Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich

encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich

„Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich” której autorem jest Jan Siwik a wydana przez Wydawnictwo KASTOR, to efekt żmudnych prac badawczo-kompilacyjnych autora. Jest to obszerne dzieło o charakterze encyklopedycznym dotyczące genealogii polskich rodów szlacheckich, imponuje zarówno objętością jak i szczegółowością.

encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich

Książka została napisana współczesnym językiem, bez zbędnych archaizmów oraz bez nadmiaru wyrażeń fachowych, przez co jest w pełni zrozumiała dla niespecjalistów. „Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich” zawiera materiały pochodzące z kilkudziesięciu zbiorów i kolekcji z archiwów polskich i zagranicznych oraz ze źródeł wydanych drukiem jak i pochodzących z Internetu. Bibliografia obejmuje ponad 200 pozycji. Encyklopedia zawiera 59 034 hasła i obejmuje dane o tyluż rodach szlacheckich. Opisuje 42 089 nazwisk o niepowtarzalnej pisowni – pozostałe hasła opisują rody o jednakowym brzmieniu nazwisk, ale ze sobą nie spokrewnionych. Jej objętość to ok. 800 stron.

I tak jak tytuł wskazuje, jest to wykaz nazwisk. Wbrew nazwie książka nie stanowi źródła informacji genealogicznych, jest zbliżona charakterem do herbarza.

Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich” Jana Siwika obejmuje m.in. następujące informacje:

nazwisko rodowe z obocznościami (gdy występowały) i przydomkami (gdy występowały), herb z odmianą (gdy znany), data uzyskania lub potwierdzenia szlachectwa, nazwę herbu (o ile jest znana) i jego odmiany, miejsce pochodzenia (gdy znane) i nazw siedzib rodowych.

Na koniec należy zaznaczyć, że książka ta generalnie jest kompilacją znanych powszechnie herbarzy, w tym „Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich” Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski (tutaj znajdziesz wykaz nazwisk) a część teoretyczna pochodzi z pracy „Polska Encyklopedia Szlachecka” której autorem jest Stefan Janusz Starykoń-Kasprzycki dostepnej on-line w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej pod linkiem https://bc.radom.pl/dlibra/results?q=Polska+Encyklopedia+Szlachecka&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0.

Inne źródła nazwisk i przydomków to m.in.

Przydomki polskie, litewskie i rusińskie” Aleksander Stekert

W obronie nazw i przydomków rodowych” Zygmunt Luba-Radzimiński

Nazwiska, przezwiska, przydomki” Stanisław D. Kozierowski

Wiele pozostałych źródeł jest dostępnych na stronie Wykazy nazwisk.