Odpowiedz na: Kościukiewicz, Harasimowicz, Sieheń

Główna Tablice ogłoszeń Szukam Kościukiewicz, Harasimowicz, Sieheń Odpowiedz na: Kościukiewicz, Harasimowicz, Sieheń

#8331

Ignacy Kościukiewicz urodził się dnia 20 maja 1896 roku we wsi Chodziłowo. Wieś ta była w bezpośredniej bliskości Szczuczyna chociaż administracyjnie należała do gminy Różanka. Wsi tej już nie ma – urządzono tam lotnisko wojskowe. Ojcem Ignacego był Jarosław urodzony w 1851 i zmarł w 1924. Matką była Helena urodzona w Warszawie. Ignacy w dorosłym życiu był policjantem a następnie kierownikiem poczty w Szczuczynie. Miał liczne rodzeństwo: 4 braci i 3 siostry. Ożenił się z Marią Harasimowicz. Małżeństwo to miało syna Henryka urodzonego dnia 24.09.1924. Około 1927 roku małżeństwo to rozpada się i Maria z synem Henrykiem i nowym partnerem (rewident pocztowy Jakuć) zamieszkują w Pińsku. Wbrew rozpuszczanym pogłoskom Ignacy nie umiera, dożywa czasów powojennych. Zmarł dopiero 13.03.1962 w Renicach (pow. Myślibórz, woj. Szczecin).

Posiadam więcej szczegółowych informacji na temat tej rodziny i udostępnię je pod warunkiem, iż otrzymam informacje o naszych powiązaniach rodzinnych. Korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres jerzy.kosciukiewicz@gmail.com.