat ,obu rolników ze Skórnic , zawarto związek małżeński pomiędzy Ignacym Staszewskim , kawalerem lat 27, rolnikiem w Skórnicach zamieszkałym i urodzonym , synem nieżyjącego Andrzeja i żyjącej Apolonii domo Wrzeszcz małżonków Staszewskich a Antoniną Mazur , panną lat 19 , rolniczką urodzoną i zamieszkałą przy matce w Skórnicach , córką nieżyjącego Jana i żyjącej Marianny domo Wnuk małżonków Mazur

Fałków 11 luty 1906 r, o godz 1 wszej po południu , stawił się Ignacy Staszewski lat 31 , rolnik w Skórnicach zamieszkały i w obecności świadków , Kacpra Skiby lat 40 i Mikołaja Wrzeszcz lat 45 obu rolników ze Skórnic, i okazał dziecię płci żeńskiej , oznajmiając , że urodziło się ono 4 lutego tego roku o godz 11 rano , z jego żony Franciszki z Cytrynów lat 24. Dziecku na Chrzcie Św. nadano imię Zofia , a rodzicami chrzestnymi zostali , Ignacy Cytryna i Jadwiga Sobczyk.

Фалков, 2/15 февраля 1905 г., 12 часов дня. Свидетели: Томаш Дылевский,45 лет, и Игнатий Собчик, 34 лет, крестьяне, жительствующие в деревне Скорнице. Жених: Игнатий Сташевский, 35 лет, вдовец по умершей 20 сентября/1 октября 1904 года жене Антонине Мазур, сын покойного Анджея и здравствующей Антонины, урожденной Бржиць, родившийся и проживающий в деревне Скорнице. Невеста: Францишка Цытрына, девица, 24 лет, дочь умершего Сильвестра и здравствующей Агаты, урожденной Пенкала, родившейся и проживающей с матерью в деревне Сулков. Браку предшествовали три предбрачных оглашения в местном костёле.Новобрачные заявили, что предбрачный договор между ними заключён не был. Свадебный обряд совершил Ксёндз Адам Зелинский.

Kościelna Wieś dnia 8 lutego 1885 roku o godz 6 po południu , W obecności świadków Wojciecha Ratajczyka lat 58 i Wojciecha Wdowczyka 40 lat obu rolników z Kościelnej Wsi , zawarto związek małżeński pomiędzy : Stanisławem Kulpińskim vel Kołtoniak , kawalerem lat 28 , urodzonym w miejscowości Buchwald a w Żernikach zamieszkałym , kowalem, synem nieżyjącego Macieja i Katarzyny domo Bartoszewiak (Bartosiewicz)? małzonków Kulpińskich vel Kołtoniak a Stanisławą Kupczyńską panną lat 18 , urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kościelnej Wsi , córką Walentego i Kornelii domo Osuchowskiej małżonków Kupczyńskich.

…zeszlego roku (истекшего года) Urodzoną w Podbielu, a zamieszkała w Rząśniku, corka zmarlych Jana i Franciszki z Brzezińskich, malzonkow Olszewskich.

Wydarzyło się w Sieluniu 12/24.08.1899r. Stawił się Jan Ochenkowski, rolnik w Ochenkach Starych zamieszkały, l.32, w obecności Antoniego Gadomskiego l.40 i Feliksa Gadomskiego l.30, rolników w Ochenkach Starych zamieszkałych i okazali dziecko płci męskiej, oświadczając, że urodziło się dnia wczorajszego o godz. 6-tej rano z jego małźonki Franciszki z Zaleskich, l.26. Dziecku dano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi byli Aleksander Zakrzewski i jego żona Marianna

Falków, 30.05/12.06 1907r. godz.10 rano. Świadkowie, Walenty Najmrodzki, l.50 i Franciszek Oleksak, l.40. Związek małżeński zawiera Ignacy Staszewski, l.30, wdowiec po Franciszce zd.Cytryna, zmarłej 22.04/05.05 tego roku w Skornicach, syn zmarłego Andrzeja i żyjącej Apolonii zd.Wrzeszcz, urodzony i zamieszkały w Skornicach z Marianną Taźbierską, panną, l.19, c.Andrzeja i Katarzyny zd. Oleksak, urodzoną i zamieszkałą w Falkowie. Małżeństwo poprzedziły 3 zapowiedzi, a młoda uzyskała pozwolenie rodziców

Dzialo się w Warszawie w parafii NMP 22.03/04.04.1904 o 4-j po poludniu. Stawil się Konstanty Grzybowski tkacz, 34 lata majacy, zamieszkaly w Warszawie, w obecnosci Mariana Mietlerskiego i Wilhelma Sa?? tkaczy, pelnoletnich, zamieszkalych w Warszawie i okazal nam niemowle plci menskiej, oswiadczajac, ze urodzilo się ono przy ulice Mostowej pod numerem 222, 24.02/08.03 tego roku o 10-j z rana od prawnej jego malzonki Anny z Wicenciaków, 27 lat majacej. Dziecienciu temu na chrzcie swietym odprawionym dzisiaj dane imię Boleslaw, a rodzicami chrzestnymi zostali Marian Mietlerski i Marianna Szulikowska. Akt ten zgloszajacemu i swiadkav niepismiennym przeczytany, nami tylko podpisany został.

29 marca 1916 godz 10 wieczór. Zmarł na Folwarku w Julianowie w domu pod nr 0 ,Szymon Wincenty Pisulewski lat 7 syn Mieczysława i Wiktorii z Pietrzykowskich oficjalistów dworskich na Folwarku w Julianowie zamieszkałych i zapisanych w księgach ludności stałej o zamieszkania w gminie Wolnej we wsi Falencinie. Zgłaszajacy zgon- Jan Kubik lat 30 i Jan Fudali lat 35 , włościanie z Nowej Wsi.

Czeladź 24 listopada 1895 r o godz. 1 wszej po południu , stawił się Franciszek Sznajder , robotnik z Ostrogórki , lat 36, w obecności Piotra Wendowicz , ogrodnika z Sielca , lat 37 i Antoniego Dziurowicz lat , gospodarza z Ostrogórki , lat 40 i okazał dziecię płci żeńskiej , urodzone w Ostrogórce dnia wczorajszego, o godz 7 rano, z jego żony Konstancji z Matuszczyków , lat 29 . Na chrzcie św. nadano imię Katarzyna a rodzicami chrzestnymi byli :Piotr Wendowicz i Wiktoria Nowara.

On rodzice Józef i Daniela zd. Paszkowska, lat 40 miejsce urodzenia parafia Dobrzec. Ona rodzice Jan Nepomucen i Nepomucena zd. Urbankiewicz, lat 25 miejsce urodzenia parafia Zagórów.

Bolesław Rybakiewicz Ma 24 lata, urodzony w Sochocinie (na jakieś 99%, niestety to słowo jest na prawej części kartki która
jest zagięta.) jest tylko że jest synem Justyny Rybakiewicz urodzoną Pyklew.
Bardzo możliwe, że jeśli nawet odnajdziesz akt jego narodzin, to będzie, że stawiła się akuszerka, a ojciec jest nieznany, ale wiadomo, że musiał być Rybakiewicz.

Roku co wyżej dnia 30 stycznia po poprzedzeniu trojgiem zapowiedzi – z których pierwsza była w 1 niedzielę po Objawieniu Pańskim, [druga] w drugą, [trzecia] w niedzielę siedemdziesiątnicy – publicznie poczynionych i nie wykrywszy żadnych przeszkód kanonicznych i cywilnych ja ten sam co wyżej połączyłem węzłem małżeńskim uczciwego Bartłomieja Ulatowskiego – owczarza, katolickiego młodziana ze wsi Brzozowo, parafianina …(Cal…?) 30 lat mającego ze sławetną Ewą Świetlik, panną 18 lat mającą ze wsi Gruczno [?], za zgodą rodziców ze strony oblubienicy, w obecności świadków Stanisława Pelplińskiego i Józefa Andrzejewskiego – czasowych (incolis) rolników, obydwu zamieszkałych we wsi Gruczno.

…związek małżeński pomiędzy Michałem Kowalskim, kawalerem na wsi mieszkającym w Słupowie, parafia Słabiszów [?] przy rodzicach zamieszkałym, synem Juliana [?] i Heleny z urodzenia Klimek [?] małżonków Kowalskich, tamże urodzonym, 22 lata mającym i… …Magdaleną Komnatą panną mieszkającą na wsi, katoliczką w Jastrzębnikach przy ojcu zamieszkałą, córką Andrzeja i Tekli z Jałusów – już zmarłej matki 25 lat mającej. … Józef Klimek , 42 lata i Jan Kowalski, 49 lat, chłopi, rolnicy zamieszkali w Słupowie. Pan młody: kawaler zamieszkały w Słupowie, parafia Słaboszów,, syn Juliana i Heleny z Klimków. Panna młoda: panna, chłopka, Zapowiedzi w kościele parafialnym pana młodego: Słaboszów i panny młodej: Wolica. Nie zawarto umowy przedślubnej. Ceremonia zaślubin sprawowana przez księdza: Michała Nawłowskiego, administratora parafii Wolica. Nowo zaślubieni i świadkowie niepiśmienni.

Dwór Góra [?] dnia 28 sierpnia 1770. Za przyczyną urodzonego Jana Dworakowskiego wniesione zostało świadectwo prawne (metryka) syna jego (de morbo ad morbum [?]) z księgi świadectw chrztu kościoła parafialnego Juchovicensi odpisane i w tutejszym kościele parafialnym Sokołoskim przeniesione (wpisane) w roku 1772 następującymi literami: Ja Walenty Klimaszewski proboszcz Juchnowski [?] ochrzciłem dziecko imionami Stanisław Bartłomiej – syna urodzonych Jana – administratora jaśnie wielmożnego Stanisława Bortochowskiego cześnika ziemi Bialskiej [?] – i Benedykty z domu Sz..ów [?] Dworakowskich, parafian Sokołoskich w powiecie Bra..[?], prawowitych małżonków.  Trzymający u Źródła Życia: jaśnie wielmożny Stanisław Bortochowski cześnik Ziemi Bialskiej i jaśnie wielmożna Anna Orżetba [?] wojszczanka Ziemi Bielskiej. Asystowali: wielmożny Jerzy Sarnacki namiestnik królewski wojsk królewskich z wielmożną Marcjanną Orżetba [?] wojszczanką Ziemi Bielskiej i wielmożny Antoni Dzurzik [?] … Ziemi Bialskiej z Anastazją Wyszyńską podstoliną Ziemi Bialskiej i Leon…[?] Lon…[?] podczaszyna Ziemi Bialskiej z wielmożną Katarzyną Wyszyńską podstoliną Ziemi Bialskiej.

Kutno 26 czerwca 1905 r ,o godz 2 giej po południu , stawił się Wawrzyniec Karasiewicz i Franciszek Rzymkowski , pełnoletni gospodarze z Wierzbia i oświadczyli , ze w Wierzbiu dnia wczorajszego o godz. 2 giej po południu zmarł Florian Jankowski lat 62 , żonaty , utrzymujący się z własnych środków, urodzony w parafii Grochów, syn Jana i Agaty domo Mrozińskiej , małżonków Jankowskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Domicelę domo Filipowską.

Gieczno 29 stycznia 1903 roku , godz 4 po południu , w obecności świadków , Andrzeja Zarembskiego lat 60 i Józefa Błocis lat 34 , obu rolników z Kotowic , zawarto związek małżeński pomiędzy : Wojciechem Golińskim , wdowcem po zmarłej Rozalii z Pacholskich , służącym dworskim w Kotowicach zamieszkałym, urodzonym w Paprotni parafii Zduńskiej Woli , synem zmarłych Pawła i Małgorzaty, małżonków Zarembskich , lat 60 a Katarzyną Witczak domo Zarembską ,wdową po zmarłym 5 lat wcześniej robotniku Pawle Witczaku , w Kotowicach zamieszkałą , lat 53 , urodzoną w Tymienicy , parafii Góra Św. Małgorzaty , córką zmarłego robotnika Macieja i Franciszki , małżonków Zarembskich.

Walenty Rudziński, l.60 i Ignacy Kołakowski l.23, rolnicy z Kosnowa, oznajmili, że 21 stycznia/2 lutego o godzinie 6-tej rano zmarła Katarzyna Łączyńska, wdowa, przy synu mieszkająca, l.97, urodzona w Leśnikach, córka Piotra i Kunegundy malż. Rudzińskich

Działo się w Książu Wielkim dnia 24.9/7.10.1906 r. o godz. 9 rano. Stawił się Wojciech Olkuśnik l. 54 mający w towarzystwie Wojciecha Bożka l. 56 i Walentego Firmy(?) l. 49, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając iż urodziło się w Książu Wielkim na dniu 19.9/2.10. b.r. o godz. 2 rano z jego małżonki Antoniny z Grabowskich l. 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym na dniu dzisiejszym nadano imiona Wacław Michał a rodzicami chrzestnymi zostali Adam I…. i Józefa Markiewicz.

Napiórki Gardziołki . Działo się to w parafii Rożan 6- ego maja 1911 roku, o godz 2-ej po południu zjawił się Konstanty Kazimierczak rolnik z Napiórek Cięzkich lat 53 w obecności Karola Małkowskiego lat 60 i Franciszka Napiórkowskiego lat 36, obydwóch rolników z Borut i przedstawili nam młodzieńca płci żenskiej, które urodziło się 5-ego maja o 9 -tej w Napiórkach Gardziołkach wieczorem z Antoniego Zalewskiego, zmarłego 2 stycznia tego roku i jego żony Antoniny Napiórkowskiej 33 lata. Dziecku temu po ochrzczeniu przez księdza Klemensa Sawickiego dano na imię Antonina a chrzestnymi byli Franciszek Napoirkowski i jego żona Helena.

16 września 2010