Producent wyważarki do maszyn zaskakuje!

711
wyważarki do maszyn

Drgania są przyczyną szybszego zużycia elementów wirujących. Powodowane są przez istnienie siły odśrodkowej środka masy ciężkości przemieszczonej z osi jego obrotu. Skomplikowane ale producenci wyważarek doskonale opanowali technikę wyważania pomagając obniżać koszty eksploatacji.

Drgania

W urządzeniach wirujących w wyniku naturalnego zużycia lub po wymianie elementów pojawiają się drgania. Ich skutki niosą wiele niebezpieczeństw dla urządzenia. Drgania powodują szybsze zużycie łożysk, wzrost hałasu w otoczeniu urządzeń wirujących, obniżenie jakości produkcji w wyniku „bicia” narzędzia. W skrajnych przypadkach w wyniku drgań może dojść do zatarć i całkowitych uszkodzeń elementów i maszyn.

Wyważanie

Są trzy główne cele wyważania. Pierwszy to bezpieczeństwo – ciągłość pracy wielu użądzeń, jak np. silników, może decydować o bezpieczeństwie pasażerów. Drugi to czynnik ekonomiczny – wyważanie wydłuża czas pracy urządzeń i ogranicza koszty eksploatacji. Trzeci powód to komfort obsługi przez człowieka – unikanie wibracji i hałasu.

Do wyważania stosuje się zautomatyzowane, specjalistyczne wyważarki, których zadaniem jest ustalenie środka masy względem osi obrotu a następnie ustalenie wielkości i położenia masy korekcyjnej lub miejsce i ilość materiału do usunięcia. Wyważanie jest przeprowadzane zgodnie z normami określającymi dla różnych klas dokładności wyważania dopuszczalne niewyważenie resztkowe.

Producent wyważarki do maszyn zaskakuje!

Wiele osób wie że różne elementy wirujące jak koła czy wirniki turbin oddaje się do wyważania. W przemyśle występuje wiele sytuacji, gdy oddanie do wyważania jest utrudnione. Tutaj wyważarki producent zaskakuje oferując wyważanie w miejscu zainstalowania. Wyważanie w miejscu zainstalowania to proces najbardziej dokładny choć sam cykl pomiarowy jest skomplikowany. Producent oferuje wyważarki, które instaluje się w miejscu eksploatacji, które to wyważarki biorą pod uwagę zakres mierzonych przyspieszeń, prędkości i przemieszczenia drgań dzięki odpowiednio dobranym zakresom częstotliwości pracy poszczególnych czujników.

Dobra praktyka

Nie mamy wątpliwości że gdy maszyna zaczyna wibrować i piszczeć trzeba sprawdzić elementy wirujące. W tym przypadku wyważanie jest już związane z remontem. Ale warto wiedzieć że ważniejsza jest profilaktyka. Producent wyważarek do maszyn może zapewnić system stałego monitorowania stanu maszyn. Dzięki temu mamy system stałego monitorowania i wczesnego ostrzegania o odchyleniach od normy zanim skutki niewyważenia zaczną być dostrzegalne przez człowieka. Taki system wyważarek monitorujących może bardzo odgraniczyć koszty eksploatacji w długim okresie, zmniejszyć czasy przestojów i zapewnić wyższy komfort obsługi.