Akta Postępowania Technicznego

akta postępowania technicznego

Akta postępowania technicznego w sprawie parcelacji, rozgraniczania i scalenia stanowią materiały geodezyjno-kartograficzne mogące pomóc w poszukiwaniach genealogicznych.

Sporządzanie mapy gospodarczej Państwa regulowało wiele przepisów, m.in. instrukcje VIII i IX z dnia 25 października 1881 r. o postępowaniu przy odnowieniu map i ksiąg katastru podatku gruntowego czy instrukcje zatwierdzone rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1926 r. (Dz. B. P. O. 1474/IV).

Dokumenty obejmowały:

  • szkice polowe,
  • plan pomiarowy, ponadto szkic podkładu geodezyjnego, jeżeli plan nie zawierał danych geodezyjnych,
  • matryce z planu,
  • rejestr powierzchni (pomiarowy),
  • operat techniczny, zawierający dane pomiarowe i obliczeniowe, dane dotyczące postępowania technicznego przy rozgraniczaniu nieruchomości,
  • dokumenty (odrysy, odpisy, wyciągi) wydane przez władzę mierniczą lub inną w związku z pomiarami.

Z oryginałów akt postępowania technicznego sporządzane były odrysy (odbitki) oraz wyciągi, które miały służyć do użytku publicznego.

Przykładowe akta postępowania technicznego przedstawia poniższa ilustracja.

akta postępowania technicznego

My zwracamy uwagę na tytuł:

akta postępowania technicznego

Wiemy już zatem, że w aktach postępowania technicznego możemy odnaleźć imienne wykazy właścicieli ziemskich wraz z ich stanem posiadania. 

W archiwach znajduje się dużo dokumentacji kartograficznej. Jest to dokumentacja kategorii A. Niestety, nie została ona zmikrofilmowana ani zeskanowana i nie jest dostępna on-line. 

Przykład zasobu archiwalnego:
Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu płońskiego, nr zespołu 602, lata 1920–1966, objętość 265 j.a.; 1,20 m.b. Zawartość: akta postępowania technicznego w sprawie parcelacji i scalenia, plany i mapy, akta w sprawie uregulowań gruntów, rejestry pomiarowe, pomiary gruntów, skorowidze, mapy topograficzne, szkicowe plany zabudowy, plany klasyfikacyjne gruntów. Język polski. Zespół niezmikrofilmowany. 

W poszukiwaniach genealogicznych pozostaje nam osobista wizyta w archiwach i przeglądanie zasobów w czytelni.

Powiązany artykuł: Serwituty