drzewo genealogiczne genealogia znaczenie nazwisk

   

   

Wiemy że interesuje Cię drzewo genealogiczne ale nie tylko :) Dlatego przygotowaliśmy reklamę dopasowaną do Twoich zainteresowań:

IMIĘ, IMIONA

Imiona
W odniesieniu do imion warto wyróżnić trzy zagadnienia. Pierwsze to pochodzenie imion - skąd wzięły się w ich obecnym znaczeniu oraz skąd wzięło się ich znaczenie? Drugie zagadnienie jest związane z pierwszym i też dotyczy pochodzenia imion - skąd wzięły się nazwy imion i jak ulegały zmianom? Trzecie zagadnienie to problem nadawania imion - dlaczego nadawano takie a nie inne imiona, czy istniały jakieś przesłanki lub reguły?
Nazwania
Jeszcze w XII w. człowieka określano tylko jednym słowem, nie istniało pojęcie imienia i nazwiska. Określenia, nazwania ludzi były jednowyrazowe i nie były dziedziczone. Ówczesne nazwania to m.in. Bogdan, Sulen, Micherz, Matuł, Suluj, Gęba, Godziesz,  Niesiebud, Gościrad, Łątek, Boguchwał, Bielec, Kuczek, Dalestryj, Radost, Dobruj, Kuzior, Ustalicy, Pąs, Paweł, Siedlik, Suta, Chocian, Kotek, Przewodek, Gwozdan, Chwalisz, Krobcza, Miłostryj, Żydowin, Bożek, Chociemir, Dąbrosza, Proszek, Kędzierza, Trąbka,...

Dzisiejsze znaczenie wyrazu "imię" utrwaliło się na początku XIX wieku wraz z utrwaleniem się znaczenia słowa "nazwisko". W średniowieczu aż po wiek XVI w odniesieniu do człowieka używano takich wyrazów jak "imię", "imiono", "miano", "przezwisko" (przydomek), "zwanie" ("Jak go zwą?"). Do końca XIX w. nie było wyrazu określającego jednoznacznie pojęcie dziedzicznego nazwania człowieka, mieszano dzisiejsze pojęcia imienia, nazwiska, przezwiska i nazwania. Dopiero w XX w. ukształtowało się ostatecznie obecne znaczenie wyrazu "imię".

Cechą szczególną imienia jest brak jego dziedziczenia z pokolenia na pokolenie.

Pochodzenie imion
Znaczenie imiona, imion. Niektórzy nawet dzisiaj przykładają wagę do znaczenia imienia, do tego, co ono literalnie oznacza. Pierwotnie imiona służyły do komunikacji pozwalały określić osobę o którą chodzi oraz pozwalały na bezpośrednie zwrócenie się do kogoś. Jednocześnie wyrażały wolę rodziców a właściwie życzenie dla dziecka, co do sposobu jego życia. Rodzicom zależało na dobrym życiu ich dzieci i imiona miały być samospełniającymi się życzeniami.

Pochodzenie imion. Obecnie w Polsce istnieje ponad 400.000 nazwisk, zaś imion występuje tysiąc razy mniej mimo, że mamy imiona męskie i imiona żeńskie! Jedną z odpowiedzi na pytanie "dlaczego imiona nie uległy tak wielkiemu zróżnicowaniu?" jest właśnie ograniczona liczba życzeń jakie w formie imienia rodzice przekazują na całe życie swoim dzieciom. Innym wytłumaczeniem jest fakt, że w dawnych czasach ludzie żyli w małych skupiskach, w których imiona praktycznie pozostawały unikalnymi identyfikatorami osób je noszących. Gdy zachodziła potrzeba, uszczegóławiano nazwanie osoby dodając czyim jest synem (córką). W sposób zupełnie naturalny w miarę wzrostu populacji pojawiły się kolejne człony nazwań, późniejsze nazwiska. Zadecydowały o tym dwa czynniki. Pierwszy to łatwość zapamiętania ograniczonej liczny imion przy braku potrzeby znania wszystkich nazwisk. Drugi czynnik jest zbliżony do matematyki. Łatwiej jest przedstawić liczbę 89 za pomocą dwóch cyfr - w sumie zapamiętujemy tylko dziesięć cyfr, przy pomocy których możemy wyrazić znacznie większą ilość liczb, niż zapamiętać np. sto różnych cyfr... Dlatego zamiast mnożyć imiona ludzie zaczęli składać nazwania osób z imion: Bogusław syn Mira (syna Bronisława itd.).

Imiona rodzime o przedsłowiańskim rodowodzie to np.: Nawoj, Pokaj, Poniat, Niemir, Zbrosław, Zbygniew, Zdziesław czy Radociech. Imiona te zostały zapożyczone bez przyjęcia ich znaczenia.

Imiona rodzime młodsze, już słowiańskie - Bronisław, Kazimir, Modlibog, Sędziwoj, Wrocisław, Stanisław (w tych imionach pierwszy człon wywodzi się od czasownika). Te imiona "powstały", są to imiona złożone i wyrażają życzenie rodzaju życia jakie miał mieć ich nosiciel.

Znamy dzisiaj około 600 staropolskich imion złożonych, zbudowanych z 220 elementów leksykalnych, które powtarzają się w różnych kombinacjach.

Powstawanie i zmiany imion
Istnieje wiele dróg prowadzących do powstania nowych imion. Oto wybrane drogi:
 • Czasem odwracano poszczególne człony imienia, na przykład Mirosław i Sławomir, Bratumił i Miłobrat.
 • Imiona żeńskie tworzono z imion męskich, dodając końcówkę -a, jak Bogumiła, Mirosława, Sławomira.
 • Zdrobnienia. Imiona także zdrabniano i zdrobnienia te z biegiem czasu często stawały się nowymi imionami - na przykład z Bogusława powstał używany do dziś Bogusz, z Bogdany - Bogna, z Mirosławy - Mira.
 • Zapożyczenia imion z innych języków.
 • Używanie obok siebie imion zapożyczonych i ich odpowiedników. Szereg zapożyczonych imion - męskich i żeńskich - posiada dwie lub trzy formy w języku polskim. Wszystkie te formy tętnią "własnym życiem" i weszły na stałe do tradycji i obiegu kulturowego. Przykładowo są to:
  Ignatius - Ignacy/Żegota,
  Hyacinthus - Hiacynt/Jacenty/Jacek,
  Stephanus - Stefan/Szczepan
  Adalbertus - Adalbert/Wojciech
  Felix - Feliks/Szczęsny
  Joanna - Joanna/Janina

Ciekawym zagadnieniem jest powstanie i zachowanie się imion podwójnych jak np. Jan Chryzostom czy Jan Nepomucen. Jan Chryzostom jest jednym imieniem! Samodzielnie występujące słowa Chryzostom i Nepomucen nie są imionami. Podczas tworzenia się nazwisk w niektórych przypadkach druga nazwa zamiast przekształcić się w nazwisko pozostała jako imię. Imiona podwójne charakteryzują się pochodzeniem analogicznym do nazwisk, są zmienionymi nazwami odmiejscowymi (wskazywały miejsce pochodzenia) lub pochodziły od cech fizycznych lub psychicznych osób je noszących. Na przykład Jan Nepomucen to Jan z Nepomuku a Jan Chryzostom pochodzi od św. Jana Chryzostoma z Antiochii (chryzostomos=krasomówca, "złotousty").

Nadawanie imion
Księga imion zawierająca imiona to zbiór imion pozwalający łatwiej wybrać imie dla dziecka, imie dla dzieci. Czy potrzebujemy imię męskie czy imię damskie, księga imion w sposób uporządkowany przedstawia osobno imiona męskie czy damskie imiona. Imiona dla dziecka, a zwłaszcza imiona dla dziewczynek są bardzo zróżnicowane żeby nie powiedzieć udziwnione. Przestały nosić w sobie życzenia rodziców co do przyszłości dziecka a raczej stanowią wyraz frustracji rodziców jakby sądzących, że niedostatek pieniędzy, wychowania, wykształcenia zostanie zrekompensowane zwracającym uwagę imieniem. Nie myślą, że w przyszłości udziwnione imię dla dziecka będzie jego przekleństwem. Zwracać należy uwagę, że imię i nazwisko powinny stanowić spójną całość, "komplet". Imię żeńskie jak i męskie imię podlega wyborowi rodziców, ma imię znaczenie, wpływ na życie dziecka. Imię dziecka może je wykluczyć społecznie, ośmieszyć. Dlatego warto pamiętać, że w Polsce są różne zasady nadawania imion, zasady tradycyjne, zróżnicowane geograficznie, pielęgnowane w rodzinach z tradycjami szlacheckimi.

Zwyczaje związane z wyborem imienia dla dziecka:

 • W dawnych czasach a nawet jeszcze kilkadziesiąt lat temu w niektórych regionach Polski dziecku nadawano imię w zależności od dnia urodzin, tj. danego patrona i dlatego spotykamy rozmaitość imion większą niż obecnie, kiedy panują w tym względzie pewne "mody". Jest to jedna z zasad którą w genealogii można przyjąć do określania dnia i miesiąca urodzin.
 • W innych regionach Polski, na Kresach Wschodnich, był zwyczaj, że jeżeli dziecko bardzo wcześnie zmarło, kolejne dziecko otrzymywało to samo imię.
 • W niektórych regionach pierwszy syn otrzymywał zawsze imię dziadka.
 • W rodzinach powstałych ze związków (małżeństw) o mieszanych wyznaniach, zwyczajowo nadawano dzieciom imiona, które pochodziły z rytów religijnych rodziców. Na Kresach w obiegu kulturowym popularne stały się imiona przeniesione z tradycji rusko-bizantyjskiej: Włodzimierz, Mikołaj, Jarosław, Grzegorz, Jerzy, Teodor, Aleksy, Bazyli oraz Olga, Barbara, Tatiana (lub Tacjana), Irena, Helena, Zofia lub Eudoksja. Przykładowo, gdy ojciec był unitą, synowie nosili imiona typowe dla jego rytu, natomiast matka-katoliczka nadawała córkom imiona łacińskie.
 • Starano się do długiego nazwiska nadawać długie imię a do krótkiego nazwiska krótkie imię.

Już w XVI w. rozpoczął się zwyczaj u szlachty nadawania dzieciom dwu a nawet trzech imion. Warto jeszcze zwrócić uwagę na najczęściej nadawane dzieciom imiona. Tradycyjnie były to imiona popularnych świętych, których wierni obdarzali szczególną czcią: Stanisław, Antoni, Tadeusz, Józef, Kazimierz, Jan, Michał, Władysław, Wacław, Piotr, Paweł, Stefan, Marian czy Bronisław. Dla dziewcząt odpowiednio Maria, Teresa, Anna, Małgorzata, Krystyna, Katarzyna, Jadwiga, Agnieszka, Zofia oraz Janina.

Zdrobnienia
Niekiedy zdarzają się wątpliwości, gdy forma zdrobniała imienia jest mylnie kojarzona z konkretnym brzmieniem, np. grecka Eugenia i łacińska Genowefa mają taką samą formę zdrobniałą - Gienia. Owa zdrobniała Gienia jest powszechnie kojarzona wyłącznie z Eugenią i często zdarza się, że kobieta, która otrzymuje odpis aktu urodzenia jest niemile zaskoczona, gdy w stosownej rubryce widnieje wpis dotyczący zupełnie innego imienia - Genowefa.

Gienia - Eugenia, Genowefa
Nusia - Janina
Lusia - Alicja (wschodnie), Łucja
Lidzia - Lidia, Alicja
Cesia - Cecylia, Czesława
Adolko - Adolf
Dolko - Adolf
Ziunek - Józef (wschodnie)
Ziutek - Józef
Ziuta - Józefa
Lulko - Julian
Benek - Benedykt, Bernard?

Moda
Szukasz imienia dla dziecka? Moda szybko zmienia się a imię nosimy kilkadziesiąt lat. Nie krzywdź swojego dziecka imionami, które za kilka lat będą źródłem wstydu dla Twojego dziecka. Dziecko to nie zabawka! Nadaj imię odpowiednie dla Twojego dziecka, do przyszłości jaka chciał(a)byś dziecku sprawić. Unikaj obco brzmiących, egzotycznych imion, również zdrobnień. W starszym wieku imię zdrobniałe nie będzie odpowiednie dla osoby statecznej, będzie powodem ironii. Rozważ tradycyjne polskie imię bez zdrobnień. W poważnym wieku dziecko będzie Ci wdzięczne...
Tłumaczenie imion łacińskich

Użyteczny słownik łacińsko-polski zawierający również tłumaczenia imion ss.gif (829 bytes)SŁOWNIK, gdzie można znaleźć łacińskie odpowiedniki polskich imion. Imiona po polsku i imiona po łacinie:

Adalbert, czasem Wojciech (niepoprawne) Adalbertus
Adam Adamus
Adelina, Adela Adhelina
Agata Agatha
Agnieszka Agnetta
Alicja Aelizia, Alecia
Alfred Alberdus, Aluredus
Albert Albertus
Aleksy Alexius
Aleksander Alexander
Alojzy Aloysius
Ambroży Ambrosius
Anastazja Anastasia
Andrzej Andreas, Andreus
Angelika Angela
Anna Anna
Antoni Antonius, Anthonius
Apolonia Apollonia, Appolinia
Artur Arcturus
Augustyn Augustinus
Bartłomiej Bartholomeaus
Bazyli Basilius
Benedykt Benedictus
Błażej Blasius
Bogumił Bogumilus
Bolesław Boleslaus
Brygida Brigitta
Kajetan Cajetanus
Karol Carolus
Kazimierz Casiminus
Katarzyna Catharina/Catherina
Cecylia Ceelia
Krystyna Christina
Krzysztof Christophorus, Xporferus
Klara Clara
Klemens Clemens
Konstancja Constantia
Konstanty Constantinus, Constatnine
Kosma Cosmas
Cyprian Cyprianus
Cyryl Cyrillus
Czesław Czeslaus
Dawid Davidus
Dymitr Demetrius
Dyonizy, Dionizy Dionysius
Eleonora Elianora, Alianora
Elżbieta Elisabetha
Eufemiusz Euphemius
Eufrazy Euphrasius
Eugeniusz Eugenius
Fabjan, Fabian Fabian
Felicya, Felicja Felicia
Feliks, (Szczęsny, z łaciny felix - szczęśliwy) Felixus
Franciszka Francisca
Franciszek Franciscus, Francus
Fryderyk Fridericus
Kasper Gasparus
Genowefa Genevieve
Jerzy Georgius
Gerard Geroldus, Gerardus
Gniewomił Godefridus
Grzegorz Gregorius
Wilhelm Guiliemus
Jadwiga Hedvigis
Helena Helenae
Henryk Henricus
Hieronim Hieremias
Ignacy, Żegota (łac. ignis - ogień, żgać to palić). Ignatius
Jakób, Jakub Jacobus
Janina Jana, Janianna
Jan Joannes
Józef Josephus
Józefa Josepha
Józefat Josaphat
Władysław Ladislaus
Wawrzyniec Laurentius
Leon Leo
Leokadia Leocadia
Łukasz Lucas
Lucyna, Lucya Lucia
Ludwik Ludvicus
Magdalena Magdalena
Marek Marcus
Maria Maria
Marianna Mariae
Małgorzata Margarita
Marta Marta
Marcin Martinus
Mateusz, Maciej Matthaeus
Maurycy Maurice
Maksym Maximus
Metody Methodius
Michał Michael
Nikodem Nicodemus
Mikołaj Nicolaus
Olga Olga
Onufry Onufrius
Pantalejmon Pantaleon
Praskia, Paraskiewia Paraskeva
Patryk Patricius
Paulina Paulina
Paweł Paulus
Pelagia Pelagia
Piotr Petrus
Filip Philip
Prokop Procopius
Regina Regina
Ryszard Ricardus
Roman Romanus
Róża Rosa
Rozalia Rosalia
Rudolf Rudolphus
Sylwester, Lasota (z łac. silva - las) Silvester
Szymon Simon
Zofia Sophia
Stanisław Stanislaus
Stefania Stephania
Stefan, Szczepan Stephanus
Zuzanna Susanna
Szymon Symon
Teresa Teresia
Tadeusz Thaddeus
Teodora Theodora
Teodor Theodorus
Teofil Theophilus
Tomasz Thomas
Tymoteusz Timotheus
Tobjasz, Tobiasz Tobias
Walenty Valentinus
Weronika Veronica
Wiktor Victor
Wiktoria Victoria
Wincenty Vincentus
Witold Vitoldus
Włodzimierz Vladimirus
Ksenia Xenia
Zachariasz Zacharis

 

Imiona w Polsce alfabetycznie
Imiona męskie:

Aaron Adam Adrian Alan Albert Aleks Aleksander Aleksy Alex Alwin Amadeusz Anatol Andrzej Anton Antoni Antoniusz Apolinary Apoloniusz Arkadiusz Armand Arseniusz Artur August Augustyn Bakary Barabasz Bartek Bastian Bazyli Belzebub Benedykt Beniamin Bernard Błażej Bogdan Bogumił Bogusław Bogusz Bolesław Borys Brajan Brian Bronisław Bruno Caspian Cezary Chloe Cyprian Cyryl Dacjan Damian Daniel Dariusz Dawid Denis Dobromir Dominik Donald Dorian Dymitr Edmund Edward Edwin Eliasz Eliot Eljasz Elvis Emanuel Emil Emilian Ernest Erwin Eryk Fabian Feliks Filip Florian Franciszek Franciszek Józef Fryderyk Gabor Gabriel Gaweł Gerard Gotard Gracjan Grzegorz Gustaw Gwidon Hadrian Hektor Henryk Herbert Herman Hieronim Hipolit Horacy Hubert Hugo Ignacy Igor Imre Ireneusz Ivar Ivo Iwo Izaak Jacek Jakub Jan Jan Jakub Jan Józef Janko Jano Jan Paweł Janusz Jaromir Jarosław Jarowit Jędrzej Jeremi Jeremiasz Jerzy Jerzy Michał Joachim Jonasz Jonatan Jordan Józef Julian Juliusz Justyn Kacper Kaj Kajetan Kamil Karol Kasjan Kasper Kazimierz Kevin Klaudiusz Klemens Kleofas Kolin Konrad Konstanty Kordian Kornel Korneliusz Kosma Kryspin Krystian Krzesimir Krzysztof Ksawery Ksawier Lambert Lars Lech Leo Leon Leonard Leopold Levente Lew Lewin Lili Lilli Lucjan Łucjan Lucjusz Ludomił Ludwik Łukasz Maciej Makary Maks Maksym Maksymilian Manuel Marcel Marceli Marcin Marcus Marek Marian Mariusz Martin Mateusz Maurycy Max Melchior Michał Mieczysław Mieszko Mikołaj Mił Milan Miłosz Miron Mirosław Myszon Napoleon Natan Nataniel Nestor Nikita Nikodem Nikolas Noam Norbert Odo Oktawian Olaf Oleg Olgierd Oliwier Oskar Oswald Pascal Patrycjusz Patryk Paul Paweł Piotr Przemysław Radomił Radosław Rafał Rajmund Remigiusz Robert Roch Rodion Roger Roland Roman Romeo Romuald Ronald Rudolf Rupert Ryszard Samuel Saturnin Scott Sebastian Sergiusz Seweryn Sławomir Stanisław Stefan Sylas Sylwester Symeon Szczepan Szymon Tadeusz Teo Teodor Teofil Theo Thorgal Tobiasz Tomasz Torkil Toro Tristan Tymon Tymoteusz Tytus Waldemar Walter Wasyl Wawrzyniec Wiktor Wilhelm Wiliam Wincenty Wit Witold Witomir Władysław Włodzimierz Wojciech Wolfgang Wolter Xawery Xawier Zachariasz Zbigniew Zenon Ziemosław Ziemowit Zoe Zygmunt Żyraf

Imiona żeńskie:

Abigail Ada Adela Adina Adriana Adrianna Agata Agnieszka Aleksandra Alicja Alina Amanda Amelia Anastazja Anatolia Andżelika Aneta Angela Angelika Angelina Aniela Anika Anita Anna Anna Maria Annika Antonia Antonina Apolonia Ariadna Ariana Arleta Aurelia Aurora Barbara Barta Beata Benita Berenika Bernadetta Bianka Blanka Bogna Bogumiła Bogusława Bożena Bronisława Brygida Calineczka Carmen Cecylia Celina Chiara Cypinia Dąbrowka Dagmara Dagna Daida Dalia Daniela Danuta Daria Debora Delfina Diana Dobrawa Dobromiła Dobrosława Dominika Dorota Edyta Elena Eleonora Eliza Elwira Elżbieta Emanuela Emilia Emma Eryka Esmee Estera Eugenia Eunika Ewa Ewelina Faustyna Felicja Filipina Florentyna Franciszka Franczeska Frida Gabriela Gaja Gloria Gracja Gracjana Grażyna Greta Gryzelda Guantanamera Gwen Halina Hanna Helena Hiacynta Honorata Ida Idalia Iga Ilona Ina Inetta Inez Inga Irena Irma Irmina Iwona Izabela Jadwiga Jaga Jagna Jagoda Jana Janina Jarzyna Jasmina Jaśmina Jesica Jeżyna Joanna Jolanta Jowita Józefina Judyta Julia Julianna Julita Justyna Kaja Kalina Kalista Kamila Karena Karin Karina Karla Karolina Kasandra Katarzyna Kazimiera Kiara Kinga Klara Klaudia Klaudyna Klementyna Konstancja Korina Kornelia Krystyna Krzysztofa Ksenia Laila Lana Lara Larysa Laura Lea Lena Leokadia Leonia Letycja Lidia Lilia Liliana Lilla Lisa Liwia Łucja Lucyna Ludmiła Ludwika Luiza Luna Magdalena Maja Maksymilianna Małgorzata Malina Malwina Marcela Marcelina Marcianna Margarita Maria Maria Antonina Marianna Marietta Marika Marina Mariola Marisa Marlena Marta Martyna Maryla Maryna Marzena Masza Matylda Maura Melania Melisa Mercedes Mia Michalina Mika Mikaela Mila Miła Milena Milla Mira Miranda Mirella Miriam Mirosława Monika Mrówka Nadia Nadzieja Naomi Nastazja Natalia Natasza Nel Nela Nelly Nicola Nicole Nika Nike Nikol Nikola Nikole Nikoletta Nikolina Nina Niunia Noemi Oksana Oktawia Olena Olga Olimpia Oliwia Oriana Otylia Paloma Pamela Patrycja Paula Paulina Pola Rachel Rachela Rebeka Regina Rita Roksana Romualda Roxana Róża Rozalia Sabina Safira Salomea Samanta Samira Sandra Sara Sasha Selina Selma Sindi Sofia Sonia Stefania Stella Sylwia Szarlota Tamara Tatiana Telimena Teresa Tola Uljana Urszula Vanessa Victoria Viktoria Viorika Waleria Wanda Wera Weronika Wida Wiera Wiesława Wiktoria Wioletta Wisenna Żaklina Żaneta Zara Zeira Zofia Zoja Zoya Zuzanna Zyta Żywia

Literatura
Wartościowa literatura poświęcona pochodzeniu imion i nazwisk zamieszczona jest w dziale  ss.gif (829 bytes)LITERATURA
Wiesz?
Prześlij inne ciekawe materiały -KONTAKTY

Powiadom znajomych o tej stronie:

Zobacz również...

*Nie znalazłeś poszukiwanych danych? Przeczytaj poradnik
-JAK SZUKAĆ?

*Interesuje Cię pochodzenie i znaczenie nazwiska? Zobacz
-POCHODZENIE NAZWISKA

*Imiona męskie i imię żeńskie -  znaczenie imion - zobacz
-IMIONA

 

*Interesują Cię nazwiska szlacheckie i Twoje pochodzenie?
-WYWODZENIE POCHODZENIA

Szukaj nazwiska, miejscowości, herbu Najczęściej poszukiwane wyrażenia:    kredyt, fundusz
 

*Zobacz, gdzie występuje Twoje nazwisko
-INDEKS NAZWISK

*Opisy rodów - zobacz opisy i dodaj opis Twoich przodków
-RODZINY

*Darmowy program drzewo genealogiczne ii wzór, szablony
-DRZEWO GENEALOGICZNE

 

 

 

 


 
 
idź na początek strony  

Poleć innym tę stronę:                           


Prawa autorskie zastrzeżone (c) Artur Ornatowski 2002
Ograniczenie odpowiedzialności